Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------f64P5d53yBAK0XJks3czQ0 Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke38.htm Subject: =?utf-8?Q?IFT=20POSTEN=20-=20DATO?= MIME-Version: 1.0 ------------f64P5d53yBAK0XJks3czQ0 Content-Disposition: inline; filename=posten_uke38.htm Content-Type: text/html; charset=windows-1252; name=posten_uke38.htm Content-ID: Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke38.htm Content-Transfer-Encoding: 8bit IFT POSTEN - DATO

IFT POSTEN – 18.09.2009

 

 

Fra Instituttledelsen

 

 

 

Det er fantastisk gledelig å lese om det flotte formidlingsarbeidet som så mange kolleger bidrar til! Bildet over er hentet fra en BA-reportasje 13 September (Lenke til

reportasjen: side34 side35) hvor en skoleklasse møter partikkelfysikk (Maren Ugland, Therese Sjursen og Thomas Burgess). På forskningsdagene gjør også mange IFT forskere en stor innsats. Jeg oppfordrer alle til å besøke forskningsdagene – og å støtte opp om de som formidler!

 

Neste uke reiser undertegnede, Bjørn Arntzen, Per Osland, Bodil Holst, Nikolai Østgaard og Lars Egil Helseth til NFR for å møte evalueringskomiteen. Vi holder en åpen prøvepresentasjon (ca 40 minutters foredrag) på tidskriftrommet kl. 14.15, tirsdag 22. september.  Velkommen som tilhører – og med kritiske og konstruktive kommentarer i etterkant.

 

Jan Petter

 

Nyheter og generell informasjon

 

Fraværsmelding - Teknisk-administrativ studietur 21-23. september

Mandag til onsdag neste uke (21.-23- september) reiser de fleste i teknisk-administrativ gruppe til Oxford. Jan Petter vil for det meste kunne ta imot henvendelser til administrasjonen.

 

Til IFT post-docs: Her er en søknadsmulighet for å etablere egen karriere:

ERC nå har innført to kategorier av starting-grants - søkere:
1) Starters: 2-6 år fra avlagt PhD til utlysningsdag (i år 30.juli)
2) Consolidators:  6-10 år fra avlagt PhD til utlysningsdag (30.07.09)

Det er disputas-datoen som er referansedato for beregning av “eligibilitets-vinduet” for norske PhD-grader (forutsatt at det er disputas-datoen som står på PhD-vitnemålet).  “Vinduet” kan utvides hvis man kan dokumentere berettigede grunner som fødselspermisjoner, permisjon p.g.a. langtidssykdom, verneplikt og andre lovbestemte ”karriereavbrekk” (for eksempel klinisk spesialisering for medisinere).

Arbeidsprogram finnes her:  http://vedlegg.uib.no/?id=56e3e8757cbc244891c8cf52fa5401d0

Guide for søkere finnes her: http://vedlegg.uib.no/?id=20098f66856f54cf0fb167a6b1f10ab3
Lenke til utlysning PE  

Utlysning LIFE 

Søknadsfrist for søknader til " Physics and Engineering "-panelet er  28.10.2009   

 

Til IFT-Professorene:

Vi minner om fristen for å nominere kandidater til Meltzerfondets priser for yngre forskere og for fremragende forskningsformidling. Alle universitetets professorer har forslagsrett. Det samme har alle instituttstyrerne. Grunngitt forslag om tildeling av prisene skal være fondet i hende innen mandag 2. november.

Det oppfordres med dette til å øke innsatsen for å få nominert priskandidater!For nærmere opplysninger og svar på de vanligste spørsmålene om prisene og fremgangsmåten ved nominering av kandidater se:

·    retningslinjer for fondets priser 

·    sjekkliste for forslagsstillere

Beste hilsen, Lars Narve Larsen, Forskningsavdelingen, tlf 55584993

 

 

Til alle – Forskningsdagene 2009

Førstkommende helg er det duket for årets forskningsdager i Bergen. I den anledning inviteres ledere og ansatte ved de respektive institusjonene i Bergen som deltar til førpremiere på Kunnskapsfesten. Tid: fredag 18. september kl 14.30 Sted: I teltet midt på Festplassen
Påmelding gjøres her.


Her følger en oversikt over IFT studenter og ansatte   sine bidrag under forskningsdagene 2009:
Skoleprosjekter (fredag 18 sept):

"Vi elsker det gylne snitt"
v/Kjartan Olafsson, Institutt for fysikk og teknologi

"Jakten på det usynlige stoffet"
v/Maren Ugland, Therese Sjursen og Thomas Burgess, Institutt for fysikk og teknologi

Forskningsstasjoner (fredag 18 og lørdag 19 sept):

Fysikkens spennende verden
v/Kjartan Olafsson, Ragnhild Hansen, Selda Ekiz, Helge Pettersen, Maren Ugland, Stian Sørngård, Raymond Nepstad og Thomas Burgess, Institutt for fysikk og teknologi

Stand-up forskning (fredag 18 sept)
* konferansier er Selda Ekiz fra IFT, fysikkstudent og stand-up komiker
* Foredrag: "Problemer vi ikke kan regne ut!" v/ Jan M. Nordbotten, Matematisk institutt

Nanoteknologi – den nye kuren? (tirsdag 22 sept)
* Innleder: Bodil Holst, Institutt for fysikk og teknologi

 

Innkalling til Ekstraordinær Generalforsamling h-bar.

 

2 Oktober 2009 klokken 16:00

Møtelokale: Tidskrift rommet

 

Saksliste

1.Valg av ordstyrer og referent.

2.Godkjenning av innkalling.

3.Godkjenning av dagsorden.

4.Valg av Økonomiansvarlig

5.Valg av styremedlemmer.

6.Eventuelt andre saker.

 

Alle ansatte og studenter er velkommen.

 

Lunsjmøte med Liv Monica Stubholt

 

"To priser vil få stor betydning for utviklingen i norsk økonomi fremover: - Oljeprisen og prisen for å slippe ut CO2.
Hvilken vei vil de gå?"

Norsk Petroleumsforening arrangerer lunsjmøte med Liv Monica Stubholt.

Dag:  Tirsdag 22. september, kl 12.00 - 13.30
Sted: Logen Bar, Øvre Ole Bulls plass 6

Registrering og lunsj fra kl 11.30    

For påmelding og mer informasjon:  
http://www.npf.no/aktivitet.php?id=450&time=514

Invitasjon til NORKLIMA forskerkonferanse i Bergen
19.–20. oktober 2009


Hva foregår av klimaforskning nå og hva bør det fokuseres på? Hva vet vi i dag om klimautviklingen, effektene av den og fornuftige tilpasningstiltak? Hvor er de største usikkerhetene i klimautviklingen? Dette er noen av spørsmålene som tas opp på konferansen.

Konferansen åpner med paneldebatt med temaet ”Samfunnets behov for klimakunnskap”. Sentrale personer fra Regjeringen og partienes stortingsgrupper inviteres til å delta.

Målet med konferansen er å vise status og framtid for NORKLIMA-programmet, og stimulere til økt samarbeid og kunnskapsdeling mellom forskere fra forskjellige fagmiljøer. Det vil bli presentert resultater og problemstillinger fra utvalgte prosjekter i plenum og ved bruk av poster. Det forventes at alle NORKLIMA-prosjekter deltar med foredrag eller poster.

Tid og sted:

Radisson SAS Royal Hotell, Bryggen
Starter: 19.10.2009 kl 10:30 – 20.10.2009 kl 1600
Last ned konferanseprogrammet i PDF format

Meld deg på her

ABEL EXTRAORDINARY CHAIR

 This call for proposals will fund stays of researchers from Spain, into research centres in Norway, Iceland and Liechtenstein, and from these countries into Spanish research institutions, with the aim to improve and to deepen the academic and research international cooperation between Norway, Iceland, Liechtenstein and Spain,.

 The call is addressed to Senior, Postdoc and Predoc researchers working in fields pertaining to the experimental sciences, specially but not only to mathematics and related disciplines, and to any discipline using mathematics.  Deadline for applications: October 30. Further information in  http://www.ucm.es/centros/webs/gi5041/ And in:  +34 91 394 4385  imi@mat.ucm.es

 

Reiserapport-II fra Professor (Emeritus) Halvor Hobæk

Opplevelser fra Tyskland kan leses her: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/hobak2.pdf

 

 

 

 

 

 

Teknologidagene på Kongsberg 4. - 5. november 2009

'PREPARING FOR THE NEW FUTURE'

  • Norsk eksportindustri gjennom og etter krisa
  • Technology Watch - The Green Industry Initiative

www.teknologidagene.org

 

 

Utdanning 

 


forskning.no
Tittel: Jente! Skriv ditt realvalg!
Teknologi- og realfag er fortsatt mer eller mindre guttefag. Men noen jenter går mot strømmen. Med utlysningen ”Skriv ditt valg” inviteres jenter som har søkt seg til guttedominerte realfag til å fortelle om hvorfor.

 

 

Personal 

Brannvernopplæring for alle ansatte ved UiB

Brann- og sikkerhetsleder ved UiB, Tore Reigstad inviterer til brannvernopplæring for alle tirsdag 6. oktober. UiB har engasjert Teknisk industrivern AS til å gjennomføre et kurs som går over 2 timer - 1 time teori og 1 time praktisk slukking. Kostnad pr. deltaker er 250 kr, som dekkes av inst./avd. Kurset avholdes i seminarrom 1 kl.10-11 i Jussbygget,Magnus Lagabøtesplass 1. Praktisk slukking 11-12 på plassen utenfor Jussbygget.

 

Alle ansatte ved UiB skal ha gjennomført brannvernopplæring, teori og praksis. Dette er lovfestet i brannloven og HMS-forskriften.

 

Fra Reigstad har vi fått opplyst at brannvernopplæring vil bli et månedlig tilbud ved UiB, dersom dette kurset blir fulltegnet. Det er derfor viktig at vi benytter oss av dette tilbudet.

 

Påmelding innen 26. september til grete.ersland@ift.uib.no

NB! Fakturering skjer pr. påmeldte, ikke fremmøtte.

 

 

Formidling - Media 

 

60-år’s omtale av Laszlo Csernai: http://nyheter.uib.no/?modus=vis_navn&id=44464

 

Universitetets bibliotek – på Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=jSHfrYI51lM

 

"Laser" is out:

http://www.youtube.com/watch?v=fhiOQSc5n90

 

In case you missed the first film explaining interaction of molecules with

light using non-traditional visualization tools, here is the link:

 

"Shine a light":  http://www.youtube.com/watch?v=ceoO18RTiZI

Enjoy and share!

 

 

Opposites don't always attract

Researchers explain why oppositely charged droplets can bounce off one

another

http://physicsworld.com/cws/m/1486/169063/article/news/40402

 

CERN boss targets linear collider

Rolf-Dieter Heuer confirms November switch-on for the Large Hadron Collider

and plans for lab's future

http://physicsworld.com/cws/m/1486/169063/article/news/40364

 

Creating 'Schrödinger's virus' in the lab

Experiment would hold living creature in a quantum superposition

http://physicsworld.com/cws/m/1486/169063/article/news/40376

 

Astronomers confirm rocky nature of new exoplanet

Discovered last February, the planet CoRoT-7b has been found to have the

same density as our Earth

http://physicsworld.com/cws/m/1486/169063/article/news/40365

 

Heavy water could add weight to climate models

Researchers attempt to unravel past climates by analysing water isotopes

http://physicsworld.com/cws/m/1486/169063/article/news/40360

 

MichelsonMorley experiment is best yet

Local Lorentz invariance for light confirmed at highest precision yet

http://physicsworld.com/cws/m/1486/169063/article/news/40355

 

Physicist to advise UK on energy and climate change

David MacKay describes current debate as a 'Punch and Judy show'

http://physicsworld.com/cws/m/1486/169063/article/news/40349

 

British prime minister apologizes to Alan Turing after petition

Gordon Brown recognizes 'appalling' treatment of Second World War code

breaker

http://physicsworld.com/cws/m/1486/169063/article/news/40342

 

Aage Niels Bohr: 19222009

Nobel laureate Aage Niels Bohr dies at the age of 87

http://physicsworld.com/cws/m/1486/169063/article/news/40341

 

------------f64P5d53yBAK0XJks3czQ0 Content-Disposition: inline; filename=image002.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image002.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke38-filer/image002.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABYAYUDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDG ooo/CvdPjgoooALMFUEsegHU0AFFWRpt+wBWwuiDyCIG/wAKhmgmtyBPDJETx+8Q r/OldDaa3QyiiimIKKKKACijI9qMj2oAKKMijI9RQAUUZHqKMj2oAKKMj1oyPagA opMilyPagAooyPajIoAKKMj2oyKACikyPUUZoAXNKG54pMj1oz70WAeH9acGqHPv S7sdxSsFycNTg1QBh0zTg465pDuT5pd1QBh608OPUUrDJt1KDUQYetKG96LATBqc GBqHcPWnBvelYCYH35pQ1QhvcU4P70DJQ1ODe9RBqUNikBMGpQ3pUQb3/WlD0WGT hqUGod3uKdupWAmDelKDUO7nrTg3vSAmBz0oqPd7iigVjnqKP51q6FpqXk73FxG8 ltb4LRp1lc/dQe5/lmtZOyuxRi5OyHWOjq1oNR1F3hsuSqoMyS464HYe54ratLpI ru7srOCG1WCNZFMZ+Z14LFnYdgc8Cqb3tzdg6rYOxmhj2Xdo4G1Y/Zf7mOMVXsrl dS8SwC1C2QuUELFvnC5GDj2rFpyvc6ouMGlHr+JpaU9xeQXRuLieRlnZU/esGZdh ICYOM5ANVNL1O/OmXNxc3L3CxY3QyqHG3+9zyRng81ux+AdVniEj62vzneCFYDI4 BrG17SLzw9p6R3N+k5nkZCiIQQvVuT2JqFKEnZM0lCrCPNJNJEP9m2usWkVzbxJp 91MxWOMv+5mYdQpPKn68e9YE0MtvM8MyNHKhwysMEGtcCTWdRhFnbhbS1RRtlPyR KOrOfc55q/qaWmt2ry2kvmXUCF48/eliU4IPuOoPcfStVJxdnt+RhKCmrrf8zlqm tf8Aj5Tr36DJqEHvUtrj7QucY9zitXscyNP5vWX8Ylo+b1k/79im/u/9j/vo0fu/ 9j/vo1nY0HfN6yf9+xR83rJ/37FN/d/7H/fRo/d/7H/fRosA7Desn/foUfN6yf8A fsU393/sf99Gj93/ALH/AH0aLAO+b1k/79ij5vWT/v0Kb+7/ANj/AL6NH7v/AGP+ +jRYB3zesn/foUfN6yf9+xTf3f8Asf8AfRo/d/7H/fRosA75vWT/AL9ij5vWT/v2 Kb+7/wBj/vo0fu/9j/vo0WAd83/TT/v2KMN6yf8Aftab+7/2P++jR+7/ANj/AL6N FgHYb/pp/wB+xR83rJ/37FN/d+qf99Gj93/sf99GiwDvm9ZP+/Yow3/TT/v2Kb+7 /wBj/vo0fu/9j/vo0WAdhv8App/37FGG/wCmn/ftab+7x/B/30aP3f8Asf8AfRos A7Desn/ftaPn9ZP+/Ypv7v8A2P8Avo0fu/8AY/76NFgHjf6yf9+xS/N6y/8Aftaj /d/7H/fRo/d/7H/fRosBL8/rL/37WlG/1l/79rUP7v1T/vo0vyf7H/fRpWGS/P6y /wDftaPm/vS/9+xUeU9E/wC+jR8n+x/30aLAS/N/el/79rRlv70n/fsVH8n+x/30 aMp6J/30aLASgv8A3pf++BS5b+/L/wB8Cov3fon/AH0aMp6J/wB9GiwEoL/3pf8A vgUuX/vS/wDfAqLKf7P/AH0aXKf7H/fRosBIC/8Ael/74FKC/wDel/74FRZT0T/v o0vyf7H/AH0aVgJcv/fl/wC+BS5f+9L/AN8Cosp/sf8AfRoBT/Y/76NAyXL4+9L/ AN8Cio/3f+z/AN9GiiwXOf4FdQHsNPtLGwvJbiI7PtDGE4DSP03H0C4/76rmkG6R F7FgP1rrNQYtqk6LqtisSTMrQTpyAvy+h7KO9VU3SHR0TZj65dtLdBPs8ELBAGeG Qt5o6gse5qXwhB9o8T2iAA43Nzx0FZFwYjdTGAEQlz5eey54/Suh8DSeVrzsApcW 77FI70TVqbsOm+aum+56XA90I3Cwzqsx2nnPlgLjK/jXI+ObRv7CimZJMxTKm6Rs s2VwWP5V2Ia4ZIUgMcQDB5lZSNyEZwvvmsHxrOE8N3kMoK58soQPvMT+lcFJ2mj2 MRFOlK/Y8tilaNmAdgjja4U/eXPSuhWLTtGgttUie7W5Zt0ELsvzLnktgfdIyPxr mq2bRNPezS6vZfMaNSnlF8FmzhR04UDmvQmjxKT/AK7FbWbVLPVp44j+5YiSI/7D DI/Q1WtM/aUxnPPT6Vo66Y3j02WJtyNbbQT6K7KP0FZkDBZlLYx/tdKcdYiqJKbs b2n2F1qV6lpbIxlcEgMQBwM1WYOjFSsmQcHpWx4GmRvF1qqmHOyX7pOfuGq+n6NN rCX9zbyWaR2sgEhkkKgZJ5z+FZOVpNPY2VPmgnHdt/gkZ3zf3ZP0pfm/uyfpWjqe gy6fBa3EU9nc29y/lRyROSN/pT9S0KLTIp1l1LTzd267pbcO2R7A9zT54sTpTV7r Yyvm/uyfpUksM8BAmhnjJG4BgBkV0GuaXa2ng/Sr5JLJZNmXIc5lz6euK0rO1uNR 8Y2sGtSWcxjsw6oMjcpHHHc1Dqq1/X8DRYd83K99PxOK+b+7J+lHzf3ZP0q/caQy DVJY5rOSKwILsjkghjxio7bTTNZ2l60tosE9z5ALMwwe+far5luY+zle39dinlv7 smPwo+b+7J+ldzcaDYp8QbaDNl9nkXcbfd83CDqPc81xutww6frFzbrLaOqsSDG5 IGe1KFRSdkaVaEqabfexbttDvrnSpdSVQltHnmRwpbAydo71m5b+7J+ldZcWKS/D myl+1WaiOR5sNIcNwflH+17VnweFmdbaOe/sILu6QPDbu7ZYHpn0zUxqLW5U6D0U V0T+8w8t/df8hRlv7sn6Vr2PhbUL2W8iAtIntTiQSSED86pajpklhePAHtZwoB8y NyQatSTdkYSi4x5nsWBol9/Y/wDahAS352hnUOwHcDvWblv7sn5Cux1vSHbwfo7C e03W8Z+Uufnyei+tYM/h67g1mHTG+ymWQIQwY4G4ZqYTTWprVp8rSXl97MzLf3X/ ACFPjSWWRUjimZmOAAASa1rbwxcy3N6k01pBDZtslmZjjPtS2em3dh4js00+5s5Z SwMUysSvPqKfOuhCg9L7Mow6ZeT213OsTqtpjzgxAIycDiq0Uck0qRKr7nYKOnU1 1dsl02m+Ljd+Q1wzR7ypOC285rIGi3OmalponNuJZWSQxqxzGCeM+9JT3v8A1oVK CSTW3X72v0KF7Z3Gn3klrcI4ljOGAII9agy392T9K6fxDo1zfeINZux5EdvbkFpJ GIycDCj3rmBbzEgCOHJ6DcaqErq5FVKnJr1/MTLf3ZPyFGWx92T9K6JfBlwWS3e8 sEv3XcLYu2fpn1qnpnhq71D7Q8jWltDbnbJJI5wG9KXPHe43SmmlYycv/dk/IUvz f3ZP0rU1Pw3d6XaQXMjWkkczlUaOQkEDvV3wfpCX+o3QukttiWz4VmJyT0P4UOaU eYI026ipvRs575/7sn6VPaWtxe3cVtCrGWRtq5IHNaFr4ZnuJrzfcWUVtavte4Lk qT2x61e03Q59K8UaU5e2mt5pA0c0TH5hSlNWdhwpttN7X/Wxz88MtvcSQSI++Nij YIxkUzLHtJ+lbGp6Lcyz6rqLfZ44I7p1XexzIxPQUWnhW5nsbW9knsYLecn5pJCM YOKfOrXYezfM0v6Wxj/N/dk/Sl+b+7J+lasvhbUI9aj0xUtXkkXekgc7Sv8Ae/Sp LvwvJFZTXNpd2V2sH+uVGIKD19xRzxF7OWumxQuLC6tbO1uZEbyrlS0eCCeOOR2q sN3pJ+ldHqdlPdaB4bt4UjaV42VRuI5Ldqil8ITKsyQ3ljPdQqWkgVzkAdcetSpq 2pcqTv7nl+VzC+f+7J+lOjSWWRY445XdjgKoBJrU07wzPfWBvZJ7O2gLbY2kcje1 WbfQtT0fX9NSJ7Vbqb5423EgdRz603OOy3JjTk0m9nb8TCZZI2KOkqsDghgARSfN 0xJ+lWdRhuZNTunuBA85lYyMGOCc81WFtJ/ci/76NUtjKUop2uHzH+GT9KKX7M/9 2L/vo0UC549zAQ4kQnoGH860tchZ/Ed6kaMxknLqAMk7uR/Osw9K7FNZS2sLS+ZJ GWWMRv5WAWkQbSjHqARtPHpVzbTTRdKKkmm7HIzQyW8zwyoUkQ4ZT1BrX8I3AtvF NixYKGfZk+9Q6taXbBdRuIVh8/H7lSSyDACk9+cdfauh0jwFcyWCalfXa2TDDxIw 545G70zUznHk957l0qVR1PcW2p3qwLst3kbMiMXAJ3FGzjP5cYrlPiNIsGmwW4A3 TTs3HoOc/nXRpOUlYfbxJLIMuZBkRqT7dD6etZuv+FoNZ+wRzam6vCjL5r4O7PT9 a4qbUZps9evFzpOMFqeTU5o3jCl0ZQ65UkdR6itK80G+sdaGlzIBMzbUYnCuPUH0 q/Z3lwLlNIlslSZl+zt8mWfjC5z0UdePSu9z0utTw1Td7S0KGqqI7LSI+cralj/w J2YfoaoQZEy43Z7betXdcuI7jVpRCcwQgQxH1VBgfyqjFjzBnGPenH4QqP39DrvA xc+LrXPmkbJfvAAfcNTaYX/4RHxNnzP9bFjgZ6msHSNUbRtSjv7dIGljDABy2PmB H9adBq8lvpt/YokBjvWVpGLNkbTkY/OsJQbd15fmb06sYwSf978VY3Ip5Lf4f2kw 8wtHqZbGBngDirbvo3iltRnis721v1ha4LllKkjtiuZj1l49Ii00RW5hiuftAJLZ LY6H2q/J4rAtrmK00rTbN7hCkksIbcVPUD0pOD6IuNWFrN6WXTy6FjXi/wDwhnh0 jzMmKToBnqetdGpb/hYenD58fYV7DH3K4iXXDP4fi0ia1tJEhyIZju3xg9hVg+Kb r+3LbVhHbCaCNYguWwygY5+tJ05NWt3/ABKjWgpJ3/l/DcuaaX/4RnxNzJ1TGQP7 /aglz4Gsf9bn+0G7DPaqVt4lNreXksWn2At7tQs1odxjOO/51FqmvtqNtb2qWtpa WtuxdIoN2Nx7mq5ZX2/qxHtIKO+trfjc6y43f8Lbh+/j932GP9VXFaiZBqd3jzse c/ZfWtG58Vz3Gq2ep/ZbKO9t+TKm7MvGPm/Cs3U76LUr57oWttbl+SkRbGe5ohFq 110FXqQknyvq395u3xf/AIV5pn+sz9sfsM9DVrWi48Y6NjzP9RbdAMVzcurPNokG lMkAghlMqsC24kjFakPjB4xbPNpmnXF1bIEiuZA29QOn5UuSS6d/xKVSD0btt+B1 bMWHis5b06e9ciN3bf8AkKZp/iCdG1GGTyXOo8yNk5znPFL8p/u/maIxcb3OPFTU mref4ts6HVs/8I7oXDZ2t2HrVzUN3/CdWQw33YeMD0rnrrUXu7C0s3WMR2wKoQTk 59a6Sw1XUG1bT7W602EXHyqJyh37Mfl0rNppfeb06kKkrX/l/BWsVpdUtbTUtYtL 62lngnuC37sgEEGnxWdrbeINGuLITLBdASbHIJU5PFUbrU4bTWNRDWVpdpJOxHm5 4+mKgm16aXUrW8ENvH9lAEUSZCqB2pqD6f1oJ1oJ+872emmq1vudHoskEV74ge7B MCzoWB6ffP6ViajFdw+Kgbl3kZ5ldXAGGUngj2qmNYlEeopsixfkGTk8YJPH50Pr MslrZwSpE5tG3RSEncB/d+lCg07kzxFOcFC+2v4v9Dp/FqvPZymzJ8uCfN1GvUsQ MMfauLjLebH/AKz7w7D1rSTxBcJqlzfbISblSssRzsYYxWUSm4soVecgAniqpxcV ZmeKrQqz54v+un9dzq7rP/CxIfvY86Pt/s1BNn/hGdY+9/yEB2/2jUK+KZBIlw1h ZNeKu0XJB3dMZ+tQ6XqN5a2t5ItnFd2krgziRSV3HvUcskl5WN/bU3JpPfmfpdE1 /uHhDSvv/wCvk7dsUnhUn+1J87/+PSXqB6Cp9duHuPDOlySxRxFpXKxqNoVccYHp WNpmovpd59phSJztKMr5wynqKpJuDXqZzlGnXi29Eo/kjY0kWp8LX323zxD9pT/V gZzirFrf2c+p6JaWIuNlvI2WkA5zWRba4bWS622lq1tcnL2zZ2D0xSNrQF9bXMFl aW/2c5WOPOCfek4Nt/10KjiIRjFJ7WT013vubPixWmghntGb7HFI8bxqB8kuTkn6 1R1TJ8I6L9/rL2H96qcOtTRPe5SKSK8yZYmJxknOR71Bcai9xptrYssYjtt2wgnJ 3HPNOMGrLsTVr05uck9ZK34r9EddHn/hIdG+9zpv/sh61g6GW/sjWvvf8eo7D1qD +37kXtndKIlktIhCnXDKBjn606518y2c1tb2NpaJP/rTCDlvakoSWn9blyxFJvmv tf53SRsQE7fCn3upzx/tVX0sn/hK7/73+ruOuPSsd9XmaGwRRGhsf9UwJz1zzV6T xO7CdorCzhuJlKyToDuIPWjkkCxFNtNvaz9bJL9B16T/AMIdpR+b/XSZ4HpWtlv7 b8NZ3f8AHuM/r1rGsdTu7LRljfTobmxaQmMyoSFfvir+vX81pqOjXrKn2iO2DFDw AcntUtO9vUuE4KPPfblv8mjE1It/al39/wD1rY6etVgzf7f5Cieb7RcSTMEDSMWI BOOaZx6L+ZrZLQ86UrybQ/Lf7f5CimfL/s/rRTsK5yWK2vD2oJBM1ncOEhmYPG7D IjlH3WI9D0PsaxfzpK3lHmVmdMJOMuZHWpaXuo61JFdpKLe2I3ozDdKxOVQN3yeh 7Ct/S/E/mam8Ooxvew26qsc8eCqnHO7plu2fauU0zXo8W8Gol/3BHkXSjLR+gYfx L+oq5Bo5bToLZ5BJZpcGZp7Ulg6kccAZDD3Fc04dJHfSqNa0/n/wTv4tb0JBJLZ3 tum4/vYypAJHrxway5fFekQTOtnAbm4ucIu7PktjsHPb2Ari9PkcWF2XZhM9zkb5 QjY2kZIPUU/Q21Iaa9vDb/aI4phIsUsZKMO+G6LgjOcio9hFXdzb65OVklb5CXN1 /wAJKjC5uPLvEdgFMbMqKM4AOcBfXNKb6507Q4pbwqb50aOzBHzpGeC7Hr04X8aS aSw0e8uLoss91KxZbOKQmKP/AH2H3uew4rAu7ue+unubmQvK5yW/oPQV0Rjf0OKd Rx1b97+vxIafDnzhgHPt1pnanR48wZK4/wBvOP0rV7HKi58/92X81o+b+7L+lM3R /wB61/JqN0f961/Jqgof8392X8xS/N/dl/Naj3R+tr+TUbo/W1/JqAH/ADf3ZfzF Hzf3Zf0pm6P+9a/k1G6P+9a/k1FgH/N/dl/MUfP/AHZfzFM3R/3rX8mo3R+tr+TU AP8Am/uy/mtHzf3ZfzFM3R/3rX8mo3J/etfyaiwD/m/uy/mKX5v7sv5rUe6P+9a/ k1G6P1tfyagCT5wcgSgj3FbEEpmiD4bPcEisPdH62v5NVmyuI4pSrPbhG9A1S0RN XRr/ADejfmK008Q6vHb+Qt5LsxjnbuA9M9axftNv/wA9YPzNH2m3/wCesH61Dinu jOM5w+FtE/zEkkMT7kUfN6N+lQfabf8A562/5mj7Tbf89YP1p2I1J/m9G/MUfN6N +YqD7Tbf89YPzNH2m3/56wfmaLBqT/N6N+Yo+b0b8xUH2m2/56wfrR9pt/8AnrB+ ZosGpP8AN6N+Yq3ZanfacWNpNJHu+8OCD+BrN+02/wDz1g/Wj7Tb/wDPWD9aHG+6 KjKUXeLszQvb+71CYS3cskrjgZwAB7Cq3zejfmKh+02//PWD9aT7Tb/89YP1oSts hNyk7vcn+b0b9KAGJxhvxIqH7Tb/APPWD9aT7Tb/APPWD8zRYWppf2dceq/99f8A 1qP7OuPVf++v/rVPYX0E1uB50ZZODg/lVn7RD/z1T86i7OlUotXM/wDs649V/wC+ h/hR/Z1x6r/31/8AWrQ+0Q/89E/Oj7RD/wA9E/Oi7H7FGf8A2dceq/8AfQ/wo/s6 49V/76/+tWj9oh/56p+dJ9oh/wCeqfnRdh7FDbK41jT0KWt1sQnO0kMB+BFVrmC+ vJ2nnmMkjdWZqt/aIf8Anqn50faIf+eqfnS63sU4tx5W3b1M/wDs+49V/wC+qX+z rj1X/vqtD7RD/wA9U/Oj7RD/AM9U/Ondk+xiUP7On9V/76oq+LiA9ZkH40UXY/ZR Mbxv4QbQLr7ZaAnT5m4H/PJv7v09K5GiitMPNyp3Z0Y6nGnWajsFSQXE9s++CaSJ vVGIoorY5E7F/wD4SLWQAP7RmOOmQp/pVe51XULzi4vZ5B6FsA/lRRRyR7Fuc2rN sqDgUUUUyAo70UUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFACYoxRRQAYox RRSAXFJiiigBcUYoooAMUmPUUUUALikxRRTAXFGKKKQFqwmENyA33X+U1t/lRRWc 1qb0XdBj/OKX8vyooqDYT8vypcf5xRRSATH0ox9KKKAsH5UY/wA4oooAWiiiqS0C x//Z ------------f64P5d53yBAK0XJks3czQ0 Content-Disposition: inline; filename=image004.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image004.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke38-filer/image004.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABYAM4DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCa CyjeUxRzLLcNvWKCJslgMkY9wAc0huraxlSa4u7e0lnGdkzfKCDzj3HArttek0/Q tKsdRt9MhWVk8sSw2+5l7Y46AjNefeKNA1XxBpujNpfh24dkiuEePbyPmX5mJ7nt UWvPlOf2Whq75msBeQpEzNjBA+VgRxz79qdJYXsiiV28ssgc7Twpx0+vNX/D2geJ fsRtZ7Y6fttljzOA8bYGAm0deec9sVS1Hw74yl04AaRDD5TF5ityAGAHUfXFYSnN R92N2HsiQW6RW6GSd9ygqUUZIq5FcLHvhlImgA2GTq2fQ+/NYlyqjQo9SdGN2IN0 kAzuifBIHuDyR9DU/h25utU0xbiOWLazHzG6YY/zwCKrWyTJ5TutE0bT5rDzpo2l ZpGQl2yMDoKyb63sUt5fLZVXaTsC4PHvVX7Tf+H7G4ms1N9bxo8rQ7+HY8H9Ofwr M0O5k1Xw3bidZRJKhjmkc4xkZ49sYGa2VSKVmU0rFzMrMpLqVyeeOPT8KXzGQOPM G5eF9zW7oHh+yk0r7WrB2nLMrOvMYXI24/DNVrnR2uhGsMduJhyu2TGTjvVKF0Lk ZUhukkGCwDEHIJ5qwpR3XO04Xdg8Ypkfhm9+TLQiQjjDZ4PH5ipx4cvUlWFVmlkw XbC4Qe2/ufaocGmJQbZZkYQ6eTLZOJyCdzDn1BFTLZwSjHmTQsY8qZY8BiACce2D VS90PX1sD/Z9vYm7yABdScYPUcfpUOot4wWzt21m58PWBaVYYWzIxaRuAOB1NWmb chpHTroXPkmEs20kMOhAweKhaGWLaJEKlvu5HWtyGxvkntzPeO92kZJIH7vPAOPY 1U1LS7x5cw3itcR5kClOAWPp9RTuKVPsZoLeZtYFGHbFODkA9wO+Kv39lNdxAIHk upIgs0iYBikxwwHpnPFTxRXB06WLyN07Ao77MbmA447VRPsjKz8vOfb2rnvF+o3N jb20UBaOaSTBJ7HBxn9TXbyWf22NLlYys7FUPynC49K858Z6J4k8QeIftEWizvGE VEkjwoYLn72T1yfyrGs3yaDVOz1Os0GK5m0bTTcLOGkgBaR1yxx3I962RaxljuWd /mzxHjFS+Df7WHh2CLWbM2txCBEqtIHZlUABiR3PPFb+KqLaRcYJHOfY1bKrZ3Tg cDJCj8KwfHfhfUfElnp9tpsTIYDljO+IwMY6dST6+1d7HFsYnJP40jzqsmzkkDtV XZSSXQ4PQ/BEOnaRa297p2n3N9HFsluDGW3/ADHA59sVpS6Tb2Efmf2bZIGbGI7N P8K6bzlACtyazdZtzqVrHEkzwYffuHXoRiptcdzYMKYACrgdtvFOwayItea4iEtv p1xIhPysSqhh68mspfGc010kEWjTAMyAu8qgBWOM0roVzT0HQo/D8FzDBPNcLc3U l0zTHJUuc7R7DtWjcRG4tpYHJRZUKEocMARjg+tS5xnj8fWquo3b2em3V1HF5rwQ vII843EDOM9qduwHKn4ZaI9q9vLc6lIJGBZ3uSWOBgc1Jb/DbQrRVRHvDGowqGbC r64A9azdA+JN9rt1bImhpDFJcRQO/wBqDFA4YhsY5+7XoJ5GKFZiaR5V8UNLh8Oe CEm0yWeGQTpbZZ8jY/3s5+nWuP8AAd/u0u7gebfB18px09cHqeB0r0T4zsI/h3JI UDhLuA7T3+b/AOvXjHh7WZdMmhWO1ggmVxucjLSA9j6cZrCtpG8UY1Ek0e0eHbie 71eCGzmMW2J5CkyHDJ0z+bD8jW8/hOXBaDUWglI4dYwdvriuX8A6yNV1OUxki58l ghdPlMYYZI9eeK7W7uNUgeEJLbMJJCpJQ8AKT6+oFaUp3jdG0dh1roSQ/Z3nnMs8 BUrJt2nA7Ee9a/HSvO77xZr0TyLHNp4KQSSEBCTlASR19qpv4t8QNdSRrfWyhJNv EI6EZFW5NlHetoNi+qHUWEpuC4f752ggDt/wEVPqGl2WqJAl5AsqwTLcRg/wyKcq 34VzvhW+1DWvD9td32pOLmV5UxHGqgkMQOMdgKsa3Hd2ek311HqV2ZLa1eVV4ALq pIzx3pJgdNjnPWmhF8xn2DceCcelchb2V42k3M82sXzmW1SRD5mPLYjccYHvj8Ko 2tneS+MbjTm1fUJLaCG3uNjS9d5k3DPpwPypgd8FVSSAAT1I707I9f1rKGkWeEz5 rZPeZjUMmiae0qOYScMRzK3c/WmBs716bhn0zTDcQp96ZF78sK4m8srW9ttRuY7E 29/bXIs4sSnDBGDbh7EE/lXH6kLqLU54bdpmXzbYIoBIAa7KtzjoU4PtQx2PYhqV ipI+2W+e48wUPqVkgBe7gUE4BLgc15h4w0mK1v7aKxgdEQ2afIucg3HOfwzn2rQv X/taXxE7W3lrFCsESAfKdkrjeOOpwPwqXcR28uv6TAcS6jbJj1cVFd6vAkcc0IE6 SAMpVgBt/vAmuDm04v4U8Q3E0BaSNbwQKy5Yqy4GB1+ldVpcSx+GdHWTbEy2MK4k 4wQgz+NMQn9vyvMwawjCIPvicHk+2Ky5PHejXDtHDfaY7Rn5jJdYAPPHA61qLd2E V0Fe6t0YckA8149ptvaLcSGPTI3JDMTlATlj+nFIbv2PUdCv7fXNInstKu4rmKNW ijk3Ydl6byD05JA9Rg1em0K7lVkVBEpVF3A9Nveub8PX+p2Om2h0m30lYLiGJkZo njcjcI8MOvHrWnYeJ/FF24X7Fo7EPtYfaGVsBsFgCORiojayuLQ7Ytk57VV1EBtL vAzJtMDgl+mNp6+1TnGTioL5lFhcl9hUQuW3LuGAO471qI8e8JS202oQy28cCp/a Ni6oibDGPLZSR/eHT869s714to3jq7vtesorfT9H+wvqFtbo6W2xykoLbh6EYxXs 5yCcYqIjucB8aFVvhrdF2CqLmA5xn+MV876c0qwFisZGc7pH5J44H5V9FfGOKS4+ Gt7FDG0khngwqgkk7x2r56h0PUFVHj0y+mPQEW5+X19qp2tYxrRuj1T4W3LDxPm6 ISNrOWQqBwg3LhF9hknHvXrbalog3+ZdIPLALb2I2Z9fSvGfhqbvTvGUVzqFvLY2 wsZUL3Pygvlcde+B0r1fUIU1fTr6K3vbTF4ibZBIDtwR19elZ01yqxpT+BE8+o+F raUxzz2McrDcQ+AxBpo1Twk8jIt1ppc9QGXJxWdqGhz6rrf2qaS0cxRyoFC87HXC Zz3Hesf/AIQbUUvRdeXaOnnLJsHUADB/HvV2ZZ2EWoeHWCtDeWeEyy+XIMDPXGKm S80Wfeq3du+MhwJQevY1jeF9DbQ7BLa5tIzL5kh3ogICliRk+uDVnSrWOw1fV5J7 dFW/u/Ph2x5LqsaqSfxBo1QGn5mkEDE8AB4A8zAxQk2jnDJcW+SMbg4yfbNV5r6K 1kna5sFSzhiVxcED5yTgrt68cH8arRa5oc93aWixxNJPnaBEMKQAeTjg1MqkYy5W 9QNVJ9LA2rcW5/7aj/GhpdMAIM1vjr/rB/jWNBBYxavJJFpMbRtatItztXY7bz+7 x6nrWa8Z1eXQLufRY7cTWszXUbKMW7ELtVvU54qwOpVtKdxiW1Z1/wCmgNTBrHZl Wt8Z6hhXOX3h7R7uxW1srS0jSG6jlkZVC5Cne3PWsTQxpn/CXamkgtio08BVVQIm G5juUH+LBwfpUSqKLswud8hsQWCyQ5PLYcH8+aUfYXKlXgOOmHFcZ4bsLOy0XTYx pdm80u1JWY/MqsGPP4AAVb8QeH9LttJupodOhWRgiLsU5454xVXuB1G2w3bswE9c 7hWdqlktzJwT5e0cKcjFM/4RXQ5FCvpcH3VB6jr+NM1OG4jjS2smNvDEqqvlvg4x 0qgKCaJGspGyTBOa8lt9AhjEqyXUDMWyArDgZbHOfevTU03UBNIxvLlt2Aoe4JAG D2rx7RtN1K4t2DRxMuSwxGpP3mGajWwHrGuMug+HbWS5fOoRW8cfkk7mVSwOSRwc Muc+1Yltr01v4bTWbTyDd7yjA8sMsBlvY4J/KuH1bUFaGytbjVtRlijXc6NKS0TD A28jNQx6nHHEyvJ5yFCipCRkDPXHcjj8TXmV5z5rw9DmlWSbSPddB8UwayrK4ERj iWRnLYD5OMgemRW1ft5emXjjnEEhx6/KeK8K0XUo5rgmCV5JHh8z9zzJvzk8NwO/ Hqa9sjuRdaAZ7VslrUlQSCVbZkBveunCVp1E1PobRd1c8F8H2txAdGaWGUMdTsJS ChyqgOGJ9gT+tfRePmP1r550Dx/4p1G/06O71VAsl7aRskcCLuR2O4E4/wBmvocn DN9a64qw+hk+Jb7T9N0Ge71WOWSzj2mRYkLN14OB6GuHb4geD44t8OianJGZFjBM BUM7DKjk9SOa7bxPb3d54duobBEku22mNZCAuQw657VyFpoHiGaCKO7s7JJE58wy ghmHfH4US3Hchk+IegQeUq+FbotJGk6CRUG5HbYp5PdiBTE+I8G65W28IAG3ExkD SoDmIgOB+JFar+ENTvZCbiLTAuU2rknG0gg9OxGam/4V+XjuEaW2UXHmeaUhJyHI L46dSBRbsF2YU3xF1gW8DW3hayzcvNHEhueT5Qyx4HT0+lOh+IXiS41w6THpmlxS K5VpTI5XAjDnA79QK31+Htsq2oe9ZDaF2hKpjaXGH6nnI/KmL4I0q3vTef2tJFdM cmZZEB5AU9fYAUtQJdK8S+JdRsDfHS9PRRJJH5AuGLko2DzjHrVX/hLL2XU7T/RJ HbzTFGkUgCsW6BiR0HP5Umu3Uvhe0W1tomks53wZlYEs7/ez3BPXI9DXOeHZLiO+ huEj+3TR5nWOGTIbHB5PcdvWvLxdeXtYwi9OoJmj4o8Uy381zp82mTW0kQVUBkw2 T13DoR3BFcpa+If7H8Q2UMEYkW3kEhjD8kMDuIz1wcnPpU2vMNR1C4ubO+aW0SXZ M82QwdQT5e369vYVyZtWvNYZ0aSOVVCqsZxtQg8sfTAz9Tiue/NVcpMznJp6HtXh zx5p93pluuoTk3gB8xVtmA4HLcdvet5fE2gyWn2oXkf2Zhv84xnYRnAOcV5R8P3K TNLbTvN9qjaz37N32WQsSBIO28AYYcV11xaappHhLR9Ok2/ZLawlt9QREDfPsHlk ewYHmvVozl7O8uhpF3VxPEXj2xs/tFvZRQNEokid/wCLfgHKgdVx39a8ktNa0t9R ilNm1xcgNIqCQpG5z0z25Gak1TXEF0tukgdp2CRK4CsgcYLMfr2FcnqGnx2cEM1r dG4t2maB5ANueAehrlhB1p3qadjCc3ex9BfD3XbPXr7V/tjWw1R5d8kUROFRQF4P Qiu+FnbOoAy2O4bPNfL3hJ0tbxbsqIbeaWLzFBziHd849sjr9K+h4fD+httuLSBk EhwDFM68AemeK7qTVuVPVGlOalG5snTosn55uf8Abqhqd2tkQqQ+awwDuY8DFVW8 OWhuDIlzqURwo2pePtPHoT1q3d/ZrQIJ5tq7QqlzknA71sWYD65fb5WNlbqqqSpB ZieDXi4S/m08vBDeqd6ggzBM43cjH1r26fVtK23AWZmKIwO2M4HynvXjuhXS2BeS +vrW4tygGYXaUhySRkdOm7mpd7DVuoy8fTtW1e7udG2SREBXhdvLblwqEqep5PA7 Lk81m2dmYIgVDCOBzl2A+Y7j932JHesyaeS5Espto1divlGIYywwCcewq5FcKwdY naGRGUs0inacngY79RzXnVoyt7p5spKRtaPfTWEMsK2sMt3PN5ZZyMsBzhu2Oc5r todT1Sx1ayjWS3lgl3GWGxGRJGBsJPfgHPr8teYPFMILiKDTJo5Q6NcHBO5ScHHo uRXR+Hrua31FWSOeOeIsXa3wWK5G0Aeo6H61g21qnqdFKdvdZW0HwT4gguNNuH0i 4VYr61k3OoXEcbtuP6rxX0Y/DkZHWvmzSpNbkvJp9R1S9mjjntvJBuiQpa4UEED1 X1r6RfBduO5r14O5umrGX4juLu10KeWxkjjuN0arJIm8LlwCdvfg15bL4s8Uwahq tteeI4rZbOeOCF0tUG8vjG4Hp1r03xZbSXfhW/ghtZbqV1XbDDII3Yhh0Y9PX8K4 GLw7qslwXHg8OzndJNqWqKzSen3R1HrTkHUz4r3xLql3Ci+NLvyniLkRKqk4JGQQ OBSQ2WqXOo38V3r2pTwKsnkH7aV525QcehzW7a+FfGMd2zx2/hu2tCSVtiHk28Y+ 8ACeeaztbudQ0m4XTLp9LEmFLyWlqUC56YLHnOMYrGtWVKHMym7K5hanpGPJR/ts +bhSzNcu/wC78hSc89C+fxqvF4chfxdLK2nzPpySqYs72XaIgB/49n8a67S3udWW Bn8U3Vo0kqxJFb2sZXLZAGSM5+Un2re1LwvJp9n5r+LdZd0O5UknUKx64woGBUxq xnT5kwv1PPA/9l2kdjLuhnDsWXdvKhsBRjsB29M81NpryaTd3DaZdSskOW3R/KGU E547+mO1F/qK3V3GbeCOCJZQkIaQSGQt94s3VgWxx7VDYRQn7XE7osSjieDKv83D bM+6n5T1zXiOzm3czvqM13VXu7GGQ7ZI7T51swApDt0dmHXbnHPNcudcNpHPAba3 luWOd6lsKeMD3AH4c1q7XjXDRkAxtmZxlVCnLEj1C8AepNc9NYzrHPDHIouHi8+W SZwDED2x2JG388V24flnfn1MZyZ0nhLUxFrlrrkrs0kUXliCL5QSPlQH+8B1574r 0DU/H2q6f4hjuI4Xm0t4/wB9ayxhXj7YXHJ7Ek8YI9a8ns1uNJt2uXnL6jAI2aMc CIHsf04q1q81758Ul6XL3Kj98knzuvGUUdunftj2rRTmptR2HGraNiLUrmPWvFry bY7C1lleZHYbzFxltx75PA7DNUFuLBIvs1nf2zb7tY988ZxIrbgXP91Rgcdc81Hd NYy3ENg4fMmDIVc7t+T94+w4qpDplpazukW27kCiE+UcgyHnd9AeOPSt42dnLQhS W7Oii0K81bV7ePTbGGeMyqJII7orE2OCwbqBww+hr6NtdBhtbC3tbaa5t0iQABZN x6dyev1r5fs43OptYG9jtrqJFWErny5pAcgEjkbhnn1Feg+EY31C8ltjqWp28YtI JyY7ttwkZ3Vhk544HHtWtNtbm1FpK57G+ly7wU1G4UjsQCDVe901bi4y4aQ4UE/Q YJrzfQ7zxHPpDXI8WXnmLJMiiSFHX5JCi5454rvtTt7iWFZJr0RwxR7pJt2wfd5Y /qa15tDXm7Hnl34z0/S9R1zStRiLX1vMyW6Km0NGeOT6gHOe9cevhtYdOG2C5c5Q LhyuRhuf1H51i3j3er+I2RGeY3QIaVoy58sZIf1xxnjtVyxjF3YsralFeu7hibqR gV2grxgjjnj8aw53FXfUhTu9Tl1vPtGoSmWAMzne5YngE549OavWxBjA+1Ltyd5O d69gAOn40UVdVaWOOcVdmj/a2oiH55DHFcfJuLfNgcAfT3966HwdDcXNjdXkMUtz cLKh2wOMuvOQV6ngYJHqPSiiuPlile3UqirzVy/o/wAO9dtJbhp7qxtUleIkXE+G /dyiQHHcYGBXsdx4g0WCRzPq1ihB6NMOOaKK7oaLQ7VFWOe8S/ELRtP0G9m03ULW 7v4490MJBKsdwHOO3NeZL8YvF8tzPbx2Gm26xrIRL5DEHaCcDJ74x+NFFMZmTfFv xzNpFzd/2hbwPDNHGFitgMhgxOc+m2jUdf1W+tLC9vrl7meWKNi+0YmyxBHHTHT6 0UVz4uKfKmZVHoRNqEkjyQbWRtrIqo5Uoynhs/Qfz9aSCO9eGK2vlDTi4Mao07ZR Qmckk8/NyPWiiuL4VZGUG2Pvr+Gygt0HlNOqhV3N0dukjHsAB27mnaY5Er2iPC8m wTSHPyFsnLcegAwPeiis+SPsOYTZR1HXVj1S6unkJiFu0VvEvRgeCSOgPU1gTTah qlgIlhy5JklnbgyjGck9wMfyoor0aUIwgmkSmaVnm2kVcsXeIPctPyvPKg/ofypu tyoZllmlMewdVYMS3AJz6UUVMIp1EyItuVmZGlX6/wBpJJ5ck8j5UKOr8H8+31qu gvYpVjVGiI+aUL3IJ5I9qKK6/tnRLR2NbRLY71uba4aO/jkBScEHg8YC92JPFe9e EZNN8Q7ZbW9ubLVbaER3VnNCnmDGeeQCRnPP9aKKz5nzjpSbujXh8Hy2dr5FtJaN EWZmTYydTkkYPUnk1yfxMl1bRtQh1qwlmjRbZrW42xmSMkgfMVPGccZPpRRVzScT WastDyTV5lS8z9pvUu3QN5j/ALscrgkAdBjjHvUOmeGdVv3ZotBuLzcu4hSSF/Lp 1oorCMnGCSOZfEf/2Q== ------------f64P5d53yBAK0XJks3czQ0 Content-Disposition: inline; filename=image006.gif Content-Type: image/gif; name=image006.gif Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke38-filer/image006.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlhFQIZAXcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEA AAAALAAAAAAVAhkBhwAAAAAAAAAAMwAAZgAAmQAAzAAA/wAzAAAzMwAzZgAzmQAz zAAz/wBmAABmMwBmZgBmmQBmzABm/wCZAACZMwCZZgCZmQCZzACZ/wDMAADMMwDM ZgDMmQDMzADM/wD/AAD/MwD/ZgD/mQD/zAD//zMAADMAMzMAZjMAmTMAzDMA/zMz ADMzMzMzZjMzmTMzzDMz/zNmADNmMzNmZjNmmTNmzDNm/zOZADOZMzOZZjOZmTOZ zDOZ/zPMADPMMzPMZjPMmTPMzDPM/zP/ADP/MzP/ZjP/mTP/zDP//2YAAGYAM2YA ZmYAmWYAzGYA/2YzAGYzM2YzZmYzmWYzzGYz/2ZmAGZmM2ZmZmZmmWZmzGZm/2aZ AGaZM2aZZmaZmWaZzGaZ/2bMAGbMM2bMZmbMmWbMzGbM/2b/AGb/M2b/Zmb/mWb/ zGb//5kAAJkAM5kAZpkAmZkAzJkA/5kzAJkzM5kzZpkzmZkzzJkz/5lmAJlmM5lm ZplmmZlmzJlm/5mZAJmZM5mZZpmZmZmZzJmZ/5nMAJnMM5nMZpnMmZnMzJnM/5n/ AJn/M5n/Zpn/mZn/zJn//8wAAMwAM8wAZswAmcwAzMwA/8wzAMwzM8wzZswzmcwz zMwz/8xmAMxmM8xmZsxmmcxmzMxm/8yZAMyZM8yZZsyZmcyZzMyZ/8zMAMzMM8zM ZszMmczMzMzM/8z/AMz/M8z/Zsz/mcz/zMz///8AAP8AM/8AZv8Amf8AzP8A//8z AP8zM/8zZv8zmf8zzP8z//9mAP9mM/9mZv9mmf9mzP9m//+ZAP+ZM/+ZZv+Zmf+Z zP+Z///MAP/MM//MZv/Mmf/MzP/M////AP//M///Zv//mf//zP///wECAwECAwEC AwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwEC AwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwEC AwECAwECAwECAwECAwj/AFtdi4ZNoMFrBw9GQ8iQFcODDgU6ZAXNVDRWrQKxEsTK VEdWGjlq9Khx4jWTHU1dU8nq4sqL0Vqx2lPKU6lAgqxYeaIHyh6Spn6uCITziqAr Ro8K2nM0kFErTgXhZMEiQAsBe1jktBKgKlFTUPc4HaszAJQrpq4EgqoWSqlS0EoF tXLFSgkrLK6czcsX75W8dLsKrkqYhZUVVFkgpjq4MeHGACIHADDZsWMAjwMEiAtN zyc9gVboefLYhOXHqE+rrroHWsWK0UpAW63aRImqmk2n3t04kFyxTHEGX3qFNu/j ggMYXY60IUJsPKNDIfWMuvXq1ZOR0o59u/dkpbKX/9BtvDxy21Z8Wtmjfg/U94HE 0kVsXvDA+wvz49+vv//AaADmdxE0FGHk0YEfIahgR620EhOACEXDUUwGNXgRKw4t RUopemwk1lrpiWUKUSDWtYdYUCxFlFTxEbUHUsD9dcUMhrFgQmJUlQBFWCSeeGJ6 t+Ul1hUvEkkgh+4Fklh66dW1I16G1fUXbpWVEEAJi+GY2ApWWqnZlYqF6WVlX5Zp 5plfCsCCKa699ZYepWR1pVmI7UiajWjmqaeZgbhmijKsvLlnnliuoJN7UIwZwAEB rNDol4pCEWicJFaKE1c3dsVYVY5yudsBnD76pVE4EQVVg6gW1BMdULAKnnaleP8X 66wbbvhWrbOWAp6ilA3a5Zy/BgtskDrVdeh6euyR7I9QfokjFCxAIS2OybVS0HMG XWttQs5xm21LbBqY0UbkigTSueZ6hFJDG7lkrYonXdSKFbPiVIKEgvj0BBQrnAji Cm5xxtZSBKNFJFsvthDFFQJcMdS0zeo4lnyB6KGHoQA3Ch+9cN20HlI1/uVXXivI SJdhgpFXGLT8isnCbXPuRh95k0X2mKPIEeYQm2zCtYdmVUl7sbIXp1eVypjVF2pV gvTMGStQJGcZ0AGYBoUepnQc1x7jKe3RW0yFTTBRSpfXVSvLHYWUthFeHR0d3j3j CXdx1013d9x5mZqVR6f/bJnKjpWgl4yAJbnee1n1jRrAjLfcmGnXRL5Q5AL556Dl EOpX+YXQtMIRhgg2veDoDzp4+UqCpC5Ig9hgWGCDgWzoiSk5YRiItFDsCzAUSrKg h2txUUoii6ZCpXZeIvsEFpSb0vVhfIhSy8KJSHVcik7rQWuYTtFSdZj3Uipmpt5a UstlmYotRl+Zkg2qmaKjXgN8RUpCarGd3BuaKJqmUe3/nJpx1Jeg8Bq5mMIaUdtT r75khUCZ4oFu+kShqsI3PX0tWaVaUVHeR5/EAO1omaIaAtT0JUepDilpq5BBerIq KIDnLbDSla1i+MLwhOcZz+gYlb60QDP1r2pz+uEP/60EMCbp5El1sZiyXoQXR5lG ADGjCqik6EEPBiBb3nqIFrMYkXi1BFzoIhdJyBWSMJakdS6JyLjSFY1wneQaV6hJ nI4yIlM8gQ5J0IOOnsCeREVDLnAhynJWtBz2tIgFLWjBFRDgsPTcjnCFwUt8OKQH wxjKMLxDVlxYoQdHgoxf/BpcAA4DLZMVh2osSBpV/qI9mOWsg5exGW0ok5orgORE ruwKvaJDGB2VIHFly9ke2siZVUStb1BEjm8CxRmw2UVmxXnMeoLiHqmMjUXBbAzO BJOUtKGwITG5xtXcBqdmmlNr6OzMZyx2sdL8LZuKGZlfzuIT9azFYTnrCqi60v9B WFaFPwD1j0DxEw0/AchzD0yQQke30JaULpwdaRpHmkYUuEwkEDYBjVSgQpT7QSEJ dICKYlxTTkpJxSjBccqLBEkVAbRABjLoipNOyRcKYokmRsORFZZVilXEBXtEwhGo zgIyquxISnjRU/kUUwIsmWkFiEEMo9w3qB06K08suAk7pYUlqmCMqmDVzBXamLVS SMs1n/jZnqb3lo+4qSdUwk0g5KcMSOVlBigc3vCKk6lQJVMAgA2sYF16AihaKSl6 VRuqKNSKFsKFQATCEGQLNFnXcZIOPRGgZnr4PgCOr6lYCm2XdLSjHUWrtNjb6ck0 u9alLlUz28KWbBPCNiz/soslnitXbs1lLo2UsYzrUqNvz+VbArmEJhuywthMARrQ uG1H7OFpXJRCqoLFpyl7odGUNIUX01zhAFNypVgseRhHWiFrBLJjkpAyyuatUnsm mg8FpeY9S74sNYBLDdVMkLQKulO/9L2qo3ZasUl6Jglcwx08TzOesfrmen3i2Seu qrISvAUarXlLIJh7zMb8ERoTHowMuqAW5ZIqKNhMTSJdMIA+YGEQWXDFIFzRBxm7 4sabSp03U5eX2kbjaha2iEVfAy7Y8Ow1KqnnfI+WNPI42W/4rdpd9iJPetblXwBe cgCZd4Vceu9LkQOo5PYz5oWcrhWTbdBGEqquhmLo/3Nr9ghHTGG6OkskoRt+oCDe AhPP2cQTlRrRh4ZUlbc8A05uKoVaiqIiU1XqLzRK5PfyAi30TYkxWGqZV9fDlIR2 ki6gTsxtEKAYlukyfFZFX/lgViao3pcxeZIMZ33oqzNdjcCvaROHWNXZXksNiv8D dgk1sweKlEI59PpEWRPIWQvHiSZxSlYy6EDERxWbItDAFAvAS6qxWMopmkmmZlbX oOV4IXVeQIra/iJWaxZlg1dAVYMQglm5ILmyBZKs6yLLSV7ROjdfMg1orwSz0R71 SUxCLaibdaYSUGbW2ytt8i6NG9vSlltm1iKASuGS1aVLjGYko8jHaIrWdesaw/9N eSm+CEc5/iQ4YGlRUlnwCfBAg4AdM6RyN8wUtfQ8KAgQDI24EiWuJIcv4X3Z9+oU n9xuGCnZE9mmuCk+pDoMirQcjCUdd9/A5RM5WSeMKsuzEz3Q4cJw6Rlz9bDg3bhy TQHICpE+85a6Bh01JchaUJQBSL7/LDN9SjsrRGzNw11TLFPz7JiopCitMDptmrHC GyOCjT2c5GmTz3xw38gCcX/dPP2KesgoDUnjjL0qAmDLWApZVPsM9PUB5beaGUp7 1zF0Qg813ZonOqILR6RiSCqVVPw1XmKb1UoZDhTy1KI6pUBPEAEILNJ1BBVR6ZLL S6WL6FLnFLqg0KidP/r/KUFdl1Q7C0dQPR/6ohqmsJ7ph+4n7dkfW8A3QUHYwnbf VM2EG2paCy+t0CpxkkBnsgKAlGiTwip6EwDYxiaBQDXdlFfEcxQAhz5KBSmj0nyP J1byNm/3USABFWaTE2aRgw1R4H7DwiUDxzeHk1oJ54Kwxj6VMWtlMmgtMiS9Uyax tYMPUVuyZWzyMlHoslu7VS5GKITpknkGISHERVxygSEtZxMp8hMbBh/sJlbvEyfM pAfh02VSUhTFoiYulRj3xIWNAUmCIy2XZBhklBZr4R5wCDCMcSNV0SxSshdZJodE B2WqoRmJ8hh8M3b+NYMpkzSb1RVJgwAloEcl1RH1/+dlbcdPhCEDaKMWMbFEXcMa sJZVv8EhcaIMcJIVgsB2DfQ0f6cpgrB8O3dNQKRfWZUsPoEYMEMezLdjV3gFJzFv 1oINrUMg2HANv1gQwQiMwGgtBGEtwFgVpxczrdiM7gQth1Ja7DE4feFPiadfhnhe PkcwYZMaZBYhApU5YQY6qCKECAI6tpeO6PhmCTVndQaOCEE7cQYSvtcSo1gTYiEV giYWXBiDxEYirmE8RXUbKyBo4NMCq6QcTnEWgdB4I6NLi2EXgSATqdMFOZFE3rcl qIQyq4QUlbZZPaQljdJ4WbI+ZvGRnlUmwmZ+ZOJwBXgle8ATqxBtD1QRQaF+Qf8X QMP2P5oFf2YBNFZAQoHQOlBjJrg4eJphCp8QJ1BhCvWWDPSBDXUVeA90DU/QWTKg bjnRInpFJf0zHlnVM2CjgmWCWIJgkSRidMrRgQKBDQVVCiVIjL8Yl8MYl8B4Soeo J0NkJtCFPe5RLEDlVZrFklT1bcRjClZlcVv0HF0kEXFBIaszRuYIcnN2hB/xW1DY RaCDciLnW3zmEDQBJ8oFc2FxPagUdz/xFyOyAjMxFnuRO0hiKIczJSuQL1c2dfWV PJOWF06nNuMUIjVSGKvEGFb3MqeBMb1UGpBoNfsCiZ8XduWhDPNnCm7RJydiMc7Z ditgGkOiHCvgIK1DNR7/QSDO4hvQQAdlpUOaEg10UECu0WEdeRQn4nzW9Dd5t2Gd 2EmNoRzU1Z/OgosSgS2QpRLb4pbCWIzBiIzCiBuy9HmEUTLq0RNw2B6mpTiROEo3 gWI9hxMn+BghCHsA4joIAXK1V6IYchEPVI4PJI8hqmYSRTt1VBJvBieesB5cuVJr kSZmwX35khai031OwUr8wn5etSQhgnhUghfFohdZwgIboTpdQDR64AkWsy/RIkDG GZyAUX5KVaQm+UFhcj6nBVVz4ilf6j4PVyaMwlocAzwUoZRw0hNS02oYqKbW5yU6 EnmDF29rEg225CzGhmF4mWeAlDVslxitES6u8TNY/5oX/WkpUtE3Osk7T2io7JEj QHNCmoobRBJvFsI6A+IJNAENk8OLwziXxBiXBLgnwnIbgJlan9aCMSicsJZ1YVUp xPMV4RdAO6gtbEN5E0EgCJFbkmmZvGWsMkGEGXKiRiEQY5Ry9KgSbMKPZnWDMSdS pqEbTopSMzEi5FIc5/UiNcWHq4Q9kSp+eREAgaA7LyOPOnY7aAcNVKoj68MYSro9 1BhXg8E4QUOujQFK1viHzPhfzgh6F+Y0NlQK2ckbpykzdShOLIANV8CLL5NALHAN gsc1XXEXWpMsdCBWefGmxhUAd6dP6oZSdCR8V8U3xaYRcgEnOyI1/Zk29eOkdP9w lO7Si6zwCU/AGQqKoAV6jMGIGxb6ZIpTOPQEh4fzl4/yedHUjPuVHFawChtWtTHa ofZRZvehtZPDORTCUOh4jm6WEi2BKiCRoicaDRvWIHC2YRSVNbY3SaSAQYPGFsjU FSxCMC/qEdISHCg0cyhJFWthGHLStNrTL3uwGLZEO6rjGfRnbHrEdUDZPXeoPWgi asZpV2HCGHWSJQSnhv5IJrX2P5rBKG7RVgYEQ/vDkytbJgVnfUATVTdnMIJQeW0E NHEBQQ9IJWgxE+y0KGR4ZGqlaiRGYsM3HPUDcLfxbDznI55SFUnRfKrzgF3BCoKz WLrnJ266EKbKi2F2qiX/eIIV+G8EFy1/6YLu8X2utpN7opaFWbX6SCKsEH6cYoy+ WqCaCRPgMi7FWplCOBIhJ2eZ2RAykUaX5xBV24S+QQefQAdUSgdPAGFsARZMmxrd CiJGiBHxMcFF8TKfkDFE+4ZRwAdTdxh6ETxdQWcelxNnBxuByiFv12X3Wix7UXor s7Fu96BK52W/tJS3sbDa+RZBERfKQBN08HVAnDMVMwPYoCnYMAvQN0oYyxly8hh9 i2iKc16lAIr5ZRY7lhc8ZwqWoRZxomFxCp87pmPQB0UVU5UQ8ZiBRKoHOscKWsfY gCdfh0kTGl3tYY0Oqq71EQCAoMBnmxaN8aH7EVkB/7KOY8vIJkpnHUghDjFmZTsQ 5bKipUAHdIAJmKDJmEW3JMIvglFBAUBROcECOCGEGHFSOMoKXVZJVzknioQFUSAF LUDLYHq6cnElbfQRXXBWPkWqbdIZrqYjS0K59GREDKcpL8NazKyRVeTAHcN3AiuD g9IrjrKmj4IzWINhnQgWi/IoCLBPg0mmkMIlnRLO/xMoE4sbtXtKgVBQ2Da8ZYJe QYE+NNEzeflB3lcUSKFBVqUjBgQcb/HBeqMUPMpjX+JAGAGq+mZcBOG94DvRxCi+ deq60OiCOtFJiGKSwgY/eoKXhakgMKoReOJqBdqrb0ygQbgRrSDAE1WEkUmsYf8U 0xYxEW2Ui55zRgeBIL61Cp7sCUnwUTUaFczhx6VctVMS0/+7FkbNBwHgCQEAVwEQ BbccBYIwwlGABZlSHPFaMnKWEV0WMDf9iK8mdSJzMoRjw/u5r/qVp7zTTEFRCvvS GOJGM9nEZ3KxlG8BxIPYdU5r0sXhhUrCHpbHM9egLFeTMQUpaFeVE4+JmIHjFyZW F86HlIjInTzniRtWadBri0dBJYktF+G0OuhUgnYMjASBoKx9x1G7ZMZcXvXE0Sez h2DHh1Rzig17VeoaciOBtf80ZpIDIQ5SIJKsjh/ByBix3DKhUJWpLsk6e8WNKk80 CLvYEQ+CIZmsyZ0cLZj/xVEyxxWkrBmprDbS+6R0JkhBKgMlINVdAQULwxGtgAiz gCFos23RAkGcwbiqkz7B0zPskTV28YdQIi2UrRfYg0nM08zqJ4lFOlV1chM/Yahw 8sH62lk0eCaccgCatYj2JsTDWxUHsE8HQGrOEiQwbJLO/CU6xgII4Ap+yheUtUkV 0THJ4AmriiZWsDVxAT+CizypuHpTcSZajGjAQYDdNr0nVc8OZC0OI7KTfKoSLdFy KZcSe9Gbq6RHdCxGc7l60j467n4rZ1kJ0grNHCZYJIw9nUZtRNPu6L8d8UYSEYQv fS4CPBGe0wp7YCGQfMct8CUFob8IcZ6YMAedfAVP/4AJoIFSQYqbgqG2I7IWdPQT Mb0RjM5epwjftsMCVh0FWA1u0TLFHQMSnqM2XfEWPRtI6AXLUSN1Wk6NhCNPIMxg u8ECzwAFSymvnOEJf9zFOSPEm5RNUMAmScxNRnE20NcyuJh258R3yUAaU0MVGTaq 0P4YWYkX6XayR2G9gEMvzOWJyQLt/GkUFrkcmO0VW1xyUyI/m8SLqU3HCRrv+4N3 rq4/hk0kSP3HtRTI8QxGd/60/zSC/XEhZVvnjozcHlE596HwMjE68hZRgiAvGIEN qeM5Y/VQy83d3a3JdOsvSfUrLG5NQaUVpY6E/8wURtc/JnBSLeACLt/yihQIAv9w AFDwlvsNpVNCQC8MWW+hhtpTI6W0cApu4OmROzn+Wjq548ED7LqCGyCNguljJpPy smpKzoKxf37oJjlOujJFgepmAjXsGsZdxm6C41hVEDXuJs/eSoLbJOpGYswX0FCR LOx0P0FikcarxlHsLG11DZ3nqPck5RQ9+FeOp66lzEV60ds0JmC+JyLtPqtA5rZ3 c5vLAip9eUJMlB7n0gdCrJ4f8Sp9LTDt0hFB52rWRtigEWoWIQYhCCtwDZrcBp2M CW3AQt4E8I4hfIHRaR6X5+/KXhB4BVHgAjQgAE+Qpy3ASIwBDT6lNd4kLQcLYnyX u54BX5c0cTWsxztFThb/04rs19bR8hpL+QkVkQxppRoVZLTRVxkeRB5QNCnKojSi EcaB+ziCUW6lfH5qwfMVQRVan7gAwSLAQIEAAgjC1ioQtE+lnkDbA2XFFSgSrewJ BOWKjCtXBHm8klHgyEAO9UDZ8+SknhJ7BH2ECfLlyAACAkApBc0UNhYsELQQ0CJA QmzXih5thVSp0aRGoRC8ycLKCihSpaKsGkBgCa1dBa7w2hWqCbFduQoMFMCgTYFj xQa6xioaq7itWNm94rXENaPR+F6zy+qZJ1OtWplilRix4sSsFjtuTJevYb/RLB9u vNjw5kCCTNV13Ooltstx/V4ztYdVoD16TiaBQuek/5UrXQIFskKz7cAVLz92ZOFR EKvhigXdvrIn78AAB6xEacHiSalSyqivQIDgCtWcrKB1F4SxYwk61E1BQ3/eO3VP e0pUrWoFSm7aFK3cnw9lpWv9LAOU6CnAnpgjCCf0oPFuvVL0IPAA5rgiMEICAbCp hQFOYI4srb6LiAUBdgvABIEOWKEtFkyhLsUFn4KKQAFsauWaj24qoRWtWCjpQGj0 eKKkBXtiUUIWsBGkJ0H0KKUiICuq6LY9gusoyuSUY86KVVhjUr6TKnpJOI9ue0lI a6ARzaeeWkBgyKOwWbNNo95kc828uBIxwBLnu29A3jJkbjewJARUwuUClXAVy/8a myuxaHoqscSkosGGrvWeoS4QzAQ5TLRMhyuMU+IciyapGEVNKK5PESsOsGhegoIy uejyyDC6YmRlD7+8s7UUVjqi4xM66ICNybx06yokmGgLwIrOMB1uuEBWC6SjsK7o 6ZPvdPrOlBsHsmI9nYgzBSQoSijlvFJYS7JcU7q9aYXcqH03OI3k5ZG6a6mzQo8V yGKhRK381e1E6vaACEmGniKWWIMSLlZUYrXKyIoPw2LhAGKtQA9JPa79hOGRhvSs lT0mQqRIFtZLbEHrSmkIyawSDo4mrd57z90nLMKqoy6s+CjaInPDbcFzUdwxyZNi QnpA3ahiYVwZgkrziqX/iGJq6qaIgoLfZN2ViiqAKQZbIBnCBsDjrgQJG+wA4JLU NLmiGdbfayozVcXHIsMb77sTK2puvyvD7LHCYjSly1bmkrWVjvo+3LAkLJtLV8cE uciTLSsKliaw/uwMJGl78+0lcBHzqC0IPYQCQVNWV/cpoTbUsRTfbuu3xvNcay2n Ukos4b35rKrqCtqGz1fXA1dZhbr5ACyRURAJNFePT6b/rpTeCcU+QizYRHsgg7Lv 018IV2BFRd0/KUHDsshCQHEWYmxLtBWuQY8uKD4xZeWGkmFQyEBLWAFVmMQkquRJ SgfcQ0QCgSTvmGtBW3KJTLokJAExzUwBSMpRjMKm/w26KU5wusac/mOVAIEPUCuQ gZ4GMqg9aW6FETLI9wiyAq4kxi5zCZVdrhEFFgCoJ0mRVPUAca7QcEpTnQoNYgqj RE1BalSlSgqqPoUpU4SqcIpDnKSw4ZHCSGouygiiHiATLY3pIV/vSYIV0iayjhRp WFdARGcs1SzRRAls55oPh+43LhHd5DNyQUznKDeuHiLoXtWbWb/oEzP5RIRaFDFY d76TvIhMZST+cotACBYN3VXvJGE5CyjVphUBuIJNr9tNKr3CAhdMjCb8StF3VqYH moSSJjOgVnCKFIArtOJ92IDGNTLiiWSUy5jQeFmx+ICwslxyKhZpWgnexRFllf+u jfdBUidz0pCKrKAzXehSeIblFarUzAoAgtovrwapqoFQg9iYxVHG1RX6fG1hfQpL i9Y2IBG57z9pEwjaZMiCsolFT2ybS1wUCjdyAgZBdlNi3vSWGYo25i+H88vhABNR zRxGNYFgAULuckNE7CEhrsLo4coXmYuQYiUXqUhuAkBDEAHnJcqKFkaOU5zirKZI ZAnlCsq1h9WVL4G7IyUUIOcYVHXhdwHkyiYV5J5yVkVA9OnIfIRXngQdiDpmbF6/ euKggZRAhjdZiIJcRiA/PeifgToFkUC0G/URqAWCkIYrBGExFe6hFK25CG7691ZA ua+XHVLagFbgCU+UCyL/KHpCsqxqpC1GiC0z9Rp8BBi8A3aENSOzgu7Kh6Kvlsgz woEJhB4kVgGaKWofhC0HY+vByvaOptfDnoAuyZxc9gskif2Kv1bgIBZK6CwD8k5d VGoYbETHeXTJCSlKQQri2CVTndrUpoq43cFBETDfvUuzVuMYbGjkOAHYA61WpThL gTehXrRVFVNTxifsAaaBABDYEKAVZSkLIyGlIxUVshqojAQn2rSXa7pSGByubjjC Wx4f10YXFOkhbuPCsFVy48iYSQ9BqMmWHgLhNbGmTWsG+qry/mk2gWiNJgJgEz55 aaNMFotNMi3hTMuXloBmLZ/4BBkGffrIFexBNlA4/84w8EdaaKzwKckRyGHQBhyK 0QzDNZOIzqJ0rPkkiWga8asZDxLO0hU4kVb+yU8CMAg4Xc3NVjsKpJLZYoDONGbw UhovY2akjeSZYWgzW51qwjaFto2hIykBgpJnnr1J1NGQYQxd6BYjwHEUMmw0BWus MLjGfYQyy93MXD6RmStMdzb3GZ4LwXIWABYQNzURXXFE85JWQMjWLFsdafHHsj3s twSQgxyz4NVNO1m1RCSiys0aBR8o3QfCBzaeMVf0VwExz7hagXaKlNHIHu7J24lk zvdg3Aqb7HcgGfRlfiOkJiz8mAV6eAZICXIFDUGJIN0birYwdRAWOBchILFCQ/+m N1SN5PKKIU3ImEXpw6Y1zYJQeuSX7LugxVA8NZ6gAxQ645KXjNi4rD1TdATQvne6 0+Rxkm1lV21CgshHwyaqoFRyYyeQ62lYMlv3vgKgqMaFai7Y4GFYo3uu6wbO6ExU YjSQvl1SiQowkfrUs5olo/CshiKFDpWqJHVDucSIYHIJTxlzhmOwjYtHEnHNguQD E6lXfThqLEtriJZA/D2BJEqPBkZQUjr5XJlY/MJyOQP2SI3o569QyLWK4J0b8olW LIhPIFFTp7tiJgkm81IjWPrFsu+8MgAtwEa76Sw1Ip3UMEBGyCDMLBAIh+19IbWC jQIqCC/Ihd7AyWWaTkf/PsgG72xSK0ydt9KuKxe/yCAxBUoI5sCF5EQPco9geJhZ YCsHYAY/+dAMlOJE0rwznid3iou7ojWtsYVrw1YjV/AcPIf30Gyax6wq+TsQQrdN 0uPsFysoiZjA5E1wEv0/xfAL0rAMVbEMwVkd6zKMGYm9lCpAYBupT5OcxCg1fHG2 PBm+VGqa1riZ4lG7LVuW0PGldUsxVjgwFjmRXNuDbcE2fQkgidC8DwmONOkmKLiZ /7jBZhOeBVKReyGtUqCPnKiftkAyz+iM1Egdc6kVjGAN1vAQ9YkGaHgGVqAl7eEJ FvSChGCFlDsFtiI9Gfu8GXAPtggp5kgKAPMlXQKp/6IwhSjoLefyiAgJLWjIC8+o CcMIKcUBFFVqngBatjt5j54pkqHRib9Sl69KoI8AJ0FQLQLxIYkICjRBAAFIhKv5 i5KbrQ7aoDlRtwhpxCpBNfmQD65wjr6TuZkLqxsRKxLhDc/7E1XcuYzKus0AOpAb umfBrlw8ol1cItHgLrsgiieiFV8MJFCposN5ifTqOoUaFVWporbZGEDiA7GjiEfK L2KRiIzgkYgQmnk5DuL4xkBIQD+zludDCeq4RlshKvlQxVLEMKqgmJ7wHYnAsF7B BEyQF8Kzl5wwF06qlDu5l2voCaJyiWeROv24lohQjQh6mD0Qpo/gg7BACNZrGP9B AIwzjCeauAIBOD1YrAkwiA49AynWm4VW4BkA87SOSIrOaAFqiY68AMcEagtBqIqk 2CVdCj4W0wvj0whsEBGNC4SITA3HwBbdERrxYDuPqRmBQBOhYIFKfBSqkco3ayes 0UmYeZJqnI9iiZmqACmJQDQWA5ilHKGtqD/w4gvRaxTSarRHw5v+g7TIeMC/0TrI iKjEuYsI7Lm9zKGeY4VRS5SQkK5QRLVaYo4DeA/XUEwzMqPJCp3ZAccZ6Z3QMoVP 2AP80SpqIapcM4V+MYUZkIqMsEGwBBARSZMAIaBxucd71IqOcDkWoJ/vGK3VEYme sIJkgIZowK8z6bd+wwL/u6BDOvCE7wAWk8Ge0HoWjSCQVqCFFVoOhICxXsKG1iQQ akmKmugK0AwAGmgx92kFLwioXHIjrQihkIKS6HCuH0qILqAWPjCRmegTAamrgbis rXjE3uklU6jERHiJEqCWgcCJWhEERBCYT6hJxRGPtJAQE2gUpkyTn7grhAC/d0o5 lGMTqsIt7zlOwqSIlivM+nCeBm1QACKIsKSZEgWLt+m5Q6lFoYMG6tLFXpRRUHmV VUmi7dpCYQQvTREvTHmVw1A6HWrGWXGbIo1GpbsCPeCfk3Ak5fQYnJAeamy4pnmJ TFuNwqkVcHyWi6gOv2IB8eiI+EKRvEMyeEmOzBK8/4mBj+VxP3vER4GgjScRAIzh R91EEVO4RigYE2xYwa6AvxehAY+AAkyYniTo02YKka44gDIdp4EgkoEQhLEZCl+K Exu5Qq8YNzOjCDIskpkwErSJgo8wgbzYoji8sz1DOJ4Iqc5kDkYMmxkRiPoEG7JQ Fh7VlNMjCxMogdVZwaegwmT4vKQICY+AO90QkffQCgS4Pg/BgpeAlHjivgm1xDjx sYcZpZ6gCEdCFtYjIRwhtjqzCRkIK7LUCkm1SPtbqLjxzBSxIYmCS82IjAAMjcko QIxCjcWIqLxUQAX0OVlsHJT6y2fclRRBNeHJk5kqC7AwvGzCDQLajuR4zGYRHf85 Co+SQMLjgBLOVIZMc4keasyMo0fdUkUmQVY6uEc6kBZV7J2UGRhdwY3geBJxpJz/ AJCabYtIpAhMyDgQUR/VGomZo1lI3aWUzaA46YlFCTetwIZE6BNXmreBwAIsCAoA 64nyxNbSEYAraEndMpKR8AxBiAKhHRf/pDJzw06ouKzJ1CXRKJn9hMqP6KGWgIjL /ISS6J9e2hXk2EMA6gkIlUTPyMI32SBNzEQL5dOZecX5PKtkKViY4g1Uiw/gADmG a9AS/Rcb7CHNQy56lUVIiYI6KZHmC43wsq4u2kUBQ13IMKKdaDooIsbxkq8b6qL3 YsbvUq9ZaYVoRJAjeSD/jaANJw0blNCYcxkZQoIXmMAUmR2vZsm08EDeTuUZUMC7 dTFPFkgCZDJZOlgBlqgKHvqYitBezE2CYcCEiogGH9MaooqGhnA+ZWET2QOoa0zW pqGDFRO+tHkh9oQKGUCI951OmZGatuCXFsCC6LACLDgBgXhfc5oI99Elj8jaU8XW x0ObCaINPv0hyZ3VsPEILygZHqUFTNkMRkQY58sdPeCX9wknEwE3Qkqz6wMKhRAE aJ1KOKtKo6A3E5tVb7Uv3Bgn4emthvWzf0kYgIGNa+Sns6QVvlDXFfjByIBLt5Ri G6KbSTMVS/vRxBkVufguf82hvKSOwGRf1whFifDT/wAqq9ZQzJLopt5JCzB5zMLB UipSIgeDW+K4As5MPuC4n8JJAp1tLa5dU80aVExAL1MABcJCr9WIC2jAks9IOPH5 p81hHrECEDHMCt6oZBJViz3pneFrEWmxCeYQAFow2ggJ4BUq4DhxCT5whaglktxg niw7iDoyGVzqTQHxikcNjoFIjLhQ2l0ClFEGFDhOhGMWhEpEhP10BXnkCjolKo9r HsMonGhZN771kBbQZm3+iVnrm5OrUMNlZT/N0E8kkAu0r4jw0Ptwl2iJuQZVrFbk HShIgt2wqlicRZ/bwqALkOhKwCUKUhkN6KJjIiPilGCEopNiliniuqyLwGd8uv/b lREroINr0APEmIsjWdLfpQ+AEl5fWZEnUKMHXlWpAxdmuSJx7JRjweP4UjrlaMPV CZVCfsSG660rWMr8GoYkOORPGKfeSYjb0M0HEhVWED6bzc4v/ZpA2+BYPYjlwLmX UD2o8AhX4K1WOIXaEIQuyMM6qjL3s4JSxT1Uda5ikZaYmdRWyAp/orO2phCKCYlA SAQv4E/+/E5NSQSc1khxjAibJVua1Ou1iUNma0pl/YkrCCGLrOEJhZN4YhNqkd+2 TlSn7gncsOyz3ieK8Er54J2rBBgSCxGpgNRCI+0QSiTyQR7J6b8oblcp/j9IOY2E KMB4VV0s7Sios+NnGcb/maaD8imFGzoqIITcg221DAEgeFO8c2G9K3AQlIy1xeiM xNi0uwgOzvzSXFMGKFjUPQCFsEWAEtDZrOFa3UInnPArHsOfQzWpDbqNgQmE992O Vls5n2W43iFgraABGmqBGbC+EisrMNzD55EQYg6UQcmLD+mCLiirxGwNsAzddluh 3kxPr2WROpGpXgoSYTYhYl4gjxgEQfhwZK7EZI4mAMFpCKm3ACohZL0CWghhQaCB GUiAbU4TbraL46BQ2moTlNugFXQ/lmNcz7qIqZgpg52KanKeJAe5ViTimTkugZAM ex2pWnSe5nPkogOk0rUu1CXoUxGN7ms6VREvkybz/+oinPESRy5KqMPYCzF6Fd51 qcKDl/htiKJ5vrrlFpqY2DkWjUybNVsRJysVBFxSOp3QlgITAJp2v4abcHmMJGUw 7bw79Ak7itRwvg0Kk6sMi/3uNxogJU//gvjVVRvMVXrykPv1GKWhlg85AEDbVUlS Z/f7T2zdM14iiC0ysAo+rBUkC/wbv664Jxe7DZ5JZi/48O90hUT48B7SkvsIgP3a Ct4R4YPoTC+ghRCHYagp7BnAC0yx4cUmCjaJpxz2PLOBmP7y4a7ADcRaF7Bs8hJb mpGwGH8RNBM4S0O7sMZLHiie4il+DEojDb/ZYkuToogadOGwbSvVYsQIY+9gDf9S cCkzKkywmM8C+QQkSSDpQUFU9o0rQpWi8gzSMUnROdpcUzpVPNZfIaTxFpAkNI9r WIGsrUyXWB1EkIyECOPJwAYF752a/RMZ8nl/2UgaQACaagETqIHMDRQfeSBzps9O 9p7vWVy2KhYZZBQhnAtDWpBKnjdOF5BHonWpgAn4hlsgJ/BkQQ6pTuZBGHFWWUwy nudR7A1a2IxKpIW6xoI0a8p+ixrR6IwcD2dxtlAf73mnl5D7sGyMsILmNlh4cUKa g2eltzPhIqwSUpQazUuBFCsjqR6Bnl0Zva4k0i7sssjWFRWlmyLYdWTYNWqBoGeM QPPqOkbrwGjiCDMzepL/jjZMmtAP97Avc/y8NJls9FINg74iOmIFHEmOTKvD1fmE VXGtkUgCT6hn3eot74WCa2BfYaoJFqCDaEAEbOiUqQyVYJS9ITaBgkoYAYjxkUAA GhCAUDebaCCmjUmS4Q/2rrgs8rtWvc6lAACIa6ygmYpmiiC0UlBWQCkRIMAVFhGv CGBh0eIVKxAzWrlSolUrQYKwsQhk8WEAFgFMpFzZkqXKmAECWaEpMtGgRIlaXRHE AsqTUqUSlrKyB4qVEg1ZlNDZSqcXWk8FeUlAQ0ALBFlbCJghIBErVlcQXcNW9qxZ bNHSom2b9spDmSphtlQZt2TNmnr2tKR5BQoUvAuZ/8qtW3cFC8QBBLRMqXGmwGis Ik+OFiUl4hWsSj0rFbZVWFagP4ceHdZU6NSoT4tWe+11tGuxQaNGHejQIdSIAgVC xEpQAhYIktCBguVKIFOmAomkTUco6GiCAgnVY+X6z8QBHLLcXkIAAhZ79CgFvIcF eLsoH0IxFTK0yNqfI4oUGRGKQWXR+F4MHwAKJnSUcBGBBJqwBzTKDAUNfwEU1Ao2 2IQVYVkRxlZWK9e08h8rA5bg0HosfchSQwFgQcOAAbSwog4OrYBSdxCVoscnnggF xXrrMZYjjz1edEUre4gmSAArHDQQNJJBsxlgJ2kVUYEnBSaRRiIJiQ1zKh3VI/+X D4H4EG979aTTIK4kQhNgpRyZkB5tLoTYh4I8lYggO4XUyootCGfRVuH5Vh9bEQpK 4aCFFsrXh0xxB2OPV1yxxx6BRGrFAUU6il1N5yV2EWIWwfliSoTl+OJFAbBijWRh pTpZlIIk9EwgoLXinmi03ukerrfqKqd7gkQDIbDYAHuNfIF0wUUXAXTRxSFcHBII KzP4xEISUGDFAivQ+oqrKUKxkuoepXiiBxRHWXFSYaW2EMBRn5QLYrotXTHkrNn+ disrvU4HZXvKpVRRXSUEGNNFenJ1ERSUXcMCS4JgiI0rIAk7cYQQlvXtUKw0SJdM Aegh7ozAKdrCDC18YZj/TCzNON4narJnCmYcozyzTBEtR24gV5iwgjIHlWKQKY/u ocwT2UHEwgwWYRVqROfiyFS2Ic0bUiAoxXv1Q5rllbNTO1kxo1AJia0mUh42lAgi rXhhJ5BYzKAVVljBjQVI9kn8MKEP403xxHvInPLMAWydaYM0nReYIFYMhrJicsGZ 7goyrBRIZEca9O1lm2rGmWeleU5aaqGLvlpYr8kWTWyog7QaIlYgK0MXY8jexSqC XOGF2yYMiMC8ghSUr2izBqKkIKWQMqN1153rIkovzrCYSuW62dFDO/IIpCDA+579 aneChByUovanngl0YDJglAVecfprcJlgsaCsGCrs/2tmCTS2dz0qVcoqCiWzRwJa ogMW0ABF28kRiIaiplJcg0gB0M+BosElAHRpPSwwiuL0IKWhdEs5kYJCKZTBF7/x KUqOQkpgOpUYpDykYhW0Wpd6Eoi96OEKXXhKSMKlJmjwcDObuRFhLCKnnOykTlgI T1aEk0ThXEFCpthDF0YyvylSERsNcsiX1pNFwT0qUzSJC0fOlSkCZWZTFikBqFTo o5OILjULMyMLfAYdWhlkVnbMFR4vlyte2TFYGRrWkLLVBSs0q5DOAkS0rsC7kl0r Gsn51rYM4hlwJaNlT7DCCs51NYYF4HnmQUomXTIXAKjEIabInpxQ+Z5U5ktDXv9w VEUAViqZICAAAzOBIkvIFT1JZGJlicnEgJUhXwoqWAP5hIKgkaK5BMwUeqgkpPKl kRLQoAUFfAk2VfKJTyxJNoKAgu+uEQC1FIYujGGmSs7Jrvag8DzbSQhSiKJAU3zC BOTiHQt4eZENWeGSDMFMP5PSRGw4UD3MpGC8qmcFjRmuJjsZRKRmSCzJRGOBRIFT Q0KiE1qIpGRagVuf1gWWVjAHSG45aaDQMou0IAqdojTMOfFCE94UzihNQtPjaFak UJUqLnHRiACGxz3gPShzmZlVZ0gHOtF8ro2fQU0rfgUS9mkIdRoajUhkwAVkcWEM XR0DInwCJUcpsgX52oP/Hj8DrW8phzcL8dAKUhSikoXKITHBUWMOCAAKPmQP7xmS cn6jvahK7S8XRI/V0GeR8p2PD+krEKEIGgAptkKI8jPUMM1S0SVtRiagQkm4kkEj PYhtFSr5AgK+EMDG8NVLBUkdsSIVDWhAQUIuWc9eXxiXch3lKHoqAQ/VpJxP5EtB RylFPpN7EQH0hFMqIVUmm8STEv0ERNaLkXrWw5vtWsE6rcjJ1z7GQ/msJiGfKFpK EEEnnQhiK0n8KJ/CUzfbCQIRVbxvoYi0AsWM6IDZRUlGHDXDnLnoUmLMmacuolg1 onFTa1TJWtv4xgSHhXN3lJWtbMVHDcvKYRmazB8n//Yttr4nZ1YYAw4M+SxWyNJE XkAEC6AhEnoVpDaSCQl9PbpJLPyrMBERHCt0Oq979epeqvSV7x51heWY4icMKReU +UIHOpggaBIpWMHG+bDKCtMxEgtWxdIykG+5s5yLCe+MlLEZOkBDDwGo5hfWhTU5 0S+qe3BPNPRgRZ9i7WpCaVkp+CKIEihJgXcmChQYRBE+xRIjP0GZUlaghxU4KiV8 6S55+owyKwhiD502nJyu0KbxJARoP+Ogef81iLTVyaMl2yVIETADILlHhpnlG4TC rGtcWxEmy9SpXWRKuL7YNDCmUFzjltk4wTnZpTFRjAmghZrssfVXcNEcUjtHGv9Z ObXboyHsr8Id1dloiFhhQQTsuCo72R0CESvaE3hmHZYrXI6pbbQdWcP3JYckjdE5 YgGRWCCdHpkACu+RD7V/c8oHdRo523uU7RSnvHOZ7yOPJVCuI0SktZgFJL/peMbz VmgcYRElX4ICKz6mBzlCo2pfYMHJvITARNEPNt3ChnKw8ZgcUbC1D/F5XJw5aqQ8 MWMECfSSnriXPeizQNvRpFHaRK4nI46LPxkPuf5bQeRsF1JWYK91nvCx1aHGMx1M iEMQ0BWdJE0reerTnlowFhz3JOT4rWLA4fqhDx2QRx3JCKRock4DX5A3CS5jGdlz hcTzaLEBWEW336jCCif/oxR3rCOJ84jHfNnRYWuJ6reGFSwNZc9Y6VYxF1iBtNV7 JTwtT450iDyry2WvJ7e7svvq4p8kwjBUKTGJYWCSyjsNn5Wx+k1PPB0roZ1H4hf8 TxJK4KiLRCFKAcg1hHwXLFM0kOPwCzOEuO8yl9KFJWER2x6SQZCU7ICAfA6cFyT0 q/tNJizZRAlC82oRvjyRIYqboVB4GoMgBG/QAStskwZJREUQCMBMSQl0y2a0WUO8 yXJcWW/RSLm0hDp1jGMwWaTshRe4QkbQ0Izki0GUGjcliEN0RQK8TZ/MQAvKDaxZ BN1Nx0qlVFqsBUqhRYTwBbAZxkOYgLBJSk0dRWDg/5SmadKydcxJQAb3EISqsELm YEa+JARUNZVpZCHpdE++CMtl0Y9yhFv85EvraBWyjEHsjAFu5FO/rYhWoEbdKZy9 ncYp7YujyJ1XeIdFIAAa6clixJDWPUR8AJZ8DElzQFx9PBFy7IHiIMW5/IeAhM9j MVehXIiwyElrGEqFCAsPQcNj7Jvf3Y+3lMKHCMAXAIzMAR1TPAGFoA4PWVXV5Ij1 cMkeXAM4YUN5UIeaTES3hBAC0oFyWIdiWZ/vlQC0CJdCNMn18YSlGYWk3MjPyZzM vQjX0RTXKMI3DVi4HERw7dCSXMG6YMXbgId7lUx87UknyckeOEra3N3dEUmi8P+d iNxWjvzdpORM1hDeGGkOHO1XTGASCxzAf9nVSUAe8ITOhF1EhXUGhjVkrTRkr3Re h5HE/mFPznGcsJTYFciAV3mVIane2yRNySTNb9gO7V2YbWQLvk3ftf3L86jEounU zlRNYUDErhhZ59XHkiVHqK2jWJXLdQTAlAEGFOBSwSygnIFfMGFJA/Harn0Lg6AL sHWjHlxD47zcD2qJG4ACKHSLZAiEbARZCSwUXPwgZLBCbZXCJX2N4nRSC6wAgvhi oCmDpPwIUobHjsSEMSoQmwBGCRzIb2wH4FGaUfxlS9zZ38xL8gmCHgRCmWQEUVYh qg2PZCCNf7xNTGBFAmT/hVdsxdKkBI5x2khkXMZtYmmmBWn2WlYC4RAaBbEFwpTQ hIPJxa9J4ks9WzoFAhRKG+cx46aUALEkledwG7d1W+iYAkkcUE8kzoCQyucBjxVo VUcyixoeAha4wInwHrZkC5AQVRudUknlWympSHh8yNv0SG4JYgAAnSAKVlgMFcJN R32g0jpKiqMwIpRUHB9oysVBRJjJRq7ZDnLOj2maju3YxRatx8dUR2VthwDQgHck 6HpIkaCkjlVZFbHo1kN0wWzZDjaUgqRMVivg0qKZXSeu45S82wKix9UNSE2YXb4I hULECbtoHVOsx/pc0DXojrxsV9fhWKJBwzUE18co/0OS7GE55ggCIAANaMUeKlEt QYR9OEomuiPepcTegWLJrcffYRBNVMoF/V3hSSLiOZjJBWQglspxulGCWcRCWh6v YJ6c4tEdcV6vYIN/eUdZtoT9aEsXsIBHOouzdIG7FdAgeMEgHAe2JIfAbdjs1UaQ rORxwAVBikpL2hUMMUaQ+RRd3BnxrRKoLln23FmoOco3MaK5lID5lMuGlND4AIxa xCqErEVE7IGgbCJagMRC/YZEBF9LUBACsFkpJMMcXMOvFQamdkyVCQIt2Ff9gaX8 lAJdYOq0Vg/OGeuHPlFtbYgXWGa3dFMpTERXIE1F4KVKTAdTWAcAqgm0hOj09f+q QQ1NXRjEOEGKdlxQ0d0ZtCSCFzhM/Z3gz3yMFZhA3LxNNaVTXcyAC8bNwcRFYYnE LOxgWuQNDpaFD5oZxg7hoxCbEeLFbOoUdHFgsNlFu3qne7TCFCYGwHpGFmKhU3Gh /ChKiiyKXc0qGW6kun3VIYzBDLhAFnwBTgwCDWCBcnwTt+CK6ExHzohnkQgkljbh CwFfEK5ETHjne8JHvsxYfYRFzvBGgHXET0CBgKDVxRHIoMRGMT3KFJFm0UGBOb7Q gs5Ik82sYS6KBWlRJtTBJ3zYhQrEZ+HW9dyOWpxfoNnqedhOCySAUCxHimJZ+lwb FFiHeOjQfe7BMPYIh4L/yEisz6wsR48yB000oqu4otgMxJZAj6wxUnowisEsaXgs aV5O6Q3ZnZXeqsbp4QGVXIxwqfKg6hVUCmFiCoLxI08hxgGkEQda0Ems1RaWDhlt p4U9JIlJL0p2WOdR5NMqxU8U3PWVRen9aRfgQKAeArOwgAtYEw18QQ3UgFlBS7lM W/Xqi+11a7emi1RiTUTIjEcA3KcWH6iWnpHR16Xch6o+hDIsxbUczJWpBDGRJnIQ E0bOKlgShFaEBMBhQ0tGDx0og43oAZVp2tVkAjFkwie8xrNGAwg3RpCwgIREBgOx gib9iyCASkwZDNL0GCqmBBRQx9ggRCl8AkEGThMl/4F/olVBNMQyzYtU6omEEMQn 0IFkYMMTvB+L/stWoAxItdiAIAJZ1ZdTfjH8pCaE7AGprObvASWqyosMhA9sfqxe 2m+87MxclCxvZg/KYoZKBKeahE5x8rFxTojkBBEcmUCVeeG8SWdXpeHOvtqKuAAN uMAMFC1shkRgFeJ7hidZeVZLZIWGnoTPQYlgkZfJBtbWJlngge2b0MF2oHDZKg38 8KA4TRUVTfA1lEIFY9+ebgcd1EF1DKVdfNaWcol4bFMmTAZVaeiEYgN+oA4zy4bT IdZi6FPTOR1oWYFydBCq7UVdaN0Qf8Rs8dDCqOretd3rcuY1cPAnkJZV4QhjMP9G LS2pEq1IDivRk/rHQ0hLF0tM7WqiHinTiGSpd/yt4HQEQTPiOU0cRizeb+5XyO5U ABxAID/YTECeJbMKHEUV59RRjUUHnT4knfIKSTjEUngIU+DIgKJSICDAsRQSsziL DJwvFliTNZlAy3Fn0V4epNrHSgYcykglFVtNsLlE07CS/xafYGlLDU5fUjCFKt+Z LoWH9dGZHwnL/L3yUmpI/TVZL2UfTzuEu6TzJ9QBH4DESyVr4ASADNABKHwCMXwC RQ2FVLZWTbaEnEArWPLn0nhFCUWEnkBJXcwzUiBIctzZUNxZUkB18jYR932YQGTE J7RBZioRwyLAkBrEVw7/BHrJDKwlTVmhTNwwoViNhTHjIMWiFHLOCjBuhmFizV1M BBQEWEv8KRvfb1bSNgsglEaYwELRsb2wgpwJ5AoUGsu67FKZRmq8BwbPbGLt3UgI RH1tJA5sFRqy2xiA4xf8rAt8QTXlS5bki3LUC2v8Bm9M6Y8x4bogs09E43/Qx7RV 8lPBRx3Wxk7/BWA8BB3EkVa3MgOvhQ7GRmv8CmYJynxWmpyARCvw2G3RwQgvgRRA SAsExgHFyJcE4h6QMFdewYn+If5p6PqczoU8TcHkiV4n10gKh7lWz0+FTSduRmOW JcA1CvtkiCk8ASsow5TtjonjJew2kX9fiFDYRTuD/wfczIBOuJ0LogQ8z6JETESB 7/OgAKiEmB3qYJGIoFGPyMDEEbRdYcdFcLmX+GVedQelOfR6+tfygu6M2VibQi80 kIJD2hG9UK+j3ulfKNaxTpbGCRILHMv4EmrP0kAW0MAgfMEXDIC95ExEbp57lBR9 7blt+4emCWFhvDZy4OTwRSQAx0rtQcpykPFSCKXA5TdSrqgs8TgYbhaIFRNqVsxi XgEAFPidGEYdZIIyQAhHKUEGr6ZdRAEx1AEorONkrMIeLE1MkJJh5J9MmM6z8pSK yN0Cy9rq+XUVq2f03NkepLOMolwT0lu2NEYTgVhkxMYTDKUMfnZLHMCsxip1JP9B usggyWhFC1pTcPw14Gyko0xVakYWMd2giJkO972WKmtaSjQN7snLAi8wXBqxLYpP XfwYTBi7g+n2oR91WMiZ8QoE/wz3cTfVH7cGpfIUwmCEWQgWdE8nu+EG+mKBF2i3 C2StWPiOe2+hTq4kbSoRMuuIyfkkzIfyQZ7G9viOd/tMt2ASqCiFQej3HuL5h/2w 2ASNJgp4fRCYVEvWekDBNpnCfu7y8/SdRFvQWn8CKLAASYHj+d68BRlzJ06J4659 04E8wIlEYEDKDwea4ageRAwPbIhFYrjGhQiEp0HBHNw3esDz62aXRBxo45Xz24l4 njTpQ7iuki95c9Bu7cr/hocryRQDdDDfhQxcEFIE28QhRq124uKiXIM0D0833pnz xsKhkupddEV1xo1ttEdrNEra6axgcFykCEt0qveKt0oLqkdSZwsMwIpkwYMmgDUk B3P4FZLVaUrKEH3laUxE6Xga1B+6lF1xnWAVNfGVJPds1rAOxSPulkGAOIvmU7lW sdjTzw+jjsYEAMdtWcW06zdFxMTYDjZBAQmTMCY8MUCwCCCQ4ECDBQWaMAjqk7JP UVpgGdCCYgABBhUKDIDR4MWNrKJdYwUtkKkAV1igZLGSRQsWUVi2EIAwQKIArALl DAQlJzRTrKBYscJqYytsRo363CMoJKtrRrHtCRCI/9WnJCxmDpyZNWEAhRsFXkyI YAaCFghomE1AowWNBDPWViTI1evJlFdatbp2DRtfv30BYwssGHCraE5BmjoM5WBj jQNXWGEhWfIViycjs0TJqlRnaJ2hXKMD9qCVjBsNlug4tCRV16wEIVwh8nMpVq1Y 5cadm/ft3r1/+maFLRDqEpNZqDYuGDarLjJkdOEyZvqYQ9YFYYmChaIAAaxMBRIk HvxP8+DRC1Iv6EoglBuPi32Mmn4A5fRnAth45cr69a2CA5C39cATxBSf9NjjQCuO s6+EPZQxhaUJKZwwgCiQuiYaKNoroQRBCBMMKmxMWc89FkA8ygvL7NvIBIY++f8E lEwyMWEF43Akrb6N6gAFFGIgokjI+XZ0kKX6QIqmlJ9YmmGGCiucaSXUruDMtskS 3EMPKPR4ggVWVNNLw71EMiWvvEK6xiQPbxMkAAQQCCsr0jxCTSAEthLSrBbKaost PmegKE7lsHJxoJRmEOTMEBlt1FFskjwMGmiuYaxF1b6qr0IopgxAKBY4TYmFAw+c tDPRBjJBoymJ3NEKndQLbzxWJlyBBcNKgYYU3cy8rddWFG0TQGCHVdRMQZ4ClpWl qFKvvyv2MCq3nFiQjrpDuMD2kC5maQrYQfjACadS9IiGKjPPU1QQVp5lT6XGZnBM XpoKMuHDKtUl1lh9cSr/sZX2Solmjz0+KS655KDYY8MjWZKSIFYPnYwxgo4bbkSj nqpSPJRAJNYyhH7MBEY6Ppn3oJUOqDcAKESWMQEXWoDZpa7oLcGKFaCwtS71DhNJ zStMmJmslg496wq6BBrP3GVXXkUPcskNDyfxsInmqKN61gukVqQSoAQ6Sgh1K3oP AmAurNA2S22KaBAgULfY6lMAKEo4rSCU+MvrahEJG5EvvvneCySnFLtGKrs5YgGA ma6wFWecDUJJspWugCI3n6AhXDSyOe+IBffcE2Sp/gSJojGRrOxVN+F+a931QNRs zrAUBQtJ2nWfk4G6MXi3zjpEogneMKfUC4TcPcpD/++8Ep0djz+BlMMz3iLpI7JV /ghcd13fdvtvPCv2sA205Fb4+gnwIoYyyotYjFhnKBwF1kSOBRsEmzpbZGjkTD65 8b4dKUSfEsgIFHuAmcwo0iqw4EwyjrsRC6pmGAlGIzYxUd9K6FKly7FrICPJFTQA wZzckGkvwgtesgCUhNEE4CoeEgACLvMYtO3ILBiE05AoEqiWsOVPaouTpWDYIsr1 Z1GPMiKjggeNaCgxJJZSzRNbVD0ogWVyOQPVFSZVqkmFpGSroh71rMAfaLVHJ7Ri ga1WopdSPCNXvYqGG80zrGPJETzFAo+auCY69QyrJKaAFE5iY61sZasL28pNNP+0 thuq6EEPeFGXv7QHm/CYol120oplTkOagpAGcQLZgxX02J9mEetY6oENewJhBVPk 6hMSohgdTCGVszlMKzMkyHsodrAA/A0pR1HWxlCEDRC5QpNvapkyaJQJYjRGNTSb V9jo4BBQtKU7PDSIJsP2BAbtAQp0U4je9KK1aLSEBU+6QpwclhLHaOyQlfNUe/iz gjdegyoWewqkEHkUkVDQFG1gDN3ohhCuCKAFjdkId2RCELQk4CwtWAsCrtAWhq5t Jk+YGEfwli/B/A0btADMLADDUZASxmeDE8lFyaZJnB1HZwpp3OREhblcmbQUzTSo vHT0qlfBM3SCKChBDvD/lFV0RnWs681ujNq68/jqNogM3t6usa5AQIcL06nOtg5x CESIp3gGYsXTxGMKsZZnebJy3vNwdJYvbkRn9MFTpk6Ct6UULyfjMVEoA7Gizixp D5ZRjUVNckHBmqCCFznOcVayghSNyD/PUxRSvFI31NABRjH6RCZuZKgdqeYAbf0a yVppQBcgcLRFKsEKnva0vZaCbrF6SvAOIwiCTihOFbKICdj3G/+oZ67TuiMJ95IX vtxGL6bophWCwik7wWlscYIZBmPGFhbEaU99ElILIjqhmaATCl56U4vidIVEFbEv GoItR4+4RCWCpFIOUgimominWq1ENZGBKQtkwII2/25QiVI5gI7WSp8wuoc/gdhD Tmi1AjTe6hq5so2vcDMsYUF4wso6VnO0Z2EMw0ZAgUBEtayqrUJ2Yat6FA/yGBnH fa3rJ81all374xiXmEwgVqCxQT6JXHEZiFnsWU+7nuWQUgBzIGErBVZcktCBPqwg UYhNnGIIGYFABSrsOWUYr3A1NxkUCsQQ2Zcz0aDO0WsOmPjyNHn4srbM6wnkSsYa HVyKJxhIPU+xM5jQOV2Foi2DKDoMSOaaF1oYBXYl2d49e4mUwxxlDyv4JDcbd7YA nIXPWaAmD9tCULe9RVBnaRtKAnpYGyMMYgIxpxdakYhBl3dwb7Ta1f4CuMxJKv83 Ny6IWKTcGLxp5nOm+swboQExlN54JqCDJyp9ejpWrGKoAeINUp+NyDO5TnnVDs4p 6TzWqUbnqtbJKqzEUxJGfuKNvLJ2eXbLHrYaKcDXrI93LuOpVF7hJ9lO9xVWtB4s CGKveDvtcZKgDMbUVrBHYtzO3GQrxB6HUVx1F4r+hknU3Ihglf0EHSzVbjutgA4k o1EdDjjamM2YPgpmZGfYmLnPeGIFETwTbKEgJerqmeBzSgkoB6SoRKQaWCVBj1PS ZGe+SLAvxg2KULpJt/JN6YV5ogENRht1mbWET9eleguE8oSl4yxUZ8RKEA81g/7s HCpLlJRPnHJEYe5B5bn/ceKl4C5Frx9pIEhnCWWsManMjUQZegawxrEsxgJXKbEs CUmudgVHOcrRzuEsqUj4pS4OR9LFUhWXawRB4nD36zUJCoSr4bhh7c2qP0sR4k0V h2v7bEkPqUncVMioL9mvS4zjyUsiapCILlASYUWGgin4EIB4qYwFqppXNzcSCGz4 NZcBKMy/fMwpEFHQktALxIy8PKOLEz8AXbrZRcXSBpJJk5ow444LspKRsEHBM22U qR6sMBhF15L+ZBMEKMGnGEEkIl+KqmfW9CmcrkZaooHruClnPmliSuAKwGcFMkIA oA7TEGqh0qyhaksouiTUzuj7xKxFMopYhssUPgFq/0xBJPompAhjIDTkJ/ZgzNyN IHSGBQ5ABqhEVChnSnAufMSj/l6Pk64JlMTI2NTjpyBDQ1IHqZDw2QzDdhBJ6FAn N64tCtNjrAxErKpwasJNrEqkRHAiQQ4jwrhnedDD4bgK7Drli9ivM5Kh9dyKPvrq wEhHdAzMrpyFjBgwomqgBvDCRmKQBSLkNLyD6qZEVSikBJREKjrGPujrYBbrX0oP JfSGVhzkPlqhDmIERuogE1BDPzYCCjzBExhJuSau4wgI5EQuZkROVTwkbHBmr/Ru JEylSuQvJIojEGvO79jHwITCVv7jTJCqCcXktTCmvFrsuMInSwJhVTCQmzJC6v+i TrqqTk+SDAF4glxC8XGO63FgiFDE67Ew5ux8IolebTAIwzKgsBRaEHoupUH+R8oK 74wCYAUYsEL6sJvmzos2ghMDQB/rI/AGzz3MaELUSFfA440iLFgkzGe05s5ei8WU JZJarDlc7DUmcpIoclzo4DA0MjHsyPKkysdizAUJAgqUwTZixBPIRiH6alb6D8ZA MjawgAbchCC6QCACClQUowWhTNIORsxwJhA+41aKrsgKQmGOIjbWo5tAhD06kCAE 4RN6REZIBuMag0ugRg+sAiE6TglgRM1cQM3cogW+RvyewEbQMRwT4zNo5Tauxmr0 Iho+5iCQxiugxaJEDQr/fHHaFPKebGcANdIUbqYnQIKVWk8hduKTiuOgXADT/mTS 1sYsCAqihmJJcuUYj2dLmlL47qIVEAGc9hIx8glwqqZqBOAKYke5OsduJgMbIyNy bNAG52UnT8Ig9KNzPOUl26V0BiJldumNSuHNVic4j6rx9iIQSgBNoJA3xLCsqnAL 6UySsrA1woOR9m54oC0502W33kPjSDJ8RtAKSiGzNIWRtoQqDhJYmMcbfQrqjOJP Us1O7hBUWskUIqQ+BYa+xPOMjoO1qoYvPkbhCEKYUMTh3sNDykc8P8KyFJRGMo7j RrAzPgEUn0A51o9kGOKArmvkWKDjSCYA9sATPAMW/2UqAMRqHAnDaqQisBzGI1hA S7qpfLjkRUdPUcYknMRkRGpHMDxED0ZiJMxDrBotMhLm0fDt6ZwRZvAET2huurAu fMBj1iYldXKmrcKOBbzgsU5UI/eCUpDniKRCUzxkEsUUPliKfNAoHa1ABsJoJXYx LAaC4A7F3TSuC/pj3+IQL2aGJfQiENiojhTDNwxSMUoQMUzw/oZDWDIskhT18hj1 Ilvj8uQsc/YJMQAkUB8yPVphY7ZThlCvFD5BD0yhBJ5m2OIxlTKwzeZI8rynFVqg BlxgEBIB6rJgEGghcsLIQwUV9HyiFcLmsJoPVPDyaliEJoDlQ4BFJXw1HuXUFP8Y Ivs+gRim8jEY6c2EDHIyQoXogBietfxGjm1MgA5U6BNA5SyB8kAC5kACgGd6iS+s hhXAp5nGZiPAM2GeIMUMTJuWwiiyzPF2oy2RiCiCgjNkqjYa6SR4AnyeBQtcIAsW 0wUQSi6V7CysgEdnap/MtTP2IFn3YzOxdOhoYxVOal8JA6ReTbZEsjHshWIAihU5 ZdducMx4My6LiVNPAjd9DBGUbCWM8DcfTDiRUIKSZRZaIWAERzmNdjmpMGkNxNDC I6yMB1QBlbj+TKmU1l3UDT4CDGNVKzHtZGJPzjMOzDaeUz2wYBAUxQuergZoYBBo 4Au+wAWeJIw4BCXM443/xGpYUELBGkTByOew9AIwWMRDDuZWKCcKniezLIQ+RPAS Y4R/aMQ4EmavtuT7UMMEksCyMgEVu/W6VOj3uOQTuGmVfCKWVonhzMRRJOUJpGQr io2RgHJShopcgkI9OCWcmpC90Cu4WmFKwyc4tDCWPikyHs0K+EA9nvEZz4J1m2sl nkasmKhHJZd8CmUgzEnnSMo/SbQFw4RROEq2oAxOksNDMgWKFPFFz8iKFC4yxOgG dSZl0GZKaqt9NM7h0g0b8jSN6Okz7vZX+Bc3Hs8pPgx2iKeOWEz0xlAiEdhRx6XN EmMj//Iv04M3wg0ki6OTHMMQBZVrNQJ82E+1VK4z/wJB9uJQEND2C2YVVq/UbUSl cixjYmLwIBpE/QLKICxnb+ISIRbwLmbSPqBA75ZkeiGkZbRPmehANuigzVbAPZLu IDBBW4EE02RmIlqADsSvFJRBDz4ji91vJFQDWS7mBDlDXgLh5CY1ixNEHtuFUp2i l0SEWBrttNhuSagiV8RND0oglVLJx7CAYSOwLUZryTSNckA1YJZEUDkjPEatKUVl j754y3ovRf6iyhxjLmmCQXLmkleqJ5ErEJ4ENumFK1DE1q4phNWF/+SnFbDgUFBi BeHMZ1vHRvVCaFegqZKzls9NDJtzbLWQ3+iAR8Hwl40qXdCTQMUowPBNEUEpLf8E iDxzZRXUkjLJI93UwwtcAVbzQmg7GW/4Y3Ko57TE87RYIllfrRXixQRspEyb6Q63 Uw+uQe+ySDkIRkEvq3Eh9wAZCVomVpcC4BJBoQ5QEYGuC1zLpSQiJItJJXME4gqe 6lGWSDWkZCBywgraWb1MRXaBMG/EqS/7JjgYo/WMZ8gQbGCgpZsOTKTHwwsa1hm7 YwXGJhBLATz3ynmhQRkUZJUYA7FYlHJQDREaxU0Edz+MKBAuAnyhDIqMuhM5Jakd 54z4FmeeZ30LQknzjHI0DjVYYecGoRVgNauR5X7xIqr0F10sVawVYyFBk1Iv7MJU dcMUeCL7BSvPelIdWMX/DPjE2INOOVX1WAALSjMl+KQx2k+La+MYIQk3+W8Q+sML EoHqdo2FeZObZKkuZhgGaWJlYgPXOOdVRAUBZuOsP6P1qPHihtjLLs6JtkR0rPFp MG4BNyJbLZEOMPRPurVBKkd0HSyL0WclFu0vOMowXjg5xriQSwF1ciVBgmKCTRM0 jcIVAMM82oubQHVgYBqywedz6A3f6jQCG/b85CKQha8zsBhInxRUVSuy3XQlnkQ9 OhPWsKExDGyExhGknkKUZeNmkMuKWJY1H85dbA1ibMoHNYKnW8EVkILACRwLVtg0 RaIUhuqoXMd/rTORtMZobVkLJanekhbDxeppP4E3/77QOpPqaLHNrgwMrb5oEBw2 1dy2CzbiItgvdnv0g61RQdbjwNijBdBW5J5OJrBAcu6wgUrAFKwhPLNi4RRxqYtk r78AC1JZl/g2YqygoLB4i2KcmwZini3usop4ILSEXD4BGk7OjjvFEqEyc68LoF0C sVp0lX4Cc0rQUm5Fb9CrdvZAqm1SD8Z4lWxDf5UE/hSLdPCiZxoFN07XJKCld5dk BFUrljjkwAgsr1Ja6oak6bBiJkoyV/bJVFppdPXAXpZOvsQOEQRhpNgVaxW6M0py zo9ihmorZdhRslQDuSaj0c43ue4bVMQjJdSjU7ICfN+E7qoaKphbMFyBFpi7x//b xSguthSIpcJ65X8ZcoDTujki0iN37No7zxPI7U8duNUMufIwDMaMrXOOcxBglQZq IAG8oCP0IHbd76DDJ2E2xsdSODv4uAXMfRBa4P7Q0caQCzxLEhokK5d8tQNPI4cI qvpgGCZYBItBk1RYSwYva0b0h3/oYBiSAIa0ZA23xCqpssW7TCqjYCIGAGZooOQp IgGKspUGOYuDrS6Ea+hOcHflciUeDRqGFnMObFSPOwBWpEpCs2+IhdDeBGoc7NIh JEYc7VmwBwtcVbvTDP14Ekj/kjYc/rNrHixQ4koVZQDbO6Hb2RMw54sFI+bou+4k I5bQ8aUhG89lVN9vpXT/Ss0x1AmzTeYmTpBvtBrIBAfOrk04e0MYiXN4fu6Wyara 7E0LbQMriaogBwcMe0PamMoKSRyVYuyLBOD28jBPUUMHXfFAOAMKHjRh6hDfvmDf E2ExoQ7Htzm4WQ9EMwesNGXBwvTvTABa9Cg2jOSwwgZvSHTIkEfPwZvL53lBaWSF ug+8Oy7pGmQj+Gee6YAiMDRDBcABB0KsYgRqoGEPWBeCcJRRMnUjoGxiE8ZcSqU8 wNz7uCoZ2RL8S1QwZlJUwyemBwa85bHEBS/So87qvu6FPEWVAMIUK1bRWkErhfBg KRYBAqwoYSKAgAAIWLC4IuhKq2vYOGKDEoCFoGul/6CZggYNm8qVKqM1DFmxYokS AWjaDGDFChQrgU6yKqUH4U89UKAEwnaxVSsWVixKhImAYkWnL6tabdiKpVZsWK5c vKIRmylTpZ6VamUqmqlWBNemXbuR1TW5dOeqbSWI1dq8fFn1zRuIVeDBggsHCgpN jyk9nwjSRdsqsMA9e6wI2jMQr1+8GTt7DRCRYUOGLgTN+kKjRYuQrCcGgrJHz0Gy 0fYkpKzHsxcsXxIIakVjAA0XNLx4gR20JMKSrBRCYxg6ZAmGDItC0VM9ANgrM7Bc ZE2d9R6mRffM1hMNfUmi2jOBqvPJfaZPdIbRQYAFQYlPT/TsMfXEHlDQoQQdbv/A 9wl8dQxzQgsJtCBACwi0MIBqLZRwhQAWQbPHJ5+UMlAALgzgwkRZZcWRR9hkxQpI 1FmhRwlpzTWXSdGw8sl1KwQiCCLbrchSNJJhEw024EEBFFmz2UZZAIHs8RpYGV3h QhbEuYBFCy60QMODGoIW0kXmlTKWWmT9pAwdDNEUHnVfdXEikFdEJEg0B5l0TZEp dqRSFODB1CaYFllRAk/Q0HUoSYlZscIV2EQxw4peBQodoFT9KRprASACZFYqcdSK d155dc1cpaxC5kCssMWqqmzlOZdS17RS0FyqCjSQQLrq5ddYvQrUk65keULHcgLR cSNbN+pliiCL6UQUFCv/YOYXr5fxmJFoAkxFnQJesJJIAiaolmlDO8FWymslmaWQ f4JMecUgWWJBCxY00IBFvhdZkdBJIB7aGIhgNmQTC1AYDNt1IElbkVUmTOcQRA1Z 4ZW0IC5rUnOm5MiCDB7G93Em82WCQBkzIEzHJ3rQAUUdLBcF38giR2HhlhY22AJT LLimkCnXXGFhzgEIAuRWn1rR0ESxGVUjSiWhFG1R7+6hkacrNSsXRyCFycJytpEF pSmM8hTIdtsNN5wLaget2pcNYRQISqb8dxAdY67QEAA1ZaohCzOAtRGRpZoCGtEn QRNNNCpqxcdECFTUd6YRjSYttYnfaKdCK1iElKNL/03K2uOixXTpVVYholTq2NCy Us4WsdBCXD8lc9Zaq9oOmWM01iXXRgL1BWy1fREWGGCGlfIEQhuX8jXmAxUfCE9B BQKUHitY1uu7GGF0kVPhmcBCKy1gIQgtqXEJ5kRXKDw3QsqQqVwpUGTER9WJtDBI Inghkq+G/cn2ludcoRTR8B5rQpMwDqWLLNgJxArwRp0vUSpMSCsBAZuzHJOkCSRd qAMo3BMz+hCDDiXQAWoCUQI9eEIZ2KlDHZJQFPp8kD6ZqMP5RFShBglHaDtrwQqu AQ1rsMBmApBBALAgAKUACVQrodXOQhKUoDSHLmo5CH328IScUA0bRFPJiSBTJP8h gecKlFkS81hRGSdhhGLb6QILakAcLmkpAVsqEYQq1QorJKotLCzFJ5SBKUxdZAZ5 6VRHAhEAGdDqgnNpIp86EsgJVqcEtrkRrDS2mFLsiBWww8YpcmZESZIukn8aWiJ+ 85tBtEKV4uMaCzrSilMJpVVsUZWqZlUQzG1kl2i5Fa92tStn/a5ZpuhJuvwTCJV9 KCGOYdbUAgHN5FSvKIHQDLbMxpCJCOBLgkiEzbgDO6EJ4IdWiE1QxsKhD5mEeVK6 AhZ2mT+leMFCFrkOOlHCSYfgzXQNqQySlGeKZGDHe68Lz01oYq6DBeBf+ESJFUtw gCuA4mMfw4SHSMiHIOz/wAuCSCF76ENCOohsZAnKhJYYwjbVlOYKEikRC7rQENWM ywpZAcusjOZFVrzENkAxyaFMgk4oLKYoTSGa1XKqRJWwNCRZKaawyFSZjPCEamYD y5XWllINTeRtxUTJjQ7yviddpQTbHI1FwKIVjkSDJkTyquIWx5IIsgBya6qJXQMw HiuMRUmIWwi6YNMKE0QqsK97yVyjMpGCloufQ+Poux47iN8oNnzY0EtZztIWZbnl Lrzb3e6EB9rhVYt4x6ODKa6wvBWWJC1tKQyUogiU6unhNWHj0fYEIZJItoIWxHnQ FWZBg/AAq0PFWi1ZaBcNP87vCl4YgCoT4YVTIkKO/xCawQrIZKOTeA9ilRINiOCn DH/tYSbggZ2gzusmKEwnbs0xz9cSwxAyEmNkxIgZMUoAhSSUYQc6KM6EKuIyN2Qi ZSmTD31sFgAKOQhCwVGKn9DWWwip5l3YGMQVmAhXpQgCaUxhHnruNJaSjEcw1sEI kFjHEbh0Kr5GFYuSTkIZFvTqCoH4CrywcKUsbSk4Eo6QQxriLAIWiRXWeJ9CuyvI K5TzP87qIjamw6LdFW2JSEksKSEYgBxBU0CUUYsy/kMm2OD2lYNgAXf/FJ25GnE0 hj2vdjpDvjgLYhCrcVOpkruczNRyVa4iiOJWtctc2hJXvMqVr4SZvV8dZi/UW//O +5I1kHdFk6fLiS1lKNmssnGPey+JyDa/QJwaZKF/OxPNFVTVaOW1aDpQLVtGsFAD LcGRBhnhUt94asx0MeSBZk7aS5TmtNkghD1VCQ+bGzI5nT3kGrgiS0KUARITyKBD IPPQfD6B3/l+YQc7SAQ2WrADUNCBDhONj8hmGJ8obEkiForQ+CwDO9itbUtwVM1N s/TIrQgELTCKooy9qjH1JgY7JWhxkJJKpCIRaeFxKWa6mBe+WaHlYFWlktrmnVIv 0EBDXMSIf6AEhckZNkICELlDWPCQiJkZ5Y4CyYUTZxe4emSpgGrYyu/KL/Tg6qeI wyBVO6YUt1WlYRKZa2H/GfuSim8nfNv03olmVzvNsgp3na26tUAbPOMZbzCLEYiZ xjQbKj5vw7FJSCnelxiglLMw25MBRqKC1yPfq0ouQGkLZpAAhqAlY0xCiEvGTbvo lQ04NdDxcKCLJeoo5yfMew51zhweDSnEWEF5IlNbweYJNgVpUCgVAf0FVNaAZYbk LvAn8OqhGZhhB1/gIg0wUWDSg8w9dKjDgxLsJQq5wCths8YV6odj1dS7i5inhdWO rxYhHaZ6QxP7imwTrQA40otimXLvDOm79lGvBJ1Cy6i2dwUEWAltQXP3zjZOi4z0 pJxWiAqbBKC21EiSNWwKgLSuQd7KXpJPKAISFKw8/38RgST/4TwFSBZ0MCksMAu4 RUoTBICBBD6j0gJAMyll9id5ohZ5tmd7Zku4RCsfSEuEBky/tFdj0WTNAhSNsSyC QD3OdkEryIIwUmkuWAqe0BTQhC3vIhIM+CHJICAsAGrnwyVpQwNAdii8QhnL5CHL UU5SgmNfUDM0cD9/kzPhBVS2wUnToYUIZRWF4jV6EBRbEyZZ0Wt4cxMNsTlFsTmr 0jTr9EBFEQAzYG3mdlElQG6fwAKstwNKgQW0V241VAfREB8uRAeqwW4SpiWR4RUD gU+RRjGrERatwHFHxRLMFj1QAhSeUyRWQz0sszk4RStBMiuwQiuK0xEhBhR74P9F qdMK44FNF3dx5ScAM9AKrpAvmGeCYCEREYJVbaNNL7E5OXEwKCctOoMVsII4cLUS e/AUU7FNX3KG2uErX+UYlyM/FwE+72I6OwN3FBEScIh0ExNOXnEyMxAAg7BVEMQi P2EWA8FZd+EWr1J1n/UXoWUY99iJIPJZYHZG1QgsAFJ28ANWHyItcBM98CIIGnJd HUImXvAFWFBm0KVxWMAKMMUCiOMTV1ACabda0IAkfjEAWJAIX5A/LZAFCVAcquEd SHInHrZWDvgnAiAjepAMnwBfYeIVWSEIpPQ256IHerUq0ZMuJYA367Mze+BBdDBC 4kZCH2MCZuACZeAFBQH/HEGAAFcwH+NGNEpAQybgAiFRISRHkauCFCOSBQoAR8w2 GqUgRDUmAJ6zErPAJ3PRb7F1FCyRFQIChitwMMbnSJS4S9hnSATxHymmRFlREIM0 KXFERHf0EvhzRwbjBTtTAzSQBZZZJVrSNuEBG1+1HtajXm6ifxojmByxB2kmQYFk LoGgFjXyFl81Ha8DNJkyfwQBDdh2QKrZPSczKRXxGeGxEcxmLJnBZxzoZ7ESaLKT K770O9ayV8HCCmBoO2zIgt9FJssSadHEGPBzJvATI9hyTSKRJQYTkFCQP/lxd/fS CqhThCwAREdYEwixTO0DDYJARy1wDYmgCIlgmQ9J/2dZEgUsQBYnUUX5NBO9NjBX AWYoQTFjBhanwEXF9hJ6sy+z9ZNikxYXUTYOYR0WsQci8zHj5kIJAoQ0sFGluAc0 MAM0wAewdzBIUQeZgAlK0AIRUaNt8xt81gI1kGCXSQOIE5YXRkbcOGUrwRGCsBOU ARSsgJelsj568ARQ8AQs4ApbQYkrAitvhaUsQRYfKA1JtUtLBylW0phlVRVa8hQh wSWhlhqJNS6GOBpX4FD+AhTF+GMykCfQQBKm8ClbsZOZ1zBN9xJcGDcE2hwNZQr/ xxCJkE1bFTpENzT4pAxc+BKDUCJPMVmF9afg8XSXFQ05mjuQYTueZXXNmXWFsf91 rqUYnqUU/+EvZfIWaKQuQfEJczOgQaETOShpXiEIFUEHRLEYggCZKoU/sAaRAjAI zfQE4+YJCIEbfiEIM6AIg0BneEELV3BK+YEvJ9M10aATMVYKDYheIWEFlkgRBGVU 4ro+cxM9qOUX7UQdRgEFXiFuIKMEoAAFg6h6NPAFtFiKqAFu4pZfoHAFLvMJSXBH JKcaYqFhuyUA9/IFCtAK1oBjOAYvDNFFKoIizMgoZUcxx/cRWEQUAqIVC0iJm3hT cdJ/iDllKstFwpozOHZxJEcpVbJVKkV3q0ETKvUgPAQF7ugYChGlEBMR+mcNpvBK LpuXaSaumaIXQPVHh+r/IiGBW96RmpRCEAQ0ry0SOpxSdyERORpic7/JGjDHeCBi SxuoKpcTF8oCaL20nCMoLD2RF4AQFMiJOZn2nEArGGWjpNHSIQIig5bxWJeRLScD RSsjIKqxolsiL8MhCF8goIcyC3swbuNWaVhgCvZCawWhJV9wSncnul/BFCbhH9S0 ckQJMeFYOj8mAHwgKYxlMIpRTJQBJUjKZU7xGk3RAgoyYOSWr6CgBPy6bbT2pdIw kgJgBn14uaagBAZTiHWmIS2QCHrGr5iZBVlQA15wDcIaAFZSS2DrZHGJDXvwQHwZ G4HQAiuxieZEBzBylyoxCya2FaVSivm2JypRpXiJ/w1y6UVgoRqtsDYm4KhpuqNt KiFztTYxlTblFxID5FY3wkBTeqAzcGfXgIdyqSePtJOOKqgRVMCjERg/dag6tVUY 8ZYx2RpA9p6xoZbFphLJlqnx9WshwaRsURakcCjvaDucRaqWRBfV0pypShiA4Qno ERdAjI9lIheToS62ARt78GWLVgo5ERnQSkZgIRrXgUX/pyWD8AVeMANagi+MihY3 ggmY4AltUCwHIazRMAOxRmtcYS+nZDNOIQgHwBD/AlWOB4F/TJt/whXcER1pxgI/ GRneSigsQFtISh0x5hVRkJXjNl7EkCM0sHpmQEgn4go6kIdfEKPjliD2R6MlR/9y LlBLXHSZlXmZqDEIh1J3LlADM7CA27QagokXhWJ/UdRF0gBLUQSl/rFwXLS+VorL x0x9quNFLrEUWFBhCiBhbdYQOBZrYzxEWSBBDyvLcpQlkPizYqcQOwEx4YcNetoi gyWYS5VN4mplE5EX1mDOHolHojF/2lFZifGz+Jcpv9EKQIMpNBs5fxKcZ0t1xEmc tCJxbaucv8TQiIZosbXDifOBZiIsuLIsW6akzuo+lYZfUJITfIlfutgQT0I13aEa Yixr78SoeRFLaZzGnsAKq/AJXsCHavMFrcCf+ZIIiLAlj6MpYeJnzkYdm2NXJtdp o0FnxXZWR3dXhiVUrLD/AixIlCwwHpQxKXwZLRoZo5mgBHUwIJ8ACixQBl8ABjsg CHyQOMi7Ay2wen3o1R4UEUrQIGo6PmhRWbCGGtp7mZc5ENi8oy2gjU80vkCCpERR KO7Cvt07bERBMU1ESEaDS4pzpTi1ikXqyF6gEkjkmGd6JVpiJRaSNON3cWmTWFiY OLZ5ENFClDPQBfqjFzJA01OmcJv6EnosFRGBWNuoV5dBXouFbLuYTT4tFzeSKgGg F3GaTQRldAZEc6LBp4oTCO2IO9PdKqPYO6SqF5pRj6RFPXrgtrXyGJJRGKy1LB4d G+/TRzw1VPtRFFQdGPMzA1ZWTK+msALgBYPgCjid/0SmQQcunTI4AgUrAhxnmd+K kABQmH4bN0EOwSs80bSR5Aq0YI5oph3mxQIA0F1UDSI09h9UOyppZBFP8jolMGB1 oASWO0IzUAar95BrsSKusNZfYAY0AFJKQAyT024jEhkaViWW6eOo0bltCmpdUWoa 4m3UpzgB8pMBoorHF0vIo0lbpBKdMWVyqbSGRH2skxVa/pdclAQIACQ4piFkS8bb PGu2RhqyrOaz9iU5cVqoRRItuBNEnQM6QAZeQAZdYDKHaUhL9YDzFyh//uDhsQJU dBI/Gw1TC+iiV2uBgtCWRSZqa0vuqDiSPYogKIIMXdE/ccRwMdETPemFtixjQf8Z 6OKsH5culvur0GAF+XLRNDdOzZIRMzDGOdNNJJkateTSLk0s4WN8aKMUNVADYQy6 QlMVB7U+HSodZmaGV0HPAVCLiVDAMuzbO0NjekExp2URYiMlF/EQZNE99jdgLGCw UKADZiDjZp0W0fClZsDWXwDKv+tCSdM2qnFqrbAKJunjlSnsVpIX9vJGVvKMz3gF rEN92FBOh5ETiWOkhwSG8gMFxxcWaSXgqjPZxky/L25mg7ASllpnZ5oasxaLPiYi EEZ+T8QUtoVBr7ECql0CM+AFOhDzxpED/JxLszArgkEU64wAQufbL9GNTF0Vv/iL Pe8QGNhQ3Qu23PgSEPn/lWa11DQ3Gny6ETnsjtT9FmwhONfNO8Kj3aA1GEuaxFV3 xvFI3s9zWkXBPPID8VFEH7UKDcxFRTUGHv+xPRCSL1lArS4wT8wmCG3g35jQBnwQ O2DskFlQYXA0aokwCBPeZuEBFpWxEAsOyESTL6JXXpSiIeW6KjuYV1JSNt0jY9Hj PSxjAiJUAui+emZdECsiDaixAyyOCS4jMqPhY1tSYx9BHHvd43uNn1iQBd/Lr1tV akNDfRzR3VDq4sfPReMGIHrApL6MF7GNfXjB5yB78J2CEbsVu/fRRApeSiGRAIp/ L9oBIQJgJYofR45pMMl3EujBUzECEjOgA/VPBjpg/zK/4Zd4UU7XEyCwARAlBARg QdBgQRMGEyI82LDgQ4cGr7S6xiraqmjRPkV82ArbIBcBShAUwELAlYINLV5rVarU s1KtWM2cKbMmTVaCaOo0lZNmz5mCTPUc2tOlnpoZWbVqFc2iUpw3Zzo1JWgPlD16 XG7dU2rPp0906ICNhgiRUqcFB7LIGQglSho0FLXC0gKLTiis6GDii4lODRqCvsSV 2+qLC8Q0WrRgwWJPIGh7AkymXOLKnscFS5TQXCIhZcoQA7QS1OIKwRmfA5RMGTpA II+CLrOC8paF20BuG0cLZAXlZDol9ozNxMKMmS87AmfM2CoRjS9fwOyoQ4fFWP8l ARAsFmCihRWCLFpkcQE4bhYa6F1A40ODRXr0k0sKaCEA2/1r2Ga1CqRHj6n87ruP FgFbEWsPQWYpUBBBArgCm1YQYSqRKwRhyiMIJ0tEQA7vi40pCCksAYoWCkRsoMnK Yww0kugjjzAXaIgRMe4EEA6aaKCBxpRScnQJChY4+8ILHYokwwsvEJHmQitWgOKJ J6HwD4pA9igIgdVck4+yhAQoCQGGWMxyspRmmCWaa9DU8RrJwlutMYKuOEAQbFxo jQUwDWJRkIyuCQQmVkyRqRVBlxL0UEJJC9SnnnjySadAfIpUkFLmKMUiiyhipSJO l4oUU6eiMSXUnqA48L//PXj0qhRPwqLjq09MuSJUi2QzyKcrcp2hhRq+mEVGAfjb y6++6ADDBSxoqAGLLwZ5LosWFJuhBFaguYZHKNY66DYEOfIWIgaZmiGAcSE6bSGS HLuGpQpzY+EKK6DAqsIroLACG8zEI2jET4b7pAVFdjADOj4gjCa2HQTeoYwZ6FDi E0wkE8+F+QpibNcaXCAPPY5daOWKLwTguIWRHirpQQyxmQkzOhVMOeU2PqnwZVPe fZde2cL1yKMrEEjgiw2jKVA/CCF0halBGsy2aLoo8zLjGioOYIWDEEAM6vJUdCFa AZwUFZpL9YCmWjqg4AyBRHQoQ222E2GKFStGdPIJ/yue0ENKpKDAEiKI0OX7W45Y KEMQlgqX5ZoS9s7zoQO6IKiVLEpK11umWFI1JppsimrznzonatHPh9Ij1oOZOjjU ppqaqdCDp8LJFDpGH26sT7b6hJWvuip2j4pqYnCySUmzYgYZv3BOgAQECWTYvvhy DgHyWjnaixgVWyxHHU3RozUyRep2s5HCFxM0FB3EJpGU8gyN+zctxEZ5BnMlyLcK ZWsMryjgDIAO2MPyIrqE0UBQ0ogGAaVBgx18wQwJiwIdMpGJT5SgBV5YTAAY1JjG zKB6gAEMx9JTg/cMpgVjGtODAsSUWdCpQx1KBG1I8zJB3K9euWKBzlzhivtcof8G O0QOgVYoIFcwKIibwYKApMECK1iBQYKgkQBkVEEW8ap6MJLR1tZSFFENhRWlKBvV vECGMnghjGMkA1ME4SQn2csK/tlKIEpBwskcYHwmGQgC8mSCL42PIGIkEiLStC5o QOFNWroZmbqTJQTUUTQi2RRFXkKKqRQqUaNCVCUDpSgLOWpSrNikVgCEqYo4JZSb sgglnUIoWonKQP0DSxLCQhZTgMUUgVCGJD7hhsdcQyiwkRULoKCTKwTiXdFKAA3q EgBTQIFYmPDEXuawB1p4IQHQooVHZDGIxbTABJS8RilM4ZqSBQA8f+ubniIygyu4 YhDa4pv+DiIo0lwBd8r/24MV9oCzy6ygQnvgjEFAARZMQEEHC1TOF/gQjVOo0hTJ WeAC+fAwOhAjCTPAAhZOIABWYEEAM8DgxjSWHuiANGTJihw5J6NC2WADEUPbWYMc RJpAvLRAp3GQIH7ZGxYwhRaCSMQgsBHCL9QggUXD4csGMYijDYIgG8KhKaARKchY S0c6TAx5KLaYjJEHa1vLZnh6ghntreA/9iKJInTwBbV9MUmmwIa80BgvNmpFK15R SF0bo1STmusK2pqBFxLxhbWt7QsrjYYgydmYk1xhhN0jkwsGcYKHvMsgIHJKKZJx qaVwjlBSWV3nOtso0M3yP6dbiuqYU9reZdZ1q8Xd//IcCJZUwRN3tYvGHnYnE6CQ RnlVuSdKvGDMuzRmeXyZQ/MwkQRFJAIBGfNCXZLFGJKtaYuCdM0K4AQ+kfRzMiMR k0lSkkkvIKBcLEIsiwSFDbcsEX71YxBmgDQU6gYACqAAxVhKkJzBJPAU8LzQIPCr QCyI5YF1QEBFIXuNxYinMSA9zwc5Bi1luWc1kvNSQVCa0wtlGJiTqZ8XwsUhOFkl mKwoyFGx4IUrnDgKCMhvDcyAQ2kUKGmDwMIgWlHNxmxIJmArhY6qpSZdIuZFXJUR FWm0GIqRCTLVKkW/agsFJyFAjGFE0trIYKFkutVeWelPlXJDV3OCpkJiBo925P/F 4VZQpspg1AGRhlTGNgVANRhUsHcxqNic3gcLemyK0F5yKUlieZIvFJSgHaVJSflk rpzSlChJ2alrDUqSo6oVK5CShAMd6nSmUEaskgA7ZcSSDq6LRvww2QoU+xURifAC RwWRBEyMag/NbCYdovDTZA3iiVErCBR65M0V+O0g1gVcXifrYS+4YrF/Ow3feqLL duUMQdG+TDCvcA0WLAQKyqhDWEKYQAgMYlQ7k8YpWqGwBX7BgcS5Ag28IAA+sMIF A4BuABqMnsEMZmPpiZHk+Maa+zTofNUsms5UeD4IkUZAKOEMznAngETU2AvY5CgL ZrBDMESnFUv6yGIEcRf/dJImAFjwSLWYDOlHYyEkMuJ11jKmmCInYGsQscKmnOpN r2zG4mLUAatZHcaJ0CaJd4urS7S3RVMIxK5uYgE2HseuAIRFkBY6jRh/zrbAtpmj ctZTrsSLzvDkrAuC8MJ9XDEAYRekcBXZCk40x7nNhQ50c2dVj1JHWtPdPXU3GRRN nBIooIwFM3qPZaxuF8tQm2IPpVNvJpc4s8HQAEyBUOZY9jKU4eyhFTS4QiIEUcWt gYkzcVsB1cTEGRYE2zWamQwAAMAibQUAqXQ55mRU46bQEAq9jQ9E45V3BcVbBDxU q8M/65AJFgdwByT3SHOQlkDo25Yvn4gCDWYQLJUz/waDvAJpB2uQhR1GuAb1QUnF vpTnG7uNQ4Rb4c5066Egma33yiMNkpbY3ASzYIc7UAQNqsmUaKkoJEGxaRk5bFCT sVkTNHmKBdSOGTGJl5sRxOCqFeEuB8kRJtsD63oXtAEsHaCBsyoD5ZKneOEyPbAn HtmimQAbyfCS8jGfhKCpBuGZEggOC5qFREiEMhijASSDNmuzL2IfC0KJd4mhAGgc 5emCB+k48gGN1MEGU4AJb1KlUhq0Q7kkosCkR0m0rwiEUUI5RwvDSSu1QFGoVMI8 2rIIsPgERzMFUHAKq6iKxwuKSFFCQaCFuGgBVysBv2irTyANOqitQVAALGAFV/+I kWgZgCBZxIZIu34ytu4xKWcZBIrCgr9ZCDh5iEYKl97rPQTpPYerimugKRaoA2Ww PAQIKeVIlJ05mI9ImHS7glfKBD7YFRNAsK3JH8ZIlozRt5Dat4wZIWEymfpoAQTY GbdJmfsQmp1hmvdhkICTr4bjJJ2gi0GYuBOzCzBxIuhIDo+QhtLAghmgMdnwAjhp isJ5NHXkFPaYpn7TqqyBuRbgKpEwp0hhwQy6AhO4Ar/qx79am9OopyrxCk6apS0a m965ioYgE1LkMGgUhC5BG3/ko6uzsp7zAse5kwqxuN9oDH58iBRDuwAYob9hCWxg u8vanLd7Hc9alM8CPFb/0YO8M51MOSXVocmc6Luq4CzNqa1Q+ydWgJixuMmiaIV7 mhTZ6ImPWSK7MIyt4Sh4GYuhaINW0ANlEAQ6UBHn+K0nKgnOILbu2gx54Qyz4RKz DIDXcw0BwJJ0MrFWwBItwb3JoIhR9D34US/N6yyDCDUHypYAgo6E6rPTkQZp+B+F oYE6wITj2wPFCAREoBE6wwKOCT/wQ4+4AAyShJf5sCNjnKClVMYf4hAzcp9sSwKz uQJEYBBWsIu7YBBx1EMwaYF8qwECKQ3rO7FrRJK9yql16c11UZMc6ZN1KYV53JrL nBHrmUfuqAwLRKLt67Ur6KswIgPqdIAcIIOpCaYU/8TAFawWHXEJT9AjByFFeGGB siOIHNjBMgAsnqPO6RSjI7kCGegu2dCV8KAjydkSDBKTPoNCmNgRVJq0SVqUSDEK Al0URzkKUWq0dQQVUGmUU7OQpdAJLAsVKAgLYhCLdYNCXSKGopCMJZKBoVhK2JCN ATCMGkiAGViBexIL/WiDQ7EtPkAMQcCm/8mCxdkXYwObHbmGbGmI12MBADC2GUgu bDSpkbBEMqmcxqO29dI8XcqJhwAFZXgYCQqpL2A+jmvGVjgF6DMDCOADy/sEiuo9 FzDHxrACFvAgNuU3jpmPXKkw+hAv8Yqhg8Mh/GCpohGUJYy/EckpqiMeGqMxCv/i qBGKFqGqAY8gl2jpK2wUhF2xj0ZKEwhJR0izFhMosniMFq7JJn+Tr21BiSgwCARI gj2QMrbxAgdAEkggiJuaiVByKpPjsdGJiBg0wqU4QGyIghNLmzC6OiKpSM9bvYOg l57xSMTyrmILAJNESczirKgYCgYJBB5JwZc0ilKQSb1DHW7NrL4jFKHIiZ0Mip38 nKDkH+bBhExYUCqRidjiLXvBp9Kwi78yxly5giQohTbAhkBMFaxsg4wBma3BRoIg NgtMS5GwLijQER2JM/Fkkc9gAVf4ny+gheurjHokCCNkgYqIJ7ts0j2AQp0Ajk4r G+2IvB0QiowgoD4pnVb/EKrkQEwHyoQynUdLxCBlQQ8OijDCyMNsw6PyW0v60MMW oJDQPNqMyBmng4IkCBIrQIShiE4B1M1sWpFoGYz3KYnFMKYBFEcw+c3gRJPfvAaG xZFuGoApQs4jG1ru2YyDqECDGBE9nAFHPRIySIRxSaKBdCofK1seowM9qs/HARFI 1cEB5MEwygH4ZDXQEMKbuVeLS1YSApPWeEHNKzloIIVnoCSZMMMr9MRZ4hEeBS2d OApooAgG/UJQctBB2aROVDyDpNZMIpShcBg9eAI6eII9kFIgKRqhyY/RzBWys7jx qNGRBJLrYJU1HI5T3IMYGTkrsh9vicQASBVR2h5z/7oTYn2IRFCEL1AERWiQckoJ yeLNpaghJ5XXnAK8yaCvT1ACQYqWuDCovIMQjjuFJQmq5NgBKHgg6vuCK9gaOyHC X9SYGcEa8qgPk2CMUV3g7bAL8znal2GaVngXftIyQCUxcWwuSrTEGdgOOFGWGpgF jfrgXWmuVOMOlUE5lENIVrAGXilOqLELv4qfRYICExgvY2s1um01JEmELkBW/9gR UtmRLVIGukIXTDzWAFgJVOvHNhuSrCuDHGgzvL2TTOQ6ZP3g/VTiiOiegUCQk9yi lFQtM9acWcqNQPgEHvUmc83WHjmd1KFJOr5JM6bG3AimToQfBMksWfkEJ/El6/8a vfvpzZPskHu6mcaYx6o4iRi6Aqns3JqsPy/JJnHU0RIwPRZx28XzzkDIZLd9WNBI HEU4qu4NmYXkuvusHFNQosb7RNnI42uDDZH4hFO0QflVDpXtT72TBgAajCtQgm5j TBaAzEXW2QkEPQGOCzupmG2s5MXgqA052g7JsJ+qkBEZSxaA2pphzeaqi2zaxgBw gR0oEeiCrkqMzl0xXx0JFWvJiL61lmuIAjsZyTxsgZ3pzfhiSPKdGjgxAe4SLx52 1DK42z/1pajiW6d4jB1Jhn1+2P3QQfXsqxmgMj5qNQoRkxVhESKk3DARZRYJBDRR GZeACYWStESBFFn5sq3/eCoCzVZlYIUVnlR1TCXWzaTecAuBxJnHAD4Jjb+3GuSJ ABGZBl5dnWOJaIwViBvMQAk6KK42IJaojuok+Dg8qg9BSABjY4iC8MJriQyz2eqI kM3keg5F+NS/GYm8qBX0zRlQzBmcMaMgUQZQqAMlSIhkUY5B4AOm2FL7bancCOSH QD3EqDgWGIyXi2HFoMDxowHz4xvxUlE68Qij9pChMWqemQyz2ez1xTbi+a1Wu4IE 6EzJyUMs2CtDFS+7INpxkYlQKjlRcipKQ0g9UM6R3KhEKBzUjYYyMxmxLojwqrKJ 9CU1xYzI4KSxERVRooO0iwjcZs/1bLXAUty0goQg/3aILCbfZkNrLW6IgVgLGZjP P0oTy3rWO47W3HgMnDM6oIDj5pBj+Lbjb1WtnnAL+rnXe8WMKokfhY0XeYGyRUQT sT1k36ycRfQlpY4SIDEVDW1wDYUC9CnGY1oB7Wo9MaHw3HAKNU099ikv1fgMAZjE QQDfPRPCxj2lnFmi+Vuv+swp3giAOnBDk2UB5RAqPjCFhCog5iAgKMSME6yNK3FV xZo5i2PmxKjabKKRbcSgJR/aCaLmH6rs9+GoC1aCd/EN56qoisqmBT7Z/5E8JGdt Lm8KHPlOak2THWFY73yjYh4hiMswlzXK7moITSaTiwbCHfQC+aonKzBXBvTOh/8e Ze2STvVkz8/+wWC92O4SQjWtMJCeDEBYhUNYhVWohlVYAdStCLAxadbRtCykVmtz CR6DjUgZnQZV3U6xaRRXlHypl3p6i3nZb0GWlyZRU8OqXmakVMzmFCeRmybZ7KW+ Dkwb9qemA0ybAzqwvqEt8YYIJ4igGoSIlH0Ja8DxGxpwhURQp1KmXnIipXuCa2kD 93vljwCIgmWoDoJAoJCqioPx652pFwumkoPACvHIPynCmmIc7aGlGIuZDwUmifow Il1tPz1NGTtlWmrnSoqi6OtrCSs4gBKggVaYAUgYbdg0RhM2je0QgFH6mk/qeFKC BpsayQQQiBfKlISbie3/bXYkMggk0YG+Squ0KQiv0AMvBArVhQY9WIW4/BuGUQQ+ yroZAEIfLIMrcPbQOIBFYgEZWPp6fIiltoJVUAVLrwaqX4VYWAHfjIY/U0pvZcmZ SO+BdAlqnQlTZ4n4dlmb/LuvfzsVx+/a8I3auAxhKj2sgDJ5aQy1PsmM0NX8cD7w +ErkHeTUMxW/eHCxOHw6iE6LOya3HYnbG5+F+EoMovCMZU4LxCMsyMERvyEUaY3b oxZBqaFpVfHHw40KgYI024N/GokZQNkvEIq7K6CmwBfMsCfdOI2RuAwScQEwScXy +D4rCvOZmzA7UwvJKSIoX/778CV5SQI8YoEtrwu6/1UsATgLaFiFPQAaGgCDGnjg zgzzC0xuAW/ZdvbOHSmFQFgByamf0ppJuHmTlHhErssNMmEBmJ+yKQsjkbiCFYAM gIhmChq0aKwIRisFxQqLAA4fmmjoMNGXGV4olsnopYwOLzo+lvGCIIDEhw5LPmRx haTJAAIcrmABSFWsarFircK5KufOVteiYWPFqtSzUgZbmWrFCinTpKZYBRJ0RdCe UntMBWKlx5MpbD5ZXfsa9hrYsgYFnk26VFArQVBNCZIqd+oVKAGuWAkUYAWUZKWg 7dFTgkXMAHuuXfuk7JRXbIKStpJIGEoJuyXtQklCRzOdzZk3b44iYA+NFiwbov8+ rTo168KsVwcwQRKLq0Suvnyh8UVACdgNoWQNNFVQVLpy98wVBAVK5DrE6jikQWMH hC9YkEZr1Vi7NFN7An2XuiJQTNdWrsho2KIFDQGsBbQYEL9GAtOo3eNPfQUbtmuN +WsHIH+N+RdgY7SwUJmCLAjwRQszzIAFey2wMAg2Awk1gyIu7FBDey0gACKIM4Qo wAytnAWWWNGQBQ1YA/1VihUkwXdFImyxpeI1bAXy2msmyKBXQx55kYAOuj3ghReP hAghC6UMFKWL0UBTCgIksiDDSrI1dMAMiZSRmxdfcBRSIhtZpAMZLXDJkmzk+egm Sy/1BuQqgMQCyE6xGLL/iiHW8BSLKj8hdk0phz4llFJCMdroU4GABymigRnViqXZ YYqippgu1alSiwr11GNxkUoVccqxkCphK3xSil+H7rHCCr3REdQnn0BmaVKCOFTC E3TocWgpeugxa6p8LddZZ3vsodlyJlA4A4UP9RYAAA9dm1IJ1WpLmLcB9NZbQyvE 5pAAWCSiyCC4UTRIS+aeFBVDpZ6KXKl0XcFCKyWAAopd7EmnAxZ8QIZpNAdjcwV4 zF4xHgvLMdRQsSuxUCICCFSMmgul0eACgy+9hEB+JmkH1IAno3yyfyi3UhcULCTR EAJelAahtCD2Bw2MpiQiXW7rVUzheiCykAgtKBZU/xCLVBJ0UNNVKiPRg16Qqqil lrolWUuyOZRXrzNwRAOESqqZCIkQInCFKaUIxfRBUFxp8ww6PHQlRmPqgFtIGZ3p RQ759uoSSVwIIMMhMrx7AOBcGAIIQw8dAkjjgOi5U5887andV0MVJZBSnpsiECtO scJjIHqsrQys2ZE1lk9fGURW7KykmBZTbuEOF1bEedfjHqkG4EmwMVZZSgmy7TE6 8d+BFVcAUHhSpYvSD0TsYAoyu5RXVmimGbTTNtSmuC4BEGf4qw3m22m0DXK0Fy1g MQgW5frIQiBtXcEKcsUlZxxeKimmBAjIm3RmIJVThK4V0tAOY4gzlacYBgp7gP+C HhZSFz1YoTD2gQ9+TMOeLJRGTqkxzUvAY5VAWCEu/0GZyVZ4MkEkYjkLEkAiJiSt 9ngBMaW4himUAQ1a0KAGNTDDg9wToiOC6GhBQQvtdGQW2sXIMi2QC44+xRZEtIUV LLGCVQIwupQIiSQb6cjcZkCGizhJBw94kkCkB5ZSjK2MOcgBScq0ETRVxI5mwlj6 TgKTWKxAAFyYUZtkIwgpXAEQhzAEF2IwIy5w4RBWmOQi7+QnQAlqFYNCzMGIAiVL NSqUjEqUVCTFNtqh6GCXCkumDnYUFDEKVKAqne7oFZc6ROYKKymBJ4QFo0PpwSFQ YBtBpKezq1zhUM8gSCn/ArG2vzwjGbGKSQliQhkosAUKdNDmE54ggJc4RDbXypZD ssU1lrxLNtsyFvDG55D9YMNs75rWtmQDzghS8VRxiUpU7qXLK/ArdFigmXQG9phL pXKBzBJOw7CClcBUcJKBkOAVWuCeAGCsYheTmkX9eJJvOiQQ16hSVaqih++0MGUq HVBkIpMgFkQkNyy4GcZ8QpCBVIkPLajBF4i4noyKCHitcAUom2iQZ2JIIMCcyky7 kE+3rAURpHpnMXn4iXKF8yEXCckX7nhGHUDoAWRy6sF0djArdCQHYFWTDDqiA66S iYx6u4gX2sICOmQCCgcIwAEI4xIrdGGvD5FBeu6C/40oBIALijwAQyDJBRlMUnKR M8QhdmJZVayiZF7hnFGW4hSmrAUpUCmdVEpXOqW0TixiKUvrjBo62n0Wd1nM3WOS B4Vo6FJVw/KO9KL4PD306FCAmWCstOkXF5nipHrorfGgwJfrUWY8zepMZsxXPvWh 5rrv8qP5LgK885UkTnhhiC6pApVT+S85dzkFlXjYFkFEIS4LXGBjssMCU1ghMsDx jlU+ASwJLkdfgpgBjSzqo4uKVxC9XUWwGryH/J7MQCllqWNYINUFBUARNGDB0AYh CK/IDorQmAEYdgAJI1pURBwMQCK80govpKWNf3nRsJJRAixUlAVeMA6OSEUXU/+Q 5KY8vMbLYNMbSNzxTGc0m5LieTfUfgIKX9JBIqq8YwSUgQZKKlPeqCwILzzgjA2Z wQH2sM3TsGBGLOBCF2TwWCvIoAuCQywLDuDYFRAWsoGIQSAiqUg9GUInfQIEoRDz TLZ9SpSiFFVcPnW1Vm4Klq88iqc6NUrT2pJUUPgEK2YagGAFojJ6UEaUf9sQna2t Sg5tJl+i9xdmFrN6sgrwYMrzUr6cGVzc2i6vTcKCuNxox/lCia+JTRgr7Hq7e1BY ef/ZT0HMNSQ7/t2HseFKaOjBalLhw2NMgcBWJE8lgniSsIhl7go+WCUJ+yaDRPax h9wTXi+xAllo1zStVBD/YlC4goFY6p4HGRYbRA2AILqwLdSYwQzwcYU0+MDekSLk GtYoAW7MAIaXCO2nGQsAusywgzK0AiGudJsgaFAGJ0WrBVdQ0nC+LJV/rsRpPFzF J5LdEhbsjQx2nFtdWbqDLyRiZonAAgsWKCEOExBsaDrRSBHDCjJcAWMkoYMnWKI4 K3ChIZHr8yEimfXtHksQTadSMyH1Z8v2qbKa80qVOqcW0X12V6YNTltQ28QQ4/3u eq/dWk6LO1q6xZlseQJyhr1cYJZ7gp4YDPEar5WGfAJSUOitzor3vOeihi8r2ExD xmeKIreJu+gUIXNgOBWVq2QG+doStVKSEq2JviGC/1D5XeKS2y9TxONm6GlHrIBN EPtkWHuoO45O4fAeS3CShmnwsPTwBCgQHgqmWMHweRWn0IvwndcIROzYdiguBmsh KwiQKwbEYZUXkd/8UUkrToMARexAAFGQximMfzAexg4KAqDB7hXOoBFhzEXRQLp8 wc+hBVA8ETRgwRfUgCIQnUqk3o71z8sBDw/d1OlkX5uwwFu91R2BlTxdAS3wB5l4 wZKNhOC8BISYDUh0BOz4xPalhAn4F4M4BGF1QaocQtfpICAgTuwFgBUcwE/MTuwA QiAAmiXpCaH5B4sIxaFY2hPOUqJARVY4mqNB2qUsBSxhoaLEElSRFu7Qiyl0xv/n 5YtwCYvqIIpgBMAp7QxBnE6qlMBJDZOqIQpgTIasXE+qUIZKrB4ClEAr2AWvcUma vcy2PMR7fVluqQr6XcEMpArQkIQV5JsE2RpEnEQKvdxwkNaYKIlTrVyXeQFzsAhi VIn00cvVPBpy5AVDNBMFeUKUUdAE2c/LtIU9jV68uR7JCAVyDYWwAFNE7QFLudSD EGPFTIVdRYYJ9EYLhMkMnIKlOJwpjFTsCEJvfJzHucC/Ac2/lUGVlYHHlQGLmEKi 4FSVLCBudNXNqN4/ZaKwOSJJvMgE6V9G4eJD8FxHKAmEhMRDDAeZkKAOXAw66diY mBwZWVt7sYI1fEKqZBP/JtBBHyFAFwyS4ThWn0VMr3kRxP0EWIwU5VSOIfQJZWmW UhAFKYwOaNWd3O1KKxyKKaZk7MDOE/Gd3c1O3WUFbY1WcEwheOQLFKgO1MDKMcVG sFxFVXhfBaFGCewBrhilQkhPvmDeYKhEH82Ue4QOdinlSVnBHjwfX5AEFsGQIGBB ABrYEa0eHJphlSSDJ3DlHtLPanDYw6ReF2wacIXfBAXCDJRGUPCQQpROIhjHRQjC IAjmY5wHsv2OCUhfBQUC4tjFREHBjcCGOK0G4MhGo+hMf4DYQbhKq3TRsAXAiDwI h0kdgaWKSzlEC9DCKdCfNAjCKbymSEEDWXwBSejA/+59wcaE5noEwCAYDQEqQk99 AYpYoPfpTCm0gBnUQJgoQhlAwhdUlFTg2Ow1ItEZ2OixhtT9SABwhBdYRAIUCUfI xjnNzcmdnBcwJLlsYEh0BEfMwEa2iFCwxRUgwmn0FUmswOH0WZu1mQysAEMgTpzI gNNZYOiMFBcEQp/khSJxQaGRxTMpWoQKxekgx0lmIUJlx9VcaKV9zkEsWi2NlmWJ aDWsgpD4Yil8wvAoQyC2iglBCTDtQWwkyOExy6HRjhfUWoLMisKYS6pklEHUI0k8 zLkRS4CdJiLciFgySMYYkaoAzzCVwipMzy8WBsgAD0a2AAWB2umYm5SJDUdiW/9U vFfLxYWSeIErKIxKLIdU3BeKAtdy6IFKCIZdYWRLAM5ehAoPcSQnMU0poOEeDIal kITIDI2PGmPFSEW1XEc0PGP9ORwCvZEg7IBFkcnueQhGWRQNKIIipEsZcGpwKkIO PQ2MsAIdYMHPfUFzggmnCtsV4Fgj/lOqXFTICKmTqkpLCMBHrFULgBVHwJs9quBG zE9kvISSmM0XfMR7zmYxQcPfrYQA+OGtrlmeEVZMpMoBkAtGWttPFM9sYkUSeiTl aM5PtEIgFIXONMXtnGRSBMJu3Q/ukEXdsVaneI5RHcR3FKWZNZPfQYUm+esRksKd ZJBdBAalEKVVWMYKTMr/bjUTHP7GHhTPHqgOWSTMZFSGkGbQNRzNwwSANAoCT92W IKQgCzwYpZiU8+1h9QEmel6n+fRF4xWPJ1gGdrlemlVejByKMpzUTCGA2G2fmA5m emGBy6nevm0l6hBlcukBHQxL1X3er7XCCYKX4ITXfkiFFQwFo4jUahlE8ZzUCphA bi3UsM0Agt0FfRJYC9RfK7Cmoxqf8XkHFEgBEbFAA/aUlg1quoBqqqbqN55JIPRW qlmFF3hcc+4tp2JBhOiS6qned61GfjSpashG4oJZGSSJDjBJVvXG2bxVDoQEH4IL 2FSEktAAGSCGWNxPVpQOSWxaZ9in+ewFdlItC7SX/2pFQwkMUgYBYZ0VChP2oloo mhRiRbAgols4xVOgoixZjVAUaZdq060kSiD4K2aJqCdkQm8sB2U8jy8Gi3f8KsSi 2qEIU3TFBqf112xaW8NcEzWRC1u0TH8YKAJcxzXswXr0JHD5EpUaSysEWyMCz0vY IoP0xvA8DUGQgkLYHEayQPRMD0GsQlGUgvAEwImAEqm0RavqkhcM1IPsmx7iVLAM xRMEy1qWwERZ2LiZBDltV12B0os2IZ8ejIdiGx1sZUzwR0H8hJNi1EikShfwAR8w Ktuubf056g8zy7rIRk9pmMpZwRPomDd6qt4GpxkMwjCtjXfQDiclghl4qiLsXv+V baq6NCKE5MtG7XBDuEfG2OqSmsTMaBnZKAlqSIQAeOcGlmBIIECbdAGVgc1H5BCL FBNz+B1JOGRn2CpkIXIGqQq2soQKw8TY9a4euNkkYd0kjeT2PQMpuEhKcjJbPAUI 74jfYUeOpAgnvx2XDkvz4Vrk+ckqBGxI4kQp0MEnZML1AqplQKmMORdqQEsAuIih lIK1olBqBIuqqUiFad5LVQYrOIal4J8p8IF/9IiWNS6z/DJnDoVgyJ7pHZ3j+sjh dW2MrGUwbed2SuI1T+kz9JITY81stcUgnF4j7pgE6tK+Ud9fnFSMcGVgXBVhDEcj 0+xd1AZSuFGVsM68Fk//HLLfWHioNYSm2a7Ea3YHo0aDIDDq23pbFPDBBB1JAEyH GdDAFTzBRA3sClAEp9LCDnyqp7aA6njHUwgEWVgDAdKCp/btpzau/47Me6BGAKaG BqaJR3QnSXRB+5nAzMxADiRJYQ2iSuTjRpSu03VtCeiSfN4FdcENajAWZP0nV8eJ QwiWQ+wQayHGQqxiF6wiobAIUiCKhIZKKqtSRcfF6CiKWiQaXXuKdwyPsHwHQ4hw KRzCTU7oUmJCYWeCQxZigsQis/zODzoXfFgURUXB0KxNj2QrSSQPomXoyyQzX7iv pRTTq7HCFUTBIAxCFkCnJA4E0zBrS97FBTcihUxl/wD0iOA4RFWMzgVaRQQHYp2e xBMwcNKE9rC8zGcXbx2TsauunC5tZSTKo0ltU/YW2a/FBbGZBIGZhPu6hbAYBJS0 K9O4qEJkG582DZUc9bu9U6NeDRG/LcFsdBRMtgv81I5NErNE1HI8wco1Jxikqml7 QRVDiThCiTQWRLrwb6p6o6p286CqCkixW344qdT5Wpr4MYMw1nfNwA2GjM24W6qA TVCrXgxXCbccWE8TBmExBCVPEgTixeodpi5lRXvNJg8J9t+Nq0+Y61/E3boStB5w muu4Mym/3UpW0WhLH8yyTSGWggw0GlvswWEf9icUNh3ECrIliCw+RGDMyNA49v96 SMF6AO5EyQkoCIiGVkZUWopXtBGMNKsJYAF/KALICtcTtYj4skDpaDACEMz0lEA0 6AX9mNRQFM8THEoyBOJrxN7DQEFrxSdgaHMAREMi3E4rdAF6OmJFYXqEqMQELZ/z oduvdOUuB8CL8YpHsQRonsSZDgJUpLKHttEb+c6olQBHlkWV/EQyhOboDULb1h9F u63DMUsUYAGCuUfyRcpWLsQTIFtk9l+HJEANJALMQEPwXQPqMPNQJcIgTMcX0ALf ojR6Uq1qvISPaCc6lQ9S58bJmTN4BMCWXUS5C3WyyobdTRwa02yWlBI/5aTWzt2+ I4JQMLpP/LtnlY5ah8X/70aoaMF1pNGSXXNoFzLKCux1bv8SZQCXrrQCIgQCJhy2 YU85HD5PkZ1EsHCYC8j30EB2C0QB25CHsThEC7XCLGjOssMhc2ADLUCclCSQvowg FiyHMhwEE/ZpFxEc1TjiVxAEp2nROZUCIJih0/gpiv4qSfz5zcWhizhNd5uUcyll 8treI6beGDtJglST753UpSiDPB76cFg3H6IEAkh6uWJFlBKEEIIFNCQDbFUJwVlg QRwKi9ABtKLGFbB34bP3D/8wfP9qqjyY76m44+P3FfhjbgiRIqyENHpoVRwMLSQ4 RXRqRnBqbWD3Lbreg9uqbWMUhOAjgd1TtkLgRuwN/0fkcUTwXBmUhIIRxDOIPLxw l6x2QagA3jie12Oo7vCPltgFPWJAVY1rz+tgskmuZGh98qGkVmud1kqGTmwRHytM Euro+M0WD198wna0TGH7V5TTASYowTURHkOYSMinypen2HpwEG5PUPokCIWNqyDM yjXxwYAABKtorK6xgmYqmilsrQYJwoZNUIk9pViVGjiwILRPewKwsHJlxpUkn+iQ /EQQSoCOAUwEumYKWqmY0AyWSkYnJQuVUFrtMeVzhQCVLKDtiWnKYqlSPvfsgaLn yZ5WU1sJqnolQAsWM1hc6dpVKwuxLEpYsRKI6Z4nUFbkDCBUkNgAV1p4tatzJf8L Qa4ECQpkSk8pU9davSQczaJBVp8CCLp2TSZMgtBymhh0StqphK1OteJz6nNoPlFG 81GZt6yVPWhXOLWywspa2Cuu7FBEAwyNL2UUeWkFLWGpEoixJVL0RZFx5MoV8f5C K9GgGTNWmsh7XScLBNmv53jgRUeZFkNZdkQAvoyX9InCz9CxPUCXHIlkWNd55bHB Fdz55x3rNxArTAkkkCsKDBBBA/cQ5Aq/BLGCBShewqgEFgJh5cIMr4lmQ8IqUoqV EEVkxZSKAuuwsFaimapEQUJsRcSBRGyRlQehUMoUyWiKSSkrSvhEmocewgKTIjGh 40gj6WhKj6ZKoEGrJ/T/KMEUFlpowT4TWhBAAKWW2q+EMFmYSsi+FpqlwhVWMKEV Ia8BLpqYViQTmwZhpEMm4GQyKEel6OiIriugoIPQQku5Bq/TEAEOJmiS2VMjPaBI tCZogAvkNBb4vILKg0ppRSK0ntKDqqlYaeUKAcbS6kpWtbuilbFUk3RQSck6bSiu xPICi62sxOo0AVpxBVW0mooGWRI5rGgwg1JyCBuakMUGsgAQCICqU7TlTNtTQAlF tDrqIA2vA97qCIo9ztJDD7OggGKtd99dQZAvdKuBN+MSiVMjKpNpJbmAlUtEX4KT I5iW3q7FNdhztRuL4QBkmCEHHbxI9DT3wtuN4zLS/5vh2gpl8CpTFpaFUK6IVbKP BRkINJDAQADMsMaaRyQxgBUsheYlFlaYUcQ2U3wJRFNaMbpEhAL5RI8VCVuooIKq qirEaKwSyKqsa34Cz5kQgkmmifbbI8iFsPEiSSTVJulIp+hIAoorb3yXxBNcUDUr AbYs5cJJJ+2ohJ2ugIjMWMsqwTJsaMEmGmwqFfrpqgjU4ygockTMqVL0YEwsrwjF ZI5Ck2Cluo72eGkmT2ZSaq0KWSpMIIRiXenynwYTbMA9WGmSXSwWmnoq81pAAGSu QN5ukIW6StenzXEKIHCdos/Kyo66QsCrwFWyc5BEVGtKRcUcPwqhUlIKpM3H0v+P Bgos+LgsGm354Kwqb0G7nzTS/s5O1RKYj6pJrWMLW17zri8oQBG2QQ5yBhGNTzCm FJ+gxQKPU0HmXDA50FEEC6xjn/L0B2Ie3IoXHlCGlajkCwHwwgzIoB4vJOKF6ckU 9LCzkivsp4Yi9I+IaEYzrWnNaFkbzyoEcwWvWOEQNToaiR7ToYF4CUZAQ4ruUoQs wkzlGn1B2otKpKIcuagvgXgKUnAUItwthSymiMIpyqS2QiEJE5mAY6G24j+27AEb ahzAlligtytNpBQ+4sgKcqY9PBbmIaYoQVtSMhU8CklZvytM4xg0EeAwy1I9gsIn SkGWCL3xjVDQnlB28iH/L5lCGUr5REoylRBPEOoT2EgUFOI0EODMJJPsUkYJBleq FT1sO2IJpgBgZRXlPagpqxSlTgQAHz56ISxdCRR35gKSvlzBFIDAFrJ+IhBopLIi u/QfH3zSOFPUgQ51aIU0ptItd8qPD+ACzbiiEAXrBCssrdFDn9gFBR8N8F1r8cJu yvAFM3xhN2YwhSeg0BeeILQ5YPiCwQxqnDKYoWAWTQReAMAwnSBgO3hTSUdVMgMa rBBiNKBOC7zwQvWUgWDU0R4NV7YSQurkpmPBWHlqqpKbuShEQLUZiW7GQevpdERR nGTUTLEKUlBkaiUKhOYIU1WCwO6KWZuaVk8FRgyJ/5FHVlAKNCb3E+GwYCkdoYEr onCkt33ODZmIYxs+VwI+rqYEp7rGfriUlQG44AQgYksdQCg0x3EKXlYIlmEXp5Br QM2wVxgrQb6GmIMMRBn7+SQm6EqoJNDBddyxTirZVZTSeqIU13krktqACbid8HQE ka0yBBJBKChjD7w0m1WCB8LrqIRBWGGLb/v4BTBUEEos6JURBUG8rxhxca0QgDT6 wKCCIMuWloPJKptSB5LUQQl1cAOhMqMtaXxGEKDhQzzt0Af08kEJfDCqTqxDyNdY AQo0iVomSyEbeNHhCYO46A4kaoYamGEHXoACNlzhgj22gAY0KEMNbnOcgwYMOf/O ac5xElFD4mJnOvDRiXu8kJXphMel2Qmth/NygA9/uCOt6CGGajZjoGJFxfd1yYW6 6sQNmfJmJrLIYVRU5DnBqC9aO9WSa2SKMFqyRIJRiromEogIoTEAJh0UKNV2pI0Q inpoVexgrrEHAWBBEAI4wZVcMBEnB6BKKglTR8z2ktcgBCxYaJOQqNU4ak1lRdTy y46SZakS2dIp7+KyZ+8ZsfziyBSctAkr5dxlNyYBV0ThF4koF5MmialUpcKxXCBG HqF4hUH4pa/1VIKABZrhoFkxYl1moKqxzKAvDdFzZ1SE3d+M1VLcvUImxCWuQtXh nacwxSkGsV5nfwY09YT/QqO5JBSPvCtPt9xZKRgqr3ddQaIIFfcOdECDRJzCBS6o wRdqEGEaHBRfZbCNRS+c0eTsVCVCsTZ8Mj2sFlDnnixIj07IQDEXziBNPiNk4NTk Sc36jAUuJrXKrGNtVrvoQmB0EMaJCtTcVtx6k9LUzSDXpoo8VauC0FyJrFpVrMbO yVuVedYGBFaZUOTmqxNOIJpkvRlAARNugMJnO0sSSTlFJ1hopjqxWRhoYCEKdXJB C9LdggXTYgYLMoFOUsIhan3dCwwW0p7Hjo1ZmE1ogR4QLWGCkEoJRF0SGVToPlt3 SicKLzrLeUWm/cEAfO7SdJj4h1RklMA0CQpCWZBe/9DeCkSM52EuJh4WcKwqKKRK EOni66p1kggNXwxQXhELdUbMglMIYr2nHwQWiLWQFSWER1Dgw+XrsAfvphMK4trW skMDGlDYgQ9SUK8S7EkeEwiABqqywpTQGjXZZoRdUlrLE6ygmx0Y2F40SED33G3Q GuzgC1iYDg0SiOHyU5CCwOqPDqXXkUQsBAvmGv2Jr4UAHTxABz8vi0fasmKyDJfF RO862M88LITG/mLGeqgVtq7FxOJZMq5GfGxDvISoOG3IjIwqjmxOaE4QnKyLrobG RAl3zAp3duQ1RKUEggnoXAuWPkEZCIUt0EXkAkAJkKaWoqEFCgMLqI4GTMBoVv+k BBYCcB7pIR6Lz47wCI3wz4RmKvorCcDGm0ZQc1gAJxatdfJtpHClBPSAWh5DOMTk XErAjbxtkVxMJQwPIaLBKQIDZYQJVkrFKkQPYliAFmihZBikV8aimVhCVbbOCwQm hfDi1ozIiCLErlivM9hJbxwCWTLJKerAWsqAD4oNnQgFFC5DfkCBD/qg2dZLCpyt nrQjWPxIK/CrQjpkQzhkZ6ABJwIKXrxgB8DPXsJPz7wAN97NuLyAqJIGhlxA3C5s oiyqOUrsNEhKKBCAlLriNegMG9CtC4ZCEXRgN6jD/sDjCvDLLJYPv9rCZ95FLHBo KMTiI+ICHAOApFbC2lT/5QCuABH64qtkBh43LkRKTeJiTKhcZGhMzqkEg2o2ZzCw CiCvC3aopgPBaKtqTCeUYaoEwydujhX2QFICSbGSy38+SwmmTZTooC0AR5REzgRe TyAIQs84JApowAWioA5AARSioTEMpyvM5uzapHHSx2wegibJLkUWwnwkRRlgwihK AbcAyW/ooLU8S3ReTAyXZA+GAW5WzDoI5S4EkD/CJiE+QQmWglPuQy+SZyqyxspG bBCsBDquRScYRCwgj8VaIRE06Av4wwSCqy5kYOiiwCGsgitZ4H34ICHUcA+UgAYQ IHAGISWNrQ4GpQ7KKzTcS71IYxNJgwH5Z0tKcS0C/8AKSCQQMEK2YkIt5MV/rGAW aWAHzG0QbiM3IApseCQwlgI3FGjD0E8RsIA8uEMo3kVdeM4U9oNBkA8+ZkA93o0G Iq6gEqEL9qA1BEQp0uUs0uVd/C8v6IU5iWv/CITGfCJD/OIAY8W3CJJqXIJDOGQC QSREmuQfAS3UyhNGnCzJCtIdOzCQTGd3AmOK/gIiRwVCruR45Ex6/OcbVyDh9mPr ZGdFBiMh3qQVXABKVBIUTm/BDHHBktBNkBBCbZIwHoQONoeTYsfQjGIPPsmN3mgy SUllWABukkAMPUl77kkJQIIQxcLWHgZ64K4kkEIOu6IvQu2LgKWlVMgVXMF6rv+A FfBODvHmnkaTV/ZwDk+P1rwiQS9DKGRAEVyhKwahD9pEEJzCF1MoALBAXIitMAvF aOLp2darnoCPD0iG1EjRBN5lG1ngJTCEX5aCPv3Ln0zK3cDghRAqNL8giqSKXY5u QcTtOArKYwT1C6gjRP9CRKQMQ1KCeKAAQ2agoL5AGq0FxbwAG3VnR3JkIibCVnYq OwTlhBpmKMCELPjTI65xNQjEQeDxQpipOS0kioSq5BzHS1ykKRQiIAUCdjDTaToQ fZJsq/yiFPrvRqBhnwTjRljnKTDFSmrto6BnBXZJDzyiQkLLfyrEBJYBctzu9a5h EE4yE6JBL5tumYIwJtH/riYhlCbPbiZjIyJd8BOkxQUp50dLoA6KMknobplW4hxX behAa1/7Y1Lsoi7ckHjg4wrihCmqpI8CRau6cmqApRWo4wqgQyVawCz5Bxu4gsVy ZQ4DILfsIgr6QH5cIQE6AjquwAQ4kViiQADqoAUm6D4Gc5XoQAlsdg9EQ/jEtDRI ozwqLzLTdAUkZUoSlqx0BzIOIkLUQg/6D0JscRZ3IBHIb6AUoBUiAzXNByIDCaYm SFI3DDRVaoY6Siz+wrIuBOeKInBC5CXKAMXc1ivcdoVyiwViy6p+ECYk5TnnIuHQ kcU4bzakMwGvwXXswwyPZmqCyoqWSimeyjZdj0My/7BUTiXUrCY9L/cv3kVv94mM PiFHAMMsCKSPtOI0sGlZDmK4/ElUGq5CJEQqmsXXriEQ9GZOFmchFok/yc52I/QI z47PWgFe2oVdPlcmkmVRc69DW/FdSDRNA+ccaQp6Pgsn5mymAiAJVLRgIWZG9QIp AmNDq+kKvGAQBiHU+mIPsEJYFmIQXAEb3kIA4mLrEiV+daqk6qUsxWLrTMA+pqMu SNZ+OixmacF9TqAzZCkKegILaMHWQIEw3ygJkO0U6uB9TqGeKljksMcr0HTr8Muf IIRxnOZNEKIp4kWUGIkFImwHvu8LwC/CBsEgDM2MKvTwPOEJmsndFCDC2k0XMf+F YXjsQ+BTRDLpTZ5IECK1e454ELygC7LRO5uoC+OE7+SXJXSqKyiukPLT4fwGNlbj Cs6XEJ+RAcnjLKbiGq9ABqwgHwuCFZ6qSfbAaa7K5a4rJC9CdlClRoF1clTXf1YA KVZHjNiFbyzXTPFIYc1HlLY225piJaBgjXpCIeB4KojpVHCVFQTFfwLggHeLQczE JsvOsB5CjLYw+nxCGVyw7ViBg9mGtd6mI10nYD2sK9pg6FSMO3AiKqvYCgZCQAqx j83CSswyEVKuKjbZygKAfRVHccbDBMy0K1p0LkJiJVhPEbbDK8yQvr7CfZhNXDtD JRSnA2XPcUZWGkwBC6L/oyMyARRyL7xyb1AOWExBYw9MIAoYeSwKMW+wBPJ4qTX8 KSd3lSBI4lo7kjZm4DO/YPUg4Atix5ZK4Rk2R8o053wFAQvsRaKTOJhhhD9MRiZS M1P1KzORZZ9cKDqCGYYGQVBWIGoe6yYzQnNwiD/WsUIg5G9XrCM1774u77mqWITE wjrL7ECsoKq6EzFKgRTY5fWqqMjMc3JNRWYuVxDaRXdKFZA/t4AkA0aogpBii4wC 40NQq6MDKUz8B48sJxU7BBqU1LGkxgGBq01M2iqUEAnpJH1q+o/poCdBwQX5Br9q jyTcSICq1QRcRwtpait6hSUqJGVUglDqohBF74Vj/yIZlodpUAZWmCuYybcvKK9G mInsHiIKePorOick6jksDkAAEibiUiV+M4UQ3+l9LhYLsCAa4ouM6acOKlZVuHTR kG0S3ycuIuSzZaAruoAYtcS4b8WfaKWJHmNnNsQUJuXh1oIFwCOFQ/MaaKAGBEFa HtsmIEUp9IByCSYRQk0ggKUjvIlPeMZS+GUVKWvKDHqixnd8vSAiTMaKHqOJG7EU ngdEqXgdQ3Q/AtxnOLiDCwgKAsQsypiHM00vfDRHDMRA0hhGUMuNZ3VoQlKO5Xgg rrpBgFU1hraDMQSiNY9dpCYkp6ILnqAgUimV+DIwPMGWTpNv9GJS0Mxu87FuA//t sbxiYI2Gccourn/cIQxraKWkn1qAD5bhgfZpU0HhfIGO7lj5WlnZYfwuO+rZWgIg JTyoBK43p+sWdVDLE65RD/Bk8ZKsmBqiw41IuFfimI1QEKqpRUeXRan4LQaBFrID NkVLhepWL9PrEsdjJVoAniHiM9qEgr0AAfYgnW4PvMQLJxaTgsUiCrJMBoIrL/RG bx7zKdbi+QhiTyADtMjCR2LDCggau7GbBdqtImxJMZwPdZQCVjD7aFxuIExhJVwE 1gliWXa9IPiGnMNvpLsHC3TRFPAjPCniunJulY4KlqlpkflvgPhGObExNTYUv2oT ljPOL84ilyPXirwEu8D/PUXIszw33FSQLD1vKACUbT1VbinURTWognKpQkB55DhF EFIshU8e5VAK4nKA47GwSypU5MeVpwSghXchdEOg5rHKbCKgwBMKXhEGQRnwejUe qC+8YNGaUpSOBC9IBnqip1qnjQXiBWP0oiui4AqiAOHe5CVQi3QEBT7vuEG6xyqU LrFPw3eUMM4ZBNdWZbR/hX4TOIUwVqcIKcvw8hRCwVv4oJwDIAGm1tZgxbxOTy66 eFyKbcvQSfZO4RNb/jE7HBEyRQBMYM1OYIMZSZQIIhUz6ZZAC13aYlpNKjQjLAB0 IxB2ZI6Fmps8bQ/GG3jKd3uWO7875IWtwSDi5BMC/2Giiz2+5ZsGpMGWAjQNr+tz jZUy45mUgmmtI8YjXKPAec6fRkVeYiZmWuEt8K4j/qLDa+bCPQSq4hiOdXUv51ih u2qYG8SIKqRNgughB8QU3IXITLwqulPKjJUt8EQwbh/2WIcFcJVxoiZyr6FpMHzP 0kuSvg4ny24m0fWxpkpS8KRNjIMP8Dqdf4IqCoUF627UkwATXOcURP46VtCNrgN4 4+YuJAR1KEcPiAkgrugpFUiQoFYGDyZsJaAFAhYBIELEgg1bq4oMBbEQdAXilY8s ILZg0bFFRAG0EgUI0Criw4gBrgTgI+UUn1B8+GApgQDbIIkBTAQNUGJlxCh1lP8k rQNlKZ06SXLyMcGCaoADMUkaZdFCZouGDUlC0fOEJDZW11hFMwXNVLRSpSI+2VPC CpQrLbzQqKGgRoCupVhBKwUN7cVoZ9MOTgZlj8JWkFtdg8yK1UpBaa8hlrw5M1q0 pa6ZKgXlC40vWAZ5SeRFNZYrFjNH8xxNstpVn6CwggIUIpQDUFb0jshiz5U9Vvbo MdVYzx4oVqyQ1tM4ECvrga7BHM5qo5XK12O3qk1ereTx6CHXjsy+fStW71kZvCLI Cxaz8U2xgltKT4BA660H3zWB7JHWaKUgB8WCyhAGTTSCjYZgKSXUdc2Fs812oVrX DFZYNJtZVBE214xooon/GGp2oWYjmuLJE3o4Fw0tZXzBAhSffLLHRdgIQsePQP4I RYVDJkFHCSyYwgKSV1RY1Qol0IEJJlIWFVEJJgg5w0cdQYENNDEStkdMx+1RUCIJ HdQKFoIMolFIEAXwEAsnSjNSSB1dIUBHcJLEVUgrJUJLRFgQFydxNeV0SjR8iOQK CwIYJWkAUXBkwhV1ZJrUgnUIuSAfUEQRhQnCHYCnDC4FhcVXLbRKlQBRQHEkC7N9 oh80n+gBzWBIUhccdTPQsAMNxH4lyB4QfqjhiiDu2p8eCF3hnimtmLKSYNFAs+K2 s2kLjTW7VrZHCzRgUS4WX3yhmhcz0Nmhihnuqlm2/2CWYkoJAkS6Up8sCDcpC1YE UuB3rFAXox4rxKgcWdYJEoh++UIUqUQydYcIKxdfdF5mtk2WVm0ffwbhWu9BWDJ8 1AqCyHxokqSmIKY8vEfM+kUjCHmC9LikZh6SBt0KdAzE31qlPDHWYDL5xoqIJSJm RZSD2XuhiNJqPCKP2CDWtIhWXzQLNv3RkUwpFinyBS0X7YFRIlC0QYfbc9CRBBRX yg1FEsPdvaREJVAp5XA/7kFSVxGB1iA0d210HH0KJSJtQm6WtB2eKkXhyiAxtZvV cCaVBOgVmksEqERRtHKK6aBEMVVErghwejQstRIFFq3YYTofUYBSByhP9Z6U3P90 WLXv5BDtoXodUZwk0ilRlHBwROO5Zcpob1E33Qp2WcHCDAnsUINpXsAsWCkQTiae YoQ5x3i1JFNrikxXBFKYbCLO9pln0ARiBQKrrmrfIKkxV0xaMT/DhOxjDhqTSYQi EeEgCSZFkUhzrCOa/rQlGrqCQn/28IRAxM86VulNSGTQEvnIBzaTIc94QISe9aTH PfChTGTAg5A0CcIErbBCWuQjCHvBhVoxhMx8ZrahW61gQVCAEUGsYCtczawt/eGN AExwuAsJUSZKQFBhRISNRLSCFrOIDC1OhKKphQgxWQtTYFyhCC9ahEeCMlKQ6DCk Os4Nb1aKExQwUQLhLAn/aD/iI0QiqKWu8IkFERoMnrjEphoaRIiq4QiclBcSzLGA Fl8QwEZGgpeQvIRifcLXoSYJKBPw4XSms4Md+AAKOSWCBXxohTRUh41T2iSWuNud pjrVKToicUFRMF6sRJUTULASFMYc1ShBNRA9FAVA2TrcYOiwMD1ozyMfIVe5ZsAK t8DlQbvKUIdoNs1AuElNkYGZcOgTGG1xi2dq6dauwMSCchGLBvbBgn1GAivBPCie yfonzUwggJdICk59/JdwEqarXU0PZu2Ey8IqI4jK8GaUAbBCAFiBnIpWNAA345hI DUjSkblFLUCs1nsQwlKDeKEVHWlFkhBCoB+e1GTR/1KPbdZSmEDU5Yh6UMbDCMMW ouLKZ8KR1QMhIhQElKAtH7pofaTRNWxI40RVDVHX+rOKhiliEFyziCtmAbwnAM9I c4tSCeg2nCnNCklrfYIn2tCbKLnNT3mKSFFLEYU8keQKaKrhS9PEJgTIhKBA8UJE EqEITYLOTx5RHJ40ObrJJQ0mpjRdNE5hk1M8JwBfOAFnpZET051ilgbB3R4ypZTG /EgJd4OCUpRSh0/UQRnI3N1NjnlLY8LkOXvYA4VMUAIVobRozwnTgmDCEY54gZ2V yd8O9wCfs0DDMXsYzCeu4CaWDgIhrOBTF6ibHbS4pUTRm967PgONAGAhWOSaAf+7 3vsViFysgMliC2iGw19/AYWBAYCCdUwRspgVpjCkgct1KnONPm0nIg4jikc1mTUV WriFGHZPe4KoH/gYBBEyaUUJorEygwi3FO65AhQikyF6jQYtmtGgfg/MnwaVQntH nJSOlTBPEGl0X1clIxlLRGQuZq0iFYSLwFozxiCPSI5AkmMdF5QEoQCYBW5lK5Iw AYW4zeA+hPRlV1oFqFMIRg904hLjEtLIGjKuXaKDM3ECwC5NdmVPkAqJQQzlYBYo dnJGaYE0OEtozjavoKojNB9cwVlTKEp1SHmKLmW7ILmZALZBkZUSPoHMTiPTFMiM AmdNN5rg+mqt0MJQXJL/KCuFJSdUfEiIY6YnmFWQb14aegs4B6OHgoD3ZaZYQUTi 18N5ImdFaGkWvcZXT3O1YAbQpgG5ACWAFczTXtP7RDsHYxQE5OtffI5JIIyyAgJP jy1s2fX4BtLNBe/GwVhZAVaKQrCWsOAU4gHZxtQiss+c7N8ebqnA+yWIEgixFUON xiBc0bWKekYx7LXXgj4BVcLAxValUMYnNDpJAAM4UgekG3MxEtaKuOJqXDNf11qh h2eYUxCsCevJfRS3uEXpjkeK7VD4NowfPXBIcoMMRmACpO3hVc9UjcYVTgEF5yrk kY9hWbs0aagHtyABkOLIDKrOJ5h0XSTEYy5kOAsK/85GAxRsNQFOTAsZVlZKEMhD SqZ0dzc6zNaOdJOt3fdQdmSesu+nXMbSFyXcxixorc1xpiYXVDSFQUdxzb3CfqKr B48ZxronvW6veRh1a7WLI/m9IFq0db/7wYUFppH2qrg3g28bRYco1fX9oHDlB9eV 44GIEwvy57BkkY+9bNGVHkyYnRBi9sG+ZoW3Ba0iFjtfpzPUMHymX5lfG2RJLTFF QqancKxZhFolo1f+Tk2kAAykQdNLkL1yRBqi9OugRtEXgcdXCol5RGMnNxHaXMHY k1tRlkbWCvwBc4FFRnsQJIg3ZUdSIUYBHFEyJVx2JXtCRnCSBFQCBa3SFZ4EM/8G YQpWoGZPB3VQRx9ewC9AsS8JYBKLhCcmSFm6p3uHFCeDsFmEhkynsAzJExG2NGqn YAeiIgjMA0uZYluxlSmH1ylIhHhyMzOn0GlNaBNKcEqm4Fm50hgHGBy8YRfCIQga NB1otgIrIAMkyBEXIzX7cRizkTUH5k+f8AQEkSY1BCdbQh8doiwqAk4g0iHZ8m7k koEjwUmJUBEa8R/ZAiIBBSZMck36QjwOthsrkR16CCKsoAykd2CBYAJWQBUYoxaT FCnyNknSYkIwIRmWVx4gYx4hQzIoVTLuI3AKgQhL0h1CRB4edHKDsCMbUT8QRzeR YgXYwxtPkAyfoAzeFEX/QeUJfMNfD3YFmkEY0TAmENEFeCJ0PIJJZnONGhNGm0WN PVIKpMAKXmA20jBGVsMCZ1VHS5VWV3ZzEDg3REERSIYNY4QRpmCBUNAueUIV9LGP fPIRB/E4rigIM8ARSbMnVyADlYUFLoAkfYIXeUJ1EvFJx6cnQKFopzCFp8R3RqEo QHg6SxAr82ECg1AHe6AEdPQJTzE3JlBpawVbLQkVZWcTNsgHy6AExlQHvxUTY2E0 DuSLdtEfrGA0RsMkkRc+1hAY40NgZ5E1ovEhZyZgBXIKjdOPfyV583MYsVF6H4M4 7kVmz9URggCPI8IHV0A+HQMutBcAiCAwiaOM/XJR/10wbhAhGCk0PvOzVxBmJvLR Xiwgkf3CAqZCEg0DKVOUHi6kYYjJHtMXHx7FeRDxPjVUEFfQBR8RKVcwCytQLTey Ite1FSGRYzhSCigJBelnK6bwCVsBhvEXAIu4EsFFEGPyiD3imSSBBWz0BWaQCK7g CvvXHqc1IgIDCKaQCN+FZGjUCndTIVhSAkqAJToWFEckKxDIR0giZBUxj7NwgFyh gSM0H4fkjy7lipHzEe0yJ30yMTSQBRExEiAFZxr4bRMDEwflYC1gWjIJasgkOCbQ Aqe0W5AhKqIiOKrDB0gIJGvlS5SWJb+ERHzXWYSWKa2AHBFBHTfiK8HRK2MRJv8U iiShcgWv8RrRlR1iQiJTcyHzFDVuGAgChibzsT0zgJAdkR3uhGs9tmuE0ZetMpDg aRT0URH3MXmjRxolcAAqgxDGwSW0GUrWYSUG0mIORWNgEhPwEQ3WwQpUITEB4EeB maXgoTwmcD7TZzL8xor/Nn+TMQtRJx81RBSSNx9pEl4rcQogBhmfQx+pWUcOJJoN sh+j4SFQMDFrZXvHVxWXtS8po4zfpQhYyViBGC1btwdX9R4zYyY7gh5ctBuB4BzJ AVdDcoIB5jZ08AluRQcsYSIn1zVeRAuCgHYd0XoEdwXs4hE6CodR51wf8UkQuR00 AHYfcR9/VVnDMTxdFxP/g0aDfGAKdmBMUxEFsNSfaycqJkBM/bkUR/gUJrlWc9MU JbAprRWTUigNunORImcFzmF4dkGqNxJcKOkzEWECSWE8XBIwAGKXHbNT6QYXMYI4 H5gQieNXW8eUlzceEZIZM3MFUSAAq0KQ9GEV+iIAfCClHJUgvoJIgUAZePURWxER CwURubcvpCcaI0MYqwANnvCByLkR7+E5bglSFRUICPAQ+QIbzydDMBR9QhRS76Ef CbEyrql9QGhDgkAUpuAFMyNTQ/EvwQGGdBMl9tIW3XRudGEUfbQkVrKaK0E4kyIt KiFskaIvX9BFtGBFilAG/Ld1kpIzrqARSHQdDsOF/6FIXZLoUEOinFV7oGY1nXQQ iCPCm3zLcK5wGlgQiKJ6gXOjZnLSFc3FUo8zCImAJl9pgoAyPC6wHVyCJ3fiqc/p YKdkn45WTHVAFdJqE9+FO0qQaIQGW02xkkZod0ikFKwLFZxCB2QXk9FQB6eQGysB JbLSFK/GG2PxLEETQSyAFMQbr7pxDQpGYCtSLekGJtbQawTBoddndH4FUrdCenn4 CXRpCo7BJ68BEqCjY72oG5XBvdHBAgiXHRxREN0kCB+4FQz5fv8BE8nWFm6RLWyR DGgGUxCxAvrDZyIEKI2pPEHBByCLMisFRKqoigXji0MCJVCnpgcBER7VUiuDEP8Q EQ1WIHSC6htHBFcQ8TTa1h8xUzB0IbxLwlYdLLWxA1PYoCeCqqjXyFhfMLZt1FJe oAQW4b55kjMCZgUVdR0kXFST171VwTd0YFZSgglzZQoV8TUkdxGCwkblkgC0sMSY MDd+lhf8Uh+t4EUDWavkeVmtusIUU4J+tbLKWCmbVayspFt0MSrEZBMGIQW4Y5Gi oq03sikvCVspGWVLoQTLUHZucQqhEEwgERLYYAcTR5rMCiNjsVZLtSdRSJJH50+k AA1PIBkkchbJ0kG21kzUoWIygY9HdyPMmEIdM3rKsCMqqhV50hGCSspWkD8FQhdV +hFWgAgbwgofqBUBvHP/MEFBsWden8ACiPBZTLUdLmh7K7CW1wEp3gYpOBR9i4mY lSEwBOEcCpIcPju9BrcQB9EFE1YCavrCk1K1N+JA/VICQ6U/yZGpAvMcxRG0f/mc POqrkLGbX2y1rLmbjFUGZoCbNUycMMe4spMz9FGx4Acz40Fj31QZSmYvCPFcvkFH WIwJn+B91okN6TIIg0ALg0tHTFK520MfgcURNSSVCZHIAIzP+3LSI2GerAnTiHUZ 9nmRyhpcvhsSosI8NmHHjjYqOZHHsOWuC0IVTYGEvbS7siJptns6DwoFMtAVWMJZ pZvE17QgdvGXftQCTYEUStAqhoq8hEEHG0FkPAMj/yPLVdCxIPTMAjDaJwfBEsuS h3WYIDtyF606STqGytFhage4I1dgsgihPfnSmkThR56aZ1dQM+KEK1aQCKwgqsGD AFVHmDCBFSH8gfEDkQ0RAOTRigfRigjcstxncWCiP9bEUmYLPQqhpo9tpzaDzjBh mS8bYB88t/8RHUL5HFbwBMGdqf4xHPEJYNLyKPj22C9MWfKJEjUc3WawA2ZDCy/V CpejqpBhHI8UGRZRPnbJb7YsYClTggeQBJnQN0w8JZ+AchhBC2ClMYNAA99FC3vg VmtFEvJFnl/W3YJQn9mRMm5GkVlhEpjdGwAwPCEBZ7m6zA7+FwZLJ1J9S5O6B/9X KseixqyCgDvKZEoEGq17/DuBeiMoWQdusBRpZeKZkCl8sFkuzhTXB6tS6SavERx4 Uhcc6kwQISpx1wIANAh7Mj7XECO6sVN0VApHCQ1PJdzFwRtZkcY9QQuVkhga4xl0 QWwk8csyEZ8SYSTFQQeegAnDwMRd9cy8jBAUkX8aYS0TI9eZPRYHcAWI8IzRlSNF bgoajQlqLMwRoT/6EzGapEkytJjgt1KUAaTh5E9RQ+R7gAhmuxFAaxAFUYLUIhM6 hrHEgSSqKWAchERHJNzQESPR4eQVIhSsuYiR8t/jMSjasxLMOjwtkBIBPbaN20aB tSZesMOePT1nAWMcUof/9lMY5tsYrXBOAbYg0zkl45h/rnAFZCkcX0QL/Hc2qppW JV25giAD2ZwzoJc1nEeQJvgQJZAE+ALTeZax84lREBFLZpcTfJcTTm4CoAugOBQr DXFKCdEoTJXUlPayUbK6JB0RmfAjJDkzIMJ0gqM4MJUQAiBTpMPIyZErdLAl7tpX 6gLSbkIr3wQmvVaaMVKHnlACUQQdHLclcg0oPNIo3s6ZB2YKr9EufO0npj4URxQk Ye4JOO8JgaDtiCB0ZDQIDPZjIcHZK1EClk0H3eQK8iNRpY0JmYCSLnHufTlIkxId HiSXgR4SNqNSpc1SAl7aHiI9vrfowTFuIVYZ6/N0/9KCviA2qBAGEgGGJFZgCpqq or6Ywm9tMNBhxg9mShqB2SuBwQEmUwIAtropKIzKf9mdAOmCDXP/GSOCGbYBsOsF IbsRHD0SLVEC5lhMB2hjEc/llFcJtl+UCH2kUTPQAt+LvhcRXjKfMyIDc4YLdoGz +XzDVgEjYOWu4J9USvK5KDHpWXywB6dAkjAhKlewkiaw16aEb+fxRhjrG3c3OlGC aUw1W5nyHDGJvi8VETVhTAYbrQGwWmU3JhFqW+8VKqnz460hCH2FvAc2EDJTCoDg LZ4QHIyhUY8dQbbnJmgCUgBx7RoraKwGQit15QqLAAxZsFjosGHDJHToeLp4cf8O JkzJArViBRLbSJLYWrVCxMpgABMTGQaYuIeOnk/XWgkyNTBaK5OmMEFxGVSiRBlW Ahm1wkIAAgFKo5wMaaqV1Kggp4KMRrAUwlJbtbIKVArKWBaCyt4UJIiVILRpF/J8 CVNugD0OWayAUkLPnj1QrOixQvbh3bFWDD+cG0BAYpgQ5V5JxCKKSaUlou0J4MpV os2bFSX6rKhVokQzvng5Ge1aNNYjWbNeHVs1a2hZAz1ZwcokNixQOP7m+MkVyVYC sc1eHW0WLVfMaa2wwgWBwitYBGHbc2UgRBMQsa0eOdCLQiwzFlfGVGovFDorWEDp y8JKqT2BMQ8OgIBp/ob/iOWyiOYUAQU0ZQ9QQOEjCii6kywKB6G4LopBpoLCrqgC uaKxEkpgoQQTPpSrhABEhMmEOuqgow6+6NgjikTYusKEUwI8hY8r6gDlFBOiWOaU VupgQUBQTImCBRP4qHCQQQRZcskAWOkKmoLCCsSUraTUgw4o6fAwgCuwGYQFBAZ7 KREvaLliseOyklLKTwKYYbCW+pNrsREtwsQTT4DLsxSVbGPrJCXZYgURREDC7D+7 DljhEzowOYmknY5bjQ7FHhqTzv4emlOGK6z4NE2HmmJhrZtOZSvVU01hxRRooEAo VlOi8dNPQKzQy6grTg0kLVRPESSRAE5arCWGFrNz/zAR5VMvkLGesAIv+Thkoa9o gTovqMRWaCXDAHy9IpBvYQokGhZG24wWzhJR97PNBKHBDBp2smkgm0yy1yCDiitO X1qtCMAUk7plIZNHMXGUI5Ku2Y3hfgeKtBV1u+CiCy8VOrfVEgJhZaEr+HBN4JFC gmwhL5VSIho91KOvL6De64vaaqFQTw/58JrI2BEDEJDGHIc0cA8ko+guAAXrMOEk kHDtcKgvW2GoBbmMAiqvDq2e6GgVWYQCMlcCWaEEaWYEZZAocJRGCRZACXAPE6SZ 9ZQoxqTWFT6aZAuiVZ7R95mu/JzFmpk45NDLYUdqQaIZYELAFSwcEkQnV11dsP+h wodiaSL2MNqTc4QxUema+hYSoIWmyJ2FY4NKWXaiiBQTeI/dRlJ6p1aEmkjqAFYQ 96Wyet1DkED0U4qppG1XSypWQ1KLIFNcpZVVaFzVqis9xvLLiuDVSkt4X4OFSJAM 43oMmxWwiZNjUwLZo6sCA7see+31cLZCu8gPOJBrvq3uS5Ku2IPoYLIHWl1DXaTZ DGlCc5IreOELg3iNaq4BDYa9hiCqaQVsIqiVav2PBQcDzidoZxyGlTA50GAfNtjV hVvNoAVXmExIurUrI10BCgKDjaSuMKZMLYYOXWlfV9wDnQqtgC98CQx09pAlPTTR ZsdCDB98NKBTHEhoe6j/Q5FY0AIHdTEK16kLiRjTGEEsSwACCMQqOGazEiiBcBv6 UB2gcKLRZUghfKjDSQTEpDrY4RSmMEGOolGhVgyID/l5SCukoSRGCmIPM2gfNGZx Des9gSf0IRGHEheAkUhDi2RinFLEVKo2SS9ROxORsU7XmA/m6WCd88QnVBKIXgli U4OZhUp0iUK5HCAAB/DPt2bBE2mMBFgMO6UoH0Kql5CuKYjACfdM0ZDTMYSA2GCV qrTZqlixIhqz8uZWxCkWKOClBKDq2E2g+b2bhC9zmFMQA0txDVfRTw/PY8V6+lKf PUBLe3hpCgKkFhe1fDMAS2JBr9DCAgqywj1QwKZJ/9SVLtCAZhC0uAkWvhA5bwpM X9jwpvOyYq+HhdMUKygFTxgWAD0A51F0wMYwVbqbaODLIAXiyU0qxoIZXAEn98qp WfLCE5DeSzWBeMjiHNIGlq1sLCWwIa78chRrEbEv12OiUAo5o1MsY0gqqsPQqOkg GzrIR1DIFAKEUjiznJEhh4DrIa5xCKYFAGBXmyMdQMGiKwxiIVGQhh0CFI1gCQKP AoJP21gwtkIuoztJuc6glmQKKPjVE/NshXr8MhLWMaSsUVAISRhEJs9CZJkcK8g3 r1Eh3GGOBQeAwhw6J9vPfWIOYAHLNQIBVY8JoAsh0Zc1VpKtM16hBVhoCL92s/+Q 4LW2mohJCkNoiVtWIbUpp1vMdQayFu6yRXnKKMXzpEcQKT1vK/ErpzXTIpVUdU8q B2igncYoO3uV4hN7+YufnGcKrLYsexXKUOLUatdZ+QkobIHCUdxTArwMhJ/JwYZm 1hUaBLqiOjpoRUNzkhzWqCS8F2RTbaJRkPUlGAqTwYZvOGIRFvMkchXk8E5G/E0o DOcKXeiCSpFTHAmaRBA1XY1uYKyQpSDGIiwrJ3xsiL3CMBl76G2ikex0BRpxFRQq OluRWCKADxnpIU/Z7WJEtKHA/KWJR7ElTKxwiFWsQhassMabD8EKWTDNREqgo1l8 GgA+VHmPg+DDgeQWhRn/nXirAqpDAI7iP8nq+TlWEPIquPWdwiGAfRDZ1UgGkTjS 9ucKM4hThnAiJXqS1j+YsosgrABCPenpE54Ai1r2MJVhbZEhXYCYLg1yykzTAhs6 8pJJaIifTjNkBYxqiLcYIgNa0jItvbou5vagG/ai6ibRWyIdCnIQV23lCXlJr2J4 BwWVKMQUPg2UDAIwUMXgrgSswh4oAuAXK22727HaSn0Kd8YswKQEILXv/gJ21b0M kS+X2QtQ1TXRin4GGy+EghdyAiWB9WukVJreQOq9ukDogRU0g4LUWjEHYVikBOAe ViuGCdKRhvNT26bDuQgTBansJqc2z8p3WK6bfrVC/74QOsBf7luh+xDRPl3zC3Tw AgU9PKHp2JpIIb85oLOd2EGt3VHkXHLO+VhpZeO8Z0PYfAhZrMIaZkd7LJKyoxSl KHgmOziBouHHtNRhGX40QY/qArcALUOOKzDFuSIcLIV4KRG3O1yGGVaKTS26BYIY Dm+mw1OI8FCpAogTQ+pN2f6w27X9uY1F9iSMPCUBGtBkxSxYMAuzQM0xh8q1vaZp tFa4wgWmkwhMItIhwzXmnUEJPEMgjVvmgcStS5mIAJK3XUGk5FRQat8ePlEKCxYE If18QvZJJJ9MfxrTCukWTJA1RrpEwzBP2IOPmGX92hDE/QV64kNOMAhsaH6CUP8w qGX2QEuXLX0Pz9MDEWMYCUughvOs6hgEU1CGWREIgQgpVti/rTCFwHge1hALANq/ pBCAElixEkiCN3oamzCFH3PA1Bqx6SmB21kBuYAPouoxHtON7wCP17iGNJGL6+gQ JNqYPcALa4EPwzAMJlu6JtoYrMEC1iikQEuQEzux7duiFkgcs1I2JbKS9WmiUlgF hNgLzLgCNnMzOvtCWYgFI6kQFDkRQSiP7uALKqoiPkiEK7ADUAiFGgGFZQg5P7OD 91AyMMECKHwIGWinhnBAhmGF/uALm/GpTnKBpCKt6di9KwCmK3geHnwITpMvU+uC o9gcFvOEsYg1lbACkAj/AHNBjJ7TNZX4j9PxJd9DDIgimu3LlADAgkFwATtxpIZQ He7SNWpyrUTIDohJC9iBBkeBgk/4v4n7Jnybnm/Sg4kwDOp4IQHwGMf4vIZIMVoZ i0BAsUEoAVlJrcnhirHYHZ4ZieSKnnODAtGhD2e5nvoIjJyrKZ6oqXVpl3VhCC+4 oRlQC52Tx9Synm1TjYaiJH+cwOIpAS6xmpODKlq4F9pZE4MgxOmxH8SQCLawuYF5 Gn5swKT4lgIRmPERiyNCv/37QR+0Amjxv+vhJIERnfSTgj6QorCSDBMACrV6iGnE PbNgCSPaiioJC+3Ziiwkhb04JLiSBbKDMzdbhWpo/wglOLEz1MfxkD46oCJpsKIr C4U6NAWgWSwhsUMW0AMTMAw09MPB8Km8GBb3w4bhKQuSBL+RyIIWmLxpHArTGp+w uBxe/L27kC5NFL0ksA8rEJ5rSInVY4VRGpEvAa6b+JPDnIgV/LyFOA5sKBpi+5bh OIUveKG6mDOOUZWoKB7kYwqlsEZsEAQogBoEMAFXcRQWcRUpOUGtQIgFRAiYcA/8 ucnrgJrEkK9ioh744AsswAZaYAFxYj/rAyIeJJHJyJASoKcqxL+/OQrAOAorkaXk KCFskIYCpDBaWIwZ8IIuEMwAIiGdaJWwgB4OCzJvmp5SEJfFWMERgYIkwJ6UK/+J 8PCm2UjGJ1CW+zm5mkLCayyJBixEz/qO2GwMoISO+dg/d3QZvyiiuPiS1ygIPuiD C8Wj+IiLpHqhsgwYuQiLrGCVmlmZNoEGT+ALFuCCNnuzFl2FWDgElkCaKKADPvCC Gy2jJdKDPqOiOmDDrvJRiKAiUAAKZzGiqMEC5CIL9jmwQbKGtfwWKtGD6yCJLBiM xOE00uyPMXEMG/KyTNlQU+MCVjg/Fvu6o1AJkGABRLgGmUk5qwCuP/EWxjg1pVmN KJCLOGmIWVAMF4i8FsAQXWqeU9RL12IB0zQtL+m2rPimlmMT4xQnZdhL3Em2/9AW hSCg91EPFsCCa7CCzWP/k3uzHmuiSHMsBWX4hAJxT/5aIh31uPZxGH5UIYZThC/4 jHukgd4Ql4YxCUYNiz3YtuKYFWENna5AKs2xiCTAhEdJgofICZrq1ZzIIFdBKje9 msIBhZsDIKKyqdXSvYdxFZ2kySViHwhkH7EAjGg5ySvIy2Dbl4FkjS7ag7xUCuPq Q48Zk2MN0X4BKYRoubN7hq5hgS4gO6V8s7OzhoaozADwAixohcfqCylq1APJkVOA mx6xIgKq2FBQAkUdi4VoAVfQyaTIp3nVDsBYy4TyyMDg1Ot4oZOhS9fJmYYApolg JYbIPMuRrsOgA9n6ocuyAudTibJwTIfQl1zKJfMs/8RsYcWJYJLd4AOGiMTdkQzx m8UW+FTVYUzvmorRPKPTIZ4zKhpEYoHnYT9G7bCCoDgFNIVkaEZWslQ6rRO5mJMA ILFDZIiugJLpgU3y4gr6wAvAkAsEcM5v6gpjDCL+gp/56QuWrCna6YyGAw0E4ANX oAEE6AK82DAZzKCp0NvUch5d8gr3RKpjOZ2T4wi0eo/wkKAQCzGAeZkOuRxOschC lIbikBSBmBtyi40J8pMSUKup+ty9qJ8lKrOnOpZg0wmBkMCEOLGXuC4oNK5Pi4gD 6JVAEEAJEogQs75VCLmBLTuVKDtriIVq4ALfUysBIA1bWgEnmrUpqiIBSQ0fwf+R Ia0RoACg+gEVjNE9ACKLtUzBaFC05LSfF9o9LLU130k2u/glm3WMBSYTBFhR+fCN JvIEt+UYkJglXIOCgGIBm4DT1AgJby0RRfmPyPkmIlmM1zm1mi2LQdXFVinQanIJ Gsa9EdEDRgUnRg0nhLCSUkDRJNCZzyNilwAAhiiB1VEPgEEAYDVOVpkcWqGPT/CL e1oBm2yIm7Ivvlgf6LMqwDAx1bC5yPUMziiDxcKGBPiCt7hInliLVMVe59m2kIqV e1JJzGEPTOAQCiwqeaSnjHMVDuFPl/Cd7rih4uAZAspO0akDG6oXfSkIu9AeCPSm joMGMBYLFnC697DZp9n/NimZCQKqWp0sHQRwoXvlKWrauXy5F5GC5BVIkzk7yvFd yjHcSxZQlwwZi4idomig2MGyMh81Ba9qQw9JqP2DDp9KFsPgiycIgML8MYhAspdp igopHbvcosco1NYq1ftRtFVIiizxhDkA4k/YlUNRC8FcC9fpl6QFroFIsaa1TIVQ hkwYBhYJKC94CHotRe3wzO4CC1EC22iLtttliXerDSkhLzYJXfN62/8Y27kAgACY 6MSo6MS4pwnEFgGAFb6FkvlwP1qyob5ICMgIkSD7BGX4uvXpuCb6C6oiydbYCQlT IND4DKOJAhr4AofFl8cdGEFIVXzqNtRqFY9TVbFI/wzCYY+u0QP30M8OM1spYR29 GBHEMBnEMIGDawWQ4dYCkb66MIijooOceIkKmY97gldaaaJXcTr7kQscCshocJQg AgqiCgS3ekIo5DSYEAQ/iY39A7KCmLY2yeSEKrs2Y4UXrQZASL6J8ALwCdwmkiL7 ZcO5Q5D4lcMoEBFM1Z5y4pAwgQgI6QtYXp8v2Rj2WSIAu4vxuVJQcogxibb/4FL8 uKW7AIRVgAin6zhPuJ7mKxSwgCbduisZGCaZggqrEMW5yD2YKMbPwYQkUDZbWiVQ Eh+VaL6UGNTWKtQWcD0O+bFZAW++hdRXiRaJ0JmWAAAAMIEjtlSd8T2d2ZANZf8p 1ZDAzGKTafPJ9XhZo6Wn8CLXlfHJUjhr9di/DmIY+mOXhrPVM1YMGsgC3WzjU5G+ 8JJAaJi2SbxwctuLvVRI1xxk1JzMkvqm5uRIhzi5GMmUsTCkRp2jG6qDaJDEtA1A aFC2cmoijdOXgezJTyCcl4Bw1YAS66kQ1q0/MZHLxMm807GSGfwmnaO+HGeFZKgQ E7iCNiO7Q4gFsysBUnEJL0Cok+MaU+AqX1aGih2bAAGFOJSiHOGD+wCgTzUK7kuE xAFOymrG1dqV6+m4jrur0LaLUHPthgBTQsa9bnaPiTiE0sUJlfEE3cat9foIDPEs fhmIYcq1nTBv3HmUT+D/iCTIBKtGhPGpYYawJe76Z+65FMW4rrBdt5Mgk4JizxSe HG7iPPxhWvLD9VwPkTZxPx12HyvxCxMQhMWxzeQA1r/4i/+jpVrhC/ZBql05zEEY pnWpaUUYMC9ogWs4hdkhCZx4njq45KiWdbPtGvqwmbjd403dkGBbmOSgD+iKLs3b dnYtkVmLBimCDyRhkfR7nsKljZwACjqBlbgmeOu7r6D4kgYcsRxWDxRbDQrSA1KR y0oE0z9ZGJ2boNoQCKnmcaCIqzYzO9IUEztBgCWxpV1eosneqoplw5+57CoqJ7po 9iMaCwTwgotB7aQYJG7Rg3CxkvhoiMOo7b2Wb9pm/6Zsts3bdAhaWgF9hEBHMQrV SYvfIm7+/WCoCB1d0mDMWEVNaQgocDUuoayXuIm9htsM6Uzi06VtFqWJmJDbwRUs eOwC80ZwDK9JLeKJLuK9b+z/M89HjZVP2CLqZeeB6Iqjo6qVycA9BxXEaIEEXzjQ KIPPUCp95IlBoEmba4VjBAUkspJQ5dukOOu6cK13o4+xOPQr0I2aIgimT68SKAWc eQppcCQoQBKh2QlpQBI+oKytTGEu3DkpyRATeLcAiJId7qjZnL7raQEacAEamAGN XIWWicHYMAidFOi2ZwjVilWHhPKBZCMrkIFDuG1DsIYSF3SH8II3hBn4oMoB8f+q A1mGYRbzXz6QPkOSr68Pr9Yes/SS/wMIPXtKYHsCJVA0KKasmIICpQSLElegsAjA gsWMiyxaCAhg8WPFkCBHiqxogsUqKyxWsCpFZw4dK6y6sArEygqiQDQDqbTIquYs Vq1YQWN1zehPkh9LIIBC5xMmOhavVAxgRVCLkh+tBPjJSlDNrzUrIhCAwCICFgI6 thiELePFFliwCDJlt2g0okRNQdNTwiPgqgE6Ai5s2IThxIqvzIAC7TGraNGumSpV ClqpPSxaJb5yTfInZVZWQLFiBcqeynsE6il1WuNGbK1oJXKVSNHt2zQ8XgmEzRWW jnyw0Ypm19SeT6l53oX/Fu1xqYeBpuvpCbgjC9V7HP4NgFAyqz2B9LBwaDHQihUS pbUyVWfPqYdXWmGTlvoUqGin9pv6dCVACZPtZY1ggrBQSmXIlaKXKa0haNkTNUhI gwusYHPNNZjtcRo2HWL4GDStsFBWWWpVRJgg2Fh4TYcXfnZZhhkSBYVFLMjAxSGA rLLKRR4hVhULggzy3xV6GAnffkmCkuR+S9rRZB12gFKHRyzscaV4VqxmxV8zWCQI dZvRwYJvelCnh3la7rFCSLD1WGWNI6oF55t0BnBAAFysQpEVq+hBhycx5YSIIILQ tEcXrfAkwEXTBSKjV0JFxopgcFZZAh10PNRmSFdQ/8VmYLDx5OkVVpTqqVYmWoQF Nv+xQFULCLRwRaF52RqZKdGsgN1IcP7oEQAABBZAoSd+9OuvvApC1R6Y2cpXKcoI BNGxIJmCTWWZWVSCQ3hBm1kgUFzBqABYuEIbbbYp8gVuXwx2VQstBBDvKaZI45QS n1hBR2pXsqBlUdfs4QUNT3gSCCDh7vERdgehRtoKXFakYjSXlaLHExLLFAAUgkhz Sit78OEjFptFwx42p+gXDR/IgQLFWc0a9xiNvAmyYHRFFoWZgpcJpEANLtRAwyD0 tXLNggFcK9tR0JhyVKq9Hk3fLC0afdRRz12zVcQ6GrLKR16aFMAVXiRiQmnb7f9R h3HLmIIf3KAss6QpfNQRipRRREHtvwpfiVppZDOL3EDYCAQFtoE0qyVEDJnHaVo9 /qpq1LyW1KdVK2D8p1/L1rTsNbSCydXR03mGkFELIhUNtb7W2MUMVF0BEQte9Gig qz1e5KoVPPne+1U9rlUVowMUzYIJWVEVVxatSAaicXtg04VF5KqFmGLBGpZipYop prsyrOSK4XNXqlSp5XtYpgdglu0MnWXganYRq624Yn8i+eOmyG6Ce9lWKxJRL1PU RWVrs8sVsOSQFbRgBzSAAriqYx2yCYIPDhEXac6XHWw85hrhMs1FNnSaOrwMAVRR CB9AYRfJGMdldmlPHUr/EQgvPOo54isMQUrxnBZC4yir4EtklFGKKNCABl+QEBY+ 86I90OAKKnqMKYxyDc545Cw+MgwLYtQiD31Ga9YIF2FkYAUZAOIQqwgEbwgDGEEk AgvcWg2alqQk/IRCjvU6RQpBoUfBRCSBG1LgBWsngASOxwqtiA5OsFWa09DoCsgB kpu6F6phJaZSB+DJRUqQBL845SCOCoQgQrYHQfQJTKTqQl70UpSfFKVSKwAMArow C1pgIxrtYUzucLm8N2nEU4FIYG+0tCylqKVoRHrVq9jEgrkMomihFAQWTNCqyY2E mizQXkgKRcxtIuZXeuDLNxGEGs0EwJq6E1dhLpMr/76IZ5T9KsVFykULdNUmN7jx Etq6cIVEzKY2g/iYfqSRKzogBznL2g4WaGCGGThIIGxawQyiMLePxeeCK1CYQ1Jj GSigSQ8r2I5poIC2zSQCFK1wW8s+9jFs8Qs5blPfLMAwCJuUwhp+AVAAZpAIu2DN KJLRIVKg4YkruKCIX6BBFiw0lKvUIIkUMwp9DMTNj4BFNrWUjXHygrUS/OhfVjiE ngBBFRlkZSRt/E8UDqcHPuARP3NzK93mpke3UgkkQTLfHzlKkRqJZyGH3FCKEsJI iFyUNOWsnkYOm6q0bFMrVuiCRrj1hDVhogRgumwgZvFLMn3lAFeImBU8qNWgJv/F mgCoyHZWOMpQiqiXM/DCSHAHvN/xZJiMGgxuW0AfizgkkrNqAQ3mgoUvfAEL0XCV WQJQFjVmb1hBqpP3ohuAyzhNGYTjSiV1p5h+HYRwpnCkZcjJAinIhjb6s6cXOrJP V+CmmUXbj/PqVQfkfMIUihLEKL8AhuK2BhCA6O219sCeekXBFBF7CGoEoiUAZXA1 INXSRTrWCmnYUsAUVplkDgiKT7QnV63wAhh2MDRPLUy5+t3BFfDCwgy9r2KeiJcA WiA0GgxlWV7QL425OBlsoJG51wkMa13Ewh32sBR/YUEUWICjMq4CEGSiimFa4AWq mCAKcIRCkt72Nj3acT//KWwSKEqwFhNAZDpYMs1prJOeDa0ALHQIVytaEciPnqpO sPHeaRObGLioEYS7KwGgV6CcQBBqOmC5yataUTZBYCZSkRoKZQpTKUA/haDHifMy klwjVH1kKq8yFahJrM1UhXJ5y5uXjZR5BRNigRBYyEILsEGS24rETiapSqs8ZU3n drrTjjGFEBskiMZW09dHaY8H7wLOhanFXPTcX25ogYA2u4Jd7PLCIE7hNsnUSzn0 ne8eBmHtLxzIMgwpVCtAoYSUJSQKIdOc5g63HRpB4aOAm8iG9AaKlp0iZae4gkrp 4xC7uCGr0uPDF3ZwRDDU4IhZoIEidmCGpn4iL07D/xq0jKMMKNCA1jTY77ISsYMQ m0EAE76QioYtEmR95Cyy9oxV6YMUDDE7AEnuQhl1xAUWqGJclnptY0qgNtQsqehw PbqT4KYJGoVEIqM8SEhBWoJfKm5DQ9mQHpz4hMSKkDTUYpTYej22qBGP0xUZTUW8 YLT/WNwmvUHdUYSCjaIt7idDsbgU0agV3jgyNRU/moXq0MhNQ7lNpQrX4YEnCNji FnubaRUyNRKvSG5kLoNkRRWtB93FyC5IgsiIdIF1xcJ4xjiWWYhHDqDdkxgLe4Bx zM7yQt2KoQk2srmfbc6rCEVg4QqDuM0XxK0IQbS1PaBIjQv3QFBBfMEMR73C+v/g 87H32LcV/zbBxyaCptWIiycynLeWTFUkkbWMrfgxBRakwR72iKwOT1Ghe9qj8Brs QOH1Hzdxa6C+ykTG4rLvD1FVhJgBF3ENghk431GVEwHh1ysVhhr5WNnEiyCQD4Yo 0Yu0glT9iyz4F1hZQTW8yVoEgBdggReYANrMG1vZkQpmGX7MVQpRCUQoAWIkkJpc EEWwCaoIEyscDgtggydAxEnQYL01YJxsXhUZIW5NBW61SYpsEbJBhtP8xHNYg9Os k3gEQpxlIStFmvewXqZkCkJkoSkwiu68yi4FBpql4WOp3Eg4E9m8is0JwCB4gRek BRmGREfsAXKpBUdQjtj/scC/VUQ0tAmxlcRJjEQrzEKM9IQVeFbhkcRpjUT4ZFW2 5EVDrJrYuEUioAu71NO6RBwCmg0N7YF+YAP5IYecHd+U1M0XKMAXQFBy7Ju9fBnK YIG7yQYWKISWoEb1yYZmDN0emADL8AFbmR82RIFsgIzB2YV8keIgOFDChdjCSdwO KEINgAENKEdmzAyCtIZyIEANJEBCfUFRuQAoNh8NVAStuMpUcQpVxBjZAJ5WZcbW pUgGBoI1lJEMxIKTadcyLUsdlEAUAA4zGp1Bus1bPYmThFlFfAK3WNY4IV5pgMqm BIlAXEkJtMIniITvTGRJwOGusSPZzRp9WFWL2AeC/4zWaC1ijN2P1dRShqDRrgkg ToVEFsYZR5QAm7DesiTWSpQKKdUWKElVR6xFW9DC7uxSWzRTybiJjwxiiTCKHapK YGDDMAGZzfhYdOkZbyRCr60AF8iAp9xWUSahAyIAHfgfNChOFPkLbMRaAJ2X/jRf GSAgcXmBPqVGC6nMKexBftQBYNbNCgkCKNhBCqXblEzJG5wCe2DBcHSIKwgYHxRY 9cWZYPmRHrrC3JWfyqgfHzhPNPibltlFAUUD/0hIwqWm/SlcGSgUFljGJ5iU+CCf KcgYcNFA0LhAUTUfcX1BGUTO2PVaZ5AKrayFAGgmLQzFTwybWQDej/Hjf/BGYv+1 wOJdgRKwgBJcUArGDdxomZIQIx4ZZl0BphIoQZYEgl0Egms8RI3gYF5BgRdAQ3eQ jfn0lkeQ4WFlVyXFCRaZ0Bb9Jxa0QIY8x/uAiMAgwH/+539YUSUVSk9+BD/FGTbw QXIh0wF41kVwxavYRKFw6Fe0gpeABKsYSOS9SgIMwnDRwAwcAFxQFSKIRB/GGK3V pHZVSVX8G2wZi45SkLys3BtaSgAcgqnMqFbwCnbowcU5CmaES0jYoW2kC/Dtj7WZ wcjtgI15AeHwgUBFA/Uhx3w1hH1llflJA1vVgds4z4SCzO2BjBKEzDIYjWycxnZc gQk0IfGBZ8pMKHuYgkn/PVNB8ZspTEjCUekRHVWhipjCNQtf1BfOuAYNAJcLHFUW RKoR8aYZlAEWzAuRKhanelXE9GAieEqCHqNNysZKhISehEpWqCNdcIfgOURbFSN3 yk3RLQMJpVAUTGZFRAF5WsmVFNThaKiVfMqpXQGlfITi8MRocIV6carl2Bli9UrL wWmC6kVP3co1rAIrlEBtvGSHrN02LSetXIlHzMAssJYrDE8rmMAriQSRyISjgMnn aJNZqMX97E4vLVOKZkHJMFZFQIGiVU+93qFZhGDoVYkXSFV0DYcr+CHHSBKh8efo Ccv2RMQeiE8VXlk8aQQW0AZu6E8ZJEIZKEIZlMGJ/32Bp+gAmCgOH3gMlzHjcSCH 3WQCl+2HcajQytyk+jmPfdiH9NTHflhZkumNW8gG8cHHhPHByUhDKKlMzNrFJ/Ql booYcUnjhEiIA0mIC8Ce00CGFcxAOaLm0BAXazqfF6wqV0qSRtxPKwxCE4oIrWBg sVxRkGBDefyLMplAT8hJRbxWLpog2jgEH4RCHrWg0TUJlBCj3dQBmSkBYFLJq+hh 1bXTCTnS7OCURUQDX+EVRaxEOVUKxS7h9xwhFgnCPI3qhRgoiOxMKYwLDcwTLaFu K3AEBBZKwjrFJ9ABRCBCFsoGx3xCHcBGeryGo3TBJ83Q3FZE/bwhvsoFIQSXEf8B J2/JWknIqB/yETFpl+W0YYdkamw9YkXIggyMpLCURPdaSWVEDwRtrKwEABZ4orV9 YvyeWMmg7PfVAZm6X1YNUDT4JciUqX70pR5h4Cm4gUnJhkpdS6FEwbnYrUXUCx+Y wCncYjISoyncj5rywZu2BwYiB5fqkSkAzTVWKTYGzdgiVaQGTWgZxdMwUQKYsBFd YwJUrcSxSwL4pFJQE6uMapR1Wg+WU6mwSQn0IQtUg1ihWtrNgCCgDbdkZwDYgZRs 53bWqtwQIwlFid6YQB0oQSYoAW+I38UM3WeZBomCBCtQxGrwxB95XUmcViSOJPbW Wg/SBy2VpFUJSE8dhTX/tO4MAFdyWlUdv6SIkMRFRIEgcBSgeIIykCKcrisUfAI6 uStVeCglO6hadAR9JGV5XEFWzIARFVERRQ6jRNFgmIhUyslUZlNiUCxhtJkkAUbR WuV9eoROYhGl+KtwKgZkJoJYVkbuKo5GyEpFtEDu2VNdWirZgkHvfQGYfB/y6SXI rFNfBjB4Hgevkl8JfGZ9OM+EnQwxpsgVtGycfQyWER9k7scV2JIeYUNi4ixy0EG3 zVdCNRzZpiYo4+bQSIiEUCeLwVMRCU0NZEHD7QABWmoZoC1ZVEuVAGcPjuoeAolH pMhgYMFNcoaeTNFgyAvZTFnjXlCu2g0Uc1nNGh2f/0aJ3fAqFAzk4y4Qs2zIIjkE I4kL8lRRq/yqDMH0axys98gFlCXG7zVwgj4PkQ0oNGjGDCDA7rkCco5qVGHRRAwk 7mJCaAjFNVTN7D5yVBwibIgITnzFoS1nImTgIJFh542LvBRRgM7FbqjFZ/5HjyKW 9cb1ZlAPH8nAg2JgWIsEr2hmiygFnJBKO3KqR0ioKwxCsyyIZsDjdJpulM6v860L w6GsF6iPeqaG0pLiOhlHB68NCRHUHrTHNBNQALQsAk/YLIIMFgSjxzDmhEnwagdc OFslyICMQNmFfVCfG8hzCpNclZJjDbSAPn/y0ChPWVHIwxVqDZiBXNTwJ0JAMP/D sQ9TCl0oGq3YGkhQRRNukbxUDSvs3G1NGVW0Bx0kARTUAR294L7RkZTYAeGGAhYz bhQoQXy7XyYAzkOYBr7t4nZgzH1/BK380mfVG588TNRY91/3UrXUTv78cYfU8bUS RSmoyB6US7nUxhe4pB1vEUVrV3SSRAnYnV1Ade7mLkWMbzaZAguEhU3YxAIyZwAM AmDs0vIwSrzcZnGNSOzImnKdiPWkhY/PSQDo+HWYHH10K3H4bmJkNxW5nmDQMcP0 mutpJbF8KwvU13awnqpwhBewV/OZwbocoPOFef6R4HTUBIKcAmtp9jLg0dPy6ZWw 1Qtdw/XRx/1QlEDRh6f/QAGFSYNmSkMCMcl+YINjhqb1mTa21Av8Pa4pFNUIK5zV Do1uggFAP9xv6+ajBoBuCqrCHVUL7JdvXiq5RRKdXIT0prgp96FdOSAZxvK3CsBJ 1MQqcMF9XkGAFq0paEp2gkIoKAmXQbFhGqYV14HexIsW08FKX1CpoAZmWgGa1Jue ORKTlkpIlUfg2OgrZ5dgnEXo/vRSb9Fk2IrA7ME1KMMQZ4W5FHZt0FLsWg22iaRG ZIQVnYVnOI8pDOS8lQftyEB6BMl3gRKHEsqH0imx3M+mIRM7ykVaIxVwUecgU471 PPyrIMK4yCFkWtUpoCgWJIALnMBbu6tu0YJIgkR2/0/8SO7aj4TSVJQMn5lIPLlC XTK3YzefDnyBEreGeqrn0Q5QvfeHl1qlfUxJW11BHVRcyfSb0aAMn1ofC7BNMoIC hRGj9emH0Yw2Y9qL9eVHnNmFeSsBKNBBFChAiIX9yDUcUikAPiMVbhqR0LiAvBiq Cxz3yLH9/H1ijWTEqtqVw1eEiHSyrGzqrZkIq/ABFpwAHlYEwuQIT4A3nIYmvkSB FkdBYtbBZNqB5PNqrvIqCaV0edPBlATkQ2xHIJAJ8AzdplDLQvwOSDlM53ZqIW7a lPnj7yVCzP3GUwXMdx0NRcQYAmAbujcyNlg1NrRAIvTIFXSBg7LRM/0HKJkCFv/O z6lxylRcQ4eKBYcWipcIQIfICZ+YCqmPSEIB18N9/1BE6/D8uB0KQIq0wq4oddtC k3BN3iXfVmcgQo5mIYlmuFZ0k1kmRll22jBJGUAIYIGARQAWBVl8MaPoCxiFCsuY afjlS40vVwKVKpUxkCBBfKLsMRVtD6hM0eqAatXKFCgodeqYkgnF1KkoLFphw0bL VStpPk1JG8SCTrRW0U4tOxryVNOfO1lEMbVSUFNQfGrKNCVSpCAaOyiC2eFwB40a NGi02FEjC9oaFl24qJEgAFiKrXbsMLO2RVuKEkscFCyY4GCBBhEIEDR4IAsBAgwG kGwQWytBjwUKNhG5oAz/Loe4dLky48q1aNiuQYNmGgoUOkqUmIASJUpr2kqiKGnN wkTsFSxgBocJhQXG1nuQB0JuZY8VKL+hWGFh5Qpy63ue757MmOBk75IhMz4oOVGi L65c0aKFTdr6aKygsbpWCgoibKYcD2wxgxaWFoN4Uk+nAbERBIuCArhCNI8YbNBB Qa64QjyDWPgtkGtauaJBVgThsBWELCtIwhHHQ6iFLwLA4otBvMDCBGyukAwhgwQS oAUbcRQkwwBMcAHCH4sjjYUWELgxPx4jM2iWgl7Uab2ccqqMsymZjGyzKrE0CEIW BPEiRoSKC4BIGr5QRK+HJErTohoC0aMUNwPZCkI+/+pgiSRQTomGj2hkEokPlmSq TRqQTqnM0NNOKemUAPY45SdQ6pBm0BL4AAUpj7BhoStHg8JKCVBkwmoPVuhoay+x 9vqCBr9cQKuiLFwoC5sBskgkxr1YVPELsGiIq4Yzy0hwMCqJLaiVAw66AkcwZxSE QAmnYyEQzsYT4DMr/MNGvmsqu0a+QKBQog5xAwvMBJDqiIIPHksIF4oSYPqkjk/o +AS5BK9wrjrllMMOOytWyDe6QKwIpF0rTNEDYCtKuLK4Eq2MeEbSlEUwAEUGUSQR WnJyxdCV5KMPAWyg0QNHImcYBAsEaNkYyo+xSaSFyALRsAuPLLMMw2h07LmVOP/3 COThzhIc1RRBAmEl6aUFQaQgHb9sQbp8C/rNsRb8+29FL14UBDwEBSqMSMECeAwh DSOMcIYZWhibIMxmluzKQwrag0CdoJSxu/DK7lvG7+T2TkNBBpnh78SG5NugXRWS yKG9fgXjCo026qjLQU45WpCa+OAjT5k2lynzzqG4qpUoTlkJ75GieQk/JZCKJhpp sIkmgCggVKzAVhIxwaaamsqzFZFCxdOthsYCA4y30EJLrl/NIpMGjMsKYK9WvnAh rLdakOuvHaweljdmE/NuMYFkMNuxABZDiEDLiBvyihK6I9sKQIZkATVoouG2//5d Q4fX0ME1ugFFKPAECkj/CfBduoGCCVgABT3o4V0igkJzTNEv7FyhNa0pwb+ic5Do XLAUe/jNdiRzhQMFoDuAE49jNhMAL9BiEIlIj8ew0ZPKWGYxXTCFEsKmn7YhwBWJ GITH1oM31SGoYB7hECtYwZKVTLEVGDqKtzjkJcMZJG17YEnQlBYIy7VCTDtK1sO+ xBkE+AcLWDDiFwQAo78h5GRFOpmNWpCpCEHIP1cokh0Rskb/TKkLcpMJNmZhKDnO iJHFigwAiPWhNDKyfpEpAWIYshfH0WAvSNsIK6zACi8kYgeDwJzn+DAIdXmuK8sY Dkii4LvTXQEbWBAELQRRh1PQqQTKiKBPWsEHKKSN/5YZEgRxrgEhU2Cjc6tM3aD4 tIcWnKUimhwLr7LXK1e9xXvmoQVYAgAGBbhiEG9JlQuw4AIz1EAiKGpB4hoZz8h4 TUTOWskKwQQzQViBQpPkjBXoVhBTXOMaA82JfEgFwQRtrjYloANMFLqCdpVAEArl krcwtIfAQIFg17HOMIfGGUF4yxRQYEUJnAOwRl5hEP5spJGItaJBlMllO6SKgbBg EBMYyUYIMNwMEqGIGb6sFT0pIhmLw4oIWZQzhzmjl6B4H8t8SVpICwQ29oA0pYHS IwLgAzbKZgIOkoiRQ2ojDbBgyhbQ4GeRMVtm3hlXghRpSB5R4V1nMKS55qcFXv/w wiDiNhkEBIAP9LyblMYz2BkBjrEopNFk3tqYwSbJOywYhPIoYhcwQLEUptCIRxTC kMKusnOl7VxNaMMHLEihBXuiTSsGkZMn7fCwXmDB2vR3FGjlTF02CUmj0HWVPQzA LWOZiFjWUpG0+GpNq6JF9jJGgwCY5QujdIiq0KIWi5gBDJk5iFMpu4ITgkdCmYmS TiAzzwERtH0EYVjZDhOAwBRsfKgxjezwawIbDeJuvONgC1JLTp3Yjn2pSQ006JMg 51hnK+AK2mlQs5hRETQ1JZyfdr4TJsVl+DF+246qsmBKRdzQFamzjBcWg4C9zpVI WNBYmdKjHp7ENhGtyGn/ghqb4cI0JlmIsOvMkirGlVgOaR5JxAwsEx40QsxEX5gB Fp6MgC9gYUdUuiORbpRlHEUICyrUK0xnUCQasAghANiMAGgZo/M6SyeOXKzEUHgl FMqTzvINwF/W5BAoQsMUCA6meRRRBiN6AcCwVG0faHOCNsKKBgpAK2AFMQMd7cRQ SdwhIpDKoyvsslub84i6bheF6pxiqY6hZg1QpRewrElVLiCu9sikgNgOQnuknG4N FEEDVJ3FBYmwESfLFAAZfLfOM+IbmFSXKbfSEm8w4mdBnl0sRDCMS906TU5MYQIv 9Bc1hx3QtS95n6lEoxQILghxMIiwFQSNoN2qInw+/7EzVtjrOQy7ZJ0ls4cIjWcz Z06SABSRgJliTIdUOXF5sRy2LKNHRYmoDMcqwyJXLIayxTYIsuYqA5/elkvjkQ6D hqy0ItuTqmQNwAq2g7U2drlIXgix1wKHOAEQBMtDbNvYIJi2MB/ptm2TKWNpV9EB fShvLHRrjgEHSfBkmIXdKYxk9sZYL0jEImBZhWriA0UomscMDsdbIuwaOra1YJ27 EotFTtGC9KjuZXy4ggmmGIUSqEsl0jBxK3zsEbifUTMFQQtYHKI8iST3K2BxQdvM 8pazuIK6NRgEFBBQlpZR13sz03WuXxiAA9jZYljqPILEmh/HmI3Nx5QRghpDIf+E CA2CbF7vHgJwXm/PXie7JDcU+FSKeUNBRtXR9x6mU8V2y04+nu0ffPQgNOdYzDuQ KV9p/ic72JeAg4Aj9Jhlip7KgH0QuZMsjwdiyoGrBz3rYVEimA9Z+HYehSp+4XgM IsY4BcIy8u+IjelI1koeBAtoJU1f1wZrPqRYrsyOEo4FqAwB4ekw2qaNWMRr7k0y cqILogDCaEF/dsLNHmkD5UnOLK7OUM4sxAIMaIAVBqrcdK9DTKFlEsFzHM6WkkYP rKEUriABtsu4NAkLcKcy7O5jSG1z+ESBgsnuWmKKmkZDcOJhgCwqdkrX2AlNFKLq 3qIi4KhXVAXEZqoGEsH/BZCKTHJCAcQim9pGnShC9cDrA4nF5IzNIKjPzfbv4opD du7jpB5j6AYkkQbMDglEGqLhE5JGGUrhGtwkMsZqaOyp3ViCFbQFo0rhE36jYTQQ gmrHwORDNS4EGmCPb/KKTK7wPHIC7JDwampEy1JmpkyJY1qGJwokp/JqjjQQDRFC BjziGrxIjArGCnzsQ8ymBfZtSN6pSGYALfqPSPzKC9JCAFwhRvoGMsyGruLq5uJK fmbunfIDM57MQFpksvqmUFoBCggEJ6RkShpL6XLszOLLwwoivdSvsdbqugRB91ah 3K7qCnhHqKKAQmhCI1bgaIIR1SbCDMog0GZmBTHn/yckxRTqQCmCCU+YqSlQ4hOm ohU4hEFILQpawARuIiOJpJ0AMk3ygiIswix2YAyZ5ywUIQuyQFWGQgDOohVEkgRh rW30ggYYAw4di7JiiDNGBFpoJP0opOJKBP6+pkIi6F1K4N5oLym/TXYQrKBMQRlQ rmwcQ4VyCicorH9MYVv67BqUwSBasfm86zBKIzVk58D6rNygod8OokhORBjLw6iG 4rYQYyDcDxhZZKZcYcSKCj2KypRqzCfZb+mQzhyrxgqSSWfyhTqcZTzeaUTEZI3Q alX6Aq0ESVW8YG2cxZGw7I9Q5o9mwEYypKdmpG1apEWqsm9YgPp+aUBwr81mRP/O TAAACiIC/+bYNJBvYLPikARBsiBVrADBNIKlULHGYE6+Sgb2+EjKAnIHGEJjIKEG 3ilToqAVmgIbSocPrgEUpGEkfmd4TOGDSsMjsko0Qo83MrI4TKAMyuQhzIQi2nNV dA1rsIZ5akURFGAHsAcBTIAGYgZWXmXKuufXaBLIXhHOZiRG9ItA5ckV60zJZmTz EMJZ8LDbDgvCKI1AogEQtaUUWgEqC8ILyiRjACS2oMQo7uMTEkQ+6EDSQgQ1KSQa i2MR5aOKUBAQUVT07vFEmnNjbMjhIOSdRnEU29Ivj+iIbMiU0sqv0mrOVE9ilG42 AwCSPLAnrYCMFiNf8qX/RQkCWtZyBlKyeYTx5tDKGNkmzSgLPJwRGtvGF2/kCm6O Lg2CF7nsMpFumeyQjCYjJ3MS6QKnsvpmsNRxHBlrM8jEITJiI6zAQAyEFrxAklrA QKYKQkZjmhhC0DSmPBTBBeDuFASBD3+CD6Rhn1RCdgQBdQSBgOoACvaEhzziICwS goqDNqJgZcpDItQTVbgr8Wrg8FolVpinPLKHInIKJMlEC7Pr8G5ux7xLHBmLHC3G bMIqJ0cvM8AjvZgFhTKjkhSLMpQyKbczH2VCjGCPBbBP/I5UdfjEWXhmoLBj1lSm sgSDGpPqvlgBv0ywES/Ju75rBhSBECgCRP8KPSKt/0bcL2xShiKMiCHKw4hYxK9+ 9J0oJDzq5xwbSx0JUyBadTqwtMvGwzHjdcquTz7ZhgYSoP9IlgYGoENeMzISbjOT tWXDhI7Yhm2gzHAWK7diZCRgJidQr0DjCQGU8Qx91pHMgAY4qE04BJd4xxUaNY6c hT8pwq6U5QuCiqaKqCcUgVEchToLpVCOaZl8orBqYg8g8oegQEcsh4OA7zwPhDYc 43tQpSHgc1d7hW5h7QqDSgFUpQQSAGOu8CwSAFl7CsiEFhZ3s0aaZTRaKACiLUsY qXCJpTJIAiR28ke4AkKAbw03Y18apgUUQVcwhuB0ZJlIQloGihX2AAuuNrYkhP9G sqw46Go6MAqhvAUaSkDJGnNIpqtVEoBm+2pj/MiplgUBYIshXIEiivQun+y7ltBw nZdxlwysSk4wxm7lCK0Bs4sa1+rmBtDDpjFN1ZRNlRUy/Kht3JRt0o/ZFEsPdSIZ KY5P4bVs9u0njw5+GyshaKBLzuWeHpVRZ23bdsIVFqL7Ig0Bd1RjNKYyBKAOZGc7 G/gUPgEKnmk7PQd4MoehpgJC5CsqouImOPgmIONXvoAHqI66suAi5SJ6ilXxqPYs aoCFzuObwOKE1bRtJIM2v2NPv2MFNm/9MMN9hg4RWjcqt+McU+/9EOI3Wtd+vyNQ J0NZyuY/jpdITQm2BsH/TrNtD+bjCjDmLbtvO+J1TYlSEPrnvsqyDngkXn3RMdAq JadMVbCAFpQlMeh4r0SMnLDAC4rIGG/kMdxP9LZjxcgG6dLR6BQrHa+VnkJqNFZG Za4XayQzLQIpLbAGEXZzMj5Ty1yWMwHJqaClAfejkjByJ2ZB9rxtSxqJQees4yTj xrpjStnvzZgEAQJOqVrAZbqPdwpk+6hMEBK4RWbAC9gnqHi0iFoGRegRG/LEa08h VUFBme0umrs2E+zGFOYnRohJWRYjlmKJ51x3rYR3V8WQCp9wnZbnC0o2qMqpVrYX 8RJAQQ1UN+nsDHMLZnqWBWRzSjwQcpM4S2A5zuLZ/zFsti9UlyJCVHQXQz4k9wn+ akctw2ZpJK9M7gpYhyTuIxpA4ZJyl0RarI2290DACp71QwBmoEykxz/Sov+g7Ava xkbcTGjlTJXpTHcP4lGtpnX5r2bbJpjTqXkgFpFvTtm8w40y+ctqGBrXMjxspOfE OLCggHb6qzjsyieZOEUOwiNSKEaejiBimhxzDAHAwAUkowb4ciWKyBRzSGNcISAN elce1UyuFlO/YAA2zSg+ZyV+Au6k6ieQQiaWARQ+hTqFKQqm7Qpk5lFBIllMYLH5 tC8U7yzqFkzlQi/KgAZW4JtmCqXjYq02exy92n7Fp8BWAkMIShl1s/mC0mI2I/8C idiFqvo7AHWtpsw8VuRSy6PLSmCC+rAExqyGiBns0lEg5DRCqBGlBsoUPgGAhnK4 gfTm8jiPnyxugjs/uqOv0mJt8kq2VTrhcJOF1vL7qBodAznz2EeRuRQBvYDmHPnJ 0Go/qMSOeCdwTImcsswAbc7mEudGroSkb8sAIcb18IaxLC436+kyukSYRS2QeHJG IMniwjoA+NXhbIgnFAIChjN0eZQhSHAQAjLDg+rwTuEqpOGZ7SZP+IBLXAmaoaQO 6EAmRnx05qk/0GxoZpWfI6PxqFB6YGVX2+JxaLIMeKBXsSBwp6lVwPl5G0kSoQRB iMpQ7tlnmUyfp6TBh/b/nwuijabscwmuSLdEvlpDANyzSMmp+w40uiXESEoAisiN oDItWXiRF7sUaN0Ua9bHytXoRmbWk0XRygHpbZB8LpuUFYC2OJTMp3iRp1euvXnu MAZrsDQ4RXwbPbLsqI9afOiSx0xbRlYisHKM+Xzy2LhkROzqdkYD0MM7x8B82xA2 PUYsPRaWJ+oRWNeCORW2RxEYjj+VDzKhFUDlKKIBOE7iKLi2r+fFFGhDELKKBQ6A NDJSVomNTwVghakrDMGi2v+iDLKABczELGSmVSDbyI/xtb3jSVEjJyJjvSg00ztd xXZsWK4kMMQdcJy4+doyxAbuSFVmhSZDpmooY8pj/9T7ibipUTL0gGQQjCZOT34i xG2FSDDmt4lhu6aRusPyJ1DTsd3ldZD5tJADCfyWbMEh2T/emAbSu9hcmv9G6TyO VFk2Ocw6E8uCMkOCe4mrxE9jWjcHJ0LeUEsIRxASwY1WyGOJ5W/+Rs7C42kDjWMO uKaCqgzOmaZ2tGWKqDkhYBBkx1EqkIEd5cSjQCnsLnOGpzIQEjmMnQ+uSjC85gpk 1YN1U85QLsdVpW2WJ9VSrT8SggRdwQVYJS16ZUhoALw2zJ8lpp6XJOA/Qg6fnP0i kI4srjbb/ugEH/XoCZIHTkSZVlJR03PXc8uxEUneqY/yB0S8pRTAWKLlU0KiQP94 YxS9uHQ0/IgnYV6FVPGEm+pnYd7l3xCHTR7IEoM0/o9IEkOl/QPR2QZZ1o+FBGAz 6ArCTSn7FnbSnzF8a5LnbYvjcuyzBdwIwa7LUW+KiJNBIENey2Zxq7oEjCJK0uPr FKJqGYIKLXWtR0ytmz4iHM+udynEM8dRWos9ViLEpyJRAKKOqYF8BNW5gu1KixZR orDgE+WKRBYCAli8iNEijS81OH4J0ALMjo5fzHwpU8ZMIiwBzOz4kqgGDRouaNoU gGBhxp0YWfBkgW3WLGwHAgigaFHAURYmLvrkaREBUhZPAzQ1UaIp1K1bq17csycA ixY0sAz6oihRokGDsGD/aZFUQAu2X86qTeTF7VMWM1pc6UuVaglW0aB56jm2RV+F Lag6RdAKm+SxVK/IsGxFhgyfAmbkbBFZMjYsR69QVRoAgdilgSkH5npRKUUEUqVS tf3XNEWKZL/Q8EJjYfDgPouLPd5CbgC3bPEq+uJqkKuVnRfmTNAi51gBV0xhuyaI pxfHxosDKH+8ONBWrQS1FyRRYgAvkd0neu9eUPjX6Pun/39FNK6Ehk0rrqCFVkc1 0PIFR7Qk8iAtrUQIYSKKlPGcSzTwIU1kg7RyijTuRSOICdGAeAooIIJiSoh8RHNK NHzsAZQgrekXn3L+GUdDRzuIBJcZCnIk0oCSYdHR/0w9uiBTDQrUwCRIRx3QHwu6 /WecWAVOtlpxRx11XFPGbVYemGJiieaOaaZ5XgCWXSHWRmZJV5cXXlyBBXkBnHXW c9G1tZ9YLLxlmm4syCAINqZ8YpVVnVlppV+uNZpcK4NcwR2khWoqlnUzzLDlIC64 qamePjXm2Qx8HSWVU2uWV1t2LGin0G5LzYCFb8EJNxNtGZkg10ICeNFgXWbVdZ9a bQW7ULOtmXJNNNGyYsVTgvDhGAA8aZvUTgixx55+8E3kHrjh4idIIBZV5RVsGSFE i2jYMIjShSLpipaBE+o73YDTmZFSgxt610qHrYCSCSgFRrEMKHyAAko02EjDh/8p HFLc4ownmhZAQxBFISxrqmo2gwx9ydDjkDukXAMYJX2xQwCBmDYINoPUgHPOOSuZ Wmsz9PRXu1VVBJRoe31J26xbIRC0q+1axG0AUbsLVVMVaRXAChN92lZdabWVV54T WXRsg2ydDV9SY+XWmFhX7GFKNKZgTdVCiy3kWFStURmYoa1F9dlCbiW3QmBWWAFn ea211mogT+80a+SLVwapl4KXRVYCwb1FA5jGZZdcsV50XWx00a3lRbAzYAfp4de0 Eu0113xHu7qNsvvfuv9tCXu445pQLrjY5Adf8Ryjd6buWR5Xwp5DEZiISWnxzmBa D053fYUPPvccGDhjsUz/3AWfwkfFfJxiwil1gLI+KOSzf4opdSgBikF7YMOKjT71 NQikLQiiKlXFZwbjsQzMYOYSkYBhIzvQUGnUxYJWRONJNFiZb5pUE7EwrXLpYYEX XHUm40BBUOhJnI6OozvLeEFVaAohCtGkvDC1EIakMk2uvoAFRQxiJV2T1BWgUKjR HUsRoxvd8bjTArEFZjPRKEU0oPCz/UVqU1dolZd0cwAq8oVTp2KasOAiluJ1gRWB cJzlcoJG4wCvFVbQXfLSIxfteKY1uvlSYnJSk2YJxzoIsONpbnjDBuVKh3cRBFtI o8fGdKcU0IhdNB5ZGFaExShUy0gJCtShE7Uif/qh/4q5zCWucUkEgEgxCmdeCJWK CCAyQxFNItCSCFdIJl60eJBa0nJLDFnIQop4TrFcUD4oJCpE7JEGNqLgnlOA6Frl U0L5+FCHU5wCG3xQAvFAYiMTJCYK2NDUDHJjJ4nQQHrRK1axXqKbK0jyIjKxSY9m UhMXKEVVr3GT/piSFKs5hmipadW6FPLExlQEKiaTyGaohJqn5W0nUeMW1npCSfVo 5ZtjmUGxdvgFO2HhU1eY2ShNlqss1GUQdhqdaj7D0dtYRhDQgAILiqc/PTLmNBYx AW4q86YrdEEiXSijaiJnnd24qYw9DUS6WOEZ1jDOOB2l1uPWpdTJXclWXhpOAv9W t8fkUHUuxNqIV4PDFh2ezguJEETqmnWct12DMIQxBTRKUQqnvQpNV0hUZM6lnzvV iD0Fak8r6jqoifzwnmryjwCwMK8tSaYkZZBQgSgUoQnF0kIl+dGPECSkzilMGlGQ n/sWFiOIgaJD5JPGNFuxjLvuoQTIzKsAolCQytlGPdlRlWIaJCFfuiALG2lZXY8j yat4NQsKsKpNNLgb8kSEaXM9o08EsVsXXKMFWfDLmgpYqh1ZiWPNQ4+2CjvX4hHQ WHzCwgrfoh9EGNWog/IqSdvSFrjMalNavcKdorGHO91JEDdViGno+Z/NwCk3Mthp F6wQCCvsB4229VwWO1r/1wiXiaoyJCMZE/cqqbDKM3WkiGyQm5hE6lEqzSqWW3K1 ubPtUFllNWuDMQIFaESDFawwBY2hAQ1TjBAnlcTIFfgKSlH++JO+i49pFFlXSamm ki9NrLxaUYaZYMEV8eLXZMF1tl6axCQcGUlZoJmiQcRvmh2CgjRNAQo7RAxEj5Rg jOIXBW2GsiF4MlRujIxnjiiiFYogCRjMAGiAdVIsCr6IRbsMzxbksQUgxYJ8LnIF RPwMlS9Mmj8FsZEPCYK3/eNJEvFs36f81DbwuRMYexxDL/HHrF0ATkZNnJeZjLIL ocTTTHCY0byk7SiKwZtPggYWnQ4wxHoMzEBvul08/++0o8UJ3D7d1NEyllEQUcBJ bSJ3bYwEwsKO40nSWJVcqkRRSv1BwHDIkpM49gULcvINDtkdHFoM4jlltRRe8AKf GSQ0goEwRSve+tYZx67buuvu7VxlEfd0qK/5KdSPa3bX4RkvPHAyi18/ZCfr6u67 jXJTYiMjSz5/AS4t+MJjITRv6Wg6EfHJUGU5koUo1CGaL5KY+IbHAn+nKJreEcRA WsGH1FITFIJqRauTyAKHwMW/Vvqm08/bQOi8zCUjv7UXdGw4nzTlCkm6YI8WkoAB S4oqXfimjXKXJjsGwJD3GYQgFDGDVsiVBSuJ8H4Bqxum2TfC4wLhXPnpn4QLG//X ZsnV4ByNCBwJgtZGlTIOAYWF/cilctqsHAvKjnmJTN62qyqToQRxmQjvtHinoUiD i0PraKcLw0Kd8HGMetQyvrCwszWKXAbKLmLLytxu2YjAzAucW9sFvmoJpXkbE3lW /DUAUIgWJAkDSdmFx13aGuiHPikujgavr+Ha1HNRZ9bwe4HtKyxlTwQhS3nN65Ut ozKVdzmd+7RiLTjyywFfUoMEFCQKMaKYQZypTHInPnzAHvHDPktQB3ATDe6zDHxQ EYKQeI3RGHHWdD4kEd8kEZe1ZSjhAs0iG91hRixQLQO1AjThAkzyTlCyEDJAQnUl Lo9GEQ8VGyFGNNjgBcP/Uxf4A1EW0QotcCdGtl95pV/xIUrjUVMIh3b8QR7ksWxu QXjvhidmt3gvODPuJlIalRfrEmIqFR/LZmSNsYVg2EdOUTmL14XxMW1d4mukJm0z YyM4ITmzYUUIoBUsMG2CUGOBsAIQ1UecAW4X0RSgkybmhh3VIWVe5W5e9RbMgRaZ VlYrEX5/gRsCcBWfgD+vM2OZyArSN3cypB7DwzvvMRFzYSlA9jp/VSjL4QquYEhG pF+RB4srBCc+NiiSEXEQsgM7oD0o1y/SEUuGZF5N12U74CeyFEvRIA2oUQdLcD4s sAcdIiEDIm/X0gomUD528AbDYxF11QpPEQXHAUC5/9F0OeUS0lMSLvAWnqFVLHBh k8d6LAAlVgUl8egCqQImWhgoalJL2BAdy3EK0NGD94ENaeIWFyiLfGd3e2c8o9dc DbkX42JRZiEnbbFR6KVTqTcuNDAIE1l4g7AaqDIWggJ6o1RXGHgFJgA6WwSGB0c5 8OGGfJd6tiKBX9JR6eKSshc5XaKT5bFtPUlGk9Rcw1KQoONPlEQbvWF4YfMbguQW wackz5EXZzM6QigRp7YTUABJj1RjbsUKMlYgbfQTPSE84AIfjkYVWCB/3NcKplBq CmEgyiIIbuF0uYErn4IrgyM4JUdL25Mv0ThZO5QW0zF/ZZUXRyYAYLCKialDFP9p caalKHWABbSwiorwJ0X0XnYVZ1CgTWunHwWSHr0WH35xgV3wBSKBElXXa7ISACWA I4Gxh+nxTjZxgiLmGV3RKgNFSWsnGnKXKBPhdgWidRmRbLPWBcUpbD9oXyY5NrGx k6ghG54jFpu5jfFhXiaWa0/XU1MoSoaXK1goCPLlGuQBanhWN1tYTyR0KMIGah7V KWvTGEyjYG1oVBMRGNfmK7OyZAGQnbBHRgQHVapBNFLhVXnxBZ+CRshHFrjig4j4 G13lG8DhBWRRcsF3Fq5gFkVUljqRahbRfLBDGIwEO24FLdfQRiX0QrzDcAB0VqsE cQVCIqI4FqazQ+aloIv/2Guck0Q+aF4SSQvXsD01sGfYUCFp4Se+GB3tQZGfQhG7 KG8rUaAn9ldR4DAnNx1EhGu/cZfAKRYu9WOCoEz1qUV0eQVWEAuHkAg7UAY5Siga 9lzslWqdMVxLMhxxBJZtEnjHwU+IMDuSIRassApxyQp6YCUHt4e/NgOiNHHC1pZC 1ongtSN79xdd05GDQ5LwwQqpV3Yb+QUiZXiD0AKBuEVCFaZOlycgKYF6IiZbFB8y MDMvaUZSslGYkmw3uXo4CW7KEUMCYAXcxqvV8ioCcIhNeWJhY15KMhPE8m5ykhdO SQMzUBa+kSuoU0Ql9Sm4CRWW2FamsAcytlaf8AnR/6BQXrEe2BcfkXN9avmCg7KK UmlrG2WXzdIXdnmXsTakm0plb6kWDwIThNR2bgdAfQESkhmNruBLg7M5T8RNBkJl vbQWJwZvHZgI2FAHV+Em7cECl1IcSnpnf/EpgaAKqxALitCsCjpTSOGCv3Y8giIA msMkNcBbJzgDh+MV1qo2SkGziWKLphQ3rFAKJYAagHgReodniHqGRnZ2QPuc5xlu JJSb21V2gWQ2eeF0NllX8xkfbZEFjBlOGuQsdDQRBYWBdYM3YLhQPVMZotSqEjEz avgWFDGm6yVtsWcUtsEaWngRu8qWF4aH87mHH7YuUqE5dQmhvzGgmHNrF+puKP8G oQn6FiTlGyTFHEK0QnP0dyUgN26lKFCwB7KTEMjjOTnxLaEIqY7hV3d1ip2URKYz OpjzFhEarwympkmkoLz1BQggHZAFIXz2Gyl3pOOHlzeYuxHCFoZbiCYQBVT2WBMy b79nuM3SCnXwCX+jOGEKKW4xcTnKdOMmEXtgBdyrHr+WNViSAC4gA1aQRUxbVSWX K2MHjvKCp7anVWjSPGBbKJfxUkamKQrxq45KVwSEJxcKX3VRl2nrkhg5A4mwEVlL uCtkESkZvw5XKBR1ZJTBeeUWRTplhxCWYKwQUdyRF6WRLgnmhj5JHmy6JmQkCHsQ CGPkk0aVdn3RrFLWe07/uKPs5oRMyZ1lMRPOeqy+IVJ9QSxgs1EaehFTYxVSAS2m 4ETXEAglgJWz043CKSjrNpatkHgXyDGlyB6axEmYQlaLqVEj+ykilhgwTBaY0yy1 NFnYMyEjl0M7BMdmtUILQQuUmZiSCZW7MrZrJ7Dut5g4tMN90SwpnIAuJSipgRMB lGxWMn5VqRCHoxt+0TYHcACXIQgIhmA7JQMrUKg+0YcY0RmZsVBV4Xs1TLbbKBrS AFWzgjfMSRmPcideOKZGC8FDkx5sOsqtUbfNNpyHZk7vhoEexXgvaF+4llEnFh68 pss4xbFWchlKKoG+Vrboq2zx0bdSMQPxJQA71aqM/9eGVRSHqGFTPsEtZSQRCKbC ZZTOXtIUSWOwaqqIDJq4mhrPNiy7G2WFWKA5Gkmj6WgmswcSg5IAUVAK16C5rIBz JfAJ/gbQipQYw+NY7CFYg2pWQJaiEjFlOyRE78YXiiFHB4oA6yahweECNcOkQ0oD eNEcZNXIWGBukwVZZ1EWV3VV6XYfER0dvrQREqqOAqAfM0cj2oRhAgQpGCgIciOK V8A3V1A4W8Sqa3UN1mANm2gNUQ3VrOBSaiJgbUPKdYEWKObSQvVTbvIfySFfH5lE ivhp+7VdibpTH8S/qvYqY5FF9sscxwI2CnrJ8NEFVoI4BiWpuHaXDZxGVlQqWv8k gdoRv8EpRShLRVbQBXD0Fy7NaLOMOIiTXdCJO8ZxYAlm2dwrwqayGhmHHSOtw8GK BbzVoGXRe0pyxhv1rG/x2hklr/m5E4cll2/RWdggAyVAMKfUR7hZUd+UREQGH4Eh KSBBZDB6BWyhURVpoOXpLM2CUokEHdkTfxbyEgDs3HHZti1wPYlJsHjBbomkFIog mau4PWfhsCPGNEBHB3twknnzX3Y5SuuigAORLlrDMWPEubIT1VU9O1Jd1QRuDavw vbQBJom8FwGQaSp2zC7dhzZ7UguebgOV1jiUBZxqw8N6kR4FqQpubCP+bOG2y1Mc GN9kBdns1SYmjptRLZP/sxybSuPIfMTlqYSRcwAnZRunujg/C2LqUS0wDpaebJ5+ XS1/fdmm8VNfojZeAcmWbWQeRYm2Fzkb3Wvntog6zFtY4AKCDRw42rrOms0Ram40 QLusK9rlYVEEdHx7IC1WYYlnVyWLiCtdWoplleLb4RNaTJbjcrGHdF6KwechrdgH qm6pSQMUYj2UZTbkJbl+IRex5IvXUxczoRi35xOUGSGUubwb2ayUnW6R1wqam7KU 819XcA3mJ4LXYGMurBCBMBSzs4mys4myANVSvYmscODWIANE8yWqiR7UFVZevRIR GtZwJNetBxJp7eVp/nhJediD6nrMvuyaPVfZ/Bzl/4XsVEElVIK+M25iQmw5fH7L /mHW6SaBaSfsrUPtyKHumUJFl4HZeacmTSHCmJzv+c56x/FueJnlPGysxiq1IpbW x7pRfKEkWSCXgMEVg+KwjvY/rKB1FaMVwq0Yd+5owUOWfkNT7nF97+FoCuHcYaOg rys5iR3NIhZL/bJLvlQDZ4FDJSW1gNECvRSYvcTesh1UOEED/TKZfxzmb8EqOcGW dQBEJcAxQX4Axx20blNGpuA4WSQZAG71AG7gUi0LWT8r4DZbPLYuN6Ri5XVietKH HjYblKQUMmzDC5+UEj85VBVVRRnOi+PKZMgXvtTiIx/3cZ8InMqURhhVflSfOv+O 4+H5OLZCNCJIFb7a5F1rG0kugodD+VZwn7GhdkP110Ym3/ibUFKhuL+R5SMtoWKe ALNio3N0WJgTRdXBbiO3OvpmcG4UAOtGQCfPtLSvdYflF27uFn4F8iznN+AYPMQz EZGX1zZqQzohk3EEOgK1Z9jt6Bz5eFFYqsAKS72oCMdHA4Vo1nLhBRSS0w6a1lrF HfoRBUG9fOiRNjIEkh3FRv99iUMxC5wLO7i+672+9atgDYVzK5QBEC0CsAiwgsWX LIS+KFr4ZRCWQS0kYmkhYGAAjBUJbrzYgkZEiVlofBmZZZCXh1+wYGEhg8UVFhxl CpB5seZNmwEsEpzh0Of/Qy8tsAyMeYAFgo1IDULEohLoyoECWiClmZOFUasspm6l WXWnVZsvDdqUWlZjgBksrLxUy3Ztza8cr1gJZOXKlbpz6+6NSfaLFy80VgaVSENi ixmHDbMUIGAlxcMWA0zEMgNB44k0DLdgIRnj588sFl+BzJkoQYyoA5gYePhxC0GJ Wgka1Go2zJi5LV6ZbXu2IOBX0pJ+PKMyxRkzrkikigApUq1aW9ROlMhV9USKEpHc 4bDpYy/JkzvHwlCRouuJBpGUOEOA886XIbqiX33Qw8E0wl9GMP1KlCi0agW1xjYa MLQALkOMIhYCQQQbbK6R8BpZJrRQQmsyvCZDDjM8/0SnBGmKbiqLWsjii5/uQzGw /q6IKK2+orqsMxpn2MyFLE7M8SfvVoKxL92CjHG106A7qjPWUkPwsxYUWg/Fh5Rj waDccjMyABpObArFx3aKLrcirRSSsypZMEE1iywy4b2uqpQMOjJjes/ItlyywiWM kALxvc4ke+kuuwCday4r7kzwORZQakowwYTyKIHEZkhgMaSEcgELF2hIYKqNpHJ0 BqIKQ6w/BEAFTUmtKFKVBcs2AtKqrhKDTJDeaI1tOa2iIoi3WlvpQhDStELgOOMc pWg5mM46qqKtEEBRu+vM+2ukhWjDIigvVmphOWYHUWQQV7z1LqjNotLIiy+ss/8u XXQFM24GL8q6AjglojhAENRkwmsgAFy9KyjLrGglQmwGnuWaga8pmOBWNryGlQ2t YYXDVawgi1lWaUqAJBQVYggo5pK7IpGFjyKLoKkkDckFjks66eVrt32VRl3B6hQn nC+6AsUsFGFK1bCuAnOjFjj+eQZBwlLWKqw65YxZPXN2Wqpck+LMPa7iXGtrtqS2 yS67XgobJrJnFiDbx1YSDLJIXVNQM7glklO6wyKLqW65WQAOWGDzFW65xDilqs89 Q6MJ799oVU8QloKkCQFXaLUtuLtwY6EyGopNjFvEmKMRUaRoMGMH7cwowwwwBPLC DDO+sE0zLBgNnCqHvr3/76TYN+OMzc4kokW7QbZTKXcbM5cOWCig0Fs1jAS44ppT aQIsvLS6SJhghSGE8MIJO/TemkASPDK3p+/WDEWHANO2v6kC8O2aK3Tqyki4GdVM pB15HN60AgcyUk/JtKlKUftMCU41vgNABH1/CQ8WLFcmMQWANCfi0mNcFSREGcUo fYHPiNzkmdRU6m/KyVtq7oYY8QCuTHe6012OZLgXYoRQhWoL17h2FPgUazEeaYEX pIOcSQlEADTIVKNo0J+uIIeHiUGZR9gXPxl2jUmOAlzUqsIanAlAUlizVa2AhRur 3MdWfHMhboz1KaGwSmbumdqyaCCt1n1hMghgiBeu/4CNoulHc0i8nLROQhKKaIpZ bRqIdYKXrkWpqlgVcaAgTBAF981MgoGoiXEAxipZYE+TCuMkNiCWSYiFUmLWWIU1 qhE+mvUOiQLxSOxIkgh4LVKL77HVNdZiMy32kFEc65kCPwYRKXmNIFi0WTFxsp6U ANOB8dvIBoV2kRXMYBAuewy+MkJIYUqFVBrxSk4kAphEoCRYV2gaWtQoCC98sSgw WQvZZABGqbGlbGVrp1psggC02ah4+STIe9IolUwVETJyakGmOqc7GgmrM6BRzQpC cxgYDU5PzfsMawpEN73tbXLotJLhsACc2ggiEJWrHHy4lZzOBa5znDoUDtlXhv/s oGh3/cECAq4QDZKsrW5UUeCK0KaZyDQniV8I15PUlrnMJcamdkSNNVVjgrGAZlvK cSAWHqQ97HEvQhHD0Pc45FAQEQQ6/zvO+ZAznpiASjatmAUz5dcnT8FtPec7H0ru o76aIoBIcRmSCRP61yVdBFUx+cmWjlMUCJZJgg/J1Ligcrgq2cSZziTfAMEEGqRQ VVHIiWxa/4XOyvwoNzJo4V3SpFc+gSg1NIzJW9rS2n7SKJE8/IKNEMMklkwmiJgS CQ08FUgeGgZUbDQXkWSiQaGZRZLZTNlkgIOSMQqnKvpqBXQTMa8ysio1nG0bTIZT qum2qSu1KYN4NXLHh4z/RDDbFJEitESSwGABUrelkXjT9bF2HWeJAXAgJDHSCrDg y6EoSydKvJCILmgvYQ8jpcQUvNWJyaLBGSplhiBm3I5opSqsfFR6V0o1vWGDFthY 6E0eRUT1uGBjQxwJU4CSFmNehJipnG6Ma/Ix7wDSNBc8TdOkOZIiAjK3y8KmZJNi NRAbU8P6VVZfWKMq0siMmWpZQT3ncpMau8oKVaby1rjs1s5MT22xQ0y5aJoRF3iE UaURVZoRuuP+zI0glE0sot76nuidyjm7Y8FDgJM4fMnpVCPbG+Wy20+Utgeianza nI70uN7N1NFImVfamPjog6DvqEBljnOEOkQcD08z/7Zl4hVkEJqkLcmaTDoJSGWD 1a5yKHtbjZhXv2exPCEqJs7x52a0dZi7+etAFA3gkVyjRq1k4TtiBpVn+inYz1zU ccwLwAGMPJANOguZK1oJaugMwRWQRtOP0Y+fviSiKQnNIMitrG4wAtZoYwYyAkgS NJuHNw3vhLLtbEyCalbvgljOJQMnbUtachr9qDmQI0HMrrGQxEsJJUtANUzFgzup OPdOuTJhlcFhNJkshwVUMx6cVAYSnNlc94t6+lFaHhLOvbnwi9O9XOeUaJm0WGYr uhKvxjXOzWtN84iD5AmKgApcTWGtK8qaTs9OZMRHfVxJSasJgIfJ31gWGhuzwP+G hEsJMa5vDxvWeBiDS/n1Bk8MYvnyH6dYpad5I4e9V1cN3a0yqaWnxTFCuZYeGRPj GfO8JkqyNs5c5AVFKKqBObkClQRxJ4OvJZmEuI+2hlJfueQGX4KQwUiBpXSW7kps j6ekqclmhcfrhS7z+lXYTg0TlwTiV1foggy6gJdb5gyL4XaLW+gCNmYioH4Lj51l pNJt6RAxduSOm6jwzUphOcdUuq6SDDw9vn52xY5mTAuZWhoAxhWaccKZc8fTmk7x 21FkuYHxrxONN84wXHxiFWp8qN+CRJD5adcPAEJyykNFgw9H6zfRQB9l47SV0hO9 eonTeItUu7dqShpB0B7/U7KGCsGq7dGQDKmGCbM1i0ksdNOJwxgWYGOpaKM2ikqN spgMFMEahXMXJqqotzoVnfiryKIsl4iJK4uJL3IRh7idfLq9QBjCIZyXQPAVvgkE dHkSh0gzkREIxRqIkXIQ8QuEQPsfGrGLItxCKxSpIfRCIvzCL2QFL/wiK8SL4OgC K2wMBZwoaIsJ0oI9kgI+SjocV1KzL8gUPeG7uPIIHMGRRkG64HqUyGCW0/Cfmzi4 FzIxliibnCMonai0Vvioj3IhV+k+vak0MmpEedoWLSoWucu5UtEw9YIVp6mZ3jkJ AOQj/lKvLAgiTRGukHMVjqmBPKy4+bIM72IV2kML/xlwCZgwhZywJBdJiwmEkFKq kIGBkAWDGAprMLSLRlkIE1TcMMQ4m1EhOpuRpJ3oiuFZOpY5Iyi0MVO0iS5ABAex wnM0QkS4C1pxEHFJiZEwjl9xkCtABOCgQjLcxwNbCDJTFaHQO27aiDMUhHo0SHy8 go0jiiQUKWBhhUCASIgUKYm0QouUSEGoyCT0vIKkJHJkDWB8pz9JPdxjhb6on3ET iFaMl4IyDDebuNyBP5ncPzDRK7+yLCCZm25KLJy0iPArNEucvyr5qHSqxGUSySpx D6pKqZSim7MRMZRIjAF8NAVBIaHLHM+ZDFpAiBpAwLphlZbrOOvzghyhOJmsnP9E yY3tu4vweaiVCDTt4Spai0sNqbVVqIZYqMAO4cDwoZMysTMywUqlohoY87c/ISl3 2zOppCkyUyk0CSyOOMFd25W9wUfgYAXMzEjNxEd8VI9JDAySSDM0zEd0tExE2EdE wEdXup1w8g2eBD/S1Mw/M6POCkOLtE2L3JvcrMwuJMMqBBbPAw6VVBKK0qsk4bJC qRwr6ILlJCk7lDj4kgidyJLuQzpA1DElsrjNKJVV0qIhORLuPAoZMAoCqgnWsJx5 EhaVdJHgCD8p2kWYICMy+hu2eET3EA7g4qxkiQ5soI3q0BYa64xn8cf4GhUauSOj 661NgRRSccSOww0B+AL/WwSqLeqPBDC9P4mJ8HBHuiCLyggP8NOeg1GYaNi6rAol s4NGFS2lU0JFoygyIlMihewMePoMH6qcdyojqtC5CFW2UcE5GdtGr5kXkWqFiOwi VuiVLgKXRIiNVqgOa5mNfaTC3kCEVkjS2MCC9ICI2mgFV4AJVGTI2ROpLtCbX3mc gQyA0vu9vcA92WvI3DRC0sOuKaQ92gObL0IQqXHTgjxIvPBI2FEzwzBOx6AI4WOU zHiMNFspRsUbqpEIFzoNnhygGWkMr+i49dPByJqX6wIMdYLC5ABLdzS0ZSqjK7Aj pioVGHw/TOTBJ7UraZmWL6CF6tAOQCKJ2bkMQdhK/4SYOJVyO0zkDOGAkZ6ogRow KPgjm1PlRZK6PYY61fiMSwyctQj5nrzkwLvkwA4ppRXwEqGBoLCqFN1xjxbxG0O7 ixy9C/jLgsD4StM4oNAYEmcDEsu8zMvEzCvN1yTF0vuoLtp4GfGrV86sTCKdhS71 DeUJGjlpDKMIlLv4FTXEFxHhJtg8UntlhdMUhNTcx8wcWOBAR/EDDjVUx725vYWF tnqzCNwEQ3T8wscJDE15OI4oDMcAxIXDH8EIosSwuECCFK3YFJvqobtAAJdolZYA nUUEiwS5ApuSJw07r0Foz2W1nOFgCzsClg09VeUQSflknGEBRUdpFrdzBSwIp//0 ABdvYVJapVXhaYpsFJGtBIMsYQ9BQiI/Iw14mZd0Eg71qrhSgZRNmQGVwy6sVUhn 7QukcSBWYBjGZUaCccZrOLsVnVyPdBWXEFYNm4lIKRVP1FRWWcZ5yVvhSCdWOlT8 AFqMkZpU21ORKs2ObMcuvEhbIUOEeRhoKEjsur0kBNl0BBbbqF1T2AMiHQRzoTm+ qUcy7A2YKDIrrEjnnd0uysgjVVIyBFmN7UJEOEfKIccAWD3gxAsjrMjeOaqK+IzL 6L4104xLSV+VSgw3Q1aJ8BQdJL9J5UneCasE2dpdFBy9+qjCRcu0yg3A0VtgKVW0 TFdPBZjlAyrA+crL+UH/27Cr+7gO+kiPFVGJzZibmBIMQtAdYHuu6ZkedAKtvoW/ UgGOa0G/PAWW/+IvYJGBucTAadVA71mFWCilvOQQCWtLdOu4OHm21IAoiCqV7eMI Ty2061q6FqMBhYITGgQNFqbByOQNja3iP6vMKq7e0zxNU2iFEo2Ga4AGUwjZQvsV MqYVbADjaICGPdAoogjBl+CbgGWFGf2fACBDInRIzcRY1NzHjMxYfOTjKrZeMgbT 5oE0PAMN2pvCPQjDvRnjx9nZd+2Ig/pDTOGticNFWeGhm6sUNuqat0sr6LA+UU4l sDA9KWFaQ3SMAsaustHUqnVH0oBW+lTWq13WTQYu/xWC0LtwBcRDH4Ywg0HABnXZ ynBKhBN525dwhYXIkhxJKSQSDr6pxKtNJ1ZhOFxsAQb1VMKdl/kdCGwYXQnqJHKW 1oYRJck9u2pIZ1JaBZF70C/JCdYQLjRyj/l8ib3lm8TwH8PIqaWLFbabsbvAsMB7 iSmt11rBRyWtFVYwhYXxYtw93tbF3kGeQIVpmFLwPOspXprR3fDVzFawAhNgRYK4 BumlyCPFSCmN3pVeaFsJ5CqeDURYrjdcjQYB3yScyCug490w5Hg9PkeBHbhZvl9b qYAiIg+W37eq3zJJC/iYwdBAS+HQCD3ZRMRMSlHVm5UgKa4mKTu6vTItDFLTnP9Q RY2eYB30AYN0cQXtOI8FWg8yoYpoQY8SHkFO2eoenB7aIywP3qlGas8otA2bDAQZ lmFOIrtay5C8jIUbphgKk9RJpQoQwptfRRo7Rae1tKMQ8giSwLzBmRcZDA0Ae2LB uscupBzffGnxk9J9bZitWuN8dMjdLLR6FQRTyJ41/gQ5xj7QyFGDpG1EMIWqoAoZ ktLezEhT8GOO5dgr3VfJYW2ZVm2NlVl/84x5Zcs/LUPgBJbdQISsSIwvkDhVuZT1 FQlMSTpOjrie1Tn+uScxOdoj2SAonMWBcKHvMsTD3EQpiuWRnOVlegkpoz3lgNYu ED7xfhdOXN7WOOuFMAP/7cAGRaDVYDYi7mQWL12I7RAJQoxfgTBgaBWEAS9TRdAM neXcbWkF1gMOI8aICayNFZCQwl7GhSG7T5rcu0xnVDrEABZW+t6i3UopAS9cEN8+ c9mYzOFoEQkOPZWgz7A2VBFTYAlkM0bH5I1plpach4kGUzAFPfjtMf1yg1TShziF QAhePSDcsjgKLBgYFB9wOcbIXRkxbHAFE7ACzCzziMzzKt9zkLbSK4/u6K5eWoGJ 8pRnsfE8OY1oMI1ihkoVWamfoc5kvEFqg1pUuREIE+DuC8rJSRUvm/yMBzohk9kW 0rCj/4ag4YCNrkbMyhlwkkqZURMuErososBPeElh/wfKljJgCOLZqSdta4abSUpT Dlfn6naZSc5oT6caCAfiQT64Umot7O4hO1uz4RuPhXXujG/rdDSh7JWSp8oxYEvV CsPw7M8h0ittyyQ51S8CjlORgTOO93hPXi+ud9+EWIcE39OuTNmo4Mm5i2Z3HkFw BazCl0AB69gOMazqjTze9zFObYGVzY9NbdrG4r2pMQGMi0Ahwuy+gkYWqfg5G1Ox CRLygmERDPUGRPM+qPQGSFnRps5wBSk6sqaBjlYJOWKqb/NDC+kkCPmc2r4oWnAP Cvy8i1R2WgyFPRNxl5oyDih6w7Yom/9m2p2hDR3DlV3FcAUVWz6qz1SegTLto//Y YdBIGSIJOlXAQETwWx6MsHMY7yRYg7CyY2e6t4ZYkAWkOABgfImqgNBxVI1moWfI KKMeAvtInQyhsCKZyLnZ2APwO5CjAA5suIgJdCt37MiJdkiIFdh69BWSKZhTwAIA GWP5vD3CHVPeeKQouAITgAhsYBB8WUY21x6mUieE/BUIqY0StY0zHKmJzHOUlkh2 tEgqHyPVFvTsTUhyLJS62AM21fd5sYLdUA0ASJCyKqjegvQF1p2Ksx/43bkodCbq w0nwJIjqTw36zUFckSGs3dtXTqxWX/WYCJCWCCZR1ZbNua0nlqdQ3RaWEA+AYCEw 0aBBX7xcaRHgSiJFilz/KXDRgoUAFghaTKwYQKDAGTKufLxyZcaXkhhPSmTRouIV QVc4stiIhYUXGQEOBLp2DdvOndh+AtVpbei1obKGWouFdFWsatZWVVsFUwbMijOu VBQYYOvWii0utpgRNiwChCLPilS5MSyLEgEQCECgNW7CVi63ssB2ZaOgRNhacWxp aiNaQYFEGhakuKXiQIofO3aMyDE2LDP37KEDRVAXzoE6d77SRbTi0CWgoLYiEMvE s62ASruyB5sgU1fPfnTsUlCUAFGkCWolPFAgK8SPOzYeOfFy3ZMhP46u+/HMrDEF bOSq2kpaK9y5XylOfA/XmOYDiMVCA4sA9Vlc0HCB/0U+jS/rW9DA34K1e/kSE9Ag wErXsfDSeQdmh6CCCTIY04AJXoFFS1gIwsIMBbJQoUUGjtTCSyN9eBWGF75EIoaD YOEFDYNcFcAK2ZmQ3YUdpQUihgY2iBctibiSyBf7YfGjIGIJqNGHNxZ4hRct1EAD DQBiJOBFApyFgCASrsXajAEUdc1rO335F0/YsGINK39Zc9QqT7GpJptrCnSADHJt hKSCADh4EVj87ScIIjVeJeIMAtyWhB6aMThIWi7t1dJeipaoVSsvBeDSYbuJZAWm uznWmWMyGIZIaAJdgdoKUJTAghWjIeboaJeGdsUBV6xgBRRWpFrnjHn9ZMonLP+0 UudLo1kayAwBCCDIX8Jds0cre1yhaSCsOOYocbuFJipnj7VULWfUbttSF9pqZZGC H3EHRbTRigfeYTFxFa+HM7DWAn3qOameZeqJlZ+T/66n3kkncdUavAe4GC9XCCvc sMLwbiRAjNjJNIMgXiC0q5IxMXyjSB6iVaNIH4kIkkAlgZEIQRArvBeGioW0MVV7 ObwQLYo0lIiEi72EkYWEJhkyvSDhWy+9YhHWxQytJGLe0OzFFIg1OgFV9U87IaVT UUgd5VQ010RjTTVjWxMITB0V6CFH2FHMFVwCTYTRDPS2IFyFICpZYQuPCRdegV7E RGmGwZ1iHmB44bgVFFz/hRzyaI+Hx/dniAnCissCpRoneKKFx+rjngqyQoE2QcHC i4GzQBWvVkdjYeMtCaQsUNFEMykrK8h27XGJGRae78RZzhyxjfHMGSKP7VE6TAhc iB0L6nq3uWyNW5RjQvPRgMB8WdDwnnvd35cffy54L99JAX4Fb4EX5rjgec4HECPE CLrclaKKJaI2xxsdcF4AIGPhNpu6Uf+s9wVFfMEVXxjEw8qzERGR6jYlElzbZIKN ROxIETQYlIkCCBIShcQLgUJIhSpjmbkl6X9K6oIIXZGl/cwgEVsJBJmoVrWe8MRL XiLTm9h0pmhgw01SEZaFkHSs87gFYuyRn4D2IwAv/7zmLIBTEm348JLNiC5zXuCL uV7zk3IlCIzzS5KlXOUobBmPUZhiRYI00hbTCSJmqzrjGc3GPyuILowGykuYZvGT u7GAVY7aiNVaATZl7YEFxYnWbjQlrjJC5k8vCYQMLsU5S4GuJXv4RAmsQBhSbaRW SEokqQKTuoZR6WP1+pe+Asa9f+FnPfBZj5PEMrCJlCsteOHKixA2PwduJUYNG2Mw A2DFK83kbDDZCp0K5BKMMSotcBNIM8vFAh8d0D6D4w1XBIAdkWTnAM2kU7Josxiu COJmrlDgBmc0t4nIpX9yQQA9lWmeCKEwSXtL0grGAqL9XAEBXMqh1a6mNa09Rf8W SlmFLI7CClboJGxOUV6kLiSWPV4nO1sBQFcCyB8lvcYUi4MJh17iElSVTkMa4ohG GbRLRGDjFBsxgVsQJxLIee5VgrwW5VxiHuZxRHlBk8HMPqKqzWHIdCw1D0cKOrs6 2dOpXzPFCgDzPFVhNXpHfYl31tW5x3SGeKVJTGhaEYVPfGIYUHAeXEqgmdLZqqub m6t58LQR7e3HSftpAff6Cj7v7XU+gu3eWPIzA+ZJyX3tW6ximepJeCkpQlg9kkkF V6dWUIhCV5GLWkp5oALSBIEK3AELTKGYwxEoWObi309jYhdWtMIKh9sILb5Ai0Fo UISCqNODFARa0LIgRef/+Ur6EGATlQzqKziSgUG9OKafGHIoa5puD9d0JkOuiaJI OhKC5Jej4EwKMagxJWXP+AQoPOEsAcBGYNxYxPPE6Ao/4UN30TNZJKmGq5M16sy0 sofdFihBosNv/27EnXKJMnClOM8VnOtg9p5NTgupmoOvEYDD2CqRpVrXd0QiHt+F a1N+Il4gtCWaRFyhBGitQ4MwoWEDd8HAiGEZwuIyg/vgi3y0bCX24HMvWuYHI0H2 mUJq1suEIUyYDfRuMbeSxIRthUKDCE5gpDmSecYkOBdjFARVEjRmnm0hKvMRDfjQ CkTYBVlcgRZeqGlPu3iLKzNQp49EiAVXxGRGWMay/z1Xc5e95Y8jBQ6cZXwGLysY tKBCGUpT1nSURyclKdeQRiuO8ljVWNRCHspIRgMAAIY5rFaLQ1jpHGMukh7mMOhF zeIWQpEqtznWwMKGs/ggsV1CVSCqw9B2OGIFdH3oIzODsP7sqRqB5LfDLKDpq2PH Rq1c4RqncCo2TNHn1RU0GqWzdqa+I1evevirxBEN6EKzLZ6xEAEq/sRa7xoTTNCB KlSJ3oFLyZ0jNoiv9iKfj+3zPe6xJj6C1XHAoXRY4jZTzY1NkF2ZDKMc4drVpSwd rZYaRrvojLJJivGHEoTlhdg2P6awi2n3gp3ZKiipeeHWaOCmQFd4gTUxP4ubG/9U zbNJliJhuVD6PC4hER7cClTDIZiuQd2jm6m6ZuKJNSJWShN9yI3xy86Tz0Mi2UBh D0rYQykeC9qNlEAxrOC6Hg5Ds+woixXsWwECzu5MZQliEFFoQa7U95L+ajzYXUCX 2QN8BVa0zix5bAveb2RUAw0Yj6XcZW2UQQugOJc2CxHdCnYtphti4xMi7TVlv7NI a52xC5aMZqp59pEuxJgYJYDfau2N39F1gTsyOED/+ic67ek1YPDBAsDBB8t8zXI+ ErnlwJzHspsU0JcbrVnN4EVOrYRSXSzYA+Cb5WnRiZNO8v2LK+yyGFKhZddunudD LhSN7k9qtwH4r1sEemr/km6zQpMCXIGycBAnrVQlGH0Ln3fFUi+gyN7QHJ91xH7E HEesiU/4RA6pSUMlHVIgBSvEglIYkpdkDkzgkp04zPHFhAkExq1EBjRc4DJNn2Ps gR4kD2bUFLI8nrVZk/+sVzTIDvTpka8NFc29TkhYRGxZzN2BHVRtR4elxYD1WZ2U hTKYArX9hTKpjhISQxI8j2rIgLuEjNmFh258Rqqh3mKIXukxSiW1ggDQgTdxFgmq y7xFS1dxzuOwlozI0vasRwKoh318QZDQQMzVIYrkYZDQi2UwD2L1HI5418LtEnxZ D0fQH9gJAhSYwkOxQoWMFIKVkkhQiyWZjYdVRev1/w8WBMsejBx4BYLo2BFTWcSF 4F2DMUaDpc5LDAJZ3M2KBEr9HEgZctaMNFh0aJpCMBWJ7JW55AREgUkOWZcPmck1 yMI1lEmZWBeZBEIoTVPeiVGOcNSBlMB/2cVfNKIsagXCYIYp7IEMemPymAfcmZaG WI9ptYI0mML+mSKvyViBcMdiUBIOkooVtMAWwd8kGh6rhJHpVFwbCsInON7liQkQ XVV+YQjkKeQpfMIBcF6SfNjomVtofAamVGRLOJJL7F14qQQtvloA/Bpl8Z1xOIo9 3Vh+wEcCyEdBCAdBLqASLuHAlIva4AXFgF9AFVOKCFRXuIgybcVfPEySJA/F1f9b V5xcNLACUrFUISpTPLHAoPGF92nSu9xEGXoMiPDMWTBKktxTQpyNRvjStcEN5UyZ V85PVpCIdVxYURwjpDlUmkAgXKqJUgxFKaxeVmQg2vAcyygZKmlUCchGN7KCKejB J5CHVT7lQrQCHTyUKdCB5nkjd8TGX5yCcCwVgBHS3HFluczbgW0HsEUPuJ1Fqomf 66jcVKgKzQWNMp2O6sxANHwCTLJC6kjP9hXUa0RDvH3b7xBHF+rOcXjKb44by01O HJ2ZXbhfzSlTSAYNWkDVrLBAfGQBkHTfmLyGK4iJNGQnTCYCoVyEhXRFibhbGJmF RgVHg8hJ/8AO6hSihMX/BELiyIGwwENhQ70JhAd6YPv81iQyRvqFBxQ0I1PNjIgI UiIsBqZ82UKIiCDUImNxVuHpzXa5kRu1HRjVSg0ZEkQlY9JpqDEiY5tYAyk8VkVw FjTGJ2M9nHlkXdbtATR4oh6YQqo0UwFdAVJSnylEw8iNHM3QxvadwkgsiMaRyoDp l1fFUbAt0qqQJLsEGEm1xAyYDbJNlpLSTIaYknwaiCCUQpi85F/sAe7MkUsU0pgA 0a1AJB2hUR1py7hUy5+EmOiBmGjEzrJYFmHYHucJG0iYzNlcSHwUkhXp3L3Ix77U IRb0wSBkQUEMQlycRCkSBk7KBcXEiOhIU/MJRIKl/449zcyeNicNBoC6FAe0bJiZ kopQdcygcQRRpSK3FMcjpipaQA4J9Q6CisSkbISBdioNPuXZxMzrgIw0yYWheRMw uQhETc1BMdRbGgVSLJQnWYe5lOhp6iqxxoRAsUTg7IFssUIpfEIpmIK3BpQ9Vcoh QUuYbcRr8EYURNZNLpuuOIpqpqpRfRucGgZOedi4QYhPGZt3hIQn1QlUlcdkRcvI ORXJHdWr1CpMJlIQHoboFQtzQGxzkFViRA6s3BSlvEiowYQaiqas6NqI0MsgAAWK OB2ApKS/KIC/JICQnYALDMBKENfgfIhlfRapfB387RF8btd9zeyVYEUHgqRQXv9V IIwXqgQOwCoVz37EM8lfS6zAyLHRsDwpQiCEm2ZlhbgEOtZJ08wse+gigxTVaCDE aCRCrMCjD15BFMANeh5Ih2qo0m2oUyyYu6kEXtrXiS4cgvgFNlSKSHwjjhpSKVyD ahDRlmCDunQHhsjPa5gAiJQMGWnFhVAIphxJr/Wmkl5KiVFkS1TSYhyXxDVI6lSS IvnOYz0c/HDYYVAfQXZf/GROtBALYnCfdmrnF5VKV5GuYcAKtnxYmr6pIDjS512i u0Sj6TCsaKwKusQYr/7NfrSCKwgMLjWRv9CNYc1NQsCTSuBS28GOelGEN1Xrte0a hqHLzMwVbshblbFU20j/aVw9j/IoDxFCH+7kKXiMRiuYRTQFx+AGDbF4jqg0mFT+ nZZZlbQuG1OtAKqKxFWgHqt4QTTRYwC0QqNCq6Cx1AowxUI1lCywggMehXStwhDl JWLCTV46EMKcTgG5H3YoS7B0S+1YTrSUwtil6nvt6m1cKgxOX3OWDG6oD01QCFrU sHekGqzqrrdgYecoFcCWx8wUJ3KQYGpCzhXKxl3QGLKlYeRQSryUgAeuolc5bKdk oW9yzhjrju6KHur5DuxmylkIkneoyhSGZnjUZo0EBgLkTxasLF8NyX6sLJRIBJnM giGhWXBICXEJSEsJhNIQxtS5T4E91jtW1swWXqSc/2iqrAvPPk+CMciLBBtINDCo hJWYGJIpeEkzxuNXPfADc86ktIIfORelCA3eCo7HbIq5sTJlURw29KB4PuXsIYgV OBQyEjMwGt0qcMjoHElrXETExI3U5W2CtIJMleo8qor0IZso6Wk0PtmcVCneDFDi oIfFSAhM4E4gZUoRQxKadoHljIblmJ02w2MRfwa1/Ik6o+m4jV7luMrhgd62eAsd r0slhcceSKSoXOS1jAtonPE/GwdFGseSzlFxxG6Sxl7ssYvnfcfHApB+aM+V2NLA iA82CkLt2M0tfVx5qJcuIcv3aoToqI6BfNvm9A4Rp2bILFO8+C1amOmxXWrG9v8k V7lxrPhJS9wmrRhHdJybRnrB8FyNXVCqnxyPZy0VeeiaGz/SWDHGVgaGF9kFzRHh W4DRFaTJMR4rW8JWK+zI2KaF+BXb2SQcR2DZoEFlmtkU4gnVKm6ODjZMgfF1c+L0 FseLXG8seNBbxXYhb/IUctRrY6cxp0CHPpdYZBzGZNwr8DwUcoTxFTxHZBxPFnqL KZjCtVRiGEu2FjL2cUzGcVxhEachUoVMHb82GHOHGutXlr2EAAwZQgxCcN0YlIiP vQyAhNQLWfQc/aQFiTQINL9MjcjARXfvqkBuJnecIXpV8lB38V5lhpjRpvTnyJVr GinGmrqEVJ4WP3/IQiv/xiywj/uMzi0bTyq+K+YIRBREAeRtJTDfbAFNSzEnVE4A 0Wswjbmlzjx9yJRYBC6FrnnISepgH0cIgguZR37SDxn5TuwGFNTNEbFohQ5yF4qa R62MZOyKHR1JZIjlMyaheKiA2LS4OHOwQlg9IrWAC4ixivHoxiz4ibQEgici8Tpz S7iQeHCCniX+Dmh+yBxJLT0DWyV5npxusYfUpJCdRL/Yyy2FNAXTScQJE2BvRR4h phTKdB2zduN8Dk4vpbAIsQ4XCGjglJur8Y2Pt3QcD2dcrFKzkFI/Ilgp9YjVROuR 0Zwf6IjV+WaeaACUQBIChfptRCCg6vgWRQgz1EOt/wI0QEOXQt43G9ryPCXloSoT qkqlYIPqgJrbXLVomF2d6+6dZ+ERmx1VIG3AkspXy0DiKcfuADTvHE+MNwecVmQa j7Grj9sVkjEWrjZlh9V517lWXssRi93VVk7DgrYW6i53EEdtew5rPw5wWnuZr7Eb U6EVduy3+yAomcf07jFK4scfH9yUDAg0p+hCRIhIxPV46qOeysCkfFirXPTZTuSR kMjNavedoykdmRim2MVrdYrVcsakIIIXGOim6IbliIq2DHr6gYpr8E0XXENR73pA z8kv4UX/MKKDiSnlSeFzZ4hxTJfRycKalAI0QBRuPhd0kZdavme51N7dZdXo4P+O XnCXX8MeRiJCmPrJp+xdq0BGjUeT/1Sehaepw7Zztex5Z1TS7ojLZEwGPIOGd6dR 8HB2Zm/9RIaYZ0/LiCFjjSv02BvGjGuZSzyimz42HVe2GVWijcNzclTkRMcpxbLL GrpLhx2YRSu5Vii4CVQEXgZr+nSkuVhHXFBoRinZam4FcPXZzOpp75yF/XKOnopL WOHN9e6fMkWOWKHeZ5w+F8I5ZyR7kI/VdCjGA48V6PR56ws5sPtJZxxPT41YT8WY +CXNJdUOECHjpf7arwF7FjoitazCQ5VCpSOjpYON1RhI3ESxUv1a/xAVFivvc9PG xg316aM6RS9Ht0RTGCv/dW8ez5+Ehijn+hWWxrTQaxe6emu3NmkLO2Xrs2/qf8Q+ +xkDhCBWgggiEoSIVSuCBLsECiToocOHAgmyYjWRoEOIECVecehRUBeQDR96/Njx oxWRga5cZInSY8wrV1bOtHLlJk0rO2demdGFRVAWAYYWJXrUaFKkS5UaNRFgpiCm B4JeYXFFhtUZV1lsFdSTpcivL2+yKHlFkJWvYrt8/UqzbasuchGhbSvDLdoriLqI ZNW3S92Fdt0SRBsxL8vBcQMfDNxYIcHIhANd5BuSFSLBbdEa5nhlcsGDer9evgIl gBUWK6DK6KLSCqKIf2Xz/WvVIrRSq0rphrbqtzVW/9iIW+VaNChRFqqtZL3q3GrY nNhaXVmR1SGiVgZZ6c1+MGPdqIcNYm31sC3nQG0D8XX/WLHDFWIZ4oT41y36ingF ch4IUbD2TOJLoy7+K8ktziqqrD0G7xOIwYskVKs99gB0sMGBLsprMMU8asuKl9QL kUSyArkpthAdksGh7l6K6cUTT1wpRJqugm2mGQS4IgABBBgqgB6FHEoAIYt8Ksgk A0DSyKOUNKEFq4IUisqbsupppqpKWu/EmdajSTaPAvRSpPREGm+h+hCjiaGJMAIt pPQMYmihOc/6KLCBxFwoMy89i0iuqApyiaGGNgJvITcRRDRNks68aoatcFpJov/a XKpNIod+W4XTVVgphRVPgWPlGup+pBLVoFQb6sqeyrTpCuqyUqmlj8CTCBuXNmRp JoQY7Syi+NYLadiXMnI0PI2UXfYgN+vM6NBMWZrTQvQkYk/ZRA/N77tEIyKJI4wQ S/PbhrD9kEua8DTpTBj7AoulnHjFsqe1aLKJJLCwvOnHHltoiqklAwbgqKeGMnip Ips6QAausMLqNZwCuco7vWZ6TSzSSFNQwYrZeskhAxGbC8GOO6xQsL0iku3ABAPB 67E0E0yQrQRNK2yzDWN2rLCQIktvMJxjbuy+DCtDKMIGW+wNVKY//Q2a4bCRCjnV vHS4LRbsHUsvkaZWia7/w+K7rCTTij0QPwEvs9Cu8wAMry1Bfq4ru9nKrpOyAO8j ySU59TvsILJ3lbDZoi9keWXyGpTtQQkj9Ewv/NRT2ruGAA9RvQ9dhNGjskyEkcSV On7xNaGUUxJIJVVfnXXWi5wySSrpnR1LlN76ksy+eD2rXsPAJFZuhebk81aZ24Ro JPv28r0V4X2/ty3Z+ooTJIKoyy4qanWn0/hgIUpvImxZyorO/yraULvzNKvNoMos skizSt3njdNPOX3G01JboVhV4yrzkjknsRVGoEXAjTRoI9X7EIC20x+Q4OdWImFc d2rkNi4JhEDkMp+GyMWRjGTqMJ2JFp8yJbcPUuQ//wkJ2bA2ksJdhcsiAolhQgq4 oJoszyRfEl+4SCLALpnkMzXhVY0i1kOJyMxyI6HaUWYQsKQAAIoAk6ITkWKWG3Vh VhCb1ViuEhjAVSyBIfkKfmKSFwluaS8aC4lBzEYazZBGLYShk3esAD8BZewtahEJ hciIGTi1Qk9iDIx+vDjG8iCCQpepk4Xkxhn38CwQCrkGtFTGMqQ5DlOsqCNwnLYb pl0DlCvQ5MNcwwKMoaslliNWYwZSG6Ad5jxiStxnNgKiBNZFQ+xh2WjSwkK+KASY DdFaKm9JkQXF8I8WsctA1DfIjcTmIy6plV8gxLiV2S0zlknaeTQUSQjlkjuzWR1g xRRDq7olRo1ooRUAZVQvzIEsLWNBYCFNAsGAAAA7 ------------f64P5d53yBAK0XJks3czQ0--