Om


Om GENsidene:

GENsidene er et populærvitenskapelig websted hvor aktuelle tema innen genforskning og molekylærbiologi presenteres og kommenteres. For at dette skal bli mulig, bygges først opp en samling informasjonssider om grunnleggende ord og begreper innen disse fagene.

GENsidene er bygget opp som et elektronisk leksikon hvor hver side er ment å være en selvstendig artikkel. Alt materialet her er kryssreferert slik at du kan bla deg fram i sidene slik du selv ønsker. Grafikk og animasjon benyttes for å illustrere viktige prinsiper. Du vil også finne mange web-adresser til andre web-steder, norske og utenlandske, som har nyttig informasjon om faget.

Arbeidet med GENsidene ble påbegynt våren 2000 og er enda i sin spede begynnelse. GENsidene er for det meste laget av forfatterne på fritid, Høsten 2000 var imidlertid Pål Puntervoll engasjert med midler fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (UiB) til å videreutvikle sidene. Forfatterne er selv ansvarlige for alt innhold på disse sidene.

Katharina Reksten Tufteland har bidratt med gensider om DNA-replikasjon og modifikasjon av proteiner.

 

Kontakt oss:

Har du kommentarer eller forslag til disse web-sidene, er du velkommen til å sende disse per E-mail til: aasland@mbi.uib.no

 

Om forfatterne:

Rein Aasland (RAa) er professor ved Molekylærbiologisk institutt (MBI) ved Universitetet i Bergen siden 1995. Hans doktoravhandling omhandler gener som er involvert i utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen. Han leder en forskningsgruppe som studerer genregulering og hvordan pakking av genene i kromatin påvirker genuttrykking. Aasland arbeidet med dette emnet i 3 år ved det Europeiske laboratorium for molekylærbiologi (EMBL) i Heidelberg. Aasland benytter i stor grad bioinformatikk i sin forskning og han underviser i dette emnet ved MBI. Aasland underviser også i Avendt bioinformatikk.

Pål Puntervoll (PP) er post-doktoral stipendiat ved Molekylærbiologisk institutt (MBI) ved Universitetet i Bergen. Hans doktoravhandling omhandlet bakterielle poreproteiner som kontrollerer opptak av næringsstoffer i cellene. Puntervoll bruker bl.a. bioinformatiske metoder for å undersøke poreproteinenes struktur og funksjon. Siden 2001 har Puntervoll vært engasjert i et EU-støttet bioinformatikkprosjekt (ELM) som kartlegger funksjonelle seter i proteiner.

Katharina Reksten Tufteland (KRT) er doktorgradsstipendiat ved Molekylærbiologisk institutt (MBI) ved Universitetet i Bergen. Hennes doktoravhandling omhandler bioinformatiske studier av proteiner og protein-domener som deltar i regulering av kromatinstruktur.

Takksigelser:
Takk til webmaster@uib.no Hans Morten Kind som opprettholder en stabil og effektiv webserver.
Takk til Tomasz Furmanek for lure Flash-triks og nyttige javascript.
Takk til mine kollegaer Lisbeth C. Olsen og Rune Male diskusjon og mange gode kommentarer og forslag til GENsidene.
Takk til Macromedia for Dreamweaver MX og Flash 4, Deneba for Canvas 3.5 og Adobe for Photoshop 4 og CX.
Takk til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (UiB) for økonomisk støtte til å videreutvikle GENsidene.
Takk til Universitetet i Bergen som gir oss anledning til å drive forskning og drive undervisning i molekylærbiologi

Rein Aasland © 12-APR-2000
Sist endret 15-Jul-2007