Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------Vuyn0qbP8SZtoI1RUOv61N Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke19.htm Subject: =?utf-8?Q?IFT=20POSTEN=20-=20DATO?= MIME-Version: 1.0 ------------Vuyn0qbP8SZtoI1RUOv61N Content-Disposition: inline; filename=posten_uke19.htm Content-Type: text/html; charset=windows-1252; name=posten_uke19.htm Content-ID: Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke19.htm Content-Transfer-Encoding: 8bit IFT POSTEN - DATO

IFT POSTEN – 08.05.2008

 

Fra Instituttledelsen

 

Det er nå kun en uke til vi markerer instituttets 60 års jubileum med fagdag og middag på fløyen. Jeg håper alle ser frem til neste uke like mye som undertegnede – og som en fin aperitiff følger oppfordringen fra Lars Egil om å stille på felleseminaret i dag!

 

- Og vi noterer at Bodil Holst et al har publisert en artikkel om deteksjon av nøytrale partikler basert på feltionisasjon, samt to Babar artikler!

Jan Petter

 

Nyheter og generell informasjon

 

 

Felleseminar i dag kl. 14.15 – still opp!

Jeg vil gjerne minne dere om at på Fredag kl. 14.15 holder Olav Gaute Hellesø, Førsteamanuensis ved Institutt for Fysikk, Universitetet i  Tromsø (og tidligere IFT student), felleseminar i Auditorium B:

 

Tittel:    "Moving micro- and nanoparticles with light"

Foreleser: Olav Gaute Hellesø, Institutt for Fysikk, Universitetet i Tromsø

Tid:       Fredag 8. Mai 2009, kl. 14.15

Sted:      Aud. B

 

Vi håper på bedre oppmøte på Fredag, da siste fellesseminar (24.  April) hadde relativt få tilhørere, til tross for et forrykende   babyshow på slutten.

Lars Egil

 

Instituttets 60års jubileum - Program for fagseminaret fredag 15.05 2009

Skulle du ikke ha sett programmet så kan det lastes fra http://www.ift.uib.no/~janp/IFT09/fagdag.pdf

Det oppfordres til massivt fremmøte til en samling av markante og dyktige forelesere!!

 

 

Rydding på lokal filserver

Det er foretatt en opprydding på vår lokale filserver. Filene er ikke lenger tilgjengelig for brukere som ikke har vært aktive på en stund. Dersom noen likevel ikke finner filene sine, kan de  legges tilbake ved å ta kontakt med Magne Håvåg. Dette gjelder filer som vi finner under /heim på Linux-maskiner og  \\felles på Windows-maskiner.

Magne

 

Bergensmesterskap i Programmering 12/5 kl 12:15-16:00, HIB

Som en tidlig oppkjøring til NM i programmering arrangerer institutt for  Informatikk BM (Bergensmesterskap) i programmering tirsdag 12 mai.

 

Påmelding sendes martinv@ii.uib.no innen mandag 11.mai kl 10:00. Vennligst angi hvor mange år du har studert på universitet eller høyskole (1,2,3,4,5,pro), samt hvorvidt du har lagkamerater (maks 3 per lag) eller om du vil at  arrangørene skal finne et lag til deg.

Hvis du har eget lag trenger vi navn, e-post og studieår for hver  deltaker og et lagnavn.

Alle studenter så vel som ansatte er velkommen til å delta.

 

Oppmøte på datalabben i 1. etasje på Høyteknologisenteret klokken 12:15  tirsdag. Konkurransen vil starte kl 12:30 og vare til 15:30. Etter konkurransen serveres det pizza og deles ut premier.

 

For mer informasjon om regler rundt NM i programmering, regler og

eksempeloppgaver anbefales http://ncpc.idi.ntnu.no/

Martin Vatshelle

 

 

Fakultetsvalg 2009

Til instituttene og Realistenes studentutvalg (RU)

 

Fakultetets valgstyre har nå etablert en valgside med følgende adresse:

http://www.uib.no/matnat/om-fakultetet/organisasjon/internt/valg-2009-matnat

 

Valgsiden vil bli oppdatert med aktuell valginformasjon fra valgstyret.

 

På valgsiden framgår det at valgstyret nå har kunngjort valg på nytt fakultetsstyre. Frist for å fremme kandidater til fakultetsstyret (for alle grupper) er satt til tirsdag 19. mai kl. 15.00. Fullstendig kunngjøring av valget samt valgreglementet kan lastes ned fra valgsiden.

 

Vennlig hilsen Kristin Bakken

Sekretær for valgstyret

 

 

Informasjonsdag om EU FP7 Marie Curie

Forskingsavdelingen inviterer hermed til en informasjonsdag om EU FP7 Marie Curie programmet onsdag, 10.juni fra kl 9-12. Vi håper at så mange som mulig delta, dette passer også utmerket til stipendiater og post docs som kan tenke seg en utenlandsopphold og til professorer som vil rekruttere gode post docs.

Anja Hegen, Anja.Hegen@fa.uib.no

 

Til orientering - Handlingsplan for forskerutdanningen

 

Nå er den endelige Handlingsplan for forskerutdanningen ved UiB lagt ut på nettet (både kortversjonen og innstillingen)

 

http://www.uib.no/ledelsen/planer-og-dokumenter/handlingsplaner/handlingsplan-for-forskerutdanning

 

Det gjenstår å se hvordan arbeidet med implementeringen kommer til å bli. Fakultetet har foreløpig ikke mottat noen føringer/bestilling.

 

HMS-nyhetsbrev nr. 3/2009

http://www.folk.uib.no/nfyeb/HMS-nyheter.doc

 

Seminar om forskningsetikk for veiledere

Dato:  16.–17. september 2009
Sted:  Solstrand

Redelighetsutvalget ved UiB arrangerer seminar i forskningsetikk for veiledere på
Solstrand 16. og 17. september 2009. Seminaret er en oppfølging av sommerkurset
på Marsteinen 18.–20. juni 2008.

Målgruppe:
Veiledere (til primært  ph.d.-kandidater) ved universiteter og høgskoler
Seminaret er også åpent for andre som arbeider med og er interessert i
problemstillingene som tas opp.

Påmeldingsfrist:
22. juni. Det er begrenset antall plasser.

Program og påmelding:
http://www.uib.no/ledelsen/seminar/2009/03/seminar-i-forskningsetikk-for-veiledere

 

Miljøvennlig reise

Dette er en oppfølger etter fjorårets kampanje som hadde braksuksess. Målet for kampanjen er å få flest mulig over på en mer miljøvennlig for transport.

 

Først til mølla!!

    * Gratis gang- sykkelutstyr for 600 kr. eller ett månedskort for buss kr 620,-.

    * Loddtrekning av sportsutstyr for 1000 kr, 5 paraplyer og 10 busskort hver uke.

    * Du får testet og gjort erfaring med nye reisemåter.

    * Du sparer penger og får bedre form, bedre helse og økt trivsel.

    * Bidrar til å redusere køproblemene og minske forurensingen.

 

Vi håper du som alt reiser miljøvennlig er med og motiverer kollegaer til å delta i kampanjen. Kampanjen er et samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen.

http://www.jegreisersmart.no/Default.aspx

Kjetil Aursland

 

Marint strategiarbeid 2010->

I forbindelse med revisjonen av UiBs strategiplaner for 2011-2015 som skal være ferdigstilt  i løpet av vårsemesteret 2010, har SMF tatt initiativ til å sette i gang en prosess for å revidere strategien for marin forskning, et av de to hovedsatsingsområder ved UIB.  I denne forbindelse vil SMF invitere til et faglig seminar nå i høst for å samle forskerne fra de aktuelle fagmiljøer til en idédugnad.  Seminaret vil avvikles tirsdag 29. september kl 9-18 på Scandic Hotel i Bergen. Seansen avsluttes med middag for alle deltakerne.

 

Fordi seminaret blir lagt opp til en kombinasjon av sesjoner i plenum og i arbeidsgrupper, er det nødvendig å begrense antall deltakerne. Deltakelse til seminaret blir da etter invitasjon. Dermed ber vi om at dere: ta kontakt med de aktuelle forskerne dere synes bør bidra i denne viktig prosessen for å orientere om seminaret og sjekke deres tilgjengelighet

Når valget er tatt, spille inn navnene til oss. ("Self appointment" er mulig)

 

Invitasjonene blir sendt ut sammen med agenda for dagen.

Forslag til navn bes sendt til beatriz.balino@fa.uib.no snarest mulig og innen 20. mai

Beatriz Balino


Forskningsrådet
Tittel: 600 nye millioner til energi
Regjeringen varsler at forskning på fornybar energi og karbonfangst og -lagring skal økes med minst 600 millioner kroner i Statsbudsjettet for 2010. Klima og energi er gjennomgangstemaer i forskningsmeldingen "Klima for forskning".

 

Ledergruppemøte 5 – 2009

Referat og saksliste kan lastes fra http://www.ift.uib.no/~janp/IFT09/leder5.pdf

Neste møte i ledergruppen finner sted 14. mai  kl. 09.00

 

 

Personal

 

Ferieavvikling

 

Vi minner om at alle har plikt til å melde fra om sitt ferieuttak. Beskjed skal gis til Karen-Margrete via linken http://www.ift.uib.no/?mode=html&file=skjema.html.

 

Frist for å melde fra om planlagt ferie blir 31.05.09. Deretter utarbeides det en ferieliste, slik

at instituttet til enhver tid har oversikt over feriefravær.

 

 

 

 

 

Peter Rosendahl er tilsatt som NFR-tipendiat i elementærpartikkelfysikk i 3 år fom 01.05.09.

 

 

 

 

 

 

 

 

Matthias Richter er tilsatt som postdoktor i eksperimen-

tell tungionefysik i 4 år fom 01.05.09.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stian Sørngård er tilsatt som UiB-stipendiat i teoretisk atomfysikk i 4 år fom 01.05.09.

 

 

 

Studenter

 

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet tirsdag 12. mai 2009, kl. 10.15 i rom 546, IFT

Kandidat

Fagområde - Oppgavetittel

Veileder(e)

Beate Hansen

 

Petroleumsteknologi – Reservoarfysikk:

”Evaluating tertiary water based EOR methods on the Veslefrikk field, with emphasis on analyzing sodium silicate injection by numerical simulation

Arne Graue

 

Kommende disputaser

 

Kristian Snekvik

 

I dag, 08.05.09, kl.11.15 i Auditorium 2, Realfagbygget:

 

Cand.scient Kristian Snekvik disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

 

“Observations of field aligned currents in the plasma sheet. Two kinds of field aligned currents generated during magnetotail convection”

 

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!

 

Pressemelding:

http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/Snekvik_Kristian.html

 

 

Seminar

 

Torsdag 14.05.09, kl.09.15 i Rom 292, IFT

 

MSc. Thinh Xuan Ho avholder seminar over selvvalgt emne:
"Introduction to optical probes: application to characterization of bubble columns"

 

Alle er velkommen til å høre på!

 

 

Formidling

 

Forskning.no
Tittel: Usynlighet med nano-vri
Usynlighetskapper er innen rekkevidde om noen få år, mener et matematiker-team som har utviklet en datamodell for å bøye lysbølger. Nanomaterialer med nye egenskaper vil kunne bende lysbølger forbi objekter, og gjøre fly, ubåter eller det stygge hageskuret til naboen usynlig.

 

Publikasjoner (ISI)

 

Field ionization of helium in a supersonic beam: Kinetic energy of neutral atoms and probability of their field ionization
Author(s): Holst B, Piskur J, Kostrobiy PP, et al.
Source: ULTRAMICROSCOPY   Volume: 109   Issue: 5   Pages: 413-417   Published: APR 2009

 

Abstract: High detection efficiency combined with spatial resolution on a nm-scale makes the field ionization process a promising candidate for spatially resolved neutral particles detection. The effective cross-sectional area sigma(eff) can serve as a measure for the effectiveness of such a field ion detector. In the present contribution, we combine quantum-mechanical calculations of the field-modified electron density distribution near the tungsten tip surface and of the resulting local field distributions, performed using the functional integration method, with a classical treatment of the atom trajectories approaching the tip in order to calculate the sigma(eff) values for ionization of free He atoms over an apex of a tungsten field emitter tip. The calculated values are compared with experimental data for supersonic He atomic beams at two different temperatures 95 and 298 K. (C) 2008 Elsevier B.V. All rights reserved.

 

 

BABAR:

Title: Evidence for X(3872)->psi(2S)gamma in B-+/--> X(3872)K-+/- Decays and a Study of B -> cc gamma K
Author(s): Aubert B, Bona M, Karyotakis Y, et al.
Source: PHYSICAL REVIEW LETTERS   Volume: 102   Issue: 13 Article Number: 132001   Published: APR 3 2009

 

Improved Measurement of B+->rho(+)rho(0) and Determination of the Quark-Mixing Phase Angle alpha
Author(s): Aubert B, Karyotakis Y, Lees JP, et al.
Source: PHYSICAL REVIEW LETTERS   Volume: 102   Issue: 14 Article Number: 141802   Published: APR 10 2009

------------Vuyn0qbP8SZtoI1RUOv61N Content-Disposition: inline; filename=image002.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image002.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke19-filer/image002.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0V FhEYIx8lJCIfIiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoL Cw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCAEVAlwDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDz nvnPal9KMc5z+lKCMD2qbWRuwA4yaCpzS8GjI4phpcQjOPSjvz+FBPvRx1FGogbH pSryBSE84oHXqKQC80HGfaj05o/GhAGM/Qd6UfWgYHOR06UKQeM8e1MZ6D4IhCaC 0mP9bMT+Aqz4mk8rRrhs87DUvhqDyPDtmuMbkLfmazvGUgj0hkJ4ZlH5mup6ROd6 yOItoGuJo4oxkn+VasumLHHhV57E/wA60fDullLU3ciYeYfLnsv/ANepdRjZgsUK M8krbURRyf8AJqFFJXZU5a2RxNyv+klU4UcDNMKOQOOKvalDJZX0trNGVmibDj0P pVcFjwRms+dPVD5NSIRy0pikHbirID+hOaXD9waXtEUqZWEUnp+VHlP2WrOHz0P5 UDcc8H8qXONQIPKf0o8qQHpU/wC89DRl8dDT5xKBX8uUkfL9aUQydwKlLOOcVE0r DB6AU1ITjYQwyZ6fnQY5COg/HvSGZvWgTtiquJx0HiCb+70oME4PK/WrNg0khbB4 x6VcW2lc+g+lVdk26mWLefPI/Kg28uD8vNahtJ1fAk4+gp32SXIBbOfajqFlYIdO P2RQwywXk13ka4tYV9I1H6Vkx2X+jrleoFbRGI1XGMKB+laxJexXKqIyxVMbsZPP NSRBQueE+vH40yNVZZSWO5TnA71Yg2od7qCGGOvf1rN7mkRoQK6xhjLu6EZ5NRzM PslwvIHlnO4d6sbkacFTtwuVwagM0kljO7KpJjblif5UktRvYdaY8uLr90VwviBZ hr15sGRvz+ld3aZEUf8AuisLUbLzNSuXK/eatpbGC2OKN7MrYOARTheyjsD9ataj p+y9cDgEA4qD7FxwR+dZaF3ZFLdPKm04Gar4xVxrXYMsajMa85NFkO7Icd6D9RUn lDOc0oiHGTxU2iLmaIccf404ZCgY4FS7FGOaDGPWlZIq7Ic+lLv6+9ShAR978qRk B6tTsmK7I92KN+eak2D+9+lIIx64o5UCkxm7npx60ofj7vNOEfWjy/frQ4pod2M3 nOSKQSEHCrkn3qTyz1HFNEeHBOcZoshXZMkUhXO3tSAD3+tb2mxLKgBA54+hqDVt La2ImUZRjzjsaUoW1KjK7On8ISb9EjHTYSp/OjxlD5mib8f6uVTUPgpiLCaMjhZO MVp+I4DNoF2MA7UDAfStb3iQ17x5ufpSc9alETcZH6U1kI6/lXK3rY6LdRnPrQOg IqTyZNu/BC+9KsEjDIAPvmmkToRDPTmmt1PFWPs0pP3f1pn2WfPMf60co7ohyAaU 8GpFtJiPlTOOxo+y3B/5Z9f9qjlFzIi/Me1H61KbO45yg/76FAtJweUGO2Go5R3R CSCKQn1NWDYzkfdGD6EU37FPyCq/99Ckk7iTIM9M5zQR9an+xzZ+6P8AvqkNlPz8 g6/3hTcdQbRAp74pwz6VKbSZUztH50otJiAcDn/apcrC6Kgy3pn3pRkdMU7y+eg5 pQpwPSt7RMby6jOfUf0owc44FP2cHK0uw+gpWiO8hgU9+tKF78Y9adt6/L+GaNvI O3H40rRC8huw+uaNhPTHFOKDglc04DHIH600oheRGqkD1oKt7VIBx93H41YtrG6v pBHa2sk7f7AJFCimF5blTa2O3NKI2PTAzx1rrrT4f3bRibU7iGwi6nLZbFXo9P8A DOnMEtLeW/mBH7x/u5rRU0ieds6Czi+z2FvDj7kSj9KxPEFi2q3lrZZxHuDyH0UV 0OQf4s/hU9ppah3upfvydPZRVtCW5lvbrFbn+FVX8gK5e8vPIuXuwSrxD91g87u3 5da6nxDOIoRCnWTnA9Ow/GuJ8R3MLyW9pDCifZlKyOpJMjnqT/KsK8tOXua043fM YUrNNcPM7F2dtzEnJJPWui0DStFu72OPUJrry3UECNOvrXPYzWhZTzRSI0aF2XgY BP8AKuKpdLQ6Yb6npg8FeERgCO8/76ODT/8AhCfCbH/VXnHbcayYdX8RTQqyaISu Bz5Tc1L/AGj4mOCNDPI4/dtXIqmI/lNOWPcvHwT4T5+S9+u48Uh8E+E8gGO99vmO DVH7f4mwR/YTZPOdjUC98TDGdDchcfwtk0+fEfyhyx7l7/hCfCf9y/Htk03/AIQj wmRkC+/Xiqbal4kLZGhSc/7DUz+0fEm0qdDlznP3Xo9piP5UPlj/ADFm68FeE1Ti TUEycAjJzXmuv2dpZX7wWUkskQ6GVcN19K7q41LxCY136FJtUhvuP2ridZkkmui0 1v5D88YI/nV051XNc6sTKMeXQyNvHSl249zUgAxk5o2Y7Hmu9M57Gro8f+jlsc7i K1IkHJNVdFjP2An/AGz1q4zYYjFbx2OeTAKpJ3HqafDB5lzGijO5wP1qOMbuvar+ iwiXXbZT2JY49qpbknQNagR9MUjjCj2Fa11bj7I79NqFs/hWQGLQqc5yoq13G3qR QzAP5JcAMT8oGSadMWwIlfbtPPQ5NMt1MrFRGzZY4IXI/Gp2iEUHzFQQfmwOlZPc 2RGIWbLAAY4z3NNlcw2lxzv3RkAHtxU6v5cAVtrFhkBe4+tVrlZTbSR+WSvlljg8 ChbhLYltP9TGD/dH401rYzTu2AMn8qdaZ8pM/wB0VqabbeZEZuoZjj2xW/Q57XVj h9csRFqIJX70Yx/Wss2wHQfhXX+LLYJd274wChH5GueKc81k1dlXsZV3b4UYzWWw OcAc10c8QftWQ8IDkZ5zUtFJ3KWD6UEHHTNWfKB96BFnAwKVh3TKvXtThkjPrxU5 iAPvQIsjH4daVhpkByR0570c/wB2rBiyaBEenP4U7CbIMN6GgAjsaseVwDilEWOQ DSsPQrbTnNGPY1ZEXPFKIaVh3K208f404qSMj9KnMQAzgU8R8AAZNFh3L+jShWCt x0H0967FLK2vYBFdqfJYgSbOoGeoribbMcgOPr713OgzJcQAMQWjwGPqvY1pGSkr GbVpXNlvDWk6RZ/adNeTEjDG+TcHpkFpb3ri1ud3kzfI+0881JPHPb2nkjLQh9wH 9z6e1Vll8tw2eVOR+FKKdmU2rl4eAPDoXBt58DrmbpXJ+K9D8OaWIX0653y5IeHz N4A9c9qj17xnfai32ZD5aE/6uP7x+prnWheT5pz16Rp0NYpN7mjlpuUNUuN0Xyw+ Yin+8QBWV5sOP+Pfb7hya6S7tg1mVC7SSOKzH00qAWUAHuau6RDV9jOE6gH/AEf/ AMiGl+0JuyLf/wAiGrxsY8YaaJf+BUgsoxgG4g477qdybWKDXC5AFuu33c0G4UcL Dn2LnitE2cAb/j4h59GphtYSMiaI496LoGiiZ1xzbrnv85oa4XBPk89vmNXFt4W6 SJj1zTjawgE+fH+Bp3QWZnC4bHMC/wDfZpPP7LbJn1LGtMWlu3/LxCPxoFpaofmu IsY7GlcdtDOE6lRmBf8Avo0iTgHBt1I/3mrQe0gC7xMhHtTVhtSwBnRR60XJaKLX GTgWqYI7uacsiBR/o6j/AIEauGCDoJoz+lBt41OAyN7ilcrl0Lw1HQwOdFuAf+vi g6hoIGf7Fuhj/pvWQHlwKUSTAcYquZdiOV9zV/tHQD/zCLse3ndaP7Q8P5+bSr0Z 9Jqy/Nmzndg/Sm+ZMDncQfWmn5Ds+5r/AG/w90Om33/f2j7b4dIx/Z18P+2lZJnn 5GeKQSzDocUX8g5Xfc1je+HSf+PK/B/3xSi88OMMfZ7/AD1+9WS003TOeaUTTYwM H6Ci/kJJ33Nux1jw3azbpNHu7jnjzHGB+FdU3iqQRCPTrWKxiI9BmvOhLMSFYnGQ MV1TQmMBYkBx3Y8D6mmpaD5dSa4u5rlzJPK8zernj8qpCSZ9YsY/NxG0uSqjggDN VrjUrWEkNI08i/wR/dB9zS6JcvfasGZAqxIxVU7E8UKV2Pl0PRdKQ3cwDZ2J8zf4 fjW1cSpHG29vlCkn6Cq2lWv2KwVX4kf5pPY+n4VR1y6dlW0iBaSUglR3H8IrT1It pYw7rVRHcT6hLGkjRgiNH6byML+QriZELuSxJYnJPqa3dcRoJmtGPzQMQ/P8XesM n3x9a42rycjpWisRiId81s6Ley2EbNCwRo5VcZAPJ471ljBxWhpMixySho45AU/j GRkc1lVjeLLhueuabqt3d2McryLu28kKOv58VdS6nKh93H93b/WsnRNaNzp0bLYQ xjHCxHArUF67AEQqB3y9cPtEt6gSi77DzdSh8M39KBeMwPzjIPrSi5yeYxg9Pmpv 2jJOLdPzH+FDqL/n4RbyFF03B8zg/Sla5fdgS/oKYZ2xlbaPnsWH+FBnl6fZo8/7 1Htf+ngWfYjuLq6+yytFOFdVOCVB5ryvxm0t3eBp5vNwcjgDqPavVDc3ADYt7f2y +a838YXBuJFZ7a2iYgHMIopyvUXvXNoq0XocYLccdfzoFsvXn86sUuMnpXpq5izY 0aBRpuMHG896ma1zG7jsOM0/Rx/xLTn++aton7l/QnFdKV0c73KdtZlowx6kVr+G rPbrRc8hImP58UxUAXAxWr4ajzc3L+iqv5mqSSIvdmzqTCLSrx+ywt/KuWtpSbWP /dH8q6HxLKYfDV84/wCeeMfU1y0L7YlXsAKE9Ab94uI7LbqgL43E8D5TSBd0gXcS GPVj0pluzPHtX7oJySfWpWdEBVVJ6DIHSsnudCWg6JwcAE4XoemBS3hEdpM6xsze WQG7ikV2WMoIySeM5waS48xNMlKnY3lk5z19aa3CT0IYJAsa7TxtHeuh8Otv0r/t q4/WuWhYCNB6KK6Pwq5Olyg/w3Df0rVswRT8XJ+5gOP4yM1ysifLmu08UR79NBAB Kyg1yLqfSjoSzPZSWI5rMuIyJmAU+1bbRsW9OKz7qJvPIGelJjiZpjYc45o2HPWr JjY9jR5Z47UmaIqlGzjJxQEbHWrHlketHlnFFrElcoexNBQhepHvVgoeDRs5/wAm pHoQbW9TRtb61OUzxzxRtGelIaZDtOR3NCq3rU+znvShDimBEEYge/pSKp8zac4q yE6DpSBMSjPSod7FdTt/CUyxrHCbS2l8wnLPHk4AOf51TTdpGtSxso2qxO1ejRnt Wj4ak0lVj82zuS6KTuEuRyRT/FH9kfZ0uraG4W7DhVLHIYdwea8+g3Gre+50VIpw 2N62mE0AUtu+UEH+8D0rF1BWtZip+6eV9xTNBvvl+zk52jdH7r3Faeo2v26zKoQX A3Ia9e5xnlcSmDVr4cKvnMSxqx9sz8sCZYn75pupWyjVZmORuIJFNVtiBVJAHTiu afN0No2W5oWSWqFmv4nuGI+UrJtxVHWb6BysNvHNEg6q0gYUm4nnJ5qGSCKQ7mBr kjQk5c0ma+1jayMl2LsTzj3ppHqK1Ba25zwaDbWw/haupQZnzGXjjGKQfTvWoLa2 5IBwKU21vjkEUuVhzIymz6c0vNaP2e26c/lSmG27hqOVjUkZuPmpOgzWmsFsTwrU G3t+mDz2xRyMXMUpbW4tp4454jGzqHUHuD0NNuFCyYGPer8kaOqpI7uEXaoYk4Ho KZ5MGOAfyqpRsLmM056HkU7BA6GrTRIWAjX9KnS1O37yD2NZ8rK5jO8/IxsSm+ad 3AGaZx2pB6j8qObQLDJ7qSNgqBffNRDUZA3+rj/DNRTNulJzxUI6nArRN2Ie5bOo y5IEcePxpBqEpP3E+nNVRnrSc4p6g7F0alJn/VIfbJqVdQZnAa3j/BjVAAjtQD82 eaTbBI1FvCh4jU4IxycVLe6reXxPmykRnpGnA/8Ar1RBHr+FH41F3Y0sSjHbiu3+ G2m/aLy4vZF/dQ4A9264ribeGS5nSCFS0kjBUAGeTXtGk6X/AGHpEGnpkFBmVgPv Oeta0o3dyKj0salxMqxsXPygZb6Vypvd+pvdM3zpllA/vHp+QrdvLS8ubYRwrknl y3f0FYA8Ja005kDwjJJILGt2tDFaMwdViKu0o5Dklvr61iM4DEE9K76XwhqcqlWe DB9Sax5Phxq7SFlntsH1JrJwZopHNCQYzz0qa2lImG1SWb5QPWugX4c6yBgTW35m nr8PdajcMJ7cFTkEMah020UppM1fDM2tmBobPS/NVeCzZGK3BF4oPXSoQf8Arp/9 es3RNE1zTbtpXuQqPywSU/yro0a9QEefKwPPzNXmyw0U/ejc6ee60ZmGPxSMf8Su M49JP/r0BfFIb/kFpz/t/wD161fMvMDMsmR0+al33WcmSUZ6/PQ6MP5GHO+6MwL4 k2kHRUJ/66//AF6NviQnJ0ZD/wBtf/r1p5uP+e03/fZo33AwxllB/wB40nRg38DD mfdGaB4jXrokRHp5n/1643xJZ6ugD3ulG3XoHTkfzr0TzLgnAmkx3+Y1g+IdJ1TV IfKgYyYZipkkPANVCkoyXLEHJtWbPMQRn1pdw966I+AdeJz5cH4SUn/CBa+D/q4C f+ulejyM5uYfoRDaXn1dutTvN5XHbPT1q/pXhfV7OzaCWGMtvJG1xSXHhfV3IKwJ 97J/eCttUjG15FB7l26HaPauk8KDdZzS9d0uM/QVi/8ACP6lg4iTg8neK6PQrWWw 01IJFw+5mYDnGaiN76nRNRS0IfGkpi8MTD+/Ii/XmuZDYUD0rb8euRoluhON9ymR 64rCc4JHoa0tocz3Lti5xl1BBJ2nHWrIjMseU53kEgHp9arWDr9jG5xlWbAqy10+ zKqq+5rJ7m6JgqQ/u+mfyqC+uPM06bJ4WM/Ko6io8zuxJcFM/Lk4IqO5lZLOZXII EZzgYPSmKWqKlu37pMnOFFdJ4ScGxvOfu3J4/AVzFrnyk9doqjc+ItV0WS4i090V Gly/mJkZI9a10MEnod9rYa405xGhZtwOByTXNtYXWR/o0v8A3wa55PiB4iX+O0J/ 65U8fEbxJ2kteP8Apn/9ei62Bo220+6Jz9lm/wC+DVG80283hhaT9Of3ZqoPiR4l HG61/BP/AK9L/wALI8SY/wCXUn/rn/8AXoCwn9nXYP8Ax6T/APfs0n2G6A/49J+f +mZpw+JXiLHS1/74/wDr04/ErxB6Wh/4BU2Q1cr/AGS4P/LtLx/0zNL9jnzjyJAT 2KGph8StdPWG0x/u0D4l64OtvaH6rRZD1Ifsdwf+XeXH+4aPsU//AD7S9P7hqx/w s7Wx/wAutqw+lA+KGtc/6Fan8KLIRXFlcdreX/vg0fY7gHH2aX67DVkfFHWcDNla n8OaB8UdYyc6fbU7INSv9knz/wAe8mP9w0n2Wbvbyc/7Bq2Pilqo4OnWv4GlX4o6 nxnS7b/vqk0h6lQW0mOYXx/uGnx2ks8wSOJg3bIxVlfihfjOdJtz/wADp3/C0Lvv o8B/4FUyjcrmtqdBpnhXXgjFJraPtywNWZ/Bes3KqJbi3IBz171yw+J9wCP+JNEP TD04fFC46HSV9/3prFULO9zX22ljav8ARrzQJ4CzI24F0ZTxkdRW1a3ccsCyKfkc ZHse4riJPia0uPN0cNj1lzikHxIjAIXR9v0euhaKzMXq7o29Z8NX2p6gJ9KtllV1 zICwUKR9fWqf/CEeIQP+PGLj/pstRaT8SJm1O3iXT0hEkgVmaTjHvXdjxJC0bMvl bs8DzB0/OuPEV40nqb04SktDhZvB3iKGJpBpocKMkJKCfyrnbma5sz/pFnJFyV+Z SOR1Fen654nks9PaW0niVyMAjaSK8s1rV7y/hjS5mMjMS7ZPVulYRxDm1ybGvs7L 3iM6qn9zNJ/aiE/c61l9BzSEV0qbM+VGp/aqf3KP7UXHKYrLpcYzzQpsXKjSOqr/ AM86X+1E4JjrL96DmjnY1FGn/aif888Uf2omP9Xn8azDSEEEnPFJTYcqNP8AtRSf u0HUlx9wVlDB+lO68cU+dhyIuyXgdsoMGq5uJCfv/pUecGg4PYGp5mOyK/GTgcd6 azggrgmnMOM81A77RuHWlcPUiEDt0GB70vkEHJ/QU77Sw/h4pPtZz92qTkTaI0Rg HBR27dKDvH3Itv6mnfa8HpR9s7BBT5n2Fyx7jd0xI6n6ipNofO5AD1yKWObzWwFq RR1OMVLbLUUM2MMd8d6Ta+eBSC6x26U77WP7o/Ck27Dsia0nns7mOeBmjkQ5VgOQ a1f7d1xSGOq3AJ5GaxftGRgLyeBmumvdDvJpkaGNNixKo3NjtzW9OUmZVEt2Vx4m 1/Of7Yn/AEo/4SfXzz/a8/4YqvLpt1BcCCVVEjDcMHIxUEtuYWYu4GwgEe56Vo52 3MowvsaI8T69n/kMT/pQfFGv541af9KyN0W4rvAx+lKWjDcOp+lL2g+U1v8AhJ9f I/5DE+fwpP8AhKNf7axcYrKLIBww/CjcnXcPxp+0Dk1Nf/hKfEHT+15/zpf+Ep8Q Z51ifH1FZW6LaMMpz70mVwPmXnil7Rj5DXPirX+2rT4+tL/wlmvjgavPj1zWQAu3 JdferNtpt5d2lxeQQNJb22PNkHRM04zbZLjY0D4s8QDpq8/6Uh8W+ID/AMxabj0x WQQAxyy9fXpRhQ33hx70vaMahobA8X+IBwNWl/IUo8X+Iv8AoLSY+gzWP8pydy0b QejqMepo9oHIa58YeI8/8haTHsBQPGPiT/oKyfkKx8L1Dr+dL8v99fzo9oHIbP8A wmXiTvqkmMeg/wAKP+Ez8SH/AJir/goqtp2g6jq8LzWMKyJG21iWAGavHwTr+4J9 jAYjI+cVd5Mm1iM+M/EpH/IT/wDHR/hSN4x8RnB/tVhj0UVKfBOvjANmCe/ziqs/ hvVLeTy5bUKeh+cGndjsjQt9S1TV9OeXUbt7iOOZPK3ADBzzWtJncfqaoWNnLa6F 5M8ZST7Qpxkdz1rQnxkn1zQnclqxbsAFtVbIJkGcntzTxHNJCHZSAD36/wD6qqWJ aSFUcnaMrx9atJCY2I3k9xk1kzZDgS2QIyY2XHPGD/hUNzHi0njwCWQ5H4VZzkEE Fs9Sajn+S3m3HGI2x78UFPRWKFrzEvHVRWNq8ZkF8ijLeam0DvWzZZMKH/ZFUZ1Z r25EYJbev8q0a0Odbo5oadeHpayZ9NvNP/srUCD/AKFNk/7Ndxp9vsdWc7m71ttl QPmJHaiMdCm+h5b/AGRfBgDaspx0IxTH0u9jBZ7dlHbdxXokskh1KHzMgfMAPfFV PGUW/wALOefkkU5pcumg07OxwJs5lPMeOfWm/Z5f7h/KoSTnrg+tNyQOpP41jzmv KTtBKoyyED6U3yn7Ic1EHcfxt+dLvf8AvNn60cwKBIYZAcFD+VHlOBypGfamebJx mRjjpzWt4evbKC+lOpQPcpJbskfzY2OehoUrslx0Moxvn7h98ikKNnBGPXFSXEsg mKh2IHrUZkf++fzpuVmNRDyyf4efXFARsZ2nFCyyA4DkfjTvOlxzI350ucOQb5bD sR60bW44IpTNIOC5P1pTK5/jPtScw5BuGx9fWjBxwePel3tjJPFKHY96XOPlGDNB yO+Kv6bh7iRGUENGSAR0INbGixoftKOiNslyMqM4IrSNpESfKc/DD5lvNKefLKjH 1qexs5b6fyosjAyTnoK6PVLaIaXcGOJVIUE4GM4NY+kXKWkMr/xSnb17CoqQVzSm 20bmlabZ2/Miecw7uc1r3FhpF/F5clrGDjhl4Irl/wC01gG5yce1Sxa9bKQ7F9p6 cc1mkkdatYzda0k6ZOAGLRPnax/lWWT+Haup1a5h1HSJihztIdM9QR1rletBjK1x 3XmjPHOM00Z796MmkSxSeePSkyTn0o5HajkjtjNGiAU9BR0HBzQqlyAOSe1atv4c v7iHzNgVfTqTRcpJsyeAO1Ge9aF5o17aIXaElB1YdqzwTQJqwZ4OKAMjNH0wKUdO uKaYiA/U59BVeUAgDj6+9TspPQZqB+W2gcZGfYUKzYm3yjBA5G7j8aj2DqT3q+u0 LncPaqbpIZGIXqeK2VrmTIwi55FNdQOgNP2SDHAprJIf4TT0I1JrUfeb8Ksu22En Hao4YykHI5NOuMrDXNL4jpSsilS03Oc5oz9a1sQmW7CHz763i5+eVR+temsOvBz0 rz/wvH5viC19FJb8hXoLdK2pqyuY1XcwLnMmvSgf8s4Qv4msLU3xHJg533RwfUKK 20fff38xwAJQoyOgH/6q5u+fMNuuOW3Sfmawr7pG2H2bIJceacdDyKaOOtLJyEbn 7uPxpg6fj3qVsVJaj91OHUUzPPXOKcDximA4HAOKdnoKZnA4FKD7UhoeDzWvo+u3 GnW89g0zCxuiDNGBnJHSsfPTPb0oHTNOMmmEo33JZGDyuwzhmJ/WmZFJnnil9eBU saQA9s0Gk4zjFKKEAmc4pwPNIfpRk+lMD0T4bHOm369hKp/SummuHXUyisQRGd3O a5b4anNnqGeMuoromXbrNzn+FBXWnoc01qWodzXcKgk5bJ+lYesyATySH5juIx7V vWWXvP8AcQmsLxDCYGLLgqxwRjvV301M2uxmecZrTlcYljx+dTTjANRIm2yXJ6zI P1qa46GpjtoEr3FtgrW0ZUkkDlc1ZX5l3g856kdaqWeTHGnAAXBOetWhGV3Yc5+u RWbNlsO3hnC9gOlMuyVtZd+FDIRwfalKruGCQMckcGlueYXBVjhD7Z4oQ29CjY8w p/uimRqDqN5x3X+VSWIHkx/7oqMSiK8vWIzyv8q0k2Yx3NS0HzjHFa+wMq55wciu csL0m5Ak+UHp9a6MMFjDdquDTQSTWpSvYwupWbAY3M2fyqv4jh83wterjO1N35VP cyxzXUDI24AkGp72Lz9HvY8Z3RN1+lV0E3d3PHhzjjFBHbt9KOmM9qQnHSuGS1Op bCdBS9v6UlFT6BYO/wBKXP1pMnPNKaAFzxzn60mfT9aOTR2zmkVuHX1pR34/WkHP 5UDIpsSQY5GRTs80nOaXnJFACr6frQMd+1IOOTQOT1qQLmlnGoxZ/iVl/MVuaMcX 10ndlVv6Vz9k5W+tz6Sr/PFdBYZi1soRgNEw/I1vTMauxqXaeZZTpyd0bfyrh03/ AHtx2j9DXoG0EEEdRiuDmtpIhICcEMRj8adVbDoPoWGW3nhDMxVh15qWP+zm08Qs 58wSZwBzg1mqd7KF+97mp4o5H3rtGSKwOxJGlPFBFp7i3PKDJIPUVi55qzJKyWiR g8sPm5qrSIkw+lGSTjtRk9jSUWI6i5APelHsaTr1FOh5lQHGCwHNIa3NXR4AJDNI M84XNdVDqTQx/KB0rm082MmIEBlPG6o411FrtY3OxSeo5pJXZ0L3VY6OfUzKhWQZ U9c1x+pwpFdEx8I/K+1SR6jdCUpPllyVyB0qK+m80qp/hqmjObTRVJ/HFGPqPxoO Rx0xRkUkYlVnYtiNc00279XTrznNWVidVyoPrkUp87BBHFBdikLSUklTx9aX7FPu xnt69K07WLIYtwQcVLsAY8ZqudkuCuY/2G4P8Q+maPsFyOh59M1tqinkce9DRjrj n60ufUXKiikWEVD1HFLPZtMAvTBq2ke64yc/KtW9gC8VPW5XQwf7JI/jOfpSnSyD 97rW55YyOMUhj6EYNXzO5PIhfCWnmDU5Jic7YiOnQk11uccngDk1laBFtS4kxjJV RWheyeVZXEh/hjY/pXXDWJy1PiOct2/4ls02OXaRs/gcfzrnb04uFjz/AKqNV/TN dFsCaRGgHJQDH1NczduHvJWHQuR/SuaprM6aStAktwkkDg4JUcVX6EVLatiQr2ZT j61Hn/61RHc0nqkOHvjNL9aBzTjzRfUlBnFLwaRhlSPekC8dT709AVx4pR1zTApx nrSihj1H596B1pFzS/TrS2Q02GeenNBNL+FIBzQIDTh60h57UqjjmmDPQvhoCbO+ 6keaozXaJbo+oXErAE7EXFcr8NUC6JcSY+/c4z9BXXow82Z2YYyBmuyOxzyV2PSN FLOFAOMcVzmtgSkqa355xHAWTBzwK5q8mWeUnilK1hJamV8yGGNgQDOuM98Zqa4P BouyPOs19ZSc/QUk5yCacdiZavQIFKQK5xz0xVpSrLnaenTPeqkJPlAIu4Dk+1TA sWJDADH3azNehMkqlgCoBxkrUd9gW8mw43IcE/Sm/MzKW6gc+9LdlTauc4UIcj8K EJ7FWw/1EXoVFQTjbcXZPZl/lU9kMRJj+6KY0LT3V2gOBvQ/hWs1dGULX1HaevmX KBuneuok4tGPotY1nbLE6k8mtwx77YoehGKKUbDqS5tDFJWFo8nkkYrajHmROn99 SP0rndVieG5tQQQA/B9RXR2bZZfTAraRjA8YuE8u5lTP3XI/WovbnpV/XYvI12+Q DGJm/WqBzjiuCekjtj8ImcgYzSjIFJn60oPHFSxoM/N36d6MijrQSc0tAuBIyaKU npRkk57UtB2EzQOO9OB56ikznjGKbDYRcdetOPPQ0gJBwOnvS5PXP6UgQnHHWlHT jnn1oH+eKOvSjQNRVYxur/3WB/Wum37Nftjz+8Zl/MVzKguwQfxHHSukvk8i/s5M /ckQ5+oxW1IxqrQ6EDGDnpXLahH5N7KuOFJbHsTXUdK5/V4yl7I+zvvU/wB4Ywwr aSIpuzOamVraUspPlk/K39KmgupAd27p1pl4NrlQSU5qOytri7uFigGc9T2FczWp 2Rk7HWnw7aX8CPbzGGYpyr8qT3rB1HSbvTJNtwhAP3XU5Brq7a0nW3jMjAODnK9O eopbrFzC1lONyMvfqp9aq0ZbEO63OF5x7UfpU93E1rdSQHBMbEZHeqzyCMZbisLP YfmO60VXN2u7oaPtiDsRVqLJ5kaTXcsqZZiXHekt9QmtVJALFjzk9KrWzGSF7gqQ gbaPf1qeQwyICJB9KhbnQm3EYl9mVjj5WOfpTXcOxNVZp0jbKkHn86fFcxyDrjHX NNpmUprYmH1pQR3HP1puQeR0ozUoWhNBOHj3be3aobyR/LA4XnAUHPPvXZQ+ANbi hC/ZUGOPmanN4J1XIDWgI9mrX2cri500c1aJtgUEcgcmpwpGPl69a6A+EtWCnbaj 6bqaPC2rhtpth6Y3UnTkw50YapkDH5elLsX0wK3f+EW1NV/49wD9ab/wjGqlTttf /HqFSkHPEwoI8yyMD6LVnZzwBWnb+GdUTKtbYYnJAYVN/wAI9qYb/j1z+NHspIOe JjFM0FMYwOK2P7A1Lki2z7ZFNGg6mGObU5+tP2cg50TaSm2xzn7zkgfpUeutt0iY ZwZMIPxNadrp1zBapG0RDKOR+NVNY0u/uoIoYbdnxIGbnGBXWou1jklqzAuvktUX PRlGB6AZrkJf9ax9Tn867+70LVpYVSO0Yn5ieehPArn5vBevswIsCRjoGFczpyc2 zqjJKFjAQkOMHBpwHzZFbB8HeIAf+Qc5+jCl/wCES15TzpktHspXDnTRkjgZJpw6 da1h4V13tps3vR/wjGuD/mFzUnTkLmRl/wAOM03HAGefWtf/AIRrWhwdMnH4U618 L6xc3cdt9ikjLn77j5V96FTl2HzIyOnWl/GtFtB1RJHVbGV9rFdyrwcdxSDRdV76 fP8ATZS9m+xSku5n/Sl5Dda0P7C1X/oHz/8AfNKNC1Y8/wBnz/8AfNHJLsHOkZ30 NLgeo/CtEeH9YJGNOn/75px8O6wD/wAg24/75p+zl2Epx7mZ1oU8fStH+wNX76dc f98Uf2Dq4H/INuP++KFTl2DmiehfDnB8NqOublqllkLT3ALEqJScGoPh/Dc2ekyQ XULwFJyQHGMjFWzbMz3Eu35XnIA/rW8k+XQdFpT1NMIkWkQBjgBd3PvXNXEmy5JU hgfTpW/qEgeKGIE/cwR6YrmZY5xKf3bkg9QDUyvYzdrthdOGvLFR6sc/hRN9001o ZTd2h2NhQ2Tj1p88UmD8jHjsK1S0MHuOgAjhDgYXGSRUhukGMAejUxIn8kFweVxj GPzpVU7MFD6ZxWdma3JZGbaMYJ/u4qvcTsLaYld2EI5p0pcrh1PyjjFR+UTYXAdS EKE9Mk+1CQmxmnkm3jODyoqeyQNqN6GGc7ahsI28tdqMOB2NaMUJsRcXUi5eRwqI RzgDrWxku5NGoVgAOK1oTmLBrEkvpWVDsXGcEba14JV8sZ4yO9NbBzXZma6m+e2U dQSa0bLiNPpiidEm+YgHFNsyAMZ6Gq6E2szzbxnEY/FN4D0Yhv0rCOcYrq/iDAV8 RCUc+ZCpJHIrmTbXG3eIJdvqENclSLbOqLViEZpcDB5pxRvRvyNJtP8AdPHbBqOV spWDPr+FJkf40/a2fut+VJgjs35GpUWGg3qoxzSg+hpSMY6/kaBgdjn6GjlY7id8 njFKDx1oyDnn+dGRjBPX2pcrDQTp3zS9+tJnkg8ntSlgB1ocWK4v40gz2oJAHU/h zS7l9RS5X2HdXLemRmTUYVHYlvyre1ohoo5VPBRWyPY1i6OVj1BXyCFU/rXQahGj 2CMgBUhgCPzreCdjOpsaqneob1GaztRSNrmNJXCllO1SevFXrE+ZYQNnOYx/Kq+r 28MkIEke5yMI3dfcVrLYxp35jmZYFWTay7ijFGHcjOR/OtPS7JbCIvgbm5NOt9P/ AHnnTtuenX1yEXavGO9csnfRHbGNh13r8dooVutFhetqAe42/KMgHHJGKz7eIXEw Z03DHp+VaBklhdXiTheGCjjFO/KVbmMXXoPJvhIGyJUB/GuduJSznB4FdJr8uY9s h+aP/Vtj7ynn9DXKtnJzmnFXdznqq2iE3/WlJqM5/GncVpcxSNC1vEFj9nY4Kkke +aildR3xVPGaOlZ8upsqjtYV33tn0pVJyOmab0FOUc/zq1tYze9yeKZojzkj09av Kdyhh3rOVQe+fSr0X+rGFBFRUiXTeup9AWM9/fWa3L3CRiVmKqIs4XPFWxa3TDi9 hP1hqzb2ggsYbcf8sowv+NRvG0Z+XNbc/RGSWhC2nXzc/abY/wDbM1E2m6jzi4tv +/Zq6k7A4NTrKrdetTzyQ7Ixn03Vf4ZrT/vg1GdP1b+/Z/8AfLV0Oc9KSj2zFyo5 3+z9VA+/Z/8AfLUn2HVvWz+uGroioPakMYp+2YcqOd+xat3Fmfwammy1bJASyP4k V0XlZpDFT9t5C5F3Oe+y6uP+WVkf+BGj7NrAU4trI4/2zXQGEUjQimq3kHJ5nPCD WR/y6Wf1EhpfL1kcfZbX8JTW8YB2600wkin7YOQwwusD/lyt+P8AprTh/a4/5cYP +/tbJgx2/SkMXpT9oJQZj79WB/5B0X/f+jzdWA/5BqH/ALbVsCI4pDGc5x+FHtF2 HyeZkiXUh97Tc/SYVHdPqlxZSxQ6d5TOAAfNBOM81s7SO1KR6AUe0XYOUzxLeMoD aUAQAOJRTWF2Rn+zTkdvNFaPl/SlCOOnajn8h8pjF74HjSZcf9dBSGa+5/4k8mf+ ugrewrDDDBpGg4+Wj2q7C5X3MH7TqC9NIl/7+imG+1NTxo8x/wC2oreMBpPJPpxT 9ouwnB9zBGoap30OXH/XUU43moEZGjzfTzRW0YGPABxTfs8i9FNPniHK+5hG8vuN 2iTk+m8Un2q8/wCgHc5/3hW95Tk5INAjbjrRzx7ByvuYBnvDn/iR3J9PmWjfeY/5 Ad19Ny10G1855zSYf1NHOuwKL7nPGW6A/wCQHdD6EUzzJyRjRLwfgK6b5hnJ4oyw 7/rR7Rdg5X3OVeScA/8AEmvfwUGmG4kH/MHvh/2zzXYK2Tg5p2wHvS9ouw+R9ziz eEHP9lX+P+uVRtegDnS77Hp5NdyI8j7360ht89TS9pHsLlkcONYijU/8S69DDpmA 1Rk1SZ7kN9muzETkgwHNeim2HrTTaijniCUrHA/2jB0+x3v/AH5NH9oxdBb3oH/X E134txjFAtiO9P2kRcsjgDfwf88r0E/9MWo/tG3xjZef9+Wrv/IP+RS+Vg+/0o9p EOSXc8+a+tnILRXLcdWgJIoF9bhcbLkD/rgcV6F5R7fyo8pjxx+VLniO0jzsXNie THN/4Dml+0WBP+qlx/17mvRPJxyR+lOEQHYflS54jUZdzzsS2RH+pkx/1wNODae3 /LM/9+DXoew9gB+FAjz1UfkKPaR7DtI8926WeGTB94DThFpJ/hX3/cmvQPJB/hH5 UogUnlR+VCqQ7Cal3OAW20Zj9xPxiIqUWWit0SP/AL9Gu8EC/wB0fkKUQJ12j8qP aw7C5X3OIXTtF6+VCfbyzUq6XojD/Uwf9+zXaCJAc7V/KjCL2UfhU+1j2Hys44aR 4f8A4reL/v0amXSPDXe0hP8A2yNdO8yLnp+VVnuHY4Xj8KpTv0BpmA1n4VhO0WsC M3fYaqahBD/Y99dWGnxtbwjKEn7w6E11MMQMgaRQefQVm28IPh/U7VeiGZQMfjTu mGp5gNavhCFgMSRLgDCdKifV79yVLoxU90zis5b+aIhTGny8fWmfb7gk7kjBPRlr OTKiar6jdMuVkQEDn5OAfpTP7RumJBaFs458vkVmG4ky5G0bsZAPWmm5l3DhBioT Rd5GrFqN2kjEmIqQdoCAYNMbWbyKR3ZxgLn5UwazWvJic7VA6cdKRrhmcOUU8dPW nePUPeLTSi8ijinQZ3kAMOAD0qu1tBGcqisM8hlpPtT4wAvB4zTDPIQOF685ouhO 442cDO+2GMjr07UgtInA/dxj5gPujrTPNfc2V5JBBpWuJiPlIBJzRcLE8Vlb+aMW 8YDALllzg0yC1QZElvF97n5RwKcl9ISd8akexqJr9+q24Ug5zuzmhO4Egs4gX3W8 Xzg446EGnRwwxKGMEJ2jONo5FVTdzls+WuMk47mkkupW4EYx6UXSFqWPLjcBhbRq M8fLTZEXfjywuOOABSNqUwxttl4YMRSSancSNuFsijHQ4ptoSZ9JE5JNNZdwp1FY jKskXoPyqLlelXiKgkRRkkgD1rSMmwvYjWYr9KmWcGsyfUbaMlULSsOojGcVUXVp 5ji2tkwRkF37fhWqpOSMp16cd2dEGBFOrlk16485omMIdZRERzjcRkCrw1i4ix50 UZH+y/J/A0nh5ohYmm+pt0VRt9Ugl+ViUY9A3FXQykZzWLi47mykpaoKTaKdRUlD dtG2lOFUliAB1JOAKpvq+no237QG5xlQSAfrTs2BbK+1J5Yp5yDg0UgGbKNlPop3 Aj8v2ppgU9qlpaLsCv8AZ/QUGIjgVYoxRzAVvLPpmlBK1PijA9KfMMi3AjkU75af tGelJtX0pXEN4NKMYp20elGBQMbhfSl2qe1Lj2oxSEN8tT2o8pfSnYpad2Azyk9K TyEyeKkoouwITbKe+KT7MCeW49MVPRRzMCH7MvrS+SB0NS0UXYEYi9Tml2D1p9FF wG7BRsFOooAbtFGwelOooATaPSjaPSlopAJgelGBS0UAJgelGKWigApKMgU0uBQA +mlgKx9Z8Q22lARvlrh1zFEBy9Y+meLbnUdRjtbjTZLZWViZDnAwO9bxoyauS5JO x1Tz4qB5WaucvvGNhaXKRRq90jAb5I+QnPerN94l02xaMeYZ94zmHnb9atUZLoHO jXVSxqaOLbTLa5triHzoJkdQMkg9B71m33irTbC4aBy8hUAloxkVPLJ6JBdI2AuD VGyj/wBI1SA8gyn/AMeWrlrOl3bRXEZykihh9DUEHya7dL2eON/6Uo31QPoeMzaK WuJMkj5z/OgaFnoxrprqDbqFzGTjbKw/WmCEheo/KlLVlxOe/sIAdaP7DHP610Xl N6jmn+Q2OcVI7HMHQu4NL/YPHU10vlHnpSeS2Oo/KiwtTmv7AyRyaT+wdvc10vkM eM0hgctww4otoBzZ0H34o/sDnBJrpvJbHb8qTyWHcGgdjmDoHoxpBoJxje31rpfI k3HlcUnkTA/w4pIDmjoRHQ9KDoZwTk103kueoA/rTWgk7FQB7U7Ac0NDY85OaX+x GwOM10vkNjsDQYiODiiwj1ikJwMnpQSACScADJPpWTeXMlwodIZJIQeEUgF/c+3t ShHmZlOagrk9xqgCMbZC4UcyH7o+nrWdP513Ak6yiYnB2NwpHcY9afE1zvBSACP+ IGQHFTxWyxTSOpI8w5K9vrXVGKgcMqsplO2Eb+c6xsiswXYy4wdvNVdNtp7WGKOW PaUXa2T2ySAK1rriF8dSCF9yelctqV/f2MCEySGGM7JJlAwT/wDrraDujmcbysX0 0qRZ47hmUy/aGlkXJ2kEcfiKbc2k8uoJIFZVVtm7sYz1BrM07V7yaQSo0xtd215H AIBre07zzbFrmXzpZHJPGAoHGBV3aVyZws7FVJnvL0JBgWtvlXbHDt/dH09av2up eROYS5ZVGSp6geo9qZcwypauLERrIeQG4XPeqsNpbWrB5Jw8wbc8rtyxHb2FJpTW oU6k6b0Z1Ec29QQcg96k80Vi6XcASG3VgyON8RXpjuK1QvpXBOHK7HtU5qcboo3t jcX2poZZQLBBkxAkFj3zSPPazLv2pFptq45Vf9c46AeuKk1G1nvLcQRT+SrsPMOO SvcCm3mlwXkdrDkxQ2zblROh4xiqTVtR21JW1y3/AHaxxSyzyjKxKOQPU+gqW/1B bOIOsRlJcJgHoT71Uh0rZqE1z9pdUkXYsagDav1pLbSZIAkbXrvDEcojKOD657mk 4w6D1Lt/eSWksUMNsbiWUnChsbfrUcF5PEmy/CrcSP8Au4YuSF96jg0+eLUri6W6 IWYBQMZZQPenxadLDez3C3J2zEE5GWHsD6UvdtYYk2oXVvKLUWn2m5KlvkO1V+tS 21222OG72i7YZdIxkL9fSo7HT7izkndrvcJpCxIHzY9Mmo30aQ2c8Md84eVid3Tq e56nil7j0EXPtsBExRmcQrudlGQPbPrVJNYmlZZksJEsgpZ5X6njsKdcaZcPp8Np DcqgRl3ALhWA659akv7O7ulhSO4RUVwXjxhSo7ULlQCWmoT3t0u2yeO2Kk+bJwSe 2BWh701d38bA+wGAPpWfqgkuXFlBdm3IQySsP7vYVOknZDHGea8u9lu3l20DZmlP 8RH8I/qanj1Gynufs8Vwjy4J2rn+dVI7Oe50i2ikKrs2kx4wGAPQn3p8ekgag167 hWKbFijHyquPWqaj1ETrqdi77Fu4i27bjPU1aPFZ8entFqBlSO3WBUCxKF+ZfU/W r5ZUUu5wqglj7CoaXQCK5uUtYfMYFieFQdWPoKjt5ZIoUN/LGs0rfKg7egHrWdbL fvqdvcyypKs6syIw/wBUvY49aL1JbKWSfzlkuJztt8Llx7AdvrWigtgubO9S7IGB ZfvDPI9KbDcQ3BcQyB/Lba+Ox9KzYLK9tY4zF5bkndMkjfM5+tP+w3cdjcpCIop5 23nae57A9uKlxXcC95wMvloA4AO9wwwnsapyai07lLV0ihU/PcydB7KO9I9hcNYL aweVajcN4B3Fh3ye9Nh06dS8E8cc0AOUbOOPcU0ooOpbnuobC2Uyu0hIwoHLOajt ZZ55i88qRnGVtkOSPdqr3Gm3ss0k6zRF1wIUxgBe49qt2lu0Z814FikYYbkEn8fS m+VR0H1LX0qJ7q3ikWN541djgKW5J9KfIGaJ1Q7WKkKfQ4rJbRDK1ocJB9m+Zj99 pG9c1EUnuBrPIkS7pHVB6scUI6SpvRgynuKzZ0mhnkeR4pZZSfI3feHsB/WrOm2s lpaBJWDSMdz/AO8etNxSVxJll3WJGdzhVGSfQVStdWhvbryreKQxbCxnYYUH05p+ qR3Utg6WYzKxAIyBle9Q31re3GniC3CwhSuYg3LAdRmiKVtQLqXUEspijlVnA3YH pWfPqZmkaK1kSKND+9uH6D1A9TUk1tcyWcqQRR20rqACW3H86pJpd5bTGBoku7V1 6g7dp9DVxjATNiF4YraLFwrowG2Rm+/n3p32iA3JtxMhmC7igPIFZc+mXFxfwtI8 a2sUeFjUY2n0H+NUrLTr9bO8UxRQSzlsSA5dh2HtR7OLV7hdm0dV09bpLX7XGZnO 1UXnJ9KqajqTmeTT7Jv9IC8kc7c1nf2NPPeWcyQpZpaKMBvmZ29eKl02K7tb26El mWmkm3faS3yle1WoRWpPM+xqSalaWEEaXd2iyBQCWblj61Ya4jEfmM6qhGdxOBiu Su9Fubq1lt/sxN5LOWe5kPy7e2D/AEq3cW92k0QvIRPbRQgDa+EUjru9aPZxYud9 jeiuobgEwyq4HGVOarNfg35tFidgE3GUD5QfTPrXLxT6iml6lfQwupkIVSowFQd1 Fa+gLbx2aw2iTGPG55Zcgsx+tN01FXGpNuxn+IG2eK9DdiMFiDnp1NdI65VwVHKn +VV9Q0i11WILcRBmUYST+JPcVl2HhO5sruGf+1ppFRslD0Ix0q+aLirvYGmnsR+B 7aJ9KnjkiQ4uWB3KDR4StLdbnVIXgRmS44LKDgVsaHo7aOtwnm+assvmDjGPanab pB0/UL25Ewdbtg23GNtJ1V71mJQtYwtNhSHW9fs1UKrRkgD8ateELe2l0JS8EbuJ HBZlBPWr6aO0ev3WpeaClxFs2Y5B9aXQtKfSLSS3eQSBpS4IGODROonHQIxd9TTj RY1CoAFHAA7VTcbNfQk/6y2x+Rq+B/OqF6dmr2Dj+JZEP5Zrmg9TSRxutRtHrl4o jH+sJHPrVYK/XYK0vE2Itdl7b1Vv0rOWZegfmrZSF+f+5SrvxjZQJkPG7NIbiJOr ipKFIf8A555/GkG/GfLOKUXcHZxge1O8+Fh8r0WHoQs7qQPJY57ilZmRf9Uc1MJU B5IpTLHx81MmxSMsx6Wrn8RSiabP/Hs4zVoXEPTeKdvQ4P6kdaBlcOy8mI/hTslg B5bVNvjP8S/nQJIxwWA/GkIgYsMfumNN3H/nk3NWjLF3dQPrSGe3B5lUfjTaAg2E c7D9KaWOf9SxqyZYhyXXH1pvmx93FFhndajIxAt0UsNvmSAfxDsv4mqLTjnbFMk3 ZcZUmrzc3tzn1UfgF/8ArmncgHFXFpI82q25EKRRx5IQBnwXI7mlPH0qQBTxTXjI B5zTTuzLZGLrmotayQpFgvGRM4IzwOgrKvL6E+UDYyyRrJ+8QNkevA+pq1ekNq1y GBLMCq84wAvr+NZ0clws730UiI6x/OSc5XPAX1PFdcYpIlcr1CK6ghgVEs3Ow7xA HG0kmtnRmlm0uKab/WOzsw9OelZMXkxRF41Yt5pSJ5MZAxk5rpLG1+z2EUR9C30z zSnKyFOKYnTiqNzY/abhEYIluclsfecnjH0xWkyVWubZpcFJDGwVgCB6jH50kzmc WiKKaBXgltnG2FwuF/uk7T/Ot8NgYJHHWueNnHbWgSIkBfLQf99Dn866DoT0zWNd I9PBv3WiTqKSmg0uTXMdw7ig80mRij3pXGO3Uu6kwKMUhDg+B1pdwpgFBBFKwEm8 Uu4VHncOhrObU2/tS2s0hkUSFtzMMDAHamotibSNUEVG1tA8/ntGpl27dxHOKqXl 5LFLBb28YeaYnAY8ADqTTYby5jv0tboR4lUlHQEDI6g1ShK1xXRpUlZ2q6n/AGfb O0aGWbaWVB7dz7Utxfvb2EEuzfNPtVUB6sR/KkqcmF0aNNdVkRkcZVwVYeorOa7u 7WWAXQi2SuEyhPyselaIJ6UnFxDcZBbxW0YSFAoAAHrinGNDIJCgLgYDEcgUpJqv e3gs7V5ypfbgBR1JPShXbHYtUdqy59QvrSJZ7iCLyiwDBCdyZP61LPfzfbfslpEk kioHdnOAgPSq9myeZF6lqhb6iXW4Fwgikt+XUHIxjORUB1W8FqL1rRVtzz975wvr ij2cgckjWoqhc6g6TRQW8XnSypvGTgKvqaW3vpJLlra4hEUoXcMNkMPalyMd0XqT pTc8daKiwxkdtDHcyXGCZZDyzHOB6D0qXIpvaimAu6jJPtSAUh5HSgYpbHSml2PQ UY96D24pgNOe5zQRz1oNGSOlABgdqQkUhNMJJNUkA5nzWXqemzapcQpLOUsk+Z4l 6yN7n0rS25pVWrUuXVEtXGJGEACDAA4A7VIqZp6pnrUgGO1Q5DQ1Ux7U4daqateN p2my3SIHZSAqk9STiqwbXWUHNkM+xoUHJXJclexpvIkfLsFB45NR/aICQFmRif7r A1SiGqPcxi7W1aAn5toOR6dax9BjKPqiQQxtNHcZTfVqkrO7Hc6frS4rME2t/wDP taHH+2aY2qX1rdW0V7axrFO/lrJG+cH3FHs30YcxsgVQ1U7JdPlH8Nzt/MVe5qhr nFgkg/5Zzxt9Oazh8QPYwPFaD+04n25LRDn6GstAuM7VzW74rjDTWr+qsKwBD6sR WhSJwi4yFFBRDztXjviq/wBnGSTI/wCdPWDA/wBY/wCJpFEpjQ8lV/Kk8pP7oFRi LHVmH40n2YZzvfHrmgCXKA42jH0o2qOwA9ajW3XH32yfU0Lb7TnzWYeho6APO30G KXchGMA/hTBGp/jIxS+WuMbiKBClI/7i/lSeVEx/1a/lSiMdck04LhcZJz3oGNMc Y/5Zrn6daTyYTx5a/lTShz980eXj+JjQA8ogH3AfwpDHF/zzA/Ck2bhgswNN8gn/ AJav+FAjt7p1triaVwcNGr8DPTg/0qqdQ/eKPIdF3KGL4HXpgVo3sJlh3KMvGcqP UdxWRK8Fu/8Ao9o08zrvBduBj3Pp6VpTs0efXTUrmjjb+FLu7N39eKzpJL86e/kN EbjAKM4IXntXLSs+RLreoS+axIW2j6j/AArWNO5gm9jT1m2uje3nkQ7w8YZW+uM/ oprL5tL37EZGLxJ5qsR0JGSMflVu3dJFZWuLiEBGKo4yXGMYBpwvklRnid/NbOBK g3DjGB+XSt9tAV07DdFtmuJ4oZkbdAN85IwOvA/Gur4Nc4J72xkDNIm+RPmzwqj1 I657Va0jXkvZTaXC+XcD06OPUVnUi3qG7NZhio2+lK04laSGFwZlGcGqqm4RwJSq rnlRkkDuc1EUzOXkPMfnXNvbr/HIGYf7K8n+lazocknuarabbNl7uQYaQbUH91P/ AK9X/rXPVnd2PRw8OSGpX6cUZ5qVlBOaYV5qLnSAwaAaBRmgBwbB5p2aZkUZpWAk 4o3c9M0zJo3EUrAOOewrOmG7xDZr/wA84JH/ADIFaO800KvmiQj5wMA+g9KqLsJq 5Rv0ja9tv9JNvcrnymIyrDuDVdIpJdehc3AuGtoWLYGFBPQVqz20FyoE0auByMik jgigG2KNUX/ZFWppIlxdzCvBfW2kXclxaq80owziQcAngCr90qSafbC7c2rq6+Ww OdrY4rQkjSVCkihlPUGiWKOdNkqB1PYjin7TYOUyL2Kee9sYHvBM4mEhRFAAUdzW yzMAdvBPSooLS3tiTBCiE9SByfxqY89aiUk7WCKsQ24ut/8ApDxsMcbVxTdQu4rK 286XBG4KB6k9KsdKjngguVVJ41kUHIVhkZqU1e7Ke2hQNu146SXtxEEDAiBGGCe2 T3p9r8ut34bhnCMuT1GMVYGm2IYFbaMEdMCnXFlb3LB5YwzAYDdDWjmmRymTdK1w 2syw/MojWPI7kDmrd5PF/wAI+7qw2tAFXHckYxV6K3hgi8qJAiegquumWauHWFQV ORycA/SnzphysrNbMk9oYZ0julgCmOQcOO9MhSd/EYaWRHMdsQwjHC5PStC5s7e7 KmZNxT7pBIIpba1gtQRCgXd949z9TS51YFEmAFLxSE0mfesbGg7IozTRRkYp2Adn FNLU0t2zSBfeiwClu9AYmj2pCQO9NALx1pCwHSmlsmkA707AB5oC0oWpFWhsBoHt TwKcFpwGKm4hAB6UtLSZqQMzxIu7QLn/AGdrfkRWJd+Ir23mMaLGVHTPWt7XF3aF er1/dE/lXF6h/r1fk7kH8q66SThZnRhYxlUaZf8A+ErvVILRx4HJ4qjp+u3Nne3N wscbLdtu+bseaoP8wIyM44piAeTGueVYZHpV9Nj0ZUKfY6X/AISu67QR/iaSfV5N QtFaSNUMFzE/yn1NYnXkCp4Sfsd6M9ERxx6NSilfYyr0IKm2kehj61T1lS+jXXU7 UDfkQatRMHiRx0Kg/pUV8hl0+5QdWib+Vcy0keU9jD8Uq8lhZzREbg3f3FYaGRxh wK3NXcP4YtZRk42Hp7YrASQ5+UHH0rRlRZP5I6lhQYioOCKaHwMkN+VOEisMbWPu RUlDWSTGQoPHFNBuVwvlAj61NuwMYNIJU6ZOfSgQwo7fwDP1pCJc4C4HrmpDIuOc /lTfPiA+8fypgRvGwXdwPbNReZPnAh/HNWJJIjjLdaBImev6UICsWvSeIk9hupVN 45w8SgHuGqbz4lPLfhTftMefv4PpikAux+yikMcoIwgPtmj7RHgfN+NHnR9S34ig YmJc/c/WkPnk/wCq/wDHqk85DwHyaPNXP3s0CPQqpXVpljNEgY9Sh7+/1q7SVlFu LM5RUlZnO3wupmDMB5ccqbYefmJPVvpS3NnbyrHaXUK3Ur7myRjaM9c/pW7NbRTY LLhh/EOCKpTadMJBJFKrMoKjcMHB7ZrqjWTOOWHktjBuPDtvKnlpcTRC3G5Sfm2/ SoU0A3Yic3glUqGR9pVq3TYzw2s0CQyZkDZfIbk96baQS20UcfkSHZGqZCHnHetV U03M+WaexirpMV5G7y37zOgKnC4fA7c1c+wrppRbG3LKU5kLDdn0ye1XvsD3COj2 TMGYsp+6Rn3qymn3DRLG7RxooC8/MeKTqpdRKjOSsZsojmhEp3QTgkKVOSCPp1Fa drZvMA90PlGCqHqfc1PbafBbHcBvf++ev4elWqwnWvojppYdR1YUhGaWiuc6hhXB 9qaVzUtNxTuBEU9KYeBk8VORkVQv2MbiSRc28cbM/P8AEOgq4a6CcrK5IbmAdZU6 4+8Km3DFYltbGy04y3kUeD+9bA+beTwKVtQlgvp2mmUwwRAsgA++3QZrV077Cc0t zaBzS4rJt7m6l1GSMyoY4ohlAAP3h6DNQw6rK0cKbszzsQyHA8vb940vZsOZG7ik rHlu72B4UM8Z2xtNM2M4XtTLa9vgcXNxHiK2Msny45PSj2TDnRtRzI7tGpyydR6V JnsawUur4xWAE8YkmBllJUcIOams9QklgjWSdPMm3ybjwFQdKTpMOdGv39qQnisQ Xt9Jp9u0U6PPdT4TK9E//VWk/mWtnI8k+WQFixHSk4NApXHPeJHL5YV3bODtXOPr VjORmsFF1C0sLfy5UNzeS7mDJ0zz/KpftN211LbxSgiFwHkYAA9yBVOlfYSmjXeR Y0LOQFHUmo4blbgnYrgDuwxmsq5uDqDWqJMqxTy/dyMsi9c1JNeyytAbWWNFmm2K COWA6mj2eg3I1QaUPjrWTPfTyPF9lZQss/lqCMlgOprRkKrGxc4VQSTntUuFrXHz J7EokBJAI46j0podGbG8Entms/R4Smmb8ndOzSZPJAPSjSIhEkokWPzIn2eaBjeK HC1wUrmlilyB3qtfXEltZSzooLIuVB6E1lyatqK7wYIAURM8k/O3aiNNy2G2k7G4 TmmllDAEgFugz1rOu9RmiiZrdVZldYzvzyx6gU+OeWfVJIJYU2wIGDg87j/9aj2b SFzI0gAKY7gDAIqnqPltCUZWdyCEQHv61Stkka6isZ3JW3t98hB+8T059qcad1cT kk7GuMHk8U7OOgrB0y4kvZILRywjVWd27sM4UUtvcSvHbiRnFu00ivIM52jpk+lU 6Qc5tlqbgtVXRme4sfMclh5jBGbqyg8GtIJj2rKXuuxS1RCFpwWpMAUoFTcBgXip AABRRUgLSUE4pCRigBTTSaKSgBs0azwSQuMpIpVh7GuRbT0W5mt475yLYYYvEDjA 6Z+ldeSRWX/ZMRuL2ZlDPcZ2k/w5GK6KU+W9xNyTvEw7aw+0xyOt/DiNN7BocED1 pRYKdOF8b63EJIG7yfer8Hhye3tJreO4AE4UO5GWwOoqT/hHnTMIuA9q8qyNG688 Dn+ldHPHuHtKncoHTGF01t9vtg6x+a37rotRRaeLzMJvkSOb5crDjePQGtRPDxBJ aZmZ96u3fYRwPwxVj+zbt0s4ZpY/KtXDDauGbA4HtUupHow56j0bNSJBFEiDoqgD 8qVlDqy/3lI/SlpVxuFcd9bjOck/eeER/sYB/BsVhJIqjBxyOoroBH5nh6+gA+48 g/I5rmoYEAGCfxOa2kEdiyGI6HI7U4SZ4z9aTy48Y5/Ol8uMnGSKkuwu8npSbsde aBEvfPPTmlMajPXFAAJCeMfjTgeMcetMManHJH41H9nU5y7/AJ0AWGUHqMj0o4C4 AA/Cqxtk7zTE+gamGBScBpendqBFsKvPyj61GYwp5AxVY26HrLJn/ep624GAsshH uc0AShRjAAxSlR1IGPpULQsThXbHr604W5HBkce9AEhCDsKTYvbH5Uz7ISD/AKQ/ 44zTPsZ/57SH64oEeiUUUViIKKKKADpQeaKKACiiigAooooAKKQnFFAC0UUUAFQX NpDdpsmQMvoanoo2ArzWsNxB5Eyb0JGQfas290m3MoCWYeKU75tvBJHStqm7RWkZ uImkzItNMRIZvOjAaabzCoP3fSpzp9ozIxgUmPO0kc89avMnemFKfO27gkkrFd7a KQuXjB3qFbjqB2oNnbuZS0SsZlCuSPvD0qYr7UdKLsdkRi1hyCI1HyeWMDovpTP7 OswFH2aPCLsX5eg9KsUnPvRzMLDIrSCLy/LjVREMIFH3fpVeeOe9Bt3i8uEsCxDZ LAHpVzB60u4kYo5ne4WEMCM6SFRuj+5/s/So10+1SZ5RGN8hyx9TUm40ofFK7CyK sWlWcTIyW67owQpI6Z61DPpVvFDvtrZDMhJjz2J61ohxR1701OQNIy7KwRLuGRIG jSJG5Y5LMf5VfubWK5iMcgJU9QDjNSn6UYI560nJt3EkkVTZR+UkallWMYUBj0pX s4mEalcCN96/WrQx0oJXPajmZViCaGO5jMUgJUkEj6VDLp0E4YOp+aQSHBxkjpVw 7D3FIXRBkHNNSa2FYo/2JaFtzB8CXzQA5+9U8dtBb3Ms6gmSX73PHFSGQuetNAHr k025PdiSSKz6dbz3LXBllWRuPlcgAfSnzabE8plWRlZo/LYg/eWpiuaQbx0OPrRz PuHKhp06PerxsYisfl/L3X0pxsoxCsCuVhUbdg7/AFNKfMPVqF3dDRd9x2JoxHBG I0ACqMACgyE8CmrDx1qQKFrNjBVJOTT+/FJu9KaXpCHgioZ5xEuepPQU4nis6fcb o7m4z+VVCN2TN2RL9rnbqPyFLFeNv2yDA7GgfMxXdgA8VDNlkLHqDjNapJ6WM22l e5ob/Sk3Z6VXsyzQ/N2NRCKNmdxO4Cn5hnpU8qL5tLl7GacAB+FUHjUEhbiTcODj kfjSxx/vAvnyMw6gdPxpOPmLn1tYv5pPxqlMIxKIzcMjnkAUPbFULfaZFA5PNLkH zsu0oqqke8xuJyVUA49frTTbHqLhgvTrRyhzMuE+poB59cVSNrGq/PcPn1L4qxAi xx4Viw9Sc0mkik2zMhX5dXg/6asR+K1yiknoAK7CEAaxqUY/jVW/MVxwJVmGOhIr Z7DiWUDEdR71IE46jNV1cd+KlVwRkHrUFof8xyCB7c007+2CcetJnng5pNxAPGaA FxLnG0Y+tGJufkXP+9TPOZuCCv0oM0fdgPc0AMJuAciJf++qlQSOBvUKfTNN8+IH PmD60n2qHPMq/nQBIyEnkAikHyZ4FNN1AR/rl/OmmWJ84YEUCJPMcfwZFIXc8eXx 65pqyAj7wPpTt4H8QosA1pZQQohJHqTQJJ2GfI/8epC2SeaXzAOhH50CPQKWquNQ iGQYbtPUHaxpPtrKf31lcJ2yq7hWfKxFuiqw1G0P3pSn++pFSpPDJ9yaNvowpWYE lFGD1HP0o+vFIAooooAKKKKACiiigBKNwpaSgBNwpcj1pabtB7UAKDnpS03b70bW oAdSEDvTcnNKDmgBCnpTcY61IDSFc07gR7aDgUpBXoKZ8x7Uxhn0pKXafSkIp3AP rQSKNpHIFNpgOyKTOKTFHlk0AHmOOgpPOPcYp4ipfIz/AIUXQERk3dDikIbFT/Z1 PpxTTEU6HNO6AhKk0uzHNS7T6Um1vSjmEM2ijZT9p9DS7SOaLjGhcClyaUDilx0p NgNAJ5NOA7ntSdKTdSAcXIo8w0zcTxQATyadgH7zmk3ZpAKXbSAMnBFVrqJ3YSIM +tWgvNLt57007EtXVjP80DHmD25oJeUBY1yB0q+0CSffUH6inKioMAYq/aIz5H3G W8PlRKvcVWktZDFLswHZiceozV7PtSDNRzO9y3FNWKyLLCGVUDhiTknFIIpFumkK 5D45BwOlW6ORRzByIo3lvK86yRIM8fNn3qJoLoxpDjIVm3NnqCOmK06PrVKo0iXS i3cy4bSZYo4xGIyqEOQ33qYLK7VEy2QmcJn171r9DQRnmn7VkuhFmbHZzqoL7ZiU 24c/dNXbSNobWON8blGDipKdUSm2XGCjsZhJXxG3/TS2X8cGuTuF2XcycDbIR+td bckprtk/Z4XX+tcrqsXl6tcqG/jz0rToVHcjQAcjtT1c9APxqJFPUt+VOZGIGyQr z1xmpNCTLKu0GkEjDvTVQqctIW9iKftQjqeKYhpkz6UvmMeuOPWjYvXJxTgkRA6i kMYzgjGwEUnloefLX8qlxEOzfjSEp1UH6UCsMMcY42L+VKETHKj8KOv8WKMEDgUA JiPIIUUERnHy0uF6Hik2Ljgmi4AYUZfu0ixIq4C8VJlelNO3PBoAwbLxLqmnnFre yKv9x/mX8jWinxJ1mL78FvKB1+XBNYDqF5Gc1WdcA1POw5UdnD8VWJxd6UCP9hv8 auw/ETwvckC5s3gPTJiBH6V5qyg5yvNRuo+lUpx2aE4M9htdb8K3pH2fUljb08wp WlCYJf8Aj11rdnsZFevBmVcHgUCR0J2SMh9QxFPmg9BcrR9AeXqK8rNby5/vIR/K mNPqMf3rBJPXy5ef1rw2213VrRgYNSuE9t5NbFr8Q/Elrw14syjoHWjlj3E0z1c6 jMuN+mXK/wC7g08aiOM2d0v1jzXm8fxY1Yfesrcnu3PNKfi1qvaxtvzNPkXkLU9L F7ER/q5x9YjSi9gP/PQfWM15mPi1q+cfYLb8zTv+Ftapj5rC3/Amk6QXPSvttt/z 1x9VNAvLb/nuv4g15v8A8Lb1L/oH2/T1NOHxZveraZAfoTzR7Idz0j7Vbk4+0R/n S+fB/wA94/8AvoV52vxYk/5aaTET7NUi/FiAj95owx7EUvZMLnoIljJ4lQ/RhTgy 9nX/AL6FcEnxU0pv9ZpLrn0x/hU//CyfDU0bCS2mQkY+4OKHSYX1O2yp/iX/AL6F L9MVxQ+IfhaOJFMUshC4yU5prfEvw0v3bOU/8BpeyYXO3wfSjB9DXC/8LM8Pt0sZ fw4oHxM0DPGnS/nT9lILndYPoaMH0P5Vwv8AwszQf+gfOM+jGnr8SfD5621yv/Aj S9lILnb7f9k/lSbPauNHxG8Nk8rdr/wI1IPiJ4aPWS7H/AjR7OQcx123HGKTYDXK D4heGcj/AEi7H4mnr8QPDR/5fLofjR7OQXR1GwelLgVzI8deGzx/aN0KevjXw4SB /a1wM+9Hs5BdHR7aTB9awR4t8Pt/zG3/ABx/hUqeJ9CfG3Xse5A/wpezkFzZwfpS 445rKXW9IcfL4gT8dv8AhUg1OxcfLrsZ/FaXIwuaVFZ63luRhdciP120/wA4MPl1 qE/glPkYXLlJtBquGc/8xWFh/uL/AI0oEp6ahCf+AL/jS5GO5Ns96Tyzn1qPy7k8 reR/9+h/jQVvVdU82Nw3Vtg4/CjlYEmw+lJ5Q70FLkDPnw/jH/8AXpuLrI/0i3H/ AAH/AOvRZhceIwO1Ls9qZi5H/La2/I/40v8ApP8Az2tvyP8AjRysVx2zFGym/wCk /wDPW2P4H/Gk/wBJ7S2x/OlZhck2UbaYPtJP3rY/iaX/AEv/AKdv/HqOVjuO28Ub eaZi6/6d/wAzRi87Jbn6MaOVgP2mkwabi9zykB/4EaXbef8APOD/AL7P+FHKwFwa CpzTSL3tDCf+Bn/Ck/04f8u8R/7aGnygOI5o5pmb7/n1iP8A20pN9/j/AI8oz9Jq OVhcfk0Z7VCZL4g/8S8f9/aiaXUR003P/bUU+UXMW85pc1Qa61FOumY+soFNEurS 8LBbxfVixp+zYcyG6l8t/p0v/TVl/MVzmvnbrU4PVtp/Sty+srx0S4ubzLwN5kah QiZrntanivNUadGDgoASOhPfFaW0CO5AkhB2gZzUoDnGARUCBeCOo7GpwfcmoNB6 xv3XPvmnGNweBxQu89TxTycDg9KYDCjY6U07gfuk1JuyODimCT5vSkIYZCT/AKpv TkUxp9ucxuPw61MzH1pdxxnvTAr+cW/5ZOB7jFAkPZWPvipWPYk00EDjNIdhvmZ6 q3HtSby3RTx7U/PoaC5I680MBoD4yRijkdQfypQxB60uSe9GojlZAQvWqrr1+Yii isimV3yFJB/OoXj3c7uelFFOwJjDGM4yeajeMEZzRRTQDREPU0NGMg5NFFMkVIB0 yaaYhv6miihAxyxA8ZPNJ9nVj940UUDYG3Ax8xpwthn7x5oooAGtx/eNKLcAH5jR RS6CYhgBX7xoW3HXcc0UU7sXUHtxgHceajMAwMseaKKLsYeQu3OTmkjgDHO49aKK AZYW3AAO40/yR6nmiilcA8gdc0GEAjmiiquxMUQKe9L9nHHzdPaiihtgKLcHv+lM e3X7vbNFFJNjsiP7GpPLe3SnrZIP4s/hRRRzPuIeLdR36UvldDuI+hooquaXcdkH lEf8tG/M07y35ImkGPRjRRS55dxWQ4CUDInkH/AjQJbgED7TL/30aKK0UmEkh6XF 4Dhb2Zcc8Mamj1DUSuRqE4x0+bpRRRzMSSIzqOpMx3ajOf8AgVMa6vOpvJj/AMCN FFVzMVkH2q8I4vJhjtvNIbu9z/x+z/8AfdFFLmY7IDd3o5F7Px/tGg319jP26f8A 77ooo5mFkA1DUBwL+4GPRzS/2hqI/wCYhcf99miijmYNIb/aOp4/5CVxz/tGnDU9 U2/8hG4/76NFFHMxWQjavqwGBqdx/wB9GlGua0AcarcDH+2aKKakxWQ5fEOuA4Gq 3H/fRpR4n19BkatP+dFFO7FYkXxf4iUYGqy1JD428SE4GpyfiM0UU7uwWRYTx34k Az/aLHH+zVhPiF4hUgfalP1QUUULURZT4j66flZom+qUj+OdcnBC3CxjHRVFFFEg W5A+qXt1gXE7S5xnJNW4HyoyooorFtmq2LkYBXOOlTpgDpRRSYxeGxke9LsQ8lef rRRQgAhQM47etJtVu360UUALx6cU1m2jpn8aKKEPoInzJk/zoCj3596KKGxAAD65 9c0bBgHnNFFDGRu+xsAdKiN2VONv60UVF2I//9k= ------------Vuyn0qbP8SZtoI1RUOv61N Content-Disposition: inline; filename=image004.gif Content-Type: image/gif; name=image004.gif Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke19-filer/image004.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODdhswE2AXcAACH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACwAAAAA swE2AYf///9jjP9SjP86a//v9/8AAAD/9+9Cc/f/994AAHPe9/8AAIStzu9Ce/cI EKXW5vf35taM3ve97/dSre/vxebO9/8hCIz33r17hMVae72thLUpCEIpCGtjKYzm zms6Ovd7hGtjUkIxc/daCIwAABAACEp7jObmzoyljN7enGNahN57pb1rGRDmlBC1 pbVSpb3eWjprShnea62lUsWlUu8Zrb3m1hDmELVaUmt7jBBS3r0QMd4xEOZaEEKt GZSExcXvvb3vvaW15sXeWhAZ5u/mGTrm9+bmGRClGc7mGWOt7/eEpeaMUlIxUrUZ re97e4xjWuaMGZTelOaMGVpzWr06WowQABA6CIQQEPetlGNaEGvOvebe3rXmEOb3 5vfeWoQQMa0QUq3ea+YxABAQShnm1kLmQrX33qVSQhl7xe8IMZTvlEIxMa0QIRmt lJQIMWO1pd46MYz398VCWs6lGe8xShneGYRjWowhEKUIMUIIEIyMUimte0JjOoSE 5sWMUoxKe5TmQuYZzhAZhBAQWsWtWqWMxe/OnIS1vb1KCBkQe9aMUqXWtb1aWr3W vaU6EKWtUmM6e9bWlK0xOkIxUmuttWsxISGcrd6te5SttZSMKRmt5pS9jOat7xB7 vZR77xBKpWut5mutxRB7vWt7xRBKzhBKhBAIUoyMSgitc2OEc0IZWu8Ze5QZpZRK KRBrEM4ZzkIZhEIZzpQZhGsZzms6e7WtnEKtvd4xIQgQUmutUkpaxe8Z7xAZpRAp 5r0I5r2tKRnvlK3ea1pKe2utUoytUgh7lJStKVq1CBm1CFpjEO97lEKtexDvnIQQ ENZS7++t70J775R770IxMWutxUJ772t7xUIQe7VKzpRKzkJKhEJKzmtjWq2tnBBK 7xBKpRBSWhkxOtZjMcWtUikZ70IZpUIZ75QZpWsZ72vmSmNjQqWMCBlKnJRjMe8Q Ukrm9yExUkrWlEJK75RK70JKpUJK72vW3ubm92Pm95wQhO8AEGv/9/86Uv9ac/8A CABCa/8I/wABCBxIsKDBgwgTKlzIsKHDhxAjSpxIsaLFixgzatzIsaPHjyBDihxJ sqTJkyhTqlzJsqXLlzBjypxJs6bNmzhz6tzJs6fPn0CDCh1KtKjRo0iTKl3KtKlL IwL3QQUgNerUqlSvarXKNWtXrGC3eh0b9qvYsmTPqjXLNm1btHDXup0b963cunTv 6rXLN29fvID3+h0c+K9Yg/ucKl7MuDHHxAchO55MuTLlqQQlR6XKObHnzqA/iw5N erTp0qhPq07NerXr1rBfy45Ne7bt2rhv687Ne7fv3sA1EzwsEDMA48aPD1/OvHhz 5wORF5Qeffrz5NShV9+uvXt278+Vc/8XP/47+fPYr1svvx68+vHow39Pz/599/jw 57fHX/++fssABijgZFctlJhxmiWIYGaZLTiQggw+2GCEmz3oYIVdYciZhRRumKGH IGKlIYQSlvhhghOaGOKFK3ZI4ogpwsihii+GGKONM8p4ooss1ohijjjuSONDwklm hJFFRodkQUsWl6STSjIZJZQUHjmliVZSiWWTW16JYZbHPRmmlx6CCeaXXKJJJpdn lpmmm2te2SabYppZ55t0SqnlnHLeGeeeOAo3VmQDFmrooSiZh9hmgiLq6KOQKvRj hwpRt8MAA4ggAj+abqopp592CqqnpI6a6aigptrpqaKGSqoIrLr/qqqmsZbqKqyv zmpqrrKuyquttP46K66o9hpsscAS22qyterqK7LDNmusssbuCu2t0jIrLLbbvppt tN1auyy41266iomCQpauQiIIIEAAKgQQQD/wyhsvvfLiO6+98r4b77z+7ltvAAED XC++/xbcT8AI9zvwwgfzS/DDDEuscMUDXxxxxhRvnHDH91oMssAf/wtxyBybjHHJ +a7ssMoev9xyzBPDjDLLBt8sc84k73xyzzXPrHPQPDdM9M9Ga4xywQKIwF2BjS4K IgD/yBv0u1jDG7AK/mZNL9cDx9s1wV9PzO/YApT97tlak13v2m+3nXbcbIM9t9hW 42232nnX/4w133X/TXfcew+ut+B4B+524oQjbnbjiz9+eORwT3635H5T3jfagEN+ eeWZf7653J1bXnropxcMNrz/LIRZcvAVJILV/xxgu+393H5A7rrj3vvuv/sufPDD 80488MMTb7zxyt/OfPDLH1+89MhX33zy0DtPffTSc3+899dbnz32v4M/vvjla9+9 +t+zH/7z6ZPv/gFVvzuAnpNKWqBAB8TrtEkGeEgAHTLAhhSQIQdcSAIVssCENBAh DzxIBA0ywYJUkCAXHEgGBbJBAHTwgwIMIQFF6JDZBeAAKiKUCi0okAHM63+RiqEM A7SP3QXAaQMsIFQ+w5ComVAEmtlgB/9zMsQZGpEpBJidClo3EAIcZH8R2p8T+Scv ERDggRcsIgZJiMCPgNCAEPkiBxk4Qg0qkItnLCMY1dhFNqZxjW580A9XuB8ImlEE 9DqAoCKoRTPa0YMsDGQCBzlGQBYSADDAxQsUYMgCLjCHgdyiIQsiB3CUAAWQnOQj D8lJDKZiDMOogAM7SZAzoGIYSvCjQCjQDixgoR+MzKQq/WgAL9BgB7v4IyEFGUkz 7gMFWMjlKCdJSlkWs5ObJKYyGylJXh7HhSpAYTOjthzNTHEgB3jhFCfIzXUU4Jvg LEACvNACK4DBHrOUIBojEo8x/OCaEiniAOWgCn1c4iIXTEEiMiD/SlI6EwBBCIEK ELIFGmDhA1gIADBh2UyFeAEFHzBEHIepEE58IA0NVedE/wjHN/rzQS4MwP0Ick3M qCshPqwiNZfZyWJYIZzfXIA91oCLMDASAFN0ogFyKhCe4tSDPg1qTwVC0xo8YKgF iYclfnBTMk40gXLYgz5ugVSKtnEgh0gEO5qa0YQIow9LQAgwJSoQTrwSnholiC1X QdaPcrQgcMCCABq6D06sAqNVvWJem8ida/q1r3ytKmb+KtjA/nSvVcXp7ATAxD5S sJAGyKZIBwtUpAr1sAAARgmOilKPptOpAymDIpsawGuuYaloFc9ODVtaSfrUsACg pz0TotfX/wZWp7bVZwaaSljCHhYBy6BEKg3iBRMcoJ8F8e1l9/FQfrQVszolKWzh uQ8GfGACt6XKPraABbxWxpFypBcMOzsmKVGWIEocaVqPKZBibMAPCkltPDn5QA+4 gqkJUSp+ISLfiMghBG+AA0XAq5CsbrWrETzBHgZqWFv+QwIcNWZB1vrcj8pSr5Pc Ag+wi5C6XnSL8JQl7AqJGSzilMCPxTBLiSlh6SpWXtL8aQA/M2KIHMB+21wnMDYQ gYOUwR+KUIAcEiHTFPijAKdAJ06HYIU04IMFBShBGq6YWnzgIgFUFYgHcEGICmhi DOHUAwMMctofyEETVijBIgGw5TAMV/8guhjDCpwYVTCXgJ8CQcAeLnkCV5TgEldM AS6ibAyp3hMBfABzAUhQBQgDAAFM4LMrCpAHQ/RXIBeIwTcpwQRXAELIqigBBgaC jz28wbuZNAAmcODdB7FyB63EAj8iwAke9AOnNLjrFloZ0YJIgQeuDAANnJsQCkDB lVggKwH2YVBhMrcdH5CAQaHtyg+IsoD7gMMHduGFWFd419VOJXOVsYN+UoAGH7ip LbGA3J5KAQtOIMgD6MBunP7alSJArhjg3VNmY2G427ysbT04R2JeWiJ4vOFKV4zB YpRgzAY5AS7yYQQEaMIdiXjpNxPg6BaUABUw1YFv5eAKPSgZAH3/VkQFgKHob55C AsKJxwZioPFvvuCKuuBAlmOLBjezedLhVMOYIT2NGIA5AXBAgCpq/s2pAiAFQAfn KSSKgFRMwhItFzUFnZgCKIPTHyRYJD1LEFaBnEEVuejxYa+JgCzgwNGG3AcrP8CP D3zgwRYN6z5MQHce2F3WafAMMO2O0A8coMJTNCvhEcpQL9i1ref+RwXM2g/C8wOt Hu4HsAk/V6oo/u9yBYAtrS2QByjjA2o3fYwNaXp+yDuYoqf34rHQ4328W5hUQfeb nSrLfSQxj8lklIZIU9kAStaKlq3s2pUPT2Aw/ZuKIMA9Jn5FTRTApgJh8s0BEA9c PFwgEgcD/2cpiQaTkxoX1xDlPVwh8uEDgKYlIOsZXKEGCNN0BYzcRxlQq+cSvNOD uoB+FQBpY3AKEMd9LPByHMQEs2UQwrABc2YAcZYLZAV1gDBcq2V2e7YCA9EMLLBb cpAKJcCBZqcKU5cQZwcI7fYgv3RcAyEF7RAA++Bh/DBcv8ZQtfZgA/F4qjR3ynZL c8VsHyYQtsQPECYF12UQTjSD3PUBw0UBPMAPjKRhNRgV0GYI24V6VMFd/NAAW7ht hmV70UaE7yZKUrADDbCEFIBQZpiEPSUGO7B787UPBZdYy1ZH5CFfCXcALQZa7fV8 BRBkEkdxFgcGTWVlKgcAQ7ABcJdZJv+XYwJBco8oEPjgCkHGZomwfc20BhtwCzmU c1SFACFwDcN1DFcwZvaVfgNRSQZoAOMgZqsIDk4XifW0cwSBDzGwVQaQCtNQdrG1 B6egdgXxSZoIAAamAMDFAUsAGVGVdgnRDCFgAi5GhDQwAHCXd6IHUW/mYBVAYQNR hBVWVh8QAASxBcoAS443hABwbgMgStZFjh1mUcJYhDCHbsIIANyFXVvwAXN1bk4g Bfdje/+GEA8QerHnNN1GelThBWKAenUFe9qle9zRh5ilWHnUUFq0QNnUD8iHkZ9F EJo1frc4BjWgAAagCQ5wcojISC3wXtukCXqwBQchB+Wnkq6gilv/tmbJRVS48H+P xoAyiUhXIGCVpIprkAg+CYAQaABMMA0CZnY911aydU+Phgh8MGiLtkhVxwFUaQD/ FYwUlAobgAHXpFtCJoIkCABnB5aSZABZQAnhqF1F+GacEIOix4NU8QA08A8KUFA6 SIR4+VMzuARa+I3DZggPpY56yQ9tyGGzZFHexWxGWITtNncK0G38sA8P0A5K8ABO SABIKF++Rwfptl20J3rKoF55iQVOg4SOSQBwKIfJt3wUdHwX1Ca0VUg/tHCg5V7w ZRBblg8EYHF60FRb5gQs6ZJ5pglqcHJjRHLNORApx0g56VsCoV83pWcWAHH2xVRl 0AP/pwsQ/8h24nkJRpBzbeUBMcAKyBVVTqeeMEUC+CeBXDkQZ7CeSiAZAURPb0CV ApFVxjCA9YQCq7gHzmhYKXhNwnFuInCNHxBWiQl57dAPFQCDDEWNhalWufZc7KgE 3rhK1Qhh+wiPkWFRuMeOFbCZRihvynB5o9eXH0AA5zYBrKSaG8KEtEcA6MZIBclE UUEBciWQuCeEsvlYzLR2e6iEQ5QYDRRZVRRdOdVatDkV1wQMJKAEqSVxyGlxKXl+ lwgDbWBpHMScQUl+sEiJ6PcA+2Bfi9RfZbZNuqAPQflfYcAAMNAEw7UG90Va4rkC BqAKHPCUaokGatBWSqcPcPBfd3ZT+P8QAou0ixvgn3KwnlhoQWJJlgOhT7Vwlnkg jR5ETyd4ECfABJ4qY2sXou5ml47HVlGhlxS6mMPFXIEZFR72XKPnoRbVVrbUjvjo hoY0RdmmjjpqbZRJEKwkhb1Ka67HbKvASrgHSMDabSJgep3nBalZEEDaAGLobB5W pGVEh1X0WXeYQrRJTAknAtzkVu1VAvc4EPcwBoQIk+N3nFDRkn4wRVx6cmzHnBRA apYoSnpajAmEnXm2B9s5EJyICJOgk/ZFCHB3Bj2nBPS5c/SEZasIYHDgASzADnCn nitgBEw5DQSqgafwZmW5T5gBoBUAqf55dgfqgL3oUDTQoDv4oNn/WJhyN6HduKGG yaoGEVckCgBwYGvLZlfexY4Qpm1BS10maphG6GFDalYcxkoTQAO5lIXaBnAHMXoM UG+x54SGCbbctQvqYlCNiGEJZJ3PBC+rh1bYdh4fiU3a1FUO4XxYahD4QJLIiJIn J3GX2E4R8JLmx0kwoLdqyQJWcA3UyWWNiFlr4E74ygQ6F4tRJqhMOQa1IEpRZQW6 CKj+CQDCUFND131TdQbg0J8CEQR7YAWPKpZl55UhwApxeZ9k50GOEAMksKkA0AyJ wAqpVGehaqrABQhwl0DMNWwAB4Pk2FyQRwMUKrQ8cAAQ5njtQGwGcW42q5nQxmFD y1APsFCi/6Rh/XBpkOm0EAaFvbZd1Ttco9cO5la97cBVBwGkd/cgBbkKogSaB5V/ fsdI6ViFBzFFNcYoJmSjypdYroMhJqRHU/NWBbFjEQA7wTmcLKAHmOG3TjQEefAD A0GcznmLWPlNONAGivtoaPZNegBzSWUJaZCde8ABByiBBbh7+IAGMBUGEIYAoEgQ k1pzeTAGHCBRwtByJAAPCwuyqVCfZkepqmQAggZOJIALlvACUHEGexBOkwAPL0sQ HsAEGbCTVOFEXgAFfwkAFkWOzCqhLjh6yEZ31luRGoZsB0Wi2NvG/cCY64hu1RZL /cYJO+Bda9VPTdjGr2lWnSd6BnXIPf+VQKM3pAwpxwfFvvsmx3zXuMNUQDmVpJ7V YRJ0fL0FHa+lYplFAu2qZbgQZBa3AOM3fX87Bvc6pjGJgpN2Cg+AiP3kimD2Aiub VJkYuZOLsKhlEN0XZYbKgJ/rQYmmZkZQT0/ZZwWQCxKgnsaAjEywASPrlcBYylFx AppWBUrAuypIi1aQB2kAqnEpDNPQan50vNaYqmiMAm/sqv3kYQ9KALPKJBZVvY2r AOjGDwxQrDfrqwShbYA8bHA3eh9woVGxj0Pqmc/aYei2tdBmswVhUb22b6lUUrl5 WAMErjdkTBlIKecBGdd0rqlmpAF8RC/Bm3HrQVnwBJZsFCy9EAf/JzV0y0qK3BEn xRC/d0KwBcbxFUgb2ZF0RLcqXRRWHM4JYQKQ3NRO/dRQHdVSPdVUXdVWTdWgd9VQ bSJQitIEF64YlFoUuWILTNLxNUDXFEBHBlNs3dZu/dZwHddyPdd0Xdd2fdd4nddv PQ0fAL/8UL1059eC/deEPdiGbXeAbdiFvdiD3dd1t9iOHdmJzdiUDb+OLdiXTdiS /diAndmKHdicDdkf4NVHqqBJBGN2BE+iuR9OekNoK2M6NdNHPduP4tAeYQALF2JR YUP/Y2ISIRnnmtuuRdvEXdwXcVkVaVlK5KMI3NxmtIRTM9Q1PUnTbdzWfd3rJUsH hNt1ONzh/3HJC9zRJeaH2F3eiuFY+IQQaNXTKJRJkBhBaZ1YnrzR95Hc5n3fGjHW HYHeEbFaUjqNquTRMFTd6tRfJs0k8a2EDKcTBJ5fY0DFM3RpypVGsiQHWUACjdDg Rq0SHb0RE6Tbqt1TmtwQM+1I0o0hC7TTkmQlU8HiUNLiB/LiMj4mMC4eLk7jzmFx MPUGS4BbHBRwCOtO8jsRGm4SkHEBqqBoeVAFiJB/jOIBqFACDKZDTVzlXY1Yj1YJ JdAIahnlkaBBPu7fn3xYLQ4dZW7jZp7m4iFUO2XWtFlbpRXn5WrUj9Td0CGlBI5W u1nfyZ0cRQ4TegaIutwQBHtihg7nh/8u5wAoZzdluvogUWJefGE+6ZJe6ZG+Wofg deEkXACQColwB41uaur8EH+e5RvwxRcwDnnAYArhCIlACTfF3xbBR5ClrrmZQCMW XS92QhWEYtshygM03xyFeZKiJykkJsOH7A1MEJrQifZpCSWwc9R0WviHEQQgDD0w Z3lmgnFpElasZgTBBS4wZofQAxlQ5APX6xKUBaceEUCwDnEw3VHDQztd7+634en9 085NFbytQSdV6gZx4Ooi1ltXIvkzNcqe8MZeIZqhZxuwX+/34ALsJPBUZrF+JLq+ yBUZ0q4LSPQkdFSx3W6b1iE28mBuEIcQA8ag4MZo7m6bFZ4hIiL/T1KtFUBUOlQ7 ZQAIUAkb8OWHlPPA7ggs0ARONN5nsg+4TasXQU1qC0cXdFIo5nsL3BADpyFS6qQc uUfN3SghvS6UovBfv/AWpAn+d02FC/GOsLpRtlsCkQKWUO0ynLmh+wJcQHPsYF/B S1PsIASaBtdhh4yOYMMF8Ab4BWlj2WdahwCB/01vAPfVjAEpr3UYlFWZaxD0BFO5 4AemlkuZPgxCcMUFAJdNBAGJtmiNBn4sQAlCkOQkEAcYaAAnAGUkMA3LsAFcLgfM 8AbYZQQp0HKVNpy2sOO5BAFZAGYkYIACAQSokAdK0E7Mb/AMH/1BNPFNnFOJEaWH nnwZSPLq/91EuD0A/pNckHHSnZVaex7yKoT0mPVIChr27n/sYq/ij7YHD79N1bxz NAVT7ACwwSxzVHlaABECVwESKzy4uiYBwMIUrlbIUVVA4kSKBUqsMMBkDMUSGAgY SLVBoMVLIDdO7GjEQBaRA0ssMbBQ5pk9b1bIlIkgixWKgDYty2UIwAlNJAZODLrw BIuKlJQACILKkiuK8JR8rLTRH0oVBuRkybMLwAVmFUtMQJC1qpILqCTyLDApwlip IQhSUgjg48K9emP65fuXAE7ChWX+/WtY8WHFBgYvJiAiQL8DiRPzXSxz38LLhw8E CCCir17MiEkbfkzYMYDVrQe7Zv1adv9s2rBtzy6M4JiVHwoIIBiHS1Heg00qyIzH 4RaANa5eKBA25tLjhiUuyTwRI0xeAA2fd+8B5zCTMHMZJvoOAMGeUxEQpBqTlKGr DAoWIlCVK4LJN0JxXk6BqTcAceE4mZrpAQOZINIPqhjyUOG+LMaoRQGaKPFvqB4a gQqVEjIYTA5bzhqKhTfS4CyTDTIAQA4+TjQsCBaqsA8ITThcyMU8UFwICBaaAACC YkioIrXMjuQMp80IM9KwzlRbzIjMTFtoH8lCM0xKJDH7jzDJKNusSZnEFKxLMbdE M03VjDBiHyMGWw+uia6xbyFh4mCAtoNeICAFSy5Zw5LeZAp0Opn/PIiBFQn22WyN HlawT5gNlngMolPyVI8JQJ4iLYUeUACJg+vuS4WVp1Y7pAcTQJpmicKMJOCCPSYi Mq9UPcqRPaGIAiS1M1ChJIIgQjAhSZqGkeAEVIqUKdVGdCohwvsqWbFFW94QqzA5 mMELqh8fsxEK1lhzcRIJ2orjTDWP3Ke1JJGkcsvNVhuTS75E6CeAA5B0s8onY3rs sb8+C01gxuBdN2GFCwNGTj0kMECTkySqoYIl46xIohcqCBQcXDbGKVBP6hzKlTAY WHJP+1J5tFJV+lvojBgytugFI1LhwNWYZ87YigyMkFTnzF4z4pCZnQKgmURAzDG/ XTUBxEAA/2jqb0Kac1EiqiqkdqOHDHTMVj1qOUTgWh4N4EIVqgjaGgAf02XthIkp yiOCtrrFaa/Zbqst4M20hGwhLQPmknDS6F3SycauFIEzAhKvksmE8Q3tyVcBdjI1 zBfmXLHgJtpuvRKWkwON0StFowCe/FmdhOcakqiEH3BqCNJDteOuuRUGk/SmptXA NDuJSGA9dgxA2mDUoXi2YiueOlqJAxQUP1OOZToCINUM/pJjjwZ5lfoMZvTLYqLm C9jKKa0NNCBVKMSHedoNImmRD3fEasv8u44Looc77EvL6gToD6vcjTudO1jgxqW4 wsSrMGHKW2EGN4AAqGBfhFkSvdLUGf8DEEw09TrNaJJkuMYIzoQA0FIKT6hCFK7Q hS2E4WI0sYEfDOYg+lgOa3SBB0wVJlC3OIErEiCe8wxqIR5gwTU41R3nrKxlOQrB KfxzhhAoykkhEdoZVGEqxYTEdxFcYGEwsTQFKI1pLVqGFPeRnajNZA9OOYQWimUY ZbWNNYdY0VfyMIHDsIRFCHhRGnRCgiZoSUTd8lETXuOIHvTDMPsQEt5Og8BXZWZJ kFsX4CzTJSVJRgD/UI26GtMkIzEucZvMJCVViaT10PAxaxhDGAwUjzGk4UyBqmFz TpGX5vBpJuDYDqEeFakNoMBlwGvaG5SHk/eIKieq0McyD4MzoXX/Rg5uOKOENlCs WxnSe3NZCiBIdohEiPMQLGhjYcDHGe2tZAM4EtuHrIUtsrzBPC0aByWO4wgWqKNO MtLnq4AArAMu0HJqyuAJIcjJd1nuL5gEo72WFJl8XXAxDlSMwTjzmX6I5qAIC9wl IwcAkZJ0pCVF6UlHmpkZGhEAexjDNY5zBjS47gEfcYQmNtZL3uEiId0RFMkQEIIN 7A4BmXCF6+xDy6hJSQ5MuEib9oFEmzzOCB6YBkZCMr1Deeg7CDgEDjBwswQlzkgm ocQtbgrIMQBCIed0igG84rShaAIehlDJOd/ARwQsg0gMcMxTcZA1YEkNjyySUVgI AIHqkM1s/zppQy0+AgRVjCGgPnLHU1RiiwJMYy4EkEMqQmC3YkgSjHoDWGoBg1rA XHSEIDRcbFdKJs0oyYPvchwIJwklxVzpABDNm2pFaKTNtGuVnAPuffZghV2kZj2u G0wQzVLDFCRiUN2zwnMCZTuZwC52IaiD7eQAjokoqhlrI4FHUjC3AkQTeUIj6SFw ISeLwASLvF3IOTMmH4ggRQj5QVFUzMINmciqIiSIGq/yYoBKbEhsE2tDHpZWP2x5 i1aTCEG3dDKRugHywPo0YESPa1KTftShuA0jSR3YJONGpoIW3dKT1DWwyXxwTKpV 4LggR1yVkjilPu5xSpOLk5YaiabW4f9MCgZCggzkxU9GlEMIRucn7s4kqbV4ABLT E6eLfERmBZDifXSxkQ/BiZq54QOZz8gS+Drpy1aAEGHY+iEGPQ0QmWABCUyrlJnp +SpTi4Eds9cDaRlgKYQ0gopY9BV38Kh7BciDIQ5pIASsl5B1oolEPDsYCBCUocc9 EwkXBjjdmqlKVxqA5FQz5MuQeiGMK9MGJXcZ2NDG1vTCtcB0ndtbP8bVKB5xsBWW mCE3cLeU5BXJhL3shX0USanR5IxPY9wU1xak4yIlP1QgABgjRrYJ62CNNUdJUTIb Tb82d7rVje6EhVNq6oa3qmMrXHq31tkaRfG3cVPJUh/Mt1P6dAT/RZoaWKOmb7Y+ HAPjbclgO7uECwe2up9Ux3dHHOIj5iACMelw2lY7cvsQ4dD04skLajDH+FUNRz8I OYd3Bt+7rTdrZR7zmLMmccU+9sUZDlKHPzAww15MEGKQTs5tTl4kPlK5If44JfGW hD2/MWpM85pO1tjgCRR5vHxr1mZH1OgX11u/oa7qnAdc4YuZF9avznLcdgZy6N6c 0lGOyY2LCecYbDq4mUTrhJ1JuF5/OH5PrEDH/JuTcQd2yJukcqojXF37LrvOA2/r s0Y+jKj8ta85k3belrRwaodSyEVswru7PO/8Nhjkil3rvKv+MEuKdm6N3njYYo5v 7sL2QU2u/0B9B9de/dbMv8eusIIbO/etdW0D5V70hC//MJWXeUaVxO4Qfn61Xz/t raWvmOTC/vcNjTjfQchCwlC/X6u19eAkr6Zyiz/jHk86KhdIUSwBPzGipL1nxI1A dEP++v+fOQDEPrUjteHbPkrqOYw6wMwxKKaztmcDPIA7uRFzvoB7uXVxvsv4Nnjp uANkFMO7vKebvPN7NdAQgYkCPn4pjbOLt3KrQJnQpNMjsZhgO4tDObP7DwOwBwLo i917JBgSqQFMuhOCFyPwAnsgu8MwwgzUjOirtcYbvAVkDCiElRuEP/gTwRQ0Agqi DHU7gHz5hxgMo9QwEi2pwfVjPRokMf+B8YIjtIcjvKnXirHZwoxicxMviMOr8zU3 hMPUkAQtqIWKcxx7IMQjpD7lmz9++6jHKCkDcIMEEBcj3MG/aBOSuoA/UAM+Aj+k S8EtISXEs40R6jlXU7qwq76DuT97MY3iKj6xAz5RUzEAMKXkU8DI8TsyXCXbG0LD QIA+SIBf/EU1MIEHMLXZirV/sT7NKYQNUAQkNIIdBDnF+MMFAEY9iAQkdJsOUAFl y4knSABq/EY2MAFshMFObEB2ucCccAMHiJA/BIN7wgkIIAYw4JEslETQYz9yGz2z i7VPGz7Tu5eKQkVeS0dawyTGW8PvwzukkzF/FMCHNMXRez+DioL/R8ADNngENriC BIiEimu1IURGg5IJSRgBFagAAviCK/AlkSQpIOgDB3iER4iDR0gAMBAKIOgAkLEX I9AAC8CDmNTIBFADSuHEK3QtRsTHwTEAF7CACGGEKGiCJdIMBPiDMOARgzMAKdCC JuDGgWw7K7w3BoI6eklHkbNCKLESE9xHSvKtWtxA5JO9UYI3UsqNRbAA5YGAl8wh y1NISpKBRzCmxZCEDhgOzsCEK8iACmAEbSSZxECARRjKnCgEC3AA+Lo7y1vEJ0EA F2BHJJFHq0SSp5wDXJQ3BjxLvzs2HjOpQ5RBIhyuhsw5F9MXy6m8IyFLxEBI4/M4 2tzF48K9/xhKODBCgCiwgOaSCRm4gglQgJuzBwrYQdwyAueMQx28Keo0wgcgNUIc jH3YwY/QgEdQgQfAQxICAi0ghCWSgzsgBEPAyefQwee8D0yoTMJgBPOUyt2SRAog AC0xgAdwTgp4ExikAPuITuyUIOc0AqaMkH3wAt84DP+0BwjABHoUnCN0TnI0AEYY gSYQT3vgTwglxtcjxAHdPsKZupBkQd18vthgtcsZSIH5wvpDEzFRuln0l+T7vccz QIDLPwkENgOwS7ziDBngAFtijQztgF9cgPDMCRfYyARggxd4gAvoA0JggD/gAEKI ABxYAK4aiyoVij+0GS61AGD8KfqsUv8luJg7sEmcVAFGUAcOWIA5gBj1eAIH8NL7 MIb5xK3NoAANmIZfZIMlqAAEKAQOUFI2MITX6MlGYARftMbGlIQ4CMc7aEq3mYIm yAsIKISN1IMm6APQNAANQNRvxAO8MoBMSAAHKFOhnAsIWAQtCEdM0cE/AEYwCEzQ 4zgwosTfW6hJekF+80TJUAFQEkU5DD+zY7xYg8WivLzt26QAjD4RQ0phhUJiSAAj VY8ocIDrGAxJuIKfjEmOPA45WIQEENcrwFM5CNU4sIBHuMZFcIAMuQD1XJQgiAMV MIJFeIR3nUmTxCCcPE+ZcMnzdEk8iAMHYIMRWICoVA8NAIM5wgz/5NxGmIOAP1iA jHRXeoRVcXVXNYgQAwBXjETYR1iARgAgUv3JmXyEzqSAOzCOICkEdMVIdaVQOSgE j7UAPWiADO1XcY1KIIiCBUhXNYiAxToGmIzJKwgDzerLtRy+Uwo/dUmoLFREkkpL GcVRs/Q30Pgtsaw+t6w2Zm242uq54bSAJbCHB4BVC1DOmImDSOBPSXgEOCAAIiUE 9oGDLZADdVjSSrlTImqRPhiOfRjMCfhWwKwtyBlMQriFI5xUPAUAKeiDoQyRRbBJ O+VTnCDJjuwMBMCEOc0LBEAElKHPDqiPpWRa/7iAKBjY+mwC/1jKptwHIPiDOaiA pUwA3I1P/wotDJecgxqJAnhyRDBYIpwUhwR1APq5DzgoqDGknlnjEpYTpcEjSxUl vWobDPqDsX5TOoAEgM9QgQEowMmrwiwRthNFPdu0S3BcgAW4xr/4yy0ggOYkACCY hl2QgzgAgy3Qlj5wAu6QAyqY1wVJ09rNSQUwgL8kyv8Alz54329cAHa0jyDoAxVI DUx4hGIxAPlsMwAYTE0tDCptAnhUDTy8WM/9Tol1RKt0RAcIgCa9VAr4A+O42PLI CWIATZwwArbFBBEGghEYzR6JgtHkQzfYjkywRk8USdGDuuSKLYiqTRtMws1jHGyD XgcWVrg0gAFQgQBItac1y3+UNap7PP+L408jeUyflMkFcAKhilP3leAJEIIqNeEv JQTuQIA7wAPBzcvCnVQTsA8N/iLDGEylfQQMIJnFrFjW+E5XQYA75So/vIJGPo3F 7Mi8gwAUuIMnXYDEFNlHYJH7eAJ6pMowCJsXXhXgrQDg5Y4bPhsXoAJZfd+YFU37 yNArAEdgXAA2iAAIiAI1aAINMAQvCNYcfRfa2z0TK0euPcWNA1bK6V58VJh/CAAB GICX85sVzIzM+z6as7wzNkqKtACh6EUH0NZzxkiMlMlHmAB8VQRBZNfCvA95zZD0 tFIE/g4GTg1Mckl6Joz2ZJ9CeARI1gAHkFjB0YBKFhOSrI/f9UX/mFSHflXhDc4J TAgDSavKDNlMPRCXS8Td8ozZhZBQCgXmVc3ImBRhCthQAmUEop3odc7Ip+ACu3SA BNADaZko8MVB2yTNWtzaTeQX8e1eGmVmuJSJARCA0NgxKolCXy0x3DpmhTuoYlvj RR0LLXCAHDIAYsCDECUMdj0ZTPrjRcmRO0WZzejbPAbhDggABUbOBo6hzWjc++wR xjTMgtZcV0mMvFxPFCtY7tiMx3SAsYITTKiQUB5lO83oF9ZE1nADPIgQGjYOGm5a mfjMNHDETw7Qo7LlIn4MDRWXKaEADW0PrIM+6T2NfmTi6fUXWES3djFjqfYkUMIo tyPj3EwT/6s1RyzmwNqo4qjjRIEhhgVIgzoBAv7NC7q15NhAAL9tYAPwgn1gV7aW iZzlKkhKUwBYTPdcaBMQpYK1633obvbR4GIB3c1Vj0NtbpOiSjCAr1j5Ay0tsD6o aInlVBdmykZ4jM1cUrep4QqQgwl97Ivl2Kq8p4vVVAOgAC0I3oWggD5w2NfbT+dy AzB47BTdUbjrS90T4zTJ2mkePRrdO5xoS2fFRWTsZyq2zeC8uhKny91D2zTgT2Kw AEKwD3Zd0i0gRDjQAsTFSWEkRDi9BAiIg8I9ziuIBAbwAhfoAwtQhAfYh2DI129V 8selX2ura4hy0zoZVb2OZDwYRwrYAv8XoNRIkErNAVf4JkRJaARDeIKcHvIOsIBG yF1wlRb1MIbMxUk2/9Np6EwgUAfcVd0mYHJGWASm1Ww3gF//hNMr+OyMhgAAdQQo LWYyXwR1UAI3aIJbaM5HZYMlGrdSG/XGS8dDlLGPEqloLLvbpL/G8T0JokXDyE3/ w96Ac4yFKt+I7G3+vPWDecxsda5F4IBIsA8I6IBdft9FRYAZ0GUlBQM4kAMcsFJm ugNepoI4+OvyfFtzBcZI4A5wMU9DuDmScoQR0EkD6FT01oBd/kUHgILnTQye9OQE 0FKhpcb3bYQ7UOErmKN9AF1RBVclVYOZ/OgAX2/3jQP+FQtgzvf/XoZZhZjdXywP COhJXl6AMHgAR4jgb+zM9VW75fM8FMziUAPLfHskECxxZ93i1aYgpgbbD3/aHcW4 xiBorF4QddhqzoDTmDSBdzNXn5eA31CHTGYmfp0DBhjgTBZ08L4PgmYDQzldcNct QcdgztCAqH/YmIzpJXA1h4IAKvB5LYHVR0j6x3xoSRDHnMCA2JWJnsdgF7BoGrbz +6BbNtBsDTgZkv5OQx9V3lUPun0E/ibpRcDIRmAAcMnZwS+oKLzAMuk52ptibvZt pHbxg3l1oN5tWv9iGzuoHg073vzBDqdC4N6xiDpfnTvqEbtMvWPxa1u/mt/8jJqo hJK1tYT9/1Pz2rWUkuJS0XhRaqbm6eDm5tgW7spHKKGeSHaJ/RbnPvgzwHlp1s5p fd8s2yYxOcjHIO1nSdXm4Tm0vmSEQQqyoF8nQu8lDN2mPXYjY83z0VdE/xf/TaDT ualGoFR88div/mAzeeNzvuoFCAL7ABAsCIAAAAMEFRJEuPBhQoMRAQzcJyKAgAES DSIcuHEjw48XAxzw+JHgQCMfQ55syfFlQ5cMWcKkufIgRYMmJdoEidKlQZUTDSp0 uDFlwZ1AJe4zYPTlzKUfPSqVCtRk1aU9WxrtKbQgw6dECxrtejCk2JwQYy5NK5HA gAAkH5pN2nblgQD9RKSl6pOtQ6c5Pf+6DRkVLMSiW3EiZlwUqGClW/tuFGp4LcyW KrOepTuUsUypix12RYj25OHPajmaXOyS9FjVDDnfBG317sfAkHlSFNEvgIjYYjfX Xmi64EgRCpvi7EmY99+IFdlm3igW9kTXMN1C3Pm4MXO7t6HX5TyQgOvjSQWTpd6e cWD1qQs3fm87+1Ob6Btebqz/LXVGVcTeRG7tl11u/e3zlX2n3QcYYCMdEBpuJ+W1 F3cEEQdddMNZxxt2FVL3HYIRHQhViCeZ5tCGz8Gnlljf2WQEbRkmlFZPNo0WnX0Q cuUeSBlilyJENqaHWm4+JtmSazOpV59FAagwQFhriUUbS0ZJ6CL/kA+W1WVtWy2W GkcMQYCIAuNpqNWLbZFZ31LT7XajVHXlxyQXiDzgZmb9DWUTAkAw0KUBeSKyBY+Y /VXoLQISOFR4NvoH4FEkgkYTdyw55dtccQLAoIpj/aNCAAN8dVhVBrQGJ2ICVeeZ QUAggggjs9qD0J0fwYDLC2kWqOZnOALbamWhaigrrbPu+SCsHArn3ldygFBCI9sp yqq1HwXRQ7UfIXCCKwWQQEkFqlF6p1FAoDKJElaldSKob/WXI4W3RQmcitqtGRty colAG0oOysTdTkQeJEcMBSiscAkvuAraiQTFM4YhXz01pEuy+poQI7fEq1ZT9CW6 71pnJLww/wnT/LAxs/s+deat4yHARwlLJFbdo0paVxQCWcATQX4IOcKCFZNM0kim Ixt0ASrTSPCepZrWa9U+7zpoIJ22ESBhsz26xNmFfH0oMKwG1+fn2ZoUbfQkuFih iAL6rmHJD8KWOJuJBOmywQqmyQGOGoOCxeJHQhnc0ZILyRECCWzjgksJGaR5maQH CZOI5Pz21HMJGAy76M0G9UxJu58ZYEsJu5xkOH8+iXVBMZQ8ba6lDxas88OXtoyp qua2vs8BvwWXKN5MtW5bcgNWDl1PGANlFAKalHBLQWe4UsIWQko8hh/LU2oQDBtQ T9DipygB8LX1AnzGHvoYUtAJLOTyPv+StB3Sg+f2cSdHFiWswGRB4vWxAEnkBHvo FnXkYAt4zG5YlGGa0z6EpCCBDkFP+hEG+dWQi6jgH2NBF5gAGLYYtScsVVpd6CTI KgNoYgPdKwgMxqCDrpzJBQz4ytzS4KsLuEACBJCDCx5AAJghABGNKgjMAMCFPfBt Vog4ARresIJaCZEgsnJBzKx4C3vsI0/LMgCystcQWe1JVvb40+LegAKwpGIDGHAI BGq1xRJywQWHQogcUjEGQNDqiKtDlj36ZwKPFMqOfjQJBBxhROjVChFZRI0jpqE6 kJwAFVLkwi18VShE9NAgcZSAAezhCMEl0lYEYZrsFuKIWyzrU4r/RFMAR7kPIAou Ia9kWctclxpCjudew0sctsIDJwnp63PQOdV9GBK9EtCPIEOYnkN6lgiFkWAOD1BI CzZQNwAgzH8EiOEPKjHNF3jAFWEoHQAm9gJ8TGJh7iTBwrx5hiz4Q2F5UMGeELCH BLggC2MowRr5hwt71iJNCFAFP7MAOZtJ5Azg0AdDE9LGNxrAETGwgsIoUTGCQIAP Ay1AG66BCFW4swC5QGeVOjrQxqGhcxz1qD0z0EAIHOKjJGAF9bjABIyCVKYc4h8D PzI0d74hAkpkwhgYtoLJZWIMTQgCC0jQBAOcIATxfCPsUknVMbzhaQg4BBqoeYpB bZUNJiNB/xzQ44Gwimt+VhmgRCzWGNYViVMTOqHvlkSkERIwbytxFeJy4r2hQK+F LwQAAliQgAaOwwp5MJor/HGNNMWDbgTQZwIQBYC5TaINbZjGLcp5jQauYQw/OCgu Gse2SVihDZOwBGjlsIe1wWMMJFiqAfbWtjZUgQGydewkamuFXuXWEpMYgyVOAYfG yFYfl6heCN7wPg9ENbiusII3Z2YF47atc25IBAm469ME8mG78Hgtdk3ATZJyd6BV 8Gp5XQsPS2ygEbItQB5C0LY3TPKEs+QDN3p0AT74Q7XvZRp+9ZvaWqDHEYmYhCva AA8VqIsE+T2uO5SASh+eIBFNKIgHxv/gWv1aIYJASMQbIjyJSGy1cSSOYIKMFcI6 UcSXz/Oas8ASF+DwUlGKSWZLqjZjt0TvtrOyqBV2QSMAlAEX2yTIGjYwqLn9wAhM 1Gw6cZGLWoq2Ah6p7MoAAAMtjA+xISBEA4WxgecS5KBhYMBB95jmNbNxrAbQIysa uBGH5iEDtcpEDEiQgR+qomYOOQQLzEfdPBeEEYwAQDPwB5SaVqF0BsjCNDIAgEMk ogrlWm8JVLBpV7iDfmBkxP3u4CsEMKKWG3FED0QNJzkwI6iItcUGmuCQM6AiD2kA gIPzQD8EoC4SBUGAIyQAgWI4rcNsKAgQ1hEGsJygB04ANgva8Gv/jq6DDUY5QyLy MTjf9dh4q8nZQGiyqd9M6FpvwhZNBkAqU8lYaYKZl04+c8VZMQA9anunCowCAw7c olYuEEIKTEuAyhpiHBswBAEcMjc2E0S0raQyQtRMcdmOlXwhwGkjubC3S+TWAhS3 Mit+EPJU9GAFub0Cxd1z33c2oVweQAUr0CmHZdQsfr3dyP0GzdFXuiCTOy+Betvc PwzIgQ9vmIBBEA0II6AuAC/htKdlbIBL/6wlA4ZH6S7ADHcYdSGV2ACL7zeHY1ei DcaWCASFoIlT+MoIJ7DEBJCFiKHFAdurMMjda3CmWTGCBXiw0cMuRiZQBRZONqag 0sZGkOS9/+o1wDoPW1jI0wKo4QHRW1u4nLAxhJV0YTVQQGnR4I8XfFpilkjDV6h7 DS9LLBFhHrlDyic4KJa+AP4zgCoIDr+TldR/RmhjzEvGOLY9oYGc7ptB1IwBI/gz DzgwBisJkoIeGMMheoynCdiXi21zU5BnUEUuyk6QIKCCEptQBX830vTG4WAFsDTX GfhQhQyJ/Q2lC4ImUALLOFhaOdjaFQTTjEv9iRHstIErCNux8UHvoVUFONiHtVk8 9J4/TAMu1UVeCUhxEMnWyMUBkI3OyAuz8NWkdM2zfE+uRJ/RwIMrTBYLlcCgyMH1 PBkOlsAk6FcPGs0SLBwu5AHkPNlmWf8WSpQTmhUElVHWmuVeCKhB6ZTTY+mXD4JW bnHAchEEuFThD07CNFzC8XFA8hHF4jjXR3AaILBMKmDOZWVBZCnMzwWdQzjCHvyg RrHPKTQT52CA+DUTAFQSJdxCDkjXR0CAP1FTLZSLbqwfE8gaafQON41Dhq0fC2Td QgRBpxmBAUoEBOxBPfmewyxb43DV7MhBPFiYD/ogg12AhxUEKqqi0YTAeTVBmngP 1rBJTQQPvmiQMRnElqyGksgIkBxIf5DQSUSPCyEEPuBCAoyPAQADGJzRR8zNLZyB M/oRmBmFaG1MEwLA3pQZwrwZQZjMaK1E8DUTwuTcSujCNKxRS7D/zxtElEF4gCaw Q+shQCoAlGUYwQUUWgYYQdC5hBzAX0Rxzgo0XS5MEkE0AwsMgxBkwdO5RCLtQagB iAG4AQ4w5EecQa2VHdOAHVgcglMBWyIgUFwNTR5EACoZATWUQFohFjXkwTOshAES EjVsQE1SCIHUhbrZxYmIzEFwkAdh5M1ISmrwFV4hiVACkFWwEAlAHJThwilQozqx DATsCZgBgAfgghrMzjeWIxqEwezcmWmliZrpYAh0HGIxATN1hRcYQRZuIWLpgqF5 kly2ET1mjQEsTgmUIQCYjCGWYwzsYVwahEOuIacJHWpkwQZkDjfxnAlcWn1FU/9k wKWNwR18/5oBeEFcUiNBnJ2myd8C6RlNyME4sAv5oA7Ukc848FdF9cABUgQEjB4f 5MEELNs0VMAFxIPbEQQBsowRUAAAuOIFrl8iqIFwEieOpU/EqJAv7sPjmUvlfMml 7Ni/cEgx/UfL7EeGLFMEhMQ4jAEhlAsOkgAfzYoe/UAFlFYaIEQ84EIYnFFlveex 7YGgIUImqMI/hdnEVAEnCYE+lYAxIAIcPIAHBFoGzMp+lgAcGIE7xtwJxEAbpGcm 7CMKQGgYHo9BOJQanQRJwoP9VcJFSc4hhICFxoBLOSQ8/EDRuYVD9pl+MgHkeA6v lUB6epRbXcAe8JYdZQIO3IEb9MALzP8KWMXfnmkCShqP2KVfQUBVGyzoflpBHJRL h81mR+XCFCECHDLQhgGAupQA1M0MCeQCHMxKFoSABRDATR5bBr7BJRhpdCWN/sQY 86SISmwNu1Ve5lXQRhwAqYhNLtWOdYrMYCWE2hghCxVAQQUmW8UTxE3MNrHQGMxe aYUZ/ISLwryBKvBKmiAMTy0iuFDTcx2Cpi7MWB1UAiSfqZbU/OgjQDGJbNXMSTQd T5EACdTC05yAJrzTInJTeWUUOolOCnxUAQTXYwLnqRbAPBaEIyzrPQ1VPDFmdkiC JMXYLKWm+hlAJRjruBgVJybCbCJACmwefokaBKCCSAZiIrSB6kD/wDiU1G9q4rOR BbyaKwkoAog056tc0ElgRXIUxy8SxAAIAI9lyQm+G5m8YPokhDv2m0EgjBoIQUWc KBA6RApoVO7FwBs8QDNMwiU8xT6cQQhMQ994AA5sXCq4QhwIDslOQi1Q46Xp1yCa hjBQgqstRArQbMgmRBbgACDKnyqcwvi4xQmowiRoVFBYrNIeWxagASUEoYrYISWs gEBuKPlkgdFgAC59FRpMQgbEDP8YzR3kLCzaArmMmydmwXvBXSoEl6wBZwioAEtc gNZOAjd8GgToAiYagAdsQC086R3CQyPskCa8XUPd4dHgUpik0I604Aax2zEeZQZZ BkGo4Ao2/4b3SA3ElNDATpCn5NuwoE+w3Mahfu7Akq65YVDTcYORoC7s8imNfSC/ EqpPVERe9KLlGVMw5tWPPIrZYAu/xi7xFi9P7sbpvlXsqi5mKMT9xK3wCqPxou7r vsfypMjCBglRVgcyGqVfLATmPshS+mnnaue+Ti+HMC/6jkcxXZ545Mvnqi9ROAIO DKt1/sT7/mtcre/AGobdvBvzMEXA3g1m2M33JEfzuMe7NeV3hIi/Mov87q54kK5f fG/omgdKEAkvNWLyrkYE55t3YAZWJEnOaFDxnNvxgi4AScoDkzBk3K8L6lXkdsr3 qEm8qOCq+G4LRx7qYkn0jgwhlQVnnP/wYxwGS+Twn8iu/sqJCgcQEjMGbbgIZfCw 7DYiFRNPtpDwdfhVjvGpdvyksEynsTywUAZjCQdFjyhe+cKJnzTij6mFEedSTBBj iMQLqpxxLoYId9aGkBlHwAAJvsHGHhsjYgjTVuTwclwF/NbHiigw/ops8L4J2vhu 1qBIiYyxbIgvR9hV5RXTw3hH+Pak9DZxApcus1xHA49Im+wwT6guCBFLvQQvyWCL AcPwUYyH83ggewiyILOxolSv9ULK7mqPHPti7cRYLxMWjuVI7g5PHH/QFSOw+jTv jKkGncLuJBdJkLWJSyAAHGSSL0LnYdjxN1+ML28udZTb8PJLB+f/cgguhD2ggKt5 4L6MswY1MiZ/yvDOCBzQJfVCiJ6SBKZU86LkjgoCARygQD+jQM9qsvbssgtHLApA XEjAFbAQiQn+iRVTRBBMAyGYbXxQ8lQgYB/0yo0ZZUL4RVowCPY+iQEwwiWAZg07 ZeQhowFkQgKIQxdLBenim0hjb6xoARg0cWxIIr30hr/M7uM2Ru9+QQI89VMvQCPY b2g8py+fRDBsABjsCQSggASEsIkwxMcwrDIvxBaggEwDE5j2wRJ2cSP28X0YhSQ8 gj8fNSPP8W0AMLT9wQJYXeg8cyZzxR4nhAvgAeIOtARNsVXPdHEgtlFwwQiEwz2v SR87z7WM/yANW7G+GAkvig0ByMACsAEVjHYHJAAYeKA5P2UuGgAEqEMDKMA+BAEH TMDGyDJe+5W+EAMHSKUt68QFsHUDnS5N9JgBFEITqB91MN5JF/Eo39g+IIAGNAIg vouPOLDpBDBRZAIeLGmQMLG5PSdi8/EynwQEaMEOBDNR1+lPGACn/BJ3jq8pA6O/ MMQhLAARgAUxLMAuZEiTPI92BMEVKJmaeHJLfAFd++S1AEEfKMJXL3IGfYQcPIEK 1HbD0g7VDJBFr68IooYLWADiynHOvLHknS9PEPNGAEFkk68u5gYxKbEuskReTElB fMECXFv1JEA+BJYcoACPa5JDAAGPb/+UAcBBECIAJ4QsI6BAKwFAkiMEAsizAVCA BuhDJMABJ2zUUDz5DXW1PAtykqPAER0IQvO4PcjlFkSBA6hAQkMsTBgBl0uAgrc1 YiV0l5fQl7OSaUAAnW/BV+wDikfUEWvIl0MsASQ5NSJEkm/BPhhoBeg5mC95ZyIC j+tZkiuAEcD0A2wBHLQea/P4gS4EBcDBoAD5JXyRhjj6pwfQl88OaQC5VzuCBUDB h3T1LewDrS8Eqi+5Enl6FaEEF3g6y/w6nbfSPlS6N6OAJt05QpT3ee+4V1PHsSt5 Qxj5JcwSQ7cZnd8QSnS2gzcHdLrHSAyAQ3yBHjiBSQRBAkwArhj/gAaU9lOzgRLk 3iJcQVSLgwQgwBQ4gD38QQI4wAP4QAIAzUEgQAc4AKKcAQcoQgVEAQc8wlOXgDOk dWB6tAbQewKowRKsWiFwwFM7QCPEjAG4wAhANRukgRxQwgJYAFRHAiPyhCS4+wLE wSMwuHQywiJwfALgwQu0EhBogAXoQwLowRycESO4ewKwgQpwpnEjd5nYvMrnfMWw OwdEwg71QRiY/B2EAQb0AceneRWFfAfgPBvAwbI/QRiswMaDgQ5gghpMEgRoQBw8 tR40wfmEPAc0ggtY/BzUkhe0+1PrQxPYzEuHfcejABxVfMergwOMZmIwwhXMgeMn wNoZgCTE//1TN4GpyYDlJ0AYMBQEzLvc+xQYWXwCAD79QMAxgAED8LsFKAFrq4PF e7wCQMAINEHRd3wzDT5Ug8H79KVQ036/c5PRL4A43OL2Ci9SOjIAXMReFMQhWIC5 L0R+x3tCBENojzYVXIEDGFQULEATjLY6LEAEGAGaxwEbcAMUPACNCzxiofmeXEAc wA0jdP/3N8KEs4Wtx4H2NwIVzLsDUA9AIPjjoAkVDB0WEHoAAEgcNo2oULlCSAKK EQ4gqjOkAEBHjwCCxcEYsYMFivvk9FlQkApCFRUAILiz0mAHPEsu9BlJJU4TQx0R PHn5kSgQnRCp6DQBwAAmB0ub3oxZaP/Bo4dUtDjIQACApCt4kD4K81POIjVWxWGQ 8GQsUzcL2ERUd2WOhK5XHMTJyGEOTARuEoDFIO5RIwKMRoCN2AdMmpguOODBQNLB HKIdDSBWo67gEgMuLOCJKLGJBAOOLIAZbZWAAWIO2ExWx2EVUwrqRs8FU2GfgUJq HBqUAEGLnthU1OGJAOFicIkOYBoAwgEM0otKADB3cCduPwLHdqrTE4GpiAABRHzk yvSygcvv3x8IoGKAxy8L5sBBAefPgkge5bjiP4/O0GMXkPQJxwiPgFDCiCgWmMAj 1xwwxL2YogBjoQumyYerM+JIYz2i3LsgDjAY8EgSDvKpIJgrrvH/AqhFLEjjQQt+ AmqLhWR4BA74OpJDnQVyBCAlRR5wzQIT1oNAp1t8owsmpragoBALlvAIgR07uqAD Jj1qTctFKALwiVrscpIQBhj5kis5nniKwT4IieCCRSLhqCMg1MGAgKAcUGE9BApp S5IRlsJMkjgmMECSR0rrCII/wiDvUJ8wg2ALCDBpYkoAKPhjDiMQa4K8mBCxAIr3 MruCjSKBiGKO9VqdgAJIwDjVAATgIMARPRzDzBE1TiXq1wO9gGQBFSbEZAEouDJA Ogm4uEjXQwwE4EEwJpRDi3yyyypYA85YQJEJGwSAgAHmOwBIMdWDb8QLPTpAgAAG WE8GBxLo/3eBZT8KAlg49IODkSsUMcIHB5QYEag/nJHRvgUiGDQKBzaMQxGOgrBg F4eJMrFFAE+0xwc8bhkxiGmQLOSKCYwA+QscMdvCBRRwvkSBIPpQZMp9cqJIyDU/ kuFlI+6okESXVYj5MhleBfKCOxohGGdG1GlrH0dG4EadSOzK7glCsMPMGAeWkKSD Rm4p2IU+6grKVC3ZiuAzNlTYAudbNBjBsEeZxcyNxgxwI9DLEJuj7f1coFQJFwAW 1oIBte2Iq8QnZGTyLQqGY4RwCFUjyxH/YuOSzjW4wokJIdDPBTwkJJSNTynQgo2w P2IunID1WP0CAfXWD5GLCWBuh48uSP9gB3g92sc8Af6Z0HIg6ZWevfWiBUCEftDz SBiaNEjAGaIg4bdffxNQKKuFiEJACw0nXNhuoHTaUHWugrhiFz0xQ55l0vvgjFsw hn1B6sMOJJCTBaijERhgQLQKgYdeMYUYHOhXCVBktAmMyCgUyYkicAeAIHTgBYy4 A9kuIxC4NPAWegpKJKZUvY4c6nzoA0OWmKIB6gQrOycsFgI08JTULaCG/yIbAhZR KbqNZVJELOKyjOCCR5hgH0BhSxoEEoYDfeQzV3CivxYQBga4QQ1bZArkoCBDpjDi EZYByltq6K8mGAEII9BDE8RxiVuACkJxTIAD/mMEDaijA+crIwD/kgWGshngd+O7 TLV2JywD7eMQ/3qiAxRAnONNSAYJAIM6VIACPa3rPO4CkrrUGK9Tygc9+nIAEbjy hQSsYkR2WABSRkMFmF2kgBO6WAFdQzGLOWNDLFPAPs7wMv5Nr0sa+xQCDsgFdTiA AVUMUhzEmJ0ZPCIO/1qCAnzzCEOshxG57IcENMg/oyiCAUEr256mEQkh0EkJ1syd BjrwCAssiyMXUMcKQDYirxRkMqOBQtgMkLq2BGkRmBIcHlagAasUdDQYUEBQFjoV Jv6mgbmkwhII8KhGdGQff2kMpxpDItAcJ5cYEAImwGDG00wOPpgDilM6mksTcAQI SXkEdQwB/4EoqCGnEWmEZyTxx0dMJmkScg0YcMeFKzThPcwJw4R+1aggLCAcGvBo Iy46Am59BIjqiMMVEjAHPW2ve8y8kBpBBp/qmacfB7Dm95xQRQNEIQFmlIQe3klW CIUQKBnq5ReoSatjOMMeAPidExaSv10sCD4m2hiAWCaBk6UIAFXkEJImJJ0TpUgG NAPSyvLkkaBVYGic7YjRdiGHKoAhR/ZsHh0Z85NgqAOH6rqMUQQFpGDkMw51sWKd zBSGNEg0USlMYrHgNBYDsKVIXASclmBqN8MFLnMjWFV7yMjdz4CFVWwcKWYycchT GsAIqGHDA74Qhk99RKqzYxCjEIkr3P/VEQ8xXE8dI8mUX63uV0SAjybhYw8ERCFb BDBPAA4AV6Jk75RxBQArRaCvBawuSCOgWEfOkL5lIiBFiI0ErShQgQVj7CPB4MDH rgk/y3KMAxPQkwEo7FhndsQIpbWxV1JLwRoZYQukmyYDfGOBS1i4S+pAkUeCMY1V mGYgIH2YAy6RZBXcmAIP6PKYsOybOVS3f5KKU3UNwCUIjE0JqQuuHP5AiCIhhiJA 6EATXGsAL9jjT9QdU6Uc1cZl2oMCIb1C4HpzxS5GiileeAAQ/sCGYjHFHqSSkuAA WdMRuLEjiAnHp/S8BSNQQE/7CNXtfnXi3DGACxYIsKPUICEIFIL/De+kkExTjGCP HCs7FwkhkXs91s5CIIQnSMDqnHee9FiPmadkSo4pzFYRXOgL+hDAiJLpgLDdhw04 g4MGtLAKBcgBIXPYT+oma1h7nsECaINDIeLwCBY/VkYmQhsKrByyOEhmP4XQBxi2 EJOj7GcRHGAsAtTR7X6zDCYDxdkD21Nwc6NgER3QA9gc2wGtoMAFCIGhY1XSiP1g IA4Uj825p0E2OdzhBfxL5aI2/u2sWSiCWSqL6GISJ5GjQAPTQJtbXGWCc+tFCUhU ohXb0sQm4Iznj9iKFKl405TO+o44w6dhXPAVDJz7zkoIFX6+TYVpqGpC0cpMG3OH iQSwYQlW/49DOE7N9IKHwwAQQEgjLoGzRcShARRgsAm+fYc4HNIIxIAqfb2YAf1o IA4RgORbs8qUYPyR6R13QPG0sEnJY8R1vu4IW00ZJi46uz0kwvB6qu2hFv8xOotA q78eAWM+WTABC8CDBNzH4gmlrl8OeMEvAXAGli0koWgtASEaKz057Pv1cKlYlxZx Prg8MKEjkD4b9hiTReijXy+YL4C23y8wLCLl1ewKX3s/h+QbQArq4H6/dsAASaC/ 9qbbBxAegYLLrMeeaqP9AiwgAypAErRgy6roYPCsLByg+fBgpzqr+KTvKQgguoKl pGAqWGbt9erPQrzivLJjcLaIEWjEX//AACo6LgLBCgDapPfigAosgNO46GBgEJF4 z1/YwAQgQBIsQPrmoGzsTgNhQwlOIw5s0AX0QADySw3eaR/2IQh+ygYroHaEzQCC QB84zABkgAj9BQ8aIFwcoFuesPbwANEebNmqh15aw5ooi/Q+ogytiRHEYX4mZAbU AbpG45usCyKszDf6gQnJqpxSsBBUQEYg4KNoRRIiYpwu47MKkQpMYA2BghMWwRC7 BQUiIt+AwquowLWIoje8ygQeAAEwwAElxRKpIGW4CAE4ISIugX0gwBSXgH0KYQ4m bfS4yBTVojc4IQNwBwFcoBEYAKMYwAWEg0QgQBNRgH0SygQkwJr/gEgFcOcwCkpn 1mgTrekzGgF3MiMiQHFEXjEiMGC+jlHkFAAI8A4+euoS2sNK9JCyDMAeCqGBegsz yskg1JFBLpEA7GERyMNRoGCZmBCIIMIQqggCZiAAPgII4jB3ZmAyHhEzDjIVJQEp PsXBuCfC2FBeRA+VPkI++kEEbCsjRdIWnS0kT8meLOv7RDKV1kskmYwkTykovO9d mMIkQ9IkBQK5RrJ5/HAnm8cngXLCgnIofdIkYXIl2YP0kq2tMtIkWRIz2AU9npIo qZINR8REgqwqtXIrE/JLPgISS28k1yyjuHIkjbIsm+0yqugs0ZImp5L0XnIkHayU vtJy3AN7/9gwlegqw9ojx7gSLN+DLSuL4baSLe3JAASzwpxNjYDAgd6DeeLyQqxp MleOLJ2NVjrxIxIzKN9qKN/yLeWyLX0SNEkk2ejjMzHDKEckxwwAw66RM0Wziiys Nz5CDj5qmcpMhuKSpB4zLXOzzPKyf3aTNz2zPTTABOZLr+SKRHyLN4eTpIaTNEmP JZVzJ+9SOjNz/zTy2XyTOVllNy0SwjRTMZcTPgZABQLgHwBTKH8yI+klleLKtjpT lYhTO5vTLTmSecISOO3TLz1iPZWyPa0Hx9hwMgWUmVZTNPnzMkOz2fASQbtTQaMl x9aSeoAzMu1TLTHMQoHSYdiFPuKFQP9zkzVHZA0fFC+rcyPvUy3PkEXf5T0L9AG3 c0XlRTIzNCk7Kywv5CVF1ERLEkeBc0eb7TrLrszExD+5IkVXFEaZaR/iSo2Y1Bbf akK5MyzdkUaHE178U5WmFEKX9F1Ar8woCy+jlMdEbz7tBV9eksl2M5Wg9DeT8kSz M0dJEj7h8i6HtE6/1DvvdDybc15UNDBHTzWtM6BuNEPxtDmFlD2Tcj5ptEHlymF4 lMIIFDsr51E5lDyNQK/KEFIzUy+VbS1bdCedsj/JE0j/0yOC4AkkIEG702FENDoj 1DstzGGulMmUtDfRUEAXtT5JxFV9CwEc4Qk40Se3lNmM9Cjtclj/o7FXj1WuuOAP ckSGDHQkAVM6n9Q7RRRVLefBMJI4XxNT6XSVAuAjH3Q74eU6D3NWufVcWeU9YMAK fuBZOXJBG7VeT8lHxbVK2RASV/M0suAJngAEnqCFdJT01tBRgxRAlqEEPBBkKhVO dRMCUmEFVPJd6TNI+OANJCRTqfRS26MSSCAO1EPC4JJP3TVVcVRfyRMxNVPaVNRN T5V53JAoIPFKyTOgEpVR99PZWmAD5lVR7ZVB+bQlJ2xXbTEk35SsmMAKCuBpC4AE qiD7etOtiAIC3GAFRokNESALSmAFBhRd3/UQxgAeciRl0/I0nqBI5MAW8sCMkHU6 KdUDNmAG/3/SPSAgC/wEOn2VZ6sSbQV1LsWTPZ8zXE2vXPnSUtO2Z7n1XoFUTsc1 HizBD+IqZRP0KddjTN2jWosWZf2WelKhbAkWBGLAH07hbLuzVzviBFCBEgJLlRxG Dry2uTI2Lh0GCFJBAKXULkPUbbkLAWzhDeAWckfSADKhDaiqagkACNZhGmJITMus VGtyaDEWRzEzTA6zU+PWTCMUVonCW9WIc1XWaHV1TXd3QeNhDEQkOBvXU7UylZyU e2MidIMrJlRhA8C2egX1DGIAELTxemWoa0sAA8hXf61yOY13A8xIDjaWhxh3TtuH bpNXXCFgHdjgUPtyIy1XN8tzI+nFSf9BT2YfGFUdRj7ow2GsCWTOcmdhV67s6TlV VHKDllxwQBFPYGBB4A5aFTMOIQPswQACdgWUkcLkABO0NmCI1Qj+AgRyGBWzIwtw YAWS70+ywGIp1mKDxA0INmXcNHRbziNSgAX8N4sJlhrt8gT+AARWIEWAgA9wwR0G 1hgIi6zc4AmM4RayYAMIWFhS4Qmk+D5RIgvu4I4fVQ6yFjclpWJLjQtSwRAQ4ATA oQQoYWBRAHiFV1IOYWD9mH8Y2TO4gAmMIUXw9DQI1hAyYQwmuO5SgWDtou5UYQzy wBgEdo7PFIbHtT05mEuZcymX7UdP9jLYqj54N3rBUjlhFWJPFTj/AfQ9ftYQFuQM cOENHsgDXAFqCyAPbCQmNEEf3AANnJYEaqGXCKQOTsG1EGAPNgAOztlpn7YNrsEe UgEXoPYNsu8E0IAVsqCaTxcADiERoLYEvjiFQncrwBgVxtgRNAFqpbaejCQL2LkA SgAFsmAMHlofaFdl9sAf2rkNSiBRIIAPxmCeASpIssAS2LkECDpRg4AFhiEaeTgR KGFKjMANNqARzqAYrFlq2/ZtjYQPcroKWtkRxiAM3Dhq36BIIEAX5LkA/MESNiB5 EaCojXoCEIAarPma4faWq3c+txVfh7lzHTSEMeNBD7NW9fTClM1Q32NTM/JJt3SZ /5Q7JVNy/ylXDlxBDdjnDO4gjl9ZH1IEAZrWEiYBEPK5BH6Af0ZEGDZgyUAMDa7B NFZZk9FgDCbBEuBBYFUBF8rZSCLZEnDgDr5pDVwhD0Y3Br6WVUL3iI2ECQY4+GKg DSYZBLyZFSTACFKAsnHYFQCBEdw4D+4ABOTYFuVAFUjgsp9AFdCgtbvWCgY7C0Ig mpkFiGEZBwYWDVy3E88AFargeVWVBYBaWBKhERDgEEIAtgl2BSAgeA9kvHGgtEvA Mk4jEdpgEib5lafBLoCXBPIAh8ubqhAgBQrgDTAbFyZBCeSACXChBDT5U+RTeRfz c8c6LzeUT7vagIF5PupDcb13ezF4I//XtX1/9gfwAQ30QJw/Yg0mYcnOeQNeYD08 gAWu4WKpeSYBYA164B7bhwnwl39SIATAln/1YZzcQw5CgLYBJATGmJkQIHQpYXS9 GRCEMBU2gKCNRBU6Wg5i4Ki1xB4UILvZgcFJJBUSoRZiaHYBgHVzoUjIFhC6XBPy oLcQgMtH7wQ0IabfwxFYgBJu7BB6AL4rgWO1pIHfQw6KIabj+76DZBx4Gs+n4Z0c wQosAwhYgHIYogf+4wKQYYLrEpAVVoN5dmmP1reENDxDjyr91ZrSNF9Ikq21unpS tlKz1U9P6QxwGAS4obHWYANuQRPewC5sFQIIdhnGIGg1ocQJBA3/TgJIDYAJNhuw lTBMHEGLjcG0h6GOgduNa6HL7/mdPCAGhkFgCTaf9xlHDSB0rdkSqiBFiFzLSaoZ EsEYhMBrDfAjzmAPKCFsIKASfruJh/sNmkuAwVYYesADg28PciENJCER2LwkWXe7 J6wJvRuhHCERMoApKmEDOjYm1DtMIMARmDgG7t0ATqDPJ6QS3tYAbKEEKMcIJFhY 24AVrH1gEyEOiocF4gCRxZbZZCiX45Rd26MMbTRQxxc+lFTaZDNAixY0b3J346oF lhqi5zUecMEf/AG0ACQVJoGin9awL2oPLMC1zsCxQ8iebFwdw34mgXiyr3rtC4DM +fca3kkY/57emtWAzGKCCco2jsE+BlghsJqBBVihAoIgBkhAsO+AGlkXyjvCA1BB oTOg3t/gh2ZXgGmXgTk2j/e4c4NAuy8Wzx3eLQY+Jv6cu9r2kkU+BEz6aUnAziee 0+QgHt4WAWA/4w2gEixhDhiY7Ue2Apj3FEbEnoy5UJXVwlj4Mb11fDtzN20LUE+v 52/5hYWei7JVS6/HN122SzTZ1jliDXBhGGJgDALaAMbBCiyhyZ9gD9pgXg1AF/Qh 4EDMFR47UM/AFb48Hm68szxAvifZGPJ5vzVZkwHiB4Ez4MIoAYAwRSJKT56AaAhi hT2EFAEYSDXmBYGKCM+gChOhogdUlP8OAskCD1ebEisAnInBSgJCCG4cNryFb0+u NBTlZNmgwsDPlj2XvVnys1HFfRU3IgxCsgJCAgYQGpDEgpJUhId6ZLBYacOEnlny 7ALgiAWJScPcgEBDSYIBR4nmUESQ5c0uBMzyjLXqyMocOfFIVHEL8ckKAhA0xXFK kSlHi5ONTL08GYDTqhw5d7ZqdWPVfSL6BRCReTJnyU1TUyx9mjVohPssU77N0bbm 1JBdZ+6dusUGQ3LQlDBk2YOrUzIR3pskEMEeC1so4nN17UFqA0zwMGByTab0Eksg C4vDIPXLMBIkp4ix2LVoixgzAAcgR6ehiocSvVAQmQEpuJKLEh7/DdNcZnKoctRd IGzQUldKUXSGTmn0xw2AHDHl2Ql7VLEVR0GwUIWGc9UFAAKV+NUTH2+kIQcfJbxA mxy2aIUWigjZaJYBlZQQCUUGeLBBEz6alRoQLMSh4VSc3YdbRZ61xhGUFgFnJQEi BBDAAVPuA5mVQlol2ZQAHBBAPyLcB2Vvq/lmwHyfzUnVhqntE48lPwBwAi76pOcB LopohxAMYwhkwDh/UoidTGWK5Ao4lqwAYH4J3NKTKriEESIAENhDgBwFHbQjOCXw 1NMtE3WG0X+qpbJBBhpeoEoJGEAgBKEu7XGKEifEUAWpqWUxRi1bLWgrWqjksp9F /YEI1YsU/0HASKdPRZWZRyXtmEUJX6lYggp32aKXHMzoRdGIcZ1ol1Xx9EgXjilm 0UYTAASRyBvCegoHAUpO02RmT2ImW2uemTnmbr71to8BW57mGsIFU9QbZAYMwKWX tCH8G8WRzbYwZroJ7BsAa4xhyEZr4HLKA3LEUAIOIKgyiSslIDpddQhdp0gFTN0n RwgF6JEeQsKMAY9DIVhSCx+uTCIzCCGMwU4FL12jBGsDtkHJQ6qMcUqzFSHQKpQv cQ0CCK5YAYgEFeZxR9oxWCFrfiV0/UTRImpSwjAgMOHKSibMO0YeSuPSoFBjtOG3 2sFOdgIqICpoCwldg2CJJbE6m8gGIP/csQICfLjDUyVjvKG0JbjEIRVdE86LJATF kJDLEzTjUoJdCBRWgkNSjxFHisW0UcVDWZc8mWwcOxmaayNvuJGWph2QMMJ1iqkw bg+v6XHzAEyccPfZz4l8mLRlZqgOTo1jRRj2jFhAASSEYUsiOigg3aUUnYAGe74Z Gp4W+SN+VoiJAQ7hivgVoA1vuIRLwBE2KR1ibvEjwQZchRvujAEQFYBSEChYgBI8 jmy4UKAIm/Or+ElLNSdIYAiHUSsMzCQLJYzfNOKDnyxYwoSywsy9SJKgOiEECDGo 4DCMoaPdDdAKTYjRG8aCAF2MIX69YwY8lHAie+2IDywCwAUoSAL/eIBgDFqEQApq KD94/KWF8ctDSCpiG4uNaT5YKl+UPsaZPH7vYQOwHvOQt7wzpUkEHHLebCRmpoEB 4Hkf+56c7qieJzzAKXjhhkwuYIwn3GIgTwAVAA6BAV35JA0KKBNwzmAMnd3FDanI gHYkQ5ObOEUObsDh2BBDqSoBRpPkSxFiNlkRmjwEmBThQhaecImAceQkmiSAI3hp lSAccwW6osgF3GKMagazlmKK5SX85QaxzQUExmDAXIzRHAQ4gpwPMIIj7ONFTCxB SI5AJyxr8k0I/GFP0zqmYjhygVT8s5EJc4qY9Di+LJ0voU2BDfXEt53JuKkz26uj fDBjUOSR/0yjFnmUDzmqUfCBVEojFalIJTrSO+2DNZI5aUpLFkiOsvROJbPSSjf6 Uoi6lDeq6Wn4QAMlh3FJBByL6UU5sr0pHQymqpnoQkXDMEVmNHvYy2lPNxMyq+a0 qFotaVcJ+tKqIm+nX9Xofd7kQ4TapjY+3Y0ix2fWhz0UkpqpykGrlEc0qUkybPre VESqVI+5dKq3QWhbzwqyiC60Y2WVD/j4ylFGcnQjsslonDCaUrLC9ZCJTVhLHQun nIoVkFqtqmckMzLOWIZDBzANajBj16ai1DdJnW31FstTzyLMqCSlklWXJ0emzvay rimkYgNLmdFuzKdo7axZG3lav1JEN/8cq5guffNZ09L0kMqFa5hiO92PSre3jLVt TbekgrmKj7fdM5NeucfZ5ErUruANrm8JoNnrCpGz10spcEHDGvMp7L++ratfTzra nb6VYic1k33F98jxZo+3WFUYVDWLvSkplME4de7CChZgOMZ3wNL92UKZQhouDcDD GjXsmLaH4s1ed6SI/Ux/LZxVGVOmYQIe34IVJtmYjsyjJBOwhkHGFOo6sr7DVexR HUlXp0jWwkf+qZWvVFiEpJawDw6ui/cr3t5+NkrEJS6LSdzW1kivSxuVckoh894I h/nMu70yeHuLUORGDKIZvO5SnWxeKVm3wDMuNKHPLGgs49jAZO7/8FIQ7eIrl5e0 Ba7ukzvKvB73crL+datVtpfoPev3p3KNKX036hnCLrq7uT1qd1ndMKrm+dHMrfWm o6TZy6a6xTmeM0j76utFFhe3hu6slZ7H3jlC2KdOUV5BtRxszTjU0g62o5DiPGA5 z1bVkJaxmB65GTktj7iqzqMUqPBNhWGY1oFmNJXeul/Khi+PW1jEEpSJ6JqO22MG iLFm+IrcoGIUAjPAAL4hqloKLGJwm67wdn2LbHssQlyShjaa5c3nS9MG1CE9bmpg fGltN/zPJK2TZBCgASpQQRwM0OaVnWrmLN/RAMTgACll7tTZAkHlPKcmoVndW00b QAZXUEEF/3bNZ8MKEbHx7qxhDcAIcZSHvHUGgCS00IQE2ebPFmPEFdrFZEPi1swc K5MjEhAOUQu3Y2idtUHlGl4kj/TPrQ1AH99c8dJavQMJ6Ls+8OAAe0y5sZWRgQVu nnHMTkYSHVhA3xOwADzce8/WzaMGMqC3HEviChmw1m6nKnC8b9YIbkhALfCtaats IQpZn/RkGDGCdvE0kIMH6224YIG054ZgvBZiTK1kgLq/ttBx9CNVKwLy2Crf4j9d OvO7x20KXcEBJkABCuBwh0eIDapzjv62K1IICyyBkarFM8gkEYcwWB8Oi4jDAtJN 1/jL4QlgEJunZY6QzWMQr5Ru9/3J2/8ZFHB9DpdmAAB7TdApEwMcUPd1c1Jl7GZi 3vMxFoN7hMBi0UVu0XY+bXIbWhIAKvAP7EZsLxV8gwR0SWcn8RVpBuADDoAcQkIB B5cwU2ZUiUR0uyCDNVURQKAFiiAs6BcJMvFt27EIYSBOxWZ1I2B0OsaE0Kd2Ohh3 fNZ0FAEEHdB6BTgbsCd7iXclgFVkZIZ7umd7iRdIRjYmIJZiENNvt+ZxiVVb2LVc YxWFuWUbctAHYCCDckAF48cIK/eCwaRyjSABs7SHD7BzjQB/CIFyKycE4feHwmYV fRiIDCAm6EcIIWKHhNAsCOACVKAOJvAABwMEGKAOjbBJKBcHDtD/CFTQCP2yHZLA inDgAleAQQYwiqVIiaBhABCgAY2AiEbgZX14CQagAeKAeVICASjADY2AAhrCiYLo Bb0oAVuAbkLSh42AAZlnEZJoAozQAXPQKZDBi6tIBQYXiY8ABVAnDohIEdHYCAoA AYXwjhaxcypnf+rIc/uyjeu4BI5wBRaYPBN2a2Z4R/YVPQ5VcrzHY9ZGEf+gAqdh MdwXc4QVdlqFAB3gglByAdNACOpwBX3nAJFgIoXwkX1nARNQSht5DYtQkg6Akt8D AYvweA7wCAuAeADVB4+XAA6whJkRBB1ACMIiB3cQBulxAYtgAX0XeYYAIMRYkguw AJHgCH2w/wCPoJQY1BvxmJSQhwcWoAIAwomPwAGQ5wAZkE5w0AFbuQBzoI8WoQEW 0Ah813eSNxWwN5aQx5Yp8gdh8AJRkABgsAubBwWKqAEluZPmuA+caJhdeYUcAQGY oJN6EA6k4o2EUAh3yZMIcQF/wAa38JEGcRVWCZKNsBX+qJOZqWUkqZRxgAdiCHAS aGY1lmxplYbDB2iMZSUg13/xF120AXquEQxXAAaN8AChWBEX8AgWwAYrgAIuoAUL 0CwywAFzcH1o6QBbwBhxoJzV55wOkB4IQJWtKItpmQbPwxTJeH3NiZGYAomSAYTN YQDhZ3QIsAgLwIxwUJgOgClV2AQmAP8H7NcEDOCNYIABcIAC1WRXCIAJC9AE6cmS RncVV8AG/ukCGNlDkjACqvifhdAE89QZhYkH91mYIAEAQDACE/qfLAkFBIAAblCV iAgHD+ACj/AVBuACHMAG16cBGCkuNiqhS7ChV4CA88YI1WegizCdCOF1eJAB/qkB WgAGPEEBxLAAYUAF/2kEjMABYHB9FRqSFmEE64efI8ApzrIAYPCfKKABa0kxszmH tgVuv4GQGdddsxZnd0ZjkBRkIyYkLjACCWABj9ChtnEB6acrQHAFPSMHcfCSVbGo IlmoYKA3hpcywRkJIUJ0N3lSZxAHkzcZwdABw6lyaVmUJaoFl0r/mEVnBEjJcBZh DwpgAEXYLOADBH3QBMKCqPNJfx7qRX1ghAqqBxOwGa/aXpJAoybiBl5pAG4QlEKS CSCBcmpAcRZhrOJyAVb4RgY4Alm3mfVHERTAekE0dimCCa0He+GwdV6XdhBADGog NvrkrTOhBWwgLLrGBXqwC/5yosLCBRwghiD1ezlGcvuAJqcxawVZdQUmV+DjGZIF ZiIYa62GjHBABXdwBVGpHRuZD02yqGDwAEHwdRjAcxiQqBJQqKiKEP5Ynn9gAfYX fuXpQxxiBKNIBYuABxoRGU6Bfo7Xd2zQCOkRn3iAApBxAXdACAywebUgeJCBAE9g hFaRcquo/w5L8ACF8AgqsBn6pwC1GoRC8pYmUKuEkCDMpQGP0KpXMQKNwAWLwAYi y3PqoAZpgAB7ma2hqRQYOph3gQmAKQVaMAcm4o1Duh324AKraKsy4XVBQoXbWgH6 xAYhcq5SIgnBahUzy4qLoAa7MBcLMHwGwAUOEA7Gp2hTNWb7FWnFFSfopV4IJ4ep gW1CYlAKSG0WxYRcBQRRsADCWqiK0CQX6Z1fsJU6+ZdbsKg9QxGbV54YqUpDJ34H JwczEAeiCZU3WRHBEAcNaqCDqIiL4IIVMZS/Gn7K2bZSQZ/x2rQ6aRCF4AC8moRf eXVf6bVmy3g9CSebN63aGgloybOnqf8CLRoGqLJI1WqjqKmIbiCtLgCXO2iFY2uN j3AFHwmV5hp7OxgF7EEBf3CFDLiFBpAJehAkMenASumSCCAJavAXCMEF//hTCQsy lvZ/ukG6fPRkQwiJk5F8cBh/vKaBk3EB/1gBu9u7fbADDyADDlCgBpqmKQPEFGG9 MKIO+ulWL9skulYIC+CzKHALZZtLk+EII6AIDKyXaOq96uCtUKdy7qerRsghW5Ce cCAERoAJRlwR9lsBsLd/Q1d0jGcs8wVkZduqACAFHdAIgfufhYzFD9C0YJCtVkej Pnq/LeoAgWkBK0oRjMB6IaJrsKcHjeCfcGCrUuF1eYsQFGCF+MP/mfDJCBaguICh Bw0QjwnQBI2wBfhpAZp7CA7gBNaYe+0VbanXhAAobdPDhco2bIX1ugUIJVsnJUTG XfK1DxeQi97LkQ+wxDsSB2JrvfmqIHEwKFaBvEZADNoHGUT3A/h2AX1ACKuCH32A g4llvWKrGlY7dZqJzvuyi3+wvvS5A/Y3GUSHtVbRt195zl1rFU9AfZvZBG90UJt3 toK5mbUAxiyqAf8rJNWahHMgjnubBgfYJKTcmHprwpyBAJkgwVvICFqQdhfcmCbK BqKRmG7gAM+grgBCFVzABmPhCFFZESkMkBnHwm1lJmNGUrU5Rwd7m8DxhgT4PUcm ur+pUUGA/wcToBsIUAj4SgAbqQiU9AcLkK9yMA3euRkQUB4bibJWdwVpQADBqQir IgfqYJP3EQTXnE4kOQEL9s5gfC9WWDRUbQEmYARb0B7bqwaX0LSDDcyB+0YKugAq YAT0Ka2RaKsRQJ88SUm3oErxGxT0eIdyu6DwaxEQcAsMkMjiNIuD063N4qMIeMFR qoizKLjBhAmZG4mMa4CPsMrxaMKeQgxskCA0J9vbOK8V4AgWoEWeUtVnYaJgQCot ugD/ipuKFj6DJ2dsMqethj2s4V4m+H1NiN0MqSDTYMWrGJccQAgAAgHa6bNU0AHk vSrWa58q55HpXLzwmc2h0gcO0ARUwP8Nj+B+Nzcy9EncrDgCcaAHnsoRjIDOvS0k 4Zfe6sABRWkE4VeKnviPcmG1bMCKiai3VnzGBL6EtYoH+U0F00dxtcqgrNgBbADA FX0FIbqKaLwRF+DWGP7iN62gFH286MgUV6eKFA4G88SJHIAHKN7iV9h1LT6q/J11 UJeh4t14bGDeGDy2J93jI567KRIFDjAHK9cBp3DTFrGgNN4BePAIAKlHSt0xIhVh FQZeQqWGSCixS1EVC7vUBYh0bWh8pisFLDmTKkAohcoGcrkAUDBJVgEHUaAPSskG SsyRIYIJV1DOXhQFY+kAK8CSUp0ZFzDpkAcFLtAH+1cRMqAFQQn/Pij3lHNAKIzg kX2nB3OwKlQ9lgvwx8GkmvZJkp23jX1wl2yQTJHI5wmAB0v4XYXJBtMwlyYQIhRQ CMYOeWZbAXMbBmdhFbM4IQaAlo/XBK7olh+pB03wpB/djoXZd+GAAqlwqwbY4jmZ AGpgAs1BAcdgEMsklwnA66JxziCZAY6gD7mcIkgKeY2ACGh3mxpWdnFYUh7IZpRm aoRVdwMwMlWFX7TGZb51ulZBAYXMAKyxuw8wywygTAZg7f+pN9YezZ5yoEJyCyiA nReAAuqsGik/iAhwoPYFAXBwC6VEPkAg8hGviGxs8wGDAD6fg1mKAh7vBXCgvap3 fS4Hddcn/3h4NqMmcPFw4ElwdPGHXBUGYA/NCINbMPLU8p/Wsg9coPIK8NfEhGlW kYy3EIqzvBE1L9psjJ0V4faTEfTXZy01DwfpYQScgMlyz6KcwJ5x/lyb5XAVRhqu ZX4dGGZ4qj1D5Ww2Vj0i52g5pbG1R3hfdYKE9yWV/1VOOeuZP4K/lsMB2XEKJmoc KFvudj0k5z0/BkcY0yV3vvmqccxN0eYKX2x1pGfHyc0Akl+mn1NGEPw6Fkd694Sk z2nebLYkCOe/LPqFX8xbNRuYT/iU1mwcp3Eo5foAUFvBT7uWNRvB9bA4dQaJ6jNe JWHqj4VuCkkFw14VGVEQr3bLagFU4P9/omZUzebd8ZVzPgQQBAAMHGiA4MGBAhEe 3AfAIMKHCyU6JEggokSDCjFOJCCiX4ADBSESfHhRokKNAA4E6CeiIQCLME0efJhy 4k2cMm8igMMgZUmSCyMaeDl04cuJSEUmDAqTqVKnNHVuFGkz50iKFRFqtAqAApwH WGdi1UoQKk2BSKFGNMI06k2gWVPGzLr04lmOHGtezbjUoUADKJka3GdARIAAIhC2 fXvQ6liSAxC7vBnzsd+FP91mpgpgbdnOZbniZNywYWDOTclihix1tFCCjJvOlZqz LwDZjrcWfN1YdcOum33bRggc7snUdnvfLDoxouWr0WF6BNl6ePL/uCpVJAYc3eZo 1Nk1081+/WpvAniPilR6W651uueFz4dN/3Ne1dL1Y0b+tjzvoIK7ibGZvhuwP7EU InCq4LqCTMC6BtpnpcSKa6ov6yYaQIDE1rLpv/x2C3G+7lS7SLbwqIqrJMAE0802 F3dDLaqL2OIvwq6QYsxA0GZsUboS4xsxo5lMipE4zwB0D8HQJLRwP+/GKpCiEp0k TLeMqAtpPShv02ilfv6R7cO8WtMMyuTM4kvEtyBMckSq5AihFgk6czO1KhXK8MIb MapSuh3dMtCksS5goooK4DRvTSoLNEnHqqikz7tIJxVKsBlpOqxCh14ak83YnBto U8r4W040/0qjgupPIc/C68guKxvo04VOiCEMJdRbTSkhQ1PIQzQBRM6k3ETF6dSB TtCEkkQFvU1KVaeaVM8X/wrWOKdSVNSoNDcSqKMAVPgHJ24ZJYhCEe5cbagSM43w oQX5UhCpTAkN9q1imwTgDHBwHRJVJ7Hss7aAQWusXVkvcoSJDPTMYhpD9MswojNQ oaROIA2u60/8BiZXSUWrZfPHCHPah9Q9BTTNwQG2o+wlhDcOdrwyu5VVRAJ/DO/O iM5K6YwYrpEAZkE7y3fk1PYp9rmb1XXokES4UUiOLN5QIcQUNcpOtoaCQAVRglmr 79iwJVLLM5KPzimtpZ2ubcZM9+noo/8tnyrZY5EP62cA8gAWMsMz9yPZTKzvXZDX hXKjGJxTlBgb79ogVNtYIo3FLbVmesiApKrTuDRjiSpmNnFQTRUxriqX7Jts0NwO NSv4yJ1wMqwwnTS7iP6hHU2UKs82P6uM2zPg0yY6WtebCys79KAlcCQES1QIywBd KGGAqTPmVGCg5y3JQAgmAMEYAEMtocSQeCi5hCRH9pjEeoJOCCEDIw6Z/8MscFgC gSwSAcRxmhwCDZO4Q50QADV/WAIekwjBJCxBgklMAh53mN/2CnKISaThNI5Qhfki NhAgqKIJRngeNxzxtWYFYQ9xGJ9rihay62jtYBLjU6+SRLgALcn/bAk5jArqNrzk dEUELkPWvUDVM85YJ2ulY4jNXoI8tyDFJvyiRAjGUAAsskICBBDGBlagkRQk4gUK QIAurohFLJ7CEPvYxwlcgUYsJgADA5HDHuBYgoYBoBmJAIEqrFAA8UEkCxvAwRux +IYlxI8FcESkHJZRABLAsQD+QCMJcAAOSkSgIHLgwxt2AQBOwpEEVRCIsnAAgivC QwjFGB0n87AL2qxGRsKyWcgeQq9FSUWKTWTSgWYloU0NoHQ63I/uOvSmFVVkYiLD EsdqM7mD5OaJdLEMUKrZRC/drXgHOQMa8jANN9zCEa6wwgoUwC86DQQBh4pYPHDh jhUwAhFZ/3AFKxxnqxIYAxGIcAQaSrA+OaiiBHfYZyZi8IaIeYAFJaDEChBhDxcZ IAtjaAMgXICIVIwhkGfYQx4ygAhG0JMSSoBAKhJRBZDyUxUelac9qmYCgjQjBo2w SBasUIVb7HMPbwjAvlBBgoYiYgsVQ5QrPwhDeEmnRmuCztrow5WlFuw41qqMlvR1 S7LYaFQsSdfdeueY8sToOQ/yai1lacTNPAgy3WwcRdjqOF1MY337Agc7zhkCfcwV ALY6BQMQkIoNjFGdquBAIpsRghUc5AR7yIACZHoxnJi0sQPhaC4idohpeI4gkgjB 1TK3uYI87JMDCUIM7rC9+k3jkxxtBP839zAMBXjtfAQ5gyaGIQQ+5GECOYEmqGj1 OY3JiEyVSpVOnMkltZxsd2OxydFSAhUKHWCX+vlq2YYHK2QORqrR4h0QIyIHJkTQ gebkl9BeUkc9RCwFrniBQITBATgAQKGBTFYM7CmHGOjjqAF9AwoMIIxEiJeBrsCF +BQqWD5JtLAEcWQuIhDQNiwwgvCwxAY2dwjNEYR/b9gtHfmQC8fJIQeQPQQLNgCP BjIQFyM9wdcsuNc9UCILk+gwMwFmJUZhtzXQshyOoppEsXLJCJIRl1bqBaUP6a2r TDTid8rFJ0BJtXLUZNpwnBkoBoMDjkIDmr8GW4L4yokVDw6BPQH/EI8xIHivmggD A2xlZjqmogT78yMW/4hGe8oUEC/2TSp6MEc6qkKNHLVzAazwRxIAggAlnixuqpZI gmB4t0HQRGv5d2dJWpajkPXMBVCBxRLsNqpXWp5/3qSepcYyuKuuFI/ulZZfAnN3 rEsKt5CCLsIkU0ESgkyVae3UI+fyPMk0K0S4AAdH7NMedA3D+OSkhuudWQsoKEMM zAmAMKqZrxIAmhoZrIq8/rUE8UzpPrdAAIVOVkpZ4ABMKasKy9YxFyvgQkrlGRYM S42OVRttsvZQBSM8TJMGOIQlalFveZqbAF4DG2ktlgkWuEOzoFIeNm3mOmu60F0+ mk+RaHSj//88igBErttinoQ0iSgZuwmTVnxQ1x8hOTM4nrKUU1mTnuzmpMsANAB+ vb1XNLwgHXH4oELhvNcYNC6g+oA0ABDAB30k1s+AXohM2dGsiXQxse8+xYPhPXGE SIIFeXT6ow/Cv1zowBYNx3BrJSJbrIuuAlAbKS0n9VsVMUhSqwYi5GInE5+ZTAQc EibeSM3bg6DrVX5BXlfOROyaa/Mqsuktku9GW3DUYGgOMWN7B2uFNtiVsjH4Z/zs ez0mpLlZS4+vshB6kGRXIN2BqpyC3Q3KPTgYAFA7xfgQ4AI4EDwRp6XjMkoQgIuU eAxWoy0q3vACkgAhExJgONarf+km8P9ZNQJKqt3NdbOzrmY57nqRDDViGh7SjU1F gZVR1qJyxyCv8r10012G9TpcWs49t1nam64CNBJogwjCBX9oK4JYrzk7iBTABQGc BFz4o77alxggAUtwwD9KQInCBQgaQECqAD3DOonIgj/bJEGLmKcbgw10wBJoLY7a wCqQgBKLMAsTiFDKpIMoMQqMIEvwh4vZtLizmEThJBKYg48jGCiymSnxMbEQGGpR psf5GG8ZjNnhlKA4QmZSiuiCPO6qlhP5tcchGRnCCWwhnqgIQ9Zxmm56AzTABUji hs1jsOahF3rCIkoAAVf4H9IKgT96AxAIgddzCEeIgTvLgyq4nvX/AgQQRAhxo7rK 0iw5OAQ2xKJJQESHcCMsGgYJ4B82xCN1ygISoCmaeJ4zaoMqWJ8gYAFOA4BT5DRP w6O9kAiuea7t8puSaULhWDlWGyYotBOrMp4npLitagnuG5hXrI8nc5H644wn2iHq epIioTmhYASIAoKHUgCT8ABrswouYIRbMAJ8AAdKHAgIqLcHMIJU+LmB8AKEW7aC 4IIHAA+NgABGCIuCgIBb4DMjYISWQgh5RAR6NAAIACl6dAhGSMR2bCk94QKIIgmF 1Ag5QIRbcDxysYqY6bvL4JIQ6QrFgUeqahPmIBXiUhMkSSZSma4ZShKlSQonUTW7 OIkfa4yL/1idWMu/HvG/MwkeNFkniDkbmugivfKMl/CAOzRIZrw819EPK0QrkUSL kmmOJUQSWxyb8SAma+o7JLmbIQuXcZGlpmKilACTrrKX8DM5Jss7pWS1i+RC8NMu 6bCVWkjEZnCgAbQCOJOTCnQgK3gDvbLKs4ycvizLeyGaGCq/VInJsbSxJ2mPqyRM zwBJZezLTTmAlzzJleQx2MHFzNg/WsoNm3iimBRLzLAdkWSujSijDbgEk7AVNCoB QHgANgIlJrgzoPKJ6HDKltQXtFoSssITyoHFEam8mniWsLEh+sCQtbyczTgNPYkR M4QJkvsX6woQiADLWGpOMczFusgmYf/DOIFBuY7DTeJ8Cy7YgoHMCgigRmnEOYYE qXNTyc2ozshDSzwhlOk6Srvppdosi+tCTNxYFZvTDFRzGvo8GcLzylULnK06prP4 zEiZiYqTT9wkPzJ8uWABTRfyyNMRnMB8RfG4vFYrK7/0GARlSV5KwuzAFqxKEpmc Ksh5yovsUF6KjhQ9iV6cDRjSi4GgzoTgyxfSz/i0P+RkUUsplh2B0ffMRY/LJQk9 OZurUFOrycIBvyR9m6loG6NUj/AsCyOARsq0EcTJKmGjCFxKCcozMmSUEAoRJssk RvNAGdiQyF8sme6rOMEM0mc6UrDS0F9c02g6ziazlpe0Tg/9tVP/0QjnEhUSRUwH Ca4sXcxJ2aaOSSItNRkoZIuWEYC6oUhLGS6S0FGR4VLY8U0o6a0jBBH/OzVjgZDd XEyxtAkg6AAV0L6BkARYldXQ3DtcfDIl6rGMQAANaIKjUsrd/Du6gIovxQwowkz1 XBQZcpXalAwqDM5Ixc/IhFSm5E04kcU3SctjTcrk7BXDJJ0XaqqZuAB1eIRHiAN0 lZ7W2YwL6ABCuB5aVbOD0IArUAEjEM0ffZ0iasJiPFX6kANMUIN+u065CVcnZFYL jVFpWbWUdAti6z6rXBKlgCbg2BCQqFSsWdYgNQBPhSEsJcPLpNSCGdPRdBEU8YvX +BM+ZVEg/+iDBdCHBUiABFgAB7gEcEWIIOiDmwUARuiDWN3RzRqBFyBKQbUOCFiE OWghO0XMGY2QwniCMAjWrOk+PzHLFhXahpUlaDrKqlxK41EKaPwR5fKhjlEXyHBT DB3NOLUUbbGxo1nS/cAhkT2OGHnZePWCB0haDoiEFhqLfYCAdwQAICBaWTUAGbjX F/u7q7iAP2i2Jv3QWAMNBMAEMAA7/Zi/GzMuhq2MR4nRB8VWb/1XuV0b6hgXUwVb klUJruJYvzASuchQ7Mw5mChVQS0iO8HRQZWQC+gDRRgfCLgDMAjW63iinw3ahZCE R6BXJV25wH2CdGJSHl0ICMCEMMDc6/9kuSBLVd/ZCtidSUn1vqZJDetYRlRlCMfs kfaA04IxiMg8xh5t29edCx36XM21TZVlDwm1WhFBUMLtA0IIi4aQgzv4XQBQXhOw IAMoBDYAKHWYA8d5VQTzVXRdAXtFXoRgBFgloRFggyX4CUY4V2BtC0mIAgd4BDZ4 hCbAAFglCCBQh6sBoTuAgu0ByELAg0dohERpiBduhHzsgDkwAmO4XHVyAzBIJAMA gjtAVx12D/yVUXVpVMQbSSdpC2s1Tu/1xbRairnJ2JGoLii0io+9HRt9EaKIT4LR 1s7dC/KrMl+LPOIkpn3oXUXgORl4BBTAjcSd4BvO4+CN133Q4KD/NVearVmbRbD4 eNU7UIeZXYAFQF45WIRCrtmG0QAtWAALoFk14IY+0OFZ1YKlndURyCPlLeQFUAN3 A4I/mANjoNkmkAANuF6ncwE9UAGLcIEraOQEkOVOCY3UHdU+ZY+6xc9pBR2ANR2H QBfsDI6o0oiS7MhflplifOPSHZGGwDtsldGlfGKW+98TRuFHUAO9stcJ0JMbjhg5 AGDHCYY4iFUEeIIFyIAH8AJ7uGBb1eAFmANDIICfnVqne4JatgcvoIA78GDCVYcm YAC9jeS3/OcFkGUD0AAi7l1UVgAvsFdZftkFSOiFNuIIMAAXsIAOe1k22Gd7YIRG 6KlrxS4w/967+Vs8kjg/iGVMtUnCuJ1c/9yKlvHi4flemCyIMS6u3X1C2K2yLZXK hS1j0gjZyW3Kd7UAfTBlYHWIxMXXgsAEPECBfSBgQojgDhgjWl3al5AEwz2Kl42E ZvFVPICpd709AAjexoKAP4heBDAGWb6ARaCCRYCpum4CJYjoK4AChfg9C4ACr/iD cHjDd75eXI7hA85hZJq/fy02xuAajBzqab6RwPsd+YWhkZu197hVKHnfC901z0DY L1ZqKEXjuf1p5JRpXZQOvJ3neZaEKwADeb2CcpaJc37rO+jqQN7gQngEE9CIO8bg g3hV5AXsJUBcdEVXdVXXpZXrVyaIO/+GKQ3gBj/QgFpQALlurLr2ZxfuAL9+WU9W J+vNgBYmiJ89YgiwVUF9XbZkUmasU9eWYtVN6m11zyddEHDph5LDDqZCCE/1Vqpg X+GgSvfUyPk2l5tujJx+ot7t6oOw7QlQgD1W4D4Gpd9mgH14WXx9AgdougMmWqxD jQ8H2maJaOKWAwywgJht5Jn16wt4Aghm7yigHw1oLA1oBEN4VcNOWvEGoT8o70Vo aHXSAEdegEbgs1d1ZAcoaSgrNozgSfMtU7FJxuKFWGZ2ydoF25lL32mBi0UFALU9 k2VcTrWETi9UUbHUFVe7CmvVppRNbt99Q1XsA7TGhEdYAgtCgN7/hoA73wdJAFoj KIQRJ4kLPhJBJhA+b24+L256pud3JAAgWARCcDYbFwIMmKMXNgENYAPPkWtc0QhV 7moK6IM5wLrKPWI3WADBLgkDYITsvm3idRbpfNIwFWqR6Q0s3t1MiUqIcKYrf87s /Mtkbt1g5mwhpfIlTeoPgTWA9VecQ79ZhBW1gbU5BmA8D4YrAGstmAACYeA85urr OV4jsFcMeLFgMHGoBfEV1wDiBoA7pjo1kevodQju1gB1SKSkzQANuHEEcAM1UGlR XnVVRvK3tt4IoIA/IFiJ+D09MGzWvtAytuKV9L8FBVPPLk5mld/vVS4B2EpR1SpR fdgElS7M/47UlsayN62lN+b48ZUQi73siHhZRcC6n3WA+MLbREniOHCAiPnjOgGC dlaAlxVvBFiER+4KDc6AFX908ukDNfjggmAEOJCAC4gCCt+sOGjnOonoPgiDJp/V K6hu33YAmHrZVScICBhizwECLQDWWbd6h8gEPHDsGyVNjd1mn56lUgNMbULttX2O AVC/P82JoO6Po27arHWX5uxCXScJkwwuLawhZzyK3v1mdIXxC3e6P3AAC2CDK1CD OMjqrf7tdf5qMioEC8ADdcVkPChaCJfgeJ93AGj3BYB9dF0AOhl4m32EI57j0Act wu0ABzB+A3h1B1DXXG5oh1f4yuVl2//ualxufnTlAC/bO+TcmV0UUyailZuE6eqC vCaMKP5MNfSdNeio/PpQD7VFScffIWIa5hGxzzMdm8kuSi4poiDQAoBIIFDgHAYE ACCE8IfDgiYMiFm4BABCnzCGAEjSokIBAASYriRQc0mDxgoIARg4mVGFyY6YLGA4 aW8RyJAZHiQsxCGBxYl/1KQ5qRDoSZSSOghks+QgACBTmkg4ieDPqV0IDbjhAPWo QD1zcBYNK7Yo05RhmRbdh/bq2rBmEZYde1Uu3bpm2741UvfkPgMERARQ8W8vXwD7 9h42fPVAgH4imLZFmFjs5LF336IkK/ftwcSe4RbF/Dbl2rhimVb/hjw3M2u2h/ep feDFiGy9YY14sXeYgJeDBrxwNGxkLW7ftOXuO36yeGgj9norvrrPHgGmRhSgNTA8 Mm57weES+H71Adp9uX0/oF0ddFrJe1WvZk+49UnMJ30DiKw5P3v8cO3vRxcBpI21 D2ABiBAfSonlJVdZkR14wGjt2RbdZH7Vx99YeBVVIXv2kWYWgGcRBh9b9AU4X2XI zceie6zp156C0bVYY4srhoVja6W5J2Jop/kIY47yaSgWiHyNGB9ndpFIo5GlidBP AAecRqSNozHmGI86PmgjfTHqaCVdSYI2YpD7nYmWbxx66WKbKJL5ImVvIkZWmPP5 J5qGMcZo/2SGbqHZJ3wDzriXbWudiZCHZxkA24EJ/jnnZhue9OhhZF5a16K2qQXo fYz6aeWa7FWYqGl0Mimjp5W95qRia7X65p2t6ndngXJi1lZifRb6KaZ6Vlnknk1G +qmwcRrLH7JE6tjXhlFOieaJcgJZpFlZPjaWXndiKKmCOJqlY7e91sUtkWr+aGKi xq4Y65CeHjksoJ312qh7YaI25GcWOvgjiqyl5K6wNpoIV5gj+kfuasiq6yKD+hEa nWqiMYbgv3ItOl+E4f5bYWT7OkigYWyKGVrCdfE46cIqDzzuahfKWyS6wmZXX8Hx CtgagJPZhqHP5eUnWlsntzwvpZk56//paj1rNmGwAz+tc7GrEe0lmX8FNljUcZKM ErYzmzs1AJymaiyvfQZZWbdJnh1fZHwqamWQ64odarDW9WcfXqO2yCvKtyXrZ8Rm /+v3e0nam/GOJcec95M7ckuAowFY7KmaBxOL0KNJgixfvlUiC6yIVcub3dmmMm63 v6gmu6TCNs+3LJ2mAlha6B9CffXqL57sd65pDY1czUo/bhmxUEpJ5bSF3qm4AV8z mKLaYpG9+LQF4+l0gHr6nmHCkod1BhphSPB7nL8XiUAqGyzRr7Ldq1r86G5NZjjo Kxd1SCIZsByWHFnkwSpoGxiX/DU4mZHJQ05bF+JSRxz88eVRNZL/HX0s5bjM8I11 uxMSzTRYFA/gogBW8Ic/SJCBlqDMR0zBhyuuIYFO3QqDqUMIApjAAYlITUB6K8xh UjAGQEQFakKEV9A6yLYxuWEDjQDABfaQhwkQRg58eINV/gQ3DeGsf94qUYpmWDfC mMUIA8ja37oFJmohpGKPoaDZ3vIZRA3Ri24jIrH24QFXFCCPeizBLewnljOAIwxK IF7X8lSfVEwDBZkDlq/2QwBhjCEXEciQrcbWn828jVyIOkQP+HcGVJSAf74Cn2Hk YAsqpoiRCDhEHiIRt6ilzmmd89vwCDW8913skpKRoM5IB0vTQEsElVzdiBRoPLEF yXnL8dx//8SSghYqwC9y2IMVrsERTilOWQgRnwvr18zAoWgtCNAF+zw4owOWiWqs Y+SY6sNJUWqnMHKR4huCojT9IKASeVDB/WCUK5H16VAIy6Xx2iawHBFgAMnrouoA Fr36YGt6c/EPn2yVMsgsy4xWm8wdr4FC8amBAW4ai/jI56qcgTEVN6SPywjnpQJq cXmZWyZNQ3MIJR5tLAg4ZRUZ6hZHTMIJ8mxT7U7qr39OdJjHRIlp3MhLDQZPc5QT QbiwVzbe1a2oGuqcjCRKl44qIDFyQEMNFIAATeDhFnLQhB5uAYMx/CA4CNgDB0QK yG4C4ARoOIVIURKPEObiIgh55guMwP8HS2SAI29R3wZwaABVbGAFA3pmHkPpGwOs bwnT1McSUhCDDBghC/vzwGcrYJYzhKAAoQzOGVTxhggEIQaBRUgTC0CCOQRHDq6N wCFcUYIXHMQRLLitbc6wB3cIFgCxpYRJOMlPetqTiXxQbQb0t0QpuiMNENgDCSgR RKFMlwRhwIkU82gFK5CgCXoxgP4K8AbBGsARiZgDAnxIiMfRTTJ+9Kd8kuPTo4kx MMr7ElML/J6xqPFUlGoQFv/kMl9KjVcDfWWR7MiCGqBwHByAA0qY8AY+hDABt0jF GF4QHAPoQsQAKGlU5BACviJEr3q0rWQBkIIegAANeWQHCg+ivpX/AiAVPagxaWdc AFZMUn3TUAUeS6CBZoQgynkExSFYAAiTGCEVVpixJFesilmEYAzuTYMBsrBlPXb5 DHxwBzjErFpuHGIM/rBtFUxiXFTGGBXMNUAmOgkAelZRuEYuwXWz0IZhuNm9VTRA JRJdgDyk4QzFmHF3KxAETcy4DXNAiHyrgAoSkCAOXByq6zJZo4eKSVcHGsBSZ+rg +ARzRXMjWEyNKqlSE3RIIJyxFfQQxLmO4Q0/YAoMNjBsGtLVrmhwoRxiAOM/x+AN S2HiHvRxCxu7woRhtYwqVioM9l3ICGqRAxM2EBPMjiEPL1ALATwwXCAahrSAiKb+ qoATBGTB/xIYIIBuC0CJSxyEAPWOigFSYIknKKDfMA4CKh497Gmi8gLMmC1CGF5n 9m6Af9gNiqRLUAsaVmIDrtzpo1dg1iyMoQmcZsE0JmmAE7giDtEMORT9AoFitKHm 2w1gXhNBAmvKDDGHoiPU4JjrZBYroQIGZ6tFFZqK/cNDM9sSLEdtSzQamHS1etkd jexekRpgHNa+DwwsYeKr6IID1+amPUIwdoSsoQ84RAg+QgDcNbji7JtRKQr0p3dX 4SMG7Ijm+kzwQRbUoiX7OIEm5q3bedcnC5JsLcX/rArIn0TyEaCnYP/3BsMjpM/8 a2I9T2Lx5vZgiTulInvbwI2yhFzjU//s6QX0XIH/UeI78Z3EMwzggQ0IldMh6P1J LgAMlQchESrHGNO/eFQImujqcUyLgQIgAFabrPleAowKsB+7IWkPdntiYBEN3D85 4FGPf3fPM4Hu1zGEtIZ1LYouLFHjjjBhGmsHByD2wIa+ooQuOJoIWcGVpQAamBwE KZkqoEFMiIU9wBwBAhdmNVZRNEMMGMN3NIMrsEO7NdyczVg96VaX5ZkIGdkbTMAI TlJHZAGesVcP8NMZjEMuRNcJoMLF3ZTsvRYC8METSUXIbdr/QNpJfBJz1Z55zVgJ TACj7RMNZYFtnZltpZcROEIPbFq5qFDIuFpUtcm+RMxfLNQxiUz/QV3MP6hAAAwA veQSm+iHy7CRHLmFHISQHilCS6xFR6EQAMSDJfyAEYyDHmxBUUBSXNFQiq2djtnW sf1ZanldAXiUByTC+n2IANoWKwzSSTSbkWkbZnFA+5yEZyXeSXhA4ylAnDUiZ7XW KSRXe3nd542gPeHb52WenxkXDUqGcTEXALzTn/GUxJUeyGUcL+JZUxSDdwUBCzRi G0QCo20AFE0EMzQiCUyDpSnfu4QNSuXaVREYXVRf5WQjBXnIGAmAMF3SumSTVW3Q BOFHw8gOJFrTZODdCzzAHljAtZ2EAO5CWezBFSjbNWxCCJQAh3XEHuifp+BdAloJ Y10CiV0Z/0Lo1hj8G0ecQAwUFgUqkihaGVo0AxrM2wVmgH5MEwkCQDNkJODQ0wri G8+hxE3FIDO8lundoGmx5J9N0ebN3g9uwKbxYHYRISrEQQWcgSbkHomwVys5ZDyo pFicQA8s34zsRoEoGIGlxqv1BckMToiYDLQMmC791158Ta9o3avVyNW11Pe104JI Rkd9FwCsQYkZgQ0BoB72gCICQNod4jU8wB09W9oJpDPlnXi4hUpdgm6VgGQtXgxY 4kngwx5kIAV6IkJc4AugkLwpgA3OwlpehW6pYk/OwiX6jyrY4ti0oCdiRQ/EhBSR 4D6cATPsGSc1wj6s3i4YgC2UAD9dRf/sCSPt6ZkESBw8eGZo6JMzMqEAyIV8NWWH KAh83EUsld8YFh0c8sc+qBGcNJIWfo6zRAhM7UUDXR0MoZO/bEtkZNRXXdh39JY+ 2IMBJNsHuUIYtMQz6UM/vpAw4IJJkZY+GIJZrJLJpQALJGCi1FAirVgM6INEnEEM qEHn6YIVmBgnzp2NxQDmjeRnJZyWnRARGoMhhOQK/pmZccN3nYExaFZNOmQLCudN qV4WhJJD6gIJ1JkuBuPGAYAjjAE8rOD/5GRHTFF0MdyeVYIVnMJ3yYEbTEA+WcEV NgULJGV83cGMzpdZkonrKJUQcU7uwAX3aU2xAEg2FcrXiM5+HJT//bzhq83M9FXY rg2aIQyILuhDIGJiDMxYHliC2q1YIBHcHpQYR9Cn15kYYQGmJaGEYA6WKyQous0Y PCAW4UXWB5HiSVwg5BlXKxpCKiaXl7ViGryiE0rbVTgXQlRZnIIDDvqZ51lFeRlZ G1wXTxWf7f1ZPHidEjIRMorQKRjBCQwgCbCBAQBBNWKQu+xXhDnnqNGPkvQXYAjA VsLNMEHIVO1KqkifqxGUs5QpGIllDOEdpQFRSkyTihXFWm1ZLdjDHqgYaQmSQ6YW jzUFnuZRLiRgPCSCJ9ihWBDmRQIAfb4XvoWQunkAKvAYY4Gep1oZCj3TMLREfaVf CVTBFhDA/xnkwC9KxQFWVsIubMNWkRwsQ206IU6tJB6p26XBQ/mE3HXtASrBJso9 2gvQHE0mZY9eInvBqW2dAiP4xgkgIwksEROpwpnlgcnF1xiwwZt4DMEQyKwdT9Xl Bz9QzoC5DrUqiIgcgJRki/WMDeacyriIJzi5UZPYCzZGzJjKCrQaLesc0Ir8qjmZ bYvE1zDa2tk6ay+BS+kQT4oYUjhtxmGIwBlCivusYdRYENsmnXywU8kMCpF47Rb5 7eGqCOIqLqow3Mcu7o2U5dY13Vi62qx9YX6I41YaBuqs7XdCndSxBtkCyF3YCvo4 EsCcjPbozpts7ePW1OHml/Y9buGW0v90JaEz6ovrnuWY3NKfDN20yA465ghg9MOA /a7zvU6s1Y1amG6DyQvDxG2bqEn4NZSX7NfbIu6E6W6tEYaOrJKbkcApuGn8bG/K TFTsmuVSAU1OuQXWRMvfKIztLMZUqSHg6JAYeg6qZePr7i6taVNUkq+NeFP7rkiF cFURDa74SW+zpmP/XozRURADCy9DfSfRMZ1VYdQQmRrAvJJWVRgvkS2OlC0AEK+E cCX3pq82yYnw2hJWEtJcZMqp5RBfcMrQll/PfAyiGE4MV2/mnBEHX0ysoM8IWy8x wa/sTtSGsNG4jMjBbPBZrgsYTkm8LEupEE2CrUqkxMjxYmO1LMz/Ad8N7uhS1+4O n+zQBDGtxIQREpMfGQMqoJqxfARt4Tgn08DxlL5OC0eK03QJ+6aLNiqNuKGwS4WK ATxV5OxvOnGf9zWx877MgmWQ6R5RAyOv1Ylx43iQGzuwBU8r7Q4Q2kZvFx/YiyRN 36RjsPJvfukwG+cw1hVtfmilOkGnrTwtgpDSKKFUG4KyF5Vl9u1x6xTKeNIHzLzS 5zyxzDAw/FbwBRuu1DJJH8fQvhBzlSoOFzOTmRYN0gyV43DhuyjwfSAdqnGpdE6V 3TwYNmJG39KSlkpG6NxM4EQuaHyBHqgpSq2u4GiSFS3V0v7ZIlhAAkSCaVXyfnFp /JSyFrOL/ymfSw/T8OQWMgRp1N7OjjnzheS+FGYchhidoeayriynUWNkC/Wib9GK iw8sgAPYg//EQQIQAlj8MgAEgwWkwXcIb0R/y9NwyMfklI8gwB0MBCEMEo8YQBCo wwLwRD1zTZLYcYXMccMAscjsENFOyNR9k6TcctiOZXwtABuIx2t4xAIowoyMbrL0 LkLjs1FxygAIABpehtyA5TFlpw8vUuNkoVsQwwIsQASIRzNYwAK0NGEcwhVEQKlU siw/KyN9ssTYhQxcwQT8aVFcQB8YdQJMtgM8ps+Un9kG79NA73ZyY7mMDZ/pgSuB U9eERiYkABuYliOMtlB8gT7krZNMK/8YCW8yt8fbjJEKcPQ20gljdB+XLqc+U/L5 nsQXOMAVOENK01AHcIMF/DUhY4RM+83x0m70ogvREkchNEGlLgwE3MECzEHBFsIV mAARg7ZRDXFDmRrE1AtoFDBy1ocjOADudtEYYjb1cIEFhHWoZBBCz83VzouZnMxk dGNsE+V/2XBRQAv2MS//XgktGYAPOAAX6IESMMUZPIIQxEFL6zJCSIJgB5yDh3E7 dXj1Gg4CPAFQj4lObERYSAIc5CFWawa4xLHe5tLtmLe4uAAb0DcEtQkjWEBPmSV7 +/Ebc2/WSrHSDhG+LBgA/ENgpCG1Xi71gi0xOAAF/MFz24EiyIH/c4NFEPS1UUfC icX0TCPEF3CAYztkFIi5cgMIMaS5XEWBA9ijEUhCmMtjwLFXXycor8jBIhh1GPSV HBS1BThAAoBBfobFBdwBIXCoW1AEXi+AoJ8EEGjBTbjBFUQCF9xBGEQAI1SEYAHB d4N3HlJhByyAHkwAUwBBByTeh0OFZYA6Xo/5VbjAFUDBnyeAHthmU/yBemnAFTSE BESMri8AGAAgBRyDezLCCKjBd1tAmDcBI0RBuaIEI1xBOHSEG6jBBCgEoq+grma7 FxzCAhg6XrOBPbC2cCKAG+A1GHimASgEXjuAEJgvQbXFHDcJoXSj96kOhNHFqont CRO2XTuA/wQ0Ax6k9BmoQQTgg3ObhBxMw0AYtQO4qSRMQz0HwRXkI0JAhEBUfFyK yHingW1MBR6IlBz0AcWzdFScwUqD/AJMQMEjRDDUhFEvgGRG9gI8gkA4AHcbAGMD 1zz5NMgngGUjBCMwd9HXghE8QRjcAUiEQRqg+GQLBCEI1gX8wUBQ9oUCQR+oA9Oj kG3IgTGwPBgEhQF8+CnsBGUvQCMcRKvjwcS7fRNYuAHcutE7wBUCwSKwwRMIBB7E gbn/c0NsQRSo9lVg+6ZhhRpkwE7gtRpUEReMQDggwBcQflJUQCao+rVzfarXnCOw vAME3wap4ZSeDfdpbnB/4zpixpN33//gCDKthDIlaSFK+ADKS3w+KEAzhMMDXMCG u3R9yIAe7EI03XkaEEAzXIHyG8bG4xZCAEEcKAJmnrl0X4WVByJjqzkAMIIKMIDK /zwN/QEe9CVaQAAOjD8ToXr7IMAiUDpRFoIFlDfYgnqsf/0CBLRDAnr8AwBjA0QG BQAAMIojEMETPRMIItBgwQQAIH0WzKlAECNGAxquzFECwICbK02UEJB0BcwSAhL7 ONgFgMIfPRYBIMBUkQCEKGqWEOTSRw1DCH8WNJGA0REehgSBaAlzlCCjEXNAOlqg pycARxbYDGTUEeRXJxodqdllgIIWNlDl/AEjQSeYCARDHtCYceX/3YwEjewD4Pev XgN5DWTcJyKAgAF782JsDODxXskYESueTJBAYceY6XaeDJhzRgPEHNgD8MUZlzgv L1ggdFEygj6KBp6McGbaBCMN/9QYiPHLowf7HhsoZCHNbpCL8DCQ7QCO5GBNGGSU 02fXb40yLLxoLKlDJAUJwRiSXNgAJgsqL59fRGgukA4qGick9JGgnCcqRLtpEgEI dSLCSL8MKghQoPaGCiMNjGwyCwBJHuEPo68aUQCIP5rQLqYwlHBhASgyOmkOAmLa UCNEFsKIgiiagM0AqagKCUKCICBmLYmmAokLByIha8WktJPIgmeAuIKN8/ASbS/N 2nOyPZAI/xChnwDsghIkJSUDbbLCDgggABFWIoDLLqPEy0nAsATADgc+kiOOOByg YB84CXmARS46WIBP2iK8YgUOssvrgjgscIBPPh1w4JLIjOAujd8QYK66IK4I45IH 8pr0EQsSTTQSGOkqBI9bMkLgjjAMQVXVy4yDqDHlMvLigkUSJWmfiVTQDoInCDGP qT0XQDRRMHaR4QpPE0XUIyCiqAW2yTKkCSMJLzyJwqimOnCRFzGCABM10shEjbm+ /YONCC7QEKqqLFgKLS2MqvARqgA4xFiMvNDwoyOpMkIssoLyIhViiR1WBCO+WEAR e6I9M7SVDOBy4ogvy2ufL8PESFa9Iv/LSDniNiOIyjD9gjIzJhkLrWOOJ5OYtOoA 8GGhgc5w7SIEOkhggQR4XkC8P3kGQ2YAgnjEZ56VXsCQj49Ljq4/mvNLEg6SJkQC OdThoGc+lQ51MznucIAB0CDoQ1UDFgmj6CY5MmFIxxAoJOmf79uHkfkq0EyOtc0F QIZHevbZaweWMEZZpX32EMFoB9NIkm01cuGKC114RMQKRzBqKG9tJIZB0F9i8Q8P T3RcxQkAk2/esHYMyaVvcTxKRoLKakAjN1yiYITBCU9An1UAGCrpFR3TrLCPX3YV Mik9m7JKuyRTPssokcdIYzEhbl7l7bs3wAcHoLqZgZXkcE3TLyz/aKLRmmbbOxgL IgiGgzsJumAaJ+J2tRAOIh0VD9HByBYQ0YH6SWARbGibXjSSwEtY5w5ES0irMMKl C8xGCWuKkFPgVhMNNMEQueqDgb71BBBiRFdd0sAjsiKZC0KrPS8cUuTmoIDIZSAj 8hHI6QiyDwS44RRKcINcMjKUdJ2oXUbYylJ01DoCAOF1ZRndPhYkgSeOQHgG4IIF fkSXskxgNGygXg8ZoQEtLGAs20NZmVLmvcMEQAXS6+HKnDTG9iCmHwcATcs+1rLC AAYwjxFZk4hhgQXebxqKeACcwBAt2fjpJH44zQImcJHr2M9V37lC0+hCjOacZ2xw MIMFBHgm/+NcwQSNmYgiKoCqHbStY/pZQAdzyIgIttAAJoxPB16gHbHBByMXeFa7 RjSCbO1Fhw+r3j46VJKG6O4sl+vH5CwgoolQS0dzkEAmHJCtGGmhhp1DXVAA0znt 1A52owOAFyCRI3+FxXggOYRLDCAMIkJsi+HAEmFCozINatAwUwLTYvzpvcDIqjEG 0NgAWhYYBqqRLqDRzGPCd0gAnO9OOnMAsOZmAT81Aw9pyEwUEpAdwNUPTzZSxxY+ FoQ4EMI093oE2RCAgVvkpS2vLNQCREoXNyxBVPfrQ3nyQxGVTKpVZerhRBagAhgd 4hEmeEgqQXKS+7DEqSU8YUM0oA9t0v8FAhhYwlCaShhGYEAJzgJbP31qga8awBGX +shJMiCxrxCxc1BZlwNw2BQ1mIeKf+jmPtbVuqpURHZBsZGtfgTXGsGkW1aE4owc oQdCcOyLBeHAPWviggZAoBHRiqvwHIolKD1uZCtr3vVS9saNoexlAD0TYlRAUIc6 zzBz9AvG8mJHQuJBAko9w0vxFIwrJCoBpxhB0CQhP/NNYwHVkc2neuYAlsaGIoXr QHMM8Iefea2XADDup3gWXu4RBFnfBVrOnkC0vYDGL8E443cTwCj5IFcNcZiDeeQT tIbc4aoEWoQ+yMsgieyMvNACwh1IqNqLevdTaghAWI6L3G4SJCb/1K3IQGLEtU+V CCYaehgjonArBTDCwz5jw+vc8NgbsaFf9bJRifmEBwU4InZaUS/wnHAk+qoBP3x0 sJmo9zHoWelMdsSYYAhyAAEEYABkYh5m1uSkNaWsOBg5RnT5+ZczvMEZKT3DFXhm CCMk8iJfEBShoAss+SRNBVbsHgL+wDUVPECw0UGAJOLgM6I6iBhkToCqxngdn/2V QGN74Bwvc4g+J0ANuwLJ2XimAns8oVXggeH93NIg0fzEZzOhgINOcuglDKQptSBm lePKM89F6BEZwISK25WhJogE0kuAUoZUDCyYTMFDyIQwZcmcrq+EoyZu0IMAvhWF IAKACxwI/4fEiJeAORjgEPpI40XpBrxwbOF+3U6An8x03iFn2TOfQczGqLyZ65k7 3YPMSMlEcJfIGFm2TzLobRltvX3/G+ABv1i/BV7wyyjV4KK53DEzQoE+YNOUCYdY viX+79Om26ASg0zJ5Ng9LRk0e5Gp8sDN3cblVRzeAE8oystN8Sn3heUx93eXrXeS zLlQxEOW+c4rvls6lrx6dbTYaddd7+qRfOBC30dh8HiAiS7p5wWd3tP1TXCeY/zq bN23b3nO9X97XTSMiPWWQvxqnWNd61lnOWqtvHUmHx0vHIctWym+cuyBSXtV957J pxzbj/M8eWdCuMp7Tnip/3vwVef6Rv84cPO9MGIKJGnSvt/tvbbD/fCTaWjap4em k3++PX7JGN7PI1Goe3wy9Bb9RIXembxs3vMMvDfZcyt1l6Nd77l/L9/9HRqq02WM S0/35fvJT7DTvvfljjlqMc/5xFtMt5xvTOJvT/J3Mz/JuBVoHHW/d9GEHGJj7G17 xp95zqBW451v9/CR7jzTemafzQcZ/C0++eeDHvXJ45KUJQbf1MKe9yJuezTOyE7v LrhETZIsea4sTSwv/R7HSfyI8xiN6qTsPCrjH+YP+gJwtdCu6X6P/aqO9fIv5SCQ /CYwtR6D5jSoMQpwefKtOHqr9UBw8vit/M4OBSsP+IKu8/4p5ar/R8mIrwb5wmMy L/2ODqA+BrVETzlgL+FWTuRwjzgGIHquTjPAT2XwLTDuz/sEMAQNqvVSK0ruDaCc EAWzZPY2MPAu7/pcT9+UJ/jaz+7k7wfF8HkmbmRuEPpEUPnkEOoA6QyZhHrazrXq beSKcPL0kGSqRAROBuBc7uIAj/7oEA/RDqCqrw/7DhPB8AsTLhI5EQnVbghFEfUY SAjb0OC2r+MC6aEoEeMUCkzC5ABmUQQOYAAOoBZpERdncRdr8RZrERh1ERj/YRiD MRd7URh38Rdx8R+Q0RidsRdvcRd5MRiRcRml0Rd18QCaUQSI0Ra3cRtzsRqPURuf kRelkRp5/3Ea11Ece9EbmTEb03EZ23EayfEZhxEZ61Ed7/Ebj7Eb89EfoVEfyxEg 07EZ1zEd+VEh4XEXm9Eh6TEgddEbx9EaBRIau/EZY9G2ME4RoS4MAWDdAqBKVODJ 4AhMSFIkT7IkTbIkq4QlXfIkY1EFYnEkn8wlUTIl4WgldVImY3Eld9IkeZInbxJM RjIxeHImnwwnl/IoUTIpXdIolbIkgRIpn8wqwUQpsZIlt7InuZInr1Ioj1Iok1Io iVIlfVIrv7IryfIoS3ImmxIuY1IsxzItY9It73IrnbIrg3Iv35IvnXIq5RInwdIv zzIWvdIwYdIv3zIqO86ONvEKjfIwA/9zL6tkJf0SKNkyMAtTLg9zLi2TJt3yMInS JVeyH3byLd+SKj2zKH+SNVmzME+TJmNSBWByNUszJ4tyLkWSMtFyNOeSMUOzNVmz JXcSJnNTN3tzNn3zNVVzMj3TND/zNVvSN2WTN00SNK8zKMFyLykzOLVyJmFSNtkS OzNTLJ1zLo2u+eKvBqknJMkSKu2yLuWSOvlyL30TM41yMV+zOoMyNQ8zNrnyMhPD KCWzMrnyP6lyP0VTN8PTPuVzNjmzQSPUM3GzMyvUJCXUPzdUAI4zJ2eyMFESKsky MONzQlMyRHvSQOXSQ6ETQJlTPKVTN5kTMy90OTnTQLPTQ6uwSaL/0HtgDiNWQQRE YAAGYCKj0UiJtBeHtEiLFBeBkUgHYEiZNElFgB+GFBebFCOz1EmHlBinFEyB8ReJ NEqbVErLdEnNdCKblEullE2p9EnRNEqjdCKntErN1EyxFCOZNE7hFEqzFEqvdEq/ 9Eml9EkPFUqL9E8TtUi/NFGp1E0NdUnFVEsH1RiJdE3ncVGj9Ekd9U4VtVHttEv7 1E7TtEr/4UyXdFIRVUkfVUqJUUsLlVLPlFFTdU9JVQSy6ATrcIz+CPPyTfjgDj2Q z+MwcVg1gwv7LhOV1RVrcBOFlVmP9e/WJFjfLhKrT1qXleKk9f2w7hK1pPJ0sBQT EPOqtRL//07+stUAfZB57q9bxZUPJxEU9Q5eS3EUi9VenxVa629emRX3WtELu+9b //Vc7dUTlzX5TDET9fW2wvAj0W7pjk8UrxVdIapZZesQQbFeR1EHbw8yrVBeu2/5 Au4TKQ9hK5ZgDfZk2y/jOI9h95UUa69fM5ZkAXZiRaNMMDZKyNVfK+hcdRZcC/Ze bXYIfbUTLbZcJY5mW7FiAABIu+cIezZotXXKunVo4c4RDeNlBVbm/kgIE/YRI85c nbXleC5rp3ZpUdZkISZYAVFmTa9sebBfeyjfHpZl1xBup9ZnpZZdAxZgw/VegbZq 6VXg6ra0KCZhm/YzUvZblUpwS1ZpVf/2aPnNoSjGcfUiZ0uvWYV2bws37WAQ8TDX YC93ZSuXWEH24DY2ZenwZXlWZv3VbZNVbt9O4GK3gp5Vdem2c/91Ww9u3wDxa7eE WrNE9MaPBv9JEStwA5eXe3rL55qXeY23/LDs/KaXZSIm8JyWCLlHOWQQer/XesFX +7ZXeq+Xe6tXDb+3e6N3fMXXfcP39YZOYuaXfdEve+EXe9UX+tb3fdF3tfC3f5v3 fu+XfH3PW8M2btnwakO2b5nWX4OXaEd2PVcXbOc2ghUYbWu2gsl2bfUW5SDY8ibR WCtOBZMQ6zrSby94gXvXbBmNdDl4g0PYd02Xcg3KbddOYafshjvfGHIlt2eR1Ycb mILNT/ngFgRlN+kiWIZ1d3uqFYkPeGf/wmpVZvAGNvTeCxXLZIdJ0BJtFksQbmsX WIwNzoq/572keHHTmOymGGlrL4zXDw0N8Oi4znn/N38BGI/bzXvpN4D3eAHzkDN2 GKHa13oH43njN4CdlhUhsI7PqwX9F4AhYw0ReY+1zy/4F34JOHsFWJI7mXqhF/3Y t4+Lr58QapK1j4Df95CZF5P316HKb+7sFd2mLmQ9l3Zt+aHqrlhRGJfVtoOVOIXJ OG57mXOhGIY9eIgRGBU/dnNXV4MCAgA7 ------------Vuyn0qbP8SZtoI1RUOv61N Content-Disposition: inline; filename=image006.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image006.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke19-filer/image006.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCACoANgDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDn lUZA2jr1qzs9qiXBcVY6CvKO1jce1KFp2OOlKBQIjwPSkIOcgZxTyM0nIOce1UAB Nuc9cUhXipOSOeppvH1oAQAbfc0Y4GPWndKo3WrwW52L87jstCi3sF0tyzgbhTHd FHzMo+prnbnWriZisZCD/ZrOlmYncZMkVqqDe5DqJbHYpLE7YWRSfY1Kema4MXMi nKkgj3q5Drd2mP3h4GMMKboPoJVe51YHOBSheayLPWFkZUl4J/iHStlCGGRispQc dzRSTBRS7acDR1qbDGEcD1pyD5qdxxSp9/gUmgFCZNLswTUg6UEUmhEe3FIU9qmI +WmGkBCoxk9sUqrnn1p20HrTxSGROo24NFPYcUVSEQRqNwqx1qKNfnAqz5eBmrSb BsZt5pQKkAGKUCqURXISpApucHkVNjkntTSMHJ5FFhNjSO/rSAcU8qSOe/8AKkb5 Y2PpT5QuYutag9uphj4YjJPtXLpLJdSeVDGSzd6sXlw13dOcklmwBXT6Ho6WkIZl BkbkmuuEVCJlrORhW2mtEmHHzH2psukuXBCE/Su8OjrcRjAxg5q9a6KNoBTPpQtT X2aPOG0pliUBDk+tVV0x2kHynrzXp1zpLBVVouQfSqTaQFJG3HehsXszz++02WBP NQZA6irOj6qygq5JUH7p7V2E9gNuGXP1rj9Usf7PvFkVSIpDg47VKtLRilFx1R08 LpMgdCCDTiK57Sb1re4EUh+Rjj6GulwCPrWEqfK7DUr6keOlOVcMDSkcU8AcVm4l XHBRTsUoXk07HFKwXGDpimEccVMBTSvFTYLkO0k8HBpwXGfanFO/SlwAuKVh3IyK KeQOaKdgGRr+8BqyACAPWoYx84PtUxHArpSsiWMxjPNPA4o204ChIRGVowO+cVJj NG1v7wq1EVyJhk9xVPVGaPSrhlzu8s4xV8jPPWormMS28iYzuBHNNRFc4LQ4TNex g84OTXpFnBkDAzXC+GYc3pHoTXpVhESAVH405PUuktC5bRYABrWgQKQcD8KgtoB1 Oc1bRWxx1pxuaD50EkXK8jpWVJAgfBHNbBDMuKqTwc54q5BFGHdwITgLxXM6vp63 FvJGR24rsZ4WUH1rHu485z6Vg207g1dHmKkpNz95ev4V2dq4lt0cY5FcnqkfkXsu P7xrqNMTbp8I9VzzVt8xzx0LWPSnBcGnY6ZoxzUuJVyTb1oI4FPxSgcA1DiO4wL3 xTSvWpQMCkI5IqXEZAQRS47kdaeeG56UhyRnoKmwEYH60U6ilYYkY+b8KlIpkS/M TUxXit0iRg6U8DNLtpyrx61aQmyMDnGKCF6nrUirjINKEDgg9e9WkS2QnnmmOoIP J4GKn2dB26VDdJIbSQRttcqSDVcotzlfCkTJdzq3LLn+ddemq3ATy7O3ZgnBf1rB 8L2DwXdykvLZAP481uajpmoOqx2sot4c8n1rNWvqapNKxBJ4i1u3JPk8DtxWnpfi uaY7LiPa9YTeGrozh5b8tDnPlb8k1fstCe2ljkZ8/NwPatZJJXTHC7eqOufVhHDv bgEZrAv/ABkkJISFnI6elauqBGsQoUA4riJNHunnPJAOcHPeoTcnZFyTia9v4se7 fDW20Y5PPFTTXsF1HujIDg8rXOxRa3ZF/NiUquNqgZ3VpwMl7GJGhMM69QRipqRt oZxkzk9Sia51lLYD78vJHpXUwxbI1RegGAKxvJb/AISgHjaAc5HqK6NIzwadKN0Z y0YwLxS7Sal2HaMijYatxEmG2lxxin7KdtwOazcSkyICkI5qUKAaay4OazaKTIWA 70h6f0qRhg+lMIHWoYyIjmin4GKKSQCxDJ/CpSucUkS9amCDFbpEtkYXgCpESnbK kRPWtIxJbIQmSe9LtAcE9CKn28+lOEYbHopraMDNyK/lEfWkkiGwg4xVry84/Ole MEYHoR/StVT0J57MxbBgNcukHdlI/Ku2hiV4gmMjuDXDSZtPENuQOJEwx9wa6+1v VVck9K4pfEd0dGXGs7eEFhGi++KypZ0aYlcsAdu6kuL8385iWQrGPvEd6yW1NrK4 EP2dmVWzu7Gk12Nl3Nm9yqJvUgGmQQpcRFCAQOMVVv8AxFHdRR/uySCM4HQUyyuj PM08QZB6HvUpWY27u5pppkZUMWlC/wBwtUV3axRQsUUDir8V2skYIOPas7U7gLE+ MY20SM5WOZtYUnv5mH31kA/StZY9pyR2rL8OIbm4mlHG5ySa6RYcvtK5OOK7sPC8 Lnn4idmkUTEcAmlaLHOKvtEeMjFRNFjnv6VcqZnGZW8vjpSFMA1aKY4pm3r61zyi aplYL1ppXmp9uODTGUVi4miZA61CQM59asOM1AeDWElYtDCOKKcq8GikMlTnNTKM LUSL1qYcAV1JGbF4qSM8VEAMYzipYxxWkUSxxALVIoHzL/e4/Om4HGamWMcPjkDt 611QiYyYKuGzj3/rUyQ5BzjgYpqg4Ix7fyFT8FDj1OfbrXRGKMJMxNQhUkNxlWyK mihZ90XqAcetWri2WRQvc96r2cv+rboy/Kwrz8ZT5JKS6nbhql1ZlS51C30do0u4 mhEh+RgCQx/xqd72yn+/bzA9M7DWre20V7BskUMvbIziqltNdabOuX/dA5yVDdsV yxabud8IOSsjGH2EOQZsgnOMHj61cjuLCFT5c6+4zV+/1IPEvlJbs+Sf9X1NYZ8P x6lNG18CyKchBwD9QKqo09wdOSV2rfMv28xmLSRNmLHXtUV3uaBgecjFa1wscFsk ECKoOAAB2qjOqvLHCuM9TWcVzyUV1OepLlV2S6NYW9jbrGijBPX0rRESmUkEDHOa jtwyAkjGSBj09qcSGbAJ4657V70YKEVFI8iUnNtscVVvm6c/nULKp6jkmpX5YdAK ifcBg9M8VEkXEjZQCB1phABqQnDZ9aZ0znrXJNHREgIAY+lMcdqlbqaY/SueSNUV j296iYADrzU7dB6iomHNc8zVDBRS9KKxbHYeoOD71KDgCmgU8D8q7ERYcq8U8e1N zhfanRtkAgdD0rSLIaHHk4A5qeNgMqTk56UxR84IxxUxRRucDkjFddMxmiSLPyAn q3P4ClGAg56jP8v8aRQflbnhWP40MFwB7c/5/CuqLOeSEB24AGQM1jTOLXUHj6CR Qw+vetS4uIbaJGlmSNSScscVg391balITaSBzEAC69M1z41J0vM0w91M6bT5Fnhw SM9Kla1Mz+Wjc9+K4+w1draXD5HZh/WutstYgaIFSNxHUGvGSlfQ9SE1bUibS5ba Ul3Qg+g6VKsYjj35zVi61S38gq5Xd61zl9rSbSkRyfQUp8xUpqxLdXYErPnpwKh0 tw809xJnGAB+dZe97hguTjvUN7ry6BLEskBkjuAVyDgqRW+EaVVNnHXvKmzr4pd6 7gcc9DThkn5vzrH0vXLHUV2xsUkBz5bVqLIRKAcYPNe25JnAokjsGXn1qNwQAffF DsdozSMwI9DWE5GsUIegprcZpSensaO5rlmzeKIDnJpDkkDFSOAGPHFMfpXPJmqR Aw+X8ajKfNUrHjHemNnOa55s0SGbetFPxkUVncY7HHFOJwOO9IBxT9uR7VtzE2GH lenSpogAKbt+XGO1TQqK2gyWKuQ3Hcjip2/h+uTUQxv5xgGpXHOc4ArspMwmhZHC QZzgbQT7c1kXuqyRhjbqGXHBbvU2rTbJIowflKZZR+lUAuQFIyT0xxn/AOtVzqPZ GOhzGv3kt6Y2lfBOAFHYVe8JRl7K5Y95iP0FVfEGnSKY7mJd0SE7gvO0/wCFaXhQ obSQKf4skVhVvKnfzLpaTLGpacysJo14PWqUe+P7pYf7tdaqrLGUIrPmtURjgCuT ludhine/3mc/jT0tT1C4rUWFeeBVhI1OOOalw7gVbW12R7iK5bxxC0ltavGMtHLn 8K7aVxGgGPauZ8SbQsYY85yBV0otzViKjSizC0lmTUVQMQwAYYrurTUWlUeYMc7c 1xOhwG51aSRBkKoXPvXX7ViTA7cc9jXbKTUtDjjsa+/5e/WpCcqSayobph8kq4x3 q8H+QbTxjOamVQ2irkueM+tBb5+aYDwOelKT83NYSkaxQhx6U1/UUOfegHjJrCUj RIhcbiaa3anvjnimY6c1hKW5aQDPNFOA/KiseYZJj5R704DApEXKn60/HBrpT1ID p2p6A5ppHHvijzljXpz7V0Qu9iJNLclwA2OMimzzRopLNg4xiqM92qgszBRWa93J I2Uhcg92OK64to55TT2HXt5A9+xJKM+Mbu4qROvLqAeCT6elU7qzN5bkT4PoF7H6 1mLb39uhVJmZe2efzqtGYtnSK5mj8zYCuD8p6AfSqdnYrp16Lq2G23l4ki/u+4pP D0txP9ojulGRjaR3qS0uGLNvxhGIx64qJLdDi7am0CYpARyrU67tSV3AdaWwlhul MOcH+HP8q3o7HzINrD5hxXHKXK7M7Iu6ujkVidWwQ1Wo0KKWK8Ctz+yZCeB+dF1Z JbWbySuFVfvEnAFLmRRy91MkSNNK2EXk1xswu/EOosI/kjH3nPSNf8a0NVvH1jUF tLTPlbuCe/qx9qtyPbada/ZYF4VcnPVz612wj7NX6s5Kk+d+RLY2lvYxrZWgUA5L O3LOaHvFDHLAlcqc96ztEkkn1uMu3ARuKsDT/PvpN7fIHOVHHejrqQ9gF291KFUt HADy+Pvew9q27ebemMg/Q1WdEXCqAFHQCnLAMbh8p9RSlZhFtbF/dxwKfuJrPSae M/Moceo4NWI7hJTgNg+h4NYTpPozeNZdSdjnvS5460xlIHc0A/LnvXHO8XZnTFqS uhDk5pueR9KM8nrS8cVhKRokKDxRQCPSisrjJwcL+NP68Dmo1GR+NSkbVx3ruoxd SRhUnyK5C7/Px2HNZk7zyTEM5VB0Cj+taRUlsckZqvKh8wkDivQsoqyOJtyd2VUg UtknJHc80hTDcdKtogOfWmSJzxRcQ1UBjK+oqEIEJBH0q5Gvy0SxbxnFO4DLBVW9 cAAfJWOPMF9dwKYwBKW9xmtmzUrfpkdVIrMurUS6xMysVkB4YfSlfUZNHJ5I/d4y p555PvXUaZ4jEASK9B8voZOpT6+orklikDZkI+UjO1eTV1Q0ygrx2NTUhGRUJOJ6 WjJLGrxurIwyrA5BFeR+KvFM2t65PpFurotvKYhD0LsDyx9q1Nc8Vajp/huKw0yB lu2cQo8Q+4vbHv2rH0nSotNDXF0/m6nOCZZmOSM9gf51lQg4PmZrVmpKyJbewTS7 Vn3B7l1/eOO3+ytU2ge8YMUO48ZPHy1oCCdXyWG3PfvVqNMKc9T1Jro5m3dnPYj0 uzht7pAkaqdp5qRECXFx6l+Kltl23cZPTkUOoF5KPxqbgQsMt0qyqkLj1pm0A8et TY+UfSncCuPakeLK5wM4qcJ0JHWhkz1OKAJY8iJSaeybxlevpRGh8nntQGwcD9Ki dNVI2ZUZuLuiv/Fik3cirE8fSQdD1qseo9K8SsnTlys9KnJTV0PU8daKanTFFY8x di9Dg8+lNkJyTiiivcwitTuediH79hqsPNHf39abOAWyOlFFdDMSMAk0OuKKKS2A I+hp6kkUUUAJGmLqJv8Aax+lUp0P9rSsPQfyoopMaJCO+Oe/vTSZPMwpG09zx+dF FFwJ3QwxlsYkP8RH8qpC08zdJnGec47e9FFPoBKkSg8Dr+gqQr0zRRQAhO2WNvRh UtypW8z/AHkoopMBACW6d6lII+goopiAAdAKGUHvRRQBNGT5ZyO2aj439Me1FFNC LAAeMqehrPZSpIPUGiivMzGKspHZhG9UAPUCiiivJuztP//Z ------------Vuyn0qbP8SZtoI1RUOv61N Content-Disposition: inline; filename=image008.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image008.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke19-filer/image008.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCACiANgDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDB Ke1OjXHFPIpVXDZrzbnUAWplWmAc+tTBcEUAIFxyadn5elOxmnbcAU0IfAuQamC4 NMhUkHFTqh71aQDVAzzQyjJqUR0OoziqsK5AFPUdelKR7dKeE5wGxSOV4x0p2FcZ j2p3XikDK3Q8+lSKox796VmFyIDnmjbweKeV+YfSlC5/KlYdyIDBprjBPFSFaRlJ AxSaGRAU4AY6U4Kcc9aft+XikBFgd6WMDJ4pdvBp6LhqkB20YpNvHSpAtLjAIoEV nANNCY61My0BOOuaAZUmTcpHtiip5F4xRVJ2EZwj9Kds5FTbMU4Jmjk1HciCAHip AvPSnqOevPpUoXkcVXIFyIIaeFzipCvSnqlWoCuFugy3FWGQ4yBSQJ978KmK81fL oTfUjVeaGTnNLNLHbQmSQ4UDkmuLv/Esz3rC1YhBwp/+tT5Rcx0N/fR2+IgN8uM8 nAX6msae/Kxiaa6wOyx1RtpDdSF5mBc8nPrVfUFLZBZR6c4NWopIhyZeXxAgkAV2 kXvuXBH41dTxFbv97MZ/vHoa5KOASSNFu2tjKk9/asuVnMhiydwOODTtcL2PQU8R Wwcfvdx6YIxWnFqMMhDA/KfevMY45IjvfG49M81t6dc7uJOPcnijkiHMzv1AdMg5 FGw7cj6VgadqbwTLHLyrcA57fWulUbwChxWbgWpEIQ9+9KFwOlThCSSRS7Rjis3A q5WKdaVFO4VLtzmkUfvBUuI7ihMCgLnmpcUKMZqeUVyuwx1pAOMAdanZeKYAMH1N FhkDLkYoqQjiinYRQx82KeooAxg08DmtEtRiKD6VMF6UgGdo9etSAZxVJE3EC4PF PAwaXbjmnbeetWkS2Oh70SyLHyxxj1pCTHGzKOa5nVtQmV3WNgdgy7nt6Ae9U1YR leK9amluBBGxRE5xnrWFaykuCwz/AFqKZmuLlnfqT1arDAxBQkQJx1pIDYEcMsG9 p0Q/3azpSASpY8dDjOKZbWFzdybow49TWwmhT7VV+eM/SgtU20c/GWUSMHYjkc+t T2Nt5koaRAcnlvet+08P+bIFPY5bHtW3FoUcaAqo9+KdwVJnPnRQ8LFQGyMjFUEs 5Yn5XHOOe1dh9l8gt5fPsKx9RdpIGUq4I5DqOh96SYOm0VvMZIv3ixqB3A5Nbuh3 csjCFnJUA7Sa5VpWlgQHG4dWHStzQplNykJcZLDmqM0dcqnpS7etPAC9OaMdee9S 0UmQ7eTSAfMCakI/lUeMMKzaKRJjJoA5p3Q0g+8azYEbCmdM+9Skcmoj0qRkbD5T RTm4WirQmUscUo6gilx8tIozR1KJVHB568VKg5qNB0qxEua2iiWLg/hUipntTgvP NTogzgVvGFzJsgKfu378Vw+rRCJWB4UuWYZ6mu7uJVhRivJxXBeIgZJN2fmJPfoK dSNkKLucoWHmnGMCrVh51xcDAKgnGPaoUg64GQBzWzoSjztxHSsrWjc0hrKx1ema cIoQT8vetWGFdvC5Ld6ht3Q48yRUXvmtWzu9P3YSUEjrxWaO9cqVhLLTQHaQpjdx VueyAXaq1pQyx7VYkY7Gie8hhBZyMe1VqLQ5mSy2yZdePWmzadCy7wACO471Le+J 9NikMToxJ6GoIb6G7DFAUU9Bmk0tyZTjscJqqG0lnjHTd/OsRLieGSOU/cDD5c8k /Wui8YIY7wHs67vrXMx3GyZS2GQkZBrRu5xNWZ6xpkomsYZefmQGrg71haFqQljh tFCsQv8AD1GPWt3GFoewkRfxmmnoPrTwfnOaacA8+tYy0LQ/PSjo1AFKfvA1kUNP X8KhbrU78kVGeetSxjAu5TRUijAopxdhMz19KcBhqaByKlC/MTVrcbHIOf5VZgUn vUMaZYc9OvFW4lwDxXRTiZyY4Kd471Oi+/GKjH3wQf8A69EkpiG8LnjjmuynE55s gu4QMA52k9BXFa+8UMRQuDIGxgdq2dTuml3R+cpI+9s5H5muM1PaZNsanAOWZjya zrSVtCoRZR3bFOTwQa1NCnUksBnAH51j3CgxnBxjkEVr+Drf7U8pJ2ru4/CuZv3T an8Z0flxTDfeXHlJ14NQIdPV/M0+4nmKjJODwB3rbTQFS5S5YSTMOmO34VoWOlW1 qsjW1l5BcYdmPJHpSjONtTqdKfRFPRdVdpRFPuaMjKnNaeuS+bZjyUO4A5+lZZRV ulMaKiKdoCjArceI/Ic4OOMVj7R81zpVJcmu5xitd2rRyfYfPMq5U4zjnocDitkr erciN7QGMj78fT8K6SCPchKlkc/e296mjjMY3E5PqRWrq3WhgqEr3bOD8VaPJPYw PGD5it8pPvXBS2zwWTz3MWXWXYGTocHBr2bXIllsZRnGBke1eYajMrvcWGduyRpP qdvH61cNY3Zz1ocrN/wVaPHbzXTrxIQEY9SK6ztWHod5FJpVvGrAADgDrjtW4On4 VWljEh/j4prHP51KevSmOBg8VjMtCrSnrSpyPwpxUAZrBljH7UzHB4qZwOKj9cVL YCAcUU8Lx6UU1cRmAZapOwpijmpQOMVaepTRKnBzjvVqPqR71WTAxU68PXVTMpD2 POKhvdxtJAoLELkAd/aps/OM/nTXJPGe1dkXoc8lqcpqCQW1quAiluWI4P51x19c iWTAAVAegrp/EsDxF5QuU2heTwMmuLuZdrFU4xwCa4pyuzdLQY87NtjJ+YZ/LNdB 4Ll2XtxB2BDA1ygP78Y/vdfWuj8Nr5V20/fdt+oqZfCXS+NM9ZtH2qMnrVqRl8kk nANYNlfAjbkirhujtJY8HgZrna7nqqStoZl1c28CpK8igM3ALYrZl1ywXTlLsqBO S3U1yt7pSzOXzvGchTyBTrCJhII5FHsCe1awgrGbk1odtZX0FxD5kDiVMA5XtVz7 ZFLF8h+orDs3itItkMflhuT7mrHBPmR8Z+8O1TomPmSH3yLPC0YP3+OK8k8SWHka /cZLAJtJK9elerzFkjc55VSR7V5JPqEt/LJLKdzyOSxx1/8ArVrE48RJPQ6DQprd FjaUEFhw4OAP8K7K3O5Dk7iO9eeWc3kRqS2U3bWBHau30cubIbiT6Z9KexzrUusD u/GmEfKcdanbmoiODWUmUkIn3fwqXqvWmJ6Hrink8CsWUK4yM1GBwR61KfuAUwYx +VQ3qNABxRTv4aKSYGR071JGTuFRE/NipASCDVqWpTRMrcfhUqPls55FVA+Qcdqe knzeua6qcjOSLbMOO1RTShCoBqOWTavWqUspLbs1tKrZWRmoEepQre20kLY+YV57 c2yQskKxFp0JEoUZ/E+ld/5+H+asnUo4xDI0USs8hzn0OOp9a5nLUuxwssRSTe4C 8cD0FN0jUJI9YiVXIidwGTPBqK6meVikgKsT0AqqsJgkV0PzAgitUtCL2dz2bTYw bmNQQQ6/LmnapJcWrKqwySH/AGFzWVpGpiayiZT+8TDr7juK6pbyO9hQjkMK5pXT ud0Gn1MKJ9QlKmOBI1PXzDz+lXU07UHkLtLbLkY3KCTj0rSjhSIgFjg9MCrUUEMh zljTjVR1J2WiM9bC+K4N2o/7Zirum2NzDI2+dZYj2ZcGryLCi8dRUDz4L4PSlzuT 0MqrViLUWjjsbhsYJUqD+FePQBFMhB5HQ+oxXoPizUlsdDuHMmZGXy4x3LN/k153 p9peXToEgcox+9jiuiOxwVXdmzo9i19ekyThLdACRjlj6V6Db4WJABgY6Gs/S7WO CNA0SBwMBgvPHrV5HBwfahkom9u1I3IOO1M3Hn9KUN1rnmWhydqceRTUPGKcBwDW TY7Cn7opOM0pzjmmc8VE2NEuBiimr93pRQhGNkbgaUvwOai3fNQzdKnmNLDi4BJB ojkxiqxY5/GnhsHFaxqE2LEz/Liqz4wKVjxUMj/Ka1U7k2IJGwTVOSTaCCaknmXP Ws6ecYNQ5jsVb63inRyEUSOMFsVg3GlN5gZJhtA6NWtNcHBxVF5SauNR9BOKJdBu ZlnmhYn93hh/XFdtpV+rOIy2DuyM9K43RHWXUJIwcnZzgcCtyWBozvTIYdxWlubc pL3bo7WKYq3zN8prXSdEhVkAPqRXn8Os3MahXRW7ZHWrMWr3jKcKMfWiNFF+1kdx LNE3KMMnrWff3EdvDgDLtwAK52G6vSQWlAPsK0LSBp5vMkYs395qtU0iXKU9DC1z TTqWpWhuJGWBUJKg9Tmte0WK2gWGEBUXoBVDxPcCyvLYuGWNlID44znpUVnerMuV cMPUGodRxeq0M5Jc2hvwSZK/Q1MpA+lZsM2MnParKSdMnOamUwSLbNzTgcZ9xUIb OOafu/lWEpFWJlIOKfn5ahjOakJ+Ws3ILDyf0po5Jo/hpf4hiobHYdng0Ug70U0x M54thhzQTwDmombkUuflFZOWpqgJwxpC3zA0jcn3qLJyc+tJTCxM7/L1qpcTfJwa kZuDWbcORnJrT2guUgnl5qjNLnNNuLuNR97J9qoS3DMfQe3euilh6k9WrGM60I+Y TSAdTz6VTbdLIFzjJwBTnzyec+9DABy3evRp0YwRyTquR21tpcOm20CRqM9WPqa0 HtxJD0qhpmpJqliquQLiMYcevoa2rRMgZ5FY2cZanowaktDFFsVl246VoQW5GOBi tI2KmQMvQ1o29llR6VpFhKJlwWhdsla3be3EUQyMU+K2UEACrTJkYHQUSY4qxx/j BEfQJmcZIlUrXncMkkLbo2IPXI7V1/jfVI5CLGNwSj7nwenpXHIcOxbjAralH3dT zcTK9TQ37PXyoCXCkjpvXrXQWd/b3Kr5c6MfTODXALkKO3tinhiuAPz9KzqYSMtV oTDEyjo9T01Xwc1MDk/hXnlnrV5aY2yF1/usciuo03xFbXTLHN+6kPHX5T+NcNXC 1IK61R1QxEJaPQ6CM/zqYdKgiIIzUoPGK47m9iU/coB4zTc460m7ilcBwPHBoqMH AopoTObdsY5pQ/AqB2w3vQJOMVjJ6mqLBaozzmmF+BUF1cpawPK3boPU1CTk7Iba SuyLUL2Oyiy5y5+6vrXK3WoT3Eh3sFX+6OlR3l011cNJI2WJ6e1QcE9Gx9K97DYW NJXerPNq1nN6bDsj3yaVvYfnTcE4x+pp+HA5I6fWuw5xpzj14pCwZcY6cU4ox6sT SBduCBjtzSAfDJLbyB4maN1HBHYf1rp9L8Wi2URX8DHHHmxjP5iuY4boD69KXow/ M49alxUtzSFWUNj1Oy8T6FOi5v4kb+7JlT+tag1XRgu4anagdeJRXi4bO0kjn2py kjGexxnFJUkjb63Lqj2N/Fmg2o5v43PpHlv5VzWtfEFpVaHS4ygYY81xz+ArhDu2 n5SSD2pBHhGJGBnIPpTVOK3IliptWWg6SRnZnJLO+TuPX3BpAFUYJz9KAVBOBnPT Ham4IwcjrWqOa44hjkh/zpp3nptPbinAqR1+lC7sgBRg00IRS/QbcfWpQ8ikAAce 9Q5GcipFJIIPT1oEdFoviaSz2wXas8Q/i6la7a2uobuESwSK6HuDXlSNjofYVq6H ftp+oRSFysTHEijoR9K4sTg41E5R0f5nRRxDhpLY9HJ+UUwnFHmBkGD1GQaiLV4x 6Q/d1oqLdzRTuI5pvvCk70UVi9zRCn7orA8TMwSEBiASeM0UVtgv48TPEfw2YkP3 Kf3P0oor6FHlPcIv9VnvQ/QfQUUUIQdFP1pG/wBZRRSGhmSNuD3qxHz1oopxFIVw Ax4FIn+rP+9RRTF0FJIHB7VEpJYZOaKKoQA9PpUsXJOfWiikhsCBtPHemv8AxCii qWxPUcP4fof50v8AC34UUUdQ6DE6/jV2EDK8dqKKYmej2BJ062JPPlipKKK+bn8b PYh8KGn7v4UUUVBTP//Z ------------Vuyn0qbP8SZtoI1RUOv61N Content-Disposition: inline; filename=image010.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image010.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke19-filer/image010.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCACiANgDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDz cLTwvSgCpAOBxXE3qaobt4o707B9KMZYc0hhjkU6gCnBSc0wEC5FOA4pQKdjC+3r SGGDsFJgZ4qXHyDrTdppAMxRj86l2qBufgUpukt0JWJSx4BNNICIQyMMhGIHtShf amPqEsm0Dt6VC1wx6kiiw7Mt7aNvNVFnbrn86sxzBuCOaGmFh4Ap+PkNLgnmnhfl PBqSSMj5aix7VZ2/LTNtMCAjpTSOfwqcrxTdvH1pgQqvIzT8ccUoU5FSBaAIivFM ZcVY2ZzmmlOKBGTfDC59GU/qaKn1CP8AcyHHRQf1FFax2JJNtPC4ApAelSjoKzaK RFtoxg9KlOaQ/epIY0CnAUo6U5R1p2AQLT8fJilAp5xsxRYQqqdgqa1spLuYJGuS atabZfbJBGASSPwrsUittNt/KQBXxyQvU/WiwI5K78PSwxb2OR3K81gSwBXaOQkY 9q7We5nLlVdtmegbNQNZx3RBKFn91xTNInJw2+z5gORyKcbT90CRhuprpZNKaNiC hBz6Uv8AY0u1SqnntUts0sckYSCRg0iwkH79dK+jsWyUPvkVDJpZXomD2NF2FjLi ZlAVulXFX5eKf9gZclhzTxCyLypxRuZSjYhC54xTCvNTjqaaetOxnchZKbs6YqfF NIwKdgINmKeEPanEU9R+lFgItvNIUyKm2nNLjOO9FgMy+izby+yH+lFWbtS0LL6q w/Q0VrBaE3KCDAHrU6jimqoBAqbHy1lLcaGHik6mnnrTSPmpIoWnLzTQP/r05cAU wHgD8aVugwabzninNwAKAOj0ZkjtCS2G7letNursu21E4z95zk1mRXrRWvlqM80l q0lxcjcc89KtRuCZu6fZyXUqhRnPXFdxp2hwwlC4Dye/aqOhQxW9mrEDf3rftJBn cec0zojEzr3SgLxRtyDUp0sC4wF+UD0rXKmWZWAB/GrLR/MDxnFO1wvY52TSoxIP kGDUN3oULJv2c10U0YIBHUUjIGXBFHKgucBqOi/ud0QIZfTvWOti7Id2c+/SvRru 3VWX0PBrkZ2MN3JGM9e9S49TObOQljMczKwxzURHNXL7BvHwOKrEc1NjEj7U3t0q QikxkHimBG3JNPVcigrzTlyBRYAwDn6UhFSUbcDpRYRTuBwufXH5g0VNOuVX/eH8 6KuOhLM7HNP7CkFL2FYvc0ExyaafvUuecU0n5vwoGOHanAcUzPSnA8e1UA7PPWgn 5cetNpWPFOwCuTs4rS0RgL1MjgVncFCKtaSxF0eegq47CW56LYS8le2cit+3YcDP PpXP6XHGyB3lVcitKbU7O1HzSDpyc0WOpNHQwFcdamLge9cgNetnk/dzcfWr8Gqh 1+8D+NMLXOhUgnk0jYPSuWuPEEVu53NyOwNRxeMrUPiRWA9aCWjduw2Mn7tcFrEx j1SRfbcK6yXxJZTxEIQ2R61yWrx/adQjaMcyIevbFNGc9Voc5IxeYluppCOacww4 HfpSkdMVFjC5Ftyc0m3g1Lg56UYPPFVyhchK/MPSnBc1Jt6cUuDk8UWC4zac4oAq XacZxS7RRyiuVbgYjJPYg/rRUlymbWT2U0UnEDHoyabznnpS9qye5oJSHr+FLyTS EfPQhiigdKT8aUVSAXODTj0pozTmU/hTEOToSR+FFvOllIzyyiOOReGfgA+lCA59 a1tCCNfiJwGBGORVrYuKTKj+IJ4olKtyw4A9KzL7XbtNhfBEnTIr0KTwjZyxgqwR u2aqSeDm28rC6+pXJq4uPUp0520ONtdX8nH2iOYu4zGY2AA+oIruPCuoy30ZH2SS TGVJVx29uuKoP4LjR2nnbCqOi8V2XgPT10e08gDJclmY8nmicojhCfU8/wBfvLv7 ZchV8vy22lA2fxzWNE+r3F4Fij8yE91QCvXNR8P2NxrEt3LCC1yoRmzjkVEnhC1j fKNKo/2TiqhUS2FKi3o2cZa6LfvdBVjDKeoPYe9aGqaJcw3MSrc+XBEgcxhc7j3G c8D2rvbW3tNPiKrGQe5Y5NYGu3EQNxIPm/d7R+NTzNsr2dldnDdXH1p2OBSHIYfW pQvApI5BgGTS+o4xTtuDTgnGCKpCE2g4PSm4+bkfSpApwOCKNnNDERngDtTgMdac V+XkU4qMc9aQEMib42BHBGKKkIOKKLhqcyR70tNJxRu6Vys3HZ/CkON1Jnmjv+FC GL1OKUAUnekzVASDFOI4NR5qQ07iFT7xzV7TnEN6JF7CqCt8xFWbRgJxVxY47nb6 bJcTyZyo925/SuttbeYxZ+1LnHeMYri9Mn2kD8q66xvBsCk9a0O66tYzPECPbokl xcFoww4VcCs7QvGNnHfz2rtHmMZxnkfWuh1u0TUtLmtgwDsMq3oa8vPh+azv5Hkj /fHrIB1rOMeZkSlyo9Bn8T2Oo3otUkQSMu7aDz7Gt62VzEAZ5Aa43w/4VD3VvqU2 1WXBIA+Zq7SWVEJI4NPZgndXKV7CRn98/wCNcnrjARBMnlq6a9nDgkHP0rk9YbcU z3Jq3sRWmnCxjtww+tO7U2TO4VJ/DzUo4RoOWxTxTaeuPwqxBxinEdT6UnYCnD9a BCbeKTHABpxAyaQ8DpUjExwaKB0OBRQByRFLg4oJJo61yN6nQkABoAOaUd6cKEx2 DaeKTaaf6Uhp8wWGhfWpNvHWmjrTycrRzDsNA+enLPHDMgZ1BY4GT1rN1LURZKdo 3uRxzwK5G5vrie6E7yEupyvoK2pwk9WQ5JM9w0nE2Pm7VryTvYAswbAFcP4X1oT2 0U6nrw4z0PevQrO8iuIlLqGwO/NaS0RtzX2ObPi68MrLHpt2+DwwTANOj8S3Yl3X ejzmJhgkRkn88V0N4qzJlY1x6Cs1Y9RiOLeBmX0DGpTubQ5F8Q2HxVqCk+RpE/kj gDYR/OnjXtTupU36dPCp/iYdau2cN1I3+kxbB1wOa2DIBF5ZXjHSm3Ymq4v4SmkR WDfKeSMkelefa94jjh177J5QeNQAzBuQT7V1et6zFpmnz3ErfJEpOAep7CvDF1SS 51K4uJ2+aZtzn05z+n8q1S01OOctLI9QkAwCOKcBxk1Vs7pbywhmHXG1h6Edatg5 UVzXs7CsIB9cU5RzmkBxTlOT6CqUgsKQD2qQAdqYen0p4PBFO4rCnHNGMDpSUuTi puFhB1NFLziincVjkQBjpSlaaOB9KdnpXJKWp0qIbeKUKQOtGaAanmZVgCkYo280 4Hik3HPAo5gsJtwaztena3sVCMQ7sAMVpAM3Yn6Vh+IyT5CkEY55rWgnKaZFRpRM GaVnBGfwqi/3iKtbcZNQMuB7nmvRZyo0fD+ozafqCBDmOQ4df6/WvUdL11UwCx2n qK8gtGEd7Cx6BhXeQxkoGHXFQ1c0i7Hp1lqkDIG4b/CtmG/hkUFSB7HrXkkFzPbn GTitW31a5wME1Cpo3jWsenfaoRETuHvXO6lrAYlIBgnqawY7m6mHzOQKnSMDk8mr jT1M51bmB41Zz4YuWY5O5P8A0IV5RGSsyn3r3LUNNTUtPktJB8kowfavHr/TJNN1 CazmH7yF9p9x2NW97GTWlzqvCF0zJNbE9Bkfh/8AWI/KutUqF9a8+0Ca4tZXlgtn uM5BVew45rqYNdt3G2aOe3YdfMjOB+NctanPm5ktCoSjazNgY55pw4PWqkU8U43Q yo4/2WzUobLc1z8z6mtickY6VIhBqtk0+JutNTFYsZ4pe1RBuKeM4zTuKw8e9FMo ppiOPPbijkfWinYrmbOlIMnvQDSgUSyw2cH2i5+70RB1c/4U4Rc5cqFJqKuwxO4x BA0rfkB9SaabDWJjw1tCPY7iKoS+Kbo/LbwRQp0GfmNQL4l1JTkSR/8AfsV6dPDU 476s4p1Zy20NOfQr9Y9x1WQtjOFBA/nXNXqXMUjRXbs7qAyktnIz2q83iDU2yTc5 9toxVHUL1biSCckBxlXStmtNDNX6lF17etRSL1q3tG7HXHQ+1NaLKE00rodyhjvX beHdTS7txC5HnxjBH94etcaUwcU+GWS2mWWJirqcgipWhVz1E24cVNBblWyKyfD+ tpqMQRiBKv3hXRonORWnJcXMWYVwBVlI9xFRwIWwAOa3rDTJJSPlOO9NqyGtSG0t DIRgV5x8UNPW18Qw3CD5p4RkY6kHH+Fe6WumrEnI5xXjfxYaaPxDGHXbHHATGcdc nH8652/eNWvcZyuhavBpJlWSJ33YXKEcAdf1rYuPFWngfKk7nHTAFZuleGvtFql1 dS7Y2xtjXqR7ntWjceDYmbfFdsqH+FkyR+Nbq9jkdrlI+KLZps/2au3+9kbv5Vet vE9jI22RZYfc8ikh8LWMLfvmklPu20H8qtt4f0p4si2ClfRzzUygp6SRSny7F6K4 iuEDwypIp7qc1NGetY0Wk/2Uz3dizyQ4/ewnkkeo9xWtBIsih1OVYAg+1eXiKTpS 8jspzU0WVqQcCol/SpKyTKaDcM0U0niir5ibHJkYIpcGkJ5pwNYNnQkR3M621u0z dAOB6mqunac+ub7q8kdY1IVAv9PatE6dHfIpnLGJTwinG4+9VdR1ttKlFna20YVA Dlu34CvTwdNRhzPqcWIneXKuhpQeH9MhB/cCQ56u2acdD00/es0HuMgVykviDUZT kTeUPSMYpv8Ab2p4x9rfHuBXZoc9mdcmhaaGOLRCCO5Jri9d0aa1mleOF/IByrAZ AHpVkeINTyP9JOR/siuo0q/GpacDJsMvIdR/hSaTC7RwUBMiKRyQP07/AONWFTKG pNTtBpuouqDCht4Ht3pQAvA6U6fYcijLDzUBjrTdMjNV3iqpQBSKkM01pOs0Lsjq cgiu50XxrBIqw6knlP081RlT9R2rjTFmlWA1MU1sNtHv3h6OzvwkkF1BKp/uuDXd QR2trAGkkijUdS7ACvk6LMZyCyn1HFWDM8i7XlkcejMT/Om4c3UpVeVbH0B4j+Je g6JC8drMuoXgGFigOVB/2m6D8K8I8SeItR8R373eoShmJVUjUYVFyTgCqwQntgVU nADnH95f60SpqMdBe0cmdTdeJIbXSorayJeXYqliuFXj9apweJ9TiiIMqSZHG9el Fn4bnk8qe7CiAkEIGyWz0+lal/8A2daTraHR0cbN29Dg470K7M9DFufEmpzAfvVT HdEANZ8V7eNc+Yk8zS+oYk1ufa7A5WDQ0ZfViTzUMWuTx/8AHra28KggEgdKGmO/ kV9K8Q31teATTySQ5w6N/nrXYWGp21/cypbkYVFYcYyD149c1l6dYWupRNJd28Qm ZmDsnBB9eKXRNDuNO1WWWWQbFUqm3+P3NYYmm50mi6U0pnSrwcU81GCOaUnivGiz uYEjFFRs31oqyDl6U0UVmzdGjbn/AEQfU1wt6zPdzMzFjvPJOaKK9qj/AAo+h50/ 4jIkAOeKD1NFFaEgPvU9JHilRo3ZGz1U4NFFNbgzQ19i8VozEsxhOSeSearnt9BR RVU/iZL+FC1G1FFayEhmOaVetFFQhk46CkPU0UVqQNyc9TUNz94f8B/rRRUVdiob noCk/wBkWpz/AMsl/kK5mOWSbVyJZHcBGA3NnHBooqUSX0AKRMQMrLwfT5qxIlBn ugQMbHooolsOJraRI41ZEDsFYAlc8E4FdW3/AB9p9DRRUy+FiXxIcv3j+NONFFeB HY9Nkbfc/CiiinIlH//Z ------------Vuyn0qbP8SZtoI1RUOv61N Content-Disposition: inline; filename=image012.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image012.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke19-filer/image012.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/wAALCACo AIUBAREA/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgED AwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2Jy ggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1 dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJ ytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/APdcU8CnAUuK dijFLScUEgd6WiiikoxS0hFRgU4DilxS4paRmCKWbgDqa4/xH8Q9G0MNH55nnH8E I3Y+pB4rgJvjJcrcmSGMiPP+qZByPrT9Q+NaiNDbWqrcZBAc5U+tSaf8dY1lUanp 5CZ5eA5x+deo6D4l0zxHaC6026SZOjAcMp9CO1awcEkDt1p1FFFFMAp1LRRXA/Eb x/Y+HNPmsLeVJtVdOIRk+WD/ABN6fTvXz3eahdXjNIZmeRuSzVhskjSMzOXxzknj FRG52naUznpjtQs5BIPK+hGTWro/ifUfD1552mXLwuRg8ZBB7EV6T4e+L+qQSImo FZ4cYYqg3+x969o8N+KNO8SWInsZt+ziRWG1lPuK3RzRRRSClopa5T4g+Jm8MeGp LiEgXUzeVCSOjHv+AzXzXcb7y4kmumeR3JeR3bLMfeq1zdL5BjRQqDqFFZhIkPlq u3FVbhPlUbOOefWmRRq8QfdhwcEmpyrZHO5TwcdVPt7VJG5tpARwBw3+Nd34I8V3 fh6cT25D2krYmjbqfcGvpLRtWtda06K8tHLROM89j6VfoooopaD0r5++Luuyaj4n SyVh9nsVwFB4LnqT+lcCzB4liQjMn3nJ/Mmq00qIggiUY6AHvWVsZXOzJPOT2qSU E4Lgkj7x/wA/SqwKqXUD5X5BqPlT8p2nt6VdhnE6hJlBkUYDAckf1q/EyI6ICVBU gH/a9698+C9+lx4eubZmxPBLhkP93HB/mPyr06iikpaKjnYJBIxbaApOfSvlTxBI +o69dS7iWkkYgn0z1rPvdMurOBnRWICZ4HrVCOP7Ph3IeRuh9PpTXmRbgRRqPuhe KsS2wZHwBzVC4iRSpHCq1V2tWZFcDIzwPSp4InjKsxwSCoPr7U+NwyFWODjPP8JH avZfgTKHvdUUsctGjDP1INe4UUUlLRUc4LQOB1II6Zr5fuLWaTxZNbInzLM2/nOS DXdiyhuLZY5Y1J24PFc1qPgmJ42Nt98HKqelcs/hW/tbh2kiLEt94c0l1pN3FZsV icvtIOO1c9LDcR4Uo3YAMK2INLmnsI7lEYAqAUIxyKqHTbuRZHCNtB7DpRqduLWY Lj5JFAb1Br2H4F2Mkd1qVwcFFjSPPfOSa9roopKWimuSqFsjgZ5r520R1uNd1e/c Hc0z43D1ck4rVk8QWVhKUmY78/dApB4u00nDSqn+90qVdTtbkrsdWzzweKVjBICe Kqy2FpKdxRCfcCoZLdUXHGKjWNACFUD8K4rWoZDq/lOBjBzn0r6I+Gugf2H4VgLq RNdgTyA9QT0H5YrsqKKSlorE8YXD2vg/VZonKSLbNtYdieB/OvANXe7g0TAmnikn uRFLPbAfK5AAPPQEnGR7elUNVtZYcrFavM444YkfU5rlriSU3otHtYjIwGApIJzj gH8a0dCvnhu1h3uoLbdrHofSunvbi7tbd5Gztz17D8a51vEuph9v2m3j543kA1fi 1jVJVDCWOUAcBGVq3dOvTeICyFJF4YGiy0pda+I1haeUZE3K0yjnCAZJP8q+j1UK oVRgAYA9KWiikpaKzfENql74e1C3c4DQNyexAyP1FeLWunQX/h5LSUkh/nLoeVYN kMD6ggVQvIb21JE0cd2p/wCWi/u2P1HTP0IrnJ1tnlJljni/3kJH5jNWdG0NdR1a GRVf7Ap3sxXb5jDsO+PU1P4viVIUktY8LFIBIq8ZB45/EiuSk8PyTOGKujbt3Ykf nVy20owyIw4CADbt6+/1q6buaHULGO2lETySbTExJMg4GB6HnOa7XwbZTp4+sJYv lkkuHFwc7iQoyAD6Y/OvfKKKKSlorM8QyQx+HtQNwCYvs75A78V4roN2v9kx4PTj mtGe8tymW2mucv8AU4ftcUEXlRtI2PMYcIO5Nb2lz2xtzMl9Fcx42rIrDmsi6jbz Jy8PnKc7lBBBFVoNM0++XdZ3l1bN3TeGAP0bNNuvDt/CN0epI6n+9bjP6GpdN0lL S4F3JK01wU8sMVChFzkhQPXua7r4a2S3PiC+vuq25YD/AHmwP5A16pRRRSUUtYHj NzH4Wv3VQxWJjtIPPFeB+Hboyaa8Z+8rHr/Kqur6pLGcKeOnWsSTUZmi2iENu4Pf NUbW9OntII5WijbkqvIJ+lCa9di7E4ublQpzt38Ee46V0lreRx+Vd20g2uP3iZ/W upj1BprdQT1FNurlLS0aVjyORXe/B5d3hu6uSPmmuScnuAP/AK5r0Wiiiiilqlq1 qt7pk9u5IWRCpI9xjtXzGIH0LX9S0qR/mQnbnjrz/Wud1O6czOA5weCc9qm0vSpb iMNFetGh6A4Iz+NaX9lXkIYGS3kzkESRjJ/nWdcaXMJBm0UnuImzVMiSzfZteJ15 2v1Fdb4fvhdQfMeVwDjtVTxLqTyOLNG5zzgZ4Ne4/C6zubHwzBFOzHA4UjG2u8oo opBS0UV87fG3RJNL8Rw61AzAXS7Xwc8juB2Hb8K8mnn3qgJyxIzXT6XKxt1hU5AU Grcmnzg7xOcHJFSfaZ7cfvJiwx19K5vW7zzLyJgRwvzH+8DUmi6qLASSHoR+tdR4 E0C78Va7LdCEyIvIOcBTkdef0r6X0yxWws1hCgYHXHWrtJS0U0U6iivM/i5Bb3th aWUoyW3N9BjH+NfPGoaLc2Tlm2sgHy45/Oks7kQAHfjAyeepq7/agJAL9OgJ6etQ XGqF0I3cA8gVlXGZU84nhcDHr9KuaHot1rV9DaxAoJXAz6c9a+o/h54Yj8M6BFbB leRjvdwMEsf84/Cuzoooopop1c94p8b6D4PtvM1a8CyspMdtGN0sn0X+pwK8r1T4 sXPjTVLbRNCludGtJAzT3OV8+QAfdXGQn15NV9RhSG2SGNpGVRw0kjO5PfLEkk1y uooZYWB+9giuFuraaJ2wpIzjcaqiZxg7eemKkQPPPtReoxXV6ZoKmJDKAe4yK7HR ry08MzjVZLR54rQea8UfDMB6Z/P8K980bULLV9ItdS0999pcxiSJiOcHt7Y6Vfop M0UVwet/F/wboTPE2pfbrhMgxWSeZz6bvu/rXlnij4765qRkt9CgTS7VuBK2HnP4 /dX8AfrXk9zeXF9cy3N1PLPPIctLK5Zm+pNJbXk9ldxXVu5SaFgyN6EV6rp3iK28 RaeJIyI7tF/fQ55B9R6iqF2u5iMVmS2aydQMVHHo9vuyyjP0q/Z6Va27EpGA2c5x 3rWRFQDjmpJLqGxs57m4I8mNCWz346fj0rn/AAL8V9X8Fotn5a3mlbixtZGwUJ/u N2+nSvpTwr4s0rxhoyalpc25c7ZYm4eF/wC6w/r0NblFIaMivhUYVQBQScFj2qNa HH50kU81rOs0EjxSqchlOCK6Wx8ZvgJqUHmf9NYsBvxHStmLWtJu8CO7RSf4ZPkP 61fhEcgzHIjg/wB1gashQgySo9ycVSutf0ywBM92jOP+WcR3t+lcZrviSfWXEaqY bVTlY88sfU1i7uK1dC8Q6r4c1EX2k30tpcAAbkPDD0YHhh7GvoX4f/GvTvEJj03X /K07U8ALLnEM59ifun2PHoe1esZppakzXwtnJokOAFFItKx6Uw00rTCtIMr0JH0p Szt95mP1OaQClpeopfT6UZwQa9T+H3xi1Dww8Wmay0t/o4+VSfmltx/sk/eX/ZP4 V9HadqllrGnxX+nXUdzazDKSxnIPt7H2NWt1fDS+vpTGOTTl6UNyKbSd6CBimUUU hpwGeKDSU9jXT+DvG+s+DrzztOn3QMczWshJjkHuOx9xzX094Q8Y6b4x0Vb+ydY5 F+We2dxvhb0PqD1B718eE4wo/Gm96eOlBqMU4daG6VHS9aQ8UYpRQaT0pW6UqMV5 Bq9bXksIby5GXOM7TjNf/9k= ------------Vuyn0qbP8SZtoI1RUOv61N--