Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------4B8NoaT00GnBKS2L52hLN2 Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke44.htm Subject: =?utf-8?Q?IFT=20POSTEN=20-=20DATO?= MIME-Version: 1.0 ------------4B8NoaT00GnBKS2L52hLN2 Content-Disposition: inline; filename=posten_uke44.htm Content-Type: text/html; charset=windows-1252; name=posten_uke44.htm Content-ID: Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke44.htm Content-Transfer-Encoding: 8bit IFT POSTEN - DATO

IFT POSTEN – 30.10.2009

 

 

Fra Instituttledelsen

 

FELLESSEMINAR OM NOBELPRISEN – STILL OPP I DAG!


Jeg har blitt oppmerksom på at oppslutningen om felleseminarene har vært laber siste år. Det kan være for lite spenstige og allmenne tema – eller det kan være andre årsaker. I DAG er det uansett et tema alle fysikere bør ha kjennskap til nemlig innholdet i årets Nobelpris: Fiberoptikk og CCD kamera er teknologi som er så viktig i samfunnet at alle studenter og ansatte på Insitutt for fysikk og teknologi bør stille opp og utvide sin horisont.

 

Instituttledelsen vil også spørre alle i nær fremtid om hva som skal til for at fredagsseminarene blir en del som alle føler en forpliktelse til å delta på. Det er ikke mange felles ritualer vi har ved IFT – og jeg håper mange er enig med meg i at slike seminarer derfor er viktig for å beholde et godt felleskap. En konsekvens av enighet er i første omgang at DU stiller opp i Aud B i dag!  Og som en apertif kan man i dag også høre et spennende (pålagt) doktorforedrag om vilkår for liv i universet (Lene Sælen, rom 292  kl. 13.15 ) 

 

Nobel prize in physics 2009

 

Time:               Friday 30. October 2009,  14.15

Place:               Aud. B, IFT

Speaker:          Professor Lars Egil Helseth, IFT

 

Abstract:

The Nobel prize in physics 2009 was awarded to pioneers in fiber optics and digital imaging. These inventions have changed our lives. In this lecture the background of the Nobel prize will be presented.

 

-og til sist,  en gratulasjon til Norbert Lummen og Bjørn Kvamme for publisering av en simulering av ”nanopartikkeldannelse” og til Martin Fernø, Arne Graue et al for publisering av en ny og forbedret måte å måle kapillærtrykk på!

Jan Petter  

 

Nyheter og generell informasjon

 

Allmøte 11.11 kl. 11.00  - 12.00 – tidskriftrommet: besøk fra påtroppende dekan og fakultetsdirektør

 

I forrige IFT post ble det orientert om at Dag Rune Olsen har takket ja til stilling som ny dekan ved vårt fakultet. Det er nå klart at han vil starte opp for fullt i siste del av januar 2010. Men han vil delta på en del møteaktivitet ved UiB frem til oppstart. Det har derfor lykkes oss å få ham på besøk til instituttet 11. november – sammen med vår (også relativt nye) fakultetsdirektør, Bjørn Åge Tømmerås.

 

Det inviteres derfor til 1 times allmøte kl. 11.00 – 12.00 på tidsskriftsalen. Det er sikkert en del ansatte som enda ikke har møtt Bjørn Åge så jeg har bedt dem begge starte med en liten presentasjon av seg selv. Dag Rune vil ventelig også si noe om hva han ser av muligheter og hva han vil legge vekt på i sin nye ”dekangjerning”. Deretter vil Bjørn Åge orientere om hvordan prosess for ny instituttleder vil foregå i henhold til regelverket. Etter to slike korte og uformelle presentasjoner så inviteres det til spørsmål, dialog og innspill – både i anledning ny instituttledertilsetting så vel som andre saker du ønsker å henlede fakultetsledelsens oppmerksomhet på.


Benytt denne anledningen til å treffe våre nye sjefer!

Jan Petter

 

Akustikk i Bergensregionen – hvor går vi?

Michelsensenteret og NCE Subsea inviterer til temadag i akustikk fredag 20. november kl. 09:45 - 16:00:

 

"Akustikk i Bergensregionen – hvor går vi?"

 

Arrangementet går av stabelen hos CMR, Fantoftveien 38, Bergen.

 

Invitasjon og påmelding (frist 13. november):

http://www.ncesubsea.no/?page=11&news=613

Velkommen!

Hilsen Erling Kolltveit.

 

Endring på instituttets datanettverk tirsdag 3/11 kl. 15

 

For å bedre ytelsen til instituttets datanettverk vil vi foreta en  sortering på IP-adresser per etasje på netverks-switchene i samarbeid med IT-avdelingen. I praksis betyr dette at:

datamaskiner og annet utstyr knyttet til nettverket i 4. til 6. etasje må ha IP-adresser 129.177.39.* , kjeller til 3. etasje bruker 129.177.41.* midt- og sydfløyen bruker 129.177.37.*

 

Vi har allerede foretatt denne endringen for 39-nettet (altså 4. til 6. etasje). Tirsdag 3/11 kl. 15 vil vi foreta denne endringen for resten av  huset. Så langt vi vet skal nettverket allerede være strukturert på  denne måten, slik at dette ikke skal by på noen problemer. Så for de

fleste skal dette ikke føre til annet enn et kort brudd (noen minutter),  men hvis noen har feil IP-nr vil man ikke lenger nå ut på nettet. I så  tilfelle tar man kontakt med Magne Håvåg eller legger inn en sak på lokal IT-støtte: https://bs.uib.no/?module=issues&action=new&gid=20

<https://bs.uib.no/?module=issues&action=new&gid=20>

Kjetil Ullaland/Magna Håvåg / IT avdelingen

 

 

Frokostseminar om Etikk
Sted:  Studentsenteret "Egget"
Dato:  
Onsdag 18 november 2009
Tid:    0800–1000

Redelighetsutvalget ved Universitetet i Bergen inviterer til
frokostsamling om etikk som inkluderer gratis frokost!

"Skikket til yrket?"

Om skikkethetsvurdering ved utdanninger ved UiB

Program og påmelding:

http://www.uib.no/ledelsen/seminar/2009/10/frokostseminar-i-etikk

 

Åpent CO2 lagringsseminar

As part of the course MNF-CO2, 10 of the students participating in Princeton will visit us next week. For this occasion, I have invited some lectures that may be of interest to a broader audience (see below). I invite all who may be interested to take this opportunity to hear a very diverse set of speakers.

 

Best regards,  Jan Nordbotten

Location: Conference Room C, VilVite, Thormøllensgate 51

Monday November 2nd

13:00 Svein Staal Eggen (Gassnova):
Norwegian government perspectives on CCS and roadmap for implementation

14:00 Christian Hermanrud (StatoilHydro):
CO2 storage - Commercial
experience and upcoming research challenges

15:00 Jan Tveranger (Centre of Integrated Petroleum Research):
Reservoir aspects of the Longyearbyen CO2 laboratory

Tuesday November 3rd

13:00 Guttorm Alendal (Dept. Mathematics, UIB):
Risk assessments and monitoring of the marine environment

14:00 Rolf Birger Pedersen (Center of Geobiology, UIB):
CO2 leakage scenarios - knowledge from natural analogs

15:00 Bjørn Utgård (Bellona):
Why some environmentalists are skeptical about CO2 capture and storage - and what we need to do to prove them wrong

19:00 Dinner, location TBA

 

Æres alle IFT helter  - helgekonkuranse:

Det viste seg at undertegnedes falkeblikk (uke 43) ikke er godt nok! Derfor utlyses det nå en oppmerksomhet (som deles ut på juleavslutningen) til den av IFT postens lesere som først leverer navnet til den andre IFT ansatte på UiB sitt legendariske fotballlag. Riktig svar må leveres personlig på rom 356 fra nå! De som sitter i administrasjonen og har gjort meg oppmerksom på forbigåelsen er inhabile.

 

 

Kilde og full omtale: http://www.bio.uib.no/internesider/BIOINFO/2009/info35-2009.pdf

 

 

Personal

 

Parkeringsplasser i realfagbygget

Mandag 2. november starter byggetrinn 1 i ombyggingsarbeid i garasjeanlegget i realfagbygget. Det skal bygges magasin for Bergen museum, og dette betyr at antall parkeringsplasser blir sterkt redusert. Alle frie plasser forsvinner fra mandag av, men det blir avsatt en parkeringsplass til hvert av instituttene ved fakultetet i perioden frem til 1. mars 2010. Det vil også opprettholdes to handikapplasser i garasjen. Fakultetet jobber med en løsning for at instituttene skal få beholde en plass også etter 1. mars 2010.

Fra mandag av vil vi få tildelt en ny plass i området mot gaten nærmere porten, dette kommer vi tilbake til når det er bestemt.

 

 

 

Utdanning 

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet onsdag 4. november 2009, kl. 12.15, rom 366, IFT:

Kandidat

Fagområde - Oppgavetittel

Veileder(e)

Khuram Baig

 

Prosessteknologi – Separasjon:

Phase Field Theory Modeling of CH4 and CO2 Fluxes from Exposed Natural Gas Hydrate Reservoirs

Bjørn Kvamme

 

Publishing issues and information use for phd-students

 

In November 2009 the Science Library offers PhD-students at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences a series of courses addressing publishing issues, advanced literature searching techniques and information management. The Faculty highly recommends PhD-students participate!

 

The course will be taught in English, and consist of the following modules:

 

 

Lessons

time

Content

Plenary sessions

Part 1: Scholarly literature

Monday 16.nov
12:15 – 14:00

Structural characteristics of scholarly literature

Searching and retrieving scholarly literature

Choosing ’high quality’ scholarly literature

Using scholarly literature in own works

Follow the development in a subject field

Part 2: Citation statistics

Monday 23. nov
12:15 – 13:20

The journals’ impact factor, mean citation count and h-index. Examples from ISI WoS and Google Scholar
Publication points according to the Norwegian system

Part 3: Publishing

Monday 23. nov
13:40 – 15:00

Copyright issues and publishing
Open Access publishing
Self-archiving and institutional repositories

Workshops

PubMed

Tuesday 17. nov
9:15 – 10:00

Database features and hands-on searching

CSA

Wednesday 18. nov
9:15 – 10:00

Database features and hands-on searching (ASFA, Georef, Entomology Abstracts, MGA)

ISI WoS and Google Scholar

Thursday 19. nov

9:15 – 11:00 or

Wednesday 25. nov
9:15 – 11:00

Database features and hands-on searching (JCR, ISI WoS, Inspec, Zoological Records, Biosis Previews and Google Scholar)

Scifinder

Tuesday 24. nov
9:15 – 11:00

Database features and hands-on searching

CABI

Tuesday 24. nov
11:15 – 12:00

Database features and hands-on searching

MathSciNet and ACM Digital Library

Wednesday 25. nov
9:15 – 11:00

Database features and hands-on searching

Workshops

EndNote, basic

Wednesday 18: nov
10:15 – 12:00
or
Friday 20. nov
9:15 – 11:00

Managing references (beginners)

-          Entering references

-          Choosing styles

-          Creating bibliographies

-          Using references while writing (MS Word)

EndNote, experienced users

Thursday 26. nov
9:15 – 11:00
or
Friday 27. nov
9:15 – 11:00

Managing references (experienced users)

-          Short repetition of main features

-          Adding fulltext to a reference

-          Creating a bibliography from multiple documents

-          Collaborating on an EN library

-          Creating own styles

 

The plenary sessions part 1-3 are open for everybody.

For the workshops for database search and reference use (End Note) the participants should register to the modules of interest.

 

You can sign up for the plenary sessions and the individual modules.

Please sign up on e-mail to vibeke.kyrkjebo@mnfa.uib.no before November 3rd.

 

Please note that if very few students sign up, the modules might be cancelled or participants moved to other times.

 

All workshop modules will be given in the AV-room at the Science Library.
The plenary sessions will be given in Auditorium Pi, 3rd floor, Johannes Brungst. 12, Carl Godske’s House.

 

 

Where is the Science Library?

 

Johannes Brungst. 12, Carl Godske’s House

map: http://www.uib.no/info/english/visitors/bigcampus.html  Marked no. 1.

Library web pages: http://www.uib.no/ub/realfag/en

 

 

Funding for doctoral training activities

 

Candidates accepted to the PhD-study at the Department of Physics and Technology may apply for funding for research education activities in 2009.

 

The applicants must be registered as PhD-student the present semester in order to apply. Applicants without any external economical support (Quota, University scholarships, Self-financing PhD-students) will be prioritized.

 

Funding for the following activities can be applied for:

A) Research stay at a foreign University or research institution

B) Participation at advanced courses, workshops, symposia, conferences etc.

C) Purchase of training/teaching at the Ph.D.-level

D) Participation in courses/subjects/field courses resulting in credits and that are part of the individual study.

E) Research courses in science subjects.

 

See more information and find the application form here: http://link.uib.no/?6K3tt

 

Deadline November 5th, 2009.

 

Please fill out the application form and return it to one of the student advisors at the department.

 

 

 

Søknadsfrist for felt- og seminarstøtte for masterstudenter 2009

 

Har du reist eller planlegger du å reise på feltarbeid, konferanse/seminar i 2009? Da kan du søke om støtte (maks. kr. 5000,-). Du finner informasjon og søknadsskjema her:
http://www.uib.no/matnat/artikler/2008/12/Felt--og-seminarstotte.

Ferdig utfylt søknad kan leveres til en av studiekonsulentene ved instituttet innen torsdag 5. november.

 

Economic support for field work or seminar/conference for master students 2009

 

Have you done or are you planning field work or travelling to a seminar/conference in 2009? Then you can apply for economical support (max. kr. 5000,-). You find guidelines and application forms her: http://www.uib.no/matnat/artikler/2008/12/Felt--og-seminarstotte.

 

The application form can be returned to one of the student advisors at the department. Deadline: November 5th, 2009.

 

 

Vitenskapelig publisering – ISI uke 43 

 

Capillary Pressures by Fluid Saturation Profile Measurements During Centrifuge Rotation
Author(s): Ferno MA, Bull O, Sukka PO, et al.
Source: TRANSPORT IN POROUS MEDIA   Volume: 80   Issue: 2   Pages: 253-267   Published: NOV 2009

 

Abstract: A novel centrifuge technique to obtain the capillary pressure curve by measuring the local fluid distribution in a spinning core is presented. The Nuclear Tracer Imaging Centrifuge (NTIC) method measures the fluid saturation profile along the length of the core to directly obtain the capillary pressure curve. The proposed method is superior to conventional centrifuge techniques because (1) the capillary pressure curve is obtained at one rotational speed, (2) core plugs are not removed from the spinning centrifuge for imaging, and (3) no mathematical solution is needed to calculate the capillary pressure curve. The literature states that the various mathematical solutions used in conventional centrifuge tests are the greatest source of error, not the uncertainty in the experimental data. By eliminating the dependence of such solutions, the NTIC represents an alternative to conventional centrifuge tests, and may be used to validate the various mathematical procedures applied in conventional centrifuge capillary pressure tests. NTIC may also confirm the applicability of other imaging techniques that rely on core plug removal for saturation imaging, by verifying if there is no fluid re-distribution at static conditions.

 

Molecular dynamics simulations of growth and properties of FeCl2-NaCl-nanoparticles in supercritical water
Author(s): Lummen N, Kvamme B
Source: PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS   Volume: 11   Issue: 41   Pages: 9504-9513  Published: 2009

 

Abstract: Nanoparticle formation in supercritical water containing Fe2+, Na+, and Cl- ions at different state points between temperatures of 798 K and 873 K and system densities of 0.24 g cm(-3) and 0.14 g cm(-3) has been studied by molecular dynamics simulations. A fixed amount of FeCl2 and different amounts of NaCl content have been used to study the effect of system composition on particle growth and the time development of particle composition from single ions dissolved in aqueous solutions. Certain stable cluster sizes are observed during the particle growth. The salt particle structure at the end of the simulation runs is described by means of radial distribution functions. We find that clusters with disordered crystal structure form during the very fast formation and growth process. As the clusters grow very fast, the growth proceeds via non-equilibrium cluster structures.

 

 

CERN/BABAR:

 

Correlations between polarisation states of W particles in the reaction e(-)e(+)-> W-W+ at LEP2 energies 189-209 GeV
Author(s): Abdallah J, Abreu P, Adam W, et al.
Source: EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C   Volume: 63   Issue: 4   Pages: 611-623   Published: OCT 2009

 

Evidence for the eta(b)(1S) Meson in Radiative Y(2S) Decay
Author(s): Aubert B, Bona M, Karyotakis Y, et al.
Source: PHYSICAL REVIEW LETTERS   Volume: 103   Issue: 16 Article Number: 161801   Published: OCT 16 2009

 

Formidling – Media - Populærvitenskap 

 

Geotermisk energi – nye nettsider:

Nettsidene til "Norwegian Center for Geothermal Energy Research" er nå

tilgjengelige på www.cger.no (eller www.geothermal.no).

 

Tips:
Hvis noen savner gode ideer til nyskapende formidling, kan det være verdt å se denne flotte you tube videoen fra LHC-CERN miljøet :)

 

forskning.no
Tittel: 13 milliarder år gammelt gammaglimt
Astronomer har registrert det fjerneste objektet som noen gang er observert i rommet. Lyset stammer fra en stjerne som eksploderte for 13 milliarder år siden.

 

forskning.no
Tittel: Fant hull på månen
Noen forskere har lenge ment at det må finnes tunneler under overflata på månen. Nå ser det ut til at de har funnet en nedgang.

------------4B8NoaT00GnBKS2L52hLN2 Content-Disposition: inline; filename=image002.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image002.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke44-filer/image002.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABYAYUDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDG ooo/CvdPjgoooALMFUEsegHU0AFFWRpt+wBWwuiDyCIG/wAKhmgmtyBPDJETx+8Q r/OldDaa3QyiiimIKKKKACijI9qMj2oAKKMijI9RQAUUZHqKMj2oAKKMj1oyPagA opMilyPagAooyPajIoAKKMj2oyKACikyPUUZoAXNKG54pMj1oz70WAeH9acGqHPv S7sdxSsFycNTg1QBh0zTg465pDuT5pd1QBh608OPUUrDJt1KDUQYetKG96LATBqc GBqHcPWnBvelYCYH35pQ1QhvcU4P70DJQ1ODe9RBqUNikBMGpQ3pUQb3/WlD0WGT hqUGod3uKdupWAmDelKDUO7nrTg3vSAmBz0oqPd7iigVjnqKP51q6FpqXk73FxG8 ltb4LRp1lc/dQe5/lmtZOyuxRi5OyHWOjq1oNR1F3hsuSqoMyS464HYe54ratLpI ru7srOCG1WCNZFMZ+Z14LFnYdgc8Cqb3tzdg6rYOxmhj2Xdo4G1Y/Zf7mOMVXsrl dS8SwC1C2QuUELFvnC5GDj2rFpyvc6ouMGlHr+JpaU9xeQXRuLieRlnZU/esGZdh ICYOM5ANVNL1O/OmXNxc3L3CxY3QyqHG3+9zyRng81ux+AdVniEj62vzneCFYDI4 BrG17SLzw9p6R3N+k5nkZCiIQQvVuT2JqFKEnZM0lCrCPNJNJEP9m2usWkVzbxJp 91MxWOMv+5mYdQpPKn68e9YE0MtvM8MyNHKhwysMEGtcCTWdRhFnbhbS1RRtlPyR KOrOfc55q/qaWmt2ry2kvmXUCF48/eliU4IPuOoPcfStVJxdnt+RhKCmrrf8zlqm tf8Aj5Tr36DJqEHvUtrj7QucY9zitXscyNP5vWX8Ylo+b1k/79im/u/9j/vo0fu/ 9j/vo1nY0HfN6yf9+xR83rJ/37FN/d/7H/fRo/d/7H/fRosA7Desn/foUfN6yf8A fsU393/sf99Gj93/ALH/AH0aLAO+b1k/79ij5vWT/v0Kb+7/ANj/AL6NH7v/AGP+ +jRYB3zesn/foUfN6yf9+xTf3f8Asf8AfRo/d/7H/fRosA75vWT/AL9ij5vWT/v2 Kb+7/wBj/vo0fu/9j/vo0WAd83/TT/v2KMN6yf8Aftab+7/2P++jR+7/ANj/AL6N FgHYb/pp/wB+xR83rJ/37FN/d+qf99Gj93/sf99GiwDvm9ZP+/Yow3/TT/v2Kb+7 /wBj/vo0fu/9j/vo0WAdhv8App/37FGG/wCmn/ftab+7x/B/30aP3f8Asf8AfRos A7Desn/ftaPn9ZP+/Ypv7v8A2P8Avo0fu/8AY/76NFgHjf6yf9+xS/N6y/8Aftaj /d/7H/fRo/d/7H/fRosBL8/rL/37WlG/1l/79rUP7v1T/vo0vyf7H/fRpWGS/P6y /wDftaPm/vS/9+xUeU9E/wC+jR8n+x/30aLAS/N/el/79rRlv70n/fsVH8n+x/30 aMp6J/30aLASgv8A3pf++BS5b+/L/wB8Cov3fon/AH0aMp6J/wB9GiwEoL/3pf8A vgUuX/vS/wDfAqLKf7P/AH0aXKf7H/fRosBIC/8Ael/74FKC/wDel/74FRZT0T/v o0vyf7H/AH0aVgJcv/fl/wC+BS5f+9L/AN8Cosp/sf8AfRoBT/Y/76NAyXL4+9L/ AN8Cio/3f+z/AN9GiiwXOf4FdQHsNPtLGwvJbiI7PtDGE4DSP03H0C4/76rmkG6R F7FgP1rrNQYtqk6LqtisSTMrQTpyAvy+h7KO9VU3SHR0TZj65dtLdBPs8ELBAGeG Qt5o6gse5qXwhB9o8T2iAA43Nzx0FZFwYjdTGAEQlz5eey54/Suh8DSeVrzsApcW 77FI70TVqbsOm+aum+56XA90I3Cwzqsx2nnPlgLjK/jXI+ObRv7CimZJMxTKm6Rs s2VwWP5V2Ia4ZIUgMcQDB5lZSNyEZwvvmsHxrOE8N3kMoK58soQPvMT+lcFJ2mj2 MRFOlK/Y8tilaNmAdgjja4U/eXPSuhWLTtGgttUie7W5Zt0ELsvzLnktgfdIyPxr mq2bRNPezS6vZfMaNSnlF8FmzhR04UDmvQmjxKT/AK7FbWbVLPVp44j+5YiSI/7D DI/Q1WtM/aUxnPPT6Vo66Y3j02WJtyNbbQT6K7KP0FZkDBZlLYx/tdKcdYiqJKbs b2n2F1qV6lpbIxlcEgMQBwM1WYOjFSsmQcHpWx4GmRvF1qqmHOyX7pOfuGq+n6NN rCX9zbyWaR2sgEhkkKgZJ5z+FZOVpNPY2VPmgnHdt/gkZ3zf3ZP0pfm/uyfpWjqe gy6fBa3EU9nc29y/lRyROSN/pT9S0KLTIp1l1LTzd267pbcO2R7A9zT54sTpTV7r Yyvm/uyfpUksM8BAmhnjJG4BgBkV0GuaXa2ng/Sr5JLJZNmXIc5lz6euK0rO1uNR 8Y2sGtSWcxjsw6oMjcpHHHc1Dqq1/X8DRYd83K99PxOK+b+7J+lHzf3ZP0q/caQy DVJY5rOSKwILsjkghjxio7bTTNZ2l60tosE9z5ALMwwe+far5luY+zle39dinlv7 smPwo+b+7J+ldzcaDYp8QbaDNl9nkXcbfd83CDqPc81xutww6frFzbrLaOqsSDG5 IGe1KFRSdkaVaEqabfexbttDvrnSpdSVQltHnmRwpbAydo71m5b+7J+ldZcWKS/D myl+1WaiOR5sNIcNwflH+17VnweFmdbaOe/sILu6QPDbu7ZYHpn0zUxqLW5U6D0U V0T+8w8t/df8hRlv7sn6Vr2PhbUL2W8iAtIntTiQSSED86pajpklhePAHtZwoB8y NyQatSTdkYSi4x5nsWBol9/Y/wDahAS352hnUOwHcDvWblv7sn5Cux1vSHbwfo7C e03W8Z+Uufnyei+tYM/h67g1mHTG+ymWQIQwY4G4ZqYTTWprVp8rSXl97MzLf3X/ ACFPjSWWRUjimZmOAAASa1rbwxcy3N6k01pBDZtslmZjjPtS2em3dh4js00+5s5Z SwMUysSvPqKfOuhCg9L7Mow6ZeT213OsTqtpjzgxAIycDiq0Uck0qRKr7nYKOnU1 1dsl02m+Ljd+Q1wzR7ypOC285rIGi3OmalponNuJZWSQxqxzGCeM+9JT3v8A1oVK CSTW3X72v0KF7Z3Gn3klrcI4ljOGAII9agy392T9K6fxDo1zfeINZux5EdvbkFpJ GIycDCj3rmBbzEgCOHJ6DcaqErq5FVKnJr1/MTLf3ZPyFGWx92T9K6JfBlwWS3e8 sEv3XcLYu2fpn1qnpnhq71D7Q8jWltDbnbJJI5wG9KXPHe43SmmlYycv/dk/IUvz f3ZP0rU1Pw3d6XaQXMjWkkczlUaOQkEDvV3wfpCX+o3QukttiWz4VmJyT0P4UOaU eYI026ipvRs575/7sn6VPaWtxe3cVtCrGWRtq5IHNaFr4ZnuJrzfcWUVtavte4Lk qT2x61e03Q59K8UaU5e2mt5pA0c0TH5hSlNWdhwpttN7X/Wxz88MtvcSQSI++Nij YIxkUzLHtJ+lbGp6Lcyz6rqLfZ44I7p1XexzIxPQUWnhW5nsbW9knsYLecn5pJCM YOKfOrXYezfM0v6Wxj/N/dk/Sl+b+7J+lasvhbUI9aj0xUtXkkXekgc7Sv8Ae/Sp LvwvJFZTXNpd2V2sH+uVGIKD19xRzxF7OWumxQuLC6tbO1uZEbyrlS0eCCeOOR2q sN3pJ+ldHqdlPdaB4bt4UjaV42VRuI5Ldqil8ITKsyQ3ljPdQqWkgVzkAdcetSpq 2pcqTv7nl+VzC+f+7J+lOjSWWRY445XdjgKoBJrU07wzPfWBvZJ7O2gLbY2kcje1 WbfQtT0fX9NSJ7Vbqb5423EgdRz603OOy3JjTk0m9nb8TCZZI2KOkqsDghgARSfN 0xJ+lWdRhuZNTunuBA85lYyMGOCc81WFtJ/ci/76NUtjKUop2uHzH+GT9KKX7M/9 2L/vo0UC549zAQ4kQnoGH860tchZ/Ed6kaMxknLqAMk7uR/Osw9K7FNZS2sLS+ZJ GWWMRv5WAWkQbSjHqARtPHpVzbTTRdKKkmm7HIzQyW8zwyoUkQ4ZT1BrX8I3AtvF NixYKGfZk+9Q6taXbBdRuIVh8/H7lSSyDACk9+cdfauh0jwFcyWCalfXa2TDDxIw 545G70zUznHk957l0qVR1PcW2p3qwLst3kbMiMXAJ3FGzjP5cYrlPiNIsGmwW4A3 TTs3HoOc/nXRpOUlYfbxJLIMuZBkRqT7dD6etZuv+FoNZ+wRzam6vCjL5r4O7PT9 a4qbUZps9evFzpOMFqeTU5o3jCl0ZQ65UkdR6itK80G+sdaGlzIBMzbUYnCuPUH0 q/Z3lwLlNIlslSZl+zt8mWfjC5z0UdePSu9z0utTw1Td7S0KGqqI7LSI+cralj/w J2YfoaoQZEy43Z7betXdcuI7jVpRCcwQgQxH1VBgfyqjFjzBnGPenH4QqP39DrvA xc+LrXPmkbJfvAAfcNTaYX/4RHxNnzP9bFjgZ6msHSNUbRtSjv7dIGljDABy2PmB H9adBq8lvpt/YokBjvWVpGLNkbTkY/OsJQbd15fmb06sYwSf978VY3Ip5Lf4f2kw 8wtHqZbGBngDirbvo3iltRnis721v1ha4LllKkjtiuZj1l49Ii00RW5hiuftAJLZ LY6H2q/J4rAtrmK00rTbN7hCkksIbcVPUD0pOD6IuNWFrN6WXTy6FjXi/wDwhnh0 jzMmKToBnqetdGpb/hYenD58fYV7DH3K4iXXDP4fi0ia1tJEhyIZju3xg9hVg+Kb r+3LbVhHbCaCNYguWwygY5+tJ05NWt3/ABKjWgpJ3/l/DcuaaX/4RnxNzJ1TGQP7 /aglz4Gsf9bn+0G7DPaqVt4lNreXksWn2At7tQs1odxjOO/51FqmvtqNtb2qWtpa WtuxdIoN2Nx7mq5ZX2/qxHtIKO+trfjc6y43f8Lbh+/j932GP9VXFaiZBqd3jzse c/ZfWtG58Vz3Gq2ep/ZbKO9t+TKm7MvGPm/Cs3U76LUr57oWttbl+SkRbGe5ohFq 110FXqQknyvq395u3xf/AIV5pn+sz9sfsM9DVrWi48Y6NjzP9RbdAMVzcurPNokG lMkAghlMqsC24kjFakPjB4xbPNpmnXF1bIEiuZA29QOn5UuSS6d/xKVSD0btt+B1 bMWHis5b06e9ciN3bf8AkKZp/iCdG1GGTyXOo8yNk5znPFL8p/u/maIxcb3OPFTU mref4ts6HVs/8I7oXDZ2t2HrVzUN3/CdWQw33YeMD0rnrrUXu7C0s3WMR2wKoQTk 59a6Sw1XUG1bT7W602EXHyqJyh37Mfl0rNppfeb06kKkrX/l/BWsVpdUtbTUtYtL 62lngnuC37sgEEGnxWdrbeINGuLITLBdASbHIJU5PFUbrU4bTWNRDWVpdpJOxHm5 4+mKgm16aXUrW8ENvH9lAEUSZCqB2pqD6f1oJ1oJ+872emmq1vudHoskEV74ge7B MCzoWB6ffP6ViajFdw+Kgbl3kZ5ldXAGGUngj2qmNYlEeopsixfkGTk8YJPH50Pr MslrZwSpE5tG3RSEncB/d+lCg07kzxFOcFC+2v4v9Dp/FqvPZymzJ8uCfN1GvUsQ MMfauLjLebH/AKz7w7D1rSTxBcJqlzfbISblSssRzsYYxWUSm4soVecgAniqpxcV ZmeKrQqz54v+un9dzq7rP/CxIfvY86Pt/s1BNn/hGdY+9/yEB2/2jUK+KZBIlw1h ZNeKu0XJB3dMZ+tQ6XqN5a2t5ItnFd2krgziRSV3HvUcskl5WN/bU3JpPfmfpdE1 /uHhDSvv/wCvk7dsUnhUn+1J87/+PSXqB6Cp9duHuPDOlySxRxFpXKxqNoVccYHp WNpmovpd59phSJztKMr5wynqKpJuDXqZzlGnXi29Eo/kjY0kWp8LX323zxD9pT/V gZzirFrf2c+p6JaWIuNlvI2WkA5zWRba4bWS622lq1tcnL2zZ2D0xSNrQF9bXMFl aW/2c5WOPOCfek4Nt/10KjiIRjFJ7WT013vubPixWmghntGb7HFI8bxqB8kuTkn6 1R1TJ8I6L9/rL2H96qcOtTRPe5SKSK8yZYmJxknOR71Bcai9xptrYssYjtt2wgnJ 3HPNOMGrLsTVr05uck9ZK34r9EddHn/hIdG+9zpv/sh61g6GW/sjWvvf8eo7D1qD +37kXtndKIlktIhCnXDKBjn606518y2c1tb2NpaJP/rTCDlvakoSWn9blyxFJvmv tf53SRsQE7fCn3upzx/tVX0sn/hK7/73+ruOuPSsd9XmaGwRRGhsf9UwJz1zzV6T xO7CdorCzhuJlKyToDuIPWjkkCxFNtNvaz9bJL9B16T/AMIdpR+b/XSZ4HpWtlv7 b8NZ3f8AHuM/r1rGsdTu7LRljfTobmxaQmMyoSFfvir+vX81pqOjXrKn2iO2DFDw AcntUtO9vUuE4KPPfblv8mjE1It/al39/wD1rY6etVgzf7f5Cieb7RcSTMEDSMWI BOOaZx6L+ZrZLQ86UrybQ/Lf7f5CimfL/s/rRTsK5yWK2vD2oJBM1ncOEhmYPG7D IjlH3WI9D0PsaxfzpK3lHmVmdMJOMuZHWpaXuo61JFdpKLe2I3ozDdKxOVQN3yeh 7Ct/S/E/mam8Ooxvew26qsc8eCqnHO7plu2fauU0zXo8W8Gol/3BHkXSjLR+gYfx L+oq5Bo5bToLZ5BJZpcGZp7Ulg6kccAZDD3Fc04dJHfSqNa0/n/wTv4tb0JBJLZ3 tum4/vYypAJHrxway5fFekQTOtnAbm4ucIu7PktjsHPb2Ari9PkcWF2XZhM9zkb5 QjY2kZIPUU/Q21Iaa9vDb/aI4phIsUsZKMO+G6LgjOcio9hFXdzb65OVklb5CXN1 /wAJKjC5uPLvEdgFMbMqKM4AOcBfXNKb6507Q4pbwqb50aOzBHzpGeC7Hr04X8aS aSw0e8uLoss91KxZbOKQmKP/AH2H3uew4rAu7ue+unubmQvK5yW/oPQV0Rjf0OKd Rx1b97+vxIafDnzhgHPt1pnanR48wZK4/wBvOP0rV7HKi58/92X81o+b+7L+lM3R /wB61/JqN0f961/Jqgof8392X8xS/N/dl/Naj3R+tr+TUbo/W1/JqAH/ADf3ZfzF Hzf3Zf0pm6P+9a/k1G6P+9a/k1FgH/N/dl/MUfP/AHZfzFM3R/3rX8mo3R+tr+TU AP8Am/uy/mtHzf3ZfzFM3R/3rX8mo3J/etfyaiwD/m/uy/mKX5v7sv5rUe6P+9a/ k1G6P1tfyagCT5wcgSgj3FbEEpmiD4bPcEisPdH62v5NVmyuI4pSrPbhG9A1S0RN XRr/ADejfmK008Q6vHb+Qt5LsxjnbuA9M9axftNv/wA9YPzNH2m3/wCesH61Dinu jOM5w+FtE/zEkkMT7kUfN6N+lQfabf8A562/5mj7Tbf89YP1p2I1J/m9G/MUfN6N +YqD7Tbf89YPzNH2m3/56wfmaLBqT/N6N+Yo+b0b8xUH2m2/56wfrR9pt/8AnrB+ ZosGpP8AN6N+Yq3ZanfacWNpNJHu+8OCD+BrN+02/wDz1g/Wj7Tb/wDPWD9aHG+6 KjKUXeLszQvb+71CYS3cskrjgZwAB7Cq3zejfmKh+02//PWD9aT7Tb/89YP1oSts hNyk7vcn+b0b9KAGJxhvxIqH7Tb/APPWD9aT7Tb/APPWD8zRYWppf2dceq/99f8A 1qP7OuPVf++v/rVPYX0E1uB50ZZODg/lVn7RD/z1T86i7OlUotXM/wDs649V/wC+ h/hR/Z1x6r/31/8AWrQ+0Q/89E/Oj7RD/wA9E/Oi7H7FGf8A2dceq/8AfQ/wo/s6 49V/76/+tWj9oh/56p+dJ9oh/wCeqfnRdh7FDbK41jT0KWt1sQnO0kMB+BFVrmC+ vJ2nnmMkjdWZqt/aIf8Anqn50faIf+eqfnS63sU4tx5W3b1M/wDs+49V/wC+qX+z rj1X/vqtD7RD/wA9U/Oj7RD/AM9U/Ondk+xiUP7On9V/76oq+LiA9ZkH40UXY/ZR Mbxv4QbQLr7ZaAnT5m4H/PJv7v09K5GiitMPNyp3Z0Y6nGnWajsFSQXE9s++CaSJ vVGIoorY5E7F/wD4SLWQAP7RmOOmQp/pVe51XULzi4vZ5B6FsA/lRRRyR7Fuc2rN sqDgUUUUyAo70UUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFACYoxRRQAYox RRSAXFJiiigBcUYoooAMUmPUUUUALikxRRTAXFGKKKQFqwmENyA33X+U1t/lRRWc 1qb0XdBj/OKX8vyooqDYT8vypcf5xRRSATH0ox9KKKAsH5UY/wA4oooAWiiiqS0C x//Z ------------4B8NoaT00GnBKS2L52hLN2 Content-Disposition: inline; filename=image004.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image004.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke44-filer/image004.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABYAM4DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCa CyjeUxRzLLcNvWKCJslgMkY9wAc0huraxlSa4u7e0lnGdkzfKCDzj3HArttek0/Q tKsdRt9MhWVk8sSw2+5l7Y46AjNefeKNA1XxBpujNpfh24dkiuEePbyPmX5mJ7nt UWvPlOf2Whq75msBeQpEzNjBA+VgRxz79qdJYXsiiV28ssgc7Twpx0+vNX/D2geJ fsRtZ7Y6fttljzOA8bYGAm0deec9sVS1Hw74yl04AaRDD5TF5ityAGAHUfXFYSnN R92N2HsiQW6RW6GSd9ygqUUZIq5FcLHvhlImgA2GTq2fQ+/NYlyqjQo9SdGN2IN0 kAzuifBIHuDyR9DU/h25utU0xbiOWLazHzG6YY/zwCKrWyTJ5TutE0bT5rDzpo2l ZpGQl2yMDoKyb63sUt5fLZVXaTsC4PHvVX7Tf+H7G4ms1N9bxo8rQ7+HY8H9Ofwr M0O5k1Xw3bidZRJKhjmkc4xkZ49sYGa2VSKVmU0rFzMrMpLqVyeeOPT8KXzGQOPM G5eF9zW7oHh+yk0r7WrB2nLMrOvMYXI24/DNVrnR2uhGsMduJhyu2TGTjvVKF0Lk ZUhukkGCwDEHIJ5qwpR3XO04Xdg8Ypkfhm9+TLQiQjjDZ4PH5ipx4cvUlWFVmlkw XbC4Qe2/ufaocGmJQbZZkYQ6eTLZOJyCdzDn1BFTLZwSjHmTQsY8qZY8BiACce2D VS90PX1sD/Z9vYm7yABdScYPUcfpUOot4wWzt21m58PWBaVYYWzIxaRuAOB1NWmb chpHTroXPkmEs20kMOhAweKhaGWLaJEKlvu5HWtyGxvkntzPeO92kZJIH7vPAOPY 1U1LS7x5cw3itcR5kClOAWPp9RTuKVPsZoLeZtYFGHbFODkA9wO+Kv39lNdxAIHk upIgs0iYBikxwwHpnPFTxRXB06WLyN07Ao77MbmA447VRPsjKz8vOfb2rnvF+o3N jb20UBaOaSTBJ7HBxn9TXbyWf22NLlYys7FUPynC49K858Z6J4k8QeIftEWizvGE VEkjwoYLn72T1yfyrGs3yaDVOz1Os0GK5m0bTTcLOGkgBaR1yxx3I962RaxljuWd /mzxHjFS+Df7WHh2CLWbM2txCBEqtIHZlUABiR3PPFb+KqLaRcYJHOfY1bKrZ3Tg cDJCj8KwfHfhfUfElnp9tpsTIYDljO+IwMY6dST6+1d7HFsYnJP40jzqsmzkkDtV XZSSXQ4PQ/BEOnaRa297p2n3N9HFsluDGW3/ADHA59sVpS6Tb2Efmf2bZIGbGI7N P8K6bzlACtyazdZtzqVrHEkzwYffuHXoRiptcdzYMKYACrgdtvFOwayItea4iEtv p1xIhPysSqhh68mspfGc010kEWjTAMyAu8qgBWOM0roVzT0HQo/D8FzDBPNcLc3U l0zTHJUuc7R7DtWjcRG4tpYHJRZUKEocMARjg+tS5xnj8fWquo3b2em3V1HF5rwQ vII843EDOM9qduwHKn4ZaI9q9vLc6lIJGBZ3uSWOBgc1Jb/DbQrRVRHvDGowqGbC r64A9azdA+JN9rt1bImhpDFJcRQO/wBqDFA4YhsY5+7XoJ5GKFZiaR5V8UNLh8Oe CEm0yWeGQTpbZZ8jY/3s5+nWuP8AAd/u0u7gebfB18px09cHqeB0r0T4zsI/h3JI UDhLuA7T3+b/AOvXjHh7WZdMmhWO1ggmVxucjLSA9j6cZrCtpG8UY1Ek0e0eHbie 71eCGzmMW2J5CkyHDJ0z+bD8jW8/hOXBaDUWglI4dYwdvriuX8A6yNV1OUxki58l ghdPlMYYZI9eeK7W7uNUgeEJLbMJJCpJQ8AKT6+oFaUp3jdG0dh1roSQ/Z3nnMs8 BUrJt2nA7Ee9a/HSvO77xZr0TyLHNp4KQSSEBCTlASR19qpv4t8QNdSRrfWyhJNv EI6EZFW5NlHetoNi+qHUWEpuC4f752ggDt/wEVPqGl2WqJAl5AsqwTLcRg/wyKcq 34VzvhW+1DWvD9td32pOLmV5UxHGqgkMQOMdgKsa3Hd2ek311HqV2ZLa1eVV4ALq pIzx3pJgdNjnPWmhF8xn2DceCcelchb2V42k3M82sXzmW1SRD5mPLYjccYHvj8Ko 2tneS+MbjTm1fUJLaCG3uNjS9d5k3DPpwPypgd8FVSSAAT1I707I9f1rKGkWeEz5 rZPeZjUMmiae0qOYScMRzK3c/WmBs716bhn0zTDcQp96ZF78sK4m8srW9ttRuY7E 29/bXIs4sSnDBGDbh7EE/lXH6kLqLU54bdpmXzbYIoBIAa7KtzjoU4PtQx2PYhqV ipI+2W+e48wUPqVkgBe7gUE4BLgc15h4w0mK1v7aKxgdEQ2afIucg3HOfwzn2rQv X/taXxE7W3lrFCsESAfKdkrjeOOpwPwqXcR28uv6TAcS6jbJj1cVFd6vAkcc0IE6 SAMpVgBt/vAmuDm04v4U8Q3E0BaSNbwQKy5Yqy4GB1+ldVpcSx+GdHWTbEy2MK4k 4wQgz+NMQn9vyvMwawjCIPvicHk+2Ky5PHejXDtHDfaY7Rn5jJdYAPPHA61qLd2E V0Fe6t0YckA8149ptvaLcSGPTI3JDMTlATlj+nFIbv2PUdCv7fXNInstKu4rmKNW ijk3Ydl6byD05JA9Rg1em0K7lVkVBEpVF3A9Nveub8PX+p2Om2h0m30lYLiGJkZo njcjcI8MOvHrWnYeJ/FF24X7Fo7EPtYfaGVsBsFgCORiojayuLQ7Ytk57VV1EBtL vAzJtMDgl+mNp6+1TnGTioL5lFhcl9hUQuW3LuGAO471qI8e8JS202oQy28cCp/a Ni6oibDGPLZSR/eHT869s714to3jq7vtesorfT9H+wvqFtbo6W2xykoLbh6EYxXs 5yCcYqIjucB8aFVvhrdF2CqLmA5xn+MV876c0qwFisZGc7pH5J44H5V9FfGOKS4+ Gt7FDG0khngwqgkk7x2r56h0PUFVHj0y+mPQEW5+X19qp2tYxrRuj1T4W3LDxPm6 ISNrOWQqBwg3LhF9hknHvXrbalog3+ZdIPLALb2I2Z9fSvGfhqbvTvGUVzqFvLY2 wsZUL3Pygvlcde+B0r1fUIU1fTr6K3vbTF4ibZBIDtwR19elZ01yqxpT+BE8+o+F raUxzz2McrDcQ+AxBpo1Twk8jIt1ppc9QGXJxWdqGhz6rrf2qaS0cxRyoFC87HXC Zz3Hesf/AIQbUUvRdeXaOnnLJsHUADB/HvV2ZZ2EWoeHWCtDeWeEyy+XIMDPXGKm S80Wfeq3du+MhwJQevY1jeF9DbQ7BLa5tIzL5kh3ogICliRk+uDVnSrWOw1fV5J7 dFW/u/Ph2x5LqsaqSfxBo1QGn5mkEDE8AB4A8zAxQk2jnDJcW+SMbg4yfbNV5r6K 1kna5sFSzhiVxcED5yTgrt68cH8arRa5oc93aWixxNJPnaBEMKQAeTjg1MqkYy5W 9QNVJ9LA2rcW5/7aj/GhpdMAIM1vjr/rB/jWNBBYxavJJFpMbRtatItztXY7bz+7 x6nrWa8Z1eXQLufRY7cTWszXUbKMW7ELtVvU54qwOpVtKdxiW1Z1/wCmgNTBrHZl Wt8Z6hhXOX3h7R7uxW1srS0jSG6jlkZVC5Cne3PWsTQxpn/CXamkgtio08BVVQIm G5juUH+LBwfpUSqKLswud8hsQWCyQ5PLYcH8+aUfYXKlXgOOmHFcZ4bsLOy0XTYx pdm80u1JWY/MqsGPP4AAVb8QeH9LttJupodOhWRgiLsU5454xVXuB1G2w3bswE9c 7hWdqlktzJwT5e0cKcjFM/4RXQ5FCvpcH3VB6jr+NM1OG4jjS2smNvDEqqvlvg4x 0qgKCaJGspGyTBOa8lt9AhjEqyXUDMWyArDgZbHOfevTU03UBNIxvLlt2Aoe4JAG D2rx7RtN1K4t2DRxMuSwxGpP3mGajWwHrGuMug+HbWS5fOoRW8cfkk7mVSwOSRwc Muc+1Yltr01v4bTWbTyDd7yjA8sMsBlvY4J/KuH1bUFaGytbjVtRlijXc6NKS0TD A28jNQx6nHHEyvJ5yFCipCRkDPXHcjj8TXmV5z5rw9DmlWSbSPddB8UwayrK4ERj iWRnLYD5OMgemRW1ft5emXjjnEEhx6/KeK8K0XUo5rgmCV5JHh8z9zzJvzk8NwO/ Hqa9sjuRdaAZ7VslrUlQSCVbZkBveunCVp1E1PobRd1c8F8H2txAdGaWGUMdTsJS ChyqgOGJ9gT+tfRePmP1r550Dx/4p1G/06O71VAsl7aRskcCLuR2O4E4/wBmvocn DN9a64qw+hk+Jb7T9N0Ge71WOWSzj2mRYkLN14OB6GuHb4geD44t8OianJGZFjBM BUM7DKjk9SOa7bxPb3d54duobBEku22mNZCAuQw657VyFpoHiGaCKO7s7JJE58wy ghmHfH4US3Hchk+IegQeUq+FbotJGk6CRUG5HbYp5PdiBTE+I8G65W28IAG3ExkD SoDmIgOB+JFar+ENTvZCbiLTAuU2rknG0gg9OxGam/4V+XjuEaW2UXHmeaUhJyHI L46dSBRbsF2YU3xF1gW8DW3hayzcvNHEhueT5Qyx4HT0+lOh+IXiS41w6THpmlxS K5VpTI5XAjDnA79QK31+Htsq2oe9ZDaF2hKpjaXGH6nnI/KmL4I0q3vTef2tJFdM cmZZEB5AU9fYAUtQJdK8S+JdRsDfHS9PRRJJH5AuGLko2DzjHrVX/hLL2XU7T/RJ HbzTFGkUgCsW6BiR0HP5Umu3Uvhe0W1tomks53wZlYEs7/ez3BPXI9DXOeHZLiO+ huEj+3TR5nWOGTIbHB5PcdvWvLxdeXtYwi9OoJmj4o8Uy381zp82mTW0kQVUBkw2 T13DoR3BFcpa+If7H8Q2UMEYkW3kEhjD8kMDuIz1wcnPpU2vMNR1C4ubO+aW0SXZ M82QwdQT5e369vYVyZtWvNYZ0aSOVVCqsZxtQg8sfTAz9Tiue/NVcpMznJp6HtXh zx5p93pluuoTk3gB8xVtmA4HLcdvet5fE2gyWn2oXkf2Zhv84xnYRnAOcV5R8P3K TNLbTvN9qjaz37N32WQsSBIO28AYYcV11xaappHhLR9Ok2/ZLawlt9QREDfPsHlk ewYHmvVozl7O8uhpF3VxPEXj2xs/tFvZRQNEokid/wCLfgHKgdVx39a8ktNa0t9R ilNm1xcgNIqCQpG5z0z25Gak1TXEF0tukgdp2CRK4CsgcYLMfr2FcnqGnx2cEM1r dG4t2maB5ANueAehrlhB1p3qadjCc3ex9BfD3XbPXr7V/tjWw1R5d8kUROFRQF4P Qiu+FnbOoAy2O4bPNfL3hJ0tbxbsqIbeaWLzFBziHd849sjr9K+h4fD+httuLSBk EhwDFM68AemeK7qTVuVPVGlOalG5snTosn55uf8Abqhqd2tkQqQ+awwDuY8DFVW8 OWhuDIlzqURwo2pePtPHoT1q3d/ZrQIJ5tq7QqlzknA71sWYD65fb5WNlbqqqSpB ZieDXi4S/m08vBDeqd6ggzBM43cjH1r26fVtK23AWZmKIwO2M4HynvXjuhXS2BeS +vrW4tygGYXaUhySRkdOm7mpd7DVuoy8fTtW1e7udG2SREBXhdvLblwqEqep5PA7 Lk81m2dmYIgVDCOBzl2A+Y7j932JHesyaeS5Espto1divlGIYywwCcewq5FcKwdY naGRGUs0inacngY79RzXnVoyt7p5spKRtaPfTWEMsK2sMt3PN5ZZyMsBzhu2Oc5r todT1Sx1ayjWS3lgl3GWGxGRJGBsJPfgHPr8teYPFMILiKDTJo5Q6NcHBO5ScHHo uRXR+Hrua31FWSOeOeIsXa3wWK5G0Aeo6H61g21qnqdFKdvdZW0HwT4gguNNuH0i 4VYr61k3OoXEcbtuP6rxX0Y/DkZHWvmzSpNbkvJp9R1S9mjjntvJBuiQpa4UEED1 X1r6RfBduO5r14O5umrGX4juLu10KeWxkjjuN0arJIm8LlwCdvfg15bL4s8Uwahq tteeI4rZbOeOCF0tUG8vjG4Hp1r03xZbSXfhW/ghtZbqV1XbDDII3Yhh0Y9PX8K4 GLw7qslwXHg8OzndJNqWqKzSen3R1HrTkHUz4r3xLql3Ci+NLvyniLkRKqk4JGQQ OBSQ2WqXOo38V3r2pTwKsnkH7aV525QcehzW7a+FfGMd2zx2/hu2tCSVtiHk28Y+ 8ACeeaztbudQ0m4XTLp9LEmFLyWlqUC56YLHnOMYrGtWVKHMym7K5hanpGPJR/ts +bhSzNcu/wC78hSc89C+fxqvF4chfxdLK2nzPpySqYs72XaIgB/49n8a67S3udWW Bn8U3Vo0kqxJFb2sZXLZAGSM5+Un2re1LwvJp9n5r+LdZd0O5UknUKx64woGBUxq xnT5kwv1PPA/9l2kdjLuhnDsWXdvKhsBRjsB29M81NpryaTd3DaZdSskOW3R/KGU E547+mO1F/qK3V3GbeCOCJZQkIaQSGQt94s3VgWxx7VDYRQn7XE7osSjieDKv83D bM+6n5T1zXiOzm3czvqM13VXu7GGQ7ZI7T51swApDt0dmHXbnHPNcudcNpHPAba3 luWOd6lsKeMD3AH4c1q7XjXDRkAxtmZxlVCnLEj1C8AepNc9NYzrHPDHIouHi8+W SZwDED2x2JG388V24flnfn1MZyZ0nhLUxFrlrrkrs0kUXliCL5QSPlQH+8B1574r 0DU/H2q6f4hjuI4Xm0t4/wB9ayxhXj7YXHJ7Ek8YI9a8ns1uNJt2uXnL6jAI2aMc CIHsf04q1q81758Ul6XL3Kj98knzuvGUUdunftj2rRTmptR2HGraNiLUrmPWvFry bY7C1lleZHYbzFxltx75PA7DNUFuLBIvs1nf2zb7tY988ZxIrbgXP91Rgcdc81Hd NYy3ENg4fMmDIVc7t+T94+w4qpDplpazukW27kCiE+UcgyHnd9AeOPSt42dnLQhS W7Oii0K81bV7ePTbGGeMyqJII7orE2OCwbqBww+hr6NtdBhtbC3tbaa5t0iQABZN x6dyev1r5fs43OptYG9jtrqJFWErny5pAcgEjkbhnn1Feg+EY31C8ltjqWp28YtI JyY7ttwkZ3Vhk544HHtWtNtbm1FpK57G+ly7wU1G4UjsQCDVe901bi4y4aQ4UE/Q YJrzfQ7zxHPpDXI8WXnmLJMiiSFHX5JCi5454rvtTt7iWFZJr0RwxR7pJt2wfd5Y /qa15tDXm7Hnl34z0/S9R1zStRiLX1vMyW6Km0NGeOT6gHOe9cevhtYdOG2C5c5Q LhyuRhuf1H51i3j3er+I2RGeY3QIaVoy58sZIf1xxnjtVyxjF3YsralFeu7hibqR gV2grxgjjnj8aw53FXfUhTu9Tl1vPtGoSmWAMzne5YngE549OavWxBjA+1Ltyd5O d69gAOn40UVdVaWOOcVdmj/a2oiH55DHFcfJuLfNgcAfT3966HwdDcXNjdXkMUtz cLKh2wOMuvOQV6ngYJHqPSiiuPlile3UqirzVy/o/wAO9dtJbhp7qxtUleIkXE+G /dyiQHHcYGBXsdx4g0WCRzPq1ihB6NMOOaKK7oaLQ7VFWOe8S/ELRtP0G9m03ULW 7v4490MJBKsdwHOO3NeZL8YvF8tzPbx2Gm26xrIRL5DEHaCcDJ74x+NFFMZmTfFv xzNpFzd/2hbwPDNHGFitgMhgxOc+m2jUdf1W+tLC9vrl7meWKNi+0YmyxBHHTHT6 0UVz4uKfKmZVHoRNqEkjyQbWRtrIqo5Uoynhs/Qfz9aSCO9eGK2vlDTi4Mao07ZR Qmckk8/NyPWiiuL4VZGUG2Pvr+Gygt0HlNOqhV3N0dukjHsAB27mnaY5Er2iPC8m wTSHPyFsnLcegAwPeiis+SPsOYTZR1HXVj1S6unkJiFu0VvEvRgeCSOgPU1gTTah qlgIlhy5JklnbgyjGck9wMfyoor0aUIwgmkSmaVnm2kVcsXeIPctPyvPKg/ofypu tyoZllmlMewdVYMS3AJz6UUVMIp1EyItuVmZGlX6/wBpJJ5ck8j5UKOr8H8+31qu gvYpVjVGiI+aUL3IJ5I9qKK6/tnRLR2NbRLY71uba4aO/jkBScEHg8YC92JPFe9e EZNN8Q7ZbW9ubLVbaER3VnNCnmDGeeQCRnPP9aKKz5nzjpSbujXh8Hy2dr5FtJaN EWZmTYydTkkYPUnk1yfxMl1bRtQh1qwlmjRbZrW42xmSMkgfMVPGccZPpRRVzScT WastDyTV5lS8z9pvUu3QN5j/ALscrgkAdBjjHvUOmeGdVv3ZotBuLzcu4hSSF/Lp 1oorCMnGCSOZfEf/2Q== ------------4B8NoaT00GnBKS2L52hLN2 Content-Disposition: inline; filename=image006.gif Content-Type: image/gif; name=image006.gif Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke44-filer/image006.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlh2QCjAHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEA AAAALAAAAADYAKIAhwAAAAAAAAAAMwAAZgAAmQAAzAAA/wAzAAAzMwAzZgAzmQAz zAAz/wBmAABmMwBmZgBmmQBmzABm/wCZAACZMwCZZgCZmQCZzACZ/wDMAADMMwDM ZgDMmQDMzADM/wD/AAD/MwD/ZgD/mQD/zAD//zMAADMAMzMAZjMAmTMAzDMA/zMz ADMzMzMzZjMzmTMzzDMz/zNmADNmMzNmZjNmmTNmzDNm/zOZADOZMzOZZjOZmTOZ zDOZ/zPMADPMMzPMZjPMmTPMzDPM/zP/ADP/MzP/ZjP/mTP/zDP//2YAAGYAM2YA ZmYAmWYAzGYA/2YzAGYzM2YzZmYzmWYzzGYz/2ZmAGZmM2ZmZmZmmWZmzGZm/2aZ AGaZM2aZZmaZmWaZzGaZ/2bMAGbMM2bMZmbMmWbMzGbM/2b/AGb/M2b/Zmb/mWb/ zGb//5kAAJkAM5kAZpkAmZkAzJkA/5kzAJkzM5kzZpkzmZkzzJkz/5lmAJlmM5lm ZplmmZlmzJlm/5mZAJmZM5mZZpmZmZmZzJmZ/5nMAJnMM5nMZpnMmZnMzJnM/5n/ AJn/M5n/Zpn/mZn/zJn//8wAAMwAM8wAZswAmcwAzMwA/8wzAMwzM8wzZswzmcwz zMwz/8xmAMxmM8xmZsxmmcxmzMxm/8yZAMyZM8yZZsyZmcyZzMyZ/8zMAMzMM8zM ZszMmczMzMzM/8z/AMz/M8z/Zsz/mcz/zMz///8AAP8AM/8AZv8Amf8AzP8A//8z AP8zM/8zZv8zmf8zzP8z//9mAP9mM/9mZv9mmf9mzP9m//+ZAP+ZM/+ZZv+Zmf+Z zP+Z///MAP/MM//MZv/Mmf/MzP/M////AP//M///Zv//mf//zP///wECAwECAwEC AwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwEC AwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwEC AwECAwECAwECAwECAwj/AAOYCEBwYEGCAUogVHiQIEOBCyM6lJiQ4sOHBitO3Fix BBQ9IEGuaKix5EWLKDlmxEhxZUqTCF1yPDkToU2aGlkE0Mlzp8+eQH8K1TkwaE+F RH0WhRh06dKeTn3qsaLniZ6PTCEOjJq0a9anSod+FQtVa1iuYtGCNUrWp0KwHSu6 VIjz4U2bePPapXhXb168LKAItjJYJ8e+f/0qhrk4MWLHkEsixhk5odeyTdOG9boU aVbPnTeP5ex2xZ4VUFB7LOEVtFvRaF3rlF2RtO3PomnTVvv6tmeGGYO3fFmXuHGC hhmXHPjxakgWdF/KVF68psrjy6Vjr04deVu24LNi/26Ldnz5sz5XlNBDp+pVKKPj 874ddSv6svYvizZvlr5Y1/llJVdc1mVH0mTYJRbdXgWy8IRgULAwEoOS/UXhhXxl WCCGi1GmIV4LWmhTeCTWJl9vJ84GW3q57WeFFaix4J9vLc5oYmw1xrfbiq2huNaN r0FEEnfTFbndSyNtaBMUVgQSyBUyJmfkdUoOGdORVBqoJXc4TdeldyWGKdSPZP5n po0DCbLTCi9eoVmAPyY1n3g8phgffnaWGdRII5UYV3QTAapcZdw9FtFeHO4RJSus JPchhyBG5uFhCT4qYocvTSbmeEflGFqPoJrYp51QyrCCKafpWOecunlaZ6sqov/p 46tnCinllVV2lyuXCCVXaJQyXOGml1gKqeuxGSGYq3C7FmvQpt9FG+d+tXrGX09X HGAqlCMFiOe1Y67an1lz8vbWuPXZ2WmoS/15LK/N5hpoZQlZEaWwl1ZI6b6OFWpp gYRmWqxdOo10RQkK8YmitbPGCqTDvy2smcNLZSvDAV3ImKe4NMrKbo472girUBEn FYBgHsEH3UO+9oods8YS6bKVJLEAo4xWXKxszNrFuyWu7w5Hs3LEVrkCagGchprK 0UKrX3ijRjXq0wmtYDHGGmcWFMNUj8d1AFFzvDGc5I1FtpgnQ/Hg0VYwFCLAAx8K onpxDUThiDJE+WKSk+r/6zdL9EbKr6E+Q/q24CAGBuMe66UG9sQki40jxAEE4tEK A4XtcJ8lXHxxzg5zKjZt0HW8sda4Ue6xqhSDTRiTH5n8c+EpsYbQwQFctYIeRFMU pd4rtFzglCUlebIVnujxJe1Dwxt0vFUlH5JQUzdt/daPlw42FHvkLpjyj3/dqefa Zs169uFS/VEpz6V/+vt6kjs6nZ6FFBIUCQsWt7yWQacedFZBTVUYd5q+9ep3MjqA sQiHOJx8hBRT0Z+CirWzCTbmX4NiH0g0eLI58A57e2LRhFBUPfVMTTWBaA5ImMSW ku1EW9pagQxM5EK1VQV/csrKqKjCvrbBRwA7YVLw/1JHxE+hzzOj0hwRQ3Y+hdhP DxBsDkOMxzLfHakEwUMYFrHINlI8QYNP6F6uDnCAKAVPY9bxiFVAsrbiBM9JKwwe 3TxihSe86FZZ4g6fsBik2fGMfxv5BBT1wD72Ke16OgyLwvZ0OZ6oBn/rI2QcEcmC MpaRBXmr3lJs6EEPWoWPS+kTm0rBCju+hm1WsaP+mDg5n0DSdqKjWvzARRU9SG+F cAtR/q5Sx++h7FwIk5Awj/YRte3OE6QgBfvgw0CGlDF4MZwhYhzUHvvR4UGJkVEg SlGKQPANOYR50XvsJal8IQwK1XwPKAXGL0jdRJyS3MMTwvMjpEABjHqYgyc82P8e PvJkNdCxIR1K8SBJFvIJX3NhJS8mI4YurAR1BIkg3XM00cjACtAgJTk5F9FiypMw qwtlACIqSU98xJ/oK5fkXtM4kNgrYQgxnnB+gzz7edCW7aED/hzCxdR8LySlgMIn lAnFoL5sJwmUQd4qCRMBhkR6D3KbQ2S0Cm4yFYgE6SXsXlRHGDmvih556i3xdy7m 9W4jgbnKHiJEyZ/sjo3u0SdOq2IF9EnIhnr4RHMKaVCERmuEPIHhzQ7QrbB8z4NC hBHTRgIjbq5iiKG02dLoyiRs5rCVPVFb8ti3z6owEj4KRWRhQ2m/th3utBUpZirt J732sJUgxFShYN7KPlL/eCJ5TINMcliAAGBFSYGAOVpYn7A0te2WTawoxdEquqSC bpCN5ByUTVRjvLva8rpXcdTx9rDCsh5LRSPES5NKsYdSkLNgLGILn1aAT6vQQZCe aI8dK+pIurLJKnuNJ8JQtK6fWNIKlpzhU3a3WvzaFylsCgQroLku1FiBs3pYK4zq 6sKo6CEPhtwJQFPZVVieTJIg6V4rxXcm7u5hD23jCBUpMqHrCvSJbMRhbVYwT8FU czD2E+PjvGOdBMroCmekYspAks4YJ0xCe1hwkBvCGtQ8yJizdZySPHLb5CkEQr6M 7RxryZ6r8EqLLgvmfg1y4kBYAcVOQ18t7WjgYtoX/yhqnIp7PsKmB+/BzCW061AC rNQyinDIBdaD1V4IowUz1M9dQY2TCeocNlHLPgPZ4CePJtHVfsSUJmDvXgmTXjqF 8J9GeZGTAgEdd41QlwnBL5a7+mS1pYYuWFzjnMMJhStYwdZmFp67DgisTGo3eIK5 69JiZTN7+RgmaYWx7toZUxcbJtlEXmHbmHNbPQTiKvkaUUVMuFztOYShbBoiej9t 1xJw1zkGTvcNf3K5G973hiwIRJKdJMPIjTt7AcYYDHuCgJOtTbFIs5ZSZaitACgQ LIL5xGrbA9lXsRcktlNIRC1N1iCyL4VMSyhZ1KjY9AlTRsJNzoT4iLCRFwyOvP90 80/ne2rWBAbYrk6wk4CcN+Aaa8XIueRSf6cRJw9mtiwr38d1HdCpONVxgMtOhNda 2JQ9uZduu7YkmfnH7MgIr9y9GYFMRb4ZJvF6dUY3XR+E39dRL22CtuHlYOS5Ieb5 3isIMCZh6NB/2tCydvWxn02FGYgqWm11VWLmIPIReQYFQk4W9Gyg4E0JKbd6bCnK eqwtSb0yrSdn5LuE4mJCsPGx88HLG1e3CiHCqBOmsP55dgPj221xGrYoQSALoITA mKYsNcZDyCXNuNDNjwhC76EbprjHvtxXDcvBRkiutUnqnT1EhU98dakJMsOFIhp9 kFdzuE0ldrI3mkSqkZD/ZzEpQ0w+2Np0u/dT9j37GAIYzqA20UJf6DmfeGckqelw f6X24G3iJv/cE1U84STPBCUjg0RvNRXnJhKBAVo7oXkOZUIkN4HVhUkDl1YqlE7n tW229ztMcjMWKHqUx3RVF3eyp1RcdVFnZEYR0jK/9VtHIyGgdzmpISHeRRMPF2G7 BTsRgng7xQLm9Ts41zt3hXs/ZUM7tSZtV0nw9x3bR34RdWYrJGEohV7G5kplF00x ZGaCZnbgQXd0ZzUEJyEA10sNNxJ1h2gxdHm2wza2My13xgp64CYF82AEZi8Tpj8P djVMOC5P42SBoEpd9gSfACM+8Uy8Nxv+s0US2HkN/yVHWsVl72FK0RE8XPU7kweC O3dRXPUibIUTCJR59iJHvBdsUcJrlmSC2vIiF4VA32Ns2uVMpiJqKnMF13Znnmgv OMYkjfKCf/MXkmg/vrQQTLhvBxB4IoR9ijaLaxSIqbFWeiBZVHEa0HEV3WRe9mJr KOZNANZ1bCKNd4R5LOKNnChHnkN+XCdD4vZCxRhYbJdvogeJ5uMZ8WgqTpJc0ABU leUeTcJ4gXBoXkcrsxFGhEgHJiZEGQc2TAhyFghsVyAYdxZhLtVNcFQKVRVipVd6 G5Rc3NSR3dSJorZ8MohJs2eLLahUKjIRl5R5s0d+ibhz5odG7Nhbu4eSQwcsZ/8E OjLJGkq1VA/WkaxwbU7yEVSxRqLGkI6yPOkhGA/iiRAiEe1IcOk4YStwjx25Cmdm BaxgBatgZlLHjZJVZoRUChmVXNcmh2fpJPH2Ilo4i6YRYbVWbHVlFNA0iySZjm2X l61YfWrojupIjnNHhgOndTnDdubXTVUllCd2MmxCSFYDOnwHOf0FSZXVVUOEgObY encZPFfAkdxkZi+CYgkGEvK2jaRJGNtEkVm5TVX1keXXUCT5iJ0oYeR0EbtniXnD dXqzN7x3R6ZySZYkTDbJkKRInMUWmz3ZkzYzlqtwUUJZVyMFCIBgM0CGM5aDLAsh R8iHTYABj1L5l2yyikH/OZ70xnYypwccaQWmgGcT1iRNgp4KRm9uyXVg+DnH6J5Q cgV58zhFoY4w0gXgyXbv6U18J0Mq+H7+9TnbV363CJ4SUo7xiIeSdZY5wyaAYG34 Y16BcIx9ljeswEzqxyO7Q2cAiEQ594iP2JOhx3dc6ZFHM3CmUl6AMF6lMKMGynWp uQqrwAqAoJsqqpsoypBXgGKFCSU5kZvHGZsuWWc3020502dktJAWiECmwiTVSX45 iTPJiUldAJpPioLcJW/WZmz24pPXWTz54iA1yBovMkVgEgC5CZ55iY5ayU3+KVmm go1PIIdTGW5Ngo/mFaDoKJVh2BMpNGHm86AytDd4/7mgeAmndcZ17BhDNCenz9So uomHd2oKGlWY4VajnNqVAGaYn2NmyciE6ggUbLJ2RTmX9occLImkD4qOP7aVP5qc MsCaBIqrPfmnduqjKDmcKyhHJliSimKkYMOSpXKXvvU7BdpQsMiOOOOsOPlxSxWr IZg3qVmmF4WCQcVepAabsNmm2dOsSrqQeAiX0XiKbudW9PmuhFqOVImo8+qn/umn 2ySn23cAFhOYMRRYZHhrs+cTUzmY9zqf+jqfangxQGaeDhtNB/udZWqhjTJhMYCH 7vmP55iXx0iK38mx1pc3tmZe1JiqCmQ8feKSSAmBFsh2yXmj3eqWKbqlLCuuw/+5 kKaiir8zA8gam76ppLl5gSoLgeuoNygqtJpnra8ZguTnJCiIqw8WlNTKULJXtUkb m5cUjnb5cWSxsOWTl2xyoPZar5o6ryqYm/U5qOCGl14LsHBKfqXin+73jd1oqfQZ WNuSsHKLl+j4teFZjweKp397jDqXsG1poFDyfmHItjSnQCHSJ8EZnCDHq8r5pDBb mDBKuVeLsyO5mexKRrv3TKFnfkiqnKWLtCzZULWhpeVXup5LpUt1tUGruTBZu0Io q3PHih6rqLgbsBtIbkBBd9K4oGQ7tmOLp/smFOfosPUWvNanE+YJoAjbp/VIvEIH NnNLvQH6l5QaTUnFrKL/ZzPi23WBKZUXVZ9WA4XcO73mKEfhw0ccoRNRqnMt27IG +qXJCZlfir8rCLo4e79bqqpSigCj262auYlMK64VmjdIMaVDe8C/U7gNRb+0e7NC V7XWOr6tu4JGG6SaJxZfFxRuaQUXG7bFS7YHGrgA+bVh6KkTRlgEO4Z7V37mGac2 TKvvyLBSGcM1vME3vIT5Vow2/JfSOHcygACHtlBSKb5toraDGpJmpr0cqDDzskdx V8GzSLuYi782uXvnmq1burovSFhwa66x67owOa0kmbLKObXge7t6h7NYnMZjzHuI uJfge0a21sRpvJ/ZB34nbLCWO2EXdbFnG24TLMT7/2a8kakTd+tnLqu9U6mFzyuG ooe9ccq8mEqoz5ugJFmmeIq8G1uXQRxNjLq9jarJnVdyHMjKrvyAvMrFTzvLMVvL VJvEoQuzNplFiSi/b9zGd4m6ZmS6mzetcerAQBvBUdJbWROsFZx5zHytGGyXriuu QJu66vVXfiqNJeywhezC3XzIXWeMIVvEN4NFEOtQ80mrYPvDWlipfPmjOEzD67t3 wUl/UNiKZWvEixu55fyjepvK3JsQJLdtBT1CfILFkWzLtHuT1jzMvBpyqYtUyDy7 v/zF1ayEF12zX7zMjjzHN4vBPvbEzAqbuFvNpyiOcNdpZZvCZXuvJEyv9wuPdP+H xGnrsMn6qGjoqHKauxFLtaSKyU5smHVbw5Y0A/lmieqrqSgYr8aYl/S3itqrykZd SRTYylddckxLy/wby5q7e9FsxmCcs8TME8k8pSf9y8dY0kgFiwh8zOeqc6FrugwN zFTLWxA9EmVEzSX9xtb8wSH0xz4h0y1dryMstkZNjiycydzbwxdzxR1qxHarrwsF o8272Euc2P7qtqiqoi5cxEm8E0hMf82LVAC9yUPMsZwXPqyN0DkN0rBNx8n81r8c rMU8vg31ww98UVOBqEiasibdun2dmzQZlbkN0hrzPwrJubOhx9iMxh1Nknq2KcRr vDHNJt08vO9an9zddob/LafJOrE+aqllegDXxleC9qiV9I6GLVlKfLcJWj4TS9jn q9IJatOQC6HVzbfbbSrw+76u7cpbRNf526sGTsu4qsxU2nqZK3qjKIM7oZN+PZyZ ZEu3ZHQwCcsyAgirABJRJITBuZ8viI5Qe+DMdUoGJ3sEcUnL+tcQrOLA64RMTbcH Gs6ELNPjvMJoG6GJFW7cVXf7OsTdyM/cp64DZWySqsTix1W8RLfSOFLiNsOZasL3 OxQAFd9LhcnB6rc/3Lpa2MqPozAwpTBoONYFjuCay8E9ScGxWVIuVaV2tHlYBN2m u8Fk+ETIdBq/7cXiBAUzCou0tjfJOuLHrblyPqKT/whYsUlfs/fcL77g0w12zHvj 39ytErrPgKm4XZerBuWYilWFanuwRuyS5t3phvSXa6J1ZJhKqtpxPYHUDyrf81ym a8IetUVI+oO319fUqO2oh6thq/y+sxFxn+fM3HrmtSzLNTez0J1XEClt/j1yL+rX wZzbvwNP0rNNW8nowyRKwsRuxhN4I33cwdzUCFNLyFRtusMatxlMNmO7Jn3WtNpW ImzOYTegVO7CC6rERL3BL6JBl/YJ4QZ5Try8Ply+MAIS62kvpmCkSj4URWszPkF7 cLq49wvTfrw7c8BXpNAeBBtgPGy37NyW0l2JrD3mU2zaUIvnUwHb7FzScmRLhf/k CSDVZ6hH7RaNwFLqnr8jCPLbuw1oazwhRFZjpDH411o8IT+VPNLjOCM+IQbq4vEu 2xvVadlXPZMeEoKkQflu6XvL0wibQtxlSEzifnYF9kTc3wWHSWaWLWXqJErY2C35 kJqqExTvyF9PveNb6xJJ9srjyOSskBYT0F7eqDvW2mFW0AVD4nkTpqPHJBUcgsJ9 uku1xxEknGZE0Cuq8+VerUbMCtHQeLnpTZmXeR8oakZ3irCX4mruzBYdUE/wZLrT bXidQMr97o7+18O6gYIdHhG6nARFUqfhwmcrymN7yLd2ZmaGYoIg3+HpSD56uBvL womsYDkjvNMvI2vlpY3/d310iZfF36gO4h6Wpjwqc894+7GLLdltt55gHuCIzydb LYURZkjHnuBtPMcsEJSiRnv3DxQAwUKGQBkyVrBYAeUgC4QDGTJ0KHDFFUGCCA60 8tChABZWrkC5wnDFwQMBTJowGQClSY0FXb4s2DGhHpp66NSkCaXEwocBSgR4KFDj 0IhBrwQqxQLo0hVMlyqF+jSAQYNWVljRUyqrnkBQMAq1WnVF1QNiv1oNG4iVqStl D1iRgfbqSKBjZYqVizCswLIyIR4QZKqLW6p2lbbgGABKXSsHoj5+Svju3blVn9As dRkKzU9QFrNwCxoq4cpjTReWUXZsoEB7AjT1qfRn/9MSJWS/9mnbp2OhBmnu0WMF ykWYF4MShTkQKSuhHV0StBKbasGEVqzsPGg7o12DBJuzYAX3+EMEDzl+N3gy5W2l Bwc+h/+S4WY9Cul71v3Q8UGg6IdCHI8FUwIJCTfIDpQKqqvKsmIPzfbaiyq+MBrL MQMjA61BUzLqCy2ZMkLoCutMs+KJ66C47InFhEOtwwqPaiu11KASADEWEoPIsAR3 1OuqDyUqKCMZAiixPj1SvI4F2xwLbcn3+pLxtAkRSO0o5nzCrSnasuRSSwMfCgQr 61pK7jkA28MSqvysYA3A95JbyLo2EzJRD09q0knI3v5jIZDx+mPBhKAcigk09f+2 RAmlkYhLjriZPIO0PiUXvaLSK7Ab7z0+ATzKIoYubApNBB/jLaMw92BTNQpRmytD /trLb6lKBxvoCpIkFNIpBTHbqj6FGisM2ApZqJTJxzji6KAKxQqVx8jw6kiijOBq C8Ujr1XxVWK3HY0q0qL0Ni5BrBCkQtxM2pK2nXJTt72gSLSOt+LiG2hRZSdVdgXb WNijoLIKSgm2/vRVcFIoPrETp+zcjCkiIS2UrTxBOzqqC6t6YqkupdBliTjoykTI s+CCUwghvQr1z02J/pJBrTAZ4s3ZUROccAVT9hAkTCh7O0216B7LL1Z+Zexr5gNL 4FWrT0xUNiwopQwJshn/WgjpCgOhEISijJyKrlkFIXRuurAUK8Ez4a6TEciaJWS7 Z4O6YG1rGcozqTYv9SV4p3Xxfm2n/0xZazCIGnXINJH0VhLWxFcIRF5iL71Q0XXb mwlhhGkqUUmQWAtTU4aiTrAF0VtQUrfZ8lNWIYJT8rvM4kw+rmT/ipr9O7jEg1m0 10SVmccSImScQKDesitCVfnT6VcVg4YKLsIOsNrop1a49iY69dAt1KugCCQugA/c dgYceWThSOH0SOiqdRVa9UdgibUtfatkfz/c41uslS/QZnQKN7vZzY1s9sYf9/Ck UrkDUsOoQ5ADjMQmNLlTTjC1s6A0cGNLqY1SFJUQ/89o5lpbiw2WMsimFZSEPSwY 3afalabf0eQmOKnPTrxiHDN9Zz6eYQEOL8IdPkWkOzbkjQA3Jj2jPQ803dvfVCaD v0+dbw6e8MQnbuKZpzSnP0MiomLoo4c51OQyr9pRCcE3AwTMAIW9Y8FlcDIHrZgv Wx4Ky7KWJS2/EIY64ZqQZMBFGGf1TUt70xveAqk3Tc2oWCwoDw339KSZ1ORyU4QK lYwFpQZiECi1yRL17HSTLtJkeYmjGSK9FgDSpfBGp9wRpKCwh820UmRjaVSAXrKf /e1JRLSDXYAqeJt0zWyUBzqeUkSkO1aFq1VEUqNW2qiiKopGNQ1BoxZ9BYUiUf+T LgdaEGRIR8YWIKCbx7pRCxiTPl+ZCGkliJJc4iijeNXqNCSCV9XsEpKMRM2IvTNd IOnyv0X17YLaE4g9GyKfwbnEJFvUw+U86TdAOSY+CPFf9i5JTeGYzUTD8SdTFjIQ EwJFdN4UHQoZcp5T4sgzHKwoQ1qnyKJ4700vXSSx4rSpRF6QPesJYRYR5DXohcRY xYvLsoanlF9pEn0o+tlQ12aFLhhOZtS7qBuT+pg58i+cLCCjGc1oI2SJE5U5vBY1 y5Y9KwCiCmZdp2qaOi2wzMVp0yFaXI0VzagMUpB3tavefvITqLDAIgt55gFKUpK6 veYgqtyMilSpJED1Jib/V0AZaEoiMJG1sj5W2euXBgWzANQIhSEtJQrLI4DyhFac MxEOT1QKCFK0lhTi0RRcXMc5yBJFtfq5YGZvk1neQuaXdH1KgYimu1GVz4NTZOXF lpK2uFbGRZA5X2LtM5bhPWm4VOrPVr253St4E6ve3SoKOTLWG5nxlIzTQ2vRJyRY niVarGFFpXzkudAAd2bZAyTeCKhPxi6FJUXTyG1zRxKwuvBanozK7oI4OKLY8F4c 1Em0engc8/aHdAy5MGg1vNWPkmd0HJlY+UhRBe8wDCbWIVTD9GehjLXYvy9eiUoy ptOnSJRUSbTut1QFlMR60VcyY5J1JzTk1MwvfmeT/yNzmdRd4taoRtstZRk/qlXv drObZgyJV5G1mfr9i63Aew93gnghGiMor3jN2135MxulimZlApYQaCClWBQN5zYo QYCxbHicQg6EmqoMjmH4rD+GlGcFKMHwcUoZ0qmNztGfbbToQHxKx1aFUSztjWq2 dJuSJIp1OC1sx+wL3Mbsb5Kmtl+P5KIHmIWEpzMK8vMKA1lbxUUrXQHWHVUlGeI+ xclXBm8Zw4dVrFKN2FXblo2uCBafFS+PYS7KqKWXHbthR0vZWRSmMLlC9wRRXkHk yb0gVVHPOK5Z/VlwmAeHYocWJU4eWeBDPOJMfPUVkaYUqeg4vGhHRzrRiKTXRv+N o7LCXUc9Lr5gjG0asNgw75JqgvjDydzMoca6uTOik7Wytb9jRgXWOS6IrR42ECw/ e77zzN3Dy/apw+Tbs1oVKcynVjVjR00A4tOL2pgrZrLgsczRPLO21VzvT+sWgW7W ZVAqK7sUczYAgkX6S8YEn4E3xyVX6AJkPVcea4NRACQ9j77zPbpIlz2kGE7kQ/c0 KFzKAJMHl3FKPi33UO9OZg5PnG0mp6uKd0vWlGTI/HK46xbd+HkhWVVpglW8FTR1 RgKpseaEVkVuEpt0ISl55rd1BZJSKaZ7BA3ilwU9MP58p/qtt9Cxje0X/7OhZzr6 nodjZ1mapikm0LNoYKv/QOugCkR3lM/jZYPtT2Xw62HXcL8hTXay5xs5ntslygjV 34W7+CcuVnjDIw5K7keero3XdcFl0AVdf86tsj4Nj9xSa57JaQ+d8xEcNQKxuuSp 9EB58jaPTawWYLn//Je5CnKvHKslIauS+zM9qbA21ROkehuJNcMShCsVuLgVYqmX htgz74EziGKPIJq+2EIxIWkUPZEsw0KIhTAQZEk0R+s35mtBfCuohuEJx/EhghgJ 3Zq7uItAGWOz2eAd7sM7veu+UQmNmhEKHWuLHHGJb6uKiTO1GOEZXCGRaGG/4aox fVEuGkGMbRK2LOM/ZMs8YyulJwMbkHuanbsUGkO0/95ZvdTLtjdcPYGpvjZjwpRZ md6Imj5bOL5qt0VSoJd6CR4CDdrIl+LTDRPwLNPaMBf8vxS6sOfLNBMbnIPIiOub w+vTQV7CqYWROCCEOL2LML4jQmeKETlaJ+44OdRguQS5HyCRErSIi8+jv7wzGZqx MmELQJjDvP/zQsSwGmj7kQIUs4dJEmnDJ3t5wGS0q3xJxh3cEkxkibT7QIIQET15 DsRjMP7hq8aSxD6bFwkrPsPKtrpSiUT8LEXkt+QDLT4DGRpcO6HQF7nDwbrLLJTY RnShRSHUR8njx8krIqRLsquQgWqcL4nwk8UjwlIMlp3JH2+sL6ICRfK5spv7Lv/9 6ybMIzYquzxS8ryvwAh37LKq8EdnWcOdEscHVL0TZEaiu8dzab1SgbMNzJEuWKQS shA+LLHPqzRCEUT/asM06awqG7t0XMFHW7RA6cYUg76Woj6Ga7G3a71NzMd8tI99 5MTfAqYiC7KqCg0XqcFCUj9jYqK0qR+ZwqIaSx6JhDLLw0XRCkD9y7LzKKR3KiSG JJ4E9KVkNJlk5EtkvBf/AUxoXDZEwsDCZEcDXDupeLrN6sZ3jLNPkZy93Ea+MkcM Sz6RskyL7L9HhESq6447ag7Y6EHA7C9MtEcR6g9QVM1+jDDyGiusZEVvKUBKwiOq KI/7eSZWjBFZkwiFNEL/YimLBBmrz0iQJxOfy3PLmOOu5MSyXzvDJVqbqlrFnTpE NvQbTHlAB/RLlswS3ai7FNuPGoQ98CQ4AgPKTNkoWGLMBfKXp4QdOSzHoOA3DNu3 RDq7o5SlCRvPAJtMl+wrTNw0qWSe+PnEkImfCENA8jnAx5MrU2sIwyE8/YlNPbof riQaEEmQhCgbHsm/7dKql6PILRQt5OS8LbxNVbRG2pQjItpQFl3A7cROv0TJZ8zB jvkOx0E6kTiTdNuTTnuNBcsUnXNMjpI7lSwdX6O0R5xPR+ywQns08QpSetmzHOEt oLSbeMysdMFHWlQ5A2XN1cSn6nIupXgSB+3Kj/NK/+oilVL7Fin5SCFLQuEcQqmI sitjy/D60CgrOQzjiDLqSLAIKIf4OxZdjG0cFewQOr3bzuzkywyiu1DzwKL4Fwb1 Nnqzwx9EIPGsNFSMCZzaF0zBqa9DxChbQefjt7CDNJIaNB9qr40yN0uSw+wEtdZD VH7sRCHU0KosGbrqTSOCkiuairkiU1e0Qr/bIwNU0SqZRY0pzseAspdLzlvcKuPk FhV8MiUTMnYjSw5MpbK5prtj1Bllxr7cywe8kLrrmFhsjvA8ukmCOoGLtsdIukJC j9uCVSH8NKTsLMwcyocwLcy0z6DoqlWNKVYIhIUYiZt8MUI00CJFTb/JO53Ql//W pNh9JC++a5ZQUSt5uRXAWzGqKqZKMlb0g7Yk8xknlJnEuMWVrUi2XNmw+zWSqi5i PQ0rYI4y01AigsO9NNJ7idEH00SOGRgLxFGYEVTcMjSHisKBCCBA2UCqY0wdzaHa mDyWQFV8W9KzEy0P89egUKqvbA4KDCGEwxK9vL7sY4nrpMqcxdXkydWcRSPTcDwj GjJnwiJV0bnc9Li/A0a5Ure52FUi2jzxGsNtSsSuUlnCfYjoqTi2oU0ZyIzzYabf clujUVRyfTB7CRmg5Y+6ExiWEEh3k1TcIhM/7I5DkzEgJbh3LMyFsLOF6dxmOkej 3NpCK0rOFNgLez3VfQj/9IIhmmCs09RcaLypRalYLx1OtlUTBCUih3qrWEsijmsf CKmQ7ZAKNAUXIDlT1Ziu1hRclsVTlwsnHPm1kQIdepskuQoEA7uMFzoSyJiujPWd lezLlQRVzY1d+BQNQURYmAEsKYXajgAhDCIwqaVX0pUsAlWp1UmwT5mxQyRfDfI+ vhLYnuAN3oUIEFnf3zWweIyNvyTb2cg2tyVhb/VeY/Q7lgkNSTI/sXQRajFPw4sr InvIVEpQvJQZgc0yDCkLupHXDHkCB3mg9l0aPUDhS8JOnrVfL5nKfXGI3SVdQRVU NlELg7UYEakUAgGdUDEUlOCIVjDB/KSvH3Taxem+/584TTS2JN5hYqCoKRMYnd0g D9HwYdS0RwhbpUipD4ZDE4GpUpM5Xtc8YdgkKiq8TVRrUwd9glKw2VKABsBxmZeR CqycTou7J8udUxwGH67ayNGw22WFjDWsjWH6nZGkqtnTR/oVVyNNSaDlKNzq3x+6 wDTCDJsFnAHhEI4BJUd9yqaAOt4VLKYwHdLsxNidw5ty1NWZsZHiUwHQrJrCqQTL RACiYC9x1H35y97NoZx9WwQtYQOtylo0074qtbXZD5tAlTA5yCPuCU1mZxSO4HfW KVN23VTWy8zlXCXW5xm02wwUCYQCETQpLL7C18Lq3dEsXqcIUIQu6B2sx3xdY/+g tNqHEJSy5ZL70kFF2RG+yuegwNVFidjVdE0FSZ7k9V7opcHwdIvzyQqd2JGS3Gh5 HjVCZmcVlGma3txwzo9tyQi3VeVCVEnUC1fYzSUCcw9Zdgys+A0B8mMAIttHdb0Q 9k7/zKgM+tZ+YjPrm9UYow9mlrFxXDOHy5iWPGYTfEDViejDGomSBmeTJtCJMmET rq5Lps1zpoM7mSpRlGl3Phoc3owIumH7cul5XhziBJqqRJyhxl/83eeCuRcLOo6J EBH62ANozCyoBkz1wI4L2Ub5DdDCWp1mYShajF1MxERnLglM3CK8VolYCRV8JUch Qs3C0mhDBVoZEyJxQxz/2DZhtvVeME1hiLEQpvqrPJYUlJ22vb7pl06lrZCiyjZU 5YbpQx2V9FEdByxXHW1DngBVk6Gl72YIAlEXhHoxTHS9lqTgppzMfIrqqLxm/3mV 7CntlIgxrv5dlx5oGGvatK3FGYvKGSMgZfFvfe7HwlZNtt7HTmxc4bYV2xZijPq5 pkiu6VTuCO8d4fCEu84Jw5bp6fY+oEEQtj7J+u3ZcqXfqGDsa9oYNS4fSGEswfTc h60J5WIz0VboR41oTUTxhxVm8FHq300IHr9spzgdNdm0cKwbBMTXNWTsqVQ5bx7O A/fHMw0j3Eit+9tGD48KrNgDnhg1La/wAAgJ4Hig/5uYogDdcZ0qPR9BE8Yl1PTB l+z82Z5d67P+S68ZsD7Oweh41Pp2yoXlnlJwjbHGoGFub/Oe1Y0RlBvMLVFDcW4x sJyQZtOeVYBqbaiyMdeNFkuflM5KjA/m2ZKxym8mr26GbVbsNd/K8VETEUF38zDn 62jBFiPZayoqLqPhVpI+UL/h3BQ38cauC7wBb4umR7pL7wtyyb3KITYxOM+e5PPM wUZHF/ye7WjWrI5QETqgg83or6Lz9k6XYIOuavJhYCJRrjJ2XYrNjorV1VKfHzgP S1BGWZg+3xweJlgXzoPF6SqiJwjLlt9icnx/dWGyjqXo3vQ58W1u7F5fSYV2YP/A 1NIW0xYHhk/QxepCl21lFuaK96/42Z5ZRXRxHg+IzUEA5ez/Zgqv3UOsoD0hpA8/ weZQh93ujeuc5uZvVj8y1ilieaoT5mtn+RWeNz2Vx/ceQZAwwR5xXoF05op1j+t8 5tySeTDZUWJr7nEhx/GCAZQ/719O7GxLCnnH2Bv6ZrirCI7JZjjd2ulcehzQiTHB FOeIZrO+wiEFfA3M4VnF+PFA02ep92br7u1wtm5Tr25fWvU3D9wjxkrdsA56onBO V1AK/3lbpargqOxQBCsx6QqanxQ6vxeFB9o5zxcTDKBYSeZkx0fFRP2ilu3+vKmM ObcXMxug3vpHjY7OZrn/3Ed2a+edp5bd2FaM95Md7LAOnLgYn1UpXT94KNfVdYdb w4d+aVNeWMfV4gqJNpH8Cx/I7J98wM3VFlImNsGPgrG2Emd4X/dZ+Q0ZbtVShCYz qLw+As1coLybNaalIVoP7a5FPO8CuCmFrgAIFgEErijBYsVBgQoRljAV6ArEKwkH IkQ4MECJiys0DjwwcaNCgwhZHFyBEIoVPXpSWrFSMeFJgyWgyGQhkyaUFTRt7tQ5 06dNhRdJuhQKMsBRoUovQhnqVGDOnU+nLhV4hapOnVQDQGRlClqgPQx3/qw68Ksp QVcEkdxq9u3TFVZ+Ri0RKFApvCmBZi1ZsqLJvzAF/5cIPLKkQaQWExZGivFiAMcZ BUYOyQKK0MoDSXKm7LigwBKJJw9MfMCKZ8okD29WyFniWlaXTTIc+VKxTVbQoqnt 3JZzZMgXSU/UXPnwS5NQ7uZ1aVu5bZ5Ab84USTaoz6i3lWpN6nbrRu/Sc8Ktmth1 ebe/N18ReZB8zQDkWbAd+T292Y3acU63rJPFXDwVNlhyBMJkmGG+rTZYWxmF99lw QzXm4EESuoZZSY+Fd95jognWmmhDkeTRb4sFYEVOpbEgUXIJIrdRCVbs0Vpnm2VE mgAW4oZUYQZd1tlhQBr4En9kGWldTTeNleRC2EklHlYTWRWIFVjRBOVb1Ul5H59V ACI5137xQcXhHusJiB9VdFmXlUv7ZaWddH4VCNicCC64mos2ITjcaKN9dieMSAUy EgKcsRbUYwQlppmhwEnJEGfuuUdRQndWeimltA2JaWaQWRRYooVBsdNsJM03n18E svnmm0jW9Z6ar57HV1NoQpUdh1DsUeVCcHKpVHXkqajiqnXl1OaqLrXplonveckY hszCBcUTblr7kpJ1BQQAOw== ------------4B8NoaT00GnBKS2L52hLN2--