Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------63IU5FKpEHv8TM9zaXoVxU Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke51.htm Subject: =?utf-8?Q?IFT=20POSTEN=20-=20DATO?= MIME-Version: 1.0 ------------63IU5FKpEHv8TM9zaXoVxU Content-Disposition: inline; filename=posten_uke51.htm Content-Type: text/html; charset=windows-1252; name=posten_uke51.htm Content-ID: Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke51.htm Content-Transfer-Encoding: 8bit IFT POSTEN - DATO

IFT POSTEN – 19.12.2008

 

 

Fra Instituttledelsen

 

Dette er årets siste utgave – et ”årsmeldingsnummer” som inneholder gruppenes egne beretninger om årets hendelser. Dessuten dokumenteres at vi i år har hatt en solid vitenskapelig produksjon (162) artikler, og utdannet 16 doktorgrader og 49 mastergrader.

(26 i fysikk og 23 i prosess og petroleum). På formidlingsfronten har vi vært svært synlig med om lag 150 medieoppslag av ymse natur.

 

Året er nesten slutt, solen snur om noen dager – takk for 2008 og riktig god jul til alle lesere av IFT posten.

 

Jan Petter

 

Nyheter og generell informasjon på tampen av året

 

Forskningsrådet innbyr til seminar:

OECD`s prinsipper og retningslinjer for tilgang til data fra offentlig finansiert forskning. Seminaret finner sted i Oslo 22. januar 2009, påmeldingsfrist er 13. januar.

Innbydelese

 

UTLYSING AV FORSKNINGSPROFESSORAT I FRANKRIKE BLAISE PASCAL

UiB har mottatt informasjon om utlysning av forskningsprofessortar i Frankrike. Utlysningen omfatter ett års stipend på 200 000 euro. søknadsfrist er 28. januar 2009. Utlysningen finnes her:

http://www.uib.no/people/ngfge/2008/Forskprof_Frankrike.pdf

 

Nytt nyhetsbrev fra bedriftshelsetjenesten

Vi har fått siste utgave av HMS-nyhetsbrev fra Bedriftshelsetjenesten, den kan leses her:

http://www.uib.no/people/ngfge/2008/HMS nyhetsbrev1.doc

Disse nyhetsbrevene inneholder en del nyttig informasjon og lenker, så ta en titt på dette!

 

Nye regler ved innreise til USA

http://www.uib.no/people/nfyeb/Innreise-til-USA.doc

 

Sikkerhetstiltak Bjørn Trumpys hus

Bygget vårt har som kjent vært utsatt for en rekke innbrudd de senere årene, mange av disse tilfellene kan nok tilskrives vår nærhet til Nygårdsparken. Dette har gitt mange ansatte og studenter en følelse av utrygghet, og dette må vi gjøre noe med.  En rekke forskjellige løsninger for sikring av bygget har vært diskutert, og i samarbeid med Eiendomsavdelingen og Securitas er følgende anbefalte løsning valgt:

 

Belysning:

På baksiden av bygget mot parken og i syd mot Jahnebakken har ”uønskede elementer” kunnet arbeide uforstyrret, og da særlig i mørket. Dette vil vi endre på ved å montere aktivitetsstyrte flomlys. Lysene vil ikke stå på permanent, men blir aktivert ved bevegelse på utsiden av bygget.

 

Kamera:

Det blir installert kamera ved alle utgangsdører, samt ekstra på baksiden av bygget mot parken og i syd mot Jahnebakken. Data går bare til Securitas-sentralen, og kan dermed ikke leses av våre ansatte. Data blir automatisk slettet etter en uke.

 

Disse tiltakene er godkjent på høyeste hold, og har vært ønsket av fakultetet i lengre tid. Fakultetet bidrar også med delfinansiering av installasjonen. Tilsvarende systemer er alt installert andre steder på UiB. Installasjon er meldt til Datatilsynet.

 

Arbeidstid i forbindelse med  jul og nyttår

I forbindelse med jule- og nyttårshelgen har alle anledning til å ta fri enten julaften eller nyttårsaften. Disse dagene regnes arbeidstid fra 8.00 til 12.00. I tillegg kan man ta fri en av dagene mellom jul og nyttår, dvs. 29. eller 30.12. Dersom man tar fri ut over dette må det tas som feriedager eller avspasering. Vi gjør oppmerksom på at dersom man tar jul/nyttårsaften som feriedag så blir dette regnet som en hel feriedag, selv om det er bare 4 timers arbeidstid.

 

Fleksitidskjema

Ved årsskiftet skal alle ansatte sende sine fleksitidskejma elektronisk til elin.bjerkan@ift.uib.no Fleksitiden avregnes ved årsskiftet, dette innebærer at man kan overføre 2700 minutter (45 timer) til neste år. Link til fleksitidskjema for 2009 sendes så snart dette er klart fra personalavdelingen.

 

Ny eksternweb ved UiB

Formidlingsavdelingen har i lengre tid arbeidet med utvikling av ny eksternweb for UiB. Den nye webløsningen nærmer seg nå implementering, og fra 15. januar vil den nye www.uib.no være på luften. Opprinnelig var planen at de gamle websidene samtidig skulle fjernes, men etter hvert som dato for omlegging har nærmet seg har det blitt klart at det trengs en litt mykere overgang fra gammel til ny eksternweb. Gamle og nye websider kommer derfor til å

virke side om side i en avgrenset overgangsperiode fram til 3. april 2009.

 

Det er viktig å være obs på at målgruppen for den nye web’en er personer utenfor UiB, og etter hvert vil det bli utviklet et nytt intranett som skal erstatte det nåværende, bygget på samme plattform som eksternweb’en.

 

Operativ web-redaktør ved Institutt for fysikk og teknologi er Kjartan Olafsson, hans første oppgave som redaktør er i samarbeid med instituttledelsen å se til at strukturen på våre instituttsider blir god, og at alle relevante data blir lagt over fra gamle til nye sider. I dette arbeidet har vi engasjert Trygve Buanes til stå for det praktiske arbeidet. Data fra forskningsgruppene blir overført i samarbeid med den aktuelle gruppen. Senere får gruppene ansvar for å fornye og vedlikeholde egne sider.

 

De nye sidene har mange nye og gode funksjoner, og vi tror at vi blir godt fornøyde med omleggingen når vi har fått det meste på plass. Det er blant annet laget nye personsider, der alle ansatte skal legge inn noe informasjon om seg selv. Det kan derfra lenkes til ”gammel” hjemmeside.

 

Det blir også en stor billedbase – og herved er alle oppfordret til å komme med gode bilder! NB! Disse bildene blir tilgjengelig for bruk av alle ved UiB, så man må være svært nøye med copyright, og med hva man legger ut.

 

Formidlingsavdelingens side om eksternweb-prosjektet finnes her:

https://intranett.uib.no/uPortal/tag.idempotent.render.userLayoutRootNode.target.322.uP?loc_code_path=3300&menu_type=10&link_id_path=147013&url=&mid=felles&uP_root=root

 

 

Årsberetninger fra gruppene

 

Akustikk

 

 

Vi deltar i KMB-prosjektet "New Subsea and Downhole Instrumentation", hvor vi skal lage en "Adaptiv transduser" som automatisk skal kunne fokusere en lydstråle på et objekt som flytter seg - i dette tilfellet grenseflaten i en separator.  Den er snart klar for uttesting.  Lars G.

Johansen står for utviklingen av elektronikkdelen. Master student Espen Storheim var på tokt utenfor Lofoten i desember for å måle på lydhastigheten i fiskekjøtt (sild), for å se om dette kan brukes til å kontrollere kvaliteten på fisken.  Del av SFI prosjektet, sammen med CMR

og Bio.  Halvor var på tokt en uke med "KV Svalbard" i Framstredet i september, sammen med en rekke forskere i Damocles prosjektet.  Hanne Sagen ved Nansensenteret sto for utsetting av akustiske bøyer for å måle gangtidsvariasjoner av lydbølger over store avstander, for å overvåke temperaturvariasjoner i havdypet. Ellers har gruppen i høst (fram til lille julaften) hatt besøk av professor Victor Espinosa ved Universitetet i Gandia, Spania:

Professor Titular del Departament de Física Aplicada Director de l'Institut d'Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres – IGIC Campus de Gandia Universitat Politècnica de València. Vi har samarbeidet på et forprosjekt til en EU-søknad om "Acoustic Habitat Mapping".  Dette var også temæt for et seminar arrangert av NEC Subseas Hydroakustikkgruppe, med foredrag av Dr. Philip Blondel, University of Bath, hvor akustikkgruppen spilte en vesentlig rolle.

Halvor Hobek

 

Elektronikk og målevitenskap

 

Innen målevitenskap er årets store begivenhet at Lars Egil Helseth ble tilsatt som professor i april. Hans bakgrunn innen optikk og nanofysikk utfyller gruppens faglige profil godt. Det er allerede etablert godt samarbeid mot Nanofysikkgruppen som nylig ble tildelt en plattformbevilgning fra Forskningsrådet der også Lars Egil er involvert. Ellers er det viktig for gruppen at Renate Grüner ved Haukeland Universitetssykehus har fått forlenget sin førsteamanuensis II stilling. I tillegg til matergradssamarbeid etableres det nå også tettere forskningssamarbeid mellom IFT og HUS, og det er spesielt gledelig at tidligere masterstudent Njål Brekke kan fortsette sitt arbeid i grenselandet mellom fysikk og medisin som PhD-student finansiert av Helse Bergen. Ellers er siste tilskudd på stammen er gruppens første universitetsstipendiat, Ilker Meric, som skal arbeide med PGNAA (Prompt gamma nøytron aktivert analyse) i tilknytning til SFI Michelsenteret og ett av de to petromaksprosjektene gruppen er involvert i. Ilkers masterprosjekt gav for øvrig interessante resultater som åpner opp for at den gode og gamle Geiger-Müller-detektoren kan få sin renessanse som gammastråledetektor i krevende omgivelser som ned-i-hulls-instrumentering.  I 2008 ble det uteksaminert 9 masterstudenter innen målevitenskap, de fleste mot petroleum, men også noen mot medisin og biologi.

 

 

Ferdig integrert Chandrayaan-1 satellitt (venstre) og forberedelser til test i termisk-vakuumkammer (høyre)

 

Mikroelektronikk-delen av gruppen har i 2008 vært involvert i prosjekter innen subatomær fysikk, romfysikk og MEMS for mikrobølgeapplikasjoner. Det er uteksaminert 2 mastergradstudenter og 1 phd-student.

 

I november 2007 leverte vi samarbeid med romfysikkgruppen og partnere i Tyskland og Polen SIR‑2 instrumentet til den Indiske romfartsorganisasjonen ISRO. SIR-2 skal måle månens mineralogi ved hjelp av infrarød spektroskopi. Gruppen har hatt ansvar for datautlesning og instrumentstyring som er bygget opp rundt av en integrert datamaskin på en mikrobrikke. Satellitten Chandrayaan -1 ble skutt opp i november i år, og den går nå i bane rundt månen. Vi har mottatt de første måledata fra instrumentet.

 

En vesentlig del av aktiviteten i 2008 har vært knyttet til utvikling av ASIM-instrumentet, også i samarbeid med romfysikkgruppen. Vårt ansvar har vært utviklingen av utlesningselektronikken for den modulære røntgen/gamma-detektoren MXGS.

 

Stipendiat Olav Torheim har siden våren 2008 opphold seg ved Centre National de la Recherche Scientifique i Strasbourg der han arbeider innen utvikling av integrerte kretser med innebygde pixel-detektorer for bruk i kjernefysikk. Slike kretser er velegnede for bruk i fremtidige partikkeldetektorer hvis man samtidig tar i bruk 3-D integrasjonsteknikker for å unngå dødareal.

Geir Anton Johansen

 

Nanofysikk

 

 

The Nano-physics group has had an exiting year. Dortes laboratory for particle analysis in the sixth floor (top-nanolab) is now up and running. Bodils laboratory with the helium microscope was moved to Bergen from Austria and installed in the basement of the IFT (bottom nano-lab). A large thank you to Kåre and Rachid, who both went to Austria to help packing and afterwards helped installing everything in Bergen! In May we celebrated the opening with a reception with the presence of members from the Bergen Research Foundation. Austrian sparkling wine and Liquid Nitrogen Ice cream with pumpkin seed oil was served. The reception caused a lot of response in the press, including Dagens Næringsliv, Norgesglasset and Bergens Tidende

 

The Nano-physics group is also sharing a laboratory with Lars Egil on the second floor. In this laboratory an Olympus microscope for transmission and reflection microscopy with option for polarisation microscopy has been installed. Furthermore we are about to install equipment for making deionized water.  Bodil as leader of the Nano-UiB initiative arranged a Nano-get away seminar at Vatnahalsen in October this year and a Nano Ph.D. seminar at the Vil Vite Centre, 1. december. Both arrangements had about 25 participants.

 

A total of 10 peer reviewed papers have been published/accepted for publication in the group this year. One of them a Physical Review Letter and one of them a cover story in Journal of Microscopy, publishing the very first helium microscopy images. This paper gave rise to a mentioning in Nature Research Highlights.

 

Two new Ph.D. students, Vijay and Sabrina have joined the group and two new master students: Jenny and Christian have started working on their thesis. And last but not least Post.doc. Velaug gave birth to a healthy boy - Inge.

 

Bodil Holst

 

Optikk og atomfysikk.

 

2008 har vært et godt år for gruppen i optikk og atomfysikk. Det har vært en fin ettervekst av nye studenter, og det er for tiden ni doktorgradsstudenter og syv mastergradsstudenter ved gruppen.

Morten Førre foredrar om superintense laserpulser.

Morten Førre ble gledelig nok en av kandidatene som av Bergens Forskningsstiftelse ble utpekt som en av fremtidens forskingsledere, og fikk dermed bevilget et anselig stipend for en  4 års periode. Prosjektet som vil utvikle teori for å beskrive vekselvirkningen mellom materie og intense laserkilder, ble offisielt åpnet ved instituttet 4. desember. I den anledning ble det arrangert en seminarserie med internasjonale foredragsholdere.

Lu Zhao har fått bevilget et treårig  post.doc. stipend fra kreftforeningen, og vil starte i dette arbeidet på nyåret. Jakob Stamnes har fått bevilgning fra Forskningsrådet til et treårig prosjekt for å studere betydningen av ærosoler i optisk fjernmåling. Daniel Fregenal har i høst hatt et gjesteforskeropphold ved gruppen, og har vært meget sentral i å bygge opp et eksperiment for studier av Rydbergatomer.

 

Gruppen har publisert 8 vitenskapelige artikler innenfor et svært bredt faglig område. Arbeidene omhandler materie i sterke laserfelter, kontroll av kvanteprikker, UV innflytelse på primærproduksjon i havet, fjernmåling av atmosfære og hav, og lysindusert skade påført pasienter som lider av Erytropoietisk protoporfyri.

Øyvind Frette

 

 

 

 

Romfysikk

 

For romfysikk gruppen har 2008 vært et stort år. Alle har vel nå fått med  seg at SIR-2 instrumentet nå flyr i bane rundt månen på den indiske Chandrayån 1 satellitten. Dette har vært et meget vellykket samarbeid mellom romfysikk og mikroelektronikk, samt våre tyske og polske venner. Vi arbeider nå med å få på plass en stipendiat/post doc i samarbeid med Prof. Rolf Birger Pedersen ved Geovitenskap for å delta i data analysen fra SIR 2.

 

En av disse dager vil ICI-2 skytes opp fra Svalbard. Vi har bygget en partikkeldetektor for dette rakettprosjektet som ledes av Prof . Joran Moen fra UiO.

 

For ASIM designer vi et stort roentgen instrument som skal fly på internasjonale romstasjonen, og vi er nå i innspurten med å avslutte fase B. Ved ministerrådskonferansen i ESA i den Håg ble det i november sikret at Norge, Danmark og Spania legger tilstrekkelig med penger i ELIPS programmet slik at ASIM kan realiseres. Vi har med andre ord full

oppbakking fra det Norske Romsenteret for dette store prosjektet. Selve byggingen av instrumentet vil starte i 2009, og vil kreve mye av romfysikk og mikrelektronikk gruppen med vitenskapelige ansatte og ingeniorer. Med stor innsats fra verkstedet er nå studentrakettprosjektet NISSE til master  student Vidar Holland klar for testing og klarfgjoering tidlig neste år.

 

De nasjonale forskningsprosjektene, IPY-ICESTAR og Cluster, som begge ledes fra Bergen har hatt svært god vitenskapelig produksjon i lopet av året samt svært mange media oppslag. Gjennom IPY-ICESTAR ble romkoffert  lansert og vi arrangerte den store forsker/journalist konferansen ved Soria Moria i september som satte i gang en lang debatt i landets aviser og nettsteder om hvem som tar mest 'plass i sola'. Kanskje ikke med det

utfallet vi hadde oensket, men svært lærerikt.

 

I loepet av 2008 har vi uteksaminert 2 doktorstipendiater og 1 Master student. Gruppen har hatt 13 publikasjoner i peer-reviewed journaler.

Nikolai Østgård

 

 

 

Subatomær fysikk

TPC-detektoren parkert i ALICE

Årets største begivenhet var selvsagt oppstarten av LHC (Large Hadron Collider). Etter mer enn 20 års forberedelser kunde man for første gang sirkulere protoner rundt den 27km lange LHC-ringen den 10. september i år. Dette var en stor framgang for CERN og synes ha virket som en boost for naturvitenskapelig grunnforskning generelt.  Medieoppmersamheten kring hendelsen var enorm og strakte seg også til lokale medier i Bergen og Norge. IFT og gruppen i subatomær fysikk fikk meget god dekning i så vel aviser som fjernsyn. 

 

De to gruppene i eksperimentell kjerne- og partikkelfysikk er medlemmer av eksperimentene ALICE respektive ATLAS ved LHC. Begge disse eksperimentene tok data mens strålene med protoner sirkulerte i akseleratoren. Denne datæn kom fra kollisioner mellom protonene i en stråle og partikler i gasen i strålerøret. Noen direkte kollisjoner mellom to protoner i de begge strålene fikk man dessverre aldrig til før ”sammenbruddet” den 19. september.

 

Som bekjennt inntraff en ulykke i en av LHCs sektorer den 19. september, kun 9 dager etter oppstart. En feil i en elektrisk kontakt mellom to magneter førte til at en større mengde helium lakk ut i tunnelen og at magnetene mistet sin supraledende evne. Det gikk derfor ikke lenger å holde protonene i bane rundt ringen. Man fant ganske raskt at reparasjonene skulle bli ganske omfattende og man besløt å stenge ned LHC frem til det planlagte vinteroppholdet. Planen er nå å starte opp akseleratoren igjen noen gang under det andre halvåret 2009 og forhåpentligvis kommer de første kollisjonene straks deretter. Man kan derfor forvente seg mange nye og intressante fysikkresultater under 2009!

 

Under året gikk professor Egil Lillestøl av med pensjon, Thomas Burgess begynte som postdoktor i partikkelfysikk og Dominik Fehlker ble ansatt som øveringeniør knyttet til gruppen for subatomær fysikk. Trygve Buanes, Abdel Wahab El Kaffas, og Liang Sun fikk sine doktorgrader under år 2008.

 

Joakim Nystrand

 

Petroleum og prosessteknologi

 

I reservoarfysikk har Arne Graue i 2008 veiledet 20 PhD- og master studenter. 5 PhD og 6 MS studenter er uteksaminert i 2008 og totalt 18 vitenskapelige artikler er publisert i 2008 av disse studentene; i samarbeid med 8 universiteter og 5 oljeselskaper i Frankrike, England, Canada og USA. Forskningsinnsatsen har vært innenfor økt oljeutvinning og CO2 lagring:

1) Forskningssamarbeidet med internasjonale oljeselskaper innen komplementære avbildningsteknikker av flerfase strøm i porøse bergarter ved å sammenligne storskala avbildning utført med kjernefysisk tracer-avbildning v/UiB sammenholdt med 3-dimensjonal høytoppløsende MRI i USA har gitt en god fundamental forståelse for hvordan oljeproduksjonen i oppsprukne reservoarer, i særdeleshet på Ekofisk feltet, påvirkes av sprekk-konfigurasjoner ved ulike fuktbetingelser. Resultatene har bidratt til å øke oljeutvinningen betydelig fra Ekofisk, hvor bare 1% økt utvinning tilsvarer ca. 80 mill. fat med olje, til en verdi av ca. 50 milliarder kroner.  2) Vi har vist at lagring av CO2 i hydratreservoarer resulterer spontant i assosiert naturgass­produksjon og dette har gitt en unik mulighet for en vinn-vinn situasjon for termodynamisk stabil CO2 lagring for å redusere klimagassutslipp, kombinert med store mengder ukonvensjonell energiproduksjon for framtiden; representert ved den assosierte metanproduksjonen. Denne teknologien, som UiB og ConocoPhillips i fellesskap har patentert i 143 land, kan gi tilgang til energiressurser i hydratforekomster som totalt utgjør mer enn dobbelt så mye energi enn det som globalt er bundet i alle kjente olje, gass og kull forekomster til sammen.

 

Innenfor termodynamisk modellering er det for tiden 15 MSc sudenter. Gruppen har for tiden 5 PhD studenter, 1 post.doc, en forsker og i 2008 fikk Tatyana Kuznetsova opprykk til professor. Ytterligere 4 stipendiater får tilbud om ansettelse i disse dager og det foreligger finansiering for ytterligere 3 som vil bli utlyst tidlig i 2009. Det foreligger ytterligere ekstern finansiering til 6 stipendiater. 2 av disse er knyttet til et nytt forskningsprosjekt innen konvertering av naturgasshydrat til karbondioksyd hydrat. Flere av stipendiatene er knyttet til modellering av hydrat stabilitet og dynamikk i naturlige hydratreservoar og noe av dette er del av en nasjonal satsing innen kartlegging av hydratresurser på norsk sokkel (GANS prosjektet). Noen stipendiater er knyttet til et større forskningsprosjekt sammen med UiO, IFE og NGI og er relatert til grunnleggende modellering av faseoverganger og reaksjoner i tilknytning til lagring av karbondioksyd i reservoar. Gruppen er med i 3 større internasjonale satsinger på CO2 lagring, hvorav 2 av disse er store nasjonale satsinger i USA. Gruppen har også flere prosjekter i USA og har under etablering et samarbeid med PETRONAS for oppbygging av hydrat kompetanse i Malaysisa. Det internasjonale engasjementet innen hydrat er også stadig økende. Gruppen er med i en ny større EU søknad om hydrater i Arktis. Gruppen er også med i en søknad om FME inne CO2 lagring.

 

Innen prosessikkerhet  har det kommet en ny 1. ammanuensis, Pawel Kosinski, mens Rolf K. Eckhoff fortsetter som emeritus professor.Det ble i 2008 uteksaminert 4 master studenter og tatt opp 6 master og 2 Ph.D studenter. Forskningsgruppen har nå 7 Ph.D og 12 master studenter. Mye av forskningsaktiviteten foregår i samarbed med CMR GexCon og er relatert til forskningsprosjekter innen støv- og gasseksplosjoner, spredning av gass og dråper, minste tennenergi, antenning av pulverlag, hydrogensikkerhet og brannnmodellering

Arne Graue

 

Skolerettet fysikk og formidling

 

Astronauten Christer Fuglesang får lynkurs i bruken av romkofferten.

Foto: Njål Gulbrandsen.

 

 

I løpet av 2008 har vi hatt en rekke aktiviteter rettet mot elever, lærere og studenter:

·        Mottak og omvisninger av en rekke fysikk-klasser fra videregående skoler i Hordaland, Sogn og fjordane, og Møre og romsdal.

·        Skoleprosjektet ”Vår lysend verden” på forskningsdagene i september.

·        Fysikkdag for 3FY-elever i Hordaland.

·        Undervisning i ”PolarEduSpace for lærere” på Svalbard i februar.

·        Utprøving av utstyrspakken "Romkofferten". Romkofferten ble åpnet og tatt i bruk på Svalbard i januar/februar og fikk ganske stor medieomtale, alt fra NRK til Svalbardposten.

·        Kurs for lærere i regi av Skolelaboratoriet i realfag.

·        Faglig bidrag til ”Naturfag til glede og nytte” i Florø i april.

·        Videre utprøving av responssystemet TurningPoint i undervisningen i PHYS102 Grunnkurs i elektrisitetslære, optikk og moderne fysikk.

 

I fjor fikk vi NRF-midler til prosjektet ”Elever som forskere i naturfag” (ElevForsk). Prosjektet er utviklet i samarbeid med førsteamanuensis Erik Knain ved Seksjon for læring og lærerutdanning, Institutt for matematiske realfag og teknologi, Universitetet for miljø- og biovitenskap som også har det administrative ansvaret for prosjektet. Prosjektet innebærer blant annet at vi nå har ansatt en stipendiat, Idar Mestad, knyttet til prosjektet og med arbeidssted ved IFT. Hovedmål i prosjektet er å utvikle nye praksiser knyttet til læreplanmål innen Forskerspiren og Grunnleggende ferdigheter i naturfag i skole og lærerutdanning, og frambringe kunnskap om denne praksisen som er relevant for skoler, skoleeier og lærerutdannere. Vi har også ansatt Øystein Alsaker som  prosjektassistent i en 20% stilling for tre år. ElevForsk er nå i full gang med prosjekter på utvalgte skoler i Akershus og i Bergensområdet.

 

En doktrgradsstudent  (knyttet til University of Western Cape) har disputert. Dermed har alle de fire afrikanske doktorgradsstudentene vi hadde ansvar for gjennom GRASSMATE-prosjektet disputert. Det prosjektet er nå avsluttet.

 

Gruppen er også involvert i et samarbeidsprosjekt med Skolelaboratoriet rettet mot utvikling av ressurser for det nye realfaget i videregående skole kalt Teknologi og forskningslære.

 

 

 

 

Teori, Energi og prosessteknologi

 

Hoffmann er i løpet av 2008 blitt innvalgt i Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA, Csernai og Vågen er tidligere medlemmer (2007) og (2006).

 

Csernai har videreutviklet Multi-Modul modellering av ultrarelativistiske tungione kollisjoner. Den nylig observerte Constituent Quark Number (CQN) skalering av flyt (flow) er blitt inkorporert i Freeze-Out modulen, og den numeriske viskositet og oppdeling i begynnelses og værkedynamiske utviklingssteg er blitt studert, hvor det er lagt til grunn aktivitetens ’ground breaking’ PRL som predikerte ut fra standard argumenter fra klassisk statistisk fysikk at faseovergangen til/fra Kvark-Gluon Plasma fører til sterk svekkelse av viskositeten. Dette er også blitt predikert av strengteoretikere basert på gauge-gravity korrespondanse.

 

Disse bedriftene er blitt synliggjort gjennom inviterte plenumsforedrag på to store internasjonale konferanser, Stangeness in Quark Matter (SQM 2008) i Beijing, Kina i oktober og Relativistic Aspects of Nuclear Physics (RANP-VII) i Rio de Janeiro, Brasil.   Hoffmann sitt MSOFC brenselcelle prosjekt (Materialer for solid oxide fuel cells) i samarbeide med CMR-Prototech ble offisielt avsluttet i 2007, selv om en PhD student fortsetter med sitt PhD prosjekt. Det ble avløst av NanoSOFC prosjektet, også med CMR-Prototech. Våre hydratprosjekter HYPERION of HYADES fortsatte gjennom 2008 i samarbeid med Kjemisk institutt UiB, Statoil-Hydro, Chevron og SINTEF-Bergen.

 

To prosjekter begynte i 2008: ”A modell for the  natural vertex length in centrifuge separators” finansiert av NFRs FRINAT program og i samarbeid med Utrecht universitet, og ”Solid Separation from Highly Viscous Liquids by Cyclone Technology” finansiert fra NFRs PETROMAKS program og i samarbeid med Aker Solutions.  Aktiviteten har bidratt til en rekke symposier og internasjonale konfereranser. Pawel Kosinskis (assosiert med TEPU, medlem fra 2009) internasjonale minisymposium ICNÅM (International conference on numerical and applied mathematics) er i sterk vekst.

 

 

Vågen sitt RNBT (Russian-Nordic-British Theory) samarbeidet har med suksess videreført sine studier av det Borromeiske halo kontinuum, fra intermediære GSI-energier (240MeV/nukleon) til lavere GANIL-energier (30-50 MeV/nukleon). Under det pågående høst-besøk i Bergen (Danilin(Kurchatov), Ershov(Dubna)) er  korrelasjoner mellom halonøytroner i 6He blitt kalkulert og sammenliknet med GANIL  eksperiment for å få mer direkte informasjon om indre avstandsforhold i halosystem. Vågen diskuterte nylig med GANIL eksperimentalister under konferansen KVI-100 i Groningen. Samarbeidet med GANIL vil bli styrket i tiden framover, muligens også som del av Hordaland fylkeskommunes samspill med Normandi.

 

Samarbeidet med UiO og Oak-Ridge (Gaute Hagen) om Coupled-Cluster beregninger har nå fokus på reaksjonsobservable. Dette inngår nå, som RNBT samarbeidet, i den internasjonale fellessatsingen MBOQS (Many-Body Open Quantum Systems), hvor Vågen i november neste år koordinerer MBOQS-møtet ved det europeiske ECT* senteret i Trento, Italia. MBOQS spenner fra nanoskala til femtoskala.

 

Jan Vaagen

Gruppen har vært involvert i energiarbeid, Csernai og Vågen i Academia Europæa og EPS, Hoffmann i Gasskonferansen i Bergen, og Vågen i EnergiforumEF med støtte fra Nordisk Energi,  og ECT(Energy-Climate-Technology) konferansen i Bergen. Gjennom Æ og NTVA har TEPU også bidratt til høringsuttalelser i forbindelse med Thoriumrapporten. TEPU har hatt flere studenter med energioppgaver i 2008.

 

 

 

Gruppe for teknisk støtte – E-lab

 

I vår sluttet overingeniør Vivian Reimundo, hun var knyttet til gruppen for Romfysikk.

Dominik Fehlker ble ansatt som overingeniør i høst , han er knyttet til gruppen for subatomær fysikk.

 

Romfysikk gruppen har vært engasjert i ett satellitt prosjekt, Chandrayaan -1 med instrumentet SIR-2, denne ble vellykket skutt i høst fra India 22 oktober, og nådde sin bane rundt månen 14 november. Rakett prosjektet  ICI-2 ble avsluttet og raketten ble skutt opp fra Ny-Ålesund i desember. Instrumentet ASIM MXGS  som skal monteres på  Den internasjonale romstasjon –ISS - er inne i sluttfasen av fase B-studiet. Heliummikroskopet til Nanofysikk gruppen ble flyttet fra Graz og til IFT i januar og monteringen av dette tok ca 4 uker.  E-lab  er involvert installering, vedlikehold og reparasjoner av instrumenter, og å utvikle nye systemer som trengs av forskerne. Har vært engasjert i studentlabben og med veiledning av studenter og ellers utført arbeid for de grupper som har hatt behov.  Ved gjenoppbygging av laboratoriet i tredje etasje har E-lab vært engasjert Der er innkjøpt en ny loddemaskin for lodding av bl.a ball-grid komponenter. Det ble gjennomført ett kurs i bruken av denne.

.

Ingeniører ved E-lab har også som vanlig vært engasjert i rydding og flytting av laboratorier. Innkjøp av komponenter og  utstyr samt  merking og registrering av alt utstyr og apparater er en stor del av arbeidet for E-lab.  Det går  mye tid til  med  ”leting” rundt på huset etter nyinnkjøpt utstyr som skal registreres.

Svein Njaastad

 

 

Mekanisk verksted.

 

REXUS eksperimentet skal modifisere ionos-færen ved å slippe ut 10,65 l vann. Hullet som oppstår i elektrontettheten skal forsøkes å detekteres med tristatisk EISCAT.

 

Dette året har for oss vært et travelt år grunnet dårlig bemanning. Svein Midtun gikk ut i permisjon 1.februar og sluttet 1.september. Hans erstatter, Roald Langøen , begynte hos oss 3.november. Han er innleid fra Adekko for 6 mnd. Vi håper han trives med oss og arbeidet, og vil ha fast tilknytting etter denne perioden. ”Oppdragsgiverne” våre har til tider måttet vente lenge på å få utført arbeid, og vil her takke for tålmodigheten.

 

Akustikk; Her har vi laget stativ til et stort vannkar der det ble montert et koordinatavlesingsystem og transducerholdere med vinkelavlesere. Forskjellige piezoelektriske elementer er frest og diverse laboratoriumutstyr laget og montert.

Elektronikk og målevitenskap; Mindre student / laboratoriumarbdeider samt byttearbeid med Tor de Lange (Geofysisk inst.).

Nanofysikk; Deltatt i gjenoppbyggingen av Heliummikroskopet samt småarbeider i forbindelse med innflytting og laboratorumoppbygging.

Optisk fysikk; Laget laboratorieutstyr og innkapsling for alt laserlys på lab 1.etg.

Petroleum og prosessteknologi; Pusset opp brukt - og laget nytt laboratoriumutstyr samt mange steinprøver.

Laget forskjellige prøve / laboratorium utstyr til støveksplosjoner. For testing av kapslinger til bruk i områder der det potensielt kan oppstå eksplosiv atmosfære lager vi utstyr der lekkasjespaltene skal varieres.

Romfysikk; Forskjellige deler og utstyr til utvikling av instrument til Asim satellitt. Totalutstyrt to seksjoner til studentrakett. Denne skal skytes opp fra Kiruna i mars 09. 

Subatomær fysikk; Laboratorumutstyr for kjøling av elektronikk.

Kåre Slettebakken

 

Administrasjonen

Bemanningen i administrasjonen i 2008 har vært stabil, men da vi har hatt noe langtidssykdom har arbeidsoppgavene for en periode blitt noe omfordelt. Arbeidspresset på staben er fremdeles stort, og herved benyttes anledningen til å berømme og takke administrasjonen for godt arbeid i året som har gått!

 

Også i år har vi innført nye administrative systemer. For vårt institutt er nok prosjektadministrasjonssystemet PA det viktigste, der vi sammen med Matematisk institutt har vært piloter for innføring av systemet. Det er nå i ferd med å fli tatt i bruk ved resten av universitetet. Systemet skal håndtere alle eksternfinansierte prosjekter. I tillegg har UiB byttet innkjøpssystem, og bruker nå e-handelapplikasjon fra BasWare. Vårt institutt har ennå ikke kommet i gang med bruk av dette systemet, vi regner med å ta det i bruk fra neste år. Post- og arkivsystemet ePhorte, som ble innført i 2007, fungerer stort sett tilfredsstillende, selv om vi fremdeles sliter litt med enkelte ting.

 

Mange har nok registrert at det har foregått en del oppussing i løpet av året. Vi har fått en oppgradering først og fremst av inngangsparti og trappehus, med nye takplater, maling, nye møbler og nye gelender. Noe av dette har vi kostet selv, men det meste er dekket av Eiendomsavdelingen – noe vi er veldig glade for! I anledning husets 40-årsjubileum i år er dette særlig gledelig. Vi håper at oppgraderingsaktiviteten ikke stopper opp, men at den kan videreføres også i 2009. Det er ennå mye å ta fatt i!

 

På studiesiden har vi en utfordring i å dekke behovet for undervisning. Særlig innenfor studieprogrammet Petroleumsteknologi har vi i lengre tid måttet ty til eksterne krefter for å få gjennomført studieplanfestet undervisning. En konsekvens av for få undervisningsressurser kan bli en ny og kritisk gjennomgang av emne- og studieprogrammene våre.

 

Den økonomiske situasjonen har i år vært relativt tilfredsstillende, og vi ser ut til å gå inn i det nye året med et lite overskudd, i motsetning til et lite underskudd som vi hadde budsjettert med. Situasjonen for 2009 ser derimot adskillig dystrere ut – dette blir imidlertid en sak for neste årsberetning!

Grete Ersland

 

Personal

 

Vi har fått følgende nye medarbeidere i 2008;

Hamre

Børge

Forsker

Kuznetsova

Tatiana

Professor

Denby

Philip

Postdoktor

Oltedal

Velaug M

Postdoktor

Gjesteland

Thomas

Stipendiat

Bauman

Jordan

Stipendiat

Skogseide

Yngve

Stipendiat

Kosinski

Pawel

Førsteamanuensis

Bomark

Nils-Erik

Stipendiat

Lunde

Per

Professor

Lümmen

Norbert

Postdoktor

Helseth

Lars Egil

Professor

Asokan

Vijayshankar

Stipendiat

Burgess

Thomas

Postdoktor

Sjursen

Therese

Stipendiat

Alsaker

Øystein

Seniorkonsulent

Djuvsland

Øystein

Stipendiat

Eder

Sabrina

Stipendiat

Meric

Ilker

Stipendiat

Førre

Morten

Forsker

Fehlker

Dominik

Overingeniør

Pilskog

Ingjald

Forskningsassistent

Peng

Weiming

Forsker-II

Pisarev

Gleb

Stipendiat

Mestad

Idar

Stipendiat

Ugland

Maren

Stipendiat

Fernø

Martin

Postdoktor

Ersland

Geir

Postdoktor

 

 

 

I 2008 har følgende personer sluttet:

Lerøy

Unny Reppenhagen

Førstesekretær

Teknisk-administrativ

Helland

Anders Groth

Overingeniør

Teknisk-administrativ

Reimundo

Viviana

Overingeniør

Teknisk-administrativ

Førre

Morten

Postdoktor

Optisk fysikk

Lillestøl

Egil

Professor

Subatomær fysikk

Lunde

Per

Professor II

Akustikk

Nordtvedt

Jan-Erik

Professor II

Petroleums- og prosessteknologi

Midtun

Svein

Seniorforskningstekniker

Teknisk-administrativ

Ilea

Crina-Silvia

Stipendiat

Teori og energifysikk

Askeland

Bjørn

Stipendiat

Akustikk

Martinsen

Are Severin

Stipendiat

Petroleums- og prosessteknologi

Ersland

Geir

Stipendiat

Petroleums- og prosessteknologi

Ilea

Catalin Grigore

Stipendiat

Teori og energifysikk

Bablok

Sebastian

Stipendiat

Subatomær fysikk

Buanes

Trygve

Stipendiat

Subatomær fysikk

Vik

Bartek Florczyk

Stipendiat

Petroleums- og prosessteknologi

Fernø

Martin

Stipendiat

Petroleums- og prosessteknologi

Nyre

Audun Nergård

Stipendiat

Petroleum- og prosessteknologi

Sæthre

Bjørn Steen

Stipendiat

Teori og energifysikk

Pourmohammadi

Shahram

Stipendiat

Petroleums- og prosessteknologi

Husebø

Jarle

Stipendiat

Petroleums- og prosessteknologi

 

 

 

Formidlingsåret 2008

 

Det har vært en rekke saker knyttet til IFT som har fått betydelig plass i massemediene. Noen av medieoppslagene er hovedsakelig fagrelaterte, mens andre har et skarpere fokus på enkeltpersoner – i noen tilfeller ble personfokuseringen av en helt annen karakter enn den som var hensikten i begynnelsen.

 

Dette er selvsagt ingen tømmende liste over medieoppslag om forskning eller personer ved IFT og må derfor betraktes som smakebiter som viser noe av bredden i personalets engasjement.

Av saker som fikk flere oppslag i diverse massemedier kan vi nevne:

 

  • Oppstarten av LHC i CERN. Dette er i høyeste grad en verdensnyhet som ble behørig dekket, til og med i Norge. IFT fikk sin del av oppmerksomheten og våre kjerne- og partikkelfysikere var godt synlige på banen i diverse sammenhenger.
  • IFT-eksperiment i bane rundt Månen. Indias første romsonde som skal utforske Månen ble skutt opp 22. oktober og manøvrert i bane rundt månen i november. Et infrarødt spektrometer, SIR-2, som delvis er utviklet ved IFT skal kartlegge mineralogien på Månens overflate. I øyeblikket er dette det UIB-eksperimentet som er utført i størst avstand fra campus på Nygårdshøyden. Denne begivenheten har fått mye omtale i flere medier.
  • To doktorgrader på samme dagen. Trygve Buanes disputerte 28. november for ph.d.-graden med to avhandlinger innen helt forskjellige felt – vekst av naturgasshydrater, og protonkollisjoner. Dagene før disputasene ble på ingen måte fredelige og avslappet for Trygve, ettersom de fleste av landets største medier tryglet om et intervju. Trygve er imidlertid en meget sivilisert mann som dessuten kan forklare vanskelig stoff på en folkelig måte. Det har aldri skjedd tidligere i Norge at en person forsvarer to doktoravhandlinger det samme året!
  • Romfysikk-konferanse for journalister. Som et bidrag til journalisters (og allmennhetens) ”scientific litteracy” arrangerte romfysikkgruppen en konferanse med og for journalister, der fengende tema innen norsk romforskning ble presentert. Straks dagen etterpå ble noen godbiter slått opp i aviser. De neste ukene gikk det en debatt i avisene som egentlig ikke hadde noe med konferansens hovedtema å gjøre, men handlet derimot først og fremst om en av paneldeltakerne fra konferansen og om vedkommende var for mye synlig i massemediene.
  • Avisdebatt om ledelsesformer ved UiB. Også her gikk debatten livlig i noen uker med bidrag fra mange engasjerte og skriveføre personer.

 

Ellers har instituttet – tradisjonen tro – hatt mye kontakt med både skoleelever og publikum i forskjellige sammenhenger, slik som Fysikkens dag for 3FY-elever, skolebesøk, Forskningsdagene, og via direkte spørsmål og henvendelser fra publikum.

 

 

Utdanning 2008

 

De som har disputert ved IFT i 2008 er:

 

11. januar                    Hilde Nesse Tyssøy

14. mars                      Ingrid Sundvor

30. april                       Elisabeth Iren Dale

5. mai                          Bjørn Askeland

30. mai                        Else Birkeland Johannesen

2. juni                          Thomas Bognø

3. september                Abdul Wahab Mohamed El Kaffas

5. september                Martin Anders Fernø

12. september              Marita Sørbø

10. oktober                 Catalin Grigore Ilea

17. oktober                 Geir Ersland

24. oktober                 Johan Alme

14. november              Liang Sun

14. november              Jarle Husebø

28. november              Trygve Buanes

 

 

Nye PhD-kandidater ved IFT i 2008

 

Disse har blitt tatt opp som PhD-kandidater ved instituttet i 2008:

Fornavn

Etternavn

Opptaksdato

Fagfelt

Hovedveileder

Karl Magnus

Laundal

19.12.2007

Romfysikk

Nikolai Østgaard

Jordan

Bauman

02.01.2008

Separasjon

Bjørn Kvamme

Nils-Erik

Bomark

12.02.2008

Subatomær fysikk

Per Osland

Pilva-Helinä

Kivela

12.02.2008

Separasjon

Bjørn Kvamme

Remi André

Kippersund

02.04.2008

Akustikk

Per Lunde

Lijioa

Liu

22.04.2008

Subatomær fysikk

Dieter Röhrich

Mathieu

Ichard

22.04.2008

Prosess-sikkerhet

Bjørn J. Arntzen

Alif

Be

07.05.2008

Reservoarfysikk

Arne Skauge (CIPR)

Thomas

Reisinger

21.05.2008

Nanofysikk

Bodil Holst

Dagfinn

Mæland

21.05.2008

Flerfasesystemer

Alex Hoffmann

Hagen

Bjarne Christian

21.05.2008

Prosess-sikkerhet

Bjørn J. Arntzen

Yngve

Skogseide

21.05.2008

Romfysikk

Nikolai Østgaard

Nicolausi

Ssebiyonga

01.08.2008

Optisk fysikk

Øyvind Frette

Mahdi

PurMohammadi

13.08.2008

Subatomær fysikk

Per Osland

Abdul

Waheed

15.08.2008

Optisk fysikk

Øyvind Frette

Thomas

Gjesteland

01.09.2008

Romfysikk

Nikolai Østgaard

Vijayshankar

Asokan

01.09.2008

Nanofysikk

Dorte Nørgaard Madsen

Khaled Ben L.

Jemai

01.09.2008

Separasjon

Bjørn Kvamme

Øystein S.

Haaland

01.10.2008

Subatomær fysikk

Dieter Röhrich

Konstantinos

Kastanas

08.10.2008

Subatomær fysikk

Anna Lipniacka

Therese

Sjursen

08.10.2008

Subatomær fysikk

Anna Lipniacka

Ingjald

Pilskog

08.10.2008

Optisk fysikk

Morten Førre

Sabrina

Eder

11.12.2008

Nanofysikk

Bodil Holst

Gleb

Pisarev

11.12.2008

Flerfasesystemer

Alex Hoffmann

Ilker

Meric

11.12.2008

Elektr. og målevit.

Geir Anton Johansen

 

 

Karakterfordeling av masteroppgavene ved IFT 2008

 

Tabellen under er basert på 48 karakterer gitt på mastergradsoppgaver ved instituttet i 2008.

 

 

Avsluttende mastergrader ved instituttet i 2008:

 

Kandidat

Fagområde - Oppgavetittel

Veileder(e)

Jens William Bjerkelund

 

Prosessteknologi – Sikkerhetsteknologi: “Analyse av utslipp og spredning klorgass ved bruk av FLUENT – en vurdering av modelloppbygning og beregning av spredning”

Bjørn J. Arntzen

Lelja Tipura

 

Petroleumsteknologi – Reservoarfysikk: “Wettability Characterization by NMR T2 Measurements in Edwards Limestone”

Arne Graue

Dagfinn Mæland

Prosessteknologi – Flerfasesystemer: “Sintering and Impedance Spectroscopy Characterisation of Nanoparticle-based Functional Materials for Solid Oxide Fuel Cells”

Alex Hoffmann

Therese Sjursen

Fysikk – Partikkelfysikk:

“Search for SUSY signals with τ-leptons in the ATLAS detector”

Anna Lipniacka

Kyrre Skjerdal

Fysikk – Kjernefysikk:

”Kalibrering av ALICE-eksperimentet sin TPC-detektor ved hjelp av radioaktivt krypton”

Dieter Röhrich

Haldis Riskedal

Petroleumsteknologi – Reservoarfysikk: “Wettability and Rock Characterization of Heterogeneous Limestone Utilizing NMR”

Arne Graue

Marianne Berge

Petroleumsteknologi – Reservoarfysikk:

“Waterbased EOR in Carbonates by adding Sulphate or Surfactants to injection water, and determine the impacts on the oil recovery at various wettabilities using NMR technology”

Arne Graue

Knut Solvåg

Fysikk – Mikroelektronikk:

“Design and Testing of n-XYTER: The First Dedicated Neutron Detector Readout ASIC”

Kjetil Ullaland

Ilker Meric

Fysikk – Industriell instrumentering:

Monte Carlo modeling of the intrinsic stopping efficiency in Geiger-Müller detectors”

Geir Anton Johansen

Sjur Wiggo Jensen

Petroleumsteknologi – Reservoarfysikk:

“An Experimental Study of Miscible Displacements in Carbonate Rocks”

Arne Graue

Jorunn Aasheim

Petroleumsteknologi – Reservoarfysikk:

“EOR in Fractured Carbonate Reservoirs by Wettability Reversal”

Arne Graue

Marius Norvoll Sletten

Fysikk – Hydroakustikk:

”Lokalisering og bestemmelse av objekter i sidescan sonar datasett”

Halvor Hobæk

Abdul Waheed

Fysikk - Optikk og atomfysikk:

“Rydberg Atoms in External Microwave fields”

Jan Petter Hansen

Ingjald Pilskog

Fysikk - Optikk og atomfysikk:

“Electronic Structure of Few-Electron Quantum Rings”

Jan Petter Hansen

Oskar Johansen

Petroleumsteknologi – Reservoarfysikk:

“Experimental and Numerical Study of the Mixing of Injection Water and In-situ Water During Oil Production using an NTI Technique, and Determining Oil Recovery in a Tertiary Miscible CO2 Flood using MRI”

Arne Graue

Nicolausi Ssebiyonga

Fysikk – Optikk og atomfysikk:

“Phytoplankton photosynthetic rate measured using Fast Repetition Rate Fluorometer”

Øyvind Frette

John Ivar Lokna

Prosessteknologi – Sikkerhetsteknologi:

”Evaluation of pool fire modelling in FLACS”

Bjørn J. Arntzen

Kjetil Frøystein Larsen

Prosessteknologi – Sikkerhetsteknologi:

“Area classification with FLACS - Zoning distance and flammable volume for the area classification”

Bjørn J. Arntzen

Oddgeir Kleppa

Prosessteknologi – Sikkerhetsteknologi:

”Minste gnistenergi for antennelse av eksplosive blandinger av propan og luft”

Bjørn J. Arntzen

Andreas Christian Engeberg

Fysikk – Målevitenskap og instrumentering:

Monte Carlo modeling of gamma-ray attenuation in a subsea fluid analyzer system”

Geir Anton Johansen

Ole André Thormodsæter

Prosessteknologi – Flerfasesystemer:

“Production and Characterization of YSZ Nanoparticles and Thin Films forPlanar Ceramic SOFC Electrolytes”

Alex C. Hoffmann

Torgeir Svenningen

Prosessteknologi – Instrumentering:

”Målefeil og drift i ultralydmåler under bruk i felt”

Geir Anton Johansen

Pål Steffensen

Fysikk – Målevitenskap og instrumentering:

”Mulitiparametrisk monitorering av spiserøret og programutvikling for biomekaniske studier av organet”

Bjørn Tore Hjertaker

Yngve Bøe

Fysikk – Målevitenskap og instrumentering:

“Measurements and simulations of electrical conductivity in live fish”

Bjørn Tore Hjertaker

Håkon Pedersen

Prosessteknologi – Flerfasesystemer:

“Formation, Particle Size Distribution and Flow Dependence of Freon (R11) Hydrates in Multiphase Flow Systems”

Alex C. Hoffmann

Karl Kristian Olsen

Fysikk – Målevitenskap og instrumentering:

”Automatisering og optimalisering av fortrengningseksperimenter i oppsprukne reservoarbergarter”

Bjørn Tore Hjertaker

Ciren Nima

Fysikk – Optikk og atomfysikk:

“Field measurement of UV radiation in Lake Namtso, a high altitude lake in Tibet

Jakob J. Stamnes

Njål Brekke

Fysikk – Målevitenskap og instrumentering:

“System for tracking head position and rotation during Magnetic Resonance Imaging”

Renate Grüner

Marius Heide

Petroleumsteknologi – Reservoarkjemi:

“Dispersion and two-phase flow in material

from different carbonate pore classes”

 

Harald Høiland (CIPR)

Sigmund Sandvik

Petroleumsteknologi – Reservoarkjemi:

“Adsorpsjon av sulfonert polyakrylamid på kaolin og Berea sandstein”

Anne Marit Blokhus (Kjemisk inst.)

Eli Gilje

Petroleumsteknologi – Reservoarkjemi:

Simulation of viscous instabilities in miscible and immiscible displacement”

Arne Skauge (CIPR)

Thomas André Bornø

Petroleumsteknologi – Reservoarfysikk:

“Water-flood Efficiency for different Pore Classes in Carbonate Reservoirs”

Arne Skauge (CIPR)

Sindre Hals Kristiansen

Fysikk – Målevitenskap og instrumentering:

Utvikling av sensor for måling av væskedråper i gass”

Øystein Olsen

Mahdi PurMohammadi

Fysikk – Partikkelfysikk:
Dark Scalar in The Higgs Sector”

Per Osland

Øystein Djuvsland

 

Fysikk – Kjernefysikk:

” On-line Calibration of the PHOS Detector Using Cosmic Muons

Dieter Rörich

Marianne Daae

Fysikk - Romfysikk

”Undulations on the equatorial edge of the auroral oval in the dusk sector”

Nikolai Østgaard

Ziya Kilinc

Prosessteknologi – Flerfasesystemer:

Formation and Particle Size Distribution of

Cyclopentane Hydrates in a Multiphase Flow System”

Alex Hoffmann

Konstantinos A. B. Kastanas

 

Fysikk – Partikkelfysikk:

” Determination of invariant mass end-points in the mSUGRA coannihilation region

Anna Lipniacka

Jens Breivik

 

Fysikk – Målevitenskap og instrumentering:

” MonteCarlo-modellering av DMD-laboratoriemodell for 3-fase strømning

Geir Anton Johansen

Maren Ugland

 

Fysikk – Partikkelfysikk:

” Measurement of the B mass in B → J/ψΦμμKK, and physics validation with J/ψ events in ATLAS

Gerald Eigen

Hilde Kristin Skjerdal

Fysikk – Partikkelfysikk:

”A study of possible signatures for slow, heavily ionising particle in ATLAS”

Bjarne Stugu

Jarle Fagervold Haug

Prosessteknologi – Separasjon:

”PVP as Kinetic Hydrate Inhibitor in gas - water systems

Bjørn Kvamme

Lin Hedberg Sissener

Prosessteknologi – Separasjon:

Modeling hydrate dissociation using phase

field theory

Bjørn Kvamme

Sissel Helene Knudsen

Prosessteknologi – Sikkerhetsteknologi:

”Identifikasjon av en optimal kompetanseprofil innen teknisk sikkerhet for en ingeniørbedrift I petroleumsindustrien

Rolf K. Eckhoff

Øivind Høiland Stapnes

 

Fysikk – Teoretisk fysikk og energifysikk: “The nature and role of antibound (virtual) states”

Jan S. Vaagen

Espen Seeberg

Prosessteknologi – Flerfasesystem:

”Dispersion of methane in two different prechambers for a lean-burn gas engine

Pawel Kosinski

Kjersti Espeland

Fysikk – hydroakustikk:

“Fremstilling av høyere harmoniske frekvenser”

Halvor Hobæk

Jone Tveiten

Fysikk – mikroelektronikk:

“Development of an ASIM MXGS DPU Interface Emulator”

Kjetil Ullaland

Jesper Tveit

Fysikk – Teoretisk fysikk og energifysikk:

“Energy of Nuclear Origin

Jan S. Vaagen

Lars Husdal

Fysikk – Teoretisk fysikk og energifysikk:

”On Prerequisites and Inventory for a Nuclear Renaissance”

Jan S. Vaagen

 

Nye masterstudenter ved IFT 2008

 

Opptak januar 2008:

Etternavn

Fornavn

Studieprogram

Studieretning

 

Jalloh

Alusine

Prosess

Separasjon

 

Jensen

Bjørnar

Prosess

Separasjon

 

Kunze

Sven

Prosess

Separasjon

 

Parmar

Archana Ashwin

Prosess

Separasjon

 

Ngo

Anh Thy Nguyen

Petroleum

Reservoarfysikk

 

Odland

Jonas

Petroleum

Reservoarfysikk

 

Sandven

Asle

Petroleum

Reservoarfysikk

 

Heggen

Anja

Fysikk

Akustikk

Eikeland

Erik

Fysikk

Målevitenskap og instrumentering

Røsvik

Kai Verner

Fysikk

Målevitenskap og instrumentering

Helle

Kristine Indahl

Fysikk

Partikkelfysikk

Stokkevåg

Camilla

Fysikk

Partikkelfysikk

 

 

 

Opptak august 2008:

Etternavn

Fornavn

Studieprogram

Studieretning

Barka

Steffen

Petroleum

Reservoarfysikk

Ghorbani

Zhaleh Jaleh

Petroleum

Reservoarfysikk

Grønsdal

Reidar

Petroleum

Reservoarfysikk

Horgen

Thorbjørn

Petroleum

Reservoarfysikk

Kolstø

Steinar Midthun

Petroleum

Reservoarfysikk

Noremark

Bjørn

Petroleum

Reservoarfysikk

Nyheim

Arita

Petroleum

Reservoarfysikk

Sylta

Karl-Erik Holm

Petroleum

Reservoarfysikk

Johannessen

Annette Meland

Petroleum

Reservoarkjemi

Kallevik

Gro Selås

Petroleum

Reservoarkjemi

Solbakken

Jonas Stensby

Petroleum

Reservoarkjemi

Øvstetun

Camilla Yvonne

Petroleum

Reservoarkjemi

Borlaug

Terje

Prosess

Fleirfasesystem

Dahl

Maren Andrea

Prosess

Fleirfasesystem

Eikill

Vegard

Prosess

Fleirfasesystem

Gjerde

Vidar Indbjo

Prosess

Fleirfasesystem

Nyheim

Roy Dani

Prosess

Fleirfasesystem

Aasen

Øystein Lee

Prosess

Fleirfasesystem

Faugstad

Stine Iren Kalsås

Prosess

Separasjon

Dypå

Marianne

Prosess

Sikkerhetsteknologi

Engh

Inger Karine Næstvold

Prosess

Sikkerhetsteknologi

Grov

Arild

Prosess

Sikkerhetsteknologi

Istre

Ida

Prosess

Sikkerhetsteknologi

Lindtner

Aksel

Prosess

Sikkerhetsteknologi

Skarsbø

Lars Roar

Prosess

Sikkerhetsteknologi

Østrem

Lene

Prosess

Sikkerhetsteknologi

Haugen

Svein Arild

Fysikk

Hydroakustikk

Greve

Martin Møller

Fysikk

Målevitenskap og instrumentering

Kjenner

Tom Erik

Fysikk

Målevitenskap og instrumentering

Marthinussen

Cathrine Frydenberg

Fysikk

Målevitenskap og instrumentering

Pettersen

Jon-Martin

Fysikk

Målevitenskap og instrumentering

Sæterstøl

Jostein

Fysikk

Målevitenskap og instrumentering

Lønne

Per-Ivar

Fysikk

Kjernefysikk

Samnøy

Andreas Tefre

Fysikk

Kjernefysikk

Kohfeldt

Anja

Fysikk

Mikroelektronikk

Storebø

Alexander

Fysikk

Mikroelektronikk

Simonsen

Sigrid Ina

Fysikk

Optikk og atomfysikk

Mæland

Jørn Havås

Fysikk

Partikkelfysikk

Olsen

Richard

Fysikk

Partikkelfysikk

Svandal

Ørjan

Fysikk

Partikkelfysikk

Viken

Are Flataker

Fysikk

Partikkelfysikk

Hansen

Ragnhild Schrøder

Fysikk

Romfysikk

Degener

Laura

Fysikk

Romfysikk

 

 

Publikasjoner 2008 (ISI)

 

IFT posten har frem til 5 Desember listet alle ISI registrerte artikler for 2008. Den samlede produksjon per 19.12 er hele 162 artikler. Av disse er 80 av typen storkollaborasjonsartikler i partikkelfysikk. Utenfor dette fagfeltet har vi dermed også en meget god produksjon per forsker, kanskje vil det vises seg så bra at vi kommer ut blant årets beste institutter nasjonalt!

 

Artikler registrert 6.12 – 19.12:

 

Determination of nucleation rates of FeCl2 in supercritical water by molecular dynamics simulations
Author(s): Lummen N, Kvamme B
Source: JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS   Volume: 47   Issue: 2   Pages: 270-280   Published: DEC 2008

 

Numerical modeling of solid oxide fuel cells
Author(s): Ho TX, Kosinski P, Hoffmann AC, et al.
Source: CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE   Volume: 63   Issue: 21   Pages: 5356-5365   Published: NOV 1 2008

 

Searches for B Meson Decays to phi phi, phi rho, phi f(0)(980), and f(0)(980) f(0)(980) Final States
Author(s): Aubert B, Bona M, Karyotakis Y, et al.
Source: PHYSICAL REVIEW LETTERS   Volume: 101   Issue: 20 Article Number: 201801   Published: NOV 14 2008

 

Di-jet production in gamma gamma collisions at LEP2
Author(s): Abdallah J, Abreu P, Adam W, et al.
Source: EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C   Volume: 58   Issue: 4   Pages: 531-541   Published: DEC 2008

 

 

------------63IU5FKpEHv8TM9zaXoVxU Content-Disposition: inline; filename=image002.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image002.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke51-filer/image002.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABYAZkDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDG ooor3T44KKKQkCgBaKsJp97Iu6OyuXHqsLH+lNlsruBd01rPGvXLxMo/UUrofLLs Q0UgOehzS0xBRRRQAUUce1GRQAd6KMj2pMj2oAWijIoyPUUAFFJkUuR7UAFFGR6i jIoAKKMj2oyPagAooyKMigAoozRkeooAKKMik49aAHZ5pQxpmfcUZ96LAShqcGqH I9aXd79KVguThvxpwNVw49aeGHrSHcmBpQ1Qhx604OPWiwybdS7qiDD1pQ3vSsBM GpwIqHcPWlDe9KwE4PvzShveoQ3uKdvoGShv8+lODDNQhqcGpATBqUNUIb3/AFpw f3osBMGNLmog3uKUNmlYZMCKdmoQ3vShuOtICbNLz7VEGpdw9RQKxz1Haj+daOi6 YNSvD5xZbWEb52Uc47KPcngVs3ZXYoxcnZDtM0WS+iN1M5gskbBkxlnPog/iNbVn cWdvfWVrp9tHEl0hKTuN8zHJCgk8LkjtmonuJ9SlU6d5tpqNkWEdnnA8sdk/2h39 eay7vVluJrOeO3S2uYGyxXlSc5BC9vpWNnLc6U401df8P/kbEF1dz6xcRS3T+ULc uN8zFFcY5JXHSmpcX8fieWyjvLmGBW+RZH3A8cDLZ4J6H3rZHgjU7yWSVdaQxfdG 1COG5I9O9VbvwlqGiW9zeS6tE8MMO4AxklgD8o54yDWSnB6XN3SqpXs9730/zMwS Wes3NxBd6eY2iUs1zAArpjg716Ng/SsfUdLm04xuWSa2lGYbiM5Rx/Q+1PW+MmnN ZwxObu6mzNJnJk9FH4/nxW5bfZdPsBpmplFZlL3EA/gHY+0gznHpxWusNvuOe0ai 1+/9DkqKtalYvpt/JbOwYDDI46Oh5DD6iqtbJ3V0czTTszStM/ZkwZPwQEdamw3r J/37FV7XZ9nXIXPPVjU37v8A2P8Avo1m1qWth2G/6af9+hR83rJ/37FN/d/7H/fR o/d/7H/fRosA75vWT/v2KMN6yf8AfoU393/sf99Gj93/ALH/AH0aLAO+b1k/79ij 5vWT/v0Kb+7/ANj/AL6NH7v/AGP++jRYB2G9ZP8Av2KPm9ZP+/Ypv7v/AGP++jR+ 7/2P++jRYB3zesn/AH6FGG9ZP+/Ypv7v/Y/76NH7v/Y/76NFgHfN6yf9+xRhv+mn /fsU393/ALH/AH0aP3f+x/30aLAOw3rJ/wB+1ow3/TT/AL9im/u/9j/vo0fu/VP+ +jRYB3zesn/fsUc/9NP+/Qpv7v8A2P8Avo0fu/8AY/76NFgHYb1k/wC/Yow3/TT/ AL9im/u/9j/vo0fu/wDY/wC+jRYY7B9ZP+/Yow3/AE0/79rTf3f+x/30aP3f+x/3 0aLCHYb/AKaf9+1o+f1k/wC/Ypv7v/Y/76NH7v8A2P8Avo0WAf8AN6y/9+1pfn9Z f+/a1H+7/wBj/vo0fu/9j/vo0WAl+f1l/wC/a0o3+sv/AH7Wof3fqn/fRpcp/sf9 9GlYZL8/rL/37Wl+b+9L/wB+1qLKeif99Gl+T/Y/76NFgJPn/vS/9+1oy396T/v2 Kj+T/Y/76NGU9E/76NFgJfn/AL0v/fApcv8A35f++BUX7v0T/vo0fJ6J/wB9GiwE uX/vS/8AfApcuP4pf++BUWU/2P8Avo0uU/2P++jRYCTL8fPL/wB8Cly/96X67BUX yf7H/fRpfk/2P++jSsBLl/70v/fAoy3Zpf8AvgVFlP8AY/76NLlP9j/vo0DJdz5+ 9L/3wKT95/el/wC+BTMp/s/99Gk/d/7P/fRosFzBrpIXstO0mxtb2S4iFz/pMrwd T2QH2xzXNHoa6/U9wvpYINWs4RGVj8i4TptUAHoe1VU3SHR0TZm63e5EEaQwLhcp cxyl5HU8fMf6Vk2cfm31vFgHfIq4PfJp+o+QdQmNtjyc/Lt6dOce2c1Y0BlXxBYF 8bRMp57800rR0Jb56mvc9dj+028zGGCRvJRgFVvkfJGD9arapZy3VpeRyJO3mo7E yMMLleFA9M1cSa4a2laERw3L7ljZlO0MDgbvbFPllkt0QyDceVkcDpgc49cmvMvZ n0DScbPY8KBIwQSD19MVuaXZWWqiaW9lulZAZJ7jcu0DPGc8kmsi5ZGupmTJQu20 nuM8VY05Emkkt5ZRGsifLvbapcdM+w5r1JarQ+ehZSs9TRvmt7/QhLbGQjT5vKUy 43mFvu5x6HisKuli/sz7PqltYsSv2RiWJz5mzB3e3Nc1Sp9UVWWzNK03fZkwHxz0 xWjJp91HpkOoMrfZ5XKKQRnI68VjwTRrCoJhz/tE5rqb6ZF+HWluTDj7VL3OOpqZ tpr1HTipJ36L/Iw/m/uyfpR8392T9K3h4RmSWBLm+06Dz0V4t8py2R0xVWDw7dya 1dabKbSF7RDJO7O21U45/UVPtI9y3RqLoZnzddsn6UsaSSuEjjmd2OAqgEmtD+zL SPUrCOLUdPuYp5gpZXYYx1yD61taxYHTPHVmmlyWUU00gEMeSdhx/EPehzV7IcaM rXfdL7zlXSSNykkcqODgqQAQab8392T9K7HStNGrP4il1CSya7XKF2YgIw/i9hXL S6c0OkNqXmWrQC4NvkM3LYzn6URmm7CnRlFKXR3/AAIPm/uyfpSZb+7Jj14rUsdI zcaPLNJaCG+k+Xcx6A85ro00KyHxDa3LWLW7BpBbhuV+UcEeueaTqRRUMPOS+aX3 nEfN/dk/StOw0K/1CxmvIgqQRHBaVwuTjOB61S1iKLT9WuLYTWjhW4Mbkge1dTb2 CXXw3T/S7OMfaDLl5CF4B+X/AHqJysk11FSpc0pJ9EzkAWxnbJ+lLlv7r/kK1rTw 8JbG1uby/sbMXYzbpIzZcevtSxeFdRl1qTSytqsyKWzvOGHXIp88e5Psp6abmPlv 7sn6Vo6Xot9q4ma2UKkQBd5nCqM9s0apoc2meSGlspncEsIpC2w+ldB4d0trnwbq 0RmtYjO6/ec4XH970pTnaN0VSpqVTkl0v+RyDq8cjIyvlSQcY6im5b+7J+Qq/Pod zBpaagfszRPMYQA5ySM8/pUj+HL5V04qtsxvv9WA54+tVzLuZcr/AK89jNyx/hk/ SpPIuPLjkaCcRyHarFQAT9a1NQ8NixhkYX9hLNEcPErMCD7etTXKasfDelJM1s1j 5/7pATuUg9z+dLnWliuS11LoZWoafdaZePaXKMJUxnaQRzzSw6ddXFhc3saMYbfH mHIB59BXSeJtGuNU8Wai8Zt44YY1eSWViAo2j9araTC48F66oWMksmACcHkVKneK fXT8TR0oqo4vbW3yOa+b+7J+lGW/uyfpV3UdEutMECzi286VA5jDnKA9M+9Jpmi3 eq3n2eFLZcAs7s5AVR1JrTmVrmFnzcnUpZb+7J+lLlv7sn6VsXnhmSGwkvbS6sru GE4l2MwKZ749Kkt/CV1Np8V1LcWNu04zDHJIQX9Knnja9y/ZTva3mYWX/uyfkKMt /dk/Sr2raJd6PeC1nW3ZzGHyrnv2/Stzw3oMV/4f1Z5vsaTEosTOx/d46k+gOaHN KPMEKblN0+uv4HLfP/dk/SrNjZXOo3kdrboxlk6biAKu2HhuW6s2vLi4s7W2DlFd 2Y7j7CtTQtFudI8Z2CSm3eNwXjliYkMpHUUpTSTtuVTpOTjfZ2/E5mRJIpnjZZNy MVPI6jim5b0k/StS70S6kjv9Sf7PHAty6JuY5kbcelPtPCt1cafb3zzWMFvKxBaS Qjbg4p88bak8km7L1+RkfMf4ZP0pfm/uyfpWne+GL6z1K2s0W1mNzgwurnDirb+D 5dssdte2M91CpZ4EdsjHXB70c8RqlO7VtjMXT7ptLbUQjfZ1l8onIzuxnpVX5v7s n5Cuihhb/hXVwu2LP28HG44+6Kii8Iy7IRc3tlb3Eyho4Xc5OemT2pKa1uU6d7cn ZMwst6SfpS/N/dk/StO08M31zqk9iVtomt8mZ2c4QetT3fhS4t7C4vknsp7aHA3R uTnJxj2p88b2uSqc2ua39LcyXhnjRJJIZ0SQZRioAP0pmW64k/StvWY9TfSdJS8e 2eARZgVSQVHTn9KxPs0n9yL/AL6NEXdEVHGMrXF+b0k/Skw392T9KX7NJ/diH/Aj S/Z3/uw/99GmRzx7nOt90/StbxGmfEFwyKSJtsijGc5UVlV19pqyQaRZ3zebhALe V4gC6sn3eT0DLxVzbTTRdKKknFu3X+vvOUuLaa0lMU8bRyAAlW64PSi3l8i6hm/5 5urfkc1rapDd6hB/ar2y20ONscO4ligJ+bnkjJxmtDw74IutbtvtlzL9ks/4XYfM /uPb3pOpFRvJjjRnKfLTVz0dYkuoZTLIHjl2AAtw6lR0HbNV9blW00K4uzhhHbEA ng9eBVewj/s+0tYm1PzmhAiiQDIbbnnA5I9ak1LTF1TRLuGa/LC42kBeEQjpj2zX npJS1eh7jbcHZa2PGRwBTljd0dlRmRBlyBwo966HxJ4Tn0JUuIJftdi//LZR90+h qpAbvRbVLmS0imgulV0LjcoI6Z9+c4NeiqiavE8F0ZQk4z0sM0ZQIdVmbOFsXT8W wBWXXSapdqdC8/BE+osoJIClkj6sQPVq5unB3uwqJRtFFuBnEK4MuP8AZArqNQL/ APCuNMP73d9pl7DPU1ykWzyxkJnvkmtKbVXm0K30lkg8iCRpFYM24luuaznG7XqV TmkpX6r/ACN7xkX/ALZ0vBk4tYegHFaeuazHpPjXVBc201xbXNuInRCARkDkVyGq axJq11b3E8cCtBGkahS2CF6GrcviY3Or3Go3en2Fw06BGik3FRjHI9+Kz9m7K66H Q68eaTTtdr8maN5Y6Y+n6dq2lxXkCveLC8UpVuhHNXr8sPixbj95j7RH0Ax0rndR 8RPfW1tbRWtnZ29vJ5qRQbsbvU1Ld+KZLvV7PVGsrJLu2YOXQsPNI/vUckvzB1af Tunt23N60LGTxj/rOEfGQPU9KynL/wDCuY+Zc/2h6DP3apWXiWayvr65NvaTJfAi eGQttbJzRY+JDZ2txZvYWNxZTS+b9nl3bUb/AGaOSS6dg9rBq1+jX3u5sTlzpPhP /Wf6w54H97vVy33f8LbuPv7fMbsMf6sVy+peIJtRuLSQQ2tvHZ48iGLIVOc1Ym8V TSa5Bq8dnZQ3cWd7JuxKSMZb8KXs5W26MarU7rXZx/BWMy9Mn2+4x52PNbsvrXQP v/4Vmv8ArN3270Ga5/Ur6LUb17kWttbF+THEWxn1qU6vIdBGkbIPs4m87dlt2a0c W0jCM4xctd0zZ8TF/sfh3Hm5+xjOAP71dfbsT4zYZbIshnj/AGa4W28U+XZW1rda Zp96LUYheYNuUenFLbeK7qPxBLqsggaWZDGw5wq4xxWTpyatbube2ppqV+qf3Icd 2Wxv6nsK39Mz/wAIlrGd3306gVzvyn+7+Zq7b6k9tpt1YosZjuCCxJORj0q5JtHn UaihJt9n+KNO5Lf8IPZ/f/4/G7D+6at3921jZ+HbrYzeUpYr61n6fqV5Y6OynT4b qwaQkeapKh60PEF4yW+iXE0URlEZcwsMLg9Bj0rKz5rebOyMl7NzTs0o/g1qMkTS datdQuLW2ube6hQzEswIbJ6VHeFv+ET0U/Nn7Qc9KpzeIN1nPb22n2VqJxtkaLOS PSqkupvLp1rYlIhHbOXQgnJPvVKDM516euurXRW1vf8AI7PxSrXFnex2JIkikV7q NR8zrt4P0FZ/hKWCLS76S7UmFZELbgPXg/nWMfEV1/bbaooiWVxtdMnawxjB9qgX VmSzvbSOGFIrtgzAE/L7CpVN8vKayxdN1/bLz0/L/g/eSa9DdwazcfaneR3O5ZFx hlPTFWvDJbztRzv/AOPOTqBVC41WS706CznSJ/IP7uXJ3Aen0pmm6jJpd358IjYl SrK+SGB7GrcW42OVVIRrqaeho6Tn/hHNe+9ny4uw/vGpPEefI0XG/wD49BjA75qr da951hLZwWVpaQykGXys5fFWo9WvrfT7OCfTIJlCj7LLLGSQO2Kmzve39WNVOm4e zT6b2/vX/UTxaW/teH7/APx6xZ4+tLouf+Eb17O77kfUe5pPGJzribyu8W8Yb2PO aoaZq7aYlxGIIJ4bgASRyZwcdKaTdNWCc4wxUnJ6ar700a8Qsj4Qsv7QNyF8+Tb5 QGc+9WLHULa98R6RHZiYRW8RjzIBk1h2etta2slo9pa3Nq77xFLnCn2pV1xo9Tgv oLS1hMIwsSZC/Wk4PX5lRxMFyu/a+munmavipXmgt7m0ZjYIWjMaD/VyZOc+5qtf 5PgzSfv/AOtl7D1qhbazLbLeRlIpIbvJkjcnAJOcj3qKbUnn0u209ljEVuzMpBOT k55pqDVl2InXpycpX1krW87r8LI6WLd9p8J/e+4M8fzqnoJb/hKrv73/AC37fWsp tZnYaft8tGsVxEwzz9auP4mf988Gn2VvcTKVeaMHcc9aThK1rFrEUnJSb2af4Jfo SxE/8IJP9/P24dh/dFP8QE/8JFZfe+5B2+lYy6k66O+m7Y/KaXzS2TnOMVox+JmA gaews7ieFQqTSA7hjpT5WnexCrU5QUW7aL8L/wCZsSE/2h4q+9xCcfkKztN3Hwdr HD/fjxx71V03VNR/tK7voIFuXkQm4TaSCvvWob03ng/VGNrDaw70WNIlKgnIJ+tQ 046ehvGcKl5J9J/jcra6W/sbRcbv9R2xWDub/bx9BVi71N721tIJEjCWybEIJyR7 1T49F/M1rFWVmcNeopz5l2X5Iky3+3+Qoy/+3+QpnH+z+Zo+T/Z/WqsZXOSrU0PU Y7O4eC6J+x3ACycZ2MD8r49j+lZf50Guhq6szpjJxd0dXew6hfauLKWQxwBTLLOS CvlkclT/AHSB0962Ydeex1C30qaCS5sYwS1sjBnhwSArnoQAM4965LT9ZWO1FhqC PNZg5RkOJIf909x7GtYWMl2mqSWk8V1HfEP5sIwyndkqydQD7ZrmlDpLY7adT7UN /wCtDvU1vQHmEkdzFbXar0MeGwexwORVO+8T6HBMs8rGeWAlsWylwCeMsOMfjXDW 8cdtrV1ErSm2itWjiMzeWT04BbGO+KZp8t7H4gla3aQC4Qq7IvmgZHGcDDEVmqEd 7nQ8ZNpKy3NXVvEv9oXxtrhEtrKaMOiR5dZGJ4LgYz0PTvWbp1lcWV5NGLlf7MMW +5kkTCqp/wBk9H7Cpb60iZbafVfJ01oAQY7ZsyS85GF/h5z1x1rI1XWX1BVt4k8m zjOVj3bix/vO3c1tCOlonLUm+bmnv07/APDEOq6h/aN6ZVTy4EURwR/3EHQVSoor dKysjjbcndluHd5QwsmPYjFP+b+7L+a1DEUEYBMGf9oNn9Kfuj/vWv5NUNajH/N/ dl/MUfN/dl/MUzdH/etfyajdH/etfyagCT5v7sv5rSfN/dl/MUzdH/etfyajdH/e tfyagB/zf3Zf0o+b+7L+Ypm6P+9a/k1G6P8AvWv5NSAf8/8Adl/MUvzf3ZfzFR7o /wC9a/k1G6P1tfyamA/5v7sv5ij5v7sv5imbk/vWv5NRuj9bX8mpWAf8392X8xR8 392X8xTN0fra/k1G6P1tfyaiwGvZTNJFtYPuXjkirPzejfmKw4J0hmVw1sOxwGrV +02//PWD9alownGz0NWy1jUdOQpazyIh5KEBlz64NQXd5dX05nuZJJZDxkkVR+02 /wDz1g/DNH2m3/56wfrU8qvewOc3HlbdvUn+b0b8xR83o35ioPtNt/z1g/Wj7Tbf 89YP1p2I1J/m9G/MUfN6N+YqD7Tb/wDPWD8zR9pt/wDnrB+tFg1J/m9G/Sj5vRvz FQfarf8A56wfrS/abf8A56wfrRYNSb5vRvzFaVtr+q2cIhgupFjHQEK2PpnpWP8A arf/AJ6wfrSfabb/AJ6wfrScb7ouE5wd4totTTSzytLK0jyNyzMRk0z5vRvzFQ/a bf8A56wfrSfabf8A56wfmadidXqyf5vRvzFKoZiByMnuRUH2m3/56wfrSfabf/nr B+ZosLU0v7OuPVf++v8A61H9nXHqv/fQ/wAKsWV/BPbj99GWXg4NWPtEP/PWP86i 7OlUotXM/wDs649V/wC+h/hR/Z1x6r/31/8AWrQ+0Q/89E/Oj7RD/wA9E/Oi7H7G Jn/2dceq/wDfQ/wo/s649V/76/8ArVofaIf+eqfnR9oh/wCeqfnRdh7GJWtE1Gxl 821nMT4xlW6/Xipr6bVtSVVu7neq8hQQB+QFSfaIf+eqfnSfaIf+eifnS63sWotR 5U3b1M/+z7j1H/fX/wBal/s+49V/76q/9oh/56x/nS/aIf8Anqn507sj2MTP/s+f 1X/vqnf2dN6p/wB9f/Wq99ohH/LVPzpfPg/57J+dF2P2MTI8b+Dm0Kc31kCdPlb7 v/PI+n0rjs0UVeGm507s6cdSjTrNRD6UqSPE4eN2Rv7ynBooroOM0U8QavGmxdQm 2+hwf5imy69q06bJNQnI9AQP5UUVPJHsX7Sdt2Z5LM25iWY92OT+dFFFUQFFFFAB RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAnNGKKKADFGKKKAFx/kUmKKKQBil xRRQAYpMUUUALijA9KKKAExRiiigLBilxRRQBa0+YQ3IDfdfg1t/lRRWdRam9F3Q Y+lH5flRRUI2Cl/z0oopBYSjH0oooCwY+lH5flRRQAuKKKKaVwsf/9k= ------------63IU5FKpEHv8TM9zaXoVxU Content-Disposition: inline; filename=image004.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image004.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke51-filer/image004.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABYAM4DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCa CyjeUxRzLLcNvWKCJslgMkY9wAc0huraxlSa4u7e0lnGdkzfKCDzj3HArttek0/Q tKsdRt9MhWVk8sSw2+5l7Y46AjNefeKNA1XxBpujNpfh24dkiuEePbyPmX5mJ7nt UWvPlOf2Whq75msBeQpEzNjBA+VgRxz79qdJYXsiiV28ssgc7Twpx0+vNX/D2geJ fsRtZ7Y6fttljzOA8bYGAm0deec9sVS1Hw74yl04AaRDD5TF5ityAGAHUfXFYSnN R92N2HsiQW6RW6GSd9ygqUUZIq5FcLHvhlImgA2GTq2fQ+/NYlyqjQo9SdGN2IN0 kAzuifBIHuDyR9DU/h25utU0xbiOWLazHzG6YY/zwCKrWyTJ5TutE0bT5rDzpo2l ZpGQl2yMDoKyb63sUt5fLZVXaTsC4PHvVX7Tf+H7G4ms1N9bxo8rQ7+HY8H9Ofwr M0O5k1Xw3bidZRJKhjmkc4xkZ49sYGa2VSKVmU0rFzMrMpLqVyeeOPT8KXzGQOPM G5eF9zW7oHh+yk0r7WrB2nLMrOvMYXI24/DNVrnR2uhGsMduJhyu2TGTjvVKF0Lk ZUhukkGCwDEHIJ5qwpR3XO04Xdg8Ypkfhm9+TLQiQjjDZ4PH5ipx4cvUlWFVmlkw XbC4Qe2/ufaocGmJQbZZkYQ6eTLZOJyCdzDn1BFTLZwSjHmTQsY8qZY8BiACce2D VS90PX1sD/Z9vYm7yABdScYPUcfpUOot4wWzt21m58PWBaVYYWzIxaRuAOB1NWmb chpHTroXPkmEs20kMOhAweKhaGWLaJEKlvu5HWtyGxvkntzPeO92kZJIH7vPAOPY 1U1LS7x5cw3itcR5kClOAWPp9RTuKVPsZoLeZtYFGHbFODkA9wO+Kv39lNdxAIHk upIgs0iYBikxwwHpnPFTxRXB06WLyN07Ao77MbmA447VRPsjKz8vOfb2rnvF+o3N jb20UBaOaSTBJ7HBxn9TXbyWf22NLlYys7FUPynC49K858Z6J4k8QeIftEWizvGE VEkjwoYLn72T1yfyrGs3yaDVOz1Os0GK5m0bTTcLOGkgBaR1yxx3I962RaxljuWd /mzxHjFS+Df7WHh2CLWbM2txCBEqtIHZlUABiR3PPFb+KqLaRcYJHOfY1bKrZ3Tg cDJCj8KwfHfhfUfElnp9tpsTIYDljO+IwMY6dST6+1d7HFsYnJP40jzqsmzkkDtV XZSSXQ4PQ/BEOnaRa297p2n3N9HFsluDGW3/ADHA59sVpS6Tb2Efmf2bZIGbGI7N P8K6bzlACtyazdZtzqVrHEkzwYffuHXoRiptcdzYMKYACrgdtvFOwayItea4iEtv p1xIhPysSqhh68mspfGc010kEWjTAMyAu8qgBWOM0roVzT0HQo/D8FzDBPNcLc3U l0zTHJUuc7R7DtWjcRG4tpYHJRZUKEocMARjg+tS5xnj8fWquo3b2em3V1HF5rwQ vII843EDOM9qduwHKn4ZaI9q9vLc6lIJGBZ3uSWOBgc1Jb/DbQrRVRHvDGowqGbC r64A9azdA+JN9rt1bImhpDFJcRQO/wBqDFA4YhsY5+7XoJ5GKFZiaR5V8UNLh8Oe CEm0yWeGQTpbZZ8jY/3s5+nWuP8AAd/u0u7gebfB18px09cHqeB0r0T4zsI/h3JI UDhLuA7T3+b/AOvXjHh7WZdMmhWO1ggmVxucjLSA9j6cZrCtpG8UY1Ek0e0eHbie 71eCGzmMW2J5CkyHDJ0z+bD8jW8/hOXBaDUWglI4dYwdvriuX8A6yNV1OUxki58l ghdPlMYYZI9eeK7W7uNUgeEJLbMJJCpJQ8AKT6+oFaUp3jdG0dh1roSQ/Z3nnMs8 BUrJt2nA7Ee9a/HSvO77xZr0TyLHNp4KQSSEBCTlASR19qpv4t8QNdSRrfWyhJNv EI6EZFW5NlHetoNi+qHUWEpuC4f752ggDt/wEVPqGl2WqJAl5AsqwTLcRg/wyKcq 34VzvhW+1DWvD9td32pOLmV5UxHGqgkMQOMdgKsa3Hd2ek311HqV2ZLa1eVV4ALq pIzx3pJgdNjnPWmhF8xn2DceCcelchb2V42k3M82sXzmW1SRD5mPLYjccYHvj8Ko 2tneS+MbjTm1fUJLaCG3uNjS9d5k3DPpwPypgd8FVSSAAT1I707I9f1rKGkWeEz5 rZPeZjUMmiae0qOYScMRzK3c/WmBs716bhn0zTDcQp96ZF78sK4m8srW9ttRuY7E 29/bXIs4sSnDBGDbh7EE/lXH6kLqLU54bdpmXzbYIoBIAa7KtzjoU4PtQx2PYhqV ipI+2W+e48wUPqVkgBe7gUE4BLgc15h4w0mK1v7aKxgdEQ2afIucg3HOfwzn2rQv X/taXxE7W3lrFCsESAfKdkrjeOOpwPwqXcR28uv6TAcS6jbJj1cVFd6vAkcc0IE6 SAMpVgBt/vAmuDm04v4U8Q3E0BaSNbwQKy5Yqy4GB1+ldVpcSx+GdHWTbEy2MK4k 4wQgz+NMQn9vyvMwawjCIPvicHk+2Ky5PHejXDtHDfaY7Rn5jJdYAPPHA61qLd2E V0Fe6t0YckA8149ptvaLcSGPTI3JDMTlATlj+nFIbv2PUdCv7fXNInstKu4rmKNW ijk3Ydl6byD05JA9Rg1em0K7lVkVBEpVF3A9Nveub8PX+p2Om2h0m30lYLiGJkZo njcjcI8MOvHrWnYeJ/FF24X7Fo7EPtYfaGVsBsFgCORiojayuLQ7Ytk57VV1EBtL vAzJtMDgl+mNp6+1TnGTioL5lFhcl9hUQuW3LuGAO471qI8e8JS202oQy28cCp/a Ni6oibDGPLZSR/eHT869s714to3jq7vtesorfT9H+wvqFtbo6W2xykoLbh6EYxXs 5yCcYqIjucB8aFVvhrdF2CqLmA5xn+MV876c0qwFisZGc7pH5J44H5V9FfGOKS4+ Gt7FDG0khngwqgkk7x2r56h0PUFVHj0y+mPQEW5+X19qp2tYxrRuj1T4W3LDxPm6 ISNrOWQqBwg3LhF9hknHvXrbalog3+ZdIPLALb2I2Z9fSvGfhqbvTvGUVzqFvLY2 wsZUL3Pygvlcde+B0r1fUIU1fTr6K3vbTF4ibZBIDtwR19elZ01yqxpT+BE8+o+F raUxzz2McrDcQ+AxBpo1Twk8jIt1ppc9QGXJxWdqGhz6rrf2qaS0cxRyoFC87HXC Zz3Hesf/AIQbUUvRdeXaOnnLJsHUADB/HvV2ZZ2EWoeHWCtDeWeEyy+XIMDPXGKm S80Wfeq3du+MhwJQevY1jeF9DbQ7BLa5tIzL5kh3ogICliRk+uDVnSrWOw1fV5J7 dFW/u/Ph2x5LqsaqSfxBo1QGn5mkEDE8AB4A8zAxQk2jnDJcW+SMbg4yfbNV5r6K 1kna5sFSzhiVxcED5yTgrt68cH8arRa5oc93aWixxNJPnaBEMKQAeTjg1MqkYy5W 9QNVJ9LA2rcW5/7aj/GhpdMAIM1vjr/rB/jWNBBYxavJJFpMbRtatItztXY7bz+7 x6nrWa8Z1eXQLufRY7cTWszXUbKMW7ELtVvU54qwOpVtKdxiW1Z1/wCmgNTBrHZl Wt8Z6hhXOX3h7R7uxW1srS0jSG6jlkZVC5Cne3PWsTQxpn/CXamkgtio08BVVQIm G5juUH+LBwfpUSqKLswud8hsQWCyQ5PLYcH8+aUfYXKlXgOOmHFcZ4bsLOy0XTYx pdm80u1JWY/MqsGPP4AAVb8QeH9LttJupodOhWRgiLsU5454xVXuB1G2w3bswE9c 7hWdqlktzJwT5e0cKcjFM/4RXQ5FCvpcH3VB6jr+NM1OG4jjS2smNvDEqqvlvg4x 0qgKCaJGspGyTBOa8lt9AhjEqyXUDMWyArDgZbHOfevTU03UBNIxvLlt2Aoe4JAG D2rx7RtN1K4t2DRxMuSwxGpP3mGajWwHrGuMug+HbWS5fOoRW8cfkk7mVSwOSRwc Muc+1Yltr01v4bTWbTyDd7yjA8sMsBlvY4J/KuH1bUFaGytbjVtRlijXc6NKS0TD A28jNQx6nHHEyvJ5yFCipCRkDPXHcjj8TXmV5z5rw9DmlWSbSPddB8UwayrK4ERj iWRnLYD5OMgemRW1ft5emXjjnEEhx6/KeK8K0XUo5rgmCV5JHh8z9zzJvzk8NwO/ Hqa9sjuRdaAZ7VslrUlQSCVbZkBveunCVp1E1PobRd1c8F8H2txAdGaWGUMdTsJS ChyqgOGJ9gT+tfRePmP1r550Dx/4p1G/06O71VAsl7aRskcCLuR2O4E4/wBmvocn DN9a64qw+hk+Jb7T9N0Ge71WOWSzj2mRYkLN14OB6GuHb4geD44t8OianJGZFjBM BUM7DKjk9SOa7bxPb3d54duobBEku22mNZCAuQw657VyFpoHiGaCKO7s7JJE58wy ghmHfH4US3Hchk+IegQeUq+FbotJGk6CRUG5HbYp5PdiBTE+I8G65W28IAG3ExkD SoDmIgOB+JFar+ENTvZCbiLTAuU2rknG0gg9OxGam/4V+XjuEaW2UXHmeaUhJyHI L46dSBRbsF2YU3xF1gW8DW3hayzcvNHEhueT5Qyx4HT0+lOh+IXiS41w6THpmlxS K5VpTI5XAjDnA79QK31+Htsq2oe9ZDaF2hKpjaXGH6nnI/KmL4I0q3vTef2tJFdM cmZZEB5AU9fYAUtQJdK8S+JdRsDfHS9PRRJJH5AuGLko2DzjHrVX/hLL2XU7T/RJ HbzTFGkUgCsW6BiR0HP5Umu3Uvhe0W1tomks53wZlYEs7/ez3BPXI9DXOeHZLiO+ huEj+3TR5nWOGTIbHB5PcdvWvLxdeXtYwi9OoJmj4o8Uy381zp82mTW0kQVUBkw2 T13DoR3BFcpa+If7H8Q2UMEYkW3kEhjD8kMDuIz1wcnPpU2vMNR1C4ubO+aW0SXZ M82QwdQT5e369vYVyZtWvNYZ0aSOVVCqsZxtQg8sfTAz9Tiue/NVcpMznJp6HtXh zx5p93pluuoTk3gB8xVtmA4HLcdvet5fE2gyWn2oXkf2Zhv84xnYRnAOcV5R8P3K TNLbTvN9qjaz37N32WQsSBIO28AYYcV11xaappHhLR9Ok2/ZLawlt9QREDfPsHlk ewYHmvVozl7O8uhpF3VxPEXj2xs/tFvZRQNEokid/wCLfgHKgdVx39a8ktNa0t9R ilNm1xcgNIqCQpG5z0z25Gak1TXEF0tukgdp2CRK4CsgcYLMfr2FcnqGnx2cEM1r dG4t2maB5ANueAehrlhB1p3qadjCc3ex9BfD3XbPXr7V/tjWw1R5d8kUROFRQF4P Qiu+FnbOoAy2O4bPNfL3hJ0tbxbsqIbeaWLzFBziHd849sjr9K+h4fD+httuLSBk EhwDFM68AemeK7qTVuVPVGlOalG5snTosn55uf8Abqhqd2tkQqQ+awwDuY8DFVW8 OWhuDIlzqURwo2pePtPHoT1q3d/ZrQIJ5tq7QqlzknA71sWYD65fb5WNlbqqqSpB ZieDXi4S/m08vBDeqd6ggzBM43cjH1r26fVtK23AWZmKIwO2M4HynvXjuhXS2BeS +vrW4tygGYXaUhySRkdOm7mpd7DVuoy8fTtW1e7udG2SREBXhdvLblwqEqep5PA7 Lk81m2dmYIgVDCOBzl2A+Y7j932JHesyaeS5Espto1divlGIYywwCcewq5FcKwdY naGRGUs0inacngY79RzXnVoyt7p5spKRtaPfTWEMsK2sMt3PN5ZZyMsBzhu2Oc5r todT1Sx1ayjWS3lgl3GWGxGRJGBsJPfgHPr8teYPFMILiKDTJo5Q6NcHBO5ScHHo uRXR+Hrua31FWSOeOeIsXa3wWK5G0Aeo6H61g21qnqdFKdvdZW0HwT4gguNNuH0i 4VYr61k3OoXEcbtuP6rxX0Y/DkZHWvmzSpNbkvJp9R1S9mjjntvJBuiQpa4UEED1 X1r6RfBduO5r14O5umrGX4juLu10KeWxkjjuN0arJIm8LlwCdvfg15bL4s8Uwahq tteeI4rZbOeOCF0tUG8vjG4Hp1r03xZbSXfhW/ghtZbqV1XbDDII3Yhh0Y9PX8K4 GLw7qslwXHg8OzndJNqWqKzSen3R1HrTkHUz4r3xLql3Ci+NLvyniLkRKqk4JGQQ OBSQ2WqXOo38V3r2pTwKsnkH7aV525QcehzW7a+FfGMd2zx2/hu2tCSVtiHk28Y+ 8ACeeaztbudQ0m4XTLp9LEmFLyWlqUC56YLHnOMYrGtWVKHMym7K5hanpGPJR/ts +bhSzNcu/wC78hSc89C+fxqvF4chfxdLK2nzPpySqYs72XaIgB/49n8a67S3udWW Bn8U3Vo0kqxJFb2sZXLZAGSM5+Un2re1LwvJp9n5r+LdZd0O5UknUKx64woGBUxq xnT5kwv1PPA/9l2kdjLuhnDsWXdvKhsBRjsB29M81NpryaTd3DaZdSskOW3R/KGU E547+mO1F/qK3V3GbeCOCJZQkIaQSGQt94s3VgWxx7VDYRQn7XE7osSjieDKv83D bM+6n5T1zXiOzm3czvqM13VXu7GGQ7ZI7T51swApDt0dmHXbnHPNcudcNpHPAba3 luWOd6lsKeMD3AH4c1q7XjXDRkAxtmZxlVCnLEj1C8AepNc9NYzrHPDHIouHi8+W SZwDED2x2JG388V24flnfn1MZyZ0nhLUxFrlrrkrs0kUXliCL5QSPlQH+8B1574r 0DU/H2q6f4hjuI4Xm0t4/wB9ayxhXj7YXHJ7Ek8YI9a8ns1uNJt2uXnL6jAI2aMc CIHsf04q1q81758Ul6XL3Kj98knzuvGUUdunftj2rRTmptR2HGraNiLUrmPWvFry bY7C1lleZHYbzFxltx75PA7DNUFuLBIvs1nf2zb7tY988ZxIrbgXP91Rgcdc81Hd NYy3ENg4fMmDIVc7t+T94+w4qpDplpazukW27kCiE+UcgyHnd9AeOPSt42dnLQhS W7Oii0K81bV7ePTbGGeMyqJII7orE2OCwbqBww+hr6NtdBhtbC3tbaa5t0iQABZN x6dyev1r5fs43OptYG9jtrqJFWErny5pAcgEjkbhnn1Feg+EY31C8ltjqWp28YtI JyY7ttwkZ3Vhk544HHtWtNtbm1FpK57G+ly7wU1G4UjsQCDVe901bi4y4aQ4UE/Q YJrzfQ7zxHPpDXI8WXnmLJMiiSFHX5JCi5454rvtTt7iWFZJr0RwxR7pJt2wfd5Y /qa15tDXm7Hnl34z0/S9R1zStRiLX1vMyW6Km0NGeOT6gHOe9cevhtYdOG2C5c5Q LhyuRhuf1H51i3j3er+I2RGeY3QIaVoy58sZIf1xxnjtVyxjF3YsralFeu7hibqR gV2grxgjjnj8aw53FXfUhTu9Tl1vPtGoSmWAMzne5YngE549OavWxBjA+1Ltyd5O d69gAOn40UVdVaWOOcVdmj/a2oiH55DHFcfJuLfNgcAfT3966HwdDcXNjdXkMUtz cLKh2wOMuvOQV6ngYJHqPSiiuPlile3UqirzVy/o/wAO9dtJbhp7qxtUleIkXE+G /dyiQHHcYGBXsdx4g0WCRzPq1ihB6NMOOaKK7oaLQ7VFWOe8S/ELRtP0G9m03ULW 7v4490MJBKsdwHOO3NeZL8YvF8tzPbx2Gm26xrIRL5DEHaCcDJ74x+NFFMZmTfFv xzNpFzd/2hbwPDNHGFitgMhgxOc+m2jUdf1W+tLC9vrl7meWKNi+0YmyxBHHTHT6 0UVz4uKfKmZVHoRNqEkjyQbWRtrIqo5Uoynhs/Qfz9aSCO9eGK2vlDTi4Mao07ZR Qmckk8/NyPWiiuL4VZGUG2Pvr+Gygt0HlNOqhV3N0dukjHsAB27mnaY5Er2iPC8m wTSHPyFsnLcegAwPeiis+SPsOYTZR1HXVj1S6unkJiFu0VvEvRgeCSOgPU1gTTah qlgIlhy5JklnbgyjGck9wMfyoor0aUIwgmkSmaVnm2kVcsXeIPctPyvPKg/ofypu tyoZllmlMewdVYMS3AJz6UUVMIp1EyItuVmZGlX6/wBpJJ5ck8j5UKOr8H8+31qu gvYpVjVGiI+aUL3IJ5I9qKK6/tnRLR2NbRLY71uba4aO/jkBScEHg8YC92JPFe9e EZNN8Q7ZbW9ubLVbaER3VnNCnmDGeeQCRnPP9aKKz5nzjpSbujXh8Hy2dr5FtJaN EWZmTYydTkkYPUnk1yfxMl1bRtQh1qwlmjRbZrW42xmSMkgfMVPGccZPpRRVzScT WastDyTV5lS8z9pvUu3QN5j/ALscrgkAdBjjHvUOmeGdVv3ZotBuLzcu4hSSF/Lp 1oorCMnGCSOZfEf/2Q== ------------63IU5FKpEHv8TM9zaXoVxU Content-Disposition: inline; filename=image006.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image006.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke51-filer/image006.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAFCAlsDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDO EFvtW3jjKuxPzdB65zQLeKVjmQH1DA81kjxlo+4BZ5CNuOU4FSQeMdNTcxm7/Kuz oK57Mu6L66LaorpEArBTtXnAz6461VHhYvaFHliB4ZURBwe+ex7Yp0XizRTcCdrt wccoseMn3NWovE+kOqySXkabmJCFOfx5o1DmRlR+EoS0ZayZ5HcqWuMKBwTnAq7H 4PsCA8tlbsWAyFY4B/CrJ8T6Ozq5nQjOBkYzTovEukyO0Yuo1UgnIHABo1HzFN/C WitJGi2/luwyY2QgDH+3/jVOfw9pMh8pNPSNRn51ct0PY1oSavZIQJNVjlR1KbEX P44pPtGkw24VbkbgQ3znJOOmfajULlFfDumKv+j2bDB5bf8AN/OqUvhCFp3Av5oG X5mTPQZ4xk1um60oS+dFew71+Y7s4yeuPerNzq1i1u8Ye3MhHysc4GffANGoXRyC eEbrBKapIDkYzyCf/rZ61I/hS7V2EOsyMAgbITPUkY49x+tdXaahp8Kvtu0kBGAh GAAaSC6t7Sa5Ek8UVsyIIdpJIVc5XHbrRdhocvD4VvZ0TZrLLnqpQj8qii8P6hcu /kXF00cZEcef4mzyc+ldfFOlwCG1CMyEHLBNrAHOOPpWnaajbWWyJrhGRVwgLAnj vx3pXYXicUvhHWFybm6aEMyoqFxkj1+tWJPClzGsYae8kZgQ7rgqMdsY+lddNdx3 0LFEiLvyBIQVBz155p3P2aFISv7pQrqhwD3yKNQujipfC9+kW6TUZ4mRSxQDJAH8 jUK+Gb2WTZHqU42xiXBUA7ex5NehwusY3NGqSHByx6e1EtzZSXs5m8jy2QKshYbn A6rjtRqF0ebPoOotfeVFe3EUG0nzHwxJ7cDpmpx4S1ncsg1GQgDIymK7m6fS7gAR zLlAGVFfHHTPHU1dtzZi3VGlRSMtlTkk/jRdh7p50/h7xBI6lNSA6BgV6Hmq954f 1Z4tge6kmHygqUCD0z35r0hVgaTLzxgg5CnnJ/yarXdpAqr5c8chZhkb8BVzz160 XYe6cTF4a1IrtOpOCeW/c/8A16mHg/X5ZcDVGGR1ZdoA/OupRbeDULNFhkmtzMDO MAAKMHDc/wCeldBeyWcumyxxSoJN+QAQO5/TmnqF4nmLeGfEcTHydSjYbeXAPQ/S om0LxJ5mEvgcYGSpAJP1649a9H0+KzihikkvXacqclSAFOeAP0pZtVSJI0MHnyry DtB/A0XY3ynm82g+InIL6hA7Y3KYhuP4Hscil0fwz4gvpZLddUmSRznksQTnpmu1 l8m6/eGxW3kb5mVDgAnrXSeB7FHuLidogoQBUx7/AP6qXMyoRjKSTQ7w/wCA7fTI Y5L6Z9QugOWk+4p/2V/xrpZNOg8or5aY9NoxW3GFCYwKpXzqEZB17YpNWR3U6mvL FWPIvGVhNayvLYv5JUZIxkflXENJ4mEQuP3DQkZD54PsPevS/FSyyxTIFy4J/LFc v4SlVb+4sbkEoyF0GTww6/p/KqWsboxxFOPNcwI/+ExlxII0wRxkgVZtz4pmyFFm XIyQZMY9Cf1r0aeGza43oQAuDgnG7j8zVW8VTMnlYdGXLbxkrzwv1qfeOX3Dgri6 8UWjKJ5LYPLwqrlsn04qhP4h1qGcRZhlLAgOMqMj/OK9Fls4J0WWW1BlXHyHAOeu NwxwatDStML+YsESuFASNeVjxRdhaB5sl/4vmYL9h8tWG7e4IGMdzSLe+MJMfZ7P zVKBg0Z6gnj9a9Hfz4rdQyGZwxPyLgN+B6UpmmlRdkBiVAFKjqAOlCbDlieeRzeO ZiWTTJjtH+e9RSP41yFNhMrt7V6IbyeK1zyvO8lwQAeBSvI8Ox45WfJ3EFTzwP8A 9eKd2LlieeLL4xT/AJh0hbqcnr7Ypser+K4ZRcPpsv7r7rEYCk//AKyPxr1MNFdL CJHggiCNk7ud55HGOQPzqq9luDYuLZoMjcAxDHHQ7efr+FF2ug7QPNp9f8TuVf8A sy5GOW+Q9KRPEGuqvnf2TeMvZgGwP0r0VEvhADbG2gEhy0txNv2j2ReSaminusRF zIwB270IVT2JIzkDvRd9hcsTzFfF2qR5xp9zuzk5JOB+VNPjHUmIJs7rGckg/oOO K9JYK0jFWwPQHGakVVDB33n6MCM0cz7ByxPNv+Es1g/d065GfQHOKD4v1W2R5H06 dVA5ZgePcnFepxyxgFhI7A+hwR7VUv7G21Wyezn87ypRhsSAHrn+fajmfYLRPLx4 9n2ZWOTcc5O6lXxrcyEhYp8eq5Jr1ey8JeGrrT4YbfRYowFxLLLlnZhwdp9Petv+ yrHT7HyLS1giQDoqCr3NI0U9Wzws+OZ14ZJS3vkVInjs4H7mdnH/AE0Ndn4i0axn 3b7RAW/jVQCDWf4e8OeFtU3w6jFcR31uv+rhl2rcL3fJHGOMijpciUFE5v8A4Ty4 baDHKqjrhzUMvjq/WSKW1M6shJYM5KsCMY4r0dPhr4cndfs9nd5flc3Ixj1yRU6/ C7RbJzJ5nmzYx5TN8ntg/lU81uhPIu55W3xB1GRuQu70wTTh4s164AEEM5/3Iyc1 6vo3hvQvB0Ukqww3Nw4JkmlAdiPQDoAKkvNZcQx3FvHKiSbUVYU25B6cf17Uc3ZD 5YnEWeieMriPdcXUNoWGSsz5YZ9QOhqd9A8TRqf+JvbMQeBtI/p0rsozO8YG2QM+ Ww5BOfX8BVlILYQ+WFDM6ZLO+TkdP5VPNIdo9jzxdD8XeezLfW5z334A/TinNovj KFxi4t5M5wFk4P44r0GO6jlXb9lVWGeOMEH1pv2gAxtKVjAG0AnrRditHsecy6V4 1gieX5GRRltkgNMS28buElFk0iuMgEjv7V6l5oeMyo6mNyCo9Rio4Hkk37BtTbjd u6n2oux2j2PM/sPjiT5DYbVzgHIx9OtP/sbxw/PkIhBA2h1Ga9PW6KyFCwyB1Hem XFyJIiVfaQyn646jFF2K0TzKTTvGFsBuEO7HK9gPUt0zTW0/xyzbVstw6kowx/Ov UrdoZYX3vnPABPI9CKLi78pWSJAVBwWLdTRdj919Dyc6b42QsfszA4x1GR9KsQaX 42aWPzIyiHkliCAPXAr0mO886Vi6gBRn6+1XrOdbmFBJGpRsg5x8vWi7FaJ5QI/G k1vk22YxzuG3IA9v6VR3eMPmYWM/y8E7a9dS5hjeVXZNinqq9/T361DdXEUakBCW J4GO9HMwaieQNceLnJX7Jd56ECM0Gfxcq4+wz8Z58o17FB/q9+0jBBY5qNDulOws y9qOYVonji3/AIrKgm1usDoBGf8ACp47vxXJ80enTMe7+USa9jbErsm4rIq5xu6U R5iYLk89T3pc3kFonkCt4ykbCWV1u6AeXj+lEg8axyFJNHud46/uya9i3BZgCctn 5AWpkl5PvO0AD/fp83kNKJ5XH4R0lbdi1uZG4OVcjH4UQ+EtLllZTbYXYB949fWt eNGj+ctHyMYL449atQTpCQu9OvUsD+VXdgc+3g3SoX2SW0vqGDGpofBeizMAI5Bg EnLEZ/Ot+WTzmUpKpIJJwwFRYnMv71wzFcqxHT2pXYIwn8FaUVieOF5EBYOfMOc+ lL/wiGiwqJJbaTap5HmHpn+VdDDcTPGsC7GZWxlmHT6etPv7HUHt1IkfA+9hRuYd cenNF5Duc9/wjOiGXb9mRE3sDlznHbBzimWHhbSbuS4WTT5oxHIY13SuC3vitpbf URc7prKOUDITK9B68dOgrQQXIcgxAuepZuntmi7A5tfA2nC6/eRSCHHGJT1z/F6U +bwhocQZvIuJjnGEmYmtaYag99IsMAUEBN7nKkcZJ9eMirlrYy7WLSJFH1B/i+lK 7Aw08CaUyMUSYHHykynGarS+BormeJjcmOBcgxI5O4dj9a6vyjvChmYMMgEYxUzK I1A2EoQfmzgfjzRdgcjD4N02US7nnRlJ+XzWOQPWmQeDrGZtkd3dRMckYlPHt711 METO3mOHIB3RqGGRn+lI0ZCu0gcbDvLbuvei7A5x/BVqpCLq16snIyXpLbwFI8oE OqXY5y0m7jHX8627W6aW2R1jZZZPnBYnKg9yK3bGPyneOUShZxjKDdj1OT9KHJoL eRwd14PU3AhXW7t1YFiXJAGBnt1qhB4Xg3gteXzKQQWU4x7HIyK7i7tIraWQW5My BWbKvzgHsfx6VmeUUgJDhd/3l5y3/wBendiMeTwbCnlsXdyykBpZWbbxx0xj6VnS 6AyXsiSX93FGuFRoiSCcEnAJJruJJEW0VwVQKMEdBnt+tZtufNRnlcHeSSGj3YPT 8uKV2PQ5e2012s5WOparHPHk+QUwSucAjPXtmnDSrnC7NR1ORyvCKoU56hcn2rtv MG5HHJUghMcY6fyq6Lwxg4C5DbdxPD/lTuxWRwMWh3aq8cmo3kjkZCbgo3fU0Hw9 qONn9tzqT/CFz+ua7O+uDIR5eS7LhvcfXFIsyG0IdcyHg7R/Wi7HZHFnRL2INJc+ IXjiUBidmM57AZ61KNF1KcF47y5I3E75G2Z9McfSujjildtlxbxyLu3r+6DBR/vH oaspPHh1Cbt393IJP+fSi7Cy7HLw+GNaa3V3154CwJcOhODn1FegfDG2vtPlvGud QN7by4VHEZVVZTyOe/NU2EflNuQjH3om5z+NbHhV5LG0lh0+xR5HnUIpchIlOcsR +H5mpbdjWhFOaVj0BpPlFYuv6zZaRYPcTSqrD1IH861ZTswpbJHNYuraLY6pauhi Cyn/AJakcqKltnXGPVHl1741XVrqR7GzmaOKJ2YfeJGOScVyOni41zV4rS3kltXu H2JIOxPv717Dog8JeGrG986dU+0SNbNLMMtJxyAAOleWWElsniOJrRyYUu1KE+m4 YrSL7EVY9yS58EapExa51qRNmQWckAY/GiDwhcK0ckerXSk9Ocncf5cCvT9XtYVu Cgj+VvmG7pj/ACKoJYKuGXGSe3celTzSONcvY4W68Ha2zK1v4gmBIyfPJ5PsRmoj 4U8ZwAyQa3DLtGdomIY/TI55r2K10mOTRlnKAdW9DwcZqtY6ck0s8sq/ulcqAuc5 Hv8AjTUpCaj2PIhoPxATMiCeTA5IkVv61E9v8QsEGyujnBJVcZr3SzsY7d5DI8jc 4I4xU+o2629sDCwjj+6VA5/CqTe5No9j59fTfHOolbO8tdQjt+CxKngdjV+1tvHT Ws0q27bY28seeMFsDtng16nfyySo2ZGAAwCp2/nUcKedbBJBuxgrz0qXJjtHseOy eIfFtvIVn064BU94zgUf8JJ4nUFvsTqcAElSM17fAPKAFuZASPmRGOf/AK9V31OQ xvCkYA+7yNxx6EmjmDlieGN4v12ItI8ZAbqCvb8ab/wnOqcqI8Z9BXukbh4WF5bw TpID5geNenQcf5xUsWi6FHZyxNpVqI7gYcxxDJHp6iqUvIXLE8Kt/HOoRnPkl3PV mJ/Lripv+FgX6n5oiF6fdr1w+DvDsWTBokL4XKlgTz2B5qhL8PNK1HXrCxksfs8T RPNL5UmNzL0UZ+uePSlz+Qcq7nmiePL8cbZG9cDrW/4Q1278Q69HYuhRNhdyRg4H b8a9Jt/hb4atw2bSZ8DILSnPWrNjomg6ZeQvptlGlxG22R0BOFP95j74o5/IqMFe xtWmmeTEi4xx0FQ3sezcuMY6+1dFEyjBPasjWIxJufd17UJ2R1q7dkcJrMfmoyrj gcmvLNUmlsNSWe3c7kbeje9epeJnS0t2YenHvXlWp4kZj0XOaqErk14WVjRi8R+J JVDLosrRsu5WUcEetObxNr0TDfolz8nI4Ix9eK3vCk63loFEZH2WFYw7dyf/ANVb 0aeXJ86FyT93HSpcmnY5uVHAr4q8RFiE0S4yc/wE1Vl1rxXNOWGn3cS7gWCpj9a9 M8s75H8xTyOvB4wKcIA4GSCFOCMZ5FLnfYXLE4I3viaFVA0y5kBHPmOpb8MHiq8u ueJo2Cy6PcbvvABTivR5oVLBiuPQke9PS2EsZOAMHhs0udj5YnmUfiXXwCf7IumI yDwcCon8XazGQG024Rh2INenm0SPy9z/ACDJAHrUBjTPDty2ef8A69HO+wuVHmX/ AAmOqNJva0uCO4TIqKfxr4ghGy1tpbZCS3zxFskjBPP0r175OQqLx2FTBGmKLHbs XwOQeKObyDlR48njnWFiWO6s5mcc52kZ/ClHjuSJ8S2s4PcMT/KvZVhjTKyzKspP zoy802TS7G4fe8EMjEfM23nGe5o5uthcsTxz/hPiwI2T4xj73OKQ+P33fuoZVP8A vZr1iTw/os0SQT6bAQpyCqgM3OeeKSHw3oKjY2mwg7i5fyxkH8v0p83kHKu55LN4 /u3ORE4wO/akHj64ZlLwyNjqA+M16pL4EtLiOJY7oSAYLmeMEsB7cAUXngvSrSzi mi0iO/ddkZWKE4Y55OB04J/Kjm7oORdzzFPiGyLtNu+fUuaQ/EOQ4BQgexOfzr1a X4ceHZpgW0fZkAfI5UD9aWL4Z+Eo5i0lomEP3TIxz9eaq8RcqPJv+FgSuQpSRh/d ViM1dPja+gTfLpd8qk8FlYA/mK9bsNA8P6TcqbDR7WLAz5jJufP1PStOWUTLsZSV HTPOKTkug1FdTwtviPJ5jH7O6Hrgmpo/iVGsZD2sjOf4g+BXo2v2Gk3twz3dhauV GAzRAY59eppz+E/DH2W3uY9FtlV4xkMD+fPrQpJg4q+55q/xI3OTFZtj039BUDfE VtxzBID6bq9Lj0DwyswhOj2hkPBPlkdug/OrH/CHeC2/1mmwq44YBWwCOD3ppphZ dzzGXQNaWFZjqVo+eQgBz/Kq6ab4g+0FBLaklSNzHAwOe9dg0Vv5Ej+UR3A2VUdx E6KsbqoOB0IU/Slcdjm007XYLlIy9pwCRk4wPXpT1TXPJMyxW7wg84kIzW7eysCq AEMCBuOKs2zH91bqAd5c/KBhAOpx70XYWRyTWPiKSTzMxwxeZuJDqShOBnJ/Ct8a TL9kSI69eMw+QsrcDHsakuomF2ytMkqIV2xn5QCfx5q0kYdZI5oowmwleM4zTbCy M2y0vVJTtg1+4KKxUBwCw9SRmkTSfEhl2JfoSDnEideuO/tWpDD5UKTKqcHCNxx2 4+vpWtZvI2JN6yr1Zl4b0x+FJtjsjl5LXxHCNgv7d2ycrhhg0yZPEkLIHurN22hy BITj2xXUXiW/2O4aTe6sDjg5btVCCdJJgFjMbvwjDkIAOOT39qLsVkZkcnidVWTF uyNgKxcrwadM/inZI/k2qxodpbz8DPtW/wCVHaxuZLoyIx3/ADYyAe1Z174h0+OK Z2uVZi4XaSD/AJFF30CyMhbnxVLuWMW7bBlmWfAA9c1JHfeJWIBW1b1Xzun1p0Gt 6XLO8cN2FZuAAmM57CtJLmITxgSRFWO+VvJGWPp6D60XYcqM+O+8STRiRbWIlgSD 5mM4PXkVG994sWUKq2yjuplH86smS6RppIxiGNWSMs5GcnIHuB0qwsO1ThCT1weQ Pb86LhZFM3vi2H5FtrNyT1WQYz9aX7V4wTBe2skU9CZAd1bUWy5gXYDGGXIjc8+n 86jjtRcKXWIJhCC5bPoR39c0rjsjL+3eJ0QM9tZPycqJcHGagXWfEdxNsisYTtGQ vm4J/lWpsYyD98AFfn2OAce45FPtoysjqxIkH+1jB9D6072FZMzW1nxSjKp02zGR wPNGR7nNQSa34pUKqWNupzt+WQEsa0ni825eVnEhzjjkVLJGj7VjOVRtxPdiB/Kj mCyMU694nXI+xRO0Zw2JB1qK613xdc2rIum+Xn5d4PT6V0EcELW7LhgGOfcD2qcq qllQKVABILE0ubyDlRziXnjAgRvJbRyEZw7AkjGc8dPxpA3iyQhDNao4wT8+CR/h /hXQi6tG6w5zyR0yR0/DisW81HyL6GJY1ZUUhScktnnH5iqTbKULq6WhE03iIFx9 qtQ6EYQbmJJ/Dt71qaFrmuaJqCzT3kc7gH9yq/IwPq3YfQdqx5NXub6MmCGf7xAS NNg68VXeW+Nxp83krEk7mHDPzzjJPtnFOzN4U4R1bPdtH1N9U063vpAgS4XdGFJ+ XsVPuCDV+WaMK0bY3EfnXG+AZnXQ7zTpJN0tldMn0BAII9s5qXUNWntLoGa3kKHj IHFYNanTzPlTK2rX1/8A2TdOLa3tbQgoolcksvqFUZ5+orx65ujBNLdDaAhyAAR0 6V69qfjvRILQxsjG42/3MgV4t4n15r8eVsG9+rgYyM1rTi+phVqJxLafEDU3+8QB 9eKtaf4u1S91BUkv4LWLHV84A9sdT9a4RVY4HGKexZMAMeetb8qOA9UXXNekv3gs 7gNajP73eWBXuePr2qNZ/GWpEfZroQRbidwk25GevNcj4Y8S3OhzKhYtZsT5kYAy QeuD+XFepW+qJf24lsbgPbSJ/D2x2IrKSlE0SXVGOltrlvcgRalqlzM0YL/PhM9c gnt+GeamupvFgicRXMUsanl5JsMSOvBHvW0SpZp8MWK7SSeoHQ022t1MLIIyerAk nqTnP51HMwtHsYVvdeKZVdVt4ZSp2nM4OT6dOtWje+KkdYk0wkAc7ZEP6ZrRcCNC QWUsScZxz+FNlyI1aMupPBYfrSux2RjP4i8TxqJDo+oxoT8rpH1+hqC68V6raTeR LbsJm6qxHyd8H3xXQm4k4AdgEGRycAVXvLiQ6LcW+TLG4OI2AOCe/vT5mLlRjQ+I fEF7OI4LQpGV37sqBj1P+FXH1HxMiomxVDAn95KMk49hwK0VEkFqschVSyqzCIH5 RgYX3wAPzpPM3KvlqdhGCW5Jz2/GlzMrlRSj1PxXEu0va9ecykH/APVUsWteKYgB 9kAdPuPFOMgHr+fFWkgLyJEPnJbjC5LHtXcaT4bhsAt3f/vLo/dQ/dQenuaOZgoJ 9Dk9OTxhrFrLM0DxQq23M8+0v6kAZ4Fbdnp2q2N5Cy6haSQSjY4VW5z93Hr8wxmt 97smcwFvmKl4j7jtXPPfyWGuxC3CtbXIlMIPRJNm/b9D8p/Oi7LUEtkdx5jmIFRz ise7NzJKqlTgZPXrXn3iX4ianol/cQ29mchUeMNLhHUqDuAI7+3pWdoPjXxR4sku FtbFM28RlkcvhQKiztc641Epcti342a4BTzGAUHkA1wUrLOGCnPY1na54q1PUp2i uoTvVsH52x+QxT9PlZ7GWR4/L2EbQOhFbRVomM6nNO1jY0zX5dCLJGomjm+Yoxxg 9q2ovGchxm1Qt/Ed/WvOY5XcqSTy3r2rWtdzY5wDW6jG2qOObbldHYP43mjG97H5 ByWU5x+lEPxLtnTAt5Cc5KqpOaw4YiSqRqzO5wqqMljXX6dBqlo0dvfQmAuMRMqq Og+6fwqJwSV0KN2U2+JFqu3z4ni443QkfzpR8S9OMYBbaDk4CdK6KZFdg0gimTv5 qBh+tQLbWMYkaPTLJN3XdbJxWN12L5V3MEfEHTZ5i3mKrdAXzjFSjxxprP8A6+Dk 5IJxWjFp1g75/s6xfJzk26/4VcOi6SEGdNsd6Ywfs6/4Ucy7By+Zlx+N9NOf9Ite ndhUiePLINgXduSvT5hx/wDXq7c6ZpUjKG0yzcgZy0K/4VVbQNJDoDplkATkr5Ix Rddg5fMqX/xF021YZ2SOedsQDfgTUdn8R7S4tfOmCQuHwY887exrXfw54adN0eix Ssf4beMlv0qxZ+H9JaMLBoJKopDxk4wPcZ5P1qeaI+Rswx8RdM37vNAbn5iKePiP pxBG8DPPI/8Ar1rSeGPCUMn+k+HzA4G4blJVh65BxxVSbw74RuF3pYZRuyoMY/2T 2p8y7CcLbsgX4j6fGVZZkBHQZJIqYfEq2ck/aFxuztD4x+FWIPD/AIatgDFp6JEi 5w+G59yRVaW18OR+Z5tlaO+7IEdsWJ9BwKObyDlXcjPjOxmGGuG+iycjNW7HX0lU pbxNKmfmcZxn69KS00qe5J+x2j2cCEMA1mI1PT1Of0qK5s76JSxYypE22NnlGM55 dh0A7ewFDl5Ao+ZavPG1vbsyXKLCAdgJzj86ii8e2skbNG68EKCW5/z71zsenT6v GY4rWS9t1bzJHUZ+0SnoFH90YPcDqasQfDuW8IudThtIJQBmMdAc4xhe2PzNNMGv M1LvxRp9/b4keGMsTzvyRV6bxnaXCht0AwQRhxXOyfC+Ceb95cIoIUqIUKFV6dDx nPvT5fhTZMiQ2khkLsC80zlTGvfAHB79aegreZrDxRZrc+b5kJY5IywOO9Ofxzpq uwY25bJyd5H8qyD8ItMUsRqd0FDHBZRyPb1q3/wrXR48IkYkUADfIp3H3OHAoukF n3OSPj2FiPMZyQMDcvQelMl8bWnAXJA/2MVu/ZLOXHnx2zyAdPLCjPuMVMmgaTPb +atjbCRh1CcenFO6CxzFv4usDdtJeRGVDjYApGw98+ua0n+IGlpDtS2kHoq54P1N WI9M0yykZvscBdjhE28qB3+uagTSlZI91s2VwRGUDDrk5OORRdDS8yB/GmjOzTC2 AlOc/Kc9KjtvGmnrbpF5EKKoAGWYkfU4q9aaPE5UGzSYYPmMEUEc0DRdMRiRZozA 4AmAHHc4xz9KLoLPuMTxjpLRNFK8boW3YAYHPrmnx+LtDWbchESdhubge/qalbSd KmVWj06EHeOkeB0/SoDoOkXImH2EFkfIKDAK/nSugsxz+NNJlfBbgghmzgfgKemu aXPDO8CvJtQAYfgenbiqL+ErB7jzXwFC8RFSAR9R7VJ/Y8MEH2a3wqM28jrx9aG0 OMbswdT1C+vOHmZYiMhUPFYTAAs3UL1rtr7QJFvgIzmHae/Q9OfxxXKalaG2nNoF JbOXYetVFopxsZTuciTnd2xV+y1u7tJELSNIoPIbmlfTpTBlYWYjvisyYMjkFcY4 xVpp6ESi46npdl4l0h4oppJfLZvvIzYAPfjtWmuseFJVVpL51b0EmMV5TpstrHdo LyLzIG4YZII9xXbr4W0u6t/PtY2MZ/i3dPzqGkhas6BvE/he3jCJczOc4zwT+Jpq eJfDryHdezKAuDh8D16Y5NZq+B9OgUMTIzHqFbGPSrMfgrS41LyLLIpP9/g1N4js +5bPiDwz5u6O7cHoGDYIHvT4fEXh9T894i5HzF23Z/8Ar1HL4R0SKMbrUN6BXPPH rUUng3RioeO2AyM4ZjgdsZ9aLoLPuSap4k8N2dhI9rcvcTHG2NDjn1JxxWYni7RY tvmiaR9oJIGASRz+vFOm8GWBwI7RgzDPyuTitnSvh/pxkBSznuZMZ2n5lX64ovGw KMm9zNi8Z6LuKjeP9pv5Vtabcx6jELiGF/s7NgStwCc/rXP6+bK0SK3g0+0UsR+9 MYJAzjAq7oOsBLB7MjJgDzKv+wCOn05qlG+pXK1uWdbVbK4kjjGFbBHvmuY1C4KX CXCglomDcH05rofEs6tZGfPKyx4b2P8ASuKvZ2MMoGeSgHvmi1mdsJqVPlYWfiVk 01leJi0bghg3QBs4q5quuW00MBiSSLZc+Yu7GArDn9a5i0hZhcxbTke1WZYzLpWf 4lH8qs47Ox6dpfiu10Pxgt6JVk03UYlW4KnOxuzfgf0NelapeQfYHlGxotu4HqCM dq+erC3mu9NjxBIxxwQhNdXo2rX8WiyaNqdvdragfubnym/cjuG4+7/Ks5wTOinJ pWZgawY572edRtjZiQPQVxl5MLi7dx90cCus8Ri1sLk2cF2t2xHzeWcgfiK5ie0R TAq/K8h9e1XBWMqzvoipuHY8UR8nNayaMohieRzmaTYp6YpttpSu3Mvyq4DDHOM4 NVzIzVKRY0PQbrWptsO0IpwzMeldfYWUvh6+MsNyi25cRGKQ/NL9AOhPaprZohKm l6SjW8JQS3E4+8seOAD6msnUp4572OG3QR2tsCUweXY9WJ7mi4NX2Ox/4SHShEsz XCKGbBDD0POafH4r0SMMPtSNuGFznivOotDN0IyVdlAwFXqxJ610I8EWZgLR2V0s h+URSnDjpg444rJqKG6c0rvY6VtWsJmI+1xoFHcGkjvrI7CbtfmzxjrVSfwZpqTS x2ts1uSShy+47c4POeuKiTwRpLIzeVcg5GP3h4J6VN0TZ9y5cajaWkTSPICnoOG5 +v1q6t1YGUqk8XozK3OR/SuXu/BFnujHmXPz7gC0u7O3Gf60ln4Msypc3tyrkkKI peh7D3ougs+508stvK5EsqluApDHGB0z705JIEkKiVMKwILHiuYl8FTErIt9PHGz EBjMST7n0rc8I/DxrrxBHPdX08+n2xEkiFuH7quffr9KFyjtI9C8NaHHaxx6jcAG Zx+5U/wj1+p/lWjeTPNBcxocTR/Mg/2hyKtXjCVCisFZeUPoRXPXN+RMt8ikGM+X cx919/8APapNUijLfLJrelmPIS6dJIs8Y7OtYd7eGOCSRcn7BeI3PXCSsh/8cZfy qLVJfs+tW1oj8Q3qXFuQescpB49gwP5017iOe48SRqQUBuHH/AXj/rR0uDZfl1DT 5/Ddp/aWl2upCGzDIkiZcYJU4PpkVc8Cy6Za+ENSupbZdPW5kY4VThUAwBz+Nc34 PvY5dH02S6wY1u5bKY56CTDIf++sfnXcX9m17oEliDEZbc/dlO0MOxBHIzUy0Z0U ZJ2i2eG3NzaLfylEMsO4gFh1GeKi1O6ji09ggClxhQPU1qa7pbaNM0txaRwGQZRU l8z+fNcdI8lzcGR+g6DsK1jqRWlytoci8qvoMVs2f3AD+BrLij3NntnH5V2vhjw9 d391bS7FjtxlxLKm5WK44A78mt+ZLc4rXdkd54M8Orpttb386K1/dvtjLciCPGSR 74q/rBhure9vJ28vTrKNvLcceZL2we/NTTXcmnra2USm+1WaLCxkABAeWY46DpWZ 4qt4JbGzsNV1qONkbzZxGu5ieyIg7e5rn5uaVzblsrFDTbuK+s0uOE3ffz2NS+Wm 4jeD71z+uWstpJYWmiJJaCaPd5l4f9bk9wOh9qpHTPFoIBurFT1ySRTkkZWlsdrG 0cSEggsRxtFOjMIC5dct1Oea4f8As/xY/C3tmRwcDIH1zViHSPEiq+XsmJJ24Byf y6Cpsh2Z28VolxKFQq8h4Azn8qvyaPa26ia9lMzDpED8gHv61F4W0DVLPTVku5I3 vZ/7g+WNOwHv6mtXUdHkMJ3Pwo596xqTS0RtTh1ZRmvWa3DWdkDGvAZ22r+AGK47 WNW1K2ZnTylfH3kYqQPpmu3jtpE05m+cY4UGuD1iwvrq6KkuiDk8dqiL1NLaHPnx Fq8LbxdHGejHIP4GiDX8DzYoQJPuyxgnHXOR6VLZaXHqF80W4lYhzxn5icD+Ypvi fRf7H8QbLRlVJIcAHucc1vFq6RnKKszQfWo9WS2s7RZFkklUTKxGEQH1HXJ/SvQW a1bBN2Dn+EvjB9favCI7ua0uw43pzywPIrUk1rUmhAsriCQgdCMGtUtLHO07nsdx PA8DKt2p3/eYHkD2x+X41lXiw3CtCyxzI+AyOflI/u151YDxpeWwmtbSGZBxlXHH tjPFSMPHcY2tpTEA5+Vc/wBaTt3BX6I9ThlgtbcKjwDaf9XDjHPYAdqhjvB9ozPc KFVwVVfSvLpNR8ZQRvK+kbFUZLGE4UDvWb/wlmvgBTbw4xwdh5oSFZ9j2qIWJUO0 ys7t0GAq9Tk/n0q5ayWrwORPCmOOWx09PavC18Ua+2NmniUgYwgb+VQf8J9qgyGs 49341XKDufQH/EvfcWnjYgYGXBH86SO1tDGCZ4QTycyL/jXgA8fakAQtnEvGO9Rn xtfMcmyBJ75NLkC7O3gbSkn8yS4LPIMKmAefWtG3vrRZYohPGHYhVQrXOXOk6dab nhW5R+gVX6nPGM1WbTpTOPsSzhghy7tuZyfbHaloVqdNNPaWzHfcW6se7d/occVW uP8ARlzBOnmEDBJHI7c1jQ2GrPbPJc3kguGChlKDC84OB37CnwWF4l8Ift7SAY8y XZtVfQD1P5UWQWZsw6jOP3L+Wzqg8xlIVeff/wCtVIM1/NLDI0aqigKFkALc9j36 c1TTSL68Z5F1hodpwsaqM9fXpU/9lXQnC/2xOJMfOzRqR9OP507INTdit7IWkfnX MKS8ksj4zTVNjCyf6fbDJJI3jLH0/OsldHv3D7NQ87HrCMAdqrw6PfRuzS3QeUpv VDGFH1A6mlZBqb+qoYrBpQEaRULGORynHb3zXJeH57vXLu4/csVgUMVXpywCgAck knp/hV2aDUbvzr67vYZokX51Qfe445/Stf4c6feTw69DA32e8dUVJzx5XXnPbg9f ek9DehFSnZnJapPf2eovBIgk3kZKNkAZyRmqTzSanr+6zBbzGGcgHmu91zw/DH4X gci4e4LlHljO5SST6jPQV03gfwTYabZJe3NqRKRlfM42n6UuayNfZe+10RC3hnyP DqI0CSTOOSRivJ9e0Hbe+UIgjAYGB1r3XxBremW8YVr2AYH3A3Irx7XZ47m/eSGX enZgaIJ7jqOLONj0x/Okt3tyxbiNx1U/1rrfCst3EG0u43rsBZBjvjtVSJLpB59t F5kisOA2CPpV1YtWspZLuayRGdsZNwAxb0HvVt30OaSSeh2tnbExhjgFl3kKMBfb H4VHCbmS4IVcW6t95l4J7kenSuRS91gyOPsDBlX5VEmS30x1p0k2sQY3Wbs7FQwe Y9+n0qbIz17HYmF2RmMa5yQCRxj1qKO2kAXa7jJIRQcFePSuZgu9SjEjT24JjBYq hLcHt9a07eXVNQvora0s5FaQqkZMvBJ+ho0HZnfeFfDqajM8k6nyIcL1/wBY3X8v 8a7hbaa0TZbrCijoqpgUuhaOmi6TDaK5kZRl3P8AEx6mtFinc0uW5opW0PF/EPwz 1HULyaW2lt1iZyyo2flzzisG2+G/ii0v45reOBmQYJMnBHcHNe+yPbpyxAqF7u1R S5cKo70ryXU1clLdHkA+FmtX9lc2lzdW0MUgURncXKAHIHv6VInwNE6wLLr5zHjd 5dv97HTqa9LuvFGkWisz3KcdeRVTTPHWh6lc+RDexLITtVGOCaq76sFpsjC0n4P+ HdKnkupzcXsr5LCVtqf98j/GtTVdE8MWml7LzRIFswMFo7fIQe+3kD3roL3URHAx Qb3P3QD1/GsS91sW1nJJuaNxGXkhnIyo74P+RSdmaw52tRbGaLR/D1rZ6LGLqzjA 8rbLyEPOMnkjn8qtW/n3drM9zbwpBKneUOrg9uOorhIfGOl4W8jvblrQL5fkRNsk jY9wP09Kv+FWtE027trJtWmtSS6m4GRH6jI6GlrbU0cUth9xoGk7pETS7AiQYZvs 68j06Vh6v8LtH1Vop7OMWFygBBTJjb2Kk/yrZa9iR1RpTuUcogJ21o2epWkr4aR9 qDJyMU1toEkr6nnGtfCvVZ2t2tb61At/uoysoJ+tc5P8PPFMN1OtvaxSCTdgpKvQ 9ete5Xd7bnyz9piUN91Sw/lVm2NuD/rF9+aSlJDkqbV3uePReD/EVpYPAmny+fdF BK2R8qKoAXOe5zVi0+Geu3DCSaKFF7hpB+XFe1Ga125aRcD3qlNfQYAibjrQ5yMF GC2Rj+EfDFpoKm4u4VuLwn5WH3Yx7Z7+9aGvJp97ASybJY/mRjzgiq9xqTKp2kDP vWJIl5fbwrDk8Gklfcp+87mM1zE0DnzisyOcryxLYJ49fWpVjbcv3gXGW2/T1qPV 9FfRz9vjnRpV6Kw7mufXxmzCVRNb71ONxYKPyq7djjqR5Gb0lt528BcOAFWVlOFB PIBzwTj9aTTDt8+AptgikKxsUI3AD364PGayB4ui8r57iEkdSCMZ7VLH4ogebcs0 Y4HzFhRYjmNYxPfXKWgWR5G4Hpnrwfr7V6DbQRadZLFHFFbDALKh4LYxWD4PtvPt m1Z+BJkQk8k88tn9K2LmUD/WIOf4utSzWCKtzdqikhgfcVwniLVYzKUMvkySLtfa cCQA5/MdR+VdHqc8+XFtDuIHUjArzXxRxcnzHRlYZwpyRTihtjNZ16L+0tGuYApS AZZVPcPuK/TI49iKvaJ5n9mapLKcvLpzzt7eZKP8K4PSlW91SO3lk8tXkCbyM4BO M16TAscsPih4MCCKKG1jx02rn/CrlorExd2UPC8BufDuu2PfYlwmOoKkjI/SuluY JPE3hix1ASTfbIwYpfIk2M2OG9uwPNZ/w8tPNutSB+4LUqfxIx/I1p+DJGQ3+nNn hvMUfof6VnI0Ri6p4fuLrRJLKO28u4t4/Nlu7kDdIg5CBvXH+FeamDykaQqQq/dy OvvXuS+GrvxDfM+o3pj09G+a1iz84HOGauc8XaVb6/4vs9LsYEiLssbMi4G0d8ew FOErMJK61PPtO02ecwwwxNJKyltqjJPGTXrOmXqWlppDOAqWunCYp64D5/NsVp6H oWnad4kuY7WAKIbYBHbk57n61HrkMP8AwlmkRSqBHdQtBxxk5DAfjtI/GiU+Z2RK hZXNLSNFuYLRp7iVl1TUDvnkH3ok/uD0x/OtSLTtP07P2a3jjYDLSbMsfqx5NLNc XeoTPHpzxQQRsY5LpxvJYdQi+3cnj607ypIkAN3NOw6klQT+QqCjlPE1ql6Ulltw YojlZY5cOD9Kqwv9pjUmModuGHXBrpNUt5LuzkR4EDFfkL/MPxxXmun6y+ia7Lp2 qQPbpLgo24uuR0IPXBrSPvKxlNW1OkmmhTguuQM8noKdBcqSsaOB3ZsYFNjuLEIZ FBzJlizjk0f2jaryZAABkkgAUkmTzI1D4rlt5Vi38KMD61qjX1uNijLMx+VMfqfW uF8ldX0ue8t43DxyHGRjcO3NVtN1a8tZFyPLO7BOwZBHauWSd2mdyheKkj1G5nlF v8oRB1LOwGT+Neca7q1xPdyWtmFnnZSXWPJRFHcmtG78TxiB1kIuLllxGrDC5/AZ NVlv7PT7eRIUVpH2iaRusrDnH06nFKKs7sh9iGz0hfDWkmW5l33UqCSVum0nkKPo DXFeKtWkvL5Z8klW25z6GtbX9fe7tJY9+95eWPp/nH5A1xNzdB927svfuxreF2+Z mU2krEtxMGG5RwDj8DyKw3u5jKdkmxgeMVZac7Np9MVltycg8iummtdTnmzpNI8U 6hpk/m+awfGBIhwf+BD+IfWvXPCnizTvEi+TLM1vfgEmLPyv7qf6V4JG+5ffvViG 4kglSSJ2R1OQwOCDWjpqRldo+k7iySZdkkhMRHzK38X1qeOzWSSNjFvC9NqjFcR4 S8eR39rHaao2y9A+RyBiYf0P867GLV1t4yVkIQ88Y5rncbPU0UrmvIyWtrNGI/Lc xkZVAD0rmtK8G6PHplnPd6bbyv5CFt0YLFjySfXrVmXWrcnb5y5cdDjP86sQeJoQ iK8isqDblQOgpJFcxXk8EaFKFlXRrUjqQFIxUJ8HaASc6Tag+m0irEniNpLh9lwB APugrj+vNWT4rtP49u7v8wp2FzHnU1pF9lYfMMpgZBBB7dqDcSJCiLHhpMLlT93j t61cfU7ALt+TJ525wfrUcd1pz4zMNynP+RTC5PGqPabfL2ZAAIOWzmnMEidwqEOT hgFP55pUvbJVEayFsDcOcVsaDpJ1668mzAcD/WS/woM9z/SmotlXuYcAG0kRqgLF jtTGDWpaWt3fzLHb28ssrHB2LkY/z616tYeG9K0m3VYLOGScDh5FBZj+NPk1exsb N5i0cPl/6yJANyn6CtY0myXNI8vutE1LTw4e1ULE22Xb84XIyCcVnRbd22V2VcnJ VT/TtXbazrztfRalawNE0a4ck/61Ce47ge/rWtot/YXEVw0McEE8hUlQg+Un0PpW ksM7XRKn3PNovBtxrlybe0aWASYYtsKxIP4mb1J9K7zwf4Qg8P213i5kuo7k8GQY +UcDiuyvMrp1zt4Iib+RrMhukk0W2njIxJCrDHuKwlFI3pyeqR55qiRzeJLfQdPR 47ZZPNcMxO31wT24rt9UVP7IaNeVVMVyEV+mna3dm6wJHzs3dTz0rlPGfi3VotNB t5zH9oYhFC9R9axSuzobsrnB+JrOV9UnQeWMOcFCRUC6Je2ejC+3ERvJ5anOeevS lRHIhv7uUTRF8yxK+HA75Fd9Pdab4h0HSrHSY54oIpiZS65MYHUk9yc1tolYlJO7 YzRvDa6fbIJb2eSS4QeanC9R0B6j61sXNvZXEiPJGk5QgHe6tk/n2qeVoRwvlnBw Mg8j8uKWMWcR85bdA3TK9eevas7M5202UL23g8pZIY4dpz0I3DI7EH1qCOCBLm3D W8jZCvKsRwFbpyT1xngVauprKGGSQWzu+QRCm0Fie49KntP7OaEBX8kjkq5zz680 WYrkH2G2dtq/LE5P3iRknuB61paXbxWGo2k4ZVSJwxJHIFUprm3WQESSOq9x9PTF QwXkKTTGMSuZOSzDof8A61KwJ6no114x0+0JSS4UEdq5jWfiXpttCzRS+Y+OAh5r D8izuXWS6hgkbJ4df64zjp3rn/GNnpGneH7m6tbOHzgFVGUn5ST164pqN3qaSqxS ulYq3/xE1i5ctHciBM5A4ZsVzuqeKNSuk3yanctg4/1hx+QrimldmJLHn3prOduM muhQijnc5Pc6/SvEVvHfCDWt81uwysm4kL9R3FemxR+XZw3FqsSWxAYOgBDKRjIr wBnLAZOccV1PhPxhLojm0uiZbCTjB5MR9V9vUVEoX1RSm9ma3jTVNW0bXI5bO9uL aGWNZI0jmJC4+U8fhWXqXj/WNX09LS9lR9p3eYFwxOMc1rfEGzM+nWeprMJUztDg 53K3IIP5155gk0RSa1GpyjomdJoXimfRtWS/a3hvAqlDDOMowPr/ADrbl+Kuvi0+ x6eYbG1BZhHEuepyeT1riI7KWQAgAD3pk1vJAfmHHqKdotj5523OgPjLW2keRrwl n6nFU5PEGpuWb7ZIhYYOxsZFY2T60lOyJc5PdmmmvalC26O8lz6k5rUt/HetRAA3 LNj3PNcxinKCWCjkk4oaTBSkdzD4+1mZMI7HHXJ4qwfHWtrySnIGcGuZtoxEohHJ HLGppMUciG6ku50lr8RJVmH21JcA9Qciut0/4g2LxBUYpn1FeM3Bwxr1HwI9hrPh 5o7yytZJraQR7/KAYqRwSe56ionBJXNKdZ3syzq/iFdVlVY5Cx3YA9aguPBFjcyq 0y8A7tkIAHIHfr15rom0m1tYjLb2kELZ6quD+fWrdvCTGZME8YAHbtWLZU582xyj fDrRJFJCXMeem1/8RVrTfhHplzceZLc3K20fzSHcOR6ZxXWxL8h+YjHI4roI1W00 u3lkIIIyiHo7nnJ9gBn8KV2upKWpDPObKzhtbG2EdvGgSJN4TCjgYB5x+FY15cXW xmjYMyj7m4HNdzpOmRm2W8uE3zzDf846A9Pxx+XSqWv6HBf27KYwr4OHQYZfoRTv 1NYxT0PD9a8R3FyXt5PNiAOGAYjFQ6ToL37296t0iLHMrBSN5fB6EenFS6l4Y1H/ AISUWk0jup+c3DDPyDrn3ruLC3htbaJIVVIo+EGzpirlLTQya5XZnjF7YyaZrl1b SLsZJWGPbPH6V3/hRg3gnXXJ5Mqj/wAdrnvH8ezxR5mCBLChz64GP6Vq+DJwfD2u 2xI+4kgH5j/CqesCU7SO1+Glviy1Ob+8ypn6DP8AWo7Zf7N8cRrjak+V/P8A+uK1 PAMIi8KhyOZZXY/nj+lUfEUDrrGn3UecrMucdeCDWV/eNvsnW6jdpZWEmwBcgk47 1y/gjTnuL+91+4HQMkOfU9T+XFaWqxXF+yxKCqMQGPtWy0Eek+HfKjG3C1GwzH0F vO1nUpz2TaK5T4m3ktrp2mX1uxWa2nDK3oR0rpfCkn7jUJT3JrgfG9zLqsKabbK8 1w0uEiRckntgU0tULoeh+CdctNW8M2Z/d/aCjs8EbZIIY5Y/Unv61tPJEuQY4w/9 1Uzj6muN+GXw+v8Aw4Z9S1eZYZp4vLW2RslBkElj0zx0rv55rS3hKhEx7iqna+gq cZW1MW4uUKbM7XIyBg81wniRLSaeD+00f7Mkq7Z4cF4iex9j2NdPe6nEl0Rbn5xk hAfvY7D39K4HxDcO1tcKZzIGHnxMf+WiE5ZfwOGHpzThuE1Y077SrSxiVZIpJ5Wy Q/msWIycAcgZxz6Vg3dgkWnfbZJLgXE9wVRPM/d7B3Ax06V2MhTVNEik8obJYVkJ I5xkEj8sj8axPFKgvYQIiqqB22qMYHHYUJWkY6NXL+m+I47HRbWwmt3Qxk4lTBBL ZPIPr0qLWb+BrSG+Szli8wkBsAruHaqN1Cj2IjWRQ+3cqk849j3BrIg8Qi2t2trh 5BG33ggByfXB4pTppu6OmlXaST2KpuZxfCVIXZjyqkYqOfUiUmeRy02CpOMKmeuK yrnxHCs8iXKSTAjaCwwQPWs+58QwGPy4LNR2LHrikqTZM6kb7lh9QJ5cMygk4z1q hNIXZnbGTTZNQt+MxPyKqS3PnHainmtlBoxck9Rs0+TgfnUS800jDEUo4rVKxi3c dEcSfWtC0GZgWHyjrVG1hkubqOGJS0jsFUDqSa7i50SHTbVYgN8w5ckdT6U72Qkr s5kxTPc+dbl1KncGJxj6V2WnLL4ghj+y3d3EYADOM+YXODnHYDisC8gcQEOcZ6Ac YrY+Hd+lvrDacwcrc8oQxBDj6e1ZSV0U9NTpbXwdqTxGaXWbm3LrwoVXye+fTtVN vBmtAMI9YmYc7f3Q5/wrvokWBQ2TnuWOas200jM3lIzKOrBcisbsvTscTYfDDxXd 2iStr1nGCNxQozEH0PFTN8KPEu4/8VDbn38lq7J9SntmxFFJ5rHGBwPx9K6GO8lW JBLvkkCjc6DCk+1UpXFt0PEz4OsPs5fy5AQx3bZmHFQL4SsCNwa7QPyP3uOPTn86 6O4ujdWuyG3ZDkMWcYwagSzcktJM6/MSE3bkJ6Yxmquxmfa+C7abUrezt57lpJWV BvmwM5wegr6E8N+H7TwzosGm2YJSMZZ26ux6k1594G0qO+8QrdgFktRuLsMZPRQA OOufyr1RpBG4VuA3Ru2fStYXsKTsrGb4heeDSJLu1ANxbESIG6HHUH8K527W38U6 QJ4IkF5DxKrcNgjn8OmK66/ia5065hQAtJGyDPqRivIdN1a40q+Ex/dzoSsiFsBg D0NddBXTtujGTs9S+b17+BLe6hzsjMWcDOMVS06cQw3MQUo6MnOOnzDvVm+lt5Lt bywkBgnUSqh5KE9QfxzWMl08F/ek4ZSuMfrXRF3EexWVyuo6I2G3PsaN/XOMV5r4 P8TK+lnRLh9t1aSMkYJ+8oPT6iu28IXcc9pcRqu07t2COvGK8J8RWt1pnii/mh3B VuGcFOqHNcNanq0b0qijPXqdh46VXg82JwtwnLDPOPWuB1K9XVdHiEkmbi2ICjsR 3qPXvEMurqj3ZXei4LJwWrH0ewuLqR5ypitycfN3Fc0aT6HRKauPgs7zXNVESFTM y4yo7AdxW6+na7pdsEWfT5MfKiqGy34f1NTaVZW+lu8sUZLuu1nZzkZ9COldPZzx ppoYgOqjJ81uwBx831xV1Kco69DKU1I4+SHXI4dr3tiXZlAUO2SSRzkfWlvG1rSp Al61jmVSUPnuM4xwB611psAB9olgBMbDMTDgkAfMO2eevtUM9v8A2hKk9zGPNjdX jZVIIx9fX2rLmJsco0ninaP+JcgG3KnzD9e/1psl/q0No017DEhUqpQSZYA9yB+F duNZtWhmkMUuxCNzEHjBwMgnPOaWW1s55ljYIwYE4AIJI75x2pXfULI4qPW9aBSB dHD5GVIypYdM8/SnLrOtiZYl0sjeN25WGAPc10+qw20YmnzNI8aZIB+Vf/r4OaZc i3WMyGIu7wh3XJAKp0x6A4p3Y9DnNV8R3unukSwNI5TMgX+E+mf61ia3q+rX+kSQ XGnSRxuolD9QFBPP6V3ctraeUbp447YsFZ1Z8hMccEDpWbeQs+j3a5tI9lu8QSOX e7KASM+3WiLJaWp5DmkzQaSugzCgUYpKBmmNbuzov9kyMHtQ/mJu6ofQH09qzlYq QR2pKQHFAGvDqCuFVol39M5wDVspFIMOrLnsaw02tXQaNewcW13GjA8I7k8exqHH sdEKq2kZF6kSNtSJlYHlj0NU67iXRYbuMgBUb1HAqgbAafCQdISfGR5/L/jihMUk nqjlgCe1XbGILunIzt4X3NQzQsrDdkbugIxmr4j2QJCOo6/WrMWxYXYMSxy57elT SNgc0xVVOF6+tQTSMeBQIqXL5faK6DwbrsmjXNyqxvIkqj5VUtyDwcD6muak++a7 PwBZW90b9pywAVRx0xyf6VM3aLHHVm4/xFhRnR4JFIwCpBzTf+FlxAMBCSOQOK3G 0iwRHjtYFTzDudygY5yM9fb+VWv7JtJWht7eztlkjUqhZBk7uuPcY/WudS8jTlXc 5x/H8bWglaBgCcb8NgnHTPrXe+HfGFprVjDHMnlGJGRFK4DKccjPqFcVi3Hhi0VW 8y0KHZtTcu7aSQ2QPXrUUumSXd3CtoGWIK0YfgCMZyT15OelF+bRIaXLqe4JdxyK rxMpRhkY9KmG2QV51ZyT6RZosM7uAPuSNnP49q2tK8VW87iKRvKlHVH60SjKO5rC UZrTc0dX8Ow3670ASVeVYD+ftXmviO51XwyxN3pym2Aws6KWT8fT8a9hguopxwwN StFHMjI6KykYIYZBqV5Dlr8R87/EOxa78OaDrYTBeLa+Bxg/MP5muX8OaimnXr+c W8maJon2+44P4HFfSmseDtM1rT/7PuVdbTcpEcR24x0A9BWVH4G8JaEqiPSYCx48 ycGQ/wDj1Wp8qd0Sqak1ZmJ4XkC+HLSON1KhTyO/JP8AWrlzGsu0MudpyDVm9sdN 07TpzolsqTIRI8AJAI74H09Kg0pF1XzJFZ4UV9hEsZBJrK93dGvI0kWdOmNxeCIf cRRnjvUHjHURBZmEMcleAOtbVnp0NkWdpcnrwMVl6nqdlazHbHGZv75AJH40xqD6 mf4Ws54tDCyqYnn+Y+YMY/CtTTNK0vQnkuYUEl5IPnuJOX+g9B9K5u58SbXLPLhf rWLf+MQVKwsSfWizbGlGJ3OqeI0hRvnAwPWuH1TxU9wSkb4Geua47VfEhYkzTAZ7 d6xY9SuL6dYbGBndzhcjr+FaQpNkTrRR3EOqwWUzXEkhklHIHoa5XXdVjmnu4IiD brKZoSD90N95fpWVrFnrdjH5lx0xkqvUCs/QLSfX9bgsdxCyHLt/dUck1tGlqc1S rdGjF4x1uCFIIb+VY41ComcgAdsVtf2ze6k1tfTmR5QoViRsHocV6HaaRo2j2gt7 SxgV1GBI6BmJ9STXNa9dC7WJ9uJYyVwOMeorapTSVznpzvIyJdTZbcxGNWj6gMu0 qfbt+VcnqNwzFiOc+9dNcNZlebeNnxlgSUwfqCRXK6gJJpWKQpHHngRkYH41zW1O joZryG4XLffVTmmS2jwrGZCAzru29wO2ac2LaVWXa3qOopZpjNK8rtudjkmtUZs1 tL0mK/sFMuQQTgg1ZuNHisbd2RTnbks3Jr1f4a+GtD17wPYT3Fpi5QyRvJG5Ukhj gn14Iqv4w8K2Gh+GXaYma7lmCK2cDHJ6fQV0StTgnYwg+edrnhZHzU9YmkkREBLM cADua6OTw4j4kjuIo1JxiRsflV+LRbLT0Wb7Qs0w5zkAKPzrm5lY35dRngDTQNfj urjCiFyBnsRXa+KBBIZJWZQVAA/Lj9a5Dw7qMFsl/PuzGszbD655Fc/reuz6heP8 5K59al6spaXDU9SWSYpCSUXgf41Z8GziHxbp00h+VJcnn2NYcUMknIUn3rQ0ixu7 rVIrazRmnY8bOv51pGN3ZGc3o7nuX9rafI/lyzkAtuwv16VpR+ILBP3cUrYHRQAP 61zmn+EVstPIu7maWZgDIA2FH0PU1gXlq9teRwJcssbtglm5x9cGs5YecdtRKqme gnXbbhXLMxPzLwauQ+IrdYlDEgjtyf1zXENoVom3y57t34zvlPHqcYq3/ZmwBY5r goAMHzTXPKXL0NHexHJepDG6xxSyMGAxgnnPp/kVYW7l3FFtZPMQZ5IwePXNca3j e6kjZlspolQAnAHA9eRXW/DS+bxN4kitHhnaCNDLK0gBBA6du5rdQuUnc9h8H6ct hoML+VsluB5r5689B+VbkhjKMsmNpHINOPyrwOAOgrO1ANLbKkeHLttIznIPX9M1 tFX0M5O5k3Wry6M0XmMZbNmADjloxzgEHr25rzHxXPEuvzywbXjl/ertPr1rrPGK rdzbrWUiS1GZITx17ivMdWunmiG9Sr7+MdemK7YpRV+pluzasrnfZxFwVG3AIPfN UJnzdTKkp8xs9/6VNBvitYIuGA4x3rO86NtSZWXaBnkjpmr2Y2S32sariNLS+uII WXY4iYoCT1z3qMZG3HXaMktyT3P51OgJKAfOrNnnrimvJYpOxUSSup4jUYX8T/hU 8iT5mxc3RFZdNl1O4EUcQRP45Qo4H+NdBr1nDo/h2ytVj2/aJsDjkIo6/ic81zi6 hqkd0cX08UZG3EZ4PoORxSr53mbGkeZIznLsScnr1qHJPRIqzsLIrKqojZBP4mrt qxYjZkKv3l9DVVlT7RkMUIHTOOT7VNGssca7SCXbvwf84q0tLMTep1qyw3VskiAY VccjnP51h61qltpUTG6YN5nKqBg5z3oivWtRILeIPMANob7qH1PrXFa5b3N3O89y 7yyE43P6+3oK8iqoxqOKeh2Ri3HmZrW+vR30c9vAVhL7QPlyrY6A45H60yPxuLO7 WHUrKSPylKZQbgx7fhXITWEkDL5bESY3Nj+Edq6NJLXXtJhtZ2Ed/Eu0SMPvjtzQ kkHLc6CbXLDVrby7aRZYtozAqlST3/yapyNNPY3UMClHZBHu8snCDAwS3+ea4C5g vNIvjsZ45EPUZFdn4f8AHKvCIb+NTImMt2I7mhx6pkGrYITa29grmXbDgspPJz90 f/Wq1iK1s5IIkMhmR4mlfGQCCCMAe9UpPE9rdEokqxIWxuhJEhHt6E1aTxLo6zyw W+ntmJRuYuSWPpknk1PK+4XujxSVDHKyHqpINR1s+JkiHiG8eABYpH8xVBzjPOKx 66kYiUGlpDQMKSlFFACA4ORUqzsPSo6SgDXttfurdQudwHqafP4l1KRNsc5iX/YG KxsClGMjPTvSsO5oWwluZTdXLs+Ohc5yaso3zMfQU47fJTZwgHAqIHCMfemIHc7g i8setJIm1aLdMsWPWm3koUgUAUJOXNejfDmKH+ybuSTZuaYAEnHAH/1683JyxNb+ j67DploIntvOIbcD5hXH5fSoqJuNkNOx7FEiNIfLXCZ4G7Ix609IiHVlJXccoeM5 +lecp8RNjsYbIRIWyI1kOF56c1Yb4jkyLJHb+SwbJ2SZB+uRWHs5l86PSDdTG2Nu vmbMYLEZB9fx4pbDzAWEzKxBwhVcYX8/84rz9fiRFuLCCQOSSR5gI5HHauv0HU31 SxgvNpXzeT/L+lbUaclK7IqTVrI6G5cPI8WMske6uVa5QyoJ2HI+Ru4P+Fb1nP5u s3WCflG38q4nXWaO5naIMFR/nTHK+49q35TO5e/4Wde+F9VNncW5uLXGUO7Dr7Z7 16H4K+JukeKrj7HGzwXmNwjlGN4749T7V4NruNWsFuFwZohnj+Je9cxY301jdR3F tK0U0bh0dTgqR3rOVGKNY1pW1Pt0Sqe/FZGs29reKIbpCUPRgxGPyrkfAHxDs/F1 ikErrFq0SfvYTx5mP4l9fp2rqobovIzSyJ9l52s7YOR1GK5J3WjO2il8SOVXwbe2 fieC9Oq+fpGSZInyJV+XgAjqM496s3V7pmn/AGloGEccJ3uNxJZj3569KwvG/i27 D/YPD8TXbRrmZol8zbz0OOlcHe+MNTvJEtriFInU5YAY/nRGNzdytuek3viAfYXn eQRoBwTXnWreJBLuYuUHYk9aytW1xmhXzXIVBwuckms7Q4I9WvzMPmuR0WQ7kgX+ +R3PoPzreFK7OSrXsjYtba/1WZVX5FI3F5DjaPUjrz2qxf6RbWOl3k7yyXEscRK/ wqD0zgdcVtp5VpaiKMHjkvnLO3cn3rh/EXiBLqI2luWVmcpKPQKeOe+etdCpxRxu rORzltbNcXGWy7E/WvZPDvhmLQdK86aMG/dNzt/zzH90f1rjfh9pS3muxzyLmG1H mtnoT/D+v8q9I1W78rR7ydujA8+1OStoiL3ZwfiWQ+W0iY3Id4B7+o/KsPwCUj8S XTpGBGYSfdRkcCrmuzh7BXYnDLx9aq+BUCyajdHooVP1rSK1Jk7xZ2eqX8nktcI2 REdxHtWLe3CypHcj5llG2QHnnsfr/wDWqfVZxFd+WfuSpyB37VzkN4Ibk6fLlNoy p9ccg/lVzScbEx0dyeSNAu63tG4+880GR+HOKxdRuBKyxS3UbDBO1OMH6CtrybW8 Y48yRyMqtuSW/FegrHurIxyMzQNGB/z1wDXAdhgzKDnHGPWoVG89anuW/eEYxx1H eoYCN+0960Rmz3n4J3y/2HfWgyRDOrgem4f/AFqX4w348+ws1OdqGVh6EnA/ka5j 4P6rFYavf2sjbTcRDy/Qspzj8iag8f6hLqHi25MhwEKxqB/dAGK1q1PdULGdKmuZ zMCeMXtnNaEZJXdH7MP8ms/SbaxuIS0kK74+WyTV9tykbchs8EHpWHcXpg1C8KYx JwdvAzXN5I3uGo6okjeRaxCGFeAB3PrUenWBum3OdsS9T3PtT9I0ltTeRy4VI+Tn +L2roDKlpAI44CijoUII/UU3pohbsoXG2JAka4QcD0Fdb8NIlgW81FsMWcRRj+8c ZP4dK4HUbsytg7yf9p8/pXe+G5xpvhq2ZAfPuTtjGPu88n+Z/KtqC1uZV3dWPQZr 4OcBg20Ycj19K848XTuiAjIw2MjtXUwzAWkiqSFx8ue7VxfiyRlJVh95Rke9dRhD c7fQro6v4ftLuaN2kKbHYcbiDjP6VtLZhlBKuM9g3H8qwvhm6SeE13O/7ud1IB+h rsS8eeACO3Ga8uq0ptHZBe6jkfIS4Zlm04lA3zjGR7HjqK9U+Hukx2OjG6FvHEZj hdqAfKP/AK+a89lt5bm4t2hnaNpiE5PUHjoPXNe1wLDYWMUbMqRxqqZY4HpV011K b0Jix4xx65rh9ek1Kw1n7f5zLbL91l6A46Gt+58WaHby7JdRi4JBKqzAH3YDArg7 /wAXR3JvLdbmK8tZiVKHjGfQ+o9a6qDXNoYzTWtjDvtUurl5rydz50jfKR+lczc/ vZkDLn5stjngVeunnnuFtIvmU42j0NLc2v2YKYwC2Oc9Sa6Kk1dRQoR0uNBG0vE/ CjAHUVmO7x3knGScDg85xWgfKOyPo3XJ4PHvWU246m/zcjnB9apvUVjQtwDOWjbG 1eh6fl+FTFEECb0AIXOc9z71Til3luSju2wEHtV2RmVSrHcpYAHHOBVvUghwIztI LqoyT3p8cCEokTYz8zd/emKpC5VgQx6H0+tWI2Rw8jqVbGAT/jUKJTYOnyu7x7hn AI5/SmyeXBA06nBjX5V9T9KndSvlQo4YDk5qtcML+9W1biGBg8hH8WOSM/hilWl7 Om5BTjzyUToND02GHTlaQ+ZNKxklc9z2H0qPVNHgdQCo2xqXcjnvir2myFreIAA/ LtOD78/1qa98uGJ0xksQoJ79c8/WvmZyblc9pWtY5KPQYjHcT3LKGZhuDDpkZrNu /DcdvqEKZAZ1DBQfmqr4z125t75bfcVQPkj19K7HwFoM+tWjapc7yGGFYnnHtW8V Le5EbSfoc1rGgGWwfewZkGMuM8153Jby2F2rMoIU5HHBr3DxFp621q8buFCg4rze 4gjnVkkUFPU9q6orQzqxV9DtLL+x2sYm8mEzELLsUAcECrZtrZYT5MZ3HBLhN6/h jvisrSzZDTI1gDIDGFznksOCa3rOINGww4xgg8/N3xjvWTVjB7nm/jzw9Da2cN7Z wTARkJM7jrnp/h+NefGvWvF7WYsJbdJJbi6cne0rltgPQegP4V5NIhRypGCDg11w hJQUn1OdyTk0htJS0GgBuaWkIoFAxaDRRQAUopKUUCLdrOQfLY/L2q0R8n41l1ft maWIKeu7GaALkQ2QFz1PArOvclwavu6LhSwwOBWddtulx2FAyv0pGIY5A2/Shjik BpoQoGehpdrDvQFIOelTgJs6ndQ1YCEBvWvc/CG2LQNOBGAYVNeMxQLIg+cA165p EosvDluxJ+S2Xn8K0prcio9DS0C8EmqXRY/edhk/Wua8U3Q03xHFMx3QTJsce2aZ 4b1HZqjg5IPJqj4+kLyQyA8DIq7WJT6GBeznT9WmhBxC3Ix0INc7LgTMF6Z4q/PM bm0Ac5eHhSe61mk5PNZzNIli2up7WZZreV4pUOVdGII+hr1n4XXGsa9JdrqEclzp SIySXTzBTE554LdT17d68fFWYb67gt3t4bmaOGQ5eNXIVj7ispR5lY1pzcJXPYtb 8X6b4fkh0rQGkxFI0k/nS797fUdfrWHeeN7bWBvvdNtJVUfMV+8B7HrnrXmRJJzn mgckVCopGzxUr3sXbu7E9xLIpbYSdgY8gdqdpl9Npt1HcQkeYDk55B9jVM8cjrTh 8o9a6Vpocjd3c9HtfENpqcWVOybvEx/l61wMkhlvZXYcs5J9uarliDwcGnxA5Hr3 prcl7Hq3gKMWugz3LDDTybV+ij/E1q+MLkQ+EpscOcD8zUOkRi203TrPH3YwXHue T/OqfjqX/in2VWwCwJoerJicPqtyJNDsQGycYP4VZ8Ol7fw1dyrx5kud30wK5ue4 ZrVYz91ckV2Gn2+3whbqvVkLED3JrRbiexY1ZTc2P2hTl0wyj6ViX0S6kbO6g4cO AcdcHtWhaXBlE0OfunFZMXn22oSWseNkh8wf7JFObsggtTodNb+y9wWN8jqkcROf q1c5q87Xd3JI4fOeA3aunEN7HabzKVV+rLwT+A/wrldS3xljlnYnqRiuBHXY5+dg ZCcn3zVfkHI61LJksc5z71GRxWiMmaem6iLeVXVzHIDkMDjB+tbVxezajcfaZn8y VsAt64FciRWxo08UFvcPMeIwHAz17Yok7oIqzLOo3pt4vLQ/vHHHsPWseKFru5it osBnOMn1qKadp53lc/Mxz9Ku6IvmaxDx93LfkDUpWKbOms7GGwthEhZn/iwM7z9K gkhEQLzym0i9N+Tj2FaQ3GB4lkKMw4asafS4S5aYsxHXLVK1LehhXEsbu/lBmBP3 3HJH9K7uzc3N0m0GOG2hEca++Oa4jUZ4SyQ26KqIeSO5r0DRo4jp9vMwbOwMeepx XVQ6nNWNWHekccWec7jXN+LwSrvj5ScCuhsybmd5SQAV24FYniQGW0ZCMkc10Mxj uYei+LLzQLd4LdImR23HeCf6+1Xx8QdQUYAiwPY/41xU4PmcelR7WrhnGLk7o6Vs fRumxXFzrNv5TfO7qoCrjgHPBr0i4jTXdSeG5RmtLCTHlk/LLJjOT6gA9PU14p4Z 13WNL1yyu9S054bWOQNJ83IU8cD+levafqkFnq91p80mDNJ58DnpIjAEYrGT93Q6 acbs17m2VoigUBcYwBxXmHinQ5dOnkv7G3jKt/rY9vD47+x969ZUiTgYIrJ1axMs TqF3AjGMVlF8r5ka/EuVnl3h57e5E820/aUjBUE8be/49Kr3oEt0SrYK/eB9fpU1 /aS+GdTe6jj3QSDbIpHIGc1VldZkM+Pv8q3bnpzXoQmqj5jmlFxViu8jBXZkGG+U Ec1jXaqlydhIY4Ct61ryuYsIh3qgyc9fwrKuv+PkuyEIq5/Gum92ZF23YRRKGQnY pJYdMnpxU8SFmAjOVUZx9fSqtuXSMZ+bPzN61agH7vdG2GkPK/56cVtHVGTK8ZUu 5DFSOAB/hV+IPGiIQG/iOOD/AJzUdxHFdy5+WMxjJJH5Cq8N2EDnL5/hUjqB6UWS 3E3clkmjVnmO5ZOwAIqtDFt0i+lGfPdSqge/U/59ailvxLIlmiDceCQe9V9Xubm3 kS0td6JhVbHViea83G1NOVHZhoa3Ot0y8FumlyPn97Dvw3TcBgVpX0iRLDI5DLGg dvqT/wDWrC1PTZE0S1+yvue3QDPfNZ0WrfbLHULaQ4l8kBRnn5a8Xd3R6L00Ob19 4dU8RLEH3/vCSR37V7voyz6J4LtUtoN83lZCggdea+crNmGuoSfmz1+pr6j05BN4 etfMYf6lf5V2pWSRnG3Kz5/8X6xqk+oyRXUbFt3aTIX8jWfFa3U9hlS3GCwAycd6 6/xtHZf2m4hRC45dq3fCniLw3Y+GhDd+VHfyKVkAjOSO3OK2TSQuS7d2UIljg0q3 kigSd2QbJA+0qPoBirUNtf6toF9PHP8AZbmxXesMkg3ypzkKB+nvxXH6p4ksNH0v bayvNdyZ8tAwKquTjP8AhXGWHiXULfXIdRmuHkZWwy542nqK0pUL+8cNSerijS1j U7BJjLaTTXDuN0jEY+b3Brlr51urtpYUI3DcR6HvXR+MbNLTWBd2wH2a+XzVx0Dd /wDH8awrd7dJZGlcLhcD3zXfWk5QOanGzuZtFPl2eYdjZFMriNiRCki+W5CsPut/ Q1EyMjEMMGpFiV+WYj2q3Gtns2ymZgOmGAx+lIDPBpama3y58s/L2yaBayeq/nQB DRU/2ST+8v50v2OX1WgCCr9qHS2JVSWc/LVf7JL6D8637a0uf7JSZTEJMkKp6FR/ WgZlNAYtrytyTwBUF0n7/A71JdSzM22ZNjDuOlTC0a6USNuVdv3iv3j6CqjFydkJ uxVj025m5UIfbcKJNLvIs7oG+o5qYaZOHIGVUDJY8ACpotPvXsxcm78u2ZiivI5G 4jrgdTVShy7iTuUxAYkzNw5+6nf6mkAXPXipltNrHM6t7gGnfZl+tTuMhBxwDXp0 r+R4MhYnBNsoPPqM15ytrk8AV6DfhW8J2qDgGJBjHoK1prczn0Mfw9OWlMh6kYq1 4wXfpyEEnBzzWV4dkAuJIZMAqa29eRrjSJOMAD86t7E9Tz/Py0GynWHz/LLRZwXX kA+/pSxxtNIka/edgoHuTXa2/gjXLSQSRzQRno+5/l/4FxjFYTaW5qvI4XbQVr03 VfBenXESLp1yZLgKDLKYfLQt7DJOPyrj73wxqFoSGRGxx8rdaQGBgikBIOamljMb FHyrA4IPUVCeemaVxjwQQa6DStGh1fTiYH2XcTEMDyrA9D7Vza7gfumtLStUl0u8 E8fTo6n+IVSfcTXYkvdIvLBsTwMB/eHIP41b8OWP23WoFYZjj/eP9BWxP4khnEYh O7fhdrD+dasNjb6JazeSS8shwWbGfp9KuG9yJbG3Yyme7eUnhTxWN48nzpqpnGTn FaunjyYkJxl+wrmfGc3mRdehq2iY7nDzMfLxXfQMYtGgixgiAbffiuBCmWWNOmWA r0zUIFSzGwfdUBcdsCnDdsJ9Dl7Cdo9TmB6MAce4rp9M8M3+va4IdPtjNMsW9uQA o9yelcZczCDUd6EfKeff1r2b4K3Qn1+7fJJa0J/8eWiesWgTtJMpa54F8TadEvla c1zGqZZ7dg2PbHXNeZa1p95bXBW8gkhlK7tjrg4r7Cnk4PBrl9cXTpraZL+3gmTY eJYt3UevUVyqnN7HR7WHU+O5Rh2FMxW94stLa18QXCWoCxE7goOQvsKwyKe25L3G Yp6jqOzDFJ3pccUxEJUg4rovC9oTJcXJHAjIQ++RmsNHUOPMTeo98GutsTaJp8UZ jlhDZbaOWOe9Zy2LjubNtcLGv+mwJ5XZs4NYPiG8Eyk2o4Y87ewqaXTrSeF2iWd5 lGQsufmHtWObi3t9wa2kx7NUpFGOeWHrXp1tE0OnQQrgDYoLE9DivOGkha881EKx bwdp5OK9Js912EYkeUVDKfUV2Udjlq7o0LRBbopXgg5Jx1zWXr8ZWRiOVMZbNbtu OfLPp96s7U4jNYSlQPM2EAVuzNbnnxtU3sWGcEik8iLsD+VEUrMrBuu6pFDEZHIr mklc22PVr6eS3vAk0biAnCyR8/hiu20HSF8S+GDCzsl7ZcWzbvmVTyAT6Zz9K5Oa OSSSKbzJRNAc+Vj5W9RjuOn0rX8L+IG0DWjLeDZaSrtnAO4L7++P8a44NX1Oo7TS rnUdLtGXWU2rCMGfIII966KGWG6iDo6urDhlOQa8t1rxOfEt8WG5NPhbEMZ4Lf7R 9z+lUbjxFc+GZI5LWXapxuRuVb6iqnR5dgVfm+I9I1fSILqJ1liVlYYORXmWpaNN o7OkCmSyLFgByUP+Fei+F/GWm+KIjArCK9CZaBzyR6r6is/WrNbfzLddzGVTz6Zq INxd0au0lZnmP2cErsbBPzEf/WqlMsjSZ4IXllzVyKSSC4mtJ42aWLOzPUiswRXF uS7mM5bLgvj+lepSs1dHJNND0YmXanBbllPpU/m5kaVTtKDBFVXkt1dnjuF8zPG7 iopbqLy1UyAMepB7d63TXRmTT6k7S+YuJQVLnJJ9PrVaeZQxI3yY4VQc5PYfnWjY adeagvmw+XsIwrMSM++Kli0+HSrlptRmjMkfzRBScE+9c9SokvMqK1OU0u4mm1BE VWEpOCCOV5rvLbTYrzxCpkcAjK4YfecD+lcZot0DqNxfu4MjMWZfqc8V2N3PbRSx XdvI5VXEpOMfKfvfjXlYy9kd+G2KEWvTeH9Yawvod8PmneW9OnH6msOf/iYeJprn TVKwysxRevH+RXW+KrOz1pZNRBVNlvvAHrx/9euJ8O3cmm3EkoB2xMV56AkYrihb lb6nQ97My7giHUUnXpXptr40un0KCzV9oT+IHnHpXA67p32cRyg/LIgkB/z75qHT bqVFC4JFdVN80TO9ro1b6O4muHcSBgTn5s4zWddGa3s5XuBGyYK7U4PPvWsmuW1o jR3PlqrryrHBIrn9Wv7S5tJEtJCxPJOMAD0raLIlK0WcvLKik4AqHc7n0FKyqHPe mu/PHFdvNda7HDY6yS7XVPBEUbOPtFg+AT1K/wD6v5VyDHc1WIJ5IIJQCQsgwfeo ApJAA5NZyldWGlZjkhduikknAA7mr9xpFzaQLLIAFPXsRW5penXFrbrdA+XL/Bx9 33PpUGr3dxO7LM4kY/eOOv196wc9dDb2el2c6ynI7U4REjO405kIPNPQZUVoZbCL Af8AnofrTxBj/loRT1XjrUqrk0WEQ/ZbjOEcGlNpeL3z9KuxhfYmpkYKTkZ44pgU YbG4mmRDKg3EDmul1L/Q0jixsQKNnuKh0e23XRuljLiHkA927D+tX7h2uLeVJmDq uSoY5wc/Ntz2+lZynZ2RtCnzK7OMuXM9yFz1OK2b/UY7KKK0jib9wgUkjv3qpGkM esRPMoWKP5m464Gaybu4e7upZ3OS7E10Up2jzLcwnHWxea4uNRhlJk2omMoDjOen HeqomupIxCJCYwchT0BqKKRoyNtTQkFiTxnmibcldglbYmW3m8sMZFznBGDxRtmB xvBqwjLtwSR70KmX4xjNZFF3R9MN3L5t3MY7WMgyeWPnYeg9zXbanEkelRxRj5FA ABOSv41B4T8OXOoaNLewxNJBC5aVlI+THPI64x3rSvIwbdgBk4x9e9b00kjm5pOb vsecW85tNcDnG0vg/Q12mobZdPfJxtXoO9cJqoKajJ9a7PTZvtuiq7MPmUhvw4qy zggTHdKVO1lfg+nNdI2ua1Y/vp76N0ZCQh55J9PWsGa3LaqYclcvjNNuWaFAA8rO xIPmc8D2rKUU9WU3pY7fR/E6XYQ+esVwRtMZP3qzLTU5rnxIxvZDGjMUEZPygjp+ PvXMeVLLatNgb43UZUYPOf8ACr+rRMttb3pb944CSe5A6/WnfQVjqNc0OC+QzFdk w6Ovf61wt3aT2c5jcg56MO9dtpdzfahYwwSZR9uHLjHA7/lXHX0xmuXJfcAxCn2r ObTehpFO2pTBkHelIkPUCnqAad9akCXSoGm1W1Tb1lXv716I6m61IJkbUHJx3rj/ AA5ERftdsMrbLuHux4FdrpUZjjZpMl5eTnrW1NaGc3qagA7fLgYFcN4tk42cfe7V 28pEcJ/vds1534kk3zZJrRkxMWxjM2oW6D+KRR+teoXQDWT448tWP5V51oKbtXsm VhvM4+UjoBjmvTJlKW80bOCH+XGOvenT2uE9zz1YvtNsTs3SqTmvSPgZfhfF8tqR 8z2zgfQFTXP+DvBmqeItQuPs5WG0QlJZW5wD2HvXoWn+D7fwPepqOm3Blu8EFmj6 A9R1qKlSMXYpU5SWh7DMRjqK4bxdcGCznYFclSByQayIfFGqm5E0ubhWbBQEdPQD 1q7fSNcQSPPbRXNvJ9wt8pB/ukZ4NTTxEIajlh5X1PmvxNJ5uvXDFuhA6+1ZOf8A aFd34u0G3ku5rm0tmglBJeJjkH/CuJAUHG0VlKXM2zTl5VYiz/tCl5/vCn7EJ5FI YU96VwJrC2+1ajbwEjDuAT7V6FFafMTFbhuwywH865LwzYob57pjxCPlHqx4/wAa 6h2kjXfLNtXsBzUS3KjsQ3fmx7lmZ1HfZIB/IVzOp3luGVbdWDAHeWOc1oardEqz bhtPBxXOqvnSE9PrTQMagMsyK2FBYAkCvVoLNLNIYkXKIgUc+3evMYrXNxGq8szA Lj1r1Vl8uFd+R0BPriuqhqjmq7ocSwCsyjhu2emKq383lvgrtBB47GrMF0r3Dwop KgEZPvWbd7pivGdmQeK3ZkcPeoLe4Z14jc5HFVvtQ7MMVr6n5Qt54GK5Cnbjsc1y /lHvmuao2nodEVc90kne4ky4cA8fNz+OKp6iYoLXf5r7mb7rrjPX/P41cN3ZF8C7 6DsnWsPWbqO7nWJG3pHyWPHPoK5qcU5KxrKTSNHRXE5DEAQJyM9XP+FVfG90RZxs G4LU20vRCqoMAsePpWZ49uAthaBW+8xOMV0yWtzIX4Y6vJF4+0q3b5laYhW7rkEH 8DX0bqdskk5XGXYZFfJPhHVF0rxjpV/IcJDcozH2zz+lfXeouizwz7gEA+8TxzXL UOyj0PJPGOnMUj1GNdrqxViB3FUpNLsL3w+o0dXvtcuvmZW+Ywov3h6L9fyrv9Zs obyHUrHeocKZtpPTjOfzrxS/1G+02K6uNNvpLOQECQRPjcP6iiLbVkzV2V7rcyZr l4pDbqP3wOHLDGD3rO1C+2FYQ+SfvEVL/wAJJHPYJa3FvC0aSGR7hFxPIT1y3f8A HpWNdQumLs5MUh+TPX6V0Rfc5aj6I9Q8J+KDcW0elIscd0esmOFQD9T7VU8V3pNx Jtyit8sYPcAdT9a4zSnaGLzVYrIedwODVrWdYl1O5txGrGVVCsBzuaqcftGD10Jf D8Mj300ZDnHJVRk9a720zqEBt2hYRQRnpxz6e1cnplr/AGeDLLeGOZhyEIG32zVx 9XYXfnNIBLIcb88P259/evPxMJTd0ehRagkmJdfbbTfHGrSxPjc2M/KD0x+HNbXh W1sb3wvfW8q5vTO8jM3YYz/T9as2MgmgaaVH86ONgoPQkjqPUf1rntPvWsNY1ALI HSXacKc8HGa4tbNHRZXK0032jQZvMBIhkymeuCOcfjj86zdKmEjqoHQV3GqrpD2L 20EauV+YuP7w54/DjNcOY/7P1GVDnbgsCB2PeuijJMynozn9duDcavMc8Kdo+gpt mv7tt33cVWnw1y7Ek7jnmrMW5bfaP4uorreyOVPdlG4/1nHSkWPPLD8K0f7OLMGZ 8e2K6rw98OtS1wQz7TbWEkgQ3kowg5wcep9q3avsYnHWthc6ndLb20TSTN0UV2Ol +ErfSGFzqytLKg3CJGAVf8TXo3h/4Unw9rN09zevcQNaM1vJAu3zGHOM846VsQ2l pDcI1rZ23nbfMVpWaRxxjbk8Z/Cs5QnJ2RcZwSv1PLdUvxHamO1g2OBx1Y59+Ofx rBt/D+sXUTXAspNpP3pMLk+2ete8RTG42wxRSB2djKQwyw64Axx/9atWbw9ZLYQn UhcyzyoTsVcgDt075Ipexs+Ubqv4j5YZVluBEpAZm28njOa9i1P4Ey2vhm3l069F zq27MysQsRU9l9MevetTQ/CvgUX4iOjXN7KilnT7NIRjuSScYFd7L468P+HbZLRL e8W2gVVVkjJRRjgZJz+dUo221E5X3PmTxL4V1Xwnqv8AZ+pxKs2wSKY23KynoQfz rKjid2AUEk9AOa+hdY+JHgq+uTcvF9pdlCOk4QoyjkdDnrzXPy+Pvh8j5fw3Cyjt ACD/ADqlZkHlK6dexrvNrLtxkfL2quZD5g54HavRr3xp4Lv2Mdp4W1hc/wDPG8K/ pg1nWWi6NdDCaVqMTHnM2QPxNJtLYEmN8PWottOae42g3AyoYZwo9RRdpa26AC4Z 2Dbvuk/T25q7f6rbQp5Lq6lF258luP0rh9Uvp7iYCISlF4GFPNc3JKTuzp54xjZE dyrTKYhGUYByuT0GM4rCA4Na9o98lykkdpJLtOSrRkgjuK9N0LwX8P8AVrSPDavb ThAZReKyjPfaygjFdEPd3MZPmPHAKkRiOlfQUHwt+HE2A2oTg/7N1/itacPwa+Hr 4KX90freL/hVOXRE2PnmIlhjFXbCyub+5jtrS3knmc4VI1LMx+gr39vhH8PbYEvq UyD/AGr5B/Sr2hTfDXwCJzaa1ZiaQ/NLJMJZAP7oIHT2qQPOYNB1Hwtp8EGowTQX U4ZyvGFHTGQeeO1LMS9uSOuO1aet65omsyONH1e61IiVnkeaPCoW7KTg9hx0FZcc blMZDLz+FdMPhOdq0m2eZa6hj1FgRzWp4Vu8+dZNn58Ov9af4msC8rTqDlBz7isL Srg2eowzZIAbDfQ8GmWtUTazC41eUoCcc8VUFncuMvtLN8zFnH+NaniePF8gB+8u Sf1rEIid879sYJxjljWbDoWVZrIfNJEwYjKo4JNb9nqunLPCkwI2NlXZQVBxXJMF RztBA7Z61678MvBOj+JfDE1ze2qzXIuWQMXZSAAvofc1lUrqlFylsUo3dkMMzGF2 2hg+cvjnkYzXmb2O2aSN54Y2ViMO1fRifDOxuIpLRbq9ttqKFAZWxnPQkZxWBqHw QR7gN/bAnnRFMscsRQdOAGX6elcksfh3eW1jVQlseHSWzQqG3xuvTMbZxTNvFdtr /h/TNCubi1njuIpEIQtHMJFORngFQa5eSC0DRmO4eQfxgx4z9K6IzUkmtmTJOLsz o9Gs3g0yAMMPO/mHjnHb/PvXT28YAHoPvVnafd22of6REGRUwgRh0wBW5axBlzkD NdULWMJMqajIscAYHgDFed66xZycYHY13esDf8oOQB0z1NcHrZ3yBFGWxjHvTewR 3GeFEeXXrbaGO0kkqM4GK9Z0jRm1fVI4ZQxRDvkYLjPoDWB4T8KaxoWqRlLa3niu YgZJnJ/cjqwwCOfzzXsPh21VVLkfIclcHnPv71j7dRjaJp7Lmd2Xnjh0qySwtUWP jcwUAVz+py+fH5YZsY5PrW3d20rznLZLEZJ6n2qIaS1w4IKkICrYPfvmuTdnWtDj UtSkxRmxGuWwO3/161oLqRLZo3USwsMEjnp/npW3daXbx2rxjLSOFDEclV4J/Gsq HSZLG3laXcm6Njyeh4xTsU5aHMatogm8xjlpvkxuPGCOB/8AXryjxRoradeGQJsD 8lfT3r3nyo5IUlZGDkDgDOQOoI/AEfSuB8XWEF20giYMQSy5/iB6/jVxMZHkvQil 25OBVq+sWtbgoeVP3W9a9B+EXguLXtafVNSiLWFiQQhHEsnYH2HU/hWi8zJ+Rg2F lcWVlGxgeONhuLMpG4/Wo7y9yNvSvpTWbi3nt2tmSOWEjDxsoIA+lfPnxC0e00u8 D6cSIX+9GTnyz6A+laOj7nPF3QozalySVmcZeS+awUNkCoUOw+1S2USy3KI4zv46 4+lNdGRmVhhlOCDWRTLFlN5Oo282MhJFb9a9ElhvLm4VNp2kc4PFed2VrcXMii3X c+4AL/eJPAr1W2+1JbmW4QQFu0hAC8V00djCruMa2hsoV3FjIMciuX8QX0qF7e2R 2kK7mKDhe/Wt66v0unZI5lPXLKKy9QgL2oKMzAH5jnqMYxWzM46M4QqwctJkMeRn 3qZWbaPkB98VavrW6SeMPbSqNoRQ6Ebh2xW3Z+GYpbSKSadkkZcsoXpXO48z902v yq8hYfCviSXhmZDtzhpB0q1FaXFmphus+ev+syc5P1r0S2szZ26meRMsgw2cHiuO 14qdWm278EK3J9utc+Hk3KxtUVkjO83FyAP4Rx3rH8aXbTfZFLE4U1oR583cTgk9 KwfFRzcQ/wC7XVLYyMAMVYEda+iNV165vvhToWp+cVkCR7+fvFDj+lfOp6121l8Q Xi8K2GgXNmskFrNv393TOdp/WuSavY66E1HRs9bndv8AhY1uBKSl3ZMOvX5C1eU6 lETcahH2VmH867DRfEEOr+LdLvrfzJYLK1/0qRIzti+Qjn0FcLf3oNxfzBgyM5Of Xk1nDQ6am2/c47o230NbJlWW5060kTcispkjX69Py/nWRu3SlwAMnOK6LRnjht57 4KDIqnk9a6o6nnPQS8lC391tiWNfMbaijAA7Vc0G1ISS/kAAOUj9fc1gPctLvdiS 7nk12WyOz023hLhSEHGfzqqktEh0Y63ZSuZVYMrDHoRWPPM0A4O4DoD0q9dsqbiH DDsO9YNxO3Y8HqKxNpM9H8D3p1m0exSTF1EfMjRj1A9PWsZ4n0zX3edWCliJFHUf T6dcVyFhqE2nXkV1bOVkjYMuK7C91CG9jtdTY+X5rnIb5uRjOfzrjqU+WTfRm8Kn NFd0PJkhlQmQLayLlX6gpnqPfiqd9qMV9qzSRcRqAgHt71Ml2Es2tRgwEt5ffZnq Af8APWsmSCOGclJGyBgsV25/CppxSkOcm0UNVtVhulK9GqCOUCQg9KsX8xZQGwWX iqcC7mGR0712NHL10LEkkkTjaWYHpzXrekfEbT/D3gKz0u9nm1J7gFvJtCI/sy55 RyR8x715YLZmsknAIQthfoO9RGPC9M1UbkS7H0DoOrSX1tDc2OoST2MuWhYnaYnH BUqe4B6D8Ks2M8enXSzkSFVyWUDAAJ9e3UmvFfCuujRL8+bEZrWYbZYxjI9GGeMi voC/8PXv2BdS025W6iaLeEHV1IyCRkhq39ouW3UhR96/Qhl0+OSSZXhdQW2rghkf I9uefWu9tpIWsQFMatGuzB/hIHSuI8O295fTeTfxQC32HIjjIVhnhfQHPpioLvXb jR72O1sIkltPNMce5CWYj/b7/Q+1ZKbkveNHTSdonaaNplrpUbIkgLyMwYt1Y5PA PsOKyvElraalYXsIEa38Ub7o4zyUYYyw78HP1rPGrXF1LIjBSSQy7jsEYByc4/Cr yarFe6lJe2NzD8iBZWAGMDqSe4zwK1VP2bVzFvmR85X+l6PoEx0/U4p1uo2I3oTi RScqw49P5VHFN4Vim+dpyqnkMSM/kK9Q1C6h1HXp7tbWOZvMZYZpVyVUnOFB/P8A Gs650ix1WZ5LuytpJA2A2OQuBgEiuOpJcztsbRi3FXOc0/xhomkwstmI49x7Rkk/ Unk1eb4j2ZhQNIrOoOWCdfbpVtfCekIN0+mIqe/v6ev41JB4R0pyQumxSDOON2ee wGai6Lsymnj/AE6TISSLOABmPHtzUw8d6UZcNNBt+lXJPB+nRmNBpsEZYkkMpzjt 1p0PgvRJreQpYRSHH+s5x/nNF4hZlQeNtLbJ863OT19BRF4s0xzuVrfBJ+UHmoU8 LaPDdrb6hpwgAyA6k7HroX+G2mx2Zum0YLGeMuxAHvjrV2RNzE/4SjRJY1zHaMzc HnpUiXWiyj57OJlwclXYf1q1J4E0ZhiLT1JHUbiPxpreC9KIZPJ2nb92KQ4H9KSS ezHqZUlv4anG+XT0JY8L5zH+tXYtO8IIMrpdv6cgtk0J4MsoI38gNuKhf3zEnlhx xXP3/h/yrdzBanzVy7PFcswwSeAB06elDuuoLU3p4tOjlQ6dBFBEFw3ljG5vWmyk qgUOFA71T0vS/wCytJMtxI5VmLRBpBz09a5XxB4iniuWht33PkjhgwA/Cu2nJKCO acbyZr6kyzMUZcqVwxx1rhr6yeylY4LR54NSveag0Qle5mdj91QeKiubq4j275RK CPmBHSn7RAotDbq9N5FFvGXjG0NnqKgjghfq2KnuLIpGs8UkbxnjKHIzVHy2LHBI qZPS5SNvTNCj1S/gtVlRGlcLuc8Cva/B9tD4Qsk09L+1lSSRpAWbYScc8844HBPX pXgMaSggrK4I6EGvTPCE8g0xXuLjBdXQuw684rkxC5oWCUuVXPcfD2pjUobi+Lhk EgCqDkqoAOD78mp76dpJLq4RHMUihYuMFgAcn2GT+leYDyGjY2G3zirMkccm0lic heCM8ZFaaatfq7f6feNFvSKPc+7KMPdT3z6V41SjzRnBaXtZehdLEpSTkjzj4jMD rNzjnMw/RcVxAX0xXWeM3Etylxly00jMSfp6Cub8qVU3eUxHXpXsUYtQiiak1OTk jb0K+060sv8ASZtsu4nGD0rbh8UWkxKW6RPt4AaYIT74NedXEmZMdPamL7EV3w+E ytfU9Gubrz4WY/KyDJU44/KuTtLi3tvEcFzextLBFJ5jKoyTjkfris+G6ntwdkpA IwRnioHlMj7pOSTzTnsVFH0xZASaXattO+8j+0OSACFPQGtmys2jMWWxnBHb/Jqh pXkXvhnTbtSNxgTa6nsVHb2NbSXFucQtMjsoAKqDkGvLm+VnoUY80S7E6GUh1XIf bg1LLCiuIwxQs2447mordVIZpSWZPuk8UrN5km95PmTn7vaqT0uTKLTIJoWjV3wB kYOB9Of0rAkvBc3FyJADEyMr/wCyBjB/Grmva/Z6fDvu7gRoxEYCqWLsegArIvb2 2sodl2pjnmgKpuGA3/18dqOdXsX7GfLzWMq61R7VvulWD7dpHT0NcLrUi3FxczRZ xIQRg4Ga6rXdQW4jty8ybyAHbpnjv7155e6gsBkDscEnaRyG/wAmtIswkjZ8JeEL TxfqzQ3jukECiRip5256fX3r2V0sdE0yLTdNhjghjGI4k/mfU+9cR8BlknutYuWX 92EjTPvkmvY5bCzlkLvbRM+MElRmrnFyVgo1YwbbVzyHWNYbSJfMZS80uF2Z6qTX n2seFvEniDUcBrKCz3Z3y3sYz7kZz+Fe5eMPDumS6NdSWunQNqEuFjdgWYN2xk8d Kz7D4YaVJYI2orM8pXB6D5vUY7VlKq6MGntuaVLVf3n/AA55P/wrO3jZMavCjZHP mKU+u7jAp/iX4ZW8SzX1j4x0O6fG5oDMsbMe+35jkmvS7r4M6LOGa2I3Y+USoMfj ivN9c+GHi3TZppbfRLCS2jywe3CNkemG5J9sUUayqq6/IwatsctpfhTxCk0Nzaw+ WynzEZnXqPxo8R3Oqyam8Ms5gMJ2sgYP831AxUcl54p0aCJyl1YwXDfu8weWrn24 qG4llllMkz+ZK3LMepNdCcjOy3M6XUdUgPy3hJPHTFeo6DpDWNhFBqUq+aU3vKdu cnnA+nFeTXzYx25pgvJWA3SOw9yTSknJWuGzPab1bB7CbzNQgEgUshd1A3Dt+Iz+ dcdZ3ZmtI5P3AyOhkxXHRb5yFRN7HooGTT9rDjyG/wC+DV0UqfUU/fPToNen1Oe3 NxbfvJRlTK3yk/7JHQe1Z2vLJHrEvnH5tqk5ye1dK1mE+6zDHPWub1mAQ6kEU8GL PzGs6CtIub0Rkxg78n3Nc34m/wCPtc9lFdQgLSYGOmMiuZ8SqBdnGeBjmumWxktz nyaBSU9VyM1zmp0umeOb/RvClzoNlBBGly5aW4A+dh6GsOe/M1skQBB/jPqapsMU mcGlyor2kmrDl6Vs2TzWOnmcwiW3lbDg+lY6cnFdpFaGS3igHEKgbhjqPStIIhnO CWAXyPHFiEMG8tjnOO1ej/CzwE3jm/utX1R2Wwik2kKeXbrtHoAK42/gWW/it1Cp ucKCFxgZr6O+EdjFp/g5ooc7DdSMM/hWeI0sa0dmx2sfDHwjLpbwLpghbbgTRyMH HvnPNfNvi3wzN4c1SSDzPOgz8kuMZHuPWvrXXbjyrNznHFeBeJo01KacSDIOQDis ISafkaSjdX6nkqttcEV2WiR2mpeGpo7iYRy24JhUY+ZmZR/KuQuYvIuXiPVGINXN KWSe4W3idV3kD5jgD3q6seaOhFKVnY6eBLmz0yWFZfKnik+ZSOQPXBrFuo7hrhjM WMgOWJP610t7qF1HE9hfXQluIlG24xkuvpnvWDeqXmHlyeYuBtBPOMVzwetzoktD CnOJyrk4q5ZQpLMgCnGe5qK9ijSXODk8kU6xmC3aE8dq6lqjmWjOr1BF/sRtqgBN pAHYVy+STnrXYLH9psJIv76ED61LpPhGzvfCLarI1ybkStH5aEbeOnbNNPlWpjia saS55bHE+Zt6cGvpr4IQTN4BMtxPNIktw4jR2JCIABgemTmvmu7s5La/eN1wBggE 54PNfV/wuh+z+ANOiIAIUk/jz/Wqeuo4tON0dI7xWMKW8KKiquFz0rgPE3iEaRYr Z7pIrppy4mRfuqMjIrutUjjmBR25wMDOMe/FeReOdBvkv5Xt5muoZIFYFmwyjdwO fevMksSsS2m+Xouh3YanQmrVJWIEuJnRWNxLKuPly5PB9Pzqb7JbQafLCVZQQyhQ ckA88+/XrVOxga2s4onYMyryR60sdyY90bh5E3ESAAFvbA7mu6tdJSZzKyk4rYme YXFxA1q8cIibMvy5Lg8YHp0zmr9vc2lrE2xFldvnycbSc5zmuZl1NVjLWdhc+a26 KUbMNnoT0wR+Naum2kn2OG2lRnuZAIiduCWHTgd+awvdFodd3c1zdbisYBPCmTA/ /VWnrmsXmm6Po8OnzfZTJFJM7RuNsjhhwT3x6e9VLuyutNnUXULwyHnaTjiqep2c 3iGx/syIpFJH+/EjnbtAPYd+4wK6aUHH356Ixqp1I8kNye9+L91dWy2SaVaXF2fl YyKZA59h/wDXqnpXxLnvdQ/s+fRdNgbB3MkTKRtHTGfanQ+ANO0uCG/fViijDSmS Ly3TPHHOB+NZniHwnY6RqEN/byTvb3B3hy4YBehyR1B55pfWaTlyl/Uq6jzN6nfa N4tM11BNJZWIiLhZREh3KD16mu/12F7jSZljwX2ErnkHjivFNOFnp9+6XZla22lx FCcbjwAc+neva9GuItU0C1nUMI5IhgE5IxxyfwrZ20aMI3TaZ5J/bGpmARmGNQSd zheTTrK/ubi+igEKOSduMHPNdzrSLo8UQt9Cjnyx/fqcKp98cgn16Vi2Pi/+z7iJ W0iKKO4AYlWJKjONxzxjJxXPUqQg7WFdp6sbfaRqFvYT3McLMkRKuVIJUD73FcxL fTagwTSdPeeVFxNvUqYk9T685716BqnjVNPs5p2ih2IhY9w/HAHqTxXMaX8Q72bW ZsW1qiGJTsWMcc9CR1pw5aqui1V7HC6l4XbxDp0Z1SUpqMQKrJGP4P4Qw/z1rhde 8F6l4chiu5pIJbaRsRujct/wE8joa+opPEWm3OjT3V5aw+ag2qu0MWJHbuK8L8e6 s01mbdyXkkCqhBGFQHJ47dBz7Gr5JQfkVzKSPOmnnCxpvY4yQueKgeUySZfjIwTU 6KUbIGT6mo5lY8lcVq1oQQRynHl4A9/WnoeeaiUYfkCrMeB1qRlmJTnI6V9EfDzw Vp+p+CNLuru23GVJCxVyp++cHj2FfPUTDjBIr6s+GV5aj4d6MguYdwiKsCwB3bic fXmorU1ONm2vQWnUhk+HWnKsUVvd3MDj5sEK44PXkZ6471zmqeB9QsJme21KGWQE MYlDRluevJIrttW1JVuoo3vfs+++W1Xa204KhuPcnv6VFfLcTTvMYxKmRGDjJJVs Hj3xn8Kz5U2oE1YqMOY8C8Zadc2uo6f58P2dJvMeME5GAcVhK0MN7Lv2YKDYSc4r 0X4xzCbxVpcOQyxWjEsenLGvMzNDHd3JDrGGXC//AFq2pqyJWyMG8mjS7cEFhnqO 9MWe2bAJx67lqO5XM7ZquVq1NotR0NFVib7kg6dmpkyOqE9sVQAGKmiWVzsiDsW4 2jnNHOOx6X4F+Ikem6PLoWrQS3FqwxbyRZ3xk5yODnHPbpXtHhu4W80S1uk3ozgj a5+fAOBu75wK8N8KaN/ZWiy6lcwMNQuXMNuki48uMY3vz3JIX2Ga9B8CSXs+py2u A0YiLlS3cYxj0rGrQ5oOSHSxip11S7noYmcORuZcn86ZNsT968ru2MFelQ2qyyFz Mgi2nGzduP4mi6jMq4U49683mcT3eWMmZt5p9vq+nT27Q+Y67pEXd8wI6BSeh9Kz fE0cOreAxdOkgZIRLE8hG/IAyTjoc5GK1YoWjkZlYjPf6VzvxD1uSDSrbQrFGLXC hpSqfw54Ax6mhNvRFrRrsecedNe2bJJL8y8/hXP30U8zKhBITgHtivS9G8JS2BW5 vzh9vEOM4z6+9W5fDsADyTW8bbW+UBeT6V1qokzkeHclc5PwB4v1HwpPdQWrx7bh Q2yVcqWX/wCtXqGnfGG2NzEmrWfk7hgyW77wD7qecV5v4i0fTtPspLm9kETNkRxR cFj/AIV50IZCjG3Ahh7yOeTXXTqKS2PMxGHlCd1Kx9P3fiDT72WfVtH1BLswxiZo mJHlgdDj04OTXPnx/Lc3e64m/cyqP9XJkKfTHYVhfDq0t5/hvrtwkiF2AtmAOSqA ZOfqSTWFFoN2Ljy4UZlLfLKDhcf7VKomnaKua4NUpp+1dmfQvh2+TUNIj2/K0fyM AfyP5VavZIYdOmkJRFRSVZxkAjofzrkvC1xLaqbO3SOR/KUEtJtBwME4Aqt4rOtX VhO7NbwWUICuEftn3GeTj8quUOV2WhgmrtLU8a8cNf3E9pf3c6tbeY53s/Jc9wvY Vk22p6IkYhd1d8fNIY8gmn/EEO32OTzt0eGjRPQA5z+tcXbxvLMsaAkn0rN6toq9 tTotUtNNEgCs2+RN0Q6Kfqa557SdHYLzj0rooreB7CMBTJMFMYXu2Txx61l3REhW RcKdoR06EEcUlvYqWquV7M3cNwskEoSVDkH0rX/tXxC3IvAR6jFZ8J2EHvWihAQd avlT3Mrs9gkgla2Tyym0nC5cAn/CuV163eG7h84LyCODmsM6H4qmiBF2rLkbQsnf PaoUsNWs/NbVfMJY/KztnOM5xUUX7+5U1oWYQNzMOg6VzfiAZlYnOc5rpExg7QQu 0nk9a5nWyXdmPNdktjLqc+etdXY+CNZv9LgvLRYGjlXcAXwRXLEc11tvrGsWtokC QFEUDA2kdOlcc21sbRs1qUbnwN4igbD2DOf9hgazJtC1S3z5thcqB1JiOBXRya54 iMbBWnRXwMhSfyNNPiLxFDCV8+UjvuB5+tSpMLHMWluxvoo2BGXAIIr0CP5BjPXr isC1ubvWdQRrpUzCdxITB/OuhU4XJHPWumlqrkSOZ1mUpdqynDKwIIPQ19O/DBSf A9rKf+WrM/5mvlvUj5l8Rn+ICvrPwJALbwTpqDoYt35kmsa+6NqPwMg8WSmOxkx6 GvEL5jiRz2ya9p8XfNaOo7ivFtVTZDcj0Vv5VzwRtI8plYyTO55LMSa2PDvkjUCZ jg+U+3644rFHWponKOCpwa6Grqxzxdnc7/V7KGZtr3q3Nyu0M+0gqeyk55rmns5l YLwz5IKr94EGqt1qVy8KwrcP5e7eQD/F61At5KqsGYlmOd5PP51zxpNI3dRNl28S KO1xKXM+ehAHFZicOGHXNOeZ5AoZt23uaIl3SKO2a2irIyk7s7jTH3RL9K0xGbPT kaNCTJeh0O4/LtGT+HNY2mNhF9KvalJOLSLyuQr5we2R/wDqqkE1dFbxLavdXyai I/nnyJlUcLIOuPQEEH869y8BeLdPXS47OWSOJMZjLPjBwAVIPSvDtYubqPQhO0Zj UMjEDPPUbvxzVfRPHD6fa+V9leUhs7g2KblpYzS1Po3XfE2nWiNM17AxPCoh3n/x 3Neeav4mGrXXmFpNioFVVifkD8PeuWtvGOpaisjxxS+WpGTsAVfq3+PWnXPie4WM DbO7AkSCKLOwgdM4rLna6F8pqHUJQcRWl24/64kZ/OsbUX124vVn0+2nt/lw3mFc E+oBzUkXifUC0UEenyTXEkfmLGYAWI65+mKY/ibUUKJNo0qMxAx5Az+A69Kr2jts LkKaab4nlBUzlQeuZQP5V1Xw80LUbbxnYXN/KksaFsK0pb5tp28fWsOTxXaRsgli lWdf9YixkY+oxxVqH4hWFk6T2+4XEfzDzU+6c8Y4pc/kPlPb9fjli0y4lbT3vSqE pbxkAu31PavO9LXxfp8DRXH9mG3KtiJjuZc8hemOprlNV+MGrSWrC31Vkf8AuFVz /KuVf4meJHORqEf/AH5X/Cr9yatNErmg7xZ69NOt3YImr20kE8qbZni3SRSMvRcK wxntmse5u5IUlltpbyC8jQxpFJGXXaeCFY5x16HNedv8SdcmgCM8G/u4GM/hRZfE HU42IvPLuIyfQAitafs4aLRGNaM6usnqdJFaa1qd9bW0NtcTzTJhodxGCCeQfTGM 17p4Hsr/AE7w5HZ6hZi1kidgsYcP8p5zn6k15p8M/Fdnrniy0gRHjnEch244I2+t e31E1HmvEqCajZlO/TNu3HXivJtU0DULmSQ2ESmN2y2UIwAeAOOntXr9ycQnmuYj mnaVwZpCAem40OEZr3kU1c8yvPDniCO08uUxRQ55klBPUchfTvUeleH4LW9l23vn ShB+7VNu0ZOM8n1rtfHE09v4YllhdBJ5iDMhOOvNeQaZqclpfTBrtpfkYvOpyRjk 04qMV7pDhqehzJItjMrEFACwOOT7D1ryfX4rvUdb+y29vJKxOyFUQlmHsO9bF34z hWVooLye8HqcIg/Hqa9R+E+l3ly8mt6jZLEnlhbIlOcEncwJ59vxqrtpqTGlZ6Hn Fv8ACHxDFo8uqajHbWcMMZkaKWT94QB6AED8a8/1NbWOQpBhiDgnfn+lfa1zAt1a zW7khZUKEjqARivnLW/h/oR8Q31i2ovPeQsA7JheSM/MuOvrikk5uyG3bU8hEeWy Bnmp1hY+1ejP4FsLDZ9qnhiEhOzMpJbAye3FX4fB9hGgbbAy/wALEkg/rSl7mkgX vbHmCWzHq5r3jwdawweHtHk3NLKEV41kX93E+eCefm6CsKHRbWMjasOBwNqriuu0 jUrK3ghhvbMzQRrhdjY79SOlZzkmtAcLi+JrrWLTxNBdNE1xpUvlsYwm9CeARz0r uoLK3BnSGNoNxG4o5yO+R6HmsY+NbBcRix2xof3WUyOPp0q3petwalNdzwzwqGAz GZBvBHt1rlxc2qNk9SOX3r2PPvG6XEuvukMuR5Sx4J5YEnqK8bvhZyatMtspSHzv KVSOpHBI7Yz2969K+Imu2tr4unjuVlWQQRsPLUEbsdOvH1rzee+S8maZzFEC7OFU ADJxk/XitMPzOCbZULJu6MqSzkudWlt4E3EHH0HrUk2jSxAnaxA78VTlab7XK8Yz luCKMXU2F8ssa6NSivJE0Z5UivWPCVnaWnh63bZD5ssfmMxxk1wVp4U1m/G9LRlX 1c7f51vWPgvxDAyAXkUEec8tu2/hik1oNNXOiuILhQJ2Ym3eRljwe+AT/MV3HgCw ePztSlwqSAxR88tjBY/ToK5220Oa08PWkM1z9okku5m8zbjkiMYxWvrsMkepR2Ft OYoLSAW3y8Z4y/1yxNbqLlS5V1PPlUjTxftZLRWO0lvbUyyJHcxvJt3EK4OPrUbz Yg3k9s1kaPZ29h4etI4bZIYhuFzN5a7pJD90bQc7etWLKaWXS5HnVF2uVG3PQfWv Lr4eULvofR4fG06ySWjEe7X7OWB5IqG6kYyW7jODIoz7VU0+1+0efHKzDa2Vx3Fa l1HFGkQznaRiudaHbF3ZXvhvikYdm5PrUD6lZQ6XLqN222GFMt9R2Hua0oYhPGVY /eGfzryXx9qv2i7GiWcqi1hkPmMDw8nf646fnW1OHM7ImtNQjzM5nVNRuvFGttO6 sULhIoUGfooHc0NZFJCl5GEZCR5TD7pHqPWu68K+HbbRfElxe22p294NHsTebo4y VMmMbPm9z16/SuJvZnubmSV8b3Ys31JzXoxSSSR4cpObcmW7HWL3R0uI9PufLiuU 2TRgfLIPcf1rqvDmuxXbrA37ufGNhPDfQ15477TVd7t4cPHIVZTkEHkGrjKzuZyj dH0v4ViL6srkYxG2Mdqf43mittMlDAGRguFxnJzx/WuC+EHxAF3qTaVqjKLtoyLa b/noRyVPvgcetbvxQ1GXTbK4kKpuiCSR72BDbjwNvf3qpyu7kU42umeO/EItHdWM Mg/epEWcAYAJPQflT/DGjwrpyXc0e+SYEjPQCuc1zVb3XL9r27ZWlbrtQKB7ADoK 77w1aY8PWQWeNzt3EHtkniuV8yjd7nRHlckjNudHaRy8aqvocYrI1PR7lma6yrOo G4KByB9K7e6vYLSMxmSMMxyAD0rj9cvIbqImCYeaDjKnqO4oTKlYwkkHTA/GphNx 1qoIN7dT9c1OLdwOG4rfU53oeyxyubNIVjUhWJMuMn2rE8TBpLaNmbc2/DenTr7V ZUbtqxgxEc/KSQR6VS1+MLYRmSRQWkBxu5xjniuanpNGs/hZgysEt2kJ4A4rmdRX NszknNbc95FdHyoY5ZVXpsQ4rP1GKRrdiYJFXvur0G7nOcwGwwPoa+grFI77RrW7 iu9ySRrISEJ7cj86+fiAGIr1/wCG9y7+D5YnfISZ1jGemQDXDWjpc6qbumjpoXj8 sAuWYEhRjpTjPbIgMtjHIc9WwSxqKE4ZshVGcjBqHWbpbfTGkyDvG1R71hFXdkNu yuc1rt3b3WpsLOBI4k+9gY3N3J/l+FUHP7sg56cVHAG+YnOWOaLpkhty4YjA9eK9 OEVGKRzN3OR1I/6c2R35r7A8JKsfg7SVGcC0j69fuivjaeTzLhnBzz1r7H8Kv5ng zSGJzmziJP8AwEVy13qdFJe6Znic7oGxXjGv/u7e8PpGx/SvZPERxbufavFPFEuz Tb5z/cI/OsaZvU0R5WKeDUdO5roOUfu9aN+e2abgn0pwB9qAN7wfoC+KPE9ppD3Q tVnJBmK7tuAT0/CvRPHPwmTw/po1HRnkmtraMG5Ep/eE5wX44xyOO1c58JroQ+LR amCOQ3UTIHP3kwM8flX0LqF9DH4dc3QV/ODQkNznjBP4g0rjkna6PnDTT8orcRk2 gOoK9we9ZLW39nanNaE5VGOxvVexrSRN+D2qkrl82lyzruptrHh+5tZLVI/syRRx yjJJQN064rhINPkMwjtxvJ52gEk/TFd2tvvQocFT1U9DWjpDx6TMskVlDkMCWC8n Bzg+1TTpct7u5m09ziLGW70u4UTW7mIsGkhkHyvjpkH0rqtO1K22Trpcc/2h1zJJ JGCfTIGeSAf0r2HTB4M1WNpw0W/G54Z32lfXg9al0/QvB8ctxe2WlWKGP5mkxnj1 GTjFKcE9gUpLc850q0hkjBV2muNmNzRMrcjuT25+lacXha4u5VmRJpmgRo9wUp5j HAyDjnp1ruZdXtLeXyrSK2O5No8tVUe2D1Nc1rPjqLT7n7G0komDfvI0B+X2ye9T Gn3KczzXxF4X1Gz1me53iEE5wrZx+INT6dJcXIaG7lSVwoCs2AcDrnPXjvXQeK7Y 3FpDcZKl5MEnnGR0zmuQ+w75l82Z9m75towcZ7UVLLSw6aurtl69tNNJ8yWCCWSM /wAaKFb1ye9eaXkVvc6tPtUQ24dtojXOB7V381lGd/lROVH3ctnj3rOOnTpKZBHF C2CuWA5496I2Q3A41tNEjK1rveJh/FgEexqRdKCnEj8jrtOa3LmCW1ALKpRu4XGP wqHy43UMDsx6DrWi1MmmjtvgpDDZ+PUcsQBbS7i3YYFfSX2q34/fRjIyMtivnX4P 7IPGzSvgolpKTnoBxX0OGhmjV8KykZBxkEVWgve6DLq6thC2biEcd3Arn7TbKWdG DKxyGByD+NVvFVpam0ZhAjH3GMCn+HkVdFtAFAAiXAFbypqNPmTJjJuVmc98T4y/ g8xYJElzGpwccc14/babFLqUFnbBoVDMZWZsr5arlvfpmvWfjBO1t4Nj2nBa6QZ/ BjXjGnm+1OZbCxidry6byl2scsG4I+mP0rz5qSqqSenY7qdHnpuRW8OeF77xT4hF jpMJ2s5bLHiKPPVj7D86+xLS3W0s4LZfuwxrGPoBiuZ8BeC7fwboawBUe+mw1zMB 95vQewrrK2RysRnVBljjnFeGeMPCFxP4vvL+S4+zCch90IIYMR0zmvablpR5jh40 jjQkM3OG9SPavNfEGp2yORqF6Z7rIO6KLHyHsfpx+tNTjB3lsONOdT3YK7OFn8P7 tFu4bi5uJbp/uyFtzbAc7Rk4Ge9Ztsv9iWyQvG7swyEkfOwetdBa3n2q+nkkBFue EzwcY5+lZGtSq140LQlTCdhB+Zm+ppucaj0HOjKloydru1vNqrBOjSL8rw4JHsVP +TV2Cw/dFBFeMwHyq0W0H6nNV/CcMB1FmKnfjKq3Jr0ELGqB9q7h1GKxqWi9Ahdn KXF6sTKkHh1F8obSh3/Nxycis3Urm2lhVX0e4hwOQX3qP++uR+dd8s7qJGQeYY49 wVT8xUdqw7WRtdE01zYpEbeRVZDlGZTnr6gY7etZqSk7Mbi1qeU67YWzwG/uLS9j jZ/LE6t5i5HY59sVybmBJD5e5lzwWTFfSEWh6NewzWNzC6W8iEbSSVB45AHTpWBd fCLRxbNJbXN0WBJJwpCD3GMn61srJaE6s8gt5NJMcTSy3CtkCQeWCB+NdJZeIPDt lkxWyggY3+USx98muqHwihMbTLqwES4OWgz/ACNZ118KNTiQSWclvdggsY1+VgPX njuO9LmT6itboUpfHekL9yNmIHHyGo08e2TZzGV+YABQc49as6f8KNX1CJneGO1C vj/SG2MR6gYPFTzfBzW4ow6vZuPaUg/ypWXcd/I7zQp7XWtC8NzwKPKe8kZsD0ZR yPfFTXOpeGUuJpJk1GKfzmYzCNSUfPcZwR+FZ3hfTr3wpp+m2F86RPLPOIWjcNjc qEfQ5BHtmq7aPd6gst/aq0kQLGXzGAYsOowep57V107NLU87EOzdldnTMul3K22o WushhEpd2+zEk4OSWweCM4pls+nx31xKmtW80Mwz5TBgxb8RjvWHp/hjUtP1xElG y1ZfMnaOQYCDORn1ypGPao3sJ9SWKfT7KQclSwbIZgCxz6cYqpQjJcrZNOtODU7W a9TXuta0zT5jJ9qjHkkeYgP8J4ridQ8e6el7YQzXZUJO7T+Wu47QCEH45rR1axu7 Wy1Ce8L2z29uJEmVAw3tjZn2J49q8cXTQtx5rlmcNuIPfnvXA8IovV3PapZhKabU bHvHiPWn0jw99pR1ZriPEAQ8MSOue+BXjehXFwNdtL55Y4bjzlZHmXKRAHJZh3Hc 1f1rxNda3KpvCqKI/wBxDCmI4kHGAO3SsZ8kBQcNjLn09BV0qfIPE1/a2S2OuvvG krX3iD7HHAV1VisrhCNibs5HPGe+a5d7hm+6cL9OtMCYQLjC9cdz7mmOeuK1Ssc1 yORyc5GfpVCc9c1dc4WqUw3A4oERWl3NZXkN1buUmhcOjDqCDkGvX7q6/wCE00yx nv2LxYLbEbBDEkkE8k8k14v0Nb+keINTsbQ21pIuwEkBlzjPpSle2gup6PD4c0iD AXS43Yd3Yt/Orc1pam2WJrRUQHIEZ2flivOW8Wa0qsfKgYnAyAeP1qF/GOsnqsYJ 6gLWb5mVZLY7KbwjpU8rzP58TMc4SYgDPYZquPBGjKTmS5xnGTOB/SuRTxfqauWk jSTOcAkgCpYfGt1DkPZxNkdiQaPe7Bp3Ozh8H6OgBVJ2Hr53/wBaryeHNHCgG0Yn 3kNcAvjWbJMlnnjAAfpUh8cPn5bVlHoCDT5pi5Uejm3TcXRiF24Cr2/GsvVdH06C zuLgxTPdEjMzzFvl7jHStTlWA2nAqlqpa40+aGJ9hYfeYZ2juaIqzQSehzQaKMbA 4B/uoMt+lZmqIzxFQzoO4bgkVz9/rExke3spHhtgcfKcM59WNZ32m4JyZpCfdia6 XV7GfLfUluUCSEBePXNeq/D2ZbjwwqqoRoZGT5R1PBBb868jMrsfmOa77wRrVlpm kTpPOsbPNkgnqMVjU95G0Ha56cPs6xBWeQsTggKAMev1rkPElwsd5bQQsxRQxbew 5JPGB9BRJ4y0hCf9IZsHjapNYl9qZ13UjNZF1jRAm9x9Tx781NKHvXFNuw92YZ+U N/wICs2/nW4hkt4/lYfw1emhZIuQr8fxHmuavg8BEiyblP5iux7GCKbp5LFGGDX1 74Lk83wDojg5zZx8/wDAcV8e3F490ybgBsGM9z9a+sPhZc/bfhjpDZyY42jP/AWI rjr67HVSF8QkmJx7V4V43kMWlSoDy8oH4V9A6jZPcsyqOvFchqnwmstYhzf3s6nO 5UhwMH6nrXPCST1OmpFtaHzPSivdJvgPp3/LLWLtT/tRqRVJ/gQ3/LPXP++oP8DW /tYdzm9lPseNgU9RXscXwGnL4fXYgP8AZgP+NbNl8BdKRg15q93MO6xxqmfx5o9p EfspHlHgXU30jxfp9wiRtmQRnzTgAN8pOe2Aa+g9f8Om7YNc3U6IVJVI5Btx69Kg s/g/4NtgCbCadv8AptcMc/gMV2J0u2ESq0QYKgRQzE4UDAFRKSZfs3Y+aNWsXivm W1V3KSsu925KgmtSKy1C1dI5rVnL42tB+8BJGcfLnB+tfQdvommxsZEsbdXY5LCM ZNXYrWG3JMUcaMe6qATWUHOPXQbijxi18Ka3LEsv9mSqG6b8KfyJzV7/AIRHWYoy 8lkQoGT869Pzr1C4jF1Js+0eU8Zyre/9a5/VtK8UBHMOtwOhyAnkbcg9s81t7VlK nG+pP4W8Oaeuk7pBBPNMMuww20f3fatY+GbNbV7eFpI43Xa2DkkemT29q4S+hvLC 1DLLc2d1GVPmFQRn2deo+orstG8S2dzZQLJqdtNdBRvIO0E/SpU7vUU4dtThNS8K 6je61d2+hKl1DaYSeSR/KVZOuxTzuIB56AZxXK6voTQagP7V863nDDPmAkMPr3r2 LwncJbx3tlJ/r1u5pWYEEMrOxU/litfUtPtdSgaK5t0mQjo4Bpp2fMtzNx6PY8n1 3VNMv/D/AJcW0ssqFFXI2gAgmuXUWzn5mbgdV5NekTeB/D11eNaGK5tJdu5QshAb ntnI/CvKviCtp4V1p9Msbl5mUDfuwSpPIGR1NF3J6DcOTc6+xvbKCwiZp4IgRgby q5x9a2bWW2mhaZ1imiVCeMMD+NeM6N4avtfga7e+jt1DFdpXe2R6+lWLvTNf8KI1 zBOWtWGx5YSdpB7MvauuMnynM0rmvcWn2i4l3AbcY249Sf8A61clfqLe9lhgICoc BjW7Ya/HLY3Uk+2PylUkA8nntXM/a1nuXl2kknOCOtckE+fU6Jtcp6H8GILm48Zy qzgg2UvUcdVFfQwtpVXAOAAAAAK8J+CDmTxlKdm3FnJ27blr6Ero5mtjntc5vWdM e50+XepZsHpkf1qDSIxDYQxYI2IFwe1dDfnFpIfauWt7nanWtOeUo2YKKRx/xmkB 8M2cZGd12Dj6K1a/wo8Gx6Zpset3US/apkxbgjmOM9/q38qZ4g0QeLtY0jTpD/os cxnuTnH7tRyPxJA/GvTY0SKNY41CooCqo6ADtWDXvXOh1P3agh1Jkc+1IW5x0rL1 XxBpujB/tt7HE2zesZ5bA9qG0ldmcYyk7RV2UfEWsJZrNbAFnKbVGM5c8g/QcfnX kupae0mtC++STn94k56N647j2q3qXjM6tdTTRxslvu3bzhRwMAk965+HVzPfM00y /vmO0joB2JPvWc5Rce50UnUoTutGbCpEZQr5Zcktx97ihNKVx5k1uJF4XceeazRf zRagILi3YRu4SJl5J9/TH8q37eXYNpY/WiCSWhlUlKTvJ3uJpml2sNwbjyzE6jEe 0k5J7flWjJdyNKsMaMSwPOOn1pY2tlUPvYMvOCep9qtaSXudQAaBVjQ9M/eUc5Jo aurslO2iH2Ry2pW0aMZfJEasTjq3NaVvosUFmGwGZcsST04wAKtW1paJqE0qW4ia bGF3k/KM889OSfyrXdLVkKlSOOxwABXlTm5S3O+NoK1jkp7EKEYybCoRc5x93n+u KqxX99aYa2cHaD8u3g5PT8q6aWC1eaMtHk44XPQVKttaEKfK9DjvxXPCc47SN24N axOK1G+v4pZHhRFdvmltmX5HHb6Grtr4rhuYHC28sc+CJYzjAPsR1FdBrFnBc25x sjcncD7jpXkktzNoFzG0gDM75XvkA/8A169DD1XUfJLc5K0IqPPE9P07VrW4th5b COUNmUOeR3z9KuRXttICyTq6n/a6Y7ivIFvj9qf7NqEqFfm+VuACM962F8V3M0f2 YzwThU+aYplWHddw49K6GmjmTND4lAPDp3zMEdpOFOCOlLoPiO/i8PNb29uk8tuY 47cJCzM+G3MWI9MD86xNS1qHxJpCNbxyH7E2+QkcBT8v88V33wmlVtJvYVB2JMGG fUjn+VdlL+HqedWT+sadTmItf8UrPIZNNcREltjWbbQMEbR7HJ9zk1Z0/wAVahYW kkYijDku7syYJZuOnt6V65cFhGSrEH2ryjxxqFs95eObhHmtmC+V0YYAB+vrVqSe lglRnFXUrnJ/ELxQ+o6WmnpbJC11Os87q5JfauADntXn19DLE6RygKzor/KQSVIy OnfFbepSDWtYtYrZWLvhAMdyf/r1R1GzSDxFfiJt9vFIY45MYDBeM/yqJbnRRb5F cw7geVIqseWA4HYdhU8EbE729cgHv71BJ+/1ZgPuqBnPYVdMmeEU47tSNSOR6ruc mp5D7cVB1zigRDJ901Rduc1fk4BrNnPNAFdvvVr+GTZf2/ZpqIc2ckgSXY20gHjO fY1khSxpUOGBHagTPo7/AIVZ4dbnZdjaBkiXr+lVz8L/AA+I0lcXEeAWbMgPHYdK u+GfFlpc+CtJu7mYee4W3cdy68fr/Wthr5roMsUUg3AqUIHA7cda5m2na5cUmrs4 qX4a+HLgq0CXu1jghpANv6VQu/hJp7Wwkgv7hX9GUHHv9MYrubzVUgEaRSSCeQhU RSCWOO2O3Bqn/ak9vqAs/wDVvHCCQeWIPIYnoM9vpS5pFcqOGT4S2iRB5tXbJBIV YOuPqaQ/Cq0Bx9vmHsYB/jXavK8kwJPzkgkmtETjH+rZvcCjnkLlR5Dc+PvFKF1a wjhDHj90QcfWq8/xC1maGWC506Fg8exiykHBHWussJr2+vWtbdWlSDJfe+7AHStH SdHub25ubiZUjVlMGXTk49B6c/zq0/IVjxaz0hroFgTktgLjk1De2aW5ZduGXg81 6Fq2v6Xos16iWttdX5b7PDLMhKwoFwzKnQsWJ5PTFcTewNfytIkuXbkgrtH6dK2W qM/QwqkVsVp6HGsHiK0iu7eORWfayS/dOeK67UfCGnQCYytaW8PlfJc+eRh89178 elS5JOxaWlzhI3BdR6nFdqTFo2+1sbdrmVBulJfaAcc81xBhxOyRnzNpwGUdfcVv Q3V1Z24lORODkOQDz+NWpNE2JbjxfdZINmgxkcSsaxbnVBd/fj2n25qTUQjW0Ti3 SNiOWTPX35wfWsqnzMLE2Oh/Wvp34EXq3Hw+a33fNb3MikegOD/WvmGN1ETq2cnB XHrXqHwZ8WPoF/fW0xP2KdAzEclHHAOPT1rKoro2o6to+kMxodzVBPdxheTxXnGr fE2wtpjG8owDwV53CudvvixYMNsRdj6nNc3LJ9Dr91bs9Vlv4xn5qiF/EPmZxivF bj4mK4ISQL9FJNZlx8Q2cY33Df7oxQqcgdSK6nvb6/ZQ/elXI96gPi61HCuD9K+e JvG8xyYrYknvI+f5VSk8Yaw+QlwIQf8AnmgH61apMzdaJ9LDxREsZfDMf4VHeg+J 7dnUzuwA6AHj9K+YU17VGuoZpL+4YxyK43SHAIOelfTVxZW91Os6KjJOizAqMA7g DnFaRpd2Q63VI2LbxPpMrrAl3Gsrj5VdwufpmtD7Rg46n61weu+DdL1qwEE0Th0c OrI2CKs2PgWx06GCaG+uIREwbeb6QBv9kqcg/lQ6XmKNZdUdI11DOJYrzTmaEggv wVI/PNctc6ZZ6ZqsEmm6rqvkEnzLVbslEGOOuSPpVzxTff2LNZypHbTR3PBikTgA fxBhz37ism58Y2FlqsGmHSPM1W4KD7OIOcnpkkc/hUOlfRlLFU+ayvct6p4hiuGj t7Y+bGeHW4+ViR3B6GsXVLK61G9S4g0uERYC+UinLHucjr/9au+hh1qaJvL0Gxtu 4N1MBk/RFP8AOuZ8S2njZLd/sqaSsYUk4nkXH0GeaIUJR0UmKeJjJWcTS8P2em2e ove3Ylil8hd0k5MQB7oOQrDPTir+p+PvDNkfLbWrSOXHyhZBJz+Ga+YNX13WHvJo L1tk0bFXTbyCKS3gMcAnuPmlbnJ/hFaxpqKsYqfY9v1T4t6CdCuYjcvcamEYQvDb kLux8pyeleF/abm9u7i8u42nuJWLF5mzjPJP1q6NNd8SMREG5xjJ/wDrVE1vEjlG Z3zxkmrUUtUEqkpKxJa+Jr7RInithGhY5OEz/OlvPEGpapaeRPds0MhBKBQo49cV SntI4pASpKn1qAFRMgUcdDTsiAaKQDCsue1T21zKjYkihZVxk5waS6hjQE45qm25 EyG5piPePhKNFttSfUYL4ljAY3Rxgpkg8/l1r2P+07D/AJ/bcfWQCvi3R9dvdIv0 urOZo3XqB0YdwRXp9r45E8SSqUdnXOwuoK+uc1lNtFpJnvt/e2pspCtzCRt7SD/G vObjV0tyyAMzdwoziuWTxkhVWdMAjPzAAAf061Zh8T28kjSqkT456g/mO9CrW0sN wNGy1nUB4msbmOAx2Slo7nzWHzI2OcDnggGvSbvxTpkCsFvI8+VvVhyD2A+teSt4 psYnLGNWY4XagBxz6U6LxLYyBpLiz2q2Qu8YPHWpdXyDlOv1D4j2NlaosMqSTDmT duOD3ry3xf44s9Zvw7WrFwgSR4Q3zgHIBz/Oumg1zS3mkT7PgY3Ahu3qPaoo9U0y WXOyBjwCI3qZSjJWZpTcoS5o7nmeo6rqGp2y29vbGCAdVVDz6CqUFprETgrbysPQ Ia998NaPY+IJZ0SWSKJEDZRxk5JH9K6KPRNG8NyFbzfcx3Rwhkj3GPHXpzzmrVmr kSlLmPDdJ1zUre38m5sLhwDx+7Yn6V2nhy4s9TvBFeQSQr6SFov1K16NqfhzSpYY 2t0kgLOqhoW4GfUGsrUvCctlMHh1GEQsfkWc7WB9M96TWmjFe71L0fhjw/Iny3h/ 4DcA1bj8I2sdu4t7meKRxgSAhsfpXnuo3c+nX7WcsaM64JKsG9/wq9a6xeARtbzx nPOxJcMv1FQ3dWeo0rO6O2m0GSEJJBOrskYRfNzzxjJPeoJ7TUFiKRRqwO3LZBLH v+Fc9HrGopcI43CTHQvlSOnI6VZPiHWZz5cSorZ42hSW+ma82vhpyleGiOqNZq2t zetraSaFy0Llxx1xio4ptqzSJAJPK4JBz+lURP4hurFoWeCEyfecgbsdxxxTLfTr nTLSeO08oCU7m4JJOMZ61pCj7q5tGi1KT3RR13VVSGXzwsKYKqQOnFeP6vrS3+oy MpwqKI0PoBXda5oN9qNyFury8aHOWjTABHr0qhceFfDukI89xCWjVCwLyHJx2+ta 4emqUnOT3CupTioxRzVnqtwiGKNgUfA2bAcnPH611unaB4tuLcAWsyxuPlW4KIB9 AcHFU9LfSzqMdxosEIlt2DrvGSCDXaQeLLea/D6haXVrcA/P5JDo3vg8iu+M4N6n FKjUjsZtj4S8WWs6SrBFKnR4nkTa4PUEdMV6F4dXUo0ljv8ATYLJBjyxCykH14HS oLXxTo7qo+3LGzdBMCmfxPFbNtfW9wMpNEw7FZAc/lVXj0MnFp6ks3K4rznxb4S0 PWLS9vzey292qmQ7SMccng/j3r0aVlKcOoPrmuK8R6fb2/h7VHlu1J+yyFQWVSx2 n3oXe43FS0aPny2laK/jnhcJtfcrM23AGTULTt5MgMhcGQtnnBPc1esbAXJuWYxh LW1knbzOhIHA+uSKosvn43Kqg/MQowBnsKfUaVtinBbhQ0rj53Ofwpzybc4U5qR+ GIXNQuOMZoAicluppm0CnGmsePagRXnYBT61myncR9cVbuX4NU4hvck9BTAE+V1H fdTekjD3oLKLkEnAHNNaQPIWHGTSEeofDvSbnVtG3I0jpZ3hdYkxkkoDxk8cgZPN dVf+D9cu0kum1GWynlj8uOKKY7F7bS38Wax/hHqlrZ6NehoA88c4YODggEDv+Fek J4gSXcoiQA9Qx6+1YzjqXGR5R/wrbx0LiPM8MsUYChxc7MD0BxXo1h4Ih0+HdDGF ujGqyO0xbJ7nJrcg1GBzvU+SMYC+Yu3H0Bpz6laQMoN/bohyWG9dzegyT0qWC3uc 5NpkljpM97dXEZjQ5XadxZQcHH41JHHfNGphidoyMqwBII/Kn3OpaFDOzXT20x+8 B5oYLk9h07Vmy/EywSVlS3nZRwDvI/QGjkk9inYp+FmWKa8tTJ5LSXG4MPT/AB/x pfE/iWSIz6fpzNJMuY9yHDM2MkD0AHVvwFUYrqzcs9sjTy5LYiIbac8596xL+5t7 eG4d1f7deHIVfvbT0X27Z9aIvUU9jkLURwSXM8iRSTSIUBm/5ZsTyVH6c1jXE8wu ZJzhD328Bvbitw2sqwzSsSqo2G+YKc/Tqa5zUC3nkE5XsfWugyCC/aK2kt3hilDM GWR1+eMg/wAJ9+4rvPG1zDZabY6ZbMkn2iJbidtvOT0A9BXm4OGB9K3fEGqw6tqS 3MCmNBEiBcYwQMHHtUtaotv3RtnarHOAwLSEZWMHBB96ku0Mdu5keOTecbWPIP0q DR1Z7t5NrSMFO3B7+vvSXaNsUhSV/vBe/wBaskha6ikxFs2rjH/66ougUlf4gcY9 ac3yk7s7v89a3tL0uIY1S6IMO791GOS7dv1qRlvSvDVp/ZZuL9H85huA3YCj396u aJaW9uZ57Vt0TYUj0I9K3p7aG6smgz5U0iYwT3+tYWhWdzbW9zayAJJHLggjPbrS exUPjLcjoSSzLgdtuapzQpKw8qDcPVlwK0VjKsA8heTPC4/korUttCnvYg7N5Hfk ZbH07UKLextOSS1OUezTHziNfotRw6DHcyCSdlhgJ5kfgf8A1/oM16OuiWmmQRSC AXt9NhYIpD1z0Leg71bt9FjW9MkzC71TA8yd/uQegjHQfzq1FbGEqnZHkV9o0S3T C0humiySgER6fU01NLt3EeRIpJO4Fq9wu7CHylSQeczEE7xnJq1a6JYtHums4nz0 DRjH5VfKjPmex4PPaWlpgwqS5Pc5r6Z8D2z6h4C0iS6Y286RlImYj94gOFJ/DFYE /hfQ5x++0izYe0eP5V0ltrLW9lFYiCF4YkCImMbVAwBSa7Di9GmdP/ZMX2NkKqZm TG/39q5yXw888cV5c+U7KSDFIhOzB6DnrV+01+zRBGySRDphW3AVbtb+088yfbd6 vwyucfjj1qdeozkPGcSy6fDfJEH8kGKeLuEJyGH0Nbdh4ftNT1jS/EhdZmiiJXco 3IxXHUduvBrpJLOyvFbdFG4PBIHWqWlaF/Y93KYLlmtHB2wuPuHOeD6dalpXujNQ tPm7mhdzCGHdkjHoM1k6oYbm2VnYAYzyM59quapKyKq4Ow96w755jp07oQqwoWye KpI0PnrxzpPkeKnvmCCCWRQRnndj0rNQF7lCSNoBIH04FX/iHfGTWo0ByIo/MI/2 j0/pWPCXQwk/3cUm7hFWRo3M4htmdu1Yzs00SzqOh6VoXzbrV8gnjgDuarwRJBbJ HLh5ByVHQGkMdcFJkC55xmsoqUcA9Qea2lDE8AAVmXalZW96YDbmZZJjzhB0qm77 kbHbip3yVPrVV+5HBoEV+QufetDTrp0kyhIkU5BHUVQVlyu44GeT6VIhNvdqc57E +tPpcDr7bxNqsUZU3IlRuqzoJB+RFdf4U16C8lFo1rbQXW3hkUDzQO319u9ecxyq QPSrUVwIH3qSrA5UjsaUqcWhqTR7VFDEjmWSFVYcFlUAn6nGacltG77mt4yfuglA 2ARg4/OsDQfHGn6lHDbX6tHdnCbmXKufbHQmus86ESja0YXngnp9a5ZRaepqtTLn 0+1kbY9pEY1TapZB0z0PHSnWdjagEJCiIVwNsYXnvz+FW32zSbUVyGIxzgfXNXY4 xHbsoyVDcbWyaVtBmTp8aaVepeRfLNGCVKkrnPY44I9jXpNjcXN/Y29xJEQzqS20 cDn61wcSxsAjvkHOd4Bwf6V3ehXSSeGoXsiJ2RCqjPU5/lWdTDqsuWT03Buxeit2 XlkznkgHHNWdgKjK1Qe8v4yR9nSQmQKuzOAvcmpLa9meRYriJFdifukkVNGnhqXu wW/kEoStc+evjbcSwfEFltpGQ/ZY9+w4yeetcPH4t1y0iw0iSqvQSKMr6dK7j4uy ofiTdt/EkcS/+OD/ABrlYY4r2WKNxGm5wpfbu2gnHSu2NOKWhnzMhHxG1EqqtCn+ 0Qx5+npXrui38ug+F4dX1Vdt7dx+YqE8QoR8o+p6n6isvUvBemwQwWml28W+Mkob iME78cMxHX8u9d1oGkR6nb29/wCI4o5tQQf6pWDQKQSAwXoeMdc4rmrSSjaJ14Zx UuaavboeeH4j6pdMYo3VVZiQVXkD6mthfE2uW0sDWtut0uBuyfMDk9tw7/SvQI/B 3h/7LKkGl2O9n3SF4s5PXqelUvEd0ml6IrW9rBBDBw0rKECjsEHc+wrml7qudkcS pvlUSbTdRj1exFzNZyW0yr88Uq4IP9RXlXxM1GOS9hsLdsqvzsB7133/AAl+lwWS /Zme7klTOIl3Ofqo6fjXjOo6V4n1bXZp7PSr1Q7ll3J2PrnjFb003IyrSjTixmi3 k+l3S3cXUcFT0I9K9X0uWw1KBLi3YuzIA+7qp9DXI2PgHX5rMteLaRT4BWNXyW9j 2FR2v9qeEdTVru1lhBOHVx8si+x6GtZK5jTqI799PhkQxsitnsRWRJ4btnl2NACh 79CPxFdZYm1vbeK6t3DRyKGH0q09qhKnArJNo6Woy3OEk8Gae4O6OQ89BM4x+tZe peB9HstNu77yZDLDGXjLSsQD+NemyW6k7lHXrXN+NQY/DN+y/d8sA/iwo55dx8kL bHjQvRbadqXBLSw7Bz/tD/P4Ve0Xw3q+s+HpNQsLVp44WCSBD85OM8DvisK85jAz 3r6D+Hdj/ZngjToyuJJk898+rHP8sV11JciueZCPM7HgbwvG7JIpV1OCrDBBqtIA TwK+l9Y8N6LrqH+0bKOSTHEq/K4/4EOa8z1v4XBJm/si+L+kU45H/Ah/hURrxe5c sPLoeXMMVWlbArf1bw5qujuVvbOSNR0bGVP4iueunCKc1ummtDBprczrh8nFQGQR phfvUk0mWz+VQ9aLiF6nmlxQKXBHWgRq6LqE1m8ixyugcc7TjNaranLICHmkbPcs a5mIlHyKsi4IHQ/lVJ2E0bX2k/8APQn6ml+1Z4LVifasev5UovAO1VzImzNkXK/3 8fSl+1Y/iH51j/bATj5RT/tMfoKOZBY9t+1bUX92NyKVQRDZjIwQSOvFcFd2M2o+ ddSMRKWJWPYxIHYZ6D6muyMuEYh9xHOPWuJ1zxBdb/I+zTCJT3Q4Nc8UkaSbe5ia nbzWURLquSOCGyRXNyu0hyxya0rq+lucq6OPX5TWey+it+VXcRCR+dSopwOKfFDI 3RG/KtCxst95As0b+UXG75T0p2Au2WnXAsBLFHL/AHjIowB+NUrqe4UNA8j7d24g 8An1rsNV8RxW1gNMtmZYV6r90H6Vxl7cx3DnHTOetK6AuaTpSXt6rXyyCNgTjoXP pXVGGGUQQrbeStq+YwpyD9ax7GybU7mG6trxCsQGVJ+bj1GeK6rT7Z4ZFWaTMbMM ErkH8ahz1DVHP3euxpvimjZWQ4OeD+VR2Wrxahr+lRGRghmQSknAkA6A/wCe9R+P IPs+tyRqvyH5hnrg1x/3SGUlWU5FWtVcUJX1Pa9KsGg0eT5CjrI3mkD5nGeCfYDF W7bynureOa5CQSN87BS2FHJJx29qXRnbWfCFpfCUiRkHmMO7A8j9P5VPbgtKBLbI AVwW6NjtyPfnp2raL90UlaRpRqfLkviYpp3JjTYwOB/ewOnb9afY4tlKoBKVb5jn l2xljg1U8uJGWYABsE/P8pwDjOR/9aoNTvrqx02S4tvMDBWSMAB/mI29R9f0oSt1 E31L+mzNql3JcDAj3mJMdMD7x/Pj8K6IyY2qeBnA965bSWOm2EMCxy/u4wmQvJPU n881YuNSnVhtSUj7inb3PU0WA6EzLzyMdqiWTnPBJrn2vZecxzAD1Q9qct7LgbY5 CCM5KEUWC50KOOhRTSsVzxHxWJHeTZKlHBUZ+70p4u5jJt8uTAGW+WizDQ6G01Ca 1wIZpEUds5H5Vsw+KIggWeMh+7r/AIVxT3sgCKqNvc4GVI+tI9+E4wWY9B1pcqHc 73+2tNuUKyXm1SORIlcX4q16BovsNjcboi2XcAjPtzXMajdvPMsdxdm0tw2TFEcS zH+i/rUdx5c9k629oVCr1Y8mnydA5jybX7wXXiuc7t0fmhPrjitJ0j8l5GyEQbmI OMCsHUYTb67uYMMyZYMeQa6rVtJMGg2sdwSJblTdeV02qAQmfc5J/Kp5GnqHOrLz Msyed5aCRU77j2q3FZxwR55J9TUNpZ/aHKpIqeUigkrnkjpV+GwlVjuutwPbZxWZ ZXXbkjpWbfpl8gV0lloF1qDyfZI3l8pdz4xwKmm8G6lIu42kpDDg7lAI9qLgcQyk LWfM+GIFdNrmjS6Raq0wUbzj5ZQxH1xXKkZPrTERsc1O+ZIVfHzJwafDZNK208Er kD1p7QYgEkZOw/K3sauKEyzACyK4I5FTxxtI4RQSxOAKqWCmSPhiNp5q+sLHcVcc dvWhbAzobLwrraSJLCEikU5B80Ag/hXZWMviiEoL+2jukB5ljkHmY+nQ1Notwsll AxAyUH8qvX9wIbGeUHGyNm/SqcISWqBOS2Zradc2OoW/+hyqxQ4YEfOp/wBoZ65q eWB44yybiOdxU968UsNSvNLu47m0Miv147gdQfUVs6h428QXjgxulvHnhYk6fia5 HSd9DZTXUv8AjHV760u2sYT5UMkILkDJfPqa9E8I38+l+HNPeJsAWyFlPIIxmvDL 26uruVprp5ZJO7P1r22xiT+wra3dtqtbKhI6jK4rsw1Na3MKsmdLo3iRtS1Bfk2M 0LF7UJ0I7h88joMepq7pc91d66xe2eG3jjLYkQgqx4wDnBHWvN7Dw1Bpss7wX14z yxGFX3LlASDke/Fd34PWCzaVZr6aa5mCjMp44z09+a4Xg68Zpt3S3O3no8krPXpo eH/FNxL8SNV3H7rov5ItZWkaNquqRtLYWFxcxx8F4oyQPxrZ8VaTeeJvi3q9hYx7 5WuCC38KKoALMfQV63FqukfDPwnaaVPKHvPKZ40jQlpGPV2H8Iz6+lbqyV2Yxg5u 0dznLSY3NhBODtZkXIH97HP05rcsIdajtQ6Rjy25CSYyR2NcpbeCr1vD02tWlzJH qE++Zkdyir1O4Y7cnjGOBXVeF7zWbjS1bW7i3jlDCGIiQZnGOGAxXPVoXTT1R1Qp tS9Ow++1XxYtwkdro1rNbkYZ/tBQqfoetUUsfEGqXBg1vT7NbNCHQwyFm3Doef5V ttNr/lsttp8bEOArSyhVK9zxnp6YrWAePAYhj7Vx+xpxd+X+vvOlxcVy3OSi05bS 4KJGIo2bL4i5b8RTob+G1u0s58IzfLE2Ovsa6sQJJljz3waxfEOg/wBo2jyJGzSR DMflj5gc8YPbnFbJ3Zi6cEmaMDIkiyYBz3z196jvjHqPmW0yxtbYBMbrkMRWRZQa 4YYhNbxIFYgbnIOO5I+tX8XKL86AsTk7W4q37rsznjTlJXijMtdF/sqWWXTmaKBv ma3Zspn/AGe4rS/tRYSEuVaJu24cH8adE0uxg1sSD0+bgVK/2u4OPLjVPRlyTUtp m1ONVaWGHUULAKAwPcdBXO+NZDL4VvERWZ3ZAAoz/EO1b8GipE7MByTnrx+VWltP LxtwDUXszpS0seTeEfAE2r3MV9qkTRWEbZ8twQ0xHbHZa9gQrGoVAFUDAA6AU3DH ljSMRwqjJoqVHNkUqMYeos0rbcA9az5JkgUsT8x70+/vEgGM84zn0rg/FniqPTrG R94DkcCs1qa6WK3jDxbBaQyxhlOBg55FeHX2oy3ty8hAVGPCgU/VNVm1S5Z5GO3O QuaZBafMGkPHbFd1Klyq7POxFbnfKtiq8MgG4r19KZjFazIAMCq8kQIzjIrY5ikO Tipyny+4pfIUcknHalbHToaYhkRxKv1rQRzzlQQfUVnJxIPrWgQ+0ED8aaEyRpWX jAHoCKVbkSLgxIRVZy2eTmlCsR7etVcmyJgUcsvkxE9/lpDGhJ/dJ/3zTBlcD1qQ O4GAwxQFj1lvv/iaa4GBx/FRRWJoQrGnznYufpTFgiLxExISSckqOaKKCWOSKMO2 EXgHtTmA29B1H9aKKAMzUbeGWQeZDG/T7yg1iy2Fn5zD7JB/F/yzHvRRTQnuYiIt vcq8KiNt+MoMHr7V6RZAEOpAKnqO1FFRPdFP4TjPGZLT2xJyfJAyfqa4yT71FFXH YhbnsPwuZj4NuQSSBdnAz04FdWQBMcADmiito7F1Pi+4jk/rWP4hJXw+xUkZGTjv 81FFUyEWjxdoO3mHj/tnUkyjzbcYH/Hy/b/ZNFFSPqVJh9//AK5t/wChUyckRKAS OEoopgitNI4S9Iduo7/7Qp7Sybr4+Y+Qg53H0oopjFjnmGo2YEsgAgc/ePXJrdE0 rWSMZHJ+XksaKKQM53wyPNh1G4k+eYXJUSNy2PTPWugBIts552miimiGeKXhMmux lyWzcLndzn5q7TxkSfFWpKScKqKo9BtHA9qKK0l8LM/tx+Zk6N0vv+uw/lWkKKK5 WdBJaTzQCUwyvHuUq2xiMj0OKwr25nd3DzyMAcDLk4FFFR1No7GHc/NnPP1qgg/f D60UVa2MnuXEJ+2xcn71PHFldjsJlwPzooq4Ey2G6SMrPmtRf9Up74ooojsD3O30 RiLGDBP3Fq7qbE2E4JONhoooQzhSSqEgkEdxT0JMxBJIx0oooQiSMBgSQDkHOe9e s2Ujmxtcux/dr39qKK2pbkyNGL7tWLfi4FFFdBmcd4Jdj8QfF0hYl/s8nzZ5++ve uj8YxpJ460sOisHQhsjO4Y6GiivO6nq4Tf7zX8TOyQ6uFYgLbAAA9BuNeU2s0p8T ac5kcutwihixyBnp9KKKiWx6+E/hP+ux7UHfaPmb86ejsUXLHn3oorz2cbLS9TU8 fRf94/yoorWj8Rz1vhZWkJZYWYkkqCSe9RsAcZHeiipl8TNaXwoc/DcelQsT6mii oZcRAx29T1NMJPzcmiipLQ4E+tMbgtj0oooQHH6wzZf5j0HevFvHkjm8RS7FcnjN FFaUPiRFf4WcjEAZFyM81rsADgDtRRXo9DxyP+EU1ulFFDAh7v8ASoZPuUUUAMi/ 1q/WtOL7pooqkSyF6mU/KPoaKKaEyRQDngdKQAYHAoopiR//2Q== ------------63IU5FKpEHv8TM9zaXoVxU Content-Disposition: inline; filename=image034.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image034.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke51-filer/image034.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0V FhEYIx8lJCIfIiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoL Cw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCAG1AlwDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD2 akzS1wesfEebStYurBdLSUW8mzeZiN3Hpis6lSNNXkNJvY7ulrzVvivcDposZH/X wf8A4mmf8LdlHXRo/wDwIP8A8TWSxVJ9SuSR6bSV5l/wt6XGf7FTH/Xwf/iaY/xh lVdw0aPHvcn/AOJp/WKfcOSR6hRXkz/G6RThdCQn/r5P/wATVm3+ME0kbPLoscXo v2kkn/x2qdeCV2wUJHqFLXl6/F65kP7vQkI9ftB/+Jq0nxTnI50dAf8Ar4P/AMTS 9vDuS4tHo1Feef8AC0Zv+gQn/f8AP/xNOHxOmIz/AGSn/f8AP/xNP28O4WPQaK89 HxOmIz/ZKf8Af8//ABNO/wCFmzf9AlP+/wCf/iaPbQ7hY9AorgB8TJT/AMwpP+/5 /wDiaB8TJT/zCk/7/n/4mn7aHcLHf0V5vdfFyO0B36chb+6s+T/KstvjfNk7dAQj 3uj/APE01UixHrlFeSD423B/5gEf/gUf/iav6Z8WrjUHYNoaxqozu+0E5/8AHabq RQHplFcIPiNKf+YWn/f4/wCFL/wsWTvpif8Af7/61L2se4HdUVw3/CxJf+gYv/f4 /wCFKPiHKSP+JYn/AH+P+FHtYhY7ikrih8QJf+gav/f4/wCFL/wsCX/oGr/3+/8A rUe1iB2tFcV/wsCX/oGr/wB/v/rUf8J/L/0DU/7/AH/1qPaRCx2tFcSfiDKHC/2a vI/57H/Cnf8ACfyf9A1f+/3/ANaj2kQO0oriH+IhjUl7CNQPWb/61VH+KLE4h0kS e5mwP5Uvax7jsehUlefj4mz4+bSUz7Tn/wCJo/4WdL/0CU/7/n/4mn7SIWZ6DSV5 9/ws+X/oEp/3/P8A8TXVeGdcbxBpZvXtxARK0ewNu6Y5zgetNTTdkFjYopOaOasQ tFJQaACivPbL4pSXjTj+yVQwzNH/AK4nODjPSnX3xOls7fzv7JV1DhW/fkYBOM9K 5Xi6KnyN6m3sKnLzW0PQM0VxA+IUrIxXTUzjIzMcH9Kr2XxNkug6tpSxyxth0M2c fpU/XaFm77D+r1L2sd/RXGjx7If+Ycv/AH9/+tVWT4mFNRFiNJd32hmZJPlXOcZ4 74pRx1CbtFg8PUW6O8oryyf40gKBbaGZZByymfG0bQSfu+/6V0I8eueBp6ltu4KJ TyPyrSpiqVO3M9yY0Zy2R2VFeXv8YLmO3SV9BVWxIXQ3PKbW24+771d1H4oT2MhC 6THIqwecSZyDjcFx933zVuvBNK+4lSm+h6HRXm8/xXmhEuNHRvLE3/Lc8+Xt/wBn uGzViw+JzXuoXVkdMWN7d9oPnE7xjOelKVenFXbH7Kd7WPQM0V5zYfFO4ux8+jIj PA8sIW4J3lCQy/d4PAP40un/ABXS9uxGbGBITbrN5guclSSAVYY4OTih4imr67B7 GfY9ForlR4xkJ/48V/7+f/Wp/wDwl8mf+PJf+/n/ANauT+1ML/Ma/VK3Y6eiuaHi uUjP2Nf+/n/1qZceLbqOFXg00TMZFVl83GFJ5bp2FCzTCt2UhfVa3Y6iiuQv/F+q ROi2Ojw3AI+YyXPl4/8AHTU1r4rv3VmutPghAQH5Jy3zd8/KOB61f9o4W1+cX1ar 2Oporj5vG13DJaodNjZrlwgAmOVHdunStL/hI3zzbDH+/wD/AFqmeZ4WFry3BYaq +hvZozWC3iNwSPsw6/3/AP61Z9n43ku766tvsCqLeQoG83O7AHt70RzPCyTalsDw 1VdDrqM1gDxK/wDz6j/vv/61Z9544ktbuCAWCuJZUjz5uMbs89PaiGZ4WbtGQ3ha y3R19Fc+fEzA/wDHqP8Avv8A+tQfEz4yLUf99/8A1qj+1sJ/N+DH9UrdjoKK54eJ 3P8Ay6L/AN9//WpD4pkB/wCPRf8Avv8A+tT/ALWwn834MPqlbsdFRXOjxScfNboP +2lRv4ygjXcywgf9dqazTCvaX4MX1Wr2Omorj5PiDZR8t5JHqshP8hUMnxKsI+kO /wB1Jx/KtVjqL2b+5kvD1F0O2pao6PqK6tpcF+ilEnXcAe3NXq7E7q6MWraBXgPj GdoPGursHwPtByD06Cvfq8B8awvJ4z1UblVftGemT0Fc2Jtyq4IzrGdr+MsymJT0 xySPWtWDwvPfadcPBOn2u3kKGNvuy9xz2yMEH3rOtFCAgDgDAq9NdIf3kryjICss cpQSAdmx1ry1OKlsU3J7HMfbVZ2aWZ40jOzyE5Zj70+2El7LJccW1uSqhOrcdxWl eT297cmWOwhL9NwQAADgUiWpY5lOB/dXpXRzprRWLTtuVFtYxKfIVn9Catx2XGZG z7DpVlFVBhRge1PFT6ic29hqqAMAYFSjimd6kFBAoFTJ0qLp61JvWOPc7BR3JNUA 7bhQRQBSW9xHcxlom3KDjPrUpXvTFcaBVPVmaPTpXRipAHI+tXgKgvLU3dq8Abbv 7+lNDucZ8zNkkkmr1npN3d4Kx7F/vPXQ2ejWloAwTzH/ALz1fAxjA4rZz7CMm08P 28JDTMZm9OgrViRUBVFCgHoKdjNKg5b61G4CgU7GfwoAp2KYAKUfeFGKUDkUwHCl HWgU15Y4l3SOFHuaAH4oqi+pBuIIy2D95uBVeSSeY/vJSB/dTgUrjsXJ7yGKUfNk gHheTUDX08gxGgiHq3JqAIqjAUCjdt69PWgdhDGGO6Ri7erU7tQTSE0DFzTTS008 0XADXqPw4/5Fhv8Ar5f+Qry2vUvhv/yLDf8AXy/9K1o/EKWx1lFJS11kBSUtJQB4 FoqnyJ2z9+6lP/jxq/c232q0lgP/AC0QjPv2qrpSeXafWWQ/m5rQixuAz1r5PESf t5SXc9ymv3aT7FbRJzc6cm/h0Gxx7inXVpILpbu1IEqjDoeki+n1qtbONP1ueBiB FcjzUPoe4rSaePqZFH41FTmhU5orRjjaUbPoLY3kN6m6NsOOGjbhlPuKxvEVytjf Wt1DGj3QZQgjlIkIzypXupH5Vozw6ZcyB5jH5mPvq5VvzFR26aJYTGWLYJT1kbLN +ZqqLjTnzpP0/wCCTO8lytmfpfhq5ie7ubkxxteQuoiHPlFjnrXQWqTJDH9o2eYi 7f3ZO0j8e9V313T04M+76Amon8R6cOhcgei1NWWIrfFEcfZwWjM2TQ5LvUL+GO8C KScny84Dncy9evTmtG80EX7IZr2VQoZMIoG5Dg7T+XWs/TtdiSKaVoZXknmZyFBP HYflV9Nf3D5dPuW+i10VZ4lSSXT0JgqdrvqSnw7ZvczTtJOwm35Tf8o3KFYj64qv LpEGiNaXNu0pHnbJZJG3N82ADn2IFPfW75vlt9KlGf7/ABTbu81S/wBOmtH0sqZF wrbx8p6g1lCWI5lzy09RyVO3uo1bGwtYkRRAFe2dmQZyUZs5I+uasQabZRSSNFaw oZTmQhB8x965/T9Y1S8lysMSuiAOd2Cc8d/cGrK3WuSuUEsETL2YckevSsKtCtzO 8/xKjOPY6ZUAUn3pyoC+PauWubnXIUVTfRLkE8Jnp/8Arqsja3cRT3P9q7TA7IVV CM4rBYK65nNFuq9rHbAcUpdFUgsB9TXEKuqXOpfYZtVlK7C29VAPGP8AGtAaL8hW W+uZM9eaieEhBrmn+AKcnsjpWmhXcWkUDjktVeS8t3Ozzk8oYLkHOfQVg/2TbQAf PPIzHhd/3v8A61OGlWkMbzTqXIBZjuIH0qo0KUdW3cLzZbOp203iRpnmUQ2cACn+ 8zHnH0FX/wDhItLGT9rB9tprltGsori6nmkjBjT5dp5G48/oK20srRWyLaMH/drT E0qEZKLvohU1Nq5ZfxTpnOHdjnoFrH07XILe6vbpopG824ZgMdiBj+VayQxBhiNO P9kVi2jDzbtRj7hbGP8AbNXhoUXGaUSaildamoPE5J40y4JPTHf9KzNV1K8a6tJh YMmJlkAc9NoOR+RzW8Dg8msXxC5WS3K84Ep+uVwP50YTk52owFWuluaIvNbnVZY7 OJUYAjc+eKD/AG9Jxvt4voc/0q7azw/YoQZY1xGucuOOKQ6hYrnN5Dn03iuRyndq NP8AApSVtZFAWWsMTv1MDP8AdWo5dJvXOX1Rzn/ZP+NWZfEGlRsVa9jzVSXxVoql gbwDHOQOK1isU9ofgLmp9WN/sPcP3l7Kx744FKnh+zU5zL/31jNU38baKjYM5PoV wc1DcePtJt3KFZSy8EY6Vv7HHPZMn2lFdTYXRNPU/wCoJ+rGpV0yxQ5W1j/EZrmZ PiTpqj5baZj7CoLn4jJC2wWDFsA/ex1GapYHHS3v94vrFBHuHh1Fj0K1VAFUJwAO Bya06wfBF+dU8HabfFNhmiLbfT5jW9X1lGLjTjF72PHm05NoK8I8ZMqeL9UZiAPP P8hXu1eBeM7ZpfGurF2+X7QcAfQVjio3igjbqY/20sSsCk+pqZLZpF3Ttkk9BQqq g2qMAVYQ/L+NcCilsNy7DokWMbVAGKewB+tNJAbIp6juaokaUI5xxQKmBypApGQH pQBH3pJrmG3XdLIF9u5p+3Haud1bJ1JwOTxj8quEbsGXrjXR0t4yf9pv8Kzpbma5 O6Vy3tnipbXSLu4w20Ip7sf6VtWmi20ABk/et79K192OxIugf8g7JH8ZrVApiKET CqBxwBTx05qBgR3FIM55GKeBRtoATFOAoxSiqGKBQo5b60oFBwCSSAPU0wHAUoqq +oW8ZKhjI3ogzUEl9O/EarGPVuTRcEjQLBVyccVXfUYFYBd0jDsnP61QK7zmV2kP +0ePyp4wBgDFK47E0l7dS5CbYV9epqERgHcxLt6sc0bqUMDQVYdRmmkntS0ALnmk PNJkUZoATlenI9KAwYZB4opCuDuXr6etAxSaKQHPGMEdqXHNACfhXqXw3/5Fhv8A r5f+leXV6j8OP+RYb/r5f+Qraj8RMtjrKKKK6yApDS0lJgeB2+n+b5rC4kRVlcAK fepv7NTvcyn8aoQ62+6dYrMFFncZOT39qV9ZmJ+WBF/A185UpV+dno03eKuS3mlx InmoXZ055OeO9OsLW3mQhgfMQ889R2NU21m6PG2ED6VVW7uIlZ7fHnDJA/vL3FaR pVZQ5W9Sm1F3sdEtlAnRf1pXt7fI/dqa5+LWLyWMOGBz2x0pH1K9J5bH0FY/V6l9 ZGqkt7HRrDajjyY8/wC6Kpas8cNg0ahVaY7AcdB3P5ZrDkvLmQ48x8njgYqpdzMP kMjO4JUZOfm71rSwr5lJsmdTS1jr9K8u1slDFVdzvYZxjPQflirpu4F+9Ko+prhV imcDc5Y46lutEkbJgMc/RqmeEjOTbkUptK1juTf2oYZuYsf7wpjavp6H5rqMfjXC 7RnjNIyDuAfqKSwFPq2Dqy6HSrqVpZ60ZopQ8EhO7ZzgNz+jD9a0X1rTZxlJX3Ke GRDkGuNtYh5vBCcZyOK1rZVt7vAP7u5GVPo4HI/EV1PCU52ld3Rh7WcdDWuNSW6j XYjyOoYEKuCeOODVe01mKKC8tpLe5Ek0rsg8v1HGabMMBfo1VbeWXbjzHPznv/s1 awdLlsS687l+LUZE1X7UbGXYqFTuYL1A7n6VoS68du23txJIenzZA/EVhzQq91IC M5UYz71qW6BYIwAB8o6fSlLB0W02gVap3J0v7tAWFvG0jdWaTn6Djiq15fahcRi1 MUSmY4yDnAHJzU+O9Z7XWxJ78gkf6q3Xux/+uaccLRT5uUHWna1x+mXN5G09tC0e yF/mkIJ3MeT+VXjLfs2ftaj2CVBYWptLNI2OZD80h9WPJq12qnQpN3cSVUnbcYwu 3630gz6AVmTxsmkvcJI4kkZEyPQvj+tbGOKpND5ulRIo43xt+G4GtIU4R2REpyfU 0I7NC0iPLM4UjGXPpVDW7VFEbKCdoCgFs98Vsxj/AEiYf7p/Ss7Uh5t2Y/4VaIfi SSf0rpUIpaIx5m3qcF4nkkt9XlSCR40LsAqsQODisuKWRre5ZpGJCDBLH+8KveJG 8y+ST++Gf83NZ8PFndcdkH61qopIm7IMk9ST9TVm24tbtv8Apmo/8eFVaswcWF37 7B+v/wBaqaEiKAZuIh6uB+tS6kc6lc/9dW/nTbIbr+3X1lX+dJendezn1kb+dLqH QhPSrN+f9NcegA/ICqyjLAepqxf/APH/AD+zkU+odD6V+GX/ACTrRf8Argf/AEI1 1Vcr8Mv+Sc6L/wBcD/6Ea6qmIK8L8Yf8jhqn/Xc/yFe6V4T4y/5HHU/+u5/kK5cT 8KGjGxznvUyZIxxUQqWM81wgSkALk8Y71Ul1e2hBCMZXHZen51S1uRxJHGGIUrkj PFZ9vaXE7YjiYj1xgVtGCtdk3LcmqXFxIF3bELD5Vroh0FY9towUh536dhWv0AwM 0pW6DQ7rTBaxCYzbAXb+I0808DgVKGKo5qUdKao5qULTAFHFPpAOKUCmIUCqM2rw Q3DwbSWQ4yemfSrL3dvFw0q59AcmuflCT311Jyq7gXQg5wcdKUti4RuzoZLmGKGO Z3UJIegOSo98fypPt9r8+JV2oobJ4zzjgVgTQRx7N8jMDjKpwAOw+tQzo3nFUGAu doznA9KxUpdy3BXsbkuoSOoMIVUJKhjkkkdcVBbxtfagLeeZ0xjeZMhB7HHTj1qu 9+10EhbZapuVdkQJU4/ixnr/ADqpdyrHqM8YulVXPXDKJOOp579fSri5PcrkSR0m tz6NZ3CW2nwPKoB3zI3GccYHf1z+FVtKsL7VL5YYo1MR+Z5Om1ffPesW5k2Qme6k yJFEIjgxldvGRz0xjnua3W8WfYvDbQWigXJIV5iCPM47H1x+VbQjzasJxS2RDqvl adeS28cqzbG2rsOc/wD16YjblBKlfUHtWnoWkWmmW51zV3QIOYY927J9fc+lYt9e f2leMbaIQxuc7R2pSutzMtClFNQYQDOSOM06gYtFJS0wEOaMUE460GRAcFhn60gF xzQahNyu8IqsT/unFOUljysn4LRcdhzY78elClj2J9x3pQOeIW+pIp2ZCPuAfVqm 47DQjnk4H616l8OF2+GGGSf9Jf8ApXl+JSOqD9a9Q+HQI8Mnccn7Q/8AStqD98me x1dFFFdxkFJS0lIDwC0tjBG6kYZpXY/ixqYpkEYqzOMXMvH8bfzpoX2rie50rYrt GDj5QfXiopLZZBjaFYdGA6GroQZpPLwaQzNjsoluTIYgCRmSMLkfUD0rTFjp8sQY 2gUHumSD+IqSKBZHQMuRn8RTm0NSX2X15GrdVWQY/lWsUnuZybXUyNQt7OOORLFC sqjLyuxCxD1JPf0HWspNM2ziRg6R7P3YbqfcjtXXQ6NZ2UOWLSBckeYcgH1x61l6 iVe4XaQcJzjtzTaSWwlJ33Mr7IB0Y/lTDZ5/iH4rV7ApNtZcsextzy7lJNPZ5FQM uScZINFxpslvK6FlZkx0zzWhCv71SOuRU18gN3PxzhafJEftJGPFb3M8RkTG0Dua nhhnljWF/kwcq3oRyDV3TYj9ib2FSRIHUjoeuR2NHKo7Cc3LcTzPNiUsNrrlXX0O Kr264bH+3/SpZ9wIkVf3y5Dx/wB9cHkf59qjtnWSQMhBUsOafQgklOLwe8Wf5Vp2 x3W8R9UU/pWZMv8ApCN/0yx/Kr9vJ5djAqjdIYwFT14/lUsYl27SEWcJ/eSDLH+4 vc1FbIt7do8Y/wBEtflj/wBt+5+gpBbvKr28UuXkb/SZx2/2R/L2rShiSGNIo1Co gwAO1O4DqUClxzTlWpGIQdp+lQxAra26sOcAcj2/+tVkCq00gWO2kPAMyj8yRTRL NNRi7ceqKf1NYmo3Ris7m75ObkhMey4/nW4SEu0Y9DGR+WDWJeweZY6fa/xTTBiP XJzXSYnD+Ird11GOBVZjDCqsAM4NVIbK4aznCwudzJ/CfU16NaIr6pqEwAx5gTOP SroQZyFH5Vm6ttC1DqeU/wBlXoHy2srH0EZPFTxaVf8A9n3A+xz7i6YHlnJ616jt waMH1pe2fYOQ8w0/RtSTULd3sZ1VJASSmMUsnhzWJJpGFhLhnJycDvXppBzSbTS9 sx8iPNYfC+sechayYKGBOWHTP1qafwrrEtzJILZcO5I/eL6/WvRNmKTZ7Ue2lcOR HoHw9tpbLwHpNtOoWSOEhgDn+I10lZPhgY8OWQ/6Z/1Na1dUXdXMmFfPHj3UzF41 1aOJPmWcgk/QV9D188eNNMafx3rEjvtQ3JIA6ngVlW5baiMrSpZJkleRix3DrWkn Wq9vbR2yFYxjPX3qwOorz5NN6DFe1illEkiBiowM1OAAMKMAdqQCngUgEHf608Uw d6fjimAtPFMyB1OPrUb3sMZ2g729F5poC2lPeWOJcyOFHuaynvJn+7iJfbk1Fxu3 HLN6scmmFjQk1JRlYULkdzwBVWSeeb/WSkL/AHU4FRFgetJuI9xTKsPUKvQAUttY +dHJNI5Kls4UfN6dajDAnrWhayoNJlDTgMTlY9+DnPWplqio3T0IbyPToMG3uHfc O64KN657j2qqLOWS0uJY9hjRwm5nALfQdTU8tsZrVgSofdv3j9QcVVKC2fbIqsc9 A3DAiuZbHQ4tsjW2VDvf5TgldzdMe1VIoHklMcjqCrY3PwF+vpUrpLKWVI2808hQ vpyevXin27TK8cqNguDvZ+gHofUYrdXSIknew7UysV3DYpCfMgCgNkg9OSAagDyq Ar8HklR057VLIsUuqSTQROkJO5Q42lc+o/OoifNm/wB5qd+hU21EvrFLNarG0reX wVTOQn0qW3gFvnBJzTgQoAJAAFOVi5/dqz+4HH51fqYEoPpTqQQyN1IX6cmniFB1 y3+9S5h2GBlPTn6DNLtkY8KFHq1TAdhwKdii4+VEHkZ++5b26CniNFGAox9KkwaU LSKKzW/OQfwNTAYUD0FSbaULQBHilC0/bS7eaLAM216Z8PePDZ/6+H/pXm2Oa9K+ H/8AyLh/6+H/AKVvQ+Miex09FFFdxiFJS0lJgeKXCH7RLx/y0b+ZpmParM4/0ib/ AK6N/OoivFcL3OhDNtJt5zUgHFGOaBj7cfvU+taOMLzxiqEP+sX2NXpwfJf6VpT2 ImYmqagHby4zlQePc1mDnknJPWpL11acE4X5fWoVdB/EPzqpMIqw/HNIR3xQ0iKA xYYPvTRLGed6/nUFjJJ/IZWz0YVeucyTu46NGCDWVc7JicTKB1qyb0crkYChevWm rgyewdkt2Ukc8VNFgM3pWdayK0G1m2nJOM1bjZFUDfx1pSuONie4jDopBwwPDDr0 NZ8lpdWkhuljKYO512Eow659Qa1rVkmZsMDsGa0Uuri6LLPcM4UEgNjB+n50k7HJ WrcsrI5WXVIQiO8cqHaByhAHA71o2kc1zbIYyYkdcGU/eK+ijsKfe6bHLaXEeRtU SKAewChx+Rqj4Z1Ff7L8qZ9pjYqu7jiqktNDSlU59zdhhjgiWONQqqMAVKoFVft9 t/z1X86BqFuePNFZmxb708GqgvIyflDt9EP+FP8Atkefuyf9+2/wosF0WQRWbdxF tOlhXhonEi/g2ati8U8COY/SJj/So5XLHdHDcbsYP7h+f0pols0S5uLPzkwCFJ+h xyKyS7HVbS5lIEMK4GOhIXnHr6fWmoL9RIIo50iKNnMTA9OO2KZDHeyXlp5ttcNH AuUjSAgKMdenPat76GVi7YQmG3ZpRtknkaR19CT0qyoBxjtUYjv5BldPujj1hanr Hf4yNOvDn0hNczvc2urEm0+lJtpBDqWONLvT7mGnLbakf+YZdj6oP8aLMLoNtG2n fYdWPTTbj8lH9aT+ztY25/syb8XT/GizC67jTTTinf2drZP/ACDCB7yL/jThpesE ZOnkH3kX/GizC67no/hn/kXbL/rn/U1q1leGo5ovD1nHcIElVPmUHOOT3rVrujsj B7hXhXjD/kcdU/67/wBBXuteFeMP+Rx1T/rv/QVz4n4UCMgU4fw/WmilZ1QAuwUZ 71xAWVp3aqLago4jQufU8CoHuJpfvyYH91eKdmBoyXEUSkswz2Hc1A9+zDESY/2m /wAKpAAdBTs1Vh2HuzS8yuWP6UoOBgDAqPNLmgZJupd1R5rY8PTWFpcz3+ot+7to 8omMlnPAwPWnYZl5pcepCjOMscAfWquqa1cajcTuu2OORgSqgfKB0GazGmQylmVm Htyc/U0+VlKJsSsgI2zBx38sZ/WoOASTn5myrYHIqiZ5JSpCcj1ORwKv2c109wsa MqtuAIEaldp9PfmlJO2prTpcz0L8c4xkAAY6g7SfpUFxEpzIQdx9ela1xK636WS7 9iKuREwxjPUHHXFXrvT7JbZbs+eLhiQx3kqVH04Bz6Vxc3Kzq9g11OZmMEq/vN4l BxkMCMYxn61Fbutuj/KZ96lSHPAPqMHt7028Fz9pZIL6Wa3OArM5/UVBLGVRm88O uQOY8CutRVtzHld7j4ptokVm3ykYDE/40tkha5j81tsY6nOKrMxyMBcf7OcU9mYK Bim1Y3WH5ldnRxG2jPysmfXOTVkc1yiRvIpYdq19FueWgkfrygP8qg5JxcJWNYCl 25pwXNOApkDQtKF4p+KWmMaBS4pR1paYDcUuKWlFADcUYp1IKAG16R4A/wCRdP8A 13f+lec969H8A/8AIut/18P/AEreh8RE9jpqKKK7TEKSlpKAPJZoUM8vGPnP86YY E6YqxMMTyf75/nTKxsh3IfIj67f1pfKT+6KkxzRiiyHdiRRIG+6KsSAYI7VEv3hU 0nSgCobO36mCMn3UGlFnanrbRcf7Aqq2qFZHQWzNtYqSGFOXUz3tJPzFTdFWZLJp 1mw/49Yvf5BRBploM/6NFgnugqN9UYIW+xy8Dn5hRDq0rorR2LFWGQS4FK6HZl5N Psx/y7Rf98CkbTrNHLfZouRj7gquNTuR/wAuB/7+Ckm1O42t/oBxg/8ALQUXQuVl z7Imz9zDCpzzlO1SpHOMZji49P8A9VUIdUuJEVxYnawyP3oqf+07gdLAn/toKynB SerZUXJdC08DyrtkjQj6/wD1qyprnSrOV1mgmjkU/NsVTgetW/7Uu/8AoH/+RRWP dBNQnlllHkmQEEE529qx+q027tv7zKtVnFKyX3E1l/ZWp6mVto7hmcFmRwAgHGSf rxXQQWElrAIbYqka9F9K4PwvfXNrrUcYtfNbymAO7bketdqNWvO+nr/3+/8ArUPC xb1k/vNac5KOyJJYNVx+4liB/wBrp/Kr1oky2yC6MbTY+dkGATWb/bdwsgj/ALP+ Ygn/AFo6VbtdRe4uEie2aIsD8xYEcVvThGCsmKTk9Wi7tAPFOGahvLkWsBlKF+cb QaqHV3UEtZSAAZzuFaPQizexqgt0GR+NOBYfxH86yI9ad0V1sXKsMg7xUg1l882M v/fQpByst6kxFhKcnhG/9BNMsmJvY8/88P6LVLUdUD6fcL9mlX903OR6VVs9eij1 GBXt5Rm3bHI5+YCkwcWdX1pfrWYNaj720o/KnHWowcC3lP4CgOVmnR9KzP7bT/n1 l6eopJNcjjGTA+OOcj8qQcrNOm1lnXDu2/ZH/wC+hTjrA7wN+BoDlfY0COc0w8VQ /thGOPJb65pr6uFBPkE496A5Wdlpv/IPh/3atVQ0S4F1o9tMF2716fjV+utbEhXg njW7jj8ZaqoBZhOePwFe9187+OD/AMVxrA/6eD/IVhXV4jRmNdTSdCEH+z1qPr1y T6k5qIGnhq5rIZJ070uW+tNDU4EHpQMcGHfinjmmCnBfwpDHClApBmpFUkYAJNIL DQDVK/l2HGTkDhR/WtRIGbrgVVvrHEiziIzIBiRQcHHtRFq5SRQtGeedI5G2LI+V Xb8ufpV7+yJL7VPskaoHVcswXAXHXgfhVJvLldfJAjKgk7nyT6AcVb0+6n066M8M uZcFSx5yD161UnZ3ud9ClKrFqKN22+H9xJCBJM3mS58vavp7VFqfhmfRWgRJ2eWb oz4UY7DI7ntWppPjCdZ83UMcjEYAI4b29jUnjC6uNd0q2uUVnEfYDAxjj69Keko3 OacKtCpaZipc3MoCyziKTLAhWO4Z7cfWpZdalN2IYZHW0ARfKydvTlyM8nIrOhWe TC+WWYkIOOWPTkevapYrdJpkiJzcBtoIHU+lc8IrUyr1Kjt2LkixPA9tJ5avISXZ WIUAd8+tYNxbOSX85JN3P7s5rZu7eaPcCm1nwGcgj2yfQcVlXMIt98ccpYIcKSPv U09Nx04y5nZWRXs41kuPIkcBuo4rqW8GlbCS+N0JUjYAiNeOfeuXtYVa9hG0B3kA BPXk16bpFzHYaZqGm3s6RvGPlEnOWB4wO9bxipM19vUirJnl+qXL2OorHAPlVBlB U7OomEsXAOGWuj8QaLG3h86q0cTXE74EhU71KnkfQ9a56zgNzcxwg4B4/AUqqWlj Hmb3Ooj+ZFb1ANPFIoAAAHAGBTwKzQxKXrRS9aYxBS4ooxzQAYpTxRRigBM0c015 I4xmR1T6nFMFyh+4skn+6hx+dAElej+Af+RdP/Xd/wCleZ7rhj8sCr/vvz+Qr0vw Arr4cIkILee/QY9K3ofERPY6eiiiu0xCkpaSgDx7UdThsmkklVtvmFePXNZM/i61 hGRbyNkEjp64qfxHbC5tJ0JIHm54/wB6uak0uMpGGLttB5z71y8z7mlkjYj8WvMo ZbRVBOOW9qfJ4huUEY8qM7nC9TxmudubBo0WSNnVAwG3696lkspYRE5uJGHmqMN2 5pv1EdLYand3NyiSMoRn2nA5rfYkiuS06Q/ak/2ZQD+ddc3U0Qb6gzGx/pdyp/56 f0FSqvNQT3EUV/OsjhSSCPypy3lvn/XLzWclqaxehOy5jYY6g03Tx/oEGeyYpPtE JBJlTp60ywuYBZxqZUBGRgn3qbaFX1L4FEgBRh6g0wTRH/lqn/fQpyzwuuVkQj60 gbG2PNhB/uCrIFVrBl+wxDcOBjr71ZDJ/fX86TBDgMiuX1K9jt5JVZc7WfcD/GSR ge3BNdOZI1TeXXb65rjtZtpb6SV7eCSRTIxbb1BGOfyPNXAiok0SeHL0DV0jnQSG UERzP99eOBn0xXaBa4XQ7C5tdRiurq3kURFjtb/Z44+ma7iCaO4TfE24d/UfWiW4 6ekbETL/AMTGEdvLb+lW7cYvoPqf5Gqxyup25/2H/pVxHLX9uSMfPjgf7JoW45bM n1QZsv8Aga/zqnOoEMh/2TV3Vf8Ajy/7aL/OqtwP3Ev+6ac9yaexHaIDZwn/AGB/ Kp9gqO0H+hwf9cx/KpwKhllW/iBsbgZI/dN/KsqKJftmnSZOXgx+bZrZvR/oNxj/ AJ4t/I1mEbbvSRjrAP5ihiZt+SvqaUQj1qXvQKm4yPyF9TVe7hQRr15kUfrV2q15 9yIesq0J6iY8wpSeStTHrSUXHch8hfemyQqEY89KnNRzcQuf9k00wudb4bGPD9n/ ANc/6mtSs3w9/wAgGz/651pV6Edjme4V85fECQxeNdXZY93+k46+wr6Nr508dMB4 51jP/Pwf5CsquwIxIWLxhmXafTOakANMjywBAzU6RsepArlbRVhop4GalSJe+TUy Kq9BiocirEKRO3QEfWpktz/E2fpUgNPFTcdhFjQc4B+tSjGOKYKSSeKBd0sioPc1 OrGTil71Sg1S0mlKLJjH8TcCp7q5W32NGokDAk7jgjB9Pf8ArSd07MrkkRXVnAQZ ljCyDuOKqLAcb+wpst/P5bKVGx+mRyvNTWk32uSO0xiWRgqnsSf5USUj18vxNOku SehAzkvk13lgk1xo+nQ3xVEx5oVCQ7AdOfTFUNN8DTPdI+oyIsIOWWM5Le2e1b2r a9o9jD5C3MTsmF8uP5to/CtoRstTHH14VZJQ1sclcQtHevb3LMY4nK/KOSMnBPr1 61SljY3UksNqIgCdrByu4Doee/en6trgfUZJIbFg68fvM9Rxnis+HUr2SbedqNjG PLyo98GudwabaOGLtujq7PxLqEKJb35TUYnTbG0y/MmQejdfzrl7vymu2jiMpVOS GxwO546CpbNpi0zyzllAIcc9+M4NV5J2t5554JQZZGwSRkbe4/lSitWaLVXNPTbS 3vdZgRVyYP3jOCeAOgx9e9dmIWlkeSWNJWcH5nQHr/WuZ8DrDNNdzhcTYUFAOgzz +tdbL9sHyQRqB/fGGxz+VddP3VY56jcp36GB4re4/sYxSuTGH3BfRvWuX0b/AJCS f7p/lXZeLrdm0G4kEisIiu5gMHr6VxOnSpb6mCzbggOSvPaonq7k2a3OoFKKiWV3 AKQnn+8QKeIrp/4lT/dXP86RQ8UMyoNzsFA7k4pRZsybHlfrnO7B/TFSJY26HIQZ 9cdKAuV/tEZPyEue+xSaTzJm+5Bj/fbH6DNX/LjAzt4HqeBUQvrQSrAtxD5jcBFc ZNOwrkAt7qTrIEH+wn9TTxY5Ta8jsDzkuc/pirKyoxIDAkHBGaUsF6nFAXIY7KCM 5WNQfZQKl2L/AHc/XmmmdM8Nn6c00zEdFP48UASZxwMD6V3/AII/5AJ/67t/SvOD cEn7yj6ZavRPAbFvDxJz/r36jHpW1D4iJ7HSUtJS12mYUlLSGkwPGdXXMF1nsxP6 1zNwH8kNGwXB9M112oxb0uVHVt45/GuVMaGFlkuF7E7QTiuO9mbNXIngm+zybpyR jptFQXKzCNs3BYI6nGweo5rRbyvJYFncBewAyKqXJt1hkYRF+Fb536/lVKRNixbt 5V22f7ytXaNyTXF5PmjAXlc9Oa7FTlFOeqg/pRTYSOT8UxhLouAQSAcg1zmZd3Ej gf71dN4uyCGHXH6VyZc5B7VutUZvcvvM6RkiVuBnG6tW5/gKtjcgNYDSApz6VuSk NDbsf+eY/lSaEVpmkELFZXGPeq0d3cjH79+PerE+PJYVTQZB4+lJILs0J7iZb2UC RgikYUfSnpdMw3O5VOhbGahuWEF+0kiCQMqkR5weg6+lR/aWkcNNztGFVRgKPYVn JO5aZJLczSsBG7KmehPOKddyzo9v5bFVaEZRemSOf5VUMiZ3bSSOQPWnajIRBZPt 5MPT86tIm7LNtdXnmRkyvnc2Tu6Z61MZrgSZXzEf1DY4rJSU7kHldzyDVhXCy5YH 6BiafKieZmmmp3sNsJCzeb5gCMRn5T1FbXhW+vLzXkW4dmTy2cZ6ZrAt1L6e8e9h m4jAJPTORWh4XWa314PbqZGSNsoTnI74qbIrmZ3GvMU0W5kUAsi7hn1zXEWuvXtx cpCzZDSBWxk8Zx6112rX0N5oF4EJVxHyjdRzXEabEP7WcEfKsvA6c5osmDk0WG8R atbyvHGsflRsVUtkcA0HxlfRDEsSluo2uelUJIIHupXmRpP3jcbsDrRdtbOV3WoJ xgfMeAKfKuwudm7B4ivL2x8xokXzA6kBjwBx/WkGoTtsuHXItIGZRu64xj+VZ9vt jsolUBR5bHA92P8AhU24rZ3K56WrE/pUOKvYpSZOPHboxWW2Of8Arp/9apf+E/jV QTaPz/00H+FcNdsftTjPekk+VUGQfl7Gr5IhzM7k/EBP+fRv+/g/wqzaeKo9Ttrq YxSILKMTkAqc84x+ted5FbmhEjRdccY/490U/i//ANajkiHMzpB48tAcNHcf98pV mPxlayRhxbXJU99q/wCNebPnexIOM11GlqP7Ng4H3fT3qJQikPmZ0o8W2jDhJF/3 gP8AGpbfW4dQuUs45MPNwP3ft9awfLU/wjj2q7owC6oj4HyRuw/BTUJK4+ZnqPhi dLnw5ZSxMWRo+CVxnBI6VrVgeBRjwVpfvDn9TW/XYtiAr5v8bkyePdbwB8t0Rz9B X0fXzt42jCeOdZI6tckn8hWVVpRGjFt5CSEwAMZq0tRRIvBwM4xmp8cVxSauaIeD jAp4pgWpAKgLjwCRwM49qeEYYG05PQYrRsfDV3fW8d1HdoiyZUKVPyj3556VpjwW JlX7TqEzyAYHloFVfoKahJ7DOdkV4n2Mh3kZAyOa3fD3gu28R5u9UWZYoHaJYVba WIxkk1ftvAenId0jXMrZzkybf5Cu10LTILGx8mFSi7iwBYtyfc1rTpSTuyXK2xye s/DnQbTTbm/s0niktrcuED/KxUdxivP7+VrpzcQpsTj5PTjkfic17nrkayeHtQQk rm3fJXr0rxn7LLJc3UHlny4VTYo4yC2AfpzUV2oyudVC8lqyjslu40lNviVCF2qP lZBwOPX3py2Emnxx6hM/lOrhooyhGT1HXr26Vdh02+KXE0rMIbOUo+z72ScYHrzU Rc3MKLdCUrGGyzoSVGeq89ax523oaOk2rDX1fUNYbyrrUWiVvvkkrGMdDhahEVrp s7RzxrOV4DK2Ebirsi2CZNlp9zPGqg/6S4XvzjH9Ky54Z2uX+0xOkYbaAo4VgOP6 ZppuT1JUORbFm5uZJZWkjk3d23DGaqteSFCAUTnoF5/Okl5RwSX5/wBYo+Un+lVg rGhRQqktdizFczRyu6sGby9oOB0qBWAkYuPfHTNXbO2byHufKDqgOdw4wOp/UVTi ZnZQSSo6enPWqTWo6UW2aGlXl3aS5sXdJGk2gBvvA/dB9a6O21+9slMGwbx8hDLy p7iuTA+zOi2kxbcvPVSpznH4etW1v3e1kjCCQIPNaZgTKo7rkep6ZqZJt3TN409N UdTNrEN1pN5ZyQEG5y2C+Tu7DmuYuNN22EV2MKAvlzYbjdnjHfkYqwY7s2AuorhJ UckrFJESxx3OPu9eprR0nT7VLG6TVUTzm2ySFJS6xj+DIH3W6jn1pQTSs3oZVYxa 0TIbDW7SO1VLqeOJk+XJOM0y48Y6TB9ySSY/7C9fxNc7qukWomla2ct3ViMBh647 Vmm4ubEbI4Vt27uFyzfie3sK66UISW5xyUo7nXr4qkupbaO0swBc7sO5LFME9QPp 61jyeI/ENwCFCwL3cRhQPxNZVldzzanaiWZmHmDgnj8hUENtLdLKysMR4OGJ5PoP fr+Vb8kYkb7Fya4nuGxeawxJOcAs4Hr04qTRidP1a0v12TRxyZBDAc88HPSqK2N1 18lumfrVvQFX+3bDcAQZ1BBHvVadAadtTptavHuNWW42GPcqMVz0/lW2sZPJ2j8M /wA6xvEbbtflHcbR+lbwGFA9q8/7TLSI/Lz1dsegOKUQxg52D8eacetLimUJgDoM V6F4F/5AB/67t/SvPjxXoPgb/kAH/ru/9K2ofGTPY6Oiiiu4xCkNLSGhgeT3a7nm HqzD9TXDMyssihiMIRx7EV3k4/fSf75/nXByAJcTxY6eYv8An8q411NWSpHlDmaX BX168VUliJtnbznP7oHB/lVmJwYIzkfdxVYRhoGGW/1R/iNWrkmhF1gOckjr+Fdj BzbRH1QfyriY5D9nt2HYA5rs9PffYW5z/AKmG45HPeL0/d7h124ri85xXdeK1/cb s/SuJK44xgjrmt47Gb3FJO0fStwtus7U/wDTIVibSRWurEafaqchlTBBFDAinceU 3IGfWoYnVP8AVHc/diOFPtSyIzo5bGMccVDCMA44qUDLV2gW63ZJLxoxLHJJxUTB +NmPfNWLlC00IUFi0KYA5zxUQHOM8jgj0oF5kW0nrUuqR7rOyyeRGQPzNNd0jGXY D61etxZ6g1vZ3Tm2xG372TIx1K4Hf8alyS1KhBt6GZDBI0Z8raTCpc7jjIxzilST eA3TPNRLcRxgLuKh4mOW7nHSmQTLIFRAxYYGMU09dQlGyRtRuy2MrAjiaIj8zWn4 NnZvFW0jHyyCsyOGcaZck28i7ZIiMoR/FWh4Q+XxmyOeVWQn2PWhSW1xcrtex2Xi Wyhm0e6nK7ZljyHXjP19a89t717PUWLjzCrndt69a9C1jULS40u+ghuEeWOIlkB5 HSuBsFU63MpAYF+/1oTT2B6PUSKUTbnHBLElT1GTUV9IIyhb3qy+lyPunhkOdzfK Bz19abc6XMfK8+ZFDnbG2zO498gHijmQuUVpnSKMKNyiBcjHPr/WrcLtJYanIei2 gT8cjNVbmOWG8EMWw4jVc4IyVAB/U1fhtLiHRr6FxHmRVAYMeSW70m1cZyF2f9Jk z/epHYAJ7LWrP4evnkZx5Zyc4DVnTwvG5jYAMnyn61ad9gIQc/8A166XQ2WPw1qr 7Ry0Ix6/PWNZWM11JtjTft5ZfUV00Vs0Xhy9jFq8ZeaIBF6t1PFJvoI57Uo9kjhS CCNwx6Gt3TiF0635H3BWW9tcvG6G1kX5TjEZPNTRKoSJXd0eIAOuw8HFRLVDj5mw Hz25q3pjBLiZ+628h/8AHcVmx3cKry+PcgirdjcxNDqDJIrFLN+nvgVEb3GeoeCB jwZpY/6Yf1Nb1c94Dk83wRpUmCN0PQ/U10Nda2EFfPPjgf8AFb6v/wBfH9BX0NXz 143H/Fbav/18H+QrCv8ACVEyI14FSgc9ajQ8CnbwoyTge9cOrLJgO1Zz60sV61uY CQr7dwbrVv7THnglv90ZrJ/su6nv2nwFUybgCeSM1rTjHXmEz1XwXFu06R3bdulP GemOP6V1aRAdBXM+BoiukEkYLSsf1rqx0wOorop6RJluKoFaNmcRqo+prNXGavW8 AUl8YZl5NXqSQ69Ig0HUCzhR9ndfxIrx1NQlkui6tkxxFd4X+BTkcfjXs+oWxl0u 7hUZMkLD6kivFhaSJqMlvDA7yDerR5wRgHOPoK4cSryVz0cJazJtP1e801JxBKAJ JS58xQd2eh71bXxZfsxBMTc/88x/hWJZmCeOUzNKVRgF8vAJwPetSDTYJdBmvQ9z 5qXSxrg/wlSen4VVNaWYVas4O0WWD4kvZOiA444jBx+lNPiG8bg8L6CBTTNSsDpF 69mtxdSEBWLJwDkA9Pxqmqu/+qecgHJzTk1tYiOJq3WpRv2kkvbk+b5cZZmcAcE/ T3qkiFjndwOlaGoI0dzcqejENyKv+GbfTv7SkbUstBBG0pXH38DgVzynZXOiqryd xt7exx6VpsVvGQYUczKw4Zi3f1GMVhi5WLgRrhhkKRx3rXa9hka+80HdMh2DGeSc 9e2MVjSIskSAnDg4BB6deKVLzIjJx1RHKGjCtuJdVBbnPerEFz5ZljwV85x8wbjG c4I7ioJgwmj3DGUw3H1pYVLKp68//Wrd2tqEZNS0N3SJ0jkukmk4uI3jwDgEfLj6 d6q3Ez2sbmyjKCZf3yq5IODn8R0qXbb2wsmSQSPI7CVR/B0GKXV7eKxZ7ZH8xxMW Rl6bCOfyNcqa5vU1nL3WRwoLq2E5QGXABQA8+9ZbyEqYioKnqSM1ah1eS2+XYTs5 DKMEVDMftX+kKAolYnA7GtYqSepy3uQRLDAC6xICDnIHzL7g9jV3UpnjhsrKNw6J EJC3lhS7HOPyHH51QYkJ5nVXHPtVq6ZWgsZCgYeSUwT6Mf8AGujmexUYRckJcywW EpDSAyPGj7EGcEqOM9Kq6Mf+JvYv63KZ/Oq2oSCTUZV7DCg/QAVLpRKajZn0uE/9 CFdMYpanPOcpe6+h1HiDK+J5R/tp/IV0JHNYHitDH4ncnuI2/T/61dBnuK4n8TEh uKXHFFLQUJivQPA//IAP/Xdv6VwGcV3/AIH/AOQCf+u7f0reh8RE9jo6KKK7TEKS lpDSYHlcw/fSf75/nXCXybdcuIyeDK3H1H/167yYjzpP98/zrCudAW71B7rzdhYg 4xkjAxXJezNmjl7e3QxLljnFEdornAEhyGHGfWuuh0KygUcFiPWpfs0UeAiALTcx cqOYtrC7a0jjSFtwGDurrNJWZLVIZUwUB5znvSn0xwKsWZzIV/2alS1G1oUtZ059 RRII3VCectWC3gy+DfK8L+5JFdbPGHuY23EYq0vStUyGjhJ9JbTYpDcQtJIq5VYu VP1OKpfft4p2ZgrErzjGR7969BudPhu33StMMrtwkhUfkO/Nc5e+ELg2+23lSQxt +6TleD+NZSc0zSMabRzM05XcgiYnpk8VNpC2pvIzfMPJJbcq8kYGR3Fbk/gq/MSE XMcrrziMbTnHQknBFSWHgKFrfOoSypLuOFiYEY+uKPfkrMa9nF3MbTLiSLX7O4Ec kghnUiMJklAc8Y68VpyeF7y/+2TwS2sHnXBeMzPsYoSSOO1RmzvdA1lmEE0kMjbI pFIyeOuR0I607UNfhaZsLNM5OQEwFHHXPJNctR1FKyOmEIONzJl0W7hcRzT2khVc r8+4KM4znp1pttpogvVU3tvdFPn8veSGH936nFSYv7u4ka20yTyyPurGRgdvrSLp 86Sm3VH81yFKyLjZ3rS8ktRrl6FafToo02yTrEXVSu1SwIJ6AeoqyLJLeUGXWnVc ZDtbtyOnGTzV7UYIX06CO1hhW/gA8/JbcWPK47EkelZX9n3Go3QtbWJhJI20LI3J PfP/ANenq9LkNrdouPBcJaRlJbm6iViN6Q9Tn+9k5H8qWa0uLxJ7y2STKuf3Sg5B 6nnp7muq0bTPEum2cNpEYYY4wclpd3J9gPxrO1261DTIF0q4aORmywmXuGBByPXr +dYtVU7tFp02rJmOiXWrMbhJ997OfLaCRtrkBevpj0+lUh5+D9oDRPgr82UKntnH LH2xXXad4ItdT0WG6luZRPIu6MrwE7c+vSlfwNcq6O1+sixsHRSDxjH9BXTGEvkY yqweyOKY3cNlFi9kRmkKlSSMj16fhXS21sLuzt/3QjkjYZnLli+Ota8ng2aVFEyw zFWJX5iMZOakXQ760hLGGNY4wWOJM8Dmr5WYTnzbI5+cZ1m0GfvB2/8AHq15j/oE 3+/H/wChVTGk6g2raey2+Q1uzrhhyODn9RWlLp999jlj+yS7i6EDb1APNO2pkVgR npXNNOq3kqsqFTI2cj3rpTa3URw1tKP+AmuZutNvl8xzbz/MxO3yz0zTghM0tKaE 6gxjK4EWDj61vOR/Zy473a/oprm9DjkimcyRMn7vB3LjvW87j7BCAcg3J6f7lJ7j JM5qlYjN7ftn/lqB/wCOirG8Zqpp7jzbxvWc/oBUgaPBGGwR70u1Esr0gKMxAcD1 YVGHBp7NixuDj7zRr+bf/WojuB6X4V2/8I1ZbRgbDwPqa16xPBzbvCtifVW/9CNb ddkdgCvn3xvE/wDwmurEY+a4OPyFfQVeA+NXT/hNdV+bBE54x7CsMR8KKiYAt3br Kfw4p62sYwSMn3pu87sdPcijzG9GP5CuPUotLGi9FFSB0XuKp5cjov55p6qe7H8O KVh2PSPA7xNoEjj7yysvpzn/APVW8bmNRtU5b271yPhK3mi0tWEw8uWUuUB5AAxz +NdFILaCAG7kCA8gA84FdUW1HQhq7NKMmPBcfMRwPSta1+ePceoG0CuD1HxWU+XT ondx/wAtGQkY9q1NF8a6NJdyRXDLpxzwLmX5pW6EgfhWikKx1GsMbLRbq4QFpI4i wGa8e1VpbzU2uI7byJLj5uGwM4x39a7XxF8R/DbaZNbQaiWa4Vo45ViYoCCM5rgt J16bWZPMns1xFwhOQH55OfzrjxcZNcy2R3YRxTs9yhaqqfa0ljZWWXBVMDBrUi1B I9KfT47abbJOspcv8wwCMdPer0MFrLK9zcxzA3Z3gIAASOD/ACq1EukytsijuCwA LEBSOeOtZQq07Xbsb1sNUm+aOxj39++p3bXM0c/mNhf3fAwAAO3tUMFtI7hUSZcn klsf0roYrbR5lZlumXYSCN6gjFJJa6TEw3vdDJx82BnPPfFU6lO+5lHC1E7nL6lb hb65iEokkkAwFBO32qO4ga306GaOVT5haKTHOOmP5VZnt5r27uby0gmktix2SEdq guNLurPTpN8sbHeCI433bh2Psay5W9TapJJtFKAF3dMg5Rm4HTAJqiw3fOoxsHIB 6+9aeh28txcBEUu7LIoUc9VNZcm+B4nUbhtzxyOvINax3aMHsGRcSb3bbuXr2BFO tp1COh5x92oymxmUgjeMoPTNEaYuNoIORVtJoSdmWLFw9yjOcgFiB+FXNWjZbezu MHaysD2z0zVPTJ0h1WIuoYBu/SvRvEdlZz+Dbdbae2mmt3UL5LDALH5jjrXLVqez qR03NG1y2PL5GCpkZIzirVoP9ARu3nA/hTdSiFuxg+Qt1JFS267dNwcfKN3610N+ 6mjOK1Ibcb4JrfAJDZWrF8ipp9mOGRC6g9D2Of1qEAx3KyKCVK9qsXMol0+LzQMR zEbcY4K9P0pr4iraGJfgfbAV/ijQnPrirVkFWe3mIyVmTI/EVSulKXeGXGQCB7Yq 7b48gN3V14/EV2PZHLbVnWeMSza/uzn90nNbaj5F+grD8VfNrmf+maVvAfKPpXE/ jYkNIpQAR1opRQUBFd94I/5AJ/67N/SuCrvvBP8AyAj/ANd2/pW9D4iJ7HQ0UUV3 GQUhpaQ0mB5XPgTyc4+c/wA6h7mpJjmeT/fP86iPWuJ7m4HkU0gd6U00q7dAeKLN gNNTWjgTAexpnksRyQKVTFbZmlJCIMk+vtjvVKDuLmRnap4gFs7SwLFNFGVIcNkM COf5VZ0LxFHrUs0a2zQmEBvmYHIP0rnNbtcz3G6ERbPLbykPyovofVua0fCMSRSy uh5kTkY6Yxj+ddCjpcy5uh12acB8wpqnJpwqBj8UEcUCnUwMbxHGzaYGUAlJ0IH6 f1rH8GIF1eZGQc2+cEe4rotc40eZwPuMj9fRhXPeFXz4knyeWjf+dc1v3pt/y6+Z 2wGOnFZPiWIJo9xdRKFuUUKkoHzAFgCM/Q1Pc3rJMY0dVwQoyM5Y/wBBwfesfVdS kbS5oZnEqvII/MAwAc5GfToeD0rWpbldyKd+ZMzrKyufENnNHFKIngdQTIevXnI7 112maXb6fbxqsMXnqgDyKOWPc5PNYng9VW71VUGFEox+bV1I96ijFKNyqs3KTTFH NcV43IOqW64+YQg5/E12w9q4zxfcqupSW7AEmCMqcDg5fPvRW+EKKu2dL4c48PWP /XL+tXpug+hrN0a4itfDFlNM21FhBJwTjn2pf7f0ibG3UIQM4OTjn8a1Wxia4qrq ziPRrx/SFv5VNBcQ3CF4JUkX1Rs1V1w/8SW4Q/xhU/NgKoCK2jC63aR/88LDH5kD +lbOKyrYf8VHd+kVtGn6k1qjmkgFwD2o8tT2pe+KWgCNrWJvvRofqKibTrYrtEEQ Gc/cBFWz0pMUAUG0awPW1jz6gYqH/hHNMDEraqpJycHGTWsOlFFkBjN4bsd2dsg9 g5xUb+HbVoGhDyqrMGOG5yOlbZpPw4pWQGt4fs00/Q7W1iLFI1OCx55JP9a0qraf /wAeEX0qzW62EFfPvjQ7PHOrHt9oOfyFfQVfPfjb/kd9X/6+P6CsK/woaMhmSQja c8UKgzxSqnNPRDu6VxNmgoUipVUUmzBqZIyRUtgbWl+Im02xW3WJWkEnyuzbVAPq fWqN/FqVzqE1xLNuySiPvBXB46g8/hVOZALeQtyNpzUIclLa5VWMaSZd8dPlBI/m apSbtc2pdbGLd6vqM9wxa9kOz5RsYquBx0pNU1Qag8SRw+VHDkINxZjk5OT9c1Tk KmVymdhY7c9cZ4qVrK4IVyygkDaD6V6V4xRzJNhHZXs/mRLE+LZTJIrnb5a5AJwf wrrPDySP4YZndl8oP5OPQsP0zmuftIRFfQ3V7EbqOIbWjBxk44ye45rpNLmbyrgQ 27iIqFWKbAHUdh0rlxLTp6HRQTU9TurOKEaPFLJtYKm4A9QduCK53TJBHPFcwKXE h2keoxzwe9WrXUft9hHYqG83cWfA4HynIPpg4qmY4Laxt7aKUnyyw3fdLOD8364r 52FJxbv1Z7HNod/a+AdLVvOlZyzL86qAATnOar3XgaCZ55jcziRlKI74bb712EOf JTPUqM1JtBGCOtfQLDU2k7HjfWKie555Z/D6KBEA1OQsXzKAg2kZ7ehrkr67k0pr 9XhhlCs8Ue/5tozjP1r2m5VFiG1QOewrw/xEnmy3IPIe46+vNVOlGMBe0lORmaXN LaBprdgJGypBHKgjHHuazLw75laNEQEbSFJ698g9DV21cySzYIHlqXUY6kdBWfeT tfXEtyVAkdt0mwYGT6D61ywXvNnQ3ohitv2xyZO0/L6/nUQZlfkbW7GpnTzLZZfT g1WO6Riv/LRe3qK2WpLL+mWF3qN+tnaJvlf5guecj0rpZLSCxQzS3TRmPOGVclmH QAfXgmuf0RbyGZdSt5kie2lXkvhifYdTWh4oS9trllnBDzMXCsf4e3865Kqcqijc q2lzBlMlzI80p+8Sfc1ZhJbS5PwH61C4YJ8x69AKltc/2bOFzkMMYreWxMdycFXh ikU9Bg0SlrzRzKe1wu7t0BGfyqK2R5lEm3aAecdDV14RDpFxE+cBlk2gepx/OpTU ZWNbXRz9+qi6R1zh0B59eanjAFsSRg5H86p3TFrtgOinAqcKVtySc45rveyOTqzs PFGf7ZXHeNP5VvjO0fSuf8RnOqof+mcf8hXQgcD6VxP42RETBo280uOad2oLG4Ar vvBPGhH/AK7N/SuDrvPBX/ICP/XZv6VvQ+Miex0NFFFdxkFJS0lAHlskDGeQkgfO f50C3XuSasSn99J/vH+dR55rHlRV2MKKpwBioyc81K3LVn3eq2FlkXF0in+6PmP5 CqEWjVOX95qFlC33S7SMPXaOP1IP4Vly+K4WmMNrbSOcZLyfKB+HWobLVJLrU7OS fAQlo8KOAWHH6gUr62HYk8QKzXV8FQsGRMkMBjljn3+7UuhAQ6gjquIp4QqZ7kKD /KqerSML7UY2YACNCPpg/wCNYkV7dwNCYZ3UxFtnPQ4FX0I6np4OKfmuBh8V6uhy 0kUgx0aMf0q/b+Lr1raeWWCBmiAIAyucnFQWdoCKdmuRi8akxgyWHzHrtk4/lVyP xjZuQPs0656njj9akDT1sK+iXinoY+fzFcjoN5Dp/iOd7qXCoJAWHI61uX/iHTJ7 K8tjI6v5bIFdDycVxEsspvZ2hSLzBIWzjkdOn+fWsJ6TubwXNBo6C81SDULuXUUu ljtVZP3Lkh5iPQD06/lVc6hp8g+yyjbFLKZJJAAXxnjIB689a5qNJPMDBQiDqqNn n1x71tx6M7JFdwA3RCgtENuQODzz71z1LX1Z1UtrJGpD4hs9E1VZLRXmt7mL95Fu Ctv7Hnp+FaC/EO2cOItOlZ4wSymQZIHpXM6mj7y0mjxxZbaG8wDBxyMf1rNuIEDK 0MRi3DDMTgj6YNa052ikZVKScmz0i08ZWlxAJXtZ4jk71yGKKMZJwffp1rm/FdzD d679ot5BJG1vGVYenzVm6Dp1w9w1tiW4Eh3rGDjdjvk9BTtUsJdKvvs0zKZNgZgp yFyCcUSk2rPYmMIxenY7qBgngqEngC2BP5159MF82EQzMAsg3f7WOT+ld2+9fBMT h9qi0G4etefmRVu4o85bLMfbI6V1JHKj0rwfpk+l6O0VwELyStIChyCDjFaGrr5l pFF/z0uIx/49n+lWLX/j0ix3Ufypl2A81mh/57hvyUmmIjsPm1fVJf8AbjT8lz/W tIdKo6Zgm8k/v3T/AKYH9KvA0lsA4E9aUcmk9qcOtMBc0uaTrRtoAM0pOBTcEGlx 3NACE4ppPFKeTTTQB0Onf8eEP+7Vmqum/wDIPh/3atVqhBXz741H/Fb6t/18/wBB X0FXz740/wCR51bP/Pz/AEFc+I+EaMsOoPWnK4zTQo7CnqOa4DQcDzxmpkZv7pqJ asp0qWBa06wOp3DWxkWLKE5bv7Vv2HgV/wCyvJfUJEEg2zIqgqeOMH8etc9aRl7u FUzkuK9MtJWkt0Ut8tb0oxluNSau0crbfDXw/b/6z7TMQcgs+MflWzD4W0GFsrps beu/LD9a1pMA4BzTSjuABxXY0jK7C00nT0XEOn26r/1zFLrcMS6DfELEreUVTIAy ewrVgQBQMcCsjXZ4/KCS7vKMi7yvbmsq1lTbNKXxo4J3jhmnMa+TNbxJJIwON3A4 x068VJNHHPPZwgoqS/vGYEgqzcnj8vzqHVG22+oPaJJLNIRFGAfmdBjoBye+TU0F gQNPYqVf7P5bMFKktuAGQemM14tlyptntx2PV4dRt1tI8TI0gRfl3D0ol1vTokfz L2FCg+bLjjiuNi8JXLuLtn8sFQdoXvj61Yj8IyXAffKYwW42pzXsKpOysjyZU4a6 mzceKNJhswGufNz18oEnB715hqCRy3E2M+WxZo3J6HtmvSbTwTpyLmYyyE9mfH8q p+IvDOj6Z4bv7qO3+ZEBUk7jkHgc+ppVedwZMOVSPJtDG64uX3bMRghvT5gM1BMM agVWNdxIIwOXAOQR61d0PZ9tuhcyCOMwEO3HAyM4Hc+1UdSEP2r/AEaZmSJzskIw dpOQf1rjj8bOnaKIliLzPHjy1mYkKwIxVdY/LkyQUlXj/CpXuJEvA0+ZD1GT7VBP KZp2ZiMsP/1VukxNos2uosl7FMI1kkEqkg/xEe1dZrdrN4gvoWmlaNo1KfvQSyjr jH5/mK4lSYpkcOyjg7sYwa6TRbmSG3knvbjbE7kqTyWx1PuOnHc4rCvC1px3RcGn ozB1WIW2oz20TGURNsDY6nv+tTWSiFALgmONznPfHerl+sVpN5cnzvMRNLtYbgOo Unse5qu8pu5N7KpUHblBgD0A+laXvFISjZ3EknLnEY4HTA6fhVqNnTT7gOwZzHu5 5xhhxUC3KxsI40CRtw5XBf3+lTQSQ+bIoV9n2di29cDPXr+FSky+hz13Gy6nIr4y r9unrV6cA2T7R0U/hUephfOhlXGJAxyO4BwDVlUV9KmdQM7CDiu2T0TOZLWSN7XR vu1f0gib9BXRIN0an1ArB1k78OAABZQHj8K3IGBtoj6oP5VzS+NmCHEU4DikJpc0 iwxXd+C/+QGf+uzf0rhM13fgv/kBn/rs39K6KHxET2OgoooruMgpKWkNAHmNxKiz SZYffP8AOszVtSlstNmubZFZ4wCPM6dcVYmH7+T/AH2/nWfrCb9HvAOvksRXK5ts 05VY5TUNR1fULZWlumB3kGOI7AemKp+XsjjRSFPzA478U2OYmykwzfK4OQMHkUwP nGA/J45x2qxFq0B+3/MRlo+oFaukQ/aisOQGYNtPo3VT+eKxIGZL2HccADB71taF vjv7cFSvzkfNxnrSe41sGqmO+1iN3yoltQzjOMFcgj8CP0rFLAGLnJ4JH4VsarEF 8T3CBmx5JkACk4J6jj1OfzrDm2/a32g4Lcdq36GVtSymMkGrMOPs12v/AEyz+RFU Vb5gcsM8etWbQgi5UOWLQsORjHvUWKIxPGgAZwKDfKmNg3fMBnsOaqfYJJCWSZHP +9ilis5opAzJ5qAjcqt94elJpLUd2y1q5uF1Odl3iLzByBxnA4zTxLJBdzOiJlk2 IQOmcEke+P61tEpBPHM8nmQT/f4+5xxu44PasxrWW5mM9piTCAYCEFeOgH+eK4pV lJndClyx8xLJBLcRPIoNujbTu4A9ePbOa2orJ4bqTckJQqRHKmCpHfBx19uorEht GW28tQ3my43Y48sZ6/StfT1kupJVuNyxwFRksFMnG38eua5auqvc6IKxRvrgqjFY UCZwdoLD0zWRdTtJIvcr0+bj6ius1p7SHT447W2aSR03eaOi89CBWH/Y09xAs4eL 5slRzkgcnI7cGnRmkrsJRlLRGtZ31zYapZTwxK7C3KsGzgZzVPxJdTXWsedPF5ch CqygEdFNQ2cs7Q52hSU2Qvn5Tg/xA1amhv7q0jWSJSDKimcnkjBAAJ7c/pW/NZJH PyWbfkdfM4TwbbKwyGgQV5t9y4V3BBLk7j3BY/0ru9bvvsGiwaYUP2j7OGjXIO/H GOO/f3rz8OZVhkYEsx+ZT9eldqehwnoVt4tlvNSgttNtbi8tImxJPEoWPA/2m61o XXijSRqVtsuGnFuzmRbdDKVJXA4XPvXJXi3c9uG8QahFo2ngfJp9scSOPQgc1A0k i6dP/Ydkuj28UTBpbkbXkQ9TzzknAFcMa07/ANfn/kjrlSjb+v6+87ux1yxstMR7 iTbJOzzLF/GVJJ3Y7DGK0tHv31TTlu2g8nczAJnPAPGfevMLBdHgGywee+n2D7Ve PkrjjEan3OBUun3dzBNqLR3cuYnG0q5wGP3sfjW1KpJyszGpBRWh6zzThXiUHjfx FBkLqcjDP8YDH9a6bR/GesXUrxSSxkRgc7OTXU9NTE9KB4pK5e08S3s8crGGJmjz tVcguQOlPsfFk1zdx2s2nGOSRiFxICBxnmp5kOzOkJpCSRwaq/bTtBaBueoUg4pT ewLnfvQepU4p3QrE+T60hGeKjFxbtjbKOelO8yPOA65+tAWOj07/AI8If92rVVdO ObCL/dq1WqEFeAeNF/4rXVj/ANPH9BXv9eA+ND/xWmrD/p4/oK58T8JUTIHQU8VG DxT1rzyx4qwuarjrVlTSYFizleK8hdDhg4wa9FsziCMegFecWzRpdRPK21FcFiew r0G3k2wJkEceldFFha5pY3/WrUSBSo9TWbHeBT61YF4ijOeceldXMiOVmtAwCkn1 qhdW8V5Z3UUg/iU5x6GoDqZ2bU+UAYyT1qA6nBFaTTSXkSLGcy5YZwB0x61hXlem 0jalB86Zzy28Nhdzfum+0yufKuAM8Z5T2qSN7mS+k82RWjUIATzyHBxx3pJNe8N3 chl/tEMy8quSoGef51HYqNU1L/R5FaAssznAy7Bhz9P8K8GnCbmrrU9dtKDuelqO OmKUMPNVcdeaeApjFR4AmUjvX0SPFvcnJ2g1zPxEl8jwPdkfxFF/NhXSykBK53x/ byXXgy6jiKggq3zHHANVP4WKO6PHNNUPfmNI42OSVZzjA9Mn61QvUkkC3AVGRmwX Tpn0q1odt9qvZYQSMjC/LnJPamWtzAs09pcKFE/ygjhVYHgmvOvaTsdq1RR2GW2U YLtGcZA7f/WqzZ20F5G8D4ju87kc5/eD+79av2GlXuya6t445lbKunVk/D+RpbPS 5p5laOPc6tuG4YwR1DelDqx11NI02Y0tvNCHhmTDr8y571O0KqkCxStPG8e9gDzE epGK3F8q+hNpcp/pUWTvHY9vqD3rF8llMkBCq68BWXn8T6AU4VObRg4qIizxRafJ arFG8zyB1nI+YDuPx/pUVn5kzxwnKBCxP8O7OB/Srlxpq+UjIT8yjexUgKx7VC6X EV3FNcxsAowD2NUpKzsKSeg1UX7TInRs9D0YVf07ck88bHrG2B1GMGqwg3kySEKx 5HqKn0yVftUcpA3A4LHsDUayBaFHxNaR28lgY02CW0SQjtuJOT+OKhtCgsbhW6tG cce1T67JJcWGlyPIHKQGIYPIAY4BqjDLstpBv6qRiuuF3TVzCWlRnY3YEsE/A402 A/8AoFatj81hbn/pmP5Vkg7reT/a0iM/kF/wrQsJ0i0WKeQ4SOLLHGcAVlJe8c63 LmOaXiq9vfW92wELliUDjjHBqekULiu78F/8gM/9dm/pXCda7vwX/wAgM/8AXZv6 VvQ+Mmex0FFFFdxkFJS0hoA8mm/18v8Avt/Oq9ynmWsyesbD9KszD/SJP98/zpuM jFcL3N+h5zaQySW0qxxkg7eeg79zQ8dvCf3txvfukHP5tS+bLcTXMVxI0mFIAJ4G G7DpVPbn8K3VzNl63uVEsSwQpFuJy33m/OtCzhWWbDk5MmN2eRzWTEm2WE4P3+p+ la1nIFuJMdpKiWjKWw7UIL23vmSEO86Icup+Zk6HnvWP+5Odu45UjDdVau1nYL4j jLcBoSf5Vk+J7SIrFMqBZN5UuBjIrYzOdjlJLI6lWPf3qzpxzeSjpugcfpUIOMBz gg8NjrUsJ8mbzkHzkEHPQ5o5rDaGaZBLdM0Ue4vj5cc854q/b2l6JVMdpMWQ5UbC Qar6YDHdFWKr8jEE9OOePfiui0aWSaRrZBM0PnFguGfj6KPX+YrkxUpLWOp0YdLr oZ1vcX0FnJaPbuiSknDryPfP5VZtLW7ttNlmjjdom2ZeM4x1AH6Vo6/FcWnlNqNn LDDIUdZFLAbwMEcj0GaSymtHV42vJGSQ7PICgNxlhyfQ56V599NVa53K197lA3Ql RZXQJHGVBRRgsAefxz2q9f39vNEeMRmJpFycbm5HT1yKhb7LJdNCLNlMv8bTZWPt k8evJqAsVnEUcCSeVGRuVdykFuDjH480J3VgvG9ySe9sb2H7ObiSeQQjcMYw3HGe nFGlvGjMjMHTy+jcDrz9R7VoeTbwsk7LHPFIoBTYQFAP3QOnaqOqzw6feRwGKF8x 7lymcZ65PbpULlfuo1jW5ehmXkgWdFjcyRE7nKqAoLHt6DParEdld2FgyJcC68xh lE6qO45/Gta3XTo9I+3I0ZmaXZHGIlVQMbiSTz7Vnaj4nmljWC0iit40JCqigk59 Tj3rSNRv3Yowm7ttlTWWEmniBY2kaIYSZThlweQfwzWBDIzPHEWwyMAxHT610WnP pUUch1FbkXxB+VGVUCnvk85HrWW0dvea8j2FvItqrIjLI+4t9TgV60G3HU82S5Wa tobOC6I0Oxm1zUmPzX1xkxofUE8VX1wI0TDXrw32oZBhhteUYk8rx2H8zWhfi9e0 B13UI9D04fcsbY/vHHocVSH2iS3gttCtFsrGWZSl7cfeQjJxz9Nxrzob834/8H9E jtltb+vu/wAy/K2ptDCbq0t9LtFP+i2a43g4++3sBk1ShaOOPUXYiIMybAWxldvH 6YpDFpam4NtfzareKu67uWJIZc/cX6tgfSqQtrC6uZDPqQS4aQhwyZUtxnB9M8V0 YeFncwrNNGEOo+vSuh0JyNSkQ8F0O33xzS2ei2rXSSG9s548kbN4BP51tLoNru3w wujLyGjcnB/A12y1VjluTLeyWCB0AJYy9v8AY4rsLS0t4o4pFhQOEHzY56etcFeJ KII0lRkIeQgMMHb8ozXokXMaYIPyjofasZKyLQ8mq18f9EerBBHaqmoHFqfcgVK3 GSg4RR6AUjY9KSg1JojstE/5BFt/u/1q/WX4cl87QrZ/UMPyYitSu2Oxg9wrwDxp /wAjrqv/AF8H+Qr3+vn7xoyjxvqwJA/0g/yFc+I+FBEyRUi9KrmVFIBP3jxjmp1I 9Rn61wtM0JV61Mp4qBetWFAx6VIC54x2qY69cWZRXu5wpGBg5AH0NQ7Tjjms7Vcj ys9OaqO9hN2Rsp4oLPg3NwwHPKgZ/Wph4vuV8wjcit9wYDbD+PWuUPyRKe55qdvn hB7HBrV3RKk7lxL+61DU4fMv7/zJG2b45sYyR0GOKqalYyPqhge7muZz94zEb85x +PFT6Apl1yyjDFWFyigg4I+at7WdMjn1GR1kWWS08wKx4PDHn35zSnUcdzuwnvtp nOrYQWRX7TGyqx24PLZ/pXSeEtY+zazDC0yyxSnaBx8vvVPT9KVJ7V5cOJHIO48d eDXV6v4U0nTre3urUREsxUBBjsOSamEJVJaPU1r1IRVmegLcBRgNn8amikDTIM8k 15DqMrSIqyrLMcYX5idtdXo2sLYSw3N9eyBNzRNCSNq4HBP+etdM58k7M4ox543R 3khygB9a5X4nEjwNcYznzYv/AEIVtaJqSazaPcgEbJWXaeq88Z/CsX4iQsnge8Bc viVGGew3jirk7wbW1jNK0rHlnh+W3t7meS4ieaGOMOyK2C3OOv41mTWK3E4SOdAj uCrOduAfUn0q9oag3M8crFVkt5FyBnngj+VVYXFvZCYjdmYhgV4OBwf1rzV8TaO6 KTWp0sVhHY2SSWsmWhGHfO5X9c1DqGr6c1qk26SG7IOPLfqR/TB71kWXk6hEUeVY JT8oIGFPucVUjs7eW7W2uXkWKEZ3RDJ75P54rnjRXM3N6o6ZVNPdQW8rNqKtErb2 fruJ475q/PqUd7dhpLUxLCPLcLgO2Ohz61eiS00+zL6eyXC7P3iOvzOcdienpiqN zYr9plEEbCPgM24kZ78+tac8ZO5nODjDcfbX8n2fyUgM0chIRDzgZ/xrQZIRpxja KcybgfLkXC+/0/Gq1jFJ5Qjt2kz91hu2qoPb610aafiAQOwaZ0CsIyefcg9T71zV akYsmmm1qc/FB9tliWMpsfkHA4UdRj1rZGl2UWl3DRNIZy2LVAMq3I+9+feqWn/Z 7KeYRRFiEChmPKNWqbq6TSbmxiMZjugGmc/wHgjn8q9bDQ/d83c5Kz9+xyOraPeP YXjfZI2nDgpHGPmXH3zx/XjrXMtt8vchBBzXfR3NvDAYZpmVNh2lR82ff0Ge5rjJ tOaL/Rlk3sM4kZdqyN1wD71vGUPhuSoyetjU8Q6rd6fHo/2dUVLnSERsrnI5B/lW D/ad3dgRSXLpHGmFUNhSM9x3q74ivFu9M8PYfmGzaM8dCHPH61kRrHtyCW5OT6cV 1whG17HPJ6k9rezwyxmKd1dx8xBPAz0xXoWiXT3VoTJMJGB44xx6155MqRm2bA3M TuGPcV6B4cMbacxAwd5HT6VyYpJSVi6ZrAda7rwX/wAgM/8AXZv6Vwu4Cu78GnOi E/8ATZv6VFD4yp7G/RRRXcZBSUtJQB5PMf38n++f50zOKWZv9Ik/32/nUZ5rhe5v 0OBddmtXceOjyD9c1UztJ+taGpqYvE84xw0nHvkf/XqhHBJPOVjUtz2roRkyTzAE DejA1aEyrM5z97B46nIFXLXw7K4HnSBVzkgCtiOxggChYwSowGI5xUSaLih00qS6 vpkqHKvFInTvgHH86fq9mt4baBiQrSEEj6ZqnJdRvfaeqH5oroqw+qkVr3fyy2hx 1mx+amr1tci2phy+FCw/dXf4MKpT6BfWUTSELJGvJ2npXYgDtTLoFrSUKCTt4ArF TZo0kcPbF/tCN8g2sNyn071emuCl5KLSWaMGY7dkjLkY5OPc/wAq6N7K3edL6CGO SaLkqAMPx0PvVDW5LjV7+ySe1jsIg4UOh3Hn1x24ob+12BbcvczL2W9MVsGuJHJc gK7lucH1qRWMTHYW+WNnYlcfw5/nxmptZ0s2Me+G+guoT80TLnPDc4PqO9DtPNZM 7ycAbQu0DkkAj/6xrhqVIzaktjrpwcVZlSC/xYLGhMcsgKSMvV19P5Ckt7+TStPu IGl3EOhCr/dOSwz+VVMeV+7K8ABiD2PSmXMjTIsRxnyyc45Pp9aFFPToO+hs3WtQ TQQPAhX5gzFlIxkFSP1zWRNd/wBo6zLNwAeVGc4/zmn7mm0BVCj904AI7Emm6fpW 3VHgnf7OI9zF3OAowcZ+vFEIxjFk3d0i3svVEcMbKY8nYFAxn3zTjOixRQq0YccS TKuSuTyfc/5FSSzwQNHFA3mZBaRsffPaq91IV2+ZAnm/xBv58VmmzbYhjhSPWlW1 ZiokVVeTjK85GPU1MtqbbV1Z0ESySBSAeFcHp+WDU1q1p/Yt55udyTo0Q8sHacck nrgjsKS2nXzBprwopeTfC4H3XByPwOa9Sl8KPNq6tjrNrMXTJoOny61f5O++u+Y0 Ptmkksra81ayXVbuS8kJL3FnCCVjABy2B2z+lSXE0rRF9d1ZNMtVY7dPsPlZvy5q 7DavJLbJYWy2lwsTfvGHzMuVG4+vHSuWnBubWv8AXn/kdE5qMV/X9fM0PEGn3OnQ XMUD2kOmG2UweSm1h03MfoM4rhIFhlvSjPFEwk+WI5yOBgfWu21fRhYafPO8k95M 0SR5kckYBGFA7DPWuZs/DaRzjUr7VIYoi3mJj5mf39q7Iw9m1E5OfnvLzMlbPzJS xdGVugVgTmtS20Kd0Bilmj3dlNdB4Y07wjKZisy+dGflkuWGW9wDxWFf6/bt9ri+ 1XLbWdYgqhFPOATitLt7E6l94lstMFpNdCW6AfC7sn5iDz+VMbVr63tYXW4OWYqQ wBHFU7V1Gn6bIygufMZj3OTjmn/ZTfy2tr5pjDeY24DPShqyuxJ3di7H4ovYR87o T3IyD+hq/a+JZruCbzo2EcMZkGJMk4+tZMnh26VgVlimC9AwKk0+G1ura2vBNDjM O1drA7jkdKi6L1Oot9baVUbLYYZIIBA/Gp4NYE7GNdrODyCpXiuVsNRhEccDeYsq 4jKlCPm9K6O1tTa2x3YLt95vWs7al8x6R4bRY/D9mqD5Qh/ma1Ky/DZz4fsz/wBM /wCprUrqWxmFfPPj1rb/AISnWkYn7SbxdgC5JXAz9K+hq+cfiBp93P471aSNMp5/ 972FTNXC6Rnie3XwstsliGvVu2Yz45KFcBePQjP41BpLQLZXqzeX5zBPL3D5h8w6 fhVUabqSHaHCqcZAk4/GkWMQ3CJIv7wnO4Nxj2rGS0GpJ7G+hOcGrCkgc81S83bP GmAdwPOatj7v1rgaNCQsqruHXsKzdVYymJCfmwcVfKkqKzdRyLiIsOxwauG4nsUV dnj2Ecr+lW4GD2/Pao9il2YfeIyAP4sdf0psRWJGKcgHJ91P+BrZq6MjR0dCniG0 eNc/v4znPvXUXlvcR3Vw6qrLtxjODu3HHP0z9aw/CsUMnijTxLIBGZ0P610uuo9p f3kBVirsobL8B8nB9h7Vy4hPlTR6OCa5ncr6KiCxSIr80b5Abk8nPNdBqzAWFvEd pYHfgAcZHI/SuV0oyifzHIyOHwSSxz1rtLy083QBdQ7o4zJgxMSefXNdWGvo2Z4t q7SOabjNIZVktbaZ2zJJKVbeBjHHJ/Oory2afaoYDGc1Ilk8tjAkw2xGQsshwAfl HA/+vSxU5KaXLoThYpxep6f4Zt4oNMOwLueQl2Hc/wD6qqeO4nm8JXkaKGZtoAJ/ 2hV7w+jx6Z+8BXLnAPYcAfyrK+IrlfB8yg4Mksa/+PZ/pW0v4L9DJ/xPmcT/AGSu i2ekzbl8y6R3YAc9OMn6GuIuJZJNPt4ERWdpSVRRlugH6/0rvfEkwim0GPPypYbq 43RrPIa7aQDaAMdTz6+3FeTSdlzM9CCcvdLWk21vpqfaL50jaZSsbRjcynvgHg+n FaLRhJEuI4cb8BRdDb8nHXA459KZtNnHHepEbmRuFuGXhe21V6AfrVie4N4u82gj dwAGZskkdSF7DvWE5uUro7owtGxHFbx3Oo2v2uSLYJck2xYrsyMj+da92kWmh2eJ kjcsYo15YLnjPp9etYkTKFJUPI6uABn+Hv6deauRXWnG4kN0i3MKEbc5VgP6496z qJu3YHTZf0lknVpfLVbZEJEEQ5P++ew/nT57iSLVzGNpVY1w0fc+mfTtSSQR3Ww2 UCJGANqxry3PP0+lSTXg03Uy88RKNGQY9uCD64rlb5tkRGHK2U7yzNvKsvlrH5w3 eWD936+9RavC/wDYdpAk6RJPct5jZ+/hRgD3GT+tTXV39sMkm0IUVcJ3HHB96rah qOm3mnm0nhlEMhVlKrypxhiPrX0OHvLDxWx5tSyq3aM/yhJallDKnIAUctx6/wCN ZTxxvZxlogVVipRuC/fOPyFdNo1m+q6lHo9iGRlWQ+bMCy4A4BHat+bwmNLsbnUt ULyz2kLfZl3ARBz0bjnrjrWMKFRPyN/a0+a637HjOvJKlzbAxSR/u921h0yaqQp8 xDZVuAB0Jru9RcymymlxLIgMcqkcllPOfrXQ+Ora3k8ES3SWcSyjynVxGAy5Yd8Z r0cPWvGxwV4WqM8qlEjXKwfMskeQ+7sc813vhy0lt9PEkjth+VXPGPX61zFjFGdc AeIbjeOjK3Jxxwa7xMImxRtUDAAqK8rysTCJIG9RXeeC8f2Gcf8APZv6VwKtg8jN d94MIOhnH/PZv6VND4xz2OgoooruMgpDS0lDA8km/wBfJ/vn+dMp1zkXMw9JG/nU a1xPc36GTdaJHc6o95IxwcYHoQKtQ2VvbD91Eq+9WnNRE0XYWDgDAqNyMGncngc0 4Q7j8x4x0pqLYnJIw5IFbW4ZSxULNGcD+I8Afzq/r+p+bCIdLs5ne0lV2uFPBx95 ffg1J/Z0l/qkMVtjcWQ57DaQT+ldLdeEY2lDW87RpJIGnt2UMsw757jitraWMnLs c9a63Y3MSSCcJvAOHGKvTXuoaZJFJb2EdzHMp/1jFenpU2qJpnhGxNva2CyvLMJI 4WBfaoIyNx5AGP1rqL+504aMl7eKiWy7ZCHGdox/MdfwrNQSehXM7XKWhaVbWemR iW3CXdyDLM2Sfmbn8u1YXiPRLDTLMX0ETiT7SECglhuYEDjt1H44rp3vIrvTBcWs q8qAkpORg9xXP+JNXgm0oWsckUziZC8i/d3AdvU4Bq2tLCi9Tz/UbZBMoilAj8zB Uk7Yz/StMaRfQgRloxIZAwPmjDLjtnr3qlHHaxwz3M1y88hkBjjVDle5PoR/9apZ lVNjQT74guYjnITPVfUV5c29keklqaD6FLdSl5dQsFkLcsbjduJ9hz3rPv8ASY7O xa5+3QyyKMhIz1GcHr3qKPzHysSMWJy20ZJq3ZJbsvmXokxHkqiqMZ9ye3tWV3F6 sdkyra3OnfYNkkDbpACyeYRkj8OlN2rNMXnMjxDKARofk9/eni2efasdjEqnGGYH Z6ZJJqeFltmkbziJGTaWU7QoHp6g1q5JbCjHuOuba3htVfdMuOTkAEtnkD8arzm2 nlZmSV5S2SzSZz+lSQ+ZqF0kKuZLgHkE8IP6f41a/s2ZHcMYkjVwzewHfH9KhRlu PmWxl2VulzdtBuaMMjBjuxuA5xUkKBJneDzJEgmRmmXB2nuCcckDNIux9Tks43SZ HG4N5fB45HPY/wBKSzihNzcqMtGQpWNRjHHIwew9a9Og7R1PPrK7aRpsIZC95pls JLhR5YmvoiXOOpGf5/StXTjK+szjfuMFsi5PbLE/4Vj6bcSRg2jvzI22NCxbA9P8 +1W9MJXVLyZnJLS7JAP4VwCv866qMIxlc5a05ShY6LUALixuvMkOwwHJHavMnt7g a2AyOYlkIQY+UDHAH8q9FvZlXR5/NywkwmFPLVkW0kUE+ZZDtUb/AJwBt4z17mqr 6PmWpNB/ZOg0XwzB9lsoUto4bQW4+0qPvNJgEk+5Ncf448Hx6fqun2+lKPJvnKop /gfPTPpz3r0TSLxRYmcSM0UmHDucbsgc1z91cHxDrNhbW7LmIvKHR8kHgAAjoef0 rG9jdowtT8P3Xh+x06K4CyxLlPOQfLuJJAPpVXTVL39qEI3CCUjPY5FdjC1xcXQi 17ZLYzzeVDvUAFxyOePSs7WdNs7HxfDBZAQMbR2eIZIHI5x2pOfNEfLySuiNDL8o fYcD5tuetRXf3SPUqP8Ax4VZMTBVbch3dDuxUAhMs7LMrBI8MxHUnPA/GsYKzLnP m1DR7f7J9qubgf66ZnjX26A/pVu4vPJtjLMcZ6IP0FJkN8x4C8KPYdfyrmta1Nij svGCVhB7nu1aJEHtnhCQy+FbB2OSYzn8zW1XOfD+J4PAmkxvywgyTnPUk/1ro66E ISvn/wAb6rbQeNtVhffuFxzhfYV9AV8zfET/AJKBqxxybk/yFTJ2E4qWjKk2s2hJ A8z8VqV9E+0aHLq4kkSSMFljIGCv+c1pR6JYOkDywBnQAE+v1rbjhSa1uLTACuhU D0yMVzuqm1YagonBaW7tdplieeK6NW46VzelKVuAG4K8H69K6HOVA9Kxr/EXEnXa y4B6+/Q1Wu7Rpp4gf4VbH17U6n/aER0/ejLHY3fHfn8KxTtqXZtaGPKHiJXO1lYl T6Yqr5hOT0Oc4HvW19ptpZMmKM8ZO9STj25+vFTXHk2/kulkgjli3gumM8np7cVa qtaWM+RkHh4ourWZd9qiZOfTkV1/jW5099clkS4Z4ZDuZE6Fskc9PSuZgnIvFH2a 3UJiRWA5x1BFRzXz6jel5CsbA7c4yrck5I/wrOcnPR6Hfhqbj7xsRXUVoxZ/MKyo DEw5z1rsIPFGlf8ACHC1u5HFwVwIVUnLZrzu6vZ0ljluUVkGFVoDgDHt2qzPqEQm Q2sxMA+ZBIBlXIGfr0pwqSjaz0NalGM3ruXZdTjkY+Q8imPJfEW78PamJcyTMihC 5l2jOMYI7Y7fSmrqFk8Ylu7opK24SL5R/MYP0FEWp2/kJDDNEWV9yn7rA9Mk1fNK crsw5Y000j2bRhKul2yTf6wjkYxVXxctsdGEd8Cbd5kVz3XOeR9DiuS8PeMv7Ng8 m/UzCJygkjfJY9uvUVsa/rmm6hpHkXRk/eEMsYGGJHQ+31rWpNewd30OezdQ5PWU SSW0DOkpis5YOD3Vhg/iCDXLaXKLVbhJiERnU/MMjIPPHeulnmCzwzPlbVFCPCh6 D+97n1rD1C7WC/ZLWIqI2+VCc5LYySeleTSldcq2PSgnFpk8cyXCxRJE8fz7RJIc 8cdF6DnvU8kaWkh+1Tn5hysbAu59C3YfSkW5k+ym1ltmEoG8tnHl4/n1qEvBGlxI sZe8KgICOEX+97kn+VQ7t2OxbXI71yUijgLjcm47WJIwTmkuF+0XKyohAB2sTzk8 f40xLK6HkybWWPZhWYdTnn+tVTdyJ5llclPLi5G0bSD3xWsY32ZsppRV0akNxeWN 7MltfB1Q70jZ9qsAM1Dfa1JefZp1WSBom/fh2DAZ9PfrxWPJbi/kkm2PEXYeWkYJ b6//AF/ercHha/ul3M3lrjdhzksexq3ClCzm9TncrvRG5Gi2dxbMtylxBIFDS7uA pPp7dK2r+HTbaaZT5cYZd1mUJxkgYOe3Ncja2zadbzhb+OIxcSCWMneD6DPNZl1q N7IFAujPCPlB2FfyrbDyaTje6OXEUXL37WOwhk1V7PzbQ3LXAlxM8QbOM8jKjr/T FU/HmtXt8tvb294ymQbWiEhLCNVzhgP73XPXivR/BT6dpvhmOKO7EhDbppHG3dI2 DgZ/AfhXjviF1l8e6hi0NqyiRCvQsxBOf/1V3JbO5wKW+hZsLW41XbewbpJp99wy qMEANjI9fpXbeKHM/gS7k3E7rZSSRjPI7VzHhrU49DsNLlnglc7ZUKRgbsM2QeSK t+MPGVhLoV7pUNpdRXbqF8uSMYUE5PINVThZ6GU5OTuzhbPVbyKWBFlH7rITKA9f X1ruNLvPt1ikx+991+O9ecW7HzkmCHah+bI6V3vhwIulrsk3ksSw/un0qK6tJCgz WB4rvvBH/IBP/XZv6V5/XoHgj/kAn/ru39Kmh8ZU9joqKKK7jEKSlpKAPI7zi+nH /TQ1DuxVm9iZ7+XaOCxyfxpq26rjcdxrlcG2a8ysVtrORtGakW3H8XzGie8ihfyk BlkH8Cdvqe1VpGuJ+JZPLXP3Ijj8Cev5Yp2jHcV2x89zHETGg8yQdUTt9T2qpIZp lKyvtQ8bI+PzPU1MEWNdqKFHoKjb0qXNvYaii94ThEOsROj7Iw0gKHocoOnp0/Su supb27m22NzFFMiZXem5Qc85/DNecam8kei3DxOyPFcRtlTg4OBXq2g6dbPpMUoU LLIgLEHn6VqvhM5bnOeJ4tL+xR6teTq1yqfuU83g5PTaOuazrg32qaFO15bXPkBC rIsSqR9OvGOM1r6n4L07+03mWHYZELKicLv9cfr9RWleuNM8Mz+WQsrR7IQRy7H7 uPY04thKzVkchoAsLqP7KhmKW5VTA7YVNwzjA4PeneNYbOG2srOExW1uI5H2r0D7 lGT+BNZ0EaafpD20UqxXMEO9nOQM5JwePmHH8sZrJvtRl1BY5b9rdo8bUFumwSY5 AORnJ9fpTuX7MoW9263dwgdvMVJA2HONpByCe/ar1mNMvbRUNncx3KL+8eCQbCvr hgefWmW0ccKtIY41kcOH3c44ztJHYA+3altmcwpPHpiSIQqnys9hyeOQf09q8usu x2RlezLNrcy2EgmtJpBKCQhIwQOnNV5bia4nZrhSJAckPn9O1dNocfh+Vme8LxiM nzFaTAwPTuar6/f6RfTGHSIouOHeTCog7Y7k/WuGNS8mrG3kYzefc7ls7eONemVH CioPKRk8srNuUAbhjaPxI6VDlkO2BSzZwSDncR6e1TJfkRmJlwu7Lr13HsOewrez WwXXUSwj1Sz1lza6ejo7bDI0gxwMH5vQHmtmd2s4S2oxQPJNkqsUm5cDqGwe/tTt Hl2QzzrPaW8caEsnl/vHU8HHcj2yKgutQubqyJuY0W33gLjBz9DnJP505VpS92xM aUVK5zV5eRW2orKjqgcN8wBAXjoKWa/ltbkmEoWnhVi2Acj16nHvUmp2xsrIX1xp kF1DvCKsruNhOePlIzVJTb6tIscVla6f5MbMREzYb6lmPNenQs6aaOGsrTaNexkS dknZcSRK0gkQYVvl/X/9dWvCmt26XM8l9jdMxKsg++cAYx7YrmdKuJEmvpMkCKzf aoPAzgA/rUEF3NFZ+VayRzCVQZInX51I5+U+n0roi3HYylGMtLHcW+rxandNGoxi Y4z8vynhcfr+dWb8WyWknmMOnzZPzY9q4SzvbaecO0htplBwx5Rj7/8A1q04r28t 8RSKXRvlWWD5lOfY9Kbl3JUX0O5Ci50rT7LbmGVeFLbV2gZJY+mP51teH9MgNstx pbW0XlM0YZUOT2ySSc8GsDwxdR3CmK8VWmZCnlSLjEfoB79TW/EZIPEdpFbwlYtu x1RgqhOoYr7Hio63Rb+GzLPiDRpNRjtLN5/tFrI+ZoSgU5H3SCORzmrh0LS4Igsl qry7Nm/cSwHoGJzj2q+S8moKqREiPkv2+lQzSIoeWR9q/OSfoaLJsV3Y85SZpFaz VMGykaEK3KkA45/nV37OttbogGB97cDz7n6noKnhtYp765aNSkbyGWRupJJ6D3qC 9ugXdgAEU7VUd8f0FYRjZsqUubQzdSucIYA+wbd0rf3FHasnxHaSWvha3mnQLLcT Aqu0ZjTBIGeue5rVsbVL3WooZR+6ZTcP/tlSAAfbP8qZ8RXVrewhbODKzHHsAP61 r9pJkqzWh6v4IYP4M0sg5AgCj8Dj+lb1c74AJPgjTCSCfLbkd/mNdFW4gr5x8bWE snxF1OaQjyhd5684wK+jq8A8U3lw/jzxCgwI7ckrwPvYGDWdS9tBoYl3C2AN3X0q 9a3MS3G7ccYweK49r66Zsm4f8DinJI4j+0TyO3PyruPzn/CuX2bKC8jFtr06DhSx ZOOoJzV2KXzB0xVPVyz6rbN626D8f8mrMClF5qai0BErOqIWbtUDlnEhiXdIrK5A 7cf/AKqZdRtI7AkEGIlQT/EOfxp+n2/ks8Ty/PIgOB/CMg1k7JXN6bRFPAWgQxhh uPRzyABknPoBWnciXWoLSe3glAhgWOFCynKAd/fOTj3rHudRc3LLHA22FWOJG4IH XP41nW11NNexGIRxOZAwycKMc1tGm5K7FKydjb8q9gM/mW8gJwdxHCj39KlaC2Ol m5SYreRSBWjPRlx94fQ1mL895LOLqSVZGO5mGO/OBnpW/LDaJo3mR6jAGfkR3CFH /DGazlDXQuNVpWK9mZJo5DLbNIJVwmCduc9eKkjNtDIVeNSwUryMeWfat3S9IsJr Ka/ur5RHEmILaGQ/vOOrY6c9qg06BWjeOSVUt8kyO/IA9TQsO5a7GyxVt1cwIHg+ 0vJcxGUjou/oavXui2tmqy3kr2zyr5iWkK7pNpPvgDv1rdhtrCWNTbxQSLn926KO SO+R71Hc6DY3s7SPLcNOx+aRpSSR+NX7Fx1M5VIz1SMldWfTYzBYWROw8XE0gkbp 27L+VZc+sX07l5WBdj8x3k5966e48O2UMOWaXydpaVywBQf3un1/MU208C21zPAj XU0HnQiXbtDbc9s/TFT7JvdEKolrEx9MupHvYwjPtJHB5Prn8KtanDbxa8ztGfLd ElKt0YlQT09zT7GGDQ9QvYrySSCZFaKIPHu3KRgnI9iPzqhDqL3slta3ssfkRHYj MmCq54zjkj2rlcGpNnTTntct3V6I2JKMm1cARpkZHaplQXJzEjQSPgh3J4APAqGV 7Zp5FUg/vQN8fygjHYdhUwvhDguypGp+RXbJx9awasvdR2fWFN2lojN1H7aZEAMr +XyC+Rj8KzdOvJL+VIxFbgzPskLMd35frXXG+gZv3kQk3DhhJ8wHsDmsXU9Ps9O1 W31GxfYtyCrxEcq3r+P9a6MPVT9ySs+hnXpNWlF6HQafZiOZUEOACPnBw3FakmoW 8ETrIIxPHgjzjhNvTtyTntWRYax8ixyqoZgDuHamajPGLpUwX83t9Of6VzulKNTm mrnRKVOULJ2EcwX++7mhFusTDzJB1fnjHse+fSsOee2edzGTGmc5J3Z/+tV67kk1 ApBGrLCpUOF456AAfj+pqsdM23aWlr+9uHYhncYEYHf0rSNr3enl2PPnXnolrYtx 3NzNGI7e4hihJDOgchcjvhun0qtNEDMJVPmTfeyF5z6itOOwjhjht5HLrC5k4H3m xjvWi8EU2leb91lGBxjIHpUOrZpod3JaoxkuhfQmK7i8sj7rAdCPauY1uO5t9UaR 1ZopAv709PxNdKwDhv7w/wA5pAVkieB8srqVPuD2r0qNZxlqY1KF4nHhDIkrq69c bc12Xha2khs2lckCTAUeoHevP1LW7yx5+aNsfka9N0Vg2j2pHQxiujEu9jjpqzND djPFegeB/wDkAn/ru39K8+VsZyOor0HwOc6Af+uzf0rKh8Zc9joqKKK7TEKSlpKA PJtQuhb3LqUeR3LbVUe56ntVKRri4AEsnlp3SI9fq3X8sVZvZ0mun8vLKrMC2OM5 6D1qDNc05NOxpFKw1ESJdsahR6CkY804tUMksUUbyTSeXGilmbaTgfSs0nJ2Q5SU VdiOcCoWY1IJ7N4RIjzOrLuVtoUfqazZNYgDYt7YSgHDyPKQg+hA5PsK0VNvqR7X smWZIEvIJrN2YCaSIfL3+bpXqmmoYYIl6DGB+XFebaBJDqt6FitxCY542PzElsZP OenNemwygx7ehXp+FbOHLFIxjNzk2y1MYmeIygMqg1marERZXEqTmEpG2GA4HH9K lt3llLGTGMlV/wDr1n+KLiSHwnqTwIzyLDJkduaSNDyi88SXNzCLmQNFGylUjEmS 6norDoaqtqK21vFd39okzE/uiSWCkdAo6KR6mqOnJHe3CpI7IET92QMjJ70uqPt8 NRqJN2+6xtwBgqg5/WpVnKxo72Or0jX5b7REkk02w3TztG2LbezccE5PPJ5NQ6XZ 6aWYLqQgmQZZSSMMOoG3qDnisXw3qdq2lyWV1cfZpAxET7toYkcZPOOpFXLYRaOu /VIsTznzFEeOMehGRzXHiaUmm0dVGpBWTOs1LRrOS2jMkdyzjP7xj/rCe3Pp6VwM 2pWlpfPBKrqASGZV+7jtg11aeLbWVWaWJjCOUilcHkc5HIrzO6mWe7mmUECSRmA9 ATXNgaE3zKoVXrWS5TYPiF7eV0tFR0OCJHBDA+3pUw8Sq+nzwz2Mb3L42TgnK47n nmueUjPQVLvOMcY+lep9Xp9jk9tM6Tw3fyXFzOJvJLCIEbl46gV1d59laAzQ2gnk jgyBgqEx1Ix1x+Fef6Hqz6PqH2lbaG5yhQxzfd57/hWveeKLtQYI2jSaYYeQKFVF PYd/xP5VwV8LOVW8NjqpYlRhZlC/1y6Rb+weFBFPt2gEgxnggj645ogsLybQG1Yw xx2sH7veRzKe+B7etV9P0698VeIorC1Km4unC724UYByxx2wK6nxlDeeC9Ih8IbU nEyGb7WB1Un5gB25yPp9a9CMOWKSOOc+aVzJ03w3ql1pFxeQQAw3yCG3YuB5hDDc Pbp3rnJYZtO1BoLhDHPbSbZF7qwPNep+F9WtofDvhmzkV49l0RIJEIAyd27/AHSO /vXG6dfW958UIb6YLJBcankq4B4ZsAkfjWie5FzPOiSyXUU90zWtrctu82RcMoPf b3/DtXa+H/Bn2DxTaWxvw9vcZe3m4YPtG7aewY9voaX4zaFqFlqNtqQG7TnRYlIJ PlOM5B9M/wBK6X4Yr4Z1Lwkuji9FxfSr5lzE5KvGw6FP93jkVLuxp2DV/COoWvie DXrMLdW7MpuLVn28rxkH34rUvfFMF1cW8A064s7ozoj71B8tcjksD0PT8a6yOzMF qLaSYzosYUvKAWbHGTjjNVb22srbSrlJxGsTRtubaM9OualprYd77le9upo8hXVD 1JJ6LnHFc1rWqrculpbg+XGeW/vN3/Csv+0LrWr4Deu4KE6EgDHXjoT1qWWCSI52 EqoxmN9x/EdhUuV9ES2J5wgikSI/NjAJ/hz1b644rnNQviFSOD/WzHZCpPQd2rb1 GVLSF5ZQAAuSR0NclBM0usQTSR4eS3YlT/AN+B+lVTjcmcuVWOqsQkfibZkKI7BV A+rf/WrI8dMkuqafbSOFXYWJPb5v/rUt3cpH4nu1Zc7LeJQcZx1rN1WWK9vS0qGT yEXa24grwxI/StpxvVZjQk1SR7N8PCp8CaVtJK+UcE/7xrpa5j4bj/i32j/9cD/6 Ea6ehHQFeCeJYQPFPiaY9ZLkj8Aq/wCNe914n4xjSPXtYydu+Y/mcVjVdkNHCJGC pkf7gODjqT6CklcytlhgYwAOgHpUs8M52jyJFRRhRtzx6n3qDpwQR9RWdxmnrEAj S2umZQFKqTj1Ax/KnxzwOg2kH6Gr+pQCfQrosufKWN+PQf8A1jXMsunkAu21h6Ng isbcy1KRrXMSSREI43A5XIplhDI9wVUlXa3csQNzHA/TmslUt92IdQkTPQFqtwRX cFwkxvCygbSRwcHqKajFbspN9CSR5dantmMo8spHb5bACDoeB1559TVG4skWeWBt itBJs3oeuD1x+uKYftltcKyAfK/yMoxg560Xk86vIRiUyNvkkAJy3vWyVloJtvUs 21tLL8sQyo4z0qTXiYntlU42xkVX0/WHgZUa3GHI3Hdj8qNZu0u5EKKV2DHJ61MI S57slvQ7vwC8F34dkWa2SSSO4ZSQOSCARXSJoFi5djHIsbAfu1AIH/66474cwNJp t42cK06gfMR0X/69eiQK23guPo1ayWo1axj61o9npnh69vbK2YSW0ZkUSfdPPPFc Rp/iy7vLpIvssQAGWbsoHevQvFizt4Q1Iq0gIhORuGNuOa8hhP2HRWfBE16dqn0Q da6KCUr3WxlWbilZ7msniBr5rm1SPaLpSplLYIGM/lxXQaN4nnuITs0qKYxJ5aOJ SMY4/GuDswhcqxwCMGuisLzyLdobbCqorWdNc17ERk1GwatqU1/qYllhjtX2mJpI 8tkH19azrJfMuI45ZiyPnO3k8dOtV7q/kEmEPKvu3Y5p8Ekl5ECMRupxkLw7ZwAO +cVw4rDte9FaHTRqprlkasVtEZVs3ctMxGcDlRn19xzUt9axxxsgfduZuuPUir1j BZ293KWla0uY4wZDKuQCRyBjp6Vl3NwjSFgwzIcj6DvXivn57HerJFZ7FHEIDMux ugOKq6uFe3aNJQkiYbnJzzwB6Hv+FWrq9S1ia4c5Cjai92asU38ktqYZAp3S+az9 8+n0xXdhqUpPmeyMK1TlVkdLpStd2g37d4A3FT91q0ooDOISWUSwtgM3Q+gPtWZ4 cv7Y3BhKhfNOFY8BjXYRaM6ksyKoPbNdMo30aM4VrHOxWJSZoblvs+Gy4+8GHp9O B+dbNnbwOoSCPBKnYkYB7VcnsIDERckgoMRSAdPY+1ULdJreYlW2nP8ArEOMVyVM IpbM2jJJ3Ku/cS3AbkYParMaCSxWNWZXLnGTx0zReLJcy+Y7DzOhYKBu9z71DHDc QncJB8uSuetYTws7HQqkDOuIHguMlQrIcMPXjNMeLBEsf4g9jU8ySujZxliCWJ6V HEJ2kKxJ5n0HH4mtFCVrMJVIrW5xfiCwksNTlLgBbkGROfXtXceHZlk0W3UdY12N 9RXPazpVze6/b21xJ8znOR0C9eK6q0torOBYYRhV/WuybvFJnn6cza2Lea9C8C/8 gA/9d2/pXnakZOfSvQ/Av/Ivn/ru/wDSlR+MU9jpKKKK7TEKSlpKAPJdRx5hPYSN VEtV3Uv+WntKf5msm4u4bWMyTSBF/U+wHeuWonzGsdicnNVZbi3k8+1kYMxiJZR1 C8An9azbvVJphtTdbRnrnBlI+nRfx5o022lcyhY/KhkideeS5Knkk8mtaULSTZhX d6bRlxedGX0y4ZpRbttWNeAw7Z7n6Vet7e3Mqf2hdiGMcFIwCy+wGQBT9WP9ma1D fhcxSxCOUDrkDPH4YrIGmXLsINxcu+8qo+YE9MnoKuUWpWFTmpQTZ3XgOWC51cQx bVaOPzSi84AJAyfxr0CDPmOB1Rz+IrxfwrcSaZc3z2lwY7jyGHBKuMEZ9q7DS/Et 9YkT3s4ntJYVmWWXh1JbaVJHBAyOferUG1oZOrGMnc763YS4+XoKo6peWVlFIb6Z Y4ZWCDIzkk4AwPWorTXNOBfy76BZEXJSRwrAduD1rL1u7t7oxoskVz8yt8jBgGHf j0qGrHQmmeW39k2k67c6erM8ccuYl9O/8sflWLfsWt4ljk81WZpCApGxsAYP5V1v iDRjHf8AnRu7vNlsMeeOmDWDMuQVIAmbhy3R/r6H3rOL1uW9Uc/zjB6ZqaK6mjIA ckBSArcgUk9u8RPBwvBBHK/Wol61ruQTrcyrCYg2RnIJ5I+lQ0UU7AKvWpPrUS9a eTQA7NAOfrTQxzS5xQB3fweuLO18Zu90yiRrZkt9xxlyRkD3xmvdWsrJrpppLaNp m48xkBOPTJ6dK+TfMYcqSCCCCDgg17T8G9f1PV7bUbXUb2W6+ztH5RlOSoIbIz9R UtAzr723gl8bafD5SBIYC4AGOef8Kt3fhzQrmWETaXa5hbcsnlAMD9R396yopprn 4g3LLGG+z2ypjPOcf/XrqRwAGznq2KSRPU5b4ky6VH4HvrTVbxEMsR+ziQ5d5F5X A7nI61862lzc2V1HdWs7wTxHcskbYZTXa/Emxx8R777ZPOyOsc0SKhc7So+Uc/KO DWWukJfSTXM1u8CqQFRe/wBf50OSiXa56t8N9e1bxNo7y6hMGKMYxIFwXwMnI6fl itPxewWwhsjLzM25ie6r/wDXqr4Nhh0Dw/YWVtG007xmQxp1O7JyfTiodfmlm1dI 7pV3LGAVjOdmecZ9azm7x0Gt9Sfw9pEhtZWEinzMKo24I9ahv4BFOwlhMUkfO8N9 6ug0S0vobUNFJA8JBwrqQwPrkVz2uXTGZ0aMB92Gw2RxWaXKr2CMbs5TxFeC7eKw hGWEiySHsqhgTmsYAt4tvIwo+QRrjPQcHH603T7gXOtiWaQon2jp/eweB+dRJGbj xi82et4f0OP6V204pQXqcVWT9o+yRZum8zxRqaqrMQIxwCegqlcgquoSsCgC4XcM Z+XH9aW81C4sfEeo3EKqyyS7WDd8fyqtPqBktLt2Tc00hPlk5CjApP8AiSbNYJey jbc90+HBz8PtHP8A0w/9mNdPXMfDf/kn2jf9cP8A2Y109StjdhXhfjW6in8Ra5Ev LQy4OR0PFe6V4j47ki/tnVlTG8S/PgY9Kyq7IInDJI8fKyMPoamW7n4AmYj0PNQA ZpyAAj61kUdjaRi4gvYG+ZZUEZx2+WsS18DJHfQPdXQeAyorgZDEFgOv40281i+s b6e3tGjTLLksuT9316VV1HV9audPhiDrsmDFmUAE4bj6dKmmnHqJoz/Eel/2drF9 CIPIWKdkjXzd+ADjrT41kSAb1Dnj70oAFVfsF7cOzzFyzHJLHJJ9etWFs7yBFKxZ wOc4NXOce4Io6kJkv5Qm7aWyBnNVRcSqCP06VtTWdzLcbzGFEgBBcZI4p0OiB1zN LFGT2wx/lTdaC3FYy7ISXl3HbxIC7ZwM4z7D3qe5juYZtl1bupGQBIhBrasdCtYL 6CZLsFkcEAggV6npdvHcCNJY1cejAEU4Vot+6DRy/g7w74o07Tsi3tY4ZW83y5nw 7ZHt06d6mn8czaNrT2eqaXJbrGvKh8n2I4wRXXarrGoafeJZWGgXOoO658xXVIx9 WPeq8/haPxhBDL4hsDZXcW5UWCcEhD0BbHNappv3g1S0OQ1j4iWmraRdaXb2U6Pd J5SOzDAz3rjNbkX7atsn3LVBEMdM969L1n4faJoFkuoWxummidRGryAgn34qWH4P addoLqbVLsPMBIyhEwCecV0xnCMdDBqUpeh5HC+09/yrcsb2xgiKsJHZv4scCvSE +DWlD/mI3R+qLVmL4QaIn3rq7f8A75FU6sH1Hyy7HkF/NaSOWgikUe9XPDbeXdrd zDfDanzAh7kc/wA8V6fN8G9IkJKX92g9NqmmR/BvS42ydSvT/uqqmoqTjKNrlQTT 1R5JbfatW1LzN7FpXLyHdz1zn69an17UEm1ScWimGGNgsaDsFHGfx5r12H4ReH4G EiS6grjus4Gf0qf/AIVl4WRt7ae8jdSZJ2OfqBWCUFK/Q1u+XQ8Dd2fb5hLBRgZP SnQQyzlokgeQnH3UJI59q+go/CHh+zO630ezQkY5j3Z/OpXtYbeMLCixKBgCNQuB 6cVo6kbWSIs3uePaP4f1hbhJpbVoFyoDTfKQB7de1ej6ddNd6bDPJ99l+b6g4qO8 QC7XA4qPQWE2lpHFlmhYq4xjByTXO3eRdrFm4iEq9A3saoPGF/gP/wBetcW8p7D8 6d/ZrzcnYMeppFxlYwXUBGIHbvVLy57uYRQAu7cKB611sekQDPnAP7c1PbWdpZEt BAqk9+9LluW6nY42LSlT/j6JlkHUZ+UGrYRIwFVQo9hV/UYtl7JjgMdw/GqLelK1 jJtvcwfE9q6ww6nAP3tk28j+8h61jSeNrNSRFbyvxwSQBmu0dA6MjgMrAgj1FeV6 zow0m+uoHkKhSGtwVz5in37YpqMZbgpNHQWnjdDKBcWu1D3Rsn8q9l+G9/BqPhbz 7cnZ9odeRg54r5obMbgFeRzxX0D8E+fAbH/p9l/ktaRgk7oHK6PQqKKK0ICkNLSG gDwjX/EIHnR6egmYTFTI/CZz29eaxbdbi9mMuWeYD5mYj5fYdh+HNat1okkl889w AVDuSm7JHPGT/QVm3N1Z2bfZrQNNMTkQoN3P17VEvIFfqXYLKC1Hm3DKzLyS3Cr/ AJ9aZbayLrUI47OJpIVbE07cKo9vWsm4il+SXWZzHGT8lsjZP4+tWLeVbVA8UoSx kyNkgI59UHU0oxd77hOSs47GnfWP261vkUCWWKGG5Qt0LKOcexXNZTzCeOV3DRzS R7QyPlV+g7Vu2lx9kk89hlRZxlh6qGwf0zWJeW32K9mtuojYhT6r2P5Yrsnoro8y k7ycWJbTi2JfbvcxNGWJ5OR1rVnnE/g2WzwTILRpE46hXw3/ALKaxe/Ird0loo1t JphmJYriOQf7J2k/pmlS7FV7aSZzFlqdvNYxWWqo08Iz5cqf6yD6eo9q09Oi1DSY HutLkS7stwZ3jX5uB0Zeo61ialp50u+ltDk+UxAJ7jsfxGK6Hw5PNH4R1h4XZJYv 3iMp5B25/pUxipaSNqknCKnDqJpVy2sa40t7OGt7lj5CGT5lx229QOK29U0axncI 33ivDr94f41kaDeprEX2u/s4DNBn/SIfkk/IcGtpY7ZP3iXRAP8ADKpBH4jIrllD XRnSqrXxI5+Xw3deYJIFivFjbo3BOP4SD1rPvNPtJJ3a4tZLRzwI0TCr+fWvQIIJ HAZFDjOBsYHPvUsqx7D9pVTH6SrwPzqXGSLVSEup4/f2S2yo8YcqSRkgj/8AVSRa XcSwtICi7V3FWbBAr1FtD0TUxuWMDPR4XwP8Kqy+BbfJa3v5EJ4/eIG4oU2kXaLP LgjBgMck9BVxNL1GQAx2M7Z6bYyc13D+A7hi2+6tpF7ZUqx/HtT7fwVf2/EX2cDt uk3f0p+08hcnmcMujalnBs5Ez/z0wv8AOkOm3YfYYhuH+2p/ka9CXwvqCyiQWtkS pyN7BlJHsQasT6Hql3xNb6UpAwPKjRD+i0e18h8nmeZnS7kBstED/d8wZr0L4LC4 tNdvi4HkPCqsQc4YNkcfiauwaBqMYP7y3jOMDKK38lrY8JaS2naq8zTBsxtuRF2q SCCPrihVG9LEuNupteGJPP8AG/iC5P3UIQH8v8K65nUjLLgDn61xngMGSfWbwn/X XZA+gJP9RXV70STLMAR3J6VaIulucB8Q9Aa5160vAmd9vtfkYypPX86woNLiiGJC COpA4ArtPHsxk0iKWwkgluYZRkSyBEVTwSWPpwa4p5I7+xtlN5CfPlMUrWrZVSBk gMcZ6ipdN3uxqrHZHf8Ahy0W0gjmYfvJ48n2THyj8q5vV7sjxJIyHOXIPcHt1/Cp NN1rRrBoba/vRYpMhKeYxAbacHLdv0rC1C/B1UvbEeUz5TuCCc5q3FJWM1Ny1seo W1/FBo+9ZVEno3GDXnXiDVES6klMiksDnB6n6Vpvrm/SHje3BYP95Wx09q4HXLsy TttjCsepBz1qbXNL2INBBkv7UsM7pg5/PNXNIjjl1mOZbqFt0rPtBO4nJ7YqrpE8 NjNDNKGKKuPlGTkjA/nR4ZUDWI8dFDH8Oa6Y2ukcdRO0peQ5rNr65unDrGgmd3kb sN1Vr7TjZ20hSUSpIoGcYI71rQNHHo6bmy8zs5HrknArWuvDN9f6N+5UMwXcqrjL HHSuKda09djthTtBHo3w4GPh/o4/6YH/ANCNdNXO+AInh8D6XFIhR0iKsp6g7jxX RV0CCvDfHAP/AAkGsKqklphgAdele414X40mceLNTAjB/flVY9jgVzV9kyonGFGQ cgj6inKwLge9bMcvyASuM9+N2Kb5drM4UxrknghcGuZVl1RViSSBZbmSRlBBbP6Y q3Y2Mdzd2FvJFtjMgViBjgtSxCP52YEgN1NSPIjR7UJBzxjiuKUnzO7K6FS+ghgv 7iKDPlpKypn0zxTljTGMCneWN27qeuSaeBWMpXYIhMQ+UhR3HSkMYPBAqyTmHb2D Z/Mf/WqPC5zQ2wGx267uEUjvkVes9Qu9MuYZYG+SORS6KchlzyOtVVdRw2ce1SY3 DKy9+jIa2pzs9CWerRXMF3ClzBIHikG5WFZPiTxlZ+ErVbidDNNLkRQqcFiB+g96 4e3u9S09WW1vjGrHJVG4rG1WOW4v7VrwNMZWKbmy3J7V3wrOTtYR1F/48j8VaOxG lz28UBEkjFwQfp0zjmt23+L3hgFI3W7jGAATED/I1x1j4euIfu2jhNuGDHGR9KWD Q4RNbySeSqTfKHKbijDsc9K6HJuCaRC0kz0e0+Jfhe6k2R3sw92t3A+nStNfGPh4 jI1OP8Vb/CuEi0K1gGZHd/bp/KrMdlaR/chQfhSTmUdtH4p0SU4jv1b6I3+FT/21 ppx/pafMcD3rieQMIAvvilZV8sMxyVYHJ9jVXY0jszrWnEMRdxkJ97B6VCNUsp0D xTiRW6FQcGuRtvnS7ZccyHt6CrlnLugjGc4GD+FCYG5Jdwno+apXFwjA7QT9KT5f LHygDNVHmIvEgjhLAqSzhx8uO2OpouBQu7W4uJA0ShCO7nipdJ05dMtnTzN7yNvc 4wM+1aGccMGB+lJlf71TbW4gyBTlcg5FR5U9CD+NLt9qoZOZFI5NNLKe9RYPY0qg 4zuGfcUwKOrpkRyAf7JrIK5at67jkngZAgLdQc1iXlhftA6KgUMpG5T0qGIy49Yi kcp5T7S5SORcMshHuOn41na5bRapbo21fOim8tW5w3qPz4/Cqk9zLDHBHZQtPFGM AhCFLDr83Q81kyC+N2k0dpLEN+9lUsQT6+xqXFsL2Kwht92PLZSDg4wa9t+EaKng 1gp4+1ydsdlrx6Ca3MsqTQsh+9hlwTk9K9o+F6ovhMiMYX7S/wDSlSup2ZcndHYU tFFdhkFIaWkNAHzpresXV1qTW07Pp1nKzEsFy7LkjPHrU+l29jFATYlXz96TOWP1 qh4mgSTUle4mMMcRaPKgbmG44wM8/WmNqEGmmBYY9sMse7B5JOSDk9zRKF1cy9pa VkaN1pkFzdpcynzSq4VSMqvvjvT5kWRfKk8uVfRkxj6VBBqMM8UjqWUqQx3cgdv6 1YLxzwsyDLBCxweg9ayldJWCEbtuW4is8ktzC3IW0dVHoBg1HqC/aLSzvOC2zyZP 95en/jpH5Vesrd7hYZVxumt2Vh6kqR/Oi20yRbK4s7yWOJnxKi7gWBX7xx9M12QT lBHDUahUZhbPetewiZtLyR8itKpY9Pmj4/UVWmv9B09PMjWS/fsSdqGtvTbyLV9N a2KxRefHlYkPQjkURtF2uOpzSje2hzOr2p1Cz0++8xUIX7NOzZwGX7pOPVf5Vo+H IIk07VraGQygw/M23AY7W6A9qZpgN3bXlmVwZgXjUg8SITgfXGRVjwyD593GRjfD /XH9acNZphVfLScH0MOymezlSWHCsPyPsa6Kz1K3ulIUeTKOShPBHsf6VzojI49K ljLROHU4INYTimdcJ2OxieP7Q2zlhgkYxn3qa9urqPTbp7V3SRIS0eTn5sj14rkP tlwJPNEzB+2O1bNjrE10k8Esak+Q7Bl46DPT8KinCUZKzFWlCUXdC+G9c1DULt4L i2t2QJy6xbSOfaurQqSpMeAOoDGucttc06Vh5kfkse5XH8q07e8tp2/cXhJHbcKi U5XNFShbQzbjXdMuLv8A0hL1EjJwsZUqf61raRqFnfRuLb7SFjIysqDIz+NYt74f jlkkEFyoaR9zbweB7EVqaNZNptu0QnilLHJbOPwpucbbDVJ33ZvReSsZA3Bep+Ud fzqn5ls1wNrux+YY2Dqpwec+9U7m4nto1gh8uW4mPyqG6DuT7CqV9G8MkU8TlXFz IVAP3tz4wfarhZwcmjGopKpGKb1N52jIKgPu7ngYphvFs0aVUK4QhjuyQMVBtnRS olTr12nNZXiC6a10W6czgvswOAOvFZKb6I39kurZc8N61ZWumQWsTXUr3EjtuUBV /Hv2q9L4nit5YoPsHmyl2R5JnJBxnoo69K5LSRHaw6eJsfJApJYkYLH/AOvUur3L WkxnAY7Z3B2nB6nvWvNJw0I9nBVNuhX8Var4rv3ksvMii0uYgBFREDLnIDdziqzt babpkNsAx8lw4bbhdzEbiAecVUn1WeSUuoWPd3AyfzNMtkF1LMsgMjNC5GeuQMj+ VTyye5opRWiI/Fbiaz0uYbijJJyR33dK1LNsyQxsNwAAwfYVleIGzo2kR4IPzE8e rtWpZnNwjDA25JrSVkZQbcdTburiKPSS4TDO55ZuAMfT3rjNSmHmuYl5Zh8xOSOK 6W/R5dIUIch2PP1IrlryMC8MI6m42D/voCs0am9Loct3p7XcSC2V4CWQDOD6j0B/ qapeHrS5t5EvJYSIpIHKPkEEgc9K7e/VIbCclsfu3DM3YEEflXK2c9nB4dazt7yO 5lgWWSRkUgAMOOtaUmuYyrq1NmbaCe8s7dYmUBEAOT0/yK6rS7qUqwttUKeWoTaX HDeuDXnCyMEAXPQVIVdDtZSrDqO9c06PM9zpjUsj6O8IKU8L2StMs7bWJkXoxLE5 rarm/h5n/hAtIz/zx/8AZjXSVulZWICvDPGcHm+K9Ty5H+kdvoK9yrxXxYP+Ko1T j/l4P8hXFjZWgi4bnOx2qr3J+pqdY1U8KM57Clx605V+YfWvJc2aEp4ix6t2pABn oTSkZcj0qGeeeCRRFIVBGSB1P+en1PtRFOcrAlcspG27iLPsRTvssrfwhefWtPwm P7ZuJ4rtd6pHuVk+X8fx5x7CtS50aGFDILnylB6v0GeBzXXHDaXIleLsc4lnhcMS 3tjOauLoNzKQUtyq88txmrraXf2sodY1lA/umrK606BFubSdOOq8g8VtCjD7RNyr D4ZfAMsqL/ujNWk0G0XmSR3wOecD9Kmh1TS5XLGbDnjEmRV1HikGUkjIP90iumNO mtgKkVrZwnENuPrt/wAazfEoYQad5cYD/botp9Oua3mXGcKT7Y5rmvEWp2yrplxu ysV6u9SCGUYIzitbJAb5jJfPmnAPQDrWLf2gjllt2OILnlDnhJO30qzc6zY252/a vMI7R81k6hr0FzA0KwHB/iY4xUe3pxdm9xSg3qjT0q6e5tzFcZFxAdkgPt3rQyqL liFA7scVxN7qc0Eou1uNm5AgdONw9/es6bUjNgmR5ifUk1hOs4vlSuXFc2p38+ra dbZEtyhYdkO7+VZ9x4ntihWCB356ucA/hXIL57xnYu3Pc9qYYrhyAGIUd+mawdab 8i+U6hfFFzbI8UUEGN+QzZzVObxjqNlhYVQK3zZVAcfnWVcWG+Qy7ztY9AelIdPi bbkE7VxUKq09WPlNf/hPtQVVeOR3bB3qYxs+o9KmuvGERmtbyWCCWcRkfu3IZM4z kjrWQ1qjxCJhhR0qu2lQnkNtrT6wmPlR1SfEPTyP31vdJ05Qhh+tXYvGejTZ26iY z/dnhI/WuDOluAdkxAPUdM1A+mOnOd341pGuu4+RHp8erWNzlo7qzlAP8MwH86tp PGy7kRyp6NGdwP0xXjklmw6qfxFNt4dQVwbV5UPZkYriuiEnLYzlFR3PaVuELECV gR1DL0qRblcZWSN/xrzOym8UQR/Jqr4UfKrkuD+YratNW1RABfCK6PYpCF/WtuSR i5x7nW3epJbRlnieQhgNsZGefrWH4ov5ZoW0603KkyjdMjDheMj15GRxWe9/I74a ym5/ujNWIVs7xBjmT+MHgqO1ZyU10GpJ6CX91HKsMcEPlRQrtVR6VX2vJMzbeCc8 ir8drFHtAGTz1p7IAPasXFvcqxyV/oV5eXMlzb27PszhgQRnOMe3f8q9U+FuP+ER I27WFzIGB6g8Zrg4b6x02a8M1zJE1wSr7lZlHJPG3tzXoHw2t4Lbw3KlvLJLEbty rydTwtaU0rjlsddRRRXSZhSUtJQB8navdST6lcPIQ7CRxk8k/MamvE8zTLKQnGPM Ue/IP9aseILK2S6nW3ULMJmJXPUE+/vmhLd7zRYoEA82GU8Z6ZXr+lUnoZSVmrFX TSxS6iUkloDgepBBrQtXaG2LSRuHYYJZThQKNLlt7CJmhWMyn700hwR7AVopqkss UiTy5Vwf+WYAI+nWs5SurI1UbO7L+n3X2fTLKUnnzNufzx/KjWJW03xHDfR/NDcb ZcY7dGH5fzqkzK/h5iqlPKnBAXscj/Gti4ltbjw6l5cQNOtrghFODhv6f4V0UtY2 ZwYn3aikuuhzV/pIh1Oa3SLeqOTHtXPyHkfoRWnpWj30N5BdECARMGBkOCQO2PpU mqaveRaXp99aL9niuMxSBRkqVztGfp/Ksq01W4dnkumnaVXDRfNhD9R1olaD0FD2 lWOrsb140Gma2zOQkTyfaoyOrEjkD8Qfzq9ZRR2l3cRKiq6NuT1MbfMB+ByPwqk1 6l7pkOoFArWkxikB5wjdD+eKbe6h5Fw92MMbSbyJR3EUgDKfwbP50pRdm16hBpuM Za9H+hRvdLmt2MmBsY8fN0qp5ZHWujuUW6u7OM4IabGCcDoetZtxAsOqXUJ2sBJ2 HHIB4rnVTudjpLoUSqgYOc+9XdG/5CSp/fR1/NTU39nRz4+ZlGPrU1hpb21/FOJF KI2T64rSM43RjUpS5WkYy9BmngHOQOnNWZNKvI2J8pmXPBHNOS3ZBypBB5GDT0YJ SRfj1uDyds9mS+Pvxvt7cVnpfXwl3JOuD2yeKSRVBxxQqLFhm6Hovr/9aoUIov2k yxa3d3FdebLPIXkwu7OS3PT2FXdauZoljVHYH7TKc9wA/FVotzlckH5hyRU2vDBi /wCu03/oVbxiuRnPUk/axMa+1XUJHSBLmQs4JO5zjFZ1wZLqFYZZG80sqlW56/5A /Gr1xAs2CQQy9COCKiv7fewjyf4EBHfnJP6Vm0rHRCTub8tzZw33khhIUZIsLyBg iqmtXqu15aNGxkF22PTbnrVSzsnWeIRxkKHU5x71dv7OW41O8aKMsplY5A7Z60KM Yx3Jc5SqXS6GLtOOlXNKGLxmPASGRjj/AHTVuPRJnZg52bOufp2rSs9Kt4Efq7uR Gw7YJBP6VMqkbWLjCV7mXfCSXTLBpFDFYwdzqCfvNTLWTDTHH3VIp2p+X5zwRcKb jCp/dCj+pzxTYMGyuX7iTaD+FQ5XLUOVWNINixtEY/eZc/8AfX/1q5ZZUOswSyth PtgZj7b66C/LJHbKG+6in+ZrmYIZLi4VYxknLEZx0yaClueiavc2z6bdRy3IUXEZ jTPGGI4x+OK4PSY3g07VZJEKt5YGGGK2dYLarbJHAjK8LhwGK5Ye3NQ69ql1cWME JO+B4w6jbgpk4bJ9AfX1opy5WFSHNCxkabAJNTt45R8vmLuU+mc8/hRqMnn30txg fvHY8dME8fpUlkrefJySY4WIJOeT8o/nUaWcjqU81WfBZAepx2FF9SuVcp7z8Pf+ RD0n/rj/AOzGukrm/h9/yImk/wDXH/2Y10lWJCV4v4r/AORo1LHX7Qf5CvaK8Z8V nHibUj3Fwf5CvPx/8NepcNzG69RSqF3DqKMg/WhRyOa8c1HgLvb5u9OHT+EjuCAQ aZtw5+tOxRezA0NK1BdLuTMlqpLAq204646Dp2H5V0C6rpuoxG3nO3fjMcvy571x /NKSe5/OumniZw8xOKe5300C3PkskhXy5A+V7j0oEdw0sAgZTEjsJQD1XHFeZalJ csg+z3ssXylSqyFQRWJZHUoIGtVv54olk83EcpG7HXp+delTqxnG4OlpdHsV3a28 l9DbS2KSJMjEygcqR2qnP4f003iWsckkUzoXXHIwP61xln4v1yzkYfbTNC3KmVA5 X/GujtPHAM2b2xjyvCvFncAfYj+tVzQZDg0b+kaTLps8hkuXuNwwse7oPXBqj4z8 O/2tpqyoHjliXbkITuX6+1aGneItGmvY7hrryXaMxlZOOM5Gf8961pX+13FrcW1y skCxkOqPkE/SmuWStcTTR4wdN1e1j8olJAvAOdrfkarta3mT9oV0H0zXsl7G/wBr tVFrHLHIxEjMmSo/pVTVNM0i3jjea3ZfMcIDEO5rN0Ve6GptHllsimE27rmJjn5j nB+lLDD9mk8nOAT8oAxXo174Os0jeX7QkaAZZpQMD6ms+68F3QAaJQ4xkNG2D7da cqblCzewua0ro5qOB26KB+NWBbIAC7g+y1bm0S+tSQ6yj/eX+oqu1vMq48vP+7g1 zewSNOZMVLdGjyA3HcnAFLbQwSSMpjJI5znrUSJN8w8p8Z47VP5bKTtgkyP4hxmq UF2GXfJgVB+5T/vmqFyYDN5X2bt1WpF+2kfcIXP8RFWIbZnl3STKmFPOP0quW4Xs ZT20X8Mrp/vrSf2dcOMx7HHqDittEXDlkD8YGexPerMNlNKoKxkD1PAoVFC5zDh0 dfvTvn/ZXpVpLWKLiKIZ+mTXQRaUMDzmLY6DtVlLaKL7sYAHtXRFcqsiHq7s5+PS 55BkrsHv1q3FpUKEbvnb3rTfk9QKiJxwvU9TT1FYjKJGu1ABisbW7doyupQDE0P3 gP4l75rbwOnWq108cURaZlRP9rpVRlZiauVrWeO4jiljYMrLlSKlYZBJ4A6k1ys+ rJpV1MdOXzIJOVVxgI3fHtWVc6pd38hM9w7g/wAIOB+VJpdNhrzJNTvo21u8VbsC HYwTYNwZ8Dj8+9es/COWSTwX+9+8l1Iv1AxivJoIoimSrsQDkAdK9h+GIRfChEec faX6+uBTg4X0BqVrs7CiiityApDS0lAHy3qvkSarcSglV3sxQcnIYg01WtJLWRng MDZyrq2c+gwe1Jcbmv7mVvlVZnC/majWCSYhmJC+9LluhOSJbMAx7jgvnk4qYk0s USxoFUcUpHtmqsYt3Zfs/m0O+Xupz/KtPwvMtzbzWEuDHIjRkH35H9azNMBNvexd Q0ef0NR6JOba/U5wHH69RV0naRlXjzUzbgsJ5NGbTnU/IjEE9nV+PzGazpItH09f 9MvRK6jPlW/OfxrS8RXclpqGnXsLts3l2AbgjC8H9a57UtLFvqlzEgLRM25Mf3Dy P0NdFSy2Rx0LyWr3On0aex1Kxlt4LcQQ3AaJlJySSOCaySQvia802dhsvIUgb2Yo Np/76AqrplrdiWNrSNwEYNkcDIqXxZZNFr8N4JSkdzCH3KucFeCAPyqLvkuzVRj7 Xlj1X4lvSrmW4SMzJh4LgLJlc4wCDxRJMlxqdw0Zb5Sqtu65Cgf0q7ZhGna9jUhL 6MTHIwd+MNx9Rn8aS0t0I1GZlH31Ce+FBJ/WuGcbSPSpS5okkBwBVyJucVQhcHpV yM81BoXUap1NVUOSMVIrlz8vCkYz3/CgRMYomfcYkLYxkqOBR9jtT1t4z77RmlTA UKBwKeOvpRdhZES2FomCkCAg5FOlt4pwBKgcAkjI9etSbqQkE0NsOWO9jFuYY4rl WWECGIjzSqZHt/PkVk+IJIpb+GS3ijt41kLFRx90N/OukeFzC8SSERzvvkUrzx6f XH61jz29u+teUg2rHA4wecBgB3+poTfUp2Lnhz91bTBt25nDgseqYwv8iK1ZZowr EkYxzXP6bM1qrC4faygJtJz0/pRc6kGDK+SG4wMdDS3HsTzanb7M2siyZyPlORUV vfPJFDIwX5rkK+PpjNS6Vp2hCxDs5+QncsjAYJ9h1q22qabZwmKGOPGcjaAADQlc lyMK1sby88QXJ+zTbFclHKYXp61cm0/ybcWoYRyO5Y8cZNOuPFEjOFiYLjgYqGS8 uJ7u2JkJkLj5vxrRRdyGw1aFUaNvNQrtAGMkj5a5mFjFf2wj5BZ9wPQrjn+db2s3 couZCzAbiwyFFYBgkmngKZOCw2gZJzwcfSrsJHYS6YJUF48zojwBWiRR8w6/1qOC wlnjkiWMtAVwDJ0UdDz+X5CtLTmlOiwGVCrpEFdWHIK8f0rm/G9zcNqqW8Usphkh VlhQnHPXgfSsuXXcvm0KT2qWF3fQRyidPsYdJB/ECef5GpNJMWoX0G1HVEySWTAy O2fXNXNP0OY2MckpMdwLbyRG3QDcSM/mKwmlutG1svJGfMQ7gr52tkdferS1By0P oPwfbCz8KafbruwkZA3deprbrK8MMX8N2DHq0IJrVrREiV4x4rH/ABVGpf8AXc/y Fez14x4s/wCRp1H/AK7H+Qrz8f8Aw16lw3MfFOUfMKMU5RyK8c2Hd6CcdBQBzS7f akBA8rDjkVXkaQjOfyq/5WaQ2y45ArWMkhox5I2fg0kNtg7+QF7itb7BuBbdtX1N RNbkLsJO0dhxmuhSdi+bQrpHHgAKMDnFTqqjoDSx22TiNauxW6wjJ5b19K0jHmJb I47Usu52xxwO9NaSSxRZYndJd3VGI/lVkv6c1WumLSQA8fPWnIo6olGjY65rls25 tQdlP/LNgGH61sL40IVRe2Uc2GBGzg59cGuZeWNMlnz9DVOW7HmhkTIHTNX7Tl6h y3PRJ/EOh6tZSWd3LJAkww29en49K3LOS1msVgsbqN1WMIhRgdvGBxXjT3M79XI9 hSRl0fzEZlf+8pINP24vZnsei2V3Z6XHb38hmmQnLs244zxyetVrIJfavqNndadC qQFfLk28sD6/z4rziLxPr1p5Zg1OchOCrneCv0Nblj8Sr+MD7ZawXI/vJlG/wreU kkn0Zkle6Og8RabpmmWS3PkyKrSbWZGwIxgksc9gBXNpJZTj91dKCQhKSgoRv+6D nufTrVzXvFlh4h0b7JDbyi4WRZBbyMAkpGcKW9MkE/Suda3lgYGZ2RlZiJnXq4GZ Lg+yj5U/CuWpUaemx0QpxktdzfGnTsQBHkE4BBGMjrzV6DQzwZmx7CoPBqHyZZMs ikjZbn/limPlz/tEEsfrXRNwxzW1P3o3MpR5XYqRafbwgFY1yO/WpWXHOPxpXlOd oGOM1ExJHJrUkRnCnC8+9RSElaWZjHHvCFzkDH41Vu9VtLUlA3nSD+FPX60BuPYE 1TvdQs9OXNzMA2MhF5Y/QVy+u614hkO61dbWEHhYuSfqaxVv7+9RhPZpLMP+Wg4P 86m/Yq1tzq5fES3kTDTpEUjjnl/y7VhXM1wZfLuJGeXPVjnI9qw5kvrhmBgGVOA5 ++v0PWtwxiSGAfMzxqB5jHk1jVaSu2VEo3CtKcY5z6U63sQq8j8+tXhDzk8k1Zjt iRluBXI6jasimP0vTIrlZAglWSNC5ZD716V8OlVPDbhWLf6S+SR34rzfzpLfKQyM nPIBr0z4flm8OsznLG4ck/gK6cLNudiKmx09FFFekYBSUtJQB8yTxIt7cdz5rnnt yaSp7iJjeXByozK+Mnr8xpq20rcKoJ9M807owaZGaaeeavpot87KDEeRn1on0l7c hJpIo3POGOCBS5kNQkV7K8FqZCVLB121Qj3JIrqxypBFakunxwECW6jBJxgHNElj ZxOpN0oRiMMef0FNNJlcrasbc8FvqGipNJL5cduA27rhT/n9Kp3uo2semQXlrbi6 2N9lLzD7uBlSR34z+VXtJhWJP7PmcSJOjRtjt7H9ax9Nstn2/R3Xl1JTPP7xOQfy z+ddd+aKaPL5FGbUuhTGt6nLcKzSYRWBCoNq/T6Vv3dxFqmhyzQjMlhJ5gHcKwwf 8+1ZVvo1zKgcqscZGdznAFbWhQWUMksaTeesn7mbjC8+1ZRi7vme50VKkbLkW3Yh 0m6SXTp13yM9v+8/eNuIUjB/DoaoX9zNFq0luZCI1VSFzxyozS6Rbvp2palZg4KR MvI/z2qrrwlfWZREjEiFGwOg7ZJ9KxnHZM6actXY17UnaKvo2MEkew7n6VyseryW agIhnwBncenr9a39MvYdRhWeJsnGCG+8vtWMouOp0J3NVGLLtIwp6j1/Gp1PSqyZ PFSjOKzKLCtz1qTdmq6/WpFPvTAlzk0c45H41n3+qwaeuZm2/KWz24pmp674Xk8O xXVpI6XjBfLcK/mB8jO49CvXj0ppXB6GhJ1VvQ1yHnl9U1i5DnKqsec+rf8A1qdp mszT+ILiN5J5IpDIqxs3yx45z7/0qnblbfTZrqXLC4vFznpgDP8AWhKwNl+ztJb6 4igjJO9dzMBkge/r9a1tfjsdO0xbWwsg0wwJrmSPO0+3vV3Q7cwlJRGVMo3bEXll 7fhVDW724uM6fdRIDDINsaJsiQ/3eOSTnk9KNwMC/M0HlC5kUyv2Ug9vbisy4ucO QfmPtWlfademUqkEexeV8nhRn071WstLjlm23dwbc5xtAxn8a1TSRm9yjDI4mD44 /lXQaTJ5upWySDBDjHvWHHGBdtEzbsE9T2FaXh6Yy63FuYthycn2FNO4NWF1mTfe E56mrfhu3kuJomjmWNbeRZcbctnn9MVm38gaRmHY1Hpl+kTzBWEUyICkiffBGOPc deKUhxV7nqDwpMg3HLdNw71Vmih80yvEPOQbVbaNxH1rG0LxOt8ohuF8m5I+43Ak +lbYkR2ZmGPQE8AVEk+g1YqTI0zqIIwWHXaO31qteabFdR+RfQo4xkeo+hp134k0 61nS2WZZJXbaFQ8D6noKxr3VNRub+6hjZLeK1VWk+U5YHk4P0/OkrrcbVz2Twwnl +HLJQSQEPX6mtasPwbNHceFLCaIko6EqW6kbjW5WyJCvF/Ff/I1al/12P8hXtFeM +Klz4q1E/wDTb+grz8f/AA16mlPcyAKkQZYUgWnAYrxjYKMnoKXbQBiqQCrkVKqg Dc/TsPWlhiLgsMcdKGRhywrVRtqA12L9Tgdh6ULDuGTwKFA3jPSppJ0XhBnFWrbs ByoAu1V2+5qN9qHLMCaiad34zgegpmM1XtrbBYJLgDhEqnLvlIyTkHj2q4UzUbRc 9an2je47FFoCOetN2kH/ABq80dNMXtT5yipgelOCirHlL6Uhh9KfMgIMU3ywW4UD JzVjyyDwKTBB4FbQqyhsyXCMt0QiEBh7dhViK4uYU8tHbZjGw8gj6GkHXOKcKJ1p y0bCMFHZGlpvia4sS26JcO5d8L95j1J966K08WWF1hZH8pj139PzriGIX72MnoPW oyhk+5wacKso6Fcik9T02a7tIrY3ck6LCMAuW4GTgfrXH+IPHMljcTW1nbKHiUEu 7Bjk9OBxXJ6pp91dwiNZGABztDHafqKjg0SaCBUjkTcfv71zurrjUi1qZyp2ehv3 vizWngsmnCW8d1HldgwTyRke3FRxam+doAkOcFj2+tY8tpfbIxOsU6wrsjwxGweg 9OTUulaXOkjTXWQwI2rnr71NSUbXTJjzXtY345kKnfI2e4IAqnPHBI58uM5PU9Kn 8vuetSJbM3OMD3rjlUlI1tYpx26oMKAKsJCxAOMCra26JzjJ96SXhCajl6sCuir5 +AOFqx171FEuFB7tSlsUxCFQHJ9a9L+H/wDyLrf9fD/0rzIsSc16Z8Pv+RcP/Xw/ 9K1wn8UipsdRRRRXrHOFJS0h6UAfMN+yG9n2p+981++e57UR6ldxxeRE4U4wWRRu /Fq1vFOm2ek6kLGBmlklZpZXY42jJwBj8T+VZSpGqkLkegFCs0ZSbTESa8Af/SZB v+8A55+tRGO4Y/60MT/eGasIB3bbgccdTVvTdOudUvYrS0CtI59cbQOST7U9Cbs9 B0n4d6LHoi/bo5Lm8ZN0kyyFQh9FA4x9c15xqFqdN8RyaeALoRMdoGct6Zx3r1u5 n1ays47a1thcyyLzKSFUNjq3PfrgV5TrVtdadr80l5MDeEeZuTsSf8azi22bNJK5 rwy3UzxXs21ZWGGQfwkdB9Mj+dT6i11Fq9rNYWcbLPtkkm25IGefpxWfazZ0qG5M UkpMjIQDzx3q/KJrjRlkV28y1lDbR/EpPQ/57V1UG7OJ5+KilJTZlXkkf2mYz3kj 7pH8uBBu8sA8DNRfb5Y3HkqIBtABPJIHOT75q1caa/2y5uZpktYGdjvZsZGaqrfa PbyqkCNduc/vJDhfypSWupcJ3ilFG1PtmvIdSSLH222Ysc8ZVfT3Fc/r8rm+ikim 4aIEGuotby31Synii5aAboxjBGVIrhJPN3hZcsw4w/BB7iiotmh4aTTcZdBHmmmU qXUf7w5P41pQQPDZwywSLGdwVjGefxqg0MkhTdm1t3XiTB/e89AfrWoY4Y23RKVX t8xJH4nrXLUvKyR6VOUIXurmk2rzWhT50mBHK9x+NXIPEFo+BIGjJ9RxXKuSsu/c Sr/w9DUUlwQrKvXoCBmnyRsZym5SbR30eoWjgYnTnp8wp8t3BBEZXkXaPfrXnCG3 aDfJuZ8fNkZOasWreTbSFo/lIBCMfz+nWpnBxV0ODUnZl7Xby6mWO6lA2zH93HjO FBxS2lze3OnxWrLK0AkH7hcYXHOfXmq5W3kOPnUphg24kJz/AJFaCTXBkcW0DSXU 5BiCHdzjrjuax206nRe+vQ7DXfBdtZ6RLrbTTC+Zh5SRsAqs52qvTJxux74rBtbH ak2m3MSTtZTHdwcOT0OP0rqvN1zVhoGl3lsLe9dmu5onPykRD5SfTLEHFblh4Hi0 4TXE17LLLM2+R2xjp6enJrVo5jBkvbjRtNk1BVEt0V+Tb/yzUnBPtXJwX7ajLfPc NIzS/Mp6lOenNa3jmKHTPCrLLqDf2jLMCqo23zBnuvoB+przaS9uZWDtPIzYxnce lJbFWbO7hSBktoC/kbY5GeZc/Njp17+1RGGfykknSOXcvIIwaoeH9a+2WxsbwLKU +4G4wpGDitW/d7eG2klnE1sI2XzQSSDkn5ge/SlqhWT3MS6+wPbNLCBFP0PuDUPh tSNXTjkF/wCRpbpYpoVQoHAU4OMEZpmmX0tsqjavmBTh2X5hWsSZKxXvGLFh71mQ uwvZWDY4Iz7VfgkuLrUfKhhWY7uFI6jPc9q0df0eUD7RarGDGo3Kgy1Nys7Ao3Rh mchwULMynIIPT8aml13VL6Pyrq8kMQO0BeM/XHWoXEiHypFxInDD+tQQRl1OScFj wKvcnYdIUQjDEMvIweQfWrS6tcuJhM+4zKqMcY4HTpVdhHG+S3JIyuOT9KcsRaRm U+WgOMOPmP4Umkx30Pon4djHgHSP+uH/ALMa6Wua+HQx4B0gdcQf+zGuloGFeN+K f+Rp1H/rsf5CvZK8d8UD/iqNR/67f0Fefj/4a9TSnuZI9hTgKUClArxzcQDmnBaX FOAoAnhkRItp4NSH5guzB55z6VUxSqzIeDitY1GlYVixJChYLgjd3FRm03cKwz1A NKtw/QgGpVmTeGIIOMVXNFhqVjbOnUU0wk960UJZy24FSOBSGNJJGTbggZyKfL2H czfLIprA+laLWxzhSG9qgeA9wRUWa3HcqbeaNtWDDQI6LjK/likMfPSrQTFKUGOa EwKnl4phjB6irgiUjJNJ5AqmwRU8oUhiq55I9KPKxRcop/Z1YhioyOAcU4xhVwBV rYT2zSeV65FVz2GUvLdmyMn2Ap4gLDBqYF45NiAvnknOMVPEXkfZtAx/CeeKq7ZL ZX+zKqneMADkHvSwws0gVVYR92I6VdlhRduR0wcDkmrGyOVQZZJFz1RFGfzzVqPc m5VWFE7ZPqaU5qRkVc7S2O2eai3nkMu3HenoFxpJqCd+QtSySgD/AOtVZ/mO7P5U m0Asku35VpiZLEk5pAnPNTRoBzWDldgIFr0v4ff8i4f+vh/6V5vXpHw//wCRdb/r 4f8ApXVg3+8Mqmx1FJS0V65gJRS0lAHzJdTSXWo3lzOxaSSd+T6AnApgNPnXbdTD /pq//oRpo600YPUUCuz8AWxU6hqBBGxFhQ9vmOT/ACFcaOlemeErWODwivmYXfmd m9Rn/wCtRLYcFdnYW0ghMannAAPvXL/ErQbG40eTVlxFdWikq2P9Yv8AdP8ASta1 kLSJiTd0AYdqoeNtt14bvY5JCEijJ+Ucsw5ArNbmr2PJBJJ5BhViF3btoPBPrXS+ Hpx5EcTHBdSn164/rXMEnIPSrEN79kNu65Jifd9a6YS5WcVaHtIWGa5A8us3AkkZ kDDauenAqGC0+YJGhYnsBk1u6jHppm+2zXmFlUMsaDLNVFtaZEMenWy2yn/lo3zO RVyS5m7kU5ycEki9pkP9jyG6vZVhVkK+VnLN+FUNTkTWXa/UNFelts0YXKOuAAQe 3AOc85qjseaQySuzuerMc5qZSyoVDHB6j1rOetkjWmuVtvVs6fRjMNOtBcW8c1ps wuFJbnPGOh6Y9arXun25jkkjZ1KBm8sjAUL/AA88j9a0/hzLNca7FauwEEEbSdMH 2Hv1rp/iY1lJp9lbyRI0s0xIwOWAU5GR6kiuWV46s7oe/ojyu9NtcypDAzHaOrHb lj39hV+TQdMntTBHrMMd+mMrIf3bewI549elUr/SbnRpzEq+cFjWWbOCUY/w/gBU VvZHVLa4u7G1kh+zkyGRnyJPUD0xxTV7XIdm9CK506605l+0wt5bDmdeUY+oI4xT XiHkOV5JXrnNbTa2BobWsSuY7dV8yN+rN9Oy9en41mw2kepwyCKSa1eOQ/MvKScd B3B9ulVf3dRwi3Mt2EFisUF5dyPsLANGcAOQfujqT+Vd38NdNsrjVbzVo16ZWMbS oTPoM+mBWV8O7W3uL+dLm0WWW22lDKOmfUevHWut1u6i8NXNtLpcMcb305ieEDCn I5fjpg4rK/VmjVtDQt1E/wAQb64xlbLTo4UPoWYsf0AreYC6jaN87HXBxwa53wtF LPc39828xXJXLMMcqNuB6j3963L67Wzt2KvmUgiNF/ibHAq9zM8q+I1lHJo6yK/n GC7wsxxucHg5P1/kK84FsgJBdvwXmvR/Hl1bQaGLSeQrLKV8hFQkMVIzzXnm4l8k 5JqJO2xvSSe4RD7P+8iDblI+YnFdDpeoG7kW0mkCCQ4JPTPvWDBtedBIcIWG76Vc Bg+3LIWYIrcleSRThqtSaqSZPdssE7LCC0a98/y9qlMHm3p6ABFBJ6cKOParc95p UsC2llBI8jMN9xJwcf3QPT3qlcXMbXE3zPGNxxswR9a1Wxzu9yvHqy6fBIlnb7JX c75G5x6VWt7gyMWlvJITu3+Yo3MT6VHqQ2XAYEMJEDZHGTUEJB7fnQkh8zsS3pS4 uTLGrKP4cnJx71WhjYx4ztGetW/LPWjZjpWliOYhWFU6Dr3PWpNxxzyexNGKVRSC 59BfD3/kQ9J/64n/ANCNdJXOfD7/AJETSf8Arif/AEI10dSaISvJfEtpcP4l1B0t 5WUzHBCEg8CvW6SuevRVZWbLjLlPExY3f/PrN/37NOFldf8APrN/37Ne1UYrk/s+ P8xftDxcWV1/z6zf9+zTvsd1/wA+s3/fs17NRin/AGfH+YPa+R419iuv+fWb/v2a PsV1/wA+s3/fs17LijFH9nr+YPa+R42LK5x/x6zf9+zS/Yrn/n2m/wC/Zr2OjFH1 Bdw9qzx0Wl2pyLaYf9szUyR3Y+9azH/tma9cxRTWBS2kHtfI8qitpyzP9nmG4YGU NPktbnzgv2aQrt67DXqVGK0+qK24e0PKH06UtgQTKT/sGoX0y7HSCU/8ANeu0Ung ovqHtWePGxux/wAu03/fs002V2f+Xab/AL9mvY6Kn6iu4/avseOiyuv+fWb/AL9m l+x3X/PtN/37New0UfUV3D2r7Hj32O6/59pv+/ZpfsVyf+Xab/vg17BRR9RXcPav seQrZXIH/HtN/wB8Gl+xXB620v8A37Neu0UfUl3D2z7HkS6bIrea1tNwMY2Hmkjs LtpDKYJxxhcxkYH0r16itFhEuonVbPKFsp1HFvN+KHmka2uR0t5f++DXrGKKPqq7 h7XyPIHhu+gtZv8Av2ahNldk5+zTf9+zXstFQ8En1H7V9jxo2V1/z6zf9+zUb6bc H/l0m/CM17TRS+pLuHtfI8QksLuNdwgn46Dyic1LFZ3pjBezmQntsJ/pXtVGKf1K Ntxe1Z4ubK6/59pv+/Zr0TwHHJF4fKyRsjee5wwwe1dJTDIFlVD1YEj8K0pYZUpc 1yZT5kSUUlLXWQFJS01uBmgD5uurK8N7P/olx/rW/wCWTep9qi+w3n/Pncf9+m/w r6WRg6Kw6EZFLTuZ8lz5qFjd97S4z/1yb/CvWNCCP4WsdkUjGOEK6MhU5B5H513t GKT1KjGzOXiZmLeRbmPIA+ZMbT6j1rF8V2so8O3qRRuxELbQEJJJ616FRUpFHzWb K7x/x5z8/wDTJv8ACmtpt23/AC6T4/65N/hX0tRWlzL2fmfMyaVdZ5tLj/v03+FT DT7pePslwf8Atk3+FfSdFHMHs/M+bRZXf/PpP/36b/Cg2d3/AM+dx/36b/CvpKij mD2SPFvAGmXLa1LPJ9pt44YvmCoQZMnG3kfjXW6p4QuNbv1nXVZUhVQqwPFnBBzn Pf8AKu8oqGr7mkVyrQ8luPDGp6FLL58TXlpMSzSBC5VvVu+D+mK5nVrS6tLeSzto 7hLd8uqJCxUgnhcj15xnpX0BijFTKNxrQ8Dv/Ceo2GhHWbqF2nd/LWALvZlI5Ykf QY9qyNLsNQEcUQtrlSQTgoQQ3fHrkV9J4xRihRsXzs4Hwt4TttOWeaN51ndQu9s7 j6//AKq0LPwo17qkWpazdLdG3BENskZVE56sSfmPTjpxXXYoxQo2JuVpmKpsQYGO mKwNrvPNOEfClkjGCeO7fjXUUVVhHk3jPRm1TwrcTkMk1jOJYsofnzwV/H+lecGw uwxxaXOO2YW/wr6gxRUShc0hPlPl5LG8GAbK5zu6+U3+FSmwveotLgf9sm/wr6cp auC5VYib53c+aI7W9BDC1uAw/wCmLf4VGdPv3Y/6JcZPfym/wr6aopshI+c9O0ee S9ia4tpXWCIna0LYZgeO3TnP4V7FB4b0mXSBBJptuyuoDBohknufrXVUYqWru40j 528R+HrjRvEF1YQQTyW64eFvLLfI3YnHJHSs5dOvndUW0uMsQB+6br+VfTVFXd2J 5dTyDwt4GgSa6GqxJcsAECFW2rkZPPHPvWd408FJo4hv9Kima2lfy5IdpcxMRwQe pB6e1e4YoxUJO9yuVHP+A0aPwTpaOpRhCcqwwR8x7V0NJS1QwooooAKKKKACiiig AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiig AooooAKKKKACmkfNmiigBaWiigApDyMUUUAIqhFCqMADAp1FFABRRRQAUUUUAFFF FABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFF FABRRRQAUUUUAf/Z ------------63IU5FKpEHv8TM9zaXoVxU Content-Disposition: inline; filename=image035.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image035.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke51-filer/image035.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0V FhEYIx8lJCIfIiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoL Cw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCAEJAWsDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCO x1220pYmF28dwYRlIAWfB56Dp+lEnjASyeYLG+mXnDXEgXp7Ek1a8N+DU3C61mKV 2uJA8VsBtfOMuSOm3uCecYwBXax6NoW+LSzoscKT+YFk+XeGXvu68j5gfzptPoTd dTkrLxY9vMpfToxkAgC6Unn6Cu+tdd36VJdvAq7MIirIGDueAufc4/OvPbzwjLa3 wS1vLe8n8wr9nTh0weN3PXkV2OkW7TajDaKhew01CzTDlZrnPOP93n8fpTu2tQa7 Gvp9tBomns1xJmaZmmuJW5LueTkjsBwPYCsHU/GGjvIqM8je8WHGPXrn9K62WURw PKwYqqliAMnp6V59r8EcuoIs9pG3mxsV3JyQR0I/GqhuTUehpeJNW05tP053u44U uYt0Xn/JuHHr0PtVO1YfarO4hh8xhduA8YD/ACl25Hrnj8M1U8WaXDc+FdLSKHZF ZTGBljGAg25GfbgfnWRpnhiXS9ckFjIjJHIkZYOYXTI+/wDLwTwePWkk2DaQni/w o+p3uu61PJDHCkYMkG3a5I4Bz0zxxXAeG9Huz4hmsFtJrmRYS4SIDLLkc4PbFel3 95aSeH/EObq6u5ZI2BdosKhLttViONwAH4YrG8Mvnx/ZQiEGWO2Yh1PzAFehqJKz LizF0a4i1v7b4YnYeb9oJs5GHKuGO3/Aj0+lXPiRKtrBYeEbKZfL0mBfOIPDzsMs fyP/AI9UvgfRjD4h1rxZcWsk0elSOttCo+aa4bgKPpn/AMeFZet2q+KNOHiF4ZBq Fs23UYFQh3XP3seo6fTHpUtcupSfNodB4auruy06HT4YVuJLgh1UyjzchdowHOAA MnJ44q1J8PokSRo7SW6nkw0srT+YzMcEjJ44Pcc1L4X8GXEsLa3PLFZXUsSwwxqA xSMd35HzEAA47V0Fr4ZvoxJ5esqnmgoxaQ5A9RxxWnNotDPl1epX0iyuNE0z7CdP a2sC+6S5mlQqV7JjOeScdunWtW+tmubRonbiVSi4JPBGF9+mM1E3h+9gvBJFqSMq YIG7BP1PI/SsrxJb3egaaNSTVY2uhIPs0bSmVpX4wgHHv7UuZ9h2XcwbO+vbbTbq zg1zTTZ3K5k/fsx9DtXYCCehHcVNqfhu9t3nfT7W5aOLLytOy7EQKDkDOfX8/aoN G8Zarlrq5sEuIOWkmur4iNVY/KNnQgA4zye9LaWmhavYJcW/iXVopSyrOkt2DBGx 5ZfnIBXsOcGkoplObjdBolnr1rrkUttZSCTypMMi7vKZkIVjnjGSK3dU0DxfcW1s st6s09mWEjwSP8wwCp+8PmyDnPrxXLXesaloupQWOneJHFvs3nyDCRwxAUhMgD8e 9dC3jO8l0qS8bxFDa3UhP+h/YQw9Ad3eh+bFfqkYPxQSfRbXQkd5XkmtXWQu5aQN wW+Zs8ZY/T8q0NAiutQ+F0Nx5g2tcSDySeTg9V9xtz+dYvjTxPo3i1rA3d80D2cR V1eydyznG5gVcDBxwPatzwRqVo1jB4ctb5J1XzJ4UaxkhIcfMrbmYggnIx70mlYE 9TK0TRNSuL2K+RUMEU8bOzOFyCeMc/zxmu5xyRjvXCma7sNF1aJyyPPdW0TQJ0Dl yzAfgK7mDxDp13DEjTvqUkMEwdYcZg4+RWHXc204P/1qVrhew4DmliA2Lilxg9cn 1ogH7sUhkwHOK5vxbHI9zZiM4/dv2z3FdL7+lZOuw+dc2q4OCrKcHBwSKpbibsrn JixuinMyg45+Qf41j3/n29zBD528zsVXbgYx1J9q9fj+HOiiNcT34wP+fj/61eS6 3ZeVrahW3KLt/LDc7VVf/rfrWkoq10yE31Mi+v3tLhondn2k8qy8j16d6dHcTPaS XIcKkaByGcDI9BxyfaqOsCIarfK8R3H/AFe042tkcn1GM8e9DRgaHkH70qZA78Gs yebVnQ2MUs88UaT/ADSwmXlR8ozjB960v7Ouc8XCf98f/Xq54R0azv8AXdNs7syi OSxcAxvtJYbD/jXoX/CvNDP8V5/4EGtYqNtWNuXRHmIsLon/AI+E/wC+P/r01LG8 KDdNGG7gL0r1D/hXmh+t5/4EGk/4V3oX968/8CDVe53F7/Y8wNjeY4mjz/u0i2F8 xwJI/wDvmvUB8OtCz968P/bwacPh5oQH/L3/AOBDUe53D3+x5gNPvevmxnH+yaPs moAk74NuBjCn/GvTj8PNE7SXo/7eDSf8K70X/nrff+BH/wBaj3O4e/2PMjbXoGQY ce4NUNaDvPpoYYeCFVGw9S5ZicevSvVrr4f6NDayyia//dozYFx1wM+lcQ+nxS2s 98sf723eIK+MHGQoH04NNx5ldO4JtPVGMY749PK/WmLY3rSrPIkRkQFVwx4B6iuj 1r/hEtBSCK5u9VnvJYVlkit5VxHuGQCSvGew9KxV8ReDpUBX/hIVDcAh4jz9CtK3 mLm8hnk3q8LHFg9yTVqBcQqJVXfznB96iOs+ECSP7R8QJjg/uoW5rPm8UaRDM0cF w0kanCvcIRIw9WA4zVWS+0F2+h9BvbwyAholO7g8c1lweGdMsdRGoWMAguCu0kEs p4I6Hvz1FbNNc4FYI1dtzk7/AEG5a5e5tHiiuHctLIQRvOeGUjowHAz261r6ELfT tNgsAdnlKFG7+I9znuSck+5qzNIN5RuF253ehqjcyDGOMe9WoXMuextFlUZLAfU1 zHipRPYrNE3Ktg4PpVPU7O0v42trl9xYHCliMD8Pofyrl1086TbmMiWW2Em5pTnM Y/3+nek4uJakpM6u0ha40LUbXO47VmH+1gc59egrE03V7m7jnSRIMxgzGVYsO5Ud yO/P6VpeHnWyaOeSeSZZrhIEYuSrIynqOmc461z0EV1puq6rY/ITEkyjzFI3Lxgj HsR2ob97QVvc1NLxFd2uofD25CafHGI4wwO0EttOGPT6c+9cV4X0zxVNqaarp+hy 2qiParBRgjtncc129q7R+EZTLbn/AI8LiRQeVcZXuOnTvVLwF40lPh7UtQ1C1trH TrIKPOZnLSSnG1Tnr26eoq5q7TIhLRmD4z1x9BvNM8L2MwaaxX7VeyrgeZOVzzj0 H8x6VDb6mdQ1J/ElkB5QAivrfGRnH3vcHPNYNnrtxa6xrbXtjHcPqyyLvukIdDyQ y5HvTPDmpjw7qj7Tvs53Mcsbcj3B/wA9KzlbY1jfcq+M/DsekTxX2n7m029JaFs8 RnvGfp29R9DXPWVwtvdxyywJcKrAmOTO1vY4r1yW2sjZvp9z++0PUhmGQcmB+xB7 EV5druh3fh/VHsroAgfNFKv3ZU7MP88VC00L0epo+MprJPFF1Da6Xb2cML7fLt2I U8Cs/TVhkQtH5n2hGyQeVCdd2e2MD86k8V4/4Sa+I6GQH9BW98L3s4Ncu7jULZbi 1S12yhsYRXkRNx/2Ru59qcdRPQ7D4e+F7TxJOLy6t7aaztWZXjZixbcd647cEkZz 611uneC7fTvGN3MNFtX066UBGeKN/LYKMkDHyg9Meoz3rpNI0axsLN4bS3W1V5C0 iRccjjr9BWksQRAu5iB6tmtea2hkot6nk/jrR9PvfFtrZ6StrDLBbEXARAgTLAjO BycfkKavgKSbQRfNqcIIfbtEeQOcdc1c8c6Pd2Hiw63Gg+zXEaqGJDDzAOhX0wM1 lDxFq6WjWaTosLNuKrAnJ6+lJ0+Z3K9pyqxyV1os1pHqCxYmJjWQ7eMqrEt+QBNb Hh0Sf2jpeowziL7PDIGmK7lXAyuR7k4pk8mpyyvDaWRvTNH5AWNP3iFg2DgdRyc5 44NWJNO1QaZolrcQLZyRu6XESqq+cwYYk49FGCf9mspLl36FJ326lzxNa/2frFta XP7yB57eWc4+8RkMf1NdLZ32mybjZyW69AxRQmfTPTNZ3jsI9xpjniVrTe4P6fjW Pp2i39w6yLCyKjBv3nyhh6is22rGmjO2zntToP8AVikUdM0R8ID/AJ60ySUdcVR1 Hm4tj6Z/9CFXSeapah/roD7H+Yq47kz+FnoA6CvCNYw+us392WQj8a93X7o+leEa oA2pyt6XBH6ir+yxPocbrSlNWn39TsP/AI6KlkTGgJju6k07xQu3VZCO6p/6DT5B /wASPH91k/kKzMusjufBbH+3/DUvrvX84W/wr2avFfCriK78MSf9PUaf99I4/rXt VW9jWItFFFIsKKKKACiiigDN8QTi30G8lLBcREZPvx/WvLzq9pZ6PNYFjLe30yOk XTZGp3FifTkj8K7v4gyMPCc0CdZ5ETOegzuJ/Ja5JPB1hc6EfFMk05uo4mCRggRl QSOmM+vet4P3beZjNPmPNtXnsxql0rXUm4SsD+4yB9DnmqDyWLni/ZSBwDbN19et exW/wp0fWI/7Tlu7pJbsmR1G0qCeuOKR/gno38OpXK5/2VNZ2XVla9EeNg2YVQb5 V+sTep6/z/GgiwzzqNvn3if/AAr1yX4JaVEpYa1cxqeCTEpA/OvP7jTri0uJII7q PZGxC/6MBkdqHHS9wT6H0E+qlJdn2SbBOAdp5/Ss6PxhZzX00At5vJibabgD5c9D x6A9TXjGo6j4y8M3Qn1GzufMlONlyjPG47YYH72Mc5zXoHgd7TXrMXVrG0MskMv2 yPcSgkyACM9M45A71yVJVFG8dzrpqnJ2ktDrb4htLvJWcH95tQ9sccCsnxVfR6O9 hDHbiQSRMPJztDnKjr3PJxWZY+JrETWOkXmoIWEm3yChJfHToOad45urNbvT4tVW ISSQqNswGwZP7zLdVwM/MpB44rdu6MEkmUfEOq6ZZanC8kt2sxiK+bCAWQA8AjOD 1zkVo6F4i0eZ1H9oQSRSFRJHL8p3Z6sG6Y/r7VgfE6z0q28KaO+noiK0pW3kguS7 NGRk/eGXzgHJ6V5lFHMDlLlXHULJlTn+VC53BRm7sTUFNuC0PobyPD93LIlhe28U zNuKBuAw7gcY9eKxtaiWfxJdW9vaveXV1aMkiQqCsbgL8xJ4AIAGM5ryXSr65uL+ CKSxuZ5GbylRN25iRx064649q9F8LarB4RXUGuHlvJRcKmow4LT28hyBsH8aYGcD kZ79Kpb3E9VZl9N0OjjTXP8ApkVlh7STBYF5FCgg9jV/Rn0231KHwrFbrcG1G65d owyGQqSx5PXt7Vl+M/Een6nNAuhS29xfWLC4adOZIR6Ad+PvA9BVD4b6frCzyalN +/guJnZ703AMihQVCEZzg5BwemKqUiIws9GP8QSWsd9d2dpZRxwSbIJFaBQxX03H Jxx1Fef69oKWXia9htAXs5I0bbI+SCwVuTjJwScHFeg2GkapGs4vbJryRpIj5pvF 3Lgne+MEHjsevNZeteH7yXVbw3kywyBYSriLarAjaCvPYKM++elSi3e5z+karJok 0uiaxGZLKYAg9iOzqa3NR0qzv7GPStVcyW7/AD6ffoBlM9R+PQiuW1TQL+3uN9ze tcW5UKjKCQpx25+U55xUuja9JpAfT9Uia709+GQ9UP8AeX0NTdPQeq1HeLfC/wBr 8T3LWgvpA6iQO0KkMoUZ2jcCfp1rE0i1Om3yi5ciG4dbeaPcYpNrHgjPUZweM+9e hiWNrCNnna701s+TcRk+ZCfQ9x/KqN1YXFpdC5/d3OnllJyoZVUgbuD0J29qIycJ IbSlHQ9N8N63JPpdk94pFwyNFcpySskR2Ox9OR39RXTAhlDAgg9CK4LwXqpsdZut EuiHaZFuEuA2VkOFXP1ZSjfUt6V2jwTRr/ojohPPlycr74x0qna+hK2M7xXoi69o zW6sVlicSxMDjkdR+IJFcbb/AA4uG0+WO5OJUQqJXfBY4PzZ/Kum1zxnbaNO1nJE stwoy4R8hM9M8Zz7Vyd3Nc+IRMX1S9igvpFQoJysahsYjQDk5/xoUrA43Kf9nQ2W oW6GVY7PnzmQMs0hQg4jxjhs4JPGAT3Fa7x25uX1zUYIrK0X7kCnrjt7k4Gfw7da N9qGi+FkPnSC+vEX5U3ZCfVv8muH1bWtS8R3FvMzGSC4lMcccTA4I7BB0z0FZyu9 ZbFxsvhNjUtfk1vxFFdOv7t54zIOohgB4z9SB+VehhQAMDjHGK8s0azIt766cYdp goHpt4xXqsbpIvyMGKgBsHocd6Td1cXWw0jkURL+7H1P86ft9qWNfk/E/wA6m4xC vFUNS4MJ+v8AStPbWbqwwsX/AAL+lVF6kyWh3in90D/s14Tf83buDwZic/8AAq90 B/0XP+x/SvCZyGtPNz3DfnitW9LCa0ucx4n+bUWPfan8jUzr/wASaX1+X9NtV/Ef N8/sQP51ejTdpVwCeNjn6YUH+lQY7yfzOj0omK38NSj+G/tSf++iK9yrwyMeVoGh SelxaN/5Er3SqNo7IKKKKChOlLRRQAUUUUAcR8SboR2dnAf42ZvyGP6mrzWxt/ho YT1FjuOPcbv61zvxKmM+r2tmhG4Iqr6gux/wFdrrkIj8K3sKjhLRlH4LVX0RKXvC +G3L6FbE9gR+prTcjackfjWL4VLP4ft3Bzjdx61fMgu1IjlK/KQ0TLhvr61KH0Ce US2TuhVlwc556fT3rw65SWWdnXOGx0+lesXcjWNjeNM4UQwmOQcnsfLf2B5BryEX 8kIEakYUd8GtU7Kxi4vc9cm8UaTq922krZnUIXYxycAjjjoeoz3pdE0CDw9YaibQ zRxPvaITjJQHn1yQCcc88V5F4R8Uat/b0upzQ24ks4sPFsMe9mIABx3/AMK9q1LU lbwrLfNiLzIc4POCe1cMpuPNd6rU7uVPl5euhnaRDFceG9EE3ltJDOBv4JVhuzg9 s1meOvOl1aO3tkDSNGnzBl3RnecFVJG44zwOc4rj9H1hLjUV0XT0LXzSFgEbjced x7DAx+Vb/iNr/wD4Tu2hSWFs+QgWYMVeXGRuK9Bn689q1pycorQzqJJ73MP4m21j Dc2lymlFLaYOSzZZdxPZQTt47j+lcA0enN/qJ5ITn7quHX8jz+teg/Eae+s5dMsv sEcU0EbO3lqioQeMIw525z8px2NcPNfSiMm70xmQ9zErL+YzVpWM27nU/DvXbDw5 qTSajetsnKpvVtqRjOdzKckntx0BPNZ174iux8SrvV9GlT99M3kq8YJKFQNwB4OQ Mg1B4RsNF17WUs5oMK69FnMPz/wqAc9enTjrxWx4hs5m8fG300RzpamOaEfIkiOo wETON49u/J60X1sFtLmNd2uqalq76nGTb3qnKvJkNL/vf4mvW/AnhqW30z+1bqV4 brUIR5tvG37tfQkd2/lyK8+j1Y3V2ftVu9veBsSRupB3d8g816GviK4tvB8kmkrb XF9bWw2wySBd7jr9SAOnf1pJ2VrjtrcJIprS/khcFJEGQQcBh2xU+oBdYu30yaLz rSJEEyg4YM3Qr3yOv5153pfi+6nvF1a7upLizvWWK5LsQbZ88Fcfdx7cYJrtJ9PU fbhPJ8t7ciONZdxMnH7tQw5x8uQR6VpflM7OWqOIv/Cet6rE0dhFOTCzA5fYrKD1 JPBNTXvgCaRopLBJJJfJUz2bsBIjkDJUn7w74PNd3b3WsQxm3/sK1gtjgSGKM7Qu eSB37moLKVbLUpnhfUbqzV1aKO3sHdRwOkn8QOPU1nyX+Ivmt8J5eLXXvC0rN5Tw H/lvZyjJK+uP4lPqOnetnSNas77nT7hbOc/etJj+7b/dPYe3SvRfEqW+v2llBJBH bpLM4aW9xFJEFUnKgkE5OBwfevGb7w5etC2oW6RKglaPbv53D3HHIwR6j6U3otQt d6HXDTNOGppez2l3ZTrkN9nkIjcEEbdoOAD/ALJrpUvb66vbe5ge7eeKAwBvKCAq SCSc/wAXA59q8mttb8Q6Vm3ja6Xb8pGA61en1fxXdWEskt1cRxRKXxJkbz6DaDj8 cUuVPqPma6HdX+o6Ro8kk2o3IkuGJdoo23Ox/wBpvWuYl+IEuqTSqtpbxWUZPkxI m1S5BG4sOSR7e9c2NFkvkt5Z7yQmZQzjGBg84FP1TS722uLSDQkuZ55N7GKNd5IX HbHTnpilzRgDUpasqTWF4t5FfX7m5tUTzHOcKxHYHPPNX9O8RaT/AMJPog0zT5oo 47mLzFJ4Zvu5CjOWGfvE5PesPWIPE0yQxapZX0cdupWGJrdkSME5OBgAZJrNsJ5N N1W2uWQh7eZZNrDHQg0RcZap3HqkenLdp4f0m5sXKx6sl0MQujArEzks4YjGSuPw z3rpbjxVYpqBS3cfZLiaJLaVWyqoQA7Y6/eBGPXr1rzXxD4yj1nWBd+XsKwrHjsS Cf8AGuq+Hmu6PcW8tnqboi+cZEDKT8xCgYIPByKpJ3sQ2rXO2OoWi3z2cd0tzIr7 SiAb1PYN2H9Kh0K8mvY7ozvu/fu8WIyuyMsQFPHJBVufpXjPj2T/AIqiYjcsqs+8 9D/rGx+mK7f4U3i3Hh64S8nYtBc7YSZyrBSoJHXpn+ZqeTsPm6s9DcrGjSOwVEBZ mJ6AV5V4j+KP210g0OxIKMR51zg7s+ij6d6634k3MkHgK9kgkZRK0ceVPVWbkfiB XBfDXRba/uZrq6QSeUQsan165/SspS5IuT6G9On7SSiRXPiLxxfzAXeu3kZIB2Qs UVR9FAFVG1nUdOVrPUV86HAAlVcMnHGfWvZIPDmmylpfsaFmHJyaoan4V0uR2Z7Y btpUnJ5HvXMsVLdo7HhIP3UzyPXJ4rm4kngcSRO4KsOhrato9+nYA++soB/4Cf8A CsPxDpP9h6xNZRkm3k2yxZPTnpXRaeu61tB/eldfz3iu2Luro8pwcKjTNW7Hl+C9 Jk/urat/5EU17iORmvEdYXy/AWm8dILc/wDjy17ZGcxKfVRWg4/Ch9FJS0FBRRSU ALRRRQB5D4w1ONPG01wUaSOzljLION+0KSBV68+K0N/ZzWR0WVPtCGLd5uduRjP3 ap6PYW/iL4g3CXUXn2shlnkRiQCM4UcfUV2lz4F8MraTPHpKK6oSp3vwQOO9Ni6n LW3xBi8M2sGmy2Es5CCQSJJgHd2xg+lJP8VdLmkEkmmXIcfxxy7SPoccGtLQfC+k a/o32q/tTLcIAgcSshxtBxwcdSank+HOlTptit4UXB/epJIHz26sR9aEI53VfiRo 2owyKYbuOV4miy8yqpDDGDjGcHn/APXXCi4EmWjKOpJwwbg813Ov+BLK10S5ujF5 M0ByQkjMcggHknpg7ulcBBElvCIiclc5OPemtyW3Y9j8V2mkNr1slzbqs88TPJIo CmYKwCqzccgnjv8AhVnXc2/hXy9QluLSCFSXkWMScAEjJGcduaytdXxVbag7WLwa jbXBEipPbbk5J4Vww6ADg+vFYvibWdVXQzpniLRptM0xkBllt3J3cHC9TxuK/gMY rlqUVUlds6IzcI2RofC1PtmlabqM8UXnPPciJxEoZYwB8uepGcnnNGrpHf8AxAuU hiumvbc70kt5Ruj2x/IwRhtYZJHzEckVx/hzx7J4XsNBjvLG8itLdZQWEYxNuOTj J5HSs3Vtd1jxFfPq+m6aqPHcmZrpco0qjBEbjOGC46fX1roStoZM0PiAt1ceJFkh 1EndAoImTCHA/gIJyD3981y7Q6tGoaNI294px/I0l5car4jv5NRmSOKSdR/qh5ce AMDA6Vk3JvrOTy5ztfGdpIPFCTS1B2b0OgspfEM1w/2PTLyScRkAwxFnA78gZ/Ku k1O2sdF8RaeNdhvLjUpraGdrydmOyQkHBBOGC8jnHSqfgS0v4EtPESz+bGs7oYBl cYGD8wOc4bgdOldXq+p6Xq3iRHW51FZvMhto4RKoDIWG5ju+bjOcd+aV0gsyfVYt R8QajLqbW2VVBFaFlIIX++QMc9SPTI9Kqro88CNIug2cm05BkZ+FA5J5616VPeaO IhEZ7dePlHt0qvf32mpplwlvGLuTyiVgtwDI/H8PvWLtJ2NU7I8Ik1K0N3/aMcEV rY6gfKurZHBCtk4YLk46c55z9a17rxHrQsINAEtxciCRGtRHFvdwCDHjuMev0qfV Fv8AxBeXsWl6bcPp8UJW6s0hRTFNgk7scA4xjGeeKn0i6sV0CGSRkX7MFYFnw8iZ zjI579ulehhsP7ZNXtY87F4n6vyy5W+Z20HWvinxpLugntru4t5QEkBZNwU/exzw cE1tRaYhvY7WCK9aPIREfWXVFUdyqrlcYxivL4NU1D7RciG8mihWRgqo/bORyRXo Pgi/03XbwjxDNZxRWaJ5CTXGxnlAwX5IyD6ZOCTXNze9ZnW1poafiSCDRodQguWt le6i2WCXEsl5iU53MwcYBYcZ9hXm2kRahJoeqWMZk2nZKJIif3JQMwJB5IK7hxzx nmvWvE8Pw/1G8Zr67s5L+VMZjuiMjpyVOBXN/wBh6Hp+hull5yJd3Ei5inLHaseD hvx/U0p3tdBF62Z5nBda8k6LBMZWKlh0YMBya2NE8e6hpzrJNpa3CsCPMjBUke3U Guiu/C+oX8qXlrdx213HI1u0rD91IgVQCygcNtIBI64zjOah03w3q2nxiyZ7Rwm4 7o/Mz15GMdeeKHF22GpK4RPHcQQzqhjDrvVDjKg8gHHtWP4qvr7S4tNvbG5ltZt8 qrLE5VsYXIyK1bmaHTpWV/MbyvlI2bW/75OCfwrl/E+sWmqw2ltbiZhbvI7gx7SA dv8AhWfLd2a0LvoOtfiP4yhwsWszyd8OiufzIzSa9BqeqK3iPV720W5kjRhGo2u+ MAcAYzioPD+nLc6bql0XKC2hBUAZMhLBQPbr+lWvFFgbFoA7q4mtonUjjjJ4wamN GlTlzRgk/JCbfckv/D4PiOwsUWFkvBCQ8aYDbwOR371qaZ4fhZ58bojBcNHH9m4Y FDgnPJP/AOurelZvdX8FXBIObZUbPA/dOw/kBXSeAkafTpppLhoEPmTFlIB3NI2O SDxTlzbIatuzifEfhWKXxBZxi71C4ub4qbqedAwVmPAyAOdvJro9M+GcKvi28QXA tUlO9Ps4DOPY7uM+uKvRahqZkdLq5juITI0icEEseMkfTpj8qt6Zqj2UrMY1ZZG5 5IxWKrSW7NHTTWxD8TENx4XOk2ULNMCkwjUcCJMjr69OKwfCCnQtEt54bWS5kuU8 5sMEC8cZJ7V3uqok9us4QP5sTRkZwTxnGfwrF0G10/VtGt4biKNyqgBSOBj2rOpK 65XsdtClGylHexo6N4qtb0NbSW09pcgfdYBkP0YEg0mu+IdMs4wjvJLMwyIYo2dz +A6VTi06x0u7gtrBFBifiOMZ2ck/41Ql0OLVLu7klMislyzAxyFGGR0JHUe1Z+63 bodPLNRutziPGdzDf3ttdw79pTaFkQqyncMgg/WtfTExa2Det2P/AEJ60b+1tdOt Li5u5TL5EPkncQTJv6D3JIFU9OQjT9OBOT56c/8AfddtNpqyPJrwcanM3qzV8QRb fAdkvpDGv5Otew25zbRH1QfyrynxNH/xQFkw6cL+TivU7Jg9jA2P+Wa/yrfqYR2R YooooGFFFFABUF9P9lsLi44zFEzjPTgZqesfxXJ5fhfUD6wlfz4/rQCOO+GNu02s 6nfsBhI1iH1Jyf5V6JON0TjBOVIwPpXG/C+126JeXfe5uSB9FGP5k12QRwu0sW9z 6UMUTl/B7GLRz84RTIAQe3GK3dxtbw7ifLnHIC9HHf8AEfyrD8HIw0uZfN287c/3 TyK6RUNxahZMhiMNxjnvQBy/jiZY/DGqKzESAxqoBxuDMPz715BHZvMgk2/e5r07 x/BfWHh+4SWRbi0lkiEbfdaIg5C47g+v6d65SxhiisYUcqGCAn8eaYbnpdlOLqD7 Gzeb5MzDcowNuflHocA44yOK4/4v3SxaUY5JnWOWeKJuei8sR+O0V2XhVpX0mFpo I4twLKsTErt6AgH7ucZwOma5fxzoaeKtQt9PkeVYo5mmcRrlnwAoA7Dk0lsDF8Q6 Jp1zaeGZnV9kjxqUkIbIKg8579uPWrni1LK21mK1W3SOTUYo4AyBVA+fqR3HQcdq g1+cCLSoBbXSnTXjlxMu0Nxt27hkemewqD4g3CSzQTJcG2na0Elu6MVkLbx8ikdN 2cHNDdg3Rz2ofZPC8y2l3bNb20rZEqR5iZu64PII4zx3FYOs+Ef+EiKT+HmhuZSD 5iRyhRGijOSDyCST+Vb3xCsY18E2fmkMYbxkiuXui8vQA5BHz5A5weNorzS2N5aS iW2uHJXvE+D+VN36kKy2PUvDfhPxR4e8NvZtLC264adBA+8DAAPOOpxWfHa3k2tb 2kJnvMRMfsu6RSASAHIwmQG6c8VU0r4u+ItPjjgudlwkQ4E8WCR7kY/Ou6tPiLbx mwu9Ttre1OpWgmj2q27G4grnHJzjHbk81PJFu9i+Z23M1tM1S7jS4tLeR9iFZQeN pDYGPw5qa1W80S6+33VtcFYVACxjlmJAAJPQHkVsTfEe2hiVlt1kZwxUK+NuGx81 JD8RLC7d45lit4guXklPCjIB+p5rVxSvoZKbdtTy5tRW08Xa5/ZeRaXvI5BIY8kq SRjDEjNZ1nYx2Ok2uswyFxFM0F5AzA+WjnCke2Qfzr2ax8C+ExBA0e5y0RwxlwWH XJ9OteceL/DOm6LrrxW9089tqAaPy8f6ptp2nPf5gDWbundGm6sw8L6BBqd9facI 3kmgImTykQl4j3+YjoePxrqE0/SPC8EkWovZW15cKfJN7ao2zHQhuVPrt61wfhvV msr/AEvUXUnYTZ3C5wSrcD8jiuy1VrrXXm0wMllFBOPLkvZQEyoBZV7j8ev4U2rO 9tBRd1bqYPi2K4mvEl/s6c26oDHOumJFHJnHQqfn60kmvxw21lpwtkgWG3y2xNoZ 3AZuM8HPGOvWvSfEfiDyPDguoRDI0QZVdcSL5oGARjqMmvKWu7jyYdLkjjigt8PJ Ix/1rHk5PT0z+XrWbXU08hj+ONSimNqt0iIzMUKwq43nH3ie3HbkChNb1W9mXSra 4di8KiXckeSGweCD16DseTWldwQywlXCvJHtYkKFJyOmPyPTpWHfaEl1NHcTfuCq LGysfl2qABjjIPFUp6akOOuhgtqMs189tIqQhpNoIz+7boWAzwTgZqbTrO9uY7xL aKQ4U5djgH1Xd3J9O9SXWhSRwtHpavfOFNxO0Ue4wInfjkDnk+wrqre0064s9Gjf WLG2sWWTfGHdjcOmCQQq55PXPXtVXbCyM3QbK6tPDl9b3ULxyT3drGqsPmClmbOP Q4zXVPZPLJeaXdojNbnyPNu4hIYx1GfpnjB6GqE+taMbdbS2d3iLbpFso8B06Egt jJxjAIHWoHk1K2aDVILeW5hnZ42ikJLlUHG4/wC7wT0+Ws7vsOyG6AxhTw5IQrfZ 9Pvp8bsjjeBWloiNBpdhCGAMkMQSJv8AluzMPk6jg8/lWFa3EVlaaWsu8PJoM0ca oMkvJIwX9KfLqGpK9ofPtrEWyII8KDICvIJJ75JNZzaTRrCLZ1QtZxceR5TmX+4B k1LBp147BDayrlsElelcvJf6naxrexarIhdjm425J+px0rZ0Dx8XIttTmjYE4+1R gDn/AGh0/EVzciNnzLoa3jXXrPw1ocCXKvJNPlY4o+CcdWz2AyKxvDVxHJbFkYgm IEYOMnFY/wAUdcsdUktrO3RpJbN3DykYGDjgHuMjOapaZqYhthqFqCYTxPGDkxN/ geoNaTheJdCpySOnLm6dhLC8UltwMSpGw56jkZ/Ok0rUVt7O5MLORyXeQnLNn36/ UcUx7vTtRSK5jucEjLBHGH+tcz4g8SLDG0VkRKgfaG/h/wDr1moOWljsnWUVzXK/ iDV5r2QWjY2JIkhbuxJwPyH866axX/QNOP8A01j/AJPXCPJHKYpFbgxx9euQxyK7 6y/48dP/AN+M5/4A1dcVZWPGlNzqSbNbXnMvw9tiT925aP8AKWvUdLYPpdsR/wA8 wP0rynVc/wDCvn/2dUkA/wC+wa9S0UY0i3Gc4U/zNadSY7F+iiimUFFVrzUbLT0D 3t3BbKehlkC5/Osqz8c+F9Quvsttrdq8vOFLbc/QnANAG9XLfEO4EPhh0ycyyKMD 0HP9K6dXV1DKwYHuDmuG+J92iWNta7gGbc+PyH9aAOd07wj4slsIprG58m3mUOiC 4K4B74Heny+DPHQBK6hLkDgi9Oa9R0+AWunW1upyIoVQH6ACrGaCUtDxjU21SCw0 6K1uJLaQNKsuJdgZgR15Ge9MsbDxpqLtHZak0jrgkC+AJ9wM8ivQ9DS0kuL0T26S BZ5ApdQQuXIPX6CpdY8NWlyFubFPsV1GcxyRjapPbOOn1FVoS0+h5prGkeMbT7NB rUvmW1xIFAafzBuwT0z1681zutTXMmr3HkRMYlYIpGcYUBf6V32r63qV2sNhq9m0 dzYM8zOw2hwFIHsee44rkoreRbeE/apx5kSSYBwBuUN/WhbldFY9x06MRWas2BtU Z4wBxz+ua8n8V+NBouv3glFwYsJEFhZRkkFycnnjcvTvjntXqGpzC20cqGwZPlX3 /wAivDbrRTea7qPiLVbffYvcGGFTzubHoOwA/Oktxy2NbV/Et34qu7K60ppI9Jha K0uLl12ytIwyRgnB+7+tbXxTt4zqWm2MVs0862rC1VY9xUjHPp0Bqhox0+/0LSvD WmwC1uo7oXNxM0eEbYCc8HJYrgZq98Sb0zavsih8+JrWMOxcKEBcMpye5PA9+uKl h0MPx+ls/hTSbyCynisnlfKbyscT4xgIfuEkMQOK88WOzlI2XEkRz/EQwr0P4g6o 39hWthcaXc29+91LK6vlvKUnOAw+R85HPOK8yduDvt8e5XFCslo7ibbe1jb0ee40 7Vre5F150MMgdhG+1mA/hG7jB6H2Jr0PxrrlvrmmaWtpYQ3nn2rTpJNKEa2Zc5MZ 43bSCCMYOB3rynTntRfQGSHzhvH7kyELJ/skjBH516J440jSotB0A2LNbxYkjs/K n88OS27PTnkmqQHGnWnewX9+Fc7gSFHPKnkd62PDt0+sarBYpsnkuSVWNhwWAz/S uUntordWgaO4MsbEP8q43Dg4PXFN092TULfypWhPmqPM3bSuTjORyOtO7YlFXPap NP0u0gmd725SWG2f7RudVAcsqhVJGOcHHrgVhfES7n0pYYonRoBt8uRRyjptBLDv zwPbNaNzoE2hR29lqDtqFzNIJ4Qsr7pWU8Dg/MQcnn1J61ynjufUp5nsLm2xJKFm BjXbkLkEuB0JP9Kz3L8zGt9Um1RtVnbyxNK4uhsTaofOThewz2rsNQivNe8u+u7R TFqKfakEA5Yqvcdup596860F2i1AKwIWVCn1rs/CT67piLqmnCNYXY2fmyYJDZ6L u4HUVpfQzt7xpah/azeG7fT71oDFuC6eUBjkiAwdjqF+btk4z0OeawkuGjilGk3K MYYy9rKgyNwPP3h1IH54p83iu8l1xLnXJprkgEukTLGDtyqknHAyATj078VFZWtt HpRljuWih88qQkqliSM4XuF9zzWTTW5ommR/8JL4n1qZHk1QwxMy7gr+WrDp0XBP TnFZmq6Hd2lt9quzNcvI3yguTkevrWpZ2ttb3xWO+tFtmyFS7Zi0ZIzuOBnnnH61 ry6VpO6L7T4vgUtCpcRiTJIHHQenH4Um2NI47QNQ1PRNRF7ptjJ5u0rgoSrqeGVh 3BFO062jk1byLqylgSVy8MUbfMpHOATk/wD6q61dF8ISWjSy+KndimQhjkOD6Yz1 rFnPgm23LbSatLchS0M8eyIBwOAepwTgVSbYtDQtbeSeYRxWV75K5V7lgFwepB44 A44xV/UtSRNLbT7eSUW8cDqxluQdjspBZSB93/ZPXnpWDpfiW002K4gECzRzwbPL 3sSW55bJxnBIrFuL+VtLhtmhdWUBRI3RvofyqdVsOyZ0llLdXVtDPDEonkiW2tRj /VxLwD9SckmvTfD/AIM020jWSW3W4mYZZ5RuLH15rl/C9jEl1YxsMCG3Cn3JP/1v 1r1C0yoC4yRXFN80j0Yrkp3RG+kWZg8s28ZXGNpUYrhfFHw5sLlGuLCBbacZZTGM ZNelHdzmqF5909x60nFx1QqcnJ2lqeBahaStpBS4X/SIDiZAOfTcPf2rmbS9udPu PPtJdjdPUMPQjoR7V6r4n0+NNVuWxtVocuD+v6V5TdWsltdSwN9+Nyprrpu8Tmqx 5ZGkms6VPlr3SAsh6tbttB+qn/Gq2q31ndvClnG0UESn5WAGWPU8VnEc8ilXjpWn KtzPmZqm0eNYlYjJRX47AtXodipNjZAdjHj/AL9mvOIL2TYqyAOgUKAeoA6YP+et d1oWt2V7HbWis0VwjqNj/wAQCleD0P096XUyUXzNm7rOR8PZiT/zE8j8WWvUNCbd o8HtuH/jxrzHWz/xb65GPu6kv81r0nw42dIUf3ZHH6mtOoo7featcx458Z2/g7Qv thQTXUx8u2hPRm7k/wCyByf/AK9dNXkXx4iEkehRquXeWRVH120i0eeC08R+OtSf Ubu68x5Dw8hwFHYKvYVO3w819ZnDvbhO0gfO78MV2GjyW9ikSNJFCcBQGYLn866S SQeTu3jHrmuGVed9EelDC03FXZ554T8Wa18P9eFnqDNLYSsPOi3bhj+8noR6d/yr ufG11FqfjTS7OJg6t5C8d9zbv5YrjfHNlHdac92MGSL5lZeeB71X0XWpor3SNYvN 07WyxnDH7wQFVGfoB+VdVKfOrs4cRTVOTitj6J6Ui7sfMBn2NeY/8Lfk8zH9nIV9 MnNTp8YIvLJfR5C2ONsvGfyrUxudBoqsZ9QVWVT5sud4+U/vG4NZfi/xJPoRsLJD GLadstLu3MNrDIX1rOh8bx6Ppv8AbL2TyLfzPiJXAMeTu5OOaqT/ABY0yYIJdG3E cAGVevt8vGc07k2IvH2uW9/C0lnN5sLpFao4GAcks/6DFcV/aEjAb5YshQo3dQAM AfkBVrxfcRFrW3jUWvmF7hIEXIUNlVHtgZqpqUcOq38l6P8AQjIFDW5H+rYKAR09 QaEm9gk/M9m8TXi/aHjyAlvGSc/Tn9K87Av9R8IW0Ed2lvA8pmQeSGbJzyT+Nbfi u/aLw7q14zEO6eWnHVnOP6j9apQ27W+m2tuqgCGJV9ulXCKk9RVZOK0Kdt4duLbw 5aeIbPVrmO5W7+z3MPy7GGdp2nAIyPr1rQ+KMZi1Z8MqQR2sZmAHzMikYAGRxuxn vgcVzusax4l0zRp7OBLFtPjuftavgmQHIxkE+tcvrPizX/FVyZ72UO6qA3kxbRgH jIHuBWbjbQqMro6/xnYvceFkv5Wma+tbp1klSIiJ1bbgtk5X265rzj7TOrf6xT+N dMt1faho7WmoXU81ushlZJCeXI6n1xXN6lbJbXAVBhWQNjNCslZDd27vcmspLiWe NN0MYZgDJIOF7c47V3fiS3tdA03SrK7vkvLI2xMiqjK0kisxOxiPkBOASAM4Fedx lreGO5icpKH4IPQjuK0tf8Wan4kgsI9Rk802MPlI7Elnz1Ziep96dxWKN1dRTXbN amaCBsYSWTeV/EAZ/Kq5OOrc/SmFiwxtA78Cm5pFHpXhjxNaW9parZaVcR6gqAT3 C3WfMKZYkK3AyByQQABXP69q0viXxKZ7m8drcYSNm4fyzyF469cVhSTwCxighBaQ jMjEdCewr0jQtHt10yxmnhjaVnIw0XK7EDk/XtRYR57p+V1CB2LcSlSD2rSW4min e3jklCvMTsV9oJU56HvzUDwB7JNURziS+YbTjp1B9e9LeukM1y5wXWTCqec5X5j+ X86qOxEviRRu52vNQKRKSS3yjqSewrbEl1dadEJozbXQlaTzBEFBTHXHfP8AQVY0 6CKWzU6Zp/2Z1aOK5beZGl3KzEhj9wYABUda1NOsW1u9W1EmySVWVZD8zbVOCCM/ MfQDnHWoeruabKxydtDrVzfs+nRz3FzEuSYEOUHTPH1xVqbw3JHpcdxJp+sm4VHa 4H2cCNDn5cN1I7nIr0PwXFF4DuLvULucTfaleBY9pj5Rs8E9T6gDj3rvYdb/ALX0 TULhUhWKJlVDExbPQnJwKatsLXc+XEA8wLIWUA84HIpJNu87MlexPetvxBoGpaff z3U9sVhmnYxyBgQ2cnj8Kt2Xw48WajBFPbaX5iS8rmZAccdQTx1H50WC6Oet1icP 5s7xkYK7VyDzznn0q/I7Tm1hbZ5Eb7RII9rMM5O73/xp1tZ3mnRG5aIL+8lh/eLu Qsq4I9yCR+ODXRP4VuYrXTLiWfe1+xJXduWJWOF+bqScc+mRUy0Vy4aySOvsROJ0 +yP5YaMAy4zsHXIHrTptaeHVFt9J8SXRuduTE0RkDY6/N09fXFWvB3k3dvNb3Kb9 j7cHrxxW7H4dtI8GC3jtxGCAwONq9SPp7VwJq56ii3FalrTtakutOaeeRVkhyZcj GOPSuN1fxDc3N4ou9auLGOf/AFNvDbMxYDvkdK6iKBG+1R5MgdPvetV7LS7a8jH7 xWZeHVwCymhS7mkqaS0OQv5JJbKSeS5a7tjERFK+M4weMjqO+a891XH2wSZ/1kUT E++ADXrfjm3hsfDTLBbxRhCAAigCvI9QKlIsEnbGAPyBrakzirqzKRXC8+h/nShP m/E/zFDEYPf739DT+NxI6ZP8xXQcwz0/z6VIrEYIOCCOfyphA2jj0/z+lKMA49/8 KQHc6PrbX3w/1HTJ2LS2tzDMjMclkZgOfoQPzr23wyQdLb/rs9fNekXJt57i3/hu oAmPowYfyr6Q8JuH0uUjp57YPr0qk9TNo2682+KTNcX2mQG3+W1k84TE5xuBXGPq B+VelVyXxA0T+0tClvInKy2kbORjO9Rzj68cfjSne2hpStzanlf9iXsplcXClG5J +zqwz65OSDUzrdzaJZwG4Vt8zq25M5UdM05dUaw0/wAxyWVxsG0Zx7n0qol1eWKW sl7Jm0jJZf3QXOfQ45rjvKR6XuR26jG0u6t7aaJxCYWjaPakZjBz7dz6V1nwt0tE 8R3KyqHFpYxoNwHBbH9BWLLdveurqh8qKNrlyTjCIMk+3YfjXYfCKFpLPVdSlA82 4uVQn/dXOPzauik29TjxKirJHc/2ba/a/PMSZ28LsXGfXp1qf7Lb/wDPCP8A74FO 483320+tzkRzekJC+v6lEY0YJI2F2jA+7U3iW00+20S8ufsNsZtm1GMS53N8o7ep qppAKeM9TAGAWJPPslTeMG863tLEfemmDfl0/Uj8qXQvaTPJvFemRNrmmwCPMz2c Y+Y85eQhf/HSK6TxhodhL4ovHe3UsdmSF6/ItM8Q2cUvxLhgUArC9nGoP+8v9Aa6 LxHp4n125kJX5tvU/wCyKiTSWprR+O3kcf4oQ3VzpOir0uLnz5vdVPfgVoXGQ7Be hNT2mlXLa7PrtzFB9jgjEEJl3Db6kHGMZOKtvDBeMRBcWbHHSKTd/KuqFzhqK7Oc lXJz15rQ8M6Fo+pXV2b+ZbTYqlXRljLZJyCSOegrQm0aSAAXJitQ3CmYMNx9B6ms +80ZPJdo5I53iBMipE42fXPAptkxi9zafwX4SN15zawxwmCTdxkH2IxXGa/8M4tX 8SvDot0n2VLLzQ7NnewJBAwMdSPwqPMtqkk7WYQxqZArrneQMgfj0rOfxt4mkupr 5tPe2hNoYElZGXyRncCpGAORWUjaJzyeEryFnS9jlQoW2mMBlOO/0rRXQbCCR1mB niiZERCmGd5kfGSP7pUEfjWpp/xA8Sajprx3MtnOpRlDTwBmTtkH1Gam8H3+lW/j G0vNeZ9Oa1Rn8+RyUlfGBlh25zz6YqRnBz2j2e9YY2bkROXjB+Yjt+PSn32lzM11 cxxSCOFY3f5Dhdw9fTPAPevcfGcXhC48N3XiC0e3uJY8bGtbjCvI5wNwBx7/AIV5 JrJt7u/067tIpg+yP7dk/KZQ3VR/dxjFAyXw/wCC9VnuIp444NxAeMvOFxxkHpiu ktdA8YL5kk2ui3RJCIyCJQ7nhs8f5zXYeE/FPh23ghjubmFZI4VXc0qkZ64x684z UHinx74enSCO3v1Yi4GVRdxUYPOB2z3pOUrWSJSV73PJtV06+tLSG4mGYJLuSKNw 3DOh+b5e3UVFctETfvIhJG0LjsSK2fE+q6Lc2qW+n3ckzm5MhhMTKsZJyTknGTx0 FUtE1q00vWJ5LyDzo5WCgBFfaQODhuCOTT15WHVGhe+AvEVlpcupSSLYRW1oJJF8 7l2C5wNp649an8D6VdWfjHT7fVkSUzLDMgdt+EbkfTqK6u18V+FRZTpqd9d6iS7B PMGdiZxjnjJHJ/EVGni3wTFdxXcVvMssLKySKy8Y6D6e1NKzBu6NSfQrS913xTd3 Ejx20ChGjhODu5YMFPBOM8Vel1CPSPC7TWls02lmAGdzgMHOFBPzE7s4z2wak0Tx LoWraP4g1KCJmjT57zJHz/KTx+HFYsfj7STHcn+yrp9LEgmOMeVtUqDkYx94jv6U 7NiukcdqUtz4tvbax0O2m1F7aFpZoo1ChCxAzk4zxx+Net6S+rWmmWMt5o8OniOQ mYNcK22MrjJI6NnHHT3Hat4N8X6L4g1i5tdP0s2c0UJkkcqoyNw44HvmuykaIoVk KFW+UhiMHPGKnXqXZdDwy/t7Ky1i0huZ/Ms59Wu3D28bYlRlRtqeufuZGRyeazn8 Qavb6s+l63amDzmklW3eIRtZ5yyle23nJFelXaS6n8RbCxhSD+yNIUlI4ox8swUc Z7ABl4/wrhfineWdz4mmmuZyz28Pkw26Y3OxO7Lei9OvJqZNJa9RxTb0NPwVdkwm 6AyJHJ4966jUdTjcRxzyrDbj5n3sAG9B71574G1yKFoIbh1QXBZQTwN4wce3B4rv dQs7fUoUZ41MsZ2qR95T1DD/AD2rhmuWR6tGfNFGYbuzh82S01a6tt/DJHGXDL/s gjg/SmWGoWqXUdlZvItzH/BIjB2B65z/ADretrfUksmQ6tdsCMDOPl/HGao6fZix 1CW5mdyxBJd2yXPbOe1Dasbu61v/AF9xg+N5rltFn8wbRuEaj1Oea8uvXVpTgfKD hc+g+Wu78ba5FeXy6ZbuHjtI2lnYH+LsPryfzFefT5MgDZyqAEe+cn+db042R5ta fNIj7HvkH+VKTycH1/pTVPHX/OKQtknHQ/8A1q2MSQnJI9/8aZKdoPqTTS/OabO+ 5l+lCQmWbKcR3sMjthVZd30zzX0z4Okjh0toZJY1fzMhSwBIwMHFfLin86nubu5+ 1mXz5SxAw5c5wfenbUln0/rXjzwzoBmjvtVhE8K5a3jO6Q+2B3rz/U/jraXEEltZ aHKxlHl7p5gAM8dBmvFi7NnJyT1puTTA7JtafTWjs7kExqSN3Z0/xpW1e1gjaT7Y ZV6xRFR8p/maow6pYahbRpeFUmUYYSD5X989qR38P2rCVYxIw5CKxbJ/kKw5F2Ol VZLZ6D9Y12/iWOWCZ4luYmicEf61OM5B7Ej9K3vCPxXk8N6eNPfTi8TTNK8kMoDE n2ZT6etcJqOoS6ldmeUBeMKg6KOwqqK2jHlVjnm+aVz6L0f4teF9TufIkvrqyZx8 sl3GqqD6bhkD8a1n8ceHUlMZ8QqTnGSo2j8dtfMAYiuh8MXulG+W116BpbVxtjlD spgPqcdV9fTrVJXM3ornsFn4m02117UNWl1DFjLJhJ1X72VUAYx6g03UfFOm3Osw ajJqWdPgAEdwEzl+WIUY5Odo5HauTvrK3bSryx0aCO8hSRPKVJSyjGSzbu+3k+lV NTsmHg2a/hvHRtMSKUR7ARKZH28ntgU2rCTvqya91y3l+JTaol4z2n2uJ0lRQxdF X7wGOxrodd8XCPWrmNL66YIwUkxKOQAD29c1wGhf2Xe30N5cxPErMVmSNsFiB1U+ 2QakvRd3V9PcMUJkkZj17ms9JaFScou6Pe7axB8IfY7hd263bzAw7nJP61leD9Bs I43uTaJvwEViO3WqUU95c6QLW6cPERg5dwx/ENWRDqUGleIBpEVtHDG1t5rFVLOe f9psCt+V2M76o9C1q2juLaJpE3eXMrAgcjmuNstfvPDl9Jp+t2/2C2vJpHguthkD Ek8MBnHHINOuNUsbu/t7SS21KQuQVYFdg4zzxgfWqWqa3DYSW01jbxyTEttkntkL RjHUN1zzSs7DurmXrV0dWupYbGMCKR0jhDR+W0r8DJXPAJ+nXmsfWYtT8OecdQsZ A6wsFjYAoxaMqSDyDgHPHTFaWo+IL3U7YxXMp2EhsphSrA53ZHPB5qHRL2G9uYY7 vVRdXKs3lxSzGVmJHbOcUt2kO1k2eawXN9aWgWFF2leQY8nGc5rXuZnHh6PUyc3T Oi/dwuD5meP+ArXrWt2lhD4ehms4UWfzQHfA3EFCevpmvPPFUjzeHZDvYoJY+CCO aUo2epUZJxujndOlsbhJpL4z2+oErJZPbxqsZ5O4v69OPxrX8NWdvqPjC20XULiG 1hkdcyKdiuuM4BJ4ZsAfUn2qvYaBJrGiPqltNxpKRRmMpgyhnbp9Cfxqa2t4o4Nf 3WqXDRaShRnAzGd6AsM9xntQmxNJnsPiT4deHZ9Pa6tILbSri1iO2cDbGQB/y0Hc e/Wvnq6/d6iVJU7WwGU5Vh6g9xXS6p4p8Tx6cfCmrXslxHGyOR1lZdoZRv7jBBwf SsQKdTRAqbrgjK7Bu3f/AF/ajoG7JLrT3jSyuUGYLls78g5cDLDI6YyODV/wvo93 rl5qMdlCJCImLEsF2cgKeffHSs6VzFIYHiMa2iM2CxOScYOOmelanhm30+5t41/t RLS7BO5JWAD59M47UXXQHGSbT0aKV0muC8uPD926I8p86UOBwQu/OR0GKS98Pzw3 lnaWyy3TTWUNy6AAFdy5IyOwrrU8JapZossVvHdQBDHvjbDMpB4LDPY1g+ItN1S6 ubWeO3kt2t7SK3bccZKLjII4waTsCudH8PdB8Q3VtqdlYbLCyuUAnS4g3+cASp2s emOa0L7wvrun2DW9pFOmkMpW4WR1wNzYY9iMnDbRxwPSpvgp58eq6pDNHNAot4ws cspYEhjkj/PevS/FGT4bvMIXO1cKBk/eFUnpYTWtz5u0nWbeyvS17a/aI5nYzZY4 cdFBUY6EZyORmpLbxEsmowwrY6Vp4acfv1hbdAM9QxJ6euCax47VvKa8dsQxTKkj AgMhJJ4UnLcA1LC2jtc3QlMrRvJ+5d1wwXPUhTwfbpQnZWG+56z4D1bTdKtda1Q3 TXKQqspBug7ySPywGeTgFRk9TmvO9c0y9ury8vvKnnlvJhJGqqWYhmPPGfQDnuK0 Z9DsLXwZZvZ6iVudQuBJLCU+ZNgIUdckZYn/APVXUfDfwprFpdw6tqTeTaSndHCw ZJGY5G5hxgAHP5HtSkgg+xwOiW0t1cS6TdQyRzrMlyiOCrkocOPXO0k/8Br02K31 OyKNbXX2mP8AgE3DAf3S3f6mr2rWL3F0rxXcN5DHLvgvFwzbgeFYj64z3FXIIw9t jbggZHsa4aslzWR6NKDUblP/AISt7aMxT6Xfxy91EBYH6EcVj3dxqOqy7p91hB/D GOZCPfsP510bySCEjfjA6VkFNwMjHqcfhUGkm3ozy2/tmsRK0QO+aZpWzzlFY4Gf rk/hWO5BZmHQnP8AKu08P6be+IvEt9p+FjKb3dWGUXBwq+2eBn3rM8U+FLzQJyZb WSBTk7H54z1Ujhh/k10Rk9mcko9jmyf8/nQTznrS/wCf1pvfP+e1bGQ0npTGOce1 PPNRsMGmiWPUjvTpX3xpx93IH0qNc1JlDGy9+oxTAiooooEFFFFABRRRQAU+N9pG D3plAOKAPSPB2pA+H7llwJI1aBQP4ncFV/E7v0NXdej8rwDr0qsCryWsI567XP8A gK4jwpfpZ6mqTH93IRkdiRyufocV1PiC8Efw/uraSRUlmubchCeWwZSSB7cVXQiy uVPhvaG8v3Vo0eOONw4kGV+dkTmuhufD9wtzILWeHyM/JufBA9OeayfhbrWnaGup T6jOYt8CeWqpuLkOTgfpRJ4iuTIxjAKE5BL5OK6qGE9tHmaOWtiZUpWiex2cuhGJ AsgJH95cGuE8VwqfiAdQs0Z7WLT0SR1Hyqxcgc/lUVxfPbgAbgehzWHc6vN/axt/ tL7Z7cFov4flbIb61kbHRpeGeBY5nZkiwAm7gDP+eaq6rKsqQkKB5anpzWfHMSjN yOBkDvVyKOS4RzCcOIiykHGD2pv4WSrqSZj2bbppfNLSx7S7Ix7DqB6Air0k+hab NDLo1rHatcQiVhGyyByGwV3KTt9cev1puhpFJb3kr42lAuQMnoScHt2qK/0HT5fD om0uHyNTinVwsRxHLEwAOR7dfzrFNrY3aT3O41G9tLjw7bQGHyvKcM7KM/LtPP1r nLzwfc+INN/s+K5hikmIZJGyUwgJ6+/T2xWlYtGbH7KF3BAFyerLtwfzq9ocEcF1 YwM8jDz9quepODjP4VU7cxMPhPPPBgeDwn4nhcjdHLbqcc8h2Bpmn6Rf6rF4gltv KEa26xyM0xQ43KcEAHcPl9j05qbQEEOm+NYic+XcRDJHXErCsGz1i9stevLK1ult 1vXEMjS5KYzxkDpzjntU7Me6IbjVl1TVLWd4kS5t7dbfGOH2Ark++P5CqWnXrabd HZKyw78YJ7+uP0qjeRTWl/NHJgSRyMCUORkHse4ojiknRXG3JfZ1+ZieenpUSSlH lZtQqSo1VVg9UaF9ctemac4Rr2fIHYAU260mRZ/LVY8g4JD5zVW5kBuAqYMcAA+v rWtDKSUyclOPw6j9P5UWskkTKbnJye71M0Tajo1wTDdzW8qNjMTle2ev41vaf8R/ EVmdl1NFqEZGNt2gY4/3hg/rUWpWaXUt7ExO8RxzxlRntgj9RUWraQk82kx2kaRe dpkMkhH8TncMn34FN6Ep3Ogg8daNcMHvtDuLSTp5tjPwPwPP4ZrZs/FmkME+xeL7 +yZeiTo23156g1kfCzQ9Ev31ceII1MUccXlyMSNjMzDjHriun/4VV4b1SEyWmo3C OWBCvtfK7guQR25pqOl0S2r2MC98H/2ybq9sr601Ga4HzyrIrOMDsM8E8dqn0L4T w6kokuYNQsliYbpvMRlb6KVB/wD112Pgr4W6No5+23u7ULnd+7MnCRYPBC9yeuT+ VegqMgowBwMHPcVJaWhhxaHp9glq9vpyyy2UYhhlccxL3IJ/UgZNWJbCW4XdflHj U/vIEB2uP9onlh7cDitNcpmNhkAdfUUqMMFG6rx9RR6lLTYo3OlW8lvgRr+7XCYG ML/d46isCXT5bR87T5Z5yeq59fUe9ddGAPlH8PH4VC0ZKFOCUOMN0IPrUTpqaNKd VwZw10gZiNpqKeAW8CtJwD0GOT7CtPUbOW0nkuIRvjTmWF1O6L/aGOq1p2Ngywm8 IU3BUbJJFyEB6bR61xqEnPkO2U4qPMcroGlQ6Hrdzqs8A+2XkPlRWuf3k2TksR2U Y5Yir8ekXGpCWDXJvtkcrl23JuVD1xsbOAOxUg+1dJFYWsVyZyWnnc/PM/LEAc49 B0GBVyKFfMwYxxtBPuAa7YQ5Y2OKVS7ueJfET4a22gaWdb0pitsjhZoSxYDccBlJ 5HPUH14NeZng19YXmnW2p6VJZXtpHc28i5eOQZDYPH8q8M+I/wAN5fCkx1HTd82k SNjJOWt2P8LHuD2P4H3pkHA96Y4I5NScA4prc4FJCZGOtOAwMkH60ijmnj5eSoPH Y4qhWI6KD14ooEFFFFABRRRQAUUUUAORirAg4Irq7qxutf0nTp7NDI0URjclgMHJ z1+orkq6XSGjHhHVZ5M+dGyiBg7AqSRnoad7Caux1v4f1mCLC2sDMRy0kgOPpg1d j03WkjCnStOcj+IvjP61Y8H21peaVNLqCtNL55VS7MSFCj39TW4dN0XP/Hmn4hv8 a0jXnFcsWZypRk7tDLm8e5WUyOzyZyCxzXO3Dj/hJbYg/wDLs38zVM6d4pPW5k9T +9qWz0fV4btb69dZAilRmTJ5/wD11PMOxuxzHyyCetbGmffZsdYxzn3rCgjkZRwA Cp6kcVs6QWkndERnIQD5Rnv+lXfRkpXZeSAKs+xVRSGb5RgEkHP41j2sxGnowbJi AU4ORgdP0rprW2uJY0baiI2Rycmrd1p1pcBfMgjLKxJKxgA+xx1rFs3StuVtMhdH WWVNsUiZVuu7jitC3jYX2nqfMhBnU7+AQeccGgHytkSfKgAAA4CgdAKPPC6rYkhp B56rtAzzzj/PtVOXM7kqHLGx55p4WE+OoUJ2i5jxnk/641hX+pwNeLZnTliRZSJb mMAPL+OK2rSZZZ/HLoSyvOjAn/rua5/WLvSvPWJIXW5WXM0u3jHfvz+lFybaBdwJ eLZaPZtFLNPNtjl6Kq59TyBnPXsKyzElhJcPHKJlR2jhkA4ftuHtVVEEs5WLIUk8 t2X3/CtHSPs11rlsk5C2sRLfNwPlBPP5VIyi8XlLGsg5Y5cEcirYleO1R4wC3lle R/dP+Bqpf3Iu9SnnTOySVmUH3Na+ieUdR06O4UGJ7hldeuVPFbSkptWXkS/dVwvU 1qzuY21Ax2rSwbcEplozgjgHvUmo38ttHpEiMAx0yNckc8SP0rv/ABJ4Z0trcXEN xOUniVlXZHtQAY+UBcjpznmvPLgCSDTA6KwOmhSWXOP30g49D71m4tbgpLodT8On guLPXWnLlIkt3VYhgkqzMBkdB6k17Be2MNhoc13YlVLw5bjIkLFTuz6/415F4I2W Wna3LFGSv2VhLuPysq7go/p716zq13bzaHb21s8XEkcTxRnhPkyF9u1V9lCSTk7m pp25YoI2XAMQcfoKuTkxgSjHy/e+neq3zK4eI7hGqoQO/PNWImL7yxDAnhQOgrM2 HlsFW684J9jSSBQVc9jtP41GsbYaMH5dvynuPb8Ke7b4GI64yPrQArLtZWB77W9x SOCrK2evyt70snMbfgRSyAmNtp56ikBBPbrIyM5IP3dw4I9P8+9M8hwUjlfdHzg9 2btmrLkGNiPTcKSb/VkjGVIamMaqKspCgD5Fx9AacnyyOP8AaB/OkPyuD2wRmkZz 50gAzgKP1pAIM7GRe25R/SoL22t72wkt7mJZ7eddsiMOGUjBq0uPNkx2YH9KzNVn miRIYWVdzkOSMnb1wPz/AEotqB8x+I9K/sPxFf6YGLLbTFUY9SvVT+WKyj1ru/i/ b+R4ySYKFFxZRNx3Iyp/9BrhCeKAA9TTsj6H8xTc80rdCR+VADKKKKZIUUUUAFFF FABRRSsjJjcCMjIz3FACVo2d2U0u8sdgJuCjK2eQVOcY75/pWdSowVgTnj0OKAOl 8O3scDBJxNcRBmItYVOXY8ZyCOmBwf1rr0vZNg2eGrzb2yyA/qa53wy9nFbRzwBl nQlZDuAJJ/8ArdMe9dIL/j7r/wDfQoauJGPJcAuBgnP60yadVIQ5Ow9MVn/2vYsw zdKMex/wqxd6lYosbpqEEjSJlwoPB/LrV3IdyQXUZ3gHG1c9K3vCsqm5uzHwWjXd +ZrlUvbRw5F1DkDIycVo+Htd07S57qS5vY0jZFOFyxc5PQD0zSb0HFao9KtjhAp6 gY+lT7lEbOSqIOWdjgD8TXnF18Ri1vK2mWyxKGCma55POeij6dzXJan4hn1eQNqF zdXmOgdwiL9FAwKixq5HqOreO9A0tpEWdr64jXJjtx8p/wCBnj8s1zei+OLvxH40 0qzmihtdPe7UtGDy2Om5zz19MVwFwnmS74wSr5wOpX2qzon2SHWLabUUEllFKpuE 7smeQB3piu2dPpCCKPxhCBgAoAPpNXNatbynVpmC581/lAIJPStLTdXgt012OON3 N+qrbrjAAEgbn0AArGuLlmkfY2+WQ/vJAMZ9h7UEk9nZTX95HpdgoeadsO/Qe/Po K1PF2gw6CNNgRArujb27yANjcefXPHtVHQfEEmhTboLaJ3Y/Mzk8jsOO1XfFl1rG ry297exWyqsYEa27hiFbJGeSeaA6mNqKpHrFwqKFRZTgAYGKlTMd1AhYqyje2OxP NJnzJTJcFjgh5icct6fWqomMlyZG/iOa1o/xI37imrpnoJ8TQotw7x3N1LfRRyMk TE+U6gq4weACfm4/vVyMsF4YoSLdyEtud527R5jHv9aZPtuLZFdtqq3JxnbnjNV/ IjlVYknMjAEKqIct371viafLU02MabvHU7HwFoMniCW/hu9Uu7WOJEeSO1lBEuSR hvSvR9G8N2mi3Nla2ss8zPJkmRuAg5Ax043Hnrya4T4Sj7PJqZ6F4Iycf7xxXp9k /makGH/LOLIPpnisrLkFf94dDYnAmIGczE49MAU5JfNEhiJB3t8p4JIGP5iq1lcF Lj5sYkd8kexNPkSVoWdblgUDsAFGM5NYs61qOsr1LsBgVEqnEiq2QCDg/wCfaraY 3PH/ALRH5jNYttG9tqasCjI0WXJGHJ4wT+H8hW0AFnf3Kn+lSDQ6LmFQ3XGDQnzR geoIoTgupPRs/gaRTtd19DuH0NABGN0IDdSu00qfNEARjK4NJ92Rh7hv8aRflZ19 Hz+dACEg2wY5JUZOPajP7zOM7lBz9D/9eljwfMj/ANoj8+f61GpPko54IUE/yNAC xk75CO8uPwArNvGjF3JM4YlVLDjPA6ge5rTT5ZCP7x3fjj/61ZF7dm1VUIyJ3IIz 23nP6D9apAeV/HKz2y6JeDndC8Zb8mA/8eNeU9q9n+MMUlx4O0+7lIDR3WAo7Lhh j9BXjlvBNdSiGCNpHPYUmJEe3P8ASkJ4xXXalptuuh2ls5/fwqBujGfmJ+bjv/8A WrkpAFcqGDAdCO9TGVypRcdGNoooqiAooooAKKKKACt3VrWFvD+m3qDEmwRsfUc/ /XrCrrtJvYF0W3hngMowwIIUgjJ9TSd+gK3U5Giut0VLXzJI2hRgrsAHUHAzxWzd 6RpsygGxhBbuq4P6Vk6yTs0dCoNq6Zy2mafHJErsC2+PcCeo5xVk6cAceY9aMMTR 3bRLCyRQxeUpP8XOePbFTMnzGtL3Oexi+EkR7bX96I2NIlK7lBwd8fI9DWDOAFix /dP/AKEa3vCB/d62h/i0mcfqprCugFcKOw/qaoXUbHwjnI6dD3pr4wFGOOp9aaMY NA6jNAy3buEsZSyqw8xcBug4NJ9qYnAjt2U/w+WB/wDXp+p+VDeT29urJCsnyqxB OO2ffmqscLycgYUdWPAFAty9DDLKHNoxgBISYM2FCsQAST/DnGc9KSf7RJIyz3Ef lRnG9ANpx/dwOaia7Cxxxkmbyxhd33VHoBUZ+0XjE8uRzgdvwqk2thWvuTxrNdLJ FZRERRrukbvjIGWPpkj86mtbd41YKiHDEbmTJYe3tTtJ/c2+qpJlG+ygYPr5iVPb Xa20SeU8jzMeIw3Q+vt+NJITY12mhjZ8Jz0/dKePyqGLUryVHEkqLHtCl9gGAOmM dTU19qskiNHcTFmz9yN859Qzf4VnxILuXdO4iiXsi5J9lHrSSbdkPYjmkMqlYwRC nPPc+p96hT744rUFqJ5GSRPs1si5BBz+LHuafZ6bYz3bxvebY1583IA/I8mtGvZt NhD33aOpFDkqY5AQGGB/hUK2VxJudITIqk5weeOvHWvQLHS9DttNjuEtWlLkCIy8 yTt2C9lX1PWttJNN0wCN4LWKUgEiJVQk+gPU1rWx8GvdRtDBzvds5rwGb7SbfU7i fT7l5JY40t0cbFY5PUnoo6mu18NTXunRXM1+y3V7dyq8km7CoqjCoAOgGTWTfavb WaJcXrRRIxykYPQ++epptj4mt7wPLbQOyIMkivOnXqSWmh1QwtOMtdWehaVqsUk0 cThY3Z2K88MTk4H51oyzuYRDGCN5O5sdAzcD8a4qC4MUlpI+A7OrBc/dNdJYawit 9hvEaMhmRZezKfmU/XBFXSm5RuzKtBQnZFuaWJJWaMfcwCe5BJx+FaynfMHHIeIE fn/9euQubmdNbkaU/uZEEMZU5DY+YH88/nXR2NxlYUfho3KZ9Qen9K0MmXzxMMfx rj8RQxxKh7MCpNRzSIixuWA2SBTz6nH9RTLi4jSFnLcRSAn8x/jQtSSSQ/vIzj7w KE/5+lNJzKTu5aIH8j/9cVCbyOUsqNgxSg5Pp3/nTRcxvKojOSodcew//VR0Atgg Tv8AUH86RMFTGw4DMv1B5qtHcB7jHIyif+hUpuQk82e0iY/EUAPDEpGwByDg/wAj /KsPW49klpNNkrGCiAHl5D/TirU1/wDI+DgLubPpgg1j318dS1S0iAwF+fHoTn+g qrCZh/F23b/hBpFPJhuY3+mf/wBdeI2F3PYz+dbttYDBz0YehFe7/EdTe+GNSXr/ AKOJMD1Q5rwFT8p+tKQjrbExa+JJL2PyorfBba5AJ/DnGMmuRmCCZxGcoGO0+o7V u6RqNxbWLIkAlQvznHp0rBc5djgDk8DoKzho2i5XaTYlFFFaEBRRRQAUUU5ULngU ANrptM0S3k0uC4uIgXlyRnPTPFc75D/wgn8K7XRIc6HCzzyyHnAf+DBxge1KSaQJ pszBGunaqsUXyxzIGA9COtdSGzAjVy2qNjUrVv7tdNbnfaKfSuSa1TO6i7xsQlPm ZvU1WYfMasyHBI561BgVt0OSXxM57wq+JNTX+/ptwP8Ax0H+lY06OT5pRthJAbHB Psa6nS2/te2l+yRx2upiBo8Yws6EYIx64pb/AFe3bwHbaXeRu1zDJti2LtVNpOSc 98Eg1u1YyvdnIVIsDkbjhF9WOKBMQMRoq+4GT+dJtdzknn1Y0DJJJlLs7EyyN1dq iaRnPJ/CpCkWcs4HsopN8S9E3e5pAMQbsjaSccYqUW0ituDbADwzHH/16Q3UmMJh B/siomYsckk0ATmSNGYl2kZvvbflB/xp8aXd0u2GPZGepHyr+JqCBFkcq2fukjFS odgDAyFVOB6DNXGDkrg3Ymis/LnwQkxAyAchSf61LCzw3RlaEyMeCvp+VRNIIjum Pzn/AJZjkr9f8KjkvOSIiwGeuBk12wdOmk+pg1KXoWbq6PkeXEsoZ8+aGIwfSqdr tFwjSwGVAQWUHGRTUlYn5jkd6nikjLgJDz9apJVnzN6DS5FZI7TT9fg1HWDcyxmz t7WAi2jAyS3fA9Tis8z3EeujWLmFb0su1I84CZHGP896l8O6VHe2k8ihpJ41O5SO APUfy9ayrq0lSXyhGxcPtC9wfSsFhKak0i5Yyo7XIr9dS17VsyRkM3CJn5UX/PU1 raLDBpWupHK2IohtaY8KJDyM/gK0LaBtLs1V3D3bjk9cf/WH6mmyWb3kItEdVab5 AWHHJ6mpqQioOnEdOrJzVRm1pU9xrXiDzIyTp9k5MkueJD2VfXNd/DqllFaB7xk2 KflyBl2A5GfauP0q3FhaxafC2Io+JJccbj1x6k/4VvxRwXUb2Um0LsyMDPlHt+nU +9c3Lyqxq5uUrsq395Lc3kLqFjjJLeWhyIsjC89z3/OuiS6ZrPz1GXwsir78H+Yx XKRqn2l4rcYmI5T7qhOzY7c1oxXoVVjRsoGZCfXnPH+e9C3Lka91eedC0iMSrOrZ z1GQQfyqO/neWOeKMkjd2qgsnmWjIqhfLYqcHnHUf1H4VtpZCGC4Zhlz+ueKoztq ixJAbe3uXJACgk8+1UI70W7tICctvOQB0A/+yqXXJmZfsNvlp7ubt2QcmprGwjtk SKQZbyWJLHOTleam+gJdCi2ruhjXYRLJGEj4/wBoZP4UR3u84JOGnI3MeSFAFW7q 3iOqxt2jhLD8+P51XiS3VY3LgnazEk9Mk80waMrV9QWG18iJuZiwJHpuqrpMxkvx dnkblVB6L90H+v41gXepHUNQHkKNofy4VHGck8/TvW9pkfl2chhbHloAvuB2pitq X9SiS4h8gkZmSSHr1yp/+tXzqVZQQeCDgivouSXzNQtsgg+crAAdOK+f9Zj8jWb6 ADAjuZFA+jGpA0dOUjSwjRBkkLbvUg8VgtgMQOmeK6yycWvh1Z8YKwkjjvk4rkj1 rOF7sbCiiitBBnjGKKBRQAqnBqVXVcFRyKhp0bbTQJl2KSZmGB1rQ0/ULiym3SZa FshwD3x1P+NZccnYj8auRSFiCoyTwQOuapW2ZnK61RLfXK3MrTBSgjjzznk7h6gV 0nh6+jv7XYp2OP4W4OPUetc/f2txdwxgKd6rt5Yc89/woj8OX0tsCZ4Y3j5UZPOf euecYvS510pTir20Omn/ANa+OxxVfFZFjrpt4Hi1CTfKjbQcZOB6nvzUn/CQ2vox 9wpos0Q2m7nNwXMtpcpcwzMs0Z3Kw7Gul1sprGiLq5uLeKVMN5OeXJOGA9wecelc oqg9TinLIVDKOhrdGdhpdvXFIST1OaXafSlEUh6KaQx0KqeWXdg9M4p/2Ul8bhjt xSQ3E1o+UAUkfxID/OkMh+8XLMaaERlce9JVgxgQCZj8zdAe9Vz1q5xsgTuS2v8A x8KT0Gc/lVhROQVhHLHOR/Sq6HYpb2x+dSLeOCpyOOmRW1C1mm7ETTew37JcFiNm SOvIpHtZoseYhUH3qYXpLhmxx6CpZLsXWFx8w6YXFaKjTb3I5qieqKZRl4IxVq32 heOvc+tRueTxToeOa6ox5RSd4nU+EtbbRNSWVGCg5yW6ZqxcTGS9mu4PnkmcmIsO F7FyPfnFYmnWoeTzZm2RRjc7H+EVk3t42oakZmJVSwCAfwqOlY1pKCut2ZU487s9 kd7JamOM28tvJJdfKxuWlwF77SuOePels0f+0rWMYaQyhRg9f89arWWoCeMPPcXu DCfKeaPf5jjou8nk/wAgKyLi/uf7Xt763l8ma2YyKqdARjIx78/hXmwq3bidsqdr M9R1BY9PgjkjUDdIY0C/wgDJIHrRYMiQM64R3YlGbkFRztI7g9f1HSuNvPEcmqiC ZEaG3tzvhDHmQn7zEfTp+NaFtqafaBIMNEwDJz29P8/0qhHVvptxcXd6sDpzHHMA D94fdIDd8EU620to3kD4RSofn1HH9R+VQ6frcNpebriU7fsrsyjAVGZgQp/I1Xj8 Z2ovBO1s9xaglWnjcDaOxUfxY5zUGu51cEEMSyqiD98VjBI6nkn8galvLpYI45iG YmUMEXvjPH6VjxeI4tiyJGyrFBuJJGCWOc/zrGuvEM8t0jRk/ulyFx3PA/rT6gzo 9NgunvV1G9kCSyhyigfcGP8ACkfVcy/LKMLEVBI+8flrmJNY1G4IUkny12j6n/61 PivriJWLQgjAXOBnJ/yKCTeuJri4kZoUJZLfOD35rnb5ru3QiRGDqiopXuT3q1be IVsbtxIjuWAySOgweP1qa88UabHbRNNGHJAKqOWOG44+lAM5W0iaPVs4wqSFVPqc df1/nXSWdyzNHEg5QtyPrn8axX1GO6uPPS0MJ37vlGAw/wAQK0bC5DB4fs8qqJBk IQS2QOTQHQvLdN9otpJMMYyAG9cHHT6V4343gFt4z1aLji5Y8e/P9a9dM0Eb+RGr NKZGUDjIyOM15V8QyG8a30mMFxGx+uxc/rQJmfJbTpo3mmeRkKr8gJwAayqcZZSm wyMV9NxxTaBBRRRQAUUVIvkbRuEhPfGKAI6KKKANjS0jLKEjhmkxlzMcIg/rW+yI kas0kMQ6ARrsB+g6muOt5fLblQwJ5rQj1IQYkjzJdt1ZzkIPQVhODbOunOMUdGCk ce5xsQf3hiqGoeJFKfZrNlVQMFzWVP598AZLl3J5x0A/Cs+eEwsB2PenCjbcieIv pE1RJZ7OZY8nrk80zzLL/nolZFbNl4dlu7SO48wJvGQCPetOU5m+5lwM3mfKATjv 0p0skoBDGPB6hVA/lUA60v8ADVDJXme4naZwpZjknGBR55T7hyf73p9BSP8A6r/g VRUASDMhLNyad5awjdNy3aP/ABpbT/WL/vCmXH+vf/eNbtKMFIi93YR5GlbLdegH pTVXLY/OnRf61frRF1f/AHTWLberLSHSnCKP73zEfyqKpJ/9Z+A/lUdPZiWw4Asc CrEWY3GPxqGLrUy120Yq3MRPsSOoLZ61asLRpW3hAQGwoJ6n/AVX71u2H/HtH/1w P8zXZ0ucs5NKxS1Vz9m+zxN+6B3Ow6yN7+1YUXMyA/3hXQ3v/Hq3+7XPR/65P96v Mqy5veZ0UlZWN5p3h02MNPLNEoO6NpCUj4/hHqc4qha6v5MgWSAPAVCvH0zg5yD2 NSr/AMgBv95qyK5kktjdu+51X2mCO3DWrfaLcHcrFsNHn+Fh1/GrVhdMSQqbQjBo x1yfp/Sua0//AFw/65NXQ+H/APkMW30aqYkdvpdpFLp7T38KyGRzuUnJds4x9B/P 8aNS0ZwrfZW3OExtGMIvoT6f5FS/8wvTv+un9WrXT/Vzf9dF/wDQBSbLRyFvLPpt yyuGlhIUuqjoM+h5HWux06TQPLkuPtMDtlW+ZuQPp26GsTUf9fcfVf5Gsib/AI/p fpSew+tj0q1+wXKTTWskUqbg2V7EcY/SrMFlatudoVYCQckewrjvD3+pu/8ArpF/ Wuzi/wBTL/vr/Sk+o1uYWrvp9pezQ/ZBPcyKDHEvHGByT2GQayLPw+GkaWZBuGCx I5Ixx16DtW5cf8jEf9yP/wBmpuuf8gaT/rkf5iqTsKS1Obvp4v7VGSgtRD5cO3oz c7ifx24qV5/MRmN1Fbwvt+WPLM/XqQOKxdY/49NO/wCuj/yFaXhz7sn0P9aTEadk bG2n3QwXEhjcbQIsDkYzz1NeY/ESONvEonjBXz48kehBI/pXqUf+qf6p/WvNPHv/ AB96Z/1xk/8ARjUA0ci0a7SRUVWh0qrSiSwoooqhBRRR2oAKKKKADJ9aUE5zSUUA WYptoO3OAec0XDgjbnv+VQD7o+tLL9800TbUltLY3d3FAv8AG2D7DvW9c6mlvcNC khRUwoVegGKz9A/5Cqf7jfyqjqH/AB/zf75pFdT/2Q== ------------63IU5FKpEHv8TM9zaXoVxU Content-Disposition: inline; filename=image012.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image012.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke51-filer/image012.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCACiAQEDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDl aWilrz7nSJigilooASjFOooASmN95PrUlMb76fWgBwFLRRQAUvakFLTEMbpXIa9/ x+x/T+tde/3TXIa//wAfkf0/rWtLciWx6PpFvNcAiGJnKoudozWn9guwObaX/vk1 Y8CjMlx/1ySup/tBFYrsPDOp54+X3r0aMbwPMxFVqbSRxxs7gD/USf8AfJpPss45 8mT/AL5NdudQtwwG4kZIJx93ippLmCI4eRRxmtuRGP1h9jgjDIBgxv8A98mjy3A+ 435Gu7+22wfaXHTJYjge360954FheUFWVOG2jNHJ5i+sPscB5bd1YfhS7cfwmu/8 624y8eCMjNKJLQ8bov0o5A+seR5/tPvSla75ntQM/ujxnAAzT9lsVLbYiq9TgYFH IH1jyPPgOaMc16AEsz2gP5UvlWfdIPyFLkY/rHkef4oxXftFYjgxw59ABk0v2ayx /qofyFHKP6wux5/ijFehfYLU/wDLvF/3yKP7OtP+faL/AL5o5Q9uux57inx4Bwxw Dxmu9Om2f/PtF/3zTTpdl/z6xflRZj9ujjdlv/z1b8qK7D+yrH/n1j/KinqT7WJ4 B/b9r/fP/fNPGu2h/wCWh/75NcrijFeX7OJ63tGdYNcsj1m/8dNOGtWRH+vX8jXI 0Yo9mg9ozsBrFkf+XhPyNO/tazP/AC8xfnXG4oxS9kh+1Z2X9q2n/PxF+dB1K1LK RPFx/tVxuKMUeyQe1Z2n9pW3/PWM/wDAhUkV3HN9whh3IOa4fFdB4cXMMx/2xSlT SVxxm27HQiilAoxWJqMfpXIa/wD8fifQ/wA67BhxXH+IOLyP6GtaT1M57HsngMZe 4/65JXZG3iK4aNMZJ5Hc9a4/wCMm5P8A0ySu0mt47hAkq7lBDYz3HSvVw6/do8XF u1VlWKwtkeRc7yeSrHpmp5LO3lIMkanHHp/nvUUwh81vMhlPOflyQfemMkCFg0M+ 3PBHPatbnPq9SwbG3di+zJJznJ608W0XltEF+UncQD3qBGtlfcqzk498CnbYRAdn mfe5Oec4/wAKLoNRw0633q+05U5HzcUrabbEEFW59/r/AImoo0jZWbMy4GcbqkhN u5MaySsXGOQfzpaBr3D+zrc5zuJPJO7kn/Jp7WQ+yPArFVI4J/hqEG2HJMmQc4x/ nrirItxOu9Z5NrHOOg+lAa9WQx6XEFAc5bjOOOnSnpplujAgMcEHk1MbJWdm3sNx 5HanG0JRVWV1Izk9zQHM+5XGmRDPzPk5ySfWj+y4M9X6cc9Ksi1cRsoncscfMe1I bSQnIuJAf50h38yULjA/Cl20w2rEgiZwcAZHepIoTGpBdn56mgPmNK00rU5WmlaA IdtFS7aKAPkjYM9aCCDipMZOB0xSEcDivMPaGY9qXB7ipMYGO9JtoAjxRipNtG2g CPFFPK4o207gR4rpPDS5t5v+ui1z2K6fwumbaY/9NV/lUVfhZpT+I3dmBSbaslKa UrjTOmxUdeK4/wARD/S4/oa7d04ri/Eq4u4voa3ov3jOa0PZPh+vFx/1yjruAtcX 4AX5Lj/rlH/Ku4C16+G/ho8LG/xmQz5EDkSiI7Th26L71BJuygF0FO0Z44PvV1o1 kUo6hlIwQRkGkNtE2MxqQBjp2rdnInYqjzckfa4uOwFOg8zc3nSwsAeNuOvrVkWV vgjyUwfahrGB8ZjA+nFTZjuiFUnDh2khKnrgdqNtwORJAMnA46VaNrEUEZjGwcge lAs4dpXZ8pxx9KLDTRWdZ8kKYguByf1qSESjPneUF7bDUv2OBUx5YCjmgWFvgYj4 7cml1HoP20u2nRwrEmxRx70/bTFYjC0oWpdtG32pNlWI9tG2pQtG2lcZDtpCtTla TbSbGQ7faipdtFK4HyIBzTwrbcEcZzmgDBpcbdx/KvNueyRnk0uKcBS4oAZitTR9 GOqXKrJL5MRON+M1Sij8yRU9TW7b6hDp437vu8KKwrzko2hudWGpRnK8ti23hBIP PR1acKDh42wVP9a5660poYzLC3mRj73GGX6iupv/ABRFbWcNr9ilRZkEnmF/mYHv WBb6js1HOSY5s/eHXjnNc1CVbeTOqvSo2skYu3FdT4VXNnN/12X+Vc9cRqs7bPuH lfpXT+Ek/wBDk/67j+VdlV+5c4Ka986Ix0wpVwpTDHXEmdRSdODXEeKlxdw/7prv 3Tg1wvi9dt1b/wC61b0H7xnU2PZfAK/upz/0yj/lXbBa47wEv+jzf9co/wCVdqBX tYb+GjwMb/FYwLTgtKSqAFiF9ycU9cNyCD9K6LnHZkZYK6qc5bofU+lSBaV4lkQo wOD+dJCSdyP99OD7+hqebUdrrQcFoxipNtAXJqXIEQtGzqwVtpI4PoaaIbnP+vX/ AL4q4FpdtSaIgRHC/vGDH1AxT9tS7aULRcdiLbS7al20YouMj20FalxRtpXGQ7aN tSbaXbSBEW2ipdtFBVj4+CEjPb1NLtTvJ+QpCc9TScV5x6wpC/wkn6ikxT0jLjgj PalKFSB1J6UXAapKtkdRVrQZxLPPHOsZyR88gztFRGIorFhwBx71TjaS31FZIgcs QCPUVE48yZ0UJ8kkb8uqNPfN5swlRFCwkQYBA6cdhWbqMnmQiRiqsG4OMCrN3fyT yhvIij4wSi4zWdec229s7A4Ge2aypxszsqzvELYiWEmRioH3eM59q67wipNm/wD1 3H8q5BGVoxtxj0rs/CI/0Fv+u4/lV1dIM4oO9Q6krTCtWCtNK1w3OixUdODXBeM1 xc23+639K9EccGvP/G4xPa/Rv6Vvh376In8J7P4CX/RpT/0yi/lXaAVyHgJf9Dk/ 65RfyrsgK9vDP92jwcYv3rE2AjkA/WmfZoT/AMs1B9Rx/KpwKULW9zjIRAy/6uVh 7NyP8ajl37lZcRyAhWzyME9fz/nV0CoruPdbuQPmUFhis5MqD1I5PtEaZaRPfCE0 xbiVkDK0ZzwBsIJq7GQ8auP4gDUSSqWZgrOT2QZwKzfNe99CknfQF3svzzKvsn+J pRDEfvOzfVzUiSxudvIf+6wwalwPQU7sdmiONI4xhMAfWpOKNi/3R+VHlr/dFF2O wYpcUnlr6UbB7/nSux2FxSYo2/7R/Ok6fx/nRzBYMUuKbuI6EN+FPHIpqVwQmKKW imUfHkoAkYDjpwKZijBOcAnvRzXAeoLubGMnHpQXIO4t+NLsHmKm7nuaq3hKOFII 68GgaVyVrgepY+5q74bRr7xVptu5Gwyk7SOG4PH49Kxs+1T6deyWOqQXkPMlu6uv 4GhrQ2jFJnQ6rpZsbzdIrJatKQqk5IAPTPrXPa3fLPOttbrtt4fuj1PrXaeL9Ysd R0q31C2IBnlJEYbJzjkEetcBsy5YjknNRS1V2aVH0uRwIWcHn862rHX7zSiBaygg NkowypNZEj+UpAxuP6UqL8oORWrV9zJabHtWl3q6npVteqMeagJHoe4/OrRFc34D nE3hzy8gmKZlwD2PNdMRXlzXLJo6k7ohYcGvP/HI/f2n0b+lehsODXn3jv8A11n9 H/pWmH/iImp8LPa/AY/0Bz/0zi/9BrsQK5DwIMac/wD1zi/9BrsBXtYZ/ukeFjF+ 9YoFOxSClrc5GhwpxUEYIyDwaaKeKhgtGZUVtKDBdi5ZY4YiDEBwcZFW4BLFAgCF iRubB7mmnixnXp87L+bf/Xq6OOKjc2kyszO64kt2I49DinlZYhwxdP8Ax4f41PRR yiTGIQ67lkJHtTtmf4mpQACSAATyaWiyDQjcOpGxdw75bFR75CebZv8AvurOaSiy Hch3NgH7OTz0yKaZJBnFqfzFWKSiwrkcbuxw0RQepOalpKKYhaKSimM+PXQrGCCv HXDDNQ5qUz5R1C4LkZOeMelRYJ6AmuBHqse0m/BKqD3I71RvpC8yk7RgdB2q4Ef+ 6fyrKupF81h3zTRUS/YTRRSkyWa3Tn/Vq5OAfUgda7jT/ENhZQEOmJsfM4UbfooA 4rztZmiKyIcMOQRSLcTF2Ic9fwrOpR9odlGv7NHV6ho1pq0putIIWXJLWznG4+q/ 4Vz82maja2cd7c2ksdvNkRylfkbHbPr7U+z1KaO4RQAeR904NdHrWqSx+FG0/wAz CvKHMeOAc5/OlFTg1HdCm4T95bnDsd0gFWPmcdh7U0PC0fzJ+8z19qC0ZGQuMVuc 56D8ObqLyb202qswYSbs8sOn6f1ruK8v8ARynxLvjz5awsX/AB6V6jXnYlWqHVT+ EYw4Nee+POJLP6P/AEr0Nh8prz3x7/rLM/7/APSpofGgnseu+FdTXT9NXdGX3xx9 DjooroB4lj/592/76FcJYn/iX23/AFxT/wBBFWPxruhinBctjlqYSE5czO2HiaL/ AJ93/wC+hTv+Emh/593/AO+hXD/iaOfWr+uvsZ/UIHdDxNB/z7yf99CnjxNbn/lh J+Yrgsn1NGT6mj675C/s+B3P9u27I6+VJ80m/PHTIP8ASrX/AAkVtn/Uy/pXnwcj ufzpd7f3j+dH1tdgeAi+p6F/wkFr/wA85fyFH/CQWv8Acl/IV575jf3m/OlEj/32 /Oj64uwv7Pj3PQhr9p/cl/75pw1609Jf++a8881x/G350nnSf32/On9cXYP7PXc9 FGvWZ/56f980/wDtqz9X/wC+a838+Xr5jfnSG6m/56v/AN9UfW49hf2f5npB1qz9 X/75pRq1qylgXwP9mvNPtc//AD2f/vqk+2XA6TyfnTWMj2E8v8z006raqAWZgD0+ Wk/tmy/56H/vk15n9tuf+e8n50fbrn/ns/50/rkOwv7Pfc9L/tiy/wCeh/75NFea /brn/ns350UfXIdh/UPM8Sp8hKhUBxgfNj1o5U8AA+tMxmoLIZ3Kxkg4Y9Ky5ImA JIB981v2aRHUbYzoHiVizIejYBIH5112v6Zp+qWscW5ILwpmIqAAT6Gs5VeRpNbn VRoupFtHmaklBxSpxuGeQakntns5zBJkOn3h6Gq4YZP1re9zO1iTO1utElzLIgV5 GZR0BNMY03rQJi5pRn0zTR1rs/h9CkmqyO4ViigAMM/jUzlyxchxjzOx0HgDR5rH T5r24Vke5wERhjCDv+NdhRRXlzm5u7OtLl0Eb7przvx99+z/AOB/0r0Ruhrzvx99 +0/4H/SqofxEKfwnodh/yDrX/rin/oIqxVew/wCQbaf9cU/9BFWKt7gFFFFIAopa SgBRRSUUAFLmkpM0ALmkzRTSaAFJpjGgtTSaAEzSE0UlABmjNNJoFAh2aKM0UAec m2iIwbVOO+Tk/rR9li/59k/Wuk/sV/7w/KgaK3979K250Z8vkctPZLJEVjhSN8gh hnI5qa6t7nUinlybZrZWkyTjKgZrpP7Eb+9U1ro4gmkmc8eS4bjttNS5J6GtN8lz yvVbmS6v5ZpWJc4BJ9hVFMbc1PdSCSSSTs7EioQmRXbFWRzN3bYHG3gUwCnP8pAp cUyRFU103gi7Fr4jhV2AWYFPx7frXNDg1a09yupWp3bMSr8w7c1FRc0WiouzTPdB TgaaM9+tLXlWsdYN9015149PzWf/AAP+leiN9015149+/Z/8D/pWtBe+iZ/Ceiaf /wAgy0/64J/6CKs1W0//AJBlp/1wT/0EVZqnuAClpKKQxaSiigApM0UUCEJozSE8 0hNACk80wmimk0AB5pKM000ABNITSGmk0ALSg02gUCHZopM0UAKaSlpKQgpQNyuv 95GH5qaSnI4SRC3TcB+Zx/WhbjPB5uMJ6E0mWAxnipLxdl9Mn92Rh+tREkV6S2OZ 7jMEnJp+KbnmnDmmIXvTlO1gw7HNNpQaQz3Wyn+0WFvN/wA9I1b8xVisfwxN53hn T27iIL+RxWvXlyVmda2A9DXGeMNB1DUzamzhWXbuLfvFGM4x1NdfKxAworH1GO4P yRwhkcYJxyDRTlyu4SV0b1miRWFtG80KukSKwMg4IAzU26H/AJ+YP+/grgjpNwf+ WLU3+yLj/ni1a6CTO/3wD/l6t/8Av4KTzLf/AJ+7f/v4K4D+x7j/AJ4NQdHuP+eB qboLnfedajreW3/fwUnn2v8Az+23/f0V4vdQPGASCAT61XC1pyILnt5uLT/n9tv+ /opPtFp/z+23/f0V4lt5pdtHIFz2zz7T/n9tf+/ooD2zkBb21JPQecteJbacoCnn OPY4NHIFz2tmt0Yq93bAjsZQKjM1qP8Al8tv+/orx24CF/kD4PPztlvxNRBeaOXz C57L59r/AM/lv/38FMM9t/z92/8A38FeO7eaXbxRyhc9fNxbf8/UH/fwU3z7f/n5 h/7+CvIGXjqat6ZAZp0XnGeTmnyK24j1Pz4P+fiL/vsUnnwf8/EX/fYrko9Ocr/q yfen/wBmv/zyrK6HY6rz4P8An4i/77FFcr/Zr/8APKinoFjsKKKKRIlVr0kQJg4/ fRf+jFoopLcZ43qn/IZvv+viT/0I1UaiivSWxzPcFpT1oopiFpV9feiik9iluete Cv8AkVrT6t/OuhoorzJ/EzqWwd6O9FFZsYYoAooqRBQBzRRTQzzDWf8AURfU/wAz WPRRXTDYchRR2ooqyApe1FFAx8n3zTaKKADvRRRQDGt0rY0EAzJkUUUnsC3O2gA8 peKlFFFcpTFooooA/9k= ------------63IU5FKpEHv8TM9zaXoVxU Content-Disposition: inline; filename=image036.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image036.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke51-filer/image036.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0V FhEYIx8lJCIfIiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoL Cw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCAE5AcoDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDx mpoQCpyAeahqaD7p+tAEm1f7oo2r/dFOAUg5Yg9sDOaQgAnHT1oATavoKML/AHRS 0D1oATav90UbV9BU8wtyqGAyZCjeHx97vjHao1TKM2TkEcY/rQAzavpRtX+7Uogc wNOB+7VgpOe55/pSJG8r7IkZ2PZRk0AR7V/u0bV9BS0UAJtX0pNo9KdRQAzavpRt X0FPxSAUAG1fQUm1fQU6igBu0elAUc8CnUUAN2D0FLtX0FXItJ1Ceze8ispnt0Qu 0qrlQoIBP0BIqz/wi+vfZpbn+yLryYM+Y4ThcAE5+gIP40AZJC56CgKP7oq62kai qXLmymC2iq1w23iIN90t6ZzU0nh7WIbSS6k06ZIIs73YD5cYyfXHI56c0AZu1f7t G1f7tadt4d1m8tI7y206aW3lbakgAwxztwOeeeKcfDOu/ZY7oaTcmGXbscLnduOF 468nigDK2r/do2r/AHRW4fB+vSXDQ22lXUpRFZuF4z1PBxjIPPtVBNI1GSGaZLKV o4JhDK6jISQnAU+5NAFLav8AdFLWmPDOufajanS7hZl3blYBcbcbsknAxuX8xTf+ Ed1kQSztps4jgcpISuNpBweOvGRmgDOpQcAj1rR/4R3WTb3FyNMuPJtmZZW2/dK/ e46nHfHSoLjSdRtFka5spoViCM5dcBQ4yh/EdKAKlAGSBjOa128J+IEWAtpFyBcH EXAO/jPHPoDVf+xNVj1WPTDYTC+kx5cOPmbIyCOx+ooAoEnoRShXKlgpKr1OOBV+ Lw9rVx5Ji024cXEjxxnb95k+8Pw71Zg0HxG0l1pcGn3W4bGnhAwP9jPY5zxjr2oA xh1pzwvEFL8b13Lgg5FWzouqKqM2n3Ch0d1LJjKp98/8B71S4xQBZubGa2tLa5k2 eXdKWj2uCcA4OR2qEsvlKoT5wSS2eo7DH+etMpy7SCCT7Y9aAHieeKGS3DsschBd AcAkdM/TJqKg5zzmigAqXzsWwhRSuT+8IY/P6ZHTjn86ipSc44AwO3egB0PlBx5w cx85CEA9OOvvTpltVWE27ysxjBm3qAFfPRcdR0qIknrQAScAZJ6UABxxjOat6aP3 s/tbyfyqp04q1YkqLhu3kMM/XAqofERP4WVaTjqRzS0p27Ryc9+KksTpSozK2Vzn 2qV7oyWMNr5UQETM4kC4dt2OCe4GOPqajWR0curlWxjI47YNAEjTRtapELcLIHLG bccsMDC46YH9ahxinFiyKpJIX7o9KbQAhprj90x9KfUcn+rNAEFFFFABU0H3T9ah qaD7p+tAEtTWtt9quI4FljjMjbd8rbVX3J7CoaD6UAOYbHK5B2nGRyDT/NT7O8Zh QuzArJyCvqPx/pUVSQwyTHZHGzknACjvQArSRFItkW1lHzktnec9cduOKkBzbeVF K37w7nj6KCM4PvwTVi+02Czs7KWK+juJrhSZYEB3W7A42n3phWWDTwDajy5m3LM6 fNleCAfTnn8KpAVCjbCQpwOCccCn2l1c2U/nWszwy7Su5Dg4IwR+INaq3uo6boc+ mmMpa6iEmYFB82OVIb+lR3F3/osjjSLW3S6cPE4jb5QBtIQk9M8n3ocbAZcjhyuE VNqgfKMZx3PvSOjKFLDG8ZH0q0LWCW13xF0kiiLy7+Qx3AALgccHvVOpAUsSQCeg 4pKKMUAFFWdP0291W6Frp9tJcTH+BBnA9T6D3rVutF0fTJfsupazI10vEi2VuJEj PoWJGfwppNickjFjgeWKWRSgWJQzBmAJyccDvUZPAB4xW/eeHbCz0+3vn1lZIZ5m QeXbtvVQM5KkjB9Rnv3pfEHhuy0GCFv7Wa5luYlliRbbaNp9SW44+tPkZKnFuxiL bySIzxK0oRN8m1SfLGcZP6fnS2uBK37yJMxtzKuR0PH19Pet7SfD9neaFd6muuS2 6WyqtzELUknPYEN8w474rnZRGsrCJ2eMHCsy7SR647UmmtSlJN2R0ujeMf7H0ZbK O1LzBHTczDYytIrEEehCkH61oXfjvTp7gXcenXcdxBLNJbIJl8seYiph+MkDb261 hXWgXdl4WtNXc/ub2QjZtHygfdOevPNZ9jb2c04W+vGtYz0dIvMwfcZGBRZgpJ7H Tr43sljnhOlO8V5kXRMuCR5QjG0Dg4wTz3NUYPE1sPDUmmXdvPdT7JFjaQqyoWOd wbG9SO4Bwah8TeFbnw48DmYXVrcIGiuFQqGyOhB6GotK0ew1CxubibUpLd7WMyyI LbeNu4Dg7hzyKfK72FzJrmRbsvFrWdrotqLZGi06bzZSY0LyfvN4CsRlfStObx7a FvKttOlhgSCCOJldROpjcMcyAZIPYduKp6f4R03UtIm1OPxCES3BaWM2pLoM4GQG 79aq2nh/TNSl+z2PiGBrh+ES6t2h3H0DZI/OnySF7SJau/FdhLqElxBYOvmafPau +ERpGkzhiq/LxntyaZ4Y8Ww+H9NuLKaye586YS/fAAKqdv5NtP4VkSaU1hqzafrD S2bIcMyR+YQe2BkZHvW1qfhPS9HvksrrxEEldVYE2TbcHpk7qXKwc4otyePLe41J 7mS2uUSUy7wpR8hxHwVYFWGUPB9faom8Y6Y1rdwf2XIEkkkeCAlCkW7GCGxuUjGc A4NY3iTRb/RtT2XzxS+evmRzRcJIp7gdvpWSkbyyLFGpZ3YKqjqSegpNNaFJpq6O xn8ZWM14t9LYXMd3aG4+yqJB5bCUk/OOuRuPTrxUer+LTrfh+8tmsJMb7cJcFhmN EXGxvUFskemTWP4l0Cfw5qpsZ38w+Wrh8YByOR+B4rR0jwrYaxpVxeQa26vbJvmt vshLj6fNyKfK72J54pXvoR2XieC3t9OtpbWVorezuLSco4DMsrE5Q9iM96WLxPb2 mvaVeWttP9m0qHyYRI481/vfMSOBy3T0FY9jZ295qsdmbiRIpZNiSLDuY5OB8uf6 1Nrem2GlXLW1rqRvZI3KSEQbFGPQ5OaVna4+ZXsdLdfEC0vYBayabNHayLIkojkG 4CRRvZT6l8nnscVWuPFuk3kKadcafdpp9t5JtvJlUS5jDD5s8YO49OnFZeo+G5bH w9Za0HdoLx2Cq64KqOhP15/SsWhprcaaex3Nx8R/tkE0d1p5cTQXCjDj91JIzYZf ba20+uK4XsK1fDmhTeI9YTToX8vKs7vjO1QM/wCA/Gs6eF7eaSGRdrxsVYehFFtL hdXsIpj8pwysZCRsYHgDvkflTa6XTfCMOuaXc3Ok6mZ7m1QM9q9uUJ+jZIPeufgj gNyI7uR4I8kOyx72X8MihpoXMnoiKitbXdIs9InFvDfvdS4VmzB5YAIyOdx9ayaG mnZjTTV0HSgnJzW3b+GxL4cu9ZbUID9n2/6PHlnyx/iPQcfWsQ80NNApJ7BQCQcj IIopwV3DFVLBRliBnA9TSGNyCeT+NWrRsWt3ktjyhwDxncKq8Y96t2yE2d2wBbCr nA6fN/8AWqo7kz2KhIpyM0brIhwykEH0I5qxBePbzvNDDB+8jaPY0YZQCMEgHoe+ e1VkDMQiqWLHAAGSakoWSR5ZWkkO53Ysx9SabSHjINLQAUUHiigBURpHVEUszHCq Bkk0yYEIwIIIPI9KcCQcg4PqKZKT5be9AFeiiigAqaD7p+tQ1NB90/WgCXvS4yM5 5pM0uaAHCMMFx8xPUAcirNrqd5Z20tvb3DxxTHLqp68Y/lxUuh63d+H9SF/ZCJpQ jJiVA6kMMHiqDMWYt3JzTAfBPJBOksTbJI2DIw/hIPBq9qlwt1JHdmdZJ5gWnVVI CvnknPUn7xxxzWcBkcmrMAsmWITPKrmUCTAG0J3IPrTTewDjfyNZLaSSSeVESyIG 4DHqcduKhmvJZ0SNm/dp9xBwq+pA9TjmpL+K1gvrmK2laWFJSsTnHzLng/lTvsCv ZQzQzo80shjNufvg9j6Y5x9aNQIEldUYLIyq42sAcZHoas2GlSajcx28EsSM6sd0 rbVGATgn14qNbU20qC8ikRG56feGccfiCKuGYm0Vo4FS1DEct1Yc9PXFCV9zenCL V5OxmmB1Tew2j3qMHkFuntWhc3F3bajvnVo7iIq6Kyj5TwRkHtVS8u5r+7kurgqZ ZW3MVUKM+wHApNWM58vN7ux1/wAN0WK+1e7XImt7B/K9QTwT+VcZKxkkd3OSxJOa 1fDOuv4f1YXRTzIXUxzR/wB5D1q5feHrG8na60fWLE20hLCO5m8qSPPY56/hWlrw 0Oa/LUdzCkvbmW0NvJIWjMnmfNyd2Mdfp/Ku28XWFhcDSTd6vFZlbGMANC77hgc8 Vy9xZ2KCPT7W4huLpmJlu2fZCox91SevqSfbFbXjKSzvorKWyvrW4W0tEhkUSYbc ABlR3FEfhdxT1nGxa0+0s7XwLr4s9SS9DGMsUiZNvX+9XJ6Pp0mratbWEeczuFJA +6vUn8Bk10uiLZW3gzUbSbVLRLvUSjRxGT7gX+8egzmqekW0emaXfzrqdkuozR+T AgnGUQn52z0BIGB9TTavYUXyuR0lkLrX11jRpdPuYLV0BsTJCyhPLGFGSO4FecSI ySOkgwyHBB9RWxoer6kus2sh1NwscgZvtFwQmB1zn2q94osNPv8AXZrvSdRs3guW yQ8ojKN3JB7cdacvfjddAgvZzt0ZstrVrJq914d1jmwulj8tz1hfYuCKyRol1oJ8 QWdyM/6DujkHSRfMTBFU/FhSXUTcW93a3EDbVQxMC2QoByOuOK0LfxX9t8HX2k3p Q3McQEMzD5mTIJTP5U+ZSdn0IUXGN47PcZ4S/wCRZ8S/9e6fzNcorMhDqSGXkEdq 67wybK08O6rDd6laQS6jGqQq0mcYzktj7tULLRdItZlm1fXLR7dDuMNmTJJJ7dAB n1NQ0+WJpFpSlc2vHsjiPQNRBMd3JaKzMOvTir/iXw5H4h8WRQnUoLdhbITEVYyM AoPyjGCfxrltc1eXxbrodWhtIEULEssmxY0HufatPxlexSazDrOlahC/kIiqVfD5 HGQOpFaNp3b8jJRlHlS31M7xlrqazqEUMMDwwWSCFFk+9xxz78VH4UtZPtNzqq27 zjT4t8aIhYtKeEGB6HJ/Cr2tppviaOHVbO7trXUZF/0q2lbYGI/iB6VDfn+yvDtp a6dqsDSBzLdtbzYYueAB03ADv7moknzXZpFrkUUaWs2l3rHgS21G6tpo7zTXMUvm xlS6Hoea5nQNZm0LVor2LlQdsidnQ9RW94Q1jNxejWtRUWM8DRyLNKSxJ6bVNc5e acsOoC2gu7aZJD+7lWUbcf7RPT8aJSvaa3CCtenLY6vWrXT/AA3I+uWEqs+ox7rC PH+pDD53P05A+tcpo+nSazq9vYoTmd8M2M7V6sfwGTXR+KntL3RdJhtNRtJpNOtR HMokxk/7OfvVT0SKKy0W9u01G0j1C5j8qBDLho0Jy7E9icAAfWiavIIO0L9TpLL7 X4gi1nR59PuLe3dA9iZIWUIEGFGSPQCvOXjaKRkYYZTgg9jWxoer6imt2rnU2Cxy BmNxOQmB1zn2rT1zTdJ1DxFNc2Gq2S2dw2XaSXYYj3OOp/Cm/fiEf3c2ujG6Qmoa NoEV9Y2c8tzfzhg0UTNtijPTgfxN/Kl8faaItWh1RImih1GMSlWUgq3cYqp4k1C4 i1If2dqBWxCCO2FtOQNijAyB0Pf8a07e4tdT8EfYNT1W3W9WbzbUyS7mA7hz2pqz TgS7pqZneHb+fS9E1O9tW2ywzW5U/i1XvEWnW3iLSz4m0hAsgGL63Xqrf3gPSqVh ZpF4f1C2fUbBbi5kiMUZnU52E5yeg/HrVbQvEl1oeqNcgq8Mrnz4ABscHg4ApKSs oy2G4vmco7lrX9KvdS1i5ks4TN9ntrcuqcscooGB1NYdxpuoWcYkubG4gQnAaWJl GfqRWv4i1l/+Eqm1LSrkwBlUxtCcbVKgY/AcVm3uuarqUIhvb+e4jB3BZHJAPrUT 5eZmlPm5UbGik/8ACD+IB23w8fnXM/pXV6OlvF4R1K0l1C0jub9o2hjaYcBc53H+ H8a5Vl2sVJBwcZByKJ7IIfFISnJK8YcI7KHXawBxuHoaHiePiRGRsAgMMcHvTazN Q6VZUldNkwcb5VH1wDVarMo26dAP77u38h/SqXUmXQrZOMZpFYq+VJUjoRxinhhk YAU4we9MHWpKA+tGaWnrEGgeXzEBQgbCfmbPcfSgCM8ipoGgWOZZoWkdkxEwfaEb I5I78ZGPeos0mc0AL9aZL/qzTyTTJf8AVmgCvRRRQAVNB90/Woamg+6frQBLRRQM A5IyPSgBQv4cUE80mTRQAZpf8KSgHFAE1tI0EnnhI5NuRtkAYcj0o88tKGkAZQ28 oPlHuB6VDSkE/MBx60AS3M4mkdkDRxZPlxFywjXOQATUau6jjpSiGUwNKI3MasFZ 9p2gntn1oTbsky5U4+Ubc7uf0p3AnX/SlZ5ZwrIhO6Qkl8dFHvVU1Lbz/Z5C/lRy 5UrtkGRyMZ+o7VETnvQ3cBDQVwecGlOTU1s8cSvI+GkAwiMm5Wzwc+mOopAQ0UVY ltFigaZbuCUCXywqk7m4zuwR0oAgKkANjg9KSj+Hr+FFABmk9+9LR3oAKMZI7mig HacihADKVYggg9waVcA81MGgmWZ5nkEu0GIKuQzZ53enGagxmm9wFfnHTpSY6Z6d qCCDgjBHY0UgHK7xMfLcqSCpKnGQRgin3F1Pduj3EpkZEWNSeyqMAfhUVJQAuc9e cUUUuBtz3z6UANoFW7W0W5AC3MMcu4jbK20YAznPT2xVdkKqhJB3DIAPT60ANIxg +tFK6GORkbBKnBIOR+dJQAUUVcuNmpXiLp2neSfKAMMbFyxVfmbn1wTQBSxSggA5 H0qZLcPayTiVcxsB5eDkg9/TH+NQ0AGMUUUAkHI60AFKaSg0AWf7QujAYGmZkLq+ GwTlRheT6DtUSyuru4IJcENkA5z1ohhknk2RLubBOM44AyabgBA24En+HuKAFkMZ 27Aw+Ubtx7+3tUt58nkREY2RL+vP9agUGRlUdScVcntrm+1CYWlvJOFbaPLQnAHH 9Kd7RJfxIpcZoIHar8ug6vDD5smm3Ij/AL4jJH5iqCqSCR0AyalST2ZQAZ6ZzUks DwBN+AZEDgegPSuq0Dwo72EeoXqtGkw3AkH93F3YerN0UfjRq+kNZwTavqUSwT3J xaW8g4hQcAsO7YxgfnXN9apufImbKk2rnJbjgjseaktnt0dzcwvKpjYKFfbh8cH6 A9qiPXrmiuoxFUrzuB6cY9ajmOYzxinc02X/AFZoAr0UUUAFTQfdP1qGpoPuH60A S/rRTsA7ArcnqMYxTTxQAUAUYo5oAV2LHoPTipbS4FrN5hgimGxl2yrkcjGfqOoq E1akFj5Vr5TS+aQftO4DAOeNvttx170AVfeneY/leVvby927bnjPTNLJsEjrGxZA SFYjBI+lMoAmW8uUs5LNZnFvI4d4gflZh0JHqM1FjA5HakpQM5yRwO9AAWLAZ7DA pKdIHD7ZPvAAU0HGeAeKACinyRhI0ZZFYsMkD+HnoaZQApIIwBz60lJ9KOaAFopO c1JFjzCrFFBBBZhkCgBlKF3KxyPl7E9fpSUmeelAE8T2y206zRyNMwXyWVsBTnnI 78VEMcYGcfrTpZEkKFIViCoFIUk7iP4jnuaZQBI0m4P+7RdzZ4H3fYe1JDHLNKEh VnfqFUZNMyakgmktpRLExVwDg/WgBJmLvuJy55Yk5yaJfLLAxKyjaMhmzzjn9abw QckZA4460q7dxy2BjjjvQAiqWOOg7k9qHChsIxYepGKdJLvY7FEakg7V6UygBcYp MHHtRRQAUdTQcUUAOEjrE0Qb5GIJHqR0/nR5b+X5m35C23Oe9Np0kckTASRshIBw wwcHkGgBuDSqWBypIPqDigFthAJAPUetPggluJfLiGW2s2M44AJP6A0ARg/LgUCr EOn3twQIbWVyVDDah6HoaH0+8jiMr2sojC7ixXgDpn9RS5kBX4zgZ/GirzaLqS7c WcrhwCrIMg5Gev0pIdG1Kd0WKxmYv935eD260uePcClQxySSck1cXSNRfaEs5W3H AIXjOM9aqyxSQytHIhR0OGVhgg+lNST2ACHUDIIBG4e/vU9rp818u23KyS7uY+hV cZLkngL7k1b0O3iFyt/fxI+nwN+98wkB+Purjkt7D8aLm9gnsJoLaT7HCjLttwpL XHXLO/qPTpzxScneyH6k1nFptlcKo/4mFymWLKSIkIGeO7n34H1qzPd3FuwS9lE9 4eRabhHBBxn5wMAt/s/nzxVe3gfRdNkvQWW/ZVCAAHyEboT6MQOPTr3qKHSmW2kF 8baCacAwm5mKupznO0A9R3aoai0myVuzT0GfxDqMjumoXNvaMRvZRhGI/hUdO/Su r0zwlperXIt/sscTiQSB1HTueO49qyvCt4Y9OXRb67VZre7ZIrMR5f5sZII+8M5+ n411TfZ7OBpWkEKoPmkJxj6mvFx1adKslFO2m2lz1sLShOm29x/izx1pfhr/AIl9 tb/abyNB5cariOMdASf6CvINW1e+1u9a7v5jJIeg6Kg9AOwq34p1ODVdbe4tiWiC KgYjG7Heseu3AYGlh4KSXvPe+5w1ptycU9EFFFFekYE026QRstsIwIgPlU4bHBb/ ABqtL/qzVx9Quns4rUzHyoQwQAAHDHJGepGe1UpR+7NAEFFFFABU0H3T9ahqaD7p +tAExYlQp6DpUttdTWchlt32OUZM4B4YYI59jUOOM1Z0+wudVv4bGzRWmnOEVmCg nGeSenSgCt2rpNP8Oafqegi8iurmG5DSLIZQvkoEUOzcZYjB4AGc1WbwlrKI8hig 8tVBEn2hNsmQSNhzhuAfyp1tp3iKwuDDaPLFLbSxHbFL91pgApH1GAf1oAnsvAuq 3t9cWiy2yG3k8suXJDMQCvQZAORycU+08FSSM8dxqltDKsAk2gMfLYlNqsdvcOPu 55qlCPEttLcXtrJeeZLcG3mmgYsZJRzjI6njOaYl34gule3+13jNZpt8lnbKLuA2 heud23j29qANWT4f6gFkKzwRmCPMnmvwX+fIUgdMIetM/wCFe6uFnLz2imFS2C5+ blguOONwQkE9setVluPEYtLqGRL2Sa7YQncz+Z0LEbO4IY8/WobQeKLjzDbHUW82 Exu3zYZI15XJ/ugYxQA7RfDses2aypeiOZr6G1MZj4USbvmJ7/dPFaU/gq3XTDfw 6jMyTQPPao8IB2ou5hJg/KfTFZFpaa5e2ouLOOXyWuIolMOFDTAHZgD+Ic81fubP xg63q3FxO6SlFnzcqRMSBtC8/NwR0oAz7rQXg8OWmupco8Fy5iKFSGWQE5UeoAAO ff61rWngy1upISNUdoZoIHDpBzvlcoBtJztBHJqlcaR4lhSPTblnELKTHD56shCA scAHHHzfjkVVhuNdsIHuIzqEAjTyPNAZVROpQ8ccn8KANXXvCUOjCCOHUHuFe7W2 nJjCjeUVwV55GHxz3qa78Aahb3N1ZtqNrFFauzATM3I2s2flBGdiEnH061i3Q16a 2t3uGuri3tYVkibLOkKnBHPY9P0q3DH4mv8ATVuhfMLZjIUWW6CFxyHKgnLD5jn6 mgBn/CLyxNrCXMuG02ESI0S5SY7lHHfGGBqSPwlfT26uZbWCJUErSOWyFMfmc4HZ R09atf2T4tsdRe5h1CKGWeESyTxXybRGcYLNngHjGetZ1zc+J3un0mee/mlhDBoF YyYBHJ46gg9fQ0AaUXw61J2mWS9tYjFKYuQ2Cc4DZx93+VQaB4XsdUsL27u9RaKK 2uFg85CgjAKsd53kEj5eg55qNpPFubK3e8ugb9TNCjTbdy5PzEnoOCefrUa6N4gR p4YbF0jiuolaJSGTzT9zgnDcHryMH3oAuweC3WNZppklEaBpoYyQQxCsiZx3Vuoz g1X13wlLoy3N29xbJbAr5UYdi77y2FGV6jack46e9V72fxLa3K2M9xdl7dAUSNy6 qhwQVK8YPHP0pjJ4h16G4kkkuLpLc7pFkkAIIBPCk5JA3HA6c0AacPgyG7xZW15L /aIggnYyIBbkSlQFDDnI3Dnvg0628Cm6Fm0GoxTrKMzBMggeY0YZSRgrlR1556VG 1j40aNLQSXCpaqsyQpOoEZH3QADw3BwvXrxSW+meNRb29rC90kIHnRILgKqHg88/ K2XHynn5h60AY+u6WujatLYpcfaFjCnzNpXOVDY5+tZ9aU8Ws6hY+fO09xDBL5OG JYowXpjrwq9faol0u5iljOoW9zZWzOFed7dsLn2xz9KAKZPygZ79KGYswJ7DFBAD EA5AOAaSgB8kpkRF2qoQYGBgn6+tMoooAKfDJ5MyybEfb/C4yD9RTMZFFABnNGaB nIp8oiErCEs0f8JcYNADKV3eQ5d2YgAZY54HQUlA60AGRip7O4ktLgTxIrsqsCrr kEEEHI+hqW91Ga9VUeOCNRg4hiCbjjGTjviqY4Gcj0xSavoB0enz6tqVoBaraRxi WOA/Lggclf8AgIxSXza9qNqttLax+W2XUphd2CB6+uOPesiHULiw8yOyuWETnk7Q Cw/yKkl1vUZUjV7jIiOVwgGOn+A/KsXTfNdJDua8b+I9yPHab/KiCYwDwO3B68dO tM+1+ILlIlFuCVkOMKoB2sODz2PFZv8Ab2p7SouMBhzhAMn16dfemvrmoybg1xw2 MqqKBwSR0Hqx/Ol7OXZBcuXl9q9nAqXNukSzRlFfYMlMfdBz05zVeKH7c8uq6k5S 2L/MUGGmf+6g/megp0Rl1GFbrU5m+xWvyAgANIccIvqeBk9hVO9vZb6VZGQRxRjZ FGg+SNfQf49TVRT269QLF5df2hZ70hlT7M2BEg/cwxnAHvuJ6k9aTTYooIX1O5QN HE22GNuksnUD/dHU/gO9M0nS73Wb5LGxQs8n3ucKq+rH0r1BPhvZFreW5vpDFaqB FAEAX1JOepJ5P5VbjpyoDgHu206yS4ulaTU7hzOolHCA9JCO564HbOfSsKWR5pHk ldndzlmY5JPua67xp4U1DT5G1Tz/ALbbNgNIBhkP+0P8K5jTrf7XqVvBnaryDc39 1epP4AE1TSjqyUdfZ+Gbq91i01OO+t40haBZUSfbMuI1LHHbpj8apeJZvEXiLUZp 2jMtsZD5McDoVC544U8nHc077WYbTU9ak3C4vizR56qrEhB+OGb/AIAPWuS2j0Fc lKE2229ttDRu2xesLWM6zBa6gpij80LMGO0qO+fStAabpNzb+dHdmIs5VFAAAwCQ W3EkDjH41X0caZJtS/Eat5w+dycbdrdR6ZxV3U49BR4/sbQNF9pUbgTvKZO/cOy/ dxWk2+bqToNudF0yzvbWBrzzI5ZB5jbwCox0OOnI6+9Tf2Hp/lRS3INvLLG/+jRT KxDAMRyTxnC8H1qNrfww7BVkZBgASCUgt05K44PJOPaoLVtEbTra2niU3EgYvJnY EIYkZbtkADpgA5qLyfV/cMZq+m2Njaoba5+0S+ZtZlYbcY9PX9KxJf8AVmuojsPD jo5kvFXZwAJOT830544z7VzNxtIcoNq7vlBOcCtqUrq2omVaKKK1EFTQfdP1qGpo Pun60AS9av6Nqcuh6xb6jBGsslsxZVPQ8Ef1qhWv4ZvLOz1OVr+YwwzWk8HmeWX2 s6FQcD3NAFyw8a31qbmS7j+3Szrt3SSlVAwQAyD5WUZzjA5qUeN2j1BtQt9Jhju5 bcQSuZnYPhVCsFPAKlQwx3qfT5/BtnbRC6ZLyWP5HJtnHmHeTu69NpAx7VNHqHgt 7OVpraNZ5ljLRrbsAjhU3bT2XIk49/fgAydM1260O1FnJZidZ2M3+uZWKuhRsFeh IPXqDS2ni+6tteutWS0jL3ARfLLthAjKRz1J+QAk+9TabrOnxalq7RSJpQu12Wdz DCSLcBwegyRuUYyOa118TeHGv5pBDApuI5kluZ7UuXYqiqWUH7pIdiB60AVLfx89 vZW5Np5twuY5AzEBo9m3Ibk7s+3aq0vjq6mxJLYq0hDpI/nyAOrb+MdARvPzdTgV qDW/CTj7IEWK08wHElsXwBK7YHPAww/Cs3WNV8PXE1jDZRAWcd7500axFRsKRhsD 3KvxQBlaL4huNETFvEjn7TFcZcnqgYbfoQ5rYsfGd4JDFp2mRqYoh5EbXDMkSIo5 Knh2AXIPBqyureDZ5U32Nvb7CGDJasQTiQEEZPH+q/HNPk1HwKXBitogouy4U27n KHPDH0HHA/KgDJl8a3B1+01e2sLe2NnC0UMKkso3bssc9Tlyau3vi+1vvDN5BJbS x3VzuQKjHy13SCQnlueQe2RnGeKq2114aTxHfyskX2N1X7MZbZmjU5Uv8gOeRuAP uOnaWbxBpjeINIntVSCzsYGRVkhJCEs+NwHLdVyRQBFH44uk0uPT/skRjjt2gJ3t yDF5eSOmcc1X03xY9jp0do+mw3TwRSwwyu5GxJMlgV6HBOQe1b1z4i0h7e58nVCp nuVfZLZlxFgqS65HzHIONx4Xjqaprr2hjxfJfXKtc2T2PkTCNCvmvsAOM8846nmg DKTxNuBhu9OiubV7KG0kh8xk3CLlWDDkHIqS08UXa6veX5sFmW4jQNDE7p5axlSm GXkAbVB9a09Vt9C/4Q+W6tBZeazAQsqbZWbzW3HG7IGzb8pHGKls9b8H2sdrNHaP DdAIJiiMAMj58YPYqMf759KAMKXxK13rFpqV/p8F0tum0wMxEch3Mefxbp7Cr0fj +/ikk8uztyGlSVPNJd1w24jd3B6ew4FX9S8R+Hb/AEx7ZoImZoXZMWxVopfKjVcH /eVsn0xWTPqVkfBUOmperJcmQO8T25HkgE/cYDknPJJ9BQAWvi9rHWotWtrGNGt4 BbQW5kYqkYGOW6sevX1z2qrpXiJdJe8kg0+N5rgOEkeVj5asCCpH8Y789xmujS48 H2UkH2qxg3zWazSDaXSOQ4zH8uccKSPQv2qtPqHg+LSFFtZxTXiQME8y3bG8quN3 qQ27n/8AVQAyf4h3dzJ5k2mRSEMJVZpXJEwJIfP90bjhelOt/HV3K7Rro8M28ie5 QSODLKmwiT/ZA8sfKPejw54i0jT7Cwju+ZbabcwMW4Y85WP1+UH8ara1qmgT2dhN p1si3gkWS5PlkMTj5w3ZgW5HoKAK2neLrvT9PvrM2sU0WoTGaYsSpLdsEdMHB/Q1 Lf8AjW61SCe3vLRZIZySyec/H71pBj6FsfQCtmfxB4TnuXlntYrkNK5Aa3YKqMzH gZ4PK1SuL7wfc6RKiWsdvezBNzCFsIxVMlMdAGD8d80AcfknrRUkyQpdPHFN5kSu VWUqRuGeDjt9KYdqkgc470AJRSUtABmiiigAz2oPWiigAzxTtw2bdgznO7v9KbRQ ArMHOQoQYAwDSUA4+lKcFjtGBngdcUAJRRRQAVd060N15hlk8q0iw88mOg7AerHo B/hUNlZyX1ysERVeCzOxwqKOrE+gqzeXdvMFsrd2isoAShK5Mr4++w9T09hUNt6I ZDf3xvJEVE8m3hG2CEHhF/qT1J71F9qn+xm081vs/meZ5RPG7GM/lUQOKvaVpTat drbxzxo5YfKxIJXuR64HaqSsrIltLVnpvwu0+Gy8Mz6pJCwluZCN5PVF6Y/HNdHf NI6HysIx5BdtoFcx4K137FPf6Zqo+xWk0yR2XncANtIC56YKqOfX6121zpieUscq vgc4Jpq73KUo7nO3tzKI2tLuANFKhWXI4YEda8z0XT1jS9uZ2KRJuh3jqF/5aEe+ 35R7uK9Q8VXkFhZR2+3fcz/JbQD78jHgfQetcDfvDZsNNVhLa6YokvG7TS5yE/Fj z/8AWrGvPaC3Ho9TH1+8dvJtCAhx50qDohIARP8AgKBR9SazVNp9hYMJvtfmcHI8 vZj065zUc80lzPJPK26SRizH1JplXCPKrCbCiipI1/dvI0TugG3cMgKx6ZP58VYi PjHTmiijIA6fjQAuOeDTJf8AVH0q3eTWcpi+x2zwARBZN8m/e/dhxwPaqkjfuSOt AFaiiigAqaD7p+tQ1NB90/WgCWhiWbceSaMHGccGjNAEsNtLcb/KXd5a7m5A4zj8 eoont5oJHSWGSJo22OGUgq3ofeogSCCOop8k0kpZpJHZmO5ixzk+poAYQRjIIyMj jrRT1lI4dfMAUqoYn5fpTOp4oAK7bS/DGk6n4Qt7jabe7eTbLdyyEIMyBRtwducH 7pAPfNcTShiMYJxnOO2aAO6g8BWVzILf7RcQOGkJWVV85gFQhcAkfxE+uKZZ+CdH JBm1Ga5IUkpHtQPnzQm0k5zmMHB/vVx0l5PLdNdvITNISzMAByevFQdsZNAHoDeE tBmtxbRv5Fy7ENPJJlU5hHA3f9ND196xIPC0M3iaXSs3yLHbNOIzGnnkhc7MA4yf 61zWT61LBcz2zu8ErxtIhRip5ZTwR+NAHZf8IFZJDK8mqyIouREjbVwcsEGeeGBI z+NKvgiwkKWou5Wnhd0nMO1mZgyKcAnG1CzZPcCuLguJrWZJ4JGjkibcjD+E+tNk meSUyMTvbJZsnLE9SfrQB2h+H9skFtKdRlleUMSkCoxlAUsvl885x3NY2o6XYweN 20yNXFmLpI9obLbTjPOevJrDLYb5cgD7uTyKcEklDsFLBBuY+g9aAO41DwtpUOn3 80Vq0cscXmR+ZI4WEBc7XychyegPHSqem+EbDU9C0u8+1mKaZmSeNCC2Nz7WwT32 hR7nmuRyTnknPJyetPt7me0uI57aRo5YzlGXqDQBo+INEOh33lL5phZEZWlUBgWU MVOCRkZFZIq5LfTTag91qCm6lYEMJiQc4wOmOnHHtVeSV5LhpjhWY5+UAAfgKAGU VJO0TSAwoUXaAQWzk45P51HQAUUUUAFFSHyfs6jDifec9Nu3H55zmo6AHRmNZUaV C8eQWUHGR6ZppIz7ZpOlLQA+byvObyN/lZ+XzMbse+KZRRQAUUUYz+FABRRRQAUU UUAFSW8Et1OkEKF5HOFUdSaYFZmCqCzE4AHUmtSZho1u9pGQb+VcXEg/5Yqf+WY9 /wC8fw9aly6LcaI72eKztjptnIHBI+0zL/y1Yfwj/ZH6nn0rOpDS00rIQYrSsWaz 0m7vQdskpFtEe4zy5H4YH/Aqza1Lq3klOm6XEMN5QkbPZpPmyfou38qmb2QHQWOn 3uurBZOys62yySyytwzNkquPXGOa17/QPiJp+mSXtrqF0LS3Ql0F1l8DksAeo/wr Wg04W0SFVjjmjwFkUE8YAz9cCuls9XeaA2F6V8iZSjsR0BGDXjrN5OrabvH8b+vY 7VgWqd4q3U8gs7y40q2Ot3cslxrF8pSyEpLuingynP4hfxNZWqP9khTS0bcyN5l0 4Od8p7Z/2en1zWxry2+ma5e6jDem8/eGKwkZQM4GC4HTan3V9/pXKkknJ5Jr1IRv Jyf9f8Mcb7BRR2oOcDj6VuIKcJHWMxh22E5K54J9cUwdc0tACd6ch2sGxnBzg9KQ YJo/lQBZuJxeXE87rHCZGLhIkwuT2A7CoDBvtpn3geWoOD1PIHH50ROI5FdkDgHJ Vuh9qZMcxsfegCrRRRQAVNB90/Woamg+6frQBLRRR3oAO1FPmMZlbyUZY/4Q7ZI/ GmdKADtSq7KHCsQGG1gO49KSntKzQJDhdqMWBCjdzjqe/SgBqnB6A8Ec03NL/Oig AooooAKKMZUENzn7uP1pQAcnIHGfrQAlIck0tK7tI252LNgDJ9qAAOdoQn5c5x71 deyiu9Rkt9LcyQhS6NOQhIC5OecZ4PFVYoUljmdp44jGm5VfOZDnGBjv359Ki4Pa gBQeOOKktVgadVuJHiiOdzIuSOOOPrimxyPE25DhsEdM9abigBzO0rl5GZ2Y5LMc k02k+h5paAAjBxnNFFA5OByfQUAFFXINH1O5G6HT7hl/veWQPzPFStoV3GMzTWcO Dg77pOPyJqeeK6jsQW15HBaywvaRSuzo8cj9UKnp7gg8iqzHc5bAGTnAGAK62w8C xy6bPcX2qRRzBgsEVuRJv9WPoKe/gq0I+S7nQ+4BrCeLow0bNYUKk1eKOOorQ1vS JdF1A2sjFsqHVsYyDWfW8ZKcVKOzM5RcXZhRRRVEmmdCuXkCQkP+7hckjH+sUED8 M1MvhbUJA5jeB9gJO1z1Gcjp1GKzk1C7TaDdThFG3CyEfL6CuiTQpridYdP1K4iE oGVlYtyVU5JGBjLgfnXPOUo7saMm10eOee7t3uT51sQoMa5RiWC9TjHJ9Kl/4Ra+ MKTCa3EchwrFzgnIAHTvuFWm8M3MY80X4Tf8zKAzOQBuPA6nI6U9tBvWEcSatKUA UqHRwq/dz9Mbhjuce1T7S70kGhHD4VvmsplWa23MyEA88c8hscemBWJe2j2Mwhld GfYGOw5Az2J9avahHe2CwTf2k8qzruiZWILIO+O3JI/A0lqi2UC6pejzJH/49YX5 8wjje3+yP1PHQGri5Wu3cNBYwNEgW4f/AJCEy5hQ/wDLBT/Gf9o9h26+lZWCQWzn nBJPenzTS3EzzTOXkc7mY9SajNaxVtXuIWijGRn0oRHkcIgJZjgAd6oBVUu6oOrE D86v63OTr93JExURzFUI4IC/KP0FWzaaXpmlv9teZtaEimOBG+SNc5O/j73HTPeq mrWh/t2aOM5W4k8yFuzI5yD+RrKMlOWn9bDasjptM8ajT9JtEvYHnkJILKcHYOAf c9vwrVvvFWn3ejSXFtNIkWdsrbdrD/YX/aP6DJrjU0lr24E1wxt7NRth3EK8wUdE B+nU8D9KoX18bwoiRiG2iGIYV6IPX3J7muOpgMPOrzxW33HRTxVWNPluMvb2S+uT M4CDAVEX7sajoo9hUORsIxznrmmbaXHbtXopJKyOYM0oOKTFAHNAC06J/LlSTar7 GDbXGVOOxHpTD0o59KAFdssWwBk5wOlFIRQQRjPGaAFpkv8Aq2pwpsx/dmgCvRRR QAVNB90/Woamg+6frQBLR3oGO9HFAC9TTpIxGkbeYjbxnCnlecYNMoI+UZ5oAKKB gU5dmDv3Zx8uPX3oAsmawFiEFm5usEGUy/L1GCFx1xkdcVUUsDuH8PPrTm2bF27t 3O7I49sU2gBzoVCsSp3jdwc457+lNoooAKKKVCoPzKGGD1PQ+tACUUVNbzrCsytb RTGWMopkBzGf7y478frQA2GeS3mWWMgOvTKgj8jUeKcqoY3YyYcY2ptzu9ee1N6n AHJ6CgApM81q2+g3LRNPeyRWMKJvPnH94y5x8qfePWmfbNOtP+POyNxIP+W15yPw jHH5k1HPfbUdhkVtc6lFEtpp4AhXa8sYOHOSdzE8A9u3Snf2da2+PtupRBu8VsPN b8+FH51Bdale3q7bi4d0HROij6KOBTbW3juBKZLqK38uMuocE+Yf7ox3+vFFpPqB aF3pduf9H01pz2e7lJ/8dXA/WpbjVtRtGRLe4t7cPGr4slVQAR0JAzn15rJI5x6U UckeoixPN9otw811PLOXIKSElQuOuSeuc8VCskiRNErssbkFlB4bHTIpo6YpDVrQ D1Pws9xqHhyzmuIrdYY0METQud3ynncOgPP41rR2sMVxG7Biu7kd6800HxDrenxL pmnMkkUs3mCF0By+MdT04963l8UeI3iJOlWso3BAY5QTu6jgMa8DG4KrKvzwas+7 PUw2Kpxp8s90dN40Twpe6PPapCp1p4SbMPnzMg5IB6cjPHevH2VkO1hg4zV7UJ9R TV/td6zC63CQNuBHqCCOMfSk1qNItbvEjXavnMQo7Z5xXr0U4RUX26Hn1GpSbRRo ooPXiugzA+1TATrD54dgu7ZkPg5xnp1qHvR15oAlku7iaQySTyM5Oc7sc4xn8qZ5 sm0r5j4PUbjTavafYR3Ae5u3aKyhP7xx1c9kX1Y/p1NS2oq4F2wgsZNNOoatJcFb dhHBCoG2cDnYD1GCck+/rWXeXFxezNdzDIY7QQMKuBwo9AB2qS+vDfN5h2xJFhIb dQcInsf59yTmrOna42nWX2dIgSZfM3k9vlyPxC4/Gos171tR+RRlt51j894GjjJC g4wM4pIrO5uJPLht5JHC7iqqScetdNba5PcTW8yaM8yA7I1D/Llckgceh5qtm9lu blpdHuRBdBCEjfYy+XjHOOntjuMVPtJbNfiFjnwkg52MMNt6dD6fWrsV6NOt8W8L JfNnfM45jHog7Ejv19K1Br88iF5NOd1myY1U/IfvA5GOeTn6isnUrw32ofaJ4pEy qhlY84AA446cVSbk7SQFI5Jz1Naljqd7aWEjLOfLj+SFWUNtY8krkZHHpWX1PAOD 0q+0lvbXUFvcwNPDBnzY0fYWYjn5u2OB+FbWW7IlroVJria5n8+4kaaQnlpDnNNm fzZ3kEaRh2J2IMKvsPaljQSMw3ogAJG89fYe9MpFBRT4YZbiURQxtI5BIVRknAya ZQBLvg+yBBC32jzCTLv42Y6bfXPeos80A4zx1qa0tXvbpLeJo0eQ4BlcIo+pPAoA hqV7eaK3iuHjxHMSEYkfNjrUbqVcg4444pO1AEiRJJFLI0yRsmCsZBy+T2+nvSRT PDu2EDehRsqDwevWmYB4ooAKZL/qzT8HGaZL/qzQBXooooAKmg+6frUNTQfdP1oA lop8kYRI2EiPvXJC5yvPQ+9MoAKKKKACiiigApWCjGGzkc8dKSjOPf60AFFFGM8C gApVUsyqMZJwMnApMfnRQA50McjI2MqSDg5H50nfjirVpps13GZ2ZILVDh7iU4Qe w7k+wqwNRtNPO3S4i0o63cyjfn/YXon15P0qHLWyAYmkmGNZtSmFlEeVRhmVx/sp /U4FOOrJa5XSoBb4GPPfDzH8ei/h+dXdO8LX2uaVLrH22FR5/lYlYmSRsAk/qOtX bvwreT29vELiz22yFFZYSjPk5yxHU+9Y1KtODtUkawozmrxRyrSu7uzuWZ+WZjkn 8abVi/sZtNvpLS4UCSMjODwe9VzXQmmrrYzaadmFFFFMQUqBS4DttUnk4zgfSm5q SKZoSxVUbcpU7lB4PpnofegBpHJxyB3oUA9T9Kbx60HtigDSsJoNOWDUYrkPexTc WxQgbcfe3f0pya5MkzyiJWLyB28xixPylSM+4Y1VZbaUW8dvEyylNsrSSDazk8Ee gxiq5UhiCenpUuMXugNK3YarqNrEYxDa2ycgHOyNSWYknr3/ADqle3JvL6e6YYM0 jPj0yc4q6w/s7SNnS4vwCw7pCDkD/gRGfoo9azKmK1uMKKf5TC3E3y7S5X7wznGe nX8aZWggozxRV2xsFuI2ubqQwWcZw8uMlj/dUd2/l3pNpbgJYWAut887+TZw482X Gfoq+rHsPxpL++N4UjjTybaEYhhBztHcn1Y9zRf35u9kUcYgtYeIYQchfUk92Pc/ 0qpUpXd2MKsR3U0EJWN49rE5UoCR78iq9FU1cRds9Te0iEJiWWLcxZSxG4MACM9u laDeKZnLM9pExd1kf5iNzrjafbGBx3rCPWkqHTg3dodzVt9furayS1RE2oWKvyGy 2c9PrVbUtSl1OdZplUMqleO43Fv/AGbH4VUwR1GKKahFO6Qi3awtBK080ZUQKHAb uT93/H6CqrMWbcSSTyT71auv3EEdrn5h+8k+p6D8B/M1UyM81rLsTHXUCecnvRnj FIevHSp/Oh+wfZ/sqed5m/7RuO7bjG3HTHepKIo5DG+5eDgjNJnPWkApzDH0oASi iigAopM0+J1jlR3jWVVIJRs4b2OOaACRBG5UOr4/iXoaRRuOM4pC2WJHy+3pRQBZ gtBNZ3FwbqCPycYidsPJk4+Ud8d6qTfcarOy1FnG5kkNwZCGTaNoTAwQfXOeKr3E bxbkdSrL1B7UAVaKKKACpoPun61DU0H3T9aAJaKKKACigc9KOhwe1ABRRS8FcY5z 1z2oASilUqCdwJ44wcc0lAGt4a8Nah4q1ZNO09V3Ebnkf7sa9ya9Hl+BSw2Ukh19 mnC/IotwFLdgeelaPwP0lbbRb3VJBh7uURpkfwrz/M/pXot6/Kr2BzQB8q3GnXdr qMmnTW7i7SQxmIDLbvb1q19ns9L5vdt1dD/l2RvkQ/7bDqf9kfia6v4oawieLLmD ThHFIYkS5nQfOxxyuewxjOOveuCRWkcIilmPAVRkms7N77DehPeX1xfOrzyZCjCI owqD0UDgVVOPXFaf9lLagNqlyLX/AKYKN8x/4D0X8TR/asVqCNMs0t/SaXEsv4E8 L+A/GhSW0UB6JokEd3pFrMumSaejQIFLKoE2OCwxz19ea0rexiF3F5r4TPJ29Pwr g9L+IF9ZWCWd1At6sbs4mkkbzOe2T2q+fiPbNHk6dKrjkYkBGa8LF4TEyruUFdM9 bD4mkqSUnZo3fHmjeFLXTX1aSf7VqGESKDz9nmjPJ2gZ4HevN/t2n/8AQFix/wBf Emf51DqOo3GqXsl5dPukc9uijsB7VXUKc7iRxx9a9qnStBJ6elzzKkuabaNASaNO dr21zZk/xxyiVR/wEgH9ar31i9lsbes0MozFPH91x3+hHcHkVWrSsT52i6lFJykS xzJns+8L+oY/kKt+7qiNzMpaKK0EIaXkDHBp05iLgwoyrtHDNk5xyfzpg6UAKDjv WlZW1s7Pdzh/sVuFMgbgyPjhB9Tn8BmqtjZSX0xRWEcaDfLK33Y17k/4d6k1C9ju PLt7VWjs4MiJW6sT1dv9o/oMCobv7qGiG6upby6kuJT88hycdB6AewHFQ0UVSVhB RRWnHZwadGtxqab5WGYrPOCfQyf3V9up9qG7DI7SwjEAvtQZorXPyKv35z6L7erd B9aivr+S9dcqsUMY2xQp92NfQf1PU1Hd3k99cGe4fcxGAAMKo7ADsB6VDSS6sAoo zmiqEHeinR7PMXzNwTI3beuO+PekfbvbZnbnjPXFACUUUUAFWLONTI00gzHCN7A9 z2H4n+tV6tXP+j28dqD8x/eS/wC9jgfgP5mqXdky7FeSRpZGkc5ZjkmmGlpM1JQA HbnBx60Z5o3Nt27jtznGeM0negBc0tHvSoAzAFtoJ6ntQAgxR3oPFJn2oAOtGKXj t0ooAQilHA5FOdYhFGUdmc53gjAXnjHrxTB0oAcDRcBPs4ZZNzMPmGPunPT3pKZK f3ZoAr0UUUAFTQfdP1qGrFudoyQCM9KAH0oc7cDGD7VLNJHJKzxwrEGP3FJIX6Z5 qNiNijaAck7u5oAbjg05ggRCpYsc7wRwPTFNo7UAHainxxNK2FGTXWeHfBF5q7rt jO09z0oA5JYnbop/CpIrOWWdIwp+YgdK9qs/hhbW2FmDyPjnHCj8amuPCWhaNDNq NxbuFs1L7S24PgcdPenyvca1dkVfBfim107R5NBLRx3MDfuvMcIHB68nuD2rZ8Re L7Pw7oE139qjnvGXbbxhw53EdTjsK43UvC9h4g1b+0NK1C3htbgLJIJG/wBWx6qA P5VzviPytFn+zWdv5ssBx9omT5VPqqevufwFY80trHZXp0VHmi9exhNZSzu2o6vc G1Sdi+WG6WXPPyr1/E4FRtqot0MWlw/Y1Iw0ud0z/Vu30GKpTSy3EzTTyNLI5yzu ck/jTCMHBqlG/wARxiHJJJ5JOSTR2xS0AEgkAkDqccCrEaeiy2cRl+0vDG5K4aVN w2/xAcHk8duxq8b7TmRY4japIkcgjle3AUN5nyluDn5PrXPVKIc2pn82Phwvl7vn PGc49KzdNN3Ak1NrZ9Sna0AEBb5MDA6c4HYZzVakxS1aVlYA61pTD7DoqW54nvWE 0i91jGdg/Ekt9MU2wtYooTqV8ubdDiOPoZ3/ALv+6O5/Cq01091etdXP71nfc4zj I9PYdqh+8/QCCilYgsSBgE8D0pACa0AM4qzY2E1/Kyx7URBullc4SNfUn/OaltNM aZWuLiVYLSM4ec85PXao/ib2/Okvr8TxLaWsZgs4zlY85Zz/AHnPc/oO1Q3fRDHX t7F5IsLAMtohyzMMNO395v6Dt9aoUUVSVkIKkt7ea7nWC3jaWRjwqjJqxZ6bJcxm 4lkW2tEOGnk6Z9FHVj7CpJ9RSKF7TTY2ggcYkkY/vJv949h/sjj61LlfRDJN9to3 EDR3V+Osv3o4D/s/3m9+g7Z61mySPLI0kjs7ucszHJJ96bRTUbCCilwuDnOe1JVA FFTTpbrHCYJXd2TMoZcbGyeB6jGOfeo4yqyK0ib1ByVzjcPTNADaKfE6JcJI0QeN XDGMnhhnpn9KfeTQ3F5LNb2y20TuWSFSSIx6AnrigCGgHByO1KNoJ3c8cYNIASQA Mk8AUAWbNFDNcyLmOH5sH+Juw/z2FV2dpHZ2OWY5J96sXhESpaL/AMs+ZCO7nr+X Sq1U+xMddRD1pKcACQCce9CnacjqKkoT2ox70p5OT1NFACHNAzjPalox6UAIc0lO 71PeWi2l5Jb/AGiKYJ/y0iOVbjPBoAr9qM08BPLySd+emOMUOFDkLllzwSME0AMo 6UtIaACmyj92TUn8Ipku3yj1zmgCtRRRQAVZikY24j42qxI455A7/hVatCysJ57O W5VMQxnDyE4AOOB9TQAk03nSmTYiEgDCDA6Y6VGcE1d1CKyN6V0wyyQbQR5gw2cc /rVI0AKcEAAHOOfekAycUdOlWLKLzrlFPrQB1HhTQVuJFnmX5NwAHTcT2r3LStKt dMs1m8tnZB8u1cZ+grg/Ctmq39lbtAWhjw0hx8oOM8/p+VekXmota6a9wkJmZY2Y BeBgVry2S8yL3b8h32+yZN0zrGw5ZXONtcV4x1KyOs2TXDvJphhkim8tzsLNwAVA 5+tYUfjqTUJnimtlijZv9aG6D3rdk0tNVspIYbgqsiAeavzYHqPQ1jipRoRTd9To wsrzOY03wtDp+ow3tsZrm3BkLneAYgFIH15OK1r/AEWHxJpuy3jWWWKPcJUOf+An 3/lXRW2jQRaLNplvI0NwxzI8q/NKcdRj3/nVFoofD9tbu7lJZo9zAnaSwPGR6jmt qUVKHmyK9WUprXY8U1XS/sBYvIBKJChhKnIA756deMVmbt2ScmvSPiJpkRjt9Sjy xul3sccH6V5uRg+nNZtWdid9Sc2pNs13GQYVdY/mYB9xGfu9ccHmkjkRbadDLKrP t2oo+V+f4vp2qAHHvS0gFKsFDFSFboccGm07LMoXccDoM8CggKcCgBKv2djGIBfX 7NHaA4VV+/Of7q+3q3QfXipUsoNNQT6mpaYjMdmDgn0Mn90e3U+1Ury8mvbjzp3D EDChRhVHYAdhUX5tthkz6o8uowXMlvC8UBHl2pB8sKD9zHp6+tU5HDyuwQIGYnaO g9hVm/jsEkjNhNNIhiQv5q7SJMfMB7Z6UlnZXN8GESqsUZzJLIdqR/Vv6VWkUIrV rRaalssbalG3mEZjs4v9bL6Fv7q/qew70Rzw2CyHS4zczxLue8dOIxnGUU9Oo+Y8 /Ss3z5vO8/zX80ncZNx3E+uanWXkh7E19fzXrKJNqRxjbHDGMJGPQD+vU1VoJ4rT XRmihFzqUn2KE4wpXMj/AEXt9TineMVYNzOiikmlWKKNpJGOFVRkn8K0fslnpnN+ wubkdLSNvlU/9NGH/oI/MU2XVBFE1vpkX2SJhhpM5lkH+03YewwKzgKVnLfRAWL2 +uL6RWnYbUGI40G1Ix6KB0qvSrt3DcSBnkilkCeY/lsWQE7SRgke9WklohDaO9Sz NblIRAkisExMXbIZsnkegxioqAFJyKnsbGbUJ2hg2b1jaQ72CjCjJ5PfA6VXo7cU ASeVILfz9p8vds3e+M4qM8mlAJU+3NJQAUA4oo+tACjAByCSRxz0qzaYgje8YfcO 2Mer/wD1uv5U21gubyQ28CCRiMnP8Kjqc9gBRdyq7rHF/qYRtQ4+96n8T/SqXcl6 6EOxnb5d0hIycDn3ptWbW1vJLea7gik8mDAmkXgJu4AJ9+lRKY/tAZ0LRhuUDYyP TNJlEdA4pSBk7RgU+KJdwMzMkZ/iAySPYUgI6TIxSnv6U+WGWHaskbIWUOAw6g9D QAjqAEK7sMM5YYyfam9DipI0echAwO0HAZsAdz1pxtlFgLr7RFkyFPJz+8Axndj0 7UANVVlEjyzhGVcqCpJc8ccdPqfSo+woIHGKO9AAKCc0UUAFJilp6+XscOHL4Gwg jAOec/hQAwdKZKCY246VZgW3bd9oeRQEO3y1By3YHPb1qtIT5bc0AV6KKKACrNvI wgKbjt3Zx71WqeA/KfrQBMrHjnBFIxGc0YXHPWpI5hFIsiBQVBHzDcD+BoAirQ0f H25KzhnsCav6eUju4yJAvGTu4FAI9z0godPkRhw2eneqev6hqV14cureyKRQAHfK X5ZM42gDue9VtLmZ7IDfg7QcxncAccj9KteKLPUX8M/6BbMjO4MixjICHnjv1HNd qtozB31R5zZ2s8ahHZYomO4ue4r0bwnrWn2mkOiANMMgMWzu49O1cV/wj89u1vql 60t3axEC4VTtEeeduT19fSqY+1XmqAafG4UkKEjOc+noCatpSVmZp8rPQP8AhOLm S28t7WGSYsQjN8qxoBzz/WsLU013UbiK4mtpY4Z22xIG3An2NTR2Gpt4dFxdRbUt JfLjkMeGKZyceoyM81qWMlwkEeoyC5nlLAQKXwoX2HekklrErV7md4y0wWXh20in lJjB+XHzYGD0FeQSYEh4HXvXqXxCvmFqsMrHexLFDxs9v1ryxnY5A6E5NcVT4mdE fhQzvTgeKdIsbSKIFkwQBhuSWxzjHv0rQGmw2IEmrSGJsZFrGR5rfXsg+vPtWbkk MqWdlcX0pjto920bnYnCoPUk8AVd+1W2lDbYstzdjreMPlj/AOuanv8A7R/ACoLz UpbqIW8aJb2inKwRcLn1J6sfc1ViiknkWGCNpZGPyqqkk/lSs38Qeg2Te0heQsWb 5iW6tnvToIJbqUQ28TyyN0VBk10ekeE5NRuMX12saxACSNG3ug7Anov0rtIPDWmW 9ubeOArEcbkDEb/94jlvzxXFiMwo0Xyvc6qWFqVVdbHm/wBlsdN/4/pBdXA/5dYH +VT/ALbj+S/mKr3mo3F6FSTakKf6uCMbUT6D19zzXTeM/D9nHqsB0O3ZXnjzNZxx ttgI4yGPG0/WsD+z7O0OdQvlZh/ywtMSN+LfdH611RlF2le9znlFxdmZ4DMdq5Jb gAd60E0h4lEmpTpYRkZAkG6Vvog5/PFL/axg/d6dBHYDoZB80p+rnp+GKzmZncsx LMxySTkmr95+QtDRGpQWXGlW3luP+XmfDy/h2T8Mn3rPeSSR2eSRnZjlmY5JPqab RTUUhBnFLg+lJSg4BHrVAJRRRQAUGiigCS3nktbiOeLAkjYMpIyMj2PWmOxkkZmx liScDFJRQAu0ZAzgZ5NPuY44bmSKGdbhEbCyqCA49QDzUdCgk4AySeAO9AD41R1d T5jSkDywgyCc85/D0qWWyvbVRLNZzxL1DPEwH6ivZPCnhG28N6fFPNCsl/IgaSQj lSf4R6YrWur6OaX7NKqcjGxxlSO4NNAeEL/olp5hOJbhSF/2U7n8aq+gGBnv2rtP Guj2ukahHq9ixEcjAJHtDKjr2IPbHauMZ92cgdc02JKxMt3c21vcWUc+IJyvmqpy r7Tx/OolCsQSTkn7oHamVLOFEi+XN5g2L820jaccj8KkZNYStazi7NlHdxRHDJMh MZJBwDj8/wAKglMmFD5G1cAHsOv9a0f7KvILV1mbyOI3MLvhn3DKEL/Fx+Wa7MeA ru40K0kkRbYRSqLpJkYGYHO1w2MgbTjHtWqp3VxXPOHAGMEn1zUibfLaRpRvUgKh UncP/rVa1TSptNmKXC+TIHYGB8h0A6Eg9iDxVOaMxYVuGwCR9azaadmMVjF5QC7v M3HceNuOMY985/SmMVPSkRS7BVGWJwB60MuByQCDjFIBV2bG3Ft3G3HT3zTehoHH NBGTQAtIOtAzS0ASPbzRwRzvEyxS5EbkcNjrj6VHS7iUCkkgHgZ6UlABTZCPKbIH oKdTJf8AVmgCvRRRQAVNB90/WoangHyn60ASfWjjtRzRg46GgB6O0YyjkbhhgKfb TtazLMqozLkbXXcORjpUPenyRPGqO6lVkG5D6jOP5igD0HwHragTQSOBsj3ruPGQ QD+h/SvTLXxJh2Uw+Wu3aG6jPbn0rwG1N7oy2erBAsUxbyyzAiQDhgR6c4rudG8R xXFqEtXeZc/NAZB5sQ9AD98e4/SmqqhpPYHFy23L/iKW4OkvBcWkiTLN5gkUZjkB HPI49OKq+FbfVbm836VBEkqEBpGiDKnPX2rtNN1O2htXtZ4omR8MySxZB/KtCK40 qW3ayhUwo/JW1UITjn60oZlh5y5IvUcsFVj70kQQeGLy4uFGqeJHuCGLi3jwBk5/ HHPSl8VCzisVjmnK/ZcEke3T/wDVWfLqum6I0lw0sEcgJKGSUKcdveuK13xG2tIy ww318S3K2yFIiO2WIyfrxVTrxi9HchQ0Oa8T6vLq+osEDOScKo5J9BWYNJ+zDdqd wtmDyIh88zf8BHT/AIERWsq3ayiOWez0e3Y4kS3kDzkf8B3MT9cVCNCtlRXWDU75 2GWPk/Z48/7z8muV1b/1/SNLFF9USzUx6VCLYMMGdjvmb/gX8P0UD61BDpV/dJ5x hKRnkzTtsX8261rNvtFxE+k6Xjv5gnl/Mbj/ACqlPJpsj+ZeajfahJ/sptGfqxJ/ ShS/lX6/194iLydLtBm4uXvXH8FsNqfi7D+QrV0zTvEOuxGDRdN+y2jcM0fyBv8A ekblv5e1RaVqejWD/aZdNiOwfJGxMsjn3J+VR+Ga7Sz8WXsMQuL+eG2O0OLZRtjt 07GQ9WY9kFcmJq14q1ON35/5I3p04tXbNjwh4HbQ9IkTU7iNZGcvL5RyMdByaguL r7NK0SYYKflY+n0rj9d+JN/faxDLZ5jsbfjyW4871LensO1RXvje3Zme2tXd3OT5 hAA9vevNlg8TVSlViuZ6u36ndRxMIRa5jpdVm1CTw7q1xAI2jitiJ1kJAKsccAdS OvNeVLjPtWrf+ILnUbRoZd8ZZwzbJWCFQMYK9Ce+aysflXu4aj7GkoHn16ntJuQr H5ietX44NLjS8W5u5HlWJTamBPkeQ4yGzyAAT+IrPNKBn8K6DE0NEvrLTb9pr/TY 9RiMToIpGwAxHDfhWd3o9v5UUAFL0NJnijvQAUUUUAFFFGOCc9KAJIpmiWRVCkSp sbcoPGQeM9Dx1qOiigAqazmW3vbeZ+UjlR2+gIJqGrFhYXOp3sdnaR+bPKSEXIGc DPU/SgD6Fuj500csJaSGVNylOhB5BrNNl51w6Pb4XaR5vRif8K4Twl8QZPD2mRWe sQvc2ysVgKH95GvfrwVz0revPip4dWEvaw3s8pHEZjCDPucn9KqwKXY574gRC0sI 7ctu3TZQ+uBya4NWKMGU8qcjitHW9ZvNfv2vLoqMDCRqflRfQVm4xSbuNu4/KGNm Zv3mRgAcH1oRZJM7ELbVydo6Ad6YB9DS7jk7cqDxwe1IRowXltHbRlrcm7jfKyly Qw7A88Y6jFd9Z+N9Ti86w1KSW8S1VUAcL82OfmYE89ccnoK8xHIPI4HenLgRknr0 HPSt4VeXdCcUzV8ReIr/AMRXwutQlErooSMgY2j/ABrHlkaaRpJGLOxyxPc04Abe fzph4JFZSd3cYg6Ud6B6UvSpATBpelHWjNAEksvmrGuxF2Jtyq43ck5Pqef5VGwH GGzkflRRQBIbacWwujE/kF9gkx8pbGcZ9cUzY2M449aN7eWELHYDnbnjPrijcSu3 Jx6UAJTJf9WafRPHttVfzEO8kFQeRjHX86AKlFFFABVi3OFznkGq9TQfdP1oAlyS SSeTU0N3PDBPBG5WOcASD+9g5H61DVye5s5r0yx2XkwFAPJSQn5tuM5PvzQBTNWb GW0hnEl0s7AH7sW0Z/E1WqSCd7eVZY9u5eVLDOD61LV1Yadmek6JqFtHFH9o0DT7 WF+U+2SB5X+ihSf0rqbu88H6Slvd3tpYwzMR5SLABLk8dMAj8a8VXV9QTcUu5EZ/ vOpwzfU9arZM0mZJcux++5J/EmvIqZUqlRTc2vRvU6HXVtEe26xf25ukNrAIwB09 R6mqQuvMz5tr5yIPMdVTd8o5Jx7DNecR+LtTjjWM+TJtULuZSSQOB3pG8X60VmSK 5ECTxmKRYkAyp69eaiGWzdVTqW+R1yxkFT5YGqfEup3FzeT6Pa6d9nSQ7N9pH5oU nC+5J6Vn3Ou+JbzmWJmAUt/x6gjHryDxWbb3smnFzZglJdnzOvOVIPGPetqa58QQ xQ2psUCW5wrxqSHIH15zt/PNelKlGMvhR5t2zMbUdfy8X2m5g2RmRkX918vrgYqm 0GoXRYvHdTlRliwZsDGcn8K25f7XudR86TTA5NsYZEkBVSMZPOc/jn0qRrnW8JFH YKuXG5kRuduACST0wo/KmpW2SFY5x7O4hQu9tKiAA7mQgDPT86ixn6VratrV1fRC ymSKKOF8YQEcjPYn3NZavhHUswB7DoT71vFya1EEMnkzJJsVtjZAbofrUk9xLc5k mmaR2YsQfU96hpVJUhh1BzTsr3Hd2sSm5Q2CWot4g6yF/PA+dgQBtPsMZ/GuiXUd D8oOItjssau0cWCu1ccHsWzz64rmppmnneaTbvkYs21QBk+gHStay1Wzh0+G3na4 CxkiSBFBSbLZ3MT6DjHsORWdWN7AiZrrS0vYkt2hSNIHVH8tmSOUk4Yggk8Y9eaJ G0KZXM0yec4IEqRsg34PJUcBfu9Oc5ph1TSVkXGnpImRvJiClvu5IGfl4Dce9SnV tFWR3hshHkMOYFbOVwG5PGOePesmn2Y7isfC2XQKwVSuHy+5ueeO3FZGp/Y/t7/Y Bi3wMDJPOOcZ5xmtU6ppDENFpwklY4VGhBwc85Ofmz+lYU4AuJdqFBvOFI5UZ6Vd NO93f5iY0MVII4I70lKysp2spU+hGKtzJpv9nB4ZLj7X5xBjdRsEeBg59c5rcRTo HPfFTRRwPFM0kxR1UGJAmd5zyCe3GTSzQxRLC0U6zGSPc4CkeW2T8pz19cj1oAhA zSUpJApKACrb3wlh2SW0DPuQiQLtIVRjbgcYPfvVSigB6uu92MQIYEAZIC+mPpRI sahdkm/KgtxjafSmdsUUAGeKntYRI5d2KRRjc7Drj0HuelM2iaYJBEQWwAuc5P8A +uprt440S1hfcqcyNj7z/wCA7VS7kyfRF7StSsIdVhvL6BpPLkyI8Bo/LCkbSvfn H61sXt/4RuYgiwECCHy0IiKs4+bBGP4sleW4xmuP4H1ornqUVUlzNu5a0Vjp7u48 I/ZpFt7ZjMysFYBwE+VtuMnrnYD264pkFx4Zi0BVaIPqTQOrMyMQrEHB64zkDBHr XN0UvYK1uZ/eFzpNPfw072M2pTZWK28ua3ELZL5Pzbh14NTibwXG27ypJQQPkYON v3Ac88n/AFh/EVylBHFDoXd+Z/eFzq0vfCMdu0Itt6SqgJKPvXAOTnPXPpxjFc1v t/shQxMZy4Il34AXHK7fr3qFMBhuBK55APUVYjsp5rKe8jUeRAyq53DILZxx1PSr p0/Z31bv3Bu5DLKZZC5VVJ7KMAfhTc8HIp08xuJA5VFIULhF2jgY/Om5z2/KtBCD rViaK3S1jdZzJM4BKquAnXIOep6dKHiaG1Qvbgef88chbnAyCMfX19KgoAMjaBjn 1ooooAKKsWlhdX7slpC0zIu5gvUCr+jaHPd6qsNzA8UcamSQOpGQOg/E0pvkg5vY dNe0mqcdzHxmloONxopiYVHLnyzUlMl/1ZoAr0UUUAFTQfdP1qGpoPun60AW5oY4 o4mS4SUyJuZVBBjOSMH34z+NQjr0oozxjFAASNxxx7ZoALEAAknoBUrXEj2sdsQn lxsWGEAbJxnJ6npUasyMGUlWU5BHUGgBCCCQQQRwQe1BHoRz+lKzM7FmJZmOST1J pMZOByaAJZzC8pa3jaOPAwrNuI455+tOsRbG+gF4zC2LjzSvXbnnFNlgSNIysyyF l3MFyNh9Dnv/AI1GWyoG0DGeR1NAEkzotwxtyQgY7CeuO2fwrUstY1S4v8RsslxK uxOi4OSQfwyamHg6/ktrF7aWGea+j82OBTtYLjJ5PoBmmx+DtcZ0VLeJy6blAnQ/ whsdepDAge9KUVLcLlV/EGoSSmR2iZhkAtECQCMED2NMm12/mRleRPn++wQAtjpn 6ZNbOmeBrye6MOon7KjxHyZEkRh5pxtVueOucDmoLjwNrVtIw8qGRAM7/OVQBgks QTkAYPJ9Kn2cOwXMVLjdeG5nRJmZy7q+drE8nOKrnqa27LwnqF5d3lqZbaCWyO2V ZZR12seCOCPlPPSorzwxrGn2v2i5tQsZl8oESKxLZIHAPQkHmrAy0fY+4Kp4xhhk UGPYqnKtvGRg5I5/St0eCtaF6LSaKGFt6IS0ynluw5+YjBJAo/4QnX1YMLZBxuUm dVJ54HJ6nIwPegDA9qK6pfh/qTpJI17aZTPAYsXPtjrWda+FdTutXXSlWL7U8TyK iyB87QSV46NxjB70AY1FbY8H60VRxDBscZDfaEwB2JOeM9s9atWfgnVX3m7smjRo 38qTzVAEgAIyOSeuMDvn0NAHNAlWDKSCOQR2pdzFixYkk5JPOa6GLwJrz3Jglt44 W2kgtKp3NhjtGDy3ykY7VBN4P1uC3muHto2ihQuzpOrDAJBxg8kbWyPagDInuJrq UzTyNJIfvM5yTxinXVtLaTmGZdrgAkbgeoyOR7GtjT/B2rajp/26JYEgZN0bySgb juA2+xOeM0kfhLVvMRrm22Rbl84I6l4wSByueCQwIB60AYkkjSuXc5Y9TjFNFdHP 4PlPiObS7S7hKLGsyPM+D5bEAA4/i+YZAqC/8IaxYQ3NxJBG1vb8tKkqsGGcZXnn 39KAMm7lSabdHDFCoUDbFnacDGefXrUNbcfg7W5raKeO3iZZVVlUTpuw23BxnI+8 p+hp0fgzXZmCx20T7sbCJ0xIvHzLzyvzLz05FAGKsZMTy70AQgbS2GOc9B36Uw81 ebRr1dVGmeWpuWxhVcEEFdwIPTGOavReDdcmjWRLWPDDcMzLnbgEsRnhQGGT2zQB h8Y96kgEJmUXBdYs/MYwC34ZraHgrXDIkYgh3SAmMfaEO8AA8c89R+dWrLwPqjWo vJEgcqcC28wbi2ARuPRR82Tn0poTdjCXNnBu6XEy8eqIf6n+X1qoa3p/CmrgyXF6 9rAudzSS3C4OTgHj+EngHpT7vwTrFs52i3mjwCZFmCgDGSSDyFHOT04obuJK25z1 FdJdeBtVtlJBikEaGSVg+AijqQO+ME8elUf+EZ1Dz9PQmER6lJstpjINrc4BPcA9 eaRRkgEnAGSe1HHOa3ZPBuuQxCZ7eJItu/zGnQDHGOSeCcjA75qS48EazDLIqR28 qIM+Ys6gMeeOTndweOtAHPEEHBGKcpXYwZSWONrZ6evHetseD9XZHd1hUrgnMykA c7stnC7dpyD0p6eB9cJcSQJGVVjt8xWY4DY+UHOG2tg9OKAOeIzT3WSI7HVkOASr Aj6cVuW3gvV7iYptgCrIkUjiZXCFmC54POCQDUMekX+sQQXUWZJHYxM086guVwBt B52gbQaAM2a6kuEhSXaVgTy0woHGSecdeveo3MZVNgYHHzkngnPb8MVtv4L12N1R 7aJWZ9mDOmRywyeeBlWGfarK+AtY80RyNAh8vc/z7jEckbWA5HQ89DigDmcnGKK6 f/hBNQUjdcQNlWKhOWyAhGR2BMijPbqa5jHNABRRU9naS3twIISu8jI3HApNpK7G k27IiSR423RuyH1U4rvtAcw2qQ3tw8t9cwmTa5yUjH3R7da5iHw/dw3Smb7O4RuU 84cnG4A/hWtptrPBrEF/cXCSSXQdXAYEcqSu32wK4MXNVKfKpabnpYOlKlU55R12 16GENUs3txFPpMDMibVkjYqc+p9aza2F8N3MsSywTQOhQMSz7cZGce9NHhu/Odvl Ej/bP+Feu6dWSV0eJGrRi3aX4mTTJf8AVmpGXY5XIO04yKJXkNmYsfuw27p36daw Ogp0UUUAFT24yMZxk9T2qCpoPun60AWJoxFO8ayLKqsQHTo3uM0yiigAo/GiigAq aFCI5J0nSOSAqVUkhmOf4fp1qHtRnBoAVnZ2LMSWJySe5oIAxznP6UgPFKCBz3oA vx+IdXhiiSLUJUEK7YyoAKqOwOM4rpnXxvdJBdx3KQRyW6+WI5UUEYUAY/vHC1xJ /nWi2v6xJFHG2p3BWIARru4XGMfyH5UAbZt/FdtNZxJqZ+03zyIsYlHyFQpO49Ac Y+mKsW1r4xhu4rqS4inBGFE9yuyReMdCMglxj1LCuft/EmrQ39petdNPJZ58gTfM EyMHimDxDrQnE41O480BgG3dAcZ/kPyFAG7NpPimS41C+dxazXRDTKrqFdSCSc9l AJ5+tS6p4a8VNEIXvReIpMoUyAHf8xwueWPyseK5pNc1aIoU1G4HlqEX584UEkD6 ZY/mamXxLq5mWSfUJ5wpJ2PIcHIIPT2Y/nQBrzt4xi1KO1l1I+dLEZA4nXYqRlgS W6Lghs/jU7aT4vlktEi1ETmZF24nUbSPmAP5cHvWJqHijVdQ1GHUGnEM9vH5cZhG Nq5JPXOcknr61FH4h1mF/Nj1O5V/Xf8AhQB0J0rxeYVMGovJtTc6+YE8vCrwSep+ bH4VE2heMDdC8e6VbiJDEsouVB5DZQEfxYDEjrWCNe1cb/8AiY3HzqVbLZyDjP8A IflViy8WazY+ftuTMZ1KlpssVJzkjnrz3zQBuT6T40t7lpRf5AyTK06KAo3DcwPQ fK3X0qhb2/iye4uLCO9l8yzk8pozcDl8Odq/3jgyHj3qja+KtZtrpbhrx7gqMbJy WUjnrgj+8350WfiG8i1S6vJ7m4H2tmkmEDBd78kde2T9cEjvQBuNp3jiNpJfte8k 7DsuUJkZQ2VGOrAK+cc9alvrPxbrDP59xZ2ts8ZiIWdfLYrvYr3JbIcGsSfxlrd3 HdxzXjKt0+9zGMFeG+VfRfmNUpfEGrzujyajcExnKHd0OCM/kT+ZoA6C1svG1tbe RBdmKC2ygTzk4xk4APX7p/KrR0bxhBII7fV/OeFioxKBtBLAlif+uffPauXfxFrU 20SarckLwPn6YBH8ifzoHiPWgwYancbtxYktnJOc/X7zfmaANM6d4mtdX057i7Nv cX5FvFO0obA3AYbHpwalvtL8UJY3SS3qzWMalpSZ1wFByMg8gtuBA75rBl1jUpxb iW+mYWjboMt/q245HvwPypZda1Se1+yzahPJBt2+WW4IyDg+vQflQBu6fp/im4s4 7qG/McXkeZHiYFgoHyggcjPlYBP92rTaX47jlZRdNvaRcKk6ZY/KMqP7vK5xx09K 58+JdXFra20N69vFaR+XGsJ29ycn1PzGn33ijV7y7+0LeTQfKAFjkOBgLkjPqVB/ CgDWPh/xSHt3SeBrm2Z2j2TKXXaqc578FcCp7m/8YaPaJPcTRGO2ctKRKp3lto2P t56bfl9K52PxFrUJkMep3C+YSWw2Mk4z/IflTW1TUb61OntIZRNcee5PLO+3aCT7 CgDq2sfG93qb3RuY7X5xCwjnQLHnYdoB9PkPrkioriw8ayPGiTtFFvMMamdRwO59 QdvX2rAn8QalFmGDUZmzIJZZN3+skGOfoMAe+KjPiXXDJ5h1S4LhiwYt3Iwf07dK p6aEpX1OhutP8VNpP9jXotVjd1LPJOpkPJwvX/ZPA/umoxY+Jl19tNk1gLIkEkqS +YGWRI93AHqSCMH8a5//AISDWN0jf2ncFpVCud/LAEn+ZP5mojqWoyTmf7XM0oR0 L7uQrZLD6Hcc/WpKN/UG8X2dhcT3eon7KT5UhFwrBiSwKj3yGBx0wanuPDfihYrC GHUIroW0h8hI5gPIIIw3Pb37VzV5rGpaghjvL2WdMg7XbjIzg/Xk/makGv6wHRxq VxuThTv6c5/pQBrxL4ulubi2iu5GktP3MqiVSFBBI+o+Xg/SpDpfjJmRRctIsjkq y3ClWYbicH1G1gfcGsKHWb6CO9VJfnvgBNKfvEBt3B7cgVKfE2u7nb+1rnLgBiH6 4zj+Z/M0Ab0ml+NFkDLeiV1UBQk6HfjIIA/iIzz9eadqdx4v0/TYrO4kjQvceWss cwaWZyCcZz0/edsdaxLfxVq9tY3FotxvFwMNI+S6DOTtOeOfaqVxq2oXjq9zdyTF JPMUOeA3Az+QH5UAdfdaX4zVytpqrXUTeWzOsqKPMzyo9SrLz/u5qpbaB4z01DBa yeSizABVnTBdsDj16jNZN94t1q/nExujBhVG2HIHykkHnJzknmqq69qyLtGo3GNw b7/Rgcg0AdfFaeNL5LXdqUMEaBgsqyqxlJfBzj7x/eHHbFU/sfji4OBqBb1JuEBG SMBvQnepAP8Aernk8R61GkUcep3KrCMRgP8AdFPuPEuszyKTqVwBGqqgBAwBgjoO eVHPsKAFi8SavA8u+6eRnieHMhyUDKEYj32gCso9eOKCSSSTkk5JooAKnsbySwu0 uIuSvBBPBB6ioKKTSasxpuLujYk8SXplZotqIzEhSM8EYwfX1+tLZaxcT6lZpOV2 rKpJAwem3+VY1ORzHIrqeVIIrN0YWskbfWKl7tmmniG9ih8lRHtCBM89Bx0zjtSQ +Ib2KWV2CSiR/M2PkhGznI5rLPJzRnFdKqzXU43QpP7IrsWZmPUnNPlmmjs5IBKR HIFLqp4OORn6ZpgUtzg4zyavzW9rPpd9dwskBjeMJbElm2knJBPocfnUpXNTEooo qQCnJIUGABTaKAJPPb0FHnt6Co6KAJPPb0FSz3aSlDFbJDtQKwVidxHVue5qtRQB J57egoE7DsKjooAla4JYnaBnsKTz29BUdFAEnnt6CnC6YR7Ni9c5xzUNFAEouCDn aKPtDf3RUVFAEpuCR90UnnH0FR0UASec3oKPPb0FR0UASee3oKPPb0FR0UASee3o KPPb0FR0UASee3oKPPb0FR0UATx3bR7v3aNuUr8wzjPce9M89vQVHRQBJ57egpy3 OFIaMHjg5IwfWoaKAJPPb0FHnt6Co6KAJPPb0FSxXzwpIqKoZxgt3A7gfWq1FCdg auSee3oKPPb0FR0UASee3oKPPb0FR0UASee3oKPPb0FR0UASee3oKPPb0FR0UAT/ AGyTyfK42bt2Md6Z57egqOigCTz29BR57egqOigCTzm9BR5zegqOigCTz29BR57e gqOigCTz29BR57egqOigCTz29BR57egqOigCTz29BR57egqOigC3BqLwRSx+VG6y rj5wTtPqPf8AxqJ7p5I9hAxUNFO7AKKKKQH/2Q== ------------63IU5FKpEHv8TM9zaXoVxU Content-Disposition: inline; filename=image016.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image016.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke51-filer/image016.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCACoANIDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwC1 bfCXRpQEJusbduQUHH/fNaf/AApnwvBbZlOouXOAkTJuJx0zt46V6YIrXTYDcXck cUa9WkYACue1vxGXHlWTbYFOWlC8sT0Cj1NcCnNK7Z28sZvlhE8zvPhz4WtYHu5m u4Ub5EjaVMuQOADt49zWRZeB9DubJ7ie8kaDmMCGNVJbuASuSRxzXcXkMDlr2/Yt CnCxDhSf7q9yM9T3NcrqWpPcOyoqxxAfdQY8tfQe/wD+uqhKbW50+xprRLU58+C/ C0blJZrjIOOLgEn8MUn/AAhfhrnC37em2TP/ALLUsWpKHhWFYyB+7kbaePQ5rZ8w nqea0lKSLhhKUjl5vCOgRdIdQIHJJcDA/KtC28HeByoM02rsSAfkKD+dX7rgF89e 1WYbeExiTygSRnNNSbWrMcRQjTaUUYdx4R8FBkES62SXxgSxDP5g1L/whXhmSMGP TdSU/wC1fJ/8TWtdRoyx7FUbXBOBVpFIUYFKUmtmXhqFOabmjlZfBnh5R8trqmeh Cyqwz9cVHB4N0CSaRWW8Tbxh5QCD7/LW1eENY2is6pyWJXlsc5+UHJFJbrNcW0ZC qJRna7dB6DH+NNSlbVhLDU38KM//AIQXQ2jVlgu1+UrJuuAfLfnGcL9044NRr4C0 d7lEIvVQkA7exz3z0resrkidxciRpQhjMZfAI/ukY6fSuhXTLaeEyQWUc0aoA5Dl 9p4xnn3xSlKS6nN7OHY8qufBdrBeyRKZpIgxCuHGCM8dqmt/CGlB8zrO6+izhcfp XtOieDrTV4EmVLGNwTuiMb5HbmoNW8M3GlSn/iTWUsWCQ8ak/oa3tJrQwagnueSH wjoZjO2C4DDubpfX6U5/CHh97OcqZ4rgYMWbhWB9cjHavW9B0C11SJ2mlsrUq23Z JDhj+eK09Q8OabarH9migvCzYbyXiDe+AetJxkhrkPnj/hE7ZZCpmLYPVZB/Wph4 VsfJIKTFh/EJl/lXvlh4d0XV4JJZreKzVZNimXy+focDJ4NU9X8EC1lDpZwT2h6N FGrPjvxxmtUm+hFodzw9fC2n4w0V2T6iQf4Uw+HdKjJEqXKt2BfH9K9ztvAmjavu FlCVMeN4ntyhGf8AgVYHibwTDoUgMlhJLC3SSHOM+nPemotu1hPltdM8p/sDSR/D Of8Atp/9agaBpBONtzz0xIP8K7j/AIR6xkQN9lvoge5jyKqS+Gg3/IPuHedefJYb WYD09ap03FXaZG+xzC+HdC8wB/tihhkZYf4VoQ+DvD0vHn3I+r4/pUeoRSeRHuB3 q5HzUWiNIikuEf0FLlIbaLf/AAgnh/8A5/ZP+/6/4UVGba4BI84fmaKLE8zPePEv ie2vIBaWmyWFsO0jL8pxyDz24zmuMu7vUJGL2iy22zPlyOVCqCM7znJJP0HHHeqr 6zYqCrTx7EGSr5AlI6KPYdayr7xNFLCqxLhwSWVQSGPuTivOUZN3se1TioRsh+qa nJPshLs2wYG717k1mBiTtHT1qAO0n7wn5n5PtUiMFFapdEdFKNtXuVJIhG8wH3T9 7/H/AD6irMWo7kULHJI2OSkbH+ldNp/hoiW3N1LLbXV2VCRvGBwenJ656+1XLvQN S0+4lWG9V5ISQ8J4x37Zx65rpWHuryOCeYKEnGH4nIst/cx4i0+4PuY8fzNNkt7v zIllssuE4Uydh3/Wunj8UWltEqXFmskgYoT5WR+YPU+31rAvNVa5jYRsEmCkh0HO O4znir9hBLQ5JY+tOV3YrTxXlrH5qQiNeMhW681WbWL08b1T2O7/ABqVRdagRD9v CLjJMjfKTn1pbXRZ5EM0pDHBIycZx70KkmP63OKfM9TPTVJvNAnC4C4BC8/X3rat Jh9mjweQPXpUH9iPdwMgU+bn5D6e3uKzoJJrG4a1uFaORDjDDofSsqtHS6O3CYxP RmvcGR5BMhBlQY5/iHpWpo2rSGUb7+4RduBHnjPoeM44rIWQOmRUJiRpt+5lzyQp xn3rC11ZnTWpp+/E9g0XxZFHLKWSQ4k2gBclk64OOMjoDXR3/iW2NmyRRTGV8AKw x1PPNeE6fqdvY3AMs4DA42sWPbr8tb76zBqEKxRylnHISNtzY/EZovKKsjgcIyld mp4gstYaW4j0+R9jSCSLBwwO3B5/CsKabxJZwpFPeSxTht6tIFYqTnc2Dnrk/nUw I87c13dQktk7kyB+FU555JpC8jM7dMt6Uo1JLQ7KeHjPfoPi1XVo3RWvEZFYuu+3 jOGOcnp7nj/CnSatfphY3sjGr+YA8HO4nJ5Uj5T6YqmTTGPHWjmZ0OhTtsX08car aXbjCh5CuZI5pAUA/ugkgjqcH1r0zwTqEmt2t9FezyTBGXG5+gIOR+leF3rEXLfh XoHw81yGCK6ge7SGTcp3scbh2z9Oa7ab/dvQ8XGUbVE15nsFtZrbrsSeV4+gR2DA D24rk/GOm2M8kUT2Lvcyo/lSQjYd+MryBzjH6+9S2+sSQ3N7NFOlzGNpJU5H3e1U f+E3eSV4JEgLBSUZWog7O9zmlFrSx41cME3h13AsQQRTobKxnA2SBWPZuDWq2k3M jSOrJIXJJ2gHqc1CdIe3Ri0i4HO1o+RRdPYuV4rUptpR3tyOv9+itpdOWVFkDQYc buSe9FXYx9rE4/GCaKVx87fWkrnPeiWoW/dCrtsdhSd0dlB+UBcgn3PQfr9KpWUE 13KlvCu53bAHQfn2rQvI100fu7gHfyvOMgcbsZ5GcgeuM1VOnrzM5sZieWPs47sb PfxZc+UACcOVHUe5459z+VZ0t013PsiiYuTjKsfXqT3NRMzXM2DkIp6e/wDU1ahk Nvj7KgyM7sseR/St7nlqKQhhuYcbriRBIMj5sn0wfeqksQQ/Oj9/m8zk+mauC7uM MJEkUKOpHABz3/E1VkmiYnDjBOSBz/KluUlIiimMLfJJtKnOGQEda37PxDA8cFre xLFJGcJOn3WXkneD7kYIrnJHRgAXZn7llAH6kU6LypiEZQq8YZpOn5Dimrx2KlFS XvHs/g7Q11K5kkKRiGNc7xycnoB+v0rK8ZeDG1G/e3gIe/jVWRh1fP8ACxPpxj61 wNjrOpWkRtbLUbq3UsCREzK2ewyD0q9beJdasr1b43kss4w2bsAhsEdSf84q93bo YqjKL5o7hpuk3NxPeaXcIbbV7SMyCCb5POVfvLz/ABY5HYgGs4yjhgevHStbxf4r XxebWW7trC3uYBjzrV2Z2H908dAeRXOQzxxyfvWkkA7BcZ/E1z1Kd7NI9ShX91xk yW5kCOpAA3DqTjJ9fyqsZZpN6Rb95ORsYk/hj2zUtyZikbBRh1AOCM569D2qaytA oEroRtYlSR/X86y+FXKjT53puadjJcx2yrPcTSE4yryFgPTr3q4Zc9MZFZ6uQ+Kn Qnv2rne9z1YRUVyosFvxJqJm55phY5pHR0OWDAe4oG0Zd8+Lh/p/StDwnrS6dqSS mRCjja6nHI/H3rJ1Ij7TIAeAP6VjIvIIANdcFeNjycW7TTPa7i4tr5pJFgKMxBDx OYmxjB+Zeo68VzP9pyebKizTqFJVQ8m4EZ6cg1wkUlzAd1tPLGevyORVqC9vPtIJ dzIx55x+hpQpOF9TmqVue2h19lEzYkjmYggfI46fiKmiuL6PeDiRQMgA5/Q1i2Gt 3lgCl1CroRn50wfwxWhaazZTs4eJrc9CynI6/nRZrcmUotG1HqB8td1uM4Gf3Jop kbwtEjLekqVBBAPT8qKq7MLI4EtvYtxz6UVDbyB047YqaoPai9Lm/wCH3jFvco74 LEZ4/hwc/j2rN1WOaa9VdgLnoF5Ynv69On4U/TXZVmKqxKqGyBkD6/nj8ahF89vB cXLHMhBVGI5BPBY+/wDhXTH4EeRiItV5Mgu1kW0TyJ4WjDbgiKd+QByaekF0tkkt xOHhkG7y93zD6nIwfasy0uJo5kdGUl8gqwzge9W3uU1AkzZ+U7RJgsEyPT8PfpV2 EvMimk3x+VG0EUec4B3Nn1yM81btI7GNsraXF45/567QAfYGiC0E8jC2nm2D+LjG Pwq3LpNmtur3WpzKpQNym7axJGPbgHFDs9GUnbUv28mpqpMFhYwKB/y2IbH4UDSd W1OQS7Yzg53w2yoo/EisYzQwxmK1u7yf0Ro/k/nkfhUkjXUECyvb3So2MPNcvg/Q DH86y9m1s0jRTTWup1cXgN7iH9/qcqSn2OP5YNRz+BdQ01rO5sTZSTQuGdpCAGx6 h8qfoaq6Ro+r3umDUDqtvYWR/wCWgyW9Pc549adLodjM3mXOq3d03RjK/Q/Q5I/O sHVlGVuf8Df2UZK/L+Jn38SLI4ufsvnbjkl0AznORt9vQVkSeVmIm8AaM5zBGxP6 4FakjaXp9w6LbQsONhkyx/EVC+padIf31rGUZjtBXGAB2Ix7/nWqlfWzMVHlXLci N5aTQxQm3uZmRTx56xhgT1wAcfnSrMgTFvbCIjjcHOR9T/Wh7CGSNZraVwjjeseM MBzggjr9OKqb28lmHKsDkD19afMr2saKN1e5oky4Tc4xj+FRirKNkZrJsjttwCO/ NXUkwcZ49a5q2sj0cLpTWu5ac8Y9KZDMFlBDnAIyAcVBNNH5RZjx2BHOalk0u5hh EkwEbuM+WfvAe/pURpuRVbEwpNKTMS7fzHlZmyWJ61mJGyjBBHT8a1LiwuXb5RG4 z06GpF0m4S1W4lt5I1L7QQM8+tdcNFY8mvUVR3Rno0i8ZPPIz2PcVfinaIlZYCB1 VwPT9KkFsWGCyFQc88EVEIMbmCr9UOPzFVJW3RjHUupfLNB5bblRE5BHBzmo0QlX wxjY9GHNQISkm0ANgjI3YOMH16/SrW+3aRF2GJhzuGQcZ/EfyqGiJq+w5WuVQKHg IAxylFVGvgGOJMjPXjn9KKq0jHkfczrBgUIBzV8Gs7T1UM3zHOOBWgBgis5bnt0X eJe05wJ3UtgPGy5zjtx+oFVrhltU8xijvkKUYnawwOfY81Pp00VvfwyzhjCDiQL1 Kng4/CotXRZnBs4pDA6nBdQCFG0c478dq1g04cvY5sVTfOprbYybiWCV0lt4TCT9 4CTIPoRxxVm1QC3nwSdikrjvz1/Jf1on2TaQrI8UbQy7BEDlmDDOR7Aj1z81Pt5w IAqMM7WyfbG3+X860hsctRNM0rbT0MYSNbpL0qGjaLup5BI7ggj8jVO9hvrK8Fve Kwc4YjpuHQEqep4rf0jVYtOn0nU2imuIrRGgLMfLQuPnVQwzkDdVTxZeX1/rtvfa jAsM80YYIqkAKG44PfmtGrO6MYyd7Ms2tw3lBCojQ9kAFXBHBqt5FAzZtYCJbhie uOij3NZBmbGVxuY4CjufrWrbRSQ2csUQLeTh5tvV3bOMewxXFNcq5uvQ9Gm/s9C/ r+qSRwJPDGtpbRN/o0MQC/i3ueee2K5b+1pL3UIIWLCLAXC8EAj2/n1qr4g1K5vb sRuxARRwBjHsP8fpVTS3X7Vxw4yV9xg8UUqLUeZoirVu7IhnVlRQQSykqfqDTHiZ FiDNknkKOetbV7p2bWS7V9xZxLtVhwr8cjr1B/AVmY2zl8cxBQPrjiuqE01p0MJR a3L10rxW9mYWdZYyUJDeuGH6k0skyT2hMbozohEnHOeTn+fNSrKsEErNk7Yo2+Xq ONvHvzVRREPtLBDEZY2IXJJA+grCUb9DenLk1uFm8nl4YfL2Iq0xOQTjFNQRiCMJ gcdCcGlf5UBIOSaxqu8md+Hlami3osqQ61BO8Ql8slgCAcYHoa6NtM1PXrl5LO0n k3PlmdCqj8TxXMeHpHGuROhwV3EN6cV6VaeK9VtABK0VzGOAHXB/Mf4UpVHFcqRx 1aKnU5mzCbwPrVmu99PEmSMmFw/1JHWun0O/tNBnVpFIIYxksMbQTgsfYc1p6X4n t9RuiBYXSXJAU7FMin05HT8RV6e1hu4/IuI7eaPeBIkyZyAO2fesvbyT1RLw0Xsy pqM3h/xSWi07w+NYkztN0i+TGh9TL1P4ZrzTxV4El8K2yXE15DI05IEUathMYP3j 1/IV6rqeuWelWKwXF7HCqkGNIkw/BzhQPy/GvM/HXiBtelt51Xy7cgqiu2eh6kds 4rthW5o26HPKDhM4rYTKV8sNk9T2xW1pPhy61RQ1vBdMcE744zIoH4cis2FHa5Kl SF27s9uSBwfxr03wm39naDa3Vu8kVxcSTOSj/fVBkDHTsRVQV2c1efK1Y5Fvh9fh iM2pwepfGfzFFbc3xk1eOeREjsmVWIBKNkgH60Vrby/H/gGvsp9zyO0JWVc+uK1V GaywRG5O3jPT2q6l5GWAUMSevGMVyzWp6VCWmpbHSq800sFwrKXZXjZCgPqPT8ak 3O3GcfSrMMhs5iJog2V5B6j3H+FFO9x4hxcGmZKWk8OmW94ijyySpPoc96lhtw4V 48gryydSB6j1FT6pcs1r9naMIgAMarnaF/vD39c1n2Vw0aMVOT0w3QV0Q+HU86TT eht2WpyS6ULJpIolsnNxGSOXYFVC/U5P6VoeO9ch8TeJEvbUPHAIUjAk4w2AW4+p P5VzUJW73RsixSAnYyng/wCfWnXCSCONG++jYYY/WtW27GXIk7mxpbnzS8oBCZwC OAKvXt75Fu10zFpCvHbP+I6frVbTWaRFbOQ/BH5ZqG+M13MljHazXLySF1VFJIB6 cLzxk1ySalLU7FdJWIPOtPsBMw84kE+4J7D05qvp8SpdpIhLjtkcgYPUV1lh8K9c 1BwzWhsIySC1zKM4HQhQCeffFdjpHwk0eylW41HULi8mT+BCIox/M/qKn21OCa5r 3KkpSadtjza8ure30fTvtCsDcr5bKp/hXIyfpvrLEiSyH91h0ct5ZPDMOOT7c8V7 pfeEPCN3ZiK90+1+zxkxwOspUqCMnDA89z36VxHiX4a/2Y73lleF4WfasUwwynbn lujA49BzWFCuhzp3OMllaNJjGczGNQSBnByBwPwqqkjCdTPGqIVxIrNyxx+nQVe1 Wzu9Okkt54JbaYxrmN/lYckHnuOKxlicRTSMOFXue5rrjrG5k21oWEuYwxJixkfK G6Y+lWDO0ipuI29kBxgfSqnluYxuU7do2tjge1XrDRNQ1O4jh02ymuZcfOIwSF+p 6D8TWcuXrudVJyVuxv8Ah+CO4cOpCSKCDgfka7LS7WwiLS6kjSoDwVbaoA7kf/Xp nhb4c3mmyfatWulDFcfZ4DuI+rdPyrp9R8PwSW2YJlswv39670ZfcE/rXHKSbsaT s3dEratpdnaZS5W2jQjCRrgn2x3rmtY8ayyK0NnEIk7ySDLfgO1ZWrTK10IYZobg L/y1QEL+RrKnjOx8k7mGA1awpJbnNOq9kQ7zczedKzOxH3m5Jqh4imjkW1ijUq0c fzZ7mtaHbbxyZI/doPmP0rjLi4dpmJPAH8R6VutGc+r1LMPE9wQflRlA+oB/wrtP PCeG7R4Gdmtbf5QB0cklse359a4qyjd7cNJkmRyQoOSe34Cu+nlXTNFdsBo4YSdv ZuOlU6rhKyRj7H2sm77HnM6L58mEj+8f4W9frRV3/hKZf+fO1/75P+NFae8P97/M c2ZBNlVHI5+tPgVlB9c02VI7e6CrJuJ5P41NCdsrAnrzWbO+mXLGMSX8CzNiNpFD E+ma7C80Cwjhk2SukjdJ2bGD6gVxXmBTweas+U903mTveXoHLM5wg/xojKyJrw5m mOjSD7XFBe3SRIr/AL6SICTC5wXUDrx2qjcJFFe3EFjKZrRZCY3kXazoDxkdiR2r e0/TILnULa2uI0himdU3BsBRnH/1/wAKxtZsF0fXrywjm8z7PKVWXG0OOx5+tdUN YJo4ptKVmS3f2K6dJrSKOzJYRvaBy3b74J7E578ZHaoxLPBCHC7k5Clh09RVeXTL qOZN53uRlFjy+4Y7Y61qW/hy7gtTJfTx2ET8hbl9p+u3r+lKVSMN2OFOUl7o+0uB FaALERKFG4A4BBP8+tavh7VJ9N1dp4bt48QnADfMeR271Vhm0ayf5YbjUnLKQWJh iBAx9SKYLuW/vfKVLezEgwFhU4wBnHPOeK5H7zvFHVblVpM9o0fxhFcRrFdbInIG JV+6319K6JTDcxssscciOMEMMgj0+leMaJAYrHyS24hiVJ7iuh03XL7S38vPmQ55 Rjx+HpXNKh1iONVbM6bxTHaW3hV0toEiiimQ7E4VQTjA/OqetXd7PZqhgmVY1SRW EQEZBGBhucnn1pdZ1a01bwpfiI7ZhFv8tuvBB49elVLq5sjokX2i8RpngQogG9l4 HXOcfhis7NJI2Vm7o6y90mx1iwWHULWK4gdAdki5xkdQeo/CvPNe+EcTWsjaFfRx IzAtFeE4Az2cenuD9a138ceVbJFaWxZ1RULynjIGOlc7qutX96jSXVy8g7JnCD8B V01OOzM5yWxlWng+80jUY7jUbNL6wCkrJE5aGTnuV5Hfg16XpfiHR3svsqINOXGN iAKv1BH9a5vTvHEtpokdmtknnxAoHJJXHrj1rFkuZLjzJpNoZ+TtUKPyFaSTm7yB SUVaJ2d34vs7CHybFpb2QZ/eSt8o/Hqa5XUdWv8AVvmurgsucCNeFH0FZy5LY9Kl Z9nC8e/eqjCKMpVJSHxRkfOR+dQXLFpAApJ3fhUonAQLngd6ql3kclQT6fWtEjMi uN8sEiIP3jAgDNc7dQNFby3EjoZyuVU/55NaNy16syxxo0kkaFmEfOeefrWZG090 6tbxySzs/l7VHOT2ppa3C+lg0vUbmefyvIdmPdB0I5FekTaMmoeHxb6hKLaV4wXY OM+uQPT61m6XpFtaRxb7x2uUy0hXlC2OAPYYxWhLqkenwSyTRiSQ8qp5/D/PuaqV Zzd7B7NR6nDP4b0+ORk/tyL5SR/qW/xoq61xdSOXMLgsc/LFx+FFHtPIXL5nBX0Y t7ospzyRnFWEbIVx0NKyy6paRmG3ZnAAOB6fp0P6Vat9M8qMC5njix/Cp3N+Qok1 azNqLaIV+9XQaTFc31k8UcqqkZ5AQszZ/l3qK3t7NQPs9jLduOrzHav5Cr7f2lJb OBMltEgz5UC7ePw5rGTOltNaEA0q8s7kS3l7Baqv3GmkywI6EKvPpRdSaTcXRuJI rjUbg8lmPlR/lyxrLmDiF2iR1kx/rHXlj7Zz+fvUcIa7QtE2LhByB1Yeo/qPxq7y 5bX0Oe0FLmUdTQfxFcZFvbPHZRHjbaps4926ms1bgPqHltkyBvnL5JP4moLiyuoz E8yFQM/lnrUkTh5dzFN8SHDEdsYAPtzWsIwtpuZTnNvXYlnn8h7d0UH5d5DcgMff 8OKks7/fI0+B56nITpx/k1CbYTzvCoxsACgGore3ls9VtiU4WRQfpnmm4iudjoNz LKJB82UcD951wRxXRK4chWADe9UYFAQ4UABu31qxIQdo25G4fzrC5O4lzxHIpPyl TzVALL5QkeULHgYydua05wRE56jB+orCFtGAbiadcZAWFTl368jPAHHWptc1i7It w4wMHii4YMhQfNx0FQBl2KQxbOMAnp9fWlV2LHI6VPUbK8DsxyRjcvP1H/1sVaWU g+WehqtGPmQngGpw7ygIql2XoMZNUxJ2Qlzdi1gebGdo4HrUCXTyIhIy7DotSRRS z/N9xP7zD+QqV4FtkwFJZuAo5Zz7/wCH8q00RG5Ys0jKO07L0xgjIA9frSbFmjkW KbygBlWZTlx7UmI7WLzr0qoXJEHYf7x7/SsK+1O41m68i1mSG343yHP5cfyqb32K UbDLSRZj80jiUEFSp5J9qvpctYavFDZxpIjKyySA5IJ/u+h7ZPXmrY0W3tIBDDOk kpIzMCcf56063WCyhZkUGQE7nIo5kyuW2pOs7W6gvtDDlsdFHoPesi51GS91mEKu TvUBcZAGaeZJL8F1VvLB+UDq7+g/rWroGiCym+1TKZZXOWJ6D6Uk76EydjpVuIto /wBCxx2Qf40VOEQjPltzRT5EZ854c99O0rxFnOFyq5Cgj8KjtLsC+jWXasTHDYGO D3o1WOSJ45ouoP8AP/P61TMAKbw3J5ArVJWNHLW53nhqOO01a70q6OVlXfEx78f1 H8jWzNGsf3trFcq5H8QPf8RXJxXgvNHtLxXAvLMhG9WHY/59a3IrxbqMODw65HP6 VlUSOyizDu444LySPau5jw/zO7g+gHSsqKOa1ud52xMjfKScfpXW3+nPJbGWOSYO q8pA20uPTNcheKBN5gUKFHKrJvI9iaIO5lVjys7Lw/Jp+oanG2o26zRhG3QgkZOM 7v58V2Gs6HoutaUk1taLGdqiKe0QDYnXBHcexFeX6Ze3Fv5d7aDyWTnLDP8AOvTt A1Z77T4b63IilGQyqMAEHBx7Vw4pzpy5o7Ee0tvscbdeFLzRrgtcRv8AvG4mHQZ6 Ajsfr+tVjo/lQs83kxoW3bpH5Bz+hr19NQttSkRb6PZIBjIwFf8AT/61c54j8Bxa rA7WTCFGO7JONh9cdu2e30qqeL5naehXKpL3DFhdTEcdwD9aklYKm45wCDxTJLC5 06OOK5Qq6ptJ7NgdR7Uy4YiJv92utSTV0c7TWjLocOODkEVzzxTy3R8mHds4YkdP Tk8CtGOUjO04OOnrUEniaTw9aukdna3DyvlGnG7aR39+3BppajWxWutOlgkieSSM 7QNxyQMjpzgZzUkCbgS7ZB7A/wA6rz6pc6taR3l+pll3kqFUIB9AO1RSXPk5Ujbx kiiw29CS4kCLIFHQ7gBzgDvV6xijKfb/ADmDhvlGcY+nrVOw1i2NrLA8QjB4aSMZ Zx6VoQWWnWtsZWujNE3zRp0/Ok5JAloSJKZz5oV2hU/PJu598e9RXup2emwlowQx H335dvp6VNJuaDzZyLW2x+7VRyx7EL/jWVaeGjNObzUZzKh+aOM8FwO5HpWanGTs 2aWaWhWsdN1HxVchmPkWQOS7HHA649frXc6bpen2Vl9l0+HMI/1k5GWkPsarQXFv JpCXNxGlva26BGiV/nmOeuB0UAimy+I9Nn82K33qsAISXbtQ46Db1ocnL0KSSIWg tLKOZIQyRE7ndueT6E9a52WZL6ZkiDR2ytgnPLe2e5NW9R1K51sq0z7LdBtGwYLH 0A9f5VXGl3IaKRV4QfJGjYaP/E1UddCJOx0OhaUVuUkm2JEo/dxg8j2NaOoXRDBL cAID8zjv7Vlabqkto/8ApKFyOpAwy/Ve/wCFbUF/peuI4jOyZPvfwsPQ47iq+EhK +5GuuyqoXyYuBjoaKYdLOTi4jI7fKaKV0Vynml1pNwbF5ZoJFjA4bgH6464Fcw8i xAJtIKHgmuwvBLHcKjzlkkXjjFczf2u12Ujoa2imnqZqUZR90bpd0Y59jfccbSDW /Z3f2F2ikB8vqB6GuaRoli2FcSZyr+vtWvbyrcwZbG9eG9frSkrnRTlY1ZvENw6b IAIhjG7q3/1qqHU1WBYnSPHVmI5bnOaoHIOdwxn86rXC7mBGcioUVc2rO8TdkvxP dAODGgIUkY5Nd14etYtOMeyQ4u0DIADt9cZ9a8shIjXL5ZGB5HqK9O8IWNzrfh+0 lUsstozorsDt6gjPrj2rlxi5YeRy819LGz9qSWfyLgbJYmIUg4VsjrVqLXprG4RV h+02uNu9WBZWJxge/tWfrVpJbtHJLJG044YpxuA6HH6flWNHIbG5LxJuhkXLITkY 7g1wwpqWtyUnHbQ9DH9nataGU+XcRNwcLlhg+g6fUVz2reGHVDJYuJYyOEY/N+B6 H9DWVZ3vl75LOT7JIWEaI5A6Nn5CfXJ4P4YrobDxElxug1OL7NKBl5FI2jr97P8A P8jWkXOk9DX2iek0cNcl7dzG67ZAQCrcY+tVLiOJ1SW5THl52upDA5Pr2/LNejeI NA0zV4luZlcMq/LcQNlseme49jXE3Xh/UNNQyWx+22x6mNcPj3X8+ldtKvGfqTKF tjNmaQ2zMkZiTqGxgkY9TzWFdyKygB2wcg5/iPX+tbQ8uZG8iQJxgxP90f1FV10m 0uJx/aNxLEoOfLA+/wD7KnoOlb3srkWu7GRpdrqN7M0Onk+sj/wqPUnoK9Fg0S10 rwy2pX+rWst+vEMW3Kn3A9fesRYi9l5cSpp+mZ7dX/qxrL1m5gXSo7azhZYFkyHc 5d/f6ewrn9p7SVnsXy8qujROowKv2lg95fPkhJB8kfoT6/yp9nqbJLcz3GZpZMDL H9PpWX4Yk+230kUr4jERdiPReay4tTmSdlABjJOM/wAIropYaPPqQ6rsad3czGWM 7mcE/wCo5wfwqSI/aCf3bxxE48r+NyO2f61B4fjub3VPtCEiOPPzkcZru7TTbeAv P5W2Z+S2MjP9Kqsle0QjLTUybW0aErLOo34wiL0jHtW1ZQZYORlj0HpU66e3yzEb lzxjpUwhcDKAhz/eFY3S0RSi27sS+t7VrSSS4i3CNS27ow+hrAOg3NokdxC5eQKS Qp2uhPJwe9R65rMyXz24yLa2xJKzj70nVVHtnr9K27fUFubRZ98YyuWXPT/61NNp FOOlzD/tS+X5TIcjjmDmioJfHWkpM6YmbaxG5RwfcUVfI+xnzLuZWoWytlFHP3om B/H/AOvWLewefCsqAFujDNFFbSOag3dGFcRmEHjjd19KW1mKPnOB0PNFFHRnTTep plQOgpNvPTNFFYJ6ndNe4wWNgyh1KxMc5969R+H+rvHpktgJMmF9wRj2PcfjRRXP jVei32OC7WqOturWDUYSHIY45yMfn6VzV7pk1pZSpGBPbEE5P3lH17iiivJjJrQ2 XvK7OO09bZ5pLe9SSW9UlYpvN4VcfKdpHpjpV5dXkilNvdRfaIOAGJw6YIPyt9QD g0UV66ipNpmclc6ew1y3tbeP7GZHgRcORgsv1T0/StG51C4WIXdi0ZKn548ZVh3+ h/woorhl+6fNHuRdp2RgXmkxXsksmohVuXO5J7bAwfTjr+NYc9otohtpZDLcAEtE VBG0ev1oorqjUlua20KPlfNG0okESdIpc7T7A9vQClvXtTpl6wSSO425hV8Njnop 6GiiuqCTs7ESZoeGNOjPh5xB/rryIiacr8y57D2rOi8DXqXYFw6/ZTyJFOC/tg9K KKaqSTaDlTSO20rSordY4o4hHDF2Hc1rvGkhChRnOaKKUm7lQSsLGGiJAOB7dKbe avYwJIshUzKu4ID19BRRU2TVx31OIv5o9SvInSNjOwBaI8oOw59aytUP2aI2qLLb u4KyR9OPb0/DiiirhugqSdjHFpagAbBRRRWpzH//2Q== ------------63IU5FKpEHv8TM9zaXoVxU Content-Disposition: inline; filename=image037.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image037.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke51-filer/image037.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0V FhEYIx8lJCIfIiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoL Cw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCAEJAY4DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDb zmkIoHFKea5UjpchAKkApoFSAVqmZWHoT93PetuwlZWQ+vBxWItatlLvTA4YcEV2 4eSacWc9aN4mzcTi3hLuM44471TttSikjIuQN655x1FWyi3FpsbnIwaw5rORJDnI +tebPmhVactenoPD04VINW1LJ1uVbglEHldAp61LZTSXc0lxKBhBx6Cs+O0mkfaq EmtGUx2FgYA4aZ+oHanGKk0jSceSLSVm9DKkO6VmOOT2rV0TkSDPQ1lYrW0YKqyM SAR/KtbmVRe5Y1HjVuoqlNbYYkCrkDmaFX/vDNSeXnrWlOrynOk09COyBUbD07U+ UfNTkXawOKR+XquZOVwkrx1Od1JcXjj2FVQKu6lzev8AhVUCol8TOiHwobijFPxR ikUV5h9z61KF4psw5T61KBUsXUbtpMVJijFIZHijFPxRigCPFJtqTFJigBmKTbUm KTFMRHtpNtSYpMUAR7aQrUhFJigCPbSYqTFIRQBFtpCtS4pCKYEW2kK1KRTSKAIi tNK1KRSEUDIitIVqUimkUARFaaRUpFNIpgR4puKkIphoAbikIpTSE07isTgU8LUj WlxEqtJBIit0LKRmnvbTRAGSF0DdCykZrGz7G9yLFOUVKLWbcqmJwW4GVIzU9zp8 1rL5TbXfGSE5x9afKwuiuBU0ErQtlcfjTRG6gEqQD0yKeEb+6fyqotp3QmkzTg1Y IMMpx3GKmfVrZsHymYjpkCscL7U8DHaio1U1kkZKmk7ouzapNICsQEQPp1qoT17k 9SaTmlxSWisilFIbipI3ZCdpIyMUmKXFA2bVhL/osY3DIGMVZa6VA2SPlXJrnlZl GAxFWIWcxTDDNlQOBnFMycDdWVXBKnOPSmRSiSINnk1kJcSW1u0RBWQsCQeDimR3 TRxbV67gR7ULQhwbDUR/prfQVWxUkjtNIXc5JpuKq93c0WiG4oxTsUYoAjaF5WUI pYg5OKm8iQdUIrlvHN1Pa6ZbtbzPEzTYLIxU9D6VxS63q69NTux/22aiwtbnrpRh /CfypCp9DXlC+IdcAJXVLnCjJzJmnL4o18AkalOQPof6UrD1PVMUmK8uXxhr4/5i DH6op/pTx4115et0jfWJaLBqenYpMV5oPHOtjq8B+sQqRfHmrd47Zv8AgBH9aLBq ejYoxXnv/Cf6iMZtYD+LD+tPX4g3Y+9Yxn6SGiwHfEUmK4ZfiHJ/Fp5/CX/61Sr8 QoiPmsZfwcGiwHZkUhFcmvj+0J+a2uAfov8AjUiePdNbqsy/WP8A+vRZgdPikIrA XxrpRODK6/WM1IPF+kHrdoPqpH9KLAbRFIRWWvifSG6XsP4tipk1zTpBlbuA/SQU WAuYpCABkmsLWfGemaSpRSbicjISMjH4muEuvGGsajLIGuTCjHKpHxtFK5STZ6qG VuVYHHoaTg9CD9K8gs9bvkn+0faH3Ke56/Wu98OeJYdUfynISQjIHZvpSuDR0JFI RTt6f3h+dJlfUVQhhFMIqU4ppFAERFRkVMRTCKBkDVEzVO4NVZDg0mM7K31KFLK2 NxN5rmffICclRzzUv2qJVlEuoRzGaUNHwWCYOckdq50CpFFL2jHyI6WS7iea3Y3a q5lyypLuTHrz0pLa7id5p5LsgmXld+3Cjp9fpXPAU8CnzsOQ6Sa5glbaZI2SSRSu ZM49wMcU2HUFnuLlWkAIOIcELx3wfWufApwFHtGHKbstxGi3EsTRiRmRAQQee5qt eNC+rqXKmMFQxHQ+tZoFOAoc7gkbjlG3rdGIxtIvkhccDPt2xSXu5bK4aRY8Fwse 0DhayI3aKQOh2sOQRUs11NcKFkYEA5AAAGafNoKxestsdtbgKheaXksAcKKmREPz W0UTBpj5hYA7VrGFLzQpBY1yLaLylSOMiaQ/MRnC5xU4iIR0MCxhpQi7R1XNYXNO EkgGA7Y+tPmJNYxQ3TSzyAYilJc+qgcCmpbwtas32dVbaWO4HGO2DVD7TJ9m8gBV UnLEDlvrUe99uzc230zxRcDVeztki2iPcQFw2DyT79Kp6mV+1lEjCBBt471X8yTa F3tgdBnpQ7vI252LH1Jp3ER0YpaOaQHJ/ED/AJBdr/13/oa4Eiu3+IN/aC3t7T7Q hnWXc0YOSBjvXEB1Y8Gi4WZNuEKoYzliPmz3qOK4aAMFUEN1zQ4+VP8Ad/rUZFMB ZZDKQSirgY+UYqPFOpKQDQKXbxk0qKXOB26k9BSuQT8owB0pgMYdOKQilyaccLgk c46UAMCE89vU04bFBG7k98UxiWOSc0dqAHSmPGe+OgB5qGKK6upQkUZRc4LHrXfe BtCt5bc3syK8smQhYZ2D2q1P4ejjvXKKWJbIx0JrjniUpOKOpUHyqRxF1pk9lCGR Cwxksw5NZ7XAkYK4CuOOK9Qk0dpbVUZSWK9TXEa7oD2SvKUwM/LxU0q2tmKdN2Mj Ap8sQQKQQQRnr3pqFSQT904zT5iplbaNo9PSu45zNuo5ncMsZKngbRmrH9lXsdr5 720iKBu3MMZFbWj3v2OCYG13BG3bjnBBroU120vrMwRW1xKzjGI4yRn6nArmnNp7 HVGEXG9zz1fkUEjjr0qxYXBgnR4XaNwflK8YrROg3Et5InyxBHAb+LGaqXWmPpOp iB28zByrDuDVxabsZSg0rmj/AG7q0ZOL6U49cGnL4o1df+XgN/vRisw89etJtJOB ya3MTYXxhqw6mFvrHUq+NNQH3oID9Mj+tYxtZQGyhyvWrljo89wPMyEXoGaolOMV dspQb2Rpr41uQcNZofo5qUeNCP8AW2hT/trk/lim23heOYGP+0I0J7INx/Om3Pgz yVLR3hcD/YrL6zSva5fsJ9i1Z+K0vryO2S3kVpDgEkEVvSQ5+tcloejyW2twvIy7 EzyeO1dk1xbs5USqSOtW6kLXuSoSTtYtgU8UgFOFQajxThTVqQUCAU4UgpwFMQ4U 4UgpwoAKWilAoERzTw26b5pUjX1Y4rNfxVokcvlm+UsODhSR+dct4n1Q3N04Db1V iqAdABxXOhFkDEgLtHQVm6mpSg2ewW88N1CJoJFkRujKc1JivOvDWpvpEqFnY27s BID0APf8K9JAyAR0NaRldGUtGMxRin49qMVSJuNxRilxRVCG4rC8Xau+kaJI0Dbb mf8AdxEdV9W/AVvVxvxCieSC22LkKGJ/Spk7K5pTjzysecKW3szFpZGOWZj+pqNn Z5COCMe+K27PRZruMy7CgIwAf51nXkCafMyyMdw4Ax1qE02bSUorYbazs5MTnJQC p8ZPGahtLSZMXUseyOf7pz1qzIWU4Hyjtitlsc8k0xvlt3AX/eOKNsa9WLey8frT D1opiBnLDaBhfQU00Up6UAKkRbB4wWAprkFifepo5SSqkDG4c1AeBQBG8qRDLH8B 1pi3e59ojAU9Ce9Ne2ZZQ0h3BvWraWqbMbfoTWEqnY6I07bnbeDtThjgWGSdYnXI CtxXTLPLeymPTlUsOHmk+4v0/vGvPdG0wXW+V2KiJRtPbdniu/8AD0vl2XkgAEEn I71wVNG5HZBXj5Fl9Ie0iM4uZZ5v4iz9fYDoBVTVtOTULLEqP8rcg9622ceWQ7Dn vjpUkaq6DHK471g5tamlly2PFdZ0/wDs7VntwpVeGUexqg/Lsfeur8darpFxq+YE M8sKeWzA7VyCfzxXJK4ccY617FKV4K55VSyk7G/oWoQf2e1i8SKwbcZC33q6GALF BtiOFx0rhbK4is70TSqzL6LWp/wkyGfy4I2RO2/qawqQfNoddKouVXOlWJTKzoqF m6j1965LV7W4ivpZLtCGb/Vseh+ldHpcuI/tFwwjQc5c4rC8W+IrK+aGC0PmGFiT IBwfaii7SsVWV4GWpfOFJ5qTzQvAVXPq39KiwfLSVTlHHBH8vrWz4Q02DVfEUMNy MwoDI6/3sdvzrqnJRi5PocMVd2RnWkVzqVxId7KsQyyA4O0CksNYcTmNo2ZM4GeT j6V3fiLTYLeWbVI12P0YLwCtcBP5ZnJRep4B/pXB8e6O27jszetb/TN4ff5Mg7gH rWzaebdljAWlA6sMimeGfCNxqEUV/OFWEcru+81d3Da2OmoIVUDC8j19a4akoxdl qy02znNN8NtM7yXSbi3K8/dq/P4d3YGScehxW8b2CIYGMdqa9/G33iOKwdWT6hZG CKUCgClxXvnKOFPU1HTgaYiUU4VGpqQUCHCniminAUCFqeGEuaZFHvcCrcsiWsQZ iFHUk9hUSlbRGU5W0R5ddWTW2t3FhcRhv3jFTjnGetQahpAhUSQAtnrxnH5VteIb +G+1vzrZdpWPBc/xHNUWmuy67WQJnHPU1za8x6lKKlTTMdobtlKKj/RhgHPavX7J ALGAORuEahvrivMIpLg3Q+0uCBJ0UYxiu8sNatr0iKMlJMcK3f6VvFNnDiIa2RsM UHeojz0oiZS2G496sDy1OcitPhOR+6Vtp9KNp9KtSbEfA6dRUZYdqfMw5mQbT6Vz ni8RpDAxkTzVJAiLAFgfao/HHiO70ryLKxfypJ0LPJjlR0wPSvNnnke5E8rtLIDu JdiSfqaJLmjY3oyakpHVG8RMLI7R9sFDzWXf6fa3syzSq4bOcdMinxaqlwpkCbW7 p1ANKPNunLgNtP8AF6j2rlUXF6HqSaktQvbT7Rp7XNugSG2UEg98nHH0rGD/AC4P zL6eldfLbNB4RuZHBUzHgHsM4/xrjzHtOFGa64aRPPqvmmxHXbyOQehph4NShHAI xkd6iPWtE0zG1hO9B60e9H8VMBc459KSQDLY78ikPpSjLrjuOn0oA3tJsGvdJjmm SPcJNi+YMhlqzqeifY1DwLuQ8kL2rE0a9ljuxbPJ+6k+4WPCGutOoo8RiLh2xjI5 BrimmpHoQcZUzj7qaZA3kyMgHVR0JFdVoerlbeO6Vm2NywxwPWuY1bTdRMryQW+I FUkyOcACsmPUr2C1K287IM7iOCM1Xs+dGSqcjsz2GHUYLiYNHIZM9uwrkPiP4nni kt9LsLmSJFUtNsbBY9APpXP2ni69t7LzZrozjlTAQBhux4rBaWfULt7u5Yu7Huc/ QfSlDDKEuaRE67kuVElvG0jeZMS3oDV1HVeOg9Kro+A3tSBt3zetbM5yzdKfILxL kj9B61lLNNHL5kTkMO9akLE8A4NVbu2KfvVGFJ5x2q4y6ML2GqbnUPOM9w7FIy4B 74xx+VVQMVf05f3kx9LeQ5/4DVQJVLTQbk3uWtPu/IYxyAtA/wB5f6j3rrvB4SPV 3Ablk/dtnqM1xajFdh4R0m4u4XvpUkWG3DeS6cMze3sKirbkaZdG/OrHc6pB9r0m 4hbALRkZNeZ6bbxTa5b2s+VDyBZD6etel2d6t7aKrfeIwSRjdXIeMfDLWSf2vYMY 3TlkH8xXNDZo6qkbnSXPilLa8SytDsiiGxQDxU2q3bslvetkxSLtcg/dNcLqdpd2 LW883/LZASw6ZI5FbWga2fKe0vAHjYYIPQ+9cEqFkmh82tjpZLh/n2tlTGGU+vFZ o1eVXIY47+taNtHG0IWNt4RWCE+nofpWLPDi4YKPwoVBWuxc+tjpRRQKXFeqYiUD rS4oxVIQ9aepqNakFMRKKljXNQrVi2YLIN3Q1D0RMth7Tx2ds9xIcbeAO5PpXJ6r qlxe58x8L2UdBW1rs8ULpHIhdcFgM456ZrmZyCM9MD06VzuV5DpwVuZlJ40mZWPB ztJHGD2NQyStBIUd1Q4yCe4qwinJX+8OnbPala0Wc7pfnYjg47VXKnubQqyhsZ1v IZJfMLhlB4I6GtOGQxSLLGwDKcg1FDAI1wFAxxj0qUDkf0rVKxjKTk7s7uGQSwpI p4dQRU6cisbw7c/aNJQE5MTFD+Fa6Nitd0ZSLRG+FSTynB+nagBPWltGDs0ezcWH c4AquzlWKngg4rOz2MXFs85+JEofX0Vf+WUC5/Ek/wBa5Erk9McV0HjafzvEl0Oc IFXnvgCsZFBz9OKtaI2irJI1fCemRX2oSpMSIljySAD3GK6uPRVWaONZVAjXhMc5 K5+lY3gmDzby4j6b1UZH+9n+ld/JDFHJMyIFZt2SO+FCD+dDSa1NYyaehyXitng0 G3gKBNxQEA/7IP8An61xDqQ6+/Fd148YA2sXH+sc/kAP6VxDgeavHfNDIuOygO3P OOajmjidS2OR3qGPLSsPepn6Y4z/AHR2HrSApZ4A96Q/epzjDkfjTD96tSBc800m gnmq93KY48L95qYCTXgfKRpucfxD/DvU1nqd5pUcLEBw+WUSPn5enTtVKCFmy4bb t7+9Tu11Km0hJUA6HrUyt2KTa2G32r3+pnFzcsYweIxwo/CoFbYh9MU0xFDhgVwe QRV62jtd4KzDrysg7U7pLQWr3KDoHChRxnPFWVjCR7QRwKerJNIRI2zGTHxx+P4U +eyu4Uy8L/Mu5dozkevFZgVkbIYDHHNNjlbyx8q8VCJgjKxHBGDTlOCVHbFOwF2C QschcfQ81YaKWWFgoyD1FQ6TZ3N5PILdVO3li3QCrju1tO0ciZkT7xj5x9ah6MRQ Qouk3ODiUyoh/wB3DH+YFU1xwB9a09QhVLWacAYcq3HfqP61lxnIyO/Fap3VwJlO TXZ+FvFtyvkaQ6ReWo2I5O3FcYoqxp4Md6hB5DAgn60pRUlYunNwldHsensgTJwS Tz7GjVnaezkijhErEfKp5yazoIHjjDhmJIy3zZzUsovJIJFtAGlCkgHv7fjXDsek 1fYS/s11zQJ7V41S9hAcKOcHrxXJaZFuyHGGTjHpXdmG7OoRys0SymPkqmPwPrWX rOgy2kkmpQ7GRuZURcY9TVabIwabWu5T0u7kgvkh52Pxj0OKtTKBcNuxgjPNY1xH cDy7i1JZlYMuO4rU877Uis7BXHUGla6MrNanQUuaSm5roQD80Cm5pwNUA4VIKYKe KCWPFXkjR4Y8r1H3hVEVoW8zrEi4+X3FZ1L20GjC8RW3lyRHcSMEViMrBTgbuO9d J4hKvFHhRkMefwrAdeCOAcVg99S+hmLg3bIBwOmTViMExEd1ORiqc9yiantOACCC T0Bq28oCkKfmbkCtDMapKs3Tk9+akQCRwPK34Iyq5BNMAG8KOoX0qC91G4tIvKjc org7di/Ox781at1CMXJ2RveECRbXSH+Gboe1dEDXI+Dbjazwtw0iBsHrkda6+Jd7 45x3rZbGUtyzbv5Lx+rHJ+najUI9lxuHRxkVCjE3K7vly3ftV28ltorHzJGEhjQl ecZwKl6STIZ4p4mmM2u37nj96R+XH9Kz7WXeAPai9ne5llnlxvkYsTnIyTVS0fEg Gf4qrdGiO78Bf8hF8nsP613VsZJVXzQocuAdp45ct/ICuI8EpiaSXIABAz6cf/Xr q45pPsQkhcEn5lK8hvkGP/QqOgI5bxzNvv7VP+mBc/8AAmJrl5pT9nSDYg+fdux8 2fr6Vq+KbiWXW33qU8tFjUH0XjP55rElbcwI/h70mhIgiy00iL1HU+lTMiA+VHyT y7GqUZ/0yXpkgHNXIyxBRF6/eb2pMCJnQyspjDDrnoaqsRv46U+eTbLlT1GKh389 Oa0WwmONVEVLu+RGkKR5ClwMkDuRT7ufbFgdW4zVW2l8qVXwGUdVIyDVdARtakbd 790tYRHDEBEoVQCcdzjqTVZFyegJH4EU5Iwg27ef7vp7D3qRE3DAUN/snr/+oVC0 0G3d3FADgqwDYHIcYIGf5mo5bWEyMpTyyCflPG0dvxqxGpbhQJDgkK3B6feNPX5s BWzlhiOTqxI5OfSgRnPp6jkFgevqAKsWtlqH2gTW11FJLJklHbaRj/Gp0UAqA3lt kcnoTnr9K0lUohkuRFLbq+4zJwWb0z1xQwMKfR/tGkzXmwx3Ec21lX7uDzmsdRJF J+8XGe9dRaajJbCWRVURSHBQ85Hf9KxZlSbeAMAnIHpTinZ3E2XfDOprYXiCaYx2 7tl/l3AcHnHU1o6nrNldWzW1rbSuzHL3U52seeiqOAPrmuTjneBvLwODzxVqOXzT lyy1Eo63GayHfH5bEbcYwe9ZN1ai1uNi5KMMrVyIFTlZQ49KL9C6xyAdCRRF2ZJT Wp4eJM/7JqIccVNEMscddprVCZei1rU4YhFHeyqi9BnpVD/hJtat777Vb38qsOBk 5GPpSkfLk9O9Z7QsGOMMKnlXY255LqeweFdZvNW0u0vL6ZJZnUhigxgg9D710koM 8LJ6jBryz4c6ssU0ukyoQ2TKjD9Qa9ShkQjIIINcc1aTO2Erxuc7ZaNcRNOsYBRX JVCcflWVqMdys2GjaIjjOOv410xuRBrMw3fK6jio7yVgfmuURWOQGAz+tJDVk9Sw TSc15YfGOvn/AJfvyjX/AAph8Xa+f+Yi34Iv+FdKRy3PVwKcM15L/wAJXrx/5iUn 4Bf8KQ+KNdP/ADE5vwx/hVWFc9gUGpAp9K8c/wCEm10j/kK3H/fVH/CR64f+Ytdf 990rCuezBT6VcgnijgCPHJuHdTXh39v6yeuq3f8A38NH9t6ueup3f/f00pRvuI9g 1llkhTaG4b+ICsOUqFOTz0wDXJ+F9VvJdW8q5u5p1kQ4EjkjI5rs/L3DqRzXNUXL KxqvhOd1GHziCIgmW4Ip0AOFLZJxjkVL4hlmgtkjtQPOlcKMgd//AK9OFrcRxp56 mPKgkZ6e1NPQVh7MqkYyXBz9M1DK3ykggEA4PUipZNqptQDkioSRnB71USGP8MMk eqw5AAYEAk+1d9a3S2spf5WyMfeFeUMcJKV5UA43HArB3t/z0Y/8CNdCV1ZmTPep 7+G4kEkka7l6YlArM8Q6jDF4fvmjij8zySFPm5wTx0rxjd/tn86fAQZMH5hjpnrV cqSEkFxuKYTYo7gdagt08uXd6EZqzcJHt3BVHt0qGBQ0bN6k9KnoV1PSvBUaCzd3 HBDOM9+Qo/UV06wpFII0x5asSuPTcq/0NY3hO0lXRLZ9wQkJk4zlQS7D8a1RGMCS UmOJdpbPUnlyP5UMInA+OAE1yWRT8rJnP/AmrnWxHDnOa6Tx1Yzzqt3ACVRRG6j6 Bv6muULqbcMSMYzz2okCKhneK6V0GSRjGPetiOeQw7XtsZ67GGfyqpawMTuMS71O VyeqkVYkJZtrxSoR/c5/I1DYFC8ZN42KyeoZcVWzUki3VzK0hhm29FBUnj1pv2W5 PS3lP/ADW0VoJlaYGWVEAJPYDvWjP4euNNit57lo0MxOIzyQAOprPlWaCWORVKuD 8u7jmt3U9Rm1C4j85lJgiWPK8ru7n/PpUyk7pIpJWbZTAOACOn8J6/8A6zUirkcD cBwV6Eewpijtz64P8/rUqgAc5wOCR1T29zQSO++MkeaNwyRwxOOn0p+QwOWEgwu7 PDD2FNXIIJwMAfvF/gH+NKOdpOBx8rD+EZ6nFAh0Ksc+Wynj5lfjAz0FOukjEUwC MrJJtZI+VVR1PvQfMiQPHEshGTEemTnqe9Z3+kQrcRrIZJpBg45GCck/XikxokdI 5FAilWSPB5U8/lWeepUDvWnptqY7di67Wc8jHNVriIQyOcAA9KuD6EMz7+JAidA+ fmb+lQILUHksanmdGbaxDHutMHHSJvzok9So7EkJhDDyyT9as3UpfT5IwcsCCCOo qmXPGEAqVWKwtkAk8CpS1uDI4JjgLIjY9avRrtzz0HFUMIx5TB9jVtQ62LycBchc k859qsVrla4maRtoOFH60xXkGBuBx2NIPQfrSohZsY60iizpuo3Gl6tBqEMas6Hl egYdxXewePY5yFS0eNj1BIIFcGu2LCjknqa09HMf9oJuH8J+nTvWFSN9S41HFWRu 6j46hiQ+VAkl10BVshfrXLXusalqchlmuXznhQcACpLLToLy6bzcJGGyQDjNbL2W n24Vbe3HIzmTjI9a0ikloDk29Qk8JWcfJ1En/vmmDwxp/e/b/wAdr0J7Kzx8lmgP /XIVF9lhB/49kH/ABWcZM15EcKPDWl975z+K09fDej972Q/8CH+FdyIIx0gT/vkU 4RKP+WS/kKrmYciOJTw3oeebqY/8D/8ArVYj8N+H+88x/wCBn/CuxVP9gVKoI/hF HMxcqOSTw54a7vOf+BN/hUy+HfDA/huG/F/8K61Cw/g/WpRv/ufrU8zFyo5W20jw 9ZTLcW0NwsqZ2sQ+B+da0Z3ICvPQirWps6adMSoAxjOaxLO7aBwk3CHgHP6GsKru 0XDsakUVtaRXeoTwJKLaJnAYZBPUfyqxay2GvRbkQR3SqGmtGOCM9x7e9ZPifUf7 N8Gz3ATzTNMkaoDjcM5I/IGvPDret3Wspqtri1mjwEEQ3YHofXPvSjByVwbs7Hb6 1FLYb7uct5Jflgn3PQECsaKW51O6ijtlMUTuELuMMR04HvXY6B4htvEtqbe5VLbU dvzxN92T3Hr9Ko61ostipms4iSDkoDynuPanGVtCZXOtXwloq2Qtxp0eNm0vklvr WBc6dp1lcNA3hyOQp/GqIFb3GTVPw/441SPVYbTWZI5LaVvKWXaAysehJHWuz1m2 yiSrwVOD9K0pTalZiq07JNnKLFp4PHhqMf8AAY6y/FSQQ6Wqx6NDaeY4xKu3Pfji um8s5+9WN4pt2k0gbQzkSrhQMmupt2OdJXPPb5AISxUbscHFVoF22iq5/h+Y1qav Z3VrYM81tLFnABkQr1+tZN47R2TkYwFINZrY0R65oeq2FpoESpJiFbfzBI7ADDNj r9AatSa3oExaS61eyk5cqvmjaoKfr6V88guyhS7bfTPFOEYHYGq5QPd9Q8VeFdkj f2hYllDHhgxP7sf/AKq89lisNRuZb2IfubhzJHFt2qoPoK46IQiVDMhMYPzBDgkd 8GvSbm80bWtJhbTZ41uraMDyjhWZB2x6iolpoO11cwplVFyJEVkOAWGPpV3R9KuN YvFWJflQ5lLOdo/Ksa/bIMeSxYc+1d98PLFYdCkcjazTEcemBQkTexqG1vgoA+zq AMDhqqXum6hcwGNbmOPPdVI/rW+0S+/51GYl9K2M72d0eZ+JPC7QWiSXmowQrGSV bBLScdAPWsW3j2QoDxgZyR+rV1XxFhD3dgiykHDEpnAA9frXOKvJPTvlu3u1Q0lo jRyctWIFIGDwByQT09/rUo4Ixkbejd056t70irzjB4+Yg/w/7R/wpxUZHOSeUJ/j 56tSJEHBXPyn+HPR+eppwBbIBwT1xkhznoKAQdwzj+/n+LnotPCkjIXcADlcH90M 0wFDGJnwxgkwd/8Adx6CsVLZ767RY2YPK4UFSDjJ/StS9LJaALIGidiFzjd70eHd P8+9luhtVbGEzZPQt/CKYF6eybTrp7KRgXhbaSO/vWJqkoe4OwZVf1NX57iSd3Z3 LO2Wkc1g3Esku4AgbTnGKUdNRWuVzIrEsdp9Qy0B88LGPzpu5zyVUn1xRuOfmbj0 WqKJlZUOSQW/QU4u7nOFC9qZDO8UoMKqNvBDoGDe1WrS3y26Xa2Oi9qEhMv6N4Zv 9XKyKnlwZ/1hGM/Qd6l8UxQ2V4mmwAAWy/OR3Y+teh+H2Wz8KR31yRiKNmz6KM4F eTXly95eTXMhJaVy5/Gp1b1LTtHQgAyfapN4hXLH5qiDYbrUczM8gAyc9Kq1ySwk hlffxx3rQ0p/9Llcn7kLH9MVmriJdoOfX3q3ZOUsrqU4+bag/PNJoTGCSSO48yJy reg4q2TcTnLGSYL8uE7H61XsraW8kPloWVOWYdhWnJeW1jGsIQlvvMM+veptqWr2 PYsVVuEwdwq7ioplyprli9TYofWlpGGDikrcY8U9TUYNOBoEToanQ1VU1ZjNSxFX WV3aZIucZIGfxrnkUxKS+MY5auou7c3jRWuSFdsuR2UVm6tpEVrdQxxS745eVVuS P8etctRrmsVFaGX4i8j7HpFi8BmjIedo/wAOM/nWFDOskNrGIVjCL+8RVx83euj1 d1bxFJwNtpbpGCeik5J/pXN6hfrHdJLBCXKnnHG76U4X0LjJJ6l6byljE6wurLys i8fjnsRXR6J4iF6iWOsEJKeIbrGFk9j6H+dc7YTR6vatE0d1byAHAePKc9+KvzaH cyabMWQlY0OAVxvIHAH1ptKTCpZaok8T+G5GmWa3wsgYHb0V/p6Gu3Z5JPDkckuD J5SF8eoxmuT8MyeIJYxZa3pQ+wBfluGlA8vHTqcn611N26Wvhl9rZXaAp9ctwf1o jzKVmRKXNCxmGqmozPFbqY22uZFAI+tWiao6tDLPYnyP9ZGwcD1xXdO7i7GFO3Or 7GV41uZbrw7NG1wz+S6Myk5715jq0uLZIwfvnJ/Cu/vymoWN4sb5+0xd+zr/AA+x rzu6gkuZB1CxjB47+lc9BtrVnViYKLTSM3JHpTwSa0otGtZUBNzID6YFTjQ4FAPm SMPwrpOS6MfPFLApa7jwec1tjRLUqGEkhyPUf4Uq6TbRMJAXBU5yWpXC5eSWCKCP 5OoyDXoPgdifDoY/xTOa85MQCCMqSo961rDxHqemWaWVrJGkS5Kgxgn1PNQtGJ6o 9MY5NNzXnLeLtbOQbtR9I1qld+M9cgi8xL3JDgYKKQf0rRSI5WXfGN0LvxE6jpaI IwT0BPJPueaxguD245+bt7t7+1Z9xqtxeahLfy4LStukRRwDx8yj14q/byRzRB0Z dvU85C+59WqWXaxMsZxgKfUA9V929qdztJ7H7x5zLz0FOVQccEluVTPL+7elHzAn kEj7zgcRc9qQhvoCOg4HP7rmlIHfoT8rgf6w575oxkDAIz93g5m5oYMqSOqA7VJd SOIx7VQFG+LNcOJNoZODjpmuy8I6S8vhG/K8T3wPlgkLnsvJ7da4OTdJFvWRGzks AwyPwrq/Cfie4ttLV78o0ELED1VAMcD1zionJqN0a04KcrMZfeE7nTrJ5p5llm/g hjBwT7muSvbOezSKd1KhxwD1P1r1HU9esY7JZrwrAM7gJOv5V574j8UQ6qWhtLVQ hGDK6/Mfp6VNOU5L3jWpThHYw2YFuYgfcHFWILVpm2+XsU9xVWPnAJJ7VrxOVtxn OPrW0loc19RRZRoUVCpA6gckfjVmG3j3hdrg49OKam0JHJGuAeH781q6ZbyXN7CI xvfzFAAGQfr7VCkwaOk8TO2j/D6O0JxJKixn8eTXljHA6V3vxP1aOa5tdNi/5ZZd 8HjJ6CuDcfJiqiN6aEYJLAU5jslB77aizzn0okbcwb2qhEhJ6+tXZMQ6Xbxj70hL sP0FUF+bCjqTir2ocTRRBeEjVR6mhie5bTUJtKtBDbiPfMilmxk564/lVnTNFkuk a6v1dmkPAPX8ak0y1jggmvroorA7VD9lH9aiv/EZjKR6a7AKPnlIwXP0pRWhT7I9 s2e4qOVBtPIpOfeopeh6156Z0FOXAY80zK+tQzjDmos11LYRbDL604OvrVPNKpqh F5XTPWrMbp/erMU1YiapYG9YGIlipHmY5+lV73To7i5iulIV4mwwPcZzWTcXUtjd QXcXOAVZM/eHpW9bzw6rbC4tX56Mp6g+hrz5/GzZfDc4XxFFPCJprdRcG9lLDaN3 QYX/AArbsPDFlbwJPcQo8uwF3Y8A/U9BWhDpkdhCYLOGLTySTlU3Nk98ng1ha54U 1PWvIWTUfNWLO4OxXfn2HFbqUpJJGNknqX5/EGi6WCqzo7D+C0j8w/8AfXSsW78Z alMw/s/TVttxwJbn53+uDwKt2Xgu5tY9kYtoW/56ZLEfpWzYeE7SKRZJi13Kpzl/ uA+uKSi+o3KPQz4dM1HW442vJnMZZQ27+JR9449P8a0fFF+iXFho6J8zESyBeiKv Qf59K3LiQaZYyTJG00iqSFXq2P6V4V4s1G6Hi2K7uJW3ymORueg3dPyq6cU5A5N6 nqJuRn7gpPtP+yKrBw4DDoRmlzXcjmaOc8Z2UcWh3d9aFreZQC+w4DAnBz+decWQ kC5IYKTkZBwfpXsl1Pai1YzsgjXliy5Fcl4g1LTtU0kzQuJ/IcKrZx5frx71hzq+ iNXe2rOfsIXllaKNRvJ9cDAGcn8K1GsprbTkviqy28hKrKmSu70Oe9UrK9htkYyo Auz59o+aXPG3d/COOcdq3tDe81qyuoFWCaQzxMvnPsjgVQ7ZGOgAGMVbbM7FWy02 C30x7vUtyAKVihU4Zn7Z/nj0/DONITsKkV6D4WtvDniG/mtbrZc3Ntkx+W7JCyDq VUnPXrnrnNN8Rah4C0O8ltkiSa5X5TDFAHWB/U5xn6ZxU8zvYdjhQy46ipPsd00f 2sW0rW4yPMCHbn61FeeJriWZWhEUmz7ks1tGH/IDFeh+DPFula7BBpM9u8N8ByXY uJcDkg9vpSlLlVxqJ5sWBkyTWdqcgMYUd5M16Hqfw81KfV7qWCW1SGSUsmWOQCfQ CsjWPhlq6WUlxFc287xAt5KBssPYnvWf1qinZyKVKe9jiUJGD71JbTXFlN5icp1x 2+uPWprC3Fwh+bDocFSORV3+z2wY1+8BkH3rV1Ip2Dldi7bXMU9sWRysbY3DOXc/ 0qQ5BRWQZwPLiXB3f71c2LqbTb7fGDG3Qjt7iugtrmO5tzJEdkRwJWY5bPtVGbRI F3NkjJ/jbb/que1Vrpi8bxRjcqNtldepAPJqaRXEWI1KvgeWu3/We5rJ8udjLF5h WYcMM4HqaYIiuY2HFvcrKp6ALkge9V1uL+BSil9hOdu3jrmul8PWUf2WZpIkkcN8 xGGK/hVi4SBcYVePQMP51tGCa1MnVcXoc/r0txrF8lxFHNJGsaryuAp7j86onS50 ZPMXAY4bHO0e9dAt3MkhEcW6Mde4qdImnUKvDHnmtVSSQpVpN3ZWs9KtbcJJs8/u WJ4/KoJyoZkCgZPQVfnZ7aAqvBcYFZc2Sd3Ws61lZIdK7u2T2crTSSowB5BAHArs vCSRWsl1czqALeLzAx7DvXCafIyX6AfxHFdteNNYeBr65eRfMuQIxtGCBnBH865m tTZLU4fWb06heG8cjfKxYr7GqLnK9elRPIWkG7+EYH0p78rnJrRIRXbNKpHGQcd8 UE03GKoZcR4QQYoyCOcs1bfh+zv9bvcR7W8gbzIw5WuejOAWxXpPwttofMuzMcPN FhFP8Q71MuwKN9exxeowXFzfm2h3TFSWKKc4Pc/pV628JOwIuZwr8ELHzx9acFh0 DxNfWTMJAsjRpLnO3n/INbVxeWOnLELi82ttwBjJx9P600raBNtvQ9KxTJV+WpBQ wyprzUzcxrkfNmq1XL0bWqkTXVDYGLSg03NANaE3JlNTxGqoNW7dWlOEAJAz1xUs ZV1YvvgKjK4OT6VueHdLe13Xkw+eVQAFPb1NZZiW5uYllJEW4A+wrdv9c0Pw9bRG +1COBCCse5ixbH0rgqK8tC09DXwrDaQCPQislta8Ox3DwHUIFljOGVXPB/Diub1X xHc+KLF4PDczJav8j3KKfMY9wBjgVjWfgPWvMWaR5flXALgIMULlW71FZndzeJfD lspZr1JMdkDOav6ZrOnataG4srhHjUZYH5Sn1HauD/4RG3i5v9Xt4/VRJuP5Csjx NB4f0zSWa0vruScEArChRZAeMMT1FUpJuyJaPRdR8S6JbjM2rWq7OQFbcc/hXiPj 7UNP1XxMlzpYLxLGvmcEfMDzjPtis/7Q00Riwf8Apmh5/Oq91bvuYgJEyDO3d1/G uuEFF3M2z0zQvEFvrKNHAdkkSjdGcE49av3N4ltGzzTLGg7tXn/gaW5try4uLeCO QvGI2aRwiqc5ySa2byV7m8lRZxdOcB7uPISNf4kQEdT/AHvSiSle1xXVy7r2qaTd 6Hstrrzp5HGMKQuB1xxiuAghuGW6KFzGrfvFUcEA9TXWalegWBtg0KIuAqDA6elc /ZApqtyEkKh4yCB/ECOlVBOI27k2maTLrt3bWcNytszvtLuCVx7gV7Bo3w40nT9N aC21K6aaVds0quAJPYp6V5Rphl03UbSdnQASox8ts8ZGQa9k8wqdysQfUVrC7d0z KcrbnI6/8ONW02GPUdDuozcWe5w4Plvt6/Q8V59YaBqmv6hJMu6eaVjI53dSepr6 JtZTPYASNuLAqSaw/Dvh+00iAhdjSSndK8fQ+w9BWVfExppuSvLp/wAE0pw5ttjy uz0B9PlkS60m6Eif8tZIjsx7V2/hDw/Y6Zbm/W3X7XMCQX4IB7D0rvLiYeVsjHHc 46Csa8tNQuBHNYQRShGOVeTYSPY4PNc08Z7RqjFL1RoqPKua5PuL4ycN3HUCkK1h /wDCVWmi6sLDXrcWUkwBWXzA4Hpu2nge/FdRsXAYKpBGQw5BHqK8vEUJ83M9jppz VrHknjnwwdL1L+27CPEMpzcRqOh/vVkWzLIrOOcrXsOrvCLUxyrGVY8hgK8ptYVU sFQIu44GMd66aUpSp+90IlZSMa+sBeQKzAebjr/erMgaSxm86JNwT78Tcj8q6u5g DGMLtwrZJB9qzdSsv3ZnQhZFHP8AtCu6lNrRmMkmNFyptjPD+84BMmCNh9KwrgO0 oL5y3zE/WkMzW7PE8pjiY7tg6Gi1d7y6UhcKDk5NdaV2ZbK51dgn2byrjT5EjcKA 8Tnhvxre88X1uGwykghkxnafwrEsd+0AoV9MVqR+YhLnpjqR1rc5GZ8toYFZjHvy 3UnrUQI4MZCqQTknGKuzbM5MRRj97I71h6pAynyvM2B3DYPAOBzVpu1xJXdiS8G4 mU88cewrIkfc2Rxjsa3LiMm198VgHAkPpmuJO+rOtKysCHyryN+24V2Xi95bfwRY RSLsaaQMVPccmuSaa3tpIpbm2kngz8/lttZfetnxbrFnq2g2BsZxLFE+3afvL8v8 QpN6opHIMfnB9qlB45PFQnkA4ozkYrUQrYzwRTSQOpFNK880gXkUxFy1j82RI85H JrsbK8k0uA3ikotjGWQdzK4wB9Opx7Vy2iSQrrECTEBJMoCegYj5c/jWr4kuHgS3 00ja4Hnzj/bboPwXH5msmm5rsjrpzjGjLu/yMSR2lkaR2LOxJJPc024uJbiQPM5Z gAoJ9B0pCc0xs561dznPosI3pRtPt+dcofH1iPu6bKfq4pjfECEfd0o/jIP8K8y6 PQ+pV/5fyN/UICUyMfnWQVIPUfnWfceP3ZCF0uMfWT/61YFx45uxIdtnAvtkmuil NbEywdaO6/E68A+oo2+9cQ3jjUT92G3H/ASf61GfGurHoYF/7Z1vzIz+rVDvSVVS zOFA6k8AVzOteLZIJxbaU0Uq/wAc4+bafQdvxrDN9rviqT+z0bcnV9oCKB6k1Dfa bBpV9Jp0DSSGIBmaQYycZJHtSk1sc7umPn8S6xbyif7bKZgeBu4/FelampeJJvE1 hYtbWqnVLdyGhMYdXUj7wB9wPpXLTSfZ3wSSHGQw5/A5peUCT2kpMnXKjBU1PIhX PR/CN3r2n2Nwl5vQyyBlRWEeOMdFFbDXGoXJ/wBUvPdgWP6muY8L+OTMyWOrCNJT wlxjAb2b0PvXcRuH/j/KuOpBKXvL/IpN9DMOm3cozJKFH4D+VcJr11IuoTW0gVUh fAA53Y7k16bPCJU2hyK5DxF4M/tGf7Vb3AhmIw4Kkh/f2NOlyJ7WE7nnc8ix3IlT r0IHQ065UOvypvb+5jJFdhbeCJYGDEq7j+LaaxtT0HVxqkiR2E7qcFWVCAfeu5Si 9mZmZpunPdTeTG2zClicZwa6NXS3+WTw80xAwDJesY/rgYrZ0TRZdI0iYvC7XEwB c7entTxZE4aSNifTilGaeomcteafPqDwsttDaCJcEIc7znPP8qzgJLG+E8i5VDsd e+K7qSIAcIeKwdX0d7mQzxJlscqW60+a71BaaHPRXUayyIoO0uSrD0rrrLxveW1o sb3fmkcZkUEiuPa0ktbjZKm1scD2qVyqxoSP4qrroVZNanVX3j29urIWnnyeUz8i JthP1I5x7VAfHOvJGTHdMg7AKv8AhXMBgwQf9NasTSfusD0pOEZPVXGtNjbm8e6+ 6gG+m2kc/MB/IVPD4m8QzQqV1SdFIyAJT/SuRL5jG7rxXsHwmjgm0S7MtvFI0cqh WdQcAj3qfZxVrIpSXU4SWLUrhmlbbNI5yxI3M359aSVdajtjK7XaQxgAsyuEX0Ge le+Q4UgBFA9lA7VznxJkH/CF3yck/IcY4xvFPk7hzK+x4ZJqV62/M7Haueec0pur mYBi+0YGcVSkf/W/QVYLf6Jn2quVLoQKt9cJaqRIeWOffmmy3dyysGlbC9vwqFf+ PeMepFaGk28d5q0MEy7o5ZgrD2odlqBz7I8+JZHJPoa3dCt1eKXjIC9KPEmgz6Df GI5a3fmGT1HofcVd8OW5ltLjb95QDmtItNXRE9jU05F8r5lHA/Kr8aqDg4KntkDN UrDaH2ORg+1XZYI4I/Mk+433QW/pWlzna1I7srk5Y89Nx5rkBdyapqLGbAwCqL6C t7VG8uJpt5OF+Ue56Vzmk4a/TPByaJuyNKUbs1orryrQ285AIGBgg1kugMhZSD/S ujWG3lVoXRN5GVJHWsK4hW3lbA/DHFckJJnTUpunJxZZsY0uUeJuPlqbXvC2nadp yXNvfo9xtBMagjcPoe9R6Oq3GoIq5Hdh7VsXxieGeaVVK7SeR2pTly6muHpOo2kc FTe9SzMjsGXjI5+tNwPxroMBvPelXk80p4pAfm9aBAyeZwCRz19KkZ5Hcu7vIx6s 5yT+NPQqbdio5z81MyDx0PrU3KSsAbtQWI/hoPuPxFLjPTn9KBnafYR/eFBtEXkv Uklyo4WoC7SHAryFFs+nlXtsRTRR7SA1ZslshY8mtWZdi89aoNya3gkjGU5S3K32 ZB61XuIykqKBiNhyx7GtEKWYKOSTgV08HgG/8xRqaLHCy5ID5J9q1UuXU5a/LyWb sO8K6Ulja/bGRmmmXCKB0X3+tUPGumXdw8Wowxn9yhWRVPzFc5zWtDNrPhWIW89q dQ09PuSJ9+Mehq7ba7our8Q3SxynjypflalzWd0eVOTm7nmFvJFdEwsnzYO0E9T9 ajVwqEW8fzdTnqK7zWvBlvdOZ7f/AEafruQfKT7iuG1Oxv8ATbjZdq4IPyyfwn6G toyUtjMIpFnYJNGAScbuhroNO8TatoahElFzb52qkpJx9D1rmftLbNsybvRx1rRa RJdPYZ3DIIHcVUop7juz0DRfHljqBEV6v2KUnAZjlCfr2/GumbEihlIZTyCDkGvG FQCPeGUHsSeoq/oXiyfQr8osjTWrH95C56e6+hrnlR/lHe56tspwUmsmx8YaDqEy Qw3hEjkBQ8ZGSe2a3lSsWmtwK00ObZ+O1Y0q10pjyhHqKxLqHZIRitafYlmVItVZ FrRlj445qm6EGtkScv4htyJoJwODlSf5VjTf6tfbmur16MnTmIH3WUn865SX7oFa IcSAdVH+3mprg/KfTFQ5w6f71SXAJU/Sq6lCQwLPMEkl8tdud1eg+CvEM+h201ra 2T3sTspeREZipA46V5+qBtox2H8q9a+Ex26ZqI5Hzx9PxqG9h20bLyeMtXmINvod 05PT9w1ZHirXtXu9GuodU0aeC3dV3sV2heflPX1r0iIksuBx9c9q5v4jRL/wh17J t+YlMn/gQpcvmJbnhVx9naFjDGQx6k0xhttgvtTyMDB6YqK4OIupq0IbgqIB6mtn wvF52rBgPubnFZO1iYOOgya6rwTaj7ZO3ogH5mpk9Aex1t3p1t4g0p7C7GCRlH7o 3Yiub8PaDqOlz3kVzay+Wgx5gUlGA7g12MMJRgRVy6+1z6XNb2s7RtIuCM8N7VjC pyu3Qlq6PPpYlgk3NJsAPDVMbiO6jGeTFxnGM+9MaICZo5o2aZcgAj7pqusV1b3S zIBIOhUV6Csc5k67dZVIUPJO5vaqmlKHnDkDK80/xCQ+qyMowCowB2qPR2Uh+fnX +VRN3udFFK8fUmuL4rrCBT8qDb+JqO5YmV8naT05qvcbHlLk7WzkMKfcSCSJXHOR +tZRVkjWtPnqORsaAhWK4uGHzfcX61Lrkgg0iUd2XaKmsIvJsreI9T87VHriLJpk uf4RkVz1GudI9LC02sPOa3OLdduCOhFCketSQurr5T9Oxoe1YZK8j9a6zySJiaEG Wx3pCCDg8fWpIsqC/U9BQxpEpGPmUY9qjIDfd4PoaXzpOeKQsW+9GPwqUUJkjhga DsPfFOyR0cj2YUvzf7BoEdVGrSttUZNXQI7ZOeWqut5AIh9nKsD3HeoHkaQ5Jrzb N7n0S5YLTVhPIZCTVcKWOAKuJbNJ2qzHaKvWnzqOhdOlKbuyvY6dJczpHGpLucAV 6jbwtFbRxO5dkUAsTWN4Z0oQRfbZFw7jEY9B6/jXQYpJt6s8vHVYuXs47L8xmzPa snVPC2maquZYfLk7SRfKa2sUuKpXR5551qOkaz4bV7u01GaeGL5vJkJIZR1H5VtW v2HxHpIuIlSaJxiSNhnYfQiunmt454jHKoZSMEGvO9V8M6n4XvX1LRpJntidxSM8 p7MO4rRO/qL1K2p+BYzvaxlMWf8Alm/K/nXLXlpcWMiw3MTRSKcZPce3rXp+g+JL HxAoglQW16ByhPD/AO6f6VV8U3Wk6dA0N6Yp5T9236t/9atIzd7MVmjzpY2KSAdA MgjoarS2xIE2/DHk8ZwfQ10Wm6LfavA72NvthXIDHO3PoK2NO8BXl1n+0cwRjGI0 5Ln1JrRSS3Bsp/DWytrjVbm4mhDywIGibsMnBOK9Tjf1rB0HwnZaFcNNbCXzHXad z5GPpXRpBxzXPNqUrjQ9SGHFZV9FukyK2FQLVeeAM3Spi7MGYEkLelVJYc/Wuia1 z2qCXTw3atFNE2OUvbYT20kLfxLiuIK9QRyD+Veqz6TI33Rmue1HwabgPJFuhlbn I5BPuK1UkLY4No2V1BxjdkVLOuVx2rdh8E6jJcbGmjO3noadJ4HvEmRZLk/OccLW l1cOYxI4vkB6V0+ga9e6FbOLHUbeDzwC4cBjx06/WrMXw6uBIZRdsHPsMflVhfh5 Ox+a8X/v2Kzbi+pSm1siKXxnqkknlN4iK5Gf3YVQPxArJ1DWmvLaSO51m4uQc/Kz MwJ7e1b6/D7afnvJD/uqBVyH4faftzL5sp/2m4qG49x88ux5VLNE7bY2y2RkUlxt 5j6sOK9Xh8B2MN4H+xxNEeCMdKtv4LshcpLDDEgB5G3qKv2sEyNTyqCF5ZRDGjMw HOBwPxr0PwvoLabatJI6u8+G+XoB2FdRHotjEAFtox/wGrItkUAAAAdhWMqqexVm U0hwOlTomKn8sCjbisbjsYOu6WJIXuokO4DMir1YDvXIzTybFW0tyysfv54r0zFc T4h8OyWE7XtjIIraU5kRgcIx/pXXh6v2ZGVSHVHB61DtuQyupHKkn61lwxtBIZFf GcgY7it+8s0ud0QcKythXAzWPJZCCFgQ32xGG7J4K+o9Qa6ZP3gjsRyIxH3uPSn6 cjS3C2zDO5gRURlJ+VwVb0rQ0GPFxLcv92JScmpL3N3f+/fB4UBB+FRagPPtJI/U VUtJmK5Y5LEn86W+uRFaO+e2BXFJPnPoKXKsPZ7WOUkQxOVPb9afHcumA3zLTots gMUp+X+Fu6//AFqZLbyQthwORkEdCK7jwGWjPHKo3EZHZxUQTI3IBtPOBVccsqnk E4qxuML4/hPSpY4oNtLgFak4cZUioyGHakUJgjtkU0xqenFOOT3IpuGz1oEbdjbf Z4hGDmtm0sScPIMD0qPTzYbwPtMbyema1q8qrUdz6jD0IWuhgQKMAVe0jTTqF4Aw /dJy5/pVTGT1A9ycAV0thqOiaZaLEdVsg3Vz5y8n86inFyYsbX9hTtHdm0qhVAAA A4AFOrHbxZ4eT72s2n4SZqJvHHhlOurwn/dDH+ldSjLsfNWZvYpcVzbfELwun/MR Lf7sTH+lQt8S/DC9Lm4b/dgNPkl2CzOrxRiuPb4peHF+6LxvpDj+tQN8WdCH3bS9 b/gKj+tPkl2Fys1dX8E6Xqc5uEVraY8s0J2hj6/WsgfDOwacSSzyvzltznLfU1G3 xc0ofc0y7P1dRUD/ABetP4NGmP1mA/pVpVFsLkZ3dnZRWNqltboqRRjCqowKsBM9 TXm7fF5v+Weh/wDfU5/wqM/FvUD/AKvQ4fxkY/0qPZyK5GenogB6VMBXk5+K2vN/ q9Hth/wFzTD8TvFb/c0+2X/tgx/rR7Nleym+h67ikKg15A3xC8aP92OBPpbj+pqJ /HHjdhk3KoPaFBRyeaH7Cp2Z7HsHpR5Y9K8Ol8c+LskPq0in/ZVR/SqknjHxLJ9/ W7v8Hx/Kq9k+4vZSPfBDn+E0G3HdK+e38Q63N9/WL0/9t2/xqtJqF+/Ml9cv9ZmP 9aPZeYeyZ9EmG2jbefLU+pIFRyXOnJ/rLu1X/elUf1r5zaaRvvSO31YmhVVhk0/Z eY/ZM+hn1vQ4f9Zq9kv1nX/GoH8XeFovv63afg+f5V4EEX0p4Qf3aPZLuP2R7k/j 7wlF/wAxVG/3Y2P9KrSfE3wrH925uH/3bc/1rxnZ6J+lTWqgTr5kQZSeQRQ6aSLj Qu0j1ST4reHV+5DeyfSMD+ZqpN8XdNBxDpV0/wDvOq/41yL6fEyYECAEdhVWHTbi MpC7xmHzOCF+bn3rKLg9LHZUy6VNX3R1c3xgYcQ6IB/10n/wFUpfi3q7/wCp0uzT 6lm/rXLa/pwi1NwjnAA5NZq2pBz5nv0rpVOHU4pUpfZWh2f/AAsrxXdvst4rRTjO Fhz/ADNVYPGfjTVL4WVvqCpM5ICrGij88VH4ZgjgtLy7kAcqvBYe1TeD4FfWoJAB nLMTT5I62RPKlZPcj1W68b2bhbzWLjnr5UucD8BUFhFrE97HNdX817AOWVpmKn6g mul8RO0WuB0YghMFR3FUCY3cSCHyH9V4raEFozlqSabRTui32h1iQ53jC5/rWRf3 OqadqG6UKVP3cqGQj05rUupmhmmlU5ZSSPqKz7rxGLyxktpbVcuOueh9ac9xQvYl tILbWIhEkqRXRBIifof9004Riy0WRGbaZpNmc/nWVZWErr53KhcYY8c+1dWunWd7 FHaSSDzYUDAA/dJ9RUbFq3Uw4GS3jCIxI9W61U1K5LoseeM5NW7+xls5mRgQBWRc NukxURSbuelWk4U+VbES43fhU8c4ERhkXemcj1H0qBeopfXNannGvoMtpbXlxI8R mzbskYYDhm4B/WqUiAM0bD5lODUdjJMl6oiXdvG1uM4GetWJojvYnru+8On51LuU rFVo9pyrYpN7465qUgrww/GmHA5oAQOSOaCAetL26UhOaAOl0/w+0cyzXbhipyEX pn3roAKYKeK8OdSU3eR9lRoU6MeWCsJIgkjZG6MCDXP/APCIWanm4lP4CuiPSmGi NSUPhZVShTqW51cyLXwfp0swRnnP0Yf4U+TwnpcF2I2WVkwDzJW9pv8Ax+L9DTdQ /wCP1f8AdFdUak3SbbPNqUKccVGCjoYd14WsLXUSnkEwsuVBkJOacNA0wf8ALmp+ pNbeq/8AH1B/u/0qGsqk5q2rOnC0qcoO8Vv2M+/8O2MZtZYbSFEdfmGOpxWXH4ci Fw0k7bx2RVCgV1eof8edpVJutOdScUrPdEYahTnfmjs2Z6adbRjC20Y/4CKk+yIO kMY/4CKsnrQax5n3PQ5IrZFbyMfwKPwppib2qyetRmmhWIvKb1FJ5J/vVN6009Kp EsiMX+1UMsIKH5qsGo3+6a1ic8jAubdfNPJqqbdM96v3P+sNVmruT0PInFczIVgj B6frTzDHj7tOHUUpp3Fyoi8pB/AKeqKOij8qKctArIUADsKcDSdqUdDQgsLmm7qX tTO9MR0GnXAuLYAn5l4qwB+8jH+2P51k6L9961x/rof+ugriatVsevzOWFbfZmbr qb72Y9w1YZ9DW/rH/H3L/vGsGT75rrT1Z5kklTi/I3Ub7L4Vc9GmOPzq74FUtqqE 9AjVn6h/yLtr/vf0rT8Bf8hE/wDXM/zq38LOGW69S34icHVnLMFUYy3pVAHco2uW 2989at+Iv+P+b61nwfdP0FdEPhR5092UpjM08hVPl3HOe9VGhQMflH5Vfl+/+NU2 ++31rKu9EellqvKSLFnmSVIT9xTu+lXJ4ZLi4+22Z8u4jPyHs6/3T7VRtfvTf9c6 2LD/AI94/wDdFZRbSIxcUqjsLLdW+qaRNK8bLcWyndHj5lI7fSuGkcPJnGM/pXZW v/I0Xf8A17iuMm/1z/U/zrVdznUm48t9EIp+cGnNxmo1+8PrUjd/pVAamiLHPBeQ 52zBFdT6qDyKvxxG1G62KyRuP3tvIMg/h/UdKyvD/wDyEZP+uDVr3X8H+4KIP3mi J6WJYtP0/UBttbj7LcY5trn7p/3X/oaoXOiywuySgRsvUZ4pb/8A1kf0rRg+4P8A c/rVOKtclSZgPZOvAYcVNaaJf3yu1tGrhDg5YCrkv+tP0q7ov3Z/98fyqXGxXPof /9k= ------------63IU5FKpEHv8TM9zaXoVxU Content-Disposition: inline; filename=image038.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image038.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke51-filer/image038.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0V FhEYIx8lJCIfIiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoL Cw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCACzAKADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwAU 1YhPNVFPNWYjWLNTVt327H/usG/WugNc5b/MhX1GK6GJvMgjf+8oNRIaFrL1/Uxp elyzAjzGGyMe5rUrzvxhqn23VzbRtmK2+X2LdzSjqwb0MKaZnJZiWY9TUOxjyRgV OkW4ZBxj1qQtEfkxgL1brmtzMjhgUqWZSSOfwqtMoD9R+FWGumR8x7Rj15qlLIXY k4z7UCHcHgCnrCd47VCuTUuJAM8Y9TRcCYx7STjPPXpzQQxOTn8qrl3VsnB4pReD +IEfQ00xEm1CflPWo1JVuO1OBRzkdeuR2pjDDGqEaFjIwf5mzzkewrpdNufKlHoe DXIRuVII4Nb9nIWjRu5HNaXuidmdkjhgKcaz7C43xAE8irwORWTNEcstWEPSqy1Z jrFmhp2h6VvWRzaKP7pI/WsC061vafzE4/2s/pUS2GV9c1EaXpU1z/HjbGPVj0/x ryuIhpWmmJPJJz1Y10vj3VhLeLYRNlYfvY/vd65JXODk1dNWVyJPUtPcNKnljCqT 0qMlomK9CBzioM80jMe5zWhIjn61JaWn2uXYz+WMZ56t7CoGbAzg8nAFJJncVY5x Sewy9eW1rZuFhuftHOCCMY/I1FuGzqcHtVUHHFTJIeUHXGaSTtZg9xjk49qibuMZ p7kmojmqQgVtvQ4NSiQueah4xnFPiZdwyKoRYjY4zjpW3pcm6Irn7pzWHGwX8ua0 dLkC3O3PDjFXElnT2U3lyDng1tRvkVzkTYIrZtJt0Y9qUhxZiLU0Z5qIVNEOa5mz dGjanpVy6u49M02fUJCTtTCLngnt+tU7YZYAd6w/G+pAzRaZGcrCNz4PVj0/L+tT u7A9DnrwOSJ5Zt9xOSzIP4AfX3qvjsOtRltm5pTzn15NQyXMoU7QUX271ul0MmWw uwN5zxoCcjJ5A+gprTWi/wAUkh/2cAf1rn5dRkYsEQLz948mtDSrwxzDcA4kGMsM 4NJppDVmy+LmPtaZ/wB5jUbajESAltAcnA4JJrUSFpBk7cfSsp430rU1njjV1B3K rDj3FTGV9ymkthzXgD7WtYQemACP60ouo8HdbhccZV8Gm67dslyDFHGvm/NzwBwK zU1FBkXERYj/AJ51SaauiWnF2ZpGSBjlZGQ+jjNNKMRlSH/3TS2WmajrSg2EKQxH I3uw7Uw23lytBG8k84AICJgD1yemKLhYQ/dHr3HpQpweac8m2ZoWAdkHzAHLL9SK QIHG5Dn271SYi7PDEsMc8Dko/DKTkoaSzm8m5jJOArD8qohuSvQinq+T79qqOhL1 O7SA9Qau2yyJkKRkjjI71W0y5juNPt5D1KDP1rQjZNwNU9RIxxVmFagUZNW4F6Vx XOouRzR2VtNeS/cgQt9T2FecXt689zLO7bpZGLE+ldT4wvhb2MWno2Gf97IP/QR/ WvONSu+TAjf75H8q0px6mcmJeamSWSHGe7/4VpWPiuVtOtdIuobdYImJFx5eZB6Z Pp/SuboAz0raxmdXfaVBqUUkmmyRGVcM0SkY/DHf2rGssiQwOCsinoetV7O5uLC5 EsJKSDqp7+xFdNFFZa6UuGQpdJjeA2CR/noaiU2n72xrCmpRtHct2c5aBd3Xoafe wPc2rLEwEijKEjvWYLqDT9XNuhlZDLsDS8Mw7Ej8q6uwsZtRvwiJhmYDaoqBeRyu rQobi0805UJ8wxnsKazWwjMFtDGAf4mG5sY6elTeILeb7ZHGsTMwYgAd+341WEUg mAkBDjjbjFZRTcVY7GqXO3Nkwub6wtYtoWSOV/uqOhHUfiK3tPWyRmMCEybuYwvJ JH9PWsu3spblvKLEAHJBPC+5q3PPZ6PaPvuPKQj5do/eSn6elNyfwrcz9nByc72j 57g1qtlFLDbxoxkP72QKCz55Iz9aqPpO6JWUiORRyexNdFpEP23SzPADKvVWA60r afOwIMLAH14q1NLSTMHBvWKOOdCsvlS4D/3gOKYQVOO4rs9e8OaXZ6VDJJfq08gJ CYwQR6VxkE0dwvlFgRyFkHrW0ZJmTTOo8MXHmae0ZPMbn8jzXQRtXG+F5mhv5raT gsmfxFdZG1bLYgaiVbiUKpZvuqCxPoB1qONKfqubbwzezDguojU/UgGvN6nYeea1 qMl7dXN42SzElR6dgP5VzM0UiBTIjKWycsMZrcmcgov95s1YuPE0toz2cZKpkFyF Vsnr3Fda0Od6nM+S4/hPr0roPAWjW+ueLbWyu0Z4cM7KpxnaMj9a6i2+I2i/8IxJ pt1oNtK7MGYeWFDYAHbvx1qz4O1bwzJql1f6bor2Nxa2rysWm3Jt4yPrRKVuhUI8 3U60aBoF9cz6TFMRcIMvvQOw/E15Dr0K6V4nvIbWQbraUoHUbckdeK9C8APcPdz6 vdFma7nYbj3x1/n+lc9L4Ni8Ta/NLa+IbHz7u4YmJshlJY8e5rNSW0upcoa+70K9 hLp2s2cVzqESrPC4VWK5Vsdc45xXYaTps11C9unmxiYnypgT856g59OnNYVh4K1T w/qc1kk1ndPMTGXWRDtx1+UnIPJrufD+pXUVhbm8tSVts+QrnaVB+nbHrVNRirEO UpO5yWo291Hqtk1/p52wbGQsgGUDAk89ff61F4htNNvrxUETQqz5eRPl25PAHvXZ 62bfVdEhumZoIkcqiB+Dz7iuc8Q3cE0kFtDFEZSRCHJ3BSRwSOPmHamt0JnE+JNR OmKLDTEeGJsYdzlyPeuWfzJJd85d5D3frXoVz4R1Ixsb640+No+N0065bP49eKW0 8IWTwGS617T/AJvvKNz/AKAcULkpq70NPequzZzOheIJ9LBt2mZYD8wAOQprdtfF Uc87rPdBYkGTIScflUUHh3wxDc3a6jqFy0cEgWL7PGcyKRnPI9eKtx2vge3YmGyv 5yP77EZ/WsJyhe/K/uNFColbmsjM8SXEmq6ItzbW0s9uJcLcEH5T3/w5rBsIbhpQ kSEs6kuvoR3r0/8A4Sfw7a+EjaQ6fPGYpAUV5SAoz7c468d65SDV7USMINKsbbe2 UkVHLkeuST+Nbc1oXRhb3rMo288kcsV3Edskfytx2PFaia1fL/Eh+q1R1C3+zag6 Kv7uUbh7Z/yah8pgeCfzqZzaSsyoRTvc9HijJIAHWpfFUHl+FpUA+4Uz+dWtNt98 28jhOfxq3rFp9u0e6tsZLxnb9RyP5VzJ6mjPB9TZ18p1O089D0rOYtJIXc5YnJNa 2owFkYd0as2OMs2PSu9bHMxoWrenXcllch0ldEf5ZQpxuXuD6imLZzmJpAmVUE8d cDvUSgswVQSW6Ad6Hqhp2d0d87eJ7CzWTQ5ftVjjciIgcxZ5JA61xOL+wujOqzQT gkltpB962tD/ALcsQJLe6NnCvOZTwPoK6tvGE0sSxztBqLAYLPACD+PX9a5VUlF2 Wp1ypxn7z0MHwrNreoapFeyyBo45FJlmAAQA8nJHpXq8jwXXmXUN5HJAFP3CCB71 xVte6bevtuNHhERHIjmZV/LPP0qvqNvp/wBpMenxXdrG7AyJFMMY9VU8469avWau 1YxdoOydzqtfvceDtMiWOVoZHDON6jb1I9+aztbsGtfD1s52iSTMhcrzkkYP4UkW kaDPZQv/AGpKLjC58zsc1qavZRataQWkF7EpjGzqPmGOvFcs6yc12RcYaM8+1uw1 7RkWS+Eb/a4vMVo33bRjPIxxVbRo9ZtmMxinEUoDb9mQR1rqV8I3FxfLD9pgl2xk 7iTwvp9PapP+EZ1i3ZLu0HmrMmHUZCrgdAK6PaqpeMRQXs5KUlddjlBqFwNRkmnV o2lIRWI4GKg1DUJ3viyrxtC4I54rb1bw/rckokZGCqeEzwPpkVl3mj6lZ3AN5Ayt t3gk4JHqPWtXJKOpL12GXcV1a27yT20qhdo+aI4JIyefQUzTZvtEzLswqqBtHcn0 966G810XWkzW01mw3RFQ6sDjjqelcHHeiGQFppdv9xON3sT6VnpOLsQ9Nzavr1ru 6ZTtxA3lgjv6/rTCzZ79KoWbPIjyFvmd9x71pFcYxnoKc9I6lQ3PZ7WAQwKuPmIy 1TYp+2jFc9jQ8j8b6N/ZWtvKqf6Pc/MvtnqPz/pXINARcfIOCcfn3r3PxH4ci1+z KM/lyqp2HHGe1eM6jY3NhcyWlwhjnibGCOtdNKV1ZmU1Y39I8O2GoaRfyXeoG3ub aPMcQIGR+PXPSsKx1KDR3iZbNvtaE4YEfOD/AC/CnW2pxvAVuWKSxj5Xxkn2NZ1/ dtfXZnIC4UKoAxwK0UbN6kXLsqXOoXRmvXbb1EZbira3ccMLho9oVcF2GAOe1Ztv qEiDZKPMQevUfjUF9KLmUBS3lKOAfWnboDberG3+pzXp8tCywg9Om73NbGk31x4e 0eS8gkAubs7V3KG4HfBqjpOjzapd/Z4kIYDJGOg9/QVFrM7G88gDCxDagz2qJatR RpGyi5M6vQkvfEWh3MdpdyDULcFwAeXxzis3SNbv/tD2t44Z8EI5T5gw7GszQ9Uu dCvVurd2B6OFOMiti+jTU7hdTsiqzE7zjox9x2NZKCU7SWjNovmSa3X4kUHjm/06 +lb7OA+0x8NyPzzW9oXjGW6URxPdQlBtI3gjmuU1jTXuEN/GhVsfvUI7/wCNZum3 z2N0Jo1DkjG1iQDWjpKKfKrMWkanv6xPUb7x2dOuGiuL6RyrhXIj3AEev0rNv/Fa a1qMTQyw3Ji58tE+93P4Vy99YfabcPJds05fkFfk5965+MywXGY3aORDjcrYI/EV HIqkbXIk+SWiPS7zxBpUtnOx8PRw3m0+VJbzMqh+xKngjPauC1W+udSuYzPHEjJx iOML+JrTtb66urLZcXpl7gMcsv49aoCNZJyy8xoep7mrpx5FqZyd9ixZxBVVB16n 2q15zFjjp9KjjUquSOW6U9ELHAFRUZpTR7zijFPIoxUWGMxXOeLPCUHiG28yPEV7 GPkk7N7GulIpMU0rbCPnrU9KubC4e3u4zDPGcEMOvvWaysh5GD6V9B634f0/Xrby b2HJA+SReGX6GvLvEHgLUtIYyIpu7QH/AFka5KD3HWt4zvuZONjj0IIx3qzZ2/n3 cUXZnA/WontvnIRs4Pfg1NbloJAx7dmq2I6/ULK9sLH7ZHIwmJMcYUFSi4+8COo7 YrhJIn+0sZSxkH3t3XNdANZJjWKSeYIvQbiyj6DtWNNMklxLKxJMjEknvUxutwZG BU9rdz2cu+F8Z6qeQfqKh8yP1FLvT+8KbVwTa2Oqsp49ThGN0UjDBXqDj+f86ydV 0ORcm3jCtnLKB19xT9H1X7Eu6Fwrqep5/SpdR8R3Vzvc3LGRv7qKAPwxQm17r2Nl UTVpIpXOpzwaTHZFjkc5I71jxj5SxyfU1oC6e7UpcKHbs20H861RpSyeGpn8twIy GUgdTkfpRZLRES11WxhW8TSHK8DufStrTNP+0yDAIiQcj1qXTdGkmCtMNidkA5rs tM0KSRVCR+XGO5FO3Vmd+xjQ6KszjHmZPYGugsPCUQXdLJICe3HFdDZaTFbKMLlu 5NX1jVRwKynGEuhpGUl1NDFIRT8UhFQUR49KMU7FFADMUmM1JijbRYDnNX8FaLrG XkthDMf+WkPyn8R0NcdqHwx1G3DGwuIrpMcLJ8rD+lep7aNtUm0JpHgt74a1azJW 60ydP9pVJFZrWQU4beh9GSvoormq02m2dx/rrSF8/wB5BVczJ5T5+GnxNybhQPdD S/2ZHgETqf8AgBr3N/DOjOcnTYPwXFM/4RTRRyNPi/WjnDlPDxp6gcF29gtWrbRp biQLHA31c8V7XH4f0qLlLCEf8BzVqOyt4hiOCNfooFHMHKeR2Xg7ULgj9w4X2XaK 6vT/AAXMkCxTSbUXouc4rtgmO1Lto5g5Tn4PDdvBIpGSF9e9bMcKoOBU+32o20m2 9x2SGYpMVJikINAF3FNIp5ppqShppMU6jFACYpcVDd3lvYw+bcyBFJwCe59K5u28 bWyJNLfypHDaxbpmA+ZnLYCqO+B1piudVijFc7D8QPDM6hhqBQY/jiYf0qZfG/hd 8Y1y056fMf8ACnZhdG1ik2021ura9t1ntZ0niflXQ5BqXFICMikxUmKaRQAzFGKd SYoATFGKdRQA3FJin4pMUxDcYpDT6aaALRpKWjFSMTFGKdSUMDmvFt00JtoQm5Wy 3Xv0rkPGWhXqaRbHyVZZpAT5fzMBjPSuy8TxLLqOlxEHMzlBgfQ/yp+rRm81i209 DgpHuOP4QT1/Si7QrXPI/Kct5cjNEvJLMnIPp0rKu7eWWZmjiLKijJA/WvooWduY 1RreJlUYG5Aay7vwdod5dNcS2e12wGEbFFb6gVSmxOJyfg7VL+30O3tLIRTbU3bO rDPXvW7/AG9q8Z/eWa/98GtjT9A03S7lrizgEbsuwDsq5zgVpHnqAfwpXGjkT4tu 0OHs4+Pcinp4udjg2Sn6Sf8A1q6d4IZPvwRt9UFV30vT5Pv2MB/4DTuGpzP/AAsD TxI0b28oZW2nDDGaup4usC5Ropg3px/jV+Tw5o0n3rCP8CRUUnhXSJTkwOD6iQ07 rsGo+w12x1G6e1hZ1mRA7K644NaOKyofCukxXBnaBpnK7f3pzgVrKiooRRhQMAUg ExRTsUmKAG4ppp+KaRQBapDRRSGFHcUUUMAaNH2l0DFDuUkdD6ijyYldphGokfAZ scnFFFSIWkNFFMYUdqKKACkoopgJQaKKACkoopiEpKKKAE7U00UUAf/Z ------------63IU5FKpEHv8TM9zaXoVxU Content-Disposition: inline; filename=image039.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image039.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke51-filer/image039.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0V FhEYIx8lJCIfIiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoL Cw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCACzAJMDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCS mE04moz1rkudoueaetMFPWi4EijmpFFMUVKooYx4FW7Di5/4Cf6VVUVasf8Aj6/4 Af5is5bDRo0hFLTZJFijaRyFVASxPYCsTQDSVw+oeP5XmaPToI0iBwJZeWb3x2qm vi3WHbJvF+gjUf0rX2crXM/aRvY9EpQa5G08TXwGZfLmGOhXaf0rStfFFnLIIrgG 3c925X8+1RZlXRu5pKQMCAQQQe4ozSGBpjUpppNMBh60UE80UXEYFMPWpKYRzW5m Ap6jmm4qRKYyRBUoHFMXipFHehgPUVbsRm4b/c/rVVRV2xGJX/3f61nLYpFzFU9W x/ZV1noYyKu9qztcO3R7k+q4/WsVuWeV3eh3iEy2ymaLrhfvD8O9U4LhreUJOrJ/ vDBrtIMiBj7U7X28xII3VX2Qj7yg4rq9p0Zz8nVGTbXCNGCpBzUF0+6bjniqbMYg dgCZbsKieR5buJCxwSM1apdSPadD0vwuZf7Cg81ixBIGewz0rYzVHSI/J0q2Tp8g P581crke51LYQmomkA6kUsjbVJrKmlJJ5oSuJs0fNX1orH80+tFVyk3Cmkc06kNb WJEAp603tmlU5NJsaJ1qVRUSVMgzSuA8VaspoxJIrNg4Hbj86hjhL89BVlAFGFGB WUpdDRIuZBGQc/SsvxE23RpvcqP1q0DjkcfSs3xDIx0sqTnLioW43sYMC5gx6kVD 4gyLt1B+6Av6Vds0DCNeuWFVNe+a8nb/AGzWl/eMnscvKOgz3JotE83VkX0qSVP3 i8dFqfw7F5/iCMY/iH8675O0DkWsj0+JfLiRB0VQKcTxTe9BNead5BctiM+9ZUpq /eP0FZshrSKIZCc560Up60VZJYppNK3ApnU1bdgSFzkU+NeaFXIp4GKxbLSJVGTV yCDd8zcL/Osm31zShefZ3nZpP7ojOPxNaGq61DplosoUyvIP3ar0P19qEpyajFas TlGK5m9DQxjgUVzen+MbeaRo75BbnIAcZ289jXRggjcCCD0IqalKdN2mhwqRqK8W LWP4kbFjGPWT+la+c1h+J3Aht19XNRHcqWxBp/8ArIvZs1m6qS0sh9Sa0rLgKfY1 l353Mw96uPxEPYxJeJT7Cr3gtA+tlz0RSaoXBwZD9an8N6jHps80skMku5doCY4/ Ou+om4WRyRaU7s9KzSNXH3PjZbWVFSxkZWGfmbaRTl8fQlf3ljL9Qwri9lPsdXtI 9zcu3zIapMearW2t2uoxmSMlDnBVhyKnzk1S3sN7XEPWilopklhhSBO5qUjA5pFR nYADJPQVM5FpCKCeBVbWxcWVtC6EgyttwOuewz+db1rZiL5nGX/lUer6cdSsfJRw kqMHjYjgMPWsVJcyuW1ocW0UMbxBkeaWU8IvQDufYCqWuTtbRxIshEfJCZ4Un0+u KlvbyXS7po5oh5oOGKvuVvT/APVWJfSTX77nU47Zr0qcZcyaOGpJOLRPpl6s2oRr OA4VTsJ7GtuaS9nnFlZ3clqCu4yKc7fwrJ8PwQQOZZD/ABbf92tVLu1iv2InDfLs BC8H8azrS5p3KpR5YEkereItCO+5ZNStR95gMOo9as6rrNvq0NnNbt8p3Eg9QeOK v2UBugNvKHqe1c9qGmx6TrMsEPEUpEiD0z1H55rBcrfmbO6XkdDZ8IM/3KzLz7xr TtvuMf7sdZd31P0qIfEVLYwbn7jeprofC2j2k2nPNdW6Ss0nyluwwKwbgHYeO9df osgttAgPcqXNdVVvlVjCmlzanPeLNP0vTCLmN5FlkIVI0ICR+57/AIVzyyyPexQJ crukYKGbkZNdjZ21rrCGedDdWqgl0TBZG9SD1zWRFpNha6gtzbROCr5UOpGz35NK CurPdBN2d0zT0zw3LaKzT3ILsckIOB+NbBhBqxFlo1ZhyRzTyorn6uXVnRfRR6Ip eWfWirZUUVVybEiQNK4VRkmtARwafA007qoUZZz2+lW4oEhXaq/U9zVPW7dJ9MdX HAZSfzrGNpSSexpK8YtrcyY/GNgbry5Y3iiLYWVj+pFU9c8Uo+6006QEdHlH9P8A GsbUtPMOwxsFZ2Cq5GduTim3GkWdvbbpC4Zeswb5mPvXpTp4aEoyjc4ITxElKMjO lk8zBkAO3oSKzL2+WMHnj270X175W5SeAcL6msj5riXe5z7V0TmraGEY9zZ055L3 yogQiZJOOprqrGzhiTCRj645rkbBzbOrDII6Yrq9JvJJmdJAARyMV5le+530bGlG GhbMbsp/2awbzUG1DXA5cOE+QEDrj/6+aXxFrq2cbWdq2bhxhmH8A/xqjp9s9oYH nUrxhs/wn0NTTg0uZlzkm+VHb2kZNndS9lVV/Osa6OS49sVvWrL/AMI7K4YEy3AG M84C1zcr7nfnvU0viHPYzrlCqEjsCa3rqT7J4fcg/cg2j64xWDqUybPs8R3SP8vy 9s1o+JJBFocVujf6x1T8BXZbmlFGF7JszdHiMNqziSSMsVGUJHv/AIU63jku9agh 86R13hmz0wKuQ2tzFp9u6wv5Tq0jSAjA7Dj8Km8PQGTUHmfkotd7rQcJtLVaHIqU k43e+p04HFIadSYyeK8Y9IZRU4tXIziii6A3yKimRGhdZAChU5B9KnIrkfEuuGTf YW2VUcSv0J9h7VzqLb0NG7HMa3dmK3MYmkO1js3L93n179jUNtfvq+kTCZl82JgT gYyPX+dNvV3QbXbKjoDWQJSkRijUKueo6mvRh70bSexxT913itzIuN8tw7MdwLHB 9q0dK0xriQOwxGvU+tItmGO7HArdsnVYggXZjoKc52WgoRu9SG5gtLJfOmcInTnu arT6wtrH5lnJvaVcK/8AdH+Na8ttb3gWK5hWVM52kkc+vFVLDSrd78vtUR23CR9s +tYKSavI2ad7RHeHtCIkGoXwJlJzGjc49z71s2Qiae4aZVZN53BvT3pzTGOKRhHu 2DJ5wCPrVMi3azMqeabdmLzIPvOP7uewrO8pNtl2jFWOju/Dtr/ZEE9ncPCHBbAO 5T9K5k6K7t817xnsldlNdLL4aspUjEQa2DBB0Uk9Pwrm1d/MAPBNaUN3cipsjPWw htb2OGNGdmAZpGPQZ9Kg8ROHvbS3XORlyP5VcjlE+vyIMEQRgZ9+v9afa6eup68/ zIJLf94N5wCq8launUvVUpEzh+7cYjb+ZreV7NXcJCixkA8HAAP61e8PFI7ZjkBn PAPUisC/Ny97L5kceWYlyX4z61veHoHmdAxOyMZdsYznsK7sVOPskovc5qEXzu5u RB5ThR+NXYoVjGTyakREVcJgClxivJbPQsGaKQmigDXxk1S1DRrTUUxNEN3ZhwR+ NX6Q9KyLPPtb8G3sZL2j+dGP4Tw3/wBeuTa28qZop0MbDqGGCK9sPoeazdS0Kw1V MXECs3ZuhH41rGq1uZyp32PK1iUD5enrU0YOR7V0d74NubTcbQ+dF1CHhh/jWK8L wuUkQow6qRg1rzJ7GfK0V53mSSEwjJD/ADD271Sku57O/cqSm/2yKt30RktmALD6 GqVqDBGw2kp/CG55pxStcUm72NXSNQmiuBucSJIcMmOPr7VXu9Q8rWWgt96QbG74 PU1FYB0uxJyzZ+72FWra0F5qIjVP3kr7A3sTWilGLvYlptWN62vf+KQtfNJVwm3B 9N7Y/SsO81T7LNEVAcEfNz0FdJ4gt47SL7LH9yMhB+AxXFapHkJj1NZ0GpRl5lVE 4teRoaANzXV433pXzmo7eRjcTzhiC2QD9f8A62alsytrpBPQkGoICiwNuBPHGKIW u2N3skVoElu7wKMtubOM9a9E06y+xWix4+Y8sfU1ieEtKDSfbJF+VOFz3NdfhWFO tO7sgpRsrsqgsvSpA+etOZAKYRWBqLRTcmigDdxSYpxpprEsTFJisXxD4gj0m3cI 4WVRlmIzt9OO5rl9A8cNavINVimMUz7hNv3FB7j/AAq4wlJXRLmk7M9C7YPIqlfa TZ36YmiVj2PQj6GpbS+tdQgE9ncRzxMOGRs//qqalazHucRqnhK6gy1o3nJ/cbhv /r1ydwkkEpjliaJh/Cwwa9j7c81SvtJstRj2XECOO24cj6HqKuNS25DhfY8rt1Ks HB5BzXT6BEI7mOZkyUOQcdKlvfBbwyb7KXK5/wBXIefwbv8AjWjpMDWsuJUKOoJ2 sMdqVWacdB04tPUxdbufOkOTkkkmubuSr4HXFbWscy1iPjdW9HSJlV1kNkmYw+V2 q3Y2sl3PHbx8mRhyOwqkRvYDvXb+E9J+z2v2yRfmkGEz2X1/Grb5VclLmZtWlslp bJBGMKgxUtOPFNJrnNxCaaRSE4ppfFIBcCimb6KYG/UN1OLa0muCpYRIXIAyTgVN SGsCzhRpc3iXc8kbBJDuZ3BG0/41ia/4Xv8AQYGmiZbq3ZgBIeCpPqK9UwKjkiSV CkiK6MMFWGQa1VRpkOCaPFPDS6hb6wZoJ3gWFv3xRuG9sdDXsNjqFtfxBoJg5A5U 8MPqKpt4V0g3S3Atgm3/AJZp8qZ9cCqN54blhfz9NlbK8hCcMPoaqc1Nkwi4o6M0 lc5Z+Ip7eTyNSibjjzNuGH1Fb8FxDcxiSGRXU9xWbTRaaZL7HkehqOW3SVdvGP7r cj/61PooKOX1jw00uZLdtjf3G5U/Q1xuoWVzYybLiFkJ6Ejg/Q161n8vSq1xY291 GY5EUqeqsMitIzcdDOUUzzjQNKbUr9IyCEHzSH0X/wCvXpKxLHGEUYVRgCqumaRb 6WkghyS7ZJP8qvGqlK4RjYgdahbirDCoXFQUQMTUTGpXFUr+6WztJJ3PCj8zTQiG S7/eMA4AB9aK5ptTUsf6Gir5WZ856tikxT8UmK5jYZikNPIppFADDTDTzTcUAV7m zt7xNlxEr+h7j8axbrRr+wUz6LOpcHJjk/iHpXRHim002hNJmDYeJN+2LUrdrWY5 GO1baSJKgeNgynuDVe+022v49s8YyOjjqKqaVo0mn31xPJcmRXAVEHAA9SPWq0Ya o1aSnYpKBiGmmlNNNADWqFxUp4qNjVCK7iuL8camYmgsImwf9ZJ/QfzrtJnWNGdy Aqgkk9hXj+q6g2papcXZ6SOdo9F7fpW1GN3cxqysrDheAD7v5Giqe/60V1cqOW59 FUlFFeWeiIaaaKKQDDSHrRRTAaaSiikISiiigYdqQ0UVQdRtMNFFMGMNRNRRTEYX i6R4vDN6yMVJUDI9CQDXlA6UUV2UPhOStuJRRRW5if/Z ------------63IU5FKpEHv8TM9zaXoVxU Content-Disposition: inline; filename=image024.gif Content-Type: image/gif; name=image024.gif Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke51-filer/image024.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlhXAKVAXcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEA AAAALAUABQBRAosBhAAAAAAAAE1NTXx8fGhoaIyMjJqamoCAgJmZ/729vaenp7Ky stDQ0NnZ2cfHx8DAwOHh4enp6fDw8P///wECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwEC AwECAwECAwECAwECAwX/YCCOZGmeaKqubOu+cCzPdG3feK7vfO//wGBwQiwaj8ik cslsOp/QqHRKrVqv2Kx2y+16v+CweAwWkc/otHrNbrvf8Lh8rjXT7/i8fs/v+/+A SXaBhIWGh4iJiotYg4yPkJGSk5SVUo6WmZqbnJ2eZJifoqOkpaaToaeqq6ytrmip r7KztLW1sba5uru8qAG9wMHCw364xMfIycqNv8vOz9DRR8bS1dbXr9TY29zdmtrY mAwBA1upEAVTDQMi6VfGduBv6K3xMUcQBiIDDUUR+gEMRCDyT4TAIgzYkWPgbYk8 a47GlTPXbFpFKAJGGGDGxF6xi6fswTACwQTDCRlH/wggklLEygkJTDhoKAgkzQmD JHZJ9ZBIT4c2jfx8M7SSR6BK9CkgEpMAzIBE9CWIuXGCVJQBEjAN8PJmkaLP7Og8 kiDlQREMBDiFaXYgzmbjBEQoQaQBgQAE+r1Ne5cEQYAHfQbgW/duXjt28ep9K1hw PhFLiyQuMBekiMkTJrtla3CzgowCltLNbHgxWrV/O38NkDiv4NaLSQegPKis6gZQ o7KW7VowYaHN4AWdUOCimeIQiJQsgFz5bMarvQKXHr2yBLIl0pFIF3N747gD6ZYk kXw7XQktuV5/227CePElkkMXSaLqe7yYTChs/9Q78RIKwEeeYO2hR4IA651Qnv8J 8t3X11b+ZfTVSvcFIJ9/0UGnBDglleOIX9EVp9VT7lAHljMiRJDSAkdk1E9lb7F4 nYsTwLiXCPJpqE9yJW0kgowaBliVUoIBSeQEAf6yo3u5HWXQdd3pFhlAFi013lK4 NUOjjSJcl6WOFjJZ1Y8TXCeklIJFdiZkRJxpVQBT2rGlHQEyNM5SS/ZYZJkWEQhi hk2ww9CHI0wXwX7kUAeodC4NYOBmki2g0FvrRTope3hNx1IJK3UJaEbrScCVYJV6 WqYZ6Y06X3ABlMpqqPlVZKojDUhqh2ELnKRhqi+ZihWsvbZKhKi/mEosqcPSamsz uG2kTz+8IosEfYVqukT/BHdFRiihNaYnl6IaMproBA48J1mq4TaALnsZ5TjICeG+ axyr1jIG76qNZcittfLWtS62Kg0qqwn5FoxvdPvuq+5ov6p6byxHbTgcQRlFFm+1 jYm41UQmTtyNI4IWcdcCEBzryMgl26PAOCX22+enwp4arBGgJltsUE7OK+2x/A5M BMo8E5SAPp36PO1FNcu886jGOhwzz0APEuDUBi+qqXDXZsRiEc0xyVyYXl8M7onL OFJSVymSawahA5VL7wR3XVgRkbg5tS+SuR3pyJFJvollpgfve2Rxlhm9atv2vLj2 3HBmBrgjbupt7pqT5934f6wiXtF7etH9+HAR17RE/0YzGUGVblNZrlVGIzY1tsfc YBLg1oS71KojtXMlLGLmmsUkCf3creKBCV5UoRkV6pWzpvddCqjLudcM0AhL+Z68 wcOrVHwJ4ZngVvN2RB8z3Kr+PoLyoL8tsRJJjubtpioRMU4Juor7OhIZuUW0AnP1 bcT+/dNQc9JirsQIoHR3qxFgNoMJ2CDmLgfUl/o0lBgfFe55jAtNAJEEmsgQ0B0G LF24FKgax9xlAHKDwAlzJBsLFgGAl5vAAmIomwhWTYIdGU6q7CCBBQ7Lh3VRCD/A NUIiKgNHRCjXWhDBk/TJR4lGlAXZoviK3IlgREzE2XCsmBUqumKKXmyFAvpCgP+t JaKJSxijCMoYxnrAro1wjKMcbzjHOtrRi2C8ox73eMQ38vGPgAyLHwNJyEIGI4+G TKQiSYHIRTrykZZoJCQnSUlFSLKSmMzkRzTJyU4aZZCeDKUo9XDJUZrylF4oJSpX yUoqqLKVsIzl+mRJy1p+4ZW2zCUqcanLXoaSl74MZiaBKcxiQpKYxkxmIpGpzGYC kpnOjOYdoSnNasaRmtbMJhWxqc1uKoqb3gwnTcApznJug5zmTKc0gPknhqnzncTg pXF8As96JgOawbGnPoeBT5zs85/A6Kc7AUrQL4IyC/n8ytFGcICGOvShEI2oRCdK 0Ypa9KIYzahGN8rRjnr/9KMgDalIR0rSkpr0pChNqUpROsszgK4jD4ipTGdK05ra 9KY4zalOd8rTnvr0p0ANqlCHStSiGvWoSE2qUpfK1KY6dakHaOkYJuaxADz1qljN qla3ytWuevWrYA2rWJsaVdGBYhpCgelY18rWtrr1rXCNq1znClWplmE0f9oQXffK 17769a+ADexey3q0P1hVsIhNrGIXy9jGApawL+vDYR1L2cpa9rKYzaxOIVuvPUxW s6ANrWhHS1qxctZqpCytalfL2ta6drN2Te1rZ0vb2tqWsaelIx4+e9ve+va3wPVq bouYB94G97jITa5yezpcdDrBuMuNrnSn69vmHrQN/9Clrna3y93QWtew3Q2veMfr 2O8Wg7zoTa9652peya73vfCNL1fby4fsyve++M0vc2NbXP36978Aril9PRvgAhv4 vgOW7YEXzGDxJri/DY6whKX74N1O+MIYBm6F72DfDHv4w6LdMB06DOISm7i8/LXw iVfMYhSb1b0tjrGMH5tiDs/4xjiWq4jnQOIc+/jHV92xHHoM5CIb2ahCjgORj8zk JvM0yXBYspOnTGWZQpkoVc6ylm96ZTdIectg9nGXsRvmMld5zGz4spnXvGI0r0HN bI7zh92sBjjL+c4TpnMa7IznPi9Yz7Dws6DbXOMRD/rQIAa0SxHNaAwrGhSNjv90 hB891fAKQQSSjjOlxcBn2wYAAaAOtahHTepSk7rTmc7xpsOAatp+2tSwjvWpU73m VZfB0rLOtaxbTWsZ2/qWuNa1sGfd6zD/OpXBHrayEcDrYrP42BaRFzWa7dpXL3vY 1Ha2iaGtUIXO0yHJvraus63tRBf6lv7stl67a21x55rc5fYwtwWRbnqCm93uFja8 4+3oc6ey3gCfVrjzDet98zvP/uZCQu0d7Us7/OEnIPi7IU7xilv84hjPuMYxPu+0 Mjzg0xi4xIl9cCd3/OPfXjd32z1ykpecySe3jMdVvl2Wt1zUBn85gztOMEw1Ieej tfnNQQ10nRv45I0Q+dD/mW10mCc8ykofetGbDmCkvyPqN5861f1rdStoXbNCl/rW i9z1Knw9s2HP+tiBXHZXYr3lZ197fNs+hbhfNu1wl7uYn45lfC991HbXu3rpfom3 jzzwgkcv4aOAeMri/fCJv/HiodB4xz5e4pWPfHcn/4TMM/byBPe85rXL+ecaHvOj j3Hpf3760Ke+xatX68r/DvjXP5vvXm59vkVv++XG/t6zp32oed/75P6e5toF/e6L v23ck9nvwmc688394vrq3t3En76GnZ/m64s7+9qvLvff7P1rgz/8tz2+IMq/7POj v7bqFzj0he/+9882/iGfP+3rb3/X4l8o7Kds/Nd//6z1f18RgNhGgBJmgD6BgPqm gJM2fnXmgOMGgQ2GZhyzaPr3dwNogaOFZgUQG5W2gUvXgR7oXdx3L7dGgmJ3gkeX gj23gsEXfSbogpnlZglwF3ADKcjGgmpngwGGZjO0NiUCbD6Yd0BYdSk4KDVyXYxH ge+WhEpYfZQ3E79QLpwGhbsmhf+FZtPDJqymhbFWg1zoYoVFBZ/BFRYjgzUXfURX hvqFZiwEaUcIeXCIX2iGF/WThXWIeneIYNxHOAKQAJXChsnnhtL3h3M3fhKQhjTU gzNIf4ooX3omAYTzXMCBMevXh643ifDlZo2YEmtYfYNEhnKlfNjniZ8YiC6BRf8O AXClKIYFp4rvlYcEsIc/p26mx4nLR4uDx322kVcbshqauImRuH+++ItU+AR9IYz0 hnI1sXHSeAOIOI3WeI3YmI3auI0zkIeH0jZm9IrPiHzUhYrfl4zplYcytBEqgonj aIxt6IamiI6DFYgN8B5dIY6wKHvxSIP0SF5odigTEBe4OC2ZCDvzCFfmaH7/OF4M iBOyaGoJ2ZBw9ZAT6VYL2X4UGV55eAKBsRMRWWoXuZFs1ZEnUITmEJIuR5LThWYJ YDEr04RGeIwcyJLbhWY2RC5r4YSsx4upaJPUBYLZoZMz2Y+SCJQtOX5pGBosIYJ1 oJK1h5QUJoF7BpU4J5X/U7mMEEaTJYiV0eVmSzmKkGiUyOiVyoWBQxmGPnmOZml8 3JeT48CHXNmCbXlcaMYAMFmQKbmWDFmXdgmDKFCUhyiPfvmXWvlzKSCY5ViNhRlc FmmVw9eY23eYTRCWIziXPyiZvYWWGKKY05WRAqiZ4keZoyNCcamWmImEomlbd5mX ckmWNbmarAmYKqhwkPmGsgl/tBmDtsmXGpmbtPWYvhmawHl/VBlow5mAxflaOGgY ruiZ0gWayrmcrSWEJRCOYzmY/qiQQkCdD5CHIuQA+Zidi0mYCsmYy4mT4TmeIJmc D3ie5lmc1kkC2NmeqWmHbyWd7ymf45eDePGc5PmZ/+iZnwMKnMJ5n35IoPFpoMep gQjaiQq6nfxJmjx2m4mIkQWamwcKm10JnxLKoBQ6ZBZ6fvpZgenZoHT4oL0YoUc5 oWfYeYmJmkZ1aXFVolHooS0Koi/6XDFqiENlo1uIo2XJokOqo5FlfUcFpGNYoxnK Vko6iycaokqGVE8qkUy6oG1VpSJJnVemAq9JVFq6kk7apGsVplHpokeKmIEpo2BK pmNlplcppLGJpp3FaQfZkzPqpmIFp5Eppx1Kp6jlBAvjjJGVcvDYplg6polapnoq mWjWjMWIVrIyc4f6o40KVnyKm0Q6p0Zap8/1jeRSnwYJjcBXVJl6oVl6qV91qv8j OXrquADsyJ6juo+liqgfmqqL+qaq6pcgeI/xk4uk2nA6UI3aSKzZaKzcmKzKuqzM GpDlQJDuSKvkKFSseqW3qqjXuppWN6m6KH95mqt7uqtdVa1RuqOUdwQZOIzBWqnU Kq5cRa6b+qedGqhLwEXaMC/TRqXuulXwiqHg6qi4dzyD8aWW+q+Yuq9a1a8amoIT mKQIm1UKi605urBSegQERKh7+a3ZqqsGu6oPK5U4yZsBGlQRy6gd61UlK5o4yYME 264nO64fe1Upq5lyKEIpaqox+1QzG1Y725gmibFP6bAv+64561Q9W5g/G6m9qbET K7FFiqsbS7Moepk4O7T//Fq0TXW0vHqcEbAASwSdQKW1MGu1CYu1JOlmtdKMLUuy ZrtUYku0ZIuVXdYAjigCDsCyS1u1UcuzbatUb2uWXaoRTEi1ttq0Jru3Bxu3IMt3 7VAqN1u4T+u0nAq1hquyjCu4ovK4BYu4Hqu4Mtu3DTm3dRsAd7u2YQu6+uq5Oou6 9Ii2avRKzfa3Zau6Rsu66AhoXfu1I3u6tJu1tqu3lSu1Fdt3TBu5hxu8fNu7Zzu1 pvtTsguxvwu5kyubGyq98kq5xsuxnLu1w5t7Qru9Ywu+cCu+gMu8bLq5yJu45Du7 6yu35uujLtu+WPW88xu9tFi96Ju94aq8bmu/qoi///Gbvp0rv5/LvxQJwGxrwElF vwVMwECJwLzrwLWrwKkrwSwJwc7rvwlswUzFwA/8vmCbwRT8vQKMsho8iRjsUx48 wRzcvyN8uyC8uyLcwn57wjNcwnWZwj21wr77wsCrvwDbvc9XvNN7vECsvjjcljrM UzzcwTaswk98h0u8U03swjS8wFEMh1OsU1Vcwz5svXQ5r7plYyR8xAOcxFf7xfcb w/b5w0WsvWjMvnHsvkLcfWX8xvt7xRU8x4tbx+R3x9cruYFsxHgcxOaqYG48yHBs xiasxv/LxnkLxpnpr3oMyGFMsYe8lYl8yYLMyYSsyMKbyS4FtBBpyZOMvYWMxP+M nMOQ3BGUt8erPL583MCz/MF+jFCvbMqqScm1zMK9fMGtrK6dB8upfMaxnMaVDMO3 /A4Y6wPIeo3PbI3RzKzUXM3WXHF0Z6jeusmn3Mnd/MmebLnLbA78KMm7jMqgnLzJ nIylV1XEnM6qXMyNvM6+mM2Uus3mjJ+8fMxyzM90LMqgoLQAqMv6jM7hnMe/vLzj 7KDcfM7e7NDg/M3iDNCGRtAJus/yHL4JvZFbnFNdjMWOvMEbfcDBjFDvfNDqPNIg Tc9rvNCaG8D+XL8hHcEq/Y8djVMffdISjdAxjZQ3fVM5bdEQitHwjLQlnXRCvaJE jdLxXNTcS9EVmtQ/Ga//TG3MGa3ER311Us2WVL3TKd3TtgzVIrrVfdnVEL3IV12+ Lk24+ZvW/ezW0DvTivjTNhXUROzUGg3WNknXNWXXDV3QDw3Y2prVXqfTZ83TcC3T LP3Ia928UCzXj73YIq3XwNzY5wvTiU3LlO3EkC3FhG12hi3YaI3XsrzZHP3ZbkfW v2nWoo3YpK3WYj2lqk2crH3RBu3VPovadRfath3YvR3Rh23IaYrI+fzbo13V81zT ravbhTfb07nUuG3Vr+2VfE1Tfl3cQ33bwZ3blg2/k53Zq9vZTJzFZVjdM3XdbT3d cS3ZKMzcT+jc+wnd2y3dyD2u3Vls5i1T6I3Z6q3Y/8r918bdaPkdU/v93f2t2eDd w+xtZAP+AAVO06btxQu+w+Stau6dy3dd36Wd4Ar+39it1KnW4A9+wxG+0h6e3hre ZyJe4R7N4jjt4nUN47524cMM3yZa29nt2zl+3NE9aCsu3lQs430t5OdN5LfX3SEc 2SeO4j2e1xxuxUveZD8+4RQO5Fxs5ASO5Sc25VFu4Cn+1gfuyyVOpfednzR6VFw+ 5jZ+ozgO4sDd2l/95BK+0Wku53Ou5hne5Mjc5RBu57y940FV52Eu5n7+527O4/Od 3Hj+4VNdVIL+5evN5yRe6Hme6E4+6Jzdwo+u53u+6IzO1doN500N6QiO6TFFeP+k XMqVLur0zelgTurhTeXjbeUvzr/23K35t+oBHuemDuWezt+wHuuSXuWartvanOsA DuiuHeyE3usm/uvA7ur+bdq3/nH4zOSWvuHO/uyUnuyHjuisfunMbmXGfs/I/ull Ld/hLu7SXurjnunDPuvFjuTRCnLXfO/4nu/6vu/8vu/ljuvm3gk8uQgDT/CMVAoF f0b/bu1odfCjkPAK//AI7/Cx/W8Af/GbAPGHoPEbT/GiwPGFkD5eJtAYX1AWz0kg /wjOZfIszwor3/Iwj/ApH/M0vwsvX/M4/w0zn/M8b1A9//PQcPNAP/RntPNEf/QC b/RIv/SRpPSQ4PSkNFD/Og/1u5XqkVCbmSCyUUb1lgRyWd/wGV/yknDsRjHxnsX1 Co/2PAb2Xx/wlCBzYe/xVW8LxfIJcP8NZi/2Kp/3xaX2hsCtnKD1ZS/3fj/yUv9J JI9dhU8IgB/3es8Ii7/2bj/2fD/3s4D1kcT2mU/4gV/5HBb5hqX5m//4Bj/5lG/6 T+/5Iwb6kvWOo8/wg+/1sS/7qKD6PMb69eX6iJ/4voD7b2b1Ty/4b19fvs/0xm9Y xX/8yh/1y9/8Pu/80B8SyR/91P/71X/9niD02L/9qTT93P/9Cuf94D/+zEz+5m9J 4n/+6s+j69/+gKD9+1QCA4C39Fr+dZD+ugT/+mQH/yWhu8NNEiBQTCNZmmMQnCtb piYktjNd2zee6zvf+7/uBRwSi8YjMqk8CifN1fMUrU150eoyq91yuz6sNywek8tf 1QQSWJAWgjXpxQgoIoNUIfWK5AOEhprMRJ6aypzCBF/Kn1NAwUBiH2PjxKEemkEK G4ojpNknaKgXmGip6SmqzWXAgMRIQoCDQ0ACZwTdBIHK7R3aQENigEBugKuEX+Mt 4sRv8HAKMDPw7XAyLuWEQuxcbWN0Kni4OOd4ufn5KNqspy4KAaeA59sAA/kIxEJv Ja52fUp8CXz6nggU8s8Ttjfu7KFr6HALqYcSJ1JsYhDNxRQQKr0RNgfNHAO30P8I ECChJCeNI0KOxLZPZMYAG7GtwoiGIs6cQW7q7OlTnEU07Zy8azQHYQNtHe0JgZWn W4qjTFUEnSo1IU+GP7f+jMj1K9gsQg69ijULqooFtO5EOKaLZIAIs27qcUVJba03 cl800TuXHF5s2hzcKuo1LGJwhxMzbpxjlYESbgRswkbAZCZWEaQyKKn2prZllk12 psz3ZunP9i5LuKrNUQStjmejWkz7Nu7cunfXzsr7N/DgwocTsU38OPLkyhkbX+78 OfTo4ZpLr279OnYk1LNz7+79exzf4MeTL499u/n06tc3Rs/+Pfz4Et3Lr2//vij6 +Pfz769Ev38BCjjgDQBFEnggggQamCCDDdq3oIMRSmgehBNaeOF54mG4IYfp1fQh iCGKOCKJJZp4Ioopqrgiiy26+CKMMco4I4012ngjjjnqaGIIADs= ------------63IU5FKpEHv8TM9zaXoVxU Content-Disposition: inline; filename=image040.gif Content-Type: image/gif; name=image040.gif Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke51-filer/image040.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlhCQAjAHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEA AAAALAMADwADAAUAgAAAAAAAAAIGRGKgaAcFADs= ------------63IU5FKpEHv8TM9zaXoVxU Content-Disposition: inline; filename=image041.gif Content-Type: image/gif; name=image041.gif Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke51-filer/image041.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlhCwAUAHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEA AAAALAMABQAFAAUAgAAAAAAAAAIIBGKGF72rTAEAOw== ------------63IU5FKpEHv8TM9zaXoVxU Content-Disposition: inline; filename=image042.gif Content-Type: image/gif; name=image042.gif Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT08/posten_uke51-filer/image042.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlhCwAUAHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEA AAAALAMABwAFAAEAgAAAAAAAAAICjF0AOw== ------------63IU5FKpEHv8TM9zaXoVxU--