UiB : KarkKark er stengd

Det er ikkje lenger mogleg å logga på Kark.
Stengetidspunkt: 30. juni 2018 klokka 24.00.

Denne serveren erstattar utvalde sider på dei no avstengte servarane:

kark.uib.no
kark3.uib.no
kark5.uib.no
www.hist.uib.no
antikken.hist.uib.no
web.hist.uib.no
kark.hist.uib.no
dokkeveien.uib.no

Sider under domene http://www.hist.uib.no/

 Kontakt:
Epost: kark@uib.no