Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------mZya5CItsZCZJq4lNub4e5 Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke18.htm Subject: =?utf-8?Q?IFT=20POSTEN=20-=20DATO?= MIME-Version: 1.0 ------------mZya5CItsZCZJq4lNub4e5 Content-Disposition: inline; filename=posten_uke18.htm Content-Type: text/html; charset=windows-1252; name=posten_uke18.htm Content-ID: Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke18.htm Content-Transfer-Encoding: 8bit IFT POSTEN - DATO

IFT POSTEN – 30.04.2009

 

Fra instituttledelsen

 

IFT posten for uke 18 ankommer nå torsdag før langhelg - uten ISI artikler men med masse viktig informasjon som både bør og må leses av de fleste. Spesielt er det et par enormt interessante populærartikler som anbefales, se under formidling!

 

Så bemerkes det for N>>1’te gang at frist for påmelding til fysikermøtet (billig pris) er i natt,

http://www.ntnu.no/fysikk/aktuelt/fysikermote2009

 

Jan Petter

 

Nyheter og generell informasjon

 

Websidene ved IFT

Den nye eksternweben ved Universitetet har nå vært på luften i noen måneder og det er på tide med å gjøre opp status for forskningsgruppenes  sider. Det viser seg dessverre at mange av dem er ganske mangelfulle, dette gjelder ikke minst gruppens hovedside, d.v.s. den siden som kommer opp når en klikker på forskningsgruppens navn i menypunktet  "Forskningsgrupper". Det er selvsagt svært viktig for brukerne av eksternweben at disse

sidene har et godt innhold. Alle forskningsgruppene v/gruppenes webredaktører må derfor sørge for disse sidene oppgraderes med relevant  innhold - det er ikke nok bare å legge inn en link til noen andre sider!

 

Hvordan bør disse sidene se ut? Det finnes ikke ett riktig svar på  det, men det kan være fornuftig å lære av god praksis hos andre. Vi vil  for eksempel peke på denne siden

http://www.uib.no/fg/storos som forskningsgruppen i storskala oseanografi på Geofysisk institutt har  laget.

 

For de webredaktørene i forskningsgruppene som trenger hjelp: I mai vil vi kontakte webredaktørene direkte og veiledning og råd om utforming av  disse sidene.

Kjartan Olafsson

 

 

Søkertall 2009

Dere er sikkert alle kjent med veksten i primærsøkere til studiene våre. Hele fakultetet har en vekst på 25% sammenlignet med 2008. Noen studieprogram har solid vekst, mens de fleste har moderat vekst og er tilbake til søkertallene fra 2006/2007. Det kan godt hende at finanskrisen bidrar mye til økning i søkertallene. Fakultetsledelsen velger likevel å tro at en del av veksten i søkertallene kan tilskrives den gode kvaliteten på våre studier og at vårt rennomé som realfagsfakultet er styrket. Fakultetsledelsen vil benytte denne anledningen til å takke dere alle for det gode arbeidet dere gjør og vi gleder oss sammen med dere til å møte de nye studentene til høsten.

 

Med beste hilsen

Hans Petter Sejrup, Dekan  & Rein Aasland, Visekan for undervisning

 

 

Se mer om søkertallene: http://uhu.uib.no/sokertall/2009.htm

 

Fra denne linken sakses;

- Nanoteknologi

Etter fjorårets nedgang i søkertallene er det i år en liten oppgang. Også NTNU opplever en mindre oppgang etter fjorårets reduksjon.

 

- Fysikk

Søkertallene til fysikk har vært stabile siden 2005. NTNU opplever en oppgang på de frie fysikkstudiene og tilvarende nedgang på siv.ing. studiet. UiO opplever en liten vekst, men innenfor en normal mindre variasjon gjennom årene.

 

- Petroleumsteknologi og Prosessteknologi

Søkertallene er rimelig stabile med en liten vekst i 09. Tilsvarende studier ved NTNU har en nedgang, mens UiS har en oppgang. Jfr. Geologi for en vurdering av denne utviklingen. 

 

- Lærerutdanningen

Det er en økning fra 25 til 38 førsteprioritetssøkere til lærerutdanningene. Som tidligere år søker de fleste seg til den lengste utdanningen. Økt søkning til lærerutdanning er en nasjonal trend; NTNU har en vekst fra 52 til 93, men UiO opplever i år en reduksjon fra 64 til 56.

 

 

Frokostmøte m/ Torstein Hole, senior vice president, StatoilHydro

Markedet lokalt, hva skjer?

Modifikasjonsporteføljen til StatoilHydro i et nytt oljeprisregime
Tid:   Torsdag 14 mai kl 08:30 - 10:00
Sted: Grand Selskapslokaler, Ole Bullsplass
Registrering og frokost fra kl. 08.15

 

Gratis for medlemmer i Norsk Petroleumsforening og Bergen Næringsråd, - andre kr. 350,-

Påmelding innen onsdag 13. mai til eli.ostensen@npf.no, tlf 51 56 29 50.
Møtet arrangeres i samarbeid med: Bergen Næringsråd

 

 

2009 Utlysninger fra Forskningsrådet:

Alle ønskes lykke til med formulering av gode søknader. Instituttet ber om å få tilsendt prosjektbeskrivelse og *.pdf av søknaden innen 1. Juni for godkjenning.  Send per epost til både Grete og Jan Petter.

ROMFORSKNING utlyser programmidler for 2010 ( ROMFORSKNING )

Romforskning utlyser midler til prosjekter som kan bidra til å gi vesentlig, grunnleggende kunnskap om verdensrommet. I tillegg utlyses det midler til prosjekter innenfor jordobservasjon. Søknadsfrist: 04.06.2009 kl 12:00 Les mer

Midler til fri prosjektstøtte for 2010 - teknologi ( FRITEK )

Utlysning av midler til fri prosjektstøtte. Et hovedvirkemiddel for å støtte forskning innenfor teknologifag. Skal bidra til faglig fornyelse og vitenskapelig erkjennelse gjennom grunnleggende forskning. Søknadsfrist: 04.06.2009 kl 12:00 Les mer

Utlysning av forskningsmidler til fri prosjektstøtte for 2010 ( FRINAT )

Utlysning av midler til fri prosjektstøtte innen matematikk og naturvitenskap. Fri prosjektstøtte er et hovedvirkemiddel for å støtte grunnleggende forskning innen fysikk, geofag, kjemi og matematikk. Formål: bidra til faglig fornyelse og vitenskapelig erkjennelse gjennom grunnleggende forskning. Søknadsfrist: 04.06.2009 kl 12:00 Les mer

Utlysning av forskningsmidler til fri prosjektstøtte for 2010 ( FRIENERGI )

Utlysning av midler til fri prosjektstøtte. Et virkemiddel for å støtte forskning innenfor fornybar energi og fangst og lagring av CO2. Skal bidra til faglig fornyelse og vitenskapelig erkjennelse gjennom grunnleggende forskning. Søknadsfrist: 04.06.2009 kl 12:00 Les mer

 

"Training the supervisors"

- som holdes i Auditorium 2 på Dragefjellet, kl. 12 - 15. onsdag 6. mai.

 

Målgruppen for seminaret er instituttstyrere, og ledere av forskerskoler og andre tilsatte ved institutt og fakultet som har et faglig og administrativt ansvar for forskerutdanning og veiledning av ph.d.-kandidater.  UiBs Forskningsutvalg og Utdanningsutvalg, samt administrativt personale på alle nivå som arbeider med forskerutdanningen er også invitert til seminaret.

 

Program for seminaret  og lenke til påmelding, som vi trenger av hensyn til serveringen,  er nå lagt ut på kalenderen på UiBs eksternweb :

 

http://www.uib.no/fa/seminar/2009/04/veiledning-paa-doktorgrad-training-the-supervisors

 

 

 

Personal

 

Ny leder for e-lab fra 1. mai

Svein Njåstad, som de siste årene har vært leder for e-lab, vil gå av med pensjon om en måneds tid, med siste arbeidsdag 28.mai.

 

Ny leder for e-lab fra 1. mai er Kåre Njøten, han vil fungere som leder foreløpig for ett år i påvente av en eventuell utlysning av stillingen. Han vil ha ansvar for koordinering av arbeidet i gruppen, og ”bestilling” av arbeid fra forskningsgruppene skal dermed gå gjennom ham.

 

Ferieavvikling

Vi minner om at alle har plikt til å melde fra om sitt ferieuttak. Beskjed skal gis til Karen-Margrete via linken http://www.ift.uib.no/?mode=html&file=skjema.html.

 

Frist for å melde fra om planlagt ferie blir 31.05.09. Deretter utarbeides det en ferieliste, slik

at instituttet til enhver tid har oversikt over feriefravær.

 

 

Førstehjelpskurs ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - foreløpig informasjon

 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet tilbyr en ny runde førstehjelpskurs til alle sine ansatte.  Vi vil innen kort tid sende ut en melding med lenke for elektronisk påmelding. Denne e-posten er en foreløpig informasjon slik at dere allerede nå kan rydde plass i kalenderen til førstehjelpskursene som vil finne sted i uke 19, 20 og 21.

 

Etter ønske fra instituttene har vi denne gangen også ført opp noen kurs på 3 timer. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at innholdet i disse kursene er noe redusert sammenlignet med kursene på 5 timer.

 

Påmelding:  http://selleri.uib.no/pls/apex/f?p=177:3:::::ID:1

 

Oversikt over tid og sted: Alle kursene: Møterom UA13B, underetasjen i Realfagbygget.

 

Førstehjelpskurs norsk versjon:

7 mai. Norsk 5 timer. Tid 10:00-15:00.

12 mai. Norsk 5 timer. Tid 10:00-15:00.

13 mai. Norsk 5 timer. Tid 10:00-15:00.

14 mai. Norsk 5 timer. Tid 10:00-15:00.

15 mai. Norsk 5 timer. Tid 10:00-15:00.

19 mai. Norsk 3 timer. Tid 09:00-12:00. OG Norsk 3 timer. Tid 12:00-15:00.

20 mai. Norsk 5 timer. Tid 10:00-15:00.

 

Til alle emneansvarlige som skal undervise til høsten:

Hvis dere planlegger nytt kompendie eller endring av pensumbøker som skal bestilles inn av Studia må dere melde inn endringene til studia (e-post: Elna.Nilsen@studia.no) så snart som mulig og seinest 8.mai.

 

For dere som ikke skal endre pensumlitteratur ønsker Studia at dere også gir beskjed om det, oppgi da også hvor mange pensumbøker dere tror Studia trenger å bestille inn for dere. 

Oversikt over emner som undervises til høsten sørger vi for.

Hanne og Terje

 

 

Nytilsatt:

 

 

Kyrre Skjerdal ble tilsatt som stipendiat i eksperimentell kjernefysikk fom 15.04.2009.

 

 

 

 

 

 

Studier

 

 

 

Kommende disputaser

 

Kristian Snekvik

 

Fredag, 08.05.09, kl.11.15 i Auditorium 2, Realfagbygget:

 

Cand.scient Kristian Snekvik disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

 

“Observations of field aligned currents in the plasma sheet. Two kinds of field aligned currents generated during magnetotail convection”

 

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!

 

Pressemelding:

http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/Snekvik_Kristian.html

 

Disputaser som har vært

Dataanalyse i full fart

 

Matthias Richter

 

Matthias Richter disputerte 24. april for PhD-graden ved Universitetet i Bergen. Avhandlingen var:

 

“ Development and integration of on-line data analysis for the ALICE experiment”

 

Link til pressemeldingene hans:

http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/Richter_Matthias.html

 

Institutt for fysikk og teknologi gratulerer vår nye doctor!

 

Formidling

 

BBC
Tittel: World first for strange molecule
A molecule that until now existed only in theory has finally been made.

Snart kan kanskje slike eksotiske kvanteobjekter også studeres I laserlaboratoriet til IFT!

 

Stephen Hawking

- omtales i Norgesglasset 28.04. Kan høres på http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/457778

 

Energi I kvar drape

En strålende kronikk fra vår fusjonskollega, Gerhard Berge, på Matematisk. Stor debatt i etterkant på bt.no: http://www.bt.no/meninger/kronikk/article835505.ece

 

VIL HA REALFAG-JENTENES HISTORIER

Flertallet av unge jenter velger bort realfag, men ikke alle. Hva er det som driver jentene som velger disse guttedominerte fagene? Det vil Marianne Løken finne ut av.

http://kvinneriforskning.no/nyhet/vis.html?tid=60862

 

Regjeringen.no
Tittel: Klima for forskning (St. meld. nr. 30 (2008-2009))
Regjeringen legger i dag fram den nye forskningsmeldingen, ”Klima for forskning”. Hovedpunkter i meldingen er at bevilgningene til forskning vil fortsette å øke og at forskningspolitikken skal styres etter ni forskningspolitiske mål. Regjeringen fremhever klimaendringene som den viktigste utfordringen i samfunnet, og dermed også for forskningen.

 

På Høyden (fakultetsdirektør Bjørn Åge Tømmerås)
Tittel: Fryktar svakare leiing
Mat.nat-fakultetet er skeptisk til dei nye reglane for dei valde instituttorgana.Forskning.no
Tittel: Får kritikk fra alle kanter
Tora Aaslands forskningsmelding får kritikk fra alle kanter. Kritikken er vel så sterk på den rødgrønne regjeringens ”hjemmebane” som hos næringslivet.


Forskningsrådet
Tittel: Frie prosjekter skal prioriteres
Grunnforskningen skal styrkes, og ordningen med frie prosjekter gjennom Norges forskningsråd skal prioriteres. - Et viktig signal, mener Forskningsrådets direktør Arvid Hallén.

------------mZya5CItsZCZJq4lNub4e5 Content-Disposition: inline; filename=image002.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image002.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke18-filer/image002.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABYAZkDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDG ooor3T44KKKQkCgBaKsJp97Iu6OyuXHqsLH+lNlsruBd01rPGvXLxMo/UUrofLLs Q0UgOehzS0xBRRRQAUUce1GRQAd6KMj2pMj2oAWijIoyPUUAFFJkUuR7UAFFGR6i jIoAKKMj2oyPagAooyKMigAoozRkeooAKKMik49aAHZ5pQxpmfcUZ96LAShqcGqH I9aXd79KVguThvxpwNVw49aeGHrSHcmBpQ1Qhx604OPWiwybdS7qiDD1pQ3vSsBM GpwIqHcPWlDe9KwE4PvzShveoQ3uKdvoGShv8+lODDNQhqcGpATBqUNUIb3/AFpw f3osBMGNLmog3uKUNmlYZMCKdmoQ3vShuOtICbNLz7VEGpdw9RQKxz1Haj+daOi6 YNSvD5xZbWEb52Uc47KPcngVs3ZXYoxcnZDtM0WS+iN1M5gskbBkxlnPog/iNbVn cWdvfWVrp9tHEl0hKTuN8zHJCgk8LkjtmonuJ9SlU6d5tpqNkWEdnnA8sdk/2h39 eay7vVluJrOeO3S2uYGyxXlSc5BC9vpWNnLc6U401df8P/kbEF1dz6xcRS3T+ULc uN8zFFcY5JXHSmpcX8fieWyjvLmGBW+RZH3A8cDLZ4J6H3rZHgjU7yWSVdaQxfdG 1COG5I9O9VbvwlqGiW9zeS6tE8MMO4AxklgD8o54yDWSnB6XN3SqpXs9730/zMwS Wes3NxBd6eY2iUs1zAArpjg716Ng/SsfUdLm04xuWSa2lGYbiM5Rx/Q+1PW+MmnN ZwxObu6mzNJnJk9FH4/nxW5bfZdPsBpmplFZlL3EA/gHY+0gznHpxWusNvuOe0ai 1+/9DkqKtalYvpt/JbOwYDDI46Oh5DD6iqtbJ3V0czTTszStM/ZkwZPwQEdamw3r J/37FV7XZ9nXIXPPVjU37v8A2P8Avo1m1qWth2G/6af9+hR83rJ/37FN/d/7H/fR o/d/7H/fRosA75vWT/v2KMN6yf8AfoU393/sf99Gj93/ALH/AH0aLAO+b1k/79ij 5vWT/v0Kb+7/ANj/AL6NH7v/AGP++jRYB2G9ZP8Av2KPm9ZP+/Ypv7v/AGP++jR+ 7/2P++jRYB3zesn/AH6FGG9ZP+/Ypv7v/Y/76NH7v/Y/76NFgHfN6yf9+xRhv+mn /fsU393/ALH/AH0aP3f+x/30aLAOw3rJ/wB+1ow3/TT/AL9im/u/9j/vo0fu/VP+ +jRYB3zesn/fsUc/9NP+/Qpv7v8A2P8Avo0fu/8AY/76NFgHYb1k/wC/Yow3/TT/ AL9im/u/9j/vo0fu/wDY/wC+jRYY7B9ZP+/Yow3/AE0/79rTf3f+x/30aP3f+x/3 0aLCHYb/AKaf9+1o+f1k/wC/Ypv7v/Y/76NH7v8A2P8Avo0WAf8AN6y/9+1pfn9Z f+/a1H+7/wBj/vo0fu/9j/vo0WAl+f1l/wC/a0o3+sv/AH7Wof3fqn/fRpcp/sf9 9GlYZL8/rL/37Wl+b+9L/wB+1qLKeif99Gl+T/Y/76NFgJPn/vS/9+1oy396T/v2 Kj+T/Y/76NGU9E/76NFgJfn/AL0v/fApcv8A35f++BUX7v0T/vo0fJ6J/wB9GiwE uX/vS/8AfApcuP4pf++BUWU/2P8Avo0uU/2P++jRYCTL8fPL/wB8Cly/96X67BUX yf7H/fRpfk/2P++jSsBLl/70v/fAoy3Zpf8AvgVFlP8AY/76NLlP9j/vo0DJdz5+ 9L/3wKT95/el/wC+BTMp/s/99Gk/d/7P/fRosFzBrpIXstO0mxtb2S4iFz/pMrwd T2QH2xzXNHoa6/U9wvpYINWs4RGVj8i4TptUAHoe1VU3SHR0TZm63e5EEaQwLhcp cxyl5HU8fMf6Vk2cfm31vFgHfIq4PfJp+o+QdQmNtjyc/Lt6dOce2c1Y0BlXxBYF 8bRMp57800rR0Jb56mvc9dj+028zGGCRvJRgFVvkfJGD9arapZy3VpeRyJO3mo7E yMMLleFA9M1cSa4a2laERw3L7ljZlO0MDgbvbFPllkt0QyDceVkcDpgc49cmvMvZ n0DScbPY8KBIwQSD19MVuaXZWWqiaW9lulZAZJ7jcu0DPGc8kmsi5ZGupmTJQu20 nuM8VY05Emkkt5ZRGsifLvbapcdM+w5r1JarQ+ehZSs9TRvmt7/QhLbGQjT5vKUy 43mFvu5x6HisKuli/sz7PqltYsSv2RiWJz5mzB3e3Nc1Sp9UVWWzNK03fZkwHxz0 xWjJp91HpkOoMrfZ5XKKQRnI68VjwTRrCoJhz/tE5rqb6ZF+HWluTDj7VL3OOpqZ tpr1HTipJ36L/Iw/m/uyfpR8392T9K3h4RmSWBLm+06Dz0V4t8py2R0xVWDw7dya 1dabKbSF7RDJO7O21U45/UVPtI9y3RqLoZnzddsn6UsaSSuEjjmd2OAqgEmtD+zL SPUrCOLUdPuYp5gpZXYYx1yD61taxYHTPHVmmlyWUU00gEMeSdhx/EPehzV7IcaM rXfdL7zlXSSNykkcqODgqQAQab8392T9K7HStNGrP4il1CSya7XKF2YgIw/i9hXL S6c0OkNqXmWrQC4NvkM3LYzn6URmm7CnRlFKXR3/AAIPm/uyfpSZb+7Jj14rUsdI zcaPLNJaCG+k+Xcx6A85ro00KyHxDa3LWLW7BpBbhuV+UcEeueaTqRRUMPOS+aX3 nEfN/dk/StOw0K/1CxmvIgqQRHBaVwuTjOB61S1iKLT9WuLYTWjhW4Mbkge1dTb2 CXXw3T/S7OMfaDLl5CF4B+X/AHqJysk11FSpc0pJ9EzkAWxnbJ+lLlv7r/kK1rTw 8JbG1uby/sbMXYzbpIzZcevtSxeFdRl1qTSytqsyKWzvOGHXIp88e5Psp6abmPlv 7sn6Vo6Xot9q4ma2UKkQBd5nCqM9s0apoc2meSGlspncEsIpC2w+ldB4d0trnwbq 0RmtYjO6/ec4XH970pTnaN0VSpqVTkl0v+RyDq8cjIyvlSQcY6im5b+7J+Qq/Pod zBpaagfszRPMYQA5ySM8/pUj+HL5V04qtsxvv9WA54+tVzLuZcr/AK89jNyx/hk/ SpPIuPLjkaCcRyHarFQAT9a1NQ8NixhkYX9hLNEcPErMCD7etTXKasfDelJM1s1j 5/7pATuUg9z+dLnWliuS11LoZWoafdaZePaXKMJUxnaQRzzSw6ddXFhc3saMYbfH mHIB59BXSeJtGuNU8Wai8Zt44YY1eSWViAo2j9araTC48F66oWMksmACcHkVKneK fXT8TR0oqo4vbW3yOa+b+7J+lGW/uyfpV3UdEutMECzi286VA5jDnKA9M+9Jpmi3 eq3n2eFLZcAs7s5AVR1JrTmVrmFnzcnUpZb+7J+lLlv7sn6VsXnhmSGwkvbS6sru GE4l2MwKZ749Kkt/CV1Np8V1LcWNu04zDHJIQX9Knnja9y/ZTva3mYWX/uyfkKMt /dk/Sr2raJd6PeC1nW3ZzGHyrnv2/Stzw3oMV/4f1Z5vsaTEosTOx/d46k+gOaHN KPMEKblN0+uv4HLfP/dk/SrNjZXOo3kdrboxlk6biAKu2HhuW6s2vLi4s7W2DlFd 2Y7j7CtTQtFudI8Z2CSm3eNwXjliYkMpHUUpTSTtuVTpOTjfZ2/E5mRJIpnjZZNy MVPI6jim5b0k/StS70S6kjv9Sf7PHAty6JuY5kbcelPtPCt1cafb3zzWMFvKxBaS Qjbg4p88bak8km7L1+RkfMf4ZP0pfm/uyfpWne+GL6z1K2s0W1mNzgwurnDirb+D 5dssdte2M91CpZ4EdsjHXB70c8RqlO7VtjMXT7ptLbUQjfZ1l8onIzuxnpVX5v7s n5Cuihhb/hXVwu2LP28HG44+6Kii8Iy7IRc3tlb3Eyho4Xc5OemT2pKa1uU6d7cn ZMwst6SfpS/N/dk/StO08M31zqk9iVtomt8mZ2c4QetT3fhS4t7C4vknsp7aHA3R uTnJxj2p88b2uSqc2ua39LcyXhnjRJJIZ0SQZRioAP0pmW64k/StvWY9TfSdJS8e 2eARZgVSQVHTn9KxPs0n9yL/AL6NEXdEVHGMrXF+b0k/Skw392T9KX7NJ/diH/Aj S/Z3/uw/99GmRzx7nOt90/StbxGmfEFwyKSJtsijGc5UVlV19pqyQaRZ3zebhALe V4gC6sn3eT0DLxVzbTTRdKKknFu3X+vvOUuLaa0lMU8bRyAAlW64PSi3l8i6hm/5 5urfkc1rapDd6hB/ar2y20ONscO4ligJ+bnkjJxmtDw74IutbtvtlzL9ks/4XYfM /uPb3pOpFRvJjjRnKfLTVz0dYkuoZTLIHjl2AAtw6lR0HbNV9blW00K4uzhhHbEA ng9eBVewj/s+0tYm1PzmhAiiQDIbbnnA5I9ak1LTF1TRLuGa/LC42kBeEQjpj2zX npJS1eh7jbcHZa2PGRwBTljd0dlRmRBlyBwo966HxJ4Tn0JUuIJftdi//LZR90+h qpAbvRbVLmS0imgulV0LjcoI6Z9+c4NeiqiavE8F0ZQk4z0sM0ZQIdVmbOFsXT8W wBWXXSapdqdC8/BE+osoJIClkj6sQPVq5unB3uwqJRtFFuBnEK4MuP8AZArqNQL/ APCuNMP73d9pl7DPU1ykWzyxkJnvkmtKbVXm0K30lkg8iCRpFYM24luuaznG7XqV TmkpX6r/ACN7xkX/ALZ0vBk4tYegHFaeuazHpPjXVBc201xbXNuInRCARkDkVyGq axJq11b3E8cCtBGkahS2CF6GrcviY3Or3Go3en2Fw06BGik3FRjHI9+Kz9m7K66H Q68eaTTtdr8maN5Y6Y+n6dq2lxXkCveLC8UpVuhHNXr8sPixbj95j7RH0Ax0rndR 8RPfW1tbRWtnZ29vJ5qRQbsbvU1Ld+KZLvV7PVGsrJLu2YOXQsPNI/vUckvzB1af Tunt23N60LGTxj/rOEfGQPU9KynL/wDCuY+Zc/2h6DP3apWXiWayvr65NvaTJfAi eGQttbJzRY+JDZ2txZvYWNxZTS+b9nl3bUb/AGaOSS6dg9rBq1+jX3u5sTlzpPhP /Wf6w54H97vVy33f8LbuPv7fMbsMf6sVy+peIJtRuLSQQ2tvHZ48iGLIVOc1Ym8V TSa5Bq8dnZQ3cWd7JuxKSMZb8KXs5W26MarU7rXZx/BWMy9Mn2+4x52PNbsvrXQP v/4Vmv8ArN3270Ga5/Ur6LUb17kWttbF+THEWxn1qU6vIdBGkbIPs4m87dlt2a0c W0jCM4xctd0zZ8TF/sfh3Hm5+xjOAP71dfbsT4zYZbIshnj/AGa4W28U+XZW1rda Zp96LUYheYNuUenFLbeK7qPxBLqsggaWZDGw5wq4xxWTpyatbube2ppqV+qf3Icd 2Wxv6nsK39Mz/wAIlrGd3306gVzvyn+7+Zq7b6k9tpt1YosZjuCCxJORj0q5JtHn UaihJt9n+KNO5Lf8IPZ/f/4/G7D+6at3921jZ+HbrYzeUpYr61n6fqV5Y6OynT4b qwaQkeapKh60PEF4yW+iXE0URlEZcwsMLg9Bj0rKz5rebOyMl7NzTs0o/g1qMkTS datdQuLW2ube6hQzEswIbJ6VHeFv+ET0U/Nn7Qc9KpzeIN1nPb22n2VqJxtkaLOS PSqkupvLp1rYlIhHbOXQgnJPvVKDM516euurXRW1vf8AI7PxSrXFnex2JIkikV7q NR8zrt4P0FZ/hKWCLS76S7UmFZELbgPXg/nWMfEV1/bbaooiWVxtdMnawxjB9qgX VmSzvbSOGFIrtgzAE/L7CpVN8vKayxdN1/bLz0/L/g/eSa9DdwazcfaneR3O5ZFx hlPTFWvDJbztRzv/AOPOTqBVC41WS706CznSJ/IP7uXJ3Aen0pmm6jJpd358IjYl SrK+SGB7GrcW42OVVIRrqaeho6Tn/hHNe+9ny4uw/vGpPEefI0XG/wD49BjA75qr da951hLZwWVpaQykGXys5fFWo9WvrfT7OCfTIJlCj7LLLGSQO2Kmzve39WNVOm4e zT6b2/vX/UTxaW/teH7/APx6xZ4+tLouf+Eb17O77kfUe5pPGJzribyu8W8Yb2PO aoaZq7aYlxGIIJ4bgASRyZwcdKaTdNWCc4wxUnJ6ar700a8Qsj4Qsv7QNyF8+Tb5 QGc+9WLHULa98R6RHZiYRW8RjzIBk1h2etta2slo9pa3Nq77xFLnCn2pV1xo9Tgv oLS1hMIwsSZC/Wk4PX5lRxMFyu/a+munmavipXmgt7m0ZjYIWjMaD/VyZOc+5qtf 5PgzSfv/AOtl7D1qhbazLbLeRlIpIbvJkjcnAJOcj3qKbUnn0u209ljEVuzMpBOT k55pqDVl2InXpycpX1krW87r8LI6WLd9p8J/e+4M8fzqnoJb/hKrv73/AC37fWsp tZnYaft8tGsVxEwzz9auP4mf988Gn2VvcTKVeaMHcc9aThK1rFrEUnJSb2af4Jfo SxE/8IJP9/P24dh/dFP8QE/8JFZfe+5B2+lYy6k66O+m7Y/KaXzS2TnOMVox+JmA gaews7ieFQqTSA7hjpT5WnexCrU5QUW7aL8L/wCZsSE/2h4q+9xCcfkKztN3Hwdr HD/fjxx71V03VNR/tK7voIFuXkQm4TaSCvvWob03ng/VGNrDaw70WNIlKgnIJ+tQ 046ehvGcKl5J9J/jcra6W/sbRcbv9R2xWDub/bx9BVi71N721tIJEjCWybEIJyR7 1T49F/M1rFWVmcNeopz5l2X5Iky3+3+Qoy/+3+QpnH+z+Zo+T/Z/WqsZXOSrU0PU Y7O4eC6J+x3ACycZ2MD8r49j+lZf50Guhq6szpjJxd0dXew6hfauLKWQxwBTLLOS CvlkclT/AHSB0962Ydeex1C30qaCS5sYwS1sjBnhwSArnoQAM4965LT9ZWO1FhqC PNZg5RkOJIf909x7GtYWMl2mqSWk8V1HfEP5sIwyndkqydQD7ZrmlDpLY7adT7UN /wCtDvU1vQHmEkdzFbXar0MeGwexwORVO+8T6HBMs8rGeWAlsWylwCeMsOMfjXDW 8cdtrV1ErSm2itWjiMzeWT04BbGO+KZp8t7H4gla3aQC4Qq7IvmgZHGcDDEVmqEd 7nQ8ZNpKy3NXVvEv9oXxtrhEtrKaMOiR5dZGJ4LgYz0PTvWbp1lcWV5NGLlf7MMW +5kkTCqp/wBk9H7Cpb60iZbafVfJ01oAQY7ZsyS85GF/h5z1x1rI1XWX1BVt4k8m zjOVj3bix/vO3c1tCOlonLUm+bmnv07/APDEOq6h/aN6ZVTy4EURwR/3EHQVSoor dKysjjbcndluHd5QwsmPYjFP+b+7L+a1DEUEYBMGf9oNn9Kfuj/vWv5NUNajH/N/ dl/MUfN/dl/MUzdH/etfyajdH/etfyagCT5v7sv5rSfN/dl/MUzdH/etfyajdH/e tfyagB/zf3Zf0o+b+7L+Ypm6P+9a/k1G6P8AvWv5NSAf8/8Adl/MUvzf3ZfzFR7o /wC9a/k1G6P1tfyamA/5v7sv5ij5v7sv5imbk/vWv5NRuj9bX8mpWAf8392X8xR8 392X8xTN0fra/k1G6P1tfyaiwGvZTNJFtYPuXjkirPzejfmKw4J0hmVw1sOxwGrV +02//PWD9alownGz0NWy1jUdOQpazyIh5KEBlz64NQXd5dX05nuZJJZDxkkVR+02 /wDz1g/DNH2m3/56wfrU8qvewOc3HlbdvUn+b0b8xR83o35ioPtNt/z1g/Wj7Tbf 89YP1p2I1J/m9G/MUfN6N+YqD7Tb/wDPWD8zR9pt/wDnrB+tFg1J/m9G/Sj5vRvz FQfarf8A56wfrS/abf8A56wfrRYNSb5vRvzFaVtr+q2cIhgupFjHQEK2PpnpWP8A arf/AJ6wfrSfabb/AJ6wfrScb7ouE5wd4totTTSzytLK0jyNyzMRk0z5vRvzFQ/a bf8A56wfrSfabf8A56wfmadidXqyf5vRvzFKoZiByMnuRUH2m3/56wfrSfabf/nr B+ZosLU0v7OuPVf++v8A61H9nXHqv/fQ/wAKsWV/BPbj99GWXg4NWPtEP/PWP86i 7OlUotXM/wDs649V/wC+h/hR/Z1x6r/31/8AWrQ+0Q/89E/Oj7RD/wA9E/Oi7H7G Jn/2dceq/wDfQ/wo/s649V/76/8ArVofaIf+eqfnR9oh/wCeqfnRdh7GJWtE1Gxl 821nMT4xlW6/Xipr6bVtSVVu7neq8hQQB+QFSfaIf+eqfnSfaIf+eifnS63sWotR 5U3b1M/+z7j1H/fX/wBal/s+49V/76q/9oh/56x/nS/aIf8Anqn507sj2MTP/s+f 1X/vqnf2dN6p/wB9f/Wq99ohH/LVPzpfPg/57J+dF2P2MTI8b+Dm0Kc31kCdPlb7 v/PI+n0rjs0UVeGm507s6cdSjTrNRD6UqSPE4eN2Rv7ynBooroOM0U8QavGmxdQm 2+hwf5imy69q06bJNQnI9AQP5UUVPJHsX7Sdt2Z5LM25iWY92OT+dFFFUQFFFFAB RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAnNGKKKADFGKKKAFx/kUmKKKQBil xRRQAYpMUUUALijA9KKKAExRiiigLBilxRRQBa0+YQ3IDfdfg1t/lRRWdRam9F3Q Y+lH5flRRUI2Cl/z0oopBYSjH0oooCwY+lH5flRRQAuKKKKaVwsf/9k= ------------mZya5CItsZCZJq4lNub4e5 Content-Disposition: inline; filename=image004.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image004.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke18-filer/image004.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABYAM4DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCa CyjeUxRzLLcNvWKCJslgMkY9wAc0huraxlSa4u7e0lnGdkzfKCDzj3HArttek0/Q tKsdRt9MhWVk8sSw2+5l7Y46AjNefeKNA1XxBpujNpfh24dkiuEePbyPmX5mJ7nt UWvPlOf2Whq75msBeQpEzNjBA+VgRxz79qdJYXsiiV28ssgc7Twpx0+vNX/D2geJ fsRtZ7Y6fttljzOA8bYGAm0deec9sVS1Hw74yl04AaRDD5TF5ityAGAHUfXFYSnN R92N2HsiQW6RW6GSd9ygqUUZIq5FcLHvhlImgA2GTq2fQ+/NYlyqjQo9SdGN2IN0 kAzuifBIHuDyR9DU/h25utU0xbiOWLazHzG6YY/zwCKrWyTJ5TutE0bT5rDzpo2l ZpGQl2yMDoKyb63sUt5fLZVXaTsC4PHvVX7Tf+H7G4ms1N9bxo8rQ7+HY8H9Ofwr M0O5k1Xw3bidZRJKhjmkc4xkZ49sYGa2VSKVmU0rFzMrMpLqVyeeOPT8KXzGQOPM G5eF9zW7oHh+yk0r7WrB2nLMrOvMYXI24/DNVrnR2uhGsMduJhyu2TGTjvVKF0Lk ZUhukkGCwDEHIJ5qwpR3XO04Xdg8Ypkfhm9+TLQiQjjDZ4PH5ipx4cvUlWFVmlkw XbC4Qe2/ufaocGmJQbZZkYQ6eTLZOJyCdzDn1BFTLZwSjHmTQsY8qZY8BiACce2D VS90PX1sD/Z9vYm7yABdScYPUcfpUOot4wWzt21m58PWBaVYYWzIxaRuAOB1NWmb chpHTroXPkmEs20kMOhAweKhaGWLaJEKlvu5HWtyGxvkntzPeO92kZJIH7vPAOPY 1U1LS7x5cw3itcR5kClOAWPp9RTuKVPsZoLeZtYFGHbFODkA9wO+Kv39lNdxAIHk upIgs0iYBikxwwHpnPFTxRXB06WLyN07Ao77MbmA447VRPsjKz8vOfb2rnvF+o3N jb20UBaOaSTBJ7HBxn9TXbyWf22NLlYys7FUPynC49K858Z6J4k8QeIftEWizvGE VEkjwoYLn72T1yfyrGs3yaDVOz1Os0GK5m0bTTcLOGkgBaR1yxx3I962RaxljuWd /mzxHjFS+Df7WHh2CLWbM2txCBEqtIHZlUABiR3PPFb+KqLaRcYJHOfY1bKrZ3Tg cDJCj8KwfHfhfUfElnp9tpsTIYDljO+IwMY6dST6+1d7HFsYnJP40jzqsmzkkDtV XZSSXQ4PQ/BEOnaRa297p2n3N9HFsluDGW3/ADHA59sVpS6Tb2Efmf2bZIGbGI7N P8K6bzlACtyazdZtzqVrHEkzwYffuHXoRiptcdzYMKYACrgdtvFOwayItea4iEtv p1xIhPysSqhh68mspfGc010kEWjTAMyAu8qgBWOM0roVzT0HQo/D8FzDBPNcLc3U l0zTHJUuc7R7DtWjcRG4tpYHJRZUKEocMARjg+tS5xnj8fWquo3b2em3V1HF5rwQ vII843EDOM9qduwHKn4ZaI9q9vLc6lIJGBZ3uSWOBgc1Jb/DbQrRVRHvDGowqGbC r64A9azdA+JN9rt1bImhpDFJcRQO/wBqDFA4YhsY5+7XoJ5GKFZiaR5V8UNLh8Oe CEm0yWeGQTpbZZ8jY/3s5+nWuP8AAd/u0u7gebfB18px09cHqeB0r0T4zsI/h3JI UDhLuA7T3+b/AOvXjHh7WZdMmhWO1ggmVxucjLSA9j6cZrCtpG8UY1Ek0e0eHbie 71eCGzmMW2J5CkyHDJ0z+bD8jW8/hOXBaDUWglI4dYwdvriuX8A6yNV1OUxki58l ghdPlMYYZI9eeK7W7uNUgeEJLbMJJCpJQ8AKT6+oFaUp3jdG0dh1roSQ/Z3nnMs8 BUrJt2nA7Ee9a/HSvO77xZr0TyLHNp4KQSSEBCTlASR19qpv4t8QNdSRrfWyhJNv EI6EZFW5NlHetoNi+qHUWEpuC4f752ggDt/wEVPqGl2WqJAl5AsqwTLcRg/wyKcq 34VzvhW+1DWvD9td32pOLmV5UxHGqgkMQOMdgKsa3Hd2ek311HqV2ZLa1eVV4ALq pIzx3pJgdNjnPWmhF8xn2DceCcelchb2V42k3M82sXzmW1SRD5mPLYjccYHvj8Ko 2tneS+MbjTm1fUJLaCG3uNjS9d5k3DPpwPypgd8FVSSAAT1I707I9f1rKGkWeEz5 rZPeZjUMmiae0qOYScMRzK3c/WmBs716bhn0zTDcQp96ZF78sK4m8srW9ttRuY7E 29/bXIs4sSnDBGDbh7EE/lXH6kLqLU54bdpmXzbYIoBIAa7KtzjoU4PtQx2PYhqV ipI+2W+e48wUPqVkgBe7gUE4BLgc15h4w0mK1v7aKxgdEQ2afIucg3HOfwzn2rQv X/taXxE7W3lrFCsESAfKdkrjeOOpwPwqXcR28uv6TAcS6jbJj1cVFd6vAkcc0IE6 SAMpVgBt/vAmuDm04v4U8Q3E0BaSNbwQKy5Yqy4GB1+ldVpcSx+GdHWTbEy2MK4k 4wQgz+NMQn9vyvMwawjCIPvicHk+2Ky5PHejXDtHDfaY7Rn5jJdYAPPHA61qLd2E V0Fe6t0YckA8149ptvaLcSGPTI3JDMTlATlj+nFIbv2PUdCv7fXNInstKu4rmKNW ijk3Ydl6byD05JA9Rg1em0K7lVkVBEpVF3A9Nveub8PX+p2Om2h0m30lYLiGJkZo njcjcI8MOvHrWnYeJ/FF24X7Fo7EPtYfaGVsBsFgCORiojayuLQ7Ytk57VV1EBtL vAzJtMDgl+mNp6+1TnGTioL5lFhcl9hUQuW3LuGAO471qI8e8JS202oQy28cCp/a Ni6oibDGPLZSR/eHT869s714to3jq7vtesorfT9H+wvqFtbo6W2xykoLbh6EYxXs 5yCcYqIjucB8aFVvhrdF2CqLmA5xn+MV876c0qwFisZGc7pH5J44H5V9FfGOKS4+ Gt7FDG0khngwqgkk7x2r56h0PUFVHj0y+mPQEW5+X19qp2tYxrRuj1T4W3LDxPm6 ISNrOWQqBwg3LhF9hknHvXrbalog3+ZdIPLALb2I2Z9fSvGfhqbvTvGUVzqFvLY2 wsZUL3Pygvlcde+B0r1fUIU1fTr6K3vbTF4ibZBIDtwR19elZ01yqxpT+BE8+o+F raUxzz2McrDcQ+AxBpo1Twk8jIt1ppc9QGXJxWdqGhz6rrf2qaS0cxRyoFC87HXC Zz3Hesf/AIQbUUvRdeXaOnnLJsHUADB/HvV2ZZ2EWoeHWCtDeWeEyy+XIMDPXGKm S80Wfeq3du+MhwJQevY1jeF9DbQ7BLa5tIzL5kh3ogICliRk+uDVnSrWOw1fV5J7 dFW/u/Ph2x5LqsaqSfxBo1QGn5mkEDE8AB4A8zAxQk2jnDJcW+SMbg4yfbNV5r6K 1kna5sFSzhiVxcED5yTgrt68cH8arRa5oc93aWixxNJPnaBEMKQAeTjg1MqkYy5W 9QNVJ9LA2rcW5/7aj/GhpdMAIM1vjr/rB/jWNBBYxavJJFpMbRtatItztXY7bz+7 x6nrWa8Z1eXQLufRY7cTWszXUbKMW7ELtVvU54qwOpVtKdxiW1Z1/wCmgNTBrHZl Wt8Z6hhXOX3h7R7uxW1srS0jSG6jlkZVC5Cne3PWsTQxpn/CXamkgtio08BVVQIm G5juUH+LBwfpUSqKLswud8hsQWCyQ5PLYcH8+aUfYXKlXgOOmHFcZ4bsLOy0XTYx pdm80u1JWY/MqsGPP4AAVb8QeH9LttJupodOhWRgiLsU5454xVXuB1G2w3bswE9c 7hWdqlktzJwT5e0cKcjFM/4RXQ5FCvpcH3VB6jr+NM1OG4jjS2smNvDEqqvlvg4x 0qgKCaJGspGyTBOa8lt9AhjEqyXUDMWyArDgZbHOfevTU03UBNIxvLlt2Aoe4JAG D2rx7RtN1K4t2DRxMuSwxGpP3mGajWwHrGuMug+HbWS5fOoRW8cfkk7mVSwOSRwc Muc+1Yltr01v4bTWbTyDd7yjA8sMsBlvY4J/KuH1bUFaGytbjVtRlijXc6NKS0TD A28jNQx6nHHEyvJ5yFCipCRkDPXHcjj8TXmV5z5rw9DmlWSbSPddB8UwayrK4ERj iWRnLYD5OMgemRW1ft5emXjjnEEhx6/KeK8K0XUo5rgmCV5JHh8z9zzJvzk8NwO/ Hqa9sjuRdaAZ7VslrUlQSCVbZkBveunCVp1E1PobRd1c8F8H2txAdGaWGUMdTsJS ChyqgOGJ9gT+tfRePmP1r550Dx/4p1G/06O71VAsl7aRskcCLuR2O4E4/wBmvocn DN9a64qw+hk+Jb7T9N0Ge71WOWSzj2mRYkLN14OB6GuHb4geD44t8OianJGZFjBM BUM7DKjk9SOa7bxPb3d54duobBEku22mNZCAuQw657VyFpoHiGaCKO7s7JJE58wy ghmHfH4US3Hchk+IegQeUq+FbotJGk6CRUG5HbYp5PdiBTE+I8G65W28IAG3ExkD SoDmIgOB+JFar+ENTvZCbiLTAuU2rknG0gg9OxGam/4V+XjuEaW2UXHmeaUhJyHI L46dSBRbsF2YU3xF1gW8DW3hayzcvNHEhueT5Qyx4HT0+lOh+IXiS41w6THpmlxS K5VpTI5XAjDnA79QK31+Htsq2oe9ZDaF2hKpjaXGH6nnI/KmL4I0q3vTef2tJFdM cmZZEB5AU9fYAUtQJdK8S+JdRsDfHS9PRRJJH5AuGLko2DzjHrVX/hLL2XU7T/RJ HbzTFGkUgCsW6BiR0HP5Umu3Uvhe0W1tomks53wZlYEs7/ez3BPXI9DXOeHZLiO+ huEj+3TR5nWOGTIbHB5PcdvWvLxdeXtYwi9OoJmj4o8Uy381zp82mTW0kQVUBkw2 T13DoR3BFcpa+If7H8Q2UMEYkW3kEhjD8kMDuIz1wcnPpU2vMNR1C4ubO+aW0SXZ M82QwdQT5e369vYVyZtWvNYZ0aSOVVCqsZxtQg8sfTAz9Tiue/NVcpMznJp6HtXh zx5p93pluuoTk3gB8xVtmA4HLcdvet5fE2gyWn2oXkf2Zhv84xnYRnAOcV5R8P3K TNLbTvN9qjaz37N32WQsSBIO28AYYcV11xaappHhLR9Ok2/ZLawlt9QREDfPsHlk ewYHmvVozl7O8uhpF3VxPEXj2xs/tFvZRQNEokid/wCLfgHKgdVx39a8ktNa0t9R ilNm1xcgNIqCQpG5z0z25Gak1TXEF0tukgdp2CRK4CsgcYLMfr2FcnqGnx2cEM1r dG4t2maB5ANueAehrlhB1p3qadjCc3ex9BfD3XbPXr7V/tjWw1R5d8kUROFRQF4P Qiu+FnbOoAy2O4bPNfL3hJ0tbxbsqIbeaWLzFBziHd849sjr9K+h4fD+httuLSBk EhwDFM68AemeK7qTVuVPVGlOalG5snTosn55uf8Abqhqd2tkQqQ+awwDuY8DFVW8 OWhuDIlzqURwo2pePtPHoT1q3d/ZrQIJ5tq7QqlzknA71sWYD65fb5WNlbqqqSpB ZieDXi4S/m08vBDeqd6ggzBM43cjH1r26fVtK23AWZmKIwO2M4HynvXjuhXS2BeS +vrW4tygGYXaUhySRkdOm7mpd7DVuoy8fTtW1e7udG2SREBXhdvLblwqEqep5PA7 Lk81m2dmYIgVDCOBzl2A+Y7j932JHesyaeS5Espto1divlGIYywwCcewq5FcKwdY naGRGUs0inacngY79RzXnVoyt7p5spKRtaPfTWEMsK2sMt3PN5ZZyMsBzhu2Oc5r todT1Sx1ayjWS3lgl3GWGxGRJGBsJPfgHPr8teYPFMILiKDTJo5Q6NcHBO5ScHHo uRXR+Hrua31FWSOeOeIsXa3wWK5G0Aeo6H61g21qnqdFKdvdZW0HwT4gguNNuH0i 4VYr61k3OoXEcbtuP6rxX0Y/DkZHWvmzSpNbkvJp9R1S9mjjntvJBuiQpa4UEED1 X1r6RfBduO5r14O5umrGX4juLu10KeWxkjjuN0arJIm8LlwCdvfg15bL4s8Uwahq tteeI4rZbOeOCF0tUG8vjG4Hp1r03xZbSXfhW/ghtZbqV1XbDDII3Yhh0Y9PX8K4 GLw7qslwXHg8OzndJNqWqKzSen3R1HrTkHUz4r3xLql3Ci+NLvyniLkRKqk4JGQQ OBSQ2WqXOo38V3r2pTwKsnkH7aV525QcehzW7a+FfGMd2zx2/hu2tCSVtiHk28Y+ 8ACeeaztbudQ0m4XTLp9LEmFLyWlqUC56YLHnOMYrGtWVKHMym7K5hanpGPJR/ts +bhSzNcu/wC78hSc89C+fxqvF4chfxdLK2nzPpySqYs72XaIgB/49n8a67S3udWW Bn8U3Vo0kqxJFb2sZXLZAGSM5+Un2re1LwvJp9n5r+LdZd0O5UknUKx64woGBUxq xnT5kwv1PPA/9l2kdjLuhnDsWXdvKhsBRjsB29M81NpryaTd3DaZdSskOW3R/KGU E547+mO1F/qK3V3GbeCOCJZQkIaQSGQt94s3VgWxx7VDYRQn7XE7osSjieDKv83D bM+6n5T1zXiOzm3czvqM13VXu7GGQ7ZI7T51swApDt0dmHXbnHPNcudcNpHPAba3 luWOd6lsKeMD3AH4c1q7XjXDRkAxtmZxlVCnLEj1C8AepNc9NYzrHPDHIouHi8+W SZwDED2x2JG388V24flnfn1MZyZ0nhLUxFrlrrkrs0kUXliCL5QSPlQH+8B1574r 0DU/H2q6f4hjuI4Xm0t4/wB9ayxhXj7YXHJ7Ek8YI9a8ns1uNJt2uXnL6jAI2aMc CIHsf04q1q81758Ul6XL3Kj98knzuvGUUdunftj2rRTmptR2HGraNiLUrmPWvFry bY7C1lleZHYbzFxltx75PA7DNUFuLBIvs1nf2zb7tY988ZxIrbgXP91Rgcdc81Hd NYy3ENg4fMmDIVc7t+T94+w4qpDplpazukW27kCiE+UcgyHnd9AeOPSt42dnLQhS W7Oii0K81bV7ePTbGGeMyqJII7orE2OCwbqBww+hr6NtdBhtbC3tbaa5t0iQABZN x6dyev1r5fs43OptYG9jtrqJFWErny5pAcgEjkbhnn1Feg+EY31C8ltjqWp28YtI JyY7ttwkZ3Vhk544HHtWtNtbm1FpK57G+ly7wU1G4UjsQCDVe901bi4y4aQ4UE/Q YJrzfQ7zxHPpDXI8WXnmLJMiiSFHX5JCi5454rvtTt7iWFZJr0RwxR7pJt2wfd5Y /qa15tDXm7Hnl34z0/S9R1zStRiLX1vMyW6Km0NGeOT6gHOe9cevhtYdOG2C5c5Q LhyuRhuf1H51i3j3er+I2RGeY3QIaVoy58sZIf1xxnjtVyxjF3YsralFeu7hibqR gV2grxgjjnj8aw53FXfUhTu9Tl1vPtGoSmWAMzne5YngE549OavWxBjA+1Ltyd5O d69gAOn40UVdVaWOOcVdmj/a2oiH55DHFcfJuLfNgcAfT3966HwdDcXNjdXkMUtz cLKh2wOMuvOQV6ngYJHqPSiiuPlile3UqirzVy/o/wAO9dtJbhp7qxtUleIkXE+G /dyiQHHcYGBXsdx4g0WCRzPq1ihB6NMOOaKK7oaLQ7VFWOe8S/ELRtP0G9m03ULW 7v4490MJBKsdwHOO3NeZL8YvF8tzPbx2Gm26xrIRL5DEHaCcDJ74x+NFFMZmTfFv xzNpFzd/2hbwPDNHGFitgMhgxOc+m2jUdf1W+tLC9vrl7meWKNi+0YmyxBHHTHT6 0UVz4uKfKmZVHoRNqEkjyQbWRtrIqo5Uoynhs/Qfz9aSCO9eGK2vlDTi4Mao07ZR Qmckk8/NyPWiiuL4VZGUG2Pvr+Gygt0HlNOqhV3N0dukjHsAB27mnaY5Er2iPC8m wTSHPyFsnLcegAwPeiis+SPsOYTZR1HXVj1S6unkJiFu0VvEvRgeCSOgPU1gTTah qlgIlhy5JklnbgyjGck9wMfyoor0aUIwgmkSmaVnm2kVcsXeIPctPyvPKg/ofypu tyoZllmlMewdVYMS3AJz6UUVMIp1EyItuVmZGlX6/wBpJJ5ck8j5UKOr8H8+31qu gvYpVjVGiI+aUL3IJ5I9qKK6/tnRLR2NbRLY71uba4aO/jkBScEHg8YC92JPFe9e EZNN8Q7ZbW9ubLVbaER3VnNCnmDGeeQCRnPP9aKKz5nzjpSbujXh8Hy2dr5FtJaN EWZmTYydTkkYPUnk1yfxMl1bRtQh1qwlmjRbZrW42xmSMkgfMVPGccZPpRRVzScT WastDyTV5lS8z9pvUu3QN5j/ALscrgkAdBjjHvUOmeGdVv3ZotBuLzcu4hSSF/Lp 1oorCMnGCSOZfEf/2Q== ------------mZya5CItsZCZJq4lNub4e5 Content-Disposition: inline; filename=image006.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image006.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke18-filer/image006.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCACQAMADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCy qiplFIq1Kq0higU4CjFOApAKBTgKAtOAoAQjIP4D9aeRzRt4/wCBLTsc0MBuBS4p 2KXFIBuKXFLilxQA3FFOxSYoAY8ccg+eNW+ozULafav0jKf7jEVZxRigLlT7Dt/1 dxKv1OaT7PdL926B/wB5auYpMUWQXKZjvR/HE1NIvf7sR/GrppposBRIvT/DH+lR mK8P8SD6YrQNNIosBmta3J6zVC9ixHzzMfxrVIqF14osIULUgFAFOApgAFPApQKc BQABaeBQBTwKQxNvyj/fH8qXFPx8in/b/pRimxDdtGKfilxSAZijFJLLFbwtNNIs caDLO5wAK5LUPiNpVsxS0guL0j+JRsX8z1/KgZ12KMVw8HxOsy4F1plzCp/iVg2P w4rq9M1vTtYjLWN0kpAyydGX6g80BYu4oxTsUYoAZijbT8UmKYDCtNK1KRTSKBEJ WmlamIppFAEJWonXirBFMYUAaz+HoQ8QWe4G5wp5HQ/hVvxB4Xt9I0e5vYLq5Z41 YqrlccAnnj2rVCZnth/02WtDxgIv+ES1QyqGAt3IyM84qhPY84t2MkEbt1ZQTU4F RwKBBGB/dFTAUhgBThRinAcUgHsMQRn1c/yplPf/AFEP+81R5oYIcKSWVIInllYJ GilmY9AB1oBrmvHN20WhLbISDdSiM/7o5P8AIUho5vVb+bxLcea7Mlip/cQ+o/vN 7n9Kjt9DgU5xUtonyqMcKOlaseMCsrnXCCSM2bQ7eVcMv6VRbSDZSLPZyvBPGcpI p5BrpiwC1VuAHouU4Jm34X8QHW7WSK4UR39sQsyjo3ow9jW9Xm2mynTPFFpcqcJM 3kS+4bp+uK9JrWLujknHldgoxS0uKZA3FIRT8UhFMCMimEVKRTSKAIiKYRUxFNK0 Adqi/wCk2n/XYfyNT+Now/g/UiSRtiJFCQt59ocH/XD+RrO+I0yR+HDG0gVpHwqk 4LdPz607XE9jk4hhFHtUoFNQcCpAKQxMUCnGk70ALIf3UI92qLPNPlPywj2b+YqI mhgh4Ncl43+Z9MB6b3/PArqd1cf4saSbU4Iix8uJQ6jtk5zUy0RcE2zF/tS0smCz MxY/wquSKt2/iHTZ5BGkpLehUisu4hmSb9y2wN951GW9qjNnIsCvKztOTyxPHtio SVjoTlc6ee+gtoTM+So9s1lf8JJFPkQ2V1J77MClulaeyhTdk45rPTSWabem8Ltx tDHrjrQrdS583QsvcJcRiYK0ZR1JDjBU5Feoo6uoZSCCMgjvXmsdo8UAWRiz+p5r 0G0OLSEeka/ypwZz1V1LopaYhzUtaGImKKXFGKAGEU0ipCKaRTAjIppFSkU0igDz BPEWrqQRqFxxyPnPFWxrGo6jJDHd3ck6h1x5hzjkVzobBzWlpr5vYF9ZE/mKpEs9 TQcU/FIop+KkoaRTTTyKaRSAbL0h/wB1v5ioTU0nWL/db+YqJqGCGVz3iqNVjt5y uTypPp/nmui71S1bTl1PT3gLlG6qQM84qWrouDs7nJW20rgqCRVfUyFRATjJ5PoK js7ofZ97HBUfMPQjrWJrOum7hNvaJnPDOazt0OrmSjc13vLT7JGwlwWOAR2rTtZB JArHg46+tefrHefZVxKowcjB5rUsvENzbxLHcRhwOjg03EFU7o6e+nMaFlPIxj88 V3VsP9Hiwf4B/KvPobqK6v7GLAbzpUJU+mc16MtVFGNZ3diSOrAqBKnHSrMBaMUt FMBpFNNPNMNADTSGnUhoA8SB5rR0o51S0HrMn8xV9fBuqr1WI/8AA/8A61WNN8M6 nBfW1w8I8tJVLAt8wGeuKoR6IKeBTRS5qRimmmlzTTQBG/8ArEH+yf5imNTmP75f 90/zprUMERnrTgeKYxpN+BUgeW+JIxpviG7tg22KX96v0bk/rms3T47K4tWQDdLk nB649q2PiC8F9cpPAxLwLsc4rhbW7ktpQ8bbWBpWvsaKVrXOjF5HFIsC2jOfUCr9 19mj0t3lhClhkA9c1z51uQFSuA2eWqtfalLd5UuSucgUuVs0lWurHS+D7kXnim0Q LgRqSe/QV68teLeE/P0+8e+jQl4wflI4PtXrOj6mmqWMdwq7dwziqXkYtPdmqhqY Hiq6GpgaokkopoNOFACUhpaSgBtIaSWVYYmkc4VRk1Q/tm0Pdx/wGgC1jkDP6U7H v+lN/iH0p1aWRNxwGf4v0pC2GIyD+FJmoycOaLILk24Y5YfkaazjswP51CWphalZ DuOMm6ZT22H+Yodqrq+ZF/3D/Omz3EcC7pHA9u5qGND2aq003BRTlj19qz7jU2k4 jBVfU07T2Zldicnd1pqIHL65pG28lZxugucMD6EDp/WuNv8Aw/NExeDLr6DrXr91 bJcwmKQYB/Q+tczNavb3BhkAz2I6MPUVE4uLujWFpKzPNlsbo/L5LZ9xWlpvh27n nR5FMaA5y3Wu6S0U87QDVhYwOwFTzMpU0imtvHa2m0ABUHNdHotv9k0GENlGIL8c Yyc/1rHEH2uaOJVLRBwZCO/tXRzAvbogB+gFXSj1JqS6DoNV8pALgEjP3h/UVpQX kFwP3UqsfTPP5ViR2RNvskJBJycfyoXTOcrKQR7VfKZHRhqeGrHhkurcDc4nQdjw w/GtCKZZUDKeP5UmrAWc0maaDRQBU1U40yb8P5iuV+fzclvlxjFdRq5/4lsnuVH6 1zKfvI2kU/dYKV9KaEzqwfmH0p9V1xuH0qUYrRkjiaib7xp1JgEmkAw0xjUxx/dF VbqTyoSyplicKPegZRubwxMqQ4aTaQfbmqYsrmdt8mcnuxrRgthGu7q7clj3q3Im EFCiO5jDT8H53/AVYt4/IZlRSAec1ZK5NNZ40+8y59KdguNdd4xkufSqc9iJwNyD IPQHB/A1O96g+4pP6VA19IfuhR+tNpAm0VX0+eJSYsyL3HRhUENvNeTGKMEAcO2O nt9a1rK4kMr+Y5ICkj2pELAnI68nnqaz9krmntXaxbtNOitYhGCo9TnpVr9ygCqy gDtmsfdntRWi02MjWzGejL+dPRcEGsgCo545Nm+J3V1/unGR6U1qwOjaMZDY4PBq HabebI+433h/Wueh1i+RNhm3AdNygmtqLUoLy3kz8sipyp9faqlTdiVJGmDxS1Ts JzLaqW+8PlP4VazXMaEd1brdwGFmKgkHIrGt9GVLy4UzMY3YNjHPAx/Wt7NU0OLh j6k0CGq3zD6VKGqoJRu69qlWQetbMksZpB1NRhx604MOaQAxrPurjbdRp1Udfqel XmIzycVmXdqzRPchuC3T9KLAaRCxxRFiAAcHNVL2/QHbEN2O/QVXN1JN5UZ6DqPW oJPmkKj15NUwEaaWU8sceg4pmKtLbPtyFwPU8VNHp2QC7/lUjMwikCFjgAn6VrfZ IkP3cn35qRUAHAA+lFguZsNvMMtt2qRg5rUTTyBtZ+T3FJIuIvxFaQHNUkJsxjYc 48z9Kcun9P3g/KrrjDkY605RTsBVXT/+mn6UPYMg3BgQOtM1fU/7Jto5zGZA0m0h evQn+lZFvq2uExSLYyTx/MSzIVByf6DpS0Al1DSJ4ZPPiQsh5YKc496jsYS9z8oy 2MAVraJrSaqJYnh8mROQu7OVP/1+K0ljjTkKu9SQGxzj0rTnfLYm2tyG2QxRKrYy CQcVYzVR544YnLtyHJA7mpg4Kgg8HpXPNWZaJN1UnbbKT6MDVgsKpzNzJ9KgZ//Z ------------mZya5CItsZCZJq4lNub4e5 Content-Disposition: inline; filename=image008.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image008.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke18-filer/image008.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/wAALCACo AIUBAREA/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgED AwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2Jy ggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1 dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJ ytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/APdcU8CnAUuK dijFLScUEgd6WiiikoxS0hFRgU4DilxS4paRmCKWbgDqa4/xH8Q9G0MNH55nnH8E I3Y+pB4rgJvjJcrcmSGMiPP+qZByPrT9Q+NaiNDbWqrcZBAc5U+tSaf8dY1lUanp 5CZ5eA5x+deo6D4l0zxHaC6026SZOjAcMp9CO1awcEkDt1p1FFFFMAp1LRRXA/Eb x/Y+HNPmsLeVJtVdOIRk+WD/ABN6fTvXz3eahdXjNIZmeRuSzVhskjSMzOXxzknj FRG52naUznpjtQs5BIPK+hGTWro/ifUfD1552mXLwuRg8ZBB7EV6T4e+L+qQSImo FZ4cYYqg3+x969o8N+KNO8SWInsZt+ziRWG1lPuK3RzRRRSClopa5T4g+Jm8MeGp LiEgXUzeVCSOjHv+AzXzXcb7y4kmumeR3JeR3bLMfeq1zdL5BjRQqDqFFZhIkPlq u3FVbhPlUbOOefWmRRq8QfdhwcEmpyrZHO5TwcdVPt7VJG5tpARwBw3+Nd34I8V3 fh6cT25D2krYmjbqfcGvpLRtWtda06K8tHLROM89j6VfoooopaD0r5++Luuyaj4n SyVh9nsVwFB4LnqT+lcCzB4liQjMn3nJ/Mmq00qIggiUY6AHvWVsZXOzJPOT2qSU E4Lgkj7x/wA/SqwKqXUD5X5BqPlT8p2nt6VdhnE6hJlBkUYDAckf1q/EyI6ICVBU gH/a9698+C9+lx4eubZmxPBLhkP93HB/mPyr06iikpaKjnYJBIxbaApOfSvlTxBI +o69dS7iWkkYgn0z1rPvdMurOBnRWICZ4HrVCOP7Ph3IeRuh9PpTXmRbgRRqPuhe KsS2wZHwBzVC4iRSpHCq1V2tWZFcDIzwPSp4InjKsxwSCoPr7U+NwyFWODjPP8JH avZfgTKHvdUUsctGjDP1INe4UUUlLRUc4LQOB1II6Zr5fuLWaTxZNbInzLM2/nOS DXdiyhuLZY5Y1J24PFc1qPgmJ42Nt98HKqelcs/hW/tbh2kiLEt94c0l1pN3FZsV icvtIOO1c9LDcR4Uo3YAMK2INLmnsI7lEYAqAUIxyKqHTbuRZHCNtB7DpRqduLWY Lj5JFAb1Br2H4F2Mkd1qVwcFFjSPPfOSa9roopKWimuSqFsjgZ5r520R1uNd1e/c Hc0z43D1ck4rVk8QWVhKUmY78/dApB4u00nDSqn+90qVdTtbkrsdWzzweKVjBICe Kqy2FpKdxRCfcCoZLdUXHGKjWNACFUD8K4rWoZDq/lOBjBzn0r6I+Gugf2H4VgLq RNdgTyA9QT0H5YrsqKKSlorE8YXD2vg/VZonKSLbNtYdieB/OvANXe7g0TAmnikn uRFLPbAfK5AAPPQEnGR7elUNVtZYcrFavM444YkfU5rlriSU3otHtYjIwGApIJzj gH8a0dCvnhu1h3uoLbdrHofSunvbi7tbd5Gztz17D8a51vEuph9v2m3j543kA1fi 1jVJVDCWOUAcBGVq3dOvTeICyFJF4YGiy0pda+I1haeUZE3K0yjnCAZJP8q+j1UK oVRgAYA9KWiikpaKzfENql74e1C3c4DQNyexAyP1FeLWunQX/h5LSUkh/nLoeVYN kMD6ggVQvIb21JE0cd2p/wCWi/u2P1HTP0IrnJ1tnlJljni/3kJH5jNWdG0NdR1a GRVf7Ap3sxXb5jDsO+PU1P4viVIUktY8LFIBIq8ZB45/EiuSk8PyTOGKujbt3Ykf nVy20owyIw4CADbt6+/1q6buaHULGO2lETySbTExJMg4GB6HnOa7XwbZTp4+sJYv lkkuHFwc7iQoyAD6Y/OvfKKKKSlorM8QyQx+HtQNwCYvs75A78V4roN2v9kx4PTj mtGe8tymW2mucv8AU4ftcUEXlRtI2PMYcIO5Nb2lz2xtzMl9Fcx42rIrDmsi6jbz Jy8PnKc7lBBBFVoNM0++XdZ3l1bN3TeGAP0bNNuvDt/CN0epI6n+9bjP6GpdN0lL S4F3JK01wU8sMVChFzkhQPXua7r4a2S3PiC+vuq25YD/AHmwP5A16pRRRSUUtYHj NzH4Wv3VQxWJjtIPPFeB+Hboyaa8Z+8rHr/Kqur6pLGcKeOnWsSTUZmi2iENu4Pf NUbW9OntII5WijbkqvIJ+lCa9di7E4ublQpzt38Ee46V0lreRx+Vd20g2uP3iZ/W upj1BprdQT1FNurlLS0aVjyORXe/B5d3hu6uSPmmuScnuAP/AK5r0Wiiiiilqlq1 qt7pk9u5IWRCpI9xjtXzGIH0LX9S0qR/mQnbnjrz/Wud1O6czOA5weCc9qm0vSpb iMNFetGh6A4Iz+NaX9lXkIYGS3kzkESRjJ/nWdcaXMJBm0UnuImzVMiSzfZteJ15 2v1Fdb4fvhdQfMeVwDjtVTxLqTyOLNG5zzgZ4Ne4/C6zubHwzBFOzHA4UjG2u8oo opBS0UV87fG3RJNL8Rw61AzAXS7Xwc8juB2Hb8K8mnn3qgJyxIzXT6XKxt1hU5AU Grcmnzg7xOcHJFSfaZ7cfvJiwx19K5vW7zzLyJgRwvzH+8DUmi6qLASSHoR+tdR4 E0C78Va7LdCEyIvIOcBTkdef0r6X0yxWws1hCgYHXHWrtJS0U0U6iivM/i5Bb3th aWUoyW3N9BjH+NfPGoaLc2Tlm2sgHy45/Oks7kQAHfjAyeepq7/agJAL9OgJ6etQ XGqF0I3cA8gVlXGZU84nhcDHr9KuaHot1rV9DaxAoJXAz6c9a+o/h54Yj8M6BFbB leRjvdwMEsf84/Cuzoooopop1c94p8b6D4PtvM1a8CyspMdtGN0sn0X+pwK8r1T4 sXPjTVLbRNCludGtJAzT3OV8+QAfdXGQn15NV9RhSG2SGNpGVRw0kjO5PfLEkk1y uooZYWB+9giuFuraaJ2wpIzjcaqiZxg7eemKkQPPPtReoxXV6ZoKmJDKAe4yK7HR ry08MzjVZLR54rQea8UfDMB6Z/P8K980bULLV9ItdS0999pcxiSJiOcHt7Y6Vfop M0UVwet/F/wboTPE2pfbrhMgxWSeZz6bvu/rXlnij4765qRkt9CgTS7VuBK2HnP4 /dX8AfrXk9zeXF9cy3N1PLPPIctLK5Zm+pNJbXk9ldxXVu5SaFgyN6EV6rp3iK28 RaeJIyI7tF/fQ55B9R6iqF2u5iMVmS2aydQMVHHo9vuyyjP0q/Z6Va27EpGA2c5x 3rWRFQDjmpJLqGxs57m4I8mNCWz346fj0rn/AAL8V9X8Fotn5a3mlbixtZGwUJ/u N2+nSvpTwr4s0rxhoyalpc25c7ZYm4eF/wC6w/r0NblFIaMivhUYVQBQScFj2qNa HH50kU81rOs0EjxSqchlOCK6Wx8ZvgJqUHmf9NYsBvxHStmLWtJu8CO7RSf4ZPkP 61fhEcgzHIjg/wB1gashQgySo9ycVSutf0ywBM92jOP+WcR3t+lcZrviSfWXEaqY bVTlY88sfU1i7uK1dC8Q6r4c1EX2k30tpcAAbkPDD0YHhh7GvoX4f/GvTvEJj03X /K07U8ALLnEM59ifun2PHoe1esZppakzXwtnJokOAFFItKx6Uw00rTCtIMr0JH0p Szt95mP1OaQClpeopfT6UZwQa9T+H3xi1Dww8Wmay0t/o4+VSfmltx/sk/eX/ZP4 V9HadqllrGnxX+nXUdzazDKSxnIPt7H2NWt1fDS+vpTGOTTl6UNyKbSd6CBimUUU hpwGeKDSU9jXT+DvG+s+DrzztOn3QMczWshJjkHuOx9xzX094Q8Y6b4x0Vb+ydY5 F+We2dxvhb0PqD1B718eE4wo/Gm96eOlBqMU4daG6VHS9aQ8UYpRQaT0pW6UqMV5 Bq9bXksIby5GXOM7TjNf/9k= ------------mZya5CItsZCZJq4lNub4e5 Content-Disposition: inline; filename=image010.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image010.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke18-filer/image010.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/wAALCACr AIUBAREA/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgED AwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2Jy ggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1 dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJ ytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/APY9x/vH86Nz f3j+dJuP94/nRuP94/nSbj/eP50hcjncfzqPzG9W596Y9yUwAWz9ab9pbuzfg2aX 7Qf7zfnSGfP/AC0OfrR5jH/lo35mk8xx/G35mkLv/ff/AL6NMMj/AN9/zNNMj/32 /wC+jTC7/wB9v++jWpR+NFBNVbi7iiHzN9cVVkv4TEzrICvrmsu68UWdqD8+444A FZkfiy3J/ek/NyxxUV14stY1HlHv1PBqqfFLvGdn3vXOKqL4svfMwsgHsVrVsvEt y20tJE4P8LcE/Q10thqUN8hK5VgcMh6g1cNNxTSKYeta9JSE4qGZvkJY4H1rz7xH 4viila2sudvys4/lXJza9MyMS7hTwfesuXUWl+652/XOact4QoUnj1JxT1ljmJ8t w/8AeXPI+lOSYRNt3ZPY+oqaORXlCucc5VvSpkvNjeWx5HrXRaZqzwyxSDJIwT6s vcfUV38EyyxK6sCrDII7ink00mmE1sUhxUTsFGScCuI8a+JfsNq1tGwV3HPPIFeS SahumO5HZCfvKeDUjkNABG+R39aVGEChQoZvUikOoyB8BI2XPRlBqe48t0WaIGOQ jPHY+1U7mcyxCQY3qfmA/nVqC8G1Hbk4Gat3ADr5sZBA6/SrFndMoC7iMHKnPQ16 H4Z1HzLZIX6EZjPpzyPwrpAQaQ0w/hWzTGOKzNRufIt5ZT/CpxnsBXhfiO8kvdSk 81yVXljnJJrOsQZpjCkfyjk47VqmykRP9SM+uKqyWVwz5CMD9KadKlwMg+tNMEsK sGHuBWeziOT/AGTxinxsUXb1wcqav21wdgTd9D6VMsm1sOuD3xXaeF79VSKNjwsm c+x4Nd8roRuUjFPyG6HNNNbNRSPtHHNcR4r1FvIlhjPGBuK/y+vevHtRcm5I6ZcV 1fh/TFitBKy/M53Gt0RKB92oJIhn7oFV3iGKzLu2DKT3FcrqEDRSsApx1FVoXLgp nkcr/hVmJ+ARww6itKImWPceT3rU024+zyAgkr3Heu/0nWLeeIAOEk/iXpn3rcim DKCO/rU/WtdulUbx9sbkE5x61xviGzFnpgLfNLI2Dz0OK8l1BSL4Jnkvjj8q9DgT yIEjx0AGKlEnHQ1FIwGc1Ukk61Wk+ZSKwdUtiyBlHzLyPf2rBkdg3BI9sYpPOAYH OCa0LS6K9D0rR8wKN6NwRyKltr1o5B83I6c9a7fw/rPnskTv1GASehrsUJZAelbb CqVzHuKgjguK5TxcytJFbnGM7ifSvIrzEutQhRn9+MfnXoQeN8bXU/jSFfTvTWQY qq6jJBxVaQADqKoXSE59K5vUrUbi68HvWPKSijPVTU9vKeGzw3WtOxl3xlHPXj8a EfnDVtaNdss4GfmXBJNeu2UpktIm9VBrpKjlTcPcVwXjTekFvKnDPuDexI/+tXlV u6xa0skowm7buI6HpmukubJIJWNvPM7oNzhE3BR7ntVzS9Vt7xTEkwaUdmBBp17d MkRKnB7n0rmbm7nlfCzEEntzUcTxrLte+Blz0bIrQE7BcP8AMD0NVbmISqcDINc3 qFuYpQM4BFQWyGNiCPpitCByIeODnvT1/wBaR2rX0JfN1i3TGcsFNex2CGOyiXph cV09JXI+M7UPBEWHy/Pn/vnivK1skmWZTy7MMfzzXViNowzxttYjaQRkMPQ1gW+l rb3xlTKhTu47+1PuyZVK1nQRPFfxzKo+X+Ejg1ZudOjur5rtl2seSo5GabFp/lZ2 lgvoelOljVF7CsLWLf8AdiToRWRG7Dk8AHFToR5pAIwwyPrTw+WJJ5BwRXW+ELPz LsXh+6jbR7nv+letIoCLjGMVv00nHTmqN9Zrd2zpLgkkED09v515DeWosTa3BGFE pTP0Pf8ACtqcEE46eoqnOvl25IxzyazAAV570LGOmOfWp0H97pSu6heuaoTspPTp WLqkimMITnms5LZY4WmlwSOR7Cs2OYvLvX5fmyoHatKKH5BMw5BwcV3ngtrZLeU+ Z5m6QmKNOXbAwSfQdetei2cry2sbuNpZQcDnFdJSGsPXNZFpaypZqZ7oggKgyE92 PavNLuw1Cex3yxs0EQLAuQFyT1x3yR+laIZmsIWcgvsAJByMjg1XvsLalgc+1Y6S xSMUDfNjIHrTrZmcnOSucZq6flGMVXmIGT0qlLwM1g6jlJhIQGVELFfX2rntQ1ea 6UwhBDH3UHJNLp7c4rZglw21+VH8OcA13Gi3q/ZREiW9rEBl2UYL+1dXZTalqVuJ 4LkWtv0j/dglwP4j6e1d/TXRXUqyhlPUGmGGPymiCKEYYKgYFee3nhxptTa2vFnl tkPyor43L2I7dKpJYtYQva/ZmgiRyYkbn5Tz1/OqFwzqrHb7HjtWRPEomyVyD0qe CRQAoAHsKnaUFSD2qs8gP+FVpCGPPYVjaoP3Mh7kVyUieYxx1Bq5ZRke1XoGYvk4 A75rd06ZSyeZ8yZGVPQ/WvUNK1FhZqApMYHyYHb0rvaKaahuNoQlsccgkdK8z1W9 a51G5jd5NxJC5PTHas+W2ZbVQJnG31OQay3SYn5ZlwO2yojHMBnzQPouKlhaVwRL tJ7MOM1GcbzxgVE7+nSsXV5hHbksepwB6muaiwrnJ5qfceCpxVm3mbcM4Natu5L4 FekeFnefS9rbjsIxg46816nSUhqKeMyxsobaT0PpXAa1o7DU3vGxCqsQPRgB/WsO dX2lc8VmSKycmmNKMdRmot/Gc4qJnHJJJzVO8vo7eLL9eyjqa5y6lkupd8nTsvYC s2Rtk4GBirUZDZKjI96tQD+IcYGTWhZ5nkVYwS7sAor1Lw5F9ltZAr/ISADjOccV 6dSGmmkNVL2xhv4HilX7wIDDqM+lcD4ntbTRpogJgY5PlxnJUgd/SubaWCWMrHKr uOoByRVYpsG49M1n3F7bxkgyICPfNZs+p/KRCpyf4m7fQVmsGd9zsWY9SailOOBV KeImdfwqzEgDBfwyavm0mjiRtuUJxuHQ/jXY+CfDTXsxndmESHG4f0r1GCxht4Eh iTCIMAV0tBpppkjrGjO7BVUZLE4AFef+JPG7sHtNMyidGmP3m+g7VwkkzXCyF8sc bgT3NZN2QLuV1yMAKGHBA46/jzVKWTd1kkb2LGoM/wB1cUbDjmkbAHFQMB3PJqCV d0pakR8fe7Vp2N9Oq+UjtsbqpGQa9w8IT2VxoUP2JBGEG2SPure/+NbvStqikNcR 4915bS3+wRP87cyY7egrzXczoXPVulSGPyoA38RrLuYQs0p4AYlsVVaEckDp7VDh TwD+lMZe+eKhYZOBSeWPrUckXcZNRi3UjPNXLWA7htByK63w/rT6FdiYMzKRh0J4 YV6La+L9HuoRJ9p8k90kByPyrtaKgvLlLOzmuZPuRIXP4CvBtZv5NQ1NnkbLOxLf Wpki3OBjgAClvnCMo/hA5rEnkIXyzzgYRvXNIGCwtyM52/lVRu/rUfJ4xSeWfpSN heByaTaQMtnJoSBi4BB2n9K1Lfy4wF2lT796tBlHVQfrUi7ccRj8K+haK5fx5e/Z PDjIDhpnC/gOT/KvFrcma+A9TXQxrt5/Gs++bc3sKyCd0mcdD8v1pzDj5iPwFQsu eMDFRkY6Uw8UIoJyeg60hO5+KsoPLQD+I1NIQVC+lKjyRJ8wDDtzViKaORAWDZ9q +i6K82+KN3hrS2B+7G0hH1IA/ka890SEySSzHoDtH9a3JG2x1k3bHafU8Vnxj5iT 9BQwGcmo25zUTDbUPLvgetSykIvlr170+GPYu9uvanplpMn60oO6Tk8d6USeZMR2 A4oKMTlD9cV9NbR6Um0V5h8RLeOXWTvUnECgfMfU1h6Jp9qLAYj7E/ePXP1q5qNj bpgKhAx/eP8AjWNcWcBZAUP/AH0arrY246Rnp/eP+NI1jb4+4f8Avo/41GbG2z/q z/30f8ajmsLbb/qz/wB9H/GlttPtQ2fL5A/vH/GmiwtmlyYzn/eP+NSy2NvuA2HA /wBo/wCNKtjbgH92f++j/jTUsbbJ/dn/AL6P+NLHY2wdsRnp/eP+NSpY2/P7s/8A fR/xr//Z ------------mZya5CItsZCZJq4lNub4e5--