Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------lTMzsYjcPNzJGCSxyvC3rA Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke24.htm Subject: =?utf-8?Q?IFT=20POSTEN=20=E2=80=93=2006?= MIME-Version: 1.0 ------------lTMzsYjcPNzJGCSxyvC3rA Content-Disposition: inline; filename=posten_uke24.htm Content-Type: text/html; charset=windows-1252; name=posten_uke24.htm Content-ID: Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke24.htm Content-Transfer-Encoding: 8bit IFT POSTEN – 06

IFT POSTEN – 13.06.2008

 

 

Fra Instituttledelsen

 

Vi kan alle være stolte av det høye aktivitetsnivået ved instituttet, noe som er reflektert i at denne uken av IFT-posten annonserer hele 10 mastergradseksamener neste uke! Jeg tror at systemet med eksamenskommisjon er viktig for  kvalitetssikringen av karaktersetting, men gjør livet rimelig hektisk for medlemmene.  Jeg ønsker alle en god innspurt før semesterslutt!

 

Bjarne

 

Nyheter og generell informasjon

 

Referat fra ledergruppemøte Onsdag 11. Juni kl. 11.30-13.00, rom 356

 

Forfall: Joakim Nystrand

 

Saker

 

8.1 Gjennomgang av søknader til stipendiatstillinger, etablering av

Bedømmelseskomite: Komitenedsettelse

Der er kommet 7 søkere, til tre stillinger. Følgende komite ble etablert for

vurdering; Pawel Kosinski (leder), Lars-Egil Helseth og Tatiana Kuznetsova.

Komiten vil levere sin innstilling senest Torsdag 19. Juni.

 

8.2 Søknad om støtte til Fysikkshow: Avgjørelse.

En gruppe entusiastiske studenter har levert en søknad om støtte til å

etablere den første norske noden av ”Fysikkshow” konseptet. Der ble lagt opp

til et budsjett på 180Kkr, hvorav opp til 1/3 skulle støttes fra IFT.

Der ble vedtatt å forankre prosjektet i gruppen for skolefysikk og formidling

og øke annum der med 50Kkr som IFT støtte med forventning om at fakultet

Og eksterne sponsorer også vil bidra. IFT håper også på at prosjektet utvikles

til samme suksess som i Danmark og at det tas sikte på en stor søknad fra

Proreal programmet (NFR) i februar 2009.

 

8.3 Oversikt over flytte/bygge prosjekter: Orientering

Grete orienterte om 7 pågående flytteprosjekter 1) toaletter/dusj 2) Serverom

3) 4 etasje (tomografilab flytting) 4) Helserommet 4) Gjestearbeidsplasser 5)

Nytt serverrom i 2 etg. 6) Nytt kontor til Morten Førre 7) Takplater. Hun vil

etablere en kortfattet liste med nye fremdriftsfrister og ansvarsforhold som

å få ting gjennomført i henhold til.

 

8.4 Ny eksternweb. Orientering og etablering av arbeidsgruppe.

Status etter oppstramming på eksisterende sider. (Grete / Jan P)

Grete orienterte om arbeidet med ny ekstern www for UiB. Der ble vedtatt at

den informasjon som er etablert på nåværende sider skal overføres mest mulig

sømløst av pliktarbeidende stipendiater i dialog med gruppelederne.

Gruppelederne blir av Grete innkalt til et orienteringsmøte i løpet av

September.

 

8.5 Budsjett - videre prosess etter instituttrådsmøte 10.06

Budsjettforslaget ble 10.06 tatt til etteretning av instituttrådet. Detaljer

vil fylles inn av administrasjonen i dialog med forskningsgruppene de neste

par uker.

Rapport fra grillfest.

 

Grillfesten ble avviklet i går med ca 60 personer som fikk grillmat med tilbehør framskaffet av ledergruppen (Grillmester Njaastad), og drikke til hyggelige hbar-priser. P.g.a. ustabilt vær ble maten fortært innendørs. Det virket som at alle koste seg slik bildene nedenfor viser (Fotograf: Lene Sælen). De mest standhaftige holdt ut til ca kl 22.

  

             

 

 

   

 

 

Fra formidlingsavdelingen

God dag.

Tradisjonen tro vil Formidlingsavdelingen sende ut en liste over aktuelle forskere til media før ferien. På denne listen tar man for seg typiske sommertema, f.eks hagearbeid, brunsnegler etc..

Det dreier seg altså ikke om nyhetessaker/nye forskningsresultater, men hva våre forskere kan by på som sommereksperter.

Aktuelle tips mottas med takk! Husk å ta med kontaktinfo på forsker; i hvilket tidsrom han/hun kan nås og mobnr. + kort om tema.

Vi er også interessert i å høre om aktiviteter i sommer som konferanser, tokt og feltarbeid, som kan være av interesse for media.


Mvh
Arve Aksnes
Formidlingsrådgiver
Universitetet i Bergen
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Postboks 7803, 5020 Bergen
Tlf. 55588153, Mobil 48026563
Epost: Arve.Aksnes@mnfa.uib.no

 

From: Trude Sletteland [mailto:Trude.Sletteland@post.hfk.no]
Sent: Monday, June 09, 2008 2:49 PM
To: Geir Anton Johansen
Subject: deltakere til CO2-seminaret 19. juni

Hei!

Du har sikkert sett invitasjonen til CO2-seminar som vi har sendt ut til alle vi mener burde være interesserte. Vi mener jo at dette er et bra tilbud som mange burde være interesserte i å takke ja til – spesielt siden det også er gratis. Men vi sliter litt med å få påmeldinger. Kunne du tenke deg å legge inn noen gode ord og lett press på dem som befinner seg i din krets?

Invitasjonen er fortsatt å finne under følgende link:

http://holga.no/upload/Dokmntr/CCS%20Workshop%20program.pdf

Vennlig hilsen

Trude Sletteland

Hordaland Olje og Gass

Tlf: 55 23 93 28

Fra Kjetil Ullaland om Lokal web-server
 
I løpet av neste uke vil vi forsøke å få tid til å oppgradere vår lokale 
web-server (web.ift.uib.no). Vi regner med at det tar en dags tid før 
den er oppe igjen. Det får også følger for
web.ift.uib.no, AcademiaEuropaea.ift.uib.no, ipy-icestar.uib.no, 
substormschool.uib.no, www.ipy-icestar.uib.no og ww.pt.uib.no

 

 

Personal

 

Utlyste stillinger:

 

Stipendiat i reservoarfysikk, søknadsfrist: 30.06.08

https://secure.jobbnorge.no/visstilling2.aspx?stillid=48848&lang=NO

 

Undervisningskonsulent (seniorkonsulent) 25% stilling, søknadsfrist: 27.06.08

https://secure.jobbnorge.no/visstilling2.aspx?stillid=48845&lang=NO

 

 

Informasjonskompetanse – integrering i undervisning

 

Dette er en påbyggingsmodul i Universitetspedagogikk, og gir 5 studiepoeng. Kurset er åpent for alle ansatte i vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Bergen. Deltakere på Utviklingsprogram i universitetspedagogikk har førsteprioritet.

 

Mer informasjon om opplegget finnes her: http://www.uib.no/people/tfi001/Informasjonskompetanse.pdf

 

 

NB! Søknadsfrist 11. august.

 

Studiesaker

Mastereksamener ved IFT

 

Mandag 16. juni:

Ole André Thormodsæter avlegger sin mastereksamen i Prosessteknologi - Flerfasesystemer.

 

Tittel på oppgaven til Ole André Thormodsæter:

”Production and Characterization of YSZ Nanoparticles and Thin Films forPlanar Ceramic SOFC Electrolytes”

 

Presentasjon av oppgaven skjer kl. 10:15 på rom 546, IFT.

 

Torgeir Svenningen avlegger sin mastereksamen i Prosessteknologi - Instrumentering.

 

Tittel på oppgaven til Torgeir Svenningsen:

Målefeil og drift i ultralydmåler under bruk i felt

 

Presentasjon av oppgaven skjer kl. 12:30 på rom 546, IFT.

 

Onsdag 18. juni:

Pål Steffensen avlegger sin mastereksamen i Fysikk – Målevitenskap og instrumentering.

 

Tittelen på oppgaven til Pål Steffensen:

Mulitiparametrisk monitorering av spiserøret og programutvikling for biomekaniske studier av organet”

 

Presentasjonen av oppgaven skjer kl.09:00 på rom 546, IFT

 

Yngve Bøe avlegger sin mastereksamen i Fysikk – Målevitenskap og instrumentering.

 

Tittelen på oppgaven til Yngve Bøe:

”Measurements and simulations of electrical conductivity in live fish”

 

Presentasjonen av oppgaven skjer kl.11:15 på rom 546, IFT

 

 

 

 

Torsdag 19. juni:

Håkon Pedersen avlegger sin mastereksamen i Prosessteknologi – Flerfasesystemer.

 

Tittelen på oppgaven til Håkon Pedersen:

”Formation, Particle Size Distribution and Flow Dependence of Freon (R11) Hydrates in Multiphase Flow Systems”

 

Presentasjonen av oppgaven skjer kl. 09.00 på rom 546, IFT

 

 

Karl Kristian Olsen avlegger sin mastereksamen i Fysikk – Målevitenskap og instrumentering.

 

Tittelen på oppgaven til Karl Kristian Olsen:

“Automatisering og optimalisering av fortrengningseksperimenter i oppsprukne reservoarbergarter “

 

Presentasjonen av oppgaven skjer kl. 09:00 på rom 292, IFT

 

 

Ciren Nima avlegger sin mastereksamen i Fysikk – Optikk og atomfysikk

 

Tittelen på oppgaven til Ciren Nima:

“Field measurement of UV radiation in Lake Namtso, a high altitude lake in Tibet

 

Presentasjonen av oppgaven skjer kl. 09:00 på rom 366, IFT

 

 

Fredag 20. juni:

Sissel Helene Knudsen avlegger sine mastereksamener i Prosessteknologi – Sikkerhetsteknologi.

 

Tittel på oppgaven til Sissel Helene Knudsen:

“Visjoner for HMS-kultur i petroleumsnæringen”

 

Presentasjon av oppgaven skjer kl. 10:00 på rom 546, IFT

 

Njål Brekke avlegger sin mastereksamen i Fysikk – Målevitenskap og instrumentering.

 

Tittelen på oppgaven til Njål Brekke:

“System for tracking head position and rotation during Magnetic Resonance Imaging”

 

Presentasjonen av oppgaven skjer kl. 10.00 på rom 366, IFT

 

 

Alle interesserte er velkommen!

 

 

 

Formidling

 

 

På Høyden
Artikkel med Hege Ommedal og Bodil Holst
Tittel: Eksamen på utstilling
Lurer du på kva som foregår av nanovitskap på UiB? I dag er det Nanodagen, og i vrimlearealet på Realfagbygget viser studentane eit tverrsnitt av den bergenske nanoforskinga.
http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=40545

 

Forskning.no
Tittel: Stor nano-usikkerhet
Nanoteknologi er et av de raskest voksende fagområdene innen forskning og utvikling - globalt og nasjonalt. Et stort antall produkter er allerede på markedet, men fortsatt finnes det ingen spesielle krav verken til godkjenning, merking eller avfallsbehandling.
http://www.forskning.no/Artikler/2008/juni/184434

StatoilHydro
Tittel: Vilvite exhibition opened with a big bang
StatoilHydro manager Margareth Øvrum opened the "Illusion" exhibition in a 700 square-metre new exhibition area at the science centre Vilvite in Bergen Saturday accompanied by a big bang and a shower of sparks.
http://www.statoilhydro.com/en/NewsAndMedia/News/2008/Pages/Vilvite9June.aspx

 

Inviter en bergensstudent

 

Utdanning i Bergen er eit samarbeid mellom utdanningsinstitusjonane i Bergen (UiB, HiB, NHH, KHiB, NLA, Haraldsplass og Betanien), Studentsamskipnaden i Bergen, Bergen kommune, Hordaland fylkeskom­mune og Bergen Næringsråd. Hovudmålet med samarbeidet er å utvikla og marknadsføra Bergen som kunnskapsby.

 

Prosjektet “Inviter en bergensstudent” er no under utvikling. Det går ut på at lærarar i 10. klasse på undomsskuletrinnet og 1. og 2. klasse på vidaregåande skule får tilbod om å invitera ein student til å ha ein dobbel­time undervisning på sitt fagfelt.

 

Realfag

Prosjektet er førebels avgrensa til realfag, men tanken er å utvida til andre fagområde når ein god mal er utvikla. Me vil difor no engasjera studentar ved det matematisk- naturvitenskapelige fakultet ved UiB og ingeniørutdanninga ved HiB til å ta del i prosjktet

 

Temaliste

Institutta ved MN-fak ved UiB og AI ved HiB vert no bedt om å koma med innspel til ei temaliste som skal sendast ut til lærarane. Det er viktig at institutta sjølv definerer dei tema som det kan sendast studentar i. Temalista blir då tilbodet lærarane får å velga i.

 

Studentkorps

Samtidig med utarbeidinga av temalista, ser me for oss at det bygger seg opp eit studentkorps. Ein kontakt på kvart insitutt får ansvar for å kontakta studentane når ei bestilling kjem inn. Studentane blir sendt ut i

oktober 2008 og får betalt for opplæring, førebuing og undervisning. I tillegg får dei sjølvsagt dekka reise til skulen. Det er sett av midlar til dette i budsjettet til Utdanning i Bergen.

 

Send meg informasjon om:

·         Kva tema de kan senda studentar i

·         Kontaktperson på instituttet

 

 

Grethe Meling

grethe.meling@ua.uib.no

Tlf: 555 89043 / 90 77 40 69

 

------------lTMzsYjcPNzJGCSxyvC3rA Content-Disposition: inline; filename=image002.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image002.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke24-filer/image002.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABYAZkDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDG ooor3T44KKKQkCgBaKsJp97Iu6OyuXHqsLH+lNlsruBd01rPGvXLxMo/UUrofLLs Q0UgOehzS0xBRRRQAUUce1GRQAd6KMj2pMj2oAWijIoyPUUAFFJkUuR7UAFFGR6i jIoAKKMj2oyPagAooyKMigAoozRkeooAKKMik49aAHZ5pQxpmfcUZ96LAShqcGqH I9aXd79KVguThvxpwNVw49aeGHrSHcmBpQ1Qhx604OPWiwybdS7qiDD1pQ3vSsBM GpwIqHcPWlDe9KwE4PvzShveoQ3uKdvoGShv8+lODDNQhqcGpATBqUNUIb3/AFpw f3osBMGNLmog3uKUNmlYZMCKdmoQ3vShuOtICbNLz7VEGpdw9RQKxz1Haj+daOi6 YNSvD5xZbWEb52Uc47KPcngVs3ZXYoxcnZDtM0WS+iN1M5gskbBkxlnPog/iNbVn cWdvfWVrp9tHEl0hKTuN8zHJCgk8LkjtmonuJ9SlU6d5tpqNkWEdnnA8sdk/2h39 eay7vVluJrOeO3S2uYGyxXlSc5BC9vpWNnLc6U401df8P/kbEF1dz6xcRS3T+ULc uN8zFFcY5JXHSmpcX8fieWyjvLmGBW+RZH3A8cDLZ4J6H3rZHgjU7yWSVdaQxfdG 1COG5I9O9VbvwlqGiW9zeS6tE8MMO4AxklgD8o54yDWSnB6XN3SqpXs9730/zMwS Wes3NxBd6eY2iUs1zAArpjg716Ng/SsfUdLm04xuWSa2lGYbiM5Rx/Q+1PW+MmnN ZwxObu6mzNJnJk9FH4/nxW5bfZdPsBpmplFZlL3EA/gHY+0gznHpxWusNvuOe0ai 1+/9DkqKtalYvpt/JbOwYDDI46Oh5DD6iqtbJ3V0czTTszStM/ZkwZPwQEdamw3r J/37FV7XZ9nXIXPPVjU37v8A2P8Avo1m1qWth2G/6af9+hR83rJ/37FN/d/7H/fR o/d/7H/fRosA75vWT/v2KMN6yf8AfoU393/sf99Gj93/ALH/AH0aLAO+b1k/79ij 5vWT/v0Kb+7/ANj/AL6NH7v/AGP++jRYB2G9ZP8Av2KPm9ZP+/Ypv7v/AGP++jR+ 7/2P++jRYB3zesn/AH6FGG9ZP+/Ypv7v/Y/76NH7v/Y/76NFgHfN6yf9+xRhv+mn /fsU393/ALH/AH0aP3f+x/30aLAOw3rJ/wB+1ow3/TT/AL9im/u/9j/vo0fu/VP+ +jRYB3zesn/fsUc/9NP+/Qpv7v8A2P8Avo0fu/8AY/76NFgHYb1k/wC/Yow3/TT/ AL9im/u/9j/vo0fu/wDY/wC+jRYY7B9ZP+/Yow3/AE0/79rTf3f+x/30aP3f+x/3 0aLCHYb/AKaf9+1o+f1k/wC/Ypv7v/Y/76NH7v8A2P8Avo0WAf8AN6y/9+1pfn9Z f+/a1H+7/wBj/vo0fu/9j/vo0WAl+f1l/wC/a0o3+sv/AH7Wof3fqn/fRpcp/sf9 9GlYZL8/rL/37Wl+b+9L/wB+1qLKeif99Gl+T/Y/76NFgJPn/vS/9+1oy396T/v2 Kj+T/Y/76NGU9E/76NFgJfn/AL0v/fApcv8A35f++BUX7v0T/vo0fJ6J/wB9GiwE uX/vS/8AfApcuP4pf++BUWU/2P8Avo0uU/2P++jRYCTL8fPL/wB8Cly/96X67BUX yf7H/fRpfk/2P++jSsBLl/70v/fAoy3Zpf8AvgVFlP8AY/76NLlP9j/vo0DJdz5+ 9L/3wKT95/el/wC+BTMp/s/99Gk/d/7P/fRosFzBrpIXstO0mxtb2S4iFz/pMrwd T2QH2xzXNHoa6/U9wvpYINWs4RGVj8i4TptUAHoe1VU3SHR0TZm63e5EEaQwLhcp cxyl5HU8fMf6Vk2cfm31vFgHfIq4PfJp+o+QdQmNtjyc/Lt6dOce2c1Y0BlXxBYF 8bRMp57800rR0Jb56mvc9dj+028zGGCRvJRgFVvkfJGD9arapZy3VpeRyJO3mo7E yMMLleFA9M1cSa4a2laERw3L7ljZlO0MDgbvbFPllkt0QyDceVkcDpgc49cmvMvZ n0DScbPY8KBIwQSD19MVuaXZWWqiaW9lulZAZJ7jcu0DPGc8kmsi5ZGupmTJQu20 nuM8VY05Emkkt5ZRGsifLvbapcdM+w5r1JarQ+ehZSs9TRvmt7/QhLbGQjT5vKUy 43mFvu5x6HisKuli/sz7PqltYsSv2RiWJz5mzB3e3Nc1Sp9UVWWzNK03fZkwHxz0 xWjJp91HpkOoMrfZ5XKKQRnI68VjwTRrCoJhz/tE5rqb6ZF+HWluTDj7VL3OOpqZ tpr1HTipJ36L/Iw/m/uyfpR8392T9K3h4RmSWBLm+06Dz0V4t8py2R0xVWDw7dya 1dabKbSF7RDJO7O21U45/UVPtI9y3RqLoZnzddsn6UsaSSuEjjmd2OAqgEmtD+zL SPUrCOLUdPuYp5gpZXYYx1yD61taxYHTPHVmmlyWUU00gEMeSdhx/EPehzV7IcaM rXfdL7zlXSSNykkcqODgqQAQab8392T9K7HStNGrP4il1CSya7XKF2YgIw/i9hXL S6c0OkNqXmWrQC4NvkM3LYzn6URmm7CnRlFKXR3/AAIPm/uyfpSZb+7Jj14rUsdI zcaPLNJaCG+k+Xcx6A85ro00KyHxDa3LWLW7BpBbhuV+UcEeueaTqRRUMPOS+aX3 nEfN/dk/StOw0K/1CxmvIgqQRHBaVwuTjOB61S1iKLT9WuLYTWjhW4Mbkge1dTb2 CXXw3T/S7OMfaDLl5CF4B+X/AHqJysk11FSpc0pJ9EzkAWxnbJ+lLlv7r/kK1rTw 8JbG1uby/sbMXYzbpIzZcevtSxeFdRl1qTSytqsyKWzvOGHXIp88e5Psp6abmPlv 7sn6Vo6Xot9q4ma2UKkQBd5nCqM9s0apoc2meSGlspncEsIpC2w+ldB4d0trnwbq 0RmtYjO6/ec4XH970pTnaN0VSpqVTkl0v+RyDq8cjIyvlSQcY6im5b+7J+Qq/Pod zBpaagfszRPMYQA5ySM8/pUj+HL5V04qtsxvv9WA54+tVzLuZcr/AK89jNyx/hk/ SpPIuPLjkaCcRyHarFQAT9a1NQ8NixhkYX9hLNEcPErMCD7etTXKasfDelJM1s1j 5/7pATuUg9z+dLnWliuS11LoZWoafdaZePaXKMJUxnaQRzzSw6ddXFhc3saMYbfH mHIB59BXSeJtGuNU8Wai8Zt44YY1eSWViAo2j9araTC48F66oWMksmACcHkVKneK fXT8TR0oqo4vbW3yOa+b+7J+lGW/uyfpV3UdEutMECzi286VA5jDnKA9M+9Jpmi3 eq3n2eFLZcAs7s5AVR1JrTmVrmFnzcnUpZb+7J+lLlv7sn6VsXnhmSGwkvbS6sru GE4l2MwKZ749Kkt/CV1Np8V1LcWNu04zDHJIQX9Knnja9y/ZTva3mYWX/uyfkKMt /dk/Sr2raJd6PeC1nW3ZzGHyrnv2/Stzw3oMV/4f1Z5vsaTEosTOx/d46k+gOaHN KPMEKblN0+uv4HLfP/dk/SrNjZXOo3kdrboxlk6biAKu2HhuW6s2vLi4s7W2DlFd 2Y7j7CtTQtFudI8Z2CSm3eNwXjliYkMpHUUpTSTtuVTpOTjfZ2/E5mRJIpnjZZNy MVPI6jim5b0k/StS70S6kjv9Sf7PHAty6JuY5kbcelPtPCt1cafb3zzWMFvKxBaS Qjbg4p88bak8km7L1+RkfMf4ZP0pfm/uyfpWne+GL6z1K2s0W1mNzgwurnDirb+D 5dssdte2M91CpZ4EdsjHXB70c8RqlO7VtjMXT7ptLbUQjfZ1l8onIzuxnpVX5v7s n5Cuihhb/hXVwu2LP28HG44+6Kii8Iy7IRc3tlb3Eyho4Xc5OemT2pKa1uU6d7cn ZMwst6SfpS/N/dk/StO08M31zqk9iVtomt8mZ2c4QetT3fhS4t7C4vknsp7aHA3R uTnJxj2p88b2uSqc2ua39LcyXhnjRJJIZ0SQZRioAP0pmW64k/StvWY9TfSdJS8e 2eARZgVSQVHTn9KxPs0n9yL/AL6NEXdEVHGMrXF+b0k/Skw392T9KX7NJ/diH/Aj S/Z3/uw/99GmRzx7nOt90/StbxGmfEFwyKSJtsijGc5UVlV19pqyQaRZ3zebhALe V4gC6sn3eT0DLxVzbTTRdKKknFu3X+vvOUuLaa0lMU8bRyAAlW64PSi3l8i6hm/5 5urfkc1rapDd6hB/ar2y20ONscO4ligJ+bnkjJxmtDw74IutbtvtlzL9ks/4XYfM /uPb3pOpFRvJjjRnKfLTVz0dYkuoZTLIHjl2AAtw6lR0HbNV9blW00K4uzhhHbEA ng9eBVewj/s+0tYm1PzmhAiiQDIbbnnA5I9ak1LTF1TRLuGa/LC42kBeEQjpj2zX npJS1eh7jbcHZa2PGRwBTljd0dlRmRBlyBwo966HxJ4Tn0JUuIJftdi//LZR90+h qpAbvRbVLmS0imgulV0LjcoI6Z9+c4NeiqiavE8F0ZQk4z0sM0ZQIdVmbOFsXT8W wBWXXSapdqdC8/BE+osoJIClkj6sQPVq5unB3uwqJRtFFuBnEK4MuP8AZArqNQL/ APCuNMP73d9pl7DPU1ykWzyxkJnvkmtKbVXm0K30lkg8iCRpFYM24luuaznG7XqV TmkpX6r/ACN7xkX/ALZ0vBk4tYegHFaeuazHpPjXVBc201xbXNuInRCARkDkVyGq axJq11b3E8cCtBGkahS2CF6GrcviY3Or3Go3en2Fw06BGik3FRjHI9+Kz9m7K66H Q68eaTTtdr8maN5Y6Y+n6dq2lxXkCveLC8UpVuhHNXr8sPixbj95j7RH0Ax0rndR 8RPfW1tbRWtnZ29vJ5qRQbsbvU1Ld+KZLvV7PVGsrJLu2YOXQsPNI/vUckvzB1af Tunt23N60LGTxj/rOEfGQPU9KynL/wDCuY+Zc/2h6DP3apWXiWayvr65NvaTJfAi eGQttbJzRY+JDZ2txZvYWNxZTS+b9nl3bUb/AGaOSS6dg9rBq1+jX3u5sTlzpPhP /Wf6w54H97vVy33f8LbuPv7fMbsMf6sVy+peIJtRuLSQQ2tvHZ48iGLIVOc1Ym8V TSa5Bq8dnZQ3cWd7JuxKSMZb8KXs5W26MarU7rXZx/BWMy9Mn2+4x52PNbsvrXQP v/4Vmv8ArN3270Ga5/Ur6LUb17kWttbF+THEWxn1qU6vIdBGkbIPs4m87dlt2a0c W0jCM4xctd0zZ8TF/sfh3Hm5+xjOAP71dfbsT4zYZbIshnj/AGa4W28U+XZW1rda Zp96LUYheYNuUenFLbeK7qPxBLqsggaWZDGw5wq4xxWTpyatbube2ppqV+qf3Icd 2Wxv6nsK39Mz/wAIlrGd3306gVzvyn+7+Zq7b6k9tpt1YosZjuCCxJORj0q5JtHn UaihJt9n+KNO5Lf8IPZ/f/4/G7D+6at3921jZ+HbrYzeUpYr61n6fqV5Y6OynT4b qwaQkeapKh60PEF4yW+iXE0URlEZcwsMLg9Bj0rKz5rebOyMl7NzTs0o/g1qMkTS datdQuLW2ube6hQzEswIbJ6VHeFv+ET0U/Nn7Qc9KpzeIN1nPb22n2VqJxtkaLOS PSqkupvLp1rYlIhHbOXQgnJPvVKDM516euurXRW1vf8AI7PxSrXFnex2JIkikV7q NR8zrt4P0FZ/hKWCLS76S7UmFZELbgPXg/nWMfEV1/bbaooiWVxtdMnawxjB9qgX VmSzvbSOGFIrtgzAE/L7CpVN8vKayxdN1/bLz0/L/g/eSa9DdwazcfaneR3O5ZFx hlPTFWvDJbztRzv/AOPOTqBVC41WS706CznSJ/IP7uXJ3Aen0pmm6jJpd358IjYl SrK+SGB7GrcW42OVVIRrqaeho6Tn/hHNe+9ny4uw/vGpPEefI0XG/wD49BjA75qr da951hLZwWVpaQykGXys5fFWo9WvrfT7OCfTIJlCj7LLLGSQO2Kmzve39WNVOm4e zT6b2/vX/UTxaW/teH7/APx6xZ4+tLouf+Eb17O77kfUe5pPGJzribyu8W8Yb2PO aoaZq7aYlxGIIJ4bgASRyZwcdKaTdNWCc4wxUnJ6ar700a8Qsj4Qsv7QNyF8+Tb5 QGc+9WLHULa98R6RHZiYRW8RjzIBk1h2etta2slo9pa3Nq77xFLnCn2pV1xo9Tgv oLS1hMIwsSZC/Wk4PX5lRxMFyu/a+munmavipXmgt7m0ZjYIWjMaD/VyZOc+5qtf 5PgzSfv/AOtl7D1qhbazLbLeRlIpIbvJkjcnAJOcj3qKbUnn0u209ljEVuzMpBOT k55pqDVl2InXpycpX1krW87r8LI6WLd9p8J/e+4M8fzqnoJb/hKrv73/AC37fWsp tZnYaft8tGsVxEwzz9auP4mf988Gn2VvcTKVeaMHcc9aThK1rFrEUnJSb2af4Jfo SxE/8IJP9/P24dh/dFP8QE/8JFZfe+5B2+lYy6k66O+m7Y/KaXzS2TnOMVox+JmA gaews7ieFQqTSA7hjpT5WnexCrU5QUW7aL8L/wCZsSE/2h4q+9xCcfkKztN3Hwdr HD/fjxx71V03VNR/tK7voIFuXkQm4TaSCvvWob03ng/VGNrDaw70WNIlKgnIJ+tQ 046ehvGcKl5J9J/jcra6W/sbRcbv9R2xWDub/bx9BVi71N721tIJEjCWybEIJyR7 1T49F/M1rFWVmcNeopz5l2X5Iky3+3+Qoy/+3+QpnH+z+Zo+T/Z/WqsZXOSrU0PU Y7O4eC6J+x3ACycZ2MD8r49j+lZf50Guhq6szpjJxd0dXew6hfauLKWQxwBTLLOS CvlkclT/AHSB0962Ydeex1C30qaCS5sYwS1sjBnhwSArnoQAM4965LT9ZWO1FhqC PNZg5RkOJIf909x7GtYWMl2mqSWk8V1HfEP5sIwyndkqydQD7ZrmlDpLY7adT7UN /wCtDvU1vQHmEkdzFbXar0MeGwexwORVO+8T6HBMs8rGeWAlsWylwCeMsOMfjXDW 8cdtrV1ErSm2itWjiMzeWT04BbGO+KZp8t7H4gla3aQC4Qq7IvmgZHGcDDEVmqEd 7nQ8ZNpKy3NXVvEv9oXxtrhEtrKaMOiR5dZGJ4LgYz0PTvWbp1lcWV5NGLlf7MMW +5kkTCqp/wBk9H7Cpb60iZbafVfJ01oAQY7ZsyS85GF/h5z1x1rI1XWX1BVt4k8m zjOVj3bix/vO3c1tCOlonLUm+bmnv07/APDEOq6h/aN6ZVTy4EURwR/3EHQVSoor dKysjjbcndluHd5QwsmPYjFP+b+7L+a1DEUEYBMGf9oNn9Kfuj/vWv5NUNajH/N/ dl/MUfN/dl/MUzdH/etfyajdH/etfyagCT5v7sv5rSfN/dl/MUzdH/etfyajdH/e tfyagB/zf3Zf0o+b+7L+Ypm6P+9a/k1G6P8AvWv5NSAf8/8Adl/MUvzf3ZfzFR7o /wC9a/k1G6P1tfyamA/5v7sv5ij5v7sv5imbk/vWv5NRuj9bX8mpWAf8392X8xR8 392X8xTN0fra/k1G6P1tfyaiwGvZTNJFtYPuXjkirPzejfmKw4J0hmVw1sOxwGrV +02//PWD9alownGz0NWy1jUdOQpazyIh5KEBlz64NQXd5dX05nuZJJZDxkkVR+02 /wDz1g/DNH2m3/56wfrU8qvewOc3HlbdvUn+b0b8xR83o35ioPtNt/z1g/Wj7Tbf 89YP1p2I1J/m9G/MUfN6N+YqD7Tb/wDPWD8zR9pt/wDnrB+tFg1J/m9G/Sj5vRvz FQfarf8A56wfrS/abf8A56wfrRYNSb5vRvzFaVtr+q2cIhgupFjHQEK2PpnpWP8A arf/AJ6wfrSfabb/AJ6wfrScb7ouE5wd4totTTSzytLK0jyNyzMRk0z5vRvzFQ/a bf8A56wfrSfabf8A56wfmadidXqyf5vRvzFKoZiByMnuRUH2m3/56wfrSfabf/nr B+ZosLU0v7OuPVf++v8A61H9nXHqv/fQ/wAKsWV/BPbj99GWXg4NWPtEP/PWP86i 7OlUotXM/wDs649V/wC+h/hR/Z1x6r/31/8AWrQ+0Q/89E/Oj7RD/wA9E/Oi7H7G Jn/2dceq/wDfQ/wo/s649V/76/8ArVofaIf+eqfnR9oh/wCeqfnRdh7GJWtE1Gxl 821nMT4xlW6/Xipr6bVtSVVu7neq8hQQB+QFSfaIf+eqfnSfaIf+eifnS63sWotR 5U3b1M/+z7j1H/fX/wBal/s+49V/76q/9oh/56x/nS/aIf8Anqn507sj2MTP/s+f 1X/vqnf2dN6p/wB9f/Wq99ohH/LVPzpfPg/57J+dF2P2MTI8b+Dm0Kc31kCdPlb7 v/PI+n0rjs0UVeGm507s6cdSjTrNRD6UqSPE4eN2Rv7ynBooroOM0U8QavGmxdQm 2+hwf5imy69q06bJNQnI9AQP5UUVPJHsX7Sdt2Z5LM25iWY92OT+dFFFUQFFFFAB RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAnNGKKKADFGKKKAFx/kUmKKKQBil xRRQAYpMUUUALijA9KKKAExRiiigLBilxRRQBa0+YQ3IDfdfg1t/lRRWdRam9F3Q Y+lH5flRRUI2Cl/z0oopBYSjH0oooCwY+lH5flRRQAuKKKKaVwsf/9k= ------------lTMzsYjcPNzJGCSxyvC3rA Content-Disposition: inline; filename=image004.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image004.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke24-filer/image004.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABYAM4DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCa CyjeUxRzLLcNvWKCJslgMkY9wAc0huraxlSa4u7e0lnGdkzfKCDzj3HArttek0/Q tKsdRt9MhWVk8sSw2+5l7Y46AjNefeKNA1XxBpujNpfh24dkiuEePbyPmX5mJ7nt UWvPlOf2Whq75msBeQpEzNjBA+VgRxz79qdJYXsiiV28ssgc7Twpx0+vNX/D2geJ fsRtZ7Y6fttljzOA8bYGAm0deec9sVS1Hw74yl04AaRDD5TF5ityAGAHUfXFYSnN R92N2HsiQW6RW6GSd9ygqUUZIq5FcLHvhlImgA2GTq2fQ+/NYlyqjQo9SdGN2IN0 kAzuifBIHuDyR9DU/h25utU0xbiOWLazHzG6YY/zwCKrWyTJ5TutE0bT5rDzpo2l ZpGQl2yMDoKyb63sUt5fLZVXaTsC4PHvVX7Tf+H7G4ms1N9bxo8rQ7+HY8H9Ofwr M0O5k1Xw3bidZRJKhjmkc4xkZ49sYGa2VSKVmU0rFzMrMpLqVyeeOPT8KXzGQOPM G5eF9zW7oHh+yk0r7WrB2nLMrOvMYXI24/DNVrnR2uhGsMduJhyu2TGTjvVKF0Lk ZUhukkGCwDEHIJ5qwpR3XO04Xdg8Ypkfhm9+TLQiQjjDZ4PH5ipx4cvUlWFVmlkw XbC4Qe2/ufaocGmJQbZZkYQ6eTLZOJyCdzDn1BFTLZwSjHmTQsY8qZY8BiACce2D VS90PX1sD/Z9vYm7yABdScYPUcfpUOot4wWzt21m58PWBaVYYWzIxaRuAOB1NWmb chpHTroXPkmEs20kMOhAweKhaGWLaJEKlvu5HWtyGxvkntzPeO92kZJIH7vPAOPY 1U1LS7x5cw3itcR5kClOAWPp9RTuKVPsZoLeZtYFGHbFODkA9wO+Kv39lNdxAIHk upIgs0iYBikxwwHpnPFTxRXB06WLyN07Ao77MbmA447VRPsjKz8vOfb2rnvF+o3N jb20UBaOaSTBJ7HBxn9TXbyWf22NLlYys7FUPynC49K858Z6J4k8QeIftEWizvGE VEkjwoYLn72T1yfyrGs3yaDVOz1Os0GK5m0bTTcLOGkgBaR1yxx3I962RaxljuWd /mzxHjFS+Df7WHh2CLWbM2txCBEqtIHZlUABiR3PPFb+KqLaRcYJHOfY1bKrZ3Tg cDJCj8KwfHfhfUfElnp9tpsTIYDljO+IwMY6dST6+1d7HFsYnJP40jzqsmzkkDtV XZSSXQ4PQ/BEOnaRa297p2n3N9HFsluDGW3/ADHA59sVpS6Tb2Efmf2bZIGbGI7N P8K6bzlACtyazdZtzqVrHEkzwYffuHXoRiptcdzYMKYACrgdtvFOwayItea4iEtv p1xIhPysSqhh68mspfGc010kEWjTAMyAu8qgBWOM0roVzT0HQo/D8FzDBPNcLc3U l0zTHJUuc7R7DtWjcRG4tpYHJRZUKEocMARjg+tS5xnj8fWquo3b2em3V1HF5rwQ vII843EDOM9qduwHKn4ZaI9q9vLc6lIJGBZ3uSWOBgc1Jb/DbQrRVRHvDGowqGbC r64A9azdA+JN9rt1bImhpDFJcRQO/wBqDFA4YhsY5+7XoJ5GKFZiaR5V8UNLh8Oe CEm0yWeGQTpbZZ8jY/3s5+nWuP8AAd/u0u7gebfB18px09cHqeB0r0T4zsI/h3JI UDhLuA7T3+b/AOvXjHh7WZdMmhWO1ggmVxucjLSA9j6cZrCtpG8UY1Ek0e0eHbie 71eCGzmMW2J5CkyHDJ0z+bD8jW8/hOXBaDUWglI4dYwdvriuX8A6yNV1OUxki58l ghdPlMYYZI9eeK7W7uNUgeEJLbMJJCpJQ8AKT6+oFaUp3jdG0dh1roSQ/Z3nnMs8 BUrJt2nA7Ee9a/HSvO77xZr0TyLHNp4KQSSEBCTlASR19qpv4t8QNdSRrfWyhJNv EI6EZFW5NlHetoNi+qHUWEpuC4f752ggDt/wEVPqGl2WqJAl5AsqwTLcRg/wyKcq 34VzvhW+1DWvD9td32pOLmV5UxHGqgkMQOMdgKsa3Hd2ek311HqV2ZLa1eVV4ALq pIzx3pJgdNjnPWmhF8xn2DceCcelchb2V42k3M82sXzmW1SRD5mPLYjccYHvj8Ko 2tneS+MbjTm1fUJLaCG3uNjS9d5k3DPpwPypgd8FVSSAAT1I707I9f1rKGkWeEz5 rZPeZjUMmiae0qOYScMRzK3c/WmBs716bhn0zTDcQp96ZF78sK4m8srW9ttRuY7E 29/bXIs4sSnDBGDbh7EE/lXH6kLqLU54bdpmXzbYIoBIAa7KtzjoU4PtQx2PYhqV ipI+2W+e48wUPqVkgBe7gUE4BLgc15h4w0mK1v7aKxgdEQ2afIucg3HOfwzn2rQv X/taXxE7W3lrFCsESAfKdkrjeOOpwPwqXcR28uv6TAcS6jbJj1cVFd6vAkcc0IE6 SAMpVgBt/vAmuDm04v4U8Q3E0BaSNbwQKy5Yqy4GB1+ldVpcSx+GdHWTbEy2MK4k 4wQgz+NMQn9vyvMwawjCIPvicHk+2Ky5PHejXDtHDfaY7Rn5jJdYAPPHA61qLd2E V0Fe6t0YckA8149ptvaLcSGPTI3JDMTlATlj+nFIbv2PUdCv7fXNInstKu4rmKNW ijk3Ydl6byD05JA9Rg1em0K7lVkVBEpVF3A9Nveub8PX+p2Om2h0m30lYLiGJkZo njcjcI8MOvHrWnYeJ/FF24X7Fo7EPtYfaGVsBsFgCORiojayuLQ7Ytk57VV1EBtL vAzJtMDgl+mNp6+1TnGTioL5lFhcl9hUQuW3LuGAO471qI8e8JS202oQy28cCp/a Ni6oibDGPLZSR/eHT869s714to3jq7vtesorfT9H+wvqFtbo6W2xykoLbh6EYxXs 5yCcYqIjucB8aFVvhrdF2CqLmA5xn+MV876c0qwFisZGc7pH5J44H5V9FfGOKS4+ Gt7FDG0khngwqgkk7x2r56h0PUFVHj0y+mPQEW5+X19qp2tYxrRuj1T4W3LDxPm6 ISNrOWQqBwg3LhF9hknHvXrbalog3+ZdIPLALb2I2Z9fSvGfhqbvTvGUVzqFvLY2 wsZUL3Pygvlcde+B0r1fUIU1fTr6K3vbTF4ibZBIDtwR19elZ01yqxpT+BE8+o+F raUxzz2McrDcQ+AxBpo1Twk8jIt1ppc9QGXJxWdqGhz6rrf2qaS0cxRyoFC87HXC Zz3Hesf/AIQbUUvRdeXaOnnLJsHUADB/HvV2ZZ2EWoeHWCtDeWeEyy+XIMDPXGKm S80Wfeq3du+MhwJQevY1jeF9DbQ7BLa5tIzL5kh3ogICliRk+uDVnSrWOw1fV5J7 dFW/u/Ph2x5LqsaqSfxBo1QGn5mkEDE8AB4A8zAxQk2jnDJcW+SMbg4yfbNV5r6K 1kna5sFSzhiVxcED5yTgrt68cH8arRa5oc93aWixxNJPnaBEMKQAeTjg1MqkYy5W 9QNVJ9LA2rcW5/7aj/GhpdMAIM1vjr/rB/jWNBBYxavJJFpMbRtatItztXY7bz+7 x6nrWa8Z1eXQLufRY7cTWszXUbKMW7ELtVvU54qwOpVtKdxiW1Z1/wCmgNTBrHZl Wt8Z6hhXOX3h7R7uxW1srS0jSG6jlkZVC5Cne3PWsTQxpn/CXamkgtio08BVVQIm G5juUH+LBwfpUSqKLswud8hsQWCyQ5PLYcH8+aUfYXKlXgOOmHFcZ4bsLOy0XTYx pdm80u1JWY/MqsGPP4AAVb8QeH9LttJupodOhWRgiLsU5454xVXuB1G2w3bswE9c 7hWdqlktzJwT5e0cKcjFM/4RXQ5FCvpcH3VB6jr+NM1OG4jjS2smNvDEqqvlvg4x 0qgKCaJGspGyTBOa8lt9AhjEqyXUDMWyArDgZbHOfevTU03UBNIxvLlt2Aoe4JAG D2rx7RtN1K4t2DRxMuSwxGpP3mGajWwHrGuMug+HbWS5fOoRW8cfkk7mVSwOSRwc Muc+1Yltr01v4bTWbTyDd7yjA8sMsBlvY4J/KuH1bUFaGytbjVtRlijXc6NKS0TD A28jNQx6nHHEyvJ5yFCipCRkDPXHcjj8TXmV5z5rw9DmlWSbSPddB8UwayrK4ERj iWRnLYD5OMgemRW1ft5emXjjnEEhx6/KeK8K0XUo5rgmCV5JHh8z9zzJvzk8NwO/ Hqa9sjuRdaAZ7VslrUlQSCVbZkBveunCVp1E1PobRd1c8F8H2txAdGaWGUMdTsJS ChyqgOGJ9gT+tfRePmP1r550Dx/4p1G/06O71VAsl7aRskcCLuR2O4E4/wBmvocn DN9a64qw+hk+Jb7T9N0Ge71WOWSzj2mRYkLN14OB6GuHb4geD44t8OianJGZFjBM BUM7DKjk9SOa7bxPb3d54duobBEku22mNZCAuQw657VyFpoHiGaCKO7s7JJE58wy ghmHfH4US3Hchk+IegQeUq+FbotJGk6CRUG5HbYp5PdiBTE+I8G65W28IAG3ExkD SoDmIgOB+JFar+ENTvZCbiLTAuU2rknG0gg9OxGam/4V+XjuEaW2UXHmeaUhJyHI L46dSBRbsF2YU3xF1gW8DW3hayzcvNHEhueT5Qyx4HT0+lOh+IXiS41w6THpmlxS K5VpTI5XAjDnA79QK31+Htsq2oe9ZDaF2hKpjaXGH6nnI/KmL4I0q3vTef2tJFdM cmZZEB5AU9fYAUtQJdK8S+JdRsDfHS9PRRJJH5AuGLko2DzjHrVX/hLL2XU7T/RJ HbzTFGkUgCsW6BiR0HP5Umu3Uvhe0W1tomks53wZlYEs7/ez3BPXI9DXOeHZLiO+ huEj+3TR5nWOGTIbHB5PcdvWvLxdeXtYwi9OoJmj4o8Uy381zp82mTW0kQVUBkw2 T13DoR3BFcpa+If7H8Q2UMEYkW3kEhjD8kMDuIz1wcnPpU2vMNR1C4ubO+aW0SXZ M82QwdQT5e369vYVyZtWvNYZ0aSOVVCqsZxtQg8sfTAz9Tiue/NVcpMznJp6HtXh zx5p93pluuoTk3gB8xVtmA4HLcdvet5fE2gyWn2oXkf2Zhv84xnYRnAOcV5R8P3K TNLbTvN9qjaz37N32WQsSBIO28AYYcV11xaappHhLR9Ok2/ZLawlt9QREDfPsHlk ewYHmvVozl7O8uhpF3VxPEXj2xs/tFvZRQNEokid/wCLfgHKgdVx39a8ktNa0t9R ilNm1xcgNIqCQpG5z0z25Gak1TXEF0tukgdp2CRK4CsgcYLMfr2FcnqGnx2cEM1r dG4t2maB5ANueAehrlhB1p3qadjCc3ex9BfD3XbPXr7V/tjWw1R5d8kUROFRQF4P Qiu+FnbOoAy2O4bPNfL3hJ0tbxbsqIbeaWLzFBziHd849sjr9K+h4fD+httuLSBk EhwDFM68AemeK7qTVuVPVGlOalG5snTosn55uf8Abqhqd2tkQqQ+awwDuY8DFVW8 OWhuDIlzqURwo2pePtPHoT1q3d/ZrQIJ5tq7QqlzknA71sWYD65fb5WNlbqqqSpB ZieDXi4S/m08vBDeqd6ggzBM43cjH1r26fVtK23AWZmKIwO2M4HynvXjuhXS2BeS +vrW4tygGYXaUhySRkdOm7mpd7DVuoy8fTtW1e7udG2SREBXhdvLblwqEqep5PA7 Lk81m2dmYIgVDCOBzl2A+Y7j932JHesyaeS5Espto1divlGIYywwCcewq5FcKwdY naGRGUs0inacngY79RzXnVoyt7p5spKRtaPfTWEMsK2sMt3PN5ZZyMsBzhu2Oc5r todT1Sx1ayjWS3lgl3GWGxGRJGBsJPfgHPr8teYPFMILiKDTJo5Q6NcHBO5ScHHo uRXR+Hrua31FWSOeOeIsXa3wWK5G0Aeo6H61g21qnqdFKdvdZW0HwT4gguNNuH0i 4VYr61k3OoXEcbtuP6rxX0Y/DkZHWvmzSpNbkvJp9R1S9mjjntvJBuiQpa4UEED1 X1r6RfBduO5r14O5umrGX4juLu10KeWxkjjuN0arJIm8LlwCdvfg15bL4s8Uwahq tteeI4rZbOeOCF0tUG8vjG4Hp1r03xZbSXfhW/ghtZbqV1XbDDII3Yhh0Y9PX8K4 GLw7qslwXHg8OzndJNqWqKzSen3R1HrTkHUz4r3xLql3Ci+NLvyniLkRKqk4JGQQ OBSQ2WqXOo38V3r2pTwKsnkH7aV525QcehzW7a+FfGMd2zx2/hu2tCSVtiHk28Y+ 8ACeeaztbudQ0m4XTLp9LEmFLyWlqUC56YLHnOMYrGtWVKHMym7K5hanpGPJR/ts +bhSzNcu/wC78hSc89C+fxqvF4chfxdLK2nzPpySqYs72XaIgB/49n8a67S3udWW Bn8U3Vo0kqxJFb2sZXLZAGSM5+Un2re1LwvJp9n5r+LdZd0O5UknUKx64woGBUxq xnT5kwv1PPA/9l2kdjLuhnDsWXdvKhsBRjsB29M81NpryaTd3DaZdSskOW3R/KGU E547+mO1F/qK3V3GbeCOCJZQkIaQSGQt94s3VgWxx7VDYRQn7XE7osSjieDKv83D bM+6n5T1zXiOzm3czvqM13VXu7GGQ7ZI7T51swApDt0dmHXbnHPNcudcNpHPAba3 luWOd6lsKeMD3AH4c1q7XjXDRkAxtmZxlVCnLEj1C8AepNc9NYzrHPDHIouHi8+W SZwDED2x2JG388V24flnfn1MZyZ0nhLUxFrlrrkrs0kUXliCL5QSPlQH+8B1574r 0DU/H2q6f4hjuI4Xm0t4/wB9ayxhXj7YXHJ7Ek8YI9a8ns1uNJt2uXnL6jAI2aMc CIHsf04q1q81758Ul6XL3Kj98knzuvGUUdunftj2rRTmptR2HGraNiLUrmPWvFry bY7C1lleZHYbzFxltx75PA7DNUFuLBIvs1nf2zb7tY988ZxIrbgXP91Rgcdc81Hd NYy3ENg4fMmDIVc7t+T94+w4qpDplpazukW27kCiE+UcgyHnd9AeOPSt42dnLQhS W7Oii0K81bV7ePTbGGeMyqJII7orE2OCwbqBww+hr6NtdBhtbC3tbaa5t0iQABZN x6dyev1r5fs43OptYG9jtrqJFWErny5pAcgEjkbhnn1Feg+EY31C8ltjqWp28YtI JyY7ttwkZ3Vhk544HHtWtNtbm1FpK57G+ly7wU1G4UjsQCDVe901bi4y4aQ4UE/Q YJrzfQ7zxHPpDXI8WXnmLJMiiSFHX5JCi5454rvtTt7iWFZJr0RwxR7pJt2wfd5Y /qa15tDXm7Hnl34z0/S9R1zStRiLX1vMyW6Km0NGeOT6gHOe9cevhtYdOG2C5c5Q LhyuRhuf1H51i3j3er+I2RGeY3QIaVoy58sZIf1xxnjtVyxjF3YsralFeu7hibqR gV2grxgjjnj8aw53FXfUhTu9Tl1vPtGoSmWAMzne5YngE549OavWxBjA+1Ltyd5O d69gAOn40UVdVaWOOcVdmj/a2oiH55DHFcfJuLfNgcAfT3966HwdDcXNjdXkMUtz cLKh2wOMuvOQV6ngYJHqPSiiuPlile3UqirzVy/o/wAO9dtJbhp7qxtUleIkXE+G /dyiQHHcYGBXsdx4g0WCRzPq1ihB6NMOOaKK7oaLQ7VFWOe8S/ELRtP0G9m03ULW 7v4490MJBKsdwHOO3NeZL8YvF8tzPbx2Gm26xrIRL5DEHaCcDJ74x+NFFMZmTfFv xzNpFzd/2hbwPDNHGFitgMhgxOc+m2jUdf1W+tLC9vrl7meWKNi+0YmyxBHHTHT6 0UVz4uKfKmZVHoRNqEkjyQbWRtrIqo5Uoynhs/Qfz9aSCO9eGK2vlDTi4Mao07ZR Qmckk8/NyPWiiuL4VZGUG2Pvr+Gygt0HlNOqhV3N0dukjHsAB27mnaY5Er2iPC8m wTSHPyFsnLcegAwPeiis+SPsOYTZR1HXVj1S6unkJiFu0VvEvRgeCSOgPU1gTTah qlgIlhy5JklnbgyjGck9wMfyoor0aUIwgmkSmaVnm2kVcsXeIPctPyvPKg/ofypu tyoZllmlMewdVYMS3AJz6UUVMIp1EyItuVmZGlX6/wBpJJ5ck8j5UKOr8H8+31qu gvYpVjVGiI+aUL3IJ5I9qKK6/tnRLR2NbRLY71uba4aO/jkBScEHg8YC92JPFe9e EZNN8Q7ZbW9ubLVbaER3VnNCnmDGeeQCRnPP9aKKz5nzjpSbujXh8Hy2dr5FtJaN EWZmTYydTkkYPUnk1yfxMl1bRtQh1qwlmjRbZrW42xmSMkgfMVPGccZPpRRVzScT WastDyTV5lS8z9pvUu3QN5j/ALscrgkAdBjjHvUOmeGdVv3ZotBuLzcu4hSSF/Lp 1oorCMnGCSOZfEf/2Q== ------------lTMzsYjcPNzJGCSxyvC3rA Content-Disposition: inline; filename=image006.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image006.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke24-filer/image006.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAEZAaQDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDw IEg5xTt3tTB9adSJJGmL43DoMCr1lPBgJMiHnqazhThnPGfyoEbRFk0WfLXdtb7p /Kka2tzGWVXyBWWqsfapVJQctj8aLgb+gzOLVlWIsd3Un2rVuZJEiJfy0443MK5y yj1B4iLXesZOSQcA/jV9NAldDNc3IIxk7csf1ouFjFJdmYkjJNIBtOS/4U2QlWIy cZqIsR3oEWd6jGFJpwYkdQKqCQg/eFSLP600hFho45Aodd31pyrFBhEDKPfmoVn+ YcVKzlgHGDzQxomDsuOjfTin+auPmUj3xUIkY9QPwoMxHIFOwrlkOGHyEGpI2YNy B+dZ7SBiMp+VKJSp4cj2NIND0O2ljkto32gkqPfFOaRGHAzXJW0FwYkkt7r5mGcA EVZF1rFuAZYpHUeoz/KgqxvtKu0ZU89TikJRk6CsJdcAwssTKR1Gf8atw6laTgAs oP8Adbii4GgAqjO3BqVTgcDn3qvtVkzGcD2ORSF5UXdujx1yxxTsIsliqcAcmoHf 5sE81Qn1q2gJV2BYdozu/Ws+TWZ5z/otqx/2mGaANp3GWIFVJr62hBEska8565P5 VlNb6jdf6+48tf7o/wDrVLDpVknLh5W/2jgflQFgl16LcVtoHmbtxioTLq94cfJb KfbB/wAa1Y/JQYiVEHooxTSwDdQKVg0MxdGRm33VxLMe/YUXun2K2jKsCcDqOo/G tBnz3zVG+XdAxBwRQ0NFZbG6tUWaxl3qRloj/h3p0OoWtw/l3MYt5unPQ/4VLBcG OJdwIwOtEqQXy4mUMezr1FITQ+WwGMx8g1Ue3kj5UZx1FRKt7phzbyGe3B+41X7X U7a9wv8Aq5e6N/nmglplAMFY4IX1RhwaQMGb5Mo3oORWvJZxTD5hg9iOCKzbq0MD YOHH94cGgCJ5yqlWPH+0CKg83eMBvrtpW3gfKxI9CagZlzh4+fUUgJiwU/eP4rTf NHQE/jUYyuSkjD2PNO81v4sD3FAC+YefmA+lAl29yPcUhDYyHJB9DTGPAHpQAskA vZU3vjGBkUK+07P7vFOgOZRj/PNQyMBK4/2jQU9h5IMy4PY1IsnUE59aprnzmxn7 tTb+eKBFgyLgcc0nmM52xgDPUnvVdmC8Mce3c05DLJxGPLH949aAL6i2szmaVyTz sRe/1p3nX14pW3jNvAepGct9W/wqGKC3hw7t5so9RkCpWmeVtq8kf3jTAUWMcYCu w3DrjNFMIXPzXAz32pxRQBlYjkGTFg1TbhyBxg9KeZpG6HH0pu3JyTQaEtvhs5GS KmBIYAqQPXFV03xnKNj8KnS4kH3lU/pSFoXn09jCHEjYK57VEdOkT5vMyBSJcgjB LDPFWFlZ1KrJkH8aNAN+2Ro4lQTMVA4G0U+5maGByWG3HIrPgv4goWTcCOPalv5Y ZrM7JFY56Y5pg2c/IcueOppmwHqRVnySf4D+ApRbzN92Fz/wHNMkrBFFSJEp/vVO NPvnPyW8p+kZqeLRdUlb5bG5b6If8KAsxsESDBIz9alkVXO0DAzzgVai8N64xG3T LvHtETU7eFtfDHOkX3HH+qNOwWZRS2iA6A0rW8QHQYq4fDWuD7+k334wN/hUbaDr Cf8ALhdgejwN/hTFZlJo4kON2PxoBUH5HU47NxVoaXqWcHTbkfSI/wCFV2ieNisy 7GHUN1H4UgszU0q9Ecv73cqhSBxkfpWr/aMBOBKT7gVgafLIs5S1t5LiRuiopP6C tB7TXZs77aeBT28hs/yppqw7MvTy2skWZ3yp7visW7fShxAJWb/ZOBVldEC/NOLl 27gxsB/KrtvBbQfdgVCD1ZDn86Vrj1Rzb2uozxf6IsyYOc7ttQJpmrfavMuIpnAH J3bs12rXELJhnXI9aSGWIMP3kYPs1NR0FzW6GFZzWEDYmtGVx3b5sfga14723kwI pUx/dPH6VoeXazRkSmJx2yQaoXGkWUnKLsP+y1K1gA9Sc59aaR83GOlVTpV1Du+z 3JAH8JqMyalbZMlsJV9U/wDrUBYsyIC2SvNQMrA/KevrUP8AasJbEiPEfRhT/tEc hJjYH6GgWop3EEHNVL4SeVlenerZcHgiql3udQq8DPU0mNBDdRzL5bYDqMEU1rYE 74jh+46ZpZrWKdBvUhh0deCPxqs0txZY84ebF2lXqPrQBJvlAOCeOueoqtOtvOwF yvlSn7sq9DV1Zo7lAyMpPY0x4yylZI1ZT1HUGgCCO9vdOG2YfaLfoHB5H4/41Za6 ivRujZTnrnqPwqi0VxBzaSfL3jkOfw96pTSRmQMIzbS9x/CT7UmFi9MfJkKnBHrU W5HzgVSkvHDBZhnjqO9Ism4bkzjNSFi00XdWx9aYQw64pEuRtw3BzUglRuM4oERD K9Dt9RQzHk4/CpGUdqhcbSMj5fWmA+3bbOOOnWoZW8yVm7bjipIyFkX3OKrNIRwv WgfQcP8AWtliFwMj1qVS5H8MafrUUQcgn5Rk9T1p/wC7By7lyKAHoyAny1LN/eNS ASNyTgelQtcAD5cAe9RNOp+9Ix9l4oCxe82GEfvJCSOwNJHcTTgpa2Zk9DgmqkVz ErcQj+ZrXj1W7ijRYLUoo4+YYzTHYamka1KofYFz2yBiitEXetEZAhUHsXop2CxN /YNipBMBPryacmh2aADys85OT2q7bXglligeIZkAwQxHJqeG4snXiV48nb+8Gefr RZlaFMaVYFW22w9VBJqyNKsA7bbWNgqKe55wM1dFuGUlJIm/HFMZoYmzI6L/AMDB pp+QrHaTfCjTG061u45vK3rbmWNoQT+8bBwc8Y969C034ceEdJthDHottcMOstyo kdj9T/SuE8N3V/PLa2q/b3h3RuUdH2lVYEHnsK9caXJpF3aMi58G+FrmEwy+H9OK HssAU/mOa8v8d/Dnw5p80H9nQXFoZQWJWQsn0AP+NezBs151491czX/9neXiO3G4 t3LEfyqopN6kVJOx5C3hi/smL2N+ufQjaf6infbfEdgP31qs6Duqg/qK6Hec4PP0 qTcCgxwe9aciWzMubuc9B4vjRgLm2lhb25H+NdFpfiTTZwAt9Gsh7Odp/Wovs8Fw 2yWGOQejKDTZPCGlXQJNu0R9Ymx+lHvoPdZ3emt5mxlkDqTwVOa2iT5zk8AHqTiv I4vA19GSdF1qS3mwdqsSvP1X/Cqdt4C8Z6nqxi1zVZUt4RgytcGUOOmFAPX60m32 KS7HqGqeN9A0cFbjVI3kH/LKA+Y36dK5G6+J9/qchg8PaJPO3aSXLf8Ajq/1Naek /DnQLEqz27Xco7ztkf8AfI4rtrOwggiEUMMcUYHCooUfpR7z8gsjyz+w/HPiFx/a ep/YIX/5ZI2OP91f6mtnS/hdo1swe8M99J3Mp2qfwH+NeiLZx53Y+lWRF0wKOVdR ryMrT9It9NMcdhZw2wBH+qQL+ddpbSShB5xILHjP9Kx1Sr1mWMqjIJH3Sx6UpDRp HnqAfwppVD1RT+AqUHscZo2j0qLlkDW9u/34Im+qA1GdL05/vWFqfrCv+FWSuKie 4WOZIj1fvQF2VzoekN10qxP1t0/wqGTwxoEow+i6ef8At2T/AArUBpc0h3Zz8vgn wxL97Q7L8I8fyqq/w78Jy9dFiH+67j+tdT1NL0FFwuziLr4WeEJV+bTG/wC/7/1N c1qnwR8N3YLafPd2Enba3mL+R/xr1WbLUyOHJ5p6CufP2o/BfxXYhn027ttRjHRS dj/k3H61xOqaXrOgb/7c0q8tUUffMOVJ+vT9a+wFQKMVBcwR3ETRyxpJGeGR1DA/ gaQWR8Z6XfxX0/kIyQtjK+c4VT7Z7fjW1caNqVvEss9hMIm6Sou+M/8AAlyK+h9U 8AeE9QhaObQrJS2TuijEbfgVrz5vhTqmm388/hLXp7JYyCiSudrkjpxx7ciglxXQ 8em05GDPbv5UmeQOh/CoPtF3a8TxF17kdRXrOoX2v6R8njbwRa6nbDg31pEFbHru Tj88VnXEXw51i0MulapfWF2f+XW4XcM/U9voaTaWordzz0XVrcITv2545FZc6fOQ CGWup8ReCJ7GdWhurWdZEDqYX+8D7djXL3OmahZosk0Eqxtna+ODj3qOZS2CxUZM DC8jujf0pY9pOEO0/wB00FmA+ZefekDZ6YzTAcVB68Gkz2OeOhpjOwOXGR6ilDBl 4aiwWJll+Q7s57EUwztt5/KoySRydp9exphVgCeCPWmFkSLP++jwOAwqORjHM6js xpi8MD6GrF6mLucAfxZplaFdcuetSiFjxk1CrFWyOtTrMSMlTx3FDBki2aHrJUq2 luOrk02FZrg4hjdvfHFWzax24DXlwiH+4vJpXYtR9r5cDbYWAJ7kVYl3uxLNux/F 0FUDqUKttt4OP779aqXF3JIclyfajUZdubu7EoENy2wDsaKzPOPvRRqLU9FjgIdX BAYHIPcGpV0oSKAF77uKge+uxKkTLH82BuaPvTFvbjeQsgQjj5Vq7MLo1odGuPP/ AHYTc7Zww/xq1pWkLJrMGnLGqTtIqHjI96oWupahE4YXIb/eQGtbSZJZdSa+MhE6 4ZSo/ip3aV2Cs2evqrx+JbaLd92yKqOg4YVt7WTAYrknAz3ry688TTXN9FLK/wA8 EW0OvBJJzUY128eRnSaVieAS2eam7Hc9aXcB9zn614vrtxPe61eTXAKy+aVK5ztx xjNb1l4n1NJViWeVucYYZya5C+lm/tC4MgxI0jFhjuTV03qTNbMjaNVbO6pFRdoy frUSkl+RTlYhsDJrS5nYsW9somUk8E1fjLRuy5yO1UYt0c6BuhIx71YEwLEA85oT CxesWdbxSB3roFYtM4/2jXP2cp85fcjNbSSn7UzdsmhvUaNa0QFhWmFAwBxVC2ZA u7HJq6jhjjNJjQ8ZFTI2QBSLjOKeABSuNImUCl37OR+FIvTJpduakoSO5ke6EhbA HXNaUF+ZB80TDjORzWaseSWOOPX0qUERncDxngUmho0Bcq7lGG0dM5qncxmNsA5T gg55Bp2+OQgZwCck0jqBIQD0oQGkjKyAggj1zTmIAzWQxbOFY461PFcbhsYkntSs Fy35h3YXnmpcZqGNApz3pUnEkhQdu9IZJtFLwKZLIsELyuflUZNcdquozX0qyW12 VWOTdGFXH0z+tJibsdhJcQxQNM8iiJASzZ4GOtKkkc8YeJ1dT3U5FeYaxJehkjlv QkMsjGXycjBIyeOhzSeHdafQLt7aN/NglYswc9x3H4dqylV5ZWktB2drnW61qcQ8 n7NLGyliGk3jaDnGCRyO/OO1W9DtJILPy5SryZLSOr7hk8gA98DArkLy+0i4hN1a xPFcfaCxBC45PU+o498VuaP4rso1FnMZXlVc+Ysf+s5wSAKqM03cEup05jAyMcHq K8e8f+GrHUdTuY18Owb0KkzwDyXIPQ5HB59jXr9neW2oQ+bbSB0zg47GsbxRoltd WUuosrtcWsZkRQ3ysV5G5ehxVSu1oGux8zaj4V1jRtQFrHLg9QjyZAH1p8Gu3+kS W0ep2UkcMb43Bd6MvcbTwa9StPh1J4kuvtl/rDRJKvmQrAOACB3P8h0riPENhY6N qV1bNOl0IjtLqcqx+nrXPOTirtE2M/WL3QvE9551tp1tbRhcMIwI2wB1wO/viudu vDFv9m+0QXW1WPyq4qb+xW1G4KWcI80AuQh24HXvWtD4J8SuIy8RltvmG15ArgAZ 6dfYep4qVzN3ix7nHXGj3dsqnyw6t02nOaz5LZlfbtaN/Rhiu4vtLl0x4ljmVLgY M1tIu4xsOgJ/Loag+3213cXcOoxtJIyH9+xBKsB8pHGccAVrGb2YrHGNvhGHXg9+ xoBVjkc+1bNvZQ3VmrzOEcg/KqnGR0H1qpNpGyF5op0Ozkoxwfw9a05kBmN949qu 3chW6LYBDIjYPfgVGtheXFtJdJbu0UZw7hSQPrTY47m8nRVUs6qAOOgHSqHYsxaX cXI86UpBH/efipQ+lWP3d93KO/Raq3Md19oEV0zM/HXkDNat/wCFb3TbH7XNG23I HKkA5pBczptYuJVKIoiTssfFUcO5+7k/rWhFaZtxIx2kkjaBmlK24ixuYS5Od3Ax U8yQr3M/y5MY6UCE+taVvcG2dozawXUbYJypJx7Ecg1b+z6bK+6Kd7dxysVz93Pp ux/MCnzBcx/sT90bNFbZ066wDJbXZJGcxqGUj1BHBH0orP2kg1O7sdasY3UXNvJg ewYVisq+e5X7pYkfSmMpjkKEcjrTwpODzXUkS3csRnAGa17Byludr7WLZH/66qRW 0YjU7vmxzkd6uW4ZUXy0UseCc9RSbugLENxgHcmTjnvmrC6gAoAUce3aoojJ5mSB kDBGatLZQzBjGwA25Ab1qVZ7jswTUQCMjBHQis+7uBNePKTy3J9zVmaH7PJ5bBPw ORVO5iHm+x6YFXFJPQTbtYnjkVu4zVgwZUSJg564PSqCJwQKu24YMu4kA9x1qmST CFjMvOSMEmmKpSU8Z5pxDrKPn4z1o3ddp3nPOBxQmBqaeivNGTySwreSAJKcjJLE 81zmkiT7Uj4ONwzXRrJjknPzEdaGxo07dggOauRkNyKx0kIGc96v2sw4Jxii40as fFShcjiqqTKcYNWkfOMVJSJVjIHWlwRxQrU/dgc0hjMnBGMVMoZlLErhRxnvUBYv kDinRKA25wWAHSgQuTG2CBx+tPEgZj/e+tNKbuST7Z9KbggDAAFABvGSKRXMbhlG ewNNZQzehpduB1pgW4ZDcEIxYEj7wqYwlEAJZlHOFHWqNrOtuzhkBJHDf0qTf8vy EgfWkx3HXrb0BWR8HIMZPQVzE3lWADPkKx4yM1uTyAKc/exzXJay5nu8CdY1iUkM 7YAbtgipk+VXQkrs5fxFq1lIzgXLpcB+UJO1lPHH0rNufsqRwm2mndcfOWkBy3r7 Cpbyyty7vdSEyq3zp/CQT1Wrc2nzajFHLp9pHCuBHtZskH3/AB71w1H7ToaNXuUY tSCxmOFSeoA6k5GM5rdt9en02zVLeBGufk/eeWDyARjP41jQ6eYbo+e8aTqShj64 I9famTwyLdxzWp3Mh3Pbg4yP8KhXhKyJVzuvDXjKbzZY5kSRndAUQbAhPBA/SmT/ ABOdNTt7W4sGSNpzFIvGccggg9wcVw2oRz20/mwyRSGZC22HojZxj61zT30jaqH3 lWZipeTtnrk4qvazi+XsE1bQ9D8ca6ySXGnQIkyooaB1lO63YYJ4H8WOOO1eX6kz TOZ5UXzm5wBjnr/Wk1K78jU5kE6yANtDRt8r46kHjiqUV4skrxLZtcTOCkYXJIJ+ nU07yk9ST0r4eeEdPSyXWtbulKTEmKBnA3jONzZ/TFdRq2geG7lYrvSHgF7aESJb fa8R3AXkqTngn1rz3QZ9HSyt0voImmhBil+0diDxgHoO1Wtb1jw5a2G9YLIt1AiV cn0HHvR7Rp2sbKK5bnMeK9QsZ7mR7axhjtmYKzRSHO7b90Z9CevfFcsJGWyS2SGO QeZ5hmIO8nGNpPpipZLl7hgCgEY+6e49cChgWUhcR+/StGzG5HAvlpiXOM/dz0rc ayml0u6WOSCJWTLR8/MMZFYaxsk0f93OWYkkD3x3rpYpTdQpJBERkbGkYD5h0/zi sqkpR1Q0XvhniTS71WAIMoyD7rWzpNtGmtMQigsGB4+lY/w1Gyy1FD1SZR+h/wAK 3rDjWvxP8q7lsKOxwvjyMReLJNqgDyYzx9K7jxyqzeAY5c/Mwhb69OP1riviDkeL JO/7hP5V6FrtsLr4cupGSlmjrx/dAOf0pLqL7TPEp5DGFTJGBkelVHkzznJ96usd 8rgSBWVRgHvwarSxKcKFKzJneoP3h6ipSVwWxd0/UJLeEohIBOWb1NQXUy3Uu93A KjnqM1HHhf3jk+WOAhblj+FWFv5NoQbVQDoFFZ8qUuZIZCl3dIgVJZFUcALIVA/D NFK+oZY5tYHPc7KKr3uwrHeGORol3chRwSORVyxWIApIOCcnHWpUhEJIJzkfMBmp EtpFj3Y2hzwR1GK1Uk0CJHt4n5iDAcdamit0XK79rjoQeDUsUYJ68dsdKfMh2sj5 49RT5lsHmQbCC4Xn61KrspVerNxVfzW3MqDJA9c0I024MSSPrzTYjSZY51VANpx8 xYdaoX7xxqsaZIU9TT/NfbvOf94cVBdOJdgJXp1ApJ6g2Jb3EXIdDz3BrUjVJVUB kLFfl2tz+NYCKBN5Ywx9j3q3BOySbAvzE4AxmrfkI1T5hKr5Pzj2qJPtBkIVdvPO alW7kmjUtIcxjCj29Knt7u3ki8uWNlm3cSBj+WKVwHf2pFokEl/MxjijGdvXJ9B9 awX8fXOozvJaRxRAnOxhn8Cax/iIzPOLKOcGGFA/yj77n1+grk7J5bqEQv8AKq8b hwcelRKSextCD6o9l0/xVDdoFlhaJuhdTvT8xXT2ztJEroQVPcd68OtL2fSJYzGu e21ejD0Ney+Dbj7VpJzEYlDbtpOevPHtRCT2CcLHRwRfKrAnPcGr0TIDtLqD6VwO reLJIr14ocBVOF54qvb+Iboyb5Jk69jUyq9jWFC+56gqlQPT1pH3E4zxXO2XiiAw AzsOwJBrchmS5iWSJ9ytyDVQnfQipTcdehIrcZJ6U9JDvyOMVCxxQrEn2rQyLhbd znmgc1ACfzp+7FIYMCDkGlRdw5P6UhYHrQGA6daBCvEADnk01D8pGTnNOeUbec1X Jzk5PFACXGCrBTknjnpXMXljBMWMjHMZwqenvXTPIyxEYwT0NVZYvMVvMRS7fdYd fpTt3D0OG1KxyHMQKvjkqBk9+nfpWRod7KZJZ5vLR0fa6vkhh64Heu6u7ESKQ8RP OPx9jXOx+H5JZ2nE0cTb9qKF5Y+9ROFthRk0xTbz3ShC32iFgdgg6g4965+71CW1 PkSI4njOEJxnHcf/AFq3msbmwnO7zIivRAOD7jFZt1Yvq86RqCsqDczkEEDPWs3S u+ZjlNtlUw3WoCPyLRrVGU4acbdxHr+NZWoKy3At7mFVdQCGTBVQR14q9NpV1Lqr Qz+IVFgV3+cysRuHY+hq9ML/AEOGGedYxZ7fLE0B81Wz0/D2rlnTSbaNLXOC1K2j tiXSGSTkEyk8Of8ACs+yuJ2utsS+XOT8rR9ee3Heu21Kytdfs2mh3x3kwJaJGwue xAHrjoRWXb6Nb6fMvnEJLkBkXOTj3qPaRje71IaCeyGkw/aNXs5FIUxkMq/vSeg2 nlfdhk1xSpAl4TIoCgHGRwDXYanp/mMC8TlRxFsy5z7+lYV3pN1FcQqYGLyDOwDP 5+lXGqnEVtSjBbXVySUOMZxtHNGXhbM0gaPP1NdToumRPbtFLfRwzHrEoBcdjzUO oaJEolcRsFX5QxAQbuu7bzkYqFWXNYfKc9a7PtImkDmEcAHgH2rXS4d1nUvnBXaE BG1fUegqZNHf7VZz7fMt2B8wmQbV9OcfyrabT4bWCU221Q3G5MsSPcnvUTqq40iD 4dDY2sR8jbMOD9WrcsjjWAfqf0NZHgUBdW1yLnO6M89ehrVsjnVUPru/rXpQd4pk o474gD/irG94E/lXp1783hKeJELA2JB+mzp9K80+IIA8UZz1t0/rXpAmkPhVZd/J 0/LAjj7lNbsF8Z8+ysTO5DY5pRK0mFIIcfdP9KY7bJ96nnOQfpVkX07HLuXH+1g1 DuIrTOGkwBhRxgdBURYk5JqWfDHeilQeo9Kg5J4qkUXYEs/KHneYXPXb0oqt8q8H k0VNvMR7QohVU82UbsYJHNTsd0R2bXj/AL3pXLRzEOQgIXHBNa1rqFvBCEeQuG+9 gdPrWXs5LVF6M3YI98ICsUfHHy5yKbJFjcCTg9Wz+VU4bw4/0dg4/uhuae955e3c wwRyhHIpe8mJxQojV7ny2Qh8Zz0/OkKGCJgy529T2NPSZGbO5BvGAQeTSTX0sKqr jcnoRk4quZ3IaIhMJlIPC4IA9aj8yEAIyDDdeOlOWUXO0x7InyeSME1BJHtlKSr8 xX5GPIY+nHendXESfYY1yyMcYyOen40R28uVfg46c80xA6RM+VCnkYNaui6LqOrA m0UKikEyO2F+mfWq5mCQ0IG2s8fz7RtwTg+/1pfMRh5vlMuPvEjrXVnwasVmxuLw ySAHYMEJntk9SK8rvdTm02W/sL5PKvASEbcdu30Xt+PcU1zJXNIwu7NlHXbpLnVb koQy7gFJ9AMGswSsEIjjBI6gcVDcTYmPIyajilfzAUBye461lqzsVo6HRaJEdSu4 bZoJNztj5FJ47mvUNZv00HQnjtAscsieXHjsPWvGW8RalpVxaSabPIksWfOKL8r9 OCO44qKbxRfS3bzXt3LPHKcsr/wZ9B2FaqLUXbcxlNSmr7I1LnUJkGwv1P3ielZV vJexlpTcvksTt3Eg1Hc3CFvvbgeQfWqzTSMuc8VgrnQ2dLDrcwi2FyRkdK9u8CTz XHhtLiTJVmO0mvB/D+kz63qtrZWzIDOMEHkqO5x6d6+kNMsYtK0u2sISTHBGEBPV sdz9a1px97mMas/d5Sy7c5qRDtH1qBnGKVXY8V0nKTNLzxThICM1DkKetJvGcUAT kmlTIyc03ftHIqJ5uetAFncCMDrUUhIAIpgkKY96jll6ZPWgAfDggnBqNYyrAZxU Etxhc9xUJum3A7vl7+1UToW7t3WLbuIRSDjisfbuuC4IHcEjNWzOhJMmHFVZpVCl oxgHgUJCcjH12/McDoH+YZBY9vpXDyeJrq3R4opmUAj5QBuJPXBrotWmkS6V45Aj 564zzXCajYm5kYu2wFicgYDVnUkluJM0bbUdNmjltrpJ40LbmaXJJPphavhbgaSi xStLDLhPLRThT1/yawNNsrcwmN5pJJcHyip5Q46EGtO0W7sIo2ub35cgi3A3E/j0 rz6kltc1i9LGlAxsmLSjLKmB82ce9R6jdtLbI5iYxk4ZiwAz6AVNetYHKQxmN5FP MjZH0qs0d20rR3MYeHAGWAx7EcVxNJ6jJIVt5lIWRkBXOMg8f0qGUSWskbFYnjxy EYbj9KX7BJazyPG21XBAz2/LtTvskcWJmUlwNwKjOf8AClsNFWLRg0azx7oGZssr gBhnryPwq59kiliK43lfuiY7uR0xzUBuSZBuCqAeVB5+ppq3DlTHIp2bTt+bgfU0 czY9BrxrHdLG0Sbf4kHHPuBxUVz5UmXUmJgMEAnH5UGXywWEakEZBXOKoTs+0SMc c7evJppXYi94M48UaspbcWhjbP6Vq2P/ACEo/wDfcf8AjxrH8GMT4rvM97Rf0atm y41Qe1xKP/Hq9ml8CIXU4/4hf8jKp9bZP6136zwp4GV2fAGm85/3K4Dx9j/hIkJH /Lun9a7cTw/8K2IlHLacRnH+zTW7BfGeGOAEyep6VGJGAxnirc1vuUFCOAMr+FUm BBwRg+lC1GiQOM8jg8ECoyMNgHNGaUAuwCjJPAFPYB4k2gAAUVNHBgEFc4OM4oqG 0I9Bhhkt1MhYPvA4HANLC0TLNG6Yb+9UkfmxtGr7ZYl6Y6ge9RzfOZZFiUd1Hp9K E7jZatreBTGLiZo1U5znGT2x3FatpeQoGW4U8A70mXJ+oNc9Zu8sqMSzvjqW6VqT 2ctzCJ43PI53HqPSonNJ2kwi2iw09udzonI5Vl9KqPdK6ZGfUen5VXjhuI02SAMe MFeasW8MuOMH3Pf6UOUUDlcT7TKybfLQDoNpwalt51WQDarNn73dfxqC7hRAqgOr nJ29vaoE80cbcfL/AJNRdNXIN2GFbm58tipEnBIHp3zXWQ3v9mwW6QjZbqwAX1Hc 1yOgDfI7sNxBC5HqevNdFfKJ7oW6rtIjAHzZznuK0pqyNI7XOqj1CWaJ1kOdrYz7 Vwfjjw1/a8PmwhROBhSTgH2/wrcs9S8qErN8rqVBz34xV2fa+V6qwyK1Q2ePp4RZ bHzJGZ5CoIk7KfQj6Vk3U9rbvJ9nP7tflDn+MjvXdeM7/wDsfwlHGp23Fyxt1P8A sqTk/gMc+9eOz3LSuFydo4AoUVe43N2sav21XblvypWEVzGY2YAkfKT61hhiDnNX ILg7gehzxxV3IGq01vN5EmeOgrpfCWgTeKNbSxSQRxj5pXP8KDqQO5qx4WFjN4gs pr1QygsgDAFWYggBge3NexaYbSzYG1tIYtw25jjCnHpxUOnd3LVWysWfDfgDRfDl 5BfWpuHvI4yjSPJw5PU7e1dW8nYdayItQAUD8Kka6yR81UlYhyvuXWk29aeJSwzu rNNxySxqWCXeOv4GmSWXl9D1qSMkDd6VWHzNgnA60CbA2jimBdafsTUDTbSeOKRM cE9DUcg54NAEyzgryRmq0ruGOT+VRg7Wyw4pofzWJA49fWmIZISF6jmoFBLEnp6U wzHcd3QcU5ZQcDjBp3JGTSlcqMCoHuoxHlhk9/QVJdJujzjPuKxLhvkbIzjtUSlZ CM7V5VaTYW3bh8o/wrDGlTyP5m5o0AIBwDgfnWldxfPnJAGGBI4FVrm5iWJShUsC fbFefWqNstJWK0kKWD/6NIr4+8SuCPw+tQQwQTMZLmR7hz8xwMKW9BVidf8ARROz 5Z8HAHQVUuP3pi2BwAMAKePrXLKbloirWJJsTgMbGUBOBuboB71csJSYlAQwqRhe 5Pas5YlX5jI4LAEsckD8KlMrRMj4JQjG7oDWbutikzRml2DBdnYdOchs/Sqj3BLF FAWQYBw2BStcRK2EBUMM8cMfxqpM6PkmPDcYKnkD3qOUZI8jiPa0bBW5PNIb8+U6 N3ABwOo96rSTn+In0HpTFmdfn2jA6046CuWDI6oq9EHIIH86pTOJAWPBHOSen4VJ JKZYwVJXOeAcjHrWTNK3nKUwSOBxmtY6sDoPBb7vE8jFgSbVhn6MtbNq2NXcel44 /UVieEmYeJIt8exzbyAkd/umtaE4125HpffzVTXq0X+7RPc5r4gALr0R9YF/ma65 ijfDFtw6WHIzg4x2rk/iGMa7D/1w/wDZjXQ3jY+F0fYyW6Rj8SB/jVbNgvjPKbu3 RrjNurxwnIHmMCR+NVCsjISyFlB278cfnW59nkkYFUAlAGCT8tVZRcAiO4YYzgRj 7o61jGoMxivJxzQjFWDA4I71bFsFEu5unQY460kNoJJHRWLHHQLWvOrDGpvCDEuA faitUaXIY0H2d+FAJKHmisfaxFY7J/kbAILk8jrxSSlkZjk5xg5FPlgklY5RVz0Y NzTTa3a/N5YOPvYkBzUq6G4sqrsjGfOMXQgDnn3rRbUC4WMkFOhzjNZ8NuoZ3uGC KzbQOpzVgapb2qGKMed5a8ERAg/nUVIuT2uLYnM4Ey8IExkMGxj/ABq8ZrV0JeYq R0aPAJFc/cwltktvFK0WASW4Ge4qy18WtVje1DMFxtJwwPrn+lNwbtYEaFxdW5UM GkbPQHGD9f8A61ULtyiDgr1IHfFUGuZmjaNiQq8/So7edbi4jiG5dzbRntWkadhN HeaHCFs7fgjeM4PvVzVbqS21QrHtz5PG4ZGQOKrxXEdkVdg7pCnCoMlsegqjquva Xqxju7CfZPD/AK2Cb5WA/wAK2Wxo0OGoT332dmG53Uh2Ax0PeuvtZRLsGc7RivNo bmeBpljmPkOcKi9G9629Kurh7sOZCF7/AJU7jscx8Xpyur2NoGyqwtLj0LNj/wBl rzWuv+I1w9x4kQu24rbqM/ia5CqRAUqkhgaSigDc0+Yq+M43YKn0YdK9L0jxRLcW 5jb5JosEgHse9eTWkrDHfHbv+FadtqDWetQyB8QzAAnsQeP0NUJq57RZaypT52+Y +laUGqRTYIcg56V5v57o3D4I9O9XLLUXR+JC7d6GzPU9NEqPzuyOlSC4C5Awcelc ppt4jSO10WQgfKg7n3q/9uaSXlQmRgKKSdyjp4pzLGwQHdgc54qsZn3ElQTnkVX0 +csyxebhWznbzU02wS7QS3PXvTQ3sacZLxKcckdKcYsDB6npRbYWId8VMXUj0NFw sZ9wyxJgtzVX7THAjFiMe1WbzbznnFcrq14+1kjwCPeqRLRan1BDM5SYqv8As1ST UoYLlpbi4bphc5OaxhO8cWT1J5qhcXRLfMc47VVkKz2Oyl8S6asH/Hwoz6g1zs2v 6d5jSm7iB6HLYrk7643HAJrn75sg4OawqQUluUoHc3l55jLIrYicZRs5Rh7Vjyz4 haMzKX35Ix27EGr/AMNvEdpZ2uoaJq9ml7YTYmjjc8xt0Yqe2ePypPEOl29vI9xp E7z2Rb5lk/1kIPQHHUf7VcNSi1qVaxGkssICylw5XcMDPB/pV6FFnk/eEDKZCkZB PoMVTiA3KTKyuvBK9TTo71RMElIC9yBzXJK9xkrwzKERtpRh8qrjj2qtKs8Ujwt8 oGAR2NSy3QNuwDoWVwwULjI9aga4fySSw2jqTxzSaYNE8ReCMs2wgEYDfNUF3MNy SqqKT94KOKqmeR4+CzBf4e1MN00luwG0qT/+qhU7rURNFEbmUquTkfKucf8A6qhu LdrbkkEt6HOKrQXROY0Dbj0CnrUgncRBJTtZeck8kUcoxgkMgcKcHH3V6kVE8e2Q BmBBwTgdKBKbe6fBzxgHHrSur/akVSCMcMK0SsxGr4QOzxBCpfjcwA9cqe/4Vths eIr4el2h/NBXO+H2MWtWTjO0zgHHvx/WtyVtnijUR/02ib/xyvRoP3BGN8RRjW7c noYT/wChGtTUJJI/AWkoc7WVOnTuf6is/wCJK41K0b1iYfrV7VMn4faO5wBhVH5V U9pB9o5USQiMhixfOMe1UpovnPPysOvU+lSNLgkA5z1qL70ud3pwa4Y6ajIIrIid 1YEN3PapYS1rMAFUyZIDL2zU2xZFIDEnPp19qvJZGEQyyrsUdw3P0pub6gIt4QMM Wdh1LEgg+lFQ3jSC5Y7Mg8jAzRWdrj1J47i4ixscyL/dY/1pyXsyk4O1h2IFV4Y4 ZI8+aRjg5ehoYwSRMCfQNya9MZLLO0xzImaFuCUMO0J6YOKiAhK8St+tGyPcu0hi P4SDmgB5mdVKFDgnu3WpEnnGGXZx0Jbmo1ePp5JHv1pGljPHlAj1oAlklds/KDnk knAplrcfZLyK4MSuI23bd2Mn61EzKcYgxTHcEcxnigRqt47nS+jnhsMSRngNLx+O BViTWLHX5Vl1aCEyjoYk2bfpj+tczHaxzzBACpY44PSqrQyLO0QYgg4zWU1J6G8J xWtjulWwiB8u6O3tuINXLHUoIsp5qkkYGCK86a0uAeZTipobabBIkfI6YqeWXcvn hfYf42uI7nxAXiOVEKD+dc5WlrcBt71VaQuzRqxJ7H0rNreOyOeVruwUUUqbd67v u55qiS1Y291cS7ba2kmPoik1qX+i6lFZCW40+aEK2QzKQMHrWvpN5JaBXtcDAyAO hrubTxHp+s6abS9hGyRdssUmR+R7fWud12ntodUcOmt9TlkRmRTzkjGc1q6RARqM Dx4UK4JLd8envUupeGWsbZbnT2kmsh6nLIPcjqPejTmO1NrjIIIGOlbxmpK6OaUH CVmb0/mTI18jeXvfHlk/M2OpPpTkZjGC3J9TUdvC0jsx5J56d6uwW2Pmk6dwelWk Zy1ZPYXLW86Nnj164q/5wM2UkbGchj3rHeENJlHKrVmFZMYLZx6Uw8jp7W4/dBS3 40stwQpyazYSz45IwMGpZVYDjp3pFIrXF+Yy25voK52/uVLlhjmta+tXdMr+OawN VhWO3DMRTFYzJ7sZODjFZM91yQD+NNlctKducVUkbJOeKTkNIhlO4ms25TrWmeRx VSZMtzWTZokQ6Idmqp7qw/StO91HbeNJExAxjGeo7is2NhbzrL02nrSXoU3LEHh8 MPaobFI3YZI/ssbqTg9DnnPvTbiR9nnJGwweSRwKoafLK0JjjzlG3AjtVyUXMxP2 ifdkAfT8K43BKVybPcbFdSrECx+8pGMdqikkV4DyC3Qjt+VFzF5hChvKVMDLHOc0 kVmVaUMenAH9aU+5WrCNghjLSZUnkMOPxqNiRgDA+XIOBwfx7VII3fKDrjI5oayk eMpLw351mn3FYz7eZvtXU7gMNtFXWBnk37kAxkZP6VLFpCyXwJuY44wM55JOPanL biyuI43fdwdpX19KJyV9ASIBHG0hB4DANyTz9KeCAAzLvKsSEA7dOajkEkjrklHG TgdKfKwRhtXOcbjng8UMLFiwZFvrWTzPuToQoGOcjNbt6dni3UB6+Q36Vz0bbBbE DDFsnj34rb1F/wDirrz3ihNd2Gd4Mllb4mA/bLFv+mbfzFS6y5HgHRTgAbRTfiWP n05v9lx/KotZmLfD/Q49ucqep64zWk9mL7Rx5lPPHJFOUCU/ew5GQPpUMUhSeNwu 8ZyQRnir7iJ72Jmd1XAB2rt/WuV6DsNspQl0yyJu4GExnmtB7t5IQkmEBywboCQe mKozTLb3EiwMVGeefmx7GkkgLg3EcZKBhmQt0z6D1qHrqOwlxesZjhwvAyCCe1FM mi86TfGCQQM/WimuWwrjlZDzhAR2NSCYBMYH1FSyeWDvCpz055H1pm6Rm3KpRR6n pXcmUOIG1AWTB/ug5pSCmUKsec5xT/MZQq7Bu656U+NmMpWTB4yMGi4FcY3EbW5/ CkOFGTGTn3qVzv2kL8w7A1AYxjLAD3HagAJIUEKcehPNRyMxXcRx7mkPT/WflQvM bAqCAeWB5oES6cCb2PPPOR+FaUumi4cTJw3eqmk2shk+07D5WGAbPU1t2Q3FkP8A e4qXuXHYqrppPBXk1dWxSCMLgbj1rTjtxGu5+1QlWkk3HgdsimkBwPiuIx6mjdmj 4/AmsGut8bRBDZvjBO4fyrkqtbEsKKKKYi/aajNEgiD7cdDWnHql3EysXyw7kVzt W4bjaNsrZHbjmsp076o2hUa0Z3mi+LZbWUFX8rP34zyj/hXTPDDeJ9v0wYHWWBR9 33HtXlADFBIobb/exxWppHiC+0i4EkEpAHY9KxScHdGramrSPSbS/JcqAQB15rSj uWaFsgkfWsrR9Q0/xFGHg2wXvV4c4Dn1FbEVnOrBPs7Bs4ArphUUjmnSlAAr+Wrq p56VoQq4Rd/JJ/KtaPRBFbKXuY0kP8JGQD9RUU2mXFqN0iZTqHQ5B/Gr5kRysiMy xjGaek5kBywFc/e3rpciJRkscVahjnYx53Lk8g/1pt2BIuXM+wEtzj0rifEN6zOk KLgHkmusvEcAkNXKT20k07mRe/FSrsp6HPK21m3niorjBHy9a3ZNPVRhhWZPbhJC AKUk0gWpnKpprx56VfEHbFNNuegFYtmiRjXUe2ByTggZFQsrTRwseoXmjxDerCEs olw+N0j56jsBWTPcvGIlUnKqO9PlbRMrXO58IXNppV3NJqEqRW80WwGQcE5HFbWr 21jqdlFDoLJLKsm8sGCxqD1BJ7+1eYR3kksbNKWYD17Vf0/VJEgEcbGONSSfL659 zU8ncLrY9Ch8EKzRfbb1m3LuAhT5f++j/hUz+EeRHbXKnByCR838+a85/tKe4kKH UbhuchS7KPwxTxcXULiRZpt3Y7zxScENStsegS+GDbFJZs7FOSBwx/8ArZrE1G4W 3XaMKpOM1nR+LtdjQI99JKvpMoIA/GrZ8RW1wqW7RxvdSAnCwhccd6zdFMtTXYor cCG4SZ3Eisc8EAf/AF6mMv2hQZJWRuCY2XFWoLjTpFEGqaZA0bdJI8hh+Gav2cHh xj+4ma3LDb+/Xrn3NTKgraE6HPX0MqK8kRZuQBtB4FRwlzEUcAYxkntXXy6EoLCy k3pkEFgHXd9RQvh+ZnfzXh2OB8qx8n3qPZSWjCyOd8lcRsWI2ttAzWjqLY8WSn+9 aQtVmXw3cpgwyRPzzhsH8jVPVfl8UR+v2FAfwY10YaMoppmc1Yl+JPKaae2G/kKz rhzP4Y0ePHEcbde/zGtL4i/NbaWfY/yFZtivn6JaKwXbGrKcnn71VXlaLFFXkZKW K27b2DAYwMenqamtUYwh3kmDwnKccL7Cr8e1uRk4PXHOKb9uVYn8plwgwc9CfX61 xc0pI1UTElhll1AEGRdw+/t5qyLZAqkkswBzz19OK1rbYYA0gQK4wGJ6H1qJViW5 YSqrxEfeTjHbNHODjbUz47prcFBGSM5HOKK1vLiiVQphIIyDIvP8qKSlF9BJIwW3 yKhGBhQM5P5VaWy3QfeXB5J9/Q1oPDbRojIkJVj0L/07VLbsDBhUVVPTb0zXa6mm hPKzHktvmCtJ8ygDgdPanWwWG6GXJboCTjFaVxPFGIwY1BZuOM06WSLauyPLP0xT 57oSiZcy7wp3OvHG2oPKaJ2UozHPBwa6KKJJYy7qAo654xVpdPidV2/eA6AdR60v a20YWOR8piciE++BT47OXd5kSkqVJx0Irp3htVToAw4Ax1NCQKqSFM4HHPaplX7C divdu9jp9jFGoYsvzL396ispfOkdSrIOvPUGtAW/2mMCZsY4BPpUc1vGoGGBHqPS p9shqRYjaRiIwzFR3NX4IoTjfOin/aIH868m1FZbTUJ7fzZNqOQPmPSqeWY8kk+5 rrjG6DmPRPG0dh/YnmedBLcK4WMJKCy568A9MCvOacw28d6bVWsLcKKKBQA8Rk84 /CpliOMcA02NQRwWP0qWNNucdR1B70AdT4d1GytrGS3vLxbbcwZS0JcH8R0rXm0z w/q7AW2q2CTHq4cx/mGAFcK4eSJAgJbuAOcVb0W1mnvlRo3UOwQNjAyT3rOSNIvo dFc+EdS0xUu7C9gu8fMPszHcB7ev4V2PhHxpYS2iWusy7Z1IAkf09zWzp2kXL3sV pb7HVFA3e3TP0rgfHXhG40C+N6IJ/s7PsO8Ywe2G7isnG+qNoza06HsyzwMIvIuo ZI5fuBWHzfhVxIXG1DLtD9FHSvBfCmuLpd7DclmeSNsrGT1Pp+Nen3/xH0W4liFu ksN0fl8mQbSD9eh/CqhNvRk1KaWsTp5dPtrOdx5A89ckyFe3qKxtQu4ICqqCbh23 MewH/wCustfGc2pTiBCzP0PJqpfTt9pUFlyFxgNmtFq9TNq2xoGUS5ZyT7Csy6nV JMBQarfanR15wCepNRX0hK/1rRMzI7qXc24dD0xWVcuhG5qddXJjUBegrGurzqpb iplsOJqJLERzSs0ChiXXaBzmufa6MRxkhiOnpVDUb8iAwq3L8H6Vg0a3SMe+uhd6 jPcHozcD27VX3l9xPU02RdrfWrVnZmVd7sFH8PetdLGJdgitIrdFuYmckZZlkxj2 xUsr2v2YrZJ5Oeu/qfxqtsnt1UbBOv8ASneeerw7FHUkZFSyinGs6ExiEknncvWp xLOqEulwVH95TimyTEzbo1GwenQ1Ml0Nx3XBQY5X1psQq3LKiBztB5w55qvaXUkd +0qZLEbQR1q40IlBcor56c54qtJaxIGbDIRz8ppKwzQlncJuZnBPZD/SqpuX7OSP f/CqKSTKFdSc4784pz3Vxu+ZFb8OtHKFy1HqV7bvmKeSMg/L5bEYresfGt6m1L9H uAD/AK1XKvj+Rrl0lQtuxsb0PSpwA33h+INJoD0Oz8VaRcMjPeiN15KzLtH0PrVH V5VfxPE6MCrWYII6EbjXCSIMfO/y10wmEl9pjA5H2AL+RNVEmTub/wAQWBsdKJOB g/8AoIrHsLq1FrBZy3Mi5TJAjyBk9Sc1p+PznS9KP+fuiuQaN3kWVHTCoBjPTApV Ip6MItqV0dZ9m02BBENXUueGbbj8O/FPg0BZENxFcRMM4Ug7sc+g5NccojKlnXDd yWqQXc8C4jIT02kg/jWfs4mnOzt5NAYKQ0uMdPm24/Cs6bSJ92NsgiB6pJuIH4Vj W3inVrMnLLcw945RnP49RV6PxVqMgJ+w20a9SCzDP05pOlEfOOe0vEcrFI6ovA3I ST70VI3i4jGIozkdSc0VPskO6L40yONQzrGfXg80yV3gACxpjtxxVb7RPBL5U6up 6ncetXUkEsO/BDA9lzmlK9y0kyrJLNL96KPHXJWmFpXICyqGH8KdvyrWV7cIAWyx 7BCasrC0oG2OQqOnyYp2CyMNYZtod2Zsn7p5+tXQZFYsUIAwq44q9Np7xJvkQpxn JOM1V8lggHJXtzWM9DOpHXQrsPOkPRQBzihX2Y3DKjofWrC2sgJK4CEdT3oltkGx Qxx396gy5WRBmCASfMMHoaasLbdgHyEcZ7U/y4wp5OQOBimvKmRjOB1oFY8+19DH rlypJJBHUY7CqCjnA610Piu2DSpehuW+Rs9T6GubBxXp0ZpwQDwm5yCRkVHU0Wdx NRN941bASiiikMfG7IcrVyKRZG3KBuxyKog4qxC+HyD1HIoAuxlEYNLFuAOAFbGM 1pWOrwafqBu/sCzRD5TCXI2e4Pc/UVnrLFGsjSnK7eBjqfSmQ3CXEhCrjI5U9/es ZNp+Q0z2jw18VtAtY1ji0+5EzH5gzLn/AOvU/i/xKvjDR2htIY4YonyXllXj1yPS vC5bfClgSCpqzZ3s0Nwku5HkTjbMMg0nqro1jPWzOu03w0sjuWu7V2AOPIQuf/rV XufC2txyiW2sblxGd6+Zhcj1BznPtW9oPxD0zypItTt0tp93yrbw/KeOe/X3rbuP G9m8yW9taXFyyNuUKvBwOM4/GudynF7HTaEluc1ot7Ibf5Le8G5yjqQCC44K+tbk dvcoytLCkYc42n7w+tcvqnhnWr6/uL610y9trWeTzfJHOxj1wR2zWjosXiDTYxaz 21yA5/5bKQBn1NbJt6pmWmzR0FzYPIqsnIHJI5rNuUkSMELIwx6YrZMGox2+bqS0 gPQMTndjuKzrjUrFfkl1q3B6fIv9apVPMl012Odvrlmh/wBWQD61hTyxQqWlkCMR 8gIzj3NdDeS6XHn/AEy5uycnAUAVw2p3kFxcMYVlUE8+Y4P8hVKopaIzcHHcs5lc FlZXJ54PWqBiM8jEyDI5O7tUtoJBblh83PCg4JpXjY5eWNo2bkAjtS6kPUdDZW7Z ZnLHpuPAFSrZRqAqSNnOQw4pq2dzHD9pSMvBu27iDt3YyBn1oivNrESAx57H/Gnq ArGaEhADL3GO9V555Adro6ZPORwBUz3S/aeCGGzGR9aljm3Eg8/1pDKkJZvu7QvQ liKjnETT4A+UDnHerMtosqb12RtuwD2P5VAtoY3PmyR8rgDdimAz5412oMZ6Uk0l 1JGUcDn09KRvPtWIKkY7+tOW7DD94Mn17igCJJ3iwGJdfTpU0c0cinI2tnoarySf KABxn60qJkYPQ0xEsi/IWZRjGRUCo+zKsR9DTzAxAALYPbNWbWzEseVkGQTkHgfg e9F7ICnumTqQfqK37aQiTTCSM/ZSOf8Aeasl12qSwIVTgk+v+RV6CQGbTyCDiNhx /vGmncmR1njxs6LpRPXP/stcGrwsC7uTk5256+1dx4/bOkaaf8/dFeelFYDapBxz Te40X2muJ3CqYwq9AB0p6LdGVWddyHuozWZsdOQSPocU5Li4T7krjH+1SsM3JGEL 7VQFvRqiN8Q5WSVgueNqYrJ8+Y5J5yMHNP8AtZA2mIFR2NLlA0TJa5JM0Sk84C5x RWMQWJIU4z6UU+ULnp19ciciLaV29dwzU+nXBgkBB+U/wil0qzt5IhM0hdiMkE9K 2EWBAcqi8YBxisGdCFW5zj9zKc/7NTJNKGBWA47MxAxULXkUZAMkY9OaeLxHX5cs PUKaBkrM7Llxx2B5rCuQPPkMb4BP3ewrTuL1kiyBg+9c/KJHlZ85yaxqO2hE5WLa 3DGIKzcDjBqCeYCYbcnAyB6VAkkhBTu3FQbju5BHbrWFzFstiR5IVBOWJz/9amN8 iZyBuquZMSjBAX2P8qieZ5JCWzknrQSUfEyE6T6hXBz9a42uz1xnfTriHaPlAJI9 jXGV34Z+4CJY22tj3psoxIaZnnNPc7sN+ddIDKKKKQwpyHDZptA60Aa0Nu2oKsEQ BlcfLnuRziorEwLObW93Q/NhZQPmib39qdplwYLuBwcbXBroPEmjreBry1X9+g/e Afx+/wBa56lRKSjLZgZ11ZzwZS4QFG4WZfut/hWfcWrbQwOWA6+tavh/WeP7Puir A8RmXlf90/0rUutIAjaW2AC90PasHUdOXLIDiXYiVWPXANbpUIUl8xsEAjBxVO4t 1kEoAAZXI+lWtFZbmCa1kwZEX5Qa6b8yKiy+uqlwI1urlCeDtc/41OdSjtl2yajc E44BcnH61UvNMdLdXEbKSOCOhrnJFdHIYHPvWEYRn1NnVlHodJLqtuxw17cP7NyB VS+vbeZY1hDHaDlm4JJrW8MeKdD0jQLuw1HSzc3M5YiXy1bAIwOTzxXNRoGjLDPy nn6Vfs1HW7IdWTQ671K6khSIuQijoO/1rMJ5NW5nXPNSabZG9u+OI4/mYkfkK1ja Ebmbk3uacEIi0+JGBzwcnj3IrvvBfj1JLtNJ1x4Zkl+S3uJIUIUdPLbI+7XDOrpc gjD5/nUel6bDPqUCSl47eSVVkZB8wUnnGaypz6iTPpZraNrdYxbWxhTBCpEqfTGO K8E8d6ZDpHiqeBV2211ieHdwMMeR+BzXsS6rpVvp1tZ6ZLJsjQInnyZJHuTWlYHT JbQrqw0+VTyFkCyY/Ot9y2j5le3iVQV2spHVc4qFoX5KS5H91v8AGva/GvhLwhqU IGlIthd7gTLAD5ZHcFemfcYrnfCfgzT454dRkvE1VQytBaoypz38wnpj0Gea5qmI pUpcs5WKjSnJXirlTwn8NfEHiCzFwlkIYiOC4GW9+SMfj+VaOqfA/WsGVLqLeB/q 9yEj8mr3vT9Z0x7RYnzaeWMiLtx6Edf51L5F7O/nWtjaxKxB33TFmYeuF6fnWtGr Sqrmpu6InCcHaWh80XvgLX7KDE1gZFAwcKcY9ea5m60I25zPazxKB8x2ZA/Kvrua TxBAdp02xurfoVhmMb49twx+tQS6PpesIwudMXef9ZHcIEkQeoYdvcE1pykpnx4b GEjMLg5/vdKgNpJC+4qSB37V7z4u+Hnhy8v/APiXSzxbT87pgg+o9/r/ADrIj+F+ lREMby9bkYUlQP5Ucsijxw73ViEYBepFNt3jSeJnBIBzjOK9M8Y+DXjuEm0rT91t 5Z83Y+589ScdcfTNeeSW6wyoqAsT/A4qXpoIt3iLcq0onj8tfup3C1VtnBksyBgA sB+dJdoGgHlQyox4ILAjFMtQVNqDxh2GPyogrIUtjsfHZzoemH1/+JFcM24LwjY+ ldt41O/RdIHHJHX/AHRXJZGQFbb3x61UtxxK0bgNhsAHglhxUyJEWGOjc81IJzIc NEr89x0pJY1dAU+VxxxU3AVo0wCoFM8vd1HIqsGmhyc5FPiuyD83IqrATEFTjH5U Unnxtzux9RRSA9Ri0yCKTKEjuVXgCriW8SD7hx6k9agEM7rkukY77aljtHXDPdOx 9MCsjoJkghIyFUn0I5p+4DOMHHPTio0hwhQSyhMgsN3FOMUaLgZI92zmkMhupFKH aB7jP8qwiro7kHK455roREHXCqo64rDuov3smxSQvJY9qxqoiSIY2Ck4zuzwSaie NmRz02+nejKspJGCjDjPakkk8rKqxrAzaIX+f7ox2ye9IoJGCQSOBmpPOGCWBJ6m omGJPMLbQOMUrktFTWblIdImG352+RT9ev8AWuKrpPFMilLZVwM5JANc3Xo4eNoX 7iCnfwYzzmm09futW4DKKKKACiiigCWOTZ9R0r0iA77eKVULGSMMCOnIrzNfvDnH PWvRNGmSTTbdcKxVNv1IJFcWNiuVMDF8Q6C6q2o2sYAB/eonY/3h/Wm2vicjRZbe QMbzG1JM8Ff8a6+S+WCPY5UDOWVhkYxXmt75b308trGVi3FgB0UZ/lSoP2kbTWwb CmKaJBLIjBZc7XI6+tRxwXCuZbfO5Pmwp5ArrLCSz8QaalpKBHcRKFA9B/eH+FYU kVxpd9sJ2yxnKN2I9a1jUbbj1GaemeIY5rQWt2BkcZ9axNUMS3jiMkrnjPNdLLpW na5ZxXiFLed+JPJ6qw9V/XNYdx4fu4Z48SxzKTgNnHQ981EJw59dH2KcrqzLVp4Y up7WObyQQy5Ylhxz25rHM8lm09vInzcofYg11nijQtQ0TU2s7tSg2K6FW3IwIzkE detc/qlujahnHGxenfiqhNuXLMckkroo2lnPqNwI4xn1PYCuwtrKztLVbeJWaXGS 398mn6XpM1laR4t2MsoDnAzgdhV65RrKHzZ4ZETcFDFSACen41hWqym7LYhIrPYn TCr3UOCVDBSeeemcdKr2RV9Stz5ZBMg+g5rVXSp5VaYwy7R/cZWbHr1rXstM0S3U NmR73YzKHPI29TgURpz3aHGF2OJLwx57ErWraQqIgdorBS4XGNwIznrXS6dBNcwA oAqnuxxXdEpj7XQ2165Nsl8bQIAzMq5LAnGP1z+FcF4s8Oaj4P1AzWbzNaOSzyKu VRu+QOnrmvTNIgmsNUdp1DQyKAJI2+6Qc8itK9ls5opPP/ev/CA23NTKjGbbaGpy WzPFdI8az2imO8LXNvJ/rnDkM31r0C18XX2q2UUWj61PFDGBiDcVKj2IrL1a00E2 V1NNpEBMZ3OADGy/RlIzn3FcVC+hxTedpq6tp849GWZP5A1y1MGk3KnpI0jWltLY 9c03xnrunS7lvZ7zZ/rIbj5u/TpkfWuvv/EsmsW8aQxvboVBkR8bge68dv51wXhq KWOKO51KcTyuuUlZdjRg9BW+bq2JKzssTerHAP0Nb4ajUppucr3/AAJqTjJ6IsiN WdeenWkfLSkY+XpSLPApBE0bfRhzTbi6iiJG4EjqB611GQycopJK9q5bWvCuk6+z SyQCC5IwLiI7WHuR0P41tmWa5kKquQemO1XIY7e2A8118z3PShoR4z4k8Oan4dtF E0K3VorfLdw+now6g1zCzCZoWChQJD0+lfSM8C/Z3BUFXGAGHB/xrnJtC8L6ffrd f2VFdajkN83EKH1K9DUciWwNaaHnXi23urjQdKaGCZlUZLqhIHy+tcqmk6wzqsen 3MxYZGyFmyPwFfQMmqyX0W1LQBOhLOViH0UYzXMeNtYlsPDTQ/alRpGURxx4j78k Acmm11Cx485ntphDNEYJAeQ4Ix9R1p8j3EJMrfdPAcHIOaIo2nk3xqrkckuf85p0 zyMRtUmXOASMjH0rJ2uBXzu5BGD2pq+T1YZJ7Co5ImVyCMCozwatILkpSPPDkexo qKimB7dH8zHAJA7elSDaM7skducfnWcLZm+YXUuTyQMCnraIu4lC/YbyTj3rmOgt PcxABfNQAHpu70iXUT8qhzjGCpz9eKjEeFxtjGBjpS5wOCN3oB2oGOE/7wny2KjH zNgDPvWVeyFHZMAgsT8pzVm4cSfKQCT94CsySRPPwoxs4x6Y7GsKz0IkyqWbfgjA PHI5FTkgAZwQOnvROQr7c+4I5/OoVnLIUc9Bg1zGbYSFUclUG7OD71CcNgsDn36V NuyAcZI6mqjuZMqp5/Snysg53xFKr3saJ0RP5mser+sZGoMD2UVQr1aStBALjgGg k4x6UHoKStACiiigAooooAK7HwxO39l7FOPLkIJx64NcjHFJK22NGdvRRmuo8PBt PszLNjy5pNpQryhHrmsa9PnhYCXxBfKiiCMgu45PcCrWjWEFpp7iePdLOAWU9APQ 1VttB1C+1xisLTgNldi53egxXo48Bxtb20txqEtvczRg+U+0jf3WuacXb2UB2bPJ r21m0PUVuLST93ndGw5wP7prdFtaeJtNMkFwkV6gyImPOe4z6HtXqFl8KIrmLbqU 7LC3WJMbj/hV2fwT4d8PzRmz06KIouA8h3O5+pzWsItpOe6GoN6HhuhWOrXWq/Z9 P0+4up1JEkUaE8Drk9q7M+Gdebfv0eYCPJJYDj8K6u71C9ttSFvBJ5dnPgDCLhjx jIPHXPJrf0a9EFtDd3N4ZVVmURKg80J0zgYDLnPHY4olRjUd3uDjZnC2um3+ow+R qM8M9igCqj/M0X49cD0zxUUXgm+0bxS8Oo29jMkaq7I43nZ2ZDxx7ivX9L8J6YZZ 9QhsopJZc7opWIEeep2f4mqF9pttrGkJpGozrHrFgD9lnCnleykjkjHB/OqjSaWr 16FOSb20OZ0/XYbeRreGJ4TguXlICyDtgk8flV6W7E+mMtzYWdzuUtgSAYPoGx+t cJruoWGkxRWt5A1xdzOUjR4M7O3B6Nz6c/St6xs4rXT4IZopLWWJcvGkm5ST6ccV ooOQ+eMSheJctE0UMFhpqAZQ3V+zk/7qfxfyrBSTXHW5mvdRtIYYkdVWEqn2j5ey qMn8at6f4bitPEV1qlzKbq1UExmaTL5YdGJ7D1qxqWl6Ss6XF3OI52jxHCW5ZSOW 2fwjHc4zUysn6FRu9UcWLkxyxyzh3hP31Rtpx9a9H0vUo57aKS1m324UKrZyRjs3 oa4DVtJjtji2usxfw/xCotDvrnR7qSRGDxtjdFjANW6iWpKg9j1sX0fl4YEntg1W muWdS2OnNP0aKy8Taf5+lzqtwmA8LnGD6H0Poeh+vFUbkywSyQTI0ciHDIwwQa1T TV0Q7p2Zj3c0UszxythJFKk/yrnrHSgt4BO+QrdOi4+tXtROy5PpnOKzJpHlaOBS clskegqW0M6jVtdglkgtraUOsYyzL0Le30rdt78XulwrcIHkZfvdz9RXJaN4Wkup 0u73MdspyqD70n/1q6iZdjZjG0DsO1CbeomRLEEfgdOlW0nBONxyT3qFTvjDZyRw faoyMH3qhGm1zgCKIkL/ABMOrVHNFtKMOT1qrCWDcEitHT5nkvlTblMEZx3p3AI5 b2RsIkkjAYXPartro3lrvuoxLO3UE5ArRgyJGDBQD0JOKbf6nb2FtIYp7UTKPlae UIM+uT2ougs2c34s1ew8KWHmTkSXcmfItFONx9SewFeIalq11quoG6voy8rHgk8L 6ADpgV6itlp2v3V0dS1m01GQjJih+fyznrnt+Fee+J9GtNJu9tm18YCek8W0Z9m7 1hKpFvluW4S5b20KaWy2kSTv+/ZmLbFbgflVa9xuiaMuz7ctkEY9qLCVIpt3lMw6 ZHAWjU2l+1EKkiI3IBbcahJ8xkVWl3ja3FHlqyeh/nUBBBwcg0ofaQVODWtuwx2A nBopTNk/doosM9hEyjJAI9z3oac5z17EdOKqSSyKMxGLJ4O7JNOZgyq29w5PLAgf lWB0FlWcLkgkEDI64qGaYkYAycGo3eNQWLkr3+YjNUpJZWCtbsoQjq3U0hE00zEl mVQcdyaoSqBywIyc4PBNWntpZkLs5K4zyOMfSqLwjzCnmb8AYxz+lc81qSwVsScj Knt3pjQkpuO5lJyvvTxhpd+3Cr27/SmKw2MsmSoOWB6is1EzY7esk+132qDjAXv6 VA0iqzKNpxnn0FV22ZG0sdvPPeosBmLv8oPOM/zp2JMLWXD6g2FCgKKz60NYQLel lztYZGaz69Kn8CAKKOpoqwCiiigAooooA7fw5pOk6jowSNiNQYjekuWSQA8ABcEV 0Gjajoenaq1hdwRi8R02oRiD3GHyQa8/0rxBd6TD5Fv5aRtIHd1QeYcdPm6gfSvZ ND0fw9LpUGrwQQxZO9/Nj3En+IZPOawSlGTvqb3jJK2huyS67c272mmNY2WndRcw pmQjuORxj/Cqc+nvaaTEqzz3FxHcCaKSTHLd+ewrQadTaqvmJFC7AhXfYu32z60X GoaRIrpFqiSMTnyw6ZH+7nr/ADrP2f7zmNVJclrGzb+JHkgZXtw77zsETHkds8da huNaguAUnmS2ZuD8gbb9Sen5Vy0/iHT9ODrLdlY0TO2dXyOf7p57/Sufn+Ivh0Tx NLFNctGcgLEsaH8Ca1SkzO8RPFbmw1Qm1WS8jYZaSRzj3AXgD8Km8P6rLYXa3VvB b3cSxbwJHZQOx4HRv8KoeMfHLXlhGtto7x2b4ZZ7wYcnHQY6gV5va6rOl27iV1D8 MikqGFNRe9yXJbH0PBrUq3j6va6lctEGaKO1DIQ0hxkblHK45GcVUl1C5l1T7SYz FcjOUKkEYFcH4I8R3NvPLa208yCdNyqH5BBxj64NdreajDdSwrNO0U00piChOC2P XtxzTvcm1gvBb6rCqTwILiPMiBhnY394fnWTZaPrqWp8+aGaB+FkWblO2dp/lWnq Wj3OnWksVzHJHeud8RcfeX0B6Gsm3MyhbWe5uLNZGDB05wfcentTvJLQUVGT1Gr4 bimmiTW9bu0Q/cW3ARXOc5JPX9K1IvB2h2avdRpdSTSthmnl3bh67sfyrG1WO8iu ZbHWWMsbjdGYyBj/AGkz/I1zmo6v4g8M2Kxw6g1xYyEiBxnC98exqW+Zamiiou52 epeHdHltGiitnQvz5ol3Y+hxx+NebXOnz6ZcyLK4liJxvRw2PritbRNYk1+6KyQs 2okbB5UuxpR6DsTU91AUYRw6ffEp/ct23Ie4OKlw7lcy3Rhabqt7oeppe2MxjlXj PVXXuGHQg+lewaPr2jePrVLa6b7JqqJgd2x7d3X2+8vuK8ql0+81G7b/AEdotikk vD5Yf0x6n8BWTdQ3uk3KTjfGyncjqSCCPftRBuLsTOzVz07W/Auv28pk+xefD/DN A4ZWHr1p+jeD7a023eqFTddRFvBVB7gdTXnU/jvXr8vm+nRiMsUIGffOM1kXGr6h csfNvbuTPXfKx/rWjl5GWi6nt19f2dohaS5iVR2zj+eK5u78WaTGTi6Rv905/lmv KWdmOSMn1JzSbj7Uudi5j0R/HGnQ7vLWaTIxgJgfqRVJviAEbMdgW/33A/oa4fnu TSYo5mLmOyn+JGqYIt7Wzh+qlj/PH6Vmf8Jx4j27Y9SaJT2ijVf1xWBt9qTax7Ur hzM0LnXdXu8/aNUvJPZpmx/Os5iWO52LH1JzTth7mlCbmVV6t0ouJts1ND199Ehu DAiCWYgb2GTgdgOneq+q69d6qmy5nkYZzgnI/LpVSWFITGjlslc7gOhJpE2W0kpE oZkICfKDk+tT7OHNzW1Nfay5eXoOsROPM2uqx4+be2Af/r1oxmaVd6FGfoAzjjjv 7VnPcXK7ZZI0APT5cZqWIfaoyQrKAf4cEAUSV9WZMgureWJ/Nby2UnnY4aqwCMTy V/Wrj2LRmRvNRIhxuJ+8PpVJtoPyEkepGK1i7rQZMlrvXcJol9mJBoqISMPQ0U9R nqPmcYDgH16ilLswIGRnnJ6VE3+rf/gNEn+u/wCAj+VYGyJWJXCmIBF5LA55qBpA rddig4PFSN/q5P8AeH9Kqf8ALsPoaAL8U/nRtHGweM/MxyPlx79RWdcyhE3rIi7T 8oUjJOfaqyfeH1aorz/Vx/hWE46g3oH29F2l2xjPHWoZZBNICzDBwMDpVPvSRf8A HmfqahxMWTF8l1HGDio2kGRz83oT0qSL+P6VTuP9e31/pVRSEZd/K0t0xYYwMAVW VdzYyB9aluv+Ph6h713R+FAW4LcY3MR/PFVnXa7KDnBxV61/1K/75/lVGT/Wv/vG pi25MSG0UUVoMKKKKAJrW5e0uY7iMIXjOQHUMPyNej6P8RXvPMh1OJArRhcoOCR0 yK8yqzZ/6z8amWw07HfeIpn1F/t2lQTwQqB5sRmDID/eX2ODx2rnBHEkBluBknoZ HH6CrLf8gdvo38qxZv6D+VSpaGnLqa9nHqXiO+S0sLOW5JGxnVNzIp65bsK7zS/g fLJEZL+6EUn8KA7h+OP8a2Ph1/yKdr/n+I16Va/cX6VpFKxMtTyW++CN3dyGRtaj AVcJGsTEfqaw5vgxqELDZqtnuJwFcFSa+g+1YOo/8hP8RTUUQ5NHi9t8OfEWlzi7 tTDcPGd22Jzn9RW3pDTXl0q3UbwzQyNIUYYKkqAeD2616Vbf8hZf901l+JP+Q/p/ 4/yrOVNJ3Ram5KzJH8cCe1t9FvdPjljAWOWaQ5YqcgFB6/Wua1vQ5dL1KaKS4Sa3 D4EwOQf/AK9TXf8AyMa/9cf8aPEH/IN0/wD3D/IU/Ikk06DR9atWh1C1mkkhwzBD ub/fQ5zj1HaqcmneE1e4ghuNyOCVDSD5fwJ6/Q1mW/8Ax+z/APXvL/6Aa5HTP9dL +NZyWptGVo3Y3VvD95YytqOmRS+Sh4dU2gH2I4/Cum8N/ESCGCOHVdPWKVWI+1Rq QSe4Ydfrj8qzU/48m/3q5jXf+Pq7/wCvpP8A0Gtehnsz3lza+IIhcabeWbIyZZii 4X3Ynp+VeLeI/Pm1SSGGY3scLbS8S4QHv0qDSP8AVar/ANef/sy1bvP+Qda/9ch/ WlZbicnsc95KQu+5ljJHAY1WcxbuCPwqC8/1rf7xp1n96oktLhy3diULu6BjUkdo 0rhV27j23U96Zaf8fgqI+8KceVXLcujSwWzTSyRLtGdoOSao7cEjPSrd/wD6yP8A 3T/Oqo/i+tXbUzjdrU0k02F4QQW3ketZt3am3587Hsa3Lb7o+lYms/64VdkZwbbs Z2QRyTmprRmW5QZ4z0qsOtW7b/Xn60PRGxLcRtLLvU8IozjqOtQmB5VDqMk5yw4r Qt/vT/hUcPST/fNZubTAzneRU8piSvoat2ssUSqiDfK/XA6e1Q3X+t/CpdN/14/3 hVPWIMbNDJN849/l6ciqgxyOc1rzf8fMn1rJk/1zf71EHfQAcc+vFFSt1NFVcZ// 2Q== ------------lTMzsYjcPNzJGCSxyvC3rA Content-Disposition: inline; filename=image008.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image008.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke24-filer/image008.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAC6ARYDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDO Ap4FZ8Ou6bKMrPj6ircd9ZSfduYj/wACxXHzI2sycCngUisjfddW+hzUgWgBu0Hq AaQwxN1QVIFp22ncCH7LEfUfjSfYVPRyPqKsAU8Ci4FI2DdmU002co/h/KtGnCnz AZX2Z1HIIo8rOR+dbANLtQ9VU/hT5gsY4ix9KeIyPWtXyIj/AAD8KDaRnpkU7isZ oTFSj2HNXfsWekn5ik+wv2wR9adwsVhn/GnBR+NWPski/wAJpRCQeRg1QiNUzzin ZxwoyRUogJp4iwOlMRXFujsrOoYg5Geg+gq0keelPRRUoA7Dn0FNANWPNPACnGMn 0FPCM3XgegqZIgBgCqERBGPbAqRYR6VOsdSLHn3piIVjx0FSrCW7VMkZHVR9RV6A QcB2ZT7rWc5yjsrlwinuygLZtpI5q4NM2gEHn/aq8PsiAF7iJR168n8KbNfGT5be En/af5R/iaxjUqyZrKFNIoNb+WfnIFAVQcZBPoKka0a4/wBfIWH91flH+JqeK1ji XbHGqj0ArqjzfaOeVuhWCMei4+tOEA/i+b61aKovVgKTfHkDevPvVkkPle1FXDFj 7wNFAj5Nj0WYENb3IDflUwk1DTz/AKZG0kR/jHOPxqzazbSN3Fb1nMk8RR1V1YYK nuK82U29JanoRgumhlxy7kDxscH04q3Fe3Uf3LiQfRjVe+S30yZYssI3G5ODjHpT I720I/1y/jXPJSWyK06mumsagg/17H/eANWE8Q369fKf6risdbiBhhZkP/AqfuU9 GB+hqOeaHyxZuJ4plH37VG/3WIq1F4pgP+stZF+hBrmcc07b04q1VkT7OJ18fiLT n4LSL9Vq1Hq2nyfdukH14rhwme1SKvvVqsxeyR38c9vJ9yeNvowqdRnoc/SvOyCM c1PHLKo+WRh9CRVKv5E+y8z0ALTguK4qDUL1MYuZPxbNXo9av16yhv8AeUU/bx6h 7GR1SipBXOR+IblfvwxN9MirUfiJP+Wlsw/3Wq1WgyHSkbi5qUc4yAfqKyYtds2+ 8JU+q5q5Hqdk/ScD/eBFWqkX1JcJdi6EQ/winiKM/wANRxzQyfcmjb6MKnVc9K0T IaEFsh7/AIYp4tQOmKeoqVaq4iEQY604R+g/OrC1KOapSFYrrF681OEqVUX0qVY1 /wD10+YViFUz0FSLEe5x9KnVKkCVVxEKwLnO0Z9akEYqZUHepAg7UwIFQ+lO8vOd ykjsAcVZCU4IKYjGu9KsbnJmgkOOQDJwKlt4xbx+XbxrEv8Asrk/4VrbRQFPbipl zdBq3Uz1hlC4BwOvJySaK0hvH8RNFZ8k+5fNHsfI0KqzqrHAq29hcoGlt9oQKSGy c5/pWYm5RurotKuyYmVuQB3rkWjOxJPQLO8N1owhuVaSVX+VmHK/WoRbQv8AejQ/ 8Bqt9pnjmO6GQOGPCrkEV6RpfiXQTZwQ6jprpIkaqZI41YHA7jrUznKKuo3E4Rb1 djgTptqetun4Uf2RanAWNlJ9GNemvqXguRMsOf7otjmuY1afTbm7U6XbGGBV25YY LnucVMKrk7OLRE4qKupXOcGjJ/DJOv0enf2PKPu3sy/UA1prHKsvVHj/AO+TU7Wq TnYSdnfJ/StbIjmZjLpl6f8AV3qkdtydalXTtVHSS2f65FdHFag454rS07S3vrlY I9i+rOcACplGKV2NTk3ZHGGx1XHNtE3+7L/jShNQT7+nyn/dINeknwjdxEjarE9x 3qKTQLm3GZIgB/Osl7OTsjRupFXaPPxcSJ/rLK6X6xE1KL+3z8xdP95CK7uPTplO Sh+lWBbSY+Zc/UZqvYolVmcEl3bP0nT/AL6qxGVYfKyn8a7X+zYpv9ZZ27D/AGog TTf+Eb0ph82mW491G3+VHsfMft/I5NAM9KnUe1dIPCeks3EE8Q9Y52H86tp4L0p0 ymqX1u3o5DD9RUSptFxqxZy6gccGrUTuv3HdfoTWvN4PaM4ttaMnp5lvx+YNQf8A CN6zHzHLYzfUsn9DQqU+g3Vh1YyO9ukHE7fjzXQ2btLaRSOcsygk1xF/d3+k6vba dfWEYNwhZZY5gw649K7ezQxWkSMRkL2rehzKTUjKtyuKcS0oqVRUa1ItdRzkqipl qJalWmhEqipQKjGFGSQB6k0iXlqxwt1AT7SL/jTEWAKeAaRCGGQQR6g08CmADIp2 7HagCl209REUl3HG6oQ25ugAp0VwZM4jYYOOT1qC4UeYn1p1vE5PX5d2cEdaaYMs GQ55ZR9OaKo/Z9RlXLXccJz92KPOPzoqrE3Pk6ObAAOCK07FlJdNxBPQjtWS0Lxv tKNn6VNHFMCHXIxXntHemdLYxS2zZeRZVPHzLzW4lnG8HmrGMDqBXNWc088bR7R5 gww59K6PS9QZI/Ku4WjEiMNxHp/9ejU0ai42aHi2iP8AAKkS1i6bf1qRV9qmVPap ucthiWcJ7GrEVjCBjmnIpqzGtFwsLHaKOh/SrsUG3GACfWmRrVuOmmKxbt7m5iUB JGA9nNWo5VZtzxlmPUlsmqkdWUq4uwmXFeEj/Vke9PxCOfmz9KgQ1KKvmJsI2CPl 4+tTwXIhXY1ukgPXsajAqRRUySluNNrYlkmjcYjt1T3JzUQjB561KoqZV9qFFLYT k3uQqhx2pyRybjuAK9sVYVB6U4x5qyTzf4gII/FGisCOYm/D5q6uHmJD/sj+Vcn8 RAsXiLRWZsLsbJY8D5hXT2NzBc2sbwTxSrtHMbhh+lZU/jkbS+BF1alWolqVa6DM lWnvKkELyucJGpY/QUxararf2GnadLLqM6xQMpU56tnsB3NGwJXPFvGGv6zqmosl zK0UeSUtkbARe2fU4rmUeZBnzmBHTBxitC6nlutQuJSGbc5KuR1FZ91KsbDPXriu XVs63FJHXeGvGV7oE8ZimkljYnzIJHLAj+le6aHq0Gu6ZHe24KhvvIeqn0r5bt7h TeNIWwoXr6V678JtcL3r2LtxMuVX0x0NbU5NOzOeola6PWwlPEdSqlTJHXSYmXPC S4wOR0zVy3s5SY2A2qG+YeopbqJTwxwDxmtWPAjUDsKEBjNH+8YdgaKvRKRcyZIx 6UVfMRY+WxZwmRXPylfXmsnUYLiO5kMiBVZjtI7iusniSN0jlGwtwhPKt7Z7Vm31 vktGzrlQAE7g9jXBZHepNGPp5KXCtnGO9berTSOytvQxwp86NkMc9cH8qzFtT2Uq w9atX14raUbaU5mBAUr6Drmplormyk9jHWabcds8wHYbzUqXN32u5x/wM1AoqZBX I5MmxZS9vl6X0/8A31VuLU9RH/L9L+dUQvNSxr1qHKRXKjRXW9TRci8Y89wK9Bhb MaMepUGvLyCEJHUEEV3B8T6Pa3C2c14qzKqhuCQDjpmtaLb3MqqXQ6JDUr3EVtC0 08ixxIMs7HAFVomDKGU5UjII6Gsbxjqul2Wgz2uoTMslwh8mOMZcsDkH2Gcc10Ix sdRZ3dve26z2syyxN0ZTxVoyJFGZJXVEHVmOAK8u8LePLLTLWOwv4ZQAATOnzAeu fpxTPiDqz3XiG1sYpi1nFbCfC/ddm6H34xVJ6DdN38j1GHU7CaURx3sDueAocc1o KK8L0W+uTcxxhwoLbTlhuHoa9p0W5N7p0UhDbgShJ7kHGacZXFOm4q5n+JfFuneF oI2u98s8v+rhjxkj1PoKwtO+K1ndbmuNKuoIw+3zB8ygeprzDxfe3Ov+M9RBLBI5 jENx+4qnAH+fWtHRZJbS5jt0Mbh1wqsfvH3obZUKSa1PoSBlmhSVOVdQw+hqwI81 V0iB4dKtIpBh0hVSCc449a04k5FbJHOz5p+LfiJ9V8XzWCkLaaeTCuOrN1Yn8ePw rmtKtpp7YCK5lgkzlPLYjFaPiG0iufHmrzDhUvpcxscn7x//AF0tvHH/AGnCIkJl zg/NgBTWcpW0R1U4aXZ6/wCCbi6k8MRNeztNLGWUyHkkCszxH4/awuHtdOjzJESr u65B91+nvW5pN3Zab4Utrm4ZbW0jg3MZTjA9/Un9a8SvtVXV76a4iuNkbndsU4/S nK6joRFLmdz1Dwj42mvprz+1r+IRDZ5R8vbsJ6gn+tP+Ihsb7w3HdRzO0kcoWMp0 bPXr14HaofhdZXFnpt3dXduqW0u1oZpQASADk89vepviFqdjquj29tY6raSXCuZh bqS7SAAjI2g479eKaTcdQTSqaHm7MwgAB6CsWdTLKxYjcOmTUyXklyh2DAU7WyME H3pjQ4UsxyaxSszdvmKdu4F2IiQ+7ggV678JNMeTXorpWBUIST6V4usnlXeQ2GDd q+gfgyI4neOUgTyoWRW4bHc1sl7yOab0Z7CqVMq0irTwK6DEglQMwyKuKMAVheJt ah8PaJcapOpdYQCEU4LknAA/GuW8K/E6XV9QjtNUsYbbzmCRPDIWwT0DA/zFK6vY dna538YAmc45ornfEPjLTfDd8tvcxzSzuu/bGBwpJ5P5UUnOKdmxqnJq6R45vjli Bcb1HPuKbeaZa6raqFfY6D93IOqn39qoRpc2/wA0TiVfTNSJcmI+fECADiSM9q5b nQZOo2l7qUkUduh+12YJurQMA7+kif31x+IrHuJ1ljR1JJYksSMHPTFdrf2/29IL yzcRahAfMtpemSP4T7GjX9Bt/E2jPqWlxCDU9p823+7ufHzDHZv50ShzrQam47nB RSpJ9xg30qdW6fWsgSy2UVpBdWzwBZPnJXDHGeMVoK455II/I1zVKXKaRlc0A1Sw nPA6k9PWqO/kc1FcmQwwSxozKzkKQOv0NZQpuTKckjVkZoo2LZRlOeeMVkrFavdv EJ0IVspMD1/OrV5fRX1tOscodlQKQDzkVg6jqKxbYFjXzACJG4J7EDNb0IO7RE5p K7Oz0/xBdWWqhYLhroKApi8z5GQKTnB+6eO1Zur3Vzrc6ancojmM7MlCFUdhj61w 4uJBMZQ2GJzxXb6FqxNg3nW++FsqAeS7Y/8Ar10VKbhqjOnNSepdXS7e5tEupFAE 8ggJQbSwOMH64zSXMI/4Ry+ae5Eh0a6NpA7MFMsZY8HPPGAR9TVC61qXRLIRMfNm J3wo3SIjgN+GeK4iWV5pXlldnkclmZjkknqTTp0+ZalVaqirI7PRdSja6EpCCM9W J5Hf+leq+EviRoepBrKeaGweA7FaaUKsoH8QJ9fSvndXZQQrEA9QD1q5psSM8kki BggGAemTV+zUU2YyqOSSO78Y2c1r47nvYntmsdQJmge2lDq4xgk4PBzUekana6Xq 0N3exu8CNhkjYZP4Guet0IullYYOQKs3aqCgPbknGaxbTZpFtQPoTRviL4c1a5jt oZ5YZXOFE0e0fnXV399a6Xp8t5ezJDbxrl3Y8Y/rXyZpV48d5lP4WwD05rsfEnin UNW0eG0mmJgs/udy5x/F6+grWM3szBRucvfLpy+Ir2bTXuWgmYupmQL1Pp165/DF SWmoNp95HcGJZTGc7ScbvaqlpC05aeR/nb9KnNqAhZz1rKT1OqCaiWvFepapr3h2 0uJSzRxu37uPoidsgehGM1g+DtHbW/E9lbGMPbrIJLjccKIwctk/p+NWBrN9oM01 pJCHhkO9d3YEdvasoXlxb3MN9HGIUDkoq8A+tdMbpHLKzZ7B468Z2MU9p4et4t6P IjTP0j2Doo9ece3Fea6N4ghttSuXu0O64fmYdVHZfYfSp9VaLWNPjnjceYvMbdx6 qajm8LG7sobq2cRzugZ4n+6SR2Pap0a94rVP3Se+vLZ9TZIvKCyIHV4+j9QapSzS XbtBYxtNIByR91fxrJvNKv8ATQHuIHjXOA45H5iprbX720h8qEQooHaMfn9aPZrd D9q9mWovDuqwJ9td4rcoN+6SQAg/0qxpHjTVNFv0mEqymJiBIvysAeDtYf14rXst P/tazhfVrvznKhhAGChc9Mgck1LL4P0ubKJHNCx6MJM/oaakr2YnF2uj6A+GniSH xDo0rx6iLxo2BOT86g+o7V3FfK3gEax4P8eRW9qySbwHdS+xZos8/jjP419QxX1r PHviuInX1VwcVqlZGV23qYfjjRX8QeGbnT4pBHIxVlYru5Ug9K8N0PT59M8aLpd8 I7OVJwT5wzt99x6Aiul+NnjfUNPvbDSdKv5bW2kXfc3Vu3OScBdw9ACcV5Zf6tbc PZTz394y4VmLOx/2mJ5/Csp7qxtTejTPQ/i5cbPGMm1/MDRRlSH424orzMu9vFFF KzvJtyzkk5Oef50VnLc0T0OvktJAQFmZGP3XHQ1DHeyRTmO6Ub14LY+8Peo9O1A3 NqZFXJXAmiJ/UVengi1G33RnLqOD3+hqQLFqRE+wNmCTlDn7prVtpCHboJP4sfxY rkoGIjaKRiCjArn8q2VuW2Ic/vMYB96SAqazq1nrMj281vG8CtjLKAzEdyetRWel WM5UBirKu1STnH+NZniKFonTUrZT5M5xIB/A/f8AOs+y1R4XBEv4Umm9zaLjY3ZN Lfyp9P8A+WzpgSbDgc+tUIoGisFsZ5BthmKDY3J2gda6az1G2u4ITLKFdl/A1KdE s5pTK/zqSW29snvkURfLdGU4Xehw6aONNkWW0E80lxlGzjaoIPJ4qe9shPpl3HFH CrtNvUhRwDnjIrrrjw7YzlD+8j2do2xn61O+i2MsLRNCAjLtYKxXIzntQqkg9nE8 w8SQxNcCSJUjWSQ5QKBtwAD+Ga3NQvYINOaWzcHy4YyjBQBnaO3bnrXWN4X0aYfv bRXUZ27mY49cc1my+DoJbuS2x5enuowEc7hj6+9N1LpXEoW2OM0wtq9jLHM5MvmM 3mEAnBAGPpUy+EoEbzDNNLGCB5aqAx9TXaQeEIbIE205OB8gdPu+vfvWdFLscg9Q aUpSb912Q0kl7yuZieHiLS9jhhVN+0wlk6Y6889aZfaFcQ2iKxtoipBbMqqcnH5m umhn3KcnjHOKyPENneanE72NvJOUk3EIORxj+lNN7Nikk9kVNFdTNdwoqnfbOMnt jBz+lZ11cqkwUsp46iotHS8sddhNxazKjZifMZ43jH6ZqtrGnXkepzIscjiM7AVQ 4OOpHtmny62bMuhc0+VBcSgBeobpVnULjy9PmYddxUfnVHSNNuIXaWYMCw+6VPH1 p1+xaORBkjzd2AO2P8aI2u7GrvypMLab5AE6ngYq3uOPmOSKqaTbPND+6U47seBV uaKaAfNC/wCC5H6VDtewK9iIXd7cobdoILmOPgNIdpAqVfD0l3oly0jq0kGZcJ9c YH+e1RwS+RayTSDYC3cY4H/16t6fr9vZCSRpYZIQjRvGzEF8jnHFdCeiM2tSXw34 P1OLULaaXTnnspI2373UANg4OCfXFZepXeq+FtXlsZ402nEgiYggBhngg10mn+Iz Yacv9vM0UhAMToAfMQ9CAPSiaHSvFg823xcBBsZmBR0Pb8KG7O72EnzKyM2z8T6d fDZcfuDjJWTlT+P+NSpZ6LqUypItmgkJJKMqtjtz7muV1/R00XU1t90jxsofkY4z 0B71NfaJDNpqanpJkktyMSxOcvGR1+op2XRhd9TW1nwWU3TaY7MRyY5G5P0P+NYu l63qek36RmWQor7XhlJxjv16Vo+HfEsqSR2F65eJvkjc9VPYH2qfxPp63FxALba1 4oPm4PQds+/WnG60kKVnrE73XJbWxsZ9Xi2/a4YkiiYt2LA4Hv8A/XrW8EeNo7Ey xyxoEuUMqMT9xsHPHevL5bDUYdBk1TU7tbja6QxRHkLnqT+AxU+lXMLWobDoxRsK p4BHb+tX5mTbvYg8QIL53juNRWNRKZCzqTuJ9B6c1X0iGG0kdraZ2wvzOyhSfQD0 FUr63ilv7eF5nTdyq7M5yetXYA1nb+Rs3HJLP3Y1k3pa5ur3uht8qzMAwyB0oqnN duWw21T1GRRUq5dzR0+8k0+8WbGU6OvqK6vmNkubZgUYbhjoRXG7geDW94fvwp+w St8rHMRPY+lQxJmnPEt0zSou1sAuvoQetNcs8bMp+6cipmV4ZdycMp4oKt9o8wJt ilGCB0DUrlCK0UpktZuLe6Xr/db1/OqNr4PuhcMZI0kiB+VjIAD/AFq1LATDtUHK 8rWrp2oPJbFM/vFHKnv71UWr6hr0OD1q4v8ARLox3cDIScxY+7gdcH8qt6V4lkkR WSUqw6rmusvUttW06S2vUEiMeAeqn1Hoa8p1fTptD1SSAMdud0bZ6r2z71UYxlp1 JlKS1PTrXxA0pCvj3PStWG9imXKzfpXklrrEjII2IB/nXS2Gqt5a4OD3FRKnYanc 75VdhkSj8DSeTIWJ83n2NYFtqs+0bSMd8jNaUGprJ99QDUNWLLpglP8Ay8N+BrMl 8NWkszTGacOxydr4Ga0kmSQcN+dP57dKVwsULfQ7W3JZnlkGMFXbIP5Vdt7eKBSs fyqSTgHvSkZPJ/ChgCQcYwMcUXCw941kRkZuCMda8/1Se6srx4ZZSAvCk8giu6Ma tweahfTrWT78KsPfmpklLcpNo5Lw+J77UI8zHYvLt2+lW9e0HQ7GNZYxOtxI+QPO JU9yT7V0Uen2sX+rgRfpUd3pFlekGeIsQMAhiMflTj7qsg3d2cb9rw0cZwu7iNAu WP4VYkuWiO2QOh/2lxXQjw3poff5L7/73mNn86d/wj+n5yYWb/ekY/1pcqK52cJr uor/AGa6A/O5AXPPfmuQr2ifw7plwgSW1V1HQFjgVA/hDRWABsEAHoT/AI1tSnGC sYVIym7nIa1avL4Ss9zAy2aqT/ukY4/SqPgq7a31eSIHCyxEEe45H9a9Bm8M6XNA sMluTEMYUOwH86bb+FdHtXEkNkquOh3En+dNVFytCcHzJnIeN8S21rMfvK5XPsR/ 9aqnhG7eJLqHPyZVsH8c16BdeH9MvYwlxaq6g5A3EVTXwfoyxyRpBJEsmA2yZhn9 acakeWzBwfNdHmN00FrrMjwhZYkk3KAePXH4U0ajePOXVsyM27hcnNehv8PtHY/J Jcp/wIH+lWtM8Jx6TcGS1uM7hg7oxn881p7SLM/ZyOCvdS1m40xIb3etqsgKhkC5 bB/E8Zra8HW9zqHmQ29oLny1d2Hl7ioA6/Sruv8AhbxDq04YXNtLAhyiF9uP0qPw vomt6Bq0s80DrG8Dx5idW3E+2acpJrclRalsc5fzmHXvtMqhBEB8qDB6cYHbrR/b qyHa0JiX1BzV++0TU5Lya4l0y5YM6bX8sn5Qv/6qoT6YR/rLd4/95CKiTitGaQUm rkM03ncoQ49qKpXNsYGBRiQaKpJNaA209jfGCeDTgGDBlJ3A5GOuahTpyaVrhIUL SuEX9TWVhnZ6ZfDUrLMhAuE+VwB37H8ale9hs2xPIPdOpP4V5u2sXHmt9lkeBCNp KnBYe9XbO4AADHOe5qZxcUaQszszr8IJ2Qkr2zTV1lWkEkdn8w7g4zWAskfrzT/M UdDWSbNHFHRDUFaUyPbSRE/xdVz61w3iK31K61GW5lhLRL8qlDuAA/x610EV7JGN olIB6jORUNwizzLN5xRwNvy9CPQitIzs7kSp3OFzg5BrSsdS8sbJSfZq2bjTLSZS ZNgb+8vymsG+sFtvmjkLj0I6VvGpGejMZU5Q1R0tpfOABv8AlPcGry6iwbH6iuHt ryS3OAcp6Gtu1vEuE+U4PoetTKFhxlc6231JsjByRxzxWrBqjcB8c+tcSLlohlRn NX4LtnbG75SOlZuJfMdtHfRv1qwssTfxAVyMMyjDbsfjV1ZtpDA7sdwalxGmdKF3 fdINGzHY/hWLFfZPWr0d8AODUlFzbjvRj1HH1piXCOM/LT9ynowoATjpn86PoPyp Tkd8/hTeCeQaADn3FNJz3FOx6UmD6CgAJ/yKTnHelOO5xSAg/wAWfrTAb0Pb86CP 84pcHsopRnuMUCEwMd/5U4A46cfWkyO70YHUjd9KYDwSnUqPwqU3S71cwxkgY+XK 5quHXpsal+YnggfhTQiw8kUkIRLRIyDneGJP6mqki8fMRj3qQgkfMR+eKjYovr+F MChNp9jK257aBz6lBRVpmHb9aKQjyB7wRRb1wSenNUfNFzITcOdx6N2H4VE0MgAy DimDIPSupRS2MG31JniaAjOCp6MOhqSKdkbrUQ3EYAOPQ9KTawPAoavuXFtGzFeD bk1P9ujAzmsP94wx0pyRoD87/hmsXTRrzs2EufNfEYLH2GaJ3vEzstZiB/FtNUY5 gq4QsB7VYSeXgo0oPsTWbi09EPmRQnvJSSrlgfQ8VLFMjW5jkOfTNXHvnlGycJOv pKuT+fWoEtLCVj880BPRQQw/CrurWasTr6mTImxyM5oSRo2DISCKllhYMQuWAOOR g1CVYdVI/Culao5no9DVttRLkBh061qwTgjArlQSpyDg1p2t1vUDOHH61nKPVFKR 0SXBRcE5q7HdnaADisSGUScdD1qyCQB2NRYu5uJc8ZPNW4Z0/vn8a57zWx1qVZW4 OTUuJSkdGtzsPtVuK+X1rnIbg45Y4qws4z0+pqHEpSOlS+H94CrCXCMPvDmubSVS uS351Ml2ycdqmw7m+XTP3/ypVKHo361kx3gcfeH5VYS5X1FAy8f93NJjH8OKgW6H oKlSYN/9agB20noaNrY5OfrRjd/F+tAiI6N1pgNbYPvAfhSq8eeARSlSBzSbox25 9hQICz/w4xSnefvUu5SPl5/GmFpRwpwPamAuwDsaQsg/jpMufvLmkIX0ANMQ1nPZ Q31ooKAdsfU4ooEeKeblxtkCqOoNSF0P8S1C0YxVWt1FMiUnEumSP+9n2FRtIT91 MfWq6nDA1fUKyg4oaURKTZAqlz8xNP8AJUdBUhj5yoppcDt9aV+wgG5RwaQyt/FI VX261XkmJJAPFREk9apR7i5i616FiMcUa4PVm5NRJccYf86r0VXIhc7L7HeBk8jo ah8/acHqKijkIwp6dqdMuRu796lK2hb95XQkrq3IAzUYJUgg4IpKKuxkadpebiAT h/51qwzhlwe3UGuXBwcitOzvN5COcP6+tRKPVFpm+jBl4/I1KDwfWs+KUgYP4VaS YFcHmsyiZH2g5NSi4561VPsc/Wmk80Bc0knGRk1IlwR0PFZQY+tPSZs4pWHc2UnF Tpcbj8rZ9qw/ObPBpVnII5pco+Y6JLojhjirC3K9d35GudW4Pc1Mt0MfN0qXEpSO kW76AOQPSpVuc9TmudW5PUNUy3ZHU1PKVzHSpPkcsMVKAr8gE1ziX49eKnXU14DP x9aeoaG7sQEcqPqaCFXqR+ArMjvEYcOKsJcdgaLgTNIB/AT7k0wzD0x9Kesin7xF GyN+mT9BTEQMoY5z+tFStCAew+tFMR4lI3yN9KqVPJ9w1BXTFaGVTcUHBq1FJhcd R2qr2p0fU0SVyUy08vHJwPaqryFuBwvpRKeRTKIoTYUUUVQgooooAKmVty81DT06 Gky4PUYRg4opW+8aSmQwoBIORwRRRQBs2F4Jhsf74/WtFMjJ7VzMJInQg4O4V0kR O0VlJWZaZMGGKC3ryKjXv9KG7VIyQH0PFAbB5qP+IU6PkNmgLku7mlB5pg605aAu ShuKC2MVGegobtQO49ZSO9Tpce9UW6UinmlYLmoJgevQ04cnINU4ycDmrKdqVh3L Mc7p1NXYr7HBbNY7k4PNQyMQOCaVrjudVHdK3VsfjVjz5MfK3y+xrmoGPlLyfzq7 CzZHzH86mxV7msZnoqNCdtFAH//Z ------------lTMzsYjcPNzJGCSxyvC3rA Content-Disposition: inline; filename=image010.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image010.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke24-filer/image010.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAC5ARUDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3 nYexo2kCpuKTigCLB9BTSxHVanwKRlBFAEWeaWmt96nUASqBgU14w49D604dBS0g KpKxSqrsMH1qYtH6rUc0KSsCwzio/ssY7UlcCfMfqKcuwjjBqv8AZ0o8gDoSKeoF kotIEWoDEf77fnQI2Xo5o1AsbFo8sVB+9/vmlzL/AHx+VMCXyxR5Y9ai3yjuPyrm 9a8daforNG7edIvULwB+NTKairsqMXJ2R1Pl+5o2H1rxvVPjRIX22dt5aDqxI/me v5VDb/GtYBuuJkYDhgUJGfqBWTrpPZmnsJWPath9aTa3rXEaP8U9C1WJc3CQyHGQ x4/OuqtdXgvUDW8iSA9MGtI1Iy2Zm4SW6LhVx3pjB8cGk8+T+5TWnkI4SrJEgd2J 39jU9VVeRSTs6077Q4/gNICwaikphumH/LM03zw5xtINK4CGmMORUhpjD5h9KEMh K4JNMPyqDUrdDVa5VmiULSAswcpmpwKgtVxCv0qyBTQDcUU7FFMCkGvB2f8AKnrL d7gCrY+la9FFhGS1zcq2Apx9KVLudpFVhwfatTA9KQop7CiwEPcU6kYYNOpgPUDA paB0paQEZPNRvJsGdpP0p5709Pu0AVftKjqCPwpftCYyaskA9RSbEIxtH5UAV/tM frS/aI/71SmGP+4KQW0XdBRcBnnx/wB4UedH/eFPNrCf4BXLeNNTh0XTf3YbzX9O eKUpcquxpXdjnfHvj+LTkls7W5VAB87KcsfavANW8QXl/M292SMn+Llj7nPStbxR fmaTcq7XbJLMOVJ9B3Pv2ripSAxZmYseST1NYQjzvnkdLslZD57xiQFJ4OPX86JG GI0ckuOvpUccfzAt9/t7VK8RlUeUpITqe7H/ABrfRE62uW3vmFusSgIAc8etdJ4a 8bap4U1CB2maS2bBeIsTt6cex5HFct5JitzMAfM3qiAjuQSePbH61Y1XSrnQ5PsG ooBdEiYgSBvlYDr78Vm1F6Fan1/4b8Q2fiTSY76zkDKeGGeVNbHFfK3wr8Yy+HPE K280jGyuSFZc9PT8q+pRErKCJcgjINXCTej3RhONnoP4owKZ5JI+/TXjZVJD1ZBL gelIQPSkjBCDPWlbgUARNjNR5y/4Usn3TUUJJds+lRza2HbQVhTCPkqRweKa33aY D4B8gqbFRwj5RU2KEAmKKWimBaooopiCiiigCJvvUoof7wpQKAHDpQehoB7UjHnF IBhp4pnepBQwAnjikBzQTSCgQ+ikFAFAxa8l+J+piGRx5m0g4BxwMV6yx2qT6DNe CfEKeS/bZFkNk8Efe9OO1Z1vhsaU9zx/Urppp2fLkufvMck/4VnxwMTuPJ7Zrqn8 JXoiMskZOW65yT7VWl0GfzMMiog/hHU/j61kq0Fomdiw83ujKtbRWy8jkRZ+Z8df Yepq8EDxEQRsiDpzyfqat/2cy7VbbheAnYVMIvLH8JArGVW70OunhUldlXw5Ytd6 5pFjKCwnuyzA/wB0Ff8A4lqreNdR/tDxpqzt9zzikZ9l+UfyrpvCieR4nn1GUAR6 VprzH/eIJH/odeczSPO7SSHczMWPrkmumGsr+R59VcraLunPmddrETK3B6V9d/D3 XE1/whaTO4e4hHky565XjJ/CvjRSwYMmQ4OcivZ/hPrt5DOBDdKZpCFaEDO8dOR0 zSqS9nJS6bEcvPG3Y+jDEpzUTxAEYJ/OorOWaRmMzSk+hi2Kv+NWTy/0rdHOJjFM fpT6Y9NgQOMjFNRcO1Skc0wfeapS1uMRulRyHCGpCQQMVXuDiPND0BFmD7oqwRVe 2OUX6VZoWwMbRS0UxFiiiimAUUUUARv94U4Uj9RThQAh4pvepKY3WlbUBAMtTwKa vWn0wEwBRilooATFLRRQBHOGMDqv3iCBXAal4QjS5WYqZHYHzHb+I5B49Oleh1na syiFOCW3cY7DHJqZRTWpUW09Dy2/tFRPJYKFU45Fctf28fm4CjaeM12Wv6hZokoe WNGB6Mcc1xbXcDRSP5gcBt3DV4mIVpaH0WHleF2Y9xagBmwv1rOktmL42j5iAAa0 NV12xjGFkLF+cL2rFi115btSibUj3O30Az/SqpU6j6FVK8IdTYttsHgnxJegc3t0 LWMjuqn/AAFeaSr5EhVunb2r0XVpjYeAvD1iwYtOr3cnbqeP51ytzpj3ERmK5Y4I A4wPT613058rd9jzZU+eF1uYcQCuS+SPUV6F8M/D8upeIbZ4bmaBRIMmNhkfWuPs baeMSMUbZkKDjua90+Dmnr9uZlAEUK72I7tVVJ3aj3MFTlGDk+h7XFH5UYXcWIHU 96TsTUh6GmHgAV1HEN70ko5Ap6jLUyX71DAhPWmgfep5pq96SGQKpXOelRXIzGKt sOKhdcrSaBEtsMItWarwfdFWBTQMKKKKBE9FFFMAooooAY/UU4U1+opwoAWmHrTi cGmmgBV6U6kXpRmgBaKKTIoAWim7qUc0ALVeZd067lJjKFSQelWKCARg9KAPI/Hv hqF7pTbsySbizxgZDqf5V55b+GbxbvaixCJwwdDxgYyGGO4xXt/i+yaQtKJNoWPK /LnpXmmn3Ty3eo+Y5lEFs3zYwEzwAB6n+ledXvGduh6uFhzU+ZHk19p8kF9LCWWQ btxf19R9auJYxW2m3AtwpknRYgR1Jdgv8ial1e2ma5OxSd2SQx6GrHhW1F5qmkQS K37y/DvzxtiUuf5iqhJyinc2r0YxTZoeNRH/AMJHFaHJjsbaOBVHTIGTx9TVOB4/ sTyfLuJ2jNQatOl9rF7dtwJpWfJ9M8f0qu17bRW/kltqA5ZupNYSTkkkdMYKlFKR 0uheHjr6LbxSQxN5wAaY4XP1/GvcfC/gG08OSx3BuZZphFsKAlY8k5Jx36d6+etc vhp3gxreJmSa5eMKAfmA+9+Bxj86+kvAWozap4G0i5uZfMufs6rM2cncBg5966ML Bbvc8rG1JX5U9Doj6UxutP703vXccAqDio5etTDgVFL1oAhNMHRqkPeox91qSGMV 96Gmt92iJdqGg/doYEsP3RVgVXi+6KsChAwopaKYiWg0UUAJmlpMUtAEcnUU5TTZ OooU0AObGfekpOpzSjk0AO3U00MMUlMQtFKBSnGKAG04U2nCgBaKhu7uCxtnuLmV Y4kGSzV5/q/xQtYQ4syiKp2h5DyT34Geg5qW0hnYeI7VrnR5vLGZFXI47d68c0HS 2W51DdPsW7+QAkc7Scce1R6n4/vL+2ubya6kWxtuQpyhd+owAeQOCeO4HeuX8O+N bS/1l2nhEN9PGfs4flBJ7em7+dceIg5NSS9TvwlXli4N7mJ4g027g1K5WSViI5dv A27h61o6BKunpPfngWGkyyj2klfYv6AVY8Tabqd3subgwW0koyIdxOTUMWl3dz4e 1m2s4jNLJdQWXBwAsKZY59NxFZQlHld3sdmIvdLucbcXpaBZGbDE9BWVJcFsBjVi /t59NuZILuMrcKeFPQeh+lQQWrSMryfxNwD3rrgoqN1sctSpUqy5UaNlIbmZJbhz tj+4uN344r3n4WeONNXTk023kYtF80ySDDMT1Ye1eGR2zmHyuFMhIBQdAPX612Ph W1sdMv7K7u4VjaIHc3d85/xFc86sYPm6nTLDudN9lqz3a0+JmlXHiWbRZ7W9tSJh BDcyxHy5WIHGR93JIAz1rswOa8PvdUk8MvZ+Ibiz/tSys5GkzCApfK7UYn+8mW4P HOR0r1Xwt4s0fxfpSX+k3SyKR+8iJxJEfRl7V1058y1PInFRdkbtRy1JUctaEEXr TFHymn9AabGQVOKQxhGF4qM/dqVmFRH7tDAkh6CrIqtF0FWR0oQMWiiimIkooooA KKKKAIpOopuafJ1phoAenIpw601Pu05RQAhyaUClxRQIKKKWgBMCq+oX9tpenz31 3KsVvAhd3boAKskgAknAHUmvEfix4ubUPCtw1jKFsnfykduj4JyQO5449qTYzF8U +PrvV9PNwrgSXj+VaIpwEUnrg9wMc+9cD9uQNJeIplVCYLVG/iP8TH3LGqt/dk+W IySYIFhi46yOPmP1A4qHUx9ks7ayiI85l4x/CvdvxOfwqHbZlrYX7TDdLPa7PtMy odshJ/eTMRkD2wP0rn50aKRlzmRD8zg9D6VtWMKR2sl4zGOCJcKR9456kf7THgen PpVG/QtCryxrA7MSsaLjC+/045prRjud94b1ODxNZW0esSXBntBlJo2HIUZO8H2H Wt7wwlw3h2w+TYbsy3hl53eZI5249Rhee/SvL/DN5JZW+rmMkM9k8Yx6uQv/ALNX vHhi2t4LcojGT7MiWgUcY8tQpx6/NnmuKrRvemtmzr9top9keb+LdKjaK1S9LXmr wAmVlGwTqSSdo9R+vb0rkzFAzxdGVDuXb/I17/rXhlNXg8xrY78ZVlYB0PqK8wv/ AA7dadqnmTwEz5JGBhbkf0f+f166um4r3Qw+JjGVp7Mx7UxsRI527PvZ4AUelRx3 bX92ZkO23i4iQnkjuTXT/wBmaVrfhqa58y4s/wDSDbqDgYYAH5hjkZPSuR1Cwu9J YrcwvEUyFOMBh6g9xXFGKbd/iPYlWVRLl+H8ztPD/i1bUGzm2TQSDDxSgFcepB9K yvAWq2um+LdU1nTm+yW8krJBCrkKiE5BI7joPauHu71re3aLefOmGHI/hT0+p/l9 aXTL2XTyJVbDRsAwPRoz147/AP167KVGUYuzPGxU4Opoj650Pxra3+2G7Iil6bu2 fQ+ldPIQQCDkGvlLR/ErW80Uc0yuyyCIn1zzGfyyv0Ne5+CvFUOoQJavNuBxsLHl SRnBraM2tJHI4rdHZv8AcbHpVG1lYK4960MfKaqxQESOexOaqad00XTas0yO5JRl NPU7owaS9XLIKcowgFWZEsVWh0qpFVtelCBi0UUUxGe+uWi9CT+IFVpfEtunQL/3 1n+VcSHpCc9KwdVmnIjqZfFvaKPJ+lVH8T3kn3cLXPFsdQaVXINR7WRXIjXfXdQ8 wN5x4OcdjWmutXGqX1pb2JMRHzznGRjuPp/jXMyOBHnv2pmlahcWN6LmI8Dgqejj uKXtXzKNwcVY9OHFSr0qnZXkV/apPCcq3Ud1PoauAYFdZiLRRRQAUUUUAcH8WPFb eGfCLRW3N/qDfZ4FHbP3m/AfzrwfxrcrHZ6JpOTLcJDmXc3yoe/Hr1rrPjnqrXHj rTNPjbi0hVmB6bnbOPyAz7VxGvTx3GvROYikFna+fIWHMrc4J+pI/Oob1BLUyI2B 1YtKMx2imaQA/wAZ7fy/Kora2utb1RywPmS/PMR/yzTso/QVLZo8ejTXjqXkuJQs aAZMjnkD6Dr+NdPbWL6Lo/2OIhtRuHAlkPaQjJz7IuSfcipbsaW8zONkL26it4Sg tYCRHn7rOo+eQ/7Kjp/9c1jyqLwTXSsRFKWSLd1EMYyzH3Jx+JNberyiz0WK1tAR PqIFvB6rbKeWPpvPP0rKZftWovplqrMUgW1iA6KM5kY/r9aV7ajSu7Ik8MacRfW9 tN8qzajEjkjrHHmRz9MbTXs3hm/sNQ0W4vLbe+24KkyxtH8/3iQDzjkfnXH+H/sG jeL9Oe9lEFlpGnyXUskh/jkOwZ9WPHH4V6CutJr2jf2lbwyIkjHYJE2kp2OPfGfo RXPWmnD2i+R1UYNS9m9upo3+qXFnJDHEY9zMFO4cEniqN9f2N9N9ivoE2scGQdAf X2rmfG/iGKF2hiz5hUOjDseoP51z3iDxitzpttcWqfPcRBnI/gf+IfnXG69Zybg+ p1LDU3FKS6Fn4hQf2RpX2MXMJZpfNiyfmkyMc478DDHg/WuZ1C91CfwxcW1/burw xrLGJuGHIwRn2Nc/K19qt/c3O9rnylG4E72RMc/L3X1FdBJZT3fguP8AtZmZQN2m BZMlhnDDdzleMqDzXXUULqXnqYUpVIp09+xxNvdTTv8AZ3LyRuGyuM5OODj16Uwb oW/fRspC7HRhg47GrdwIYrK4hglkeVXDbygBKdAM5/HFUEcvatG3JUFlPftXZF31 RxyTTs9zRSVyjKhOQwjzt7qCVP14xXW+GPFMlrcxpcs0cNwmDKoxsGev4ZbmuQSX aZJV6gRzbexxwf51fh2RBImGYxKVAP8AdYsP/ZhUy13A+rfBmsNq2hlJ5RJd2bmC Y5yTjlWP1Ug10EY614j8G9akTXDZXDl3u7crvzncYySh+u0kfhXuCdDVQd0ZyVmQ 3CbivtTCMCrEnUVC3SqYgjq2vSqsdWk6UIQtFLRTA8q7Uu736VX8+3UDMlMa8gXp 83vXnc8V1OhJlslSOtRk7Tyaga7H8I5/Oq11eXAt38mIvJjhcYyfTPak6ke4+Vks 7tcXCbG+ReMf1q9EgCDArD0e+e5Mkc8JinQ8x5zj6HuK34ycYxRTXXuJmho+qPpd 3u5MLHEif1HvXoMUsc8SyxMGRhkEd68wZSa2dA1o6fN9nnJ+zOf++D6110520ZnJ dTuaKQEMoIIIPIIpa3MwpksiQxPLIwVEBZmPQAU+vPvif4jFlZwaJbL515esP3QO Pl/2vRfWk3ZAeD/E3VYtV+Jt7cRElQyoMHsABVTxNIJbKLa3725Kws3shLN+GSo/ 4DWR4kO3xddqHxIJjvftu7/gP6Vavw13DpyRoyrsFvAD3Lsefrjn8aze6NFsdNbW kNhZWd7JHuMFuHgiPdm7/UkhfYCrosJGEVtM+ZpFYzyZ6KTmQ+xZvkHsDV6ezE2t xpyIbZVfnpxlYx+ADPWV4guni0yUQArcXrrbxDPKhhx+Sfq9Z9Rp3Obu78X+r3Or bf3ESmO1ToBGnH6nA/E1qeDxpmjaVNrmrXQVp32xwp80kg9AvueecVirFHOYrZN3 klSRj/nlGCM/8CbcfwFW9NsVivomuUxBa/vZwf45WGdv/AVH86U4Ka5WaQqckuZH TW1tB4o8Sairo/kXV6sKoB/BbxFip9BuK5r1K/urTT/DCWZKpNtzk/KN2Og9ugrw tDMNK04rqTac4ilvLi63ldvnORgY+ZmKqOBXo2uXFprHhq2vLaRhaz26tCTwRgY/ MEGubFScINr0OrDxUpJN+Zw+r30k6GG6MbTqW8twe390/wBK5B5JYpyiktDI3zJn v0z9a2NXtRBJbmK6+0eZGHkABBRvQ5+lUM5KuqjzFw2exINFCKhE6KurMuO5ewvj c21w0UsTHayHnP8AhWzq2q38kn2a8aZ3SNWbzCC4GO+OPw6j1rCS1drwMwG0vk89 Rmti4ubgXL6baRp5lzxI23LYJ45+n866ZpNrqccJSjdvQNGWy1DUfseoX0NjHcAR m5miLrGM9TjBB7Z9+fWq+s6Dd+Htb/s27MbMUIjljbckyHO11PcHiq8trBpmrT2m oGSVYJCpMXBYgcdex4qPUNSudRuTPIAnlMBFGnCRJ2VR2ArWK7bGFSV3fqLCC6wj jLxvF+Iyf8KvSndbRvu5/dtx/wAAqrFkSY7pOHA+qkn+Qqf/AJdogP7inH4pSe4k d38NLkReJ/Dl01wUIvZbQL/eDcgH8zX06nevlX4axvc69pkMeQ0OsJJ0z8uDn6dB X1Wneqp7szmNfqKhkIVSTU79RVeUbkK1bIGwSCQZXpV2PpVOBAgwKuR9KEMfRRRT EeYXWkxQBZY0V4G+44H6H0NVvJj6YFWrDWbUsYy2UkHzwvwfqM96mvdP+zlZIzvg kGUcdxXn05RqK8Tod1oUNkY7D0oyq9BT8L6c0hYdAM1VguZeo2Lu63lmu25j7/3h 6VZ06+N3DuMZSRfldD/CatKzZ6VmX9nPDL9tshiQffQHhx6f/XrNpxd1sPc2gcjp SMvcVVs7pbmBZUbIPX2PcfWrYJIrVaok6Pw3rnlFbG5b5DxG5PQ+h9q66vK2BBzX YeG9c+0otncv++UfIx/iHp9a6Kc+jM5LqjZ1PUYNK06a9uDiOJc4HVj2A9zXz9Fq c/iTxvPfOQ6RMZJWB4Zh9yJfYcZrqvij4kk1G8/sOwkYRQnNzMnO0nsPVuwFchoQ FhDdTIqqY4WCLnIQAZx7n1PrgUS1YkeU64wGtTbjubeTKfVickf0rs9BsZdQ8R6T DIv7uyiWaQY/5aEZUfgAPyrh9QQi8SIZZgw8xvWQ9f8ACvVvDUD/ANr38/QwwFzj +/J8qD8FH603siro0CVfz5T8qSMcnuE6f+gIf++q43XZJJtQVAQHRAijP/LaY5J/ BePwrqzItxblFOUlfYO3yk7f/QUb864XVL0rqF1cngwh5zk/xv8AKg/AYNRZ7DTR q6DYxXNlqd6t1BbQRMsSNL/FDEMkL/vEjP1qtqjta+HUQAtc3KyXEhPXdIQgH/jz flU9tZCx0TS7a4AJcAsrdt2ZHP8A3yqj8ahVv7S8TWCSf6t7tCwzwEhXe/6sfyqt tR3voZXiyOGPV7hY4wY7KGLT1HXfIqAN+WD+lU9O12+XTU0WaVxbLIfIP/PNieR7 jNS3Uz3N08u3cYy0n+9PKc/pn/x2su9XyXKoRi2/dBh/FIeWP55/IUuVSjyyHGTi +aJqOl1BJvnAw2MMDkHODVe5dZJCqH3yDxTdQdYp7M7iVaIl1DfxAbf5irvh/R49 ckuLNpHW5S38+J16N6qfw5/A1m4KK5jqjiOb3WZasxfa2dynK+49K0bOdILzz1QB 27nuap3FnNaTNHdDBX7vvQZUMasVwc569KUkpLQ2g7PU2vGNvb3NumrRLh5AsUoA 6sBw35cfhXNMu/7QiDAZEbH5f410LSnVNCurKMhpAFeJc8sQeQPfBNc7bOTcRHoH iKn8Af8AAU8PzKFn0OXEJKpp1FUsJHI6ZfB+i4q2/wAkSHH/ACyHH/fFQsMOygZD GXb+Kg1L5fmQxKG+d4/l57gKcfoa1Zimeh/BREk8ebXP3HkdceoHevplOhr5c+Dl ybf4kQoTkSPIv5ox/pX1DCcg04aNozmLJ2qsFPzMasS84xUTDAqyBE61Zj6VWXrV mOhDJKKKKYjx9ru0eLM8eUzyXXAzn3rQtVlhiVLS9dLVzlo3HmKM9wDzWaupxtKI RBK74yOD/Oporq5Myf6IUjYZYlgCPwrwITadzsaTRZ1JbvT8SSwJLC4yssByrf4V n2WsWt9xGxV/Rxg1uQXeyMxuN8DfeQ9vcehrP1DTYJAGwHjb7si8H/8AXXbGblrF /Ihq24ue+KMseOKoiO9tOYnFxGP4W+8PxqWC+jmOxv3cv9x+DTU776CsUriKbTbg 3cGTC/8ArYx/Me/861beUTRLIjhlYZBFDLuBVsbTwR61ivJH4fu182bbaXD4XceE Y0leL02DSx0R5FQtlGDKxBHQg9KepBGc5FI+0+9asRymu2wtle5AYxkndtPzbjxg f7xPJ7CsBdSgtY55vkKJFICAMAlQfyUHAA7mu/mjVlIYBgeCCOoryfxpo0ukCR4T /oUyiKIDJIJbcQf881UJNvlYmkcRYhr/AFm1jdz+9nTPtk8mva7NfsGg6hduR5s8 zSyH0wvyr+A2/nXkHhmLzPF2nxkHAuRkfTr/ACr2bV1CaHb2ZxumlAc+uW3Mf/HT W8iEUbe3CWkKOQAqkZ99oT+rmvOpUOq6nb2yAA392ZSPSMHao+nWvRNVcxaTcBOJ fLKr/vsMfzkP5VxnhpIZvEV1dA/JagQwYHBIwo/Ug/jUalKxo+ILhf7TkA+ZbeBU Xth5T/8AEKKq+G4hLqV7cycpaaZI7Z7NKf8A4k/pVfWZJDLGDHhr28llUHuiDYmf xzWv4cRP+EZ8QTLgNfTG1hP+xGu0f+hfpRLRDVjknuks4bcsP3zrJesPQtxGPy5/ GsmQbBGrciNPNbJ6s3T+lP1qfztYvXXhFcQoP9leB/6DRIRPGycbpJ8Mf9lRV2Fu RXIP2WJ26rEF/FiT/KtTwvqL6f4hspEYDE8Sn3B+Uj8mNZc7K9rCP4pJGcj0UcD+ tV4ZNroc8mQNn0xTtdWHezO+8Y28bXE0TOpZCWjcHhlz0ri4YpZJUjRM7ztUngZr pnks9Tt4tYv4J1aQfMElxFM6nDH1BIwSBjrmsbV9VlvpEZRFDFGuyOGIYEaD0/xr moxcFyHTOqn7xu+DtPSPxVYefcqzxyCQxx8gEHjJ7jPUViajZ/ZfE1xZxoFaC8lU R5/h3cAU/wAO6tJol894NvnJGyxd/nPGT7Dk/XFW/E7mJ7DVoFJa7UM8jc4kTAIH ocYP41UeaNSz6kTXNDn7GYMDypWA6oSPbBQ/ypQrrbKBjfEN6Y77WII/I5qlaajs CQXC74SSGz1CnHQ+xGa27TydQKG3dFlY+YsUjbckcOM9MEVq00ZxaZ0Xw+CxfETQ 7uIjy55k59yCCP1r6qjGAa+WvBNnLYeLtOtLlGi2Xcc8Dt0Zd3IB/wA9TX1MvenD dmU0I/aon6Gnsc4qOT7prRkDV61YjqnHIGYAVbjqU09hsmoooqhHz/a6le206Qqk csLcB2OCPr61uxSXczOVEKDHyEHP447VzFx/x6Sf7oq3Y/8AHxF/n+KvmOazsjsW 2p0sSTocvNuOBkY496tLKApH3lP3lz1/+vWC/wDx8J9auab/AKpfpVRqtPQdtC9L EyYZHzG33Wx/nmq09vFcptkUMPXHNXV/5B1x/wBdR/KqXb8a9KM+eKbRi9GUUttR s5pGiuxcQHlYZVwy/Ru9SvcWl5G1vdx7MnlJV4z6g1ZPb6iqGr/6gfjUzlyRcl9w lvYZDdHSZ1tbiTNu5xFJ/d9jWt5oPIPFcndf8i2v0NbVj/x5x/7opU5vVdgfc0SQ 3Gf0rP1CzhvbWW2uIxJDIpVlI/zzVuPt9TRcdK0burjR5Dpfhq40D4i2EUhaS2d3 eGYj7wCng+4713+pMbnWLSFWISJHckD2Cj/0JqkvP+P7T/8Aruf/AEBqZL/yFpv+ vcfzNdEajlG7MmjH1y5+z6FPdk4KqZcf7XJUfm6/lWD4Zvk0DwzJK1iLmedXK7iB 5ZAB3c+5Aq/4y/5FO4+qf+hLWVdf8gFv+vZv/R4qlK44oq6w7wa1bxyvvOm6am4/ 7e3f/M1taZ/ommaHpxOGMAuJB6tIXb+QWud8T/8AIf17/rin/slb9z/yM1l/16Qf +iaU3ql/X9alR1TPNpXMk7EkfNKWP506GUoPvdd/6jFMP3v++qanb/dNbk7E0nyn 2SIAfU//AK6gBII5+6Knl+7L9E/lUB++foKEDPSfBkCar8P9ZspFV/s86SgMucbl wf8A0GuRubGO3Z0Ud/Su1+Fv/IC8Uf7kP8nrkb3/AFr/AIVySbVZpHZTs6auVIlV SQQcdhjvXVaNaRazpc+jXRAc/vLaRh9yQD+R71yj/fH1P8q6Pw3/AMhSH/eqK7aj zLdHTCKleLOPubCa1uDbzoUnRmV0xyCKgzIu0gkcYGPSuz8Y/wDI8R/RP5Vx9z/r H/D+VddKfPFN9jzakORtHZeCtauhd29m0zSqs0ZTIzt5HA/AGvr6PlM47V8e/DH/ AJHnR/8Ar6FfYa96cF7zIn0IXBDg9qbJ9w1LJ2qKT7hrRkFW355PrV6M81Th+4Pr VuPrUpWGywOlFA6UVQj/2Q== ------------lTMzsYjcPNzJGCSxyvC3rA--