Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------1XL7BDyvuH3haqux5J1435 Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke34.htm Subject: =?utf-8?Q?IFT=20POSTEN=20-=20DATO?= MIME-Version: 1.0 ------------1XL7BDyvuH3haqux5J1435 Content-Disposition: inline; filename=posten_uke34.htm Content-Type: text/html; charset=windows-1252; name=posten_uke34.htm Content-ID: Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke34.htm Content-Transfer-Encoding: 8bit IFT POSTEN - DATO

IFT POSTEN – 22.08.2008

 

 

Fra Instituttledelsen

 

Med dette er også IFT posten i gang etter sommerferien og studenter som ansatte ønskes et riktig godt høstsemester.

God lesning!

Jan Petter

 

Nyheter og generell informasjon

 

 

Gjesteforelesning

Mandag 25. august, kl 14:15, Rom 362

Prof. Aharon Davidson, Ben Gurion University, Beer-Sheva, Israel

"Artifact Dark Matter from Unified Brane Gravity"

Interesserte er velkomne.

Per Osland

 

Historisk dag på CERN

Etter år av planlegging og forberedelser står akseleratoren LHC (Large Hadron Collider) nå ferdig på CERN, og de første strålenemed protoner vil begynne å sirkulere den 10. september i år. Dette vil bli en stor dag for CERN, for verdens kjerne- og partikkelfysikere og, ikke minst, for Institutt for Fysikk og Teknologi!

 

Å få dette til har vært en lang og komplisert process. Den 27 km lange LHC ringen er nedkjølt med flytende helium til kun 1.9 grader over det absolutte nullpunktet, og nedkjølingen har skjedd seksjon for seksjon under sommeren. Videre må LHC synkroniseres med et system av førakseleratorer. Protonstrålen akseleres først av en lineær akselerator. Deretter går den gjennom ikke mindre enn 3 sirkulære synkrotroner før den injiseres i LHC.

 

En første injeksjon skjedde for litt mindre enn to uker siden, da en protonstråle passerte forbi ALICE eksperimentet og gikk ca. 1/8 av runden rundt LHC. Den 10. september er det alltså forventet at strålen skal begynne og sirkulere rundt hele ringen. Man håper at de første kollisjonene kommer å skje et par uker etter.

 

Gruppen for subatomær fysikk har vært involvert i to av eksperimentene ved LHC, Atlas og Alice, siden starten for mer enn 10 år siden. En stor del av gruppens medlemmer er nå på CERN og deltar aktivt i forberedelsene for innsamlingen av data fra de første kollisjonene.

 

Figuren viser når den første modulen av fotonspektrometeret (PHOS) senkes

ned i ALICE eksperimentet (60 m under bakkenivå) i april i år.

Gruppen i Bergen er ansvarlig for utlesningselektronikken i PHOS.

 

Lenker:

Press release oppstart av LHC

http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2008/PR06.08E.html

 

LHC Nedtelling

http://lhc-first-beam.web.cern.ch/lhc-first-beam/Welcome.html

Joakim Nystrand

 

OECD "Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding"

Kunnskapsdepartementet ber fagmiljøene om å gjøre seg kjent med innholdet i OECD "Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding". Brev fra Kollegiesekretariatet ned lenke til retningslinjene finnes her: http://www.uib.no/people/ngfge/2008/Access_data.doc¨

 

 

Polsk-Norsk forskningssamarbeid

Vi har tidligere informert om muligheter for norske institusjoner under det polske EØS stipendfondet (se også deres hjemmeside: http://fss.org.pl/en)

 

I forbindelse med neste utlysning og tidsfrister planlegges et kontaktseminar i Polen for å ytterligere stimulere til partnerskap mellom polske, norske og islandske institusjoner. Dette vil finne sted 1. - 4. oktober 2008 i Gdansk. Vi beklager at datoene er endret i forhold til informasjon som ble sendt ut før sommeren.

 

Det er begrenset med plass på seminaret, og interesserte bes derfor om å fylle ut vedlagte søknadsskjema og returnere det til SIU på STF@siu.no innen 5. september. Deltakelse på kontaktseminaret er gratis. Flyreise (rimelig alternativ) vil også bli refundert, forutsatt deltakelse på hele kontaktseminaret. Mer informasjon om tanken bak seminaret og tentativt program er vedlagt. Eventuelle polske kontakter må søke om deltakelse direkte til det polske fondsforvalterkontoret.

Gro Tjore

 

Vedlegg:

APPLICATION FORM:

http://www.uib.no/people/his021/CMS_FSS_Poland_October_2008_application_form.doc

Program:

http://www.uib.no/people/his021/FSS_CMS_01-04_10_2008_PARTICIPANTS_Programme.doc

Om seminaret:

http://www.uib.no/people/his021/Contact%20Making%20Seminar_call%20for%20participants.doc

 

Utlysning av forskerutvekslingsavtalen mellom Universitetet i Bergen og University of Washington /UW) og Memorial University of Newfoundland (MUN) – 2009-2010

Vedlagt følger utlysningsteksten for utveksling mellom UiB og UW/MUN for det akademiske året 2009/2010. Søknadsskjema følger også vedlagt.

 

http://www.uib.no/people/ngfge/2008/Utlysning_MUN.doc

http://www.uib.no/people/ngfge/2008/Utlysning_UW.rtf

http://www.uib.no/people/ngfge/2008/Soknadsskjema.rtf

 

Søknadsfrist er 31.10.08. Søknader sendes til Forskningsavdelingen, Prof. Keysersgt. 8

 

Utlysning av midler til prosjekt innen IKT-støttet utdanning og livslang læring 2009

Nærmere informasjon finner du her:  http://www.med.uio.no/nyheter/2008/vedlegg/norgesuniversitetet/Utlysning.pdf

Søknaden må leveres instituttet innen 1.oktober. E-post: post@ift.uib.no

 

Utlysning av midler til helseforskning

Mer informasjon på

http://www.helse-bergen.no/forskning/samarbeidsorganet/midler/midler09.htm

Der planlegges et strategisk initiativ innen medisinsk fysikk og teknologi. Forskere som ønsker å delta på dette bes ta kontakt med instituttleder.

 

NYE ÅPNINGSTIDER PÅ KANTINEN GJELDENDE FOR HØSTEN 08

Kantinen vil fra oppstart etter ferien ha følgende åpningstider: 1030 til 1500 alle dager.

Det blir servert varm mat fra tirsdag til og med fredag.

 

Ledergruppemøte 9 – 2008

Referat og saksliste kan lastes fra http://www.ift.uib.no/~janp/IFT08/leder9.pdf

 

 

Personal

 

Thomas Reisinger –

Har vunnet “poster prisen” ved "The 52th International Conference on Electron, Ion and Photon Beam Technology,  Portland USA 2008, for sin poster "Neutral Helium Microscopy"

Se link med utførligt abstract (eller gaa ned paa 1. etage og se posteren udenfor He-laboratorium):

http://www.eipbn.org/best.htm

 

Prisen var på 1500 dollars. IFT gratulerer!

 

Dorte Madsen  

Er innvilget 80% permisjon fra 15. august for ett år for å arbeide I Carbontech As.

 

Søknad om opprykk til professor

Førsteamanuenser ved MN-fak., som ønsker å søke opprykk til professor innen søknadsfristen 15. september 2008, skal bruke fakultetets søknadsskjema, som kan lastes ned fra denne siden: http://www.uib.no/mnfa/opprykk/ Instituttleder anbefaler alle som vurderer å sende inn en søknad å ta med seg sitt cv og avlegge et besøk hos ham.

 

Førstehjelpskurs for alle ansatte ved MN-fak

Fakultetet vil i høst følge opp siste års suksess med brannvernkurs ved å tilby førstehjelpskurs til alle ansatte ved fakultetet.

 

Førstehjelpskursene er på 5 timer (fra kl 1000 til kl 1500) og har følgende tema:

hjerte-/lungeredning, førstemann til ulykkested, hjerteinfarkt, sårskade, fallskade.

 

To av kursene vil bli holdt på engelsk. Dato for dissekursene er satt til tirsdag 9. september og onssdag 10. september.

 

Vi ber om at deltakerne tar med egen matpakke. Fakultetet spanderer kaffe og te. Kursarrangør er NorHjelp, et firma som fakultetet tidligere har brukt til interne kurs i førstehjelp - og som vi har vært meget fornøyd med.

 

Dersom dere ønsker nærmere informasjon, se følgende nettadresse: http://www.norhjelp.no/

 

I første omgang vil kursene bli gitt som et årlig tilbud. Vi ønsker på sikt å gjøre kursene obligatorisk, dvs. en tilsvarende ordning som vi i dag har innen brannvern.

 

De først kursene starter allerede mandag 1. september.

Oversikt over tid og sted: http://www.uib.no/people/ngfge/2008/Forstehjelp_tid_sted.doc

Lenke til elektronisk påmelding sendes på e-post så snart denne er klar.

 

 

Utdanning

 

Graduate junction – a social network for research students

The Graduate Junction is a brand new website designed to help research students make contact with others who share similar research interests, regardless of which department, institution or country they work in. The Graduate Junction has been developed by two postgraduate students at the University of Durham. Since its launch in May 2008, The Graduate Junction has proved very popular with research students and academics alike. Within the first month over 3000 students registered and the news spread to over 40 countries.

 

See more information here: www.graduatejunction.com

 

Ph.D. – nytt uke 34:

Mandag 25.08. 2008, kl.1015 i rom 366, IFT

 

Master Martin Anders Fernø vil holde følgende prøveforelesning for Ph.D.-graden:

“Sandpiles and granular physics”

 

Mandag 25.08. 2008, kl.1415 i Rom 368, IFT

 

PhD–student Jarle Husebø avholder seminar over selvvalgt emne:
"Renewable energies: Can they replace oil"

 

Alle er velkommen til å høre på!

 

Formidling / Presseoppslag etc.

 

Siste solformørkelse – filmet fra fly kan ses her:

http://video.feber.se/art/64403/solfrmrkelse/

 

Populær Astronomi

Tittel:   ”Politikk og Partikler”

Från kommunismens polen till dagens Skandinavien, från 1980-talets cERn till dagens lHc. Anna Lipniacka söker avslöja universums hemligheter med hjälp av dess minsta beståndsdelar. Men politiken har en tendens att komma i vägen ibland.

http://ttt.astro.su.se/sas/popast/Templates/2008-2_profil_lipniacka.pdf

 

IPY
Artikkel med Nikolai Østgaard og Thomas Gjesteland, Institutt for fysikk og teknologi
Tittel: Journalister skal lære romforskning
Norge er stor på romforskning. Men vet norske medier det? Og er forskere og journalister gode nok på formidling? 10. september arrangerer nordlysprosjektet IPY-ICESTAR konferanse om emnet. Det vil også bli servert ferske romnyheter.
http://www.polararet.no/artikler/2008/1218703561.8

 

Dagbladet
Kronikk med Jan Petter Hansen, Institutt for fysikk og teknologi
Tittel: Fem argumenter mot oljeboring i nord
http://www.dagbladet.no/kultur/2008/08/14/543523.html

Se også i På Høyden: http://nyheter.uib.no/?modus=vis_kronikk&id=40938

 

Publikasjoner (ISI Web of Knowledge)

 

Følgende artikler er publisert I løpet av sommeren. Søkestedet er

http://apps.isiknowledge.com/WOS_AdvancedSearch_input.do?product=WOS&SID=W2klpdPdhFj@jfKAffk&search_mode=AdvancedSearch

- Og søkestrengen er AD=(Phys SAME Univ Bergen). 

[Noen ISI artikler kan være ”uoppdaget” pga lang tid siden forrige søk. Instituttleder beklager i så fall og ber forfatterne gjøre meg oppmerksom på feilen.]

--------------

 

Anomalous phonon behavior: Blueshift of the surface boson peak in silica glass with increasing temperature
Author(s): Steurer W, Apfolter A, Koch M, et al.
Source: PHYSICAL REVIEW LETTERS   Volume: 100   Issue: 13 Article Number: 135504   Published: APR 4 2008’

 

Orientation effects in the Coulomb-explosion ionization of an H-2(+) wave packet by short xuv pulses: Applicability off the fixed-nuclei approximation
Author(s): Forre M, Bachau H
Source: PHYSICAL REVIEW A   Volume: 77   Issue: 5 Article Number: 053415   Part: Part B   Published: MAY 2008

 

Surface Debye temperature of alpha-quartz (0001)
Author(s): Steurer W, Apfolter A, Koch M, et al.
Source: SURFACE SCIENCE   Volume: 602   Issue: 5   Pages: 1080-1083   Published: MAR 1 2008

 

Vibrational excitations of glass observed using helium atom scattering
Author(s): Steurer W, Apfolter A, Koch M, et al.
Source: JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER   Volume: 20   Issue: 22 Article Number: 224003 Published: JUN 4 2008

 

A precision constraint on multi-Higgs-doublet models
Author(s): Grimus W, Lavoura L, Ogreid OM, et al.
Source: JOURNAL OF PHYSICS G-NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS   Volume: 35   Issue: 7 Article Number: 075001   Published: JUL 2008

 

 

 

Obtaining YSZ nanoparticles by the sol-gel method with sucrose and pectin as organic precursors
Author(s): Suciu C, Hoffmann AC, Kosinski P
Source: JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY   Volume: 202   Issue: 1-3   Pages: 316-320   Published: JUN 20 2008

 

Wetting phase bridges establish capillary continuity across open fractures and increase oil recovery in mixed-wet fractured chalk
Author(s): Aspenes E, Ersland G, Graue A, et al.
Source: TRANSPORT IN POROUS MEDIA   Volume: 74   Issue: 1   Pages: 35-47   Published: AUG 2008

 

Measurement of the decay B--> D(*0)e(-)(nu)over-bar(e)
Author(s): Aubert B, Bona M, Karyotakis Y, et al.
Source: PHYSICAL REVIEW LETTERS   Volume: 100   Issue: 23 Article Number: 231803   Published: JUN 13 2008

 

Semiperiodic chirp sequences reduce autocorrelation side lobes of pulsed signals
Author(s): Askeland B, Hobaek H, Mjelde R
Source: GEOPHYSICS   Volume: 73   Issue: 3   Pages: Q19-Q27   Published: MAY-JUN 2008

 

Study of b-quark mass effects in multijet topologies with the DELPHI detector at LEP
Author(s): Abdallah J, Abreu P, Adam W, et al.
Source: EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C   Volume: 55   Issue: 4   Pages: 525-538   Published: JUN 2008

 

 

Kinetic description of particle emission from expanding source
Author(s): Magas VK, Csernai LP
Source: PHYSICS LETTERS B   Volume: 663   Issue: 3   Pages: 191-196   Published: MAY 22 2008

 

Engineering for the ATLAS SemiConductor Tracker (SCT) end-cap
Author(s): Abdesselam A, Allport PP, Anderson B, et al.
Source: JOURNAL OF INSTRUMENTATION   Volume: 3 Article Number: P05002   Published: MAY 2008

 

IMF dependence of high-latitude thermospheric wind pattern derived from CHAMP cross-track measurements
Author(s): Forster M, Rentz S, Kohler W, et al.
Source: ANNALES GEOPHYSICAE   Volume: 26   Issue: 6   Pages: 1581-1595   Published: 2008

 

Searches for the decays B-0 -> l(+/-)tau(-/+) and B+-> l(+)nu (l = e, mu) using hadronic tag reconstruction
Author(s): Aubert B, Bona M, Karyotakis Y, et al.
Source: PHYSICAL REVIEW D   Volume: 77   Issue: 9 Article Number: 091104   Published: MAY 2008

 

Measurements of e(+)e(-) -> K+K-eta, K+K-pi(0), and (KsK +/-)-K-0 pi(-/+) cross sections using initial state radiation events
Author(s): Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Source: PHYSICAL REVIEW D   Volume: 77   Issue: 9 Article Number: 092002   Published: MAY 2008

 

Could stratospheric ozone depletion lead to enhanced aquatic primary production in the polar regions?
Author(s): Hamre B, Stamnes JJ, Frette O, et al.
Source: LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY   Volume: 53   Issue: 1   Pages: 332-338   Published: JAN 2008

 

Storage of CO2 in natural gas hydrate reservoirs and the effect of hydrate as an extra sealing in cold aquifers
Author(s): Kvamme B, Graue A, Buanes T, et al.
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF GREENHOUSE GAS CONTROL   Volume: 1   Issue: 2   Pages: 236-246   Published: APR 2007

 

Experimental analysis of high-speed gamma-ray tomography performance
Author(s): Maad R, Johansen GA
Source: MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY   Volume: 19   Issue: 8 Article Number: 085502  Published: AUG 2008

 

 

Fuel cells and nanoparticles
Author(s): Suciu C, Hoffmann AC, Vik A, et al.
Source: STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI CHEMIA   Volume: 52   Issue: 2   Pages: 3-12   Published: 2007

 

 

MRI visualization of spontaneous methane production from hydrates in sandstone core plugs when exposed to CO2
Author(s): Graue A, Kvamme B, Baldwin BA, et al.
Source: SPE JOURNAL   Volume: 13   Issue: 2   Pages: 146-152   Published: JUN 2008

 

 

Evidence for CP violation in B-0 -> J/psi pi(0) decays
Author(s): Aubert B, Bona M, Karyotakis Y, et al.
Source: PHYSICAL REVIEW LETTERS   Volume: 101   Issue: 2 Article Number: 021801   Published: JUL 11 2008

 

 

Study of B -> X(3872)K, with X(3872)-> J/psi pi(+)pi(-)
Author(s): Aubert B, Bona M, Karyotakis Y, et al.
Source: PHYSICAL REVIEW D   Volume: 77   Issue: 11 Article Number: 111101   Published: JUN 2008

 

 

Improved measurement of CP observables in B-+/-->(DCPK +/-)-K-0 decays
Author(s): Aubert B, Bona M, Karyotakis Y, et al.
Source: PHYSICAL REVIEW D   Volume: 77   Issue: 11 Article Number: 111102   Published: JUN 2008

 

Improved measurement of CP observables in B-+/-->(DCPK +/-)-K-0 decays
Author(s): Aubert B, Bona M, Karyotakis Y, et al.
Source: PHYSICAL REVIEW D   Volume: 77   Issue: 11 Article Number: 111102   Published: JUN 2008

 

 

Measurement of the tau(-)->eta pi(-) pi(+) pi(-) nu(tau) branching fraction and a search for a second-class current in the tau(-)->eta '(958)pi(-)nu(tau) decay
Author(s): Aubert B, Bona M, Boutigny D, et al.
Source: PHYSICAL REVIEW D   Volume: 77   Issue: 11 Article Number: 112002   Published: JUN 2008

 

 

Higgs boson searches in CP-conserving and CP-violating MSSM scenarios with the DELPHI detector (vol 54, pg 1, 2008)
Author(s): Abdallah J, Abreu P, Adam W, et al.
Source: EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C   Volume: 56   Issue: 1   Pages: 165-170   Published: JUL 2008

 

The oblique parameters in multi-Higgs-doublet models
Author(s): Grimus W, Lavoura L, Ogreid OM, et al.
Source: NUCLEAR PHYSICS B   Volume: 801   Issue: 1-2   Pages: 81-96   Published: SEP 21 2008

 

Abstract: We present general expressions for the oblique parameters S, T, U, V, W, and X in the SU(2) x U(1) electroweak model with an arbitrary number of scalar SU(2) doublets, with hypercharge +/- 1/2, and an arbitrary number of scalar SU(2) singlets.

 

NiO/YSZ nanoparticles obtained by new sol-gel route
Author(s): Suciu C, Hoffmann AC, Dorolti E, et al.
Source: CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL   Volume: 140   Issue: 1-3   Pages: 586-592   Published: JUL 1 2008

 

------------1XL7BDyvuH3haqux5J1435 Content-Disposition: inline; filename=image002.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image002.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke34-filer/image002.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABYAZkDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDG ooor3T44KKKQkCgBaKsJp97Iu6OyuXHqsLH+lNlsruBd01rPGvXLxMo/UUrofLLs Q0UgOehzS0xBRRRQAUUce1GRQAd6KMj2pMj2oAWijIoyPUUAFFJkUuR7UAFFGR6i jIoAKKMj2oyPagAooyKMigAoozRkeooAKKMik49aAHZ5pQxpmfcUZ96LAShqcGqH I9aXd79KVguThvxpwNVw49aeGHrSHcmBpQ1Qhx604OPWiwybdS7qiDD1pQ3vSsBM GpwIqHcPWlDe9KwE4PvzShveoQ3uKdvoGShv8+lODDNQhqcGpATBqUNUIb3/AFpw f3osBMGNLmog3uKUNmlYZMCKdmoQ3vShuOtICbNLz7VEGpdw9RQKxz1Haj+daOi6 YNSvD5xZbWEb52Uc47KPcngVs3ZXYoxcnZDtM0WS+iN1M5gskbBkxlnPog/iNbVn cWdvfWVrp9tHEl0hKTuN8zHJCgk8LkjtmonuJ9SlU6d5tpqNkWEdnnA8sdk/2h39 eay7vVluJrOeO3S2uYGyxXlSc5BC9vpWNnLc6U401df8P/kbEF1dz6xcRS3T+ULc uN8zFFcY5JXHSmpcX8fieWyjvLmGBW+RZH3A8cDLZ4J6H3rZHgjU7yWSVdaQxfdG 1COG5I9O9VbvwlqGiW9zeS6tE8MMO4AxklgD8o54yDWSnB6XN3SqpXs9730/zMwS Wes3NxBd6eY2iUs1zAArpjg716Ng/SsfUdLm04xuWSa2lGYbiM5Rx/Q+1PW+MmnN ZwxObu6mzNJnJk9FH4/nxW5bfZdPsBpmplFZlL3EA/gHY+0gznHpxWusNvuOe0ai 1+/9DkqKtalYvpt/JbOwYDDI46Oh5DD6iqtbJ3V0czTTszStM/ZkwZPwQEdamw3r J/37FV7XZ9nXIXPPVjU37v8A2P8Avo1m1qWth2G/6af9+hR83rJ/37FN/d/7H/fR o/d/7H/fRosA75vWT/v2KMN6yf8AfoU393/sf99Gj93/ALH/AH0aLAO+b1k/79ij 5vWT/v0Kb+7/ANj/AL6NH7v/AGP++jRYB2G9ZP8Av2KPm9ZP+/Ypv7v/AGP++jR+ 7/2P++jRYB3zesn/AH6FGG9ZP+/Ypv7v/Y/76NH7v/Y/76NFgHfN6yf9+xRhv+mn /fsU393/ALH/AH0aP3f+x/30aLAOw3rJ/wB+1ow3/TT/AL9im/u/9j/vo0fu/VP+ +jRYB3zesn/fsUc/9NP+/Qpv7v8A2P8Avo0fu/8AY/76NFgHYb1k/wC/Yow3/TT/ AL9im/u/9j/vo0fu/wDY/wC+jRYY7B9ZP+/Yow3/AE0/79rTf3f+x/30aP3f+x/3 0aLCHYb/AKaf9+1o+f1k/wC/Ypv7v/Y/76NH7v8A2P8Avo0WAf8AN6y/9+1pfn9Z f+/a1H+7/wBj/vo0fu/9j/vo0WAl+f1l/wC/a0o3+sv/AH7Wof3fqn/fRpcp/sf9 9GlYZL8/rL/37Wl+b+9L/wB+1qLKeif99Gl+T/Y/76NFgJPn/vS/9+1oy396T/v2 Kj+T/Y/76NGU9E/76NFgJfn/AL0v/fApcv8A35f++BUX7v0T/vo0fJ6J/wB9GiwE uX/vS/8AfApcuP4pf++BUWU/2P8Avo0uU/2P++jRYCTL8fPL/wB8Cly/96X67BUX yf7H/fRpfk/2P++jSsBLl/70v/fAoy3Zpf8AvgVFlP8AY/76NLlP9j/vo0DJdz5+ 9L/3wKT95/el/wC+BTMp/s/99Gk/d/7P/fRosFzBrpIXstO0mxtb2S4iFz/pMrwd T2QH2xzXNHoa6/U9wvpYINWs4RGVj8i4TptUAHoe1VU3SHR0TZm63e5EEaQwLhcp cxyl5HU8fMf6Vk2cfm31vFgHfIq4PfJp+o+QdQmNtjyc/Lt6dOce2c1Y0BlXxBYF 8bRMp57800rR0Jb56mvc9dj+028zGGCRvJRgFVvkfJGD9arapZy3VpeRyJO3mo7E yMMLleFA9M1cSa4a2laERw3L7ljZlO0MDgbvbFPllkt0QyDceVkcDpgc49cmvMvZ n0DScbPY8KBIwQSD19MVuaXZWWqiaW9lulZAZJ7jcu0DPGc8kmsi5ZGupmTJQu20 nuM8VY05Emkkt5ZRGsifLvbapcdM+w5r1JarQ+ehZSs9TRvmt7/QhLbGQjT5vKUy 43mFvu5x6HisKuli/sz7PqltYsSv2RiWJz5mzB3e3Nc1Sp9UVWWzNK03fZkwHxz0 xWjJp91HpkOoMrfZ5XKKQRnI68VjwTRrCoJhz/tE5rqb6ZF+HWluTDj7VL3OOpqZ tpr1HTipJ36L/Iw/m/uyfpR8392T9K3h4RmSWBLm+06Dz0V4t8py2R0xVWDw7dya 1dabKbSF7RDJO7O21U45/UVPtI9y3RqLoZnzddsn6UsaSSuEjjmd2OAqgEmtD+zL SPUrCOLUdPuYp5gpZXYYx1yD61taxYHTPHVmmlyWUU00gEMeSdhx/EPehzV7IcaM rXfdL7zlXSSNykkcqODgqQAQab8392T9K7HStNGrP4il1CSya7XKF2YgIw/i9hXL S6c0OkNqXmWrQC4NvkM3LYzn6URmm7CnRlFKXR3/AAIPm/uyfpSZb+7Jj14rUsdI zcaPLNJaCG+k+Xcx6A85ro00KyHxDa3LWLW7BpBbhuV+UcEeueaTqRRUMPOS+aX3 nEfN/dk/StOw0K/1CxmvIgqQRHBaVwuTjOB61S1iKLT9WuLYTWjhW4Mbkge1dTb2 CXXw3T/S7OMfaDLl5CF4B+X/AHqJysk11FSpc0pJ9EzkAWxnbJ+lLlv7r/kK1rTw 8JbG1uby/sbMXYzbpIzZcevtSxeFdRl1qTSytqsyKWzvOGHXIp88e5Psp6abmPlv 7sn6Vo6Xot9q4ma2UKkQBd5nCqM9s0apoc2meSGlspncEsIpC2w+ldB4d0trnwbq 0RmtYjO6/ec4XH970pTnaN0VSpqVTkl0v+RyDq8cjIyvlSQcY6im5b+7J+Qq/Pod zBpaagfszRPMYQA5ySM8/pUj+HL5V04qtsxvv9WA54+tVzLuZcr/AK89jNyx/hk/ SpPIuPLjkaCcRyHarFQAT9a1NQ8NixhkYX9hLNEcPErMCD7etTXKasfDelJM1s1j 5/7pATuUg9z+dLnWliuS11LoZWoafdaZePaXKMJUxnaQRzzSw6ddXFhc3saMYbfH mHIB59BXSeJtGuNU8Wai8Zt44YY1eSWViAo2j9araTC48F66oWMksmACcHkVKneK fXT8TR0oqo4vbW3yOa+b+7J+lGW/uyfpV3UdEutMECzi286VA5jDnKA9M+9Jpmi3 eq3n2eFLZcAs7s5AVR1JrTmVrmFnzcnUpZb+7J+lLlv7sn6VsXnhmSGwkvbS6sru GE4l2MwKZ749Kkt/CV1Np8V1LcWNu04zDHJIQX9Knnja9y/ZTva3mYWX/uyfkKMt /dk/Sr2raJd6PeC1nW3ZzGHyrnv2/Stzw3oMV/4f1Z5vsaTEosTOx/d46k+gOaHN KPMEKblN0+uv4HLfP/dk/SrNjZXOo3kdrboxlk6biAKu2HhuW6s2vLi4s7W2DlFd 2Y7j7CtTQtFudI8Z2CSm3eNwXjliYkMpHUUpTSTtuVTpOTjfZ2/E5mRJIpnjZZNy MVPI6jim5b0k/StS70S6kjv9Sf7PHAty6JuY5kbcelPtPCt1cafb3zzWMFvKxBaS Qjbg4p88bak8km7L1+RkfMf4ZP0pfm/uyfpWne+GL6z1K2s0W1mNzgwurnDirb+D 5dssdte2M91CpZ4EdsjHXB70c8RqlO7VtjMXT7ptLbUQjfZ1l8onIzuxnpVX5v7s n5Cuihhb/hXVwu2LP28HG44+6Kii8Iy7IRc3tlb3Eyho4Xc5OemT2pKa1uU6d7cn ZMwst6SfpS/N/dk/StO08M31zqk9iVtomt8mZ2c4QetT3fhS4t7C4vknsp7aHA3R uTnJxj2p88b2uSqc2ua39LcyXhnjRJJIZ0SQZRioAP0pmW64k/StvWY9TfSdJS8e 2eARZgVSQVHTn9KxPs0n9yL/AL6NEXdEVHGMrXF+b0k/Skw392T9KX7NJ/diH/Aj S/Z3/uw/99GmRzx7nOt90/StbxGmfEFwyKSJtsijGc5UVlV19pqyQaRZ3zebhALe V4gC6sn3eT0DLxVzbTTRdKKknFu3X+vvOUuLaa0lMU8bRyAAlW64PSi3l8i6hm/5 5urfkc1rapDd6hB/ar2y20ONscO4ligJ+bnkjJxmtDw74IutbtvtlzL9ks/4XYfM /uPb3pOpFRvJjjRnKfLTVz0dYkuoZTLIHjl2AAtw6lR0HbNV9blW00K4uzhhHbEA ng9eBVewj/s+0tYm1PzmhAiiQDIbbnnA5I9ak1LTF1TRLuGa/LC42kBeEQjpj2zX npJS1eh7jbcHZa2PGRwBTljd0dlRmRBlyBwo966HxJ4Tn0JUuIJftdi//LZR90+h qpAbvRbVLmS0imgulV0LjcoI6Z9+c4NeiqiavE8F0ZQk4z0sM0ZQIdVmbOFsXT8W wBWXXSapdqdC8/BE+osoJIClkj6sQPVq5unB3uwqJRtFFuBnEK4MuP8AZArqNQL/ APCuNMP73d9pl7DPU1ykWzyxkJnvkmtKbVXm0K30lkg8iCRpFYM24luuaznG7XqV TmkpX6r/ACN7xkX/ALZ0vBk4tYegHFaeuazHpPjXVBc201xbXNuInRCARkDkVyGq axJq11b3E8cCtBGkahS2CF6GrcviY3Or3Go3en2Fw06BGik3FRjHI9+Kz9m7K66H Q68eaTTtdr8maN5Y6Y+n6dq2lxXkCveLC8UpVuhHNXr8sPixbj95j7RH0Ax0rndR 8RPfW1tbRWtnZ29vJ5qRQbsbvU1Ld+KZLvV7PVGsrJLu2YOXQsPNI/vUckvzB1af Tunt23N60LGTxj/rOEfGQPU9KynL/wDCuY+Zc/2h6DP3apWXiWayvr65NvaTJfAi eGQttbJzRY+JDZ2txZvYWNxZTS+b9nl3bUb/AGaOSS6dg9rBq1+jX3u5sTlzpPhP /Wf6w54H97vVy33f8LbuPv7fMbsMf6sVy+peIJtRuLSQQ2tvHZ48iGLIVOc1Ym8V TSa5Bq8dnZQ3cWd7JuxKSMZb8KXs5W26MarU7rXZx/BWMy9Mn2+4x52PNbsvrXQP v/4Vmv8ArN3270Ga5/Ur6LUb17kWttbF+THEWxn1qU6vIdBGkbIPs4m87dlt2a0c W0jCM4xctd0zZ8TF/sfh3Hm5+xjOAP71dfbsT4zYZbIshnj/AGa4W28U+XZW1rda Zp96LUYheYNuUenFLbeK7qPxBLqsggaWZDGw5wq4xxWTpyatbube2ppqV+qf3Icd 2Wxv6nsK39Mz/wAIlrGd3306gVzvyn+7+Zq7b6k9tpt1YosZjuCCxJORj0q5JtHn UaihJt9n+KNO5Lf8IPZ/f/4/G7D+6at3921jZ+HbrYzeUpYr61n6fqV5Y6OynT4b qwaQkeapKh60PEF4yW+iXE0URlEZcwsMLg9Bj0rKz5rebOyMl7NzTs0o/g1qMkTS datdQuLW2ube6hQzEswIbJ6VHeFv+ET0U/Nn7Qc9KpzeIN1nPb22n2VqJxtkaLOS PSqkupvLp1rYlIhHbOXQgnJPvVKDM516euurXRW1vf8AI7PxSrXFnex2JIkikV7q NR8zrt4P0FZ/hKWCLS76S7UmFZELbgPXg/nWMfEV1/bbaooiWVxtdMnawxjB9qgX VmSzvbSOGFIrtgzAE/L7CpVN8vKayxdN1/bLz0/L/g/eSa9DdwazcfaneR3O5ZFx hlPTFWvDJbztRzv/AOPOTqBVC41WS706CznSJ/IP7uXJ3Aen0pmm6jJpd358IjYl SrK+SGB7GrcW42OVVIRrqaeho6Tn/hHNe+9ny4uw/vGpPEefI0XG/wD49BjA75qr da951hLZwWVpaQykGXys5fFWo9WvrfT7OCfTIJlCj7LLLGSQO2Kmzve39WNVOm4e zT6b2/vX/UTxaW/teH7/APx6xZ4+tLouf+Eb17O77kfUe5pPGJzribyu8W8Yb2PO aoaZq7aYlxGIIJ4bgASRyZwcdKaTdNWCc4wxUnJ6ar700a8Qsj4Qsv7QNyF8+Tb5 QGc+9WLHULa98R6RHZiYRW8RjzIBk1h2etta2slo9pa3Nq77xFLnCn2pV1xo9Tgv oLS1hMIwsSZC/Wk4PX5lRxMFyu/a+munmavipXmgt7m0ZjYIWjMaD/VyZOc+5qtf 5PgzSfv/AOtl7D1qhbazLbLeRlIpIbvJkjcnAJOcj3qKbUnn0u209ljEVuzMpBOT k55pqDVl2InXpycpX1krW87r8LI6WLd9p8J/e+4M8fzqnoJb/hKrv73/AC37fWsp tZnYaft8tGsVxEwzz9auP4mf988Gn2VvcTKVeaMHcc9aThK1rFrEUnJSb2af4Jfo SxE/8IJP9/P24dh/dFP8QE/8JFZfe+5B2+lYy6k66O+m7Y/KaXzS2TnOMVox+JmA gaews7ieFQqTSA7hjpT5WnexCrU5QUW7aL8L/wCZsSE/2h4q+9xCcfkKztN3Hwdr HD/fjxx71V03VNR/tK7voIFuXkQm4TaSCvvWob03ng/VGNrDaw70WNIlKgnIJ+tQ 046ehvGcKl5J9J/jcra6W/sbRcbv9R2xWDub/bx9BVi71N721tIJEjCWybEIJyR7 1T49F/M1rFWVmcNeopz5l2X5Iky3+3+Qoy/+3+QpnH+z+Zo+T/Z/WqsZXOSrU0PU Y7O4eC6J+x3ACycZ2MD8r49j+lZf50Guhq6szpjJxd0dXew6hfauLKWQxwBTLLOS CvlkclT/AHSB0962Ydeex1C30qaCS5sYwS1sjBnhwSArnoQAM4965LT9ZWO1FhqC PNZg5RkOJIf909x7GtYWMl2mqSWk8V1HfEP5sIwyndkqydQD7ZrmlDpLY7adT7UN /wCtDvU1vQHmEkdzFbXar0MeGwexwORVO+8T6HBMs8rGeWAlsWylwCeMsOMfjXDW 8cdtrV1ErSm2itWjiMzeWT04BbGO+KZp8t7H4gla3aQC4Qq7IvmgZHGcDDEVmqEd 7nQ8ZNpKy3NXVvEv9oXxtrhEtrKaMOiR5dZGJ4LgYz0PTvWbp1lcWV5NGLlf7MMW +5kkTCqp/wBk9H7Cpb60iZbafVfJ01oAQY7ZsyS85GF/h5z1x1rI1XWX1BVt4k8m zjOVj3bix/vO3c1tCOlonLUm+bmnv07/APDEOq6h/aN6ZVTy4EURwR/3EHQVSoor dKysjjbcndluHd5QwsmPYjFP+b+7L+a1DEUEYBMGf9oNn9Kfuj/vWv5NUNajH/N/ dl/MUfN/dl/MUzdH/etfyajdH/etfyagCT5v7sv5rSfN/dl/MUzdH/etfyajdH/e tfyagB/zf3Zf0o+b+7L+Ypm6P+9a/k1G6P8AvWv5NSAf8/8Adl/MUvzf3ZfzFR7o /wC9a/k1G6P1tfyamA/5v7sv5ij5v7sv5imbk/vWv5NRuj9bX8mpWAf8392X8xR8 392X8xTN0fra/k1G6P1tfyaiwGvZTNJFtYPuXjkirPzejfmKw4J0hmVw1sOxwGrV +02//PWD9alownGz0NWy1jUdOQpazyIh5KEBlz64NQXd5dX05nuZJJZDxkkVR+02 /wDz1g/DNH2m3/56wfrU8qvewOc3HlbdvUn+b0b8xR83o35ioPtNt/z1g/Wj7Tbf 89YP1p2I1J/m9G/MUfN6N+YqD7Tb/wDPWD8zR9pt/wDnrB+tFg1J/m9G/Sj5vRvz FQfarf8A56wfrS/abf8A56wfrRYNSb5vRvzFaVtr+q2cIhgupFjHQEK2PpnpWP8A arf/AJ6wfrSfabb/AJ6wfrScb7ouE5wd4totTTSzytLK0jyNyzMRk0z5vRvzFQ/a bf8A56wfrSfabf8A56wfmadidXqyf5vRvzFKoZiByMnuRUH2m3/56wfrSfabf/nr B+ZosLU0v7OuPVf++v8A61H9nXHqv/fQ/wAKsWV/BPbj99GWXg4NWPtEP/PWP86i 7OlUotXM/wDs649V/wC+h/hR/Z1x6r/31/8AWrQ+0Q/89E/Oj7RD/wA9E/Oi7H7G Jn/2dceq/wDfQ/wo/s649V/76/8ArVofaIf+eqfnR9oh/wCeqfnRdh7GJWtE1Gxl 821nMT4xlW6/Xipr6bVtSVVu7neq8hQQB+QFSfaIf+eqfnSfaIf+eifnS63sWotR 5U3b1M/+z7j1H/fX/wBal/s+49V/76q/9oh/56x/nS/aIf8Anqn507sj2MTP/s+f 1X/vqnf2dN6p/wB9f/Wq99ohH/LVPzpfPg/57J+dF2P2MTI8b+Dm0Kc31kCdPlb7 v/PI+n0rjs0UVeGm507s6cdSjTrNRD6UqSPE4eN2Rv7ynBooroOM0U8QavGmxdQm 2+hwf5imy69q06bJNQnI9AQP5UUVPJHsX7Sdt2Z5LM25iWY92OT+dFFFUQFFFFAB RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAnNGKKKADFGKKKAFx/kUmKKKQBil xRRQAYpMUUUALijA9KKKAExRiiigLBilxRRQBa0+YQ3IDfdfg1t/lRRWdRam9F3Q Y+lH5flRRUI2Cl/z0oopBYSjH0oooCwY+lH5flRRQAuKKKKaVwsf/9k= ------------1XL7BDyvuH3haqux5J1435 Content-Disposition: inline; filename=image004.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image004.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke34-filer/image004.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABYAM4DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCa CyjeUxRzLLcNvWKCJslgMkY9wAc0huraxlSa4u7e0lnGdkzfKCDzj3HArttek0/Q tKsdRt9MhWVk8sSw2+5l7Y46AjNefeKNA1XxBpujNpfh24dkiuEePbyPmX5mJ7nt UWvPlOf2Whq75msBeQpEzNjBA+VgRxz79qdJYXsiiV28ssgc7Twpx0+vNX/D2geJ fsRtZ7Y6fttljzOA8bYGAm0deec9sVS1Hw74yl04AaRDD5TF5ityAGAHUfXFYSnN R92N2HsiQW6RW6GSd9ygqUUZIq5FcLHvhlImgA2GTq2fQ+/NYlyqjQo9SdGN2IN0 kAzuifBIHuDyR9DU/h25utU0xbiOWLazHzG6YY/zwCKrWyTJ5TutE0bT5rDzpo2l ZpGQl2yMDoKyb63sUt5fLZVXaTsC4PHvVX7Tf+H7G4ms1N9bxo8rQ7+HY8H9Ofwr M0O5k1Xw3bidZRJKhjmkc4xkZ49sYGa2VSKVmU0rFzMrMpLqVyeeOPT8KXzGQOPM G5eF9zW7oHh+yk0r7WrB2nLMrOvMYXI24/DNVrnR2uhGsMduJhyu2TGTjvVKF0Lk ZUhukkGCwDEHIJ5qwpR3XO04Xdg8Ypkfhm9+TLQiQjjDZ4PH5ipx4cvUlWFVmlkw XbC4Qe2/ufaocGmJQbZZkYQ6eTLZOJyCdzDn1BFTLZwSjHmTQsY8qZY8BiACce2D VS90PX1sD/Z9vYm7yABdScYPUcfpUOot4wWzt21m58PWBaVYYWzIxaRuAOB1NWmb chpHTroXPkmEs20kMOhAweKhaGWLaJEKlvu5HWtyGxvkntzPeO92kZJIH7vPAOPY 1U1LS7x5cw3itcR5kClOAWPp9RTuKVPsZoLeZtYFGHbFODkA9wO+Kv39lNdxAIHk upIgs0iYBikxwwHpnPFTxRXB06WLyN07Ao77MbmA447VRPsjKz8vOfb2rnvF+o3N jb20UBaOaSTBJ7HBxn9TXbyWf22NLlYys7FUPynC49K858Z6J4k8QeIftEWizvGE VEkjwoYLn72T1yfyrGs3yaDVOz1Os0GK5m0bTTcLOGkgBaR1yxx3I962RaxljuWd /mzxHjFS+Df7WHh2CLWbM2txCBEqtIHZlUABiR3PPFb+KqLaRcYJHOfY1bKrZ3Tg cDJCj8KwfHfhfUfElnp9tpsTIYDljO+IwMY6dST6+1d7HFsYnJP40jzqsmzkkDtV XZSSXQ4PQ/BEOnaRa297p2n3N9HFsluDGW3/ADHA59sVpS6Tb2Efmf2bZIGbGI7N P8K6bzlACtyazdZtzqVrHEkzwYffuHXoRiptcdzYMKYACrgdtvFOwayItea4iEtv p1xIhPysSqhh68mspfGc010kEWjTAMyAu8qgBWOM0roVzT0HQo/D8FzDBPNcLc3U l0zTHJUuc7R7DtWjcRG4tpYHJRZUKEocMARjg+tS5xnj8fWquo3b2em3V1HF5rwQ vII843EDOM9qduwHKn4ZaI9q9vLc6lIJGBZ3uSWOBgc1Jb/DbQrRVRHvDGowqGbC r64A9azdA+JN9rt1bImhpDFJcRQO/wBqDFA4YhsY5+7XoJ5GKFZiaR5V8UNLh8Oe CEm0yWeGQTpbZZ8jY/3s5+nWuP8AAd/u0u7gebfB18px09cHqeB0r0T4zsI/h3JI UDhLuA7T3+b/AOvXjHh7WZdMmhWO1ggmVxucjLSA9j6cZrCtpG8UY1Ek0e0eHbie 71eCGzmMW2J5CkyHDJ0z+bD8jW8/hOXBaDUWglI4dYwdvriuX8A6yNV1OUxki58l ghdPlMYYZI9eeK7W7uNUgeEJLbMJJCpJQ8AKT6+oFaUp3jdG0dh1roSQ/Z3nnMs8 BUrJt2nA7Ee9a/HSvO77xZr0TyLHNp4KQSSEBCTlASR19qpv4t8QNdSRrfWyhJNv EI6EZFW5NlHetoNi+qHUWEpuC4f752ggDt/wEVPqGl2WqJAl5AsqwTLcRg/wyKcq 34VzvhW+1DWvD9td32pOLmV5UxHGqgkMQOMdgKsa3Hd2ek311HqV2ZLa1eVV4ALq pIzx3pJgdNjnPWmhF8xn2DceCcelchb2V42k3M82sXzmW1SRD5mPLYjccYHvj8Ko 2tneS+MbjTm1fUJLaCG3uNjS9d5k3DPpwPypgd8FVSSAAT1I707I9f1rKGkWeEz5 rZPeZjUMmiae0qOYScMRzK3c/WmBs716bhn0zTDcQp96ZF78sK4m8srW9ttRuY7E 29/bXIs4sSnDBGDbh7EE/lXH6kLqLU54bdpmXzbYIoBIAa7KtzjoU4PtQx2PYhqV ipI+2W+e48wUPqVkgBe7gUE4BLgc15h4w0mK1v7aKxgdEQ2afIucg3HOfwzn2rQv X/taXxE7W3lrFCsESAfKdkrjeOOpwPwqXcR28uv6TAcS6jbJj1cVFd6vAkcc0IE6 SAMpVgBt/vAmuDm04v4U8Q3E0BaSNbwQKy5Yqy4GB1+ldVpcSx+GdHWTbEy2MK4k 4wQgz+NMQn9vyvMwawjCIPvicHk+2Ky5PHejXDtHDfaY7Rn5jJdYAPPHA61qLd2E V0Fe6t0YckA8149ptvaLcSGPTI3JDMTlATlj+nFIbv2PUdCv7fXNInstKu4rmKNW ijk3Ydl6byD05JA9Rg1em0K7lVkVBEpVF3A9Nveub8PX+p2Om2h0m30lYLiGJkZo njcjcI8MOvHrWnYeJ/FF24X7Fo7EPtYfaGVsBsFgCORiojayuLQ7Ytk57VV1EBtL vAzJtMDgl+mNp6+1TnGTioL5lFhcl9hUQuW3LuGAO471qI8e8JS202oQy28cCp/a Ni6oibDGPLZSR/eHT869s714to3jq7vtesorfT9H+wvqFtbo6W2xykoLbh6EYxXs 5yCcYqIjucB8aFVvhrdF2CqLmA5xn+MV876c0qwFisZGc7pH5J44H5V9FfGOKS4+ Gt7FDG0khngwqgkk7x2r56h0PUFVHj0y+mPQEW5+X19qp2tYxrRuj1T4W3LDxPm6 ISNrOWQqBwg3LhF9hknHvXrbalog3+ZdIPLALb2I2Z9fSvGfhqbvTvGUVzqFvLY2 wsZUL3Pygvlcde+B0r1fUIU1fTr6K3vbTF4ibZBIDtwR19elZ01yqxpT+BE8+o+F raUxzz2McrDcQ+AxBpo1Twk8jIt1ppc9QGXJxWdqGhz6rrf2qaS0cxRyoFC87HXC Zz3Hesf/AIQbUUvRdeXaOnnLJsHUADB/HvV2ZZ2EWoeHWCtDeWeEyy+XIMDPXGKm S80Wfeq3du+MhwJQevY1jeF9DbQ7BLa5tIzL5kh3ogICliRk+uDVnSrWOw1fV5J7 dFW/u/Ph2x5LqsaqSfxBo1QGn5mkEDE8AB4A8zAxQk2jnDJcW+SMbg4yfbNV5r6K 1kna5sFSzhiVxcED5yTgrt68cH8arRa5oc93aWixxNJPnaBEMKQAeTjg1MqkYy5W 9QNVJ9LA2rcW5/7aj/GhpdMAIM1vjr/rB/jWNBBYxavJJFpMbRtatItztXY7bz+7 x6nrWa8Z1eXQLufRY7cTWszXUbKMW7ELtVvU54qwOpVtKdxiW1Z1/wCmgNTBrHZl Wt8Z6hhXOX3h7R7uxW1srS0jSG6jlkZVC5Cne3PWsTQxpn/CXamkgtio08BVVQIm G5juUH+LBwfpUSqKLswud8hsQWCyQ5PLYcH8+aUfYXKlXgOOmHFcZ4bsLOy0XTYx pdm80u1JWY/MqsGPP4AAVb8QeH9LttJupodOhWRgiLsU5454xVXuB1G2w3bswE9c 7hWdqlktzJwT5e0cKcjFM/4RXQ5FCvpcH3VB6jr+NM1OG4jjS2smNvDEqqvlvg4x 0qgKCaJGspGyTBOa8lt9AhjEqyXUDMWyArDgZbHOfevTU03UBNIxvLlt2Aoe4JAG D2rx7RtN1K4t2DRxMuSwxGpP3mGajWwHrGuMug+HbWS5fOoRW8cfkk7mVSwOSRwc Muc+1Yltr01v4bTWbTyDd7yjA8sMsBlvY4J/KuH1bUFaGytbjVtRlijXc6NKS0TD A28jNQx6nHHEyvJ5yFCipCRkDPXHcjj8TXmV5z5rw9DmlWSbSPddB8UwayrK4ERj iWRnLYD5OMgemRW1ft5emXjjnEEhx6/KeK8K0XUo5rgmCV5JHh8z9zzJvzk8NwO/ Hqa9sjuRdaAZ7VslrUlQSCVbZkBveunCVp1E1PobRd1c8F8H2txAdGaWGUMdTsJS ChyqgOGJ9gT+tfRePmP1r550Dx/4p1G/06O71VAsl7aRskcCLuR2O4E4/wBmvocn DN9a64qw+hk+Jb7T9N0Ge71WOWSzj2mRYkLN14OB6GuHb4geD44t8OianJGZFjBM BUM7DKjk9SOa7bxPb3d54duobBEku22mNZCAuQw657VyFpoHiGaCKO7s7JJE58wy ghmHfH4US3Hchk+IegQeUq+FbotJGk6CRUG5HbYp5PdiBTE+I8G65W28IAG3ExkD SoDmIgOB+JFar+ENTvZCbiLTAuU2rknG0gg9OxGam/4V+XjuEaW2UXHmeaUhJyHI L46dSBRbsF2YU3xF1gW8DW3hayzcvNHEhueT5Qyx4HT0+lOh+IXiS41w6THpmlxS K5VpTI5XAjDnA79QK31+Htsq2oe9ZDaF2hKpjaXGH6nnI/KmL4I0q3vTef2tJFdM cmZZEB5AU9fYAUtQJdK8S+JdRsDfHS9PRRJJH5AuGLko2DzjHrVX/hLL2XU7T/RJ HbzTFGkUgCsW6BiR0HP5Umu3Uvhe0W1tomks53wZlYEs7/ez3BPXI9DXOeHZLiO+ huEj+3TR5nWOGTIbHB5PcdvWvLxdeXtYwi9OoJmj4o8Uy381zp82mTW0kQVUBkw2 T13DoR3BFcpa+If7H8Q2UMEYkW3kEhjD8kMDuIz1wcnPpU2vMNR1C4ubO+aW0SXZ M82QwdQT5e369vYVyZtWvNYZ0aSOVVCqsZxtQg8sfTAz9Tiue/NVcpMznJp6HtXh zx5p93pluuoTk3gB8xVtmA4HLcdvet5fE2gyWn2oXkf2Zhv84xnYRnAOcV5R8P3K TNLbTvN9qjaz37N32WQsSBIO28AYYcV11xaappHhLR9Ok2/ZLawlt9QREDfPsHlk ewYHmvVozl7O8uhpF3VxPEXj2xs/tFvZRQNEokid/wCLfgHKgdVx39a8ktNa0t9R ilNm1xcgNIqCQpG5z0z25Gak1TXEF0tukgdp2CRK4CsgcYLMfr2FcnqGnx2cEM1r dG4t2maB5ANueAehrlhB1p3qadjCc3ex9BfD3XbPXr7V/tjWw1R5d8kUROFRQF4P Qiu+FnbOoAy2O4bPNfL3hJ0tbxbsqIbeaWLzFBziHd849sjr9K+h4fD+httuLSBk EhwDFM68AemeK7qTVuVPVGlOalG5snTosn55uf8Abqhqd2tkQqQ+awwDuY8DFVW8 OWhuDIlzqURwo2pePtPHoT1q3d/ZrQIJ5tq7QqlzknA71sWYD65fb5WNlbqqqSpB ZieDXi4S/m08vBDeqd6ggzBM43cjH1r26fVtK23AWZmKIwO2M4HynvXjuhXS2BeS +vrW4tygGYXaUhySRkdOm7mpd7DVuoy8fTtW1e7udG2SREBXhdvLblwqEqep5PA7 Lk81m2dmYIgVDCOBzl2A+Y7j932JHesyaeS5Espto1divlGIYywwCcewq5FcKwdY naGRGUs0inacngY79RzXnVoyt7p5spKRtaPfTWEMsK2sMt3PN5ZZyMsBzhu2Oc5r todT1Sx1ayjWS3lgl3GWGxGRJGBsJPfgHPr8teYPFMILiKDTJo5Q6NcHBO5ScHHo uRXR+Hrua31FWSOeOeIsXa3wWK5G0Aeo6H61g21qnqdFKdvdZW0HwT4gguNNuH0i 4VYr61k3OoXEcbtuP6rxX0Y/DkZHWvmzSpNbkvJp9R1S9mjjntvJBuiQpa4UEED1 X1r6RfBduO5r14O5umrGX4juLu10KeWxkjjuN0arJIm8LlwCdvfg15bL4s8Uwahq tteeI4rZbOeOCF0tUG8vjG4Hp1r03xZbSXfhW/ghtZbqV1XbDDII3Yhh0Y9PX8K4 GLw7qslwXHg8OzndJNqWqKzSen3R1HrTkHUz4r3xLql3Ci+NLvyniLkRKqk4JGQQ OBSQ2WqXOo38V3r2pTwKsnkH7aV525QcehzW7a+FfGMd2zx2/hu2tCSVtiHk28Y+ 8ACeeaztbudQ0m4XTLp9LEmFLyWlqUC56YLHnOMYrGtWVKHMym7K5hanpGPJR/ts +bhSzNcu/wC78hSc89C+fxqvF4chfxdLK2nzPpySqYs72XaIgB/49n8a67S3udWW Bn8U3Vo0kqxJFb2sZXLZAGSM5+Un2re1LwvJp9n5r+LdZd0O5UknUKx64woGBUxq xnT5kwv1PPA/9l2kdjLuhnDsWXdvKhsBRjsB29M81NpryaTd3DaZdSskOW3R/KGU E547+mO1F/qK3V3GbeCOCJZQkIaQSGQt94s3VgWxx7VDYRQn7XE7osSjieDKv83D bM+6n5T1zXiOzm3czvqM13VXu7GGQ7ZI7T51swApDt0dmHXbnHPNcudcNpHPAba3 luWOd6lsKeMD3AH4c1q7XjXDRkAxtmZxlVCnLEj1C8AepNc9NYzrHPDHIouHi8+W SZwDED2x2JG388V24flnfn1MZyZ0nhLUxFrlrrkrs0kUXliCL5QSPlQH+8B1574r 0DU/H2q6f4hjuI4Xm0t4/wB9ayxhXj7YXHJ7Ek8YI9a8ns1uNJt2uXnL6jAI2aMc CIHsf04q1q81758Ul6XL3Kj98knzuvGUUdunftj2rRTmptR2HGraNiLUrmPWvFry bY7C1lleZHYbzFxltx75PA7DNUFuLBIvs1nf2zb7tY988ZxIrbgXP91Rgcdc81Hd NYy3ENg4fMmDIVc7t+T94+w4qpDplpazukW27kCiE+UcgyHnd9AeOPSt42dnLQhS W7Oii0K81bV7ePTbGGeMyqJII7orE2OCwbqBww+hr6NtdBhtbC3tbaa5t0iQABZN x6dyev1r5fs43OptYG9jtrqJFWErny5pAcgEjkbhnn1Feg+EY31C8ltjqWp28YtI JyY7ttwkZ3Vhk544HHtWtNtbm1FpK57G+ly7wU1G4UjsQCDVe901bi4y4aQ4UE/Q YJrzfQ7zxHPpDXI8WXnmLJMiiSFHX5JCi5454rvtTt7iWFZJr0RwxR7pJt2wfd5Y /qa15tDXm7Hnl34z0/S9R1zStRiLX1vMyW6Km0NGeOT6gHOe9cevhtYdOG2C5c5Q LhyuRhuf1H51i3j3er+I2RGeY3QIaVoy58sZIf1xxnjtVyxjF3YsralFeu7hibqR gV2grxgjjnj8aw53FXfUhTu9Tl1vPtGoSmWAMzne5YngE549OavWxBjA+1Ltyd5O d69gAOn40UVdVaWOOcVdmj/a2oiH55DHFcfJuLfNgcAfT3966HwdDcXNjdXkMUtz cLKh2wOMuvOQV6ngYJHqPSiiuPlile3UqirzVy/o/wAO9dtJbhp7qxtUleIkXE+G /dyiQHHcYGBXsdx4g0WCRzPq1ihB6NMOOaKK7oaLQ7VFWOe8S/ELRtP0G9m03ULW 7v4490MJBKsdwHOO3NeZL8YvF8tzPbx2Gm26xrIRL5DEHaCcDJ74x+NFFMZmTfFv xzNpFzd/2hbwPDNHGFitgMhgxOc+m2jUdf1W+tLC9vrl7meWKNi+0YmyxBHHTHT6 0UVz4uKfKmZVHoRNqEkjyQbWRtrIqo5Uoynhs/Qfz9aSCO9eGK2vlDTi4Mao07ZR Qmckk8/NyPWiiuL4VZGUG2Pvr+Gygt0HlNOqhV3N0dukjHsAB27mnaY5Er2iPC8m wTSHPyFsnLcegAwPeiis+SPsOYTZR1HXVj1S6unkJiFu0VvEvRgeCSOgPU1gTTah qlgIlhy5JklnbgyjGck9wMfyoor0aUIwgmkSmaVnm2kVcsXeIPctPyvPKg/ofypu tyoZllmlMewdVYMS3AJz6UUVMIp1EyItuVmZGlX6/wBpJJ5ck8j5UKOr8H8+31qu gvYpVjVGiI+aUL3IJ5I9qKK6/tnRLR2NbRLY71uba4aO/jkBScEHg8YC92JPFe9e EZNN8Q7ZbW9ubLVbaER3VnNCnmDGeeQCRnPP9aKKz5nzjpSbujXh8Hy2dr5FtJaN EWZmTYydTkkYPUnk1yfxMl1bRtQh1qwlmjRbZrW42xmSMkgfMVPGccZPpRRVzScT WastDyTV5lS8z9pvUu3QN5j/ALscrgkAdBjjHvUOmeGdVv3ZotBuLzcu4hSSF/Lp 1oorCMnGCSOZfEf/2Q== ------------1XL7BDyvuH3haqux5J1435 Content-Disposition: inline; filename=image006.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image006.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke34-filer/image006.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAFzAfMDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDk XjG0nGdowPp/n+Va2hPmOeHJJQ7hz1zWcR/FuHTGal0lzHqKggBZCVIzXnYmHPSa O/Dy5KiZtX4xbq6jo3UHnpVu2cvaKS3OTUdyFNu4JGRgjHaqxQeUzA7QBnJ9K8lU +aNmeu3ZlfWQxdVTBaUFAKi0/STbMrz3TFiuAB0H0qnva71eKNSSkZLnB6Y6frXQ SOkNsZZCBH1JHOeldTvSgo3OVWqScmtikSYZBA+5mxw3XP1P50jSBikcQy5Ys2R0 Hp/Wm31/BHCYvNjMin5VDcmqystnZ+c5CuwONzdzRCLdrhKaV7C3UwkeR2Zdg49u KxLUfabt5mHA5yR0Han3sq+RFFCwPmdwe3epBtitBgfM/wAuc9z7V3whyROCpPml qVLiXzpXIB56ZPb2qNQdm1SMHnNOxkg44XPHQ55poJQ8N9B/nvWq2MiHglipB/nU 0DMYWB6qeQahYqGySAVPtzUkBCPIgU7ep571T1Qo6MhvmaUmJVDE8kew7/yqS3Rh bRI/3gex61XmldWllXaSflX2q9Av+jxK53fJn8aHsC1Zm3cE7v5gGSSe/UetTiNp Iow5IYDnmoDNOGbGAMYHHWnQyyF9zuGyDx0qtbEaJjpMpuUnAbCknr71LDCXfcoy AD/LjH+e1RF/MlQNnI5PPr/OrunE+cx+o5NJ7DS1sMliEbLwduQOnPSlVGaQHOVy MD8ancholxkkdQDzj1p8AC44Pbr6VN9C3HUkjG1sn+IdCaCrYwBjPPP1qUYYjjAz x3pxDlecdOQOwrK5rboUZIWeLIGNowKzohuXC5wSRwQK1pjsTBAIGO+OnWsuPq4O 0+pA5xW0HdGM1qTWZ3XSIu1QQQcDBrV2/MVBHPXismzcfbELNnGQCa2BIgyV9D16 1nPc1p6ob5ZGDhMdduaR0br5Zz6DHSnDaoHIPbNSideDkE9jtqLltIyNYJjt8LuU qVPB6/Sm6aJZbV5JGkZ3YjO4+2K1Lx1fTbsZHyqr5x3DA81vkIEkYbUbZkYUdB3z 7ZH5VlOvyRtY3p4bnfNc5bRYGU3ZDHAuCmCx9CavGNfmO7jjr6VoaTbwy6LJJvBL 3Mu08ZOWwM1QvIGWUmPBXuGPeiFXnm0E6Xs4JlZ4gXRRjBbIqMh0kd4ztKxscg4P AqyodWjymATwx71d0yETX6h2XGQACueuRjFaTnyxuzKnTc5JHOst0dQJaVyYYBKS WPQhc4/E1I11Ocwm4kHm2kkhy3VgD/h+tdrcafaf8JNHF5KBBZvuIUDf8ygZ/I/p VfxBp9nHpUn2W2RZW2xbyOcMwGB+dc31yLaVtzsWBkk5JnJwgpBHGTgKoxnvxViO TK8nOe3pU15CkV5cRqgADFQPYVGiAkgLjPbpiuy6aPP5eV2uOlZCnCtknA/Wo0IY qqj5g3FWBHvK/L17E4pywleAnAOQfTnmpurFqI7BTec4HTFKgbIXORgAio/MYPjk dQc1IHVgp6g46jnpUs1RKgC5ypx0plyrebGVdSoydtOTDEDng5G41LJgsQcDB6VN 7FXM25+U7Wzx39KpznamMnt83pV262nAcZyTxVMgM3lgfnW0NjnqbllB8qscD1Oa mh+/tLHgZxiooRkgs3XjB5qzDvLEHrjgd6hmsUSsgVyp+70BH0p6gMhIBDZ4B6f/ AFqiLln3YxkZyO1PViQCxweoHvUI1diByCMc4BPNZjqDKWI46g/WtSTO91B6Lg8V TWMFiWXheox1remjkrvoVSjNk4UKM98cetRu4U45B7Y71eCLgDp6fzqKWHndwfbH StjnKbOey9Tg46U2RzlRjk84qQDPAxwfTkCkKlQGyRnsw5oFciwAhHIGOnrQrYCl guA2OKVUYqSScjnrjil4ZwMnByCMdaAELFQ5b5+Ow7+lNaQjpuBHU4p24/OoxwBj mlOx4e/fOKAbIwm8bi5HsKKaS2TjIFFO4tTpdx8vcACQMEY6VD5zwyLIn3gQ2AcV Y7YVTwOB2qvIAo3gEHAyT3FY6NWNW2tTpHYGBRG255eSuegNU7q48uyL8AAfNn/P 4VFYXCyRQxsfLaMfeOORWbrk5QtbhsnO445+n8682nRftOVnozrr2fOVtN1Fbe7n knGI5uGYc7ecg4rVvL6Ceye3t5g7OQPkHCj1/wDrVzkEMkvyRglmPAC101jpgjUF 1IkHb04rsrU6afMzkoTnJOKK2naEkUgkeLLgEgk8nNZuszpdXwjViFQAEY43Y61u uHZJLgOVK8Kucc9K5+axmgfzLl13k4wOcg9aminKfPIut7kOSJNa2yyABv5U67ff Oq7chRgEDpmrMEZhs8qAWPCj27VGfJLxPMJMsnIX1rWc7M54x0KWDtORhfWo9u3O emO/p61cvoYICqpv5UE55K1WjQ5Xc3UEetXGSauKSs7FeTKygqvODjPTPrTGkZCd pwSM9eP85qaRQFyOoPTOcVXcYaMYxnlgBWidzNqzAwLJsQsM4ywHc1ozIIlIwOFP PvVSzcGeSbOAeg9f88VZupGMcpODhcDjHr0/Ople9io6JszbeXzsnbwoByeakZAq HIAPTNLbRCOBt2cnnjn6U+QhcZwCgLHnNV1ElpcgQf6QSeBnAB7CnwyCKXYSAN2f fpTYQxVcMMHqacPlkYAMQAOg+lBJaE6dQ3OSBilS4ACgknHajar712/L1+go2lY9 +BjIx7/Wp0NNblsTqjbVIHOact0gJG75ceuSf8/0pcr5m7BOBnApxjUoWGQTWbsa K5WmnRlzuHXk+tZQZcuUYZJ6GtG5UGPheR0weKy7fLFgVBxWsNjGe5PAdt2jN+vb rWss/wB4M6hMY685rFYhZFcbgQcA47VdjHmb9w2rweaUkVCTWhd86PC5YewJpPtK AcEntjHeoBGu0bBgjkn0qJ4gSSFJ6YyahJM0cmhdSmdbWQodokUo23Hp0q0mq6gs VvE80RWY+WzKnQZwOvtVQuyQMjhXUiTAPYlMA0trqEMw0mN7ZWKTFmzxuG/j9KOS LWoRqyi9GaPhx5HaKGR0IN8UAxgn5ck+3OK2LjTrwyuREuwtkcjpXN6DOmYYwv7w 3zvuH+7j/P1ru31m0CRR/ISmMnd1xXDiJyp1LwV7noYdRq0/fexhNYTJhuGxztLV GqS2oupXUZEfyAn0zxXRza5ZPGFITjpz6VjapeQXEUjRbRiM5KnPrWdOtOekkayo 04e9FmQmtXlrq1xOvku0eno+HBOclTt6+5H4U6+1+/vmsEEVuYi6TEJnqpJx9Plr Nlng/tC+LZMf2KJeD1PyZ/r+dTG4ij1G0UKRGts7Af8AAJMfqa7PYw0dtTj+sVNV zaGjPIlzO82Apkbdt9MjOBVfG3aykbifp+VMkYs+SDkhSPUcDtTV5wA/tn271olZ GM5XkW0aQHAUAY5Hep9+9DkDHQ8VUimIlxyCcAnGauq2+NiUGT/EO1RI1i9CCRc5 6DsPemIjlSPmGOeP61JJGQysvAzgYH3qjhLtkZYDofrQnoHUsRxtuXb2XJFMkdi5 O3Gf4varSAFmB3bTjtVdgwJ6uR0OMZqEzSxnXB2ygEdfxqvGFd9w3bhxz1FWLsYm JY7uMn2qtHhXkbBLYxnHQ1utjml8RZQsAM54PGBiracZYAjHv7VV3FZBnGDyeKtJ 80HIGeckj3rNmsQzvGc7QB19BTlLbeOcnPTt7VFkhQOCBxipScxg4z7YpF3I5ZER WYcZ4GetUHmYkgL0HU1PcsVdVxkcnFMEe4Z+8D1wK6Ka0OOq7yG7Tggghj1b0+lO bBIGTjOKeOCVDN16+n+cUF9uRng5wCOvNWZIosYwzb1Oc4OKHdmUMOucAH+tSSHK 5IwMc+v+etRh238KD3JxxTEyP5wuTjOOBimFd3vjqQD9Kl3rlmI9ecdqOBGG5wCR 1wDQOxDhg27A6c4P9KZtONy8g8nHT/PNWHILn5unAxTNxMROeW6j3+lBLsV+hOcd e5oqZnAYho8n1xRRcR0shSWdym4A85Hb1qOZcoQR1HWoVlYTEZYjHGT3qcksSjDP sf8AGsVGySNXK7Zk3UQO05O0Dsf61R3EEgu7Ejrite5jV0bJwR0IFZqI8siwqAXd gowOSTWituzNp3sbXh2xLu9ywJCfKuR3710jNGXjTcQWOcmksrf7BaJbqwYKMbj3 PeqrOZbp5HPC8Y7fSvLqN1Z2ex61KKpQSGXx2zCFF+VfmPfJrCkZ7nUdvO1TtB/m a0r6UxW00m7DdBjsen9ao2UQijaYknAxuP611Uo8kTmrPmlYdNKI7iFASQCO3rUt hHG3mmb7sR3HHcen51UlDExzA4EgDfiD0q80cUVtJCTh5FLjHHTpUzelwgm3qZM8 jzTO7cFmyVB/SlKgMvXIPPPJ9qFUu5z/AAt94CnSjKllxnGa2ukkkZ2u22VpgAGH HHGe4/ziqrMpT7xB5x69asXrYQnbhSAefSq/8AyAeMjPWtorQwnuPiV8RrgYkfOe vHep7xf9Gfbks7BQMepxUFuS1ynJ+UdPSrZ+faCOC5PHNKW5UdhqLtTg8KuMHjFV LmVdr7hwWwOOeP8A69W3far5A4HC+tUJ/Lfy0kdQvBOfXimtxTelh6KGCkDGQTgd KZ5shdcAg4xjpipYsL0bOB69KryuI9hJ5DEk9fSmQ9C+xIDYLMCM9MYpvmNtYduo J7VEh5B3deBnvTvM4V927jsOlJIs0LZhlQWyeOaslcIGz7jis+1+YJjONuOOOa0B jBPAGOmKyktTWF7FW4Xjj7zdTWPG3l3BwQc4wPWtlypK9cj3BrHdw10wzgFeAa0h sZVFqEuGkwz5wcdPzrSigO1fm5x0HFZjFd6kH5ic89OtaqbiW+YZODRLYcBqp1JO TnkD86c25GIA+b1xShsD5cnGdx96dIzScY9aRfQztUJSFc5Cknn1+U1DaqDHp/UA ykZzjjNdBZeWJXSaNHGB94A4FWGgsVj2/Z1IU5UjGVPtWMq/K+WxrCg5e9cwdBCi /gweBcOeOp+Wt2w0iHUomYTlWZjhSQO/rT1W0gkiMcC5DdFXJJ/CotLf7LAVcEIu fmAzj6jqKwqVG05R0OilSjH3Zalk6CITyzgDuSKpSQJHFfrGSxGBkj2PYVqPdxSx B7dmlHYqO9ZVs0rPN9oCqJXGcjtipp1JtXkXVp000oGFdgG7vwqniKNdvb+H/Cny y+Texq4YOtmcnrgkN/jXTtZadIGZ7RGdyNxyQeOnf6VHNp+nNO0slopbZszuOMCt liYvSxg8LJXaZlrcAEgllYAYPXNSGWJsDgg8HFVXRDI7KGKk7lB4yKjaMKVC4Lnl j7V0JJ6nM209TVACFpI+QehHarMcrgkHPPb0rBSSSKQhGwT1B5yK0YNRf7kiB+x2 9amcSoT1L7PlgG5A5Jz0qKCRWYlty5IIOOuKb9oicHdlTjgmpI1BK7XG7PU89qzs b3uW4WxGTuzu4z7U09Dxg4ySTUG7bIB1B96ezEp83fHJFRbU15tDMny2SWyR/L0q GPruwQSemcmp7hAAxbseahhjIJLZJIyR3rdfCcrvzEocKik5J7kHgVcDDbgNzkAk CqnzY2AA7iDkf596sO+5gwIBI6VBrF9RrYyjA/p1NSgnjnrzULblbIHbjipMkE/K uMYyKB3Kl3hwARg+o/lUZd4WG0ngdMUx2DzFQfzpu/ex7luefy/pXRHY45u7Y9bp 2GRnPJ5H6UhLknknP5ZpiqWTGTknj6UhChRtZih6jFMi7Y52yMZP41EGGAc5z1Ga fj5Ce+eOe1ISi8n/AL5PFAtRrDKfKxB+nTmmO23CYyOpyO1PYDaQHz68/SouWT74 25yM9femAoIPOOvA9vehtiRgZxznPc0wnZwOSegFKN3BIyP5UBcXjs+0emKKC4zy gY+tFArm2ymJv9Wcjn/Gp4z8oLHjGeO9ZouZ7ifc5cgDgA8VcgcEKpySvB79Kys0 tRxl2Gy7SynJ4GOO9XrG2jAjdYdjD+LbyD3qnK5ZSFHIyKt6f86urg/KeuSBihx5 kaRmovU2XclACx+bgn+tRXaAyHyyCDyT/Oq7+YimWJVdujB89M5zTHuQkDTvyMZO T26DFccqHLJSR1wrqUWrGXqMhmu0gQZC9QemaW8Jt4UhXAz1A9qbZxtNL58iqTks cjHJqpc3Kz3siqThMBfSupJaI5m933NOzi+26dCjAAxSkN9DzUUxb+0VYA7SAF56 D8at6VH5dkxc4kuPlTPQbRk0xFVp8jBA9RnBrkT95+R129xCtJNGJd7KY0GVUKBn sP6VkFsEnjBHFal85VI4QRluT9KyuVTJ+vStaWxnV3M69OZVj3c4+bjsKZE6tGDx jpn8aWZTtlmB4Hy89x3plsDsIYAAH16f/XrtS0OGW5ZtZAk8i+W/3fv44HtTppzF FEwTJPUdOaLR1Bl44CZ/HrRdwtNHEcY2joOnb/Coe5avy6AriWLcSQZD2/lVJFWe 4kZsqFPBxU5zCHyxOwFskYwTVaA4U7iNpz82PftVpEN7XLjOoUjscD61QmdgGA45 7+lWZA2x1wByOKpuzMhUDAJ59RQhSLcZAAKEgYyOOlOiZ2cAADH5H1qNCQp/uqOR 1p0SMZN4YbN2cY/Ci2o0X7bb5uOnrxV8qArMAQB1JrKgJ+0r3PtWlNIq2zYGSRgC sZrU2i9DLlUszSKwLFsD2qqU8ucuqnocA8/hV5lBIGVJ6k0zaI+CAMH0zWkWRJXZ RdQxACk4xx3q9HvV9u9ueAeQBS7cYG0cHAz9afC37k8ZznB9TQ3cIqzHiQLEUEjb s9+n1pnmuI3YsCN2MY5I9aRs7AOvHzYPSgFd5HOCM4pLQpsRp5t5ChSBxkcCppJb xFEhUDJ4KtUELfI5xgbuh749afKzOyjcSo6Fu1JpNjUmluOs9Smjvo2dRhHAwTyc 5HFXrfWIo9ylCXZyfbk1gR2xSZpd+5i2R2x6VP8AL9rVWA+6SfrUzpReo6dacdjo v7VtlQKFcFmyBt6+/t2rOu71mZwifPuUgD2HWl1g7NRVY1VREiA4+mTn1rPy2QeR u4PfPoKypUYW5kbVa078rL0N5cyIyRrIxBPAp3nXPzZR/lBGT0GapwTGJhwPmBVW Hb2qy10r/KQyqRjB+tauC7GSqNrVkuzIBJxxxx1qNUVpT8vI6k9KcrqQoDnOMH29 6cpClsdW7tTTYnqVZVG9SCeOCaeh2oDnBz0p+7ezblOB1OMZpyxrj5DkE/8A66dx W1HIckq3fsKdFFsyyO/rzUaBxgcbcdMdasoCinenXp3xWbNIq4K0gKl8FVA5AxTl uvMeRVyVBwPWkDZ5J9uvSoSEChSm04GSOtTa+5pd9xJ5VMZ2nnryMn3pF+6pz0zz /n61EUZmVfN9NufrTmdSTu5XBzirsQpak0GPN3gAEDinuT5g6gDAHNQ2+A/JOckd aduLyqykE+mDU9Sk9C0V3R9BnBppP7psEA4zgdBUhYlGjA785qnOzCMA4IJ4x3pR VypOyKIZg24joOaVSCR16dPSkU8FXPLd+xNN2vtBDHhu1dJwkq52OAMc44+tNb5R 8gPQjGaTJbgMSSQwx60FjvXEmWzzx2phcYGY8cnPoMY6UKeQWGTjoO5o3EFtp9s+ tI/UMMHjPXrQIQEknLZJ702VSAuAwGOcHpStnBPOR0HSkBAIcNg+9ACHuQvQcH1p AXYkZAPXimBf3ZIJz1z2NKpCpkHPTgdvxpiHlXzzmimLcMFAVmI+lFFh6G2YCgVt rhem3FJbE72BP3gDmpZbxhiJolJOD9aqidt5DBeuM+3tWau9waSehoFwVGFxxk1P pT+VfmN9pSRdp479qrJyCwCKOmD15qNz5U4bHIbPX+lSaWR1hkhKlSy5PbNcxqkm 1vsiDcqtk+mOw/WtZmVo/NdQABuB5NZEBN1qDTN91znBPTHSs4u7uzWSsrLqPmc2 GlOxxuVeg65NY9kjXUiBcBjwR688VL4huy1wtup+78xA657Ve8O2/lxzXzL8saZX I53Hgf405S5Kbn3EoudRR7Fy4uYobhI1AKwABW9fWrAhWNmxjDHIHrzWbMjvIFUq XUZJI79a0llDWaSfdYKUPHcVyTXKkzrg+aTRmX7M1yHRRszj8KzLiQRROcucDsK0 LxWFq8g7MDtxn61lXZEt5GmSF4PB6iujD6owruzKkg2QrHhuBuYHv701AqLsXtg8 c455q3tWZyXIO5uOf4f8iqJYGfcAABxj15//AFV1o42WEkHmHLHDfLn61eLjzACc jH0HrWbn5wScncDx2rQlcR7mZQDj65qZIqDKN8zC3LEbst68ACqUJcLs3kEMCMf5 6VNfn94ib/urgjHvSwhVkRcAg9j1GPSrWxEtWOuGYIWwoIPJH+famw4KjexIJ6el STbjHtIHU4z/AJ5qEOD16qDwD+f0pdAe5elAQbQMg8HAqCLzlZsgYxu75FSBZJig 6EJkkE9KFZjGwXJ3cDP+falcu3UjjeSOTKbG5+U81ObiaRQrhQCTyOuKbZ2iC8jg t1LYjJbGeD61PPAYplVl245+v1qeZXsNRdrgQu/CvyORTTGWk27wpcgF2bFKeCAo PoCOlDFVb58DHTGeaBsWUcsBghT94NkGmQl1QA/LwDgdqeG3xdBgHoev0poO2NBt ICnHPakHUlnjWNnSOVZVIHzL0HtUTYVhyTgdKU7Np5yvPSnO2RnC5HXNA2iKEnDA jG5s4okHOG5Gex6UqBfmySST19KbIuCRg4754/z0pi6DVLjBI2N374qCbH2uIjJO 3qtWeCvzdMY44qndShZ4iEBQHOAcZ6VRDNO+mVrwuX4JPTofaoRCGDSF1JUc89R7 U2YrDeGGSMxjG/bsPGaVDkrwMEdulStFoaS+IbxvAJbJ4NSlgCADjaB0/pTZNoYM cZVuGzTpRx5p4U9SRxmmKw5WG/GRjHU+tKXdTuycrg89qgOecgc9wfxqRo485JJI AwDwKQ7lmPYW5V8EdT2qbAwvOeTnHXrVSI5VTjAxup275gu0dex5qWNMsLG3LAHB yABVmEfuN7A8Hv2qqs7ebsIJGM4z0q7DdRMm1wQCcMaiT0NYbkcm0s3OCetQtwBg Y9STV2WCMHzEGfr35qi42EgkfN3J4zUxZU1Yg8wLKoznnr7058F3GMg4P4d6rIR9 qUA5I7k1ZILK3OcHGM1q+5kmTqmEDKDnPJApQAPvE8Y5zTI2DQcDnAPFOiCnhwOu MenSszXTQnX/AFe/PX057VSviVCqv3iO3054q6jnyyrAdcVnXkgN0Qg6Lj6U4fET VfulblQFK5yev+FKu8Drjnv9f5VI2cYwMds0gXhlK4PGcDoK3OQiBYNknOT0Paky hOPWnvkgjGcjnnrUeSGHRVHXI5poGO+67M2W/HJppAODggEYA7imhhj/AHTzk08t gDpx1x39KAI+Q2c9MnJphQkYHU9R1xzTm5B4Pfk9BSKV5JU7hx6jNMQmwqMfxL7Z qJyNqpkqPXFWNwdTjGfc4qJlJJIwSo6A0AIdqHaFz+NFMIBJIXIop3EdRdKZGJI5 z1PpVO2geRyFG4Ljgda34tNllYPORGM9vvEVZ8m2soi5VYUPJZurVy86Wm50+x5t WYrRszxxqrts++AM8nrT0t90ipcB0BGckcj0p82rocRWKhSR9/HJ9cVZs4UdTNJs aVTgHJJJ96Lu12HKm7IjvpBDarbLkljtB6ZHeoRH9msnmxlhzz2AxxTZMXl9hWJA +QH+ZqfUYTNavbB9uVLZI7jpU3UVr1L1bb7HIu8l3fE7sM79D15/wrtiv2LTYrfa FH+tfj8v0rI0nTbSOT7Vc38WBztVe1aN7IZncrj94w2g+naorTU5KK2RVCLhFyb1 GWi5BlcMSckYqecKkkcQO3cC79+o4qeJAqKg7jt9KzJpgNT8wnG84C+grCb5m0dM fdSuLcxkWLkZOGz9R6VzW7MshXkg7Qfb/wDXXW6gp/syQKOSpIx+dcm6FVjhyDj5 j71vg5Xiznxis0S/6q1YEgHG2qygEMVABPb0qe6OYkXPzdTz0z/+qpTbOLZZG/u/ zrrvY5OW5mSkbiQSO2B9e9aKusgiI65zz3A7VXFtJgNs+c8Hj3xVmQeUxP3dq7Uw OhNNsUUzJvVzdJL5mF3dhnFLb4E6hRjPU+lLdJ8kvBBXGM023X96cHK4J6VXQjqW Z2ZcAMTuBPSqoOcsFQED05q1Og2/fwAuMkY96rwlmJ+6MMATjrQgb1On8P2SXOma 1dSpu8izAQA4G9mUf41kwrIUZY4CGJ6s+Tn8K6LS5Ft/A+rsSA088aehxkH+tZ0E aBc4YIc8LXFCbc5t9zvnC0I+gmjeZDq6vMEjR4nQ4Jz04/lS3BWXdeYKtLIVRSOi jgf41WviFWMozKe2D07Ypbe1uZYAw3NGwIG3kZBrTkvLnJ9pyx9mRtkFV3cDqTQT yfRsd+lW002chQAx6EelQOkQJR5owwzxnpWl0zK3cgBCqRgkD+HOM05QAzBjzjaQ KD5GP9epB9qeogLH/SEPHHy9KCeo04UbY8eg460Ooz82AOefatAaW8kasvQ/7JHG D0p39lyAkFsA8dDjFJSRpysx4ceUCMnLHAPpT51GcsSCOp+laK6PKkRGScnPI/On yaYi5ae6SBe7MhYD8qfMrk8rsZUfKsN3Tt14qvLFC91byTELGsqA+vJ/wFXzb2iJ gXIYHAzsI/pVDUYf9G81JQ6o434BHGCKqLu7GbTSNfXp7bVPEk13ZFjAkIwGGCQO On1NZ+Bj5flPoOah0GFr67kLNgLEVB6jGelbH9lNwcnnOOKltR0LV56mZJkDLNgb uQO1SAbjsYDHbn9avTaY8hZdgQN2Tt+dINNkYDAPXqeTRzKwcrRnrhW2jPynGD+e akRQ64BzuNS3CpBKY5MhynoSKj8+HaCN2c85UincNEJHgKCuFIOPyzTk4+6RgVGJ IkYhTIQOeUP+e9WIbaW5i3IhKZxk8c0Nh6DCxEh25KkdauWu3zJF6MRn2pgsplYs sHB4OWFKltcKd4hIwMdR0qJWasXFtM0A4GMnHPX1qrcRSfMqDjPYZNAiuSynY3t3 5pfLu0GPJIzyTnNZRi0bOSe5lIuZ3B6qRnHSrgXnIGfr61XnWQXZWRSpIB684qZM nBVunT0rWWxhC1ydWVV+XBByoJ6GlRwucDOOAe2ahkB8lCDzyflHvUsaqz4zgHue 9Q0apkjuFbJY8gGsiV2aUnuTwa1ZOCSTnHU+2KxlPznByM9T781pTRlWZMSQucgZ PfvQ0gxngjHTHFQn7h2sTg9D2FOUbhjcoBH3R0zitTAcHVt23KgHnA7+lN3BGAIG DyM/1p5JwEGAAcAiomZhIMt0GBz7UAL5eMljgD170hUnC459T0pocuoYEHPGPT8K Q/Pk4yCM5z0oEMd2JzngdAOlLtUAuSQM4Oe1KTuyAPl7YNHmE89cDp7UxAeCRlsY PJGKZyABlQDkZPU8Ury5c4wMcKM96jd1JYclhjPHfFAMRnKsRx+AopPOA6Hj2FFA jv7zWQG2WaGWTu56A1lXUUjYe4naWRhuAHIA9qvQweTF8qqCTk465H/1qaIWmfcV 68DjtXJCy2Oubk1qZ+m2xa4LMhKoMYA61q3kpt7IkHJPGdoGWPTA71cihWJAmDk+ h5NZt+4uLxY1XIiXg56sR/h/Onzc0hqPJDzE06PavmEgoBjIPT1qnb3z3N/cLliu QFwPw59quai/2DTWEajzGGwY7k96wdFLw6uFZSVYYJ/GlJXi5E3tJRNFLTbciEpw CSxA6jrx+dX4VL3eQOI+BUm2TzmdEBcL5Z56YyOlTW8IjVnP3mOTtNYOq3G50Qp6 jpWMMRk+7xt6889aybuLFzFKAckevfOK07ph5qRgfMmd3fk81WuU3PbHPO08VjTl 7+ptOLasRXMsottocsz8AZ9q51MST7hnrhcHnGf8K6GUF7jAPyqO3rWLEvlo8jdQ TgemeK7aDSvY5a93a5AAZZgMgn29KubmwkR6YyKrWqEOxGDn5R7VbjUhsksD29Dz /wDrrWTOePcc2F+bBOe+O1Z8zOYQ4b5JGJ96tTO0cL7doOfriqFwcz+WAVAACqe1 OOo5shnHmQyZUZxgVBYngkjHy4P16Z/Spp3kSFiAN2MAGo7SJ44mLc8YAXFarYye 5dki3wt8gyPu/wD16pohRvMKYXjgD8qt7mWGWFQCWHUnFQoC0aggkMefzqU2Nq7N Wad4vD4tySd8wZh1HH+RSmUQxpvYAE889KoXcxFmDyDu+6KdcXGbSJjy3ynkdCMV kofidEqn4Dr5unHqef51s6DLmwdUQqFkxyOvArBZzK4JTKg5JP8AFW1oJkRJ1Mg4 YMB7nqf8+lOatGxMNZ3NmPO3OdoFKYk3Z8tB9QOKagIDLwDUh3c8Dnua59jq6EHl xrIu4L16YwakaNWkAKLkjAAFR78XCqD35OepqQSbZxk4GPSi7JSRKFAK4VVA7HtT sHGFwCePwpuAxOThc/SkyDkZOemR+NSWMbdsbjj0PYVXuXBjXeO/pUrOVjcsenPX mq87EqD0HQ1cVqZyeg9MpGDtA2jpjGOKqXARrg+YgYfLnIyO9WQxCAFsfTkVTvW5 lAfLqqk/99VpG9yHaw7TIEgSTbCqKeoVevP/ANar7dAOnO7g9cVTsX8y3ba2SMKc djU5YghucH261Mm7lbJWH5wegGR780mGb73Y9v8AGk4z8wGMduaQnB64weM9M0AG BksVB56+lI20gHA54xn+tOzheee+aQYIAOOB09OKBW8h2cE8H/H603JCgH6exo3Z OeSpHUmmMflG8cHnilcNhzD5vl6dD7f/AF6RWPKjG0nOSelJnPy5xx+dCMQuCu3G Oo7f5zTBE27GMe35UEk5PGajViBycDoTThkAKvHGCallmPqCg3rEg5AGCDUURwDj OKdd5+0Oeo3fMRTYRvOMAEt0J5+v6Vv0Of7RJOSCq5AUe9PiBKKQxGOgA96bNlmP GevTpUsDM0LLvUODxxUPY0S1ILiRhA65PzYwPqapHG1jj12ip72U7RjgE5Ax0Aqr 5rI4OVJJA5HStobGFWXvDznaHCqMn2oACs27GcDv3qISdzgkHAbHNSM7nJIBXGBx VGY4klSNpDY9f8+9RKgLgE4HPvx600SOsRDN2OM0omKyHAGTz7e1ACtGqIUUbc45 z2puw4BwDjBz2A7UjsSoH5g9vxpGkLDDFQzDrzigQw5IYEZHODtoJC8d+4J96QHc /DbuePalzs2hnx6saYIjWAbmGSTk8Z6inSJ8qj7mSeRSk7S2ApJHXFISWAVsE4wO KYCbWP8AyzH/AH0BRS5I43ADtz2ooHY9CcZATqSe3XOasRW6rHwfm7j09qbGgLGT gHnHuBUzbmUryCOvv+NcF7I7VG7uQzyC2tmlxwoP41lafCzuZJB83Vj71Y1ZyTFb rxj5356jtS5+y2ZlbsM/j6VUdI+pMneVuxkaxKJ7nyozkRjJ5796ZYR4eaXBEi4I PTOP/wBVRBWZ2dhlz94gdaktMx3QjzneCvPrjitKkf3bSMYS/eczN5VVb+XllWVN 4PvkZxVhpoLZBId0ioMgKB17ZGelVll2fZrhTkgbMkdeCD/KmzbLk3AQAEqQDjrg CvJu36Hqqy9SGN2uY2lY4cuWJx61JdEq0LbTjnn04qLTACTGemR0qe/+4qZALMMf 1p/DUS6DsnBsowK7MXIALD19ayLpnaRYUUgDJI/GtiB1VpUdV3BuAHGevpWPdtDF qTtt2nZt59c5rtoX52cVe3IhIY2UAMpB7mpxwijOOe3BqGK58xTsTIHQjpUuXwHe NiF5Y/5+tdLvfUwVuhFKA0qjnuxwfTFZrRyPIZTG+wscHvjNXhtaSRwCQPlX1q6B EkSoVG3sD1//AF1adjOWrOfuWCv84GQDk9qbaGXyznjLYHPpVrUokF7hR16gVHHH 8zBcjDYGfatE9CLakNwZvPypfbn7oParNmHVW3li5ORx9RUMSeZPIWbdhyQPSpyA 5UocgEDdSY0ncL+URqCAOSRnuOOtQ4IijLcqx27v1/TNTThXtxlwgUdxmqxlMbRB GDKuNu4Y5pLawSepJb3Nuk0RlTY0GVdjyrj/ABra8NS5vLpdxaMgFC3f04/Gs23i SViojMTPnndnb+Hap/D8bRam5BOx0YZ69MflUSs0zSLaaOpZsPkAdvwpwYbV3cDu KhGBIMdccZ571UvdS+xsFMYYMAfvYNc1m2dTkluWpAPtKkYGD06VIx3OpBHTkVl2 2oyX10YljSJkBYlmznHbNTyXRQFj5ORzy/pTa1sJSVrmmWC+hHp7004IByAR6Gq9 rOLi1inMewsvIB6VY4ycc57YqWi27kEkm1G9M9Mdagm+WMEEZx3ok2rvVm25Oce3 pUVzLHBb5ILBR2OMj6/jWkUjCTJ2O2MsQcc/yrAsN89xqLAg+agYZOdvzCrkuqAR nbF68ls9qpaLAftExJKxtCQCx/GtIrlTbIvzNJGlpjtDYg8MZLhgrKewwK0CDuU4 z3zmqcUa2VraRschjIcg8YyM/wAqtqxJznGBgGspO7ua2a0YZJZsjnrzxQ3zYxnA 7gdKQKSWweAcZPpSkL97PXg+9AhNgOSuDjgZ7mmsQBxz3rHu9aa2uZIfJVtv+1ye 9VJPErhR/ooOOOGrRU5EOojpWIIY45x0xTW3OATjGOvTiuftfET3l15K2+dxHO7p W/k5AxnqaThbccZ8wmcjJzgcY70m4qMjOPpmjccqDhvT60ozk5GS2OakdxQQNuR7 8Hmnhwqg85PWowFxnAz3pkjZjJ2ngentSauyk9DJuWYyvhTyemaSEsG4XaeSc02U 7wpyenrzSqSFYFjwO5rdLSxg97k+WcZJx6EU6FyJQFTJ6Ek8j3qJOuTkjtj170/J WcEMMEdjUPsa+ZTv5s3eFU7SCAfrUKgPIQSMjjcetPuObpzuHyt/kUgdUb7oz645 FbLY5pO7Ym1iQTgDPSgJghc5YH17UfNgkFsk9PQUbW3Bc59cfypiI5Tt3cZIHHpU YPPzAH0IH+fSpSwIPy/Ko9ckGgqHC9ACOgpiaIwx2OeSF5yeKjf52QCpHT5QEK52 5xQVXGzdyecmhAMxtU4Bz1JpH3/xDj1Papd4QH5CFYHr2qPIYlWYlRz/AI0wEyxy u38j9KYzNsCqPapGRNxJBx2waYUTYMEgDuD/AJ9KBCEtk/eP0WimtCzMSsrKvYbq KB3PWApUk7RjsaU7URi3AHc9Kkwew47VnatMVtlgXlpTt/D1rzrczsei3yoz7dWu 7ppn3ESPnHsOlGskmPyVJx948/l/jV+zi8uEucgEYGR0ArNmPmyvL1yc4/z7Vo5e 8l2MbPl9THhYlCTgbTjrT/M8udZsYK4I46mpEj2SSKoGB1OKScYUEDOfauh2kjmS aNzAlgiwSMS8Z9+f61HEFt9U8s42yKVHH8X/ANfio9OlL6eCWGV28n2P+GKu3qZR ZdvMT7xjnpXjyfLPkZ66tKCmjPsY1WX5gw571PO4a+jiJ+VRn8aLVt4aRVxuYsAR g+tQw4mu2dRnfnb+dbT8yYlK50iG4uzcs0qlXJGxgKp3UUC38krhvMDAhWxt6d/W tqUZmkP3dvPPTpXMsz3F6zgK29toyP8APtXRQu9WznxKUdLHQQ2bIn2hpVMch3CN VCgfl6USXKtashQ7NhJbjAB71bUyC0W1CjO3ls8k9zWNfOD5gUEEkKBjPHTpUU/f l7w5e5AzDIEto143E7vrSLqckahXjBZc4OOtJKCshTbnaeCRj0qu6rnBJJzwR/IV 3xscLY5HLT+ZIQSPmwetOgBMKSkAhiSc+lQYYRzbhyx2+4q3FuCIDuxtz0+7TYIi WNcZ+bJGR2xTlOJEUjC8nA+lLGhVyCAOtOMZGX2ElB2HXvUlJENzyUC5xt/OocK5 2naWyCNpOM4qWUlDjbtOMYP8qSzTfeRxIB87LwTnAp3sid2dfb6fHHDFuAyUG4e+ Kpx2Sw6l5yuQQSMdAR710ThAM4G30zWVcZE8TbhyRkE15tOpJyZ606UFBEzZ3AZ4 H6Vn6pYvezRiLhlBIJ6Dp/8AXq8zAhdzj0PNPjlRkHJ3cnhsdK6E2jmdnozl5NHl S4UuyPk5IGV/XFJc6HPl/LCbXAxwSQD26V0ly4+XDcHng0/fgpjgnvnpV80jNxWx HpkTw6dFE4wwBBGKsSEqhwRnGOKeJkVAOCBUUhRlI3YJPSsmru5rpFFRsbC3p3z0 qC/HmWUigcMOBjrUhkT5xuBzVHUbpMRx+WJGVg20tgHnitY6mDtZmPcTKxYFlBPX A9q6GzXMuSpH7kqQBgY24rOsyJ7m8a5s403DdyQQvtW1p8pkNvkfwYxj2qqr2Q6C 1bK+qjyLG1JPyrH29yajsJnMojMm5dobcQRj860dQTbJFEyoyCMDawyM/SqAuPsL +Xsj8iVgwcnlD0/I/pWaemiNJ25tWaC5xgkcnmm5/ADikR0OW4B4HpQZAQQGBz3J 4NLfUh+Zzl1pU8t1JIY3KsxYZxx6VTn0i9LZjTDjHsP0rri4Y4UgEc5zTX2MxG4Y HQ7sda1VVoydNPU5bTtJvIryKSVFGG5K9/8AOa6cAEDaMnrnP0p2UCnLKegxmnLI qDPy5zjr1qZScnqXFRihm3BUEEjIzQVYKCPlHTpTnmQsBkK/tSCSPOSepx15qSri BCY8H7uORjrUFycWrk4PYYPWpzIka4LA5PGD1qhqcqi1Cpg/MOh600m2S9igrjzl UgdOmM9aVCSzZCg5psLbRymF4G6pVAEhzxnBIBrZ6Ga1HodrbQSQT0Ham3LEEHK7 uuQe/wCNSbmLb9vPcdCKguEzE74BGKlblvaxn72MnAJLZPB/WpTNn7wIz0/z2pBt 2fKu3jBFAUEglCc9/XitjAQPlye5PHrTSwAHXP8AdHajYwwynPYZOCKGP70ZXA4F AiNnLEBtuOhxSq+WHJ4OCKQjdLnHsOcU4j5uoA65oExpcYJzzjAyaYW+VeN3HGOp NOPzjkcDpj+dJkKgQqcgc9vyP40xjWYZKlgTjoD3+tISVjwODjBzQPUAYHTjg+1I WJ5RDgjmgQrlgCFBH170rKuS3GKQjIXPp16GkLEbQ2SuD04x3/lQBHKcSt8p/DFF dTZWEQs4vMHzlcn5B359KKzcjdU3Y794GR2VwQVOCPQ+lc9MxvNQkYN8gIjjx+td x49h/srU7l0G3z8PGcd24/nmuP0+32fMQMKMA+p9a46aaTv0NpvmtYLxhDbCIfxD AHsKzQBggKeAOcdqt3snm3bH5sR/KB71WxvyqkcD16f5GaTK6lO5AjkAHIb9SKiY DaQCCT+g4qzcr+7DFMkEHj/PoRVMtycZOT6cGuiD0OaorMn0yQDz0LE5QtjHcc1v kedEQTncMemc1y8chiuo2ONvIPsCMf1rstIRHjDSKrfuweRmuHF0r1Fbqd2Dn7jT 6GKsrJBJl8uCEJPXsP8AP0oWMB4gW2rtNLcxeTqE8ag7GYuP8/Q0+aVY3i3ZOVIA Hc4qJ3crdTSLSVyhqk3lWkpU7cqMH65rO0iHzrq3+UkJyePSn61lxFnPPDFTweP8 /nV/w3aboJp2yQzBfvdK6k/ZULs55fva6SLtwwCcHJVS2Rx9KwpQVeNCxIHzkn/P rW1qDIgZUGMHBXP51hXc21ZZVGCBsHb/AD1owy0uGJaTsZsjlmfqS3Tv+NROwOSc 5PQUhDvJycjJzx6+n6VHI37wLyQp25Hau5HC2KGJYpyEJ3HA6irgBAXngLnjnNU0 ZTJliB6ljj6gVdL+XJ82Nm0ciiQ4jlJGcgZwcDHWk8xJI/vEnJ4HakWdWYspyqjj HcYqrA7GIqqn1P41NrlXHk/vAqBmHXJ5P+elSxMW1JR5Y2gg47EAgn9KjLEOFPUD rmpNMmzqIBjIysinPupANEtgi9Ud3JYWnlkeXEPfbWdcWMABaOOPPsvJrQSaJ4I5 fNc7kBOZh6VWuhGEb98wBPXzRXlQUlI9ecouJUawtm6QrweMVVuLWALGTGqgTLux 3B4xU4WNzk3L5xziUZFVrkQ+QGS4Y7XQ48zr8wrtVzzpNFmaytgiv5KE44qYWFtw fJXt3qCVINo23Lt82APM/GnOIzFn7S2QP+eoweKNQVi5Dptg1u8k0YCBscdhx/jU Ys9KkmyWYEA4AFJbBpPDse5eZGxktnv61ian5SyIyHBywwp9u9ckFOpNrmOuq404 J8qNK9g0W3tGMYZrhyQik4BPrWdBa25UyTOinG1VI4xWStxjYGiDMM9RmmXPmxNv w/luvBPSu2FKUdOY5Z1FLVR0Nx0sfIOFXfyuNposrtreb5FDBUAC4xiuYL3bByrM EAzuIAwO9dFpMBvbiIGdSWwm3PzHCk5/lVOm4rciEuaVkjTaWO91NILlRHuXO7qA MccfhUsuk2KxgGVGGCSAGyPzrPubPy7yUNcxF1YoFL4bgA8frUBLJglyRxuXdytY SpyesXY6U4/aVyxF9njuNspWWFTgMeq1of2dYeaz+YhBHCgcD3Fc3NNCr7kQZBy2 eefSn2km+eMOXCg4IDYGPSqdOTWkrGfNFO0kdJ9hsQzDdFnvxUU1hbxMqiFHI5HH WqV0ESOQpN86svzK2cVpXwjeWNjKY/l7PjNYJzU0mzRqDg2kVnsrYIP3EZIHp1/+ tVW2tIXlmk8pSfMIAA6DAqciEli1yVxn/lqKgs0iEDubhgWdiR5nPXiuroculyc2 tu2f3K5HQYpBa2+G/wBHTHbihUjZs+c4wR0kHpSukeSwuWIHG7eOSaSuO6GSWtv9 4wqQnOcYrMmZRbQICfubulXrlFjtZSJ23hSFHmA5PSqF22JdoPCoB/n860iZyYyI FnBOAp6AD86kySwbB44BFRjdlMbiBjkdalZQAcDOTyDVPcI7EiOWCZBwDtP0qKfP lheMZ6A8D609PuqVXA6jHTpVa5ZvNQc8DBx0NC1Y5OyJII0bPyk4P3h2qZxuXaEO C3Sq0TmP72R/exUwlVlI3gr1BBxVMzKkybQQ3C+p4pOCWx0I7jqaV2BYZJJzwTzQ 6Ns27wxIxmqERMgwFC84zjNIVBCE/Mfu1IRgA5J4xx2qNsYVhx+P5UAwYbGCjP4i mgBlBxgqMgEcYpx4l3BlIOOvcUjkMwG32x1oEMIwdpyMtkY4zUqxF9oAwOAcDqKi VTg7SNw96nikwgAGOeSegoGiOWJFdgGyyZ4pbO3867gRju3MM59O9Er7zlAC2OvS tHREHmyzHGFO0c/iaUnZFQV5G6wLMSDx25xRSEIxySw9geKK5LHae0/EvSvtekQX yrlrWT5v908focV5u2LW1LcE44+te8ajZpf6fPaP92VCv0968I1ZXguTaMNskRIf 03DjH86ddcsrdznoy0MQcOM854wc9eTmmgBZCQCyj2/EVK67WDYwe386hbKjIOPf H4j/AArPY0TGuD5m0857Cs4goxVjuCk4GOmK1Hbg9MN1H/16zbiMxynPO4Z4PWtK UtbE1Y6XK8yZAOOhxiur0q6CQQSY/hw2D7VzEnzrg8Nz1PXHatHRJwLeeLOdp3Ad 8VnjIvk5l0LwkrTs+poalIsl+j42q5KjPfgdaq6lFvjG4ZOeCORmrFwuXgbggSjO PpTNUljS0mycYU9B3rhi5OakjukkotM5x72KbdaS5LKONozzW3od64g8tUTyowXL A8nP/wCo06ys4YrYGJAAQCSeC2fWlKRwp5CKcysBgHjj/wCtXTWqxn7ljOhSdNc1 ytcuQrOTknLMTzyc/wD1qxLtm+zKGI3MSxH9a1dRDZZAcbzgH0qkjH7ftaNDD5fz AjPA611U9Ejjqu8mZSLtLE5+UYHP6/nVZiBPlepbr7Vcx/rMlVUDgYHc1VcBmywI wmCB610o5mI6AyLwGBOd2eTVyZE2yg4bgc1Qf7nHRRkH/Cr4G7cxIwxGPyFEgiQm BIreZlfaGGOe2aSy27JAG3hcDcOn5U3Un8qDYT8xI6d6NMUmOU8Y3AYIyT/nNHQf Umcs0rZwAw9MY4qmJJIpN6TbWyCDjqfSpZLjynfdyckf59KqyusjcHBAOSeg/wA8 0IlsejuXHPPXpzS+WcEbm9Rleau6K1pFdo14geLB4bJGOMf1rr4P+EXkGZJbFc/w skgx/wCO1MpKL2FzM4XJwCMhieMr2oCSHOGPPQbea9GaLwkY8mfTWwMYdZR+oXIq g9h4eWNkg1LT0kbJEkplcj0A+Skql+gHEsXjyu7kHuvSmhgU2lgGAyeMAYxXSS6P p6XCyDWtKdeMqwl+b/xysiWO3i1MjzoZ4QvBRTtOfTIB4+lVzKwLV2OujJj8K2ZQ jIi3DsOhNcmvn5d5UU78ZYcYB/xrs3UR6bAFIO2HcFA4A4xWBf6wLxXiWMH5Qmdu D1rzsNJ80rI9TFQjyxuzIhuHinHkxCRmJUrjGa07mAKVYyRqgXmNjkr7e9QWtokM 6HzvnHzEEdfars+W2MkZUHJJA/rXXKV5aGUKdoNyM9DD9n8i0UEFsnK9SR3/AFq1 oNusWvWshbopwP8AgP8A9aozdxBWDFNxIBIbnJ549v8AGpbPVra2lgZoGzGDlkx1 I9fxqmpcuhjHl5rsuaraf8Ta6lEwEjAbQeg4AyaxiJIW8t1UHHAUH5vxq7Pq0V3c MwEhJ++Wxge/vULSpK0SSMPLl6Hdll7Zx29amN0tTSTg5e6Z332K8gHkipIAVBU9 ODn1qV4CGdUYFc8NjtUSqR8pxuHJFaKSZlKLT1H2sU0Es+flhf8AvA54Ga0fFBU2 VhIowWT5T+ANTzC3keJhb4kYEFt3JwK2IrnSorC2l1W3WWDYFTchO1uPSuSpU9+L saqFqcl5HneXzhW9cfLwfrTcsFHGD7LmtnWJtMuNWc2MHk2QC8BOcjv/ADqzFdaI YY1ktArYwcL0Pr1rt5tL2OE54s8Y5yxI67SBTQH2ZGcDjODWvM9gGBiBIByAw6VV m8twSoAA6Dv9apa9AKSly4Mb4dQMZU8H1rURpJFV5XBJ5Yj1rNWJg6rubpjG6tBX wCAQvPAUUOw0WQwIJyRjgEd6mQb0y2QSfTPWo1YkbsHnkZ9Kfbkj/aAHX0rNmsR8 ZAbChTnt+lUpE826ZhkEHp9BVksAS68AdBiqiSHbghccjJNOIpPoOUcdCOcj2/xo Zf3rHG0D1HbNIr5XhSxz0x0FPRlwQckEenWqIGpGCMgEKeoB6UbSWAUcehpAwY5H BPUYxiguFZS2QB0NCBg5yGGQPqf1FRADevTGMYz1qTzVY89QB1NMMmBu2Y46+tMB siqJCM7v+A8Um0nGQcDgDPU09OSWLHHJyRgYpjElQc5z1HQjNMBNh3FlI3Dnr0px Ubdr9T3zyaX91GDg/p3qLk4zkE5IPuKQCKMAnpk4Bz+ddNYQC309BnDN8zD3/wA4 rBggE88MQXJLcjrxnvXSghtwVeemKzqvobUl1J1JKgl9p9M9KKgwASGXJ7misDc+ qDXkPxA0n7H4hadciK7HmjHdhww/kfxr1/Fcv47077ZoDTouZbVvMHrt6N+nP4Vt iYXhfsclN2keKXUbKgORgY9/cVUBLMAB8wHOeh5yMfrWpcKu1vyXj8RWWSQzLyCO Bnse1ckToa1HImYieCf51TulU4KgfKfTrWkqlAOM4zjFZtwAXZB93Pf+dEHqVNe6 UgT02gMOgH86k05jBqK5G0MNvPY1CoZQUOcgd/1qOYmOdWVvmBzzziumceeLRzxk 4yT7HUyptt/M+XbvHfpWPrkm5YYI8ZmkAIH1rUkkjk05iM5ZM/iea5bX7ppL9QpI EQHI6g1wYWDvy9j0cTNKPN3OqeaGK0Z0+9GOnriqaSCR3uCCFC/IGHc8ZrOsDc6l EvmSZTPPYsPStS8I8kgLty2AAOmOP50/ZcsvMSq80NFojInbdcBnbhRn+maiR86b czHmViIlx0wTmh3+SZj3OwAjgEVMiEwQIhKs4aQgcHJ/lXZLRWOSOruY5TZIUI25 /vDANVpQGjLZBO/t71paizKI1lkV5QhYtjJJNU5EB8lRgbhkmtoO6TMJqzKjjkhx jHZT/n0q7bndarnGcnIPX0qnOjNKQuduCcgdasWr/wCj45LKTkCrexMXqQalueWE jBOCCe4qXT0AtiO6yY4HXii/RgQQu5s7Vqa0heC3YNkEvuJx044/nSvoUlqUJE8y d13ZYtnntT1gxADtBBHJB/CnLC5ldiQSeMHgVoRqscQGBkD0B5Az/hTbsRYzo4/l 27e4556elW0QAk7ecgYxmrljNaC6t5LuNgFYF1A4+8P6E1qalNatfb7KLZCQCBt6 ev8AOoctbCSMLYxYKoAGOcjrTSQi4GevGTXTWltDeROjyLFNtz+8XCY+vr1rn5CH iZhGphMhbJODnNKLvoBTHJ+vbvS7QXA25JOOW5NXXghkh3x2rDBHzeb/AD+tNtIo J9Qi3rtPmrtU9yT/APqpydotjirySO51SP7PaEYXHl49+orgFPluRKoUls7j9K9D 1vAX5vu4H9TXnlw32q6dlOB82G/pXnZfdps9PHqziTW995eC11uRTzG7ABhVsXFr PLvyfIGC6J/EO4GO/auWktC7p5fzbm6Drk9q3fscWnWCKXzIzAZHdz/QV3yjFWOO NSXyMzUvlR3tg8I3Z8s9uv8A+qrqWRW0SbeNxUEriqklo7bnSRuf4TyP89qnhNwy JE9xhAADhOgxxWmttDK6buzV+zJb2LEYYgDoOT0zTLOW2iuoxc27GDYyjBwUPr9A cH8KqymZoGiindz0PGMfjUFvqDWs6iUROFI+8ckc1k4uzN1UStZGjcyNDK8XQjuB 1B7iqksqsBnGeoHv71qXsMDRJKdzxsmUf/ZPb8ORWM6lZXUKQeQPp6ipp2auVWm7 2JobiSTVIllcYXKqo6dK1dVXPhqAsdu1wOT65FVrKNGE0h52ogB21quI5PD+2QKV WQ5O3/aP+NY13yyj6hQvKMkzk8N5mBnJ7gVCHXywW4ya0HiAumEQYAIxHPt/9erC sjoUECYU4OeK7eY4zKJXJOOgx+FNMqurBSCOhNXbhCmzdGqsSCBjtVFt5Yr0Ixn/ AD+FNagOymRyCSc8c1aQB05XBABqtbRmSdeoIGR2GaukBW+8d3fI4oY0SB8Acnae /vUsYIWQrySecVBtBHB564p6NtDBTgkcZqDSL1HOcRFsZJ6iq52qOUB4z1qeYnYq soGSM8859aqyISWGOvJwetNEyeopkIHAB9CG6Uu4DGTjA7CmKBnnOSPz9qccF2wO QMZNUIC2QODk9c/zFMCuzdCp6gk9KUgBSBnaB0IoO5G64BXn/wCtQAu1WBOPqSSS elB35IyNuMAHnFRkSbSVPPXPqKQCQHY2N3rQA9iFU7sEdxTAxLL8vI6+poO5QzYU jHIPekZWIQjcG65z0oEDAsTwp9BnGBTmYnAzlMHnvTJC3zZByTzn0/8ArU3nYGAI OelAG7oNr50k9xx8uEGP1rTZGQttU/L0J4pdNhFvYRQghXX5myepNFy2wjOTvyvP Armk7tnZGNoilSxzsBz6sBRS+WoA3RFzjO71oqSj6kqOeJJ4ZIpBlHUqw9QakpO9 dzV1Y4D581iyk0/U57OTdugkKD3H8P6VkFCZPl6A9K9F+Jul+RqcF+gOy4Xa2P76 9P0/lXBKpZGbkZ9O3+TXlW5dDth7yuRyEkjBIBAx7d/51RusYDkYA645q6/TuBkg 57f5NUrjlZOwxn2z2/rTjuXNaGWzt57nJ9Oeme9MmHmgnBZQe1PRB5EjMWOSGBIB xzTXbPODzznp6V2RZxs0LPUEfTFtyUGH2/OwGRjIrnp/Mub5sn5i2APXsKW5j2gF s5BwR0qfQbc3WsxM33UPmEEdl5/wFSoKlzTRfO6vLBnXW9utnaRRBFBiUAkjvVS9 k2lgSMRrjHHU81pztuCA5HzE5B9Oawrxg6u2MlzgEDjmuGheU+ZnfXajDlRnpbea yIWJZ1LfU1dXb50xXI8sBFPaoI5B9vAJIEYJ6dOPSraKsHy7SSGZ2Y9/88V0zk7n PBaGDfv516xBOFbZ+VQzuxuXYDhRt46U6ZC13ICW4G4A+tQwndvkBw5fJB7/AP1u f0rpj8Jyy1kyGZegJbn36VNZxttLZGSQD7AVOsTAgMNxPGSvWnKAEGc7ehAGKd9B KJVvJHWSEKvz8kDuOatW5k8gGRTuyxyRwfSoZoUnvAm1vujAB5NW4keOLyyWGFbh utJ7FxWpjrLcqwDHhumB2q9LLJCIlbYWfLZf9KcUGM7Txj86q6krpdmKNQV6fdHB H1/GqvfQh3WoiXay7MRqNnTBznn0rT+37cSGFScBdobHHrWRGcONyLkrg4wOfU08 ybV4HXodwPGabQuZm4uoK1sD5YwAcKD/AC9vaqjTIGZgqv0A+fHtWf5rZwqJjPc8 k1JtcxfvFQHJ6HrU8qEXhewNBsWADccn5vTpmnaSfN8R2sSIMPMp256Dg/0rPhjD Z83co2n7qZPfFXdFY2+r21yqksr43EZ7EVFSPuSsXTleaudvr5YRylFLHYe3+ycf rXn0McwuY1eCRNzY4Qnb0rvJdcuUQ4jDLnAOz86z4/G0c04t1Rml6FfLz/WvLwsq tODSjc9bEqlUmm5WKGnaGLfULiaYkMjlVBHCnu3v7Vny2p8R69b2doWVmYRW6v8A KCx7knp/gK6OfxhDZkGRV54/1Zz796rP4wsZXLsmSfSM5reFSvzc8oXMZwoOKjGV jkbmPyi0L3MwcfLlQT+tP0/R59Su0gguXd9pdd2QMAZPJrqV8UadKygj8ozx1rT0 7W7S7kIgWMmPqGUjAraWKqRV3AwWHpt25zioLe2VDFcXjFv72w/yqZNLiuopmhnM iwx+bI2CNq56/rXYP4o0tGKtBCWRsH5CcfpTR4l0oj/VwkY5+Q8jPfio+s1bX5C/ YUtuc5vTZoTEdPnuA4GTCx6c9RzVe60xrXfM0yhI8ZLg/Lu6DOK6d/EeikBTDBx0 Oz/63+cUlzq9iY9z26CIgEhh+Xb8alVqilfkK9lTcbOSObtoXaE3MbgIGVTg9enb 8a6CLc2jTgA58wjn6g0yPVtOmTEUUTKMEbR8v8qdcX8KafOUjCAKchTgZx9OvSoq zlNpcthUoRgn7xz6gfaZ2LLuCbRnpy3/ANakgnYRswVGIJxVGK5dJJXA3ByM7jx+ n1NVlmkjz80iRseAMV6SiecXZ7qWeVcAD0OOlRx7QrkBQT/eGTUHmMxJMzjb9M1N bKogJkJLZ+93NVsBJbt+9LsRgHaKsT7VAxvIJ6detV4BuQkEDDE46f8A66tyIGQf KASOe2KljRGFLdMgYzuNKzDaoySSfzpA8e0licfXpQAGJYjJ3ZOB2oKQsuC6gPja MZ+vXNRdGwM4I+XiibKvkHg87f8A9dRo/wAw+bBxnaaaQm9R0hbOOo6H/GowzFCA D7lTzSs/UA+4wacXUEqOM8/1NMQrAbxnOfrxRIxOMkAY6mmF9y4zkDOM04sA4GTj HHvQMRyBgBD0A+v40oxIwXJ+vam4VUGQ3zfl1pS6rwrknAAHrQA0kg4I4zjIoADH aBkAE8/1pGYdiTg/5zSFt2Nx57gHg/40CBmUtuORzzjnn2q5p8Iur+2iZSc4Zjns Of8ACqiDcCG4xjGBW94dtyRLPjJb5E+g681M3ZF043lY10i2KwBbduyPXFMmQt1z 06Z/nVoYLHdwQOG9faq5GInwflbqDzXKdjVhhDMcqAR2zRTSgUkbaKqyFzM+paKK Su44DnvGuljVfDNzGELSRDzY8dcrzx+Ga8UI+UcZ74A/Cvop13KVIyCK8K8T6d/Z Ou3Vs2VjDboz6q3SvOxMbVL9zrw0tGmYEhyfQ4wazLlisRY8jGSCOg71fmxuJx83 fn8KydVcbTFuJZzgcfnU01dl1HoZ7looCSQA2WA+tKjmaNf9oZ56n/OKnukV4A/G VGAPaoNzCRVIwCOPbiuxO6ONqzIZUZkZuSSp61seE4Av2i57kCMAep5P9KyZTuj3 Y5UngGtC0YSQoy/L2OCRzUVU5QcTWi+WVzfmdlV8nIC44PQmsW5cGeJC3yqNxx09 BUxddxXrgA9fyqnKxYXEpPyjCA4x09q56NPkRvVqcwyHcILuX5iWIjHPXJzxVliW twxONyBSDzz0P8qjjjMcVtGOBkyMOtFxORJDHhVDuWA68ZpzV3oELJamffR+XcXD 87gBjPTNUrYMFXPyk9j3Gat6s+93Viu8njHp15qoCNyAnJJHBrph8OpzTtzaFpWZ GBOWI55/Oob2XcrOVCsXA4+tTL97aCTgYI7fnVK+YnYMDBJJz+FNIG9BXxJcMWyF Az8var64e2GN2WTJzyaxzLvlDbhjgdK11VQgBYgBRkjvRMcNWRFJWUBueQB3LemB SX0iPql5wDsmIJJwODinyTNaqZYnEcqHKNjkGqCIjJy0bNyDkjNCRM97D5JB5igY BJxwOMVG0y+XglVGB+FLM2w8ZPA4AFQbYxubb8oPPIqyCyGUqDwQRjGMcdqcSux9 pXk8d6rfI68ScgYAz0p6FMuoZQw54PpRYRatH2W8qKvzMMBxxTLS4kTUII97LH5y ts6jPSq1tNudihwjHBO3pmnR4GqKUO5Ay4OPelJaMcXZ6HWarIY9LlIJ4GCc+vFZ ehwxWUEmoy7VL5VO5Cjjj61o6lbvc2bIvERdQ/HPHPFVZNE1DUoYRbxRragfIrMR kdq4abjGFm7HfUUpTulexhXTR3t60skpBduTnjFbmkaRfy+W0GireQj7sjOBuH+T UUng/V3bLQ246YwxAPb0+ldPp9nf2OnxQiMhoxtPlzEDr1qq2JhGH7tomlhpyk3N NHJ61aSW9/KJrAaex+7CGByPwrQ8P2jW0RnbiSVRgf7I/rV3VdFvdSv4JmgJROHY uS3XtVyS3lt3jEsRj+TCkjt0z+VZzxKlTUerLjhpRm3bQ5S80/yNTZJHPlP84br1 5/nmteysrtogYtBkuIipIl6ZFXdS0K4vIkK2ztIpymDjINammw31hpsFu3nLIigM BJ0pTxlqaaeoo4VubvscfPZRwuzXdh9nfGRFISCfcUsZ2KXV/Mt/4wxYkc+/p7Vp a9pWo6hcCWOB32r1LA856c/hWLBpmuWqfJbyYK4ILqwzXRCtGcE2zGdKUZaIhtWG najjGI5GIHup/wAitPUWMOnXBBU5OOuOpqndWMl2iKkJFwq7fLOMj2p96GXSoxN/ rcgMM98880StKSaYopxT0MUnK5GSp9T/AJ9ab5nyBcjrgAc4NOKLjcTjvnsaFh2p lvlPb3rrOYap3nO3AI70+OWURP8AIGyfSniMuMcYAyOPapAgSDLAccDjrSuBLAAs QKE4HfHP4VbJ3pgenAPaoIz5caAqpCjBA9xViJS0TK+AM9KhjKqKwVMAAZ+Y1MAr Sv8Aw4GcEdahAPCn5cnIHWpsB1Lb8MQev6UxlJi0rneP4uCDmkxh/lySBjp1NP2x qAI8Efd574pCec5HTriqEMJ+Yg8nP4UHGSVZgecZPNKUGMFsZzzTFjDrhmIOOD/9 egBwQFSNwJ+8BS7syYGCAeGz+lMxtIdSN3Qj2p6xY2hWHYgdKAEyCNuCQcHr2601 yd2Q3zAgDJzSM209cjp0/pSjOzqSB07UAIu/O3JJ64A9OtJkjZhiNo7D3qTICNhh kd/So928FiME9c8/nTAcjcsB6ZIPrXZWFsba0ij5yAM+571y2lRLPqaxn5lU7icd hXYYJ2tn5zx7CsKr6G9BdSWPBJJBUE8HrmoIwWdgTgAnGB1qzEAUGScj37dKhkZI 1Z1BB7e9YXOhorvHhyNzH6GipFJIzj8jRVkn1DRRRXccImK87+J+leZBbakg4Q+V Jj0PT+v516LWdrmnJqujXVk4B82Mhc9m7H88Vz4iHNDToXTlyyufO86t8xJAAHOR +GaxHBm1L5TuVBk59f8AOK3L9TEXilUqVJV19Mdf0rBiybGa4xhpWJX8elc1Ha50 1bXsZ00srzuxDFWOAB6f5FIMGdW+YHpjtVyKNkh+RRk5JBOKpPcvLOpEQBIIPOcm utM5WupOyFlyScYwcH2qXToi8jog3MBhVPp6/wAqroT5YUkAjpkZqS1ne0v0mRQQ 3ykHPQ0PYFuaNzb/AGa38xkO9DuJA4qs5BgjUkeY5B2nvzV26mLWrRbFAlb+8TnP aoLaNp5422fLAPmP93HasW9DdR1sTou24lIxiNQgCjoRVNl33xGQRGoUY7H1/Ork ILW4eTBaRy+T2AqkxUs8pABYFqyi9TaS00KN1GWPm5AySMEcj0P6UgtsNgOrAU/U YpUgjeJQ0nBHHX6/hTLOK8uFZhtTbycp1roj8NznlG0h5coMnpjHFZl427y5GyPl 4FX5rdlRmkkBZDyAOOeuarXYYxqxAGCfw/ziqjbciV9imhCvswGXAIJ9P8a22wqD 5fuhRgd+M1kQruZ1JwWwVGPz/lWwY/OLDcV6EY5xwKJjplW7XzQi7h8rAkE1ly+V NGEKAOHLFwOTnHFaF+pVlDfNuBIx16Cs2RBEVwwR2x1757VUdiZ7kkDsCQibiwwd w6D61A8qqvKkhuAMdfrmriBYzhiCyn5tvYfWqzRi4yC2NuePSqIFSSJtgUHjsy/p VkRgE7lxkYxj1/8A11QFuVI5Az71ctkKRsPMByc5J5JoAakQtJtu4hTzjHWjerXP mRqQAOuPcVZmjE4iYna47jnj0phgCtlemCM5zUvYaRu6jefZImaQnMgKrnpkjrWf Z6lq90/lxhDtGNwHArVvLJb6ODc5WNCCwP0qtc6jBpwMFoqs47rwAfc/0FckWrWS 1OxprVysjQ+1yWsG+9uV4GDsJHP51lXHiS4LEW7+Wi92c5NY5upLucTTSbzjI7Af QUBA0iEqMYzyP8+taQw0VrJamU8TJ6RNI+K9RTdifce/X/Gpk8VahM4WYK4A4Zgc fz9qw2tS2XGQOgOO30qUQMgwwz8o/i4H4VboUn9kj29Tub8fi7U2ziUgem48j86l i8Tag0qh3ChmAIDHI5rFUKoURhPlHzYNPXL3NuFwQXGCPqKiWHpJO0SlXqN7m5e6 /d28qIZpCSOuTxzUEeuX8rBIVctknAOMDtn86dc2X2iYPI/ygbQRzznrTJruK0Rk hQOw4Az396wUKbVlHU3cp3u3ZDrieXzFuJ3KsOmG6Vn6hfJcqgAbKkncRjNNluTO Q0jKSOcDoD7VSuPuhmIz0BJrpp0ktzmqVb6IhlbIByOBzgdKUsoKEZz23CpPlXbk p97gnk5pjAbSPl3dOuc1uZCiQB2G5gdvYdetO3jYoYEnIwKjIjO3LgAcdKnGHdNg OAeQD0/zxQMtOmPlZsA42np9aspu8pkHOewqDsCQpJ61YXGRjgY65rNgV9rs2Agw TnnqP84phIMRBwAO5706TC3HHoRkc/pUMv8Aq2APPUHsPwpoZUMsYlMW8b/Tuc1J nJJYlc8YxTCVjkJwNxX0/wA9qRZCrtlflznJFXYm45mJU5wN3GTQ0m9goz06YpmV IyyD0I9eKUr87YGT3wcYoAcSzDORg9VX096UsEBK45PpUY2kbsscccUp+Vyozg8/ N0FAyUyHgkZXPXsKacsg9SccfSowSck8gHn/APVT2yu3d9eO1ADDJgsAwOTzntTx /tKMfzPaoAuCAozn1HalLKx+XrjAA7igDofDqMrTztgZ+VTjkj/9db6gg5AGM5xm suyj+zWscC7cqB75P+TWogIboPU+1ck3d3OumtBzsV+UDB7/AE/zinshZRt4PXjt ULMZJcLj5euamRgYQTjIHFKxonqVy6qcAMcdwvWipGQ7jgkDsMdvzoouFkfTtFFF d554Uh5paKAPBvinpv8AZeuTNGpC3oDoe2Tww/z61w14Niw2qsdm0HH0HFe7fFLQ 11PQYb4LmSwl8w+6Hg/0P4V4S+JLuRwAVXgDrjA/xrihHlk49je91cScLDprvt+8 QgHXH+eazIVVhuKAADitLVCzLBbryuN59cmqvlOnDqy5weRirT0JkiEAKVAzkmhI jO+1CMjoTwWq7DZE224KTKx+UdgDTxpsMUqMXfK849hT50CgydiHmiVlGYx8wz34 qnFJl5xHnczce5NTs4AmkPJUhQffFO09VCtnyxjCnJwSR0rKTsjaK5pKxNIPKiKs eiYOB3PAqjcITbLHtKgoctn0q1ezL9yN0ZpGGdpzgD1/OoLl1aRY2O5FXOAPWso3 0ZtLqjKnja0giVZXOG6scnkdP0q/Yxu8QuEkZUBwyBfTiqWoZkKqrADBb1/z3rUt IRBp6Rgn5gM59/8AP6VtKTUVYwgrzM++Zg7r8vqSBz07ms6aXdajcoySMbu9Xbxi VkbcQQD+tZrKr7UdSy+nNbxWhjN6ked7hNxABHIHStG6t3miKxyMg35PPoKzkdY5 1yThWBJx3rbWQIC2OpOM0T0CmrmZcARwpHvZivUn6VWitpLrhpMhB2z+FXGbfNkn K7g3Pp1o0wRmK4924JHtx/WneyJ3YjQhZySoGBj0qWCNc42KT6kD+dNI3S4yGHOM /SnKfLUY4A9v5+9DYFgxDYP3ag91xUDIIyxym3OCu2nO53DadwHX3pjmJiS3YE8D k0khtlhY1bG1FyB/dx+tSlFYkMgB6HjrVJQ6EsJGUZ5HpVtGjkDZYsSeckfhzSaF cc9w7KscZwMYY7uuKqG3DSnManIzx2p7KF4BC4yc47U9CzfNjr0HrQklsEm3uM+y qoIMRDf3cdvapreJM424IpykkMAQCMck80zZJn5u44zxQJIkW3j3ZIXavOPWpWsY irMFUvwOnFU/PbcV3c5xk+lTebtxkMox1HTNTZlXQptYgcbVxjgBaYlusbR7FVZP 4RjoaRZjv2huvHNTMMHJ6jOBnk0O+wIdLLKwIZtuDxjg/nUL2sScBQD6YzzT9x3s WyDjkkcCnE71Uv8AeAOcfzpJcuw229yEwRR7sQqcDGGHt1pjW8TxcwxkDqvTnFTl gwyhIGOSetIFARgW+YjOfaquKxF5MWNvlAEei5pVtoCpDRjA9OaEY7iMgcYPrSyO wj29STgjPajUegyW2VFP7sMeBjjOe1ROsancCMYwR70u8yD5lwFB5HWkRMbjknBH WmriJlZsxjgbc84p6HajH+E8j0+lMjUruDtu+UDI9adAAwcr17Z49KBIHVvOUjnI z8vSqkiEsQUGRgE1eP31B+6M7iO1RTOpR9iruHTHX3oT1HYzUJ37SBk8/Wk2E5yc HHWmzSb8EZT0wOlNLskhYO+MdB/OtCBzB9pUqcjoR608LySwB54DHvUZ3Abt55pu 9mCsz425bPT2pgSkYXaF+9+VNZSkjOF47Fu9MWT5c5PHXP8An60F2GWVsnqRngUg HhuSRHhs8nqKSTPmfMpAwAOeuaYskmMkjYD1B6insxJ25fpkGgYgByWaNumcj6jG at6Rbm41CJmAITkg/pz9aqZYqwJKgnjJ7it/w+h8kzMpPmdMjsDUzdkVBXkasi/O qgZA649M1MjHZzlRnqRTX2hW3DL4wCPSkB+YDdgg9K5dzr2ZZQb+QMAjNOUiN+cf McjAzSZBb5RgAU3ISQ8H0yOfSgomKxZO/du74GRRSg8ckA+9FIm59L0UUV6BwhSU tFAFe8to72zmtphujlQow9QRivmW60mXS9WurGQYaKZo846hT1/rX1DivHfirpC2 Wrpq6KAtxCUY/wC2v+Ix+Vctb3ZKRrTfQ8pvJCdR3qw+QhQoPFXUzdTKZPuRYB56 98VQijee4VQuS3X2HrWwUVcQxoQ3Vj14/wDr1E3si4K7uRmYRxSTsdsSj5fceoqp EzOXmcncwyoB6KKL7bOUtlBCAjdt659P5VJLGFt9q8EkKDjmhaFN3foVJX8qzRWO HmfPXv1/z9aaJkTcPLG51Q7iOn49qraz/wAfMaqclFHbv/kVYt0W6gI/2Rzj6/40 SWl2KLbdkNVVa5jBzg4bkd+lTlSJnDAFV4ODyaZZK4lEZxuQbTzzj8aFjE5ZgxXP zZx6n/Cpk9S4ozZcyXYQA/wxjHat+YeXFgntjGayrezki1dNy5QksM9MCtO9KlAu 7nPT+lE3dpIKasm2YV5hgQSThh+P0qswiRJPnw/RcdAPrVxkMrqvyKM5APGfpWex GThOvGMe+K6YnO+5WlAZyPM389vWtRJgLIZJORkehPSsufc0hyCsa47Vch+e0wWU YOAAemDVS2Ji7CzFBKM9kwOeTir0H2WMs6tGjMc49h0qCeNRNCRzu+U+9XI4sRM5 jXdg8fgaiTCGpnTllnG0qE4HFIzGNAQO/Ip86kSAqeMHjtUPJBwynPUk1aBjwwRk GSGP93p+dNkZg74POeDUG87huAwcc46c0bhubGQemPT2osItNIDGAMsTyemDUaO0 Ujsi55HHHWg8KCE5OScjj0600EhipQE+/wDn3oQiz5xJbCjO3BHrVi3Y/ewc4/Lm s35oPuKeeCcZxU9vKxbaflODnHIoaAtiUqdv3ie/9KY8uG+8vPQ96Q553AHnt1FM eMvtVD6csM1KQEgKsxLEn5evtUnmk/KzbvUY7VWj3A7G5UH7w7dfzpcnOPlGDgY4 zQBPGw+TGDgg+nFTSEFl2uQMgliOB0qovMgY7dvByasFSzqBzkZGe1JlIlJVicO2 QNtK2TGBzg8nHFRKXLk4I7DjrSFirhcsW7AnpSsO5I7KzrkYzyc8/hTWJZeQfunP HShc4G1DgdajzyTk7c0ILjldi2Hx/n1qGbJUdyM496U/dO4cHvnoaZKnyIM87uKY rhGw3cqVPABzxTvLAQ4G315qPDBgAQTwcfp1qwgLglj7Ee9MaZIv3CFJORmmxASA nHIP8utNLMhGFx8mcZ7UkKupOCfUY96RJat1IL4wAF556d6zHDM0rnJAOAPSr28J DIxBBY5Yis4OIyQB875+YgelERlWQMGUnB9cUEgsSeee1PlbkcEbevFMxkFgeecE 961JFTKphuMc5PanhVPXGcdMdBUYPy5IGSDg9M0/Bzn+LofQ0gGsuVHy5B70bEwA o+Yn8KXICgAYXnv0H+NO2AOUTIXOfmouMh2cFSMc8KaeNxHTOKUkS44A7Zx3oUBJ eVyPvYJx7UAIqlmxs3scD25rrrRRbokW04AAyPpWBpke69Xd0Q7iB79P510YbDLt OFHasar6G1JdS0P9Zg4wBzx1qAYZyBkDJzTpCwXscDOKYeAnHOcDjrWSRtJlhCAp wSCOOT1p+0beQSCDn/P41Ap54OFA4yOvNTudq7c8k4HHalsPoRtkse34UVcW3gdQ xHJ9qKLoLH0tRRRXecIUd6KKACuX8f6Mdb8IXkEa7p4186IerLzj8RkfjXUU1hkE etZ1I80Whp2Z8t2luLeEzyE+Yw6Y6CnXDi1hdyS0sgxkdjj+ldP4s0ltJ8S3cR+S AHzIu2QeR+A6fhXH3zPcz5Bzjoa4oPmd2dcrKOhBaKxzIzc54J57VPMd06RlgcDd n+7/AJ5qdEVYVXH5j2qnK7K9zIAcKu0HGeP/ANdaXuzN6RMC7la4u5TuDfNxk1e0 hywwBuYkAYHbFZqYIIZdzHoB/n2q9pUix3ZVTwVGDj06VtNXhYzptqdy5dRG0v8A 51G51KhgOpxTJJmtoI5clWAyCcAYx6VavpFlmikjJypOQR0J/wAiqmq7CIY3XcHk CkZ61zrWx0NbliHUkugJCrRjuzDrSXkgEexiRtBYn/P1qxsjii2NGBjkY7VUu3y4 UDPPGfcilGzlohyuo6spojb5HBJCoenJzWcUbO0vtG7OO4/ya11jVrWYq7KZG/H/ AD0qhNsM7KVJKcA46/WuiD1ZhNaIpTqfMViWbAGSBzUlpEZIyig5dsc/Tip4ZEEm Qm35ccj9SKt2nzTrnaD1woq5SsjO2lyuiGZLfczgZGML0rZntmt7SVGyF6Bj9ap2 bBrpIwpwkjZ47E1e1KTFrxjGR1rCbbaRdNe7cwbhSpT5SCM8Z6VVZwEwCcjnPpV2 8jbCbXxx2HTrVMW4+b5mI78dTW8XoQxCV4fPyjn61DvVn3BgMDIz7dqsND8uQ5GB 6dKhMBkZ1V3UHB+71qkSL52EUM5Kg9B0pA4kkILEnHBxSPAwQDJJ69OKYsB3H5my eelPQCRnwvEnXhsmiG4G/cxOO4zTDbgqQHY+pxT0tszE7iCR1xSAs7xtOX4PUgUL MuwBZAMZzk80xbYgD95gMcjdTXtzuyHPPHAAxSAeZsuQrcH9P84pYnDOGLHPTk8/ WmrYSGL5iwycDAqzFpr+YfmbkZGVoukA23kUSP8AOm4noe9WVmQOpMmV+tRR6bMx 3E/N7Lin/wBlyp95jgcgkZBqW0UritOVZyrAhuBnmlaYEKDIh2npVcWyqxH2jkjG NvSmG1bHEh6/exRZBdk5cLjEignj7360zzFU43ggjPsDTfso3szPlV6ZAFI1viIE SsRnpgcUaASmVdzDd2z6AcUR/NtQHOOhIzioHg2MwEjDA+XjOKktBgYbJ5+Uehoa QFhl+VOVPGDUgIJd89WxzURfGMAHJ6e1LG5RW4GSARnpSGDgLtyAWORgdTUwVz8w XsBgHpioGxuQHAwwJ9TVpSwhwMncDz0oYiG6fbbsoUrkgf5/WqCJIX3rsKAbTk9K uX7lFhXdnC559aghB+zuW4DHP5U1sLqVJkxJgPwSeT3GaaoYjlOPc9afcEeZkr19 s/561Czcctgrnt0rRCHMgBJJOM9RTghMhIJJ+tN4Kp8oKsSOemfWljMk0nlwqzSM QNqg/MfT60AABePgbd2eG70FsYOfmIzj1p11a3FnOY7iKSJsYZXBBXj0NRBh5gXb gKeuaQwEnBwoAB+n4n3pu7cy7j+A5qSWJF69WGcjn86SJS0sY4G47QBTA29GtjBG Z8/M+Dk85FayDEhBJIIqvFGYolUEDHAPrViQEkYJIwTXLJ3Z0x0ROAZeCOi/hSnc kGfu85BPYmnRNtJyBgjgnk0kv3gByD1B71C3LuRwyHO0gE4/IVbiG59uDz0qox2s uME5OMdvar1hsVCxO3HAyO9NguxbKZPO4fSioJJJDIxBxzRS0L0Ppiiiiu888KKK KACkNLRQB5r8XNMeTSoNRiTPlN5UuOu1un6/zrxy3T58nPoMivpzXdMTV9Fu7CTp NEV+h7H88V85T2z2VxJbzKVeJijr33A8iuGS5Jtdzen7yIlYJEWwMLk4Prisu6do 7AE8yP8AMAO3fmtG7wLUo2NzHaMdzWXqkmDFGpPyr0ogi5mNJ8rMoztxnp0ojl2T IyjGPUc/5xTpWPzuDweoNQuO4Pygc11bo5r2dzeMgHIwSOcEdRVPVp0GqafGpCgE uxP1xzU1iRPYK27btXb8w4HFYmqym5v1jAycKoBHPv8Aqa5oR946ZyfKdQ12krRx xI3AJYegxVKfmUhAQScBcdB0H8hV6K2WyhPILAYLBeoFZVxKQvfcCBu9yetKmld2 KqXsrltE2RRLnAAyRnmsqQzh2ZcfMSePrWvNucElNvydh04/xNYMpQYUv83QkD8q 0pmdXoiZC5J3HLA9uOKsW5ZLgcgZBHvVZMptO5mBGcnvT0VhALjc2PMCnA9c/wD1 quRg9jQ01yNXlZVJUAEAirmrpiGFdoyTyOgp2mKI5p8uwG3AGODTdU+d4mOWXrk9 uv8AKudu9RHRCP7sx7iRIpFWUqOOFOBx/wDrpiTwE/NINucgg9aoawAb9ARjCjr+ NRNF5CpvG1mGfTvXUo6GDepoSTRKGUMOg7dc1FuTLYkXcvSs9pEVyF4UDHrj0pIl 4cDB+THPaq5SbmsZ1PUJgD1pGliBIDAcc8dsVlMx3A5B+nA610IsmIHkoZCRgBQD SasJsqpJDwSyk57Y4p+6JHLIyknsD7Vv6TZaa9s8V6YbdhjcZvlPJ7HHStA6X4YQ t/p1kOO0ucH8qxdSz2Ktock1zEYFDFQcctxioppY1fcZB06qOT/hXWSad4dCYF7b Ajn7/H8qpzxaKkkZt/IlbzACBlsChVE+gNGNHqMA3bgBtP392Sa0Iru3yQJVbjGM 9vWkggiIwsQAPJxjgev0p17psykfZJBIAoJ3BRtPscdKfMm7Mm4kFzbKzDzo+2Ms Oahur+NvlEirwQORVzTtUvtOlSKezhmGPvSxKRjp1HeuxsdcsJIQ1zp9vDxnKopB /TNZTk4vYpSPPFkg/vKuDxyKlMkeN4ZMZzjI6f0r0e6bTp7fz44bZlSJyMRr3Ws5 1hOpNGYYtiRBGDRgqcKvUde/Wp9tfoF7HFDyQ5wwHqM9eKTCuQEKg9ga6fTooy8x WOEDznIGNy44Awce1aHlwM43RID7oKbq+Q02zh2RMtyoJ/2hmoNm1SmMMxBzjAxX fzWVtICJIIjnnGwflXK69p8VhdxiMFQ6b8HkA5PA/SrhU5nYbRiq+HAIyT93joaV dxj3DoRzx0pJApPIBK9cjp7URL5sTKOQCDwPrWwhZUO87snAwD79KtxwGRApc7lG OO/+eaqgFrgKAeCcZ6YqxASAXJIX/Z/Wk9gZSvGP2tucgYzkfpVqVWSIIvTHPpVI P5l0MKcMeBmtN13xyMSOgIBP6U2JGLKASAAwI5OT+lQDblcKepycd6tTr8+SpOeB gVX5Bzk/gcVa2ENYyIFVQSp4PvWp4f1QaLrFtfLF5nlknYTjIxzj35rNz8m7nax6 jrTlAxgHPy9cdaANrxXr6+Ir77SsRjAXAB5rn+Nw7Nn1p5G0fLkDoM84ppPA5wu3 njtimgEZndSAScnGPar+kweZcGQgfIOAemf85qkq4AByT0BB7Vu6VB5dqpzy53Ng evSpm7IqCuzQiGGPDHC/L7VLneV5IA5I71CgVN7cls9c8VMjfvMgdc8kflXMdHkW EbZgDO3rzUjKNofr/TnvVfa5Vxt+XsWqU8ofy568e1SXcicbpztA6Y61px4is8sD uOciqiKnnK/YHknvU0rFpgiZKEj8/wDOabHHQkXzCMqm4djnrRUwliiGxi5I4OBR SuUfSlFFFd554UUUUAFFFFACGvGPiXoxsvEP22JcR3i7+nG8YDf0P417RiuV8f6T /afhmZ0Uma1PnJjrgfeH5Z/KsMRDmjddDSlK0jwK7IM0UWMqMuf6Vh6i266f5s4O Md62pmAuriU8CIbcjp61gzMSzEtliefesqeppUIJlXBIGQecYz/npVQnKDCDIzir kykwr8pyGByPSq3ymUhAVIUE1vExZJYai1jBcKQSWXKfWodMAvNbjIjONwc56KAK rT/LGyKdvfitXwminUGldTiOHHQdTxUzSjFyLg3KSizoblgtvJjqRgFvfpWN5Ymn Udt/UnsOK1dRmVdyZ4z/ACrNsyn2kFgvygt+JNc9H4Ls6KtnNRJZGMkUgHHz4GOw 7fpWN87AttRgWwCa17n5Itg+Vjn8OMdaoo0zsYo0TYWC7j3961p7GNXchfhGGR6H Haryxn+w2PRt2Rzxx/8AqqrPbSR5RpFHf5VxVi1lJt2iYgISQA3bIqpaoxlpobel 7GtPOYb2PI4/Sqt+++ZQcDaQOPSrekRAaejGTeg6beKqXzbpiF5IPABzXMvjZ17Q RyurlzqZZW4CqOT1AGakvbqO7sbeNYWUxZ3ydzyOPccUy8xLdykkfK/DYqMRhflX JA79q7Vscb3K3lsxHBzwDmrNtbrIg3/3sdeeaGjIZDw2ccHirVsqEEIqlkyQemcD pVN6CEFjbyyKex4IDYzWmLbKglYuV+XLcn/PFUYdgkIG05bqeldCyCWzTMQLbcK+ 7ODwDx+FZSbQmZ8Oji4hdCBvXadrS4HUjrn0FSroZjcBljPbic449jUsekSNIPLe D5uMOx447mrH9kTuYsTWZAkGcyN3B5PNRzNdQM4aM0asCkXHJO7k/rVq2sBlP9RH sYEsnJI9+anfSJdm1prYsvUB2Iz+JoXTZIpHYSQKw4JDZz+dJyv1ALVHiiKiKBlI yw3kE+3Wr0NsGkyIo4+OdshbPPvUdpZhZETbCSTyFIHBNaFhZR/ZrfdbxEsvVnHX PespMBGgZf4YyBjgN0qCVCG2qkJU9yeneug/s4NAjGzAJAIKuvP61TfT4QCPspB9 d68Vkpu5VmYckhjtLiJSomyAVTJGORnPYc5qjb6jc2d7JcXIMu7+MMc446H8Kv3M ardyKsbBNgO3cPUjmqZhXJcocv33cACt47agXtDvwysjuocEsd/BOT3rdjMb53uC vTbmuHuLYM5KowYdCTUtjqz2MgW5h81OzEDcP8aUqXNqioux27FFCKhByQAN38qw PFwBazkUN9x1xj0x/jU32y0vXtfJhQZkDDBHGMn+lP8AFi7tGs5sDiVh0zjI/wDr VnTXLJXGzjs7e5+lRxFBG5BxjOTnrjtUvXIQc7cgkcVCi/uZNx4UdO/412iGocyA 7wcjgAdKs+YY7SV+vG0c1CqoHDEZbjgUy5mXY0SkHd1PtRuIWBDlWGNqrnHoTVoy DD4IO7II9BUVqoNszjaSXAwPSpVDKrMQM0MCnITnAJ+aqUnHLgBjzx0zWhKoVslc ZPfrn0qi6KDg9CeCT34qohYAOh3ZJ52njHvSqoPGG5546CkjJ8raW5BOMCnM4fgK SG6Y6n3qhEZIC4zj2bnFRhgHUqzEgY+YUrKGUKQNo7Z600jBJJBI59KAFiVp5NuS SxHQV1FtJ+9wM4Kn1/lWJpsfzGTy+23cfXvWrARvDDlunPSs5mkC4cllYZC85A/n UyrxhWGOoye1QtIjZ3dum0U4MhAGePu4rI20Jo5cyMpycelSjLI6nKnBOT3qsqqj ORnk5Hsat2o8y5HzZxzjtioaLTHyqY7dVjbDHPB4qSwxkyEsQo7jvTpP3sz+p6fp TpyYIY4xnA5bHc0rlW6jBIqjBOT6460UwAMM5cfQUUBc+oaKKK7zgCiiigAooooA KZIiyIyOoKsMEHuKfSGk9gPlvXVFnJexxZA+0SIoz1AY/wBBXLEt53H0wDzXReJZ hJdsvGfMd+e+Sf8A69YCAllkbtngjHt+Fc1Ne7c2qb2CRyUYFuuABnvms51YuWwR t4x25q+ylYt5xjOeByMf/rqgZmZzlQvbnp7VrEzkMdyI8kN0xn19a29CnisrdndC /mAYfP3cZrEDbgOMjkcirVnePCxhaLzQDk0px5o2HCXLK5s3tyJkLlTwDjt19aLE BfMIJ7Kcde1Z/mvPNmQMqMcbSPT3/OtGxlEcaPtHD7jgcmsZJRhZG0Zc07sbctI0 6pkBl+8D2PNZUH/IS2Lu8zLHdnIU/StmXLak8kg3b2JYnuaoaOvnahcS4wSOfxOa Iu0WxyjeSQ27++Iy25h3I706DMLzIyLkgFe5NLewh9RxnOWHIonXy9RTBGJDtwBx jrVpqyMJ/HY3rYeXGhHAOcgDpVCUqTjDD0rRiUfZlbG4BSSQfxrKLgIWBwVBIBGO cVzw1Z0TdkjnH2y+eVwDuJyaEhZnxksAcVXJLRkseSuee4q8hDQAKcAgcr2+td2y ORkBjzKobO4jJzxVeV3XOCSuT7VccjGACRk4zzU9jYDUrbUZvMWNrO3M5Vhy+GAI /X9KL2EZCuy8HqecbeKk891+Vdu/JwBXQ2/hS6uvBd14kSaDyIJ1ha33HzRnGGx0 AyfWuf3gKzAEnB5xTGL5sjA8kkHGcU0zlCu7PPUc05bpWAcgDHU9yaR5FkQ9+SeR 09aLANS5mPzKH24IwB2qQPIZNgDlumADzxTIp0jQHgAHaevNSpdDcPYfLgH86BWG AysqjEm5s8YPNPilkygG9v8AZJNSQM0yrsf36kbR3xUih45djfP0BJbuelJhYY01 y3G5xxkAE5pxnuSnLyZ75JzW5Z+HNWvY45YYYtjcgNKBXSaf8L/Emo7AtvaopBXc LhScjnkA1m6kE7Dsedq8sb5dm64xu61uWllZ367Yri4WUdYncZ59Pap/EXhTVfDr KNWtTBHINquHDAkrnHHfFZVkUjvreRSo2MuGJ4wetD1V0OxtHw+hY5mmOVx94VKP C8TIoe6lzjOdwrf8g7w0LhgVzsbkfgabG4kIRjtYDoa5HUn3NFBGTbaCmm6jDdJO 5RQQVKjrW34mUS+GYccsJVIbt0OaY6HzlUPhQM4I5qfXYlfwvMvy5QqwOf8AaFTz PmTYpLscGxG8gbl+Xp61XRyY1wcDIBUipMBZO5X1I/OoxtXgE43de3513Ikex8tR tb5VHTHvUExjM3+6vQCrBk/fOm1Tzj/69VFcPcPnG4naOTTQmadsoFqqsOozn36/ ypDjBxg5Hb8qnjQFVUNkNhQPSmC1fLYBDZHUZBPsKi6uBUd9ygDKgDoOaoSjbJwA T/d/rWlOjqh3KVHXnjis6YJvIOQCep6iriDIznbj7uPb/P8AkU3PJwcYB470owiA Ak5Jxxjmh3+bdu7Eg+tUIQ8oMAZHX2p6pwSMjHXHfNG4GIluFycECpYSskiRkjGO R7UAXoVEVsqNuGOSAKnVisgIXjHSnMqiIggndxTRyASdu0/Ws7mlrFxBuUNgZx1p VJVgSVJxgZHNNtl8tB1Oc55p42nkAAZwcVmaokwQCOp6AD9a0IglvbYAO+TPPb3z VK3AeYbcHI6e1WcGRGyBlSQAe4rORpBFqD98wbA2qPmx/jUE2WYtwUzn/GpiyRWw QgZJBIPYZ6VAzknKtwQTgipRT2IiyqSGk2nuCaKHCM5O4c0VRJ9U0UUV3nEFFFFA BRRRQAUyU7Y2b0U0+quoy+Tpt1KTgJC7fkDSlsxrc+UNckE1/IVbkHaMcis2NRg8 k54yen41LcSGaV23YLcj60xEITacDcvJY9f85rnj8KNHqyOZ0GQQ2DhcD3qpeuUd FKq27pg8qPpV0qrSKAMnqRVS/AkvivQKAPetEQyjHzlSfrVuwYpdIMgK3BU96gEe Dk5PPpzV2K3LyRIfkbPGegFNvQm5oTK/l5GQwG7b/Kr0UchVFkDADAGRg+/9KZKp wzggZUcMODzUyTs0gAjBXA+YMTj2+tcs22bQaRBIkjSr5YwztgenNWNPtDaNcpIE 3CTblORkD1qG8eJCYmz5h/i9BV3TV8myIc/McseePzrOT9wpP3zLuY9s+5F+bOQM 9KiMfntDIzOw3Zyo564q1MTLJuGMkH9aSwjjV9u/IBJ44JzjFap+6c8pXmbDP5dk 20Hy8HBJ9sVgXKFbK4fcFwrAnPA9+K6S6QpabeQpAG0nvWLqFtI9hMsWC0pXGRms qb1N5S0OOaDfIUjlVgf7ue/bkVZLqLVVzhgMVoWNtNY3TtLHDJERghkHHv8AWrzx 2DOfNtIxkfwnBNdjnY50zm42cuQCCRk53ZzV2yu9iXMZmWNZoDG7N6HB7c9QK1Ta aHsDN8sh+8Mg5/TisG8k826KW8AFuPurs601LmAvC7lsNGnsrfUozBc7TJEisN2D kHkdiKx2DSb1G0FvepplkdQpTp3KjpUAjcMRhQenIq0+4IijTg9cAYyat4YkkqnA x681XTG8cAgDB96tDaJB83t6mmxkfkp1KIN3Ye+akEcZlGRglSP0pFQfKWLjHy4A HPNTIyl0AIHGRuH6UgIIopUI2k5wRtY4FTo0nnFZWCPuTntjnNOhdQ+C4A7kc4FM nYfaldVLpgchRzSuB22lXRhtY8SBVUD5jnHfFdLpfiibTJ1mgvQHxtIwx68HtXnF tqkUQMflMuQM5x1GcYz9TmopdU2/6kseR1YDOOfWuf2cubmRSZ0nxF8TS65dW8ck oaGNMg4xlxlT+nFcpp5V54yqknn5TyOO9R30puooncfPhs9O5z/jVrQ4o576NJRI FwSdpwMcmttou4tz0r7PEC/lDA6gDtVd4huIPJ7fSpIp12lic5PNOwoQk8YA5rzm 9ToitNSoBmXBPG3qTyD6VdvwJfDl0icko3H05qllVcnGcuF4H4/0q/IPN02WJSOU OT07UdUZyPOiwkIZjjK+nT1qpMwEuGXPIPXr7VZUHBPVQOgP6VWnXF0oC5ZuuRXo IzHlIySxAXPQE9P8aTT7ZpLry1KhFJYnPGKSFwrDeMKRz/TFa1rEsTvKMHzMYyeg 7ihuwGnbRxqsYVfmJ5cjkkUsjYuPlDdep/zxTYpFSMKu5j3HpTJifMwHLZO7pyaw 3YxlwY3VUK5OcYPSsDUYU3yFQcf7R6Gty4Id1U4I7k9jVG5AOcnIOe9aw0DoYLFV 43tjPFNA2rtVsg/r/nFOlGGKk4B9fSmhSQV5yRwcdRWxI/ICBeSoPrVyyjQOxUYG OCe/eqUYICjgk8Dj+dalunlqilSCOOOtJsaLaMrRL1L8jn6U8EFArDnnPPWoHyIv mcDBwR6mpo1ZtgI3EjqOvbismaIktlPKk9SMc9KnUYwdwLE4/oeKhiJSUKqkD1Pe rATzGX5QWDcEf5/Gs2zVInhBjieUt2wFAqe1jEkx3A7eSfYVXaT96QSVQDke9WCG RI1UbZJTzg/lWbNEMjuGkZ3c9Mn8MU6QM3RsNjt1Nbdz4Sn06z+1tcK7Y+dApwvH r3rGwyKDxjocGnYSd0Rs6I205z9RRTGyGOGbH0oosF2fVlFFFd5xBRRRQAUUUUAF ZfiSTyvDOqP6Wkv/AKCa1KwfGkgi8Gaw5IGLSTr/ALprOrpBjW58qyByx2fMVOQP Uf8A6qa5bk5XjIw1N3PvUL93dgH2p7KDjJHUAg+lZpaItjrdQ15nAwqjBzzxVdk8 2V5AOSSScVZtlURzTkg8ZB9D0xTLdBhDjB6hj3p3IbCKzEsoJUlcckfyq/Fp0QSN 23ZVsKAemOn8qmtlMcO5SAWb5QasMcTKuGwgzxjB9/yrKU29AsQTDDDJ4fPToeKi s1AVimAWk79ueKjuZSt5CpYYCn5fTP8AKp4BsY4Pynnr3qJL3So7kd/GJrhMA+a5 +XB7VdZmitXBULtQgAHt/k1U1GY293GIOu3nd3qF7l7mJ0eTemAM4wf88VPK5RRT kk2W7BTsmc8qowOO/NN02MC6dXIO04I+nSktn2tKhJOAGAU8jtSaO0TSFCpLOTh8 /d+vv/jVSW5zxV53NnUXwE+6RwPoAKhhCEgM+AUOWIzz7fnTNRc/u1AOTx17Vl6n fGxhgKnk8YA4rKELqxrN7ouz20JK8qQfVeoqjPF5e9VWPJTO4J6VUfxDKQMKmCcA 88VHJqzzBmKrnGMgdM10xhJGKuElmjzBSmT1x6+9SJakp8o2g56Dp+n+c1QOrMX4 UZU4xtpjavPHF5nlo0ZOAxXgn0rW0ii/d2OIw77hhSQQMYxj2rFJXcwc/M3QdD9a 2LhNUfSEvjDGLUrv3dDtPGcVi25NxP5UYUsc4B7U4PQZGDHg5G7HAPTOaQkBnwxJ Ht096SRvJfy2JLKelJ5oRxgtgDniruMGTnG47enSrMCKk45J2jIB55xVdZRznf1w eKkFwPMjGCARgZ7nFAF2IqDnbhSPTNWkjV2DgAIACB0rIN8FRchSQeRjpU0eoujC RY0ZcY+YEik0wO18LaLZahqy/wBqXa2dtJGwLFA2Tzjr7kVD4jtLSwu9sdrHIm47 GgwFIGex6VzbapcXKpmKMKp6xt16f4Cnz317OiLKUbbyFznP+c1zOlP2nNfQ3VSP Jy21KV3IsrRxIoXYMZ7881f0c+VebmJZVBBx61kFmM0jNtwcAe2Kuaad15Hn5sZb 1xXRJaGKZ3tvOrqwOQAMHFXFfKHnj3NY1uoX5hk553Zx/wDrq5E5UDcRt7158kdM SeZwlzAo/iYk49QK1EZWtyvygEYIx+lYcjl7pOcY6YNaykrEVyDgA1O1jOW5wTKi POAApBI24/P+VUZyxCFTlhwMmtG9TF/cIRk+Y2CB2zVJxubqOuB7YrviZMYFBCuW HPU46VtWqqIQclhg4rLUF0H+9xjpWhZyLt2ZBLHg+lKWo0acS5UPwAMjGe1NnCu6 su0Hbk/TPFQ2wPmFV6fxc9KSWdldkI+ZUBBx69KytqFxN/mz5IxnoB3qleKudzNj HTFXIBugxweexx39aztUkKcKNrdAMVpHcGYk5Dk7yCCTkn601G4KgksB1PA/Cg79 2X6Me3Sh5CxIXBAx0roJJ7JRNNgjGPmrSU7csG45OKp2GUhDE8uSOetXUyzFVwB/ sjoKzb1KRLbxlk2y4J9Tzk1cb5WG1ADwevANVIicbhhQeuKtHY3p7/4e9ZS3NYLQ aw2SjK8DkA1bRgv7zjI4AHFUWyxA6n3NToPmQFvmA6HualotNkkH72QrjPdmqa4u 23s27GCMcjgVAWMcJJOHc8YPbtmoGlLAFiMH0PakkNy0sdRP4mur3T/s8pUBh8zA 9ayyQYyo5A6n0qksrBRhlJBxjpxU0G6TAGFGdxwcYPb60SCLsSSJ+8ba20dgRRUy yDHLLn3XmiouVc+pqKKK9A4gooooAKKKKACub8e/8iLrP/Xs1FFZ1fgY1ufLR++R 6qf5Um5kZdpI4Pf2oorMuWxab5dNULxyv8h/iaaoAwvY4H6miikyGa5AXbjjapI9 qhydspzzuNFFYgZ10im9wRxgH9KtkY57lv6UUVU9gjuRay7R3DOpw2Ac9aI1Bs/M IG92O4+uBxRRQvgQ/tMkhA+09P8Almf61NpXMET4G4nJOOpoopS+FmdP4i7qX3YX /iI5P5Vzevk5jPomRRRSo7ouZjTfwnjJJB49v/rVYgUNaTOR8wXIPvmiiuxmZFIi +ZnHOauTAf8ACIMcDIvBjj/ZooqJ9PU2pbs1nu5l8Ki3Djyhb7du0dOawPDig64w IBAjkIz2NFFTT+GRmtyjqo239xjjbJge1RMoDpgdSc/lRRW8dhijJhyScgetRSsc QnPJBNFFLqA+YASlR02g/jTYnYbRuOCKKKoB8cjI6FWwdp/nV+JizISckg5/Siio YFeUA3Nzx0c4/Wr2jgNNkjnap/Giih7AdZCAQM9yf51cgAJCkcbQfxoorgnudMNi FTk7z97fjNbUf+rb2/8Ar0UVMthSOKvxnW7sHkKePyrPcnyS3cKTn8RRRXbHZGDH QsfLibPLSc+9WPuqoHALdPxoooY0aAJFyWHBVTgiqcjsLq5GemB+ooopdSWXYgFt RgAZOKyr4nzDz1cqfpRRRHcbMmTiJvqOPxqJvlY445NFFbCNm34WBezAE/lUyKPL kOOVHBoorNlhAx8yPnvmrqn7nuoz+tFFRLc0p7MhTl3qeMDA4z93rRRSkVHYfdAe d0/iI/KozwqsOpwT+JAooqegPcl/hPvn+eKsIf3Cn+8efyFFFJ7FIkABHIooorMs /9k= ------------1XL7BDyvuH3haqux5J1435--