Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------byCljA7FCNJZbaifkaHNkX Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke34.htm Subject: =?utf-8?Q?IFT=20POSTEN=20-=20DATO?= MIME-Version: 1.0 ------------byCljA7FCNJZbaifkaHNkX Content-Disposition: inline; filename=posten_uke34.htm Content-Type: text/html; charset=windows-1252; name=posten_uke34.htm Content-ID: Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke34.htm Content-Transfer-Encoding: 8bit IFT POSTEN - DATO

IFT POSTEN – 21.08.2009

 

 

Fra Instituttledelsen

 

I dag har det vært dialogmøte mellom IFT og fakultetet – og det var en god anledning til å formidle hvilke faglige utfordringer som ligger foran oss både på forskning og på undervisningssiden. Siden aktiviteten på instituttet nå er vesentlig større  enn for 4-5 år siden ble det spesielt diskutert hvilke tiltak som er nødvendig for å få de tverrfaglige studieprogrammer til å gå på en forsvarlig måte – både på kort og på lang sikt. Dette i etterkant av at der er tatt opp rekordmange studenter i petroleum og prosessteknologi.  Jeg vil tro at dette konkret fører til at det blir etablert både sterkere styring og sterkere ansvar for det tverrfaglige området når den nye dekanen er på plass!

 

Til slutt benyttet instituttlederen anledningen til å levere sin oppsigelse – en oppsigelse som betyr at en ny person overtar som instituttleder tidligst 01.01.2010 og seinest 30.06.2010.

Dette avgangstidspunktet har vært planlagt lenge og er således udramatisk:  Med en ny fysikkevaluering som vil være ”fersk” til neste år og etter 6 år ved roret for egen del  så synes jeg dette er dette rette tidspunkt at en ny instituttleder overtar!

 

Alle skal være trygg på at jeg skal holde meg langt vekke fra prosessen med å rekruttere min etterfølger. På denne plass finner jeg det også riktig å si som sant er, at det har vært en spennende, utrolig givende og lærerik jobb som er vel verdt å vurdere å søke for mange, enten de har intern eller ekstern tilhørighet!

 

Jan Petter

 

Nyheter og generell informasjon

Forskningsopphold i USA for alle akademiske nivå.

Det finnes tre ordninger å søke på:
1. Forsknings- og/eller forelesningsopphold på 3-12 mnd i USA for norske forskere og/eller forelesere. Alle fagfelt.
2. Studieopphold på minimum 12 mnd for norske master og PhD studenter som skal gjennomføre en hel, eller deler av, en Master eller PhD grad i USA (6 mnd opphold kan tillates for de som er i avslutningsfasen av en PhD grad). Alle fagfelt.
3. Forsknings- og/eller forelesningsopphold på 3 mnd i USA for eksellent forsker og/eller foreleser innenfor fagområdene arktisk geologi, arktisk biologi, arktisk geofysikk og arktisk teknologi.

Fristen for å søke om Fulbright stipend i 2010/2011 er: 1.OKTOBER 2009.
For mer informasjon: http://www.fulbright.no/Fulbright_Grants/Norwegians_to_the_US/

More info – registration to take part: http://www.uib.no/med/biomed/nanomedicine/

 

 

Invitasjon til lansering av Regjeringens nye Indiastrategi og etablering av India-forum

 

 Indisk politikk og økonomi har konsekvenser for norsk interesser i bred forstand, i første rekke i form av store muligheter. Norges forbindelser med India er i rask utvikling og vekst. Regjeringens strategi for dette samarbeidet markerer økt satsing på India med vekt på fokus, samordning og helhet.

 

Utenriksdepartementet har gleden av å invitere til lansering av ”Muligheter i mangfold”, Regjeringens strategi for samarbeidet mellom Norge og India. Lanseringen finner sted fredag 28.08.09, kl. 12.30 – 14.00 i Wergelandsalen, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo. I panelet deltar utenriksminister Jonas Gahr Støre,  miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, statssekretær Rikke Lind (Nærings- og handelsdepartementet), prorektor Inga Bostad (Universitetet i Oslo) og konsernsjef Jon Fredrik Baksaas (Telenor). Møtet ledes av Philip Lote, Innovasjon Norge. Det vil også være deltakelse fra andre departementer.

 

Regjeringen oppretter et India-forum for å videreutvikle samarbeidet mellom offentlig sektor, forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner, næringsliv, frivillige organisasjoner, kulturlivet og andre relevante aktører med engasjement i, kunnskap om og interesse for India. Lanseringsarrangementet er det første møtet i India-forum. Møteleders samtale med statsrådene og kommentatorene etterfølges av spørsmål fra salen og et pressemøte. Vi runder av med nettverksbygging og enkel servering.

 

Påmelding til Seksjon for Asia og Oceania Seksjon.for.Asia.og.Oceania@mfa.no

med kopi til Betzy Ellingsen Tunold bet@mfa.no innen mandag 24.08.09.

 

 

ENERGY-CLIMATE-TECHNOLOGY

 

For andre år på rad inviterer vi til en stor internasjonal klimakonferanse i Bergen. Arrangører er de sentrale kompetansemiljøene innenfor energi, klima og teknologi i Bergensregionen, i samarbeid med Bergen Næringsråd og Bergenscenarier 2020.

 

For mer informasjon og påmelding gå til: www.ect2009.com

 

Etterlysning av ansatte som kan delta i ”publiseringsforskning”:

 

Instituttleder fikk følgende etterlysning i epost. Vennligst les:

----

I am contacting you concerning a collaborative project with Karen Lunsford from the University of California, Santa Barbara.

 

The project involves Lunsford acting as a writing consultant for the faculty developing writing courses and offering workshops and courses for students. In addition Lunsford is conducting her own research on publication practices across the disciplines, in particular those relating to online publication. I am writing to ask if you could suggest researchers from your department who might be possible interview subjects for Lunsford. The interviews will be short (approx 1 hr).

 

Please send your suggestions to either Karen (klunsford@writing.ucsb.edu) or myself.

 

Lunsford is here 1-22 September. Information about the open lectures / workshops that she will be holding will be posted shortly.”

------

Jeg håper noen ansatte kan tenke seg å delta og tar direkte kontakt med

klunsford@writing.ucsb.edu

Jan Petter

 

invitasjon til seminar om nordområdeforskning ved UiB.

 

Mer informasjon:

http://folk.uib.no/gbsae/nordomrade/

 

 

Invitasjon til stipendiat/post-doc treff på vitensenteret ”VilVite”!

 

Bergens Forskningsstiftelse (BFS) og Bergens Medisinske Forskningsstiftelse (BMFS) inviterer samtlige stipendiater og post-doc’er som arbeider ved/eller på annen måte er tilknyttet/ UiB til samling 9. september kl. 18.00. Her vil dere

 

-         Få informasjon om forskningsstiftelsenes virksomhet: hva driver vi med?  Hvem er det som kan få midler fra forskningsstiftelsene?

-         Få høre prorektor Berit Rokne si hva stiftelsenes arbeid betyr for UiB

-         Få høre professor NHH og tidligere statsråd Victor Norman kåsere om norsk forskningspolitikk og din fremtid som forsker

-         Av Trond Mohn få vite hvem som er årets ”BFS-vinnere”!

-         Få høre musikere fra jazzlinjen ved Griegakademiet utfolde seg

-         Få god mat og drikke (”There is such a thing as a free lunch”!)

-         Få en hyggelig semesterstart i godt selskap med stipendiater fra andre fag og fakulteter

 

Av praktiske grunner går denne invitasjonen ut til dere alle med e-post. Siden vi gjerne vil ha en oversikt over hvor mange som kommer – hvis du ønsker å ta del, send en e-post til

 

                                               anne.hatlestad@oka.uib.no

 

innen den 1. september, eller hvis spørsmål: ring 55582036/ 2003 etter den 24.09.

 

 

Støtte fra Akademia avtalen UiB-Styatoilhydro

We are pleased to invite applications for funding of activities related to petroleum research,  through the "Akademia" agreement between UiB and StatoilHydro.  

WHAT YOU CAN APPLY FOR:
1) Travel to conferences etc. related to petroleum research for up to NOK 25 000 (Funds are not for educational purposes - participation with presentation will be given priority)
2) Visiting guest researchers (travel and stay)

The activity must take place  between 10 September 2009 and  28 February 2010. New funds will be announced November 2009.

WHO CAN APPLY:
Scientific staff and PhD Students.

THE APPLICATION/REQUIRED SPECIFICATIONS:
To be evaluated the application MUST include a specification of purpose, information regarding supervisor/research group, total budget and whether you also have applied other funding.

Applications and travel claim forms must be marked "SH2009" and sent by email to katrine.kristiansen@cipr.uib.no

(Katrine is located at CIPR Unifob, Allegt. 41., tel. 83645)

DEADLINE FOR APPLICATIONS: 10 September 2009
The committee will use approximately two weeks to evaluate the applications. All applicants will be informed as soon as the evaluations are ready.

Best regards
CIPR UiB

 

Geotermisk energi

 

Professor Jefferson Tester besøker Bergen fredag 4.september. I den  forbindelse inviterer vi medlemmer av Center for geothermal energy   research (CGER) til en-dags samling på VilVite, Thormølensgt. 51.

 

Påmelding innen onsdag 2.september til "inga.berre@math.uib.no".

 

Jefferson Tester er David Croll Chair, Sustainable Energy Systems,  Cornell University, og Associate Director, Cornell Center for a   Sustainable Future. Tester ledet bla. arbeidet med MiT-rapporten "The  Future of Geothermal Energy" og har gjennom en årrekke vårt sentral i 

forskning og teknologiutvikling for konstruerte geotermiske system; se  også

http://www.cheme.cornell.edu/cheme/people/profile/index.cfm?netid=JWT54

 

PROGRAM FREDAG 4.SEPTEMBER:

10:00-10:45: CGER møte. Kort presentasjon av senteret. Diskusjon 

(stikkord: vitenskapelige/tekn. utfordringer, ikke-tekn. barrierer). 

Konferanserom B, VilVite

11:00-12:00: Foredrag av Jefferson Tester "The potential for deep 

geothermal energy), Auditorium, VilVite

12:00-13:00: Spørsmål/diskusjon. Konferanserom B, VilVite

13:00-14:00: Lunsj

 

 

 

 

 


 

Personal 

 

 

 

 

 

Sigurd Askeland er tilsatt som stipendiat i optisk fysikk i   4 år fom 17.08.2009.

 

 

 

 

 

 

Utdanning 

 

Disputas

 

Suhail Lubbad

 

Fredag, 21.08.09, kl.13.15 i Auditorium 2, Realfagbygget:

 

MSc Suhail Lubbad disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

 

“Modeling Directional Interactions in Classical Molecular Dynamics for Geometrical Aspects of Nanostructures”

 

Pressemelding:

http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/Lubbad_Suhail.html

 

 

IFT gratulerer Suhail med vellykket disputas og PhD grad!

 

 

CO2-fangst og lagring

For første gang går Princeton University i USA og Universitetet i Bergen sammen om et felles kurs. Temaet er CO2-fangst og lagring.

Kurset har kode MNF-CO2, og gir 10 studiepoeng. Se emnebeskrivelsen her:
http://link.uib.no/?3NUXz

Artikkel om MNF-CO2 på nettet: http://www.uib.no/math/nyheter/2009/08/nytt-tverrfaglig-fag-paa-co2-fangst-og-lagring


 

Avsluttende mastergrader ved instituttet fredag 28.august 2009, kl. 09.15, rom 546, IFT:

Kandidat

Fagområde - Oppgavetittel

Veileder(e)

Mathias Sæther

 

Fysikk – Hydroakustikk:

”Transduser med stabil åpningsvinkel over et stort frekvensområde – design, konstruksjon og eksperimentelle målinger”

Halvor Hobæk

 

 

Avlagte mastereksamener ved IFT siden 1. august:

Kandidat

Fagområde - Oppgavetittel

Veileder(e)

Erik Sjurseth

 

Prosessteknologi – Separasjon:

Sensitivity simulations of CO2 injection in saline aquifers

Bjørn Kvamme

Lars Andreas Lågeide

 

Prosessteknologi – Separasjon:

Simulations of CO2 injection in saline aquifer formations

Bjørn Kvamme

Eirik Matre

 

Prosessteknologi – Separasjon:

Modellstudier av naftabehandlingsdelen av råoljeanlegget ved StatoilHydro Mongstad med fokus på flaskehalsanalyser og utarbeidelse av forslag til optimaliseringstiltak

Bjørn Kvamme

Jan-Erik Hope

 

Prosessteknologi – Separasjon:

Modellstudie av nafta anlegget på StatoilHydro Mongstad med fokus på drift og modifikasjoner

Bjørn Kvamme

 

 

 

Formidling

 

Denne artikkelen omhandler tungioneterapi og omtaler en av søkerne til ny dekanstilling ved mat.nat. fakultetet;

 

forskning.no
Tittel: Fortsatt kreftsinke
Norge nøler fremdeles med å satse på protonterapi – forbedret kreftteknologi som skyter fart i hele resten av Europa. Nå må vi ta ansvar, både for pasienter og kreftforskning, mener strålebehandlingsekspert.

 

"Shine a light":

Check out our short (4 min 16 sec) educational film explaining

interaction of molecules with light using non-traditional visualization

tools.

 

"Shine a light":

http://www.youtube.com/watch?v=ceoO18RTiZI

 

Like it? Please vote on it on Digg:

http://digg.com/general_sciences/Shine_A_Light_4

 

And don't miss the trailer:

http://www.youtube.com/watch?v=xYjoEvRpVbI&feature=video_response

 


forskning.no
Tittel: Strålende resultater i Fysikk-OL
- en av deltakerne fra Bergen!
Norge kapret to bronsemedaljer i sommerens OL i fysikk for elever i videregående skole.

forskning.no
Tittel: Byggestein til liv funnet i komet
Glysin, den enklest sammensatte av alle aminosyrer og en av livets grunnleggende byggesteiner, er for første gang påvist i en komet.

forskning.no
Tittel: Opportunity var her
Vi blir stadig bedre kjent med landskapet på Mars. Sanddyner og kjørespor etter roveren Opportunity synes på dette nye bildet av Victoria Crater.

 

 

Noen godbiter fra Physics World:

 

Cloud watching goes hi-tech

New device could reveal cloud structure in unprecedented detail

http://physicsworld.com/cws/article/news/40160

 

Seeing quantum effects on a big scale

Researchers propose way to couple a single atom to a mechanical oscillator

http://physicsworld.com/cws/article/news/40149

 

Making graphene in a flash

A common camera flashbulb can turn graphite oxide into graphene

http://physicsworld.com/cws/article/news/40134

 

Neutrino trigger could reveal gravitational waves

Existing detectors could score the first measurement

http://physicsworld.com/cws/article/news/40131

 

------------byCljA7FCNJZbaifkaHNkX Content-Disposition: inline; filename=image002.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image002.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke34-filer/image002.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABYAYUDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDG ooo/CvdPjgoooALMFUEsegHU0AFFWRpt+wBWwuiDyCIG/wAKhmgmtyBPDJETx+8Q r/OldDaa3QyiiimIKKKKACijI9qMj2oAKKMijI9RQAUUZHqKMj2oAKKMj1oyPagA opMilyPagAooyPajIoAKKMj2oyKACikyPUUZoAXNKG54pMj1oz70WAeH9acGqHPv S7sdxSsFycNTg1QBh0zTg465pDuT5pd1QBh608OPUUrDJt1KDUQYetKG96LATBqc GBqHcPWnBvelYCYH35pQ1QhvcU4P70DJQ1ODe9RBqUNikBMGpQ3pUQb3/WlD0WGT hqUGod3uKdupWAmDelKDUO7nrTg3vSAmBz0oqPd7iigVjnqKP51q6FpqXk73FxG8 ltb4LRp1lc/dQe5/lmtZOyuxRi5OyHWOjq1oNR1F3hsuSqoMyS464HYe54ratLpI ru7srOCG1WCNZFMZ+Z14LFnYdgc8Cqb3tzdg6rYOxmhj2Xdo4G1Y/Zf7mOMVXsrl dS8SwC1C2QuUELFvnC5GDj2rFpyvc6ouMGlHr+JpaU9xeQXRuLieRlnZU/esGZdh ICYOM5ANVNL1O/OmXNxc3L3CxY3QyqHG3+9zyRng81ux+AdVniEj62vzneCFYDI4 BrG17SLzw9p6R3N+k5nkZCiIQQvVuT2JqFKEnZM0lCrCPNJNJEP9m2usWkVzbxJp 91MxWOMv+5mYdQpPKn68e9YE0MtvM8MyNHKhwysMEGtcCTWdRhFnbhbS1RRtlPyR KOrOfc55q/qaWmt2ry2kvmXUCF48/eliU4IPuOoPcfStVJxdnt+RhKCmrrf8zlqm tf8Aj5Tr36DJqEHvUtrj7QucY9zitXscyNP5vWX8Ylo+b1k/79im/u/9j/vo0fu/ 9j/vo1nY0HfN6yf9+xR83rJ/37FN/d/7H/fRo/d/7H/fRosA7Desn/foUfN6yf8A fsU393/sf99Gj93/ALH/AH0aLAO+b1k/79ij5vWT/v0Kb+7/ANj/AL6NH7v/AGP+ +jRYB3zesn/foUfN6yf9+xTf3f8Asf8AfRo/d/7H/fRosA75vWT/AL9ij5vWT/v2 Kb+7/wBj/vo0fu/9j/vo0WAd83/TT/v2KMN6yf8Aftab+7/2P++jR+7/ANj/AL6N FgHYb/pp/wB+xR83rJ/37FN/d+qf99Gj93/sf99GiwDvm9ZP+/Yow3/TT/v2Kb+7 /wBj/vo0fu/9j/vo0WAdhv8App/37FGG/wCmn/ftab+7x/B/30aP3f8Asf8AfRos A7Desn/ftaPn9ZP+/Ypv7v8A2P8Avo0fu/8AY/76NFgHjf6yf9+xS/N6y/8Aftaj /d/7H/fRo/d/7H/fRosBL8/rL/37WlG/1l/79rUP7v1T/vo0vyf7H/fRpWGS/P6y /wDftaPm/vS/9+xUeU9E/wC+jR8n+x/30aLAS/N/el/79rRlv70n/fsVH8n+x/30 aMp6J/30aLASgv8A3pf++BS5b+/L/wB8Cov3fon/AH0aMp6J/wB9GiwEoL/3pf8A vgUuX/vS/wDfAqLKf7P/AH0aXKf7H/fRosBIC/8Ael/74FKC/wDel/74FRZT0T/v o0vyf7H/AH0aVgJcv/fl/wC+BS5f+9L/AN8Cosp/sf8AfRoBT/Y/76NAyXL4+9L/ AN8Cio/3f+z/AN9GiiwXOf4FdQHsNPtLGwvJbiI7PtDGE4DSP03H0C4/76rmkG6R F7FgP1rrNQYtqk6LqtisSTMrQTpyAvy+h7KO9VU3SHR0TZj65dtLdBPs8ELBAGeG Qt5o6gse5qXwhB9o8T2iAA43Nzx0FZFwYjdTGAEQlz5eey54/Suh8DSeVrzsApcW 77FI70TVqbsOm+aum+56XA90I3Cwzqsx2nnPlgLjK/jXI+ObRv7CimZJMxTKm6Rs s2VwWP5V2Ia4ZIUgMcQDB5lZSNyEZwvvmsHxrOE8N3kMoK58soQPvMT+lcFJ2mj2 MRFOlK/Y8tilaNmAdgjja4U/eXPSuhWLTtGgttUie7W5Zt0ELsvzLnktgfdIyPxr mq2bRNPezS6vZfMaNSnlF8FmzhR04UDmvQmjxKT/AK7FbWbVLPVp44j+5YiSI/7D DI/Q1WtM/aUxnPPT6Vo66Y3j02WJtyNbbQT6K7KP0FZkDBZlLYx/tdKcdYiqJKbs b2n2F1qV6lpbIxlcEgMQBwM1WYOjFSsmQcHpWx4GmRvF1qqmHOyX7pOfuGq+n6NN rCX9zbyWaR2sgEhkkKgZJ5z+FZOVpNPY2VPmgnHdt/gkZ3zf3ZP0pfm/uyfpWjqe gy6fBa3EU9nc29y/lRyROSN/pT9S0KLTIp1l1LTzd267pbcO2R7A9zT54sTpTV7r Yyvm/uyfpUksM8BAmhnjJG4BgBkV0GuaXa2ng/Sr5JLJZNmXIc5lz6euK0rO1uNR 8Y2sGtSWcxjsw6oMjcpHHHc1Dqq1/X8DRYd83K99PxOK+b+7J+lHzf3ZP0q/caQy DVJY5rOSKwILsjkghjxio7bTTNZ2l60tosE9z5ALMwwe+far5luY+zle39dinlv7 smPwo+b+7J+ldzcaDYp8QbaDNl9nkXcbfd83CDqPc81xutww6frFzbrLaOqsSDG5 IGe1KFRSdkaVaEqabfexbttDvrnSpdSVQltHnmRwpbAydo71m5b+7J+ldZcWKS/D myl+1WaiOR5sNIcNwflH+17VnweFmdbaOe/sILu6QPDbu7ZYHpn0zUxqLW5U6D0U V0T+8w8t/df8hRlv7sn6Vr2PhbUL2W8iAtIntTiQSSED86pajpklhePAHtZwoB8y NyQatSTdkYSi4x5nsWBol9/Y/wDahAS352hnUOwHcDvWblv7sn5Cux1vSHbwfo7C e03W8Z+Uufnyei+tYM/h67g1mHTG+ymWQIQwY4G4ZqYTTWprVp8rSXl97MzLf3X/ ACFPjSWWRUjimZmOAAASa1rbwxcy3N6k01pBDZtslmZjjPtS2em3dh4js00+5s5Z SwMUysSvPqKfOuhCg9L7Mow6ZeT213OsTqtpjzgxAIycDiq0Uck0qRKr7nYKOnU1 1dsl02m+Ljd+Q1wzR7ypOC285rIGi3OmalponNuJZWSQxqxzGCeM+9JT3v8A1oVK CSTW3X72v0KF7Z3Gn3klrcI4ljOGAII9agy392T9K6fxDo1zfeINZux5EdvbkFpJ GIycDCj3rmBbzEgCOHJ6DcaqErq5FVKnJr1/MTLf3ZPyFGWx92T9K6JfBlwWS3e8 sEv3XcLYu2fpn1qnpnhq71D7Q8jWltDbnbJJI5wG9KXPHe43SmmlYycv/dk/IUvz f3ZP0rU1Pw3d6XaQXMjWkkczlUaOQkEDvV3wfpCX+o3QukttiWz4VmJyT0P4UOaU eYI026ipvRs575/7sn6VPaWtxe3cVtCrGWRtq5IHNaFr4ZnuJrzfcWUVtavte4Lk qT2x61e03Q59K8UaU5e2mt5pA0c0TH5hSlNWdhwpttN7X/Wxz88MtvcSQSI++Nij YIxkUzLHtJ+lbGp6Lcyz6rqLfZ44I7p1XexzIxPQUWnhW5nsbW9knsYLecn5pJCM YOKfOrXYezfM0v6Wxj/N/dk/Sl+b+7J+lasvhbUI9aj0xUtXkkXekgc7Sv8Ae/Sp LvwvJFZTXNpd2V2sH+uVGIKD19xRzxF7OWumxQuLC6tbO1uZEbyrlS0eCCeOOR2q sN3pJ+ldHqdlPdaB4bt4UjaV42VRuI5Ldqil8ITKsyQ3ljPdQqWkgVzkAdcetSpq 2pcqTv7nl+VzC+f+7J+lOjSWWRY445XdjgKoBJrU07wzPfWBvZJ7O2gLbY2kcje1 WbfQtT0fX9NSJ7Vbqb5423EgdRz603OOy3JjTk0m9nb8TCZZI2KOkqsDghgARSfN 0xJ+lWdRhuZNTunuBA85lYyMGOCc81WFtJ/ci/76NUtjKUop2uHzH+GT9KKX7M/9 2L/vo0UC549zAQ4kQnoGH860tchZ/Ed6kaMxknLqAMk7uR/Osw9K7FNZS2sLS+ZJ GWWMRv5WAWkQbSjHqARtPHpVzbTTRdKKkmm7HIzQyW8zwyoUkQ4ZT1BrX8I3AtvF NixYKGfZk+9Q6taXbBdRuIVh8/H7lSSyDACk9+cdfauh0jwFcyWCalfXa2TDDxIw 545G70zUznHk957l0qVR1PcW2p3qwLst3kbMiMXAJ3FGzjP5cYrlPiNIsGmwW4A3 TTs3HoOc/nXRpOUlYfbxJLIMuZBkRqT7dD6etZuv+FoNZ+wRzam6vCjL5r4O7PT9 a4qbUZps9evFzpOMFqeTU5o3jCl0ZQ65UkdR6itK80G+sdaGlzIBMzbUYnCuPUH0 q/Z3lwLlNIlslSZl+zt8mWfjC5z0UdePSu9z0utTw1Td7S0KGqqI7LSI+cralj/w J2YfoaoQZEy43Z7betXdcuI7jVpRCcwQgQxH1VBgfyqjFjzBnGPenH4QqP39DrvA xc+LrXPmkbJfvAAfcNTaYX/4RHxNnzP9bFjgZ6msHSNUbRtSjv7dIGljDABy2PmB H9adBq8lvpt/YokBjvWVpGLNkbTkY/OsJQbd15fmb06sYwSf978VY3Ip5Lf4f2kw 8wtHqZbGBngDirbvo3iltRnis721v1ha4LllKkjtiuZj1l49Ii00RW5hiuftAJLZ LY6H2q/J4rAtrmK00rTbN7hCkksIbcVPUD0pOD6IuNWFrN6WXTy6FjXi/wDwhnh0 jzMmKToBnqetdGpb/hYenD58fYV7DH3K4iXXDP4fi0ia1tJEhyIZju3xg9hVg+Kb r+3LbVhHbCaCNYguWwygY5+tJ05NWt3/ABKjWgpJ3/l/DcuaaX/4RnxNzJ1TGQP7 /aglz4Gsf9bn+0G7DPaqVt4lNreXksWn2At7tQs1odxjOO/51FqmvtqNtb2qWtpa WtuxdIoN2Nx7mq5ZX2/qxHtIKO+trfjc6y43f8Lbh+/j932GP9VXFaiZBqd3jzse c/ZfWtG58Vz3Gq2ep/ZbKO9t+TKm7MvGPm/Cs3U76LUr57oWttbl+SkRbGe5ohFq 110FXqQknyvq395u3xf/AIV5pn+sz9sfsM9DVrWi48Y6NjzP9RbdAMVzcurPNokG lMkAghlMqsC24kjFakPjB4xbPNpmnXF1bIEiuZA29QOn5UuSS6d/xKVSD0btt+B1 bMWHis5b06e9ciN3bf8AkKZp/iCdG1GGTyXOo8yNk5znPFL8p/u/maIxcb3OPFTU mref4ts6HVs/8I7oXDZ2t2HrVzUN3/CdWQw33YeMD0rnrrUXu7C0s3WMR2wKoQTk 59a6Sw1XUG1bT7W602EXHyqJyh37Mfl0rNppfeb06kKkrX/l/BWsVpdUtbTUtYtL 62lngnuC37sgEEGnxWdrbeINGuLITLBdASbHIJU5PFUbrU4bTWNRDWVpdpJOxHm5 4+mKgm16aXUrW8ENvH9lAEUSZCqB2pqD6f1oJ1oJ+872emmq1vudHoskEV74ge7B MCzoWB6ffP6ViajFdw+Kgbl3kZ5ldXAGGUngj2qmNYlEeopsixfkGTk8YJPH50Pr MslrZwSpE5tG3RSEncB/d+lCg07kzxFOcFC+2v4v9Dp/FqvPZymzJ8uCfN1GvUsQ MMfauLjLebH/AKz7w7D1rSTxBcJqlzfbISblSssRzsYYxWUSm4soVecgAniqpxcV ZmeKrQqz54v+un9dzq7rP/CxIfvY86Pt/s1BNn/hGdY+9/yEB2/2jUK+KZBIlw1h ZNeKu0XJB3dMZ+tQ6XqN5a2t5ItnFd2krgziRSV3HvUcskl5WN/bU3JpPfmfpdE1 /uHhDSvv/wCvk7dsUnhUn+1J87/+PSXqB6Cp9duHuPDOlySxRxFpXKxqNoVccYHp WNpmovpd59phSJztKMr5wynqKpJuDXqZzlGnXi29Eo/kjY0kWp8LX323zxD9pT/V gZzirFrf2c+p6JaWIuNlvI2WkA5zWRba4bWS622lq1tcnL2zZ2D0xSNrQF9bXMFl aW/2c5WOPOCfek4Nt/10KjiIRjFJ7WT013vubPixWmghntGb7HFI8bxqB8kuTkn6 1R1TJ8I6L9/rL2H96qcOtTRPe5SKSK8yZYmJxknOR71Bcai9xptrYssYjtt2wgnJ 3HPNOMGrLsTVr05uck9ZK34r9EddHn/hIdG+9zpv/sh61g6GW/sjWvvf8eo7D1qD +37kXtndKIlktIhCnXDKBjn606518y2c1tb2NpaJP/rTCDlvakoSWn9blyxFJvmv tf53SRsQE7fCn3upzx/tVX0sn/hK7/73+ruOuPSsd9XmaGwRRGhsf9UwJz1zzV6T xO7CdorCzhuJlKyToDuIPWjkkCxFNtNvaz9bJL9B16T/AMIdpR+b/XSZ4HpWtlv7 b8NZ3f8AHuM/r1rGsdTu7LRljfTobmxaQmMyoSFfvir+vX81pqOjXrKn2iO2DFDw AcntUtO9vUuE4KPPfblv8mjE1It/al39/wD1rY6etVgzf7f5Cieb7RcSTMEDSMWI BOOaZx6L+ZrZLQ86UrybQ/Lf7f5CimfL/s/rRTsK5yWK2vD2oJBM1ncOEhmYPG7D IjlH3WI9D0PsaxfzpK3lHmVmdMJOMuZHWpaXuo61JFdpKLe2I3ozDdKxOVQN3yeh 7Ct/S/E/mam8Ooxvew26qsc8eCqnHO7plu2fauU0zXo8W8Gol/3BHkXSjLR+gYfx L+oq5Bo5bToLZ5BJZpcGZp7Ulg6kccAZDD3Fc04dJHfSqNa0/n/wTv4tb0JBJLZ3 tum4/vYypAJHrxway5fFekQTOtnAbm4ucIu7PktjsHPb2Ari9PkcWF2XZhM9zkb5 QjY2kZIPUU/Q21Iaa9vDb/aI4phIsUsZKMO+G6LgjOcio9hFXdzb65OVklb5CXN1 /wAJKjC5uPLvEdgFMbMqKM4AOcBfXNKb6507Q4pbwqb50aOzBHzpGeC7Hr04X8aS aSw0e8uLoss91KxZbOKQmKP/AH2H3uew4rAu7ue+unubmQvK5yW/oPQV0Rjf0OKd Rx1b97+vxIafDnzhgHPt1pnanR48wZK4/wBvOP0rV7HKi58/92X81o+b+7L+lM3R /wB61/JqN0f961/Jqgof8392X8xS/N/dl/Naj3R+tr+TUbo/W1/JqAH/ADf3ZfzF Hzf3Zf0pm6P+9a/k1G6P+9a/k1FgH/N/dl/MUfP/AHZfzFM3R/3rX8mo3R+tr+TU AP8Am/uy/mtHzf3ZfzFM3R/3rX8mo3J/etfyaiwD/m/uy/mKX5v7sv5rUe6P+9a/ k1G6P1tfyagCT5wcgSgj3FbEEpmiD4bPcEisPdH62v5NVmyuI4pSrPbhG9A1S0RN XRr/ADejfmK008Q6vHb+Qt5LsxjnbuA9M9axftNv/wA9YPzNH2m3/wCesH61Dinu jOM5w+FtE/zEkkMT7kUfN6N+lQfabf8A562/5mj7Tbf89YP1p2I1J/m9G/MUfN6N +YqD7Tbf89YPzNH2m3/56wfmaLBqT/N6N+Yo+b0b8xUH2m2/56wfrR9pt/8AnrB+ ZosGpP8AN6N+Yq3ZanfacWNpNJHu+8OCD+BrN+02/wDz1g/Wj7Tb/wDPWD9aHG+6 KjKUXeLszQvb+71CYS3cskrjgZwAB7Cq3zejfmKh+02//PWD9aT7Tb/89YP1oSts hNyk7vcn+b0b9KAGJxhvxIqH7Tb/APPWD9aT7Tb/APPWD8zRYWppf2dceq/99f8A 1qP7OuPVf++v/rVPYX0E1uB50ZZODg/lVn7RD/z1T86i7OlUotXM/wDs649V/wC+ h/hR/Z1x6r/31/8AWrQ+0Q/89E/Oj7RD/wA9E/Oi7H7FGf8A2dceq/8AfQ/wo/s6 49V/76/+tWj9oh/56p+dJ9oh/wCeqfnRdh7FDbK41jT0KWt1sQnO0kMB+BFVrmC+ vJ2nnmMkjdWZqt/aIf8Anqn50faIf+eqfnS63sU4tx5W3b1M/wDs+49V/wC+qX+z rj1X/vqtD7RD/wA9U/Oj7RD/AM9U/Ondk+xiUP7On9V/76oq+LiA9ZkH40UXY/ZR Mbxv4QbQLr7ZaAnT5m4H/PJv7v09K5GiitMPNyp3Z0Y6nGnWajsFSQXE9s++CaSJ vVGIoorY5E7F/wD4SLWQAP7RmOOmQp/pVe51XULzi4vZ5B6FsA/lRRRyR7Fuc2rN sqDgUUUUyAo70UUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFACYoxRRQAYox RRSAXFJiiigBcUYoooAMUmPUUUUALikxRRTAXFGKKKQFqwmENyA33X+U1t/lRRWc 1qb0XdBj/OKX8vyooqDYT8vypcf5xRRSATH0ox9KKKAsH5UY/wA4oooAWiiiqS0C x//Z ------------byCljA7FCNJZbaifkaHNkX Content-Disposition: inline; filename=image004.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image004.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke34-filer/image004.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABYAM4DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCa CyjeUxRzLLcNvWKCJslgMkY9wAc0huraxlSa4u7e0lnGdkzfKCDzj3HArttek0/Q tKsdRt9MhWVk8sSw2+5l7Y46AjNefeKNA1XxBpujNpfh24dkiuEePbyPmX5mJ7nt UWvPlOf2Whq75msBeQpEzNjBA+VgRxz79qdJYXsiiV28ssgc7Twpx0+vNX/D2geJ fsRtZ7Y6fttljzOA8bYGAm0deec9sVS1Hw74yl04AaRDD5TF5ityAGAHUfXFYSnN R92N2HsiQW6RW6GSd9ygqUUZIq5FcLHvhlImgA2GTq2fQ+/NYlyqjQo9SdGN2IN0 kAzuifBIHuDyR9DU/h25utU0xbiOWLazHzG6YY/zwCKrWyTJ5TutE0bT5rDzpo2l ZpGQl2yMDoKyb63sUt5fLZVXaTsC4PHvVX7Tf+H7G4ms1N9bxo8rQ7+HY8H9Ofwr M0O5k1Xw3bidZRJKhjmkc4xkZ49sYGa2VSKVmU0rFzMrMpLqVyeeOPT8KXzGQOPM G5eF9zW7oHh+yk0r7WrB2nLMrOvMYXI24/DNVrnR2uhGsMduJhyu2TGTjvVKF0Lk ZUhukkGCwDEHIJ5qwpR3XO04Xdg8Ypkfhm9+TLQiQjjDZ4PH5ipx4cvUlWFVmlkw XbC4Qe2/ufaocGmJQbZZkYQ6eTLZOJyCdzDn1BFTLZwSjHmTQsY8qZY8BiACce2D VS90PX1sD/Z9vYm7yABdScYPUcfpUOot4wWzt21m58PWBaVYYWzIxaRuAOB1NWmb chpHTroXPkmEs20kMOhAweKhaGWLaJEKlvu5HWtyGxvkntzPeO92kZJIH7vPAOPY 1U1LS7x5cw3itcR5kClOAWPp9RTuKVPsZoLeZtYFGHbFODkA9wO+Kv39lNdxAIHk upIgs0iYBikxwwHpnPFTxRXB06WLyN07Ao77MbmA447VRPsjKz8vOfb2rnvF+o3N jb20UBaOaSTBJ7HBxn9TXbyWf22NLlYys7FUPynC49K858Z6J4k8QeIftEWizvGE VEkjwoYLn72T1yfyrGs3yaDVOz1Os0GK5m0bTTcLOGkgBaR1yxx3I962RaxljuWd /mzxHjFS+Df7WHh2CLWbM2txCBEqtIHZlUABiR3PPFb+KqLaRcYJHOfY1bKrZ3Tg cDJCj8KwfHfhfUfElnp9tpsTIYDljO+IwMY6dST6+1d7HFsYnJP40jzqsmzkkDtV XZSSXQ4PQ/BEOnaRa297p2n3N9HFsluDGW3/ADHA59sVpS6Tb2Efmf2bZIGbGI7N P8K6bzlACtyazdZtzqVrHEkzwYffuHXoRiptcdzYMKYACrgdtvFOwayItea4iEtv p1xIhPysSqhh68mspfGc010kEWjTAMyAu8qgBWOM0roVzT0HQo/D8FzDBPNcLc3U l0zTHJUuc7R7DtWjcRG4tpYHJRZUKEocMARjg+tS5xnj8fWquo3b2em3V1HF5rwQ vII843EDOM9qduwHKn4ZaI9q9vLc6lIJGBZ3uSWOBgc1Jb/DbQrRVRHvDGowqGbC r64A9azdA+JN9rt1bImhpDFJcRQO/wBqDFA4YhsY5+7XoJ5GKFZiaR5V8UNLh8Oe CEm0yWeGQTpbZZ8jY/3s5+nWuP8AAd/u0u7gebfB18px09cHqeB0r0T4zsI/h3JI UDhLuA7T3+b/AOvXjHh7WZdMmhWO1ggmVxucjLSA9j6cZrCtpG8UY1Ek0e0eHbie 71eCGzmMW2J5CkyHDJ0z+bD8jW8/hOXBaDUWglI4dYwdvriuX8A6yNV1OUxki58l ghdPlMYYZI9eeK7W7uNUgeEJLbMJJCpJQ8AKT6+oFaUp3jdG0dh1roSQ/Z3nnMs8 BUrJt2nA7Ee9a/HSvO77xZr0TyLHNp4KQSSEBCTlASR19qpv4t8QNdSRrfWyhJNv EI6EZFW5NlHetoNi+qHUWEpuC4f752ggDt/wEVPqGl2WqJAl5AsqwTLcRg/wyKcq 34VzvhW+1DWvD9td32pOLmV5UxHGqgkMQOMdgKsa3Hd2ek311HqV2ZLa1eVV4ALq pIzx3pJgdNjnPWmhF8xn2DceCcelchb2V42k3M82sXzmW1SRD5mPLYjccYHvj8Ko 2tneS+MbjTm1fUJLaCG3uNjS9d5k3DPpwPypgd8FVSSAAT1I707I9f1rKGkWeEz5 rZPeZjUMmiae0qOYScMRzK3c/WmBs716bhn0zTDcQp96ZF78sK4m8srW9ttRuY7E 29/bXIs4sSnDBGDbh7EE/lXH6kLqLU54bdpmXzbYIoBIAa7KtzjoU4PtQx2PYhqV ipI+2W+e48wUPqVkgBe7gUE4BLgc15h4w0mK1v7aKxgdEQ2afIucg3HOfwzn2rQv X/taXxE7W3lrFCsESAfKdkrjeOOpwPwqXcR28uv6TAcS6jbJj1cVFd6vAkcc0IE6 SAMpVgBt/vAmuDm04v4U8Q3E0BaSNbwQKy5Yqy4GB1+ldVpcSx+GdHWTbEy2MK4k 4wQgz+NMQn9vyvMwawjCIPvicHk+2Ky5PHejXDtHDfaY7Rn5jJdYAPPHA61qLd2E V0Fe6t0YckA8149ptvaLcSGPTI3JDMTlATlj+nFIbv2PUdCv7fXNInstKu4rmKNW ijk3Ydl6byD05JA9Rg1em0K7lVkVBEpVF3A9Nveub8PX+p2Om2h0m30lYLiGJkZo njcjcI8MOvHrWnYeJ/FF24X7Fo7EPtYfaGVsBsFgCORiojayuLQ7Ytk57VV1EBtL vAzJtMDgl+mNp6+1TnGTioL5lFhcl9hUQuW3LuGAO471qI8e8JS202oQy28cCp/a Ni6oibDGPLZSR/eHT869s714to3jq7vtesorfT9H+wvqFtbo6W2xykoLbh6EYxXs 5yCcYqIjucB8aFVvhrdF2CqLmA5xn+MV876c0qwFisZGc7pH5J44H5V9FfGOKS4+ Gt7FDG0khngwqgkk7x2r56h0PUFVHj0y+mPQEW5+X19qp2tYxrRuj1T4W3LDxPm6 ISNrOWQqBwg3LhF9hknHvXrbalog3+ZdIPLALb2I2Z9fSvGfhqbvTvGUVzqFvLY2 wsZUL3Pygvlcde+B0r1fUIU1fTr6K3vbTF4ibZBIDtwR19elZ01yqxpT+BE8+o+F raUxzz2McrDcQ+AxBpo1Twk8jIt1ppc9QGXJxWdqGhz6rrf2qaS0cxRyoFC87HXC Zz3Hesf/AIQbUUvRdeXaOnnLJsHUADB/HvV2ZZ2EWoeHWCtDeWeEyy+XIMDPXGKm S80Wfeq3du+MhwJQevY1jeF9DbQ7BLa5tIzL5kh3ogICliRk+uDVnSrWOw1fV5J7 dFW/u/Ph2x5LqsaqSfxBo1QGn5mkEDE8AB4A8zAxQk2jnDJcW+SMbg4yfbNV5r6K 1kna5sFSzhiVxcED5yTgrt68cH8arRa5oc93aWixxNJPnaBEMKQAeTjg1MqkYy5W 9QNVJ9LA2rcW5/7aj/GhpdMAIM1vjr/rB/jWNBBYxavJJFpMbRtatItztXY7bz+7 x6nrWa8Z1eXQLufRY7cTWszXUbKMW7ELtVvU54qwOpVtKdxiW1Z1/wCmgNTBrHZl Wt8Z6hhXOX3h7R7uxW1srS0jSG6jlkZVC5Cne3PWsTQxpn/CXamkgtio08BVVQIm G5juUH+LBwfpUSqKLswud8hsQWCyQ5PLYcH8+aUfYXKlXgOOmHFcZ4bsLOy0XTYx pdm80u1JWY/MqsGPP4AAVb8QeH9LttJupodOhWRgiLsU5454xVXuB1G2w3bswE9c 7hWdqlktzJwT5e0cKcjFM/4RXQ5FCvpcH3VB6jr+NM1OG4jjS2smNvDEqqvlvg4x 0qgKCaJGspGyTBOa8lt9AhjEqyXUDMWyArDgZbHOfevTU03UBNIxvLlt2Aoe4JAG D2rx7RtN1K4t2DRxMuSwxGpP3mGajWwHrGuMug+HbWS5fOoRW8cfkk7mVSwOSRwc Muc+1Yltr01v4bTWbTyDd7yjA8sMsBlvY4J/KuH1bUFaGytbjVtRlijXc6NKS0TD A28jNQx6nHHEyvJ5yFCipCRkDPXHcjj8TXmV5z5rw9DmlWSbSPddB8UwayrK4ERj iWRnLYD5OMgemRW1ft5emXjjnEEhx6/KeK8K0XUo5rgmCV5JHh8z9zzJvzk8NwO/ Hqa9sjuRdaAZ7VslrUlQSCVbZkBveunCVp1E1PobRd1c8F8H2txAdGaWGUMdTsJS ChyqgOGJ9gT+tfRePmP1r550Dx/4p1G/06O71VAsl7aRskcCLuR2O4E4/wBmvocn DN9a64qw+hk+Jb7T9N0Ge71WOWSzj2mRYkLN14OB6GuHb4geD44t8OianJGZFjBM BUM7DKjk9SOa7bxPb3d54duobBEku22mNZCAuQw657VyFpoHiGaCKO7s7JJE58wy ghmHfH4US3Hchk+IegQeUq+FbotJGk6CRUG5HbYp5PdiBTE+I8G65W28IAG3ExkD SoDmIgOB+JFar+ENTvZCbiLTAuU2rknG0gg9OxGam/4V+XjuEaW2UXHmeaUhJyHI L46dSBRbsF2YU3xF1gW8DW3hayzcvNHEhueT5Qyx4HT0+lOh+IXiS41w6THpmlxS K5VpTI5XAjDnA79QK31+Htsq2oe9ZDaF2hKpjaXGH6nnI/KmL4I0q3vTef2tJFdM cmZZEB5AU9fYAUtQJdK8S+JdRsDfHS9PRRJJH5AuGLko2DzjHrVX/hLL2XU7T/RJ HbzTFGkUgCsW6BiR0HP5Umu3Uvhe0W1tomks53wZlYEs7/ez3BPXI9DXOeHZLiO+ huEj+3TR5nWOGTIbHB5PcdvWvLxdeXtYwi9OoJmj4o8Uy381zp82mTW0kQVUBkw2 T13DoR3BFcpa+If7H8Q2UMEYkW3kEhjD8kMDuIz1wcnPpU2vMNR1C4ubO+aW0SXZ M82QwdQT5e369vYVyZtWvNYZ0aSOVVCqsZxtQg8sfTAz9Tiue/NVcpMznJp6HtXh zx5p93pluuoTk3gB8xVtmA4HLcdvet5fE2gyWn2oXkf2Zhv84xnYRnAOcV5R8P3K TNLbTvN9qjaz37N32WQsSBIO28AYYcV11xaappHhLR9Ok2/ZLawlt9QREDfPsHlk ewYHmvVozl7O8uhpF3VxPEXj2xs/tFvZRQNEokid/wCLfgHKgdVx39a8ktNa0t9R ilNm1xcgNIqCQpG5z0z25Gak1TXEF0tukgdp2CRK4CsgcYLMfr2FcnqGnx2cEM1r dG4t2maB5ANueAehrlhB1p3qadjCc3ex9BfD3XbPXr7V/tjWw1R5d8kUROFRQF4P Qiu+FnbOoAy2O4bPNfL3hJ0tbxbsqIbeaWLzFBziHd849sjr9K+h4fD+httuLSBk EhwDFM68AemeK7qTVuVPVGlOalG5snTosn55uf8Abqhqd2tkQqQ+awwDuY8DFVW8 OWhuDIlzqURwo2pePtPHoT1q3d/ZrQIJ5tq7QqlzknA71sWYD65fb5WNlbqqqSpB ZieDXi4S/m08vBDeqd6ggzBM43cjH1r26fVtK23AWZmKIwO2M4HynvXjuhXS2BeS +vrW4tygGYXaUhySRkdOm7mpd7DVuoy8fTtW1e7udG2SREBXhdvLblwqEqep5PA7 Lk81m2dmYIgVDCOBzl2A+Y7j932JHesyaeS5Espto1divlGIYywwCcewq5FcKwdY naGRGUs0inacngY79RzXnVoyt7p5spKRtaPfTWEMsK2sMt3PN5ZZyMsBzhu2Oc5r todT1Sx1ayjWS3lgl3GWGxGRJGBsJPfgHPr8teYPFMILiKDTJo5Q6NcHBO5ScHHo uRXR+Hrua31FWSOeOeIsXa3wWK5G0Aeo6H61g21qnqdFKdvdZW0HwT4gguNNuH0i 4VYr61k3OoXEcbtuP6rxX0Y/DkZHWvmzSpNbkvJp9R1S9mjjntvJBuiQpa4UEED1 X1r6RfBduO5r14O5umrGX4juLu10KeWxkjjuN0arJIm8LlwCdvfg15bL4s8Uwahq tteeI4rZbOeOCF0tUG8vjG4Hp1r03xZbSXfhW/ghtZbqV1XbDDII3Yhh0Y9PX8K4 GLw7qslwXHg8OzndJNqWqKzSen3R1HrTkHUz4r3xLql3Ci+NLvyniLkRKqk4JGQQ OBSQ2WqXOo38V3r2pTwKsnkH7aV525QcehzW7a+FfGMd2zx2/hu2tCSVtiHk28Y+ 8ACeeaztbudQ0m4XTLp9LEmFLyWlqUC56YLHnOMYrGtWVKHMym7K5hanpGPJR/ts +bhSzNcu/wC78hSc89C+fxqvF4chfxdLK2nzPpySqYs72XaIgB/49n8a67S3udWW Bn8U3Vo0kqxJFb2sZXLZAGSM5+Un2re1LwvJp9n5r+LdZd0O5UknUKx64woGBUxq xnT5kwv1PPA/9l2kdjLuhnDsWXdvKhsBRjsB29M81NpryaTd3DaZdSskOW3R/KGU E547+mO1F/qK3V3GbeCOCJZQkIaQSGQt94s3VgWxx7VDYRQn7XE7osSjieDKv83D bM+6n5T1zXiOzm3czvqM13VXu7GGQ7ZI7T51swApDt0dmHXbnHPNcudcNpHPAba3 luWOd6lsKeMD3AH4c1q7XjXDRkAxtmZxlVCnLEj1C8AepNc9NYzrHPDHIouHi8+W SZwDED2x2JG388V24flnfn1MZyZ0nhLUxFrlrrkrs0kUXliCL5QSPlQH+8B1574r 0DU/H2q6f4hjuI4Xm0t4/wB9ayxhXj7YXHJ7Ek8YI9a8ns1uNJt2uXnL6jAI2aMc CIHsf04q1q81758Ul6XL3Kj98knzuvGUUdunftj2rRTmptR2HGraNiLUrmPWvFry bY7C1lleZHYbzFxltx75PA7DNUFuLBIvs1nf2zb7tY988ZxIrbgXP91Rgcdc81Hd NYy3ENg4fMmDIVc7t+T94+w4qpDplpazukW27kCiE+UcgyHnd9AeOPSt42dnLQhS W7Oii0K81bV7ePTbGGeMyqJII7orE2OCwbqBww+hr6NtdBhtbC3tbaa5t0iQABZN x6dyev1r5fs43OptYG9jtrqJFWErny5pAcgEjkbhnn1Feg+EY31C8ltjqWp28YtI JyY7ttwkZ3Vhk544HHtWtNtbm1FpK57G+ly7wU1G4UjsQCDVe901bi4y4aQ4UE/Q YJrzfQ7zxHPpDXI8WXnmLJMiiSFHX5JCi5454rvtTt7iWFZJr0RwxR7pJt2wfd5Y /qa15tDXm7Hnl34z0/S9R1zStRiLX1vMyW6Km0NGeOT6gHOe9cevhtYdOG2C5c5Q LhyuRhuf1H51i3j3er+I2RGeY3QIaVoy58sZIf1xxnjtVyxjF3YsralFeu7hibqR gV2grxgjjnj8aw53FXfUhTu9Tl1vPtGoSmWAMzne5YngE549OavWxBjA+1Ltyd5O d69gAOn40UVdVaWOOcVdmj/a2oiH55DHFcfJuLfNgcAfT3966HwdDcXNjdXkMUtz cLKh2wOMuvOQV6ngYJHqPSiiuPlile3UqirzVy/o/wAO9dtJbhp7qxtUleIkXE+G /dyiQHHcYGBXsdx4g0WCRzPq1ihB6NMOOaKK7oaLQ7VFWOe8S/ELRtP0G9m03ULW 7v4490MJBKsdwHOO3NeZL8YvF8tzPbx2Gm26xrIRL5DEHaCcDJ74x+NFFMZmTfFv xzNpFzd/2hbwPDNHGFitgMhgxOc+m2jUdf1W+tLC9vrl7meWKNi+0YmyxBHHTHT6 0UVz4uKfKmZVHoRNqEkjyQbWRtrIqo5Uoynhs/Qfz9aSCO9eGK2vlDTi4Mao07ZR Qmckk8/NyPWiiuL4VZGUG2Pvr+Gygt0HlNOqhV3N0dukjHsAB27mnaY5Er2iPC8m wTSHPyFsnLcegAwPeiis+SPsOYTZR1HXVj1S6unkJiFu0VvEvRgeCSOgPU1gTTah qlgIlhy5JklnbgyjGck9wMfyoor0aUIwgmkSmaVnm2kVcsXeIPctPyvPKg/ofypu tyoZllmlMewdVYMS3AJz6UUVMIp1EyItuVmZGlX6/wBpJJ5ck8j5UKOr8H8+31qu gvYpVjVGiI+aUL3IJ5I9qKK6/tnRLR2NbRLY71uba4aO/jkBScEHg8YC92JPFe9e EZNN8Q7ZbW9ubLVbaER3VnNCnmDGeeQCRnPP9aKKz5nzjpSbujXh8Hy2dr5FtJaN EWZmTYydTkkYPUnk1yfxMl1bRtQh1qwlmjRbZrW42xmSMkgfMVPGccZPpRRVzScT WastDyTV5lS8z9pvUu3QN5j/ALscrgkAdBjjHvUOmeGdVv3ZotBuLzcu4hSSF/Lp 1oorCMnGCSOZfEf/2Q== ------------byCljA7FCNJZbaifkaHNkX Content-Disposition: inline; filename=image006.gif Content-Type: image/gif; name=image006.gif Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke34-filer/image006.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODdhXAL+AHcAACH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACwAAAAA XAL+AIf///+UlJSMjIycnJwAAACcpaWtra21tbWEe4S9vb1SWlLFvcV7e3vOxc6t pZxra3NjY1rm1rXW1s7v7+/W3t61nHullHtaGQitnHtjOimchFq9taUpISn39+8p GRmEUjrv5r0AAAiUlHtzOjHOzr2EazrOvbXW1r1rSilaUjohGRlCWqU6IRCMhGP/ 99bm3uaEUilrY2venIQAADEQWqVzSjq1jFr/9++Ea1K15vdCWt4QAACtWq17WuaU YzpCGeatGeatGa1CGa0QWt4QGeatEGs6Umt7Sinm3s5zYzpalDoQGTFa72sZ72sZ lDpalBAZlBB7teaEQjHW9/+Ee1qUhHNrOhm9xa06OjreWjqUe0JSpd5zWqWtvd6t WubmnBDm1hClWinezmtCjGvelEIQGRml3nsQjGtzEGveWlpjGTHFvaWcEAiEta06 EGvmWoytQmvmGTrmGYzmWhDmGRDmGWMxISnWnGMQCBlaMRmlEDoQUhC1va3Wzq3v 9/9zQms6MWuE3ua1hEKEOhnmQubmEObmQrXmELXmc7Xmc+bezkLepbWt5tZSe60p lK33785S7+YZzuZSzq0Zzq0plN6E5q1jUhAxAABShN7FvbW9rYSEjK3OvaXvzoxS nK2ca1LWxYwIlK0IlOa1Y0JzhGOt5qWttaXm95ytlO/mpeaUtVKU5lKU5hmUtRkI MVp7a2ulOjG1tVIQUntSxeZazjoZzjpazhAZzhAZ7+ZS760Z7617KeZ7Ka17COZ7 CK0QKaUZOjprvWspvWulrYRKvWsIvWuMhHOUhBkIEFIxCCGtlMV7jN46MRmllJQI EHNCUjq15lK15hm1tRkQCK2EWhCtWhBa7zoZ7zpa7xAZ7xAQYzq1hBkQWlo6WhCl Y3sIMXtSWnPvnGOtOhCcpZQIAACthHNSSlLm91Lm9xmtlK2Ee3NrjITe9+Z7hJTO xea1ra2tvcWcnJRre4QACACcjJRSY1KEjIScra2Me4ytvb2ltbWcnKWUnJSUhJTF zsX/9/8I/wABCBxIsKDBgwgTKlzIsKHDhxAjSpxIsaLFixgzatzIsaPHjyBDihxJ sqTJkyhTqlzJsqXLlzBjypxJs6bNmzhz6tzJs6fPn0CDCh1KtKjRo0iTKl3KtKnT p1CjSp1KtarVq1izat3qcsJArwLBAhBL9qvZsGfHpi2Ltq1at2zfyo1Ld61duHfn 5q2Lt69ev3z/Cg5MeK9hwIcHJy6MuLFix4wfS45MebFlyJcnZ67smKvnz6BDiy4p drTp06hTqybIFqzrtq/fxp4Nu7Zs27Rv687NG7fv3b97Ax8uvHjw48SRG0/OfLlz 5dCbR38uvTr169OzW9eOfbv31eDDi/8fT768+fPo0yMsnVa9xAk3/Cz1yl7ojbL1 GcbPXzD+DbTyqTZBgO611N2B3CWo1j+PGCPAgw9uEmB8AFBooXwXVojhhhoC0AEA LlxCgCMdZmghBgjIM4VALqjTzoreIajbDVYQ8I1AHJqYI4ctQshAF8wJ9J8fQxYJ AJFHGokkAD4Q4IwfLlxAAA1nCXcHATPkUCKH/2xDADJThEjACgp2h4QAxmxCgZA7 bummjm+2mSEAnRBAQBQxlqlnnnzKuBxqddop6JMiiblFQy6wYKcj/wAQAQEhaBnT DR8QIEtGIAi6aKMJPXJBGYFgJAgBv1SIwpgS3bEDMpImNOqTLlj/QgAmKrlQo6bf EBhTBJfMAGSBKPFXVaDgMMBADBIWqiitDLmQh52+ApBplk898sqzM4Dza0JitlrR qLkSpCtHr46LEo0ELPEAAxBcAiawWQm7VZ0zwDgQKJd808En9QLwSAV47LACO/KB wMIMUcigwhJ4DtRHBmWUsUmYUm7RiQcM/3dQlILeOC2MN1Rgxw6ubDsqJo+g8A2+ rmgZIqj+5oGwQCeUEMISyQrURx5lNKLFmESWgAeZNzhQQxk7ABKFxoLs8A07MIQA jrkCXenMQCDssEQONpCs5SOKElDGDI0IFMEHZeCRsw1jPlKDK/Ih8UEIjRwxZYU1 zFM2iA5c/1IGMPuAXI4KZZQMgAyXuLLilYD4cwHdMJZ7AwohYHJDiCEEonC0FTqA AtJG6DPQlTS48IER5RAAt0Cj3E0QCCI2DGI/fox6qUCDELDFDaOugEQKISz9iBQ9 C1kDAY0oXIYnBGnCTBnIwEMgCEfjoa20B2tZp+LS9qqlDKq/8AnyRNogtb0FIXF0 GSqyWDGvZXRBtXh+7lk/cJzWGYI8AqzzI507CMEOIDUF2GmKAFoyGAEGKCgt3aBJ mtpCohaoKdkVxFkEaIOItjAtB9qNAPOYh6UE0qQQ2OkbYsJToGjViR30i22aWh34 DngjAFTqUmLS1N5aZ0JB0UA+HeCUQP/I8KWBBEpT9cqUpsg0Q0Fx70plsBMy/JA1 TTmtQjWi0g2kpKlQRSBsdirDFMQwjyz54UoHlIV8RgU3DJbNBQNkIJZClUNBMesO 8xDglx4xQDpKqWEaE9MMHqAmI2LJZQHUUhgOSAAFRBCLjGQWBDsmnybayRUADN4/ 6LWiDgJADIwEhojs9EM2/eMfYpDjHCskIhEKCk8au58s7Redg8hLKkcUFCUOtyp4 TOAFAMjdpdBFJdjprQO8IsAu0biCDrCjHFGY4MBAICWiUWAC1/TKBAPBxj5gaUVs C54Lwqmln8nimuwIJvIAMKoRXkmNsAvBMhwlokBs8UuMuAEMSFX/oX1SyQXycMcj KFAp7o0qSw/8EvoGUi6BKHEZHdBEAPFkwCgM6BEb7N6dAMC2lj1iCuiK1s9KhS4S gRKhLyhHqGpUhqWdQEXgexcRs/SIJlGrXBikFUaRN4VOiOiNMXAHOyhgt9V1lB3s WFGNyLS9hbLzgIbjGK3eKZBRIYMRj6hRlmxlI0i2UUpwS2UIJKgJO+FJVgObACck BLtocVJaifwH+BDmApvas0nvIsgNRCSLKXyxq/ccWDJJBK+p0AscxmDAK4DUQu6B SFHgeNCpPKaohlWTSapDH8cOBQC7USkcmrqas8QpJQ4cEgDV6CorlQmAReqAIFf6 xhZlAYt6/+2TVuArg/9EICKUxU4gi6zhDc2WAhUI6l2tw+ThxCYpXbENGYaMFIh+ i7lQ0QlL8lCHMUS0TH46dFlVvSIxpQUtcwR0urMqiKrMaLWCDfBQOH1WIy7XR4HI am+cqMcoMwsA0gGAU1dS3CKZZRBOpACM/QKXOg9VOxs1ShDzqOGofkGkUxH2SllK Lowuu0gCAEMBm6hQ1mYQqjq9y5OgFON1+9XCvApJiQ0Dbb32qjvcTUmIoxHWLZci xLcSBBQkC5ABQyDCEJRhavGEZY1otU/lDsRQ/6EGqjoRMaT981mhaiK1alSqCklp l70jCBxn4E2L3UlKWkJjD8sQvCo2bP+RWvTniu8xhSu9S8H9TZe3BkJEQpFXusak aD2rZqcAzgNpu2MblRxasf9MGJKMOpxx7ZQ5QxUkpiuyaiczilPw7hRPLmDGOuml jyl0dEVEvJ1DewUPFki3PwR6xPg2OmJ/uAtGwWXdCJ96o/HmOUs/Wx0A0FqhSWbW p5Ha5DfhmiW5fkl7y5bBqqagq0BJSsZEqliFcrfo/84PNPWRk7jjRG44mXvc53aT QOjlrU2SDEZuJIg7sLfRwP66YRGgwASZB4BTkWljj1MytDJdRmhv9GdDKMjjsBCC Au5AlIRiN0FewLF/59qGO7jUIpVr5xUlVyDg2xpBAOwkQ1LrEVH/BPUlgudQF7bK Bem8UpdB9KzbNa3X/nYUjMBGgNeCFUb58ANoRW41QkuXjVCq0XzhWG/5AgAWqtV0 nrsNXLG5TkgOxcK2spY5L1OQsE8lFNskvAOSZmBEAinqGVdpQFpJIEBzzcGIu6Bs amVKuiddUSdCwOIyLlRMu7Sh6lbLWW4PRGOxpGWfFC8c/WBF4gSRtrCXCymkdVWB lp2HTsO2AxHuTlGcXSrVbqAo67bwtNQEoeWn2FpUEaSdhLoVYW+Qu8q/V/CQEhRJ 5azm42Z68HkW+esoaKey3T2B1JVSCOimzsrb6VCKfn2hdQ+iLAIAtGKzPJ7UjLR6 gZJVACAi/6VJWVUnQQm8TA/VDZyuZgZyL9UFCRTLDRIBBurx6qA8bdUlvGsFo4sA ePBK/sJFAbNsLGV5ihNPoWJA09dscXdd7yJtLsZQgjJAY+V1h+Jr4qIaFKIV+rNn JoY+BiYowDBPBpSBUrJoLpAEo9QyYlI26KJqF1RZA7FIrwYCKQAt4IBrV7du5Nd6 GyUk5SBqdmIELoMDIGQEz7JoNXI7lfIlsmJGWVBEv+YtN6BEgkIi1uYvtwcAmjBK zFIOYAQIWkJENVSDdsINopYr91RMWOBEIQZyOVh8a0ctGPaGBLCDAuElsKIo8/UI ZvVYd3MDdjMPyHB2L6RaBPFzG4MDc//oYXsjEJ6iiK1HKFOoXOBCJHazBIpCNk92 PHYCDpJiA2ETAkZ4XSHwK12jOg5gJ2l2Wm9FRtQyLhgwSiXIItzldTKYY6IhRB04 cgNyEP6hV2JxAxpTEL7oBxPyIQlxHwZhLvXBjLCmV6OnK6DQDkLVB9pWIb94JDgy IcEoEB1gLsZIH/8QIP8QjjcgjWxiEOzoBxOAYwJxSkIiROz4H8dIjfoYdkSiK+k4 IR14HwBZEMyojIc3LvcUiTiCjPk4EDvFWUIyjjgikWPhB41SUh1yEOZCkeKiK4hn kB5CIL/YjQ3hjFhHIN92Gh2IJCypJC6ZJDDZkjH5kjJZkzR5kzP/iYziIo+jgX2+ Jx52lpIhcVJWOBA8qV7LFhEaaBMNKRGIx3hQuXjDUZJVgWNHeXgm0ZQbcZUP8Qjl UAYcsATw4FQVsSQl0SicIpRa+RB4FC4mQSCjEAL/ppMLQXvF45RHo5ALIZQbsZYT wZdbwSFXgY4D4ZEpQY4UESAoOY9YWZc80ZBNCUQbmBGAeRBcORITYpRQwSk8qZhY VyEOwY7eyBU7VhXHKJILiSP5eIxPCZqa+V+geZEFYS5mWZh0+Q+n2YyfaRBCtJhU KYyTiZqTyZnAaRBNGZmtyZicspa+eZCgWZlG4hCeaZu7WZyWKZ2pOZ1/yRCXiRAN eZS56Z2q/0keDQkWNpmT55meOKme6LmeStIf8Dmb1NmcOTKai8ma1bmQ+SiZ8Ymf Gmmcn+mXCpGcwrmBAXmSQ/Kc1LmXCjEhGGKfJZKfupkQR/mgS8KS/fmZlemZBSmg yemffhmQD7qbzNiaaCmf4zmaGSKaA/qf+vmZsySVMRobjnkV4dmiITEuo4eitDmf ehWTDYqjzZmfAjqaNTqdtakx3amU7fgQK8mkKMoQopmcUSoRlfmMqQmh3tiBxSgR BXmSGfltDXmlVaGdVqGjtsmirrmmEvqjrqmWkxmfOMqmCTGdN9oQaJqiUAqgVbql RhqicWqmPmqk1lmkboql7fiOjcKXY/+apU5JpjWxJI36GflxnE3Bmgi5m+HpmwHy peL4qVpKp7XpqEFKp30ap206ngVKpXW5o0jamLD6pmyaoFsKqY25mmAaq/fZqdnp qP4pnv9JkipKkDmpj7TapB8yopaaquf4qYIZnI25o4h6Horpnu15reyZrdaKoYTq lB8xoqQKo26xm4KZqVnKqqmplUNKnZDpkRYaqxqzrhexkq3JqpmJENIIqcuqKz3q phbponRapMJKEfJSrwtRohqaodOqsDMalfeDqIbKFPE6qLHqmjf6pKkKrGr6jB5K rhmbrsBap/u5oFuZmf16qKXKrxjxqyRLEYAqp9NKNWLKEIKqpTX/K4yQ+qq4eqHh uhWNGrFEAZmweqdGeq91Wpgag7Dd+qOA+W1iqrII4Zv+OaUoCxG4GqDherUAC7Qk iaQTu6D32aZf6yFYi5qCKrS2yqOqGqFruqyR2asCKpyjah78QTVLqhNK+otNu6aM WqClyqbyWrGmyqf4KqEse7P6IZjMmKy9Gqo4i6iMO7hRC5zKyqdAW6u+Cq2narPw aZYfabG3WpYfC7OE2qxWO5tjCx7+Wa3Yuq2u27qwi7iNy6gLa7moKi6Ayq1mOifU 6akJ4bt4+rWeObDWKbl+i7tHq6DeqLToip2hq7yE27I12rwMqrZL+7fJ66ZCW5xP qbLHKrnF/9qwMhqVAFu1SWGwoGuqIxuir7qnNXq74Jur15u1jue801u+9Ru9Jzs/ 8tq+wRuyxGu7MjsR6Guc4Eqb3yueo2quk6uw45G2OzGy86uiiCupe9uaddukcxq1 udmxwvm5qXmPpKu9C3oDS8qO0sge3Cq9tYu1MOnCo8u2C3FLwounQ0uyrdm+MjmZ Bay5gpqSRouVnGoalUqkQZG3gTsRGxuyotrAhiuhA1y91Au/Evy0GSmnOhzDgnvD v9kRb/vCFUuY0IuoH9zAU0yZABwRUTyqfpnEXNGv2hq7rxvHuqvGPWuq70gQQUSq 4Jq5V0zGepq+65uy0eoQ6nrHjhu9vf97u5mapwECFkk7qI68tmVLql/sqtwLxfuY vMMrnfLotBOKtujLtZk8vqYsvqUpF0jRvaxctscaxa1qvzy8txNsm6krxIQLvMa6 xcCqlQmcorfcxeULoomLyMULq9VIoQH8x05ancQ8cgralFfZxy0sqy27zKBBzfEb wYzssn5Mq0sMzFocvXGbqhErwftIphaSsC/KxCFrnrucvdWbvr+Zr+wqn0Aru9c7 J7/qtYkskin5nksLtdXcx4ZpzFIhLxDsEkjMwt6Kw/ALoLDczlc7tlQjjeGZumDx yQ49wkX7y9V7shGNzC7arCw70iM8qbysykKs0sD5D+H8rRn7rAj/0Z2+iMvbjNBc obX2Occ+LcdAWsshHa4HHbIbgmNE67Gza77oDBEY6rZgHKVnrM+s+ckmvNJh7NGq +qFZ7KgindRBir723JhgsbE6a84zPbqtucegGsk63Ra+7LByLZVOLM5A0co7DMku XNSNO9JCCadSOsEjeq+A2dTwishxTbaKLdULu8M927wLvb16urqxLNQ2PLkF3LHS G8S1O6Rgrb8Li807fRSGXREC+8RbbLDyIURcCdb3etqpqs8VDLb1uJ2zKs9brJ1T zNeK3NGSSrMq7cbYS8a0Kq1YzLRFyr8WG7Z4fLdUISwLnRIN/daG3Lhqytscy8IC PY/Au6x8/0y0Zgu+iyrZtz3CvhkbESutxX3NUcrczBnMG9zXkA3N86jak329zt2n GEvP88wa+Gulo4HA8/nTdLyt1N3AXa0QZr2QXwrexdzZ7ru5JJy9xk2yS0qODBwS zIkj3SnCylvhyDvhh5yfys3PtivhBI28vz3Ok8uiwonKc90dJ460PtGUyfqSghyy pmvLB17TArEB9LAPhQ2gSIAB/SA9AyGaAA2+ZqnPzuy/lZvTN9AMAiDkx623XPy9 RIIB9NAGnE2o6S0QnCAA/NAq5lo0A5AzNVub/tvMOS2/8gEK/ZAz5juhdQ0i9CAA QILm/bAiwcwJ9NAPDgQeAW0TNqACHP8ADK0iAyyADNZFwKg9sCybuqMsJf3SkHfA ASpAhgRhA2AJN8pGiYFs5+TdWmDJAaiu6XPpzsnL1v3BdNSC0ggeujQW6//cHyOQ 6qgODHSeWulVl5YOMhjxbXrd0X1dEOIAKZKSjzJgB4nuLTIAlhP4t0r0T1xUlGsK QRBpzVhBwwqR317MmOVnJ6p2Jak47MZczsddtBXCBgrlqK1TfE82SjMgHxEAARDA b/3dv8bJRQfUbdoMwxNsQGfoAlQQA1xAlgJstT4ADuvgVOj6HxzDSHmlCeAQA9sC uCxyKv1yqGye5U26wGmc01DX8UaKRq4HIlxULzqaoP4JiK5XBfX/oIdVqgkQcD3m 8a7LG+O2oZ3tBCkNs14WdOfGTvQsXhA1Mu3yIX6qEyAoz3rXqdXVLRBSMg9RQAES QAENsCZO7RBisuq9DdJRLeFUOSFcdPUn8CzrpJRapfAqoZbyuEi2Dls/iUqCYuuF DfNUJ+slSdNVwvOnPK4FAc94a5TG1i/gk2xjIQFVECEE4gJ5HmJIUAWbkE56NeYC gOT5OQGPQOUC0A9crzMIIABa4gCZPy4nQA+b0AG5M+3jbifq5++s9wh5nvEuYPp6 LiQYIAD3AABIQA/b8vufPwWy6ZHuXgZ75vtVIOgAsAF9LiSYrw8iWQ687/v0wA8U IB+PUAUi/+IKD5IDU17lunIC+MD7BDL5/QAknPD8/uL5pcaTN2Dk92Dvo1/6p48Q HPNqzKQzZI4+JzD6ANHmHwCCN/IQmDGFIMETAgTsU0hw4A0HAu75qSBAHwBODnMs BIFAQJeFC29M4LSOnrEufkCKJNlxn0sANJEY28QuDMKIBQneIRCUwBaCVoQmLInE IcSSBCt2ebSDgA4AFONtoknwUTMBOQdyotfvI8WuflzQE+CuKYA+DvVlXRtX7ly6 de3elXvD51q9eP3+jWsDYYqgjgDc2TEjCkEYQoOGaETQhVRnGqQiDLQQFAvHSxYv pHlDxuXHriICJdDoYFBZoT8InScVWf/Pvv8EC6UBoNOlGVIT/uskNTfB20Jn37hA wJVlAoZv+HBMYAXckslDfOwAIDsAGUEbWf8I4pLjGZkBuBi//PIMkp2iD0VPwFlE EKuDllkM3HsGAtcB2CCtv4+qMik9hVBrhD/WXKIOuf7MQ40oAHYi4LP6HCsjsqqM QgqAR+wjYAcJAYiAs8eCys09AoabsL/P/BgIABBMPMo8FR1BQSjTFvLhshB8GxAu 1IJyRUbeVEBowEeMEiqEz/4BgRmhLluhquQ6dCFHx6qkcLEbjCpDhPGCGhEED8gz DzA112Rzgrpo8qMv0Aiijk27apOzJEEIQIadKwMJZ4cQAvnnBhT/gHmAgVdMJDS+ 95xxKTiEHoBgzBzqtEEFcBQlTLqf3iOTIAoRfWW82eIapb91eMthJ0+kRMYlUMZz ZKA9CVgiURYSctAxqgYJyohXFJSlpDitDDCoS8UIcIYcIhgvBHlKdbGqMaMzDQQc pFqCgRgCiQ9SIwkARh4GpHSWuwCvQ80IBhhIIZkBS4rPFZeGjE7CPF2wrhF6WpBK QwC2efCfR6IFZ9FQXeAPqUeSI2DTMSNz1N0kglqh0CsViu+bkvoC4QJhGUhCNoVU fA8T4oJC5gGFO2wKtVWv23MFS3jyMLluGTiovH8qJhnFDXF2gUkjKL0ktz3Zq+rm 95CClgBu/15hgLNT7cQ6a60XctOkvboGm6CwARi7bLHpRLumqmjac4kcRiPgG1AS I0nthcQISuX4ZoDnhbn5VAiWoD7De8W4YpRsvNYOCzaHR6DzFASpdgQA2KvhIiOo Lo6ImDcJroxUqion43PAG6qYwiA++6bgBsnjdsmFnuctiY3HfPxotBCMYOcFCloc iqC/PeaXzzYm6GM8pOKrMnE+XVo6IhVVllQW318AwCgnjZ3TSuUOxJiRxzGOq9fo GqFpJ8UYb04rA7/E+bbmxZMPgMKnO0/xT4MPJ1S+4FJfDm6gIll04QW3yc2McNai dK0FMUPZiREuEQJGcEghgmlg1KqEIP/JkA9+SEFNsbSyCQDsaXsfzEmJMNOiqxVO ZWYj29liOEMY1lCGNqThDXUYl64Bpk5b+0uq0gUsAthhhecxhjmkJJTRScVjBNkY OziDpckppFAlkYECOkWkew2OICqqkqQMA0XANWUgqSJAIFBGAxdYLXTN0Y+nmuKg xREkcwRQGUEg9xk5IWceZaCd8AQ1IgBcaUDimUesbpCehdwMGR9hHk3QM4/5AEBL 70mRVJahp6M8AxyBTNwOvtHF4MmIfN3r1abgZbISPih7AipIcgCpOqRQ44iyE9Ct zIOeHcxvPFXiXKzkAgIIKIA0g4qjhB4RFCGMi0Xqi0ieIoSyYvX/TCEUwmSL/OOh oFCFlgppTAjqJpF/QKc8TSsjAMwpQIi9R2BAhGc8a6IXl9DTa/K8S1/yVBNBJDI8 1xLnedpZBqFQbDziKiTg2ogQSZoqIlmB3H2IBL5SRoB8/SMAJQoijnTm6TZRiM+g FjoDWf1SN0HRaFOKppysoCaPrQwedWQJytHs4KUOcptk0DUFfu2AcjdLV3xEmD/5 xIlJZSjDj/CwA8NI6qUE+YRjQjAoviTHXvbzHxjLB56CrCYz6ltMDWBJRmcZCmfA YlpRBJSFoOxyPCxqDDL8kZwxrmVWQiEoQroQR43eYJmGq95CBNfApvRPRAmtEC6H GJQdELQM/zuYR5UEt82/5uaD4DwiJwN6A0cOCDrXcVRjCfBYPDwVn6elSw//AifU 7uWKdVnagG6FmX9w8KR4JOookeW2Dx4yKE8syV8pl5wnRuiL3bwtiyzXE06mkYVT eIQbdSOVWoEAY4hDQpySU0esyhEAnKPqHG0HSOowKwSbXAiHzEM/jy0ybunFFSQv 0cuFTBJSN+AczAiCPbhhQk4S0Io6xDqVvRD1qsa9bfP2Urzr0IRzFWolVdHIR1MJ 0IIwldBIp4Caz/ByBX3BKAcEhLisXKluBDvn9LRCPvoNtRoLFFKogFJWa7YIkE1h hzYv5SHRVaXGJvwMQRYAACF+xihXM/9nZi6wA2GWRLWthfKd5rLPGd6gnldeW5at rGUsb9lurFWbl1uZU4EGhWmomY4LykG+jtEkOacKITseQURCasWJFPjHXXeEYK0y OAo3SF46m5IGLwKAAi6JLkOB81bvSYcdE7ABr6yaFUf9WROTq5ODztmU/pYENaZZ aWoE6tOIdLbMyGDEBMxitZMRqQsTQMklNLobUafXFQtwSXcyWlVSs09C1vXux6wT CFhrQnkfAettXfHqPe3Asg072bE7gMYUEUmAxibAUM2n2wLfAFjbQ4J6+VqVv/7i PEyKwgROYMi4PNATVTn0eWY3XT69GnkXCONvKcAONJ8nR1BTXhf/2IEEWCitPyTh bHz1mCT2GcHec7vpDnE4cYlXPIcXH1tcskJPe34syoBZ50JURNWDgcq/pBMXchIz IGziZo4EebFjMO3r48pR19E5VccBcMcgE0SBwvzbGEHApKOk7gLz4K5ursUyUEJR UKBU0Rb6WJyCKsS9V31lA20plC2EiyZUF8qs81adZBWpe/UipYS0upbivWd7EYbQ e8yu2IjcXCiyiEhEGRvs2fac09GZR8FURAm9nOKUKCMPc2mCYJPUGACXzmblQDUE Hy/Q7kExtzm9dOSIlMCVAIjqe6TevY+Xvik/NL3HCVTgkgDIFbQLQxnS6oIS/BET wcEDxVhw/wluD6LXBJFAEkJQBiOoJS+XVsE3/FSGxYlhqhZqrMD6kIcdyIICYfi9 sRCz6YU84mbi2g0eFHwDTtTgsStQy5eqz9yqVEAFZVjCJqxIenGEgMwLyfMl8IDe kpygBHggvnHiFzxYnBuAgXmgnBvAgEuQPXBhBlHqiRfAABY4vwSIlAniPw/hBApU AVnAta0iQJfAmzL4Nd4QmI1TA6RSwTKQh3kRhBDgvhegAga8tdAwP6RwCRAoh6QC hHtoCk5gBsgoOfzxOQPhnv67APgLhBd0Fv04LKIiQhBIQVdghBckszwJh6WqMxc4 gkTqiUdwAAokvg+sChkAwEYAARXYgf/IuIEb7AkXCEP7w4r/wAM8yAz8QkDZwgPC QgIMeL8yAIchS72Pe7K68DK4QD01wZO7QJxBdMRHtJM8yYpEhER4orJKzBo+6AnG Yx8FUz26aERMlAtKFMVSxCd9wr+X04692LJW7LJXzLIvSxswc4ntMMVYNL1LrERS nLJbxERdHMSjMg7a4JCmSz1e9EWtORaMsziKY8ZndMZCTJswQ8YoQ0W8qMZkxAtg /EXSOz0ACEVtVJNs5ItktAEaWQJwYK7CAS6ayA5yFMd4lEdrpI5JBKJr1EU5qcZw 3Jp94ka54Me5ADPEiZGALL1/zAtw9MVr7MXVk4jy0Tg1McisEbP/kviHOCFFhNSa iryneVTIjxRIjfRIGTIjUIQLgnzIbcQn6phIZZxFNmlJiExJOWnJPupIAllGmazH tKmNb7RG1nPIv+DIwwFKuylKhTTImDzCSmzJgkzFkrBFVXxJuwnH0EjITwTIuQjH UKwTeBxJqCyIH8JHnziWsuS4eZLFQ5xKWtQn1BtIQzxKuvDHexqIukRKi/zGViyf TDOJbPTLhlyL7WDIeupImwxLgojK1bKn7WCtGLlEMEPIfATJVLRLoASzUZzGceyL rlHLp7ynG3BMVvTJOUI9bqzK1ZtLsCTLVXxKEiO9J6OyzWzG2YRG2nRGHpLJfbpM S/xMKdMy/1bEslWkRTo5S7O8Sda0x7Nkze3YDs7UuL7YSVnsy7X0OERUzpfjy+gU SNIjxWVkTFTixT7aTcO0m3dEG0nsODgpTuWcxLFkTff0TaE8TOGkTukMysxEJVUc G10cTvv8IeNcRoaMyL3wyq/MzN1cC69MTd8s0Ks0ULn0Tfj0i4rUxwQdUJHEz6tc UEcUS/n0CwTFyQyFkfk8xm7DzAz1yZx0xAqVxAetC2nERjbpSYnkTxRFLbbkyRMF UaPsUKAUULvYOMRMUGDs0SNkUdHESVRU0b8M0aH0GgR9reNsLXt8k3IU0uPszPAs zBNdSrS8zy7Np5t0T8Gki/7EUhddE/+rVNHeRE2LU88vS08um0qGbFH/vM42jcsv PULGBMYYgYuxNNMf6qFqZNLPbJA8lU5K/NOp/E49/ZjgFM2ynEqFJFMfldK0tMoE DUids1BvZNNGldTJVEUJ7dSgJE+sFLMgHdBJ1UjtnBPZrM1YjUbb3CErlckU9dQw xUo2CVAk7dT+NE6pRFQ81csvJcfunMbHvM5MtYuB+M+N5NVVVcSmiEpgZdRhRVJY jU2jvFRd/dX6NFIbDTOflMZENNOrfFM8Lco8qVA0BdKIdNIJjcSbpAmlBMys6Uqs 4UtfrVPVu0Z3nNZlRMTRdEjQjNELJVA9NdgfzVUHFddhXdQBNdf/Mm3X1VvThh1V bL1Vbm1Y6FTYGLXXXeXYkXXXGdJJaBXV+4zS7TzPhUjM0bzYT6zRzsyTKM1SLi3V aTzUJAWMS7RFLS1Yb0zXtvxNi/3Qe9pRPN3ZaWxE8mRXgvVHZIVIVcVZ+8zY1erU DU3WnH3U3MxWW01UY6lTDHXXnS1EwSTMZeyaN7XWROVUiqXG7UxVzwxaYSVYE7Xa 9ywwRS1TncVVT/VY7ITLKmVZJE3XhA1J/FTSDH1ZeQ1KBO0hhOTbbv1aHCVZJK3U gfVVkX2TwAVTtBxPrpXSYp1VWaVV03VYKHtau93ch1XXW23bE4XRhhTQfTVMsj1V f/3cy83b/yvd3Xc1vaXl1psNW32N1G0dXtJjWN7FzM58WFcN0eSNW+C9W5HN3X5t 0AfNV+eFUG/t1i7TWGRcXkuVycbt2+qdVOKUTmCsVMW10nhVWqkkUrtl1ljc2WLF S+bdW6/F2/JkU24sUo3lyXyNzzy9X9FdSl00X5X8XcSVWhctRGbN3SOEVLttVYx9 VZJc1EIJDUpc3N5FTrEFXfStWuv9W2S8SNWcWioj4DrZz9UEW47tC/O0UFes27m9 1/OF2Wms1lX9oZ+t2Aj10gVuYGnNz/3t2lclzN/s1V68zNIU4JIV0fctyrWtT9bq AGflXA8VVyod3IIIWRHWXe+8Whu9RP8Wdl8jjmE2tZM1XWLqjSeyZV1v1dqkzVP8 5V0v1l2ePWBHhTLWilfkzdqvOd3SNeRapV/ePNPU1c2cdc0vpuDz1eMAhuHu1Vwk Htec/dcjXNkDzcx8nNwoxkWtJFxVHUzqtOFGXt4dfePW9VJubdSDJdZXdt1LjmTS TOJ+VeON9UkO3mUpvlo5yeLelWNeBjPnLFoVNtUK3lwBXd1ZxlruvNdWZl2DjWFO RWbYtdEeKlcRBWD1Rc164sfaTV9TldulBN82fVYUlePHpNuYHNHPXeU9jkr4ldg9 xmRAPtFGhmAEtuM4vcmVjVrXtYvZVdS37R47Flr7jd40HceWxc//ehTJCAZIoF1d N8ZFht1JPPZeyiXhMK0TftRiMTbKwG3iYiXeLdbhCW7goV3ief7koozYkgRmqXTL 0T1hcB3SuLxpkhRlajZnEIbLTK1U6DxVN75TEbVX8aXi10Vg45VlgK2LMJ5jDK5b o01MybxcAtZhl52Iw4xlY5VmeBXlIxbgGtVb1D1ktUZkI3bazt3VZ0bUemXJmeba Yu7SHxVe1lVorhbicCZfj21a6phdjrVivlbY7PXNQQVoWOxJ9OzqHSZcl83hwYXP Bq1Guf5lhWZVZm3PpwZmyVVfxa5h5f1aR23l9GTXJa7fIP5fakVRXtzrj3XIByZZ osVYBHWB/334HWHVZ7P2SXwE3zfWOaCli5/FzSojS4SeI8RBj7pibjiu5W/Vz6bW p5aU7TIO1Uu167L2xUJ8skDNYbn2ZZ/2oeYtYXAuR85e556+VTol6b8t3MAkWCi2 alMKMtc+Y/zMZs7WX4nQ7F+WUWxFDsIb0K6h4aL21R3tU95t7Kk87Dwp6pdWYzQ+ 2o920dR05pyNXa5t4qSdWLLNRubOSAIlZ47tTr0G0ybm5RKWExsoAyyQBwp4jTIg wqpOWdVF2o4FACRohja4ZL10b7m8BFe4NEeIkxIIgVV5JwFe5/SmcHUuYnzlYmHN XZoAb0Jm6y1f6/nuXjG16w3F7fuuX/+gdmrp9dd9Hdl2nViOlR0OMALFU2badWVk dAESQAEO4IBGwJ6myBSBsa488oNl6jlbTuGKjAAc0PNG6G0yH2V7wmHZXYjoUWmC dUwSqAFgsAP5i6XcIIOEuAP/uADT8rgbwHQOAIY5NIlyQHVVlwwNaHWVSgI4h4f0 JnAxzWCp3W7qRme8rumPOU2dPm/HJVU9pdLD5WcZtm8Nd9zbKqVK35o9uRqjnK2C kox3oALhKAkmcQV2sC6/q4pGhNEOaDn/ae4zd6866+iFAIpp71gJ9onLYxrkyI07 cJYwUKRLqKvD3p+jOKSlo5yo0RGr04TowDsM5kip1ki0/shNzUv/XIZk837QLJ9P hZbrgfZdxK1kEt7oL0/gg+Vnt7xOXcQmEeLK6YSnzDG7ArMBcOgCJNjA9/KQa6kr rSj4LTA8cL/tmEGINnCHE8h2dbdqB5mFlP8eKheeGHh5DND2QioWe58CQUgIfvEv ugAFl0eCcggYgrAceOAE6hqII+sCbDs5xaEAwXi7X7bwDqdnL3XnhbdMJ+P1X7fu yfZvoI3OjfPgaC7YfQVxvwhF8ZiBeGA4a9m1G7Cd4XgEzyMABfAOoir64hkjTlCQ EFBHfHGuudgJEboBKqgUZwOJdqCHEtiRC3CFiyBfjZP2NzQ+FyiZoFBHw3eFTlFH R/ktP/AD/xkwkSUgCT/InBkYB84wDU54swFp92G4kiDThCXyDILojhngA84wRoIQ nPZKmsO4jg+Rha+v+TzNkWKJDwlJFWSAfFFRjpMKgYgwiidyTwu35mBuCn734bff Ysj867XGf9rs6pBnPTHT7O8EiBsABg4U6IcgAIEADiIkqDBhw4cMJ0Ik+M+PwocE GTYs2NEhSIQXNQ6keIMjgDsEXAG4QGBLQZdRBg4i4OjfDZcEdu6E6eISgUA4XWIC 0GkHTwIhcshIOiPHv46gVHAg4GxKwyMEViB8tKALQRcN3G38iBCljZ1lODSiQPCR Tp7fBsbl6egGi6RcBSUlMCNQyr5Kk//SiJq2LzKsh3kuBSBmsF+sZl3kIUBjIBK3 LsAm9DcFyYuGKBu6yNsIAIidgAPP8JM66EAyBJAZ9Ztj4CgCc892PGiQt0ezwM2O /li8JPKFyUOWZU5SOPTo0qdPz0idIvXswUdbj87w4XPlohGS/C7++MCoEaOHB1CT hh9xun27nDUQluXaLxPmhXkD6Ew31HSaSk8NJAFW4eg2HkEq+bUOO+ShkJ92ALgQ jwD9CMBPhvqEdAMMfblym0quHJTaUznZRNNsdMGWEFCr1eQIa1jxlVhgOKqEYyc7 ReGCTCxeJsMOrkgGXVoGVjgcQXwZmFpjACg4wxRQ3lajC0i5wk//PC7t1ptZz3Gk 3kfPGUSmdN0xR151zaGE3pJxUjcBmMAdhGaZbH7HEZ3IKeSbeMvVCed1FeXJJnvb JdfnWQa1pxAIMQKgCQFlXOmSf/jdVOBBpb10A5Cw3WDFfkcpVcYSXRxUIpwTNHCC Vs5wNOpWS4KAVF9fNkSCBrjmF4ZfKpShwk63ETVQgVjJdOJOSwiL1GU7YtWUkQA0 JSsAsuEIFwGYdALUsFXld5SJEaEEio/SoYnRmgM1RcBMqKVbY48EXLnjQcD2dZmg 6SVKUAfn9XuoowUdB+dz/wRMEKO/yfkwxNS1V9FJFEf873rCVVxxRRyhRJJCC9vp EaHcMVih/4N9FaWifQAAy9WUWJW2g08AJjTgQCC8ggVQ+7HqLwB41kalQxPSWKEL xsQQwwMxvAJBFKNJ0BCpsgoyzwzrvPLAK/IoSwAlsUXG8kA9hgAOA684PRO+gVX7 mI6zyQwUJpGe3fTWqFhb5JEfpRVCvMIJHZ2Tq1kIFEwA5MbST/u5vBJBIDzAxSOk Jh5cRoDOSqjFHifEeUeMkscQmg4LijDDwfW5+kCsA+A67K3L/vrssdN+O3FrjuZ5 SRr5bpFEhjb3Z3Lgca6m6P2CTjLx7WYs2m8cJ0SqYMgc5NJl3N5UL0zffvrfVq5h ai08Bz2SV1FpIXMlRBiVE4VAILiEY/9CtF6WcNDCQ0dSGMiUDwC3olWp1bigGVNQ EY0i4IH8gK8oCXFJIxgCCg9JKyV8s5ZVDqK+A2qhWJ5aAUMisIna6Io0wJoBWG6Q vI5EBU0XsYiFJoRCf9HKSJGikJf8EAGg3AQhLkiB3OqkHdGFZ2LFmZVZ8ISdQ31k hSe7GBSzE7w2DSo5S4QeE7WzPCHOrmNR7F11bhUCw9XrNvraCbRclBSaDeSMPDkN X5xym3qppiE1SQrgBvKInslFJLnLjh+qUT2s3OADfVnKP+riF87ccUGa8NVOaFTB O8wjbtYLTF9AaBRIEiAUUrpgcwDgA8G86HPt+1PBDBVIUt7mhjz/WV/Z+DibK8Vx J39xXpnetKTfkUw6fZJecLDYEWBa8YvGNMsK0dOewSmHl8FU5R9HNzCcBPOKzRxm m0zWvoEEjF3s6s3EBsKXag2kcWFzwSdWQgFgncZC5VgJJ4gVr0eUYCXsqAlMHqGB MlTKExzRxCXmYSQ0gQIHBNhBCFbgFj3mZR542IksNmId81BnYY9wQAZ24gp9oIQT GSUAIODXkh3IwpDcIIseDdktPeIgoDPYBIlmcxAivS2DgQFGEiq1DI4g4Z2Vksdt QLEDXWlklJVCY5SWxBFghSAE/MTalSJgyLP1DQk1UMoKjnQYZNyjb7sb2DOLGahA 8Q5RHCOU/5nCGiazhvKYbn2eLg1myrOGU2LPyx/BBKZWMemvPPobmXTQqtYkRkcL RjCAKa6qpLdCDD3MvJhAVBQ2xlJ2OlusLCC7oxDRIdFiDgEUopiUxZOV1Yp+1Zjq aqfa29mutau1HcZActk1+a6zfuINMJuXpuW0x3N89Sw2Ucsgaz7MqDwJHGYhdtaB mU5Okq1rcgulVFMCQGRjja5yRYvL4E4xJNj5WGzXql3sfvFN0O2rWK1JXNAGNprG IZMfmMk59BBXmn8FGgy1cwNNMIABm+gbFG/w2OmIbGLgEc5sEVKOV3CGvNTB04Gh Y1thZs6tj1UTfRFcne/m8sJ7xStYu/+4Efk6ODsrPK93mBta9O5viREG5gt169ki glFQAsGJNvtU32A+xIWDxW5UEhxN8AL2vm9F8VuFJuT2ljjERK6xSJa4xfBM2E3F 4w5DktfZ5jZZTrosT4UXNmEkGye8TFITczJsYC7WdZm98XFDBlyhFuJVPR4WbpmD u7/xjpaKK44imvOs3+taV8NffHFeqStcNVX4z9clM54jPUzQupa1r720pTPtOvEi h5pmNouYFW064hHzsxUqWbu++mP8tqtgO45KWsXqYTovOj3APE6o9zxcKIfSYSjJ 9RftnJwCh5Ij3RQUrT1NMfYKkcuBivBHaA08W7cLvrsWjpYrBGb/X/ppyxK2bIi7 7Na47nkizubzpIVDbCvrubuPfm8VO6Ae0FV4ot2+LXCpmMrS6s83x9nYQkD2ZE6b 9WCzE7A06Sqwii1MI9iBdou32VbTXjO4SCzrb8QcPQ7r9YqgdfhuxarXJ4rH1Sn2 Y3W5eShvZuyb4Ra3iOW66l4u1660dfTE2c3WsVYZmuJt+Kpnu+TkqOfGzdxxiiGN bu8qetB/9Td5tenyyir9YYEOucIQUujQntbIIa+myldO8OjIGebfrje4n2k6OCHd eLp2Lwtbfsqc1+nADNn6220+8+MpczylZrMUeU3ywOt5ORTtOqRdTsze+rrW1/3X 1T9k4+Go/9rrneP6v+OE8U9/HNOV/rznY95nLt7cz1PXSMPOjDmeS15/wNbi2A0N XmbP9Txuf/zNof73tvY27MJb7gufqd6KOJHfkn5ed78JcmLe/es1njo4R374zlve 0IIee/LTXhxYd1zUEx8c9LGzbtyb3frkzhjChT87iirv2+TfosHfXXLSX5vd6cfc EcHqbgbtfsPCM8ldzZ94aRPccRmjBVzHOYwTPQztVdzALM/VIdl3NV73gVy+Kd9Z WBv6IR02FUfvIZrE+R3c0R3MnVgA3prIMdmK9dijDNZoAF3endzqzd3v0V7PGZMR VV/VPVPZ9d7OfRr5SReqOWDsIeDwUP/W0M2gdIlWrEEe/kURcZVO+UXdhyVd4dXV FVGZe3VWFoKReQwcCeYd2x3gyJmaGNaYBX6Z+iWgmzATxA2HBWpd+xXeX2WEeuiY FtpdGDoPKh2dyDlcKi1dvhkHhuHceFlT87BdREihEQahqTlbyHAfDW5W6GlaJYIe cWghE0pUn/HONzFb183YzA1iyHGgHGIM+5GcM9kXyzHZDcZdHebVjiFiWYSiEkZe AAahJq4VAZZhKeIb+imhCg5eHDaXjK3i9RnKsfkizs3XHCbhFA4WyGif4JFZfOUX yV0j0MTf7KUdXkkZQuiY+z1gmjXd2fHhR8DgvXlHm/lic6EOIFH/HMc53fH10vvF YDyyWytOBJkEIif2GY3lmTYmY+xB3+3g4hrK4BSaIFnZ48iQBN4RHgJuGQeGjCNu lzHOoDrqyV1NI485lyGeWrgpnUcGJCH6ncf5GcC0HsfZ29p5nWbNoLKFJARy1ygW 2ePZ1uYEIyn24tO5X/NpR5BF4zDiUgOW1hvizidq24jtYR8epfVJ5MlxVt2lYOqc jkBK3MaNnnJoXP0Jlnj5FeOFlQSqHv2lmkh23FDim/J9IQN2hLzdl5jsohA2BAwa kdDEpYoxiSTGpGdhImBeoua12l2NSaNYFi/1HXC9YvTZ42mBYwgy3UU65Udm0S8Z ZaRpDjve/2QZnh8QVuHsKNl2gaTEmeJ20Rto3iMcgklamQwSaWBdyl/1xV2jpRfl ESV0iKMVFmaIeWRR7iEJXlZSypkHhtXhCd9vPVn80SF5yBmkMZpi4o6baASEZSUz 3iVqTZ1misfWCdmaTVf3nUxtMqdZOtr4NYRuHkp34hbzWGXK4aaJpVswGt/jkWF4 Rt9xBmFb8mSgXZzjNZeWhVMcAufg/VgXetHCIVMXxSEtCiJrpmR9wlWKBR95NubO WWQsbt42UeLk8Sc1CiDZFdqO/RJYnuX/Vag3widkAceASqRBZudsqlpxJgT4zZuJ jqY5ZuZa3pd2It9tuuIfJVjR8SIuBv8kik2RbclYhP7kON5nQn7abzlk6yFYbZKb LYrXAr6glKJiLQZcX7anJYZpYIqprlGTTxIWaakdZYJOj/abdXaom64Hhb7pYY6k NEaTkmJME4YcL+lmoe0feTZg0KAegTqjzDXkeswjim4h2YUhSsDacXAfNLIk7Ekn dFVelzapikZl/pEVhtVmd/iG0ATPufXf25nkCCalISIkoohM5k1gaKHmbnlgPxqn lwElV7pnLgooZ8YimtIjcC3ge6Ib8zkPaBGZw9yfbHJMnp4csn7p9gUdgToYQ54p QebjbOWW7xmhblkrMOKkHwbTIxiAAejDO+hDhDQmmQhrlEalnpj/XLgqqhkOXzlp wE7QT0HwgQEcgLnCw5FsQxAdoc4xo5qCT9jUC3JR1w45DnM266AmhL66xUGcgAHA g4sUxg2YALmaqz6EhnS4QDqYgrkawAIgK5iSnYsFaRXlo6FM45hhpXTk2vKQzqZK aMsykXK+XSr2nyIyWfKQxGXO5nLQkVoYAYDZJZ3iXkaMABYYDo7i2XPIADNwBW82 RMqQU85w0hKsxo0Q0qoZqaB+x/i8RsIixA1djuGtX6LiyQ21EwDIh/XQyi88UF+U QeKU1j8QrUZ5FVMKLSn6qo2+XMktZz6O57vOYHeMqeKuls6u7EXO6J1OpoW2m5OR GcBFR70Y/wEWYAFSJIZ3FiGMBMVjZV6F8EVE+RmpOBBI7BEBLIECmIOWUGFDjE+X ccTZEgSwYIsPkUoZKAAWLBDR3CxBmAow+G4aYVbZBSAGApfDEiGCNi/5aWKnbmp0 4qwShl/ayuc/vij3wqkQYWpziEzyRIBtlA1SUG1CaMLmLgNBSC0NPAIEYIHbPgIn pMDmRk3OpIDRdgIW5EAJ7ECRyO8N1IAdBMIjZIDRAlANGAH7JEQ5MIMRcMYNlIMA 4wAWsC8AgAJQhIA5YK1DPDAgtEFBlANSLAEWJCwIEEviAEu5yAAHgMN3UPAJh0UN nPAjLLDMoAAg9M0NlAAWMHBX6G8+jP9tCgBCgyFBEvywxboACjQtamSAkfBvAr9F DYMDVuyooYCAaeCuTAGAIADDCLUEhUxJA/NG3u6AkmAPQkTA5kZQ0ICA/k6BDPTv QNiA/ILCDx/JCTQxF0gGCGABIOSAFHvt7SwZ5JIlZR7kkP1mCYaOnuXnI/+Rb9bj tOHn6O0p62mH2bDPOGGFUCVFtfAFJPHLYtgSVnxLCOQFAcADH+3AL4APP91rTply He9LQmhFCMzDG3kxHk0BRXwyT6TIBfjKZEVOQK0AHzgAC5RBvPDFVRiFLBmIpzyU Lc1y+YpSX7RTyvAETNxQgIRIUhiwzdSLr+DIDWhFUgSIWt3ufdj/FKmAkICsRD7w wQXMgCeMl6k0Qj6QMP1wC2PcxsIyg2o0TlJsS12M0SYdVDCXcZ3qHPhmmNx5ncnW 7MUgHdTp4qAdBN696Mu94UUrpl9ykXr0yGIVSA7kBElJACcgTrb4RRuQgBQoBWDc QSMsgAT0gc3YTU3ngx+cAFA0Agm8QKjIgj8chhH4QwUgxUywblsktb0AwAdU0j2Q QGV8gx88giG5gj+ULHm4hCvAA0DlxyNYAgEQdYQ8xCMQS1I8c0vLSg3lw0rnR6gA wgJQSlkvwDAgzg1AySZQgJNMQeP4Tx/0B2og1EzvxAoswAZADevORL00gj+QMLxI iV/oAwUY/xK+XpcWE4DbChJtAABZc4WKOEWDUYydmYpeMAQL+wMSqHHbLsACKM5O NII7jNIS2MhswIMEvHNhn00DOHXZut5oohkgnmCxiR2oHdwTcujikmmYgm5Ht5VO yhxE8xwkBpj0lZtmcQRJs0+ykPQ9JIApVAZXpAVLoMYlhAAGy0AMEDMA7NBtO4RL rAb4BEheBMj4qMQSmKsyr1SI8EsF8UUJ5Uwd1Yh7rFRHpDABFK8CCHRjOLNr2AyW ELYY28cNCDT7ZsFK+EM+YAAaBwIZu0g3X8IMscGCdMU4o/FtNA5MaIUsJEACkLCl HMpmX07uHkRoT49f1IMCANFki5apcP+DOUBAXhjJ+XA2HyRATs3Ft9CPpwD4SgA2 BCV5PSXGt0jzsfwZSDPqIqOshvGsu26qXx6PWqXibK6Zy5nbtXH0007reysF+yyO H+gtYgNAGnQxtxTFKIGxT4PNXpM4+9R3ObF0qPhEkJQyNwNAPZ2ueWOFbJxuQ5TR QDwG0dQE+joEi5fTAtFIWsjKUeTRP1B6DlAGZ9OtT1QGTLiRLYE4VJn6n+eRGqN4 HpFvioQK/KCzHEFH2xJEbnx2jtsPQZCKVZfZGd9SQv+ILB2UiUTKjFsIsWiz3BA0 KLsGnFsI7Q5smo7cJOtlasakYA3hQjqyA0Iujkm3g75n0MZJcQv/b0g6rol290Cg y0rZTQMHjGyct0oshd3Ey7F8CzAEen2U0/h4Cn5PdlNkNk6ECKN3cW58CUdkCdhE BX44w0BQA4I3hIInzg1Rwj/Ihqw0TjuxMGCjzwOxkQtgeEuft0d8esGPOEKf0JUg QZWkuIGwbqqXtTSZQDyIMGlUtcBTCG+jNL+oyFzcgAMMQGmbL0LvDeCQOtrGzyUs wZXQym6YNzvcQGW4bcpdOWCECia0oFyBPQuBr6AtJTbN5K9Oau2qYraCnZMdYfe+ ZSFPUdDaJzDWCzBggR1oFEPURAhwwOaGwGn8Td4jxTeMfOtigSqHTaQslorMgB00 Avj4xH1b//t+hEoIbK4d2C1UkxSyRHlLEwAWmDMXZ75ArwgA8HZHNE4ZYAEzEMsM 3Ui+KAUwnH5RUMYOtNPAo7qFIEXr6/1TlEZTuX5PFPYMmcrvB8VP5NEmA1BesC/5 VsrmcoDUAzueOEjeq3W8/DqpZD7xX76EW8SnAz7nBpGDkP8lzMUOwZLYLHj548hj JD4WqABL3MotccvTA6tslZ4XFs9gHiNA+AHQAQCAGwUPGhSYcELBhgAeRnQ4ESJF iRUxPiy4kWNHjwD+fTSIsKCfhAk5LiSZ0iNKjwI5uvwIs6NJkRtlztwIM2fBTgSA Al3SqKMGFUGXRAFgg0AIFkBdTfG5A/8osEsEKN3otKNMDo42Ls0joMPF1S0AyhI4 W3beWbRJrlb1OoiArIKCCCCT6oIZ0BlSY36iSqAMpo2Wxq4sCGJwUGBd7hJwBliw UKJowxq+cUEt2qeYDoKoEZSAEa8g4lrtvJWAUgCdsDjOgbr166anzfo01xjclLJ/ d3Is1xcoh0AbOdMwyJk0B9di6n6UQbqpEcAAKhAnDHprV44lqJaJHbWgDO1liP4k kOPfo6ugg4+kGX/+xpA363fsqRMAzPwxb4pPwAAJLNDAgu5D6aSV6vNPpP9aMvA/ gnCC6SKc+tuvpgNvkumGBkAkwR2RPmxgxILSICAqJE7c6JEGKAD/AIkF2ClIAkbq e7GBGmcEDIkGHvpxvg5AjLGgF/x5oaBHRMRJAhhFetGd+ZAgwcj5bvjxSSg3csGf FtEykaYsd7TRBB+B5EhHIwtyAcoqpSKTShNDuuHJOCXoYqEnNZIRRMA6uUQ5DGMC ccr7/FTSzwaenHIjvFwDyUl3DGWToyf9eShLPbvEx8QbPqhrzgYAs5NTP2sM8CCV FOtvoJJI4inCWV2lkNUFX3KpQQ557dWjPgsiaD4HXQWQwF1ZgjXWhFgdqVUIAYSW UP2UFeifhK5NtlhfOyIjL2k/QpTbccfV0Fly0U1XXY8ECeG6dfW74Bt4b3KBuhCO O1BcQsHd/8ncmVZ9cNoCKXzppn/6pTddcHV1CdeVHj63V2LXfchBZiGuFlYP9/WV KfL4U1hkmhIW2eSTD7Ri3o/+PZAxt0pqudcbKiMAHMgUxpjXgOXDTyECZQY2pluX zdCiozNC+qKlKSKx1Q2VhfrYcP/jeVtjjUYw6pSsxhrdjk0GG+ydB4S2X1z7tYlk oBc2GOUAx9bW66dn/VfmtyXl6D4IGWravrNpjZY+ja9GkMK78eYWwjrp5nrDGyjm l0GdCY0Y4Fif1jBhyyHfmGV0hxV3X2l72k/akmOeW8IBsVYwJMYlllvgqx18XdKO 4/68anVRwnJwlHENeEGbCod6eMxlp//WwOClnr34xG8SWtefC7d8YtV5lTV13Z2O cCGYCnab7W2Jjz3wvO3723iti92V+WE9snXr2R1unuW1A8wPWoQJ75519PX2KvNx KEGS4ll+zFUftP0PbspCHNnmF7iu4c9ZClre76YGEtRBD1wUbEmznKWpAymIWPoj 18X8kLtkYcl3DFyhQTomq2YJr3LLK9lBxLUflBzOX3K7WN3ORzHK9eyEQKwgRcKH P/lt5HAeVN4AXRUxc5EwWNcT3/OcBRMVdm1+nYsdBRkGrVUx74ghVNoZk5bGC3Xo c09TyQZ76B+rMYx9EoscQugosJzs8YcDK9C/NmihxmUxglmLmtn/LjiwJUqLh1Cs G9HKKEWpwfGJbexfG00oICc6T32mU4xMBOk5AWqPe4PE3ob49zzrtQ96X6skuiyW PAjKJHw1JKIt+WO9Bx6yimVc2xDLNriegPB04zvX7rBGyRLmj1C1RN0d75jBjCkw mmS84gDt5kJgbkSEtyzWKpnpTU7KDSUFjOQ4MxjNxEkPf2qrVumweD6JLVCTL1RV 8/AHzHZWqJL1KyQ8z1lGX/lzlYgcZg/DOSZj5SRtBaoduGo5u/Lp7D8QKmbnZCIu ZAlUlBg1IiUPREoB8WyP3BwY+OIZHC/KspUtNZ87+Tk0QhZSiB2JW+9Yx7dBKvCa 9pNm8m6o/7yNbq1BwVOnADXXO3+68FnbiyhGHLmTfYFteBFroTwFetSrPZWhyhIa 1ODnsyDmSjEiJVCfLBrOlPbkImPMmBnViEamxfWeljzlKytp1mThqpsNPCkEFyo4 wUauYCT1KSsLV9Pt+fGujdNp8TzZOA+Zkn5vrerVtukrrqYLlDhlLGBpRUov9hGq TJWcOP+IVepNL6oOdWnISAbIkLJ0pqcsZhmTmNXUmVWrp7TgCHuKoasydqjFE6Mb adpPty0Ttn0LGXDn9x9EUW6luyUc8U4CwuSBMrWF/ObWWIvXz+K0ugHSyGU5Esu3 ru6g9nxtaVvFWpR6j1klxeNihSpT/v80a5OATZvDELjcD47Usv5joH0nGCBhuc2+ 7m3jLjtUUaI+93LfMy1IH+fd4T5MvZwTq4HRmdLy3Ta4iF0hhFP5Xs6S1buHBSpt x1U+8lkuwLVlIOCo92G72rXGPC1wjgn84ZKCLySksy5HLcldYyJZVT5+MAZZV1Cw OpSL29KhWIXW16gutcSfjSLdyrlbMvJVrmWm61dVelzVGhLEAO0Ihbq5VBXWcXw1 xg9rC3vghGrsgJj8X1pTykbxgraUFAtrYOVTZZgKunQ+hvBfX1lebjVSphRt2gOH a+UxaRckTx20PTkdQQy3dIm0syl+y4hmld6Pwij82fSsiurnGlb/ng2Nol6720sv P3qhYRVIRLXHKlI6qNTjk3Ii/RredF4Xt5SlnpGPuGjURrdX5hQlfTQnaMeF0ljQ VrGvpOdi5Eo60N/+tLnRnW51K27d7Xb3u92dyjknDteeNd9+XsCOF0yA3xPId78p MIGA8xsiExBIv/3Q74JPICQNcXi/Ic7vDjx83wtnh78v7u+IR/zf/n4ExDse8YH3 O+Qbjzg7HhHwf6Dc5AEf+As+bnJ/U4ACLKI5zCfwiHzHPOVIoPnNH5Hyj+v8BUgo +tFr/gIKvADmAY+5wXnOdAoEXelV1znRnZ5zre+83x/Hede1zu8byJzsYr/B2cse 8YTfIN83/+jA2JO+9KcL/OuP8MMjjM50pRt96kv/OdGZnne//5zw7Pg5i2xuc8LT HPGEV/rgre53pesb5pNnur51rvG0b57znd/4yy9ecoHLXPT85vq+QZ5xjHM84800 81xh77c/9vZyI3kBAxiAAAEMIAYMEAADBpAABsSg98ZYxwQOQA8BxKgBDIjHO0Ak AAOYogH5MMD1rw8jB0jfAPHYPT/kQY9xAKABAhBAAgCQgAE8QB29f8DvfS8A4w9A +QOwvwB0z4B1IEAe6vg9/nEvAAfAAHpvHBbAAIbvAe5PHfpBAPjB/CDQ/Pgv9wZA Hh7g/QYgAhlAAYgP9+TB9wxgAM0vBP8hoCnwgAXKYAdwgAo+QQNa8BNYMAXwIATw YAdmMAkE4RhKoARi4RMGYRCsIAgtAQit4AdH4AfFwQrCIAx8wAcEoQSaUAuOwAqG EAa0YBAsIQ/yIAiD8AetwAY+QQt8oAQ0oArKQQQwoAo0gAqooAqqAAPgsBzK8A40 ARTeIQJAgBP64B0wgB7oIR7szwFCkB6Mwf7igQ/wEAT6gBP4wARMgARIQAL4wAE4 YQDegQ8SwAT8IQHeQRARYAD6YBGD8AiOoAZEgA+qwB/GAQVSQANIYPsSIAkygAsv wAry4AJQAAOeAQuoIAYeIAku4AK0sAiD8QIuwQOSQQXwAA8IAwv/QiAEqAModmAa 8UAZmREan1EFzAELuDEFuHEbsWAbt9EbxVEBzEEBFAACiM/9HgD3ItD+BlAQDSAB 6HEe6zEB+EAf3gH7rm8AB2Af4DEg7y8Ddw8Cvc/8AjAh8e8V2G/3lI8BXiH+zI8f +oEgc+//IhAfBGD/zG8dJBD/IFD3MBL/0M+0OMjG7m3VxGcCYsAjE2AcYgACDaAB BiAefG8AmuEF4C8BJqADfs8BEoAdym8mb4ACDLIByK8f4dEABKD30G8BTKEhmNL3 JBIe+cEPQ5ABKjIEM5AeBqAflC8CQdL8gs8dZ3IcRlD5PHL3mFIA0uEAEuAATCEd BtAA6CEi//nBAe4PAiHy/eCPLAcQLWOAA5KhDJBAHexAE9SwDDVABOTwAzJABThg Mu1ACwRBEHxAAypADMIABsLgCDpzEGBgND9hBD4AFjyzCZdwCX1gCbUABgaBGizT B2BgClEgAzIgNo8ABobBBgRBCzDAASpgGNKwCppBEzTBATQBA0SgDDEAOcWAD/oA BEAgAjagGQaQDyZRLwUAEOnRBN6BEyLgERTxBCTgRxoAPB3AFPogAX6EBBLAAS7R PfehHRogATCgCT/gA2pgGExABOAzCZIAQPkgHkiACjKgFGugBvaTPznBFBhABPzB FKgABRa0BgYBMvNADfIAC+yAMjlABf/KoAw4gERHVAUkczInE0UJExjsAAsmMwY4 UAHAQUZjoB5uFBxotB5qlAN5dB0DcCMNcvfuoRmwTx/skR6VdEnp8R2sD/vkkh/7 0QDGIR3GwQD2gUr3YRwCsiAFwP/ibwAQwCMH8B4y8CZ37x+5FB4h0P4qcgD44SoJ 0g8LMgPZVCDPr7VORtXOKrluggJeQR3SwR8UsgE6wB/gUR4SwCh9jwT4zR3pcQLY MuBMYADuwQAooAO4NE33ASgToAP9AQBu7h4E4AFikgIJEh7zASPtVCxdlVXpEfeC ry3R0vfU4Sbtj/oSwB79UQDA4RX+kSC5LwH+rx/NEksFQAHKQAX/7IAdNiAPbEAM tUAOw1AMP+BFMwALMkADLlMLWqAcNGE3YaAGXvMDwqBBpeAPYGEJBSEM2jUMSoA1 SwAGqKEacPA1j+ADYCAFSNEHjsAHNME3baA5q4AeqmAYlHM53RANHQAUkLMON4AT yHMDNoAE+GAflS8ejPRi+cAA9JITkIA6kQAJTEA7BZEPGqAP+AA+r+8dIBFEGuAe 2sEBYkAefGAEbhMHhmEBCLQEcEAE+iAeNKAFkoBBG7RBa6AFQMEBWuAK+KEEjLYU wyAD8iADLsEOsBZGl6AMlsAOgAFGl/VDPxRFWZQDXBRGzRYC0HFt03FGIUBt33ZG Y0AdfbEd/231HQPxUt8hLpl0E5kULnd1Vw/gAKS0Lsu0GYq0SAGSKwdyI/PP/i5y ALFzI70yTblSAOovTb+vIhtQc83P++y0cu30/kpS3PAmYMzJoCqtIyR1APKB96hS ACSA3xa1Ad6BAhIgHmYSSAZA/+oSAOwURpSE4GjS/naVHu5hHBrAH9oRAWJEH+Rx KtO0S+fRGDAwTR/wVV81AZpB/wTAH0IQLCXQI2+SApqBTINPWCOyV9kyARrAFK7v SegRAdRhHTJRHswBRe3ABTiBFM+VFPO1Gj5gFHygBnCTGVLABrZBC7SgDcWgBHYT BWqTFGHgA/5gEHxwEFpzNdu1NbdhXv+pwQpKwDIhmBRRAAUA+BMwwDe1QAOaAQOW VhMqwGDf8GE1QQSqoAVkQBP0sDpP4AT4AAPigR4cABN31QGaARAN4BLJszovNhNJ oAF+hA82wBJRNoobABL5YB/AQR7a4R0+YARw4AN0tgEk1AFqIAmoIAnqgY1L4GgX 9DbzYBj6QBNIoQ82gQoWNANq4AikAAXUIANYIBm4ERhUFEZFVH9RdFklcwmw4Gw/ dAkkU0YhwBxk1JLd1hzU1kY5EAIu8AEiUh3kgX7JdHqldEkXgEnpcXCvjxPfAUmx zx+nlEqttFMBUiD7QR3oQR6M4SaNgSyvbxzoAfjslHG91E75wf7/4tRz7bQfkrlV RzdNSzdrnCv2zgxp7imPDOQ+JoAB+AEBcY8jk6QfHXUe3eEgcDf3ljgE0w/4GCUf 3Ff9fm8vu5IfGsAAjEEegLIZEkAfmqEB1nQAqnQcAFL6EuADGUAvw3ciHVB7RxAB 1QEBrs9Lf48BzW9RbxX40gF+748B3o8p7Y8rx0Ef7hMC/UEf6o8C6EEBUDQFboAT UHgJSTEJdjMMPgE1UcAOygAFBCEWGNgNY+EDLDRfd/MIBEEKPmAQ1BUWWnODW9Mz k6AEqGE0GVgMjwCFWXE0YUADYsE3qSA505BgNQFhhdMNNQADEBY5OUECqLMPkHij MbETa1L8//b2YiW2Oh3ghyVgry2WEq+ADyQgii32ieV3ARqAE+B4A/qgBUSAaKmg HlKgHqgAlPcYNxeUPxv2HoyBE/gBAm6Tj2sABqg2Ay4Aa+1gCZLBkEmUAz40RBmZ Ml/0RZdAkicTC8ChktFxk+UWHTn5RonPk4PU9xCg/kK6LleZHjfxPlUZLg1AH/Ph HfaRHxE3HRzATA0gcf2xS/lyTL2y/9jSTOe5JrNbWOu0ICvyc6f3+wSgAQcymqcZ 3koiQd7oI77KiyTVS2+VLN3hTMfUGO6TS+lhHUxg5GBkAkLQ5yQgnYnPL19XVjNw KiU6K89vVw0XMGcyHmLyuc00A59ZLP8lUibPlJgDHP7cUQDu01RvEnzh0R27dCnf t/fcUgLUrxnc4VOZwQMgwAX6AENrU19JcT+bsILzQAWSQIF/UwPUQRO04IQBeIL3 kw1eIanD4BjcdQmroamlOgyoIQks8zVRmI+1uhzkUBDKQQ1rWDmF2AbcEDkTtgIq QD5BgDw54RFLtvu8UhDpsWP10gSoMwIi4ElMgBPkc2Uz0QQWoGRN4dD3Gj8dIAIm kT8vlBQggI3VWI0HYB3iwR9IwUIZdIz3swY0gQ/ugRRAgUKNFkOlgGrVgAVMO7a9 9pFdm1kdOWtdVJJn/WvtwBw50BzO8ZJ9Pbch4LZ90ZPtNnbbNKT/W1YfVFm5lRQu 3wEuWVlKr08eq/T6EBc7AzKZIzC/6U8edm8f6fImt1KZW5UsKXKZ4dSZU1XdR7fd d68ki8tkhOaqNISL7qibp3cd/rAmX9LEHxyfXTcBZvfmenJRJ+AeACAdjGEmJcAU QFnfH2EfyJct23IAYVz6LNUi428eBQBYKZwt7y/8IlDf27sfOxdz4a8dzY8deK8d LRXbJxJXpxJXafL94JfCDQBlHUAYq+AGTmA/P7OPh/oDfGAUYOGEP0AQovUYcOAT bGCFp5CmPfOqcUAKYKEGPkEPUnMJ47U155Vej0ALuFwLPpMUMyAFUHiFBUEDzjo4 4ZA509AB/4ZhOeNQBGwAYTmBOkEAiN8BJ5vhZHcVA6hbHvNePBmRE+gxiiXABPBx Hk1Aim0XAzr+FTCgDw7gHaQAqT/gE0ihHoxPAAQUQJsBQKkAyPlTCmpgBDIAA5hy sx1Aj1E/aqt2kD30kWO7a1O09lsbtU3bQ7u2ay+Zt4WfRjfZRt92bi+QFBTy2Acw HVqZSe/Tb1V5b/f2+mD5+u7hUq90TbfUSoOVTX9vHTI6A9XB/p40vDHeTd+xIB8w Veu0/du/TqE5T+lm3kQGcbyNmxo3LI03A4VZAADiXj8D+gwMoGegmQAGAgYMMDBh AIl7DxY+SCCBAcN9C5tNuCdgnMGG+f8GLBRgEIEAdQLWCXj5UIA8UwYdGDDI4AGD eC970mP4UF8Chw4b9oQ5ruhLBxQAOJ2QwEBSmAwSLIyx0ZS/GPxMDWhg0qEBYyjy YHCBpEaYGkdgwEiS5MgHKT6OZMiAQosgQSKMYRAj4k4SSzBqlIBRYhCOEeLUvBoE K4yPMJQFUdYCgxqMI0m0eD6M4giK0TA0abCBWkSVKhgwONCkCYNq1s1gaxqGgR4n EI8iOHDAh0+CqM3ixXvob4E/E3xMIBngwIQECSQaMOfzjg+oBhL4vHoVz5hxA/QG IHHHqcSHGuw5wRNBIkGSElRI8IFPBW+GETU++K+BASf6kMKHKfn/5XFXDVJkkIca LKhhBxZ2JLMEhRJygIWES2zIAYYdSogFBxRyYIcC5iiAojkQgKNiizGg+GIM9TwA wQNYacQQQzA5JBJNBgyXQAPD+QPkAkD+mMA7+RxwQJI33dTMTenoI8Ar69w0wD1i FWWSAAjgaBJQCfBhAEwNGdTlUQ31YxI/bLrJj1FhzSknUccl4FSeAEzg1A1P/bkn oHwGSuighgKqZ58A+OEUo40+CoCfekoqaaJ6drAAUUfRI8A9CeTEkAMPDQDmPjgC ZUJBUvXzwAOvJMBOeSN91Qw/+6CJkgkG3dTTOuqoo9JDY/Vjyj4DRHXVTpyqqVFF LOUz61Ea/wW10I8UUDCsBBNgO0CcJuEUwwMONUBBVAlAxYBY/byCQg0OPAICW5xx tplcH4zyAQoZMKOBIMeAgoQxGmigiRaDHIGwW1J8AMsgVrwCC11hwOADDJSFcVgY 1CQhyCeeaRHGEZO19YEme2nRgmuavIbBaqytDJts5WiwGifw9nGCCSb8dpwpSZqQ T5BjmnACEnxMR8IGYzbXQAP2VfEKDgw4QELV9PRxzz1IvDOMFOwZ1twwCYxTAw4t kPCOCA1Q0Z9/bvsAIB8OUNHXA0f0V8MgHxzRYB4XLkGiHRFisYQdS6gguOAfAmP4 hhFi+CKLL0KgogIQwKhAjJmHW+MrOP+eVOeT5gIptNBEki7UO0nm886TrouUDkrN 3NPMALMTlWazOqY7AJP6cBonrnEe5a1RcR4vQPFcatrtmwLgmaej0VtKffXWX199 pZIyWimkfnTfQZ4T8NrT8A+9EFFDWZbJAFbrGIOjTmwK+5JG61SVwD7DkaqOS0oJ MJCSaEoAy9KRQ/oxjluNRCMv4Ue3jhIPjcRgIek6gFTM1MAEqGNXY2JIDGKwjoGc 5wBdGsA4KHgcAzTFHw3gkwAm+JB9kOUInEACEqgwL7eUAGF7G8Vm3rIXQRCMAcMg mCDcgkQffOAPkBnEH3AQmcpcLAxaSEI1koACc3TDMIIoAQomdgT/jGkCNVSIjWxW gwHb4KZlrEnjCU7AiT7ACwScKI4BHBAk5qBpbhCAQB9I0BtObEB1C5gOBZBwAhI4 4BUCENUA3ogEn5kgAX1ozlx84AMc9CEBVJNPElrQBweIwB8tWJjbanCXPJRDBAIg RfJIsR6vKYhBGWCBCgInuAwZTnBLAFGEgBEiCz2uQyWqnAL+gCLKSc5ylZMRjVp1 KtCpbxzpuElBgEQkFrKQdEBSnbneYUHXCct1tLsHmnDXj5fAr308YchNhtMTE/7v KCUsHwDdJKd8qq9buIMe9v4JUEsNSk/S6971pGcphD4FS0ZByrjKlYB0OAQrWBlA P/xBQaBo/0pHEWTJt0ZSnjTVKSwv1JE9Hag/UrVvHfQ4DgCJdxJj6MSdIzGfAdxJ jwRkSiztY4BIzHnOnmyzAQBoQEjwxABwGMMANMGHFaQgx0eUIAUIQ0G9UjAIKYwi DIMIwwcEIQ3PaOIeFaiCGGyQAou1xasMG4QacAAHK0yMMhYD2TE0k4IUsCevgkgC FsKIAiv4wGSCoALNWvMaB1SgZcaogghg9hrecCICIKDjO0xAAiQosgWcGAY+MICP GFChGc04AT3elQASSMeGO6MCcPiQNOgIAAk1rNpwTiCBDfxnBDjgRAKGoaskmO0E psAPW+6yn69pwB8D4CxFRHMXr/FNDf8X8ECErsuBCuUyl73k5S01RDg7dOhFlkMR OCjXRxNFbkV9hEC4HkCKzxmQKED1pjex2YDTcXM4SHKdOO/hANrtCncDXMeXclI/ YcGzTcaSFj3jeU/kLW+f3aKHA/lhYX9GanoB7bCHObwo6mkvUZL6h/hGQk+BsEQe JLijUV5hI5gQNX3HYek+TvjgnhjAWANUUzxVyhB5aNSBVmEAjBkQ0uEN7yX96F9P dCIP5p3pAfS4BwNU6JAENIUd+WuIOnjnTiCRAAAY5YeRJuCqEIqEHu06AQheoIG7 uSVf7QqDFUowMRh8IBZ7+cQwDGCaYdwBCyg4Yg0o9oFBNKYGj4H/hWUoQw2MgabQ WqDCVDmGhTwkBgWosYEWCLayxbZMA/FI42tiIwIblGMDj9BEBHrTB9oOAAOvgMAr 3qG04RgNba3LB7yoY4AqqOM7/eCECTjxRgMIJ2dIwGxzmn2AtXytDwsYRgPugYNP XmEDVfCOFdjjtv9ooA9GNUU/SIGgdn0ABgxyEDMk1DgVhAi84uUliTLUXcWVgQMs UublzEHeGFXOvTWq0UxzpCaH2OSdRUrANofTACMBqUlC+ZHFnwTUahrAnA6hHYG7 BD9XpYumUekWAnrs44Y2sIFsgjBJLVphfmp4UooqlKBubvOcixhSlNKTiRWqUBA7 ZSgJ70m6/0wAkpUzhCfBY8cN2JGp8qDkIUfaB092pD4I+1hTLFkTSbGiE57MkwEu OUqwGLDOBpbHgQxk4JlUR4EbTMAfBuhHjjbSvgdwRyM5bYApTnKcAeCwBEgAgQte gbCEjUZBg/jEKCKjl72IYBjGEEE5NCGGQ8NgEFb1gRQaNghGNywMlik9Ei1Rg87Q wwdaSIEWaqCvFGTgNJ5ujctaozIzaqA1MaMCCPpA2VOYQB0QwIHtgGPs35gHbZyw jwQecYJ3OADJpTZAPGDbHBBMkg+QVO1w+nCThSnxE1WLBwnyoVdVDCAeLYgH28Id ywxQoQ+kNEU8XtE29hzMDla4QOICB/8iGGI42XVvjFM4hJMMZaACKrBv6dVHLcJM 5EU5msM5niNfPzZOSgJx2hQk+eVw3KQ6reNfUHJHAJYQWDIqKCdkoDIAMaBgRJd1 L+ESXVc8R9EPcZJO6pODDeFA/IRO/iB0QfhhQ7hh1hM+RZhQflJQ4kNSMFEmL5EO /HUP5iMSQWMADfACCfACQycsRHETDYY79aNyKpcmKFc80NRAIuUTKed1IkUq9GNS ZYI71iQVIsUQ/HBCWUIuDVCHFuVlFwABlOUC5ZAEekYNbKFXUqA3FQMDexELnzYM ENACAyMGR4RJRyAFn9BEI/BWTCQZU4QZJVCInlEFJUAfOEAFg5D/V1aQajYwMC8D Citje1VwWKehAXmFAo8wR4/ACb9hAHJEApwgNwOgOm9EAn2wM3zwCMfmNEYjACTw EJzwDriFbA4QAUWDfdxnHadUA5skAlJhii2QFPFASgryNSNwFyigSSTQApoQD7Bk jtKlBrWUDHbAOL4EDB2CS/a4XYfDgAxYBnhQBgJ3OSayIpmjXjBSDzFgcAeHcABE FApEOqejTQ+3X/0VFf4FVLeiDyJROx+XOzDGSOLCcPXUEyoBU8aTPMbzcvxEYT54 LCQGKUQYUAMVhI4SdI3Sc9bjKBNgUseSDnT3hBxnO97icQIQD3hyE1tIAXw4T1in dWxoJi2p/yYPYAx4+HEr2RPHYVJOmBQ7yFIPQQIvQAELERMCUDstR0Bd8k5NQyQN wA5kWXIDwGPdog6zV3iDuFawFxpqYQWOtxl6IQ2f0BqzRmqacAcw0C6bUQOgpwZL 5ANRRHoX0xls0xkaoAUloAFRszfsgRqxoAkVoAlVQAXZhhq1gQEtEDUKQAUYoAEt YAyFV1mVhQQbsEl/pFr28Q7NgAQRwAm+hVmPgATUYQLQ90jbx30RkADSGAHFyX2q g0jvsB7+gQMbMAAiQCY4UAMiEEqghHjs4TWmJAXzRxEbcA8ioC+wlzdlQV2JE17d RTjzFjiFczjJIJAC+Y/AcDnnZZAnkv9emXMiMeJez3SBMOFA/jUcRpJfyjEkpcNf /OU6Gek6C2cA6UCUWUlBrVIRryASV4gsWdeVTGY8N8gm6eQtDsSDIcVPPXhAQAgA JhZiNCmj1zNiMUpQ2ZMoExBP+9MMFDAOfKdsFtqEQgUAQ0FUFPCGJgVD85QmSyqV OYaUA6AqwYMTKLd1A7Rka2JmN/ASP2KWw8MpdMkA75B0DuEmB2EcUdkPTWYF5QAv N4ABKIBnihkaiTYCHzAZjWgDZFBpGDAODrAasSAGMIAg4DYIbDAIdzoCryAFdBUy 21ACWAABDMABnqEBVPABVKCpFoMYneaK8aABldOa8bAaIpAE9YD/dqOZMu/CG7R1 jX3wDhKQSElDD80Qq4kEWwlgAi4gje+QWSdgAPERRw7QALvGmxJQm4lENDYRBlIA RZrkD9zJBynwSZxwBdzZAm0zF19jBSkwDOwIXKQgF7IkBSPADA3ybolzXepKIhyC XQqogP9YBnbAkCoCDuRlrzHgnwjJXq1CCp5zEvMlFqIzJELCQk3jcEJCOk1COv5l Exa6cQEmKudkpiCXEzEQXw/wJETyDv5zksYgD2aComEhYXVyT3MyP/0UYga1k4eS cy4Ls4hCPd8joyWGUH4yAfIgdkNxE3yIYOI0pM9TpOdSVF0yQWLoABzxUg2VLjui hk9LQaNi/2FbshD3sCxRiUFvUoYNtAB+EJMUQA8s1UDm8zxq+KQyKABUoAYYAC8u UAGh4RZ50x9ZVQKjcGiCwGdagAFRMgAaQA8VkHlWZTGJBgsjYLiLGjGWUQ2T4QMo 8Az18AyZWQUec6k4sEP6IgKCYAO2gQFgZwyrNAyKZQwC0FiuaQyn2wcgQFkbQFu/ eQLXKIzNkQCIJB2cMADKSAIn0AAnAH0GcAJLM40gsAHAikjN5gB7q1kkYI4Z8AHx gQEb4ADz0QKgMAwiAAotcDffhlwjgAKBeAJVsAH+AEv+gTBSMF0s4AH1iCEH2EuF owJ4gDgh8jiHA6+AAwj6eTmUo17uFf+BCDk572UlbTeV64Mk97Wg+eWWH8hNFXdx E3qCA5ZAGHo/R1Yt41A6SCaGYvtjWhpPcHKm6nOmINktM6coODmjHtY9QecoSmhQ j7I9eqKjADQOfMgPKpQAMiUA+sAHfDgUapgO7PAOTQEAfDAAphCiKJGHP6YRKLZP UumHCQaRZOqEasgPbqcU/NCDBJR1/NBCfJAPfgKDDfUQ/BDGZ2uDVGAFw6CLLuAA 7UIym5FozuoDgwADNiANQtSaNqEB6vAXOzQxc9EwaiAFf7BEUCRFPpAEz7AO/PBu n0YFSUAFKUAFr5cHKVACzFBG5VAFp/sS9BALijUMVZAypIobV+f/R5VVNFXjuhKA bK0jEXWEAboKSMlbnMB6AsEhSMiKbAmQM5xAD3zAKaw1nf3xR9y5AaLYArYpAhuQ HxnwNW5DFytjDJrKNlaQIOZrB3lwAfG7XYKzgAqIn8mQjx1SBvt2v/wmD1igr/p6 OeRlOSuSAuCQOQT3TDMlTSwaJasDcQXrDxUpcaQTgvylJCO4YzcRYBKFoQdWI0v8 IwrbtC+hEl03lclzg/jEkjzYLRd2YQSmYTl5wtZjkzNZhEeIhASlhDj6FKPbENjS EB/BQO/QQk+ihmumLWFhVFH7LW5oEuISYEDGJWN4JgNkQKDz0xhUFAx0EFA6ABQw AXwYd1Zx/7Ut0QxDkQBRLZVdyQ+Ix6pI4ACotzejIRdHoBh2ewRBpLeh6wB+qwGg IAhgPReIujCG+0SRMadhAA7AIAKkAAzA4Mia+Qoa4ANTJXshkMnDUAEiMACVVw5s hAHG4AACkEY2UHkvZDO0pX3OtzMb4MvxkA6KxAfN0ByAJI0GUJw7cwIHYAKh9Ea7 WVrI6gCcUGoSwEmX9AGfQG3DAAokkAQpIAJXcB99gKlzAX8fgAPxkAQQcKopsHjO jDANYku8tEsqMAPvi58L2CGF0yEhYATyAAj81ghYIM/MpF4fBKB9RIEVeCo/ObA/ 4k1vqU0JvF9HIqEjCFQGYSxJMWHqJP9k4WIlraPAu8MQKGkUb9JyHgwnFuZAN2hh KftxGvbCHw3hM2s9LZyjIdSlYHEtLQgUFIBRx1ImS/YQVxKwNDHUOfxAOtaCWaZS 6hNUPUEsDRC2vGJSQHETOJZyOIKiSI3FXNIUGA4AZaIlXdJ3x2K2RidNKl0lKGAz vAEKyr0Zo5ECishbmngMeCtENDMARQQB6nBWeCEXmzgCf3Cnj3Exo+BXWFAPpJAC GaIBn3CKk6xE7VIGOBCLrSECiG15ruEAlIcBoWsDItB+pxsBhYds0vibvdgMwahr dNQcNvEIfUBuJ/ACIPAOzbacDnACDqAbAoCsqhtKnd18nrdXG3D/BfHACaYwH1QA Ctw2DKQgBQvDHvyxH9RaDylQ68/QH9JVA+aaAdVVb3awgPDLgBzwzbekOB0yD+bQ Dnv9AN89gf6bkPs5z+f1TEd2d04rLAfgMzrlcO/dz26psCBoheYygjZhgjf2cekU PyLXlvlgAgH+Pg+J4BGGxVhMojsOkfVupipKFCQsky+LczGrc5by4DHq0dXDPTM5 AepAts9DxNOCE+nilEvbO2MqwJ8iTe/QJd5SJg9gwWI4dVExFeXTAPnAAOpwLAFL 4wYROzYoLSZhojCx4DDBJ1ZBVAkQDyEFE035I8jTKylXdi+BeHL0ZhsgF4oZt3ZG 3J8gBSWw/6fH8OehnLYxYAyYJxqYGMheYw77ATGfuBbH/do4kG2mmKmlWQKY8QFh wAEaUAGkNjPGcJ2ba3t+cee3sXtGRlkg0AB9gAGtgzO/2R2tk7vel1ougDTPlzPg J4w1dALDAEdwxMokYAqYjgQJkC9s8QGgcALcaQolgIotQAolAAFaUBZ3YQXtoiAo UOt5lQKWEOV7gzBWkAd5kAyXcG8EKK//CL/6GCLlvN0ZIg/fXQ8ogpDlpQDn1Uzv PKDwld4aNSo/wrBEoqAI3M8Oul/voCQiyFQYJyUJ1NMEVj/NQgo6cRMPpyMsEfRp eDz3XtFucoMZbWFT+/4cvXM2GuEBVf+jRdhzNEtz1RPDZgIQDAYYMCBgnIEGL+LF MCAhwQABEQUMaEAvXwMGMRg8GOBPAAMGAvgZoCdxoj9jD9INGBAy4oB4AvYtgMgv Ij8kLGWaMCBP3TqNAwUkGGfTJEuIIZNO3DeAn1N+/JpRANBAAB8AE3RCHEBBKwWr JiWqk+iSHr51EV+hAPGoLackMGrUOHLkg5RBUnB8GiRIUCwtJV7haIaBCo5XFcT4 OCLlwyBxVkbUiPFqxJ/HYWAIKhHmVRV1CKhoSVFDy+FXJQT5kAvjkyYMmkS0EFG7 HIZhzYa1MEalhQ3D9VIkiYAEBCckJk5wOnHCBB9OBhy8OyGBhIn/Pu/ePVqeQDmn KnwG8OnjoEGEDSegS3jEiYQpB9f53P3wAcfuEvWoJBleL4n/0uq7S4q5RkDhwAMz UPCIGkawogYpmFHjAhXssIMDDi4sYwkMsTDCiDI65CDEEWNoxAgP5cEiBgViMEcB Bf5o0RwIFICARhhjiKGeByB4QCOQQJLoqYEMeEefBBJYIAF/GmigSSed9IfJBpJM EkkrDUjyAH0IMiAdAw4iqCmkWOqHH2MEWCelBxjox5QEpDQgJHXkQYAslwQ4c09+ +OSHnqei+jPQM51iqU+dEgBg0Q4W9WNRSCOVdFJKK110gkkftdRRTiPV1NNFb4D0 hTyXAhMi/wEM8AekcRrIJ54+IzKAApgAoOCjkJIECSk9JRpgAQEeEMCUiHY1IIZU KSion4j6YaepVBu4h54YjBHSgH7yaYZZm4iciMiWlDIAKWb7oQiAR/rR5x8AxuXK AAAgmkCCZsWKSB6J0owIAQFSewEEgDn5oIYkjkAhhQ9gYfCVUaTQQhAyTlOHCg3i QewVEcT4BIa7YFFjkBHMESCGESCARQrNwjgGhiTUUaeKTz7RIokkUCtBCy18CKMG DTTRQATD/tNCk2EqwMCwFFJ4hejDjDHmBIAlaI6EDZQzIQESOEmAuuSyNoAP7iRo 4AQXkMBAAk6e2wAJ9U6gTgIk5IuHBP8SEvABQsf4E244FCCgOWkUjhghAysUNFzB ueYa8C4Ij8gjD2Y8YGYJO1TgUAUj5AHGiE3MIaDyMsrQsAxw2gHGDnAawQKcGllk scUWXTdHx3p09PGBNoMUciKW9iHISn8W8KdJ4p+ccskprVTeyHzeMfIAA0zxctxx m7mnTFQF4DcGHxmgkgJ/CiqWX3lK+lZQnaI6s09E19+HUEPB5UdRS0UF4NNN89c/ U0jxr79TSk3gKB8xyLhekoA57QOBXHnJDSBClTmBJB0J0B5TjPISjwikIEFKlUZm JT6jUEA8E3nIOHSXqqHcQyS+aklBdKKRVF3PXFGJSAMA8IIBvIP/HQB4CKoUJS96 iYUs/DJJWkzyig+4BQRsO0LBUEAXCA3iA6/wwQe0YANpaAEHVHjFz17BxSqIwQZH CANexDGCyYxMCn+oASxgoJnOfCA0o5mZFmTGxZtpYWcf+A0GKqAJCFAhBTgwGgaq EI9XpOABLfijbwRgjD6AIAInSM4JNtCHE5CAOnwwQDOUk0lO8MEEj2BbA0ZptuZc gRMOkBonJJAeE7CNavRozgJKMAgIJcFvAEoCwXpJl8NlYHAZqMGDGLS4geGSQSOQ 0AU8UDkVVGhEqfNQO0AUzSWoAEMqKMMDVGcOcIADCzSiEThgBzvumdNGO9pRj3J3 QnMNZCDO/7NSlZ5kPLFJqUpLUl6StPSOBBzgSEcaE0EG4rtmlIkeRswIBGKwDlU1 AAkIFAA9fLIOspiEfYVCFPsOhT5A0cNQ5HoKPeh3v1ABMKVZuVRLWfpSTMHUpZOy X01Xur+baopdEyiVSQyKNYSo6gAPMUk+4iUQCtwgAUIyBap04tMFrOMVEC1LBxng AApQMHsJoAA9QuIlfWjUpKhi1kAQ2IB1sGQjAtHqt1boDwCwA0wNUNZLBOAkBsSD HRS8oFjSREQiRmSLLnhEBNpzsLrU5ZZ6gUNn/kKGEpSgBRjTQAvU8QpjiBEFHbOC Gj5gjozMBQduDEPOqFGNXtKMCp/QAP/OtpgEmZUgcD1zAGyo0AwGGEMDGGgG0TTA gGHE4zZUCK4AInkCB4CgOouoTto4QY94DKC5aTNBA0h5NbAtB23LWVsElHMAEyCn DybYgAiqYwL6DOw/BEvBE+nyxAygYDKOGRB9peAYAknhcFaQguPykIxLZMhCGpJH Ozy0CQUQQJt2oJyGSgcMc3DDHEZoHY4UMDt0rpN1OopBj0ihOyG9y6xJqq4+73nP 4cVpSlXqZwLyAT0DCBSgXpLnuK63lbI8QyP00BJY8rESiAT2JVxxCreesr49DcBc Z3qfkp0cKCXDNX/28x9OrQyqAK40pjGtMgBE9SgBDglXqdqVH5r/NIEGaImBqYqX AJpxJEw1gA8qfMpEJMKsVhkjBvTAbUQWasKJZFUsE7xeqtKhj6sR8HoGNMq5FkWT j7wiVfKsl00GMIEJ5KNVaV4hPdhREK6mIyIxUVNEjOhXibziFS6QJHdqEDjG1CBh D9qLD2wAsdMYAwctiAc9IIADYyimMVJgQ14ms5ERfOAPg0hZZ2BwhJvdsQSqfYXM BKGFD9jaZxgQQRX6MIzaOsABvNXAMMbhAOC0gNvG4IRbYpnJrJ0AgdkBKBJC6QBO GuARfeDEAk4ZS/dwohkkSI4E3kECuNGNE++Y5AGqmDgENYiY+a0Pgeozl/gGM+Mo iC+ECsSM/ww4c8AX4oAKuKA6I6zDCHjIUMsxRDp5GMEOWKD5jXJ0TtdBwOY635GP gATiIROkS0kanj8kYHTjGa94Le7nO6D3jnxMb3oHcUCZSD0yHn2Vqw1wwD26/lc/ g0vJUObo+qJyKKcAKlBHrvNJqexllV5ZfzHFcv8q1eWUasp+kOKpREqyDgQYgyDI GgACpOfP7LG5JQLIB6YNiAAD4lhW/pCHpFX4CoFMZFeczp4DZCU+B6hqThOJhwHt bIAJdABTWgnXu+xM1nMViQTYowAFJFCVm/idX4Ddl0TWQY9XlOMRhZ3kIApmMBQw ZhB7+YStY+GXJKg6HvGgAhXoYYxYaP/iAzAYBCw6SyCpZgAzsBgEa0pw2jwmIbKs tUH11S8zGMDABjYYhiZgA4p4oNuQ8RBBzzDggPoTgWHAgHgAhcKKJRO4GuXQDvV4 h4GTAOxYOLAhuAZgj0xqjgTgBFOQABDgA7ehpOMQJUxahAT4gCOIr8lQHAHJNsY5 wcLJgDyAQWJKHI+7rxqQoiPAJQlhAckhOQwBhgdYh9XZBHDYASzAkBEZEZgDBg/Z ByxQANZ5ERe5MNeBwtZpEYe6nRNiIQcAk98RHieRADGswCiJkuF5khYbKi0ZKufR EqkzAN8pk5egBx6RNAFwAK7yh4G4B/H5FuxBO7M7uydDCnDZhyT/I8STkjtFXMS6 uzL/CbOboAevYoB1SLPdoYisWjMDeAF9UAeqUBbq6aQhE4sBWKoHGIeW+BGuWKqh ACE9GQc7A4m0kIcxUQcneyo2o4BxwBSIUCHecapukRWtkJWtOIDbS70wYxaT0Bd7 qSABwAEMYLVJQoIaYI0DkbVBGIQ/KAdrI4MsegVd0oByqILBoALF0AK8ID8CqYEb GQEpgICECQMfWBlqaKISYC2ZoZkk2KLW4owSiA2jqYJhKAgDsIEKqC3ZEIF44ATg 6BkRoId2AwEHQAJR8kDnuA4MGIBmmJoE6ANTIqW6+bfm4DdXokg+QID1uA66IYET aICBERAf/4jJ+hgmw5GvxFnBKuqvuqALg1GQwGmQx7mAZNAmJNQmeRDC1AGH0OEm JOQAPOAcJgQHFGERDKsRnNO5F2mRemAd3HkASQuJPOGHrvMSqBMepKs9tKw9Mcwn JlkAEmCxftISBJrLN3QXXoEIjWgTAbgHE8jEZtASUuwdVMSeeJohIpmhQRQUj+qH k3qUt6My+9kyl5JMmapMSrEpuMtMSmEXzawUUWGHsLQJkCALr9Cd2jO9iMDDBHAH EqioWcmqcYjDARgHQPGVpWKADRqLfmgA6RkHUcse8dmdkuCxPjQ9iMiHG5gAd8gK rqjN7Em8p/CHfeAdREGICcgq1Es8sf8gIoY6IgeQRrf4gDBgkMB5jBoogXLQgE94 PkHQgOrDmBZogQ0YBnroGRuQAvJTAym4DJvEDDgYBBhgDdSCAZyJrNHQAAQFR/XT gBL4AD86mqPhg/wbwKOhB6AZhqLRhCrAgBZggHZbDraBQFeqG62Bk+YIrwQIPe7Q GhIgJeQIuPgAgUXgA0+iJFBSDhKYD8b5ADRKwbnAL/q4wfySuMnQOMQZnGLKAzvI g2jyQQxhABUBB34wgh2QpqYsAw9BQiy1kRyZHSnMyipkEYfqEQ6SRfNhCS+xErMM nimpmwQwhaiD068xAH2AnoACqIDakgTQhxlzQzodFzLBMSCRFbr/CsUDWLyJiKcB iMMbi5+REsR4YjuR+qj5YURL1R9NydRIiakbcExNvR92ebtLEbIgCxaBuAEKcAnb Gxe164dWcQCvTBYAaE16uAckcIckMYpuGb0+rKi00AdTMBdY9Kl4kAd9YcaDik1U PIoGmIDk5IOSWDN9wUW7kp6xuzQnmQBTaNZmXEZn9L1+oAJOkMaymbZeYhC8eEcZ wIHHwhkReIUWMKzYGAYGaIZYuAMzyosGqQHMkDUIQJkSiD9qmLbTaK0SaC8tWAul yZkUsAHYOBpjqALauI3c0AQb6LYq0IQKeFdjUAdOAJh3UC4InBo+IIFmiC4czcC6 ISUkaACC/0OC+AilDZjIuCGB+KCk8VKP8GoAH7DJ+qgi8eRJYDqcBGEQWYOQiqs4 /IKQEcgDNWCGSxgwLeUCITSCfsACy8ECJw2RaAqdDIlCCFCnMMWwnNM53AE6ddgd u2KJQzsAt+0SuyTESb1LpJA6eiIIt/2nqXOqkQEJY7iHbU2zIjFOkRC7AUiHwWQJ QHGyuYUyRyUSkUpElBLVS7UUuqvcSNm7zOW7PDlTXClFHpoItzQAm+CWfZCAe5C0 S8M9kXCHGxgHsFDGsmoJnbhEiopUO0sVZsm8stpLu/Sd3C0SwdUoZcw9k3DVAeAx rpCACXjTf8AUWrGXU/u9iGDGiFCHPv9wC8OixvdKgSPgPvsohw8oB79oASqIgD4Q ARvoA+DCt3e4V/z8vjUikMuogVcgv84YWL9g0CTIAGY4ECpQgDs0AEGwgSTQgIs9 GtpIE/uD0CowBoWsgIutjQHYgMJCDhz9pBnNoZJ1Dvfgg+zSQD5AgkfwQJcFhRFG gj4ggT6ADrYxAZutDhJ4SQFpEJokJnSVNQHBLyB1jLkw2ldjkCNgBqe10pcDhgIz AnDoBwUog2RIQhLxWg4ABhtZEdjBytepwgzDQszbwhOiXhZqii/5nTKsQLBwkjiB k7g9XDFJUyPhU3ehB2W8Bz0LQhKqQFScnqNQVJaITTQ1FPdBuz//CVS0K7KT4szN BYBGwTvM7R9ElpRGsbIvmxRILNykAAkE4AcboiAaC8aOaAaIctaCkAeBwD0KYIdg 7JUYeAo2iZbFQ8VYkQgD0ggiWYdm6KGWCD27mogwqYlDKdx7gYjiLam0oh4/SDOE sBWD2s7eq6BTeyR6yF7legQXmDbvPc90/QMcqAG/UIQOFAFQeIBhAIV34IRVIgHZ qgFxyAsenYt+Vba7OAZqCIPI4ribKQGyaIYt+ho+0ADI6hn7G4bdKj0bKIeH5DYA tD+LrY2FdLfmWI60IQEDGC8+eAcTEDcHWKVmkCXlQIJKops+GACWpBsDYA4VZuGM PoEF8AH6/xWmGbyvHaYvpB1SGlQcj/thAhmEZMgDFrgEouQAZsCQdmgHZjACBQCG HSCRKzUHFcGCBxAnLnWRLEanqgxb7glCsNyd0cQoFhqIA2gSJFDLBmAHsRkesGgx OXEXkVCyeNgH36QxxV0HcVmrtB0AOJHOgdCHLnzmwo2uAWjURS1khcKeksIe+nHM uJMUylzsyWzsy1wpzUWpyYWUyLbcPCmrdfBKpcDEkvAdOS7dUiSIrOAHkPCqAeAh BmjWkiheX5GqkPg0GGqKVJ60jXgAfTGpBiAXPtSoFWKgPzSf3I2IaRGIgYAgBjCF CfCDh6CgbhULfCgWiQAYSXKBFziMLf8qARzIxg/4BByAgFsTBKLBgA0YBz7QhATY AA3sAwi4gPh1R8z4AwL5gxHAARyQgoClBo4bjsCwgRT1ByqIBxN4Bz54mCQYGhvY rSoor4QON/oTgdoyJG5LcLdwAIg+OAdoBgcI6XjAgHTY8AGIj1ECASd5WUy6jpmF m/EScI82Z03qjoEhphUcmJv2OCnS4RqQi8RKkDxAAci5AMK5AAaBHCatECdVgCOE Ymm6EGAoEQbYnJjDghphnZub6gxzqMrAPAICiQuiB9/REuIpMQoAQzmBkyR5EjhR 43vIkiwZF6X4RVQJiehi89yZiKHqIYOCxTrxFT35w945lMV9iib/QwpCPhTJ5Z+b auRN+VT82TtFB6Av26kBqihTrSh5GIcFMAUNQpU+MQWveIFb4SCIiJcH4NYVKnWf aoB3ABI5NArkjQdMNiLV0yAay90+EYhhBjJfjC6xGJeg2DSbUBQJIE5dt5eMsl6/ a4slGr5PKI3hiCL6/oRXgBhpsAEH2IANkA5QUCVN8IcNuINbKjYbTDZ+rQ82Yg0Y GFjaSAAG1QKbTQAtGA840QIYsITXiA3Z0IR4GAbgOJraIMBxm2CF1ITCypqTdQAT CC56CK5bNoC2vvAEAJvkEKUVt44GAAWaxSRx+yRR+iSe1eGKq+kbnAsEgUEhZwZm YAE7YIFo/1r5MuAmFmAGwVHSPIjaI9dSKB4RqUXCEEgBBrADpp5KcpoRqgzbDKOd s4XuUjvED/dys2QSE8iHJinzKmmSbVUSq3eew6XTcQCeBUJUX4HDgxgA3LHDARiq Q/3jwqOT3bGJSXUAMvHjQglswV5UsRuK/0H0LMOpyvZMylapvjOJmLCWOTer8iFd j6K7YB/8054TJGCHkqChsqDFBJCAcYChISuXmyg0roY8d0CCOXFDirqziUir55zN fUgot3KqMNFL0RsIP7iBfAg9bGluAcCXZhwAZCebR6iCuug4WJA1xPgEG3g+GwAF U1glUBgGE4ANAaCCWPABWPCY/Xzvmf+8jPqAgWo4gmOY2X6+In9QfuK66ASIrCQA SAwwaPzbcG7zI6CJh8KQDRs4NwuepJPd8HTA6OnAN+jArgt/hKxxWYBAgoTTCRIk rjg4cYITCQd9Fr57xyfiCSQ1jkip8aEGigwemWVghoUZs2R2VKDkgBJlGRVldri8 1BKmCpBW8thRo+Ikh57AynBYwgGYESwqOABV2bMMOHnAzMl7oGBqDAUQzCmoWhUC hKxZu8aA8IABAwFmBSAYoHbcgH0DDNxLd8/AggQNKNxF0kBCAn/+GvhLkC8B4b35 TPgb3KBBAn3vDOgzYRcw4ccGLhtIZyDeWLICBhxoTE8tabKmGaz/Q3D284B7zdoa aE2aND23bdXaJp0AAO8bfgDcAPC79/DhvI8jT658uXLjy4Mjhw6dOXDeE1YPMDuA nwBj64ydVcsgNvcB/gBMMDAhPZ/LCQaQADCAwd3s/VafTTeOQQzP2f9zx50A+6hj QAMLvCVBeusIMI5dl2UnoAAGfEbhfAKs089bFma3mgH7vKJdAhQkMAEAFMR2GX4r nqXaag6A8AgIETzyAgZ5oIDCRoMMgoOPOAiiiCA2bLCBJgYMo4kAGgxTjwY21CAO jyNI8cEIVv7xwR811ABDEtXAoAUnDiSgQQlamPDOFZ/AxwcfVPhQAgY2YFDBMBqI IEILmmDA/ycGGOQZzzA25NnCKxjI6IAD7xDWF2EODNBMM4y6mQAfCTwiEAkmgIAE CZ42AMo7JjSkaEIOxNMMBgNg8E48NXgUkh0sqFQTMyysxJKuKylFEjPAjMRMHnmo kcEIedx6yVE92dGTEQ8Ao0A75uCRFAd2AINUU1hg8cArWFRlDgTgeNWVAn94pVUM 9TzQrncMgKedWhVeRoIBpiSwgD8SLOaOXxNQQIE7FOi1GF4JGJDPge0VlsABCRvA x2AIX3bPWgOMI8Arpn3mGIWsncVAZ2QZU5a8s802Gsq5oazWbtQ9Z53M6M1sIs03 2xxzdf9MZ5xz1P1sncmr9cNPP/vol/+bvAL0c88LADQwAAUAuJPAOAEv1oEB9DXA loSrnbYOPZ+R3eHJasXz2QQJeHYABSQgjN8ACRQY9XwcD5DPa19vONZnbt81gQnc qciiWS6CrVozj8gYARKPOJACBCkkUcMgH+Dwhw+fCCJNLDYMI4ImKVChiaCaWKqB FDyqoaUUW26pUQ2vhEGNl2I6wIcGWtjQkAlUtLA7FYKUQCef5WBARRJUUEHnnw4k z7wGmpipPKIgnGBCmooaINFEl7op2TuSInFCpRKA8A4n7/SxAR8mxIMBPVXQM4yq +iQgGQnvYAHUUcuSZCQpEIlInoGCADLjGSPBQgqeoUACpiADeRj/oEfUYAdm7KRZ PenJA+QBCAXIwxwEuNYGm1UGeWziKQoAhxGsEgOsXEUrVElXujZmMnnIywD8MADC 8NcofblDAn7hF78aQIK/BMYUfykiZRplr8ukg2IIo9g7/qOWewjgNPS6W9lOcxoc nk0tDnCNxVp2xWaQcTYvAxrM2uhGmBXnHzorDm/8MJ3pWAc7qwnQANLBh8UgbF6f mdqJbkABB6inAQJogIkQ5g93jKNo+ElbhZphALYMIB4DWEeEzhIb/vRnAFAL5WIY c4+xdchAH3oEhUxDyQWYYh/0+Npl/HMAPggAYUYTwFzMZrjurMgBMprRqCJwAuxF oByDkAIO/z6BgxbYgAw2sEEVqMCJAfBBE+rTxKVsMAhYwEIKV7qSRrQ0gj/AQguf GMQxtLABB5hAA0kQxJ00QIVX4EADZjqTCJwXPXv2SVF8Ct7uysE85mEACem7l/fs sj0DNMMBkpIoImVkAgmQYEymcggiRSCA3OVvMaQi1WIy4IELElCBz0hCCizxjBTU gxn1GFYekvAMkXTjpQNkYE5TkAIudUSCyWDGJTa4wRPKAwtQUYC1lAKU/nAAEPII obliaBVyVcUr6RLLyASgDnixZi3psIx7EmCKuzDmL30JTF6qFpi1NqoxkwmMWlME oZZlETVlUUs6BmAMHPJjbHk1DQLkEf+vsJLRLZdBI2lyg8bH5maNdZzsHSf7Rjfm 7DhB6w1veGbZ4+BRs5adwNA2uaIBnPWtptChhuLxMt98pgEAyKIpGmkef2yHaafl B2wG0A+2aOcss3wPP2IwlnFMQALw4scCGJMABwhAQqZYgNECxsUsCiAfl9mldj75 gAlFjWgT+hiLvHMWMJ5lcTLKngk4MaMY+eByr/gEBHwgiM/ZwBSmGAYfOGGD/qKO BKobhBXU8DrXbSkjNZCCDRZRAh9oQRPDiMcndrc8KmghHvtwwD4qLIg+aULCzSgH PZD3JwxUoZpVCN6fNFAFDQjTmCZowPskoqhMDgCRTiTM4ySwABP/KCoeVTCGMfpg gIIYccZHVK2lBADUjjSwpQz0KRZeutKQZIByD4AADsCRBCUwIAUKoAIDYQWrjzBD DTDhADOGgq2pugIqRqAJUo76gHVEq4MtRBc4qiouGspwXa8YGQNwqCG1fAgz+yDM XBTTxHwtBolvpcwBEGNExpTSuYS5jD942ADMxI0/X2UNW+ShDvwMrUXhmQ0iU+Sa 3KTxsffg8HbWKJ3lbPayun7jz0LLHOhcp0PZMUbR3qKWv5jlQbzVznoC1qATmeU8 WtOHBFj7teiGB7gMaAsqzSKgT1NgP9uGGgMW3ZcNSYgeB8hHDCaUXASUxTPviAs/ aOmA/uSy/5WewSKEfvnLdcDoETJegD5kxLhyWOEDH/AGDlJwh1jEgkkOAAUf+kBx UGzgCv64wyDYsEwrbeQPr1vwHwaRBW9qQRBaKEEStJAEG6TqHRnmwzAcsPJpaoJQ JgbUiTXhAE2I4MTQq1MVKiBw870DkRHtHvjyl4BNPbcZFeGECfiQnVTxoSF8kACp GjURREbkHf5IBw6skAFzoKAeWKhHA5mRhOVhQXlsh1USSGGKVwyjBeAoAXRTgIF4 pAAFeciAGvJwrAsqq1l20KA82qHUdYADDynhQDKytQRwtAMYENgkuKYCFnP0eVzm kOG41tWuQXsxupHSx2o35EQj+oXGE/97q3Y5DRh/NFetqsUXD//Cw0bxHjP9MEZ/ yMJb3476vMD0bck8w5oUvWUfl5QLYyPlmtYwNrKifSOwa+Z9nM1MOdDpAHE+y8bg 2HE5pA1PdylWe/PYJQHRLQ8FJjA3CjyNAgOQLdQS8IL0RNd9sMhb6MPDqMh/CIBg DQA7NIMA4AUv3UA+LCB6xEZc6FZ0OcZYGADucRGi9dtZ8MNceMZ7ZFG7kUZ7eBuL IA5+IIAwzUgELEAMMo6MxFczZc4nVIAMEMoGcAInABgnWBznhME3WYEUvE6WbIRG jIA55AGPhIkWaIA6NAOG/ZcDcAIV0MM72ZwWaEGfgNgwVECI/Rz/GFbAn1RB0FWB /ACKJggcJ1hSpZAAY4jPZXCPA4yDASiUkmHUCUgA142JZDDd9zxd18VhCYwAl9RA CygPWSSB242DIsbD2w0e6ZxAC0zY2+0XBAQdSwHVRyRDHmQQMPAEB2zCOrgC5s0Z s1yLCa1DI4CLz2XVC1kFV8CQVWwVBIRFu3gRA/CWbWDGHSYAo8TfX2jaFBlRaPxe KZEIYfjQPQCfo4QGM2rGHXLHOhRfWAmAPDDAqXmVWYiNIDkfaVyG9LXaJcWGJWGM 9KkFOtKaZEXHb1SWcOzaPOYaZ9mjcMgRc+SjdbhIpGTIeFUIf/ADA5QICf7HeoyG iUzNI0BN/2zUFgDsw7JdG9MYG2mATCcxzQ1g0QBMwF7gRQPko95gTCfRg4Hs1cRk 0anFw2WwhSRpx0AywB1uR/N51XjEhr8djqoZgzAJnI/BA6bECBIYoUc0UwWEITUV SQ9ygib4A8b5wCiMAoEZ4SGOQAZgAQrUwJZwSwpcDoSNie6UgCDwATxRgQhkkwGo kyCEoSaoyoml4VvyXJ3USZKEYYxtCtykSXvERo5xz6VIhgkIhKdIQPZMxGO8E15m VAKkwz4cwBF1XQL4gOwkojGQTjxQgQokQehQwTC8QhIMXg1QwQnkiQM8QAkEHfBE 4oJxSQWRRFElw+QBQ+NhAeaBww4Ylf9RgUM/PMUAaIIMjZ4C/OYLBdosgkMMkAKh heN/QJH0uYdaOQph6I1i+BDCBN/vMUr3/F40mlVf8dBqkUcJ9sdoLBsCqAMYgdFo fAh3pJo4IpLFwEVftcU9jENfuQZcoIw7yiNy0NE8wkxm4do9WhY8Amgdod9xrJ9Z GAA9kMU3IiCCsgMJolLAXAa/SM0LuIN5pcMEdACAgCAIYtFYnBrKXOA4AEA6NEgD dMB7JIBvMNJe5tZZ8J6DkEhspEY2vsZNnsVvpQNZzEs/9AOD6Fbh4KRZHNZHNQ4S SMYCzCAIENgflIOPGKV/iUCRoM4ViEofcAIGfFMGwELhjUQNKJX/AqjmxswXhAnC O/HBJ5RAOYxlH+AABjyXA7QczpVD0MWP0IXYibXliaEYG4LA9lDUZbhPpUhG0xkA CICApUjEqJAKzTmAESXAPWxCP8hDP/BQxEhEAuDARdRACojAMLBUI6YADIBO6ZBC 5XzA8kRA3jkABFCBKlxhC4gASwVVBtxEmq3ZKvZEO6wDIDxDO9RmnQFFtpwQnkGF NU5Fn9lioGGFVoSecTGADeGNylzROHDYZfhQpDWKZDTKY2wawtxhWU1MXEXjJVGM XYkHtH4NWZyaanjgJQ0AGG0ja6gjRNXnHc6nTCLaOpbR3IAWfwJswO5a0ACbAFDS PRSXWfAo/4XEBgUswAEcgG8JiILc34gsAJBiVwf4gYmmYMgIwGvYkDwcn0Vyx9Fo 5IQ8oFnYTLDdRgDyA8Lw6GLwQ5qs2k1KyD6IW4fWrAFoCAuqGn4wiAO4QE9yq4y4 ACdYDifIQDNpQgVsgA3A2BXwIB9g3FI6gAYMghZIAQokAQQwAA5QQfxkJWhugCl8 wBOCQu6YiSAsZQJk2M8NABeCzh0Mg1v+nSZUgToYgzrwrd4iQAVAjxgqlA9aCmFU XfconaKE3URURPbwIb/EIfuIQIJOVYY0zdPFYRw2wCccgcKVAJO0QAswQAkowudw 5oSVAAocwfKQgJ6AKhVUQSfoiZxySf9GxMpQ0YodYIEGccBUYYERAOs8HIXimdAD uKJUyQNVSA44/Oaf0RBX1EMuikzqhQc/WFJ3/h4PTUykBZFzYYZ76MNlvEP4ds8U fau+1MW5hq/07Ycu3ke8LahZlKRd8MtzKWheacdruOeGxIVstAakiKMa6Wd13OOt gd8Br+z3qR+AwqOANoc9+tpvkJYAvgbHjAdZuMY4LJrNJtsENAMfpMVukAAyvgU7 2B/Z6NaFZBd/pOQAlCSHnMU4+AFE5cMNsE1ZJIAEoIg4BmB02YVumYI7xBJjzMe+ 4kepzQsvCtLxjcNEKqwK0kMLusCMIEEMksDQuoAMWIEP8Mkf4GD/BXACnvggxmVT iNUthQlCRuBAzSXBK0gYIlKBA5htDYRBCXDCMIRx82xAklABA7SA/LQc71APn/Ip AtAPeFSBAFRBnp7Y0a3PWCqKJSndjm3KATwOeynq1/XBaPioPiyCP8BDY2KUERUE DihYDWjABsyqMYiBIORBCzjAZmpC6qaqBvRBPIgO88TCFTIJBJTARmxEgQnLSRmV KPJqCwUvCRnVCTkeVMiDEVyFsoJFVvwmoImFtOIv2RyffR6APmiGMD7dXvCLKQiR PxigFMVg/MUVqAFSvuTDOzjXdUIGf2wMdq3DVzFAWsSDg9wFBbDDp0mIyfBWv2KM fkxfvrLM/33+Z35un8AOLAH/WnLUo9AIyCfhr4XoFj28h32YBR+4gz4MQIgYwAuM CHogzAuww03eR4CYDIW0W1loSL+mIEd2zV1gV4VcHWbMknb4M2CcKIr4wSOYTWwI IEW6cDwQVoVoxz3IkhPjB3ppBxLIWNU9ziO4gCaoQRhsQAXUgDcYJR9ALTdpwjv5 HAaAgp6UQxjAwggkAQY0w/IoChxvQAKoaZikrQHsDhSmWAnUDyLJ7Vr+nM+JIQbA izpQwQNQgWFXQTm8pSYM7ls8BqOQgL6YwC05XQOsTzwcEzhrT6Pe8j7cg8IwxmVw QgNcVEGQwCeUUwmUTjy8ggaIge3AwP8wUAEGgGoNxAkVkABtg4ImJIEmgIAIUIEp lACsBFVVCosKFJUqcsA6OJ4RQJ5tLkVPCAXmPYU21uJVjItWacW4cEWftcsDvAv+ kkZg1admrBa+9Etc9cWBEIa+zJWjGICOGVsDvEM+BAaovTdkvMMBkKYuYhe8+Q29 /AUJuEMDgPR5qUOGrOO+mmNrsEUamRF+LrRDK4d/NvR/+kZ0SDRvkB9yXMdZ3ANS s7B4sF8+OEBRv4UJDAC+NYANy1ZHMpIJ2EbHGo6AzEbJRheKCAA77KjCmsy+5lZ2 qMcLoKj+oRVvuAMlabDcJPG2YQg9GMNsUIhTY1eRRvkLgEAf9lf/jAQlnHBCOZTA JzTt037qxNWchNX2K5CCJgjCINQADnxqIjrAMGQl5hgDKXyAD+xOBaQYFRSPophC WaatA5RA8SSJ86Bhig1ZtG7jV1VBMyQJBvzcI5xAH3R25hKGRtU5qoiAFRqA4/Bh 5pZSxQkAo5CKQUiUpfCBpPPhJ+w5rGuAKYjOKYhBCcTCKWhBbbcAS12JBkSACOS6 GFBBLICCPQ2DL0um2X2iB3hAm5EQMGyCB0kLOMxDUjRLtvSusUZFnwXnLFazcHJF WODiA5BCPv9VkB8aoplVWfUFRtEVe5uvIzWjB86NWeWPe4yr4U6RAeQiKWQReDi6 djCnXcBN/xVlx7ymxRWtzDp+CGNVnwDLYzz62j9MtIX/K6+1UfqhBwp/jGGRzWkQ uQ55SAJwxiIBgPwJwDgzUtx0koojYMIHlyDF1vOZwhNPyIa8BQrvBqYBAB8QTAKw A28kgNHsJXaYDVmECANYKg8X9Vl8h78NQKYQhAQIhMEJHJmXQwxovQPYQDlMGCdU kyYYQ9iuoQ2sdVu3AA507aZuhJilwJ6fCTUlDxTeMR+UgKRvwDvM/TTVrReqYfLo Lf0kz52moQYkFPbAjQG8UzwQGSfs/d0YwyvQwwm8gwQ8AtdtSqOSQMWJQAL4IKrE gwOcGv3QTwRIgAYcARwDnRjcwCkcg/8inIIiUEMfl0Dn1gApCHcVRBygnyoVkALL KdwHiFNIqAELsMDi8S6v/m50L4sqXp7jIS9WWAUMgR4NLetX6CJq4DzKgFr4Nspg dFo+1IV2bdpcZKfDGKDteadgwEX+/BFf4E/4Ysyg+c06mEZnPF/vbVqHcIwmAcQA A80GFLzX7OA9gQIREiz4MAEAiRP9TLQI4IbEjBglTuj4EYDHkCBFXhxpseKNlCYv btzIcgIDAQIECmAgU0CDmzRvGhDIb+bMmgk6sBtgU4CBfAmYmtI3IF7QozjHGbDq 82i8o0eB0jTF4CjWdfRsDkhgNUFBAf0ERPQnwB+FdA0o0OsnQeL/zHxHgwoYp6+s AHkzZfJ7qLbvTASJFc9UNwAJiBePIrhA8ugRiMyfQJXD4U1GBQc2MGB4JaJFPE0Y ymkqh8GGoEFSkmB5lgJCjAc1/tR4FS/epzAaBGmKN+xTCS2cHDj4FA9D8xJUBA3T dD166WFV1FUpR09EaQwVSl93AAoEiA3q1FERUKVKPHp9SPBJcIL5Bk0kmoFAwskE phIggQQT3ukjqldeacEYejZoDkIH8MNBig8sbIGKYTrZRgsxTgHhFDKUS8KSD0ZM IgkIUlwRxXpKOKKGI1DIwA5m1LjADjs42JEDYNqRBwtw1gFnBxU40JHHMuSRBxhz lgQmBnPA/4EAgimplBICBWKIYcoYtHzggVcYIIseY8Z6yKerDDjgAAMSCDCBBRqQ oIEGEmjAnzoTeIcpO01Y4M476zTgHp/iXBNPN+0clK8Y6kkBHGMQuIlSqdRk6qB+ ZGJgMZoGcEChh5rB6jCDSm2LJYkqosikVVN9FdaJXrrIj5dU4giAVVft4J+LJqBJ KAHEjAGuB/yyiQGf9hmgK0/hOkq3oAygIIG2fGILKH7oWUcAftJBy5SzfBKKrZn6 qZaeemJI9h2kkjLLKmAFAuCsCSYwJU+gBvAoTcTWGqBdBuQxpRlK1+nHsJqaZYzh md55BAkJHqHABc0yg/iTRTzD4boKYv+xQYR4YhlGA01ALoeKJF6xAZYaIHiFCgio aK6GmnEYJrgPtNBiNQw0oE6/Dag4boMESihBkHLIY40KKjR4+pUqhilPkwqwK02D cpCI4ITm+GgGCRIwEGEDEhxoxgQEzf76BBBIaMCABqsw5hV6QKEnAQeGidABEqrY IB51+mhAAyl88GG6FMg4x5IyyPDQhVPEiGXnMLRIOYWUtSAliRTq6fyZJFCoGQVm OGAhAxZUyBGLHDlYCwsF6IGgDB5tL8OIflxxEhxzzMkSgt/N8fJKLxWgsksIHtgp MbUKOkBA6Pt0xx866czTnwToTCBPPL3Hk/sGwhVQwAXUtJMpsbz/NKeeoBhYvlKB rspnoHsMCyphQh2qvyADxklnHKUqVUQw0itcZWQlrIrVAk/CElel6oGx2lVIcAIs biUFJ0qRAAUM8C78mSUGHbzJONwRD7AYQHxnARZbjqKOmeQvHYVywLLk1S1+nIUB CaCAQAalwgFkbx/AogkF6gS3BEzAD3byh0dMkQ5T8CUohRJADIyRjrf0jwTLwkrD ZjKYxeAEAfJ4hwtMIAEknAAJl7EYCHzQGRx8QgZVQAAV2JM1KlThZ02jAsxsAIMj JEETyFGHKRxQgw/UAAfx0IBwqKAFkGniE0nQwgb2pgVjlKYK06lO1ab2ChzEAAd4 DA8GqoCD/xSVAGUpyhwIItAHJGBAE+84QR8w0IwN9MEAfDhB1/qwgRPwQWInIMFZ HICBcTggHhGIBwlOQI9iMoAPfEBQHxzwADR+omYWihmKtpQERYjBBTc4xTgfcYpz 2MAMnYhFBGJBClXojRTDgIAWahAGFGAhDzmywgVYwIwcIYlbsZOHAuZRBiMlqQwP aAcWjLAkcChAS8M7XkS1pACJUik3yoPfpoL1LjUZgE/au172xpe97JEvT3tJnwFM YYB98Kl/K9VHAsbnk1HRY13rIgylKuWpUSHEKnb63zj28dGFJKQgyxIgPR6CKlUx EKpRXeCsIAirWf1qJkwVgAuB5aYJ0P9lAu+oyVqE4g+ZwE0g7DBADLgKvXHxhS9s YZ5QlqWvbmWVWgygwAtkYgB2SCB9cTLBuO56RApUJQEZmUCeKLDYBNCPJl35lACW 56l6LYAmaRFiXzrFRQe4YJePOMHFNOOfT2ygHK/4RAUggINXUAkHOEjBb2DGAByQ 4hWxgMUgIDCMZrSHkDX7QwpEIIJPmIhn0dGAIzUhApSZMgVHOJogbECa0rTAAQK4 ZHfK04ItvcJqLWBAC+ixNU5IIJYA6poD9uOAd5hAPZx4ED3aZgJOSPMEA2jGMF4B inhI4AQi4IMBHsCJAzmgl+owgd8G8YHjamBvxBWBB0oAA8i5IHL/37TBh1QBiqZp IAJC08QrXlQDLDAjA1hA3QWS4U/bLYmhm8ACHlZnux0ZCxhYeIARsBAl4mkpS1Ma Xpa85KgYaHSua9FX/+T3jpn6A3sm0MdSwicof6CwpjRFXwL2EdgiXhlQW+6gAO5h DN2sSybbMgb8PsisgpiiASag30cHUtQB/O8gAtRzQQhIKwi6hCSBPolISmKSktwq V7hStKxAgmhWxUQqjLmTUN5hpw5C0QDuYMArDDABCjSWAoVpywLuASy73lU3zGNA PBCmFoTRZAJnoYAEjPUOex3FsJplVj8GYIoJHEUeJvCDp2fd6QG4gw/+oolPXlFZ N1GgGTFY/4eb0rFZhhlDANziKgM+awJ3+McyF9uMDMrxAQ3IQBNiEIQWzJECc2BB Ay1QkAiaBgEbhGEENXjQzwxQyEPiQARVONzObPA0LSShBCiSZAoQXoJP2CAWmkiC bzBABVMMgw8Vb4YmiikCTgxjGBV45N4iAAI0ctwBXOO4Jr5mAE50DRS3NAAaTyAB ACMB2w5gQICZ2QzmMOAdDgABgjXBABIgQQM1qNAHMuQACGhABCo4wjkEcQfJnaIT krNBBE6hAVDQWwQRGMbMSJGCGeUhAylmgRqs4IEW+5MZSkIAFswhAAUY1MZlKAMW sGBQvXOgHhAtsjmAXFErFVk3YSLFBf+lUpCqXEUf73BTmP3hjjlRwB1IICKUBUQt FObJTXGRwK/vJIHxwcsBgBJXQRgADjAxANs73YmeZ6oPNTlF8lcRyD4csBA9Owsi FrGVRlY1qwhKFfl+VhVVF/gryZIVijaJCgoToJBg3aMDa+ZHpwHQq8OSxU0DIAtc +/I+Yq26W4cBCgvpZQAT/BosX91WRGLdQckewB9M3RcAjsKvTxEx+rpq9nIi1Nhq ABoggBqGqxrGAEArjdQoM0rrtDTgM0ChAsqhumSL7qAOZvAIZsohDGogCUChD6pg ZgpJCiCgBgKuHKRgZ1CE4Q5OBGuACmLLlJTDBmSACuyABdoNA4b/YQMqTh3GphzI RjVeQwSwIz36IMT0pg+6huP6wASA6ZWo6QTuQ7TizASQQCYcgApOQAA4AQkcgA82 gAE24B2Grg844RVM4AWqwJBqRgswgBPq4RUcQAU8YGdiQREeRxHGKRY6oQ+8ThOm gz6SQANewexSwA5qIAOAwQ4ygJ/yQA1chwOkLXYEgEjwznZU4O9qp3aOrEoq6sgq qni0RF2U5yZciHkeYh+0iE2YYgH8AQncgR0moBaRwE7oxE3IJ6jyBM4ApRfTYs6G sRixgh+MQXnEpKMYgFiE4lLahCCugk3chFB84h5ARYDkZRv7LNEUKPmgqtCUDyVg 5fhAYiIg/y39GOB+hAIADQDKxiUqZsIB2KEfjGUAKCAjMqIB6IcuuKKGnAX2GGAs XkgAaKgrOs0n9OEFEkAm/sommkEi0gKK+sEUiiof8IJevI0PZmJakIAfyoUmAmj7 0IwBGsAosq0Z4MbaGKZTOiVZyCgyLgMC0wOOEvET4LAGCu6OarAF6A1mFoQB7s0K IODj6Ci4eCMJxsYHLKcGUqAGjoYKjkYqk+ATnOZn5pAKUiwD6m5vbOCSVqO5Pg6W fGY14qFtzgsU2IsTQAADNsCX3uEdSAAE5oMPOKEZ0tI+ttAY+qEPjOEEhsGMMIAP +IsT7kMT+oAPqICZNMAKDmc6RMABYv8HA3ZEBbZBEZSDDMxJREDBw5qrBFqgl1KA FKggBVIgD0YgD07MA9huNW3ExcAhBnIMHPqOE3cEFD0RFJnhoX4neKaEFEmxS3RD Fb8oyR6CT9qEKbqnTq7nTlJqpXQICfLBTjzP9wSgpQbgHqLzLBSCUOgBTB5g8bYC WWZPfhKATaqtf6yiTa6CIEaF9/bMebYC16LqHMNxqjRCPw9IglBiI7CKiwaABAgt AbQi+vYBAWWiGWqFHdxhJIiIJYXoKNZBLdSBQvtC/brqXvrBAb7qrOBPACqiAZiF HvTFKgiNAhzAFiXAJgzgBXZIiPrhWljUWBjAH9JBv9rkygIwMQb/IzHWwRge5ujA rbQksA8+4Y3+AAeooOBwQN5eQR00QGaowLlE4A7CQApSgDmWtN/iMAlQo9ye5mhQ xOGcBmWc5nJ2pjieRgU/wIVKA2bCUgOCUASq6wdLo+TQ6EGawZXyEsHORgz7hhMM jOZOoAFI4BFmgg9aoJnQKDo2IAaCrmsGlQrOqwoq5Li0AGewoLdMRwWw4AisoASk Yd2oYZJAAcIwhBQ4oQ+owBhkKwXUoAZQjAetwArUIJ8OqgyYARhw0xNrLO+SZEdy wxSD03iIx1EeYBl5SiagCE3Sx8m4x6RaKlzyIU80705mMU74JHvOM024s3sWINma igHUhVP+/2WnhEJ+tshT6MwqECIhXKogEsZT5lMtvFEiOoDR9hMA9HXQBI3QBM3Q yLEcGy1XAA0mcMJZ8acfEGvMAnAAloIgB+AFbmACXmAipuURgigotAoBRgUoEGAr tKqpysUA/IAiG0smImIARPYRAGBEyapb0MIELK3XPK1FdTFbXugsHgDKwIJ74mHO hApbuMgxGgMBTIGMKMA/IEbcQOATKFC13mhlfqYFMEQD6KEFoO5yxEARYEEKagAU JG5mWiCbprQEwkA5qOATovZpPmFnanBnrlILfMBtVQtJH8AUEjGUSiMJpyY8RODr MOAEIuDl1lCXqGkDOGGY/IEEOCE6BP/0AEarjEyALxmAE9RBmfjgldgLAsgwMIWJ HjjhBcoBRmrGaWIgBRAsBYyE71LgGEbhGKyAGgDpCjIkHpKAFLiGShkgCVZzRmrE DtjuEpjBeGuEA/TOE5O3SCwTN5MXepM3SI7noiKqyCaqyDSqsnqqXs9TUO6EiCTA HxbA8vBEevDEPgxAHwLkygILLeLE0tIHX/AkQHzCGbWkWS3IPJWFVJbNKiLPKkxl VA4D+OCKPjNr+VoFPxe4qhg4HRlmTLKt1V5o/DpqAL6lGYyFgBpAHyYmHhqA/9T1 XdgxgJsqWNQiWwbgBtJiWiggHo6oAZLxHmxxh3ZWRgeAINvCHwr/4h0qVh74oU6O olwOUITsJB6m5SFMgALoh0eNNijGaAtNrg/WaDP+AG9Vi0kFAWaklApIMDEj4BXK QQx8ABZw43hO8xl4IwUJT+nmVpIa6WkW6cPYVguQxjU+4XDKQQvgtgilpgJIhmQ0 wAZIxmeooOQiQAIwIB6q4B2QrpjWi3ON4UHw0gQeYcG45xGckQSMoQ/oQQJAgA8I xP0G9R3kS5ZOoHA+oCldVVk5zkT4rnVaB8XyoARuqQWmhhRKAARaVQSMAQsyYEbS TsVsNQ8oMQPUwMZ01aCM5KDsoFdtxw5OUaKud5pRUVnDk1IstGHoM1zmxB0+zYwo QPMgtE5U/28WG2ABbK9fiurxyIcpqGymkpF4Nq1ZB0AdGOAxBCIfJE+A6OwhAMj3 3Ez/upeg8fWpyPE+kW8cwVGBHahgcWVV1FFC7flcC4LXaEIkhWIc2iK77mRlMe+F /WAes4UpiGUBFoDJHI/8QhLWRrSFKw0eE0AfVtJO5pVnCUwd+uHTHkAdispedBgg aUIC7oFYfggtOkiHGmBU7ooxFrCzggIDHqEB+qYZ0mG00iMz3ugTrtgbNCAWSGAY 3qEF4CMCqFQTMuRKs7QGzIE32voD/uCta0A4JCmOl6uRdmZJHS5NqQs5XtUHRuHh 6KkFirDiPMfeCvtz2maXmCMxX4kEFv/3HfigkgmzbLDQ5k5gCxOAc9/Bv0wAP5hD LsmQCprBNMQQDsOWBn9StaPSVRWA7zonD1DgS0eMSqdSBBigNHEjBVAMxXYkDwYB V4U3SYykduwAWKH5oKS3orTkeonnoYgMyMCEFHZCYOhhHpHiIQJoPfvtKlqqqFiK yphCOwNYPtqVD/RBesgHek4aUBoFf3OYqeTBhfqHT3QPTfQrVBzvHgBIqbaCH0KS gOnzKPyBJRAWYR04Vv5zPw08oQ+aIwBUALZl2TSFeQwjhTH0KOhBH+DsK8ZEnKcF q7RlJuqEWPIETRSCHgYDhYOCAhaAHxzgHwxAApbC0xLAIuGsg17/rR9utFmRYAJi YCFQiB62c9f0ZUQrawBQOsgxZVwyOij6IfaCAgEOZgAM9Sqs+mnb9oqRVJDFBuBQ 4+s0YQNuWRPCoGXaOpt6w0KkAK5dcLleUJL2WI8KzuCKY5A5wTSjMmqfkgqspgqS IGVgqQVwCwci4D/gS+zEkFVfbgqPbhg+rg9kSbQO07MflzkQZAubg7+a4wTUgeOe wQAewXTjUAt6mQpuKeG0oA/Gbs0mTgTHhkoHnRSKqwREABySIO0i0VPVYBD6SXiR l0dM50h2hBlWRwWO/diXWQWaW/AEzzdlk7mXMUxWESkoRSvWZKYERIlMSqZ1j1RK ZR+AyhrR/7N84EQWh4kpTEAebkJdmueeD8ao5tM7xc/xcLQqmirABbxenYqhHVz4 ABbgG6ihF+iBXCKBEpYxpkIm0AyjW9Kmb0IemoEwiCgiGsCCqaUedBoA3kJkBziC B6BorWUsOOgAtqpepw1G4erKlmfH3QEC1PWIjzj6DtCEXmEdHuPSLMX+Gobx1qFT xo+ZzsL2rlozImCrt5pqVwYJSaEKAgkUrIMT6jQWsNSQLASuIeCtD+mQYEFnpqOR 3BZNU4ZMlaM6bGA1qoBTqQCRXKYKWCMJk9BvP04EptjQW8kBxLAP+gAUuqYZ+CC+ MMAEBmCKN+CS3VLwAXOZkEATfO5zSf+gD2IJFLCgGR6BHo5AlZHU41pAE5AgCZaU 5W45ZZSulvvglh0gMuMBAnCrHtIumLEgBTJgn9TgmHO9dZCbuJGdmTmAme3guY2V 8IDnd4zsyLA5h20CH797TaRng2Yt874HfATkpNyZfFRPeqBM9WTxsdyEspxxXYxB HqwbWURWfohKgAZYgKqiv+fzfuZTiAjI0fz9GxucgZkv/sPxBgwoJBgGVHSKIAdQ 2YYcIAYwiMGA3joGAwwsGJcAgCkBAwT0gzjBVIxxFG5QYIBwAD+IA0J6nEhPnwN6 95pF5IiAgYAJ9AY0GPmRXwJTDxjYZMfgAcgB+/gZiMjv44CHHAX/CDBgwGVLAfFE Kp1KlSo9pcaU9pNwgqmBdCcegXgkFoc3HB/O4vikwQaGYVTiaRKhqU8ETS2G2Rg1 SEqNPzVqSPnzYfAHwDjCaPlk45MWKlpKJElSggqOFElSLBZkw0YVHArsmKMHAUIG HBg0pNYkV4QNDaCGaTgRgRPtCA5sg+KjiZODdxtAcPLN6d0JJBIkLDjxotkwPsb6 YJCAhNOwDRAwGB82HIsAJBpqfPhQQ0sLUHRPlCjPPe+DEkcCD+tTRcQwUlrstxDR oh6KFGqYw0wKVGQwSAZWZKCgGszYwQEzKkRYBgcRRkjhhSrYoQIHdkBgDgTgmBOD AiOWKCIE/yXW88ADpLzCkToIqKNUQQaMY0AzBiTwTgIN9CgBBT82IEEDQA45ZAML +NMjCUj6k8CTUEa5wAINRPmkVw6sGEMMWE2VkwAxJeTVOCLdI9KZ9+wzVEgQ/TRA P2dGJGdIDQFgJwA33JnnnXre6QefgAYq6ASC2vlnoYEeCqgfeR566AQuxdMmSC6u Qw89URU1KVVDuRTSVQIwVGUCIfEzEUQUDCDPkBNMIICnbcpJFT8hGTABBQ1wRJBL tjZggAM1gZlAUy5JcMBAU5G5FJtK8bMPp/qsNOOyzVZVFQJUrQNRAyToc8CvYYEw Fgif4GDuWp/E0NlbVDigCQagOADKBv962eDDIOSNRxh5f/iVrxSRaZFEwCkEZgkO SdSQwgdaaGHDMBVQoQ4GVLxShTFVnNbMuxjMpddcnGBgW220gaKJA0iIPB0JCZAg XB99nGDcIyeYQIIJJ3DSByjN9BHPO0jEywkE9DhwQm8bYIFByigcQR4OIvBBFxIJ U3EdFZoYk0QG//UmgggOUGE1H1RoIAAEKeTBTB4R1oDCIGokyKAdzCTDAgcU3o23 g3hvWKEKZWw4YmkQkGh4iQqAgyKKMazIwEEuTYWQV0zp86SQuOIqpJD+JOnP5w04 aeXoOUYpepT5eHXPKw+oqK1WAnw5wDjpUM5UMynFGRKOcYLEDz3/ms75u6x1Lsrn nogmrzyiezZvZ6POPw+AooHm6WpVcNY4QDMJdE6qALRWldCrHEUOkZo1wqkpqga8 QkECGTUlAO5YmfkR+CAZcCf5nj7J0D39MJVShpWUCRiAKgkRyFCUQhQx5WMAOkpg UhCwJmtZ0FoDkIAJvmWAfYyLLBEo1ys+QcJX4MAGWsCAA4yhiWHQZRgdq1gswiCF EfDLMIAZz19gwbAkHCEFKEjCJ9aTMByITQMtKIEWOGODcmCAYprgTQVeUYNPuIYu 9sGADUQQG51F4AQS6IMDHLCBR4jMaO/4jXBM0AdO9AwJfOBEAkwgHE2QYD7xIAES +rABTZhD/wB0lBcnUmCMRzRDPD5gWAs4YR8QlKAEpLABJ6owDAas5wMlEEEfRICB PpCiBHWJx34goAW3YWFDdBuEFei2NmbMzQ6w3JuFJETLwE1oRAoQkQJAVLjE7bJw MahHDCCwole4KCkCAck+0Gc6I0lASdDs0QK6N6rTje6a13yHAbQpkAcQ0xinUsor fnIPG1HuHg6I01CYYiY2iUR9tAKenAJIvOUZ6gb/OJ6dCAUAfvpznwDtZ6GoN73k Ue9QyBtU5NhkCn1c5R6k8kismMVAUwgEIQhMoEfehL8BmEAfCKBAMybgh4v+BCSb qlUDbuCHBqSzAeygAAUO8KRm3K8oBv/oh6Vy9KqozC4dDOSoRCAS0W0yMEcR2dQF L2gMBAyABN2qnQHCNa5yfeIVf0BBBqoYCwy0IAUboEISNAEBDWyAFFrkywgC4y/x HEY8NeDhI8XmmMXMRQNiKwcnlSgIvQwDYiLQgGtkkwQNDGMuoOjYW2ywSU3QhhMm wM0GNnCCKsSxD3x4hwmQIILJyjEsm4UqEugVMp9t1joOgIBl+9CbPqTgO+WogdMw SZd4aKAPgbHaBvJiDAgcIT7ciQcVdksK7iQBAlTAQgoapIIMwJIFebBb3NSQgQbV bUOBA5x2aamCZAQODxwQpuE85KFhfohEvNzSinKSFPKJhCkOMAD/Tam5OdA9M3T4 hZI1STesBHgrAfl4UoC1aQB9wPdVjXPJ65BJOZrmyHYGuMeNmKK7UoUEnmEqypvY VDxGSa+gxkuoPUeMJ0E5isR9utP1lDKUA/hjKM0oH/nClNSjvipWS+HRsETykVMN ix7saAAAGsCpOF3lfq9KCAUmIIGYEsodErBTqiTyEXocYB1Z8QpEVBdUonzEAESe HFPyN6elVkVGAljHRAaAHB195YOPiAAORvCHT3wAAuUoB2MwoLVhGANrX2uhJvZS Q/IEJjD9OrQ5xtOwCnBSA4V9VxXK1sQq8LUcg35iC2IhAuHiQBOacKIGBOua1PBH A5z4YhhF/8aJlA0nZ3zgAxJ6AwpOGKAPSLjZHHOWm3j4TNacqAAfcKAOPhyNshBQ hyF/O54kDBcDlKQCJlHNyRaQIj5HEIF1qNCCB1hCE/R4BhXQBiHAZSBDzIAbMy6Q AQZFV0N9+xst8aACPJTB3jtQQQzOC47DkRdE6BVmPSBACsfdOKjmLDCU8Au6aEaT mtO8pike/CSa7ugdFu/vOSPyANZhKys+eS9TDsBBkkPYKxX23UY9Ej45ha94ftIn ogiKYn4mann/QJ6I/8RSQ6l4oQvcclLW4dSfIHnL9IAfEqp0DxO8uMsCxOlQeHQD fkTuAQ7Yx5nEt2UIJoDkCUCCRgg1gf9gIR2ptaLcAK6ywPtBMFf9M8DEK5jUcFpQ HhYcAM1MIEdcfxAEH8jABzTwCRm8iwqC6PQrYIhFr2kiFvfKgDmUmwIsbDUwk8dC DXygBR+4pQp1dYANLIM12TSMM7EoB8TyUoG5aOIRneiqfQxbAQx8TQPGcJlt+jAf UCCBO20co3F6Q4INNOMEIODDzfTICcf6GgMNqA4Zx4mz3HBCHe8wY2B84AOotVCT 0rZabETw5/GUwKzxKEE8kkCKzBijBcbAAjM4kAe6cYAFzPgECiyfh/oz47ryFiF4 cAkqcAnZ9TdYoAAk8iHAlDiFw4CI0zjF9CUIVDs2Ml9OwnAOFzr/Ddc92DRfB7Aj D2Y5YDcsXsE7AxAPPcFejzNOIWFOIFhx+kBg7FRhUrFhcBJA8hRA4WMThZJPMVdi IIZiRNhz0bMnB/Vh1bNPnPIq2PJA8qAODBAj65BAAnRUAUZNuHJALoEQWrc+S9EU tuIPySQQCTEO9IQ/CHQjSRET+kABTPEPExARASQREXWGIaEm6QQ+xmAmsDMA/pAl /dMAByAmSSVRZnZmShEPGmQbfEBHYjEWSPABzWBVFSAD5aABWqB6pacBd4UeG7AX gxAYClAwCigYf3Bc4KAFsKBEqZEamjgXkwYb0MZXT1R7ePEwH3MKdzFovDdog0Yv VZBqNXMC/6wGAlXgACAQAXwwRyDgAHHECcaGBGAkWm10AvPhAA1wAryxAa8QD7aB MXwwDCiDAVJgBYVRGdaWH+shGWLzjh8wiuchAq9ABfWQAmiTAvhYea3kIAqiIP3X IBeQDB7AAh5QkJfgARGikHjDIbEEbx3Sbw84OIdTkcO0XqSQFOaTdvJlOknSJNHU JBGHTV9nYFAiXyHIQSZIOfpAJk1BTC7yAFKYPwYGdiRHUzRlYDeSO7qDUrSiYUVB T6byOwJQPPikJ4oiYjL3TwLVlEw5KMtDUDQ3UP0EdExhdTrCAFLoEjQmK7TyJAIg DzJBAUjQDwQRcp9SE/0wZk8CFAcnEf8LxFFrJhBmcg8EERJLJgE21SpEAT6AKCc8 IhXaIk9a15cysU4IAVNEdYc1Zi3mYy3ycHwLoEdkgQRjAUKfAApXVXih9gl9BRcO IBtzITJ0YS815BJUBBVwVQPxIBvl4TCcJDBa4AAVoAGvoAWDhleCIAhtYXtedVgh gwEgEHvQNpq2RxdexQfCIQERcHzHYQzKmDMGYGygcDR9cHyPYALaaWwhwwkDEAEi kAA5Y1kpwADvIEZ1QTEp41bkkQT14J6TkRn3iBnviQIoUAOQJFaZQQVUwzVAxAw1 sFb9pzbJEF0XsG4IygIGqTcF+SDzhzfl5jcdUl6Ho0vApEvD1Dj/EHBMjykS44A+ Jdg9ntMj0PQ5SZIAIylgIvh1DqZx/fUOM2hguIMj6TA7/LBe5RMDcvIVpVNxX0dg 6WAjPVkqwKM+9KQ+EsFyE1EnU2k8StikRBiVghI9PFdQIrZi4yMA7nBAFMA/R3Vh VbYPLEMPMkIk7GB1MjYUV1iUQ6EPZMgmPhFUtNKXbXIjSWYA8SBkLzAsE/APBrAO V5gqLgE/ByQ5ppJAs/J0cjIBx/J2ykJRiYgtUzEANfMCEUAW4zIWciYDGuANnwBq FDNqw/AKHDMXclEFGBALfHEEMqIAWGAMG5AvNQARVTAIj/SKVMAYmvgYkjEZkWED XdV6uagz/6kBChHQelXAaaH2MbKxAV+0WRgQAX3wCCJQASDQFRiQDiAQM8J2fMl3 M7IGCuCoSc4pRiZQnrbRG5yQBA/wCO9gaO0ZnwODSfI6GZiEn5SRr48EC6MwClkQ BhkAC1kAC+eWDBeQB+x2AWqQBwubDA3iILPUkHsDDA/SkFggkRaZscG0sQXHgghE O2LCFFCSJFQCOiTbOdN0OjEIJRh3ADMoXyIbgrajJmTCccTUEwMxJ+YEoycnpGuy dTRRE6USlC0nUTCHJ0lJc1Bac4hic0mZYvaEUFV5UjHgABQQA3zwAv3wOOogD/FQ o/jzZS9AAXNHJII6qQNwDwy0LRTwDv8vAABpFzvGsFEtt7YgwStJRgEAQAFvOwHN ACZGMYdgkg/v8ypoRk9xyUCk4hLGEDoyuQ+how821ZhMlXc1QzNikbma6gMboAE4 4AMVkGdaEAvNQDHxwEmxgKqskVZSkAHgMCLmoG1wBTXjUA4M0zBUoESRka+WkYl1 JQjl4BZPJH56gaqdAKq2B4wtQC9UoJzDAQLCGTOasFnMmADG1kYbAFnHYQISIFo5 4zN9MA4ncAK8xwkx8AokcDRxZEzGKFurGRj2+Y9pkzbVlQF58B/2CUQ1oHn9yq/l UAH9OgqwoCEeEDcJYr8BqQYNqjcS+6B805DMsICIM17mYJHq1XH/7TWpcDIOEjZy T3KySqKBJzs6O9JfLSqCJkc5M5oSHWyz3nRMdMiRthOkHQQUNvgmRGukRZHDAnS0 zJMoShmly3OUfHJiUNu0k4qnPtGM8vAIfiABCZAOwFOzsaK3ctgqFPAIPWIKw5JO bOJ2twKjN8AOAxBfB6RmZ4JkQuEAEuYrF/UA8dBPKzUBattAc+gSbisBLoF3zfKz WlESG+UPqfIK8jAOPbJjB0S51vI6kupUJxB2EbCMkTgWJyAFG2BVGICJugpFIkAF FRAPVYAeriHAGUAQVEBIIoBoSZAVVNCKDYMDGqC7oRY2sGEdp+cWbqEJeEUFkUR+ T3ScVPA1/8UaWJTVByRwnXHEd9ZXHOeZGw5wncjXByawazBjHaYlAdb8AO1CApqQ vaSAAy1gv/83zsxgkLFkzh4AS3ZjBwfZXencNlngr6NwMmnAr6PQICwwCHDzj+2m Ng8Lb3fzoAINoRyCSwooIhb6uuMFDsJETCz4mLSyDw4gVT3aORYdTSSLolFiOVcy LN+iIzOYDzTIFLQjYbzTQWTCAK8wcCuihmWCIzzKxjUi0b2DwzzIgzh8qPC0w0X5 PEnrpErIJ0w51AEVKDYnhEFoYj5nhEZtPqRCEC/hKw0wAR0wAQngLDUGQXYiAW9L ASixACRFUqlyg0vRASIlAAvwD+mQD/9MMixt0g9oiD/74NbxAGYRYQxV2Ax7KxNr J9c3MAA5YQrvIyOFmodBB5gJ4Q5uPagJAMVi+Q6KnIgMdLkS8AiWmblx9gGXPEKG B3qdIQDDZZtzIUkwZC+j2JpX9VeGhgM18gkw0DCaUAEOAGlaAEOaUI8g0Bs+4Jmy wUmp0QJ4pVcdA2p4VQIt8DAt8I7KWBzxEA+l6wDNbVm+4QAYsHbaNlURYBzTTBvB Fy/bKEZDQwVs1M2g8AoxwA+Tx88KolVckwcIbL8pAJAInALQBThSkAWfAAtpMArl EM/7bQfQNQhhcARWcCAIXKAFCUt0gwV9U7HAsCEMzgG7tG+4dKH/hQNMpXHBLPI6 kzqnHdyjKGrRHxnCFq1jFWdyM+jRL8pBKEdhbCzRKdEpraMAGTwnOIJOHLw7hTmk bUK0GsaDtJKDPaw8CRXERy3EVDmEQqhzRP4oVJEA8bArQraYCdAMhWyYDdFSeusH IuvGJPA+nzKpt3JADdABUNw974M7L24UdOIphqgUCGATrkIqRXEVA8AOxJIO74NR HNGTDEQCYHbmCaC4S6YS33N0FiSpWQEmUBxnmpu5EeADmjlCrVcOPsBpnSzKpfpX NiAIg5BtFAMBYANXSTAMpmBnJQC6h7UYn0oXt7kB87KrYlOPxqAOEjNqye2byV2P bfGOVJBq/8YsfAngG++QWcXexWMUR9urHGAkHBsQDydwfKvWBy7CCdy8AVdABQqw Oq1rDiPAz+ytIPEteXkw7m4zAsxgv3ZQBiMwCiT0CQE8Cnsxf3kAC1Kgz1ZgBdTF sHmABXSTIVggfyrwoA9iIXizbwq4SyESgQtNOBg8k1aRO0xBYCOrJCNuoiXuozhp gh4NdimOcvvgkiEb8t2kgMg0URQWYRO9Tim3cr/zk0UK8yznckertEXsc0he1Eso czgvpYACKYoL2AJgDPkAAEcFU9ujdUqRdFL25UM2O4n8JG1LpwPAlxkEAP5AKwdg tm05JxBkAOwFEU7SE+oQEjMxcRNhFP8vkA4IYQp9ypVTwfLVAohiqiS2o7fTXCVp L9lK8TqUulnhEokgpNnvbnh69hpwMQzAHQvG0DHxkFaDgAL1cVxUYAwBWgPIZQwl oBhagIu7Gmy3rQWsxQmPJAgYUD7lYzHQpli1h1eiOmp45Vh98A43YwLNCK7Fkey2 b2veajS2Txsn00nxoJ3SQQKvYAwGII2cEFYMgATNMB6rHRgQcGeyWgI6hPnwmwHf rlUjYFWszhYkBCH5PIpWcI5WgAKmEfB2wODzF+EVywEMXgbs328mUhoKSKElkuE4 OoUbOac1onAAkUBgAn8EG/g7eHBBgoUDBx6AmMCAxAMGKr4zkFH/o4F04/Y5+Hiv mYEBDGIoiMGAgQCWAga8FHmv471x914OIHnzpkt+A/j1+9nTJz1+QYG+FJAAwFIA N5je8MO0qdSpVK1exWo1alaqWwFEdZp1Qsuk8R48WAmg5IB7AtORFNBPQLx7Tv9J oACAAgl3CQQwMLCAgimkLAckoJBgQIMJA+S51EeiAc6McV8mcDBgQrN1OCXSa+nX Jr+4AugNBiyhweSVLXW6NCyxH4UOCRvkpaCPwgR/pOWSFYAAOEt6wumdMIEkAohH zEE4/yCj3KtPFSqUoyJIhAgcmoxVcWBMxDANwzSNklLDWAsqKei1qBEfx7B4OKRo 0WIDgyYq//g1YRiGgRI0qWAYLUrIzxgBjFFQHWPisaGKKjCgEEIMRCiHwirK0YCT PvpwwAE+3hmRRBJDdMBEA/ho5oQTHCDBhA0kOIETEhzoYwASaHyHhBUd4GQDEd8x 4YR3Svjgg0+STBIWH6RAkskko/yghgxqsCODD+wYYZQSRhnlE0E+scGGUbBIhhkp whhECitGyCADLZhJAQsO7GTmThVUsAMLYDjoUwU77YBAAXMKNTQGc046SQGUUKrn AQheQUsl4G4a5613JBLIn4UQ8jTUgwpyKIFND+DUgHf0eaciiTZia5yM7iGJI5tM UgAcYx5wzaUBmqEVJAfSwUknY3v66f8lZAcAqqh+fFIWKaW+4opaqyZgClsAtOV2 qW6x0vappbYKC4AOlgqrXLCY8iOsCVYizS9ejemHHQMYuMkBfu6Jh6zDvHVqAiQ6 oOAdnFZTrDSXEuDDr3zGUgnfiRRLWIBxBtBHAAMoAK0jx/SVhx6SmvGpqIXvWakB AExpSSVjWZLrML8M2gvbG1ZTmQIBSCNtOJaEA46eGB854RGjnXukDx82WLI6GarI T4N4qGhBBE3+I3BCG9isYRgMqHgFg3jiq+EVTYYpAUot/oO6Pw2o0OAVLTTAgJNP StBOgCroUVBBDSek8EIbRLiQQgw36IMTThJYnBM+RuTkHRJHpJz/xAiQQ4JGEyLn YwNQHECCDyBRfJxEx99BgpMpa2CyhBpwkJJ11qX8II8441RhhCzATGMUG9IQpPc8 mMljkDBGOMIKKTIYgYoMmDEHCzs4oB4LFVi405w7rbeTg3pOWvRRcApV9CQIxo8B grMeIGWl1uISitaMEkCVoQXuD3UBTxdqyCF96IeIq1o1kY0YYCRvGUBHZjUAB/zl JK+wFGyglRG2AMsBHimWsQZAD2YhiyjI4scHg/ISoCRFK+KiSrmqtUIWekUqLqyW CrdFFgOM4xX0WIcAGpAAS90ELrBZGLb+kZgE/IMd3kLCDgews7kIACLqkIcBTPAX BkDwLana/xkHSdIPdaxDQQmYTHCWuEC5xMwUoEnAESeAQ5bgq185YaLG/PEXXyVA AmCczLSW6LPhCCeHCoqRch4RgeYwZ5AfqMAnqFMBTZTjE7EYHCnKVA5ITlIEZhoE CsSGg1dspwYjeN0wHPAk/FBIExpAENZI0R1OPIIKCMJA3xYUHMPtxwH7KRAjr8bI YYAicRt4hwMMkKIQDTNEwWyGA5LZDE6kzgTPxIyQcKSjd2AARfEAEh8W0bl3cMIB H4AdDl7HOtf5IAUfcF0SfOC6KiWpBimQAgRGUIYMjGJ3YLpn765UPFhIoU1WsEIG NGCOPEQvT3myHgf4hAWG2ql7jXrUof/Ih5LwQQACkVJfpd4HPx9qRCCfMoj+GqA/ gpRqYqja1KoI+KpXzWqYBpBfpmTlwEgxgFd79FWxhnmPfWRQg9DqyVFI+JJNhHBZ vuLHtKqy1HW9kIXVClcKpWotdo3rKjD0Vmv6cSu0xEMg+EJKYVjSs8MkJicUYAy2 /GCv38CMghLJB75Uso6NNMAAsOmJX4LTj3H4YzcNMEVPLzaAfi3xJwYIYVonMA7Q GGaMLfHNPRYggJT8pDcbS4ApEoCtuyqMjz5DDtFAQEhCMkcG0aECDj4hg0ZGzQZU EIEGMLQd2WpAAx+ABQrWo4UYtAA+6XkFFdRRgjCUoASf60M5/EP/oeByAhQg+ATc 9BaPKsTDGO+ZGhUAh4Ht0sMG8aBQOTbACVGiyLzDSKYoNYEi9I7OmMHcgCkcAAoB CEl0QqJHiEQ3og3wAQMf8AE6S/CJA/lgdkhCkg+0ELsyJQkFS8hAFuCAz1EAb3dW ysOa3mSFQaihBu1hRgYYqifr2cHEfboTiplBUUY5SlGIanEMYhCpB7wCgnQcq1Bq tdKPhgohBvloqVp1gHfkAyNENgCrWFXAjMiKMvsgyT0cCAGV8GouOqnVAD7yER9q UKg3EYpOQjiUoCbVqVjB6leckuanXlWG5YKzVtRV1bH8Jh5IUUlOfihWuZCGHohR KQUXoq0D/xSlZ0klVgL4kjB6xIMkoDIAUWKTsI0ZhjGTGSoTSaPlcewmy5eBCxx/ MwB/GAMw7mCHHxLwgqVQwAASAEADPtsSBf2MOMgBUTPeUcik3S2ROCgBa5X7WlK8 AkEHKkESlJ0ELfhgEDUQQX2McSGywZYeaTuQcyNQjlTGQxMtSAIoPKSFJJgjBSmw KCdbYEoJVcCU+6GQeazTSwfEoxnxBpA1761MsdEDvf2OB3gDHvABYGAcfWjBLaMd SwZMuwrbERsG6BFgd7JTwMaNUrNjlx/X1aAMagATLO7Ju1GAkp/+dNOb2pOCPnUP xSwQFPW2JyhgQNTF4WuxixUAgfSxr/9Sl+ro/EqFP/2JtKSlShVFVjpAjcjKAFBu ek5M/YAYUOoV/SoNTIa1EZvkRIMjhFa0lEUUMA9gHP1QaleuAhV0WcVd3oL7tuJ+ wjOvkO1rb/u7IPusufSkJRzUWK8gu5gG8MEEL/ADpvMCgHRcigLsWFhYKEABvEzg BYdBLFDkYoCDhJACCLDUOAC7RJ+U5igCwVYCejqR20gANHAhq06l8ojE5+UF/gDA HOMInBzyETnv0AAOmsFr6H7AbtRxJBU+sOxkLzsJGH9+GKzQta91UgRHiA8VMNAC BB/XARGwwXJjedw+gKAEPhAEJ5NgUXRTAW5w4245CJeh2WrIQ/T/iUdj+6aghleR CsocB/NSFW8KESqIhz64OgWpgr+AIAdRhwdUBwaAHSX5gANBJ0FIEh9YkhrQQAxE J3dqNhRIAQ6IsAqjMOApuRrIMOlzEzdpnhowBztgBobaE+vhk0BRAeqJuZuzOUUZ Hwj4g1zhuRhYn4gRgN7DMqGbmE4piKIrCFJxiJWCCIuwiIpgsgLCCQXqiH34i/U5 C8MIM5yoiZcgiS28GK/7qZ7aoKEyiqDyibRLl7ZrMzZrszezKqrCKhWSIW8hC7Ly lZWACdLzGQ5yun1QmbFYjKUYB5hhiY2ZrH9ZALwIGLTSIZYpDJzQB5uSFRlzCSi7 iRLqmXSQ/zLEuA2coI0d0ggJMgwoY4cbeAEJSL0BWLy86KxZszWWMIYBQAITSAB1 wIFde46kwQEfcIBP+ARxQoEaSDbjogJmw4+5eRstWBJYSAHYWj/3q4HpewVjMDZY QBBQAAXwSwIymZtXSAINKIcKQBAbwIHtC5sqeIUYMIZTEoEKEIEqYJAFMQYNsA4K 8RAQUJxuMpHKKR0+eBHDUzQSUEiiIQE++ARNuIJ4MAE+cBwQCcDJcRxgagaKYxLW +YR3qoFkVEYCkxIpsIFYCMkaUIF6ApOWBJ40SIPp46dBGIQR6LAMgAAUwAJmMDFm 4BOftIMc5EkOyBOFsgPwQcpHKZQUAP+HnYMUizoLCPIioMkpylCVfOgU+wkVhuDK gcBKhwggi1gVjGCyt8iUGmo6PGOAYkML19AxYBmJWrkYmfipugw7oXBDk5mWrYCh qOiAf6C7PWShqGKhOJwKGPoHF3IhdtgonPKVnGgswxiO1xCAvGAHE8CWxgAiAXAA ANCrSnOJA7ArtOq0zGOim4hABtCZHmIWnogjflgRkdksz7yNSbMJf1mYIdKYCfgH iQiYCdAZ4ugjPpIH0EECElCHV+CDQgLI4IsPFLCd2wk/LegPciuBFEiCS9oO6dPJ Z6gT7IyPDzi3Z6ACKCkBDkGl/kCQEjA2ZksCFCA3A6yiYRABBpn/EO3avuRsAWNw wGFgpLr5EBJwHMWhyM2hSMehSBDpJsYxgRhxEU4wAQfQBPJq0GdqyGY40AZVHBL4 Lx8wMLJBErJBgRENT9pRxg8Y0Y+zJ1jonZcUhFGIj+IJg+QZBICygjzIAxlkhjQB FBnkAOzJwSDNEztwFJ1jMZQYn0eRMSKclHVgAHUAOgWan03pMU8hCCcES1NhFVep QlVRMrKEKaeTn6d7unugh4gpwl7xIZEoQ48gCQwqu59yQ59oFkPjILSbw7erqjar lna5Q8HkU6kYi7EaqyVyGVv0l6criblQGW8hiZ4xDOCEDAmwlI25gQlIq3s4CuJI MgcygA6g/yOYQJaYacTglMVtSQBTw5cGIIElAjzJNABs2aFuSQy7IlRE7T0BaAYQ SJ1moAcM4DVOcJ7hyYPwxAEcmE64wc4kSAFkjS0NCAM1SAEYfCdzeIYjGIERMAcF wIIkgAX8aL71XLZXALbrZAZBmJsqAJtY4kZ6OCV3lRDhMgawaUd7tAEPOQEBnUiG 4UXGEYhFiBzOIR0SYVASABFOaIYYsZHIkRwb2ZyGNIF3CLAlQbDWmR3ZYRKKqwHs sxIVYIZRkIEyKZM7sIE7KDnohIV/csEMUIM8UAOenJ4f5ZMcVCiZVSg+OYkgXJRt NdKJuqiMqjEGQIDHcA2zgzqh6xQnxP/S/qEfgagffbDCAAJTmBoWNt0xOKIiBlCf 97mJrgMWMcwJYbHLoRKzm9iHMdNLOawKOuSKb3HbQD0zr1gztfXTptiKF/AZvtvM W4UsyGqsdQCNxQAjwhg1w9iNl2gAE9CyBqA9CvgXzdyjTVMMm1JNCriziSCZvt00 CmiGv4hVvRAAtOg0xXBMw+C8c4mKCVBdVxMZV4XUz0IA/TMAooFHsCkkFzgBDcgD UDrWYzzGMkmtZkwCHEiBqrEB2WKTQfiD+DCHD1he1lleCHA2LYiPJDiC5zOuAzHH ZhRBQfABuqmi+oxAq2mBCeFP/tQAdVBX8/iP8usD5GCcBV0cw3P/gGEgLGtarxDR hGbwml19Dk5YLxJIgD5gHNExAAI2PISsAADLwAZmYHTiyDBIEglupypZSZf0nd2x gSwIyRVUng1rWZ5MBjvwgD2ZWSCd2Zv12CIt0haDgJ2dKBlTHwiyFCg1jS5LMlNh iCYsOq5kWqfVYbFUOivciJG4B2GCFa/L2hrzIsD1FSM2IFrxRJLYB5sYW7EzKjY8 CjNTu6XCCsMETLjNijl7qrq9Cr1rDT8ii43aqJ/JVXm4rtbwOxyjYxOQAJfYoXto VADoXKWwXLIg2oygXAZ4lXeQsuEAxAnwiy4ygaVIABxajIz5rIN5AVeDI3gRAChq o+BYBygy/wYEQIAuisAu2lUkqAIcgAAqeA7mAIVP0BLn/QAIwIE/gAB0JTcNwE4R fD/bYhM1mL4P8DA4ydb4+IMPGITrTTYtwAH8qE4IGEdzDYO5EQEbq4IWoOavoRtr tjFUJtcqQMcq0IQTAIFnMjzJaRjOMQUaboFimzb3kxD+3A9QGIYNGAYDTeBkGtAC NoFmkIIPkIL0+Od+fjZ/fraC3tgjwD7s86cMwANmEDlYIDl7GoWAugCaBCg1uICM ZgEPYIFLUIFL2AGP3gEVKIMdKAMV2AGTNmk8KANuNYeXdumXlumZ5tl6uKizeFJ5 6KKiLaCvRDoofAgtzYipvULK6Foy3P+JPaqyrTW1ov0VtrjiTNO80mvDMvIN3xCA fNhTt1sXxWQXQAWXa7lDajHMuVVbqMKZBlANtV5rtU7rtnZrCWhr1UArvHAHJHAH 1ZBrt1ZrdniBu/br3RgXtHqEpWDrw76NF2DV1WCHyatkvOBrnIE1CnCHBkACbaG8 2wBOveZrvZ482gPOyVtryqvsJOrsu74Ntc7rBshrCrgBF7gjE2gAF7iB176BGlmA Z9LtZ7ochYwRAbYRF3nQDZCBZ1qEBDDuBFiEDZCRzfkQTkCO6C6SfPVtIvuQEzjO HVmNE5CAJEqiHVFIf/Dt7k6iR5gA86aAF1Dv9U5v9V5sCVBIJED/K8t2aySwb/t+ PPV+hMb+7Bd4hEr2bwrYbQhVnM0p8M1B8CAB2PGCUBlJh3dYhAhYhAiX8ArfpnfY gOWWgSABpg1IB2ESpmARppGIy5eKy64MMqRDOpES79VIItRGq8lz7Pb2a8vz6xdo bBxP7x1X7xmX8R8H8iAHcsjWa38wcpyR79sQ8sm7a9LGa/nGiygnbQlobcimvBhv PXcobKlQoTQDazEG88Pc6hcK4zA38zNH8zRX8zVnc7gt8zbnijjjU7aF8zq38zvH 8zynOzT38j4Vi7h72zhHIWuh87o1TD3vcj1X9EVn9EZfITr88jB/c0en9Eq3dLiN dDZPzLGu/zs5PBeqMvM3p3O1TfQxv/RTJ3M7H3UuT/NJ93OscHWmCONYR/Vat/VG z3Qwn3U5LOurEmM5z3S+HOs+r6qyhvQ2I0xzAfVxOXRTF/RH31M6rFthj/YW4vQx HvRApXVqN/O7A9RYB/elmPRdBwBa3+o33/Vwz4qu3mo2A8w9/HKwkPdiL3dx73Sp IPc2M3dYt3dbp3YzFkzAJHeB13c5L8xB5/aw2Pe45fUyjnRpl8NVP3gvpopP72Jn J3SMR7MvznZsVzOuIJez7uJ/r4pDz3VyeXcUKvUz+3J073eqCGNuf3msmnSZt3dz byq362K2uzuPz3WOr/czU3dzd/lqGf/6qbLDpSpzcv/0T+/5pZKhYz9Mg+91kZf1 fh94oKf4hre7e6f6GNrzFQr0ZPd1unOhNat6sy55rq96p18Ki994OJt3rY/6O9yK ME77dpezhjfjsreWYBdzwJz2PSR4VpfDoi/7SVd4nm+qf4B7nYf5TI93qz/ruQd1 V893fLd3F0J8zVd5yM/4Zb/6ub27QudTu7j2PJf7YYdbP22qld9zrHJ9tcc7M5bb MO97qyrzk58q02d9kNd4fv/9vxd0ideKWO9zm2d5pnB7vEOzsBh80Z/6j7dbZV97 L4Z4ww995S/7uU+zkHeqL0d7dJl3xq9+nm+72f949Xd9uzdrtn3//9SnW04X//Rn 9nvffrt3//Uff+4H1E8HCD83APgBQNAgQoQFDyZs2KFhwoUQId4oOHDixYkaDU7Y iPAfgIsZDf6T6HHjQpMnJUrM6FKhRoEIR3oUaVDlyZk6I+Y0aBNlQ5w9hzIU6tFo T5YhKVJc+HKo05tSaxKtapXo06UJafbMKvMrz54PtdLMyhVrw4FIfaJdqvLnz7QM g9L1mfIqxLFT57qFCbElXryAAejtylbp0al3x6qUydYv37BjuQqtSFix2hsgh56F nPjg08FnR+O8u/Nx3K2n65pcuzLwxs5hMaKWehapZcOeH8PeOdK01rVw/8rdWxrv ZqoAOi7n/6iRuWuuPx865jndIPXMtfsWzVm9e26cv8luT912pOy95gsXD6rdsVqr BUuq5m06fe/PkRNbRg/b9UlPUeZXZQpdBFxMV8Wn3V5EJRfbbABuR59i7e1mGFjB vfTdXAcGlhFSEs52lWmDkRcSYratFpiIOn2XIm/dtdUgiyuieNmJP7Uoo0Ul3qga fHbdhB9BHgLlEGo93tjfYTZ99V58PP5Y30XsAfjiarKlFyJIJUJZJJh33VYfjVEl eJBeNFl0JlGNmZcTc8r1NxiCxYFYYX55nsaYihcClZudrFGJnaA0HqZVbxzWdZ6F iG631Y4TGVUlhIv+p2eMG7HX0z+TCRYKqIyVDpdpfqkJFWmAMDHpKKQ1WhUQADs= ------------byCljA7FCNJZbaifkaHNkX Content-Disposition: inline; filename=image008.gif Content-Type: image/gif; name=image008.gif Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke34-filer/image008.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODdhXAKXAncAACH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACwAAAAA XAKXAof//////+8AAADv///3/94QAADv7+/e//cxAAD33q3O7/cACEJrte/31py9 7/f378Xe7/f35ta1vb2t5vcZGRm1zt6Eveb399berXPe3ubFlISUY0LvvYzWxaUA AAgAABmczu/3/84AACmUjJRKCAgZACHWnGOtjHMAKWMhITohWqVrKQil3vdrpdZK e7WUWinWxb0AEFrWtYxjY2NKjM6EnNb3zpSMzvcAGUJKISnO//cIMXt7Y2MQSms6 a6VrhGul5ntjlBD377VzOhkQWqUIQoSlxd7OlFJSIQjFlGOEnLWllK3FhEprGTH3 3sWUhHM6SmtzQjq1e0qUQhA6WtZ75r0ZMWsQIa2llJS95t46Ia0xhLUQQkKta0Jj lEJ7UhmtYyHW1oRrGQhr73tCIeZzEHuEtdYxMTqlrc4pISFaOhlKlN57hIwxGQhz WkL3c3v3IXtjhIy93vcxSoRKjLWlra0xCBkAEHPWzt4QCDoxShDvzrVKtebvtWuE jK1SQjoQUhAQnBBjlNZrlLX3Y9Y6Y4wQUow6WqVaY4S9tYQxjNachEpCWmtz1u86 KWtrGea1GeZrGbW1GbVjzhAQ3hClGWve5sVjhK3Fra2cWmPvrd6UWhCEWrU6znsQ nEIQznu15rWlhCnFY0KUOjFC5uYxnBDOvUIQveacvUJCvbXOvRAQvbWcvRCcWoQQ jN7Opd7OWoSctXvOOhDOEBC1WuZrWua1WrVrvWsQEOZaWhB7Y4SUGQhSWkI6lGtj zkIQ3kLWGWsQlGtjWrWMGebWGebOYxmMGbXWGbVj7xAx3hClGYzOhN7OhDprOoQp CDrO70I673sxnEIQ7+ac70JC77XO7xAQ77Wc7xAQ73sQWu+cEDr3cxD3IRD3tSHW jBBrOmMQWsXOjK3OOkLOEEIQjLXOWmM6lIzWWuaMWubWWrVrvYwQMealjAh7vbU6 CHOljN4ZEGv3Ib1j70Ix3kLWGYwQlIz31mP3c0L3IUL35iExWkL3Ie8ACAjvpbX3 /2Pv/+8I/wABCBxIsKDBgwgTKlzIsKHDhxAjSpxIsaLFixgzatzIsaPHjyBDihxJ sqTJkyhTqlzJsqXLlzBjypxJs6bNmzhz6tzJs6fPn0CDCh1KtKjRo0iTKl3KtKnT p1CjSp1KtarVq1izat3q0sBArwLBAhBL9qvZsGfHpi2Ltq1at2zfyo1Ld61duHfn 5q2Lt69ev3z/Cg5MeK9hwIcHJy6MuLFix4wfS45MebFlyJcnZ67smKvnz6BDiy4p drTp06hTq74LtnVb129hy35NO7bb2rNt687Nu7Zv2AAC3O69G7fx4siJJ/86oHaA 5sSjH899nHlBA6UJSl/OnWxz3NBZT/8f35089u/bs8tNazB9cOxniT/v/r08cvvu iXbQxeaJBYQNiKBDShFgoURpTuhiBEERPNECQU78gIZ6PQWwQQksKBTBBlbIYVAA i1DAAEt7tOHDQQFg8QMbbEAAwAO6PBGHHEKU4MADT7Dxww+6KFGfSTacAcWPBzGx Q0FJ5GHGTU5gkQMOCkS0x4pPLAmADIg8UUMAL6gQwAn98dhiRAGM4IYIIDwUwBMU PLhQHzEQKZGRcoYWQSICXJJBQnikFAIJAgiAggMC2YCIBIv8BwAB36Bxgh8CcXBo Ji6s5ISLAFyaEAx1XvlBhgkNgIEIhBq0RwE3sBSAGiog5MQXC2T/AZYMXEwYwJ4G dICADzB04EYepZoUwQs7hIdQBB4SlIAdbta0yIhRKPqQATIg4EKfmT7BSJ8G7GnJ ECigAcMTJTTbkAmKAMCEMBDZUMCICwWALYUOdTsShfTSJMSnnaqUYpR/thrAHxkS cIaLYPARHMEB5JBhACvAe9IDjhywcLBI0pBQjRMslIAIURoUgh2psgRGqwiJUgRB AcTxYQ4ST7EySkccKVEAJEg8E86gTkQAyQSFg4ZBXRwyEDML9GvQFAoLpHRBIRQg bVX5VW0eQUIIULJuDXoYgBQfFNLcA62wkEQKcvyzAQUWBDBEHh4m8EebAjkRBwx/ LEhdMUQA/9AAPJg2YQEBznQMABg0CAGyQEygrBsBa9Mh0AMjVLBBHhn+g0ELGFAg iEAwsNHBGR7KQMEcAxCwggApmDGEACJ87oQaHQKAgQAfVHxbjaBycLrFjKMQC7DB 8VCAmyEgkGoEQ7gAg4v/JFFCpQB0EMfsJ+r2wB9pWDHAA230cEAAGhSQ/Ytq+BCK 42dJYbNAIfjQnBNsRBmAGM1OcUV9rTW3B+0eigAbjJAkD81GbfxwQXMaVIEo3MAE PehADi7xlVzkIU3Vg5RAZFACJTThQQRwwxwysKcBSG8QYZGBIJIwBwA+AAlQUMCX 0JAEtgWnA5zowPQG8oAh4ACDsPmfAP/4MQeLlagHyZLBIDCAOuCMbGtXqkFwMLEE gXTBcSYQkEDAYAgYRKk1wnFbAUSQhwHJAAlWKFXoRueA2dEABotCAAMC4AbPrckI GkgBBmEwAotxgA5OyIHk6ka7kNWmA0v4kdXuk5B8xWRfGPzQED5AqChorBjgcJsA lGA7FKSuDSMSQgFY8DMHEABDLxQBCzQQSYS4IVUY8J5AhrAGIeQBeEe4ghAoYDgj IeQBZ4jSF64QgFEIoFKilEMSBECEAYSgDS1wAhKghAUHnCBDNfMbDiwmBGcMyAaf s4EWv6AxV5WgYxr4Tx88Scf/JAFkBNCFQFagsScS4Afja4UOAqD/iwFNQRHuQoGH VrAGhCSvERv00BOi1IW+2cARqUMCyoRTEJUxKA6pW8HiAoCEQmBhCW6IAfAOwoFw imAALxCA5OA0UpaJYURD2EIE1PABEMgABEeIQZSm0KoGUJAAJLiBDRAwsyRUygYi CsA3LHYCQr2goFIQwByeIIAthMAPWcsQBwTUBQHI7wHKw0ABdqAD1WmsAyjkXUJI YLgjHHWUMhDADgjAhjo9gART08DQbpe9LqAAC3VYxAUFsohUaSBZB5kCvKSgMXex oAFtoGYWdOFMl0XNAhHAhMWMSUFxHsAJJLiDqOR6AKCOKAHOOIAQEICDqQ1EBgUw REocSZMQ/wjAtVjDHAAiMIDZHelnGbLBAsYnBoU9AEMA6FO1Qkm8hdBPIDX7zhe2 ECDgmeBIu+gbl8CBEGZw128f6BheZ7kFAEyhvACoWQBsINLgkCAFaWjDp2xQRgBw DAAvoMAZ2iAAhY2CegfhGM7OEF+tJcARAlGcDvpAgTScQVAASN4NGiYtUTq4AHEy wczOm5ANVCoAr8hUGwjcBgFlwk1X1A5BQjEzgUQAoxF2BqEgVog61EENFOhZQYqp X/4qTHnaNGRBnPAiEpwoBDmG7swUfIQSOJiZANDwos4wY7w2bGsNS5MTzmCxfwqE AKgCgA2gBAA1oHhlzOgbAFjKDBEQuP+qCMFZqgiXrFG0qqEK+RkUwyFFAHQhe2BA QR2WsIgSlJOcTksI017kTYGMom/rbE4IcrA1MLNhEPVBwn/Uao9iAUAUalbD50wg W/OOiKIFMcH+brMR2sqELVkrGaoHkgAb7ZYHg0ixEOygVRGUNmf2PeeVviGBNiC0 1hg7SAT6KJA+vC8KgujmgNSl5i6kQAI5MNyOV4De5K0BqIqSgtFGgV4OwGMA6+Sm MwriWQAgmwBNSPYUzmcQjnXzRykWcxnLUc6BPPFKCBCBOr87EF8CgNwJSYD39pCm PsyBIMAVSJcS4j6Iw9gJKbAfsKGryoNMetpfRsB/hCtkCH3DDBP/V2t6PT0yFmxA Z1GWLQdQIBCcjchdAg+OJf3WaC8HO7gL2GcO3ATBT5falgcYAhQRAtRU9UGL6cXB ALpQ6l/aoZUyGJqfvxsKozXHBgIYUQNIIAIUxnkXCnv6tJkQp0gLJAkIiMGCQlCC GaAAeKYNdsc4INrDaRcJD7KBFVy0gqYd5AgPX0lpFsl4VhPkAVq7zkDu64YHMeMK uwUaB7aZd46FIAUOsLm7myv55mACU/ZNwbSRMGGHObrfa068W9ym5vs1QvQA2MCJ fO7sNcfARSEo3FeEOyAnCLu4A+lTFOgtF46dsmf/yPfHdHDdgUQgjooCEYbsEScX D4AJKysm/4DXsyoLcMpvtwwLAeS4RfYVBAPve5HZhQB6gQB+IA24bVrgLbEMBADI Y2ZIYhEBf5AqKadbK5dg3rQBjrMnRyBzw+VeikIA5fMfITADf8AIGDRv8DNKfhN0 AEBQjCNboCYQDRAnL9BvvJUWHJUq4mQ4zjZ1VYcQTaAzWWdFgOY4z0Rw5aMzpTEF BbVV03Zd6IYCqGchwxU1N8BFNTd09iUCHmIPd2AxoiBbq+ImJxAFZ0BBkicQpEYk jacbC+FqLBE1OlYQyCZnfhdhvCZmEQiE7lYCZtAHovUAQNMAJQBy6wEAJzAIGQAD WBAlmTByzdAcJqAxD7BUA6EBjNBS7P+GXDaAOjgDQgRjXmo2CiPiduYlAkYAiAog XBaDbLYjAIMAA7HgIYhGIcdFKJsgAuISiDbwKWL2AS2wWl2ECUtCdywQAJjQHFIw RySAAlmASAloXumSEOu0IMGxAihQAYiEUjPzAihQcpMHNAJxAlonbfYna35FjYxD iqYoB/+XKg0QgfWWhwAwBCdSI6VyBJ4EAFIQhHkCA3UwNA+4KCSgMUDlAwFQB2/3 OZlQB5aAB9iyC8eohltlBKsiOQHgQJ9mM6KgMbdzCfSojB8SVALBUwLxcmsYHwVn BQPhBIgAPH8mEKKARQKQIZoVZbBXEHBIe8HBkXDyZVV0cKSEALf/t3NNF2yEwgE2 AwZqhgQjsgeIkAV48DwJkUujURoyoAas8zkBJmxdgANocAQLUAGvswOWgAQC0Cqd cwkykAaF8A9I0AOWsAIqIE0CYAXeaCGBEigzgyNnEAfBkgl/gAgL0pAzcAlPowFC EgcVgI+F8A280Gdf0AM8AAUoVCJS1RxC8Do1hY8+sCcrMAceklLH9HauKCeqIwA9 AAER8AW4oyga0AaFkAgFwC4cUACeqQDDIigKgAVPAAV1VT2AEgM6sJoqpQGwozco QgI9swdciQMZ8gBukAJK8AUpMDUI8gd/cAaIoEEz5Zkw4AYCQAFQwD2koxCYSQN0 JAAx8C0C/2AIdbIBOGAEfgUDq7MDUfIAPACdXEg+gSI/HIAApAgA/9MDdYBGELAE J+AIfuAiofCWzLQIAoADKNYmXxmCc5CYGsQMKMADvCA/hDWfv/Q6OCA5D6CFezmK AiAISvMEvCAkP5Ast/MBg7AICPAB2XkGZ4CFWPAHcYB6LJNSH3BkWogIi2mfRkMA IzCbg+CWOpVScbABB5oFr1MEHQAoWyBWImAGTAA7j0WgC3CGG2SfgwQS+AITjgQf /8Aeowc884EWwmEse1gaShMA+UIhiuQQajoQTTdr/6SmYeR4NGGmriYc6kGG2vE0 DQEfA2AAY6pijeQ0tDWozTFrX6oQeP+6Y2ARABLwHSliMWwaHGrAB4NaghLhFbO2 eNPSqYYKHW96HfUxqsYSF/MhFqj2pV4BHKWhpsbyHU6AWB2gdV24qHyqpVeDH74B pgyhAUbQAMz3EblKEcCxYzhZENy2GvViE8XKERyAOnWDLQuBBFA5EEA5LcbKMlUR AE0AKgFQAZ7KEGHoas9KGg2hARQgDI7YajIxOwVAel8Qr+biEccaE+dqEuP6pykx a2MhA3ZAAT6AWAlBAGpQABSwNRtQACWQpYXKrAixB3V0BlairSKxpyyRq/nqrvaK EBt7Lz7hr/w6FKoaEX5qECd7sV34sQ9bEERCUSwrFDHLEWvqsSX/8R1t2rHtcREi i7KJZhEf+6g7RhD846tCm6hqwmqu6nhbGmdjOBBIW7SbWnNDO1td+BJS66tPa6c6 u7QoQS/l6pFXexD50rOJBrN90S9kSB1ikajo0RBmO7JggbMDQVFoa7MLkbJbi7R7 SKgPOwBxexFN26x2mq+cyrUTMbPk+htk27hi2z8/CxH3urWa0auCu6vUoRCTq6+N tK9Eu61yy7F9qxGbu7Nn+rDbMbaXqxCmWro0W3Pmirp5ES9zGxdUy7GKO7oYQVtd mrEjWxQhZIR4O7zBcQIaWBD/o2bBgbiq63gwQLDWpyIHYgCKdAI/YJEFwiLQqxBO 8AdQQKMG/0EAWMAGI7AiI7C9piu5zLu4iZu+CXFGyosQMpADRuO1fes7zKceYEBw G0l6DbEHTxA+4Ou+YWG8gQkRLKW1D6EB5Fs/u5Uj9SNcEBAhI6AjbDAhlLu+IaRH EeaBYmuxrisQGqAG/FsQKucQNYOxpOu4HhEAfpW1zVsQEfAOIdBnPLQC8au6vCt5 99OSAKABULAEEiABJyBLBIEJL9BxN6QGNTDAdmEhntZIMDAEVjDEI4AEM8i1ubu7 H0y4PIQEOWwQ0jSsTwta6MW9JfdO3ti3DRl6jpBsmjs5NPwOcfwa1MrCtksQlrAB IlAHnAoDTAwB8rJb5VOKWOAGbEnAkv87KjN2x3W8voQKGwmAAP0GFueXXG97utbn yFYbyZaru32wTRmBJXuIZyLRADnQfQPRB+Y4FuFAjf+3AIakAWuMjO/YxScJpytQ BHrLwsQLtKuLEF8QxgbxAmTcEBMnEU5APDWbYO0lsmTIAYWgyK87a/D3IydQcgSQ sANBAu73uwFGKi9xP8eIf7KnvjEchl5csGtTTimCBpnAlxaCAomgyjV0CN+hRLMj OWFZA4CrAS1wBCeyoWkgLdiTzA8wCj8UHFiABjLgDBYpA20grcwbAK1gCR5cZDDX s0JwCUMQxdnsYmfSNrvV0Li2KC8wB4sQfwlxMgQBdiVTmtkTASf/AAJMMI27VTlS 8HsDcQIFYHZx1gU29K8BzQhqAHp/YgXj09DvpIwaYAY1FEk2kANKvVs1fdO1bCFz kAUuMgR9U0OyxTyeMxCjkL8hqQZK0hx8BAMxZMwYUAKR9D+JnCs2LAXOUAfoaDsC +772udcWQgGD9M5SAGAIogZn0EoqBiJoEpJjciUTPQAyIAeIlAjSClvDKhYmcMsC kQmE4gQj4CJ22DNioLzZwTw+cCmjQAGqBzEipc+CJBCiWCDJ8j9FpLUnsCv10Tnj dxDVMnj4qDFCfdr2yZaUAwFheQaSMypAXRAwkEi+3BHnajCo+HBd5QJCEKRRkCHm 2RwcyQzb/9QHguIiRlZayrNMPvAAl0B3A3J/QlAxqtM3D+Ay63cDR9CYisMCA8BK vge+47oH/5GtAnE72uYESzBo4CsEgoAzM9NU7qY7aPmdLbAHaBAB3xB6GxDF+ZJv NWctAPAEhOI+mvQgmd2Q9wkngfoEFvMC8VsaQ6AwU3BMy6QCETAIYBZcAhJVKvA9 dsAA9f1w6/cgGnBzCwABoiniMcBqFp0hGpAhU0AOAAADfRJ8GSIGBXU4JQyndjAB AWAHFpAAkRWbDvACKwNUGsMBgZcHCmACApAuFjIi70Qo1/SQGwMPFkMA2X1wRyIK XvUAbHAQyzwgbfAfItuQI/LiKvBCPP+dBJLDASXAAGK1AwZQV3HODFFsENfVUoug AHfVXnQXB3VwyD3QKQaATwCgTwCQA1ApAzfAAXIlQ+P1MQ4wU+L8NweQAGPEnDUX LeklywCQBK2i5rXjFlLGUhCjCP0YMkcQfhpFKCYuEFiQyRsUWzkruhbBBN8lThmy AlCJAUazZp5kA+eGj1ClZhx4PwX1AuhlAH2yBwKgMZi4RX2TRW/GXVNQT8qzKimw X5HHwpMqZoujLpQ0EHusUkSC4H5TAAUV0l0wSE9nMTkjHEmQPURIwC7tbwiwBQ/g YPtFKtucISY+32KGAzqwLC7aBkPucc4QJRhQauheN8JGXwMyCoP/BH7pWE4VNwQE lgZhF3EJfBYNCZVeMQSGsOQDAUeTPEhl7bFwVC2BJ3Xk5YU0FwUOpvMPAgbpIniw LWMjU/IBH2CNdgRqJkodQ0sJEQHK9aGu0mg+KRDcdwAP0GigJTmN82XvtV+yeBCZ /SOc7TfdZ4dxgAVYoAY4LXkEkAOC3hy9V+rNwQylJoKiGAJoTm06h1AkBZJxNCKj UFDBp4cQwlBQcj8+wAYjRfOMRiiFnyFCYJEGcQTffBLH6hphtKxxVFAimI7UgwFS xwyqvAmYx2KOVl73ozAvQHANwAhGUO8Rt4YvAHPNw4Y30N7tqiHckwYpUABNczs6 ZktlZZ8C/7AyTsCFYGcBtIwz5bRatydy89Q0ec8QGn75kVgQx+XxcQLy7HUAfdDt vgoxI2IC0pr0P6dvAKEDwAoaAAD02QFgCB2DfVAESHHAoMEHFG4A4LBA4kSOCdp8 GGTwRQ8SFiY6mWFmSEEAL3xMNMARgJNvEnK0OBgDgsEvLzHiIODIgcxRWwCIImIw QR4dNhLKhDlRSB4FCpMCIEBC0UCWBmNy3MPIyEqOX7FGYQAAw5wBGGMMsMG0gZk+ b0XNUeoIqleODttOfFLVBjyJFS+KFPEXKgcEIkwCCNCkUQOcRw0ZVFNQiIihQpwN tWHlQIAolaGGQjFxShEATA4B8Dx0L/+AE3FkiNARYEWPPLJbswbwIIVsJi/D7Zxt 4ulsvgC+Pm8O3Tnz2WZl6r6a9SISQQanbM0J4Mhbg2CMdrms0AVkMWsAfDEKoIEz gStD2GEhEhwA8xMjKCwoBARuCCGN/CCDIIDmoJLhQAC6eCqCNlTgqIEShpJhCSyM gK07g44QAZHRkADvgQsDICGtANozSDmZrPsKDAoVPEgEBZbaKIIDTMwPg7cIGBAA e2I4gIMYYLIOrG/+YEQOnuITooQJANiDqYHcA8AEvMjKsocAcjgsAAh4zEkxqAJI pIS0htiiD42CO2OoKVgaxSeoYgNADZw4QGGjL8Drw4oAkGhkogz/HtyqC+AaYGop gSBzcq8E6ANgiqtWTIsg5jiIaCAP97JhhjMQka2uA4SAxxI/srwslCsMilK2AA4F lbyJWpGoASKDw28iEz7w7UwpRJjyoB1G2Ag9yFbgA4AELgQghBKqAkAKKP4IaTYp juRpqwA24AUKM6Li6IjXbMAhQTFocGgjJoDD09kYAuCQ3ImOeNXeJKnjd699+7Wh hPyEcESiFdJSSwSJTBABBALacC+y/Lq4qk6DxMCpqBa5XWE9MIADo88GBPAhA0zQ 4AorOy7aQAQ0YMBCDgPwYE4ITjgSooADbRCAjr9s4MwgxYT4lL83McANI7wCQKBQ 8XY9AgcQ/wCA4V+DRKHQIBkKSIuAIXAwAgYloqUgv4ywKuEiG4gkAAkUKpCgDhgN +haNLPCg9U+DCOh166l38WmUNbOOoobWPmgBZgUIKNutja6TYKc+1ttkvyNYwxGA dQ3ahIrZ1h7gYZz84ik9N3A6QoAaYHayvwR0BsAGBHBaAWwYRvgrSSFwEOj1iwg2 GEuO/jriKSS6kokAXSTAAwZa15ZolKcyMamLrCu1HQtqz+RuoiSalY88xh0cIrUF IcOkLSbA19xOUdIja7OhQugt9pJhwAM5qB6YHatvnDSBIJwHAzNNJACj2EpGcrOC rbwga8UzSAg+M5E6RWo2R8BLvzTIHP+rbZAjGkgBLxBRlQ0IQGqQeQIFLvGEEoSE A2f4AyJMwgEBCMACGBBAw5hgQl7kcFwRWIEhYKAGFWSANClQQhRSMLUdCoA1Scih ERYhgD49QA05NIkJBOC06SiFBCLIVktyuB4q8eIP14qDHwooAzWIwE4B+MajpHAG KLBBDgF4gQBS4KRv5WEQocDBILLCRY5EYBEFEMEf/uCIlEgFCSY0QgS+4ERLkEAA ULiiFSyxAgFQyAZtMGGwOIKiGtZQEFAUwbiqlUoNpGE9Q5gDD3iRrSH04An6UCNk hiAAxBFgkkWopACE0RboBAALI/gDGxSgAV7eoA8C2EEAYImGF+z/IAOofExzCKCG HlRgCCqQASgP0ZY9RMEKP0AZZNxgSgCgclytLMQJ0oCIATjhkQ2bDQcemQKTaACG cahAtXI4tb08gASGsAQSfBCTAgKxlAIoiKkiEAseXCskGkDABxgyE06K4DD2otIM FImISxjEniTrQCbNmIImVQcLtyzpRDTwGBymEoo4qAMnVfCAXe5gABwoQCmDdr4G nOEM6DRIE2tYBDN9RQYluMTWLDDFBYAgdT6ASwmUEIErzoFa9oAHdWSAgJ5x0INn fdGCpGNAs8TEAG3dlwEU89a3OmcAcq3r3F5UwLLkta57cUI6oWKAf5TFOTCKQAcN EADFtvWu/4ph7Ab92kG+uJWxbiVmYaszSgIaJAJYcCtcObKQLiqEIYqdDmHlalbn /KOudz2fWzXrL8h45a+epY5bDag/D+pWX3dNkl6DS7fOBmdsCOmiWQLgWr5q8K2z ZWxkQ0tZw3LkCY/Lq2sBANzUzsSCHRCsvxQDA/1hIqB7iaxXYHtZg/wjs6gtrW+r W13p1Pd8g0VrfvW7X/1GAAaP42+ABUxdAXuwC12BwfaowyKOrEB4BYZwhAtslubm Vr9MiA+VdHGAPjxYwhOezR5Emk0PPkAoxAUwdRrgU4qc98P8JfCLZTzjGf8rxjTG cY4J8IQ25CEOvJ1NBNZZgseQhgL8QP9YjnurZCYvGSYnoICPIdAFMILYOTTSYIUB 9gHD6RcGbqBACoxwY4OklAJQcHFpX2w1MsOYtcklV5tng+Um15m+943wcNEr47ba uV8KkvNEtJzfQFvYz4cm9Hz9HONBK5nNaVUzhAstNLUiusaQzjNI9fuvvxSQwHq1 tKStTC4645m2Ae6zmvVM6hzTiEZrxW+lTQ3pGKe60ElqdJwl+2ZMO9m+cI40qvn1 a0XHd9awFrWh4zpsZss62IZ2br8mvebozBramkW2pq1t7F6PMtcfBnWznz3uYp91 2tE+9bYTzW1ap7vX5163rWPtQQwIY9UWjkASPFxtdv/aLF0wDbn/I51qD4bgGwrm tVcC0IFm8NU6AZACBQKu6hfJ4Mf85sgGTEPwUo8yEwFv871jHIA/EHTdHEzEzXTd 7jNtYJwycQIbwmudCGwAbMzpeABOENNTk9zk7tagDOi5WchoYKNegcETdpJtCVuN YA4wZhzQCu9d79fGwhY4AGTQ5f1Ocd8S1rmDzkQrJ698Ig/YMH/3gAAWc5AHLEiA jTy4dhTk+gRi1yCdT/DzskOF7BokwAiALOGxXi/h5+uHAxqQZoFO/Owz4LCtsi4D AVyFOgEYAcKljeexLoc5ULT8TJCwq3kTvLbbvjcAIqALuDgRKondNEhNH+5Qq9v2 4pbJd7qd/2MOJNnOV5dJH+7QVJl4RiIZ+Pa96v7hjs84AWGcL3VpH1vqYA3CBODB y2VCAscbhAMZpNlZNxH62KP7Q563mvU5Aj0+7/djUDnBo7SNYz37+/bsPhN5OyA3 z2JBCcgxpjFDur/oADZwMedxgpjxig4YgXrRja8rC0ywI5jABCUgMCeIFPKCgSXY ia3xgfMqwEiJgAoIrJmogAgYgUgJABkYAZPrAA78CvLqvyWgFgOomjoQrJirg79g grbbiz04ARFgA4LChBSciAHikD2wwJhggrpLQCUYgBE0gA0xFFrRQAs8whFwsc+S GZPiI/1bgo3AwAQUQSyogK+IuTCkEv8S6AGU+awzzK2qObUIwIMIwEGY0AA/MAvy woKdeEMw2A+DkEALSjAnMEKxQQ4kDA5MiJyTGIEsEAOESUA0aIsvwwEjNKYlUEHy wgQnecEDiIkhSIo9YIM6cI6qORniWjpUHJuJYEDNYw4pSAgqpBssUEDOuZT9w4A+ KbMJ5BdDpEQq0ZD8uJ2AMiY99MIOCCglhICYCIDOeoHL2IMRUIJvASMLqi471J6Z wIIl4BBD5JAAKEJqwcA9CK9xo7rbMwuu4jIY+AOjIIAoUIJF4MVEGAEJYIMDCJge aIskiANMyAGGkIIPmIMKSALRMIATQIQ6QAIVYSDZgwweUAJ/eoz/DYiDEziDNPgU 6egCAVgDaQIJGHiB1xgrgAIALEADf7oBDCiAHegAZ5gBATiELOgCK2iLRUAELMgB kyDFOsACh1EDHMgPApiBebSCG0EALkCDDiCBQuEAKKgDN3g5E4AHLXOCIPSDgDoB NsCCMzAcMPgAFzgCQ9BBDUiLJnQWKECD14kBGOgAO6geARCEAFCDkPyCrNGAhYyC NDCEAHgCJcCEkhrIFohHjbKEKHiNjiyEDFgEK4AAAihFGGA9G4BKqawnJJgDCRiA E1gCCUAE5iCAJsCBj4IKGygAFECDcPqdhXyCPbKiDzCDF6CBAOCBEagDNXgN2pzI M2iBbyEZ/xjogrcRSdaQApLRgB5wgj8YgScQDWdBBA2hAMMRAj+QADfAiz2wOU2k zTp4AmdgAd2AzRfYgmlEgxO4iPE7iDkwgj1ogwUwAhlIAwuQJhFgASHIAYlLKZwI gFaIAyz4gzQwPKtpwgpIBGeYmu3sToJyIIN4gjiogw0gD5SkyDuTD0aISrZ4ACQQ gYAqqu9kg6QrmBJygSQoAiFgAwnQgHFZgaB5AdawAUZAGSYQAT/4u+SRyNaUA64S AQ6xTxAwJgl4AkfQgR1SgV1MvvIDOlMTAgqYkroYALRzFgRggdAcCthzEQ54iteZ klFYDyBJixQMgCmYEQejDikgI4aBi/+qfBAInIiDwQoSuIi404GHuQgOmIE6kIAh SIh3UY2tIJMnGIoVOI+0MICdyJn8EJzySAjSAUStMxw3qYriyR17mYqFSY8+CBoy rZbumJXWQAFLWIKJqAuRyJoUIZv8sIE3QYKLWLHYaTiqMYgV4NQgSdX6KAi+AQEb yKAIGIAOWBVMrYoh2AohiCPVkzfY6BU820WReI0N6DIIgQ0KIA4skZEs8QlMFQgx aBYg+Z0SsFWD2IOQCBio+4MDSRE4AsxYEIA6tQKD6ALwGI/QSdZvGMqdEEUbyKY+ IAz+SAq+GZik6cEBEIIzEAgMMDzq6EGDYBMAYIZAdBOJWFBdbQj/kbnTPDWfgnIG iUCRYXWEtqBD2kAECZAABCgIZjGIcsASmpkKgYjGDlCl2JG8vXgB8NkWrMiBqiAA DsnLOugABNiPL0Ce0mMyypqK/HBSyNAFLPiA/HgBjboX1lCUvdGK93gJvnkMi/um ZQlamViBjfIdXZGIYkiKDtqFbV2Z2LERvimUg8SCUoxR4ACAXSiIB4AdANCAEUAC o6AhR0AO+YmSA8HUCWgX/sgaIWiGRdgVExg+6kiAGBCIKYiPECgA95BVgzBNKIiU JiQUX+GWBVUInIiSizjahoQN3GgbHMim0sAKWl0AgciMaLEDH60drkO7J2jd94iP NiqavSCA/zPAO5kw0pbwAaZBGAz4AB3YjPz4ksNoVDGFFQRICxLoDsNwlqTpmIlQ niCsz4w1CO4jgBzozxHgQGMJHRIAnwb4gBt4gLNtJwEoBOTYhB7IAd8wFX61WVZd gEhNiAeYINIJNrNIWABZEfBJgA9ICzBICjAADyMxAAxIAVtEyQp72PKoO9JIC0wg IUY4JjO8EoNogALogUhZWQDYAC7IAQdRIEyLgJLwPvok4YJIPBKegw0OqIWdN6Kz v6w7q79Vi7d4gDOQAwE5kLVzXPFIiE0Ajgd8j/UIgaZsiYKwPt0An1czIBKhiF6R Ah+QAcy9vCFIi/VVm9Zd4YtIgtegm/+jSOKHJJNRKAiNUb0vEAHQvRAhCBL5aN2j bdS1iB0c0F9+YRSDCUQCiEQA6B66WSeceBcZoIoP6dys8WJe6RHyoEwJWISuSIIC YIs86Q5u3WN7DRA4NYgkQADWkIEekA8+VgjwAIAwQIDlm40HOGHqOALzQSABeYwG UJipcBIe5o/XEFSpvQEp5hW1sRIu4QDRkBYWYD8UYYAQINiowIB2bWLwEeL1dRAr cuEhIIcALpOWoJDvzQ9crgomyJck8IEOcAPfM7UAXomswBIBuQiN0VS/KOPtKjek 2QhmyJc+mIMASCe0GCWT3Zs86g4noJQXIIKD/AsOyION2Bc6Rpj/ZxmKY/Zng9iA o+uWcssx05uvog2PPniVZBYTg0hUCMJnyMiBLe3SlYmAOCFcg9gFNgWAUOAWIeDF OoCBOkixLvqLUcAJXK3eA1Db2LEhgzBFJkiPSgkQKZGgxyUH1WsRCuHhFQhEp8CI 5QOD12BjmJWIe/DB8xGCXWnCtiCACRoCLPmP2NnT1KAYg1hW4VVYnAiBxjlaGNjA 84qssh4K1WUatdkVsuCbG1itADiDCQCDgkCXqoAPyHDGWJ6NshY76cCAp7AYUfS+ dpUfrS0PCqlZrBgOzcGJCGgcR6kUMrKYimAByTXXtJiCHZCIPZgaLC0PeCEMf20O E6AQ9NQU/8c5iqQIgF4Rgvw1YoOQgA0cPOZg54IAg6dAFYlA4NZ4CiflGYThv4Jq mqvZqO+tg0gZFpxFGTXAkufp2Aewkmg8oPioC/nbC+dV67aIjHY4L4ZRXkzA3c27 v917tEgLAC3CiZZRZgp4zwKwgAzggZdBhJ14l7bYgILcueAggSIwgD0oABfQDRdw gigoAjkwTRXYaf8YAheAgQKXj4dCAVgsMwQgggHYmpBIgg+QT1kNqI7MIRZ4gBWI gapIABRX8QKYTRKgAydYASLIgBNQgttBGSEAFtgggUGAgW8YihegTyDaAQVowmva 0Qz4mkjZlwhgAthcLFiyhCfACQnHKv+7vQQY0IDe/AIckAOD8oF/gPI7cpsDcAIE UIEBwCH36IIPmBpOqiHEEQJdyAIZEIaZQIDLCIOeCYAjcHGPuIwV34M4wIMOYL0k iIEs0IAdHYAumAM8eIBmqIAOQARQCwAcgj6ZiIAXYPMa3wEIcII2YPK3Ew/EsdwW soQhEIG5HAIfSDrDeZ07B6qCgCJBsIRDjwkTYPOnwgkpAJue5QwnCCqSUT0oN4Io BF8Y2ICLYCb9fII6wIMTsIAIcBuBlUsCoDIWACIUgADKo4NFd3ECeIEFcACDEqrU 9nFFi4CvUQCDYiq69AFL4IFvfPDHJIGS6cikKM4Z77WMSM1CUAz/UWg7AvBz0ZCd MteAIscEFheAFkh3BcgZhjBoNMBGmYDlM+cBkzMBW/GaGirxOlcB4Ks9VH8CNvCD pGODscGEOFBxlDEAGVCm85uIRJiBetEANvgBIyj6H3sAO3qAJRgADZj5emEOhVTB EWADq+eBU+cIGfiBE515NrAENniCkoo55PD5qvD5mz9Jsa+ArczHQG9zpzcAJzh6 WMkDEWzQ1xb7GuiAqKeNcYmZBuj6VvzBrj95g0gERAhHDfiBJzjQCOCBcSFFMY+5 f+z6JeiAxjeCtn0CI3D7sP9LFX8Cq3+ChUrIXGL8zrd6XciAr+d8pGcDO4q6v7h4 uw2oCGCD/+/seTY47r2JfV0w8T34gR/ge7/3yziQiAj4euSgeyPoABXMy0gpejbI gral/q38AR4Qe4LSgIuqF+GXgw5Ajgg4gS7rh64HfqwYgThwkh0zeiexQV3gkPN3 /L7/0JlXggL8ASCNfRgQ+0sACCe62KABIIMNwic+AmDRpQAAxIgQ97B5Yqbfjx8s AAQ4gUgOxIM/jHA8MegByZBsQEpsCbHDk0EDJEaoIJGhn5lY2IwEYMCJRY5PEGL6 8cQCRTYQDCqZKdEAzSdxlkas2RKTUgAaeBZ06dUlVJ8Qw5L92jKs2bRqMwBIskYt XKcR0X4N0OohxAh45sLt6zdthAFCHP/J/Wv4MOK+NmhEDAAjbYDEkidTvln5Mua/ MmpEJLDXceHMfemKrkw6c9mnY1eXVp2ZAIkeIw60Zv31xAxeiOrsBVvbsBQRbG78 Pv3br5BvvGYMgkH1+Gi+aY1Dr24drozlM5TgMRAAT2jb18eTL+/6vNfUkiNkCE/e QAZLz83DDZCBOn2zkTNnwDPfPH5mBZgfgbXhkQV1A4pGl4IENpjYgA/6JWGB0qFn llMUVujagxr6td+G1Xk4GYj7gahWADOdCNc/kq0oXoUv1uaeYTIKSJmNN07HWmoB jlgehTl+pd6OYiVGI3Q/QiRkekdy5Fd4TiF5HoUMJqljZSA2SOT/hJL1CKORXp51 mIakGeejhUUmCGZp6qUWgAZ+/AcRknuklOaSS+CFJ5uNTYYWfmb2ySeWT+1HmhNd jVmVBIWFdRBLhNIkQV8ghgbokpna9mZEMPQm6VcRLDHnkH9ZOWiXEMFgE52WRtTB nUtiQlWHqS76E6twrbkpADM5kVKETZYUa6csnYpnBBKcxiWVoLa2bGIRsCGBGkWc JyMTAmwBI1pCnBGpsKUWipq4VUJoUAE7qIWBAHN4dQIaG6Dg3pfsWussvhkC94EL hA5BQRoxPJQACRSkwIIQzujQhwhppEEBBYjsGaaRX5LZJ5fZ+iAuAGAo8pQYIjig K8eBetWH/wAbQ5eEAIrIuGtLMGBSR64+vSAAA4jJgMAOUy6olpLhqsUBFAAQMEhc Eg1BxJW+URzmsc22yS2HaonS84UAHFHETKJCJAQ8BwQwgr5whXLvrVm3NgVjapmg rkSt0CaRECXoAFFwxFHmIbMuTaECqi4JkcfIFkIbHVwvAH7x019Nse25EVmChZwt BUBCzmq71Me8X2HxEKYuyQCC1Is2ziPqjDduwuKIDQG5mCGS+9sGcKclxb0bvAVA AyhE5HNLXdj+Z2YrtG06AEwMH0AzodVdOAAkqCz7V1/AblgCJUxs6mWKS9c3x35/ jNke4EJEAAJ6H3YE1i7Z4A7wD+QAvf9p9ZPcEQICpNCCVn9QMAdtpFACCZBgDU6I AiPqIIcALC15AiCCE9SwA0uQoGcGOMHBQsCDM6DBDSLYiEH+kIc4YMEIEXgCF+pQ EIaQgAt++NwJ2mCGFXABATEYgAYEUIQAZCIPdYiCCGoQgCfYoR2j+IAgJvIEgzkg AlHgggw+AEIudWAGBYAC6QDgBDe0oRBYQMPhXhIFCqhgABzIQSEwgYQ5zAQM6kJZ 2PpHARfMhAnWSkIBBKACGbRBABRgjAzGOAeQaIACg5gCEQiwAUfUgXQvsBbKegAB AmDiDyW4BAASgQQaINIgY/QBqcLiBBIIwBAAsEEByhhIfhwCKgT/OIEz4mA8uLBP LgRoBm1gObIEOKNwQigAZ5w2EQQqUItPaEMKkOaEDcAjC2oQgRE6gIQYRMo4cDrD /yDwAB5wARMFYMELDKEBOxRiKQTAgiWR1oEo9EuLbnDGEwgHgAc8IQ3OAMEJzyCB AlggLTKwgwt2VogMPAEB7YTBMa1AOobkwAdqmN5XtuiMLKwgBubUQA5wgIgBGGAR eZAAAhhggCSkoRBi2FYAMOGGEkCBkJuUgR6dcIIC0GEAMnio8CKwwTPQASJAoQAb 7NCIeWIBCTgwAwAESMA1pPSTM8FAz/6B0QLMQZtIEEAeWEDJdOIQCS2YgiHc8AEK 8E+lFACl/zCRZ6txfQUDi8PAxgIwBXC05YPs4cHdZACS10WgDhBJABLKCJuhJkFk BugCDkZWDKY94AwPeQEK5KABpCYKABjogdGkBwET2PUAGOgcGOjaBRFM4JR5UAAT PnhKEeggALqYiSiIEAA3zAs8pXLCN+52hAXQZhR8AABnjVC2luwBaZdjgBPasDEC lGAjwgPAEubGgZyFoASkwx1EprC7BlgBIg0AIACeK4MStCAAcjgBcRpAEjAYIgCj gkg4CkIAO9xgZwwggBw4wL8AICFzYBLC/CCCCQAkIInH1Qom+Xs8MDHhChK55QAC kNq7OQEBXHBYAZJ4IQMYABG00SsA3P/QzwdY9wEviAFtwMA0AAxhwV6Bzcj6GwDE 6iAw3gPAF/qlAdJVlwWj/FgEZrARG4gMAK24GwZiEF4cKCAC4CLNeJEWggLwTwgi iwDZAMAMa8kgrq9TixOGsAParOC3SegXAWY5Wh044QB96FcAVvAxDrCxY1xjV84a 0FzTDqADCGBqBqBK4DzMZANIFUL6ADACkDSAtScg7QMgYAPOXK6fR5hXCPJAGxLw zx53gC9JQmAHEMD0vnIY3N0mDRGv4ilobFUrRJLgLthkjsgOeB5ENmCFXA2hBzO4 G0SKQVf+UtcZG2kADu7GDAcnAMWWdRfDzOCUrUHkBYwJAQVACFX/2JoyAXkAdn8H N7IAiIEPDRCAw1IABTd37nR4uxf6yksC4gxubmYZrcPS0K8cGy2k4UWBkJc0CoCl oA38syNEVrBdZ09hfAkQwA3izD+t5eFOi+BCFEoLkS80zGFC7C9E8O2wnqpFChv7 VXj5kW8X8BeEu2gbfpjRPqPhcp7fBkDdgI2BDMPFjayywQKosok3Yi22EPly2nw6 U/7ZwKIbV1kfFgAANQAsDWdAqii21Qe4eVsBv8y3FXSA7O19ZQX7TbSVHYDKfENh AGroJwBunJatz2QXikCf3kywgAF4+24BMHZ2t8VvnEP8cvQuQWmBfjeFSwQTGxAZ 2GhDawIg/wFgZzgYrsMrgqr39G1OgUEiBMC/Pjh7CCq3uryHinPVduH0aYBo+Chm MQVFzSWyFgwCVP9whJWgcIpsF22GUAg1aDjugCNADvgnv8QHPbymDMAXctYFlWmg AKp1Qg4UEIAc9LNuIDRB57oAOBvcPABRaEHmp8CHPtBVIknwHVz+tqRNau0QANg6 isCg+oiMol8hIMFQdQEKbMDiBEAT0E/yWEuc7U7TDQBsjE8IhNSBlYQAONsGFMGN BcAf0M9gcUQTaJxf7EF3OUfc7d/qFU6LwcXbPFgrzETC3E32QM9o2VuobEC7DEDU zc3VANcdtJEpsZiLvYsPZIAajB4KzP/NF6gMB8TAPzgCsEWEx4TXimWPDtiAg0mE 4tUHp/UbccQgB9hfRFQXS8idxSgPRwyBIgiBFEEEB7AW+cGg3WSXy5BA20TgfbXB UDlB7wFAG9KGGOwOAUSBGeQc6c3EfN1ACJxBYcSgB4JQRIDfTJzAVIjB6N0QATgC /fyf6uFaFKjP3lgHWsgaR5zU11gUiYHgGTLG69SN3qgYR4BcCKQASNhAsmnZFQKF MyCV+/VMAEiAvOAFiX1f0QFOA9wc8iGMPCHfDahhFu0BBHzWpdiGFMCfBvZTBGDB GQgDeqDFEdzB3DxGEhqNHfST8FDe7qiYU1AKwgHALPGOs23CioX/gDNMwAQuSRcw DRjs0BbGHbwZwQQKj4p0hcUYjSA2itZ4o6pUl960I/I0gLNBxAO0kxPcnB6CIBMs AOgQCgOtQQKoVlIBTh/0IAAYHY7BjnE45EwwXtNRxQu0nwmY0hCojFWEFnApGYH1 UgTCnRPIQQNgZOlsH/+gT/eJTAJ8k6pEAOZUW+uYhefJ1Rqgz+5wgBUMwBvOE33J IQDIn9HMzyHi3B4qXpy1TcNpkd305N3gHQDQnxbJgR4WThdwDURQiufZAPz94f29 4+IQQAVMoJWBBBMcIUQoCtQIDeKolaC0BPuwoWpJQRJRIUcsWlu8xQqQAx+mwN3M ldGAnPfx/yFvaZm6OIEdZAQPYJIMFIQQNI8JpIBRzABn/JLGEdkBEMALiIAZJIC/ YYC7PFzO4GbCfcAMQIESJM/wmIUQ0CEfth0DQUFGNMMTfsUDFAAO/OZGiAFjoE/O uBHOAd65ccEMMMJDvCVHaFcEAIA93BCBlUA/mcByzRtEaEA/2QMV2BnOHcwpCYAV zMBHEAAefk0BcMFyOGJaXFpv/FJ0QsFGgMG8EEDIZJF+xKRP8QBLMGLO/VUBXM+Y SMtDJEESvYC6EMAfgITMtdG9OGhaNBqbGZxl4YBTDB0AhMA3bATKcCciLMXj4BwC MAa7sBEYCAAj8AImFaIWGlju4dwaTv+BbzJCcDIBDpDZB0RcWshcwn0MZ93NBuRM H0KEKByhgooACDTAB6Tncvlb3SQea0VP5rgiBpAWuQGObaKADhyBAOgDfg6AngEb gXanX6oLbD6AHbSAASzhAEAABwjAGeCnHESg3jyPNiFAdPICgxZJgXQBxNDnHuQA F8hXwXAB6ViCBpQAUkkBxAgCu1jBEhlS66UAGlBdCtRB5RmCDEAMHQTABpRAAVCA ANBBBsCAGhSCr6jBWFkftVAANeFNHshBEgyCAWRPHZAAHUCFE1AAFuhbWASAFAhA v/QBxNSZWkSAGxiSU+wcBeRRVWWNEAwBbfJQuJrBC1AACpSqCzT/QAHIkw3kQB6Q ThK0AQX0lA04gwVgAMRQAHE4gf9wRiBCTD9ZQgfYgTb6a75yQBvgAEgAFsRmJQXk gS7ugRosALGYBYRFRARRgC62RR60QybUQOiAxatSQCGwBGxQABdgAcQ4jMsKZl1k wAl46pJoQBsYwlI47FnJQK0KAhOEqlolQQqAwBH4AB9RANbAico+hzRFVlJRQAkk EQHkghVIgC6kxAkgwCEMwB5UXhylxbpSgBF0ax44k7Bq3yJ8QBw4RZQ9QeWYRRJQ LR0wQa0iFQekAReQRHJRgBXgRd0qgS68VwSlAKVtQAGgAEUBriXkQNVBDP9EABIU QgT8QT/J/2oKSAAidMXOSFLLcgFLRBAOkAQGtEEqaU1kSQGvmp8PzAQMGNVeGQzc bcC4PsAzbSyspclAspWrQcceOGIA0CwAYIK9OQGAfkXfScTy1shfPIBgygCpUA/1 YsbvVm9tMMnu/oy7Ya/3qgmkBg6smQz1dEEhZMF9SAANQoQaXEIGZECy9AXLPKoJ fClinOzJzIEE3AcMmA++fC/xpA4AC/BxXG8BDzACJ7DqGIYBlwYH8MI3oIF7wAkv FMKnpIUT8MIP6MLcOMEM8MBUQIcT8AAvDMJ8NLACXwf+1kX1orBozIQLp7AMR073 xo7m0MkM5/CGAA/1aIj2HvDU3HB18P+wYUiJZdTw9/6w5dDHCktN6IDPAvcKDusw EXNPxRAwA//vVxix+CqxFENGYcZw0j1JFOtIiuQwvWyvkziNGFMv8HjxANfe/erw HNdGG6dV+HKJm0wx3xDm91QNEAtxWETj6TzIoYgvGZtIr2jvHvuxHDvNcIkHIZeO d3xx7KlNGH1IGIdL0BxOsCQdsxhA/7JGBAjkGhtJX4UFDDyEYyyFqMBw5PwIFAON 4cxFShkLqKDFqghxAO9BV5Ry+L6K7sYyr1CNgNWMFQfz7GEMAKTyFSOxFhNKDB+m Y5iPhPRuRFCEEVRW1pxGixhJAECFe9FK6kDxltTyZZDvX0Cf6En/RASWKSizBpIk jAIQwDMtIwkUWQIsQHMicnFAqoTAhif+BZzCHslIBrXZ5kOCCWnQZCEf9GX0H0QX ZmnwEtlNtAqjsz/fzG9BRwJcwqv+Adpghqglrx2nSq3MzvkMqUQUIw2aSzPXQWhM 2UYIgU8KzTKXSzkjjpJowEXjcUuEox8LU9QQwBKEBpCKiD9/hZ1MxDA/M/LcMWJg wpNhyck+8ixXhn7616IkQMgWZgCMQj/twaOiSWnIgCOeyVKf9Fq3BK21BAd0ZmXw plsbJS3+9Hs8S0skADxUsVm0pHWYQPtJBOnNzSPnteU0AdydH1tzb184QQqsb2Or 9Gk8AIqm/8UumOBh5MBAD7VL+PWD5YD/MrOwgE8m98UJ2UGqkpVB2MEgfIG19AMv UBVIwIYgLAI/kBxsGpPBLFA8GcEiCEANWIJYkU6YzYGe7MwHWAEEPIFjtahdY+QQ OcMBcCsKWIIaCExJpEEKKEEdPMQqnZwaGEJhSbY/RQE/zAFedEC3ppGi5DRH8MCq bvNVZZUM5EAjRABkWYK5kloOoIACoFIMGAC7wI1Qs/f/HMAeRMEcJAEOQAAMtC1z sxUG5M8EucFbmScti1E77YH/7EZBaMDDqPcJoeoGrGEIjVAdGAEBPMGqFoQBqJEI CIKsCoAIXEK2iIAL2MAZ0LiID8JMaf/YCFMAFNTBUTtyUqUABZgSu7RztU4cNjcz CkHAFjlCBayAlq6A/pSXiOdBed23C7hRp5oBE1TthtdFLKhBCYSwQdBrHNAM73pF Sj0TJj2Av03BrRrEGbz5ANggDrDcOn2Ahx3QDiSCCNSBGqiAnwHO//mRFRA3G/3T IGgAApAcRlGAJEXAIjiDEczmQm3AR/njCZzBRlwjCZRuV32VIXyBAOCABTDEMyHN Ws1O3wTAIqgWBzz4HtyoeSVA2yWPJW6hQHOm2HBw8lxBR3wASUSdTazgIpSWDIyM FADOjGm3Qp6ST4YCihHAEJhnOHKAuoSAckFAAxgY5uCutdiWX3z/10x0wQ2ZH3Eo 6VerYM5Ulj30tWVJUSA6Gxj0wEzUqAmY59lAxChsjBC0k5w9wAoYwgDAgGu10Yo1 MVrQZASsANwkGZKcxh6QwMcY4EZIAQ6gAfKNjPHMGA5shNFFwBmMzAscrQkgFfRm Uqh90zFCBPcBwK4DEpXxjk++QBIxjEwIsTzG5lXSNQEQ73QsAoqZmLMx3j7TBgbQ G2vter9wKj+d0pICstuA4QowjTzezSjs2jqHA1IFwDhutXpBpLsAgEwbHs7LOgkI QgisgLXAQAeQwLZMmcZ1YjNbvEGUQE+lHQH0Ejsy1QYswMiIgimZQL0XRGGxwNiM jImWGn6F/4AIPMSOtah1lfEY13FEFKPfJeUKaNgLqAyiNUIHjqQpERnfoZvDQIEO 4Bot0oYJ9GAXiD2WLs4LztOe3TWBORv4PZ2WrdgQSN8H5FsSdcEP/vEzy9X4qCEi 7hlKGgaRhWxhcwR7kl7I3csL2J8J4Lso3Iv1ANfxO4z9TTsb6o/DFAKFgMHivCRE JNlhS0QUyn4KOIUTYMGN8s6De+ZN3g1A9NkBgIMINAcAAFjBL02aMxYIkLgBIACJ FglH0aBIggGABiJ0AMjRkYAdBwlRpkRpQKWTJwUmEsjBAsAeOSpxJmSZsIEzhCZ2 DAAwRREAG3l0BBBDoWGajkM0Anhgh/9mwQMGYEiQsBMn150GOCbEIOKAjRhCmRDp ujbhC4ZpUtQI0QZRHJQExPiAkPBBm0YAunxoeIYOACZFUBKVSpViDgsJ+yBW2FFI AZoAnMQqIchoHoRdENsQYebuTAJImMJlUfEvgAR5HARQk/rMRZ23V+bMyVW3St69 UTbAoYDiFD4K1yRcoSJhRUEROwI4csXoggF91KYUUmKC0RjEgQIwsEhAj89zEgrJ QzyE5erEzf6M0RYc5jMKZIIAMKo1StDAcwoAiaIACAGBjrpwQToVhBIPQJSSQAAH /TiIASGZJjJhPgCkkGwUHwAwAQWh/gPghfpEOS4lUZgDoI/6HnT/UCUwsjPBELEs jDElMGDsoigTJNOgEAjU0MiG4QBghroAorhIChABkKEAEVb746S77HiMgCZse0Ej 6DxC0kajrNhLx4QWEcaJNiYCQJQtAFjiTJQSiGEvoITaBU7RdAjBnZBSWkFBqUqo CocDTBBA0ehiJACBx4wSIbYoOhqlsDn/uCyhCNqIw442MVPjg0sAkKmjFxhNiImB EtqlqAjcky268ATk7IFCATghDh12KazCkDpMKMIJS6VKCCgaTAhMAIQQQQ4CHAEU uN/YojYla+dMyIYFQiqJphU4AwAMyWRiIaLWRuEjAKu20w8zORIo4aQj9+rjrOZG KaqLG5n1/6lAXI8kLgF/j2D1Cyhl+AaKK5kJKiEYAAiF3zMDmIJcxpzA4gw/dsON t52k6MHFezEMccN92wIRA3iEkiK7g11cgDgAYBigC/QivYlmM73qbZQWj+DX3mRz 8xilNxNyKYdLhfAXKqOQZEYyl1IgLaUkBhqiRQPweMAxipCwLYovSXjsKOIiwGIF KIv+Cicb7iiVzfScwUNTt2XEqaefggpgiKLOHgrOUisA4OnFDEVIN2ybIyEqG0YE oINFHrrW8pxe4DeACuZqhIP1UtrDGXNJ+EsKFFCCWApWKy5qKpoCaKLNMQPI4aLt JnAiBaGGSG5oNyVLKNgQ7HjW8U2Nb/8tAUkNh5KAwmNkPNuPjc7bow8eM+GQhMJi 9kCC0IuoKA6g+Icgsob6YIYZBmGWykhDsjdXmkwoTAoVIhhgeeKEEKCqBRCyrZAc YUMvUIuIfvCDGRiBWQLgwgygQJNxFc16ONlORzAAItkg4gc8iIOZdCSDxzihEN45 AAQikqF7NQwjzNnWAQLwhQ+QZgVwCoCEEPGHx4wiO0r5ACJ4UYPooaQY4GDJqhKi IaLFiEcAiMAfGPGEH8RBf5J6ABJoEIAXGmYgQkgDIp7Ag0sMQAZoYFYzriMAKMwA Efj5VARqx4AIGM6G31veSV7ACDb8ABE605G9DrCHAoBgJ1+Yg/n/AMSSAKDkSAhh xh2EMgU47c8AGHAgG/cihuT8iyZbTCQFATAWYLWvaRz8Aak+yUgBnIGNz/pesB5A RQC4gXQ3yIATJLQ+/YgieGIoiqMmUpHoFGwjFwnBByawPB1EREEcACBgBiJC15Qw BLg6ggAYwcYBADM9sMkABy7Zx+lNCzfZ6s1RRpAGBfmNAgWIjhPcIAIlNOgBG6DA IISSAATwYw4DCMAGPgAirxXACpZAAj8M0YE2FEAFMJABBcLlhBzUYE0U2MEDRGWF DpCAAoZwAkd7kIgCUMAHSRgpA4RAggKsFAc02QMJUvCYJHyAAi5YYttUkoAoUECI CemCAEYq/4AW6WgPHciBD8xHgCgcwm/8QAEW2vABYciAH/yggUkpoBEp4MAIGmAD BETBDwpQZgj8cBIFSLopgA5qTkLIEgYKUAIXcGClh2iQ9Hw6Us4w4QP8KIBQAZAE FBjhCIWQwUENIYMSZBUAGyhAVQtAgwgYtRCK6wACuKCzJFjhJhhwhgO6MFIluIEf eQDFQgwxAAx8YKUFiBw5UfICFEDgBZciSLjmtIc2WDQRdqAAHfiKA9K8gEFRooAj VgNQd0aEAlbAxG77aU6UbHSwzZHhSj+A23LqZg9IwEHhpsCPFLDgBQU4BFYykQKd YQAFhcOoCGQqVhA5Ng9oGAIFUGBQtP/6QAYIEAEidpoHI6iBoAMQbAWScAgZLJS/ YqWDEzBx1AFglALfAYAGCtADf96Xq22ZA0JkQAIU+BFvFWSLiVOpI+FIS7otdvGZ MJEsJzDwxQBygrsSUgcK/gavNfbxjn+MYpTMOCUxjpFNUBIANNzUxxEwI0rCobgg 9yzIVe4xTvoxs4TEeJEnrvKXwRzmy5nzyotrThJEgGMxrxlAD3BEHRQQgQjQWEdl vtocshABrPixY2y2MpipZa0kQAEPGdizjrpQiCwYeititoEjjBABCMCAxNXzMfVc 3OVx+sbSKvmnC/JsAExIGbZ+NvWaNX0mOw9RRr/Zw/pkeWpZJ/n/CX9ABPRaTGXu ugEK+MwWk2eNk1SXWsxO4AUvBrFqDkCwDsD+cT2hEIdV13jawY6RDP7AC6t52drd ZnOJUYw3cI+52t7WzbCtXe46/xjdOXF2rrerak6bm96tlveX251iUP7YWpiud3MA /m+cCrzb+X5Qg94ta8btBJFz0vW+zT1uiD+o3xOvcsIFLr2Fk1m6ge6NwX2ccHWn BOFhBvmXsdXjVVP5yicP8rBTXXIAYJzV3M7btK/c40UC+6b+FnbAOU7wdaPa3r3Z OLFhm/KAa3rl8d70vJ2OEpp/PMkUq7rRzz11i+ub2ltPSQfcUIBLceWu5Tzs1iCT I5ZXT+JF/y8xbwDZlRfAps+hctjQq7y6KOXAripB5E66LL0AOOEP0b15tgjAA0Zo OSEyWBrW657InVNE5qwWN27+3nGIj5zHUa851D0/8KPb3MyQv7zbgYx61Xu8gqdv u65Hz3bIZ2sPaLQBq3S0psGtBA9aR7qq8RCgLqAvJRHIQEoesALcZysCvRdP8C+P a5QYP2k3ccLaxkxxnETgBcFLJbgTcIMb42ZNUREyzu898tInS/3bPX3pue71NSv9 89Zrv9B/D3/Sv1jXGJhY9nVjCLID/x7EmVgMAKKgO1KiC5Yv8hawNZhARXACAwaF KzIhVRKiieKvN45AZH5MAxAhJ1bA/P8mruKCLv/4bevU7/5C7+FaL/QAUP5gkAD1 jwZrEOoYJwBC6wNqQyqigAvc5QFaIQuiAAT+aQ4yYC+GAE6SgAJKyAlGQCj2YBAk qn2SRg0+DCUwQL1uAgawwKhQyQniYA+ggDicIApSwF0CIHMMDTNGwExOoAB6SpQe gATyIAvUQADyAFRMZCA4oLkGIAKeQA42oJ+2JA0+7IrmYAMEAAfo4JpqKiFOAKII QgA+IAsp4qd+i2Z0bD/YJiH24BIiIAp8oEECIBMgapHSpgLcgDQiwA0OYREk4xQZ iyKwAA0c7zE0wBncRQZaQHswIwc4CyX2IAcGQQ02yQnUYGHEAwv/ukq9UEJK2Er+ ci7MqvEGhcwBZU8Ga5D+Li3eNG7KZhAby6ntUu9yXo8bq6wP+CUBHGHCjmcFBAAE RKgVTuIEVkMAaaYCBuCjIMmSUEABAqANRugMdECf4EsGhKgPLIADECAGaEKSKoMs WkEBGuAd50IjMoEmRkAOrigGkkIXQoK4YuYAIkAChKJZDpABaYaBnAAJRkNc1GI7 LgML5KAi2gQJOiIAdAEhSHIDPnEjOgKcWuQFPlEI/CsLPLFU/qA7RqEImEQAGKCM HqAMCeApSyUKJGggpEAA+qk9xkglE8UQIiAOhINZSoBCbiSljKR9ROMAGNFXLCQA OhIwUkv//zoP9ErP9TrN4TaQHDVvHDfN3/LSL89vG9+vz/hSL7UvG+8t6TwvHCso CXAmXZLoLKrpJJjENhJCDQohEXDMHiDJMPilSFyEVSyTMoWCJYBEW0CiQpojClqD gPZDRViikWygDf7gDNrAQjBgAZbgydznSmJrB+qAzlSSixLiCJgjAqKQAOYGTBqg Dc7gD9oABwbgBXZPWbpHCrZnKVPCmYRCYhaEJwpgAm6oTaQgKg4jRLLDCdzjCzRC mNBSgmAkApTSkiyASS4DGcUlBc7gDATgOMLiIxSgDgMUJvlMGxmzL/mP3GbvMIuu Wv6SQhmUBQWzQuGt6yIUBWMQ0GaQMv+ZpQ2io39uAHd4og1EoKeGoAdyAMfgBiFE 4Ub8RiMaAB6IwzicKA9tSjochgDkpQ+sQyq+xyg+gAUQ8snswTe/EyX6IA94Yaia ZUG7AAVsJzhkxkcTIgScYQI4QD+m4i8EBIOatC0GsDkeRXhaRAOddEhndCiyQ3y4 CQDEwDbacwrilASKQlCKSSooYCI2YKj6YQaygCPUY2agInYUkDsfowG45SI1NFID 0wYNE+9cTDJTDEO/DTIt9fAa0xwl9ExU01FUZDsUYDuIMwDi8C+WUEgbxCyEgpco Qg3CJQl4AQpCMBpJAE6IiVnsQAd+5wGK9DVCIgA0gB+G0kJg8zb/fjMCuucjiDMD iwBaeUIEiIMJqENVfKAVEMJZYyIs+oBlboMkU2JZvBMjghID7qUL1AJPm0MMGoGb 6JM0+7A5VuAp5jMsaNJEWgQDrMCfDLUEipVWY4dR8KAiLqIBkGJgAMUAXNDLmu7P 6q4wBfNhE1Mx6y8vj07lKlYcHXP/PvbEIvZDg601DSNH+oA5mkYzUTKUFGQT6sNl tCVypIBfegczECELYKANkSwB+ukIIgcDmEN+VOVeMggAjCwJSGVJISAESKAHdFbH nOkAmkY/hEBmeIMlBQIhrjYkwmNLEUBFoDOYSqdUnjZqsxNOuMJcizIoXZVDbkQ0 aEIIHOEA/4C0TUKBVbbKInGFbkNiF/L1IgiAAmhCO30KMSJiP3NgUFbgRhJlEDJA BlYjLBIAB2JjBUYMBuoAAgKgDUG2/hCzL2Pv6VjwYT2UZGeQYjM2dFVvYh202jQ1 MEdX9FBCAxBAfU5iA86AgwwgAORxDgQSC7DgD9hAATRAANKsDwSgCD5KAFxASkYj CRpRDhpAURRlASagA0aABxBBP44AB56AERDhAHBJAMaIIjbggXRhL04AC2aADW6i QhCCA9qgESegDp03Ij7gBirCB/xISj6gBWxAAFAABoZAqF5KAMIlAAYRJUahBxhI FKqLfhuRJjSgvojmgR3qdn9RABaAzv/WxHkvSwAuQgPOgBfiAAQI4AUEwArQBg0H YQNw4CK2kBF+gIGOl0qYQAC+gxFRwA2QlzT0yQcsgQR84AASIAd6oA7UgAsKV1FA hDzy6wsAq7uQlyYS4AOilWIxDVStMf44tkMvNXXFLIxDluC6WIxX70IZtFNzQtIM 4Ph0Qo4BIAP+IQOSRY4dNn8cNgMCwADg2GEFOX+ajyUGoAOeTM+WcwfiWCcgoJFX Ao8jGSVEk/2aY4/rOH8oYo5WQpD/2AAC0WEJ4JF3IgLkBEJBSZNT4o/FAwL4OI5B qHMF2WHvKvh0ApJ1wp+uxXMljY9dOZSNT5DnmPKmb4lAOSEMbZb/Vdnn5m+MZVB1 DROaJRV13a+NRfbf7KzcZjf/TFCNM7TbtuQysAKEUKI9WwwLIKAPNsnUZOAHvoEP KTWeKzXyNnZSywz9ou6eyzGfvfkxs+8aMdaewRFkoRlDu5ma5flM4IkCquamTEoA gvJMhu98T+0I4OvFfC9bXC6h9xJEWxd0HdOMJVag7U8b1c0cF9OLxbh01VFivZF2 z/hzPc3dzGmj/WwnMnrmYsSmOfrHiAafHbSlvdkE9TlTOZT1TG3tehr0pLmeJ/RD iZrNdFlDfyOnYxe2mEylO5qm4Q+vuILpTvcbYxonTHGo3VioX5qkwxr2PndkN8+Z m9lTx+2k/z22QbMZMLHa4iQu1bS6Ma35qWXa4toN8ISiyyovoP35xDaa7IIaBfka of/6rp0OoP963q466DB1mjm1qMca6Vbw6aBarMPti/F6nmvMOYVTJzDBD16Ppy1b JULgSks7sgNkD87AXSLgBCBFJbxmt6tHBqZRWb5BzSwPoWXADqbRWgJRAy5CBzHw xCJgBXqAnNdMouYAhPq6pAEwAnyxsstJonybJQQRx1ywx/xJA6xwAzhTtKfvBOgs enjAtx8EA/rOpft5HJE6rXUEVstJA3gALgbhBLat8erX/BZseSmmK9c7sMyr2wwg HOJE5F6XoG8jAkijE39Ku5pDTpbA2f/0CfcAr4Grmfk67wRaYF7REX0HlCJagc8Y hwNAhEZeW7svNiVkIAQNd6u9OC+lVwJvkMd0DBPI2QBeYH+/b74FYHCegLi3ep9J Dk2kUiWY4K9iiiIOOA/MgIErQBmRtyFSABHKLho5Y7DZmLTfmkOhboc1RVWs4EoC gAlI0D/m8S445nMtAidYBLMhe8j+wAr3/Mtk4AzoDFwoQiX2oM8nDmjRvDe4NSde VCqoO0DE4LkfJEEoQvrqGjCSo/mCbQXW+cUOfcFLJS2PTAlixCg1+0FqR9S3hWhg 4QAnIz309KwPup9NV6yRGkBCwA+6LzyZJyVsWSUwgAfeRyo4Ycj/bvGuYCAC6kC8 lyALJh0niMuUbzIhtJfOYAACMGFBnagOmn0lMKHZhmwJFGAnNFcptwuRHXZTsEDc nagCDAALCidtuN2J8IDZC8cJlsCPYGDbm2Mk0M0J6gDTkwwT0ACJAMASMoDSMMOV vd2M0obGYKAuc8IL512GlYCcIwATKCAOzCgA6oDcp88Z74IEVMQJZkbU3P2rYQAL N7cZX54iYEDUJKAO8AArbPL5/sHgxYPnfaMDkMAQRs2Jkn1T7t3dh0wO9F3L0sbd A2Dmv53ZLUGTmmO1eaZmEDkQfZ5mRG0v+j3YMWMJKuMyvLDaJQcNHFZY50ACYGDf AyDcZ2bj/43gRDZFjpm9w40eBt7blOvAjDKGxjpA5JOmDlr+ucUzJewxIW4ebDhz CsTVN8CevTeUqZv8BJOIBbZFy16gAXVDtRxgE3LkAeo8ARihDtwAPRqgBLigAs6A BZwAEbBAAyhRJUTBCrJgEZyBOE4A9tXgxIdghnIcJULgG+qAB6zgQniADZ4gQM1A CNigDhJBiJIA9qPAtqZrBOrgBCbCCX4AC4z/AOhqByxhF5UABmIhDfPGpGyfCfLA AmBACnJkEWD/a2QjznOFEbBgbHIiE+KAiaHSDQDiA41Fwl58uBHghQBBACL8oQMA S50TZ0AAuIhRQx0sZywQ2LDADwSMAP8CnKCAqM6/KGwWoRjpZMaIJ2dSyAkgpgWA RQIYACAwgw3NjiQBYFJjZQmEBzxmWjnwgISICmrikCACQEYBRSHa4EDTAYkPCYmQ 8Cka4OicJQdiKtmwY4AQBAssOWOBMUAmAT4swR0AYM8PLDyeOpGapUkjAjzYYCFx NsLgJzlYCJFqpAMJOjAw5WgRQo0II0PWJCk0IgqNixwQKXlS4obRiWd8dhhRR8MN J23moNG6OknPnzLriAWw4YPPB2wwuSk0QIqALRjgHcBIQI0ACwCc/NEpkaZFIYyw YCmhE4ABjBwWXL8YoJUcAF0+cA+QwyeABHbSr78oQ2+AFYXRf0X/GXgRgiQpWCCB Dib4IITqRbgggf8xeFEEDAEgxmolIVFEXkMIwBeBGuC1QogPcPJTEw58qAgAfaAA WABuWAQACemRtMEhJUEGwAmygaGiHXihNUojF02BVR9WXDTKWbBABAAeQXJ3xB0D YsQDdwSMpIZsAEyhAgBM7HDRC1gBsIKHJHXhI5urBUCCkjy8OMUWH+6IkZBmxiVh Ei5cdOaP+hGQA3cA/HEkDADYgIgEMKiBJoQJzCHpCzHIWClalf2kS3cIyCaFDz99 SgCQqSqJgSMXfbFhUV3oCUAU+k1hyKN5vCdKrmPGaEMeOshIIwBHdErSC3OqgVcA K4ADAAYx/2yZ1wprAPBACXiFedEQPtoTw3tJlmQtAFJ4yAQKADTgXrSbAhBKiEKI 8CIAScgWCpoE/KEAACFo6wQvmarb5U/zDUFluan61MWGL+hJp0+ZDAJDIgX4NEWM BBJwRr8BSAAAB4zAUAESRATQxAQf6kdSH+3C18qLqd63wgdppCGArwRKUeaEPh9I oYVBA/1z0UMfTfTQHORwxh8FVEoAiEUxA+0ef/DiyHwnAjAXDQT4EbII74ExLQbF CuFMvznyeREYZUZ8kQ1xDHEFtnaImZcTBagMgAkLKODkRXByjUAPOK4bxwbhFoWB AIjMJ8QHRx6xwABMhIhcz20S+MLbGf//RIJ+MrCxAlbOnkUgB4kvTlIU6RVKAAKK IiomE2UmYJEGKYzAex3U9sHFCGyMAHYfrJOEn6LxPSE5AKL0LIZPOEnfhE9mC24q gRuY+kABR/p9gA0LDOv8mrsAK8KwxgN27IUYKatrvcygcIDL1MJXbvcOzHskM9Ny sLgHpK0kYjgLCTZkA8kFa1hHeFcXcjUvvmVlBG5Akw3gAZgQeI8DzhAebqIlgEKM RE4X2dyq8HOkL2iOAfuKw/CwMJ/zPUgUMdrDfJjQAyw4Bg1CoN+eUveyksinJLYq oX4eMIQdvIckJkBWhYTWoChCEWkUct/QrHg0LD5BbXo7UhfSRxL/t0WrBBTIw4sw cKQEFCAO74iW2C7SxL4ViwM4uA7citKjnxTQXKZiRq4eYCQCJZBv4rtOJi7RgT/M 5ycKYYgUfNQHLRHICaJhQQKa5y7LVephJXQTRsTorNWsqlYMEYXpkBArjHTBVJGk 1sIuIgV9he4iiMKREFJwgHCwL04OwgDmMGICSTaIdv46Awu6Ipt9oSERjrhOqs7i LOlNrAPfOJKEVsk1AYipPeHbVdvetgL0Xcds12FC3Ti3Gg7Q6yLrk9b9yHUtJ5TA AZc8kjuNd51CEpAPdLoW1+YZrOskQV30kVcJ+FYqY6mLGYD6Fwv6MAeMDIiSBwHA EDy0AoYs/0wI2noVrVbAwhxIsCSfc1ADaISJ9XRBGC2r3KlYhpEEuBQ+IxgJou6D SozYYDhFOcI5qQjUK05RqEOVIoYelIAakGQItHpAG9Z0EWb8lCQaqBcIVzMXJTlP TzMCTPeOdEACgXKWn5LqT+62MRL4sw+GGEAEJNABPwzoP0KAxz9GJaPjScgEWCGB h5Lgo8ulSXOeFFycdnEtArThBvMaFhjWpAa2EaCj6ytK5wilrgDgtSQ5OBwY6GCE uPFUAgjS24YwMYAmvhMAneXUWWXzVkzUoVr62YWS3hrX1dIHYn69CAYiaoMYkI8J a5rCtRZILPYBqiijECUCNtQHaLnsQf+b4+gE+nkRwD4qgHZQkrNiNAXMJcARAwju dUxA0C5gZV4vypbKjrUfMGrQMgVIDyYg8J8+lGkFgwJAc0EnGyT48wXQsqhPRuFD J1hEhnkhyRcugSMZVDQAPOxoAMxCoAigNUOIGFCiStKEHfXhA4cDps4ipCAEqViK RX0QFl0cVAkd1QmJGlAA6jOIizgBCb6xBCY2VxS/CGJLswLQAowgA+gkBAcVgGUM jJAABIjAmthawQ4gEGVTrcAHEYBLFjRQADOYtARKsMQ3+iUDEpEoLjK4RATabNFD RGARMajAlgxwAiVkIAk+4QAFjAADNzggAEOIgQIiYOUBROWXGSL/Af2i0tYGIEAR qaLBA8KrABkgwAf389ac60ytBFDAzW4QgAt2SiVN0+pR6xQciXCgKJIwgUQi0In4 KrBI+HQAAS4wQAPyAAJNW8AAXVBziWxQAD3tAQHQapyal4uRHaMgA4+igBkC/aIv 4shlINiDVCxwBBLTRwQgWHKuL2IJEvSA2hzIA1i+oYOE/A0wBsryADggAJ30IQ+Z mYECbjxlOI5GM+R+QA4uYYmCSUHcGxBBv4aAgyyYQARidpYPDKCpfr0ABXLQSrik IwARyOYENbDECXzygkPAIDov0TQOHMCBEphhxz2Zi6nmQqKIOgEBKjgqBuoIny+8 Gi8NzEwb//iBN/akAA2WkAAPFmmDTQ/AEgigQwZgoIE2eHI9EZiCoUsiIaPFGKhH pWLZkYagAWhgBo+7yB548AREWDMBM5iBH9SGvBH8YAaHC4CV3M6DQQBmD4h4wiV0 iogs3Lco/fgBD4yggR8gwgEReAIICMAGArTiB7oocbSfEIcRBuAJQmGDG5QagcBf 5AE/MEIARnBu9cQEDdHmQRyu83ZdgOUHPwBB5HlQYg5wPtjDj/zjGqALOThBridg ww/wYiCmXB72G5uYEyowes7P5wTDxwhqSSKDH8Te+084UgCwsASw65j3M1CqDDos AzEz5wdCgUIFjC+HyPd+9KV3A9tOEP8HoDcSqRd63aEL9DdCGnB7MHAAkvEDnGAJ P/AEg/B2hrcgTyCBHdYdP3AJ1+EEhRcHCHJ+nFcB3BcH/cIUcQAYMWF4/7EHMyAH i1cSJ9B2EZAJP+AHTsADP1ADDVB4PFB4iDASD6ALRhABNeVbIbgEAzI6rid730B7 2KILHnMCg/APr/AeMZEZN4EFkjcfEVCFAzCCPCBmDmIAjkJVbDBCWZF4pPUglTcD BXgRAPgDToeBdRcHnud2vJdjWfREYddif8hiUXR2PoNFhTh2iaiIJKFbixgkuRYB 4+eIVNSIkwiIloiJDkIAoYIRDPggJwCJkpiJo0iKpUiKAZCJiDj/NKhoiqT4Yq0o dmgHY7CIiayoiEdlEnUXKX9Hi73oixFii5OoF3hYAdT2IFKgixLAi6r4i0HDjM0I jdHoIJVIds4Ydis2iLI4VK94ibf4ILYYjFQUjqm4iIgYASTzjLEojeuIYqUIA3iA B4V4jniwhtJYduPIjvmoj/uYjZN4dunYjt0oY7MokIkIkAQyINTIj66IiQcZY6rI irbokEejkKVYkcgDjfjYihfpjwM5jVUkiEAVjAeJjUkTVCVJiNo4kUVRI3OFkAVp RTF5ktaofoEIkIVoIP/RiCtpdh4ZiP2YYtGIkwtphiH5k0b1kQBQI36ojv0oUU7J kwXplCEZ/5VEM5RHOYpRGZQm2ZMGeY1S2ZRTiSF3Vo0N2Y2HOIg8yY1jt5VCyZRG 82I5yZVXOYvMKJeMiJR1eZaAiJJY+ZZhGZA2CUWqeFRlxyCFaZQR8AJWcG7PaJdE 9Y8aoFStaAm6QJawiEUyIBYKaQCSqR5ScC0YwiAckAacBlROwAZ6aJVcmTT11kxP dJiwKZVr+YcKOJhgCZhFhSBVqB4yADZCk3WF1ZuH542WuAcVQUWEtx57EFEBAGce WZWGOJVpSZCs6ZV/SSFC0GEmMC0EeZcshojfeSAMIhz9RY7dQQJ6VZQkYYxwaZ0Y gQGrwVRFYyCAMWv9pQGxFpbxySbmOf80BBAF21GWifgAGpiJavcHecAGbGBVYeeS RSEDDEGYMxljJJcVBVAEq3UEDEAnbIMBBdBzf4iYRAWYAZB+6ddiO7c4exAHISMA jBaQ62EAsTmd+iia60mi2+hbzcmLRFkSnBh2o7BqNFmjefVON+oEfeiIBjAKPhEB 9RghQjp2U+ATBtCefFkUGlRifemjRcEBxfIA3yCKmEmhQMUEJ4YREfApEYB3GDEK EUWk2Ik0MkAUSFNZJJEvQeUEKLqk71mdIHmUWkkhMLBxdTAfaVEH7QkDBrB4KwcD vgMAHYAG2JgWS5ABA+AEdYAJTQYDMEQgAQADS3CoIFEHbaqUU9D/X5UKAX4HADAA AR0AqTqGBU3WEHiQFqGFEZJqAhh0EaHaowryAEhgBRXwqJgwHx2wBP0SAZgwqTr2 qvOxqCklA3YQB2gAGJggqiSBrQYCZBGgqErxhzJAAj4wW91RB82qHnjwVg1RB/Ho L9oEqp7aqvJqAOpqrWmBff+BrIvkBHIQAZ7aGbmGB4ARiZmaa52KqwBgCRnQAWOa LgOyB2qzrNZ6ERkAAXs6Eo/6HxGQBRmSAU5grPCBrQfLqAPIrP9hCRCgsRhhCUuw jCLLrG7FrOphjFLAaOsRABpQAoMQhQ8Qs1BSJk6ABWjwAEsQWplKq5mKXxmyBOXa qiWrHrK1/1r0GKrtmam/2quGCqp1MBKVxarIESKZ2qyV+k7BagUUK7S46ncGIKnq 0bY6dq4G0rK0urYS0J4Xsq8kEaojRJsmSZdFSiAwEAW7cxNN8QMpMGgrMBoI4wYU UAMdkAOFUAF0SiUk8QBB8QQpoAM7F3AckAJH8h/nVwc0cRMvIAJKYKokZACtIBSM MAIS8Af8IAh0mj3YigV/wABzEQNfdgZlyARxsARuUCyyRRNUVhQ7xgVggQA4MBIa 0DEP4Ad1EAU+EABf8AEtIAo9oAY4YASRpQEUUAhLQABuIBRncKiZEAcjcAZnoBOj MChJUAD+lASIcLtnIAz/sCCJ0AbhW/9ehYAFUVAIj4IAXCABzuAAGoAbhycE8OoG cWAlxPsHFhBlKNABdqAAvCMBlim6NKEAjWMITnACOFAHFSAFuBSs0wK/H8zB5uK/ vRsBalACFvACiiCT+1EAVqA264F5deAGhmAjAnAJgjsHFZBIZcIBIGouH6Byi2AF boW5HRM1i8sA0Cu9LkAAQ/ABj/sH2SMDSyAeB7IBAgARVywISfABxGmzGXYCa6QE ++G/bjAHgEEmWQEFaBABSKAuy5YrqLkEsUB7exoLbqBlFDfDIYAbbnAILhkAyVEI gfYUAJAJ9PsdaAEcZjIc7vQACNCdRPIojtAO2IIbPDAHS6RjSND/A0u4B4MQC00g CEKQAxRgATIwaveXBtwhA46ABYIMIF6cAzcQFTggAfmBFpkgFDYxh4jABn9wBv7p p4CqjV9JEhjgK12ALlpiXRfBP+sCRsYzSSoISD6RAE/SHeO3B99ArCuQK9LyIFNA BcZCJZugL94DOlPsBoC2ATgwAD/3TSHjK+sjBI4gARUwBdDGObQiA3Dar5CsBJNb AB5BAWIyL3hXRBGgghEAJDZAUKHQX0C2OQL0IkkApwRCpT/hDMOSKteSBJXiBFAA GI4SOUYgr7MHA4qTWgR1KTp2b4hArGKAFRvQM0PQX7NkXgDwBbwlMS+yCVjhUEMj BG0gAHOg/zZSQDFphhCzpEGyIT7Dol7dMiiadQME8AOKhgDgDEb/kAlKUDECcEyU FS7/DGgvcAekDCXSE4XuC0swCh8iBWIvcmF6QiahCkwE9TzOkx4DuwiDgAdUzVFH MjEwoBVswyEb8gXUqwvZBlUksQtzMkuVxc0A8AJF4ARtfBETA1cIsBoI8gKmEgBR gAZ4sAhiwy79UlmFwgEMkQSV889MB9cD0ABgRCDM4AoX0UAHcEvDYgJoGovRuYgg DTpalUCWMU/YfFCP0i7c+YkjMNYlMQRK0rAEki6kxwa0Z90OkjEosxqwOk9LTdQ0 0ADOQH9s4DvjfVlg4E/W3Qc4oHfhjf+SUootBmwUB7AvhTc8chACJCAmvU0+AaAG sXYC2O0T4mOfPTMFHgIGMcJR6kNQB7ICZ2E/FwHPxgI1KwBrF6FBvFBgWdFB9Bff 73LFOFCGUmAF4E17l0VCqaITv3YdUtqhAMIGauAji300OVsAInATTeBCA/5KQB5Q 5vLTq/EvYtLg2Y1cD3AGcUB/sLfU7mQDOADesdoyOoernGQuIU0SIRBINuDborAp L5AC8EA+ZpLRubJTUP0hVs4GogpIzfIHyDzgaKEj2VUpMjA3cUwgClMnRhoyGY0C SMA3q+26g0GrDjYoCaCgpMcWCbDN3SkKmCMEq1NeOOB8uFFevk3/EgQgBv50Sb7s 333gRM8snTXKpQQSRyGAAKgzL3LAUfUC5O1m3N1JEmp6ebPEKQOACQ7CBEPqLg8C 1Ba1BhxgBP8yAfMFJWtgA64Sze9yWeWSSRjQM0bp2VDFDJRGe/gxUg/w0Ni8APWy 2jqx2haAE6gjCpwRBYrSBP31XzJCBAmnpPBxEbtgPSIwIMwQIgNlY2AmLwJQAX8u I2QuRySRBAiQoVKA7D5dQhABNw1gHZ79NrNEzebyR+dOIR2gNhdWBCiEPLLzT3jR HsPCMyU0KLR+Aw7herP0a8MSASVNEkJw7uvTBzf7qZXhqmnSX12A12eFFzLg23E0 Cj5wJgNy/wTp1TMP4AbXix/nluc/cQYSxCBAdgRl0gUQcSzvZEKbvTjBBRgbYAgE XxJ/kHQEMgo+0gBNTBKxLSNxXVCdfADtMQD2MFW6gnf/8UwkjgAWkQQ+MNOTOUUj GqeQKetwyiQXkQAYhDa67gwqM9TjHc0RNUolcQaY0PYAIm5GkVrvUjT/lQRZsx9P stQocwO07iEdAAHqjBym8kC+tSkJkG8XIYMOMp/Y7AyYoDZfACgKlioH7nDw0QTc gdGGUhJ1AAMj8OYT3jYaEw4wUH5PKSI+oTdiIgrXYgKYEwDrEQI54AAhoEA4MCw7 lx4SMPoJgrNhwgGhX+xiXhrM3wDdyf9JdNL6ON8FZQLkKQkQAABosCAQwBEVAMCg UABAiJEAJBg4dDYBgI08BwAwOSRwCA0AIeywsGEFAAGJABKU0AEgwJQiAwDskfNg JAAOMQYIKSBIICYIBgMY7EIHk0wAG0BuJGLQKYEcFh8gmLjRB4BRCVcsPbJDYJem BgTKcARgyA6ZTirYZCFwoUYnRpwKFFO1C40EeVoyuTLXo0+UjXDqvIjCrSEAX7Z8 xaExgty5L66ivAqgg4IEIlpiIMys6Sg+APro5OkTAKYDeVvODQDGq0N4LSXAGOHA oFi/c3Hn1s1b4G4AwHPjNvAiRgUANgdZ2tBWgwALMjkICJ3kAwj/AKFEtHVqo4SR BAgGyfn6OvcXAQK248SBJ8tcJwhUDLBBYVCGTGZCFvABgYkLgZhI74MWkhJBgQBW QGGAEEjwIYMuBOgoQgE+uCGxInKTwhA8cBsiIYHiS28OnKgTyAQRINujDRUMSMAO MxIggQ45wktPABQgEEK+AR4gwRADQmijQvW4C06g8FTIAAATUDBChjkGCOAFHMh7 QJcs9kCEPgHoAKCLGBqikJ8WpowhKCfiwMMSXYJCTwAcHCAAiQVRInFHHwIwwcII kIgJzwByoCOCIXrIAAMCBbIBnqDmOgIHNDKA4Q/spkrPqwQEANAGAQq0zoIAhtDJ x4QaKACv/xIskJGODKzDTqUC0uuIg0SZ+IA8Cj8oKLcGSuAOpR0MIEDBho4c61Sx +oAUBkYgGBaF1AooaCUQnECPBg2UyECGQS4aUkIAZIBOoB1HFA4AMXbY1hEpZ4zg BSuQm4sJFDLoAAEcjOhCBFwFYCHUHKcC6YFv52jUqS5UgGEADAYEac+CpNjupRgO 6GIHCKRYgLxQBizI1ldZI8GFBzIpSAgSbsTBSGN9O9c3mGP2KwANZvgBkYYIyCQO 8ghw4wddFIjgCaAz4OEHP2BA5Ak2kDJIBkQO6KAGg9RySjioiw3ghAKd2hpoNGAA 4IQZuBOiBAlmUMKpDhBBLgGb/ZDhB/8eCiLgiUFgkDcAqMkL9xvbWh46ZKsNegBv l57gARE5nDh6S5/p7lYGXXTYo9sAmP6BDTcE0QBoIz7XRa5ENle8MoMiOJqHSwTi gIduw0Xkh9YDyOCEOAwwgGhEdv+BasvcnmkGHvwYQPcTCnFaA57DpTv0GRDJ4gRE dKnjiRnYwOJ56qO+0ogH/LDkCV1wBsCJJZxO3bLonR7a+K8RyQD7OIzeHBObldAA ER6M4H0ADkStA2Z4wNGad74n1GAABDAgDI4WOxnEATK/mctRBPI5HoAAajzQj1MK SDfTOC4OMoHaE8ywBx7EoSERlIPeguO4DgJAdd1ioC5+4LehxU7/ZIN4wghDpAsW PGAEjdpN5gYRAKA4wWaDUCLSNtiCBpQvKBE4wSXUZzhdyGsPP0BDchR3Ccf9rgM2 q8HWujUCv3VAF9hxwuzalJu7IeJfF9zcD9yAuqtR0GV67I3M8uhHQAZSkIOUGQEK YBFCAlICV0xkIzVgJALIyy/h6KJAAvCKRmZSk5vkZCc9+UlQhnIuK+iaKE15ytzI YFcukWQgX3YbmRFnOKjkY26GQssQbUAA8zHlwnAJsxPwonph840MojcDNCzylr9k JiGX2bJmRlOanUQKFXFUrGnWMpvF/EP16oAHRvrllX0kJ8xeNs5p7gadxhLOFQMA Azz4cpu4/zQADCRwMN4YYDbYnGc/XfJHf35Sln5cZ0AtAU/gPFObAY2ZQmM2zndW IAPqGyhDaVlQh1rUa8zMKD2lGU6OAlSj0uyoUPq5G5CKtKCCBM5KPfmykj5UpQuF JjnPKU5zfjKmMusoI1PayHVW9KawnGZMkfLTbd7yme4kJFJc6lFX4jSqUv3jSp8a SKT6E6aW/OMtr7rJVw6VoDHrgCTFqkexRKCS5TzfBH8DAyKiNTcRGMFacZNRJ2AH iX7Lp0yJmlNABjU3MOCrb5ZJUcCer66JveUAIlAHpARAJhWlqi3/yk6R0pSm9eTr Mr9aWZk5YbGAvStcL9vXPXLVhTJbbf8EJCCQCLTyigVVp2464Le8/rOmsJVXWf+q VmcCBbW73ShxgTrIcQJnCGsIrF8SUADC0LRhGTKIz/hxIUCKVgNtWMppAbAIASwm UAUa6FlBeVV0SqaPn91tmmRAAdN4dy4JcAY/Z7nQ8jJzNxFwQ6JiKVfMGjfAYhmA dktQSgG7ZAW6Smwi+dLSWooiITJAgBUGkIQCtAi00FxpAOry3fDe1yEFMIxZmDtf 6FK1tgIJQQkK61fKEjW/522wX/04GsBKgbrVLUHIhrsB5jZglX5x2igWM9XMhlXE bD0SB3xc3OGCFsK8CcAoJmKDGKbWjwGoA3s3zGEVwywEVDmtWDD/8WIkw+wFzLXB kGUmkidrlo/m5Y09/YKB10hYlBoInFOmoAiZNSlmTIiBfJurXwDb1KImKLTMurBj FiMAu358QXz9OIUjB7TDOWCZQbL6UqdEoSpaFiQHSDRS34RAWjATwhk0gsohjFqQ 8Zk0J68qar90RSZgaIqtDeeMV/s5074RNMwIjWpSR3msmx3LH3yiATW0wDoF0sAZ BnGCAnTNCU8oQA/Iw2hLqCEGgZNBFCgwh2I9OkSLwMEIfDUTbnu7lg+IQoWsoAAZ 5ODcxdJAGlKghDMD4M/hysGuZKCGFMQBE8hBYQHQ/deDb8E6V3mAG3ogA345AdtW IE8EFmGF/zrI5XAUSIEcdMYFCbhBBLZ5gQDyMAgDSIECIoBgGgaRPidEoTLlPjd5 8j0IDSBgKdsmAQpAEIBFOEMCCBDMXB6QgwJQwAoSUIMPCJ25NpRgEOEcGhQU0AE3 qOBeKgiAiFLwr36noAb/qLYSqn4CHFTgBQt4Fdj5s2LYnsDfsTtcAaAggS73hmb6 9omqGRAANXyAau+9+bAEQIELyeAPFPCS5F2wgTn8POheOh8PHG7fEP2hAB+AggOo SPICOWEDO8C4DmRgh0ug5mxHJ0GiYOAG/kDgAYuAB8aDeAKSG+llTnADIv4agAjx gwbEN/5B0AIAPc/E8w8fWht6UIfAp/9dCXWQg0IjsOA8WODgVRk4ZSVvhUUYRvJU 8zgK6oAcKRSaUyiwBAkOZAPoGiAAG0ABJiBSbeyqNgqIAwjYmhQwg0VgsHfqry0h vh1IBM2QJnR6GQrjA5oRgInogwUYAHEpEBuomAhoGgBghgxhNI34gqtwAivQiIuR CXUDgPyAFRAgABFkAkiLjAIhADuwja1QiRRYIBIoBPKYAnAIl1UjgDOwiCnYgQoI QbcAkbmgMEBDCQaIgChYEBj4hxHQiK4Ym4KwAexoBS7cAaSrEoVoCgIoAduwgbIQ gpW7Epfwg+RAgoRIgDlgQXjgQATwEiH4gH9hA40YjX/oggXQASf/QDOBwLUEaIOr MAIbMIwQ8MO/IoANaIw9IIGmaDHswDOBwIALcUMHEJdGiAAY2AB+2QjEaIDYWQFA y40u8ImzmQgpuIoG+AAXCDan8ESH+AAHGLMbSIAuKjBdcIklcIiKwQmq0cEboDAa CAA8kIES4MPtcMIvQQzK+oKu2YACORsLIABxGwAYgIE4IMadkLQ9kBcnkEOzoIF3 qZiFaYWWYDR0cgI6BCkSuBB6LEImeT5eOx82EIgXSAgTqMMCEIYDEIIftBM8yA0h yAgjJD99ZA0ngAIXNAwOKIDQgIWTeYeNKLQlaBQbwIGGYLQLm4g9IB1/AQAMqAw1 SIgTYLDR/xiAPVBHMViDYfEK05IxObssvCMk4fiCwqOAtuCABTiAAJC0i9CM8KCA NEiDHhgARgPIhACDI3uuC1E3IQC2kPAVG0CApnRKfAq17ooALECAAumD15gC5noJ 8So4AGgArTSBprjIFGjKO8yNFQgN5xONEosPpkwDLlAAE8gDeXmuuvQ3HQjJoGCG vhCCmxCIUly5iPABp0kYhdBHnhCMJgAJVQuiNkgDpmQIGyhKw1KDXXmBYYOBRViP 3KAvjRi4BrmQIzAMD/tLCmiEo8SuBhABjWACr2CCEvhKsnMuvXALrxiFtSQB4ROK FcCBNjgDCmAAVZuBTCMYOkAKG4jAUf8QgaakAJBYgRMDAPDcygngAAT4y7vMjSHw ibx4tSkQyBJTjkZxAjtABE64pSMQgK9EjD64A5ngicNMAdBzFCicCwIgs43oiL2E vqbAgAI4TBIZBS9BvAtBS7doRb/AiFdbgYlgS97oAgA5iBKLNZXMF4OIvx8ImdGM xzzUwAnqTJTArj7QjBZri5jsgg9oyhQAEN9ErkRLpJ7kDeRMDju4EKIEwologELs AwU1CM4QiA0gOxJoxQMNDXUzgddosRvggCalqhdYCgyQHjUYmDP4lyZoOiNzCbcM AFwbBZBIAmFoqJoUCAttEpmwgVNzCmyrGBvoi+4IkxFEjAd4txz/ygvbSIDEi52A TJAjQwnmWoHC85UGyFNFKU4qi4KuCUhL4gElGNQ4Q5IYaAlMk6E2uBBBCwF3WA2B ONBdWdG9zARZcwqkmNHA4YwDwACTyMo+85omUNWTQIA4cAYj2QMkULy3XAAEiYJd Fc/ugtT9YAEMCNGYWU/RQNYAMYxiO5+UgUU7+IEUCJxXnIvR0AgbMI8ok4IC1S0q FAh0FQhdg76EKAdpdR0LCwFn6LgyDYAmGDXgyM6W0NeqSNOZaQLTSIIR9YkASAI4 sQ16wTyDGM2G4AyZWIQC4LiTKAAWGLOqyAwWOJu2+MAB2IBY7dHM8lFYKxCCMdKi zM2LKMqV/+COhYlKANDUF6AulGiLLuDPYxwzFngumH2lL2CuBDjG5fqJDTiDV3kJ QAuUXemAJzhA11k5yKyoYdFLJkiIJHiN2QuRRkE+IhACCniVQwxJjRCFpqDPtkgC ElmJPvMOlkuIml1VTgMAJIBFjLWJXXECBRhNXGwZfd0VxXDXhOBZ3oBLmRi4CChV AMhaKVkBzguACmBZnODNjciQR0EKeXKKlz2RDOGyFSiEvhWKIdBHyFW1G7BTp5AB vVDShgCDmGAlDwvPun1WDpBaAICBVyLR7OQOhDiIRjOIPaAAOfDY2ZQJE4RM0fDP 5OgxgXiAwjqXqwUolNiVWXRXfmwKDf9cjYWhGV5IT8uIAi741Er91xUQDKW9rCE4 stn0iFELACnoi6tDghNTTJW8A6d4gabw2ACQX4FoAJ2oUb4cAHoxCLEhWS17qhgz tDlzivHU0qRcoAK4kN1siCkQgRmYgW6R2U3I3xLIwMpwXZcggcV4LrSo4AtuAZDq wczQgQdAAhowAIxgAzb4gQ5K3xCeCCfIgR8YAaRZoOY8YUbysIR4gDOwjS4UiE34 gAveOg2QCxvoiClQ4hmQw3EFgGLoC7YQYK+oXRYgAF3QiG+wiFBIiLM5y1MTg9Aw JJyV4tYhyrD0GjU4sSFoxQG2getYEqJSUlEtwoiYCFw9nj4QACj/WBxniWBFIc0u JBgc0AVecDOi0Ak2bYsNgAIeZgPx5RR9uOBCFowNoLh/DIBv0IEEWAAIgIAE+AAu uODuQ2ODmFM1ThAcAGLe6EGs8Ao2vRCSfYB/BAAe6NgiTYqraJBYnoGCMAHlVQgp 5oSZgDnekAJz9RqJiADoQ4yNeI2sOIkfnoEC6QIoYAPywY4Y9uYscwolLWV00csV GDanmNF+8Yk5lYEuEgLjOzZ7xY6zsQgc1R9wLoStrFARsAgpsNu2sIeK2REruGDs cGZlszGTXacp+QARqIMV4Iepq72mLAAckICJNoQF0qWreC5NwTAyUQmE27rFFQB+ 8IkHGAIr/+iAb9CPCNAlH+IjK4w6dpECJ2ECEgkBJLgREQCBjhEBM/iCqLuBULmR D1BpNxCA1rGlFfCBIXAEnysAfoiS4IgQq7YETGiDLXGJCOFoDmiDD1ABDKCAD/AS Kbg3KzSECIg2AsCEtIYMTT0fcxMEKam371ADEjNK8AKS+Oi2AX26qCuEDaBqn4iA LzCYIeC8uVgRAUA/lzODJOaCIMoBKwoXAQjfEEi8PHCA5/qAzKOALjmfxEMw1tA7 KJAXB72RY6wlCjM6b4SuLHgBWyTFDbACuQgVag5rHDi6pU4VNn08I9BraHkXTQEo JxC9c5MSJui5EvkA5ZEUN4gXAmgCAf8Q0CEIMScobZVEAH5QHq8WAEPgQhFw5MVF gLPmDXpRAAz7ABrAgCGRuKgDCcT+gNjBvxspyjnxafOekhZpuTwAgQgRAdM2iA5g xP3JAl366WfMAeWZDv54rvVIgjwwAwzgmT3ABD2oDI8dixw4g3jOgQ9IARioPcSg R6FmEvXAo2VzKQRGNlNCDcNpJaegiep6LZ7KS1TbAMbuJC9T4GZCJ0xwin54YxjX KCd4DyDvpADA8f6dgH4INtdact/4tE6y1wE9rppK4IX2SU878kyq7hbQnSn/UBfI AP2T8eFyAhG2qBDIATl4AkQE84DKSiPQHUugcTpnKBtfNk5yAhD//wcDUAt9bQEI MIAy13JmOoItsIF5PSltEqw9bypAOoE/YAS3SqU/gALg4akNmIFvEN9pOgGvm3QJ /HI44oE/KIRGQSyL+nGNgnVLkoIzEEKDsHRMN3Xg/QYdQiVZP7Qvsyin+fUtozKf 0nVf0yRiD6SdQnaucvZlBysqd3aYUSglSzAmI64Yi/ZNQircsHJqD6VmD/fjAvcp gxlwV3ZNGvfc+KlzSWClGqkV4/adlNVqf/ZsT7Apo3cAAPdlincgNakuv6hg941/ 0KN0TyR2T7ZMEo6dSnj5+ix+10nd6vZnD1KeQvUa+y9sZ41k7/iC53hg13jD8jJi /6oZGygZ/0CCI8O79cW75NKsijp4JMmBR5/3is+NPTiDy3YKDSCBppuxVFKDXsMN mjd6PTr6BVYxr/KqH6X4lF9VHnCEhjg9lon6AQMwOsv3L8N6oR8unAezloGovxKq qnp6Q0OnoZASgaB5yRIIK//69UIyr+d6V3Kqegf5tF+yMNN7A0cADJ2rhfTzP28D deZ44NAAAAiHYJOJREjJQWLzwzeIwQ+tsFx2L0uAGxCCgggAJrBdgpeqH5/4ief7 V2epmaGxpReo1ad4up/70PekdEY0QUJBJv+DTD+JXyakKSAH3uCAdOUNITAJGDcB 1HHDOWcoszf9dEozkyV8tGf+A552v//PppgXJYzn8pD3mkxIg64JACyoABlA2rFx BtvYX0BjgjS4CkuQG+WBgbVBIjQY/5B5r6a+GlXiAPIXiD1QAyjwG4CAoUQGIggA nKih82ILAAB7/jhiEeCgnwxSrByI4GbOAAAETuBxAwKAhjMuOjaUkaMOBRYNNaQZ 1DDCCEszjBhwgmTOgYajGDpMA8WljQICGCkIWqijEz8265D4AGUkwjlJARhoGGBD oQxZZVjAkMJCw4NqoCjYU8HJpT1QDmz1kQFCACwVMJxxKQVez4NRHMlpmCCPg7JZ yyJOrFjxYayMFzuODHkyZciNDzdGjLlhZsuPJ2/mbLiy6NKjQZv//hyadOXOrBdf bn36NW3Trmt/Jn07cWgCUSSOUgEAjAAfAxJ8kGkjho4AKxQBgFEBgAwEMSA86VCg CIANxQdwWNDzyCEAJgTEuAqAiQAVBh4UcMmBY4ICN4qiyKDLgQ2OD3L4AEB/x1HQ AgFIfGDGejEYAYAoRAQgxgcWyNACGHQAcMQOHZkQoAz2AXDCBAAER4AaHzCgARod 1CDgAjoAMAU4ADSQwgA2iABjF0S8pKAJOxz4AQgagNBHDA11oISLhZWViUsjONCF AEQcV8INNyIygBMlDOJEAeJlAsF+AZwgxxcCDAKeCC0aeUACOBwQgh0jDcakaqWF thpru9Xm/1qeeOq2Z2q5EYpbZHwaOqhsr+kp2aGAPupZpLAp6idlu8UmWWeIUiqp oogxwaOAH4zYRAsekXADAELEFwAS5mARWEN97FCWCT00tAIfB5UwYhSCeJSDnQ19 QYNHdtzgnKoO1toHCmVFQRYAXyhiQBPLMnPHqiUUZgOc5m0o54jR0fWFFQM84ExP BNjBQggl/MEIEjm+y+QXZ/zxhwCnTsGQAXgAkIQII3ZhSK5nMKKGAO5y25AJRwLw Ahf5CrBGWQGMsmtZujYkCndDMODREMIZ2RABOYykVaoAvOtSAyIoEMF0H4bcQMOJ 0obobZk2irOgfS6aKKc/O+rznUUbnf90zkQjLTRvsykNmXNAhYCAxSsYSwACIQuR h0RnnSFrhhs2hEGtERrbNcEBElCCS4gNwRABJICA3Lh9iOCACc+y7MzbQ7jA6tsc 5F0nABzE0JMJ2j7gtlYnCIMBCgfQ2lDLNmxoAEpCOB5AXgCgNC1QHTSTSK/D8RiC MwoEcFgCjpt3ZAAoQ2YDAjigAYBzFgNAK7uNhLBEAjBjALGABeDQYAQ5kMW5Swks kNQeM2RBwqnDM5lp0pZG3SnQTXdP9J+aXWob05A+DbX3qBk9tPrng/9p1D2zr2gA Q4g6t6pInKq1qq87wFU0OAIKUKIhlJjACroTw65sVhgCzMANvFD/UGKGkLVUeelt DUjcjzrCOXvR4AEIWFYDxAPAw33rgEKwQ2ACEAVjGWkAxWvIA9q1QZS0jnMtRIK0 AGCQnxzuXA+gwIg2YDA5vQ0rJ4xdrkI2k9Dp7gQT2p3DDLYCMyzBTep6GGIisAgr za15jmsADnTAARsFgAQhM9z23vcz900qUPLbGfq41yjtOU1+QYNfHuFYvqD5kX55 1FT41ucpwhVGCI7oyQqAFYARrioPI0KCxV4QIADco1az0qQYTtW1wmhACXjAQwYU Qy3d2YEsYLhCR47AkB+VZQiXHEKtukA2EzDEcMvpSeWE4IwR6Q8AkhsA57jWBhpE CAVycMIS/9B1OgCEQgRGyAAmpiOjDBkMewDYUUM2IYIKUFMOn3QY35jwATRQs0Fl qUNDkoChXUAHYyFjQuKEGaCS6U4C7UQmsljWrlXlSEOo8iRhsFLK9I0vkOSLnyDZ 19A/Lq1+hfxe/PSYvvYdbXwQ/eND55gaOGYmoYYEH6KSkIIZxGE6SRCAMhchACtk wDtc4IEAcDCB8/hABhQQAYb20AYBXMKlKMjCCwRQiAO4VABKLULoVoqDCkjhpQcw kT50oYsB+BRNDXFCDqBQBzWkIFlRgMIMrkqAIQjgEA9YgQC24AQSHEVhVgGAFHAn sAZxwA6FwAQFGKGDrIrgBhGQa08i4P8drToVBDZzQQcQIAgZigANWlLYvgjA1kIY 5HWDgAABDusCxJAJCzNgA11W0IMnzOASusMCD3iBiDhoCQHJGUAARiBaNhxAFC+N qQDmkIFNtMcJCHCBJUjgA0uw1Thc7B4eMeqpiUJXUnS06ELfyMdIrYZTfqzu0Lar R+/KsZCB9EpDMpABSwAgAub9RwbU216vGMC88VWvQdUbX6+49yBZMIABaKIe90LA vSiJgKzce9CG4EFziLHEgd/7jwBnIADvfS9KMlBYHMIAAP+42EEDAOEuGqS+WaEv f59omKxI+F9liUCIsbIz8gJgBWugb3oNEgE8dMTAhsFxetdr3gz/sPfGWAFY6wKQ Xw+78bpJrq50B6m9kL6vo0d7LkLRx2TcSDm64QPvRkcKKS5n2XsT0TJlnOCOvsiM zFGDoprVzLE2M3fJ1nUud+PcZEeB1M6n4VNz64xlOXsPU9916EX/DOfrcjlpAVAJ BXoAsEOzhs2QbvP9BCACCpJmzFHTdEYjijT3CXK6Pku0lwdpZ1LPuVMi3eOVq1wo QlOZUKtudZgTJWk9axklqJ40r0lz618rpnWAvqjOwgvdWS90U6NOdqkDHV0+W1nN ClVan1sd6zbjcde9XgynccNm2oIOZ9WezK0rA+440jkx3dadVhRTbmPDWU/NrbWh td00OzIq/7zzBnSxxe1v6lr734JWcqH7eLGDt3vPpXk3lCt6GJSgZMMN0bUhof1R T7ub1dqmOOgmMvCiydvToPZoHO1t6GtPmXsSHbbCA35o8I4b2RwFuPqULd5lv7qi 4d55lt9dP5XnPOjTHjm7sTsom6P85AUXeb5JSvOWu1zn8F46wef3PZNTGd9S3/a+ u1wojS5du82O+s80jXRTTzndubE4tZuObWa7faLefajMZb3lQRP76Ume9aqnffWm PxnWFHW2tPUOdJYXXsvTxfqxL+7nsZN98Hq3+kbzPPnsQl3wiL/zpE3+8W1PveqT h/zcWy7qT0e74OOm+tZTLceGy/1TdP+PaK3BbvSvg77maL87unlt88OvvtO0hzXm Vx714LP+9MZvfdyfi+rDv/7LK6ef1u1+6vWRGvZJv3K/g24oxg8b6fR2tdhH/2rw q5rklIc71Ige+n9/3/u7z/we0Z976mpb+15f/9QH3vfUVwr9Ld/N/R1DAWAb3d7M zd/7QZr+WZ/t/dwAzsbnrZ3zFWD8sR7KhVyUcaBFWd7W2R/83V/akWD5OZz5qZ3L fWAI9psJ7l8CKh2dsd0LLhn4nZ3BJd/mgV7+zVnxUd8EZmDsBaEORh+r4Zrm6Zzn Dd8JgiADjh/+RV4Unh8GQh4DLgoEWiHIBWAHVqH/SWHv4VzoUWD/25FfEY6hFHoh IUEUzHEfmUlZdzUf9FXdE5rPFeJg95WhGuIh82XhFKJdz2DhBRLhAgJeHtZdA2Lg DRKi/N2h9JFg4tFgvBWhHXqZAzIi16FgqbHhIIrg8TVfBbreF+KcHLbf0ykiDi5h vYkixqFh+vmhC+oeGJriKi4iK+5an4GZAKLeC8KiBB4gGWqhLPIhJxLgJz5eofVi ErLcHV1eJjIfFu4hwSlf4/UgKx6dEZIeFALhI27fLF4i3sEbM3ajc+EiNiLfN8Lg OFLiN0YjFRKjJKIj4k0jL9YRIC1hos1eGwqj7w0gHeLZNXJeP6pgGJIhKZpe6oVg JAodPLrj/0Gmo0MOo77lXEJiouQxYRVKZBMaYESu4zs6YydCJByKnjpSoUiiWyBy pKuxnyPKHwt+ZA5G5AyWoiyWntMR5BDGo56ZZCjmoupRniVuZAqKWte15E1ao1HS I0kuJBfuoxAW3y9i3/KdYiJqI0QaY046XjCmpNTNIzbyXhouZVj2JE42W/cxHr1l HwDe4ghSIwGuZQyuZB8K3+ARAA+kTGpEgF16nwaoVsrVmwy0iBGKnQGARcA5wQwY hCWwwbhFgF2YH1dxhBBuZVnswRxQXf6dQA1InNZVWwJEJkCCIi2+n3ZVCJPBwFX5 pCFamQFkpoYBihM8wbBoGV82BAyMAP8U+SNbUiViHBbMNISUTBEPiI1iEIAuDCdp YACwlBdF6Z9LQYcuEh5iSMmuDJwTIMIB7AEJXAdpSMmpQMaBLUYDlMcLCIcAVhvb yaHrIMJP7gaZ9JBoHkSWhGXOnUwSlUUH8EAaUAAiYIGSREZWleeqGIUVHOdjTIQG tBVkVAfZQOIJYFpiPAASLECB4p5Vlg2wLKjPyZ7jySThNVxufkYDfMCwnIBsRpcT +KdXUsYu8I6WvdlCMROb2UM9FVwaOZFiYMCyIA0YGIuQddketMi66ebSNQWtDamg 9EHFJEYfpEASacAlJcZ5eKfuyARuTMFzLgYs0VxC4siwDI0M5A7/znSQRXrkSz4k wBVLWTxAYNZYoUVAVsSXAXTAdBgAJlSTllQTVkTAQSCBIUxHdCxBiP2LE/wpDGCC rMQpDLQYaMlYBNRBiznqnwJAFsgMDEjAoUYHphqApbYYAdRBBohBiybGYFlB7khY QyBOX9yGo0aAGm1VnlJHAfgBhQJABwyBIUhAjmFC7rBYikmAAQSAdGRFArTBHBTq o3ZKABzqYQQrstYXpjKToGbBTMhBBEhHWcBAHfyplkAADLRQthqEThiCOi0GixWa JWyqQSirBLSYE9SB2AQAj0FGBEgAsjrBpQbGHrxroQWAEtBT6NTQjeoOeI5ZPzyB AEgLAcTB/8XsaojFa7piRQdkARBBSgdhKr3eqRNggjrBQKysWAYQarliggRMh6MC DI0tBo4owKYiq5YsgaQSGKE2lgtUgJ+MbAUMQATkaXw1xAHVIwJyo0IiIfjMUEOE Qwu9QGBZRtKyALFyARokAgUkC1q1CFfVAAYUwGdxAAJAgYJgQR08QdhgLRHIQB4c gAwsQdjegBDkQAoYARLcaGM4x3FFgSZ17AiowRqEgIQaQRPEQRuIgEvIAA7IQW1h wUb0hBPwABtgwdZAhk5YgRJE6OT0Do0uxvSMwAhQAFlwgB+E7akkwQcUgqSWhgYg QQ+MAAQ8QByIFiIsAQy07ds2ggywQf8dsMEAVEcP5A4WLMEiEOjRnUDt+kFDYAFr YcQRFMAcZEEXpAAawAAPCJF2Hk8PwMATpMCIPAEiPEEOqEpR0QAzQIht8QBP2E7X CmkSFICxLAZC4I4atIDhbkRHaID25osLQC7HlYVvxAH0YhUCiEBgyEAKFO5k7AEa OI+tfIu5aYAcdEGOAMADVKkQ6MIT8ABaRKg0rUDIfAMbjAAJYKliMEMMLG8e6MBg 7ctBpMGpaAAbhG2LSIEIHEISnMujIMQJ6wQDoG+LdkYfvMgD/EEcBIYGxMET/AGw JAECEAEGwIN2QAG5IsZZCUDV5sDVFoAw9CyDapxkbqPQwtvchAz/AaToEOloZ9SQ quxNR4iCcMzOiARAmJJnQwyBxXAAIsBABiABj4CBqHhmBVgCLQmIA0sN1rBMfESM GWSAwCgAjsAIjSiQfmXIJWRBY1nMBpAFATAQk21AeQjIdqZqdRHAN7hEGllACEBB BUBAFywAuhARZYDBc0bBSMwNdHgLjBCAO8AIj2Xw4RQCHljCHUNGAjRDR2RYH6iA JcCAB0/LZwEAJbEMJBWtFOBKjHyWcMaIcMxNIzgMJDeWsVjQRTmH+rqGNgWMNiMA H8yOS9AKL1muZDyALggoUVhmepHuYmBBT7yAqADAJmyn7hwWTyRGPzTIC1xHCPTl C3jnFAiH/w2Q8G8eNFBkKdnAE8s4QlIEq4Bokg2MKAAADmXMDkWHqSDXzv9iQYg1 ABR4kJDEyHPaKJOtse6E6QaUp8+OInQmY9CKHjPUir7mLwnY56jmgEucMYlcEjPM SMjSVXl8M11ZwRP8ABsoSR6XDRc8gS44NY3ggHoEm4zxygS8yw809QgowOtcxf2E TAf80BwwNRuAgC/ByEpDxgtosg2kgDr3hWLUSE/YaI149RP4wQEc8GSMQtr4jbL6 roDgQIh5k3dGiMVIgSN4dVVfDEocCBekTBecVlPnzigESITsygO0gapwAN9IAXdo tPrSrhqUhxf7BBSkdYOANGQE9mS8zP9VDAFrN3UFsMvziMcm+1wrPAEh1ycAYMKi hoYQUAAvfEMb7HaMUG5ZOMtBzAAvzMBIOGYaFUEAyITgtFOOKDQt20FhBMCVFl1i 4HSuPCePOsRIgIHBeEQbWMwXKPNkbICx7IGsxHZ12YMIqMGNeozJkABD9IvKCCwI F/WfSsElCZRKlikwKuA5JgYBFMDsis3J6Chxcq8wFdBwlKfq6IBZN4QUILVWi0J8 d4yomECANoQNRA9LCzLncLUzQJE4947BYAJtXQtidLIla4xrgEF5JkB6AMCM1vWS Znga3UcjqynsDAoYMMSWOAAWKEAMqbh6fAhGUFEXqG9lkEl7DIf/qE7LZotB1vTT cjQEE5C2IGeCTIDBjFyzTwhsUk/GC2S5aQhB3jREFGAzYmBAISyv+trAHQx5F/0B CLTN2xyBChBAmE7GAhsABISAq/bOB1Q4AQFAAlBAAXzAqciAOglBGxRCdkt6iotH d1f6zcQNk3VQeD9nA2BEjUcMaTsHdGh2ZXCAArFTQ8j5eCOGineA1zQEGJB2acfI jKDKgEuG6jhAP/SFFMQ02QhpLCrZUzZj3PUZGHABJ4TO3PR0YywPUPONJZXFKAyC okvBjCx27wSu7rATVI+Kd9Y4GS2qumn1BwEACZRnfQ/GIqfXGUjA2zADDjyQAXfO Jb+1JjeA/yN0BOKwmet0jhpVjfoO919DRivrThT4gEEkwWd5C16r67Wk0an0wQeE 8q0zRlbIiQ7gTSgvAYl8lnN09mcfTjmRdmCHwBkURhqjSp4zAcB7RO5otfqMwpQq xvBcRRdsJ71Gx2lKqg3AQ7lVDhLRkDNggokiRpGWhShoUjIhxnIlRjhIan3wSBqp b60LiNmmFwnk+TVBRoL/vEYPQsokwW6f87RQQY02gRlkmE94p2sQjg5QujC9SEOo AVmIN6q852K8wLiXxYH3LGlr6Boq3jFqGUbbZwOkLwEjgLF0wVUTwCjsQF/IACDf D+X+BAwMwBQoVZNGwAow1W8qlQiQxf8RiMBdKoZwBYgNnDDWKhWGyD7tv4AmoYpS YQRdPVUHkIA0QY0UGAIMHMARCEkAoPLbuEYXKNMe+K8OnIelAcvJmME8l4UTsL5B HEEeGMFhBkbv6843ZIHiFkbpV5oANCnUSLAc7IF8slVNsY4YMNUDkEB5WL6xAAST Dw4ATEExgACJOQFI0HgwRAWeBAjWAACQUIAAKwoAjNoCY4BFkRYfICkScqTFABhE gLAopE1GKwcwUuCXxyWTliMNiLQhQo6MAhYyWARjKCWAnhYNbKAzEoMAOj0jDLGC xgCMDUhTGjgxaCmAI3Ms2qBgwYkbFgCSiFgLoI8ItCs+1EgKIMD/ixgKQoghghID DggiXxjKoCHORYUo7+Lts5ekScYpTbQMsOIvgC9zIMgQBuCBX5Qr6IAMm5KlDpVD dhzIC5mnyNNJZ3dtrPS27Nx3azPVTXs33iWMDTyZgUjO3QA8ZvzAMmPGIBnQLVgk gEakhhk8WgAQois5ACyIOE6fYdeiDOQA9mxHRFxkAO2IKmT6EYejk/MA9PNANNgi JyoYKYIn2AAQgOkqwISjxiLQBQQnmEMEBuYuyU0GRrLAJLwO3HApvfdiwysT6BCx pIII/BusPf8GCCCDDMNzYj0ATiDvNgMiSAKRA1TCIo7ktJvBiPkqOOE4TKBjQ8no hmThOxCE/2BjAOZmAJEAAwEUgoe3fhuyOtxE2sON43y8qJU4UJruB13c8CEB5tRs TINCEjRDpAiMwHCGP97S74cZsLNoDx54KaSopJKADj28BiTJDRz1myEOAPeIwggO bUuQuRYwgG5PACKQICUNeAkTyRksCCA3At7Jjrq7CqW0QCIt0gAKJSxKFU/2cNwU r0EBGLIFDqAbJLileguOWWVzW5a3Z3P0jdkRq702OFax3Zbbbm+bzNtwU9JW3HLN PfcuG7pT6VFzoUUX3nijpfbad+VtNlxnrQVWWuDE3Bdbe/u9V1yBCW7M4IMV9nfh cxOuVgYofmCjDhgQBLjhjMH9J+OkyP/t+LeRwE124IenLddefUP+FuTGPi645ZW3 NfnkhWmOObgXR3w4K0zwGNlhnIWeWWSGhya622Xf7e3mm5HGeNuX903Y6aPnNbnq oM0FOt7ZpN6Wa5lJxheAsNGdzeyub/u6ZpXqHZFcthHml1+nmQ747ZVVFtPgrOOb d1yRUOotbLm57U1bwwW+2+q5oY7Zb2+hDYtywOkduzeO8Up77Ls4v3zyor/uiXNy 93Yc89R3Cx31nS+f+vHXyV7d9X8tsiQ82zdd9oElEFTW4tsiwGJQfY0XKXiMR2XM 8IHFhiFRcEOK4OeTpc6qJycGpX4yr38LoAMlwgopABgapJdyGCr/191oaqvmOiTo Jac9QF3bt/y0pQRUCobcR9p/d68D4P0sd7VqzSYCwqJX4tg3v6FVbXEFlN3NNiCA dYkrAHVYQh0mEwE14MB/YXkAk9rwlGoFYBQfEMTJbJCHi7FvNjQLQBdEsEI6FeAQ tfNXCBCwANVgwAps+QBZ6PejOqhhByMJgBtUuJsEIAE2RcRbAwkIADB8gAYHnJ1s sFAHBdKNiooqgCLwYocwCY4JBQCH2BqThCBusW7xEkIJCNK6IvKsbf+qTdbyl60l RC6PgcMLCRgQSGsZABNeBJcQRFDHpEghiw24ILMSMkktim2PGAsLCS6oMjCsUYo+ ycOZRDIF/xVsywaOQEhi3MbDQu7GBjjwUQCG0xgOeImNd7QI0Gazgoq4L5dgVCIW MNGrUMpuJFNQxPVEsgIywqxzhwOmHR0Ix8aZiwNJlCa6GPLKcmVwZIz030jAkEVu VfKaSeFkbsCQw279RDUjGcUpsWUDbSaFAAiw5F3sARkMcCUpEXBGPKMJrxXYUG0E qkPzpmiRKWwhNwHYBSjPdsx0BtNo68sl6/J0ghwYYQU4MIIBZHCGQRQGADBQgwgu MQCSpmEQS7BIB6IgAh+w5w+I6EAbbroHBGhEDgHABAlwsCoNOKMOvhTqSo3JlJIO QgMFsGEETmAHHKBhAE54giNkIIIJeP+FAnEgQSPwckQR+OEABXKEJT4ohw7kwApy IMAJzlABBNzABn+gABQaVKgUPCEPBElLAXwAgQi4QQAiSEFQT5CGFCDLAItAQQdK wIK3ugATB3DlZURAhz2ogQYY4MdTsgSFA0horUjYAfkwgQQuKEECibIIB356Uw4I wAUpZWKPRHWCErAhB/sMgAxyUIgh3BR8f/jAILr3AgEwgAArEMBabLAAmvDATgU5 pRQEMAeXyoCoxlyKFBDwgTS04AHfaAMK9rRZNdQlFAKgAQotCAAOxOAAtP3ARoZH VBAEYAgCyINdPPSB3H7WBTLgKfka6wwjjMxDJeBrgNxQgjhIoF3/IkECDZKAAHPK 4A8F4MxvSHoGCqwQxHQQijmVCGIKFPYBi4DHTuM60yi8GKc6bYM7bddYHzgzQTlw iROiMAcJBHUFEI3vIWQggCIAgLs3dcIGrJAIFhggEz2YXmNT0J0ISNYSQ0DBOG0s AkYM5gTOqMAiRNCCtOQhVCJxghoEsFonFMDOTxAxRzRwBo6QFAk4wJMGcmCGJJRg nyRGprtkpiw2r6UPOBiADDwcgArswQ8W4aQTdHERXTkBWd1swI4HEIIS3AAAJtAm FvbESAcI5AYPkIMGqmNqEKlEKCtsgA+X0x0hFAAED8EvSJiwQiEgoJAmQC4JtkCA KUAGDCcB/8AQpsJmBcDgAE0gq0fwohYA/EQBTmDlQy0iil8yIYubHYJ1YWAJVmKB JoR0AqmG5WHv5EEBBvjCQZzAGtWIgQ/ftgJCFDJOIYzSIjJ1QqYB4EsbrZAAbbDk AGxAlgB8YY39QM86w5LPQs6RuiJIKxIdeghanikRLmEkLsuiTTCQkRkouAiyhSAs 0gyyOzaADDOIYBEsEKQBIp+javaALACIgQYJaMMpA4CA6mhgAt8Wwfle4gjVdGG1 AWgCqqVw1pCEZQW5FcIH5OqMqK+AxSLhQCFDUAAWUDqLCZh6Sh6QB9VMYQ1ViYFq RLGDAIB6kAwY9SFKfeqk9OGm0SUjBv8+sCoeEEQGQRWDIq6DEiY8uSBrPAGq98AC Aog5JF0wdgksQAA1xGAwX7hpSvZgWgCI4iRd+ACkgSKW1Y7LDm+RAU2oBABmPJmG qklEdcY+gSR8IOeCCWMVq3izXaummwBogg1lnwbru+ABaaiB5c2bBhx/gQoACAEh AcCEJF6GH9anwA0IkHuLfIEC6m+USsjfAHwngAJn+sKT+3D7EAw08AIgB8KkMgag D+4gJKRAm15gjRoABwgqAlqr5zjAESxC7nQAAwrgDKwP8zZA7JyhjvpuADhA0kQl ByrFOkgAERAhPpCgkBKAjgQuJMwPLxxO1SyiCyAqKYbgBV3iCLr/78UeIAegj/yU aAjIyopyaAPSz/tMSCQSopCcoASirrp8pP8sYhR6oBlIaQVEQP2ayiKuUCVgYAWS iIdmQActArQCDwD6yUfAoOcIAAniLw3ygAWkUDWkoPvSILdeAKKgMCFSwPrsMCW6 wJ2EQABuwNQIwgZkblwcztTeIgIRILd4YgoogALOANEAYJ0SILDuIgISoQBy6wBf go6YwQu976ZGIbegMCUIIAfegtwEENWirUEuowcYgTGkgIhe4KakoMbCUOY8MZ7A IIkewyJegJ7IafUQ8QaGzr6sK9UOIim64JSuw74QwPrSoAcOoO5UYwUoQBDTALrc D9xiB38w/6pbdq1BpiDg0M4iNsCbZqsNRABPRgEJReILWvGuyi+JCOAPCMo7Kusi HMGRFsjpAOAC+2ABGkQKYgAuEBAuYiAkEqIRji1M4OkxfEQUuMIXv60h02MGsqAj AcAaX6KRyiHtkjG3OKCRwlCWGBIlnCAHpEIx4iAHUO0iXFAhnSE5dM5HjuAKarAi hCAHCGIIEGokOCCIMCH0fqks8EvT5s87nOEtPgkAokAn78IVQU7qfASIHGoO1OCX COAMBPLwbu8B/sAIkkDmTO0HrFIkhiCLGKI77osjSlIIoGAyYJAg5DElvgCiGMIC HoAalUMMVo8hsqgLyKgPBi4pDkr8Cv8A1dQjC7hNiY5SidbJ/g7yVpDjI1UtJP7P AbpgHgHgI/PpjCzQ7ixiF8hIAKsjAr5AAHzgRXbBB3jSIi4PC28qsjRiMEwAIhmy QY7gIIQzGZeRKSYvBRlgjhhRGjGAGk+jAQauHwgCA3jsJewuAM7gIB/ADlyiuqhO HbWGb16nhVSj/VBNMk3ynkDCIjBglI6gNSwCBjoi8cbKH/Fiw5giA8BzLS5OMTNM MRggAOxPB4Iu6qDslEQTJNVzrBjil3QuIkMP8/zw23CAIx5ALkWh52hQIUtAB2TS PkNiA+KOMsMwiTCAIkdiD3IPCoWzInnSL+0rBWawB4jSIjCBB1L/4NboLgfkYFDc EiXw4ByjbyTA85XaySQxL6VeUT+fEyTBUpumABzmCESGoBINIAuSgimxsJCMU/wQ oBFMAAXOxOEYAtViaTC6ACkiYJ1ERQFqlAkc8Um5LSHYL04JgEDBYCgHaS20Cgmc MCWQYPSgJAXu7pniY57YJfpqdClLkNuOAB5CwhMPwEzP5D73UTHyMUAQQBbJCBa3 kiYF4TIUwStN0iPDzyIigAGncQASYPYswgSGEjlRUzkd6k8T4g5j0CV9xExH5uIs gN5sYArt0wCEAAC11D/Bc01FAC0DSG+cJ1wa4ANQDQOyqwgnwgqeABGCLdMC4Bt0 4AEKAAV+/4AHUI1ZPc72yiYqGMFbIeABCNK+BKAHvHWcmu7jXvIFtCkKXMIE7qCZ TkkISGAHFIAlfGQDVugxZlCbvqDngNI7Zi8ApuAkju0uBUAFGAIHAqVXRmH1HtJH 8HEiW3UETFRPC0kUmI78vFLnQoIZ/vQ17esMRmAEnqB4UgL2EqVgz9VWMGPmNDQl mEAqv6AlEqAAuMBbf9Q1K4IDCOsAfgJYHXEKcogDUsBHkkAAGKFNyKwPDiIAAA4A NuAtS6CQNsCdNoBgSeAgNvL1iIBVtJYReOASkhVakxUBzvVbp00Hyc8EtjZeU+LX cs67IuAP4gAL2OBAkkIMKoIA3O7gHP+AIVwAD1KiAew1UBQg+hhpQdVO5C7DBQwA AxaAIKTgKdoOB9jgSvCzQKuxNaJrJ8jvBDgiCewCyNzICmXO2XAABGRAPG/KTI0i 66JgLW71BXpOcIfCvnLo16DTCls0KX4iVABMBNC1O5zgE6MCCrxVAfJUIefukiwK HTflJ9ggDRDBAOiLH16pA5DgA3QlAt2AC8JjD0igibogscyggjRUCOngRZoMhDAi BXQPAXaCXB6AzvJAAqRLywLgBAqgELoUA36KKwhgFFJAAr6BuRJkvQbEBmpLKJZL a80rJiCz64xA1fIDCeYgERwBOxBYAJjr4gSAHxwha9MACsQzI+b/4ACyYhFECsAE TA6cqxBoU6Skywp2qrseeLQWQQCK6gFIICMSi2lfgogIhS6MLgI2AAckwA2MTokW gQIGIRMuITn2oB6/iFXMIg5gAArQ4Ne6SygE4BAWoQCQLwnM1UeEAoQe6Y4H2FgH wQZSIAvUoAAWYIhrUyGR4BAyIAqUQImRQgjs4CkcOGnDAwzm4IzdV1fwVwSUwLnm 7oHH7C7mLAVayiK4a4qRVyVC2QhyQQAokgl8NAlGDDXq8b/orIsZeDCWIgDINgt4 EQKE8wkea0zcF1k8uQX2N18XoQSUgAfAYgqe2Ahega5q4B/iq82OQCN62CqyYAMu AQJgABPs/0BEglUppIACGMElbqs2o6q+WE8NThkhxMBeLeGn5kCJvQufxjVPKsg2 x08jIK8AeDcA3BeDkaDOBudpdKdvgungSOmiJpqi0QXb5CzOKlqjKdoJMjocPqdh bjBpYsYErjhvvAWk4eV0MqY24oLlNhqmY9plkpJjlkemGe2mJWgkcKUo/sF88gVe REGWbnoDLEADEq1hAMmaoMZu6GcP/uBQUjqnp/poHPgPHCGjFy18G4qq08kJ/uAM xFmrOwYDoOAPLkSm+6yKKZqhRrr5MEmYuhov4gVo2no3pHqjlXptxgWvT1quqZpw cPqmTaavUWarx3ep4SVu3Ib5DKlbTP/nXqRaYAobcuJafBvHrhH7ZFaaWi/7sLfp hBj7aMLCrtdnfOZakDK7sRNKmPD6od3ac9AnZHTmZMyGocvmYJaFtmk7Jep6r4GF o5xHr+Nao15nsXG7YwxGtXsbmVKmolD7fk57rOGGfhgIL5Rml8ozsamJcYSJs6fJ sgUHgAIAJSzhzwDndGJomliHZoobuDdqveMbhvwldLRlKTTHe6D7tZcmb9T7PP/b v4NbvmvneGynwL8bdZqnwLXavfWIbPh7tWV7uu8lk5bPwVEnvT9bu+GlC5xUKV5A Lp7br0dco4fbebimaVqnj6baxAtKw0FGXz6nxQsqwy0ctF+cqzP/isSDqcGfsB83 nKXBW5eGnGDYW2F6XKcbWqWTXLAdaKWxO3wFHMcxnL4nfL63CcktHME1m6mrCWlM xtS2MpCyXMIZBo+0XMiLHKi3msxXe8U7m8hjR8qTOse5nH4qHMJ1aMcJ3MuB3MZr BsovnLUf/DYKVgAM4R98SgW2ePUiCwdGoB+d4IGhIKiOygjILxFyIA/A0IDgHJpw +sAHvNEmPNSb3Mphp9O33MDlvIBKHc/T/M/Du9RNfYpmPLzNs8pjvc8dGnSS3LlT IgTsoI6wgD/aAHm7wC6O7QYCoPd4cwM+QAf2wAE0ANXsjzxvvNZdvNN1naIDXdCp 1daZHM79/7vOl9zTc13c2QhrTv3c/5u4Q8bbz/3MgZyPsKULcusBQoUJCBYefCTM JyL+KGAmoBEWt5H0FG35unvW/5rcpTVy2luz39zO2V2mV3zBI9yw4VvbUx3W5R3d Bx2MFn7j6Wbe76IBVCl5pGBjG3ZMWYADTPrbWvMBbvTLc7vXEV7VPx1gHl6n/Wbd ZyfPV/3Kq+nXuX27VUfnc97JJ57W97zpHVvbvSYKLEB9UvmU3FD8Tg0G3yIDDMAT CeIyypJAd13n1xzA5bup+4Wzf17o0ftxAvzpzfzmc17Vf/7XL567b/3Omd6zJT7X OQrvd77mBT+M5pxZjLNdYG+QIMoJEP/gyYagen9AV6SWVgH3PQJgBF6ouUe9gUz7 6Dv+6V/7siv888v972+d7aec7NOd71+H9PW+7EEf6m9+5E3fkNKe5EXiAWw4PjMC 39XgDOrgG3QlBCrIux7gp4Ixj2PAJZy19Wf/r21c6W3fzzdfyeM+2zvn1f98uF+/ 3UPJ1f3c7yne7Al/+rG/+oXm/E9dZRjnu9e/zNOxobZffCW+uwlI6aG86D37vaF/ WlkfIAAINDBQoEGCBg8mBIBwYUKEDR06jCix4kKKFhVm3DiRY8eLHDE2xJiRpEeJ Jk+qRHkSosaNLlvCDFmQYc2UNVey1LmTJ86cNnl6TEmRZMygD4X/KqX5MebPpUhL AoX6lGnSoEejXs2qdSnOiFynXtVaFarOsj1frkQr1mxXkC/Dpv1IF2lVtlgtOoXr lWrbuHrVvnXbs6jPmVa/3hQ8NzBhxjnxQpbsGPLjoXXdirw8GHFFyUb5bj7smbPl kZnX8t1597Pr1Jg7vx49Vmpeqyopzy7NG7bc2LZfqwwwAEAA02/D4lV8e3RZ1JUb C7+M9inY3chXA87+96x32bDDTyf9WHdf8LiFPtfuuOzxyIWVhm5Onelv1dLZj7d8 m65Jw8H9J1N+tcnGHGMADgbgfaztt9986em32GQTMlihfXDJJaBG1QF32lSt4Yee ehNyh911/7lhqGB3GwbXW3RblUghbgyup5mIHpoIX34WmkUbjNwl6GCE5b3YH3A2 3iiheIk1mCKRBPKno4/dpSVkjkx+t9yF7P044JNLQomllF2xZaaRLpKFJpA4tidj mNB5aN6UX7qZ4ZtHpncmYUcxp6FwPX44ppdNfTckclcWmOV5YtKXZ5I8ikUUnkqm OeWkKyoqJFdetijmnHZR6ReYYbJ4J52KtvXngHvlySGpMbIZalQHHlqfjoG+OqKB sbW6Wp+k/WgdqkoqByuXhRKrrKGJgmYopb1aumtjubaZaprQbchplSZSlui04CbL 2U8QTtsheddGOSKKxlIrqaDntjrnsP+NLksmt6LyR6i9tlqIIri+3uusuuGmW7DA lAZcKrbv2uuceJhqu7CctvXoKaieeZppmWuaJi+Ix9a5qH/EYuxkxWR2Wlu5JpsK Mrow08pvviSCN+/EC3JZrcgPRoipYC1nRe692n0ra2oKn7pqqVsSffCzh/6ML2If T2xrZ/uOSjOzNBLcscYGA0mobgPXbGfIucY5csxO68rodCxz3XGTbZuta4JD55i0 nXtbOfXMKCcX7JIm/yti3jsOXizhWsqXquFnh/03en0jfbTk0IrtNdw9hw2544qf bXjL1m6XXdYvVl43yRRvzvaYHkO98txNj+v20WpLC/jNVhcoNJL/k8fnaNWvS/jw 1lKDri+fa89I9d+qFw371S7r/rLRO2POd73bxf004Mp+jqvyzov7fe9A2Rjv9NDO FyjqsTbMvaCXB19zrbCSfvz71v7uasPE09z/AresbakKX0H7C9kQRL1YJY+A4dHf 1gJ0Itn9ym8DRJ+7eGW6uSEKdvTSXvy8drzo5A5MZaMd+1z0QCiR7nb88tbq4Gc2 /I3PdWATYQel96TcIe5tp5PdC4eXObsJsUo/BBoCeYawwzEph2raWANDR70kii9i OLOfB6dYPyaez3e3CmLzalhEGJ6wi2IMkYPylkDBnUpFPUTiWKD4rBTabi41YhWR SthE+SWL/12KCxgbDyitct2vf3Qy5LXomMHHoe+MUeQi6KqVPewg61hXnBwk16hA OHHLaKKzYKQ0uEUG/k+CWjSi+TJjR+bp8I2SE9/8ZlU8zt1Qlqk05RCnqMZUgmqX +qmd68J4N/upTZGikaPNojZCUoKyUiGbY/CA6SSLaa10vSOeDFdHRhIyzIukHNkm 2YRMVZIzl9Q0og1Zl8RGquVf5xqP+sr4pW1uUH72pOJ5WlhJ32Cub/wjYucih8bG rWuYRVokIf9psFYuUZLRUtHOhLm9gp4Pl16EHDz7hcJm7uqZyxxj9QxqS4VCL5fp WyUsgVhFi4KRpXr8aLdWik0NttCj2v8LaOxESb5wltKVaeNZP5moyIt9KprufCgt hzTRnMYUVUn7ZTLlxtRL9hRgdcGoppDK1VfiTaQ17SbreAhT5C1qT1+06QpFCMkA JjRxaS1nAT9ZwbTiNKv1tCoMq4nSwB2Trn4tqEPxg8t0DhWDUorqKxFKz7261ISV 0eo99elT3owOnJGMa1cZN1dAlTVmAO3rBWkK2Lou9oOOIm0al5cuNZpHYYwkWrO4 aU6IGhOOystZanW3Tswu1W35RBMNBata452Mk46d5G2XG9HR5vZWh03o57Q63Eza 1Yk3rG1kJ0hM1HoSfL116lrHmtQ6JpK2whPu1CR20NLAT6qPwin/IEvWpZQ+T6bl bW4sX3bWQ/qWs5a0noBrGb/oOrJ7dhsnSfnq03aCdnbQ3GK2lBrC/3p2u9LMYC+f i8f1wtWBpryjRAnIu3ha97F+wqaCd3pN6aRzrQHdk4FfmkXwbRWEnx3s4gJ83PGG Nrs0tpo1O6zC0mbMj6McofesumIL37HJ2HWljyko5Z9GOKmQ2p1/ZTXcDA9YtvfN 6DvrBUzeUTm25A2Rmi3H1mIeKU5YnN/PfjNPmtIGvl9WIj6ZG0X2dvetDgnAFwRA aApQQARxUMDaHvjiA8UTspdyri/Ry0ryNJrA3l00csHZ241+l8oeNufYenxXmU2F AwIQwQEA/xAKAaBA0V2EsotD7E1zVdnBaAQpQdn2YuXe96asrWwcSZ1nG5/2sQ0d qU4akGoHAMAJCBCAIGz7Zwszumv9EdZV77o+DG86zCx8EyVF21jLRhPNs6owZ3Vr qYFtctRBWgmzRaADACSgDdJ+gBtmMAgAyAARxQGABv5wieIgZOC8mAEvhPGAGcyA Dv6OAwQYIoMzzAAEAnHCH/gNgBMgYtVO4MEgAu5eUO/x2E9NLlDJHd9Kc3DG+eWg WJXpZj5aedZSHPZ7VY5JD4INzgmxQarrfQQBxMDZTBCAIWQQ7UYEAAkoGEAXcCAH ABAACSKQAwYEoILiFH0HCUDABywA7f81BGAIAmiBcTYgACvwgNA7gAEJCA3xUm+b u4ylHP26DOGZbdiZmZ6hsTcXXHRbG9w8xVpfmf0BRrihBFCoOgD6IACq20AEDjBB 2gEgBAEUAQBFJ4LVESACRQsdBw5owAdYQHnRJ30HAik66oWAb4hrHvaQ3lGd8bpf xfMZrCvHr7AxDcofY3q1Sy1heJ1MZF8LtXx1Q4vQV5+BiRtk6zFYtQECIIaxc14A CxiAKJQOgBAgAAeKpryqgzIAA8hADQLAvRQEMIdnt2H1ANh6D0gu3ZQTttiFczUT tljvxmNTpVdahEqeVl8fRmzxlnijJWte9lr8NVAolxUJMHQOsXX/UScQD3B/atd5 mCcECIAC9iYALiAQqBYDC6FxLfB6AlEOnsd5bSACN5B/rhZwebRgPnNsdOQ/egdi xVZjEYRyEKReIgZmGgaB7YYnwAIzuhZMg6dkVSJ0mLeBArB/AkEA3WcB37d+QoAE FMAFaBBwK0hye4AAsMcMAnAFxZF0czAAtPcBGKd5WshlLHdzwZZ3wOd/zDdg6+Rn lOZGU/hXbrRzSfhNYWV3O7RQwwcA81ZvC0F5HSgQSReC8WccM+BsC7GCCdFq4AAA L5CJAJAE9EeDNjh5riZPiEdQP2SIiSVADuiHcSZXPpiAiXcfa8YxSqOHTLhZF/Z/ AzRuZhVS/6xTdAJwgwthiiiwaltIAp/XBVeIaimQBmeQBtOGgzFAcl1AaIWwCALw AWo3fjswAGH3ATdYdJXIYrEYThQ4bBU1iEdFSEPVLoCmXYlod8snhL62YVFYOuyG WDoSABvgCAmXAz6QEE4QBbzwB3GYEEmQBgm5hfBHaIRmCA/ACw1ZCNYXAE/QbwTw kZxncX8wCF3ACLzgCJbAkH9Qd6EmMvm0QKfEh7JIVsD4aBTViw20j2zWhK0oXr9m X+r2gNfFc/DIiGbhBN9QBxUAAxKwCXdAX65SZkcpjyclj383SzBiizkWeM3XayEF lm1yJRIYgejiPsBoEfznEcyQfQaxAf8pOIVCOEglRWDPlGXMdGCVc0aF14Axl2JE ZnMwWVztKHN310EKOISHBWyAWRHvsRIR8ATXmAZxoARr+RgGp5UFRpNvVkoqc1yo I5YBWWVhhVbH53x9+EefxYpeZV+alIcxtxGX6ZWMAmy3lnd0dppWaWu+54evs5dW 1m2GZJpCxjROqFRb9ojAo2eUZRD/YID2EnA66IvsSD+omZWKuEswl25I+WhXBnR1 om09eEkYs4sM2Ef7BJTQSXM7OYjbOWItl20mtYg5iZb3KFBbZlj5MmTVKZfnhUjQ FD342Ci6Rhkkp4sIKG6TNlNBSIjKKSM21EZFeYg8qF3e+Xw1d4H//NgiF4ollwVE T1g/2WN4RiiMg4dMECKa/uSbyTkqAsqiyKlzesZ3eNebRYahIpqa2NmIs3hOUmSb d/eOv2WjnKZSPnSYLoeHF1ZJuYlSTAqbk9VLgolnQVlLAYhVQTaPV/GYNNlW1rkm VSOkdmWPwkacMZUkqISkL/mgBCOWlnaErZNs2OYvqTmEOBeMwmek7dOaO7WAUmmf Hmpj71hnOypmu1VG9nliUsieeNpVuGanRuZmByinYuSfZ4pOkZag+vWZ8LlrOpky lNZpLnel1Iai4GWcrqhDd9lJpLluhcQ9uGZmrSNjOmlgJ0SVgPWof9ig6CWhLoRs UWJA5hmo/0DGmb8KrDOppAfTLmHaYoaalq3Kq6vJn4tYU24KpRVYWu4Wo3k6p8pW hK75W0MpX7/prRMaZaHEoICKQ6pZiPCyp1OJd4aoWCtKmPWqm771irD5j1cGVbhj qaY2RNfamNz5ZExGmLoKoswJp0qopbxnp5I1VuMqUo5mogKZcsb3befmk1SqX53a rAImph6Lo8hqcpUqlZKmmy8aogPapGzabemKfH83TjoGsrv4c8gXQ1d5sklWo3Uq pGZWWOz6ixMrKo8aWznpMkl7mO8Jrcb6YIYJnqwqsOpSTqrDrH75ZfOlU/e5sLsK W2pFhab1rV2rplWlrCp1i+raqIB2rf/tSow+CqNQO1sayntA+nu8eK422VkQ03yk NqJj1kxNG5tJGkkuO4vRM7PjBaHm5alm6zA7Zj1Lc5X8yqPhhqp912vDSYRZQk1L hpM6U62D266WG1gMVqe4mV4VmrWZSp1o+7gmi65SZqq2FbS7Sm3hE624u5olC7te 1lqOW26nC1zCW5gQxbXFhbwx+ZMHtpt7pzcjpWBCO4wtyrYxO6np2bvtCLJmebs5 13OLi0Fx1rP4dbdwS2ame3Kvmjgk6rOPxK10E7vHS6A8R10zx6AW9EIdCrm+GFz5 aFwJ477e+6/US5uodb6D+ZpHdsDmM7rhKrEJHGbtO6QDARYZwBX/EZAFFwEDs4k0 FvxSCBEBFxwlIpwBESAHBFHC1vcQJtx+InxnbOptaZEB6FkSGTDCFfHCHXwQigoU F2zCN0zDMyI1BoAHEQABF5zBJowHOwxdLCzEFlHCuvofGWAJQlwUN9wQUqwTJdx+ h4etnZm+/csRA+AEJ5ADa2AQMoAEqaaMCaEBCocI1icEG4cIGLcSHcADZ8ACA7EI BdB2K2wQTvAEznDH9vYNvGDHuNEBcycAEudv8JeNCcEB0XYDDzB3fKCyT7sQQrcF dBEBIxDIQqhvRicYzCjKC3F1d9DBhHICg/B+4TgDFJACZlAR/9APaKATe1CRVmAE J4BvIsAI/xNHL/SKE2G3eRbRAWx8CLJ0FCZQjgsRABqQBlDwB3HAAzOgjAQRAE7g BoRGAwLxfjhgBLzBdNLmBIgAa4eqqQAEsA/bNgjhBGyAbwyQcXWQBfOHe4JcAje4 C4oAABGwAv/cBSaYXP3wAwVQegKxB2hgCWiXxgkBA08QjnwM0Egw0J9HNCRIb2rs hRIxCugIAGxYz85qlxvxAGng0RUhBfXHE+anzw5BAGrIfxjxAhOpFFLQdd+nAuVH euqcEATQBiQdNjJ9hQCgeYfQnxsBBnSoHagWlzzBhSJQ0QIRAKOodgttB25sEGcX jh79AJKnVUWndjbgDD+tvS/HqGgVXf+CCQDzN9QCYX6HwH9HoNBgsI0JUAD1jAEf wInREQBqsAB+LRCUh9ULwdQVLXSNAHofUG974Ac0bRGgWNW6kBD/pmgBANI3mHT1 jAU/gAYE8QA84AdVjQVsgAYSTc4awAbkLHA/8A5O8NkDsNqtDdAfSRAywAZ+YAlP UAMvEZlx0BBOMAI/wAafbRARgAVLUAHJzdq5XXUEWXlsYABsMALMHcrG4dmSF85s YAlq6G+6bQCmTc7mt3978ARsoGixLQc0LANYUNvAXRygzAYVgAn07RB9wNGQyHUC sQveFwCYoAvqzcZQkMv+9gNVFwFswAZy4ASQ3RAhkNAVrXkP+Wz/TzACkncCp/0A C14BGYfeC97aiTADrb0H1Z0FWOAHCcLUHj3Ivr2FWDAIW5fUDIEFcVAcJh7KMLAE EqHMAuDJBmGKMA0AHGDIXI0GSTfVALAHhtwBJL7Q4b0HtWzbaFB0L94FovdWeIm9 69kbZioR42fYDPEC6ygQm3CF0ph5ArDXaz4ex3F1qKeQSMDTLzEFSu7WArDYpniD K5CMjWEDBYB+RH7HBDkHmJACVTcFIc3Z+afkHFACZrAIVqBospcFg5YHcYB1ipZ0 VPcFH0ABmX6FD5ADJmkIzyZ2RtCNYm5/g3ACecDH0OYDpngIUAwA4OjJ+ezdbrl1 VuDhSUcH/zKg1wAwBHMgAxSA1V2wAEYg5KeuakXH0y89AASwAkRQxo5gBBiQgsEe lazu6s7GhlZgCSTglg2xCfrMbDxNACRwhS8wB7FwBnJAAIp+CVXXBVaACfDOagLw ym1uEBs94fRXHBgwBxWABDgwccw+BZtnAx9wCd3oAgbwAN9gBqY4bQ8gBgJAB1sH 5BLB1BiXACWgBG6QgmcX7qNIBVa3ApdwAlYwAJdMh6Gg31yNBR1QylWN8RzPGATw DsPedgfgBJInBfAgAWqQkCGw7lnwAvR2ySpgCSvwAdnI14NNqTzJu4SrI+OXyVXN dgJQ7Qmh9M4GBlOteWz+z8OhBlnn7/85QGiSnBCbgH8AwOial8n/NsxzMWjTpgQI QXmLTe0AoNki3eYyAN0kAHudl5BCx9Oal5DduNiAfgVH/eMi7X1ggANyWAB8TALh x2w0bhBTsAAHEACFDwCKfgOqzH9Cl5D2kPEAMGg3mNd0nvgAEA46oHk3+AWlJwQF IHoyXdBikH1Cl9QyvX8RQNqqqHZ4YHWjT/rhFwDfLXQpOIpbLdNZfoJcgAVqkAJe uHU3KAahOH5eyGz1rAafh2o8TfsJEeECcAZn8Af49pC7APojfeqQP9YAsAuYFwJt 4IaoxgchQIoAMUUEiwcIdkAAAMBAQoZdPlgIIKYIgD4fDpgQwAD/AAcBLgB0EXGA QIEWAEYJgLhkAMOEQmoEIJExIYGYiljeZEkADQACKwQYcmJkowCbTASwADDlw40Q NT5+QIqxJAAbCPgkXKjwZlasOL1+1RoW7FiuY81mLbtV7VqxONN+lMnSSUwLLAU6 +CjCAcZGADAI6Gs2LAEkOPCy/ItDAU6BSAGIAgwgiYAbgr3+LfJgCcMNAiikETDx ZGWjN2QIamkQgJDQVH8COCJgDVyNMgqoAIBxdijKEWKmaCPgKokFA2wI8JGT+AGY MQCAWRoASYyVDPsI2EJRAA0AQwa6npPwOPeEo5aahHqduxDVMIsfTx4CQY8AT+S0 jGko4QMS/zsG0FyAORKcu86jIaBiiT0iGGpAACskQKO6zlKgoDXo6jLqMwHu0G6q mwrSK6HrVFiJgCxgUIMyABpQzSgGAlhBL/YmCgAPJ04QoIeEGmPPv6+gA4G9D9II bgLINPrLQAHSqNCjUUSYYC0N8DJKP55qSoiDNM44w5m6WAphJwASQCDH+ya7Krar BNIhoYgMA8Aop6gqgBzL2vIKrTu7CktPPN3ik6yvuHprT7b4HAAyDxlEiaUjQgQj hgOO02gyx8a0Iw1NNeViMYYCUCPEm5hQDKdNEBxKIyk+OCxPsGD6gJEoE+oiMjfN I00ARgSIASEhCthhtRxd0y827mrti/8DBK6QTDgApECJJhwO+JQ445DLaToBiyNs jkWcuVQ87IYyEEEbblvJHgHoYOikvl6gTD0A5As2ogCPO4SnNnBAYrtPhxAg2Afa CJYw6mgisCMA3FCRIfkWTKhB3FhCliVRHopTANQY+mtRhwv4LjcBwgPANxqM6ovM iWIraeBCNoCnzThjsKSAIlbikWBqvYLuBiEIrs4kFQsEIEaZAQjgyXAZeiCKLf8o AGO4JpopJqS+0FTSCMSkE8HYZlMzqQU8jUiE+4yaag8EwDGUJT8HDbRthsoqlM+3 5Y5bUMuOTEgGdlcTYbEkPLLhu10W9O0qJpwzVLpSATjhyyMmIuD/G6F2FLUgjbpg XAYodoab4nEZmixfADJAD4SMb7huwYiCZS2743CLDbWKOcLtr9mYUVGpygJASIz3 sLUrJJiCBQCTCirw6rjs5P3CXAFM52hj7SobYgEdEhDAzl/rtRa+eecrGsEIEApl bP6QF0jAYI/zKPpwaYJY2IkZii250wEoBmPcE4rAAK7jsYTIR1QYwU1PpsWbyiTA ZhmrSwAwAYP7JAQjfGANyRpTECsA4AHf+BJDekaTEAXgIjL5CxUAAK+rAAAhd/FK OCoIgM7ojz2iks5RcBKAd7BkVUjhSFF0yCYRfsdFEStAC92WN0PV7U94g2IT75QW J0agDsGZ/4NQjPKgE+AlBCRA0AkQkQhHeMoGVqjDDMxgqBtFLQ5y6AlyYMCGLAXs ABFIRJl8gIcsQSGNqitaXA6VoBLMsDzIwcMAhBATOgRgCtg6yQ4O0AA7DMINc1hJ bFAAATD8JAIpyg60egUvQ/zDJ8m5IRr42ICoGcEom2TJA86AiBPACSMCwOUcPJUQ 3qDgWQGbi78GFgMJDABaKADdF+aABQpU5lkfMAMGSpBEuJihVps8jtkc+IEWcAAR MIgCd+hVwBz4QAoowAtvdmAJRt5kE4x7QK1wUMxPncQHGUDIX/YIl0LgASGd6QFC WBKByXQEAjAAGA7qACMRGGER/iJA9v+y4JN8GQWXyDnAX1TAnhgo4AFi2M5fFsAC jIiKJ6d0DQ6MwEcYqbQLFMiDHEKghg8MAnWLXFd1VhIADfDjEtSKgEUvsdNRpCAO EjhBDqwAOjdhwApce5Yzj4CCOuSAXV/UmMNIYIUsfIECkvLLB3apNybijVBTHCRY ztonu7kqrWvhCgFGUIc6YGGNAOjACNAgUADAgHkJ6YAfmLqHERjSMk5gA10LqxBM YIFrElyME0awhDqM4HJ9XWxCnFCHJZqlRkFjSF4jiwW6GoC0ShhAIuqwhPtEAAtK cFNdl5AFTCxhCRkgrUpkQNkskLYOlsjtSqy4BGr1o65ooCsWxor/NA34oTr8uajC AEhZ5SZXAnTlrAexIIcAJNeQMsgs0mSAhn/w0U2YQIMVlQsDylbACViwa0IwAduS IcFHzEUtY7GwBBgcF7SFaxMM5rpa0AIgEawNbR12mtf7EIC0WGiVZidb2Szstq7O tSJC0CtcLBhhs1gYgBPKdFHUYCILfa2DAvaQ2+tuNwAdmMEu37tazTq2OhHAhBHO 9ykNKAEhM1YJSwLw4MXAwLcjAN0DsMCGJRxtoPBtB1vyerk9UDbINZaDE/j6gvo9 8a13A9RZ2moZJ0bRzJ5F2pnfeqcAqBmtboYzSwp8kzkLpgs2ScgGyLPDOMM5ADlQ gH0FU2cL/6qAqX32chRfoMQoEFCtGgghmxE96ShywBGHDnPoMp3oPb2lUH4qM5lF Tek4h5rUpiZ1qu8kgxn84Q9xuLKq/ZwJLqQAkFFMxCVk3WcN8OIPUEgsG827a2Kf uQO6wDSn2/bpuckN1WFG9bPdKm1EU7vYa04IoeGs7UkbwNtqbrOsw11WwTyb2wA4 t6q9nW6csPsr4y53ti3jbrzBW8xptbYUya1WKIKa39jurLJvYm98r5ng6Jb3vr3s 6Xunmt5eafMA7J3vV3X63596uN7sTW9ttzkt53Zi0DJ+ZjCD5dzsFrlZUs4Qdh88 igwfc93yTbdN67vP+Q53qNfabDHPOf8rLse2zDcN8zFXfCwTb3fCI+5WlvzjzTxP +LOdmJZxU9ziF186nE3t9DRfG+FugjrUad5Zdxeq6mH/StCkbXWmB7zkAY83WwU+ bbI+PdNsv3je8zb1Yod73Cv5eUK4/m+83wm0QO+szht+KIILvevcLrPj/Q33uQse 7JoGuN7R7mbHj9ra1Ga71OPe74vjffLMvrnCR4/mtiuciqF7e+frvnPKC1z20K77 1S+/+YJrnvc1J3zt4050ov8e83iaPKVpj/a7gXnnYzezqZdv88WrXs1rPb3u3651 uNrdrN7P/cJXX2q2WB36nPe6261f/dzzXfjlT3zRwZ/+QIE+9d3/XjbuyV/5u8dt +s4+vsxrPQFUN+NLPuPzPd0Ti+37vqIrvPFjvwi8tv8DvgpUQNU7QPULPrnjvQyM vgG8PtJbv/BjuuLLv/gDuNjrvhV8Pa97m/PrPepDQQb0PAwUO/0zQAv8k8gjwRrc wIbzwBHsQRQUwSLkueY7Qf4jNxqEwCYEwB18vyGMwsz7PNfrP31bOyycvwQkwBCc wqtDvQfUwdqzv9JbvzI0wjEUwprjQbkzPzOkuxVEwBZUQi6MQDGMuTWcwHuDwZer Pz1EwFELxCvUQ8VzQ0B0wifcPz9cREYcRBE0RPeTQhxURM37vyzcu0fUQigUxOqj QPqTwQXM/8MnqsKnw8NObME+jMNBKkXnA8FRJMIjtD5DFEImPJRTdEEJVEUSNMEk xMXNy75YRD8yhEVflD8v1DRbHMRPnLlhfL/bO0aKo0NQhL1q00Sycj/Us0EOhMMu HMEHRMM2/MUftL0L1Bs6lEZrbEA8RMckLCtwbEAJlEcrDEDkaz//O8FpvEY7LMZJ XMIvVEZO/Mc6DEg13D9trMNE/MBdU8bne8UNlD5UjEdE5EdovEFq7EB3lEIa3EXv +8VoG0AYpEU0ZEE1ZMJdFL0t7EZ9DENYbMdEKzx9dMRqBMJjnMdDTMaB/EI59D3a A8kZfDPJw8hzLMEpTMliK8hm5MadrP/EklRCTLxJhuQ+mwxJlQQ/hIzIU+NHYAzF NEzI33PFFKRKf/RGejRHjfxKSGTKjGREdlTHIYS5YFTEcbzGdETL8BPHqATLtqPL taxLniTHprzFWeTLaHRAg+RDWZPLYZS9xdxKDQRMv7TKTgy7kstKyiTMUITGcbzM eOxDmQw6vZRMfKTEfezL+ytNyOzHfdS700zEsSvIh+zFTYRKzGyLlvTE4cvEslxH r9zGsxxNwRzKh3zF2UzD84tNxKzH1CTN0Cs3PKhNhczNVAtC0kRGNrRNZCy+sLRL VHMC5smKPUAEqCoLCmKJDnCDWxvDDpghA5ABRPirsoiAJ4gDvgr/gBNggx/QBcNa ygBwAh7QhTjYGQ2YgRlgAQLNzwKdAUTIgCdABDbggQKtAVpkiQxYiE9EGj7qxQAY gb8SMjG6LPkri/tEhBC9EwLgAUTgT69wAueKzJvoACXoTLP4Bw1AhP10Sst4MR64 BL5SiCfQTx81x4XYgzrgATaIg6wg0BmQgwHQABMNvgDIhAJFhCdQUBBwAv1cUdEc uCfQhR+YE4aQgS9FBCF9FTGCqjt5AP0M0T0wLOOcycf8twCQgRxwFlopAFyaDbeR gTb4gMsygTmQg1HYs33zthNAAByooAgAGAEIGYbYg34RADgZk+iKMJUzgA4ok4kx AA0YhJLp/4wdiIAKswMWYNR1iYAT2JflCrUA+IEtzRsTUCLBcB4+iShDAIPAaZwh 6IENCAn2gxeNIDdHOg/2Y6jD+MmxeACfcCZMBLUl+Acs8NEAUJsAqcmxkAJEOADb kK75rAFFCg3QAk0hyAEQSICYsKkNUARHapRG9BMn6BewqhoBWIAmzcmMuZ+LTAuj 8AiGcAJeUE/Ka0PeTMwKjAAJSBFhjYDFqArqGChMQAKpKYg0KY6624NEaANRcYKV gBY8cxMYoBZ4IQ8NiIMf4IG/YUs34YEy6VcnqKDjqB8nQAreENZa0Z89kYJfXTUE ENY72a6b4B4XcIJBeDjuIQch8AO8wf+InlXWpIUiJ7grRNsEEQjYMwsAHqjaotEe OEsCHyGATMhT8nDZvslaUQMVjAkA1OGNSBNF6bwJEwiOjQmAcPgB1TAUfMGb60DZ lgCXJ0TIoCQ5nOAbuSAJnvkAQOKAAkASHTKUULlUE0CVQLmO2eAPNGKJJIAlwdCJ 64iOBLic1lmNW+skYYUWFaKKEmiBPRAoIq0kSzAAaPGMG+iC2yCAKEANnqIAK7gP tREAfsgOA1iEEghTDWiDz6CAQeCFNNjbc9XThJACCjgEhKAJCmCABDiDGUqAfvmA 200CESiElXACNaCAGrBeFgiADbACS2Ce2LiBpMEOJ2iDPFCCDcj/A9WRATvgAhY4 1xS4hEVQKQBaBAr4DHmVDApwhFaJgCiggEIgXpR1AgWeCib4gB04336VgeN9AVTB gDSAggryqkO44EOIADcoAO5IGgrYgqZpmUxIA23FiiTAASWIEWoJgO7VtQfIAQqg g+f1kD6NXrFgD2ElgFfACARhzwBwgxRAhIVZYNvoVwBwAjeggJu9iZ6QGloRADPY gL5NCERll9rlB0FwgjNQnQdwgzy4nE/yAUtAiAjYgP+FURyhGrnSVOQBABlAAqot GSkuhLlIAaeQgenRABH4VAAiYZQdYQpwgZXQ2yQogRB6Adxgxh58QYpcSpyoFQ/h qTbYWpy4/5CEiI3FVSIKJADHZYgIWIQCsBKvOIKx8Yvo2phHcqZLJoAeMoqBkFlx QQEsQIKeHV2eKAy8EIIS0IEQaAbQCQE7mAAC0FaYQCaeQAAUMIAp0I8VIIIA8A4q iYyeWBASYJfSYA3umJ2baBD9eQHnyNXFuI4URoA9bQkBgJgpcA5mMBvt8AHNYYIF SQKNCOUxQYRMQg5pQQhcyRgfcA8diIh5ftSEWIHIFRYUSJRGkY/s6I+EEIOQ6II7 GIDYYAESUp3udYDrqIxzGRvOZYFaqYsQsJkIWAFwCACrIAAEgBhfPQD2sNYhCJYV eJ7WaIzcEAEdWBzQepTD0Am4qNexZf+NiXAgSYGWvjiOCWCNfP0UmopauNiCmN6k AHiBYJkC3Mgglt6CL6KBmH6RFdAIHpAD/lCEEEBdlkuemP6AKOmAd3AgHwkF5zCK lBYAXzIK7khc/5jcoYBqAcCNgfEBld7pnK5ninBoYZTKhaQNlujTvV6u5zjchJiM xXXni/skk6qPMjmEOQuAP5iKCOgvhmGVkvFQpgsTpHkkFDBP7egBhJ1leKGAM1Dk 6mAlSboJ1kABT5GWNsHqkkGIFQiWL9ChWtGIxF2TYHFcmngf4mEIvGWlfOGI2fiL 7IiAsoBZ+xkK7tCn/ekkD2FfANCACgplx8ELgVAdo0ANo/ke7bD/HqQxZYZgDf34 5SPK4AmQDuNZDOGhFujoaBKAaPbQD2VhluwGAN6pC/bwpQCSDxr4Io3+IuSZYdZg l1GgjiBKCqqFbsaelYTwDplp7Thap/twgmFxoPA4okBuBNbQEZyw4kjrpBuI6Wlx ggJQoRdYgEqdiADCiMogARWACRwApL8wXzGQakwYAHhhmynZ7YTg8Y3Oql9ZGdnQ jnzpkaF48dcobxhACHnxDse4DrbtSrrcvkKBjFnF4qkImk9+5cWdZclaMiwYgRHw MSFTgwW4VMJQ1EDRAF3DCeb+FMuoZTfxiT8figUJgVtjoOtYbNjAJY8pKNTw88WI 6RhnEDYI/5UoaeqMue0z+N5aGWzZIeybwFuOyJc+KAC20R2vaJAFqVV1SY7A3o8U AavJGIQhyA5QFoAWuHT0yBVBYCgd+HBmuOyphpIEeY2LcYpf7oxGSGiGwOqVmFoW +B5FMgjjAJYB+AshKgmV7rI7foI2oA7ucZ0VCBBIP4M/0FaOyI6c+QAucYRwUQN5 3Zp5RYH7sPIxKQBMOqKE0IAnGBnRjthI4x0QIIA2QCZW54d2x6SgZQh4SYF2ZxdW UphOqvgzuISyYHIWmSenOBcOmYknYBinCIHWqJ2NKAAt1xmBJ3j9gJfAEJF16Q5U 4YhCLUfhq+TmFM6GECT7bhiWyGBn4v+IvmACk3KtumJ6BcsWSnUUHBBSJxCTHfsU MZjlO2ltzQKZwwDdm/hleLHjO0YAk8qSjHWA4IbmVY4TvZCfyJ4Mj0Wa4HUGonUN KnaNfEn1AkiOv2BzcZH1U+cIj7iO+dZqAVCh2IgDEgiZvPbz9b5s93acNoHXil8a UDF77tEPvoGMvuiMypgOah8Qax8I+biZLf/rVxaiBpdplviCdRp9lUGaPL4WKl7n DicIhoe4F/jpmeCac9HVFA+PFTcmmWBpIrhvqOsJEYg0BpKWA+AIKuaem60YufAJ BkCZr5ABankkHGiTc7mClZABnsUI1PgVHXHvocgXEcON409+6Nj/bDHnBzL/dd0k S4LVSbiYCs5ZDA4IDwUCCAUAAID5AGIggC/gAIQqgvAhRIgB1IhwACAACRUDAEhZ AyABAo0RVggouQMAExEHHwgb+ELADYQGBs4EUBMAgXcPG5RgMZCDACIRuwhgMHCI ABUA9igB0ECEz4FOBgEQ8oEFARI4BBJA4HCgEAEn1XyYAIBoo6oIYgjMAIBDoSyW KsxsIGALRLs+Lq44yeTqWwEeI4YVCmCFQxMiYgIdDACLzylKk8AkgESEHABHigZA gkMHgFEfYjIR0OKwCNAnlGSBgefmxSEVHxYGwMz0xwIeh8QYEEBMb4QFLZIUBEDU ggM2CvAB/2ADwRUAfQQo0ow7RAFDCG0IcCEEwR3fQ5KHIGEQ4+wMA7hXnwKVoAAa AJxAeChFhECcOrfnsRi2R25zoCRAWkQxkIAAX0W0wgcWPETUDQS0gcIBli0GgCVV CbDXQNztcEAAeBDAhm8IMNBAATv45tZDmGyEIIcJpHgRCSIccNtp2J0kigDGAaXU dGmFUhSK2skYQ31uTSefbFFhYJBMEMEWEZVVWmnllDZdWaUTaZT0wV5AfYDIEhsR sMJWTiBRkgiXDPRAFGcgktmWD2FAQUk4WBAAUSIMgsZAMiq1SUkl7bUHCQLMIcFG AEwhQFRXOqHGhg/JENMiBZRUSE0PuP/xZRwfISAACjAosQgFNTzkBBsn2EGVdS78 w2N3A50pQhalVQfSDhUAIAMCIpgxkxSFCoBDFiQBJlWid833RxpnnIaRACpBpGZJ VO2hxhkpAPoASdYCoEEdOaSgQ1ekDiBGtUq0IUAMi5S0BQejFvFAojE8UZILADRb knYIYVCSUrYiJQAbowaHwRlp9JAZZRs2Ci4OErjBSw0BEOBGtP06Wq0R7OKQyLu9 gVGScVWlGEGTH5GAggRqzABoB8EOYkBW1T4x6kkRUOpDfQ9xF9O2ziJ0gkUvfWCG 0iNoioIOP5b33qrvCvDBabkJYMUJ8zo1ag0QBHBw1gBQhoMRA0T/MAIWSPiwkQYF oH1TBJ+eNFFMGIyq6AGhNMjdV8XS8VIMOsiAyCLdqvrrhhHUmFncOCgBwQNrioCJ pgF3gUKjUm5ZU5ZaRil66HU+FHrppqt+Zeepr/467LHLPvuWTsR5xhm60b47768z jLses/U+PPHF21ew8ckrvzzxWcVEvOtVwhb9lNEzf33vNwWAPfcSrTBYAFFEmn33 sAtRgkVOCVg++8Vvj1D4iyf/fvv1Lx/ABvKNHhHosFu/v+ymV75GbYR+9qPJAetn AFSlYU4RMWACk2eJKFDAGcOKIAZnFwAZjC+Dy+ucB7ckAyNgqU43EaAJr5Sl/2WQ hQOB4Oz+//ePgYAwhCF0oQ1zaMPt4VCHPmwh//yHQONVr339o1INiQdDKh3xdMnr IfeWqDwpds83Tiwf/agIv9UlUYfvayIWAQhFD34xhldkYhBV978xpvBzQ3zgQ6hY wDm+0XO0ayIBTZdHAOyRj0PsohndWEfR+bGQjSrilaTYOUCqTouCvMkhhyhH2DmS hghJYiVHB0biWTF2mzTk6o5Ixyy+8I0nBOD7Mvk61O1uhQEsYes0OUQ2CnJ/Bihj KFeZxhKacpCnHCSWvojLVxLSdLis5AxLiUYVttGXl5RlMc8ovWduEQDJPCI2B3LN FxYQgIXMJunamMxC8nGYu5ylLYEpyf8/SjOazFQn7Ry5SVe+05tqPCcv8Wm6T/5y mnas5T7PyMonNtOeuvxnQIXIS36i84pspGVC3ck8iN5Tom9UJfQ8CM5IgrKV7Vym PhNK0YPWE3sjPedJCepPg4qRpfmM4ktdWtCUkq+mHtVoM6nXUCj2E6XEtCM9AwlP i94Ulf6cZ0NjCk/rgdOen3RnP1E41GXytKUkVWhPSQrGh9r0qbkMpydnCk1CglOq C51qU4Va0a9ONaMKTWNTg8pCrxb1o3Rl61plile3alWsbbUrSFf6UbJSdadJxeph 39nEgQrWpD/MqzfvGs0eBhWhxaQpEZUa2KJKNqR/dWtWCftZZzb/1oU4xKxl7WdW DKIWoHu941ihidrSpW6xr83pTwurV80WlKjKk+xA0xpamw52eJS9amJZ6rqUMpa4 EfVsVHsZ08qetbrM1Wdzb8u76yZ3uH+lK0N9u1nd2va1rR1vb7GLXs8SNbto/SpF Q7tckKZ1l0+dbyDXCFeR1hWy4rVvanPr00d2r7OubexlY+vc7Wo2uMlNsH8f3Fbu 8radZR2tdtMrYONyWMP7/SciD7rasILVwiWt73PX21cSBzizJ25xPkPMXtgGWL/S pG0dvavbt6o1tVVF7ntLrGOHsje+ux2vjBkM1A4XD7ykHfFuh3zkkn54xoqVcIVT XGMaGxGx/00mLVTrWVsAq5jLTK0wijE8W/QaGIif/bGCvYzbCX/Xr47da5stm+SX DhfHVhbsXCdKZRgrd8oqXXBF/RxZLf+ZvxCGMpCvl2YE/xfLlSY0MSf9aAynU6n4 pXBv8fth6kY4w2Xmraa9Kuozr1TKlx50naWbZ/hm+calZrWpv0xkPqvT1R4utaX7 a1BFL1qBY0UkstOLawJfmdJCJXZdoQxnRC9VzJtl9azxCmmw3tepxcU0uKsrZyZX +dvurfWul0zl85o40sHmq2jH/NtvozvM9P5hoPOKVFg/Vq+kvrNF6clVLpub4CyW tMEDfm83V9rBJdZ3YLPN7UyrO8cHZ/93uW0dbhUv+9TkNWyVp43PrW4ZwkoWuKN9 rHLpFrrY06W4rIFZ35PKG8jsHmOaaVm9ee7cACindLdlEgFG/jMCEDBABDKQAaM7 1OdShU0EfC5TXG+73zbBeBCdvvCBRN29NH9I1w/sa04zmseJjnDVSw7o9f6ce6WL wAly4BgZJIpqCCHABkoyh6ClqyRG0SkAYPCEM/jkJpapzv4e0IbBJOAbf0CEr2BM gCiUBAW84EUbcBC0OObdMFfKmSteqIuNZCkAWAjaiAdWNhpju6EJSJnFH8IMcdFa zxCRwR8oILyKP4QkoWfmdFaf7ra+xPMIiQAWZrIZB1HJBAJg/gP/3HTGALTiAO+W NsCPmlis/xnUSp4sDZ3wg3cZBQAPWEIW5HUSSynBEolqTmBKEpyXykBe+IFIsRwT x5cYJSvN2YCCoNcoPN8LKUEXhQXyXInzIR4TRIcdmYAVEJ3Q5EEHzVsjTQHimU4f sEWjxU5W3MH5gAbsLIciWI8N5MFBJBwCDkXBYEAe0ElE2ADVgIHxQQQTBCCs2ZiB cZ+IHda5LRzJpVzZ1UlplB9ChEBIgFBNcMchXEQUmEEXWY8aLED6DETR6B9CyEAO FIVzEIhmpMZSKIH1BIBoGAUMDEAGzIQTPMEIBM0KcgAbDMI/aAAbGAGrYEFmLCAA yAsO+MFG/6whoAzIAsRBfWBBmRiADIwAG6CB6bFBBmBBHbAIJBrA5q3NCFQAHeaH DLCBGQQAJkTeHrBB5AHACXRiTXSAKAIA8l1iB4xAZpyJAPRAUwTeE4jhC40AGgyA ATgBFqAB6snAD9DJJrYfLnYSQqwhG9THA7BNMoYioMxEAJxAsJCQKtYi6WGCKBoA JmRGKEKAW3BAAVTHJvpBAIzACBgBKmbG+UWi6bFiKkrFE7CBImaGDPiBAbDIGvqB GzoLHN6MvKSAH1hCHfjiHpjjzSSiBCgBJigA/pDK5KjiDwSivMSAPl4EFvghALSi GHYAoJjeKHrcqKnbv13c93mcaQEhlv/V3EPwCANk0QbEgJVMR0yAREk8jLMRAEVU oRP4AWXA307UAEsOiFFQRkyQxPNYFBk+HwEgQqNoQCHAABKggECEBV44AQLQgdkk BSymhR4mQYqQUAKkgBK4AVbKQAGgAKBIgQvAAA84gFkSoBQgwj88inGIwlr+wCgG wJCUygqgQGYABQqoyUkkAQokwhnEBBisJQ9AjBWUS0y8xA5Ywlq4xIZkQQBkwiWY 5dvwiWI6gONAykBsgBVggh2cxh4UgAgYQUEwH0I4JQz0JUNCpvlFQQpeRCKsRWbY QAkMwiJYQX043xxIJjkkABQYQRLIBzhWx3IYB1GggPtJZQAQikf/lEapkEDhjEsB DMJLxMEAcEAPVMATnAYG+EAHROVUJsV8XGVWzoERjERRCEGiHAo8HMAXCEZW9oAl dKcz1IEaDOVZktCZuMAizMEAOIF5gEAX2Mh04KC38Zt/6aBL2ZjM/VoHWuCV8IhP BsCnBAVHDUQXGMYe/MEfvIuNNNNECM/aDABl6A9CPIAfnAUXFgtXcqEMMMLm/VNS pkAbxID1jY0IDACOaIhSCMHi2EUTGggA6GEDIIAhBEBnnEQf4Md3nIRlFEGF1Adl nMYZJqlpdIaVMh1CAIV8UCWN4MABcAAIhIVHbMIOBEASEsAuIkB1gAGUxoejlEVW NscDeAUA/4gBZiBhIajNTIDBe0yHUWzABzhAVsAkd3DIC8nGAJTGtEzmA7CmrUzm YcDkCobFSYRDBWzGQeCBcxRAVQYid5ADAMgCTHCpcXBHv+RdI2BEb4TFQoBBDGSG W6zAjwbpphapADThgDjICjaARWzGaZwqjQhFlOoASDhggg4AdhjFFBhECDSFhlqq s6nWu5Edj1WWqyUbt0bcg3DhQyBKg0SEEzjCjV7ES/ik6fiM8HRAHgqAu46L9fFI WuBrVqbF6iRlTCyB9ZmfHHTAEJxrWPhACLDBdvwqAMAqlypnASiFVX6AjsLElHro sUSFExSAQ9TBRpSGqhQLDnTQwGBlWP84RFesH5dSgJfA5MngwLyy7LEcgPMxiQAU K70OBAxAALBsBQC8BA6kj2iYBZLCqqxKR608xAMMbMEy38ncwB7kR4taJwAg4UmE QIJoiKOiSKW8RTgKgccEBl64x0FshnHYQ6W8xA10xgIMwMEiLW6oItMa7F0k7MIC K1Ewn58OwBIMRJZ2oVCExQekQQFcBUhoByxWrHzswsjWm6Z1mqctz+Ma2oZRbozp EY8In1MQ4EMQwAj06JR8z3bYAQWUbulyAQzixBRaRM4YS9n0HZuwAHcYxV9UIeS+ 0AAaxdBx3QrQwF8IqwBwQaI8D3coxZAYxcAoJ3SohcrORxuoyED/aMCoMJ974OFA GGv0Tu9DTAdehAXi8ulA1CxEeCVUJO9DOB8VJESiZuVg6GbIUKHfoiZiAgaSHu/R TkfYvknv/kXWPEcRUONDIGF4WK2GOASCAOsLkQQRrAcCcEEbQEkXoirZsmoX7oXa vkUbxIEbzEHA7sGaYOWk+C7dCq8ApGDxDsRqXm930An2IuvJliufnqgIDsQXYMYQ rl17bV/CRZmErdaeDRvMbR2VBOWvwIoQ3F8SeAwTpAAv/AGn7EEhvNA3SK0xeUZ+ YEIdYELeacTGHAQW1wFSuIDbmshZwOSv2KjpDKClBsAKtG0KU+WeSmUXHqkXOp9H LIdQZMVs/xjAAPDKRWSByujPdCAPM2ANAACyEBQAiwLAwMiHXeBFViiIhwxEGmYG ggiCjKzfTIjvJnwAaJRGc1ilQ2iFAhhAZtjFaYzCewyMUbxAahytq55OGw9ACl/E ZdTmEVKtv2hqpbwtJV/EF/QGe3wH54ito1iL86lKLF9wBKCBBIyiqGZFk87yG99F HAtEow5EITOfVaJA0FCGUQAFquox6KKIA/LfRYgN485wBHwDALdaDv2SXFHbuB3Y wz1b59bBmsyBrxSLFeAB0lStebDAwBSKdmAAapoBDHxkncCdprjAjW5Gc4DjhyAE EcvAorjB8xjllmzQuxQCDJ7JVWxGv/8MDAogLVRkRal8cGgExQHAZwwwynOgjVs8 gBrgABoQgDtrwBnQCQHYwfMEQH0eQgDMjAw4Q+ouKAx8gRxzR2oiRLEYQhoSwB+g gQykgEBEdRa4xckE57ucBjiqQBaABApkwLSCAFUbgQY4gkAURFSIZrm0auHKQbHs gOExCAtsBlaGL/Sejlk+dQK8Sm+CxsDAbPQiwgTJR7EUwQBsBsyqH7h0RwC8hFJQ ZwasiXy8RKHsRRcMQgf8gQXcinEKAFaaNEqzADFXACw6Kga+UH1KLAKggKgiNApU gKhWDg5UgNu2gQgoQU0nCosuqBIKmxBr3PcZGULl26sV95BFABv/QOITmMFAbOIS SG0HkFArLkEdYAEosoEtvk4oQvdHwoArXsQ2PgQMYEEVbiIMOkGZpJsBsCEWnOOq LIHY9CIAYMJ8K0A/sA0JLWMFWMIIACwW7Lf5qfdACLjHct0lWhOr3CgM1AQvXuQA /EMoUjEjk3YH2ONA6Hcvdk4r+spMdCNChLhNFLhCsk0uZqR9Z2QuAjgfkXhoLMsG sQEg/8oSQOJ2jwAVu/d9B6L5MbRFss0sEkAtIsR21yFNmF4dRO8ITI4MKMEISECB Y4EEEDnyXaQBbLeVo/ivaEqhsIDPnUAKOkEd/Phj7Hd/YwEJOYEr8mIdvKhU0Mna bLf1uXl+/7g5kPMinWvAIGxEQV4k/GCB1P7wPfOeg14azmlXaxm61T268izSoy/J Y5nAGhyB3SERpNfJEoUP8xFADlTglkjgpqvk2Q0ffV0us2Wb17EYtImXxFXuAZH6 pr+Oz1QLLttQH6RAGuRvrSvRE8zAH/CCH0j3/dxQcUtUrIPbp5lZDmYcnf3X2Bkb reua5f46Av0DD8ZOAGz7ttdJEmnd9XTTQ1R7jwGbi9nzDaMkSFaosMGGuYcauelR mcF7lYCQIh1cpGM7OfnR9sS7iUJEH70OwBM8HEVTo0DQsr8Yqm8amWWXox96qas7 87yPpNfbysUSxbd7HClTKiW39kW7xP8z97V31LYKFhXRj4yNUSYVfEI5UrVr/L1b 0i5x1LfnWqLn8MSFZItNLhCvXHhJEwypWuxla5wVG4Qi1MDn/MYdPc2LlqqPlSo1 O3SRmKjtD8zDULW7Tg3J126RXkgpt843KODZ2brpO4IBV5E1PWCdO9OHa7UVnLZZ u7t1GdszGw7j/VB1aNuNnTxjvLyju0oBnsgB/nLD2wH5Pcc12rIven7FGbjifHnd fbMp3Lq/PeV7WKM7vaw7fIO6/YCdpOTuMA+j/aoRt7hxPLQ/2WCdVg/2GuerF8iV fLuPmMT94MAdV8hXPjxbvtjJ/sbp/sjvvMNR14XB2N9bl6Al+6v/157idz7iG335 RHzsG5rrmx2IXbuOYdbmo/6AbbzgU/7NR1rbYdrjqr1Veb+z+dmQYRwK7VtJzlrZ m/2hE5vY1zuqqdloUf+EtpHYzz9AABA4kGBBgwUNHFS4kCHBhAMfPmw4UaFEhwst GszYcCNFjx47Hgz5MeLEkhorChw58uNFAB03suQIMSVGkBRltsSp8yVPlSgZWjx5 0+dPokZnAhWKtKhSnjmNZhz6VCdLqDSDYmWac2pPr0m/umyKMKtIpliXllV7dCxZ tVfZho0qlm5NuF2BtnV7lm9YvDVbxix68u9cm2j7yj1ctjDgtW9NNiVMdW9eklov 6wUrE6bZ/8NWE2OumhRqaciOJcJ1bLluZteiH48e27iuas1x+dIOqZpr69uwF3u9 C9ZnZ9+VcR83vBd0bOGhga+G/lusacWRWW9N7he1Z+LUB3u2Tfm1y96JaU+vHj37 TqKNh6YGj1zubuzFP58db1/y/bTeV9IuP9/Ga+8+2TBL7yv+nnNPseaWc/C6CQuM MDzyJAxuQvPUa0sw+rg7cD4ER5TtQ8BsU5C6q6Q6UD4DI/zvwgrFY8+79j6kUcQb dyRussCcsrHEBkkUzTgYQXwxwBA3/K2rF9mrkMHMlkRSOdhkdG7IKUmbT8fXuFRx v75axI/DJjM0jDMhg/yySiw1/K5DEP+J/JHO/oiUc0AzgeNSzzQhpHDOGvccjj4V +cStzDiRO3HQHm0s8M07TxtSwD/dwwvRRLXiTbrcMuXRSlHXFNJRSN06VTMlb9tU xPMG/HJVILVszlBVz9TTz0c1Lc/SvBbV8lNGi6SVyRUxnJTTYeM6MsogF9RQ1u5c bDNSYcGbtlj97DIWuyyxjXY9NEXFsNwuYXSV2BivfBDT0FhEDykpf9WrV3JPg9Xc 6ZxV01sCLXzU3nZ5JcgJJarUdg8jKCtTQSeWyA4GPAAIAAs5RmzsAT8GAMAJNKBV 6ONwD+oAhO90O85TMnlUFkFcKe005gRnk6EZHQZyQo0ULDhIhjb/Ujh5IAwKKACF jj+KQAMfCOpgZ6EtimAFfkRoYaANBCiA6ZZ+pkAQhEbhxxCGuuAnBQUGkoICCraG d6IIngB6kAzwQHpCDlBg87qEItiAAhcsodigLgRQJICA3T7IiTbW3voBBCiw4gAZ rGgoAFE+oAGAEHJgAagI3Fg7DQpGP9rdbgWyAZ4BMBBgh9YCGGXtPIQGwAYBisgr gNApiOEAAkhYe2yEXhCAgZkV+tmKCmCwe7s0V1PXTkt39ZBmo2BYRAScPQZZiBI8 /8mGM2bIwXiBdkeEFzPODQATNXIXaI8KAEggDwcMSmSGGRBBWohv+Bc+4gSABKZ7 SAIQsAaz/2gAbQTcAQQGYgM+KCQAI4AgWPbQhp4B4HGau9CBOHe8ECpkCHR4l0dW ED+BCAERSFqBBxvyACUIhAlEEIgGBHgbMKiQIX2IgfMAwITXNYQZKiDILiaoEBJY 7VwKYUL8jjDEBwwCT9XDV5wkBSAj6Y1ZAlNIAnyHlCZgbCABWALSpjA8E6AAbQQT iAlsaJQANGECBXGCHTaIvimoAIgyMwgBeECB46EvFiSAYUE4AI8DCEQUFDBi6gZp kCQMsT0PWCJB9gCyehGEAwvwXx4JEoAhKPBXeLMbDOhHnBV8zSQP6UL8CKCtgbyA h3s5wg8LIoVaHkQUwxPIFEj5RxJEUv9ODyFgJMOxSFFsoYkk69cVR7U3ZDGHUE0c SQNiwL2BdIB9C2EGFSomhTTg7oKoEwgzfLlNJhLEBn8ogAA2+ABetEEAVBTIEB45 EQJwYo1I+9gUNBeAE/yBAnOAwAPU8IEUeA4LlkCACyAJALjlgAKHGEACSFCAHpDR USbAwSLLmAGJ/kANzrgEB93ABUwUwAgbiIHH1NADGKjBCgroWx6MoD2GEcANZ/hb QR7QhjmQkWLuC90c0DYEH/zMEANwQhSsIAMRuEEANAjAF4yHUBRYIgoiMILTUEDG nhwOfSsIpgYg+AA3zKFjTnBDGuYwgjoAgABPyEEckKC5E+TgBgD/2AMPGIGF2hFE CukEgAb+AFcISqEE7XihWwtxsSMI4AOee8EHWuqIRdISAK2zQjkLckuQaoAXc3jB 63jqU4haRBT5BEAxFCEQJzxBDTjY6TA5WIcViOBrMkDCFn7mg47tIW5WGCwApCCC bmZgABwowAcYAQEnYCENPKMrJqLAtsPawQXB7SMXU4SnZiIpiygDVUEa4AyQclAN AoAoBb+Bv4HsAQEm1MkR4ihbJAiAlQNBWt8+WsZECKCvAIABaBkSAk6EAAGNEMgJ dGBWDuahY5fsw+oq1ooB3K5nNrBaAipHAAT09Qi7ZMgUTFeQ2PU1BG1oQQA2gIID ZMAAL3hp/wSGED+zBqALC0CbKHJngzsA4HvaFAgHKGtPAHBgDgJZwfGGwEwC2AEE DzjtAEQqBgWK+AYE+MIOOvaFR76QISYAM5FrgL4vD0CUx/Mow5IQUCR8DQMi8Jwu 8JeA4wqkC+nEwNb2eNjKGiADPMDZHjDWBWZ6jH6hCOMoiBCAGTJEtLYrhEA2EOQh F7kgzBBAGkY3zgkGgA2L9OHvcCtYIn/AAR1AgOa+x4IQtBAAQC4IAYYggJpebdEn wJ8PByADq3GZvl+Ldah0NSPkNcg4pdqWa8BoZNshIIkZkUE32SnjgVhiBFjoNhaw gIaMMMGwSy4AMQvyhWDS0LVnkoiCg/845AZYbRexFQgMYiEAq51aIK1YpAk+MAEb RLIDJyBwECkp0Tp8G9wXG8gozlyQBCyAe2B4nQ3CaLu8BTF+o4BoA/KAM10OBBMb EIF8C0I4EWBsA+u8p+aA1zMzI22VdMVtFAUChjgO4b0KAZ7VNIByDliBzSToawNw wGY7kFHCBOhcEHGgyYM8sYxiSKINVh6CEpBRFCiQuhOcgbMOQLABd1gkGFAAhTbu xQSPZiUzKFnyk6fctbKIbQKAloYz1BR4DAjACkh3hjOcbAgTfIAdWMAB0umd6AZp AD3f+wIbMjgFoIaCA16w+DOkGQlWE0Jll02uYMGMUdp6khfHYoP/PKx3IEy4AlkN NumChECz8x3BCJSw8BGgAYj4PUgX2k2QOCOyyTqBdwIKMAFMQJDMl6PDP8TwtT7c oWMB8DefY9CB4/F0EIfvqxQSHoA6eFsJuMfC2rsQ4ILUGaS3HEAfUsyBl3L85bZb wCLBT9comKEDYTfYBZ0ACV5HwspoCDQnBOygr+AOfbRscxIQ4QRC8u6p5xSjC3Yg APyAIDCgcoLoEADABJoM6binARHQcwRKADKuIEIhn4Tg3FZIAFhACBAPfRZB10Bq FPggADRJdTrmBXrgBYIvtH5oygrslfSP/5wB5QRCCq6AIKZggmyg+AYCeBqBAM6A 9QJgzojM/xnkAAMWTSNEqmKY4OCAkMjcoSCGoMDQp/M2pwByKJrqw3r+xVfMZHrm JWQGItoMog++cCAeQJMCwCKEQMlCiSGYoQn30N4O4gTeUAakTj3grdZwYIYCoN5s Z4gsLOOu754ODgOabMp6RohaQggQwOUILQFKoMB8z4cuyAZMh+oAgOeWLOQAwAiZ wRXq5378qx8YZoXuz9GcZwhiC3hOZuac7GsQsK9EsRZ3jgIVpwDioBcFog8aLwKw 4AxOanNS8RjpyhlyqAvA4SBGrqwWLQTyQAEeAHwK4gUWrQEcARPICOPOrgiycN0M otLUwL5E8QjCUQh0EQCQhhl4aApi6/9xmGgPFKDvYvGRIoB+VsDwEA/5CgwGtIkA 2MBudkGBNsCIAuDVZAsCQuHMAqAC5sjY1PFYDCReXENfnsmN9sUlhcAZkEYGTCgC eKCBnuBkHiAHoIAX/qAQpIsSsSAMWwKOBkIDjG0GIMgAMsFzTgBjYECTNIBhHmAJ QOoEsG0vDmefVqgE6ggAJAzrDuDwWiADMG4A0GYTiQy32s52CuAGDADnEIwhMOAD NsgJ6qBjuuBoCOAbijHF6qxjQtLJNKeTFmkBFzAJTo4o6yx8lgkAGgABuOAPoMAI /g7m7OB4DnGWjIi+ZIwJhgwAOAssmUYGKFAiAmAKHkj4XurvoOD/B2bgZgAAxSSK BOyMwfoKCximD3pOIkQhv2xHBL5PgVCxgdiAfkyAlAio5/htFHInAZyhjjigbQbi DXCpD+xMNPUtMUVAAYgSuVzrCflMAKDgDyBKIVuHC6JAuOpRGz1nCKBr8wiCAJBA uOrHCnAGDMCBAGpRABjhDy5hAPZAACZT7QjIakIA9NCFYGQJMcoDXMQFmmZlyUgn rOrHDiigBS4oADLBamRndLyGg7IrQAvCeezGbrpgbdjKdhinBowpCvpKA0oACsRq DwQvKzegv/qiA5CAAmRMB+lKDc6gDXInCcLqCNhzFHwgAtQgDfJAgPSMz/CzCyAq AqLAvipG/8UO4gECKQWyUgOECm04ANSILgFIZw5OYHRcIE2dgQ1IAK5kYG0gKgrm IAD2jyAsAQJkoLqwTWrygH2YgAJSoB1GobrihgKGB6FU4AF0QQ4U728wYG1aQJwy NAkoAJTY6ZBsYHSMyFLXpqA6JgkG9QnQAHR6Rw4sQQbsgBAFwlSra+32QA24AGSc jgLO4AYCIANkoATS7Ch7cQ961BASYW0EIQwoIAmx02oeIvPSwBn6CqNcQAP8AAJ2 Zw4MoOXKyG8oAB504O+E54bagGmuSlBPBqN6AIK+gAJmdQhetRYpgFUNIAucIJAK AaSEIAc2SAYKoF5lawWsQA7sVFCNQP8NtpX1JpQ1TkRHIJRkJDRP/GiTDoKsYA9i GxRiLfZifcIJxOojnEAaAWDsMFYzNDZkSVa8AmVdlsVB57Bh/GVdKtYmvqtkXRJi YY/NZPZmDQIGiBIuMAAK0EBnYWDtcLYlRnZoU5ZikQ1VQm87mg31uqhkDwdpXpYO S/YhkCZmjTZrH2O2ZmAQsFZrwfZiJzZb4BBKTugvIPRkx6sO1/Zo20JiqVZrWzJs qxZpW2VmDaKPvrYlxvZgM+ZalPa8UuXZUHY2CuZcXnZqawNvqWQh+paLmuJxY4Uh rvZ56DZrTfQo4LYQAdK/PHdgdEJys1S8nFYOnW1mm9Zh77BJTpf/X6jpIOzGalWC rFzGI2hXJ/b2vHblQ27XI060YXJ3mnKFb1c3WDyjd2XEbAeXIcjqHwTXckDXnEZX PjZ3Q+wQYFb3T8rLVCxEcX3EQVbGi05PaX+kfKFnR84jPlq2vFjFYZW3Nfijj6TH 3aYJQt53cgnFfBuWTVKXYe+2mpDHTch2fz+oWkw3ceRwf2kkcSE3bhGHcEv3UxZ2 SyDYRCLYb92I9FRSb9RlMdSXUoz3g8tFYRv4cukkhEPWe1d2VEZvk+ADcrdXZkUY TcJreTfYgZf2YVXWcqdlfLUIdFPmeggYReTFcJ/XiD8YVjr4gUsYJaNjgvnkXnS4 fheUcO1Q/4XhMIuXmIJzOHCvt4mjSX/193yNN0IPpWVV14LZdoefdtnQdo3bmFj+ Q4yZuIuPBYsl9F5yhDHeZUnad3mfdlNaF4C/5YJJlvTqRVasg3TnWD30BXur+HwP 2ZHZ2Jmkl1TAmIT5uG3Jq5A344Qsl1a2GA9PJ3rB+FkEZioG2UsiGFfmNnuPWJow Fo9RdpQT2JZR2UmWtnZZOY3xVpbKuJSnWHD5Q22Hd4jRRYVnWJJJd4WRGVHCV1B8 WZljuYqc2Ydh2YiTVlyuV5Nz2UHHeJZZtkQeOY0XmdlUxpkjmXGhuFHWFzqCOC1s JXDH64tZBl8KA5dhGGHr+W+H+ZgnOf/ZdtlkdReHC9eUQ++PGfR1RdmOE7iAgRhO XPhSSGRRzlmb45hxE7matxmdkyQlCbmZM2SCd/dKrKhO1Jl9HRqiF3iATzmhsxih /7dfXllA7DeO7fl+EXijDfqHkbmSPbmn3baCAxijFTqlAVo6+heiP1mYUcWeOxmW qyd91RmgdZqTYyOce1k5BBika9lXpuSNmdmM98RaigmJ0Tikb0Ss+RdYxDeiz7ZD 9Jl7q9qQX5qsTQ+Vabr0Ylqa2xqfM/oxoLqODeV/LYOW+7quY3hZ3kSR7biGXzJ6 4DlRbPmG1Vqjz9qvV/qrBVqj27mso/iCR/mqk6OGx2SyGdqwmRr/dfYYsIEatJ/6 ei5aovt5qMeli/V5mYVltu22pRU4tRd5sR1mTgabiH+6sUE4f4tXqMdasp85saMa IQxgulUln1WCuq97uumZko9WtwMbgEtasLtoqS+Zi5V7u7E6nbO2mKkHs4cFinm5 gU/6NbqgAETgD86gMhfiOy1nERDgA6DgAERJAERga6g6q6F7tMH7rvukjt37oB84 vLWZtzc5vT3ZlQ8Xwl+SvEEZrd3ZZb95IbrAg5hge3wmK9lDCsIT3WKmnHGklXca o1kXrKkFcbraq89YeL+7wtHYm1P7pz34tTl7tqUYutU7KSyGDcQq2EZg7SSiCxzH Ba1RCSBI/wYQYA40qQPYoBcNQAKqErRaywmTyH2O02PYAGSc4MwHQgaafCCsUclb FQ0s5hGZe8cDua6be4BJW7NRl4NRu7VJOaajWcff+aFnHKeZO5hDuS/Hb/AEYhFc 4BrTwBk3oB0LwAFILXuIbnEKgWE0oA5k4AwsgAMQAB4s4QwEaACAzwm3LAr8IBFu lQCm4IcsKX4gXdJdgABmQAlO4AwUoAGMBgY6QNSTepDZWsjNmrZH2s8/3Kpx9lZQ W6YZfKIrA5F/2ch9+nm219rPIhQ86Ag8KSb/jToZCQXqoNchSgrioA7qoADWIACs rn56oA7QYNYBYPr6qAs+ANRArQBGTf8XBgB4NAfYAEAgN8f/TIBpIoANOIja7n3+ pgA47Xy+zzuy5VmL7fyAEReTgbyZavqE1brIPdqyrRklS+VIyvmqh7uo11ohIgC3 bAcGte7XIm4gusAKxg9j5igOlgAL6gBgG5Aax4/eHz7fPXAggGkgnoAN8uoDcckI GayO+iDiMgELEMDN5q8MmWWuEdu8kxvkX/eF41CW8xyyzX7jNRyDsV3GN5uot6jO f062dDEJEKEOomDPoDyURsHBZjfePbGMPnAHDLYW0ynpCQBGAWAXBv7p40cD6v7u N6dzjukDN07rl1iQ+Vl7uYWisVfRrTddLNaYbxtaVkZxRT+M5dr/hh38t+VYh1dZ 2e4EXDYhfhpg4zABBupgLmuxDwt+ATAmBOS8AROgqgTijKbv947+l6AQlwzw3kOz zwQCEyxhCdqIGm3OwdpSNMm9vFn7r906qXXZ0Ds849F7x09bWeY6/Ke9oe/67F1b vsWLAJrAB2CABxiGwQQg/0VgsGCgCXpAcAACAIAAJAQIQDEAwCgfMACYMCjCAoEp C4wINCDQ0hQUaATKIOFDzoMcgywhOYTnAYUWlkYJoBECgUEBIlg4KWGmAwk6eL6I kBMBCQoIAoteNIo0qdKlSzEyPfo0KtSkTos6rQoAq9SsVptSjar1KtipUMNuNSqW q1StW6uy/2WatqvXr2rpor2rNi7cs2vL8h1bF+/fv3rJ5h3sFulbgQROsFFQFMuI EVieuCgaQAMbNnUSFiWASYlnISMgA+gwQg6APZuVoMXC5omfAQGejHgyCICTx07Q JGStwBIegZolP7m0ms2APUZ2s0HTITaIp2wLD76OXeni7IG5excM2K5cs33bTsW6 /fvZxdbVA06svn116u/9ul+/977AIzeKRsiiX4BJmdCIVQAidl1a28E3nlyK2ReY fOIZBt5h+U2o4IP5pXcfh/Z5iGCE+Gmnn4d6gYhXhheaxx2KDjZIYoKETaiUDN/w wkgdeLgo4GA2MsILGg2VKGN32PGIJP+LKEpoJIc8thhjgE5q+CSFFfY4I5Yhmvii kSxe+SV69DlIHlIBMBVABhkQNeaKWhoVQARrujefgFVmt2SPdyo5JnztzUWlleXl iWGgNFpYZ4Uq1nceX4sWmaWgRe6p4ZuQhifQmQPd51mUdBHqaKOGikhmm1cm+imd mIYaoqRdjvhqpa0eWd53lJaKp6CoyjoXk2ECGquLYm6plKZeLtWpUZ4lm+qhmWI6 JaKWAvrWrYwCu6GbYNrK67V2umrqt7BaayG25tqVHqgwwtptr+DG2iFZ7D0rL63n shpfrcdeCt6fK5YZaYoXgkgpg57S6K+iBxvGZZtJCrzvrPC+O7H/d08SHPC83S24 bbjsVtyxwhFT62rC5d4LYa3pMkouq77uu+ewId9Z7aAUo7zwqIbGHDCvBvM5smAP 68ntx19KarK9R2urc7vmtjzirs1imXRdGhtNocyrKs1yvMS6rKuz6+ILsMcqu3l1 sCQHXTXbYn9oNNTwyj02xBKDXDewF9+Ms9NL53z3tFjbzbe4UJptHcYM/w11wlr7 PTffPL/NdLs1lxz4wQWDzDG+hQZN8a4Np503unDL2jC/2F6e9M9ghwx4rljTPW3j 3V4uNOyWQ0556ZQzSHrvr/Ne6conV56y51FWGe3kfyOP/KK2Z7tqtOeeaCrAP8e1 edayfy8q/+804w06+Oy+bDz5sWuuL9HuV/5nndrr7rv57gp/fNzQFy947+kjXLT+ SWtw7FNf+sb3PgJmjmyHU1fU+vam1ClPfT3r0rBoJ6xTQZA8bSsgmFSEu4jhjnnD A5f8MBcuqcGsfQO02NL8NKmmwchxFFRgve7Xqguuzns3pJ3N8Me56BUOh4cTV9lM V0KcBU+AnoMhpHSYv/q5kIk+dF0UY5TB8jGReIvD4gv5Z7YP5kuEKISgl0iYw45l sYgnvKHa6BdGKdkQbWZUXfJaOKtb/W9mEwzdHbk2xP05cH1w1OAYuSg2NG4Nkftj HBBXuEj8se5Vgzwd9KzHwD6GT5NvFP8d1aZ2SP89j3B/fGAMm5SlEF7RfiLL3SrP V8fHPa2UyvOhs5rHwzo2spBK1NsCeWhFSn5skq60oMMiKbvuKe5fu7yfLGVIJNQF kpFunCL2IOe8LbKyki9qWwd1OUo5opKXgIwlEZdIS1aKs32KNGAo99bNOX5zkcH0 4iOZmb+XbSyXqdTXNbOHxGQ6zZZNVOe96JaoIwoxoIS8ZCb9Cb5nprCZnzMc00DI UBZSk533vBsmF+ZEoG1Na07k3rjC9kqBhvJkxISdHkc5tJS+cYgS9RhCu4gyCYZz mr9cpybRqc2gHgkGqgEADCqgqoo9ym4K7d8yZzjLW/IUpy4lp3j/nopHUplSqCtt qVeF1oFmHKAoTlBDCizwoi7wgwKHKAoGKEABhPwlAhq4DFII8I2iGiUCmIhDVQiQ iTywIHVO2UMOzuoECGCAH2nIA1oBkAQKFIAOwhSIE9pAgTRQwApyMFZbInuIDAxH KxFQwwcaEYAvCIABDR1ZPSMqOataSYXbgqdUEWmtELZzoxNVqSp3N9vkNRWcAunA IkSgA8t2RAglmEBSnMCLGfxhOgJxAy/+UIOZCgQLaihCUpggABaYSQIvkOtAotCf DVgkpEnpQwyS697kJqAArC2KCerrNAI4wwEAsAECaOC7AIxCEQP5whYEEwAEPJYE +G0mQb/3/1LXUrGQ84ypCaF1u0vpdI4iA6oW43i3BMRgrHVpgnjRshCkmGAHpqGc CYiAFCfMoADODQwHrOCZPngXADKYw3XAAI6iyMA0XThwppaAojM9wBk1FsWIASOE AvA3K5hYSgjs0B8CMLiEFrakTFkIRQLatpgWDS4o8dnRCBbuo7gt50rtqZQGvBcp e3ANUh7gBgoIwK6AbYMADEFiT1XlCDu2rB+Ye2Kk9AHHAtmAXZ2Qh+QOQQUB7cMH cpMVNiXAGUXdgxlWFQIm7ycGA4jACRprhAg8IQ0SQEALjCIGFBR1R7p5QhusMB0C ICDLW44Ad0WQ3XlCNc1aDeLzKuzlqv/iqoMq5GZBpTmqR7Wzpgn8JvCuJ8W62AAe gX6AGl6ylAAkQQD9KcoeEEDZwRyB0pnCggLmW2OoyIDRABgCgAGAaKPqVSovEAAX Ej2QFayhuEj9ywPs4NwE/BcArYAvqZmwAAdEoMUAULgAEOEZAiBCIExAAQBiwusC YUG8QvjAlCHK4THHdowRrl1SAdjKnXrNb8ocWDmZTWylJCDSSJEBAvjAlHUjxQYo CLSv64CFOtRhCXVgU1GOYAhzW4S58TZKH8w7hHSHoAQA54sTkCCAOXSqDzhISCsS A4OkMz3pHflMDjJ7hukIIbNpSIMVHCCEiC9FAwL4wHRsQPczWOH/AFcukJYZEAAk BP6xZG6t+bpMKAQic5MqHydvb07PCmr0h9SjYwLfLJAG5CHQRWHCFTxrlAS4I1kP cESgnTACNsDmNkpwOsejDoCRnOEMORDAWZNy46I4WiCbTi7EElNwACRCAILwDwIY IATGCzn2sYdN2wWy5JP3dwdIaYAIKK4b0zzgCws4AAdw/xkFA0DLjQjBGUjfUzMX pvIPUxxBsyiz7vXpqo/cY7Z7qHnEVUO3FT9wJktYIWLGZ3VGphQ28GpG8QBscB0m gH5FMV9dJxCL5hkcsGMc4GN/EQAj0CmiwG4CYQIxoAvwxxSdEmpVd2UP6ARykHfa V3EPuH5c/8dc5bYHEHBlvMZaQ+ADAhEBydc5nfcunhRzghZ/ZyRcHMZRkfNhXMRm RzhVlyc+2rJUA9hQILJzniEDzRcCPAAZAXAC0yED0+EES5AQaTgQ7nYdQocU8DYQ rZBowZcpbiBebvBYGvBpazEKczBWIwFwQoAADPgXV0aDoiAAjPAHyGEP5ReHH/CA GPCBm/ABjAiGCFAgMVEg4wYFvIAItpdOXTZMnERR88c13oQ40XSF/BSAHjRs/aI0 lZdzxXY3HABXnFVxCEABg+B0UfBqe4AEeWARjDEEOHAJzLIVXVACbIUVTnAG4hUA UfBYkbVZJEYAPJAHepUJ6eYpEuAEJ/9AAXOwbwLxBNQlFcYyd2mQAjYoEEnQBocw AA3wdk9GVlmwB2qQB8lYFIuAbgBQWhQQA1nwAhSQB2aIAD0gipv3ckWkhMDkkI63 PsKGTb1kRw8mTq/lRi13LEODVT2ijJixRRS5MKjHVVrCXtBkSLUlWyr5K9i2Tz8F hR0JTv5nTFYTT8pmhS+HRkUISyfpWRjJRCEpFUQpQBxEPzSkhVGoS/knSg0JYuUj efpUTWUmkctzUBimOxrzkVVYK8tykksJKJ4hlBFZlhq1RrEYlkDkk1t4kYIzZlxZ NFO4ZkdZRtkBljD1JprifyaZc37ZkqxISmC0lQM1l0izijnJf5D/NJjGFpNX6Yov SZJrQ2EXNYpI5JTiAphtciZ0OTbWA5h7RFtus0mmKIA2mTPDRUst0zm/RZoyZ0co 1zSu+TjTtn8zt5NRuUCuiVNpyZC1uHIwN5lVCQBGGR4FOHkU5Xkx6ZvAhUySR2a0 +IqJ9ElMuZhuJotuxiSqGTvcOZqKGUioGZjUAyoYNZ6f852NZ1DK6YQVxZoQQorm 9JyQ+WWHolCiSZgeBlsBZJ1plFXOmZyZCZtWWZ9Sw2bUdpttCaCUSZxEJJbZyUga yZJMOKDQJjwtZZdUGJuQ90dVtENBxZuZV5peaUNdGaEWGnNnOZOlqJUVaqJ0mVu5 2VoS6qBl/4OhhPSRw2kvqMhSGelH00md3SmbEMqfD0pzaimTUgmTx4lSKnWieKOg E5lOr8SRYhabcHZOJGpK0vY1AnhmkCSU3Pl/Gjai74lSu9VbcpM4U7SelYWTjXmY VxqchFmdwkajUdqmfWNSxFWeOzOerQOTKgqnDZScASqWyMmi7OmjNAlQTYqYUZmF 9TlB0tmQguqSVAVi8fmkqQmbUKSflfmhbTaoYgSkcYlmEQmiqnNT3gKXjxqi/XQ8 YWapq4qZjoegDvVhgGp5tyqiURhhvKmrpXo6SGg8/mei7gSZtDVCkVmggTql7bku crmgN+qiztRHx2qkqEpGcQRPbXSSvP/an+H6kBNqhOO6oD4VVV7KS+Cqrj3TnDlp qYHDrr5lRJaiqRQaoul5nnHqmeS6nPDjks4GpM/KpuL6phLGlHgKOPp5pysJR88k PV9DlddJobOZofyJSxdarkVKn+2KpW+qlJanQFlIo9Z6sF2qm8STTWOKonMKOvda pdXjYA2ancY6VRJFTNTKebDIqOLZRfFKLjq6s+hqRjz6qsG6okMrp42aqgbrS14j tDEVo79pqxqKsv5qoZ/qkBSJrdc5tULrsUl7tY6JlUS6o8cXTXuaVAobpO/6r2q2 sTWZrb6KnbFKsGtThKrpPCXroPSarh87okMqqTI7uH7KmGMLuCj/Ca31l0uoCbZm 1qvLhH+GNLV0Wq13Oaqi6rVme7FrCZ4JC5xsq0ZWxaMwt7FSK5hi+qVrWblE63Ke 66QTJrJjOjqUN7CFCrdMapqBC4Ayirvk47O32XlIiSt85XROgQnlKIQSgBV7MALF CLhOAL1WgQkLaQBJhxUdIBnX1yawdxufxhqwYQQywAaxFxuDkAFbEQDWhxmawQbT sQIApgEU0HwGQ76wAQG+Bhv75hT/IAUl0B8n8HyZa5mKuWF5m6BvNj8tOzt3S6qm yLeL+puquz11+7t8IQNusAAKKBA2UADlxhUBUAdDUHRF0QBzgAnneGFkiASFVhQc EF5d4QQF/yEAO8AmumYQ9/afACkDBeADAGJqAjAIBgADXxADdYAJEkCNJQMDG0Bu RdEBUXAJGIEHRHFu7pgUMPACImAECQFeU7x3JgcAGPABGNg1ORevBauvGtujSXm3 hKWtmpttj/uY4bSmFVtB2yEEMUBxAeAGZawUe4yNOcBfQuAIosghFHhXblATcIIF hVyIAiEFIHwdBIFfoTZlK2YV6QtKBKAGIoCO4aC8JNB8T6HJuacLHJwU+UYAWNa5 KiegDLpVHMvArXi1rbm7aBu2E0M6G7aEk4or4WIDzhBo69sBu9aAzuAZNkBq65cD ZvwURwBjVoEFPVx1aVIUXUBpTlAAB/8RaCeQXQdjyUUhBPvFcVcghPCXHg9QBy/Q zACABaqxvkg1zgAgBVaQBZz8dDHwcYigzx6RBnPAJszFXwd3YoAndslmuuVKkmpr cy/bYZALu3laN5EKZsDJRj/0TzSlpR6SgEIGAg9QAGZMdCR2BNwnEFNAYJHJDOhc FBogg1zHFKOQaPn4E5Jcv1KhZYWACUuXCHkwZUeAA0r3DaocFQ+gBAGwAjswAP8g ygAAXqVMAtl1XzzGvQ6BAh2wcUghBZdhA42cb1vXHxqAVu6lgtPZutOTsqmrspXl 0F46nGYazFeEs4m6tksbSTYwekLoB/gm00mxbZ4hBSgdACq9mUr/Ic1FgdQVJ2VL YQN2ZRTxG6paliOy9wRAzXE4gAVYUNR/4QSuERMHhgXDUW/NN85dYFdacQQooAbm hX3OkFxKHYQ34VwGDQArkAJn8G2UbLhr3Z+qyFO6dcF9C3qre7FrzKnWaUueiajD ykfEN2cBoAt1IAEaUACDoLyiR2IY4HED0QQD18F2AFfjzQXlSGiZwgNoUN3XrbwR IBqAHXVE+RYEUSACUc5BfQUJEQEc3AXjnVkFUIK6YWcKJwhPDQDAKBAk8GoPQAKX RpYm6HE+gY59sACmwQSklm8PwHWhdta1pJe17LC6+8Cxq6/BS9zN0qc+s1CuK383 ibi3y7Pd/0fMbfgEbLAIAlAIpG0UNpACJCZnCUEAOVB1WwF1QlgZbMADF1eOAYBk SsEByDEYh0fO5gzVPSA8n+1WYWcaamDaCi5kFKDDoyYQ/VZuHCACmcx9BJ17bcAC rZxo+qyjE2uwo4mmvVvnKr6tsxuYFo3HjlS4ssvnx2avSCEE3EboMp0m+pwA8NAp o9AfNlAIsHIP02wUag4AtFYbaJABloBkGeAU8SyEbIIq9fxxsC0QpuDS1xECdsZx Zy4QCA4AWwYDRGEDzaBiKD3GAvCAKxCEALABrKXhzkUAMg0GIoAGlgDq+9mxrzrc Klq7P9mxCKu4e05KwyWwAOvAvNs3HP/Qe4VAcfPVHwEgBvcmA99WCE5BANLFBsob FRrQBiIA5UVhAzEs5VMwEwIAY/OLCHWgzysQZFLhBG7gb7mRjwLQA0YgBW3wAVAA fk9xJgmQA/wQB2wSADygGlJAExVw4zigAJs9A3GQfADg7jgOAQHgxDg+AE7wB1Aw A31NAEPwZ/9g7z2gABEA85JIngSa3E9ZOrQZt3NbZrTaeG6bhFUYZtqEcztMIQFg AAaQAcwCPJ7+zwDw9NcRARBgANZrFQnR9BhRFVfPLCZZHU3v6VlB9l1vABFgnMXS 9Atp9gYwAF1fFGWPFnL/9l+P9xjh6Vb0VLHs1o6aNxGcrxZcRuj/hCqMq9ypGO3Y /uIGM5mP//NQqRRr7x5+ubITTdEFO9HQqbMxXk/SalNszKUt+uJU69tcO9cVitG4 SS+Y7+eur3kklZWCnvkdva+m/7Crb9z2KVKrBPqL77TAH5ZPctgQtp5HRPm7jNe5 yfcJvK3zGp4jfqmNFKZ5hNHM7uFKm/ukaZ51XEzQ+bl4rr6uwpdIz8tJUf6tX8na Vdc7b5EB+PsJxcbGrbU/2tu9b5bajqrqUkndD+IZAxAAAAwQWNDgQYQADAhcmJCh Q4P/HhpsCNHiRYQNKyqkOJGjQ40YRW6cSPJgSI8iVWZMaHJlypEvMbp8udElzZkw TVbEifMj/0SUPlkOjSnTotCjOU8WNdrU6c+LKEHWNBq05FCpT4FO3Qq1aVauHbsu HSvWLFKtXokmjZrWLdm2ZtV+DSu3IFiqUPHOhUkW7dq3coXyvMuUcNWWT/8Ghls3 7uDEkZ3edGxXKVebVz+SpHlYcd+UmQFvBv2ZcWW2ef2WXjzWJ2XLsNnuLUz6dFy+ oHvW1vpaJ+vSqlNbvlx2rujhtyXzNm67MfHizB1bHd28tlSktJcHT+v5ufLk1Jma Rt47+XXrkltLr44+9/D1P2nHV+mdvX324HOvL0///HevfHvvu862e0w/xDB7rjwE u9pLNuwarE8zpfwjL726+DOwvZUsnP8MK+4k/A/A8UYUES0LxeMrO+lQVE42u/DT D6z58lsxQdMwNLHF6EiMDD8GS1xtSO3oCku8/sSCrUjzdPRoJyOfJFHF5RbTsLjd QoRxQJk8xA3Hojhz8D4KdROyrCxZzNE9F2/scEP3lBSRS6Ko2zLK0SKk80vGsnwT TgWnAzSvIPUscNA4/yQUPCsB9JLDNj+ELrBH3UpSUkyH1CvE2/ycdE7bDt2RT0mp 5BTPMeGL7cU1y3TyLNT+knXCKO8MzVVaN91z1F2POw3KP0UttUxgUesSOGM3lHFO 7Yrt8VNYU1OTyytfxZNGRK8sslJNbRxPNO+alRDY+JhUlUhmz6T/tLppL5Qz2XSh 9S/NBCGDtK9K7SXTWyHFNDHScQ/0VbBT8fVxYGotba/Re2/t1cxjKRSwycZqfHg7 P/NFNUYbt0yxYGhxDfmtbav89VnhYrV2ZTBJNde5RQ/+8d1c1YWZX5l55FBKRUH0 GWVQ9aR46OZMxVnZnukdGuBOg9N35ptzBtpmmblltOb8nq646YvlRba7PKkOtUKQ obPX2YOFbVfRIHUU1d9ZnYa6ZbFxFhdrnj/1jFzeJmZ1532ZDpzuL+3E1d9MU86w 2xkhXtNTRDFu+OOIe+Y1amKtjfTRZU9GmuajQz/05aMpZzlHJtcu2zBQs47c7LKt Vld2D4U9/53jiAUf+fLd900cQdkB6ACERAvqwIiTYICgKRjwwMgJ4kGGQQ5SAXDC iHKldldHJ9Bo2NvrK3SiAoiOVwvc2XKXmMDBu/4P8eqzB31SFQPoQJflN8skeoP2 yIEL6hVEBm1IAwoI0p4IyMAFtSHANwIIlQh8QwECCUAm8hDAthnkASQ4AwXmcACf oc0AXRBBHAyQAYFMYQ2uGQUNNKgGHLCgIA/IQRpsSAEKpECGB+mCABZYpg0IYIUy eYEALICQJHgQAjDgDQYKsINAWWc3BvgCBdLQgwHYIA0UyIMDCrYRDJTAhlv0IEFM sIMDdi0ASTzECQEQREVUJgkCoANERv9Rx97RKnh/a93n+NUapV1EBjwQgQ4OcgQB 3GAiDWgDFJBgRAq6gRFnqMFLArCEFRQBIYjcIUJCIQIvBiAKitzAEZG1kSnEUXEU REILABAAJAhCewcJQQE6mUJVAmAPlRRIGsXwQ6LsIpeaaggsGXAQMIDjlcl0yBGg aKM9IO89yHGJKIhQECn4II0zCQAmHigQApSgk1j4ZnQqEoAmuJAAK3BhAMTgwpV8 YQuzHB3IOncu3hXPOfBr3+sQhjeZCCEPIJzhDGxpkEuCMABDMIRAzrjN/RjEBNc0 iBMMOoGE7IGQXuRADwQigznoaArzbFIDFkDQ8LlFCCXAqEHkWZD/ALiEBPCEyDr5 YBQCtEGRBVlpSy/pECk80yIRyMEtAwMGimpACeNJgCMkYpAQIGCn7kuIEAopkAh4 jwAzfckQaNo6L+0tVRkLGPCq1qAExMCQAnmAH0JQgqkihAlUAAABMtEGARiCoHA6 QkML4gQ/rNSo1lNCA0AJADCQNAF5MOQQVPCSVAKgiDRYKCRlkIZLLCF/7CEAAopA EDfK4A/w5MAfShCHJVSAA2dARBdQYAk1kNQJG8DBCMR5kMjWNYB7UEMhsGDIXyJW ANp0whMQYAXqBWAFcdyDGyiAA+R1QA0+GKAKFkIAHqSBDXYwJQVXgIIAOk+XPCiA FcjHhB1Y/wIJKFCADRAQgwNgQABQDGIJaGCDElhxvpsdbw6l2QE3iAARdfCeQawJ ACzwUiBOUIMhOoCEHkCAAwW4AwDmWAQCPJIC/APAW3fohOU5gQdQGIAMkEADGfhQ IBrYYoQjsIgz1AEBxwQnCdiL1bqKIY5F1GYEsIAEEbhgIQH4sQ/U4IIEIEAAj+XA cBk8zxOkQAlPKIArfya5MJn1dgsaFJBapav2ZaUBAy2IBuSQ5MFScBRepGAHEIDH lzCDogLBggIaUICWNiQCIzgAB64aBXg+4LbTw8gBFzpPWLoyBNxNgA/oDFGHyFcE gyjIHhCwwhA4w4svQEEF9tAGKgQgC/+WbqcbFGmDwxpkFB84QweJFwAegDAchpxp VgkSgCeA0JkDUO4KuxBHZkDx047urCJFccyVxtV6SkbEAR8ABRB2wdFMMCAA1LDC PsAXAOita1E/suiWDiQEOfBiH3CggAD8QZHMwIEZkNkDN3R3wUjwKwmOyW3JXtMG 1YYqAlJwhjRYAYQPGMIVACDfI6L6AFv1Yg5aEIANqBXEBrFBAURwiYJsdQ1CQMMB mVDHrcpSA3F45XIBIARnEBQTA/i0C0/wAeT1AY2huwzp4EXzx+VKW9XLWWvSutY9 HPEBB02IDFoA0X2n0Ql1YHodMFEHCZCkr5VGXk8P0gHqGbaxeBT/tFENp2aSqsGV BLADCCLQhkvwVyAwkIAExHuQIC4ggKNYoUBB2AcUpBCYL3AhB6wgEMEe5KW6lOYL kFsQMczAEQdMshXPwAV0i+GmAIgAJlYw85cGgAQWEEIMCLJVeZdZADAHgAYQcRB8 D6GONtA2Mwz+ADtMlQAOP6QmX0mCNWTaiw3w/EFEYYgNiIDDAOgCRd8JgF0T/5oc ODct4fpRNvcBi5o/5mLX6gQsIMCVrJ9gQnoo/JIzwq91ve22UWAAdQtk8Hy33k5f UMdayjDbaofavAIFOT0yDnM311ze0uYWG0i5umqCM/iDPxAAFHC3gxACBdMgR1gr 4fkBNhiB/ydgAzZYAohiAoqioTOAAjUQACuQppMrgT/wQBCUA2kDPGeAwJUIgClQ pgw7JtCzHryyMrZSMgG4gqeynu5zAhKAooW6qQAYhZtKQQDwqoJoIeJ7rJNLNbCr jQcIooZyJx+gPQDggJBCqBVYoT2YASNwJvWLo626gWyrsUYwiAjovgd4gQXQgeLz PdtTAxfKNhBiAk1atKnqAtsziCkwuJJztA2oIxNgQoNAKuITABvMt9tzJTBErGuy B20zCCGwgx2qCBMwuBAggTO0gTyYoCTwAdhaIRvAgb1aMDX8rgHYqkJAgjMEgAYQ gB3qAxGwhBJgMyQEABn4O0xoCCUMPP863B7LWZxEMZrVURnXAJx86p2K+DmDGAAn QIDho7wCC4BtegA2MIoj8EMK0qUCiEaC8DPq4QC/wsIuQaEhcKUAyAFZIrupSgBn SLODsAEaA4BRBCEltJ4nsMIj3DsXMoFqCzw+JKm1y58HWIFjeifDop4EeD4AUJ5e O8JjeigAGAVHC4DYU7hX0qmKojQKQgAWkEUWtEOBQEJIJAjXAwDYix68gzQTiMRR OCYnOIEzwDiEOLCDKwA4M0QAWAFZSj5D5IAYULuomioDiDlNoj5XZCwhgAcQ4kl6 bD6Km8eVcoBesyoZ6iwa44AdYEeBGAWSmj0QkICCYL/AY71S1Cf/acG5PtoY16Gq peGysUEIgYKoBDgoA9AA4omAKGAEHpgBRICApXulJei+i9imQUSIisMoXPsmWQyl KJAhN1BADQg9h7CBD3CAZliryLI0K4CBawSAKGAzi0C16FmEH2Knk7ODOPgBXYgD gji+FJqnB0CAvpsv3MqlPcC4J5ggKTgmEqgjDLACgpgCAZgBXqgkzbupLQwAMNiB 5VEDMbS3I3ysJAMvnioBBcSAz4oAJMAB46ykLnimIYijBCikAOiCD2gBsmMBA3CC d8SqzdqqeWoAR1i4HECEH+ABNsifA9LJg6MjgXgBiiIBWQLKAYiAIYCuURyAt+uw 8gOAE0Ae/27LqTNcSAfQugdoA1fKNroUAVNKgkO4PRdKgr/bNlJ8o2PqAs+DJfAD gGDbrC9wNKv7xWIEE6vRF87ho7gkDr95ij7Ir8P7qxzYqVFwpS/ghwIQABWLADXI g0uIjy4oAAoohI1AORkygJfsnxToPgPYgE4riECMy2J6gRR4oA0qBEvgATQwAEtw A+t8HiPoABLIAzPgtUUogBI4okUQgALgBwG4hEz4gDZYISbgBxGopAf4gh6QgGYQ QRrCITKigCOCgUTIA1eKUhEwghMoACwigBMYLl7bgALIAxBIgDQYhD1wBBTEISUQ 1S6CuDyogx+ogzR6gDhtUtcEpyHwof8+s7hBkAIKKIAjkoI8MIKRWx4N2NIusKIW I0zK2wAKcAGCilIpXTKXwiEsEoIckNJCOAEK4IdBWFYRYAGI67QT2E9r0yYBagNI 3SIrgIA+wKFCONIUqAAkKIAPSoIUAAEmoK42eKJSHJ8Hy4NBIAhoFT4pEIAPwkUK MK+CSIISaIFF8IMDCoFmOCBgPa0zKC9MUIMCmDOBASSyATO3NBCbi6j9c5lkXMu6 YVmngKgA2MaL2INbWgKViFmXzdm0gB6DqAOd/Vkts5v1EcZk4RuUXSVbMRmFqTme 4xqgfVqEyAREqIAIMAAJgDSozdqnSII5yIIMMAAYcFatHdvfgdr/pNU/cwpGktEe AWESnF1ag8nZHP0IrLWIPfgDRlBAst1bp2guKFCCuuXbOQncpl3bGm2Q2kFGLCPG IzHcZnwlwi1bwjmTR3nbPRJczJXbsjqIt7WIzl2XsWrLwhGZ33CYyhEbxk2ZuPGP zz2IyNVclEEbzrUkmfUcxmjdgniq1z1coslctmwKrD3ZKytc0VUPuJUb+VDbVVEc +Tmf7/GJAyqUOMGWubndXkLLfymRB+kb5rg10HjbNBJesohey6Uf5X2l2h3d6xWJ 6F3fi8DZbeIn9D1a95VfwrHfyQ2QPMqy/KUn0jXG+XmXy10do92aL4ILnGjd1PUn sEmfHf2y/37i3ry5J54RGn0SK/UtCtzVuZVtkrMFxj7538Md4LSdJeL9GoBS3OZ1 WoQJHgax3x4N2qwl4YTBkIn5OgpWW7jJvx1dYfWBHUBJXAQWWtt9GIZRXB5FFzqh DxrW0SI+Xs/FOSThYW4R38kV2T6qFhF2YOxtXAZOldAtWccBY9w44tO1HUHpXRhW SzHVjNSR4Ace4qQxEvvTXzE+3zs24MvN4eEN4T3RnTmmYqXVG7bJYDdxWnP5uv0D 5Dh+4gYWmBNeJRMO2bR0XjRh46lhk0muFhf+ncOwYsnlFdqRYUwGq/2NFifu3Uv2 YjhO5ZSt3tOtHLw4mwMG47jhYG/ZYf9U1tFOptxsKR32aeQRLuU6+d2rMV03rtFb xmPmMJoMghct1pJHDmXeMZUYjiKi2TkH3l4g1prSvZtYTg/0eWX/22WijWRNFual XeB7Cqv+7eJhOasvhuWNoeGXced6QWIsZmFS5t1+hud81pkFfmcGfmZKLuYgnmcB RmiC5uJbDiRj7rkvXhYZ0ZoP1l5z3uLEsRXTqeU7/uRTLiv8i5dTaeLJcWQchWD6 PQ9n9uM0XpkmrmPQpaaC5l9Fbhx0hhMmTuGwIWfcaeWLGWluNl9mFg6L5ulI9uZk BuhpmuRc9hqSTWfK2eeX7pUqDqHY6ZgOBur6i1vPAeVjHNkp6bL/BsZgp+bfyrgT sJ5m/gPiAWnbzU1nLm7ZJHZcttVoFFZa2WVqpM3pvQ7nTAbmg45oh+Fjp47mSr65 kuFhVS5e0bHrol7p0gXaHB7prabqf3JroBnojHbpwjXsn1Zplu4/dV5LUAZtwJbk u07eudZqvV5qroZslVXGxgZgIn7rkfVh2K5rvr6/2P2bv6ZrsQ7gbqnjGwYcNE5d Ct5p3/Vtn2Zofx7rUwKMPVpmKA7trUbczeYOzg6PUrZgeS7ZXpbrpMZo4iZj3pbj hkbrq45gwaZqtUbipg7n5b7fMC5nR0Fqf3aCckLJAvMKrKu0EaCe+FCeu6gDLKgD zUIIGfAD//7agwFPlgfAgiXAAnKyHgsfAXRzCAKg8BDDgjUFXdGWYvm2bRFf618W bNUO7DH26i42WtRulYvO7pJGaeGJAn5IxBS6A6wVAgRQJRuwgjqIN/IusxxIAdHs AyUVgHE9iEyIgzqoz4+Cgjr4BhG8v0RQMjpYnggIvoJ1CBqKAwQggoX8gQL4KsSm 7rbUGMZucefubigGb4JB3e1mcSfBZ07hZiGe6jyvcTcnCiFQgg+cx4VApCuAtMq6 qQ26qSNYgMhtiAHoh1hAABF4oBP4A16YyYPAgMPahcfy8SLsPZlYAVhcu6WyCGYQ AAbQACOYgkLaHzvPY7fG4msebq5R5P8YxxTLlmZ0Du7UVg1wHu2n5vVeD2lzEQVV N4gEMChCNAgNiAJEpMdkN4EPgEeHCAAYYjMaQgSxFYhPAqFNMKAmO8MjuExchILN 8okV+ACMkgG9xaoNSAGOlAElO7c5AkGCeIAoWNguOAMfSII0kCVwyi6O5IAUgAI5 yAR/F4gANAJLGDI3pT8SF+d8mnG6MemFeWf8nfOclmzWKXHVdVwhXnGAQvbJo7zA QoCZMwgZAAFEuqk5OiYlP3mRIAA1SDUTWPJKx602lCwRUAAmSPY5OkNSn8eLIE4j YD9lH1cbGC6BCHqB34XDSoBE6gNH76xxFQJrTYDY03qKIk4HEAL/fsg769uD03tG BjCsSnTxPELxzPbs6KbnXUdjZBTeRCbqhf6/nMvqkK7hQfb4rumhedQABXhGbVyI B7BZk7ewZJcvml8Om0+1DliCJ8CrGyuIFTgpxAKloFeknIdJm2UcUp8BJr+lpmeA JPNDZLcyV/eiKcCBARCCAmiEAECAvAMAMYD9pl+DznqmTRCACYgqj2p6RxOIhNWB 2v+qz+Z7bE7vcb7pR5Zz3zlkXsfzoL7tX2fa8wZ5Jc5thaYYxFl9geAAOsgAet8B Z80EC8iAIOrHxk92rJIATGg7+a+AjbD5BRDNh/0AeZuCnmdDgDiQRAADAANvAEio cCHDhAGG/3yYcESACAULA8BYVODKAABMBLRIuEuEHAIkPlBIQ4GBSRQdRzpI2OFJ gR0JN31wEEKAywBfBCyoAGCIgBQq6TRMytCA0qRMmzZ8+hQq1apWE05VmHWhVKxX v1Ld6pTr164AxIb1GhXs2qVs1W5FqxWq3LZmyVqdWvftWbxz1aYF24VgQjACDh/2 odAk4sM3GhRoBOBIToVOePzQlfkHGwgLI6gREZOhSRYLu4g4AGCXSw4CJEsRoYNh R6orBEwA8HNObQIrdggpoCKhKJAJV4gOQALH7IQEELgEgNxBADdWHiCwCWAT7hAF eig8UcAl99Fj+wZuqzRuXsB+/7rny/8ePd/39uuD1VsV7d63+pv251eA+P01oFsE XsUfgvO1p9AAxRWUUEcNIMBRAFMUAUEACUkhwBoABCCGIgB0od1XASCxgEUASIGC RQTocoATbbgAQAIl5CYGDQCY9GGJCaEmh31TTRERiGoIoEJHHzFgQ4UJMZnQFKIB wIwAOxoAgUk4DGCSTROtEZx2ODkQHAoA7GEEAH3INtAWIGYA33nrNRiff3MimCde /80nVlZ7/SenoPUZeBd9/RUKV34Cpkennen9CeCjeB54X1mAifXADAUIgMMgC9kg gE0EIIGDecXxkZAQjsyAiJBfyfDHYVaAAAAGFPmBiWo2FMAbABr/MNJqbQn80epo UwhgmnoAOOHGrEZEcFunaMgggA9OLOeAkwLkIYcGnM6hAAFExYEHjwiIUIcaONTq mgoPkEClDAUYUu1rHAxywhmCgLiBAHNkgSilgxp4YIACF6goeoEmqKekCS96p3sK EjignxVHXDBdgzZYl6H0VTokxyM3FUAGGRhgiWdcSfWnAVNhNMCGJ2YAQQQoY1Vz bWft/MCrWmWwcwArg8yQyS/jHMHLEXj2MpwDGIBy0EzfrNDJHbU0QAQsg0h01Gfh DEDVWpnLlsYNj3z22WYPvPaCji6rcNESX1znpJcuPPDdIT/cd9xsOxz43oLjNzPh h1P1XAwA/+yMeN77tZ223Xz/DbiljjIY6dyTQ66n249b3mjEnfc5OOZoh04y3H1/ 7Lfjr7N+kePF/ds47JRHjnjruKN9MO+XN2px5XjvfjfCIAOqsNqr6y5356cPX7RZ 0298e8cGW7856lTVZvvtDFcP/MMUu40w9dqrHj3zewv/fPHqpz+6xJgSjx/428fv 9+ec6y2+82DNzHCGs573oBJAh+QJZoFLnutMdx6Pic5z/Xse/85XvfZNjoHhg18C 8cYo+zVQcujLXt32NL5JlfB3Civg/x4XKIYZan8OpB/0/Gcn341wfh2MoOYOVUOH 3c9xcqnb7jQGPgiuT3obpGAOZ4i/CP+yz4OHk0tt2ofE70GMcYQK3/JSt8MezgmD gpKhDh1YsLsQkYbZe2ASY2jDLboQikgcIvDOR0b5wFGE/HtdCjOGvSZK0S71YyN8 ugi9OzLoh5QTowQD2cc25k9w7wMdH0MosglO0IImhOPH6MjFMhIyiHhspAytyEQV XhKEIdtf8Vg5OM3d0ZHpW5sngYjCFp7wjUnEpCQ3WLrm1UmTcSwjGr0YPTtyEJCW XKATXzmxZFrqkXrzpChfiEpKHU+DeAIj7ER5wR26b5m/SxTzjrhGcFIwlqDUJSVH 2TpufnCP4nwixhq5znmiD5515BsZJ3lNQm4yMOrM4zn5RLge+nP/lzfEJSLlpM/h FVOeUjzeP5Xny0ollINGzOUZ7ZnMOTYTcBSzZCIlOsyAyjE+2jTl3LwZyJZmMoPO rCcDcYi/jkJTf6fkJce8OUlhenGkqVToPSEG0nbSc5SCxCcTaylQIX6TnTwlaFRL ukQsOhGo6VxoTit5VaKilKoz1OYfuwrW3FEUispUqkLTelE1ehSVjMQlVpE3SM4Z 8qtrDWncIrpUu8rvoOvDaRThdsUpevWPA8UmwfjKVsHu9ZdXtOomR7pY17GUra7s a1IzytRcPjWa1/PfRqFa2Z4S87OrgyHupGm5o9qQnFpFrSpN+k/WFparau2jG8N4 1peOkLKR/4xsVxNZSpPCMqlFNapaN7fY56rSqc9cqksLukah9u5tY03sYP+600tO FrS1dSykAFrR0+aQnGX9bnDvedjL+dOz59Rhb+EaWueG1KaytB5h8Snc3yI2sOnd r0FVu8q46hWd5z2pWef5vuq2VqpRZeZUb7lXCwMYqeiN53vIl+Dskm6Mvt1pJ70r Xgmj7rLjpCuGC0lV+dZyrl59Zz0Z7FDGTpi9NdTvbcUXXx2T1cQxXfByuRvgiupT viheMYiHm+HxSleRoZvtdSdqWkY+dL4Njh+VKyxikoa1rSEMomu97OMW4rSVArat ch9V2kMqWMePnYoMzhAHr0EWwpiVn/9bgylWN//5k4BUs0iPCdkbtxewZn2vdrPY 4spp0sPKLPOS11vjRTq6KRoYAAeU1UCEbne4MnZwHjOn5dw2NcFpbLNcD31qIRN5 vLG+LKASEYUdOYcEiKnRQjrwhxTEoTYPiAIFXLVNrTgBC39AiFYSMYMShGQhsUrB JYRN7Dj8jIkJKACuc3cVIejaJSYpQkeycpsi6DU4vH5wQx6QCQsIyh5aqI0NdC0A CoynDjJLygOUwJbqIGYOHUDAYT7AayVqr4hYCcAeEEE04L76lEBlN1ixCzqrKpm6 SH70PhEMNyf8gOARAgCvDiMCTwMAXggRw4cu5AoAiALdX+mAsyr/ohCfiMAMDXFC CUxDAn4FYAUjegERYteQW0XbccHpQZdWYAjvJQAB4OCLEBDwIcAFIAdJd4sUJHNz 6IAIObXCSxcUA7/BFB1ESDj5mmHlCNU4780ufqPCNUzTrzL6pWlupmWbG2fTZbRD SX+CzpNiAiqBIQYDaABhTFCZ/oXmZ1NYQAGZkBoATMEmoSrIEWQjNglo7Cd3gDsA YFAHPJi+bAkxPVMMgAkJZMD0K9OLEyTghJoMwAkViJPY6gABpkS96E6oAxoCIAFM yCECr+c9DNDQFxjAYCrJflUE6gB7GIC+IVMoegQkIAE0GGD45iKAIxqXNY8I4E25 Rz6IBjMH/wl0RPlCYVYdKhD++SvESmk3iQjGXvr6J0T1gR4MYAL+md7xoUH8YQL4 gcjxyYETsF9hpB19LZjFsZN6QRxEbZmUNVjenRhDwVqbQUiuUQQUkF5CvACViIJo 3EpBtKADEUBojEao9IAbmN1CTN5sgEGbvIZBCABC3AazVU8DKAESfIAQDoQIKIEb HGH79cATzMEBEACy7EAH1ERDJIEI+MEJCAB4DAQKHMAD8MIgJEKNRB05AMC8HAKJ CIAhhICuFUQSMEIdPIFpvIAAUEFCaEAKsMEZfAq8CIALDMTBJUTUSQa21I4MOANC cABSLIRJKB4AGEZIcEAK/IAjlMQiCP8AFyTgA/wBIkQBUsxLDPjGDjROKAgAGvLI 2tVKAPAAFrhBARTEHhDcDdxKDDAFajwBRXyKDMTBE7TB0wXAYKBAB5CAiyQEBlDJ snjgMvFYhuWVmdFWlJmWrD2jY1lg3KBKIaYEp8RAtqWgkITCyZkAYdxKqgxVDC7A aEyEBcALChDNAOQgAKSgAkRJORaECVjBiqDZCAzAR5BbQjxAG4hbGyhetbCAcuxI Oe4IRJgHAATHcAhBFw5ACBDkAfTBB8hBALyCjSBA0RHACKiKABSdKHyAGQSd8AlJ qJhhAYwIM3yAaVjJDQQAAuAAP6LfaEykITCLsmSC/+UaDkiAeKz/IXaMCBicSR9c iZSciQ1QCXLogA24wCkKwAekwVVSRK0w3ho8xx10hL/cgEncAQAw3pusYEIiweIU gwDA20SWpHF45NWxGkYxGTDVFFNlI3IB2mg9ES1tj4rJxWCMnED6S7dhngqKRjlK xgt+BWgsYwqaBhg0oUIgh2rsoA58BEIMhNc9jxM4XwigS3M8QAFYwQEEHXMYBhTw ggCgG0MOxeMlhFIixe2hG3a4BC0aXEJABjkQQGfoJklKIluyIQ68imvsCJhMhgCk CireAGiC4UJsAGxOiQLAgGcQAA/gJI/EC2e8yq3kwaZQnmvUyHPwAy8gAUGgSCQ2 xGBMndr1/x+IYEEGJMEVBsAdNicJLE6ovIlhIMQeoIElIAdCMB4RBIBkwptHqiJM zWWhaVyYYRJsIVx5vdUg/ZR98RAwrdUkPQhcMsQK3KBHIN5NukYcJotCNEAbpAQF qCgXZFsAyCCQfECtfEQNLEQoLMBsTEEMHMCIToaRoFISpEQacAquCQFBykyp6MAd WsBUuKZDLoRrLl3KXSQAvCFwRh0KrJ2yJEAbwtwHRMhHvKdr5OFAjMhEpMpggAAB EOTDhQJs3ooLSEBCOIEwNERLMEQ5+sA/KIRS1ohzKkBthMjiJAXa5VqMJoQMpAAo kIAp0mOygOZYPgQKwAASmB0B3Jpk1v/Klr5lhAQfNDWjpfHUp6pOPzmoLV1YUI1Z KB3YXfmNYAokG9TGIiCEBoSEU5rGLvAkdqQKE1AeAJXKioTKhzDDyQXAE9QKm8yG GAyHEyBAQYSCoHYArFpFAPiBQoTKc9pmlyCBS0wErjGFaxZJcyREqCiGE7BmykEH 1IBICupA8FXdcw6oJH4AvHnGttWIcQKAa3xIZgIAcz4HF5xgh5gHvBBnQpgAZy7G MTZOqGgHU/ApiIjBMhpAeh4IGPCDKpIK2wVr1Y3la4YlfsopFrDBq/gG5WEqWQLn ydqIS/Jlh22YrNHNkZHSalFYhnagzBZOBtyGD3iGaxCnE9DoG8b/JACMAh08QA4o Sx/sAAS8gGFWRQAM3Ae0QG0gZQYMwZtwQE2oxigIwh6cwaskgSFAQBTwi3QQxrJE wBSowFMg4tp6hwgYwbx8yAMYoQVUTXEcAqn8IEN8AUncitRu6U3KACIQQBcMh2ug 263Ao3P6xpUQwDcYgRPYQbsEYr/so9NJiQDUQHCwnbXurUK8gMwRQDM83Flsmwhk QeMMhg9UzYBGwABgwHjIgblgB0k0xD9wx9JCLcENwgAopQ/sgUHOxkS0wC3qAHmq qBXIwRuSBCqGhFKeCbLwmmugXF0GWsZVoHmx2FCBKt2NGMzqVfncB/a2kxPMwA/8 gBuUrQzw/wAi4J8M+JseMgJOxkr1VoUM8AL6zoCaHCoj8G8AnID/nQAjnKAGzMDP 7IG0cowMzMAM0CgBnO8P8AAIDGQPwAAvOJ9DPMEM1EoEYAYi1MH5+kHjFOslOAH/ akBmmMHLPEGwAUAm/AAiOMDg8gCNXga1tC8A/EMHcHBC4GtCJMIfHKj5ZgYWIAIP bB3mtWdC7MHYPQD/okezZMYBX4SzHWgaGhuz8IC0Du4PXMJSbLAEx4ElfIP+0ugT JKAMsMH8aUAcZMEJzIDzIQtinEkCK4AHF98TSLASPEH7dkQXyBx5ddMHIprfdZer rWqTae+D6hZfHVfEQXLgDGR0RLJVhP9AMwRHHtZHCDiD/VaynqyKHBgA7FKyVQhB Jx/bXk7XfS2yaMkZqkGaI7dsiLGyIK/XI/cZzkLyfzHEQHyAI34yVDhBDjDCGTzk WyQAD2RbMOeJE/wBGzwBG2AB/lXFZWRn6kCoii2oD5lqLf9d/kCXk5GMNs8XOYMF Cy1E7MHAMjNzQ3Rf6fLF0HxYzQYO9hmBEZUUNRqaN3NYqMXsB1lgjCUyLc+YMY0a nFXZ3A2ySpXMqQ0QJD+0x7XzQpPQPKtyYyXaRK+ydmHcTM1ax3GSPJnzk9lNOCeZ UhzQ7UQ0XMVSgYHvV6CzBoZghX5aXzIoXoagRVsUM06Tf3mbIQP/ntEtcpmtGpnB Mk2fSFadR0R3D4Mazu6s9CFzcxOZjyCLxc7sTDR676nSZaCFtKjt9KQ9VjXiXYSF 06UpV166U6UpViPTlk7ZHVB/GGBur0LP8ivXNEFHklrzEvlydSrftaDhWC6/dKpC 3DWOtTibdVRTdGLTkz4bE39F1551szSO73RB6IVqNCE7KGGzdKyRWF1/V3WV2IVh WQVtNFsrKFfL3U5ndgZeNKxlWVjbMkLT9TbntF0rmo0ptpH1UlzHVlhtll8zGS9j KM3qtqBJE2n/5VmHV0/bcmsLk1FvM6XhmG5J2maJTt+JU33pV3LJsmQnNz1btx8h HFGrtnZH/zY9G5hl43aj3R174zUFwnab6RkHyndGezZ+/9bnBNk3sxlwA9kGdi9q k1d9iTVD9/eC8hZtyzWr1tV8E/hsoxNiGzeBwfJUl9NuPTbHGZaFtjJHpTZo/bdZ BzV82RMOEdqGT7aJ+xVydzWN4Rdw+7dop9SMV9zGJZyDA7hUUTf3mhFoexeP9RdO o7VcJ9QvFVlvQ7iEO5lfVvYw1ThPj7WKr7d4K7UK7Xd96/RmM7lQH/QX2Xdt/095 E5k6QXaKOXk/m3iFjfST892j5XOTT9lHpZrcUNyQn7mLF/JcUpxnW/lruTeP87ca rVoGPvKr6TOp7raJ8bX4/rXLOvZ8F/91Qpc1bw86pGuQqAp1nS84gWd0WjPyjKeV qf3zbec2jhu4iHtUQ2G3ghd6QYM6m12jBb25RxcZBra3Z5kzOXdZaP16bIN4pgV3 YY9OVW9VqSKyK1cVDW25h/Mzc32zVhM6fye5XhdymKvqasN1nvd4fpN5nHWRq+/4 l4c6SQ96YXt7xLV0Wwt48Dz4VsP3l/F1vLc3QFE4Sed7aiV4Zwv2vV9VoAsZN2n6 gRPUUb14V4t5o8/7du8Rsjv8b/9Zadt0pCv8aI07WkG3xZc4pltZqHY5qim5eWu8 pRe5xx/397L3vpOWgucVd4MTZBN3g4Z72ykVZd26tLs6oxs2R4f//E3n2Qa+9pU3 O8N7+qxjo0gjPb6z+cz2ubHLuo6fKqhdoJDblp4144vvBQakwB+cQQ94BpDuy1Zg wBk4gg6U/RzAs1ezWBLMAZrFucXD+IQr0mEh9lnVO9svWccTVsL/zckPO9EfPItz erpzFlVfxUSo56/EgVKswNBG7GgUPrEnjq4JYY+9u2Fru6pLGIwVlsCDFzifddH/ fLWruStvOa2J2aCdPqbZLNwfWlaQyrwqBBas/WHGxC4wx5EXznTYvL2LUZBlI6p3 t5bHt48vPctDvcSPGDIZvfHAdmuXu7KjtduUY0A+wBIohAakgTMU3pTc6k3OSM7x iBtQQAro/1xwWEuH+MAJEByNJkAbWIsm+oAGyL8jRsAT8IMjKECICEAMAEQiATsG AAAQKoZBhQYNLHS4sOFDiQ8jVpw4MeJFhRk1AuDYkSLDixw/gjR5EmXIlBY1lmwp MiVKlhlpxvS4UaVLlTZtutTJ8ybQnjF1/oQo0WjGEAhEOACgYYJBDh8mNPjgdMpV ACtwKABgooVBMDEG9BFwAwAzAVsATBFQJACSGAcAiBLgA8AXAYb+rZgLYFPCYkUG NECwAwCYDyAMYnDxMmjHmpFPfjRamadPmCtNstz8mbJDzZs9Q8aJVGjo06pRs05N GrTM1TuFWsY8MvblmbN5Ay0N03bQn/+jXXYR4ILAIIMBpogwIqMAn7YiWADYheOA EyUGEyC4AsAGAiIHBYRt7oAAEhxO7QrK+4FFgBUiFCw1FKFL0wYFxqu1YHAPI0TD 7bPLeiPqqNmGi41BAxNcULjOZEuQs9doK5DB2yTLcMPaLBzww9Zac5BCDkU8zbOi QkQQJBsKiAELOQwigAR+GPnhieqG0Oq6HwpAC7wCvnPxO+PMoy6u9eoSwL0v4ItL BB0aEACHH+IY4QDDvgtFgP88KmhFjAikjCTTMmsQpMnChPDACyVUjUQDSRxzxd1A hCy4NiM80M7fyDxRzEDD9C1ND03sKIAhBFABTOaoW6i56pqTAIH/BbxyAgEVgmTL OOkiTU/J9t67Qb4oQygAMYX2QMAQAKTokiE1DyXOTBYFhW3QCXMtac4U38TVzxIL 3XNOAoPt8EwKex2KThaTGlNWWwl1rdY7FzKLgYUw2AuACCBoSysxsOsOBR0SI8sE AapTK9tdkFTPK7WahA8A9cx1K1s8BnBxPOPQKtUpa6PV09pbiy1Y1wcPBY1XFHeK c+Fcq81pWhCP/fDi1A7WEM+KAe2YYmNzCzRjDEt8oBm6FtKgACsqAMAsAeZIBIG1 EmhDgLkCyISCFBgTAmcrZMC5iCQEEIAIIZDIuYOaDTH6rm43+ACRglYQQIQfcP7r BRTAlJha/+CSdXZikheWM2FoO8xzzbLBXvvjOzeOW22OaWMTYY/dJhhZFd/++zW0 I2YYWWLlfpjuwQF/O+OG2yxtYGbnfjZs3Ya1k9oy96zQ7mGFNbzyxRf/WvTS9wbd dIylNRvOx8X+E3bRSy4bc89F7nz1tPkOGW+QmQ3xN8s3LxbC0gIAgPTU21a4zmYV /9zCxncvvvnMbT+497nD3jzxN0dTnvtqZ8d1d7jzHvF50L+P6Xjwwa+9+/Vvp9Vh 2PHWHvhbQ95/UAfxP/9yI3MN5dDnJgD2L3q6w53eCrc9zSUQeYtznOoS57dlde9v 0fofAk/0wMkIT1fjE9QGbVdA/ZGvfC688Vv5Hsi7XzlPgcpTEwlN0r4Y1o91CMMf DQ2owQJiz2KvYx7feGgaC2KQMgEBADs= ------------byCljA7FCNJZbaifkaHNkX Content-Disposition: inline; filename=image010.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image010.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke34-filer/image010.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAC+AN4DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDg 6lUcU0DJ5qUDArwmz2UgA4pSuaXHSnAVNxiY6VJGMc00jmpYlznipb0GO4NLjmnh cYpcVFwGAcilK8Gngc0d/alcCIYBOR1pcDHFOPv0o7YHSncQzAJoxUF1fW9im6d+ T0Uck1z954nmbK20Sxj+8xya2p0KlT4UZzqwhuzpmKqMscCmFkwTkfXNcFPfXlzn zrh2BPI3cflTFndV2h3GRyN1dawDtrIw+tq+iO/DI2QrA+2aUgYrgYZ7iFxJDKwZ ec5roNO8Q+a3l3iqnH3x0z71nUwk4K8dS6eJjLR6G3jBpCMilVklTejBl7EHIox1 rmOgjK0m3ilIPpRTGNIx2pjAVMRlajYU0wImHtTAOtSEU3HNUhEbAVEw5qwRmoWH NUmQy4BzUgFItSAdKxbNBMU4daAMk0qDLUrgLU0IwrfWo8VYiXEeD61LegDwoJ6g cZ5pv3aeBlqcV9Ki4DO9BGadjmgjNICIj8Ky9Z1YafFsjAMrdK1nPlozMQFXkk1w N/cC8vpJ3JO5vlXsBXZhKKqSu9kYV6nJHTcryTz3UrSSOXPcn+VM+zSEF9vHr6Vv 6bodxexhn2xKeRx1rTt/Cd4gOJkcE529q9V1Ix0OJUpy1ONFo+7BHOOlP+xPtztP HevRIPCPIaQrk9QO1aMfhK0C/Nk/yqHiImkcNJnky2zscpnPf3pBE8MgSYYDcAns a9Xn8NWiRlY4gPU96w9R8PRygYGCOnFSsTG43hJJHJaZfvp1yVZi0GcOoPT3FddG 6yxh42DKwyCK47UrKfT7kF1zGeFPt6Vc0TVfs7rBJ/qnPyn+6azxNHnXPDcKFVwf JI6Y/wBKTFKCrcg0uM815p3jOlMYcVIRxTW4FNAQsORTT94VKw4qMfeFUIYRUbcG p2GKhkBJqoksugVKFpAtPA5rFlibetOUUuKUDilcBMcVYiHye1Q7eg96tQp8gFSw EHWnHmnMoFJjntUAGMmkHXFSY/OkC880AY/iBzHpjYJBchTiuRt7fFwN/GTkCui8 XSFLa2I6mQ8fhXP2jFrxFfkjAzXs4NWo3PPxDvUsehaTABaJiuitbbIAxWXpEW61 QDtXTWMYGDisJO7O6CshYrQAcqal+zZ7VoxxripBGnpzS5SuYw5rTjpzWHe223JA rsbiNQawL5ATtApWsO9zhta05bq0YEZx8w+tcVJbBMKB1z+BFenamgjhNefajtSV nHcEH612YeV1Y8/Exs7mpo0xms1ViSyfKc1qY4FYPh1i7Sn1Oa6ECvPxC5ajSOqi 7wTIiOKYwqbFMdaxTNSFhUePnFTsOKZjnNWmIY4xUTLk8VYYZFMZeaaYmW8Y4pwF GOlPArIoDjAFAHHFKRTwtIBuOlWoxhV9ag281cRRtH0FSxDWQk9aQrzU7KM8U1ly BUgMUHNJjnnrU6pkc0wqAeKAOY8XW++zhmz9x/51gaXEZdSRhjHBrs9Zt1m06RHU uvfHbnrXI6cY9JvpYZ5MkH5DtJyK9bCTvR5TjrR/eKXQ9N0riMAV0tqrYHNcNpfi LSYYl82dw5PI8puP0rqbDxRoblVGowZPZjg/rU8jOqM13OiQMBUgLAciktruCYAw yJIvqpzVtmQjPejlsPmM+YFhnHNY91GQSSK27i7ghUtKwVfU1iXOo2k0m2OVSfQG k4sfMjmtYOY8V5ZqbuLuaPr6fnXqmtNG0DSKwBHb1ryrWGY6mxUc10YdWbOTFbG9 4btysHm88jrXQYAqtpcPlafGo9Kt7TivNrT5ptnTTjyxSIiDimMKnxmon4rNFETg 9KZjmpmHIphGDVJgIVqNwQKsdQRUTD2ppiLIHIqRRxSAZapQvSsyhuOaeBzSY+ap cYpCGkDNW1A/KoNhznFXUTLYxSEyIjJpSCOM08rilK55pWAanbFI656VKo4oK7jn HUUJBchig80uCMnJHtg9f0rgY4ZbjUJQVIKMoUg/w5x/7KK9FjIgaViScx5AziuM tyY50umU+WpdJtoyVBOVOB2z/OvUwz9wwra2N2wSDT40DxO7yngDOWqvLJZXmpiz /sdo5zIEx5nJPrj0rd0+ax1CCMR3MLOvTa4z/jWtFYbZDOGTzcf6wgbvzrWEktxS i3szBbRmigKRTT2UsedjxORtbryK5i18feMUsJXjja6gjJBuDb7gMe4rsPEV00On /ZINv2u6PlQgfeYnqx9gMmtXSdPjsfDy2UYHlxR7SPX1/OhzS3VyvZSk9HY4fSk1 nxPYpeX2o3DCV8LDCQg/SoIrbTk1FrCbT7qScSGPIumzn6V0HhiIWa3umsP+Pecs h7hG5Uj26j8K2rjTlef7QChmI/1gGG/Or5kR7OTRwl9pGmtG5t45kdCQySSHIP51 zsmlxnTkvizqwlCEbuv+eK9JvrGOC3kLAFnBya4eSTEdlYMNpkujKR/s5wD+efyq Izb2CUF1N2zUpCkeckKp/MVYZSBzTbZQ0k8inKF8J/ujgVZdQUFeXVfvs6UVscfj UTjmrRGB7VCw5zUoZCw4qNhzVhhkComHzYqkxDSDmkxUhFNPWhAWVT5qmVacF4FO VDjNZjGAc1Io+alVTmpAnbFACAfMB71bVSZD6D1qGNCZB9avCM9e1OxLZAyZxijY cY5qcL8/SpGjzjHBp2C5XCHpjtzS+VyP5VaWLg+1SRxAzAdcVSiJszrmImMnHNc5 Yr9j114D9yT519xXYvby/OGHyLkge9c3qdhJDdw3aOPKVsFCOR7g11UXa6ZnI6Bd I069QedYwSN/eKDP51KfB+lbMrDMnsk7gfzqTSZt6D1raMuU29K05mje0WjlYdF0 7Tbtp4Yf3wG0O7F2A+pNb0IJ0mUgVm3TLFcOHzhjkMRxW9p/kHQpCZB5rdF9qbTY 42Rxf9lxahfLP589tcKCglgfaSOuD2NXjoWpLwmu3OB/fiQ/0pA6nUikQ3fOD8v8 PrXQLISmD2pXaE4q5yN9o1yU/wBI1u8ceiqifyFcPJbxrrUhjLuUO0M7biTXoevX PlxOw4IFclpOnPLL50gB+YsTjqc1TqcsWzGcVdGvbweTbxoM8CpXX5elTqmABjpT W7dMV5r1ZoiqV/KomX5jVorxkVCyHcaQyFgKgdPmq2yenaopV4B700wIcYB+lMIH rzUzDG2mOopoDSVQSPpUgRgOvFMUfN7VYwNo9ahARquOamTG7pTVHTFSxqDIPSqs IliQbx/KrSjCkAVFAAJB71aHU4HFaJaEtjBHmRfSpAhY4qVYy3HIFSrB8w7D1q1E hyGxwErnHPepoYAzoRjJbpU8cLkAHABrSstOZ54mKjuTitY0rkOdilLZ+YiqBy55 /CsfWNKL6VM4HKws+Poc/wBK7z7GomXA+YIQOO/X+Qpt1orTW7QFDgxIje+4811R oGPtTzLQpxJsGeSMVs3U7w5PAUHGTXL2rfYdUmtQeIpWVc+xxXVb4buIpIqsGHOR 3rKS1OqEuhF5b3AHQjFQz6cIVx5syRsMlYzwaz5rSWzlIjlkWM9CDnH4U8jUxGdt zCQeh3VtHY3VJy1uTrAIAGiTZHjIFXrKUyYDDn+Yrndl1NMscty7nOCE4FdGhjt4 d2Qqoo71lUJmnDQ5XxPIBKYfV8VdtrYRWkSgYwOlYlzIdT1wAHI3107jAA7DpXPW 2SMk7solDmmMuMAirkgG7pnPNQzr07cc1ztaF3Ku3rwMU1lwDVgKQOh9qiYcn6Yq RkD8Lx3qFxn0qzKowD7VBKu3bjvSGQFcvz6Uxhzmp8c8+nWo2Xn1pgaSLgn+dSDo R14qFGB9z3p+R270uoE8WPSrCYDDHX0qqj4I4qaJvnLdKtCZchi3Hd3qeNfnbPpV SOXHFSLLk/pWt0Q0zRVP7p6kg1ehjTZkkHBIx09ayI7k4I3ZI9asRXO9wDnNaxau ZyTOltYITAcIM8nPvW1p0A3xLtHA549q5S2vxEvJ7YNbNjqgLRgkCQsR14PFdtJx OaaZ1Bt41YyFSWBxz7gCpWjV7iTsAEH5EmsD/hMNEWVYJNWsllDgGNp1znI96ml8 W6JbvJ5mrWQO8YXz1JI2/Wuo5zxXxRD9m16/uIR8kd06nHpuPNWtLvTKqkNz3pUc am91LKuRcO7sD7nP9ayLRX0q/NrMT5bHMbeo/wAa4tJXO/WNjtxCtzH9f0qnLpEw Y4Ztv4U+xnHJ38DtV97o+V0zjvUao3UygtpHaozAZbHLHk1z2uap5EDJuxu4Famo 6gI42O4Ko5JrkoYm1e8a9lB+yw8Jn+Nv8KFHqzOU76IveGbRn33UgwRwB710Tng4 P51ymleJ7CzlmsbpmjfzCRIRlTn37V0gnimjDxurq3Qqcg1zVlJO8kODT0Q5wDjP rUU5we/A/rQzgfX0psh3OSMYxWDZohoPrnBqJ/mLflTs8H2pjnOagZE5ynTjvUEm Noye1TnkfzqvKM8gnpzSQxo6fUVHyDwxpSdrY60jdaaEWEJLZ9asDHWqiNtxU5l4 55qVuUPD88+lSRNzkVWD5OakQ4HBqkxF2N8gH2qQNk8HvVMSYXFOWQkY96psRaWX bup63ADDr0qmJMqc0xWaSTailj6CqUnfQTSNn7S2wc+1VNS8Rrotm10+WJO1AvJL Ecf59qx9R12z0vMdxNmYc+VHyfx7CuN1vXn1jykEXlxRktgnJJruoUqjabWhy1ak UmluYt3ONu5j+8Y9h1JrZ0PRZWaO5nDAE/IrfzrX8P8AhRSEvr6PMjDKI38A/wAa 6UWoMoAHAroqVvsxM6dH7UixpibABV+80+G7jCypkdQRwR9DUdpHtatZY90fTIrF HQzFj0nUIR/ozxzoOgdtrD+hpZY9dKFfsaLxjLTDH6VsIWjPGeKfLI7oO1Xcixx8 +i3F1IDqFypQf8sYeFP1Pepr0JbWXlooVVGAAMYFbLR7mP8AOsPWeEKDvUPctWSP NNVBGpS/gf0qGKaWEYjlkT2ViK0/Elq0OoLJg7XQc+4rJUEkKv3mOBXbCzijhmnz M7rwvqD3VgyyPLI6N95znj0B9K3t+B19KxdBtRZacingscmtNyAcZ6ivCryTqNrY 9OmmopMeW5JzTM4PWmjp1phcdOlZFji/GM1DKeQR3prNnFNlOVFCGLkEgjn0zTGk 29utCkEConOcVSEThs0u/ioI26VJkYqCiZGNSq+FPrVZXwKjkuY7aEy3EqxR9i3f 6DvVRi5OyJbSV2Xlfk5FE08drGJLmZII/VzjP0HU1yt54rZcpYR7P+msgy34DoP1 rnp7ma5kaWeV5HPVmOTXoUsC3rUZyTxSWkTrbzxhaQBksYWuH/56S/Kv5dTXP3Pi HUrrcZbt1T+5Gdi/kKyipJpG4AHrXoU6MIfCjklUlLdkuWYB265Oav6PGsusWaPy rSqCPxqoMbMdj+hqbTbhbTUrWd/uxyqzfTPNarczex607EHZjBFTwQjjPU1buLMX cAkhdRJjKN2IrMWW8tyVkh5HpXHiaLpS8jtw1ZVY26mjHHtYCtG3+7ism3ujIRlc Gta3IOD61zqR0OLJGhBPSmtCAOamBBprAk1XMRYozbY42OMVy92vn3IHbNdJqJ2o QO9ZUNqZJB9ck+gpxTk7IU3yxuzD8R6Wr6Fc3BHzqoK+wBzXmZZ1lVlbBXkY9a9S 8d36WmifZFP7y4IVQOyjqa8wKgZr0pQUEonnKbk3I6nS/FMLQrHffJIDjeF+Uj39 K30uEnUSRSK6EcFTkV5kOOKmt7uezl3wSsh9jwfqK86rgYy1hozrp4prSWp6YGyt QO3PWubsPFIOEvU2n/nonT8RW2lzFcLvhkV09VNedUoTpv3kdsKkZ7MmJ4pJCcCo 93H40jSdKzNBd3OPbFRlvakZuR71GW5qkhE6tTmaoQ2BVfULxbW0ZwfnPCj3pRg5 SSQSairsZqWrrZLsjCvMex6L9a5m4u572UyzyM79Oe30qOR2cliSSTkk0ztXuUKE aUbLc8qrVdR+QoGTSN1xSgkGk6sa3MRce1Mflqf3phpgTYymKam1lwc05cbTz9KY vDkUAew+CNTOo+HIhI2ZbcmFz346H8sV0ZjSYYYA+/pXmPw3vfK1e4sWPyTx+YB/ tL/9Y16dsOcqxJrthacLM5ZXhO6IWtEU52/itSxsEGARn60GR1PzL+I60gkQ9Ub8 q455fBu8XY7IY+aVpK5J5gBB6/jT/OQD/CqpaPPQn/gNIHySER/yxURy6z1kU8fd aRGzx/aH3FsKKbtWJNiDn0/xqUqxGGYDPYcmmSERpkLxkZHciuunQp0vhRy1K06n xM8k8aXxuvEk8YbKWwEQx69W/U/pXOZzVm+lM+oXczHmSZ2/8eNVulc8neTZrFWV hmKOtLSDpmpKEI5p8U0kDh4nZGHcHFNpKGrgnY6LT9f3ssN3gE8CQf1rZZ/ft1rg zWnpuqvbssUzFoTwCf4a8/EYNfFT+47aOJfwzOn3cD2qPdzTAwwDmkLDNcCR2k4b mua1O8+1XjBT+7T5V/qa1r+6MFjI6/extB9M1y6Hk13YKlq5s5MZU2giUN2pwxUI bnNOzXonAOJxTQaaTmjOBTEPzxTT0paQ0gJFPApD9/NIp4paAN3wfL5Xi7Tmzjcz Jn6qa9n4XHzZBrw/w2+3xPphA/5eFr2zGOv6V1UX7phVWo8sD0GPrStgD370xPm4 GBTWOOoyM4rW5kODcZxSbj1qPcN3ShnCjoT7UXHYkLZxx+VMcrkrg/Woy5CmopXK j3qbjPD7tDFe3MbdVldT/wB9Gq5NafiRBD4kv0XoZd35jNZTNXHLRs6lsBNJnim5 pCaQx+6kzTM0m6gCQtxTC3FNzTSaAOi0i9Mtv5TnLR9PcVfaXBrlLS4a3uVkHY8j 1FdGzZOa86vSUZ3XU9DD1OaFn0P/2Q== ------------byCljA7FCNJZbaifkaHNkX Content-Disposition: inline; filename=image012.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image012.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke34-filer/image012.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/wAALCACo AIUBAREA/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgED AwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2Jy ggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1 dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJ ytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/AOAk1zUZThZF j/65pVdvtl0f3jzP/vMcU9NOkPXaP1qwmnKPvMT9OKnSyiX+AH61YWDHRQKeIzux jinmNUGXIUerHFVJdV0u2J8y8iz6A5/lVNvFFhnEEU8x/wBiM806PU9VvDiz0WU5 6GZ9ooli8SE4eWytAf7o3frW3pUU0WnqtxdC5k3EmQDH4Vbye3Fcz4zGXsv+ucn9 Kp6Q+22ZgCXEfHoOK6DSLk30TRzASPAAu9x94Ekj/D8BVZbZRjCgVMID6U2SS1tx ma4ij/3nAqnJr+kQ8C58wjtEhaq7eJo2bbbafPIT03kKKSDUNb1C5W3tra1gY/3y WIrRl8O620W+61ooD1WBMfrVZPC9gxH2u5uLh+++Q1DJp1pZ3IMFjHtUg/MM1cmm vwyLDCsYYZxHH0p1vY6pI4dpJFycfMcVrxeG2uYR51wu8H3NTiy/s9Rbh9+Oc0Af NXN+MR89jxn5JP6Vm6fN+4ccBfJP8q2PDMxU3YRuPkOR+NLHo+v3ciI+pWsKsCcw R56Y7n61Fa+F5Ly9eG91C8lVSQcSbQfwFXNa8I6Pp2mpJb2/70yAFnYsa5y800RW 0jxYAAz8oxVDT5Y2lRZCdysM5q9PqzWGoCaBgFU/eAzn2qzc+PZ5VMa2qqNvHzZ5 rBk1y9nkJmmc56BDgUlrq0tldrNKssjIwO12OCPeux03xrBfahGotzCWGNoOa2Jt TuIZctweoK4OfyppvZJAzszYyCOcCrKsXUMcjNL3rm/GX/LkR/cl/kKxtLXdA5P/ ADxb+Vafh3g3PI/g4/OuzsoRDdQRqcqqPj9KhsmI1SX6n+dP8TjdpkZ7eaP5GuMu pNsLjPGPzrl5JVtWllXDMeMelUHupXPzEH04qSG1mkw2CEPc1Yltl2pscNtxux2p I5GVJV83ayggKR94fWkiCoI2V2D5zlO1Xk1fUEZWN8uF6B+ePSt+z8XWk5SC9tQk gOPNiJCH8D0rrIrhLmMSxjCdBTh1rnPGAyLL/dl/kKw9L5ib/rk38qtaPcpA0+7P O3t9a9CtwRewnAx5b9PqKpWAZtUlzj7x/nVjxQo/sdcnpIP5GvPrq4XYxUghQcgi uXYedONxPzHnFbdjo8uoSLHaqI7UHl3GTmt+Hw5YJFtl3yOPVsAU2XwzbSP/AKON vqyk4FOHhW1LkyhmJHPzdagvPD1otuzopjkVT8y9K4y5g2SbOd3pUBBVsZ6dq6LR PFFxY7EmzJEvGM44/wAa9CtLqC+tY7m3cPFIMg1heLxlbL6S/wDoIrB0ofKwJ/5Z N/KnWisA/HpXpNowN5EOc+W/8xVWwONTlwe5/nSeLC50df8AroP5GuCdI/LfPJII 5qx4a8KG+ia9um2w5KxrjlsdT9K7K0sY4YljSPAT8Ksx2KscsBinvbrjAH0qs8QX gnms/WHNrpNxNGo8wL0PSvOLmEiJLsKwWQ4AYck+v0qvJaukw8wBd2D1xkGkeLy0 kUgEjDZzzXR+CdRe3vPscjEwTA7Aegf2+tdB4qGTYHt+9/8AQRXN6Zksw7bH/lTE D5O3jpXp1kCdQjKjnym6/UVT08kalNkjOT/Ojxazf2OpXn94P61wSM9zKsKjDOwU fjXoMJFrBFbRJ+7jUKDT2knLDaCAfSpUkMSAynH1NTR3Ec5wpGKU2okyTnPsawfE sW3SriJiwBjJBx3FeevDM5iAG4R8KCeP1qtN573LNMhUueV7fhS3MfmkOgZWZQGG c8imWty1qYGUsGSUMR7iu+8RuJ7XTpRxvSRv/HRXO6SDvOf7jfyqqQc9cV2sGrXc coX7S4kC9+uPxqzp0rNeEufmapfFkgj0Zec/vB/I1w+l3tpZ6rFNdvhFOQBzz2r0 W3u7a6iE0TggnFV7rUpFgIsrfzZd236e9Y8mmarqBJvLqOMt/wAslGfzqxB4d1O1 QPb3T7epQH+QrXsrm6hJjuE5HepdShTUNNliCgsynaPevMdRt5beb7PKuHUAgVmu Sn7shzjIDZ/zxTWuZQWQNhSPu9cYqOWVJxAqwkuMDK/xAf1rsZ7n7ZoWmPjlBKh/ BKydKB8z/gLfypkSpj5wT6Yrr7qPzdTj2qMiJ+fXkVBYlhe8kk5NXNSktdUZNPkn 8vbINx98dP1rDlsNIsr6WGVoWnBwBIM/T6VbsXlinC21rGDFyweQhCO3Ymumzbvp Et2srLcMu7ajbFB9PXvXD2N7dz61HZtCS0zcFZ2G38a6C8udZtgbfSrm5N0GAKMR IpGecE5Gapy6l48gZnn0pbyJDwwiXdj32H+lQxePBbybdR0u5tTnnAJx+BxWTr2s 6Xqk4mtZ1zjgOpBz71kTzK8ceQCy9GU8Gqtwnlvwu0qM4J5qq7bWUoCrk+tdZpLm XQbdAxbZNMACOmUBqPS8rMP+B1XMhz8pGK75ogNSVRwvluR+YrJt5VS+ZVB6nn8a n1XS7K+ti07NGCwLFH27v8Tx+lZEuiK+ootvdxzRDbIDuBYY7GurtoWjLy3KmVpP vE+/tQunLBG6jzJIpQMc5xgYHFVbXSo4pgfKO7PBxW4Au1V2Y29yakguZInIy341 Uuo0k++A5PUMMivPvF1jCt5DstY0BySyKBmsaw0CbUplS3VgjEAkHp+Br0HRfhop uS2pSm7lCZEZyAqjufU1meOfBUFhpiarp6ARowSSMdMHgH8DWPoI3aOn/Xabn/tm Ki0r/j5A/wB+qJ616ZGyNfqWByY27+4rEtmU6lJtB6nr9aTxOzLpcWOplH8jU3gq OKIM92OZ2G04/hBrrrvUNANw1sb5bdwwT5+gbsCaiEdzY3JtmKSxSfdOBx9KasRY ZAPPb0q5b2hYjceKtXFiqxbxhhjk1jT/ALs8j3NcX4kljuW2dCmce/FXPA0Ihia5 dCQj5UEc46Zr0izvArq7ux8wsysOnoQf0rmfFN0sfhnW7WU5DYaM+5Ixj8a5qOz+ x6PpVvgBwkpbA7lM1z+mDF5j/acVRPWvTE3nUwZAA3lvkKMDqKy7LBvpPlHU/wA6 h8Un/QIv+uv9DUmliP8AsSOWQhRGpJJ+tXbPU7U2/k3kMc6yRg/vUDd62rYRSbGi mZlAwo9BVy2U+YyH8Ca0YkYAhSAR39KWVdkO3knHPpXLXcx89+wI61zWp2aPKHAB JGC3v0rU0ydNIsQ2A6hdgB7kmum82EWVvBaSCaVvmbZyBxya5nx5MFsbazjG6W6u EUD1Vef8KL1N8louP4ZeP+AVyFkNuqMvpK4/Ws0jmtpbm+8wsLuXIGMl+av6GZDq Z3uWyhPXNWvFGBYRFunm/wBDWbaS+dYQxScW6SbmH9454FdCBp8rBnySeh3YI+la dtFp4jK21yBJj+M4IqzZ3Ei7Q5ywPDeo9605phCTu4OAeD1PpVSW83qoDkqQWPua w5QstyGOUQ8hc9apXW1kXbyR68/561paVAzWrskSyGIKdpGc9Qa1jcKsEt4hS3ji T94pXAArg49SPifxZ9rSM/YrNSsZPqe/410tvayXuq2UEYy7CUAf8AriY4TD4guI m42XEqkf8CNZLEA10CaFfDaBDksnmL846Va8P20qagzsoChSvXvmp/FnOnxf9df6 GqWk7JNK8mVNyNJzzz+FakGlQzNsRQVzwN9a0Ph7fwXCIOoVcn8CauWen/Y5XAY/ Z88A84981X1W+yGQyYZRlWzyR2rKN6wAZZDgnlv8+3apZ3Vx8gJiUYLHqxHaqU+3 IAJcZ5x0J9KsDUZbSJPscpSUybdxGcj0965TxLq2sanqZ03z3kUlQIkG0MT64611 GiaWNJ0yOA4Mp+aRh3aui8O3sOn+JLKeeLzVCygDOMHZnP6V5/NcRz+KLySKIIj3 crKoOdo3HisMrz93NemWrBpLf5cH7L09ORVDTR/pcn1P86q+LR/xL4f+uv8ASqek W0kcarNGQj/Muev+elbtnbR21wCkchOeSTnFdPayoV+Y7TjkmoZLoCd8HkDpu7et c7fWyvdbhIpG3JQj72M8g+tU5oVWVNzZXaWC9ADzyahe7EcexiADtO4noPb8ajWd nBlyqAnYoHPFW4ojNcIf4UGSe2araXDE2vXkzRhpAoCNjoO9bjZzVS6lMFxZuDzm Ucf9czXPaVYGfU3lkJUec5/M0p0uwXh/NY/UCuwt1DXNsEUEm1zx9RUel6c32py7 JGPduetZXjFBHawqp3AS9fwqncTiz+xyeYxbO11Y4wDW99riOyRWJAXlgRxUbakE 3SF8KM4UfqSazZNZj+WNn4U54PbOKoXWsB5CIyxLdMdRxintcXNxEdkJjGMjLdR/ jUcNlJM8f2p8qD90Dp7mta205g3+1nJA6VqG2+z2x4wxGTXF6ktxA4uYJHRg5yVO OtWtK8RyrKIdQO5T0kxyP8RWzqeDJYMjAhnfDDofkNUdJQG7cmUD94e49ahk8jdg 3ByPQA1v6Y02+FtjDFtjOPequnTZvJAQc/Wq3i9v+JfB/wBdf6Vxczu643nk5yTU B1K9ilEHnsAOAc56mrttZ3+pymBbxgSD94cHvRbaVeSTy26vEXjba+XNaI0fULC5 UTxxhDxvQ5B/HvWqLO5TLmMg8ceg9vera2Es5jHzjgdfX/P8q6aytFt05571Df8A EbH1Fc01n9psnQjOSRXKXlvc2pIZM7TwQO9WrXUniS3L7ntQSwTupKkHH50/T5Y5 NQBCEbnbbWWWYnOSB25r1Cwsb+EgtceYuzYBjHFNttEuYLhpGKtmo9c0K51S0jii jAZX3cn2rmp/A+rGPasSt6fOKrv4HlhnQXE2JmUusfGSB1pgjGlAyKxWXB5z0FV9 IfM8tyoAaOUFv90j/EV6O2y7tITsGCBjjpVxLZQu2RUY4HGOKcY4yQAADTzGVXIH y1n3a+ZGw74rMsYxFhJBwxOD+NLqOjLI28JkGuL1C2jgnuoom3KmCwHQN3FU7OUw TLPglUPIFVjG1e3wJ8g5HSpiPcUhyO4rM1nXINFtGlldTJ/CmeSa4OLxHeS3F3dt GHuph5SyscrGnog9/WsPULhpG2Fy5z8zHuaseG3Uau9vJjZPEQR9P8mu00W5NnO1 jcviMH5GaujMhk+ZDv8AT6VNDCVGeM/nUrAFdprPuou6j600WAuLUAdR0rltf8VS WUMmm2jK9x91phzs9h7/AMq5hkMGmHP33PJPcmljh2QAdTt5qFYwzN1GPSvYLeUG JfpSXeoWtjD5tzMsSdie/wBBXF6v4/3F7fTIyc8eYev4elcm63F/P5t1MznqcnOK tMRDbtIABgbUH9axyS8mamspfJ1WOUcbefwr0KKNLyJLjbuUja9bNiqRALu+X+Vb ETrt+Wo3b5qjnMMEDTXDrFEvV3OAK4XXvGJmjey0hmjiPDz9Cw9F9B71yNvD5swA 5wea0bwbpoIOw+Y4p5ACHJHA71AAA7bDgYHT6V22p68mmWyxwBZLlhwCeF9zXC30 t3qVwZLu4eUntnAH4U2O2WNQFGCasJGSViTqepqDU5cDy1OFXgVnpwhc0IGDpIoy QOldv4S1uxR5ILydYI25UyHjPcV0VzfaRESy6na49pQaYvjHRLSLDXLzEdBFGTn8 TxWLf+PpHLCwsgmejzNuP5CuXv8AUr7VJfMvrl5cdAThV+g6CqTHsgyT0Na1jbeU gyOT1pqDzrmaXtnatTbRgjAPFVJvkuHCjjA/lX//2Q== ------------byCljA7FCNJZbaifkaHNkX--