Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------tOYfvjFeiFcyei0R15Esen Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke16.htm Subject: =?utf-8?Q?IFT=20POSTEN=20-=20DATO?= MIME-Version: 1.0 ------------tOYfvjFeiFcyei0R15Esen Content-Disposition: inline; filename=posten_uke16.htm Content-Type: text/html; charset=windows-1252; name=posten_uke16.htm Content-ID: Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke16.htm Content-Transfer-Encoding: 8bit IFT POSTEN - DATO

IFT POSTEN – 17.04.2009

 

Fra instituttledelsen

 

Denne uken er det en spesiell glede å gratulere Morten Førre og partnere med årets første Phys. Rev. Letter som beskriver en ny  to og tre foton ioniseringsmekanisme i universets enkleste molekyl H2+.  Fra samme gruppe rapporterer  Jakob Stamnes et al om focusering av tredimensjonale elektromagnetiske bølger inn i krystallstrukturer. Csernai og Zschocke har publisert en model for pionutfrysning.

 

Ellers er det mye stoff av dramatisk og mindre dramatisk natur under…

 

Jan Petter

 

Nyheter og generell informasjon

 

Mer om Jordskjelvkatastrofen  i Italia

 

 

Kavitha Becker, Nikolai Ostgård, Hege Ostgård og Eirik Ostgård befant  seg sovende i den bakerste hotellbygningen 2 etg kl 03.27 da jordskjelvet  (6.3) rammet L'Aquila. Halve hotellet kollapset, men vår bygning stod. Murpuss og deler av fasaden falt. Vi samlet våre viktigste saker og løp ut av hotellet. Det var panikk blant folk på hotellet og vi kom oss så  langt fra bygningen som mulig. Vi ventet 3 timer i gatene utenfor, før vi dro ned til samlingsplassen på sletten nedenfor gamlebyen, der det skulle settes opp telt og legehjelp (det man har sett på TV). Alt dette kom lenge senere og etter 4 timer fikk vi kontakt med de som organiserte skolen jeg skulle undervise på, takket være at jeg hadde med mobiltelefonen min. Etter ytterligere 4 timer ble vi fraktet ut av byen med buss til Roma, takket være uegennyttig innsats til Professor Umberto  Villante, som selv overlevde men mistet alt.

 

Vi var utrolig heldige. 300 mennesker mistet livet og 20000 er hjemløse

(tallene er muligens okt nå). Dette vil sitte i oss lenge.

 

Nikolai Østgård

 

 

Evalueringer:

Det er evalueringstid. 1000 vis a sider med CV’er og egenmelding fra institutt og forskningsråd er nå på vei over fjellet. Egenmeldingsskjema fra forskningsgrupper og instituttet samlet kan leses fra: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/Self-evaluation-IFT-UiB.pdf

 

Kommentarer og rettelser må gjerne sendes undertegnede i løpet av mandag  20. April. Eventuelle feil og mangler vil bli oversendt NFR Tirsdag 21. April

 

Denne uken har samtidig den norske CERN forskningen hatt evalueringsmøte i form av en 2 dagers workshop ved IFT hvor prosjektene blir presentert.  Det blir spennende å lese dommen fra den internasjonale evalueringskomiteen! Under skimter vi Dieter Röhrich som leder av en av sesjonene, og arrangørene Joakim Nystrand og Anna Lipniacka.  Gruppebilde av deltakerne følger deretter.

 

 

 

Jan Petter

 

 

 

 

 

Frokostseminar om Etikk

Sted: Studentsenteret "Egget"
Dato: Tirsdag 28. april 2009
Tid: 0800–1000

Redelighetsutvalget ved Universitetet i Bergen inviterer til frokostsamling om etikk som inkluderer gratis frokost!

"Lagring av forskningsdata"
– Etiske dilemmaer

Program og påmelding (innen 23. april):

http://www.uib.no/ledelsen/seminar/2009/04/lagring-av-forskningsdata

 

 

Ledermøte 4 – 2009

Referat fra ledergruppemøte i går, Torsdag 12. januar kan leses fra

http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/leder4.pdf

 

Personal

 

 

 

 

 

 

 

Mohammad Qasim er tilsatt som stipendiat i Petroleums- og prosessteknologi fom 01.04.09.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstboks:  Agust Kvaran som er professor ved Universitetet på Island og arbeider med molekylær laserspektroskopi vil ha et 6 ukers forskningsopphold i Optikk & Atomfysikk gruppen fra 15. April.  Agust kommer for øvrig rett fra verdens kanskje hardeste idrettsarrangement, ”Sahara Deset Marathon”, hvor han som første islending deltok og fullførte med imponerende resultat. Denne bragden har gjort ham til kjendis på Island og kallenavnet Agust Saharan er allerede på folkemunne.  Mer info:

http://www3.hi.is/~agust/hlaup/MdS/AKMdS09.htm

 

 

 

 

SÆRAVTALE OM SENIORPOLITISKE FRIDAGER VED UIB

Universitetet i Bergen (UiB) og de lokale tjenestemannsorganisasjonene ved UiB har, med hjemmel i Hovedtariffavtalens pkt. 5.9.1 pkt. b), inngått avtale om seniorpolitiske fridager ved UiB for arbeidstakere som er 62 år.   Avtalen har til hensikt å motivere eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid.  Tjenestefri med lønn for arbeidstakere som er 62 år: Arbeidstakere ved UiB gis 2 tjenestefrie dager med lønn fra det året de fyller 62 år.   Disse dagene gis i tillegg til de 8 tjenestefrie dagene med lønn som er hjemlet i hovedtariffavtalens pkt. 5.9.1. a, slik at arbeidstakere totalt gis 10 ekstra fridager med lønn per kalenderår fra det året de fyller 62 år.

Det gis ikke lønnsmessig godtgjøring for uavviklede fridager med mindre det er tjenestelige årsaker til at fridagene ikke avvikles.  Med tjenestelige årsaker menes i denne sammenheng pålagt arbeid. Det utbetales ikke lønnsmessig kompensasjon dersom dagene ikke kan tas ut pga 100 % sykemelding.

 

Deltidstilsatte får rett til fridager forholdsmessig. Uttak av tjenestefri med lønn foretas enten som hele dager eller som redusert arbeidstid etter avtale med arbeidsgiver.

Det forutsettes at uttak av redusert arbeidstid organiseres slik at tjenestestedets ordinære virksomhet, herunder undervisning, berøres minst mulig. Avtalen trer i kraft 18.03.09 og løper til 30.04.2010.

 

 

NILS difusión

This is the announcement of the First Open Call for Applications for Abel Extraordinary Chair and Munch Extraordinary Chair in the frame of NILS mobility project, which is co-funded by EEA Grants and by Complutense University in Spain. Information about this project can be required at imi@mat.ucm.es or consulted at http://www.ucm.es/centros/webs/gi5041/index.php.

 

Abel Grants fund visiting senior, postdoc and predoc researchers in Mathematics and connected disciplines, half of the stays to be spent in Norway, Iceland and Liechtenstein (coming from UCM and exceptionally from other Spanish institutions), and half of them coming from institutions located in these three countries, to UCM.

Main features:

Senior researchers: stays from 3 to 6 months; 6.500 to 8.500 euro/month grant plus travel expenses.
Postdoc researchers: stays from 3 to 12 months, 4.500 euro/month grant plus travel expenses.
Predoc researchers: stays from 3 to 12 months, 3.500 euro/month grant plus travel expenses.

Applications may be fulfilled from March 23 until May 23, 2009. 

 

 

 

 

Studier

 

Kommende disputaser

Tirsdag, 21.04.09, kl.13.15 i Aud. 2, Realfagbygget:

 

Cand. scient. Audun Nergård Nyre disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

 

“Network Modelling of Multi-Phase Flow in Porous Media”

 

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!

 

Pressemelding:

http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/Nyre_Audun.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle er velkommen til å høre på!

 

 
 

 


Audun Nergård Nyre

 

 

Fredag, 24.04.09, kl.13.15 i Auditorium 307 (”pi”), Carl L. Godskes Hus, Johannes Brunsgt. 12:

 

Diplom-Fysiker Matthias Richter disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

 

“Development and integration of on-line data analysis for the ALICE experiment”

 

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!

 

Pressemelding:

http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/Richter_Matthias.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle er velkommen til å høre på!

 

 
 

 


Matthias Richter

 

 

 

 

Disputaser som har vært

Akustiske metoder for fjernmåling av krillforekomster

 

Lucio Calise disputerte 30. mars for PhD-graden ved Universitetet i Bergen. Avhandlingen var:

 

“Multifrequency acoustic target strength of Northern krill”

 

Link til pressemeldingene hans:

http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/Calise_Lucio.html

 

 

 

 

 

Alle er velkommen til å høre på!

 

 
Lucio Calise

 

Institutt for fysikk og teknologi gratulerer vår nye doctor!

 

 

 

Formidling

 

Engler og Demoner & CERN:

Her er bakgrunnsinformasjon om filmen som kommer;

http://atlas.ch/angels_lectures/

 

Teknisk ukeblad (Inga Berre, Matematisk institutt)
Tittel: – Norge kan bli verdensledende på jordvarme
Norge kan bli ledende innen jordvarme, men da må vi satse nå, mener eksperter.

 

På Høyden (Bjørn Åge Tømmerås)
Tittel: Dekanval på fire fakultet
Det blir dekanval på HF, SV, Psyk og Juss i år. På HF var det valmøte onsdag, det er ein omkamp frå valet for to år sidan.

 

 

Publikasjoner (ISI – uke 16)

 

Nuclear Interference in the Coulomb Explosion of H-2(+) in Short vuv Laser Fields
Author(s): Forre M, Barmaki S, Bachau H
Source: PHYSICAL REVIEW LETTERS   Volume: 102   Issue: 12 Article Number: 123001   Published: MAR 27 2009

 

Abstract: We report ab initio calculations of H-2(+) three-photon ionization by vuv/fs 10(12) W/cm(2) laser pulses including electronic and vibrational degrees of freedom in the Born-Oppenheimer approximation. The initial nuclear wave packet of H-2(+)(1s sigma(g)) is assumed to be equal to the H-2 vibrational ground state. For pulse durations longer than 10 fs, we find an unexpected modulation in the kinetic energy spectra of the correlated fragments (H++H+). It is shown that the structures in the spectra originate from the interference between a direct and a sequential dissociation channel. While the first channel is open even for relatively short pulses, the sequential one only opens for pulse durations longer than 10 fs. In the latter case we show that interference between the two components results in a modulated kinetic energy release spectrum in the dissociation channel 3d sigma(g), which is reflected in the ionization spectrum.

 

 

Numerical and experimental results for focusing of three-dimensional electromagnetic waves into uniaxial crystals
Author(s): Jain M, Lotsberg JK, Stamnes JJ, et al.
Source: JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA A-OPTICS IMAGE SCIENCE AND VISION Volume: 26   Issue: 3   Pages: 691-698   Published: MAR 2009

 

Abstract: We present experimental results for focusing of a three-dimensional electromagnetic wave through a plane interface into two different uniaxial crystals, a positive MgF2 crystal and a negative LiNbO3 crystal. These results are compared with numerical results and good agreement is found, both for intensity distributions in various receiving planes and for the locations of the sagittal and tangential focal planes. The theory is briefly outlined both for the exact solution, which includes extraparaxial geometries and double refraction, and for the paraxial solution, in which double refraction is ignored. (C) 2009 Optical Society of America

 

Pion mass shift and the kinetic freeze-out process
Author(s): Zschocke S, Csernai LP
Source: EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A   Volume: 39   Issue: 3   Pages: 349-363   Published: MAR 2009

 

Abstract: The kinetic freeze-out process of a pion gas through a finite layer with time-like normal is considered. The pion gas is described by a Boltzmann gas with elastic collisions among the pions. Within this model, the impact of the in-medium pion mass modification on the freeze-out process is studied. A marginal change of the freeze-out variables temperature and flow velocity and an insignificant modification of the frozen-out particle distribution function has been found.

------------tOYfvjFeiFcyei0R15Esen Content-Disposition: inline; filename=image002.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image002.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke16-filer/image002.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABYAZkDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDG ooor3T44KKKQkCgBaKsJp97Iu6OyuXHqsLH+lNlsruBd01rPGvXLxMo/UUrofLLs Q0UgOehzS0xBRRRQAUUce1GRQAd6KMj2pMj2oAWijIoyPUUAFFJkUuR7UAFFGR6i jIoAKKMj2oyPagAooyKMigAoozRkeooAKKMik49aAHZ5pQxpmfcUZ96LAShqcGqH I9aXd79KVguThvxpwNVw49aeGHrSHcmBpQ1Qhx604OPWiwybdS7qiDD1pQ3vSsBM GpwIqHcPWlDe9KwE4PvzShveoQ3uKdvoGShv8+lODDNQhqcGpATBqUNUIb3/AFpw f3osBMGNLmog3uKUNmlYZMCKdmoQ3vShuOtICbNLz7VEGpdw9RQKxz1Haj+daOi6 YNSvD5xZbWEb52Uc47KPcngVs3ZXYoxcnZDtM0WS+iN1M5gskbBkxlnPog/iNbVn cWdvfWVrp9tHEl0hKTuN8zHJCgk8LkjtmonuJ9SlU6d5tpqNkWEdnnA8sdk/2h39 eay7vVluJrOeO3S2uYGyxXlSc5BC9vpWNnLc6U401df8P/kbEF1dz6xcRS3T+ULc uN8zFFcY5JXHSmpcX8fieWyjvLmGBW+RZH3A8cDLZ4J6H3rZHgjU7yWSVdaQxfdG 1COG5I9O9VbvwlqGiW9zeS6tE8MMO4AxklgD8o54yDWSnB6XN3SqpXs9730/zMwS Wes3NxBd6eY2iUs1zAArpjg716Ng/SsfUdLm04xuWSa2lGYbiM5Rx/Q+1PW+MmnN ZwxObu6mzNJnJk9FH4/nxW5bfZdPsBpmplFZlL3EA/gHY+0gznHpxWusNvuOe0ai 1+/9DkqKtalYvpt/JbOwYDDI46Oh5DD6iqtbJ3V0czTTszStM/ZkwZPwQEdamw3r J/37FV7XZ9nXIXPPVjU37v8A2P8Avo1m1qWth2G/6af9+hR83rJ/37FN/d/7H/fR o/d/7H/fRosA75vWT/v2KMN6yf8AfoU393/sf99Gj93/ALH/AH0aLAO+b1k/79ij 5vWT/v0Kb+7/ANj/AL6NH7v/AGP++jRYB2G9ZP8Av2KPm9ZP+/Ypv7v/AGP++jR+ 7/2P++jRYB3zesn/AH6FGG9ZP+/Ypv7v/Y/76NH7v/Y/76NFgHfN6yf9+xRhv+mn /fsU393/ALH/AH0aP3f+x/30aLAOw3rJ/wB+1ow3/TT/AL9im/u/9j/vo0fu/VP+ +jRYB3zesn/fsUc/9NP+/Qpv7v8A2P8Avo0fu/8AY/76NFgHYb1k/wC/Yow3/TT/ AL9im/u/9j/vo0fu/wDY/wC+jRYY7B9ZP+/Yow3/AE0/79rTf3f+x/30aP3f+x/3 0aLCHYb/AKaf9+1o+f1k/wC/Ypv7v/Y/76NH7v8A2P8Avo0WAf8AN6y/9+1pfn9Z f+/a1H+7/wBj/vo0fu/9j/vo0WAl+f1l/wC/a0o3+sv/AH7Wof3fqn/fRpcp/sf9 9GlYZL8/rL/37Wl+b+9L/wB+1qLKeif99Gl+T/Y/76NFgJPn/vS/9+1oy396T/v2 Kj+T/Y/76NGU9E/76NFgJfn/AL0v/fApcv8A35f++BUX7v0T/vo0fJ6J/wB9GiwE uX/vS/8AfApcuP4pf++BUWU/2P8Avo0uU/2P++jRYCTL8fPL/wB8Cly/96X67BUX yf7H/fRpfk/2P++jSsBLl/70v/fAoy3Zpf8AvgVFlP8AY/76NLlP9j/vo0DJdz5+ 9L/3wKT95/el/wC+BTMp/s/99Gk/d/7P/fRosFzBrpIXstO0mxtb2S4iFz/pMrwd T2QH2xzXNHoa6/U9wvpYINWs4RGVj8i4TptUAHoe1VU3SHR0TZm63e5EEaQwLhcp cxyl5HU8fMf6Vk2cfm31vFgHfIq4PfJp+o+QdQmNtjyc/Lt6dOce2c1Y0BlXxBYF 8bRMp57800rR0Jb56mvc9dj+028zGGCRvJRgFVvkfJGD9arapZy3VpeRyJO3mo7E yMMLleFA9M1cSa4a2laERw3L7ljZlO0MDgbvbFPllkt0QyDceVkcDpgc49cmvMvZ n0DScbPY8KBIwQSD19MVuaXZWWqiaW9lulZAZJ7jcu0DPGc8kmsi5ZGupmTJQu20 nuM8VY05Emkkt5ZRGsifLvbapcdM+w5r1JarQ+ehZSs9TRvmt7/QhLbGQjT5vKUy 43mFvu5x6HisKuli/sz7PqltYsSv2RiWJz5mzB3e3Nc1Sp9UVWWzNK03fZkwHxz0 xWjJp91HpkOoMrfZ5XKKQRnI68VjwTRrCoJhz/tE5rqb6ZF+HWluTDj7VL3OOpqZ tpr1HTipJ36L/Iw/m/uyfpR8392T9K3h4RmSWBLm+06Dz0V4t8py2R0xVWDw7dya 1dabKbSF7RDJO7O21U45/UVPtI9y3RqLoZnzddsn6UsaSSuEjjmd2OAqgEmtD+zL SPUrCOLUdPuYp5gpZXYYx1yD61taxYHTPHVmmlyWUU00gEMeSdhx/EPehzV7IcaM rXfdL7zlXSSNykkcqODgqQAQab8392T9K7HStNGrP4il1CSya7XKF2YgIw/i9hXL S6c0OkNqXmWrQC4NvkM3LYzn6URmm7CnRlFKXR3/AAIPm/uyfpSZb+7Jj14rUsdI zcaPLNJaCG+k+Xcx6A85ro00KyHxDa3LWLW7BpBbhuV+UcEeueaTqRRUMPOS+aX3 nEfN/dk/StOw0K/1CxmvIgqQRHBaVwuTjOB61S1iKLT9WuLYTWjhW4Mbkge1dTb2 CXXw3T/S7OMfaDLl5CF4B+X/AHqJysk11FSpc0pJ9EzkAWxnbJ+lLlv7r/kK1rTw 8JbG1uby/sbMXYzbpIzZcevtSxeFdRl1qTSytqsyKWzvOGHXIp88e5Psp6abmPlv 7sn6Vo6Xot9q4ma2UKkQBd5nCqM9s0apoc2meSGlspncEsIpC2w+ldB4d0trnwbq 0RmtYjO6/ec4XH970pTnaN0VSpqVTkl0v+RyDq8cjIyvlSQcY6im5b+7J+Qq/Pod zBpaagfszRPMYQA5ySM8/pUj+HL5V04qtsxvv9WA54+tVzLuZcr/AK89jNyx/hk/ SpPIuPLjkaCcRyHarFQAT9a1NQ8NixhkYX9hLNEcPErMCD7etTXKasfDelJM1s1j 5/7pATuUg9z+dLnWliuS11LoZWoafdaZePaXKMJUxnaQRzzSw6ddXFhc3saMYbfH mHIB59BXSeJtGuNU8Wai8Zt44YY1eSWViAo2j9araTC48F66oWMksmACcHkVKneK fXT8TR0oqo4vbW3yOa+b+7J+lGW/uyfpV3UdEutMECzi286VA5jDnKA9M+9Jpmi3 eq3n2eFLZcAs7s5AVR1JrTmVrmFnzcnUpZb+7J+lLlv7sn6VsXnhmSGwkvbS6sru GE4l2MwKZ749Kkt/CV1Np8V1LcWNu04zDHJIQX9Knnja9y/ZTva3mYWX/uyfkKMt /dk/Sr2raJd6PeC1nW3ZzGHyrnv2/Stzw3oMV/4f1Z5vsaTEosTOx/d46k+gOaHN KPMEKblN0+uv4HLfP/dk/SrNjZXOo3kdrboxlk6biAKu2HhuW6s2vLi4s7W2DlFd 2Y7j7CtTQtFudI8Z2CSm3eNwXjliYkMpHUUpTSTtuVTpOTjfZ2/E5mRJIpnjZZNy MVPI6jim5b0k/StS70S6kjv9Sf7PHAty6JuY5kbcelPtPCt1cafb3zzWMFvKxBaS Qjbg4p88bak8km7L1+RkfMf4ZP0pfm/uyfpWne+GL6z1K2s0W1mNzgwurnDirb+D 5dssdte2M91CpZ4EdsjHXB70c8RqlO7VtjMXT7ptLbUQjfZ1l8onIzuxnpVX5v7s n5Cuihhb/hXVwu2LP28HG44+6Kii8Iy7IRc3tlb3Eyho4Xc5OemT2pKa1uU6d7cn ZMwst6SfpS/N/dk/StO08M31zqk9iVtomt8mZ2c4QetT3fhS4t7C4vknsp7aHA3R uTnJxj2p88b2uSqc2ua39LcyXhnjRJJIZ0SQZRioAP0pmW64k/StvWY9TfSdJS8e 2eARZgVSQVHTn9KxPs0n9yL/AL6NEXdEVHGMrXF+b0k/Skw392T9KX7NJ/diH/Aj S/Z3/uw/99GmRzx7nOt90/StbxGmfEFwyKSJtsijGc5UVlV19pqyQaRZ3zebhALe V4gC6sn3eT0DLxVzbTTRdKKknFu3X+vvOUuLaa0lMU8bRyAAlW64PSi3l8i6hm/5 5urfkc1rapDd6hB/ar2y20ONscO4ligJ+bnkjJxmtDw74IutbtvtlzL9ks/4XYfM /uPb3pOpFRvJjjRnKfLTVz0dYkuoZTLIHjl2AAtw6lR0HbNV9blW00K4uzhhHbEA ng9eBVewj/s+0tYm1PzmhAiiQDIbbnnA5I9ak1LTF1TRLuGa/LC42kBeEQjpj2zX npJS1eh7jbcHZa2PGRwBTljd0dlRmRBlyBwo966HxJ4Tn0JUuIJftdi//LZR90+h qpAbvRbVLmS0imgulV0LjcoI6Z9+c4NeiqiavE8F0ZQk4z0sM0ZQIdVmbOFsXT8W wBWXXSapdqdC8/BE+osoJIClkj6sQPVq5unB3uwqJRtFFuBnEK4MuP8AZArqNQL/ APCuNMP73d9pl7DPU1ykWzyxkJnvkmtKbVXm0K30lkg8iCRpFYM24luuaznG7XqV TmkpX6r/ACN7xkX/ALZ0vBk4tYegHFaeuazHpPjXVBc201xbXNuInRCARkDkVyGq axJq11b3E8cCtBGkahS2CF6GrcviY3Or3Go3en2Fw06BGik3FRjHI9+Kz9m7K66H Q68eaTTtdr8maN5Y6Y+n6dq2lxXkCveLC8UpVuhHNXr8sPixbj95j7RH0Ax0rndR 8RPfW1tbRWtnZ29vJ5qRQbsbvU1Ld+KZLvV7PVGsrJLu2YOXQsPNI/vUckvzB1af Tunt23N60LGTxj/rOEfGQPU9KynL/wDCuY+Zc/2h6DP3apWXiWayvr65NvaTJfAi eGQttbJzRY+JDZ2txZvYWNxZTS+b9nl3bUb/AGaOSS6dg9rBq1+jX3u5sTlzpPhP /Wf6w54H97vVy33f8LbuPv7fMbsMf6sVy+peIJtRuLSQQ2tvHZ48iGLIVOc1Ym8V TSa5Bq8dnZQ3cWd7JuxKSMZb8KXs5W26MarU7rXZx/BWMy9Mn2+4x52PNbsvrXQP v/4Vmv8ArN3270Ga5/Ur6LUb17kWttbF+THEWxn1qU6vIdBGkbIPs4m87dlt2a0c W0jCM4xctd0zZ8TF/sfh3Hm5+xjOAP71dfbsT4zYZbIshnj/AGa4W28U+XZW1rda Zp96LUYheYNuUenFLbeK7qPxBLqsggaWZDGw5wq4xxWTpyatbube2ppqV+qf3Icd 2Wxv6nsK39Mz/wAIlrGd3306gVzvyn+7+Zq7b6k9tpt1YosZjuCCxJORj0q5JtHn UaihJt9n+KNO5Lf8IPZ/f/4/G7D+6at3921jZ+HbrYzeUpYr61n6fqV5Y6OynT4b qwaQkeapKh60PEF4yW+iXE0URlEZcwsMLg9Bj0rKz5rebOyMl7NzTs0o/g1qMkTS datdQuLW2ube6hQzEswIbJ6VHeFv+ET0U/Nn7Qc9KpzeIN1nPb22n2VqJxtkaLOS PSqkupvLp1rYlIhHbOXQgnJPvVKDM516euurXRW1vf8AI7PxSrXFnex2JIkikV7q NR8zrt4P0FZ/hKWCLS76S7UmFZELbgPXg/nWMfEV1/bbaooiWVxtdMnawxjB9qgX VmSzvbSOGFIrtgzAE/L7CpVN8vKayxdN1/bLz0/L/g/eSa9DdwazcfaneR3O5ZFx hlPTFWvDJbztRzv/AOPOTqBVC41WS706CznSJ/IP7uXJ3Aen0pmm6jJpd358IjYl SrK+SGB7GrcW42OVVIRrqaeho6Tn/hHNe+9ny4uw/vGpPEefI0XG/wD49BjA75qr da951hLZwWVpaQykGXys5fFWo9WvrfT7OCfTIJlCj7LLLGSQO2Kmzve39WNVOm4e zT6b2/vX/UTxaW/teH7/APx6xZ4+tLouf+Eb17O77kfUe5pPGJzribyu8W8Yb2PO aoaZq7aYlxGIIJ4bgASRyZwcdKaTdNWCc4wxUnJ6ar700a8Qsj4Qsv7QNyF8+Tb5 QGc+9WLHULa98R6RHZiYRW8RjzIBk1h2etta2slo9pa3Nq77xFLnCn2pV1xo9Tgv oLS1hMIwsSZC/Wk4PX5lRxMFyu/a+munmavipXmgt7m0ZjYIWjMaD/VyZOc+5qtf 5PgzSfv/AOtl7D1qhbazLbLeRlIpIbvJkjcnAJOcj3qKbUnn0u209ljEVuzMpBOT k55pqDVl2InXpycpX1krW87r8LI6WLd9p8J/e+4M8fzqnoJb/hKrv73/AC37fWsp tZnYaft8tGsVxEwzz9auP4mf988Gn2VvcTKVeaMHcc9aThK1rFrEUnJSb2af4Jfo SxE/8IJP9/P24dh/dFP8QE/8JFZfe+5B2+lYy6k66O+m7Y/KaXzS2TnOMVox+JmA gaews7ieFQqTSA7hjpT5WnexCrU5QUW7aL8L/wCZsSE/2h4q+9xCcfkKztN3Hwdr HD/fjxx71V03VNR/tK7voIFuXkQm4TaSCvvWob03ng/VGNrDaw70WNIlKgnIJ+tQ 046ehvGcKl5J9J/jcra6W/sbRcbv9R2xWDub/bx9BVi71N721tIJEjCWybEIJyR7 1T49F/M1rFWVmcNeopz5l2X5Iky3+3+Qoy/+3+QpnH+z+Zo+T/Z/WqsZXOSrU0PU Y7O4eC6J+x3ACycZ2MD8r49j+lZf50Guhq6szpjJxd0dXew6hfauLKWQxwBTLLOS CvlkclT/AHSB0962Ydeex1C30qaCS5sYwS1sjBnhwSArnoQAM4965LT9ZWO1FhqC PNZg5RkOJIf909x7GtYWMl2mqSWk8V1HfEP5sIwyndkqydQD7ZrmlDpLY7adT7UN /wCtDvU1vQHmEkdzFbXar0MeGwexwORVO+8T6HBMs8rGeWAlsWylwCeMsOMfjXDW 8cdtrV1ErSm2itWjiMzeWT04BbGO+KZp8t7H4gla3aQC4Qq7IvmgZHGcDDEVmqEd 7nQ8ZNpKy3NXVvEv9oXxtrhEtrKaMOiR5dZGJ4LgYz0PTvWbp1lcWV5NGLlf7MMW +5kkTCqp/wBk9H7Cpb60iZbafVfJ01oAQY7ZsyS85GF/h5z1x1rI1XWX1BVt4k8m zjOVj3bix/vO3c1tCOlonLUm+bmnv07/APDEOq6h/aN6ZVTy4EURwR/3EHQVSoor dKysjjbcndluHd5QwsmPYjFP+b+7L+a1DEUEYBMGf9oNn9Kfuj/vWv5NUNajH/N/ dl/MUfN/dl/MUzdH/etfyajdH/etfyagCT5v7sv5rSfN/dl/MUzdH/etfyajdH/e tfyagB/zf3Zf0o+b+7L+Ypm6P+9a/k1G6P8AvWv5NSAf8/8Adl/MUvzf3ZfzFR7o /wC9a/k1G6P1tfyamA/5v7sv5ij5v7sv5imbk/vWv5NRuj9bX8mpWAf8392X8xR8 392X8xTN0fra/k1G6P1tfyaiwGvZTNJFtYPuXjkirPzejfmKw4J0hmVw1sOxwGrV +02//PWD9alownGz0NWy1jUdOQpazyIh5KEBlz64NQXd5dX05nuZJJZDxkkVR+02 /wDz1g/DNH2m3/56wfrU8qvewOc3HlbdvUn+b0b8xR83o35ioPtNt/z1g/Wj7Tbf 89YP1p2I1J/m9G/MUfN6N+YqD7Tb/wDPWD8zR9pt/wDnrB+tFg1J/m9G/Sj5vRvz FQfarf8A56wfrS/abf8A56wfrRYNSb5vRvzFaVtr+q2cIhgupFjHQEK2PpnpWP8A arf/AJ6wfrSfabb/AJ6wfrScb7ouE5wd4totTTSzytLK0jyNyzMRk0z5vRvzFQ/a bf8A56wfrSfabf8A56wfmadidXqyf5vRvzFKoZiByMnuRUH2m3/56wfrSfabf/nr B+ZosLU0v7OuPVf++v8A61H9nXHqv/fQ/wAKsWV/BPbj99GWXg4NWPtEP/PWP86i 7OlUotXM/wDs649V/wC+h/hR/Z1x6r/31/8AWrQ+0Q/89E/Oj7RD/wA9E/Oi7H7G Jn/2dceq/wDfQ/wo/s649V/76/8ArVofaIf+eqfnR9oh/wCeqfnRdh7GJWtE1Gxl 821nMT4xlW6/Xipr6bVtSVVu7neq8hQQB+QFSfaIf+eqfnSfaIf+eifnS63sWotR 5U3b1M/+z7j1H/fX/wBal/s+49V/76q/9oh/56x/nS/aIf8Anqn507sj2MTP/s+f 1X/vqnf2dN6p/wB9f/Wq99ohH/LVPzpfPg/57J+dF2P2MTI8b+Dm0Kc31kCdPlb7 v/PI+n0rjs0UVeGm507s6cdSjTrNRD6UqSPE4eN2Rv7ynBooroOM0U8QavGmxdQm 2+hwf5imy69q06bJNQnI9AQP5UUVPJHsX7Sdt2Z5LM25iWY92OT+dFFFUQFFFFAB RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAnNGKKKADFGKKKAFx/kUmKKKQBil xRRQAYpMUUUALijA9KKKAExRiiigLBilxRRQBa0+YQ3IDfdfg1t/lRRWdRam9F3Q Y+lH5flRRUI2Cl/z0oopBYSjH0oooCwY+lH5flRRQAuKKKKaVwsf/9k= ------------tOYfvjFeiFcyei0R15Esen Content-Disposition: inline; filename=image004.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image004.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke16-filer/image004.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABYAM4DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCa CyjeUxRzLLcNvWKCJslgMkY9wAc0huraxlSa4u7e0lnGdkzfKCDzj3HArttek0/Q tKsdRt9MhWVk8sSw2+5l7Y46AjNefeKNA1XxBpujNpfh24dkiuEePbyPmX5mJ7nt UWvPlOf2Whq75msBeQpEzNjBA+VgRxz79qdJYXsiiV28ssgc7Twpx0+vNX/D2geJ fsRtZ7Y6fttljzOA8bYGAm0deec9sVS1Hw74yl04AaRDD5TF5ityAGAHUfXFYSnN R92N2HsiQW6RW6GSd9ygqUUZIq5FcLHvhlImgA2GTq2fQ+/NYlyqjQo9SdGN2IN0 kAzuifBIHuDyR9DU/h25utU0xbiOWLazHzG6YY/zwCKrWyTJ5TutE0bT5rDzpo2l ZpGQl2yMDoKyb63sUt5fLZVXaTsC4PHvVX7Tf+H7G4ms1N9bxo8rQ7+HY8H9Ofwr M0O5k1Xw3bidZRJKhjmkc4xkZ49sYGa2VSKVmU0rFzMrMpLqVyeeOPT8KXzGQOPM G5eF9zW7oHh+yk0r7WrB2nLMrOvMYXI24/DNVrnR2uhGsMduJhyu2TGTjvVKF0Lk ZUhukkGCwDEHIJ5qwpR3XO04Xdg8Ypkfhm9+TLQiQjjDZ4PH5ipx4cvUlWFVmlkw XbC4Qe2/ufaocGmJQbZZkYQ6eTLZOJyCdzDn1BFTLZwSjHmTQsY8qZY8BiACce2D VS90PX1sD/Z9vYm7yABdScYPUcfpUOot4wWzt21m58PWBaVYYWzIxaRuAOB1NWmb chpHTroXPkmEs20kMOhAweKhaGWLaJEKlvu5HWtyGxvkntzPeO92kZJIH7vPAOPY 1U1LS7x5cw3itcR5kClOAWPp9RTuKVPsZoLeZtYFGHbFODkA9wO+Kv39lNdxAIHk upIgs0iYBikxwwHpnPFTxRXB06WLyN07Ao77MbmA447VRPsjKz8vOfb2rnvF+o3N jb20UBaOaSTBJ7HBxn9TXbyWf22NLlYys7FUPynC49K858Z6J4k8QeIftEWizvGE VEkjwoYLn72T1yfyrGs3yaDVOz1Os0GK5m0bTTcLOGkgBaR1yxx3I962RaxljuWd /mzxHjFS+Df7WHh2CLWbM2txCBEqtIHZlUABiR3PPFb+KqLaRcYJHOfY1bKrZ3Tg cDJCj8KwfHfhfUfElnp9tpsTIYDljO+IwMY6dST6+1d7HFsYnJP40jzqsmzkkDtV XZSSXQ4PQ/BEOnaRa297p2n3N9HFsluDGW3/ADHA59sVpS6Tb2Efmf2bZIGbGI7N P8K6bzlACtyazdZtzqVrHEkzwYffuHXoRiptcdzYMKYACrgdtvFOwayItea4iEtv p1xIhPysSqhh68mspfGc010kEWjTAMyAu8qgBWOM0roVzT0HQo/D8FzDBPNcLc3U l0zTHJUuc7R7DtWjcRG4tpYHJRZUKEocMARjg+tS5xnj8fWquo3b2em3V1HF5rwQ vII843EDOM9qduwHKn4ZaI9q9vLc6lIJGBZ3uSWOBgc1Jb/DbQrRVRHvDGowqGbC r64A9azdA+JN9rt1bImhpDFJcRQO/wBqDFA4YhsY5+7XoJ5GKFZiaR5V8UNLh8Oe CEm0yWeGQTpbZZ8jY/3s5+nWuP8AAd/u0u7gebfB18px09cHqeB0r0T4zsI/h3JI UDhLuA7T3+b/AOvXjHh7WZdMmhWO1ggmVxucjLSA9j6cZrCtpG8UY1Ek0e0eHbie 71eCGzmMW2J5CkyHDJ0z+bD8jW8/hOXBaDUWglI4dYwdvriuX8A6yNV1OUxki58l ghdPlMYYZI9eeK7W7uNUgeEJLbMJJCpJQ8AKT6+oFaUp3jdG0dh1roSQ/Z3nnMs8 BUrJt2nA7Ee9a/HSvO77xZr0TyLHNp4KQSSEBCTlASR19qpv4t8QNdSRrfWyhJNv EI6EZFW5NlHetoNi+qHUWEpuC4f752ggDt/wEVPqGl2WqJAl5AsqwTLcRg/wyKcq 34VzvhW+1DWvD9td32pOLmV5UxHGqgkMQOMdgKsa3Hd2ek311HqV2ZLa1eVV4ALq pIzx3pJgdNjnPWmhF8xn2DceCcelchb2V42k3M82sXzmW1SRD5mPLYjccYHvj8Ko 2tneS+MbjTm1fUJLaCG3uNjS9d5k3DPpwPypgd8FVSSAAT1I707I9f1rKGkWeEz5 rZPeZjUMmiae0qOYScMRzK3c/WmBs716bhn0zTDcQp96ZF78sK4m8srW9ttRuY7E 29/bXIs4sSnDBGDbh7EE/lXH6kLqLU54bdpmXzbYIoBIAa7KtzjoU4PtQx2PYhqV ipI+2W+e48wUPqVkgBe7gUE4BLgc15h4w0mK1v7aKxgdEQ2afIucg3HOfwzn2rQv X/taXxE7W3lrFCsESAfKdkrjeOOpwPwqXcR28uv6TAcS6jbJj1cVFd6vAkcc0IE6 SAMpVgBt/vAmuDm04v4U8Q3E0BaSNbwQKy5Yqy4GB1+ldVpcSx+GdHWTbEy2MK4k 4wQgz+NMQn9vyvMwawjCIPvicHk+2Ky5PHejXDtHDfaY7Rn5jJdYAPPHA61qLd2E V0Fe6t0YckA8149ptvaLcSGPTI3JDMTlATlj+nFIbv2PUdCv7fXNInstKu4rmKNW ijk3Ydl6byD05JA9Rg1em0K7lVkVBEpVF3A9Nveub8PX+p2Om2h0m30lYLiGJkZo njcjcI8MOvHrWnYeJ/FF24X7Fo7EPtYfaGVsBsFgCORiojayuLQ7Ytk57VV1EBtL vAzJtMDgl+mNp6+1TnGTioL5lFhcl9hUQuW3LuGAO471qI8e8JS202oQy28cCp/a Ni6oibDGPLZSR/eHT869s714to3jq7vtesorfT9H+wvqFtbo6W2xykoLbh6EYxXs 5yCcYqIjucB8aFVvhrdF2CqLmA5xn+MV876c0qwFisZGc7pH5J44H5V9FfGOKS4+ Gt7FDG0khngwqgkk7x2r56h0PUFVHj0y+mPQEW5+X19qp2tYxrRuj1T4W3LDxPm6 ISNrOWQqBwg3LhF9hknHvXrbalog3+ZdIPLALb2I2Z9fSvGfhqbvTvGUVzqFvLY2 wsZUL3Pygvlcde+B0r1fUIU1fTr6K3vbTF4ibZBIDtwR19elZ01yqxpT+BE8+o+F raUxzz2McrDcQ+AxBpo1Twk8jIt1ppc9QGXJxWdqGhz6rrf2qaS0cxRyoFC87HXC Zz3Hesf/AIQbUUvRdeXaOnnLJsHUADB/HvV2ZZ2EWoeHWCtDeWeEyy+XIMDPXGKm S80Wfeq3du+MhwJQevY1jeF9DbQ7BLa5tIzL5kh3ogICliRk+uDVnSrWOw1fV5J7 dFW/u/Ph2x5LqsaqSfxBo1QGn5mkEDE8AB4A8zAxQk2jnDJcW+SMbg4yfbNV5r6K 1kna5sFSzhiVxcED5yTgrt68cH8arRa5oc93aWixxNJPnaBEMKQAeTjg1MqkYy5W 9QNVJ9LA2rcW5/7aj/GhpdMAIM1vjr/rB/jWNBBYxavJJFpMbRtatItztXY7bz+7 x6nrWa8Z1eXQLufRY7cTWszXUbKMW7ELtVvU54qwOpVtKdxiW1Z1/wCmgNTBrHZl Wt8Z6hhXOX3h7R7uxW1srS0jSG6jlkZVC5Cne3PWsTQxpn/CXamkgtio08BVVQIm G5juUH+LBwfpUSqKLswud8hsQWCyQ5PLYcH8+aUfYXKlXgOOmHFcZ4bsLOy0XTYx pdm80u1JWY/MqsGPP4AAVb8QeH9LttJupodOhWRgiLsU5454xVXuB1G2w3bswE9c 7hWdqlktzJwT5e0cKcjFM/4RXQ5FCvpcH3VB6jr+NM1OG4jjS2smNvDEqqvlvg4x 0qgKCaJGspGyTBOa8lt9AhjEqyXUDMWyArDgZbHOfevTU03UBNIxvLlt2Aoe4JAG D2rx7RtN1K4t2DRxMuSwxGpP3mGajWwHrGuMug+HbWS5fOoRW8cfkk7mVSwOSRwc Muc+1Yltr01v4bTWbTyDd7yjA8sMsBlvY4J/KuH1bUFaGytbjVtRlijXc6NKS0TD A28jNQx6nHHEyvJ5yFCipCRkDPXHcjj8TXmV5z5rw9DmlWSbSPddB8UwayrK4ERj iWRnLYD5OMgemRW1ft5emXjjnEEhx6/KeK8K0XUo5rgmCV5JHh8z9zzJvzk8NwO/ Hqa9sjuRdaAZ7VslrUlQSCVbZkBveunCVp1E1PobRd1c8F8H2txAdGaWGUMdTsJS ChyqgOGJ9gT+tfRePmP1r550Dx/4p1G/06O71VAsl7aRskcCLuR2O4E4/wBmvocn DN9a64qw+hk+Jb7T9N0Ge71WOWSzj2mRYkLN14OB6GuHb4geD44t8OianJGZFjBM BUM7DKjk9SOa7bxPb3d54duobBEku22mNZCAuQw657VyFpoHiGaCKO7s7JJE58wy ghmHfH4US3Hchk+IegQeUq+FbotJGk6CRUG5HbYp5PdiBTE+I8G65W28IAG3ExkD SoDmIgOB+JFar+ENTvZCbiLTAuU2rknG0gg9OxGam/4V+XjuEaW2UXHmeaUhJyHI L46dSBRbsF2YU3xF1gW8DW3hayzcvNHEhueT5Qyx4HT0+lOh+IXiS41w6THpmlxS K5VpTI5XAjDnA79QK31+Htsq2oe9ZDaF2hKpjaXGH6nnI/KmL4I0q3vTef2tJFdM cmZZEB5AU9fYAUtQJdK8S+JdRsDfHS9PRRJJH5AuGLko2DzjHrVX/hLL2XU7T/RJ HbzTFGkUgCsW6BiR0HP5Umu3Uvhe0W1tomks53wZlYEs7/ez3BPXI9DXOeHZLiO+ huEj+3TR5nWOGTIbHB5PcdvWvLxdeXtYwi9OoJmj4o8Uy381zp82mTW0kQVUBkw2 T13DoR3BFcpa+If7H8Q2UMEYkW3kEhjD8kMDuIz1wcnPpU2vMNR1C4ubO+aW0SXZ M82QwdQT5e369vYVyZtWvNYZ0aSOVVCqsZxtQg8sfTAz9Tiue/NVcpMznJp6HtXh zx5p93pluuoTk3gB8xVtmA4HLcdvet5fE2gyWn2oXkf2Zhv84xnYRnAOcV5R8P3K TNLbTvN9qjaz37N32WQsSBIO28AYYcV11xaappHhLR9Ok2/ZLawlt9QREDfPsHlk ewYHmvVozl7O8uhpF3VxPEXj2xs/tFvZRQNEokid/wCLfgHKgdVx39a8ktNa0t9R ilNm1xcgNIqCQpG5z0z25Gak1TXEF0tukgdp2CRK4CsgcYLMfr2FcnqGnx2cEM1r dG4t2maB5ANueAehrlhB1p3qadjCc3ex9BfD3XbPXr7V/tjWw1R5d8kUROFRQF4P Qiu+FnbOoAy2O4bPNfL3hJ0tbxbsqIbeaWLzFBziHd849sjr9K+h4fD+httuLSBk EhwDFM68AemeK7qTVuVPVGlOalG5snTosn55uf8Abqhqd2tkQqQ+awwDuY8DFVW8 OWhuDIlzqURwo2pePtPHoT1q3d/ZrQIJ5tq7QqlzknA71sWYD65fb5WNlbqqqSpB ZieDXi4S/m08vBDeqd6ggzBM43cjH1r26fVtK23AWZmKIwO2M4HynvXjuhXS2BeS +vrW4tygGYXaUhySRkdOm7mpd7DVuoy8fTtW1e7udG2SREBXhdvLblwqEqep5PA7 Lk81m2dmYIgVDCOBzl2A+Y7j932JHesyaeS5Espto1divlGIYywwCcewq5FcKwdY naGRGUs0inacngY79RzXnVoyt7p5spKRtaPfTWEMsK2sMt3PN5ZZyMsBzhu2Oc5r todT1Sx1ayjWS3lgl3GWGxGRJGBsJPfgHPr8teYPFMILiKDTJo5Q6NcHBO5ScHHo uRXR+Hrua31FWSOeOeIsXa3wWK5G0Aeo6H61g21qnqdFKdvdZW0HwT4gguNNuH0i 4VYr61k3OoXEcbtuP6rxX0Y/DkZHWvmzSpNbkvJp9R1S9mjjntvJBuiQpa4UEED1 X1r6RfBduO5r14O5umrGX4juLu10KeWxkjjuN0arJIm8LlwCdvfg15bL4s8Uwahq tteeI4rZbOeOCF0tUG8vjG4Hp1r03xZbSXfhW/ghtZbqV1XbDDII3Yhh0Y9PX8K4 GLw7qslwXHg8OzndJNqWqKzSen3R1HrTkHUz4r3xLql3Ci+NLvyniLkRKqk4JGQQ OBSQ2WqXOo38V3r2pTwKsnkH7aV525QcehzW7a+FfGMd2zx2/hu2tCSVtiHk28Y+ 8ACeeaztbudQ0m4XTLp9LEmFLyWlqUC56YLHnOMYrGtWVKHMym7K5hanpGPJR/ts +bhSzNcu/wC78hSc89C+fxqvF4chfxdLK2nzPpySqYs72XaIgB/49n8a67S3udWW Bn8U3Vo0kqxJFb2sZXLZAGSM5+Un2re1LwvJp9n5r+LdZd0O5UknUKx64woGBUxq xnT5kwv1PPA/9l2kdjLuhnDsWXdvKhsBRjsB29M81NpryaTd3DaZdSskOW3R/KGU E547+mO1F/qK3V3GbeCOCJZQkIaQSGQt94s3VgWxx7VDYRQn7XE7osSjieDKv83D bM+6n5T1zXiOzm3czvqM13VXu7GGQ7ZI7T51swApDt0dmHXbnHPNcudcNpHPAba3 luWOd6lsKeMD3AH4c1q7XjXDRkAxtmZxlVCnLEj1C8AepNc9NYzrHPDHIouHi8+W SZwDED2x2JG388V24flnfn1MZyZ0nhLUxFrlrrkrs0kUXliCL5QSPlQH+8B1574r 0DU/H2q6f4hjuI4Xm0t4/wB9ayxhXj7YXHJ7Ek8YI9a8ns1uNJt2uXnL6jAI2aMc CIHsf04q1q81758Ul6XL3Kj98knzuvGUUdunftj2rRTmptR2HGraNiLUrmPWvFry bY7C1lleZHYbzFxltx75PA7DNUFuLBIvs1nf2zb7tY988ZxIrbgXP91Rgcdc81Hd NYy3ENg4fMmDIVc7t+T94+w4qpDplpazukW27kCiE+UcgyHnd9AeOPSt42dnLQhS W7Oii0K81bV7ePTbGGeMyqJII7orE2OCwbqBww+hr6NtdBhtbC3tbaa5t0iQABZN x6dyev1r5fs43OptYG9jtrqJFWErny5pAcgEjkbhnn1Feg+EY31C8ltjqWp28YtI JyY7ttwkZ3Vhk544HHtWtNtbm1FpK57G+ly7wU1G4UjsQCDVe901bi4y4aQ4UE/Q YJrzfQ7zxHPpDXI8WXnmLJMiiSFHX5JCi5454rvtTt7iWFZJr0RwxR7pJt2wfd5Y /qa15tDXm7Hnl34z0/S9R1zStRiLX1vMyW6Km0NGeOT6gHOe9cevhtYdOG2C5c5Q LhyuRhuf1H51i3j3er+I2RGeY3QIaVoy58sZIf1xxnjtVyxjF3YsralFeu7hibqR gV2grxgjjnj8aw53FXfUhTu9Tl1vPtGoSmWAMzne5YngE549OavWxBjA+1Ltyd5O d69gAOn40UVdVaWOOcVdmj/a2oiH55DHFcfJuLfNgcAfT3966HwdDcXNjdXkMUtz cLKh2wOMuvOQV6ngYJHqPSiiuPlile3UqirzVy/o/wAO9dtJbhp7qxtUleIkXE+G /dyiQHHcYGBXsdx4g0WCRzPq1ihB6NMOOaKK7oaLQ7VFWOe8S/ELRtP0G9m03ULW 7v4490MJBKsdwHOO3NeZL8YvF8tzPbx2Gm26xrIRL5DEHaCcDJ74x+NFFMZmTfFv xzNpFzd/2hbwPDNHGFitgMhgxOc+m2jUdf1W+tLC9vrl7meWKNi+0YmyxBHHTHT6 0UVz4uKfKmZVHoRNqEkjyQbWRtrIqo5Uoynhs/Qfz9aSCO9eGK2vlDTi4Mao07ZR Qmckk8/NyPWiiuL4VZGUG2Pvr+Gygt0HlNOqhV3N0dukjHsAB27mnaY5Er2iPC8m wTSHPyFsnLcegAwPeiis+SPsOYTZR1HXVj1S6unkJiFu0VvEvRgeCSOgPU1gTTah qlgIlhy5JklnbgyjGck9wMfyoor0aUIwgmkSmaVnm2kVcsXeIPctPyvPKg/ofypu tyoZllmlMewdVYMS3AJz6UUVMIp1EyItuVmZGlX6/wBpJJ5ck8j5UKOr8H8+31qu gvYpVjVGiI+aUL3IJ5I9qKK6/tnRLR2NbRLY71uba4aO/jkBScEHg8YC92JPFe9e EZNN8Q7ZbW9ubLVbaER3VnNCnmDGeeQCRnPP9aKKz5nzjpSbujXh8Hy2dr5FtJaN EWZmTYydTkkYPUnk1yfxMl1bRtQh1qwlmjRbZrW42xmSMkgfMVPGccZPpRRVzScT WastDyTV5lS8z9pvUu3QN5j/ALscrgkAdBjjHvUOmeGdVv3ZotBuLzcu4hSSF/Lp 1oorCMnGCSOZfEf/2Q== ------------tOYfvjFeiFcyei0R15Esen Content-Disposition: inline; filename=image006.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image006.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke16-filer/image006.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAFPAkMDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3 iiil7VZzCCl60lOoGApaSsfVfEunaTMtvLI8ty33IIV3OfwpXGkbNJkV5h4h+Kc9 ldpbWenvE6j98twvzA56DFctfeONe1ndbC+EUchI8tRtOPQmpcrFcvme03WuabZl lmvYVcfw7gT+Vc7c/EGwRZTb28kpixuLEKOa8y0yFLu6itpysc+7arseD9a6LTtE bVC1jHvRvvTBz0APGKFeQ9EbU3i2+vJFVpUs7dmwzICSB9aW8sdVt7pbxLlb2OQq UkkAOATgDI6davab4bFvLPb3UKmG5YSBcfdA4xW7ZaQunhrWPL2jcqrHPln0HtVq Nt2S532JNMJUIJojDPs2lD0OPQ9606jSMBFU5JUYBPWpB0oYkFFFFIoKKKWgYUUV zGo+PdE0zWRpcsrvMDiRkAKxn3pN2BK509FZ2m6zbarNMtsSyR42ydn9cfQ1pUXH ZrcKKKKQHj3xEKav4l2xFpFtYxGQoxls5PPpXJSWaxlhseH/AMfQ/wCFd/4tlV/E NyoAwu1fyFYwiQoTjrVOVtioo5CSORF3FQ0Y6EHen+Iq1Yate2GHtbmWNepUNuX/ AOtWrLpsbSs8LNE/qhxVSTT5FYO6Bm/vxfK34joaV09yrNbHrmh6hNrPhixub7YG eUZKMeQpzk+/FdDBFtZn3Md2MAnIArG8P2zRaHpds8boVjJZZFAP5D61vllRSzEA DkknAFHSxml7zY6iuX8R+OtH0CGdGuo5L1ANluuSST06dq5TQviwbi8WHVI40R3A DqNu0evPWkaWZ6nRVWx1Ky1ONpLK5iuEU4Zo2yAay/FmoXmnaSJbOZY5GcISVycH 0oWotiTVPFOmaXN9neYSXGcNGhyV9z6Vnp4+0ia7WKCQzISFJXhl4ycqe1edSWi3 CyM7MZnyTITlix75qjNpJMYLfvpAOWHysPpQNI9ztdSsr3H2a5ikJGcK3P5datV8 8aXd39tq0CreTowkCoWXJHPY9a+hkyEUMcnHJptWELRRRSAKKKKACiiigAooooAK KKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoopGYIpZiAoGST2FAC1UvdTsdOCG9u4bcPwvmu Fz9M1wut/Fix0+7kgs7Q3ap0m8zarH274ryHWNfudWvnuJ5ZHZ2LDcxIXPYe1Uoi Z614h+KdvBFc2+kpunRtsdw+Ch9SB3ry6+8WapeSTtJqFy5nzvHmEKc9sdMVhsss rAsxPoBUkdox5OPbBqlZARO8sz8u34VYW1MzKqA5NXYdPchRsPucVr2VksGcglu+ KTlcdjOtdIcOC2M+lWrvbZxoA3zt2Fa6xt8oQKAffpVDWtPX7MJTNtZe2PvfSkgZ lmAPEJN3LDoarG2ZT8qnnvmugW2zYRCKNvLKhWduo96gktj5QRowdp4Ze/1pMqJz L2waQl2PpxUMsLW3zdUPRq2pbTDnaOnXiqsls7qQRkAZ5pKY3Er2WrT2cqvHIysp 4KnBFel+HfindweXBfkTRA8yH72PSvMXt0IAxtIHUDvVcJPEA+1lGetWmmTqfVUH iHSJ4ElTUrUq4yD5gH6Givl1dRlVQMn86KOVBofQVsPFYmHnlFjVsHaQdw9RxXQW 5vV/1zRuD0KrjH1qjqvi3QtGbbfanBG+D8gbJ/SvNNb+Ms8jmLRrdYkzxJINzfiO lTzRWyMFGT3PYJrmG2iMtxIsUY6s5wK5LVPiBZwyvb6btuZBj96T+7H414xqni3W Ndcfb76RwucJ0UfgKq287y26hmJVSQUHp61nKb6Fxikd34h8S3VyoM93K8kmVMdr Jt2L/KuVTVZrG4XyDPGwBIlcnzAG/wBr/Co9N2zfJM5MbHbtzyp9a2rBLa4kl07V DMbwgmKUHIPGFyfSlHXRjZFbLDPqMdw1zLeJLGTvlXlJDnI+me9bPh3w4mpm6N1b u1wy7lYfwkEcmp/CmiQ3Gp39peJ+/SJzEuOmMc/rXTjQNQ0eNZLO5cDyt7tjPIOd uO4IraMW9SJSS0MqHwakKPdeaDPGBImBgrk8CuqfSJoS2q2oYXgwyx5+Vs4yCPzq 5pt/a6q0physmxRJGR0+nrW2AAAKq6S0Iab3KtpMLoLIy7ZVG10PVTVuoWgAl82P CufvH1FTUmMKKKKRQUUVU1HVLHSbfz7+6jt4ySA0jYycZwPyoGlct1ka74m0rw7b iXULtIywby06lyo6DHevNvEnxXuLxGg8PIYYWVSbuUYZTnkAdMV5tLcz6heSylpL y5dizyOeAT1PpSLUO523iT4n6prKPDp4Om2Z2nzCf3uR1wR2z/KvOp5POkadnmdi xLTNk7j65rbt9IVm33cnmuP4RworUCxrHs2Ls6bccUXSK9DJ0jxTrujrixvnEQO4 qD/X8K9I0P4yRS3BTWbdYY9vBiU5LficV57caRazEtEWhc906flWfPp93CCGRbiP nBTgj8KWnQe+59LaX4j0vV7aKa2uox5pwsbuA+fTGa1a+TbG6nsbgS2dw8EyEEDp g/Q13Wn/ABU1zSott2BeCVch5CSUPQ8CgXIausXP2jWrt853TNj6ZpBwuKwrHV7a +nDLIGJ+Zu2DW0siOuUYEexqZNFRTSFwM1JboHnjU4ALAZP1qInmoL+XytPuJB1W NsflSQM6rXfijpOj6j5FrG166RlCUOAGz0z36CvPda+Iuu6wrJJdC1gZCjRQ8bhn v71xiRTO+VXai8EDk1rWUNog3ABmHVn6/wD1qt2RMV2IoYbi5fCLt3dZJe9WJtNu Ykz8syjrt4NacX7xfkXI9aJJJIBxGSB6HNTzssybPVb/AE1x9ju5oMEMUDEAkeor qb74lX+rQrDqMMaIrZXyl46YyT1rn5Z4LjIniXjoehqqbGJuYZyD/cfkfnTUkxM7 Cy1O2uY2McoY9SM8CrsW4fNnORmvN5IpbeTJVojngjpWja69fW5Bd/NUDA9h9KLP dD6Hp3hOyt77xHCZ4UkEYaTDDOCOn616lXkfgDxLpQ1eQz3CwkwkBpSFGcg16zDN FcQrNDIskbjKspyCKE+5DVh9FFFMQUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUV ma3rtloFkLq9ZhGWC4QZP5UAadQXV5bWMBnup44Yh1Z2wK8t8SfFlv8AVaEAi4O6 eVMtn2H+Nedat4l1XWXD3t3JKQcjJ4B9gOBTUQPYPE/xO0zTbVk0qaO6uz0JB2L7 57n2ryXVfGus6qWE9/Myt1CnaPyFYv2eSQF2Yt9R0qSGzO3cw4qtEgsyvtklk3F9 xqSO0Z2Abt2rYtdJkkXOzHGfWr0FgsAJkAMg75pcw7GVbWDvgRhskVqx6elvGrON zAdjV6CHcTgOcDsv9aimhSRSFZjIBkIp6fjSEPiaNGGYyS3AQU53WBvL/iyCVByT UERlbckcQXJ2/K4Z81JgoYRBB5YRiN8p5Y9CTjtQO5qwhpJ4Ukh8tGyw55GPWn6i 0V1ZTW8A8xipGVHyr9TWdJNuAWY+a6tywyFUfQVba4njQolsdm77x4AH9adxFfTF aTRgQclR0x1qA2cqRSSKAE7g9TWLJrc+nRyQIdoDEFjzWbL4kuJOjux6YVQKW5SZ 0Mqxl0jVsELyCeQaoSIFdxnavTn+tYkmp3102QkjH1LVFKb7aSwAPpnJpco+Y1Jo 4k6Mp565qs3ynhxj0NVY7O7lVWeYgn+Feopf7PUnDSSMw6inyoTkRNbIWOJlAz0o qyNLgx9xj780VVyShbzRm48y6/fKFJ256+31qGPIm+SMMpPAz0FRLEwYdcVrw2DR r5p3KpXPT9KwbsTuRJbZZXYYjbjI55rpLWxbTmi8zG2b5dyEEEketU9KjV0RZ7Yy IxJUbsY9/wAq6ZrOOPSo3hkaa3z5ip3UjqM1EpJ6MaVtTAlsWkvVtVjEc+7COWAB Xryema17y4mhisknhYSvGI1ldcgx5I4Prn+VLYm01R/9IVxJCdokB5J4wT+tdxqI 0zV9Ma1jlgN7btvgLKcKCBlRW9O1vMiTdyl4c87TPF0KvIGgCiMfMMcjH4816ngF cYrziCOO50tZIkZ9WjcDlQpVQMkjsfrXb6PqI1GzDEMsqgBw386pKxL1M3TtPRNY u2JcMkm6PBxtHp9K6MdKrRRD7VNLtwSQpPrirNNiSCiiikUFMlmit4mlmkSONeWd zgD6muS8T/EXSfDpNvGftt7jiGEggc4IZux614x4l8Y6v4iuCt/clIBlVtoTgbSc gNjrjj8qRaj1Z6d4n+K9nZtLY6Ihu7ob42m6JGw4BH97vXk2ra5e63ftNqFxJeXD nd5KcRqcY4XoOlUo4GlVVO6KD+6g5/Or8SrApS3iCL3Pc0aFqy2Ik06W4AN25VR0 iTpV9HSCMJGoVV6gDFV3nZRhiD9Krm6VBtJyD15qW30C5cN8jD5Rt/GnLd8fez71 n5icZTGPamGJywVSfXipuUawuI8fe59Kab2Jed44rMMU6dMYAzmqUpnQnzM49qaE 7mvIbe5J+0Qqw9R1FRy2DCMeRLuVedsn+NZcbyn7gc/hVsXNwkDliBtI7881V2JP sNdExiWMxPn746fnWlbX17ahdkwniHOGOD+YrK+2SnjbnNVneZZd8eI/Xb3qTVTV tTs7XxLEwK3IMb9gwx+vSrmp30T6VL5cgYuBjac964q2uZZmMUkaOcZ64zVwNcWU ZaMzWy9djrgH6A/0oSYSUXsx9pFJJuYLgFjzVqXRxOIyTht3J74qW3v4PsaSMEXB wyjO4+9aumsNTuPJsv30yJ5hiXltvrQ9zMlitkiRI16KP5US2u7IxSln+0bGBU5C 4xzWi0YpSiCZzs9grg7l59qy5rKeM5RvzrsWgDcEVm6lZu1q/l5yO4pLQZyjS3Sk pJyp7HpSLbhxlGII6jtVywtLgyPHcKzA5waml03bkx7gaq9gMxonX78eT6r2rZ0b xjrWhzrJaXTSoqlRFISVA+lU8zRH5gceopGit7j5mQq395ODVKV9xWZ61oPxbsLv y4NUiNs4X55yflJ9gOa7+y1G01G3Se1nSWNxlSp5x9K+XmspgvyYkHp0NWNM1jUd GuvOsrqS3mA2n1A/GnZPYR9R0V5JoPxbdAkOr2+5VTAkj+8x9TnivQ9M8UaRqqx/ Z72PzJBkRs2GHt9aQWNiiiigQUUUUAFFFFABRRWVqviTSdFbbf3scT7d2zq2PXA5 oA1aq3upWWnxNJd3UMKqMne4B/KvJvFPxXn+1iPQ5zFABhmkjBZj6jPQV53e6nca hM9zdTs8sjFmPUkmnYD13Wvi7YWqtHplq88vQPKcKPwHJryvXvEOo65efatQnLMe FGOFHoB2rPhtPNQynIYdPWr9tpLEqzqTk8A9ad0th2McQSSODzgnG5q14dLYR5X5 +5YCtiCxS0UF9rE1ZV/3ROwgZ+lJu4WM2LS28kBvlJ5bmrMFvbxAlomdsZ5PGasM JSQ7Mqo3HOc/lTQZPNDLGSCx+Zuh49KQy0vEajnnqSMCoI4Q7kOJHfdgAfKuPXNL HbMz7pmMhB27c5xn0HSpFCQPulkxzlQxyfoKYmTncWH3go4KIP8AOarSwxrMEEex fvYbrn1NWUnDOJlEm0DYNwwB6kf41XmuUWNywZ2zglRwfQ0CGBZbCcSW8KEMCGwM EH1p6BppDLkynBGQOAe9Ot284u2xjKvOHfhR9KWNmS4HRd69Ccf5FICGCX7LbL5o zJuwqKCS1WjcXVyyRvGscbfey2WqvaqzKYJ8q+87So68+taj+RbSRQvgs4PzE+lM GcpPaRvc6hAwzk5UDmsuGwhheSL+IHuetb008a65cLFtYFBkg8Cmm23yNMsIGRyc 4/WmwMgQ4QuoIPZdn+NO+yM0quwJAYZHrVwy25ZodyM45IQ7iKuKNw4deemTwKkC KYr5G2C0YMR99hUCWborElELD7oxmtFVcrslJYYwxVuopUjWNOVDgjGDwKLgU44Z ygKyZHbpRVwIQMAH8qKB2OYjsQbYvJGyDbksT0P9BUyXzQ6mkch83cQWQrjyz0wf XIrTsyJ7OW3dBlmG3nOQPWnvpzSXyTSBSFf59oyByAK5lK7sxWKgaaMyxRZjMEzs JT0we1bGnypNawR3U8gt15byTyx6Ywe9P0qzk1G/ubJdrudzgY7Dr+lbWgeE57ye 6kyGjgbKryN4I+7nsauMJPVCckiO1h01dZiu4IzBaHAdH4GB1/M16db2tjc3MV/Z iI5BVtuOfr71wsHhi6ljcTDPlkKoU4c/h0//AFV0+j6fJY26OXQgHDLJ8hU1vBVF 8RlLkexsyadBJcvJ5Sgsm3cOtRaPAiW2ApBidkBxgkVbF7bcAzx5/wB4GpolCx4B z7iquK1h4GDUYuIWmaFZYzKv3kDDI/Csjxdqsmi+GL28hkEc4TbEzY+8fr+J/CvA x4ivbcyG1u5XaTcXuJGO3kfeHfd9als0hC5794g8UaX4ZtfO1C4CuQTHCvLyYxnA /GvHvFfxM1XWEkgtW/s6xOR8p/eSDdkHPVTgDpXGTXV1qV284aS5uHOXuJjnn1qx bWUMTebO/nzerdB9BS9TRJRKsa3NyS0SeVGxy0sn3m960La0tLcEhld+7Mcmknul jb5gMDtVQmG4DOjjd1PapbGXpmjx1PtjpUD3AI5NZM63CjcpkC5xk9KrJ9ruZPLi VpG9qdmTc1JbpE6tVAyyXMmyGNnb/ZGa07LwvNJh72TA/uL/AI10UNra6fbgIiRI Opp3SF6GDpWhXHmeZPIUHeNT1+tbMlpGF3BAMng1Kl3HITscKv8AeY4z9KWWVSpL cbTjPas27s0irGdJGfOC9qiuYtkBYjlR+eKtIxcZYd6o3c32h2hU5GeQPpiiwzCm 1SZsIUMKjrjqasSzrDZxRkkyy/vX9cfwj+Z/EVsW2nwPsW+gKkjO7PBArKvLMtfS z5BEjcYHQen4dKrQSWo3MawCTcMnt6/SoQ6MeJMH/apJmkRT+7BiXCjjmkRfNjZk T5BSsVoTeUj4zIQD1rQtru9th5Ed40tq33o5OVH4HOKyCPL4UlCOcE9qltLsyXKx E8k/w96etxPY6GLYIiiBdrdeKs2d9cafeQ3VssSzQfcbbg/mKyZldJisUu0Dv3FE d7MjYco6+vQ0pXSuEdT0SLW9J19GMrppWrN1aSNWhlb64+XNQXVjrmlxG91KOM2T 8LJbjeM+vHQGuM+1RSIxZPkA5PpV7TfFt9orBLeaQwfxW8o3xsPTaf6VHMPkfQ37 PVLa8i3xvg5xh/lP5VaZAwwafoF34N8SysL62On3r8KyviIn/ZPY+xra1PwnfafC 1zZ3CXlsozgnD/n0NUrPZkSTRzrQKOgGarvbAmrQuE3+XIrQydkkG0n6etPK5NOw kzGmsge3WqEunkEleD7V05QEdKhktgRSKucsVlh6gkeuKdm3uF2yxgnpk9RW7JZg jpVNrFFYMykAGgdzKk0lguYGz6Kx/rVRDPaygKzRMDnGeK72w8M6pqYBtbCVYz/y 0n/dr+GeTXS2PwwifDapebx/zygXaPzPNaxb6kya6Gv8PL3Ub/w2J9QkEmZCsbEk nA45rrao6VpNno1mLWyi8uEc7dxPP41epEhRUU9xBax+ZcTRxJ/edgo/WuP1D4oe HrTeLeV7tl4/djAP0JoA7WuQ1/4haZoN99kKG5kCbm8pxgegry7xD8TNU1SWZIp3 t7ZuFghOOPduprjDPPcKWbgZwFFP1Cx6Fqfxb1eRXSAwwMx4Ea7io+prhNR1m81S 4e4u5pJZX6sxyTUcVjI6ebsJXOMgVp2+jGXmQbMcZPei66DsY8ds8xACZb6Vo2ul yyEjbsC8MTW3FZQ2fzYLyAcHNT/atisoiBYclu1K7GkirbWKxxksASD8vHer0SKv LAn1pkEgDSSP8w3cNnj8Knl3JIEGQG5+v40Bchne3SMvtdmHAwOah8hlMcuPKDcH JPB9/SryxiNIXMWzJ4Zucn1x/KmYKPPk7k2lv3nIyT1FAiMb2O9ZI2ijPLHOT7Ds KdCRLbb1GN54G7OKrWqvBclZ8vC/Q9zn0FXuFV0MIR1bg7hnHbgUDuTO5jCx4z/s rxVdyjsWUAJjaBt5OeCc9hipBhpBIgZAOGDZ3H3x2p2beaLyoRjcMg4yaBELRsQ6 S75baMblQNg+wNFxKipEfIw4P3Rzu981FcxtFEYpMjf1y2MelKi7OjfcAxkkE+2O /wBaLCHSRlzL5eMhAchcFR/n1oaXzWEkgA8tOWI/zioblo4Y3aSfyUfBIZtufYjq azZ/EVum1bWJ5mXgADao/DqaqwG9YBZLiaVyEAI2g9frUGsX1hFcwSyyxl4icBjl jx6Vz2dc1MPg+THgkqp2/wD1zWOmm3Ejktnr1HJNPYW5e1DWllumuoYhkfL83FVN +ran8pd9h7ZwtXU04Woiyv32G7cMmt+1hj8vAPAOcY5pMZgaZp09pd7nbIxghRkV vrIyYURq3PftTd4WSQkDB6KSAKgjmZpNzBtrMeR0HtmpGW9oB5OCep9ak2ZGADio Y5Mq25Qq5yu7rirUTqQec07CECyY5Y5opSwzRRYDmLIzyMFVCQpyuf610kk6DTmd WEaoFYttOGA5/LIqG1iGn6at8ozMrbfJHOfUk1uGC51HSFvLSPzIRhAQPu8gkY9K 51Tcnog5rblHw/ri2F3NfW0isxbez7cmQHgj6V1cXifUtO07zrSwjljuJWdpFOWj BP8Ad71ycfh17CW8FrCXK43pngH0/Gti3s4tNP2eR54JZ9pRHbCrkgnB6fhWtOMl vsRJqxr6HfX2uieW7ubkDzAsT25EYKnoSo5rTs9BnDyrcEX0JJDeaSJEI6EHvWno GmpbWsYVFaPbuV9uGPJxmoPEnjHS/DKO8zma4IwsEXLFucZ9BxW10jNKTNO0sbKO xVXhVFRedwxjHvXCeNPiJbWcb6XoEomuOks0X3U6cBunIJ5HSuG8UePdW8QymGWV rW1J+Sztm+Zhk4LH1wcHtXOw6dNKgEx+zwAcRoeT9TUOVzaMFHVk2oavfarNtubi a+kGAsW4lE64/LNQHT3LrJe5dccRqeBV1JordNkMQRR+tVptTCE7mHPaouW22S+d GiBUwijoBWbeXnlMSpGfWnxw3eqSAW0R2k8t0WtTTdAt0u3W6Bmlj6k/dFUl1ZDZ z8Fre6g+Y0bbjJdugFdXo/hiC3xPOfOkxxnoPwrYW2RYpiigDaqDH51LNeWtjAGn kVAB0PWhu2iFa5mazEnyR4GAuaj0q0RIy20ZJ9KpTa5a31y5G4L0BI4qeLV4VUW9 upll2lvlHA4qOpRPqV40BENuA0p6gc4FYH2fUrpnvLvf5WNscQPX3xW3penmS6m1 CVnIQYjVumccmtOGIrp9tvGWK7mz7/8A66u1lqF7uyPPXaaZtssLYDY9hVvdMQqt K7KmMAnj2q7q7Fr2eFDtjXblB3I5z+tZ65O7cTnFQkjRy0sWRc3PmgeYRGB2NWYb uGCJQYyWDZzVFiAiEDBpW+ZPbOaqxFza+3GUfu26p5ZHUY70hSJ0O/jnqKx2lMb7 gwHoKuwaqVXbNFlcYyBzUNFplO4iKKwZyyemKz3iZNrg4B6YP9K33ntZ8DIyfUYp hsIivDlh2DdqFIbRg7XnkLtgcAfXFXdOt/Iuo5kA3BvmJ9PSrMmmZIIO2NfvA4ya oXM1wkiiJfLjX7oXn86N9h3WzOgu2tTcCSGMqGHIJzzWfLb75CdwVT6dqjtLqaWP MqDHZhUzOuMA81Mm73ZUEktBk6uiKkIbyV9+SfU06IB0G4cD07UqyuvHBPtSH2pb jIrwPCkccaN5QGQfU1vaB4q1XSLOZ4bpxEPl8liWV89sGut8MR6NrXhk6Vf+WbuM t5Z24fb14P1rCfwjC1lKY71hdRvseJlGAf51fKmiOa2jEs/FwlXyb2FbiHOAkigk Z9DW2Y7NmAsrp4JMf6mc5H/1q88aFrG92XCbXiOducg1YjvLi81Audyu3JI6ACnr HcVovY7eWaa0bbeWzovQSoNyH8R0qeJ45k3xsGX1ByKxbPVrqBU8ubKD+F+Qf8Ku /wBsW0ySAr9lmchsqPkLepAovcnlsaHlA9q3vBlmkmuGRkBEcRI3DODwK41tfSym EV6qsrcrLAwKAe+ea63wjLa6hd+ZHeRqigEoWxvz0Hv0pLRg9j0hXjYkK6kjqAaf XLa54u0Xw9ZyhJYJbpEJS2ibqfQkdPxryfX/AIp6xqCvFHMtpEW3Klvw4HoW71oQ k2eya14u0XQQRd3amUHHkxfO4+o7fjXlus/F/UnupVs/Ktrc8IAoZ8epJ715fNqk 0shJJ65PPX6modhuJiykAMcn2qrW3H6HQa54y1fXwEvrt5IlbKoTwPfA71jSTtIi /MeT0pUtVCOACcd6tWFqsrf6veVwADRddAUX1G2tm0ihyG2HuBW9ZaYqQB5kA7jJ 5NaUdskNuMpsBHVhjmkMsNsgdsFj07/pUXuUlYWJMBlBHlg52gY/OpWljXILbW+9 68VSG+eSXYcEkcEfN+FPa2mIw7EMTghhyPegCORpJmARSwJ+XHX8h0q+loYlUg4G 0H94oO4+nsKWG1eNg0jLChGVOMZp8ZeUGNQCV688k9sUxCFWgyXRN7D5lYgDHt60 kQiSUs8bGZ+fmJ+Qewp74dw80jEAlQ3r9al3L5nmRMWC/LkjrQMidhJEVIdsH5SR 1P8AhSmGNQ+ZsbUwAwySevHpSq/nMyhhHGh+6T82RTSgV0mRmyDnZ1JI70CYk+02 yzM0abQdocdTUTXAgLBkKkqMFepPuTVaW3fLAxMWdyct8zD6+lE1zBbPvu51zH9x FOT+VNElsMkzQuwcyngopI4HfJ4NK7SQBfKZIIjksVA3Z7FiaxpvEVzeMIbG1Lkc KzjOPwFQNpd/eMrahdYBP3Ac4/DpTAvXGsadbIqg+fOrFiY/mJPux/pVQ3+r6iWN rb+Sh6yYyf8Avo/0q3b2FjbMBHD5j9NzDNXTFNIgJYxrnoKLisYi6JufzLy4aSQ9 gST+daEVtFCuy3ttpI+8w5q4oSIcKD79aetywT5XVST1UfN+fagCvJayhAszFMjj tUVhCoJOcgHkEVbjjeRi21m/2mOapQxuk7rnkHkZ4osMl1iEJaI4XAVwTT9yxoBH 0I7nNUtSunNq1vlNoHrzSWwlWBJDkBh1PJNDAcwRdrMFkXccYPP41IrrLCAN20n7 uMAfQ0irGWVpHyjjjHampfKjhAqFWycDqKWgE4WNyw37tvVEPb61PCIlHyrtzVDe U86N1O9x8uWxge+KtRAiPHOehouBaDDHLDP1oqDysUUagdXpMDjVr3TFtlZgm9In HIByvU/Wuv0HQW8P6RcW6gSblDBewOORS3lsF8W2dzBBumityrnoGU9s+vFbsl9a w2n2meeOKHHLSMFA/Oq0SMNWzkPD9rL/AMJBKZMBJbfLKVwSQ3Oa1fFEmjWsEd3q 80cUMGX5I3OcHCqO561w+u/EKLTpLgeH8XD3JJ+2TH5Ih/sjv/8AWrzy5vL/AFu7 Nzc3Ul3P08+4b7vsq+lJzXQ0jSv8R2d746murK7stKuJ7CEnZAXwWcEnoTyuR+Vc K8d3ch9xeFhIzSPKcyOT3/PNSLZRwuZJH3zD+Jv8Kju9T2jbM+R0B6kD61l1NtFo gSGC1+5jf/fPU/jUU16E5dhmqgN1cymKJWk98cfXNblh4WVsTX0m89fLU8fiaqzZ DdjDVrvUGKW6cA8v0A+prodN8LRIFmu285+u3+H/AOvWq1pDFG6RIqIERAAMDk5P 8qfd6na2EJaaVVwOB60PQWrLcNvHEVCqqqvYDHFc5FI1xcSNbK00ztkgfdXnv61J p/iJtU1KWCKLbAkLsWPUnoP51sabGII8IuMncauOxLViSZT9jK52lnxkewxXF63p 0qOheRnMh4yewrtpvuRD/ZyfxrK1KETXMakfdUfrStdlbIrW2jRW+koWUGRwCTj8 aZaWSWUV1c45KhV/E/8A1q2rpg0axjoOlUtQ/d6aoH8T/wAh/wDXpRWonsV9Lvrm 4M8TbY7aOJsAD7xzjJq5rV01pbxeSR6fMO2Kr6Em63mJGOFX9afr7D7VEpAPyHGT VSHHc5a4ZZrqVmLEv8y/XvTzGNmUyQqfM3vin/ItxJgFgBjjsa1NLtVuIT+7LfvB keo9PpUIt7GKlq4tInYn5snJpRExTGOQcV1+oWunzRpGiNE54j2+oHpWNcaZNYxB pV+9grt54oe90JeZilSGBIqcyAqBgGpGQE8immL0qWykiIor9QKkRnjGEbI9DTNp XrSg0MNiwt6F4kUjPfFEgt5gGXAOeoqHIIwRkUxoQVO07TU6FXLPl7fl6iomHzEF MfWmeZcwrvPzIOvtT0vYpRhxtJpNdR3I5AV5FR+bIvGRVvyY5R8r9fQ0z7IwbsRQ UmdLpF3BbWMlycoyJw+OQ2OMfjU3huYTm5ububdPNJ8zucEmsW6uyuhRWyfKjSYd l6cev51LBd29jp8sqtG0hAVVY5yc9cVXYhq6YviyGOLUkMajeUG4g5z6VhyXIhAj j4Zh85P8qJ7wyzNKf4qMRkB2Qeu3HWnJ3YRViouoTJcybHYDOADyK0otYGweap/4 DWRdKXYzovQ/MB2HamxyHFVZMnVOzOhlvbcxkFfNVh9wDmsy1u5bWUtDLJAAcgg9 Kq7+RgkU8S5UiRdyDv3oS0sDdtTVN8s2ftkRIcHdJDwGz3IrP/sSS4kJs7hbhB6c N9MHmrdpp0VrZx3t9eS20EufKhVN0ko9QCeB7n9aG1uKEsLC2NlkY88NulI/3v4f wpq62FdSKDacY3MckUiODghuDWpDpUIhymQePm75qtHqV0oLEpcg/wAUgy351dt9 XtpNqyAxN6H0qXzFqyK0hEMUscvEu3Kns1aOmhYYITGMDIZjjk1X1K3eeIPDtkCD J56CrelKV0+MP80h5HoBR0GtWblxepdR+WkfyghtzdfyqIwQ/K0T73z8zjoB9aRL SNbQSyzgSP8AdjHJqbARYicLt6Rr1P8AShEvsV4kRHZWZt27dnbgg/4VekaP920Z +Ucs79/wqARh5HkkDFn5AzkA9s05Ge3VhGIjOpOC3P5elMQF3aQeacvnncO1ORij M67QCPmHc1CrODIbmYsS2RlcnPt6VE8MksnONwHIHPeiwCvMzs8cKoD/AABc/wAq fu8sFZUHHBHUk1UnvbXTyftNyBIDnZESz/jVH+27u6YpptkVB48xxk/4CmkK5tMV WLe4SKM/Md3yqPb3rPudetY2It1NwwHG3hR9O9Uv7HnunEup3bN7bs//AKq07a0t IABbWu5v77D+tPQWpQVta1QryII26KBjI/makXQ7O2Ja4cyzHqCcCtIwSTKA8wUD +FRipPKiiUHAJHAOKLiIYSFULb26RJ0zjk/hUzQKfmkZmIHehpRnjGDTWmwOf5U7 ACtHGMRrhfU+tK0z4wWJUdB2FV3mXIA5J9qjJfsCv4UwJ2K/8tM4PaovMyQkanHr jgU1tsT/ADgs/sc4+tG9W4zyemKBXHMbjiNrghB2U4quikXIRnLKT174qQrllyAo HQr1NMDst5u7A4FJgmW7i0VkcRR7QVIJaqtuHfSYTGSWUgdM+3StR5l2bRxkfUVj 2bP9inRWIKMen16UDB1J2qYiAX+8xChsfSpVWLy2yjfM+SsZ2rgdOTzT+gzgEgcH GaJZGmRQ/wArj+9wPyqQEjkdoTGw24OVCdvqfWpLeU4wwIPuc0w7Vxhgc8YHSlAL dFPHagCffRTdjf3gPaiqA9+WJFYtjLE5ya8W+J15c3/icadExnt4EBjiUbUVz97c e/avbQMCql5pdjqCFLu0hmB/voCfzpmUXZnzrBpCqVe6IlcdF6Kv4U+7sVly2ApA 7dq9gv8A4c6XcZa0lmtm9M71/I8/rXJat4B1axBlV4Z7ZOXdGwwH0NZuD6M1VSLP Mbm1vXk8mEu5PAA5/WtXTPBzNiXUZC2efLU8fia63yoYAFVVGPaqd/q1tZpummVB 6UloLV7FTUraG209La2jRQxx6AAVCl1JIiw26GZ1GCRwi/404GLXYLOQKwjYsRzg kZx/Sukt7KO2hAVAqqM8Vqokt2MmWNjbBWPzFsMR7DH8zXJaxpbrPEpZnaQk5Jzx XZScrGPqx/E1TlhE2p7mAxFCTUpXZd7IwvDFp5ZvpCOcLGD+OT/KuzjiEdjnHO3+ dc1av9h0xpAuWkkZseuAAP61N4f1TUNUnuPtbqIoyqpGgwByfz6VS0RD1ZrzA+dj 0wKoy/PeMfQ4q+TmVmPqTWevzSk+9KPcqRLJzVfUoJblILeCMuxUnAHqcVMSc+tF 3rMsLvYW8QjEcO6Sf+InGQBRTtzakzvbQtW+mjS4RE8ytI7jeAfue1RX1vDfbXwG OcBs1T02ILpUZZmZpJWdmY5JOByaZLmNU2sVwOo+lOb1KgtNTnG2re3CRqSolKKP XtXW2ulm0tQiyFZQoYkdjXK6EhutViEnP7wyH8Oa7cHz7xoxkLjkg9qgbfQy5Cs0 g+0/Mg6npn/Cobq5mELJbuTxgDcen/6qvyjdK+wKBnA4qpMsaPEm3DMpY4+tCA5y S4WNlWTIJHWnq6uMowI9qS+MMk/kttDAsy49O9UfI/iikyO2DUTVmWmy+3Sq5OW6 1Cs8q/KW3fWnqeCT06mpSKJ0BqzHGXIGKr2zGSQrjAAzmtWBMEHFFhXImjC2LE44 4Oazf3Ug+ZRn1FXdWuTbxtBt/wBZg5rFWfH0q0iblprcht0TkH3pwvZYTtlXI9ag E5xknA9TUVveyTTbDF5isdqqDjP40rId7Gl9utpk2k45ztPrTXtA/wA8WPqaz7+w COdrhSBnb+tVIbm4tzlHOPQ8ijl7Bfuak8H2cBiuXPIx0qgzSu+7JB9u1XI9YR8C eMj/AGl/wqYRW9yMwyA/Sj1KTK3ytA8YGWcct6mq8NsU7Nz/AAmtOKGSCZN0e8A9 ehq24zOycY9T2ppkvcwykobaIic8DjvWqba20GNJdUjE9+RuisD0TPRpfQf7PU98 Vr300Ph1/JszHNqRUF7nqkOf7gPU/wC127etc5JEboGSTLyEnJY8k/Wmn3JfkULu +uL+7e5uZPMlfqemPQAdgOwqNXIp9zbG3AbPB7VW3e9adCCxvyd2Sp9VpxmYj5wH H61W8wZ4yfpU9tBPcyhFCrnuxpaFJsnt7losmGYjtsbpXX6BGbmziDsqHnntj61i xeHoGTdNNI7DsowAa0dIIWxCjna2MdT+FZvyNInV2FgkB3QEOjDl34yfas+SXzJ2 DyhWXLvjoPoTUj30h+yCAhArMpYjJ5FVZry0sY5Pt0sTOwwN/wAzfgvanYTJiz7t gSRlxuUZwCe5xUbqw3yyyLHCON7naCMelY51u5mbZplqwJ486bkn+lK+jyzSrLqt 0ztjOzOf8/hTsImk8QW9tmO1D3cpPYbV/wATVd11vVGHnyfZYX/hX5f/AK9X4Y4b b5bS2CL/AHm61ZW3MrFpHLY529hRcRmQaPp9ofnJuJPccZrTjjdlCoqwoOmByKci opwqgY9BUjlggUfKpPI9aNwIlhiQknLN6samUAqDUTMijLMKjFwzf6uMn3NNAWic Z6Z/nUH2hV3BzzjgL2qNldstI5wOgzTWLDIVFz6kUxAWaRsAbR64p5jXkMc1AJGR cHcxzzjpTmn+Q5AXHr3oFcRzs4Xbn3OBUZYgYeQ8noDwaiLKGyRlvrmlwCecDHr2 oEPyT0UAL1ycUecZMkID2AFQsE3hh8340Bv4QCKYDvOmbb5pwBwAB0qOYMJfmPU9 RUgQkjk7ge5qK4cK+e5HHNSxo1EUNEAOT6VUsl2XV9E3JznH1FJbXW1ARjjgmooX Y6xIGyA6A4FPoMmjDlRvOM84B6UMo3bzn8TUaykLghgQcZbqajaVVYku3SpAmbBI Y8nP5VNFIDIoBx61nCUtKiIu6RjwAePxq2kjLOUIQEcnaOKdgNAdOSM0Vz9xYTST uwvbkZOcDFFUK59P0UUUjNIKx/FHnf8ACN3vkIWfZkgf3c5P6VsVDeWsd7aS20pY RyrtbacHFAz521K81aSBpI4DbpnaN/3j+FcvcWtwctOzO/ck16JrUMcN/JaxOzxR SMqlzkkA45rCuLUTTAY5ZsVm99C09DR0hrfTrW1+0ypDHDCNzO2ACRn+tTDxfaah fGw0+J5FKMWnbhQAOw6ms2WKG6vppJo1kjgjeRVYZHAOP5Cs7wlZFLuWUoRhAmSO OSM/yrZ3sRdXOqcAShf7oAqsP9XfSnuNgNWN2WZvcmq0mV0o+sslTBdS57DX00Sa dDJNMsUAQfU5bJ/SpbGTS4LYPp4cQ5OXYcuQOtZF4P8ATbuVmYiKEogJ4HAHAqzC vlafbxgY+TJ/E1cnaJMFeRorNGY3YMM46VVj7cVXJ/8ArVZXgGs18Ny5LUASzgDu cVSvTmW+kHoV/pV23H+kKT0Bz+VZ5D3NvL5A3O8m3LDjg9aqmupEjRiUpptugOMR MxP51nXcjohLgYVCRg+1acqGKFUkbc6xKrH1NZ99E81tOIxnKkZ9KUtWXHYz/Cg3 3U0oHyomOfUmurtpFS3uJwec4xXN+G4FisJfmKszkb1HXH+TWusx8gw7tw3lmJGD gVDuFiZV2R7ia5rW5ZJtYgt7eQIwiG5gM5yen0roPO2IWwQOtZMGnJNfvembJ3bV THp1pobKUuiT2kkTT4MEh4lU/db0+lUhp5snmQcqzbl+ldhcuc2tq6oytIDycjA6 5oubOAzma3KsAcsjYA/DNOVpKzEtHc4YLlqn2/uT78V1U9hp8ibxbIozyyHbiqr6 NaSIVWV/cHn+VTyj5jIsExJJ34Fa0XWnx6WIhtjkjx6dKlWzlU5yhAOOGp8ornO6 +4aVyMkoBwO+axFaVwPup9OTXR6vpt85JWFpFL5+XnArGFnPHy8MgHrtIoswuPtr cMwLDe3qxzWhEkFsC5AUZ5PaorNdsmeOneq1xDJLdRGaQeXndtpWAsXN/b3XmtGj cEDcOh/ziqO2JvvAq3tVkWSwoY5WUM0m4bTxwP8A69NjgeSVYY1LsxwMUWsNu5Uu bfuoO3oTWe0jxSkK3TuK3bqC7s5MPGykjPIrGnjLylsdTk1aRNy7Za1cREK3zr/t dau3GpGSFmjBSRj8vGazYNJuJpA42LGf4ic/oKvPpkEMLPLK0mznrtGTU2SKd2i1 P515bW8zSjfLEEDHjEi/KR9Dx+JrKEV/K5RQ5IOPQVsWE2dNuIY4gTEwlQZzgdG/ pRPfKtxu2Bmbrg98daL9hcvmYcllOsmJpOcZ65qzDYwy2JZFLTqfmz0xTp7hZpjk FJF+Uqe9X9PV0guoZFKtjdg0XZVkU2jLW2Qqg9MAUy0k2TqQoJ6YJxV2Bf8ARHkP 8LKMfjVGaP7PqMqZ2gN1pR2LlozrLfbkl5CAy/gD/Wsu3vk0+CcyIzhZCMDjn61N p88spZGjOEAIK87qrwx+ZNcAqSPMyA2KESyCfXdSuwI7ZPIiPZBgn6k81Po9lGs8 j3sTTycFVB4z7mtCztIy8nmJlkIq+BEkjui5CqB0xTEIVlY8hIU64jHSnYRANoJc 9ycmpI23ckDimNMisByzZ6DpQDDYxDE8HGfWpFkTZhmGcVDLJJKwMapGv6//AF6Q Lgkvlj6UC9SZ5wOEUse1NAd/9Y+315zQx2vnCgei013yfkBWgQCIKx2qP+Bc04uU 6d6ge4YL5Zk2r1IC8/nTBIekatx3PeqAsNIAuMnmoZJ5AuwFfqBkmjy3Y/vDjI59 BUa+WhBwx9TimIarSscKu3/aJ60SIucySb2zTmmLdv1qATOfmjTkdSRkUCFd16Iz BvpTCem4kc4JNRvJg4LKznk4pXeST5jgY4UE8KKBDvMEbloyWx03D+lPh1CGB2ac MX/hK/yxVcrGR8zszenSmsFYcIfc+lAEjztcu0gjIyehpjM3BcfKBilBQ4UuR256 U4qCuBSY0JbXQX5EaLeTkbjnP4U6Rj9vhlOQzqQcVFapcxyu8YXAOCwAzzT5Ua2n tmcYxJ0Bz1pIpCkmOZwcqzfMCRmopVMwUxTMDkeY5UY+gqe6CfbWctsO0cAcn/Cm PEvkgxqQzHnP6mm9AEUQiZFto3kxnLMe/tU8ivbMPkHQYC/1pPM3y42gj7vyZGPx qeOJp5GVSqbR1c8YpWARXBUH+tFVPOiU4MgzRVAfTtFcHH8WNCeVENrfru4yIgef oDWxb+P/AAzcEA6msDH+GdGjP6ipuRyS7HS1HcSiC3llPRELfkKr2uradegG1vra bP8AclU/1qr4nn+zeG7184LR7Af97j+tAWPF7uQy3jMTyTk/jzSW0JlvYlX72ciq xffeue2TT5iRa3DAkHyyoI4PPFJfEU9i0Y9P0pZfOl+2TMAssMPOAe350kOqSXMP mGzS2jRmEcY7ADqa52O3EWnqi8ebMCfoOa1o1MWnoGP8OfzP/wBatqjdjOCXMTLe Ao6lSGI7VYn+5ZQ/8CP51mRgs6gdyK0Lt9t6xHSGH+n/ANes4bGlTcybk7re4diF EsgGT9av3HyMqA/dAH5CorWyjJgjuPmQt5vLfxemKmnhkaQvjOcnFOewU9yFDuYf XpVgfcJ9aijUh8MMYGakPCYqPsjfxCbgkM7ngLGefrx/WpYIZLryxZQkBFxvbhfr jvTrSJZoHVhkO6rg/WuqMccVoVCgKF6Ctaa0MpvU5udIw8rT8qcDkdcCsPV7l2gS KD90rOEAWtWYb4s56sTWbcRb760jPYlz+ArNyu9DVR01NfS7WJQIwvyqMn61beyF xM4T5FzyRSaeuInb8KtQH90WPck1PUVzD1RF0+GRiS4VMnA7VX068gutLG2FWJGW 9iKt37rcXjruUqrbSueoArCvvtoYwaYpTYclQAAfXmn00GtdzQWGd2aaVAEQ4QBs 4z3NXpdLivoP3EjG4QhQjEY/+tXGj+2oI2cxTKiZZvnz9a09B15J5QJGkWVSPmBJ yPejVdCkuxeVWTzFlBUDIOOuPUU6S2miyoGSecqMV2lhpmm63EbdJwl4o+VWcYce g7g1lPp11ZXRtZ3XgnbuXBx6U1JENHMxr9nchlkVj1I5zWhGN65yw9K0pIUPD7ee BVc2mDhT0qgKhmeJtp/OrEUqg+WTkjkA+lKbCWeJ5Ejd0jOHZRwD9aiaJkCyqDle 3qPSgCeSCOdTiJA3rtHNVJdKiLecY8EdQvGavwuHQOpBGM1W1eSeDT5Li227lGSG NAtDLm0WGaQliw5J68c1XfRmtJY7i2kLNG2drCrWjzXswkNwrDAwd3f0xV2WfyoX bYxK8HiktR7GPftLfqPLBjlU55PWsk6VeRWtwzxHLgAEfXJr0bw3aRy2xuY0jkO7 kyIDn6HqPpXRzWlvdwFJYVZCOhHSqjFWJbPIJVe2scKACq4BXrnFVtMFtIjzXszC NTygHJPpXQ6xYrZ3jxMCq9h14rLhEcsrqiBwgyc9s0uW2hTnchGpg6iBaQLDFgoQ OSwIxzTZFjtrhSschf8AhGO3tWnZ2lst0C8CMPpWjNopuG86xdIymMKxzn2zTSQr lCLT4fsjykGMvziQ4H5dc0yaK1WdHEshRVCsueo781BfXN9LceXPGYT3UnNUFuGt HU8sScHPNK3QaZtTWFsYpks5CyyEOFxz9B61gyQyahqA8yFoQMKSxxnHtWzb6/GF VLiBRtPDoOg+lWbySKRY5otrMOVbH3hSbRWrYy3jjt0EaKFAHBbpVKB4EvbpeAc5 B6DpV1/3kRZFwTyQeSDWSAiapKpILFfTNQtimbMKRq0hWXDso6Zx/wDXpom8uQfe Y9ct0qExSQ+WXYAsmeDk496jHzM5XAx3z1polsth/Mf5iTnsOBUxKqoG0n2qpDCq OWLYJPU1O0xGFVSxx9KBE5fa3A96R2XaWdsDr1qD96/3nCKew61IfKRQCcjuSaaA Tzwc+Whf6UZd8FjtPtTHnDcLwp9utJuO0njiiwrkgaItnaWFL55VSAqgHnPeqsjb U3O5Vv7o61HvaXhU47Z71QrlkuzjPUZ6mmSsEwQwJHJFQlZGcKWYY6KvSkMPlsVY gt14NAh4ui0bRxw55yXb+VQzFmx5hO3+ILx/+upBsT73XGeaiWRWGwfMxPGe1ACB lCgIQnr8tDlcbQSW/wBmnvbtCoLyLlucZ6VWeVB0Uu3TigC1HOludpjWVu59Kikn DsW2bV7AVCxkccbVHoKTy1UZb5mpgP3ofuj5u+Kmgn/ciORc88H0qsJNoxgAegFS rcp8qqoUjqT3pAIGeO5YxsASOAW/pUmozMbVNsbBlIZm2YqBniM+8HBUcMRyabeX aT27glug+maQ7mhal542llZQrAABuuKWeNJpARubCEDjABqvpkizIuV5UYGa1Djs RSuUVFhl8sK8m1RxxTxaK2CzkgdBUrdaNzY9B+lK4DDAuTgcUVE19bIxVpUyOtFL nQ+VmKNPWNw0U7xuDkHoRTZRdbhi7aY/7TE/zrRhsNVh069aaGbzECmMMN2eecVl fbrmLia3TP8AtJtNU4yXQSkmtx+btDnYGPqowf0rf0DUr+bz45p7jyVTJRpGK5z6 GufXUo8DdAR/uP8A410WmMh0qW5TdiTgBuo7UvkPm8yWBsuT61NcsF098sBucDJO O2ahgX5M/lV63WyuPLjumV0XcSnqc4px+IiWxnSwzOtrHbwNO20txwBnjJq5d5SM IQBjCn6gVrwRTqZJLeAxwdS0nYegFZsypKwJHXLfnVVHoFJa3K1iu+6iGO+alnU3 UlyithppBEGx0yf8BUtlEsV07gnCJmpdNaOMwNKwUPMWyfYUR2Cb940m0O10+waQ FnnxxI3as5uXx6ACtW+1O3vITFbyByrDcR0rJHLFvelUtfQdNO2pBJzIx9BikbpS E5JPq1NfpSltYEWEvILCC2edgqmQtyfSpm1+61CbbBCUtQDuZuC30qpcwCSW3RgC EUEAjoavLEY4GPQkACqV0rE6XIXGI1HPSqIUtqTORwke0H3NaMvGF9KoQN5jOyn+ Mj8azRobUH7uxB9cmleXyYApPRajcMsSpkEfyqjqVwVglJ9MDBoIMxbkRnziSCST kD1psEqXXmKwJX+E55zTDESiMC+0KcBR1PvU5sJbGWNZAWyQ6goVZcjoQaZpbQpX emi9VvJvDEVUh1A4J7ZqLS7GPSvP2yF2ddr9hj0rSmMVqhcRfeODxyfrWS97IRMZ gqIOAEX7xovYmxYttTgs7zEkjRgD5ZAT8prqrfx7d20aJcPbXsScKJFBOPrXn19E jAMmCT1pnN1Er2rASwj7p7/Ws3qaXPS4dV0LUHje8WWwlTJUxAtGQexp93bTPBHP Ywy3FuwIMo29fpnNeYW3iB4X23kDbh1Oen4Vox65E7b7e6kikxwUJUineS3Dli9j tdO8R6h4cuDERvt5MGSCZCFbPXg966MWukeJUMujyrBeY3NZyHGf90151Dq1xJag T3TsOpRvmz9a0LHUNNmXYbhbCdDuE6gsc+wzikm07pjaVrSNC7tp9PnkjaEqVb95 GRyPpSYWeFlIDowwV9RTbnVLhoJrie/t7uQFVEhUiTH45FRz63FLPIUtGitURdss X7zLdy2D3Nac/kZcnmRptiuHixtCgEZPUGrKKhfoDuGCD0NZ9241G03Wk4Mq/NE4 A4PofaqWn6jdRObbWIPJkYExyjhTirTvqK3RndaVFbqhESeUw+8inA+uK19oK7cn kY615nbeJJY7sw7ndV4EmO1d9ZahFNZpL5quMcupyPzpxl0JkmjJ8SaJPdI9xbbS 235hjnjv9a4yxtWtVkkOJQWyx3ck9q6fWviBY2Mot7PE82cHIIA+nrWHBDqF9cG8 lIjR2LEEYHXtihu+wRutysHcyEngk9AKuQ6qkDFHbawH51MLe0imkLSq8g/gJwFr BlFxNO5TBQn7o7fQ0h7mtfSxahGHfLSKMLt4NY86efDs8ops6EDnNPi82P5WXBFW N5Zdyrlh155pisuhiPAynBBH1FOhmkt+B8yd0J4NbRVJRhhkd8dRVObTAU3Qtu9j Q43BSsWbS4ikU+WMEjle4pz2UMk32hMRyYxycBj/AI1jSQyRtggqalW8ZiEuSWxw G7/jUNNGikmaT74UVJAoYD05qO1R5QwQFQD24qYbPITzH8yIdCOSB7GmRRgxSS28 jSR+3BX6ihaiasSo+PqO5qQz4x09zmqaSYHzCgvuBwvfqaYFsyEjJHAPamGRWHzH CjtjJqvvJ+83y+goDrnCryB1zTJZN5pcAhSBnqeKVo13Fi2B/Oo1jbZvJO096YxG ATzngCgRIXQYAAJPc08swyGyPb0qqSI/4l3HooPNQ75GfnJ9zTAtYJBJcnnpTZMM hc7VA4A71DmTlS3HsKRj5a9CT7jk0gFDZUqMk9zmkVSxyH246Y5JpcBzgDBI7U0L sZVj2jPBOaAHwxrP5jyk4Q4JLd/SkZoQ4QflmqzMzSkEgA9h0FTEQQyqWKswHVTm gB0khiIWNTh+eOSPahokLgMzA98jmmS6mkb5Rd833VY9gfaohDPOjvLMqL3xQAkk kaliWwOx61AhYru3ZOapTzRRSMqkkA43HvUa3pXID/pQTcvysVMYB+YnFXzBm0bd ydp5rEUtI6sXGT7VstfxrahEXJ243Glezuy1FvYbpkhih3BXcnPAq6966vHIGHlH quP61mQlrXbKmRkY69qV5FK8YANZ8x0KmkbF1qEVvne4z256/Ssie6uLtPMG9IQQ Mjqc+lV4oVe6V3jL8dzwK2bW0lnYKvyxDksRgVDu3YmyRkm1IODJEp9Gc5/SiurE EKgBYk2jp8tFP2aFznSo6eVJk9hUTLDKSrBH9mGanIXGMDnrVJlVbpePvIc/gR/j XaqyOR0dBk2jadOP3llCfcLj+VZ19bwWFr9nt02RhuFzmtjOOQT+dYuqPvlRevU1 NWopLQdODi9SBG+XB9K6jQLKJpJJpIl3KAgOPbP9a5mIZdQehNWT41g05ZbSC2kl uNxJLfKgHrms4NLVmklfQ7PUpBDp0xGB8uBXItxJj04qDS9Z1HWvPlusiDhY1VMK Tntnk9KmLbpGb3qaruy6asPjIW2upP8AgIqtPZrcNZo+cIm4gHGcnNTvkaYAOskm alaW3gu908yRRou3c7YHFXsiCUwx20KJGgVeuAKhziM+wqWeaOYLJCwZGQFWHcGo JWxCffis5bmkdEQDov4mhhuKj1NB+VsegApYPnu4gegOTTluStirrV7cW7N9lkVH yQHK5wBxxVnRopF08SzTSSyzSbmdzknHH4Vm6mfMmUHvz+tb9ugjtrdMdI8/nVvY mO4k4wSc9qp6eg8uP/aO4/ic1NcyfuZT0O3ii2ULgdlGKyRoy479/SsfU5CVSPu8 gH1rUkbg4rEu1Wa9iDDPl/P9KEILO5m/tGSBR+4IBPy8Lg/5/Kug8T+cniJXdg0B t4sADkHYBXMWt2GN5CGAO3zGYdSfT9a7TX40luQGO0tbxjcOv3BSRXU55mnZyFs3 ZSOhIB9zVS90/CPIsYYgHIJxVyWVoRFJMzeZHwRjAYVbFxJcRCSKIBD/AH+DVpik ecXQZTlX6cgdwajtpCknmkhTjB2nGat63i01og25iOd454aqt3I0kvnRxMIjzj0P elLUUdDVeKx1SE7pvLkTvtzj2NYs+nOs/lQyJKcZyp6D1NWUR4IxewruyOlbFm1r rce0osV0g4Xpn/61TqVZPY5tRqFoNwJ2jqM5/Sr0CwzqpWdWc87c4Nal7aGFj5jA FjgJjBz6VzV5BHCdyZD57GmiXc3UuxZ3EJjmCsEAcKeTz3rTOpHa0ixxygdCRtb8 xzXBZIOR1qyl9Mi4UkHvzScXe6NFJWszvofEGm3FoMJPbzHqHAkQ/jww/M1OytcQ hlg+0IBy0T7vzBwa4W31KLZsliI/2kP9K1La9gJBt523ei8GlzSiw5YvY3Wuw7bB kN0wVwcfTrVCa01OxlNmswELHftUnJB/SrreILdIwrLNPIoyFkUY3fXqKqm7F4+8 yy27kZYLhh9M9RV8yI5JXFbRjNPHNcQ+TtAZZYFLE4960LjUmt0Ja7ucKuFeU5I+ melUoUu7RGubNpJiRyqPkt9QalbV7OWFV1GKHzJMZjdCjZ9+1UmibMyYzJeHzkON x++XJP6VoQxtGQGOT3OetOb7DJH/AKFOyAEnYqZx+I4qe3hZpVWVlBY8Nk/h1qtB O4/BPGQ34YNOVVbhhuHqOGFSzwmOTbIpz2IqDGM5PTvTJIrnyoE3vICmevRhTYp4 nxskEo65BwR+FY2r3qzyYjcOq8Aj1rNjdgRyQM4znsKTY0rnXyrBIg83aQTgHoRW fPpkjBni/eKOhBFO08F9gck7PmOT3Pb8BXS2l5ZD93fabFcJ03xt5Ug+jDg/iKjn K5Tg3aaNgAzKVPHtWnp1/hsR/JP3YdW/DvXcnwlomuqTpOqlLg/8ut8oVvwYda5b VfBeq6ZIf9HYMnJ2tTVnsF+XcSaSOcqjlI5m5DdA3/16pSl42KFSCPWq0V5JBKVn U7+mSP0IrRjuY7iLZcqFP8JHJH09RRdp2Y2rq6KjSszfMFH04p0bgtxS3Nq0LB87 42+669D/AIVGilS24/kOlUQSvNPIArDaB0PSmgMcGSfAHAC1GZGd8IhxngGkD75M SFePQACgROwijJYgkY4x1NMe4jjiUy7UJ6EVBJIsYCl8bjnb/jSPd2zzbntlmcYC 4GFA/rQPcnS5RQF2Mw6/KM055w0gYhlXooqs0k1zKFijEBIxsi/iHvTkggY4upZS RwFA4B+p4pARSyYYyK2M/wAAb+dM895E+UYHc0oSIbVT5nZsbQf60SytDxEu18YI 6n8KYiN1lSPdLuUEZGRjNOiubW1Em9S+V+XJ70ye7aa3GQd4Pzb+apzSGc8KoYdg MCkDGfa2LxhVHynrjmrdw5kOUUqf4iD96qMcUzzALyf7taK6dNOu6SVIsnkMDmgE mZbxhBuL4JPHGTUanac7mJ64rWk0s7NqXLFjwC0eB/OqTWLRShXlVyTyF5/Ok2kH I7i29wRMmxcOD9auXUPkosgPDcn2qePSmSHe2EB7DqajlV5IzEFJUcZHasedSkdE E4okixc23lq2CBkn0qGDzAxj3YIP1J+lWdO0yafIizszh3Y4H4etbC2sNgEZgWVj tYkc/WmNyY/TNLfyvNmXd3VT0+tS3WoR2kexiODwijnNQah4gS3ttluQXHBYcgVz L3m5zK7lmbqWPJ/+tVIhtmpJrEzSEiQqPTHSisE3Yz94UUyT0uDxNptwDtlkAHUt GacdTspLtNt1H9xh1x3HrTNJ0VSdoAxsBORWs+k6dcAgfZ35xjIzTUWwbSK3mqyE q6t/unNYt4d16R/dGK15tBs7MieOLa6ngg8VhM2+6kf1akBat1zKvsM1Np+kxGeS 4cbmfjB6AU2zGS7dgMVvWMQjtl45PNXBaESZWuf3QRcAYBbArNfiJj3xV/UHzO3+ yoFZ8pyoXHJYColrI0hpEmkADWUPb7x/P/61cprCm8mBfli3Htk//qrqLlsXTn/n jCfzx/8AXrGt7Oe61CErC7RI4LtjgAY7/hWlrmRvbFiiSIDhAFH4DFRzkYRfVqlc 7mHPXJqGU/vl/wBlSazWsjR/CRH5mb6063GJJX/uocUwZxT4b2LTopbqWEzDIUIO 5oWshPYqrpl3qF6fJiJRD8zHgCtpuHcf3QFqBpr/AFDTjfrL5ETzwoYozz83qcdM A9KkJwZG/vMa0m1bQmCd9Snck7VU4+Zx+XWpYeATUMp3TJ7Amp4+I6yRoxJGxk1j vl7ucgkYAUY7cf8A1605G+Ws22G6N5O7OT+GaLCIbOxRLLUblnO9F2AAe/P9K9B1 WNfPt5MDLW8Zz/wHFcpc3VimgTRwcPIvzAjknPJNbviO/kt47IRRF2MSLwM4+VT/ AFpXsw66mVqywPMiZ/fFcgewqKCJ2UASTrDnhQQB/jTYoZ2PmSRhmLbsl+amjgJu DGGK554/kKsDnvE/h0XUa3NqxWYNgh24IPvXK3UF9pEqRTyDDLkbTuXFei6jZtc2 jxh3V8ZGD1Poa5PxOiy6bFKucKAy9/Yj86YipoV5HKWtZcfMSVz39qnu7JrS7WW2 cbweMGuagDEFlJDKcgjtWvot3LdXrLcS7iiFlBHU0NaAnqbt3dmQQwXBXcRyxHWs i4sk6qAQe9X7SeO/M05i3bX8pCwHQelPmigt2DMSoY+vA+lRsVucvc2pVsopOeoA 6VUOQe9dTclo4vNWPfDjlkHI+orOngW5RHxklc56Y9qpMmxjVbguI0jw0SsQepNV 5YzG5UjoaZQMvtqMiSqY1AXup5B/OrcGsxlhuhKn1U1inOKlgtLieN5IoZXVfvMq kgfjRypjU2jpY9QgkwyyhWH4Grn9rrIgWcpKByVkwa5pdEuQqvNLHEpPPzZP5CrQ RbSNtluzqqks0jfMfoM1HJbZlc990XopbB3Msfn2EjDBaN9y4+nUVbgg1W0jkktr mG7WQAqxJY4+hrmIb92cAxk84yldN4a0+bVNXisbEqbtztRWBwq9z/Wqu18Qb/CB utXkNsbiCWGGPO9gcAn6H+VWLxDcKyXUwghBwMjBf0/CuiutDttJvryDWNUt5kjX ajxRklm+nfHOa5SRzcXjxidpLccRlowCV+najXoJaFzSbzw1PfW+narai2j27Hu7 dvlJ7Mynp74NVbttLbWZrK1uY5bVGO2cfKrAelaq2NtNpzoNMB+XAkIO7Pr6Vzw0 K7VWKwqD0wSM0ejB+aL1rcRYZYiWw3zEDitONZnkCLGWY+lVtNgs4LN7cvcxh8ea A2A5Hr2q5ZeHb65uDcteHT9G3fvrx/lA/wATU81h2XQ0NOFtDq1tFqcTvbSfK4hf 509CPX6V6XfeENSubFI9N8QYg2fuxcRBzz33da8x1LxdomiW0lh4UiuJ5mAWS+nR csP9njd/KtrwF8TTbu9lrkrNbY3RuF/1Pt7ik31sG+hJ/wAKl1mW6ebUbpLv08uT aT9ciue1fwZqOjO6R79w5VJBjP4jg17JB438MXeBFrNuuT0clc/nWT4w1rR9Q0do bXWLY3QOYwko3D6VUZK9mQ01qjybTrndDKt1/rF5kjZcbRWTdXFut18hYRsOC+OK 3Evp44pjqbROx+VJFTG4e9Yl3pNvet5iysjHupyPyq79ECi3uVWLtIVj+b3HOaaI 5hJsaTy89e2Kuaf4fuPtOxLuRYlGXkQbSKy7hZhesIbmWfa2BIQfmp3JcbDzFFEd xBc+/T8KuW0byS4TMMeN3A/rVSO1vZjjYmD1LKOK0YrS7VF8ydlOOnlAAfTmi4WZ XuvNtURY5UyxJJ2/N+Jqhvd+ZGYqTj5Rmula0YxorwJIzcAs/X3wKt2Wj3tzcC2g iy23kQxEkfjihtDszmY7W6k2lY5Fjz1I6D3qaWxZdpeaFFXpzkkfhXdaT4D1TUvN IQmKJtm2WTac+4qxa+FtIs7GaXU9c0+xlV2Qq2CVx6c5NLmVxqJ57/ZieUzhZpV6 52bVP4nmrH9kpHGsz26xqSMHcT1rqhqvg6z0Y2ssV/eTgMDKh8qNh2OWA/LmsKH4 hfZ7uGL+zbCfT1wjRywgsy+pYc59xS5hqKbLLaPPEsfl2ztAx+dooyNvvkCkvdEF hE1/IIfsKjD75hkk9Nozlj9Kh8U+PjcTQQ6Wb62soFwsRuGIJz1GcH86yL/xb4j8 T2sUV1Is0MPCgQqGJ/AZNLmCyIZQ1zK0sCGGA9AasLFBbxDCDcBknqTTI5ZmtxC8 So46gtz+Q5pH0q5nkWTc0bdyFI4/E1hODm9WUmK11uZU+ZnPSNOWP19BVmHSbq8A e6IiiByIYjzj396uW9hFYwKQCQT+8diNzf8A1qS51aC1UiLGB27VUYqKsgbLfmwW FoBG3yDrz39KwNT1dp4/LEgji7heSf8ACs+e8udTumECEs3XHb6+lWrfw6yQGe5b zABnavT/AOvV2Fcy/LnvZj9lyV9eirVqK0s42xcb55s42oDg11At7aGzxtQDbkcc flVOa5aeRRGJCAOcnBP0xRYLlLMcI8s2aKR2Kjiir/2e1k+eRpg56jevH50U7IWp 6JpsYWPPcqKgW2R1y0atz3FW7V1UIhYAlVABPXir6aTdww7miO0c5BBH6VsrXMm7 JHM6lHHbQ5Rducnj2rlUP611PinfBmKRSrBOhGOprlAfmUVnLctbGzZqRbE/3jXQ wriNQfSsO2vdNso0S8d2lwCsSAkmrJ164a5Fvb2iom7DSOcnHfArSNkjN3bI7pi0 jn+85/IVVA3XcSe+akdidufr+dMgYfbGc/wJmslrI2fwjTqMNg9zezW5uF3BBGMc kn3+lLHrV3c6nJbKsUVvsMjKq85I6Zqslo+oSWVjH9+5uO5x6D/Gm2KAalqL5ztk 8oH6H/61aXM7XZo/xAenFQyHMkpx0GKmVgzEg55zVfJMLE/xP/Ks47mklpYjY4Xj tUd2M6fGuOXYt/SlkOAeaLh4y9vCXAYqCF7nvThuTLY3tLA/4R27HaO5jP5I3+NU zIPIUBgSeSM1LpVzGfDepR5+aS4G0fTOf0rJmwFPoOlEhxRIf9cx9ABVjpGao22T HknqSauM3ygUgK11Jshdv7qk1nWkV19nG+VUCc4UdR6Vav2JgK/3yF/M06YhbOXB C/LwT2oAhuLJEtmlAY8cc11+oATxjofLS3P5x/8A1q5OG4+06HvHPAH610tsxlOo KecW9u4/AAf1qJKxEn7yK6qFoUBZN+0ZxjcaXIOc0hbg8c9q0RYpKnrn61z2tW1g kCRXPEMjn5QcHJ64/HFbRl2rhuD6Vz2p4vLgLKQFT7o759aq9hWMe48Pw6fZI6XH mTPligH3RXOra3DOWgD7ySPl44rprrzVgaCFvNz95s9AKgbfZWCtHEHLAFs88e1D ehKjqYsGk3zbySYFQZJZsVat9Pk8pZWYyOTxvbp+FaVikU8qPJekhefK24z+B60u qS27TRhg4ZcDd0BH0qWtDRaPUsW/mpbKZgFOcbQcgiqlwVJYKMA9s1LYrI6MQruk j7EVFJIwM5x6VdfQ51tbie4Qxqi8KTgtSSVrEvcwYtDv7+b91D+7P/LRjhV+pqOX w/NHcGJbiBlA++CSPpVyHzgTDbPLsJyUDcfjWta2lzGjTuuVUZCoeg/HrS5iuULb wlY2cEV1cXJuCRuVSm0Z9MdT9KttczXJMME22FRgqV2/oKp3erXKxb4FXrjbnLVQ N3PEjTTXBEp6p6DsD701IOUuvo6Ro15PdyYQEncOPYAVk2if2nK0Q3AEEsUH3R61 EL68nhMVwd8f3hvXkfQ13Xw/OjWVhqV9qEhnmkHlRW6DC4HPP1OPypNjT0scnpRW yspIogredJhnaLJHYAf41sBb/wAOSo+m3VtHKAcSRnbIcjHJPUc9qi8STQQQRx20 UaFpCxRegFYBkJlVkJbPpyacn3CMWaC6hKHzfKshJ5O89KviaJ2BjgEUZ+Xd3qid Pu7yEbYSBnJaTCj9a1LXSmvZmBubaLb80ggBYKPU9hUpsPJmtounrPLm2uZYbgDI ZW4/HBz+YxV630DWNUvZpWhSztoziW7uDtjyOpUd/oKy7XWLbRZPNCJP5TZjaQdT +FZmreLdX1y5ikuruRIY2ykcJ2hR7e9S20zRLnVkdNe/2dplsVtd17KSSLy+PkwD /cT7z1lT6Lqeoxw3d7Fe3sP8JnJt4F56KPvEfgK1NO1DwzpmJt5aR1D+fOpkk/M9 Ku6l8R7WbRZ7WzgW8BXAkmBXBz27mlzXYuWyOGMKXMxRYo4j0EVuhAGPzJ/E1Svr G3tJzFKwWTGSAc4+uO9TXHiTVLsi2Uwxox+ZLeNVyPcjk/iar/2VqszNdajG8EbH hpE+ZvYCrsCnbRFGRIwuUaRjnGFNVpvMhILZUntnmugaws0USiVpAp5SMkDHuSOf wqqrrDLshQPHno7jP0zihIl3ZRtry7TAed/Izyspxn6DrWkZbiKMFQFXOVdhhjV1 XtRErJG3nYy7uFCj2B61CNS0uJD50YupM5VQCQPx6fzqhK/Qk/tiVbQwDbIj8u0S 8ge5zitC2v7C2swHiLSN2K7FH05rEm167eAwWcUNlCeCIkBY/wDAj/SscgtLmV2d j1LHNQ5djRQfU73TbibVboWenw20UjdC5HX8etdRa+G9N0u8jGuXcs42fvBAxcF+ w4GfwryARx9VOD2INW7XUtS05t9lqV3bn/pnMRSuyuU9rt47bS9RM9r4Wu73z1xb rIoDrj1DfdHvWdJ4k13TdeurKP8AsfSGnYbzcTq2w/XIGfbBrgLL4g+KrGXzl1Lz 2IAJnjDHH160g8aw3Vw8mqeHrG5kk5eSJjGzH1780b7kuLJ9R8R3UWoXVm2tajdo zMWW2k8tJG9jnpWdpWsWdjfx3FzpNpdYOWjkZjn6nuat/bvCFwzM+n39kxHG1hIo /HrWYZ9JjnxD86Z4L5XP4GqVnsQ01uM8QzzeINTkuEiis4CTshTLBB6ACqMej+Ti QwyzD1bCiugGoWq8xQbx1ypBpJdXgeEoUkRv9peBV2JuZsWn3E5DhIVJPVl3t+vF aqaQN4aa7uHx2UhB+QrO/t2O2UKqPI2e1VbnxHct80duUx3JzSsDZ0ot1G6MSug/ 2MA/nis+4ePTo3DmUKeQ7HO4+9c//a+rXrkQbie4jWrP2LXNTaKG4jZYVxuLsADi jlBsmkv77Ul2QRlETrIThfzNNTQru8xm4WX1Izt/Ot630u3iVfOPmleidFX8O9T3 2pQafEpl4BHyqB1p8pPMVRBDp8MURQFf7icKcdc9z+NWL3VLW2hIdgSVwFU1zOoa 9Ld5RF2KDxjrWYrsTyM+5pDubT6vIYRHGwjUDGOvHvTNNEl5eMqvIyque4xzWHNd hWwhJz1x61Fb6jPBcbhKyqeG2nHFKw7neDTTj/Up+dFc59sn/wCez/8AfRoosguz 1YkG9jX2SpbO1EToy7l4PQkUktuguFlEzPlQQIonYjHY8cVGNREYBOm3UeDyfKbA FWpR11E4SsjD1uV2O15Hdt2MuxY4HuayY13zKvqcVb1WTfcKO3JqtZc3Sn0OaXUW yNVIUe63kZxVlcKGbjO0n8//ANdVrWVJfMZCSVO3pxmppFdLdt4ALMAAKvoStxrE F8Ag4461DGwEF3Jnr8orPkf5i3qe1Wlb/iXxJggyyVnHc0nskX9CmWLxdpMGeQV/ U5qlArRxTM0ZQvcO3PUgE4NQ6Lceb8QLDZnAugh47AgVoXaly3VSMjB7ZNNvcfLa xmNIy5IYjj1q3nEEKjuCaqzxMqbu2cVam+VlQ/wIBUrYU9yF/mO0dSaHaE3U0jyK HRtkee2Bjp3p1uu+7QEcA5/KtjRtGtfLN06b5JGLEn3q6auRJ6FDTHD2zRL0aeRR xj/lmar3KPt4APfipbWQC/QLwrahIoHsVI/rSSnKHntiiaLjsNgG1EB9KkkPSmoB 0pJD1FQxFO6JaeFP9rP5Cq2rzGKwYhgOSfrgf/XqSaRftyAsBtQnk+tZWvSK9kjx ygo+Rx35/wDrUxo1vC86S/6IVwNgIDDr611Oltuv76IfxWA/8dVT/SuO8KRsmoWr 5yGRsk+1db4eBk8TzxDk+XJDj/tmRWU37pFTdDN2aRmAPWoQr/THrScnkMpI9DWy KCTD8gfjXKatdz2moAWixO5X5ncZx7Cuju3PksjH5sfLjjmuf+ypqFtg5JJ4x1B7 imwM9tbukQ77WEnODgEZ+lLa2M80I+1zJCjDIjxl8fToPxqc6LPZyp5xdifuKRmr h0+6jAZo9g9WIFS2ugJdzMvNIjWRfsdwXUjJ81dpB/DrUqQpCBkBnAxufk/h6VOy sSNzBQOo7mo3YR5KYLe/NRzl8rZLbSuZgweSPbz5n+FNuX812e5uHmJOcMarm5Zu M/lTVSSUEhcY7tSu2PlSCa8KptiUKPalW581QsYZGx8xY5rMmu1ScoFMgBxknir2 kpJczNOx8q3T7xxwfam4tK7EpK5ZcfZLF7g3I+0PlI2IwAPQfX1rBUSzBWSJi+7A A5ye9Xby5fVr1ir7YUHyD1Hr+Na0TyQ28cdjJBh1GQeqn3pO6Qt2ZI0283bdmQeS 2eKu2MaaXueSeAEnG05PHcY9KklgmcZnuz152nGagltNqBIzHjOd5AJP1NEbtlPQ 0rP7Hf3MUUiGYcnAbjb+PIrsJfDFra2ccoWS2RsbfLAcH3yOn0rm9A04mWGUZA7n bjcB/SuzgvJ7MsYZCqtwy9Vb6im3cSj3OfmsbYwmznkM4ZyyknHy9e3r6VLEscNu 0NjFHA45G0AKT75o1HT7PUGNxZzSWt2DtNvgsjf7Snt9KxYdTurFzDfQgyBsAjvT 31Q9tDBv0vpNSkW4tyjgnC9FHf5agjmdZgCh+U8+grtri2tdWEbOWEqDKshwVHcZ pLjw9b3tqYrYss0aYRGYYYAdjRZMFN2sclJdRRDauWJOSewqnPNJJhY1br2HJ/Ct LTzHpN40V9pclyoz/o07FMk9yRz+VS3GoOI2VVt7GAnOyJMHPpn7x/Oi1nsC11K2 lTtaKXnKIvIxjLsavvrAkhdFgPmEHDuxO0ewH9axjeRLxHEWbuz9Pyp0a3V/8scb Nk4IjXApXRSTZJNNCigyTZbqQDk/lUB1DbxDGF/2m5NV7y1ksZRHMoUkbgAwPH4U 2FLf701woHovJp3ZKSuPeZpDmV2f0z0/KhFZ/uRsRnAOK0YpNLhjGNr8Zyx5pZtV tTapGhO5X3cDjFTuy+awyDSbiYK0jeSrHjua1ovD9muVYtIfVj/Ssk68wCgLnA4J NQv4guiTtYKT3xTXMS5o2rnSbZLaVggDKMgjrWc2mxrGjtdmPIBIbBrLl1S5myJJ 3YH3qCLfcTLHGCWPv/OnYnmXQuTgRHCXCyD2BqES4PzED61M+j6gELqqSKOCUcVk s7hiOcjiqsrC52jVEyNxuH50j7GxisrY552mnCOUdDj8ajlRSqvqXyYS+A2D7U8v MgGyZwO/OaohZB958/hmpRMRgHnFFrbMfOnui6LiReqRP9V/woWdM5eE/wDAW4H5 1U+0c4I/Kl89O5P5U/eH+6Zdjmh25DNG3uv+FS/brjyyiXbFjjG2TGPzrP3qMA9/ XimsFPvRztboHTi9mbsGr38Dg4ilI/vLn+VVtR1m7vZgs6RhQcgBBxWWuF5VipHo cUpZywZmDkdNwzT9qT7HqW4pYDA8U8Sk87XA5FZbW0+Tj5lzxzVlrndjfEhx/dOK UzxEABnjPfKhqakmQ4tGe8Eigko35VVbIPKkfUV0CyQMP9ehPvkU1495+Ubh6jBF MVjJjvnSML1x3orS8lhwFx+FFID3+88RwWuprY3KWoaQZAjufNI65JCjpxVC+8W/ Zrk2Xl2W6aNjFKtw2WXHHy4zn68VzFz4y0+a28htCtXhXoJJ920+xwCPzqhqnjNd TtI45raAvbEC1kDE+QmACvv0rGNN9Toc1bQrXsm67kI6AYpLZhFFPMT9yMn8TxWW 17vZ23AsfmIB6Vr6NGbyaAgjymlAZezAc1ukczNu3iY6Xb+RaSMjNjdtK7iMZ+vW m3pmwEmCo6gttB6DoK620mWXSU2gBVuZkAHttH9K5jVmD3sp+i1U37txR+Iw5Ldl Undn61ckVt1uiEApGXGegqOUZwvqwFPuJRE11KfuxRBM/WohsXPc0fCGjyT+LNNK xrtSFXdz/e3bvz4pt5j7TOf70rE/nXSeCJ459Wt5YvufKoP4GubvuL2ZT2dv5mpZ d20r9ClOu9oY/wC84psx3SSHPVjUmQb6Mdo0Ln8qr5+Xmq6Gb3HwHZ5sh/hQ/nXR wX9pY2EQklUAIO9cldJM9i6xkDc/zE+gqxY6bGIRNODK4XOZDnFVBtEySZBazZlt ZQcZ1Atn8BVyddp2/wC1j8qybZi1taFev2zP6Ctm/Gy/ljP8Lt/OnMqOwxCR3qNj zzSr0aopDioAoSQpLdySlAzrhFJ7Vla6I42hjznHYDgVrRSfIXPO5i1Z88IvZy7Q kKpHfOKAR0miRLEtsAoBEfYe1dZ4Psl/4TK7mc/ducKv1zXLWE8Ru440OSUPH4V2 Ph1/L8TXJ7GWJvzANRIGrtHkfiHW7yPVryzMjBYpWTaOBwcVFo82uXsqi3V3iB5L YAH4mu58ReE9Oi8Wanc3mJA1wzqh+VRk559agl1O3gURwAMq8AIMAfSrcikhF0yW Vke5fkDBCHrTVgtdHZzBncTuYk5rNutadvl37B6IefzrIuL8sGGSfYmocmylE6C6 1zP3EVSO55rEuNULlmZyx6+uKoCSS4BHIXHUdqfFbmPnceRzjvUblWtoNa9E2VwQ fXFNNvMyglyvfk1bS2CgEKFBpRENxHShIL9Ce2jVYht2kgdazdUmnE3lRM/l7eQB 371ovm1hy7bUA5J4ArFn1RXlMdvE0vqfWtIb6mc3dWRUt4pbm8S3iibexwWI4X3r V1q9WytV023IKqP3h9fapkuk07SvtBKieUcAHO2uVmne4lZ2JJJzRfnl5ISXKi7p 4QzNK8nIRiV/lV5FBspUcqHA++T2/wA8ViRgkgDJJ7CtobZjbJcsqQwrgj+8TVNa iK1tJJtyCSc4yxzXQ26HVJIoYhujwC+WxtHesJz+9dISCnTNdR4atfJtWm+8ZDwf YUtho6+0UCMEdANo+lLO+2JjTolEcKp6Cq90eiD61BqirFvWVZFcqVO4MOoNdBc6 fa+KIYyFt4dYThS/yx3I9OOA386xolySOKnkcRxlicBRkkdqSHKz3OV1TT9T0fWZ bcwfZ9oztV8/l7Ve0XV1nLq2TPjkN7Vc/t261mOWO72TSJhkkkXLhfTd6Vzt5YOZ TcwSbZM5BXofanvsFrI6HWrUavYKsb+XcL9yb0/2fpXnV1DJYXLw3SMso65Oc122 n6wjWjRONkwPfvWPr0CX8QJI+0D7jZ4+lVHXczl7uxT8OQQahfNHcRCSMAd8Ec12 Fvax2yGK0jSME9h/nNcv4StJ7W+mMqbc7QOc9zXZxrtya0UVYzcm3c5vXtKsoEZ9 mH2ZLnnHPJAriWlGTjFd54w4sc5+8mP/AB6vPtnvTn0Iix5lz1FJ5npQFGelPAA7 CoLGbm+tOCOfQU/jFKOOhpXGMEJPJb8hXZaBosNvYPPOP3sw43HkL7Vk6HpouphJ OuYwCUU/xkV0d1dlYBCSNxHRR0FK5cU1qQtdQ2g8qKNST94k5rlL0/6ZLwo+Y/dH FdAign1xWbfWLPOSiqA3fvSWisKWpjk0laA0tj1birEelKP4N7egBJouKxj0qW8s h+WNj+FdRZ+GtQuXAjtNinu4wcfzraGhWWkKW1GcO3Xyk4UfU9T9BVqLsTdHF2Gh 32oz+TbxFj/E2OF+prebR9O0Vdhb7bqB7AfKn4f41py6vJOn2XT4vIh9I1+Y/wCF La6O+MyjylJywzl2/wAK0SSFqzmZLCWeQvKd8rcBFGSPoKuw+FZTHmciP0HU129p bWUMIa0jUA/x9SfqarXk0UKlnYfTvSbGkcZe6EtsFwG2HjeDn86b/wAIvcyWX2mC aJufuswGB65rdsb6TUrqS3htN0GeZHPygd/rV6TTIll2rz32g4FRYpO2hg2+j2tt CytGkz7eZGGefb2qpqVhZCxeWK2VXCZG3PWulMMaSiFgxbGVw1c7ql0bWNIh8rl2 yD1wDxRYdzlACDh8fQjFO/3ePpXRzomoJazqqlVbDAj2qWDSrfawK4JJ5Hp9DTcB Ko0tTmPMcf8ALVv++qK6ptBtGO75hnsvAoqeVhzrsZd4bi1it3u1aNblPMi3fxL6 1FHdW+GyY8Hoccium+IFqGt/DQVyAmlIBke5rhHtZE6EH6UJg7mw89g6kfu8Y457 /wBa6LRr9dPt7WWKIyDJ+Uc8/wCTXBhSOCprtbWaCw0qDzTg7DjC5yapMVjqbe81 BvCmmS2rqnnT3DuTzglh0/Woblyzckkkkk1Y0eK4fwPZTJErQwNhzuwRuc849OlU pD849hUt6GsopT0GKN91EO2c1FOwe1lLf8tJcfgKkjOJ5ZP7kZqJgTBbp1zlj+Jq orQxludt4IGy/twvHzqP0rG122a0169gJzslIz+v9a2fCMiRajBuIH73jJ9BVfxp Hs8WXh7MFf8A8dFQ0a+RzAOXun6YUIPxNQucDFSIf9ELc/vJSfwFQSHtVMzW5YI/ 0NFP8Rz+dXnPl2Mh/wBg/wAqrlcvDH6AVJqjeVpkuO61a6Es5mGYxWdu4OCtyT/4 6K6PUmL6rcuTks2c/UZ/rWDpltFeQRxysVUSu5I9lFb2pptviRjDRxtwcjlRSnKP M49Skna5ADgVBL900T3cFquZpFTIyAep/Cqss5dDLaSCXeu0r2X61DYJNkjxKbfb bxh8LtO09Kkg00SWoWY7WDdF54HTPvWZY3VtpwcOxkkY/dj5/M06fWppFxEBCPbk 0nMpQOltEt4Z8IE8xhwc5NdBpUuzXZTyD5UDf+Oj/CvNdK1D7PqaSyFnUAg+td7p d1Fc6n50JyrWcWT7guMfpU3NORrXoUPiXKYPGN4hJKsEcKTxyoriTcSSkgfp2ruf irAP+Ejtbo4xPZRn8RkZrgfM+XaAAPUDmlLcI2tqNNo7KWc/Ke9CxqjDHzfXoalU FgBzirEdsSMqpPHpS1KvYrnexyTgegGB+VSxIzNtClj/ALNTSweVEJZ22IehPeoF 1e0tbZzCryTPkY7U0rkcxcSMJE8txIY40GScZ4qpc3trbJ5zORuH7tMfMw9fYfWs v7TcS/61yyE/czwaq38O65BBJkb7wJ/lWiSRDZFf6hNfv83yxj7qA9Pr6mr0cEsW jGZo/K3kAEcFhUsllZWXkeco3Im6Qk9T15rPu9Ue+ukyu23Q8J7UrttWE9FqQ3Yk uJ0QHKbRtCj+lQm2KvtbIwcHPGKvW94bWTfGR36jrTZt87NK5BLcnFWiSuI0SY4J Kg8VOeVBkJVR0HUmr+n+HdT1HH2aykKnpK/yqPxNa934SttKsZZ9QvGeZUyFiGAD 2GT1o5XuF13OaRnmkjjUYBIAUd69JsLcRrDGQBsHIHauI0S1VtQWZmBijGcd89q9 BsFDKZPXgVmzRW6F7PFVZQWdj6CpzmmEfK3vSKWgyIYJqrrE4jstnRpfl49O9XI+ h+tYWuyn7XsDfdQA/wCzmhIb3sVbbUG05isqhkckqEUZz6Zq9Yx/2ijmZQkJPywq efx9K4271QW0kexN3BJB+vFXNG1Wa7maBl8tcbi6sRx6UJNag6i2RdvLSQ6jNDbb E2H+JutQCyklH70bip456VrrJAFCPEGAGd/f86cqWxXMJ2+q1qrbmUrsraVbm3ld uxZO/Xk10gHyE+1YSMFBIz99a3lGYfwrQzOf8ZD/AIlUbD1x+orgUhlc8RsT9K9K 16IS2EI6/N/SucWEjHyHJ7VM76BEwU0+5fH7vGfU1Zj0eZx8zgfQVuQRPPKsUUZd z0UDJrat/C+qyjm3WIesjgVnZvYptI5FdHiUAySn86uw6RZqAzj5e5PPFdGngcq2 +81KBcdkQsf1qw2n6VZAAyXNww7bQop+zkCnEo+VbIiPD5SeWPk3OFFUfLt97PNq FsGPo+alvb3TyzRnTFKkY3vIxYD27Vy11D5U7IpDKOhoaSQ+Zs6bzdKjHz6knHZU JqMT6be3sVvFd7VYczOmAPauaSCWZ1jRSzscKB3NdVpvhm2s0E+r3GWHIt4W/wDQ m/wot2QXNi10rS8gQia+k9vlUfWteKK1s490zxQIvJWLAA+rd6wL7W54oRFY2whi 6KAMA/X1/GuauJp7uci4kkuHI+7nCCr0WxOvU7W58b2MEnlWEP2k92HC/n3rCld9 T1A3OoK8UUh+XjG0entWXbQJBbKPNAce2DmrK6pPl4SqSKO7CpdVvctU0tUb8Vxa 2qGLT4N57leB+LGqk9+jRnz5PMb+4hIUfX1rJuLyR48MyqvcLxWRcX+Fba2F9qnm Gzora++yQSzbzDCx4QHj602O5Gr3C21liTjMsrAlUH+NctAl3rV0sZkKxr95icKg ruLM2ml2q2llhm7leSSff1o1YXNP/RtJscIMBBk4HU1zk2qMxN1MxQA/IAabdX8h D5JYjquPu/WpdMsQcalfAso5hiboT64qn5Emh9rMlrFczRPDIEyUPB9q4TWL4Xt/ IZD84PUHp7Vta3qEkztAsn7yX73sKx1Sz0sb5gJZ+qx+h9TVJEtk+mGW1i3XEixx Pyoc4Le4rWivrXHFxH/30K4+5u5by6M0uSfQdAPSraWkU/EJ3nHakB14vIMf66P/ AL6FFc8ul5UZCg+goo1DQ7HxmsdzpGgzKwDR2gib68HH61xMkJQYdcEjNd5q1h9t 8O22VysDR5PPG5D/AIVy9xp528TNkDHIFYo6q0VFpLsjEjhMlwiIASTxmuluYwY2 UjiOEn9P/rVmWdlJ9uBOCBzx27V0dlCs9xKkgyrYQj1Hf+taLYw+0jufBdv9o+HV 3CB832RmA9w2a5VwGkY+9ehfD8xzWstsCo8yJ12+xz2rz2dTC0iN1RiD+FSzRu7b K+7FtcN/eYKKztYkdCqI7KFCj5Tg8f8A1zWhtLW9tGOskmabfaFqNxOzNGiLgv8A O3YGtEjFs1PBkst54ttGY5Cvnb6DFdF8QF8rWjJj71sp/IkVz/w9ZV8V22f4gw/S um+J67ZLNx1kQx/k3/16qorWQoO5xLZW3t0PZNx/GoQu+WNeuWqa5IEzAdFAUflT LPa12m5toHJJ7Vk9ykXIzuuvYVHrcmbCQA/wmrP2nTbabdDuusKd5ByM9un41hav fTXUMzqionTy/wCL16VrsyUmzJjleO0Qo20+c659iozXV3U6LaWTmQIDbRnn2GP6 VzllFH9lsppmURvM7NvGR0HFaPilYYF0swr8n2THHYh2qK07PlsXBFS6udPaZpUh 86Y9N5+X8qypJWkfy5n2xdRHHwuaaFll5iQHsc9qGtnUr5pU4PRTWFzVJDSAhwpx 6KopoDFsPkL2GOTV1YiBujQAHjNM8sliWBzRcY+FogSI1xxyScmu18LHECP6pt/J m/xriYoyGz0GK6/wrKBbIp6hmx+Y/wAaOp0w1os1/idA01roFwBktbMn5H/69cAt m5ALLtye/wDhXqHjq4hg8GaPeSlsRyPGNo5yf/1V5Dc67cTSMsCiNCeuMsfxq+Vs 472NhILe1i8+4kUKPuhj1P0qtNrbFXS1hC7urn+grHjE0sxMjMx7Z60rSLGzbsgD 1ppEtj5FaU7pXLkep4pBGrqTHggcELjNVJrsFciMnt81WdMvzaTm5liEg2kKB1B9 aq1iURxAPOPmyE5q3p0Iub4OwB5zk9qqIxEUspXa0jdB2zWtaL9n06eboduB9TWc mUtjD1mcXOoMc4UGqZQEEKKRpFMjO3zEnNaNtZLJAJ7tmjjdgsSL/F6k+1aLQixn 4VMAtlh2rq/A+npqOrs08QeKFd3IyM0tpBYaipilhV3HdRgge5Fdx4a0iDSNNYRJ t81i5ycn25qlG70BuyNVwkaEjAUCvN/GGoebLHbBvnc+Yy+3YV3epzhIfKzgv1Po O9eRatNLe6lPNEMmRsA+i9ABWs3oZxWtzpvDtsI7Jm25Mh5PXOK6+CMRRqgGMCsb SbcQwwQgfcUZrbB965WdCFY84pp6UAjd0pSeKCiNmEcbMTgKCTXDXt4CZHM582Zv XkV1OtTtHYMij5pDjHt3rkLuKJ9QgijDZVdzH3pWHcybvm6cddp2/lUcbtFIHQ7W HcUsuTK5JycmmDrVmPW5t22rBsCb5T6joa1C6i3jlLKQ5wo9feuUWplcgABiPxqd titzqIifLIL5G5cD05rp4v8Aj3U+wrhtOuXkMiOehU5/Gu6i/wCPROP4RW0NjOW5 la4gk0xQC4IYEFOorn0E5Qozl+wfaVI+tdJrJKaU7gZ2sCR+NZdoyXKjaASB3puw IpWyNbkOZgHDDBI6fSuxTXbcQKGWaV8c7eBWFLaIASw2n8qpzXDRFIYPLAUMxAbk 8Gltqh77m/P4gMnyR2yL7sT+uKwLvWLyaRgrxqOmUWs99ReaBIiCrkZf/apInLKS ACB1PYVDnJ6FKKQrxPP99mJPPWof7OnRmeRolXP3mYVradZ3Oo4a3gYpn/WNwtbs Xhi23CS+Y3BXkIeEH4d6STe4OxzFrps90uYJFdR18vkfnWhcQNEoWRxE2PlDcn61 0lxcQWVsSiKEQcKowPoK5WedriVppSNzf5wKrlsK4bflG6XzO9I0G5C42qg7+tNg V5JlCKSM8nGcVUv7qSSdrVFYR9OPWpm7KxVOPM7sT948mSoVF6YOc1E2FOVPI4wP 8atTForSOGOLPHzHpms6SKVuXbA9BwKziipvUrXUpc7Afqaba2DX04iTk/oPrU0F jLdXAiiX6nsK6q1slsoVtrYfvW5Zj29zVogyRocakWsTs8nWRuir/wDXro7HT4bO HPG0D8adFDFaLs545Y9yfelUS3kjMDthXv2H/wBeqbSBLuJBEjzSPtCx/wAZ9faq uo3OQTwqgYUdhVqeTyYAmdqAf5JrldQd9UnEMBbylPX1NNaIHqV/s+ZnkkuY43kP Mg5P0FIug6a2Hmv5WLdcY/WtSOwgt4FQxIZR1cjOPas+9VYbfOwjc2Fqbu47IBpG klRFHNIZCwwSeMe9WxpEkKKbQqYvTGCPf3qjpgmknZViZsjA4711NrG8cW2XZHg9 GcZ/LrWiRD8jnWmjjYq0jbhwcRmiuiKKxyVBPuKKdvML+Rv+RKnhHWJVjLxwpbEZ 9mI6/jXCy3u47GhkBPpg161bok/w51DZxvt0kYepBBry+WEBiQKxsb1J8z1GaVJa ef5l3I0UAJ3Ng54H+JFb0Nzo8pH9mpKQc5kcHqPrWBLGBZnI7Zx/n6CtHSYRHahu yoT+J/8A1VotjHdlzw5eSW/jK1dJGQiEYIPuaj1qd11e+iO05mbkDHU1V0R/+Kxt gf8Ankv8jV7xLBt8USqB/rCrD8QK57+/Y9StBfVoy6laZjHLHsO0wxbvoe36kVl3 OoX88Fv515M7u7bjuxlR247VoXT8XLju2wfQD/8AVWeURpFU/wDLG3Ln2JNdKPJZ u+EJvs/iLT5Cyr+9GSxwK7j4ihbuLSJk5UXMik/gG/pXlFusya3pzSZ8t3VkX05r 1HxOyv4YScSZNvcElf7pZCB/Kic+ZnQ8P7OmpN7nBynduJ6licfjVVllk8xIQeRg 4GevarEkhxgPkEc1LBfm0tsjHJOBUdTEqLaT2lnsdivzcpnGPyqhK+GJCEnuRwK0 Xa5uWlkkUiM/dZh2qMRRLGrFwX/unqKiT1NY7FSdAuh2aqMDz5Mj04FWtQUSaJpT vltvmpj6MD/WiWcR6VA7rkGWVcH12rT59y+G9LB3Hc8j5xx2BAP4frWl26bTJtaR lqrsOm0DoBU6R4HK8+9SpG4UHbgGkmuIYEJkcHHY8Vzl3INjEnb36AUuFb/WNjFU 5dXBQhIu4xxxVSe6nul/fMEReijgVSjcTkaCTwl/LQ7ic5I6Cr1vdy2MNpcQtjFy UYHoQQP8KwNPZTcDYGK8/N2rfEIk0C4k6mG5iYfQ7h/hSkrM7sLZwdztvFN0mo/D BlwQ8F6rDI7EEcfjXkcjrGAFYAnuOa7bX9R8rwW9nuw81wCBnnA5zXAbAFDs3fvV Um3HU5cXSVKpZEj3DbuB+JqIrJIwGCTTj82Nikn3qR1wN0rCPjgetanMRptRiH5x 6c1N5sixbVQRhuNxqo12FBWKPn+83+FFrvlukZySB83NJsDRUMZI48Fscn6mrutz fZ9JihXhpDk/Sq+no8t1uI+8eKi16X7RqQhUZCYQDPes7alvYh0qyE04ZuUUbnc/ dRR1P1rahD6qHeBSqFQqr/dTJx+JxTUt47WCLT3O3zObhunbhauaEkcGYwxZ3YAA 9gK1ehmtTR0PSRbSqqxgPKwBwO3vXcOyxRgdFUYrL0eD5nnbt8op1/cny8L95zha 0horkS1ZgeJdR8mwnlyd0h8mMj9TXGaVD5t6GJBVBuNaniiYS30VqpBjhXbz03d6 h0mBY0ZkA+bgYqJy6FxXU7HThiMyY+9wKvZ4zVWEeXEi+gqbdkVma3JARj604nio 1NRXM4gtpZCfuqTQxGHq1w0l7IFb5Yhj/GsDT99xPNddAxwCewq9Csl7JIr5ET5L Mp5rOmmNhZyQRcEttU+o9aV7lK8dWY1zcKJ3AyeTz61EtwWPAFMlGTnuev51GBt7 1aMif7Q6nGRn6U4TOx+8fpVYnJ60b8DANAG/oUoa+dM8bQT/AN9CvSrf/jyjP+yK 8p8PEnUW56xn+Yr1a2z9iT121pT7ESZT1hAdAvODkIT+tcTpOoQ7cSSqjDrk4rv7 5PM0i6T1jYfpXkqaXd3C+ZHCShJG/sKU9kOO7N261SLzWZpyew+b+lLYCS7nZokY 5UgMRgcj1qGw0OGIB54zPID0xxXo2mW1n9iikQfLjgMOn4VC7FWMCx8L+Yim4/eD +70X/wCvXQw6RZwQiMwxlBzs2/L+VW2m/ujioWJJyaqwD/O2LtjUADpxxUDuWPzH NKajYU7gZup209y8Yi5UZ6ngH1qCPS4IEL3DBscnsK0bi4it4y8jYHYdzWTPDd39 xGJVMVswJC9/xpNrcEivNqUpbFlbFoEPzBRyaz7tGDfaXjwxOcdlrpVtI4owka4U dqqXgt44WS4YYYY296zbuaK6Oau9QcIFU7AR1Az+tV7J7q9uVhhyzdywyFHqacbe a/uhaQITjofQeprr9M0qLTbdYol3O33j3Y0kugBb2ot1VFRTK3oMfU/Sp0IgPDe7 SEfeNSMMZVSOfvv2/wD1UltD9vuRGBiBOT71W2hL7iQWzXZ82TKw+vdqnuZY4otq 7Y40HA9KsXWIEaR5cRoOhIAArgtZ1ueW7iDI0doW5TOGYepHaqtYV+Yt3Fxcavce TbbhCDy3dqux2sdhH5SHMnc+lXS9rZ2qpaMCzLneOawNT1IWwESlWlfr7VNxk1xe QRMwldFCDJ55PtWR+81GTz52CoTwo6gdgKqNFHjzJXBY9Santi3ljy/mPQg0AyeR fLuFEDPubgBju/Sty1Rba3DSEBjyxA6msu1VTMzOASO/9KtBwXJY49ATSYI0fNDc 7uvtRVEzvnjp9aKLhc9O8N3dvfeCdTsY5FM6WLbkzzwoI/lXnMx/ebc8gA4q34Qv mi1SdEbBkikj+uUIrPidZbwkt1wAPYUoyuzpxWHdNRl0Yl88cSIjtt3HA4z0wK1b UgWsiDsOv4VnRXVgNQdLnazIFChkLHPU8fjTNT1EWtm8cG/fNu5ZcbR7Vozmpxbk kip/aLaVr9rdxxrIDAjbT3BBFdbrMy3epWV4AQHtwzK3BUjPX9K4i/jYz2DYO0WU Qz+Brq5FLThySd9vEB+KgGsbe/c9Wrpg9TIvZn3RW8efMK7jxxlvX8Keyv5N1IMf vmSFOO3eiCxvb6/lu44x5RchCe46D+VXJiLGFN4UOrbFQd2Y4/lW9+p5AuoxbH0u dRzHMFP4kf4V1V87XXhPW9x3GO5ikx7ZIrFvoC9iuBkoyv8Aka2ojnw94mXGQIhJ +T0oLRnXWnejFdmcPa7ns4mJ+YruP480tzucQJFJtZPmbFEWnXMduoLF1IyGzgY/ pV06fujQ27hZSoDuTnd9KF3OQW1lE9l8+cAkc9xQUUoyqOvPHeoYmVGKsQ4x94dj zwacl0A7bRx7EVnJalrYp6iv/EptwRj/AEmTg/7orX1CUx+CNCdVLMskyKqrnPIN ZmquH0q3Yd7lz/46K0dXO34Z6VKM/LdyL8vfIPH6VslekRf3jm7q6uVjVhMkQZsD B3H36elZky8s8khfH8TE/NTGSV4yypsUDPA5AqKOSExfefgjJPJx7CsVG25TJYFk eQLkfNyN3f6CpJYkjiEzTRSyZwsZOcn6Uy1mW3vjKGcx843YLYqGeRTKWVAob07V XURJpzyf2hGrn5ecDHHSuzsoDNomqxgEnZG+APRx/jXFWrsbyIL03Dn1rtrS5Ome HtUu5ZSrSW5jRSOWJIxWVV+8rno4P+HJ9jn/ABPNBNq8kVmWe1hAVG3bgTj5iPxr EZYkQF3ye4HJqvJdTS8btiegp0MG8As3B5rVaaI4Zy5pOTHPdEHEC+WPXqarMCzF mYsx7mpph5UhVRwe5qIkg807ENgF75H0q1DuIdmxkjaKrB/VRVpBhVGOeuPc0mgT ubeloIonmb7qKW/wqrpkDedJqswztYrAp/if1+gq/HavLpy26cNOwBb+6o6mpHCS TLDCu2C3XYi/596VNdQm+hQ1LMVisxJMjyAg/Strw9F5rtPgcD9TXPeIpts8Vqp4 iQZ+tdpodnFb2CbBjKh2Pc8d6uS1JjojXnuDaWbRowYKmcKerVz6X94bgySlSy5G wnIUgcc1ryKHGXHHXHpWXqP2UNHcOx8rYQdoxk/Skm2imknY5W9D3MzR7WZ2ySR/ OtbTbUiWNQ3yovI+lVblfL1DbHkREZAPcdq1bAgIzdM8Ubi2NuNwQD14qRX78Vmx TfIBmrSPkYp2KuWweN1Y2p6hA7G1CuVVxvbHBrRmn8mBnPYcD3rAiVnZshGUnJZu oye1QylbqSWNsryvKrZjBO4gYz7CuZ1+eN9TkSEBY4ew/vV2U0iQxbIhhUHCj1rF 0OyeO3upbi281p2zgryAD3oSUUTJuTONd/kTHp/Wo85716AtjMZ90Gkwo+fvugVR +eTVgeG7aeYT34SWYjB2Lhfyo5kHIzz2CNt6SvDI8IbJwpwR9a6T7HHfQ/uIAVIG 1fL2kfjXZRWFrAgSOBAg6L2H4VIUCnKooPsKOZDUWcNpWmy2140rMu0DGAPcV6Pb /wCoFcWFkXULlGztjIA9Dlga7S3/ANUM1tAxktRWG63lUjqP6VwtzOkcTWytt3eh xiu8kIjjJPQ15zPbLLdzl32xlsbs9qJPQqO5u22mRiFHjUSMQA21ua27FWtpTG+Q rnAyc81z+i3BtZ/sisViIGwvyzf4V0jRAjliSe+elZx1KZo4xTTioobjfbbiGLLw QOSTQ6PMAATGpHPrVXQiC6vorUoJAx3ttG0ZwfepApk5HANSx26QjP8A483X86z7 zWrS0YqjiV/7i9j9anmKsWhZxCTzCuXH8Tc4+npVO5v7W2kcySZK/KFXk1i3er3t 0du8Qxn+FOtUTtjBZmA9zyahyW47F271e5uMiALCh79Sazo4pbm4EUYMkrd26D3o jdrucQW43yN6dvrXX6ZpKWMIGN0rcs3c0opyY27EWn6WllGAoBkblmxyxq2wAVsM AoHzOegFSyMoVvmwoHzPnoKrQWsmpbSwMdmpyqnq/ua1sQ2V44pNQlCxKy24PU/x H1NXJ5o9MgMURDSkc9gPqaqa3r1posBhhUNIB0HrWHo1xe6vK1xMuIiPlU/qTTfu i3KmravLJceRCsks395lIA+g/rWSli1zcqJy2XPL9TXdNpMrwfvCCGPA6kj0qjLo b+apjsGTB+UwALj680nFsOZLQqWumzwW3ki5TaB+7Yrkr/SsO50ee1kMs0iy/Nku Dz+Irq/7MvA/McwB7HAxVe40S73tIjl1ZcNG45/DFJRHzI5pwXXKYyBgA9KiGYX4 6sMenNa1xpbWZ3ONqf3Q4z+ANQW0MUN35tzypGYQ3Q/Wi1gT1saNlpU95YrNbLHg jpvw1J/Z17H9+En1wQTSPK5vQ1s2FIA+Xr+FXrbXFQCKdfMYHHPyv/8AXpJopxfQ yJVu1kIW1lAHouaK6X7dYn/lpj6iirvEyszF8N/uPENovODIAc+9R2sEi6lKjru2 SOmT2+bFOsT5HiGMg/cmH8xV28c22v6mij5VlY4x0zz/AFFc9P4me5mK/cwZt6Bp Vv8AZnndAzyuTuPfmud8eFBqlvHGAoSA5AGOprcs9figsoY4YHkKr1ANcp4ouHut XZ3G0iEZHpW8muU8vDRftVcLtXma3VBkrZwtgfStlphc6TC0RZWWIIzH1X0/MVkv G32mPspsYh9fkzU8Jmt9KyUOCwZfcd6xj8bPUxLTwcUdpYRLa6VGCMeXH/SuZZPO WMOWOZDIWJzznNWRqt9Pbt5iCOLZ0/lUDukLoZGComASTWs3c8WKsdPYPFAIbuYF 4irq0ajkggjPP1p+h+XdaX4gjILLJYu2O/HNU9Nlju7C4mSZJU2YG08rjIwR+v41 L4OlxNqkZ5DWE3Hbhc1pGNotkym3ocjDq0MdisNyrqVyPbFU4NW1B7hYNOtjPAOB iMkKPdq5p7m6vWDyMqjsqLipF8/GPPlx6BzWPMacp3DRW1pAy30iWkLfMw3YLH2r PfxDo9qPLs7aSYjjcR1/E1zRjllAE0kjBfuhiTT0ttjdOPU9qdwSsdDfXr3+jWs7 RhAbpwFHOBtWt3UCF+E0DYJVLwFgPTkf1rm2BHhi1xyftbgf98iteCb7R8Ntdty5 Z4JIZVjJ6AlQT+dax+Al25jlr/VDchFVAigfNjHNZjPEjfINx9BUTcDLNio/PAGI 15PrWVhk7lzznYKY0yD7gLH1PSoSGkOWyTUhgPkkjAIx160XDQlsWlm1G2XdyZVA Ud8muv8AHwFhZaTZqSZJIPNkY9PvEAD24rgVlaKQMGKuhyCOoNdz8SJGlk0KR2LO +nKzMepO5uaTinK5pGrKMHFdTiCc9a0LMb7dSOoJFZZYevNdBodpIbcySKBG/wA0 fPJ9abM0QTWrybGA6VVktnR9pHJ5Aro5rbEZ2FVk7FulZjRtDIpmB8wjoe5pxYpI zhAytyMY60+2zPdp1xmr72wvHWFTsmdsD0P1pv8AZ1xpV/E3yTBTnC85+ooYkdPP my0wsOGChR9T0H9ajsbYRRpu+rfhTftp1i4hUQmOOEb2UnOW7VY1GRbPS7iXIBC7 F+prSKVrIl3vqcfLnUNTuJ3DMpc4Getej2f+jaYgJ6RjP4D/ABrgdIge61KCFDxu 3P8ATvXa6lcrHE8anoAAPWo63LtoaAYSwI/ZlBrAvmeOx2nny5Sv4Vp6W8jadEJP vqCrDPcGmapCTPDDGn3yACB6ckmpgtWORiXJL26ysqbgeCOuKr2+peUSki/IDgMO 31rbn08XHh+7kgyJEywHXIBz/jXKedGw+Ug/41aVkS9zpbeRWXIORnir8TZrmbG5 MLCNydpPBPY1uwOAOTQxoj1ubbboik5JycelN0uFrxcmUIsLYZFGdx9azNQuhLcM d2VU8D6VoaFHeW5kkeDYjgZMh25PrjrWck+hSeupsfYIMfMpf/eNWI4xGm2NQiDs vSqjXOQ2blfl6iJOn4nP8qyrrW7SIkGK4uCP7+cf0H6VPK3uyuZLobzTwRttaVd3 oDk/kKb569RE4Hq+FH681yE/ie7+5bWyQr2wOf0xVCW81a6jMjSOFJxgfLT5Yi5m 9jtJ9RSLJknhjHoBuP64qnNqkDYwJZh15OAfywK5jT7QvKXu2OMcc5Oa2pNhlZVA K4A+lDavoFnbUvvFI8CsYkhQ4ZVUDn6mt6OfKkL1zWUZYnht4i2WKLuA6gZFaUSA YC9K6ILQwkwmkZ5kU9FG4/WuJgJMkkbRgqZC2e/XvXaSnYssnop/lXE2szkiJeAS ecZ5pVdIl0lds0rRBtVioPzblwMEfQ1tR3UcVqXmf5gCdpOWP4VQtIsAMQcDgUO6 zXD24TGBxIf73pWEXZ3NWrly0vnjuo3f/VuMPzwtWb3xHbW+UtwZpPUcCsCdZC5D KcD+EcAfU1Xkkt4/vFT/ALvrQ5CsT3WpX+oMQ7lU/urwBVYIIQWLnNRSX6I/l5Cc 4JbgCojfQxEO7rJ3AQE1LuxluBJJ5MRRNt7t0q01rGiuSoZs4Ck8k1mPrV5cSJHZ RbGYcZAJH+FdLo2klCLi5YyTnksxzj6U0tbCbLWkaTFYwbkRVkc5Y4rSeXIIDAKo +Z/T2omdI4GMr+Wn6mktoBLGm9SqL92Mjr7mtkrEXuMitftjCSdSlqnKoeN/ufb2 rO1/xJHZQtBbMN2MFh2FHiDWooYhAjFmHJw3WvN9QvHu7h1Tc3OWK85obsTuTwzP qmoBX3MZGwM849zXoun28Fjp6RxjA6fUmuE8Ns1rbX2oLGrPEFRd/QZPNb+palIX trcMQfLDvj1NLZczK8jT1rxPBpibIgJbrGFTPCe5/wAK5zT9Q1vUJy1xfTxRHoqn aD/gKbHpsd5feeVLEDknpmtd0gtnVUIyFGR71Lk2tBqKRUvbDVNm621O5dGGcO5J +mazY1vobmFri6lMZbaR5jd/xrcbUihK7d7j3wKzr24W8OJYlGDxii6HbU12uLe1 jT92GbHasXWfs0kPnRIY3JG5Qfl59qzLzVDDOiYdiAPm60guxeYjUlyx7jj3pXaD RhbTSQxE2xPpzkjHrj1qyuqQxgQXKqgyCpxkD+tQNp92xDwqNjdCDwMVInhx7hJJ bi5IIGEVRyT75qdWzTmsjSW/yoKgFexGKKwx4VvQOLm3A9PMIop8r7k867G/lV8Q NgjPnZ6+9bfiGNLfXr2VmCiQK2c+oGf5Cub1DMevz+u7j862vEcxu5LXcRuaJVc4 64/+sBWcdJnqYhueDUn0sWYb3T4xDCLqMu4AVVBOf0rNija51i6AwWeylIz06HFU Y48a5kcLbw8fXH+Jp1/ctb3kiRjBEIDf7Vazd0cWCi3V0N2x8OX2qX9vHE0catZo AZPaPn+VNuCn2HT7LGZYQVdh0bJyOK6PTtftdP13Sbe43KRYxEELkHch44+tcNqm pTWtxJJBtBUk/MM9OKEle4VqtX2ajLY3LnAjjjA5ZgPwFYOqzpKkkayKWfIxnvUd 3qNzc2ln5rgSSKWfYMcZwKqG3UTC3mPC5Ix649acjmWxc8ER3Ft4hRGmzC6OXiRi dwAJrpL2/Tw0txdRSJKl9bvHbMD1DjBz9ATWd4Dt4YvE9uHZmn+bbn0281yszs6h X5Vc4BOcU1N2BxuQjyozsWMlvpQ10VIAiHHY0pG1SxOOKrNKSx2j8agoke8nPfb6 YFVWedusjtnuTStKEHznJHtRbxXF65WADjkknpTQWOw0ezSfwnYmeby4v7WEbP1I 3rgfyrI1xriw1O80qxuROgIjlki6ORjI+gP8q37WyVPhtJFJmQ/2irZBxg7GrIht 1jjCbQB/WnzuKsTZGLFpMjndMxBPYc1M1m1vExTDBBubI5IrYZQiMx6AZrMvLhfs hZeGmPf+6KiLbYMallAQJZLhVjI3FQMnHpU0X2e9hlji+Rh90MOoqHS4SQz568Uz VZSkscMagP1ZsfkKfUfS5FPbxPCFaECRf4wetdp4ws4rh9A8xC6jTVGPT5j1rgTO yDaxySK9I8R8ron/AGDU/wDQjVdSTkL20gisJtkKLhT0HJqHTb57MQpInCrja3pW lextNZyogyWUhfc1hzlluURlBZgAMGiQI66Borpd8PzDHzA9jRLYQzDDRA+nt9K5 iyu57a6KxtkmunhBigC3UszSSYZQCMA+n0pIZU+xPZyII33MCeSRux6VTv4JJMO0 EnTDbW7evFW3uAZljlBRuNhI3Z/HNa39mG2tSuW3MPmIbt6U+UL6FXSrdbaz37fn kO8j27CszVdUUlopIRIo5Kt0B/rVuHUt2+CWMBRlOOy1lzaQnmebG5eAY3bzyo/r VXVrIEtbs2PC6g2b3bRJGHOEwMcCnS3IuL95CfljG7Hqegq2gRrBVtgBbquN3TA+ lUrvy4UjSIYDfOW7kYo6C6mjo8+S8OcsGzj61dnO5ru4B4hj8pP99v8A61YGnyLp 160gLSSzrkg9AB6V0JjZNIijI+eVTOxz1J6foKdPqKpFrcXSofN0vymb5ZYShHvy M1w11YtBHPGyCG5tySSBw4rt9ElAsgP7rGsy9khv9Yn065jz5qb4yOOnBBNC2Ezl 7RmvWSNFy7cEAZrq7XTp7eA/bpooYxwJC3LCufk1l9N3W9pbx2m0lTtG5j+NQqbz UZSBIXkxuJdu1DVwRtyanpWkqUsoDcSnkySdKzrvULm+tzJLI2CThVGFFVV0q5kl QtIixggE9cD6VbIURXFtkpt/eJjofqPwqH5Fx3L2hWZtbEmaRA9w3mKu7JAA71dm t7TYTI646kjmsiC8s4WElxMyy7fmXy8gfTFWY7uy1CYpAQf3R3lo8ZX2NTzMqyvq WLdbRw7xALjjnGaryQFmZXGwAZDEYFJFd532tltBjA3Oy9f61UuIrhpmjnmLkcMq 8Y/Gmncl6CpHFLdqFO5QcOQvFKJd0jEHjPFRRmKytycMqAnODyT0qjHfJuwFbnpS KbvY2bGLF+0oYksqgj/gQrrofuj6VxmmStJKx246fzFdhG/y57YroovQwqLUZcsE spyR/wAsz/KuPtXMEOXRhGGAVs8H6Cuo1bP9l3LA9Y2H6VzOm3Anhtw8K7FXAC/3 hwTTrbIdLqdBFNEbMyq4UIuTx3qC1ux5KrGhkjwclhzn/wCvTZp1ISOQfLjIUfzN RPMzoCrYC8DAxXP0NRL5ftQDw3AjJ6hhkVQ8iIZEhLP2K96s5yG+Y4UZxT4LC4uh ujVQD3LUkgbMCa0S1leSH7QXbr5mCKrQXVxfXCW5hxuOCRk4/CuwXw5LcDY8qgDq wJyBV6G30rQZI7eKMtdP0JGT+Zq+Um/Yj0nQUtgZpFAYgZJqS/1xLST7JZRefcnj /ZX61n69r7Qo0SHDnqccLWj4d0qOJBcSDdIyhgx7570JW23Bu6uyzY2M+Ptd83nT kZGeif7opdU1IW1oxP7sD+Jjj86t6rqcGl2LTykhR0wM8151qWqS6jI083yxKcpG Oeff1q2rbkp32Kmsag0mTHnc/wB3PX61U0OKSSSRNoDfeyxxUOTLPuIySematfvI JFhCqrthuDUPUpaG3ZOJIZrHnBcBiF+UkHJOasR20t7fSzj5Yj8qk+ntVzRtOaSE XE7EbuiA8YrTlURYWNBnoBS5ug7a3IILdIAkSgKOv1ptzpcNwBtlZXBJ5HFFu5Ly SOSWB2gelLLOsMEkrkjYM49aAZzmoW72sjDcyEepzmoooNQeESPaytEOjIPmI+hq 3bH+0Lp3lOVQ/dPrXSwQGW2AU7CDxjvTsB5dfPI1y6v5gXdwrjBxWpZCK2QXIfBC 7QG6flXcXNpDMjRzxpIOmSOlcl9kS0uUTO9C5yrDPPam1cV7M6LSmJiJ/hLfKMY4 rS+x27MWMS5PtWdYt0A9K1lPy1mWYM84WeRRE2AxA4zRVa6eMXUoIwdx60UcwrLu f//Z ------------tOYfvjFeiFcyei0R15Esen Content-Disposition: inline; filename=image008.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image008.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke16-filer/image008.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAEAAVUDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD0 7IZwx6injkHC8/Wk2gClXb616bpQfQ8jUUA71xuCgdKmUjjk/lUY9mqQEVLproUC qxAywz6YokZ1wFAPrTwRTuKVrSuHyKhlc9Y/1rK1gB44vkK/Ma39qntWXrKApFj1 NTXkvZs3wyXtUc75VHlVb8sUhjryj2TOul220p/2D/KuYiX5a62/XFlP/uGuXiHy is3uAoSl2VIBS4FIZAUphSrJFNK0hlYpTdlWSlN2UhEGyk2VPtpCtAWIClMKe1WC tMK0gKrR1XeOr7LUDr1pgZsqVzmvjAgGccsa6qVOtcv4k+VrcY/vVpDcmWxkwpz7 5rasIlVc446k4yaybdN/LOF9K3rILGRu+bjoxomzWkjTtHjwiM+F/iJq2soeN4ww x/fPAA+lZoHyF8YUn5R0H1qzAyEBTz0+6OSawOnYcyO2BjK447D60zasD72dSvUY 5qK5eRnYM5x374pAj527TgnGDxTETxTxyNt2hnILFmOAKqyKiklXLKOeBxmkaPYc qRyOQoqAzZIAzyeFJpoTJuFBYKNxPGaGLEkMDuP4U+NTGrEFS59s0xhNK/zjBOOS cUxEPlyYO5wqiiRMYZSxFSPA2TvcBR2FTSASAEAlV6ZNFxWKG3awJQD0p0u8gbRk ewp/mAyEcA4xwKUYZAWJI/KgESpplz/Y8mqSoVhB2o56Z74rHwJiZJJSxz3Nd1ra +V8MLVFGN7k4/GuCELNGNzhR6VtayRhdtsm8tGA68fWinKihe5oqblWPp/CHNRhY wvIOaQhDjaSB70h44z+tevCC5dLo8BokAXGFPU0pVDk5FM3HFKAO45qlB3upMT0J Fj469u1SCM+tRDk/1penrS5Z/wA34ArDypUZrM1XlYvqa0d+Vxms/U+kXPrWda6p PmOjDpe0Rl7aaVqXFNIrzbnqGdqS/wCgT/7hrl41+UV1epD/AIl1x/uGuYjHyioY xwWlxTwKrX10tnavMwJC9hUgS4pNtUdO1IX0pjEZUhd3JrTC0AmQlaTbU+ymlaBk BWmkVOVphFICEimEVMRTCKAIGFQutWStRstAFGVa5TxKP9Itxnjaf512Ei1yPiZf 9NgHon9auG5LKNtECwZiAvvWrC6YweT0BHFZtsmF3HH0zWhCBnIzt9u1TI3hoi4r ADOQGz2GeKAxEm4kA+hNKskRQKVBIOcseDTZmMu5ioQ+wqLGlxWiYx+ZExKjk4FQ GWRyWLMzHrU0bHhQc9AF5IqRY0JyCRnrtGKAIY5GxjlVxSrDscOqruJ4BOcUSlGc eVhf97rU8btFE2xg8mcnA5piuCxkIQmS5POBVdvNaZWk4RT3p6NKzchlGSST3oAO 7c4G0Hoe5oAkSbdGyttVQfzpr7ipI3H07UFXlVSSFHUBRSMJB85ye1AxkMLNuYxo OP1qJ2KAqeeegqc5JOTjI6E9Ka7hTg5OPQUXF6HS+Kf3fgDR4znLAEiuOSPdHwig +prsvHZMXh/Q4QCf3anH4VyUZckDYigep/xrWpsvQwp21GP5gIAfHsKKmV5XzsMY 9elFRqW7H0egUrgkdf0pGiAXK5IPpVcE9Ril3uDnH5V6qTve54XLYl2sDg4NLtPr UBbccnP50c+rU0qn834BYtqp/GlOV6iq6sf7xqQMcYJyKqLqL4mhcqFJqjqP/LP8 avcVnaifmj+hqcQ/3bN8OvfRTJpppaaTXmnolPU/+QZck9kNcrHIuBzW34rZl8La kwOMQHmvEvtNwvSaQf8AAzQo3InPlZ6wJFx1rI1+QHTnwf4lH61wK6her927mH/A zUq6leSukcly7oWGVc5FPkI9rc7Hw+P9Kb/rn/WumUZFcx4dObgn/YFdWo4rOW5r HYbsppSp8ZFIV4qSisVqNlq0RUTCgZWZajIqwy1GwoAgIqNhVgio2FMCm61yXiPa NRiBA/1ff612biuN8TIp1NcnBEQx+ZqoiKMAUrjt69K0EaNBkKCcYIPNZ0BwhyOA KnjbaQeCM8c0mjZMsebI6+UoGC3p0qeRfIkwxDYweecmoWVBIWVhjPIA608hQhkl 3cnp6VOhRP5splHG1c8nHapXeJgoTOf9putVFkUx9eAetMSXDkAZbjBApWGXCigF gUD+1LFu2BFDEE5Y9KRmzHsGdxPzMRQGZk+XIx1JNS2NCynDAEAAc/MaaZC2NzKo HAAWhWYNubZ7ZprSsX5b6YFAC/OMH52X0Ap2Co3PGce5pyKAFMkhPGcVHuHmZwzK T09aYaEpZBlmUZx0JpOZUXLBc9wKidCcttA+rUWwzeReYV5YAD8aXQGjpPiMuDpE GeBEP5VyawJvJAOMc96674jbTrdjGWChYutcnLIFibaSRnrXRU3SMKa925BtmDER xnHuKKRbjrhWP40Vn8irH0eUwDg85x0pRExFNCMuMkn8aJHkUHOa7I1eikrnjWDy mJxTkhfdjH40wGUYYH71SBnJ+8R+FNVZdJITQ4QsOwpeTwMZprFx91wwHX2poLgE AVo60lpdAohu5xxVPUD80f0NWG3KcHFUb1vmT6Uqk+amdFKPvplfNITxSZppPFcR 2GH4wJ/4RPUiP+eX9RXiR617T4xYjwnqHvGB/wCPCvFzVwMKu4gqSH/XJ9ajFSRf 6+P61RkjufDw/en/AHBXWr0Fct4fGJGP+wtdQvSsJbnXHYfQaKTtUlDTUTVKaiag CJqiapWqNqBkZqNqkNRt0piImri/Egzq+PSNRXaNXFeInb+2XC54Ven0poa3M9Ed W2n659amQ7WJOeeOvSoydwXucdaeiMecHrz702aIsl0woRcFemec04MXI6kY+Ybc 1Eu6JiScHHGT0qdEcpvBALdMnrUF7ikOE3FHxn5RipizbDuGDxznpV/TNFvNTX92 UKKcEsSADTNY0SfRbkRzlDG57ZNFm9Q5knZGeC38RG0e/WpUk+TL7QMfLTPMjJGQ uOcAClZlXg5GBkfLU2KuOJ6ZYZxxxSKRgh5CSePpUbfxAiTJxziniPaSrJMwIHOK YhGYAEbZG/HpTFYRupWMknnlqsFBGzoIpCjY5Lf/AFqaYvLY+XbE5Xkl+lAXQ1JD nLrkZxjdVvTykus2iARjMyjGPcVVaLY0bLCM9eW71o+H0WbxLYfu0B+0L/Fz6+tA pPRmj8Q33eK4UyMLHzxXPSSOARkBR6f/AKq2fHDiTxm4JUBUHJNYASaQlVKkZ56V pVtz6mdP4dByuzKNsgX1zmik+yyBVAK5xzyKKj0NOU+gzC/UOfxNCrK2Rk8HHWqv mug3Lk98ml80lR8+B149a6OWp3R5PLItASj6elOBlzmqiTMQQCSD60vnMD1ORT5Z +X3EuDLJ3orY9c5pvmOUxvGT2qBZmbhmx7ml3hc96uMVvJK5Sj3JdxLfMcn1qjen 5k+lWS+Rxiql0xLLkdqqo0oWRpTXvEGaQmkJpM1ynSYPjQ/8UjqH+6v/AKEK8ZPe vYvGxx4SvvcL/wChCvHGq4GFXcFGRUsI/fp9ajT7pqSA5uIx71RmtzvNA+83+6td OvQVzGgfek+i10yngVzy3OqOw+ikFLUlDTUbU80xqAIjUbVIeBUZpgRGo2pz5PfA qNgfU0wGNXDa+WGtz/3eB+lduQf7xrkPE1uIvEVwiAkbVJyT3UU4gjKVCSc4x3GK sRowTORkfdGKbG2xj8vA+6OacCvQjg9eTQzVEhJY5Y/L/ud6eDINqknPGDt7VHGy 5ydgPQAsalID/KNpXj5t1SUj0bRwbHRrFo4pJN4wwReeec1i+OL4PdxQNndwffvW 94YtdTm8PwzfZZBFyqOFLBsZ6flXE+KLLUbXxO39owmMkEqhyOOlaL4Tki/3linF +7O7dIR246VK6s5JJdmI446CodhU4WPOR/f6VJteIEAHnjduFZHaMZHQlcS5Pcmk aMx7lHmNk+tS+U5B3LkZ4O4VGwG4qI2PvmhBcmjgjHylJNx6nNRspgfd5TkkY6// AFqRGaNz+6OfXNOY7yQwYntzQLUbscFJBCzd/vVv+DLMS+K7DMRUhyck56A1hKFQ ruickDPX/wCtXW/D9fM8UxvtYCOKRufp/wDXovcUtEzE8U7Z/Fl+20sVOAc4rJi8 wKVSM568Zq1rDC413UpCrN+8PSqkbhEKhGXvnNXN+8xR20B45wR8rE4yaKkbaMBy QfwoqbItNntJlJUdcfWlWU4xkc+tViT60oro5mcfKi1HI3IDYz+tOEhAwSfWoEAH c8+lP2qMFm4PTApqRLQ5pj3796VXz3qEsvSm59M0c4+UtibA9ahnfewPtUW40ZzU ud1YaikxKQ0pptQUc/42BPhG9A6/J/6EK8fMbkdK9g8Z3D2vha7lQqGBTlxkfeFe U/23cd5Lf/vgVUbmVRJsrJE2w8VJbxN9qTj1/lT21iYj/WQj6Cki1W7muEiEkZVs hsDnFVdkcq7ncaB/y0P0ro1PFc7oP/LX8K6JelYS3OiOw8UtIKdipGMNMNSEUxhQ BE1Qsames3UL6Gwt2mmfai9TTQE5OajNZlpr9je3KQRThpG6L61p0wIn4U/SuX8W uV8RTAHGUjPUjPyiuok/1bfSuc8YW5/tkzZwrRpzu6cCmgW5hRuGBHmMCT2fpVtW kCjazlSP7w9OtUV3dAOPwP41bQOyY5yo5+TNDNUPJkC8SSbxnnilN0sb4lmKAjgM BSkwgAFR0OMgisXXdslwpKrwvY0oq7sEnyq57r4U+InhvT9CsrG6uY42hTDfMfmP Az0x61x/xD8Qaf4j8UrdafOksCQBd3XmvLcPFbxbWIyM8VMjzD+M/jWjvaxy0oqM uZdTp0ATJ3xEHrwauW1nJdSlggkhVhuKZzWDpTsHk385UAcV2WhxhtOnUgHdLkfJ noPQfWuDGVnRp86O2Lurmdc2pgjZ5IWRXbCbjiqR2YUBOvX5q3NeEaafaxkAfvWJ BBUdKxFUERh448EnkNjj86WErSrU+eRTEEayA4gYgHGQ1PeJIlKiOTJ9/wD61Rp5 mFQRYUt1BzTj5rHa0Ug57V1CY4BVPzLJkiuw+HcQTU9Qn+b93aNgn3P/ANauN3+T I2FlyMgZrt/A5ZNO124ZicW6gZ7ZzTiveRE37pw8sm+6u5Sxx5jHge+Kj+0KSCrP wMfU/nUcbytG7rcEKzn5efrU6TYCRYVm9cck0S3ZS2GyvyB5hyOtFK88bnLKN3c4 HNFK7HZHseaUHFIcCnLg+lbM5hQ1O6jrTQR0pRg9KQBRt9xS44phbFAhaWmqRTsi gBhcA8mlyD0rhdfu72G+mKzqeSFCv938Kj8H+J573VhYTFirqxTcckEdaUXzbDlF x3NX4hY/4Qy8z/eT/wBCFeLYFe0fEMZ8HXP/AF0j/wDQq8aC1rDY56u4zAq3paA6 jEPrUOyrelL/AMTGM/WqZmtz0HQf+Wv1FdEvSud0E/LL/vCuiXoK5pbnVHYkWngU 1alApDGYppWpwuaeIs0gM2RcVyHjUlNII7FxXfX9qlvHuaRQewPU/SuW1q1S8tvL dQR1wataPUDz3wqrf8JJbnHADfyr0vtWTZWkUEjFEUHAyQOelaiNkUSldiXmMn/1 L/Q1y3i8Sf8ACQOuWK+TH8uePu11Nx/qm+lP1W0tZb4maBHJiX5j1HyiiI72Z50g 35yuDj+72q5GpSBmTGRgg9KtavHb2l4iwx+WpQnAJ65IqkHPlkFmyx4AOcU2ap3Q 9ZJDnljn/azisnVixuBu5IX0rXETluDxjnKVi6lzdOAV4HPWiG4TfuizxfurYeqC rCWrEgbcmnzpk2q46Iv8q0FhUq4JIGCDjr0rGpU95IIQ91sm0mFY3ffuU8YwKtSY NwhfeVJOMrUAi8m5CxlXIUZBO3HH+TT0LJgkORjPytkU2rOw4PmimLIY2cAlTwTj Bp0SKSu5Y8YyOcZFMW5WKXE2SoHG5M9qmnmhkwi+WrhQQSCOMcUWNLjHgjYKoi9c YaoTGW2IYZVOeoP/ANan7DIo3pG2F4Kv+XehUMjRx+XJHtyMjn3oAiMwjR0JmBJ6 n2rufDQNr4H12ZpCxbaMnt8ucfrXGqoWFi0zbs5G7muvtmeD4W6g7tlpJ2GfoAKq HxompscBGz/Z1yy7T7d6dvYSqY1UsO45qQRkwImyMg9xxQ0SxScKxHI60nIpR0Ej gZ8l0x6YNFPCnGecdsiincTR7ETQp5prMPWm7xWjZzltSMdBTtx/u4qsko6VMJBS uA4jimFsdhS+YKazj0oAM5pDwCT0HWmGXB6VgeNbmaPwfqTW5ZZPLxkdcZGf0oTE 9Ecn4g1G2OqXW0xMqthWQgj9Kp6BdWmhatb6tfjyoJlaKIqucMerH2xXM6EFuZTZ 9Gb94fViBjA/OjxVrg1KaC2iURw2i7QqnPPfmtYUFF3uKeI5oJHqHji8gvfBE81v KkkbvHhlOQfmryQCq0Gr3CWr2fmt5EhBZM8EjoasjlcjpVcvKc8pczuOxxVvSx/p 6fQ1U7Vc0kf6cD7GkStzudBceZNH6YaulXpXKaEdupN/txfyP/166xelYSOqOw8N sGT0FP3ZUspU+24D+dVWm327nGMOV/I0yTBVMj+L+lS0BYe4uEwY4VbHXMij8q1I Gtmtw0tzGrnGVBzisEqPQflSN8seRwc9qEwNbWY7O5YTQXQaQnlWbAH0rHis5r65 FvAhkf0XmmFm7k1GddudFy1uH/eHHykcn3pt33LhHmdkW7/w/eaVGJZ4mVGPBrO6 GoF8d3E8xt74E2rd+uKtzeUSjwSLJG6hlZe4oFKLi7MhmP7s/SsbxP8Aahrhkill RPIiA2k4ztrVuM+S3HY/yrI8UJPJ4iCxhiBbwk46D5eapCRjyLcTFZLgsxxgHFMa IKAxOVzz8uasIk7Fly5ByAM8Gp7mwltYQ0qqcHHX/ChrS5pF9GUllyRkg8AAAkVi XpZriU8+wJrbUoIiq53kj/awKxroA3LjjJbHSlHcc1dGjMhF3Cvoq/yrQjznIODV a5H/ABNMemP5VbQfzrhxD946KS90sWaTXeppbR+WSwOTIOMY9auX+kPYfMtvGQyg Fkkxz3rJZpUuGeOR0wOqmnz3k9ym1rlmQY4c963pP3ERKL5tNh8ipBMyHzRlRhuG Hao3ZAzmSZXbAxuTFVwJFkcR5K5wGU54pHlaNnEh3np8y1dgLYTzOGVOF4Ctj6Un kF2X5ZUwDyPzqHzEfcZVG4AcDipVu9pAXegA6A0ireYBiEVUmYODzuGc12Wos0Hw ptg7BmmmYk+vzVyCXW458wMx/viuw8U/u/AehQFAd4DFV4znmrpvUzqLVHGK5ZI0 MIx2Kk00vCmRtkBIx1HFEqBguEePoPwpItg3YlJPGARS0LVxrytGBiR8GipDO4wC kZA6ZAoosh3Zqv8AEu6PTTY/+/p/wqI/Em9PTT4f+/hrjdy4pC6iutwj2PL55dzs f+FkX4ORYwfi5p3/AAsrUj0srb82rijKlN80Uckewc8u52//AAsjVu1paj8G/wAa Y3xF1o9IbUf8AP8AjXGi5ApftQ7CjkXYOd9zrG8f64edtsP+2Z/xqpfeMtZv7Oa1 mMBilUqwEfb86537QT2pRP7U+Rdhcz7mdHPJBKXido3GRuU4IzwaquVHA4qedxuJ GOtVDyfU1ZImcGtWyl3wbT1U4rKK4Ga6bQdENxZfaJJRH5h+UEZOB3qZtJajSb2I Kv6T/wAfnvitIaJAq8zEn2WkitLe1uVCM7SN6jAArHnTKUGtTe0n5byBvVmT81z/ AErrB92uS0/5Vif0uF/UY/rXWKwCiokbIqCQMs6hcbJiPr0Of1qZuQn1/pXM6h4q sLC8eE5YGTc7ryK2NO1ez1SIPazBwCQexH4UST3Emi6abJ/qx9acagu5TGkSgE73 C5HaoKENcj4pvPJuCjR71WMOMNgjrmuurh/F+GvxGOsiKp+gya0pq8tSZSaV0YC3 DXMiyyb1gU8DPX2rbTxOLKeJY4QYVI8xc/yrAvpFX92nSMgDHr3quuSm8966OVWs ZOTbuz3Ozks721imWCNo5FDAqByDUl1JYxyOHtfMd1GXIAOPTNcL4W8QS2WiIksX mRRMwDBvmA69Kv6v4w063umWXzgygAr5fINYNdDZPqa80Gmvt8q1aIqc53ZrkJZJ XNxBKSGQox+bPJyfw4xxSt4609tywxTu/QfKAM/nWVpkokkunkmV2kdW4bce/wD9 atIe7GSfUN5JoawVZBk4GepFZjfNe44w0g7+9bc8QBz29AelZFuhfUIR6zAdPesU bz2O403wvLqFxLf3EggtdxVWYE7segqHU9M/s+UBZFdCeCtaV3qsh0+3SLAUjy0C +3X+tYkq3s10EbcN/ADHjNclWnGSbvqbwckloUnVXeToWHo2DUQdHHEvykjcrc4q jPclvMIYHAPPrWaJ2DA7vmxgiuqFG0bHPKvqdGiHDBAm1mGCDj+dIWbyipDBs8Ei smw1D5lgl2lM5G49/rW6pQxjZ5kRB7HNRKLi9TaE1NaEdtbfaJGBMbE+5H1q1cpb x72QMSOOWxU2km1LyvK4ZghCDpk1gXsN2LlomyNvNOKu9SanMtiWGUzudoVWHQHv XeePsxaXoNoM5SBSQP8Adry/TZZjqdvGerShcH3OK9O+JJB1qxt8MVjg/h+gq3Gz foZQm5NXOOdpDkhioC9KhNxsGcAtnuO1XC7tvZDgckg+lVJY96hlVGYk5GcVkjpb EaVnPzRgY9MiikKszEtEwPtRTsC2L9j8Otdv7czx2rhe3ynmsXUdEutKuTb3abH7 ZGM176/iUwAsh6HjmuZ8fXMWueHhqFt8t7b4JKgEuv8A9auh1TglRseO/Zf84pfs ZPZv++a0tPe8lvo1uZZPKwSQ3ANdLDpr3EfmRqWX1ApzqOPQzjBM4oWLH+B/++ac NPf/AJ5v/wB811/2RfQ0C0H901n7ZlezRyQ06Q/8sn/Knf2dLg/u2/SupMUYuBBt beRnGKW4jit0UPw7hsA+1HtpXsP2a3PLZ8iVh71GMke1a9xol+rk+SWBPUYNVDpl 6DgwPn/crqMA0u3W71S1t3XKPIARnGa9bgsYY4kRUChQAAOgrz7wvo9yNctp5YXE UbgksCBkg4r1OMADkCuas7uxvTWlyn9ki/u1j6nAkd1CVGOtdTgbe1YOsDM0OPes 4qzKlsJpwj+zOZSQiuGJ+mDV3xDevaaBcyRttkKbVP1/+tVOwhabTrhVUnIYcD2r UmtUvLZYJ0L+Ygyo5IyPStUrk3sjxmS4yOhwBxk5q9oOqS2Gr28yHKlwrDsQeKn1 Xw5ewancQpCwVW4yMcdqn8PeHJptYh84oqRuHIY/ewe3rWrkramXK0z1fqM+tRyg ELn1qRjjrxTZ1KMFYYOAfzrkOghrgfFEobxIwVgfJt84/wBo9BXelhXnuuNI2qXt 1FHHkvsUt1IAx0+oNb0Ity0M6jsjmpNwXByWJJJ9aljOLQA5DZ5B6VqxwxGESOgJ xmszzNyytwTu6DoK3MjqvDFq11pMo25USEcfQUah4YutV1lGLYSaTMjY+4BVrwTq bxaRPFFEjtFKS2evIHatTV5dc1KG1+wh4JIpCzEKQCMYwc9a8ydVwqvWx6EaalSW lznL/wAE3enFntx5sPXKDP5jrVjQ/DOoy2wmitJyCSuRESPwNdfpi628BW9t03jo 6HAP1BrWs7qWzimtZuGV/MAB7N/9cGu3LJ08RX9lUd9Dlx/PQo+0prZnKjwfqkqh TauMnkuyr/WuMtoTDrscDLh0n2n8DXsv9pYH3h+Jrzu/06V/F891DGWg3+YWHQEr mvTzHB06FJTgrHDgMZVr1HCfYpx6s1sW8xQ8cMjOoJ7mk0q5vdav7u8uLnybS2iZ mA6ZIICiuX1K9b7TLGMjaxBFW9AguLieSGMEvIuAvrxwK8lU1GF3uel7Zuol0K87 bFCA8HpVWPLXGM5Ar0+y+Dut3luk84EbMMhCQuPwNO1H4OX9pbJJBIJZAfmVTWil oZOLbPMABuBJ6d/SupsZ3ntk8vgAckVn6h4T1C0uvIuIWRjz7AVtaV4ev1i+xi0n aVAZi6j5QmOOazq2ktDai3CWuwWtz5Uu4xpITwcjpWpIPPuvKVNzP7c1Fp2mRXrL CZ8TlsbGQ5z6e9drovha402VLkz7GVuN6Zz2xj0NZ06bmzolXUXZbmfpXw/RJYr2 aErOxDICcBT61V8axP8A8JFHPcI+BCAGHTNeoPqMUUBdyhf7owf5VxnigxarabeF kByjd66pUlyWRzqp712edySyIh2ygpjBDConKMqYiUgqCSh71Nd6dfQDDYdAeM96 sy6ZHBaQeWyLOVDP5jEY+lcclyrU3U4vVGU00WTzIvtgGitSLSXdAftUf4MTRSSv qhOtFO1y02pyTRn5ueeat2T/AGpGtHkZVl+XcvJANZMduPswfcAFj3EfrV7QopXu opHG2MY5J61q9zFanIeMdCm0nxM1rZmaaHyY3V2GCdwz+Fe3eANCvY/Ddkb3UVWH yTttl/hz6/nWJ4leSSQ31hHZO0QVJTJBvZcdO/Ssu31vxbcRMbW7AROP3Vugx+lZ zxMfgaGsNJamdrGpjSdau9Pe3ld4ZCMqvBHaqJ8QSsfksZz9cCuii0rVb+6FzdRP NcOmZJHUAsc8dKtSaBqMUDSizZgvZRzQpO2xDi72ucgNSunmEyaZIZMYyWqhrN5J JPB5q7JBHllz0JNdsltfdFtQrdy53Y/AVymo+E9e1HVLiWOGSRcgBmGM06cnKabV khTtGDVzJS4P941KLgjnNOk8Ja9a28s8tnKscSlmJQjgVn6db3OoRiYBUiJI3u4U D8665SUVdnNFOTtE3LNp54okhlKu9wMN1wFUmtlbW8ZcPqEv/AVA/pWVKbTTbnR7 a0n85jPidx90lhjj1rqxD6CuD2jd5LqzrcbWi+iKca3KAKbtiAMf6tf8KU28MjAy u7sOhwBVzysCp7GC3lu1iuJGTfwmMcn0qlKTdiXZIztJsYn8ZeHLN5Zvsk123mIr bQxCEjPtkV7Rd6foWjoJHs4y752gnlsV53PoqWmpaVf206JJZ3QmDTjKngjHH1rz L4k+Or/X/FAeC72x2SmGN7fcitzlj1Oee/tXo05TjT5U7M5JKE5czVz2iSTSbq6m vI44YhIAhGM4IGAOehrjta17w/opzLeR3MrE5ihw7D8uBXnkOmanf6Ra6hdapIyX QfKmZmOBwMqKqp4WnZvlmiKnqNxH8xXDKMXNuctTrTly+6tDRv8Axpe6hqAuIUFr bqCscI5yPVj3NdlpltdeJdHj1SB2cY2uFPRx1GK4f/hD9SnKiJF2AcYevRvhtDq3 hZri3uozJYSt5ioFLbX6HgDvx+VbNQaSRneSeplz6ZeRwOUjlMmPl+U9a52Lwfqs 0rzS20xJ4UMnevatWubl0instLnYSjjJCD9TkVzj2fiO5ulkmeG2iU5EavnJ9z3q 6U/Z6JXMppy1bPPB4I1xoHX7Kyk5xkgcfnXOzeG723HkhAZM5cDqv1zXskdh4hBz JqVrj0MYOPyFE+jT3O43N3bl2G1njgIbH1zUynOWy1KjyR+J3XzOE8LWw0Hzi0ql ZiGZQpJBA9a6b/hIYFI+SRseq/41a/4RazzmS4lf8/8AGoJtO0HTxumn2+28An8u a8+pg3Juc3qdsMXBLlgn9xZttcSdpA8LxIgBLHHGTjkdqq61p8t7JbzRXj28YyJJ ETf8vuBz+VV9PvtFe4uVgsJSix5DsCfMb0x1H1qvD4pnU7YtHaNM8COTP9K2w8YU GpLfvrcxrOpVTXTs7HSWXgTSryyFzJ4ge4ixktGxx/PisvU4tP8AC6xy2MoNtJzK 1x8xY+wB9KqSXUl6r7NM1GBpBh2t22bh7461yniTTZbcLeXpuViACRrOBn6cH+ld dSo62km2vO5FJxpa8qv8jmmghvPELXV3lLSW4aRtnXZkniuw8K+J9E8Las169pc3 SRriBRt4Yn7zZ9OwFef3l55jgq5+XpxUjSEokyMOnI9atwTtczU2r26n0Pp/xb0T UJVWWWW2kPUTLgY/3hxXax31vNEkiyK0bjKsDw3418gK7LIMk7T3/pXWeGPG914e u7cLcSSWLSAT2/3l29yAehHXik49ioz7nvmr6VZ38iu1kkk5GNzk4x7+tOtNLW1I lIXzSMEgdan0660zV7KO707UhJC4yCo/p2PtT7m2vFmjFu3mwkfOwAJH4Vi3rc3T MVvDtlo0dxrQhVipPlgsThye/pXJ6r4j8QTX6LZW0Qt3G1PmBJx1+bNd1rdldahZ PZQOqZbdhmxnjArym58AeIdLYrFM/lk5A+8v4VnKvC1oPUcIyTubpuPEE6nzbK3X jAHm8KPYVUeDVTuMogyzZPzE1a0PSvFBhUPC86Dj/VsP1NTato3iVRhLZIFI+87c 1pGblG9mZTU09WrGRLp97OpDXYjXofKT9M1FL4ftpihmaVyi7QS3atDS9Km0zMl0 yyMctIzSsAD9AOa1Re6VJEvzfMeuxsgfnQml8a1KjQnUV6ctDnV0KwQYETf99mit 7GnyElbtB7EUVV6XYj6tie/4nlKm9MjEnEYXbgntWlaieWOIzP5hT5Y1Dcj8q7lf CUI4M+AeuI1q3D4SsSQJJpyo64faP0pOM+wlVh5nPGaa0t0SV4oweu+THHuOtd94 H8UaFa+GLkXKwxm3kZm2pnzR22g8k8YrInsPBOlg/aZImk/uiQyMfwXNZx8T6Ck0 dnpnh+SSOSQK8kq7RgnsOT/KlF8stWjR3ktEzvoviT4XMO6ISK//ADzMBQ/njFbE fjTw1KvGq2/PYgj+lcR4jvLPStMkfTNJge5gkRXE0A2HPoe9c9b+NdQBAfw9bn/r kcf0NU6ri+VkKCmuZfmdtda3pZupTBdRvGWO0rk5/Sqz6zAf9Ws8n+5Cx/pWPB4u u5eug3S/7vP9Ktp4gvZOmjXo+oAq1Vv1/BmDpWe34oS61K9njeODRrqVXBU+YAgI P1rik+H+ovCYVsIY4yST5jhm5+v+Fd2NU1J/uaRMP991FL52vzf6uyto/eSbP8qi UVLe7KhJw2sjjvEPgK5lIvbZbaFbYJIsUBI+6Ow9a2ILGSZA+MJjJboB9SeBWwdK 8RXPD6na2wP/ADyj3H9ahk+H4viDqGr3FxjorDIH0BOBUypt7I0hNL4mUbOzs7+H UZYLyCRbNRnZIDlj2Hr+Fcl4lZ4JbGRDtZS7D6ha9P03wRpWnptAeT5t3zYGDj2r J8ceEkuNLW5slbfbBiVJzkEYzUui0kyvaq+hgaD4osfEGhN9smSKRVKTB2A5x1Ga 8e1ixgtdZkgglV7ffhZQeNvrXQR+C75I2Ek0EIcfMHmUVLD8P9yGae/t0gA5kZjt /Anr+Fa+2jFWZmqDcro2tB8QW+itYWVzGklk0KkF1BKEk8/rXqNsbeWNZYViKMMg qo5FeY2FnoN7q1tZS3MjqAFeVIvkVUXsTyfyqe88THwjqlzp9oy3llgNA/IwDUQq q9+hVWg3p1PUlJHfH0qRWP8Ae/WvG5filqA+5axr6ZBP9ahh+JOuXl5DboUQSuqc IO5rX2q6IxWHl1aO/uXu/F+NLTVkR7WQlYS2xgPZh976VZg8D6xbgf8AE+lUenmu 3868t1G/urPXZLu2kZDHJkMDjn/Ir1fwd49tdft1tbphHfLxzwJPp7+1YJQlP3jp fPGHusmXwzqMf39enP0jB/nSNoMoB8zVbxvoFX+ldO7DGciqcu010KnFdDklUl3O ebQLVj+9mupB/tTH+lNGgaTGciyjY+rZY/rWw4HNV2x7U+SK6GbnJ9TNM2mabJIr WyxYUFWjjB59MVy03juZZPLj0pQqkjcJDk/pU3iTXH0i8W5jUOfMwQf7oHNM0LWN F1Ni1xaW6zOcl9uBn3Hb+Vc1WVmlex20opRu43ETxyrcSafcA+zA1yfi2W8126W4 gScxKMLGyfc/LrXrcdnaoMx20K/RBSyxqy7SBj2FbQhNbyOedaHSFj5tuLeSJysk ZUjrxTLTc4eIDOOa9z1XQLS7VvNgR89ytecaxp9ppGpNFbxlWK/Nn+lbWIjU5tDn yssZKtBuBHUiqxTa+dmzjt0rU84u2c85xTWQMTuUCg0Os8C+PpvCkLWf9nQ3UdzO p3NIVKdjX0ZZ3pcLvgEYYZUivkFdqTtG6/L1FfS/gPU21PwbYvLJvZYwu/OTxx/S sKi5Wmjam76M6TU5ofuOqlgOD3H41zV7qM2nXsSTlPssgyHbJwfcfXvWxdsjXXyt uKgZwaxtYsP7UtmR1RHXlXOSR7Z9K55qM37xvHRaGtaavch/IeKLcOmH6/Tir39r Wrbo7po4yOCrsMV5ja6lc6cMo5lCjGxjnOOBXD+Jb+8vdUmncSKpOSu4nBqIOtRW srjjGFR66HvFzpmmXwL280aseysCPyrl9U8KxRgyPbIy/wDPRB/UV4vHcXiAGKWZ T6hiK0LfUfEH3YL2857Bya1WJk94kyw0P5jsJfC9ozlopZ4geoSQ4ornol8Tuu4P cfitFP20v5DL2UV/y8PU18OTyD99q9z/ANs0VamTwZpkhzcS3dwf+mkxxVZvGWlx 8IZZT/sITTD4znk4sNFupm7F/lH9a2lKl6kRjV6uxtweENBhHy6ep/3mJq1/Y+i2 aGX7Daxhed7AYH4muVlufHupjFrZR2SHuse5h+Lf4Vm3Xw48U6wxbU7+ab2kmGB+ HSs3U/liaKmvtSNzWvHvh3T8xrIl5IDykChwPx6Vf0vWbLUdIt74NHB9oBKRsQCe cY965EfB25VfnuYl/wCBk/0rprLwdDY2enxTSB2sgdpHTO7NOm6jbchVFSStE5bU fiONP1O6spNPZhDKUDrLgnHsRTYviTpb4E0VzET/ALIb+RrVvPh5YXd/Pdz3L7pp C5AQcZoT4f6JGfm85z9QP6VPJXvuDnQsk4kEPjvQn63RX/ejYf0q/D4w0Rjxfx/k f8KE8HaEhH+isx/2nNXYvC2ix4xp8effJrRKt1aMnKi9osI/Fmi/8/yfgDU48X6O CAkzyH/YjY/0q7a6BpKsNtlEP+A1v2mk6dGo22sQP0qrT7gnDojlj4tt2BEFjeyn tiHA/WoZNa1y6UrZ+H5CCMZmbjH0Fd+sFvGPlhQfRRTiwC8Ucsnux8yWyPE/+EG1 x5C8NlZWWSTuCgsPxbJ/KopPhleTvvvNQV29XdnNevXRGTWZLUrDwKlXn0ZwWm/D 23sLjzmuwzbSvyp6/U1q3ngrRtQljlmRwyLtOzADe9b7jikHBFaKnFKyRg6s29We Y+O/h3Clgt9pCNiJfnQnJ+v0rzbQbcnxHZowwUk3EEdMDNfT6bWBVsMpGCD0Neae JvA66XrR1qxT/RzE+VH8LEdKicLao2p1NLM8zu7kySTDkkuTmqMNxNZXCzQOVdTn g1OQS7k9STVZxya527uzOlRsro9EtPitJFp8UdxAJJ1GCxYjP6VUufixdOf3dvEv pwTXnso5NNitJrhsRRlvftWibtuZuMb/AAnYT/E3V5PuMF/3UA/nmqq+K/EeouI4 ppiXOB8+P5Yq3ovgNmtxf6zOllZjHzS8Fv8AdHU10Wma9p1jr9tb6Np8Zt48h5Zg C0gA/SspVU5Wjr8zRU7Ru0l8jI8VJKzQWxyXSPJyepPU/pXJF5bOXejFHFeleONR 0m+jS9tUlScECQFPlrzO7kMsmSSeMZIq5JPcUG0dl4b8ePCyW11kr0AJ/kf6V6Ja X9vfwCWBww7+o9iK+enXHWtnRPE93pM67nYp03dSB7+oojzU/h1Xb/IzqU41Pi0f f/M9ucblINeVePIDDrKsFbDICTjiuwtfGumvZJNcSBCf7oLA/SsTxF4r0PUbCSNo ZncKdj7AMH8TXRGtCSumcioVIS2POXk2En8aQ37yR7IIy0hPXrVRpt4BosZWtbsO uCvcEZq27FpE32XULiXyyj7246dq9D8L+JL7wnaR2crOtv8AxAj+RrjX1+5IwruP TBA/lVCe/nnJ3sW/3iTWMnzqzRtGPK73Pd4vG1neKJop9uPl4bkj1NXm8WWF3Zyw QzN5uw7cjBY185CVxyrFfocV1/gSB5by6u5GZhGgQEnPJ/8ArCs/ZW1uae1v0Ov1 XVBplos2wuS2NoOPxqOPxHp+sadLE8Mc0oQ7FYbZFP8AWsLxbcbmSEH7o5+prk8F XyDgjkEU5W2CC6npWlX+mQqkc9jCjAY3hcjP49K6iGWCSMNBs2numK8Yj1S5XG5y 2O561raf4ikgcFJTG3fng/hWcJzp9Lr8RVaEKmqdn+B6k3WiuYtvFaGL99HlvVDw aK2WKpdzleDrLoetWmmWUTDbbRj8K6CyWOPhY0X6CsiE81o28mD1roaCJrgg0EgC q6SZHWlL570ihk54OaybjOTzWhM1ZsxJJoEysemTVaTJbNOuruCzRnuJkjUDJLHG K5n/AITnRrnULawtZHlmlk2Fgvyj0571m60FLlvqNUJyXNbQ6OM8gYqwG44FMQRN CCvUj1rkfEXjePw5qAtGtmmZkDZVsYpTqqKuFOi5OyO6hbBBrVhmBWvJLb4q2Bx5 1vKn1Gf5Vu2fxN8PyYDXGz/eBH9KhYqm99Pkb/VaiPRRKcYzUby4zXLQeO9AmA26 jBn0Liro8SaTKPlv4Dn0cVar031JdGouhdmfNUnNRvrOnt/y9xf99VWfWNP/AOfq L86ftqf8yIdKp2ZO/SmZwcVQl17TQObuP/vqqUvinSov+XpCR6MKX1il/MT9Xqv7 J0CnFTERzQvDMoeJxhlPcVxkvjjTowdrF/TFUJviDg7YLZm9yKX1in0KWHqLc5Xx x4RbRb5ri2G61lbKn09vrXL22hX162IoHb/dWvQbvxFrWrx+StgZI85wyZGe3aoI 9A8T6r8hdokP8KkKB+Arkkpyl+7Wh1wnCKtOWpzkfhS0s1EmrX8FuP7m7e5/AVa/ 4SLS9ITy9F03zJ+gubkbj/wFR0rttH+EBnl83ULpeeo5JruLH4b6BZAfuWkI7nAq lh5v4geIgvhR863Ta9rlz51ytxKSfl3DAH0Hatnw94c1NLppWgbcEOOM8mvo2Dw9 pNtjy7CHjuVz/OrLwxwr+6jRB/sqBW8aFjGVa55XoPhiK7sZ4NVsZYWZMLLt4z64 P6iuYk+FEzXkuZ4Vh3HadxOR9K9nuWJzk5rKlPJrT2UTGVWSWh5Brvwye30/zbKU TyJyyquD+HrXmdzay20rRyoVYV9PStgcVx/ijwdaa5G80KrFddc9A/19D703TtsT Cv0keFlnRcK5APYGq87kRkkk5rZ1bRbvSrlobiNlKnHIrFuVOFX1NTHc2k9LoZ0Q fSnQj7zUKhb5R17VYEPlLtPJFXJ2REVdkRpuDUpxTcipTKsN24r0nwfafZtBRyMN MxkP06CvOEUyyrGvLMwUfjXrLqun6OI148qIIPrjFTLdIaOZ1BVvr2VyxA3HHGfa sO7t2t5NrdDyDWm11EqOBIA3IrMvrk3EgdsZx2GP0rOW9zSDZTkbHAquSc5zzUzj PNREcVcRSJUvp4htVzj60VWIop8sX0I5n3PruI1dhbHeuXk8SabaoWkuFwPf/Gsa 7+J2m2wIh/eEenNXOtTXUiFCo+h6YsvTmiS7jiXMjqo9WOK8Pv8A4rX8oK2sYj9C f/rVymoeKtb1QkS3kxB/hjyB+lYvEfyo3WH/AJme6av480TTNwmvELD+BOSfwrz3 Wvi1PMWi0q3EYPHmSjn8AK85jsryZifIlcnvtq1HomoP0t2H1rGc5S0bNowhEW/1 jUNTkMl5dSSnPQngfh0qTw9Jt8Saa3cXCfzqzD4Q1ecjbbSHPohNalr4A11JY5Vh kjZSGDEhSKmnFpppDnUjazZ0+o3Goy6m8cFzKsO/CqGOPfpXJfEKdZfFJXOQkCD8 cV6FoWhXVlBMt7J8xcOhD7jnHOapah4AtNS1WW9kuNivj5QmSK6ZwlJbHJGpCDTu eQB9wxjpTlikf7kbn8K9ntfh/osWN/myfUgf0rdtPC2hwY22EbH1ck1msPI1eLXR HgiaVeTfdgPPrWpaeC9auivl2rnP91Sa+hLSwsocCG0gT/djFbMQ+XpjFUsP3ZP1 lvZHz/b/AAv1+RQTFKv1wv8AM1ow/CTVif3sgUH1evdAM9qaygirWHiS6831PGo/ hU8f+uufyq1H8PLOL77u/wDwL/AV6XcDqKzpAKqNKC6GUqk31OSi8H6fDz5Ctj+9 k/zq/BodpF9yJF+igVrNxSCtFFLZGDbe7IobKFCPkFaduiqRgcVUQ81aiPPFUOKN m0ccDPNXs1kQPgitBJht5pGpYqvcuRGcUNMMZzVO4myuM0AZ9w2WPNZ0xGTVuZsk mqMrUzKbKsh5quamc881AxpmTMzWNFs9ZtjFdINwHyyAcr/9avGvFHg+80e437d8 PO116H/PpXupNV7m3hu4HgnjWSJhyppcqvcqNRx0PmlRtkBJ5zjFW5ZQy4GDXc+L vAT2ite6crSRA7mHdfqP6151Kxico6lWHYiokjohJPUczVGTTDMvrTTJnoCaEimz c8L2v2zxBbKRlYyZG/Cu88Q3IhsgvcnP5Vz3w+tSTeXjLjGI1z+Z/pVrxRcb7kRA 8DA/qayk9WaQVznffvUMwzzU5qJh8prFPU6HsV+vFMdcVMBTH9K0T1MmVyKKVvvU VoZndQ+Fdbv25ilJPdjXQ6b8KdUugDMVjX/aavVbWNI8AKB9BWvbMBij2ESVXmzi NL+DthEqtdXIZu4Rc/zrqLP4caBbAZheQj1IH8q6WE5UVOppqlBdAdST6mTD4V0S 3A2afDx3YZqZtNtIF/dW8Mf+6gFaWarXLcVSil0JbbMe4GDjJqhMOtXrlqoSHrVI ykQnkcUn40FsU3J3ZqiLki1ZQ1WDc1NGeaQ0y9A+0itSJwVFY6NzV2KTjGelI1Ro 5GOtNkcL6VTMx9aY0pPU0DG3L7iazpOtWZWz3qpI1IiTI2pvSkY0gamZ3JVqwjYq oDzUyNTGmaET+9WllwKzEfHepxJx1pGqZbMvHHSqs0uaaz+pqCR/emDZFK1UpWqe V81UkNMxkyFyKiIFPY1EaDMaQT0phFS9jTD1piIj6VxfiTwFZaqWubVPKm6lF4B+ npXakUw0mrgpOLujxF/C1tbTGOdpQQcEEAVai0HTEwfLZz/tNXqGraNbarEd4CTA fLIB/OvPdRt5tI1CKzmVy0rBUwMg/jXNUhNdTtpVYS9Tb022hstPAijWNOWIAri9 SmNxeuxPfP512epyi20xwDjI2iuDc7mLeprOWkbHTTWpG+MVG3TFPbtTSuWzUI0Z C3FRNzVlk4qJgBzVxZDRW2Ek0VNgYoq+Yz5Uf//Z ------------tOYfvjFeiFcyei0R15Esen Content-Disposition: inline; filename=image010.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image010.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke16-filer/image010.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAElAlwDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3 OM77JkZDgxn3BGKrtBC1vHaSIGtp4vLkjPQjH6VxXgfxtAlidE125Ed5artV5Djz E6AZ/vDpXaWSeTClxPkzScAHqinoMfSq0eoHHW32vwFrKadnzvD94+beSV/9Q5P3 M+9d3FcLMu9N5CnoB09jUWpaZaa1pk9hdpvgmUqfUehHoa8ll0vW7LVm0u+1eYbR i2mLHZKg6cjuKlvQD2MXKbwrHDEZwa4PxZpOn6Sbm+kjMumXMZSa3Cb1t3Jz5yr2 /wBrFc6+h62Jd8OphgoyQs7DA/Otm2t/EsU62z3ymGTO6MrvyvfINRzN6DseOyvv vmSCJGQFsyJnB969T+CEkI0a8DqiSySZVgeWVeo/DI/OvPNYsZvD3ibVbFYwAuXS LPGMZrT0DVHtfB1vYWlmY755nnEw+8B0IAHPOMVNNqN0Nq6PUfFPilLm5Hh7RZmn 1C4BSUxciFSOcnscflU2lW9l4d0oabE8JfIEhU5ZmPVuOtYXhTw2LfSF1O5mkaa9 G+YYySGPRj1JrekgtrGNjFYxl1B+ZTyR0/lzW6jb1IbJPtt0Ef7FaSuBwksvyY9D jv8AlXO6rfXUMEtvd3TLcXeYJEjx8vTLf7uCBV+512XS/wDSbwtsI2xocY45A+te fC+1XxB4mN5JAkZcblDt8sUZPoOv/wBesZrm0W5SZ2mi3NnZxm00uKS5iRwhYfKj fKOdx7Zz0zWpd2pwLi7u0jmWLKxQ9PfLdSD0xWJpV3dwxQWU0VjGYiRGAGxx34/P FS398+o3H2S9nSSCHiYxEKG7jPcVctNGF77GppTS2sXmiMnCklY03DJOQAfaoIdU il1e9uhPH+7MdtFIThQMbnweg5qI6vHZxytFiWNVxHEnUsOiisbTdCm1LRLaHX2i a2jdpfs8RwuSScu3tk8UqUo7IJpj117ZNc3sTNNc6g5Fvbx4d2jQbVJ9AeTn0NXr bS31HyLnW7xpp0UAQIo8lPTjvj1NRaFHplr59zDAu12KQlY8YjU4GPr1/Gtz7faK GE0iKF4IJxVSmlKwKLsPjDxI/lSwbduFVohhMewpsN3NbkqzqWflSP6CskastzKx tG8uKMcu6Hr7A9aka6kDfuYC2/8A5ayKc0ubm6By2NaN5pnLS4GSGGeoPbApbrUP LaOEHII+Yn0rKmvDbEJueW5ccA8HHr7Cq6I0kpefOT3zx9BWqjpqZuWuhqLekkIS eepp5nyTmqR3YjHBJ4B7/jUoRzwVraEVFGUm5F1J0IAY04TAt8oBFU1hPUnJ9KJb nZhQBuoaXQaZbkmAHJFV2kJOAPxqFZ8jccDBqWO6Ur8y/N7ChOwWuPQEnjrTmXOF Y5Oe3aqvnBXErSc54WnrdAiSQ4DAcUOQJIljRSxAcHHWmvtQdcn0qhDcGE5I4PJz ViK7QoC4XNJyY7IsIwUA7TzRI4P3Tk96hN2LhHSNcbRnOe2ahgfZMT82SMEGpux2 Q68crEy46A1kwFNpA6lu1bU8ha3dgowUbBrBSUhQpkcZ/wBnNYVpXaNIqxI3lqsj yh+BVR9WtkG0Fzj0XrTbtgIZAN5O3uayGikcFijA/hWcUUzS/tiLHSXBPr/9ek/t fcTgS7fTd1rmNR1mz0iZIL0Sh2G4bVyCKpHxdYhvlSdl91xVWQjrhqWGx5PfOd/X 9KUas+GCxAHg53muOPjCyySLW4P4io28WRlspYS/iwo0A7M61d7OAoz6k/41EdTu WfLFMkehP9a41vFMhxix/N6b/wAJRc5JFgh9MuaNAOy/tO5VWIK5z2Wg6jcuARJg +yiuLbxPfsCFsoVHoGNIPEupYwLeAfUUAda11dmTd5xz26U5r28PS4fHscVxja/q zNkGBf8AgFNOt6w3AlhB9kFFxHYi5uXbLXEv4ueaDJMXUebJ9M9K40anrJ6XOP8A dQUhvdbY/wDH5MPon/1qdx2O0UyNtyz4HvTZQzE/eJrjfO1hyM3dwT7Kf8KQpqjH m4uefc0rgduqHyweSD7UoRjkjI981wpttRPBluz/AMCP+NV5IrlWKtLc5Hqx/wAa NQPQCRt/hz3OabLIhYEuufrWJ4St3T7WZSzk7MbznHWt2a1T94BGn3SM49qYiFri MqAJIxj/AGhSedCMbp4gf94VxS6LMScLkZPJbFTJok5GQFH/AAOpbaHY617y0HW6 jz9aja+tAoP2qL/voVzY0OYnkoM/7WasDwxKFBMkQz25pXYWNkarZ+b81wgX1zSv rGmjP+kL+VY6+GGPWeH/AL5NSf8ACLkHHnx5/wB00XY7F06zpqsD54P4GoDrlkAf 3xJP+yaof2Jz/rV/75pf7FH/AD1/JaLsLI0U1+wVMGVs+y0w+ILAph/Mb6CqI0VO 8x/75FKNHjH/AC1b/vkUXYaFoeIrJAQIpiPfFVzr9t5u4RSAZo/sqL++36VBNpyI /wAjtj3NGoaFj/hI4RkLbOc+p60i+I0VtwtHP1bFU1sRn5nfn3rRstHjmtyzh2Ib HBxSaa6hdEJ8SHO4WeMf7f8A9alPiaXbhbQA+uasnRYjtxC/I55qOTR40Zcwkjvz RZsCjL4musBRaJk8ZJrr4bVmtY2MmGKg49MjtXHyWCJK+1cKG49q9BtkjWBWdNzE KBz0GO1PZgN0RSt45LN8iHIFdA8Qc7kvJwCM4wP8KydI8pdQdgSoIOMt0q1LerDK USUso6FW4qeo0ZXibRtX1LUbq4sbOFnsQGlltlI84f3yDyc4PTNdJ4R8RxXLQRwu 7R3UZBt5JCTFMOwJ52sOnoeK6640LU5Li3vG11VkgB5W1UB1PVTzyteYeKvCt5oU rahoyRzlJPOljjUqynruQZ/StttYoV+jPTxqUtuzCSJIn9JPl3e9ZviER6x4fMPl /wCnK3mQlOqNn26A9K5fS/Hsmq6X52o28iRHA87yhJGD79xWlaNIn73T9SS4gP7x 1f7rH8ORxV8qZF2cxpM3iK41B9PSKOOeMlXSXjAHXn+tdtNq9813GbqdLV4osOUU vGST3459Mg9aqwXE82q3GoQWgjuY7VxscY34XI5HFVNP1f8AtZAZ9tleIMEKMOD3 Ge4rNRina2pV3a5xviyaK/8AEN2zZWd4lYSnABVeMgnkcHGK0PCkdmddFxh0iii+ Rnbdg+p/OszxjbfaNfTynheJIlZzI2GJB/X3FS6IGWRzbOkZSLOx03oT6eo5rmgr VNzS/uneaNdzQ6FGsxKmHegGOvzHGfwqZdViFsJZZlVMFssQNoHXNcnpuvKmgi5u pI45AWzH1IbJ49SawrtrzxLKsBmSwscgFjzv9sf09a6HUkpWRlypouajqv8Awk2o C5EcjaXbSbIoxwbh+2P88CtKwsZVuo7e4KMXQTMEwAMk/L7gYHWp9G8LpZwwyQ30 pkQEIzqCoB6/KO/v1qOSLUItTSLfCk8o8r5ELZC8556DB/SrcE15gtNDUubhN39n KSjsAx2J80Q9fQHsKqS2ttbW8koZ4raJiWZZMtk8ZJPWnQ6dbQNK1xK0zFt7ySE8 qR6+nFYF5qNtqkrx2ssiafEp3qpb943THf3qKjbVmVFJbFvRFlvpjf4HlEkRRTsf 3nqzAevGK0xa2camWKwt4whwW81n6/7Jxnr0qtp9nbG2ZUjmfGNsasdw44APenSW 8i2odLl7dAc7J0DNnv74/M1iovo7FtmgtuXmzPcl4gmEj2BQnvx6VSi0+1idyyCS U8szZz9Pr7VVTUpel0TbhGKllQhZVxxj0+h6VeTUGuIDHaQxQwKAVkZgWZu7f/rq ktW2K/Y0rOKG2jE0yLER83UY/A1DLqstw4+yx7o1/wCWrHC/h61UGni6eMyStLs+ bMp3A+uB0FXiVMO4fNIvcDr74rWF7aES7MdFCRF5skpd5GG52AyR/gPSrUjwhVjL hgPTvWZNN5gyBhc5PbJ706FZbn5UXcxGcAdK6Yp23Mm7uxomaKNM8EjkU03u7DdM j8Kq3Gn3lrFDJKgEcpIU59KnjsLqWIMImQDsQeaLINdiVbjK4QcnrUU5ZSAuMsev pTX3Wk5SWNkbb0I/WtGHR7i5tIriE7lkPpnBBxU3sVuZm142UZz3NSyxywpvYkbu pqzqOl3FhDE8hDeZ1A/hxTbP97cQrcgeTu+Yd/yov2CxSBGQWOfekdTIrfNXQRLp Ec06lHfIKqgQ8ZrCihUswBO4cAZ/ipp3E10IlR/JyT1PWkWJdu93I9AKv6ki22kP cXAI24PHJUE8ZFY9hqmk3GzzXuDl/LAWEkbs45P1pc6G4WLMLFBclSTiLOffcKiW djkluproJNP08WEy20jGZcxyhgQV+YZ/KlstF0+5Pk+YS+clsHpS9pEfspNXM1pA bVh0+XA57YrGhlGzG9sg9q1byBI3lTdwjFQR6dqzIg6IMkkH0WuVvWxpYhuI96Od 0h49OtUQoAGFHTvWnNteNid3Q9OKzsnPI6HFUhHN+KtLF7NayBeisP1rlFs41JVi 2Rwa9MuoBL9nBHQkfyrz3UE2X06dCHI/Wm9gRCLWMdc/nW7aN4cNkDcadP8AaF6l Jjtb9a55ZGXr+NSq+1TjnNRKHN1KjLlOoiuPDCt8ujuykYIeUnH05rPtrOzuLu48 i3/dAZVX5I5rKs3LZBrovDEJlfUsqW2RDA9eaVOlZ7hObaGJp0WW/cRjj0oFkiqC sUecjtXQx2RPJXrn+tMazxGvyLyqng+9bcpncwb+32WzsY0ChRyBVDSwst1sAX8q 6rWbPGlzMFAxHnP0rm/CsJl1I5APA/nRYL6XLfl4eMbgC2f51aNu+cZ5xV2a2VGi x5Y+ZhV1LUkjJBPqBRyhdGClu5BG45zQYCNuSfrW19m+8FYA+uKX7KQi/MCe5xT5 QuYcsGwgliM8DjrWDfHy76RD1FdvLbY284OfSuM16NU1iYfT+VFrAnc6DRIghmwO oU1rMuXIwRkVnaWCJHGQBsHFX9mJOualjRnXFjsttypn5ulRRWrg5KDb2Oa37uIH Td4BPzdBUC27G1U+Ufrng07CuZqWvzAnGA1ai2Ywmcc+tOeDbCpaMBt3TNa4txti yo6UcoXMR7UhHwFyDU32IbskD7h/lWlLb4ilIQfeFSSRbcHy/wCBuc9OKXKh3OGg gmu5DHBEzsBkhR2q2NC1M9LSSrmj6vp+l22CkjTPy7Bf0rT/AOEwsl6QzH8qnQDC /wCEd1Vulo35inDwzqx/5dR+Mi/41tHxrajpazH8RTD42g7WU34uKNAuZQ8Laqes CD/tov8AjVW58MaoJeFjAx3cVuf8JpGelm//AH2Kx9T8c+VMFFlnIzkvTVgK6eGN TdwN0Q/4FWlBp8unWnlXDgyeZn5OawW8d3cqSJBbRxPtOJN2SPwrV8MSyXGgNPPI Wke5bLNzngU7CuTLgiPCtyO/1qs8YedUKsMLurSChmgXfyVY4+lQuoS72lz/AKvu KrlQXMCeIB5M/wDPT+tdTBgwLgcFRnFYN7FiSQY6y1vxAi3XAGMCol0GiXTA5u3E IXeVON3SopoXhk2XCRrJ1Oxjg/pVnS1Vro5GeOATitO5gjaXLQRk47kVnpcs2D4k k1FmkiX90TswWwyexUjg/pUc06TIilRycAdTj3Fclr92dLvyRDcW16vRlw6SKex9 RVG08QXdzGRZ6bdTTKNrCIYWMntnvXXCa6IxlF9S3N5vhbX2ezVRpt9kmN0JVGHU Y/WtuTTYbqH7RCkVrJKoYSxcZPuO4rjrmDxFrHnfbLJIlA2b53I8sHuFHP41b0DW 3025Gk6lJFIobEc6Nlc/4fyqU9bT2YW003Os8Pahfm/ns7+IB1tpGScD5JAFI/D6 GuXuYRqjXF5bOFaPgyI3EgUc/wCe9d5psay36hiHjkR1IDZHKniuS/4RiK1Bt7DU Z7e3PPlEbgufTmiUFbTULvrocNFfjV9aaOSUxRInyrtCr0p82omxv1jsPNkuwRiT HAPsO9FpdLcm6ja2hV4HK7tuNwHHXrXR+C9NabUhIbfdcOD5TAcD15+lccF71jd2 5Tn7qxvGsl1l5lE0n7xuRwc4yfQ5rqtGv8Wi2VxpMzztFndGyvu75znjrmsnxDay r4pGhxSL5Ukga4UjG0j7x9gf1rtIFjgthBDbJDj5RgDkVtCHVEN2KMmtalDteXS5 raIdXKB1z64U5X8jWbdapdajfwX2nwzbYYpEefymKSZK/KvHXg84raluhb4kG4BO SWOAPXmsXSWu/E2pvplnKbSxnPmXVwOD77frxWjTJTTMtrn+22lRvtAtohiZxJy/ ouOB168Vpx2z6bbRuYZo4gAqxrg7j6EDn8AKuazoGmWE1jaaTardXsEpMkQOA8XY sfXNI+hQ3YluIrvZeou1bdSwi3egyc/j39qzaVndlegN4gFurRxR5nC42sCrH8P5 Uw3b6vNDPIWtyOF4DFvr2qxYXNlFAix6WkFwrZuJNuQjL1wetaYvoHtkm8+B18wb sYC9Rx9awlNKRolcrQxTK+LhxKjdV52g/Wrg0+1mkCpApkVMnAGDzXVrcWwQFmUA gArsAQ+nNV4dWR52a0ijkkI2nAwq+5P9KSrroh+zZgz20e+ONEcHptH8zWtBp1ii KZrn+BlZYwx3kj1xW2t7BjabUO56kgcmmNOhyfscWD611rma2MXZM5GWxUuGZZCN oAwM1PZTtpshe2TDEYJIycV0ElzB3htEx6//AK6qy3VoOGmt1H+zWivaxDtuZ97d X+oonmBVjjBwzYAq099rUdrBIbyARP8AKpVVOMetWLW8s5JYoBMsiFh8m3I6/Sui kgsZY/JeKPYDnZtwAaT0GkmcPqqXk0iS3pkLFcAlNoI9qsvNqGk28MBkMabA6qPQ 12ckVtOFV1jcAggGsy88PJeXHnPdSlh0DAEAelHNpYFE5We9ku3/AH11JlRgd8+1 WrW8MSNKI/lTGWaAYHoa3rXw+LO7e5R1kcptCkbQPerc1nNcQSRSBAjgAheuPTPe hNWsPVGFp0lzPdSm2YB2BZtyDaf85rSl1KO1t0kntGiySudo6j0xViDS/s9nLHA7 RyNkqeDg9q5q51G7nt0W7bzMEqyBe4oS1sDfVjvEIuL7SZb1URLc7VI6M2D1I+tc dbQ5uFA/vgn863tRvpjprAyYiIXchPPB7CsC01GzlukiVmYyt8vynBweaiWg4s7d dPllFw4k8tQhDEjOTkEfnWP9peAsYZJRIg5I9PatnUL1I4ZZAF2iH5jjp061zIuk m/fIwZSMBhz1xXFUnaKsa3dyyshaUvKjMpXLEdRWTbSggjzcHPQGr0bhJNoyCBg8 9fY1nW7srEedxn+5/wDXqaE3Ju4mWJiDGwDynj+7x/KsyI5LFiQQe9akrgxHDk8e mKylYg8jFdiILIUER4PAY/0rhtThB1C4QhTljXdD5ok/3m/lXDazK0WqXPy9JDzR LYFuYcsYQfKcjuDTAjbSRnFSyzK4YFCDnNME4VcY4xSGJbMUIPvXbeCQJRqhIPMa j9a41UAQH1Ndp4GG1dSznG1On1q6erJnsdbDAC6rj+E/1qrc24VMbMnYO/vWjbHN xEMHlX/mapXaiIltjZMX5/NW1jIbqNt5ulTIU4MTDOfauP8ABMIbUJDtztKivQTb LJFnBBZcdfWuN8DvDIJUW22TxSgSSBuHHOPpjFS1qik9DavLSKIRlY1B81vzNXjC o2EbfwqDUIQo4j4M2cmrwjCIoVQB2Aq7E3KTRYc52imsu1RlkGO/apT5hYkogOOM nijbuX94EzjoOlFhFS4C4TLDn9a888VyLF4gmXPVEPH0r0W7TKpsVG9ieK848bKR 4jfoP3Mf8qiexcTq9M/1pwQMxjGRWiR+9UcE54qhpQHndM/uhkVokLvXGRk8Vm9y lsXpwBpUhLEAMPu1DGVNoE8uX/exwatsP+JbIM9xTYGVrHZuO4NzxWiIZVuo1dYg UcDdnBPSt54uIflzwKy7zCtHktyRjArcdNwh69B0psEZ8kK7bg7DnPJzT5kAhBwf usP0p9woEdzy9Esvl2UcozkfMPyqR3PNPs1wekEp/wCAmj7Jdf8APtL9Ahrb/wCE 0ugOLOL/AL6NNPjS7P8Ay7Qj8TWWhZjGxvT/AMuk/wD37NH2C9/59J/+/ZrVbxle n/lhD+tQt4tv26Rwj8DRoBnS2l1boHmt5Y0JwC6ECuf1lsXK/wC7W5e6hc6jOJLi UsR91ew+grA1fm4Geu2mgKcJwz/7tegeEFJ8KRHaDm6fr9BXC6dZPdSOEeJMLyZZ Aor0PwzZfZ/DUEUjRyss7tmN9w5x3FOLXNYUk7XNKLme3AK42Pmq7k/2i43KcRen vWjBAPPgIUcI/wDMVUeItqk/ygFYh/OtJPQlGTqQ/wBIOcdVrYiUCBTj+EVkasxE zEdita8LHyFB/ujrWU9y4lvT4vMum7nb69aty21vNIWleZW6EeaRiqulYa4kydvH UVeubMSS7trHjrms+pZ2Os6fFJYzNaafHJfFNsZlbLn+dcHL4afT9gmd47uQ5lMT 7AD64HBxXrsUUcQxGgUZycd6zdc0qG+tmlOUljUkMBW6epD1POo9JS6lMc89xKqj nMmOffHUVl614etL62WzVRG8ZPlSRpjaa62ztZpGKWsZkYcsaV44xKRK6xgZzuOc fjWk0raiim3ocr4Em1XTPEcei6pghVZo36hgB/Ce4rV8yN41uY5Y3ibjcrZ/P0qz pd9bXHiSKG3eOQRt8zjnBPHBrznUX1Pw400sUpe1eQp5qKQD9VP5ZrJzcUuUHG+5 hQ25fUb11c4MrAAc55rudJ1238MaVDeAeZdSSGKGLuWK8N9Aa4dNRtVhmmmcKAN0 agck+lavhaC9srmDWvL86/cn7LHIN4jB6HHr6VzXd7s1S0sdn/wjGoWNm/iO61CC TUbxh9oWRNyAkcKD271QvvGNlbxRxRWbpNGgTylbejnHUN/SsrVbXxJeXBOuvOlm zeYTEQ4U+pRTgGtPT/DekX9lG8UnngfLu83g/wCFax5tloQ7dSnHNHq0zS6xepHC MFbGEMCfrnrVqx0KR7xpIfMsoMFkJOZAp4wfrj9KnPhd7QMYmgmjbPEoLMn0Yf4U 1b/VNPl2PE11GigFg2cA+pIBNN3W4K3Q2LHTG09W8qUsXzuJHLVbWzjVGkug0jFS Fh2/Mxx2x0qKznvpFZ0tDvf/AFTiVGTH94c8n2rVe7vrJwmx0hii5Bt8fOejFuc8 80OSewWMa+0xpGZvsqorMqcS5ZeD1A7+3NSWuhSRuB5cTRMRvjMQA4HBwe9dHpMV tFC0l1PFcvJ87NuwVb0+Uc8HrTpfIlnUIwd0OVZJCFx2DZ61MoK2xSlruRPpayFA dNG9gBuwGAH17fStW1t742pjCoijhflVs/8A16fa6nZ2ybLidYn68yjH0FXrbULS 6eQR3C5QDo3QVnGkt7lOoYbaaqOUd5fl4I34z+FMOm2w6oT9XP8AjXQS2UchZxKS x55PesW8tdaX/j1tLdxn+Kfn8q7IuKVjBptnN3ct2upXNtaWMDpCQdxjLHHvmuhS GBAuyKNeOygVz9xovicanLdJZpiT5W2MpIGMce9dZpej3UelRLeShrkgl8jkZ7Z7 0lJrUuST0SEtiBcR9OWFdDWTHprqY2Qxnb6E1eWScK5lReOm3vScrkpWJvLjPJRc /SmiCMdFx+JpRIDHu9qcpzSGMMPpLIPxo2SA/wCsz9VpxYdad6UAZer6s+kQxytb tcBmI2xcEAAnPNcra6dNLqizXFmfs0jlnV5c8E+g70vjb7VJrMEaSSCH7OTtHTdz +uK3Y3+RCeV3jn8aVwsLN4a0dmwYXTjccMcVXPg+zbLQzMm/oNgxxW9FIruRg5HB NOjkXcI8ndz144o3HscvqeimDT71opFK+QwPPbj+WK5ryCdMtXRF8tI8Me3X0713 mtQ40e+CruHkngNyRjr9a4mXjw5b4TciDkNwTya4sRaOhcXcobhsLhywzjaMkj6V WgljUsfOjBHvzTGuQ2AWVIyCo65zUtvvC8unv8uf61GGVrhIkdzJEfnJU1loADnc ea05LhdpXeD7Bf8A69ZiHLjpjHOa7kQXo/8AUjHGM/yrhvEGBqlz7Smu4i5h6H7x H6VxPiJf+JvdgjpMf5US2HHcwZwAzfnVXIOee9W5sHkYqmFOfqaQGg0P7lGXr6V2 fgdsR6kWyPlT+dcqoX7Ku411fg6VfsuoMHC42DIGe9FF3YVFodfZ83lr15WSor+M K/O45jP86kspc3dgM8t5vH5VDqZ/0hRufmNhjt1FdXQw6l+EjylGH+6OccVyvhWV p5rvdFEgjuiq+Um3OM9fWuutf9QoyfuiuU8NQmOTUM7hjUZBx3pOKdmNNpM0tVhW Pc6q5LSjOWOKvkEIvGPrVXXIv3LP+9J8xDgGrasXgVijL7GqV7ibKjLlyPLx+PWm yQq6lWjBB6g96ncbWJ2np09ajOZAd0bKPQnmk/IVupTlj8tUVIwAOgFedeNl/wCK kbI/5Yx8Z9q9InhUgKUbGema8/8AGMKf2+fk/wCWMfX6VM/hKjudFp+DM3/XMdKv 4wynHzE1n6f/AK8jOP3Y/pWi3UD0PWspGi2NJyRYSYx26/hS20qmz8vzV3Bs7e+K Q4azcHGNo6/hU0Cr9hYZTdu/HFaJkOwt1zJFhuMD8a1J87YPmK8DpWZOSfKO9G4G cVqyn5IMOAcCmSVJcoty7TEqPUUyUmXSAySfKQeo68VNcFQJ8uvvTPMQ6Zw6d/5U ijyQsT2OKTtTGntwcGT9KYbiD/npWD3NCXIpMgc5qFriAdGJpv2mH+8fyoAsEqOa o3kZuZQ8ascDHAqY3UB/iP5U9L+3jXbz+VC0EZaWEyOzbG5r0XwlbmLwzGhVv9c5 rjW1S3HABP4V3fha7jl0JGUsF8xuMVSeopI2LaFg6EI33WP15FZ00DjVZJTG2DGB gHpzW3bTIHHLHg9ayprmM6ncAbx+7HBFXUu4ija5h6xhblvqtacQ/drjuBxmsrVy Guj6ZFbenlFmhZmZVXBJAyRWNWTjG5cVdl3TIngnkV1KMRwT3Faiq4HFymPetC4W W+mV0WIxpH9/P8x2rPzL/D5WPfP+FcmGxCrw5no+xpOHKz0Dzrto9yRwlvTeeagu 7u7jtpD/AGc82UIxFICScdMVooAFHA/AVHdDNrMBx8jfyrvZnc81j1GXzMR/Z7LB w6XM7K3/AHyB0pNTnso7J5LrUbS7mI+SGD5st2wo/rWZPIWm5cEjgbhkgVTkFrDK wd1DkbtuAMfl1qHUk1qJLXQ6HQEt7O5s7W3a3KqyFnQ4LMTyPc9/Sm+ILXRbrT9R gaWR2MbrtVBwecfqKo6TPbf2nZSefHu8xQB3BzTdSzPd6nbw5klQynavJGM803K8 dBSunqjxm009bmdI5GwO+a9R0VodPAlNib1kTaimXYqnsT7VwmiyRreRyS4GDtNe hRGJpAIpEAkwOcjmsbvmRr9h2I2mGo/u9UM0e1jut7UbEPp84ySPyrVtfEMNlCIr HR7aBBjCFcdOx9aYthO8sce9AxbAAPocU99Pfz2V3XO4ocL6HFb+8zHVF3/hJtSe QSxwWcWFyAq8VmXmo319MkrTLHOAQTEu3cD2NOaxdL6a1G5jEcFgdoPGank0lIrl UaSQqY1cNgEZI6UnGTC7Ofxc2cwFnOcEBipJC5J5HsatR+Jr2KcpMCjj+/N19s96 qeKY7nTZIzp8uFMSyMsgBHU5/lXFXmvancXawwkhiArKACC3fHHArJRu7FtO1ztL jUYjKFtYEWaTl5MnZk/zqSK4uI0Z3iDYYDcjDywPTHWsmw8O65d2n769eMuQVXYS PoTj0q7Z2d1p91PDfRFtp+XJyDnuOlEorYpQktWb5dJrZTApdB985xk+orZ8EsGu r7JwNi8E+9YFtMqfxbShyvGc10HhY/8AEzuy/G5Qc4689amPu3Qn72p2rSbQuTxT ZVEihhyQcjFRcSKSegxUquY3KMOM8N2qrkmfeyyQvDmRlDyp/FgfeFdGzYXINc5r Eam0DFl8oSKcjqvzCtUSvG22U7o24yB0Pv8AhVwdkVuixbyL80e7lGII/Whmk8xG BUxNnIP6VGgjX/SQx2sOc9PSntJ5dsu5AR0wtWIrLdvukUqoCZUkjj2pxu5mUCFI 94+8HOP5VlatremaU8kV3exQzS7QAzc8dCfTvVjT5I72YzWsyyWijh4yCHY84B9q m7uPQtJqO5JyU5ibBAP0q+kivGp5AYVQsIUQXEzYJaQtkd6sxSxES/MAqEZ56cVS v1Eytq2lxanEqPM0bKTggZ7YpJNNKQ7RKM5BGR6VJcSqswG5fmxzmh5iIWlnIjU/ dLcBR70XQxkivEyyBgd7BSMEZz/n9Kd9mzCkW/AjzhgSOa4u68W3F9chLOzubizD lUkRclucZ45xxXS6e9/aRIbpR9nYEqT95D7j0rPmVy+R2uWdUG3S7rL7H8hxnGcj HauCe2afRreGIb/MztRj/Fnp+PrXWarrsCNNpTxGS7miJjWLB4I+8c9BXPfZL+10 qOSe0mRI36sR0+o6Z96wrx5neIRi7XOVvYbjTpV+3WUluHGPLZev0pbW9jlujbws ssqr8wjRjj24p/i3Uku7gRGVUlVSqeblvKPH51reFTHoaW8FnALi5nQuHY7TIw6g kjjPaiMeXVFwgp7lOKZpYixGxuQUYEEH0xVRreVYw7Rsoz1K8Gul1rW92prNJYrb sIULxsoLMx9fpXUac9rreniGaAfd4JGK2Uug3R05jzuAfu2PPL9/oa5DxHAp1e7b LZMmT+Qr2C/8P2S6VcPDI32m2yxBbO8D1rzvULGynu5Zbi6x5suAEGT0q3qjLltL Q8/uIFWYKpOCOKnj0ucQLI8DICNwLcZrp9W8H3Fla/2hYzrdQxDewxtdB647iqdt fmDSru4vDHJcIihY5BkkH/OahysXCm3uUDb7LZTIh+h711Xgm38u21DMZTIXBYYB 5rkdLh1DxFqQhimZRnGQmQv4V6VZeFtY8PWwuri+S8spFCfKMFD2yKcHyMJQ5o3N OzC+dp5/2pe3sKbqQLXEYUkkq2Bj3FQ/b7fT4bS6uZAkKPIWY9uK5e/8U2Go6vH5 k08dvHyAAVJz/SumU+VHNCDkzu7WRdioWG7AyK5LTLxzqV5aWEMlw0l3JKJEHy8n GP0rvPDz+HrvTUjWWASFd6kv84B78151qVpqWmXN5p2lcxQTMWlBwSCc4rL2raOi NGKZu6xb3ioUvmkgl+VhEpBQjPUH+lXlUCJcEnOOtYfh3UNT1JVsnikl25G0DP51 Y1fWYtH0H7bO785VARzu6dKqnVu7Mzq0eXVFyTBlxluR601CNxJ3fjXlEni+/vJQ 0sxLjj93gA13vw58TS3N6thfSJGzNwSBuz6ZNU6iXQiNJy6mpcMCw6ivPPGkqJrn OTmFK968QaFBf2DXlqqrOq7iRxuA/rXgHjSQnWE2YOYl+bHNKTvHQFGzNg362I83 jLqFXd0rX0tJby5jVt+2QgAgHJJrFmsV1FfLZsbQrg59CK6vRJbk6x9lOpeSsqHy PKhBKMBxWNVs6aEE1cv6jp5sDLbZL7Rgg8EcA02FootOd3CIAw5J5rY8URWz2Vmz TPLdyQfNIw2llHc+9eV6hJeTalIkSHarYAzjGB1rWDtHUxnG8rI7ea4WWONrcxN6 7TWzKrGGBhjoOtc14O0a7vZT5h2EHO3rmur1K4ttL2LeR5IOBHnmode0W0r27Dlh 2mvMx7uWbfcgrFt7YPJoU7tMHyLkHr3HFaVvZQanMRsdDKc4DdKkv9DlsIxCoZ1L ZDdPzq41oWu9CZ0Zx3Pni5uJFnlAAAVyP1q5HAz2olzyRnFbN/4MuY9Bvdbd1VFu G2R92XcRmtODwxKPBsWqgsMqSyuMADOOOO/FcksZR5rc3W3zL9nLscGZ5AuTjril ga4uZxFEu5j2FMlQiIc/xVueF5FgeeXZkjAzjOBXTdE2ZraZ4asnjDald3Sk/wDP CMED8609U8A2r2cl3oWpG9iiXdNC67ZYx646EVpWGpqkQkYqqls5cda9D0PxBoM9 okPmw+bKDCwVOST24qPaLmsb+wfLc+dprBIZNrlvf2rvvCMLLoCBWG3zW69TXHaw XTU5om6JIwU98Z4ruvCLONCg+RSCzfOTzWvU5ZLob9omCCX3YH5VRu7bzLqe5SYD 7qbSK07curkSKi56FfT3qgzP5tycqfmUDFTKVhpHMarxdNjswrXhbECnJHy8Vk6o pF6wP96tONgEAYEgrilLoCOs8M3azJLHKd0qJt+YkfL6A1pvolvORJDGuwj+Jmzm ud8M232i4nbcFZAMeldak0kShSNnfAAIr5LH1qmExEnRe+6O6muaOp1QxQwyCPUV GpGWG4ZzxSqSVPf0r7A4ThdVsobfZdrHjyuSQPeuD8I/Z9RupLrVfLmR5NieccDI PWvSLwNcRvBMEMcuVwuc1wV7HBpHnadJp0V1t5QHgDPQ1jLQ6aCvI6rWPDunwae+ o6aiwSRfM4jO5T74qho8ccuqy3G8SG4tpFL9yWTv71pWKWElm+7SpbeaSw2bhKdp 4xjPTPTmsLRNNu729khhePTraGVo40X52ODgknvzUwfK20XWhze71PJrYGPUQuQu HKn8Diu5uJUaw/dEoh2qSODyea6DxV4Bs9HsUvI9jAt882MNvPTjpg1mW2jtd6Wx BAeJRIATgMBUNvmsZxil10Ot8PDQLr7ObtkjliT92Hk+8B1NUPFemC3kaXTZJHjl /eq0eWzk9M/nWDoF60+qWEUMEHmxyndIUySCMEH2rX1/xxYQasunLDG0sK7JG3bU VvQAVpCok9TXEUuZJxZjeI9K1q51uSS1EwgcIWKvjPyDPHarWt2121lp6wwvI8dq iOgYFgRng81a0DxHa6vdTWt1YwxPEeMOTkevNdEILNTxbRZz3UVspRktDjlBx0Z5 54hjk+wafHINsqwbXXOSPmbg1y8EUliZruRS7bgEU9ea7bxqkYu0WBAp2D5UGPWu XeC4gCvKQEkI2Aupz/wHPH41C3bNuiPSfC+vTxXctt/Zs0ziIyIMgB8DoKl8V7rn UbaRrcxCa38wqTyDnkfWuf8ADyEa/ZXE1wADxtVshMjv7e1b/ixp7W8srFVd7VE/ 1gHQnv6Y7VibVOW1zARAjhwNwz+lXE1z+xGklEJmefbHDH/ebP8AL1qv5ewjBBB7 1S1YMYYJUUloZlYtj7o6UT6M5aSu+U9L0+C+1Cz8xbtIbjrkJuTPoR6VfhmuESRb 6EKyfeKHcD7/AErgfDviHUra5jt0tYwk7FY5ZZeC2OOB2NdPq1nqOrtZyR3a2823 Mv2ckg4NSpK3mdNSg76bEl/PDcWMkQxskJGF5LE9a0YIZoNKhNyw3qm1pB/Eo6bs +1cn4iu7jTHIt1DzRY3I3yBuM5z6VJqmt3smgQtO1r9nlKMoilLM3BJVvoa1TRCp Pl0O2sDFLagpKZI+V+bvRNbmO3wsxVEGTzgcfyrgPDnjBheLZm3kJkyEJ6Ejt+Nd Nql/NqXha4f7LNa70IcE/Mo9arnTRMqMlqeSWekLc3Ty6tNctJNctnjzOM4Ga9P8 LaVb6bHJbafJchSuyXehUbwfvDPt+eKyPCehwzSN58gktzkgZw4J9T3qXVPGkfh0 f2b5guLoMQN7cKo6AnrmpTV7o0mrR5WtTsssodERfJ24LLzjHt61GSLO33xgFJFx jqSa8+8M/Ee7u9TljvYo1hc/cRcbfp613b3qXMMklowkTytynOAaq6ZhZo5DUvHN vH4gFhDbNNHGfLaRF+Ut3A9ai8ReKJb5p7F7K5t/LiJaN1yWY8BvpVHw3qTWd1ZW S6dPLdEMwO0YDZJwSe9dL4mVtU8Ppq0ljNZThCj7j86KT0OOtRqdCgo2uctY6hqG jLam0Fv5aBRIZnxyfSvR7WfU7iyvFuPsTlGxF5T7tw/2h24rya6a2aSGK6eSSJ1D JIg5bHXivTNJfTobB7qzuDFHOihpZTg5AxjnpQrp2ZVTlcLo87NzdR+KtZurbF03 nAI3IAX0+gr0Cw1HVNQ0Vnmgt2t5LJ2JRvuyDPB9uK851vUrZtTvkg81dkmJn2nG T6HvXV+Dmgu/C11DHOk+xXDxhjjkdzjipu0w91wPP/C9vbSLHqWqGOSaVy2JW+UD PYV6i02k3nhuW5svINxZgvtjXlfYgV5Rq9hLo0yWU1od6jjd3HXj1HuK7/Rr+O3Z 7qSxSCzubIzyFOCrL94A9/Wk3Z6myjzU9Ohi+KredIGvpWlS3mCAvGcFGxkoKd4S +xyW1nctJqEs9vdhG+c4w3Qn1ANQr4vsvF0EnhbT0MtxKXuYpW4A24IQepPrWl4N gk08XtrqKi3UlVC4IcscjHtyKHBpJsUKid12NRJBdX15qMVoohWeZDMzkMAUA6dP vDivPbCKW6kjhQqJ5XdneTqAG4x6YFbNxqFn4YsZtDF5LJqL3WbjziQsSKeAM9c8 dPWm2oWVpruKSKCRk2qzdF9auzjG7MXLmlaJ2ug+HpmhdUvo5rdotrROD971z6Vx Xi/Sbu6nk06NYNhaNdyKBtCnB/Kup8KvqsS2Ekep2jpNKyTI5GcDpj361g62zxeN b9hLI0EOTImPlyRkYrPzW5d+VtdDV8L3Nj4e8qzs4UVDwz4+dz6muvuIku4p/MnB gujiJc/dcdCK8dsZZru8iuDeQRRPJsIb72M8kdhXplnL5Ol3drPqMM89jcKIWVdu 0N0HvkVnFT+IUoJI8y8TW0t14ms9PnlZLWGJndV6bsnr+VbOk6Z4cuY1lu5wLeIq khx90Hpz71V1xDHqQvZV3b1KA56ncSQam8KahcTaheQLZW7LJFgK8ZKgg5HAGPxr oqO7Lw8LRNm00ZdH8XfZrJYZLWd/Mhd1LDyyPucdqg8QkR3d5JFP9klmcFlUAhSA AR+BBrp7+GTzV1cXn2BoIMCJcMC54A+lea3WpghpLhzcMTuJzzyM5/Wkr2uS5JS5 WegeD1v7a/Bje0vbR4gzyIQHDYry/wCJRuFtLS3fcoad2K9Sg6Yr0rwfqVlcSm4t DICLcIqS4ByOuAO1O1SytdSgu7LU7JWXbuVmTDKexBpRqcurRFSHO9GeKadoNs8j MzT3CWoDyRxJg49a7HXfCBTSbbX9HheKApulB4KEdGqDTZ7yw1x0EiJGwMJJi3bl PGNvvXXT6RqkvhKfSHudyG5Xy2JxhckkfTFZuo+ZG3soqOx1/gm0ki8M27SzXMzX EaswlfcFyOce1eG/E23m07xR5Tp8oTAbsea+gLGSw0K3stOjcBpVyqZ7AcnFeP8A xN1izl1C5eeDdkYRWGOa64bWOGbvJso2U6QgTyZ2eUOnfpxW9pOrwJerNbi1EoOY 0mU5P/Auxrg7V57jQ4nZyTIxI9lHAFZVxc3MepQQwbmYopwKipqyqd4o9u1PUE1i A6gpMflqYpIW6xN6fSuQubcQaibnBIcZAPQmul8NaZBrUEgmuJI5LiHZLGgySQPv H0rJ1rw7eaDAsV1cGaCSXELemBzn0NTGXNBrsaKPJUT7kGh3UsmuRQ+fdMk2VaON 9oX0I+lO8V3zDxEokLiONUVPM642g81P4FgdvE0KnySNxC7xljxk4+lbvjjwrdsE 1GKPzREpEhQZ49cfnU04vVo1qSjdRMzR/EH2a7WSRgsYI3Mew9a9AvdWtb7TWeBg 8iAPkDgqe9eKpfQW0Do8LTHZxzwPyrtPDN3f3GjwwMqx2hLDcefl4wv581lXs6Ul LZoqUb2fY39PWK6WSJreM2wVwdgwGzxyPXrWGsOp2li9tbkDT4t0SeaRuGcYDD06 jPvXUlGtERrWMvtXL46MPYVRW5MpZvsnlhXyXkOACO/5V8VGr7OXcpangGo+HtTt 9Hj1FoWMMs7RgKpJBHQ/Q9q1NL03UPD1zZx6nBsTVIyUU9VIPGa9an1bTdNtGhhQ PGzblXHAPX+fNc7rN7HrKYksY3ljhdY5SuXiBB5B7cnNfYYSWLrtKcUl+P3HJJwp vmuZ7XdtFIpltUmQHlCORW54O1fyLy7ubWzg8kYKxEHdkkDg4wDjNcVJLJ5al/kd fvH3rvvhvqDTtcwPAjRshOQn3iBxn2rsVOXNyo2lWio67HD6x/ZGoapd3EM6AmV2 Cg8YJ6V2PhmztD4dtWWQAEE9e+at654M8JXc0DfYntDKhcPbybeScnIPFW7fwgun aTbx6dcPcRKDhXwHx/Wtoy1szhnFvVFed1tQ8hZdir65yKxtKvYb29u2IZVjXeVz np0qXxTBPFpNqkMeJn37wThhjpkdutZfhDTPsrStcyIXmIAUuPmrnlWjNe6b06LW 5u3Hh2K9sX1GQSpIcmSEkAxnGRz3BqpJYfZoocNvcpudMfcrqszxxskqlWVSGJHV OoyO5Hb1rMhAu7nbIJIYmO0tn7/sfwrycRjalGpdvQ2dFW2KeiyCOckEgZ5xxn2r qo5mdf3ceVBwPnxiqEOhR28jzIAFzhecg1qR2iMpbeVyc4HGK8nNMVRxLi4MdKLj udRNGzbWSYpt4IwCDST3ENrHumlWIY6seKwb/V0s7GaWUgxhDKQTg+341wNl4ku7 9ZZrmRpXR+dx6A+lfarXY4mrbmlqGv8AkXb7AXffwcYVRnr70l74Su7nUhe6fN1O 5dxyRnnHuKY0treT20rIALiPCNngsDyD746fjXoGk21vNp0D7cui7c/SrUYcjTDn kpKSMaTTbu305DcXCzXQAVlUBVUHsB/WuUvZn0vxFlbqW3ge43YjQHerYJ5/OvRN WiSKJJFUCR3Cs3cgA9a5+8ggngK3ESOAcjcM4PtWbirWRpGo+fmZNr8Ec3ha4tpL 2e5aQkw7wASew4HQZrg7y7iggTT7kMomRYw6txuGMA+xxV668Qk+KYrCS5DJCm1i BgZxk1YdbHWLNfPt1O8EMvTPofrUwgvie4pz1stjndN0q3v9Qmuc3NkIWcmInDjG cDI6ivNdE8y98URBg8o84s4xuJAPp3r3HQGfTr1tN1CQNby8x3DYBYAdGPYgfniu JmtNIsNan1bRLrKySsuE+5Ed3O096Thb3kaQqKTin0Ot8RXtg/gVr2KweC7t22iT 7MVPGAyk44BB71f0uHUrixtm+zO7NErcsBketN8OvJeaNLHqF3HJBcynzgz5Dbh0 OfWuttrq0jYMkiiERbQegABxSp9WPE2Tsc4LfUBei3OnO0jjO7ghR7ntXjvim+a+ 8bXFvGwdI5PLzEMghfSvoH+0Qly8wfKb1UA9CCa8J1HRv7I+Jl/BauxSN2mik643 cj9TW1WPKkYUfelY9XsLzSLrwibKG3EVx9lZo3eHbhlGMk+uRW9oUEfiLwhZTago eSeEF2Q9xxwfwrkVvLjTPClsZZg08wkgigC5Mjucj8uTXfeG9OOkeHbCwb70MQDZ 9ep/nWNN3bNq6SWhzV94Knt8yWcomQc7GGG/+vWX/ZktlbXFxcwK0ZjwUJBJ59K7 XxTqT6XoE9xE2JCQiH0JOKxdAit9SgPnSGRsjcDzk1FWN3ZEUopptnm0tpNpmvW8 d2QkQkEsb5yjL7HB6V6JezS215pslu9wFlYEbMDzA3XPH41e1TRYmnht4raGdQCy xSDH5H86XxBpj3+lSoGNvCIt6zZw0BQHj8eRRTot6s3liEkluZPi+yjeKXdKzDYP mb724dia5ptRsx4JeNgyyWswAMpHOeflGa52XxDfXMK2zXMkqMd2X5Yn61imyfVp WVH3SKCdrHr64rf2PW5gqzSsdRpttqMuq20ttKFijmBUFsY967zxEb/StPS2jWSQ XMrMzICVRcdOvqai8H6JFqnh+2v54jHeL+6kIPEmzgEjse1bGvmWKxiFwCS8hAx0 UY4/l+tLk1sy3WbitTgPDywD7ZHNZStIjLMheRhyOo/KuO8UW13r3je4lg4gaXY7 A52bRzmvR7S6D+bFIQxHHBwSKzb+2siv223k2TBmWSFV4fORuz36VHsmnzJjdaMk k0P8P6XYeX9nksLqR1i3JghSex5/Wuk8Pabc6VZz24eSWKKRijS5BKs2QD9K53wv KJNU3T3EgVIGQKoOMGneM/HA0/Tn0uyYu0sarLJj5o+OQfes4LqzX2bqNRgZmuyX A1qQwXbwQxymRdh+fOc49qsy6nq+q2aIs7PbMGLIrAYx1JHeuVAlt5JI5HaR1G1m JyT71Y0i/b+z9yuBPBcMVz3QjBX6V1xikjjqTbfK3odX4d8NSa0GI1FoWtDvjjC7 lIbnJBrujoFoNDQyxhpImEuBlV3Kf7ua5bwXfxx63EIz+7vIig9mHOD9MGvRrhN9 nKq8BkYfoaJau5KbSsjitShjN2InhR4ZELncoK8Vy7eONN0GyuLCwsFliYtkK21S SOee4qfxxrP2fwtHPbyYeUCLIPOCOf5V5MlydwB5BGaTDma2I7jxJealqVvBeXcg eJPKiLn5VXPC5/rXY6l4sOi+DY9P3ym+kOGL8sEzkgexrnV0mx1AZkHze9bllpkE otorkFhAMDcd2R25NZSjFu7NYVnGLRJ4a0W08+x8SWkctjcB2LQK25GGMEjPIzn9 K9Y03SLHWEa4jlkEiqoUk/MpB6n39646JkwqooCgYAHYVa8P+KYtM1KVH+ZEOHUd cHP9RWkKktjHbU828f28lv4vvraSVna3dUEjHlhgHJ/P9KtaJqMN7Fd20e54rdU/ eH+M85rY8VWNnrWtXWoMsmbk9M42gDGa5rQ7YaR4qt9K3FodQVTGzf3umP6U6/vJ l0nZo9E0FLP7B9p81litrhXeRwQATwOfXpW3qVlb3WnOYJIg90WC4PzOw65+lY/j DTrrRvhfqkMePmlG4A87cjmuP+G63F7qdvf3hlW0tDzI3KsTxtA/z0rPDPlTutzT Etya12Cy0+e2uJ7S42hEkyu/CsCSegPUf416NKbeP7Pcu8EFpBCJbqVnUeZIBhRx 1x14qvrlpaX97qDNKlujxkxTA9Si5bcfcEV4hLqstzJtnkk8pjhSWJAH9KpUIy0F 7eaR6V4t8U+GdXuYbDTg5uQCzTo+2FmxyAO59+Kg8EHU/wC25JY4YBBbxM0ssn8K /SvPG0eOV0CyE7zjI7ehrW0C4v8ATNQltHvLiN2Gx13/AH1/qKqeHbaswp4jlR61 aW8FwP7Qku/t0rZZFRsxR59B3OO5rzLxBp2qaTrTXSwS3WmyHDlRlo+ahbULm0cS Wsrwr50qYRiOgyK7nwprT6qY7S6fdceV5iSDgkdwa0nBqPkYqd5XMvweL2w1r+2b qQ6doka7GFyMGfnjjtXa698UdDbT5ksEjvpCAqhxgZPf1968p+K3iGS58Trpwdvs 9hGFKg9XPJP8q42zum+0QMoGAe44rOEVpc0TXOnI76bzLqEajDPJA0Sb3EQzlc9c e1dzoPiT7Z4R1WEfNeWluXVn6kkYDZ9c1wmh6lNpWo200MH2uHfsaHGd6twRiu4s NJjkuY9ORTGl253IVI+UMrFGHYrj8c1c6KU9jrnSlCoot6PX5FPQ9P11Zn1bVLt5 LYw+ShJDFW9P9n+uanvmttWS3t9SigvIHiwBKvzbgSDhuo4FYPiq91bRdduNEF0o tJbjO0D7oPzIR6Y6fhUunXst5osU8qoxSckFfXoamVk3bYwrOLqPk2IJNKtoXhsr RSsCjCBjkgZ9aqap4Yk062tdUVMxuXgmHdWB4/MVKb8y6kRCwLD5a6bWL5R4HuYr hS0tyy+SP9sd/wAq8+VT37G8Y6XMnwvf3Gn2Oq39vItsq+Wu31ywGc/ia9A8V6ha waXCuoQLPbzDn1D44wfWvng/ajqRjeRwuQQuePyr0PxhqL6r4b0q1t5w0kfyEt2c AEAnsaaTUlqEpX6bHWeEtPjs9Vs9Ss8ywyxuJZGI/d8fd+ue9aPiPxnZoZdMtroG a4QoXU/LFx1J7/SvI9A17U7bSJrXz2hMshyD1GOCPzqhI8jzeb5hDZ+Uq2CPpXq0 KXue8edWq+/oXdrrtdiEccN6V2ejeIILLw+LaVVadp8hNuAiAdfxJ/SuNsNVltZJ FnVJ9/3DL/A3rViN8xFycljk/wC1mohhVzXlqi6mLco2R6Hp3iG3WYWplEccgyQ+ SCfY9qva9en/AIR27eOQDdtA2nOR9a8v+1iOWZwSVjbbyPWtO81Yx6HJbuxABDLz x0NeZjMjouarUFZp6roFDFS+GYRyiZtxOQowK6rQdKItXupAQ8wwFPTZ2/OuP0Fk vpbaNvutjd9Mc16jDJF5aqmAqjAHoK9nB09eY58RP7Jj23hSzmeSQoQi8BT0z6V0 uj6VDpltJ9nQAsuWbHU4/kKjjn8q2CHuxaq11e3c5jgt5Xiy2CyAHg9Tz6V0Ti3d pGcZbJswtaSSXS7dlBDIzISe+GNWH1MzeHLbYSk8SMdwPo2D/jWlrYsRaS28Wfll OD1y20E/nXATeKdGtNMLG6EcjNIptTkvGSOfqMivIqq83Y9CHwq50N9qDaz4Vlub kFmgkEYZeG2kc8/XFYMEemf2ZbeX563FrKWbaeqn371oeGdWhn0SQG2zayIycnlj jk+1czbt9k1JlECOrcHPWsJPlWp00rW1PX73UIP7N09mjG+VQEz1yO2apXDxYQTO sDO+7GR8w7c9jTL26tJPDNvL9oht5IowQZR8v0z61jxanp2oSiWGeN5AdrqTzj8e K+dzSlUnNVJp8iW6118+xpCyVjYeV1eKElmWRfMBIwOOlRm7Yn/WjPcc8frVW8lk BeUSMEXGFB+6tWLQWhtw5dJd3zBmXJx+FfN1FbVbGpF4nRj4cuBKhjSGP5QRgtz1 rz6Kb+z9Pmmc5BA4+px/WvQfiFLs0tkweJEjDgjDEckH8815R4in8rTHRXypwePW v1CGiZ5dR3Z0Oi3H9peHp7LfiaB98Lg8gg8GvSvh7r66xpkqPhbqBts8fo3r9D1r w/w7dyW6kq2CcGu38I3T6f4/tZouIr4GKVQeORkH8xW1uhnc9R8RziGC0GeWn/8A ZTXKatqKQ6e0n4D86veOLhvP0+IMQfnc49hXAeJdSb+z7GAAkyMWIHoKzaGmcTrF 9LFrd5cJx++bHtmtzwzrziCNJ5ckjrXNarKhu5i5AV1GfripNFhE9myicQYUgylS Qv5U0Iv+JfEupa1G0McyLaoSNsfG7Bxkmu00Twz/AGh4csGtuIDEOFwee+a8htT9 n1ifTjOJYmLLG68At1GPrX0N8Osv4O08vgsYyMjuATwfcdqpL3WBPpvhqBdHm027 QSW8owV2hdp7MMdx615HJ4y1zw7qNzo0twJ/ssrRL5q5yM9c9a95lk8uvB/iRpwj +IUU6jCXiLJkf3l4P8v1pJaoGz0EXsl/p22K4XLBcyhcAt7Cp/D/AIWTWLWW5uGU 6gkxEjH+ND2/CuUsZ3h0aWVDjYu8j1ArpvA+rT6hq1o1pJtErM8obo0eOePrVVHz 3TCD5XdHbw+GbaNrFgu2SzLmE8EKSMbjnrXPR+P20rUZ7LWYVBjk2tJHwR74rvQh Eu7J27cYrw74u2Fzaa1LdCMrFdKPLfPBIHIrOCUdC5ycndnSeNfEkF7cR2aygQFl 8sjnce5PtWRoN5MmtJbw6jIqTKwwi5wwHH415zqXiNbrV7N2jaOCNVjbPUjua9G8 K6dqzajBf2SwC1Zs/aHXcu3vWFRWep00JKx0z+I3ivdJkju5J1SEmYumCfmwcj2A NafxEv20zwPqDo2DMREv0Y8/1rzJb+bxR4nvvKdJQbh4YGHAC9FPtg966n4naglx 4Fe3Mq/abS5ijuIweQccGnQbd0zOvbSx5Oty9tNauycK+QwOVYEfpWz4U1NF1W+t 5goEo3xk9iPT8K5B7wGwK+YUKyAFG6Hnt6U+2ujFevOp5TDCuk5z6Q+HlwJdCnjB B8u4b9ea2vENt9p0S4AXLRgSKPcc1xvwjuPP03UyDwZkYfQrXeajIIrCd2xgKetK 3vWBs4LSdBF1dfbXfCOpKJ/eHrTdW09beYiWNvIwBsQep4rT0u+xLpgwAsrsox09 x+FaYufNglLqC0ZR847Zwf5V1r3NLGLfNqZF34Wg03SZZreV3Z9pGDwRnPWsbXRp Or23n3lnuDp1+7JGe4zXYaxq6W+nSW8MYZ9mAMcDjIriPEcmbUSgYEihiB6kUUKS s00VUqzi1KL1OGWQNPJklsn7x71kQSmJpUzgiVqvwuN/sDWK7kalOnT5sgVzS0Za u9Wdb4c1SSDWtPjEmwPdx4J7EnB/MV9BoFaIopyvT8MV8vacpk1XT16nz1cc9CDX 0ZpN8kiPlsZI7+1JrS4LseCeP5J7W6/syXIEUruM9wTx+lcXbXCI7bySxOABzXcf Gd0TxtOIwMeTGxx6kZJrzq13SNI46E4BqLjOrsLuNWGePat+O6AA2HNcJBvVgSeP at+ynYBCT8ucVDQHaWF4HUDOGrH1aaOG/mlUASSkCQg9cCrFlIquAWC896wvEEmb q4w2SGNKG4y3YajLcI7yJJ5YOxSE3DHcnHOao6pceU1tfDBaxn81AyFeeq9fcVR0 fULqKIeRdOqhuU2gg+tWdevoppVicZVR8wP+farbSWprRpupUUE7XE1z4o67rdkb KdLaOCTh9ickfU1f07UdSsvDtqloVjtVA89duWbPdT2rkZRZEHMQx9a6zStSRPD0 MYRXKwlcE4zg1EJReiR2Y3CVKCTnJP0/4ZG2NRnHwm1G+80mcXIi3k87GyD/ADNe ZQNiX5XUBuCr/dau1kleX4dXFpDMgjU+a8Z6vt5OPxNefW8+0gg9O9dEDzZHXRQm LT4rmON8QSKzDrtUnB57jnr71o3sK3Qgu4/9ZAzHPqOuKztP12MxT2jJvhuE2urH gKMHPHfIFSiVGsZ4lDKTAXwrcj0rZEu1tB+mQvqWmBljZ2a4L7VGTjipPBmoSWut eeThYisRyO38X8qSw1qXR9DtbmWfyZ42UxuODnPH6VueOrG1gudO8SaZLGkWsqPO jThVcYywHv8AzqJTV+VlKN1c8s8Q3z3viK/u5M5lnc8+mcD9MUlhLizIxysilSfo c/0q14zto4NY86M/LcL5m30PQ1SgYLZwAjq7fjwKyas7Dv1PV7VY5F0+5BXeEVw4 GCOP1r0eyaO21UyODloEdZOwJADD8gD+NeR6Bqm/SkVwoEKeWWPY5r0jTb5Z4mnt 7lXQIEkHeN1x6+vNaPVGnO+ZHGfFqJRryXSS5NxaAgDggo3X9f0rF0G8MPhSd85K TOfxxWp8SNWjvlsImVRexrIPl/u4/wAa5bRlluPDuoIQUCSCUg9zjp/Wsp6lS0mM 0zWZBqkkwVElBDgdmNewFNP8QW9tbRMFkiO5oweULLnA9q8AJeG8jkH3g2Rk16J8 NL97rxLc3F658xUG0g4wc9cd+K5/YpzTH7VxTOsm+HlrPcedJM+AQdqrg1y+u6Y/ h3UbqG6Um2uBuVj90n1+ua9an1SFMDh8nGV4rkPHiHUtDljcAsOVOORXa6EGtEYq vK+p5lfXk006XEjAvwScY6f/AFqczAyMMllPKn0qpdJviOdo2jB+uKbDMJFVjjO3 B57iuiHuqxyz1bZfbG4FsEnnHWr1lLvxGQR3AFZkbZRQCuB68U9D5N0r4O4dvWrI LUrNHdOjdHdeauaptm0q4KEkhQR+BrH1ObbLbupJ3OSAfpWrDPHNZSgSKzmM/KO3 FTvdD2syPwxfbdahgRv4CP0r1i0Y+VyTmvGfA/7zWpJ2wQsYAPoSa9htJQUUCqwy tAVZ3kacsqoqrnO0Y5qC21O0Sc751Rh2bjmkeYMTmomiM8M0cbbWK43DrXQ+xmjH v9WgltfEUQmCSQDz4WDei84rwJpnur0s7FmZtxJ711nikPpj3EEZcB3KsxblvWuW 0uBri+2oMsB0ry5wtUZ6EXeKR7L4NgJ8M2+D8rZJ/OtMaTCl0JmAJJyc153oXiTU /DhaE2/2i0J5iY4Kn1U/0q1c+Lda1VzDb2ogRzt2gEsR7mueVCTlY6o1IpEnjzxR LdW3kWTL9gt22Fk43P61xmg67cWl4pEjdc0eKJ50K2skCQrnIVcZ471kafxcKRWk 4JLkOec3J3PoW2vDqVpHJHsiURgjAydxHX/61bcETw28aQNEEC/xjkmuK0xUPhq0 bzWDEoMAYPX1rqtyJ8plDEdyM1+b46PLVcVsmz04axTZkfEOe7t5NLRogizM8rb2 +43AAx369a878WQXKQQyvM7KzBcL92vZfHGkx6pojSKxaWyH2pA+NxXnI/KvNb6F dR0CUBTwN65HcV+jRWh5ctzA01TkEA8c123hoNceKtIKlgUmyVx14NcdphO+KQDH Zh613/gAB/FfnPhIbeInexwNzcCt47kHUePf3Nzp85RiArqWB4PA/wDr15X4iSa8 SyuoJvJEBaMqV3Ak8/0r1X4izFtBBXYSk6nAIyAQR+RNeTPdsbKSNsDLAjJwMj1r NruCZzepabNJcQTcGOZ/LlAOQvfP86mudQvdKsQdOmeFVO13TjeOuD7VuW8aXWk3 QRkF1ETKVH3XUdR+QrntTvBPYrGxjA3D5FNNqzC5zck7jUBcBsyBvMz79a+h/AWv QHw9BbIMhOenTNfO8sLJdqh6bSK9P+G14GsY4842Eq39Ka2sB6pqWphY2wDmvKPG Wo/btW0qORRvjkkKt7Y5rvNUY+WcHkCvJvE85i1qzkJ4RyPzFIR1NxOIvD1zt42x HmtX4R3kaa6FfOFtmCkD1I/wrjk1W2udPeyu2dUYYypA4rb8I65pHhWeafzXnLoF XOBtwSfx61UbX1Hc9u8VeIY/Dfhu71RkDtEn7uMnG9icAfnXzb4g8Wal4j1VJNSu S5h+VQOEU+w7eldF8Q/Htt4o0K1trSOZPKnVpctkEkHA/OvP7eSCXYXUglih+vpU WDcfe3JuEjWHYZVGD+FOsvEGrW0T2tpe3VmJRskiikIRs98VTCLHq0yq4O05+tai xoyiUINwHWi1x3J/D+q3Hh64luIPmLEDaTwQDmtTxlqkl5q80+WEd5bRSFX64HTP vxXPPgoynuaz5pZzceVNK0mxQisxyQvUD9an2aUuZBzN6Mmu4ZXtjKuzaV/hOSR2 ptix8tvMbk9atWTFrYptyOQOOBWeVMMjRA5KtVAe6/A65/0LVYW5Ebrj8q9E8R3y waYR1EjKD9M81558I4RaeE7i8Iwbm4yD6qBiuq1iX7UohDZypb+Vbwp3kmZzlZGR ZuIBaxuSrQ3ykfiCP6Vr2F2pvHgPJa1PH/Aif61yepGVBp1zuIRbiNJB7gnH+fat W1uF/thSDgoojPHqP/r12Simc6djSlnSSDzWPzCMDA6gj1rlNbuUn0iVEJJgkKHP XB5H6V3WkaU89nulYqQzBsd+a5LxdpEenXAkhYsLkEOD3x0/nWFNv2jRck+W55pa yYbpyKy9QDR6y0h5DoCKtRT+Xf3MLH5o5P0NWby0N55JXCsD19R3rnmtWbR1RHpO DrVi7Zym4gDufSvQl1e5jYIkpBLDkdAf8Kw9Js7a3KiGJWk4Bd1yT9PSuoXTJbiC N3teU53rwAB/Oo9rGOjNVRnJXR5X8QZpr/VV1B1IEqCNz2DqMEf1/GuesIgtsh3E Z5BH1rrvF8lq+q3ejxOWlkYTKqjhCAev1GPyrlrePZbJEx2vz/PpUPfQTTSJssG5 bOO+MVcs7gLFy3fFZzSNGhDDnpn1pIZC9tMF6gqcfjSYjubOYM8iYDPGN20/xKRn 9K53Wpy08smMbjkYqWG/Npfwzt/qyg+b0PcVBqiW8tzst33RyMCGBz1qIrUY3T1M UKRlcAcsQM+9U9XdZdScI4K4B4Oeua3o0S3jVYwRjgZrmLqXzdUunH3QwUfhVT+E 6cGr14kEwwhq7pMhl05UZsAM3OcVSnOUOTirOgmMKC4DDftb6HisqJ6Ga9EdA1wi DTtMDAGS0laTBBU7s9PxFcDvKORg8cEV1Ulj/wATSK5WQSWkR8oKpwY1HT865y+i ZbybClcOeOuBmulLQ8XqS2l8Yi6KCxddvAzXTXOk61Ba217LGttHcxZifduDqOxx 0/GuKj3o+5GKsO4rTF7qksIhF5IyDopOQKLyuNcvU1GSC9jFxcJcSsnDxqchPfHe tay1K1a3igW6HlRjaqSMAFHpg1ykX9q2Z3Kj4H8Qq3c6jfWtqskkiCRzgKUG4e+a vmS1sTrsL41uIp7+0KMr7YfmIPvxWA5ZQo3HIGfp7U6d2kbzJGLsTkk0zJY896zb u7jR2ekJewWMWVKwSYZ2x27mvTfDMMk3h+a6S4XO92mj28kV5vfeIrY6fFYWylUj jUPIo++QOn0rU0zxvb24ngg8yNZFXqOMjGa00N3BJJpmP47glsPFUhEe2KRCYiG3 KR7elZui6o+n2c9u4mkSdcYzkL75rQ8c6jaavqNvc2ZZUbIdHGCrdzj361iWKxsY keUxKxAOB1FZyIm/euiW4UCIv0wcitfwnetZ66H3EIxAP0rKBLxSA89ateGnRdTg MpwucZqY7hLY9stLn5RLLtCjnd1zWZr94s2nzuoLAABRir9q0TJynmnsC20VDfwt MrPcbFUAhEToK7UznseVTxSSB5I5NxOdyBMj86zdPf70bDDKxHI6VsJ/od5LHKcg OR6jHrUV/YBT9ttlyp/1igY/GqtfVGbdnZjlGF4x16VdYIQkrY5XAwvWsrzdsJbc efSrUd3m2VB1JxgnrVJkNFO/Rrm5hhjJyrfNjsK2bZVgi8pchSpHQentUFvAtuXZ lRpW5bJwQPbPWqupaitqhjVRnJ4VQKTtHVlK7difwb+6S4kPUuF/KvT7S6KFeegz XjOha0LWXy502RbshvfPevRrPWoZ4wY5Ec455pUakbWCpF3Opa82rnPNO0++L3qj BOew71zyXqOhO4Zxj6VLpuq2lrO00s6LtQ7dxwM1rKd0QlqY3xg0+CKG3v4iA0kg jZQOMgE5rzTS38pJJFkCuT1PoK7X4heILHVNHtLW3uI5ZYp2Y7TnII6n8a81V5El 2rnBrkqyXMrHVT2OnkvJpY42dlbJ3KRxyTVmx1m6srlpl2v03BzntXNfvhGCDJxx x0pGuJ4weTg9cjrUc5oafiOeG8jiuWH+lO53YORis/TYzJcoqgkk4A96pvK0pAOc Cuu8A6Uuo69H5vEMI82Q+wrmxNZU6cqj6IcY80rHqVpbQw2tpEMsIUXchPGcdfwN XBcrlto2jceAwFW4rK1i3zs7EOpWMen681aj0+KRA0saq+P7v61+c1KyqScpO56i VlY2NYy1++lQeXvuEMbPIeEDeg7jrXkCytpt1d6dKrO0BeNtoOSBxnBr0abwZqlz P9ouPFlyzjHzLFtPHTkGvNfG1rL4O16XdfPdi8t9yyuPmL9Dmv0dNxPM0b1M630j yxBdW+pqVxnynGCueufWsTU9eu0vJIrC5dLZRsbB4lPcmsvT7y5RZUZyUIIBzyM0 12CDk1rdmdixc+JNSluLZpryVo0ZQ6l8ggV0hmWV2iYgpIOK4K5KNnGK07fU99ih L4kjGD+HQ0X7gdnYhY5rgJINy4KuOx7g1y97EiiVl67uTjrzWWmtXaXTCO4IjlcF xjrWncDbE45I+9T5r2JsUbjcZ7d/4cEH613fw5RRBe5DbkmBBHoRXD3BTyUIG3DA 5JzWroOvy6L9oMU0qiRgSIyMH6giqEj1zUJg8X3x09K8s8ZIJVdwTuXpjtV6Xxy8 ilpI55D7sB/KuS1jWGvgcRsgPYuTUMYkcck9tCyN8xHPPWvVNL+F9s+kW9xfzym4 kjDugONue1cD4Nayju7GTU5vKs1mzI+3djB9PrXu1x4j0u9gUWGq2cxPRRIFb8j0 ranCLWopNo8W8baTZ+HvsttZ7/3rF3JOc44/rXP2sqvO/nI21xhivIPuR611PxQl M0tm77d4Lr8pByOPSuIt7kwOrOm5G7E4rKVlIa2FnWa1v5C2Sobh8cGty0lDI2Om QfwIqGC9SUBFhUKQSUbkGrlhFaXEyQ20hSZ2CBOoznGKQyvLKHZcD2b6gms0lnup ZcDbnAya7u6+GHiu2uCg08TK7Eh4ZAQPr6fjXI6tYzaNcyWdwpjmjHzI/UUrlODW 6KVvITO4WQhQQSma0ZrR7iOW9hibEQzMVBIQdMmueVmik87POc4ru7TxjCvhz+yl tEEDgb41GN7f3mPU1UdRWOvtviHoei6NbafbySOsMKqMRkYPf9a0PDnjKz1bUp4p gzLHt+deCmf5ivHZTDI7EBRk9zWjoerHRr8TAqqk7ZCDkkHp+tdMeZPV6GLs0e7a pb2z6FK8FzFOgcSKR1U57jtWZE6/bppF6iYI34H/APXVzR7yz1jTdgjRLl4yC6n7 2RwfxrPWGS3upSfm3y5ZehU5FdUXoYs7az8T6JZ25ivtUtIXXko8mHUH1rm/Fmt6 Hq0cTadqlvdvFkukTZ2jHFeNeNHJ8VXhlTO3aMH0wKZ4SJk1O68pAi+Rh8fXiuSP 8W5u/gGas32TXriVuEZwrfQjitm2cIiNvAVTkZPWs/xPAFupWI5JQiqUer2FoCZY JWl243Zz+XpWdf3ZFUUpLVnaJMkbpJGScjcwByfyrqtN8TM1q8C2N3O6LleNu4H0 z6V5fpOrwvAjg/MDjPcfWuztb68kuRdG5KRJCQGTGCPy4ry6mstT2KFlC1zgPFM8 sPiHULqFAC7kFz95R/drJsTcXFuzFVKhsAE4NXNTvjq19KW2AeYTgD7xP8RqtbF7 VRCw5POa60monnyd5WGyo5PzxSAjupzUtpFGZeGmU9+2al3EsBmpFlgh1UmYZjU7 SAcexNLmJ5UatvaHymItvNQjrNkj+lULljptsGjC7hlioHGa1tOvhcaTc2fml1iX MTnqV7f1Fclq94yhF3ZJJUgntUQk27FygkrnRw3trcWjSwS5Ea8g9RXJwSgku7YL sW+vNTW91FDoc8aP+/kOCO+KyiSAMk/L0zWsldWCjV9lNTtexpzSxAcuv51PokiP LLHuADLkE9ODWEcHmrunEeaqA8tFIG9u4qYw5TbE4t191Yv2estaajOqtvhfKncO ue9ZTrKJWYuzEHlgeKLi+jnGHtUVgMB0JB+pr0LwRpls+hwS3EEbs5LbnQEkZ9at yscaRwcUls/y3OVPZwOn1FaFotku5Wv4lB6EZzXr6+DtPvQrpbQY9PLB/pQ3wq0K 9P7zzbWQ/wAUanb+WKlVkty/Ztnm1u+nqAhv0dc85PWsTxJNFJdbYm+6c59c17lo 3ws0OytY5brN1Jk5Q8LwfQYP615z8XtGttK8SW0trCEiubdflHQMvy8fhtqnWUtE L2bWp50WbauSSM9KcuCRj9a6x/C9rH4Vlviz/aEAI54rmRtWLJHzNwPYVKknsOUH G1yfciTjD5TsSMUpuo0uAUyMcZzUDxySA+XGoIGTzVQyZbNUSac26S5B3g/ITwc1 DZOzSKSu78as2aW9xGUVJfMx35rp5PDX2Lwlb30RilMjqGXy8OpOQDu6ke1JySKj By2MiyQSqegFT6Ggj8RQQllUeYRuYgD8zxVbSm3SMjZBBwQaNXhEV0o/gkXNCdmN q8bnsot54kUtO0Y2gY2dBVW6AePAuJCDwWZTn8BjFeZWPiPWNJjCWWozrGOiE7l/ I1PJ8QNemOyWaB/cxD+ldHtIsw5WWfEcH2aZZYs4B+Yd/qar2GqF2CFUKnjB6Yqj c65e6niCby9p5wiYyaoFJoJPMQFWB7jihTtrETjfRnW3/hzUEsY720s5pbaU5Cou 4p+HXFVLK0a3bzJwY5c8Iwxge4NdX4e8TTNZoXJUlRvUGm+Ldasr/S3bI+0qAIpA OW57e3qKyjiXze8jqlhYuF0zkLq8TBXB3g8Iece49BVGSze6sry6aUDyArYP8RJA wP5/hUkFpIV3mKR2PJYrWkIhB4U1WeQEbiqKhHfI5/WljKsoU7rdtI56MU5WOWhK sSrAEDrViO1x88MjxE/3WxVODirQlCEHdkdxSGWEivFyP7QmC+7VYitIPJ865eSd A+0/NnFU5ZQ5UI/HenxXctu22CdFyOQwyDQBNrcdr9gDWwUoCCpUd+4PvXOIxEqM pI561q6heSpaTDZGvm4B2dDWSFYfKwIYdqaGaSXTxxlCmRnPFQXEzSKNwXA6CnQx SuvyIx+vSqcrsxIP6Vb2HcdCnmOFA69q7XwFcRjxELN3CJIhXePXqP1rm9M0+5kj MiQyNkcEL0qXRBJZa3EsgKMkin0OM1yYuk6mHmvIqnK0kz3i2hMkqjZKYYB99j99 u/4Ulxcz3UgkWUKMYwO1VrrUblQ1jaeUcruEzH+XvRC80kQeW8tgx98V+eOk0uZ2 PVubVx4rnPypGiHPXrxXIeOLibVvDd7G0vmOqb1XaMDBBOPTjNPeYZLADgdBUM5S 5t5omPyyIVPHrxX2Ptqjep4Tk2eOW03lvjs1OuZGxwahKbZWT0JFJK3yEHrXsp3V zVFZRuBLGo2G3JFSAcVG555oGM8uRYlnxhCxUN7j/wDXXT7jLZRPjJaMZqP+zC/g L7WQAUuDIp9vun+lSWH7zSY2/urilGV7+RN7lSQhrYqCKtJbgW28NhuvFZ0yhJcD 7pNX1mP2fFbw1IloZU8jiUoWPNP8sNCWJPFMmYtcZIp8jfuDSGWbPEdsjAYySaS5 clT0P4VdvoDbC1UDG63Rse5FZ1xxH15pxknG6J3ZWCSyW00gZBHEV3Lnk59KfcRb SillJ2A4H8Oe1UAcu3PWpYnZeOv1rE1HeXJtPOQOMGrOlTT2eq21xbyqkqSAq7/d U+ppsTZSTOAaquSjDtk9aBp2dz6NsfiA9hbqby9hkZYy/wAh/wBYAO/oScCvHtb1 SDWNevdU248+UuVPOB6Vg2V68CSRrhy+G3EZwBnj9aSe6XyC287uyhcAVKjZ3Nql Xn6FCaTzLggDaobgVpwN8oxWKM5z3rRhlYIoHHFawdmc8kWLliGzu6+9VDO5JG7j 09asXB3IpqmnJLe/FVN6kxPV/h34gIt47d5FadSVEefm2DoTXfau4a4huVkVicE4 GMf41886bdz2c/nQOUkAxkHGR3FdHD4o1QRlY5fLGc7vvHpyOf8APFHtal1bY0jC nyvm3HeMbiRvEd/IoBXcPvEf3RWl8PofNh1G4k2j5lj4/P8ArXFapdS3Vy0szF5Z GyzHvUcF7eWsbR2t1NErHLBGwCatVOWVzNxurHd+NXWPySBzJ0JHpXC3A3A5/Omx yzSsxlmeRs9XYn+dSTKfKLdMdRU1J87uEY8qsVIZ5reXMTYbuOxrUh1jUfKMTXEg iP3kBwMVlsoccHDDoalhnaQFH+8BiseVXuaqTWzAylJA2frWjDdC6jEbnDDlW9DW PN936Cn28hU9elMk27Vt9xHERglgD+dU9VcDUZUHI8xsVNprbr6FuT84zzVO8cTa jI/YsTWbVpF3vE3NJudiSEAZWPYeOorD1twbmNRjPNW7C78rzcjIZcCsO6laW6BY 5I4pRXvXG3pYmUgikekQ0r8GtSCJTmpIpGhmDr1GaiXn86d3pAKIvMfHSvWvDrpF ptvEhBRUC/U4zXlkaEMGyCDXovh6UHSrdl6bctU1Nhx3PUtBxMmwrlsf3M/yq5qI NpG22MqxHynDj+pFYfhK7EtyI2Pvz6Vt6rdBbR5HRBGqli249vpXMzZbFbS713vI 1M+5fLZsduuD/KvPPjiyH+xSCC22Ug/itdXpswXUFZJAcQk4ycgHrxj3rifjPIrj RMddk2fzWqp/EEtjlrLXraTRLiyuXk3vFwp7MBXLjcxGfTHSpbsbbxzIMEhSNv0F IJgvCls46Gt4xS2M5Tckk+gEHbuXAK80y3VJJCzAcnOMcVK7gwYVQCDnPrx0qOAh cZqiDUtkEbBlQL6lScV3elTxyWkFuJ0MboibWPVg+49fYVw1vIFGQA4HvWrotyw1 xrjZGCIywQ9ATxwKmcbl05uFyjqUsdj4k1Daw8vzmK49zV3U0aTT4ppkWNgQFUt8 2CMg49DWN4kfOtTSNgFyGwo9qtw31vqen28N7lJoVZYZ154H8LD096JLqEHpZld/ u9KrRqBIxHerD/cxUKD5ic9T+VUQT2523cfucVvmJXXGQTjp61zynE8Z/wBoV0qo ZYxj73bitqRlU3Mi4u7mxG+NgVXjb2/Gn2tzLdXPmyOD36cCprm1NwhiCbZWYLtJ 6E8VTt4mhkMTbQ6naSKlxjGem4+eUo2Z19m8TDDEE4znFQ+IIDH4OeQdJJwWwevN V7NFG0LjAGSea1vEIC+EpYD8zsiuu3+HBz/jXJmVbkVONt2i8LC7b8jzhBgDGcex p8xDRYIO4fSkyTGvT8qQ4KZxhh361uA22lx1BznHFWcM3JBx7kVSjyHwCOfWrqLt XJP5GgCeOEXaCGYsVByoz3qnqsaR3+F67Rn61o2jqHQdOfSodW02WS/E0Ryrj5vY 1pH4GQ/iKL3r+SY48gkYNO0yx+0zAyDgHoe9WNQ0LUNIZWuoNqNyrA5B/GrGkIXl 3H14pwfO1cJrkR22j2kSqv7qP8aq+ItIig8R6ZdBV8uZhG4j561o6Xb7QjYFdrpD 2rSzNOkLMkDbMgZGR2rorpewn6HNSk1URjf2abGFxEZBtwH7h896xbScxweUXf5G ZQDjgA/SuyuIZFiUo2/I2qCOAO2awnshuw9szMOrKcZ96/NKWItfm1Z9FbQoST7T tLfNzgDpQLhnA+XIGO1XBpEgGMlmB/u81G2mlG+6elfSs8I8hvIzBqM8ZGNsjDB+ tVrgYWtbxMpi8RXSsu35hx+FZM5yoGa9am7wTN0RdqjdcqDTuQSuOanvoTaTeUx+ YAHH1FaIGdlY2jTeAvJXnfE7bfU5z/SsPQ236XNGeqNXb+GUV/DVljhWj+bPrXG2 UUdneatAxyIpOMDrgkVy0J3nKJmne5n3a/MvPrUsLfueahu2zKAqFRnvU1uu6FiR kY4ruphIzpTm4JqZY2maKNfvOwUfiahlDebzxxmtbQrX7XrNmhAKq+859uaiTtFs bNTxUqR3duqL92PaW9cdBXN3L4Q11njFPLNpgDHzHIH04rjrls4GKzoSvSTJiUlG HqdFG3dkdcVFg7zxUkSebIsfQ54zVGw9GKEkAMDx9KjlQeQSOzDvU8q7D24ODxUM 2VXA+6aAI4kbaWDY7UyX5WK/7NWoRiOqtz/rjQAxBk1bi4IHpVaIIT8xI9KtpxwO TVREyedv9HBqpFyAKuSbRatuxVWNkUgHiqe5K2LVrGJJmG77kbNx3xV5GAiOKzoJ gt0cHAZGXnvVpWLRHoKE9QKt2SXQ/wAIOM0IRjHapZ1B03f1PngZ/wCAmokCn3Pv U3uxiRSYlkGMjjIq0zqbWQ5yNprOt3H2qQ54q6giYkYPNAylHJ8oPtg05iQ4cfeH WnTWTwfMvzx+o7VGGyB6jj60gCV9yGtXUrGKDTrW7iYeY6qHAPXIrFlOV/pXT648 D+F9J2f675c+4C4rObfMtRNGXbSGMqVOGHeq0uWnYZp8RyOc1EebxuM9K0ew0W0b y0GfQ1jht0uT3Nas7Dyjk4+U1kp1FSimXF6UsnNNTlaWTgD6UxEKdafUcdSdqALE ZxG2fSu48Ky7/DsAB5DFf1rgy2IMDvXceEIwugxNnA3MxH1qamwR3PQ/B7D+215w FjapPHl+kOnx2qPiW6coQvHyd/6UeEoMi7nxkpHgY9T/APqrivFeotqfjOSFX3Ja BYhjoDjJ/U4/Cue12bLRHY6DF5nnyk8nCKc84FcB8U5WkvNOBOQsTj9a7PRowrAh lZlX7wPIrhviS26408n+7J+PIqofEEvhOP1SKWK6j87G5okYYHbFVEUsT6kZrV8R uGvLfBz/AKOmPYYrLSQI4OM881undXMSw6409ht58wc+2KrxN1H0qysm+ylUDjeD 19qhghZrWeQYKxsufxzRsBdtnB+XHX2q6s8ltqlu0cQbdGF25wCTWTA5WQAEA+/Q 10FtbJem1+by5Yw2Wz6HIxQ3ZagY2tvM+ob5oljZlGVBzUNoDgHjG7itDxNGYr9Q Tk+WCDWXaMEkyThaE7q6Enc05gAPeq0Rbcy5G0nPHWprjLfMBxjrUDXEXnRhFO0I Ax96GMsn5WT6iursgGtVc5rmbdWdhJGnmrH8xH+NdRpJ32RHTH+cVrSetjKpsJLs +1ROylgGBIXqcc1llhJfTsqbQ0hIX05rQLk3i+UMvnAHvVGdXi1ORZFw5PIxSqJe 3v5BH+GatodsTewqjJq17NBLaGBRGwKGQv8AdWrqDZZs+eDgVei1K18xYks9yEDe CvU1y5jPljH3Ob9DTDpXetjhYUDw+WfvDpUTjaCO4q7eLHFe3OCVUStjjHGaoTzm U4yMe3etYu8UwejGRxu7PIBlUALH0ycVZUYUsT1qSxg8zS7+YEgBQDj65qGMNtHH HYUoyu2uw2rK5ahCh1LPjngVtOpKBh25Fc/AN0wJ7GuhhO+2zXRR1bRjU0syPVPE N3LA6nAYjBJ54+lUNHbdsOevWi8UdxxkZq88C2uqsi4CHBXAwMEUe7TqKC6jlKU4 3Z2ekH5RntVqa9EIXbHvdpgAemwYOap6UT5UmOqJvx7VHfXJt9REKMfu+YARwc9K WOlKOFnbdojDxUqqudbB4gsxbMPIkZwCAoHygjv7Vz8OuGZDJOTC5Y4Xd2z1rn57 /EknmSOF+4pU4wevNYsmp3UEjLDcNtJydqDGfavjqWVK17HsupY9Ze7VYeUwW71G LgMCSgJPQDvVCSaMA9XBHY9agSdC3CSD2Brvs2eRY828bYk8U3hwASEIx/uiuZZs xg/nXWePIvK8RedggSRKxz+X9K5WWMjJH3TzXsUP4aNFsSW0Pn31vGuSzyKMAe9a XjRFTxZfrGMIHAA/4CDVTRHP9rWPzAYnTr25rT8cgN4nuJFH30VycY5xj+lU3+8S 9Q6nXfDu8S70FrRlDNbOd2Tzg8iuVYKfE2tDbhTMwx/wKl+H1+bXxF5Q5FxGVxnH PUVGcv4j1djnPnsx/wC+jWVOny15PuibWZmzqz3Dkk46YqW3IhicM4CMPxH4Ut0F jDsCdzNz7VWdjLEB0HoOK7oaIJC38aww20iHMjA5BHbPFbXg+VX8QQEnYGRkxjuR WLqD7zBzkBMVa8OztF4gsBuwDMB+fFZVPgY3qb/jnK30Fv8A3It35n/61cc+TyQR gdxXV+Ndx1verciNRnH1rkuWkYsxYe9Rh1ajEmJXZvmJNCEs5OO1K4+Yn3qyLXba xXG7/Whxj6GtGaDrfa0ZU9D+lVLrCuqLyM96lgLjci4yRxVaYN5mHByBSGW4NrJn PI7VQmbdMxHrUkblTjJwaiPWgBY+GH1rQRdxwMVQiwJFJIArRjByCRjPI96uBMiK RZFJzgD0HSmKFxyO1WrgZQ1Awxg9qpqzJvoRx48+M8jnmtAgxjDfcPfNUkTMykjv xVucbrfbyKlFFgQEeHrudSuzzkAB69+lZhmZlKqq7j3rZeVh4Ojh2gK91ye5wKyF VVWsoNu4Ir28Wbn5jtAPNaxtYPLzGxDdck9aywTliPWrCu23BJ/wqxj4rtlOHPTi uy8JeEdL8TW9z9qvRbT8CERkZz6kdxXCO4MjZAGetPtL2axukmhkZXRgwIOKmV2r IuDSd2jpPEXw91rQXZnh+02o6Tw8jHuO1Yt/MW07TYDgGIsGwc9xivXdF8crrOlg FQsqkRyKT3I/kelZM3gPSNXllltnljeRt6hT8oJ9BWKnrafQ6JYbmSlA8yhBIzjj sagzJ50m3ua6vxF4Wl8NLEJrqGV5c4ReoHqa5dBi4dea25k1oczi4uzHEOYm8zDD HpzWcBtNa0i/IVHXHFZ8qFWAdApIzQhEiZ2Ejt2pJDmPIpYTjP0pj8KwpgMi5FSd qjj6U/NADz9w59K9C8KxF/D9rg8YJP5mvOyQARnrXpHha3afw7aIMbdpyD0PJ71E 9hrc9A8J30QstSjVwrQATZ9VAOf8+9eMaTdzXuq312/LXEpc/UnNeoadYR2kV3Lb uyyG2kjPOVO5SAK8x8LQSPE7IgOX4Y9qzj1NH0PSLB2j+UQuX2gAqOv1ri/iMJEu LCKUrvEbvtHUKSMfyNekWN1JJZxwFc/KMkDBGPSvH/FGoNrfiO5uXJQF/KVTzsUc f/XpwWtxSehk6k/mSwMTn/R0H86pZ5zV7U7P7JeGDzDIEUAMB1FUiMMM8VrHbQyR cBX7ExTgZAq/otrHNpuq75ApWMFcnqRk/wBKx92ICo6k9K29DnR9OvrJox5rozBv wxWdW/LoKWxi7d4DAmtCC4aNYSJPLZZR83XH/wBaqEMhjDAjipoCJdiN0eTGa0eq H0NfxbCUvIGOPmi5I6ZBrCthucjtjvXUasPtlvCjn7S8S4LKeg+lYUcUEduZF3Bz Jt5Pas6V1BXFHYVwygBT8voaqqT9oPGTmrRTb3JBqvgefn3rUotwssRyMjPXB5rp LDUESKeIq56FSi8k1zUWNwBGRXRJZK8K3ELMh7lDyPwrWknfQzqNWLFtdBpd5j2s oOFJqDUnVblJJwwVxwwHNWEEzr5cm1ifuy46is65jdm2NkbRjP8AhWU4NYlS8iIv Q1YJ0MCxwhJIjgkl/m/LtVhle1k8wTjYxyqk8kVmadaoiErkHruHU0+Z1lZCHZgo 4f8Apg1z5hCUlFdDSla7ZR1qJJ9TeR/+WihhjI5xg/rWRLZCL5g+P1rS1Odnkhdi eCVBJqk5kSZXRvmBzhulVQXLTSfQuWrNvTjbjQpYwrIzqRLxkH3Fc9CHyCpxjgCt 4Xj/ANjyxPsJmzkFcHB64/KsKSBoWDI+V+tKlFKUmupUnoieOc275VQzds10Nr5g tC0oAY8mudtYzJIGI47Vu21wyoytE8hJ+7jBrppO00Y1FeNyuw8ydAO7irDEtqIJ JbPHPtTNv2idQCsThhgZ4z9abaO7XqlkPB+ua1q6VIsmCvTZ3egsseo26y/6uVTE 2fQjFY+uxTLq72qTbGhVUyPYHnJrW054LyLYrmO4jG5VZTlsdcVQ8RamlpqUpZd5 ljWTO3IOB09u9ZY5zVB8iuGGt7TUw9Xt5YrJJFkZ0zlm/wBqs4XQiVVVlcEA5xWr feJLW904xfZNruNiZbgf/XrDa/gjwnkhcD7ueleVQVVwtNWZ3tpPQ7aTziqj7RuJ OOKBeTI3DIAOMk5rI+2MxwR8vqQarTXKBiP4TyRilyM4LlTxU0txNHLI4fKlMg5w Ov8AWuYVgBsJzjpXS6nKJrB9nDIQyjFYSrHcJyAjDvXdQ+CxcdivbyG1vY5QcbWD A+hFaXiVpr/Vy/Oxo1Kn1HvVBHiEwilfA/vYzWjPcO0SxrCk7joVPGK0cfeUhtal PQ7eWPW7dl3AxHeT7CtCJZYtb1FnHMuWXJ9TkUyM3Ec3npticrtIApkslyJjPuV5 CMHd6VCl+8v0E3qLdW0zh5JMKAOAKpR4BZD1HSpJNRnUGIhcEYJ64prMpAYq2R3A rpjsDJdRMbx2xUEfIc59aq2Mvl6nbODgrKpz+NLcOX27twAGATSQw/vVbPQ5zUyW jA3vEUrXUsTM+59pBP0Nc8qFpdoIFaV7IZo1x2/WqGUTBZWGT0AqaK/dpEogddrH 2rRlIbSLME8Kr9PUnNZ8inzCDkA881ZznTihI+Q5Gf5U5LqUUI32ygjP40shJn3E 9aUxswEiLx3FD7MD7273HSkWBPFVT97irHDA4B/GolG6QDpQBLborSglcgds1pSM XlDiMoDxzVeG1QKS2cjuDUjs3l7RK5APC54oT94T7EUr/OR2pEG+FSOccVO8DhBI 0WFPpzUEYcD5dqL71s99SCSN1VQrA7geeKkkP7nNVgWSQYwxJySKtEK2Ebp1qFuy iE3e60FqQ2Q+8elQknuCKkfKbsAbR370x5EdM+Zz6CpXUCsrfOw7VcxkJg4JGKph GL5xgdKtKTs4P3TmkUVZX/fMfeoy+TmujTRF8hrjIchSwUDrXPy/M2R/+qlcC7pW oy2NzlGO1sBwO+DkfrXYXvjGaS1Wx0+RoUA/eTA4Zz7egrgQQBinrIQc85o5U3dm kasorlTNidmeYSzSvKX4JdiTVeVl3oAuGGcmoQ8kyBQ3NLLHLkB/lPfHekyL3Hux ETkdcVVnbz9nBUquCD61NiRcB1JHYmqUrnzcgY+lNCJYzhsUOM5pitghu9Olz94c qaYEcfFPpi9KfQA3BGTjtXpXhRs+HLYAnO0jA+prz90cnAQ7fYda77wkRHoUe84C OwqJvQcdzuvDCx3uj3towHmjJVj1xj/GvLfDELpCytkfOciu60zUJNLu1niBK5+Y eoNc2sX2PW7uNSCpmJU4x8p5HH0NZR6mjOt0bUWt7fUriUDFvbllHpgV4shLzHc4 Ids5zzXqGrym28JavJEcPJGkYYe7D+ma8zeGWAxtKn7xuVwByK0hsyZ7Bfs8V0BI 5clByfSoJVDQKw7NinXblrjc4OSBio5Y3EAfopParjsZodbq1w4gjADMcdcZrTs7 Ge2uJVdTGdhXJ9/SsjBg2uh+YHcDW82qS3jecsY+YDp2IFRUvbQbtYwArbtnQ+9S OghVecsMNRchhdHcCM8802dtwB9DirWwHS2kQhKzfIVIyAFwf/r1Fd2sDQkjJJPJ NCzpsQKSBgYz16VFdXMjQ7dgxkc96505OW5JTOYkKk5A6VXiDGY5AweankIxnZ1q 1DE6QMQodTwGI5rdySGVA6iReeM811mjvmJoz2rk2iJ5QZPp6V0ehuR5e7qy4681 vRdpGdVe6aM4CBtowDyQKy5MlzuwePyrQv327grYwOTWRJcbpCoVmI64p1F+/XoR D4DTswVgkI7A1mSuwHyKSe2Opq/ayg2E23k8DFVUVmPOcdBg1z4uXvI0pK2pm3ry uiiVcHOc4qB5DhCMYNaGoGIWzLuYEEZ3etZtsElYwhwGJymTxn0NTTd4mj3NPDiJ Yn5QpwT2zUUCBkyeQKl1W3dZEkciAtGAUJ6Y4zVBJQkexXyPUUQQ5GjbsnmOeMKv pV2MOIPNjZyx4wDgCsqzlEYdiyjoMseK0YJAyOkZwvcA5xWtLWpYzn8BLZecJwHd WBPINRTGW2upTGTEI5Mgrwc5qSDAY4+Vhzz3pt1KJ53yDgdfyrorR1j6mVOW52Ph 7xOjhItUthIM8XEDbWU/7Q6Gs7x68cc0VxHMxVlMaljk5Bzzn61i6cBBOrb/AJeo q/rcDajpURbzGPmsQFGeMf8A1quorUpcxEJWmrHGrdF5VTbt6kqR978PWrE25mVh nlQeH2/pU8ltbrsVQ6yj5ZFkWrAt9NmRTcyTRyKNvy9CPX/PpXluS6HapG7JZgja JHJJ5PpVZrI7QYvmPq1dQlq8zsoVSAexwCKgk04qWyjDnGM8VwKqc1jlbmzccFge KzGt4441VY9u37xI612htcuRgY7LjrTfsbYOIQ+BnGK2p4lx8xptHBSaZHcsGRHD t/dUirEOkSJ92Q7ffrXZmyfbzDsfpmmGwIIAA45NXLFN7D5mc0unyZyHb6HpSnTZ AfmP0rpHsnZdrIwIP04qL7Edo55I/iNZuu3qS2zmJNPOTvVCB60WtmRIWVA7Id3k sSA6g8gHsa6P7GVzkZ5qGSBAMuQFPQgVrTxLixpker6RY3diLq0VbORfvQ3EijcP Qc5JrF09fKL+YV8phh4mQsPwI5Bra+wxbQxAYZHOOtOax+YqgB/TFW8VqNysZSW1 vd6pFFAxihkOC83AX/61ejWvwu0UWii91Jpbq4TEO1gqq2M/U4rkI9PVxynTrmle 2m48p5dqfd+Y8VcMXFKzRPMZ2paJbaBem11KF57lOdyPlJF7HjpWt/wkXh2fRxaT 6Lt2j5UUDAP161T/ALOluZC0gJ553cmopdEEgPVTnHHrR9aQ+Y5JJWS4KhTycBQK t3Gl3e2CSZRGkrYz/d+tdFZ6OLWYzAl2HbHSrN5FdXGI0ZUUrg71yTn9Karw7msZ wtqcxd6Fc2yJJHMskZ6kCoF09GI6l66h9PlMXlCXbt4wKaunbCMHB9u9S6y6CnOL +E5s2RCnBwByeaY9u+AwXJrpWsMDOM88jpimtY4bgY45qVXIUjm1J2nfM2R0FQCx uGwwOe4rqzYhCMIPqKc1qFBG3IHWreIuPmscuILlV4QZ96TZNvUPuz3xXSmyPUDr 1HpUElozMQyChVg5jAmibc8a8kjPByKhjt2U4aNsH0FdCbcrwEA9MCkNrKwyFJ/C n7VD5jDEMgUnYRjpk0QbWOMEP7ng1rSWsyAgr9MVWisyJhvwMnpjOKuEuYalcgnv LhYhE0jbQMALWcQxG7BFbrWDOx4PBwSBSNpi8Ek8HtRzpaD5kYSqzdxxUqo6njp3 HrW4ukcEBgxPtSjSuR0qXViLmRlWrN552jYD61Z1OKeEQT8bCMZq3JpSb+CVPqDT k0liuWmkcehPFHtIj50kU4k+1QBVkw59TVVozGxUhSR+Nar6QnQB89wDUf2BkGxY zu96XOgc0zDkBDkbT1p0UcrHaBnParV1aXCuW2EL3IrpdE0izjjEs15AZWXo2flB rTmVhx1OMTAHPSnDDuFXjPFdJbWVncTy286xK0blBIehHY1U1HSILG7T7NOsqEch TnBo5kOxniGU8eYeOOtenfDVtNls202+4lMhaNyeGz2NefhQMbgau2GpQ6fKzOHx wQU6g+tQ9SYy1Pe10m1tJ0jjgVsjcCRxXksErX2u3lxMQXklYqoOO/A/LFdTovxC thaItwLq4K52naB29a8um1W9tb65cQAI8rEBxyATx0oUWjVyR3ep2t9H4evM2oSB CsjM7ZyAemPxrgr1FunR48IoGOK3ofGd1daNc6dJBCnmrtLtknFY62jTRF0Hyg7S c96OVrUiUuxmSWRIHz5PbNNeCbyWiwG9K0jZSdN4B/nQLKYjqA1LnM+Y59XeNgMc jsRWnYkrEcpt3HIA6VMNLkjkeR03e4q0qgWyusQ64KMfm+tW7OOjG3cy9RjBQSAY I61TiYMrRtzkVszEshzBnjABrIWLZOPMQjnoelEHfQaNaBisKbo+dvJpksny7VID DsT1rQgEMmxIpFdgPuipmgEgDFFPHpWcvclqidjD86VypEQC5wWFWBclIsBPrWp5 QPy7APUVG1uoyCpx6EVLqKT1C9zOhEbKTIvlkDIYHFaelxtJKWt7iJX4yJAf51QQ wec0cqPEO3y1IyBYmjt8hW6n1rphOzuNq6sb91OPJlW4hWM4wWQ5yfp1qjalHZRE kYx1kkyBWU323aA8pZPRjzVaYztIu4OY+yg9609unO6IVPSx1NzaSRxsXktnQ9Gi P+BrNxJEW2AAAZ60yG3Dw7vutgfIad5cm8AnHpXNiJKUrlxXKrENwoubJg2FI569 KzzHZun7twGHccZq7PA4dwUbygBlqqzWLSMqQjcnXcRjJop2URlzznurSKK4PmBe FZv8ann8PyCNJ4beSWFhyYjyPwrPbLIlpg5Bycfyrc01L/TLJplUrDLwpLZOfYVa elwKA082e0hNyPglWbk/UdqsRPHFdiMgojDjNXxAJn8yUMWY5OTziqd5p+6TEedo +6RSwkpVKvu9DKrJKNmX/LQKxGAccGqszBr5lU4ZcKfQ8UyIyi3lglBLBflb1qW+ st9wAkojJVSw79K9GoruOhgtLl2x08zzqpG5s8gdq3Nali0XR185yPOfCqoyQAK5 a1K2M4aHUnVjxlW61s+JbiO9srAT7Q8ZLbwchs8A8U6zSpS5kEFeaOfGo2tzNaoY yH80ZcnsTW5d6NbSXTvH+7UnhR0rBOnW8bB0uWZzyQoxmtWK+Mka/Ih2/LliQa8G dvsnXqtjvgjq6nAU4xnt7Urgu22RSce1IpmcmQLwmeCP0qwk6sMMADjOSRgV5epl ZlUwP87pEFxx2NV2hm81FjXqeQeBVr5irEFgTjAyP0pDucIm5s9CRjtSdwsUmt7t 2C7Ui9MHNNltLpIP3jIzdq0VQBlklcsv8IPB6U5Vi+zszN0PBPrVpSYaGU1hPIiy SRrkjb8p6ZqrJphV2Pk8DgHPatg3LLHGpBZScYPGfanxG3n/AHaOMkcAnPeqTYlJ GE2kzOSGjGxuQN1QPo8sabA21ckbcZ/CupVVVSisAwAKrjoKYJM44UvuOMjGavnk tg5jmU0y4wFIZgg4JNOGnzDamNp+nWug82RbdZNqEZIxjp9afHcLuiUpguvAwT29 e1HM2g5jBTTZ2z8j59h1pgsHjbLiQEjA9q6J8AERuQcbs5z/APrFQySTMqv5ikHv wACO9Tzi0MNIXRwvOQeaSW1Mi5bcVJ4xW3LhnR5QoPrnINRzojSKpkAwMZPrRzMD AEaxtk+aT/KnBFdSFDEjrk1s7Y/myqHA25z0+lPZYwp+TbGeCTT9oCOdMLDks23o ABSG1lZDsHAORxXQbYRCIyAJCwJIPPtSiHdJkfI2OOOBR7Sw1Y5x7O5yA0Qx3FWI 9JuZFC7VDHouO1bxJQqrHknABHGajEvkzMUwGIILA0+dsqxinS54owXXJ5B46Uz+ znz8wO5cEAdDWq7SuXdVJGcnB4zT97wBVCYAI3BuQcjqD9KOeQmjLOmnDlgFyO3f 6U3+zkXnZhvvcc5FbiKkltueLanoDyM04Wdv5RlickkcZ5zS9pIDnH0/HzKm4H0X NENvMwKGFk3/AMRHet4xI0gPmdBjpgf/AF6jeOMnAkbcG5yeMe1P2jG0jHj0tmAL MM8jOOhqL+xEMhIUbSM46E1s7JItrCVSowMr79jVlY90bHdyBkY5BpKrKPUWxzsW iqhJUEgAkhjk04aMiJmSFgMA4AzW75qB8MR53HBXvUMryeeVEijIJweD+FV7WXcZ lSaIEGY0yxAK44A+tR/2O7gvJH0HODitolRGoEpOe3ORzSeTHhXyz8YyGxg+9VGs y42Mg6MpTBZMqeRjkVP/AGIpj8yJwcHG0fnU0gtUY+Yjlv4ic5Jqb7TJFuKBueuO hpOrITZRGiSgZYhiOgU8mmNpThguOvXIrUS4uJmUjacdBjnNN82d0wRjH3gf896l VJCujLGnfMQyA+uR3FRS6PEjbltYi+ckkcfWt2NS7gSlc7c89SKQ26NFtBLJ3XPz flVKo+4IwDp6s4chBjt1pHsIt/MSDIwTjitY2IDqoSTJyNu05x1oNtwNkTHg5xzi r533HymNJptsHCOyBSO4xioW0O1YgLCHB6MD+lb/AJIDZNsG4xuPOKUKqKRtZTjg Z/TFUqr7jS7nLLoeoW0o+zsqxdV3NyfatAWLzpi4iRCABkAYNbZdGgAK5PUfN0p/ lxREjCqepIbI+oxWvtptWZdjmpNDtmjz5Xfkhuc1EmmG2T93G7qe2a6WS2R33DjB 5XPWo/KwSDkqOntRzva4WMdLQhSPLXcBlc9aa9vvxiEoDzuJ4rZ8iZ2JRUA6cgjn +RoFjNIxkKbgBjAPT8KVxKCMhbNTHvwH9ien40JaRq2dqjbgZXmtUWo+bbDIFOCc jIzUgtpRlkUhv4c1DlqS07mSbFW5AyfXFV5bOBgRKEII6kVvSRSLIpkXnsQOPxpr WLSYztwf9np+FHtEgZzaaLZs/wAsKkdcKxB96tJaAplRtGMYPb0rZbThA5BRQuMt x+dKNKjdFcIoU/dbOKftb7gYhsX3BsEMemDximNBIoy4OQeP/r1vvaRxoNpYnpkc 4qJrLs2GIHQdaOcPkYZibcQVDKfunPanG2IXvx0rV/s/K8bvm6EHij+z/kMhY5zj luKOYOUxmt22c4OBzmmLHsB2bGHuOQa6MWPnD5iGHGR1zTjp0RUIGA3HoRVc6L5D nUiL5AHzdiB0NDKVhIKjeOCWHSuht9LDEsgB69APzqb+yo3bPzAAfdJ61DqpMXKc xscAEvuBHZeKa0bgiNmwpOfu4xXSjSU2keac56A9PpUg02PBycuRg55pe3ihWaOL k02GSUswcNnqO4pQslthAHwP71dn/ZcLqd6ADg9c5NI2kRyCP5d2TgGn9bWwXMPR 57bUbtbTUL4WMfBWQjOTXQal4Sextna3u7e+swu9ZUlAf6YFRpo8BG0th+pVlyCB VhdNERBQod3OR0rWhjo0XeKIlHmVmjgZHmS5EfmOq56yc7a6mCwttQc3O2WS3GAZ hExXoM5wOKu3FhG6Ni1LgH73Gc1seHtXvNDt0W0uDHEg4jlTKt7cVvDNbSvJEOnF qxDa+HtOuNnl2qyKccqMiueuTcpdvBHbQCCNinlFff19a7q71+51G0McVnaWe4hm eFdrEjvXL3emPNIC0xQggnB9KnGZhCtFRjoEKbg7pmTPpcUhUgeUGAIVuAfxp6W3 kgr5SA5yRkGt0xy3MJikZtmQMrjOfX/9VStp6Fs+eBnsV5rzHVtuza+prKkssT7v lOcDHSoJBOsojFsMPx8xzVgq7zEk7UDZUA9qZFJIcAgA7sKM53Vl6mTIi8mAqqGO MEMOAPahZZY8R+Up9Bn+dWAJAQ7Qh1I2nLZIH9acjovmyhsj+6ycKegovqKxWguG 8gIVRiOoPUCk81zhYYiqYJY9h7GlaVYlMpbaGyAQMkkZFRJdeZC0cR3uvRmXBYel PmYnoMuUkkaNI/mXsq0+G2mdxtgwwI2lePwqaGZ2g3bDleMEdTT4jIwjOXEgz8xG OBQrdQtcdsYRLwAoOPv8j61W+ySozThlbpjngtmlW1kkdi0jOrkLnHQev1qzExWM K2JthyFPBP8AnimmFirIwRWChixX/V57/wCe1IWMTI6ocFTnPUn1A9KsTOZ2KABS OTtH8zUKKCoUhsckNIwPHt+VGgyJ7lS0abP3jrjJ7kehoNsru25g6EZIzg/SmmKO SBZBG+Fyu3OPfr7UiJIwZxMNiNjao5Hp9RUNPcVhJ1bzQqRFkByOMbvyqWO3QyRs Y8YySgPSnSs6MA0myTHB9Mjj8KryC4QiMSb3Pf0xUJhYtuIhtKIA6jI9/WoUlwSG k7/Ku0Y4/rUMzTp5bu28D5SQcFTjgY/KniQXEiFkGcD5u9aXQDpZo5GJVmLbTjC9 T9ahhmmZxGFfcAMBuARViZ2W48ktuzydg+6evPcYpFjMb7EkUZPDZOTS0KsCGQqo lhQHJBB5Pr+NK8UMzlkiaQMcHBx+XpS7ycGAgyHOAfmAPTNH2gRbCduP7g+9jn8q qL0Ki3YRYPOfgHbkgMQMjj2pt3ZtI+1Dtzwox+pNSNJBcNvRGi4yM+v+RSSeaUkb duLHKt3A+lHN0C5Sjg8qYxHbv25DAnrU8kXmRbbcsGTHTse5qcMxTDYG5do4xmq3 mTQITtCBfl5wc+opNN7C5WxieYFLOoBBAAJyKbLBEc+YmQR6c/jVh7dZ2BaNgV5x uwDxTZljePDSMRuGCR8zcU4w8xqIyMeXGPmBPU5XmleRB8rBoyfm46ClRoooE2IG V+QXpWUXEQYyFAD84PB69zUtJPUVkinI7ER/KXKt8px8w/GpgbxyFYEqDwD+tIFB kCmYlS33QenH8qmlKkfOzbh0weuKfMgv3FjWKORyUjJX5Sp9O/FNZYUZ9qBVIzn1 54JqNw77HiRTz1HBz3qRhcr8oiRgBkhzyfpRdDuLLbzzIWVk49en1qtFbyR7VllV 97YYgflitFVljEexFX+E45BJqKSASKpTYGTAyO9JyutxPUrtbxxqAGY8ZG3jvVhb YlSpG7IzhjnI/wAaneLzQnyqQo+bBwarsGycPwAAA/Bz6cUlfcErbDfJiSRlaIBd uAHyRntyO1STB13eWqDjBJ6fkaTN1GhyjEHJG0jIGfc0yOR2di5VowcYK8/n9eKt J9Sk+4h81m+V/nQE9P0qUKwUEnaOnsDRORG/3QWzlcHGR0podHiCq4IYYKl87SOT z6VUV1Aia1VUX59jdSeDnvVhkRyrMrCQcMVPX1qIsrKFK9sZB9/WjDCaIRMGLHAD IcnjpQrjTJnhj2j9wXhU87lB4xVYJb3BIigRlUYOw45+nrT1uYPO2s7iRDt+YYx9 fapZzFE4fIwD80idR7ECtFzW90pbaCGKOBTHKQOMgYz+tOKwsrNGjI5I+Zf6jvTl 8qSJnYEvn5QVyPrTEjdVEhjkyR1A5ovNIfvLYjDYjZCWLIecjAJ+lEM8SxhWYlyc qCMH2FWIwsqN8pBx/FwaSaBRCpxH82CxyCPapTt1JuVY5vLJkaOQhshgx4HpTY7i JztUkEjuMY9fxq4LGRIXwQiMQRtOeM8VCLAEbppG6ZDKMZ/CnzXe4tSIAy4beBHk KA/H6+tK9uRKSHPmE4G05AqSSHcI2huWVsfMGHynHc+hqzHFOqkRyB+SW56Gk5C5 jOnSViG2hsj5ioyRQkEjuA6xKmMggkHHpircTyZ2soV1yd5GAwp8rfOC4IU8YA+U +9HtO5V+5TeIopIO1xzkL1H0qHYxBd2Ug9GK4A9a0WXdgxqrkDBYnpn0pCgUEOpL cdW4/lVxd9hpX2Mz7GXO9XQjB5HAOf606K1LkgRlc9B6/SrwUvEdmEdemOAe35Us UM6TJmboQGBBPPqCP61RUVYoLFGQ5VWDe4wSamWzl8nzCdhboAvKn3FaELKW2lgW 3denPpUhmWOTYQmAfn+XkVnKSvoJu70Mz7GzRKvDFyBuxjFN+xNESV3NGP7uOPxr QOCGEO11bjhqaCyEYOV4+UDgVPM+gtSjDaI0gZMIeTvx/SpPs+47htBUE7lOC31H atFwnDAbSDnrwfrVYwrG+7nLcgMcgfQ/0o16j1Ky2kowzDys8MAQQPerCRbSB5wb POT7VJHKwkEMm1UIJxjJ47/SiQSnynh2MAMOmenuKXJfUQ2MylgHwyA4BA6CmmPa 7gbWGeVV+n096nQrIWSU+WQMjDZI+tPEZtxtUBkPLMvc+/oauK6PU0j2ZVtbdpBz bTEAHlMMTzUMSQq8i7QXk6bgcpz09jWgs8ccIkO+It3ZSOKhN1HlXU5I7gfrVcsb bDtEptHKjBt2wg9DyD7+3FTm1ka0k3vGHf7jHkYqxNulJcHzMj5gpxn3FQoPLAju IWP910OcilZCcVcqQNqum6lFLAEby+QwXOafOWeQswAY8kZ6e1aETBUX7Ow4/hbI xT5Lm4iYBUR8jOQaFGLBxVtBvm/N5eWk2kZZ+FP0H9akkZABlTuzgAHoaikJdWLS FRjIz2FRKzQyZUERYzjb16Dg1g4nM9S8scP2MNufoc4qFEjmtzId+wPhsnqTVITT zhg7FEXhtvOM+lSSQOrZadxFwSYmBDfXNJrUQ9bB4YDKLjaqNgRFeT+FQR3ibgoV 32jgqOB71DdajJDehWty4YZMjHH5e9SJKjSMwX94Tn2x7e1U1pdikXd6FA4QjnPB xn1qYyI+7aRnbk+oFZpuYmbylJYdMdh7j9aekskbMqoDGwAJxk+9YuRNxiTuA6+Z y3RVP8xSR3iRv35cEknPHtT8xs4AQLtySOmc1E0CW6CNhtd255zxnoKpSutBloah GrMGYO2SC3p9ajV0aSOIcs3zFumCewprWq/OSnCKRuUYz9aA1tIgMM/lkADoc9v1 oSfUcU9yxK8bKLf94GYjHbnuM1XaFllDKSgzjYWyT/jUr+YABsDPu+VgeSfSo5JG KrkKIydpOeRVNpDYSQGSTf1IGM4wD60sQlHKINrHcdhzgD1Jp8U6SCTZKzLGu0E+ pHemGWMoQm9CB8xzgflUJoSZXcTTyMhtCXGdxPBHpjtU/kBAGlYpKBhSCNmOwNTW siTbnW4JkHUk5I+tWp2TywiKjcBjkZyfTFW5J6FXTM9JYlyJEVpcEPgE5+tIriIM qI4UDn27c1eGmXki7ijRxHnJ4DE+neoYdNMEmRMhkD42NJjI9DnijlfQOVsrqyqe I2Gzhj6/hQzF3RQAVDHcMZOKvNZySbnaXaOgZWVh156VH5KRJJnaSSQu043ZH+TU tSvqLVblKRZsq6fOqnH3u3+FWEa4FtLvTaVXJ7e3WomllRGRIf3fXqM/X600apGw 2b8hY/mx97H+cUWs7oeiHG4L5Uy7BjOOtPSJkzGDvBHzZHC/nUZkN0ge3iXdHjO7 qw7fWnsWhmCeaqHgkHpj1zVWbdw1ZUlubiEnYnmRk9sHnuB796mW6geMowkTJxkn G0+4qzJIjxFZowYg5AK9sd+PrVRYPMIZ4WDcjhs78+oqwZIk0KqGhKyEDkngcZps N9E8apuCAkgIoB5/wp8cNsZtuxwMBiQDjg4x/X8adLbWqZDEuyqWGBgj06d6pWZW 5EpT5BIDvVj83+HpQ0EDwuDOf3o4x1GOmeKkMFqEUlMIpywPf3zTxbxSqXEiZY4G 0Y3KfT1qGknYnYqCJLeXdHG7kH7/AG9gB+FSrayGYpckxpu528nFOUGC4wiu8ZwO W6H1z6U9HRS/nSqCeNp/nmlK6AikmgSWQDzBGWKKXOD0/lUUsm9FYKY2AIfAzjBq eW7RZQH25ye4ytRICLgBpCwP3znrQl3G2hIbjy1VSxkB4KYwQKlaU3LMI2AY4yQM 81E9vtIeKVfMHTcc5yeRUlrGixNMm0seHUnHSna2zFYgWbYjeYeGPBPr1xUJtlWQ TrMWG7cYzyF+tXXggdD56HJPfkYA/wA80sT2iw4XAYdc85PpTTSHZFZbqLf5hlyp 4G4kZHXimhQyEIhAAGQD95j0+lXmgijjdo41dHI9sHFNSO2MTDzFUuAxQkgAg0Cs IlorjKkx8HGDkdP6GlVJWby5Jd5YYyw4b9OlW7TE6rtCbFJUHbwoOTnPp/hVd7Zh cSJFMkuFySMg+4Gepq03sikmVJQYnjSOJSdwO1s8Dp1PXrU73To4jiBWJnyQnG0+ tFtJ5tvgneh+Vge3oc1aEMJDgRyHGFbn5WPsKpNdStCvKzsDGJzJIBkLtxkdsH2o VLlblVeZlMhztA6/4VYMNvCvmINrA7QpOeajkVwZAQDkD5g3I56UJx2YJoa7lXPA YDu3P9KaZ1QZ3gsR90jAx60kUiwyI5AUt94bcbRSyeSuWDqATkrnj61DaJcrshVY 8kyzPCUXI2E7W9veluLtYvLYkyBsBVI4JxU7QwKVQpiMsCCg+9kUkduYI5d7S+XL ngqDtP8AkUlqBFHcxCE7ll2tjPHKmprWMMSxnVMDGehz27U1FAIUACTOdzHbk464 qFzIjTLIAynpx39CKjlZNmWFiuM7wzSc8rxtP09KQQCFHDgsWIyXG7H4dqhhmmZU WP5SGwV4x+FWGllfIMZGDkgrzj+tNN3sNMbvVXI3RMh75IPHtUrOAMKACQCCDk/h mo4WhuM7CFkx0244/HvU6w4ZfMVgpGVKDIU1V2tyrtDXi2hQWODjHy5zTHcyHbIS hDfLnqPpVhQ0rvH5hUKCTnimmJjIY5vLkA5ywwT7gd6pTGpMglXb8u9F6Hodw/EU kQkILLMH4GA5GamkhHAjbbznDD07UvkrIxAGX5JUd8VEm2S5XZBMDE6EeXsJw9PQ TeXu2KQMgGNuT+FG2NiuYnRsYC/1qJYsSBRGqn7yuG6H0xS5raMGx7LIYBs3sxYD p1PpTVaUs6OoMSgqVdSpz9fShrCQEyGb5mHAzjB/rUogmeM7mxtI4Y5+mDWia6Fo hWTdCC6qwGAUPVcd80gLR4xGJOScHj8adIWjLKzKhHc96HkXAJBjYDqDwTTV7k/M rBYEuGbjcVwQWLHHY1ctblITIVMZRsDDMQQR6g96rebwCMPgZDAY5/DtVmFgHLzW 7FMA5XqR9KtK5S7krXD+Y4ZTtU5+bHA9sVDcBbhCEjeNig+Zl4I6/j/OoRbypueO Zss2VDHn8KuKXjU/aUZjjnnHH0os7ju2VvMMcReNfMjIwcLhvc4PalSd/LWNMOxP GOmO/XvT2jSdVaGYgglcZxmljARlfBUgFWU9D74p26hew1pgq8QucHBdRTGtZ5MP HKWUjr0qysayvuIzHj5ecYP9arxzy267NkpJOTgA0KLvdCHi6c3S2bYZVkC7j1IO D/WrpLBXk3ZU7l2YGMCiiufdIhblNkUoMcBmVau6tbJp80cUPQvyT3oorJ7fMzZT jjF1cz28mMITyB1xUI0iB22szgbAyhDtwTRRRezsgGJpyRK7eYWI5+YZ9f8ACrFv EfKRGYFXwcbemRn+tFFOybDZitbxy3DkjaJW24X+HjHFI1t/pAjaTcADyygnIBOf rRRQtzRrUk5Y7Sc9Bz+dIMNgMiHk4+UcZoorOTaTMmw06EXDtnC5JOQPSnRW8U6l mQDb2HQ0UU3rFMYoiixuVApYDp9ao6nEkDx7FGWbaeO5Gc0UVa0HYgtrRXY7Ts3M HYKOpGavKxgZpkJyX6enXpRRU31I6kqszgyEksp5yepx1qAJG7rK6l8ghgxzmiir e6GtxkX7pJNvAUZwPfjH6U+8Zrd4m+VsqpHy4xwaKKbWg92VLW4NxFHldq8jAp/k wxrHL5SmR1GW6HB7fTpRRRHSRS0Zq3EEaJtKK2FIPGM4NU7pIWyrRAkDhiecY6UU VTbWw5Oy0C1RSgVVVVPUKOw7US3JtUO1Qfm4PQjj/wCvRRWbZKEgZVuWhVTkAybi c9+n6U64lKc4yRHv696KKt6OyNEtBiMJyAVwCoYAE8ZzxUr2pKiNXCj/AHc478el FFQt7Ele0BOQWJGaju4yCsgYct0I6YOKKKFuSiZoFvAqSYBjkIyB19zUKySWtw0U ZQrn+Jcnp9aKKqDvuMje+fbeBUQSW8asXwPmz/Kqv2iScEMfmABLdzmiiqmlYT3J Ibhkj6bs4PJPHNS24N4JAzFVXIwvf3ooqJKzAlszMkpRpt4GB09aX7R5cW9oo5Pn Aw65FFFCXvofUS1xJIGwFXdyijC8n0qS4McaEmIOTlxk9PaiiqqO2xTdhxZWt0cI qyk43j6en402cNBJ5QkZkxkAnoQetFFXFJwuxle4vpUkfaqhggLHru7fhUlhdyXl s0j4GVJ4HPynpRRWjiuS/UGtC+1qCVBkYqSOvvUMlqsId1YgAElRjDcUUVzJslfC QSwIQmc7gVwc9MgGpbgtbSKoIOHKnHAPUdKKKuOwU1d6kF9bjKlXZWGBxjH5fjVm FDcRIS2GHKkjJBoop8zL6kF5CsBjyqMJG5+Ujr+NX0jVLYY3HJOdxz0FFFObsgew pjRmA24KjdwetVTOQzZXO2Tb1x7cflRRXIpNxu2Y3ZKVMkeN7AKSMZyDVU6jNF5S kIw3lemKKK6oO8TWOxbglLGNlAXL49eneq3llZpJEcrglwB2PtRRVL4rDXUfcSvH sCMQNm/JOTx2qFr6RkVmAJAAJ9c//qoorO13qZImSZ3nbIXJTdnHocVI1wwJDKrb hk9uaKKclYuWjEgmMzGFwGBXd8wyB7YqYxxbEbylGUzgUUVIospsECRqiBRIxUY7 Y/8A106VyjtGQNqsBxkZooq3J3KWonlC7iJJKBTkAHoQcVZ3TMql5Q3GBlQcY9KK KIzl3FFsjaV408wHk44HAqETyFF3EHeuTxRRXRZNaj6FvYsYMqj7rbcHpTEMhHEj L9DRRWbbjoguf//Z ------------tOYfvjFeiFcyei0R15Esen Content-Disposition: inline; filename=image012.gif Content-Type: image/gif; name=image012.gif Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke16-filer/image012.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODdhywEyAXcAACH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACwAAAAA ywEyAYf///8AAAD//+/v//9zIVJzEErv5ubv3u/e7+9aAGNKAGO97//FnMX/5s7e //8AABmc3u+9e5xrAHNrCIQIEBCUnKX35q3mxa1jAHMpEAicc5zv7/fmpa3e3t4A GXPelIxSAHsIAACMc85KSq2EQmv//94hGXNac60AGUIpSnt7MWOMShkQGa1je961 SuZKSuYZSuZ7Gea1Gea1GbWUUjprSkJSEKXmlEJKSkJ7St4hAAB7CHNKCFK9c2tz SrXepd57IYxKQhDexd7mWoytazrWxc6cKXtSIXu1ShDmGebmnBDmGbXme+alveZS nN7mWjrmGYzmGTqEhBDmWmPmWhDmGWPmGRBKUnO9e9YAADree629veZjAHuUUnOU nM61SnPepWuU77WMGRCcUoSEveYxa61CEAApQkIZGUK1SkLmSubmSrXvxYyMGUIp QhC9GUKUnOa9GRBzveaUEHu9tcWcUq0IQkK9pbVzKa0xlK1rMRBjECG1KXtjGQC9 lFoIQmtSlK291u8IGea9lKVrnN4IQhC1UoxKEBkISq2ESrUQc6WMjHsISoSUa4S1 5lq1vRCEvVqEvRAhSqWUe+YQnK1S71pSnFpS7xAZ71oZ7xBSxVpSxRAZxVoZxRAQ e+ZSexAZe1oZexCMc1q9pd7v3ox7EIRzlK3vxcW1jDrmvXMxe95r761rxa29CHtK 761Kxa2EczqMjFpSc3u1vVq95qW17xCE71qE7xApGeZ7CK21cxC15ntr5ubm5kJK EO+1lBDm5hC1vTGEvXuEvTFK5ubmxUJKEM7mxRC1lHtSc1rejGt7SoxS73tSnHtS 7zEp7+YZ73sZ7zEp761SxXtSxTEZxXsZxTEpxeYpxa0QnOZSezEZe3sZezFSnBAZ nFoZnBAI7+YI760IxeYIxa0ZABlrUhm1tXtSveaUvcUAAAgxnN7v/73m3s6UvaW9 vZy15sW9Sq217zGElDqE73uE7zHm5mtSnDEZnHsZnDHm/0IhAEK97+bvxebv3t7m /+8ACAAI/wABCBxIsKDBgwgTKlzIsKHDhxAjSpxIsaLFixgzatzIsaPHjyBDihxJ MqGADQA2bDiwUiW/IkJgyhRioCXLDQJSltzJs6fPn0CDCh06sF+HInQiRNDQSEOX MV1UqCChooBVq3sIECigdavWq2CpTu3SpWmjpYOKFOmAkqjbt3Djyp37c0O/IgwG RWgUFezVr161khhMohHfRmMQa1jMWEOPZYbL8h3c5atVwH6tktUw6A5MlXRDix5N urRIfwf63RnUaLBUFV0JSKVcWOkdz+yE9FuZU4Dvg71/I/x9ciU7fnfoDGLdhURz ql2tzh68vMhu09iza98e9yjTLyQuB/8uoKILZ8+6/REcIHeA3SJ3GOytzLW+9MKN GBRpy72///8ALuSPEHcwtdVfspXF2X4k5eSTXUkxRYJX9hWW1nUBZvhRWycNxCF/ H3ooUIcChVjiiCCiKCIAJOrEYoovrtiiiS7OqOKJMeJoY441wrhjiyVuAF8j5cU2 lgaeHaDeWw466OKIHQnAj3LPVbXVWBHQgaGMPnbJ5Zc6ehkmmD2SSeOZN5Y55ppq tsmfhnBW1MEgTlVln3l3XPCmSE4S1CeLD+25oWqsjSfbWXQIGmeGfQr6J6AGPQpp QZJWCtylkWJKqaZ+cjqQpZmGmlAH8oUHWG10SJoRewKxCmhb/Kn/+mmgJnk0J1+Y EdDIIEIoOquonQL766bCQlnspMESq2yyzA7b7LIGwYqjtC5Sa+202Fab7bXadsvt t9uG66244BZFhwbQyVaeBlrKCpGT8CbkK44AsJeTqzDi9CSx+E4ar0UCEEgWbOp2 kdae5SZM7sLjNqywwww/LPGiFEdLB6716ZqWuxGp+maTCzlKkZMfd+wsRKpFYKp0 Z3VQ8X9/zvtyaEJGYOdWeMrsEMcKUVvRo7IirBCrbRHdqkZCsGalZmnNjN28f/4L 6b9RDwuysVUbO/WvWfur9dVWcy12sjH3M0hUWk3VAwP6PnQ1qNwS5GtO1DbKcKQ6 +wz0cBsV/zHIYGmroIGewXZN9dhhY43414iDzbjikCe+NeQwyhvx5RBnPrHmmG8e NwBFOEWhwUW4elHlOu8bLUIcRuQztKsv9CerPDckpAYEc3XWm5537jvnwPcOfEO1 O83TBnc0clkBXURQhERXV77zyQw9mjqt7x5UOd3ZVrQBndGpEIEQphvfE8fXmx8S 8mgnOIjL5Ycqafp7FxRridxnj+ys9/fMveOfc91A4ueQ0E1INiTQAIPUd7zp7c+B xZPfyLRmsgd2LHnR6cId0sc6h2zOfsMJYLiAtKLW9YwjoLrX0Va4kCLYrD7mYccE LUg8CuovgsTC4ZMElbpv5U9fEvvhD//JJcTgFTGI1crfSejQBau0QQWNeJ5IgCgU DtpQbvSynKaouMNnFS5yIWRNxhQIQiMm8Yw+RCP+HHbENaYRVkW8ohatyMCOFWEM BCvMFnQ4gCFOSnpePKH2VpQROg5yU4AU5Os2YjboTCUCCKjjRpQ4ER0eS38/u4i7 NoAurhBAgwdwCKsIWEY5aspxdlOdqNrWxZCdKH+x85UVcZivLDruIEmLjQZzKElX qtKQwlKVMGFnyq4Rc3/DlNcdTEWAMQxihhgh0cOqV8b0LVJ2WTymSRJ5SU85RAi4 6woZK3gyjhmThuXUpg1JeMPfwTF40/IjEoXHxbiFLo8R6EcllQX/Mh660XuP61YH Ayo3nokMWawsYTYL+kos2o6QpiTIBdpHgjuE0kPydKdG4clRh3YTmL0syB2aiLNU vatoChVomkYCzNcl85rWGyhG/Ok1hSzpIf2w2ZU0oM+QPlSVsZscOh2YSYBZpAMR 8CQJIhBBS2bEoDGr1R9rh5KoYo+aQlUpRERYxuJdQANfqWjJhqqQW7ototgcalUx ekhNXrF2ZoXrW2v4wD8VAW3lkaJBykcybwpyWLXUljRLqUhvylJUOwqqCXnnS6GR VUZpdZcA0CWYQUCNoObEbGSdZU6QYo+eGdVcaBM2WnEBYJldaYTLrlrKa/7UI/Gy pi+Dsieq/0JUizIlXhEmpLvVGo2j9NyoCB1LtliitY4biEBXSMCAnc1LZ4MlkYMu e1ZKcdWhxGWIa2801mzObZvHBWNbPaqzfoAVZ3qtmFVNO1ufnkSnn6TD0AaYW4rQ lLzImt9C/UpNRQVtv60EsFXXSlivcTWhDSEliwaRRwY4dTTd3SemzJrVsdUvhXO1 4NtYF84CRLGscjRcjaDnp+ey14MN5Vs2/Vjgbg6Um4cN8KUURaOJDKIrXUgvPx8n q8OJt7j+MjH1PKpdd5aWjcD9Z8NYJYRGpDZvRSbybREsZf6ChMDbTWtRU/Lg03Ws X+HdrVcsm9LgJjlzVY6dQQFsvn4QSf8rGmiAVAdygAMI4QAd4AdKoEwQDiSiIHXm c5ql6iBDwOFVMWrABBwAAH4oGJG3FWhO+nFRlFynzinhR57ZchA9owwlLNlI60LN IiEAQNGRjHRCxCwb+fZnvb9kc7R41mW4TPYrjeipKIegAAXwwNciqG9BLoCH9QwB BIxeo6zZqrrp4ugLhz5IA5AtgAIcmrHkjNQcWkCQNnDbECAYwAcS0GsFTCAQlNqB D1qbvwYkYBIA+EIOUpxF10ZtB00QCAdM4IASnBu3CUEtASoaTbeieMhYVXGDwqti p25AebLRgGQhGoFig3ghHFj3egR48IMYGiGKTrYmU8cHETjJCPD/HggHbDAQQ9jg 0RAxxCS6PK85oJsgJcBAqonMzoLclSsqcHV1t9xewrao50ClIWnPbGbPMTjiupZI xcvXDyNgwAcXNUQTOICBQAjAEBiYwCgEwIF5A2AQeBiAFtbNARGwAwgT2MJATlEK ENwBCJE0ANgnIF9+aGAHGPACTnZwcwB8vAF12EEiuhDtUwABAyJAScgFYHPDj+IO 6l6tACKQgERoINgAyCkGgHBzIwSC85GnVxdAzyIjeAEAWvgzBybAKja8nMsCMcIo zj4JDuyA9GdPBKsaYAN/mJ7rO5gA7QUwiLDvHgARgAPX0X0KIyQg9SXAQwcMgQf+ 7H0HObBA/7H9vQAAsKMUz2c4Qe4qGL1a68jvjH/EYO26TdLLs6S5A2w8zI+J78tJ H2BxA8EOOyACDABujGYIE2CAAmAEeEAHDLAMA5BxAHABOgd9xcYBCQAE8oFsAHAK 1/cDCNiAPsAADOAD4pYIJliAAMAHhCAQDYABDiAAO7AMozAI+AYAXIcFd2AEI3Bq 4UaD6GYIR6CCPsgifGADKxhsJaBuHRhJO1AKIvADBZByBGEEIuAqRvCCQ5CBLCcQ fBBtn7IDhzZuJagBLGcBE5BqH5ADJTAHEFB1Jbh7RmADPzAIIIBuQ3AEBrgBFwAC WEAHRoCCJZAAy4AFcjcQFzABdcAAgf9wCi+Xc5HUADwghuOVEE/XTFRGFLCWXbUG OT0Gise1YRU2YcbCal0QdawFewnwa78WCF+gcQCAhYaXb6cmgxLlA6ewaAIRgDoo i0YABzRoiwJQCg4QgyJXEI43gWuogz/4AV9oeIdWeQJhc5NHePEWbQ2wAw7AASAw EB8QbBHAeuNIeTOog7fnJKv3KbRYcTq4AzwQj7dXEHNwaOM4Itg4B/BGeV6HjTIn EMSmiGk3BDMnEKVQeIRXAvNIjzd3CkcAAOT3YkGFEE9XABpgQkMHTRClQ/e1KO7S AZXxSToWKkI2BDawEpiWgwLhjtA2IkYAAl5APjpYChhgi9CXC7//OBBf0AQ0WH4Q aYwNCAIMkIigEwGlsANpV4xyF4YtaIU7mXMTUApRmQCBMG195I/RRoMOEAGyeI98 AALJd5TFNgfJdgFAYBC0OBBtYI8ZOAF1dgAud1MsUo8AEI4DsQNyB40fuHyV948A cGxHOQG/NwAfd2phKZg1WQKlQEB4CZAsJ4kZKTs6pQJ3cEpoJWL7I2RpgnTLZj/w J1yfqUYNA30E80wSgZEDMXUE0Zi9WGxa9ylaUAc8sG7E5nKs4osUmHtw0ITJVgJ4 t5KyuW6clwijEAE4GW8tUIyMhnItt5uBZ4IMgAUI0A+LJoTSiI8O0APctpLBpgIi MArQuUfc/6hvuWA6Dch6s3hoWtCWyTaMfoJ+dWl2AFB52+gAH8Bt/jaEoMd9DACe QzkAQ6CNGOCf/XkACtmeBDEHiXgBkTgBPvlauEdDbrYVJOB+wnU3qoZV3wVCnOkf dyBOCtehB+GOBFFyA1FyA8AHNjkQhRgIF7BuX5B2sJeBssgHZGCdLGKMOIcBHbAD PrmMezkI+3kCOplvrDkQ1ziE2siNeikQWhBssZhuyQaJBmEIstiif8l2vMgiCUCU c2mPoEeDieh6QBBKlAcBhpdyvlgQhdmEgWA6DQAEo/QppZCIDgmRF2hd6qcQYsY8 m8gnhJVdMoN/vJRtGxKSqTgRBCYiDv+imooIAruHh+VXmP1QBx1wAN44gfNGg+JI o81peDaQZxqwaKeABXfmjQiAhULigKxidbZ4ChiwBQfQfOoJArJ6ABFQldWJjTuJ ne42CgZAhS+4jZGHqa+3pRwgpyvkbpHXAUnIHlPHAbkQCKlhBEDwMXT5pANxkAIB gjJqndB4qTSIdQdwgwAqhngoq34XCAq5cwRhpaHEoAMQkQ0An+OFYKmjf1phmjsR YSSWdFomNTumThQWYsOiXFpRmTNWby02EEPwgwXBdTxgAxfVqyzSCORGsTn5gVSp l7k5i2QgEIbAA3ZnjCUwBhkbSgTIA3hwB9HYpPqWAIDYkjqIAST/G2xWWW1KKhC8 ybEJ4AMyN2lG8Gt4cABa2a0TcBDV92vCJxBdqIM8kADkJgLJ+KXxiY83554sgo3x pgAs1wAaELVAkG+G8IIqtwMKAAJ1AJG0J21zwAPh95ggMIkJYIkAu2JlNQYUuloS VFP2p1+fEivZdbfN0nSgyVFFQDAR0BF7ghc/AJ3QOQpCwA9CAJ6jYLkm+ANCsLn+ +bgmKAQ/MAr80J9CAJ1F4LmaC7ql0J+Su7n9yQCpywCja4KSS6CtWwRb4LmtC7qk 258/8Lij4Lmwa7mbKwRfYICwuwXFC57CG7yQC7m7G55bQLrFG7rPO5SeixeZa70M wLuf65+t/+u7y6sfwsu641u6kIsF0CkEygu7JsgPxFsEWBBjviSXBAGSW9EIgeU5 9BeZmEJThDoUnKQVXWBqAOdRw4QSGCC1UgsCDCy1CvDAD+zAEjzBFdzAEIzBCyyz DxzBF/zBHfzBHhzCFszAGODAFCy1UUtuDJzCGNzCDDzCFyzDHAzCMxzDNvzBLizB FCzDDrzCIMwDF0U9JWNFT0cCQjdFUoZtK2VIn0hU/1oU+8evmNRVBoG54Pu6WYy5 Wky7XezFX2y5dzAH5IYFWdzFXIy51ovFXszGaPzGmasBUgsEWQy8Yfy6d8zGW4zH e/zGeuzHfAzInevGf+y+hGyC8ytjOv+kKv3QRG3QCES3kVf2WE/FYxk5PxDXBfbr UM7WbPTrU6AMYYPWsAOhf1yRxBw3Xkf3MUzMIw70fqJZT0aWOUxGMApbdKMcwKG8 y1HyU21DYyx0sVrRCPIUWpy8PlWWZaGBsIlaEDBHybwczXGRSE88EDcmGwYcxQxL ZIJqZXM2EjrUD7ChAlTMOv2bEhegvtHppZHCeWnbEKdAsoUnFA2gvoUnAOqbfg1h COb2zARRqo4YERxAsu7qNO5yCv0JXcrWM4YAZxeXSr0sbN/cLOekZYhlENdMAnyr TlK2AxzMA2HaLR8AAqMnowvhbie5KnvaZ1LbthUotdFYPREwAX//5hCnAHhSG3YF rRCLiAdV6xbVbHQFwXkmjWhaJWOpCRvNLNG2JLglFriBmpFNF5pLBwBORgAagFsd aRCnEAHOl80j+m4P4W4OKhQOAqthZ4tgtwMxHUgQsY0YcATgCW7zHBddRmsXcQEJ IIC6PBCJKxu3fE19TdHMAsCkUQRpM5JFJ7Ac24w0CNJybKvxBpZSe2hFMLQ/m7UR wAMYUAc6DX0QLHb2stkbKM9QPQhvCwIaQLc84AUjW3waeH0G4Y2AV2wgiAGj10ec F7UPKLITO9CT8AEKUJ4fiLLmlogdEpQL2Q9bSbLs8bZsR7JFgJQWkLaTKMckOwr2 opMsy3kJ//B6lDebg8AD6BYB8AgCIrAk/XDeQDCxFUiydMDWk6XCvf3YPrDZeXgK 0M0eAw0C8Q3S/oDfmm2z6O0PI43THhhllOxkFilXTs3NUQ3hkfyvBesuT9cFF1U/ zDJgcxd25Ud5GFAKR7kDRzAA5q18dHzTIAAEpZAA/wZuEwAEO8DWkTQHMf54CdAE AAoCMU6T/9ZnuA13GGADM2h1UQl4UUmTefgkfwgEY4BsCqgBQ956pSDjJ5xvHxB2 Url1ez0A27jij7fkLDoHnW0QI40HkfQFV1eBPC6YOYDSyzl6Ml63Q83jIo7b+cYH IS6Vp+fic15sDUDmMT7jP3jTggkEif/QgFWu5Oim5yLu4yw+AXR+03se5FLJ1ijh 1YMegsn3e0ReqMaVdPqq0YMU1BMOQaKozQmhAVyR1RIZa3fLdY4NeIdmATxe3glg dl/ws7n3bk2Y40DYjEMMbiaXAIEHkck3z19+aE1Yk5QHAvnm1SzXgHTO0nhQBBuo bt6orHxrdfDm1QII7oYHkyIr1gO4AyBgtzq4gYz2lcEGgkAwpRto4mvOigJY7jXt 7bOI3jAIePkWgxiwABp4e5y3brBa1gLBt2QOb/pugbzo7o0d5++O7gMAgl+o4ut+ 7ydm0QIhzrIhRezEyjz34BDVzf11ocD1PxswzoqtVhFx8D5Jxof/FoP/NpwCge6J qAVXZwFhxx4oXX6noAFzoAALLAIlwOORtN4/3u8JDnYm56o1m7QNWJPKmAAvp+d5 ONIX/3dED3l1iQECOG7FZnU268GyaJjVThBnzh5q/mcWL+9EPgS4/WswbTqcZ3YF 34LVftPzSOZN4NU17dWFztauEvRoi9vBxgff/YHonoCyffAzaAiTTvEW6NErjGze WNQX96fBTBBgZZFGxfEX10Ei+hOIPXAeA8VP0ieyHkkgnm+F+G/H9mevv5I/S/OM 5m6lMJ3oPgobYHVG7+Ll9+WVZpgBD4YgMAlvCOxcN+0vabcamHZaD325DYJiR4MY 8O1gPxBa/wACYy/bgYat2z8rGhjvANAFXq/XysqxctoIa/6WBjEEnSeya/6Sr8f4 4ba1NWmGTsvr1p9qAHEqwYRRAnZgmATACIiEFjBMcACADwgRAC48HKAwASEAAicM 4IDBRocDJTcA+JAADwCWAAS0hMnyZEyXLF/SpDmIAIFGMWfKpPkTgNChMInOfHnU KE6aN5k+tRkV6lSdBLo4bYk15k2tRXH+PLXDRkQAcxLAAVDi4QIAhhLkYPkFxEoB RjaqndCkY4KxWviytCvCIEIADcQGgilgDoaKJXacrQtCb8iPdRPozSrQRkYGHVCK BBBhrsvFFT9gwJMRpcq2D8my2xLzA/8IxiwNzFnAAcRYhRh8dBSJgKUFviAxgECc FsvJmxHepjWLlk+ChIUPog2LITcIIBkNgfgd1obwAUNGK649PeGp4xHdVgwLwn0C +DvkG8aAliUDkNzJ+pzKq5l+6oqlIlQogIQDamKKqACbeqrAqRx8cCqnuJqqkZ0Y eEqoAYHyCicBiGqDNgzoQw+tBgZCbIgEfgOgn8cSoDG1thI4MYEdJkBAoMcUoK0i 52jEcYLkWhKISBASScs+vfzKZQDL9GuJA5X8gSkC0C7AkUYManNuJZa0XKmEhYhM oAWahqSRBxAWMIxGEA6qiMvuWBKolIgmQtPGlgzJMYHdMlqoIpb/rFSyogbmACEB IHcYYS8eWeIyR9oSWsgLAByCSCGKLHLNU009iohNOR0Q6ET5QmzJQQqXipCEnYpI 7NWaPKwV1lZ1lSqxBmVKCsQPBRS2WAGDHWoMAlS4A8IKebXVECBKAWIHtIzYQa8S JgCCrQgmMNSlCIAAwgvVBBikFDyKmAAP4U6Z1gtDdjCUg1ISKWLHI1s6QANqY3PJ ECMBsDc1AcbIK6ZTJlhGtUN3gPGUUkppgo8JsCD4XtU4mCAR1S4g92LhaBLCkIlF EALPUnxAYF742h25AZhdKqKOk/cNDbV068CyLWth4kfaZQBOy+ZRAA1P3ZEtmrji CTSdF61+/7h1j96OgPjIZxVLyRoAfiKY2AeAJVbX4WcDlJIpDQlo1lkQmZLwbFZ3 lbvuZzeQlYB+gmrKVrftBvxsfkbWcrPA4T48cLMTf9ZFuACn1aXAGKfcQqRAjDtu piIogIBBFvebVaXovpVXqELHkMHUAe+AgAK6eNBBzQF8u/LAU/LyMtsDDP3w2XfP 8kXAFVNAARp5Az75CYEltiitCjzw9Qh3/T0r4Ku30PoH71CBJxFJp31YZJW3vZ9B phWBaJYWp5x98t/31aWTItihjsDpMBmIUSh0H/4IcU1c6A5kFVdND4CkG1GuTNcq rQzLgcZ64LFCxAACtKEnv6rb6Hrlv/+6FShuvWue3Pr3FNVcrn/YU94I18dBAKjQ bj8BYe1k2JJ+dI8E48Mg4uRWvRjubhAFUMEgciiVy8Xvf8baYeVcyJSe0W4rpwNf C+9mRKig8HuKY+H1pLLEzGkvg10AYhFn6MS5HXCMZ5SKFXUYE50EMXAwzOIVn9ir Hm5QjXVk3lfmiEBYOUU1DktdIK/Iv5aca4MgLOECVbc8DM0kbQ4D5Ns24EEI1u4m k6Sb2TbQBQKQIGVz45saAzg9t1lRAztpmwKzEkOkDOuIzvtQApsXwQjaxG+XRGLp ltIVXGLlg31D4xAZFEI4SrJCBZLd4WiZyygyrpixqyJOOKmCvWn/T5bfI5AGrxlM TMLKgcj65ixvckoCRG6NfItjFvH4Nw16c5h/gyYo/feS/iUzJpDEXB9fGM092mqd UJzd2swZut6JUn7pZIlAl0dGWd5ylnabnRVf1TszolORdMMlFIO50Qc5xZWrXCiB 0vgsza3OosYMZUEPacuFglJDKjDnSfUIvm2KMUAGrVAEUNmhk5Y0hDzNoxedhcKP yvOcMlXmTOfWxdF1s5jLVOou0UjQoD6zozJ06E0fOhTNrZOTBPAM9YBKvo/idJEJ XVZMm0lSo8avq5XcaiyLasTxNVSG27QeUfAaonVSUpdCZZxZNfpGuHIUK0Lpyj/3 aEmorO2T/xCikEdNd7kCAnVA4ITrsKqi1gkddq3CtGYWTZrBwW6Qijnspq5qedTT AnaxZSSia+lWWdIOFaltxa0723pZtS0rrM307O4Ue7YfMkuOOOSdPtG52uQlFriI zR5o7fnOqMrtmbUcLVz3WtoOim+kLbVqFJlz1B7+c5qze1VG89nW5x3zuwW6Q+c4 y0yfEBUo2HPqMLMbWtCSMbkM5G5cqfva5NFSoqGsb/MulNvPtpaUndWtUSTU3qAU qBFAXJB/kYpTzA7YbndYViqPSaHxDnO4GoUqVFsavvv6N6vxbGo+iynYwDUwqf91 Z4fhSdUa8xWkcuMkCdC4XQZVtL+6Tf+xSzLSj50IEZ5jjbCHfYxQeaYWePnV8FUJ SyxkGTS4BD6jZJ0l0lH+9KlQjko7QxogGx65wQv024lZIoQmS9eZFVJxdM9G5L8u dqIG7OAYxXxbN095ruFlcIDVHOAb/7i2aE5M9zSwX5aW1r5XRKEAZHXBFY+xvOuV shNVatssSzXOw2Meb0n8Zq6ydqY9/B0vC2ta1mJZrw8+K6URF+OzUaiGBXByi3O7 ahyH2osSajOhKWkrPivSr1tJsl3XvFBe0pa2nT4ps0knxsjKdqrVFdFHS3xXPZO5 dpWF7gHxWGIUFqFzIq7idH3qYQAmGa1C5p1n1atfUI4bmTR98j7/WTVhaD77fbKm 9bfdKmp691m8/MazRU/NYkYHOkQLXm5sacK9AjwWtgRe9K1LTRUMo9Os6b0xc3tF Y4l7kccu5ydg9w2tIePYn1O8s3UTXmxGm/uM1z6bTklggID/tNes5iedCzBfMhq5 2Hk+Okf/63NwT3at9g7vXKv7Z8C9uLUqN+2nL+pL69rYqEA3+Qw5Cbumo3nc7l35 hDoX7Jsy4OZVhqicBTzwhKf37gEqAha2wPJ4CpUr/KH1xMPNzPGBkNvA7Dc/repK Vzbb1biuUPfGkHOBxxVZA+Akp2HCjsVggGsPAYIASoGzAA0iSi2JwEq08JEGYA0D EPttlR6C/wEg0GHUz+IAjLS+7afMQX0AjomWdsCklgxiR7xnfcwx7uCZWCAXS2u1 TQwxnpYYxmPKrTjS5ak5Q4QrKoaAEYPRT7D0axkwo8hyasV8QAEsrgPda1ba1uvz 34H9bC+FEAFggAE0Ajz4AQYoiG5xtLhDia4Jje7oB/gzDBE4QCPgPpjQjVFgACwo joMSvwGLgPa7PLjZgX3ptgbAAOxjiSGwAQT8juQwu6urm34ohRGakj8ZDbZCtcAC gB6ojpgoguh7Cn4QggH4gBzQNRkyAiqBtvALkPiipohrJrGTGxArgBj8kx8UACBw AH5ggH0pAgbYAgeJgNdroSFYiQi0jv/kKAHkiAkOsAGbEAA+8JN+GEDVOIUtKAEs 8D35GcD9cQl+GDwGKJkRuEO7Ywcs8Ix+uAP4a4lERDwA+AEEsENHDAsRQECaaAAs YADy4BgvwAKzib0/EROX2MDfgsTfCkNHHIrA68OOCAQBDKs7wIKU6YfuCLwMK6S6 8AIgEI7aGwS62IABHEOXmEQ7JBoB5MP7GkAD2J+XEABaHJlTCAQDqEVTjESXoMWw EkQBpIOM4Acj8IE79AoijJHYGMCTYAdANMUBoMYN+AI82MCMiEYsOBJGVMRC6og5 wERHXEX3sUMxbAn+SMTHSkQCWRydUgGe+jJvY8Cxo4kDCLEH4YP/cKmLZagWDMAM QDkIEQwNMwyNOPyAXCiMCWALizAcDDwCmCiBBGAL55sA3hOOccnI31CMHdkBG/kA IKgDDNCAg6AaI1iGUhCLOzi9jbw935ASPsDI62gLEJiAHUBCmEgX0zOSyCDK/wAA NPyTiDkIrtGLD4jJCegUQIlJGPmCpHSX0MADIzCSBpiYHZmEEpiDoZyAN9mKOWiC L0iICJiEDyiTHcBJMRHKjJwEAaiLqESNjGCHrxQLPLk9skQMaSGBh/ACt6yNjtgB rkmYncQaiMmZqPQTlqhIlACCZRDNAbAAEJhGEGgLH0gVrnEAwyDKbCEYqBQL7PsO wVwJs4SY/8WRmYcAzYusFhAYhYz4AAU4yafYtA+UuifDpFoaAwuqkNK0CSMwFC1Y CcCkxyUMkdk7l1HUgs0wDB8wBJtRQQGAw8TIFplJjhBECcNxDLT4JIMIS+QJvpbA zriIQ5RYiQtISSNICPTLiFMAgYyYA9YzDMyIgDgUgKwRxYjRSMnRDwAFANscCpDo T4VAi98SULZUjXi0iQEwDEe0zqwwgiY4hTjkQu1kiZFxDLYgUILJmrCyz7IwFHbo DsNIDsAEUZTAywZgzQutUJHkPvfcSiZsiS6oCN0QDgHAAMT4mbYQkt/ggMfhUJZg hwnwB71kiQMgCj7ADAN9Uqu5r5jZgf8FqAtDib2MsEb2wYpfo4O247mt2jmcOCV8 yzI+UBOb4MLhiMMvwMQBNISphD0HZEGUIEnvq4M6sMBh4YAjAKQ5gAPA1MBRaNDQ CBdBZQl/CEOKIZhw+YAX0E/MGAKOKIw4NIRE+MP1MwI2nJQSpIn1ZAm1WIBtUcHQ SAAeUICB6QjjHEAG2AEHmINE+Ak+8IEwZADrFAAhYIAPjQBDacPlBAAdVY0IYD7n 8U6mFJJSFIDAk1UjOEm4/I8wTFAUJIvao9FLHQSI6IE+5YBIcQkeEdJgFVYH4IBw MT4A+AJUjYmKBIn04wO0WE+6ZIsh+I0PgBELeJoDFNYFQNYNcB//75SIH2SDDU2M AUzTLRzXP6U4mACxKJS8kcM2phig3Bsw1TjRLUwOeBkAtyTLqDS/j3QYZJC9lTCM kzQI81PPlHSJEvyWHRHN0Ei/L1ATkyFL2zzCllDY69xIQ7GAOLQYrqETicCMEuC+ fZUNby1BrM3V2NsAJ4XMiSFLX2QHzKyIORBashQS0ysFyIhWlhBS7LtFstACEfQH 77wA5RQAFz2YCSDKBIAAhUgOchUADbBKjYxa1eCH7uCYpG0XBxgCQ1nRWoUI9iBb snSApWUJL+VLnCg/9ivVwsCNUxCTRjANCcVJsoSTzaSPxRFTwKASAzWbuiBb7SBc QK1dmlic/1NiuyLrEArzHZyQFQ2wqG3igx80k5N02RSFipF0mPX7gDhEUpboAXmt Eoy9gAMdAiyFvU0lBN3IsNg9wuZIP+elUjwBgiyNiTHADJkRjlI4PoLZUFvFVZpA Q+/oTwNlIivZh4FVGDdsi76UVgGW2ztBCe+lUJdwxFEclwPICD5AjFd1Uz3hmLD6 gibohwM9YA2lCUNA1Xi13B7BWJb4AENRvdgIXe0RVJB4gZsAYA4dAv1A2ASWWwdM jB9IAKKREkolzXCh1ZowBDzomVfN3atZIprYKchLorP6ON4CAN89mwFYWSBIDmud PRhE2RXRDy6mX+sYVwxdn4utkrMojP8dbokOEAD4LAwQOADujJGEidtD2dAEHROo jUMDPRLPiN20yFoltQ79yNRt0coxEZO6oAszjZENsFGK0Y103QAAzQi69II1/kFk taVbVI279SX0tQkXHcVqjVIAsGK51ZPpZQkZ0Ysp5ZhA5pceNBQLnVcE2NmWKELO LQu9GIITwIkxaNKi1Y9TOAIg2IcxSVh5NQgs5QdGbokCUNLPtQi8NJOZXT+L2NhS Low/tUOHkT8gRBBd/IoYRLe78psDaQNwvqn9tAncoJTNONy1xZiY0ILIXD6WmL3C EM6YnFkgjdmnaT7T25GENb0vURGhXQalNdQGWAgubAPM4NSO6E//gcFJTHnfIT0N M92Y29uRXxxSEBli1VgRRVldX6Ra32AJxCXLUoADg9iRZZiDhOiBcIHLqJyASZCZ ay1Fm5jSluBKwwDcahlcCsbn2eQaarFNyiiFZdhfoNyB7lhhVE6LIQ2Loo5DbNXp 2LiA1IQJPkUJ7G0D/XCMUlw/w9gREh1pBCCBpM3pQ5mT3zBLpVSYh0jqgWHnjsia 5KTWBdIQ0aMympCVCIgfRBscmPA4fsiKHyhC9xGAURCC/9iADBMCxN4Cxd6CIhAC lJ2zyb7jZhUKIUgZfqBHcBaAH0AMw7aJkWnWw9ZsAIBgW86KUchVAGBswhaR3Ett luCHUfit/9wWbc92GM8eipMA05iIQNV4LAFAZ69ZHAGAwS1YENMGbddmiR/wjNY2 RgQogZz27JHph+U8Eo/rgEk87ZYwbQb2uEX+Un5xmH4ApKUhbRragt2mbriBbZuY bxFxbq+ZM9pmYEJjCQRpm+GjuuwRuSzppJgDAAbQB141Hh5w8OLh1QhXAAY3ngl3 8Adn8DaxcAiv8F3d1QvHcBqZ8F3dcB7wcF5tFEeZ8BV3lBZncAkf8ReXcQjn1TYh 8RWn8Az/8AsfcUehcAsHcQ7P8R738R6PcBNvcBjf8CLX8Qf3cRnn8SMP8RdX8Rdn 8SsvcjnpEglvcSM38RsX8hOv8BXncP8RD3IYn/IIJ/Eh1/AvLx4yp/EoNx4f73IQ D/E3r3Elz3MesDs5MpCd+LePK7MBmRUparCSQPREV/RFZ/RGd/RHh/REF4D1i/RK t/RLx/RM1/RN5/ROR3Qt+RI8IAlPJ/VSN/VTR3QhILaY2GuHxMJZ2zkNMd6x0ru+ jglztPVc13X4OcD53fVfVx6EY+2dqCaH3DIHKQJApx3CA/Z7avZnh/Y9i/ZoT2Kc m6GQzaVn8qtBewr8c7CpqHaYCHfeXaFpt5s/MncsSvf2Kfd0GqFxTx5Ogrc7DaCb wHbLQi5nrxvF1oBGzQgXwqdnYR9/OM8jgXd0J5g62Ge00cdyT2L/4GxUaoV3Q2d4 cdeCZWDF98kIDlB4hAeciSd3qAB5cN+yYEp2AgC3mQuh39mJ8o66s2mDOVeAfXaY U+CBE/HZqtuhAlCALnYUQA4c58BeiidZpvB4QNoBHqiOFcHdB3GYCOBVIDZx7EWd OVCA9gt4Q++HMRDxRFAfrVgcQ+ABHG53hDd7jTp7om94j8cJ0Gn3hgelrM/6V6IJ TgJs1Iq66GSjAuBro+u5chcYuV542PONDVj1TuuficAMp4e01VjrOFqMLn4I1gud 02gP0vwSj5yQfw+Q7OCWty3hwlt3o7f11LKyKKohAhg+4JFIvfl2ulo0hbGPiFhj PAiEBqgD/yzAEg5YDJ5Mjgto1COJgDoYhRLQgEDQgkQo/hXmAK+3iZqpg+MXl1An /jWuA4CxfhHoGdyvAwcAfk3BCeDHVPBwCXZo1DrogIwYhDoAf+4XDgJZ/+6X234/ APPX/cRwPtTQADhwDAxAFfYHCAACATTQUMfLQIEbAETAMAEDHAAWQDz0IZBdnYxC BgAQgGVMEwGGAnGoM2rghYxbEgosMQeEjQMCT/kQwKAOFn8CMp7kkAiLAA1bTuFc CADjQYECBgqIUGdLA5z+OhoMFBUBgBIGsXAcOKiOiK8nTy3LqQWOgJR1NBzgGLSO VSNNBH7FCqCkCIZ1HBxNOvCUQYRKmf8SHszyMOLDjQpoSNyR5VLEkY1KFqiBQGPH g41yPhxZoeG/O2zYnZMASIIEPPAA+EIRQwI4LkGk5uGDIx8QqBUs+JJgQgLaeMYo gD23AY/UsG0AmINhxw4eOQTsADH3VOrsERvABk47r2FDtHmA2DGCYPbUzE9Vx6qF h42uM4Nnz0udYnaLCY1M2JHaRwkYYABEcQmAJ152IATC0gcYlDIaAIYMiIFFDaSX QHwC5FZKAgo0AQ8PLRBkBG2q3QaAURf4NxdLhqzWkX+TAPBBAs/xQAgHGA4gUnqk sWQacKrF14BpqIGAQI6pKZDAXC5lB5tFOQIn3SlL0lfhS/7Rloj/lkcOoEWN2dng Ymr2GULfbwuAhuKanSVE2ZsswSmACioUQZibbsbpGGUL9UMAAZ8tRdmgmiX2GWJS YiWAcyJsMIhDC4iEQSILnQkEAvzsAFFrIODRgUwS4uEPmBA1AAQGeTXgKACDbOrA ASRO0sAGjCYwCnWpthppA5uOssGlXS2EHQa/RpAAa1EtdIGAgQhgBJMRgiCYQA2Q 6KirICzQ6w5eAIsBc48RtMMEkwiwAXfFbuAaa9hhCkBuibDUUCIRgHDHDjn0QCFV MjGLwYK5+QBqhAZKaxF7IKw0UEMT8NUisjBiIOMHum0hU8W5tIrsANYmICNTuYnQ AXsAPwvC/8gb9CNgRBIyd+wEKxmhKwcglHKxPw14IVPDDpzsrYQTBHLKSxE1FFMR /uXl8l0cP6uroYbCWdhhGrTRSNRRwzk1wwRgnRjXWYfN5kyRdmTadhQtaK+8zYEQ EUMJWOQbyK3pGuAEag5B6UAbOLUpBM9GmxW5TXAHAl+5NlFCdWrW7HBCFePBkRYY nCeQAVjU8dBc9ta06YIDsbOpmgJwGNJLC3JQ3cMDmQZyrxioWTEQDuyNR0bQxhc5 CD6kC7CE+gFwwE0PtWywQGeKkGsiBvkHt0ANIn6YqDu+DoAWng5UMxCtTQDEWhwK LxC0IJcvAGos5hhurwk4ICF4ruWV4//kCbGDhYSyCz4XBw51BO1cwMSap/EPQoY4 AvjqAC3WZK1viOrbnh5IJwL0o4GGeqCcCKACmUBQM4IiG9f0tD2HLMo5TfrNgoaQ gBxIbGFgsojIBiIeVf0GK2dioQVSk4j8LYhELGKUwiyUi67kBg6xUxOzctG6uLXt WBZhR2qAoIFNHWc0d0hA20SzO3hBhHEAu4tD5HO2YlXLbMyanGukmBGczAuL8NIN APZVoSjWgYpvBA8Xl7cpPMBjLU9JSP++2CK+5SoikhvIIUmUwLWcpCtPg5vICCiQ /uknVwvIDcjk17T63YU8y6hDpIAYQAwMUQAk4FSDBqgCDAQwYjP/W6QGTmJByHhG TlXDTAc/WJk9iUsAXRlEAb6GQbCtaZYJYY8NHoa2rDhkbW7MY/IS0IIBfAFqrVkh QSiiphvC62OEU5DgQKa4XimIcDEL0BcvoJslppIjNDoP/DriEBbx4TmcSkjsVsK4 BARiNitBphiBCLtm3gWOR0vIA9t5igm0rHcR0pXipIVH5QFgU9Q6TANKgQFO6uyh A3QOQujXlf4xp5rjmxofYpOVl+BqZiw6BQamB1MMvA95vpkfx8ZYRf25tGm7m1lE KsccSa7voSftYJ4KZUteLhUA/VBBAULYpsOMbWobgGpVO+hBpUxNl4OYGQZMwihW oidvBZvO/8YmkJEarSSG0cyLBcymvJNJkT9ffKVYnSMzDGlAdx0jFxJ1hM8aJaKO O2DNhuowBgGxCFLVEaNAXKPWmQ0pdT6FbEonoAHZpGmTfz1NRsbASYE0ZHx2s4h4 SqHYed5RhiibEWGdBz2BlCqBEKrYZAVEMe1FT3vE8sFa5iAC+dBVA6hC3H1YRKQB YcE/rMlRWEFJM2TxZTbgm1nebMU//52scxED4kkEKBEBgc+4WbQg14bpmMtEwJjG HITXELUQ9Y6NmCxxy0tiqoC8REdGJQjOgs7EwLv4JwGlCB0fpDOQBLPQQuX0jbza pxvYQOAo/uHB8gpgneRpKREccbDqfv8D2SR9LwHnMQC0EBhTFnnRtAOZYnB8gBVy riRHIOhKVy5AIrn9t5wcgA9f+nGmI/wGj9FbjRi/oIAKQWvCKk0wHvmw5EmiJjhA CJ39gFAiICBEcBjwQoziNoGugGnMADgFtKI4WwDwBwj+scGC9gm9EtRBNakiM2yA cK27KOAIXWHPb4y0ADnDNkNz4IEhMUQ4lb4nXCiOqYHX3Ev0ImZsDdCgUdTLJ62y RAUEEMJWQzNVslX6MAY4AKoPsBBUK4XVHVE1S1Qtnw0c4DO0joyrh0cZWAuAHwlB 9ao52GphD0/YqIasQGDtagGwutcDiR2LJAPrgRw72cQWCEdAxZH/ZfNjavxoC1W7 Ladp67ojvkYRuWkNp1Q7RgDMnpqyeZ1rf+Ta2pB95PDedO1iw2kqHCFRl+utbnMr BNwA+HbBjSJudA9b38TWNNVIzVRRD6QRBBgEtmsprl3uqQga3HQxxebekZO85CYv ef8gF/JZQvzkLn85zBPjVveaMrQodHnLR56nNuW8Vk0FgMdVsFQRrnzjA+kCAe6A UJFnDVE5nyWyYy71kxtBASJyeX2nDnWtSx2/3qRl1HhkZSxz/ek/p7Rm6lunOxkd 7fNViAblW3QUSdAwGNz5pLnedr1rjeTspqpjos7prN177oiBrOAznna+gx3dU9m7 2Mh9mMRb/1DwiYd4zidjdgDcIZg0N9RlMgNyz+Cd6GgntXzEiHeQb03xpTY8AIRF 8qzvnTKQpb3OD5UQyp9d90wxvWbEOOvBNz3ifa+86xPjFuIaJuo9Nwzt394nTzu9 gWMTQBcK0ADG+z72ENR0ZMJ/fLobkzMt31HEfe7AzRQ98xqX+9kfqP6OOF/xbw9N 6xH1ePtyv/vpL6b4WdBk5NLrqR/EOdKold7E7cn8IYYGFADGJSDg/RwDEEAXNJ6g 9IkxwZ/Ecdzo2d3pFR/xSc0CTtwAcpr8adzSaWAIvt4GZpr15Z1SleDGsaD3gRDr HR/u5d0FwV7/1VIRFMAFxtxlRCBSwf8e7ckX+PGSAi4dDa4f2EDcnGjVDpZcVqkg FMagE24hx7Xe+J1gAVKV/ClV1m3eBD4hF9pg732eE6agD3YgAJDAp3kg6SEGoFTh 4uEgHFYGHtqXVXUE8O0hqfUh9JHgDA5iHnKaGrbfHooQC3ohF0LeH64hHUKe8Y1f 1oWNrQHiGz7GJK7gmizhCDaeIHpFAbSXCE6gxw1hJ7KJGYaNJv7g96Fh483fJoId DGKh75kh02VhzElVKzphfX0iCSJiJLJcC47iEYahHgIjxTUgoSSEENSJBMZfQiwG HfRgLm5hAL4eB+ohDx5iJfYgL90iLHqQMy5V9bXiMFLiMcZiyJ3/Y6jNYiK61w6e CxZKXw2OWi/6H+PhYymenad1QO4lRJ3IIzEWEx724eqJiw1eoTKOojwW5AQCo/lV pC5+4Bmm1wYuIxNq5CRCY2gMU0OWX909Y0V2Y2GcJJ9IIdipF3yJ3vMdRhCyoiW6 IDOa3RT2Yw5eYii+3ERKZNmF3ACKI2joUiIC5NCZnFK6YUQyoMltY0/q4g6W5BmW n0I6oRBYYEa2GwAUIeDxYjE2oA8S4k1SDSQ2lUoO3t3ZkliiYKmt5VO24/9pDX29 5DHSYcu1HO6BoTEynZ7MZE+SZTpunVJk3yNeJdmYUlTloVTq4Tp+4Dc2VVfhnRne 4jJmmjMq/2Wo3d/vCSUSaqQKhiQppuVZNuPcLSKpnaBqqiBmhp1ZTlxrsmHRPWYD WZwRpqJAPJXQOeRY3qXhkeVR8t9pjp5pnlwVTiY/iiZOBqQrumMtYiUtyslbCiBG lqP1+aVu4uU4OicDwp9nCsQqztLUdB4qNqfeYR5P0lJywmF1omAmiqB6fVAZkuJ0 Wmfv8WL0tR3uzZdVJmVhUs0MpqUbdgZneidAuiRxFgAJbGfFJV0l7qUg+hxEGqMB Dt5soqUkZiUutuFY2qNWmSN5KqI2LiWJOiUAdmcJQqL6xaZPKmY96qAWLmCAuhfS sZ3pjU3cUeFnxmNtUtx9wqiCLmeQAv9kV/1lMM6gUcJoXAaiIVbmeuKkgQYmAUIn RTpiCRaoVz4lMiKUi4Jg2EQABHYkinwc98Unlyrj5rkfzEkoHCbk1CnhShYkcAJp lPbliw5TZMJlHpLk0LWlfQ5paVInOJbiAHjc17yom8SkfcpjCmqabYKnjK5mBPGo bIamRjZlMEYQMTppoUIlehYnpXbgKzbnITbhfwIo//EicDZhMYLo2V1VAZBcBEAo qBLqOFaofRKpY77nfgIqnE5o28nli0biezKd3AFqqFKk1LnJ5rVnQB7nF/6ob3Yl U8khQRJf2GRfBc3eyh3p9cHjLrHkq9YhxyEDDpjCsjbQBdTAFUT/nad+oqBehLuS 3a1yIgCg6xVgWWxa5E+SoyxylRXSoLiG3brmp2hGhsWxnTGpAAlEo8btp8Fi6NxJ 6tMRQQA8AF80QAAEgCQIhB9kbEAlRjkEACKMIlJOHBsEQBYsEV1KHJysbACoiUKE bMaqa0foQACogkBYgA48QIWNn0D0QccGACEkhB4U7cwO56723QWUbACcQehMTQPU QMeiALWcQhB07BlEG1ISrSIwhShkQMfaQbSR35ltbdRG2ylALRqwiK4yFbnSY4xe 5/WxROdlxt2SWgcIIXY6Kjqm6cGaKGJcQAg8wILI7B8IBA0EACMQJwA0bthKp2OA AcvyngUh/0MIdKzGDkTjPgDZBgAgCETSnkPP/izZ7aAFZGxIiBERUADZdi7k2ukD rW4AwC7LLpFSmMHthm6FlYDO4m7LJlUfUEDHnsBArC7sbm4W0GxCAG/v5m5W6Czo /sMDOK/xaWc1eupzTiHEtpttiqfnGVMQJup9BiVzbin38mMJkK0cAADGsqyaJO3V AYA71AAORNsAcAAOoIPkAsAF4IAsDMAH5K+4sAP+Hm3y4kC6GoUFJMMJsEEItCwA GIAoXEH/CkQAv2tHkIABU5zNSq9EuC8AhGwWDIAfbO4Z4IAXNMDPLoAF4IACo+1R iAILV4vVPgAEI8bKaqwA2PB14MAV+P9MI+AABFTtCRAKusoCzVJG4y6uABzCzmYF A6tJKmTs/HosANyA9PIuzx5GCWxux5YBSuCs4RptVmDwgqBCF++sACiD9Eox8oal P3orrE6qUnDlJXJNrSpdMdap0JJh+tLcCgQAGUNtAEAA8AItQRDtA3QsFCet0oat 5T6AGKOxAEjy1fKFJgcACwCA5SrtCQtA6HLuoOksGQBADzsA5Umw7K6yRGAx0Rat JFhABoBu0ZIxSxSy0i6AzHasB/Bw7rKDzr7vFQeAA/gD7xovMAvEL3fsDAvE1uoy xqaARDxyhWGsCXBEyC6uHjzA5FazZiTt6IIx7x6tBWyumrRBAIT/cwBYcyE/Lvw6 7qVaacT6oPbWcdohJg1+xmIwbFXOJ/4pxLMu6a3m4gNZLiMIgA6ggCiEgCqsLgrw ReOWwQD4bACQQSWjRcmGbQ8bDu+GbTcPQAmccw8vyAVUAPSWwQaY8I4swkpgtIgg gSGXcAAsbpUKBBhM8MNUMl/YriJLMSBswEX/rCkIQMmiAEuQQsaSQdXetCqzbtis cvui8SoLwDQjQMhqrAs/QCr3wOUmRCGjQBMYQCGbQFZkQPMCQBoEwDaDcgCgwACU 7MfO8+IagBB0gF4nxDQL8wPsQ1YcAjlU2NbWtTiX7MkCABu/tV1eJbH6npNCrJ7Q 3mKAWrnK/yFH5mLBZqgnNi13jtwFBAAasMM7r24KXPHHVrUQJ4POOsH/Rm47w7Vc AwAs0DPRnsEV1ADZlgFTR60sJG5c84UEn3C1uAMOkC3yrqxSJ200J8ZOyy4cUzBQ A8DWOsHpXi8ARDdLLLZAMPVEr67Goh9L+HRVp/Iq+wPRvu8ZO0APJwP+ZuwS2a7S SgJknTU3x/UAbK07w3PRznZHkDMY66wuI5R+CwTGPu7WyjPG/gEC4uf2cqNzhqd3 hiJl/LMxkcCs1u29evbsXufGgaeg8C4OBIATMHQWWC0hCEBVpwD+umsT6EIAzHHj fqxyc8T/9kEIoEEy4IB7Hy0ylHIZ1P+4Kk8wSfOujgt4R5jBA1RAQ+tuB64sBUd1 54J34EixdY8w4oLyAxD3QDxBbBPEC4O38yIKVZPwVW8tOh/uAlSyEPP4EEPGBSNA RR8GxgZzvgaAHQBAIRv2O8/IFbj3CThSXz8v78rzYey5gfd548pzyDJ2Zg6uPWu4 ig7EHRAAKvppQnQANbKf0LodGhrpVGYdIi+IJDNyCRDtlXuuFut5bFvubC86ACTt gMtJbaOAO8S1mgw3Cvc5ABDt1WHsP9R0R+R12Ow0l6dzALyv5bYsVpP4davJsrNE yM62qzvA6q41aBgFxrZsA5g5fPuDFKc5Mns39jaeBCeyQOy1bPP/BaJj7GwT7Rcn BoAnL3KzhF5zhLtzBLwDgJfPtqwno512OAw+JgdOtmOUrzJ2BT/oce8tJK8255dG DVhLr836t82ewY5nACHIrHsbr0fjN2x/fNT++SEAAhhkwJ9brQcIgJEnA9lmgU0/ QG5vri7LdypLebkH8Ig/gABjRSHrONnWdSHzfAv/bIWBwZaLURg/AMbvdixjN1ME wcxDdSazrMvDd7OnOXY7snvjQJS3BA+49+bW9XQzNJ7XwOa+L8cy/YgHgL0qBQlc vR3UwNFeAPUmw44H+nSD9wp3bJxl7BlYLboTn7IiabGiaaRP3AH47ZZGBh3gkgBm 9h3jSSVW/2Vh9LY8y2xd67QUW7LZxtHVku3jLjtHFDJOs4EbiDEaEIIFSHHHpgBH YDQ5bO0JlwDU2gGSDy3I23T9DgQbKy12C4DgB8AAa3DoSsI6oK5NwzxLWEAQPPID zLGYs8Qsy/zDnDsaIEPHSgrZWrftPoxucy7sP6/O4jnOxvLgt/7Vnj8bkG2OS1pL lH/Rhu3vBwA5BACRc+zgtz/+o8HNCwBAsMkQIAAKLwAQJgQgQGFChg0hJtyAcCJE ARUbYoyoEeHDhQofelS4oUCXiCcB3CEQQSJIiiIdUowIM2THhjBRvsxZEWfCfh0w dgAK0UCHAwqLLhwqoAMChP6aKjzwE/+pUZD9nAr12QHAT4x6ApxIqOeBg5gIO/w8 IHRAwqIcmXZoq1Up14g/2yZke1OoU5ByAdA10M/fQrwOhXJE+NOuQroSATcsmvck Y6FDA2MVSjVw48WRpYLeKBMAR8UfIVY8jXo0StUtS49UWIDE6tgKBxUYlHOnxduk b8PFqPEi8JuvM8rmvZx5c+c5LRCEgLCEDkbKn2fXvp17d+/fnw/PKbL4b9bjFdte qJ45gdrOIxC4cxM2dvDsT+I/750y+PHbkQjAg4TYCGA6/5rTD8HnelrQJgchNK43 5+ByaTueFOqCALtW80gD+ZIL0bXUvCtvRPoUMxFBj/qLMCcEour/yDMXv1PRuQZP jLAwGpkbwCPytEvRJuR8A+408cwTsQsV+uENo0YIEOLCB+sbskrl1MPJttNwJK3F hPL6MkneHkLSQYzEnPJK+kj8rq0uGaSyuR21C5NNAdKsTzWGMCozwT+dhHMDHBsp oAjnlmRnNJEwXBNQ9ojcb8zWKlwOThHFzHPS8JyETUEy5czOR4XeXG0iFWlqMziZ 8NzvUzAR0hQlj15NT8ROAWUzx4Q0MDTUJKE89MpTmRv0rD6Zu0yIGe3LCYwH0DDr RGSVWjavi4oYKo0AJBm0AyHSFKCEQx5ogjkBaAhAFQB6COG6m5DJIIQy/pM0RGMB MGDZiQbY/5ZeKpF7TYBsPyoK3MCWjZWdhBViR6hlmR3JT1aza7QhCzLIIhBPWfsR IXZqoKBcAOKdl4gQuo2QqYn0IAQAIiSxkNGMJs5PoksB6FXY9pgssrUJRfT4QTMI CiALaRusKbbyUDH6SxsjaiAE6RLqgyA5ABDjHxMAKDAAaWOayAIdHjhwPQkF2CMA QF4O4A+IVihakXurxBkAMJxGKO65HYUI77LaajoLH4lGBCEirlaohKmLfiCFW3lk 7QKyF9BOAB2KJsOPolOIm2u67W0JpujOAWCPFl6OmTQuc80Rph583dQjAlSgVlU9 bc69Pj+uCKIgsCNvTQCiuUXI6wCwVv8ouqMlBKCBDB7YmDmw1kX8XYX6eCB5GlMR MKF0/30Ob+YBUMZpAXx/3GuXFR8IjWRqIEh1716FaOwHKs8uOhTyAot9NY9kkT44 4WWPq1fzlAY07AzgDrpRIO0mFqlQ2W1YJ8GbCd7kjkNQIAVb6AgyNmiHgwDAHTUg BwoqMAA2hACDCClhANCAjg1cIGQcpEOLSjCQAOAPAHFL3OYkUR2CUAAN5mKHHx5A AVkEojrlQkYAUkAZc+yBAiYIhAAEABYCWk8iJfBdAIjogG3l4RQZMBcN/3GGETaA XE1AoiwAYAE9oMBcCpncEKO1NwscoogJuYAoYGiKFo1PWpsbXBb/i0c0A7YvAKgD AFje5kIqmgAdCdEgBURYmH4gQwdKPEBbQEgBCpxAettSxB5ddgpRkOMBJ0DA/QKx uTLQiSfxIscSAXBHMMqCAP8AIxoWsLkRtKUBi8gABa7gQRKS5Qx1TEgJ9gCBttCA bXcLohs2toctzk9VplndcZoXutzMpzm0a1Lr2ESccKrqBr/rYdGo5kOCZOFu8DRQ gZi3OXhCIF3w/F9HiHYGdUlNoMhrmyTWwbirCbFoQSSaQt/Vz8xlLQB5YJfbQII5 gpQlbg+42vEIcp0c2rOgO5QeQvDWODHuUKW5tOf1jLdDaZlvcADwnSR64M6GlIBo 63pnJBEH/08ytK1xCBgePI92OXiWBQDb8mgACBEdeJahARolSAj4phCwwDMQK9yo HaxWtAU07TpHLdqA9Fm0f/bQp2YYEABoUIYSUGCoAyzgr9Q0q2YNYJzOoR17tPRN C9UvIeZDQT3far0S7HCoAKDDUX1ahA3gU4WJA0ARAsEOaSEuks8cCBn6kAVYBGAL U8Na0x63vLxYLZICoMPzDNQ2ehYIqBilXttgipDsNTZdqhPAQAhogalBgKcBgMM7 D6vU7SGke53dWxynRobhlQ26AcgfSo1WyPOp7R++XK5noegOQAZgqAU6LAA294cG UIC8CCnCAMCHEOq5ljoDKV26rmc1A/82YAv3q9y2zpsQQgJgtANaLP8QUg6oHq54 cUOwANBh3raMryGpGJAFTBBNAByCuBSYzh5cBjPZULA5fLqSh0A0Jo6oQAVSmhan 7qSTMW3OA/ANwD9EObUBES2JrnxnCDi4MXySLAB2gIg7kBGCqf2hP0flRTsFtDiD tosFcZQpAJroTOdBb2MUbloS2VsQim4xALkFgNXY99w4Uk6+ATgHTx8w1PQuBM0N uWBe4jtSXowNjOQIc2OxSz6amqUcviSICZAGXn8iZHMU+Ac55vnIHd6ycmARZZjn 1o8SKjkABDTlQppotjXzkMYNQZzqLhACFDggOjy0aacZHDPf/VP/nxSA9JU7UoIH DAAVckCFE0oQrRxOx64iphTFLHa75WDkQwwAFUKgpKizbSp01F7VcjaHBgIX+Q6D qIA7DnIKBc/TR6PdKAQoPGeHgCWGCu4sQ0YqBykTQspDRW3Xrhxq5XF5ABRGHBru 8O0KHOS2XAQJ0diXLr6NLQv5E0OnRzqdOU8X0NhFQ17iRq+RkkG4DzCFOyrgbeAN GL3nOwQUSUEQi5JmpCmIxQ7Z9290eLsClWxA/Oa5D6vJguaDgIBUZWEOSHu6eGtu uPLYTGGF+Ash92N1dhHiu2qeWgBWq/jmUBDwb4/QIRkIBAEcwIY/kOJx6/2wEwRA hEUGiWId/6ufznDFLgLsTFfJEVqNNmCXuNXYfK4WgBAEID3hktcuR20BGx4wuAJF 72MXcCfiWvjMk2MNGbIYgJSxllOutTp/VvOtEHJI3WfRE28oMBtXHm7RnHa2I3V+ 579G6jILsFfeZnjAcSdOtOMqpHurRojCsQw9eQ9ELIvxS9MJwj6wvEvBMeunqLFs hhCsq2nt7V4WpsOQDjCFOpiTQ7rejYAAGe63sCbCP95V3OIL4AD+LZ/3eA91rA+A 820m4MtQBgB3d6SrO4TAQ96rIWhAFh5HAHhAFMRirogNdYytWUgsgGQMLuCuR5aB APjBdbzpN0xsnSQEY0Qp+aJvhyhgIP88YLFGENIO65gyIAP+oWwo652SCHraYWo+ EKMYabkWy6CaJmakBozoyGtGkFuaqMuMZiG+yM9C4G0KrsxuAuF+LwDCR5+OCaMi 7qLepriwxiMczwcdIEA0biCwxnzAKAivS2+GaCDibCFOLmaKq8YYqfjAIqm+6JhC wA764ZiCEAUWgBSmJgYDQB1uwKOmENY+Dbv6DAqritSKkJGC0KCWR1p8xxRirbpG MAklDYwGgp7sLCz0hrrM7pG2yUJcZZ0IKyKCBT5SrG+6w0zqw6wewAtCQhRY8AFE SABEgXFkoXLixaNSYDpILhZ0yPLMgWxQQMEQ7Jkwp3QSYh0SB3H/3goMNGqoaIgg 6IjPfDFvbJEF/wENJNFqLGpb3upanJCiDCch4mWHZGEihAhrEOewhGitSm6HECBu DGcdEcIccGCjZOH4zFGHUqCOqo4J8a3ouq/o+Ix5ZPEBttEUbBEXBW+8KKCZ3ikA ZGFq1OGdYModfGcbm6DVNiYQa0ohGmC8RAghUo6HAnLlIA8hTmG0RGaEdvEfUKD4 lCe2ACAVeKgB2qsPqof1bMU1cEQ/NEJDzimwFCI+yMlehLLuwCl4nPIpoTIqpXIq qXIqsyTuBCvZEIIEeqY5Gmg3zINYjg07KsVnqvIs0TIt1TItSQxBSjE7ZkZ0zJJn JAg18mIQ/1aiWLhjA9eyL1fELx8FMAVzMKeNY6xtnYySNUqCgoSAABrBPtIDJvDl PH7yN94yci4zKsuyLWfiMKFyMgnzxUJzLvHKOLYEgciSNibkIYRABUyCKU+iJy4z VeKkNEfzRpKEM9WSMhLoKW5zOWQFJTSlIoKTLy3lVmznPjiwA0riOQyABAhA2cSy SiClY86CVGCl2iJkVGQMNXCkRXQTxrITAN5EV3CiZvTkIWhJd34lLziCO1XxN2vG VOKzVbqkLhdEacRDN4ugADRAFSvCH0igAA4oPo0EdCIFSAQmYLJy2k5lQUuTQZem URi0PB6UVSB0IQahDBNiEKTn7iwTd/9mon4SVCPcQQOawG6EAzZMZCJ0Eqos1EFl NEZj9NpoJT61sjOTBD9BQkIr89pY8TqFtEchoq+egyglRCMgUEcrxi8zk0bMANAw og/gcRW7g4LiZu1gkztKIHt2L3gUBE6E5lNydNm0c1faBF8qE0roQIEQYgzmrkY8 UzyfzS1/8xAC4Us0jDrrtE/BQxegUBR/0zZHBFVE9FVw5DzPJTdxJTO7oADO6UwR 4itppm5I0TDntJv0yjsnaEsr1TxSIQsWgSAMaAXyIF2mY7yAaSH6iY6cZ9z+pQ8A QcGoi3jgT7eKBgUyIHn0oBxRwcD6KQWIpCEJ4gTojyA0bmrKQKr/2uHkUEB6bo4a D2LeyuEBcI7cbuMUvugB2McciCcF/OIWSRUBBuADdMgOrghzXEYAkqxYzUKqvMAY N2YAOOCLUKDiSkOfnlW+TmC0RiZ38ENJUSNIMVWdKJM0PbNDSEMkNMRPL6sAHlMv XUI/fiRDabMpfbRBgdTueKNATqADUs1lkAAF0IEriAAF9qEfYOFtUCEL9uEAkCFF dcCVLuAQ2GYFssALEIAIDMwMCMEANGJcfnYAkGBdhgfBaADt9OAPEIAd9EASmszS oGdt6ulo7i0HR5C9roPPgrBslEqU0OCJdigDYIrPyIEF5yanHmAK3wZxshZ/UmoK 5SAgXaaf/6Ywil40xzDKa1ZQXUSCCLKgCQwgFpDW4/zhZOGSQgDWTOcUOYRGUDgQ LZoTQCVicvsjOUsMgIAjPBO3WViDDT4HAG5gQFZAGYMNbDJgAYpWIcQuISzgsFYg C3WtcjgsIvogecDgbcgumgSAwyyA8QCAGUUNbyJp9J5QFjLGLHqwck7SARCn+MDn qLYHccJHwKAOAECPzZpoH4immkpg2zrLqIiGDDCvush3aioHJNsmwDzjcpJneAiI BpKnBMihchQkSG2Dgi5FYNlTYIYUV4QAYrHyKVisTDMwnUSUO54UncgyIVKByYzn sNLg/kCKIAJhf3DAXJ7AnugpdqmDAv/MIkrH8xAaS9f6BQL8QBXW4eLAQB/E8Uvj EamkhXgaa/AqR6kgYKvgiRGUCtBGq3qbzqpS4OnsyUCCqiAkMa1aaSF0T7XajN7Q F9/4x6sIwvKUx9V6iF5qgH0agByAZ0mZVCnPIi6pbYEhU3g4Ai/B8jgTolDorkAF K+5AM1fKNMaoRDKbgw0ujrlg9/5mDwIsoy0MYBBGixBQgRFgpC8AYItBjYdIOCJa JiE4jAccgBRMgA1ihg1C0n0Voh3zzivqiyC8d7iwLATwByzKIC6AQnoTYgXyDyJG Ul7cptUE1yjs4pIS5wJwIMzoxWrkoNWkBc2kbDrMS3lDhlQpQ9f/zEYPKKGH5rd+ gZJxIefEYpMUaQU9rY11eANKnM1AeSUVlyYsPTeMcwdEGTdjN3ZSLqV19SZmkEAZ pQb6OhkRSEETFcKDnYepzEDLGGJ4AI0GkqEADyEZJPF388egWZexOuIO2kLBKgB6 pmPwHGAADMl5r7cBZNagfu8fWA8hLkB6rm8AMCer7qAD2hQhiKYFLkBaeuuo4GDe rMxAbFiKBwCzGE1AeNNnAQpraICLvfhYfAM/U4Q+0bQtObNGc0IFCACbb6cICOA1 /WMD/Vc0JZRQF2RPzAPxZKGEmGoF7q+eeG4R0CAQakAWKuCJsIYsKqACROFtxMB0 eYgGUIjr/w4Hhdq0e2KOHA4kDR6gAhZBB6pJISQq0jirah1AyuCJgNDHnhRBuax3 njAirUS5axTKgnWIGh1Ah6XjqFwmpYomWWOLso4YBBUCb5phEILgrcqBfXIofwhL NtluU1jxNEEnMBdDqaV5JGgHKynUQHnUUvKXfry5a9AAkExgHw7nny7Ad+ygTXV5 hwDyHK9gY2ighKPFeeInsBGiAeLLAs4gf9jgGAFgGEn2JIogZDJgiZ6HAjamdykA EHqwAoIgcEPCHaiIAkzhivqArhzCHI6JmxogXjhImQDgFPxAlJpJAEpIlHQ2jkRB lEhpIcjiQGgoIutovSunQDCIHYARmf9Oyo7IxVh/r7EaAAc49EFom4EzdS7rEmrG uTRVImIFNSfMCUs4V2I3VXcqBWd0kxTeKnJunEek7MQHdS0hcDpvBqhRhJzN40a/ AzR/FDcKoJvrRUWazTZVBHO1E0gcVkgztkYNdkhFIhUir8ghZPDk2cyvlDz9Yylv x8l7A4+rGWCKBHKDGiFYLFJ/uyEuQIAzdyyrOk01ds+tNJ01gg2iCC3NeMUlD4vV nC1VfFKuckdHUdkQNMdvRQDcI2BPojVVoIFVxcXdVLi3g4wdJDjVksvTEtVxk0cI q0KQ/H9LjNDZk0Vt2yFsI8Zl/WcA4FFdbNTZ+DyYWjfVFGGhUlP/gpzN/SNPWD08 4SQ4of3J96M853ycJ5Ngd5TY0XTE6BQlGqENThrHj5IA1vhgeV1SqXlLe3Nx01lm wqZH/jwnypM7ZxPX0SZWmHzGF5XSFwLVzVnZSwTTOZVRS53gPVeqWxGv4FxTtRNJ NgC3leNiz6MDntpIVHTQORCd0Tng231N7m4yI2h1TMzO8UWqEV52igQ08yRgTP7a 9H2w4tjl9bPlsTpSCFaoeZ1iX7xJb8PUP1Xcz6MxX9POq0SpI+bd0f1cFt1ixDRM LeRLDhg8grLQs1lOkh0xGZ0qq3PnOwLnG/U6L77W5YTWEeJDyn24FcLsFVedVQaO WXHdD5N//7k+66v66ts8cjUXO+RcFMk+P+y+O928gnBGPYKb3XWFFZVaz4HevdwD S4Ldjkde5wV+Qghd8u8+toUUzvETqaN+LmmCJ+R+L0NU4Ae/MA806zuT0w+/ee6X 9QteIZz60429S4we2A0z0NP05GteY6ke8M/95nUiMmWdqBO0mvGD5HlfOUtD2w3d OKtdR50fgUlf7JdNUS2HzhskPs4+nPpEMdT+8RcdQurYUbrE+S8W7unY2Kt80hM+ P6llA8ujQRS268/k5YWk4zXw9C19YlFc0Elk6gECwAYABAsKJDiwIAEVBww6fAgR gICC/RY6nHjQYcKIHB8mxNgxpESCIP8RFtzocSRElB03lNQYEaNLgywjJqyZMqPI mxxn4mxpcmVPkRl5Eo0ZFGZQlih/GnwZciBUk1OPPlVqNCfHIgRIaKxKM2zBLgWE JC0o4CfGqRuzWn17FGdboj+dqnz7sqrMq0OL0oUIFaxQqzgFPyxZci5au3jhOhZ7 Em3ku34fi+xCgE5fuIMINFKKdLLPt0ZvTjQ6gJ3ZylI7dLjbQQhKqK+fCqmtk6Tr 2bc9CojtWjbkpLACjADAJgCaBcP7BGjxtAS5BxAc+wmQYkBf4AQbmHkAx7JdAeUe EMoNsYGof+TOl7bskAh27URBcgfgHXzltL0FyoRaE2ONUQbaSAf/qECAYQXGVIAK hr0XEkhrnWWVBYcEEMAfEbERAoYnFNQDhtRx5EcWBlmQAYYpQKQMhgGMiF8QGGoY lAUuYsgcAPQRSBANAZQhwA0BZOFATDoE8OGJGFZ3kWSUXUdjgQLoEYAiBFnQ4Xkq pUXSgl2yJIAZAWgpWVsCOIchdPCpVNMKAXiwmGhnUWklfllGBMaQRVoFoFiBbbTX Ul8+tdEgBWhAaGM1aVBABDatqVhogZHURxkS6SHJYTqcV0IAcgCQygNFgkFkUskF gIJBlUqkgxMODXBBjj1kgQAAejBC0KoGqZfiA1fkKJIuAWT61o4AdArjYA9BueNP xVlK2GEc/0koI5kcIVukgnKuSZSPdUaYHJybTQYYZHJFJRKC/YxbprQFceXVQafB 9ZFTH8HFhqgEkYJCkSUWmUoW2gmwgqUrIEJQCTow+RQCPaS67wM5omICQbCYYCwA /DrQQAhMgoFCxgCkMWzCfWTRhB8PpFArfqKQc0I5PyIXgAn+6PEAIARdtyLOWl5w CBrmLAmAjE4IYAE5FFR3QQ1Kp6AZAFA+xI4oFFAgywIhBnD1CAIEQU4TUv8INApi E+QODiHYscXOIfxhQHnhEXRKOVkskiIhAgjgziEUoIHOrkdynR0A7oCdQuAA2IjG PjSsaFDVV18RCEEXwPIABaY4oDLkDf8gkwHWlZNnHhs62FH5dVxTcMUAOItdAugU nBHIBYP/zZzsKXgh4V/cTvvQHV2JBFZTDpGQGfA8okevoJWxUeqxI8o3KsQAoAJn HzoTZIa1BpFaEPR7stGvrSY6VPDiD1S+ePQGkUxjCSneqOGZN5ZMCqoOyCcula46 B51TuYg6AriQKhaHITIAwE03Os/UTjQ4DDlBPi5CQZg8BYDi3GhEqnORq7Z2IwVa IIIYOg8FRbQnAKzjRgI7YQkRGIAOiUsiJRCTi6wkQAzJYWoXHGCRZDRAEyHhRh64 4Hmo5CIP5GmAC/CRiwQ2nKII5iVgqkxOdkSWOwhFWx0pQgG60Bf/nijILRQSCZa0 RAqJxQdXOzNR9wrShzxExA/W84M+6JOvFKpqZsgpn/qARR8fVexYYgrPdQR2HRQw Rz6ZSk6/bCSqEWaBOc5xgsKQdCyiiUlnNgpAdbTYowyNLUoEkQ/ESrAFggVAHST5 jgLlQyMZlcFG50sFqsaWqgvKUWaxDAEhStChTwGADsbCFgJHlKdIvohhBTElSbZw ySSxIxBTkw+0qKSKAgZAZ8lRY3HkKBFXQjJHmknOIEcIoyKILC7bahdSnOJFMEaR eVWMCAkKUIQmAUUsdVmePh1ynX884BBqNAgqouQHOL0xV+pogIuSBABknA8ApMJj QR1igH6U/2NF0MuRBdb3EJKxUX4PUGByBDZEYvnIUo4sUiWTQyMqtWAdHWIOsiCg zQM6tKRoE8X8/jCAFpGSohj6m+K8lbBCjg1yIWLEEq/WISK1SFwys5SYzmO/84gp c7JoiJICwBxHaoekgaClHgnCIa4BTmOoAtbYcEWlq1EAQ5mq1uJqCoCVJjUAZADm iygACO3YMmSE/OsJWrZFmEyRnSFpBAEG8TsIEaQznyljR8CyWH8+pAGLaIIFCPs9 6xFBQ31oAUb6IIcSLKICFWAfAG4wQ/ERJBWgTY8nLUCBHJHCfQVx0yBrGACxcUhg boKWFELQSP2NrQzy0ZJzCIHOInXKk/8AMMM/jtbJ6sgsBRXg5SgfgowInmAAVd2r AovDRvkw4pB0qMAgKnCHAVyHqgE4oJgU+LUxIa0GT3SrQ6mbJ4zh5zsQMKvIPjA/ sim3IDwrGnbc4d4KCCG/50Enc2RWpwsq8AJAfNMAbCngxXW4fPXi06PKFROWCMEi fLHsPCOiAnyC5l5a6VKLdQIhMhIkfQ756J7SR4P4URcidCxI0piEBGJF5KM41YEw YQsR+SCMkDwdblAfQCMiIJdmKKjVCDEERQAAUH4YXCEBZQlDCJxUOz6C0wMLghtn +oiNGgZAiCDnHFXkj4AEYQcuQylH53woqwBg35eFeaUXMQeS1en/5gLG+ZAO0CeR 7DiSlgxwgKnBjz4CqJzR7grWvAZgpN+BQwMSktYFDDZbXu0koveZlEhhxcUPcayj RGMYLk6WAPKEdW5AIln4bKAD7IBFmO2YrT4o4gBgGFEaycCOFQxVNyXaQMtW4AF/ XACDea1fI+iwj1OYIb1dvkAIXHWiDJADhWQW7pAG0EkKzI+lyp0SXeF4XQH46AEZ 6BB1Sca1+RW4Q/Ke0XcN4iN5z/WAqCjqFarLU/lkrlfMQaK8/xGyEMV0Zqq7mg5X KO8MPKDLuyIaAGTGbw8hkLelDPhcP0TBgp9jalh6UehmdiG9Wfh6Dq/uP8iQP4WL Mt4ocEcI/0KOqnVyCVIRChBBVqyC+oynSSxBUD53wpY1Cabh2Ekh9bqz1bkB4AMY Wg5Ecjhl8mDIFAXRAxT94O/CSUSDEDXy/RZwyU8ls0gcONIfZMTRIeVIdWQS04dK UJwHLIJoDQC8O16k9xA8wA4yglPDPWAsDj8A42yXCH9HLQBL85zyQ2IY6DCEArY3 /Hx0IsjWkmFpAYhC8gH4VY9NDoDZD6nze2ZYQpr2ogd0PqIyesAZFnD5K4niRQGg 3QU5iSPPY4gRofeUAPj7ACQlRHUP6MDys38Ct55FKrTei67JJRENEABRBFknrHVs EEONoZ3cCjZfdO3+3+n//E7Sv/+5xf9I/yeAA0iA9Sd1zuMugcI8BtEPDdI7L8ZY ErEjyHN1NeYlpOE8AlKAG8iBHSiAb+aBISiCI4iB6OcbDoEZt+YlGkgUhtJrBBIo ieE8D8h/BFiDJIiDcHGDGSRKObgm/uCDAkhFEKhZFKIgXBF1kRUZwAYRyANK/ccU vrOAvhaE+seCVdg8WBiE+aeFUhgadTEv+2Q8BOGEBQGEOvEfoSGFwpOEtPZPY2Rj /EcfXDgYV2gZSxeCO2hixNOF/4cYfbiHoIGHFwF/ytIRbIguCwIoYQEWZAFZWfhP 7xeGJqiGejgVenhZDzGHb2hjLfaATGeDxdJ+N3YSkxgt/meHD0L/hFdoh1MYRTFW gUp4Yg7RAQRAAF5FLvcShb/WB2w0GQIwCOKHQAyzdBOCGiQxCPvQfyRRYkGBhwPR ALwjL6UResTYjBlxAU3wiTiGfjbie9eDeVTRjMV4L0RgPX4xidf4fsxIN4EzIXcB KE6WYuTCDougAZ0FR+hmEMhQAavVNjoShmS0ETyWjuwoEShBKnp0JueQgCTRKo8x iIMIgwShfpV1f7vohcu4ay8IhW9BR+4nHczUHcniGAKQAcIka/jiRx1xCK4VLEr2 GA1AkhTlAa0YGX4wbaQxKSLhByZwhWagQG9hSxTwDyGgSAv0atwTAOtGASjgklZB A9vzGKmA/wZntQLeQy5fo49jKC9uCI8vURG3qJH/x5UIsRBRo4fQSA5BCRElQAFn tThLY4gdoQciyS2kMEghcQjCyBE3AAOXSBS4JZI3kJNvQQS+2InC5i4GkQp5STyH cDaZWBC0RSmZogdJGSbCVALlQHL6VBVEoCaPATIZIwaIphZ9oI87sZiUuBEIooKU iIZhNJYQwRUFEChqIUXfE1s/hQDVhyHfgh9yKXszoh0Wgnqjs3zLhCZv8hRmAAgy kgVMwga90nkWYEMpsG0uwpYYgQwYYgdoUB3DiR3s03gq0kEBwDFIdAIDwQYeMDSI UJ6oIjYNIJe6WZxbxXbmOJmTVAKf1/86UlOYA2GdKjIQQ7NM3SEzfEQ+yNAh6+kQ OVQdTvQH7DMTBHEIpiAmWcA+pvMiWBkw9BEwC0QIKHc2ZhCaYmYl7IBEf4BYBGEO /vYhUfl9XpAwn8cyyKEvC4QwbFCVAmA7qHKSF/F5wsc9DOkdKlIr5nAkKECjJ6aB nREvLaEt/WSQEIEZ7Ccthdh2UskBpoAAKpopR9YPLUqf1SFtHaBRmXIBptABG1AO cEIqgWAA7kAHDXAIcmAALTolaNAEBrACRGJuprAB5kAO1VEpX1oBDgAGy9EP9LF9 D9Cn7kAOzEEDTskOlUpIkkBsFbAPacAyHRAmy8YOGcBND3ACHYD/ABZwqhtAA2gw APT5lIRpJ4JqbmTQAIW6YwekByzDDkFgKYdpgmFSBv7ADo3gAPlCBwigMpWjAymw ARdgBpZiI7JQOyHAlgxmM69hjnK6ArXVSmzjp5j3UV4wp7jKmKCVUAuUBehwADTA Rt0DEiViK85ajy1qI16wARAGAEQgfBtQItqhB3+ApkGAKxagD3uSBlaSCpi3bbRq BknJWVuwAc32Q0cTR8S2CMf6APiqMnbpGAdCALHoJUsnIHBYECArsq4IGIdwrQWB lxJhrgbhlhDQAGiAFpOKFiVwR6PlEEGQlAThswlTqMBKENgjACHgVni5TqhZEC15 tEwSemSQ/y8OgQrEUlETAT0I8LIPUQL9UgIzCQaWd0AEAQaZsgIHVECPZj0NYCI4 qRQCEJIGoQfQskCKQD57kkbwNkM0UHdkO0hRSxIZkJoWyiSdsgBIoI9V6xCUeVc6 c5kEsQ5qtFBoZSJ3ChnQ4xBRKbSPhp7d4TEGuydEYClUua9KtgI/axBB2wfnoDDM NLe9BZO05haOZZGDApG2S4QFcQcNMiAbIR0pVAKiAEQYIz/CiFsLsERMlHs4AGbw pgO+4o6odRjSKxF3qgf6SD5jYwey8BrkM1aDkwUCACNp62Ntdw6oMGUFgQrHcT2+ 2CkF5pjIwLx6crwOcQO4wkAuoiEhmv+9ySsiA4AKiPkQ8nEGWQO4pcQIypCXCrMA W5tXcmRDogIGNJI0KXS2yfshkNlKENBhv/mgA9R5p5sw+mKiIFFR13EGlPMQznEG pqAdRIBuJrkAmJswdwq6pTS62YNoIqwjBeEOn0ddZsCQKEyt1cWWExwnjOgUndGG squYKzEVmFFZAlITAhCzesCk+wAGxBuzBVGmbKAP+9APrqGtWVABHXABBysRd1Ac HxK0AHCGQCtMBSQHKyCV3gsARYAMhzBJSksQY4yqcWuheHdRqOm2BkUs6UpD6+PH +/oArXW3XyuSYVu3w+YatSIdCwDDFNVlZPwaPVCYBXEKFXAy/mD/uQiMxEJbVlEi ugAAyK+xxVeSo7byIWSsHSy7wXsACJbcAbg4W+vTpgVRA1j1tcwxuQvERuxQATgj kgKgx28zAGmwPTIMPZx2kgZLH61MukGgj2LAkAaRHLKwBQaAy9xMEEUQAUEgMdQr NTNEiuWyAbYYNZKZlRb4zsMRzzKWxFLhFAXEJLc6PsSbW5uVWx/lVtWoIzdcEJRs Bh5LvUmjyTOEBOnLPXLAoyITJmQyqQcMTGr2AA7xBFOWR7NFJFu7kAnzlvVrEFD2 BAK8YyewlxrzABlzUFeBEwvDY7ZSBrs1PpFksz3St6/1t/J4LESNFofAJHk70R1B WxnDw+UL/6+J1rKru2Tk4AA0gG7FiyUehbQWEGYJCyqpktM83Fvpi9Ri9s0FAZQH A7uzOJbI85qE6GKM4XReSQe2uC6BuEDQ8jV2UAE+JS5i8Af46MVyKR+r1QhncNUo 0I8ZIDA0cAX9qAPQYY4V0KRt59fdaSnyw12Y4wAWYgoVYGx4Rw6yoAEtSlSmsAjq zBwqYwqgw0acuVo4EAj5UwFsZzf9OCYaE2JEYMZ4w58wkhATPAChx9iDUAPQYiPp SwPC99euCso7RisGcQFnsFrGBm8BIAvdVT5iwNix4Esas7d068VIUgED0GzNMAjj BhFmgAYVEF4HpDCZjQN9GzBnpQdaUv/M1ZUCd7AI/HUeDXAGjfDXILXQft03uEIE 05wBiyR8DGopZ8Jd/MVSITOt8stt4RMAqs281WEGlnQI1z1JNJUCPzzLqpkRTLyT ajggffESjjV/GUmT9NEANZAzbAA5Kmoeu0I7aHMhZyA216fd73AE8MZfFKA3x0Lh PQvTSO7FxZEC7GMOYmICLcMGTSmMSpoCHUDblhM6wycAPUABG6sdDAox18GnlvOf oSQL7KDYAv6UYOA51/EAstAyArAH12oOKRLlUoMrDZAB3iMAp5cCyhgjvrIngx4C ab44kCM1UmkQe36UQLPhEVEDeGMeGKEekuelD+qteRWUAl4rehD/AgJVxBKBDG5Q M4aOFro3XnaW1XuQI3v+AIoTIxSADj3ATQJ2ARlgNjTQshGlA2ewBTWgXZ/iDilS 5QiKHXpa1w/BFQSQ17g7l1T4a4kJEa6JY8WDFkYdISL4uIAo7iHxUXQ47ue+mugO FIKBIFiqLBXKT6v57AIiBLCYWBwRKnBZhWeCuuou7q3s77cb8AMfiQCAPIZgz+Ih 8ORXEEw87dXeTLHrg2tRA4iGiee+iQK4AeZO8B3vfxzPWOeS4gthk1Qxm05CYxfo EI7FkSimdR4vh+p+8QPIgikp417JLTcI8icvi7RJAAWAG+NnkCVPTyZoFwjygjo2 dT2siaOI/2LvyInfju1hBBbrZO5Q7xgJkX+cppNkKYjUnu552BN6ERRW3/R9yBS2 CFlYX4Iif4c10QEI8oQJX2PbeH5cqKXfnvKzNvWvIovaYoouvyZjehVFgNp3GKyH YTwSqfVGCBhqkfcaCPVxbEU7QoeLWIQbgDzuLtfKg/iCX/DCE7L3nJjczjwBiYC2 KyDNsoQLaJNpuCUIoYBzMS994vruUuaXLQqRqYBLMYk1kCSiEMLhqLJW9GL2ByB5 8e5CD5vXzoilGO/3/Im3yfcMDxKO5SDRr/15nxNilBUS+RAMUADS7vySNRvWnolE 74fbov43z/YcsQLgJGam6RhYvWNKpv89iZIR4L+Agc8ufAgQAAQOJFjQ4EGECRUu TLgBoQCGAh0CaERARUSMAiEenLgx4kSDIAdqsCgSgMmFE1EWBOkxIwCXAPxJhKnx Y0iaL3OuLBjz5MOBKg8aENJh4IoyBzoIOERIqcYORgV2GCBACAKCAqgSASRwRYqB bLI40Mmy7EefOSOm7bmzJkGTPOHWFPrzINuFdwgQKJIxJl65clMqFNCFQJeEeBcK EGwTJMrHg+3WXcmzY0PMPxm7NajYLMxyAUSXAYBEdIAsfU57APDh9AmBh2SZCfCg yQAAYE4/ICQQCaKBAszIeenRJU+IHSFnNrn5rXO1k9UGxtm5bsb/yHY/ay+yl4Pk 7Nqvt0189u1AEoejI1SZtvH4lxs8Ew5e/zx9853nBl3fk47AEnQgjggnBtIDAoHY eIAsAHTorRw0yPIjCwAsCABBAMppQaA0JCHID0b4s0k76dh7i7rqdBLpuLMa268s zzaSzz6BhCCggDsami8/mCiLLi4RCTrAokY+g08/6xhi8Ty8mjQRIx8/23E7KpHs yQA9eqMBttjIEIiGMrTagAhFANDDywopJMLDL52AiAjSBgKDtSpJvElJGsmz80k9 02JLxhH/DHIjQPMMEqF+LNIgSStHdDQrPheba0d+bhzEvCPhUqyy/sSTtDrKPJtx v1F3dFFE/5CQyeA0LfMYKAg0VTstgBD3wLABcszkEgAaugJgTYIsQAG3FmnatNPl 9gwPU02xc5bE7AR7LD3Eii3xMmXjKw9SgthRoYBFHyX0xTq3s+ws56LMb0pSe+yU vEwBYCOA2wBYQUtVBjoEwywNOlMgCyhcIV+BYOmtNTgIYoPO+/bkMatz71IIpULr WhLV+pKNNz+TDlCBgCJT5AzKO+0EDGM7uyPg0pSmlEtQ5ng89dH1ZtYz45f8+EOj pn6NE4A+iAPADxQMqgFNXAcAo2iBNEQIjJ3JtW/GllDOyT2Jq8T63UPNUyw5axEy 7KJPy4XxrvHYNWiQvXIc2cpxuT0Xuv+sIdaWRp/UBUpFjZKN+zwLz8DBDXJ60w0H 2Ih4AAdTBOhjcRwyKHMPNC14YIAGdEADh0N4g8gPUwgauG6be7KZ7pgfjtRd/O4E O9DgmuuiABJ8urjumzFyeUcBiBWoiG9ZFrndkzyKWOTrtrbrb1C55sjIrtV+nqAG EAcAmSYEusD663E4ePsrAhFoEfEBKOEKYkW5wgF30BEImV0bCKH825F13mqGXMSW POY7zRv/EYnkPVwbQHpIML2VMC9Ky5rOuzi1PIawTQXCQ2BZZoa6bTUvgOja3/02 9sDSqS4iRIhaBnNHM0PhbD9/AQ9nrlM1qbVwW6WDiAAMeDcBijD/MzHUoEEicCO3 oTB/J2zYneAjPf5NDIXG2SFkkKhDjCgIQ13T2JNyaLauQauIDwMSt0h2rOkJZGyn Uh4Rl6g64z3EJHpZ2f2GGDsXZm2AO+ST3oZXouK80YRQzIooEuaXvR1PiA4poxC9 mMHXpW6L2WoUFT9WreGFcIXSClIOYyJJgqgsXCuMYxhLJskjhYpkXtvT7bLDxLLx EU/JMhtbKKnHLMLSjMQjZArxVxkV5BJ3cRGVG3Fnyy7CTjAM2EsEVudJPCVzkarc 4ooEyboQvoyZd9MiIJ+FOwyabIH9CSYmqahMAPTjYwe8Yx1Zd0JWevGKe3uX7373 SGP98pAM/4ynFXeSSE4OMpYOK6eOomdPgVQloLacJpTwGcdC3XFjh5xmLWXZSIdm ci+QBGdFeQi9ZNYPi8BTzxAPmhgQosuQDeTT/8ilURkySzNCSRc0XWoXYvUvjUqk ad8aiUyuxW2mUjMpk2raQjrsJWQMjdYs6UnN4vXwfj4RJwFIEJmE0rGQ/QToRR1V v50q9JjmIugTOUZShi5Td1hUYSWx45KsatCSZk3qQdhoTFD1EqwWlZ7NOghD9OxF CGSlW0vXkkqQshOPOH3OL7PZP0PZEYqo5Kfc7ijXuZ5og6O0GB1HOk2StHGsFnzU QjvYWM7ysCIE+I8iJUOliG4TtBjFif/LvrnVFYWNYrnzarlCWiK1rZOIkHWeYoOS VldqZLRBJChJbefPOum2SldEXQg10AbNhlUnH1VlRPkmotradmTNWYxqvfuubAI2 Ugmk5kKvKcJEhmcDJGiDCvixuleat7jIbRha9/i8mLCxC+5sbFR5WjPEojKUN13P JeVIvIaFsKfZ/SuJLgZDwRyXq5iZT3guCdxd4lO5CFHZUx8q3ZD4l4tSe+Y5GcLR LuwVSQPOLVIpa2KzZUp6MAPgankUXhsj57THKqOpGtxYb+aJbSDbKoIta2SgzAxF +9zwST7GF6r207o41R9Zw8quBzKyrVYNY2y5xdgiktGQeitxgnf/fLMgq8ikIMns JhscXNhd978mO3I551ORAsAVloNgkEDYsQj3faYfyKhAE4xD6PKRpwFe6NYiNJDo zgzCFFIRyCkAvZ8/V6ACgD4SKmrjAAEMogLl80NtFpCQFQSghABowB0WoelXV0AD +yDMRHRzIZRZKAAFsqxvFWJpRutRxwJRBmr63EnRBcAD/riArDeNjn7EGtaa3oA7 NF0+YMtLNGjqZwee3Jcvw7HAVd3nZS8KJPt29Z9re6RDZluQDvjhAVNkQwhCEAA0 QDpBFHiAaKImnH4/gNtwYYceTEAsNpCDAv8IQOju0wDa1AZN8xKNCbCisFk9QN8E +UAGsjCA/xKsauIZQMGpEZIGWgVrVrMauBDZQAE0mPwuGaCA0Ph5KqgepNQfZ+vd dDMsncwLBWQhwqw8QPGVL0hWIQKApz2Am3ll4dQ0BgBHVXAAcnf5sgJOK4h9ieyu DzaTH1MBpf06EF1LfSB9IFgfXFWQfkzEAiFAECroRAQ6QafoAWATANhhcnnL/Cck FAjezecggeiA1wPphztoY4J26I42U2RI0YETnDtUABkUCIAsMn/xgs6SR7phGF1R 8nP+PgniAUDTBRaxKlmgowGiFkUIHqBpLzDlNAgqtgkGQoMAtCDsAiFJAYYatlFy +afNPA/Op9uZ0bpZISXQOMACwCAwUP8IAGK4XEECtADh8LoEuD7IE5ju/XmzOgCk EUAGDraO6yuIWHY/iB4CwCVdo+MQASg5AFJRGwCIONFQhXl5gFMDPtGwg2ArulUb iJBjvYEQgwBAhFKTAwtYldq4glMrQPFRjTJAwIQJkAA4B6CZwFILAF/hFdFAA9EA P4KgjRMAwYFABh0QDVkYgP+blVgwNQDQBWWDiRrMl1OoAdFAgeyxF1VDhgAgQP7D nHvzkAsIjdoItrBQtaygjYGrtwWBCQEIggDgvJ0ptYOzvrGAF4FoKgIgLuVzPocR pHSKDhybryhTiAhQgTZoBKyrElIwwAQpQ3kpQ8ILjiIQhRE4PAz/CZCWO4q+I4hU yAKsaICeCZBb0YEFaEQ50YdjEwj7ixNdo4AMYDgPiboBsL8vpABCuIAQKDkB0AFP 5DxcQzngiIkLhECvKMV5m5cMwMCdQcX+U41W/LRVDAHiSDUKKEYe3DtP/DR38kVj 7D/gewCa4ztdC4AMsAME0IH027+hs5AFmbsvXBWBAwBY+EaBEzozCQCw8MZWXEQV JBgAWZWDSRDbMzndAwTVgADdWDUzSL+E0K9+kKerMRHqYjB2kpad0q1RwRmUeqe2 WQjLMTlLTJAtNIii28LMOcTCOTnfiwkz2BUHpLt3lIOlkRM/9IhNtD4+LDo0GABR DEB+rDdH/wSAPASA/SuQoju/t3hAmwO+n+kHhEONAZg7PrS/DeFGCBCOABjG9auQ bXvA3liHexO8cyxK24MA+CtDbnQA0jOQ4CuBEOC3BZgX1mDAL0m5m5QTVdvBocsN YzvDggiNgSsB2ohHecFGerS/c9ANRhBD30m13giP0Tq+lnkRxNK61gpIiYkwa5Iz gsKzRnAol3jIPkS4iTyIeVkASQQQAbm1XduIFWBHASiHBtTM8mmADMBH7csNTPSX pWRKPtSNgxPFB8SQeltLd6gBDNy1X0k5g5hFbku1nxEAUcCB3RiAC9CB/rM/2AgQ jVvFpNy+B3AVEYSAucNK28tE1egKC//AxkBAut1YAN1IzaJTBN1wh117At0kygRB DXEMAbAQCNdgFYC5N9FIAeykRYFYvSzkQZjwwgJRjQx4gDEsvACgy4FgIxX4gV+a o2H7k88SofFwwwlbvgMlOzVEu+qrkInMvtR7QTfJAKFpAAo4yqjoAJAgggH9kj/o 0FUM0RAIS55ruqdjTU7kwf97uqhzALmkF+0JgbGIOtlbFZvkTZHQyd8LgDKBCeBL gUDQjcsRylNTz8yZN6TUkqVkTjLYTj70xlMDCSnlTg7cgKjAimJjGAtBAVj4ODP4 Ay/MntCIk60suvdky8VpS1YTBVecUQMJRwecS4WZR42wvwK5tX//SNFx3JCCIAkV +IKEJKxnYSADey2rIqM0Mx3dSQ8C2CSQsBwHwI2L/BKcNIgAGUY2EYtMHIgOIYhA RAg9iBP5kx+TW4EkLYhUwz8e1A070LaPe0Beq00HQLkQQcoCgcWD8M2jaM3MwbXw dIDjTM77O7zq0wFhRMJ8mU7ThEAtvE/hY04IGD8UHAh30Eo7FcGUk8K1LDqmCY0Q Gce+I70HhI0ikAonPTY9+Aebgwks/NOYhImaFIiIw8lUkwOPKAJMpSBbWpI0ky+x mg4wQp64SchIPRSeuAMLDY4K6IEHaIYFzIIKEAXyE4OPG4AewAHNywA6sZATMIcQ +BmCOAVz/zgEFBi1X7k9UVuE7GmA1iQFFKTBOCECjoWFDB2IHBSNbqwNBCE9lmzL VBvA6nSAoT0NddjN0TQfeDzWJA3NpAtKQFWNfJlSQ6MN4pDAMvHK5+yBlQsAqcxO VuPOoUm6BZjGVxSNAik2vgMQLzwNtTtL+OQ/bUtKuj0NRB0IT/uZvSvCsADU/tTN vh3QVeRHiiiAw5hJFHq3m5oymfGaSu2iBy0OwwAZiDDNf6CAECghPwgBOzjCX4ka dvDYBwAEkLiAAKXCgkCGr6xaPzBG0eiKBgiCwGWDAKXLHvgHO9g4VKS5akQAEY05 /0NHeYE53CgB3KQAMrgAM7CDU1MVCv9AhyDISLOdVY/YXXKYojRo3YFogBqggBQw B48zTjNYyxUwRQEogT5AgaM8BOnlFQpwkxKwXwzxA3JIAVRcEHcqB95gNTNAAww5 BTwlhyugA9yAXfR1iFR4AOW9wPvVCOw1hYsrtV1hAx1Y0dAkhz9ogNfLgBQwtILg xYGQN+PdhrDIgNWEiRoQxhqiAfStwjG0OoNNLjhEthqTWMfAD1MRsMlysWYZqUGw QxW40NBrYid+4tA7BQbxtBiFYii2PwNNiA5FiICliBshgX+0YgotpyoSO+Urt6wz Y4JYhhvpAkoT49AjSNWpVCjiTNG4VzhWJY+AUj4qtT/QiwJY4oP/wA26sVw1fg4v sxs0/qrx8jo6Vogi6Fzpy2NKjuNKTggSprkr2IJLduJiS4EtLosLfIAj+JhGmJJI dZI8ui8IeuIrcqasya7RMoLSSqXCFKiFXeWesmKq62RWzmNCzqNQfj6EYAAjyCVw k6cyUyzFyiYFuyoAwqv4+KgBI4zOJYFkJgwWpZlHPi8o7rqFtCgCe5LCHAhiGeYn OudLdqc7gNzoKjIhPq06ozNu8mEC66JybiXuUog7mB0V0IBGpa6JIBY6jhLjKIKY omR1tpN4MdFOFpOHEAJ3+ouETqJ+oArEjDP8qDJ7BoA7wFQNMABvduavuzEdKhXC fFSTRuNQ/3Nn4QmmD2uPyZgSGthVEuhSn5JpnZaI16EantYMgqCB3jAHh0thHDjq oj4EbiOk4Txq1F2gng4ozwgYshBq7fBKqQwLj1QvtCvQF0sq+OCvRo0IIWgEyFWB vmjYGKKuxAy3mskihVWpegKveVokyuWI4ktDuc5oZUqkpSGL7/NlUXCfNUm9UruC yKk+WykI07QDxK5B1FWlBogQAPAj7yOHrBYIEAk6Pyzp5LuZmOiHa2biIPY60LIj vWEhHuplgFLr1LktIMaLfhiDvSAB0q6lzT3jiOgDXsMVCOiHiyMK0IMLrHDocDJu qJAK4AYAqljuGgnmX2EEAzBRj0CG1P/UA+BYbCHoCBBdYT60D62gtOk2O6O4aHeK ihKgbJG4aKYwOaKgNJ1BABVjbuTWCok+CvZTqjdLkWUxAA0gu0k+I+zy7BEzYtUC stVe5DlcTI46jGQ+GfDeJZQxCU4FQvr0kL3znBEhghQ4VHEk2j86zgR0ACTIA/uD gIGBiPFDEDNwAjsWvAkZiBvwvSAwhRpMv1EliD5g2R71t930N4cQC4+1QpggRZgD NTMQPgEgwi90VtEok79F290tQtzwRv4rn+wjMOY5yLPwhzq8EQ2oMCvDKDAbqYOi JzkWryxi6yIq8+XAi34ugEDOZm+eaZ3Y7IHIAAbxWbKwkJaTt/L/ISHc2MO39WoA 2IIBeIL+A4A0iJMSwGyg6Y0bmFWCyHKvCJE++AOyUIaiEY57XRrcmIh5ERqERmhN JA3LCZ1V7I0ViBoLoGze/hWmeXTwK60cTwU2YQpfIQJMJ5giuLj2o7yI8bU1HAR3 DumTlhLCOiqArJjFVO3mEjd47q0UKp2PnigVg4+4NreBQAJ3DDmTi3WvYEc/iBOm IIMGMNGgmZOCIIKo/RIuofVIbzp2JLaxiLf0W+w0ObxPB7qB4HW0QQp58T3fUIXA ZrUIYQpCCLlDPIQ+E4CCM5yoYYOYu+iAGYA+SEGC2BfBqqjmeKEIIIFAboQwTrI5 jNhdrqCC/4LwbWcJVzpzyRpz0BIAYqptOl9YNs85ElmBxWu/qdMBbruBUC13zVy5 cyCTgkCCd7cXgnl0BIl1PJ/d0zBCgdB3y6mK7pZxDzi2cuDxWRwNACCFAdUFVahw 80n4PSCEdYB0mIB0VTkN4gADprPjTyvAQvgjTSRBhvbsfTaIAfjyAuiCm+cxjojY szKiTsqyCa/zJgutwKISzxiE9AhkOtgpw1fwgxid/MwAkzMDbksDgh+IHnB0HcjE VRUIsv+9eIf0PugNpDeIGC8Ifb8ACsnxteNxWVU5U3AIVCANsSeWRl97Bnl1UGsK eTefQwjLBwi0FSBBMHhPMAh9uFNCof859wX3lIzoAA1w50Z447autSjzLI0mJeST 59Ma61xujKkyiH6u7UHI3DyxLlSY02C/9HdcPIHofQPhcQU5tjRYPIAgIgkAAAsP FgDoQwiAnz8EAWx4CCbLw4d7IBC0QFFABjkP/TxwUJFhFpEE2ZQkuKJMQRMDCOpS JUCHRwAX0IhUKMCMk4woHNwwQVDAoZ5gPGQMQObhy4p9AA3NgPChgJEVI0KsarVi VaxYAfRrpIKAikb9tgLQilYtRLRWtX7duoHtyK9Y6b616jWtW7dwH35lq/ZuX8CG 1+q9mrew1TsqCpAdZJdg3LtxFRdmg/Thiiw44FjQgQZHhs0Ve5T/0WohBAocOCh4 XPHA9c+YD9kEcE3uYEInAnCfkYWgoh+KIw8tBcDmAYASGey4zvAAo1U9s3Gg8Gdm 9BkdLNm4JIhEJpjcr3/uXFg++kELAc7gOBTCo/szVwb4MY+9Qwb4OHgXFJJfQw1I WV9FdAFZG2YxZiBmhV3WFlUj4dUgVwRuVSFjWrEVoVse7oVhXyE6yNeHhz3oFj+N EEBAAY0UkWFfFVZGlQ7JEYQMDsnpiM5W5vhY0Qc4yBLIQ6fgcMVwYOAIQAM4mAJA FwiJ0gRBDdRwwnAPXTCCVY1MVcIyBIlSwxU4WOnWBThomZYoRbKxkAUnPISMFwSt eWcjL1V5/yWUADQiUglZDtADdU/e5+afispSERGIJOaghyiWCJFjkKkwSGEa6tWh iCaiNRlmJMolqakSpnjqpKB2VWCplUJYF2acogqrVSuORUAXRdT41qp9EeGQhcMS WyytBDVVrLLLMmtVAzpQNyypn4IVQa4k3GEhYbaeSKm3xE7bLLiRXgYihTPWSu1i 38pooQCDuFgACRFMGqFXg+G1Uwvi8tuvsr/6G7BbegyUarPsjNGivDFu+iq7ALdV IV3bcujwuSNqSGurDUJsMagZ9hqpAIH52mARJCjcBR0XLsuWBTiY1LDAxcaV7MzN 2nzzSGykwHJa9pZcUQfwYqoBxOH6TP/pxB6LuqG6G3bsr6eHhThXqKeiqy23hfWj Qa4qRNDB1bKS/a/OTl8sQM4fy3xzU8muffZVdOG1AYKPqYAtrQCv2je/UyOtKmUb RzpqiX6z3WzHIaOq4a8RVfzhILkSMMbK7RYecOR9vd3gyJSufWzE04p+btTS0gx1 iV2TANmLQoyY9IRUtxuXWp9T+Hiss8tdoNWGmwg5sYLxzrGkpRu8VQfWxgsj0E9/ eLu6VQ8PQNxZv4qVP1q7OhjLvyduPdYeX3x4Xwfc0XqLY2SLmMNNuzp22WSf/iDy Emr8af0FTs2uxfsHb37pQgsduvC1sJlrfvVC0a9wJzwTEa5VuJP/H6oayD3qDbBb +Iud/wSYuQ3cwYAtmpfYzkY3+LVMXKvqX9RoJMAF0m9w/qPe/Ti4NcXsbXIKI2H8 MiewwHULgA96IPhUaCzZyaiFIymCWBQGo7ZlRYaMWdxfEuO9G1rtXhmUEBCvCLz6 Sc+DxvNcyCLXxYBtIAJdUFimGKY0xK2rd3yjVg3TNkUNitF0GLrMBA1EF/Q1ogCC JMAT77g7yMFvf/ur4s3qCEUpYq2ORbRh8biIOlN58VgDWB4JHkMWDfCqg0EUXAXx CEQIfhCSPoTfsSZZF8CNT1zo64L6VNCFOzhyi8w6JaxgCL2LuVJ/sWyYqJZGPvfZ cYxQ3Byz/45VBOa5iASFlBUjpUbJZB4texT8IqvK1sdlMQ5WQ1ujExkQtevd0FUw fGDhvpk5wcwxneGr5DENicEUaTGc8qTd7g4TOsmxSJAFaGM44ZIxDIWRn5RMoBD9 JURH9o8g/WBivMgyTXftcZ6/m1g1q/dLXSo0VMcyJjeVmaJc7tOe6dxLvuI4LAHc YQwoG6HlDlBPDQYujHXz4Ucz+jOe8nRb5TrM5nAXUcoUYRCdxBQJBgE7dz0PmDHs noiuiEKQAZWB/aSnIUGqSqXRM2rs9ONHT1euumnlJVVB50OSmivIdCECdOjbxniJ x4jtkkB2ZdvvtjWzcHnoAINohPpc1P+IQdjUiHdF5hCHib0tBvNfxlzhYyslsXjW 6n5+texLv9XQj8JUAwmKlwo0cIfE9kuoeTypXsXoy61Wio+vhVBSA+k6QoYNbVQR K+YKV79sevV9sttsv1yYVXKZlKXHXYxBgztVv7DVKv0IYSfbQJay3EEIvB3gb2HL 2AB2SrfCzEvUDpBUEsxUXiQApUO9Vbq9mk2XVYxQQql21GA+754utWT5mGtZRZYU shdanGOLVdsWuciiGrhACcUoydzttof1HGq6ErjNUA2NsAmO5iAYYACP7tOBASam PN3pXceiFI282+7YIEbS3uksspuiQwRYZN0ECLILpg3lXZs7VnD/xnZrpXNc+QA2 gIkOwmsCdVEXGpHb1NmKvhJWaYsJV6KEcorI/O1qgcfFPRw697ngHcpnvyliZkbO ygZDnhDu0AgRtkgFtjxsEQ4QWTi6U59cQRyLU1qXDQiBxgYcC1PjWudGkvfECCUu Er1MqhQDr8L7RSjvsozXeV4SuDKbrwyjqk1FY3qKQhiEtZYcTR2D8iyK4/IjG8vR 4RXhDhp482Mgg+AuDOIObsQoNV/V0XRujsLird0YletVD+UvyqSUNLMnRGCs9pfM yP1hizmoZn7ZbdYivG2OD6tr7d4vk2ibbfL00o82yzqggxykNDUwiA5oKLouha+w Q4ou/a7W/5qys/Rn2ytVLrb0mqslmcAlWd9XbU9qSCZsJwmNqbyRQMe5LoIQ+rGB i8cXhTJey8XNG+sao7fhFYV4U3UtAEiv2M/dvXC5RwVLUPdymF5MObZ72vIkLnaL uZStkL/s578WgQF3qDGhN5zggUa8yY3QgLvpcIcOdEC729u4SAcgAKh3wOk0Znoj DEFLlJn66AXQsVyLoGrNibLRrAVymCv709H19qZbvvl3Xyhmi7WSrLC9atWIJ1L7 xlztiUYlpbHdDwaQuhGK76TYreu6xws08pKfPOUF6vijI3jOSx/EIMwut86Jr9xn bZxWN1jKVpsR5SLKp2L/rmy4Zzaryf8+vdMoO+VVxxfMBut3MzdwACEEmg6kVmMX vv519JI8+SFffsTRO4biayACEbgDHS4ghA5gHMYESTia11XvfHfWt8N8tEkRY7vZ WTrtvNYtifSMxVId9cWjzOuJdqpMm6lehXO5+P4vPjL+Z5/2CWC61JHfXRqokEj+ 3ZOWZdpKjc3OociQtVqo9ZR+cchViZKxtZai9ZGUDeARTdr6DZtUGRVOqctIWVi1 bVPeOdol2RwRRZuysGCXcRe3AJbcyV5/aaDPyRf9JSAdaR/dzIy85ZGnkY+xIdu0 QRnttctBycVk5ZxreQvQiBgBHlMVOpjuOFjrxWAN/hx4CVtdlZ8giVzPwX1g3SWO UZlVDBqhZ31hhHFV0LBQMxGbzlRIQAAAOw== ------------tOYfvjFeiFcyei0R15Esen Content-Disposition: inline; filename=image014.gif Content-Type: image/gif; name=image014.gif Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke16-filer/image014.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODdhKQJ/AHcAACH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACwAAAAA KQJ/AIf///8AAAD/9+/v9///987O9/97IVJzGUoAACGt5vd7ve+lxeYxAAAIIULm 3ub31q2E3uacUowQAAAAAEKMUhkIUrXmtWsAGWN7nKWMUkLO3u9zUoxrWmucUmve 1qUIGYScUrU6UuZrUualGb0QGb1KveY6UpQ6GZRzGe8Z7+atUhkZxealjBCl72NC pWNK76Vz72OlxWNKxaVzxWPv3s5CzmNzjBAQhGMQzmM6UrW1vb0xKULeWjGtUkLv 77VzKWOtGRAZe97FvcVSUkrvWmOlnGPeMeYZnKUQIRnO1s5rUrV7hN7vvZzv7+9a OkKEKVKlGUoxIRD3zpQxSkJK7+alGe8QUuYQGe9CGb0QUhBKEAAIOnMxGWsZnN5C e2POnJzvzmtC72NzjDEQpWMQ72MhACHOjHPFjDoQUkKlpc5rKYyle1Jzpc4QWpRK hM7mjDrOtaVCGe8xShAZe71SMRlKnNZrEADe74ze91Le9xmUUuZjGb2lpa2lpZTW 795KlLVrOhnvWt7vGRDvEKXOWt7OGRDOEKUIQpSlhM46QmuthK1rECGtczGMMRBr WkrmjHNCe7XOjFp7e61zEGNrCIyt5pyl7xBz7xB775ylxRBzxRBChBBCzhAQhBAQ zhDOtWule3MZe5yMEBBze3sAAAhKc5zmrc5SUhlzUhl7e4xzlHOte5TmlFrvzjql KZTvre8Z77XvlBDvzhAZxbXvWqXvWhDvEObOzjqlCJQZ75TOlBDOzhAZxZTOWqXO WhDOEOZSGSHFrebOWnM6WnMhAELOe5ylpe9aEEqcKWvvnJzve97vGTHvMaXvKWPO KWPOe97OGTHOMaXvCGPOCGNKpeZzpe+1UuaEGb1KlJSt5r2l7zGlnDFz7zF7772l xTFzxTGlhO9KhO9ChDFCzjEQhDEQzjFznFJ7xZxCpRBC7xAQpRAQ7xCEEErOWlLv e6XO1mulCGut5t5zc1oQWnN7KVJ7xb1CpTFC7zEQpTEQ7zGtvZzv79Z7EEpzCEoA CAj/7/8I/wABCBxIsKDBgwgTKlzIsKHDhxAjSpxIsaLFixgzatzIsaPHjyBDihxJ sqTJkyhTqlzJsqXLlzBjypxJs6bNmzhz6tzJs6fPn0CDCh1KtKjRo0iTKl3KtKnT p1CjSp1KtarVqy+bDNQqkCsAr2C3iu069mvZsGTTmlWLdq3btnDPymU7923duHTz 2tWLd6/fvoDvCuY7+G/hwIQTG1aMeLHjxpAPS2Y8+THWy5gza97MubPnz6A1cx2d lvRa06hLqz69OjXr165jt54Nm7bs2rhv67bNO3fv3b6DAx/+u7hw48SPK0/OHLnz 5c9vh55Ovbr1ml6va9/Ovbv37+DDi/8/2NaggAEAzqdHD4BGkgJrVUwoQEBLhfQA BgjIv18////+BdjfgAASKGCBALKCQAIENPIBegZGiOCBFEpY4YQWEtiEA0lw6MBA FpCiwHrrCeBhhwS5Vl8F7KnnIoQwkviiQBYEUIeJDvhnVn2HjGXajEDGGKSMQhZJ 5JE+qiYABfMN6WSRAvTQhkAPoBIAAgs8V9+UzUHnZZex/QOADwzMIdCF/gmAygXw fWmcQjom1GAAbgwkACMPEgCImTmxMh8AjbTBnlFSBGBoABOkAp8FxEBgEBiHIspB lgoRYAefGkkhogB2/ElQfaEo5MES+9kERxqDJrTkgxoRAMyIek7/4Ag2bUqkJ6ZY 1VeHQ0tuUStMqRb0wA5ysDkQIxcMQMAioeZkQZMq9HiUAA8EYAIf+sgTACQAMEop QYWWooM+qjCAwIiqXsqRpmwAAMcCweo5JUL/nOFpTRT4ylCUxmY0bAIADIuumBMJ AMh9mBEQRZ0O5fsrSdklRDBBkVzggQToAnBGsgTQgatNzxbQBAWHtBjsT9XuKhCy BTCxoEGFZkwAKvcaZCnDJFokBcZy0oEwQmewahMF8y50Z7IaRWICekwQA7BFejYL wD8nQ+UDMHVUfVC+WmdUXkECEFyqaQBICWgOA/XA8Z4C+eCIoROge6EARTAQACl/ wGdvNnYE/zDijBq/rJ8KbNJt97bohSxAtALtvKsAGcCNAXw7Y2PlBBA8oAWiWQ7w xgR92N2GBp+IroFA+6xhKALtCtDIBfrYvQWl9XlKNrV0DuRnAmAQc07krDfuN0EP MECNQGPbqa7GZYwYyaETsDHAAApiAMiV7U7tweakOIJANYB+AN8+kQcwRRRTLnlo AwBTEGmoHlwfwOwBMwCJ6iU/mR4jE9R9JaUDiITdSIGN0wkADpubXxIaESmVqQcA +3heABoQBWMRABSrkwR7fFC+C2BgAJozVAPQBbldSeFwAcjBAJiQwGE8zUF90MJ8 WChCBi2CT6wQ0dRKZ6hSwAdSbHAfNf8IEDpDLe04/+DhBOQwAQY1YgtwYMAEyKRC ADToA2NiQBsYYcQC/ANSqbge3tADQitNEGAEYADDHvC2CVIKciKkg74uaDcE/AE9 /NOHFhAAgSQezoe0eUjX2uaEdjlsf3m6oRUXsQNVpIJmT0MII4jhhVXIowztioQE plAKDJzuIA+IAhvE5AMtHG8NCBhFKuRhPAD4SWQkAwATovA3RpBClY6QwB/GpIUd lAIUdEDAEH5Jh5K5MgDzGAUoGNCAYYzikrvSUwNSkQrvAYyLQxiFKrRwCPhYql8I uYON2raIkjGBmRxQBSCaCICYfUoLH/uUuizAPoEwQZWPxFy3JLD/g0qegp0nRAM1 HaHDWLrulquMwn2ISE1V0AGLD1gnNRNQvESkQp0lq08DOJCKbynkTqSYAjXXCbAa DWOVWgQhA+Zx0UKycJqpiOSxSFEKVYCigumhQCqrOc7a4bIU+9DCFlSximEKhABO cBQBMkDTju6MpTe9QPv84Uw2FG8eq1CFE6ihpjn84ws7oFQOa3pTbhVqB6osQCR2 Wi6VNSQSpDipOv+kUy9wgA314ZZAojWAUk7gpOaQgAoL1QBVouJcAjihRbWapyjs 6mo7aGkD4GPLX6oiCvnjnyMd0bzAZfODa+UABuQRBb1GJGIE0ZoUnNatRglkY8pi GyuKBiic/9kMGJFkxRZcOQGPIsRs3WITDYYQSTA8SHFAqIAPREklCRxvZWwik8qY UAZH8RY+u4Pu04gmy0TUihH3IVybsguAJCRhkIVCwA6iIAE+CoAJPBsTzzRVAnmK 70xgs4MbmMBOmxVSlp2V74go0K8HSKBdfIUU+NIDCNo2jp1BYw8jMOUqBXQMEoM0 yMbalEY3rIg9kWiigp6mHkY4eCBpNC2yVOpW8SrIulOrUSS5YgEutGm1AFsS0tp5 YACoQF8au1ds5yCFABPgGBlbbQE0hS4CDCFjYABnpRYhKIF8rgCLE1p9GLa4Hm15 IPZKgBTOdVRA9KgDpk0jBL4cCdo2ov8OPpCAW7nmgx1E8gw9CjGJF5ExC0gZIWQ7 SKkQQrImNMEDwGDYijtmJvdFKoUPA9GjEVUAVvz5IEyoZwZMsM9HzydkI6MgzkIG ouaVEnwCYNTTXnndlW0BQhS4Dxcf3SPG0ai/DamWP5CABOnRqJ5ZPN7OMmZFO/ws tcVuAJlRDIc2kqJdz3oamSwMz4EMGwCxtBeHGywQGvRBfn/asBUTGKkhYo0hE/uH 2pSXAwNnrJR10GhMS0Uy9JTyUHUAgw7To7YBkFp4EFCB0I5qBw/qoFYUwBR10agF t7puSrGkkhYagAEhoEdPU2DAgnnsaQj4gBRPO6enZZqQnWUvyFj/DtRANMdlCmBx uc/tFh/HHEnCNcGMkQqHwm6E80NBwgIvEwjXWDHpZIm7nZNmbYrKApFSPbA+tH7t 2uagpo1yYAhXz57TByAmk16dA44oBfVwjTy1uKoaPnDCiB6xya8PQVGsVgECpjBC gSioVtRVwLTzs1p0hWzsbWKEvpY0JUYg4OuOGMISAICngYCB7AQhUHqqFXMQEYN2 DKivO1HMAAeWHXl2aAAd+iWARZgP7GVwg7+V7oMylKA+mNIU+BiHp23f54Rz58A/ 4dMOpGnU7ZNy1S4L4hqpt4lToWDyQMhUpweQVgK99XGVL4j1RPAu6D5Olp6tTYp6 OMhmGUAC/wN0eORIvoMYI1ouhbnN1+U7gr1NFIATRM/OJpxzGI64etiXvOwQTcHt G/ArQ3JtAhFiWFZvR6UFetVl4+ZWj7cANHcsH2ApG4V1WLdmDSdNwMcG2yd0vnIG ceV2ShBAO6Yp/4d1jmACbTIxE8EeVTNmbNAHfMAHa8BOeKIsisQI0tIQEVgQFfMw J3MnH+AB3tVOSkcQihNrDYI0mgJjYUYmCxZtdvcnrMZ4g5cBU3J0dtJ+3QJ5+GUQ dyABtkUjrlU/IxIzg8I/BaA1ltIFW4Ie+kZC/yWFZmgwO3htsfQ5T9MxENcvPjAf AxA08MEpYzgmwHByg6Yq63ZUapRGMf9XZMSmObK2g8ISANUgYcnCKDC2O9qGEHry IEo2EE2jVI3wM3mFbZS4fPYxM3PQMa/GYzBmbUGHYxNRPDijbQyYgDjDV6UUc1fW g/Jyc/FUH8cTa49CCjBGNP42WQbBMm0jAbEoEaj1eV84ECpwbI4IADwwdQCQDAEg dunxBRo0EKnyTU/jARswdiSmEGSyLWUmVVSiKIrDOKUkKJZyX6VUMnvXWtb1d1VY ezk1JZrTBm0CB5LgY1h0a2j0RIOIEIVSiHSYjcoXMJFjWuSoPGayM2YVANlTN7ui iW2TeYEDK2tACrOnj+4IAKUja/BIADqlN57yPA4ECgvgKrYFdCf/dxAbk2NMck3R J00JwATZozDcQmCRlh52oC9SUEHKIlTwoTklUyihgB4PMIN8cHGNUDJncGzeUoD7 ZnhZwoX6kAYER3WKVGTNwiSU8gCK8gDLNjP61B6gADCFgmGeuCbelAFNgoA5pS/n 1CM0UFpUwgAsMmboUpLOo0vIYwYWFgVB0C0pKQB9kAY8QjlOWR9bcI4boDGk9zpr qSgAAFcZU3xu0RBkUnkA4AsPsmg+kx6fIAGH4g+oWRA+QAeRkmeeMiilMjGugyUr Z5uH0iOv1ARZKTxTmUaHYn3t1EpduGrh5ikrZkUZIC0idyh14nLsAXQMd2ngkjsF AXSUcppI/xcpDZCT+CFPODROjhYAO7ADdaKdg1lfc3I3U2CSgCItZ3AoO8AAoRJC V+IIgHhvdCIAqgM9CVBKtsWQqsIIEgCbd9NkduAPIjQiNbI+dHk4s2kBh9MAWmAs S3ko/UJ0h1IKTIAEBlphBOEy1gVHq+NrWckej4BCUqUnCFMjdaInkWJ9hQJjD+AE kcIqnZgQNHQ30JdylPgFh4MG3GSIOUo5kUIKC7gGKMRHulKAkfI93Qg9UfCKS+mg AWAmvVcrPiA/huIrepKKFeF03QaaxCMJLfNBTfAF33JBqiAJfmAeYPMFjgQvATM5 CZEdQpkqAvAFqhSeijKoJyeOp0NEo//ga1a0CnuYCp/0AG4aMJUqS76GqHZiBtQU D0yDAStXqZL5QZGXHyg2Cr7VHmxKAJD6qKmgSvXwUWdiBm/0BR8kmagKAH2QJTSw qq2aHn0QU6wKMF9wlQIBB6NQD5LZZEUgCRpAAGxKA6AQU1TiSHwwiLuKYlpgWzEi dX4wrTIlmXVaKw8QrKQqEB6wCmxaEEkAChrkAQeJPNNqrCu3Cqh6caAwCn4qBUBG JavwK8i6rsVKEDRgrdhKlgJhBpeKrPdqRc4aefeUCjoAIY3wMQ+EYtRUAG/wIJpK PI0KAF/QLmlUB/eUqWOWBsHqWzSgSn4qAKvwLfsACuO6cqAgPR7/4KiDWqjoGq92 ErF8WmfmGRFxkqagkYgFkWFwkhFd44IGgbQeYbQRwYIPJoAG0W80kWFKc7Q4IQVk N0iMBhG9+CheuBFQKxGsYGN2Qh4NwbQCwQGT9rZwG7dyO7d0W7d2e7d4m7eTxgGl ChJlyxFSixKRUIjNuGM9ATlBixMWIDUJIaKGwp1/O7Iww0c6MbhNqxZMJ2jjERNL azSXWxEsGLghIboPMailkBNOK7QvMWjsEbNYN44QQQDyQGxUwgFHmRBI+7dg4xDB AiFNp7mbSxJDGxFlK6hllyqpW40EQboewbym+h+gKxLJi2wo8bfTuy/IEyy667fP u714ehHT//iF3hu8GvG3XFEq7EE1afu91Gseg+S87CsQBAO/B0G/wNsQ9nuRzwu9 1Nu7ynuxCKE1g0Yw2ru8v/u5CyEmLVIwBpG/qssr1Hgm6Ku/94tf46u1+4sRApAE OvBJmLEPFocRuZu0GHyesmrCgxY2GTwWLpg8DfyF6DG/BSE2YkM8ALS+OKy/MTwQ E7PDDDG8xFvCyluNKcy2vosfOuIVxWvCQty3Q0zByNsQZdvDavoaKTzEg1LACOHC Wru94aubHEEAs1ZFmGEv0ZgQDzAKMrXAkrmuKzzB1JgdRntBiVuNWby+4funaVHF EuIWd3xUxXkQRyzBn+fC51vIETy8W/93nlWMwUF4vAh8v4NkxBVswBl8MskLtaTL tBfcvhEMtV2zvf4Lx567u0wsEWbwbEKgAderFB2YwJDicGDTCGMLAGsASJBccomA efeVM0f1Kg8hx4JUvqUYxZ4sEX/8FQ5sx4Tct97byE7MwJ/3x4cMxvHbvXYyyM2M PAR8yiv8zZEMzrlMyakFzZW8dIKcET2ANpyhZ8tcERH3EEV2xp4YX968tk+7xSpX yaTMEWxLwdEcwP/7zQBMwkqsweV8zAC90Aqdw/2hx9Q4wRINvJ0s0AwtaOV4rd52 rd2m0XxgQEIgg23iAXIk0ukBB31wcAPhbZN5vijNB37AHhutAyv/7dGf5AEyeDr/ QADXSkRv1CJJsAofHXkovQBJANPNHKd9MJm+KwAhvQAh5igeQNM5DawcvdMc/QCo Uq7fMtUQYgpLzcoR1QB80AcMcpU0cK0HJIMcTQBrUAalwAc0/S6DOmNwoAOf8I0z uMBxyiB9oAi/sg9FDSFCQJZ3rR8hzQfnhToojSrI0wcFsA/FCh/owdJ8QDvFzNgp 7b+ODMVS7MR5/LkFnbZVg8mEzB6H3L6cjchPfM3mfLkTbcHYe54Rc72hHXna/Lxx YrS6+4IBMASH0wZ3qiDlYolqsj5haaA+cAqH8oqhdCgquFQGKkuHQ1M/dEubowBN sAYO2kQg//SNfdMFYMPdLXpU5RMAUkRyApCfIzqI6wl9AJMBDdBGF+AHfTM/6OFO 9qIt2LMy4kM30ON95QZ0xV0NFVqmBXDgAfAB9l0BnPIzO+MFkVIzZDIPCQRsQ4o4 SzIPkcMmEoQo7bJch+JCWTQMwKkvDwCciOIoD9c4UWAoNCXArM3HEwLD98zI/JvD exzE50zRR/xAWvPP/xuEWnzCRmy0ybvApD3b6fzayjvCwrPLhlMn57QFGhDTb/Bs fpDibDIzwt0EBPAEVg5CdOAGnGLlTfAAtptD2h2z1DYPGtAEZpA7hbLLd2ovWbIP N0gmF5AGfiC1FqBLfkA+ZGZLbOAHTf+ALCQ3NYhuf8OTQ4feBGHGeAhQCodmLmyg ASckbGT2BgHQBkkwMvAoeAOwM3e0D2bABr2iAR+yM7NzpwDgAIYWSnXyBc3TBMpS sa2mMQ9SPDfyMLWzAFvOTfShBaGA6HnHeN+I6A/ZBPvQBxiwOL116T1SSuUp2J0n EA6A6C6ZLK6zUAyQAzE9S8+lpq3c4+ls0aWbzYxsvOv+wCis4+qevege0E7rwkj+ UZQ82rhrygaR2vvbg9j2AU3wb2n0mI2DSQCAhY3TANngIXjiB8ZeEGpIENrGHuL1 eHt4DH9gXklwMR7HAPR8ptrqYWp0LDUTeR9f5mmEKdung8hjjEj/aSYPAHK8zh5F liU94CsK4lswf2sPs8ELFCrzDHpmUh/1xSnHQwD2TBBkUl92tyB+xuofz/A/3y2k 4FE7qjsLcmplhiscYoAtrlt+YF4OgApHRMK63YLb7MnZ0cKdLc6CxMVCvsXyvtC1 zbvIxu8VHCC+fMLTnIiizLr+XtEHMWYwxjL0ZF3uhmKCqYyh6aVw0zLMNAwBOCZ0 MAH/lyXOOIVi1l/+GSlot28F4Sq4kpUTGZqQB0Lvh29xFnN+4ihr8IryQnDNdy6e 0y8gOfv6oVM7MAyOrYNtQocBIw8qfnuXd1SiwCfgRS3sFGe0m4AxB56zdpuMZ0zS mXvQhmtF/1YN2WhFB5MeZpBxdzMfDXIf5x2ctWLMP+zvAR3Rds/ERT7vNs73ap9h pZ2I7r7Iu5thgr/3AAFA4ECCBQEMEIhwoEKDDQkKcLiQIMMBEBsytChQCoIEAgUw +jDAArGOAB5IUDDQhx03ACiYQBhpgg4hOpLYROihjyMJhxAS6COPzoQEIBmeIQqG o8AHUf6YommzgI8yKQ0SADZnoIBGbaQEUKCQ0YWSAx9ouYBBiBAtdXwwoDZQZkdG WxByreDRjlYppCAAOPOhgEAmZf7WHSwAjipACNi4PDTQwoTBAhtNKEUTVQ4AUqrq 1QoADLECb9oIJICy4QMGJSQTHWszqv8GARnsbv0yChApNpMrd2aggACDxwAIANIa KcAwPgtkDu4KQMWFmzeFODBoUbtH7gCadP9+UGB4hgAsKixvPmLBjA89pjevcLt7 9t3nb0efUH38/Q3b638Ivv7GAzC/9QqiqLv6xJOIPgAHCg8iAQ80qLyNrCKAjtMm K4kAO/IijBQFamtjgAE8s8ohpRYgiAAt5rCAlLIosEuKCVg0bpFQDDopxQH+8YiC CwYazo3hQgNgroJiLEkAQIx8Ua4JDjskMVROM24vkxBI6Y0LKnuHGBbXuG0rQE5T oUTClgLABwniMq+HNgRggiTUGgHRyVKAscoHsLYC0jgt4JRuiwL/WCHKIEbUNKiR Qzx4cyCkEhiuGo8ACUWAKweysQAC8AQA0d8APO+iByncCtXyVnUowVb/Q5VBVxl0 aL4D4ZuwoPBiHXBAjOxTkKBdHdwPPVhrVfBYAge06KtS+OgDkBsBGOkvgSwI4Nki GDBUAAqwJIACBDCAVp5EknAkFWiFLAAUDvjQBxSwnGwAgz7WCOAxMBIV6BMJTNCH D1CGUICqsBqSgoF5oKWjgY5UQECSeKP4UiLW2tBnpwDqAIyUP+AQKtG6fgLVPJY6 kxGwigFIBgm67LJgGAzgKKIMjhmZgFwN9u3QjgZ0CIqBHRNuA44FuEJSuQsUGm4L Pvgo761E/56WZ+Msc4Y2gx1tU8gM5vgoIoqWGEEgFX3kYQCSAd4q7jitehhX4KGg O+04rPtwIpVREeSVQgMzak8+g4YNltZeG0RccFX7zi5V93Jlz9jF6TMwImURNzxA vwvcvKCvdggggAvquZZNgdZgIPRSOvLWJ9RAkSD0HdgQAJTURWfxi1NCjxghH5zg nQ2EwBARNy141/uBAFyjT4Avogh9ChwJQCX0eQBZmSAzUs9Zi5YIyCD0YRyZlsa7 7ABXi7z6SomHlS3gEoCxCniAjtBJKWUwH6oHi/iyEg5A2c4kkEjE7hD7+BCnGIAk asUuJC0CBhpiNy6F+CB8oWtASsynkf8h3M8EiQkfKUghCf0xgGPGoUNewGe9NVDm U66zYOgCkIjiZO5WE3lP4XS4IIn8pyL+wdxC8AMsHvqtVDg0nIDSY5HwEG5CvyIW 4SJiICW2x4qWu0tCLrfDIvYlAQJwAEbCqCs/YAdCw6qIA8Y4Hj80QYxr9Mg+4PgP Mz6kjH6II+QIoMb0NOE7kSiTrhzwHQH8xgF4FMA+7vKbffyGAArxA0KaUEcwsnEg chwVGPFIx/IIIJIA+AdDJvkdOAKgjhA6ZEFYQ41E7g0ActyVJwsCS0H+BowMGaRH 2igQPL5yVHLsJX0iRETtZJFv4vHhqRjHIML5cIsValATifiqaSL/7pmNI5aEOLee wCULQddE4hOx2U1oYm4j1lpmOtW5TAFATiA0SEI8zSCBGh5unfc0SKDwuU4XEWqf /xyIPpdJRV4dC3DL6iQSL5ced/qKi+X8IbHKWUxhBXFZjLviMaE4uYt6Z0HXdJVA P9qQFeGzoQBFKWFkiIBSuOqkKY2ISP8pUwq9xZ8wxamp1GlMjR7oiMjEpuV0SquX WlQ/1wQnr8ijxc55tIjwgdWxGppQe3a0Vf4Rgitt2DnIJVOpfXumB3SgAw1wsyA0 JQhac3rDrXqVm1lda1y9qcxyXlWiZrUrTynquPs0r0AH5RWrkuhT8CDRcQ1q52GB SFenSg5z/85U5k+r+VDKBpRClwOsPZNaVIKqMyPGfGZG9InWygUKrTKt3BZTWzgp rqeoVT3rP6FKTNCuKrMQsiqyXLvbreL1scH6qYRslZ3OCiipx6xscu+qQ3I2qHKM xZVUT6XNqPK0pw/C1W8VO9LDNrS1umUs59Rq0fESlj8Z/WYRQSkQtc5KACLtKw8h MlrLHsS0dt2mUOtaq7t09iDDRe4Uj+rfvCI0sFuh6kIletvPOleyQgyqEm94XNj2 p6HNdS5+c2VFvRbYqPtd736zu9ijztWp/UlsseIb0f1oE7u8dec/DtrhFnOHwAZy YuKY2J2I7nidkHttUl1s4wpfVrnJpf8wbhVUXMZu0cckXjKKZVXV2xrWyGAFr3Yz Ar4dYblNwDghNpeq2yGjlboN+ccZqrTdqU6OoeEl0iLCDM5ZwZhX4GNUQz5hJ/UK +CIKBqrm4kvXy+2jEXPIIlWp2eJGpGg+VATw4Jh6KikKYA0f3K5+sWncgW4TwyA2 SxQIBVpdgZpBYJChDCkzESdnOs5dDnR+FcKaEz4ZYQEAUYBtiNnyqOCBuh5qSn1w vPuRUFAtAdBZZIi/eAQKVs8VZ1DNg4otAMZqBYkEAjL5kCRoNcvLSmyk2WoRAiQh uy52Ua7xO2mDdOrNXnbt5SJEAdcpc6PLjTJTYhe6nBWAKzKst2f//WMgWjvOttzc 6FemMIpRyIMDf6hiiaNNJOSAGlZuCjNeCSAPq3w3cA22MkFAUhlOO3WY+4lQons1 6AxNQBUckIcE2uApBiC7RadoAMMdoQXHzLbGPz9cnalXogekAkcEYYXp8iOA1GT8 xEN+7YNaK1gAMCF+cPaQurko3WsFsqvplVzUCzKyxUJ9sVT3yHAu0PDwccYMTiDF FOpZZb266nIncfo9LRSAm6aUacgpr0NW+V25ulp+H2htklGFxoa4KDLXEpEA2nKV FG6FAtNS8j6PhYqAG+Q5ExpOigoqdsZJgc9cdBEDWQ3WDECi8BhlROdTLPDtvgVJ k+pMGcri/+d0tsemESE8s9rN94IcJwdM00IQzLOtGXbkUxUY9gU4XxkPzUEAi5gD APOHmgzErhRlBSUB8IUAVUigDqNBJ6JYR6vfN0E5AdgCi4449J8MSiNs+kTq4i8Q xHiHCce7gDQwkfoJgAmoh59YBGz4AgmYgBFZAwm4gKOLoXypDAuQANebiEBxPJUo AzZwEUjwAAbgjZ8ABHUjAB2ZEAHwgONpAOEJl/uBOBTKPuiJwYPIv2zRkBP5DJOw gwBoAHlYCmXzQRYBIH7ztxXEHdQogtBJBNKRNAZZpQLKF6bBlwBoA/ATgPfLICnY N/izJY9YQgTwAvV5p+oZod94AEAIIP82GIymCIAR6qUH2AHn8x6iMY95gr+S2AdG EB8coQEKeEPhMQ4+fMPte76zCAnFYMGwiD0fUENMYwo1NMCK2AjnmJclDIDZ+bA2 YYBc48KUsIAdVIzUqZclYgpiyyCNAAvluBEqDKCYG7XcsiHIcRY4eBqyUpkKdCFU QIAhmAKK8bdGaIAp2AFIsIAGqAwboRRAaABgmIIpkIDj+5RenAIGSJQTDIApcALo oQasQDakEbzW8BZqjILOG4geuI0vYAAsCQx/I5spGIIocJjDQwg+bIAhoANDQbVh tJ8dyZAGQIJ4RAJH2IF4rJi3uMdqxBILxMDG04LHCxUukTyAnAL/OnAMQYE185gf vrG0TMTHLyEAJ4DHHbjAHEGCKNgB4EE2PizIKFhH0SgDIvRBX9SCVfuEgqxIvyAA R5hJmMAXbYwCoqgNUvBFYPi1lROIt0CCHahIqznBuHMCBnAYS4s7fPwAH7AfpjQ2 /VghbaxGrTiLCfBFCTAUavFBbbyRhEnIFiSMYRgMApBHOpiCOggXovxFkGwMX4yC HWECCUhICWgJGnCEZ3SCaDQPYSRGSPAWj6SDpckABIiCZ2SAx8OWhLSZzsjEKBiG orBLOjhK9VCcYUMSnOkI+LEK5XjGHeCz//gEkdxGvzAJCdiBgAxKFvEQuwSduMAs ylIczEy1/wDYkQf4DAGQEwB4hET4DTtgpUZYGawojtgzjwESCFaQEfixlrdwvWzD EBMCjGprE8NwiNBrilozt4awgDkUgA6Qhy8RABVYn+yhgBz4B10ICTdpSD8QADuo t0n5FDWhii47J+loSCmYw1dahaObDwI4hQlwuA5yPQ9REyepmxIcO35RJaFRiFIC jJA4jnqjgPoEzIHgvBMhBghwkrKkFtMZiEZQvtBjih04OkaoALi0ufI0qrewOXYx zaRcoNQbCHMzvd0jiL4sjvzMC5xJRt6QPBRVpDNYGRoIj0v7iRzUiJW5vjrwDEsx D9rIgD8YiH3ZGzAAyUZAUSmIgobEjv+xKAmk8BQ+kQzS+IriaIoabai3uACYU8mD KIyU6NCBoIFRmZBDa5MA8FJBcT2k6BO4WK4Ni4ivgIQyUqPEoADX8wFgiAtGIAUk KIOTDIAcwIutiL21cVO3UYl8UQGIlJ8vUQEU/b2N6IjASKv9eIsSOEHq2JvZewBi EI4hiIdGu74R4UMk0FQk6Al6TLrde4sUoTUBoAMMbAot7REXQYCTPMmLBDYXkSG2 PDaPyIC60YKMlJ9VG5BjzY4koAAkYAAOpYPbEwxynbYSAYOqcBGbSzrq6wM6INbv aY3pDABhLYMokIAP2IfLW4CiYg3mCRXYKJOPWJrL04HfMD1rMVP/Yv0SNUWNF8EK JDnBUFAe0TPLUkiCFnECDAEGmwvWTYWeGdWCLYArk2CAadXUKGATIcgAdGXPkgEM C9VIiPQNM4VMTfXLBHBVj7iMh30cwxo2GdqCNJAMUpA/sqkH8FsPAoADfA3RT0SN J3GJMlklWAk+hTKcr6i1ELOApSlbf9uNHYgCYUUCxcTZziCJ83Q+Ck1KegIEVK0L PxAFRnkLjvGWGbVUKxuOuDiO4AlPQHCLDRgAVpiDBxDKHshMai2FwysANiWIr0gR Gj1BZxW1pDSMpvCH2dTUVMSvdLuKyTOPbzEOuuVWFKUVJ929AWCC1BFWCByAExzN kLDcaauR/wZYAD+pobnoSAmoXesbXP6L3JP0iRcMnVozpmFxkxSBnwRwFPnoARe6 IFJwPdPDkaY4yS/ZoCyZgyKxPK8onoK4wQBYMyk4hg5Z1xVN3rY1id0pwAVImKVc WyRwGACq3THNNRoBVLKjFsqwQLYV1kQQWswzjgu6NmmzPfMUxQcMHc7wD3zJVGLV CoNBjUVQTDs4vrr1J1OEM4cQ24YYNgVYA9f7CFQlWhOUszWgYFLVCL/whV/zFrsA YKZQVNG4AH3YAW/jREejAVQQV4NQs0iYXCnggiKYh3r8gIYwCvUjiN/TCAaohuNA tkotDvZxEYTtmw0sPu8JEhX61svlzv+GSDrR44otKAkw4NCKEwgnFQk28ZYS8YwF mNeBqNeEaUgV0AoXDZXsYY8hLuKIEM4UmR8nrQxveWKPcIDLKwDPQKeCgF3U+BAn ybUPdJO+Gw84INQkgYmkLNmBgM5a8YBF2AIfiAKP9ZYLAL9O+VQC0tkVVoiePT1O kZFO+sNCdogHNojJUOM9hE0F4eOB8ON/6AtryZCWyGGX5eQHMSho5pQA0FJFIYUd sIoYqaEkEIJYlpTQtQonCY1w+ZKvgJPZbQnqzOZrGw5iaCliGVwCEAKF2N12u0c+ RYViVMWGfAAd6M61icbE6GZ28Q7SvD4MPN7vTInrbRJcfAAneAz/UhMUFhaUMFPd DAkNAWANQc6IYZs58xACP3AU1ECFpcFdUq7PAEC2s7Djz2BOSSUKz4AT1nADpjO/ U2QUGuADP5jn6Vw1AvVYldhhlhaNfNEI8xMAHajlmN5Bg5jdE+JCrSBNApoXO2Bj 8zAFBxCCsmI6MaaAMMvja5GAQjUJDzw68xGSJvkCDeA8j5gOT8HZhAnlpB4A29BF T9ECwUANfYjkBkQNpfbpwTCDAk0sfXoLrdMI3TMOo+2Mq5MVmT7FDN7BzY3IdYaT KlOnr/jNlVEeFCXO36zp6GiRh/y7VHNagVCBVCvLwg2dMmjgMzjffHJm1kg1mzMc F9Fra6sh/1b4zePztcHg7WxNgKS9H47JEGftQFXkU2LjN1AMgIY0iGGjaPJd4MjI kN903YaIhNsRnQL4hJWKArvIEFir4cEgxACSuQGI17+Y3ftBgl3M1ijQisUswAKw wFSrACEMnR1pzyJuD9qWIbJAXqWdih6UobqxHy8sPkAMHXRVIQMPHbUBDlWDgDNI NaLwgdNzkS4QOdAuwkB02Qu372WbAsrwZgBYA38IcPmpN1HhxFT7EqUoCTeUITKm aLPoRFZrhBrXlFQzR9RgcB+MEvZBjWZFIRlybVYKuVxJKIYISQ4Ygih3gskdiA44 Ou4bAhMAv0hwOqwQPVBgAyZwAmwYlf8HcIQhuHIAGJgR4Tg9vvEW4QDnA4UpKIU0 N4g1qCEf2IBRIYCBQeBrkQQikYchkASGAAVHgEQ1b5s4Rw1GJ4wzL3SmyACPdfLW W6JJ9whQ8FLx08YdqPNge6UMmIINYB0x/yApaCkBkIca+oR3BoAvAAZsGIBIcL0H +HOTcAQElgLkJKAdCHQ894g10Gfj6IEpSAQBNI41MPbpwT4rowo2EHay1giRrKE+ L8jM7QBNbAgzmIJAz4Awu8lEuHJr54B4MA84EEkJZwVU3bh6AgDBnIJh6F552IHN JIjz7PbKeIApiPMH+KCPcDoL6vayKgJX3/VFjgRiFERbLwtOb0L/pkCCoCaSb7/z TvdSAQh3DDiQIvD1AoiEJWiTWyeADmgbYRcOR5B4KEo8ZVKFIRgFmHv5l4/yKIfy mad5mBt0mj/zmYfyAECDnR8CDhD6BrV5oRd6mw/6BiV6DrBGpHf6o4dymOMAoI9y eCz6mg96rL95h9v5o7/5l/cCnud6nq95r896nh8GqSf7KE8FnPoPxXu9lJICZIyI ZCW9uC8cFXhmvOf7JPHOzIv7u/+vI4sIB+BmbhYCxI+nxWf8BUj8xF+Axk/8JFiA FWwDw4/8w18Lxkf8x4+nyWf8x48HpIiHxX/8zV+L0198D4h8z/f8YND8zwd9zQd9 1Fd8m9h8/8Xn/M8//NiXfd/P/ZCtsOfqvb7H+0gIZQeZVePHJ6qY5MBjfoCqDdte q69FKSCbLIcQqdNCmAJdD4GCDyCBLz+uL7wfsViB/p2Csk6bsm9DM4AS/L4Bkgdw 05yK/+gvqJxKf0L7flPTPE0DCAACBwIQQBDAgIMCEyI8yFAhxIgRH0qsaPEixowK KV78R5DjxIEgMxpMaPDiyZMCVUZkKdGlxpgOSTa8OLIiS5g3ZfLsOdCjRIZCffI0 udLjUJg4iVpssrImQadMp8oEyXGnxaFFF4qcuZWrV6whTxoVCwDoU4wUlZ4ViBRs Tas2qW6kmxbm2649U0pE6/dnxLwPB/+wLZhR60GXaC3qTBuT7MLCGCVHtamyZFC3 cFu2Pbj4ptiRaBHPXKzZrl7UMtnKNZwYquuBjbkKMOpY9krbmGmPvAyW8ECpwG9S Hr369cfUwneb7VqSb+yYtjfXhf4cNl66wB0LAIp18Ffaall+V0jAzgXwnQ960LFT gL4FWYkS4KOhb925yVPvzxzyN1hS+aBFDhxZhxB5AO53FVi+MUYTRMzpRRlu21Vk km4CCacgSDndddxp0+Un1HWuJcgWdP9QOKKGuDlGokZa9SbSgQBIdWOLNRXWHGPv UfCBQrUVRFEjE8hHkEoPMHBIRASMcmRsQno3kA8bJCCQFAFAAhr/XCdJBRVFDCr0 JYfQUXcbRAQAAsmCS7mIHI1IHqYXl0EyxWNcZz4Y5VMy7smZc9VRZWFirZUHJ4uI DrcbmS+pFpRLKjVqp42AXvYjjwQk8Z4D90H0gBZuyAQGKVcWtGllbz5224orooko QQQAI6qqejoKK0TqmfhfosHJGZ2LNVIqLH88zebnrmDONNucsOXX32ukFUYZoW5+ GBuMDCWoEWS5TpbnQfs4kIQDSY0rAAUXFORAAQKMq6EDDvzkh0DsustucPSuS25C D0QBiR/lEnCfuISN64C+/1iAgALxAlCuAKgKVPBK/Ea4acTlIhmvvu7SG/DEFleM cHAQk1zx/6meykZuAQIRsAibVRmmLZ0QNepgscmWaKazrW3YprI93jbAlI/WHJ2r M3vJ3Z+RUvrribrqfGfOvHrl7NNO21orQgRoEQDY85hKQAZgN7DkAAO2QQHYbjwA SAAIsJEQIxe0a0ci8kgQwBb3DTgHAASAAjbffnwNNgIJMDJBHwxMUEAkhCMgqgWE B/CBDwxQ40MA1QwUyQQJCGBGFGBvYSpBWZYCdwAmtAyAB6xPoIAAaraxhgTpRbI3 3/L5gArYE0jSMqmjnBIAKVsCsDAGdCA/t0BfOB/ABfIRQMcfEdomFWtPewto1av+ +lDSyVo9rEPX0YwcsT6JeGGXuSl45v+XeMIZWo7Ajgd+pVMP+T9swOOh8x2kCV/g gz76AIw2JIQCCMAAHPShBSBdbwKp0MEaSDGFVOgjA6EDwBnsJgBUIGAYfCgCAyoQ uEUALhKkkEQCfxCPL0TBBDrQQQHeQIp59CENA/AAH3TQwcQJIHJsiE/m2ACARjAw cBkIxfKQUAod9AEQTEqLDyTQgFFgUAJsegAw5oHANYRuhAjgAB8SoDohOkKJRcKA PvSWPSkwoAEXzAApFAAAJkgADXfMIwCUZAIEpqsAL4vZzOD3K/gJaZHIehNp+lM+ /yyFNGHKGYUeSZxcSUhILvnZXnBSnkbGZUWP9JYnYYQS/fxpPr7/asqrWMGFAkhB AtBDFwXpEDMCaA5LUdBjCNsFiBwMpG6Bo4MbRnhFKgGjDgM5wwdedxCvKWAAUkic QDKnRwsQo2UP2AHtMkArAEjhg6krgx4FUrcCsGKZL6PGCFUokDc8jiCkSicA1ikF dLpMC9RYHjYDpwVnnkGegQOGAq43TgJirUS3aohSXFInMUUGO87iXoaCFiymfc9R 61NkmKbFUKg4KJJ3wQrOuIYgkt5qW5Z5kYRUijXt8Wk1vfmCPBhgOnaaE13quh7g AtdLcvIzmCMskDo/MACg7pEBaBhFGuhFgCg48yzQlCYNQHE8sOnxmqbKnOeu989I zDJzluPq/0GyiE/QFaARZ/VHBdBlUF5OAI33YUU9BbIwNfJToM60gDm9Ro3znDUA dThkoF7lIpOu9Fne6x/UrqWSDlkUf/oDkW+kFiGZAjBVPoEOYlLKP8jaj1c82+xo w+cazfbHspdMLUEqt4NRqMIRiWBnAxJgkh8dlFa8/CdRgbmFdjXCBAwxpkIF4gEO TIEBdvPBrIppt2wu4oypAIUEqimFUglESZ4DQAZMAAAKiCpzw0hFKlahilRIE0vZ /dzjGtEAVawiFeuNxwihOJAHyGMIUZgABPAqTbzyFQIuo+oeA+q1ZGphC/RFbyoS kNyr9SmijpXNeyh82VVyS3yt4VBL4//XWvNxeFmcVcv8JnSRDZFlgPqpVrMUi9oa 8cUsp33WbrxWAYYkYwe0DAA+ecvU2g1VScAU4ZoYwoP0MDV1EhhsM58ZTYFEIqAC WEQJAAAGc2pTIGC4QBLKcCWvVVUiPujrABixhQGw4BAGaoRBY0WgvT7zcftMJ5mX F1h/CqARxJwmzFwJojOBdmvgGgllo0VJq2FGaxINH7MYSkoQd6smP1vfbtin2l9N qsMpTk22GCXTyW6YsRh+Jak9O5lGXCAB+5DecM+zhXg4AIVKzbNQgXtnECIZqQJg xK2RKQBQYMAB+zBDqbzWhibIK4QM4WMd9pGENQCZnAFwwz4K4F3/lwHPoGdIXhP8 AIcMoK67EviDH5pAbWfSsW/SXsNhM9CGz0lCA03wAAPqIAD0LKAJRfBicPv5T8CO Ld9aDkAbEOaBDiQUEOO8DKI7Kz+YKMWkou1eTU/plRovDVevRG10Iv4mkb7KxZ7m DIxV1UmUBhCAod0ozDXyD42Da6SPmo5ZA9AARzSgZUw43BS08FMtAI7Iun6vUZlo krotlejD5h0pQpGQT+g0dL6YbuCoHbecZjmfYDtE5oALgDdUeyVr0CnYpouWzCEB bKQoBUOkJznaAWLeAmGCPwjnukBO7+0tqyWeGUA5BQteIFQnXPW89mfqiFZ+I/Y4 SCObSNXm/2Q6YplUaUGel8kfrVFaqfQiQ/+f0k7a5qKXMVFQVCsXl95msAJJp/sX UQL0wT0ECAZDaNCHYMBOPgKAw9iA7zId3IcGfEgIHKD0gDQURAi+r4990AJE3NPA h7KBQxoBAAdP/T6NBNCBvOp1/HDxgQ9QcrICgFjuwGEfh82HkgD20Yfkx0of5h/I 91/3+zGPvyDCn1j7MYQQJAEriU/NcRp/TBKcuBTV9ElYuBz9GCC0QMujgR6rzEUj ZVhFgBLnSUT9AEimbRgEMoVBqIgDAg1EOV4BGg0L+oRp+IRavaB0ZIQMCtrG5Y8k 2U+qtZ7oxZSBoJ5ilRShTYTJbdQmLf8WyYngAd7GpYlYCCqaJF1LoVhL1vgHhmwG yV2hFa7e6RUQSmReC4ah+wwE4InhaZih7KFJKo3gY7HUpg0N0IjcAfLMWnShsWgU RBTNRlzcBIIctnDhY5natPhJ+Shg/3AgkthGc1ALCz4hGtagC04FAUTYoNmh6cmM DYKcIcqh/lhgxnVhazzaHvqhFz7Na3GPhrUgccggqWHcTvCIxUkLKVLhBFbcmRyh 63WWLV4YQfxFJnrFzGEEJNpKRimhYzGiZ4ieHq4HJh3KV1gIpjVIhcGhnuyihW2Y KGaFD57WjBgjziQFVKCiFk4SsrDWAjrhInULdMQesGSaqRlaJ4r/3nZ0nCMeRhJ+ hHF8i+RBCh4CxqI9npu4ilIMoyc+BCsmWqdB3Azmh6v8oCVuFmvxIBPayo5QCkWJ Ii4ao17gCGSdVuMpB4qBGiZipMqV3H40QQ0mBRiqWkswSKV9lGQgRccBZE1pGlww RDDiDDv6Y0cp1gemxZeQEsupYAemhUNq1Bp2pCMp0iyyiCelIi9+1AXuyUrC4/sw 5ULySPs0Za1c5QrqByhZGPnQIiduYYlRWIaknDR+zztKXjZWSE112gtmyz+iVh2+ 4lcYIhVOhzuOSYC40jXqiDyGT1l8y3aQz1imjxSKiRb6TyXyIhGWUnCwYiLmSGLW 4dDU40NR/9R/BCWhHaHWrBbkpdpZnqApwsVOLmQeNtbWFGEULuVopURbPmSb7EZF 7mOiASFs/MwuaqRPrmVD/UfSNNqLgQ9JJmVtNmZIamUbmuMv9mBl7oleHk2iaGav 1KJJiiCylAhefpwbImOLqUpuRqdaOshT3uQ0SlZHeSUtWotrphZmWibkhWQQoiCE jMV2AuFH2uFRMuCiqZ6czKMUCiYkSVzSUATmsSRyEAq1ECewSCWzWFZNWopuamdi ZeIyWqepreRsIopsiiQUWtrWRJx1dladLCg1Fih1HiX6BGeFwuJ8qqd/DJBmgWOM UMdHdWiFxFRMUKZvWkVvJsuJdqUu/v/jtiDoYCYWxg0ha7ZhjCrmrsBoCo5USuEJ QySkYj0ESvrhNwLnWqYmxWXmlMbipkmGKY3eZ9KnefKjjjgjhSAjTSkNyiloRsrp VCBipJ1YqtlPdwpnzGlmKBIpZE1gN7qUmWhhN6KSx2VhiE0Fxu2IQhJFnz4UKqmk iRiIcvak40HGdHIlfV7NolBqKGlYUuKJEM7U/azlLmbqW+LgJ+2jeDiWWNTYdT7o VrbclJYor9Bca4XmLX4aEorooTGkXQglPMacEVaUjRppowZJcxiKc3iEQ0UER9Kq TaoUe26grH4W1gwHeiLHYpDmYzZqnp7ekFaSJ6KehFYhXdyYmZD/h8kl6lTGoXQ6 qUj6Jw/S2ElFIKqe2Ffm4Y29ZnouqXPo6KlRJwaqkkTOIipKnGrsqZlSo7d6FFaG Kalmp4MubKxaVHZG5mtB5hVGWqeiaZna4Zvi6LwS6M2YhcFCZmCMXLG8JIgFqLVy 2CStqpPyqDF2iGWVq4m6BpYuKgXy4iBi4cfyByhxpir1q6jaa6b2IWqZIFDi5wPm R6dhJoz5asRi4qtIZYV6JzEulgieloqEbCTd46e2JMnGyXOK1lBqLMXNqk096UHQ gCK4B7DSq2yYgiIIgYEkwRcoQntJ2ksckIUEbAGqh4hAK1tKRsNaEt1m6WXRQOA+ rl2ypaH9/8yksKPXLiFUHmva/oauEqoFBmyjeAAojMLwEGYNKsYDqMIG6B8CauqH rpi0akSCmmbmPUAEdEDvRsAqnJ8PPAE7HAMIJOa1qmEk9EMEDC4APAI//EC7FEMH rILsxtxaUEQyPIESYCXbpuHodIAkZKvYwixOfIHvFsDttmCYjsQD+C7uPcIxqIHz EoAQrILvWp9soG8ECG5EZNXv/i7vQQQAd8D5AQAN+G4EHDCgEIA8RAE4leRBMAEE K5F60swnIAEXiI467UAirN/J/QTBugwoIEEUlILzRk7wmEqkFCNcgNEOOBMrSEBA 4erVtOqZtmm7Tm2IPkAG/MAP0IMB/P/AE0jCQDxCBAzAAzwBCOusRQjDDzSvQnzB E0xCuwjDE2yAymhgS3wBPzAfsCIuQWDxBoTfm3yBARzA+bkKATwBP4xvQRTDD3SA qXyYnf7hSh0mJvXAAXRvdwEx8zHBE9CvXjyCARyyATzBDxwJAXSAAQjxEA9wbLwv PQSxEP8AGB9EMiDyIYNAy4zOEzwBPTzBASCCHjtsIEUBKbQO4+pV3Fhw3oJQ3OAT IwSAObErjjFpIwmA1rXd10kTYS3eqGKJTrGJBThOubEGHZrl0+bioDprksYJSCwx MqQX/lbxV6mBEJjB8UogboxOFDsvFSMDCF8i/nWA9DbtvyqEIBv/cE8QADI8ASJ4 s8s+Rg8YgBFDxCarAUgIA/AqQgeEshGD8g8owiooshTXbSj/8yoEr5y8rwEALyj8 gAEE8hCnAkArMgOrigVIwDwIXTnTpkVEjpEMhAroXEgzbeqxjd3dHQOsWTbN8kso bUWYAQ0XgLxWImWMbNXGBA0o8jwDABUbgDEAwD5QrwFMgv4+wCoILlP7LwE0tKck RFQ3td8KBBQndFXrQDEocruYQlMnxBesAvPBwSr0n/81tA40tHwwxANAwQYkxD9E tSJoQFTznruM9SrgHv41tCKMtf+atSIwxD409Cr4bVYpMgiswjybdWMLLuX69VUT APrOcVP7/wFY1/VKgPVlD4Rga1tTO+/vhTYCS3VpWy8NmLYArEI8b0BT23VTE+D2 EvLGvA48c+9SobMUmwE9qIEku0Uj/0BRVwQVYzIA+EA8d28k/AAy3Mf7PkE3fzao 1TIbqIDckKEToPADDEHsFkQRcMAQcID19IEjgHe9dcZDnIEto4563/I+ZEB4nx9/ DUEpFMEQGNfEfIEjTAH0BJITuM4DOEIpoA4YXJt/YwAoQAK0KXHZ+EMiDMGVPAB4 0/dGC7VttYwDJ4ISOfAQbJPjaJs87B1s0EB/LYADi3dUmEF4YwAXy2dFUSuxlmZ0 UDMYMwEyELXg9MMhzzF77VE//MAqIP8yCMBBKEexqXzBjfPDMRSxQJhBOCNwD/wA PwzxIF/xAXT38m5AQEdvNzeyAfDDlLvx+aHxEuzXjx/0D8wzExzyMTwyHD83PxwA Rf/AfcgvIVOxGx9Dmn8BOzxBBxxAH48OP6gBKDwBJTRBOxyDkg/x8f40Ef8AoCdA MvADOQdOB9DDAQwxMgx3MfR5BDxBIkvClsqGMPCDFEtBPyj1HrHDJBz0IUeAhIWy I0dvMBBAqjMfFfMzTvQA90L5D3SzFAzxArjEcyNDB2zAVSeGGQyyqfB69wrDAei6 AAQ0HEMvJTjvcWtB6Ki3fgEAKwSAPzgB79jN9bjdX50VgN2GCvv/AxK0+960WkHg juXETEefVXoEEtqZzZVUDgI4AuHU074pVeUQDpCkywAMPOEoAKjkHdhIwDh9SeRg k1l90dewCdUhwBAQTm4pBB0FwEcHD+00leXAeyupYbZK1ACJK2w8QDxLggNA9A9c yRe8jiBPAu8xARD7bkAjdECneSAp8ph1wBcDQFa3TDtMghQT+RNMb0RrwD88AhHr PEVfiRkcQKUv8SRACaLTOf5NwhNwQAREQDA8AD9oceAgwxc3gTAYwJ1nsdNHQhan DRT4PAAkgxEvccwPhJP7edgPABy8zhIfg++hc1A/r9sT/QFIMRpPguhQsZb3bhWD sUosOyE//wBzywfLG4DU80NQr32ZZ5PVWzQySBNM4D3z0cCNf77lyzNHtPEQH3LZ q8xKyHFzFwQUj76T0wMiOEACP3kkJPX1urLdVE5eWUDeIcEOlE4AABfnXDcT4Bnc KJVCqHdhoTQA7M501RLDeE0AuJnXpceABEDXNYIEMNDA+0Pyt81x5xsvXREQCLzE yzQC6wNDtDcD784HZQ7Ahb+oPAINWw9AMAhgYgAAgwYf0Angb0eUAAHmDfChxV8F AAIABfhQwOAAAQAKgux4kOTBkCZLplT5MeTJiyJTPnjy48kkAz9+IDr4j8aXLzON AWAyM4HQmQsA+HiCTOcjfhH4mFrV4f8HCADFnkQo4IPfjzQGf6opIMCMgQ0cI02S VPDnkwQEqK4FIPMJUoMEnig5qRRZUINloX4R0sHAErwGvgJI9mSDBgBmJm0YQAPK j1RCHAxw8C8Z1QT/Lpr5oZWkAAdfFPWoC4AAsieIQmLt8HZm4geEvz7KyvGBAWR2 RQpYtXtu12AA4FQuCjfnAAI9DCg5qPRH0GQHxKIkCXcSCN7QlxiU0jXxSwA0hCjy SfVJeYNkzToG0OOHWLo/DvB78mTtvweK3COpkQBCSUoLUhQwyIIAGihKCoHqEC8A BNg4aJ8vUjlFI5cMiiQAUoYZZRRVFGpQAFQY7CMVUCQgpQ4wJkz/EABGArjgHwsY ICWVVPrQcIsCYJygqAcE6gIAKQJQAMY6CmpkIzAQcHDCCg9qwoNUMggACQhS8jDK pHJ045+JAnBjAByFNEiFAH4s6QGHSrjIjgDaAGDBCbi0c8I8U/qopCZGUukgP1dy iUNB3yPpgR86eMIAA9QQIqQvGj1mkh+Q+UomShy7jZ6g8PJqAGF+MICfY/hJVS8z 2Flr0b4MWuwJjkiNwLFI8ipIJmTeatSquSZ5wi+h+FFkL+yOu4hUA/pplp9FlJDp B6QECOtWA1wZC5SabooAqaF+SPaxJ9Q4idInUMUJ1EblqpZcDW7L6T3VwsMqOwIu HfauYp7i/60mpGSaxDG4DIANAMIkmW6STAUYKjuV4HpKvtb4QwinAGPaL7ySRONV WcZ07eAAZPigCoRDSyJACy13oEOCACzSs0HWVo7wyA/D82ERJB566INDzwggTYN8 qfGtjHruOQcPJ6A2ywsG8DDph4REMk0CFHLjZgWQpOYiFX5m5UskKbxLnjKSbkBG kiKR4OocIaG5TDslQICjGdm8+yAp4FRTgjYGYEXoogCA0Z9qSiIU0cRVOhRlxi86 SfGDpMX4i8pgYy4oJtgRyz9kDEAqVJ3a+UGu0iDTirpkv2DHY9G0+ietVEAzxTMa OmBKV2TCfa8dNYBLip1p39vWOzeVA/9tsdn+eeSAswxywAxkCCt3qA6AE+0ayofX Ca7VWis4JN0ioM0rg3B/IrzLSfOhMnGLJ+5VpEzZrygBOmAn89ITNoi6r8LiEj89 ABn0ON156HMyADzCN9RqwgBAA5qDEIAdrylIEx4IgJ/07jDSIckAhiIsg/yjCRL8 hwBCsqCpCY0jC5qZD+zgD5uRrUJzagCX1rAhAGAQUABgGnBo1CACzClmJFnQlgxC I6i1bQJ6O8idiuIDhQQhKRIIgso28gAtfMAPYOMIDZP4oQQF6X5+CMka6sYRH4Rp TCszkwXcRrg1/UgAGNTVyuIEgDXVSXBDS8aeFseS0rznJB5ZXEr/eji5lBhqOrzT SUm+cBOO4GUSx5ECphzDBMKAyjVpAOFNkiUAU3xFGE9IhXNcsxZ3/YBWjHGMGXI1 l5oUpVa8GZ5dCGAAW5HEB5gSVzL4wYFQjhIuB9CDQR5BDzVo4B+ikcx/CjKAjhWg fsT7i1lSiBPebJI17JrUTDQgAFIdjwnIYMcCqnUA0oQqeBfByg8UkYRSquE4BPzB wAhjMNV4cC6Y+goTfOPEi9SPMUIwhUE5Assf8AEOVGmMBpuVAOFEQAgGpQrxHsCO RQSFgKYMhmjacxEHGHSDpHnMIighUAGsaQJT4MAQnPAQr0GRNQqZ4YeqoTJSxA1v P1vp4AAQ/zQErG1NFyjKNvwxNAH0IQ0+qFuEBPC0ARBpbghZCxlrOjcBNOICBVBh AF72kDlIqGxR1YhBYIQACAygaGl6hEDaoAM07nQuKxvrW+1moADkQE9JSopDvKZH Og3gQQGAqhIJBwAJtmSQh4SJIgUVkh4KUDuU24/BFLWfVCiiUedjAj+WKUvi0WAm 3gMFPzawCkVsSydYOd4jRrOKqZCLVqNBi1oKMhRe/QOg8JztaoRigP5R7ibAIcBp fbsKdlToJxyQLWEemhbJMKEfEVDEVPjxFR/wzrpfKYYBrhGSjCJjs40KnUGEYYAO qLYA5CtKb597jP4x8KEUhFVJQviDrv8cxSiT4Aj+LPiYYClCEVvJl2KwI1C40GM/ jzLAMb5CA97VpDYKAu1YzMAPBzPYYBm15he6cpOs4FPDj3ooMiEl0DXudYIr46sL ozinwIJxQA3ggBNe5tM5okVofKJRmh4QQxs7IqbUEAAFGDSEIbwMagLwEClcOgQG /AirNKCIkeimtQekIh4P4EMfJHE3MPrwQ8NwhEMaNICgGXUuAkkaKbRGJq19okWJ GIKG2HynBEkBj2qi00VyiICXvoxKVRpUSRiLKMgmypCOXUlm5RUTc/4ADjX5ihQO wClZHgNUln6PKaDTlQKLE7UhKUs/UjEc/z4GtcyMRKllOQnCNfT/GCCAAzJk/Zfq pMw4bhLZTYzFmg1KAjAFaN6FBdDQ/GwgGCGhQQ8O0A/pZFgylu0KpdiBONaswlT3 BHFot42uDohLN/dixyTaaZBKe6U3k+AoFHJNAGccw2DuAqVSJvEVC2RaweyhyQ/o wQ+/HNcAjBEXiFd9mifQwyzNRggUBP4eSuk3DfIRp4k9SZKyrJokgvPrexqR1ARg VWWGRciUWIPkAGAjSz8TLJuFChwViPw9+lgZg/gwyQzUDQOOOCtCfP6QUiCFplgL wFjD2Ia70UAHLkGSi95ThIdsARQxwlsTDeIBgYSCqnEj01jhSIol00k+C0LQXPom 2IioG0UB/0hEYg8J2YKwZHKPc6yf7G6azQygCQ7w+9/93hLQ9N0BIvU7aPZxeAz+ /YEFIaHfAaX3zAy+hJL/xz8gf/m/X4TwGKxjWILhgI4mAPCH53vpN7PDHTJeACf8 bmP8rti/e8Qjif87aARAgNgTfvaKHYBHJF9Cjzig9ZJ3QBNarxnGn5AGhzc+4Ev4 +IvofvKzb4LtYw/Bvp+w78BH/Wbqjv3LG97vrcd85ueO/cycHvICaD3vHeAHkAig +aWXfemTwPck7H//ZrT99R1g/zCIBvbvEybkDwJQA07PD65v/zJjH5IgAE+P/46v 7xww/nbIAiPQD0hoH1CkDfgvCR4Ig/8SLwL1r/9MwwGTIIeS5gIWIAQrMAAjsAL3 gQEt0A/qiAIXL/4wbwZTMDPsKAUdEPkC0AH2QTOGUAZnkIf4r4cWCXIW7ZAOJZEE xU+cEAAcoB9MxQAOoAv5IT/yYwuPYQtTZQvNkAwdTMPUkAu70AzHUA3fUA3X8FH0 4w3JMFXw8FH2o8FQ6wnYwVTKcA0FkQ25UBA17ABo4gnW8ADSEA1LLAxRhQ7vUAy/ MBAdzA7t0BLJ8A31iwvp8ABQJT/q0FTQxQAmoRIl0cE88RDNUA4fxQtPZQshMQxd MRNNZQy7EAxlcQ3HkA1rEQ0dERBLjA3zgx3QZoWQMRmVcRmZsRn/nfEZoTEapXEa qTFp+AAKAwUmFmfuEKXRtCMk8K4kQMMBQlEVX9ETGfEcHYwR2REd0ZEd29EcVTEd 53EdG1Ed6VEdS+Uez7Ed/dET39EdHWwf21AWc5EguXAfiZEQEdEc2zAeAbIfH1Ie H1Ee1VEeG/If6VEj/xEjIVIgLTIk/TEf6zEfJ5IdS+UhSfLBVkEHXPIlYTImYRIO bm4LZPImcTInc1IIisDNSKEU+EAnhRImhUAHitIokXIolXIpb/IomRInhUAfTMju EC1yOiIKD03RsrEqsdLRvPIrwTIsxXIsybIszfIs0TIt1XIt2bIt3fIt4RIuFYey vpIqtdEr/7syLvVyL/myL/3yLwEzMAVzMAkTLbnRKoMDcuZPCrMShQYJHO2yMCVz MimzMi3zMjEz7hJlMzPTLB3T0TxCgqoQkcKy7rayM1EzNVVzNVmzNVEzL71SNBvL sRiLUOzSNkvjNp/wND+osgrJN4Ezsr4xUBIt0RonOLXxN2mzsgpTOZPTLJ3TOSlT OteSUKwzK12TM6+TMzXTPPzkOzcTPL0zPMkTG8fzPMVTkHozGxUJNnfTPO6yNt/z OHlzLSNzLI3zLI2TKouTOP0TJvoTQP8TLAM0QMOyQP8TQbNRQbsxQQeUQ9xzNF/i hBKFQicUPC30IzJUscTTPDv0K7czQv/bUjbZcnLA0y7BcYT6RCtnk0Ut8z6zM0br MkZhlEB9c7FMAkcREzAlSERF80d34pBMSEUVi0iHtEiR9EiVdJCWNEmNlEjvMkoj Sz1NsyoHRToVSbK48jDTczEN6UvpzkvDFEwZ7US7FD3L00zFdE3JFE3No4eo0E3P dE7TlDzJ9E7pVE4NAk73tE/19E/zNFAJCVDrFD4bs1ANVUAVVUEZ9SoX1UEdM1Ln Tksf9TMb9VExdVIdNFMHdDMPE2WukD4XrUZb1Bt3Mz8D81L30zAXtD6fkzVJ1Sup sywNdEZd1UrpUkb18kMLVVD/tEUJ9TxDdTbVc0VT1EWJNdGG9UVbdZVWN1VVN9VW 17NWnZVTMbVBFVVWO/VUn3VAffVbEfVQ3bRZFVM/hZM7RfTRUBVEITNVh1NKyTJW yfVWWRVeU3NdGXNFxXIumTNGeRU7+zJd9/VArfQzASAgAAA7 ------------tOYfvjFeiFcyei0R15Esen Content-Disposition: inline; filename=image016.gif Content-Type: image/gif; name=image016.gif Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke16-filer/image016.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODdhRwJcAXcAACH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACwAAAAA RwJcAYf///8xUjoAAADv///W9/fO3u/v7+Y6WkLFlKW1ta0ZGRkpSjF7jIT//+/v 7/dKWmspEEKUjFoAACGUnJwQWpT//95KWrW9jFo6OjqUUhC11vf35qWlta335r0Z WuYQWrWEWuYQGeaUtWsQlN73/8XW3ta9lBC9WoxCGbV7GbUAAEK9Wu9a3hDO3q3m 3t7FWhDOzs57Wr3FvcXvxZz3zoyl3qVjhHtKWua9GWsZ3jEQMUparSEx3q1KSkoQ AABznK0AGUJCWoycGUIQGbWUtc5zQhkpOimMlBC1jHvWtaUIMWvvxb1Se6UxAACU jJwQWhl7WowpWnNa3jFrKQCU1vdrY2tzhK3vpWOUa0KMjIRSKQgZMRmUte/OjHvv pYTFtXsQEAhzpd4QWkJSQhm17/dKa1JCEJQQlFoZzloZjBBSnK2UrZwZMSlrSkLO Gb2tGb0xGSHFteYxGQBzva1SKTpave/v1mutWkJCMYwIUnO9hDpa5ubOWkJzYxnv IYTvIVpKAADvECFSnN4IEGtzhN6cjOYIMYyUzjqUzhCEEHMQzuZazlpajBAQzq17 3u9SY5SU3s7vnEIAGSGUlM5zY0KEY2u13s5Sva3vnBBKKeaEKeaU5nvOWr3v3hDv a+bvELVKCOaECOaU5lqtWr2USkJShN5ae1pzKTqUKRBrCADvY1JCEGvvY3t7vebv YxDOGe9z763OGZQQlHsZznsZjDEp3hBSCDoxlFoZ71oZrRCtGe9S762tGZQI3hAx nK0QhK2MezqMnDoxe6VCMWsAAAgxpd7FtVrF5nu9pTpapVrFzjrFzhAxWhCtWmvF jM7vxebFKULFCBDFKRDvMSHFjO/va63vEObF5lrFCELOWmsxhN7v1kLvnOYx7+aE MZSU7zrvQrWU7xAQpa2EEJQQ7+ZazntajDEQ761a71oxlHtSYxkIEIzvYzGU7/ec CBBanHsZ73sZrTFzCDrvnK0xMRAACAjF7zrvQubF7xB7MWsxxeZa73vv/1rv/+86 Uko6UjoI/wABCBxIsKDBgwgTKlzIsKHDhxAjSpxIsaLFixgzatzIsaPHjyBDihxJ sqTJkyhTqlzJsqXLlzBjypxJs6bNmzhz6tzJs6fPn0CDCh1KtKjRo0iTKl3KtKnT p1CjSp1KtarVq1izQjUwkKtArwDAiu1K9mvZsGfHml2Llq3atnDfyk1L123duHfn 2t2Ll6/evoD/Cs5L2G/hwIcHG16MmLHixpAfS05M2XHlyJf/at3MubPnzxsdgB5N urTp06IBpF4tkLXq1rBfy3ZNO3bt2bZz4959u7du37x/Cw9OHLjx4ceLI1+uvHny 58yhO49Ofbp16dirZ7+uvTt32afDi/8fT75oA4Ngy6tfz749yNQIzwuUD4C+/YH3 5+Pfr79/ff7/+ZdfgAQOaCCABwqI4IIKNlgggw86mGCEFE5oIYQXSojhhhp2WCGH H3qYYYgkjmgiiCeKiOKKKrb4X2oNwIfQdjR6V+N3N+Zo44448qhjj0D+KKSPRAZZ 5JBGJvmje0w26eST70Ep5ZRUolbllVhmiRV8MrJ1kFepgblWmLGJ2RaZspmpZpls ptkmmnCOKeeZc67p5p1x0qmnnXnyWeebf+IZaJ+A7lmon4YKmiihiiLq6KGQNhop o5QOaumilz4q6aaVYpqoQfTNqOWopJYKVKhdmqrqqqzW5BpBqcr/lyqA/tVKoK2h 3qprrrwW1CtBv9K6q6/EAlussMHieqyyxjaL7LLDOsvsswP0NGuy0T4rbbbTdsvt t9iGC62425Kr7bnehjvrRWYi6e6R8CoZ77vyWidUu/PmWy+9/OrbL3gDratrwASl 16p7MhrggiUycOAwB2tALHHEFE9sccUYX6xxxhRPwIApZZSxxsFOmkmyqQ0Q4AIM DD8MMcUwvyzzGjHTPHPNON/8Ms0M2GDKASKfLJ4DoRpM8EExLmRuuuM2Xa7T6IIL NdNPVx310lJbbWs/+hmgcMs7Z7FGFmKTPXbZDIidttlrr7G22myTDffcc7v98c8L HMCBQlj3/z111lf/7bfWgFMdOOFYG+1Rp5oyPmmmj3vaOOScUu545ZJHbidsDhhQ ggwN02x3zwy8Y0Ppp5teOunvoL566q63Drvqsq9Oe8+m2FBGAAss0MPeR0+eOebC F6/58cQjf/nylgcKa0ECI2Rw9EJ/Bp8BBcAgQw1j3w1yGd+HHzLI5JMP/vmmmK++ +uizb/4BvLOBwQMwVD/083faP+UACrvgsMc++14ZgEbAARrwAARE4AETiMAEDlCB DmwgBBkYgACwgQ1GsEH99NcZ+ORqIl36IAc/g70ScKAGEwhgyCTIwha68IUwjCEL eWcEI2wBA1ngynmoN8KjCIyHR0sIl//8RcR9FfFfSPTXDl1QAktwIIXf84cEAwC/ ClrxiljMIhW3WEUtWhF+YNSiES64gAkozohoTGIaj8hGewURaa+Rjwjf2MPwEEB7 HMiCz1Z4gN7xzouADKQgB1nBGm5BAT2Qga+AWMej7BA/qXrVHBt5Gs/BgGZ7bGDe BrkAZgTACLzzpBX/EQBSlvKKpEzlKVWJylNa0YZsKAPwAEZJphANJEmrjwf7I0de +jJAvQTmL4NJzGEaU5jILGYyj6nMZjLzmcuMpjOlCc1pBvM1Ltie20CmyT520ZUV TF8WfsCAcpZzd1g05Sq/+cVRgvOUNTSCAoxQhQ2Cqpr4pKY+rZn/T37us58A/adA /UnQOB6kSzJaFyPxp8aGttGha4yoaCbaFZaNzWcNbGcWEWiKNViCif1wgQEIUII1 /KyCpISfOqsYRpZW0KXqrCAbbsiAEigEojh9qE4lyhz8gXAhZ6ylVgzggIU9EaMI XAAWu6jUNQR1IDAog1I1GgBmsNSqL8VqVrvIjAWM8YZZcAEkYyNUpXgQofFxyKvK +pRUkVQG23zgUq+4AAY8tSAuMMUmUfrSK37TpVt8KQa8ugU2+IMDXKkWW5Gy0A8a baGLjUovG5BNDuBugFT94hpKwLWuqMwFLiBAqPohA6lqda4oZacXvcoGBVRBkZEd yrpy+SKf/+oKiLNi3vB0a7zk+Za3ymveboWrqddM1HNw/Zhcl2rVA5jCpgLh3+dE FzEYuGAA8hnAGowA03f+FatgVKdXFbCFMthTiDvNKU/Xq95U3XUhC5XRNWNrVugR YHtZeMcKM8s7BohVsS7IwgGeUNgCs2FkBFlDH+caxsD21a9V7d1MMyjWtnjlvfR1 lW3hQktg4ZasGW5KSOE6AW4CcgHvqHB9FCyGqXKxd1kAAIBNwdwvavUAKz1tH8eo gAWEtSEpKhGLhOyiIBt5yEcuMpJBrBHqTfKeiBOclKNM5cNZ2XBYLpyWsQVHohXA hHH95j8OYFUjmEIGnR0ABwbo4m+iWP/FBGDARiHs4Mz2bgGt/d1TIRviKIlqrGdh Mp/XhS/2pvfQhk50bx6JFg8y8YnJeAAC5+xjAgykBKYApUaraGYZXHgNLqZzFlmJ SsKyQc8NaS+iVa1oHm3YVgwJVa4e22erFDV03KzimK2YN9gKhAFsCDUV97oAWXa2 H1mYqmpNCVi+qtMIC1AAG+o5nFrXhNGC3nBCISIrbFv7KAaAAfeUq1oqHngg/eDA gm1cwSdUsNiIHQioRenKlGbVnTHlHWEVYAMVJ+TJ3xYJhmMNX4YwcnBX3vKUE47w LDdc4VUu+EDueFRTSLGvZIZfGWowEBfYwI8V7Oq69S1LxRqAAXv/vepfH7zKCGOg tUbIocQHGtCC0vzmNs95zXeO8/4EFa2BBhjQCS7x3gL3t8QN7nCXbvSkI93CbSpI uCGG1L/mzRT2NIBJc5c7G3jdZx97hykYAAOv9APl7HZwvskc0x3PFANmdNYHWU33 Vdt9N68WVkVuyeQO6z3g1oLNwsaWvknXOQBrWM1IRRra/oH2s4/vLAA8vlcrdjXk ugasKXvH439wADiAd8m2Ae0l2nIYIqKRVd9D7xPkWlZ3V/XrLKHcEEvQmN5KHewf hT1qzsuzDDIAOOtLwmeMxHf4PZmk5yBG7syawhKrf4i6vWmKCXCgBAUIqQk5cNKq qhSchpz2/3Vv6iXkW+RaspFPeoZOy4TRPiKqb7X86z5/RIcFzB8zfDo1iB+WwYBl JeB/lhCAA+h///dRChYApvAD19cPklctLpCAgaVrhTRTCmBXEeEaTcd0SreBHtiB IOhbeXcSkYRefmd+N0Fx+WVio5RxPyYQJeAxpaNH5vQx5vQOWbA65aRXxpYQ/SCB zLVj8sQGMdZo5YeCHZEro/dGBgMWpid0qDcwSMgTlaVHmPVg3rQGKmYJB7AFhlRD BOZVC+CFX+iFF2QK/nYQJcAAXcRKfcRaXjgBNxV/fzeFMycSwndP7McfOtdzftiH gMhzgfiHgnhMD8IaI5Vchada8NYP1f9iAOqmVJPmUn81aQvwXAbBRB/FFWsWSJw3 UweQABvxcKS4cA5nihDHcIIjMOlhervkfrbVJU5YfAd1d/R3i7boHZnIfLCnRfBm dqXVO970RXkzYGHkbguwBop1f+XkM6dDM130fSn1iUaQSAYhMPFXaLhYf9y4JHSk YbiyVnYIE7m0fGGGcV80e2uWN5uUcewIRpV3Zl2BaXgGbdDmYPQmXni2BXDQb3R0 G+O4dxu2ftAzkNpWMCZIiwGpEuYodobnZrLEFaJBj3lDb/d2kQswSwNQAmXABhnH a35lb6X0D141RmxgV3x3gguJegOyku0xRNEFAPeVR0i1VV+UBQX/cGlsWHmiNmwK CH0CAQN6tUk8qUVaxVrzJIdA9o2oWIoRl4qn+JROKSw/J3UGGXRnVZC11RCKwyX0 8YFPB5ZHN5ZOR5YcKIID0wAGAFdbt3Jf9A42dR5qJlU9SVfOpYXRxQEPkHI3xlen pFJ3Rg8YpJS1OEkaGIJmKZZluZhneTkj+BJAZJgu2RJg4j9h1mxWhHUE4QIox5Oq VQY2wAHjN3k7GWptdni8dkFGgAGiyIcMNZlqdZXZhpUHOR+QpZCwuTiwkjK8eIXR qE7AY3Lv4EcVGXLvBnzRJR+2t27sWGcfuUqcN0/WeDROVocouEu49G8SIY4m05Te KZXfqYrg/zme4nk1MPklYJY+V8hFp6WZMQkAMnBS7Jg3NoCXBwEDAeSMXDdn4CRh wVYJ0BWFC/lDHiab7Weg7PeEFLGNDJqL3fgQKQNmGHWRzolgBKEyTmQzMjCALiB5 UsdEJRCiIipgp9V7NdRj/kV+rTF3DtqgD+pG0fd+RAcTA5ebFqF+B5FNF/UzmElX mIhMYUEAZySOBPGDardF4vVVPWChRGqjaZWVsaiVszmlpqegAMJ3hOakH5FbX2EJ bgN75YZFbICGuKkQBGADmpZ2paRUPIYBs5dW1yiFchpiKclt2kmCCnFXUxmV5cmn fgqVgPpwYKFQBWOZ5MZOqsRSwaaFy/+oENi1G9WyjA0glH4UjVj0hcipJ7nUpL/k moT4qYMYqoUIqgYVp1F6qkxYoLYppadXpq/ZmIypmLA6q7Jaq1EXEQrDfCz4fYcH RkDDAGsgAyLVcZ9Dk+XkVPJxSTVoTt2nRZs3XvTkaw8xPS1arS8KekwpEXnoENv6 Z1yqpRzBaLlljuppqd6HcVZ1Z871jNTldTyKQBNgaQKhYC60ng1GVybpY9B1nga3 klB6Fk/4ryDGfgT7UwXZreBai4U5cSakR81KgRvFVBJWWBfkhSDXVCq2XUq1sW9o YxC7pmMoPy84owEZmReBsBZhNCibsH+mknH6NV8qV8/ZclrUUlz/9FLsaAqzdHKS 6JYsd6k8JkuEincum2Gz9Yq1OaW0NIuqWn4CK6NBt6LXaq0uSi9E90EDUFnNh442 uVFY9QTw425kxmvP5RUuMJzvKEjMJkqwNJ27aYL+YathiZixSrdniZBtpRsKy7Lc hq1f4QIodKj8GaaBZUrMZkUnKXmlhYWE9G77SE8B6qrmt4QDa5W0+Y94m6qPGZt8 y60xmhDmmEmo1UqoWZd9xAAEsY5jO7pUhFWpFJ1jel5QJkKcSl81eqd8k51wix5L Saq+K6q/O6rAC4j86hBgMnUp9ECAxauDxKthlDcIVi1ZALYONrPsVEVw2AMTIFbp IZG6AXB7/xqo4fmn4asuu2t6TZi0AENbAau+kuupVUu18gskELoQBZChi4haONa6 +3ukPztsmfpraUpnq2uiebYGOSkRXTm/8bteebeyo5i7eRofaBJEtdu5hQKQ9aGj guuxo7t2/HtFXfVcwjnAqpV5Itw7W7AFiYQqTBkrw0e5AEOtmFvDSruHAorBEHG7 6OE/r4dZz/mbQeicS2UEKRZdeaVs/DWBVjRYPFZPPKyV77sqUyzBGCF8rKjDGZit Kgo9+Mej/7u8VDWzDnZuXxGMTHyzHpya5JWifEOL5Tu+4kue5Gu5xMJ+NAxirti0 7Xu5R7igZwGLiWm3cjvIc3vIjKI0cP+0LSQFMfq1nljYl9Ubxs1FhNkFhF2rxm4W fm6sKD6VpYhct6FMq4R8q38Ma9Z5xRRxTUN7cFX8bfRxG4W2vkblsJPYqwTsrOZ6 ABZ6ctw1yaV7RdDWWhjgVJ6LhAK7xz71hN3LqvIlw6OHmxCcm1NcVJdkUjLbTisX xDeLmQF8ck+Qcn4FXjdLSoTFwvGWalB2S698Je2cEtMcQuBxwXFMx3Pcp/dcx01b xWHiw1ubyUQcwj1pVSmmWJQ6xiw3s10VtL72rZ/MVgSKqiCWxwf6Rsr8Rjh8etAC pzDZwB5trRK8rXUqY4aaaz35kderzVjoYxe2jjaZ0nU2WBaIhl3/Oc1Te9Nq9Jg2 DcEIa9OmeofgGn+ybMoFQXHnyJ8BPc4q926zRACY7LOrhWfSlgWyiDTyBacQ7b7O bMcVzWTNbFvpu51zosPVHCCh26xqPMmUmFnYqzcdJ2Bzttb9S5JIaQSEKdbEMUKt WL/bYhNEGsW6JKP1jM+Drc+EDS2D6mc6aoWTqGNs7dhsfWaKVQIf97+nJcmfZEMK YF7q+7nFMrzCG9rBe3NVSXqtqtWZ28c3zKqA7bJnVMiibMiyHduU07uKTJ34QQAO 88+73LXmGsZwGV30yMQNJpKXekGulYa7y7kfjdPVsbkrsdNJCNQuKa65UY56+7KG CqZDXJfE/53QcaeWa/bLqClmlrdvLL23Vu2pQgXNmRvYgXbRlWvaBXuq88XVefLT JdtksRwwX6x/aXyvE3hjOmZV6azbI4fShdtX5ryPiPR5AUO7c+S3rdJYGiHdtPJB ktlh7xxwxZvKFNGQJka4zYaZgFVsvgYDbIhA5Axh0ZiuL6cAm63cetfhUIJ+MOIl 9Y3RW/3eOz7fXNzFe1unzV3kbTQR4HunM2nLYrzUab3EVCSP1YJpf5TSJ+zEFqgA RQiFq7dQsE3Ko/zltIbkVmynWpwTm8oc2ojbG6yIYMy4T861a/1SNhCg6lazvg2S PLYFBwBbrb3IJKOEqM3j792K7r2Vmv+b6PB9h0ItpyMdcHQ4EqKh25jkm6JExmsM 535lnwCwZhbZozE1sQqAAWTHkgCy5lQsWVss5KZ6RqA92q8e66JdTB9OOIItPYC7 BqKb0AxG3I4NP8wgMh/FRCue0CX6kZ8o42XQmmzuFcoMWYWdz9JOillM3/0Bi6tq w13d1ezL5dkO5NfIov3K5kbu3BGlrYCsGkXTsP+M54Q74JU4Q/oLSDU0U/WAQypm 4wy873kd5OTY1x/R07DZ33riG2lOtNc4dbq+XH55rw0m4P/7Ut5kqcuG7HAIBicJ A48YwahsKjJMkPpBuexb1X687T8OHlYqPQo7pDHMEkaFOw9p7E7/zs112ZzBHI13 hkGtBQYY4Gm4C+7kLrVZkpI+3RQOPYL6riq1HhIdvZaXGUhQ/e4bVZQRf2eGpAAY PwEEP8vrPaeAbthgP+1/U9qBdvJPi+1An8xoz2GGbrDj/pWlHOZxP9tgftsbneGG WBBZS5NovVp09feNK0ietLpWn+VgsOX+HrVFqxtiPve0/SmJzxmAnYdJnyVwvxuF huoaXDDhtgZiJ0VW31V3NvqkX/qmf/qjD0pGIPqD1TsYEE/yJOM9lgWipd6K30gf jz84Gt9rn/vfPtGs3eOpRocEjyZFz0GVr/LRBYklxmak78T22PqryXnSL/2cd/3U b/XY3/p4/1aSJtlas39euFmCBX/8noGdKoHhWwrdnp2t0f7+cgz/+zwTRcV9ZSDT Y/T9GJT/Om+S/t//AGFE4ECBbIywMYjw4EGEDRU23KJAQT0FBya4AJCxQUaOGh1k NNDxY8aRHU2eRJlS5UqWLV2+hBmz5MmZDWbOBBCSI86bJnuK5GjTJ1CiJIfuNKkz 5lKjKUc+bQoVgFSqUa1OvVoV61atXbN+5QrWa1iyTM22LDnSgCUGBxKyURAx7tyI denetStRr167feP6tQtGohFTMo5q3ApzI0iXDjaOhSxWMtnIlCdXLspy8VnOnU9u dqk058qRQpG2FO1Z9WrWrVcvrmpaqv9OnR9N176a0gUHUwcCLCi4cKFB4cQHEk9I kCDy4MKbD9/C5p8NGIcTOw2aOSVo1929f38clKf2nxxFjzdvHafo1KWvJzbdkvtL x+99zv+eX/9++vy3dxStAA7WIJDACdY4cIIEEWQwQQUdbDDCBSFUEMEHK7xwjQRg wCg9lD5SCifyAATLPxNPrI8p/MxaMTuUWvQOPbRWik8l7m40CceOdHSxR8R2zDFI IIf0EQAefyzySCOTOk1IG8+CMakGDHDAACtdaABLLbPkckssrewySyvHJDPMLw3g Ekwvo2RKRM4Wg/PHOJekc0475cSzzjzv1LNPPv90z7rrZNxqMaX/ahytyaYWZUzR 69ob0VGYcCMSu6PUaopSTTPldKtNPe0UU1BHFbXURk1NFNVPVWVxqdQYTTW3E/l7 jDvbjFoxRftI2qwyXy8D1jJhfy1L0lZZY/PYJy3Vrj9YZ4U22v3CG/bUErGq0U2a pPVsPqne05ZOY7kll7+SED2UUHXVYzezdUl09FUjw31WXGZ7TbZcfaGl10QQkTQq XHrlFRSt8LgjGKa0nlWKNnj3hZg0l/KNuNJuVeoX0R8hrbhjfsdVFrUZR0t45IeZ VYnjoWAsSSeKzerX4+/CVRlc7c5j0tGZRIsP3Ugb9RDWhRX+sF53qSU26WCVrrZp prWSb0/U/6oMiUqrF63vX5lgpTQ9KhstAAaxXeC4a0bNHjrRonmdarOqq5wqJAfS grtKu0F7emm9nQ725Ihf7ng+/GIGXGbDXyP20wQUdMKJLJyYoPGLTN52JXlBKyDy 6jKCoQowfFCgB8MoP6nkzkAUMIvIVXc8Cw6shIED1R+fgPXRBzic3J3bDVrtRRE9 t6byzs4ZaEbRo/azfmNGedfcn18Ktu4YgEMBMATDXgE4OJDYb6NK/skxGHpQYAKQ PFcAAwz8kSEt6TduFiu5e3WR3pkS6AF0waxXwIceCjDABDAAOv5ZDwwMOFSPNrNA BTYQSQx8oAPFBcEJOpB5moHessxiNv+jwQpvz1rRn6TmpxGKkIQnNGEKS7hCP6XN Ow+4Hhx6gIEZ1nBzBAuPm17FwQ/JoA09SADnekCMKnCAAwnoEMZYIqolpiRESeEA HMBAQ/XNEANVMIALnGA9Nlixhk7IYIyUmJnU4Mxd2SlP8mzmEd4dr43O48zw7rW3 vPHNjnXEo6wm1pkqSMQGR0zAETkggyTuxErPcgDZmHJIkwwABoTMCAfUN7qkwC1q S7EkgAimlARggA0MkEECRGlEw7hgAtXLQihHKYPNvS+Pd6Rj30BWuH3R8pIv2eQY P6PLMPayMdYiy6qM5zk2BDElYXOBC2TguIuwJ3O0k4FSkJnFRyr/0gAwiJwTOFBN jbiAABmRged6MDa5FSABj3NCNM3jAg5lUQYyKIAyFZmRZMKgABuRpzJrxwGy6fNx MAjXbiCAAUqapABZYAMGjLk2X7qGWmp81BuDV7w1Gi9bEj3ZRcVTuZfMaZd6bGhI nbifKvgADpNDSRa09wAFCAAMxNjeSJTZBgOCjgEdUikGJuA5AYgOAFEkhg8+1z8b TEUGPQCDE1xgg5YSAwwCOCkAxidUpyZ1J1WQAAOygIF6CCALlRAAQTkSRQVkASNO AEMXMRBUYvSgdgpwaljN56hOYoB7KAkgHLYn0vyY7jUxseUt7aUaXcWvWIj5Fkf5 mkEXklQi/0plZ2RhEJIsgIEioVurAqrQoaPWgw1VYMAA9wqALAi1etYbpwwy24MZ EsOrRlItGC5SBTi4FLX8tAHoWMsGH9j1fKDj7UuzwICwUpKsWfhIFgTgUrUKIH0S aS0YbFBIAEVRp9TkEIcS6YSELrR4KkQhC8E73j0F6mcVvY5GFfUuNurMb3IcXo38 CjPF4DVUwBRmrPSbX/7ed7/+7S+pjKdBIikJP32c4gOq8IA2KLgK1VHpFFPJAaTK NicMeKwLHLCG/D2gOhOAa/qyYAMndI4YGHCdDCbQg9c64KiybYAMWKoAEl9EknD4 o4oxIIDNGskGLoXDA7JQhQkQl6AjSf8AXBAIACcEFcU69gExFADKFYOBDnclCoXB 0IMqcFnBPUBgXjWbTcgV9JVnjqV9LvjRkGHQRIHFWK6a+CKuLTaM9AtmmkuC4OX2 eblg4F5pxQpONhDDfJIsaxI5AJcgqnTKSVStAOaaEbRmwahINZ8BtjrOjBSgDa8d a/omkMUq9LSQyvVpJFGZ3OJyBMTF5EiSFQDGwbogARDws5//Z8qW5loAbbDzaiZ6 Mhn5zL3Hnhfv1Fiz9ZwXahZTbPeCzdc1q4apoctCth/3OIxgeNAAUK0PzMddHzDg iBOQXfXGnT5KBhADCvBuaRkAgAG82HwuyOnoXPAAUNOzj1koAAD/PDfpjBiZkp1M NGl7alwF0GHSqi3reiFO5NZle9QGcMK7MfBD1j5gDdPemscCC2f/CMxit2EomwE2 WAM7aeUtP7nLWS5zAzf2RCVlg1Ljmcxk4o4Bvd0cuFlsviw0QRJ6hQMG4MBbBQR6 ipTEd+gK+nMwGsDeANCi1IUoAFqfDwxmNUAfCQ6AH/sUd6ecdUgYQAx/BB3EvgXn u8duHkkaIQFZdMHOMRJ1NkygACUQG4dAtliTI9Zv7MFo7waV+GSfkU5yRLxhNaZy iv7yNGiGZeYxTywarbyj0OYI+rCcEdxlJN8cOaq4AcAASfjPH6yFfRUMs8VvLzV9 ltiJE8rd/4B6k898BMgCHBYwuvFZNSg2ICJGbGB8jij32whfcmlT/VPtYRniXT+J JBWaEgIIEA7e7V6AWSXg/5I/wN77a/r3CDGPUg6ivCwYyMnlyqt8ilJaSQ0xJ7CY 0nPk522nN6GTNNLyAVjTO0vKgnoQK9yJum9bPR9wgo9IPe6JulQrPkvjiALoo+ly gYHLjlITncVYtLJKrrZyu/RZKIgbO53YjaQbvY5owBcsHfmzkWFbrzcyoyXZnaIw NqF5Lx5cPDK6lPgjmnq5FRr0mGpzDc85KYI5PXDKH/NZg+pRqqN4wqlAtEnTNGKY N6vDNKx7u9ExABbDQCFqQoH7OpNwPv/jooOswghUY7jRAje5U4lO+j4nyjg5REJp EymSk7k/xKRokxT7iR6aM8SYQ8QkOURFTMSVe6J90b/0KImfw4CgU6164J6jYred gAEkIi12679I26wsEqAWu7qDCp3NKYBKAAMPoyeV8qkOLB+TcIKw+jisQysSJK22 oiTasz46xCvtM4x/kSmEgoOCGryXW0RlbMSZ25HCu0HHi8beYS83EsJrnEZrVJSS eRltCaHLMxQAE0fzG8fxM0f8Kkd0/LzOAA1vCb3+4bIqkEcbAC3D8DZKOiqumwoQ 66k1eKcs4LLZSysZ2Iyo27Iu2zEBmLfes7AGNC6kqoIEWKYd6zH/soNAk5CkLYMc lXKuLKCshQu1qAKAfoA4S3ufSHo3LqNHeqwCpcI4NoCDW0SZ+9OzmhQWkaClFnkZ P/QOGFGSkcEP05GKBVLCPZyWakE58hsLeeEzX/OBQPMf3AOnA/CBW+yclpqil+qp EvhEB8S6B/CBPkufNPTChtyi6WuA3EqrAWo1rPNAxuhA1xKAsAyqtNtFTsuIMEQ9 YDwJW0tIX+sBbwo+rxycPYw8anzGzFAv4uHBapQv61AZ4HG2zuAZ+DNKiCnK7+AA lpTHzqwCGzCMcLopjjAltKQwvfgsdQqnLAi6oNgpEoOBn5u3RGKAB8uJ1eTKjkA7 wZg+AFgx/2QEtyrAAN6snT/6CA6oAtZEPQaoBEqCgSEDTo6IgyxwMM/sAYCLsdqU SiCctsy8GFoRLIeKM/SyTKBMrMtkDZvzPP0ADZ4jAJ6DT5CIJ8S4EpGAzxLIOwPA HQMAIOPBu2TyNGLAQP6cpywigI0oyEfaJgJwpvlwp0GykgJ4Btjoz6AAoP4zgPdM oNK4EvjkOdpIJvRzM0YkUWYsUd8RlB1EzI1SPPjKKBU1nmoMwmz0HUJJOSIEGhu1 lM2zSR5tmjYDvfazlQ4inc5Ipm3ST1PiSyW6ifmiCe9MOSitnEcUP3U8x/JjotPg SSDlli1FEfSEHtmYDJrMPNfIUtLjpf8AggCVJB8eo66zkJeR6L/1A1NpcVFkQ69i k1EYnVFt/B3hYdFtTMxAxaXQmEE4qtM3IVL2Q1PVqBmSkCQ/27Lo/Ci5GU+FyZeX 6b/+0xb1HKzcWTOK8VIvBT07pbMhtJQezJFAIa/wctVWhVXxai9E/UlkAcQ5vdFF MglbG7FKcB0NQxlvzNUXqQkh0ZFHDMT/8FTMpDNAxVNCiUwZzUE/XcyIIlRmG1Qi 5SF/6dFu1bw0U5Fw/dT1fLb6YRui+JaYeQq8ayfDEpGF0RaXUbwdLQpC5MNxpddv 1dfzRFQo6VJ2vLMpLcJEzQ9U8QoxFdOwSFh+zVbnOVMiwZRlbZ7/mxFENTMsy0se 0+iHU01XkIsvGK1WPgVZPp1W+HDMO62zWf1TlQ3PnCnXxJBSgnXSJAyscxnYdfSO HRrWwlrPc13UcSHVOPrGN0PCLbXXmMVXgjUZpAWPCEpViZGzJ0EP84qPYtWaxsPa i3WWtYHSDxoSwZHVV5WaI6w8lE0vkZ1MaVxZbMzaPU3bk5xYZpFSt0lHLLXSu7Xb vD2/zqO8ZgSsy7sKlmEZQw05M+UoF6qNIf3ZwXrY9KocHx0LrfXb+vLXylWNduwO pmUz+jsspR1R/Ku/Ma3bNdNR8gyfN9raFD3VL+1cEW3dJEzbFaVRko1dP+1T38FW tb1dYyVc/8YFqbj13Irtw4Lh2e5QmThtEw3q1ApCCpLT3JJL1KDF2aQd11fhV+T9 WVFdRmc8UZjrXpqT2Iq5oMxsxwsqWfmI10M91G2dM44SHMJZ3iLZD2/UU4pqthb9 QfztnZ653wErWbRFNslk2Wpj2vbzVsi1Sb4tHAjCj1p10KiAKLJF0aHBiThh2EsV mcpb3KP4X+odI5rJ1yutUhQl4VoKXg/uDsXVr2+RXl/i3NnoFDKF4aZh31m5YKJ4 v9fNXBS2vDMFnJn9mP290wjOXx/UUts12zJ6W8acXV5Klq6gpecNKSnuK8+4CTiD W/vSJRt1H8l1k+IVXiKsYR7+DiDOD/+flJkW3lF3PAwzLlIThWPujWPvjWNktbMb aRkitQ33KEo841bAXd2cGeP46ca+leNDnjxGCdnavV2z7d8JJtTb7eAmUSNoLdRC lDbzrdsR5uRN7hQ6nZXBRdXxjQns1RV1zRN7kSPKDePN7VlAftxDNVhwNRbAwVy+ FTlbZWVoSR763WAwRRqrSMpZTliaXFiQomLhdWOYRddFSRgOahH1PNrfLTw1tmJG hrzzqhmesUEmblvGE2AjJmIPOd9mvRZDHpJkBtU7njMVpVuZUOEBA1g+lNc/zhd1 TlZxfeXLDSkszue5bWbgpUFPteZSdZJxntd7VeTnvWXL+4/m8WP/MzIvhwaNhDmY UN3ey8lTcLZktV3kZ4XMhj1ZbG7lkoZlp4jmA1bpH9VndK5V3h3RQWRjHK1Ym7XW 3QUZs20SJSTo8rxY0CXHUXFdnWTPMzbqlj6WTP2RarPofgW5YxYWGV7pd8VkxShd qk5eEubTeZbc9oJGDd6Xbq7RkHY8uHVbleVfZevTtNbdSR4wrMaW7oFr+Q3jgj6R LO6lq74Ur0XdDf5qOC3bdv7aIgRjLUbpmSHaMP2bmzXpUr1h7nSRWBXbyRYhiX3p h27aZZnZyqQXoi7hk/Y8qm3ftXXSl7VquX7oKIa/JBZp+yVrleXmIq6ocA7ns43k j3Vdxo4X/4Z6bATe13Pe5ZBh4FR2kr9+vDduY7reCTSm5q7W7a0t7Pjlwzq6WLsO 5FDO7Mw+yZllaJpuKDyTaoWFimFOM4exD/MG3owh7D/GGvVdP/XO6phm79l2ViO2 743WXUd+7W/Ob8XUb0W1mM4uEnzWFwJnrJAr7PKs5/N85+/EwWMLSlxxbwb/5Qze 5/nLbjIGZRteT+s9XA5ulgomvGT0WEmJ2mDm2ucuvAuq6BR33ImZ2tZg8RKa6IV+ Udmu756R5Eh2a/TK3WlctmxV1Uf9XYGeWOnWW08OahHe8Fe+bHROVuaxOT/s2GFN 3pP8YocmrA9vXssMb3418AvXZcw+Yf/nvu5rHl5gmuUVFt08U8oi9yCWQBsy/1sP hhPjHu0i/JSj3A4p/u8mHmCS3m1KvmlvHmvDA+n+xtNS7pGuSXCbbhv5C3P/qGeu pSA6pYpLH/AoBURVBvAE16XKzChjGW8ZD+5Tr/NoUeMWBluAWR6H9vDpReTtpWOs JXDrTk9nqbb3ExG+NnJ4KdZoQfKSHhhc3aA8Z21CzfGztnE8VWJFqdZ0aW1iC+hJ Xzm49m2mKWqTuADQ+io8sIQuAC0osISRoAF5fABLSIJKIDFKYAINAIAKQAJ5VIPn FLIhe3cvQHetqoQFa4MwCLiO6IBJgHegkPc2sAENyNCRqIAh0yr/dy94I0kCdLeC gAeADhgyG7CCOCA9L+j3RyCCmZiBfv/MbFuwKvgBS5h3raqCR6CCeWD3r3qASTB2 rFgCLFAwG/iqk7cCDVh3nSd5eQT5i0cCIbOBSfgmjqiABEjOz6SCxFiCBIh4I/mC ku95k1iC4aqEme+/BkgCSlCwMBiAJZABAuiHJWiDeTT5BZuEEuiCB2D5zpz5pB+J Dnh7lk94MT/qnkT1FObq+FuYREbuDHrhxpvh8AaAbNCCsKwHPNCAbJiCrjKEgp8B SvABJSACL6CHsAQCYQi4CmiGxf+AEoiAJghLBfiFAiAFCPCHNngqCeiBMoADCph6 AIgEWyAC/1w9d9Z6hCyAAiJI+g6IADgISzag/YyYASxQn9bHAB0A/ni/AOIXAGEg g4zogilQAEPg+KBoBgV4PXoQgBMrAzowBEgIvrAEA9rvgiJoAgGQBCWg+UBtgGaA gyigqfDHgPFXAi5IAlR4KkkACB1t/PWAE2NABywKBAjIQwWAAwAAZpBiCIbJQ4kA GiCBUEcjAANI4DQRoKJUA40VLpSsF4WQxAZfBvZo00PHAytEAHRAJulBDzkCiOmg RC8AJGMLBbDp4VSLjnYgAaxcquCRBokDQDaIqNHAVK8SxUoEq5EsRJBozY7VmFJs 17Bq5Z6l2xYk27Rzv07NixYu2r0bp//aJdz3rtfAMd0abuz4MeTIgiVTNkxijIAR BCRu6DFU2GYAJAgV4DzGx6+sGr0QCX1Fi4qdDZyUBkDKh6GsG6xw4Xob9OCNpCio poHhR2iJdqaomKRxAykVarYC2FBEQqnQNIqYtBJ6AyQyUytMiCOxWRNDvTtM6L1d ghXqFYAJoCDecQUZspE0UdKK5xphUBWBAFHc1wACToSWxBRNqABTTDBcwFwMhHWg hwoWoNXBHQoQ80ByS3xBCTEGxvSFFkD8R9UXTejwUQcJOEIVMgL4I1UHSDy0RCpA lKJRjhlNxeNJWlUW3JFJKhlZSpQ1uSSUSSoWkmFPJtnkk4kRZiX/kotxNRWXYYJ5 2F1jPsblkRtgpsZ3kGTgYBibVTCJCxpFIkdsGpEwSW0AvBYbAV1FVMFtuUnkgpU0 aCGAEr09NwZxGs1gSXIAeMHcD1sR6kOkq6Xo6DwJUOIDEI5uQESfMTkwaAQ+NHoo WO95JxEJlAiQjmqNNeDCoBf4MIiAG9VJAn1RSGWAA7tu1YAlSKBCTBD3dcDBGlMA cdBUSQDSkJASLZFEMIx+tFEcTiBTYmgzoFJkTDMUQQwe4tXJkx7cStRPaUn0+CMA deJrmL4+bvnXZFTWtddbhRGsKldkLVwmxA8bfHDCk0kssVlTQpblwXpBpmVjGZd1 l8gGe1Uy/8okq6wkmkwyBtIGRgigjXaQEHDbIOaRYIV5pgmQmkReUKrRn2FQR+tt rxJWgRPA4Incc20Qo0RrGxVAFg1jSBAnAO9B/VwfEjBBwADzyGCdAIY8NG2uW2LR X7Aa2VGECrOKRh8F3YIMUj8sARE3rQQaOK2jEuVHBIFKBLtEAl+sa8HRos0ESJFP PoOAthJAzlMSkGBRongNXCDAi4YnMUGLQIxreL06zAhSwCjB4ETk2aYigTZR6t7l 7mb2fmWULRdGmMQue/k78ktWDDLIJTOPWJlqCuBLuq1J/wEZcz7j1h1NrJPVnD1L 9CcRkVcwqqGE2UFIDZ51KtEFi0oyTP/VU12B6VZXUA44T23UJx4CZECAGWhBbAQ4 1X08ZrgIwG0qsgpNrQQQLcpUgIGKm0oHCASEB7QhCt2qABEK4QXKMWEAFeBAIWbA HCtMZR5ZqEEGBPCABA5gCQhoQQZKlBUY3FAP0BJPB4oVuhY4gQwIcJAFQJIQ0nUL APMARIkoQYck2iV2ViJLXhS4FsFUDGJxYdhiHKawhuGFjB2L2BgtZsaNFC95L9PL 8z7mxuRpbI4wk5k2akMDrmWNGGpwgRVSZQd6+HGA9VMObDIFEhIUaieEycYaCMCS 5hyNI1MAgwAkgYe2AcAOBTQaAOJHyUXaKm9OlMFWugCbMJyKk1z/uYOr+EcD5kyH VngTEpaq1Ixf8W8+TPHHGDwIksN1IIYOYRwZLpWho5EnBitxlSBAwsN+iKAJPiKB DAqRENDx5AUF0kADZpcVfWVIifVSwus0oi+itAEDN3hMwKhox3nSk3dnOpLwgHfG 4TkPSierp5LEUkeWJUl61JMIDVoRGlUoIDaTeMbROtAGH3xAAwgQ3/hg0wrzFapt EenAD8yDNuAMMwKnEYAw2qZMRXZhf/2AWSkBKECq+EoJa7CEK1ViwcIh9Dp2i6CJ 0mIAF2wFLSuxJv8yWCAyEG6YCSgER6xJCB4OgEEqqJCkEvCQGdxucxKZBwIG+Kwg lKAF7bgQ/zeDWKB2LMEJjhqhwIDUuiZqCwjRnF3tYLcviCkwL1/kq1/WqEAtpnEw YlQjFy8m2CwCprAj81gWv3SkyBqGsnSJI2ahB0fNDvRlubTn8XzXmMvMTDsK1cgd 5MCGD6QKAHdSwRpQZT/YlG+RjSTMFejwAFO0QShKawBbXBABOTSqA04gggM8ubWt zI0YX+NMH5y7mQBShwSV8AEE2DSVl8YElkpwDki2I53qAoNT3VrCTMvUt1iOp1gP cUBpdpUs/XQtAxJ4ABGyMstlaqQLp4hCFXrbkHTykAAVCJcO1CADnnzORA0wBunC gABHNkAEpFsdVeZqO4E1AKK7qpRE9P+Fuy1VJp+g/Z2J3Zjiea6YeGXUXYsBqrzM btZkmu3nxDgjM+127ZCbAhrMMKMEV5KvUufDjWqwhIQAPyDAcpAA1GZAhATWSj33 q+h+FdkALHCqba9RT4jTW52KjC2vC2xgeKcAHwjaShgJBIAMFmyYCqIZSIJ7c5yp 8tQB+aBum1EmC2klgprstg0OghAAbLgZfX2TXuj66hTgZQm5SiAIkVuiQ1oIiLge ygv3EYsV90lYxJ6RLH/9KxsL1li3rJovri71YgvDWFUXLEpoadJhcRzaxMSYxXyV sWUwQzOEnlZPRagoYbqH7Kl4UgWKVEmheDoAL1iByv4bcnV68Ij/2nQmWq+h3msG 4cgxS+c7Y1ABKJ2YgMjRoA9MePN4rjsInnaSbiUMnL0M5wREgwkJv+K3aAhkiHTO wK0SyWbQehQsZWK1AvOIQXKKWaCMKJonwNDcZoLITYm0SAnjqgB/hKnEGrnOduU0 XAKw1cIeUfGKJ67SPVEMpV4DW7KhNUxnFVMyKf1asp/9uZeAHpxcCrTmTLpAEXyQ yU12YQpssEDb7AB13I4hDNyVSAeyAAils0EYtUkCJTBJjGFALYOk8jpNl/K3FlTC BhyoQg+qgBXRZKENpoADG7gGJFI4BSg9GEYrXlpBvDOhbV2o9qsBkAQsCIUYEIAa yEkiAAVU/zQJRRCKBIZRhjZwcBiAi8sMFMIQHdgtCaRovA6qAHd6OKQDF1DA4wlA LAOBnA1cZwIk9FAPBfwAiBcQigAGMYkv0EEBKW1AF4ZRhwYk4RRCkUQUnFMBsJeB gxzsQRDaxnznC6Ae3834BYygdAU0uQdjgEApLn2BBTAECDbIKZkeC2tSQyyLgaX/ qOcPRr4eVv+p3udhtdGSRATNOQaNHSBn9VzMlZhkcIxEZMMDMEAWUAIeFMAFqB4e YBQAwEBk7UlrVVAE1l3hBY3qMUAE9ADXVEDbUcIIqmAVSGAV/IAL9MMAzEAl9IDd bEQXtAEU1BZhzIDq9cAkBArWZYHqjf+gSrgAiElKJbwgA8RgVohEFdiAEdoAF5ge FapeFZQf4hHGEkTAA2RBE1qBaoAdFRoh3G3hEGZQkyFHA8iAziBBBDahDUCCHFYB 4uVIGNpAFThBArTBFj5ECSRBoCRBG1BhJTyA0aCXgSVBgCFhthwiDELcRlzAHDJA G5TBFlYBFVhJBXTBA2ThI7yXi+HTAhqdPgWPrsjYrLFYZ8mYA+LYP+mFLD5WHCGP lRQgKtbTKxrPLv7iAPTiLzZG/6FRYjlWX8VfjuWfMb4aqulFFzVj/Snjk+himVDW LJqFZRnWMA5WNyYPmljjN0qGmdWcMI4jOu5OMTagKQ6jOIqjOir/IAEmXilShgDO U9Gl4xv54vBQxzka3T9GRkDqI0ESIy52VhYJz/35HzMyI6q1ovxFpKmtI0W+2P7l GKrd42P8Y7LYo2OkDC2uzCzO4sbA3M21TDWSGO8M5Cm6I0ClJLDBY0Hiooz9Bc3J 5D7OJE5WBkvW2Ey2o42FZI0h4FAmIDveogI2xrLsDnWUo5EMz0YsJWMsy96w2lPW mkkSnWZZZAHuZEBVSU/W4xwtZJmg2kMKlmJNhv0VTF5A5GBVJABapWOgiVviHJfQ WHCIxTbOUVgCVEceyV+WST4qRi+umEChSWCUYy9qTGAEph3NYq85ZtA5RuTsnM1B hEKOBa6d/0U+heNkHiYy6iQ9mZhXriJWLuBeytxl8k6Y5ONPGuD/wZhKgkk23thk tuRtippBmmROtsUXIeXASEZtBuVexJE23hyZMKY/2WIpuibOUQZZJiP+wSX/0Vpc XidgWaREMkb/vaJkeiNdCA/HtAxR4uVoelZWmuR3CoZXuNxqhkw8vkxf1mMdzadY wiY6CqN9ytHv1CUqlubLvSZPCuQ9OafH7KdKPs9vrkwtbtaCFqXuBMZm1tgzQkYH UMIwmEKAEYRTIEcH3KDc9QzyOQUeEIF/haJNOAX2uQeG2gAlqCgTWAJctMuLDgMT lMAAFEABkEAEDEMV8FYQQEIWYMCPpv+oU0AiT1QCBvTAA6yIRNhg3MGdUzwCJDBh lPZA4YHclNohk+JhriQLFraB5z0JyGFAKL4ojI7TKYRigKnoMAzhbG6lllRohPIV zbUlMrKFWRbjWU6ndUZkQ2KRMrYRnfZcdB5PVY4jgvJl/EnoRg5ocQ7TBIxBExCD P/BhFdCB2nDESQGZFxQBGwRBASyeUGwQH/YBBEwCQlwAPQhA5jHA5ZUbSCzBiz5A k2VB3WFFBSAApTJFShFfSegApvYABECIAVzAGOiAhrYBHIic68nM2Lkonozgs3Zf 7MlE8b1bAvRASTzIMLFEJgUBcqnEHwbrFAaYRyQaFixKPfioi9L/QxQsIa8F1ITu pk82KmEcapy+Zz3lomgFaGl2ZlIuib4SVE6KiUUqRooBqGnep6spbHw6BvkAyQ8U xxTUg7N9x5TRimeowYGcgA82AyCoDfxQDiFQh7s8yNF0hjBkxH7FR08Rw9gYzoTR VJfFBEvkQeG0lH/oIOXALADwrJMmGiFuxAzowUIEwWZsxRIgQRkIwCPAG2fYFxOo xBqAVwU1xB5ohA1JbcMqiZ4OVIwt5p++pXZK5xm5ZVpe5ETKJUMKKmSkpk3WaVA2 KEiSJFAyIEEmKnqCZ2Q0m9FUANm4AFiUTQtQAlJxhmxVR5uJx9U0AA0+YH84ynYI wMxeKErB/xsNZIHLrpB2vMvMOgCiNMC0bRp4Yd3nzGzQAgKwQJcE3QfP8psMJEBo fAuBlM5GzC59uJlhzIB9WUCgKKHB8Ki4bEThJkdqOqgyiiVM7uvHuKeAduNOeidy PuqrWabRLY9RNqhxiuRj4dgzbmMd6Vq+SlZkTawXcEClBNAM+E+kTIpqkEAfoNQB TYL2dY/SeM1m/MnpusXVIJS12M0sySwBdMAaOIpamZJbsMTASURL/Q1CUW1oPDDg gFVoyAACIMHPbkWMcAB9gEjvZoAKPEKiIcGbrcSFwdkkGKY8PmeAKpD2+mTy2usy Uic0SiPa4nB02vDa6rBwYuU/Mix/Rv8vYPLmD+tmYSgKMTQFulXKPFhCDY5BIUnZ fZCA/wCBP2gBcVgJA/dGA3RPp+Av/xDGy1LHdizxAcBBp2xA404FfwABhAjtRoSc kLRU63It7UoENyQACcSQMGGwxk0QYWxADLHBAbDBI1QK8QLBAhSEPFUWz7kwgQ5g +XJmSR6sKhJx7wTkQJ2jVxro7gjxJEMye9paUr7GfVHCcUROAG1GS6HbqYRGB8yv sBZBSk2FyBIF3JEdBLWK0jjGLAGBAEeaDmBiEGQEIf/QVLwyIaSEBksABFxfIIEE BYMEBqdLWPkKHGMTFywR7/5gDinBDSZySWVSFNwgwA3sZ32l30b/7BCbLXbCczSO WpPgKf2dGsbE2tmyY10gZl6uZNraplCaZ8wJ3b42L8L2ZiUvqsZ0paKgm6UcEgBQ F03JgSGsASTEb+NugP1OBR9Y0wMIWeFsGZqJjm4FWBS4B6Z8LjF4B9twRhu7RTWv LhCUgWfccX8BwgVphNlcMO26CzE8QgskAVN9cAKJRTGJTaKtwZsRbx4s3xKoKhJ7 iYK+2DpCJXzCUT4RjCi/cMDqLU2288C682iWJ3NCqFlDqGVVTGTdGj3+VcHaHPkM AORuxTOUBkWLRkXEHtapQ+YCAAHUiQvMi8iqTeXqrEZcAOUUQkwYYqmO4Nz4GQAT MER4RQVw/1mm6VQTmBLy6TQrxVDPxoQGQ7BGYDB1hIrs0UeCmUcxEQNJTYXvjvBm NMBmuEBpoHDpNEAF1OdYZ/LBHKdYA6pHJl6fsi0y8rBdPCOf2rB/9vZcOCBWv6Rz azJ+lvJwu9qEkgX/Hg0JyNY8wEBysLEA8JgV0y9IJEDPsMSrqFJ9qMaFunZ4z699 AHDdmHF0vfZqMAe/sXF9O7BnT8TFkmzQwAaivSFjSwRVKV4qcAoQNZjXJrNXUUUJ 9EbWetxc0q1awCR0+1pDqhhY8zOHTxZ/znBkfdEMr+bPgTJ168p+cvJj3I8kfE0F NIP6TjQqhVcRkHcpCQkNkOF56DSFs/+EAT0pJUh2dczvN+vvZPMYV8RPZieEBERt Treu6MhBUN8HdFA28zlBrvQ0g8EHB9OHlINzpYUG8mWBeFQ4hv2z33bnEUMsWPfw bCK3n9IjnQe0Wh73aYLtaZLtQBtlEKeioCOsP++5WdBcT2YQHLTfkvYAPTibcFXq LfcX4jVdPbhqU/SA+NlH6GGSAAABmywRMQCBVH9oOy3pkuKXA1SQHCgdMVBAK1wA HCid90k1V/whBsABBizAMNjNEmCBpytAlraKSZys4vUWEJjpJEwaVSCBAmx2JyKB 8jHfgnefDhi74YwEretAD2CA1ijtPFxe+5GzAq4zT6aYRrI5bxP/D/ReuLt/bd4a LD9W7/JK8iVfNz6edfN4b42JjIkDOsDP5YxGqsfUq1zQKZdUQBbYgBNMwMK3XSXw icIzgA3AqVsQQEQkQSVMgMMbYSVkgRXIaNYxQMfD6RI4PBRoQERVoY8bzgRAAceD vCUkQBXEvE5USQUkgA1Uwg+kSo7YQMybfALgqq3nfNtNQgmQaxVkQcXyxExpvM1T GFU4Ysw/PAMY3BdaQRY4vMXj5xaF1jwH96jxrb2b8j7t8GRkJFrq89uWbT6HJ6Ri 9ZToae+c+IqP8jvvc8eQ/b8CgFPePeDX5G4uKg0rdL2LUVdLdzo6KnEicfjOnF0Q /jdOaFvf/7vzBv4uijKa1E7iSzIBtrhctudgja2dXuRUr32e13lsRqTaylpyv73p g/7pu/DdCrcRv1FC29xNXqYurnslR3dadL4QC3Ene3icK89yJiW6X6bos6bnD+iG Iz/mvzAlw/u7z76THMy+o3XAj6S+Bzxwn2PbwnNz0gVb0L3xVGjnXz6IH3HfF2TL lIzA3muh1lpVuji/srjbRuP4R6Taqz5AADAAgCBBBwUFIgRwsCBDgg0cLlQYsYFC ixYZHqxYcONEgx4vhrwYUWRJkydRpkTY0SNLlRJfnnQJoF/MkCRLOuw4c+PMhwhx grTZc6VKnyGJflQa9CJLpk1tKlV4NP/kQIMuIz6NuhVqSaoAvtrMeFPqSKBGUTrU ypXtz7Zj3TbkGLPiWrIXB2BUaBXu2bt9uSYVCVEkw41Wiy69S5imXMc7575VbBJn VouMT6oFC9Nw5sRmHYeGKZqkZb9lR6dOXfp0WYptQYv+PJmvzLgvIW82GfY277ug NSv1udEBcb1+XwvdXRVlR7jPJzNErJrgdMqoHdu9zlnxcOwpZ7KOHDSo79bbZQ9F ux4p7Nvp906Vqt349+XVo+OHabU2d+6MofMvwAGZ2yo85VbSTjcFOcLJPADd8+wz 8SLUbbWYAItPpP4YhO8y6tCb7L64IrJuOpJOFAozsEwjTbnpVrT/TicHK7ztKZ0k rFFHruwqDjufOhwsMrOcmi071ATbsSHfWhTSq9GCGxI2rczzUbSwrASRQCaJw+q8 Gs1T0r2n+rNQNwjZMixIMcMc8bLKchLxOATzk/PDI1MKUK+kknyJPNug/OgwD2Mz EMQ6eSy0MDEJdatE5VA879HWZESoUtkmxXQrPVGybj9G5WuLz/e+alNKDM2sb8oc /VxUQP04LKzKtAA1UqlYEzp0QfYsU1U4Rdt7T6K6hI3zS1Bxe9LJCtecyiFPwyQw 1/5whYta2uqUVjrscLSTyGELJck8xJrdytMxf9PPzNHarDZCOENFzj5aSYUptzn/ mi8q0wbV/7SgS3+9sMHzUmwt0n9VOleyO8tFVkmmtMrS2LCoIjfPLgVFOFeJHe6K VWC9jU2jYONd1laLUpz1N051bS6ulNlzueOY8xQyOIX9A0ncmXmmN11wV82501Zd VXjbodQ8dsU75+0ZX3lbpnXpn/etldhGDYZU66y5dpHSrb3+uUes1+tTWQtdSrtY q9fOOFQmuXU7SFVxrrBMkK4V+uM4jyrzqD693Fi/DO+OjaWCTbIYtj4trq/JJY89 u203GTVVXTotz3VqbfNDk/NX/cv786NdXWvNDhWUNmqnNb4cz7qn1lnODGemfS4G r2ZRNsZid3inx4G3NMHWVqRoxtuF7//63d1LZt35qld2PVSOUYZ83abFupXQzGU3 tua9QV7Icu6pDl+lG0NePW6yZyaf14pbn1f1N09+ni73en8yylO9b8p2j9MUsrQ1 LETw4QmbHhIlxvBHev07F+kGxj9UXc815huebKYDMNVkSipLCx4GIyezhVGofm45 oAgpuC7uFSlXtcqe+jQWsc2MzEJqaZPpEBU/kFnJcv9LIQWPxjL1iK+DE3OVzg50 PqD8rX/UaVOp7Ec0YCGGN6mrk7tCB6tsDe6K2AJd4iIItfeUR4gBjFruIEiyIWYI SBVcF1OweDUfSrGJT7OiEoNlOQ3+sFAaPFhZiveiC7qOiiRs2Rz/z2M2AEaRkfBq FCLBlxrnvBBQVMESJZXovqgcBZIulCD7Dhm4o50oTIpb0CQZiSzyOZKLkgxjclJZ oRPOqwNjYAMGPlCAn1SAFD0YgwrCYKA7wEEHRCCA/+gEAC/0IAgaQAgNtKCEVtxw ixzpwgOIMANKsMEKzkRIBZBABybosiA0KAIQglmQGZwznQRJwhTy0IoZWiQJRdAB IWpCkA5EAAJRkCdC6imJYVjhmPrEggB0IM+KVOACCsADAfICAIY2wQJkYJhiloCF KKSzAUgABBuGkc6DdOACOmgnADpwB0mUAjMryh0eMYk9UH4QNTT1oKSSF7amUc+C BQQWbxRJ/zmTqdGnqalAAk7RBBUQIaIA2MAYBAAEK5AzVAxMzQza0AQmFPSRCLlD EwQggDwQgSA06AETIjCMSXDrpTG5AwQI0QEs+IACVEAICSgRVgk0kyDaZEIWekCI g9CAEn8d6AAa0IUeWAEYcBVJSvfKVQB8QQtAIIRCOpAESvjgEQWlwSl08IMIYKAU Ek2rEyjxCItW4LSUeIBFU5IEQIQVCIIAiwuQ0AcglJYgS8hAWFfaWz1EAbAWaKoL a5M59IVwJIcTqix3lLmrrXJoGgoQFq/rxbGgCbutxBlV6tmEX3izAUlI6gdgG0aU qIIeP5As0ywyAydwAAn0kIB7efkBDf+QoA+/SK9MveKQDhBBl15IhTC8CZYkzPcC cgCmRJtRVxIAIwpkaECEqTBhYZBhA1jIAxU2kIEPi6QLtiAoQjqQAXReBAHysMAx OwqBGDg1A52dwSlmjAA6XPbGMRiAji97JRR3YQJryAAxolDQBohABbytQBd+wAFS ECMIBGjAF3RQhwYYQwfteFoL6UPA0iUQeoA83k9oqppCgu1yxguRDROzv2OJOZYx VU1PiHAFegwiDvq0BCmaoN/ymWkAVwCEGt7LXBcM5MJNQPQG+rBhXkaBC5/0EG+u oIU8pLcBBRgpMFRw2Q1QWAMNuIA0Rx2FUpe0Dl6YgqonHOrTNAD/AYB4MYqxYNnL 1HqrEkVCEyhAgA4/oh9dWIVtb/xiYyP7FLdOpgvcCYgKE6QCxtjtQwyQlyTY4qEM 1YFdvwAHbaSHQbTjlONYEtQ3a9JI5GP3l421XHiDUpXgYctNvxmHEhSBGMU45jws 8VX06pMUPjDpMbswBiVM4gIYGCdBukCHNoRBD/QIwzE7UHB0krMCw1QABhTAhAQj 5AK2KMQAoCnpSkCgEGbJuAKkesw70CEKE2iDPx4wCZT3AAKTmMFikRBNnXdhChT4 L0cioIRKm3PTDeAnIcwZhXY4Ha6uzsPUL6ACKzClxEwYANGBwIQOAGPFFilxZ/s6 BYMz4Aca/2DtimcwhdciA+5yP/ppHDIDF0eUobtlCUOn3YEX6MARk4WABRYpJhnC EHEBxqm/dJfTDT4+8jodtKGux1MVTS4y97L0EPnoswpMwgF8aIIh9juJZ9zBB4Im gcInUAQJhMEBGygCXRPQBmAOYAM9AGYLsvroNihhDbJ3LwlIAYQfYKEJD6DCcQty h7oCINMIrgAWVKDzsuBVCVkghQQQHXcqQ6ILWkAwCeaaB0hgQRgckD1BXU2BkRek w+mwqBcyUNcKNAOuNMi/2/kvBkJMCcKAtWQtVLqOALygCPAgDsZuENrJIRKwIFJM AFQA8UggAq7N1W7BEkTg2uJu2j7Pnf/ooA4KgqGCqyCSIBUEQJpQKgMIrwG8AA5Q APrWJ4iYiI/uqJW+w5Dq7H5iwpSQAmJspTNuUHs+BXRGx7uqyVq+ZDgmwQWeaqlm QAMIABrEy5kqAAEKYABUQQ6EQeYcjQC+6uJoYAzkrwGGyb0aIAFKYAAiARB+gQAy bQ6farwuwg7ygayobwokjRR6DvoWSgZgoNAAAcGojhB4rw8Mwa6yARCCgAxcoARY CwIIKtOM7iKuqdIAgAZezcKyzgo8scJMLdTKSwtU4AHawKRAIrFs4RE6AAGez6ly 7aQe4uwKqgLWwAl+zbIysO4qLBh0LQT/a2cQYgPuwLhO8AN5S5//kGAMfCAKqEDw CG+yFADxyGzeoMJ2cvB51iyM8K2m0ExDXCfNoKVt6sMnCmenflDxBq0CiADaWE8b OMAFBoD1BI3aaiAD5MAXnKkMybAJ3CvTBK38EI3apEwLPoAA7GAM9Isg5w8ASKAK fiCiGnLDGgALBoEPQ+KosEALjE4Ns08iKYEAASAb4OAgwQILIEANvs78IpIGqmCt yir/yGD/+i//qKAfLsCxGqAEZOACxiASsaPEhkEdNk2fyC7IEGIA5sHWYAwJhsER JqrCLqC2AGAeiuABSuAqbSsJUKHKCGIAGMoHwADJjo4E1kAsC4IErrIZKfAOmmwJ TODbBsAL/w5PciLJi5AI8oKFhq6C3hIPugYzehSFzoKlbnTk3daDRjjCGY4p04ih FI4JGnwAD5XpATRAD+AgDAHgDhTAvd7KJevQy+JQEPLCC5wvEsDwmJJgDMBAEoLA EpqqImjNEo7pGaSwD0KSFORPJFQTEi7A/G5SI1uO+7jA1EwsF1kS/rRg2gQsAfoM AAqgAMbu6kyN0iZM6i7Mn9pSA21xJboAEB4gC+Cg1+Sq7Nzi7PKiA47gASDqnaIA Er5gFXis2SbLPgFgnbDxIWBgAjjACeJAshrgP4/JAJbgmCqAGWciCehAELzNEQbg CyDABL9M3S6PudYmkLRRkJSHXSgkHP/VjPK+p6i2Zh3NJ0wUCXCY5oR6iCNUTyLb gBhaQQwFjQboQb8AzRfEEDW/ag4IAEdRj5d8AEifCvUAbcMAIAlgoAS68CIWUAd6 AAP4qhnwQAMgDdHk6kqfiRGpoBmaIBL3TwEICtJGLBtMLKIuTOuo78COLuKkFANu TSq5gL88k05HzTOvjJ0M6hG8iSG6rh+8gA6Ma9RM0iKQAA4eIS9YSwkKDxdnoMYA QCpNMFIXtQuGwUJRYgbugA2mNKT0CRmazJ1Iwbau7LWWdBVKgQS4LL3gJbtgqEM3 CJWyh1ajqx2JagjtTFyCqIuUsAl9VU+so60I4qkskKz4wAw0AEf/w8oCW8EOtGAj 9eD0NOACZgsIKIEeiAGY+EsCemAOAG2pzhCd9EAOUG8DtGABHmBKL+4joKlZBcC/ UCoCYE4NdMn2lIAjnaoIgGk484ALrg8CbAAKiiDkgrQILJAmrVUADGEN+sACTwws FjasiOHEOgAJFCDkvOliFYANhMESlKkIhuEHQLaspsAUC8LVLJAQxlMA/KEHwEoa AWoKmnXFSEoBiEEBiBIAWuD2ooCpCKJnJSBfbTAkluAO4LUav2C2wkoJqCDuBGBo CYzavmAM9squ4GuCFHOoNPSPymzysnGe/JKEQvSOskRxMiJwAtNtQoQxcZWE2pAD JkGXOsDT/46KA2QgCeYWAGCAAwrAAGQAZJdABmSACPpWBhJAl2CAcAugAmBgbgtU BgqgAQLXyhqsWe+LqzpABvCWcGHgBJNgasECBgZ0JRa3cQmXAPYv+wjXEnTpqAqX nJYgARLAEhY3Afy2qQa3cyUXdEWX2pLAbwnCBWq3RDogCxiAq1wAcTnAEp5hCToX d0u3IFwgCdaAcDnAm1xgCSbAmDjCBRAAaAtiCRCgZFOiAlqAd2mzAVwAQBHXezsg ASZABgh0CdYgIgHMZ6zKGP1DkxDDU2gIMAtTVDCPlb4W9I7oud62Hb+CBh7BEiCi A9pAJStn5VoOV1GsEpiyHREzMLKWa//Bw4dYo6UaqKcszxwHSZLOTDCTSYGTCAf3 cgTRRo0w9KLuw23bYgawgA0yNgqsoBDFJKL4YLa0rmhTaQaQwL0wz3dkOGhMA4af A4fpKFbBtomd5ykUCZH2p5PSA4BbyQl/dVqANYwXo4NLCDfkNwG8NySMWFdF43Zz ly3aWFRcINEaCXnyl4N1KFDag1cnSM5KtIUqT5AFRjQ06LvyJSeuZmsngpowmIAz 9IOXeGFy9YlgY44TJYnohIs5z4QnSJNrpNymGAjjh5H1klEUxH3yx948GYQ92DPQ ZETKCAAiCouRkIq365RZOEo0Iml0A7GEBTMAg5NbeZTp7Cv+ZID/z1hy0qiBvFhX fkdDT5hgwLGQ3ahubqSG6a27nMSMIVmbZ0dqTgWcQw8tiLAwpZiF8eVZIodYDXmP taSIeFCSS5h6fORzcEWMYCotUOlxxBGKlITdMkSG2kiQO2RzqkeMkxCMYbVXybiY m+cI1adcALmZA7lbxCaPvTlsdXmfpZkvPTpCVhlBmMI7kKXxrDmlH+eB0IWQcegt 0jmV+gEaFAAOtNUM4QAMfEAJ5g+TZUVfzqIjhgkISG+cUcITFcAIFCCstO6YBNgi rDXmAOACQmqYu/GWV+ICmgCdDKCOjzELNtigWpAKXOAZEGKdwGABljpqLYCq4nlt LaQsdcC2/8b3yDAADnZLBIiBDXL6ocqHIZBRoLD2UKSYkyQkgFs4oT9UmWlmkzBa VuFZWciZkDHYoc0EBvRAAbSOnPQAApiACOCioHfEnFRAiQ9JJKrXah+BA16TYUeO KZYgSS3XEicImvUpC4YBb6naCo7LC04B7eivEoIAcS/AHzQVLLSJGLBJsxDqn7pW IfrhnXSNI7RJANjg4i52qy3gDVE7QZviC5qgGnO1WHqiPLLoL4NGekZap1rKa/2I HF8IljLjhJaQsovZpFWoK5TrmaK1ZC9gEux4k3GYl3YPOORDXORS+0jbtPHFC7Sg 11wABtz6p0v0s4IsA5WR2iJAAGT2Fv8fwEJnoBJssaPgQBlTTAKcrbYlUg+ubSWS oAlEcAZQIctKogKSoD9dQsbFG2ocOp8he1fgrTScQ7lYKJVQdKYiG+/Sm9y+eIwb GqQjuqz2rM+a4QeeNIF9hpA6khSWKp/YImCVGK/uywZnwtAQzYhVxiSIrrPyYh7o d3zvgB7Uk6FCLS8o94I5oifRLgMloNcUO2rG7tp24tdifAqyrI3NCy4VYglmvPAe ppzrKIXWYo9IJpr98r3VS5TV5iWO/NEfOcvLSgvWIQ7uwM8L4i7pFfVklB6UwP2A 6ZjuUg72ugmUTqIKrtfUEKx4FKUKTgUeDvkgQImnMAx2rgmEIQH/ookPywP7FBYQ flMiCw7FdckBBhUDrEAEHpwArHUQeHsD8qqpTQ2sfnMGIsAIDtXVwi7onp0CD0oF VAss+I4IOCACiAHtDiLu6iHmGiBtEhUbXe3beqvhsLKjmkABsizuvk2uLBA9WVzR rwzGCypSgcBCr4wO4OChrkwLwqoafQsrnarRl0hHtCNtPcaiy+yZ83hxKFlsG8a5 FLhYYId1LHtImDWsDGE6C+IKjEANYKAP+Iz6AGH2HBz11DAlu4Ae/tWphjIB6ADR 7iAIhNMCNKAD1KHVvw+/uJypBtUKepIIGmBaibrBEEzykA+sJEFnIYECKSEP1gAL +pwA8Err/0qA+bYqua2gHwpLBirBCcjgmoigC2yACmigDWazsxVx7HxgrOjV1Psq rxZec2Wg7wEhDzRVBjW+BUd8ogSgHthgo+gvA6LAEi6AUHkdxVUXCaygBWCQA0AN 8QI9rAleAIhB9n0gqkyw7wQBqyosxYAgCAqAALZNGL6ADooBAJbA0AfbjA5l5m3G 8fQ5fxXkG6eZo1PasOfNV+LMThya5Gc5mQQjqFSUK85QBTigDVzbqyCArKB1Dkng H1QAEjbA/YngqdbB7UhhI6nPFphKFa40G1iOIwACRoEBVwAJI1MBi4ofCQ1xqUBJ WAE7WgxpoFHEEBUAHDt2bIAFAhMsTf9UFPoI49kAL1OEXeyjEUAXOUwIAAjJpB+w PI4ADJBpi1DHC7asDNjQJ48GmYCCkOnS1KZHAC6+jPGhworNBi7iAOjQR4XQjyUu aBEAJMzUfkiaBMkCSEUMjg682LJAoEOGPBtnZIhCxgUMAgZcFGiQoMmjvHqAlJra 4AsgHURgyPiiRUkdAEuO6KDSwJiKUhUaP+6ATIejDnrwENiASjVdjw44GpgNoHZu ug2mcuztO3hu4FN1Cz9+3Dhu4siV70YOgDlk6M1xU68e3Ljz69x9b99++7nu8bjD h9d9Hjf558LTe7QDZ1CcDWd/LY0OTQWRATS0fCCzwRiDcEGCgHH/kNDGIEQUuE4c FbThgwAS6lfBHXIocR8AJKyRgRy/EFABKfrNMIaEEmpEwxQUUHGFFisG11tCKkxC AhYCvNgRCRx0SAEZKb7YYk0VRACBVh2Q4oNTAFRwQRNAcAFAM7bUtAEpPDFVE1RM kPGRYb+ZpdSSEZgoADFKVuCCVB2EtJhHFSABgQUkXOBDHpsBFQQBJOihw2ZMDhKG C8505IIXbSiA15pACBLdR1+4xSUAM6ACxGYbZPAZAF/cxZpjnKEiQD0SLtDOErH1 1B10zBknHXTbdeSccw3oRlyrtFn3KnXKxXrrb+z9OmuqtnUUnke2/iqssMda52uy zj4bHA3x/3nVIjFhbHUHBEQAEOAHGpCAgXwFKvjVHXAIEEUrAzRAigI/WCJDAbU1 kMQYSmzbxQNctOhSiAqEsYE6g3AAgyUFANCft3aMgSOsHYUIwQ9HtUFMTRx58UAr XWjhUn8veqFFTQ3cIYFWS3pBDwVLNbBBgmF0UdQAHQCjRCtYPmWQVBwlMChHFey0 0RIIcCCDJRuntSQHUHJEQwYW09pWTWsK4NQA8wBigcw039k0G5Nw2YChGsOR556e zhZZE4BxNMMUfX71gg7tNIAAHHgYYJqkGbARxhIGD+CXbND2+uqrqwr3XarbLWts 48M5PHjkUxWbHbPICteqcZQ3m+qxuf9Kzvlx7m3uG33yMU2PBNcCUNAlBLT44bgL GsitwcpFAoi3ADxjgBMwENQDNTSM4S0pAghDALszhijBD8nLe4WKVPxIRYVRLP1R JRJM8lNBQDiPkUZ3NHHQBkUo8RBJaiRP5CQdKC0THlQgsJ8dpEySYjo+qsjlCYBk +b9IcaQL8lgfwopgFB3ZzGcRSBJCIlAzjiBgFWoxFhIkwAS2TUECeLkUYC7FF59d AAhjSUIqomCJYHBQa5WCDALUFqlJva0CItCBIEIzmk6VwgAlQIYKLBAdFwzAVHLz COmaBZxgJcs9mPPNsgrnHct9pDi9og7lKKdEy1FOOVmU3OImpx7/3iAujABwz3h6 s57QVRF0jmNcezjSD2g0wUS+KACSJEQM56EsD6dQwILuKAY6zNEQRCAFEDCAARct hUlyoNq3JpGEIqhgfQFaiFkw1Iw5YuhIWKGSOsrUAyNI6BctaIMALHaxKZhIIw1o kgAMAQtKZMUYWgBCK0hACWJAYA6ViIsVkAAIASjhBzJYg9ucxwEEYEECLgFAJHXg D0BohSUCUEEP6CGAkknFAEuYQAJMCYFrbcBGcuGWjSRkJxlwwCzEUAIHdKY3E2lG U8HUzAz6oIMHAKJNbKsEqlIEhEsAMw+WEIGEMsWRS5nIMQaVkATwMAAXXAACOsCn I+gFCFvK/8xGQJBIB15QJtcEx4xS/NzlotgoWB3OcVTszq6YVTjmHBFabixjcqTo RMixMXKJA+NulLieoJJRqDcNzhI4UALLFKAfMGiqZQiwLr8ZxgFDtIRTm6oBB1CE TP+JTgmKppsK+G1eHRhMAwTigLIW7GANWEK8luRUwVgmTf24AhMyVIGCNdUSW9mr AwRDgL/KKzowKAFhOhCvZ+zVJhWQwe9+89SOdMBgBbCJAa6a1Lc6rK0cGOxZi8ZW yyTVErdZl1J9k1cZZHYrguErVVTrpY48Iwk6c4Fh21qAwsgAsChR7Vpd4FjL3Cev cTDMTxpQVqm09a0NKIFVH7tTm16HV//UQaOxDDednEYXpj613EuJ5azwSAeK1cXp Trm4XWVVriM/4U57oUOCfFQQAHxQmXDemyr8HocElXBee2ua3gALmDsbqEQpSoC9 6AKYva4ybxSJwyvgpLGoOm0pdna1Ul2h1MHOWjCHP8w47Wi3VtltFYkpjJxleTg6 RB3wVEiABC34oB5AsMJAXBwc/q4OxzzucXf8wjcfQ0u/Y9yuG797HOsOLotdrDBy tmhhZCGZO4zLnE8dUFOianmoH+5ySkfM08GZFABNlUG8iNxjF4xZyNDqKXc+t2bh COZgknOjhwGMng2LsXLMgTB4p6tnJ3t3jdpd75+7s+KTArWk5Xn/Vpwj12TpfmTL 4uGydE0aaTz7WMQCTjSh6/xTQT9a0M+pFXqjy2lP65TTNI3yhFed4lNruMSBDvQX pyg6Qk9Z0m1WHHbU6OJRC7lV7R3zrgFd60/D+qRrPDFtJJzhm6oa2M9GW6i7a15W KTu7z5JOn11qHfMUecCYpqKJCZdil0pYz2P29qyTLaye5qrdTfxyuuHNRiWKG924 9pWwaxrtzgn715rr3G/y7Bv3RBrfOH71SFs670FzN8nOytVMv2zsJ1vuyNDZ3HqI c/Eoa9zJygm5o+1tcJT/magkrfSlvYxlJOI6iScfN4z2fO0KL5i8u3Y2AC4ACAU0 UkIqm3aD/1F8Xy8AAgwKMFGY9mxy9siqijEXs6vO7WuXDxzcRT6PTN8sxahnndRI 37qeZ6rvYaG0WDTnucjJzTnSUXo9o2PjqNesZGpv/dUNuAI9arYELFwIe1GnNLOT FbYxpKUDEXDSfNf+YYeXd15kx7ahOXfsm1Oeukpuck9VLWyTOmdzC7/wwettc+oi +jpPlKLnjDx2NhuRpY9zta2oi/t+q73aqQqYfXGpTZRKPlmfYyK3YLIREkQAg/BU 7xJJXW6V0x5X06f2rxH/9tgf/u2hb7WriT97m1+eO8ZnffWprH0vkpHh3d5+mHkd /gN+oCcVqIQPDLhk8SdrnFdqQCaRZ/911xFyogc5ued+FmYr6wZ2G6aAN7dh2pZ9 GFdoySZ3y3F0XsZkZhdvladulsZyZFR3jxNnW2d0ouZnD4Z+kJdw0DID6gAkmbEU 4zMIkzBRlTAGYAAGwlACy2QkfRAqYKBNIzNHYHAjS7ExSqAWUKECjwB0FJBgvgEW htATNNAHEbQkmRQFGtAAXeAkhNAFdGABaWUjxKAAPtAmXzAFabESGxQEMaYEG+GA FId047eAw0d5ukdy3nF7HDaCfGh9OPV6Cph5Vbd7qFeIzNZiXKeCskeH4NFoz9Fy byRlDAdn0+FwrTdrR2Q+ZGJf3FIExCAMLUAJP4AZMUEDTjA9KmL/CVhAQv2AS7Zk Fo9ABq2kLRdwPXtSJ60QAQpgMtaWUKQgKuh0HySwExyABYChF8RAAS0ADDbQAnux TipgMV0wDKQ4DGEwJE2AhCLQBHhRgJBBKxoIIwi3OHE2U7eWdZ+jYjJnUgNoeYzI bttFOtLhcQFWgrmGh+33h4rIewd4ZZR4fdwyBnlABAYQSYCiIbIUBgMwL80QMQ1Q XA2QDUWyhjWRIuXTBiuCFAdBA5RgFMCUJ1CRJ8cBFjoQKC0gSUbhBfKgkvI1JFkR WA4AMzXRNlLTB1HQDhsADDVxNYCBACckQOz3csWxbnfmZXPocrr3b70CZf4Ib4Xn i/V4b4Q4/3FzGHFWtH5IKXX2ZpQpJ31OWVSSh0WHeH7jeJTvdnrUgREfsBGtBAgr gkvk0hEYQQGWYAlLAXTrIyVaQYUaYQf8AxVkchDZ0AQ1AUxbYmH8hypQQQG6GCET YgWvOBYAoHQPQAAwkyc0kApkAhhQsRgi2XwLuIFfyYF515RPeZaNwmqiaWoBKYnY x2LKFn2IuHqkqSpxaHqQ6IG7qXXT5W52h4/9WHFI95u9xzBwWBAasQE9gD5TQRRB sC1sUyJAgH9r0gQSEARLcQVFwBcdkFtYcpmFGZqSBRMLxBI1c5ga4J0O8DNI6BEb QAloYTEYkS4uoGb9cDX6czUHsZUWpv+OXTZ8rlletal2d5h+qadS3JcdVrZGsoaW YEmWqpmVReZwH5eP8OiIEAeCuQmQDGhxF5iWxzZ8SPEB7eCJxwMilNCcHvEjkUIC ROAVU4EAcYBf8DkjSyJEzRBAWgIgbaAk79kHFNATR4Iu+5MHNuMCz1ABNoA0PgM/ HjEzWYGjlxkVUGGZuHmB37Vm5ZeUFJZFDkqH2xahIKp+/Dh+U0dl4Qic3Laghhag XjmBZIqh2vehYiqn8Qd0ZCIAJmkT4/NKCVYBWcA9AxR0RqAAJAQ4fQAGbAAHzGQT 94QWhCCTZ6ECGNBIJcMSWWEcXbCZZMIGgnAwK3EWOqAugRlBK5H/CosKB0BgMVWC FqVQADOwmSrABiWCneO5e/c4cBwHlolIfHmnUyCHc292YiMIrINTLBk6phd6lm/a YedHc3KYaHuYdVxqgVbJepXoOFfJpsFhn99aWDpTGGmCXw3gDDDwMHRiIje6MRLi AxUjFUtQWUH0rWmSJg3QAEjgBDrDFeBqWJMTW+M6WNHhShMyFwDQD2V1G1xBAN/a sFJxXG5Xel+Gda7ZmgIqpxd3d1x3rPdmp120aC1VZXvnaACnlWFZoBvamy63b86a q/vYRlTnc/ZmoProsWcnOXdgAxzgWhzBB4jJLW2APzawNPWnP6lCA1DweByBZt3R BVVgouZk/xTvd3VVqXIxV6EcOH0I96Apa37ZRyvXl7X3mIdmOqG02auP6ERqSn3w iFInyG/q6LJWu15HtJqMhiwTm3/+BykesQQZMEcC4A+tkFYXcC57qgbCNgMRMF9N mywwQBIH1Qq4yoi+2q16lkRLaZsCl5oVBoEYG5uElmkcqq2wGWj7hpVuu6bpZXaq h2+eQ620l3ndYQBQVRy2FVv0ilaI57hL9q10Jof6B6HiOLwQh4lnFDq31oAPp6Eg urFEyY9kC3/CGaxherJYCmALFq1Y6oBjFomSuJrzSLW91h36lazQ0bu3Gacy5xPX ZR2gl2SSN3pcNm22Yq3PO73Nu14EeP+5KGdn7Ctsdit8wVtqcih264uCs0aOvNly dMebWtax1htshRYry3u2KIeO6Egd6Ts469K+d0pw4Ld9xHtobud+NStkJIy2l2PC SolsxPqNTAlv2nq3+yuUqiuah5aWLOWsAUehZZmJkQeO7wuhAfifERrBeotieBez 69tuYUugNmynZjvE+XtrRzxpXatrCIzDHqbCsMdjXyyChGO/1MtwbPe1aeuf0Ypk xda/qOdmwguzNeeml5txYmtur9ksDtylKqdpmNit3DpyNBvEZfvGOEWVU3yA1vVt pNnIFau+tNatM1u2Fkq+Zsq2hhiBzHrJPwyIaqzDceu1hxeyFXj/eBPmw4WmxJus tWubU5aLgPxbxO6YbsSbdzXMbFk2rHuMyA/sy7q5spTWwBf8rCuYw2v6aA1oh+c3 mykYj9a7q8wLaV1rwX0cyrkivfqbXv/LwlSXwL38tjhnjpcXcSOLw+eMxvnLb8gW Ymo3ltdryU55RCGLpllcfcJaxD3muhKsgdFszFL8K1B8yMhWuv0px6DWyorMyXSM HXAbZ9kcyagGvSm1LManep9byPt80CY7mvqLy11KejmnHRAGHLT80MGbOQ0olSxF y83BzaI8lGkcfol8dCsNbbhJXhPodVwnlrwsvNUcxdaXgJyDdSW4vcN5Uiosy3Bn zcRcwmwm/8bWqsAWOLfSDLbgDMQ3jNNoQ4Kf+2g5Tbx3DDmrnM/6l9MY/MvDHMyP uMDA/IFNHdGBBskvDGbqcdObNXKCrL5YTMUBfbUduK27zNPnPImjHDo7186kqdeo doKkc8ABaGva9djAUtWE/X40XF2Gt3JHKcbI6of+yZtGd5Un7Xxfbdjxt2xfJsCd PG4DR8KHc6ystmJLDSy5PMdZXbWCLcGWzdRhmWj0llJca9cBKdDnhTgl6NWpXHsN xqBu1oe4Xafx1nqzfdoEzKEGzcq6jNddC6bBbWm4Fsdb7MzSOnPFPNcOWGWq/M83 G2DieImLaM/C7b7ZzdqmK2qf7Jr13P/XRB3eOyy6Zjde3x3Khz3THcdtZF3FQKyB SdzdwdnNn/3WCLfTc8fWlqbWRFXRrIxdOVfetwLRB2ja3PuA0crG5FysRYbc/RZw AZ7U0meACq3O8jbVAgjCUwnQ7xjTl/d6RUzbCe1g4lXWvH3Mjehk9yvgoE3ICb5m z02Hyn3kmlbFqhfBkW3blTexEC2OiY3g4+3UE+vaWmzI1ffRW2fTQy7kLibVSM26 XPyPcS2B7JbNGt25CJigGubD7ejNm5zILG682TfZ/ovkYS3CN4zRS76sC73ervnn 20zUbH7gt73X7BvnZFeOG5eCsEzXm52liN7RWp1/iLfYqIxvGnz/bxcu02lprXrb 1VvL3jd7vj7+saPutXwc4b+MvG0tzEdeeS2Gwnf425425i9soIzc0V994qfrXUdd 2OrsuckrcTCcw4uetXBtdaJN0uF37Q1631Em1ZWtsa+s0J195mnKygbOb+ns3wle 7mr05Zlu7rZ5a5uz6KnyvQc936TO6RT30YnebVz7amJt7+L+17vtyu3NLB6X3m4+ 7rHuj+1evF8boM4Wu3XebAtN080e1E1d3LoCt3rc2hSKz2d516Cj7CTv6e8+yB5e pv3NLF9qzwht3Y7Ovgp/bwk/a1tOu8TMKmmEzfHt1HjbvP0t7kwMf+KuvSgrwg0u 1ztM4TEP/9P5PtrSPO/q/s6tLo+BbOFZz7IV7tazzvVqbcrhW+xn7vADyqsPSq27 xqWGfq2nCd5AH+SzG/Q4PucYX3JCfPC+GMNqPsZIft1Iqep2WtkLT9hvmqE9j8Rg TvhvvO+LX+4CX6anbvL1zW2ND7rarl2DX6CME3WUTB2R8JicSGeuEPp6WgcDYAdD Ryaq8yodACrZlLgbAAkE8Pp6KgDy4QCRELi6gzDY9EpLQTk0gE0qcEsaAE8b4Pun pFzIbyKd+Bt3VE1EsB0X0EgYsgQuECC2fyKgcQePCbQFISGh2APaLyFM0CLkjzxI YfvE8AjA6xHRQ/5RsBG1wSSBa5Lkuf/+2alTM0P+SJivgQsQUcg4AEBjigAB/mqg QtiwocAZBx0KAGKBAACMGQF0wIKQmIUCzxAM6NLE4bAWGSY2lGBhBsOVAnSQ2QAT oQ4qDZIAQgikmDGEEvAQ1MmTGJ6LBDuoFEDM0EWMOx3OzGhAY4ULDYFQwdggI0Gs Hg0VMICAwBKeWslozOi1K1u4cB24BUAw7l2NdPFitHtXL9+9bK3e7cu2cOC7JFIJ KDaggR4fxBwNAFDh4FOMHVLVoQxATxMVXDdcLvC2wyligux6gaMCEkYa9BhD9aLD Ut0KRXwIuAS1wZ0wnTWyg8Clsh4JRDJWONVETekNYySEgQogkhz/AYOUZ6QRAYwA NdXtViAVRcPGIuuMA7giR8UPyo+DnAewoYgAFZMybnikfEMV/w4SRoMKsGCCjAru aEKJ9Tg6EKMutJDgBwJIwMIHIPSzy64GLvBBBUIwwioIrgDwAhAdwgCgwybyKNHE KSRgggCsMCTkL4y8iHHGFb14QMWNOlKBiYw6yMIKEZFoAgggsXpgrQZKAiLEpWRq RSOOJBAGqi+KAKIUjEjQgyIVZ8CizCmICaLCC/Bw7AtAvhSxix7aWRHOo6pb4hQK MVpCJZ+KvKCY5ZAhhoKLlmqpUIrquMuAFlDkqgFjfKBqPD2cgkpRC7qKRABJtIGr gcM2fOvU/7oQQxWAwQYzdS8cV/xK1VRptRUwVvnyasNdZc0IlSYaw8gdATADwB0f PigNow2Cw+g6FW4rSAEBtFmWhDEEEES4+uBohbINZBPEt3k0iO+EKXzQLiMESuC2 Pnr0qe4OSC5qgJQmflm2vjGI+TaqC+ghpk8ABpjnC+nCg+sKOvQL85E4MLpCCxWI 6KwBIiLeKAJqDVmvgowBmMGSizboQwBh1iKBiIuaWXC9jWSgz44iVLACXEoEoODF jAbIBpD8losjYoMy1OiCJgwpkYY+bAa3Ixfj2iADCazwTQaNO/jCiOyAbMCSQrqa J84QM5M5qjgFwWgGqtfMjGoLuN3gjv9OV8wqj3YGeEaGtVGRwG0XkrgoiVTkFLGF 9QhXoe4KEhhmrYxc0CNbnERMosQKjCFGiepcoPqDrr4QgA1H40ILiNJX1FwJyA2I RAJDuDUAkyEyOgZUR/Y6zDBc5coL193xcmsu4BELXve4BqsVI1dvDawBYjnDSBof hoAKleovmqe6Z90rkYSDPoDqhSbW2TejKyABl+tiaCzEKrdIIKSFbM3H6AR32YpN iX2X0OAiaMEMIwoyBH0QMIN/FKtBYUhCv6gDl+tQAHIAmEf+rjCG9wygAyTTyAYs 0SUB/OI8JJiExrjTBpRNcICAYBAAluACbhnkPRcpkA/yIMCMIA3/RAAgQQEIQJkO 5CxlGqFBBpxWkB3RMAI+UMKVUEWDIsiIRiVQYQcSUAOVRK1xYYNQnFT0jCVwrwte fJsAomCnCigpD6nLiAycIKIIyIRnIouR2zRCuC81IHDcIlxLBpA5i7BFJDJIBTGi QMMvlAiPYGrLF5pQOUrJJHdw6cAL8qSRJbgjVCuigQ8kwUaMuAAK8bFDo5y3vFHF 5XiqWiXvUOmXqmgkeK1M3injwpA9UOYKTKwOQzzgABLg4XzWUUBomEWtOlyEBHQQ wAi4B5dw8WYAV9AG9+Tngmj+4iIIsMS7SKAbnZ3vXj4oIFuuQI+KYQQBMLgCIJJD GS9Agn7E/1CY/rSAH6uxxQ4UU042OMC9GRCBDBOb0ABICAO22Adl9MlISTxWASg4 jDtTOCIJhKjChgJiECFCwgSgYpCqWTNnQVhLEW1GQ2AIgKSyXJsRY0DBLFRRZhEh xiMI0AAZbKcBCGBhHSqwhpdmpB/zKBwjOQVEYKjpmWzJXD0qJ5wW+M2OGRlbHhMQ 1IwozgIduEDd8vIMJBBgBkDrVOBylzmZgHKsgWqA6HQASsqgpR4eEIwlY1cBZAiA dXvpBw0EoIDStbUJI7ClK32nKhzR0nexeuWoaEmqwrK0d9DbTUOqqRFkNcRYGbnO IJaFCjCMS2LYES1eNsC1hvjCmlZ4Bv97gHalLlhid7FpCKLCpJsPMFRigCDGA6th CdrqqwGjgEFsprNUAFwgLRKoJ3vuiRAVOGs/LHPAHeQwCC5UoIQJvc8Q26KghrSQ iBR1GNLmI9kGNCMt+IRKhI5YpJTmIXczqBmSAFCSKMyRO/fxSNywlACunGhKDUgA F++7XiaxZYxKUBEJLvARqMwgFRKw6V46EMeoaSQif3sm4RqiAkZmtZBKwMKi4LIE s2QOQz69HAAkJxOMLqGQKPgjUNgwybcINlBYGhME2uEChsQOVkABwiSBDGONtGov ymuL8YrX2Fn9LrKTRR6UCfNkJt/SB42pAGRUMBmMYM8QDrCDIVr/q5HrOMQD3LMD tUTL2Gi2jx2XzYj8lqUgFWiAFeaKS5exgx/lkACFFNAte+ghgTls0xL9UJB2mlWA 6AwMKofpACkqW86CUCwMFaDEGri3ASKch9PFgsR2O5itAbElGy/bQETZ4gX+IsRj e1FufioQgXyaiGKE4BYJ4jhrKDqkiYYtCNVmhAQbcM+Kk1oig2XAxQZUNQxG8ioA hrpeAeRBhTQNJF4qIAI5suUlHGbLTr7E1WoDoI/DONniMCIcFzghUXpwqjyv1GWZ 2AmTE+5UW9Ma5QZsoAmbvIolZ9IB7HGud3m53Sc9RQy66o4uWd4dUWTJWMPEaniA cctfsoyX/+BhPMqvstVfKCs9ALxAXZ9NVmkQMMxIgCHPmDDJCIRjB9mMwC5pbog2 T6utCk3ifCRgbVcs/YF2UeZdIvqMAHLLnKQVemIqcGJsHXBOAfwgCSUgAA0k1Bsp F6k54LnI1C02Mu7RgGXMQqEaiOAC/XUXowQ0ThJkwC07UPQHOgohn+Oy6h12AAaQ I+jNsJQzgRQkilb4AkN2hhf6hlTwVUwA5EiQ1Ci0gm8rGmOClyCDwnQ+DDytaXU2 bMexOeSQYdGBvrNaR+7ppKguNssd+V1JiqhNI8/owqYsiYcWcAXflWsLHkWF1hsn eR5kmMHARYUluw7ABS/QK1SesZiGzP+kAaUkXWFbqdhT0uV4haHlKl8FfrZ0vMlX xuyW7WKH70iPIUM43waoQBlonScDkflXZU7hA23SCJWTgH+JM+6Zh9KwszrLlkGQ FkwqAOHYn/PorO3ICFWQA0z7LYMiBQEQA2GADgd6pgaIA7jLIUAQIefKIKGKg9YC tQmigWyhABwymYViCyRgISDJDA6CIqdRLrJbvxW5wR1iiw44mQfZj6ZRA8rgwZuB E5RBrmKTIo2AgYjpABl4kSpRgtK5tim5ihLQAC4UhBoxnI0Yk8QTERH4EMa5m0nq jHGbqqiYvbZogfPoIxQAgBZYDB3AMReqPT9BBWKgigaIlB3rihb/aILk87e3ygvB URRDYAsgk4Dj+xSqsB0fqIfasTa/6j72s7JTyjL18xVXAj/0W5Xn6Yq+YKzxi6W4 aADsQblIAA36QBbx0QhWgJz8MyhmGgSEwgicyzPh4AP3eI364JptaQsrSMBJODNm oQfsWj87KAWGupex2AgUKi0ekg6LUScYwD856K2LgEFJg4sL+Kf9UIctAYB9iq4O goTzGJnzmZjH0zC5yws+SBqemQcZCEe9o5E4spkow4ifCRq4WDAngpBUyLAikpE/ igDQMLzeYULhIIEEOA8rUqEiUgIcW7AcpCDBObAEqxLUyYiX6MKukJImATfiI0nY Y4uq0j0//1k+CkoFd9OJJjCkzjGLzhiAnTjDDsgUC9iQnzSxChAdNuAZGBgFx6CB R3K9BpgBXgolqom4FRkrSbiB0MGdrrADCSAU5ykM8Vu4Jzu/KUOMj2sekDMsixvF W0EWeWEP7HCmMPMB+5GYarQO95gZ7KhLdSym/iMfY+Ih2fiACXqByyKBGBimbYAA E9oPI1ACabkCOCACu/gmRFOmNgDHjGCFbtqIMViXghCYBzInLcitAVqF9fC6rNsU SugTGmgFjOIDPJgjGvwFjAI8iaKBfOCivAPI+sgZo4ELISybggQEpYEQLThO2Fg8 nMEP4iQilVipyoiAZKuPGpgjLxgGIP8xGLLaj0oIqp0YBEZ6Cb06yIgAAt1rgDSU kxrTKz4UGanayTg0sY2gGz/ht6y6SSUokSU4gdj7gtZbjhcwsZ/8iEaiCK9kFRoA HU20FChxpErMDJX7hYxoAU9i0Aa4nZFkFWKJ0MOaJbEsy8BAS1VKy1aMrFLElcHA hO+YiHl0hcpaiSEwADv4M4Swn1hECLmsjC+QDVmbhH7wvxidCDn7s2II0s3kIA2z BBfAApOAzPRrgeciBhsgg87YgOcqpztQAzLAFoeoGG5BAGwCp/PC0pgAtH7AF/yY BOHQrgoMoongkXaqh5hgEBr8MP24AomYR9cSto4UFJOQidHcgI7/+LAQMQiEyIOD JNQzbQkCUBIB8KO24ICwQdSYQE/yDC9HcUKc7Aq+u4lQ47xARYhDGoCp+dK6ydSV +JIlsAmKKAWp8IhhADeKeD4R+QIcmoGTaQpD0BiexDaHILiC4arsWzu4YJuGAIMw oI8NwLaZqIBIkASqDMUSFR7JKrlXItFaKku70NYp2zgRDVdxHVdYIVdzPdcqQ1d1 XVd2bVd3PdelKx660AuRO6xb+bhq/Yp69cRqJbm86AvlSdF3HVhViVdx3VfnQViC fVeDXViHfViIJdhSwRUcgaxcuViBFUVbmVh+xQtvPcWIbVduUVh1zVhaIdmQTVmV XdmHbVhz/xU5f9UVkEPZ8gvRaw1IbBVXsmTZb4WyUhS5d3FZdjVYoRXXojVZdUVZ nk1ae13ajSW2W0FaV8LXkTtZIARXXjkVjNvZiNULxVJaJ/uLzojZcZXasNNXU1RZ ryjaW2HbdB1Xt11asB1Xqp2yumUea81XWrrbuYXajiXbyOLbyEJZJH0s4SA/nNUI t03Fd/PbtLUli32XUkRSvCha4egVx00ljT3bV8G4eb1Zo33cwTXZeKXWmLVYtkBS l0Xc9EM/80PFcq0yfH3di3Uyim1dWGraqMXbumAsas1XybrbD+XdiYvdhEWM3w1R 1iW2bkUV4X3bayUegz2Mzy0YnK24Tv98C/m03toFQuClFeJJXFYitgYI2oAEXLTl XmvrivjI3OxFXpAVX3v1Wo77St6VWd092/y1FeEFv75NP8mKWbBsJSW72Oft2Fpp 3rNFXbUEXcSKX90t4AJeYKtlRdi9VpOL3yw74KpF3p3lkG3lXQm+X9FtCxDW3xV5 LPgN4N1lYHCdYFRSRbE02YAVUYp7Wgbe38DIWlXC3L5QLAV+FNu130+0XfQN3x3G X1+h2uGh37K115qFXhROXCA+0QdGYPc111WiWbBlXLkAV/mdMo61YjLu4O/F4h0G Y7NU4hAOW7Mty/+1JfRFUXRNUbOV3PEd2Bwu2SteVw6WYqfV4Sz/9l6PHWQi/lgs xlzBqLI3vhXMReR0JVsSJcUnywsawA6qIwEw3ABqOVNs5CE4mANuIY8hdYjc+j+H SLQLRIgAVE2qo0PxYAueiy6C6Fw9+LMm0i5xsjSHCI92Qoh0sAR1OFMBSIcvkAiE 4BGXaYoqGGY8rYRRrRpT3VUBeAAbGNUn1AgvwL5EzQKJGAQguVNwxqRdbYkC4IaP 3AiVoDAC+EJIjdSg1DBkjoJNcFUt7ICUogg1CAaHoM8gxGZ/mCAWuQku6IDgU1WK 8AUTcIiKYIqVaL2iOFOfSAJsbgin6AeKXglJ+ORCDkishdoT5p3PtWMA9tkpLssD PozBsFhK/64VSC5pI36LUmQHFSiNBqAa9bEDYVJH2eCyIhhNr9gGethRETkFi6mA NiCnCSzTbAnAh9EYVYAA5XgMBdhGw4gNIHCidgICHLplTKu0fJlGZjkZFAwTJoiY //CPk0mZ35gRGlTOMKkCNoUReoIKEjgZuCYBG3gEu8BnnZmUWGoAJRlCwTaJMwQA BAgrkjQiJoiPL9CCBDORUzA8OEkHyrg8Up2gxjmFOEmdMRrCqICCCMsApeqzvFrE JGkR+uCI0la37lwbfosPc2OktqIDO0mCNlgLipaTDrgDMEG+ScIKN6kMG8sdhIOx y/1hQCbi793jU6Jd2j3jRSZhB4ZYkv+GaSnbADlIpozggyuZASsNzdmoj1bgHmho gkFoTBLgAmX6v3JqgEmAOy+lMx4SOn4BO4E0xyaLDjBFHy0ATQC4R0JjiztggkLj oR5IoTrbriXguvqoRxKwhJLSO+GYAf2WIYi0qGIpkQ3IB4nioZyRILHkyK5IglNw j1yzO6iYGtBmFlIIkcs77HlwgrXogBkwhQVJHa1hgBZJnZfEpHSeGnYOyFvLthLp B6A47Ds5pDgkw1alT6IiwwYoAS5ogA5YD0eSxFDSj6KkCBx7ygf18vuUAAYd4sIK y/RF4MQSReXWXPCd7s3dXTnHXQ++YJY+rD8G4MLAOc8qEr/zxXv/4mhm2YKmuIR4 zQ2lTqhsUa06S8aC+EyG6oD/WZ7fiDqN0HAesQPpGM06+4EDv2sFF5FJ6MX96K5C 03Dl1C4TopkZCpMQvxIvqII5wmwRjwvlYjARIQIZWKIhnIcEUCIjhwsZmAQrx4Ip 6YwOoKKNaIEJKKQKAwAZmAcl0cKTJKOMWAJnGG1H7bOsID6icje2WAIv0LdFIkm/ 8SrFAZM9GhU4IUMRAYo9dDEDI25JKphWPYql81w4R13lyXM6r+Q+Xp5VNPP3zVsz PviFReL1A9xlQgjbigvaom+NaIYZ6AFiyK3dIQFLu0vHrJZ90a7WEjSHP/D9QDUV qvTjzIbr/6pAxNiABE+1MDG1UtcZjEouoHEYGuCAF6SoDE+pnekCG9AvDTePu1gw h6mAnPLrqJGBX68P0uaRkq4RKyHCBICE+OKKDuCAOpj21JntKfRDRXl2tiABcNOi L7CU94SLH2cWuOkMPCqGCkiCdOuK5quI9HOrduCqBL2Tf3OhwiEsM+bYjAVLg1/j JCPkVVIevVD8JDZRwm9zN09Li33pEwXRfoVfnGsIZYELO4CD8U4oPNAAYaS6PrsP TCt5AWD0MHF0fqktktf0uiZw0OACi0r0JauztdbsSXBA2EAh78KS3EdsUkeiVt+I nNGBHkgaHALxFDrcrlAvXK+M7VrIGf/Rx4s4kSFxWb++iYO8SCXpwiUQHKSh9i6K bIzw9RWnGrG/im7H+jEJ0L3wsJWgT/nHjxDLC0cCgudzC7TKPj5EPoBoB6DDC0na ACBMqHAhw4UOGkJE+DDhxAYAJk6kGFGiwowZN3JsiJHhR5AdTTpUaBGlxpAjI64U yfLiwgZ6wAgQoMJSP4U06AlQQyDhym1hCGwA+mvoQhKnfBjS0HSMAG0FEnYgdBWh TTk5VRAZ8JEGVUFME95pMohIBVI+lHCZuaGHAGFSEZKYFGfhhiJ176qspJbIBiKA AdCYosLKALyUBOjooUUABSpNH0ex3LALICBhEFZIQAShl1SL58n/GOpligQmZyE2 +DJZJ5PGHThomJFBQBQyCCZVQNJESR2E/ealAlJKIQwETDtkkCDsbEwSFwTksdxB D3bNEZN0Xo5QtwQUjQEkSV6qwgULDRskaUJMPFFjkNt1uFNM5ZecOSXgwVJMBqD0 0kcxkTSTgu8hROCCLanE4IIxIXhSSA/WVJKDGVUIW0kQVaCHDwJ8sBVCdgAiQDEm ItRBCltB04Qhey1UQRFQHQbABlT5clYFVjxTkx5eRbUQWXW91kBaUbX1Vlw60uWf CoU01UddZCRUgRM0JtTXlQ0lJoEVS6Tm0xRAWMEUCY9VJtyXCZEADGVYJrQEDEMh AYgSnwFQ/4FeCA2QpxJWwNDYF6y5hhBn/vFG3aECeDZQAmQ0EIEAxFlCBXs+5FGc op3xidASzo0X3SNnOeDCaBVYqoN2curgCEIb7OYfEMWlp1ydqEjgHgDwqQeAC6QC ytUXTSiHYAX2xQqAAVRmyWw79qnga0IO0pQtQxZ9aNJH3aZE4UvawkTuRuDWBNK4 v0Jo4IXOlgsbUep6GyG7IiE4A4t2KLAOiz8JUEqSSTGak1kfkdAGjnxRpc1ZJBAR 5BIlnKfjGIaMppJbHxxWQRsC9AjAFYCs5RNVv9Cp0FxIZkkEiwDMYCUFOTomQABM 5JiYCj+oKachmmLhg5gPs3mYnUNxpv/EJKDJAO2vEfiwWItyTkcU1EAQImwJD2OB 9UAyWDbDFMQAsXQDwungaQMIhKfQMwmcB50EQVDngjN92pcdacN5Ol4qxNCNUK70 bcCrBeelJwF9fbYAGHzIWmsspLJemwQBsU3egAmQHlSghQ51COG2nj+4rrmmv4ug R/ViKK9LDV54IFcslcTt6yDZ4bBCqJSokB1AFfMaANBYch4JJ+dYASoLK9TkL4DR EAaWdpTiOCmGvAyAHVqAVfEVFz/ZAClNoNylX8KknGValSVkh2F8nS98QhcAIgHP Rir2g/FstgIACVYOImt4oVrKGuAMBCCEfnsCDQe45L8IqECAAFj/jde4coHhfGYD E+hfQroAgc90YFIDwQJ2inM2viVkBkVQQQyyNAEJzuAOvapYB2rwGVbdBy/IIAYe zjIDVACOKYNLIWusNcSEPIMVBfxCZzrXoAYwyzsAgEHWliUANshqCai4IuVa14AP hW4h2LIQuuxFFNRFBIyz+1zrRLdGiICrjGm8HRvb2JANKGAQW4kEBCAxFuC9hh1W UcgVvBI8lXxsCDSLhBwk0IrG2GEYNNrRICyBkCvAgQjdooEWSiayTjpQfD4Iwl3s QBX0NeQK3LvfBh7gtC5ZqXwf2gAlDPEkMw2tZuzzn5wW05g1YeeWG/iBADkTQNBM YmkqI0Vt/xJCA1REqk9ZgFTW4lRBGmQgUTXUjBcAEbgGXIBTfSNBMLrzKyRA4Sy0 4k3KNtAMWVVABCW8ljGIQQGmzMAdcxNicqz1w2olBDm9wooeIoeeJkjiBjXpDxD2 M55TmLA/zQLAEgBBDB0IhCIrGaO5zsWRMLrxWjKhY7rsiC4ObSSMX3wXvey4IA6t DiIO2pBPyECCG12KRQRjVCsIYKMRCeCRP/XPIGgEDaDmhGML6YBbcpKo8diUFDhR giVhUsiclE1+AyGFV3SSpo2QYHw5CcLLOvAYRgmFIRWoRDpeQwMrEXUSgmGUMDYB 15wQwwdILZgSWtFNRuWBAVvETvrmYf85/kzBP656zhLIYAyvROqEApDAqTZAis+w jVGZcWZiIWWWqRWMUf5oh5ty4gN/pKwDcsKqMLbyQ0bpQA2bsxUTahVaFTgxPYxq 6K/iE9qcYNG3iiWDFSc7hJmsNEEeNSlz4XWhmHQLuilZrgNACruL2C50KG0pulZS XZdKCEMdsm7FwBsv8Fp3juoCaXnN6973wje+8p3veUkC0pKU0bvPfaNE0js6lqrX jXLkaEfbGMePjiS9MTXjgZ1L3we3To5t9K8ZIWzhC2M4Iu3NMIYlXOB5fajBaGRX Rbjirnn9l3Uobh1NxaugbhEYjjIeqXI5/KAN21gjFMZxjnucYQr/+zjIy63jve5L Xw/XWHb3UrEXuxVT27mYdO9B8oiF/F4kxzjDJS6WlRNynvMgucti7nIYy7hg/tpL wSGlHYDJKDooe3ijbZ4uS7I8Ug2xdLvhFZB7eQyAnjTkPHbOFo9l5+eUrvFbDAEz SFdiXYsc+sd77rB8Iw0RS1f6pf0FiXVRd+IKfy66oEYzp+sbZhqveM7OncigNZ2u T88YjOBy9JADDeQKn9rJqC5djdfcY0xLWI1LVkihET1s+FYM0x5q86k30upfsVrV oxswSyukuts1GFtGrnWvFdLiO+/a2TNGsXaljd2QhA6kHF2dnL3dEQRVqMUE/m5J aaLfbnf6/9XHFmO3V71kQD+EQqSO8rlTrVGDj+vM96I3mhsAZi4v5MsQp/e9X+xS a7e3vBqHOLfV+2wpN9t14cavr6X831YDWY0Nlm+I30XyMV/3w2cEtxuTi+9Sdzxb L5npdXnu3HVPV9FE5jPr7JzdNdKaziZG+tKhPfOft/nb5Epu0quudJkPveQGtjjW tT7sLSu9uyiRbrvyPfKYG/vWLjWzeuWYa5P4t9yx7nfIr3zlpLeUXHU3N8i7/PJz qX3f0/X5d6vMcB2/scxZD7yDXX1SruMcuSLV+e3iHeBxBz1D5iZ71huSZXR9fL9n v/rAexx6Nzd+wo4n/XuTm+XT01xe0f8+HYQYrxLQZ15bgU9wlSPP+YjYWcIVJz3b ea30CiW43uZdV4cW/Pk8c1f5RM/77LvO64rrmvKd5zbQtb9yJl9+7wFuubFn0uq9 Kzm+2t407YZ/e5KGO6TJJX/Tayc7hbM5pbVDdUbWX3r/51182ZzJ2ZzCfQjsuZv3 YZvo8V0Ayl2MNd/YVdkAWp72gRqstcQBdlz2WeDYiVz50VmzGZ6CDOCDzVoAXth4 YV78GZ+ITR8KGlyoMQQCNpzrqBSHXVviwR3gsV6UKR5KjJH4+ZrASZ/gQV71KWAS Mhn+6RvLmd91Pd72Gd/2nVjvoZmovR8Lot2MDVqLmU4OItkP7pn/0KHeggkhv3XU /A1Z91nhhxGhES4cS9HgpKFe/k3d1GFh00ndfJXgCk5eD2qfvGmhtlDZvh3em6EY ve1fESIhyIEhdV2e9aWYcsUZIIJdDtIYBvZb363YG9peIlLaAvobDIKY9P0dxUWe JLJOG4IfHYagETZaJLIOvElgfe3g01XZvLkiHILXx80h/UmhEcrRI0JfhPFhFcIf gvnhMk4eGV6cCM5gA5Ke6wHf6K0dFJaf3Kki8QHYHLLRGcIR8nmdyWWg5B2bOE6i LErfHqbeLqaj8gmhtc3EIiYg8/XYyymZ2YHiJw4dNKIhCHqeLJJh8UFeOXagqX0U IKZdES6I/y4mIThaiJpB4ih+mgsiYjUmY/S9ohIaZN0F4R9GSMAt20HG3uopl9FN pIfho6uBxEdy2t/VYTA+CC2iodiVogf+I0GKG80hY4314TiSIiGu4qjJ5Ev517rs 3Sem3K2FmNqZDkbwY1CuXQSqXulFYyDOmc+Ro7Gh3x+227AR4zAqZNFVZcHlHoZ4 4xQ2nRE65M3R11GCYJh9msBBJINooNKlpQdulzY2IzZqniQu4qCpoTQSXN6VIJQx YzLqZOw02Zzl1zZelxgW5XyRn9UVWQwyIOiYHFSSG85h39YNmXeZXfb13xW+I1GS TsgFm0tEpVXyZR2pJvuBnVqOJbMRJl2EFR/utSSALSZrehGpveG6uR8jiqIUNtu2 5V5Pul3PZSEQ1mYqcmFyutwmCt9L/F5f2iFi6p9tQua2NCJLYqbTcdt1zuR3VhtJ NuAbNuTTfWDnSViMgZ1y3iYABAQAOw== ------------tOYfvjFeiFcyei0R15Esen Content-Disposition: inline; filename=image018.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image018.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke16-filer/image018.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCADQARQDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD0 oCnqtAFPAoKACnAUAUtABiiiigApKWigBKKWkoATFFLSGkAlNNONJQA2g0uRn3pp YZ60AJikIqpf6lbafEZLiVEX3bFcjcfEGJWYWyROFPOXyx/AUrgdxTTXL6T42tb9 0jnAiZ/unPB/+vXSq4kAYHg0XAU004pxptO4CU0inGmmi4DcU3Ap1JQAhxTTS0Gg BmKaQKcaQ0CGEUxhUhphpgRsKiYVMwqNhQBCetFOI5ooEdSBTgMUAUuKRQUtFFAB RRRQAUlLRQAlFLSUAJRS0h6UAIaYzBRknisPxF4w0nw5GRdT7rjGRDHyx/wryHxB 8StZ1YvHBL9jtenlxD5mHuetILnreueKdK0eJjcXqLKBwinLE/SvLte+Kl3MDFYK 0IzxKTk1wM1zNNlmLEnuxyTVRkZzggmnYVy9e6/fajMZbi6kmkPd2zVX+0JlcMHO QaYlkzjcoIqOS0mVuVNF0Fma1rr0yOAwyC2TivafBfiiHUbFYWmEkiKAf7w+or56 ZZE+8DVzTNWvNIvI7q1laOVDkMO/saGgPqpXD9OlLXAeDfHsPiCFreUeTeRrnGch x3I/wrto5xIOQQccZ60hlgimkUoOVBpDmgBppDS0lACUhpTTSaAENNNLTTTENNIT SmmmgBDTDTzTTQBCetFOPWimI6nFFLRQUFFGKKQBRRRQAUUUlABSUtJQAGuf8Xa6 NB0Oa5BXzmG2JSerH/DrW+a8S+K2sC510WCOxjtV2tzxvPJ/pQBwWoX817dSzSym SVyWZ2OSTSadp8t45bB29zT9L06TVL4QRZ29XNelWeiwWVqsSJ82OaipU5dDajR5 9XscZ/YoVAMYJGeewoh0ZZJcIny+tdmmkNNMVdsKf0FXX0qG1XjGOwrCVRnXGijk I9FWIcjoKin0pHGdvWumnUdB24xVcquOaxc2a8kdjkpdGQ5G2sW90eSAM8YyvcYr v5UQ9hVWSEEkYBH0raFVnPVoxZwuj6nPo1+tzb4EinvXtnhDxXDr8BUbUuUALpnn 6j2ryDX9H+zsbmAYT+IDtVXQtYudG1KC+tnIeM8gfxL3B+tdKakro4ZRcXZn06OA BQTVPTb+HU9Ot7y3bdFMgdTn17VaJpAGaTNJSE4oACaQmkzSZoACaaTQTSGmAhNN NKabQAUhopDTENxRSHrRQB1dFLSUygooopCCkpaKAEoNFFACUlLTTQBDdTi2tJpy M+UjPj1wM18v6ndz6jqckr5eeeQsT7k19E+MLw2PhPUZ1PzCEqPx4/rXz9osAm1U SP8Awmhdwtd2O48KaMmnWXmOB5rjk10RwF9+9VrDmEVO/TjiuWau7np09FZDHfGS OtV5XYgkmpghYY60xocjBrJmqMuZiST1qBgduTWjJbjOaY1vlKgZiys2ODUAcg57 VpS24HbNZ00Y3dOaqLIkiO5VZoGQgEEVwl5D9lu3iAwpORXcE8Ec1yuur+9D989a 6qTOCuj1D4Tam0+i3Fk75+zyZUegb/6+a9DJrxP4VXxg8QyQE4E0J/MGvaC1aMwQ 8mmk00nmk3Uhj803NNzRn3oAXNJmkJppPFMBxNNpM0UCA0lFJTADRSUUxHWUlOpK ZQUlLSUgCiiigQlBoNIaAEprGnGmHrQBznjpBJ4L1MHtGD09xXhOiti4GOrNxX0N r8H2rQNQhxnfbuMfga+ffD8QbWLROv7wZo6Ma+JHp1tGYrZQeuOlMuLiK1QNM4BP Qd6luZlt4jIcEjhR6muVvrW9vy0kku3PQDmsOW+53OXKrI2216zjAAmXJ9TUY1uG TkSJn2NcFd6OVkJeWV8dcUy1tYlfb5zqx6A0eziSqs09UegnUVdTtwaqyakioBvG aw7K2uEVxvJUdDWLfzTRTEMxNZ+zV7GzrWjc6G71yFFILjP1rN/4SC3dsH5q5t4X unJ5/GpY9LQdZBn/AHq1VOJyutNvQ6dZ7e8XMZ2uOxrC1+3xAsuO+DSxWksTBonB I7butXNRR5tJkDqRIBu2nrxVRjysiUuZWZF8O5hF4yswejhl/Q17sT2r5+8Ell8Y aft6+Yev0Ne+K2R6VUtzGJLmkzTc0ZqShc0ZpM0lAC5pKSimIKM0UlAC5pM0lJmm ICaKSimI7CkpTSVRQUUUUgEopaaaAA0hpaQ0CGmmmnGmGgYxxuUj1GMV4BpOnXMH jU2qKoaOV2yR8uBnpX0BXmt7DHZ6zA0OA8k8iq3XK4JpN2LhDmu+weKbizs/EMdm IyI2t1ZUB4JKgkn8a5G41DzpPs9ukcQwf3jjgmut162t9R1UTgA7LeNQ7HDBwMNg enSsWawtsn96g4x83GKTkkzWMG4+ZxVxJfG5cOzIvUFeM/lUtg1zLJtlBcDn5v8A Gugl023L586PnvmtG0hsrRPkhlmOOcJgH8TUOp5FRoruZthp+pTanewWeoyRwxED DIr7cqCRk+5/SsPXtPvbK+ha4ujOrHBO0KCe2cV6Lo1r9lt3dwFnuHMsuPU1z/ia 0NwJFI75U+9Zufv+Rs6P7vzOBk84ynK855B4FSs1yGARwI/ZBW1EkcgCzREtjG4Y pTp6E5VXx7L/AIVr7RbM5vY9bmNHNOsg+U8HjjrXQwi+ddNg1CJovJuBGgZcYUqT +NVxYCNgxVzj2ArW1LU7jVLe2jlRY47RSU2nLE4xkmmppkum0ZHw/wBOF14rjldi ohLSJjvj1r2sGvOPh28bXbMVAc22AR7Nz/SvRM0m7shxSH7hRmmg0A0hD80hNJmj NMBaKSkoELmjNJmkpgKaQ0UGmIbiiiigDsTSUppKtjCiiikAlJSmkNAAaaaWkNAC GmmlNNNADTXnOtxeTq1oP4Y5yB+ORXoprhPGVtJBMbhc7CyuOO4NRNG9CVrryGTx qx8zis+5Y7unPvWlBKk8SN1VgD+dF2IkUYxUtKx0w1OekdkYnp+FLZSrPPjaWIPN R6jPtOB34xUtgRp0LSyJwVyx9DWadnY25TXAZm3Z2qOM1j6tIjscnPapofEEd3aM i5i5xhxWDqNwsbMWcnHQAVTpg6sbGXeQtEwlX7pOD7UqPKACCcVFLqazwvGI2DNx 83an28+35H49D61MomMJJlguzjJPNOLYjcH+6c/lTQ3zA9qhvphHavt+83yj8auK MqrOj+HEITz2YfMEH4ZP/wBau/zXLeCLFbTSDM3MkzZJ9hXUZpnPLcdmgGm0uaCR 2aXNMzS5oAdSUmaKYC0UlFCEFFFJVCCik4ooGdkaSlNJWjEFJS0lIYGkpTSUANpD TjTTSAaaaacaYaAGmsjX7A6hpsqIFLhTgH6VrmmNjHND1GnZ3R5fpV2Y4Vhfqpxz 6VduGaRfkz/jVLWLU2OrXUIXC7ty4/unkUtlfCSEpIfmGfxqGjopz6FC6MVvIJbn scqg7+9VbzxHH5LqirjGOlU/Ecp+0HcSFUcCsmyudPXiRS0pPRgQKlQvqW6zvZFK 8nuZQ0sJfC8nFU7i8u71VXexwPmNdO92iKQkiIPQDArKuWjZi8c0Yz12itNTJw63 OfjnngbBDfjWjb6g5KiQZFEk6KpO1pPbbUG0zNuERjz2oaT3Mk3HY6GBsjGcjrmo VU3+oQ24zhpAv61Cknk2oB+8B1rV8KW5uNXjlIO2IFyf5VKRU5XPSLSOO0t0giGE QYFW1kzWcJKlSWqaMrmiGzThVVJKmV6golzRmm5oBpAOzS5puaM0wHZozTc0ZoAd mkzSZpM0xDqKbmimI7SkpaStGAUlLRSASm06koAQ000400mgBpphpxPNNNAxhNRs fenMazL3WbK03I06NKAcRqckn+lCTb0C9jlvHVzbRTWvIE5+Vj7HoK5ONjC/nLjY Opqp4z1KQajp87nOboM+e/tRcsLWRo9xMT/NE3XI9KqUUnyji9Lk+qPBcKvmr154 71NBbWqWy7UjI7E1hSSmeXh9oHqat242osZm5PJ5zWUo2Nqc7s1bi5j8gqvlBunO MkVhzTRAOAsYyO2KXUtO81cxtzj161zT6fcLKVOePfrS0kaurOKtYusybjyGx6U1 5otnHWq6DyUIbK9qqyud5OQadjnlN7l5pTIVUV3fhO18jTmnIGZmyv8AuivNJLkR Rlz1PCiu38Ka0i2gguJAseMqxPA9qtIxbudlupwfFVlmSRcxurD1BzTg1JiL8cnv VpHrLR8GrcclQykzQVs0/PFVkepQ1SUSUZpuaWgBc0tNzRmmAuaDSZpM0xC5optF AHcUUlFasQUlFFACGkpTSUAJTabNNHbxmSaRUQdWY4FctqnjFEYw6egkcD/WP0/A d6qMXLYTdjpppo7eMyTSLGg6sxwK5y/8XWkWUtFM7/3jwv8A9euJ1LVLi8ffcztK wOME4A+gqs1yqkY+b6dK3hRXUhzfQ1dQ8QX10zLNcFExnYnyjFVbcZQzf3hx9KpG IXU/lOOSMk1pNhUCrwoGAK3jBLYhyucd40QyWaOOsUgelt50vtPEMjHIX5WHb0NW vEMfm2kqkZ4rndNmItwM8pxXBirxnc6qGqcWPmea1n2S/eB4PZhV22uY3t5DuAbr kn+lLL5dzDtZQw7g9qzn0+VWLW8gYf3T1qVJSQnFxehoy3BAyje9ZslwQxbPWq7P dRkh42C+61C8shx0P4UuVB7R2FuZCwIxzVQjccA5NSSGWZssMD8qVUCA4FGiJ1bK N/jKKO1a+kS7VCN06GsmUebcgelaFmNjfjVwJkbcc8tnPmGRkYdCDW3aeJ5EAF1H vX+8vB/KueuQWiSVScjg4qJJcqwPIHpVtJk3PQrTVLS7A8mdSf7p4P5VpxSV5dG6 sAQcGtnT9ZurXAE3mIP4X5/Ws3TvsUmehxvmrCtXPafrlvc4Vz5Uh7MeD+NbaPWT TW5omWw2adUKt708GpGPopM0ZpgLmkzRmkzTEBNFNJGaKLCO6zRSZozWzJQtFJRS GBrA1zxLBpamOMrJP7nhaj8TeIV02P7NA4+0PwSP4R/jXnzSm4P7zJaTJya3p0eb Vmcp20LF9rdxqE5aWVpCOx4A/Csf7S8kzEtg9OPSovMaKaZWPNRyDMCyL94VsmKx JPGR8wGacrA7fWlhlEigHrS+QWnRU6McGqt1Qr9GadqmEMp6sMD6VO/3aMBEAHCg d+1ZGo+JdMsD5bz+bJ/cj5rRtJakDNUTMbfSuLhRra7dP4X6fWti68TC4QmK0JX3 ascXa3gmPlNHJGQ23r+IrirpTWhvSlyu5fVtrdalVuRmoUYSRhxTsYGa4Iya0Z3O KauWWTcvWqNxGc9qmE21cZqN23D1rS5m4oz3i5yaqzsEXir0zYFZkwLHNNamUtBt rFuLyH6CtKCHAziorSHKKMdKfc6ilk5j8su5GeuBXVGKUbs527s1I13wsnqKzk+U sD1qC211zKA0Kgexqy0kcx86L7r84PY9xSunsAhOOKnj4Axx71VwS1WVOFGaQy3F M8ZADZ+tdHo/iIwOsFwSY+xzyv8A9auVTk05m+c/mKbSasxp2PWoZklRXRgysMgj vU6txXneha7JZS+W5LQk/Mvp7iu7t7mO5hWWJw6N0IrmnBxZpGVy5mjNMBpakodm kzSUhNAhCeaKaTRTEd7Sg0zNOBrdkjjWTrutR6Rak8GZlJUHoB6mtQsFUsxwBySe wryXxXqzahPOQ2EkPy5PRR0H9a0pQ5nqTJ2Mye+kvdWR5GLMULnPqaezYcH0rN8z /iYwydA8QH5VcdvnArsjsYsqakdty7D+LFLEc24XPXrRqA3XOPSmpwiisftM06DH zC4I6VehuGCh0xvxxkZxVW5XKg0yBsDGapOzsJq6M/WLi7lkZTO5X0zgVzElufOJ 9+a7eW0jmJY5yayp9NAkyD3pVI3JjdGHbnyzhhxWlFBHuaQDBKkUySxZakgDpw1K CWzB33RCsxtmPy5UnBU1oKqSqfKbOOo7ioLm23xFlHaqUTiJco53g9c8iuWth9bn TRrtKzLcsbKTxTFDY5qSO584gOcP+hpS6DvgjtXLZrRnVeMldFeWLd16VXWIMxIH SpyWmPAOKbdE2lk7ghXPC/WuujT05pHHVnd2RPDGkMZkkYInqa56/kSe9kkjJKdF z6Uss8tw+6R2b0BPApvl5qpz5tEQlYihQ7wa1rZSibT3YkVUhi56VfRTkYqYoGSo nOalxxTlXgU8JVWAEHFJMMEN68VKq4FJMuYWx25p20AgU7ZM+orqvDesC2uhbTMB HMQAx6Bu351yf8SnrxSXcpSFCpwd4xUtJqzHex7Ipp26s/TLoXmm21x3kjBP171d De9cptcfmmlqQtTCaBDieaKiJ5opiPQc8ClBqEvwMUqtxXQyDI8V6j9k0kwIcSXB 2DHZe9eNapdBtYMByy5AAHt2rvfFF99r1xolOY7YBPx6n+deW3ExbxA756PXVFck F5mTd2zbvlaIWkjDDAYIHarkREkienWoL1TJp8bcnDZyepp+mtvVj/cBrXaTRG6C dd8pbqc1EF/eAVYbq1MwAdw64xUNalphNgpj0qqoK81YPORTdnBqWNAj+tQyLmSp NhApG96YFd0BHNRGEc8VYZsd6hL5qRjCMJWRe2JlbzIiUlHQjvWzn1phAHai91Zi t2Oet5nctDOmJh0xxmrdpGbnMshCJHkSMxwMirtxBC5811ChOd3pWHeTSXcBfO2L f8iA/nkVjKCW5ak1sXbrVraAFbRfNfoGIwo/xrHlmmuX3yuWPb0FAiJxkVYSD2qX KUhaIhWOpVjqysB7ipVtx6UKIXEhiGBVlVAHShY9oFSqlXYAUU8Lk0oHFPUU7ANw cUoGcg9DwafSZ56UAZ5+UcjJXIqpevmBSOm4VedgZ5hgfe/pWben/Rs+4qGCPTPB tx5ugIp6xuV/r/WuiDVwngS9AWW0J+8vmL+HB/pXbBq5ZLU1WxKTTC1IWphNAxS3 NFRk89aKLiP/2Q== ------------tOYfvjFeiFcyei0R15Esen Content-Disposition: inline; filename=image020.gif Content-Type: image/gif; name=image020.gif Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke16-filer/image020.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlhKwHeAHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEA AAAALAIAAgAeAdUAhwAAAAAAAAAAMwAAZgAAmQAAzAAA/wAzAAAzMwAzZgAzmQAz zAAz/wBmAABmMwBmZgBmmQBmzABm/wCZAACZMwCZZgCZmQCZzACZ/wDMAADMMwDM ZgDMmQDMzADM/wD/AAD/MwD/ZgD/mQD/zAD//zMAADMAMzMAZjMAmTMAzDMA/zMz ADMzMzMzZjMzmTMzzDMz/zNmADNmMzNmZjNmmTNmzDNm/zOZADOZMzOZZjOZmTOZ zDOZ/zPMADPMMzPMZjPMmTPMzDPM/zP/ADP/MzP/ZjP/mTP/zDP//2YAAGYAM2YA ZmYAmWYAzGYA/2YzAGYzM2YzZmYzmWYzzGYz/2ZmAGZmM2ZmZmZmmWZmzGZm/2aZ AGaZM2aZZmaZmWaZzGaZ/2bMAGbMM2bMZmbMmWbMzGbM/2b/AGb/M2b/Zmb/mWb/ zGb//5kAAJkAM5kAZpkAmZkAzJkA/5kzAJkzM5kzZpkzmZkzzJkz/5lmAJlmM5lm ZplmmZlmzJlm/5mZAJmZM5mZZpmZmZmZzJmZ/5nMAJnMM5nMZpnMmZnMzJnM/5n/ AJn/M5n/Zpn/mZn/zJn//8wAAMwAM8wAZswAmcwAzMwA/8wzAMwzM8wzZswzmcwz zMwz/8xmAMxmM8xmZsxmmcxmzMxm/8yZAMyZM8yZZsyZmcyZzMyZ/8zMAMzMM8zM ZszMmczMzMzM/8z/AMz/M8z/Zsz/mcz/zMz///8AAP8AM/8AZv8Amf8AzP8A//8z AP8zM/8zZv8zmf8zzP8z//9mAP9mM/9mZv9mmf9mzP9m//+ZAP+ZM/+ZZv+Zmf+Z zP+Z///MAP/MM//MZv/Mmf/MzP/M////AP//M///Zv//mf//zP///wECAwECAwEC AwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwEC AwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwEC AwECAwECAwECAwECAwj/ALEJHEiwoMGDCBMqXMiwocOHECNKnCgQgMWLGDNq3Mix o8ePIENepEiypMmTKFOqJCiypcuXMEWunEmzps2bCWPq3MkTJM6fQIMKZdizqFGe Q5MqXUrzqNOnIRVa0UO1qtWrWLNq3cq1q1evgbICujoW69iyX9FaVasnbFirb79q ZTu3aly5ePPqzTq1rx4rUBT+HVxFT+HCetDGjVsqcdvHjcc2ptrY7VQ9lTE7jqyZ MuTNnyV/Dpu5dGjNpD83zuwWtWvOplOvVv1as+nZqXM/Fq2b9WjNoscytvuZ6nCq wh8bd7y4LyC/0A1LfyJ4r/WudMnivUsc6+LuysN///cOfrxjz8vTXzXPHjxc4q3J X58v9/JgqvYBC/ZLFfH952cxx9xlpiUX32O6hRWgaJ71ZtuDs0UI4YQS4uaabA8m SOGDDW5YoYe/fXhbba0FqKBjzxl3mYlVcXYigIkhBkhhUz1BWFU2FkZdQvT16KNZ 2IGnmJACBqjee3txhxyRS6o35B7rldeVkj/+aB9f+90YI1aThdclbMQx6CVoYnZJ CmipdRgbcCBiKCKHE6bGW5sI1ibam6ZBOeKaJxbIZpfHnTdmcLt1JuhbVqR42GDO 6VhdldoBKemPaGU35JEtggeolOhFGqVcm6oHJabqmYckpKhWlR9fejxq41T+If/2 YpF1tjacmK3xCd+FD94JIp6//uamZmfuGWdtwAKL4bCz6VnnbGdZYWt/yMk44IIo ZhvXgjTq8ap01Nb4qI/Z5VWuWF2NulWl2a5VaHuYUtnkp+u2e2hVl35FJbup9ovV VFkm2q2smmaapqFfgqamwgjDaSy0f9L2JrOaOevgh8NmHKyEGq/pm4MHg+kkwZ2e 2amL+OI3o3TW3rgjQv7GPO+p/AoaYKiGBnqqu/PiTDOn2qbcKbzigaeuvD2ei9eV fFkRcFWxeobtzbSOVWydBkYc1pnJzZnsg1d/bSHGEm9stth0PsyrsmymJ+OK2WI7 a7TVDvYqjCuLy6PMfKP/O7PQtYZpqKXuMWmz30W7m69vf2ulbnLyCdp3lQoFYl/U 2YLZdcSEbtr5aX2SeazHZY/dK4moTzx6iGX7qjrpFqd+WsKdnioy52P+lWKil1mu e1/jpoV4zTzXy1WXp+qc6eZdooV8pvPmu23htVM/eMqQJ6490fkSD/jkWwG8933g whj6517zemLoHItOOtrwn532/PGTrSvbX7OPfdz8T63tir0DoN2CRx/C7eVc+SJV eJbkm81NazkHao+RUtaYo0kuZVDKmrseWCeuTG9SStNOCMGnkBQlBm4ncx/DGnM1 9Mnuc/WTn+lMB7IJuW5D6bNfsCjWPtKlL2RwohpV/0yGO5wNSTh+OQwBh4e4vHww PDW71VVwJkXPAQJnlQkE47SHMgg2rFTQy5nBxAhGXIWRe98DnAE9Banq+G5LmTud r1qohzOVKHA8lKEeY8hHZPmxjzqcoexiiCEDJSqOU6sC3U54lrcRZokxy853JliX aeUKaNPK2scCB6WwWDB07+GMAnd2r6zdsZO7quC7jJfGuoywlfSpXMGkxiaquRBM 03rdHlkHyA3lcVg3BGIvBanLji2vYbOhpebY9ESi+c5p4+NKzbwXPcNNcoHQu2Jb tLk+Q1klNlosWCAA4ZZwKhM+4cxeF83pzVmOyUGJ+Q4qA0FPAYGxU9RkpVde2f8V 8SEEicvBloRuSNDV/XKXw4RQOBOax4QSc4dmy6QKLwkmiOFNkYzM6HN8VwVIoouS H+VfNQl1LktihptYS5mGFhaIPbBGi/U0qa1Qeskl1fCa05sTB9tzsJ0Wqprg24ss VbSkz8lpdRDroS8RmiGmOtRhTpXfQdUmoRQm8zF0XOYyQSmevjzTo9NUo+Bot73E aPOenTkrcM4azvhosxRtJedo2oqadLa1rXsoZ2TU6lMgusuIbaGrbz4ZWLfINXuB emLx1rhYWH7FnweZG2Iq+seoBtKyCF0oZnXY0IhutqkoGyjuMMS1qu3mkHc5pLc8 Sp4Jnsg4ch2nRFlkILn/Aqmb35Gt+rZZiivSFDL0jGlgN2krlwqrg9pLHuCGM05w ehJBxq0hVVBZ1AuOUqyTqgtehjoog1b2qeD9bB9T46zYUVWqnv1amfhXCgKtcHbv JdQbESWYfQnuiZPRJiD4atZNNXe4DDvLWdlaU9Rwc6F3zaJe51rBBOthD3kFsK2E 68kITxe5+PIvghw84ecuOLgAhuBhk+tYJl43u0KTZXstk8PvivfFgNRsLy8GY9B+ Vn/VnRPz4nRIlOnGfC87SJA2JzcEkdO3MjWybiXqRZMqeLdwheuEpQxTKdf1Y3mN MIinhUoNO3O3nokyZmJK4ba4tJ691ZBJ8ylN4THW/ysKMU2YkVrj8D51qqWTXQ3t zFR4Nmy957xhQBvWU/yA9ZjO6y9yshgZLQu2sMe8lYMh+OiWgpPREoYpPTG96QfX E8IVdouWIVwnUJtZXagmjnkzzekyd3rLdDWsnO/VOE9FscS1LouKU8rnXtsYvDJG kBU6Ka217dZWwy62ZZzla6WyzXKms2NKl5WhHgtbp8JmLQUFtGQj9zYzHdJrbCG9 nC5z8spmviRpqhzcNGuannmtcpYPdJ9UQ+nej8G3vh9clX17sTRXRDCVS5FlRrc7 3oz7rSj9BdJabyXOvKRz/Drb7F8Z99lTgcIeoKAHjWs82ZaznJ6G3RaQm3wPyf9G +XMrPnE7udxPuvxhbf5S36wwV78bxmWsId3SD8d1U3nFdIMqnfPhIrzdSH81XkeV cSs4HQpO73jU+Z3q6To92aqyOr4vrPRWB9fVd123f/FaYOXlGnCAjRySZEnROrvd ocEmeAWHzXGPd3zjV7D7x1Weco9vHOWAp3vg+c5sCsXdxXzOjbKfBdFcMt5yjyIs i2Qq129XuVbjdtPOc6VZznfayj0fc5QDLuZNa7rg8EZ51JN9dai7HgosgALH/eJ6 wFz99ldnVL35LWq5s5vKwY1uwF/d1Nxs/qcYtq5YsVU8Ur4F4jRm+ds/C3i/+50F tl+BFbC/AtlvPPtQ0L7/9p9ghe57HDDf37u0SE7x6RuLpRHToczXJBgLDnqvk5k0 h3fD4f1XJrr9Z3Cm13VnJoDvNnAPBmFXp3pWcAVPBxiyt32yB3sR+HorwAKxF3vd Z34TWHv8sW9dd3nBZ2msJnoMdlxDc0aGQ0WwJElUsWvSB0gXZ3gOdXEutX5/J3hQ kHfgJ37bV37hB4TdVwLhBwVEOIRBqH0cZyN+t3iaF4MSZ2PtZ0wJAk0wU0Z49Cwj FmVaFFv0tF+FdWYgJmYvxYWW9nWiJ3AmaHpmKHDv5kkPGIcQKHsaiIGwZ4cZeIcX uIcs0H15qIEVuHoXhm9sqEViGG96lXSaNm4fc3xe/9RY7JI9IHVrMwN97neJMih3 FXN+GqeE3yd+RYiERMh9FFgCLECEqGiEqoiEG1h+6PdxIldswzSDDKVn6QUaNGSF B2FhRTNlJZgY7tZqwjhc7eZpwxiCo7dpCCd6QTdwSaeArReIThd7sueH4deHFEiH E4iBGdiH3jiEK8CHgDh7F0ZpjIZwEYaAn7d5P1ccyqFWyoVWRPMz6QFxUFiDFWKD YqOGmlh9P6iEP0iKoKh9o5h3eYd3HmeQG2iE3hgAp8iQSFh3IQchtIgZFXmPiNdn qKGLBpGFjpcbSAZcXAh8aFiIq4FmOxdlYoh0KtmGzvh1I/luqteBNAmBHKiNrv/n gDk4eMN2Bemnh6fYhytgihdIjU53b6inkj1XjDEZk8roiySYGSaSeciVNaaEfNND b8phjxmJkWJzkX1Gd+DHAjwIdUcIhNb3d2mpftWnlgzpkHD5kBv4F4XnlfSjkcai GwphXPFmZrFxYMeohrDGaOR0gKyGcIUpd6UgZQWYYMs4gG94e9pofhDIjdIIeAoI YUipmaSmmSSHcncYACVQAkMZjt4IdQlIcJCpmoZIgl1ndK/5muoxa90kj2Z1TbSV OFxpl99mgiJycXF3eKuhj75JV+knhEFolrB3kGs5eA82bBF2bxr3YHvncSwQlw7J ik7HLGA5nN45fe3nbEv/BXk8EnoyRWZi54UuSYyD+XvC5YzwyZKteYDyGZ+IUpne SI13iH0fCJ2c+Z8AGqD6BnumWKD5aYccV1juuWVp6JTwtpSxiUfC9YirtGZF40CB 0yoJwZu+KUML5VIgqolkSJwiapGVUXuiuJwbqJY7OZ3/R3AQppogamqaSXUJiZ0P eYR3R5ElGiHdiYm3SIUaihDhNE8cBpikx56LyZ7zeZKs+aSwSZ9a5HtNeYBHV3qL 2VJPt5/ceJNH6Z8JKKAwmmUCGqBWVwIB4JCmiIHmZxxS2qRM6nVxGmKOpko4JSUg BjllhqH1uKEw9qMRslBvRYPF+Z0jaqgkeoNSt4HX/9mo5reTKSct+rgHpgCilXqp k0qj1IlyV4CjrQgFpAGciOqkJlqqgcqhaJMae8mgSVZ69DmSjcmGxOiUj+meVcqG WVqlLmmIHUeBfOiQRvmZZSqm/zmmw8p0VmCga2qH0mKr8KaU8maGiDirj6llkGGt PceLEpVkEcRttbKbQCp3IWo2lTqSthEI5Spj44oxUFeH2Ol9e0d1e/AJIUqplmqv 5WqvBJevY6pK1depjUqUP2gb9Tob5WqitAio6CV9GFI5/1dOPheMiYmOIbiaV5ql I9iauZqrr8qxAxerkbmN3AissqeT/qmZ9AqglQphldpSKwuiloayApqAVpCmwP+K gbZnpVuGsb9HsU1aqzK6YG3BadGlZfxFfD5lRoEArpnYoaPKjGRIsE5agAVootH6 oU9bQQuprPA6ePWKqWCLr2IbtvmKqTC6qYARl34IGOuomufqnesqquF6ix+yqnXq lyK4oK8qn0/prPGpq34buCOZpRvHpUXpfT4ZppqZrf1asPr6tfV6rM8ZlGsagWPG ho25mFTKt4I7rbCmbh4ZOA3kaue2tH46i96prqPasz7aGOmarqwAU7BLteJKhh8a CO16BRh4hF1bbCx7r/s6tsJLtmIbvC7bmRq3uw9JjVHpuKZgiFSKsIZqqgqrVNEX VWHhsEB7mK76pM2oiE//6qx9K2UbG2UeO6Wbu5rsZjnZuJ/L2ZnFqpmsWamfUAqX iq7xVq72q5kri78txZn/C41siqAaB6Mda76wqr4mWa1Q2pedhh4ByGqFCbGqtpUb Wr0egrW+mai+l66jembPu7khLLvQW8L8Sqla5HTah32kyAI5KHLp+LjEO8PDW8Ny 13fJGrDoh2AeTLuOK6L8KLetu1ThNSz1BbMrGYziu76nB7hObKseq7mDu6tUjHJ5 SIc465M+GaCMW8NhK67ES08va6Ybx43cOBVPTMVWmsYP+qwwi57wga3CkpiYJ1NM ezYa7LqqW7UtCb0/jL9wZQpj9rzPG7twZciAjL+E/wzCEOaDZMmNB5ly0EXDlOzF whu8oCZ4ykuUZzjCXFi2jAzEtUu9PYoaGHxnrrGX3ruaUYrA9Qm+gvvKmvt75Tul IVzLMVm4f5iNe7DFAhrAjRuj/LsHgoC/wnzMM5rM//mc29el2HeGtzq0royrH+uS iLiMmmieZAalsdmFSkfBqLQHcXaRgOrHpBrI68rDJNzHtYuugYDIiEzIijzP9/u6 eaXCsCeBj3wFPvmZ0Bm8X1y892q2MjzQj2usCcmmRuh09RzKlmqIhJyGi9zO5zy3 wFI5FpvReuvKaszRgovLuIy+Uny+Komf2kiWvszF81Zw8iuzAGqsi6vSAdqAWP98 xiA7xXtrkrI8nzDps+Gr0axJwaIGsZ/WFuMsoqeMtVeLqPcbzxBdsO4sz4ss1Shc yFEd1faKu0m4fbobyYTnlwVN0AE91sBb0KCWmTvIwn3ItvqqByFc1e4MxiUcuxOd yPxKyqb6YhqjvQs8vldaZSTNs01Zy1P61yNsClF82FJMwl+npYfLwjvIz8eazMDc 0jELYSmbzJkN02e9zHjXjVBHsRhrv7YsyyHtoFQq2qssmGGXaULd2uJ8wXBbyrZb u5mL1WAMwlf91iop1e/szqxgtVY93CT8xe2azyz8d/3cc5Ia0ABtycSb28/dshBW nbqLlsd7v/u622Vdz1f/3cd3jdTnTKIWFz8O26SwnMZRDLiIHcgkjb7omqXtzW6I 3d7yHdf4DVe2Z5QoPdnZGsCcSXD0StCYPcz0euDzOtk9mXf5HIHtNt+zvJj1rYgQ 3rmFyLjyFnzimrFBvZJdN8HzdtSTKt62embwDFPx/NBWfcgQrcj2StcoTHAwLs+x S9fAfeOE3K4Bqbu9HAjLPczBG+TQPeRk3VKCUN0smoHfdwVNbeIqDsj4+tvoHMjR OuJvu67Td97je3DqzdGCDd8SXtoRHtekvZiGbArPK8boiualLdVsDm/8DXWSXaYB DODDLAhoTql5nq+/i6m/e7ydDaANyM/UqHLx/ebz/z2lh75p0wzYqA20t73aku7T rcxzIm7bhlrCJ+nJMR7Xg6zbNj7hU73bv13j72ziv03IpRDqWG0KKrzjKXcFMKxy WQ25lXzr9nrkPq7rksqiO5i7oIrCpj7RUT7j9MzI8tySCUvRcZu1QiycD3LeqB3L Lvneg1vf8n2+qk7IaG6/aN7tZs7m3O7b8qzLJTvovTzZAFzrR37khIznw+znZMqZ /NyT6Z6ZDUjTJVvV3x7mTmm/1k7L0z6ASay3Csy6bdzYIZ4QJ4zpphrXMR6iUp7q do3jFF+2KO5Sq37jw24KdE3arG7jrNDLLAwYXg2dsfi/Fpmt7r7FuC7vsejrPP/p 6z8Iqhz/3aQ+5XYdylA+vc5O29g7pJGVwOg9gIStaRtr34N9y0zf5uLe7WjOCt/O 7aE+9eiK53hOT9lIlvYOoCl9rBr3ny+7r3keoPy8g/7ZgBCWuAzI4DuYv1OP2Pkt 8K/c1z/r10Ddyj69950W2wgRyKTMx+F02CZc1aiOzjS+8SI/z6Y+7O/s8Y9f45Bv 1Y2f6iRf8yabyZ7J3Mzdlk3Yy+5uyT4u87Lukxon631nkGQJBZcqCHTt8cLe6sVr kT0sys3Oow8/3pn+8yao5Uzc0QcM5mUO2Ng+4RIO8KLu8d0u9VH/9Mw/9Vn/7Vlv OZiP7sNq7w746yb/61//z5ljzJncP4EGyc9a7Jk/2YDALe6L3vS3utGwvOV9i7kk +bdxyrciDsrKzoUjr/OLT+P47f8AYSoQq0ACCRosOHBgKYKsTDmEmDBiNIUHKxbc c4WFxitQ9ni8EsjKHisiSe5hYWXjRiiCrrjkc+VKFEFROmYMtMfUnlI69+QUBKUj x5VQVg5NKdTjSKEbrQg0JYjVHotVJQYqpRBqwq07swr8ylNsT7IYs5LliXXsWrRk 9ZR6yzOuV7lwsd3Fmxfr3qyB+O71e7bUWb6lwBYcnNiU4b1QGZuCjPVxZMgOF0Ou /PDhV4cFHQqijDlqIChQrFgxPfLKHtatSZa+YmV1/8afgmzvcfkyt9DZOX23hr06 pHCZQ1nLjp1Sdmkofv0S9Axac2W/oR1flywY7GDnPQN3/0uY8PfAPwGfL9sXcF72 2MKefasW/te9BLM2VHj/YteL+Pnjj8ggqR4a6CGdDIzoIKkqyogljkIa6biPYjup pNVaEqSVK/jAbaRAXJoQip1G/EkpEF8KCTfhPqJtKY6akm0qwxBqiMAAGbrKP652 JNErrPSAaqz4wPKprbqOhMuttn5MUo/29BIvPCkF084wxgZbDEsercSMy8kwK9Ag zSybriDIGIJMOjIjWw41mVxrzbgIM3oTN0Fou/MlDi9cLaedWNOIztlAhPOk4/+K M00p3KgTyLMxRTPzsi+5RGyrKL9LzK+0xkMPPEw7jdI7rJ7Ey0e0TG0s1f8Wmgoh VyXCUUeraqSVQAETLEiqBVnZNUOZmrpptZGGRYmkQIZjccULMzrxWKKIgqKEoZb1 yCMVT1oq2RdlIqgVNakyxVteZdWqXIu2OqhIsxI6Ky0f7SuySCDFoivJseSry0lS 3QsVVO4y1RJLK7+i7EouzwQzYdGmY9i+R2cMUzrMQLszNZVkow01FjbGOE7VgAPu zeIaZAE20zZ2kM82Z6ON5ZE2XsE02x5qSBCsIMJszfoijZTSyzwtTD0qJWsUMO7I 6xRpoX/aF5sgwyISah7/derPXB5zjLVcGgfs1laMup4KZ16jqvkg2VayYgWkomUh gI1NWo2FFqGtlsVqryiBNe9YK6E0u1EySiO/sx22IyjcVpuqDAcCTXFyz7Wx6ldH xIi/JCvH3FS25DPr3vTis2vfKUdP7F/FvMROUqgYBvOrGUU7qMzxGn40s4lJQs2o jUvLveSSP5ZtOd1bmGGjXwUVnGXg1BbOJo1aYAH633mLMxCUZQONTOgKlK6xnCG1 vdLH2C3sMC236zd9KT/lNJCmu3J3R/3mr5rcV2fVOsdAWimQ/yCDdEgrMCPAAOpK XL7SiEo2hq2/yY1Yd1sJ9GRSk2R9xCh70AMGNai7/7/JJHosiAJLKticjMSsOQPi 37gKBKD66Ap/Vpkc1Sj3rqvMsHOa60nU6NWYuKClaf+akum0Q7TTVSYxrBgYz4zY ui85imbbS9hAWHGQKdZuTLzKXeAklEGLucxNSglhFKJAG0DRqWSF0kPahBKn1thk jIkyFGtI05GRWKaKtiNQ9r6Hx9XFDjtakkx2iDZI9oGnXUozZNLel7n40ecwNLIa Eg+SNRbialaModVVxGUmAvbPgChsHItUA6Js1e2BHdzDGFcTBQ4Jgg+CKJlH9PAJ OmwQCitwCStWCbK6LcsKgkAOSagjwBTaiEDE1F/ZVrgQ/vwvP1czSPx0mJ5Ngf8O dNWET9MEqb5Qecl1lynYmRRTO9QtTHuLCRMrBFiZOz5KbA5hTQbL6Bp5AopYyiMj nAYlOA3S8yMbwU2h8uma2VDohGOL1EPUdEXKrMk64JNf0IgIsMFs6i+F5GYi3bcv Z76HfPZRy+SSuZ9IWo1sywxggaIRLlOslFcr9VZMM6TQmPKkWsBkFrFGogeRoKZC x8pITFhjCmXdaQ8rYFEtZ1lLj5QMRS1jlnByYiymsEgnFNvKAYkZLhSaCYaSy18z azi1p8WrLHTxUb122BNtqg9TQlRMYMCymYVZx6tKTBMfrzhFAqpzgOzUjLcgI0CB ukyDczrNin4iUKtyaEL/O+3nHuighwyeUZ8CVU2wWGMbwdoqZ36dIkSmiNc+Soxn 9KFPdQaJWiD2paL9KmR5yPO+e6V1UzIcqyN1QkmSZhJ/lekqZGDKVWQ6JBoZmmlE 1plBprbmlMQqkU9BYtRlvURFL0qqZLVbt75lizV1g+BNqlUdmtpoplslZnIZV8nI iXSGVDuXNPmy1tvOB1855FzoSNVa0pVum4jJlBFfp7rvORS4mamiFEOrTgaPq51i 42ph81lP11hBD8wxmU+LYzhZnkSpGqQsFChrQQwrpcSpce5QXVimh7SiiqLFGewk NqAuWa4xqCNdjjMa21HtS0Y3jOhX0YU1FkKyITii/5ExE8TS4W61RumNKVd38onW /ElYDJyXsbj4NziCd4N/owMt//aWLTOHy6KskM06K9gDCfC44zpvuCpiXhWeiytp EXJ92RUvtb7Hc+5iyx5+ODTxmG47jRrYY5rIqIdOrK6wu4+LQ0uzrRqGr5VxcaZb Q+XNVhjEjG1NPWsJ6o/ooZaTZc1kJyviQo0aThSW44e4apnqEHO0sHtxXs1p2oQZ 7NCGPBpjAolIRMJ2PRxlpCM/qhX4ghVASK4IbysZpv3N+pgsfTJxtb0TUOzhE3XY SVBMki15/ka73nb1qEl05jCfertJpfKUR90TKn+intaaSnrTlelZJyTKBNzVnP+L TFYeDYldQEp2XfIL6HbNRyxt1TFcqZRoAi8GiTUG36Pr2pAFhybTlpE0wyStFtf8 aYukZmy9/QkFOoj4w8yV7IUvXChOk7okBcZquPzaYtoZ2JwIGx9hLHVj8/03o5ci XdNA+kjc3m9nTvcPb6Fev/2h0FYyZHJgz2tAyPhkqF7XqRxb05OvqzzeYmG3dpf6 bi972+txqTd0o3JAi0QDtDM9bpI3CSAXjhWAd3bv1Yx01kYuXEkb3S/6jL5aXxsy MoOZpMbXJLE9vviOAx5sK8TlzswYtdtfTzHKWVPzmoc65luGE6e52HKruqb0nq4N S2ccLhcPlq/rnCLXcrb/UIU9krzhaTxqkyZRTi1ttsh+r/ApZz/OPS5Wu/Iae/Gz ybkTt9oALyBEFtQKt4OCDuvecgZLEs/Ru71HqU67LM9uijqwHcxnR8uX9yDTsgnC 7in0K3pp2quapTDg78UP/RArhPAzanqaZOsc/XqSxaOo0smSJHrAKnm0hKI1yfu5 +2CwkNPAJ9I9zYATkyOJERO9VmsNOjBB7XK3Vruwlpu59nM1UtMD0Ki9NBEtDbQ8 Anqin+OjiFKdSpGSoik6jBqdT3GORRo6GxJAc2k2eJm6aeO7OpuznQigrDOuwGKp 6pOpKfOJnRi3n8qgWZInLWQ/FnHBM6sbd2Mq1vOy/w7zOm8TP9aQqTi0v/1Dl36z s635qlYxKbOYi4IYEnphOHUhkkEMtB9SvIAxNMbDks0IMIShnR3Eo7HpOctrCBeT CnXSvQCqopJ7tTccwdZzjROrG/QzQeZgPfSzFoGSJ8oDOYjyDe8JQrV4jpzBinDy QUAKouo4mqThr0A6pGMjFWdCwpGqpKwxsvqBttihFa7xJChLk3WqNl7RKuJCt7MD Geg6NzH7rr/ZRo9IgmgBxzW0oCcAszEbvXuDQ+SKsvgSRhliuMrpOx1pJqq5nHQ5 QsPDR/xCLWtqKyECvioRGHCyHcwTDYJUnRmRxHH5rHeCMa8qsEcxKsaaE9FLxf9C qRbmiCVRrJsyBI6KhJObczKFojWbmZkPAY0dsRnn+BCvorx7PESeuBIdk8mjM8LM CbKxKkYnpDqo4z8CaTJdcamZEhD+2Twc9JZACMPv6sKwSzdubD1xjCXBESFxbDte gsMrRK6Ucrohg58hE7Kr0UPLoYrGCERqihIcWgtDBL5DDD6uOBgkMhOHnECFkUTY 8YyGlMEBakmRxMQAsrk4msiOLJT2s8g3UQrDUazWG6Pv8khDkUHkGqwrdCe/kpgY yzntUSK3ZMtfq8XAEJpE6iZREU2/MEJ6bDr9cRVpk7qAO7JZYc1o3LqqCBdw8b+i 3LrlOsepIhwGEsc3Ahn/ajHDM9vGZfFNX7IqOXQy+5MOWyumKRQs/gOrebSh9+qo P/QoHErAaurHszQYBySinxFIR7w41kEYrtijArujWlTI5/gMBBugF7MZifzIyPKb T7wsfCoUfFoWgqqydWIpzYspAbpESbu7O6rL8wRPaFqtmWTQz1SamvS9VdlKzJG+ 3sLJ9RqI+dO658S+XMG+WbtNXTG5qaqqkqgqLyPOVOq0FmHRXlLR4jyzEkWz+VNH bXNGZwxKitBK6MuzwEMrQdwzwlM2UzG4r4gLbSo6RPy1gHk87ojEu6JLH9w4g+C4 c9KZSVPIsdm5z/AWUEOsjmxM+8TPfGIZ/bysq7I9/020PdoLjUujGRpLqN4jH4ix lIoqtl1EOiqxqLcqQuQDNAnNn4GTJMTQyRdaL/47L0+qGYHAQWksLzmUkVBEpVJS UZBQUWUhI6FijcVU0eE8M+Ck1KpLL+HKEEwkILFwzuQSydf0j9PsSj4DxAMkPBuz LyPRprcitET7JtQ5mNWBnbqqFI3rOSuynb7kPP98zKkqlDlRnvq0z09cEY9QpdCL IztJTgDFttz7VStFUGBd0ph0rVg8uhyLLdoaUrBE1yakOnkkRjmbwm45SYVszu3j OmmsOoIQBDK7RqA60UsNTqq0mzq4yIH91AqKECkkLlDCwTeTMvUyylyBs6pwR/8f RTj4abgbKjw9PJXwELR9ScQGZLzUOZObKUhHMyeu4L1HC627+hAHs52Z0dLO0j5e eTVDUVY2ujKNZI4o0FlRLIGfxTCoIiiTdCEUgghxqSIArbW/qkCFmkDW8j3Y4q/i Y8Dh64vSPMDp3BGdtLh1rYgFUVdpzMrFaZVnjMdDxT7IzBCfEAmgshbSAJluPBwW 6BukGhag8joSQrOLdJu+yRtplSPV8BManTuFVVhsU9SEdc1Wdaaw/NNk68PLwa/k Y5KFg7hxpaiDpMu6wjwpjdOHOifPYJxfXRhQksbc85aSNKrAhD1sodvEuVtNiYo7 McnWUFaNMAETsCw2mif/gcieGcO9yGyx9Dww1klZWgWw8xi6PL2oBg0PCMUtZWPH nSTGkjJUslEviAAXFfIfO1TU2DzJ1LWNqponauVbmTiWwa2OxfLdKxjRjugbE6iQ OFoKm5HCTwK447pRyAQXRs1KrYg+wMMt+6hYIMuhQPxR+klg8kHSbfrY4HtLCLQr OW0d1nFIP7pgmM2eA53ZmeIs3GhPmzGNT6yWjUHfWDMP2k0I5/gJmSiBMwpTMrKN GY4K0dg8nusrMrmPXZsYy0hJIAQ2LuxFWcTT5s1T83BQrK2cLQwr63Xix0nXOfOf /eEk1oyMvSvaLKVRzuo7UQKqFEmxfo0llbAqk7sT/3ETFg7jRtLQza9bPnUU0Tj7 t7GF1wTJYgG2rQFcF7iImvsqPFO4pnrZi8vtrwgcpEeajtf5kvKMohqmwEv0VYeU DhqzorFhxjTRlZm5jdPgXVXUrjoQWAwzHjgSjtwxocEBNeGYYZOsYdGATNDivBir nZyLon5B3vYxYmBj3vI4C3PdWvm6Q2aDpAmFoQFOpjuGM/+rs3jsFfH1H6lQnNTt JbhtQ6Q0w5YTWLsZnNKoAyWgA29uO0IJCpK4ExLh4jhUXPwd2+6lO5L6HybuiTsU xECrF4Nb3tsikawg5FzdTLn6C0bz1dfhmc7sPRrcvd/d3OeYPVZELk2e3cbhZP/D IjWPoIM6MMFSvGiWw2iW0+iZgzX+XEmSPBBuXScRfUiA3j05RRohFjqVNA+VdFBQ sdrn9dOW1tpgtsf+wKToXEKU9S1oFltL9g+vgQo4FiwqLkmokFHyfUoGaq7mqhaB lWpxrCpkWYqtOGPGicP+GV34StQOVSaEakdCnKEeMqt5XhLbOjxB3ucgIrTskGDN LVlFU60EbShIiRTtayheu0waZOXGIcmcOA1mBTVRE6j2K0MXtOh3Y90JSWHbcI5W riv/dGT3tGzKmL2IamkifGlNUQ9MQWJyBZpS8GW1VtDrdTYLtSGQqop41ZRkjteR Hl0MtVehHstjCbfv6gj/t51fyPKyFAQFxN6DMqTq+R2vgOoRo666vHNXOSvcTKI+ v9vC6ZaaPuMzMmuLyA3SzfEh0eEmcK3FCJ0UyAtvgQaTurbTNuUZhFaouKxhrJq9 6dCV2v2NPDEN4mhs8itfwhxugeJoUIyTOvGLwG5lA8s97bk1HXRaiumeoiuaI6Za YlNJiZLwq/VTYVTQaOJKnf4tYZafAXZtAfEKaK5srRnL/hPRr/mQ8QOmYFnKL6vq 9PtXFtmy/QQKjChniFVnSVzHZhussy0yJj4/qNmheh48s5Yas6xctvJu5z3EyB6n SF6Y0+JB83zvlj1J38Bsyc5y+J5kR15loMgIOAIU/wrxJ/0GcIs0R4KKjQlarAE3 j/eW7FZeTrwWSafFc8mecKodj7SQLU3hbB6LaUz5IUA8YOlVlQylj0K9UEDNs3GJ vatSkLDJUCnMkTi2X4zwjaRwcUotsxkH2FDnxDNuungFaq3OSgP58WWedGGe2Fe3 FyNfCyMnnwRGkrSAuGIjPnYBIrvuVdJSlS2H0lyJjAMp6tWhYd+NDNvgFU3OdJIU Do5BMd1G8zlJxWsvwe0aMVcLngmxrtpYLJLEKiWC2ZPO4LqMlJP8TOHrCz8HdFmE 988O7Qq/qB/KzqzN8D001EpyR5xekOe49K44dYFXkBQqCPcF7A65ggAYnJuQ0f8O 87JPF3VKbYqcKmfkJnYdd2SxlUM8BFvUZCRZ/UOvQHK2wG58RpJrCotcl+mhSdLG I2gk+/UsSXQgPMkRufm8Msnq+GFih++HFvdVzhO6lZtE4eTTYLWa/UR3S0XxoyOn cg0W5nk5R9nSvWwpv/mbn+mcWPeX7uxXlPr12XPQNFdYvU6/kwgf13fpls4mXr6v MY+wlAiKgUKEsN+f2BiGv5viHgmozq6JN0O6xQnruvhMFxCHJluv3rsLlUdDp27H VxJ6we4eQnI+HDzOYfmYXndh43WCkXK7kjXwMHyUXG9ij4yVjD1W9vmTCnPIHnAP YoEVsDASQ43EmpMvPLf/yHINph+xNzSzn1UsZR1wWq7607/gvOI1nQfiPxfNeQcM sWB+r6d3pOnT/VqXPrt+wIvi63XH6m66LSTxr20V9j3tjDfnDwkoWGobGP6ILxKv 4Gyu9qNoUBevwxEKl0hf9oUvqpChvntj6gMIQawCDSwYyNRBgXsQmlp4cE8piAsl NjSlp9TDQBAvboxYiuNHjB4DhexIUiJGbCpXsgzkUiRJlzFh0px5MKapUhhzMizF 8ybDmC6DMhSEUJCgoUYTmjKK1OWeoTeRNq06VWZSjVqvWCnhleseK1agkB0rdg9a tHr2rF2b9i3bPXToQJEbdg+UsVfysuh75YqgK2i1/wZKivSwqaKssjYtzCqxqYGQ JycGWvmlTcyaob6MKlOmZ8I1MX4mLZQky9TYGnpECfEmRsmw98iufdM2QtkMJ1Z8 uPu3b6DBNRK9bTxpQ+RorQQC3DcAi7rS8VphUX0v3uzT69LJ3n27du3YobCAziIw +qjMeT802JTVQoUIWwkUSFA47ocRWU/cf1E/SB1dFGBIHPHXWkmtWaSRai2ZFhFm OsGEkGY+kWShTxRehqGFQW1G4U1SiTjVUlQNBqIgUZVo1B5ZtZiUFXsAdsVzAUAh mBVcjUUWjzHGiBYUbsGVVnffpZUXkmLR6NcVLgX2lpOFHUbVUkMltlBkTllFGf9T n3kGIWdhRuRZaINpJdGZm4EJpmhRNbhSRa7t5BBrvlF0H0IRSeYQfMURxRugwJli haB0OkRYQ8QZelSLjQrCHHPOlRfdXdtVZ8UK44W3Vl2cxgWedJqSBR0U6M3YnKJx 9nmfSwWxaJB79+25236AIggSSSDp6tGuA4r0WoIcBfLfsG+qJNODNo2GrLIygein cJ9JG6Kz1YroWYopJhrmZ1kVFlWjg814RQABrHCWj3rxSB5Zd/04ZFqe3ojkXupW x6SpT8aIlZNTJqplt1UtBa2HpxE2LWhpgqtwmpmdRtrCLhmLjYJy9gebfvidNKtx uQFFEci1EgdVnnQauPD/RIoqmhR8Ti4caWCBPEcpqNRZZ13NgtUc6rzhjbpXvoD5 OGyqgQoXZ26LHm1orQj2l/KAGkG40bDBSm3xrVpxNPFJnalZLUwRWjhinhiD+GBo znr27Noa6ZFwmQl3myaOMqIV2BVerXBjWGfllWOP0c3Ld4yCGY7XXnuRVS/gSvbF wl8yoofUX4KldTC/VH2rkVEVjY0htQfHHTHR3IL7kdcuvd0169KSPjGvsaN00q+/ FjoUnx8X6nRv+9k5MuoSadtocuqtDGkgPko+oyAzs1Cpz4jfiHPiO0tPo6jaQVHC X0F7b3nyxK3Xm4dKk2+o1LuiiZKvb6sfbIFO35rg/0YTky6mtGEb7PCEzZrGMGfi RrIwDaZMQ9IIXNZSORk1x1Q0KkF0lAc4HTUOSesqC70uiEF7zYtGOepe5YIGQrvB JUrIoda2IpQ/lMmtdGMCV1zeRrq4rW4zomsh7LBGID2UbSSJ+o+gZIWTkyTKNUU8 ogz50xC0WISJLwvf0KK4vAYyb1zmiR6oEnczGpHnUjfjIBbxQhYqfq+MOCIae4BT tJLFKXio89XpBPQRtrwxfu6r4/tOpysGGes1MlndmpiVuqmRRifM0h/aGnZD07Vw LQiMV1ysoIdJnkVGIGzSk8ZFnhLk5S5AQpffxGIWvvBIcDtKUoxupLPKQa5yTv8y HN7GNaPlkbCAZLNW6AJoS6gU0JZRcQvDfjkYQKbtJTKU1ttyaEfZjQR+RnRI/wqV J/UdEVzVRNpyiCZBd4WFjFX8Xt76EsadVQ970yun9eoCOSuYsZ3fRB6gcJcq/aSs I/YsxXrcKEM8FqhqUXvfHu+pB/t5LWLJ+hpC/dgshLGQdI5UmC0nqRY9SLJwDPzm jLzAvBbJEgp7u1GOlAdSxE0wpDpKEkq5krhUqrQslTOcN0EYtOVlkoECxJzcphbM M0VUa738JdHchzAv4VRixrIaHJ0pv4WsrmSsaCoR5fRPNy7smEJlzttSyU2YYdSd ptpDdJ6XTp+NZzxjoc7/WM8pS692tUkYRRU0rRkyqk31jnb1Z1DxKtS68sqfyxwQ 10RTwy8Vk3WJfNiXBMlLYc7wpwiUYVpEaUnmUe4wV+DDW2cpSy76CCwj/Rt10mXS Co4ytCQVo3VeGkJYstaBp3LrX5ojLsEsEoFdU8swh+lTxqYJmHvV7bQEyCY3HTWp 7fsrM4H1n4+UrGnrC15QrQaR9YQvq93kKlvZaknIpXWc3q1ZX9jZ1uyOt4pwvRr9 8rpX9bK3fe2NrnHjJ1CCAvV+COXWUPd3Q9zytqGQbIvdXpstpGBhStly5WpRBZjC VI48YAnpaUW5UpV2lrQoVRdqVSvgKsoUox2e6eGa/9TQYcXQl72dJETX25Zhofim LOQW7OyKXDked3YV809r0vfef+Y1it4kL5AFI7jvElk6ZyUn91Yb5CW/FlVRE+Ze 8ahX+Kr3jfD9q1/bR1DfKvJLg03dUP9H2D+yhcT9zS1aaIseBguiwICpLIEt69on cVQwMXup4CKHJNOCts96VlIGAa1SJi0wtrG886FX+2FFrxXBvowLb62KZjOT2H3x yquYbmrVQHCNr8fdZ43hF99c9XW62mQvdbFbXia3M0fcLfI4swcqB6+61qz+JlCz emoVl/mqu96xfLNsZfdNbNNAZWQAXcfQZesSwCvmr7jaOaU3T06ESt5wLP9C6/+W nnWCIKUwtzNYTsBtW7Wm8ubyNOzaS7qVipMFoU+dHcPHztvZle41ip8NN4ZxOcZT dm9dhX1XgfaVx7rGavhsrXBraxcwZBErrLcja7IKDtELv/j3pngq9fS6m3dE+FV7 DWwZB7zkxaY0l1X3R62tXKgqRzYaWdwWiQKT0ek591/40GY5V5bBMuqCoQHTBbxx VMGs7OQHTZt0k164pKFVHHla+dLmsJvoNb12oqte6MiJmM40Z8vXJzrzSZId7GOX OYkzzfJjE63TVP50PwFeRxoXvMfavC7Ob633v7AgeZF7dXfP2bMsTs/BH4wtxhOf 97ciT9frRbgkHV/dyUf/+dN6HXax801poAIi5lXF6Yv3i0azQzqTVGdw96Y9dcB4 YefU5vCGZTujx0ld20qCMO7DbRaT2t6CD1elamka4ju/W8OVw0KjMRvLyQpi6LMs u7zJLv3pUz/6Imd7rlmeTGNR/vJ3hbvlSy5l66ra4mYU/t4DU54WQK7vUgf8d4+M RS1uj9aPkmkrmbzojJcXinSE/HV1HKSInMF537/p1ZbFUL6JnMqp2MolWw1J2i+R 3b5Um7lRzpvBnvdUlixRnWbFUhSYB/ZoW4MBmt9EDtMtztKNUikRmrktyerRkvGp m80ZnwUemAJO4PSRHvRRH9pJVMxJIMpxGvc5YOXF/x0/hd+woVo39V+t7V9mmdEV mIBftN/fDdrEaRXPZAdLkRIEvRpsMc9zIJ47eWD6mdfQkN/kQd6pNV73GVzcqVex KaC9kZ16ad56fZ5QQdm9SZRhCF3zZdtaUY4HQqEgIp4MygztXcEMqBZIVccGKQ+O VE+OWBK59cUXzqBqPc5LFV8n2mCjIZ4hVlGJjZ30md0p7mD15VX27RWKuV0BVp4B ltzbLSGkuNMoml9bId6PzV4AsB/2QI4MXKGrOdjgiccWhgoEieAqhWL79YUuZhLD KV5XSVFWUVTyBCBWlVkaBtUkjd/4BdUcAmEPuk++neMelo566ZY5nt3rWVYgdP+B GSoZBr7gotEgCC3iXzTiXwwjCfLdulQi8A1kS0UddByeJlpSI/ZFC7xULHkg0OFj KDaaZclUUlxB9UUeKpaj9Mmc2aHcpNnhWtiP5Bnhjp2kSbIhR7UaLlKjA1nh+zHi CNIIA0XHuWQRdwUjFEAHqQTYZFFRREJOQ1rhDCDful0B8uWiSyLPNpHfXUgeyP2a ilkZyGVeHfqgSHrj9K2jpXUl6a2kWwUig3kgGTlfJtHgUWqiWq6ljLALFEQBkvRF 1GHipEDHWt4lXoKiRgFdYBgl1l2BRn2Y2FUfYVbfRtJcpSXm2W3fmyQPHr7hEkYN pHzjVDpg4ZCXUipl8/z/RVLuIwhpVCwF5l80ZKHhDQSdZl2mJk9SyiSGYTC+VFIu pEzWHrs5pEtWYzYOoG7qQZBMpm/eYSzWIrEZiyrSHDr+IL5tpUiiI+mtx5rdIOq9 YEXa40TeZWeK5l1S3XN4RXmYAE+WS3lkivFZId/lpXlOZKJ1gVlSJOUcZmG+p8x1 pEh2HIABFUmu4a+x4ePlJ39K3sUpmBQq3BX4Y5BVDmleFN7MzGouKJO8G0y+JnXu JUVK521+j/8pz1pAHopVFH6W5MiJI3G+p4i243Ga4ortIJtRliC03noWIiC+lobF 1GaBImcipY2e55KYy3eWC3iqVgsAIz/iKI5S0WfO/whfwp5tpseILukqdqVisiIR NqYUuWFlahNlolr3IQ81jiIZOuGtXdJQjpCCpuY6hcVrCuVsah1o2ug0auZt5qZj /qYEbSg2XtWVmuT3WSV8Vh8gLGc7eiT05aCBfVPPHaKKIhgNEqksiWbWVed40iZ5 mMsy2iWeyQBtCilgMtoMtmmjralDulmKoGLkFeaoiqhiJucQ2s+Ubmh/vqHdQeWp HWrDtZqbnuFLpumYBgAr7erxIWUr+eWXVuiEosc2FWs2UtJ1saqH4qk26amIuqd8 omO0jt3dGNhzcqCLJumM/kVEbhhaOqp50mZ58OilYqq5LtqR/oVGrampIF+3ov+H 84FdqTLpiCqm5kHZQHFfRYUFNkbeGuZbn0Zmh+KneOmfE5qpsOpfK3nBM9olWGmd X3JrpiYaZiZsrblLvyarbsapY15jVH5fdPlI5o3qvJroJPVpiTJnOcYFnD3nO9Zj kjqfotqm1klko9Isdc6kPmpiZ96lof4sjaJnDaIl5VCg0dIrVqaspS1Hvr4JRfEm RfErssIq1b7qsU7elrZbeWmrhVqsCL2fOLHpLv6lrd6mIVbU0/pI1MaIxz6tdVWt rx1c8kwM2pYs0qLskn6ktZolB97ZppqXJt7ZzFbOkaYrjvYsnp2r4ibktk4odpIt jrjt0SLt1zmbtEqfqq7/bb9ublb1acf+q8fCqY+Zra19EFvVqoeN14NGQdBE7LBC btm2pBnFKb/WLcdyKO7WqVTenW+O7ORS7u8a51ZiEnq03ovCY3TGqMw27rtq6tCC a+Am7gNBjqGeJ6M+79/WrNBqqxdwlFqQbPBS0p6qrESBLwCcL/qm79P2ph48Aecm DyBYQfx6LhtyqB7EbxtiLZMpWC/inEp5beJFpKvRCDi9buyS7uzWbdpCrQL35u22 qq9BSvpOMAAosPguaXxS7t283pEGIuD+rakAXbZqbWAAXbeuXm0u7gyOsAq/1OMK aWB4KoXO1AVLLtrSax9WrkdScPriBdS6r+36K+5a/6mc9isU9eutzWNLImhb9a+X 9l9MnocG1uDeaR2TiaYTP4rmsi8Qa65vxq8RR3CWDgsPo68Cgy+TonEGH63k9O07 HmqMrpbhrrDzimIYGioLr6VHQU4e5yXQprDNMto81ig++hzT1jAaS65h+ql84lsZ n+/6Pm0XV4ERQwr9xmnacmPGamkSI1gZflAWh6XFEmmkcJEUu1Yoh7LsVmj+lZcP S1IXK08sa6zu1u/AWsEjV/AC3zDwTq7dwkyB1aP3GK8HJ2qTrWW3jnAftzAzM3P1 Gt8Lv67U2vD02W2TQiu15jLUBon7uq8D566c4u++MuXmll/idWmAImyAslUvav8v OnvrHcPuxaGuFLby+altEddt7T6w3DLlhebyGS8wIocvqRrtSnLgh1WW8eZxoypz HVPnQy4uWS5uo97s88ZS87Ib4noBFlwvFUXeLxN0yQJq+U6fNnOzJLcvA4NxQLsh OD+wsPqdgP6FOfvtm3agPLtW854hPe+iPTdxb9auUKttUI8zN+avP0vwI4sSRYmF QGckvaKx5LCZm1kxqDZul9rxDCYzMjfzDHqiV0cvIOcsTeNsxiVySPdy9WlzN6s0 SgfxLt9uOct1wX7TT88uCT9hTSOqwgGlo/aioqYntp3zTLcuYJBmduHzUGNjUcf1 lIpuOQM0bzq1BVPzQFP/H1pvsJyFEIN1MDG75vMu8zNL7FgvMytBJKb+MVnH8Vhn bz8G8gjxMlr7svA2J22ftEq3tSRRckvvM+5q7FCvc1+LMi7eNYwSNzVqp1IqscX2 dBlJnQx41ZxKEvuibXVHcj9r4ytTFECL0t/sMm3XsPTN9mUyT1WzAPLJ6JrmcXOI sHmecFjHt3zjJeJWDj/25QtqVO2Ct/jysnhDK/hKElvnNoF/MdrydtrS9e2i3xSb CrumLl5nm+nC3jx2cBQm2LgYt8Uh3pGqcka1lXtHeFspH3Q7UF1/Fftedyrtsm9r rIJXlGQ/gVPLuGwbbUCLty+/COsVbxdQbwxX9cQ2/+4ggzZrE/kVdCuSGx98F3lE k7ZqmfZaqrbPqmXt8QFiMxp41/hlV3N4P+2AtzWYgzcQ7/cs+2aCb+0pG2kTD7aF ImQ7ezJyR6Mod4+Gm1edB+sZBuZPEzBG8StKe7NKU3ckr/jGvjTu5nLTNXVLZ7mi U7PtrjnkPLi2LvOSz7elv1SlX3pezoA/8qq63ihGLvqib/lsT9KXE7j7Ivhu64Gq k3k5J3h5gxMLSPrWGvBrdQGBijIpA2gVdbiaZx0LWHgBl/CFB/aRw3PQGLuxu5ae d9iigSYs+/l+B3Vjw7WZg3N3y3he0Hijkyxlg7SN8zc2Mo/x+iX1BrnEGu4IS145 pjq0HxMuX4u2puOoX2RbK7Nb3wy0bFN2l1e2gD8yqgc8LKf0wF87wTOwKs86h6V5 13q4dlKRgpmwcQO2rhtpKztx8gh7rWF8c9+oPd+5oOtzkIz8wX9zOQ/1dQUEADs= ------------tOYfvjFeiFcyei0R15Esen Content-Disposition: inline; filename=image022.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image022.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke16-filer/image022.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/wAALCACo AIUBAREA/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgED AwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2Jy ggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1 dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJ ytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/APYFt48UpgTt VeaIKKisoka4G88ZrpDPFDGAGBAHAqE3pcEKMUR27E7w5U+1W0VlXDNuNOJwKjee JMBnUEnAGeprF1PxTYaYN0z4XOM5HJ9AO9c8fitobSFBJKhzwXj4P5Emtyy8R2mr QB7W5jkGP4W/nWnY3YdjGTz71oUUVzjCVTjaadmbbwpqpM0+fmUiqxkZTkcGpBcy Y5OayNW8b6ZoIK3N4onAz5SfM34jt+NcrN8dLK1c+SHlIPRhkH8hxUf/AA0DHLnZ pMme2JeKkHx2SbCvb/ZVP8TKZP5Y4rnz8TL66vZpVuomtkOTAeMqSMkHr2BrmtX8 af2tqheUvJCnyxx56jHU10ej3WpalAPscGlqg/5Zukefxz8xqVvtukX8c8dsdMuy coFJME5/u89CfrXrPhrWE1TT4LtON/ysD1RhwQfpXYLIzxAgfNUiAgcnJp1ZyXED vkgVZV4Mfw1XuhbuvbNZ72UbDIIryT4n/EBNFMmiaPNm9xieZf8AlkD2B9a8Mmnm unLSMzknJyc801I8Hnb9BzVjbGijg7vamPIWThZMeoHFVZHIGVbn8qhSVkcMCQRW tp2q3FpMsqOQR75r2Pwzrdv4q0p7C7UGYjEiH+Mf3h7j1610/wAPkey8RaloU7lg yLcRFv4uxP8AL8q9XhXamPSpKK44TkHg0pupB0Y0z7RITy1cb8R/Gtz4e0ZbfT7k xaldZEZCglUH3m54H1r52nmaSZ5JZGmlc7mZjkk+ppi7mPPT0qw6eWuc4Y9hVffh s9T701p5mPEhUf71NLNINpCsT3FRSQPGMkYojlKtXS6Dqlxpl7DdwNtZWBH+fSvb NB1L+1PFFn4gs1wlvADcIvbcdrL79z+Ve0LjAIOQe9LRXHm0bbxTfszDrS/ZmwT0 A5zXzD4z1+XXPEF5dbiUMhSPn7sanCqP1J9zXM7lB9TU9vgnc7YQck1Mu24c4yFH oMk/U0yS3xk9PqarNHzxg06KFjyM5HtRco4OTkA+tRJHubBHPY1pW7tHDtIBU9fa vVfg/rEaa42nzuNtwBHz35+X9fl/4EK+jII/Kt44852KF/KpKK5tZ0IxxUkIE0gQ DJNZHj/UovC/gfU753CytEYYcnrI42j8sk/hXyFJJ5j4BOPemfKGwv5mnhhjgFvr 0qxE0hA+V8ewq/bspGDw3YAZNOaykmUuY5AvZsE5qS101i+yRTh+hB61TvUDRMuO EOFPfHaqtvHuIBGfTNWmUouOvY+tTaRqkmk6pb3aE5icNweo/wA4P4V9rWdzHe2U F1EQY5o1kUjuCMip6K49reQH5Qa3NGtTFCZZBhm4GfSvAf2iNanuvFNhoquRb2ls JiueDI5PP4AD8zXjO0ZxU/2Vim7BxWtpnh+6vgHVVC5wMnqa67TvB8kqeWxGD6Ct GHwOkALszfK3QJnIrZg8OwBCZY/LKkOuO1UtW0qEplVUPywYVyWq6O0UhmC4V/vD 05rE+y+TvXbwe9Q8PlD1HfvVJhhskYI6ivqz4N61/bHw9tY3JM1i7Wr5PYYK/wDj rD8q7+iofs8Kc7R+NSggjjGPavlT45Ryp8Tr5nb5Wt4WTPptxx+INebxrmUA8DvX R6dZTajKkcK4hU9e2fX3r0vS9LhgijhUAEDGR+tdDFDDGQifMRwBmtCNV2EhASME gdqJhEAcoOuRWZPAjEsyg4A7d6xdStEYfMuQ3WuK1ixECfKMqRlfpXIu2y59DnFQ SSfOWycZNe8/s83zP/bdn/BtimX0B+ZT/T8q9zooxnrRjFfMnx7t93xHhIIw9lG7 e2GYf0rz7QrSG91Ty2UEKMnPOa9LtLSK3gGxQB0wOM1pWjSSHcoA4wPatOC3dSX3 kux4HpWtEzKhLZAxjiqdxcSDcBEwXtms2SeU/wAQA561Ue4V8h8Ak9CelZd9apdI +VBBB9q8z1GDyLmX/YNZm4Z5OK95/Z1ubYTa1a7SLpkjcHsUBI/ma95oqFhKvIOa VZuPnUqa+ZPjZexT/EC6MRyY7aONvYgE/wBa47wRCX1GaUjIC/1ruY7+MytGQ52n kDiul0y500KGeWNPXecc1vWVzp025o7iGQA4+Vhge1T+fbES7AWePkkDgE9qSe7s Y4syvFGCNxJPasW4vdKvIAbW5hdB975sEVz90bYOoMgJ6jB4P40I/moVAHPcdK8z 8Tr5d7cL6kGueVuQDg1658AtQjtvHU1s8igXNoyoWOMsCDgevevpqiikIB6ivkH4 mut18R9aECSYabHzjknAB6dvT2p/ga12+cx6EAV1N6ojULb2qPO2AGkyFHuccmsW /wBE1y75VrdU2ncykgZ9R1pdMspbG42fahFtUEszZDEDk4Ir0DQ3a70nzpNqEgn5 TjPvj3rmNYvrm7SYOY1CHAG3nFc1HpWpNKs9jbiaPB3x+ZtJroLO6WFVTUdPurXP AfIkX8xyPyrTW1hgYmByYsZHNeZ+NGC6sQvHy9K5pQOpFdJ4RmvLLXbLUbG1W6e2 mDMjZwv+0cEHHfPtX2fFIJYUkVlZWUEFTkH6HvT6KK81+IXhXTwsGpw2sEUhuSZH VAMsybcn1+6K8o8O26wXl3Ew2lJMY9jnFdcIVdFULhjyWI/rSSQD7iZ55wRWBqcE BlSAAE53Oa0LfUBDB5asQMevAFVZRC95HOw3LIdrCr8UMcEzKiZHZhU8mnCRUkfE g6hW5/KmTQbFXYAF6ccV5P4zgc64xxztAArnFUngceorvfAyXmm3MN6NJu5YAQ7T Qg8c8MCD2P8Ak19V6QYX0q3kt0CRyIHChdvXnoOBV2iis/XNNGraPcWZxudcoT2Y cj9a8JuFjg8WzW6wCFhbr5i4wQ4Yg5roIQHdEPpVqaJPs7McK3r7VxWoW7zXnlpn H8Rxj6CrCaLcG1ZwDtHpVBY5rSdI5BuiduR6Gus0iKOUlCcOAMc9a05YESPnjPAx 3rNu4/3TYHIryrxZbvealNJAN3lKpbHYZxmm6V4Yl1V47S1j33krhUPY565PbFfQ vh74X2nh142stTuo4yo86DbG6SH1+ZSR/wDWru0QRoEHQDFOoooryH4pWiWPizSd RiiRXuoXicr1cqRjI9g3WqFjIz3C7scDpmmavrdtagRtJtYdhXIT69AHKpuIJ5Az ya3BryDTFywQFPvEjP5etYQ1mKVhG0mYlbl8DINdDpeoxm4jWKX+HGc9veulmbMS seSTxmszULpIoWEj7jzgivNJNWsNPuL8XZdpZUVY0Ubs8569u1e0/CvwfJZQnX7+ Jobm4QCGBhgpHjqwPc9foBXp9FFFFFeV/GmF4rfQ9TG4xw3DQvxkDeMg/wDjtchY agyzrzkFThiffjH51yOpW11eXszvME+Yjk9BVOLSgJWEN9G4427ifx/rR/Zeo7HU tD97IO+oZ9EljGwSwkk9VbHbt/ntVmDTdRsnV0lV0GCJEfOPbjuK9Hi1NpdEt5nB DhgGI6j1rM1eZZrP7QGwuG49ecGug+GHw+sNVtv+Ep1m1WaeWX/Q0flUjXgtj1Jz 16AV7NRRRRRRWR4n0KHxJ4cvdKm4E8fyN/cccq34ECvmixlutPuZ7PUFaG8sZtjw t1z0P19fpV+DWoZdSdJVUg8FtoAWrmoW+nwKs0kTqGI+dBkZPtVFbnTfNVxeADOO V5zWraaXp+oDd54lGM5xjIqHU47OygEUUaq54GBwMetWYbn/AIl1ssabApLuTztO MmuVa/n1bUYNGtTmW5uRBCT6s2P6gn6V9S6NpUGiaNaaZbD9zbRCNT646n6k81eo oooooor55+M2ktZ+M5dXt1+aSCNpl/vAArke42ivMEvWa4MkJzz6AV2NpqUt3ZrE VDv6Zzn8aqyaRctcBpLYGJs7VGMjmtlNQj03T1i8ryzgj6c1yN5q7yTli5AB5B+7 gnBzU0+syxae6LIwVl2oO+fQfhXS/DrQJLfxZpN/eqPPknRkT+4Ov519MUUUUVDH dQTfckU+1TUUV5X8UrWKbWLTeBh7YqwI+8Ax4/WvDPEGh/2NcLeQAPZyuNyDIMZ9 DUljqUexXAXaCMEcY9v1rfbxEykRcEKmQwP3STzWNqN+tyqICBlfnHYtyf1rlvtM kspSHc7twFUZz7V3fhjwx5LW93fvmdAWSBkJEZrvdG2W/ibS5SAM3UefbJwP517d TS6KcFgDTqKK45bkHp1p66heJ8sc747DrWJqXxI0vR7h7a+163inUfNH95l/IHB9 q58/F2G5b/iVWuqXhLY8xlEMZHrljn9Ko6rrd34guonuY/KeOPCqW3kc564rOvLU XFk6Sokgc/MrDqPpXE33gqdZGksZgIuWMLE9fY1lnStWA2ra3DHGTtGcVPF4W1i5 iVJYPJQEFnkP3eP/AK9dRoPhu10478F5SD+8I7ew7V1KAq3TKnggCo7+Voo1aIlX jYMp7gg5BrttA+LFrreoTaTPaCw1BceUskoKzgjqpwOc9q6VTO7b3Y5rXgvFKAOC CO9WldX+6wNOr5uvfjNDHIy6do8sqjo9zMEz/wABUH+dczq3xQ8SavG0CTRWEDgg raqQxHpvPP5Yql4U0mDU72R51DtGQcNz1716ZbWEVugJQAAelUIz5moSnooArait FnSNiD9c1EdMeF/lAwOoPp7VpRWkYQKFBGQeexplzZx9QEzndkjPPtVOHTX8xiIz 0Jzjr9fSrZtvJiGeOMDFYWoj5eOBXnfiyQJqsKrlXSMEkHBBzxW54f8AjH4l0mRI 9QlXVbReCs+BKAPRx/XNe1+EvG+i+Lo1Gn3qpckZe0mISVfw/i+ozXTOhib75z6V aivlCAMpJHeviDPNOU4YH3rpPCmorp+sqJDiOYbCfQ9q9IkvQ6YzwBnNQacu+WRs dT+VdBYOFcxv07VqsgPTAI9KXAGCMFsfjTSF3hwm01KFKDPGTWbdyF3K8ZHArF1S MRQiWXhRncT6V45q999u1K4uf4Wb5f8AdHArOHCilRyh3KSrKcqwOCD7Gu48M/Ff xL4fdI5ro6nZA8wXjFiB/sv94fqPavY9H+Lng/VLMS3F/wD2bMPvwXSnIPswBDCv /9k= ------------tOYfvjFeiFcyei0R15Esen Content-Disposition: inline; filename=image024.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image024.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke16-filer/image024.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/wAALCACr AIUBAREA/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgED AwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2Jy ggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1 dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJ ytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/APY9x/vH86Nz f3j+dJuP94/nRuP94/nSbj/eP50hc9dx/Oo/Mb+83PvTHuSnALZ+tN+0t3ZvwbNL 9oP95j+NIZ8/8tDn60eYx/5aN+ZpPMcfxt+ZpC7/AN9/++jTDI/99/8Avo00yP8A 32/76NMMj/33/wC+jWpR+NFBNVbi7iiHzN9cVVkv4TEzrICvrmsu68UWdqp+fccc AVmR+LLcn96TluWOKiuvFlrGo8o9+pODVU+KXeM7PveucVUXxZe+ZhXA9itatl4l uTtLSROD/C3BP0NdLYalDfISuVYHDIeoNXDTcU0imHrWvSUhOKhmYbCWOB9a8+8R +L4opWtrLnb8rOP5Vyc2vTMjEu4U8H3rLm1Fpfuudv1zmnLeEKFJ49ScU9ZUmJ2O H/vLnkfSnJMIn27snsfUVNHIryhXOOcq3pUyXmxvLY8j1rotM1Z4ZYpBk4wT6svc fUV38EyyxK6sCrDII7ink00mmE1sUhxUTsFGScCuI8a+JfsNq1tGwV3HPPIFeSSa humO5HZSfvKeDUjkNABG+R39aVGEChQoZvUikOouHwEjZc/xLmp7jy3RZogY5CM8 dj3xVO5nMsQkGN4PzAfzq1BeDajkc4Gat3ADr5sZBA6/SrFndsoC7iMHKnPQ16H4 Z1HzLZIX6EZjPpzyPwrpAQaQ0w/hWzTGOKzNRufIt5ZT/CpIz2ArwvxHeSXupSea 5KryxzyTWdYgzSmFI8KOTjtWqbKRU/1Iz64qrJZTs+QjA/SmnSpcDIPrTTBLCrBh 7gVns4ST/ZPGKfGxRduc4OVNX7a4OwJu+h9KmWTa2HXB74rtPC9+qpFGx4WTOfY8 Gu+V1I3KRin5DdDmmmtmopH2jjmuI8V6i3kSwxnjA3Ff5fXvXj2ouTckdMuBXV+H 9MWK0ErL8znca3REoH3agkiGfugVXeIYrMu7YMpPcVyt/A0UrAKcdarQuXBTPI5X /CrMT8Ajhh1WtKImWPceT3rU024+zyAgkr3Heu/0nWLeeIAOEk/iXpn3rcimDKMd /Wp+ta7dKo3j7Y3IJzj1rjfENmLPTAW+aWRsHnocV5LqCkXwTPJfHH5V6HAnkQJH joAMVKJOOhqKRgM5qpJJ1qtJ8ykVg6pbFkDL95eR7+1YMjsG4JHtjFJ5wDA5wTWh aXRXoenatHzAo3o3BHNS2160cg+bkdOetdv4f1nz2SJ36jAJPQ12KEsgPStthVK5 j3FQRwXFcp4uZWkitzjAO4n0ryK8xLrUIUZ/fjH516EHjfG11P40hT0701kGKquo yQcVWkAAzkVQukJz6VzepWoDF14PeseUlFGeqmp7eU8NnhutadjLvjKOevH40I/O Gra0a7ZZwM/MuCc167ZSmS0ib1UGukxUcqbh7iuC8ab0gt5UwGfcG9iR/wDWryq3 dYtaWSUYTdt3EdD0zXSXFkkErGCeZ3QbnCJuCj3Parml6rb3imJJg0o/hYEGnXt0 yREqcHufSuZubueV8LMQSe3NRxPGsu174GXPRsitATsFw/zA9CKq3MQlU4GQa5vU IDFKBnAIqC2QxsQRx2xWhA5EPHBz3709f9aR2rX0JfN1i3TGcsFNex2CGOyiXphc V09JXI+M7USQRFh8vz/QfLxXla2STLMp5dmGP55rqxG0YZ422sRtIK5DD0NYFvpa 298ZUyoU7uO/tT7smVStZ0ETxX8cyqPl/hI4NWbnTo7q+a7ZdrHkqORmmxWBiztL BfQ9KdLGqL2FYWsW/wC7EnQisiN2HJ4AOKnQjzSARhhkfWnh/mJPUHBFdb4Qs/Mu xeH7qNtHue/6V60igIuMYxW/TWOOnNUb6zW7tnSXBJIIHp7fzryG8tRYm1uCMKJS mfXB7/hW1OCCcdPUVTnXy7ckY55NZgAK896FjHTHPrU6D+90pXZQvXNUJ2Unp0rF 1SRTGEJzzWclsscLTS4JHI9hWbFMXl3qdvzZUCtKKH5BMw5BwcV3ngtrZLeQ+Zv3 SExRpy7YGCT6Dr1r0WzleW1jdxtLKDgc4rpKQ1h65rItLWVLNTPdEEBUGQnux7V5 pd2GoT2O+WNmgiBYFiAuSeuO+SP0rRDM1hCzkF9gBIORkcGq99hbUsDn2rHSWKRi gb5sZxTrZmcnqVzjNXT8oAxVeYgc8CqUvAzWDqOUmEhAZUQsV9faue1DV5rpTCEE MfdQck0untzitmCXDbX5Ufw5wDXcaLer9lESJb2sQGXZeC/tXV2U2palbia3uRa2 /SP92CXA7n09q7+muiupVlDKeoNMMMflNEEUIQQVAwK89vPDjTam1teLPJbIflRX xuXsR26VSSxawie1+zNBEjkxI3Pynnr+dULhnVWO32PHaseeJRNkrkHpViCRQAoA HsKnaUFSD2qs8gP+FVpCGPPYVjaoP3Mh9RXJSJ5jHHUGrllGR7VegZi+TgDvmt3T plLJ5h3JkZU9D9a9Q0rUWFmoCkxgYTA7eld7RTTUNxtCEtjjkEjpXmeq3rXOo3Mb vJuJIXJ6Y7Vny2zLaqBM42+pyDWW6TE/LMuB22VEY5gM+aB9EqWFpXBEuCezDjNR nG88YFRO/HHSsXV5hHbksepwB6muaiwrnJ5qfceChxVm3mbcM4Natu5L4FekeFne fS9rBjsIxg46816nSUhqKeMyxsobaT0PpXAa1o7DU3u2xEqsQM9GAH9aw51faVzx WZIrJyaY0o29Rmot/Gc4qJnHJJJz2qneX0dvFl+vZR1Nc5dSyXUu+Q8dl7AVmyNt nAwMVajIbJUZHvVqAfxDjAya0LPM8irGCXdgFFepeHIvstrIA/ykgA4znHFenUhp ppDVS9sYb+BopV+8CAw6jPpXA+J7W10aaICYGOT5cZyVIHf0rnGlgljKxyq7jqAc kVVKbBuPTNZ9xe28ZIMiAj3zWbPqfykQqcn+Ju30FZrbnfc7FmPUmopTjgVSniJn X8KsxINwXHtk1fNpNHEjbcoTjcOh/Gux8E+GmvZjO7MIkONw/pXqMFjDbwJDEmEQ YArpaDTTTJHWNGd2CqoyWJwAK8/8SeN3YPaaZlE6NMfvH6DtXCSTNcLIXyxxuBPc 1k3ZAu5XXIwAoYcEDjr+PNUpZN3WSRvYsagz/dXFGw45pGwBxUDAdzyaglXdKWpE fH3u1adjfTqvlI7bG4KkZBr3DwhPZXGgw/YkEYQbZI+6t7/41u9K2qKQ1xHjzXlt Lf7BC/ztzJjt6CvNdzOhc9W6VIY/KgDD7xrLuYQs0p4AYlsVVaEckDp7VDgHgH9K Yy988VCwycCk8sfWo5Iu4BqMW6kZ5q5awHcNoORXW+H9afQrsTBmZSMOhPDCvRbX xdo91CJPtPknukgOR+VdrRUF5cpZ2c1zJ9yJC5/AV4NrN/JqGps8jZZ3Jb61MkW5 wMcAAUt84RlH8IHNYk8hC7DzgYRvXNIGCwtyM52/lVRu/rUfJ4xSeWfpSNheByaT aQMtnJoSBi4BB2np7VqW/lxgLgqffvVoMo6qD9akXbjiMfhX0LRXL+PL37J4cZAc GZwv4Dk/yrxa3JmvgPU10Ma7efxrPvm3N7CsgndJnHQ/L9acw45I/AVCy54wMVGR jpTDxQignJ6DrTWO5+KtIPLQD+I1NIQVC+lKjvEnzAMO3NWIpopEBYNn2r6Lorzb 4o3eGtLYH7sbSEfUgD+Rrz3RITJJLMRwDtH9a3JG2x1k3bHafU8Vnxj5iT9BQwGc mo25zUTDaKh5d8D1qWUhF8tevenwx7Bvbr2p6ZaTJ+tKDuk5PHelEnmTEdgOKCjE 5Q/XFfTW0elJtFeYfES3jl1k71JxbqB8x9TWHomn2w08Yj/hJ+8eufrVzUbK3TAV CBj+8f8AGsa4s4CyDYf++jVdLG3A/wBWen94/wCNI1jb4+4f++j/AI1GbG2z/qz/ AN9H/Go5rG22/wCrP/fR/wAaLewtg2RHyB/eP+NNFhbGXJjOf94/41NLY2+4DYcD /aP+NKtjbgH92f8Avo/401LG3yf3Z/76P+NEdjbh2IjPT+8f8amSxt8H92f++j/j X//Z ------------tOYfvjFeiFcyei0R15Esen Content-Disposition: inline; filename=image026.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image026.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke16-filer/image026.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/wAALCACq AIUBAREA/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgED AwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2Jy ggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1 dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJ ytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/APK7Am5162JB y9wGwP8Aer0rxenm65ZxjllhYhR3zgf1rrZLyHT9NWe4JEaqAcDJrnrnx5EhItrI t6NI2P0FY1/421NYDMzpbQ5xvWMkfma5LUPG8szEG5upx7uQD+FZ8Os3DPvWIJn+ 9zWlBrGpRZkhmEZPX5elPm1jUrqMR3l1O49AcD9KoyzKpJRN2PTmqzuXYupAU9j1 FSxjOSsrZFKb8Wq70mumcHGQwUA1oab4k1W4n8g3LOuMgSnNaNsmjxXAnvrGJXB3 GSNcge5WukvvE+jaVYQSw7bpZeFFu4GMevpWXF40kvWdoLKKNFPAkYkn8qo+BNMt bnVLiWRCzW5HlHPTmuk8SEN4shUqDthHJ7ZYV2YijmtVjlQOhAyrDINYGt32k+Ho DMLK283sNozXkviLxNfeI38uZ9tujZWNBhRWbaWtuCpkLdeWK5xV8i3T7rHZnljn GfpQJUYFYCWYHO4gAUKsJQPNJIP7xH/1qqXExt2XyZSyEZHOat20ocgvuYsOhXqK WWGNvnhkJXvgdKpTqyowwSCc5PXNGnOY9Qi5xk4rvLvw3cw6bLcyTQEBM7EYscH8 MV54o2yMp6g4rZ0ltqyg+39a7/wVoOpaTNdtqFm9v5rrs3Y5Gfap9SjjuPG1x5h/ 1Vup4/3s/wBK6u4vIrPTzcyMAipuyfpXg/ifxBPrupOwY+UpwijpVGG2EZUScZ5J 6/gKnvZmkUQxj5QASRzzTIbdXUF43A7ZNXEtHdNvIA6EcU82ziRY5PLbjPygH9aj ksg0qokYcY5A7VYhSSFhA2ViPIbZ0qOSSW1uckrIPYAZ/wAalnMckJfyWRsZDLyK Sw8NX97tubcxeWPmDM/3se1eyxBdR8Djav37TH4gf/WrwW4TZfyr/tGrdo+zf74r 6IvR88A9xXDagiR69qVz828oF9sc1x/jTxxbahYxafZG4UqAsu9dvSuHsf3k4bBI B4rooleSJVijVpn+RAo+6O5Na9h4OaZctIoA+8ea3o/DFuFC4LYHI55q1F4SWSMg qsY7cmoz4OWI5R84PAHFO/4RtwpISNWPY9D7U5tAWWL95Gu4cHb2FctrvhySFGlg JLL1z1x7VzjXEyOQXPygAjGc++K63wbci2vhauiiO5HGW4Lf0Nej+FcvoL2rjPkS yQ9eAM8fzrxHXLc22uTx+jEfrioYzjNfR94MzwV51r1yYbm+kyRyQQfYdq8jeeKV 3LkmTcck81bihX91EvG85IUdq7vQ9HWPEh6twPYV2kFsixhB09quxxJEvAqUA8YF S+XxkgGoT8vGPzFQuoKkDHNZ13Z70bPXn5q4HxJo8UUYnjTa7HBx0NZFpfxwzW1w AdiMN4x09a9Z0Cd4rjUYYHRg7xzKW4G1l6j8q828d2wg8UTkcBmJH48/1rADcV9I Xn/HzCPRSf0rzDxMXe2uQVxKxbH0ryt7OWC4kZsYJPAINbOlLvvkZgeAFGa9PsY9 qxL2xittOOR6VZiUsfU1djgYgEkCrkdtuH3qp3VvtyM5qiUZO2RUTncje1ctrsSy 6fKjZGTkEdq8+dADJv5LKfmHbB7iul0fxlPa3ey2gj3LbLDuk+bdtOc/rWX4ovZ9 TmS8uSplJwSowOlYGa9M/wCEqui4f7ezMoIBIJrLvb2O5VjLPIxx6GvPLxg19NIO rOTnGK0bKZxNEVOCMD616ppi5gi3HJ7k10aRggH2q3ZKrscggDjp1rUEaoAcGrER BXoRio7pQRwOMelY0i4cjiqzoNrHHBrl9XANrKOPUZrhF2yyyAlcc9ehrLsmEerD sCxGPrWpqahrJiedpBrC6V6ZcLItqZoTE7A8xgncPwxWRdzXq27uzLEoHcVxf2Nr i5OGVyzcc9au+Q9rcC3YYm3hceleo6dGI7ZN3UAV0Fu+8DB5rStEKnHb6VoqhxyB UwUgio5wdmMZrGmRg2SMVTkl2gqa5/Wot9pIBjlT0ry6B5C3fBBBAXPeqskM9peq ZYXjIcdQcfnW9dDfaSj1WuczmvaRodxDumlCbQMkhugrn9eubA6RcBLiMvt4Ga4j wzbpceJdPiJG151z+db+paeo8fskeTGp3HI9K6m6vPsVsHK57AZ70yz1m4hzMykg 9QV6fStm28Y2iOBKTGM87q6vTtXtL2INBKsgb0rSMqAcjtWNqXiOwsOJ5lQ9lPeu ZuPGFszFFU7m4Gax7nXJll3kB4+pVRk/hVp5BcWocfdYZFcBaW8ieImtUjJVpScd tvU1ufEO4+xWtnpiRJ5bgzbiOQelYkDCW2Q/3k/pXON8rFfQ4r6Jtrm2SyRJJURd gA3t1GPevL/E1vYxT3VvEXkUjcHXBUVxWlXBsdVtrhG5ilVuR6GvS9RhK+IoJ8Ah 7cNn6kmtqayjk0+OY5LD5sAZqhBqd8kVy8FjbxmAFkScktJ9AOlWtMkm8Q289zfa NYtFCo3MoKMSewz1xWtpy22myRyW9u0cUhx83QE+ldHdzrBamViOmeK5G7tbS5kS a5tPPeU/u1c4Xn3rM1O/fw7qH2RdCsJMhSrISc7vQ47dKdNqDvemym09EbbkPEd6 fnirK2iW+lqVznJz6Csnw3YiXxNfS43MIcIPrXJ/EC8Nz4i8ndkW0Sx9e/U/qara Y++yj/2eKyLsbLuVcfxGvU7uNL3ShvAMlu2Of7prCfTYmRlSSWPcOgbj8jXEXFob S/kiY52twRwa9AtLoXtrY3W4l/KEZz6rxXZ2XzwKh5wOlSrp6q5JQNnkcdKtfZ5N mCgCnviqE8xlmhtVPyI2av6jI5tNmDjGPrVSBWuLZU67RgAj9Klks90OHC4HviqS 6fiTKAH6Ck1VvLsdgI4rG0VlhF5d72VgwG4dAMd64XUNEub7ULi5e6iBlct+Zp8G lTWsPlx3kIyckkZ/rVebRWklLtfRlm68YrurKZXkZO0ydPesW/v20+MvJDkBto+Y cmuE1C+llvpJvLA3HoTXY+HL2K50W1QEedEzeYv1PH6V32mzkKo7Ed66S2BdR0qx cRFLViAc45rn7JVa4Ln5iT1rR1EfuQcYAqLRgsk7oRnvitmS2QA/KBWXcbYlbAGB 6VzurSF4GyK5+6vIbLw/qYeQK7oVC55ORxivMC74++34mrFqAySFiT0p5ArvtRD6 fNIVz+6l3p/unpXPeL7pnmgC/wCrlXzR9TXJTyI5wDkit3wi4S9kUjllyK9UsJCG TdyMV1VjMMDaam1W4JsmRTjIwfpWZZxItyoUrtxgCtDWIBHaAbgcjPBrP0xRHqKF H/5Z4bFbUs7Y9u5rD1B/lZgcmsC9dntzgcE4HvXnPjBymoRADgJzzW1ofhjQNa01 bqH7YXB2yxlx8jf4VR8TaHZ6HdRQ2YkCyQh23tk5zXOvgYPXIr0PVZorrSre+ZsI 8XlufTjIrzjWdaGpW0FvFGcwkgP3YGs2GIryxzWzoEjxapHMBiLOwt6k163YL5sC NngDrWmdRWxCqV3tVDU/EUjAiMYVVJz7+lZtlqkgcXDMyuByOg46ip9X8UPc2/kx PtYgEAdfWk03xAYm+Y7VB9OeuOfxroYdcSZU3/dYZBP9aSYpcxFkOVPpWNelVVR6 HpXmPiGVbzUJmByFO38qr+HNfuNA1LzEYtESFmj/AL6+v1Fdl4pQa1q9gLJ0kFxA DG2cAjNUF8A6q6jdNbKfTcT/AErmTrM97o82nhz5UZDqPXFY0cQVz78/Sr1lZve3 awIOOrH0FdHdW8UWnwi2XZ5ZIK56MBnNdx4cvUudNhlyPmA6+vep7y3c3LuWwWXK 4FZc9teW7qZFDIRlfUVOkMc6KJkkwGOQB95fSll06xyHgjmJAwN3r/k1VaylVDCk Lh36AkVfGl3lrCA8isMZAA6VrwD7LYrncGPUEd65/X9QS3gkbIBwcc98V5mzOLo4 P3uWzVOddk6nGM5U1o6Zq9zp9zAyMGEGWiDH7vOSK6h/iDqZOVgtgPxP9a88tDJH IxwQCpBzUxDKo2/eY4FdjaaZ/ZWi+edrs4Duw6/n7VQkuXuAUjGN/JJrQ8L6rJYz NYytwPmTNd2+piYxSvhY48ZK859q0ZUjvIt4+bIyKrQ3NvY5DnqcYYcinvqlo48t AQevA5NWrOCOVfORM5H1qHWLorbGJBhsZFYFxrivDGnQKAT6jFcdreo/b7obTiND hvqegrLMLSXcjEYVMBm7CqWqKiyNsOQGBB9+9ViNyZHao1eRMhZMe2KkXe5ye/AF WLWIy3iIBn5gK9CniK28ts2DFKp2kdN2K5OyTEsm7OVzTrSxl1HU7iOAgTwoGj9z np+taNvqV1aArIziIkrIAfut9K7fwzqETWmS/wAoOBmtm5trS/JJ2g/3sUyHR7a3 hDElpFB3D26VbkuoLeFUjUAgfMB61wmu6zcQSyDcG3HHy89exrAd7jyUi6zTMVC5 65NVtcsRprWdlkNOz+bKR6/5zVOASTM5z+63ZPuayL9gynHds0kIyoz070xoxuIJ PFTqMSBccCrmirv1eJe3mL+nNdfqjskJ2nA7VgQlRcKcj96Cfx/yKn8LTiLxbtY/ 6zctdprPhY3O680+PdM/+tiJ4f8APoa5a3ku9HvHDRuIR8rR45jP0rrtO1m3YoY7 gHc2ck9PrV59Vt4wA04ABzknrWBq3iWJtyWuJpfbp+JrGis57i93BXubmUBti9Af 8Peurt9Hg0Gzm1bUyr3AXcSf4fYV5leX0mp6lc6hLwWO1F9Pb8qtKog06SUkD5dq j61zl63zqoNTRcL+lLMuGBz1FPiJ3tu/hHX1q94eZRrUYY4G7sPaus1IKYipOc8j 3rlFY2zvLt3lGAVSeOaR5207XkulGAkokx7HnFe3aVcx3EEU8TBo5FDKR3FW7/QN P1mP/SYAXxjeOGx9a5W9+HDpK72U0bKeiOCDn6iqbeCdakGzyLWPtuLkkir+nfD2 aMFbq7RF7iEcsMdzXUW2laZoVq7oiRIgLPI5/Uk15H448Xf27cm0s2Iso26ngyH1 +npWRbw+ZHbWo2DgSFzxtyOc1PrsltBbwWcMu8r87kDA9q5QnzrnPbNXEzwKfw5J PI6CmI4DtyDninJK9peRXCdVIrv5tl7YR3FsA6OM8dvaube3jN8YZ2KI5G5h1GD1 qlq8a+cjK+9WTAb12nH9BW54Q8Ytoh+yXoeS0J4I6x/T29q9Z0rxNpF9GDBqNuT/ AHWcKR+Bra+224j3+dE4/wBmQH+tVLzxFolkpNxqdqnt5oJ/IVymqfFLSLVSunwy XcvYkbF/M815x4h8X6r4gJW5m8u3zkQR8L+Pr+Nc6FZjwMk11GlWQubmSWQ7YY8K WPsOlc5rlyJbqWRG+VmIUf7PY1QtkJBOOe1WQSq+hPGfSnZQKNp47VWQjcRkkH1q fIKFT0NbHhvXTptz9nnb/R5D8w9Pcf1rZ1yxM14lzbDfEVy23+dYQZZ7ONNn3SQc 1Rmh2nIPHr6UzeV+8KeJRjhmFG8dsn8KQs3QCmhWZgOWYngCr6QwW4bzJMuBk7Rk VvQ3zab4Sn2/62Zto55yev6ZrhnDTXBLAAA8gVPHkYC8cUPzUTNtY8cH3ofiIYpy 9B9KT+JT/tCu80V3/sOE7myZHXOe3PFcszFZpgpIG88D61aCgwAkAnjms0f6wjtm jA3HjvUgA3dKjbpU9n/y0PcJwakb/UZrU1sk2q5Of3jfyFcjAfnf61YX/Ummjoaj brX/2Q== ------------tOYfvjFeiFcyei0R15Esen--