Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------bZRvVr0gte6blzzgRjtbKF Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT/posten_uke40.htm Subject: =?utf-8?Q?IFT=20POSTEN=20=E2=80=93=2005?= MIME-Version: 1.0 ------------bZRvVr0gte6blzzgRjtbKF Content-Disposition: inline; filename=posten_uke40.htm Content-Type: text/html; charset=windows-1252; name=posten_uke40.htm Content-ID: Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT/posten_uke40.htm Content-Transfer-Encoding: 8bit IFT POSTEN – 05

IFT POSTEN – 05.10.2007

 

Fra instituttledelsen

 

Med teknisk og administrativt ansatte på studietur og pågående høstferie er det uvanlig stille denne uken.  Under kan en likevel konstatere høy publiseringsaktivitet, hele 23 artikler, hvorav tre artikler fra optisk fysikk (Førre et al) som omhandler så forskjellige ting som teoretisk beskrivelse av intens vekselvirkning mellom lys og materie, binding av molekyler uten elektroner og elektronstrukturen til koplede kvantepunkter. Romfysikk har to artikler om nitrit-oksyd (NO) tettheten i atmosfæren og plasmaobservasjoner fra Cluster. Ellers er der tre teoriarbeider om forskjellige aspekter av faseoverganger  i bred forstand og i svært varierte medier av Chang et al, Csernai et al og Kvamme et al. Og som vanlig et stort antal BABAR oppdagelser om blant annet ladning-paritetsbrudd samt en ATLAS instrumenteringsartikkel.

 

Jan Petter

 

Nyheter

 

Klientinstallasjon av Windows XP og Linux Fedora 7

It-avdelingen har hatt to personer stasjonert ved IFT i høst for å bistå oss med omlegging til klientdrift. Målet er at dette arbeidet skal være ferdig i løpet av oktober. Det er derfor viktig at de som bruker Windows og enda ikke har klientdrift tar kontakt med Morten Ulveseth. Dette gjelder både stasjonære og bærbare PC'er.

 

De som motsetter seg omlegging til klientdrift må også ta kontakt med Morten. Dette er fordi vi må legge om IP-nummerne til alle PC'ene fordelt etter hvilken etasje den skal brukes i.

En nyinstallert Windows-PC innholder typisk følgende programvare

Full Microsoft Office pakke, Open Office i tillegg eller istedenfor hvis ønskelig,

Easy CD creator Basic, Filezilla, GhostScript, Mozilla Firefox 2.0.0.4, MSN messenger 7.5

PDF Tools, Snippy, TightVNC Viewer, Adobe Reader 8

ADS security, Classfronter OES ActiveX Control, Ebrary Reader, eTrust Antivirus, Infranview, Macromedia Flashplayer for IE, Macromedia ShockWavePlayer, PDF Creator

MS Volume Shadow copy client, Reiseregning, SSH Client, SunJava jre 1.6.0.0, UltimateCodecPack, WinAmp, WinRAR

 

Dersom du bruker programvare som ikke finnes i denne listen eller i listen på denne websiden -  http://bs.uib.no/adprogs/ , kan du installere den selv, eller få hjelp til dette.

 

Linux

It-avdelingen tilbyr også klientdrift av Linux-maskiner, for tiden med Fedora release  7. Ta også kontakt med Morten for installasjon av Linux.

 

Kontaktinformasjon:

Morten Ulveseth

Telefon: 400 17 831    Kontor: 319     Epost: Morten.Ulveseth@it.uib.no

Magne Håvåg

Telefon: 82755 Kontor: 405     Epost: Magne.Havag@ift.uib.no

 

Positioning funding for EU-proposals

Påminnelse fra Simone: The Department of Research Management would like to remind you that Positioning Funding for EU-proposals is now continuous. This programme provides funding for travelling, organising workshops, etc. in order to prepare EU-proposals. More information:

http://www.uib.no/fa/content/Funding/UtlysningposisjoneringsmidlerJune%2007.pdf

 

 

Studiesaker

 

Etikk i utdanningen

Vedlagt er høringssak om etikk og redelighet i utdanningen oversendt av Utdanningsavdelingen 30.08. (sak 06/6537).

Frist for innspill og kommentarer til fakultetet er 31. oktober, frist til instituttet: 26.10.07,

Sendes Elin Bjerkan.

http://www.uib.no/people/nfyeb/Framlegg-etikk_i_utdanning.pdf

 

Frister – Disputaser 2007

Desember måned nærmer seg veldig fort. I den forbindelse vil fakultetet be om at disputasdato ikke planlegges senere enn fredag 14.12. Dersom dette skulle være helt umulig å få til, kan det strekkes til onsdag 19.12. som aller siste dato.  Minner også om at fakultetet må ha doktorandens avhandling innlevert 7 uker før disputasdato. Så dette vil i praksis si at for de som ønsker å disputere dette semestret - må avhandlingene være instituttet ihende innen 5. (fakultetet i hende 26.) oktober.

Hilsen Rita Fond

 

 

Formidlingsnyheter

 

SIR II i Ny Tid

Fra enden av en lang, grå korridor ved Institutt for fysikk og teknologi – formidler Ny Tid om hvordan vi bidrar til ny utforskning av månen: http://www.nytid.no/?sk=urix&id=4343

 

Forige ukes Nobelprisvinner Frank Wilczek   -

- holdt et underholdende og inspirerende foredrag forige fredag,  bilde under.

 

- hans kone omtaler også oppholdet i Bergen og på vestlandet i svært positive ordelag! Les direkte fra bloggen hennes omkring 28. September på http://betsydevine.com/blog/

 

 

Forskningsdagene 2007

Over et bilde fra Forskningsdagene på Festplassen forige uke. Tradisjonen  tro var forskningsstasjonene meget godt besøkt, både fredag og lørdag.

Nikolai Østgaards populærvitenskapelige foredrag "De mystiske tvillingene nordlys og sørlys" samlet også fullt telt.

 

 

Forskningsrådets formidlingspris 2007 - Juryens begrunnelse

Under følger begrunnelsen for tildeling av NFR sin formidlingspris til Egil Lillestøl i forrige uke.

----

Forskningsrådets formidlingspris er en belønning for forskningsformidling av svært høy kvalitet. Formidlingsprisen for 2007 gis til professor Egil Lillestøl, Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen.

 

Lillestøl har i over 25 år drevet utstrakt formidling av grunnleggende fysikk for både skolelever og publikum i form av blant annet foredrag, tv-programmer, artikkelserier i aviser, foredrag på skoler, European Space Camp, CERNs sommerskole. Lillestøl er en forsker som strekker seg lang for å være tilgjengelig og som med stor velvilje stiller opp på ulike arenaer. Han er dessuten svært imøtekommende for pressens mange ulike behov.

 

Juryen mener at Lillestøls allmennrettede formidling er av meget høy kvalitet, noe som er bekreftet gjennom de  utmerkelser og priser som han har mottatt.

 

Det ligger stor faglig kunnskap og faglig integritet bak Lillestøls formidlingsaktivitet.  Med sin evne til å popularisere og benytte seg av ulike medier og formidlingsformer har han vært en foregangsperson i Norge. Lillestøls navn er for mange synonymt med fysikkfaget. Det er økende interesse blant ungdom for naturvitenskap, og juryen mener at Lillestøls iherdige arbeid med popularisering og kommunikasjon av grunnleggende fysikk og naturvitenskap er en del av forklaringen på dette.

 

 

Publikasjoner fra IFT (registrert i ISI 4 ukers periode frem til 14.09.2007)

 

 

Selsto S, Forre M
Alternative descriptions of the light-matter interaction beyond the dipole approximation 
PHYSICAL REVIEW A 76 (2): Art. No. 023427 AUG 2007

 

Saetre C, Barth CA, Stadsnes J, et al.
Thermospheric nitric oxide at higher latitudes: Model calculations with auroral energy input 
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS 112 (A8): Art. No.
A08306 AUG 24 2007

 

Snekvik K, Haaland S, Ostgaard N, et al.
Cluster observations of a field aligned current at the dawn flank of a bursty bulk flow 
ANNALES GEOPHYSICAE 25 (6): 1405-1415 2007

 

Chang YF, Sun L, Cai X
Phase transition of a one-dimensional Ising model with distance-dependent connections 
PHYSICAL REVIEW E 76 (2): Art. No. 021101 Part 1 AUG 2007

 

Saelen L, Sundvor I, Birkeland T, et al.
Classical and quantum-mechanical investigation of the role of nondipole effects on the binding of a stripped HD2+ molecule

 

Popsueva V, Nepstad R, Birkeland T, et al.
Structure of lateral two-electron quantum dot molecules in electromagnetic fields
 
PHYSICAL REVIEW B 76 (3): Art. No. 035303 JUL 2007

 

Schmidt KAG, Maham Y, Mather AE
Use of the NRTL equation for simultaneous correlation of vapour-liquid equilibria and excess enthalpy 
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY 89 (1): 61-72 JUL 2007

 

Molnar E, Csernai LP, Magas VK, et al.
Covariant description of kinetic freeze-out through a finite time-like layer 
JOURNAL OF PHYSICS G-NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS 34 (9): 1901-1916 SEP 2007

 

 

STORE KOLLABORASJONER (CERN…):

 

 

Abdallah J, Abreu P, Adam W, et al.
Investigation of colour reconnection in WW events with the DELPHI detector at LEP-2 
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C 51 (2): 249-269 JUL 2007

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.

Abdallah J, Abreu P, Adam W, et al.

Production and decay of Omega(0)(c) 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 99 (6): Art. No. 062001 AUG 10 2007

 

Ahmad A, Albrechtskirchinger Z, Allport PP, et al.
The silicon microstrip sensors of the ATLAS semiconductor tracker 
NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT 578 (1): 98-118 JUL 21 2007

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Branching fraction and CP-violation charge asymmetry measurements for B-meson decays to eta K-+/-, eta pi(+/-), eta ' K, eta 'pi(+/-), omega K, and omega pi(+/-) 
PHYSICAL REVIEW D 76 (3): Art. No. 031103 AUG 2007

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Measurement of decay amplitudes of B -> J/psi K-*, psi(2S)K-*, and chi K-c1(*) with an angular analysis 
PHYSICAL REVIEW D 76 (3): Art. No. 031102 AUG 2007

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Branching fraction and charge asymmetry measurements in B -> J/psi pi pi decays 
PHYSICAL REVIEW D 76 (3): Art. No. 031101 AUG 2007

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Amplitude analysis of the decay D-0 -> K-K+pi(0) 
PHYSICAL REVIEW D 76 (1): Art. No. 011102 JUL 2007

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Observation of B+->rho K-+(0) and measurement of its branching fraction and charge asymmetry 
PHYSICAL REVIEW D 76 (1): Art. No. 011103 JUL 2007

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Measurement of CP-violating asymmetries in B-0 ->(rho pi)(0) using a time-dependent Dalitz plot analysis 
PHYSICAL REVIEW D 76 (1): Art. No. 012004 JUL 2007

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
e(+)e(-)-> K+K-pi(+)pi(-), K+K-pi(0)pi(0) and K+K-K+K- cross sections measured with initial-state radiation 
PHYSICAL REVIEW D 76 (1): Art. No. 012008 JUL 2007

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Measurement of CP-Violating asymmetries in B-0 ->(DD -/+)-D-(*)+/- 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 99 (7): Art. No. 071801 AUG 17 2007

 

Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Measurement of the time-dependent CP asymmetry in B-0 -> D(CP)((*))h(0) decays 
PHYSICAL REVIEW LETTERS 99 (8): Art. No. 080801 AUG 24 2007

------------bZRvVr0gte6blzzgRjtbKF Content-Disposition: inline; filename=image002.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image002.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT/posten_uke40-filer/image002.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABYAZkDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDG ooor3T44KKKQkCgBaKsJp97Iu6OyuXHqsLH+lNlsruBd01rPGvXLxMo/UUrofLLs Q0UgOehzS0xBRRRQAUUce1GRQAd6KMj2pMj2oAWijIoyPUUAFFJkUuR7UAFFGR6i jIoAKKMj2oyPagAooyKMigAoozRkeooAKKMik49aAHZ5pQxpmfcUZ96LAShqcGqH I9aXd79KVguThvxpwNVw49aeGHrSHcmBpQ1Qhx604OPWiwybdS7qiDD1pQ3vSsBM GpwIqHcPWlDe9KwE4PvzShveoQ3uKdvoGShv8+lODDNQhqcGpATBqUNUIb3/AFpw f3osBMGNLmog3uKUNmlYZMCKdmoQ3vShuOtICbNLz7VEGpdw9RQKxz1Haj+daOi6 YNSvD5xZbWEb52Uc47KPcngVs3ZXYoxcnZDtM0WS+iN1M5gskbBkxlnPog/iNbVn cWdvfWVrp9tHEl0hKTuN8zHJCgk8LkjtmonuJ9SlU6d5tpqNkWEdnnA8sdk/2h39 eay7vVluJrOeO3S2uYGyxXlSc5BC9vpWNnLc6U401df8P/kbEF1dz6xcRS3T+ULc uN8zFFcY5JXHSmpcX8fieWyjvLmGBW+RZH3A8cDLZ4J6H3rZHgjU7yWSVdaQxfdG 1COG5I9O9VbvwlqGiW9zeS6tE8MMO4AxklgD8o54yDWSnB6XN3SqpXs9730/zMwS Wes3NxBd6eY2iUs1zAArpjg716Ng/SsfUdLm04xuWSa2lGYbiM5Rx/Q+1PW+MmnN ZwxObu6mzNJnJk9FH4/nxW5bfZdPsBpmplFZlL3EA/gHY+0gznHpxWusNvuOe0ai 1+/9DkqKtalYvpt/JbOwYDDI46Oh5DD6iqtbJ3V0czTTszStM/ZkwZPwQEdamw3r J/37FV7XZ9nXIXPPVjU37v8A2P8Avo1m1qWth2G/6af9+hR83rJ/37FN/d/7H/fR o/d/7H/fRosA75vWT/v2KMN6yf8AfoU393/sf99Gj93/ALH/AH0aLAO+b1k/79ij 5vWT/v0Kb+7/ANj/AL6NH7v/AGP++jRYB2G9ZP8Av2KPm9ZP+/Ypv7v/AGP++jR+ 7/2P++jRYB3zesn/AH6FGG9ZP+/Ypv7v/Y/76NH7v/Y/76NFgHfN6yf9+xRhv+mn /fsU393/ALH/AH0aP3f+x/30aLAOw3rJ/wB+1ow3/TT/AL9im/u/9j/vo0fu/VP+ +jRYB3zesn/fsUc/9NP+/Qpv7v8A2P8Avo0fu/8AY/76NFgHYb1k/wC/Yow3/TT/ AL9im/u/9j/vo0fu/wDY/wC+jRYY7B9ZP+/Yow3/AE0/79rTf3f+x/30aP3f+x/3 0aLCHYb/AKaf9+1o+f1k/wC/Ypv7v/Y/76NH7v8A2P8Avo0WAf8AN6y/9+1pfn9Z f+/a1H+7/wBj/vo0fu/9j/vo0WAl+f1l/wC/a0o3+sv/AH7Wof3fqn/fRpcp/sf9 9GlYZL8/rL/37Wl+b+9L/wB+1qLKeif99Gl+T/Y/76NFgJPn/vS/9+1oy396T/v2 Kj+T/Y/76NGU9E/76NFgJfn/AL0v/fApcv8A35f++BUX7v0T/vo0fJ6J/wB9GiwE uX/vS/8AfApcuP4pf++BUWU/2P8Avo0uU/2P++jRYCTL8fPL/wB8Cly/96X67BUX yf7H/fRpfk/2P++jSsBLl/70v/fAoy3Zpf8AvgVFlP8AY/76NLlP9j/vo0DJdz5+ 9L/3wKT95/el/wC+BTMp/s/99Gk/d/7P/fRosFzBrpIXstO0mxtb2S4iFz/pMrwd T2QH2xzXNHoa6/U9wvpYINWs4RGVj8i4TptUAHoe1VU3SHR0TZm63e5EEaQwLhcp cxyl5HU8fMf6Vk2cfm31vFgHfIq4PfJp+o+QdQmNtjyc/Lt6dOce2c1Y0BlXxBYF 8bRMp57800rR0Jb56mvc9dj+028zGGCRvJRgFVvkfJGD9arapZy3VpeRyJO3mo7E yMMLleFA9M1cSa4a2laERw3L7ljZlO0MDgbvbFPllkt0QyDceVkcDpgc49cmvMvZ n0DScbPY8KBIwQSD19MVuaXZWWqiaW9lulZAZJ7jcu0DPGc8kmsi5ZGupmTJQu20 nuM8VY05Emkkt5ZRGsifLvbapcdM+w5r1JarQ+ehZSs9TRvmt7/QhLbGQjT5vKUy 43mFvu5x6HisKuli/sz7PqltYsSv2RiWJz5mzB3e3Nc1Sp9UVWWzNK03fZkwHxz0 xWjJp91HpkOoMrfZ5XKKQRnI68VjwTRrCoJhz/tE5rqb6ZF+HWluTDj7VL3OOpqZ tpr1HTipJ36L/Iw/m/uyfpR8392T9K3h4RmSWBLm+06Dz0V4t8py2R0xVWDw7dya 1dabKbSF7RDJO7O21U45/UVPtI9y3RqLoZnzddsn6UsaSSuEjjmd2OAqgEmtD+zL SPUrCOLUdPuYp5gpZXYYx1yD61taxYHTPHVmmlyWUU00gEMeSdhx/EPehzV7IcaM rXfdL7zlXSSNykkcqODgqQAQab8392T9K7HStNGrP4il1CSya7XKF2YgIw/i9hXL S6c0OkNqXmWrQC4NvkM3LYzn6URmm7CnRlFKXR3/AAIPm/uyfpSZb+7Jj14rUsdI zcaPLNJaCG+k+Xcx6A85ro00KyHxDa3LWLW7BpBbhuV+UcEeueaTqRRUMPOS+aX3 nEfN/dk/StOw0K/1CxmvIgqQRHBaVwuTjOB61S1iKLT9WuLYTWjhW4Mbkge1dTb2 CXXw3T/S7OMfaDLl5CF4B+X/AHqJysk11FSpc0pJ9EzkAWxnbJ+lLlv7r/kK1rTw 8JbG1uby/sbMXYzbpIzZcevtSxeFdRl1qTSytqsyKWzvOGHXIp88e5Psp6abmPlv 7sn6Vo6Xot9q4ma2UKkQBd5nCqM9s0apoc2meSGlspncEsIpC2w+ldB4d0trnwbq 0RmtYjO6/ec4XH970pTnaN0VSpqVTkl0v+RyDq8cjIyvlSQcY6im5b+7J+Qq/Pod zBpaagfszRPMYQA5ySM8/pUj+HL5V04qtsxvv9WA54+tVzLuZcr/AK89jNyx/hk/ SpPIuPLjkaCcRyHarFQAT9a1NQ8NixhkYX9hLNEcPErMCD7etTXKasfDelJM1s1j 5/7pATuUg9z+dLnWliuS11LoZWoafdaZePaXKMJUxnaQRzzSw6ddXFhc3saMYbfH mHIB59BXSeJtGuNU8Wai8Zt44YY1eSWViAo2j9araTC48F66oWMksmACcHkVKneK fXT8TR0oqo4vbW3yOa+b+7J+lGW/uyfpV3UdEutMECzi286VA5jDnKA9M+9Jpmi3 eq3n2eFLZcAs7s5AVR1JrTmVrmFnzcnUpZb+7J+lLlv7sn6VsXnhmSGwkvbS6sru GE4l2MwKZ749Kkt/CV1Np8V1LcWNu04zDHJIQX9Knnja9y/ZTva3mYWX/uyfkKMt /dk/Sr2raJd6PeC1nW3ZzGHyrnv2/Stzw3oMV/4f1Z5vsaTEosTOx/d46k+gOaHN KPMEKblN0+uv4HLfP/dk/SrNjZXOo3kdrboxlk6biAKu2HhuW6s2vLi4s7W2DlFd 2Y7j7CtTQtFudI8Z2CSm3eNwXjliYkMpHUUpTSTtuVTpOTjfZ2/E5mRJIpnjZZNy MVPI6jim5b0k/StS70S6kjv9Sf7PHAty6JuY5kbcelPtPCt1cafb3zzWMFvKxBaS Qjbg4p88bak8km7L1+RkfMf4ZP0pfm/uyfpWne+GL6z1K2s0W1mNzgwurnDirb+D 5dssdte2M91CpZ4EdsjHXB70c8RqlO7VtjMXT7ptLbUQjfZ1l8onIzuxnpVX5v7s n5Cuihhb/hXVwu2LP28HG44+6Kii8Iy7IRc3tlb3Eyho4Xc5OemT2pKa1uU6d7cn ZMwst6SfpS/N/dk/StO08M31zqk9iVtomt8mZ2c4QetT3fhS4t7C4vknsp7aHA3R uTnJxj2p88b2uSqc2ua39LcyXhnjRJJIZ0SQZRioAP0pmW64k/StvWY9TfSdJS8e 2eARZgVSQVHTn9KxPs0n9yL/AL6NEXdEVHGMrXF+b0k/Skw392T9KX7NJ/diH/Aj S/Z3/uw/99GmRzx7nOt90/StbxGmfEFwyKSJtsijGc5UVlV19pqyQaRZ3zebhALe V4gC6sn3eT0DLxVzbTTRdKKknFu3X+vvOUuLaa0lMU8bRyAAlW64PSi3l8i6hm/5 5urfkc1rapDd6hB/ar2y20ONscO4ligJ+bnkjJxmtDw74IutbtvtlzL9ks/4XYfM /uPb3pOpFRvJjjRnKfLTVz0dYkuoZTLIHjl2AAtw6lR0HbNV9blW00K4uzhhHbEA ng9eBVewj/s+0tYm1PzmhAiiQDIbbnnA5I9ak1LTF1TRLuGa/LC42kBeEQjpj2zX npJS1eh7jbcHZa2PGRwBTljd0dlRmRBlyBwo966HxJ4Tn0JUuIJftdi//LZR90+h qpAbvRbVLmS0imgulV0LjcoI6Z9+c4NeiqiavE8F0ZQk4z0sM0ZQIdVmbOFsXT8W wBWXXSapdqdC8/BE+osoJIClkj6sQPVq5unB3uwqJRtFFuBnEK4MuP8AZArqNQL/ APCuNMP73d9pl7DPU1ykWzyxkJnvkmtKbVXm0K30lkg8iCRpFYM24luuaznG7XqV TmkpX6r/ACN7xkX/ALZ0vBk4tYegHFaeuazHpPjXVBc201xbXNuInRCARkDkVyGq axJq11b3E8cCtBGkahS2CF6GrcviY3Or3Go3en2Fw06BGik3FRjHI9+Kz9m7K66H Q68eaTTtdr8maN5Y6Y+n6dq2lxXkCveLC8UpVuhHNXr8sPixbj95j7RH0Ax0rndR 8RPfW1tbRWtnZ29vJ5qRQbsbvU1Ld+KZLvV7PVGsrJLu2YOXQsPNI/vUckvzB1af Tunt23N60LGTxj/rOEfGQPU9KynL/wDCuY+Zc/2h6DP3apWXiWayvr65NvaTJfAi eGQttbJzRY+JDZ2txZvYWNxZTS+b9nl3bUb/AGaOSS6dg9rBq1+jX3u5sTlzpPhP /Wf6w54H97vVy33f8LbuPv7fMbsMf6sVy+peIJtRuLSQQ2tvHZ48iGLIVOc1Ym8V TSa5Bq8dnZQ3cWd7JuxKSMZb8KXs5W26MarU7rXZx/BWMy9Mn2+4x52PNbsvrXQP v/4Vmv8ArN3270Ga5/Ur6LUb17kWttbF+THEWxn1qU6vIdBGkbIPs4m87dlt2a0c W0jCM4xctd0zZ8TF/sfh3Hm5+xjOAP71dfbsT4zYZbIshnj/AGa4W28U+XZW1rda Zp96LUYheYNuUenFLbeK7qPxBLqsggaWZDGw5wq4xxWTpyatbube2ppqV+qf3Icd 2Wxv6nsK39Mz/wAIlrGd3306gVzvyn+7+Zq7b6k9tpt1YosZjuCCxJORj0q5JtHn UaihJt9n+KNO5Lf8IPZ/f/4/G7D+6at3921jZ+HbrYzeUpYr61n6fqV5Y6OynT4b qwaQkeapKh60PEF4yW+iXE0URlEZcwsMLg9Bj0rKz5rebOyMl7NzTs0o/g1qMkTS datdQuLW2ube6hQzEswIbJ6VHeFv+ET0U/Nn7Qc9KpzeIN1nPb22n2VqJxtkaLOS PSqkupvLp1rYlIhHbOXQgnJPvVKDM516euurXRW1vf8AI7PxSrXFnex2JIkikV7q NR8zrt4P0FZ/hKWCLS76S7UmFZELbgPXg/nWMfEV1/bbaooiWVxtdMnawxjB9qgX VmSzvbSOGFIrtgzAE/L7CpVN8vKayxdN1/bLz0/L/g/eSa9DdwazcfaneR3O5ZFx hlPTFWvDJbztRzv/AOPOTqBVC41WS706CznSJ/IP7uXJ3Aen0pmm6jJpd358IjYl SrK+SGB7GrcW42OVVIRrqaeho6Tn/hHNe+9ny4uw/vGpPEefI0XG/wD49BjA75qr da951hLZwWVpaQykGXys5fFWo9WvrfT7OCfTIJlCj7LLLGSQO2Kmzve39WNVOm4e zT6b2/vX/UTxaW/teH7/APx6xZ4+tLouf+Eb17O77kfUe5pPGJzribyu8W8Yb2PO aoaZq7aYlxGIIJ4bgASRyZwcdKaTdNWCc4wxUnJ6ar700a8Qsj4Qsv7QNyF8+Tb5 QGc+9WLHULa98R6RHZiYRW8RjzIBk1h2etta2slo9pa3Nq77xFLnCn2pV1xo9Tgv oLS1hMIwsSZC/Wk4PX5lRxMFyu/a+munmavipXmgt7m0ZjYIWjMaD/VyZOc+5qtf 5PgzSfv/AOtl7D1qhbazLbLeRlIpIbvJkjcnAJOcj3qKbUnn0u209ljEVuzMpBOT k55pqDVl2InXpycpX1krW87r8LI6WLd9p8J/e+4M8fzqnoJb/hKrv73/AC37fWsp tZnYaft8tGsVxEwzz9auP4mf988Gn2VvcTKVeaMHcc9aThK1rFrEUnJSb2af4Jfo SxE/8IJP9/P24dh/dFP8QE/8JFZfe+5B2+lYy6k66O+m7Y/KaXzS2TnOMVox+JmA gaews7ieFQqTSA7hjpT5WnexCrU5QUW7aL8L/wCZsSE/2h4q+9xCcfkKztN3Hwdr HD/fjxx71V03VNR/tK7voIFuXkQm4TaSCvvWob03ng/VGNrDaw70WNIlKgnIJ+tQ 046ehvGcKl5J9J/jcra6W/sbRcbv9R2xWDub/bx9BVi71N721tIJEjCWybEIJyR7 1T49F/M1rFWVmcNeopz5l2X5Iky3+3+Qoy/+3+QpnH+z+Zo+T/Z/WqsZXOSrU0PU Y7O4eC6J+x3ACycZ2MD8r49j+lZf50Guhq6szpjJxd0dXew6hfauLKWQxwBTLLOS CvlkclT/AHSB0962Ydeex1C30qaCS5sYwS1sjBnhwSArnoQAM4965LT9ZWO1FhqC PNZg5RkOJIf909x7GtYWMl2mqSWk8V1HfEP5sIwyndkqydQD7ZrmlDpLY7adT7UN /wCtDvU1vQHmEkdzFbXar0MeGwexwORVO+8T6HBMs8rGeWAlsWylwCeMsOMfjXDW 8cdtrV1ErSm2itWjiMzeWT04BbGO+KZp8t7H4gla3aQC4Qq7IvmgZHGcDDEVmqEd 7nQ8ZNpKy3NXVvEv9oXxtrhEtrKaMOiR5dZGJ4LgYz0PTvWbp1lcWV5NGLlf7MMW +5kkTCqp/wBk9H7Cpb60iZbafVfJ01oAQY7ZsyS85GF/h5z1x1rI1XWX1BVt4k8m zjOVj3bix/vO3c1tCOlonLUm+bmnv07/APDEOq6h/aN6ZVTy4EURwR/3EHQVSoor dKysjjbcndluHd5QwsmPYjFP+b+7L+a1DEUEYBMGf9oNn9Kfuj/vWv5NUNajH/N/ dl/MUfN/dl/MUzdH/etfyajdH/etfyagCT5v7sv5rSfN/dl/MUzdH/etfyajdH/e tfyagB/zf3Zf0o+b+7L+Ypm6P+9a/k1G6P8AvWv5NSAf8/8Adl/MUvzf3ZfzFR7o /wC9a/k1G6P1tfyamA/5v7sv5ij5v7sv5imbk/vWv5NRuj9bX8mpWAf8392X8xR8 392X8xTN0fra/k1G6P1tfyaiwGvZTNJFtYPuXjkirPzejfmKw4J0hmVw1sOxwGrV +02//PWD9alownGz0NWy1jUdOQpazyIh5KEBlz64NQXd5dX05nuZJJZDxkkVR+02 /wDz1g/DNH2m3/56wfrU8qvewOc3HlbdvUn+b0b8xR83o35ioPtNt/z1g/Wj7Tbf 89YP1p2I1J/m9G/MUfN6N+YqD7Tb/wDPWD8zR9pt/wDnrB+tFg1J/m9G/Sj5vRvz FQfarf8A56wfrS/abf8A56wfrRYNSb5vRvzFaVtr+q2cIhgupFjHQEK2PpnpWP8A arf/AJ6wfrSfabb/AJ6wfrScb7ouE5wd4totTTSzytLK0jyNyzMRk0z5vRvzFQ/a bf8A56wfrSfabf8A56wfmadidXqyf5vRvzFKoZiByMnuRUH2m3/56wfrSfabf/nr B+ZosLU0v7OuPVf++v8A61H9nXHqv/fQ/wAKsWV/BPbj99GWXg4NWPtEP/PWP86i 7OlUotXM/wDs649V/wC+h/hR/Z1x6r/31/8AWrQ+0Q/89E/Oj7RD/wA9E/Oi7H7G Jn/2dceq/wDfQ/wo/s649V/76/8ArVofaIf+eqfnR9oh/wCeqfnRdh7GJWtE1Gxl 821nMT4xlW6/Xipr6bVtSVVu7neq8hQQB+QFSfaIf+eqfnSfaIf+eifnS63sWotR 5U3b1M/+z7j1H/fX/wBal/s+49V/76q/9oh/56x/nS/aIf8Anqn507sj2MTP/s+f 1X/vqnf2dN6p/wB9f/Wq99ohH/LVPzpfPg/57J+dF2P2MTI8b+Dm0Kc31kCdPlb7 v/PI+n0rjs0UVeGm507s6cdSjTrNRD6UqSPE4eN2Rv7ynBooroOM0U8QavGmxdQm 2+hwf5imy69q06bJNQnI9AQP5UUVPJHsX7Sdt2Z5LM25iWY92OT+dFFFUQFFFFAB RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAnNGKKKADFGKKKAFx/kUmKKKQBil xRRQAYpMUUUALijA9KKKAExRiiigLBilxRRQBa0+YQ3IDfdfg1t/lRRWdRam9F3Q Y+lH5flRRUI2Cl/z0oopBYSjH0oooCwY+lH5flRRQAuKKKKaVwsf/9k= ------------bZRvVr0gte6blzzgRjtbKF Content-Disposition: inline; filename=image004.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image004.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT/posten_uke40-filer/image004.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABYAM4DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCa CyjeUxRzLLcNvWKCJslgMkY9wAc0huraxlSa4u7e0lnGdkzfKCDzj3HArttek0/Q tKsdRt9MhWVk8sSw2+5l7Y46AjNefeKNA1XxBpujNpfh24dkiuEePbyPmX5mJ7nt UWvPlOf2Whq75msBeQpEzNjBA+VgRxz79qdJYXsiiV28ssgc7Twpx0+vNX/D2geJ fsRtZ7Y6fttljzOA8bYGAm0deec9sVS1Hw74yl04AaRDD5TF5ityAGAHUfXFYSnN R92N2HsiQW6RW6GSd9ygqUUZIq5FcLHvhlImgA2GTq2fQ+/NYlyqjQo9SdGN2IN0 kAzuifBIHuDyR9DU/h25utU0xbiOWLazHzG6YY/zwCKrWyTJ5TutE0bT5rDzpo2l ZpGQl2yMDoKyb63sUt5fLZVXaTsC4PHvVX7Tf+H7G4ms1N9bxo8rQ7+HY8H9Ofwr M0O5k1Xw3bidZRJKhjmkc4xkZ49sYGa2VSKVmU0rFzMrMpLqVyeeOPT8KXzGQOPM G5eF9zW7oHh+yk0r7WrB2nLMrOvMYXI24/DNVrnR2uhGsMduJhyu2TGTjvVKF0Lk ZUhukkGCwDEHIJ5qwpR3XO04Xdg8Ypkfhm9+TLQiQjjDZ4PH5ipx4cvUlWFVmlkw XbC4Qe2/ufaocGmJQbZZkYQ6eTLZOJyCdzDn1BFTLZwSjHmTQsY8qZY8BiACce2D VS90PX1sD/Z9vYm7yABdScYPUcfpUOot4wWzt21m58PWBaVYYWzIxaRuAOB1NWmb chpHTroXPkmEs20kMOhAweKhaGWLaJEKlvu5HWtyGxvkntzPeO92kZJIH7vPAOPY 1U1LS7x5cw3itcR5kClOAWPp9RTuKVPsZoLeZtYFGHbFODkA9wO+Kv39lNdxAIHk upIgs0iYBikxwwHpnPFTxRXB06WLyN07Ao77MbmA447VRPsjKz8vOfb2rnvF+o3N jb20UBaOaSTBJ7HBxn9TXbyWf22NLlYys7FUPynC49K858Z6J4k8QeIftEWizvGE VEkjwoYLn72T1yfyrGs3yaDVOz1Os0GK5m0bTTcLOGkgBaR1yxx3I962RaxljuWd /mzxHjFS+Df7WHh2CLWbM2txCBEqtIHZlUABiR3PPFb+KqLaRcYJHOfY1bKrZ3Tg cDJCj8KwfHfhfUfElnp9tpsTIYDljO+IwMY6dST6+1d7HFsYnJP40jzqsmzkkDtV XZSSXQ4PQ/BEOnaRa297p2n3N9HFsluDGW3/ADHA59sVpS6Tb2Efmf2bZIGbGI7N P8K6bzlACtyazdZtzqVrHEkzwYffuHXoRiptcdzYMKYACrgdtvFOwayItea4iEtv p1xIhPysSqhh68mspfGc010kEWjTAMyAu8qgBWOM0roVzT0HQo/D8FzDBPNcLc3U l0zTHJUuc7R7DtWjcRG4tpYHJRZUKEocMARjg+tS5xnj8fWquo3b2em3V1HF5rwQ vII843EDOM9qduwHKn4ZaI9q9vLc6lIJGBZ3uSWOBgc1Jb/DbQrRVRHvDGowqGbC r64A9azdA+JN9rt1bImhpDFJcRQO/wBqDFA4YhsY5+7XoJ5GKFZiaR5V8UNLh8Oe CEm0yWeGQTpbZZ8jY/3s5+nWuP8AAd/u0u7gebfB18px09cHqeB0r0T4zsI/h3JI UDhLuA7T3+b/AOvXjHh7WZdMmhWO1ggmVxucjLSA9j6cZrCtpG8UY1Ek0e0eHbie 71eCGzmMW2J5CkyHDJ0z+bD8jW8/hOXBaDUWglI4dYwdvriuX8A6yNV1OUxki58l ghdPlMYYZI9eeK7W7uNUgeEJLbMJJCpJQ8AKT6+oFaUp3jdG0dh1roSQ/Z3nnMs8 BUrJt2nA7Ee9a/HSvO77xZr0TyLHNp4KQSSEBCTlASR19qpv4t8QNdSRrfWyhJNv EI6EZFW5NlHetoNi+qHUWEpuC4f752ggDt/wEVPqGl2WqJAl5AsqwTLcRg/wyKcq 34VzvhW+1DWvD9td32pOLmV5UxHGqgkMQOMdgKsa3Hd2ek311HqV2ZLa1eVV4ALq pIzx3pJgdNjnPWmhF8xn2DceCcelchb2V42k3M82sXzmW1SRD5mPLYjccYHvj8Ko 2tneS+MbjTm1fUJLaCG3uNjS9d5k3DPpwPypgd8FVSSAAT1I707I9f1rKGkWeEz5 rZPeZjUMmiae0qOYScMRzK3c/WmBs716bhn0zTDcQp96ZF78sK4m8srW9ttRuY7E 29/bXIs4sSnDBGDbh7EE/lXH6kLqLU54bdpmXzbYIoBIAa7KtzjoU4PtQx2PYhqV ipI+2W+e48wUPqVkgBe7gUE4BLgc15h4w0mK1v7aKxgdEQ2afIucg3HOfwzn2rQv X/taXxE7W3lrFCsESAfKdkrjeOOpwPwqXcR28uv6TAcS6jbJj1cVFd6vAkcc0IE6 SAMpVgBt/vAmuDm04v4U8Q3E0BaSNbwQKy5Yqy4GB1+ldVpcSx+GdHWTbEy2MK4k 4wQgz+NMQn9vyvMwawjCIPvicHk+2Ky5PHejXDtHDfaY7Rn5jJdYAPPHA61qLd2E V0Fe6t0YckA8149ptvaLcSGPTI3JDMTlATlj+nFIbv2PUdCv7fXNInstKu4rmKNW ijk3Ydl6byD05JA9Rg1em0K7lVkVBEpVF3A9Nveub8PX+p2Om2h0m30lYLiGJkZo njcjcI8MOvHrWnYeJ/FF24X7Fo7EPtYfaGVsBsFgCORiojayuLQ7Ytk57VV1EBtL vAzJtMDgl+mNp6+1TnGTioL5lFhcl9hUQuW3LuGAO471qI8e8JS202oQy28cCp/a Ni6oibDGPLZSR/eHT869s714to3jq7vtesorfT9H+wvqFtbo6W2xykoLbh6EYxXs 5yCcYqIjucB8aFVvhrdF2CqLmA5xn+MV876c0qwFisZGc7pH5J44H5V9FfGOKS4+ Gt7FDG0khngwqgkk7x2r56h0PUFVHj0y+mPQEW5+X19qp2tYxrRuj1T4W3LDxPm6 ISNrOWQqBwg3LhF9hknHvXrbalog3+ZdIPLALb2I2Z9fSvGfhqbvTvGUVzqFvLY2 wsZUL3Pygvlcde+B0r1fUIU1fTr6K3vbTF4ibZBIDtwR19elZ01yqxpT+BE8+o+F raUxzz2McrDcQ+AxBpo1Twk8jIt1ppc9QGXJxWdqGhz6rrf2qaS0cxRyoFC87HXC Zz3Hesf/AIQbUUvRdeXaOnnLJsHUADB/HvV2ZZ2EWoeHWCtDeWeEyy+XIMDPXGKm S80Wfeq3du+MhwJQevY1jeF9DbQ7BLa5tIzL5kh3ogICliRk+uDVnSrWOw1fV5J7 dFW/u/Ph2x5LqsaqSfxBo1QGn5mkEDE8AB4A8zAxQk2jnDJcW+SMbg4yfbNV5r6K 1kna5sFSzhiVxcED5yTgrt68cH8arRa5oc93aWixxNJPnaBEMKQAeTjg1MqkYy5W 9QNVJ9LA2rcW5/7aj/GhpdMAIM1vjr/rB/jWNBBYxavJJFpMbRtatItztXY7bz+7 x6nrWa8Z1eXQLufRY7cTWszXUbKMW7ELtVvU54qwOpVtKdxiW1Z1/wCmgNTBrHZl Wt8Z6hhXOX3h7R7uxW1srS0jSG6jlkZVC5Cne3PWsTQxpn/CXamkgtio08BVVQIm G5juUH+LBwfpUSqKLswud8hsQWCyQ5PLYcH8+aUfYXKlXgOOmHFcZ4bsLOy0XTYx pdm80u1JWY/MqsGPP4AAVb8QeH9LttJupodOhWRgiLsU5454xVXuB1G2w3bswE9c 7hWdqlktzJwT5e0cKcjFM/4RXQ5FCvpcH3VB6jr+NM1OG4jjS2smNvDEqqvlvg4x 0qgKCaJGspGyTBOa8lt9AhjEqyXUDMWyArDgZbHOfevTU03UBNIxvLlt2Aoe4JAG D2rx7RtN1K4t2DRxMuSwxGpP3mGajWwHrGuMug+HbWS5fOoRW8cfkk7mVSwOSRwc Muc+1Yltr01v4bTWbTyDd7yjA8sMsBlvY4J/KuH1bUFaGytbjVtRlijXc6NKS0TD A28jNQx6nHHEyvJ5yFCipCRkDPXHcjj8TXmV5z5rw9DmlWSbSPddB8UwayrK4ERj iWRnLYD5OMgemRW1ft5emXjjnEEhx6/KeK8K0XUo5rgmCV5JHh8z9zzJvzk8NwO/ Hqa9sjuRdaAZ7VslrUlQSCVbZkBveunCVp1E1PobRd1c8F8H2txAdGaWGUMdTsJS ChyqgOGJ9gT+tfRePmP1r550Dx/4p1G/06O71VAsl7aRskcCLuR2O4E4/wBmvocn DN9a64qw+hk+Jb7T9N0Ge71WOWSzj2mRYkLN14OB6GuHb4geD44t8OianJGZFjBM BUM7DKjk9SOa7bxPb3d54duobBEku22mNZCAuQw657VyFpoHiGaCKO7s7JJE58wy ghmHfH4US3Hchk+IegQeUq+FbotJGk6CRUG5HbYp5PdiBTE+I8G65W28IAG3ExkD SoDmIgOB+JFar+ENTvZCbiLTAuU2rknG0gg9OxGam/4V+XjuEaW2UXHmeaUhJyHI L46dSBRbsF2YU3xF1gW8DW3hayzcvNHEhueT5Qyx4HT0+lOh+IXiS41w6THpmlxS K5VpTI5XAjDnA79QK31+Htsq2oe9ZDaF2hKpjaXGH6nnI/KmL4I0q3vTef2tJFdM cmZZEB5AU9fYAUtQJdK8S+JdRsDfHS9PRRJJH5AuGLko2DzjHrVX/hLL2XU7T/RJ HbzTFGkUgCsW6BiR0HP5Umu3Uvhe0W1tomks53wZlYEs7/ez3BPXI9DXOeHZLiO+ huEj+3TR5nWOGTIbHB5PcdvWvLxdeXtYwi9OoJmj4o8Uy381zp82mTW0kQVUBkw2 T13DoR3BFcpa+If7H8Q2UMEYkW3kEhjD8kMDuIz1wcnPpU2vMNR1C4ubO+aW0SXZ M82QwdQT5e369vYVyZtWvNYZ0aSOVVCqsZxtQg8sfTAz9Tiue/NVcpMznJp6HtXh zx5p93pluuoTk3gB8xVtmA4HLcdvet5fE2gyWn2oXkf2Zhv84xnYRnAOcV5R8P3K TNLbTvN9qjaz37N32WQsSBIO28AYYcV11xaappHhLR9Ok2/ZLawlt9QREDfPsHlk ewYHmvVozl7O8uhpF3VxPEXj2xs/tFvZRQNEokid/wCLfgHKgdVx39a8ktNa0t9R ilNm1xcgNIqCQpG5z0z25Gak1TXEF0tukgdp2CRK4CsgcYLMfr2FcnqGnx2cEM1r dG4t2maB5ANueAehrlhB1p3qadjCc3ex9BfD3XbPXr7V/tjWw1R5d8kUROFRQF4P Qiu+FnbOoAy2O4bPNfL3hJ0tbxbsqIbeaWLzFBziHd849sjr9K+h4fD+httuLSBk EhwDFM68AemeK7qTVuVPVGlOalG5snTosn55uf8Abqhqd2tkQqQ+awwDuY8DFVW8 OWhuDIlzqURwo2pePtPHoT1q3d/ZrQIJ5tq7QqlzknA71sWYD65fb5WNlbqqqSpB ZieDXi4S/m08vBDeqd6ggzBM43cjH1r26fVtK23AWZmKIwO2M4HynvXjuhXS2BeS +vrW4tygGYXaUhySRkdOm7mpd7DVuoy8fTtW1e7udG2SREBXhdvLblwqEqep5PA7 Lk81m2dmYIgVDCOBzl2A+Y7j932JHesyaeS5Espto1divlGIYywwCcewq5FcKwdY naGRGUs0inacngY79RzXnVoyt7p5spKRtaPfTWEMsK2sMt3PN5ZZyMsBzhu2Oc5r todT1Sx1ayjWS3lgl3GWGxGRJGBsJPfgHPr8teYPFMILiKDTJo5Q6NcHBO5ScHHo uRXR+Hrua31FWSOeOeIsXa3wWK5G0Aeo6H61g21qnqdFKdvdZW0HwT4gguNNuH0i 4VYr61k3OoXEcbtuP6rxX0Y/DkZHWvmzSpNbkvJp9R1S9mjjntvJBuiQpa4UEED1 X1r6RfBduO5r14O5umrGX4juLu10KeWxkjjuN0arJIm8LlwCdvfg15bL4s8Uwahq tteeI4rZbOeOCF0tUG8vjG4Hp1r03xZbSXfhW/ghtZbqV1XbDDII3Yhh0Y9PX8K4 GLw7qslwXHg8OzndJNqWqKzSen3R1HrTkHUz4r3xLql3Ci+NLvyniLkRKqk4JGQQ OBSQ2WqXOo38V3r2pTwKsnkH7aV525QcehzW7a+FfGMd2zx2/hu2tCSVtiHk28Y+ 8ACeeaztbudQ0m4XTLp9LEmFLyWlqUC56YLHnOMYrGtWVKHMym7K5hanpGPJR/ts +bhSzNcu/wC78hSc89C+fxqvF4chfxdLK2nzPpySqYs72XaIgB/49n8a67S3udWW Bn8U3Vo0kqxJFb2sZXLZAGSM5+Un2re1LwvJp9n5r+LdZd0O5UknUKx64woGBUxq xnT5kwv1PPA/9l2kdjLuhnDsWXdvKhsBRjsB29M81NpryaTd3DaZdSskOW3R/KGU E547+mO1F/qK3V3GbeCOCJZQkIaQSGQt94s3VgWxx7VDYRQn7XE7osSjieDKv83D bM+6n5T1zXiOzm3czvqM13VXu7GGQ7ZI7T51swApDt0dmHXbnHPNcudcNpHPAba3 luWOd6lsKeMD3AH4c1q7XjXDRkAxtmZxlVCnLEj1C8AepNc9NYzrHPDHIouHi8+W SZwDED2x2JG388V24flnfn1MZyZ0nhLUxFrlrrkrs0kUXliCL5QSPlQH+8B1574r 0DU/H2q6f4hjuI4Xm0t4/wB9ayxhXj7YXHJ7Ek8YI9a8ns1uNJt2uXnL6jAI2aMc CIHsf04q1q81758Ul6XL3Kj98knzuvGUUdunftj2rRTmptR2HGraNiLUrmPWvFry bY7C1lleZHYbzFxltx75PA7DNUFuLBIvs1nf2zb7tY988ZxIrbgXP91Rgcdc81Hd NYy3ENg4fMmDIVc7t+T94+w4qpDplpazukW27kCiE+UcgyHnd9AeOPSt42dnLQhS W7Oii0K81bV7ePTbGGeMyqJII7orE2OCwbqBww+hr6NtdBhtbC3tbaa5t0iQABZN x6dyev1r5fs43OptYG9jtrqJFWErny5pAcgEjkbhnn1Feg+EY31C8ltjqWp28YtI JyY7ttwkZ3Vhk544HHtWtNtbm1FpK57G+ly7wU1G4UjsQCDVe901bi4y4aQ4UE/Q YJrzfQ7zxHPpDXI8WXnmLJMiiSFHX5JCi5454rvtTt7iWFZJr0RwxR7pJt2wfd5Y /qa15tDXm7Hnl34z0/S9R1zStRiLX1vMyW6Km0NGeOT6gHOe9cevhtYdOG2C5c5Q LhyuRhuf1H51i3j3er+I2RGeY3QIaVoy58sZIf1xxnjtVyxjF3YsralFeu7hibqR gV2grxgjjnj8aw53FXfUhTu9Tl1vPtGoSmWAMzne5YngE549OavWxBjA+1Ltyd5O d69gAOn40UVdVaWOOcVdmj/a2oiH55DHFcfJuLfNgcAfT3966HwdDcXNjdXkMUtz cLKh2wOMuvOQV6ngYJHqPSiiuPlile3UqirzVy/o/wAO9dtJbhp7qxtUleIkXE+G /dyiQHHcYGBXsdx4g0WCRzPq1ihB6NMOOaKK7oaLQ7VFWOe8S/ELRtP0G9m03ULW 7v4490MJBKsdwHOO3NeZL8YvF8tzPbx2Gm26xrIRL5DEHaCcDJ74x+NFFMZmTfFv xzNpFzd/2hbwPDNHGFitgMhgxOc+m2jUdf1W+tLC9vrl7meWKNi+0YmyxBHHTHT6 0UVz4uKfKmZVHoRNqEkjyQbWRtrIqo5Uoynhs/Qfz9aSCO9eGK2vlDTi4Mao07ZR Qmckk8/NyPWiiuL4VZGUG2Pvr+Gygt0HlNOqhV3N0dukjHsAB27mnaY5Er2iPC8m wTSHPyFsnLcegAwPeiis+SPsOYTZR1HXVj1S6unkJiFu0VvEvRgeCSOgPU1gTTah qlgIlhy5JklnbgyjGck9wMfyoor0aUIwgmkSmaVnm2kVcsXeIPctPyvPKg/ofypu tyoZllmlMewdVYMS3AJz6UUVMIp1EyItuVmZGlX6/wBpJJ5ck8j5UKOr8H8+31qu gvYpVjVGiI+aUL3IJ5I9qKK6/tnRLR2NbRLY71uba4aO/jkBScEHg8YC92JPFe9e EZNN8Q7ZbW9ubLVbaER3VnNCnmDGeeQCRnPP9aKKz5nzjpSbujXh8Hy2dr5FtJaN EWZmTYydTkkYPUnk1yfxMl1bRtQh1qwlmjRbZrW42xmSMkgfMVPGccZPpRRVzScT WastDyTV5lS8z9pvUu3QN5j/ALscrgkAdBjjHvUOmeGdVv3ZotBuLzcu4hSSF/Lp 1oorCMnGCSOZfEf/2Q== ------------bZRvVr0gte6blzzgRjtbKF Content-Disposition: inline; filename=image006.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image006.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT/posten_uke40-filer/image006.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAEnAbsDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDw oUtOZCp5ptIQtLSAZPAJ+lTwWdxcttijJYgkD1xSbS3Gk3sRgUoqz9lKwq3Unv8A 0qAqQcU73CwAU4CkFOFAhQK9F0eCDXdIivtNSO21rTxlljAXzB6lmPJ9MCvOxWjo +qXGjajFe2zYdDyMZyO4rGtTc46bm1GooS12O6jFokL3Yt9+lXf7u8hC7mtpD3DN wMnnjoapXNi7P/ZFzIJJAN9hc53Bwf4M9AP5Gtuaa3u7U+ItPiEtpMuzULYjftz1 bJ4z9PrVKS3huIF0uWbfbvmTTrkksUP/ADzJ4A9/zrz4yad/6/r80d0opqxxNxAy OyspVlJBB7Gq+2ui1DF0rtcbY9QgPlzoSP3gHAYAccY59etYksexq9OnPmVzzpx5 XYiApwoFOFWSKBTgKQU8CgC5purXekSO9oygSDa4Zcj61Zu9Wuri/W8W4k80gGQj 5Qx9ce/eswCpAKydKLlzWLVSSXKWUu5I1kVFjUScE7cnHpk0wyOwVWdmC9MnpUYF OHSqUIrZCcpPdhjNOC0ClyB1NUSLtpwAqFru3j+9Kg9s1A2rW6/d3v8ARf8AGgC8 B7UvSsh9XkOfLhA/3jVdtQun/wCWgUf7IxQI3yQO9QvdW8f35UH41gM8knLyM31N NCigDYfVbZfu7nPstQPq7H/Vw4/3jWfijFAFh9QuX6OF+gqB5ZZPvyu31NKqM5wq lvoM1Yj028l+7bv9SMUAUto9KMVrx6Bev94Ig9zVlPDf/PS4/BVp2Cxz2KMV1Ufh +1X73mP9TirMekWqfdtk/HmiwHGBC33QT9BU6WN1J92Bz+GK7NYFThUVfoKUx0WA 5JNFu26qq/U1Omgufvzgf7orpPLo8umBgSaJBFbyOXdiqkjnFYKRuw4BY+wru5UH lPn0rNEaAcAUgsc4tnO44ib8eKlXTJj1Kj9a3SAKaaAMgaV/ec/gKkGmwr1BP1Na JphoCxX24GBRipStJtoGQ7aaVqYrTStAEJFIRUpHtTSKAIStNxUxFNxQIy45FnXH Ru4prIVPNVEYowZTyKvxSLcJ6MOtADrK6ayuknVVbaeQygg/ga6mS2t57Nb+yybU kF1HLW7/AMsGuRZCpxV/SNWm0m6EkeGjbiRDyGXuKxq029Y7m1Koo6PY2pYhOrvs BkxmVF6OP769qx7m1KHI5B5Vh0IrfuPs/lR3lnJi2Y5Qk/NA39056is25urdwexJ +dF52n1B9DWVKbRpVimvMxSMUoqeXYy7x1Paoa6zlFFPFNHPFKKANfRtevNEldrY oySDa6SLuX64on1KSVHgWVvszHesecBG9R6Vlinis3Si5c1jRVJJWLBlZ2VmOWUY z3oLFiCTmohUgq0ktiG2x4p4qLcFGWYD60w3kC/x5PtzTAtDinis5tSHRIyfrxUT X87dCq/QUBc2Qaa08Uf35FH41htLK/3pGP403AoFc2G1O3X7u5z7CoW1V/4IgPdj WfT0ieQ4RGb6DNICdr+6f/loFH+yKhZ3c/O7N9TVqLSryTpCQP8AaOKuReH52/1k qL9OaAMgADoKXFdJF4dgH35ZH+nFXotDs0Ixbg+7nNOwWOPAJ4Az9KsR2N1L9y3k PvtxXbx2SRj5I0X6LUwtx3JosBx0eg3z/eVE/wB5qtxeGm/5a3AH+6tdUIFHaniM DsKLDOei8O2q/eEj/U4q5Ho9rH922T8ea19vtRs9qYFJLQKOAqj2FSi3A65qzto2 UAV/KX0oEQ9BVnZRsoEV9mKTZ7VZ2UhWgCiUpNlWSlN2UDKxjo8urGygpQBTmT9y /wBKyStbs6fuH+lZJSkBXK0wrVkpTSlAFYrSFasFKYVoAgK03bVgrTCtAEBWmlan K00rQBAVppWpitNK0AQkU3FTEUwigRy1ORyjblOCKbRQM0o3S5j9GHUVGyFTg1TR 2jcMp5Facbpcx5HDDqPSgCOOVo+h4PY80F2PUk0MpU4IoFKyC4CngU2nCmAop45p uKcKBDhThSCnCgY4CnimAE8HpTQjEkYyPU0AMvgAigg5JqkK1Hh8+ILI2COhBq1p 9okUWGCs2T82KBGMkEsh+SN2+gq3Hpd0/wDAF/3jXQog4qysSjtQBz8ehufvzAf7 ozV2LQ7cfeEj/U4rYVAO1SqvtTAoQ6Zbx/dgQe5GaupbheBx9BUyrUgWgZGsK1Ks ajsKcq1Kq0CGqtSKtOVakVaAGhaeEp4WnhKAIwlKEqUL7U7bQBDto25qbbSbaAIt tLtqXbS7eKAI9lJsqbbRtoAh2U0pxU+2kK0AU9tJsqfbSbaBkG2grU22kK0AVJ1/ cP8ASsopW3cL+4f6VlFaQFcrTCtWCtNK0AVytNK1YK00rQBWK00rVgrTCtAFcrTS tWCtMK0AVytMK1YK0wrQBAVpm2pytNxQBx3SjFLQKQCU6ORonDr1H60cUhHpQBqo yXUW5eGHUelRldpwagssqWYVecq6A9D3piIBThRSigYopwFIKcBQIUU8Ugp4FAxV FPApFFPAoAUCr1t92qgFXbYfKKALkY5FWlFQQjkVaUUwFC1IBQoqRRQIVRUgWkC1 IBQAoSpFShRUqigAVakVaVRT1WgAC08CnJGWYKoJJ6CnbcHFADAKXFPApcUARhTR tqUIzHCgk+1PjgklJCITjrQBAFpdtTGJlfYQd3pUps5VQsQOOSM80AVdtG2pNtG2 gCLFIRU22kK8UAVCtJt9qmIpNtAyHbSFam20m2gCrcL+4f6VlFa2bkfuH+lZRWkB AVppWpyKYVoAgK0hWpSKQigCArTCtTlaaVoAgK0wrU5WmEUAQFaYVqwVqMrQBAVp m2rBWmYoA4bnn+tFFFIAHtQMUUtAF2yX5CfepX+8aSyX9yPc05vvGmAgpwpop4oE KKcKQU8CgYoFSAU0CngUgHKKeBSKKeBQA5RV22Hyiqiir1uPkFMC5EORVpRUEI5q 0i0xD1FWorSeQApC5B74qBFq/A8n2WfLsQAABnpzQDIzbSIrFhjYQCM+tAFW7cxp ZO0ql/nGFz1OKsR28ZuGZVUAIHCseATSFcoKuKs20YknRW6E81Lcyb40UsJCCcuB gfQUWeBcxk8DNMOgsMYa5VcfLv8A0qwtqJDJJvVIwxFLDA8MplkUqqZOT3PakJ/0 JRnq5JoAelttuUUOSpG4MODim+SDbh1yWDYb+lTh1FwhLDAjx+lNtJVjZg/3SM/i KQCi3QzFcHCLlsdSafMiiA74ljbPygdfxpkM5SV2bJD9cdaJHi2kIpJPVnPNAaj5 JmiiiCYUlckgUiSq0ZWUuu5s7l71HI/mBOMbVxT47h4024VgOgYdKAsSwxbLpwWy QuQaMYV/JRiSPmd+Kr738zzNx3etOeWSQYZyR6UBYhxRin4oxTGMxSEcGpMUhHFA ytijFSYpMUAR7aQrUuKQigCpdD/R3rLxWvdD9w1ZhFICErTCtTlaYRQBDtppFTEV WvMi0mIOCEPNADWZFPzOo+ppCK5E5Y5JJJ7muvhDG2hLgBtgzigBhFNIqYimEUAQ EU0ipiKYRQBARTdtTEU3bQB5/S4pD2zQDSAUjFIRRkUvegDUtVxCtNPWpYxiEfSo qYhQKcBSCnCgYoFPApBTxSAVaeBSCngUAOUVIBTVFSAUAOArQhXCiqKjkCtKMcCm gLMQq2gqCEcVaQcUxDlFWo5AtvJHg5Yj9KgUVKooAmEmYFix0bdmp1uXEu8AfdCl TyCKrAVKgoAmeZ5sBsBR0VRgChRTQOamjQswVRkngUAO3MwAZiceppwFG0qxB6ji ngUAAFPAoUU8CgBuKUCnYpcUDGYpwWlApaAExRinUuKAG4oxT8UuKBEeKRhwalxT WHFAyvijFPxRigCPFIRUmKQigCpdj/R2rMxWnfMqWxLMFGRyTishru2X71xEP+Bi kA4imEVE+pWK9buEf8CqBtZ01et5F+BoAtEVWvR/oU/+4agbX9MH/Lyp+gqrda9p 80EkUcpZ3UgfLQFzngOldmq4hi/65r/KuOHau0A/dRf7i/yoEiIimEVMRUZFAyIi mEVKRTSKYEJFMIqUimkc0AedflSik70VIC5oUZdfrR+tPhGZlFAGr0i/CoanfiM1 DQIUU8U0U4UxjxTxTBTxSAeKSZilu7A4IHBpwqO7OLZvcigRWiuZtwG/OSBzWwo4 rDhdFmTcwADDOa1P7QtV/wCWy/hQBdjGXX61pRrWVp93BdXOyN8kDPSthBTGWYhx VpOBVeIcVZXpTESJ1qVaiWphQA9alXg0xakXmgCQVYt0Ek6Kc4J7VXFWrVlSdWbg DPNAMsW8S+W7+WZSGxtz0HrURwXOAVGenpUtuYQAxkdHB5x3psj75WbGMnNAiSBF IaR+VXt6mpbgho4mCKpIPQUyGRBG0cgJUnPFOllR0VEQrt6ZPagOpEBS4ooHNBQY oxS0uKAEApaBTgKAAClxSilxQA3FNYcVJimsOKAISKMU/FJigBmKaRUuKaRQBy3j olPDT4OMyoK8tLE9Sfzr1H4gceGx7zr/AFry2kyZCUUtFBIlS24zOo96jqa1H+kp 9aBmqOo+tdqR+6i/3F/lXGAcj612zD93H/uL/KgpEBFMIqYimEUxkRFMIqUimEUA REUwjmpSKZigDzf60cUUfnUgFTWozcLUP1qzZDNxQM0JPufjUIqaXhVqEUyRwp4p op4oGOFSCoxUgpAPFQ3v+oA9WqYVXvj8sY96AMeTmRvrTaceWP1ptMk3PDKE3Uz+ iAfrXWIK53wso8idu5cD9K6RaCkWY+gqyBxVeMdKsCmA9amWkgt5Z8+WuQOpJwKm igc3AhOA2cfSgQi1MlQgYJFSqeKBkg61KKiFTL0oAkWnUxakFAhy04U0Zqa3jEkg ViQMZOKBjKcKnQQTN5axlT2bNN2AW27HzbsZoFcjpc05I3f7ik/ShEZ32gZNAxtK KfJC8WNw696eltKy7gnHvQAwUtAGKWgApjU+mkcUAMpKdikxQAlJTsUmKAOQ+IZx 4fiHrOv8jXl9en/EY40KAes4/ka8xpMmQlFLRSJEqe0GbpKhqzYY+2JkZ6/ypjNR R8y/Wu3YfLH/ALi/yrilHzL9a7dh8qf7i/yoKRCwphFStUZpjIiKYRUpphFAERFM xUpFMoA8z/OjH+cUf56UfTH51IBn/Oat2A/eE5qpV3Tx940AWpu30qMU+b71MFMQ 4U8UxeeakFADhUgpgqQUDHCqt8fmQegJq2KpX5/efRKBGSOtFApaBHT+GBi0lP8A 00/pXRJWB4bGLBj6yH+ldBH1oKLcdTDpUUdS5pgXYHhkt1hkkaMhiQQMg/WrFkDB eNG6KxAPJ7cdqqwzwCNRLBuZehU4z9aelw3nvKRksCMemaCbFyGWNlmmaCPK4wMc A1IsimP7S8SFidqqBxn1qjHJtgePH3iDn6VaguESERyRBwDkc4xSCxcGwXcrFFIW POMcUuftMURYKCZNvAxxVY3W93bYAXXacGnLM2yONF+ZWyMd6AsXYpVeYxeUmwA4 454p8CMkCuhRS3V27UyGVWMjeRsbadze9RRzhUCPGrgHIz2oAfcuskuVOeME4xk1 JZgGRsnHynmoJJDI24gDjAAHSlik8vdxncuKY7aE4MMBLI/mP24wBSgbraJf7zmq vephKfKVMD5TkGkFi2shF0sSnCLxj1qNSVglYfeLYJ9BSC7fqFQN/exyaYs7q7MA Pm6jHFAWHQ5aWNWztzkA1YLIsxJZpJM8KOgqq8zyMGJwR0x2qX7VKR1APqBzQFhh yWJPBzzS0gyTk06mMSmnpT8U00AMpKcaSgBKKWigDifiQcaPaD1n/pXmlek/Eo/8 S6xHrKx/SvN6TJkJRS0YoJCrWnnF4v0P8qrVZ08ZvF+h/lQM1lHzp9RXbyD7v+6P 5VxS/wCsT6iu3k6j/dH8qCkQEUwipCKYRTGRGmNUpFRkUARmmVIRTMUAeY7h60ZH rUVLSsK5J6YI/KrlnLHGp3sATWfS0Bc1XkR2JVgaQFfUVl0oJ9aAuaylQAARipQf esTcfU04SOP4j+dAXNxakFYImkH8Z/OnC5mH/LRqAudAKz78/vJP92qQvLgf8tDU 07lo3ZuTgZoApij0pAcCjI4oEdfoC40yP3Yn9a3Yqx9EXbpsHuua2YxTKLUdS1Gl PoAcvWp05qBeasJxQA8damBqIVIBQBItSqSCCDgjvUS1IKALTXM0i7XckUgqJako AeKdTBTqAHCnCmCnikA4UuKSnCmAlOWkpwoAeKdTRTqACkNOppoAYaKU0lABSUtF AHBfEs/6Pp6/7bn9BXnlegfEs/8AIOX/AHz/ACrz+kTLcKKKWgkSrmmjN4P90/yq pir2lDN4fZDQM1UH71PqK7Wbhsew/lXGxD97H9RXaTj5zTKRXNMNPOaYaBjDTDUh FRmgBhpvNONMoA8roxSUtIkXAowKSlpgLj3ox70lFIApaKKAClpKWgBQMkVpiLes nTAOORWfCB58eem4Z/Oui0+BLlCowGluVUZPAGaARlLHaH780aN3GzNP+z2TdLiD 8iKzG5Yn1NLGm6RF9SBQFzvrKIRW8SL0CgCtCOq0SbVA9BirSCmUWE6UuaRaWgCV KmSoEqwgBoAkHWpRUXepFNICRetSCo1qQUwJVqQ1GtPoAeOlLSCloAUU9aYKeKQD 6WkBpRTAWlFJSigCQU6mCnigApDS0hoAYaKU02gBaSig0AedfEt/9K09fSNj+orh M1674i0qTULmFkkiUImCHj3Z5rGbw5NswDZE+pioE0ed0vFd8fDc46JZe/yf/Wpp 8Oy45t7Rvx/+tSFY4OtPRE3Xcp/uxMf5V0n/AAjrjrp9o3/bSnPYfYbZ2FhFCWG3 ej54PagLFGFcyxf7wrsJ+JWrk4F/fR/UV1k3+tb60xogNMIp5ppoGRGmGpDTDQBG ajNSEUygDymlpKWgQUtJRSELRRRQAtFFFAAKWkpaAJIf9an1rWhmMVpx13lvyFZM P+tFXGbFuR7GmBnjtVvTkEmpWynoZB/OqtXtHGdXt/8Aez+lIEd4gqZBzUSdKnTr TKJwOKMc0A8UA5NAEqKanU4qJelSCkA8EmpV4qNetTCgBwNRS6jaW8nlyzor/wB3 qRVDxBfyafpEkkDBZmIRD6E96x4NNlmsmfcS7DLO3PNROfKbUqXPc7GCeKdN0Uiu PY1PmvIA+o6bq+9JCZEOflbgj3r1m1kM1pDK33nQMfyq07mUlZ2LIp1Io4qRdoUg rn3zTENFPFIoFO20AKKcKaFp+KAFoFKBRigBwp4poBpwoAKQ0tIaAGmkpTSUAJRS 0lAHB+NddvdM1eGG2kCqYQxBGecmueHi/VFXl42PulWviE2fEiD+7Av8zXJmkS3q dIvjLUcciI/8Bp48a3+eYYSPpXMr0NJQK51Q8bXGPmtYyfYmpB4lXVI2tntijn5g wbjj1FciavaPze/8BNMdzqLRM3Mf1FdLN/rW+tYNkv8ApiD6Vuzf61vrQxoiNMNP NMPBoGMNRmnk0w0AMNR1IaZQI8q8t/7po2N/dNO3H1P50u9s/e/WlcLDNp9DRj2q eEs8gUng1da3CrkMfxFAWMuitAR/7p/CgQjuqH8KAKFFaH2dT/AlJ9jU/wAA/wC+ qBFAUtXhYj+6fwaj+z89N4/I0AVoOZPwqzLxAfpSi08pS/zcDuKZOcQmmBUrT0FN 2rxn+6Cf0rLrZ8O7BfuzsFwnGTjvSBHZJ0qZDVRTkfK2fpUse8UFFvNOU1Bvb0py PzyKYFtTUy9KrKwqdGFAE61IDUIapFNIDP8AEVk9/osscWfMTDqB3I7Vl2V/ctYi PyDu2jIZwB+Na2uarbaVprS3EZlEnyLGDjcf6V5zZas1tO4wyQM2dqnJHtk9aipD mNqNTkepv3qxQ3AmnKgcK7LyApIyfyr0OB4pYI3gdXiKjaynIIrx3UtT+2kJEpSF ecHqxpul65qOkSbrOdlQnLRtyh/CnCLSJqyUpaHtgp1c54a8UQa6nkyIIbxRlo+z D1B/pXRirMxy8GpAajFKDQBIKUGkHIpe9ADhThTAacDQA8UopopaAHU00tIaAENN pTSGgApDRRQB5N48bd4plH92NB+lczXQeNm3eK7v2Cj/AMdFc9SIe45eho70DrSd 6AA1f0ji7Y+i1Qq9pJxcOf8AZ/rQB1+nNm9T3IH6it2X/WN9TXOaWxbUoV9WFdDL 94/WmykRmmGlNMPFAxpphpxpDQAw0ynmmUAeVc9jSg+ppvNKOtILFi0H+kCtGX7g qhZ/66r0p+UUCIhT0xuGemaYKcKANz+xgQCoPPoaY2jyDozD6rSWkz+QpV2BHHWt axunNwqyNuHvTAwrqzks5FSQgllDAj0qNa3/ABPBxBOB0JU/jyP61gCkAy64tm/C s24/1X41oXh/cfiKgRPNZYycBjQBl80uM1tNpOfuuv4rVC9tHtNm7b82cYNMViur SIfkdl+hIqxHqN9D9y7mH/A6q7qXcKANOPxBqkf/AC8bv95QatxeLL5PvxQP+BFY W6lBFAzqYvGhH+ssR/wCT/EVdi8Z2DY8y3nT6YNcVxSYoC7PRYvFWjydbhk/34yK vw65pUuNmoQfi+P515ZiggAc0WC51Xja/iubi1t4ZUkWNC7FDkZP/wCquTApRwDi lxxQAqjinKAF9c1taDeadZLO17Cssh2+WrLkYAJP49BWdqNxHc38k0UQijdshB0F K7uXyrk5r69i14fuvsPiGymyQvmhW+h4P869kD14UrFJFcdQQa7yH4jQ4Am02Qep SQH+YpkI7sOKduFclD4/0aT/AFiXMR94wf5Gr8Pi7QJul+if9dFK/wBKQzoVYU8G sqHVdMuP9TqFs30lFXkYOMo4Yf7JzRcCxSg1FhhRlhTAsCnCq6u3pUgkPpQBJSUw ye1J5ooAeabTPNWjzF9aAHZoJpm8etG8UAeOeK38zxTqB9JMfkBWNWl4gff4i1Bv Wdv51m0iHuL3o70lFABV7S/9a/0FUavaZ99/woA6bRedXgH+1XRyfeP1rm9A51iL 2zXSPzTKRGaYacTTTQMYaaTSt1H1ppoAYetJWWfENgHKszgg45SoW8S2gY7Vcjsa V0PlZx32PA5lQfjSNaqBkTofauo8Q+HIRrdz/ZFrMtkW/dAHOBit7wDpGmGSSDV9 NaSUuAssqcAHtis3PS9i1TvLlujzyEeUxIIOe9T7jJwWAr2bxL8JbC4s5LrSybe4 ALKq/cb2x2rzK88E+IdP057+509lt0+8wYEgeuKUasZBOjOJjFSvOCR7ULubO1cm o0mZTlT+VXrSS3lz9pJBHTb3rS5kWNPYbJFclGXDbSOtaUBYOGXnbycVkGRFnPkA lMY2k5rcsLcLC8pY5CliOoppgaGomO/0SRonVygz8pzgr2/nXKA1s6fd2cU0gJES yHD7uA2eM0xNLs5zi3vlJzjGQaGwMS8P7tR/tU22GbiP8TWxfeHrn5RHNDJjk84p 1lYXk3nRwW4kZUydo6Y60ICMCs3U7S6unXy0UonT5uTWtcabf2kX2i4gMUZbauc8 nHeoEd+OM+vtQBzj2N1H96CT8BmoSCpwwI+orsVIqTarj50VvqM0BY4mlrsG02yl +9bR59hioH0CxYZBkj9w3+NO4rHLUoNdE/hgHmK6P/Al/wAKrSeGr1fuNFJ/wLH8 6AMjcaQ81Nc2strN5MyhXAyQCDULEKM0AgHLCnjB+tRrwdx6n9KcnagZYCdKbIvQ 5p6sTkHFMkbGM9M0ANYYpQBinNIpHAqMNQJj8UbaTdS7qYhCvtUkc00RzHLIh/2W Ipm4UZFAGjDr2r2/+q1K6XHbzCf51fi8a6/D/wAvok/66RqawRS8UBqdZD8RdWT/ AFtvay/8BK/yNaEXxNf/AJbaWp/3JT/UVweBRtFA7s9Ji+JOnN/rbG5T/dKtVyPx 7oMn3pJ4/wDeiP8ASvKttG2loF2ewx+KdAn+7qUIPo+V/nVyLUNOn/1V7bP/ALso rxHbSFeelFg5j3dVRuVIP0Oad5YHUGvCkmniOY5pE/3XIq5FrurQ/wCr1K6H/bQn +dFh8xFqj+Zq94w7zOf1NVKVmZ5GdjlmOST3NJ3pEi0lKetJ3oEBq/pn8Z9xWea0 NO4Rz70DOk8Pc6sn+6f5V0bHmud8Oc6oT6Ia6BjTKQ0nmmk0E80wmgYjH5lpprN1 m6mtvshgfaXnVG46g1oM2AT6UAVoLGxmJSWO2j5PzSJnv7CkbRdN3HCWh+jGokDc sx60uaVkF2d94Dgkkt9Za7RZTFENpKg4z3rqtF0nSoJ/tjQLMdnzRk5Ct3Irlfh+ Lz+wtZe5cM7hFLLxgEkc11PhzammFVO4qxBPrRipuFnE1wsFK6kbGkTC8sPmXjJG DVa4szGslrNAJYJMgd+var2iRFYnOAFLkirt2AMNjkV57tud1+h8u+NfCLeHdbkR oGjtpiXgYHgj0/CuZ+yN/BKfowr6R8eaPaeIbNILolTFGzxuP4WxXzzt2SshOSpI yK1hUdjnqU0mMjmuYQA0EcijuvBrSXxBHHEYzBLFkchuQapbqeOevTFae1Zn7JCt fRXGAgVV9FOKsQRWtzLHEkZ8xyEBHcmqb20DnmNc+o4pYrQxSrLb3EkUiHcpBzg0 /aon2LN86HfwQv58Z2INqFeSSe2O9bngpJ4Lm8E9vcwgIAnmx43euK5oeI9ehaBJ J4btUYuokTBzjua2YfiDeQxqs+meXj+NBvFa+1TI9k0O8aavBeG3tbV3aSCRjKjK RjjGP51w081zA5kgGIvQ84rQ1DU4b2/lu2bLTOWI27SKX7cvkkrCkpx/EOT+NK9y bWM+LVz/AMtIwT32mti0u1uoy0WGx1GcEfhXOSwNNM0ix7MnO1egqfT7a9F2q22x ZGO0NIQB+JPSqEdOCwGSjflSPKGG0VpHR7jy4jNDsYn551kVlYnHoenX86r3Vtbw KyLqFtcSryFjbcx574qblJMEk3bQBgY4PrTpS/kuY/vAZrJE1zNIrRwXUu0YXeNo UfjUpGpSKQfJiB4xuLH9KiVSK6mkKbe6KE2mxXEjyOz72OSc5yaWw023tLtbiTMw X7qEcA+vvV5Vq5b6d9ps7mdbiFWgwTEzYZgTjI9uaakxOKRj67CL4xG1hjjKg7uA Ca597aS1lMc+FcKGABznP/1q6qe1vFGUgDj2bNZN5azyTCSe3YMAB901or9TN26G Y0oQ+pPaomeTd86EfUVpxx/vFVB8xOMBOanlllhmeJlB2sVIkXBH1piMpEaZlSJS zMdqqOpNWJdPvLf/AFtpOmPVDWlb3AjmR0tlDg5DKBkH1rpE1S6jAHmq4/2loFuc FwDg8H3oxXff2nbzSLHdWdvIWOOgz+tX38OaNcfesY1PqhK/youHKeZYoxXoM3gj TZAfKluIj/vBh+tZ8/gSQH9xfqfaSPH8qdxWOOpcmuim8F6vHygglH+zJj+dUJvD +rQf6zT58eqjd/KgDM3GlDU+SCSI4kikQ/7SkVHx2NADt9LupmKMUAP3UZplFAD8 0lNp8EZmnjjGcuwHFADRQa2n0B1GRIVPo64qu2jT9mjP44qQsZzdaTvVx9LuwceX u+hBqJrK5QEtA/HtQBAe9aGncRN/vVQZWHVSPqKv2H+pP+9QB0vhv/j/AJD6Rmt1 jWF4b/4+5j/0zNbbGmUhCeaYTQaYc0DKd/bpdSQK7YCSBx7kVYlPyY9Tiqt2Ijcw tIm4hgFPoamckyqPTJoEQ54pM0itlaTIoAq23xGv9Ga/s7NIZrSVtqswwSoPBr1P wF4gTWfD8cgVUlJKOq9jXzpHFJM4SNGdjwABkmvQfhTqz6f4hl0+YOqzD7pH3WHr 6VlWTlC3Y3oSSqep9IWREcCIOwp90w8o1l/2hbWigzTKox3NVJ/E+mkFRK7+6iuW NOc1ojrlOMXuZ3iEs9lOR/zyIFfObf66QdwxBr6Evb+0uoJFilPzAjDivnm9Dwa5 dxdMSsMfjW1GnKLamjmxM1JJxY8U8Hg0KpPQZqeK1kkYKqnJ7VpOEFu7GEKlR7K5 EDzUydzUV7JDpsnl3KyGXAOwLj9aLWZZ4vM2lAegNYSj1R1Rlffckc/v4/of6Vaj J3CqRP8ApI/2V/mf/rVajPOaiRpE0dQv7GKxsbaa3PCF3kCbup4B/wA96rHTLGaN ZEjwGGQyEqfyqaQ/On/XNf5VIjgjipnLXQcYq2pnHRPlLQ3LjHZxmrVt4dZwTLct gdkXFX7OCa8njtoCBJI2AScVYutC1iLJYSMPbkfpQpVGtBctJPVEMWm6faEMTucd C7k04TWkZP2aJUYH5lRMVlTW97GSDFk+xpGdDgzebG/faOD704Rb3Y5SS2Rp3Ukh U7JIkYnIZm5I9MUvmWgsokIuluDw8i7dv4D/AOvWWHtj1eZv+Aj/ABpzTwIhC+af YkYrbZWsjG/myyYrdZCiXDEg4DSJtDfjzWJrcRS6gcMVblWXPUdated7mqV5D58q S7m3KMDntThLXUU43WhBHcTwn5JXT6NV2LW76MYMiyD/AG1zWaSwcqV6fxUV0XOY 2V1tHI8+yiYjuvBpLi90yQGX7NKJicnJzmsih87aLisjY06ZtS1GKzt0jg35+dhu xgZ6VW1pZbPUXtVunkCYydu3n6VRtrmezuFntpWjlUEB16jNJJJJKzSSMXkY5LMc mkMmsonuNUtY1baxkHzHtivS1bFcDo1sYriG/Z2faT8nY9q6pNWjP3o3UfnS5kUo s2kkzSufnFZkepWzdJcf73FW47iORhtdT9DTuhWaLgFOqMOtO3L60xCsquMMoYeh Gapz6Pptx/rbG3b32AH9Kt596CwVSx6AZoAw5fCGjS5xbvGf+mchFUJvAlof9TeT p7MA1dHaX8F8GMJb5eoYYqcnFFxWRw03gW7Ukw3kL+zKV/xrPm8I6xF0hjkH+xIP 616TTTTuFjymbRtSg/1thOB6hM/ypNMK2+r2jz5iRJQWLgjAr1U96iZElHzxqfZl BouLlIoLu0vATBPFMB12kGle3gf70MZ/4DRHa28Ds8UEcbN1KKBmnk0iiq2nWh/5 ZY+hNV30qAjCu61oGmE0wMqTR1PSUH/eWsPUoBbXflqqLhR90cV1xPNcrrJzqcns B/KgTLnhv/XXB/2K2WNYvh04+0n/AGRWqz8UAiK9l8qyncHBVCQfwrhoNXvrdiY7 lznsxyP1rU1zxHE8ElpaKXLja0h4A+lcmCQc5waTRcZJPU6IeIrlnVpoo32kHjjp V6PxNAXLSQSLkY4INcgHZTkGp1YMuRUu6NYqE+h1aa5YsADIyn3WpP7Usj/y8pXI UlHMN0UepeI7KDRrHS7mCCJJLeUFyoxu71c8HNajXfEfiHyg8SxhYsj+JwK5bV9Y utZ0tbO42blcOJAOT9a6LTo30/4d2ys2Gu735mX+6KqMXGTb2OdSjJW6mqbqS6cy SyFvqamjdeazbdxwuelWw4BwK70rLQonZ8LxXnHia03eJ4cYTzl5JHevQWbbXCeP kw9pMCQclSRWVZXiIvrZ6LpyBry8Dvj7in+g5q/peqWd5M8FjbeUiDJcgDNefRH5 Biuq8I/624PsBXnRa5rJG0o+7dsi8VOsd3OdoYgKOfwrIU4Aq/4qfdeTj/poo/lW ZnpWT6+pqtkvIcpzK5+g/SrKnGapRn53P+1/SrSn5TSkio7GizApC+esYH5ZFKrY UGoYkcxr2GO9TrGBjJ6UexnN6IiWIpw0bNjw3NDDrVvLcSKkaEsWboOKdea1epqV zLZ3UgiaQlADkY+hrKUU8CumFC0bXOSWLblzJGrH4nuUBS7tLa7UnJ3ptP51Kuse HLr5bqxubQnvH86/l/8AWrICg9RTTaxMc7SD7UnRn5MqOJh1TXobi6JoGpH/AEHV rVnP8En7tv6fyqG68B3ypuiVmXsUIcf0NYkmnK4PKt7OKbGdU01S9jdXUBUEgQyk r/3yeKhwa3TRqqsXs0x1x4c1C2JDJ+YKn9ao3FlcQw4eB1OeuM11d54y13QtF0u7 upbfUPtaZkhnhClCPcf1FMtviP4eu+NT0KW2Y9XtmBH5cU3Tl0YKrF7nCMgAbgls 8Uzae4/KvTo5fA2tcQ6tFE5/guk2n8zj+dMvvh/am0kurSaKaMDINvNnPoADn+dH NNboOWD6nmZAHUgfWkYAAfNweeK7K5+Huo267nVt2Od8ZIH0IzWXNoGqRYzD5oUY Gxgcfh1odZLcSot6owBHI/3I2PuamS0ccyHj0FXZI7mA4lhkT/eUikTzJTtUFj7U nVKVJdS7anEKgcD0FWhJxjFNsNNuZiNkZbHXHQfU9KnuJtN03K3E/wBomH/LGA8f i1JXlsNtRI0V5W2Rxs7ei1ZuNGuk0K91LzNggUBfL5+fIGCfxrFutcu7lDFCFtYP 7kXBP1NdXb/uvhDP/wBNLj/2YVrGHcydRvY4mLXNZg+7eMw9HAarsPjDU4wPOihl H02mszaKQoPSrMzo4vG8R4ms5E90YGrsPizS51KPM8e4YO9cVxpiU9qY0CkUBc9A 0y402AP9lvY339mcZrUEobnr6Yryc2wHI/SnRvcwnMVxKn0c0wPVjKAOc0Fwe9eb Ra7q8B+W7Zh6OM1ci8X6ih/ewQyD2GDQB3hYU3dmuQi8aJ/y1s3X/dbNXIvFumyH DtJGf9paAOizTSRWbDrNjccR3cZPoWx/OrQnDLlSD7jmgCVjTCaj82mmQGgBxNcp qrZ1Ob8K6YvXK6i2dQnP+1TEybTdQWyWYNGzbscitCPUkuMp5ZAIOTmsS3+dJ1z0 AOKcknlZYDgetAHOXUYhu5YQdyqxCn1qu2CTitFoPtNvLKP9ZvJFZ5OTnoe9ADaV WKnIpKM54FA07GpHptzNCssQR0YcFWph0+8Bx9netbQ4Jre0fzQVDNlVPatLNRyo 09rIqKK7PWX8j4caL6m4JH60UVv0OKG5ElxHbQCSQkDHYVXfxHniC3z7saKK1nNr Y9GlTjJXZGdcvW/5ZRAVkeIrj+0bJEliAaNw3B6iiispybizaVKFtia20HT3RMCR cjs1aun6bDYO4gkcbuueaKK+elVmnozuVKDWqLMnhvT7+UvdmYiRssVbBzXMa7oi 6bqrWtvIzxbQys/XntRRWmEqSlUtJ3OXHJU6alFWd0QHRri02G6wolXzE2nOVNWI 4kQfKv40UV7EIxSTsePUqSbs2TCngUUVqYjwtOAoooAkAp4FFFAh4WngUUUADxRz LtlRXX0YZqjN4e06fkQmM+qHFFFFgTa2M248IBsmC4H0kX+orKk0fWdHLSQyNGo5 DQzY/qKKKXKjRVJI0dP+JXivTiFGpG4Ufw3KB/1610Vt8W2uHjbV9Ctp1X7zQnBP 4Giis5JHSpM6PTPFng3xBcR2kMd3a3UzBUjZSQSe3cVQ8Zro3hK/SNoZbmaZN6RY Cr174ooqPZwTvYt1JW3OFv8AxHqOpDy2cW9v2hh4GPf1rPUhegooqjMeGrvLhvL+ ElsP79x/7MaKKBnC5pc0UUgEzSNypFFFACJwvNLxRRQIQjNNKUUUwGlPaozGO9FF ADDCp7CnI00PMU0if7rGiigCf+1dSTGLyQ49TVmLxHqEZ+fy5B7iiimBdj8UHjzb Yj3VqqTTCeVpgCA5zg0UUARglI3mSXDhgGTHUVPKQ1o8gyBtNFFMDAY5JAJA9M1G U5J9aKKyudfKmhgjxz1PalAwSemfSiindk8iRZjvrmL7s749Cc1YGsXeOqn/AIDR RTuJxR//2Q== ------------bZRvVr0gte6blzzgRjtbKF Content-Disposition: inline; filename=image008.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image008.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT/posten_uke40-filer/image008.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCADhASwDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDz HQ9QfStVtr6M8xOCw9V7j8s17ppLR61ardWl0rxN7HKn0Poa+fIW4U5rqfC3iG90 C5WazcsAdssJPyyL6H39DXVGHOnbciTse6w6eqRTrLcoGCE7gB8o9frUenw2LWy2 i3AklLHa8i/M3rmmR6nb6zoEV9akhJgMqT8ynOCD+NY8EjWt4jZOEdWGeuM4P9K8 /FVZUlddLHbgqMas+WXW50p0Qg8SFh9QBXQ6LbPDp7wsQfnyMdulYS30pchpCg/2 VBroNGnWVJAJC5GOq4roexx9bGggwfzrgvFmH12XP8EaqPxGT/SvQa878UL/AMT2 cA5Z8ED04HNcuI+E9XKF/tHy/wAjH2KAuT1qEIC7RHuMrU8qEY5wPQUlyAqeb/cB P6Vwn08ZHLanZ+VOeODXNT23k3b9kl5H+9XeavGskAYY6ZrlLjy5FZSN2KpM9KnL ngm9zm4YcXJ4BKHaqnp9TWikDPJuncyEdieBVUOp1Cbb0GPzxV2JuaqQU4qxbUDy 1UjGwkjn1x/hShBkZbLHt6Um7gACpoIurHkmlc0UeiJI0wOaikHzsKs4wRVd+W5o G1qWIXC2nlE9XDfTAP8AjV/S1Rb5Hd1VUyxLNjjBrMTHSrC9Me1Upamc6fNFx7mV qqZntuTliBj6ZNel+HLhpdBiPy+bDGyxiSQqrDPtXmepcahCxPCRnH1zXpPge806 bwnf2uoWwuVicuEPBwwxweo6VcI8zszys1T9hdK9mjzjWrpoL6S6ncL8x4EhYZ/H rUA8LrremTX9+XRQh8lB1BxwfrXYt4U8NaPrS3xurjUJfLaS3spgHjiY/dLN3xnp 19asCUXU3n3ISKxthknoGb0/z9K66dNRd3ueC0577Hg2p6dNpd09tcRGORDhgf51 2fws8WLoOtS2tyz/AGa4QkBf74Bx+fStfxRqOka8xs0hW5uSfLRkGNjHp8xrgNGt prDxVFbXKbJY2ZSvXBwa1kmlzI82rTipcqZ7vC1xcWxuLiTfLOclmPbsB7U50j2H KozY9a8+PifWYv3FtcSSOv7sRlAQhBPPTpjFWbLXfFskNvJJb2twko5zDjvjsa4J Ql8TNYy15Ua2nPd2iXVtMCy798Tv2z1A9BmuusLNo7ZIXkzNKhZvUn/6wrmNHmm1 qaB7q0NqquTIucggc5Fdnof72GXUpfmzuKD+6ucf40N3KtYi0iyjm1CaWc5SMhUT 0PcmtO4EcvmuvCJ8gPueSfy/nVe/h+y3X2iA5RziQA9M9D+NZer3rWugM4JBluij ewJH+FCJZetbcTTh8/eTcOegzVl8yTSRBAwRRg+561n6bdNcX1xEFwY4WVeeuAB/ M1HaXrNfTgSfwZCnrkN0qkQymSjW77FkLAMmOpPt9RWe11m+L7GRpIl2luB0xW5O VM8rWrhJXwWjYDBPqPqKxr2UpETc2DyshI3KTml1KM9pAl3OHblzuH1rFmfy5nHv Wld3CBDN/Z86Y4+dutYs+o20spaaNQ3TjPSmhHBQD5cHoehpbaeW21BmXlu49R6U iDbjIG32qbYEvlfqCo/OvVp7nCz0bwNr1yNR+xWZ823uP9bFJxt6HI9D/Ou+v4to wcAsdv4mvJfAM4tfFcJU8SN5ZB7ZBr1rxDchIrSXHAwTgemP8K58fHnTT6o6cJP2 c0zp9MEF5Y20nkFpWTvwCR71vadbyQb99usWcdHzmsHwvMjWcsG7hWyB7GuhhugL kWrZbK7kfrn1B96ww9TmpK48VT5K0kXK891yLbrt00nUtn8O1ehVxPiZkh1KeUqS dqgAcknFRiV7h15XJqs0uqObvGVcHcMfWllxJYOxBwqNx+FVFDTtJI8PzovqOKsx EvYyngAIcgc54rgPp3HlS8jHmlRrcqB1HBrlLoGKbcOjDmukut8A2+WTlc4BrnNU bNnM6q+5AWAIq47nqRSUG0c3aufNdm6sxJrTjfJGBmsq1XIGa1I5EiXjNXMih8Jo xDeQuOauKQp2jmqFrcgjCRke5NXIRySeprNnVElJ5PsKgYZ9akJ5PNOUADqKYtxi CphwKTpyKQEkimiZGVq0qJcx7zj5P61s+HrvyWYpn5l7KSfyHPTNYOsLm/jJGcRj r+NdL4QsoHtbnVLu7W3trYFPdmI6D8/1rWnFuSsedjaijRnzE9xqVodSFqZQwjtz I3yHerAZ2kegUE1YRLPUII3ublHjC7hDGpIAAzkjHNYbzeH2vpbuSHUmuHUq8kci oGBGDwc9uK3dH8WaRpU/m22n3EDiPy0yRJgHqT0r0IxPj3i5fzL8TkNQtYf+Egln sw32UTx4ZOMEAZ61Su9Oln8YJMACEBKsVC7htxzjjNXNcnVtZknsPNexmcSsiqPl Yn5gB1xUemfbtV1ecWlrcTrCOixkkD3xWtSTdO3kcqfNO7KuprNZ3d7nKxeUsjPn ALY4rs9MYad4VtJZlYvHaCTCoWJYjOMDnkmuW1K3u9cNhZxxFWlmCSKwKsNp7g/n +FehMscLgAgRooRB7AYFebUlZRTNoJ8zaE02Jl0lbgrsZY0Lr3Ge1dLpPl29ikXD IsYH1B5/rWFaXI8+4gIBDoOD6gj/AOvVq3kMUJiBztjwPXjpWXNY1tc3Jb/TbeDZ NI6qRgOEDY9v/wBdYOoPYajYTW9vI829vMVduDnr/SsS41ENORLyVOQfUe/rW3o5 ii1FVK5hnAKtxhW/zikmJqxT0cCLUblQ7DcrdeMZINNvIXivzPbyc8mSLPIJ5/Ku su9C81/tMQ2yDhgO4rldbtLq0lEoLAqu3cB1H9au5Fjm9Wv70XEkUNw8dxD86ejp 6fUVWh1Z72FpDL5cmMSIp7+op2qFJylw1qWkXjfC20j6isaSMXbF7a1eORfvc5Lf lVWurhazG3Mt0ZDHLK0kX8JPOKyriG5MuVdsY9K1P7OvrxcQIxI7YyRU48L6y43C Rfzxj9aadhWOHGS3GPoDU0KmWYLuUMWG0twB9agUcAqegzzUtswkXBHzDqK9JOzO E9J8I+E5bHW01G9uLZ44xkCIkgt2Oa7TU5w1hG5KnbLgc9q4Lwj4bk8S2MnkXl2s kDjfGtwVUA9Dj866+0+Gcob/AEqd54jyUkuHPPrWVRyl8TLjZbFvw5qbGUAPuRoy Mjsytg/ptrord7gatFf+bLL5YwIiMAj61X0nwlpmlmOOKMwbGZlG44JOM89+grqY dPjXGMflmuajScLq+lzqxFaFTlaWttS9YXrXqktE0RXqrD+vSvN/GutlvEsulxzR 2xwNzueTx2r021jEQZR9elc14t0OyuJ4dRNtGbkAqZMckAcVVaPNGxvlVaFLEXkr 3OEiurS3tTb29wjMTyxfJJ9amjlgj06cfaY8kBf9Z+dT2VnELoho1L4JyRzUum28 QuZAY0ycjOB0rj9l5n1E5xSf3nK6je2TOCt3AWHGBIKymkhl3LvRlYYPzA1qa5ps ceoOfKTaTngVlmCFGH7tce4pqmehCp7itsckEe2neJ8gKxANXYkDAHfn6U26nW31 KeF1BQNx7A1cgubcAFQBRLQKPL3JYYJMgqCR9K0h+6i5+8appfAkKmKld1yASBnq TWR13SWhNGM8k8VJuyflP5CojLCoAALH9KerBV4AUn0pkjmZ+lIiFuSSfxpBknO8 59KkG7GOaaJepkX8PmaiN3CBBn1xVRppD5iIzLCFBRVPA9a1bsYkbOclQKx7xhEX UfdCjA6fWvQoK0bnxGeV+av7OL0W/qQED+KSTP1qN2jQZ3zHA7EVXabeOM8kA81G 7ptHcDjg10HhFgas6yHcGBzjA7VqaV4t1HR5/OsLx4JGGG29G+vrXMllBJ5x3NQl +Bj5T346UCaPWrLx7LqVxH9shWefopWIOWJ447/lWu88Dyl5reaF15KMrKw9Plav E4r6SKZWDkFcEEHBBrufDl3Y6lNm40u1u71jlpH8xppmJ7Ybk1TcJL31cqMpR0jo d1ozWdxrayy3SRwAMZN/ykDHoaeZYbm5MlrMHjLEI46ZH+Na+heAN4+1a3GkFuDv WwRvkUf7Zz8x9un1rorltDlVNNhijbnC7RwvfiuOpQjL4NDrhiGrKR5nrOlSoovY UJjzh8DOw+9X/DF3BMy2d4RGf4GPQ/j2rpYIHigmuYSskag+bGx5x7g9aw0TTGvN 0SlGJztQg8+1cUoyi7HUpRmtDautVvVcWiPGkwOAzH5GHrntVy4tJYrRVubpHmcZ 8uIlgB+NZM1jc300avCqmMgq2MNj37GsvUbS9UvEsrbic5Oc4z/KklbUlxZR1bT7 h5G2PGoPQO+M/gKztJij06SZxZ29xM3KhmKjPr0rQtVDxKF5mjfJ+nv+VRa1btHq hl07cYWO7aDgKe/4VafQnYnP2m7jy1j5Hf5HDL/jWVc6re2U7QmDIHQq2AR+VdNp t9G0QW4AXjBljbdz7gVal06O6fzY7qFkI4JQGhNLcbdz5wlfETNwMDGAKfbHDKSD gjBqCQoU2ocnvzmrFuPlweteqjzjv/htqv8AZXi61MkuLe5/cSc8fN90/nivoESx dA4Y/wCyCf5V8o2sjRurKSrKcgjsa+n/AAtq/wDbPhuxv2PzyxASf744b9RUzXUE aqkuMeQ7D3XA/WrMfngDCKo9Gb/CkRh61MrA1Ax0TMZGDKVOPXIqtrMJm0qcKMsq 7h+FWVdRKQSB8tR3V/a26HzXJyPuopcn8AKGrqxUJ8klLseb22Bq3A4dMipLRdl9 L9aklhEOsRFVdUJIUOpU7TyMg9KkMYS9k5xnmuSx9a6ikrrqjG8QWwkO9R78Vy0t qp+bOPrXdalHEtsztksw4FcPcxPNIyhtoB6UHoYSfNTt2OP1VQNZkBAwyqQfXjH9 KWG2BIxVrxBZtHJbzA5IBUiorSeMgDoazmdNJa2ZoQpHAn3ctQBubceaa7bQBtIz 3oj9c8Vidb7E6DLbsfSrABPQKagRt3ToKkHpQCWg/wCbPYUpfacE/rUOVzgZJpy2 cknJP4GqJd3sUpnDzEg5GeeKwtSkIbcrdM5A9OhrVufknkUHPzGsa5RnP3c5r1I7 I/Mq7bqSvvdlAqeADkYznPam5IGOgxirAUoWjIznOAOPqP61FKgjTcxwQOnrVGJD IRtJIyCefrVUt+GBRPKN7AncfXtUBck5zTAmD9AK1tC1i70XVLe+spjFPE2VYdqx wAV3ZwfSpI2waYmj6E0rx/d+KbUs6iKS3XEqRn5WyOv0og8R6bbXIZZDI6HLFcn+ Vec/Dj7Y17eG2xt2KDkZB56V69aWC3O2SeFIplGA0XB/MVhOo4vlR0U6akrs1fDU Dagsl6yoLZ12gBtxP1q+nh7T4roSx2yo2SScdax31F/DcL3Ets09v/HPbx5kQerI Pvgeo5rStdVn1qK3vNKv7G8s8gsYiQ3vkc1lO03dFx5oaXLlxbwwZdQA3tXLalmV yyj5hnHvXSXiNJkE4rFmjUPg81zs7Kcfd1MLTylpdNNcWaSS9Q7dPrirVzJHeqZI 44tv8ShBx+fWrE4jOVAGKzZ1MZMiybSP4hxSsTKNhsFnYo3mHS/3vOGxtGfoKatl K+5mmkiyc7doFJDrWzPmxhtvO+M4NPPiHSWO5jIrNyQ8bZpNdyNT50jjAce4qymQ RioIRjg9RxVuFGmkVIkZ3Y7VVRkk/SvWR55PEwz2B+te4/CyWS48MSBHKNBcMqnq GBAOCK878P8Aw28Qapdwtd2b2VmSC8kxAbb3wvXP1r3nRtHtNF02KwsoykEQOMnJ J7knuaUrWBFqK5YEJIpSTuOoP0q6kjEcK35VF5CsuG5HpTw0kP3lLx/3h1H4d6zG WQ7n+EfiaXdL2YD6CmxusihkYFT3FOJIpXCxja/Zl4kvOS8TDP0rEljU3iuTwR0r sJAJonicHa4INchfRNCxB+8lYzXU9nL6rlHkfQyNaSe4wsZCJjjHWuSvLJbE75Jm LN2HU12ssDzQtLv2rXGai85u28sKwHc1mfR4SXu8q6HO63c/JD5kbBS+Ax+lUhGq c7SQe4rW1uJ7jSZWlVQY/nBB9K52yvXiAUHK/wB1qiojtpytKzNe2uZEG1YnkX0K 8VdV4SN00JiHqSMVRjvPNXbkKPan/Y4ZDkjPvmsDqT7F77RYqMecmPaoWvLBT/rG PsozUBsYP7gp6W8UX3UGfWgLyBtTjXiC0YnsW4qCW4u5iA8u0H+FOAKmdgvQAmmq uOSuG781SMpXejZl3czQzurVVklTqcgE9cdfpVvVYS8wIONwFZklszZ+fj24r04O 8Uz84xVP2dacOzYks0SFSTt2nOfcdax7y982VsdD0zVybTi7EmX3qu1hEnJkH1NW c5nDcxqVUIwx4HapnVYx1yKrs+fXFMB5NKpxUO+trw1pT6zq0cRVjAh3TN2C+n40 m0lcEm3ZHqnw/wBHfTdEinkYiS5/esvsen6fzr0W1nG0A9a5a2mCRqo4AGAB2q/B ejeEGWc9FHJNccndnbGKSsdUJ41jZ5GVVUZLMcAD3rmNASy1jxfMdDtEgs4iHvbu IbDO38K8dsjPvg1HqOg694jUW3mpp+nj7xY7pJP+AjoPqa7vw1oNr4c0aKyt1wF+ aRyMF27sa1hBrVmNSonpEj1bdbEscCNhw57H0Ncbc6wkUrhyARVf4kePLRE/s+wk 8xkJ8yRTxn0Hr9a820zxukVq9pqNmbkFi0UyN88fsc9RUyppu6NqdZxVmd7Pq4Y5 BrKvtYuDJDDBbmfecMF5YenH9a5G68TK4xbRN/wPiiz8Q3kCq1sge5dto4zipdNp aIr2qbPWdO0KVtMkae3jtlf5sGTc2ff0rJm/syOVkeSS4ZeC8akge3AxWJpV5faq pbUHnmVP+WbyFIl/3ug/nWnJ4ijgbyrexinjXjekTMv0B44rms2x3S3PLW8Ks5Ms cgaMgEoOSp7gn65rb8BXQ0HxhaFtohmbyJMjON3Q/gcU+6Y6Z4g1GwkyoEz4z6E5 H6Gsm6BSTdGTkHI9q9yMEeVzs+l1j7nk1OoC4rL0fU477R7K5BLvLAjNsUnkjn9a urLN/DA5/wB8gVyvTQ1LYI7U8Niqqi5bkuif7q5P5mpBbI3+seWT6uQP0xSASZUg JlSVIXPJDHCt9RUlteJPhT8r+h6H6HvTkghi+7EikdwvNPljWdcOMjsfSkMk25+l cVrOuaPJrMtjFfw/a4/lkjY4OfbPX8K29c1ObQ9Fu7osjBIz5TucYc8Ln15rwSWN pgXk2XKMc7m5JPrmqVJ1E0bUMQqFTmaPWUVmtZo2TO05H0ridR8lLhtyHOan8Ay6 le6pd6dZM80UVvveG4kOEycDYxz+VWtV066s5n+2W0kLnoZF+X8D0NcdRcjsz6vL cVSqt2e/Q567iW8tZIBgKy/d75rk/sI5xlSODXZfZ4925my3tXP6lG9rqTsM7JPm H9amWx7CSvqZwimh5AyPUVZhu9pwRzVqJ0cfMMGpTaRyDgA1g2dEY9hY7rI4AJp5 lc/wgCqrWMkZzGc+1OWRgNrjB+lSU7rcexBPNNDhemaYTljTHmjjHLDNaIwbtqPa yk1GSK3iGZXbC/59KytT03UtOknSe0lK25HmuikoM/dOfQ9q6jwpJ52oSXSnEUCE ZPc11UVvNrNpcAyrHbSJgK6bt+D39ua7qN1E+QzenCpiLwWttTxmS11WSJpRp10y Bd5fyzjb6/Tmp4/DWoTQLNNPbQIyh03SZJyMjp68V6jH4J8V/wBmLc2zQSrCCkC+ ec7COeo5HbnmsTVfh9r+gySSWcENzbTrhoUffkd8ZH5VftIp2Z4/sZ9EeSurbju6 9xTMc46mulg8OCfUvs91M1pk/dZCW/pXdaV4Y0fTGQW0Ruro8h3wzfh2FKVWKKjh 5yZw+heC7vU2Wa7LW1secEfOw9h2r0rT9PsdGsvJtYxHGOT6k+pPemy3X2eSRJFV Shxw2a4vxX4mcxvY20mJW4dh/CP8ai7mzZxjTWh28F5Jev8A6NHI0OceYi5B+ldb pFn5MXmNJHbqfvMxyx+pPFfPOnatf2KfuZ5FX0RyufyrWHiC4mO25kuCcZwzlq0j aOyOaTct2fRB8YaDpTELc/aZV6+Xz+vSuE8Y/Eq6v7doLZvIgPBRDy31NebzXVzb pHJJa3apIPkLIVDfQ96oym7u/wDV2zkZwM8D86T5pPUFyxIrq6ku5C7scVUe5jgB 5A+tW5NJuyhaa4jhVRkhRnA+tY00dupPlCSU5+8e9WokuXYedWYybI1PP8Rr1H4e +HGvLcai8x/fLswucDB5z715XY2L6pqVvp8K4lnkCLx0z3r6ZsIodB0m20+zUBo4 wueu0Dv9a2hTb2MJztuLLoljZRb5lBVccSH5R+FQfanX5YFjjjHCgjH41zus6451 mQK8l2UUARIdwjbvn0NUJNS8Qytvi05wh6DA/qRXVTwcV0uzCddvrYqfEXTWtW0z WGkB+126rI4IIEiqO4/H8q4tpWbDFwFx1BzmvqdtD0y50YWD2Fs8IU7YmjBVT24r kdS8F2WnRCaK2t2cfwCMcVy0q0XozolTadyv8KtUfUPCAicEC1maJSe44YfzNd0G 9643wgIrcXkpRIQ7hQuNucd8V1IvIMf6xR7VnU+J2LWxdDAZ/WngjP8AKqQvIegf NAu0B7n8Kzsx3LwbGKeG9cVSF2oPANO+0qOgJp2Fc8x+N2rtHZ6dpSsVjlLTSE5A OOAM/nXjUE11Ztut53T2zkGvqq7SG/gaC5top4G4aOVAyn8DXDal8K/Dc8zXFvb3 Fv3a3t5cI30Bzj8Kd2lc0glJ8vcd8JdmmaFPfX6sLrUZPML44CDhRjt3P416cGtr 2EqDHNG3VWAIP4V5rHNPYKsStDcQxgKqt+6kUDt6H9KvWmrwNKFSZoJv+ecvyN+H Y15bxM+ZuSOypg509WjY1XwHpN6S8Aeyl9Y+U/75P9K4vWfh9fRRDzImu4kORJbH kfUda7u31y4iwswEi+/BrTh1G0uejmJ/firjUhLbQ3oZjiqGl+Zeev8AwT5xvrNr G9kgOQFPBNV2kljPGfwr6N1bQ7LVYit9YwXakcPja4+jCuA1T4cW4ZjpN95T9ra9 GPwD1LTTPcw2eUaiUanuv70eZC+uR0Vj+FI97eOMeSPqRW1q+japojYvtPkiHaTG 5D9GHFYMjXUp+RQB6g0kj11VjON4SuvIryG4P33C+2aqbTPKY0YlV5d/T2+tTTQu p/fzKmfz/Cm+bEojhiBWIn8WPrW0IuTsjjxFSNOLnUdkjV065aKSC0teXuHVGGcB QTjmvUxp2p6Q6W17bAIzLEkkeSpyQMA/41wPw/0wat4ssbbYfLWTzXPsvzf0r1zx LLYpr1v9supfJ09PtjWyZzO+4BB+BwcfSvSnTjTjbsj4tY6pVruVtJM6zyFjiS3g Cx+WoCKehA7UjQI67xEA+3BXtXPeGfEUuvRyNeQfYpvOdrSN5B5kkQxkleuMkit+ Yu7q9ucOjbXU9x6GuGVnuiLNO1zkfEfhDTfENszrAFuUOFYLhoz71wlrpc+hTTW7 7vtJXBlPRhk9B24xXsmpXMGmWr3jBQcYOe/tXkfirW2u7mS6wAFQ429aizXunVSm 7cxz82lhZ3eSfzYSAx8tgfvetc3r2gvI+y3hadYl3Ky/eCZx9Sv8vpW5YXatsj2r DcsmGDOAdvJ5HqcYzmt3TbGOW0kuby381tuRtGSuT27jg9a9FQU4rl3PMdSUJNyP KNggAVQS/QZHT8K7DwP4Lvdd1NJFVRDEQ808q5RB/U+1VvEstpBqdpGPPkiEm997 kkqCOmT1616Be+PNGGlQ6V4ZJt4lTJ85djbvf1NZOLjoy+fmV0dJ4wi0G28ATaTG Ek+zqvkl/vBtwywPqea8beWJMCJSzfwxqMkmpbu6udTuTbRzNI3+snmYnavp/nvV i10iSRTFCHggb/WXMg/eSD0UdhSckhxi5GbaaY+qXDvdkfZ4/vRIflz6E9zWLfJB CxSOMDknj0rs9TuIdO04Q2qhI0GAPX3zXAXs2+fIOfXmlBt6s0aSVkdZ8N9Ojl8Q T6lIoKWcWV/324H6Zr0GRLzWbtreKZre2U5ublepP9xPf37Vg/Dyx/4p9pAMme4L HHUgYAH5120+21tlgjwCRzj0/wA/55r18HSvHmfU8nF1uWVkUo4rWygFtZQLBAvZ erH1Y9Sfc1A043Hmlkbg+orOkzvPWvcpUklZHkuTk7s9C0DWpnMtvcECRFzu7AfW rsmrAy7cxt1B5zj8q88bUjNbmVUKyTnLDOOO34VWgu0SR8OQo7Z9e/8ASvgotrY+ 2lTTdzstTt2acXUMmQxwyAdKSEHGG9Kpadqa4MUrkqflOexrdhs0dN6MSK64TutT jqU+V3REuFA4qZHJI57VMunjrlvzqZdPTHzOfwq7mViNTxxyakxuq0lpEABzj3NS i2QLjBougsUgMHtTuOuMc9quC3TJwtOECY+6M0XCxz1xptp9rmneGLM0QVi4yDg8 fTrWPeWHn6Y9rYx24LYwxIcYB7knOff2rrtSgIti8WAVBBH1/wD1Vz7WMbKCqj37 YraNKFSOoRxlajP3X9+xk21neWceEuWQrx5bjeh/A8j8KtQ37HCzwlT/AHozuH5d atLD5zuC3KHqD97NMNh50gjjRnc9FA5ryK2GUZOPU+gg6GJh7Ta5etNSmi5hl3L3 AOfzFaSatBcp5d3CpB6kDP6VVg8N3e0SXE0agDiMDc3/AH12/Cse5uPs9w8QBkK9 iefwNZOnVp7ao4ZU4Sb5Hc6BrBZY2Gn3eEI5hceYh+qmvG/Htkmm66fKs7e2JiCy rbkhGJydwHY8Dj3ruh4jsIYJZzdBPJBLKxw2R2HvXlviLxO+v3KSyjGAWYt1JP8A QAKP+A571vhVzzu1sYSnOkvddjMjggnV8xBSmBvHU5qNbJYZ/NPzgDjPas6W7aQB UyqBi3B6npn8gKmi1GWLAch19+tehFKMrpETrzqQ5Jydj1v4QwNJqOpXscQJht9q A8ZYn/61STaquueKb22glQPPcRiZv+edvEN7vk9OcAe/0rzXT/E1zp0hlsLya0lI wdjY3D37Gpxqx0/Q7tt6tqGqHNwycGOIdE+rHk0pOUpX6GUYRgipqviCTTPFE2ra ZcSpKtx5sbOckKD8q/Q859Qa+g9B8Y2Wr+HYdWjhdbiVB50GOY3x39u4PpXyxE32 u+ZmcERc4P8AE3+Arr/DWqavZzBbK9WEHCEyoXRh/dK9T/SoqU3JXj0KhOKdpHqG t6ndXoYTv8oOQnYV5z4m1OIW7WsR3yNwxHYV0OrX0ksO0DLkYZgMLn2HX86426s1 BLHljnODmuenHqzrnPSyKMUguFjmhG2dGzMo5L4HBH8sV20niPT/AOzTvMwCbd5Q 7MH06c9fyxXCwxzxMbiFWVVPDA4yast4hjCy/bHjDdlKgkcYycDmumEpQd4nHUjG aXMUde1CK41C2aJTtjUqS38R3c4/l+FZ0d6GYtnqc1TudTN7cs5XCKTs4A4rc8Oa HZ+IhIiGWLysGSRTxj0weMmnKWl2So9EdV4fubSy8NpdsyJvO92z+WT9OfxpPt2o +JpsxBrTS14MuMNKPb2961J9NsmRBdsZoof9XA2BGuOnyjr+NNnuC9u5QbUUcY7C ua/U6UrKxyPiy9QNDZQDaiccVzBQzXSRIMuSFUepNT6lcfaNVlfPC8VoeEdLu9R8 QWdwlrLJaxTq8suw7FAOeT0rqpxu1FHPVnZOXY9n8O6WNC0S1tmeMPGmCWUtlj94 /mauTN5pdyqyE85ibp/wE81WNyZ0eVv4mO0egFU2f0OCK+op0LaLofMyqOTbZIDv BYcj1Hb6+lV2TccgVetGX7OZZlLsc/ODtYAds9+tV96N8wlh5/56Q/N+nBreMmm1 YXKjASUxMZC2VB4J9uKXzkM25OgG0r6g1UnIzyME53VEWuJn2woMsoUH3/ya+GSP uk7s2IJ5FlzuIBPOehxXpfh4M2mq7H5jx+FeZqwW9eDaWgTADKCWJ78V6joc9vc6 bGbZwVT5Tz0I9aqC1McVorGqoJPQinr79qjUjjv70y8uRaWU9wwyIkL8d8CtjhLQ PpyDTwT161kaNp8mh6b5d1cGRpZDMSx+5uwSv/fWa1gdwB64pDsPHDdadnPamA49 6cPcc+1MQy5j8y2kXrlelYJDtCW8pZU6EA88V0ftXO4kBlRc45PH8q6aD0aOWurN Mq20No2pqkAZJpQVw2cDvyPwrrbSyis49sY+Y/ec9WrCs4YoPKuGJMm4fOT79K6X PGRWdZLmub0akvZ8l9Bk7bIHPoDXkOp35h8SpG5/1gPevXXKSloj1AyRXgnxBhub LxUZE+VUVWRjwOprFQ55WOulVVKLb8jJ8cWr2F0t0ybo7nqQcYYf5/SuevNJMOlw 38lwPLnHyx4+Yt6fQf4V6IuoWes2VpI6W00jROFSU5VWx14BIx615lq1xJaNb6be B0mtFKEE5TBOQVPcYxz7VUZN6NbE10lN22KeBWnpujrqELyy3HkLnbGSOGP1Pb/6 /pWZuDLlSGHqKtwaiYlRXVhsXaHjODjOcEHg9aJ3toZK3UmvfD99Y8tGJUIyGj5y PXFY8iluDkEe+CK7DS79pmWKG7gAOdyv8m4ehU8dfSovEXkx2f8ApNkiXTY8t1PU dz/kkc1Eajvysbit0cM1qYzuic7gcjPrXb+E7kPqenSOrIUnj3DHQ7hk1y8NvJdX CQwqWdzgACu302xt7URIVKvCQd4656810Q3MKjuj0rxnoEVpfpcwQN9mnzuC8Kj+ ntnr+dcHf26tII1i+XrtHC/ie/0r2jW5YrjwpdTuokQW3nD6gZFeX6bdWV4fOuYJ DFHndGO5rl5Ly0On2vLC7V/Q5e6VYbRizD5R8zdl/CuIltUvd7Op+Y5BHBArtPF+ sx69qMVhZ26w28XBCDkjsDWZfaabKCO1iG66uCET/Zz1P4CraUXZO4oSc43kreRx C2rNdfZ0UkHJDH0HevXtIs10nRLe1tFA+QM79CzHkk1j2GkW39oeVGgIjgZQ2OuM DP61p6Peu9u1nOSlzafIwI+8vZvyrKcrmkY2LiWjSkSSnPtVDxBcG00144gTI3Co oySfpW+IZTAGIEaHncx6/hWfNPbW7lo4WuJv77jgfSiEG9WEppbHA2mg/wBnWh1X W4iUZ9sdtnBkY8/MR0AHp7V6TouoW95pIa0C28McZH2aNdiAnvj+tY2s2N3qWk2d zcYUfaWCIVwAAo5+mRS+HImTVGid9xkjIxn3Br08JyqrC/c8/E3dOR1+PLtkT0UV RLj5s1fuu4zWbj5gMd6+np6q58+aWRHpyr/sDP4nP+FZhIBxWnf/ALtRGDkBsZ9c AVmP96ijqr9y5b2MMsJFORzmnWxeK8gO3K5JY+nvVSyuRdcD5T3Heta1dIpDuHav g9z9AjSlTl7y1NO0jCXIlHXOa72PQpNLP9o2wDPIQZ4lP31x94D+93PrXA2c4mvI oU5Luqj8TXsG5VAUDpxTu1ojmxaV02UIbpJCjRlSjjIb2p+o2ou9DvYXmWDzYWjS Rm4ViOP1rO8r+xr3Cg/Yp247+U/p9DWd4+1l9J0KQwxvJLFH5mxFLEu3C8D061o2 zgSTN24uluxbjdHKWIVih+XIGT+tS296pnMb8Z5BryjwP8QPttyLO8AW7xkAjaJR 3x6MPSvTJpIZIPtMbja4AHsc0X6GrStobLOiplmVV9WOKYLlG/1SvJnuo4/M1RsZ ILlizohlRtu485x3HpWnjA6jFUjFqxGBcuPvJF9PmP68Vm3wSyYEAkuuS3cnPP8A OtbPPNZ2q42RMRkBsdO2K2ov37GFZe4ZqzwTR4SRAw5ZW6Guj0q5W4slAOWj+Q85 6VyV1AApaKMOW4IxyBUdpNLpQa7iyWCkEM3BFdFSnzR0MaU1F6nbSMI7mOQkBXGw n+VeU/FnTf7StRd2o3G3Y7sfxDvXSp4mtdVs0t0vI1IJ8wScMv8A9b3qG81GP7A9 vdYkCg+XKo4ce9efzuEtUe1SoKcN73PHvCly0EVzMsiw2bqUmkI6RgjPPuRjA68C sy91eO41a5uoYImt5GwkE67gE7DPUV3fh7RNPutQ1i1urSJ47f8AeRW38J3AnzMd 8dB2HNYfxE0DTtO1OwGmwpbyXSnfApwoORg89Ota3u79zhqQXwM4PU4o5Z43sLZr YkBSgfKk+tbGjeG5tSvFtFvVLSZMbMnIH+1j1rQ1rwje6GsL3CAoyjeUOQrex7j3 rQ8IXSaffzXMgJKxFUwMksSAAPeto011MJSaVkYWqeE9X0ySQPB9ojQ8yW/zgfUd RWJI8jlQ7sxAwu5s8eleyaa8z+YZgyvJliD2P+eK838YWn2XxFGNgVXLMuO9Dprc I1G9CTwrGbbVopWA3thRu5wD6Vu+JdRUapNDbhAF4aQdd3esbQ8JqNuykYDr1FbO v6esN21zGoCyNyfc1aitiW7s9X0ad9U+FqO+TK+nuhOepUEf0ryxdWvW0uG10qzE ksiEPITwrd816x4UaC08F6ZbTMN8sGfLAyx3Engde9eIO9zouq3EUbMpSRkZfoe9 cNVK52UX7pq6D4aewle71B1eUfNtznn3rMsrj+0/Ed5LwTECkft61t2t+ZNIvZFd ml2EgN1Fct4JlA1aSOT70gbr69azV9Wa+RtxymDWpbdOHFoXB99wrS0qOPVZhcvD taE7WbHX2B9Kw42ebxpPIoJVAIsD0INb91qUOk2628O3cOv1qoxuyZytojckjEi4 J+Wua1HVbaxmaJFaWQHG1RmsW+8XXyzBISgXuMZJpNM1HUbu+X/iUgh2+aXJGM96 2RgXb3WrvVVsrGOQq4iYeX2iO4nP1xkflTvDos7bxPbxG8NzeHdlU5VBg5yaxrbQ rvV9Uule5YRwyNHmD+JSc43cV1+h6bY6NeRQQRqrnOdvJ6dz3rej/FivNGVb+HL0 OhuM84qiq5uox3LAfrV+4HpVGPi6jPZWyT9Oa+qg/dZ86lrYmvZd/l++T+ZqkxG4 5xU1wWHlA9Qgqs2Aeta01aKHJ6nKLazptbcgbsQMVaaW52AFQx6ZB61fmhEkikcK owAKAsUe0n+Ht71+bRm1sfuVfCU68bSRueB7SWe7/tFwVjtj8pYdX/8Arda9GstT ineRGuonfd08wZ/KvHjfSBWVJHSMn7qtgGq7XTbuDWqq63PFq5Dzttz9NP8AgnvD RxyRt9oUGELucN0wOa8Z+Ip8T6/qsVnotrftGwM0r24Kh+cBc8ZAH86n07xVf2UR t2upHtZMB43O7j2z0rv4NV0q6sbdbO+Rp15hVFJcN/u+/et4TUnoeDjctrYR66ru jxW1+FvirFvcxWUiXJJLebIqGMg8HOec16xoVtr+maWv9uwQswwJDDJv3Dsx9DXU WN2t3bhmj8qZTtkiY8o3pV8RO4I2Eg9Rt4NatXR5yk4mNG6pEnlMDHyyN9fX3rWg uN6BWJzgc1i3llNpTtKsbtZOcuuP9WfUUrXR2jYwKlCVYfTiouaWUlobM95Daj94 5LnkKOTVe+Md7pUrwvnYRz6Gsa5nknIYxOSq4aUD5eOx962oIxH4Xds4Lgvn8aql N+0RnVpr2Zz1lKbkwEvh1Uhvel1B1lsJ0YjzNpxgVS0xtt1JGGO7JwD2NWpLq0Pn wtfW6yjgo0gBFepKyPMV2eaXVp5Vy6tPktyNozj8aybqe4t4gkU7henLE/p0rd14 JHdP5bbyO6nIrnL6K4mjPkhCR0VmwT9Pf2qZNJXZrTcr+6dBceMbObQYBfaNHPPZ oIVu4ZmglHHALL1HHeuC1XWDqcxPk+VGSGBMjSN7ZZuTVz97Dod4LpT87xsoIxkc 8j1rnLcSyttC8qD970zXKnFSujpak1Znpmg6rqPi2wtfCcksCnOEuHPzsq8hff8A riupt/C0GgXzsSXDKDGrEFkIPJ/lzXk+kzS27pPbTGOeJgVeNuVPbBFdDqM+sz30 GsfbHin8rAmJyXUHBznryK3lU0S6IxULt9z0MpbBHkafgZYjGMH3NcT4z0+LULKx 1a0bdsnNu2O+Rnd9AeKwbzxXd6rCba7lVHViXePgS/hWrFrhh0yGBQ3lw7SuecYO azlNPYcabW5a0HRpVlSaYpv6hDjk+9at5a/bbd0OGI5AzjJrobzw7PeaXFLZttS4 j3CVcbtpGfw+tchY6DqGm3wvb28f7LbS5YyNuHXA/wD1041Ih7Ke9j1nTDYabZxx QRbHCKrNjliB615N43tDH4kuriJfllPmfmOf1ruY7veuQ3GODXN+LIHcx3WP9nNc 1SOlzopS1schbTuJg+RlvlIxwRVGWx/srUvtNs+WzvVfQ+lXWIB8xBg55X0plvE1 /qMVuT80jc/Qcn9KwN3saVtMtpFcamQBJdkNGhHK8YP61mxabe6vOSAxyeWPQV0U 1pZwt599KgjjGFjVuFA7Zqm2s3F8DBpUKxW46yMML/8AXrZKyMG7u4608O6dYMHm U3U/91BkD6mtRLm127JGVFH/ACyQYA+vrWRBpn2lz5txNOV5dy5VF/AVajniiDl4 RJAjbefvAeuaYi6Lm0jUpAVjQnJWMYyfWm200KXcZRSSWxuNOjt9OukDRN+vSs+W 7hi8S2Wj25DSsDNMw/gQDP5mtaKbqLl7mdS3I7nVXBzEuRz3qjD/AKxz6I3X6Ef1 qzcSBoVI6EZFVLdhmXvkAfmwr6xfAz55L3hLx/8ASSOuMCoGzn/61Pm+admPqajJ UnnNdEFZIT3MzzsgAVUnmK9gaWGT5M5OaqXVw2cIAOc9K/MUtT96lLQcZmJAIAFM E/zYqqLkk/OaaJAsm7tV2MXMtysXAohvHiPU8e9VUlLscn6Urde2R1zTJbvqerfD zxm8+of2Vf3MTK0f7hpAA+4fwk9+M+9epeZXykbZmcMrHPXIr0zwl421iDTDZXE9 tM0RwklyGZ9vpwRnFdVOqrWkfK5tlrTdekrLqv1PWNUuBDpF7KcHZA7YPspNeX+H dZkuNPR5wNjnbjPLYAy4HbJyPfFWtQ8T6jqFrLbS3ipFKpVhBAASD7nNc6uk2U00 TutzPLGwMeZCMHtjFE6kH1PEhCSZ219dxwWjFJt1sqGTGfXPWvPb34t6mbyKxnht xp5IRljUhlHTOc07xpqP9nQmwEp86QBplB4UDov6mvJruYyTMc5GfyrWjDTmZnUn rZH0CJvL1SJ94zKvQdM0svhCLUp5rkapcRPIS2zYrKM+lc3pOpC70Cx1AuDKY1JH csvDD9K77T7oSaZFOD1JGK9OcVKKZ5qbi9DifEunNFIknmBisaRnagRTtGOg+lUI /E+jWWkSaZd6ZHLcvHtWRhgIx3YO7Oe4P4Ct3xJdW9rptzPKPlQcAnliegH415Bt l1K9ZW5wfMmPbPYVzVOkUdNK9nKRZ1W8u5ndROEiID+Qx4jJ64B6c1W0ddDuHvId du7q2QQMYXtlDbpf4Q3HTrVi9TZp8khctIzYOeTgf/rrPt7ZsiWWMAyfdyOo9azU Xexo5aXJ9IMUTGBT8x+cL7V6T4l8n+yrDQUtmkvbWAN5kQ5DP8xVvbmvLJ45dPuo 5o/vREOh9V9K9v0y1tPGWgw30V3cRLMuJo4pCMN3BqZt2SKp2V33PEr6ye3mwo+Z WwMc4PpXd6T4duby3hDwkSMo3Adj3ru7XwLp9rIGPzlPu/KMgVv2+nR20XlwrgE5 OeTUuegIt6BA1j4ds7S6mDPGpVTtzwDgD8sVU8Rta2tutqWH73CbGAwanaaaKJ4l 8t0I5Vxnn146GuQ1PSvEl3qKy/boJIwflxHtK/ic1mtzeM4palWwsGs7ki3mYW+T ugYZCn/YPb6dK6VbO3vrSS2nj8yORMHHUH1FZNtbPayeTLjePvYOcVtWD/6XGo5H fFdkVocMmeYa9oNxol5iVfMgc5imUfK4/wAfasezDi7lnjiIlRcLt969g8Ry2qBo rmGSeCVlUqoBXcT1PofcVwOsabPoN7NcabKDbKcN5ibsZ6A/41lOg4+9HY1hX5ly y3MR7HJFzq0zNz8kJP8AStCzKXhA3NHbqcbUjIUexPrXE6xrMqyyKk3m3TfekHSM ei1R8O6q9lfvBJPIIZ8blB4Z+341PKUevXKxR2aw2xQr/EEIJrNE0cb4I6jBUjqK ytbji0zRrmRRE+tXEewLGciyi6kAjrIe5/hHvUOmi4HhyK9urxpSRwJBn9etO2gj VktxauJ7NsRnqvpWd4VjE/i7W764DHy0EYIOOvYflVM+JY7YfPBIyfxBSDxXUaLZ G00RJ2UrLqDG5II5VTwo/L+dduBpOVU58RPlhY2ZmAt4wEx8o4z0qG1A5J6bwceu AT/WnXjbFCgdBio4CEtwcjJDH8zj+lfR2tTSPFTvJsgckk4NM5PejPzGmFzng8V0 ozOaWU7QvZR+veonbd1qCN2CAnjd09aZJJgj3GK/M0j9zc9BWAI4NQlmjOD0qEuw 79KcsocbWp2MedMkEnzAirJlDqMde5qiyYUkGnRydqTKUuhcSUoeDVu3uwZQpOG7 c1nBh61BNu3FvWmtRSlyncab4tGmTuZoLe8CLu2SD5hj0Naev/Euwt7OKbTdMK30 gI82RV2xH+px0ry9EM0q5J3VNrcYlsxBgZ27gPcVpB2aT2PIxuApVaUqkI2ktrGd qWrzXkzzSSM7ucszHnNZSlpZNqglmOAB3NV/NOByTiu0+HGgvq3iKO8YL9msXWRt 38bdVX+teg2kj45LU9Xu/CyeHfDuhCOAeWiKlyfSVuSx+pJH4VqaTG4s5bYgHa5K 49K67UkS50O8WZMxGFicjpgZH615tqXidNE0We8jA80rsUHu5HFdNOXuO/Q5Kkff VupxXj/WN+oHTo2zHakmTb3kPb8KsadoB03R4VlX/S7gebcZ6qT0X8BWf4G0WXxH 4m+03KtLBat58xIzvkJyqn8efwr0TxFZSRK1wwIU+grKGr5ma1WopQXQ8q122ntr TMkTpHIrtGzKQHHAJHrzVKwU3EeXJYo+1cnoMDiuo8d3Dv4f0S3eOZRFaylWdcK2 5wcqe/pWR4UsG1C48hepmOT6DjJqU/eLl8J0qeDU1HwhcXBDHUc+Za46YXqv/Aun 4Csj4b+JjoOsvp0/NpeEbQ38Enb/AAr1KGNYYkiTKxoNox6V5V8QdAOn6kupWqlI Llt3H8EvU/n1/OoepUdD2Z9TbPKjNQm+l25AGa5TwjrS+INEimkc/aICI519+x/H /Gt3c+7a2GQVFh3LZ1CVsgkA/TrR9slA3MzKByarqjBgVUn2qtfyPDbYIIMhwAf1 pxim7A3oEbM7tK55c5zWlpcqLe/M3ABrGR8wjHarFndtG6kYYscciuqKOdsn1FTc 6vZ2ijcZrlSV9QOT+gq3rWhrLazIuAkvyuCf881DBdoniSykdY0Z38vI75yD/n2r S1OdpZ2jJBCk8f3vf61o5a2M1HqfO3irQ5dN1uSPy2WI9HxwT3wa5mG2Nze7VBIz X0VqdvFJCFmhSZD95GArkrrwhog8yeyleykYZZc8frnFYuk+huqvc4IvfW0ccMQD R9CCMkU+7ub82nkSTYii4RExirPiDSY9NiDpdyyZOMFh/Sq2jaRd34S0tk3SytuL Hoi9Mmo9nNNJIrnja7Za8I6HNrmsB7jJsbchpD/ebsv+e1erXQLTwh8bVUBPpVC1 t7LwtoJBbEUCl5HPBdu5/Gub8J6rqetXl1f3kUyWoZmhL8Lg8AD8K97D0lSSi/iZ 5NWo6jc+iOivpuW571I/7u2CnrgL+Qyf1NUZD593HGeAzDP071bvD8ijocFj+Nek 17yRyrRFQsADiomJz1pScfLmoi3PSthWOMWRygBGaGkV0wTz60xZlUCmSzBuVCkn rX5rY/aHJW3By1RbsGoJJpR/CAKqy3cwbAQGqUTlnWUdTUNwcYA470scoJyp+orP SaVY97xAD2NIJwH3LuB+lCpt7ETxtOm1zu3qbOTjcTQX4rMXVYyFVwR74q5HIZ4T JEjPGpwXUZAPualwkt0bQxlCp8MkyxHcQw5by/m9arXV158u7GFUYFNJ3dKp30vk W7YPzNwo96qKuya9Xkptt6Iy9NsZtW1WKztx880mM4+6O5+gFfRmiahYeFNCg0vR 7CICMZe5uAGeRz1YgdPp2rkPDXhR9C8Gx3sduDqdwwmuCyZkjh/uoPXHJHetyPw5 a38cczalPcwyqGQjCgg+wrs5lsfDO7dxdX8XvdI6XeolgwwUVsKM+w4rzPxLq/2+ 5SGBi8EeNox95zXXeOtFi0Xw6J7KN2DHYxIHB7VxGgWTajrEUhYJFEQ7A8/N6CtY Ntci6mbtH3memeGrg+EvD8EEUavNKfMnf/bPX8un4VqHUNT19Tbx2xkUnPy/41hR WctwyopV8HnJ6Vvat43svDOji0sIRJd7cZHHPc/St7W0Rzas4f4kebDHp1nNa/Z3 t7VkOHDB/n+9x06Yx7Vv/C3SkfRJ78n5pJ3j4HIAxXI+OLua9g0ue5IM8lisjkDq WdjXd/Ct/wDij3Xn/j7k/pXLJnUlodebKPIOWII/Gqer6Fa6zpE9jOOJVO1s8ow6 EfQ1pCXaPvDceee9ML4GS2c8jNRcdjwjw/qVx4K8YNFeoRFvMF2nbH94foRXuqeV LGGTBQ8qexGP5Yrzj4peH0ntV1uHHmxAR3I6EqT8rfUHj6H2rl/Cvj/UNKvrS0vr hpdNTETKQP3a5xkHrxVWuB7gNqpjGSTXO+I7lFu4IuyqXP1Nb3m7h+724OCpxnNc drbyHWXDDCgALnnjFOnuTPYDI2z5D8vtVae5cSxhG5HIA9TTC2OhII5OKz7mSSZy fMyBwDXbA5pGtaSpP4ksZclhE4Yc98H+mT+NdTduREWY5OB+dcZ4bj8zUIXd8uSW A79P8K6vUJAI1x3NE9wiVrqeNk2sSD2PWsm9tpSnybJATjg4IrTij8+bYe3J9qx9 Yja0k2mTB65zgUR8gZxfiS458mRPmU857V1/hPTP7P0lZHH724UO3svYfrXAa1Mb mYvu3eY2N30616C+orb6VaBWJa7KRxbfcDn8Bk124OMXNyfQ5sVzcqiuomo2Y124 VZz/AMS2B8lP+e7j1/2R+pqZ5EWF9nA+6AOgA9KnucQWjogwqDaoHoKzJiY7eJen yDI9+9ezCKWp513LQSz5ut3U4wPx4/xqe7lDysR07Utqi29v5jcHBOPwwP0yfxqo zb0zThrJyLl2GM+CSTUTEE9P1psj4OO1QFsnPP51pcEjiz0pO4+lFFfnLP13qJJ/ q6qD/W0UU0ZVPiLR/wBS30NUm6r9aKK3obM8XOfjh6Fd/ur9K9Q+FX/Iu6z/ANdF /wDQTRRWs/hZ463Ryd1/x8zf7xqvZf8AI1aT/wBdl/8AQqKK5aXxn0mY/wC5fcfQ R+831rD8Of8AIFP/AF9S/wDoVFFbHzXcyPij/wAizaf9fK/+gtXn3h/rH/vGiium huY1dj0jSP8AVTfQVwmv/wDIVm+tFFdCMehH4t/49dJ/7B8X/oTV33wt/wCRUm/6 +3/kKKK4pHSjtB/rm/3TTT0T6D+tFFQUjO1//kA3n+4a+f7j/Xxf570UVcdyHufR kP8Ax7r/ANc1/lXO6x/x+wf9cR/M0UVVL4hT+Ey2+830FY7fdufxoortWxzvc0fC v/Idj/3W/lXT6n0i/wB6iilU+II7CWn+tP1FY3i37sn0oopwE9zzHUP9Wv8AuvXc 6H93wn/uSf8Aol6KK2obT9CKv2fU27z/AFbfjWXqP3hRRX0MfhPIjuW5/wDjzb6L /wCgis1fuUUVNL4S3uVJe9QP1/CiitGVE//Z ------------bZRvVr0gte6blzzgRjtbKF--