Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------xy1x1t6yzS6uuC32EpIrC6 Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke25.htm Subject: =?utf-8?Q?IFT=20POSTEN=20-=20DATO?= MIME-Version: 1.0 ------------xy1x1t6yzS6uuC32EpIrC6 Content-Disposition: inline; filename=posten_uke25.htm Content-Type: text/html; charset=windows-1252; name=posten_uke25.htm Content-ID: Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke25.htm Content-Transfer-Encoding: 8bit IFT POSTEN - DATO

IFT POSTEN – 20.06.2008

 

 

Fra Instituttledelsen


Semesterets siste IFT post rapporterer om fire nye vitenskapelige arbeider. Per Osland et al skriver om fremtidige fysikkeksperiementer ved ILC (The International Linear Collider) som kan kaste nytt lys over landskapet ”bak” standardmodellen.  I den sammenheng er det også verdt å merke seg at nye målinger ved BABAR som vil bli publisert i PRL i løpet av sommeren har gitt nye resultater som standardmodellen vanskelig kan forklare! Gerald Eigen vil holde første felleseminar om dette etter sommeren!! Videre har Pawel Kosinski publisert en ny matematisk modell for støveksplosjoner, og romfysikkgruppen (Hilde Nesse et al) rapporterer måling av natrium lag i atmosfæren, målt ved Alomar.

IFT har dette året så langt bidratt til 79 ISI registrerte publikasjoner, omtrent halvparten innen store grupper i subatomær fysikk. Med det ulykkelige tellekantsystem er det likevel håp om at vi i 2008 når målet om 95 publikasjonspoeng! Det avgjøres av at de 38 ”smågruppe” forskningspublikasjoner så langt er på høyeste nivå i tellekantsystemet og at der er minst like mange på vei til publikasjon til høsten....

 

Innen utdanning så kan vi uforbeholdent skryte over sjeldent mange avsluttede  PhD og MSc grader på et halvt år. Listen med kandidater finnes under.

 

Nå ønskes det en god velfortjent ferie og sommer med masse

 til alle!

 

 

Jan Petter

 

Nyheter og generell informasjon

 

Pc-vakter og ferieavvikling

Melding fra IT-avdelingen:

 

PC-vaktene ved Realfagbygget og Høyteknologisenteret har nå sommerferie. Vakttelefonnummeret (555) 84110 blir besvart i vanlig kontortid. IT-avdelingen anbefaler at saker blir lagt inn i bs.uib.no

 

Personal


Ledige stipendiatstilling – flerfasestrømning. Strømning. Søknadsfrist 10. Juli

https://secure.jobbnorge.no/visstilling2.aspx?stillid=48971&lang=NO
https://secure.jobbnorge.no/visstilling2.aspx?stillid=48971&lang=EN

 

Studiesaker

 

Avsluttende mastergrader ved instituttet mandag 23. juni, kl. 10:15 på rom 4060, Realfagbygget:

Kandidat

Fagområde - Oppgavetittel

Veileder(e)

Sigmund Sandvik

Petroleumsteknologi – Reservoarkjemi:

“Adsorpsjon av sulfonert polyakrylamid på kaolin og Berea sandstein”

Anne Marit Blokhus (Kjemisk inst.)

 

 

Avsluttende mastergrader ved instituttet onsdag 25. juni, kl. 10:00 (Gilje) og kl. 13.00 (Bornø) på rom 4060, Realfagbygget:

Kandidat

Fagområde - Oppgavetittel

Veileder(e)

Eli Gilje

Petroleumsteknologi – Reservoarkjemi:

Simulation of viscous instabilities in miscible and immiscible displacement”

Arne Skauge (CIPR)

Thomas André Bornø

Petroleumsteknologi – Reservoarfysikk:

“Water-flood Efficiency for different Pore Classes in Carbonate Reservoirs”

Arne Skauge (CIPR)

 

Avsluttende mastergrader ved instituttet fredag 27. juni, kl. 10:00 på rom 546, Bjørn Trumpys hus:

Kandidat

Fagområde - Oppgavetittel

Veileder(e)

Sindre Hals Kristiansen

Fysikk – Målevitenskap og instrumentering:

Utvikling av sensor for måling av væskedråper i gass”

Øystein Olsen

 

 

 

Nye PhD-studenter til nå i 2008 (pr. 19. juni):

 

Disse har blitt tatt opp som PhD-studenter ved instituttet til nå i 2008:

Fornavn

Etternavn

Opptaksdato

Fagfelt

Veileder

Karl Magnus

Laundal

19.12.2007

Romfysikk

Nikolai Østgaard

Jordan

Bauman

02.01.2008

Separasjon

Bjørn Kvamme

Nils-Erik

Bomark

12.02.2008

Subatomær fysikk

Per Osland

Pilva-Helinä

Kivela

12.02.2008

Separasjon

Bjørn Kvamme

Remi André

Kippersund

02.04.2008

Akustikk

Per Lunde

Lijioa

Liu

22.04.2008

Subatomær fysikk

Dieter Röhrich

Mathieu

Ichard

22.04.2008

Prosess-sikkerhet

Bjørn J. Arntzen

Alif

Be

07.05.2008

Reservoarfysikk

Arne Skauge (CIPR)

Thomas

Reisinger

21.05.2008

Nanofysikk

Bodil Holst

Dagfinn

Mæland

21.05.2008

Flerfasesystemer

Alex Hoffmann

Hagen

Bjarne Christian

21.05.2008

Prosess-sikkerhet

Bjørn J. Arntzen

Yngve

Skogseide

21.05.2008

Romfysikk

Nikolai Østgaard

Nicolausi

Ssebiyonga

01.08.2008

Optisk fysikk

Øyvind Frette

Abdul

Waheed

15.08.2008

Optisk fysikk

Øyvind Frette

 

De som har disputert til nå i 2008 er:

 

11. januar                   Hilde Nesse Tyssøy

14. mars                     Ingrid Sundvor

30. april                      Elisabeth Iren Dale

5. mai                         Bjørn Askeland

30. mai                        Else Birkeland Johannesen

2. juni                          Thomas Bognø (dr.scient.)

 

 

Nordlys og temperatureffektar

 

Hilde Nesse Tyssøy   

Hilde Nesse Tyssøy disputerte 11. januar for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

 

”Effects of energetic particle precipitation on the upper mesosphere and lower thermosphere”

 

Link til pressemeldingen hennes:

http://www.uib.no/info/dr_grad/2008/Tyssoy_Hilde.html

 

 

 

Små molekylers bevegelse

 

Ingrid Sundvor   

 

Ingrid Sundvor disputerte 14. mars for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

 

”Studies of the Dynamics of Small Molecules in Strong Fields”

 

Link til pressemeldingen hennes:

http://www.uib.no/info/dr_grad/2008/Sundvor_Ingrid.html

 

 

 

 

Bedre modellering av strømningen i oljereservoarer

 

Elisabeth Iren Dale   

Elisabeth Iren Dale disputerte 30. april for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

 

”Modelling of immiscible WAG with emphasis on the effect of capillary pressure”

 

Link til pressemeldingen hennes:

http://www.uib.no/info/dr_grad/2008/Dale_ElisabethIren.html

 

 

 

Mer miljøvennlig seismikk

 

Bjørn Askeland   

Bjørn Askeland disputerte 5. mai for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

 

”Marine seismics with a Low-level Acoustic Combustion Source and time-coded sequences”

 

Link til pressemeldingen hans:

http://www.uib.no/info/dr_grad/2008/Askeland_Bjorn.html

 

 

Fuktforhold bestemmer oljeutvinning

Else Birkeland Johannesen

   

Else Birkeland Johannesen disputerte 30. mai for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

 

”Wettability Determined by NMR and its Impacts on Oil Recovery in Chalk”

 

Link til pressemeldingen hennes:

http://www.uib.no/info/dr_grad/2008/Johannesen_ElsaBirkeland.html

 

 

 

 

 

Alle er velkommen til å høre på!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer olje fra kalksteinsreservoarer

 

Thomas Bognø

   

Thomas Bognø disputerte 2. juni for dr.scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

 

”Impacts on oil recovery from capillary pressure and capillary heterogeneities”

 

Link til pressemeldingen hans:

http://www.uib.no/info/dr_grad/2008/Bogno_Thomas.html

 

 

 

 

 

Alle er velkommen til å høre på!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avsluttende mastergrader ved instituttet våren 2008 (frem til 19.juni 2008):

 

Kandidat

Fagområde - Oppgavetittel

Veileder(e)

Jens William Bjerkelund

 

Prosessteknologi – Sikkerhetsteknologi: “Analyse av utslipp og spredning klorgass ved bruk av FLUENT – en vurdering av modelloppbygning og beregning av spredning”

Bjørn J. Arntzen

Lelja Tipura

 

Petroleumsteknologi – Reservoarfysikk: “Wettability Characterization by NMR T2 Measurements in Edwards Limestone”

Arne Graue

Dagfinn Mæland

Prosessteknologi – Flerfasesystemer: “Sintering and Impedance Spectroscopy Characterisation of Nanoparticle-based Functional Materials for Solid Oxide Fuel Cells”

Alex Hoffmann

Therese Sjursen

Fysikk – Partikkelfysikk:

“Search for SUSY signals with τ-leptons in the ATLAS detector”

Anna Lipniacka

Kyrre Skjerdal

Fysikk – Kjernefysikk:

”Kalibrering av ALICE-eksperimentet sin TPC-detektor ved hjelp av radioaktivt krypton”

Dieter Röhrich

Haldis Riskedal

Petroleumsteknologi – Reservoarfysikk: “Wettability and Rock Characterization of Heterogeneous Limestone Utilizing NMR”

Arne Graue

Marianne Berge

Petroleumsteknologi – Reservoarfysikk:

“Waterbased EOR in Carbonates by adding Sulphate or Surfactants to injection water, and determine the impacts on the oil recovery at various wettabilities using NMR technology”

Arne Graue

Knut Solvåg

Fysikk – Mikroelektronikk:

“Design and Testing of n-XYTER: The First Dedicated Neutron Detector Readout ASIC”

Kjetil Ullaland

Ilker Meric

Fysikk – Industriell instrumentering:

Monte Carlo modeling of the intrinsic stopping efficiency in Geiger-Müller detectors”

Geir Anton Johansen

Sjur Wiggo Jensen

Petroleumsteknologi – Reservoarfysikk:

“An Experimental Study of Miscible Displacements in Carbonate Rocks”

Arne Graue

Jorunn Aasheim

Petroleumsteknologi – Reservoarfysikk:

“EOR in Fractured Carbonate Reservoirs by Wettability Reversal”

Arne Graue

Marius Norvoll Sletten

Fysikk – Hydroakustikk:

”Lokalisering og bestemmelse av objekter i sidescan sonar datasett”

Halvor Hobæk

Abdul Waheed

Fysikk - Optikk og atomfysikk:

“Rydberg Atoms in External Microwave fields”

Jan Petter Hansen

Ingjald Pilskog

Fysikk - Optikk og atomfysikk:

“Electronic Structure of Few-Electron Quantum Rings”

Jan Petter Hansen

Oskar Johansen

Petroleumsteknologi – Reservoarfysikk:

“Experimental and Numerical Study of the Mixing of Injection Water and In-situ Water During Oil Production using an NTI Technique, and Determining Oil Recovery in a Tertiary Miscible CO2 Flood using MRI”

Arne Graue

Nicolausi Ssebiyonga

Fysikk – Optikk og atomfysikk:

“Phytoplankton photosynthetic rate measured using Fast Repetition Rate Fluorometer”

Øyvind Frette

John Ivar Lokna

Prosessteknologi – Sikkerhetsteknologi:

”Evaluation of pool fire modelling in FLACS”

Bjørn J. Arntzen

Kjetil Frøystein Larsen

Prosessteknologi – Sikkerhetsteknologi:

“Area classification with FLACS - Zoning distance and flammable volume for the area classification”

Bjørn J. Arntzen

Oddgeir Kleppa

Prosessteknologi – Sikkerhetsteknologi:

”Minste gnistenergi for antennelse av eksplosive blandinger av propan og luft”

Bjørn J. Arntzen

Andreas Christian Engeberg

Fysikk – Målevitenskap og instrumentering:

Monte Carlo modeling of gamma-ray attenuation in a subsea fluid analyzer system”

Geir Anton Johansen

Ole André Thormodsæter

Prosessteknologi – Flerfasesystemer:

“Production and Characterization of YSZ Nanoparticles and Thin Films forPlanar Ceramic SOFC Electrolytes”

Alex C. Hoffmann

Torgeir Svenningen

Prosessteknologi – Instrumentering:

”Målefeil og drift i ultralydmåler under bruk i felt”

Geir Anton Johansen

Pål Steffensen

Fysikk – Målevitenskap og instrumentering:

”Mulitiparametrisk monitorering av spiserøret og programutvikling for biomekaniske studier av organet”

Bjørn Tore Hjertaker

Yngve Bøe

Fysikk – Målevitenskap og instrumentering:

“Measurements and simulations of electrical conductivity in live fish”

Bjørn Tore Hjertaker

Håkon Pedersen

Prosessteknologi – Flerfasesystemer:

“Formation, Particle Size Distribution and Flow Dependence of Freon (R11) Hydrates in Multiphase Flow Systems”

Alex C. Hoffmann

Karl Kristian Olsen

Fysikk – Målevitenskap og instrumentering:

”Automatisering og optimalisering av fortrengningseksperimenter i oppsprukne reservoarbergarter”

Bjørn Tore Hjertaker

Ciren Nima

Fysikk – Optikk og atomfysikk:

“Field measurement of UV radiation in Lake Namtso, a high altitude lake in Tibet

Jakob J. Stamnes

Njål Brekke

Fysikk – Målevitenskap og instrumentering:

“System for tracking head position and rotation during Magnetic Resonance Imaging”

Renate Grüner

Marius Heide

Petroleumsteknologi – Reservoarkjemi:

“Dispersion and two-phase flow in material

from different carbonate pore classes”

 

Harald Høiland (CIPR)

 

 

Formidling

 

 

 

Publikasjoner (siste 4 uker fra ISI Web of Knowledge, http://apps.isiknowledge.com)

 

Polarized positrons and electrons at the linear collider
Author(s): Moortgat-Pick G… P. Osland , et al.
Source: PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS LETTERS   Volume: 460   Issue: 4-5   Pages: 131-243   Published: MAY 2008

 

Abstract: The proposed International Linear Collider (ILC) is well-suited for discovering physics beyond the Standard Model and for precisely unraveling the structure of the underlying physics. The physics return can be maximized by the use of polarized beams. This report shows the paramount role of polarized beams and summarizes the benefits obtained from polarizing the positron beam, as well as the electron beam. The physics case for this option is illustrated explicitly by analyzing reference reactions in different physics scenarios. The results show that positron polarization, combined with the clean experimental environment provided by the linear collider, allows to improve strongly the potential of searches for new particles and the identification of their dynamics, which opens the road to resolve shortcomings of the Standard Model. The report also presents an overview of possible designs for polarizing both beams at the ILC, as well as for measuring their polarization. (c) 2008 Elsevier B.V. All rights reserved.

 

Numerical investigation of explosion suppression by inert particles in straight ducts
Author(s): Kosinski P
Source: JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS   Volume: 154   Issue: 1-3   Pages: 981-991   Published: JUN 15 2008

 

Abstract: This paper is devoted to the mitigation of explosions in long galleries by means of an inert dust cloud. In practice, this technique bases on mounting shelves under the roof, on which the inert dust is distributed. This issue was numerically investigated in this research. The medium was assumed to be a two-phase mixture consisting of a fast flowing gas (representing the explosion) and a cloud of solid particles (representing the dust phase). The model makes use of the Eulerian-Lagrangian approach, where the solid particles are modelled as moving points, interacting with the gas flow. The objective was to analyse the suppression process and compare with experimental findings. (C) 2007 Elsevier B.V. All rights reserved.

 

A case study of a sporadic sodium layer observed by the ALOMAR Weber Na lidar
Author(s): Nesse H,  Heinrich D (Heinrich, D.), Williams B (Williams, B.), Hoppe UP (Hoppe, U. -P.), Stadsnes J (Stadsnes, J.), Rietveld M (Rietveld, M.), Singer W (Singer, W.), Blum U (Blum, U.), Sandanger MI (Sandanger, M. I.), Trondsen E (Trondsen, E.)
Source: ANNALES GEOPHYSICAE   Volume: 26   Issue: 5   Pages: 1071-1081   Published: 2008

 

Abstract: Several possible mechanisms for the production of sporadic sodium layers have been discussed in the literature, but none of them seem to explain all the accumulated observations. The hypotheses range from direct meteoric input, to energetic electron bombardment on meteoric smoke particles, to ion neutralization, to temperature dependent chemistry. The varied instrumentation located on Andoya and near Tromso in Norway gives us an opportunity to test the different theories applied to high latitude sporadic sodium layers. We use the ALOMAR Weber sodium lidar to monitor the appearance and characteristics of a sporadic sodium layer that was observed on 5 November 2005. We also monitor the temperature to test the hypotheses regarding a temperature dependent mechanism. The EISCAT Tromso Dynasonde, the ALOMAR/UiO All-sky camera and the SKiYMET meteor radar on Andoya are used to test the suggested relationships of sporadic sodium layers and sporadic E-layers, electron precipitation, and meteor deposition during this event. We find that more than one candidate is eligible to explain our observation of the sporadic sodium layer.

 

Measurement of the mass and width of the W boson in e(+) e(-) collisions at root s=161-209 GeV
Author(s): Abdallah J, Abreu P, Adam W, et al.  DELPHI COLLABORATION
Source: EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C   Volume: 55   Issue: 1   Pages: 1-38   Published: MAY 2008

 

Abstract: A measurement of the W boson mass and width has been performed by the DELPHI collaboration using the data collected during the full LEP2 programme (1996-2000). The data sample has an integrated luminosity of 660 pb(-1) and was collected over a range of centre-of-mass energies from 161 to 209 GeV.

 

 

------------xy1x1t6yzS6uuC32EpIrC6 Content-Disposition: inline; filename=image002.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image002.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke25-filer/image002.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABYAZkDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDG ooor3T44KKKQkCgBaKsJp97Iu6OyuXHqsLH+lNlsruBd01rPGvXLxMo/UUrofLLs Q0UgOehzS0xBRRRQAUUce1GRQAd6KMj2pMj2oAWijIoyPUUAFFJkUuR7UAFFGR6i jIoAKKMj2oyPagAooyKMigAoozRkeooAKKMik49aAHZ5pQxpmfcUZ96LAShqcGqH I9aXd79KVguThvxpwNVw49aeGHrSHcmBpQ1Qhx604OPWiwybdS7qiDD1pQ3vSsBM GpwIqHcPWlDe9KwE4PvzShveoQ3uKdvoGShv8+lODDNQhqcGpATBqUNUIb3/AFpw f3osBMGNLmog3uKUNmlYZMCKdmoQ3vShuOtICbNLz7VEGpdw9RQKxz1Haj+daOi6 YNSvD5xZbWEb52Uc47KPcngVs3ZXYoxcnZDtM0WS+iN1M5gskbBkxlnPog/iNbVn cWdvfWVrp9tHEl0hKTuN8zHJCgk8LkjtmonuJ9SlU6d5tpqNkWEdnnA8sdk/2h39 eay7vVluJrOeO3S2uYGyxXlSc5BC9vpWNnLc6U401df8P/kbEF1dz6xcRS3T+ULc uN8zFFcY5JXHSmpcX8fieWyjvLmGBW+RZH3A8cDLZ4J6H3rZHgjU7yWSVdaQxfdG 1COG5I9O9VbvwlqGiW9zeS6tE8MMO4AxklgD8o54yDWSnB6XN3SqpXs9730/zMwS Wes3NxBd6eY2iUs1zAArpjg716Ng/SsfUdLm04xuWSa2lGYbiM5Rx/Q+1PW+MmnN ZwxObu6mzNJnJk9FH4/nxW5bfZdPsBpmplFZlL3EA/gHY+0gznHpxWusNvuOe0ai 1+/9DkqKtalYvpt/JbOwYDDI46Oh5DD6iqtbJ3V0czTTszStM/ZkwZPwQEdamw3r J/37FV7XZ9nXIXPPVjU37v8A2P8Avo1m1qWth2G/6af9+hR83rJ/37FN/d/7H/fR o/d/7H/fRosA75vWT/v2KMN6yf8AfoU393/sf99Gj93/ALH/AH0aLAO+b1k/79ij 5vWT/v0Kb+7/ANj/AL6NH7v/AGP++jRYB2G9ZP8Av2KPm9ZP+/Ypv7v/AGP++jR+ 7/2P++jRYB3zesn/AH6FGG9ZP+/Ypv7v/Y/76NH7v/Y/76NFgHfN6yf9+xRhv+mn /fsU393/ALH/AH0aP3f+x/30aLAOw3rJ/wB+1ow3/TT/AL9im/u/9j/vo0fu/VP+ +jRYB3zesn/fsUc/9NP+/Qpv7v8A2P8Avo0fu/8AY/76NFgHYb1k/wC/Yow3/TT/ AL9im/u/9j/vo0fu/wDY/wC+jRYY7B9ZP+/Yow3/AE0/79rTf3f+x/30aP3f+x/3 0aLCHYb/AKaf9+1o+f1k/wC/Ypv7v/Y/76NH7v8A2P8Avo0WAf8AN6y/9+1pfn9Z f+/a1H+7/wBj/vo0fu/9j/vo0WAl+f1l/wC/a0o3+sv/AH7Wof3fqn/fRpcp/sf9 9GlYZL8/rL/37Wl+b+9L/wB+1qLKeif99Gl+T/Y/76NFgJPn/vS/9+1oy396T/v2 Kj+T/Y/76NGU9E/76NFgJfn/AL0v/fApcv8A35f++BUX7v0T/vo0fJ6J/wB9GiwE uX/vS/8AfApcuP4pf++BUWU/2P8Avo0uU/2P++jRYCTL8fPL/wB8Cly/96X67BUX yf7H/fRpfk/2P++jSsBLl/70v/fAoy3Zpf8AvgVFlP8AY/76NLlP9j/vo0DJdz5+ 9L/3wKT95/el/wC+BTMp/s/99Gk/d/7P/fRosFzBrpIXstO0mxtb2S4iFz/pMrwd T2QH2xzXNHoa6/U9wvpYINWs4RGVj8i4TptUAHoe1VU3SHR0TZm63e5EEaQwLhcp cxyl5HU8fMf6Vk2cfm31vFgHfIq4PfJp+o+QdQmNtjyc/Lt6dOce2c1Y0BlXxBYF 8bRMp57800rR0Jb56mvc9dj+028zGGCRvJRgFVvkfJGD9arapZy3VpeRyJO3mo7E yMMLleFA9M1cSa4a2laERw3L7ljZlO0MDgbvbFPllkt0QyDceVkcDpgc49cmvMvZ n0DScbPY8KBIwQSD19MVuaXZWWqiaW9lulZAZJ7jcu0DPGc8kmsi5ZGupmTJQu20 nuM8VY05Emkkt5ZRGsifLvbapcdM+w5r1JarQ+ehZSs9TRvmt7/QhLbGQjT5vKUy 43mFvu5x6HisKuli/sz7PqltYsSv2RiWJz5mzB3e3Nc1Sp9UVWWzNK03fZkwHxz0 xWjJp91HpkOoMrfZ5XKKQRnI68VjwTRrCoJhz/tE5rqb6ZF+HWluTDj7VL3OOpqZ tpr1HTipJ36L/Iw/m/uyfpR8392T9K3h4RmSWBLm+06Dz0V4t8py2R0xVWDw7dya 1dabKbSF7RDJO7O21U45/UVPtI9y3RqLoZnzddsn6UsaSSuEjjmd2OAqgEmtD+zL SPUrCOLUdPuYp5gpZXYYx1yD61taxYHTPHVmmlyWUU00gEMeSdhx/EPehzV7IcaM rXfdL7zlXSSNykkcqODgqQAQab8392T9K7HStNGrP4il1CSya7XKF2YgIw/i9hXL S6c0OkNqXmWrQC4NvkM3LYzn6URmm7CnRlFKXR3/AAIPm/uyfpSZb+7Jj14rUsdI zcaPLNJaCG+k+Xcx6A85ro00KyHxDa3LWLW7BpBbhuV+UcEeueaTqRRUMPOS+aX3 nEfN/dk/StOw0K/1CxmvIgqQRHBaVwuTjOB61S1iKLT9WuLYTWjhW4Mbkge1dTb2 CXXw3T/S7OMfaDLl5CF4B+X/AHqJysk11FSpc0pJ9EzkAWxnbJ+lLlv7r/kK1rTw 8JbG1uby/sbMXYzbpIzZcevtSxeFdRl1qTSytqsyKWzvOGHXIp88e5Psp6abmPlv 7sn6Vo6Xot9q4ma2UKkQBd5nCqM9s0apoc2meSGlspncEsIpC2w+ldB4d0trnwbq 0RmtYjO6/ec4XH970pTnaN0VSpqVTkl0v+RyDq8cjIyvlSQcY6im5b+7J+Qq/Pod zBpaagfszRPMYQA5ySM8/pUj+HL5V04qtsxvv9WA54+tVzLuZcr/AK89jNyx/hk/ SpPIuPLjkaCcRyHarFQAT9a1NQ8NixhkYX9hLNEcPErMCD7etTXKasfDelJM1s1j 5/7pATuUg9z+dLnWliuS11LoZWoafdaZePaXKMJUxnaQRzzSw6ddXFhc3saMYbfH mHIB59BXSeJtGuNU8Wai8Zt44YY1eSWViAo2j9araTC48F66oWMksmACcHkVKneK fXT8TR0oqo4vbW3yOa+b+7J+lGW/uyfpV3UdEutMECzi286VA5jDnKA9M+9Jpmi3 eq3n2eFLZcAs7s5AVR1JrTmVrmFnzcnUpZb+7J+lLlv7sn6VsXnhmSGwkvbS6sru GE4l2MwKZ749Kkt/CV1Np8V1LcWNu04zDHJIQX9Knnja9y/ZTva3mYWX/uyfkKMt /dk/Sr2raJd6PeC1nW3ZzGHyrnv2/Stzw3oMV/4f1Z5vsaTEosTOx/d46k+gOaHN KPMEKblN0+uv4HLfP/dk/SrNjZXOo3kdrboxlk6biAKu2HhuW6s2vLi4s7W2DlFd 2Y7j7CtTQtFudI8Z2CSm3eNwXjliYkMpHUUpTSTtuVTpOTjfZ2/E5mRJIpnjZZNy MVPI6jim5b0k/StS70S6kjv9Sf7PHAty6JuY5kbcelPtPCt1cafb3zzWMFvKxBaS Qjbg4p88bak8km7L1+RkfMf4ZP0pfm/uyfpWne+GL6z1K2s0W1mNzgwurnDirb+D 5dssdte2M91CpZ4EdsjHXB70c8RqlO7VtjMXT7ptLbUQjfZ1l8onIzuxnpVX5v7s n5Cuihhb/hXVwu2LP28HG44+6Kii8Iy7IRc3tlb3Eyho4Xc5OemT2pKa1uU6d7cn ZMwst6SfpS/N/dk/StO08M31zqk9iVtomt8mZ2c4QetT3fhS4t7C4vknsp7aHA3R uTnJxj2p88b2uSqc2ua39LcyXhnjRJJIZ0SQZRioAP0pmW64k/StvWY9TfSdJS8e 2eARZgVSQVHTn9KxPs0n9yL/AL6NEXdEVHGMrXF+b0k/Skw392T9KX7NJ/diH/Aj S/Z3/uw/99GmRzx7nOt90/StbxGmfEFwyKSJtsijGc5UVlV19pqyQaRZ3zebhALe V4gC6sn3eT0DLxVzbTTRdKKknFu3X+vvOUuLaa0lMU8bRyAAlW64PSi3l8i6hm/5 5urfkc1rapDd6hB/ar2y20ONscO4ligJ+bnkjJxmtDw74IutbtvtlzL9ks/4XYfM /uPb3pOpFRvJjjRnKfLTVz0dYkuoZTLIHjl2AAtw6lR0HbNV9blW00K4uzhhHbEA ng9eBVewj/s+0tYm1PzmhAiiQDIbbnnA5I9ak1LTF1TRLuGa/LC42kBeEQjpj2zX npJS1eh7jbcHZa2PGRwBTljd0dlRmRBlyBwo966HxJ4Tn0JUuIJftdi//LZR90+h qpAbvRbVLmS0imgulV0LjcoI6Z9+c4NeiqiavE8F0ZQk4z0sM0ZQIdVmbOFsXT8W wBWXXSapdqdC8/BE+osoJIClkj6sQPVq5unB3uwqJRtFFuBnEK4MuP8AZArqNQL/ APCuNMP73d9pl7DPU1ykWzyxkJnvkmtKbVXm0K30lkg8iCRpFYM24luuaznG7XqV TmkpX6r/ACN7xkX/ALZ0vBk4tYegHFaeuazHpPjXVBc201xbXNuInRCARkDkVyGq axJq11b3E8cCtBGkahS2CF6GrcviY3Or3Go3en2Fw06BGik3FRjHI9+Kz9m7K66H Q68eaTTtdr8maN5Y6Y+n6dq2lxXkCveLC8UpVuhHNXr8sPixbj95j7RH0Ax0rndR 8RPfW1tbRWtnZ29vJ5qRQbsbvU1Ld+KZLvV7PVGsrJLu2YOXQsPNI/vUckvzB1af Tunt23N60LGTxj/rOEfGQPU9KynL/wDCuY+Zc/2h6DP3apWXiWayvr65NvaTJfAi eGQttbJzRY+JDZ2txZvYWNxZTS+b9nl3bUb/AGaOSS6dg9rBq1+jX3u5sTlzpPhP /Wf6w54H97vVy33f8LbuPv7fMbsMf6sVy+peIJtRuLSQQ2tvHZ48iGLIVOc1Ym8V TSa5Bq8dnZQ3cWd7JuxKSMZb8KXs5W26MarU7rXZx/BWMy9Mn2+4x52PNbsvrXQP v/4Vmv8ArN3270Ga5/Ur6LUb17kWttbF+THEWxn1qU6vIdBGkbIPs4m87dlt2a0c W0jCM4xctd0zZ8TF/sfh3Hm5+xjOAP71dfbsT4zYZbIshnj/AGa4W28U+XZW1rda Zp96LUYheYNuUenFLbeK7qPxBLqsggaWZDGw5wq4xxWTpyatbube2ppqV+qf3Icd 2Wxv6nsK39Mz/wAIlrGd3306gVzvyn+7+Zq7b6k9tpt1YosZjuCCxJORj0q5JtHn UaihJt9n+KNO5Lf8IPZ/f/4/G7D+6at3921jZ+HbrYzeUpYr61n6fqV5Y6OynT4b qwaQkeapKh60PEF4yW+iXE0URlEZcwsMLg9Bj0rKz5rebOyMl7NzTs0o/g1qMkTS datdQuLW2ube6hQzEswIbJ6VHeFv+ET0U/Nn7Qc9KpzeIN1nPb22n2VqJxtkaLOS PSqkupvLp1rYlIhHbOXQgnJPvVKDM516euurXRW1vf8AI7PxSrXFnex2JIkikV7q NR8zrt4P0FZ/hKWCLS76S7UmFZELbgPXg/nWMfEV1/bbaooiWVxtdMnawxjB9qgX VmSzvbSOGFIrtgzAE/L7CpVN8vKayxdN1/bLz0/L/g/eSa9DdwazcfaneR3O5ZFx hlPTFWvDJbztRzv/AOPOTqBVC41WS706CznSJ/IP7uXJ3Aen0pmm6jJpd358IjYl SrK+SGB7GrcW42OVVIRrqaeho6Tn/hHNe+9ny4uw/vGpPEefI0XG/wD49BjA75qr da951hLZwWVpaQykGXys5fFWo9WvrfT7OCfTIJlCj7LLLGSQO2Kmzve39WNVOm4e zT6b2/vX/UTxaW/teH7/APx6xZ4+tLouf+Eb17O77kfUe5pPGJzribyu8W8Yb2PO aoaZq7aYlxGIIJ4bgASRyZwcdKaTdNWCc4wxUnJ6ar700a8Qsj4Qsv7QNyF8+Tb5 QGc+9WLHULa98R6RHZiYRW8RjzIBk1h2etta2slo9pa3Nq77xFLnCn2pV1xo9Tgv oLS1hMIwsSZC/Wk4PX5lRxMFyu/a+munmavipXmgt7m0ZjYIWjMaD/VyZOc+5qtf 5PgzSfv/AOtl7D1qhbazLbLeRlIpIbvJkjcnAJOcj3qKbUnn0u209ljEVuzMpBOT k55pqDVl2InXpycpX1krW87r8LI6WLd9p8J/e+4M8fzqnoJb/hKrv73/AC37fWsp tZnYaft8tGsVxEwzz9auP4mf988Gn2VvcTKVeaMHcc9aThK1rFrEUnJSb2af4Jfo SxE/8IJP9/P24dh/dFP8QE/8JFZfe+5B2+lYy6k66O+m7Y/KaXzS2TnOMVox+JmA gaews7ieFQqTSA7hjpT5WnexCrU5QUW7aL8L/wCZsSE/2h4q+9xCcfkKztN3Hwdr HD/fjxx71V03VNR/tK7voIFuXkQm4TaSCvvWob03ng/VGNrDaw70WNIlKgnIJ+tQ 046ehvGcKl5J9J/jcra6W/sbRcbv9R2xWDub/bx9BVi71N721tIJEjCWybEIJyR7 1T49F/M1rFWVmcNeopz5l2X5Iky3+3+Qoy/+3+QpnH+z+Zo+T/Z/WqsZXOSrU0PU Y7O4eC6J+x3ACycZ2MD8r49j+lZf50Guhq6szpjJxd0dXew6hfauLKWQxwBTLLOS CvlkclT/AHSB0962Ydeex1C30qaCS5sYwS1sjBnhwSArnoQAM4965LT9ZWO1FhqC PNZg5RkOJIf909x7GtYWMl2mqSWk8V1HfEP5sIwyndkqydQD7ZrmlDpLY7adT7UN /wCtDvU1vQHmEkdzFbXar0MeGwexwORVO+8T6HBMs8rGeWAlsWylwCeMsOMfjXDW 8cdtrV1ErSm2itWjiMzeWT04BbGO+KZp8t7H4gla3aQC4Qq7IvmgZHGcDDEVmqEd 7nQ8ZNpKy3NXVvEv9oXxtrhEtrKaMOiR5dZGJ4LgYz0PTvWbp1lcWV5NGLlf7MMW +5kkTCqp/wBk9H7Cpb60iZbafVfJ01oAQY7ZsyS85GF/h5z1x1rI1XWX1BVt4k8m zjOVj3bix/vO3c1tCOlonLUm+bmnv07/APDEOq6h/aN6ZVTy4EURwR/3EHQVSoor dKysjjbcndluHd5QwsmPYjFP+b+7L+a1DEUEYBMGf9oNn9Kfuj/vWv5NUNajH/N/ dl/MUfN/dl/MUzdH/etfyajdH/etfyagCT5v7sv5rSfN/dl/MUzdH/etfyajdH/e tfyagB/zf3Zf0o+b+7L+Ypm6P+9a/k1G6P8AvWv5NSAf8/8Adl/MUvzf3ZfzFR7o /wC9a/k1G6P1tfyamA/5v7sv5ij5v7sv5imbk/vWv5NRuj9bX8mpWAf8392X8xR8 392X8xTN0fra/k1G6P1tfyaiwGvZTNJFtYPuXjkirPzejfmKw4J0hmVw1sOxwGrV +02//PWD9alownGz0NWy1jUdOQpazyIh5KEBlz64NQXd5dX05nuZJJZDxkkVR+02 /wDz1g/DNH2m3/56wfrU8qvewOc3HlbdvUn+b0b8xR83o35ioPtNt/z1g/Wj7Tbf 89YP1p2I1J/m9G/MUfN6N+YqD7Tb/wDPWD8zR9pt/wDnrB+tFg1J/m9G/Sj5vRvz FQfarf8A56wfrS/abf8A56wfrRYNSb5vRvzFaVtr+q2cIhgupFjHQEK2PpnpWP8A arf/AJ6wfrSfabb/AJ6wfrScb7ouE5wd4totTTSzytLK0jyNyzMRk0z5vRvzFQ/a bf8A56wfrSfabf8A56wfmadidXqyf5vRvzFKoZiByMnuRUH2m3/56wfrSfabf/nr B+ZosLU0v7OuPVf++v8A61H9nXHqv/fQ/wAKsWV/BPbj99GWXg4NWPtEP/PWP86i 7OlUotXM/wDs649V/wC+h/hR/Z1x6r/31/8AWrQ+0Q/89E/Oj7RD/wA9E/Oi7H7G Jn/2dceq/wDfQ/wo/s649V/76/8ArVofaIf+eqfnR9oh/wCeqfnRdh7GJWtE1Gxl 821nMT4xlW6/Xipr6bVtSVVu7neq8hQQB+QFSfaIf+eqfnSfaIf+eifnS63sWotR 5U3b1M/+z7j1H/fX/wBal/s+49V/76q/9oh/56x/nS/aIf8Anqn507sj2MTP/s+f 1X/vqnf2dN6p/wB9f/Wq99ohH/LVPzpfPg/57J+dF2P2MTI8b+Dm0Kc31kCdPlb7 v/PI+n0rjs0UVeGm507s6cdSjTrNRD6UqSPE4eN2Rv7ynBooroOM0U8QavGmxdQm 2+hwf5imy69q06bJNQnI9AQP5UUVPJHsX7Sdt2Z5LM25iWY92OT+dFFFUQFFFFAB RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAnNGKKKADFGKKKAFx/kUmKKKQBil xRRQAYpMUUUALijA9KKKAExRiiigLBilxRRQBa0+YQ3IDfdfg1t/lRRWdRam9F3Q Y+lH5flRRUI2Cl/z0oopBYSjH0oooCwY+lH5flRRQAuKKKKaVwsf/9k= ------------xy1x1t6yzS6uuC32EpIrC6 Content-Disposition: inline; filename=image004.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image004.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke25-filer/image004.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABYAM4DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCa CyjeUxRzLLcNvWKCJslgMkY9wAc0huraxlSa4u7e0lnGdkzfKCDzj3HArttek0/Q tKsdRt9MhWVk8sSw2+5l7Y46AjNefeKNA1XxBpujNpfh24dkiuEePbyPmX5mJ7nt UWvPlOf2Whq75msBeQpEzNjBA+VgRxz79qdJYXsiiV28ssgc7Twpx0+vNX/D2geJ fsRtZ7Y6fttljzOA8bYGAm0deec9sVS1Hw74yl04AaRDD5TF5ityAGAHUfXFYSnN R92N2HsiQW6RW6GSd9ygqUUZIq5FcLHvhlImgA2GTq2fQ+/NYlyqjQo9SdGN2IN0 kAzuifBIHuDyR9DU/h25utU0xbiOWLazHzG6YY/zwCKrWyTJ5TutE0bT5rDzpo2l ZpGQl2yMDoKyb63sUt5fLZVXaTsC4PHvVX7Tf+H7G4ms1N9bxo8rQ7+HY8H9Ofwr M0O5k1Xw3bidZRJKhjmkc4xkZ49sYGa2VSKVmU0rFzMrMpLqVyeeOPT8KXzGQOPM G5eF9zW7oHh+yk0r7WrB2nLMrOvMYXI24/DNVrnR2uhGsMduJhyu2TGTjvVKF0Lk ZUhukkGCwDEHIJ5qwpR3XO04Xdg8Ypkfhm9+TLQiQjjDZ4PH5ipx4cvUlWFVmlkw XbC4Qe2/ufaocGmJQbZZkYQ6eTLZOJyCdzDn1BFTLZwSjHmTQsY8qZY8BiACce2D VS90PX1sD/Z9vYm7yABdScYPUcfpUOot4wWzt21m58PWBaVYYWzIxaRuAOB1NWmb chpHTroXPkmEs20kMOhAweKhaGWLaJEKlvu5HWtyGxvkntzPeO92kZJIH7vPAOPY 1U1LS7x5cw3itcR5kClOAWPp9RTuKVPsZoLeZtYFGHbFODkA9wO+Kv39lNdxAIHk upIgs0iYBikxwwHpnPFTxRXB06WLyN07Ao77MbmA447VRPsjKz8vOfb2rnvF+o3N jb20UBaOaSTBJ7HBxn9TXbyWf22NLlYys7FUPynC49K858Z6J4k8QeIftEWizvGE VEkjwoYLn72T1yfyrGs3yaDVOz1Os0GK5m0bTTcLOGkgBaR1yxx3I962RaxljuWd /mzxHjFS+Df7WHh2CLWbM2txCBEqtIHZlUABiR3PPFb+KqLaRcYJHOfY1bKrZ3Tg cDJCj8KwfHfhfUfElnp9tpsTIYDljO+IwMY6dST6+1d7HFsYnJP40jzqsmzkkDtV XZSSXQ4PQ/BEOnaRa297p2n3N9HFsluDGW3/ADHA59sVpS6Tb2Efmf2bZIGbGI7N P8K6bzlACtyazdZtzqVrHEkzwYffuHXoRiptcdzYMKYACrgdtvFOwayItea4iEtv p1xIhPysSqhh68mspfGc010kEWjTAMyAu8qgBWOM0roVzT0HQo/D8FzDBPNcLc3U l0zTHJUuc7R7DtWjcRG4tpYHJRZUKEocMARjg+tS5xnj8fWquo3b2em3V1HF5rwQ vII843EDOM9qduwHKn4ZaI9q9vLc6lIJGBZ3uSWOBgc1Jb/DbQrRVRHvDGowqGbC r64A9azdA+JN9rt1bImhpDFJcRQO/wBqDFA4YhsY5+7XoJ5GKFZiaR5V8UNLh8Oe CEm0yWeGQTpbZZ8jY/3s5+nWuP8AAd/u0u7gebfB18px09cHqeB0r0T4zsI/h3JI UDhLuA7T3+b/AOvXjHh7WZdMmhWO1ggmVxucjLSA9j6cZrCtpG8UY1Ek0e0eHbie 71eCGzmMW2J5CkyHDJ0z+bD8jW8/hOXBaDUWglI4dYwdvriuX8A6yNV1OUxki58l ghdPlMYYZI9eeK7W7uNUgeEJLbMJJCpJQ8AKT6+oFaUp3jdG0dh1roSQ/Z3nnMs8 BUrJt2nA7Ee9a/HSvO77xZr0TyLHNp4KQSSEBCTlASR19qpv4t8QNdSRrfWyhJNv EI6EZFW5NlHetoNi+qHUWEpuC4f752ggDt/wEVPqGl2WqJAl5AsqwTLcRg/wyKcq 34VzvhW+1DWvD9td32pOLmV5UxHGqgkMQOMdgKsa3Hd2ek311HqV2ZLa1eVV4ALq pIzx3pJgdNjnPWmhF8xn2DceCcelchb2V42k3M82sXzmW1SRD5mPLYjccYHvj8Ko 2tneS+MbjTm1fUJLaCG3uNjS9d5k3DPpwPypgd8FVSSAAT1I707I9f1rKGkWeEz5 rZPeZjUMmiae0qOYScMRzK3c/WmBs716bhn0zTDcQp96ZF78sK4m8srW9ttRuY7E 29/bXIs4sSnDBGDbh7EE/lXH6kLqLU54bdpmXzbYIoBIAa7KtzjoU4PtQx2PYhqV ipI+2W+e48wUPqVkgBe7gUE4BLgc15h4w0mK1v7aKxgdEQ2afIucg3HOfwzn2rQv X/taXxE7W3lrFCsESAfKdkrjeOOpwPwqXcR28uv6TAcS6jbJj1cVFd6vAkcc0IE6 SAMpVgBt/vAmuDm04v4U8Q3E0BaSNbwQKy5Yqy4GB1+ldVpcSx+GdHWTbEy2MK4k 4wQgz+NMQn9vyvMwawjCIPvicHk+2Ky5PHejXDtHDfaY7Rn5jJdYAPPHA61qLd2E V0Fe6t0YckA8149ptvaLcSGPTI3JDMTlATlj+nFIbv2PUdCv7fXNInstKu4rmKNW ijk3Ydl6byD05JA9Rg1em0K7lVkVBEpVF3A9Nveub8PX+p2Om2h0m30lYLiGJkZo njcjcI8MOvHrWnYeJ/FF24X7Fo7EPtYfaGVsBsFgCORiojayuLQ7Ytk57VV1EBtL vAzJtMDgl+mNp6+1TnGTioL5lFhcl9hUQuW3LuGAO471qI8e8JS202oQy28cCp/a Ni6oibDGPLZSR/eHT869s714to3jq7vtesorfT9H+wvqFtbo6W2xykoLbh6EYxXs 5yCcYqIjucB8aFVvhrdF2CqLmA5xn+MV876c0qwFisZGc7pH5J44H5V9FfGOKS4+ Gt7FDG0khngwqgkk7x2r56h0PUFVHj0y+mPQEW5+X19qp2tYxrRuj1T4W3LDxPm6 ISNrOWQqBwg3LhF9hknHvXrbalog3+ZdIPLALb2I2Z9fSvGfhqbvTvGUVzqFvLY2 wsZUL3Pygvlcde+B0r1fUIU1fTr6K3vbTF4ibZBIDtwR19elZ01yqxpT+BE8+o+F raUxzz2McrDcQ+AxBpo1Twk8jIt1ppc9QGXJxWdqGhz6rrf2qaS0cxRyoFC87HXC Zz3Hesf/AIQbUUvRdeXaOnnLJsHUADB/HvV2ZZ2EWoeHWCtDeWeEyy+XIMDPXGKm S80Wfeq3du+MhwJQevY1jeF9DbQ7BLa5tIzL5kh3ogICliRk+uDVnSrWOw1fV5J7 dFW/u/Ph2x5LqsaqSfxBo1QGn5mkEDE8AB4A8zAxQk2jnDJcW+SMbg4yfbNV5r6K 1kna5sFSzhiVxcED5yTgrt68cH8arRa5oc93aWixxNJPnaBEMKQAeTjg1MqkYy5W 9QNVJ9LA2rcW5/7aj/GhpdMAIM1vjr/rB/jWNBBYxavJJFpMbRtatItztXY7bz+7 x6nrWa8Z1eXQLufRY7cTWszXUbKMW7ELtVvU54qwOpVtKdxiW1Z1/wCmgNTBrHZl Wt8Z6hhXOX3h7R7uxW1srS0jSG6jlkZVC5Cne3PWsTQxpn/CXamkgtio08BVVQIm G5juUH+LBwfpUSqKLswud8hsQWCyQ5PLYcH8+aUfYXKlXgOOmHFcZ4bsLOy0XTYx pdm80u1JWY/MqsGPP4AAVb8QeH9LttJupodOhWRgiLsU5454xVXuB1G2w3bswE9c 7hWdqlktzJwT5e0cKcjFM/4RXQ5FCvpcH3VB6jr+NM1OG4jjS2smNvDEqqvlvg4x 0qgKCaJGspGyTBOa8lt9AhjEqyXUDMWyArDgZbHOfevTU03UBNIxvLlt2Aoe4JAG D2rx7RtN1K4t2DRxMuSwxGpP3mGajWwHrGuMug+HbWS5fOoRW8cfkk7mVSwOSRwc Muc+1Yltr01v4bTWbTyDd7yjA8sMsBlvY4J/KuH1bUFaGytbjVtRlijXc6NKS0TD A28jNQx6nHHEyvJ5yFCipCRkDPXHcjj8TXmV5z5rw9DmlWSbSPddB8UwayrK4ERj iWRnLYD5OMgemRW1ft5emXjjnEEhx6/KeK8K0XUo5rgmCV5JHh8z9zzJvzk8NwO/ Hqa9sjuRdaAZ7VslrUlQSCVbZkBveunCVp1E1PobRd1c8F8H2txAdGaWGUMdTsJS ChyqgOGJ9gT+tfRePmP1r550Dx/4p1G/06O71VAsl7aRskcCLuR2O4E4/wBmvocn DN9a64qw+hk+Jb7T9N0Ge71WOWSzj2mRYkLN14OB6GuHb4geD44t8OianJGZFjBM BUM7DKjk9SOa7bxPb3d54duobBEku22mNZCAuQw657VyFpoHiGaCKO7s7JJE58wy ghmHfH4US3Hchk+IegQeUq+FbotJGk6CRUG5HbYp5PdiBTE+I8G65W28IAG3ExkD SoDmIgOB+JFar+ENTvZCbiLTAuU2rknG0gg9OxGam/4V+XjuEaW2UXHmeaUhJyHI L46dSBRbsF2YU3xF1gW8DW3hayzcvNHEhueT5Qyx4HT0+lOh+IXiS41w6THpmlxS K5VpTI5XAjDnA79QK31+Htsq2oe9ZDaF2hKpjaXGH6nnI/KmL4I0q3vTef2tJFdM cmZZEB5AU9fYAUtQJdK8S+JdRsDfHS9PRRJJH5AuGLko2DzjHrVX/hLL2XU7T/RJ HbzTFGkUgCsW6BiR0HP5Umu3Uvhe0W1tomks53wZlYEs7/ez3BPXI9DXOeHZLiO+ huEj+3TR5nWOGTIbHB5PcdvWvLxdeXtYwi9OoJmj4o8Uy381zp82mTW0kQVUBkw2 T13DoR3BFcpa+If7H8Q2UMEYkW3kEhjD8kMDuIz1wcnPpU2vMNR1C4ubO+aW0SXZ M82QwdQT5e369vYVyZtWvNYZ0aSOVVCqsZxtQg8sfTAz9Tiue/NVcpMznJp6HtXh zx5p93pluuoTk3gB8xVtmA4HLcdvet5fE2gyWn2oXkf2Zhv84xnYRnAOcV5R8P3K TNLbTvN9qjaz37N32WQsSBIO28AYYcV11xaappHhLR9Ok2/ZLawlt9QREDfPsHlk ewYHmvVozl7O8uhpF3VxPEXj2xs/tFvZRQNEokid/wCLfgHKgdVx39a8ktNa0t9R ilNm1xcgNIqCQpG5z0z25Gak1TXEF0tukgdp2CRK4CsgcYLMfr2FcnqGnx2cEM1r dG4t2maB5ANueAehrlhB1p3qadjCc3ex9BfD3XbPXr7V/tjWw1R5d8kUROFRQF4P Qiu+FnbOoAy2O4bPNfL3hJ0tbxbsqIbeaWLzFBziHd849sjr9K+h4fD+httuLSBk EhwDFM68AemeK7qTVuVPVGlOalG5snTosn55uf8Abqhqd2tkQqQ+awwDuY8DFVW8 OWhuDIlzqURwo2pePtPHoT1q3d/ZrQIJ5tq7QqlzknA71sWYD65fb5WNlbqqqSpB ZieDXi4S/m08vBDeqd6ggzBM43cjH1r26fVtK23AWZmKIwO2M4HynvXjuhXS2BeS +vrW4tygGYXaUhySRkdOm7mpd7DVuoy8fTtW1e7udG2SREBXhdvLblwqEqep5PA7 Lk81m2dmYIgVDCOBzl2A+Y7j932JHesyaeS5Espto1divlGIYywwCcewq5FcKwdY naGRGUs0inacngY79RzXnVoyt7p5spKRtaPfTWEMsK2sMt3PN5ZZyMsBzhu2Oc5r todT1Sx1ayjWS3lgl3GWGxGRJGBsJPfgHPr8teYPFMILiKDTJo5Q6NcHBO5ScHHo uRXR+Hrua31FWSOeOeIsXa3wWK5G0Aeo6H61g21qnqdFKdvdZW0HwT4gguNNuH0i 4VYr61k3OoXEcbtuP6rxX0Y/DkZHWvmzSpNbkvJp9R1S9mjjntvJBuiQpa4UEED1 X1r6RfBduO5r14O5umrGX4juLu10KeWxkjjuN0arJIm8LlwCdvfg15bL4s8Uwahq tteeI4rZbOeOCF0tUG8vjG4Hp1r03xZbSXfhW/ghtZbqV1XbDDII3Yhh0Y9PX8K4 GLw7qslwXHg8OzndJNqWqKzSen3R1HrTkHUz4r3xLql3Ci+NLvyniLkRKqk4JGQQ OBSQ2WqXOo38V3r2pTwKsnkH7aV525QcehzW7a+FfGMd2zx2/hu2tCSVtiHk28Y+ 8ACeeaztbudQ0m4XTLp9LEmFLyWlqUC56YLHnOMYrGtWVKHMym7K5hanpGPJR/ts +bhSzNcu/wC78hSc89C+fxqvF4chfxdLK2nzPpySqYs72XaIgB/49n8a67S3udWW Bn8U3Vo0kqxJFb2sZXLZAGSM5+Un2re1LwvJp9n5r+LdZd0O5UknUKx64woGBUxq xnT5kwv1PPA/9l2kdjLuhnDsWXdvKhsBRjsB29M81NpryaTd3DaZdSskOW3R/KGU E547+mO1F/qK3V3GbeCOCJZQkIaQSGQt94s3VgWxx7VDYRQn7XE7osSjieDKv83D bM+6n5T1zXiOzm3czvqM13VXu7GGQ7ZI7T51swApDt0dmHXbnHPNcudcNpHPAba3 luWOd6lsKeMD3AH4c1q7XjXDRkAxtmZxlVCnLEj1C8AepNc9NYzrHPDHIouHi8+W SZwDED2x2JG388V24flnfn1MZyZ0nhLUxFrlrrkrs0kUXliCL5QSPlQH+8B1574r 0DU/H2q6f4hjuI4Xm0t4/wB9ayxhXj7YXHJ7Ek8YI9a8ns1uNJt2uXnL6jAI2aMc CIHsf04q1q81758Ul6XL3Kj98knzuvGUUdunftj2rRTmptR2HGraNiLUrmPWvFry bY7C1lleZHYbzFxltx75PA7DNUFuLBIvs1nf2zb7tY988ZxIrbgXP91Rgcdc81Hd NYy3ENg4fMmDIVc7t+T94+w4qpDplpazukW27kCiE+UcgyHnd9AeOPSt42dnLQhS W7Oii0K81bV7ePTbGGeMyqJII7orE2OCwbqBww+hr6NtdBhtbC3tbaa5t0iQABZN x6dyev1r5fs43OptYG9jtrqJFWErny5pAcgEjkbhnn1Feg+EY31C8ltjqWp28YtI JyY7ttwkZ3Vhk544HHtWtNtbm1FpK57G+ly7wU1G4UjsQCDVe901bi4y4aQ4UE/Q YJrzfQ7zxHPpDXI8WXnmLJMiiSFHX5JCi5454rvtTt7iWFZJr0RwxR7pJt2wfd5Y /qa15tDXm7Hnl34z0/S9R1zStRiLX1vMyW6Km0NGeOT6gHOe9cevhtYdOG2C5c5Q LhyuRhuf1H51i3j3er+I2RGeY3QIaVoy58sZIf1xxnjtVyxjF3YsralFeu7hibqR gV2grxgjjnj8aw53FXfUhTu9Tl1vPtGoSmWAMzne5YngE549OavWxBjA+1Ltyd5O d69gAOn40UVdVaWOOcVdmj/a2oiH55DHFcfJuLfNgcAfT3966HwdDcXNjdXkMUtz cLKh2wOMuvOQV6ngYJHqPSiiuPlile3UqirzVy/o/wAO9dtJbhp7qxtUleIkXE+G /dyiQHHcYGBXsdx4g0WCRzPq1ihB6NMOOaKK7oaLQ7VFWOe8S/ELRtP0G9m03ULW 7v4490MJBKsdwHOO3NeZL8YvF8tzPbx2Gm26xrIRL5DEHaCcDJ74x+NFFMZmTfFv xzNpFzd/2hbwPDNHGFitgMhgxOc+m2jUdf1W+tLC9vrl7meWKNi+0YmyxBHHTHT6 0UVz4uKfKmZVHoRNqEkjyQbWRtrIqo5Uoynhs/Qfz9aSCO9eGK2vlDTi4Mao07ZR Qmckk8/NyPWiiuL4VZGUG2Pvr+Gygt0HlNOqhV3N0dukjHsAB27mnaY5Er2iPC8m wTSHPyFsnLcegAwPeiis+SPsOYTZR1HXVj1S6unkJiFu0VvEvRgeCSOgPU1gTTah qlgIlhy5JklnbgyjGck9wMfyoor0aUIwgmkSmaVnm2kVcsXeIPctPyvPKg/ofypu tyoZllmlMewdVYMS3AJz6UUVMIp1EyItuVmZGlX6/wBpJJ5ck8j5UKOr8H8+31qu gvYpVjVGiI+aUL3IJ5I9qKK6/tnRLR2NbRLY71uba4aO/jkBScEHg8YC92JPFe9e EZNN8Q7ZbW9ubLVbaER3VnNCnmDGeeQCRnPP9aKKz5nzjpSbujXh8Hy2dr5FtJaN EWZmTYydTkkYPUnk1yfxMl1bRtQh1qwlmjRbZrW42xmSMkgfMVPGccZPpRRVzScT WastDyTV5lS8z9pvUu3QN5j/ALscrgkAdBjjHvUOmeGdVv3ZotBuLzcu4hSSF/Lp 1oorCMnGCSOZfEf/2Q== ------------xy1x1t6yzS6uuC32EpIrC6 Content-Disposition: inline; filename=image006.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image006.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke25-filer/image006.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAA1ADUDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3 3NGRSH1rOv76ayljxHuiP3j6VlVqqkuaWw4xcjSJGearxXsUtxLBnDxnke1V11S3 e2aWNx0ztJ5zXPWGobdYErZAkyrE1yVcdGM4xg9zWNGTOxyM4oBBFZlxrFtbqRvD tjjHrVmynlntIpZY9jsMsvpXVGvCU+SLuZuEluWwaKAciitdSRtVNREL2ciSOqHH yknvUt1DJNGVjmMbc9O9c1e6ZqCJ8y+bjksp7fjXDjKs4Q5Yx5ka0oKT1dibS9Pi aPz5fmdume1V9ShjQkAdOh9Krwalsj4JGKrXl+JVJDZOMkV83UqxlT5YqzO+MJKW pFYKst+kMsirHvy2e4r0FNhQbT8oHBBrzG0SW5u9sab3bpiuy0zSbxEWSS4aDP8A AhyfxzXpZVOcdIxv3Zliqcd7m+M4ooRdqgZz70V9Dc8+wH8Kz9Uu0tbVssAW4q+2 O/Sq0+nwXM6TSxh2T7uawxEHOFkXFpHESadcT5lhicRrz5nY1QWwmnmWMMWLnH1r 0wxqyFMfLjGK57TrHGuSkoRHAML7k14VbK3TlFR17ndDF6amNBaTaZMjMhiaNgRn +Ku5t5VnhSVeQ4zRJDHPG0csYZTxzRbW6W8CxRrtQdBXq4XCPDyaT0Zy1a3tNWTL nHNFIOlFd5gKOR9aMUUUIYY9KaIwG3LwScn3oopWAdj3oxRRQhMilkMZAxnNFFFF hn//2Q== ------------xy1x1t6yzS6uuC32EpIrC6 Content-Disposition: inline; filename=image008.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image008.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke25-filer/image008.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0V FhEYIx8lJCIfIiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/wAALCACr AIUBAREA/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgED AwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2Jy ggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1 dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJ ytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/APZqKKKKKSq8 moWcb+W93Cr9NpkANUb/AMSaVpu0XV9DEW5AZs8fQUab4m0nVH2WmoW8rf3VkG78 jzWtS0UUUUUUUUUVna1rthoNmbm9lC5+4g+859AK8r174havqjOtq7WdsThUjbaS Pdup/DFcsPtV1OoEm498Ek1NPBg/vJ3JAweazZsxtvjc/L3B5B+vau58GfEu5sZl sdakee2PAlYZeP3/ANofqK9eiljnhSaJ1kjcBlZTkMD3FPoooooooorM17XLXQNM kvbk5xwkYPLt2ArxPW9bu9ZvJL28kDMeFH8EY9BWM05ll2xkljxuPFbSSWul2gd5 B9occY6gVi3OpQzPjzACff8AxquSzNgnD/wt6j+tNjbccdHTpivUPhj4qaKQaJeS fupD/o5J+6390ex/nXqVFFFFFFFIzBVJJwB3rw/x54mfWtYk2vts7YlIsnA92+p/ wrjTJJcH9zPEcdApya1NE0W7ubhTsLMx54rr5vBhkhLSYLHknGSa5TVPB86ljHGV Ud8da56OVrCc21wG8vOGDDlfcGr89u6ESAhiBlWH8Yq/p0hjnR0JBGHUj+le9eHt VGsaNDdEgyY2y4/vDr/j+NalFFFFFFc/421M6Z4buGRtsk37pD7nr+ma8Ae1udc1 yLS4WIXOXI/WvUNH8D6Rp9qoaMPIBkk85rZgs7O0YGONEI4G2rTTJ0qKa0iniO5B x7V59438NRFBdQqVPRsd65vSy0thLBJy1udw/wB3PP8AjVuOMwtnGApz/iK9D+HO qCLUJLAt8k65UZ/iH/1s/kK9Ioooooorzj4p3p86ysweERpWHueB/WvPfBX7vXLy 4YZYLgH8a9DTUGdAMkClNyzHipomkZhz9auKJG4ZiB9etVtXs1vLCSLAyRxXl0MJ sNYAkBCsxhcex6VaQfunjcfPCdre46Z/kas6LqD2Oo2t2hy0bjP4GvdoZVngjmQ5 WRQw+hqSiiiiivGPiNe+d4nmX+GPan4KM/zrL8C2Bn+1XbsFRmC8nGT1P8665mhi UBSKYLgEnYeRSS6pBbKXmOAOSRWfL45eaQw6bYSysOryYRB+NaFlf6ncQmR762DH nyvLJH0zn+lcr4qtpxKLlolRpBnKHIJHP4VnmcG4juAfkuE2sffp/hTLdy0s8f8A FgOv1/8A14r2rwHqP9oeGIcnLQMYz/MfoRXSUUUUUV89+L7lptYv5ieSzjP44/rW RpN7aWunzG9lkG1zsVWI688VANZjE4a2lvl6sA7ZBA69fauo8O6wdTuFjXJcdQet dFqlgY7cNsBfGcEVwV9De3N7LFLLPGiA7Y4QRk+5pNP8OaiCsi3ckUgzhhI2evp9 OK6W70nWZ9NXz5El8r5skEMR9K5sKWsJIxw9vJuH0NPtnzqFu/aQMh/mP516Z8Kb oh7+yJ4wsgHpglT/ACFejUUUUU1ziNj7V82+I5QL+6U85c/+hf8A1qg0bw02uLuV s7OdhON1dBH4SZfkaweRx0ZyML2rT8M+G10zUVl2jfuycV115b+bMO49DWZP4es5 ZC8qYYnkg1YttNtLUYhQMfUnNOuhIqYAHPb1rgdYsfsGrMAMRXSHH+fY1mxJtjgb GGik5/Akf0rvPh25g8WOnQSxyL9fumvV6KKKKZJzGw9q+ZfEj51a+fOQJmAP0NdH 8P3CWPnk8Mf6V1Gp+II7S2ZlIJ7VX8O6m0yC7vJFAlJMaA9ADjNa9zqlmw3+eqjP QnpWNfC4u5DPp023aM5JOHPp/wDXqtp3iB2mMF0NkicOp4IrakvhMoI7dKxfEsIu NNE4A3wtuB9u9c0UDRsR0I3fy/wNdT4QmMXiyyb+++380xXsFLRRRUc7bYXb0Ga+ XPEcv+lSoOSzlmP1P+fzrR8Iaj5enPBnmOQ/kau6xM8wjTPzOePpV5NMRrKFvtIj kQcYbFXrVo4XHmzI4H8RYGt21v4WjfyIJZ2Clsxx8YHfmuc1y7g1DUGtI9MuhexL u86PbhP94g+3Srfh6ea4sVkn+90/KrWqkJpd0WOcxnGa5GzlWeyZv7o2n9a39Cl8 rxBp0h4xKhP5gV7Yv3RS0UlLVPVbhbTSru5f7sULufwFfK+ps0tzJITySSaNCvVt NR2SHEc3yknoD2NdvNp8OqaSSrbLm2yRg4JHeqWkaCLaWW4dvtMUseAkpPyNkHOf zrrNOudO05raSKwt/NhUgkHJJPfpWrBJc3sTbWW2j+fCqMcN1AqMWMVnA8VsgXPL N3Y+p9aoWtsbSFYxjAHNYfi3U/I077Mp/eTcAe3c1gaRJiS5i6AZP6Vu6ZNt1rTR 13Mv8xXvCfcH0p1FJS1zfjq+itvDVzAxJkuF2Ko7+p+gFfPF5Bu89/oPzasaSIiR ge1dDoWvtEyQXL4b7qyE8MPQ/wCNdvpwWSPMLY9vQ1oR2Bc7hMoPftV+zTyuC4Yi rF3cRxRE788dBWBeakED+WNzevYVwF/NJc3LzzOWYnAz2HYU7T38u6Klvvrnj3ra tJVi1nTizYEbRlj6DNfQqdOKdRTaq398LK3LrGZZCdqRg43MegrifF8U1rYteXji W5mUxuR91M9FX2H615PNan7KOOZZMj6Acfq1YmppBHeTC2fzI+MNjHOBn9c1nt8x jA/vV22k3dxZxxspLLjBFbcevIRhiVPbNWrbV0yCgLtVkJNqEmZiVT+4v9TVPXQl tabIwAW4AFcRcJh1X3LflTLbP2vI/wB0flWh5u+bzlII+7+K/wD66+idFuPtWjWc 5OS8KEn3xV6ionlSNcuwUe9cxf8AivQbPVS99qUSeQuEjzk5PU49e34VxXi7xTb6 5GotA/kx5IZ+NxPfFczeqqSLj7qRYX6lh/hXDGXPmK3UHj86S1jMs64GQDmu/wBO tFkgXuKvmwUDKrn3qWG3AIBzweK14QeAOeKxtdQkgt2zXKyoBMxboi1VjRhOACAz 85PbrWZFdGG4Xn7pwRnr617f4B8daYdAgtL6/EdxB+78sxnLAfdxjrxXaJ4g05l3 yXcECYz+8lUN+WeKsWuoxXyGS1VpIgcCQDAb6etfPmt/E7xNrZdGvPscDZHlW3yD 6E9T+dcm8zSElizZ6knk1uaZKDpbqT/EFx+Iq/e3GLZ5SemwE/jzXIXkXlSv/vtx 7Z4qbRpY4tQjWUgJIduT2NegaeDbt5bDjtWsCMD3p8ewMOB+VXI3A6YFZuuruVeB 061zN7bYkuFx3Ufhjmrel6VDd6rdmZf3VvGo547nP8q4TVDC2qXPkf6nzW2fTPFQ QzSwtujlZcjBwetdL4Y8YDQb0S3elWupx5+7MuGX/dPT8wa9l0r4ueEL2zV57w6c 4GDDPGePoVBBFfPLt6Z5pBwPQetaejz5S5jbGflkGPY4P86vXz/8SyctyrYwPX/O K5y4kMshkPVgKi6Gu38L65HeoljdNi4QYRj/AMtAP611SoQMcigxn3p8RdW5JwPe i9Q3EI2jcRzVOaw8+NpIxuk8vDD3H/1q5/xH4jjtPNttMYeZcwqs5/uEZyB+dcTz nmgUtPUjHINJnnj8qN5HH8xmrVldyLexqzZRz5bKMDg8VqXCubGeFvvKQ49x3/rX PnqQedtNIpVZkIYEgg5BB5Fddo3jl4EWDVIWnUDHnp98fUd66q08QaHeIPJ1GFW/ uyHYf1q0lzaE7luoGHr5q/41BdeJNF02Mme9jLdo4jvY/gK43XPHF1fbodOjNnC3 BfP7xh9e1csWJHUnmko7ml5HvSj8aOgwaT+dPRisqOD0YGuhMyzRGZAGyuceq/xD 8OaxLu3MMpwSynlTjqKr8fQUnpRgjoetIT9DSBf9ml+gApKXGRQMfhS9aQU4HaSA AaQ8UfjQfcGrNpfvbNhhvTdn3U+oq7+4v4j5MnlsOxHT2I9PftVG4s7m2+aWPC9i OQar8YFFH6mko7+lHFH0ozg0DJz3opeP8igk96aacP6UYzzSDIO4Eg+1KWdsAuSP TNLxSD3pPelx270n5UdOoo9yKOfzowQPXNKfXBoH40hpBS9qByKB1p5ApMcZ9qb2 pw5zSDnrQ3B49aD1pO5pT2pB96g/dpF5HNf/2Q== ------------xy1x1t6yzS6uuC32EpIrC6 Content-Disposition: inline; filename=image010.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image010.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke25-filer/image010.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0V FhEYIx8lJCIfIiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/wAALCACr AIUBAREA/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgED AwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2Jy ggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1 dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJ ytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/APZqKKKKSqOq 6xZ6RAJLuVVLfcUnBaudb4iaeGYIokVe43AH8SMVo6d4x0jUWEaXIjmPSOXCn8Ox /CtqKdZCV3DcOoqWloooooooooqK5uYLO3e4uZkhhjGXkkYKqj3JrzvxJ8YLC0zB oES30vQzyZWIfTu36CvJta1jUtcunudSv3ldz91ThQPQD0rLCCM8MQPfNaFrq9xa oFRzt7iuv0L4k3ti0C3bGa3jJBYcybeuB29Oteq6D4s07W7VJ4LlMMdpRjhkPoQa 6EMD3paKKKKKKKpavq1noemT6jfSiOCBdxPc+gHqTXzv4x8b6j4qvGkuXMVoh/c2 in5EHYn+83ua56JmkOTT2KqeTmonkc+36mmhn7fnmjMiHO45+taOnavc2EguLaVo yOGHUH6g9a7vRPi3NDEIb+B2kQYWZBwR7jr+tepeGfEsPiOyWdIWgcrv2MwOVzjI PetyiiiiikJAGSa8D+J/i99e1hrS3k/4l9kxVADxJJ3Y/wAhXnwzNJuPT+lThvLX A6n9KYHAIJ5J6ClIH3nOfQCmEs33fwAFSrZXBCuyk7ugxV+PSbwoCLZ2z6DrWdcm eBzHJGY/VSOtdx8KPFEmn65Fps8uYZmPkhv4XPVfYHA/ECvoBWDKGHQ0tFFFFc54 81ltF8JXtxG+2Z18qIjqGbjP5Zr5tvCMBewHNRR4WIE9zmo3kyTn8aajZJdvwrS0 7Tpb2YDaST+ldzpHhGFQrTRrkd66eDQbFVXEKkr0qy2mQqAMBc9q53xT4Vhv7Jyi ASqPkbHQ15RbvNZ3ysN0c0MnPqrA19X6Hcm80OyuScmWFXJ+oq/RRRSVwPxfK/8A CJgF8ETAgdjgc14BNIXP4013wAKhLZ4qxap5kygc816T4Y0sQxCQqNx557V1sMbD IAGKuw5Hap3IxyOexNVbhSVIK+1eQ+OtKGneIBOi4ju13/8AAhwf6V9C+FEaPwrp iN1W2QfpWvRRRSHpXBfFOzkvdEkVSwSOJpAF/jI7f1/Ovnx+GANRyHJpo9a6DwvY fbLwDGea9UsYIrZF8yRIwB3PWrw1XTgQouoienBqws8THcrAj2qWW6ghRnnkCqoz knpWHqPjHSYEARnlYDgAYz+dcj4pnbxJb6cIbKVJvtaxqGGdwbgYP1xXvttEILaO JQAEUAAVLRRRSVy3xAQ/8IxdMo5CHB+oKn+dfNUybXY5yPWqx5NPC/Lk/hXYeG7a 8hs98AEZbq56/hWnd6bNOgZ77B/SsprNoptonkLYyOCM/TNdJ4avpLpVgDsR0rQ8 V3C2UapM5wy5xXG6fqEdzqSwW1pE0rH5QwyfbJzgGvQ/BUn9qazFBcxeXJaSeYY2 H3SAf8a9RHSloooorlPiLqUGneGJBOpZZ2EeB159Pwr591myhRRc2okETHBWTqp/ wrHCnPStTSdIn1K5UKh8pT8zY4x6V1d2l1HGLaxgZmxjIHCj1NZd3oesXDI0c+V/ iBcjFdDrlpFLa25t4ltiiBZAitiRvUAng++aveH9O/s0KwQqc5AJyRW14k0xNasE LLyo4IOCPxrlrDwtbWN8tw0ZWZDlTk8H1Hauw8NRR2esRXZRwS213buD616VRRRR RXFfFHTZb/w9DJGCRbzhnx2BGM15frf2G206KCaNnmeMBVT39ax7DRY/tKNIuVc5 ArudPtoYYwqIFUelaMKLuwRw3WpJdCjnw8d5JGO6hRikewsdOTz7iQuyDh5Dwv0H Sqdtfrc5ljtmEWcCVu/vitW0uoZomRJUbnAGaZJeRWlwIrkBUY7Q3o3oat7lCgx4 x2IruLKb7RZQzf30B/Gp6KKKKqalFHLYzrMVMLRsJFfpjH6V4nNbx3728yjy2XID bdwI9D6GiO28twJVIwcKSMA49K0LZ2Tg9KuC9RCCW59O1WRqqonynJrnNfuZtQmj gR8I3JFU5Z9Y0+0FvaFWjPdx0qKwXUxL5ksyoWPG0VtSRyXdvKksjSM3K5PQjpT9 I1WSSP7O5YPGcMD1zXrukxmLSbVD18oE/jzVyiiikrP1pXm097aM/PP8nHYHqfyz Xn+o6JJaeKZ7SyKBbqESxRnjdIBhlB7Ehcj15rBvZ4IGeKdWilj/AIHUhlP0qWGR ZbZZVOQy5BFZlxLICSM4zxUTzXMNqZ2BIBAA+tVU1O3tXM905aVui56ewFSrrGpa hgWdmApztLjk4rU07SdZu3h3y7ROCY8RE7sehqrqB1XRdWsLbAma8BJVuCgGOT+f 6Vt6LYBr24mZf3kkoUfXAH869fiTy4Uj/uqBT6KKKSk2A8kVn6npFvqKIkifdfcC OCPQgjoQcHNRvp1xPayWt4ILhHQoZmGHxjvxz+leSpbSack9hJ1tpCo+maqbg7FT jmr2n+XIWtLjGHGB/Q1k6noFtPcb2zHNHwHT+oPWlh1K/sFWOO5ij8uRnR/L9R0+ netmx8YXscVtEosWa3BAZt5LcYzgH+VV7GObUdafULpzNIBjf0AHYAdhXb+FtOM+ oq7D93CTI317D8/5V3VFFFFFFJQeRivLvGNuI/EF0yAfOQSAPYZrjp8xyZFPS43l GBxInIrUVlvFD9Gxhh6VXm0uZn4TcKkttBk3hvKCH64rbsrIwHZwABzxivRNEsRZ WC5H7yX53/oK0aKKKKKKKQnivNvFhV9Udh/dHPrya468jzkjtWVIzRvmp7fUmibd +fvWza+IoUTa/T37Vci123HQhvTmuj8PWt1q9xHK9s8VqDlpHXG72HrXoA4FLRRR RRRRWVrerR6ZakyK25+FAIOa881O7kvJjNIACRgAdAKxLmI7cj8qzHjVmIIqNrJH YYOPpV2x0OOVgXdiK6mxs7WzhVYYUU922jP5133h5SdJhcnjBAH/AAI1rUUUUUUU Vh6v4ijtA0Nptlm6Fv4V/wATXFX8093MJZ5XeQnkk9fb6VQn+bA7ioGRSuH4J6Zr Mu7fa5PQ+oqsodW5X8a2tOEhXGDW0uAqjPNdJofiCK1hWzuk2xr92Qc4ye4rqY5E lQPGwdW5BByDTqKKKK5/xR4z0rwtB/pUnm3TD93axkb29z6D3NcxoXi3UfE8VxLJ dJEN20WsIx5a+pJ5Ofyq7JZjZjHNZF0uxj6Cs13y/tSgBxhsEHsapXkQXlTj2P8A jVNHKuOoratZWKjA6irytgcnk1JC+ZGB6VpWl9eWYItZ2jDdsBh9cGpbf4gtp2qR WHiKGKGKf/UX0OdhPo6nlT75IrtIZ4biISwSpLG3R0YMD+IqSivJ/EfxZnnV7bQY TAhyDczAbz/ur2+p/KvOJ5JLmZ5p5HllkOXd2yzH1JNSaZqd1o2oR3dq+HQ9D0cd 1NeuaVrdprtgt1anB6SRk/NG3of8ahvoC6EjrWLJAVOCKic+WQRzTLlDLDkD8Kz1 Q7uQa1bNeBxgVfVcsBUyIVbdjircZFcV8RLtGaztVILqTI3txiua0zXdU0eXzNOv p7Y9xG/yn6joa7rRvjHqEBWPV7KO7TvLD8j/AJdD+lejaR4y0DWrT7RbajDHj70c 7iN0PuDXz2aKawB4NWdL1S70W9W6tX9mU/dcejf416bo2v2Wu2xeFvLmUfPCx+Zf 8R70+7tN/KcGs67spPKyFwRTLaEyR4PBHao3tdrHirNtGOARVxIjvzjrU5XooFNn lS3iaRyAFGTXleu3jX2qyzMc8/l7Vn4paXAPUA/Wp80uaTIpMiiKSW1mSe2kaORD lWU4K/Q12ei/ECNtsGsw8jj7REvP/Al/qPyrtbeey1C2E1rPFcQn+JGz/wDqqJtO iRiyE4PaqU1sRnaDTbaLEuSavMRtwoqNwQM9PrXFeJvE0YLWli4kfo8gOVX2HrXH DJOSc5/WnYopM1PR3ppNIetAprAEZPUDrS2l/d2LC4tLiSCX+8jYz9fWvWPCuo3e paGLi8l82XdjdtA4/AVcQlmcE55NVjxISOOauwEtECeTXnvjrVL4aq1gty6220Hy 14B+uOtcl/FjtipB0opaaa//2Q== ------------xy1x1t6yzS6uuC32EpIrC6 Content-Disposition: inline; filename=image012.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image012.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke25-filer/image012.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0V FhEYIx8lJCIfIiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/wAALCACj AIUBAREA/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgED AwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2Jy ggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1 dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJ ytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/APWM01qb3qRT UyGpBRRRThS0tFFFFFUM01qaDUi1IDis/UvEul6QcXl5HE2M7erY+gri9V+Kw8wx 6ZaZQH/WzHG78Kzo/inrbPny7Mr6bD/PNb+l/FG2lZU1Sya3B482Ft6j6jr/ADru bS7t722S5tZkmhkGVdDkGp6WkoopaKz801jTQeakU1x3jbxsdG/4lmmlWvpFy7nk Qg9P+BV5j58jXJlnmaR5DuZnOSx9SaW/tLlLn7Rb28TpJznGcGq0k88TYurTA7lE ximG/s8ZjuGQ/wB11K10PhPxfdeGtQDHdJZyn99CD1H95ff+de5Wl3BfWkV3bSCS GZQ6MO4NTUUlFLS1mBqaxpuearavqcWkaRc6hMflgjLY9T2H4nArwaW6mv7yW7uX 3SzuZJGP8qSzSTUdQWFORnn2Fes+HdIs4oEW4QMP9quin0DR50y0EecccVzN98Ot HnZmSPbwcDrXnniPwffeHi09oPOtwclB2+ldn8IfFAmV9EmkyjAy22ex/iX+v516 pSUlApwNLWSDSGkrh/ipfeTodtYqcG6nyw9VXn+ZFeWzAraMQfmNdf4CsIxD5xUN I5+Y/wBK9Cjh8vnlVP6VfidYxzLn09KkNwrZAbmsvVbT7VaSJ9/cK8d0yaXwx41G Mr5E4lQeq55H5Z/OvpCORZY1dDlWGQfalpM0UopwrIzxSE0ma8i+J2p/afFItVOU soAmP9pvmP6Y/KuSG65MUMfLyEIoHqTXoMJGg2UVrbRqZlUBS5wo9WNZV74pLTCK LXr2S6c4AtoAIs+gzTrPxLraXH2a7mDsrbdrxbGB/Cum1a81HSdMjvX2gTfdJbIz XKR+NtUuL7yX1JLcD+7alsj3rD8V3DPr1lcm4hufNiz50XAce47GvoDw7MZvDuny Eks1umc9+K06SlFLRmsfNGaCQBk9BXgGr3n9qaxeXjHm5uGYH2zx+gp/hERN4ji8 zBEKs4B9egr1JbCy1BVFwisGGDUc3w/09ZUmtSAUOU4+6fak/wCEah0/MszrJI5y SRn9a1Z7GPUvDP2eRFdYmyvGcCuYTwMUufOjjGCuFlRiDj0rk/HPhUaIlpdQqBCH 2kD+EmvYvAt39q8GaW/cQ7D/AMBJH9K6EmkzS5pRRWPmis3xDdGy8PajcqcNHbSF T6HGB/OvBZPkwB/CO9aXhuPbrO/+J4iR9euPyr0Syv0iVA3UDpW0mvwQWpYsFAHe sXUr/UJkF6LVbiNgQkRbG0+pFU7LxBrx3wCKGPcQNqjiujstZCb7WfAkj9+orlfi XcRN4W7BpLhFX9T/ACFdd8LLgS+BbRO8Tuh/76z/AFrsCaTNKDThS1ig0ZrC8aoZ PCOoqOphNeJGRJEU55K5qW3updO8T2xZz5BIx6cjBr0M2i3USuhII7j0pt7ot2lo s0LeYVOQjcAn3qpDq+tufIk8q2IB+XyjJ/KpLiS8gVpl1GCR1PAS1YbuPfAqS0h1 K/kS7u0WCULghTnI7ZrC8eu019YaezEpDG0zj/aY7R+gP512Pwevt1rqVgTxHIsq D0B4P8hXpJopRThS1hA0uax/FV1DbeHL1p5BGjQsue5JHAH418/Tb0yV52sauRv/ AGhbROf9bbEBvdexrutF1R7YJBcHnHysf4h/jXXWmpQzRiKRhtPTNJNoUV3zlGXP UjpSReFoYXDtKrkHIDcgfnUt3Pb6fA0k0qoiAs7seAK8r1G//tfVLjUWBWNz8gbq EA+Uflz+Nd/8GbdpE1PUDwp2Qr79Sf6V6hSUtOFLWADUN9ew6dYzXlw22KFSzGvF vEXiO+1+5JuZdoDExQj7sY/x96yobZGs5G+9xj8aq6fFIbk+Uccbc+prt9PiTVdF jdlCspKn1VgcVMltdRLhZM49atw6jq0C4UFgPQ1Fe+MrnSoxJeROdzbUUEEk1xOq eJr/AMT3YilPlW27IiU/eP8AtHvSXbNLdx2kIwoHJH5H8q9D+E2rCxvn0OTpMWZG /wBodq9cIoxRinClxXNhsVyvxFv0i8ONaLIPtFw6hYxyxUHJ/DivLViVpAXw28c7 TkY9B+VILS4t1dY1do2GMhcirVlBLDMgeymB/gVU4Y/Wu20XSGstOigJBflpCOhY nJq+9oqnjrULQlVJzivO/Fd0Z9chhJykQJxWNYRukwx94Hr2xVzzJJWKW68hyWcn 1ro/CF4umeJbG7nkyBIFZyeBkYyfbJFfQiHegYc5GaXFGKWlrkp50t4WlkOFUZ46 mvI/EmtXOueIJo7WBJvMRYUIGQqg5OD6Z6n2oh8NyomZLobyP4F4X2Ga6DQdR/sO QJcQC6tzwxwN6j1Hr9K7MQ6Xqlqs9mY5Iz3UdD6EdjUMlmYegGB6VVkOTyBkVnah KIoHYkAAeleSatOzau8+M/N+lS2yERnOAGXG70HarFvGWCt6McirWxi4toV3yysB GB6njFfRuiWk1jollaXMvmzQwqkj5zkgc1exRilxRivJPGl89zbf2VaXPlPJjzXU ZO3+6P1z9KwrWzhsIPLgXaTjc2cs31P9KsCQgcgMPY4NNfa67kP/AOuo7W/utMuf tFq+1h95f4XHoR6V6Fpt9BrGmrd25/2ZI2PMbdxUM9qjcrwe4rl9fgcr5Yzg9a8y 1m2aO4cAckjFTXQEWlxKnReCfU9zUNtcXPmN9nDM+PmGM5xV2wEwvY7mYcBuFPUm vbPAPin+0IP7KumzcQLmNmPLp/iK7ailorwKHyomZo1wWPUnJx+NSbyRn3p4fvSn DAuBkgYP0qHO9mXPzpzn1HY1e0HVW0TUhK242svyzoPT1+o/xr0CeFJYlliYPG43 Ky8gg96x9RsPNiO4ZIFeUa/AFv23g4UkH8KrA74CrDMZHA9KrWhWO8aNiUVxtDgf dPbI9KtyJeRn7P5fzfeVwchh6g1seFJ7vStbivElYtGeQT19RX0FYXkOoWUV3Acx yLke3qKsUtFfPcb81MCTx2pwY9MUS+YiC4h5Zeoz1FQTTqscd9H9xWw49FPUfgf5 1bKhwQvJ/mK6Lwnrgt2GlXb/ALlz+4dj90/3fof89a6i5jzGeOa8p8ZWgtdRZnX9 28m7p6jBrmEQpKIVYgbuGHdOv+NR3DMAHVduG49vxqzBeSpldu90HznPTPQVqaXI IkyXBmaQsw6dTXp/w/1vyrt9Kmf5JiWiyejdx+Ir0Klor56UYqVCeh6VIvrmpEfy yWGSp+8v9ao3MIhuJbdRmG8jO3HZqm0yYz6dExJ3oNrVbljDpvX/AIEP612Hh3XP 7Rt/sV0/+lRL8rH/AJar6/Ud6y/GmlJeaYXxyhzkeorgbuxkinBCg/KckfzrO2xk qcnAOMD19KbcxNDciaJkfPz7M5596txFrxo5j8iuDj/ZI610Gm3E0LROGKyRNlW7 8d69m8Na7HrmmrKSBPH8sqj19foa2KK+fQOeaevJx2qRTkf4VIvB4qK9jzbK4/5Z OHX25wR+VVNKb7O5RjlWJ/KtYAxPjOVPI+lGHilWWF2R1OUYdVNdNpupRa5C1hdB UuWH3TwHPqP8K5LXdJvNFlk89Q8Lkqr55GeORXGOWd3hClW37s+oqQwusPmyr8zc LzT45ZBbbbdXzsKjPvx+Q/rXQW/7uONWbJVQCfeui8Ma0+j6pHPk+U3yyL6r/nmv Xo5UmiWSNgyOAVYdwafmvn1SD0zTxnFPHBqRMECpCnmwPH/eUj3rLjVigbGCK1IJ vMhCt95e9TKcjB7VFImDkZBHIIPSi9vbzUYFgu7hpQgwN/J/PvXOS2bMQYQu85Bz 1yOtZ11JctPtKY2oCyk9cetXYSwsAHcbkIdBjk56j+tWrWeXzN0h4LFcE/kRWnFI eK9M8A6wbmyfTpWy8HzR57r3H4H+ddhmvnuNsgGph1zTx/L1p69e/FTxHBHrVIBI 55YjxtbvUqKo5BqTd6GpEcEYJ596Y6KeDWfKmy++Xo36HpmsrWXf7VJHBHuDoFbH 0/8A1VXt7cpp6NOPLkJ2jdk57CplZ9xSRSxUKEHJLc1s2zMsSqxyw4J9629A1NtL 1W3ulJ2q2HHqp4NeyI6uiupyrDIPtXzvZktEMnNXE+6DTwetPB/eBe2OlTx9apXv GoH3UZpFJyee39anzwPelyQ/BpxYkdexqhfErtIOD/8AWrKhuZvtMI3/AOtb5+Bz U+u8IuPp+FRRzy7kO/8AjI6e1aacYxVuM17H4YkeXw1YO7Fm8rGT7Eiv/9k= ------------xy1x1t6yzS6uuC32EpIrC6 Content-Disposition: inline; filename=image014.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image014.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke25-filer/image014.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0V FhEYIx8lJCIfIiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/wAALCACr AIUBAREA/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgED AwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2Jy ggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1 dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJ ytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/APNB4oue8EZ/ E04eKrjPNun/AH0aeviqVs5t0GBnlzz+lH/CWSd7Uf8Aff8A9alHiw/8+v8A4/8A /Wp3/CWD/n1b/vv/AOtQfFg/59T/AN90n/CVL3tm/wC+qD4oVuPIf/voVFceIQ8b IkTK2MAk5wayICWkI6s1em6ZGz6W+lW9u811e2qptHARSpBdj2ABqtd20Gh262Ft tlfdgso/1r9AB7CvSfhz4cGnWX2ucBpn5LbedxHI/DP5k+ldltJvXJJ2mIDH4mpH XeGjK/KVxnPWqWguX0GxLfeECqceoGP6V8ibTSYNGDRiiiiinJGz52jOOtamm6Bd XZEkkLCA/wAQYAmt5NJsLSYS+U8W1cHMnBrstJ1mxaBkh2jld/OCQBgA+3FZVnaP J4rjvbna1nAXdB1AABIz+OK9V8AXz6j4da4YFVNzIqKf4VB4/wAfxrfMn+mMgQFh GCDn3NSAYcnPJAyPSs/w+uzSRHggRzzoM+iyuP6V4Ufg94oH/Ll/5FT/AOKqJvhL 4oXrpzn6FD/7NUR+FPibn/iWz/8AfK/40w/C7xIvXTbn8Ic/1pjfDHxD3sboY9bd qiPw214HBtZx9YGqN/h1rig4t5SfTyW5/Ssu90OLTZzBc3yPIvEiQqSUPoSeM1NZ zafZfNDbvJL2eXBx+FWGubic5Fy8eecLxSx2zueWdvdmrW020USKyMElHTnB/wAD WldaZHjzow0TZw20ng+tdv4C1e7srVrFws0IYlQBhiT1A9z1APXBrv4pI5XE6OpR owQe+M1KpzITtGMDDdzVbTQEjuIs5KXMmf8AgTb/AP2arlFFFFJ0rzH4l/EqLTLd tJ0O7ikuZVKzzxtu8kegI43fyrw1pd7EjnNSxs6nIH6VciLt1DVfhjOM5ZfoatxX ctsQxIcD+F1zW/pupW9/bSCLIZPvQnnHup7j2rb0+4iSSF4yBIJAAQevPFei6bLi 8liJDK/zAZzg9/6H8a1c/P1HTpWZZ3sEOo6pDNMiMtypALc4MUf9c1oLcwO+xZUL YzgGpKWioLy8gsLZ7m5kEcSDJJrwfx98TLzXrmSy02aS201Tt2qdrTe7EdvavPCT K/SpFix2xUsaOzACtGBdhG5h+AzWgk6KoBLH6DmleYOBtVse5BqCN54JHe3yjEg5 HYitVNRzNFO25Fb7yL2b/Cu38NeIrqW53KWcpgkg5GM9/wA69C/tC3exe5QeYVUE qTg5zwPauMgubS/8S6rPdTwwtIkLBJD93hl4Pf7gqOzgmN65eZmSNsFCcGQ56D0r p011nRlUBWHMagcHHVc1d0zVDqMhO3YFjBYehzWkCCMg5FeH/GfxNdy69/YUEjR2 1vEplCtjzGbnn2AxxXlwBdutXYo1SPgZNOEDOeBWja6aWAHTPWtKHRY8Bh/OrMen IjY2g1oR2EQA+UflT202In7o/KqepaRmAvApBXnA71peD7nyIpTvOWXbgHkV3UW8 6LdGNxKG2/Lj3HWuOv7m7bUjcQ20ETvbokiSSbeVeTkfn36Voxy3EbmWKZGJYl8E 5PvWrpWpNcF2un4Em6Nm6qe4x6Vq2+o29rcyobcqnTK8b8Vor4hgFo08m2NEUsWL cYHJ/lXzV4j1h9e1691STI+0SllB7L/CPyxVCFRmr8Sg4q5EvOMVp23YYrUhYgAc DtUjH94P5VchIZu3FSM3Jx0FWLdA6/MMis+xiWw1ye1VSFOJR+PavQ4yV0KZ7ZS8 Z2FcDoM9D6nPevMvGFpd2bWiBmAIchoGAJyQcN78/rW08yrfbomDwbsqeh/Gt+8S MtDaqANzAoT0xUN00cZSOF3zu6q2Sv8AhWB4u1Gy0rRpEknkkmvI3VYlHzdMEn0H NePklmxVy3Uk+1X4VywGKuxo24ccVoQKNw3VqwKHHX3pTGUJc8Z4FPikLFsdKnRy QOK0bCVS+3GPXNRaggj8RWUyjh0ZDXXaXOF8M3ZAJeFwPlPvx/OvPvE8kWq3kUk6 qpRSo3g5P1/z2rTik3XO0QC3k5IUnKmtRjLeWqneEktuw9KoWUsTXElxKGKhsKrH 7xrg/HV5Jd+J5g2AkKLGi+gxk/qa5aSPbKBjrWhbw7YxnrV+2QI25jWjE6ABsDHr mpEdCTtdSe2avWkoV1Vu3WtC5dZoXZPuxjrVG1LBen51qW6KRyatwRbJQe5qPUHB 1OzPdCxH/fJrf0i4L6bqsAb5XhEox1yCAapRXVjaxhJrRpcknKxrIQc8glvbFYBu pZAFdCoC4YsAT78Zq3ZGRE8wtuU8Da3T1zSy3NrFbyzM7KsQO7aOeBnp3rzS7maR pbmXmaZsjPOKg2q7Ank1fiXfgAVM8LxrveLcOw3AClCXhQ404lfVJc4qjcM8E5Vx hhzwc1o2WoMNoc9RxWxZySwpIZX+SdSAO3TinrcR7UDSKD3+tatrtk5R+taaQOE3 dl5rMvJwb0MMZiUmtzwxFJc6fqFwGPlpaOMjvnn+lZU2jLeuLlrkqJFBAAJ/Hj/P FVrYPGj3B2pGB1JzzUtzPNbQiRgrEnO08E/hWVfyRS6DdYdvtTqchRwQDzn3xXGT MVG4jI9fSnADkirVmAT82SPQVv2qQyRhdqj8M/zqXyXgY7Dhe20Vi6ooeTJUFunI pmn2YaeLeOBwBXV6tbKdOj2L8yjgL3NcDc3FxHISdyqDyNprc0TVWGEaQkr1HpXd WN1vsZHzlBHnNcpFfCWeSQ/xNn8K9K8KQ/Z/B17GI9peB5A7H5SMHH06VxGneKJ4 jNBNO0JjYYMCbwwx+GK3oLYxLPFLCtwh4Vo32/8A66wdfvry1fZLE0SMDgOuMg9M e1Y1i5kuIRt3YJR2zww6Y54PFZV/aPp9zLbMhI3HZkZ3DtVAE1ZtwQwroLBemf0r RuJYo48uwHH41zl5PBK5dcnHc07S2NxfxoPWu6urNZLVY2HAHJrmLvS/IbfAqyA/ wnv9Kb/Y8FwoeCEQXC8hl4wfcelbTmePw7OGXEj4iynf1q74X8EpdWsl5cOGRdo8 roWGeee3FdzaRQx217ZWaJ5JtXKyrzub5hj2A9K8y0rQNWuLUTac91DI+TcFId6M 2SBjj0Aqzpev6hZznc8cIj4TzFBLA9P6/lRrcd5r80d/9ojadVCx7MAY5PPOBx3+ nrVDTbV4tl87rGN/VV9sf4Vvw6TfqkU1qFcNtMbtjndwOv0rzbV4JIdcvIpAA63D hgOgOTS28ZeXaO1acd39nU7eSO9Zl9qEj7uSSepqvHewtCYMEMehI610HhqGJJUl c8k+ldbqt2ba0a6jG6NQPoayYJ4rsLNE3ynkr6VpwwBo8rgN/C3oazdf1RobK3gi Cq80mc/3QOv613vhq5hbwnIpkilu5FJMAK7yP90/nWtpzzok65iAIZgUh25YHow7 H+dcncfEa80pIkvf7PtQ4+RDDIenX7uR1rz+5RS0kyjbH1HOST7n+daWl3tvEIGe ENEvUdeuMnn8KuzzxxHzAAIud2B1x2x3zVCXVrga/Z2tvGPsc5OFU/MTkcZPTrXK 3DebqU75+9Ix/WtLRollM/YgcGqeqXiWRESo2wcEgZxVSOSC5Xcjg5qddL3J5gbO DxgVq6bb3TRlEOwk/fHUVfuPtKWRgnmeRe5aszSbhoZ3hzxmulsrw52k1R1Owlvp ondkWIOQu05YnrXReHdMuGi1N9W0xYUYxR6ebqHJYYOSB12njnrzXdaTYRWbwK0c Uc8sLlkgHyAZGR+Gf515Rqvh6+v1triTyYQY8JuSRywH+6MDnNTy6SGvFcm3McqF lCjp3P6Vgi48i7lQJjGACUGOP5VKuoPtBJG45RS5IReQM5H1FNj1KKO8g1DzUYwB 0aHn5yy9Qewx61zsLfMGPOea1dLnMU8g6BhVe9ZZHYYz6571Ti0tLhsxP5b+3Fad vY6nBzEVlHpnFakFze2yDfp8hHqgBx+VSy6tbOgRg6sTgq8ZGKrpYh9VZ4xhNgJP uatG6isIzczcqzhFHr611vgyfT76GbUYEObSQiNSOAcdcfjXT/2k7f61dwI79cH3 rL1fWbqS/wBIgtCunzW0pNxA5DOI+MdOmRztPOKZOlvPZ25MEksQMnlv9t+zfxHI xj5iMdfeuJ3XU+jrB9rUJMwlYOACMA/dI7ZqtNo9vcvut7y0lJ6gPUreGNQNqsiT 2ZjUgvE0oU8NnOTx7Vl3Fomm2VzH58cjshOIl3iI4xjf054/KubhJAx6VchmKvuH FOVhJLk9DVq2gy+U61o263kJym4Ht6Vu2dzcNGplhUHH3sVW1MC4lRGG4g547U+O PYmxB87nFc3rl5Hc3KwQMGit8rkdC3c/0/Ct7wdqAs9La1e5jiF3dGNAc5J2gnp0 GK6KbUDpvhaG7IVknkzGQ2eCT09uP1qlptvq/iaW41ixmtYrsMscsdwCTIAMKwI4 zgYx7dapnxlrVlp9rHPBEJm3s8D2O/yjnHUnrkHj2qjNcNNa58pYFQBRFGTtX9av x2yxaekqjaxycj9K17OaGDR5r+6lEcUaklj254rhtd8dXeqifTrdvJspAAydWcD1 Pb6CubGQ+eanVhnjirESZYZrbs41XGf5Vr2jruwT8taQRSvy8VWeAGQuT7fjWV4h 1H+ytOTGVnusxxOP4em4/ka5GzXFso9CR+tdd4ZmuYdPAs5ngc3i+Y6YJZMfdIPG MnPrxXaWk9rdeGrNb+5iupvKQSq7BmJ9SB703SFt9HxaW8sUMTzeYy7vmYt6+w6e lcz4/wBa1WLxUyadq1wtsbaN1FtKQoY7gc47/LVVo8Wsa/32BrbuU2aaq+grifFO uvOkemRSFbW2GXA6PJ6n6dPzrk7Y/wClAgk59a1VQkZpQKsQSMpGeg9qvJehefmO BjrxWha6hGQGD4bpya2E1GPZgPliO1WrTfcYySqDlia5nVbiLxboWoyQY36XMZbc Dq0PAbP5ZrnbJs2yk9yf510uh6iLO0aNljKvNvO9N3THT3rmbu/v7eeR1lMUxbLe ScKPYe1Wh4i8RNCbdLdkcgReakR8wd8A+pq3pOv6lb2hZJt7O3zmQbjx7n611DRf vrdOwYZP0pniDxTptnCba3lFzcYIAj5VT7n/AArzi6R5FBJyWJLE9zVeBdlyo963 YUytOeIgZwKdHHkYxU4sZGAK/kaelhOGGEBBrotM0yUqGmUIg/M0viS//s3QLoxn a7p5a47Z4rnPhswOrTQPzHNGUcdiCMGtOTwhB5T/ANn3flmNirRT84OezD/CmWOk X9ndQmSFj5b7y8LK/p2yPSqMukS2k13LqSyNDKhRJ8Agksp+YgkIcA9a6u3vfD+l iWQ7rqGVvOWQorLF8uM5z1/KuP0mK0Se7hNpe3UaODGY1DMFI4LYyORjpWXdajd3 JJkuZXHoWOKoRMWnYH04rQeMGzL/AN2snd/pAb3robFgyjPU1omDfGflzVYoYzwD xWrpQSb73J6da3FgjjxhBx61ZM4WPg8D0rh/Gt75sKwg/wAWSKd8OoXGped2rorh 2fVpo0bGJSw98mrEt4LaED7rEc5rJs7uRbmadJihOQQD976juKWL+z7tJIbi2VE3 ZxH8qnPfb0oPhCBpGltNRNvG4GI1jAA4+tcS59qrj5bhX7Z5rbtVDjy2BKuMED3r JurJ7O6aKTkqeCO47GtCzZo1VsV0toVmiB4yRUUkA3EE1Ja2xif5T1rYhJC/Nz9a r3l8sUZORx6VwWrSvqF+qKM5OBXaeDnsodNmktpVeSFcv6g4NSaS/wBohWdzmRcq xpbmQT70PDKeBWdH8lnJK2BuOBUmnYkSWeRR5aHIq0tz5SAMxXPYGuHl61WfpVue aSHSUeNyrSPtZh1Ix0qe2jSbT5DIu4xrlT6VYt1Bsc45FauhsdxGeK1LpF67R0qt C7Doxqx5jlOWNYurSPtI3HGKytNAEF9cAfvUgcq3cHH/ANek8ISOmpzhWIDW7Aj1 5FdnpCgQXOB/y2P8qp3RI1AYP8NVtRJWKBBwpbkVYT5dHj28bpOfeoZPmuHDcgYx X//Z ------------xy1x1t6yzS6uuC32EpIrC6 Content-Disposition: inline; filename=image016.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image016.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke25-filer/image016.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0V FhEYIx8lJCIfIiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/wAALCACr AIUBAREA/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgED AwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2Jy ggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1 dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJ ytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/AMcJTglOCUuy kKioJ7mG3GXYCs6TXYQ21FLfQUsep3Ex+W0JHqxxT/t0gBBgH0DinLfwscEMreh5 qZWjlBKMDjqO4qN4/aoJIuKqSR1WkSqzrUDLzXfBacEp2yo5pEhXLGsG91p2cx2/ 0BFYs92GctIfMb3PA/xpYJXZgdxVewAxWgn2h1zHEWPTLdfrTJba7bJkl247bhxV CZDHkCUfTdSQ6hPayBn+Zfrz+dbFprdrcsIySjHpuHWrxKN0YGq8qVUlSqrrVdl5 r0AJTgtBUAZPSuP1jU3u7sxQn5AdvHesa5ucH7PB8xY4JH8R9PpVmz05mb95hnB5 PUKfT3NaqWkNookuAd2eFz/nNVbrU3+6p8tP4VXqfxrLnv53+VZNo9uv51RZnZtz Mx9yaaRvOSTn60vKnIJyO/pXQ6JeyzI0ch3Adya1ZORkVWkXiqsi1XZea9AC07bV HWrj7JpU0oPzYwv1NefSTNDEzg/M3yg+mep/L+dLp6JCn2iTmRuFH90f4mtizuMf ME3CPvjgGku1nfDsf3kvTPp9Kom2fBCqWYnA4qvLaOi7m5YnAqs0BLY5P8qcbby1 G4Yz2qtIBk9hWlpDmPJBGCea6FJkdAVOc0yQZqrIKrsOa9BC04LWF4rO6zjizxku 30Argbk7io7ZpBM0kgAOB/KtqM/Z4o0jySw3H+n9K1Vs2t4085x5jDcfbsKuGwRb XIH3hkt3+h9qzpbEs3mMB6KvpUQ09II2nn6A9u59BWdNG8jlsbd/3QOcCsy4i/fl AOhxxWzZ2cVvp++fhm5XAqsl79mn+UkqeorYjkE0IkXkEVFIKrOOa9DApeByTXG+ JtSju5za25LOrbSRXJX0ctvOYpUKMOx9KhhzuAHJJ6etdDaxyWfkz3WGJbcIyOw9 f8K0rSe41TUjNIwA3Zyx4XFdAiwOhUv+7Tk46saW0tY7yTCKdqqWbHOxfc+pqhc2 ouZ8qP3KDCjsfU/561Qu7N1QlR878KMdB2p2j+FJJZxNcITj5iuOn1rS1bTEFsUC BQO2K4a6KvwAAycEjvWppe/7INw4J4qeSq7DmvQgKiuUPkuyYBVSRn6VxHhuH7Xe zsU3yMu1cjux6/pUfjyHyNUtrQbXaG3GXXuCcjPvTNC0xIYzdzAZAzluiiqmo3q3 18zR/LEvCj29anhvQEWOAsqrwW7mta0lnuk8vcYYP4mIOWFaFzriwWP9n2MflR5B kkb70h/oKpDVG2gcuepJ7+30rs/Cvhy5voPtl7C3z8oHOP0rpp7CO2hKqijH90YF cXrwCI/OeDXm0UO+4csO/wDOtW0j8pQo6dKfJUDda9DAqK/by9OuXx92Fz+hrlfh +Y1ubtpQMMiIG/u881d8Z6NCutK9usk5KqHwBkHGRj8KxW0rU9WcW6gW1upwSzf0 HWtS3+H0CuDJduwAztZfvGtS38M6naMGtdLiuABkEQBiPzps2latqMv2aQSxP/zz aIqR7YAxVq1+GmqSupEB9WkuvkjT8PvN+QrsNG+Hmk6YRcXMjX911DuAqJ9FFdDI VjTjAxwAOlYmo3TbSMdRz7VwniSfbA5zztNcNbxBpOBnuTWlsGQecAcUySq7da9E AxyePrUF1c2XkSRT3cEYdCp3SAdRXGeDXzqdxpwYZlGQwP8Adz0+oNdNq8b21tJK rq0bzgwuG3fLtwRn2Io0YDcrMNxNdNdaZPdWIltysUqj5Wz0NczNrvi3RXwJYJ1L BSrQnj1zW59t1PUdPgu9Rs0VJs+XNbswbIOMZ/UdjWjpd9r1vIkcl6LuybpvHzAf XvXURysYfMIPPbFVJ51cMpYfiax7x4/L/wBdH04+Yc15/wCKJkcmJJQWJ52HJPtW Pb2vloCQAeuPSpXNV5KgPWqDzzyf6yV2/wB5iajx7U+GSW0uUu7c4lj55/iGOQfY iun/AOEjtdT0ZNPtdONsLZBIT5pcEnjHPNdB4ci3Rq5HJGRXZWqOy4wD7EZqWWyt ruPy5UXcR68H86QadcShIZZZGgQYQAqdo7Yq99nt4HYQA+Xgde57n2qXVrv7HpCt EN0snAHTJzgV5n4ludVh2IQs4lAJBYqFz1BHHIxWdcXraTDANS0lWSZco8bt8v1B 6VRk8q5uROkPlrjgd6V+BVdzUD1A3Ws/FOC+1LjI4FGgvgXC55Ygfzr0bR2MMcQH GBXa6QQ7hmY49q257W2TDggk9T6VG5P2YmIAN0yKot8uN/BJ7dc1m+IbomCHGdqs MU2eE3dorSOXyB81YOpaZAitcTSCTH3VLE4P41yjbR0HFRSHiq7mq7moGPNUxzxU JlkeZkTChDgnGSTSkSZ5kf8AA4qTSVEWovF0yQRXptnbl4otvUiuhsrp4V2EEMPT vWpFcyzMFUM2epPSpb+5ubaONYQB5jbSw7VQma4MqCQZGOvpUetaZOsEJkOFZlP0 BNWljWCDyz8y4x9BXHeJJBG3loSNxrmnqGQ8VXc1A5qButV8cVVfC3jKOjgMfY1M wIwQMZ9aks7eRle+UH90R+Kjr/jXp2hTrNFBKCMEA11L252ecijPGOcZH1qq2qRQ Xgt5QbaU/d8xshvoa1QxuYDHOokRxg81k3ySpMn2eHLR/fCnAYe/vVG91a4uYo4r o+XGGB2LyTg9zTb3xAsMB3K34Vyl7ePeymVxtHZfSqLmoJDVdzUDmoGPNU2u4/4A zn0AqJI3LNJJ99u3oO1Wo1V02soIz8x/pXV6baRGCN0X93J2I7Vo6Wr6Pci1fP2d yTC3bH936iu6sroS2wTORiquqaat7ECRkg8E81hpZrp6SPHqF3Z3Cn93Go3Rt+vF RXGu6rawMwuLeUn+Iqd1TaQn2xRc6pgnG7aOAo7fia53xd4gR5GtbEKuODs/gHb8 a5231qaM7bkeYP7w4Yf41ejvILkfu5FJ/u5waRzVdzULmoGPNVgMdgP+Bc0uMg9v YmnxZVuVGe2TXaeFGW6sXtiTvhP6HpXQ29vFcRNBcJuU8EZ6e4qNXutBuVEjGW0c 4SX+77NXVWd0kyKODkdKL7T4p0B4z3HUVzuoWNpDkOgGzkmuG1jxNPIjwWTeXGTg yDqR7VzBBEnc7sndQGAxkk/hTCCjAr2PHNXIdVcfLN846ZHUf41ZS4jnGUbPseop rmoWPNQIPQAn3qQEjgBVNKQMhvvGtDStQm027iuI93yn54weHX0r0uwlhvbWK+ts mKVdwz1Ht9auzxrLbsrqHRlwVbkGs+CGa0OLWU7B0jk5x9D1p11rd3aQNJPGpC91 bmvO/EnjmW/L2dvC8K7tsjSfe9wBWNE+5Ov4461HINvPOQeDQSpQZB+uaawycdR2 IqJhlsAducetNAfBZSRt7g1LHeyop3fOAe/apBdowycg+lOyCAe3f2p3BA+Xmno2 F5IHtUgxnOCB712HgTUtk0+nyTEq48yFT0GPvf0rt8jYaz4H3XjR1R8Sxt9ljj7O 4B/nXnPi/S/s80V+gws3ySezAcH8R/Ksmwl/gJwR0q5IOc+vHNQbeMLxz0NNZuCv p2pH56/WoiMHrSMCDyD0yRTCrcHnkZq8PvYHft60/JU8/wCRTkIAxjnsamBBByd3 tV3SLqW11e1ljIU79hz6Hg16Nbag6nEikeoqG4kMF59pi5RuGA7Ul/Mt5ACeNpzy a53XrcX+kzW4GW27k/3h0rziFzHMp6djWuPmi6Z988VATn6jikJw/IznvmmOCpyC COxpkjl2LM2Sxzn1prEvliSxxyfTtTDgADnNXhGEcZyTnI3Hmngg/KD868j6Uqnn 5RgHr7U8MBxwTihJWhlWRQpZDkBuehr0qyvIr2ziuUKkOvODnB7inyEbT/Kqrgqu AMD0JrPkRg+R+NcDrumPp18xCnyJSWjb+n4UtpN5kQzyRxzT5Bg7hURwRjnAppYh iPWo3JOByQoOB0xTRIQCOQp7DvTSSDzxnmtHeMkMuR2OaVIyCzglgQAQT0+lBA6g 5I/UUDn/AFf4mk2gtgH6mtfQNYOnTFZCRaMfmHXDetduGWVQwIKsMgio5FGDz+FU ZTgmub8XAtpqFRwsoz+RrlbaXy5OehrRyCucioW+U5FNbBH+eKikDbQaiLH1/Sm7 iO9aDM2cYxzke4pUcBlyM88AcU85BBTof4fSjBILAjOOcUBsjaCFJPOehp7DlIgP l9feruna3d2H3W8yINyjH+XpXTWuvWV4P9b5T90k4/Wp5UEi/Kcjt7VSubVZomhm XejDBFcDqdoLG/ltlYsEPBP5061nLDYx59TVhhuHGajYFTUbcUh5phUZ6Crsagx8 jtUSHLc9jxU2eM9wDipMnCnvmmTKN7cdKZE7DjPFWIgJE+YZpQo3tx0ApyXE8Sh4 5XUg8EMaT+1b9Xci6k69zmsa5mkuLh5ZnLuxyWPemRHEi/WtGPlueaRwN+Kjk4JA 7mo88Ulf/9k= ------------xy1x1t6yzS6uuC32EpIrC6 Content-Disposition: inline; filename=image018.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image018.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke25-filer/image018.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0V FhEYIx8lJCIfIiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/wAALCACr AIUBAREA/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgED AwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2Jy ggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1 dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJ ytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/ANIjncDxTkAJ zz9KftGARTsELkDrTiPbt+VOUc5HpmpA3oMelLn5eAM96lBCgk/MTxTlUrycDPNT bgrY+Y54zTlCknCnb/eqdFYEHqf0p+1d3BPoalTYMqV5NTpGpTAGCOlKcLx1PfFc Rghsc47VKFAYdAKdjD47dadgqeCT/SnjDZIPPqaXkEHdj6U4ssYDOyqD/eOBTmmi UI5dChOC24cZ6H8/51Mw8slm4A9aVZFcEAhj1OO1TDOASoyamODyOoGMZ71LDgfK TUiKMksM4P41IDyCFwCcc9qlZy0fy564p6xMxJriVyRnP50ucnnGOlSHcTjsetPw CRtPQUqL3z+lV7/UrTSoTJdSBR2Xu30rl7zx9BIxS2sIWA4Bm+b/AOtWRceILu5b c32aJccrFEgB+orT0nxNe2e1Wuw0OOjoWA9uM4rqLLxDpz24keaJZAcbQ38vY1vQ SCaISRkOjDIIOcVP8qqNq544pyBSfmODnk1KuGOSOnQipV5GNu7HfuKlHIBQ8ena nqxHBQtgD8K4fGV4GFHapQoMfpTmJH40oOepxis/XNag0SzaaT5pWGI4ifvH/CvL tT1e61C4aa6lMjH+EdAKYGtHtMkP5ueg6CkgWMBd0ZOerZP8qnW7ktw5gjjQp9x2 G5j+fArV+2LKUSaXPmxhlkbsRwataPrOqaZdlYbkEBvmiY8NXpWlapDqdtuA2Oo+ ZD2961FwACx4qUDcoYc+1SA5UBsDI605euQMknt2qXJIBxkjg9q4oD5BkDmlDH1z inglhzyD+tQ3t8mnWU1xIoxGuct0z2FeVatqMl9cSXMxBY9h0HoMelU7G0muZCwZ hnvW7baPAg3MAfWtFdNjkAAjGBUNzoBkA2Dk9qY3hq8WIOqFjH0qjbyJDciC8jIQ 4BYcFfeuw0S9On38LvMJ7RmMayqeeRjkdiOMiu+BI+UAMM8Y5qZAw64HrUysGzhc 1IuVADKMetSKN5OzGP8AarhdxPUHA44p4Xb96n8g8cj0zXOeM1zp0ZeQABvlXP3m /wDrDNefbDPcCIDqcmtyziEYCKMCtiKMbefyq5BgMB2rWt/LyCQM9s1uRrbNbnj5 q4jxPoaq7TxKO/brWbpdwdoiP3TjCkd+3P6V6d4fufP0i3dm3uimOQ98rx+fStIb j3z61KpATBGfTHFSxMxPAHvntUu5MDPJ+grhCCv09akV+56UBiSTgZx2rkfHVwzS 2kIQ8KzA9ucCudsbXYWdupNX4zh+KvwMzHFXU3Bl68Vo2oZ268VrKJIsc5FJcxLc xFGGQa5CXTXtNTmVQfJRfNBH8P8AnNdD4LvJUv7uyc7kkUTow7NnB/PI/Ku0OR8w OT2AqYMH+bpjtUkWCdx6d6lCFiSvPrXDAHt07GlxzjOD70DOAeQe9cV4rRh4g3s2 U8oMo9Oox+f86zbcnyRxzVmJdvUj86vQuEYE4Iq88qEKB1q1bXQiYZbGO9btvfWs 0YVpUBx1JFOkj2DcjBkPcVk3piIuyxwfK2/gSP8ACqfgeRhrkqlvuQsCCevI/wAK 9EjJOSAeB19alTByeh9fWpQu3pyTU6HjAKjHrXBAlSMkild1wdxwRUDXDDjIx2rm PFufMtZQvUMpP5Ef1rJshi1Dt3pk80DD7zZ9QcCoobwxyAEkqTwc5rp9Oga8cFec Cs7VpGtrlodxLZ+6KqWl0Em+aUhh/CW4/lXZaLq8cym3cncOqnrUOuoYGL/wyJjN L4Et/wDTry5YD5Y1TPqc5/kK7ZXYg85wauRMu8BjzjkVaUdCh6juKfuwx+VGPuK8 9kl2k855qs827qcVCZM9+lZ+uRfadMclcvF84P8AP9KxFQfZUjH92oxbxeS0Tngn Oe9R/Z0X5I1O0dCa6zwdJi4KHGAO/fipdf0GVpjewRFyG3MB1rM0rTrdtSFzJDIH /u7ePx4roovCcCOLm2leM9QpPT8f6UniCONtPVHzlD1qfwdZNaWE8jDPnPuUf7I4 /wA/WukiIAPyjHp6VYhbEmCN2ehq7E25go4NS8LwQWPqK8uebcD8xqIsSMGkPHGc ZphAkRo3GQwwR6isORFguGiGcIcDNTCMbcgVWuCFIAHWt3wkHS9QrjLHHNdTNcNb QuJeidSOwrPW7hcFo9qP13DvWpaXchgJc7m6VnahZf2kn2Zm2FyDu9MHP9K3IIxF EkajaqqBVoMD8oHXr9Knj3noPu+lW4S2TnJ7cVajU7eM15NkHvzSHOaQn5vWk6c1 i3qsl6+85JOQfbtUgkBjyKqTkgF1GTjipdLv7m2IJGDnqK2bPUNZvlu4polaN1OG Hb/GqMV1LbS+W+QVre0/VN/ysetaXmF5kKLuPQD8K2lbaNrfNtHJ9anQcjBAPXGa sIpxx8rYycVajLNgMcAdferG9+u5gPQV5MSRg4prHnikJwf5mlBJHNZerKfPjfsV x+R/+vVNWKjBoIZ+pC596vWVvEE3edGxB5G4VuW11ZJHtXUYVOOVLYrJ1c20k37m ZZXxnMTbsfWpdJhbhm7jge9dRpQLXHXJRM/rW2CpX1HepYXwvyjOPWrMJwS3QdwT VpcsVBJwecelWivsSPTHSvIj6YHFNz6daTHHXNAyPxqK+h8+2YLy6fMtY6FWgKnn vn2qrPYiRg8bMpHbPH5VbtbWZ4lUtBhTnJTk1q2+jWl0N11Ozk/wqNqjjFaZsbO2 s2t7SFFQL2FR2v7qIZxkCuh0iCSOyF2R8k7sq++3H+P6VpLINwOMjoTUqHqQoAHB q1GxdQDycVagfGGPJU8n2q0kjNkgjmvIi3uMmk4I96QtwKVc4OeaZDdW/wDaEVn5 gM7/ADeWOSAOefSsvVbb7Dfuqj91J8y+3qKhX5hkdvSpobZ5ThHIrZs9PeIBi+72 zWnJsig44z196znuI41MjnCjoB1Ndv4zkufDPw9s7m2hiaS1ePzY5M4IbO4cc5ya 57wz4ns9ejKbfIuwMmAtncPVT3/nXSI2eDw2e/erURPtljVmNjnB69hU6spGCDx6 V5Ow+QsSAB1J4FZkniDS45BEboMc4JRSwH41l654jKt5GmTDaPvzKOp9B/jWONa1 NlKtfT4PX5q1/A0fm63LOxJ8uI8n1JArr9ZsftlrkffXkGuTilKyMpBV0OGQ9Qau Q3SqDzirttqzKoXlj+lSzamNuWOT2WrngnTZfEvjG2Rxm0sCLif0yD8i/i38jXcf GOdYfAciEjMtzGoH5n+leDQsY3BUkFQMEHBBrWj8Ua9ZqqxatOFHRWIYfqK7Lwh4 +W5DQa9cQwyL/qrgrtVvZscA+9dvZatY3k3l2l9bXEnULHKCT+ArSVsk5TLd8V8z 3F3PcEtNPJKTx8zEiq1DHI6UwZ210fgicRa08ZOPNiIH1BB/xr0hkUQF5GVEHVmO BXLa7o6Tg6hYSCR4x+8VQcsvqPXH8qyoAJFBPp2qVgwGFH41DKTHwMvK3CjHNet/ D5tF8LaCIL2/t4tQun3zhm5B6Bc+w/Umsf45XqSaVo0EUquk00kuVOQQqgZz/wAC ryFBl/xzRM/BPoKWBg0AVhUiExsrxkoynKspwQfYitaLxt4otBsh1q6wf7zBv51y /P50npSHpikqfT7prK/t7lTgxOCfp3/SvRNRlml12e33lo7dVEa9sYBJ/E1fsm2g uoKvnpVHWdIiiQ6jaII13DzogOBnow9OeCPUisyRlSPdkfStHQdOEDnWbwY8nBt4 z1Zz0Y+y9frip7SN9Q1aLdkgNuI+lYXjfVbe+u7axtJfMhsg4LA5XexGQP8Avkfj muaVsKW9en0qOQkxk49qkh4j6dqfu+WoppNhAqtjFJjimkcHikGcZpBnpXb+G9ZT UtSgNzgT7BFJ/t4GA36DNda8Rt5xkfLnrVueyeWxmTaQk0bKD1A9PyODXKeFbKO+ 8Z2+m36kx+Y6yKD02qTn9K6fxQqCdYbdAkf8Kj+6OB+dcxrOpQ6No1xAsmL+7QRx qp5RSfmb24GPxrhiNqrGP4v5U4nnA7elNlz5RqVTiEfSkU5OKZIN7nI6elRKcj6U gBxSY+U5pqDII96aR8/pVi1nktZ47qE4eM5+te26HLa+J9EhuoCMsu11PWNx1BqS aa40y3msnG6OYAqfQj/Gqvhfw+E1i78QS8JKu2DI7kYY/pj8TWb468Q2+kXbrCVm vHQLGp5EYxncfz4FeWvJJPK888jSSOSWZjkmmRHfKXPOOlOU5Y896bKfkx71Ixwq j2pFOMmlj+YbietQJwWFKuNuaF6H3psfVgTjmmyDDg1Jt2rvB46Gtrwv4nuvDGot JFl7Wf5Zogeo7Ee4r1XTb228UzW0FrKJY8eZK69Qo7fXtU/ivxTpnhnSBJGEe8mB +zWoboOgY+i8Z968Qu7ue/u5bu6lMs8rbnYnqahlb5KWHhDxSc7jn8aR8fKKkZvm x6CmO2EIHep4wQgGDVeP7zUh+XpQvQ0RclqZP96pl+5jtimJzwehrU8O63qWh6is umXb27OCrbcEMPQg8VSu7u4vpnuruZ5p5Dud3OSTUQpJfu05OI80h+/jtmmv1FPb /W49qY/3lHvVnoOK/9k= ------------xy1x1t6yzS6uuC32EpIrC6--