Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------90HgHrEdC2zKCVglAr2CUP Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke14.htm Subject: =?utf-8?Q?IFT=20POSTEN=20-=20DATO?= MIME-Version: 1.0 ------------90HgHrEdC2zKCVglAr2CUP Content-Disposition: inline; filename=posten_uke14.htm Content-Type: text/html; charset=windows-1252; name=posten_uke14.htm Content-ID: Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke14.htm Content-Transfer-Encoding: 8bit IFT POSTEN - DATO

IFT POSTEN – 01.04.2008

 

 

Fra Instituttledelsen

 

På grunn av påsken kommer denne utgaven av IFT posten som et samlenummer for uke 13 og 14: Der vises til hele to publikasjoner fra Lars Egil Helseth (som omtales spesielt under) om magnetisme rundt sprekker og i kolloider. Videre demonstrerer Sælen et al optisk kontrollert elektrondynamikk i kvantepunkt-molekyler og Østgaard et al modellerer gammaglimt-dynamikk i atmosfæren. Man kan med tilfredshet notere seg at alt er publisert på nivå 2 i vårt nasjonale tellekantsystem!

 

Ellers er det med glede vi melder om ny instituttbil og ikke fullt så stor glede de dramatiske kutt som nå vil bli utført i instituttets kurstilbud.

Jan Petter

 

Nyheter

 

Professor Lars Egil Helseth starter sitt IFT- virke 15. april 2008

 

 

Lars Egil Helseth starter som professor i fysikk tilhøyrande gruppen for elektronikk og målevitenskap

15. april. Han er 32 år gammal, fødd og oppvaksen på Stord, og er etter det vi veit instituttets yngste professor nokonsinne! Han tok hovudfagsoppgave i optikk ved IFT (1999) og vart Dr. Scient i magneto-optikk  ved UiO (2002), før han flytta til Tyskland (2002-2003) og seinare USA (2003-2005). Sidan 2005 har han arbeidd ved Nanyang Technological  University som Ass. Prof. i fysikk, men no gledar han seg kraftig til å flytte heim og starte arbeidet ved IFT den 15. April!!!  

 

 

Fellesseminar UiB / IFT – Vår 2008  (Versjon 17.03.2008)

 

Ukedag

Dato

Navn

Institusjon

Tema   (forfatter bestemmer tittel)

Status

Fredag

28. mars

Asbjørn Strand

 

CMR Prototech

 

Tittel:  "Teknologisk modenhet til de viktigste typer brenselceller: Hvor gjenstår viktig FoU for å få teknologien opp på kommersielt nivå?"

Avtalt

Fredag

4. april

-

 

 

 

Fredag

11. april

 

 

 

 

Fredag

18. april

Bodil Holst

UiB / IFT

Presentasjon av Holsts Mohn-stipend, Bergen Forskningsstiftelse.

Tittel:  "Seeing with Atoms"

Avtalt

Fredag

25. april

???

 

 

 

Fredag

2. mai

-

 

 

 

Fredag

9. mai

???

 

 

 

Fredag

16. mai

-

 

 

 

Fredag

23. mai

Kees van Wingerdeen

CMR Gexcon

Gasseksplosjoner

Avtalt

Fredag

30. mai

-

 

 

 

Fredag

6. juni

Joachim Nystrand (evt. annen i gruppen)

UiB / IFT

CERN / Atlas / Alice

Avtalt

 

Per Lunde / Pawel Kosinski.

 

Her er den nye instituttbilen

For å gjøre hverdagen lettere både for instituttledelsen (kanskje spesielt) og andre ansatte er det nå for instituttleders annum kjøpt inn en hendig instituttbil som kan benyttes til møte og representasjonsvirksomhet og andre profesjonelle gjøremål til og fra instituttet.

 

Bilen blir stående fast på instituttets parkeringsplass i realfagsbygget og kan benyttes etter ”først til mølle” prinsippet med listepåtegning og nøkkelutlevering hos Karen Margrete. Pris er satt til kr. 1.50 (halv statlig sats) blir belastet gruppens annum i etterkant av bruk,  

en gang per år.

En HMS oppfordring går nå til alle om å sykle til jobb og heller bruke instituttbilen i arbeidstiden hvis man må ut på eksterne møter! For de som sykler til jobb vil der ikke tas km.avgift ved bruk av bilen.

 

Jobbrotasjon

Som de fleste er kjent med rommer IFT mange og varierte aktiviteter, og på en vanlig arbeidsdag må mange oppgaver løses i godt samspill mellom flere grupper og enheter på instituttet. I perioder er arbeidskapasiteten i enkelte deler av virksomheten fullstendig sprengt, men vi er likevel i den heldige situasjonen at vår stab er meget allsidig og de fleste er godt i stand til å utføre på en utmerket måte arbeidsoppgaver som ligger utenfor deres egentlige spesialisering. Instituttledelsen har derfor bestemt å innføre en moderat form for jobbrotasjon, som innebærer at hver ansatt vil bli satt til å utføre en annen type arbeid i en uke hvert år.

Akkurat nå er det prekært behov for arbeidskraft på det mekaniske verkstedet, og dessuten er det snekker- og malingsarbeid som må utføres på laboratorier i sydfløyen. Ordningen trer derfor i kraft straks i neste uke (uke 15) og opplegget for de gruppene som tas først ut er følgende:

 

(a) Gruppen for skolefysikk skal utføre snekker- og deretter malingsarbeid i forbindelse med innredning av nye laboratorier i 1. og 2. etasje i sydfløyen.

(b) Studieseksjonen i administrasjonen utfører undervisningen som gruppen for skolefysikk normalt skulle hatt denne uken.

(c) Gruppen for teoretisk fysikk og energifysikk utfører arbeid på mekanisk verksted, under kyndig veiledning av Kåre Slettebakken.

 

(a) og (c) må ta med lagerfrakk eller andre overtrekksklær, og vernesko.

 

Vi er overbevist om at denne ordningen vil være til det beste for instituttet i sin helhet og dessuten et krydder i hverdagen for de ansatte, som får her en enestående anledning til å bryne seg på nye og spennende arbeidsoppgaver.

 

ECT – 17-18 April

 

 

Ledergruppemøte 3 – 2008

Referat og saksliste kan lastes fra http://www.ift.uib.no/~janp/IFT08/leder3.pdf

            - ingeniørstilling (komite)

            - fornyelse av laboratorium, komite (erstatning etter brann)

            - orientering om IFT 60 års jubileum 2009.

 

Programmer – Søknader

 

Marie Curie Individual Fellowships - Calls published

http://www.uib.no/people/nfyeb/MarieCurie.doc

 

For øvrig finnes en oversikt over søknadsfrister på http://www.uib.no/fa/content/Funding/important_calls.htm.

 

 

 

Studiesaker

 

Redusering av studieprogram/studietilbud

Vi har fått en henstilling om å redusere antall studieprogram ved instituttet (i størrelsesorden 25%), og ber alle om å komme med gode konstruktive forslag til hvilke nåværende studieprogram som kan slås sammen for å gi et bedre studietilbud. Det foreslås også å se på muligheten til å slå sammen studieretninger som nå ligger under de forskjellige retningene prosess-, petroleumsteknologi og fysikk. En reduksjon i kursporteføljen kan også komme på tale. Mer informasjon kommer men studieveiledere ber om at alle meningsytringer sendes inn per e-post slik at ingen steiner forblir usnudd i jakten på den optimale løsning.

Hanne Israelsen / Terje Finnekås

 

Sommerskole om globale utfordringer

UiB, i samarbeid med NHH, HiB, CMI og Unifob skal  arrangere den første internasjonale Bergen Summer Research School on Global Development Challenges (BSRS), fra 7. til 17. august 2008. Det skal i denne perioden gis 9 parallelle kurs på doktorgradsnivå, og søknadsfristen er 15. april.

 

Vi har allerede mottatt mange søknader til BSRS 2008. De fleste søkerne er fra Sør. Det er svært bra, men vi skulle gjerne hatt flere søknader fra Nord, ikke minst fra Norge og resten av Norden.

 

Mer informasjon om kursene, det faglige fellesprogrammet og søknadsskjema til BSRS finnes på vår hjemmeside på Internet, www.gdc.uib.no. 

 

Mastergrader

 

 

 

Avsluttende mastergrader ved instituttet siden sist:

Kandidat

Oppgavetittel

Veileder(e)

Lelja Tipura

 

“Wettability Characterization by NMR T2 Measurements in Edwards Limestone”

Arne Graue

Dagfinn Mæland

“Sintering and Impedance Spectroscopy Characterisation of Nanoparticle-based Functional Materials for Solid Oxide Fuel Cells”

Alex Hoffmann

 

Institutt for fysikk og teknologi gratulerer våre nye mastere!

 

Avsluttende mastergrader den neste uken:

 

Fredag 4.april 2008 avlegger Therese Sjursen sin mastereksamen i fysikk – partikkelfysikk. Veileder Anna Lipniacka.

 

Tittel på oppgaven:

“Search for SUSY signals with τ-leptons in the ATLAS detector“

 

Presentasjon av oppgaven skjer på rom 546, Institutt for fysikk og teknologi, Bjørn Trumpys Hus, UiB.

 

 

 

Mandag 14.april, kl. 10:15 avlegger Kyrre Skjerdal sin mastereksamen i fysikk – kjernefysikk. Veileder Dieter Röhrich.

 

Tittel på oppgaven:

“Kalibrering av ALICE-eksperimentet sin TPC-detektor ved hjelp av radioaktivt krypton“

 

Presentasjon av oppgaven skjer på rom 546, Institutt for fysikk og teknologi, Bjørn Trumpys Hus, UiB

 

Alle interesserte er velkommen!

 

 

PhD grad

 

Siste innleveringsfrist for avhandling dersom disputas i vårsemesteret

Dersom disputas skal gjennomføres i vårsemesteret, må avhandlingen leveres inn senest fredag 18. april.

 

Små molekylers bevegelse

Ingrid Sundvor disputerte 14. mars for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

 

”Studies of the Dynamics of Small Molecules in Strong Fields”

 

Link til pressemeldingen hennes:

http://www.uib.no/info/dr_grad/2008/Sundvor_Ingrid.html

 

 

 

 

 

 

 

Alle er velkommen til å høre på!

 

 
Ingrid Sundvor

 

Institutt for fysikk og teknologi gratulerer vår nye doctor!

 

Formidlingsnyheter

 

Forskning.no
Artikkel som omhandler UiB
Tittel: ATLAS er i rute
Den kjempemessige partikkeldetektoren ATLAS følger tidsskjemaet, viser de siste testene. Kanskje vil det gigantiske "digitalkameraet" løse noen av universets største gåter.
http://www.forskning.no/Artikler/2008/mars/1205851198.37

 

På Høyden
Artikkel med Camilla Schreiner, Naturfagsenteret, og Harald Åge Sæthre, MN 
Tittel: Unge finn ikkje meining i naturvitskap
Naturvitskaplege ideal som objektivitet og fokus på fakta er utdaterte, ifølgje Camilla Schreiner. Ho meiner realfagsmiljøa heller må vise korleis dei kan gje meining til ungdom sine sjølvutviklingsprosjekt.
http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=39735

 

 

Publikasjoner fra IFT (registrert i ISI 4 ukers periode frem til 29.03.2007)

 

Magnetically tunable optical absorbance in a colloidal system
Author(s): Adrian M, Helseth LE
Source: PHYSICAL REVIEW E   Volume: 77   Issue: 2 Article Number: 021403   Part: Part 1   Published: FEB 2008

Abstract: We study the optical absorbance from a magnetically arranged colloidal structure, and investigate the possibility of creating a magnetically controlled optical sensor using this system. The colloids form chains when exposed to an external magnetic field, which tend to collapse and form a more random particle arrangement when the field is removed. We show that a small magnetic field is able to change the sensor's reflection coefficient by more than 30%, and investigate in detail the relaxation mechanism when the field is turned off.

 

Large domain walls near crack lines in ferrimagnetic garnet films
Author(s): Helseth LE, Kurniawan M, Hansen RW, et al.
Source: PHYSICAL REVIEW B   Volume: 77   Issue: 6 Article Number: 064433   Published: FEB 2008

 

Abstract: We investigate the structure of domain walls near cracks in crystalline magnetic garnet films with in-plane anisotropy using magnetization measurements combined with spatially resolved magneto-optic imaging. It is found that the magnetization vector has a component perpendicular to the film near the crack, but rotates to align with the film a few micrometers away. The domain walls are extraordinary large, with an extension of typically 10 mu m, and are found to have opposite polarity on each side of the crack.

 

Optical control in coupled two-electron quantum dots
Author(s): Saelen L, Nepstad R, Degani I, et al.
Source: PHYSICAL REVIEW LETTERS   Volume: 1   Issue: 4 Article Number: 046805   Published: FEB 1 2008

 

Abstract: The dynamics of two electrons in a 2-dimensional quantum dot molecule in the presence of a time-dependent electromagnetic field is calculated from first principles. We show that carefully selected microwave pulses can exclusively populate a single state of the first excitation band and that the transition time can be further decreased by optimal pulse control. Finally we demonstrate that an oscillating charge localized state may be created by multiple transitions using a sequence of pulses.

 

Production altitude and time delays of the terrestrial gamma flashes: Revisiting the Burst and Transient Source Experiment spectra
Author(s): Ostgaard N, Gjesteland T, Stadsnes J, et al.
Source: JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS   Volume: 113   Issue: A2 Article Number: A02307   Published: FEB 19 2008

 

Abstract: On the basis of the RHESSI results it has been suggested that terrestrial gamma flashes (TGFs) are produced at very low altitudes. On the other hand some of the Burst and Transient Source Experiment (BATSE) spectra show unabsorbed fluxes of X rays in the 25-50 keV energy range, indicating a higher production altitude. To investigate this, we have developed a Monte Carlo code for X-ray propagation through the atmosphere. The most important features seen in the modeled spectra are (1) a low-energy cutoff which moves to lower energies as TGFs are produced at higher altitudes, (2) a high-energy cutoff which moves to lower energies as TGFs are observed at larger zenith angles, and (3) time delays are observed for TGFs produced at <= 20 km (and some at 30 km) altitude when observed at larger zenith angle than the half-angle defining the initial isotropic X-ray beam. This is a pure Compton effect. The model results and an optimization procedure are used to estimate production altitudes of the BATSE TGFs. The main findings are (1) half or more of the BATSE TGFs are produced at low altitudes, <= 20 km, (2) a significant portion of the BATSE TGFs are produced at higher altitudes, 30 km to 40 km, (3) for the TGFs produced at <= 20 km (and some at 30 km) altitudes the dispersion signatures can be explained as a pure Compton effect, and (4) the softening of the BATSE spectra for increasing zenith angles and the time dispersions both indicate that the initial TGF distribution is beamed.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Store kollaborasjoner (BABAR, Atlas, Alice…):

 

Observation of B-0 -> K-*0(K)over-bar(*0) and search for B-0 -> K-*0(K)over-bar(*0)
Author(s): Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Source: PHYSICAL REVIEW LETTERS   Volume: 1   Issue: 8 Article Number: 081801   Published: FEB 29 2008

 

Study of (B)over-bar ->Xi(c)(Lambda)over-bar(c)(-) and (B)over-bar ->Lambda(+)(c)(Lambda)over-bar(c)(-)(K)over-bar decays at BABAR
Author(s): Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Source: PHYSICAL REVIEW D   Volume: 77   Issue: 3 Article Number: 031101   Published: FEB 2008

 

Determination of the form factors for the decay B-0 -> D*(-)l(+)nu(l) and of the CKM matrix element vertical bar Vcb vertical bar
Author(s): Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Source: PHYSICAL REVIEW D   Volume: 77   Issue: 3 Article Number: 032002   Published: FEB 2008

 

Search for decays of B-0 mesons into e(+)e(-), mu(+)mu(-) and e(+/-)mu(-/+) final states
Author(s): Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Source: PHYSICAL REVIEW D   Volume: 77   Issue: 3 Article Number: 032007   Published: FEB 2008

 

Search for lepton flavor violating decays tau(+/-)-> l(+/-)omega
Author(s): Aubert B, Bona M, Karyotakis Y, et al.
Source: PHYSICAL REVIEW LETTERS   Volume: 1   Issue: 7 Article Number: 071802   Published: FEB 22 2008

 

 

Search for the rare charmless hadronic decay B+-> a(0)(+)pi(0)
Author(s): Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Source: PHYSICAL REVIEW D   Volume: 77   Issue: 1 Article Number: 011101   Published: JAN 2008

 

Study of resonances in exclusive B decays to (D)over-bar((*))D((*))K
Author(s): Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Source: PHYSICAL REVIEW D   Volume: 77   Issue: 1 Article Number: 011102   Published: JAN 2008

 

 

 

------------90HgHrEdC2zKCVglAr2CUP Content-Disposition: inline; filename=image002.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image002.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke14-filer/image002.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABYAZkDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDG ooor3T44KKKQkCgBaKsJp97Iu6OyuXHqsLH+lNlsruBd01rPGvXLxMo/UUrofLLs Q0UgOehzS0xBRRRQAUUce1GRQAd6KMj2pMj2oAWijIoyPUUAFFJkUuR7UAFFGR6i jIoAKKMj2oyPagAooyKMigAoozRkeooAKKMik49aAHZ5pQxpmfcUZ96LAShqcGqH I9aXd79KVguThvxpwNVw49aeGHrSHcmBpQ1Qhx604OPWiwybdS7qiDD1pQ3vSsBM GpwIqHcPWlDe9KwE4PvzShveoQ3uKdvoGShv8+lODDNQhqcGpATBqUNUIb3/AFpw f3osBMGNLmog3uKUNmlYZMCKdmoQ3vShuOtICbNLz7VEGpdw9RQKxz1Haj+daOi6 YNSvD5xZbWEb52Uc47KPcngVs3ZXYoxcnZDtM0WS+iN1M5gskbBkxlnPog/iNbVn cWdvfWVrp9tHEl0hKTuN8zHJCgk8LkjtmonuJ9SlU6d5tpqNkWEdnnA8sdk/2h39 eay7vVluJrOeO3S2uYGyxXlSc5BC9vpWNnLc6U401df8P/kbEF1dz6xcRS3T+ULc uN8zFFcY5JXHSmpcX8fieWyjvLmGBW+RZH3A8cDLZ4J6H3rZHgjU7yWSVdaQxfdG 1COG5I9O9VbvwlqGiW9zeS6tE8MMO4AxklgD8o54yDWSnB6XN3SqpXs9730/zMwS Wes3NxBd6eY2iUs1zAArpjg716Ng/SsfUdLm04xuWSa2lGYbiM5Rx/Q+1PW+MmnN ZwxObu6mzNJnJk9FH4/nxW5bfZdPsBpmplFZlL3EA/gHY+0gznHpxWusNvuOe0ai 1+/9DkqKtalYvpt/JbOwYDDI46Oh5DD6iqtbJ3V0czTTszStM/ZkwZPwQEdamw3r J/37FV7XZ9nXIXPPVjU37v8A2P8Avo1m1qWth2G/6af9+hR83rJ/37FN/d/7H/fR o/d/7H/fRosA75vWT/v2KMN6yf8AfoU393/sf99Gj93/ALH/AH0aLAO+b1k/79ij 5vWT/v0Kb+7/ANj/AL6NH7v/AGP++jRYB2G9ZP8Av2KPm9ZP+/Ypv7v/AGP++jR+ 7/2P++jRYB3zesn/AH6FGG9ZP+/Ypv7v/Y/76NH7v/Y/76NFgHfN6yf9+xRhv+mn /fsU393/ALH/AH0aP3f+x/30aLAOw3rJ/wB+1ow3/TT/AL9im/u/9j/vo0fu/VP+ +jRYB3zesn/fsUc/9NP+/Qpv7v8A2P8Avo0fu/8AY/76NFgHYb1k/wC/Yow3/TT/ AL9im/u/9j/vo0fu/wDY/wC+jRYY7B9ZP+/Yow3/AE0/79rTf3f+x/30aP3f+x/3 0aLCHYb/AKaf9+1o+f1k/wC/Ypv7v/Y/76NH7v8A2P8Avo0WAf8AN6y/9+1pfn9Z f+/a1H+7/wBj/vo0fu/9j/vo0WAl+f1l/wC/a0o3+sv/AH7Wof3fqn/fRpcp/sf9 9GlYZL8/rL/37Wl+b+9L/wB+1qLKeif99Gl+T/Y/76NFgJPn/vS/9+1oy396T/v2 Kj+T/Y/76NGU9E/76NFgJfn/AL0v/fApcv8A35f++BUX7v0T/vo0fJ6J/wB9GiwE uX/vS/8AfApcuP4pf++BUWU/2P8Avo0uU/2P++jRYCTL8fPL/wB8Cly/96X67BUX yf7H/fRpfk/2P++jSsBLl/70v/fAoy3Zpf8AvgVFlP8AY/76NLlP9j/vo0DJdz5+ 9L/3wKT95/el/wC+BTMp/s/99Gk/d/7P/fRosFzBrpIXstO0mxtb2S4iFz/pMrwd T2QH2xzXNHoa6/U9wvpYINWs4RGVj8i4TptUAHoe1VU3SHR0TZm63e5EEaQwLhcp cxyl5HU8fMf6Vk2cfm31vFgHfIq4PfJp+o+QdQmNtjyc/Lt6dOce2c1Y0BlXxBYF 8bRMp57800rR0Jb56mvc9dj+028zGGCRvJRgFVvkfJGD9arapZy3VpeRyJO3mo7E yMMLleFA9M1cSa4a2laERw3L7ljZlO0MDgbvbFPllkt0QyDceVkcDpgc49cmvMvZ n0DScbPY8KBIwQSD19MVuaXZWWqiaW9lulZAZJ7jcu0DPGc8kmsi5ZGupmTJQu20 nuM8VY05Emkkt5ZRGsifLvbapcdM+w5r1JarQ+ehZSs9TRvmt7/QhLbGQjT5vKUy 43mFvu5x6HisKuli/sz7PqltYsSv2RiWJz5mzB3e3Nc1Sp9UVWWzNK03fZkwHxz0 xWjJp91HpkOoMrfZ5XKKQRnI68VjwTRrCoJhz/tE5rqb6ZF+HWluTDj7VL3OOpqZ tpr1HTipJ36L/Iw/m/uyfpR8392T9K3h4RmSWBLm+06Dz0V4t8py2R0xVWDw7dya 1dabKbSF7RDJO7O21U45/UVPtI9y3RqLoZnzddsn6UsaSSuEjjmd2OAqgEmtD+zL SPUrCOLUdPuYp5gpZXYYx1yD61taxYHTPHVmmlyWUU00gEMeSdhx/EPehzV7IcaM rXfdL7zlXSSNykkcqODgqQAQab8392T9K7HStNGrP4il1CSya7XKF2YgIw/i9hXL S6c0OkNqXmWrQC4NvkM3LYzn6URmm7CnRlFKXR3/AAIPm/uyfpSZb+7Jj14rUsdI zcaPLNJaCG+k+Xcx6A85ro00KyHxDa3LWLW7BpBbhuV+UcEeueaTqRRUMPOS+aX3 nEfN/dk/StOw0K/1CxmvIgqQRHBaVwuTjOB61S1iKLT9WuLYTWjhW4Mbkge1dTb2 CXXw3T/S7OMfaDLl5CF4B+X/AHqJysk11FSpc0pJ9EzkAWxnbJ+lLlv7r/kK1rTw 8JbG1uby/sbMXYzbpIzZcevtSxeFdRl1qTSytqsyKWzvOGHXIp88e5Psp6abmPlv 7sn6Vo6Xot9q4ma2UKkQBd5nCqM9s0apoc2meSGlspncEsIpC2w+ldB4d0trnwbq 0RmtYjO6/ec4XH970pTnaN0VSpqVTkl0v+RyDq8cjIyvlSQcY6im5b+7J+Qq/Pod zBpaagfszRPMYQA5ySM8/pUj+HL5V04qtsxvv9WA54+tVzLuZcr/AK89jNyx/hk/ SpPIuPLjkaCcRyHarFQAT9a1NQ8NixhkYX9hLNEcPErMCD7etTXKasfDelJM1s1j 5/7pATuUg9z+dLnWliuS11LoZWoafdaZePaXKMJUxnaQRzzSw6ddXFhc3saMYbfH mHIB59BXSeJtGuNU8Wai8Zt44YY1eSWViAo2j9araTC48F66oWMksmACcHkVKneK fXT8TR0oqo4vbW3yOa+b+7J+lGW/uyfpV3UdEutMECzi286VA5jDnKA9M+9Jpmi3 eq3n2eFLZcAs7s5AVR1JrTmVrmFnzcnUpZb+7J+lLlv7sn6VsXnhmSGwkvbS6sru GE4l2MwKZ749Kkt/CV1Np8V1LcWNu04zDHJIQX9Knnja9y/ZTva3mYWX/uyfkKMt /dk/Sr2raJd6PeC1nW3ZzGHyrnv2/Stzw3oMV/4f1Z5vsaTEosTOx/d46k+gOaHN KPMEKblN0+uv4HLfP/dk/SrNjZXOo3kdrboxlk6biAKu2HhuW6s2vLi4s7W2DlFd 2Y7j7CtTQtFudI8Z2CSm3eNwXjliYkMpHUUpTSTtuVTpOTjfZ2/E5mRJIpnjZZNy MVPI6jim5b0k/StS70S6kjv9Sf7PHAty6JuY5kbcelPtPCt1cafb3zzWMFvKxBaS Qjbg4p88bak8km7L1+RkfMf4ZP0pfm/uyfpWne+GL6z1K2s0W1mNzgwurnDirb+D 5dssdte2M91CpZ4EdsjHXB70c8RqlO7VtjMXT7ptLbUQjfZ1l8onIzuxnpVX5v7s n5Cuihhb/hXVwu2LP28HG44+6Kii8Iy7IRc3tlb3Eyho4Xc5OemT2pKa1uU6d7cn ZMwst6SfpS/N/dk/StO08M31zqk9iVtomt8mZ2c4QetT3fhS4t7C4vknsp7aHA3R uTnJxj2p88b2uSqc2ua39LcyXhnjRJJIZ0SQZRioAP0pmW64k/StvWY9TfSdJS8e 2eARZgVSQVHTn9KxPs0n9yL/AL6NEXdEVHGMrXF+b0k/Skw392T9KX7NJ/diH/Aj S/Z3/uw/99GmRzx7nOt90/StbxGmfEFwyKSJtsijGc5UVlV19pqyQaRZ3zebhALe V4gC6sn3eT0DLxVzbTTRdKKknFu3X+vvOUuLaa0lMU8bRyAAlW64PSi3l8i6hm/5 5urfkc1rapDd6hB/ar2y20ONscO4ligJ+bnkjJxmtDw74IutbtvtlzL9ks/4XYfM /uPb3pOpFRvJjjRnKfLTVz0dYkuoZTLIHjl2AAtw6lR0HbNV9blW00K4uzhhHbEA ng9eBVewj/s+0tYm1PzmhAiiQDIbbnnA5I9ak1LTF1TRLuGa/LC42kBeEQjpj2zX npJS1eh7jbcHZa2PGRwBTljd0dlRmRBlyBwo966HxJ4Tn0JUuIJftdi//LZR90+h qpAbvRbVLmS0imgulV0LjcoI6Z9+c4NeiqiavE8F0ZQk4z0sM0ZQIdVmbOFsXT8W wBWXXSapdqdC8/BE+osoJIClkj6sQPVq5unB3uwqJRtFFuBnEK4MuP8AZArqNQL/ APCuNMP73d9pl7DPU1ykWzyxkJnvkmtKbVXm0K30lkg8iCRpFYM24luuaznG7XqV TmkpX6r/ACN7xkX/ALZ0vBk4tYegHFaeuazHpPjXVBc201xbXNuInRCARkDkVyGq axJq11b3E8cCtBGkahS2CF6GrcviY3Or3Go3en2Fw06BGik3FRjHI9+Kz9m7K66H Q68eaTTtdr8maN5Y6Y+n6dq2lxXkCveLC8UpVuhHNXr8sPixbj95j7RH0Ax0rndR 8RPfW1tbRWtnZ29vJ5qRQbsbvU1Ld+KZLvV7PVGsrJLu2YOXQsPNI/vUckvzB1af Tunt23N60LGTxj/rOEfGQPU9KynL/wDCuY+Zc/2h6DP3apWXiWayvr65NvaTJfAi eGQttbJzRY+JDZ2txZvYWNxZTS+b9nl3bUb/AGaOSS6dg9rBq1+jX3u5sTlzpPhP /Wf6w54H97vVy33f8LbuPv7fMbsMf6sVy+peIJtRuLSQQ2tvHZ48iGLIVOc1Ym8V TSa5Bq8dnZQ3cWd7JuxKSMZb8KXs5W26MarU7rXZx/BWMy9Mn2+4x52PNbsvrXQP v/4Vmv8ArN3270Ga5/Ur6LUb17kWttbF+THEWxn1qU6vIdBGkbIPs4m87dlt2a0c W0jCM4xctd0zZ8TF/sfh3Hm5+xjOAP71dfbsT4zYZbIshnj/AGa4W28U+XZW1rda Zp96LUYheYNuUenFLbeK7qPxBLqsggaWZDGw5wq4xxWTpyatbube2ppqV+qf3Icd 2Wxv6nsK39Mz/wAIlrGd3306gVzvyn+7+Zq7b6k9tpt1YosZjuCCxJORj0q5JtHn UaihJt9n+KNO5Lf8IPZ/f/4/G7D+6at3921jZ+HbrYzeUpYr61n6fqV5Y6OynT4b qwaQkeapKh60PEF4yW+iXE0URlEZcwsMLg9Bj0rKz5rebOyMl7NzTs0o/g1qMkTS datdQuLW2ube6hQzEswIbJ6VHeFv+ET0U/Nn7Qc9KpzeIN1nPb22n2VqJxtkaLOS PSqkupvLp1rYlIhHbOXQgnJPvVKDM516euurXRW1vf8AI7PxSrXFnex2JIkikV7q NR8zrt4P0FZ/hKWCLS76S7UmFZELbgPXg/nWMfEV1/bbaooiWVxtdMnawxjB9qgX VmSzvbSOGFIrtgzAE/L7CpVN8vKayxdN1/bLz0/L/g/eSa9DdwazcfaneR3O5ZFx hlPTFWvDJbztRzv/AOPOTqBVC41WS706CznSJ/IP7uXJ3Aen0pmm6jJpd358IjYl SrK+SGB7GrcW42OVVIRrqaeho6Tn/hHNe+9ny4uw/vGpPEefI0XG/wD49BjA75qr da951hLZwWVpaQykGXys5fFWo9WvrfT7OCfTIJlCj7LLLGSQO2Kmzve39WNVOm4e zT6b2/vX/UTxaW/teH7/APx6xZ4+tLouf+Eb17O77kfUe5pPGJzribyu8W8Yb2PO aoaZq7aYlxGIIJ4bgASRyZwcdKaTdNWCc4wxUnJ6ar700a8Qsj4Qsv7QNyF8+Tb5 QGc+9WLHULa98R6RHZiYRW8RjzIBk1h2etta2slo9pa3Nq77xFLnCn2pV1xo9Tgv oLS1hMIwsSZC/Wk4PX5lRxMFyu/a+munmavipXmgt7m0ZjYIWjMaD/VyZOc+5qtf 5PgzSfv/AOtl7D1qhbazLbLeRlIpIbvJkjcnAJOcj3qKbUnn0u209ljEVuzMpBOT k55pqDVl2InXpycpX1krW87r8LI6WLd9p8J/e+4M8fzqnoJb/hKrv73/AC37fWsp tZnYaft8tGsVxEwzz9auP4mf988Gn2VvcTKVeaMHcc9aThK1rFrEUnJSb2af4Jfo SxE/8IJP9/P24dh/dFP8QE/8JFZfe+5B2+lYy6k66O+m7Y/KaXzS2TnOMVox+JmA gaews7ieFQqTSA7hjpT5WnexCrU5QUW7aL8L/wCZsSE/2h4q+9xCcfkKztN3Hwdr HD/fjxx71V03VNR/tK7voIFuXkQm4TaSCvvWob03ng/VGNrDaw70WNIlKgnIJ+tQ 046ehvGcKl5J9J/jcra6W/sbRcbv9R2xWDub/bx9BVi71N721tIJEjCWybEIJyR7 1T49F/M1rFWVmcNeopz5l2X5Iky3+3+Qoy/+3+QpnH+z+Zo+T/Z/WqsZXOSrU0PU Y7O4eC6J+x3ACycZ2MD8r49j+lZf50Guhq6szpjJxd0dXew6hfauLKWQxwBTLLOS CvlkclT/AHSB0962Ydeex1C30qaCS5sYwS1sjBnhwSArnoQAM4965LT9ZWO1FhqC PNZg5RkOJIf909x7GtYWMl2mqSWk8V1HfEP5sIwyndkqydQD7ZrmlDpLY7adT7UN /wCtDvU1vQHmEkdzFbXar0MeGwexwORVO+8T6HBMs8rGeWAlsWylwCeMsOMfjXDW 8cdtrV1ErSm2itWjiMzeWT04BbGO+KZp8t7H4gla3aQC4Qq7IvmgZHGcDDEVmqEd 7nQ8ZNpKy3NXVvEv9oXxtrhEtrKaMOiR5dZGJ4LgYz0PTvWbp1lcWV5NGLlf7MMW +5kkTCqp/wBk9H7Cpb60iZbafVfJ01oAQY7ZsyS85GF/h5z1x1rI1XWX1BVt4k8m zjOVj3bix/vO3c1tCOlonLUm+bmnv07/APDEOq6h/aN6ZVTy4EURwR/3EHQVSoor dKysjjbcndluHd5QwsmPYjFP+b+7L+a1DEUEYBMGf9oNn9Kfuj/vWv5NUNajH/N/ dl/MUfN/dl/MUzdH/etfyajdH/etfyagCT5v7sv5rSfN/dl/MUzdH/etfyajdH/e tfyagB/zf3Zf0o+b+7L+Ypm6P+9a/k1G6P8AvWv5NSAf8/8Adl/MUvzf3ZfzFR7o /wC9a/k1G6P1tfyamA/5v7sv5ij5v7sv5imbk/vWv5NRuj9bX8mpWAf8392X8xR8 392X8xTN0fra/k1G6P1tfyaiwGvZTNJFtYPuXjkirPzejfmKw4J0hmVw1sOxwGrV +02//PWD9alownGz0NWy1jUdOQpazyIh5KEBlz64NQXd5dX05nuZJJZDxkkVR+02 /wDz1g/DNH2m3/56wfrU8qvewOc3HlbdvUn+b0b8xR83o35ioPtNt/z1g/Wj7Tbf 89YP1p2I1J/m9G/MUfN6N+YqD7Tb/wDPWD8zR9pt/wDnrB+tFg1J/m9G/Sj5vRvz FQfarf8A56wfrS/abf8A56wfrRYNSb5vRvzFaVtr+q2cIhgupFjHQEK2PpnpWP8A arf/AJ6wfrSfabb/AJ6wfrScb7ouE5wd4totTTSzytLK0jyNyzMRk0z5vRvzFQ/a bf8A56wfrSfabf8A56wfmadidXqyf5vRvzFKoZiByMnuRUH2m3/56wfrSfabf/nr B+ZosLU0v7OuPVf++v8A61H9nXHqv/fQ/wAKsWV/BPbj99GWXg4NWPtEP/PWP86i 7OlUotXM/wDs649V/wC+h/hR/Z1x6r/31/8AWrQ+0Q/89E/Oj7RD/wA9E/Oi7H7G Jn/2dceq/wDfQ/wo/s649V/76/8ArVofaIf+eqfnR9oh/wCeqfnRdh7GJWtE1Gxl 821nMT4xlW6/Xipr6bVtSVVu7neq8hQQB+QFSfaIf+eqfnSfaIf+eifnS63sWotR 5U3b1M/+z7j1H/fX/wBal/s+49V/76q/9oh/56x/nS/aIf8Anqn507sj2MTP/s+f 1X/vqnf2dN6p/wB9f/Wq99ohH/LVPzpfPg/57J+dF2P2MTI8b+Dm0Kc31kCdPlb7 v/PI+n0rjs0UVeGm507s6cdSjTrNRD6UqSPE4eN2Rv7ynBooroOM0U8QavGmxdQm 2+hwf5imy69q06bJNQnI9AQP5UUVPJHsX7Sdt2Z5LM25iWY92OT+dFFFUQFFFFAB RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAnNGKKKADFGKKKAFx/kUmKKKQBil xRRQAYpMUUUALijA9KKKAExRiiigLBilxRRQBa0+YQ3IDfdfg1t/lRRWdRam9F3Q Y+lH5flRRUI2Cl/z0oopBYSjH0oooCwY+lH5flRRQAuKKKKaVwsf/9k= ------------90HgHrEdC2zKCVglAr2CUP Content-Disposition: inline; filename=image004.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image004.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke14-filer/image004.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABYAM4DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCa CyjeUxRzLLcNvWKCJslgMkY9wAc0huraxlSa4u7e0lnGdkzfKCDzj3HArttek0/Q tKsdRt9MhWVk8sSw2+5l7Y46AjNefeKNA1XxBpujNpfh24dkiuEePbyPmX5mJ7nt UWvPlOf2Whq75msBeQpEzNjBA+VgRxz79qdJYXsiiV28ssgc7Twpx0+vNX/D2geJ fsRtZ7Y6fttljzOA8bYGAm0deec9sVS1Hw74yl04AaRDD5TF5ityAGAHUfXFYSnN R92N2HsiQW6RW6GSd9ygqUUZIq5FcLHvhlImgA2GTq2fQ+/NYlyqjQo9SdGN2IN0 kAzuifBIHuDyR9DU/h25utU0xbiOWLazHzG6YY/zwCKrWyTJ5TutE0bT5rDzpo2l ZpGQl2yMDoKyb63sUt5fLZVXaTsC4PHvVX7Tf+H7G4ms1N9bxo8rQ7+HY8H9Ofwr M0O5k1Xw3bidZRJKhjmkc4xkZ49sYGa2VSKVmU0rFzMrMpLqVyeeOPT8KXzGQOPM G5eF9zW7oHh+yk0r7WrB2nLMrOvMYXI24/DNVrnR2uhGsMduJhyu2TGTjvVKF0Lk ZUhukkGCwDEHIJ5qwpR3XO04Xdg8Ypkfhm9+TLQiQjjDZ4PH5ipx4cvUlWFVmlkw XbC4Qe2/ufaocGmJQbZZkYQ6eTLZOJyCdzDn1BFTLZwSjHmTQsY8qZY8BiACce2D VS90PX1sD/Z9vYm7yABdScYPUcfpUOot4wWzt21m58PWBaVYYWzIxaRuAOB1NWmb chpHTroXPkmEs20kMOhAweKhaGWLaJEKlvu5HWtyGxvkntzPeO92kZJIH7vPAOPY 1U1LS7x5cw3itcR5kClOAWPp9RTuKVPsZoLeZtYFGHbFODkA9wO+Kv39lNdxAIHk upIgs0iYBikxwwHpnPFTxRXB06WLyN07Ao77MbmA447VRPsjKz8vOfb2rnvF+o3N jb20UBaOaSTBJ7HBxn9TXbyWf22NLlYys7FUPynC49K858Z6J4k8QeIftEWizvGE VEkjwoYLn72T1yfyrGs3yaDVOz1Os0GK5m0bTTcLOGkgBaR1yxx3I962RaxljuWd /mzxHjFS+Df7WHh2CLWbM2txCBEqtIHZlUABiR3PPFb+KqLaRcYJHOfY1bKrZ3Tg cDJCj8KwfHfhfUfElnp9tpsTIYDljO+IwMY6dST6+1d7HFsYnJP40jzqsmzkkDtV XZSSXQ4PQ/BEOnaRa297p2n3N9HFsluDGW3/ADHA59sVpS6Tb2Efmf2bZIGbGI7N P8K6bzlACtyazdZtzqVrHEkzwYffuHXoRiptcdzYMKYACrgdtvFOwayItea4iEtv p1xIhPysSqhh68mspfGc010kEWjTAMyAu8qgBWOM0roVzT0HQo/D8FzDBPNcLc3U l0zTHJUuc7R7DtWjcRG4tpYHJRZUKEocMARjg+tS5xnj8fWquo3b2em3V1HF5rwQ vII843EDOM9qduwHKn4ZaI9q9vLc6lIJGBZ3uSWOBgc1Jb/DbQrRVRHvDGowqGbC r64A9azdA+JN9rt1bImhpDFJcRQO/wBqDFA4YhsY5+7XoJ5GKFZiaR5V8UNLh8Oe CEm0yWeGQTpbZZ8jY/3s5+nWuP8AAd/u0u7gebfB18px09cHqeB0r0T4zsI/h3JI UDhLuA7T3+b/AOvXjHh7WZdMmhWO1ggmVxucjLSA9j6cZrCtpG8UY1Ek0e0eHbie 71eCGzmMW2J5CkyHDJ0z+bD8jW8/hOXBaDUWglI4dYwdvriuX8A6yNV1OUxki58l ghdPlMYYZI9eeK7W7uNUgeEJLbMJJCpJQ8AKT6+oFaUp3jdG0dh1roSQ/Z3nnMs8 BUrJt2nA7Ee9a/HSvO77xZr0TyLHNp4KQSSEBCTlASR19qpv4t8QNdSRrfWyhJNv EI6EZFW5NlHetoNi+qHUWEpuC4f752ggDt/wEVPqGl2WqJAl5AsqwTLcRg/wyKcq 34VzvhW+1DWvD9td32pOLmV5UxHGqgkMQOMdgKsa3Hd2ek311HqV2ZLa1eVV4ALq pIzx3pJgdNjnPWmhF8xn2DceCcelchb2V42k3M82sXzmW1SRD5mPLYjccYHvj8Ko 2tneS+MbjTm1fUJLaCG3uNjS9d5k3DPpwPypgd8FVSSAAT1I707I9f1rKGkWeEz5 rZPeZjUMmiae0qOYScMRzK3c/WmBs716bhn0zTDcQp96ZF78sK4m8srW9ttRuY7E 29/bXIs4sSnDBGDbh7EE/lXH6kLqLU54bdpmXzbYIoBIAa7KtzjoU4PtQx2PYhqV ipI+2W+e48wUPqVkgBe7gUE4BLgc15h4w0mK1v7aKxgdEQ2afIucg3HOfwzn2rQv X/taXxE7W3lrFCsESAfKdkrjeOOpwPwqXcR28uv6TAcS6jbJj1cVFd6vAkcc0IE6 SAMpVgBt/vAmuDm04v4U8Q3E0BaSNbwQKy5Yqy4GB1+ldVpcSx+GdHWTbEy2MK4k 4wQgz+NMQn9vyvMwawjCIPvicHk+2Ky5PHejXDtHDfaY7Rn5jJdYAPPHA61qLd2E V0Fe6t0YckA8149ptvaLcSGPTI3JDMTlATlj+nFIbv2PUdCv7fXNInstKu4rmKNW ijk3Ydl6byD05JA9Rg1em0K7lVkVBEpVF3A9Nveub8PX+p2Om2h0m30lYLiGJkZo njcjcI8MOvHrWnYeJ/FF24X7Fo7EPtYfaGVsBsFgCORiojayuLQ7Ytk57VV1EBtL vAzJtMDgl+mNp6+1TnGTioL5lFhcl9hUQuW3LuGAO471qI8e8JS202oQy28cCp/a Ni6oibDGPLZSR/eHT869s714to3jq7vtesorfT9H+wvqFtbo6W2xykoLbh6EYxXs 5yCcYqIjucB8aFVvhrdF2CqLmA5xn+MV876c0qwFisZGc7pH5J44H5V9FfGOKS4+ Gt7FDG0khngwqgkk7x2r56h0PUFVHj0y+mPQEW5+X19qp2tYxrRuj1T4W3LDxPm6 ISNrOWQqBwg3LhF9hknHvXrbalog3+ZdIPLALb2I2Z9fSvGfhqbvTvGUVzqFvLY2 wsZUL3Pygvlcde+B0r1fUIU1fTr6K3vbTF4ibZBIDtwR19elZ01yqxpT+BE8+o+F raUxzz2McrDcQ+AxBpo1Twk8jIt1ppc9QGXJxWdqGhz6rrf2qaS0cxRyoFC87HXC Zz3Hesf/AIQbUUvRdeXaOnnLJsHUADB/HvV2ZZ2EWoeHWCtDeWeEyy+XIMDPXGKm S80Wfeq3du+MhwJQevY1jeF9DbQ7BLa5tIzL5kh3ogICliRk+uDVnSrWOw1fV5J7 dFW/u/Ph2x5LqsaqSfxBo1QGn5mkEDE8AB4A8zAxQk2jnDJcW+SMbg4yfbNV5r6K 1kna5sFSzhiVxcED5yTgrt68cH8arRa5oc93aWixxNJPnaBEMKQAeTjg1MqkYy5W 9QNVJ9LA2rcW5/7aj/GhpdMAIM1vjr/rB/jWNBBYxavJJFpMbRtatItztXY7bz+7 x6nrWa8Z1eXQLufRY7cTWszXUbKMW7ELtVvU54qwOpVtKdxiW1Z1/wCmgNTBrHZl Wt8Z6hhXOX3h7R7uxW1srS0jSG6jlkZVC5Cne3PWsTQxpn/CXamkgtio08BVVQIm G5juUH+LBwfpUSqKLswud8hsQWCyQ5PLYcH8+aUfYXKlXgOOmHFcZ4bsLOy0XTYx pdm80u1JWY/MqsGPP4AAVb8QeH9LttJupodOhWRgiLsU5454xVXuB1G2w3bswE9c 7hWdqlktzJwT5e0cKcjFM/4RXQ5FCvpcH3VB6jr+NM1OG4jjS2smNvDEqqvlvg4x 0qgKCaJGspGyTBOa8lt9AhjEqyXUDMWyArDgZbHOfevTU03UBNIxvLlt2Aoe4JAG D2rx7RtN1K4t2DRxMuSwxGpP3mGajWwHrGuMug+HbWS5fOoRW8cfkk7mVSwOSRwc Muc+1Yltr01v4bTWbTyDd7yjA8sMsBlvY4J/KuH1bUFaGytbjVtRlijXc6NKS0TD A28jNQx6nHHEyvJ5yFCipCRkDPXHcjj8TXmV5z5rw9DmlWSbSPddB8UwayrK4ERj iWRnLYD5OMgemRW1ft5emXjjnEEhx6/KeK8K0XUo5rgmCV5JHh8z9zzJvzk8NwO/ Hqa9sjuRdaAZ7VslrUlQSCVbZkBveunCVp1E1PobRd1c8F8H2txAdGaWGUMdTsJS ChyqgOGJ9gT+tfRePmP1r550Dx/4p1G/06O71VAsl7aRskcCLuR2O4E4/wBmvocn DN9a64qw+hk+Jb7T9N0Ge71WOWSzj2mRYkLN14OB6GuHb4geD44t8OianJGZFjBM BUM7DKjk9SOa7bxPb3d54duobBEku22mNZCAuQw657VyFpoHiGaCKO7s7JJE58wy ghmHfH4US3Hchk+IegQeUq+FbotJGk6CRUG5HbYp5PdiBTE+I8G65W28IAG3ExkD SoDmIgOB+JFar+ENTvZCbiLTAuU2rknG0gg9OxGam/4V+XjuEaW2UXHmeaUhJyHI L46dSBRbsF2YU3xF1gW8DW3hayzcvNHEhueT5Qyx4HT0+lOh+IXiS41w6THpmlxS K5VpTI5XAjDnA79QK31+Htsq2oe9ZDaF2hKpjaXGH6nnI/KmL4I0q3vTef2tJFdM cmZZEB5AU9fYAUtQJdK8S+JdRsDfHS9PRRJJH5AuGLko2DzjHrVX/hLL2XU7T/RJ HbzTFGkUgCsW6BiR0HP5Umu3Uvhe0W1tomks53wZlYEs7/ez3BPXI9DXOeHZLiO+ huEj+3TR5nWOGTIbHB5PcdvWvLxdeXtYwi9OoJmj4o8Uy381zp82mTW0kQVUBkw2 T13DoR3BFcpa+If7H8Q2UMEYkW3kEhjD8kMDuIz1wcnPpU2vMNR1C4ubO+aW0SXZ M82QwdQT5e369vYVyZtWvNYZ0aSOVVCqsZxtQg8sfTAz9Tiue/NVcpMznJp6HtXh zx5p93pluuoTk3gB8xVtmA4HLcdvet5fE2gyWn2oXkf2Zhv84xnYRnAOcV5R8P3K TNLbTvN9qjaz37N32WQsSBIO28AYYcV11xaappHhLR9Ok2/ZLawlt9QREDfPsHlk ewYHmvVozl7O8uhpF3VxPEXj2xs/tFvZRQNEokid/wCLfgHKgdVx39a8ktNa0t9R ilNm1xcgNIqCQpG5z0z25Gak1TXEF0tukgdp2CRK4CsgcYLMfr2FcnqGnx2cEM1r dG4t2maB5ANueAehrlhB1p3qadjCc3ex9BfD3XbPXr7V/tjWw1R5d8kUROFRQF4P Qiu+FnbOoAy2O4bPNfL3hJ0tbxbsqIbeaWLzFBziHd849sjr9K+h4fD+httuLSBk EhwDFM68AemeK7qTVuVPVGlOalG5snTosn55uf8Abqhqd2tkQqQ+awwDuY8DFVW8 OWhuDIlzqURwo2pePtPHoT1q3d/ZrQIJ5tq7QqlzknA71sWYD65fb5WNlbqqqSpB ZieDXi4S/m08vBDeqd6ggzBM43cjH1r26fVtK23AWZmKIwO2M4HynvXjuhXS2BeS +vrW4tygGYXaUhySRkdOm7mpd7DVuoy8fTtW1e7udG2SREBXhdvLblwqEqep5PA7 Lk81m2dmYIgVDCOBzl2A+Y7j932JHesyaeS5Espto1divlGIYywwCcewq5FcKwdY naGRGUs0inacngY79RzXnVoyt7p5spKRtaPfTWEMsK2sMt3PN5ZZyMsBzhu2Oc5r todT1Sx1ayjWS3lgl3GWGxGRJGBsJPfgHPr8teYPFMILiKDTJo5Q6NcHBO5ScHHo uRXR+Hrua31FWSOeOeIsXa3wWK5G0Aeo6H61g21qnqdFKdvdZW0HwT4gguNNuH0i 4VYr61k3OoXEcbtuP6rxX0Y/DkZHWvmzSpNbkvJp9R1S9mjjntvJBuiQpa4UEED1 X1r6RfBduO5r14O5umrGX4juLu10KeWxkjjuN0arJIm8LlwCdvfg15bL4s8Uwahq tteeI4rZbOeOCF0tUG8vjG4Hp1r03xZbSXfhW/ghtZbqV1XbDDII3Yhh0Y9PX8K4 GLw7qslwXHg8OzndJNqWqKzSen3R1HrTkHUz4r3xLql3Ci+NLvyniLkRKqk4JGQQ OBSQ2WqXOo38V3r2pTwKsnkH7aV525QcehzW7a+FfGMd2zx2/hu2tCSVtiHk28Y+ 8ACeeaztbudQ0m4XTLp9LEmFLyWlqUC56YLHnOMYrGtWVKHMym7K5hanpGPJR/ts +bhSzNcu/wC78hSc89C+fxqvF4chfxdLK2nzPpySqYs72XaIgB/49n8a67S3udWW Bn8U3Vo0kqxJFb2sZXLZAGSM5+Un2re1LwvJp9n5r+LdZd0O5UknUKx64woGBUxq xnT5kwv1PPA/9l2kdjLuhnDsWXdvKhsBRjsB29M81NpryaTd3DaZdSskOW3R/KGU E547+mO1F/qK3V3GbeCOCJZQkIaQSGQt94s3VgWxx7VDYRQn7XE7osSjieDKv83D bM+6n5T1zXiOzm3czvqM13VXu7GGQ7ZI7T51swApDt0dmHXbnHPNcudcNpHPAba3 luWOd6lsKeMD3AH4c1q7XjXDRkAxtmZxlVCnLEj1C8AepNc9NYzrHPDHIouHi8+W SZwDED2x2JG388V24flnfn1MZyZ0nhLUxFrlrrkrs0kUXliCL5QSPlQH+8B1574r 0DU/H2q6f4hjuI4Xm0t4/wB9ayxhXj7YXHJ7Ek8YI9a8ns1uNJt2uXnL6jAI2aMc CIHsf04q1q81758Ul6XL3Kj98knzuvGUUdunftj2rRTmptR2HGraNiLUrmPWvFry bY7C1lleZHYbzFxltx75PA7DNUFuLBIvs1nf2zb7tY988ZxIrbgXP91Rgcdc81Hd NYy3ENg4fMmDIVc7t+T94+w4qpDplpazukW27kCiE+UcgyHnd9AeOPSt42dnLQhS W7Oii0K81bV7ePTbGGeMyqJII7orE2OCwbqBww+hr6NtdBhtbC3tbaa5t0iQABZN x6dyev1r5fs43OptYG9jtrqJFWErny5pAcgEjkbhnn1Feg+EY31C8ltjqWp28YtI JyY7ttwkZ3Vhk544HHtWtNtbm1FpK57G+ly7wU1G4UjsQCDVe901bi4y4aQ4UE/Q YJrzfQ7zxHPpDXI8WXnmLJMiiSFHX5JCi5454rvtTt7iWFZJr0RwxR7pJt2wfd5Y /qa15tDXm7Hnl34z0/S9R1zStRiLX1vMyW6Km0NGeOT6gHOe9cevhtYdOG2C5c5Q LhyuRhuf1H51i3j3er+I2RGeY3QIaVoy58sZIf1xxnjtVyxjF3YsralFeu7hibqR gV2grxgjjnj8aw53FXfUhTu9Tl1vPtGoSmWAMzne5YngE549OavWxBjA+1Ltyd5O d69gAOn40UVdVaWOOcVdmj/a2oiH55DHFcfJuLfNgcAfT3966HwdDcXNjdXkMUtz cLKh2wOMuvOQV6ngYJHqPSiiuPlile3UqirzVy/o/wAO9dtJbhp7qxtUleIkXE+G /dyiQHHcYGBXsdx4g0WCRzPq1ihB6NMOOaKK7oaLQ7VFWOe8S/ELRtP0G9m03ULW 7v4490MJBKsdwHOO3NeZL8YvF8tzPbx2Gm26xrIRL5DEHaCcDJ74x+NFFMZmTfFv xzNpFzd/2hbwPDNHGFitgMhgxOc+m2jUdf1W+tLC9vrl7meWKNi+0YmyxBHHTHT6 0UVz4uKfKmZVHoRNqEkjyQbWRtrIqo5Uoynhs/Qfz9aSCO9eGK2vlDTi4Mao07ZR Qmckk8/NyPWiiuL4VZGUG2Pvr+Gygt0HlNOqhV3N0dukjHsAB27mnaY5Er2iPC8m wTSHPyFsnLcegAwPeiis+SPsOYTZR1HXVj1S6unkJiFu0VvEvRgeCSOgPU1gTTah qlgIlhy5JklnbgyjGck9wMfyoor0aUIwgmkSmaVnm2kVcsXeIPctPyvPKg/ofypu tyoZllmlMewdVYMS3AJz6UUVMIp1EyItuVmZGlX6/wBpJJ5ck8j5UKOr8H8+31qu gvYpVjVGiI+aUL3IJ5I9qKK6/tnRLR2NbRLY71uba4aO/jkBScEHg8YC92JPFe9e EZNN8Q7ZbW9ubLVbaER3VnNCnmDGeeQCRnPP9aKKz5nzjpSbujXh8Hy2dr5FtJaN EWZmTYydTkkYPUnk1yfxMl1bRtQh1qwlmjRbZrW42xmSMkgfMVPGccZPpRRVzScT WastDyTV5lS8z9pvUu3QN5j/ALscrgkAdBjjHvUOmeGdVv3ZotBuLzcu4hSSF/Lp 1oorCMnGCSOZfEf/2Q== ------------90HgHrEdC2zKCVglAr2CUP Content-Disposition: inline; filename=image006.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image006.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke14-filer/image006.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAFCAPMDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDv sUYp+KMUwGYo20/FIRQAzbSbRT6KAGbaTbT6KBjNtG0U6g0AM2ijbT8UmKQDNtG2 n0lADNtJtqSkxQAzaKTbUlJQAzbSFakpKAGbaTaKfRQBHtpNvtUlJQBHtpCtSUlA DNtJtqTFJQBGVppWpcUlAWICvNFPI5ooCxr0lOooENpKdSGgBtJTqSgBKSlooGJR RRQAUlHSq8t5DEcMw96ALFJWVdavDGwVXHPekj1VGI9ckH24pXQzVoqsl3Gybi30 96eswY/XtTuIloqJp0jjLuwVRySe1EMpmUPtKqRlQepHrQBJ2oNFFACUlLSUAJSU ppKACkpaSgBKO9LSUAJSYpaQ0hjCOaKU9aKYGrRS0UyRKaacaSkA2kp1JQAlJS0U AJTHdVGSQKdIdqE1yWt6hLAC6PjscdDSbsNK5rXmrRJExVsjoT6Vx+paoySbi/Dc cdDWVcavISxVthbqD0JrHuLppU6bGB6Z4NZOVzRRsaLaq/mFJG/HPWpI9deOQEMT nO7nrxiuba5DDa64x3HaonkL/Oh+ZfvL6j1qUmU7HcWniXZBHvfLKdrsew9q3ZfE MEEYUTqilclyfmPvXlENwZAyBsEdR6impdSNG+cttO3J5q9SLI9El8URalq6W8RI socFs9ZD2rtLbUIDGmZBlvfJNeH2k7W43lgGPOcZJq9DrtzHPvW4dTjt2o5mg5bn tnnoTgZJ9KkB/OvOdF8XR7VS5unRe/ydfqa6+017S5kHlXCYP1zVKSJaNekqBL62 fpKv48VIJ4XOFkVj/snNVcQ6ilpKYCUlOpKAEpKWigBKSnUlIZGetFKetFMDVooo oJCkpaSgBppKdSUAJSHgZp1VNQuVtrV3LYOOKBmPq2uJavsK5H97NcRqespIzgFi p71Dqt4bi5kIJ5PPNYcznd0OPasHJtmsY2VyR7qMk5Uj8KoySRl8BnOT6dKr3dwE +6+fY1VgW7vH/dKQPXtQog5dC3MxhYP6dxUTMVInh+Ze6+lXRazxr+8w/qCKY1mC P3SYPdQ1O6HZlFgFkFzEP3Z+8B2ohdg00OOCC2R71YSylB4U49CKDaNG2RkEcYPp TuLlZVdXkuUjDYUKuSO1XoUhKMcZjU9f71VSmxZcj5mxg1AhlJEaZPv0xRuTsbKS xx8lQoHQDmrEV3dsdqTNEnTAOCfrWdFJFbrnO+QDJPZRQl18uFwT6kVNirnZaNDa O6m6d5ZByu9iT+Vd/ZSEIFjgXb67gP0xXi9jqF5ZTCWGbBBGVbkGvTNC8VR3sSLc W8kUvTcq5T86uLtoTI6vnHIopEcMAQQc+lLWhAlJTqSgBKKKKACkpaSkMYetFKRz RTA1MUUtFBI2ilpKAGmilpKAErnPFd1FDZhZMHPYmujJwMmvNvGl7HLe7UO7YOTm pm7IqKuzmbiQNIWVsL7VTuJY9pI+bA7dKiaZWf5jn2pTB9oKqAcenasUjYpQWT39 xuYDYPQV0tpZJAgCqOKltbRYowoGMCrixgChyNIQSIBEG6gYoNhAx+ZBVsJwKeEJ 9qzubKJXTTIByFwRRNpkUpPyjNX1GBSrHg0XHyo5W40YCX5QSO/FU7jSJxGxVcA9 h3rs5IFJ3Y5FROgK59armZnKmjzmWCSJyuNuTk8ZqSOCInLO2fVm6fhXXXdjDITl Bn1rFvdKjaNgnysOlaKVzCVOxn5VDjzFOPQc1t6Hq01jcK0LZU8H/wCuKwIYmZG8 zduQ4INWrI+XPg/kaGiFqe2aZeC5t1cKRkc8VoVynhedfJUHchI444NdWOnNaRd0 Q9wpKWiqEJRRS0gEpKWkoGNI5ooNFMDUopaKZI2kp1JSAbSU6koGV70kWcpBCnae T0rxvUjvnkAIfJ6jvXr+qAnTLjau5thwBXj9z8rncuD79qzqFw3M7y4lzhea0LCA AhiKpMm5xjgVs2SYQGs2zaK1LSiplXP0pqrk1ahTnmoZshUhz2qwsFPj2irKsvAp WKuUzFikEZHPNXpVVxwcVGFHT9aLF3KmCB0qB4sitB4xioXXA6UhGVcRY5rPmiyv IredMrhqzLmLAJqkZyOR1S3ZH8xSdpOGHY0yGDLI3IFbF3EJFZSO1ZiH5QoyNp5r W90crjZnofg2U7BGzEj35H/1q7euF8DRs+87zt6kEcGu6AwMDpVw2M5biGg0ppKs QlKaBRSASilpKBjTnNFIetFMDVopaSgkSkNLSGgBKSlpKAGSKHjZT0IxXjet2zWe pzwOPmVzz7HpXsprzHx3Bs1veFx5kY59cVE1oVB6nMR/M3Titq0AEY4rFthl/at6 3GEFZM6IFmMYqyrADiquQvU8VBLfBG2p0HU1LNrmqjZbFWVXisBNVCEZVvqBWtZa rbSttLDPvSsNMnZiDwab5h6E1ZKRSk7WBz0qM2R3eposaaETT4wAKZ5u7g1K1m2O e3eohCAeKWo3YikOKozncpFXZzxgGqLEHNOxjIyp1waw2XbcnHrXQXPJrIjhae9W NQSzNgYq4mEz0jwPAF0tpR1Y4NdTVDRrAadpkUH8WMt9av1vFWRg3qBpKU0lMQUU CigANJS0lAxp60Uh60UAa1FFFMkSm06kpANpKWkoAQ1w/wAQLMmK3vQOFOw+2a7g 1heLJLddEeG4UsJmEa47H1pPYa3PKI12HPvW7BzEpqhc2ghCgHPoa0LfiJawOmKH SwvJwGwKSK0iUgsvNTM+Fxjn2qpcR3UzBUPlx9/U0rmiNeOLTzAxkCZrNuLGydt0 D7T6A1z8mmX4nlQRvKr4CuzHKc9Rj8q6KS3gjt7eOIl5AoD4HU1bWgoSblaxLZSt C21nPFaqzOVyDxisaVDDtBznGfm6irUNyyxnnt0rJqxvF3Lc15sjILYxWHdahcyv stlLfSnSObm5ZGYbF55OBTbm+k0yBJ9n7tjhdoAz+dNRuRKViBoNWkUsQVJ7Yqm9 5dW0mJ4yvY+9ap8TRyytBIrJKh2sDjg/UcGmXjrcIMDINU1YzvdXTM55RKN6nitP whp/2zW1kZcpF85+vassweQrrXe+CrEW+ltOR80rfoKuK1MJs6WilpK1MhDSUppK AAUUtFACUlLSUhjT1ooPWimBrUlLSUEiUlKaQ0AIabTqSgBtcz4vw8dhCf4p935A 10xrj/FMxOtWkPZYWb8ScVM37pdNXmkc1NCMjfzkkinIOwq1f7AAUIOOMiq0PWsO h1faLMcYIqUKg+9kUiMAOKc0Zk4HWpNVG6H+bAowZMD2HNVJnjP+rBB/vGraWJIy RgetV7yS2tozj5n7e9PmZSpmfMSSeSzHqTT0BKYzUD3JYZ24zT43J6A1OvUtRS0I BIsV78yBlIwVNaMtlBfWoQuWizkLnoayJjtu/n6VpQxuEEkTcH0qlKxnKFytFo0N qkiRJlXGPm9KZBaSW6FSSy9s9RWn5smASM1G0mFLY/Cm5XIVO2yM6VGmbaASzECv TtLiaHTLeORAjhBuUetcFpQR9agQjILA16TWtM5KmjEpKWitDMbRSmkoAKKKKAA0 2nU2kA05zRQetFMZrUlFFBAlJS0lAxDSUtJQA2uL8WpjXLNs43wsPyIrta5nxhpl xd2sN5aKXntWJ2DqynqKUldFRdpJnLXSBV46E1FEaSe7jaONGWSORz8qupB460+E c1z9Dq0voWozg1aifByKqKO1SgEJx3qGzog9B1zdtK2xThR1qjcIkiqQuXU+vWnz KY1GO/eo0Q9Wagu6sRBC/RBuHVSKntri3EbLJECc8HOMVYt1CyZJOPpSyWttNuY4 3fXFMltmPfmF518vp3rR0xglvsI+XPeqktsEJKAGnWlzg7cc9KGOOr1NOSFeoNUZ 1+WreTt9qpXLgKeTmkhydh+gQ+f4hhA52/Mfwr0auF8HkHV5DtyShwfSu6rpgtDz KjuwoopKsgSiiigAopKWgAptLSGkMaetFBPNFMDVpKWkpkBSUUUDENNp1NpAIaQ0 tJQBxHxCi2DTLoLwk20ke4rIg7V1fje0N14YuCB80REg/A1x9o+VUnuBWVRG1F6l 1fv1bC7kBFVcDqKuRuAh+lc7O1PQydUNwi7olBx2qjBOJTiW52HGcbeh9K2Z2DEq apNYpI2cc1SY7dS3HaLIcWuoxvhQTu4wfSmy2eoBlBlg54BDdahj0+OPljtHsKin tAxwpLDPqadylGXSRBe3L2RYTsnBwSDSafIl1IHUHAqvPpSuTvHX1rW01I7eIRqA KHaxGvVlvaQpOOKx7xt0hC1v3bhIfwrAETXE4RR80rhQKmJNR6HaeFdOjtdMS5I/ ezjJJ7D0reqO3iEFvHCvRFCj8KkrrSsjz27sKSlpKYCUUUlABS0lFABSUtJSGNPW ikPWimFzVoopKZAUlLSGkMSkpaaaAA0lFIaAMvxEcaBe/wDXI15zGxjWM/7Ir0Dx S+zw/cn1Xb+dcL5YaMD2xWczWmXYZVZRVlHHSsRJGtpMN909DV6OcNzmsGjqjIsM oLZp6bMcmq/nA96UEsDSNou5ZLRMMA0wiMHl6WKDA3Ej6U24gBTIoLsiGVVPcGo4 sCQc9KiLFetMEo3E0bmcnYuXcu5cZq54VsPtN+bx1/dQ8L7tWREsl/fRWkRAeQ4z 6D1r0Oxs4rCzjt4h8qDr6nua1px6nJWn0RYpaSitzmCkoooASiikoGLRSUUALSUU lADSRmikPWigZq0lFFMgKSiigYlITQaSkAE00misbXvEdnoUSiVt9zKdsUK/eY0A Z/iLUGmgniQAwxsEPu3/ANaubQcV0Mdn9osGgk+/INxP+0eawmieF2jdcMpwQayq G1IbJAsqEEVQeOW2b5cla10HGKHiDjoKyub2McXP4GrMVyMfeqSWwV88c1UfTXH3 SaeglJovfayRjdTnvCq4zxWW1lMnXOKia3kPdqLIr2jJ7m7UZ55ql9pbOF5Y0rWr E8mpYrcJ0FGhDk5Gx4QgL66HbkohYmvQq47wWq/abtz97AUV2NbQ2Oee4UUUVZAU lFJQAd6KSigApaSigYtJRSUANPWig9aKBmpSZozSUyAopKM0ABptBqrf39rptq9z dzLFEoyWY0hjNU1GHStOnvJ2ASJSfqfSvFNN1GbX/Gsd3dMWLOWUHoAOgFP8aeNZ fEM32e3zHYoflXu59TWH4duxZ65ayscLvAP0NAj3KBe9OvtJS+j3x4WcDr/eqS2w UUjoavoMc0NJqzGm07o4l4Xt5THIpVhwQalRciutvdPh1CP5vllH3XFc9NZzWknl yrg9j2Nc8oOJ1QqKRTaOhU6ZqyU46VHxmpLY0xIRVaaFVH3RVvgVVuGoFYzJUBbA qF12r0q8Uycmn22nyX9yIkHyDl27AUbieiuWtHkj0axjvblsJI+W9l6Zrs0dZEV0 YMrDII7iuK8QKsllNbJ/q1iKgfhWB4K8fRWFqmmasX8tDiOfrtHoa6UrI5G9T1Wi ore5hu4Vmt5UljYZDIcg1JTAKDRSGgApKKKACiiigYtJRSUANPWig9aKBmnmkoqt eX1pYQma7uI4Yx/E7YpkFimu6xoXdgqjkknAFef658VdOtA0WlxNdy9BI3yoP8a8 11rxbrGuO32u8fyz0ijO1B+FID1jX/iRpGk7orVvttyONsZ+UH3NeT+IfFOo+I7n zLt9sY+5Cn3VrCLUE0ABOacjENmo80oPNAj3TwPqy6voURZszQ/u5B9OhrrV6V4N 4L8QHQdbR5GP2WbCSj0HY/hXu6SKyq6kFWGQR3FMY8Ng0+SKO6iMcigg/pTB81SL 8rCgaMG9sXtW5GU7NVCRMV2ckayx7WAINYF7pzQEvGCyHt6VhOnbVG8Kl9GYpXHc VA8eT0q+QMnI5p1vaSXT4QYXu2KyV3sbtpasz47R7hxHGuWP6VvmBNL07y0+8eWP qa0bLT4rOPheT1J61U1iIyQEjtW8IcurOWpU5tDlLzLxSE9wa8duAYruQdw5H617 FNyjIeteTa1F5Wr3SYxiQ1qZBZ6vf6c4ezu5oD/sMQPyrrNM+KWr2uEvYorxB/Fj a35iuDzSZpAe46V8R9C1Hak0j2cp7TD5fzFdVDPDcxiSCVJUPRkYEV8yZq9p+sX+ lyB7K7lgP+w3B/DpQO59IUV5JpPxUv4Nqalbx3Kd3T5W/wADXeaP4x0XWtqwXQjm P/LKb5W/+vQBv0UlFAxaSjNJQAh60Uh60UDPOtd+LEsgeHR7fyh0E0vJx7CvPNQ1 a91OYy3tzLO57u2cfQVRLU3NBmOLU3NNzRmgY4feFOpin5hTjQAhooNJQBIpr2L4 d+I/7S0sadO+bm2GFJP3k7flXjWeK1PD+ryaLrFveoThG+ceq9xQB9Hx9gKsBeKq 6fPHeWkVzEwaOVA6kehq3kAEk4HemMfuVULMQqjkknpXLv420SbVTYeeQgBBnx8u fT/69a17HDqcD2kxlSNuhRsE/wCfSvIfFukS6BrKeXcNLbSrlCRjHsal3KVup6Dd +JtGSJ8R7wv8W3Ab8awU+KNla3Yjl08mDoGib5h+BrkneV7BZJTlB1AB5rM0eODU fENjbbfleZQ4I681KvuXNKOiPfbHU4NSs47i38xVkXcqyrtbH0pJ8PlTRKFeNYlU KoGFx2xVQyujiOdueiv6/WrMjn9UtTFKSK8g8Rk/27dk/wB7+le5aknmKcjkCvEv Fcfl+ILkDvg/pQJmGaSlNNPWgBc0uabRmgB4NOVyDkHB9qjpaAOp0Xx1rOjlUW4N xAP+WU3zDHseor0LR/iRpGobY7zdZTH+/wApn614qDTgSKB3PpeGaK4jEkMiSRt0 ZDkGnV886Xr2paPKJLG7ki9VzlT9R0r0LRfihBKFi1eAxP086IZU/UdRSGehHrRV KLV9OnjWWK+tmRhkESDmimM+dDSUUUEB3ooooAB96n0wfep1ABSd6WkJwKAENOFM pRQB7J8KvEP2mxk0id/3kA3xEnqncfhXeSXLPOEHCDt6186aBq0mi6zbX0ZP7tvm HqvcV75FcxXCQXMLbo5VDKR3BoGjSdA6ZU4I5B9K47x+iXfh7zJEAntpVb8DxXXq +B9a5nx60Mfhe5eQcnCqfcmgZ5+8kf8AZGGZc9ucVR8IiNvGlgzjMPmYZ+2ccVTW NdisTuI9aqNcTWNz+4kKAtkY7e4rOKsazd0fQgLQTGGTpn5GP8qkuYFuLdlI5xxX P+GtfTxPooZ2AvIcLKPfs341u2c5kUxvw68GtLmRmiN5Lco3Lpxz/KvGPGgA8RzY 4+Va9wumFtP5hB2Nw3+NeMfEREXxZN5eNrRo3HuKCWck1J1pTSCgBKWg0mM80AKK cKbThQAvWnCkFKKAFFLmkFFAC5NFNooAZRRQKACijvSUABoyw70UUAAcg8il60g6 0UALS0lHegBwr1L4da79o0+TSpm/eW/zw57r3H4V5ZWho2pSaTqkF5ETmNuR6juP yoA+jkw8Kt6iuR+IW7/hG8DkeYK6PRruG/02OaFtyMAyn2NYnjmMv4dlX0cEUnsW tzyiKVV3q5Ax1zWddK0iLMAQuT1FXbpAr7gisTg8/SpAnnW5jxkAdKm6Wpdm9Cx4 V1x9D1iG5yfJb5JlHdf/AK1e0PIoaK8hYGNwMkdCD0NfPjBoSU2lsdDXq/w81f7f ox0u4bMsA+XJ6p/9amiGdvcos9sTjORXg3jhVTxPcKpOAq9fpXulozCJ4n+9GcfU V4d4/AXxfeAdtv8AKqJZyxpKU0lAhaSl7UUAApw60zHNOU0ASUlL2pKAHCg0lLQA 2iiigBlL3pKKAClpDR2oAKO9FIaAFopM5pRQAtFFFAC0optKKAPUfhZr+Jn0id+C C0WT+YruPF0Ak8O3mSRsTdkdsV4Fpt/LpuoQXkBxJE4YV9BfaoNd8MG5iOY7i3P4 HHSgaZ4leFGMaspfcoICmmRsVlK7CpxkAnrUiwYmBb7+MZ/Gku0UoGJI28grWemx s09xlzEJV4HU44q34c1KTRNWt7hjgBsEZ6r3H5Vn7WnMf7wsueQRirUkCtFjAyOh A6GjYLXPdC6hormM5jkABI7g9DXh3xAP/FZ3/sV/9BFeoeBdRGqeGhaTOGlt/wB2 T7dRXk/jRnPi3UPMOWEm0n6AVoYs540lKaSgQ5TjqMihgBypyKbRQAueKUU2nCgB 46UUi8U6gAFLSUGgBM+9FJRQA3tRSZpaACiiigAzRSUUAHQ0oopOh9qAHUUUUAFL SUUAOBr1H4W67viudDmbqDJDk/8AfQ/rXluavaPqMmk6tbX0RO6Fw3Hcdx+VAHRa kPI1aWI53Akcjrg1SuXQRgHIDHAx6Voa+0N3fS3Nq2Y2fzUI6881kx7XugWLs6n+ I8Vnpc31sOiVIiqmRiWP8YwasTEJG74wRyfeiaESxEZ57e1UyA5EUjSMcdzxmjRj 1Wh1vw9vWi1iWBWBWePK4P8AEvb8s1x/iubz/FOpydMztW5pkxsdRtrxQB5EgJI9 O/6VzGtzLc65fTKQVedyCO4zVxd0ZTi09TPNIKU0lMgKWiigBO9OFIOTS0AOpw5F NpRQAtJS5zSGgBhzmign60UAIe9FFFAAOtKaKKAE7UUUUAFFFFAAOlOoooABQego ooAU0o6UUUAb+nknS1yc4b/Gocn7Tj2/oKKKzW7OjojSAGxuO1Z8hxcAe9FFCGzR j+4o7EH+VclJ99vqaKKcCKow0lFFWYi0UUUAC9KWiigB3ag0UUAHelPSiigCI9aK KKAP/9k= ------------90HgHrEdC2zKCVglAr2CUP Content-Disposition: inline; filename=image008.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image008.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke14-filer/image008.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAF7AfkDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDx FmA780zeQcip/IAzlTmjyx6AVN0VYiQscZJFTrx3zRs9KUL7c0XBIkWXHTineZx7 1EQOM9KXAxxS0KHEgnqaHJLk5I/GmcUr/ezQDGkE/wAVTWW5LuM5HcfpUVSW+Bcx 57tQ9hW1I4Fw8ZPXIodfnbPqaI/9ao9xUhhk3NiM9T2oHbQh5BxRk+tWBbSFecD6 0ptlUZJJ+lFxWZVDE04Bj061dESLjgUsgCpxgUXFYrLBKTzUn2Yg8nNSGaNQCzgU G5Un5VZvwouOw5LdOuCasrEuMbQPwqur3D42RBR6sakEU7D57gKPRRU3KSLAULxw B70xriCM4Mi/hTBZ2+f3kjOf9pqkC20TDaigeuKm5ViJrwc+VG7n1xxTkku5FG23 VeOrGpjdQgbVPTrTG1KJRjGeKPkGgi292/L3AT2QU7+zozjzJJJPq1QHVMfdUVG2 pSt3A+gotILo0BZ2sQGI1z6nmlSaGM/wqKyHuZHOWc1H5hJ61VieY2JL6PBxUX9o KBjGeOtZZY4ppY+hp8qFc0jfsemBVzTd11K7OchcdqwdxHStvw8z+bKMZBxn2pNW QLc2HjVV6Vj6qgIFbr9Kx9U8v/lpu46Y71CZo1oZEQIkXHrQfve+amhkTev7vHOM k0jvhjtRR+FU2EU76Gpoa/K/HettU+Y+lZGjO0gcseh7VsAnJxU3HYgmP74LjioX AzUk3MqtUT96aEyEgYqJkUnOBUzc1Ew70ySvJZxPztGTVS5s1hjLpnjnmtD5gcVH eYFvJnpiruS0jF84+gFNMzE4yPqBTd49MfWjzPYAUybiM1x/C4I9MYpFebowJ+pp +4/3qQkepoAGXcT8uPxzR5YA5bFN83AwRkUblxkUWC47avGWpcIO5pgfvgUpcnuK LAPyp7Um4Y+6KQ5xkU3I7kfnQA4yHPGKN7EdqZ5iDuKTzF7Z/AUCHl2x97/69N3N ngmkGT0Rqdtk7p+tFx2Ez7E0D6U8I5BHyg9uaVYSXG4gDvgUnJBZjoo95xtq5FZS P0Qn8K9L8Ox/DCxhje8n1G7nKgsJY9oU9xgV1cfjD4cWa4ttIL47mEf1NYOtF9Ta MPI8Wh0m4kICwsT9Kt/2Bff8+sn/AHwa9g/4Wr4btc/ZNCAI6HCr/Sk/4XPY/wDQ GX/v4P8ACodWPf8ABmigv5fxR86HUJ++0j3Wk+3E/ehQ1GTkdKafdRXXZHLdlgXU JHzQkfQ08TWzdnWqhAx92lVdw4BosF2XMwEcSkfUUbFP3Zk/Oo1ts9WNP+xg9WI/ Cp0K1AxN2Kn8aDFIWPAx60n2ZRn9+o+tMMcij5WYn0ANAWZZS0LAFpAD6Vs6Hpdp NcOZgWKruXnAzmsFLe8ZQVHHua2vD3n295KZ8BTH1yPWsqrfK7M0p/Ero3Ws7S2/ 1NvGnvjJrE1OREnG5wo28CtG61K2jB3TAn0HNc5qOoxz3CvEhIAxllrChGTd2bVp RSsL9oQj5QzH2FMkaVkOI9o9SagF8wGNuB9KGvA4wcAZzXXY5uZExil43SAfSkki UYJdieM5NQNcZ/5a/pTdyt1kB+pppCuWlNvH2XPr1pTdxDI/lVHy1I+8p/GkMfHX n607IV2Xft20EKPxpn21u2Kp+SfWgxFSOTRZCuy0bhmHLGkMmepJ+tVxE56ZzUqR Pnk8mjQerFz33UhBPfmpTbSBfmBA6jNBt8IGLpz780uZD5WRYNJn3pSoHf8ASkyB TJDOaQtj+E/WjI70BlHHWmAnmY704Sk5ANNMgB5ApN/t+lAXH7mPc5re8NH55+D0 H9a57f7/AJ1v+GWBkuOegFRPYqD1OhYdqwtYB3qO1bkxwmPesbUzEXxIWBHIwOtZ xNtDNiGZUHvTc5Jz2NTwCIyrtVs54JNIzxq7ARA88kmmNfEamhjKyc9DWtnk5rM0 dg0bkKq4PatIDJpCe5HKSXAqNwOcU+X/AFwHoKDjA96dySqVPOOtQMHV8dqvHg1W kDGUHHFNMXKRKrE9O9RX8bC2k+lXUGOcVHdoZIGVcZbjmlzD5TlfLYnlTSiJx0A/ OtgaW5+84p40xR1c4o9qg9kzFMT/AOyPxppic8krXQf2XEDyTSjT7deqk/jS9qg9 kc/5R7N+lJ5RzyxxXRC0tgM+X+dIYYeyKPwpqrcPZHPGDP8AepRbn+4xrdZUyAFG PpTxtCdKfOLkRz5tGYZCNn2p6WzhRmPB9xW0x44GKh5GWbmnzicEjKOVJDAe9JuT v39KbcrmY5qNVGDjpmqJsShlJ46k1aSBiM8ZqpGuXGB3rUA+Qc1LKtYiFrkct+lS rbKBy5/KkBwTjJ5pxbgDnIqRjljTPU1ISqjgE/jUAcA564pDKAR0qbXGnYtbgFyc Yo8wf3l/KoDKuACRSeYPalyjvcxgqY5zgdeaeDEMYWmFlBJbpSGaMfdXJroMR0nz gY7Uke5eAAfxpG5Cn1FPgUMxUijoFmSKXPWQAewp+2P+J2b6mpFs0dd2SPxpTaBe kjCp0K1Gq8CdI+fpTftfloU2596f9lbn982PSmG1ftIaSSHdjDfzKoVQvFRPd3Dd XqZoZUBJZTj2qqtx83KjH0qkkQ2xN7nPek3MO1SeYp6IKljUkf6sE0xWuVtx7ik3 f7NWzE3/ADzqu7AEgpihMGrDAd5+VelBHuKVZ2TO3FJ5sjHIH5CmAgjY/wAOfpS+ U/cY/GlxM3XP4mjyXPf9aLhYPLHeQA07aB/y0OaPs5P8Wfwp6WpPZjSuOzCNWYjB zWlb6bdTY2xOc+gq94XurfRtXjvbzS49RhXrBMSAT6/WvVY/i/Y2sYFp4VtISOnz D+i1lOoloaRg+x5jbeENYuyPJsLh8+kZNaQ+GHimSIumj3JAGcFMZrtrj426yQRB Y2UA7cFv61z+pfF/xZKuI7+OHP8AzyiUVCqX2TKcdNkeb3Vjc207xTRPG6kgqwwQ RVbypMdABWjqGq3usX8l3fXLz3Eh+aRzyajSEMh3E5rZSdtTLlRTEDcfOPpSi39X /StGOGIEAjmrCxxr0jqXULVMyRbr/tGnLaj+4x/GthFUDgCnoQEyOlS6jK9kjIFi T0irZ0KAwvNlcblGKTKjnIyavabhpX5HSp52x8iRekwwA+lYuqcyj2zW24yRWPqQ j8352xzxgdaaKW+pRgHzioGOWP1q3EYhIu0sST6VCVgVj8jk5/vU+gSepqaJ/qpf rWqBk1naMEaOTYhXnnJzmtUIM96VySCcYcYPUYox8gp8+PMQexpuQRg9KLiI2qKQ AsgqZsFuaawBYHHNAxuMZqCc4A+tTYIB71S1KRo7J3U4YdKW4bEhfI7imZ96543l yesjD8aZ9omznzG/On7IHVR05YA8mmM6g8sB9TXM+a3eQ/nQXz95wfqaPZC9qdG0 sY5LjH1qI3EI/wCWifnXPGRO8gpVeMn7/P0qvZidQ3PtVuW/1q8Uhu4Om4n6CmaX ol5qnNrbTTAf3Iyf5VuR+A9ckxjTLs/9sjUtIpczMQXUTsEUEk9OKk2ME5Ax71sz +B9b0+BryfTbmOGIZZ2jIAHvWZJjCjpmi4rPqYVyuJmHTFQ9R1PWrN0v79jz1qvj aOAeTWtybE9qgeUKScVoiL5toc4xVGxBMx9hWmqnOetQ2FinNDLuO1uO1VpTNGMu Tj1rQfLMR05pkqBk2kZB7UKQcpl/aARxJR5wx98H8aS9QJPsWPIxk1VeLoUUg+9a JJmbbRZ3k9yaTe3vVdY5W+Ufmad9ml9RTshXZFjPrT1iLDOVA9zimCNj0jP408QP 6qKbEidj+7QccDtT7cYfpzTVUqi5xkd6kh+/U9DRF+HO3vinEkjvTrc/u/fNPAB/ OovqUkRbGL46UzYxcY7e9WHYIQTUWMPkUJisRSwsQ3IrKC/7JrdKklu4rGQTxkkF Wyf4hVRbZMkOt1HnJ5i/JkbsentXr+n3nwqsraNjZ6ndSADIlGOfwIryiG6wdsyK now6U6W7RF+VlJ9jSk57IqPKkevy+PvAtkhFj4OSQjoZiP8A69eW+Jb+y1bVZLqx 0uHTom6wxuWGfXnp9KxmvCxOW/KmecD1OTQoy3bFKSew7y/pT1i/2qi83PpSiUj0 q3clNFpI0J5BNWFjjH8AqgJnHcY+lXbKyv79sW0Usp/6ZqT/ACqGmXFosAKPuqo/ Cnb8DqBTdR0LVtMt1nvLS5gic4DyIQCayJGCEBmbkZHFLkuU52NkyAclxz71G11H /fFY5lTOMsfwoWUEnCk/jR7MXtDSNyvZiajnctzVESnIGwdfWr0qnyx060+Wwk7k EH+s465q5+8K/IAe5qpDgTAZ71pxABiM8YpSYJFfM4bOwHFMkvZosblxn2q+FU8n 0qMx5bBxilp1HZ9DPOoy4OGAH0qL7fL080irGp/ZxHFClv5cyks8wc/OD0G3oMev vWeEHTcSK0SVrkNyuWfPlPPm8H3re8MszvcEvuIC965ry0xk11HhmPZ5uNvKqRg9 snrU1LKJUG7m5LwAenNYescTKff+lblypaI89McVk6kscnDMVIbOcZ7VjE26mbDz KnuwqNs72+tWY44ldcSMSDx8tMJtWYks5PpVjb7mvoRzHJ9a2AB1rK0cR+U/l5Az 3rUztBrN7iK0+DcD6Gmk+lOnAEqn2ph6/WqExjZ4Pamt2NPIOKY/BFABnIrP1ZS+ nyKvB4x+dXu3Sqd+pe2ZFIBJGCaE7Ba5zP2OQ9ZKcLFuR5h/CrhtpN4UzRqfepzZ XqQtGZECOwY8cnGcc/jWntF3I9m+xmfYQern8aPsKj+ImrrWdxkZnXgY4qP7JMes 9VzeZHLboVfsac8mnpaR575qYWb55nP4VJ9jB/5at+dLmBR8jtfD/wAS/EHh7TYt PtJofs0Q2orQrkD6961W+MXid/8Al5iH0iFecrZLjBmb86lSxi6GRufesXCPd/ia L0Ou1P4k+IdZtJLK6viYJR86qoGR6cCubdssnNRLaQxsGUknp1qbALj2FCstirdD GueZmxjrULKdgHvU9ztWRzTFI2KTWovIlsgVdjWiDz1qnZgFmq8Bk/hUtiaIByTn 1pT60L1NIATn60hlC5ZRMcnt6VXaVff8q1jLbp8sgUsPWommtccBKtS8jOUfMyzK qvna35UvnD+4/wCVXzNbn+7SebB/s1XN5E28zOG8AfKaR1IXlWHNWSvympVgdzt6 kngGk5FxhdFTOIVO00+A/vB9auvps2wbgqj3YVDHZPG4LyR49jRzJoOVplyFcJn3 p/f8aRBFGpLToKsWy6fLGXl1qzg/2JA+79FNSNlSYbhj3p4HQ1Hd3mnxSGNbsTgH h40OD+eKiOq2fYy/98f/AF6dnYV13LTHis90AwcnmpDqtnjgyn/gP/16rNeWzYw0 vH+yP8aEmJtDsjG1hkfSmeVCTjbR9rtf70v/AHyP8acLiwyD5s4P/XIf41WpOhGY 7cdqPKtz0GKHezLZFxJ+MX/16YZoOzk/8BqlcTsP8m3/AMmmmGHsSPxphliI4f8A MUqlCfvj86NQQ77Mh/iP510Ph/xZrvhmF4dJ1Ka3ikbcyAAgn15Fc/gEkdvam7CM 4J/Gp33KsdTrvjfxJ4gsjZ6jqs01sSCYyAASOh4rlWikyD5jZ96jMjwnkcUpvDnO MGmotbEtoQ2xyW3c/SgRMu7DDnjpSRIXfgNVk28jqAowaq4rEIEjeWrMuE4GB75r QmUiEdiTTrPQby7QyoUCr1yadcLmMY9azlJN2TNIwaV2ipAM3AHvWknyPjsRVC3U i5H1rTUc9O1TJlxQpAAJ9qjHzLkDqM4qZh1+lRgYGKkdilcRW7SDz32nHrSommL1 fP41FqUDu4kC5UDBPpWeIzWqV1uZOVnsbQl0le2a2dCltZZJfsq4AA3VxwhJ6Yrp fCkZSS46cgdKicEle5cJtu1jpZRuGD0rF1EDGf8AbNbThQ+/PQY9qxtR8tk4lVP3 hPP0rKOptezuZ8Z/er9ar+WAx+tWIo085cTqTngAdaDHGHJ88dfSqs0Nzi2a2iDE L49a1SOmfwrN0pVETbH3AnrjFaTHt6VLE3qVpzmYA+lQvMiEZPU4FPZy8/0FQqBJ KWPReB9fWmjNg0u0gerc0sjqzcEH3ps0Y28d6YVwygHmnYLscrAlmOQoHNRN5E86 KE3jtg81Ii4GDyfeqFirSXd1GCc+ZgEdhUyhc1pvWxHqvkwy4WNS/QDOcVHLPeWc a/aYyY26cYrstP0HTQPOaPfJ2Z+efWqes28c0To4yAeDiqjFWSZtKlLV7HEXM0gc NG7bW5A9Kg8+bH3jV2+iERQcKu49agSOJjg5DdcZrfRI893bIfNmP8Zo3y/3z+dW 47ZXYgA1bi0iWVHdIm2r1Oal1ILccac3sZO+Uj77fnS75f77fnV17QIeVP50026D GAfzp8yFytbi6eXNxlmJGPWtbPWqVpEFfIXt61dIwprKbvLQ1gtDGnbEjCjqq884 pZY0dyTu5680mduFAOPrVXKSd9UW7Ifez2q4OSewqtZYCscGrQ+6ah7g0Vx1paBj dj2o6UNh0Ma6QtcSHI61BsOeDV+UK0jZUHmmeWOy/pW6ZzuOpBbwCVyCfyFWvsS0 tvFkselTbG/v1LlqNR0Jl8O6o658yIA88nNUpyltIITiSVCdzDp9K3pPElq4ZIll UuCMleAfWuWYMS7lh+Peopc8neasXUcY6QZM05UFV4B5x6VCZ2PByahMrK2W5BqV ZlSEMyA54GB3963tYxuxGc7CTVA5JJFWvtCsHDjll4x2NVc1SJbEwf8A9VOFJkd8 ipdsOBtmb3ylAEeTikz+dSMEHIkz+BpmRmgBKME0vU9Kenl5+YMR7UAMxmjgfWpy 8JY5U4Pr1FMYRc7SfyouOww9Mgc0mR+dPMajqeabtGRigQAnscYqRZ5F6tke9M2A AkigEY5zRYLmnBqFn5YS4swzd3Vjz+FGyymYCOBgD0IasvIznBxVqyiknuVWLKnq T6CsnBLUtSb0NGKAIuBnHv1qdYs4AGSTwKpTxXNujN57FVGQfU0uj6jJHfpJcsWg jO5xgZOO1Q02ro1ja/Kz0PT7JbfThGRzsJb61w1ywWLnP3hV2TxpfEkRxQJGe2Mm qksbTuqL0xk49K5aNKcG3PqdE5xlZQKUD5uVxkAVqB8A8EkCsmzGLrB/vVsYH8Ir onuZRWnmC5aIMRzimqMn3x09KmxkYx9KVUHHr3qLjsQmPcpzyKwrqIwTspBx1B9q vX8lxbyhYpSoxnGKzJJ5ZceY5Yjitqae/QyqNbEiycdK6TwswaSc47Cudj+6M9e9 dL4a+/P+H9adX4RU/iN2VPMYYNYGqxEOEHGCTXQswV8Vi6oBLKPnAwe9YQepszNt IiLlG9DSbQCfrVm2TE6nzU496iaHk/vUz9avVjTSNnRj/ox6DDVouwyQOSB0rO0a Ly7dhvVstn5TWhM8cILuyqOMkmoe4kUpifOIXhmGPpTgmAAOg4qoLyPzGuJZFCn7 g64FNfV7WNSQWbjsKqxOhPMCeMng5qCWWOMje4GB3rLutaeR8RDywB9Saz3uWdss ST3PrWigyHURrDVHJkSOLJAAUnp9TV/S7RlWO581WLkqxP8AerllkOxhk5q3p9xI twZCxJBGADTlTdtAp1UpXZ3Qa6gAR5R8wLAD2qOSFTZmeS4L5H3Se9VYpzMI5Yn3 jofao7hvs9q5lbk5CD2rJJnpOUeW/Q5zXJIJobcW5PmJkyHH8R7VlM0rRLI7gt2I GDVm7IEYHc1WbG1Y+xPNdKWh5MpXZ0ejEfZGllh82RhhUBx+NLJfXcoEUEBjRTyo Jqz4bEbajIGJCIcD0xjgV2S6fpElu5cMGzyQTxXG4R525HdBydO0Wcdb2UR2tIco /Bz2rP1C1FrdFEfdGeVI/lWrrelSW6ma0uGlhJ3bf4lFYzEtErs+VPf0rS1tTGSe zHWq/OfpVuRRsOPSoLQBmbBBNWXH7t8+lQ9yor3THYckH+dMKnfnA/OnMwDH60MQ GqyvmXbIAK2euam52NUdmP3RPcmpAP3THHNS9yWV4yWdj+VOUnZz1pY1wDml7Glc SKjd6jOcev0p7dcVGeFrVGbJ7cYBx3NLg+1RxcqQO/NSce9J7jjsYpuQDgLyPQ0g cyKSFbI7Yrp/7QiXrp8Ix6LUU+p2/lk/ZYwR2xWnO+xDgu5zh3kf6lzn2pGjYLlo 8fU1fk1RXP7uAKPrTJUgJzLcxqx5KgMcVdyLLozNADcBMt7UotpM8o1aFs2nwTq8 krOoOSoiJB/UVqz6xo7wyRxafjd0YQAFfoSxpSnbZAo+ZzYtJP8AJpRaP7fnVlpb cn5Y58e5A/pSLNGucQOfrJVXJsV/s7j0z9aVlyy5AHGOKmMsec/Zh+MhphlUdLaL j3JouFhPKQj7y0CBMffH50gn3MVWCLP+7QXkH8CD/gIoAUxR/wB8UeVF/fGab5su P4f++RSrNMWAVlyeOQKADEQ6OKWN1Vsg5HTkU9mu45CjkKynBBAyKDJcqMs/B9AK BChoiD8y/iDTkNqr4miBQ/xRnkfnUIlkJwWP5UjO47qfqKViuYt3sNkkUbWbtIW5 bK/d9qkS+hjZQC5UA52rjtVRPMU7hEpx6ZFSG5j6Swn6/wD1+tTy6W3KUtewlxdr NEY18zk9WNRcxWpHGWPWrCWplIKkKp5y/FTeSANvX0z0/KlotEXy21kzODMRjHOe wrqYtK1O82NYWVxMcY/dxkj86yRdtbY8rbvHcJ0/E1LceIdWuRia/uGHTBc4/LpU zUpbIqEqcepqW/hDVYLgveG0s8HJFxcopH4ZJp88UdtJ5Ynil29TESy/nXN/bZ85 3/pmn/2hcD+Mf981nKnUk9WdNKphl8VzeR154Jp6ttGAh/Gsm3ubxzkND9GODVxZ LzGfKjf/AHZKh0qh1wr4Dr+RJNbQzvukiyenWq/9n2wP/HuPzNPe7nj+9ZzfVeRU f9pW44ffH/vLUWrI7Kf9nT6okFpAOBCv61esHW2kbYiruFU0ureTlZ0P44rY07U4 7GMn7JHM/VXJ5rOTn1OmVHCRV4pN+RaUXko3pbyOB3CE1mXqHzf9JhKEf3gRW6ni 8x5862KIe6NnFbH9owX2neaRFLGy8fLkVCdRbGE1Rg7ThY85+128T70iJI96oyXS BuExmn61GtrqkscTAoTkbT69qzWOcda9OFNJXPnK1Zyk0XY9QniUokrJnnANQyXU r/ekYgHuc1WLE896T3rTlSMOZlh5n6ikExkGO9RBuNvakPqKLILjmOSSaQc0BWb7 qk/TmpltLhsERN+PFDaRUac5bK4zIqa3faxAPXpS/YZz/Co+rU5dPmBzvjBHTk8V LqQ7myweIltBl22urm0mLwEEMfmTHFOu7u5upA88gOOAoPAojjAxvcYJ52itgx+H Z7ch/tkcpPDAgjp1/OsnWpp3N1gMU42tocjcv5kuwZwvGagKs8ijOOfyq8dPdQxE gb3Ocms935OD0raMlL4Tlq4erRt7RWO08KmOO8kilGVdckn1rqiGaQmCPEa4AAGB 71w2hX72VxA8oDKVG71wa7WExyLI6TqkcnzYI5/Cuaa96x3YdP2adhdTaBLJtoVO PmbHQV59NcWzTSwW8W+BnKhiew711niGYvpZggyIuFZvasHR9YtPDt9b3MumwX8a k77ecfKwP9acb2M6+uqWiKejqUa4GMYIFachJhfp07Vp+IvGmga9NbDTNCi0gID5 hTGJCemcAdKy32mF2U5UjqO9TNe9czptcplnpn9aaMljTsAnj+dBQ7jz3oubWv0L toMQ1LjERplsMQZzgU8nEIzg1L3IaGBcHmmuAN3HQU5T1NJKfkP0o6iZnng9TUZU +tTEAEcUxsVsjFliBF8oEjnuak2+1LAAIFHtTsCsm3c0S0KxPU5rOvZQIyO9XZDt Q1j3j/MBXTFHPJkMA8ydF9WqWVyZnIPVqdYL88kuOI0J/GoyvAyefSr6kEqAkZPO elRyA9+lWFZSuBxigBXz3oEUhUkasSflJ/CrXkoWA24qe3XFx/wH+tJsCntDDkc+ 9MIwSuQRitO+iDQF+Ny1ljqexoTuNkScTCrEkb7t3bFV3G05HUHFX05QN3psRTIo Iz9aHxvbB70J99cnjPNAF0xPNHGJXyUGAcc49M01oXRSCQy/yq0hyeMVJ5cTsqSz LEjcM7Anb74HNTsG5jMCGpxAYDA4q0dPkkctuCxZ+Vz/ABfQdauW9okA4BH+03JP +FDmuhqqbteWiKcEE7DDfID2I5/Kr0VoqDJ+X3PJp7SRwjOQD+tVJr5+fLA/3jSs 3uHOo/CW32IR29yearPcwrnqx9RVJpGY5JJzSBs+lVYzeu5Ye6Yr8qgA96hSTbv3 E7jTOnIyakC+eyrGBvJwAfWgBBIm7oT+FLbo090uABzuJ9BTJY3glKMMMOGB4xWr ZW3kW3mMcPJyT6ChCbCWMgFiMZ5qBWaM/IxB74qxPOske1G3A4yarKcEHAqZMqOw r6hdQSLiXgjuKkTVbq5YQi3SaRuFULk/lVaRWvLlYofmI4OK9Ts7Cx+G/hmO6uI0 l8UX6ZhDDJtIyOuOzEVMpqK1NadCVSSsjze30gxuZLsbXzkx9MfWrE19HboAgCjt 6fhVS/1Ms7fMHcnJ5yAff1NZhzKjzSyHjp7ms1SlN81Q9WeOpYWPssKterNGDU7U 3Jkvo5JogOEBxk+/tVu48R6lfwC0sLUW9sOiQr2+tZOlWYutSgjYbhncwPTArqdT nFnZOyYU/dUAY5rdU49jyqmIqyb5nuchKs8UjJJgPnJ5yc1HudTknNWo7Sec7gpw T95quR6dEmDK24+nQUpVYR0NaOBr1tUrLuyO1ggniPGWI65pBp8jt02L7mtIQCCL JVYY+zSHaD/U1Xl1G0iOFMs7eiDYv5nmsl7RttaHfUhgoQiqjvJfy/qRrp0CjMjs fxwKsxW8Sj91AW99u79TVI6nO/8AqY4YR6qu5vzOahkaWY/vppH9mbNU6bfxSMPr 1KGlGkl66mq0ixcO8Ufs0gH6DNQNfWq/eulP+5GzfzxWb5SKM4H5VDLHsfgYDcim qUOxnLM8S9nb0RqHU7Qd7l/oir/jTTqtuB8sFwfrKB/Jayhnpml696tU4LoYSxmI e8395qLqaOdq2TsT0BmOf0FRzaoZUVIoRBg/Nhy2T+PSqSuUIYHDgghvTFTSv9qu pJyoBc7iB60+VdiPrFV7yf3jXuZwD++f86rg5PPWpZhsX8ahFNJLYzlOUvidy5p8 4gnG4na3B9q7DT797aQFBujPO1hkGuEOQa6HSrvz4PJbqgx9RWFeH2kerltZO9Ge z2NzWtVjvWjggUrGvzP7muV1dlLIo6jnFbDRpbxNNMwUDk+1czdTm4neTpk8ewpU rylc0x7jSpezW7IVY10enzeZo2O6fLXOVr6S5+yzpn5dwx9a1qrQ8mk/esKYjkYY ipSTk8igckYyeaZuGT9aw3OxJRejNW2yLcZIwe9Pm/1Q789aSEYtU+nNNZdqcnrW ZIKB5We9RTH5G+lSZ4qvOP3bGmtwZV6mgjiml1Xk0pPHPArYwL8A/dDjtTMrTomx GASM4ziqm/3/AEqErmj2I7ggYA59axJ23THFbE5GGb14rIZPnrpijlluX7SErpUk h/5ayBB9ByacIUz8u3I966XTdT0Sx8MfYzdk3Uoy/wDoW8xnPO1icenNYTf2KHyZ r+Qe0Sr/AFNZ8z5mrF8qsrMrG3G7OQeaPs5AOzAY1YM+hgYW21Bj2JmUfyFQG7sB 9yznx/tXH/1qpNk2XcasEuTuK/hSpC4lByQMHkGmm9tv4bEf8ClY003keeLKEfUs f61WotCxLFKEK+aMN7VUMDZPK/XdTvth4221uP8AgGaDeS9o4V+kQoSYnYqygZcc dexp6KzqoB+tSve3BG3KY9kFC3U4GBIR9AKeoaDDBIP4cj2pUtpGYZjbHrinfabg 4/fvn61ZhjnbG+WT/d3c0r2KjDmIorZnyPLZPdsgfnV23tUTDKN795G6D6CrCQEg eYSQOi56VatLK+1O5W102zmup24CxISBWbdzRNR+HcrhPmz8zt6nk1WuHlGRHjP5 mvSLP4Zf2dbi78Ya9BpUJGfs6uGlb2wP/r1jeI/EPhzTLdtP8IabgEbZdRuvmlb2 UHhR79ahyadkTo9WcA0E24s6nPvTQrL1x+dE0skrZdyxNRZrdX6kaEhUk4+X86MD HVfzqMe9HJPtTJNC00i4vraW4hCskX3ueaoKoBJLjj0pY5DFuwqnK4+YZxTAckVK TvqPToXLdJL+9QSOXZj8zMcnAq/qkgCrGOjHGPYUmjxBRPPjgDYpqtct5145z8kQ 600J7kbSBDgjtTUL3LiGEEepqNYmvLorF07n0rWUQ2EG1cZxkk1lUmo6Lc9DB4P2 q55u0Fuy7pFzD4enS6SGOWdBuXzPuhuzH6Vj6xrl1ql3LcXFxJNNKfnlc5Zvp6Cq V3eNMSMnb+p+tVMsDk8minSs+aW4YvFqb5KKtFD9pP3unpRjdIi549Kt29jPPhnH lp6nqfwrVt7KKI/Im5h/EaqdVLRasMPl9Sa55+7HuxdEC2jTXEqHew2oMdquOZL6 QKI95HIVRnHvUD3FtaRedcMJBnAjQ9T7n/Csi91i8vFMSssMHaKL5V/H1/GoUZz+ J2RvLEYXDv8AdR5pd2dBFf2Wj3KTXTQTunP2fHmAn37fzrGudfd5GNpAlvuJO/GW /Pt+FY4Xg5pMe1bRhGKsjgrYqrWd5sulnkdZZZGkZ13Euc96dcj5gQB0ppBEEB/2 WH60+f5o1NTLSSKpa0poiWQIvzA0onU9ATiowu8kUEKgznd9OlUcojSgnnP4UjMr 4AJ46UzaWPvTghU5FMA5pcmilzTEIee1XIYsIT+FQRqXcD1NayQlI1GPegZk3fDq PxqsTVi+ObtgP4eKgPPSgBQex/8A1VLbzPbzK6nGP5VCFNKM5x1FJq+hUZOLTRqa rerKEhifcgALN/eNZJ9qVgR2+maSiMVFWRVarKrPmkHWtDS5AomQ4GRkVnjAqa1c xzgrjkEc0pK6Jg7STNVXGRzUhI25BpyxxFFcgLnv0pk4WLbtXOa5mjtVTujWj5tl z6U2b7qjPelTmNe3HSo52PyjNQDY0Yxiq165S2YjGc1P15FZ98jbQM9T61UVqTJ2 RUExJGalWQMQPU4qqYn7CnRhllXcCBmt2kcyv1NzaqrnuB1qhvHoame4Gw8joe9U d/vWcUbSZoXNlvMSQAAso3DdnB71nPpsiSMM5K5zj2ruNE0n7ZrNrFJKkIlcAlui 1l6vZGw12+tVl3KpI3rwCKfNNK51xoYeeiepyYLRODJGwVuRkYyPaujGt+GotNEE XhozXPe4ubpuv+6uBisKSBixOWZRwN3pTDDxyeK1lBSWp5qk47DZGRnZliVBn7oz gVCxGfu4+lWPKx3oEI2k1diWVxz0GTR3xUyREfNVqPSr26iNxDbP5G4KZcYQE9AT Q2luCTexQFKFZjtCkn071KttLvOeMcZNSBFhJzI7N0OwdalyRcaUpFSRWRgCOfrU 8VtLIuQpHu3AqzF5cZBEJBJ6uMmo2u2EwyTtBPApczexThGL9539C3a6eV5AJ9WP +eKvpCsY46+tZjaj5oAyUUdFHSpYTv5Rix6k1Dv1E3zaI6jRrHRnzd6/qLQWaH5b a3G6e49h2Ue5rXvfiVLZWhsPDFjBotl03RDdM49Wc964XeACeD71DJNnsMVnaUt2 VZIsX2rT3cvmzytLKTku53MT9TWbPdyyjDOcemMU9mU9VqJgvt+VaRjGJDk2Vifc 0h465q1uwMZ/KhVXOS3Xsa0uQ0VcdzSFh2q5JbI5+QFfxzUDW5Q9RRdBZkAx15NT Qhg6sVG0HOD3qWKIu2yJGdvQDJoAxnPGOuaGBdguzDbeUqqBksTVFI3up2jgLbCc sTSqr3j+VFwn8TVqokVjb4XgDqe5NZVKnLotz0sDgHXftJ6QW7GjyrC32qBn19ay LmeWfLgEoD+vvT55nupto7mtnStCkljZ7ieKCDu0zYH4Y5J9gKlctJc09zatOpjJ ezoq0ImDb2Us7ZUcd2PQVtWumpGA2Nzf3m/pWxdSaHpdqCnnXEuOHkGxP+AoOT+J H0rlr7V57wlYyY4+mB1NHv1d9ESqmGwmkVzT7vZGhdX9ra/LnzJB2H9ayptQuLtg hOyP+4vAqpgDvk1a06Hz76ND0zmtowUVocFfFVcRK9RmjONPS3W3u/tImVQyeTt2 8+uaxyq54HFT3somvpnX7u7A+g4qDPWqSMGxCo9aQoc5zTiaTNMRbb/j0ts9cP8A zpXB8kfSmOcwQj+7GT+ZqWQAQqOd2Dn+lZy6HVh/hkVRgnFOiie5njhjUNI5wAzB R+Z4FM6PR5ZJ5NWcp18fhPTLBBJrvifT7bjm3ss3Uv8A478o/wC+qS6vfBVpZzW+ naVqN7cuhVLq8nEYQn+IRoP5muYjtJGxhD/KrSWR43MB9KybXVm0MPVlsiiU4puM VaaIqSB2NRmMnmtkYtNOzLOnW5llPHTA/Ot5oMVDolr+4V8csSfwHH+NaF6BDaTS H+FCaaA4e4bfcSN6sajFKykcsMZopAL2zSdDRSgflQAh5GST+JpvfinsCOGDA56G mZxQAE80+I4kXnnNR47ZpynDr9RQNbm9HcKFC4PTvTZ3WVlCt0NRFPlyM5NNVHVs npXPY63Y2g3AGelR3B+ZeaiEwzyDioZ5suMHjFZqOo3LQlWT5se1NnAfAxmoEdtu QM06J23ndkZp2sJO+jE8g/3D+NJ9mHO5sfrVjJz1zRkZ6UrsfLErmFFXAUn603y/ +mS/lV3Ix0pMn1P5UudhymrperLCYw8RaRCMPuxiotYu3vdUluXB3Px69OKzVM43 NEnyrzuxUMt3cGQk5J/3a39nL5GqxFGPTUZIDjaOlVRGxOMZIqz5lxJn5OPXFMLy btorU896shMbbuhpPmBwByT6VOGIP33b2FDhicM23/ZXk/jUuaRtDDzkN3ALgnk9 QKmhvLqOF4YpJBBJgPGrHDYORmmxGOORWMQcA8qx6ipJZFYbY1ZFByMnnHpxWMp3 O6lhVEQKZT8ymNc87BSvHgqUVlB6Fu/vT5LuedWVsENjI2jtU/2a7l8qOVWXYnyK wwQvJzj061m2dcaVtyrLatISsqEsDg56imR6JJN80ay7e5Vd2K77RPD1hexLqOpr f3aEDIg2jcw6g8Z6AVoXk/hOyfL+HNTkY9GN7g/kACKOdx2MpU6U3Zxuzyt9ImjJ Cyxt7NlD+tNVNTs42EKSqh+8Bh1P4V6Td+IdLnubX7Jo4hgiJaaG6lMxmAHCDIyu fUVn65faPf23/Ev8PLp9xnh0uGwR/umj20ra6mawMZPROP3Hnkl1NnLoEJ9Bt/Sm faXLcmt10V/vKG+vNQtZW79YlH04rRV49UOWUVPsyMr7Se360n2ok/crQfSYCPlZ 1/GojpDDO2YfiKtVoHPLK8StlcqC4UckHNO8+M9SalOkT54ZD+NMOl3X9xT/AMCq vaQ7mLwOJW8GKJk4xJipBKDxvRh9ah/sy7z/AKsfmKkXSbkglti496HOHcI4LEPa DOm8N+INH0qN47uzKs4O6dPmJHpjtWXqM7+Ib8vb2y29svC/3mHue5qKDSoYvmlb efTtV4YAAUYA6YFc866WkT1MJkspNSr6LsMiiS3QIi4A61QvzJNIsaDIJwB61oPn BPQ4rX0xLCw043V7ZieeYFYX8wHy+nJTv9TWEJ8r5nqeti6KlSVGOi8jCs7IW0fQ M56tT769TT12jD3JHCnon1rUke9uxujjEk239zGgVF+vYYHNZKeHEDtJq+t6fZsT lk8wzSE/RM/qa6KUbvnnueNmGK9ivq1DRLcwZGkuHaSViznuaZsP0FdG1n4WgOW1 e/uMf88bML+rNTXi0SWEGxhvt4bl7iRcEf7qj+tbuokrnkUaUq01CO7MVLK4kXcs TbfU8ZrQsLeWyhnupUKhUO0+/atBDVhRHNaT2soG2UcH+6w6Guf6y77aHuVMlUaL lGV5I5IKcdaDxU1tMbO73tDFNtJBjlXcp+op11cLdTGQW8MAxjZCpC/qa67nzxW4 NKB707Hpik2gc4pgTIN4GehwtXtStvs1wI9yupUMjqchge9U0+WKP6k09yWCj07m spr3kzrofAyWOCF0DHJ9RmrCrHGPlUD6Cq8BxE2COD0zUgfJrKSbe5305U4wTS1L KfNV+0025vTiCJnI7gcCqMLDIzivRPA8dhcXMcd3MBEW5VjxTUCauJsro4q+0SS3 J8xeT3BB/UVkSWpjboTX054m8OeHF0XMYiiZRlCrAk5rxybRLZpS6upUyquM9s8/ pXUloePKV5XK9laC3t0jxyqKp+uMn9TWf4hcxaY6j+Ngv61vj513kYLkt+fNct4u l2x28XXLFj+HH9aYHJynMmKjanMdz8dzwKRhhiOuDUgIMmlpQPwpUUuwVRkk4A9a AGkHHf8AOmmpGBU4YYPoaYRzxQA3HOeKXgEHnrSCloA6NCNg+XORTty45QURDMKH 2FP2+xrie53LYaPLP8NLth9P0pdoPajYDQFhAkRo2p2pdlGylcdgAWlx7Zpu00m1 vWgCTaf7tJk/3RTfmHc0uW9/yoDmZVFxJsPzoQeuWPNT2bweYGvXlaLrshIDMfTJ 6VSAaMBSFbcMjnOM/wBacc277yG3e3auuTRywg5S0L175E22SKNbSDHCBy7H6k9T +VW9F8NXuto0qPb2lkh+e4uZAqj6d2PsKxFJc7nYn69qvWlwDI64Z/kPBPXpnHpx mufma0R6UMMkr9TotV0fQtI08x2k8+oXhGHnJEUSd+Afmb9K5AtuPACj0Faktuxt y0iW6ZTIJlJY4OfU/SuytI7C60yC9gg00xSMsbKtnuaNjx83zetJRuzeK5F3POQK 17LQLu5w0itGpGQCPmI9fauok0uOa8kT+z1Se0ITzoAihmPKnaSOcVYikuoo3klk ku9y713P5TZU4Ib+9juKLdzVz090zbfSYLOEy+Vh42H7sruYk9MkdvatS4htYbky 3MMM8MUIKySg7mduRt9vbNUrjXo7a2b7TDJ9pncyDhSVGMZBB4P1rBvNbluW/cxL EuAMn5mP49KTkkVCjOepuvdWgaSIahc2tvsG85LKx6nAJz19K5+91JppswyylQuw O5+YqP5VQdnlbc7Fj6mlC1lKVztp4bl1YvmPv3bju9c81cZXgUv5duMqeC3zfqet VoyEkDlQwH8LdKs7kCZeCJTnKqByfr7VKZtKk+xXuQBcNgYzgke+OajxUhyzEtyx OSaTAHWpbOiNKy1Gbadtpcik3E9BRqV7qFApaTmjHcmkWm+gopCN2R+tGQOnP1oy ScZoB+YuVUU0yelNbg+tAUseASfYUWE5dhrklTz2pycqKQ5xg1paVdQwQus2nWt1 uPDTOylfyIp9DNtp3tcxtTDSWQVeSrZIrDT5XH7vOT0rvLn+zLlsmGO1P/TCYsB+ DA/zrKlsLLcGWUE+uwiuqliI8tpHzuMyurUqupT2ZzzwzLjKbAx4yMVrwhY4kTgY 79zTL6G2tkRoyXkLDqO1ZzqJXL78EnoRWrXtVpsctGf1Gb54+8bwC9CSOMipREDE rK2WJIK46e9c55TniJtx9Aafb3U9pIT82cY5rL6trueis6fL/Ddv68gu7V47uVWw GzyCaiS3b+8uPrWhEftZaaVOSe9WFijXoi/lW0q0Yux5tPLK1Zc8bJMyxanP+sUC n/Yt3HnL+ArahgeViI41OOvHSrq2DLbvM02Qr7CI15B/Go+sLobf2NUXxSRzwtF+ Ueb0GOlSCyQj77/lXR3OlSW088Jnw0CB3JHGD9KpTR3EON5bB5BB4NS663sbU8om 1ZTRmR2SBcBZDznOKkWx54ilP4H/AAq1vf8AvE/iaMsepP51P1hdjZZLO38T8BiW Lj/l3f8AGtKw+0WzDbGFGe7gf1qiPp+dPXAOT+lHt/If9h33mzornVdQmRVM0W0D HMg6fnWal1dQzKxktyoDcF/UYzxVLg9M0u04zj86r6y+w1kVLrJmk+puP+WtuPoG P9K5TX7mS7u8sykRqFBQHHr3rTYY61z93JuZj3c5/CtKVaU3qcGZYCjhYJxbbZUB wQe4ppOTmnDk+tNrc8cUHIoxn6UU4AngY/PFADCOgo/GlpDmgAJy1J6UcmjFAHUw Rk28ZI/hFSbRj0p0KnyEGcfKKdsPpmvPb1PQS0I9oHek2kVLtOemKQgUXAix7UYz xipRtxR+NFwItpFJipTzxSEH0p3CxH19KOafx3BpML7/AJUAU4ltolbzpGVghIKL u+bsB/jVMSMcKSSoOdpPepcMmJCfnPKj0p1zK5hKRASxRtncExnPfcefwrZRctTR yp0fdZASSeOnpUkblWBQkMORTIXEnRSpHUGpwm4cjNZy0dmenRipx5o7FyC4iwxK BZWIJb+gJBxVy2uJbM/aUuWjkxwIuR143E9fyNZHlMPukj9akUSL0/NTioudConW 2XiLULm4+0tBBJNGm7ptaZB1GOQcetC6vY3d/J/oMzkt5qqJQ2xv4guSOvtzXLie RTkswOMcipI5mT7hTrnhR1pc7KWFi9jo7nUrG/gudNhsJPtM75jkkcZQjnk+2CK5 63tvtG796ibcde9Ks0qymUN+8znf3zS7mUfe2j2GKhyvudVOg4LQbJbyxytGVyVO DjkfnQsWPvMB7Dk04BmHALfWp7awuLuZYogNx9TgAepJpWZUqsKfxMiBVPujn1PJ p6xNJkhWYnv1rpINH0PSXVtW1eGZivMdonm7M9yx4/LNdb4c8WeD9K02VE0Z3n52 tJh949een5VrTpc/U82vm8KelNXPNm0TUi6r9mb5lDAr8wwfcVHcaVc2kZe4jdAO uVIxXpujaxD4gN5cFHV4QqrEHwpbs2OO2ax/HF4JIvJhu4o5Zf8AW47sOoJx6Vbp xhvqcTzKvV0WhwcZs8Zd5G9Qi4/U1LPd6d5BjtbaZZWI5kkDcd+AOKyYGWa6RZmc RFvm8sc49hV51i853iiESH7qZzgfXvTqSjBWsPBQxGKqczk+VDaQiulXRIdK8Mx6 zqC7ri7JFlbnptHWRvb0Fc2cscnqa407n0kKinfl6aDabmnYHWjimUwAJBoAweTR mgkdqYtAODyep71Ysr4WqmM2lrNzndNFuP8AOqpNIpAfpRbQiVnozV/tYf8AQN08 /wDbE/40p1WI9dJ0/wDBHH/s1Z3X2o/GlyoPZQfQjmurObVHknt4YkRAEiVWKE9z 161rRatoMe0iwgOByv2fdn86zhgc459cVIs8i/dbH/AR/hXQq/KkktjyKuTupUc3 LfyEmnsrzW5r2LT1t7VsBbeL5B05I6455qGRVLkqMLngE5xVn7XMRzISPoKBdyjP zGsp1HKVz0cNhI4emoLUp4xUkMXmyBeg6k46DuasG5mPWRhUtvcGFWndfNJITBYj jqeR+FSn3N5RaWhYmeG0hRYJVbcA8bREhkYd845B5yKvaLYxau5+1XMsTSyEkIQq yHHygccHOawpZFklZwgUE8KD0rtvDNrBJpMLPCWIZn3BivcjDEduB+da0/elY48W 3QoOXXuZWuaTHo6y+VdTSkgKyb9wByOGOORgj86zraeS9Z4QkbTTuXkaVsDA7D0w K6rXorS206ZUtT5ksBDZct5JBzgc46jB+me9cIjhHB25A6jPUelOqlGWgYKTrUby 37izRiN/kbcjcq3qKjwTVy6uFuoiywpEsZAVU7DH69KoSXEcRw7YJ7Vla70OznUY c03YkC09F3Hgr+JqsJvOzsDkeymp0tZ2Hy20x/4Aar2cuxi8ZR/mX3mpY6c9xKiB 4huP8UgFd1ffDb7J4fXUG1G1BbBwX4x9a80U3FsctBKB6kYrVvNV1GO3t7W781Ek j3xKx4KnoRWsYWV5I46uKjUqRjSqpakU2lZS6UXlqvlRM+TJw2Ow9TXD3DfvMDtW /qMp8nGfvNiudlOZGPvW+HS5bo8nOpN1VFvZDKSnYpvWtzxRe1JjrR25o5oADSZz S0GgBAOaVfvrnua09L0C81WF5rZo8K4QhmwcmkvNFvNPuUjnQEk5yh3DFS5IpQlv Y3UIVB9KeGz2pFXoKUqfSuFncKT04ppOeAOaX5vbFLtBHSkMZjnpS7QadjAo5+tA DCoxxRs4zmn5x1FG4HtQAzb+NJj/AGTUpAOSBSYX3/OgDIiUTSsXRtoXfgDr6Cqq Rm7k3jesGMYY/ePfpWojWn7x7czIXBVo84GPSojz2Ax0x2rpnUUVZF4bByrT5qm3 5i8bVGBhRgcdqXpTRnFOrlbPoqdNJWQtFJkj2FSxW8kuSiMQOpxxU6vRG/uwV5Mj wTT1jDnAXcfYV1Gl+E/tKymSWJ5Ik3NC0oj4xkHLdRj0rrtI0XTrHzI9eu7GwiUY 2Q4kYg/3iAcA5xzzW8MNJ6vQ83EZvQp6QXMzzrS9EudUu4raAMJJcrGBzubsOfWp LjTf7OufJlSSWUfeGNoGOo55P5VdudNa3WTVbSaG2RZmAt4iXkSEnAbnrx3q4+jw 6nHLd6dffbHt4VklhvIWWRkGAWXJIIH16U+SFtNWeZVzCvN6OyOk0rwxoctpbfaN ZsYXmAZzGSWVe4yeAa0rzS/D2t6X/ZkFu8DW7Mkd2oX96OmT6fhXF6Vb2iXJdpre ydVDMrLuEgzghF5BPscV0s+lzTWU82kXcWoyOcrDb+YHH1jVcL9Ca1t7umh58qjc rybZ5lc6Zc6brMmnyIvnoxA3OAHHY5PrVmHVBPJ5LpHDzncke7n061o+MYovJsUn 0q7stQjj2XTzk/Oe2AenBrl5WjkVIYbeRArHLlyWb69vyFK2mpUeaTtFHa2GmeId smqW2nSvaxw7fNz5QAHPVuD+Ga5O+1G61S4kYsSWPzegqSS4vbiJY7q8nljVQqo0 pYAelMACjAAA9BWEqiWx7WEympO0q2i7dSKCBYRxyx6mpaTrQ3GM1zyberPoadON OKjBWSN3SNJ1bxVObcXR8i0hLNLO58uFAP0rElRY5XRXDqpwGHQ+9WbXV76zsbmz trhore5x5yL/AB49TVA8mkk7mcFKMnfboOzTaSjFUW5BQaKMUGblcSmnginkU0ji qRLZKF4pduaVfug0tSap6CbDjvRt4p3GPelz60h3GbOKNlScEUmMUDuN2ipVXdau P7rhvw6f4UypYHEcmXG5Dw656imKT0INoru/CNzbR6MweYJIrumC+Cc9MDv36+lY 6x6ebiC9ltAbJCEESNzMf8noeTXYRTQXQQxS2iyDAMXlqDGP7ozyDjvjFdNGnZ3P HzHE80VBppd+3kZXimaCPRpIhIhmUrD5YPKgE/pgcfWuC216nfPZDb9rltkgCner Abi2cjgdcc9M/wBa4+8t7P8AtOSe1tRHCy744puEdf4mU9sccUVoXdwy3EqMOSz9 TACkWjn+8wA/Dr/MVBJDHKoDoDjv3q9cvHJJthXbEpO0VFtFc97PQ9VxjONpopm3 Uf6vcnHZjU01tPAQjzyHKhvllz1GamCA+1BQZwKtVZrqc7wOHb+BfcVDbgn5pHYe 7GpncymMyFnMahELMTtHoKeU/H6UwrSdSb3ZcMJQg7xgrmdqb4CYPTJrEzk1qas2 JAo/uisvFd1FWgj5PNJc2KkFH0peo4puK1PPCjHPrQaBxzQAYoH1oPIooA6Hw3dX EEcwhl2YYNjHetUsSxd33uTkk1ieHeZJh0GAfWt5oxiuKt8Z3UX7iDzCeqj8qGAO fkH1BpuG9KUZ/wAiseVGlxuIz3IpQo7MD9aeUB680nlYNOwDSp9M0u304pGXHbNJ lge9GoXHdOtJgH2p4Y9s/iKOvQAGkAwIewo4p5HApOfWi7YjHyPSk74rGj1KePhi sq9PercOowTNggo3oa2nSkj1KGPoy0bsXs1MkcjkKqsSemB1qCORG5Qhv1qZJZo3 VoZnikUYDIcEVjbXU9Pnbg3T1Z2HhrR9PafF1ZXd/OV4SNMRofxPzUmuWNtawSWy rPY3CyM7ozhtq5ACnHQ81zSavq0cYjj1KZVHQADj9KLrVdWvVK3GoyyAgg5A5zjO ePYV0c9NL3dDxq2ExtWV56/M0bawbUgiQtfahc7h+6RCwwPfOentxXeab4R1MaBq LzWctvbKm/ZJyeucDI5I9a8w03UdV0iUy2GpT2znq0RwTWo/jLxTNFLFJ4hvnSRd rqWHzD06VSqwSd2Yf2ViXskaN1aCDSpdQ0zUCWeBhPCsboY04XBPQjt6Vl2WrX52 x20EAd12GVVOcdDkk1WOq6i9mLOS9le3xjy2xg9+eMmqnlFlCszso6KWOB+FZ+2i jojk2Ilu0j1PwfeeDNDWafVtTtp7to+UClsE9RgCuS1bVrOz1WdvDN7epZSSFgm0 xbQe2c5P5VziRJH91Qv0FSDkZqJ13LY7aORQT5qkrmtq2unV9JtrKa1iV4WZmuMl pJM9mJrIUQpCyhGEm4FSDwB3yO/akPWkrOVSUtz1aGCo0VanGw00lKSKYetQbvQX PFN+lBIAJPQetRzCZlaOJSr5UDjk5GeKuFOU3ZHHisXTw0eabHqGdykamRwM7V5O KrSDUmz5Vkyj1Iya27KxS0i2AZfrI3eriDBUBeSM47AetdsMPGO58zic4rVHan7q OJm/tFT+9WdP+A4qOO4lDDMsnvk13AClGfdiMdO+fc1i6hNDM214otvY4wa1UY9j zXiKrd3J/eZ32iZRnKsO4NWIp0lHPyt6E1W+XJ2nIzwajZSrDsM1E6MJLsdeHzOv SeruuzNPGaQ8imW8nmJg/eFSnpXHKLi7M+lo141oKcdh0XKdKfWaRcwnhPNU5IKk 8fWmtPcDn7M361fsL63OV5o4uzpvQ1OelFZP2qYHm2b9aPtsne3b9aPq/mQ84t/y 7ZrEe9KDWQL5gebY/macNRUHm1P/AH0af1bzF/bSX/LtmtmjFZY1OEdbMn/gRp41 W2A5sj/32aPqz7h/bkf5GbFteS2rKUOQrBgp5GfX6+9XG1GGeOfzUcSyktv64JAH 5DHA9654azZj/mHZP/XVqd/blmP+YYD/ANtGqlh5LqZvOKcnd02dI+qQx3LzQIwD oFaMoNpx9f8APNUJLmSSIQr8kQ6ID/M1lf25Z99NH/fw08a7p2BnTP8AyKaHh2+o o5vShtBl9RTseoqiNe03vpZ/CY08a/pI66U//f8ANL6s+5p/bkP5GW/lB5z9Kcdu MhaqjxBo2RnSH/8AAg0v/CQaJtI/seUH1Fyaf1Z9xf25D+RkhDdAuKYysOMj6ClH iHQwOdGlJ/6+TQfEeiDpobfjdNS+qvuP+3IfyMwNWbFyU78HNZ341o6zeWl7eCWz tTbLtwyl92T61nDmuqC5YpHz+Iq+1qyn3YHijFBoqjEPag4oo5xQAmOaO1LSE80A bfh04mm57Ct9jnvXOaEczSr/ALINb6kDvXHVXvnZRfuDhuYgKCTS7WGc5FKjsOR0 pzSljyMDtWZrcjVm/hwaeGPUijAPNKAaQIN+e3FCgfjS7R3peg4pegxMc+v40hQ5 pSjHkEUYI60rAIFApefb8qXdxxzS5PqPyp2EefFGjJK+lMUg53nBHoKsluOmc1GQ G64r0jzyKMsHBQnI684q2uoXKN97I9GFVwm37pxQkeGyxOKTinuXCtUpu8HY1ItU yBviP1U1oR3FtOP3UpDf3GGKwAAPutj6UoZlI5PFYSw8XtoenQzivBrn1R0YWpV2 7BjO7v6YqGFt0SFs5Iq5FdSRJtXbt9CgP8xXC00fXQalFSXUSBoo5kaaLzYweU3b c/jWsut20Ofs2iaenoZA0p/U4rGJBOSRzRuXP3hU2bHKFOWsvzJpZWuJ2lYKGc5I VQAPoBW3F4auH8OPrXmw+Qr7Chf58/SsEEEjblvoKuRm7aBo0hnZDyQEOBWkY6O6 IqVYJJRmkUyOTzUZNOZjimGoOhsSkOMc8UuKoXtzGJBbuxCn75B5x6VdODnKyOXF YiOHpOpIrz3n2hzGgJjBxkd62NG3zRPcTNudmwu4Zz2H+FQSaPHDYfa4gwEpCxgj j8627aBYoYoo2M0aD51GMAf416UYKGiPh8TiZ4h809yaOLjDcBeXBH3T9fSlwWVQ cB5uWycYX0/z61Js3IiZJ8w4BJ52DmkEq7ppTJEDnaFdc8Cm2YIztXuRCnlcgAZI yD9MGuWml+0IxKOSPTsK1bzzLm42xKC7nhR61tW3hyJfCsmrJcK+JxAUX++Sev5U 0JnFQs0cpXJ6cVbb5lDY7etN1G3+y6hsweOfwNPQ7owPTimSOjby5Fb88d60Dgjj pWeVXjGeOtXIzmBCM9O9c2IWzPbyep70qfzJIzhiKfmolOJOPSpM1xs+jhsL0pKS kzSKNS10O8vJbFIfLP23d5RLcDb13elOg0C9uEmZREpjkeLazYLMilmA9eBVnTdY gtfD95BIzC8Qt9kIH98APz24H61Z1DxDbHVdLubLd5cT/aLgEYzI5G8fkMV1KFLl TbPJnWxftXCMdNdbdtfx0XqZa6DeyW+nzqiFL9/Lh55znHPpUsXhq+nv4bOLyHea Iyo4b5SoyDzj1GK2P+Eh0yCe+SJ3MFvGh07Kn76oV59PvE/hVCy12G18PKm5v7Rh k2RcceUWVzz9V/Wq5KN9zP6xjZRbULfLvqvu0TMeSwkhsYbuRUEcrsiD+LK4ycen Na+jaRb3s+li5igSGYysWLkGXb/D04/Dtmm63e6bqWrQRW87QafGhw5jJwzEsePq cU7T9Vs7f+xvMkI+zGcy/KTjd0qYqMZ76GlWVapQT5bSd+m2jt+hFqGk2kWkR6hH LalpZ5E8qJiy4GMBcjPGe/tWYtiWsHvAkflJIIz65IJH8quGe1m8PW1q1x5c8Ny7 FChOVYKMg9OMHiprd9OOnXumyX5jX7QssM5hJVwoI6DkdamSTlp279TSm506dpK7 Uu3S/wDkQrpBht7h5La3k/0VLgNuwUVmABHqe2Per+reF/L1C6W0W0CxjzEthIDL sxknH6+tLd6pp5juY4JXZG06K3QumCWVgTn04Bqa41HSE12fWob2WR8HZbGEgs5X b97pt7+vatUoWtf8Tl56/Pz8tt/s77W9Opz9hpralepa28URlcHaGAAOAT/SrE2g yxQwyxLa3CyyiEeQwcq5/hPvUmkXFpp9/a3L3JbdFL5qhD+7Yqyge+cin6Tq8On2 EO4F5o76OfZjqgUg8/jWUVG3vP8AE660qnM3TirK2lvW/wChDeeHpLS3kmP2OZYi FmEDhjET/eH14zWX5UJ/5ZJ/3zW7JPpljZ34s7yS6kvFCKpiKeWu4MSxPU8Y4rCy amrZP3X+JrhVzxfPH8LdO3qYWoqEvZAoAHHQVVq5qfF43uBVMV2U/hR8rjEliJpd wo6Uhzn2pRVnMIelHYUdqWgBO2aMd/50e9FAGtoBzesMdUrpxGCelcvoBxqYHqhr rlDHoK5K3xHXR+EhMTZyBSiM9xVjGOOlLtAHvXO5GxAEGenHpmnBDnjipQo60u30 NTruxkJHr1o2mpjHxTGQjtVXAjP04pnfp1qTaR3xTSvPWhCI2+lNyfUU5lb0qPDV QjhVJG4IOfQ0m8EZb5fapZopY3xKMD1FQYG05+bFegjglFxdmSBj6g0EjHI/Ko0P yfLx9afyRzz70xD1K7snNX4Y7a4jVF3ibdnpxt71nxo8jhEBJPYVtWlqLeMjP7wj k1lVmorzPQwGDliJ3t7qIb2+MZ8mFsEcEioIrnn5yzH3NJ/ZtzuyQpJPXdTxplwe y/nUxdKKtc2xEcdWm3yuxbhvYgfmQflWjba3bW5B+yK/1rITS5+7oKsR6Wf4pvyF P2tKJCy7G1N4s6OPxqIV/dWEIx0zSS+LdW1MGKNlt4ejeWuPwzWPHpsA+8WY+hq8 kaxrtVQoHpWc8TdWiehg8kmpqVd6LoQkUhFPbhjTa4j6YjldYYnkboozWIIlvkyX Kz5PUcGrury4iSIfxHJ+gqrbPdXFp9lRXeKNjJtC9D9etduHh7tz5PO8TzVlSWyN zSZp538m+mcSQkeUDgQhe/41txsxZ3z8/QYGA6/7NZujXFzLppYrGyRE4Ei4IPf6 1qW4wsQBJj6qSPmU9xXTr1PDHMQhmZVx5ahFGe55/wAKhv3kt9PERjQDGAwbP14x UmC8cQK7jLIXK5xkdf8ACszW3WNAojEYxkgmgCpoVpJe3dzPnHlIQn1P/wBbNa+l SqllFYn5hLe+c4zjgDA/rVLw6pXVLFeViWGa5mPsQQv8h+daU2kvBZxSnrMm9QOv XH86oOljm/FE8U+uB4V2xAlRj2rPjPBAzxWp4ss006+soE+8I8uSepPWsiLcXyV4 NAknYuzRNjA6E9u9TRqVgXJzipUiWWEtnnAIANKUxGAAMVhX+E9LKXau/Qh/iU1I FJ6CmlcjjrSHcO9cVj6aE0tyTy29KljsbqVDJHBIyA4LBcjP1qrvYd6VdQuI0McU sm0nJRGOD+FHJJ7BUxNOC1dix9knHVCKYYJF6jH41Gbu7YdB/wACb/61H2m4xzEp /Ef4VXsqnYwWZYX+Yd5Z9qPLbrxTDNKT/qfyIo89+8L/AKf40vZT7Gix+Ef2x3ln 2/Ol8tvamCc/88pPyp3nHvFIP+AGlyTXQtYzDdJoXy29qXY3t+dM+1J3Vx9VNIbu HuxH1Bo5Jdi1iMO9pr7yTy2/yaPLb2/Oo/tcH/PQU4XMB4Eq/nS5X2KVai9pr7xw if0pRBIei0gniP8Ay0B/GneZH2k/WlZ9ilKn0kSwafeXMixw200jnoqISTTJrO5t pGjmgkjdeCrqQRWjol9Db6gkj6rPYhQT50QLMpx6Aiq93fvcTSM93LOWYku5yT79 avl0uZqV6lk1YyJtKe9mLB9hCgcjrUD+HrociRCAM88V0FiwdmBOSKlvTiymCfe2 GtqdSWiPmcwoxVeTOJjtXknWMYBZsZJ4rSbwxfg4DRE/72KpAlXBHUHNd9byebaR SEZJUGut6HlxVzgLvTbuxx9ohZVJ4YciqrKVYg9e9ei3NrDeReXOm5cggdOax5vC 0M87MJ5FLEtjANFxuPY5DmlxXUHwf/du8f7yf/XpR4OOM/bRx/0z/wDr0XQuVmPo Rxq8QJwDkfpXbqoAwv61kaf4aWzuVnkmLleQAMc1smPuOK4K0+eXunZSi4x1GnI5 I5pOCOQTUmw0bMGs0rGtxgUdqcAfUGnEEc9qTnNDFcQ8j3ppztxnmlJPpTSeDSAa cY71GVPYn8adz/epCGB571VguNKMR0puxvQ08MRxk07eaYjpfEHw6F0Z5NPRUlQq rrg+U7MM4HpznkcfSvLtQ0JrC9ltbhHtrmNirxt2Ir3/AErxgt9pcds5D2+SWaMZ fP3hn+6cgj3zXnfxctFh8aveRA+TfQR3CHGM5GD/ACrsqQ9nrFlYWarP2dVXPNv7 LkAIEiketSR6YFPzScd8CrinA4NSBvUZrF1ZnpU8vw972EihjiXCLj3qYCmgj0p4 I9K55Xe569KMYLlitBw9qeB7fnTA1ODE1J0pj+mOacDmmCnDGaC0SJ1q0jArhhkV UU1YjPHWhDIJR+8OOlNNEp/eEA8UygDG1Jt96VHRQAOait7iS0MqB5E3fKxR8cen HUUSh5bqVgpI3HkCq5jyQORuNepTVopH5/i5+0rzl5nY6UkA0yJAp+0McoSCMHr1 rV3MqTM2FkCYYDuexFVbaNxp1pDIAkbAYcNz6/hVl8+WVfl/MVS2OCM1RgOcIlxG jBwEi48sE9fp9K53XpA8rRhmwSAN3WukV5fPuGjRG6Llmxjiubu0+1anbjK8yjPP bNAG5BblrpYAWWNFCMEHJVR0/StCW4lS2NxcAllIIUjHA6D2qnpsY/sEXxdhLLdz MDnqoIH5c1ragra46w24SFUhGS/GcDqfc07WA4jxLfpqmvpcIu1RGBtbkiqQjTP3 fypREsuoXDYzsOzJ6cVYAUGpFdl3T443iVDweVAJx7im3IEZAKgY6+lVSSY9oz1z x1oMbScsS2O7HNTOPMrHThsQ6E+dK7EMwz8o3H2ppMjHqE/U1MIio6fSjb6g+9Sq UUa1Mwrz0vb0IRApGWJb/eNSqqqMcY9BSGE56EU8RADmrOJybd2xF2A8VIBGRTSg Xnn8qFUMcc0BYXYMZzTSo6Y5qYJjpxQULHHWi47EHKkGnrIc/wD1qf5TFvlBx34p rQycgA0roLDWYH0qPylc5GcU8W8gILDFTrtAIGSfWi4WIVto2AyelTLBEv8ADu/C niMdQfzpdq4ALYFS2WkN8lf4QuPTFPESbcbQfYgUIhQHDbhVPU5pYbfCsBvOOmCK izbsXdJXMm/kjN4/lr8ucZqEbG6YqMo24jI455GKnitZZRuRM89c4FdCVjDme50G mQ+XYoVI+bkmpLyZYrKV2fI2kY9ais2aC3jicbiB1/8ArVm6zK8zpEjEjG4r71go XkbOp7pl78HJXpXcaew+zRKeNyAiuGIKnB4Ydq7LSpfO06BnGGX5c/StmZRNXL4I yPypobbJn0p5ZfX/AAqNOZHGak0LZ5UHGRTXO1Cc4zRG3yYqG+kK2pODwRUvYpBl W4zSFODgmsxbph1BzThqDLjJA+tcjg1sbKaL+T2pwbtVMXuVz1qdLgMmSAufSp5W iromLK3GPzpOOmOPrUYKkg805lyOvPtSADg9OtMK88AYoVcdxS9OcGnYBm3jlRSm PjjBpwOScgimuxHQYz3pgRCNCO/1xRtWn5JGG5/Gm+UnofzqkkyXoULO/utOuRPa yFHH5H2I9K2PGnii28T6HpbvC8Wp2haN1Vcq0eBgg/XPFc+TtHXmo3XePT6V1Xuu VmEJuEuZbmbFIhI3jI7461KrKen4US26s/AKt6ioGEsPzOp2/wB4dKxnSe6PWwuZ R2mXY0RydzhPqCaUgAkA5HqKqRzjgqQf1qcS7ucD8K53Fo9ulWhJXRKB3p4xnrUQ cdxTwwqLHZFxLMVtJKu5FBGf7wH86R4nhIEigH6g/wAqZmPbwrZ9SaAVHbNIu49c E4x+tXby1k090Sfy2LoHXy5A4wfp0PtVOaczMGKxrhQuEUL0/rUJfmq0J5noPZtz E9M0zOKaXpjyYUn0BppXZE6iUWyGDd5K8nkZxUUtj5z7s4PfFaEUWyFQR0ApSBng k16a2Pz+TvJs2rfygkCwrmQJ86sCARjnrUu7PlBc7fN4B6j61VR9ywAygBRnKfeU 47+1ThiGhzjPm8sOjcGmIXzVBuC0sgbzD8qg46d+K5qGVTr9or8jzFz+ddLGZ/Iu Nips8xslic1yLMItYglJAVXUnP1oEdjqF6LyUC0iEdraxhVjHRRnr+JpF1NrO2vp ZMowh4B4PNa9rotvZeGIJbib/TNUvRlRz5cC9PxPX8a5jx3JBJrn2eykDxvtXK98 U7WHzXMKyRjbli3zOSxqfbIGAHSrMcKKoAUcDA9ql8sDnFSIprEw75NP2MMHH4k1 YIVRwPzpAc85zRcdiHY2chjTgxUDJJ+tODDpgH2prLk8/lmlcLCCRnG0fjTlRsgu 2D9aljj3fdwv4VZS1BI43N6CpcrFKBWBLKASTjpzUqw7sHFXVs0Aww5qzFbleQuQ O+KzdQ0UClHabup/SrKW6bhlQwHYcVpIwZQGKqPXFDxwptwQc9SD0qHJlqKsVfs0 HGxMe2aYVReBDnnHzVZMoRh5YG31PWopHdiSB8x45pcw1G5SeIu5YKAB171WliO3 aPX0rRGQfm6juKPKRvmByKOcHBMyUhIBBYnFMaFgeOfb0rXaBDwKaLbB4Bx/OqVQ l0zLzIo5OKqXEPnkb13Y6H0rca3PQoM1G9qMHC8/SqU0S6bMKbTQ+wiVsgYwwHFW La28iLaCSc5yfWtAwkdR+Apoj5+7+tXz3M+WxVx9c9ajltY5CGK4Ydwea0BBkZ7e 9MYIpw5PPTNT7VdB8vcyTp8Xmb3dxV+PVbLTx5MqMAoz8ozxUgEWMoetc9qiH7e+ R1XgY61cbt3ZO2x00HiDS5CVWSUE9AyVop98uoLZPHrXA2cW67hGMZcdfau4tb+B pjEJlEi8MpNN7lRb6l1RKMngZqnqLiONULZZjnBNauwYDKVwe+axtSRRcKVxIcdB ziolsaJlVTk+9BjQjpz71Kke4ZxjPrThGcnBGKzuBCI1B+Vse1PGT324p+znoKeF AHIGKlspDEk2nGf/AK9TRyMWwpzmmMmB0yPam4I6HFS43KUi8o5JOOe9KdijqKgW UMMDrSH5sc9O1Q4l8w05YnB4z3p+1jwSaXbjAxThjpmm9AWo3aF54oyvqaecAZxw KZk+n6VPMNoxdmR1GPXNIRGOS35VCVkPJGR9aTGDzyT2rsOJsm3IR8iAn1NVJfMV sYOPY8VciUbeXxntTgqDIb5hTTsFjKk09JV3RnY/t0NZ8rXVo+2Tp2PrXRMoP3Ri oWTcPnUMOmCKejKjOcNYuxirqLAcp+RqZdRTHOR+FW5dLgk6Js/3TVaTR1H3JfzF J0oPodUMyxMdpDhqMX979KX7fGc4bP0Bpi6VIP41NTCwKDkrn61PsIGv9r4nyGG9 XHG8/Raabxu0bfjVkWjAD7n5ZqT7Cv8AG7fhgU/YwM5ZpiX1KH2uQ/wAfU1JbO88 u1yNvU4q59lt0H+rBJ7nmlHlovyrtPoBVKEVsjCeMrz0lJko96f8uO351ArA9TgV IsavnL/nVnMacLFreIZwFbGVXkVMxwqkY2pKpyOn+eazrcNDuQ8o3pzg1fDebGy5 +8MD2PagBwjLPcKIgx3k5LkYyPSuM1JGW4DDOK7AsDPvYDEijORnDCub1m2bexXk A549KYFw+IZHsbfzJHbyBhU9DVbTRLf3ct7L2+VfrWZZ2c12+1FZVH3m9K6iGMQW 6xIg2r0/xpNjAsFwMfjTDIFIUY9uamaJ2UsykqOpoghj8zO1WJ/vdKm40iDZI+CC oT1PamtaDIeQ5x0IatFrRU+8xyPTpUcsauR5eOP1pXHylIKnuB/OljaPfja2D71a aHjOcVH5TIcg0rjsK0ixn5VP409GbKmJmVsck8UxIi/LEEdh2qfYoweTn0ouOxPF ceUozCrt13MTT/t0kgAJ2L6CohtwOD+VBO7GVwB2FS0irssG8dlxgH3IpwnUgBhx 2qsTt6AgfSkOcZOKXKirst5iJJ4yetPEiDv0rOy2Tx1p+4DGcjPbFRyIOdl8Mjem aUBM5yMiqBzng8UZw3XBpezK5y7yB8oFP3euAfQVUDg8bufrTlEg9SPWk4WGp3LQ wecCmlA2cdPeo48rnPSpvOjXocH1Nc0qtnaOpat1ImgyN2MAcZqJlUEED8SP6VO0 4PRx05pvXkEGnGM5fGxO3QpuAWJIP1NROoI5Ax6itJo8g8D8ahMSZ6V0xairIzaM 8xIwxyMdx2qJrTeRkAkdCRyKvmAbsLyO+KZt25xWikQ4mU1uIroSCNWf1qje6ZPN O9xHg7jn6VuSQsJA2zI+tNZmzgofwB6VSkyHE5SYTQMY5iw45G7+VWNM1B7CYH70 TH5u/wCNat5pq3QyGYEdCaoR6NKs21s4I42960umtSLNM6hCksQliYMCMgigKGOS Oe/aqOn2kllbmFzuDNnjtWkjbRt2jH1rmktToi9A8sH6ntSbQegAxxxT/vcZ5oVM dTzSGRquOnFGOuQKl2Db1ppQnnOR70hoYBz6UoQZpGPvTC3OQfxpXGWc8YzTS4Hb 8ar78c549KGweVGabV0F7Msh8jrmm4Hof++qrg7eScfSjzD/AHv0rNxLuUDyoFM8 oA5P6Uo6YLVIpB7H6mus5RAoA4Az60vlZ7/WnbRnjikAfP38fhQKwCEKvAGPU0vG MZA9M0u3PU0CIUDI2SNuQ2D6CmMijopb3qYxnsQB6Yp3lqV69aFKxLXYqqwzgIQB 60cnj+XpVswjGNoPtSpEobgdO3pT5g5Srs3HJyBTxF8uAM5q6qIeFZfp1NP8nvjN HOg5TOER4+TA+lNMeDgr+IrTCeoxQYwT0zRzByGWIBu4GfSpI7YHgggVf8kh8jgU /aOdwB9hRzhylVbVYxkuP93NOCHIYKQPSpmUHoAMdKUMQANoP1FK4+UhcOQdo75p JLZ5wC6g46HOM1bRGZRlOvTHSrcducg0OYKBmx2hSMKwAX6VMsXTGOPTmrElud+Q wPrkdKQQlfu8k9gKnnuVy2K7RAj1H0qIRIMjn6Zq6Ym6Zx7UGEAE+tNMLFPyz0yc e1O8tRx+oqx5ZC7QPwpjRDHU0XCxCVXOM8+9DbRxgVN5IJ5GKTyF3YxRcdiLZv8A THtUiR8cYxUnkED0/GpAm0daLjsMC45xke9BK8ZHA9qlC+uSaayHbkflSuKwxcE9 BSMqjtTtjDt+VPdozjYjLxzuOcmmMiVQTgYPripPLjJ6DNIRjFSpC7D5hge/Wk5J asEQNEo9qUWrvgn5R2Jq5HEE6L+Jp7lIzl2AHrmuSeJvpTKUOrKq2scYxgMfU9qR 2WLnqR3NOe6VgRGp+pqo2HOSSTUwoVJu9RlOSWwrzSNyq9e9RBHbqCTUwH6U8Kfv H8664wUdkZt33IFjPr+dTI7DkipU2rznJppILAevODVNBceJBt5GMUjHI3ZGKQgk g8AU08dTmocSkxCvGAevpUW0ZHBqVQN2Bk0/Zn3qR7kIQEEcimiHcwBqz5ZIz+tC xKerH2xTuKxB5A4x2700qAeAT71ZZB6imFRtHzU1ITiQ8+mKMZ5zUhUHOVpAoHam IjAIOc9KcXGcEjNKYmxu4/GmEAnnANOwCFiGwDTtnHJYUBcdMUpZulRK5SZGYvRs Uzy8dSDUgXJ5bpTgiDsaVmO6IgOg9KCuOlPJRegppYelO1hOQhz3pnH90U7dkEkY pm9fT9aegWKWzHOafkAcNz9OKgGe5qRcDrzWpmP+fr2qQEMOT1oQK4wD+dDW5U5G SPepY0hmcHkjH1p65YfKefTNSIqsRkZP0qQQqWyiigCDGcA+tOCbSPm4p/kktnn6 U4whcD9M0AVZ4xI/LOPxqRIRs24J981OIckHacVIqBFO1OT3NFxWK8NuIm+QHd7m rGXU4KmnBC3G3mp1QDANFxpESDd94YqcBQMCk2gtwTj+VOEODnNK6HYVow3OCKY0 YVckA56ZqQEg9KlIDjOACO56UNisZ7RYyRjn2pyQMzA8j3P9K0BGh54J/Sn7Ccel S5FJFeJPLXgYFPDMWHv1x0qXYAfvZNJgrkjmpbKSG+Xn7xApdg7cn1o+bPuaeFYU rjsRmPPamlNo46+1Tlcjnil8sbeapSE4lJlBOGGaBGCenNWGgPYio2iOOCfpVXRF mM2f7P5ULGevXnpTvLIXJB/OkHTrQUOMfy56U0J8vP3vWpMjAzS/LjhjilcaGAHG OPxpNjc8VYRNxCqCanFvzlm4/ujrWc60YK8mNQb2KSx7jgKT7d6lFn/fwn86vIm1 NqgID6dfzobZGM5rhnjm9KaNVStqyqtqAPlUf1oKLEPm4H15qR7jIwnA+lVnG48k k+9VChUqa1GJtLYbLMdpCDHuapvyck5PvzV1kGMDrTPKyen5V204Rpr3TOWu5SEe eeR7U0oQfarzQZ6nBFMMODwOK0UiLFQDLfzp+xsDkj696ueUqjJHNMMW7k8jqM07 hYrbCO/4Um4KOBzVnyiT6CkEB9CPpTuIrkt6c0qqcjNWDDtYZHWnbFAJIOO1IBqo M8nAqTy88qSKQcjhf0oJJ4weKTQJgQR1BOOvNNZcjkjB9KCx7gYpR0GBwT+dQ0Wm R7Qcgc03y+p7GrG0AenvimKS7EdQOc0ARleOnWmEEdCCfQCpn4POfrTVTv3p3sIh J3HkEUBRjlc+9WCB24ppCk0XCxBsLNwB+dRsHBPB+tWNoB9KQYJPp/Oi4NEKr827 p9aeeDnk04jd2OKCMCqQmQOOcjqahbke9WGXvUTgYOaHqBCOAcmjbH6/zoIGQP60 bf8AOalopFTbj/Cm5PYVJ5ZPejae9atmQIG4z0q2kg2kEk+1VgpI4BqaNDkFRj60 rjRJt6MBz6U5Sx9qlTheeadj5eAPrSbKGeWSw5wPanrbKCWIy3vUvbpzT1ZCBmpb Y7DRFtAwBipVWIDLHijK/dxk04A4BAFK/cLBlN3ApxXcM7ePWlWMEcjk1KgUHkkf yoY7ECxgnB4p2zB4z70/jHFOVMkZIqRkaqMEYJ9qftBAG04qR0AHGM+4qMM/TjAo 2AXZgZ549qNxJ604fMKaDjqKBIUSAdVpMDOetKeQBikAyfTFIYbcn1qTp61GCuO5 NPV+ecCkFwPqP1oHHXrTw4/OgkY9M96LDuMYA9BTGBxkVNgnoKQx+uAaA0KrHI56 VFjnJGKv+R5h2qpJ9qclmq8Ocn0WpnXjT+Jgot7FFUZ22hSSegq3DZgcyuQf7q8m ryIVXaFCjuF7/WlIVOTgD1zXDUx7l7tNGkadtxixAYCDaKX5EOWx+dRSXa42oPxq uSznJ6VEMJOo+aoynNLRE7zZHyAVAyseT1pduO9OHIzmvQp0YU/hRm23uRbeeWpw Xjtn6UuB170dun61qSNKljjOKBCqjkkml2hueR7UEYHHegLCbAOM03YCc45p4Qsf SpQgUimSRLEvcfnSmNcYJp5B7c0hRivP6UXAgfCn5cYPbFOJwAV/WpWi2qOOfeoy uOBn3p3FYikJB7jioeTx0H86mdeOTg035tuBzii4CYKgDOBTCPSpY1BGSckdqdt2 nIXA96LiIAvHJJI6ClCcbg3NSk8fLzUbn359hRcY5XCcHBPcGnBlUbgDu/Soc8c4 pC2OhzSAkOMZPPtTSAOV5FMznr0qRQcDJwKQ7jcM/YDjrTTET1NWBwRngUMeeMVV hFfyh3poUj0qXHJweajY9c80ARsTjA4qNwx79emKkyPpmmOTnrSuMg/eKcN81RSS qWIBx9asMSVxnFZt0yIcBju75ppifcmYbsMMEe1Jtb1H5VUS7AbDEAVJ58f/AD0/ WqsK5JtJ4xxShe5zT/4lHY9aeVAHTtQ3YQ1Fz61MvA6imrywzUqAZ6UrjQLz06VN GexA/OkP3ifamjg4oGWFUP0zz+VKYl/gyDnkGkTiLI65psjsCCDzSY/MlRlUZzz3 96dI+1QV59qYwAGMe9SD7tSUtQRpX6kAH2qcBlP971Jpi9MU5GOQM8GgQoHOQQTS sxOOPqe9A5OPSgjg+1ADV5POfxNPx7E01PmlIPIAqYAE0gEVT07U1kwevNWP4Pxp XA8tT3I/rTsK5U2tnNBU7uoqyAAjYHSopAAGPegBmB0700KfqfWkUkjmlZiMYPak ANuHXmnL/kelL/AKkt41kmAYZFTKVlce4kcUkj4jUk+1WFgwMv8AMf7o7fjTy7ZM ecID0AxU6AZA7V5uIxklpFG0Kd9yNUfbgkfRal8tVXLFVx+FSv8AKrY4rKkkeRju Oa46FKeJnZvYuUlBaFiW6VfkjBOfyqpIzMOWJpcfNUByJep6etexSoQpfCjBybHg KB1/+tTxjH3iaYvOc809eprouIACD7UvQ0r8AEdaFAIJPWi4Ni44zgfSgAEcClPQ UZ+TPekCI8MDgUvU5BGfcU4AN19KVAMHjoaLgxFcj+AH3NPxuPWpJAFXgYqM/d+l VcVhdm0feqEE88lRSs7FeTS5+Wi+ghu857sPrSbh0z+BpAMnHpTX/h96Vw6DJRng fn6VHsPTr3yKmbgj61GxKg4JpgQFhG+csfTPWn+ZubocVFKcyGm5Jm29sUA0Tgnq Mimls5OcipCihTgVAgBLZpXCwcnAHT3oZT68n1q4saFACo5quFHmEY4zQBCAx4Yn 2xUqk8Ff1pygE9KVe/1poYpyB15qMycc09+OKrN1NUyRxcDvz61GZAc7v1qLJPU1 EWIDc9DUrUpkrMPwqNpSvU5FQsTnr2zQDkjNAEc106ZVME+9ZU0rMST61pXAHl7u /rWXIcJn1q4kSKsr4JGeKj81v8mnTAB6r7j7flWhGp//2Q== ------------90HgHrEdC2zKCVglAr2CUP Content-Disposition: inline; filename=image010.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image010.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke14-filer/image010.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAE8Al0DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDx 7FGKX8KOPSkMTFGKXFGKAExRilwKMD1oATFGKXAoxQAmKMUuKMCgBMUYpcUYoATF GKXip4rKeYjbHgH+JuBQBXxT44XmkEcalmPQCtJNOt4iDPLu9hwKlN7FCuLWEKO5 AwPzoAhi0fac3UgVf7qHJ/OrKy2tln7PGA3948mqT3EkpILn6KM0ixOTyBGT3bk0 CJp7iWX5mcKD3JqJIxK2QryH1PAqVLcB/mUsfVz/AEqcIR987U/2vlH5UAV1jyRG SW/2Ix/WpYkw2yMBeeicn86XzYlY+UHl9kGB+dOBnkHykQr/AHYxk/nQAN5dq58y UIx7D5m/H0pFmkYb7WIRp/z0l5JoWGFASQGY9SfmNSAsV4QD3bmgCM2/mAS3Ehdj 3Y4H4CpQRsCouR2zwPyppMY+829h+NNa4booEa+p60ASuvyDzmAXsv8A9am+eucQ pn/aPQVBu3HnMhPrUiQSycAFRQAx3Ln533H0FLHFI4woAHtVhYYIfmdwT6Cl+1Ng rDEFH940AKlkkSh5WAGKcbuNBi3j5H8TdKrMWY5kcsfSkMgHCjn0HJoAlld5CDNJ z1xUbSrFgjj0z1pFSWTn7vv1NTpbopBPLevegCECWVgVAXPduTViO2RG3Ny3qeTT 9wUdlqNrgD7o3e9AFnIUegqF7kL90Z96gZnfl22im71UYAx7nrQBIzO43O2AaTeE xtGPc9ahaXHLNj69ai813OEUgf3z1oAnkl2fM7Yz+ZqEvIxwg2Kep7mnxWzH5pGx /tNTzcRRfLAnmP2NACx2gRQ8h2qfXkmgXi7vKs0wehY9aaYZ7hgZ5CoP8A6mrkcM cEWSBEPzakAyCyZmDStubrtFTyyxQApK2cdIk/qaqTakQpSEBe2R1rNknOTk5JoA t3OpSSpsB2R/wqvTFUHlO4/54phdm6daFjycclv7opjEUNIflH1qaOPA3LjI6ueg +lHyJweSf4FpMPKcY4H8K8AD3NACqWkkxCN7nqzUNMLYkRtvn5DSf3fYf40klwIl MUBwf4nXv7CquKBCHLEkkknqTRgUtJigYlGKXFFACYoxS4oxQAmKMUuM08IoGXP/ AAEd6AGrGXyR0HUmnbgh/d/99HrSMxbgcL6Cm4oATFGKXFGKAExShcmlC0pPpQAn Cj3pp5petGMUAG3uelWYYTvAx+8PIz0UetMiiZmHGSeg/qaklmWNWjiO4n70nr7U ANnmUIYoc7T99v7x/wAKrYpcUUAJilVC7BR1NKqljgDJp5IVSq/i3rQAEhVKJ0P3 m9f/AK1MJzQT6dKTFABiinZPrQTmgBuKMU7PtRxQA3FGKdxScUAJRil4pyoX4VWb 6CgBlFXI7CRwC5CD361YSyt4+Wy/+8cCgDOjieVtqIWPtVuPTJCw8xlQdwOTVwzx oNqYwOyiomleQ9Nv1oEPEFpAB8m8+rc5pJrxjwOARj1NRmPPUsf0FPWIKvAx79P1 NAELBpBuI/4E5/pTkhyuXywH4Cpd8Kc7tzf7PzGmrLIW+SIL/tOcmgB8UODlF2j/ AGRjP4mgSwxv97LekYyfzprxmQ/vXZvbOBT12KNqL+Q/rQAheUnMUSxA/wATHJNB twx3zMZG9WNO3FepCD9aYZkXoGagCVcBNqrkenQUMQq4dwq+gqu1wxHLBR6DrUYJ P3UJ9zQBZ86NRiNCfeo3nZhh2/BaFt5H+9kCpRHBF95sn0oAhXzH4jXHvUyWZ+9K fxJpftB6RoAPU1GxLnMjE+1AFgSQRcKN7e1NaaZ8jIRfaoPMVelNDSSHhT9WoAlG 1SW6mgS5yqjPsOlAg3HLkn61KoVegoAjWKR/vHC+g4qZIkjHA/KmtKqjk1GZmbhF /GgC0XCjk4FRNPz8o/GoDg8sxPsKTzQBgcfTrQBKxYnLnHtSGQLjAx/Oq5lxnJ2/ zqMSMfujA9T1oAsPLtGSdvuetRmVm+4MZ/iPWhLcsdznHu1PMsUJ+Qb29aABLcv8 7f8AfTVIZ4YcCMF5PWosSznMjbFPQVPHFHANxIUerdTQBGVmn+aZti9hVhYliUEA Rr/ePX8BUDXYVz5S7j/eP9KTOAZZmJPYGgC55qJl1BUd2PU1n3N4ZCeePQVDPdNK cDge1V8Ennge9ADmkJ6cU3bnk8Z/OnAYOcYHqaQNz8g/4EaBjsbf9kfqaCdq/L8i +vc0wkKcj5j6mnKm7MkrYX17n6UALGrMSY/lVermklmG0xxZEZ+8T1Y+9NklLgKB hF6CoqACiiigBKKWigBKKWjrQAlKqlvp610+keBNY1SNZnjW1hbo03BI+nWts/C+ 4IAOqRAegjNc08ZQg7ORLnFdTz/IUfLy3rTa9B/4VbOOuqxf9+zR/wAKtn/6CsX/ AH7NT9fw/wDN+YvaR7nntLXoP/CrZ/8AoKRf9+zR/wAKtn/6CkX/AH7NH1/D/wA3 5h7SPc8+waUDHWvQf+FXT/8AQUi/79mo5/hnNBbyzvqsW2NC5/dnoBmj69h39r8w 9pE4EnNHWlwD0PHaiussTpUkUZdhxn0FJHGXPQn+tTSSCNSiEFmGGI7ewoAJJFiU pGcueHb+gqtRRQAUKpZgB1pQCTgc0/IUED8TQAZCrtXr/E3r7VGT2FKTSUAJRilp aACinrG7fdUmpFtpG6gKPemIgoq2LVB96Q/hUqJHGPlQZ9TQBRSJ5DhVJqwLF/4n Vf1qzuPrikyTwM/WgBEtYEGWBc/7XAqUSYGF4X/ZGKiZh3YCkDLt4Jb8KAHl2P3Q P50hQt947vbNNDt2Qf8AAjSEOfvSH6DigCTaEX5iF/SmiRAflDN/ujH600Ko7ZPq eadux2/OgBS0hPyBE9+ppDHu5lcsfQn+lN3j+8T7CkMmDwo+poAmTA4UflxQTjqw X6VXLk9WP0FADHoPxoAm8xM5Clj6mmvM2MZx9KaImPU4FKFiTq2TQA3r/CSfU1II XbrwKPOx9xfzprOzfeYge1AEojjj+8wzTvPVR8ifiarFkXvR5hI4BoAmZ5H+8+B6 U3KqOaYFdhzxTljUDk5NAAJC33QcfkKURO3U4HtTgQBwKQyAd6AHpGifWpNwUcYA qv5hPQUzP95qALBmUe5ppZ274FQ+YB0FNL+p/E0ATAqPekMhJxnj0FVy47ZagBpP X6CgCRpADjP4Cm7nbgfKPbrShET7zY9hThKcYjT8aAFWDA3MQv1604TRx8RoS3qa jCMx+djn0HNSApGMEhf1NACMkknzSvgHtUwRYlB4X3PJqubnAwgx/tHrULSE8kk/ j1oAtvdLGMoDu/vHk1WMjSvliSfeowGkapwVgGerfyoAkXbCoZ+SegqtJK0zbmPH vSOxc5PPuabkdvmNAAOeR+ZoyCePmPqaQnPJOT6UnLfT2oAUnJyTuP6UEk8GgLk4 FO3BOnLfoKAAKkeDJyf7oqN3aRssf/rUh5OTyaMUAJRS4oxQMSilxRigBKKUDNLg D3NACBcjPQV6F8P/AAxDPENYvIw4DYt0YcHHVj/SvPTluO54Fe+aPbCy0Wyth0jh Ufpn+tedmVaVOkox6mVR2Rd61ZsLNr++itlON55PoO5qtW34V2/2xz18s4rw8PBT qxi9mzGKu7GndXWm6DKttFYedIFyzcZ59zUOuWNpPpEep20QiPBYAYyD7euasahq mrW19JFFYI8e7EbbCdw/Oqty2u6vB9lexESZDEkbf5mvVquLU6aV+y5dn6mr6o5m itG80O+sYDPPGojBAJDA1nV486coO0lZmLTW4VheMrv7H4Tv37ugjH1Jrdrhfifd hNKs7QMd0spdl9lHH61thIc9eK8xwV5I80tbWa8uEt7eMySv91R/nir6+HtRN0sA hjdypfCToRtHUkg4H41N4YdItZBk2lWhlQBzgMShAGfetOAJaS3qSWUFiWsJQAkh O48cck819FUqSjJpdv66nS2zHuNKvraaK2EGZZ+IzG4ZW9gQcU06BqQuY7cQxvJI GZQkyEYUZJJB4x71r6BcwQ2mk+bIg23s2VdscGLAz6AniltFSz1MmfTYLJTaz8JM T5mU4GSTj/69S6002u3/AAfMV2Yk2iajBcQwNbFnmz5flsHD464IOKWTQtQjnjhM SNJICVVJkbOBk9D6V0FpPZ+TZLZ+XBbSwTx4eTLR3DLj5ieg9DWRNZvoljZXQbyr 8XDEgOD8oAKnj3zTjVk3br/w/mF2Zptpks1uShEDuUDn+Jh1AqAnNbPia5SbU1ig CLbRRqUSPoCwDN+OSaxsVtTk5RUn1KQlFLijFWMSiloxQBobj+FJu7k1FwTk5oyB QIkLqOn6Ugf0U/jUe73FLv8ArQA7L+woPI+ZifxqPfRvPrQA8Ko/hpxb6D61Dk+9 Lg+lAEnmD1P4Uhk9Bj60zb6mlwg70DDex7/lScnoPzp28DoKN7fSgQBHPXil2KB8 zUwnPU0ZAoAkDoOi5oMjnpgVHuPYUAE0AOJJ6nNJuUdqNo7/AM6cMDpQAgLHoDQE Y9TS7qTd70AOCKDk07IHQVHuPakz6mgCUv6mmlz2FM3AUm4mgB5yepoyAOBUW7HU 0bvQfiaAH7yaaWweT+ApNpb1NKAo6n8qBiZJ6DFKIy3J/Wl3/wB0UYJPzGgBfkXr 8xpd0jDAGBSDC+31oMgHTk+poEOWMd+TTvMVOCfwFV2kLdTTd1AyZp25C8CoifWm 5oAoAXJpyRlj/WlVccnilaTAwvSgB5bYML17moS2T6mkJ/GkJzQApPPPNN60U6gB AKdgn2HrSdOW/KkLFutACl+y8DufWmUtFACUUtFACUUtL9aAG0uAOtGaKADNJS0U AXNItjeazZWwGTJMq4/GvfDjPHArxzwFbC58W2xOdsKtJx6gcfrXsdeDms71Ix7I wqvUKfFK8MiyRuUdTkMO1Mory07aoyNuLxNqrMkYeJiSFBMfJrZ8SahPZWUEUUhW SXO5x1wBz/OuPt5fIuYpsZ2OGx64NdbqMFjr0cE6X6RFR0Yj9RnivUw9arUozipX lpbX7zSLbTOUlvLmZNktxI6n+FmyKhruLXS7Wx0eVPPhPmA5uGAxzXLalYW9j5Yh vY7ktnOz+H9a5sRhalOKnJ3/AE/zJlFrVlCvKviRcm48RRWwOVt4QMDsW5NerAZI FeG+Jr03viPUJQRgzFRj0HH9K3yuF6zl2RVJalOztJb66W0t9u9gSzMcKoAyST6A VINJ8wTG3u7ecQxNM+wngL9adol1Da37faGKRTQyQs+M7dykZq7YQWunzXMEmp2j i7tJIVkjLFUY9N3y8frXtTnJN2Nm2ZNvYy3Nrc3EeNtvs3DudxwMVot4akiSYzX1 nE0DokqlidjNnAJx7VJbfZ9NtNQt3vbeZpfIKNCSQcOSRyB0FP1DULWZNdEcoP2i 8jki4PzqC2T+oqXObl7u3/Df8ELsp/2HKn2o3M0NtHbSCJ3ckhmIyAMdeOaenh6V r82Ru7ZJiodAScSJt3bh7YBrTv8AW7VYdSMAtrlpriFkSaLeCqxBScH0PFRtqtpJ 4ptb0yRrCtmEYouFVvKZcAfU4qFOq1e3T9EK7MpNIDQS3BvrZbaNxH5pJwzEE4A/ CqEiKkrIsiyAHAdehrd0i5Q6NPZreWttObhZQblSVZQpBxweeRWNdEm6l3PHId33 4xhT7j2raEpOTTGtyCilorUoKAKUDNLkDtQA7k0u00mTR+NAC496XA9aZRQA/K0b h6UyjmgB+40ZPrTaKAFozScUUALk0de9JmjNADsUcCm0c0APzRu96ZRmgB26jJ9a ZmigB340ZplHNAD9xpCfem4NLgUAGfajk0Z9BRyaAF2gdTS5A6Cm4FLkCgBfmPU4 FAUdf503ce1JzQBJuA6c00ue3FNpKAFzSUuKKAEopaAKADFOAA5NJ0pOTQArMT9K bS0lABRRil+tABijOOnX1pM0UAJyaKWigBKKWigBKXFFFABSUtFACUUtFACUUtFA He/DC1LXmoXZUYSNYwfcnP8ASvWNNs4L2UQu04djj92gIUepOa4D4b2wi8Oyz/xT Tn8gMD+teipfWi6alr/pERwTIYiAJD798V87iZRnipOWyOeVnJ3EXTbeMSSXFy3l CYwxmJclyO/0p0mkx2sly11OwhhkEalFyXJGf5UlvqFoLO2huYZWNtIzqEIw+TnB pw1S3uIGjvY5D/pBnHlkYbPY57VmlQt0v8/x/roT7op0ZI5bnfJJJHDtwIky53dO O1UtQtFs7ryUctlQ3IwRnsfer66xFKJTL58LtN5gaAgEjGApz6Vn3l39q1B7oRhd zBttTW9jy+5vf/P/AIAO1tDpNcxaeGba2Axu2j9MmuSrq7vV9G1SCP7YJwU52rkY NcxP5RuJPIDCHd8gbrj3q8c4ympRkmrJDnvoU7+4Fpp1zct0iiZv0rwBmLszt1Yk n8a9V+IOuR2eknTInBubofOAeVTvn69K8qr0crpONNzfU0pKyuTWqWzzgXckscWP vRIGbP0JFbP9gWcmqvY293cuYkaSYtCM7QuflAJyawRwQfety31qGDxBcXo81Ipo mi3L99MqBkfSu6qp7xfQt36ES6TazTyFJruK2ghM0zXEARwMgfKueeoqE6dBcQXM 1hJczLAE+V4QGJJx0BPFXP7StI554pL68vbe5tzC80qYePkEYBJyOKgS+t9Ogu4d Ou7ljME2y7fLPB5HBqE5/l/Wwaklr4fEi2r3M0sKywTTOPK+ZRHjgA4znNNj0KG9 FtJp907wzTGJzNGFaMhdxOATkY5qePxArQWy3LTyyx2txCzsdxJkxt5PYYqDStZi 06zhjaNnZLoysB0KFNhH160v31m+v/D/APAFqImj2d2gexvJpFSZIpfNiCkBjgMM HkZqGPSPM1u5sPP2x25kMkxXoidTirceo6fplu8dg9xOZpo5JPMQIFVG3bfc5xzU p1HSotTuL6Oa5l+1+Yk0JiClFf0bPJHFHNUV9/ILsqx6LDerBJp107xSTeS5nj2F DjOTgkYxn8qhNtpLXEMUV9dbWkCSSPCoVR6jmrsGq2OlxwW9mZ7qIXAmmMqhNw27 doH0J5qvd3Gmpo72dm80ryTiUmSMLsABG3PfrTTnfW9un/BHqMvdGbTrN5bqQpMZ zFDGB/rFHV8+nTFZdaOq6gNQNmQXJgtkhYv6jris+tqfNy+9uNX6hRSUVYxaM0lF AC5ozSUUALmjNJRQAtFJRQAtGaSigBc0UlFAC5opKKAFopKKAFozSUUALRSUUALm jNJRQAZozRRQAUUUUAFFFFABRRRQAtGaSigAzRRRQAUUUUALmkoooAKKKKACiiig AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAPUPDni3QNM8PWdnNelZY0+dRC5wSST0HvWp/w nnhv/n/b/vw/+FeN0V508sozk5NvX0/yM3STPZP+E88N/wDP+3/fh/8ACj/hPPDf /P8At/34f/CvG6Kn+yqPd/h/kL2UT2T/AITzw3/z/t/34f8Awo/4Tvw5/wA/7f8A fl/8K8boo/sqj3f4f5B7KJ7G3jzw4FJF85I7CF+f0rC1b4lRiNo9JtmLn/ltNwB9 B3rzmirhllCLu7v1GqUUS3NzPeXL3FzK0s0hyzseTUVFFeglbRGgUUUUAFFFFABR RRQAUUUUAFFFFAC0lFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAF FJketLQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFGaACijOaKACiiigAoooyPWgAooooAKKK TI9aAFooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACijOKKACiiigAooo oAKKKKACiijOKACiiigAooooAKKKKACiiigAopMj1paACiiigDuvhRo2ma54tltd Ws47u2W1eTy5M4yO/Fbc3if4WxyyQt4KkBVihI9jjj5qo/BT/kdrj/rykrz+9/4/ 7n/rs/8A6EaAPU18EeD/ABxplxceC7qa11KBNzWNwTz+fT0yK8nkjeGV4pFKyIxV lPUEcEV6J8E7e5l8frPCCIILeQzt2CkYAP44/KuR8WXEF14v1ie2YNDJdyMjAcEb jzQB2fwy0nw9c+HvEOqa9pUd+lgFdQ2dwGDkDmpz4q+FbqVPguVQwxuXqPcfNUfw 8/5Jx42/64j/ANBNeYD7o+lAHrNz4B8MeL9Gn1LwLeSLdW67pbCcnJ9hnkH06ivK HVkZkdSrqSGUjBBHau8+Dkl2nxGtFtSdjxSCcdimO/44rC8drbp471xbTb5Iu3xt 6Z74/GgDf8X6Fpen/DrwrqNpZRQ3l4rG4mXOZOO9Zvw00qx1rx1ZWOpWyXNrIjlo nzg4HHSui8d/8ko8Ff7rfyrJ+EH/ACUnT/8Ack/9BoEWvin4ETwvqaahpkY/se7O ECciF/7ufT0rzyvZ/DXiKz1bWdd8CeICXsry7lFnIx5jfcflB7c8j3+teX+JvDt5 4W1640u8U7ozmN+0iHowoGQaFBFdeItLt50EkMt5DHIh6MpcAj8q6P4p6Pp+heOJ 7HTLWO1tVhjYRpnAJHJ5rn/DX/I16N/1/wAH/oxa6740f8lHuf8ArhF/6DQBw+na fd6tqENjYwNPczNtSNe5/wAK9S/4QnwZ4HtYpvGd+17qLruFjbkkL7YHJ+pxUngK KDwZ8OdR8bTxK99PmKz3DoM4H5n+VeUX19c6lfTXt5M01zMxeR2PJJ/pQB6b/wAJ 78O0YRp4EJj6bsp/LNTw6B8PPHytF4fmk0TVyMpbS/cc+gB6/gc15HTo3eKRZI3Z HU5VlOCD6igC1qumz6Pqtzp1yYzNbuUcxtuUkehrs/h1oel6xpHiabULKK5ktLPz IGfP7tsHkYNcCzM7FmJZmOST1Jr074Uf8gLxj/14f0NAHlwPyA98V7n4n+F+m3vg Oz1DQLKK31SG2SeSOPObhSo3cZ69SPxrwwf6sfSvcvFfiu68H6t4N1GEs0B04JcQ g/6yM4yPr3FAHh5BBwRgjqDRXpPxP8KWsXkeLdCHmaPqQDvt6RSH+QP6HNebUAei ajoGlQ/BLSdbjsYl1Oa5KSXIzuZd7jHXHQD8q87r1XVf+TddE/6/G/8ARklcP4N0 A+JvFlhpRyIpX3SkdkXlv8PxoA3fBnw4n8RWbavqt0NN0SMEm4fAMmOu3Pb3rdfx D8LNAzb2Hh6fVyvDTy/xH2LH+lUvi54na51geGNPxBpWmYjMUYwGcDv7DpXmtAHq 6eKfhdrJW31DwtLpqtx58fVPxU1g+NvAVroFhDrejapFf6NcNtjYuN6n09x+vrXD U8yyGFYTI5iViyoTwCepAoAZRRQelAHqHhTwboGleEl8YeMS0lrKR9ls1z8/PGR3 JwePTmpx44+G1y5guPBDRQNwZF2kgeuAc1o+LLObxV8GvD9/pAaZdORRcQJyRtXa xwPQj8jmvF6BHV+ONN8L2N3azeF9Se5t7mPzGhbnyfQZ/oa5iCCW6uI4II2kmkYK iKMliegFR16r8ItKs7Gy1fxnqSbodNQrBkcbgMsR74wPxoGPtPh74b8JaZHqPj3U D9okGY9Pgbn6HHJP5Cmnx38OYWEUPgUvEOAx2g/kTmvO9e1y88R6zcapfuWmmbIX PCL2UewrNoA9eg0L4d+P90GhSSaHq5GUgk4Rzjpg8H8Oa818QeHtR8M6tJpupQ+X MnKsPuyL/eU9xWbHI8UqSxOySIQyupwVPqK9jv5f+FkfCFtSnUNrWikh5McuAOfz Xn6igDyjRYYrnXtPgmQPFJcIjoejAsMiui+J2k2GieObqx0y1S2tUjjKxJnAJHPW sDw8c+JNLP8A09R/+hCur+Mf/JSL3/rlF/6DQBwddd8MdJsNb8fWOn6lbJc2kkcp eJ84JCEj9a5Gu7+Dn/JT9N/65T/+izQBzvi20t7Dxfq1paRLDbw3LJHGvRVHYVjV v+OP+R61z/r7esCgDp/h5ptnq/jrTbHULdLi1lZg8T9G4NQavFp2leP7uKS0Dabb X5DWy9DGDyo/CtH4V/8AJSdI/wB5v/QTWV4z/wCR31v/AK/H/nQB3UPif4WzTxwr 4JcGRwoJ9zj+9W94xT4b+DNVi0+88ILNJJEJQ0WcYyR3PtXien/8hK0/67J/MV6V 8d/+Rzs/+vMf+hGgRyvjHVfC+ptaHw1oraYE3ecD/H6dzWu+haWPgomtCyi/tM33 lG553bc9PSuAr09/+TeI/wDsJf1oGeYV33g74bNrNgdc127GmaGgJ81yA0o9s9B7 /lWB4K0D/hJvF9hpbZ8l33zYH/LNeT+fT8a6j4ueJzfa5/wjtjiLStLxEI04DOBz n6dBQBoyeJ/hdoZa20/wzLqgXgzyfxfixpYtb+FfiQra3uhzaLI3C3CcBT7lf8K8 mooA7Xxv8OrvwmqX9rOL/R5j+7ukwduegbHH49K4luFJ9q9Y+EevDUvtfgrVv39h ewv5CvzsIGSB6DHP1Feb6/pUmh63f6XKcvaytHn1HY/iMUAew6t8MNM1X4c2N7ol nFBrCWqXDBCc3Hy/MDz19PevECCrFWBVgcEEcg17T4l8TXfhK38C6nbFmVbPbNED gSxkLlf8PesP4m+GLS4trfxroA36ZqADXCr/AMspD3x2z0PofrQI8xr0N9A0ofA6 HXBYxf2m160ZuedxXewx6dAK88r1ST/k3CD/ALCDf+jGoGed6Ho9zr+t2mlWmPOu ZAgJ6KO5PsBXqepH4d/DyQaRPpD65qiKPtEjY+U46cnA9cCuR+FGo22mfEXTpbpg scoeEMTwGZcD9aZ8TtCvtG8b6hLdI5gvJTNBMR8rg9s+o6UAdRFffC7xerWs2nSe HrraTHODgfiRwfoa8pnWJLiVIZDLErEI5XG4Z4OO1R0UAFd/4e8Q/D+y0K2t9Z8L Pe6ggPm3A/j5JHf0wPwrgKKAPd4oPhxL4Fl8VjwigtI5fKMRzvJyBnr71x2r+JPh zdaRdQad4Se1vXjIhmP8Ddj1rTsv+Tcbz/r8P/oa15NQI0tA0DUfEuqxabpsPmzv ySeFQd2J7CvS5tA+HngFFj1+Z9b1cDL28XKKfoOn4nNWNIdPhz8If7aiQDWtZwIn Ycop+7j2Cgt9SK8ckkeaV5ZXZ5HJZmY5JJ7mgZ6oPHnw5lcxzeBSsR43DaePoDmp Lj4f+GfGOmy6h4Evyl1EMyafOef15H6ivJa0NE1q98PavBqenytHPCwOAeHHdT6g 0AU7i3mtLmS2uInimiYq8bjBUjsajr1b4tada6ppej+NtPjCR38apcAD+LHyk+/U fhXlNAHpHwSx/wAJxNu+79ikzj8KmmuPhMLyXzbTWS/mtv54znmoPgp/yO1x/wBe Ulef3v8Ax/3P/XZ//QjQB7tBe+Hdd8Py+H/h7qtrpF1MDvilgZZJxjoGbn+fWvEN X0e+0HVJ9N1GAw3MJwynkH0IPcH1qtazTW95BNbMyTpIrRsvUNnjFeq/HGFTc+H7 uZFTUJrQi4A9tv8AIk0AQfDJIZPAXjFLiUwwtGoeQLnYMdcd6kf4OadaadBqd54w totNl2lbjyvlYEcYJOKrfDz/AJJx42/64j/0E1T+HXjW3sYn8M+IgJ9Bvfk/eciB j39l/keaBGunifwj8PNNuYPCcj6rrFwpRr6QfJGPb29hXlEsjzSPLIxeRyWZj1JP U11fjzwPdeDtUG0mfS7g7rW5HII67SfUfrXJHpQM9P8AHf8AySjwV/ut/Ksn4Qf8 lJ0//ck/9BrW8d/8ko8Ff7rfyrJ+EH/JSdP/ANyT/wBBoEc54jdo/FuqOjFXW8kK sDgghuten5i+LngTB8tfFOkJ+M64/wDZv0P1ry7xN/yNWrf9fcn/AKEad4b8Q3nh fXbfVbJiHiOHTtIh6qfrQMTw6jR+LtIR1KuuoQKykYIIkXINdZ8af+SjXX/XCL/0 Gul8S+HrTWNY8P8Ajvw+peyu723N5Go/1b+Yo3EdueD71zXxo/5KPc/9cIv/AEGg Da8aFh8DvCoT7hdd2Po39a8kr2LwZ5fjr4VX3hEyqNSsT5lsHPUZ3Lj2zkH615Fc 209ndS21zE0U8TFJEYYKkdRQAttaXN7N5Npbyzy4zsjUscfQVd/4RzXP+gPff9+G /wAKXw/4h1Hwxqi6lpckaXIQoDIm8YPXiuvh+MXju5njgguLWSaRgiItoCWJ6Ac0 AcTc6PqdlCZrrTrqCIHG+SIqM/U16F8KP+QF4x/68P6Gtv4v65eQeEdG0DUbiKbV ZttxeeWoAGB6duSfyrE+FH/IC8Y/9eH9DQI8uH+rH0r1H4v/APHn4T/7Bw/pXlw/ 1Y+leo/F/wD48/Cf/YOH9KBkPwx8U2qrP4P17bJpGpZSMyHiKQ9vYH+dcp4w8LXX hHxDNptxlo/vwS44kjPQ/XsaweQcgkEdCK9k0ieL4seBn0W9kUeJNLTfbTNwZV6D P16H3waAKGq/8m66J/1+N/6Mkqr8DQP+E9fOM/ZHx+Yq9rtvNafs/aRbXETRTRXz pIjDBVhJJkGuJ8CeIF8M+MrDUpGK24bypyP7jcE/hwfwoEZmvF28RamZPvm6kz/3 0az69E+LnhaTS/Eb65bASaZqh81JU5CuRyPx6ivO+tAzQi0HWJolli0q8kjYZV1h Ygj2NP8A+Ec1z/oD33/fhv8ACuj034seLdJ023sLS6tVt7dBHGGtgSAPfNek/Dnx t4m1yHUtZ8QXVumiWMJJZYAm9+vB9h+pFAHgcsUkErRTRtHIhwyMMEH3FMq7rGov q2tXuoycNczvKR6ZOapUAdN4P8c6r4MvGksistrIf31rJ9x/f2PvXoIs/AXxQBNo f7C19x/q+AsjfTo34YNeMUqsyOroxV1OVZTgg+oNAGz4n8Lan4S1U2GpxAEjdHKn KSL6g/0r0LSiw/Zz1Ty+puju+m5M/pU3iy6fxF8DNI1jUfnv4Z1RZT1bkqT+IAqt 8ItRtNU0nWvBV/JtS/jZ4MnqSuGA9+h/CgR5NRV/WtHvNA1e40y/jKTwMVORww7M PUGqFAwr134NZPh/xcHz5X2bnPT7jZ/SvIwCzBVBZicAAZJNexywH4c/B2e1uiI9 Y1tv9Vn5kBGP0Xr7mgDy3w9/yMul46fa4/8A0IV1Xxj/AOSkXv8A1yi/9BrlPD3H iTSx/wBPUf8A6EK6v4x/8lIvf+uUX/oNAHB13fwc/wCSn6b/ANcp/wD0Wa4Suv8A hdfx6d8R9ImlKhXZocscAF1Kj+dAGf44/wCR61z/AK+3rArrPiZpk2l/EHVUmU7Z 5fPjYj7ysP8AHIrk6AOx+Ff/ACUnSP8Aeb/0E1leM/8Akd9b/wCvx/510/wY0x73 x4l6VP2ewheWR+gUkYFcj4mu47/xTqt3CcxS3UjKfUZ60AUtP/5CVp/12T+Yr0r4 7/8AI52f/XmP/QjXmun/APIStP8Arsn8xXpXx3/5HOz/AOvMf+hGgDy2vT3/AOTe I/8AsJf1rzCvT3/5N4j/AOwl/WgCL4HAf8J6+ev2R8fmK4XXi58RamZPv/apM/8A fRrT8Ca+vhnxlp+pSMRbhvKnI/uNwT+HB/Cuh+Lnhh9L8SPrdqvmaZqf75ZU5UOR yPx6igDzuiiigDp/h3v/AOFh6Hszn7UvT071f+LwUfEfVduM7Y92PXYK3vg9oH2e 7ufGOpfuNN0+J/LkfgM+MEj2AJ/E1554j1Z9d1/UdUcEG5lZwCei9h+WKAO++KX/ ACK/gz/ry/oKq/DDxbbWM03hjWwkmi6n8hEh4ic8fgD/ADwatfFL/kV/Bn/Xl/QV 5hQI6Pxv4TuPB/iKWwky9s/7y2mxw6f4joa7GT/k3CD/ALCDf+jGq94du4Pij4Kk 8M6lKBrunp5llO3V1AwOf0P4Gq9/aXFh+z4tpdRNFcQ6m6SIwwVIkagDyUEggg4I 5BFeoeHvirDNp0eieM9PTU9PwEFwVzIg9x3x6jBry+igZ6rrnwv07VdLfXPAt+L2 1A3PZs2XXjJAPXPsa8rZWRirAqwOCCOQa7H4Xaze6T4706K1kYRXkogniz8rqe5H qOuaT4qWUFj8RtVjt1Co7LKVHQMygn9eaAOOooooA9Zsv+Tcbz/r8P8A6GteTHpX rNl/ybjef9fh/wDQ1ryagD134tlh4M8Gqv8Aq/s/b18tMf1ryKvZ7KMfEX4NJp0D B9Z0UjbGT8zBQQuPYqcfUV4y6NG7I6lXU4ZWGCD6GgBKKKuaTpV5reqW+m2ERkuZ 2CqB29SfQCgD1C55/ZwtvN7XI2Z/3zjFeR16x8V7220XQNE8E2Ugc2cayXBB744B 98kmvJ6AO++EOpWGl+MJZ9SvYLSBrR08yZwq5OOMmtqb4feBZp5JT8QbMF3LY3x8 ZOf71eT0UAeuWNn8M/BdwNQl1iTXr6Bt0MUQBTd2PHH4k1wPjDxVd+MNfl1O5URr jZDCDkRoOg+vrWDRQB6H4G1XT7LwH4utbq9t4Li5iAhikcBpDj+Ed687A+UA+lLR QB6f4H8X6bquiS+DvF8y/wBnOh+y3cpx5BHQFj09j+FcBrumRaRq09nBf219ApzH cW0gdXXt06H1FZ9FAHonjLVdPvPhp4Rs7a9t5rq2VvOhSQFo+P4h2rM+F1/Z6Z4+ sbu/uora3RJA0szhVGV45NcdRQBpeIJY5/EmpzQyLJFJdSMjqchgTwQazaKKAPQf hZ44Xwzq507UXB0i8Yb95+WF+z/T1/OqvxZ1Gy1Xx7cXWn3cN1btDGBLC4ZSQvIy K4iigC/o2s32garDqWnTGG5iPB7EdwR3Br1CTxB4D+IkSN4jRtF1oKFN1Fwjn1J6 Y/3vzryCigD1g/CjwyW3r4+s/K9CiE4+u+pItW8B/DmNpdEY69roBVLh/wDVxn1B 6D8Mn3ryLA9KWgC7q2rXuuapPqOoTGa5mbLMe3oB6AV23w11XT9O0fxTHe3tvbPc WeyFZZApkbB4GeprzyigBoHyAe1ejfFHVdP1O18MrYXtvcmCwCSiGQNsbjg46GvO 6KACr+i6xeaBrFtqdjIUngbcOeGHdT7GqFFAHtXxK8Y6J4n+G1m1jd263ctwkslm HHmRn5t2V69e/vXitFFAHofg/wCJMen6WfD3iWzGpaIw2qGG54h7Z6j9R2rXfwF4 A13NzonjBLGNusFxtYofoxU4/OvJaMUAesL4C8BaCwutb8YpfRKc/Z7YBS/thSx/ lWD408fprVjHoWhWn9naDBwsI4aXHQtjt7VwuKKACiiigD0zQ7L4c+JPD9nYXV1L omsQrtaeRsrKxPUk8EfkRV1fhh4Qsm+06h47tpLROWSMIrEegO4/yryajA9KAO++ IfjSw1q2stA0CFotE0/7hIx5rAYBx6D39a4e0u7iwu4bu1laKeFg8bqeVIqGigD1 +Lxp4S8fadFZeNYPsWpRDCX8IwD+I6fQ8VAfhV4XlYSQePrMQnkZVCcfXeP5V5PR gelAHsFtJ8Ovh2xu4LpvEOsx/wCq24KIex/uj68mvOPE/ifUfFmsPqOouNxG2ONf uxr6CsaigC/ocscHiDTpZXVI0uY2Z2OAoDDJNexeLfDvgnxX4hm1eXxzY27Sqq+W ssbAYGOu6vDqKAPVf+FdeBf+ihWf/fcf/wAVXB+I9PstD8QyW2kaot/bw7Hju4iM FsA8Y9D/ACrGooA9et/FXhX4h6Lb6d4wlOn6vbgJFqA4D++eg9wePeqo+FXh5Lgv N480/wCxjncNoc+33sD615XRgelAHqmveNNA8M+HJvDPgcM/n5F1qD9WBHOD3PbP Qdq8r6UUUAT2TKmoWzsQqrKpJPQDIrv/AIy6tp2seLLW402+t7uFbUKXgkDgHceM ivOaKACvQ31XTz8DI9M+22/28X+/7N5g8zbnrt64rzyigAr0fwd8SYLLSf8AhHfF Np/aGisu1SV3PEPT3H6jtXnFFAHrUnw98B6yTc6L40itIWP+pn2sV9vmKn86I/BH w98OkXWt+LF1JV5Fvb4G8+4Uk/qK8lwKMUAd344+Ir+IrZNH0m1Gn6FDgJAoAaTH TcBwB7VwbfdP0paKAPQ/iNqun6h4d8KQ2V7b3EtvabZkikDGM4HDY6V55RRQBc0r U7vRtUt9RsZTHcwOHRgevsfY17D4+8a6L4n+FkbWtzbx3800by2W8eYrAndx1xnv XiVFAGt4autJstftbjW7SS709G/eRRnk+hx3HtxXokngLwF4gY3eh+L47CJzk29w AxQnthipH615LRigD2XTrTwN8MpW1V9aGuauiH7PFCBhSe+ASB9Sa8o1jVbjW9Yu 9Tuzme5kMjY6D0A+g4qjRQAUUUUAemWmsaanwGutLa/txqDXRYWxkHmEbhzt615n RRQBseGvE2o+FNYTUdNkAcDa8bcrIvcEV6VdXPw7+I226u7k+H9acASMcBHb1J+6 314NeO0UAesD4VeF428ybx9Z+SOuFQH899TP4x8H+ALCW18GwnUNUlXa9/OMhfx4 z9AMe9eQYHpS0AT3l5caheTXl3K0txMxeSRjyxNQUUUAbXhrw83iO+mtkuVtzFF5 m5k3Z5Ax1966b/hVs3/QYi/78H/Gqvwx/wCQ7e/9ev8A7OK6/wAX6/c+H9PguLWO J2kk2ESAkYxXkYnEYhYj2VJ/kYylLmsjlJ/hjfoP3GoW8px/EpTn9a5LU9JvtHuf IvoGifqD1DD2Peu88P8AxAudQ1aCyvbWILO2xXiyMHtkGtzxxYxXnhW7kkVfMtl8 1GPUEdcfWiGKxFKqqdfqCnJO0jxquw0PwFJrekQ6guopCJd3yGIsRgkdc+1cfXsn gT/kTrH6yf8AoZrpx9adGkpQdncupJpaHlet6U2i6tNYNMJjFj5wu3ORnpWfXReO v+Rvvf8AgP8AKsvSNNl1fVbexi4MrYLf3V7n8q6KVT90pyfS7Gnpdj9J0PUNbmMd jblwPvSHhV+prr7f4XymMG51NFf+7HHkD8a7iCCw8P6RsQLBaW6ZZvX3PqTXB6h8 TLs3BGnWkKwjo04LM3vgEYrzVisTiZP2CskZ80pfCF58MbpI91nfxSsB9yRSufxr jb/TrvS7k297A8Mg7MOo9Qe4rttM+Jk/nqmp2kXlE4LwZBX3wetZvjbxRBrcyWtm itbwnImK/Mx9vQVvh54tVOSqrruVFzvZnI0UUV6JoFABJAAJJ6AUV6J8PfDsbxHW buMMd223Vugx1b/CscRXjRg5yJlLlVzH0nwBquoxrNOUs4m5HmDLEf7tbJ+Fy441 U5/65f8A163vFHi638PhYUjE944yI84Cj1P+FcePiXrIfJt7Ir6bGz+ea82FTHVl zw0RmnOWqM/WvBWq6NE05Vbm3XrJF1X6iucr0u4+I9tJoLvDAU1Bvk8luVH+1nuK 81Zi7Fj1JyeK7sLOtKL9srNFwcnudnpPw9l1XSbW/XU44hcJvCGEnbz65rl9VsDp eqXFi0glML7d4GM/hXsPhD/kUNK/64D+Zryvxb/yNepf9djXPhMRUqV5wk9Ff8yY Sbk0ylpVgdU1a1sBIIzcSBA5Gdvviuo1X4eS6XpdxfHU45BCm7YISM/jmsPwn/yN 2lf9fA/ka9X8V/8AIqal/wBcf6ili8RUp14Qi9Hb8wnJqSSPEKKO1HJ6DJ9K9M1O l8NeDp/EdrNcLdrbRxvsBaMtuOMnuKb4m8IzeG4beVrpbmOVipZYyu0+nU16XoNk mg+F4I5BgxRGWYj1IyaZ4nsF1vwvOkQ3tsE0J9SOf1FeIswqe339y9v6/Mw9o+by PFKKKK9s3Ox0bwBLrGkW2oLqUcQnUnYYSSMEjrn2rnNZ006Pq1xYNKJTCcbwuM/h Xrfgr/kTtN/3G/8AQ2rzTxp/yN+of74/lXm4XEVKmInCT0V/zMoybk0zBqSCLz7m KHO3zHVM+mTjNR1YsP8AkJWn/XeP/wBCFei9EanaXXwzmtraaY6tG3lIzY8gjOBn 1rg69/1X/kG33/XF/wCRrwCvPy7EVK0ZOo72M6cnLcK2PDmgt4i1J7NblbcrEZN7 JuzggYxn3rHrsvhp/wAjLN/16t/6EtdWJnKFGUo7oqTsrl7/AIVbN/0GIv8Avwf8 aP8AhVs3/QYi/wC/B/xrqPFuuXGgaVHdWyRu7ShCJASMYri/+Fl6v/z7Wn/fJ/xr zKNTHVo88GrfL/IyTm1dGB4h0RtA1P7E1wJzsD7wu3r7U3w/oza9q6WCziAsjPvK 7ugz0put6zPruofbLlI0k2hcRjjArY+Hn/I4Q/8AXCX+VejOVSGHcpfEl+Jq21Em 1v4f3mk6a97FdpdrHzIixlSF9epzXIV9DEBlKsAVIwQe9eReNPDJ0S++02yf6DOc rj/lm393/CuPA451XyVHr0IpzvozF0XSzrOrwWCzCEykjeV3Y49K6HW/AMui6Pca g2pRzCED5BCVzkgdc+9Z/gj/AJG+w+rfyr0bxx/yJuofRP8A0NavE4ipDEwpxejt +YSk1JI8Zp0cbzSLHGjO7HCqoySabXqXgDw7HaWCatcRg3U4zFn+BPb3NdWJxEaE Odlylyq5z+mfDnU7xFkvJY7NDztYbn/LtWk3wuG07NV+btmLj+dbHifxtDocxtLa IXF5jLZPyp9fU+1csnxL1gOC9tZsnoEYH88158Z46queOi+RmnUeqMvWvB2q6Khm kjE9uOssXIX6jtWBXp1x8RrJ9DeSOA/bW+T7O/K9OpPcV5k7F3ZyACxzgDAruwtS tOL9tGzRcHJ7mn4f0Vtf1ZbBZxAWjZ95Xd07YrrP+FWzf9BiL/vwf8ayfh3/AMjf H/17y/yFeh+KdYn0PRWvbZI3kEiriQZGDXHi8RXjXVKk9/QmcpKVkcl/wq2b/oMR f9+D/jXL+I9Abw7fx2rXK3BePfuVNuPbrW5/wsvV/wDn2tP++T/jXP67rtxr94l1 cxxo6JsAjBAxW+HWLU/3z0+Q4899TMALMFUEknAA712OlfDrUr2JZbyZLNG5CMNz /iO1Vvh/ZR3nihGkAYW8bTAH1BAH869F8Ua6fD+kG7SHzZWcIgPQE9zWeLxVSNRU aW7FOTvZHKv8L/kPl6r83bdFx/OuT13w1qHh90+1iNo5CQkiNkN/Wt2H4massgM1 raOmeVVSp/PJrE8TeIZPEWorOUMUMa7Y4ic7fU1eHWMVS1Vpocee+pi0UUV6BoFF FFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHbfDH/kO3v/Xr/wCziu28TeHh4iso bc3Bg8uTfuC5zxXE/DH/AJDt7/16/wDs4rq/Gut3uhabbz2TIrvLtbcueMV4WKU3 jUqb10/Iwnfn0INC8BWej38d7LdPczRnKAqAoPrWZ8Q9cnW3GlR2s0cTnMkzrgPj stZNp8RtYjuUNysE0WQGUJtOPYivSr6yt9Z0t7aaPdHOny7hypI4Psamp7WhWjUx HvCd4yTkeCV7J4E/5E6x+sn/AKGa8eljMM0kR6o5Q/gcV7D4E/5E6x+sn/oZrszX +CvX9GXV+E898df8jfe/8B/lWp8M4lbXLqQj5kgwPxP/ANasvx1/yN97/wAB/lV3 4dXiW3iNoXOPtERRf94cj+taVE3gtP5UN/AdD8S7x4tItbVCQs8pL+4UdPzrzGON 5ZFjjUs7HCqOpNeu+PNIk1TQPMgTdNat5oA6lccgfzrynTp0tdTtbiTOyKVXbHXA OanLpL6v7u6uFN+6W/8AhG9b/wCgXc/98Uf8I3rf/QLuf++K9JHxF0R5Aq/ayzHA Aj5P611KSAxrI25FK7iG4IHXmuepmFen8cLEupJbo+fZ4Jbad4J42jlQ4ZGHINR1 e1m7+3a3e3QbcJZmYH1GcCqNevFtxTe5shD0Ne7+H4lh8P6dGgAUQL0rwk8ivcPC 14l74ZsJlPSMI3sy8GvMzZP2cX5mVXZHk3ii4e58Uai8hJKzsgz6KcD+VZFdB4z0 6TT/ABNdl1IjuGMyNjgg9f1rn69Cg06UXHayNI7BRT1ikaNpFjYxpgMwHA+pplaj PbfCP/IoaV/1wH8zWHq3w+XVNVub46iY/Ofds8vOK3PCP/IoaV/1wH8zXHa/421n TtevLS3khEUUhVQYwTivnqMa0sRP2Ls9fzOdc3M7GrpPw9XS9Xtb8aiZPs8gfZ5e N3tW94r/AORU1L/rj/UVxeg+N9Z1DxBYWdxJCYZpgjgRgHFdp4r/AORU1L/rj/UU q0a0a8PbO70/MUubmXMeIdq2/CWmf2r4ktIWGYkbzZPovP8APFYnavTPhppnlWNz qTr80zeXGf8AZHX9a9jGVfZUZS6m83aJrePNQ+w+GJ0UgSXJESgHHB5P6fzqXwVq H9o+F7Yudzwgwvk+nT9MVrXlhYagqpfW0FwEOVEoB2mls7GxsEaOxt4IFY5ZYgBk +vFfP+0h7D2dtb3uc11y2PGPE+mnSfEN3bAYjL74+P4TyKyK9I+Jmmb7e01NF5jP lSEDseRmvN6+hwlX2tGMup0wd0e0+Cv+RO03/cb/ANDavNPGn/I36h/vj+Vel+Cv +RO03/cb/wBDavNPGn/I36h/vj+Vefgv97qfP8zOHxswasWH/IStP+u8f/oQqvVi w/5CVp/13j/9CFexLZmx7vqv/INvv+uL/wAjXgFe/wCq/wDINvv+uL/yNeAV5OUf DL5GNHZhXZfDT/kZZv8Ar1b/ANCWuNrsvhp/yMs3/Xq3/oS13Yz/AHefoaT+Fnd+ JtBPiHTUtBcCDbIH3Fc9q5T/AIVc/wD0FV/79Guj8Z6zd6Jo8VzZMgkaYIdy5GMV wn/Cw9f/AOekH/foV5eEhinSvSkkv68jGCnbQw9Y07+ydWuLHzPM8ltu/GM8Vt/D z/kcIf8ArhL/ACrn7++m1K+lvLgqZpTltowM10Hw8/5HCH/rhL/KvTxHN9Wlzb2/ Q2l8Op6T4h1f+w9NW+Kb0WZVkXuVPXHvVieCy13STG+2a0uUyCPfoR7isP4hf8in J/12T+tcr4E8TjTrgaZeP/oszfu3J/1bf4GvGp4Zzw/tYfEmYKN43Q3RNGuNC+IV pZ3AyAWaN+zrg4Ndp44/5E3UPon/AKGtbFxYW9zdW1zIn762YtG46jIwR9Kx/HH/ ACJuofRP/Q1o+se3r05PdWX4hzc0keNKoZ1U9CQK9+jK2umoVX5YYAQB6Ba8ABKk MOoORXvemXMWo6Pa3CfNHLCufywRXZmydoPpqXV6HhN1cSXd3NcSsWkkcsxPuas2 ujalewCa1sZpoicb0XIzUmvaVNo2sT2kq4AYtG3ZlPQ11nhHxhpmi6EtndmfzRIz fImRg4ruq1ZRpKVFX/yNG2ldHK/8I3rf/QLuf++Kr3ek6hYRLLd2c0CM20M64BPp XtGi6/a69FJLZrOI4ztLSJgE+grkvifeDyLCyD5YsZWX04wD+prko46rOsqUo2Ij UbdmjC+Hf/I3x/8AXvL/ACFej+I9GOvaSbETiHLht5XPSvOPh3/yN8f/AF7y/wAh XoHi7VbrRtCa7s2USiRVyy5GDXPjVJ4uPJvp+pM786scv/wq5/8AoKr/AN+jXHa7 pX9i6vLYGXzTGB8+MZyK2f8AhYev/wDPSD/v0KwNT1K41a/e8uipmcAMVGBxXfh4 4pS/fNNf15GkVK+pd8MawND12G8cEw8pKB/dP+c17E6afrumbWEd1ZzDtyD/AIGv Bav6brOo6RIWsbqSHnlM5U/UVOLwXtmpwdpIU4c2qO21X4aKQ0mk3RB6iGf+Qb/G uCvbG5067e1u4WimTqrfzHtXp/hLxodcuPsF7Csd1tLK6fdfHXjsai+JNjDLokV6 VAmhkChu5U9q56GJr06yo19bkxlJPlkeW0UUV65sFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRR RQAUUUUAFFFFAHbfDH/kO3v/AF6/+ziu/wBZ0Oy123jgvRIUjbeuxtvNeKWOpXum StLY3UlvI67WaM4JHXFXv+Es8Q/9Bi7/AO+h/hXmYnBValb2sJWMpQbd0ek23gHQ be4SZYJpGQ5CySZGfpV3xH4htdBsJHkkBumUiKEH5ifX2FeTS+JtdnTZLq10y+m+ sySR5ZDJK7O56sxyT+NSsvqTknXnewezbfvMRmZ3Z2OWYkk+pNex+BP+ROsfrJ/6 Ga8brStPEOsWNsttaalcQwJnbGjYAycmurGYeVemoRdtSpx5lY0PHX/I33v/AAH+ VYME8ltcRzwsVkjYMrDsRTrq7uL64a4u5nmmf7zuck1DW9OHLTUH0VikrKx7P4a8 V2mvWyq7pDeqMSQscbvdfUVHqngbRdSmeYxSW8zdTC2AT6kV46rFWDKSrDoQcEVs W/izXrWMRx6nNsHQMd2PzrzpZfOE+ahKxm6bTvFnp+leDdG0i4W5gheSZOVeZt23 3Hasbxr4vgt7SXTNPmElzJlZXQ5EY7jPrXC3niXWr+Py7jUZ2T+6GwD+VZVVSwEn NVK8uZoFTd7yCiiivTNQrq/BnioaFO1rd5NjM2SR1jb1+lcpRWdWlGrBwlsJpNWZ 7teafpniGwVZ0juoDyjqfu+4I6Vgj4b6GJi5e7Kdk8wdfrivMrHVL/TH32V3NAfR G4/KtP8A4TTxDjH9pyfkK8xYHEU9KVTQy5JLZnqU9pomiaHLbzxw29gVIdW6v/Um vFLnyPtUv2Xf5G8+Xv8Avbe2afd393qEvm3lzLO/rI2ar114TDOgm5Su2XCPKe2+ EP8AkUNK/wCuA/ma8r8W/wDI16l/12NRW/iTW7S3jt7fVLmKGMbURW4UegqhcXE1 3cPcXErSzOcu7dWNRhsJKlWlUb3/AMxRg02zT8J/8jdpX/XwP5GvV/Ff/Iqal/1x /qK8Ut7ia0uI7i3kaKaM7kdeqn1FaFx4k1u7t3guNUuZYXGHRm4YUYnCSq1o1E9v 8wlBtpmYiNI6xoMsxCge5r3jSbGPSdGtrTosEQ3n36sf514TDNJbzJNC5SWMhkYd QR3rTk8U69LG0cmr3TI4KsC3UGnjcNPEJKLskOcXIh1jUpdR1m7u/MYCSUlQCRgd qn8Oam+neIbK5eR/LEgVxu/hPBrIorrdOLhydLWKsrWPeNb05dV0a7smGTIh2f7w 5H614QysjsjDDKSCPetdfFfiBVCrrF2ABgDd0H5VkyyPNK8srF5HO5mPUn1rkwWG nh04yd0yYRcT2fwV/wAidpv+43/obVHqPgrR9Uv5b25WczSnLbZMD+VeW2viLWbK 2S2tdTuIYIxhI0bhe9S/8JZ4h/6DF3/30P8ACuZ4Cuqkpwna9+5Hs5Xumd1qPgLQ 7XTLq4jW48yKJnXMvGQPpXmth/yErP8A67x/+hCr0vijXZonil1a6eNwVZS3BHpW UjtG6uhKspDKR2I6GuzD0qsItVZXuXFNbs+hLmJZ45oXzskBVseh4rlv+Fd6B/du f+/v/wBavPP+Et8Qk/8AIZu/++h/hSf8JZ4h/wCgxd/99D/CuCnl+Ip6Qnb7yFTk tmb/AI08LaZoWmW89kswd5djb33DGKi+Gn/Iyzf9erf+hLXOX2tapqcSxX1/NcRq dyrIcgH1qGy1C802czWNzJbyldpeM4JHp+ldyoVHh3SnK7fUvlfLZnt2saNaa5aL bXokMavvGxsHNYn/AArvQP7tz/39/wDrV53/AMJZ4h/6DF3/AN9D/Cj/AISzxD/0 GLv/AL6H+FccMDiYLljUsvmQqclsy/410Ky0G/tobISBJIizb23HOad8PP8AkcIf +uEv8qwL7U77U5FkvrqW4dBtVpDkgelMs7260+5FxZzvBMAVDocHB613+xm8O6cn d2tc0s+WzPV/iF/yKcn/AF2T+teQ1o3mv6vqFube81G4nhJBKO2Rms6lg6EqFPkk xQjyqx6r4F8Tf2najTbt/wDS4V+Rif8AWIP6itHxx/yJuofRP/Q1rx2C4mtZ0nt5 GilQ5V1OCDV+68RazfWz211qdxNA+N0btwec1yzy/wDfqrB2V72JdP3rozK7PwT4 tTST/Z1+2LN2ykn/ADyY+vtXGUV31qMa0HCRo0mrM921DSdM1+0UXMaTxkZSVDyP oRWFH8ONDSUuzXTrnhDJwPrxzXmdjrGo6Yc2V7NCP7qtx+VaDeM/ELLt/tOUe4AB rzVgcTT92nU0MuSS2Z6rd32leF9MVZClvBGMRwp1b2A/rXjutatNreqS3s/BfhF/ uqOgqpPcz3UpluJpJZD/ABO2TUVdWFwaoXk3eT6lwhy6nVfDv/kb4/8Ar3l/kK9P 1bSbXWrE2d4HMRYN8jYORXh1nfXWnXAuLO4eCYAqHQ4OD1FaH/CWeIf+gxd/99D/ AArLFYOpVqqpCVrEyg27o9E/4V3oH925/wC/v/1q4/xv4fsNAls1sRIBKrFt77uh rL/4SzxD/wBBi7/76H+FU7/VdQ1Qob+8luDHwhkOdtVQw+IhUUqk7r5jjGSerNHw ja6bda9ENTnSOJfmVH4EjdhmvTdU8H6Nq8nnTWxjlbnzIDtLf0NeK1qWXiPWdPj8 u21GdE/ulsj9arE4arUmp052YSi27pnquh+ENN0K4NxbCWS4Kld8jZwPYdq5n4ja 7BLDHpFu6u4ffMVOQuOg+tcrc+LNduojHLqU2w9Qp25/KsYkkkkkk9SazoYKaq+1 rSu0KMHe7CiiivSNQooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAUKzfdVm+gz QUdfvIy59QRXZ+CBqH9heJm0pHa+WCHyvLUMw/eDOM+1ZmryeJGnsU18XITzgYhM ijnIzjAoA57BBwQQfelweODz04616L8QdPtNX1HVb7TYVivtMl8q+t0GA8XAWZR+ jfgap26IbP4eEovzXMwbjqPOTr60AcP5cgGTG+P900mx8btjY9dpxXeeJZfG0d/q +9LxdPEsoP7pAojyR6dMVPc3niWz0Hwsvh+G5ZHsSWWG1EqM3mOPmypHTHWgDzun LG7qWWN2UdSqkgV319oemal8Q/KdY4baGxF7qcVucKkipukRPTJwPYk+lYc/jzW2 mDWNwmn2iH9za28SrGi9gcj5vqc0Ac2ASCQCQOpx0oAJIABJPQCuisvFKt4gkvb+ ztjaXcfkX0EEYVXUjBcAdG/iyO9a02lxeBYbjUjPFdXV0CmkMAGHlMObgjscHaB6 5oA4eijJJyTknkmigAAJIABJPQAUrKyHDqyn0YYrsHuj4P8ADumNYLGNX1WA3Ut2 yBmhiJIVEzwCcZJ61k3vivVNT0qSw1JobxSQY5poh5sRzn5WGDz05zQBiEEdQR9R Rg4zg49a6fxgqrB4d2qBnSYicDqdzUmnKp+HOvMVG4XlqAccjh6AOZIIOCCPrRgn oCcda9L8X6Zb68Eg0+2VdY06wt5DFGObqAxqSQO7qSfqD7VVS1tdD8J67onlRyao bJbi+mIBMTFhtiU+w5PuaAPPsE9AT9KUKWOFUk+gGa63wPLa6PJeeJb+BZraxCwp G4yskkp24/BN5/Ks7V0uvCfie9j064eIKSYJQBlonG5TznqpFAGIUcDJRwPUqaPK k/55Sf8AfJru/G2s6jJq2l2TXR+zTWFnLJGEUBnIyScDqTV/xdJ40g8S6p9hjvE0 9JD5eyJNgTHbjpQB5nRRRQA4RuRkRuR6hTRsfONjZ9NpzXbeCdd1NLXWbYXbeRba RcSQoUUhGAyCMjqDR4KvdT1LVNduld7jUv7KkMTbFLbgRjAxjNAHElHUZZGUepUi hUd87EZsddqk4rqrq18Xarcafpmsfakhu7pIozOiqu8nAPA7ZNP1nxTdaVqEuleH ZBYadZyGJDEi75ypwXdiMkk846UAchgk4wc+mOaK63R9an17x14fmvoLXz1uo0kl iiCGb5urgcE9ulVtT8J+IG1i8ZNHuihuHKkJxjcaAOcweflPHXjpSV6uHj034keI ZZrOKZLbRw727qNrYhTI/nXHajo0GneIdMutOdptHvpkls5W643Dcjf7Sng0Acye OvH1pxRwgco4U9GKnH51395aWdn4m8Y6/dW0Vwmm3zR21s4+R5nchdw7qoBOPYVh L478QfaDJPdR3MJ+/azQoYWX+7txwPpQBzYBPQE/QUV6NZaVZWPjbzbGLbYX+jTX sET/ADGMNCx2/gc4riND0xta12w0xX2G6mWIv/dBPJ/KgCkqO+diM2Ou1ScU2us1 XxfeWl7JYeH3GnaZbOY4UhRd0gBxvdiMsT19KdelfFHhSXWHgjj1axuY4biSJAi3 EcmdrEDjcCCCe4NAHJKrO21FZm9FGTQVYNtKsG/ukc/lXaa7q03hC7fw9oTrbG1C rd3aoDLPNgFvmIyFB4AHpWHe+K9S1GG2F08MlzbSeZFd+WomH+ySOo780AY1BBHU EZ55Fd4dH03xCyeK2eO20xBv1aBODHMP4UHpJ29Mn0rktZ1WXWdUmvZUSMPgRxIM LEg4VR7AUAUQpbOATgZOB0pfLk/55yf98muokhGi6Vologxc6psu7piOfL3/ALtB 7YG4+9dB4tk8aw+I9X+yJeJpyTP5eyJNgj9uOmKAPNacyOmN6Ouem5SM11WltH4b 8JR6/HDFLqd9cPb2bSqHW3RANzhTwWJIAz0qm3jPWbizuLS/miv7eZSNl1ErFCej KQAQR+VAGD5cn/PN/wDvk0hVlwWUjPTIxmu70bxJrH/CCeIJftzmS1a1WByi5jBf BA49OKy9CaXxIt/o92/mzSxyXdrIQMrMo3EZ9GUHI9QKAOXooHSigAooooAKKKKA CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA67wfG brQvEdjFd29tdXEMIiM1wsIbEgJwxI7Vnahol9pT2s17fWc6tMoAhvVmI56kAnAr CxmlCHdtCnd0xjmgDrdd15tM+Jeo6rp8sc8f2hsgENHNGRhlPYgjIra1a60NLzwO 2k3SfYknkmaN3G62DSodj+mOeT1ArzkRuekbnnbwp6+n1pNpwTtOB1OOlAHZ694a 1SfVNTvE1bTntnmllUDVIzlCSR8u707VoL4v/snSdBsDdPLplzpvk30FvLh4z5rk MMfdccH3FeeiCUwmYQyGIHBkCHaD9elJsb+43Iz0PT1+lAHUWU8Pg/xcspuI9R06 aJkeSJgxlgkGDkdnHoe4qzZeG7qzvWvtB1fR7mzwQk1zNGpVT/fjfkEfQ+1cdsbb u2Nt9dpxThBKyGRYJCndghI/OgDpPGGr2199isbaSC4NojefeQwCJZpGPO0AD5Rj AJ68mo/FNxDPYeGlhmjkaLSkSQIwJRt7cH0PtXPtFIiBnikVW6MykA/Q0RwTSq7R QyOqcsyISF+pHSgB1tKkN1FLJCs8aOGaJyQHAPQkc4NWtVv7XUJke00q305FXBSB 2YMfU7iappBNKpaOGV1HUqhIH5UiI8jbY0Z29FUk/pQB1sYtvFnh/TrI3ttaavpi GCMXL7EuYScqA54DKcjntWdqHhpdI0+aXUdUs1u8AQWltIJ2c55LFThRj3z7VhFW 3bSrbgcbcc/lSxxSSuEijeRz/CilifwFAHdaxocuv6foM9lfaZti02OGRZr6ONlc MxIIJz3FZcHl2XgjxDYS3EBuRe24VUkDb9u/JXHUe4rmltppCdkErkddsZOPrR5M ojMnlSbB1fYcD8aAOp8U6vJa+LrbUdKvQs0NnbbJoXB2sIlBGR+IIqjo92p07xI9 zOPOuLPgu3MjlwTj1NYIGTgDJPQCnyQTREiWGRCOodCMfnQB2L+JLvwv4c0rTNGv YllmRry9ZVWQb24VTnPIUD8zVXxPqI8R+HdL1q4uIn1WMvZ3aggO4HzRvt9MEj8B XMJDLI6pHFI7NyqqhJP0A60q28752wStjg4jJxQB0vi25guPEGkSQzRyImnWaMyM CFYDkH3FbHirw/qGqeJ9SvrPV9Na0nlLx/8AE0jXK/Td+lefYIGcED1xSmNhnMbD AyflPA9aAJ7WWO0vo5ZreO6jjfLQuxCyD0JHOPpUuqXttf3Ky2umwafGFx5ULMwJ 9csSap7SACVIB6HHWlWKR22JG7MP4VUk/lQB0PhC4ht/7e86aOPzNIuI03sBuYrw o9SfSrHgXa8+tW/2mG3luNMkihaaYRAuSMDcSMVypVsElWwDgkjoad5E3l+YYZPL /v7Dt/PpQB0M+l6v4de21aTULKZradHjWK/SZtwOR8oJPar+p+H4PEl/Lq2gX1gI rpjLLaXFwsMls55ZcMQCuc4I7Vx6QSupaOGRlHVlQkD8ab5bltuxt3ptOaAOr0qy sdE8Z6Ap1a3uZEuUe6eL/Uw/N0DnhuOp6Vh6neTvrF4yXcxQ3DlSspwRuPTmqbW8 yAboJVBOBujIz9KYFY5wrHHXA6UAejXeoWbeMPEswvIDHLonlo/mAh38lBtB7nII xWH4N1ezEqaJrT7dNnnSWKY/8uk4Iw49iBg/n2rl2gmVlRoJVZvuqUIJ+g70kkUk R2yxuhPZ1I/nQB3N3q+nSeKvFulXtyo0zVbtyl3GN6xyK5KScdV5IOOxrN/4QiaJ xLeazpENgDlrpLtZMr/soPmJ9sVy1GBQB6DpWt2mreOh5Dpa2EOmS2NobiQJ8oiK qWJ4BYnP41hppOpeE7q01v7TpsjWk6OqQXkcrE56YUk4rmqTAHagDsb7wzBrt7Nq Xh/ULBrW4cyG2uLhYZbdiclSGIyATwR2qDUbm00Hw4+g2V3FeXtzcJcXlxAcxx7M 7I1P8XJJJ/KuWxRQB2upWsPjS8TWdNvbOHU5VT7ZZXUgiPmKAC6FvlYHGcZzkmp9 X1Z9O8PXljqNxpl5ql0BGkdnDGVtkByWMijBY9AB71wdFAHR6dPCngDXbdpoxNJd 2rJGWG5gN+SB3xkVzlFFAHXa3IL238K6spHki3jtJT2SSJsEH6jBrR8U+HtR1LxL ql9a6vprWk87yR/8TSMZU+279K4mG/nhsbizBVrefBZGGcMOjD0PbPoaq4HpQB1e lT2eseGj4bvbyGzuba5a4sbibiNi3Dxs38IOAQelQzeEv7Ot5bjV9VsLdFQmJLed biSVuwCqeBnuSK5ujFAHR6RcQx+BfEsDzRrNK9r5cZYBnxJk4HfFSeBitrq91qsx 222n2c0jse7MpRVHuS36GuYqyb+f+zRYKQtv5nmMFGC7dtx747UAVuvJ6miiigAo oooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAo oooA2fC1hDf69D9rYpY2wNzdPjO2NOTx37cV1N+lre/EHw9rlhKs9tqV1EWdYvLX zVcKw2du3FcJZ2t1fXSWlnFJLPL8qxx9W/8ArVqS+GNbt7iCAQh3k3NEYJ1dcqNz cqcAgDPrQB2qRGXx1olzpig6IupbPKAyYp9x3CX1Y9QehHSsjVEsLzwvrGr2apAs 9zCl1aqeYpQ5yVH91hyPQ5FcgkF4tl9sQyCBpvL3q+MyYz+fPWpzoeqprB0drWVL 89bdjg9N3P4c0CO+kXXx4rtm09C3hb92U2gfYzbbRv3npnG7OfmzTtFvNGj0uHVZ hFNHHNJoscROGEUj7g/vhGcA9uK86ih1CTS7mWJpjYwMomAkOxS2cZGe+DVg6Bqa 6UmotGiWjoZULTKCygkZC5yeQe1AHcXunzzWHiXQNOia9bTLe0tIxBHuLlZCXYAd eSefaorizuR8OdLVYtcV0t7kSLZxgwgiRsibjI/wrjW0rWrLUvsZjngu3iE20SbS yFd27OeRjmrFjofiG+077TbeaLaUEor3IjMw6HapIL/gDQB2upLqKX5N8jL4dbR4 d5nXERbyFx5ZP8e7GMd6q2Npqt7DocOh6hNY6UbJRLPbQmRRcZO8TAY5zjluMVx0 Wi6zfaYt5ybNWZEM1wFGVxkAMe2R0pr6Tq9lo4vm3QWk6htonCs6noSmc4PrjFAH c2Ni6eDZoLWfV7vy9UuEFxpEQxL8icuDnCnt+NZPgOw8rVp3S6895tMuT5VgS1xE QvTBGA3p1rlbODU3sbu5svtItbUK1w8TkKgY4BOPU8U8aXqls9hIsMsTX67rV1bb 5gzjg/WgZ6B5FppvjSfxDfy+RbWlpC6GaESOszjaqyoCMvgMTj2rOsYW0jxZqlrp trf3NjqEKSQ3Ngv7+GJ2Dq6fyI+orl7Tw7rWpQyywQNKizmFt0oBaUdVAJ+Y1Xsb LVZ9SNnZx3IvIwwZAxQxgdcnsB3zQI9C03T54NB1q2W41e6lj1cAz6VGDI/7snLA 5wOefeoLNNbj0jws9ikgsg04vWmX9zt847vNzx93Pv6Vxtxo2u6VdQW5EiNdvsie 3nDJK3TAdTgnn1qWXw34gjnjsJI3zM7Kq/aQUZx1XOcbuenWgB9i76V42t7qx043 Mf2gyWtuR/rYySF2/wBPpXT6lplzPpOr20UuoXl7dwW08Vpepm7jVJDuUjq2Oue4 rj9S07WbdTPeKQtmUtt6SKfLOCVUFT14NTTeHfEdvE2pSRTCRF8x8TgzouPvMudw GO5FAHT2Ut5pt5ZaaNPvpLk6UsNz9iH+k2mZN4ZfQ9Mj0NUYJL/SbnxZaRalNOY7 fcJVO0sxdeSOzYODXOHS9Zt9QtU8u4jur2MTQN5mDKrDghs0j6JqkOlDU5I9ltIM gtMod1zjdtzuIyDzjFAHYatp2nnwY2gw3AfWNMjF9NCIsHc3+t+fPzYDLx2wa0Vu obG41S4ntI7mBfDlkJIWHDK3lg4PY4JwfWvPl0TU20satsC2sgYiRplDOAcNgE5N Wf8AhF9faxN39mfYYw3lGUeaY8ZB8vO7bjnpigDpzolgt34dJuRJo0EM980+AxEI YEBh/ezgEVs2cEF7r+q61p0l1Pb6npTyb7CEJKJVkRXCIc4PHQ9q86s/DutX+nLd 2ls0lvJvCBZBl9vLBVzk49hRpmia3fWf2zTo5DEJDEpSYIS+MlVGck4xwKAO28Qa Td3mleII7C0kuZDf2kxjhj3OimFiQ4HRh/F71B4htp/+EJ0p0TWgi6Wm/wAmMfZP vtnecZz6/hXDeTqVpax3YaeKK4kaNXEhG91xuB56jcOvrWjF4e8RzQXEaRzGOF/K kj88Y3Fd20Ln5jjnAoA2LK7t7P4YgzXN/A8moTLH9kKgOfKTh8/w/T3rQayuD4sg 1xIGOlLpkbm8A/dDFuFI3dM7hjHXNcJLYXsNvaNLG6xXWTACeGw208duRitG38Oa /cNc2KxPHHbSmOZZrgRxLJ/dyxClvagDcGqznUfBD3925t1WGWQytlRiTBY/hSxa Xe6UutyX9pJbx3N5CkDSLgSnzt3yf3ht5yOK5aHR9SutWGkpAzXqkr5LMBjAyeTw BjmrEuia7JfQWDwzzSmMyQjzN6BB1YNnAAxyaAPVWmD+M4IIXnv421iVpJHUZsnV XHlKOuGzkHocCvNfE1jePqcSCHW3byWcDU4wJAoPJGB90VBL4c1+2v4LcRO010x8 p4Zw6SMoycOpwSPrVCGLUdRFxKjzTfZoTJKzSElI8gHqemSKAKVFbD+FtYi0/wC2 yWqpEE8wo0qiQJjO4pncFx3xVeTRNRiluI3tipt4RPKSw2hD0bPQg549aBmfRWjp mhalrEU0ljbiRISquS6rgtnA5PJODxUE2nXdvbxTzQMkcsjxIW7uuNw/DIoAq0Vs R+F9XkW6b7MqLbNskMkqqN2N21cn5jjnAqGLw/qs1n9ris3eDyGudy4P7tW2lseg PFAGbRV600bUL6WzitrcyPelhbjcBvK9fpVlPDOqy332NIYml8sysROhREBxlmzh Rk9zQBkUVrjwzqxtri4NvGsUDMjM0yDcVxuC8/NjIzjNQ6foWo6nazXVrCpgiO1n kkVAWxnaNxGTjnA5oAzqK1I/D2pS6X/aSRRm1zt3+cuc+mM5zS6n4b1bR4jLfWnl xrJ5TMrqwR+u1sHg+xoAyqKutpN8iWLyQGNL4FrZ3IVZADgkE9s1fbwhra3b2zWs Ylji85x56YRMgZJzgckfnQBh0VqW3h7U7y9ntIIEZ4Mea/mqI0z0y5O0fnTbnQNT tBcma2wtsU8xlcMo3khSCDyDg8igDNorYufC2s2l1Fay2q/aZZBEkKSqz7j2IByP xqlqOmXWlXAguhGHK7h5cqyAj6qSKAKlFX10XUWl0+IWjh9RAa0B480E4GPxpo0m /MtxF9mYSW0gjmQ8FGLbQPz4oApUVqal4c1bSImlvbQpGsnlO6MHVH/usQTg+xp0 PhnV7jTUv4bQvbujSIVddzKv3iFzkgYOeO1AGTRWm/h/Uo9LTUXhjW2kj81C0qhm XJGQucnkHtUlx4Z1e2e1jmtlWW6dY4ohKpfc2MBlzlScjrigDIoq9qOj3ulSJHdp GruSoVJVc5HUHaTipk8Oau+rTaWbNkvYEMksUjBNigA5JPAGCDQBl0VpN4f1VdUT TTZSG7dPMVBghkxncD02479KmuPC+r204ha2R2MTyhoZkkUqgyxDKSOB1FAGPRU7 Wc62UV4Y8W8rmNHz1YdR+tak/hHXbeeKGSxPmSyLEqq6th2+6rYPyk+9AGJRWvL4 X1mK8trVrMtLdMyQ7HVldh1AYHGR6UWPhfWNRthcW1qDGxIj8yVUMpBwQgYgsc+m aAMiitSx8O6rqP2j7Pa/8e8gjl8x1Ta5zhfmI54PFJ/wj2qiWGJ7QxPNK8KCVgmX TG5Tk8EZFAGZRWy/hXWkuXt/sYaWN443VJFbaznCg4PUkU1vDGrLfx2XkRtO4Y7U mRgoX7xYg4UD1NAGRRVi9sp9Pu3trgIJU67HDj8CODVegAooooAKKKKACiiigDc8 LX1rZajcx3c5to7y0ltRcgZ8lnGAx749cdq1/DttY+GfEllc3etabcALNujgkLoA YmA3MOOScY681xlFAHeabrWiXWn2b3Nlp+npZ3r3T2kBceeFjG0ck9WAFWoPEGk6 p4v0HXnmWykzJBdrcTF2XCnZIzY5B3Y/AV5zRQB2mn6dbRaDrmjPrmkLcXD28sUh uf3bBS2Rux1GRxVjUH0+58E6dCkugzXNpaSRu807C4RvMc4jAODkEEZHeuDooA9M uvE2k32tzw3d3GY7ayH2C7UZwxgCtCT6FunoRWbCvh/XZdP1HUr6JLS3sYrae0a4 MMsLIAMoAp3g8kAetcLRQB6Dbz6Nd+DktLf+xiIry5eOLVbhllijYLsK4xknHfuK yrma2u/Bytqdzp895DEkdjJDIftKAH/VyL0KgE81ydFAHd+Htb0TSdDg0e7Xzhqm 83s6SlVtw3yqHXHzbcbvYmrcHiDS0Ph3SL+8ik0+C3QtPH832WdZHIYexGAR6EV5 zRQB2aLZar4WubU6xY2cqazLcnz5CCYyuAygDmnDWtP1XV/EFubw2kepwJDDeTjA LIyn95joH28n3riqKAO1s5bPw/Bp2mTarbXUjatDeSNbvvhtkXgnd/ePt2FQX3iO K68Rw28MdvbaZHqxu2eMkiQlx+8JP+yBXI0UAdjHrFjbaZqLGWOV/wC3YbpIQeZI 135I9uR+dWlFhYeJ7jxUPEFtNayPNMkKMTcyGQN+7ZO33sEnjArhKKAPS4/E2kz6 ppNpfXUX2O2soHguFGfs0wjw0Z/2T0PoQD61gvNa3fg4/wBqXOnTTQRbLBopCLqI 7ifLZe6ck89M1yVFAHV3WtWEfgvQ7H7JZ3d1GZi7Pu8y3zICAMHHI9Qa1HbT28X/ APCYL4gtls/PF15O8/agf+eWzHXtnpjmuAooA9B0rX9Lh0LTIw1vDqazXcltO5JF m7FdpZfQjIz2rN03X7fSPCVuBHbXOpQaq9xGkjE+WQi4kAHUZH6VyFFAHWWzQeIP D1paS6pZ2d3a301xMbt9gdJNnzL6kFTx711Gla/o8wvp3udNCjVlnU3rMjrEIthk iA6t6A15XRQB2upLYX2iaJPa6tZ7bBpQ8M8u2cgzlgduOSQQat+I5tP8UyXNtaax ZWz22o3Mw+0ybIrhJCMOrY5I24wexrz+igDp/C89jo/jaOSa/hntIklU3ByqPmJh jnnBJxVrTfEMGpWt1o1w8GlW01l9ltHXPlxHzBIQ564Yg5PbiuOooA9E8N3On+Gr ix0271mznaW9+0O8Mm6C2URsoJf1Jbt2rI0j7L4fm1uK5v7G483TiIzBLvSRvMQ7 AfXAPFclRQB1niGystU1C/1+LX7P7PdFpkhkYm4DEf6soB+GemKQajcat4T0nQo7 qPz3umjdTw3ljmMOf7oJYgVylKCVOVJBHcHFAHc+Cb2ysdM1a3updK84XVvIiahI VRghfLLjqRxj6029Oma9bi1s9Yt4Fs9SuJ/Mv32GWKQqQw45PynjryK4eigDvbfU 7HVb7Vhe3WnvoclwZTDcuY51ITaJYu+7gcVY03xLa6V4bhNpqES3sOlSRIjdS5ug wQjvlOSPSvOqKAPQ7HV9CTxH4WuraeK2tkaaS5ikyFtmf+An+7nofQ1TV/smvhbK Xwxbw3Fs0c8Mc7NbTLuBKuSSQTjIwe1cRRQB3yvorxahZvdac+gRu7wQvMftEEjK MtCcZZSwA56gVmeFZoHsLiz1S401tJMnmTW91IUlVtpHmREfxDpjvXKUUAbsF1ax +G2thOu8aosqq33vLC43V0XizVNM1ia+t9MurW1hn1IPeOWJ+0jJCSqT2AJyPxrg KKAO48Ua5o2uaFcWFpH9nfTHUWbvKWFxGBsYIMfLnAbHvVzT9S0yXxHr5e506SK6 06OKIXshWGVgYyVJHPY/lXndFAHaD7Bd2d/oJu9NsnN9Hdp5Ex+yzKEIKCQ5IIzk E981PqE/hmx0HVbDSJyJJDal1e4Mod1diwjbaMhRjJrhKKAPRvFN7bnxLHq2kXnh +CU3ivHeQTs0p4+9KpyAPXArnvEFtpU+sWEUEthbyTAC+ezkLW8bZ+8p7ccketc1 RQB6b/wk2g6rqemsAtgukajCYJJZiyyQZCttGPlA2hse5qgfEWm6jbXl1d3CR6oL qBGfHFzEsoYSE/3gBg+owa4GigDt9euLCwn8TSx6tbXp1eQ+RDaPvUKZN29z2IHQ dasWWt6bF4b0i2imt49XjsrhIrqQki3LO2UYdBuU8HtmuAooA7vUZdPvPBOlrG+h yXFtYmN2mnYXUbCRjhFBweCCOO9S/bbBr3Q9T1S902TVEvoGa6tJCS8IxkzL0DLg DPtXn9FAHfX39jx+K7fUZzoQs4ZJblk0+d3M5X5lV8k4LHA496uR+JdE1C+fXJws Usum3Frc2k85Z5WGCnz45LAke2BXmtFAHdNq9hcaldW32+G2sL7SxZ2UiggWahgw jk7joQT75qDw/FYeGNYeS71XTbzdZXKtDE7PHkxkKpYYzuJxgVxlFAHSazq1lqPh rTI7ezs7GSK6lZ7e23YAIGGO4nrXSXHi2zHxAVbU2kWnS39vNc3isT5ojAwST0Ay eleb0UAeiWmu6Wde0Ke3ntrHTILuV5oCxykrDDSEnqrADHp0rMvbey8TQabdxa5Z WH2S1S2nhupCjRbCTvjAHzA5zxzmuOooA9Fj8TaDcvrtxfp9ogur+3aOOT5ZHCq4 83A64OCR71m+IdUju7PSfP1G2u7xNTnmuHhPG1mjIb2BAP5VxlFAHomka1pkGt6z LLfQpHNq9pNGxPDIshLMPYCq99Mtt4miuNMuPDNt5/nI7Qzs8UqN1E24nG4HHHvX B0UAbniK10wahcy6XLbJCgTdDFIXXzD94Rk9VBrDoooAKKKKACiiigAooooAlt7a a7uEgt4mllc4VEGSavXmgalY2xuJ4F8peGZJFbb9cHirfhoPJHqkNscX8lqVgwcM eRuC+5GaSx0KK5026uHvpLeSGNnlieFgOOgLdMk9qwlVak03ZK3S5LepWj8OatNZ rdRWheFk3qVYZI9QOtUY7SeWB5kTMaOqMc9GboK7GyjswumXirPLqlrYpLDbKwVZ QCe/XI9O9Yti7SaNfuwwzXsBI9y1RGtJ3v3X5/1qJSZWvPDuqWFs9xc2wjjT7x8x SR+GaZY6HqOow+dbwDyc4EkjhFJ9AT1NaPiVNM/tC+aK2vhd+bzI+PLz396k1i2N 2mjuHddLNsiLIiFxGw+8CB/FmiNWbir9fLy9Qu7GK+lXsd69m8BW4RS7ISPugZz+ VQw2s1xDNNEhaOBQ0h/ugnGfzrqbTS4dK12FXu5LlZbKWRxsKOi7eBg9DioLNtJb QNbGnRXiyfZ03eeykY3jpij276a7fi7BzHPCzuDZNeCJvs6uIzJ2DdcU1baVrR7o JmFHCM2ehPSu5ggs10yPw092ouZYCWt/LP8Ar2wynd7AAYrmbeOT/hFr9NjFxdxg qBkjg04V3K+nVfc+o1K5mfZpTaG62fuQ/lls/wAWM4q5Y6HqOpQGe0t/MjDbSxcD n05qdI5D4TkURuWF8MgKcj5Kt2iWJ8LRjULe7kAvG2i3wCDtHXNVOrJLTvYGzHGl 3rPdosBZrQbpgpztHr71EtrM9pJdKmYI2CM+ehPQVuaHeNpiazdWSsgjjTYkvJ27 sEN9RVy/tbVfCd1d6ec2t3cxMkectG2DuQ/Q9PapdaSlZrql+Qc2pytvby3VxHbw rulkbaq+pq1qGkX+l7DeW7Rh+FbIIJ9MjvUugKV8SWCspBEwyCMEVramlq/hiYWM VxBFDfbpRc9ZGbPKnpgY6VU6rjUUegN6mXceHNVtbV7me2CRIu9mMi8D6Zobw5qy 2n2r7Gxi2eZlWBO31x1rQ8Sppn2u6b7NfG82L+848rO0fjitbbaQTDULdZ59VtrG Mi3yApQpgsO5xnkVj7efKn38v+D+IuZ2ORsNJvtT3m1g3ImN8jMFVfqTxSz6Nf21 7DZywFZpseWAwIf6HpWncRSXXhPTTbbjbRyyfawgztcnhmA7Y6VZg0eHT7/RbmO/ adZrkKkbxFCFHVgD2zWjrNXd++lu3mHMY1/oeo6ZB513AI03bc7wefoDVe40+7tL pLaeFklcKVU/xA9CKuawmmhpTZ219HN5rbmnxt6npiuluZI9W1lNLuGVbmDynspD xngFoyffqPek60opN+d/w9Q5mcTcQS2txJBMuyWNtrL6GntZXKWKXpib7M7lFk7b h2q74iVv+Eh1F9rbftDDdjjOfWtWxv4rXw3Y2t4C1hdTSpOB1XkYce4NXKpJQjJK 9/8AK476I557K5jW3LRN/pAzEByXGccfjV6Xwzq8EDSvacIMuiuC6j3UHIrqFtl0 /V9EtmmjaUWUq28uflLktsOfyrm9FtNTi8TW4EU0dxHMGmZwRtUH5ixPbGazVeUk 2mtNfXV/5C5rlSw0XUNUieWzg8xEbax3AYP41G+mXsbXKvbsrWoBmB4KjOM10ltD pN9a30V1NJDaS6n+6ePGAdpxnPQe9JFcSXfjGWwuYDbC4g+whHOSBtwpJ78gHNHt 5Xem2v5BzM5lrG5WO2kaFglz/qT/AH+ccfjT0028ku5rVIGaeAM0irztC9a7qJ7W 4d7dmTZ4dZXT/aULg/8Aj9Zfh26h02yl1a8uxby30+1GaMvvRTlxj3JA/Cl9Zk4t pa/57fhqw5mcqlpPJZyXaJugjYK7A/dJ6ZoltJ4LeCeWMrHOCYyT94Dvj0roreEa X4yNgEElhfMEMbdHhk5H4jPX2rF1q7e81WcuAqRMYY0HREU4AH5VtCo5Ssttxp3Z GNMvDFbymBlS4fZEz/KGP4/zqW60TULO1N1PCqwhgpcODye3FaGoXFxeeEtOeeR5 pPtUigscnGFwBUWuYsLWz0ZMboF825x3lbt+AwKlVJtpeb/ALsxKsRWNzNazXMcL mCEZkkxwO3WnNY7dPW7+0253NjyQ/wC8HuRWrpVzPJ4a1q3eVzDHApSMnhSXGTit JzaV491+Y2ypF4e1SazF0ltmNkLqpcB2UdWC9SKy69AiNpH4g0uCW3uZNRFokcd2 n+qBKnadvcAHk1y2iWKT6+FuWU29szTTuOm1OT+f9axp1203Lor/AJ/1+hKl3M67 tJ7Gcw3UTRSABirehGRV6Tw5q0VobprNjCE35VgTt9cda1vFTw6tpsWrW9yLp4na CeQRlOpLJwfTkVNfahpul6il2EuZNQ+xIirkCLlMZPc8HpS9tNxVlrrf5fkHM7GH H4c1aWzW7jtC8LJvUqwJK+oHWqUdpPNA8yJmNHWNjnozdBXY2iWa/wBnXqLNNqlr YpLFbKQqyjnoepx6d6xLBzJo167DDNfwE/XdTjXk738vz/rUFJmNPBJbXEkEy7ZI 22svoat6fot/qaM9rCGRTt3O4UE+gJ6n2qTX43GvX7FGC+c3JU4qTSLW41NRDPLI umWbGeUgZCZ9PVjjArRzfs1Id9LlSDS725v2sY7dvtCZ3o3G3HUknoKLjSr61vI7 SW3bzpMeWFO4PnpgjrW+t3JqsPiW4ihaOeWONljx8/lA4P14AzV3RQY7TQoZRtu2 W6NuG4IBX5f1zispV5x1a+XyuJyZyt/o19piK91CFRjtDK4YZ9CR0PtU0fh7VJbM XSW2Y2QyKpcB2X+8F6ke9WreOSHwfqwukZVe4iEQcYJkBO7H4da6OL7IniLTreS3 uX1IWiRpeJ/qgSnDbe4APJpTrzitNWr/AIJPv5g5NHn1FOlUpNIhIYqxBI6Hmm12 FhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFF ABRRRQA5HeKRZI3ZHU5VlOCDVu81fUdQjWO7vZpkXkKzcfWqVFJxTd2gJxeXIlhl E8gkgAETBuUA6Yoa8uW83M7nzXEknP3mHIJ96goo5V2A0bjXtWurd4LjUJ5InGGR myCKistV1DTlZbO7lhVuqq3B/CqdFT7OFrW0FZE4vLoXD3H2iTznBDSFvmIPXJps NzPbrIsMrRrIAHCn7wByM/jUVFVyrsMma7uWvPtbTubndv8ANz8271zVi31jUrR5 Xt72aJpm3SFT94+pqjRScItWaFY0Itd1WCSV4r+dGlbfIQ33j6miHXdVt/M8m/nT zHLvhvvMe9Z9FL2cOyCyLEl9dSvO8lxIzXH+uJP3/rS217NbbUV2MIkWVos/KzDo arUVXKrWsFizLf3EupPfhzHcNIZAycbST2p17ql/qO37ZdyzhPuh2yBVSilyR0dt gsaMmv6tNbtbyahO8LLsZC3BX0qst/dpdR3K3MgnjAVJA3KgcACq9FChFbILItWu pXtlO81rdSRSP94ocbvrSS6heTXi3ktzK9ypBWQtyMelVqKOWN72Cxeu9a1O/gMF 3ezTREhtrnIyKrSXM8twLh5naYYw5PIx0qKihQitkFi7NqlxPYPaytvMk/nySNyz NjFVmnlaBIGkYxISVQngE9cVHRQopbIdiWS5nmSJJJXZYRtjBP3BnOBVubXNVuLX 7LNqE7wkYKl+o9D61n0UOEXuhWH+dKLc2/mN5JbeUzxu6ZqWS+u5ZYZZLiRpIQFj cnlQOmD7VXop2QyVbqdDMVmcGcFZSD98E5OfxoluJpooo5JWeOIbY1J4UdcCoqKL ICwb67MsEpuJDJAAImzygHQD6VAzM7s7ElmJJJ7k9aSihJLYCZbu4WKKJZnEcT+Z GueFb1HvxTJZZJ5nmmdnkc7mZjkk+tMoosgCpI7iaGKWKOVlSUbZFB4YdcGo6Kdr gX49a1OKz+yR3062+CuwNwB6fSqsVxNAkqRSsiyrtkCn7w64NRUVKjFbIViVLiaO CWBJWWGXHmIDw2OmaSaeW4cPNI0jBQuWOTgdBUdFOy3GTi8uVmhlE8gkgAETBuUA 6AUG8uW8zM7/AL1xI/P3mHQn3qCijlXYC9d61qd9B5F1fTTRZB2u2RkUlnrGo6fE 0VnezQRsdzKjYBPrVKip9nC1raCsi3/al+L/AO3C7lF1/wA9Q3zUy4vru6uvtM9x JJOMYkLcjHTHpVeinyxWtgsW73U77UShvbqWfZ93ec4p6a1qcVn9kS+nW3xt2BuA PT6VRoo5I2tYLIKKKKoYUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABR RRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABR RRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABR RRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABR RRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB/9k= ------------90HgHrEdC2zKCVglAr2CUP Content-Disposition: inline; filename=image012.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image012.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke14-filer/image012.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAAiAXkDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDy SiivSvGCWegRfZbLwnptxok9uos9VxIzysUHz+YGAzk/dxQM81orpb+ytk+H2i3a QILqa9uY3lC/MyqI8An2yfzrW1SXSvAtwmkR6LYarqaRI17cX4aREkYBiiIrADbk DJ5z+VAHCUVu3l9p2r63YS2mkRaeGdFnhictG7buqhvujGOMnvW/8R/DFjp2pXOp aEM6aLp7a4hAx9lnUnK4/usBuX8u1AHB0V03j+xtdO8Z3drZwJBAkVuVjQYAJgjY /mST+NS+MbC0stN8LvbW8cTXGlJLMUGC7lmyx9TxQBylFdtqGmWMXg7wJdJaxLPe TXQuZAvMoWdVXd64BxXSTWmja74y1jwy3hqwsra1+0Kuo2qujQeWGKu/JBGQAeO9 AHktFX9H1GPS9Sju5bC1v0UEGC6UsjZGOQCOnWu18Zm1vNasvDml+H9Ls5boWrpP bxFZN0qKdvX7uX/QUAed0V3Op6vofhfUrjRtO8PabqSWshhmvNQDyPM68MV2sAgz nGM1Bquk6Zc2+jeItKtTbWV9dfZ7izZi4hmUgkKT1Ug5GfpQBxtFeja7q3hq38Ya houpeFrGLT4bprcXNhvinjUNgN94qx/AZrm7zwlc2/jr/hGYnEsj3CxRSA8OjYKt /wB8kGgDnaK7X4g6VpdlqFjqvh9ANKukKICowssTbGBHI5wre+7pV1fC+neKDY6/ YtDp+lbD/a6L0tHjUFiB6OPuj1OKAPPaK0NcvrXUdYuLiyso7K0LYhgjH3EHAye5 x1PrXYeDfC+n6n4Xvjfpi/1Mvb6SxAP7yJfMbvkZO1fxxQB5/RXZfDu5s/8AhJbX R7/RbC+S+uEjZ7qMs8Q5B288fj6Vi+JNUh1TUd0GlWOnLCDH5dmhVXwT8xyTzQBj 0V0x0qDUbjQJIUSKK8jEc+0YAZCQ5+uMGrMmk2aeLZJ0iRtLFsb5V2/IU25A+m7i ud4iK08n+GhPMjkKK2YoIbzwveTLEgurW4VyyjBMbgjH0BA/OtLWvD8UVjpKWYDX G5ba52rz5rAMM/8AfRH4VTrxUuV/11DmRylFdLjTl8ci1MEJsRL9lIwAOmzd9c85 qfRfD8MsGrQ3eBchmtbVWXkyqCxx74UD8aUsRGKu+yf3/wCQcxydFbE1tFa+FbeV 4k+0XdwxVivzLGgxx9WJ/KrmiGG38PXl4dMt76ZbmONVmjLYBVicY+gqpVbR5kut v0C5zdFbqW58QeIbS1+xQ6cJBtZYkKgKMktg98Z/KnvrmmQSmC20GyktFON024yu PXdngn6UvavZLULnP0V0nhy5sZNfWz/su3ltrqcBBcfO0S88A8VVlvdPu9bha7sY bWziyskdqpG/GcZ57nA+lHtXzOPLsrhfUxaK6ZXtNZ0TUpm0u1szaIrRTW4Zcktj Y2SckjP5Usz2Xh+1sIJNMtrue4gWe4ecMSoboq4Ixx355pe26W17fiHMcxRXTN4e tm8YxafEz/YZAs+T95Yiu8j64yKfbSad4g+2WSaZb2bRwvLaywA7sqM4ck85FDrq 10tLX9LhzHLUV0um2oTw6Luz0xNRvHuDHIHjMnkrgbflHrk8mqfiS0t7S/hEMQgk kgV57YHIhkPVf5HHbNONZOfKHNrYxqK3NLtbO20ibWL6H7QqyiCC3LFVd8ZJJHOA O3vUd1q9nfWkkT6NawT8eVLa7kwc9wSc8Zp+0blZK47mPRXS3r2XhuVbFdOtr28V FNxLdAsoYjO1VBGMZxmoL63s9R0VtWsrYWkkEixXECsSnzfdZc9OmCKSrXs7aPqL mMGiurutEtbvw9YyWihNRS0894wP9em5gSP9oYz9PpTtO0W0ttEvnvUD6hJYvcRR MP8AUoCAGPuc8ew96n6zC1/OwcyOSoooroKCvUPCsP8Awjlvcyal4k0m78MzWzie yjufMadih2qsRGVcNjnA6V5fRQB09/eQH4eaJbx3EZuYr65do1cb0BEeCR1AODg+ 1b9yln4x1i28SWF9pEGptsN7p+qSBEaRQAXG75WQgA7evXivOaKAO+8Sa3pcg0jT 4LbRPtkV0s95eabaJDEOwjVgMsBySehOPTNNu/E1pZfEPxAs7i70HU7mSO7WFgwk jLZDoem5T8wNcHRQB1XxHubO88d381hdR3VqY4BHNEwZWxBGO3uCPY1o3FrD4z8P 6GLTVLC3v9Ntfsc9teTiAlQxKujNwwweec8dK4SigDtNc1Kyjh8K6DbXsV1HpG4z XMf+rMksodtrHGQBgZ9qf468a6zqOu6vp8Wtyz6QbmRYo4pAY3j3ccr94dPWuIoo AK7HxRrKW3jjT9V0+eKc2kFlIrRuGXekaZUke4wRXHUUAd3qvh3T/FOp3Gs6Jrek 28N27TzWt9ciB7Zm5Zfm4YZzgj26VDqupabZWeieG9NvVu4LO7N1d3gBWN5WIHyZ wdqqMZPXmuKooA9G8Q6Do9z4x1HWNR8TaSNLnupJwlncC4nkXdnaFTOCR3JAFMsv FcL694h8aM0MV1HEINNtJHVmBYeWp29WCxg5PTJ9688ooA70+JF8VeDtV03Uzptp cWZS9sfLijgDkHbIgAxliCDxydtUvDt9bQfDjxnaS3UUdxcfYvIhaQBpMSkttXqc DrjtXH0UAKqlmCjGSccnA/M16LqnjmXw3d6fpGh/2dc2mkwoi3DQRzFpT80jI/OA WJ5HpXnNFAHoaS6TafGHTtTtby0TTbm4ivdwlQJBvG5kYg4UqSRg4rgrohrydlII MjEEd+ahooA6fR9Xt7XwtfxSSAXcRP2UcZ/eDa2PoB+tO/teA+BvJ84fb932Xb38 ndvz9M8ZrlqKweHi3fzuTyo3/CV5a22qvFfuEs54mSQscDj5h+q/rWjoPiCE3urX F/KF3k3kIbAzKpO0D8+ntXH0UVMPGbbfUHFMd5j+b5u47927d711uueIYf7S0q4s ZARGRdzbcH962Nw/IYx71yFFXOlGck30v+I2kzpPEslrqPiGCysbqEWcarFHK74j XJ3ElvTLdfarGiPNDouoWlpq1raXQukxI1yIw6gMCQe46VydFQ6HuKF9hculjozq N5pHiOzvr6/h1JkXDGKcSjyzkFc/ieKY/h22mkae11nTxZE5DSy7XQehTGc/Sufo p+ya1i7P0C3Y2tFa0tPF1oyXIa0juBieQbAV9TnpWcsP2vUfKWSJBJIRvkcKoGep J4xVair5LO9+g7HXazYKmmizsNT0z7BbqZGUXamSeQDliB1PYCobqCDxHa6fcx31 pbywW629ytxIEI29HA7gj0rl6KyVBpL3tULlOp/4SC1i8aQ3y7msYlW3Jxy0YTYW x+tFpbW3h5ry+fULW4V4JIrVIZAzSbhgEgfdAHXNctRT9gtk9LW+4OU6qxd7vw1a Wml6jDZXUUjm5jafyWmyQVbdwDgcYqDXZI9Sv9NtfttvLdpEIrm8Z/3ZbPBL9wBx mucooVC0uZPv+Icup0FjLbT6Xc6Dd3cUJW4863uTzHvA2kEjkKR3qC50OLT7SSa5 1WzM2P3MVs/msxz1JHAGM81jUVSptO6YWOov4LfxRcLqNte2lvdyKouLe4k8vDAY LKTwQcA1WvZbXS9CfSbe6juri4lWS5kiOY1CjhVPfk5z0rAoqVRtZX0XQOU3tQ1A 28Wgz2dwvn29tyUYEo29jg/4e9O0zUmubjXLq+uE864sJAC7BdzFkwo/AdB6Vz9F P2MbW/re4coUUUVsUFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUU AFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUU AFFFFABRRRQAUUUUAf/Z ------------90HgHrEdC2zKCVglAr2CUP Content-Disposition: inline; filename=image014.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image014.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke14-filer/image014.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/wAALCACF AGUBAREA/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgED AwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2Jy ggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1 dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJ ytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/APf6KKKp6lql lo9jJe6hcx29vGPmdzj8B6mvLrv46aQLlktAGQHqw4//AF1taH8WNJ1XCz/6MxOB ITlP8R+Vd1a3sN0m6OQHHBGas0UUUUUUV5d49+Mdl4auJdM0eKO+1GM7ZXY/uYT6 Ejlm9h07mvCtd8V6t4puTcatdyXRzlYycRp/uqOBWI5UDLbQewoju2jGVcrj0Fdd 4W+Imq+H7lDFKZrfgyQSkncB6HqK968LfErSNfhVBKI7gDJic4bH+NdrBPFcxCWG RXQ9CpzUlFFFFeb/ABb8eP4W0cadp8m3VL1Thx1gj6F/qeg/PtXy68jTynk7c5JP epzJsUIvXvUZ+YcfixphYKflUNUsUEryDKEEc4A6U+Ym2kV28wOOVwSuPxr2X4Ge MzJfS6HdNh2BdGJ/1nOfzHP1B9q99ooopGIAya+Q/iFrr694r1K+ZiVaYxxg/wAK LwB/WuTQiOEHueagaUk4HU/yrQ06xl1CdYo1JBOMDvXpmg+AbRVWS7QFq7K28KaZ F88Vsm49WxVLW/CFjqenSRNEucHawGCPpXjOkvd+FfHNsSxSa0ulBI7rn+RB/Wvt RTlFPtS0UVBeSCK0lkPRUJP5V8Ta44Or3gUYXzWwPxrMlfovtTEyz/WvU/Amj7Y1 uJFwegJr1CC1ZVzmr9vkDqB9aSZHZGbp6ivJPH2glvF+h3MKDdezLbtjuwYY/Qn8 q+no1KxIpOSFAp1FFV72FZ7SWJ/uuhU/jXxv47jEfjHUgibR5xJ+vf8AWuXc5are nQmW+hToCwOa9dtNefTrFF0/TXl8sAbnGM/hTF8fa0k4E9pGsYPIxjArs9N1tr22 MyJkBMmuQ1vxdqcl00EWopbRscAKMtj8K1vB/h+38Qa3pLvqE90LO6F0+85GVU4+ nOK95oooprkBGLdADmvkHxyltqOsahqljKzo0zF0KEbRnGQe9cSqZfpXY+F9GliV 9TuImCgfugV6++K1bufxJPE72UHlc8K4AbHrzV3U9KZ7Ox8kuJ5oglzuwSXPXbgD I/l613HhS1WzsGspVyXTaT74rh9Q8CSnVzJJcSrGsmQRivTPAsC2nic3R+U3CmNw qbVJxwfrxXq9FFFMlQSQujHAZSpP1r5o1rSj4etLvT57T7RcfaGiVeg9jn05rF0X QYIbxJJogQRuwRwPavQ7ZIxEoUDA5rSGm2l9F+9aVH9Y2xmqGqT6V4et/MKmWc/K m9st/wDWpkWqpZRRT3RiQPggxHOPrV+51i2WH7VBIkw5Jj/iIHX8avWWqW8qQ3ds wwGDDtXqatuQMO4zS0UUhwQQeleLeNImuPE8zTKBaTsVhLDIJiADA/nkH61z5thA /wAo/dsef9nPSrLXJs4geo96jTxGVBXdg1lzSprGoiWT5oohje3TNZl5ZaP9ty98 XA6Rq5OPwFatre6fYrGWby4z/wAtCpC8+5rW8N28z6y9tE++18xSrezdq+gQMAAd BRRRTWyRgEjPesDW/DqXtrbGBgk1rJ5kJKhhk8NuHcEFgR3ya4vxN4HhXQr2+sor y1voFEohEm6Dg5IXjOMdjXDXkqyRRk9GUHFQWdnbzSvBKMLMCof0zxWLqugXkdwq JOfsycSQhtpP0PetjQrjQrK6gNxpM3lDBdgwYg7cEYz689av+ILqz1yws9ItLFo4 3KefLMAXcK2QowTxnHPtXb+C9JVtZQomI4281sdMKAB+uK9RoooooNRXEaS20iSA FGUgg+mK+dtVtjEXjXohIFZUd0QAjMQQcqfQ1tIy6igZiBJjDfX1qs3hqWWQ7olI PfOK3NM0M2bI3y56A9cV614W05bPTBMR+8nwx9l7D+v41uUUUUUVWvplhs5GYgcE DNeFazh7iUjkF2OR9a5K7hbednWoYr65tWBGQRW9p2u6ldskMVs0h6DHau78NaPq OrXuLyeOCGPBZE+ZmGemegr1ZEWONUUAKoAAHYU6iiiiobq7gsoGnuJFjjXqTXm3 iXxHJqkyw26vFa5OQW5f6iuRuF3SEViX1q0b5UfhVWMqZOQPoRXW6QEVF2DHvXc+ Dru3gvpVnlVGkULHuOMnNd5RRRRXA658UtKstai0bTHhu7t5AkkzPiGI+mR94+w/ Om6i13qbmW5ckj7qDgL9BXMXq+UzZ7cVlbtxOR+dV72HEOQ2R6H/ABrLh2CZd0YP Peuos2AQBF2iriSfOq9jXS6f4j1Cxg8pdlyg+6JWIx7bh/8AXrZ8P+ONM1y6m0+T NjqkBxJaTsMkHoyHo4Ptz6gV01FfOHiz4oa14lSS0hxp+ntkGKFvncejN/QYFcEy cZXgivUvAvjcXkEej6nJi6T5YJnP+sH90/7Q/X610ep2ZmQkde9c+8GwtkcioB+/ iZDWcls6ycjvW/aoVi5Har8UJIBHGOavRNgc8V434w1Fb7xVdTwnCx7Y1Yf7PetL Qfid4p0HakWoNdW6/wDLG7/eDHoD1H516rovxv0G6sgdXhnsbpeGWNDKje6kc/mP zrwfOaQ00ryGBww6EV3vhr4g7USw1xjgcJd4zx/t/wCP513IsIbwC4hdXjcZWSNs qw+orOOjyW1yTsLRvUE9oFcnaR+FXbODzYzxgD1q3tCLtHbqaxPEmtRaXpcjFtjM pVOeSfavHHYySNIerHJoxRmrFITTSxFITuHIq/pHiLVfD84On3bIjHLRN8yN9V6f jwa9V8H+MJfE8cqz2aQyRDLMjkq34Ecfma1pUSQyZUZU8VHavyEI4NZ3izWz4d0r 7VHbrM7ttAZsAH1968e1LVbzWLw3F5Lvc9ABhVHoB2qt0FLTSa//2Q== ------------90HgHrEdC2zKCVglAr2CUP--