Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------jGz3yMC5KsmXM7YKH5bacL Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke46.htm Subject: =?utf-8?Q?IFT=20POSTEN=20-=20DATO?= MIME-Version: 1.0 ------------jGz3yMC5KsmXM7YKH5bacL Content-Disposition: inline; filename=posten_uke46.htm Content-Type: text/html; charset=windows-1252; name=posten_uke46.htm Content-ID: Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke46.htm Content-Transfer-Encoding: 8bit IFT POSTEN - DATO

IFT POSTEN – 13.11.2009

 

 

Fra Instituttledelsen

 

Denne uken har undertegnede deltatt på styringsgruppemøte for CERN forskning i regi av forskningsrådet i Oslo. En evalueringsrapport over prosjektet ble der lagt frem  og dette var i all hovedsak positiv omtale av aktiviteten. Dette var hyggelig lesning og danner et godt grunnlag for planlegging av nytt NFR finansiert CERN program for perioden 2012-2019  som vil starte neste år.

 

Denne uken er det også publisert hele 5 ISI registrerte artikler med IFT forfatterskap: I tillegg til en BABAR artikkel med ~800 forfattere  har Joakim Nystrand og kolleger publisert beregninger for fotonrelaterte prosesser i tungionefysikk. Videre har Catalin Ilea og sine veiledere gjort støvdynamikk beregninger som har resultert i nye resultater for mer sammensatte støvpartikkeltyper. Samme gruppe (Pavel Kosinski & Alex Hoffmann)  har også beregnet virkningsgrad for SOFC brenselceller med visse katodekonfigurasjoner. Og sist har romfysikk ved Stein Haaland  publisert nok en Cluster basert artikkel.  Gratulasjoner til alle IFT forfattere!

Jan Petter

 

Nyheter og generell informasjon

 

SFI planer – kontakt fakultet og institutt!

Forskningsavdelingen ønsker oversikt over planer for SFI-søknader til utlysingen med skisssefrist 15. desember. Jeg kjenner til BIOs initiativ og har fomidlet det til FA, men om det finnes andre initiativer, så er det fint om dere melder den inn til Anne Marie - cc til meg. Mer info finnes på: http://www.forskningsraadet.no/servlet/Satellite?c=Nyhet&pagename=sfi%2FHovedsidemal&cid=1253952014174&p=1224067021169

Geir Anton Johansen

 

 

FONDSØKNADER

Minner om fristen for å levere søknader til Meltzerfondet og Bergen universitetsfond:

 

   1. desember kl 13

Søknader leveres på fondenes nettsøknadssystem:

Meltzerfondet: https://meltzer.uib.no/

Bergen universitetsfond: https://buf.app.uib.no/

Kjell Trengereid

 

Norges Forskningsråd

inviterer til et bredt informasjonsmøte i Bergen den 18. november.  Møtet finner sted i VilVite-senteret:

Del 1 finner sted Kl 10:00 - 15:50 og har hovedtema "Bergen - finn din plass i verdens største forskningsamarbeid". Her blir det fokus på muligheter i EUs forskningsprogrammer både for FoU institusjoner og bedrifter. Gjennom flere innlegg blir det orientering om prosjekttyper og finansiering, stipendiatordninger og infrastruktur, samt strategiske valg.

Videre blir det en rekke ytdypende og spennede innlegg fra ulike bransjer og teknologiområder, som mat, landbruk, fiskeri og bioteknologi, miljø og klima, klimavennlig energi, helseforaskning, IKT og sikkerhet, nanomaterialer og produksjon samt morgendagens sjøtransport.

Mer om disse arrangementene finner du her: http://www.forskningsradet.no/no/EUforskning/1138785973106

PÅMELDING SKJER DIREKTE TIL FORSKNINGRÅDET PÅ NETTSIDEN:

http://aktiviteter.forskningsradet.no/eu/aktivitet_vis.asp?ID=144

Interdisciplinary Studies of Social and Ethical Implications of Nanotechnology: Bergen 2006-2009

End-of-NANOMAT-Project Conference

14-15 December 2009, SVT, Allegt 34, Bergen, Norway

If you are interested in attending this event, please register as soon

as possible (and before December 3rd) by sending an email to Tone Lund

Olsen at: tone.lund-olsen@skok.uib.no.

Roger Strand

 

Personal

 

Svært mangelfullt med bestikk og servise på kantinen

 

Der mangler svært mye av tallerkener, kopper/krus, kniver, gafler, skjeer og teskjeer på kantinen. Vær snill å legg alt hva du har/kjenner til tilbake på kantinen.

 

Revidert pandemiplan

Det vises til pandemiplan som ble sendt instituttene 5. august 2009. På bakgrunn av erfaringer og vurderinger som er gjort siden forrige plan ble utarbeidet, samt utviklingen av influensaen, har universitetdirektøren nå utarbeidet en revidert pandemiplan. Denne er lagt ut på intranett.

 

Vi gjør særlig oppmerksom på midlertidige regler for sykefravær:

http://www.folk.uib.no/ngfge/2009/Pandemi_sykefravaer.pdf

 


 

Utdanning 

 

Prøveforelesning

Torsdag 19.11.2009, kl.11.15 i Rom 546, IFT

MSc Rachid Maad vil holde følgende prøveforelesning for Ph.D.-graden:

 

"The new and improved Kelvin"

 

Alle er velkommen til å høre på!

 

Semesterstart våren 2010 (tidligere enn vanlig)

Undervisningen våren 2010 vil starte opp 11. januar (uke 2), og ikke i uke 3 når vårsemesteret vanligvis starter. Dette er bestemt på bakgrunn av januar starter med uke 53, og hvis ikke semesterstart flyttes, vil de siste eksamene bli avviklet 18. juni i uke 24. Dette blir for nært opp mot sensurfristen, 30. juni.

 

Dette vil si at:

- Frist for undervisningspåmelding vil være torsdag 7. januar (uke 1)

- HMS-kurs i kjemi vil bli holdt fredag 8. januar (uke 1)

- Undervisningen for de fleste emner på bachelornivå vil starte opp i uke 2 (11. – 15. januar)

- Eksamen vil være i uke 21, 22 og 23 (25. mai – 11. juni)

 

 

Publisering - ISI 

 

Two-photon interactions with nuclear breakup in relativistic heavy ion collisions
Author(s):
Baltz AJ (Baltz, Anthony J.)1, Gorbunov Y (Gorbunov, Yuri)2, Klein SR (Klein, Spencer R.)3,  Nystrand J (Nystrand, Joakim)4

 

Source: PHYSICAL REVIEW C   Volume: 80   Issue: 4 Article Number: 044902   Published: OCT 2009

 

Abstract: Highly charged relativistic heavy ions have high cross sections for two-photon interactions. The photon flux is high enough that two-photon interactions may be accompanied by additional photonuclear interactions. Except for the shared impact parameter, these interactions are independent. Additional interactions like mutual Coulomb excitation are of experimental interest, because the neutrons from the nuclear dissociation provide a simple, relatively unbiased trigger. We calculate the cross sections, rapidity, mass, and transverse momentum (p(T)) distributions for exclusive gamma gamma production of mesons and lepton pairs and for gamma gamma reactions accompanied by mutual Coulomb dissociation. The cross sections for gamma gamma interactions accompanied by multiple neutron emission (XnXn) and single-neutron emission (1n1n) are about 1/10 and 1/100 of that for the unaccompanied gamma gamma interactions. We discuss the accuracy with which these cross sections may be calculated. The typical p(T) of gamma gamma final states is several times smaller than for comparable coherent photonuclear interactions, so p(T) may be an effective tool for separating the two classes of interactions.

 

Title: The effect of polydispersity on dust lifting behind shock waves
Author(s): Ilea CG, Kosinski P, Hoffmann AC
Source: POWDER TECHNOLOGY   Volume: 196   Issue: 2   Pages: 194-201   Published: DEC 10 2009

 

Abstract: Knowledge-based modeling of dust lifting behind shock waves is a prerequisite for realistic simulation of dust explosions. Mostly numerical simulations of this process focus on dusts consisting of monodisperse particles, while real dusts are polydisperse. This article investigates the effect on the lifting process of the dust being polydisperse with a log-normal distribution of particle sizes. The spatial distribution of the various sizes in the rising layer is studied, and statistical results for the rise, the collision frequency and the particle kinetic energy are compared for polydisperse and monodisperse dusts. It is shown that a layer consisting of polydisperse particles rises significantly faster than a one consisting of monodisperse particles, all other parameters being the same.

 

Modeling of transport, chemical and electrochemical phenomena in a cathode-supported SOFC
Author(s): Ho TX, Kosinski P, Hoffmann AC, et al.
Source: CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE   Volume: 64   Issue: 12   Pages: 3000-3009   Published: JUN 15 2009

 

Abstract: This paper investigates the performance of a planar cathode-supported solid oxide fuel cell (SOFC) with composite electrodes using a detailed numerical model. The methane reforming reaction is included in the model and takes place mostly in the porous, thin anode at the high operating temperature of 800-1000 degrees C. A single computational domain comprises the fuel and air channels and the electrodes-electrolyte assembly eliminating the need for internal boundary conditions. The equations governing transport and chemical and electrochemical processes for mass, momentum, chemical and charged species and energy are solved using Star-CD augmented by subroutines written in-house. The operating cell voltage is determined by the potential difference between the cathode and the anode, whose potentials are fixed. Results of temperature, chemical species, current density and electric potential distribution for a co-flow configuration are shown and discussed. It is found that the sub-cooling effect observed in anode-supported cells is almost ameliorated, making the cathode-supported cell favorable from the viewpoint of material stability.

 

Separatrix regions of magnetic reconnection at the magnetopause

Author(s): Lindstedt T (Lindstedt, T.)1,2, Khotyaintsev YV (Khotyaintsev, Yu V.)1, Vaivads A (Vaivads, A.)1, Andre M (Andre, M.)1, Fear RC (Fear, R. C.)3, Lavraud B (Lavraud, B.)4, Haaland S (Haaland, S.)5,6, Owen CJ (Owen, C. J.)7

Source: ANNALES GEOPHYSICAE   Volume: 27   Issue: 10   Pages: 4039-4056   Published: 2009

 

Abstract: Using data from the four Cluster spacecraft we study the separatrix regions of magnetic reconnection sites at the dayside magnetopause under conditions when reconnection is occurring in the magnetopause current layer which separates magnetosheath plasma from the hot magnetospheric plasma sheet. We define the separatrix region as the region between the separatrix - the first field line opened by reconnection - and the reconnection jet (outflow region). We analyze eight separatrix region crossings on the magnetospheric side of the magnetopause and present detailed data for two of the events. We show that characteristic widths of the separatrix regions are of the order of ten ion inertial lengths at the magnetopause. Narrow separatrix regions with widths comparable to a few ion inertial lengths are rare. We show that inside the separatrix region there is a density cavity which sometimes has complex internal structure with multiple density dips. Strong electric fields exist inside the separatrix regions and the electric potential drop across the regions can be up to several kV. On the magnetosheath side of the region there is a density gradient with strong field aligned currents. The observed strong electric fields and currents inside the separatrix region can be important for a local energization of ions and electrons, particularly of ionospheric origin, as well as for magnetosphere-ionosphere coupling.

 

BABAR:

Search for a Low-Mass Higgs Boson in Upsilon(3S) -> gamma A(0), A(0) -> tau(+) tau(-) at BABAR
Author(s): Aubert B, Karyotakis Y, Lees JP, et al.
Source: PHYSICAL REVIEW LETTERS   Volume: 103   Issue: 18 Article Number: 181801   Published: OCT 30 2009

 

Formidling / Media   

 

Minneord om Jens Bang fins her: http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=44881

 

Forskningsrådet
Tittel: Store muligheter i EUs energiforskning
EU-kommisjonen vil bruke ytterligere 50 milliarder euro (420 milliarder kroner) de neste ti årene på forskning og utvikling av miljøvennlig energiteknologi. Løpet starter allerede sommeren 2010, og norske forskningsmiljøer må posisjonere seg for å bli med på oppturen.

 

 

HEADLINE NEWS – PHYSICS WORLD:

Distant stars shed light on the solar cycle

Are sustained solar minima the norm?

http://physicsworld.com/cws/m/1548/169063/article/news/40928

 

Isotope study puts a chill on ancient oceans

Early life may have formed in seas cooler than previously thought

http://physicsworld.com/cws/m/1548/169063/article/news/40920

 

APS rejects plea to alter stance on climate change

American Physical Society maintains view that human activities are causing

global warming

http://physicsworld.com/cws/m/1548/169063/article/news/40916

 

X-ray diffraction microscopy peers into tiny cells

'Plunge-freezing' living cells could improve 3D imaging

http://physicsworld.com/cws/m/1548/169063/article/news/40907

 

Laser creates record-breaking protons

High-energy protons could yield compact source for cancer therapy

http://physicsworld.com/cws/m/1548/169063/article/news/40902

 

------------jGz3yMC5KsmXM7YKH5bacL Content-Disposition: inline; filename=image002.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image002.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke46-filer/image002.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABYAYUDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDG ooo/CvdPjgoooALMFUEsegHU0AFFWRpt+wBWwuiDyCIG/wAKhmgmtyBPDJETx+8Q r/OldDaa3QyiiimIKKKKACijI9qMj2oAKKMijI9RQAUUZHqKMj2oAKKMj1oyPagA opMilyPagAooyPajIoAKKMj2oyKACikyPUUZoAXNKG54pMj1oz70WAeH9acGqHPv S7sdxSsFycNTg1QBh0zTg465pDuT5pd1QBh608OPUUrDJt1KDUQYetKG96LATBqc GBqHcPWnBvelYCYH35pQ1QhvcU4P70DJQ1ODe9RBqUNikBMGpQ3pUQb3/WlD0WGT hqUGod3uKdupWAmDelKDUO7nrTg3vSAmBz0oqPd7iigVjnqKP51q6FpqXk73FxG8 ltb4LRp1lc/dQe5/lmtZOyuxRi5OyHWOjq1oNR1F3hsuSqoMyS464HYe54ratLpI ru7srOCG1WCNZFMZ+Z14LFnYdgc8Cqb3tzdg6rYOxmhj2Xdo4G1Y/Zf7mOMVXsrl dS8SwC1C2QuUELFvnC5GDj2rFpyvc6ouMGlHr+JpaU9xeQXRuLieRlnZU/esGZdh ICYOM5ANVNL1O/OmXNxc3L3CxY3QyqHG3+9zyRng81ux+AdVniEj62vzneCFYDI4 BrG17SLzw9p6R3N+k5nkZCiIQQvVuT2JqFKEnZM0lCrCPNJNJEP9m2usWkVzbxJp 91MxWOMv+5mYdQpPKn68e9YE0MtvM8MyNHKhwysMEGtcCTWdRhFnbhbS1RRtlPyR KOrOfc55q/qaWmt2ry2kvmXUCF48/eliU4IPuOoPcfStVJxdnt+RhKCmrrf8zlqm tf8Aj5Tr36DJqEHvUtrj7QucY9zitXscyNP5vWX8Ylo+b1k/79im/u/9j/vo0fu/ 9j/vo1nY0HfN6yf9+xR83rJ/37FN/d/7H/fRo/d/7H/fRosA7Desn/foUfN6yf8A fsU393/sf99Gj93/ALH/AH0aLAO+b1k/79ij5vWT/v0Kb+7/ANj/AL6NH7v/AGP+ +jRYB3zesn/foUfN6yf9+xTf3f8Asf8AfRo/d/7H/fRosA75vWT/AL9ij5vWT/v2 Kb+7/wBj/vo0fu/9j/vo0WAd83/TT/v2KMN6yf8Aftab+7/2P++jR+7/ANj/AL6N FgHYb/pp/wB+xR83rJ/37FN/d+qf99Gj93/sf99GiwDvm9ZP+/Yow3/TT/v2Kb+7 /wBj/vo0fu/9j/vo0WAdhv8App/37FGG/wCmn/ftab+7x/B/30aP3f8Asf8AfRos A7Desn/ftaPn9ZP+/Ypv7v8A2P8Avo0fu/8AY/76NFgHjf6yf9+xS/N6y/8Aftaj /d/7H/fRo/d/7H/fRosBL8/rL/37WlG/1l/79rUP7v1T/vo0vyf7H/fRpWGS/P6y /wDftaPm/vS/9+xUeU9E/wC+jR8n+x/30aLAS/N/el/79rRlv70n/fsVH8n+x/30 aMp6J/30aLASgv8A3pf++BS5b+/L/wB8Cov3fon/AH0aMp6J/wB9GiwEoL/3pf8A vgUuX/vS/wDfAqLKf7P/AH0aXKf7H/fRosBIC/8Ael/74FKC/wDel/74FRZT0T/v o0vyf7H/AH0aVgJcv/fl/wC+BS5f+9L/AN8Cosp/sf8AfRoBT/Y/76NAyXL4+9L/ AN8Cio/3f+z/AN9GiiwXOf4FdQHsNPtLGwvJbiI7PtDGE4DSP03H0C4/76rmkG6R F7FgP1rrNQYtqk6LqtisSTMrQTpyAvy+h7KO9VU3SHR0TZj65dtLdBPs8ELBAGeG Qt5o6gse5qXwhB9o8T2iAA43Nzx0FZFwYjdTGAEQlz5eey54/Suh8DSeVrzsApcW 77FI70TVqbsOm+aum+56XA90I3Cwzqsx2nnPlgLjK/jXI+ObRv7CimZJMxTKm6Rs s2VwWP5V2Ia4ZIUgMcQDB5lZSNyEZwvvmsHxrOE8N3kMoK58soQPvMT+lcFJ2mj2 MRFOlK/Y8tilaNmAdgjja4U/eXPSuhWLTtGgttUie7W5Zt0ELsvzLnktgfdIyPxr mq2bRNPezS6vZfMaNSnlF8FmzhR04UDmvQmjxKT/AK7FbWbVLPVp44j+5YiSI/7D DI/Q1WtM/aUxnPPT6Vo66Y3j02WJtyNbbQT6K7KP0FZkDBZlLYx/tdKcdYiqJKbs b2n2F1qV6lpbIxlcEgMQBwM1WYOjFSsmQcHpWx4GmRvF1qqmHOyX7pOfuGq+n6NN rCX9zbyWaR2sgEhkkKgZJ5z+FZOVpNPY2VPmgnHdt/gkZ3zf3ZP0pfm/uyfpWjqe gy6fBa3EU9nc29y/lRyROSN/pT9S0KLTIp1l1LTzd267pbcO2R7A9zT54sTpTV7r Yyvm/uyfpUksM8BAmhnjJG4BgBkV0GuaXa2ng/Sr5JLJZNmXIc5lz6euK0rO1uNR 8Y2sGtSWcxjsw6oMjcpHHHc1Dqq1/X8DRYd83K99PxOK+b+7J+lHzf3ZP0q/caQy DVJY5rOSKwILsjkghjxio7bTTNZ2l60tosE9z5ALMwwe+far5luY+zle39dinlv7 smPwo+b+7J+ldzcaDYp8QbaDNl9nkXcbfd83CDqPc81xutww6frFzbrLaOqsSDG5 IGe1KFRSdkaVaEqabfexbttDvrnSpdSVQltHnmRwpbAydo71m5b+7J+ldZcWKS/D myl+1WaiOR5sNIcNwflH+17VnweFmdbaOe/sILu6QPDbu7ZYHpn0zUxqLW5U6D0U V0T+8w8t/df8hRlv7sn6Vr2PhbUL2W8iAtIntTiQSSED86pajpklhePAHtZwoB8y NyQatSTdkYSi4x5nsWBol9/Y/wDahAS352hnUOwHcDvWblv7sn5Cux1vSHbwfo7C e03W8Z+Uufnyei+tYM/h67g1mHTG+ymWQIQwY4G4ZqYTTWprVp8rSXl97MzLf3X/ ACFPjSWWRUjimZmOAAASa1rbwxcy3N6k01pBDZtslmZjjPtS2em3dh4js00+5s5Z SwMUysSvPqKfOuhCg9L7Mow6ZeT213OsTqtpjzgxAIycDiq0Uck0qRKr7nYKOnU1 1dsl02m+Ljd+Q1wzR7ypOC285rIGi3OmalponNuJZWSQxqxzGCeM+9JT3v8A1oVK CSTW3X72v0KF7Z3Gn3klrcI4ljOGAII9agy392T9K6fxDo1zfeINZux5EdvbkFpJ GIycDCj3rmBbzEgCOHJ6DcaqErq5FVKnJr1/MTLf3ZPyFGWx92T9K6JfBlwWS3e8 sEv3XcLYu2fpn1qnpnhq71D7Q8jWltDbnbJJI5wG9KXPHe43SmmlYycv/dk/IUvz f3ZP0rU1Pw3d6XaQXMjWkkczlUaOQkEDvV3wfpCX+o3QukttiWz4VmJyT0P4UOaU eYI026ipvRs575/7sn6VPaWtxe3cVtCrGWRtq5IHNaFr4ZnuJrzfcWUVtavte4Lk qT2x61e03Q59K8UaU5e2mt5pA0c0TH5hSlNWdhwpttN7X/Wxz88MtvcSQSI++Nij YIxkUzLHtJ+lbGp6Lcyz6rqLfZ44I7p1XexzIxPQUWnhW5nsbW9knsYLecn5pJCM YOKfOrXYezfM0v6Wxj/N/dk/Sl+b+7J+lasvhbUI9aj0xUtXkkXekgc7Sv8Ae/Sp LvwvJFZTXNpd2V2sH+uVGIKD19xRzxF7OWumxQuLC6tbO1uZEbyrlS0eCCeOOR2q sN3pJ+ldHqdlPdaB4bt4UjaV42VRuI5Ldqil8ITKsyQ3ljPdQqWkgVzkAdcetSpq 2pcqTv7nl+VzC+f+7J+lOjSWWRY445XdjgKoBJrU07wzPfWBvZJ7O2gLbY2kcje1 WbfQtT0fX9NSJ7Vbqb5423EgdRz603OOy3JjTk0m9nb8TCZZI2KOkqsDghgARSfN 0xJ+lWdRhuZNTunuBA85lYyMGOCc81WFtJ/ci/76NUtjKUop2uHzH+GT9KKX7M/9 2L/vo0UC549zAQ4kQnoGH860tchZ/Ed6kaMxknLqAMk7uR/Osw9K7FNZS2sLS+ZJ GWWMRv5WAWkQbSjHqARtPHpVzbTTRdKKkmm7HIzQyW8zwyoUkQ4ZT1BrX8I3AtvF NixYKGfZk+9Q6taXbBdRuIVh8/H7lSSyDACk9+cdfauh0jwFcyWCalfXa2TDDxIw 545G70zUznHk957l0qVR1PcW2p3qwLst3kbMiMXAJ3FGzjP5cYrlPiNIsGmwW4A3 TTs3HoOc/nXRpOUlYfbxJLIMuZBkRqT7dD6etZuv+FoNZ+wRzam6vCjL5r4O7PT9 a4qbUZps9evFzpOMFqeTU5o3jCl0ZQ65UkdR6itK80G+sdaGlzIBMzbUYnCuPUH0 q/Z3lwLlNIlslSZl+zt8mWfjC5z0UdePSu9z0utTw1Td7S0KGqqI7LSI+cralj/w J2YfoaoQZEy43Z7betXdcuI7jVpRCcwQgQxH1VBgfyqjFjzBnGPenH4QqP39DrvA xc+LrXPmkbJfvAAfcNTaYX/4RHxNnzP9bFjgZ6msHSNUbRtSjv7dIGljDABy2PmB H9adBq8lvpt/YokBjvWVpGLNkbTkY/OsJQbd15fmb06sYwSf978VY3Ip5Lf4f2kw 8wtHqZbGBngDirbvo3iltRnis721v1ha4LllKkjtiuZj1l49Ii00RW5hiuftAJLZ LY6H2q/J4rAtrmK00rTbN7hCkksIbcVPUD0pOD6IuNWFrN6WXTy6FjXi/wDwhnh0 jzMmKToBnqetdGpb/hYenD58fYV7DH3K4iXXDP4fi0ia1tJEhyIZju3xg9hVg+Kb r+3LbVhHbCaCNYguWwygY5+tJ05NWt3/ABKjWgpJ3/l/DcuaaX/4RnxNzJ1TGQP7 /aglz4Gsf9bn+0G7DPaqVt4lNreXksWn2At7tQs1odxjOO/51FqmvtqNtb2qWtpa WtuxdIoN2Nx7mq5ZX2/qxHtIKO+trfjc6y43f8Lbh+/j932GP9VXFaiZBqd3jzse c/ZfWtG58Vz3Gq2ep/ZbKO9t+TKm7MvGPm/Cs3U76LUr57oWttbl+SkRbGe5ohFq 110FXqQknyvq395u3xf/AIV5pn+sz9sfsM9DVrWi48Y6NjzP9RbdAMVzcurPNokG lMkAghlMqsC24kjFakPjB4xbPNpmnXF1bIEiuZA29QOn5UuSS6d/xKVSD0btt+B1 bMWHis5b06e9ciN3bf8AkKZp/iCdG1GGTyXOo8yNk5znPFL8p/u/maIxcb3OPFTU mref4ts6HVs/8I7oXDZ2t2HrVzUN3/CdWQw33YeMD0rnrrUXu7C0s3WMR2wKoQTk 59a6Sw1XUG1bT7W602EXHyqJyh37Mfl0rNppfeb06kKkrX/l/BWsVpdUtbTUtYtL 62lngnuC37sgEEGnxWdrbeINGuLITLBdASbHIJU5PFUbrU4bTWNRDWVpdpJOxHm5 4+mKgm16aXUrW8ENvH9lAEUSZCqB2pqD6f1oJ1oJ+872emmq1vudHoskEV74ge7B MCzoWB6ffP6ViajFdw+Kgbl3kZ5ldXAGGUngj2qmNYlEeopsixfkGTk8YJPH50Pr MslrZwSpE5tG3RSEncB/d+lCg07kzxFOcFC+2v4v9Dp/FqvPZymzJ8uCfN1GvUsQ MMfauLjLebH/AKz7w7D1rSTxBcJqlzfbISblSssRzsYYxWUSm4soVecgAniqpxcV ZmeKrQqz54v+un9dzq7rP/CxIfvY86Pt/s1BNn/hGdY+9/yEB2/2jUK+KZBIlw1h ZNeKu0XJB3dMZ+tQ6XqN5a2t5ItnFd2krgziRSV3HvUcskl5WN/bU3JpPfmfpdE1 /uHhDSvv/wCvk7dsUnhUn+1J87/+PSXqB6Cp9duHuPDOlySxRxFpXKxqNoVccYHp WNpmovpd59phSJztKMr5wynqKpJuDXqZzlGnXi29Eo/kjY0kWp8LX323zxD9pT/V gZzirFrf2c+p6JaWIuNlvI2WkA5zWRba4bWS622lq1tcnL2zZ2D0xSNrQF9bXMFl aW/2c5WOPOCfek4Nt/10KjiIRjFJ7WT013vubPixWmghntGb7HFI8bxqB8kuTkn6 1R1TJ8I6L9/rL2H96qcOtTRPe5SKSK8yZYmJxknOR71Bcai9xptrYssYjtt2wgnJ 3HPNOMGrLsTVr05uck9ZK34r9EddHn/hIdG+9zpv/sh61g6GW/sjWvvf8eo7D1qD +37kXtndKIlktIhCnXDKBjn606518y2c1tb2NpaJP/rTCDlvakoSWn9blyxFJvmv tf53SRsQE7fCn3upzx/tVX0sn/hK7/73+ruOuPSsd9XmaGwRRGhsf9UwJz1zzV6T xO7CdorCzhuJlKyToDuIPWjkkCxFNtNvaz9bJL9B16T/AMIdpR+b/XSZ4HpWtlv7 b8NZ3f8AHuM/r1rGsdTu7LRljfTobmxaQmMyoSFfvir+vX81pqOjXrKn2iO2DFDw AcntUtO9vUuE4KPPfblv8mjE1It/al39/wD1rY6etVgzf7f5Cieb7RcSTMEDSMWI BOOaZx6L+ZrZLQ86UrybQ/Lf7f5CimfL/s/rRTsK5yWK2vD2oJBM1ncOEhmYPG7D IjlH3WI9D0PsaxfzpK3lHmVmdMJOMuZHWpaXuo61JFdpKLe2I3ozDdKxOVQN3yeh 7Ct/S/E/mam8Ooxvew26qsc8eCqnHO7plu2fauU0zXo8W8Gol/3BHkXSjLR+gYfx L+oq5Bo5bToLZ5BJZpcGZp7Ulg6kccAZDD3Fc04dJHfSqNa0/n/wTv4tb0JBJLZ3 tum4/vYypAJHrxway5fFekQTOtnAbm4ucIu7PktjsHPb2Ari9PkcWF2XZhM9zkb5 QjY2kZIPUU/Q21Iaa9vDb/aI4phIsUsZKMO+G6LgjOcio9hFXdzb65OVklb5CXN1 /wAJKjC5uPLvEdgFMbMqKM4AOcBfXNKb6507Q4pbwqb50aOzBHzpGeC7Hr04X8aS aSw0e8uLoss91KxZbOKQmKP/AH2H3uew4rAu7ue+unubmQvK5yW/oPQV0Rjf0OKd Rx1b97+vxIafDnzhgHPt1pnanR48wZK4/wBvOP0rV7HKi58/92X81o+b+7L+lM3R /wB61/JqN0f961/Jqgof8392X8xS/N/dl/Naj3R+tr+TUbo/W1/JqAH/ADf3ZfzF Hzf3Zf0pm6P+9a/k1G6P+9a/k1FgH/N/dl/MUfP/AHZfzFM3R/3rX8mo3R+tr+TU AP8Am/uy/mtHzf3ZfzFM3R/3rX8mo3J/etfyaiwD/m/uy/mKX5v7sv5rUe6P+9a/ k1G6P1tfyagCT5wcgSgj3FbEEpmiD4bPcEisPdH62v5NVmyuI4pSrPbhG9A1S0RN XRr/ADejfmK008Q6vHb+Qt5LsxjnbuA9M9axftNv/wA9YPzNH2m3/wCesH61Dinu jOM5w+FtE/zEkkMT7kUfN6N+lQfabf8A562/5mj7Tbf89YP1p2I1J/m9G/MUfN6N +YqD7Tbf89YPzNH2m3/56wfmaLBqT/N6N+Yo+b0b8xUH2m2/56wfrR9pt/8AnrB+ ZosGpP8AN6N+Yq3ZanfacWNpNJHu+8OCD+BrN+02/wDz1g/Wj7Tb/wDPWD9aHG+6 KjKUXeLszQvb+71CYS3cskrjgZwAB7Cq3zejfmKh+02//PWD9aT7Tb/89YP1oSts hNyk7vcn+b0b9KAGJxhvxIqH7Tb/APPWD9aT7Tb/APPWD8zRYWppf2dceq/99f8A 1qP7OuPVf++v/rVPYX0E1uB50ZZODg/lVn7RD/z1T86i7OlUotXM/wDs649V/wC+ h/hR/Z1x6r/31/8AWrQ+0Q/89E/Oj7RD/wA9E/Oi7H7FGf8A2dceq/8AfQ/wo/s6 49V/76/+tWj9oh/56p+dJ9oh/wCeqfnRdh7FDbK41jT0KWt1sQnO0kMB+BFVrmC+ vJ2nnmMkjdWZqt/aIf8Anqn50faIf+eqfnS63sU4tx5W3b1M/wDs+49V/wC+qX+z rj1X/vqtD7RD/wA9U/Oj7RD/AM9U/Ondk+xiUP7On9V/76oq+LiA9ZkH40UXY/ZR Mbxv4QbQLr7ZaAnT5m4H/PJv7v09K5GiitMPNyp3Z0Y6nGnWajsFSQXE9s++CaSJ vVGIoorY5E7F/wD4SLWQAP7RmOOmQp/pVe51XULzi4vZ5B6FsA/lRRRyR7Fuc2rN sqDgUUUUyAo70UUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFACYoxRRQAYox RRSAXFJiiigBcUYoooAMUmPUUUUALikxRRTAXFGKKKQFqwmENyA33X+U1t/lRRWc 1qb0XdBj/OKX8vyooqDYT8vypcf5xRRSATH0ox9KKKAsH5UY/wA4oooAWiiiqS0C x//Z ------------jGz3yMC5KsmXM7YKH5bacL Content-Disposition: inline; filename=image004.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image004.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke46-filer/image004.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABYAM4DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCa CyjeUxRzLLcNvWKCJslgMkY9wAc0huraxlSa4u7e0lnGdkzfKCDzj3HArttek0/Q tKsdRt9MhWVk8sSw2+5l7Y46AjNefeKNA1XxBpujNpfh24dkiuEePbyPmX5mJ7nt UWvPlOf2Whq75msBeQpEzNjBA+VgRxz79qdJYXsiiV28ssgc7Twpx0+vNX/D2geJ fsRtZ7Y6fttljzOA8bYGAm0deec9sVS1Hw74yl04AaRDD5TF5ityAGAHUfXFYSnN R92N2HsiQW6RW6GSd9ygqUUZIq5FcLHvhlImgA2GTq2fQ+/NYlyqjQo9SdGN2IN0 kAzuifBIHuDyR9DU/h25utU0xbiOWLazHzG6YY/zwCKrWyTJ5TutE0bT5rDzpo2l ZpGQl2yMDoKyb63sUt5fLZVXaTsC4PHvVX7Tf+H7G4ms1N9bxo8rQ7+HY8H9Ofwr M0O5k1Xw3bidZRJKhjmkc4xkZ49sYGa2VSKVmU0rFzMrMpLqVyeeOPT8KXzGQOPM G5eF9zW7oHh+yk0r7WrB2nLMrOvMYXI24/DNVrnR2uhGsMduJhyu2TGTjvVKF0Lk ZUhukkGCwDEHIJ5qwpR3XO04Xdg8Ypkfhm9+TLQiQjjDZ4PH5ipx4cvUlWFVmlkw XbC4Qe2/ufaocGmJQbZZkYQ6eTLZOJyCdzDn1BFTLZwSjHmTQsY8qZY8BiACce2D VS90PX1sD/Z9vYm7yABdScYPUcfpUOot4wWzt21m58PWBaVYYWzIxaRuAOB1NWmb chpHTroXPkmEs20kMOhAweKhaGWLaJEKlvu5HWtyGxvkntzPeO92kZJIH7vPAOPY 1U1LS7x5cw3itcR5kClOAWPp9RTuKVPsZoLeZtYFGHbFODkA9wO+Kv39lNdxAIHk upIgs0iYBikxwwHpnPFTxRXB06WLyN07Ao77MbmA447VRPsjKz8vOfb2rnvF+o3N jb20UBaOaSTBJ7HBxn9TXbyWf22NLlYys7FUPynC49K858Z6J4k8QeIftEWizvGE VEkjwoYLn72T1yfyrGs3yaDVOz1Os0GK5m0bTTcLOGkgBaR1yxx3I962RaxljuWd /mzxHjFS+Df7WHh2CLWbM2txCBEqtIHZlUABiR3PPFb+KqLaRcYJHOfY1bKrZ3Tg cDJCj8KwfHfhfUfElnp9tpsTIYDljO+IwMY6dST6+1d7HFsYnJP40jzqsmzkkDtV XZSSXQ4PQ/BEOnaRa297p2n3N9HFsluDGW3/ADHA59sVpS6Tb2Efmf2bZIGbGI7N P8K6bzlACtyazdZtzqVrHEkzwYffuHXoRiptcdzYMKYACrgdtvFOwayItea4iEtv p1xIhPysSqhh68mspfGc010kEWjTAMyAu8qgBWOM0roVzT0HQo/D8FzDBPNcLc3U l0zTHJUuc7R7DtWjcRG4tpYHJRZUKEocMARjg+tS5xnj8fWquo3b2em3V1HF5rwQ vII843EDOM9qduwHKn4ZaI9q9vLc6lIJGBZ3uSWOBgc1Jb/DbQrRVRHvDGowqGbC r64A9azdA+JN9rt1bImhpDFJcRQO/wBqDFA4YhsY5+7XoJ5GKFZiaR5V8UNLh8Oe CEm0yWeGQTpbZZ8jY/3s5+nWuP8AAd/u0u7gebfB18px09cHqeB0r0T4zsI/h3JI UDhLuA7T3+b/AOvXjHh7WZdMmhWO1ggmVxucjLSA9j6cZrCtpG8UY1Ek0e0eHbie 71eCGzmMW2J5CkyHDJ0z+bD8jW8/hOXBaDUWglI4dYwdvriuX8A6yNV1OUxki58l ghdPlMYYZI9eeK7W7uNUgeEJLbMJJCpJQ8AKT6+oFaUp3jdG0dh1roSQ/Z3nnMs8 BUrJt2nA7Ee9a/HSvO77xZr0TyLHNp4KQSSEBCTlASR19qpv4t8QNdSRrfWyhJNv EI6EZFW5NlHetoNi+qHUWEpuC4f752ggDt/wEVPqGl2WqJAl5AsqwTLcRg/wyKcq 34VzvhW+1DWvD9td32pOLmV5UxHGqgkMQOMdgKsa3Hd2ek311HqV2ZLa1eVV4ALq pIzx3pJgdNjnPWmhF8xn2DceCcelchb2V42k3M82sXzmW1SRD5mPLYjccYHvj8Ko 2tneS+MbjTm1fUJLaCG3uNjS9d5k3DPpwPypgd8FVSSAAT1I707I9f1rKGkWeEz5 rZPeZjUMmiae0qOYScMRzK3c/WmBs716bhn0zTDcQp96ZF78sK4m8srW9ttRuY7E 29/bXIs4sSnDBGDbh7EE/lXH6kLqLU54bdpmXzbYIoBIAa7KtzjoU4PtQx2PYhqV ipI+2W+e48wUPqVkgBe7gUE4BLgc15h4w0mK1v7aKxgdEQ2afIucg3HOfwzn2rQv X/taXxE7W3lrFCsESAfKdkrjeOOpwPwqXcR28uv6TAcS6jbJj1cVFd6vAkcc0IE6 SAMpVgBt/vAmuDm04v4U8Q3E0BaSNbwQKy5Yqy4GB1+ldVpcSx+GdHWTbEy2MK4k 4wQgz+NMQn9vyvMwawjCIPvicHk+2Ky5PHejXDtHDfaY7Rn5jJdYAPPHA61qLd2E V0Fe6t0YckA8149ptvaLcSGPTI3JDMTlATlj+nFIbv2PUdCv7fXNInstKu4rmKNW ijk3Ydl6byD05JA9Rg1em0K7lVkVBEpVF3A9Nveub8PX+p2Om2h0m30lYLiGJkZo njcjcI8MOvHrWnYeJ/FF24X7Fo7EPtYfaGVsBsFgCORiojayuLQ7Ytk57VV1EBtL vAzJtMDgl+mNp6+1TnGTioL5lFhcl9hUQuW3LuGAO471qI8e8JS202oQy28cCp/a Ni6oibDGPLZSR/eHT869s714to3jq7vtesorfT9H+wvqFtbo6W2xykoLbh6EYxXs 5yCcYqIjucB8aFVvhrdF2CqLmA5xn+MV876c0qwFisZGc7pH5J44H5V9FfGOKS4+ Gt7FDG0khngwqgkk7x2r56h0PUFVHj0y+mPQEW5+X19qp2tYxrRuj1T4W3LDxPm6 ISNrOWQqBwg3LhF9hknHvXrbalog3+ZdIPLALb2I2Z9fSvGfhqbvTvGUVzqFvLY2 wsZUL3Pygvlcde+B0r1fUIU1fTr6K3vbTF4ibZBIDtwR19elZ01yqxpT+BE8+o+F raUxzz2McrDcQ+AxBpo1Twk8jIt1ppc9QGXJxWdqGhz6rrf2qaS0cxRyoFC87HXC Zz3Hesf/AIQbUUvRdeXaOnnLJsHUADB/HvV2ZZ2EWoeHWCtDeWeEyy+XIMDPXGKm S80Wfeq3du+MhwJQevY1jeF9DbQ7BLa5tIzL5kh3ogICliRk+uDVnSrWOw1fV5J7 dFW/u/Ph2x5LqsaqSfxBo1QGn5mkEDE8AB4A8zAxQk2jnDJcW+SMbg4yfbNV5r6K 1kna5sFSzhiVxcED5yTgrt68cH8arRa5oc93aWixxNJPnaBEMKQAeTjg1MqkYy5W 9QNVJ9LA2rcW5/7aj/GhpdMAIM1vjr/rB/jWNBBYxavJJFpMbRtatItztXY7bz+7 x6nrWa8Z1eXQLufRY7cTWszXUbKMW7ELtVvU54qwOpVtKdxiW1Z1/wCmgNTBrHZl Wt8Z6hhXOX3h7R7uxW1srS0jSG6jlkZVC5Cne3PWsTQxpn/CXamkgtio08BVVQIm G5juUH+LBwfpUSqKLswud8hsQWCyQ5PLYcH8+aUfYXKlXgOOmHFcZ4bsLOy0XTYx pdm80u1JWY/MqsGPP4AAVb8QeH9LttJupodOhWRgiLsU5454xVXuB1G2w3bswE9c 7hWdqlktzJwT5e0cKcjFM/4RXQ5FCvpcH3VB6jr+NM1OG4jjS2smNvDEqqvlvg4x 0qgKCaJGspGyTBOa8lt9AhjEqyXUDMWyArDgZbHOfevTU03UBNIxvLlt2Aoe4JAG D2rx7RtN1K4t2DRxMuSwxGpP3mGajWwHrGuMug+HbWS5fOoRW8cfkk7mVSwOSRwc Muc+1Yltr01v4bTWbTyDd7yjA8sMsBlvY4J/KuH1bUFaGytbjVtRlijXc6NKS0TD A28jNQx6nHHEyvJ5yFCipCRkDPXHcjj8TXmV5z5rw9DmlWSbSPddB8UwayrK4ERj iWRnLYD5OMgemRW1ft5emXjjnEEhx6/KeK8K0XUo5rgmCV5JHh8z9zzJvzk8NwO/ Hqa9sjuRdaAZ7VslrUlQSCVbZkBveunCVp1E1PobRd1c8F8H2txAdGaWGUMdTsJS ChyqgOGJ9gT+tfRePmP1r550Dx/4p1G/06O71VAsl7aRskcCLuR2O4E4/wBmvocn DN9a64qw+hk+Jb7T9N0Ge71WOWSzj2mRYkLN14OB6GuHb4geD44t8OianJGZFjBM BUM7DKjk9SOa7bxPb3d54duobBEku22mNZCAuQw657VyFpoHiGaCKO7s7JJE58wy ghmHfH4US3Hchk+IegQeUq+FbotJGk6CRUG5HbYp5PdiBTE+I8G65W28IAG3ExkD SoDmIgOB+JFar+ENTvZCbiLTAuU2rknG0gg9OxGam/4V+XjuEaW2UXHmeaUhJyHI L46dSBRbsF2YU3xF1gW8DW3hayzcvNHEhueT5Qyx4HT0+lOh+IXiS41w6THpmlxS K5VpTI5XAjDnA79QK31+Htsq2oe9ZDaF2hKpjaXGH6nnI/KmL4I0q3vTef2tJFdM cmZZEB5AU9fYAUtQJdK8S+JdRsDfHS9PRRJJH5AuGLko2DzjHrVX/hLL2XU7T/RJ HbzTFGkUgCsW6BiR0HP5Umu3Uvhe0W1tomks53wZlYEs7/ez3BPXI9DXOeHZLiO+ huEj+3TR5nWOGTIbHB5PcdvWvLxdeXtYwi9OoJmj4o8Uy381zp82mTW0kQVUBkw2 T13DoR3BFcpa+If7H8Q2UMEYkW3kEhjD8kMDuIz1wcnPpU2vMNR1C4ubO+aW0SXZ M82QwdQT5e369vYVyZtWvNYZ0aSOVVCqsZxtQg8sfTAz9Tiue/NVcpMznJp6HtXh zx5p93pluuoTk3gB8xVtmA4HLcdvet5fE2gyWn2oXkf2Zhv84xnYRnAOcV5R8P3K TNLbTvN9qjaz37N32WQsSBIO28AYYcV11xaappHhLR9Ok2/ZLawlt9QREDfPsHlk ewYHmvVozl7O8uhpF3VxPEXj2xs/tFvZRQNEokid/wCLfgHKgdVx39a8ktNa0t9R ilNm1xcgNIqCQpG5z0z25Gak1TXEF0tukgdp2CRK4CsgcYLMfr2FcnqGnx2cEM1r dG4t2maB5ANueAehrlhB1p3qadjCc3ex9BfD3XbPXr7V/tjWw1R5d8kUROFRQF4P Qiu+FnbOoAy2O4bPNfL3hJ0tbxbsqIbeaWLzFBziHd849sjr9K+h4fD+httuLSBk EhwDFM68AemeK7qTVuVPVGlOalG5snTosn55uf8Abqhqd2tkQqQ+awwDuY8DFVW8 OWhuDIlzqURwo2pePtPHoT1q3d/ZrQIJ5tq7QqlzknA71sWYD65fb5WNlbqqqSpB ZieDXi4S/m08vBDeqd6ggzBM43cjH1r26fVtK23AWZmKIwO2M4HynvXjuhXS2BeS +vrW4tygGYXaUhySRkdOm7mpd7DVuoy8fTtW1e7udG2SREBXhdvLblwqEqep5PA7 Lk81m2dmYIgVDCOBzl2A+Y7j932JHesyaeS5Espto1divlGIYywwCcewq5FcKwdY naGRGUs0inacngY79RzXnVoyt7p5spKRtaPfTWEMsK2sMt3PN5ZZyMsBzhu2Oc5r todT1Sx1ayjWS3lgl3GWGxGRJGBsJPfgHPr8teYPFMILiKDTJo5Q6NcHBO5ScHHo uRXR+Hrua31FWSOeOeIsXa3wWK5G0Aeo6H61g21qnqdFKdvdZW0HwT4gguNNuH0i 4VYr61k3OoXEcbtuP6rxX0Y/DkZHWvmzSpNbkvJp9R1S9mjjntvJBuiQpa4UEED1 X1r6RfBduO5r14O5umrGX4juLu10KeWxkjjuN0arJIm8LlwCdvfg15bL4s8Uwahq tteeI4rZbOeOCF0tUG8vjG4Hp1r03xZbSXfhW/ghtZbqV1XbDDII3Yhh0Y9PX8K4 GLw7qslwXHg8OzndJNqWqKzSen3R1HrTkHUz4r3xLql3Ci+NLvyniLkRKqk4JGQQ OBSQ2WqXOo38V3r2pTwKsnkH7aV525QcehzW7a+FfGMd2zx2/hu2tCSVtiHk28Y+ 8ACeeaztbudQ0m4XTLp9LEmFLyWlqUC56YLHnOMYrGtWVKHMym7K5hanpGPJR/ts +bhSzNcu/wC78hSc89C+fxqvF4chfxdLK2nzPpySqYs72XaIgB/49n8a67S3udWW Bn8U3Vo0kqxJFb2sZXLZAGSM5+Un2re1LwvJp9n5r+LdZd0O5UknUKx64woGBUxq xnT5kwv1PPA/9l2kdjLuhnDsWXdvKhsBRjsB29M81NpryaTd3DaZdSskOW3R/KGU E547+mO1F/qK3V3GbeCOCJZQkIaQSGQt94s3VgWxx7VDYRQn7XE7osSjieDKv83D bM+6n5T1zXiOzm3czvqM13VXu7GGQ7ZI7T51swApDt0dmHXbnHPNcudcNpHPAba3 luWOd6lsKeMD3AH4c1q7XjXDRkAxtmZxlVCnLEj1C8AepNc9NYzrHPDHIouHi8+W SZwDED2x2JG388V24flnfn1MZyZ0nhLUxFrlrrkrs0kUXliCL5QSPlQH+8B1574r 0DU/H2q6f4hjuI4Xm0t4/wB9ayxhXj7YXHJ7Ek8YI9a8ns1uNJt2uXnL6jAI2aMc CIHsf04q1q81758Ul6XL3Kj98knzuvGUUdunftj2rRTmptR2HGraNiLUrmPWvFry bY7C1lleZHYbzFxltx75PA7DNUFuLBIvs1nf2zb7tY988ZxIrbgXP91Rgcdc81Hd NYy3ENg4fMmDIVc7t+T94+w4qpDplpazukW27kCiE+UcgyHnd9AeOPSt42dnLQhS W7Oii0K81bV7ePTbGGeMyqJII7orE2OCwbqBww+hr6NtdBhtbC3tbaa5t0iQABZN x6dyev1r5fs43OptYG9jtrqJFWErny5pAcgEjkbhnn1Feg+EY31C8ltjqWp28YtI JyY7ttwkZ3Vhk544HHtWtNtbm1FpK57G+ly7wU1G4UjsQCDVe901bi4y4aQ4UE/Q YJrzfQ7zxHPpDXI8WXnmLJMiiSFHX5JCi5454rvtTt7iWFZJr0RwxR7pJt2wfd5Y /qa15tDXm7Hnl34z0/S9R1zStRiLX1vMyW6Km0NGeOT6gHOe9cevhtYdOG2C5c5Q LhyuRhuf1H51i3j3er+I2RGeY3QIaVoy58sZIf1xxnjtVyxjF3YsralFeu7hibqR gV2grxgjjnj8aw53FXfUhTu9Tl1vPtGoSmWAMzne5YngE549OavWxBjA+1Ltyd5O d69gAOn40UVdVaWOOcVdmj/a2oiH55DHFcfJuLfNgcAfT3966HwdDcXNjdXkMUtz cLKh2wOMuvOQV6ngYJHqPSiiuPlile3UqirzVy/o/wAO9dtJbhp7qxtUleIkXE+G /dyiQHHcYGBXsdx4g0WCRzPq1ihB6NMOOaKK7oaLQ7VFWOe8S/ELRtP0G9m03ULW 7v4490MJBKsdwHOO3NeZL8YvF8tzPbx2Gm26xrIRL5DEHaCcDJ74x+NFFMZmTfFv xzNpFzd/2hbwPDNHGFitgMhgxOc+m2jUdf1W+tLC9vrl7meWKNi+0YmyxBHHTHT6 0UVz4uKfKmZVHoRNqEkjyQbWRtrIqo5Uoynhs/Qfz9aSCO9eGK2vlDTi4Mao07ZR Qmckk8/NyPWiiuL4VZGUG2Pvr+Gygt0HlNOqhV3N0dukjHsAB27mnaY5Er2iPC8m wTSHPyFsnLcegAwPeiis+SPsOYTZR1HXVj1S6unkJiFu0VvEvRgeCSOgPU1gTTah qlgIlhy5JklnbgyjGck9wMfyoor0aUIwgmkSmaVnm2kVcsXeIPctPyvPKg/ofypu tyoZllmlMewdVYMS3AJz6UUVMIp1EyItuVmZGlX6/wBpJJ5ck8j5UKOr8H8+31qu gvYpVjVGiI+aUL3IJ5I9qKK6/tnRLR2NbRLY71uba4aO/jkBScEHg8YC92JPFe9e EZNN8Q7ZbW9ubLVbaER3VnNCnmDGeeQCRnPP9aKKz5nzjpSbujXh8Hy2dr5FtJaN EWZmTYydTkkYPUnk1yfxMl1bRtQh1qwlmjRbZrW42xmSMkgfMVPGccZPpRRVzScT WastDyTV5lS8z9pvUu3QN5j/ALscrgkAdBjjHvUOmeGdVv3ZotBuLzcu4hSSF/Lp 1oorCMnGCSOZfEf/2Q== ------------jGz3yMC5KsmXM7YKH5bacL Content-Disposition: inline; filename=image006.gif Content-Type: image/gif; name=image006.gif Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke46-filer/image006.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODdhXAKyAHcAACH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACwAAAAA XAKyAIf////39/cAAADv7+be5ube3t7Fxc4QGRmMlJTWztYpKSlKSlJaWmPFxcVz e3v39/8xKTG1tbU6OjpCOjoIAAi9tb1rc3OlpZwQCAhra2N7hIStra0hIRmclJyM hIxaUlJKSkKEWuaElEKEWrWElBAZWr0Q3uYZzmMZlBDe7+ZzlN5j76Ux3qVSlN61 Wua1WkK1lEKEWkK1WrW1WhC1lBCEWhBKWr3m1hDmWhAZWu+93qW172O1OntKGe/m lELmGULmlJTmGZSc5t61xWO1EHvmlGvmGWtKzmNKlBApMTpj7+a9lN4x3uYZ72MZ lDEZpWMIUhkZhGMxWntKMYRK7yHmpb3mQr3mc73mEL3m9+9SGULm1pRKWu/mWpTm 1kLmWkLm1mvmWmtSEBmMY3u9Y3sQjKV7hIzm1r1KhGNK72NKpWNKlDGcnK3F3s4x UkqtvcUpEDpSWoTmpe/mQu/mc+/mEO+9lHOE7xCExRAQjOYZEHMZzhCEKeZSMRmE KbUZKb2ECOaECLUZCL1KWlIQraVzzqUQ76UxjKVSzqUQzqVCSkKUjHMQWkpaa2O1 7xC1xRAQWnNKEHNKzhApOiEIEDrW1t5SWim1Kea1KUKEKUK1KbW1KRCEKRBKKb3m pRDmKRBSWgi1COa1CEKECEK1CLW1CBCECBBKCL3mhBDmCBA6OkIpYxmE7zEZKe+l ve+E73OEOoyExTGExXOEEIwQreYZEJQZzjFapaWc76VzzuaclO8xjOYZMXMZ7xAZ CO+E71KEOmuExVKEEGtahKWczqVSzuaclM61jJQZKSkxraW95uZzlHN7nJy17zG1 xTEQWpRKEJRKzjExreYZMZQZ7zGltbUZKRCcpZwQMUJzY4S1jK0ACAAhCAjv1u+c tZz/9//3//fm98Xm91IQCBnm94zm9xn/9/fe1uZSOkJSWkIIEAghEBlze2vFvea1 pZRzhHMAAAjW3sXv7/e9tZxaY1IxKRlrY3Pezt5rWmPe5u8QGQhCOkrWzr339+bm 3t7m9/8I/wABCBxIsKDBgwgTKlzIsKHDhxAjSpxIsaLFixgzatzIsaPHjyBDihxJ sqTJkyhTqlzJsqXLlzBjypxJs6bNmzhz6tzJs6fPn0CDCh1KtKjRo0iTKl3KtKnT p1CjSp1KtarVq1izat3KtavXr2DDih1LtqzZs1v/DRwQcYA8cAjVAjCnkG1BtXIJ wo0oN6/BvgXtAvBbUN7BvQkJx22ouGSWxotRZikJGWLliZdJCj4oOO/kgZAJb0bL km1luv/oGhyQIHFdAIYFDvgG+qA5cIgL0s5Cm+Dl3qNnP34YeyC4zwgH5KaIe3lb grOT690rt/dC0QrxAhiAvCFugZkNfv+zvnDyY7adQVcykKKgObkF2lSSvXYAXnn/ BqSYn78S9/z/TAbZAAYUkI+BBSRYAGDytFFBBe0NRFsKBRZQiYIOFVibbAbkI9Bt uKlFYAWjAWBANSWSRpJhA2yAwIvV0GUYchWw0QECHRhg4gEbAFCABx7YN1Al13TQ wXZsjHENQQU40EGEA7WhAQLVrPXNAIsgYKON1VQg13JZ7GXAjS9W4JsBjdiIAABX AqCBB2y8U2VgHVjAhkFwGfAOmS++6EABJjqQAXoZeNAnAoZaMCee4BSQAQIO+OVB BhtsNoAHTiZkwIuGemCme+DE48CesBHkwBgIaEAmnEIWBOSfq23/4IEFFsDZHUEG FAroAOxkuSqkRwIgKJkdTGmAkBt8kEF75NXmQSMQ6DjYQClAqogiGXQAKJtsVeOA IhB8YKeEGezjwTsOYOrAAoMI1AEyGTjggAUZWPBOj9sVVMABHzDQSAb+qmIBQQ1k oMokSWSgQTf5AvDuB4MMAnEjDiwamDwdGEyPBWbC1aLBgyBQAIgDVSOAAILJY8Ai EEDgQANzhaeiRtUkoYgEEFwLwacCFUCPG+m4IYEbgzQCLqAbICMAlBUkwQEyMA+Q hAQCVMmWAQJEW5A91oBrTnEDcJDEIEQTPYg1OqoWGD3XSiCBzmkDgIAAiqiSBMMA pKCOKvQc/8AOdLApIoA9egEw2buDqLKAKqrcvI2OERwggIcAZJ344ooLkAFCk839 wQHSCqSBABxsVgAEAvQ4WgqNNH6wzXULBg5dGVijygGjiQ3uIBAkwTgEm8lTwDaf B0ut7xIkMcm1E2y7FgARkK7jAAjbrQDCqKcjkCLrJI6MG6q4gcw7AnmgjgL3GI6Q 3jg3YlDLk0igSs4ShN7BAXXfrMoEDkz7gTULgMABkKGAJMBDHWyZ2yCchjCbCcAD BynAOOpWwALCw30CyYDvINCIQUwCApPg2QYmkbjqQWABHOjfQRCQs8Spwhp22cA6 5ucGBUAAAHCByz9OOLm1QEABEkNdx/9mpplrKaID3viWIg4wEH/obhDMQAA9VAGt CFWAA7gTiAG6loS1vE1iA+FH1piFHmRQMQk6kgd6eteIRrBrEOw6gNpkwxZkQICK 1WjAFBVhjYGwQQAR20cbBGKyDDTiACosyAfgsSbrfOcCtkMAreZFr/ZcEWUCyZqW XqQBDTTCYsaBywdbl8hMqiJ0AGCDBJh4kEYkwQ1uGGQlwAUB4+FwAAcQGDLuRJBJ cMADFKpGJRCQBGSUUlgcMNoHCpKB5ZFPbhLgQOkMUoFtQKA9A0DdnfAzmWNt7wCb UwsxByGA8h0AeApBwDYaQQ8OGOYfcNnA3niZBQ60rGeaHEjteCT/EAYIYE0IUaBv MvA5NgVGAKc8yD+qYY0kPBMA+VDEAgQgLXmyEjx35EABmlW5AxwpBYpQhwYEgoxx HCkfCoCHAcwxgAFEYBIMGIQ6rCM4BWTwWnMh4kgqIcSScWAdBYBLB8QWuiyETwJj EMgVxwGoaiTvmtPKwtg+gAx8JSBrremNAdQxCA1MopRZoBovBfIGp9lyWmxQxyQA KpBKfA4dAmHG4BywDl56ABn2yAA4D/KBcfSvNzkEQAXOCRkDcACTlbPGfByCG0Ai QBUSwJtAOGANwg1kEgeYAHRo0wYJIGMR2gHA5zZHkA0cAIoK4EBBlghBgmQAHjf0 4To68LnN/zSCAwsYSBbs8QFFUA5XB9AobCxRtYR8QAC5LVkSMOmBczrvIOJDAAOs 8Sm1XEMdEgAPADwAAXqwpRJqhdlAFoAOfGVAcwmZW2w/U7MDPFcg3TjAJHgJGAAo AhmKqE021+EA2lRDcgVhgzU4YCbyZDMdOvoHAw4wMHlkDVD/GAQ8kgoOBOBPA6pA LAAkp8INCNBMKdKpRipRTLYC4B7zoYsA/yaQeiLjpUlgyxUPkIWwQXaQ6ksB4xa4 DS1mLR70sYAAHJACeCggOnOZxDZUh5/t8ksxSYAAabVTDQG25o/vkAc8SHveDQj5 mLBZADwgCFgcAsBksS2IJZUWGwG4V/88h3HYOQGQYRO/tpxKPdkFDuKAA/QRh+BA jzeNw45tZKASSmvNQFDX2oHI1KY+LacDhkwQfKBwYODxh1uoqQ8I7KqnCDnuMgdS gJQCqrnoDIxSrQG6d6B3IEmDmPMi9I0CAFIVjW4VAPx5TO3MTRW16YAvSzQ8CIBy ICczk1wm004I+EOwpCvIIA4AVIFYZwAHks0qR3qNwfXGAeNgAA7PWwF5wiM2tk6d Fg9wAAiGWMQYyUIGrqWKR0kLHGrRh7rh4gEB7FlyZjJAcOXRW2ssiSBZEN8bztu/ NjyYIOrYxpGOO9YBTEAAY7W2ACbxXqlZ407K+UzYMNCjboubA+P/sI/gWPdq7YoW HmbYzl6+swFrhCxVLxqXYA9rFwEowAGp6qQG7AElg0zgAO7rdhf3MlgBBOu8R/YN mwQHco5C5+Js+MfnxL3oX1LIACe6nYm5NwnBrkPDWDOaKkImLY42ILiAygLCLJAq B2jgW4qW8DLVmI8FTFQgFva0QQ0ybQ6kYADjoKj6Njy2t9GjA+YYD+C5qoixcYwg n7OHJIeuAQ5IqwPbUIWLVIUAcOW2OLIRwAfS9SYLLFM/AkjCtvKyATebiQ0IQ9Q7 IKUKDrQrpwgxrAAA5QB4WNbJ+yDkfBAAD3jY5aoC+FQC9MHfUsH7IwZIwivRgA0o OCB00nPX/wMn63TBHmABjSjbPmgTG4vrgx/EdC/WBM+WDmQtgYCkljXUPZ7ekE7R 4JECoCZ5JKUAa/JHyyQ4/nFYADBRjQYaigBzeAIAF5BMsMQIsCRSSnV2yKYIg8AL RBMHBvRbBdEAP6Uj9+BmgjEAC4ABv8cBCvCAt4R4KPMN8nAlSFQNNgJPcNEAiecu 8JB8tAEO2udK2rd2isMwapFuI1UASbANZvJOxBQ+ZIMMDABhpkFI8KAKHkI9Q0M2 vrNc0lJ5jaABcdA6qoANwLZdnWYX2rGEP8V1+zB+JeOBVCQ+CqAj36AWGAZLVYgA kpcB6pB+rwQ+FCVO2xAxa+cGEAMBqP9HauoAMYxjiD42AWwxO59RAQJAcgDgDdhA NrCUDoPAAB+Aer0BT2rRDRKWXwAgZEl1G+9wAFrgKgJwbj52AOIlcAeQVNcXEinQ AMzQQYw4TR1lJrUHVwKhAAKwJAYADwyQBAvADOsALw0jD4KzJlg0CJWwDbLXYhDw S1qkjL0hd+W3Hf7neQWRD5gFYrTRG8V0JxeAXADQZQMAD+tgX5Q2eAKxSCr0JfH0 PanCDB4QjLwkfP6XBMzABggQRcxgDyRIEAxghY6metbmME8DGwcwDqg0eKjTDmzy DQ73SrdziQAgQCMFG6mlI3ABQnHADBpANHn4bJ/RZ4a3j0kwakP/0gZsYAEuJHt5 oRaDlQTpE1YHgAAnkkfEECQCMQjJNDXa11UR4gH2BCjOUQ0KgAzbcj83ZB0U8gZ3 xzigMy3/UAk6aQFgqUKNoA5xoAxvYAAVYAAbECHM5wYIYAYRswCYpo+ysTcIkABd YgC8FA8PRx4dMA4YADMjpAoJ2ToQYGIG0U37oAALsC1pmQ1mtgjIkHyAJje1GCFY w4kAEA+H9Ve92BH5MRhywQZic5KS4yB0QxDwMA5mMlhLpCPjIGZgE4F3UgmAVA3Y IHhnBkiNwJMviQyfQj3qZn0OlmprITbBQhts4YTqUCV/BFf2pwFYA0ECJIODIWFk JhDg8A3x/4QBEAAZFSCOmXQAOEYQc0Rq+JU4vgNHS5NpweWXAiCEB/Fay7SEGVAN zOA0doE1ElVMSOgB30AXq9RaCVBAltUm+BNAHNA4/6OHLSWWAPCfHIAvrdIADzcA ErAN4nUX9oU/4PGTABCLiuCG4AEX3xIxQBQx8LAtBRAhcmEAStNauiYQFoBftHFe eWkQo+MG43UACpBVzZIPsFUlTUYQAgCFG5IOHFAPHnJdF9UIk7AOHtIbzdIAyACN xTFpx9dnmnmZAjAOcjEAJ6MNWoQM+sCdpYkR1SBRFQkATElaijAJHqAAiqAdqAYo BqAA6/Apf6o4AyEPC2ANvBiRHQQB6f9zoosIPm6gCPvAdWGFcRbab4NCeL6XheKk CvAwH7WXX1dEDx+AjoLTWuSxSBAUeTkFF4NVD3Qhedbxp4glAMiwkd9hEEkzCGfo Bm3UVxC0FwtwAApZXAQ4eFY5fHfBbnaRAcjQRhYArUkAB9uyndPyWIg0EDYqLobU Rq+FDz6CD+MAUHLhnHSmCuL1BuogePJAXPhSXyPKihviZBDgIYHlMWt3hmfYCCII aYLjPv8QsPkAAVsmN/AgXCVjZAzTCOilQ5G3h5yZfGqRAguQUh7SnvGVoQZhGEy5 hmaWAKqgABlAF6Y1DmvBAL2jhM1iAJNghaiHNVrgIVlwXI0GF8z/53zIlo8XEFwd Y3VvOhGXhC/bAQHGJBCqyQDJJRBJ05hKhUWxEWGqoA4qNAARCFCl5gYMoAqAkgIS MAnvcCJvUA0GMG06InfbYDFNg466ilC/5y5JsFcA0G2atS9wpAiHx2iPuUiOaWa1 pwo+e54CcIOVg7AJER2COAhfZwDK4AAcwIq0EQ/w8AEBNKf04SN1k1Dg0QjIwAEM UwARqgHKYABt4AqVwLC8BAHrYGIWhgyLxbhaux4X0lyqBQD78AEKwDP2oApVBQDI AA+Y5qzJlU3R9xfb85oT6AHW8AGEoRYdsK7yUQmVkALMsH+t4QAFxFatM7wCN6nU YjesyACM/5QQ9pdmPsI44CpZApEC62BsletTAiMtCDAIc2ivF8ANJgtruYST7SgQ jCMBd5cNDABQmwtBBuBZPAMXi9B81vE/rGi7yeWzPysRKTCKqsAGbFANGUC2PXMA DOAGGsAGXsY4fktICjAOv5UASHerAoEO7TYQxAQtg9QGk6B4BLEA60A44IAwGuAi deJCbFEcckEPyFA018AGGlA3aWZ/miUPdyS5U2dolKtgyJANLqkB76ABE7AmV6QK qUIrtAIBPWIAqIM3COXFw8lb5Cue/+CpjmlawJmMDKAAz4kQ1xCfFWMGfohOi5AE 0zktAmEG6tBFI7omxXEAapg3g7ANA/+TFwWADBiQPmmVOFPSRk4DKBZwR500CMgA UAPgBpMQBzElMYOQDrElaqEUInIziPQwCIoAMfVAD3RWlLWxoD8HUQcAPo1gD2qn CrHhrDHVCEjrBuswJwtWNAtwLftQmw6DUC7nAC2zkdtxTj1CgLTxD/JgpWYjMUuU VQAgQ3hmZvggNvhSHHrTQYMgBQvEdXkaMUZzAARos80nWTZKRY3wOT3CqhGcERUw xLAESwkDHhMAAXjMLnEAS8jwW4N1AHjDFmZgRq+XYRCkFvKgfd14cbNLEB6gsAPQ UJA6iUnALHoBsYToz27AAVnKmbG1RBywObjUcsCXhuET04m8Odf/wM/9bIgjVQGJ ZxqAJAU3vQDIcFFm1m8K8E5rQTq2ZL3wkKXNUhze4DuQKgWLg02UdVHm0E1KIxD1 MA4y6ADq4HTV8IMulwX1IAC8qAGFCEt2A2FOGNO+sxbx44dk8wGaqxYZ9nvNkavv oA7RWjQRw8G8qbbboRZxrJlswEFqnbVsIdLZXNCLsmBxUDQdRIrj0Br2B2ng4bkL YA8Gti8T0COCW81opQj1TNqKsC10cQEEFEoAgFubQx4LkAT00EZxYDAn2cmFiEYG 9R1jsLl2QRdxyjcLYDwQnM8RUQBs4JIJSSKyEUL/UAHMMC8dUA2NqkWYshn/4AAK yRZxEqJn/3YN18Awi+ApUpcPiJIC/3ANF6CDG1AN7v1e4Ikr3vAiGwAhg9cGcKJU RvJ5HcAzBBEBbOANF9ze1YAA/OAjSGTBOnjBRongCBAbHrABBO7eC24QFzDdB2Ek /m3exK0QKVABC74Bi7UdGq6XA8AGSmkjG3ni11ABBaAl8T0QFYDhPbPgYtsdBeDe IFwc3+AN7g22IG4AeyZYLR7fgQUAlXDBbrnkG3AsRW441nEPXRIbHw7ib/mI/5AA R9kAz3UibQB2BpAAleCX0dnkBuGWzI1wbylZ1sHIbfAGb0kXt8EhBvAlAnEPYGd9 AvHl0BsffU4Q6+FNjpQ3Yb4aDuI87f9p3BeRq4Wh6BRR3I4e6ZLuFInOFqphg9Fh HYlOvAWBb1J3Eo846aI+6qTOGYPhHK0i2qPhs0fe6WamEJfuHHzRYqVe67Z+6wgh 6xGhNojBUZUhnhah67g+7MRe7MZ+7Mie7Mq+7Mze7M7+7NAe7dI+7dRe7dZ+7die 7dq+7dze7d7+7eAe7uI+7uRe7uZ+7uie7uq+7uze7u7+7vAe7/I+7/Re7/Z+7/ie 7/q+7/ze7/7+7wAf8AI/8ARf8AZ/8Aif8Aq/8Azf8A7/8BAf8RI/8RRf8RZ/8Rif 8Rq/8Rzf8R7/8SAf8iI/8iRf8iZ/8iif8iq/8izf8i7/8jAf8zL/P/M0X/M2fxF5 YReWIhDt176Vu/M6z/MN0zAraH1Bjx6mPvTSofT5wiJgky8/TPSqpvR28fRDX/VS 3/TV+PNGb98FoGhHXyqBBjgFYABw8Q2TgfZrUQG3AvViTx4FwPZX//aTEfRGL/ZZ b/U3nxQD4ABmIiNCj/TPMxBXCBtRD8RtonXPmRv1V4qlEuoEYRiQ3xsbEC/xklco 0uhSB+wOoDpCb/irofkSIhvxhPUMERtqJOMFkDKFuh3j5wE4iXqp8fmAKRB0hdrb oTb2ty1RDxu7sRtXXT4C8Gy9b/fFb2aoh2TPU6F7vxRh0yNjr/YGpUaQr6yA8yEE 8Q0CsMh0/6RdCEBaZhb1h/9ufuzMBdAADQCXGMCdqAcXqqEIuXYQkp8QxYEcV8JE exie8n/3d6EPodP+AAFgALwOADp8AJBQIIBv5gCYGyBPoSIOCR0cGKBQoUQABTwk /JZxocJv4DRaxEgSAEeN306G1ChSJEuNNE/exJlT506ePX3+BBpU6FCiRY0eRZpU 6U1VG0CCzPjv5ACRCQUUiJmQo8MBDjk4eLhSoESHWgW6pCpWYcSVaU+W7QDh5Adk ValWXdsNAL2P8mb6rZpv5lq3Wu/KKwAvo8mYAwrgxdoxY0kAGASvLZBZqz4EADzQ Syg14V3DCSEgBLBoXWRz+fyJHgDuX/9Vf5cTZtHruKqHA5H9Cs7I0XFksbpPIo4s NYFArHiXPoceXfp06tWtX/85AELBAY0MXFjwwWnHBRU8fFhQ0GpzNhkYMOicsECG QfYKfAXgz0GCDAsYRD5Iqg8q6GCQD9QDoIIPPsjAAAmIY0ghkxZRJawsAHBgneCq waeRDzRwSSAHPhhkA3wKMgCCFBRSgA2BMliwkQoUqqARexhwIDJ7HBjRgww4yMBF iOT7wB4LPDQgIQ7YcAAfVcAy4AMOFLFHIAZHtCDJgQpCADWzFgDLIoQ64GCQDDBM qZorB0yognoySuGDRmBk48IEJokyg6YS8kAfvfIckYGM5sNREQ//MhqAgQwcYGCD b2Y7z55GFFkOgA8scEAVCLHjtFNPPwU1VFFPgsBFADg4wIMCNhCgIH/0SWIDjwRo I6FtKgEgAwEQSGCDAy5YSZEP/KkGAgHAuk+RagZA5wCTLjIJGVU6KKADAZIsQIAM uqlGEX2SfIkxDxQ5CYN9JNpgGzZSqEbbhPDhwIACFNkGRQFCBOBYzzioJAUNrgXA AAE8UCYfRSBwiR4BZC3AgHgr5WgBN/oVOB2rJtlgAGsNMOe+CpL8QNN/DLBGrgFS BQAB0E464MyEdCUvg+XGSOmADqh6RwBcKxBAoiIFE/gjA8bpbQAPrvJsG6zGgaCA kdVx8egC/77hOWqAreXHIHUMGCDOigCA4AB5nRu1bLPPRjvtT//B2DRyE2pZoHFW Bns8AeLJF1wAGlgHAFYVYvWjAiAAl1WsMvRKvQIOeCfXr3MdB0J8HfKAA3wWUGWQ JPAR6YBFNBKggmyrAcnmvQVgLN+PGglzAA1qlXOtA1zMQAHh4NHIHEiJG0SufMP8 h4P4FOOz1oQOFkidjzxo5Ka4XxbgeN/fqWjB0MAGrV2DttGI+oB3nQhY3jLaT6H6 HOeogyQzQMafhDqo5B9lNYJgRggsfkpt/ffnv3//c9qOkj6ipDMNYGEKOZBVUlAJ a1SgGmzYQAOiZ4/HAQAen+tGOsDFs/8ZXSQjHNiAVAYAJLAhqAIHmBFOLoSAdbAB ARpABgOgcgAHPJANPMsAz6qiiILwQwBVEUDjrBUkcI3wHWzoABuKBRZ8QEAk+Yhe QsxhEpNUwgDV6JbvWjURlyFNKgWoQAU2MIkkAOAf2+jMQaSokAPgQyH2iOICvsYO ZFhwARvoAAI2oIgDJCh6FrAGGzyQx0b8MB4CaMAbz8SbyBigAi5MgtAEYA0PbGBF fgThsgSiCAe80APVsEZBICBDgZDtf6dEZSpV+RxzQIB0p0oh2KoExfEAQBF2S0EF 1KEBC2QAUwjJwNsEQsOOKEIkPEvSGKzhknglJB/rAAsEnJIRgWn/aSQJmZAwq3EA p4TkWB54xzs0kIFq8EwjH+iMORcigDEkZAMOkMAkFCAvZDjgGhrQgAccMKNBKEIe aIkiOEriEg9MYk7t0SKCJjDAHyYEAfWwRwYQgLwsmO4zLQHAOlyWqz7a8msZAsAB GPDIa2yADcD6248M4A0I4lEeCQCYRdzISEtBIAPvMMACBtgrBihiHdeQTwcyAAEQ yq8DDiznBpIkgY2u0qlPhWpUd9K2U5kKAEkoIDcRqB6lpUAdOKEg6ApSgAVEBpme SQkHIjAa/AxiEICLqUrC4oF9aIRVITrgSXgWmQHw8Hug6wxeJFChAK4lIZgTSTc6 KhCH3Id0/1KhR0IVAoEw9SYh31LIAibBEH18pEsKmc2pNvqj49U1NRU5gJfMmJG7 auCrZhzN92qJTs/oAysCuIf5qtQwhTw0C7w9HkIm8MrQZEQBqpVqcpW7XP7JQ5pK qiUJs1XLW1oFbwewQAr+YY4OSCBgB1jOABwwsGIeE2Dv6KgCUjhCsLCqAl1TxDjw NgCuScghi/CdaA6wD4coIgkFSEEWWGWALAApIrosSApSNYB88KwgwdRuCiBAro39 4x8bgAfpFjABhaRAAAm4kEIGZ4AUpGADyJCsaQaIwowsbDZssEZFBqCOglwUmxbh QAIarADfKWIfF8pQFuLBgQrkI5f6+v+bgm+WggIgoyLxgIcT6WsNrPSpGwaUVyUQ gIwqjZdrBbAHMK/lmNN4xhpcMzFmbWoW5rbZzW/uFAjhhiAOyNCACPJrvnBlAHiA qRHbGA+rNCBNYiZAEWYF2NEyso5XKtZlrPrAdgBmuPwBYNAnYVWCISABCwxiix1B Bj4UEcwBHi3S1gLLM216MONZQB0ZKGSYDlaVcUxigBxhgEFtaoBtJIm8CZlEmJpF rvHShR5siJ6HG+eBBZAELQrgAAd6GcWjKcIc7NCH+9gAD2E9j1V6+YcAOCAlYwIg ARyoxjoUIQBTjbdWExgHHxHw0IR8ILVhA9dFhqqIFckjA+o42Kf/kdFsOBfc4AdP ijw6kEgA4FQhlQRAChygN/WZ0QEiSUEHHOABvfnNAU6BeMZF0oaL+63UkcmCB2Jp AAS0IVtYMYADRGNGkxhAPaKRB8QTwgYNIOCS8uFRgvTWgHc4BQEMT4EgiZuQSuQT V216pVTaoHPQ4tEAUnmvQX5ejeQMsk0deOUr2YAV4B4HixHXGx47UssBmPTpAiHu ACrBBr0JjL7rWkvdN/D0ul+D4QqxeccjHsGqFMB9bEZ44hWv+O3ehuaiudDMWSKV C4U4BQMIsUayIJsOa2VFoRUh5ldrxsvD9h+qEOZFgBPxuzBZ9Cnwy+U/D+AshPgu VJHKbLLQ/7XLRx5Rd5HNN0oM4BKbUR6ypwqAu6aXLFQiM8ofwD8uH48SVyL5rmcy 9F2/+8zIPQFd61fXnl+AfJA/+YLJjPUXeHkA61j22RcMk40c4OYXoBISJHHyMxN/ 58ue/Nm/PPHLPuVboPGbv0pwPgArgAR4jMxbvAeEQOYSFwhgBwfIAHbYEXbIgA2c kznZwA/sJV+yQEnhQFj7wBL0wF7qJQ8kQRMEQRMcEWTwpX3bwIiywQ20gIiaQRvx wBOMKB6MgxksQR2MA3rwpTkJwhSswRy0ABXMACORlIgKQRF8hybEFEyxwCt0ACvk EQfYkRnkQnzCwibkkTHswjMswzK0gP8qxEIvJMMs3MJ3QMMzrEBxyoBtyAAN8MI5 zMM9PEMtnEMH0IAqdABC7EI5dIAxkEPmKYsIdMRHhKrGcrnx+z8EBDDnQ8AFssQC aINNtL9PLD8ELL9PTMBKCMX+M8X0WyADGEXaiwsHYD8jA7D5ywdalMVKJD8j65fu KzFdLD9ZLDHxKz/eKz8mKzHke79gHL4Sm40ADMDWowrggL2ugcbYo8aIoMZnvEaq AIyuEQxrRMau6cZxvL1ypMZmnMbdK0drNMdofMZnBIx/8AvA8AtwUMcB0At8gcR9 5EdUyj3rEI2Zk46IEMibKMijKMiD5AmXEEgLO4mZa0jQ0giFhK3/iSSKfxwViuwJ qUidTuFGvAiOa/rIeZSJsWAL7AgOgcoOk/SLUAnJjuxHtOFIAIi866nIgKxIm8TJ mgyxf+jJmwTKnBRKiRRKsqE80yPKiLweiZBH0bue6LuJf3LIjViJ0CLK64FIrExK M8JInNTKioRKm7TIh9RJpDTLoOxKtAxKi/TKobwxU+IUm1ilxTAKufRIuIzJUHHA oVBInIRJmiTLqxTLs8Q0VQAXjNSI1DlIpcSJvlxLwjxLxHzKS4oKhbgQugzMzzuJ LMjKr/RMt8wJjQSKL2JKnchKl+Cab9DHTvmYmzCAWpKPGXEM2awGR3IkvJSO1lzN neCIBCAd/9ykjgS4GbvMS1HJhylRhWjLAOMpy390ys+0RwzxrsUBlrZszLEcS9FQ hRQQppvImXX4uc8syAHIGXWwAJGQCg04gFC6SkPRCAkTgCSIJY1QhO4MMQaInr+x yX9jPsK8FsYQDevRyJnLgrXizK1EyoT8yrRMS6sIk+bMCXCAgI8QieATqAuFDccb icHYUMOiiQm7CXroo6o4oYSohq/hAJuiB3vLgKrIAsoQjqwAAJOIUZGMLYs4kwth CZF4URq9UQcglwEIkZIsicajSZd40SM9Uh/t0CYVmLebUdgqySUtUofgvCktTqIo AAlAADa4BjZ4B8ray8yrPVfSUCpSiP8hMQ9gm08JuUzABAeT2LzYgFMJ0YhBuAaw mMkQs5YwwqY4ndE4BYcpClTGGIAk2AcxkiOFWAQFMCkSilKjiasG+AoDWAR12BRb 2qiqyIC+GYCmehkOwM2SG5IL8SWyZAmusJSO+svRyAgrzUnGgMlBJVOaO4kcuglY jVJ5uBCueC7YmiKIUM3FgEpe1UqpUFWJkAi2kIdBtauso8++0Yhr6KhVcdCGMQCB sQAzakS8nIwZ1R3EGwuVWJTEdI4huQl/SIAhvQkhXaOHwIsp+oaavJ4Qkct28Q3D +ofdbAhzQNcsXYoR6jhWGY+9VIgkyJobS0wAgk2cwM1GxIkUuLr/KDUHfOENhY2J RnSIinWnlICuhNiahKgm+YCAQSAyBJILqYCRm1AEN7oJB/AdsFKA8FSJ3UyIiDoJ xgAMjcgAdIhSnjAlmFjYqdi8qZDRqoDYm4AAoDJNi3SO2dhN4JQigVyAxXInaQWd AZIKGCMO0dGJZc06oU2QFJKI5gC5By0AZRUIjoutGbG5UhIIcLkhmigAsMiCWAKH DqilEGuADGA7p6jbCuCIvVKIAtESOi2AD/iIDji8gBEPv8EK4gTYnmgyvAnI+wmL CFhRB2iD6PsRCziUkcBVl9ijBBkgCFirqTgPdOLGBPmACaiAvhUI/lCE9IBKj2gE AyGdCxWI/+6aAAdYqwIYg/pUFXcCu0lYr4BBEABwVIHAHflYB3ZwG7BJJJMgJneq oOP5OFWAgHcIEQeoiAToI5coi9opWw2QgCR4LodAmgGwB4qo2wedLGFCANypgDL5 AOcwgMhShQEwTHeaAAjYtA64kM9ANYM4mE0zlXlJUUUAF33piKEaNy35igsgqhZd iV/tAPVVBTxxiSGDtkHYoEkQ4AehSfedhOQME4OxYFHViCTAn2jFtI6KC6sYoHqr EACohklQBGiTTY0A37gQ4CKii4ORM1uiEmSwuXZCE9l0AAVQhHpQhHxQki65ig4g F4HBYgiwBi+5iAnIgDGInn/okwC2rP/vmoQFkIBe6wgQQr0DSIeMIFwDIKMivqQN SALiPYBESpQDOJh3+F+pnVyHBa9bjSJ7E52cmRENUIUjMqyVnQ0p8Yy3+VVBzZYP yFYpkQhrQQADqJy3UZ4EiIC40Q4IaIMGQDZgwRcD+JEIyAwBGIQKuId0cCIAiICB 8dqbuBAdMogRTQgJIDiRQF6F+DUAqIQo0gg44tzB8R2aAYBuiCJ8sYB1oOIJI7ET SiGAgTaugaMbnoiYtRYAyIfe+b6wgBtjKgD8TBKesSRJTZLAMTwEaBXM0wDuAYA5 mQ2KcFBjPpYUyId/wYp1OxR5UIQcfi52EIDftDJb6ox/sDcm+7T/dCAXeSiT4Bg1 05CLfPjQD1hNe5thd8rh1IqAa6gGC5iES/o0D5ALmuAZDXgfpIGZw0oJewOXd+gM eysLDiA4ALAHfXCJ+OLTLPbj0UChvTkA9ymASYieW9YLnnYZDrg5DqgrA9qpAyJc CaglBqgQaFaP8VoOfMCAhzsAvHEq+hLkTnmmTTma7yEOmFWStwsRAzhqgUAGz0IN CSAuhxgv22smCRAm68mXyFA7A4hjYpZfPumoDFis43znmM2JbHmbi1UICYhh04gl AQCW0UBmhWAHhHEnpHmHvvEwufqRATg3jbgA/GmomFocb5aewj3kMrJJuW4kgKmA jfIwp9BP/7/5nIRoA3vmpITohjpRHQAw6XMiF1VYrKvW7fgQCKQRntFgA3AQGKbN B9LZ7QRRB6qAgL/TCAlonrmwWr+hYe86FZtikIJ+YAdwnwFYus9WiGN2CjFSCPDV C0XgMBy9CHA5pPd6DIGZERIuXHI5pFqqH7DxkrV2MOOJjGoIsQLIY3FGZgOa7x9K AMNsA9GpgEn4hwtAGrY2B2nrMAioFFVyDNc+G4E9ifEyCA64h2vQ22v4IXnAkxkV SPK6h6uh5PEQiX1oqrAynffJYWjLAPcJsdirBBkHVc+IooUCTEv5iAqwmL9kjH1Q AJG4iJGo3ZMYZqtAEAMqyAXY1C1ahP8+8ofNTggLUAAAYAMOaAQJkIAP8CmrqATx PafDtiVwjiJ6wNooRQCfZaOEFVmVPqBwnkjapeEDwCogAosFADhkQAb/GgcEX4sD qq7QOIgFQBo22IYJeztAQr3IqGfNSgK3wi3tMB68UAXkAoBm+Wi/MW/yEg0LABgE 4IDkbFN3sueIg9RJTuAVqc+HGzcMMKsD8JAFGDXTAdH3aTaYyi3LLm74RquDCROs QIDBoghyOfNKB6q9KgBrUIR+WvUkGIALWCx/AC90Vw/ZcGCo4jy1KYDVOAk+ajgB 0IAPMMJGUIVKKDC9QdeQAYB0ILjPApvUVQg5EwnS0iqTuHb5sAD/BpgwDxhUD1AF NzAUa6gSc0YTaMemDfSbnbaJDVcEtACAC5h0kDiuk1AvYr5hA9AHlj0TgCqIaRaI sI6QUDWISXAhm9Y4l7iKE+VZPEeel6432X4IlxhejShq7jyNd7AWlELm+z0NB+iA xdoAdiC33CIv1GMDb/AAZkCAxlkz+bD0gthwMEYAnmnqCtCARkjRDWrCKUmZXquG DcAiAh6hZycVulGImH64zTKIWNfafVbeMIWAvax6EcMPa1Fc87CG+049com0z96A MLL8FZF7h8riuOru34FtbLK5RZg1Wwo2riszA6r0Ck+BBEgCA2gA128D0kGAxTok f+gGDrhh/+3QG9FMG/LVnxRQgHiwypM5E0M/jma6iQ2oh3BLXYKHgMxeiMlXCEUB gHp40HFxJzMqAA8Po9ARCQHAH5ZYhCgSFobICL8q3Yz1m4HRR8WSCZTRiJM1jY3a AMd+mQUQCQBHq+fOCpW+Ww4ACHAABg6oMFCAgQEHBgpUNWYgRAAQFEFEIGAgPQgQ BQIwcGAAQQEFACyoB3GAgA0ALELkMOHfQAMXB9gD+W8ABwcABOj8wCGiAZUQNA5M gBCAomsSP5wUkAJABpAAKkximuEpAJQNKjiFWMDBAHkK2kSEqIhpWa5SB37IMHAD xZ0eIqJEkAXCyIEcVH6DuGEmgHsCKv8MmIQA4ocDI/fFBTBGp0KVKKudpGdAIj6I HSgm0Hc5C4APKt8RhXqxwk+IAjrs7NZyUFbA+VZPFTkAL0QDbmUaBPAXZIafMKtN uhzRXNnkypczb+4cAMfn0qc/v8chX0QHAhIAKEB7oAdkA3AaRx5RUYZ1ZAF4QKuI r1QPIgcWOGCQwQHkBTgwRZnXewXXbAMRV271BZEDCwHQgQDrGbDOZRssEJE8WeWD gU4RwTQJGwMxmBdEEDSAoDUVAsABa2UtoNhA2rW4DgCzQXRgcOPB49ZAGaA1HwY4 cvVOch9mpYiCHzRmnkJuyZPBURMhltKCFw2EDDoEKSIlBHMNBI//TgI8JJNK3enD 1JVS6TjQAqxNAlt3g8wHQYYeaVBXSAUohBYAg0DwzQAK3KOcKnhC9M9EBg0gn3Eb EMVTVuAYMIE1I/VI33ygecgTcD/dhtYGB7CoyD5ZAeAAOwNdcIBrCV4AgDwfwAMS BwxURJFM/EA0CWUDIPNOJQ5wcJF3UfkGz0gCKFXBlQp0J2VsrFUzn08NZOFRlUgl UQEbEhxlwDYZVNABMhyMdOh41Jl7LrrpqqtcChMtoAiRiqzlkSIacMAiAAxwIOxa vglQLXsSAPAPB6vCZGIGB+gogJajCjCJBB6oAp4A6K0DGQQCBOfAAhCAAxOCzDqA wQIfGPvW/wTKaTeBp7/SQ98BE0BwwIgnAWBNmDkekFhjEWWATkZDSZXgshQCYI94 He3DAQTIlHbUbRBw4AE7GW4UWrgfyAfSsxxctlY8HddjgNfdDTWzohQxSCAHTEOQ Dwe9tQ2BOg/tBORUHCRRzwEZQpCBvgcs8JQ5iuhkwMxM51MPxkxPomXUMxsXGgcK 8AfSbSBGtEAGIDM0kD2KDPWeX2hBgI4iqqCegYnyBA1BzppZUwEEqjTyDUyVfJDE vieOmAGO7DW8Dz0gISu6BYhZvYFbBUDQW2i9DfCBKhvIRBD1tUtFO7wDFBBqnydB EEFHEBi32QcTHAbyNYO4VRyCgwBJj/9Buo9k4rr5679/ugUgoEEHPOCBDgHgQB15 jAdApBt7JGcABnDA5AKUFQ9MLiLMs8fkRrKBBCpKMw7wAGUIggALqORb/fJNw3zj AAf8KSYpIshbOrDBDgRwcgnwwDsmdyB5dIA7EWHDGK5xwoGw4TIIAAurANAAD4DD HA3jSAU2gJ23eCB2CJDKADoAJANUsIAAyMIGu8MX4fWrGyPhIgDwNQAHHGYqKilA ClOAgCv6xjj/oCGIGEWQDbpGLzrpQAhZZYB4DOQbHegNGgdSgUBCpBqEKUsKNuBD Cy2nAJpLTkLKMgCsLIdPBLmkXxZSLlHRpywHMqDN0AXKikyOJer/wp8mlQOOCuCt Ixcxhwagl4IkcJJ/vvwlMNEVnWBCxzkKeWHViKnMZTJTfzCpADIIxCxi6nE5qghe M9GFymxqZiHb5OZz6BHNGFnDatyUSYqINJCMScUNEDAPOOMpz3miSzsO6EBihkjP ffLzXAIBxzoe5wB9MBCYMNHNUZjTu34ydDkdSE1DlSOP1NHjcvEEjQMmoQrRGScF u1NEEiRQiWJGtKTqgglKB2ZSReLQAy1cKUxXmoUKDJCQylxjJplTgS7GlJ4FMAgs YdoGA4zkH54D57RGetQUxEMZPX2qSZvYz2FClX/wpKc+ifnP51hqf1lNTlBL+k2j 8TMLfVmL/+dggtZ5goOqA7GUOY5qzCTSJZXP+WpVZfm5t85VpWDdqzzwOihzYZGU ZQFHX64qnSyYIx+CXSkWMefWfXLErR+D4XMU21cAaLZfIMkCSAIrndDeVbTrCstX Ayva8Ux2n5ijzjcfi1XMMqdfFTKtaTeb177a6Zfey0oBTKRZUbW2rlL5hzl6K1dP JqAAXZ3OAO4h24jC5BsGSEFfxspPB5JUVOYwAD9k68ABDBes3vsHYk+SU+V472tE XY48/uEPg8i1ruu6LV2zutOsVCOrmAvrMk00SjYYynMGuMAAvhHFrHRglSZN4HLC sgHoiaoAHRhlcyrk2N1SxwD60MB0Cv/AU8w6IDP7WW9yumGA8palQpL8RrsIGJHL AsAhqowbh322gNealGwnHEAGMnaP+mISx86RB3JWmJW11OcyR/VAhj6gkfrIWDmn ImR5DeCB3KZrAx8IC3OQ4RauUNhoUJ6nPPDRRgGUBiLycY1PbDmX6c7zO8s5wCSS 85dJGvMDDs7xjEZ1ABh9TqpfPA9aQCbXDMBGJsaRSlwhsg0gnfC5uWkQAIzSMPN8 gyMZ6FCCuxqdyl66zCQdNWelainEWtomyQEZR9Zi6GIiB5WgWgudrwaSsw4kqLtO DlXhGFQwoXfWe+VIAwYDEdAM0Uw4MqBM+DwQhRFRJfGAUlk8xwb/DDgYVtiETqdH OxBFQPTOY04oe3vXugbStt0R0S5IvJMiS35xLR34CAAaQZTJEZnd/d7INqn6a+YI QMZr8aQnB8uVkSYR14ZNAAQcDuh3CyQ/ZymkXSGyD7cYOztM8U4FIX2QF8bSsAVY R7y3wRokZdyuyPXKQPRjH1KOci3dkIoBeyuQA/0W3FJpgz8KmGBRjfetBvgTj1Ng ENRVqABTBK6o8sGPKWJxvwfacEI48l7MGqBmnC0LKCuAb/NU4JEFTO5UHCiAEUVg JH1RawQqWOKTbMB7ArBVWdbx5e6MxDuxC3dQlIivqVwDegMI1CqDMuFGoXEDG8jL AEAVjylG/9F6EKE2byDSgEOGlmz4eLRXNnDItLChA49mw0g8cGEAtKEDbMA5QarB AQsYJO4E0kA8GoDvIGfl8ZrxgAPrTh82VNFE8dhAFlRPHwRUMdV19YcWXSqquHcg A108WWA78MHJsSFMBWDehdFdFGF5yE4OGAQFJ85e9vyEaG6uRgGAR8AOSOADjXCN AaqWAQcE/WhMaYMA2FQB2MMH0B44HAp/dAAsVQCeDAADpIABpIMq4APQHUCK6Abn QM89xYQDnIVBCERmKEoGCJ+H9QYbAM7+GUf+nQUdyUMFBNkHMBDmeAC8WB9n6QZq YJM8gJB8sIYBfMAk7IMD9BF7zEz1Tf8MUliN9r2F1KRJEhWAlEFA8VSI1jAIa0QA EP6NVEDhULDDZcDSfqQFBEwAemRFBiRBENYMFHLFB8jEElnDOrxQAwxFVUiFPeCI ARAJPnBFFwGhKiwE9SwLhYGGB7TNCM5H/B2A1LjFP4AKB6gC/nQaakCABKDIQLDD BzxU21yGA0CAAhxFRu2D1PQGtfED1FgAB5CbTjQiByxAapgI4tRfOfmFNSjCJFxH bBwRBJRTHqLDNphTYNHhQhxAXGiARmkNquTblNEGFBJjkHFAhVSABKDHNqAFGwjA IqiCwKAGevTN0MFQLCYMB0iF6FRUCu2EZFhO6MCPRMSF6BiJB6j/Q15Yyl9UyE0k gQGIHTpwQBsZlvoBwDhABrZBRSs6HsNAhTWoggA40AGgw+aNQ1w4wMcdRQI4DZAp G2lAgAX0y9rYowBIlyqMIVHpw2GYYlRcY5hwwMvIxAQMQKf0RjVmQBYsgLIVgDoY BINckUykw7TJi0zoRH0wxbNkCJEYwEQhYiqi0WvJRwKNxAEAX7ughXxIi3wwxTc4 iYfsiBHV5AFQ2rtQjLeI2EGKxYRIBGzsR5sRxKuUxTXEzUjYg7gY0jYYCptZEkpY gwfcUdnghCLIQwEogAKAhAPgCJwURBKIH6sozEiIzrIwUm0YRAWsA4v4SrwJgAwa Ti/Vxvls/8NlyIdkKOK4qUKSKduo5Fka7cZRMEnfUdvhWUBfdNUECEyUcAeZtUjE 7QSEZJoCpANOzkdE7EcHIMfp2NJnohxULCNlbM2ysIk1oEV9GEQ8jEPyjIciXOBB Ukg9DIKZgKJi1BdteACbhAaWTEg1EFoaHUAXqQVDTMBltMEHYAWAARpX+BAHFJR4 mgVRbFyONIZ3jIRELstlLJRvKIidacY0IaKC3AMGdAChNEwHbMNTwMmJKKEACETl mMh/ghwAvEPyDER5VkhCecC5GYeSeQQRAk93wMNLZQez9E5fAGB/HUDOCABT3IWB AIAGvIzYkdeoGEQgSoUFIiRE7N/ACP/nZTAMSDzQj8FDcnDFU/xGiFAESoQJmITI iHQAErJKwR3NmClIlIDSARSUkSxL7ITGIqgUk/jDVQZXWORDfgDAOnwbAFRDqVCK rfznpYwbUXTAYYDEvQ1EnGpmFoxDG3xD6nlTTtSVRqXAePRXI7YZbVynQviQhv5m kJ7IyyTMkK4DTODDlOlD3a1dS4QK2QBACmDHZthSb9AOaGHHBpRbdxxAAnjPqTLK GPCkckAJelpSrYLExWmNm/mmNGGR+XTHPuQaVGlHQfzUOA6Evg1palxTRCidB1gA BnDiRHIHTyDAO3hAbV6nBR3oZcjESKTANlyATCCA9nmARRjEBLj/BU9oEfMp26VO BUUUgD5Aj5Z5gL3AysU0TApwwCRYQD8iAAR0wCLcE+/Nhj7hKUpkgAfYAzv04F+c R1xAQGaAB47UA3ow0UAowAKskD0gAAeESiOkRiPawzvYgwNoQBIcxjsoDDuY2kEE VbL5Z7ndm2NhW+Z9kQQYhCKkkAK8zGCeSGMAIE8FamhoxJSWBTJMTqfYyQEwAOB8 gAOMw2UkgVUmx/5lQCMIAGUUbZ6ShGlmmgNYwM8oCOYF4F9I5CA0wpXoBTYdFAcg AwOQEGcxTkQoALyuSlaMw4F4h62sRT6oQ4ooAFNIqIfs3jLulLDyXjUk5D5o1CQs BFfkhQGo/8MCqAIyqMIf9hJXgBQyJEHGUIQFCEpECMCqVIwnTkLGXAYEkEkgmWJ5 KNJCmsVl3IMi/BmggcPZuM3TDoSnQgQ+KECF/A1EVBQySIAFcOaoTKQB+IPGECA9 WIAiGIQA9CNEXMOBEhK5dseC/iQ7AA/aBqgHSC89sCzafsCIoGdu3Cs8jIgB3CLz dsAkNJ0DQMpTFtBXJIE6IINO0ODKsiyRekdy9AWK2hLEVo1EBsg0faVEdA54NMJA 5IOO3ItBCA6UQZk9zIWUWQkbWcAH0d5bZMAfAkzqNul82EOWAsAFLCRKIFJCRZ5B QID2KkJmFG1DegViniZbTIzf0YWsFv/TX3RDCshoNRCY6HkbJkmAKliABlQpyxro QKADUXTKBDjAhKmtW9DuhyxS14GaAtgnXw0AG7zDYW6APCRqiMBrmCjEFqJbX9RH imitRDTMNSTjsxbAOESAeg4EAwgMG2jEUBHVSERAQilKASSAAVRCJVwSaliSAbSB JY1EI6CFYkGJSFhScxWAQMQuUkhGbcyjh15Edk2ArbSBIhDhPxJIzxThfkIEA5im IlBwFiRBlqZAALIHU0QbOv7mQZyjv0CEOczHtY2EPxwAAuiy5qQATCAvaQ4EVmCI X9xrviIFiHmoNbhGzqjF9/HwT7XZP7jGN9xucnCMaqSQJ38vrFz/LJ5kQGZomYEO wAKUZVGAxAejCclVAj6DyOMkhwAo1s1GyVpIWWCBbUzcXYiQjwbgajBzaUd4KVfY VETUJ1sITBBHhNUO6QEQEgSsKPABgAJQcFloIw9zYvBw77glwUBMykAggNrG8939 wzbImAG8zIRuBEx8QD+uDT6UmyYTkEKYiOD6lZikCH84DGKsA2jwHr4KRYfuhJRG cxjxIX0gA8MtiAMcFUo0TBvATr6hxQnRRpZARCXICwBIQJWkao4gplXnTe6idSsn mK9mrDRdxge8MyQCwLtmBQBDRCNgLXs02nbwNQSAzF8Uy1w8VwVsQ5jc2xnhWwIc wENkBERY/0CTMJDoYIWywukkBF3hzIVRGIQqhFB9BCZKWOcAPEuY/IM+ePJ3DEA6 SOla1hWeEiRWvLBKSBlMeEdZkhtIVMIkMJApMhxMmzFpCsZh7I6bqUMCwIRRHCkD JCkHVFlsqPC48GPKzcVshIkpSs/1KhEHhBCiAMD4TtsbmQxPLVQgZnQo2QnZ4GJe 54MlfcA4xe4JDcIkbBIDziUALIJ9rg3lwMoHOBZcYMC0jShUbEMDQOAkKEuf4MPQ kaM6XFcl1J8tXRgUqgJoYNsAjIN5OFoxxdsBsMNIJLVMAJ9HpMYH14dK/IXpecA2 xAXvUHIFWANrJBtF704lpMBQaghU2P+HiEHAJIzUmXinUnTKBkBgEijIxR1TOEfK 10nzzvwUPahCe1bnSARQK6MT2O1MaExMhSQMPiuiBeuDRPaN6vIyAFyb/K4Denyt lhwAXiYHkWREwhiE9HJAg2MAkHhHEjQCPVxn7+BE3yRGSn7AAliAAlxrYwIAKprw eCcBd1zJAiyCAKRMvm2DBViANVSLdrQFTf5JMj+dz/SMKvBtgmiJd6CH6NymAcAD vAQQm2QAMuBDOtDGklyMr0TZT5wVMijM11rAM+2MPbjujwlAUL21TMRgK4KGd7QR V3gdWDtMXg+GQCQwg2RAdUbzkwjAP8SZe0PEBJTsBDxLAsAYPMT/ysz40AbAw+AB QCXAAwMowtMmgVtQbUVICYPcpEygDl4chTowBVeQzy1bQ5ApwhRph7hQiCLMuDXc Zkesu+UgR1cPRDd0BXEmBzoIwEckQVyQzQHsBYvQA0tzhZbwwwEwTCdKM5H8Cpv8 BfRUwswowAFoQFitkacIwCBgheey13ewwzhYA57lxVAoEgRsw/Mo2zB5BI22S5iY DJlME4cl6e4mxyK4BZdrbF8kQGIUQAp4gATQQ4eMoG+AWDcoQv8VwMriLX0wxo8h wAd0yN5l0fOskRq+QwZgkEpVUV/kQ/U5APQoOwOG9ABYMHcMAAJkgAaM1AasxwmS kIBtgAW8/wMzRAQ/VGuDDQy50JWoLBhE8JAAGQRcdUBNBAVMgAMcAV8CvHEAIcCK VgOfytgGdEhXVcMcVVAbqJ7Z/aYHPNc/7D6TCVDOHEpehL1SmTFFfwsCgMh+0QcL sUcKKFYWzYkB5AqEYdIVmbE5aB2BlcUG9ctNXEPd/cNWyHsG5YyWlSsb4F0m+Z5L zss1ZHVMvLE8WEolwN9AwJoBTFHTdRVAFABgLgsAAwAQIvyG0EAFAAW6JQRQYcDD hSn8Iaw4oFpFhIrQSZRn4F9CjxIB/BOIcqDEASVTumSZcCEAefIUzjwJYOdMlDB9 BhU6lGhRo0CBGlUqtKZQc0LBSXw68/9Am6VBm0osyDLqVYlRv3X9qhTszKQAsiY8 a1RsUbFd26LcaHJmXKM9saLlqXTrT68I1/YFPDjm35lT997VyQFCgQEVtjUoLPMs TMsocfoEujPzybWGJaZNDJp0adOnUV8VcDB1a9evYceWPZt2bdQGDkCAsK2Dbd+/ gQcXfnXMyuHHkSdXvpx5c+fPoUeXPp16devXDWdBjJ07bY99P1OfezW82aKZ05b0 uN0tALEb7Q7FKztz0YqbFUssWb/70L4nPcJpvqWe6sqc+IJ6CsDU8BoQtYrE4q8/ 8QRDDcHSJHzNnJ4W2qi+zC4rrDydcqIJrQs1A26ADP06cKB/BhD/TSabZpxwKAMH c8wm40qraKTxiuqrAA9YQ02eCj74AEacKiiyNY8K2IA1Hx3bKB/3bAQuCw8+0E0R Dxw0zQBFwrwqAwjKPK0DJxHK4ACWChBAFQkkUEWRQQQChz2iIHgTgA0EEMCBloxy AILfBjAnHzChmkqADUYLqgMBHJLoA0WyzAuhDwQaQIAMAPDg0H/MGdGoOB1iMcFQ 15nEA9cyKCADA76piIN0UARtAA44YAcCa1iLkzEIPuVJxkxdG0CRAzyoJgJ2BPhA NgMcSFOpDxQw1TRPLxAJgA5ATegpAwRggxkErmFDAmkJVSoDDhA64AMDeCzKA3qC 62AS+wCg/1SvoQCt14ExkBXKU4/WBOAadlGLs16ipkpi0NcM8OCdxBSwJzYEFMiM gwXQIneDBAy4hs2CY7NHgJ3IrRQveSqsUCO5Zo4UIQHlkrGidw88C0iTBnhvsPk8 dRmlDt0DJwUBBFPG35cXtPTQbzjobcbxeupA2lpr5kkeDgH0KJ+TvkaogBQG24Bh j6Acz1+ECqppAB4rWA2lDBAAIAUAx95r7oQq6HSA7ygyaGZ/GmCtphQS9gimzi5w MnBwqnEIRgQqoTmFbbqpiF4A2Agpqqg8aoONa9SbSCAEOngKRgAq8SCCfzg4qACK PCj8nw4Q4Oefb7gG558GOMhgg8wM6P9gg5WyoKiCa6KkN12zHYDU8Qo08MA4CPAF 2IMN2AYgAQ+uMcgA9uyBdKGA/+SAQ5Rla+OAqD+o9FtirYE0C3LJFQChDjgQKEgh ZAMHEMABKmWAfbwEANUIlCokY6wPBIoDx/uWAAqgiAOuhAGH4okDAjWJBNDIAPoQ QLM8GCoBuO8D7uNJBgLVmG8xRh0T2wsDDgA8uAEgHiubGTge9ZB8aFAAiogIAVcI D2RUKkkDgIA6eCWQCRpQFSX5RzeIJQAH4uNbisCNAGQ4KY98Q14AyAc6DriBcUws TiscgAIGaAAOrAMZHlSFnARgNeQJYB1lRIjdBmDAinTgAAdAhgD/ELCQugmMfIEi E+j8J6ADYKqEvDKAKqqBEA+sEAIVeFNFQMgrReQjKh5YBz04oICKhCUsbTrAu7z4 kG044AOTEACeONAIQSUEJxtQxyAg0BsBXOwa6VDIfczBAXg0wg0CuEdKPqC2LmEQ IQ7YxgfyV4+DXGMbg6gHphAQLUWoA1M0+kYBOECPO67oA/DIQBLsBoAPZGCC1eCA BwahiG1kgA2C4oDG9DYBddjDAgKwAEIgEC6u8IRXFgigAQapjw8MwgKu8olH3lUR D2RAHvTMHJbgBxsDyBAc6ZHnJJhhAJX1phICSEcHXvWBA2ygAeF0SJw6UIFNdmuk FakGBNjQ/wA3DfADEqgGtfwFKONdchIRycAkYKQbA6hUHRW5h6AMgIB1afIADaiG BsZRzgUMogKVyEBVC6ABDjgAohLJwDqQZjamScQB9YgbB7w4gA8goyKAYkMlKtGl TWGqAgqwgEOw1YYB9HMR0KxHGwxAjzz+qYgGuIci4DUAzmmkXADA7FRh2JsCvLIA I63dn5iVAgMMAlQGeIci2BC+OHlAHgk44R8LkAXdCOQe98xHCgrqkLpZRSKbjFUB FODBIFL2HrtSxQASMMGD1K0DpVUEBhBSDW3mI4Mc6AY4VAG+AkCAAe5BGnULgM5D OfEAjilgIygCQgCp9gCfu+efQtKUN/+q8reqABU4FjCJCGQhTqDa3Ab2dkeBiKwb Y7MGAl6SAA6wQS9RMYA17DFCT0J0AG4SyLsAOwAJHABtBlAHPUZIyA8LAG3/UEAS KqIKhh0NACAcoTyS9JBxgOofG4BHt4KCm4nt1QEeACGk9hTS02ygHisxRwUq0IbE IeS07ikeAJQxS7NtY4AAOAC+OpDCD7yqDRMYQD44kMk2rcNWU1LHqwClZkAdpIMT mQTaENKIV2VAHwlRJ09mqhF4gAydElkrT/y1kMwYKicF6aEF6NGIDAyivtWEQFMw 0BsNMMwAk8DJB1QB6N4MYBBdBiZlV9LS8gEqgnG6EgTYNakCmEP/iwipW7fCmZBq HGCEE1BovzK3gXLWp24f1QCQV9bClTQAoDaZbASoSVcfPqS9XmZXCw0S7XwIQDIf SEJCCoiQCRRpVxCtsgEyybU22dCBDOUiTqq8SLTUx3/xgjPIZpYCexTJAo0Qt9U8 i6kOSCAm/RRIA+b6J3xnN4VdUYcG2tTsbgigWww4qN5ymRAEIoQfdmtSQrCFExlf 1MuvYoin5U3lLnetAONIYQZM7tkUKtk1FZChTSYBAXxMoJw8KUA1PFDGOK18bhu4 wAH2gWhFvKNIl01B3RbxDgcgYJMua8MGHHCAgwIqIXE6yJkAoAFVaEAD79CAPepR cl1jClAx/xqsPCFg5Kl/QB0AmPjKEWIPBSikK0ubagUUAeOEuBQB9sgAAAmutwog wAGU3tR6mdV1rDtgEsgAAD08WJLbak0iEugNwg8Ca7gnxB8HGFSOEQKOcfdrAR5o BD02iS829HwwbloAW7EULXVYrSLmALoDdAmpuo2QrjPeR7dk3a+8ccnQkBJAYy0M r3tMcgITUAU+busBfSThAx3ICC/7dZAjphkAh0YIMiLIv59M2xpwDglhQNf4QSQB oIroMgRCDfOELC0eE6k3AOwBGRQBApJAApYFLVoJALTMUzIpM0zv8kxOHsxPAVmD XATiHxCAAZJAFVQhCdAGAvwtIeLi///s7k2u4f1Kovt8Qo5+DSWAKCWSjOZAQ45K 5H/KSY0E0APqAVRaKgLAbYU+wFDKSWsmCAIyyQDQIQv6yQIswAEsQANiqZ8gYBAc YB1AhesYwm7AzgG+pMg04AkBAAOKpBqkpe304lIAAP8QAOYcwAEM7G0kwldyoiLi ZCvyITcGDx/kzg1fJU64h/HWYVMmgCfgwWoISRHSB7PkKdQG71UWJvU8y2omi5re CUtG61UUQaEGYB8OYp8yIAOcMAMyaQMYUVwQAgHwAYcYRVCSjyf24Z80wIEgJQK2 QWBmTBG6xe/ipCI04Nc6SfkSgh/eBDeMzAM8QANw708MbxLgZTT/Ki0h1gGiHvD8 fCfbiM9x/i/yhO0n8MH07EEZ7CEE96HLJiHpMgDiCsJhGuj/HIAeBqASIGsADsIc XKRfXiUf4KFSFuK28AHi9OYA/LFf+g8AEE4gJsUJqUUBPpDHNkQu6o0O3WcDPCgq BgHgbsb/mk0e/qGtOEsGX0O3Yi4hxgBTRusCUuADpaWlBqhu2MAfroQDBrEAMicB CgBa5kYR9mcbDkJ4HuMb4qGrKmFuDg0LeUgLD+UdZqwAnimhEsIDKCnaAEABMCUD aK8hHmK56CoQ22Vp5qIAuOz8fi1w0vADBscgmlGwAulVSogNsiAF9w4BxgEbe8Oe 1qOrNiUD/2yOIfRhJcilN0Co607rvnQNbWZPJhIgAzoknPrPX+ykIkKnb+KEwipA H9jEAfYOGlkjCNfQ1gTgo/pFMgYQ3PxkEuznTxyjWjgTUupjARorC2NkApGhAuNJ Iv7vvjbg/RKCXNQMABYgXOwvIXTjTxIP1fxP11zI1gbF7RBCywCQYYYOAPQMIVJg AuPJArvBGigMIVRBlQBAArgoKESPgA6lZQDjK1ECnfAOACYgb/IOXmLQIw1jUroM RpChtf6vgFLybTxgGzyi40AFAfblf1ZmTPwhCzggbwoiAzBAKf/PgQaFKNUP7LZt NwcBXzZJIFIgND0rXOqmnJ7RHMqoaP9YAuzQIguiIk5ajKs8Z7Ku8mI44KBgZMQe D9DgTAD4QZME4NtSYB3YISUWYbIAhT03CQAKIgXUARm6pSQmaSGgBVLIxeQggAME AoRkc5toDyfIJTuTD5B2qQPK6R8YoLOgrV7GoNZqrBknggM2jtrWSxHgYbomqwD2 Abu+pc8Q4kcPoh7UrBX1Ys544lcAjWAQAlgQoiAvEtE8QhtpDwDagEU1wKDErcvo 5I+k5R+IRSDabfAUAUvbTy+2YpcMQh0ozIn4Sp5M7g5tKJ46TrE4gAFKwgLUoWPS 0N+cqDQrom7ypm5MDo0SoAIkwBoskkjfhUsUYQBXZ7KuIYisBT7/leIQHaAD0kFe PGIS0GH2LgVeyKV8DEIfVKEDBuEDFqAZc8PIXskgFsgsYW6CKgWvuORM2O7/1K8R uJMdMMAB3qFPPGJZJoqeKgLNFOH6/hUhyhQUdcMj1qH9CiIz7MFPckIdaRMCDsQB 1OETkeE7JyVJkqCADgLbPGVilsUeJoF1fGi0eCXo8ibMaGlZLHKCIMQgIGASJiDr TE5fovQaJKBS3CQDJKtS/DBYL1amJLFSLhS5FKFLfgpfWO1u0oGWIEAMW+IbJmEc JIKpOmkC5CxKFQGAQC43IAAZrMaT8CoJRu1uJgnWOqVc46VSEG6EogImAsgDQPRV CnMhpiLo/xTAVTxpKbMTAE5tIjCrdiQAThPDABohSpmSJQTzT6JUFRgAo0xuAOoh 5jhgIHHjICohSn3rtHqT2oIVIdigSyRAA07CKedF/ySiAHqzDY1sXtzDKSUAAtKT WUmjKwxgDCwA5ioFSz+RtlD3IWLJ1ugBH6rFAD5Ad93QghLAzJDzE7vMADKgEaql AgYF8LqOU77FA0riG7BuDBDASdggA/JhtfSiAIoMAPAh8y7ADSEsJog3WDdAUAml w8LnTxjlyY5XIjrAAjzgRqWEckY1pzQCpl4lBcYgC2KkADqAwibLACSjDYlPI+wh s3jiH8ABARBsHfoQdrrXs4pEp3IHEv/BhbhOYgM8YIM1Cs9SQHsMAqYkowJuNHnq 5XNKmNzSsOd0JGEmQTIMgMBiq9AA5wKWBxIN4ALYYCBn4nl2Ux6kRCOC+CEQ4C0Y ImE2oP96lS6i+CCyAHwIsiwJ0n4WyyH4YSMcYiFqoiHqpZUqAG2mYrGICyEqYSVG wjg4Uh4lohpWQkfSiye+5KK8OEok4jdpRigawHFk9zS+oR7dI3V4CS/iAil2Yifa AALwzGsSYit0SCa2oy0SBaSAU6E+MduKhDlNkSV+pjDeZ4cQolRq4ljiM9oKYC9F EDOobFCwVB8qhX1+FCbC7GF4oiIEwyPsYifeUyhgAorlyiFudRv/KqUC4KEiJgAC uoKefKKkfKJsgqI+AASRUzko3gMnFkJoJsNmzMOUZXmUNzmc/wU8vAVnOJkuvgEo uoE0Q0MwCqIk6sYCBscDmpnG/iWW7WKYC5lfqlmc5wJCAFoikAQF/5mYtbmd9UNh PqUSBsFuzEGmGuDoUuiRVWVAVCUm9ISSNyIp5vdUAoiWlkuT9yIDFIADriQmAqgX B4ohDuBAVWEbtFWc+QM9woR04iqQhfmREyKAMnq85IVYTI5chqUzAzmV1a2fjeJD xqJdpEI5Z2Q7FESck4KCB+IpDiSuZGZF6GIqCiQxynIqKgQ99qIpMgMc7iMo+uKj s4ALF6BP/06Gi6XCqUc6oLGDlk4mNtp2AxBAf8mtA4qsA5b1OgZgAzoAgIcC6Iiv 7zYgXUqzAK6hA0wGsUFnfSXi6S6gGiLIbIzOjolUr0n7dOnlsEs7tWPjl0t7WQta LUxkQppaoFW7tl0QtW07S3AbNNq2MLJAZqzYI5NsjPxCq3+na2DCrjGbnQuiJ6Im t5n1o6GbOeTmNXa7NLrCkgHjb665a5bia3zkKlh7KNTjJaQ7JRBktmkk9cChLK6C Jq9CHh/YLQaHI0lkJhJwNCTknZdaIziyM0zCvg81rdm6RHnCvrWan/WrBidjdPRk J3LFtFniG/qiJiSEq/WiQ7R4wRncrP95IoiTzBzkxpthgr9zszeaOzEWoiSuOkAK PHxSZy4EREBUGKxlsK8EIoNQPCvytVoOGiWM7DgGYBHoegXJUh6yVpyH4nK32Sia 4oONgg38awAH8EaPyC/0RoVbA/OWYqQmCf5mgp034LTKY7/de71Z4kCeImEZ4gOu RP3mw7YqwMKDBs1hG3gGgM1iQjt40orJxrs1gmuyolaoWQRJxScuNM1rpWwCxBxw ZitexwJxYiu8OVGyIK7cjlsUmWv+vPdIR0FcZEjbmkaCZs1xQkC2IzPkoR5LAhlJ eU2ZNdyusnMvUhG+E7U3Sjj6ym4QxAAkoCIi77uzDTSes0yi4gL/jlOFaB2ED+Cq UUMRtNIoFCHtriIq2Ac2Br246g3apmQmtsJBvNrupo2YDeNndhub47sp6qavWYJU PuPMAaMtOhoAcq1GFCLJrBnL+daGXgIxXgdZ8t2MrKoZd8UiIaK/81gvuJtH3uE7 zSYBgKS0NGIqEt60v+MhHoJH5EHFTqK0TiKSV+S+YOJzui5oBDxODrwnwMEAghJo 5FEe88jGAebSLKXazGaq2AYBIMAAWOQeGsA4BgBtxBIlCOwgGgFNeYjkB8IqDADi v7VICoAfnASiSAaYUa0ABvlFbn7oBf4xCsDCIkDAA9wkCket+GHlBaCNDWCJNaJw GGIDCucp/zIpsTkSHOJSOtdetHMT7gGkAuC+pd/+4xhCuBi77ZVnPtaeJSClAIgY 8A1iAyD/mT58AHIqTgayAgxb7hXb7RtgionkWwQC7hmn8CdCebJgTZ7iediguu70 TaohgT2iYjpjfRN79edcL0a/A4irGjJx1GpiS3qvYJwXrP2BAxKADcoRtuThAKwm gy5FWioiCE/dAfahaFfCATTmV/ABz1zP1jJxEFovJmgpSfCsAC5lt/ZCVLokgSYg AnTDiCGgWGN2InQDlazmHiYgBcjI5JIX1CBgKwAigz0PAjYAOAjAAAQAGSBAMICw gCIIihTlA/Ct2gcHExxk+ADhGsKRJP8PdkhC0oAAfv8A8OPwQdE+cwwhZDgQ76C8 gwMmguxwsMKHa5MUDdjJs+GkgcgADADgYF8GeOwOGlDkAcIHegsgHDAJEwI9pAc8 DBJQ7eA3ABsEIJgwsQBCDwckfOCQFsAYCxkEAK1wIB0HCE9JblhoVUABA4M5dKgg AOIADhwUOT6YILLTDwIgcEDWzSmHCkmSbGuEEQCGtQUODIYwCSLD1xKOZllQuXJh BwcsC3BwMAMHB6oUHQAK4N5gy4rUjqRbGCGHDaooc5ALoENvyxwA7BTQSACHFOMg 8hOg4aCDzjczrHWAYUFZAAVrKko36AD29en2cb6QnQAfZDAJYgj/qOPAB/ll0BIC AoykGAALbONBX+9YBRMCqmzTAADGQYBSdANoVlKJJp6IYooqmlgABBc5hVYBGUgw hgGTAcXPOBlUo10GB6mywEGwbVDBhDsJp8hjyOBzkAcfJCQAPkT2JdcG9VRTgQIK PDVRBVc9CIAHeFXyjl8ApMDBBBGwEV0H9gxXQWvpGGDATXK1AYFcyCwCQALqZNCG UPUc9ME2j8k1ADgAFLBNkpV8oI9cWUCAjgEtrpMTZB3QuYE1DsimIhv1ZDHSZMBV AM8GA8i4kAEOJHkUTUIqUsAACGxjkEofdAPqUwgcUEE37ByAmJgVAFDBOsANsE46 i91TkUHV/5hpwAFPAkDZPQaEZg444JxX6TfGPdVBhP9k0BwADm5Qa7UdDsDAdSRV 0N1BbWjmQRIJQAmRIoOEloChAFSimT1bHlTRQZ0ZBNmxAOgHgASI/YNMBgOoBNG9 HgTIk5kJYOBwAxESlFcHhHmI2qzfkDrXAdH9CKyQPhYgwMZnquOwAGwcFI8AA2wA j48JYYAdYB2Wu6/CBr2J3UTICuDwescqgoB0ELEhwIVsCbBvuRDKRaIDHDxFEULv IJaBBk8hBSN2L68Id9xyl3hVYSMeW0BTou2cRFUIQawVW/UivHR9i0KQQpg+bpDu QQcYVDayQeZzAHAJPUmzw2EuNJlBpf9uvdYG64y0zrEGTPDUfAmOBMGxjQw+Umae P2wQQSMdYA8A1Yx9UOZwg2MySfIo8qQiQjsOYAULsY0sYk0+KbJsRyHUunSco4WQ SkeNhpBMB02yT/aa2TSSogBEYPiIBiFwvPJN8o7t8QDAYzNCGwyeGUQXgAnZAFjz BJWF3MsAPavEPwaQuqfUDACkcgA9DoIBcwzAAiwDwICe5jkD8ENdPntKBRKXAeCY Qy4hhMpXFAWZFGBsVQOADKgOggAOfKMlCKlHczyoCqfU7xvTUZhcvqESyBzPIwkp ADgy4KNFgElpDEkZQx4kGISMKC0f+EABCsC2aR3kHyrZoNcQIoD/0AggA1eMCNQW c0UzfUBrzpFHhOYGxzjOrQATyMda6GOQ1hykG9bowIgc0AEPIOAwBkmYBxRxDQ94 YANVhMoSAfCQMDHAKRerABsu8DjBZWBTT/nGTQRpo60hwAHsQABBIMIB2fxjLS1p C3ZUWIEOaIB7LXoKBza2FQ84wAHXSMLG8JFDANCQZ4+0h49AMpKGJMR5KjHI2lLE hkmQZAAQ2BhM+MKA9TxJeXY7yDWq+REHLkRkchnmTlLZve60xSP0+AjUAIAM7Fhw AjS55Uj0sbHKIWQtikIfqJDplEQmiHceSBmzjLcABvSlcQfZnfggoh1SiSweHtCH PeihUAgI/wAc94iMED+wgCoeACIkYkuQADCOwnTAIw6AwCQH0FJFAHInBfiAAgbh ATZJiHiDqGISmPSBr9BEJQVoy0eqyBnNmWQdb1OA5goggX2lwCMZoIvnfAYAcOhK EZMklEyrmIF9TFIDjzRTBph0EHs8aB8nRWB9HrUP4zngKW1BSM8gWtbEmSwJGwFK tUjJUmQApRHLKtUbmSfHxCrWKkbpnQAikJB6peBxNPuAKiYxmPnsIx0MUcUgICAB CUwCNfhY4qQ2+A4f5cMzlukA9xKCjANMYgGJQ1aBQCRKezBAQUmwETJemNUAPWUA d0nCJE7SobrJgwNVk6tAHJCOqn2WJP9rUclI3lG8Jw2gJRlACT+c57vPlURRFyDM N7a7qMhkoWYFYEM1+FENiFRAAiV5B60MUIk4QYSc4oXYQXADAKyhMQEpQAACU9q9 Gx4HQsARwBhK1JacEKo7easMnayxEyIuCh7VOO/0SnIYhJwHrwc5zz1aSkl5/IMm d8VkreTxYfpIii0TgGBLwqOKa/zDAw+0HwS2EUzvtHSMHtqZBGH8lAyMQ8Q+0043 Dpi4Yc4FwySJZO+MMgB4cIANcoHAVQsjsgpABjsLsNlwm1RWg2Sgq0/0EDqcAuOC sGxVagXOF/v0TgdBKDrfUoDPVJK0g5hvI1Ls2IsWi+jF0vFF6lv/VL26cQA2qeOF 5itbhUZyQEeORAIQ8cAkF6GvwvQwThiphjU2Vo2npKABk/ASVhFSCdEA9yBt8VVJ W70oVdhyYwxATu8IRd+StObMZQaABWAngTfjya71eZuJOnAwhKjVlhYYSQWewpjh IqUazltUG6AkYZIoArJkW0jPdtaSAaRlAP7dqcycktXHAmAb1S4JZPIymZ2pwnn3 e8qlvQOTkWwAuPRCiAsBcA3+KabW2TtW/mg2uwEAiD71K+HDVnWAYQbOAPYoTF01 gpAGjA4Bb0ZINfaVgW2I74r6yEtCxvAU82XHZVVWBA070BzGSPEy9CkMUR1Jrhoj 5DEAKBOE/9TM5vUE6EVtMcgYXG67O6ukQwzXHTzIBqrRmOMAfksIrSxoOba5UZ6J LjscWzRxgpiuXuwGUCNo7pSRQjJIzTzIpNS8wOw0VgMfkMcH6v2PoBZSmkJKzzZO CgBVpGW2CMkAMgZAOUqvpVwZ/kpaD7DB0x1FAenpwKR5coAOATQlRA5whAqQqiZt w3TOy0xeCqDUErlW4Hl3EHZEBhSHlkSfDOQAk/hb6AA+pRrEOsggBneWuMuzIpPX TAEqozDLHURW53EPAAaxZHCI1puluYiGt3YsefRldo7dWQVUoRlMejBCxpGLSjhL MIj0BW+qOMBaxAMUgiQNA2c6QNUGQP8P1pA7KmE5xrE1GyMRNyQAimAjp2RBlgcA /GUP+tABq9YopCIr6nIAGSgkELAIKYA1flUzA4BzC9ZzJfZGHHBSCzhwfdEhtgNG g4VWbfZEioR+63MAi8Ajw8Ex9vJOIvMBG/AR8mIcHnANDIBV5dIBG1BR19JSc+Ud HYMdHGh2VZgifcEG9FAuIjEiQchu6dEaSVANCGANJWcXhHIA7/BNGQcA9lAPg5AB ZWIzPGZ6DsA4CFBNAPcBbOAVevUnCPAB6vAUyqAOC6AhB7Bu6wBZ5YNwAuAPW1NV k4AAWHE4F8GDPbEOutQbCNNt2aMsMjVG5lMu7mQzEQABFXQAmRj/JjbnbEN3AAxQ EV7ha/LQCMjwAY2gDlrTGjgDb6GzgEohXyU1Et1AGcQjHAhxWa8jd/mAAaAyEUgx LCAhL/TRY3ZHa78BAdWBHG2hChKQBCJTNfbAULyhCNpYIvSAAZMgARFwAJClEgeg AQ3jFJ5xFxmwE3X3gLiBTvRxDapQD3sihXphDZ7BBhWwD3TFAZNgXA6jHZShCthx GEngGTbTFwanGeAgJp4hNHeEZqHBOkzIATlIKv+ADwP5EDjnQ4khGzQDEVfhGRKA HDAIIwbRSGm1RBYAAexQLc7UEA4hNBsAgR21QeDAh5UzPIgSE1qhORsgMTIVERwQ RqUCAUkj/2VWaJUl8RRicyy9dRCzhADD42vvwAGqUG8AQA/SxwbliAAs8wFN4QAL IBnZkR5s4RkGEQH0EBoF0AiToDYIkQIT4UROQRxf2Tsf0AbmwIHm0AEfQEMGgA4M GGDAUQAOMEJ7aHAT8AHvAhXSJ2iLsjHJ0iHWCC+cGQ/kZ5ZA8TMnQhOwh0BvkwUt UQAW4EcjYQBWJF5M2CumSRIJgJoQQUMyEmsGR5vS4xQdQHZ0UiKLkRBVg2nxZXfm 42wJICJYeWixoygVdBC1RRLgwJEkAXfB9w/YeZXWKEcVNAmBBkByAw6tKF5bhJXz ojkjMmvkmVVPkW4lcUeIJTfRMUwyN/+e/wlHVRk3FUkSAqoiLSFlCIoi3+Cf7NmZ D5oiHMmBDqoT5WOgcbRKKXKh1HUi/olp2ylMIUqfcNOdHHoi4pmeI9Gd+jleWeUt 01ehzjFNIApGcoEUSMGg7klDA/ANVBh8KFIYOzEANOGhKpIoJOFUW8SR0yk88Maj wfcy4LCj3VIS6Zaj67EBCVBTH1CkjBiFXpqfJmKgWcCRKPqiJQqgaSporck84klD bINeWwQOpMIZ4yVB7BmnNPQPHpoF5rMTegqb74kQHkoTEuSkSFGk5+UUAtqapSIi L4OmZwajJYGicJadIsoTewoAEnRAiNVNUYimg2qpgpYF9slAhlr/ItMDYxuaogA0 nSxDpqEKDj5aKvJgqLdKpN+QArISHWg6Z0ghQcL4owzknt6xNowqRTAWRxRaIu8k aN1JdsxaEjjKodxJQ9xJEutBGQugqZSUGps6hUfBp5sKbwhxrfUZYx72rfpJq2pa hWyDrSPho/05qRA6F8fzqYIaXIMqc1WpoKnapOQKQGjKoghRsCUiZWiKmNNaaAdr rwjBMteJqSZCEwWrKGuBsSYSr4m1FpJqsMMqaAL6piOBFGcmdiaSn0Mqoy1hDjsq sPJqP1V6Ry3RpRTbEqFaGC4rRVR4sDvBgdgxqyR7IiKyFmQao9bIqwBEpSo7rPkQ HVTYqwD7/6E8waC5aqSl0qPuqrVa67Bb67VfuyLdkqOKlbEZS7FfCrZz07UmsrZp 67ZvC7dxK7dvK61za7cA2q5xFKomUrd327flereBK7iDS7hV2EmVSrMzqq9N2rZ8 e7c00a31WiLntbcFmqZZ0CKwEzdjy5FmK6OLUp1uqyg1WyqhqyIqoQiVW7iry7qt a7cwVVVIZA+qwhNUWqiKohCdBA47MTwxRxIVFKQfq7IrtkWyMgGyQRNn9hREShN3 5Gz5arJOsTJFuxYwdkeKkoErVWjmwKAtwRgOE7zPNKSIKXPBG7KQWwETV2gdW66y 4gDpaxAcyL7KG4WdRKwGsDGksgH3AP+4NSG83futTwq9OzG/vagT3STAYmu7WcW+ UehKqUGmisI8bDMBKeABsrEWSfutrsvBHezBVlkACsAGGmQAQOkjM4QQ5kAqdPVq vdjC09O8MPtMUEqupDKbH/u/i3qxKtq/MVYSGVgYBUC8HIhd6cmyvXMNz6Soyvqh JbqjGbyp1HRDpUK8rXoBHKAAwxodBbvCHgKB2zBrQfWe50Uq5yWkX/oyw8WRSPax vGuu+4ReK/O50/KIL9uK2GY8NPzGH8zHfezHcTMZL9R0MBrD13gRzCMABCy1/Tuq MyorUvY21IrDmzqyipui5sCiL/Nvorqp/TrJUlS1pSK2j/oj16L/uB8WHfeAKAR7 tIh1R6GlE5OAKCOBDxCIQDwMQGdcshMchTdaGMCrrM1bGKjKSrfMX9Nzy5acEEeq pJCnFqT7x9EszR3MbkaEwh4yOk1SEYrgMAw3ABaHVQoBhRIxlpBZLW4zu96RFdlY P1xJlxKgCvZQW0HoWhxgMd/qvXdhE8/UUg4BhdWwDwoxlgVgMtawD2TXJELTE6/h OZCxL+YgHJ6RHi3RUpRhAT46AYjhdwtBD5URZBiRD6NhGRDga/qsCklgEFJ2Sg6x QPjoIV7mjfRQCZf1GyTRlmhWATsRVBMAE4lDLwZQHdfhAQoAAdYAEW1RAb5RAXgI Ab91ZWN5/wA+Ank1MxHiAW9jUBkfoB02eheWlSef+3wK0FImKCCKsER5O81prdaC Kw/rAFxKtzWPMX9PcxGc4ZFgIjFP0SKNUA3VgA9ZPCL1Uz35cg1vwAzqgBwCkBMJ cBx9rYLvoSwGoCnkCQ77ZgDV8CcmUTNtoIRPkw5YwlcZcA3z9WAk4WkHwQCD4CW/ khaApi5ieGH1hh4JAJSxd32DQw+tQhGxBw7IAAFfWSZywQaIWAl4cgB1bD9jtAEp 0F27hhEDsHpZMBEGkAJZ8ikkoUxtIRsbgNg/IwBBUgkwkWog0QhXpAo+Ahif3Q2v 8wE2MgFCY1MEZgAUojBetjUeBMYBQv9QiqAMTlEdZ9YS+BBPTqEI2TyWA8C/a63g C1641UwSXpMCC0TR6vQg6yE9X3GM/9VtipA7CfMP/mANB4Q9QSEAFxEhPNg78HAs cA0AScBQizIJOxNgNjMf5NIcB5cd21AY9lUSl8YG/IcQuQ0l/mAAkZLcKUAztVUN 2pkaipDFxpcuEJA7wpNJwoQBD+YB6ptwCC1gPPF1jONvYBI5D4PcCFFFES59SRKi XkMwNIQ1soGSOD5sTfIV2hEdv+JWs9ND9tw963BAcidMEd4ri9Im9RLVE8vgia7o bssswGU7IqOd2lMtYhJx4+AAn3cQtsgGCIAA1bAAAvANYwdJT9L/Fh3QAcyw6fWh GDST5RqAAMPtI2+CEP2Rs07RCNaQAbSbXjL3fE9jRFuDEGlZlR7AJOkgWBqQAYD4 IJlRVL+hAe9gAWrX4hzQCKRWEgBGKIhxhh+KTi0xCIS3GBug7AhdVx0LmQlAGP8Q OC9tNSWBk5YRHW/kQ4yNEL+CHWywTQKAqq+mHVCBAQhgAdBuJ/Qh45C0AfLgfxZ5 MWOkS+9AF0CRsVlgAB0Q7fSQzQsEzYuu8RtvhSmADPsSrwZYV/DG7OexCK5lNwVx SGCUAWzADB3w6h1wTvYADvVBEAgA8whwDQ7Av4rRM6aO84F0LBmAeIpwUiPZUGJj iwkBgf+g/0fTolIQ6AElJ3OXtgBXcg1swAbX4FcYkAAXgCsbwAYbcA0IICkV4AHW oA4b8zKjZ1nzWI07F2uK8gGjU+QbIe7Hva89CADd8HX/MAFx4qwJE3f78jIZIIgO UaMC6zL8IPV6j3D5Hh1wp2fCAXvV0ACXfRSGgy1sYiYkfjHbUA1tkPkG0ADoxZ0Y uQ3vMMJAGX2ChqocL/uzn2jyYA1UKRr5Lk8qUd0CkALyoA5T7kYK5Dl8XiIf8cBt EWUksQ33kA/OShL2ED7/9eLVvRMpUC7VYA76/pRPo1L6MHQvnh3HBIHu2TOw18Jn AgDxkBf5QFa1bkGcY0HN8Q+qYMojgf8ModnixTMGLFMuPwQQAARuECAQwABFBgRm UMUvyQCBECAYXKcQwD+DGQpWE5BC4IEKBgsUNHDAIAIMBQYqAlBBgDyB3wRABNAB Q014BgGkqHZQQASDkzoAQJbBoIMDAwZsC2nwmkpzAhFuOGoSgIAxMbXq5NrV61ew YcWOJVvW7Fm0adWuZdvWrdcCChpkSZGiwKB1GAFM2gcOQAEOHwBw7NZSgMqrMAmG JNjTZ4Zvfw8csHcQwLoPGP9pVHkYQAZriNkI6JlBsEB0LAViLHDgtEt+ABQdUFkA ggMAEWYK7GC15oSuixgI5IAAYgF9ExMISACAnqoU/8ApgldgOYL/LACQxoyqXYCB fwQHRRzP9d8BRQUGeGAuWwOALBUm0ebaoaDAFPviCRyJjKrAD6yBaQAOKsiuOwAY sGqDA6IiaIMBSpoEAAPWOUkfxDpgySWaEuPtvtkMqEsdlgYQoCkAIBjKpQrWE4A+ NiZJoIAUIOCgQ4gUySCfAt5ZoJ7IBEAAPgA2OO0tJJNUckkmm3TySSRTSMKNRlRR BRlVLJLsgw4gUAAighCz4MarELNRJQuSsKADNyCACUAB/MIoAWQG0WCQA4a8yiJF ONDAngMgAwCfiQRShYOuNlCnEQSS+GAAc/LhYAIEIDigOYLy+dAgDybxSycPFhDI ABItgGAS/4UMEKCBvySAgB5FkGFVO/QWmOS/DguYRKIPPoAgKgcEUKVD4jSQQJUD PBCognEUUQRVDqj6tCYB9BoAAi1nQwyA0cahShEBjOrwA9/CBUCedFyDYIJ7AODH N/uaq4kljjQVaDdqBermWVWSWAAiE//bayjtds2gN8QamcTVJDQF55/IvqmGAwmS TVEhARbhNCkoO/b4Y5BDFjnJfwwwoI2TDchOpwIq6KABmvyp5tMIB5AHxQFaHHUD Nip4Ez8U+TNgAwMqMaiCT+UxoIIK2jDoHi0N2JblChqwCKMI+TGAppwN6lrorqwT yeQ23jRH54NM3lqneEwuzKtuDODnn90IpZKbq2tpbGBqlA0oTD28g9YSAF8tEyge nXNul+Wo5f0mARG91rJuqaAKGudZhR58bf5ytWjqAippY1qDBqwEMcQqwXHqkVt3 /XXYY/dYL9lrtx0tVJXs7gDcbvf9d+CDF3542Ekn/njXB6AvSXAYtBAA45GXfnrq q7d+5OjNA4t2soi9/nd5OmDdrXsyYHWAyL5Xf33223c/e/fjbx1++eu3/37889d/ f/779/9/AAZQgAMkYAENeEAEJlCBC2RgAx34QAhGUIITpGAFLXhBDGZQgxvkYAc9 CJaAAAA7 ------------jGz3yMC5KsmXM7YKH5bacL Content-Disposition: inline; filename=image008.gif Content-Type: image/gif; name=image008.gif Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke46-filer/image008.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODdhXAJfAXcAACH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACwAAAAA XAJfAYf////39/cAAADv7+/e3t7m3uacpaVrc3NaWmPW1s5KUlJze3u9vb21tbWt ra33//+MhIzOxc5rY2OcnJRKSkKUlJTFvcWEe4RaUlIxOjpCQkIICBAxMTEhISEp ISkICAAZEBDm9+8ZKTF7jJRKWlL3/++9Wua9WkKEWuaEWkIZWuaMtXO9WhCEWhAZ WrW9EHuEEHvF1ta93hBKGbVz7+ZC3uZzlO/vUt5C3q1z760ZOnvvGd7vjN5zxeZz xa0ZEHtSlFpS3hAZlFoZ3hAxQjoZOhlaY2vmvd5SjHu1lJze5u/FlN6llN5KWua1 vcWM5nO9tXNKWrW9xc7F3q2thHO9QnuEQnvvWqUZYxDvWkJKOnvvGaXvGULvnKXv nELvWnPvWhDvGXPvGRDvnHPvnBAQY3tKEHvW3t5KEBmlrbVKIUpCSkKUnJRKMRlC WnsQIRlS3jEZlHsZ3jFze4S95nPv3qXv3kLv3nPv3hAQWkKMjEKMjBAQjOYQjK2t 5ube3uZ7jISl3q29KbWEKbW9CLWECLWtWrVzWrUpCDGcpa0ZISmMY3Otvb29jEK9 jBAICDFCjOZCjK1SzlpSjBAZzloZjBC9Y3u9Kea9KUKEKeaEKUKMrUKM70IZKeYI GRCMrRC9KRCEKRCM7xAZKbUQreYQra0Q7+aElL0Q7629COa9CEKECOaECEKMzkIZ COa9CBCECBCMzhAZCLUQzuZjlL0Qzq1KWkJSYxDOWrWUWrW970K9rUJKKea9rRC9 zkJKCOZCreZCra1SzntSjDEZznsZjDFS71pSrRAZ71oZrRD39/8ACACcjJxzhHNS 73tSrTEZ73sZrTFaY3utva0xMUIxWkKtxe9ra3vOxd69lLXv5s5aa2Nrc2NaY1Jz e2tCQkqcrZze5tbv/zGcnKWcpZTv/5QxKTohCAC9rZzFva2MlIxKQkrm7+ZrY3Mp IRD35u8pCBBKSlLW3s6MhHPv7/f/9+9SSkrv5ubm//+UhJS9tbXv3u/39+8hIQit rZze3s4I/wABCBxIsKDBgwgTKlzIsKHDhxAjSpxIsaLFixgzatzIsaPHjyBDihxJ sqTJkyhTqlzJsqXLlzBjypxJs6bNmzhz6tzJs6fPn0CDCh1KtKjRo0iTKl3KtKnT p1CjSp1KcQDVlFYNDrCa1eXWnV9ZDiDQlSIBAiXPPgz70UFZn28XxjUIAsPEARJA aOCqtSGHBR/5zgXAQICDhIO1Jr46kAAGBQUISpAAgEAHtC4t57S6QEDLCJ6rEgYR YXHGAQIgOIxgi4CyEh4dCIgQdAGHjVY7ADr49q1sB1IGChYOIDEH1QLDZl0+HDFv g6BpF2drunjB5nyvOuAA4vBABbdRY/9uSSB0TgaAWYKmWA8fAAyAq1u0KkDdQmUC JwiQf5cBbKAYaIBRPQRxQBlCiUEAgnMOcdDMSG+pBRoD1/VFUFz8STUACOBgUwRB GgiIWoUKsSVcWfgQqERXJjZmnnUnXggAPtSxKFA49Ay04nU7EqdWctMJhNZYZQ0Z AWz4XcjicsVFIM91FI4oHAPy5ChkZdJd5wADSgiEDztoMeBWQgQ4wEhWEVA4EANZ CiTABEIysJwD4BxZ3BwcOPCHQBGw4cCQyU0AZwRZDjABG1mmScACCQyQT1YETAAB OAQBxoA63g3ECAQTnHEQG2kYCoiayUGgzgRZTZAoNwBEABgEEHj/x4AGRiDXmAQD ONDNAeMRAIEEB6jpnhQYYIAPfAMlUuwB4QiE3gALYACBVYwECMg/xUGggQIQuAfA AgtcAMI0CR0n0AIgBDeAERpwoAGc32LgGBHxxKVEN0RogACgDhDBgS35iOAPAPII oG5dsBGrAREYYHMQAf5qYEtWhk0gAgfTOIYBB/BC5V44swHQQZYBFueZe9WKgEGm Xra6ABEdsNFVBNxpwIB7EmgQwRtFUMaAB54cSBABCwrEAQdohQNBBx0skFV3E3Dw RiJKSPBGd24ukA93gMVTxBtJCKSMbUV0AC9oE3Tw4rehCcAABkSAgNwEIMzawQak DoSBebKN/yUAGxs3PdDS7q4nEAQcUOOvpwAoEO0bbeLDgAIY2NIBpQBoy4YtHHiC mXIavMGNAm8c1owAmJXXsZtwoqaBaxME/bKAThRhBAhwWmwEBiI0C8A+HBChABtE sAoAOCo307R74PyVJwBuA3AG5Qtsm5wnE3CzgAjIDUAEEc1sY5hB7kLATTtv3EzY GxI0czttRggtgWcOyO0NBG+oNgGt3RR0hgAYMIIDMNCBGQFABApIBPrYgB8GvIEN bMjZbgCgDg4AAhwS4MCeHNABCbQjarYgDOcWQBsFEOFQHQhh5nAngTQkpAj6exMA lEDAaSTiACBACwQEIIEJMOAvMBJIM/9EkAYGFMEuM1zGNqSQBhKE5n9HMgIRukS0 bpyBNR14SzhEgKsBHIAaArnYboiHADhpoAN7gopV5oBEaQ0kRCZzzwSIMI0IcNBW ACDQGxZwBgak8HDpixQIGAEAQICADdiYVTvUkaZD+m9BNMNAlwbAgXicJUBWCd6f JtAzBhBAAgUEgLsY0UdbEIEB+8gH6uJVGikAkR0g2Jd0srJDgTQNGyVwgCcsAABG vIksGXwLKK3DgBzSo4NSGMCEAFC/RJSAAd0IjW2ONIBmGCtzSCPAfwSCju4oQQkO 0BkAptEBRvxhAPG4TUHQ9QclhECKAFDG+NhmEMMQwFytMowSCHD/BhB4amkRwAcn cTkAdIiAQB0cwB8cOI7i4I4eSiAnhWRTmq0I4EkgUAeNlEAEyuBDAAfokn6sEsAB 0GiAb1FAB3AEgAPYQhkD0IAD3DMAwK3PpAPo4Djn2Q0RAKAEJjRIeSAAGyV4gjbe SE8v37CPAXBRIP9TjQMdJpDdESZ6ANCPQPIRSjZ4gqoRwF3m3sCQ40xDBNKRh7wG ckoAsEEAjPOjQUTwIAD8QR8C4cYBBCKFZnhCNf9jhAauWci96o1lAJhDKAWyDNWA ID1/eANVC9MmpnirA8HpJQja8x4RhaYDpCoMQdyD1QE0dAAfyMdA0gaAZoCgS5kT kEAYVhCa/+EDjgKp33Jk6C6BHHOmM9yPyIRGjYbOKHof8BYACtA2pXZlHm3D1u9k WBiyEGYZlb3dmkCwFawJBAQXAAD7VhsaEEjXPVkEwDaQmKSqTjCvu0mEAgYCCOE2 xz3kFMhgjSa0gTy2twOAjUkHUjpmvsFTHAjvQDowh/+NpwP6I0KljJDVBXFFANhg hOfWtAz6eKdgZNFAOKxCIwUgFo7uGcdt3jYAepQAH0pAGvRUS1lmmocNK32POocm AHIxljYcSIMUEjEOCwTSYAMRwIMOwLEDAGICC+iwFIoGgDSERh1FW5gB31PABXiA IbbQADX6B2OBKOEM2krfCq1EtCAaWP8DzUjjAWkTDtJsrDIC6MbzBHKAfMWjo0AE Uf8MyAG7yHBFb/hPYfLmFEZ8gAFSYIR+1KQAz/50A2xYACAWQLeuEEgETVMHVaVw 0YGAZlEi+I/2BsKBdhTknhnMUhFc7V/A6MbMoOWTcB9rwCJ8bjYE+MAFJKDXzpgM sVapJQA2ACmxymYgDtjAeM612CkHuG4DWcZuZCgkzzi1WLaIx94OswDDFqRYJmTY Hpk5X/coqEIOWAA3jAAePhHBb8gWgS0QwF4AJOACo7MabbDcpQ7k62IakFs6hOue dxWS1nK0i1ddxA66mfBf8XgDWkIGACegLqaVFoG/OMBoDsw3PwL/YoDwFGCLYnUD LS3PXCifLRBAvMGkJXt1yNwDAnngo2ngWsAcEICNgjXLPUCUgAjUEfRoASAdZM1t aN4tSiS6xwhd/jJxDDJYJRSBqiUwwhEPIFgKQeBDfIr6aBkAAawj0QMJKICw3yPh 8kDQE3pbgBTA4QAnOICXIPLobA0Nr3CovbpS2Vg3Fna7NkpYCZ4xKgSCzoa9DORj kyeC6PKJFveA+AJFyMoChNbRV4PAHwtQu05rLbIJlgDbeLaKJ4wnylnOJgIfGDIb fBhe1AzMIFqFXuo80VCaP32VkiErbCLgiRZ7glS85nY+iwM5BzggEdd/0gFoT5Dh McL61qeN/wNs4S02UDkr43CHEdjAgESEkpLsiAAaDfIBpyH/nu9yiwgoNA4QNAsE wcIA6cAADHAGsjEeRLAbgCB4bjVf42Ae4qFLUiAPUhABZ4AZSJZPTcUB8nAGFfgP pVEQtCUQiXAbjDAx+9QjAMBV7zFBxsdVXWIEO+YimQUA2JZDBvE/NbhuTHYQHARt ofFW+iVbAsE537Jjg0END/IyzmIY3mIzAHAB6VUZVLYmIdAk0UME6AAuRmMX5UEh ZlNVeDQAvjMQSkcQ0QcvSqB2pEYbysUUhREc3pIIoQE3JsNYmFEPylBZNYUmy3AW 8zQa+LAA5iB6SmUgr4Z3OXUgtiEcqf9hg8ihBIMkEP8gXBuQHk6FGZBHGx/AIqqB GsiWOaHRiUICAsXHN8g3EAuwAQOhPFuBN/6lGiKAAOT1XfYxEGzQJRKgVATRg8ky UfEwOMvwhiUQZF7CDYuFAObDi0kWNowQSlHTGMsQHLHTJabUfaUhQzQCYYKYHBoQ Q44IiKQCASrEcaSGFtRgKwPQDVTFaid3PB/yByQ3EFJgebe1P9JhfPhDUhKmc4Bn g8HhdHzlTzGmQqChGqRGKiWTBotFc8o2DQJASFklbQDgDeZAELjUXrOlGkRjF+Ag XN8COTKXJGFVECVABEbgLcvgMAzgCRNEhxQSWHhGSA6kJkRTWVL/UGAAkAg4yG39 tCYCIF1PYXMGUWAYAEYlIACwgQHdsCN7cx2p4R7/0yzdwF2VwYNTOHps1V941m3z EE88dC6rBAITNABqBgDYsGuCxwG2RyE5QwD7pAAWJgDGVRDq0DbDByfGZ2XTdlUW MABOwB1NBXsAUH/LlRrK9JRZZRgDoARL4x4HwJW6tgBkUUzkEk4vJooEQhDwoVCA gAGhJxDpcDSV5SZsIBAbsBd+5ABKwAjISC5W5g/4gA2eoA5nUT/NEjv5EAGAsAG3 GDwRsCgHtpguQhsLAFpnoGGnCT1qEh1XxQZncAaJs01GQ4TjEEq9CQ591DOr1QHv GHyF5H8t/9UBY/IfX5htiSAQb6AABHgxUplRN9QBdeUA7MMAroUW4/ABQHg45oFD 4EKWAjFMoikA6WAQHWBYEBmc5mA7HHAA3xiekIJ3/tMB+sYBgyYPImAE32ALIrCc y/QeVpl64PEGdVUQ01BoUpNZf2NmamcB2AUV+1AEqjUQsNEOAnI0diUAVBQPttAO lcYyydZREqAAB/JJGCABR2oVoOQtSJpHAGAOSNQYVHacaDEBxVIsapI/ydEBPhYB HSZK6VGMbVkZR3qk3XAwPlYQdGM0kGIOhyFaOeJH01YPhqIBEpAEyrIiHFCDHCMQ /mAE3bAAjMABXNF23iAB3SAdELCcBv/BCLv4md4Rb6tleTODAdwgAWxAD/syI44h AQJ2Icb4dDozAAs4eREgKMWRM3BiAe1wAKM3Hg6QVBbwoJUxDwtwP9IhWI3xOj81 Ae0wGd5xW5ghD0SAGdMwetzABn2ZOe/FAHMQKHPQDhBQl5XRDgXKJxLgLU7QLZWh DtekDPgBLeNhmwKBDZIyKl1xBmwAAQRAgALxTIkwAePAOBHgD1YSAdxqAbfIV9bn BGuSKT+HWMyUJYlALgSgD3/XKhRiR8IBL0XCAOjgrwIBnQTwfT5nZqhiZuCAJgS4 rI3hABFQhoyAGc80JRkiFNjwGiY5JFkhlL9DJAgCl4BCU+EAW1j/QiBb0RU1axA1 2CoDRg81OzMEQiME4GJ8khyRkRyZCQAj5iUlAJcEcU4VQg9MEiPWUQLZQRA5shXu 8R9lMQDhKhB/gLMEgbVdUQIqyBs/axWb6VsIQQ809Rb4YCUDkSQ2Mh2+QyNWwhZY OxDY8AZtO4++1SJ0+1Oj5WkMoVBbVxBvGE9KKxBtKzaNOxCRG0//QZ15hA+YSyB9 S6PvmhAlILWfWxD0QLYJIU9yEheTixCYW7ikW7eY2xBgyxCxqwzEeBUloJHEYRU5 srVAMrrWERdtS7dfG7xqu3WVOyObiQ+vkSS6+x8qWxBJErklQLUJQVO/+66zOxC+ u7hOmiKx/9u6W9depmEVuUsc9LC1MFW9c6EMbeu+YEsgMCUcBDK09dC7DGElOeIt 7CAACBCc/oCEl8dZ7+q7dLu8LfZT0ZsQrhtEbVsWYQsjKvsaWUG20auH8SS/Xuu4 W2Yl7uu2bpsjmNteCxxg2UujzTs0YWMQsKGH8gskl5siJFK2W9Ye+IEf1QvD10HB sWsQMiw2bCs29ys276q7SpG8HAwjWaG5r2uSQUQPRvxTAwbCAGC0Tsy9J6yHKYLB Cmy41oEfXJy8VmG7QfTDlCs2OQy5yWG3lnvCWUG1H7y9RLwkMtIyTqoQpUsQnPXA M/zGScwVb6G+QQLCbFwWAta26GAPIf9CDR3TFdN7vm6GvCkCUzecuzJsvSfsuTds uXlMEPjxw5tMvs47vUmsvxi8medru3trEBoJyJ3svEr8ue0Vu5PbyWZcxERsIWJj t2CcwncMuaubxAYxvEzSyVcsFRq5wHJBEw2cyw4BxhwRzMIMEkh8HxgBySPRXlT7 FYkRxc68ERpZu6DrEd58urSLECQ8zRlRziYhzeiszowRz/I8FWHhzvN8z/icz/q8 zyUhvPz8zwD9EhoctgMQuXncG4WrsnFB0DKCta1cAL1cwTgcwdJbzWqrXIp7vhKd WxQiv82hu3yBwdSZFQngNGv8ywXRQ1/MtjQyI8px0j1sud7SuF3/AYVfrLSiHNPg HNA83dMmsZlcfHmvu8cYwsEXRhuQ3LY4u8rM9H6/68HJ674frBCb7FaewC75sjC8 e9LWAQIn52Lze7bwO9G/C67MsZj74Mlutpkg8KxAMr+DnCLdq84DtryQC9Z5lCNq 9mI4e8PwW7dD7NOCPdhAccDsPMayWxyUGcnOMStFLb3vbM4D0TxvmBUjzWqSqdZ6 PNWe6xsCwA5VzMd0oWAKccsSQb4EoWYenEeoHUTKTNiwHdswYSfQMadNYrjKtKye RBCg3RhyMjTx9NsEMivblAbp0I58MiYEQYAWrdb0EDX/MdMGZAF/8i1GQ2F8MgFo wTLUTSFb/+sWpjUmmxkB4LAPffOvv315+JFRgZI6fDcmMFWg9arcBVEA4DABiEUA +UBUs2JLzQkIqSMpmWIopSnbBn7g/QwA7YI0GAAvSxMgU2gE+aAfqnEBKtMumBE1 BCQi0MNLudIBBIQBuVseRioCZ6MBOeIhxdJbxSFmVQkv94QBGRcl7UsQz0iM+EEA C4OkdioQR0Rt0aIP5pFBoCRiYeQAPI4BW6t0SLpDoK0EIdIORWB5xgygMaVOBOAJ GHAAe5OeEDMB3MIdw0E0RNAOnTNDrdIB3YCk5pFrA/BXUgdoRRAZH9U6CH7neA4S liEBBBABByACvJQXBRgBPX6EW7IoPf/nJD1eTPMqf97xAWiBLp7kBBrADJUB4oyQ AP3nQgwQQpTErle0DF8JCBzwD5FSLwDgQeyADYv3zQiBPAwwDd83AUw6qviDHOZA i8V0GBGgmJg0FgggW4N1JESjl9gmDxxwGaLUlPhAAI5TlJbuLlkBH5p7BiLQP5TE 53g24GMFVelyaQeCPvDydcU0QRAjLBhAa56E2Hne7u5eEeedR+QJABU4EPkFAPMQ pWyyWmA0acmBgZ5ilXxyG5LYMSVD6O7LMt6Z6h1AVZhhC0LjGoztzPS5XgsTSvjA lsz0OlZZaFGoVM9WHoxjMkBGKoKjAUqFQyY1jGjoZh6gaVEqPSD/guL1QATt+Iib mSvs4ylYiw8HSEGxIlxKuG4oQwThkAhyIliO/O5M3/QPUT1ua9Ph4ABQdpR8xoC+ Mnn7NQAEZAux4l9k8QbtUCyAamFfejgF1N8CMQ6/kheUQUnukg9x5S491JeRq5El OLmWYRVvgA42mBuU0eCm5hmgESASEw/RMzIzogzcGIj6gQ//AAJSZEpyufTuYhss wuUoXwTBKI98IX3JMaT0cgDJtgzSU0CysScGgj7WAQEZWg3bQjkFjcPN7fS2/+7c YBdPWKAcFA+chjjnQmslwAiiswDN4KDeMg6uum7QcwYb4gAQAAjzcAHxwWyDU0CE niMZ1AyU//kGUToBB9ANis+0B+CgkMMXcOyD7oAhHlACk/ddXWKhAFBGA3EGpr9o BIANZ7Hbewam0NMxAOFAwAAlIAaww0ZASQR8AAYAgNgBAwCJEAFI4ABoQr12Ghxy IGBRQD4A+OqVtMgGEIiJE0Ds6zABgMCHHKYB+HAB4oSJFi3SO6kMAD2fRY0eRZpU 6VKmTZ0+hRpV6lSqVa1exZpV69RxIPCVKMmBAQAQCxwCgEAE4gJvEAl0MNtwgVoG ZgEosfABIoiQIMZCxIfOoYAIFm15ZGBrJojCED1JQCsTnxIizQAcCDmgRAfITSd0 IOpzQD0NEoxAhPAGIgcEaD2uFTBYJv/ECBoedvhLUeeCeBYRGAQgwIHFf2brPYwo kwEIRgAYDIRIr4PHARpCQhQw26GyfJYhslFNQEC3cRA1vMYNwEmHkBFAWnRgFyLy rfXt38efX/9+/v39M1XisZIk8Iusztx7rZ3OBoALIgamc04AcBwEAaJlCjtAgOsk mIgADjQojIENxnICMQHkAeAPDDpQAIB8PCmsBA4SAWAB6/AZYANAHBoHrKQceIO+ +QBIBIR0IoQgookGEAADAsaxpYPvGBtgAFs4WG24iNoSbwF60OHgjZAkIAwAAjTo yScQ5tipwgFAcIAeDznAMhwOYgwuSZ+eg2AAKQSwax4RIhgAAw3/I/prLogydKAA RgAdTL7/JqW0UksvxTRT/BqqTQIJElFgLDZEuMAbCc7w4KF5diwJAg2aWQADBogg AJ8J4pGgGSIs2OsMiIzA4AAJNPjDTDi5sXG2CCaiJ9ZYGQBEA6K40QAQCRZ4SIlu jJBAgWY4JUIZZXw0ygENTrIIuQUWUFADBxoCAAO7IjDtgghi+04DYCVADoPG4tWT AQwwmIMB2xyCoJtuMOgsNIgwmI0eDIYzeOAzGOhtH26KXS03dMExYlvvCBDBnwW6 OeBfCRojwJ6xBoCAG0+1LPRlTW/GOWedd+bZqgiUKOGMkGSFiB0LsIFInocI2Men cCKoFQBC/yFSQh5s6IMRALDCSQjeATxxiACHSyAAOQLKBkCZBCxS4mx4ITpDaIvw IaAeoYQqSpkB/nB4z7CFrBIANm56aDmfSijgbYfeFjLFEvT2CZ99FD8rbcXhxbEq xQe4rmfPPwc9dNFHn0AAXwFgpIjGwcIbsHHnBqwEzEWDLm2tfRKv8daLCkqp2YU8 LqrGb6cvtcLkYckocm8HCzmTlFr+KNYfQlf5oigXDfaG7o4K+9G/Bz988cHH5wwM iDBNAGaiq6d55Aiq5yR86AkcxxJGg1f2GjvAsvJ0B3tIlQIYwPnUoyGBo15DFAgY +QHGf0YZzQMbV6XWIfA8GBBBmizCPf/biWuD6AoNUPL2QIjYzXYbpJ6Q8Dau3R3l gCV0IVOqNz4a1tCGN6zUABgwDQf86ygzhEoJGDCBzm0wXeVJisNa6L/lCQVd1Xud UfCxxNtVESkD+IcTivhDiPgoikv5YlIeF70hwdAnS4RX9aZoxi7i0I1vhGMc5ThH OtbRjnfEYx71uEc+9tGPfwRkIAU5SEIW0pCHRGQiFblIRjbSkY+EZCQlOUlKVtKS l8RkJjW5SU520pOfBGUoRTlKUpbSlKdEZSpVuUpWttKVr4RlLGU5S1rW0pa3xGUu tWJApQDxfwAwoFAeB8zslXCKwzwJUZBZRqTIr3dSCeYylenEoWj/jZqhcSZ/gumT aF7TmsScJlR8eRTkVG94zSzjONN5TG8Oc5nrZCE4bxfPGQLvmMYkplF4mc90kpOb a7QIL9VpzHhaDyX9bMo5eXdQfbKTn+V06EKZyUsyMrNy+6xiGrEXzWJSFG8D9ZxC oakUoiBQpBBRhveaQjmiBAUsRGkhAQm4wTEWNHJS9J3wzkJAoIyrpyUQ4UxLaFPL 4ZQpKUUXckpaxvcZ9ZfZvKlRQtPUqpx0hEXR3VWjQ9MWwqtvRRUqBS1yv8pR8ZtF eSkxUxpV2ElwojuFK0Z9Ohp6ADWGKFUK3hS3QgfWlYTXu6mPNGpAjEZHsCccqkp7 Zk+icvR//7xsHQuHWUyqpm2YUbTbZI1Izc0+5XEz3CdI8crXb3KQn11cIetqKs+K MmWvVhykWa8SRqRET7SynUpkNatLUuI2oQFl41UGQL8qHWcAehsNCzPbwZM0d60P 6WnaTOjBdgrluAJE4E57el27UfAk1z2u3cSrjGSOt7w+DV5yxQtXmcIVrtst73u/ 65CeZpZ+Q2neTodL1/glF7tAwW6A9xFg7JZtuMYlMIERXKUCCHAf7BjAgDlHAHYU QMIFYEfZKkyAAhTgbGcTIDvY8eAGD3jEDOZcisvWYBaP+MTsUMIAGqxiGU9Yxhge sIENXCUYTxjEZftwkAmQgAREIALyMP9yArCRgH8k5MMRaDKSLWDkf0TAAgzAMpYt cOUsO2AC6RgHOJKQiAlMYBxlnoA6ILBmCCwAEG3OxwKaca11rasd3liAsDy1Zz5z y897lhm3MHCn7w3Ry4cehwMckOgx+yPRi3bAmBU9gUUnQdGQhrSk/XFpTnPa0p1+ 9KMjnYhNd9rTiZj0mc3s6DKfeRz+MLOq0WzmVqNZ1rPGNTNyjeZ84NrWE9A1moOd DzYQG9izZoY6ypwPNU+A2b1mQ5mTPQEI9JrNEKA2tq99bTVv29vfZnO31dxtcId7 zeogNgTYoO11q5vNzn73tNVt7TKf+9z5WHO7x+1tcqt5Ht/Otjr/LjCHd0Pgzc24 wLUX0OY1L7zOF6jzuuYBcYival0XgPjFNb6uQUPAUwu4Fp6vJQFTSYAb7Tg5W+48 cj7vGeQgP8ABFsCNmJ9c5N5Y+ctfPvKIazzjD18AxNfcDDYTfR4E//fC1/xvCPSb 2s5Wdpp7zWsyJyIR4BgHqq2eBnQkIh08RAcjeMiIdDCAEVlOx9mzLAW2t10KDHj7 22OAZbbD3e4ReIOWREcNCTggDQ7QB9fFrGgeBh4dXOchDxWtDwco3gEMODw6Eg/4 v3OaAWkou9kfrw/IY5nrXM8yIzj/eHR4PvRZRr0F3h4BKRjZyq3fcutdP3vaGxkb Ebg9NhKS/xAo7z7K2DgD1Ha/+w+fockEgFoE4kYAoVntbMoXcvSlH+RwTJ8A1a++ 9OUR/ewzf/vXP1v3qR+O6n+//Gf7QzjSL+T1f7j6SiB/kP8QZCWkH/4DCAdB8N9+ COufwPe7H/oBwATDn/aZn+QypuYJnta6CgjQIN6yCg/QjtApEAhcqUm5HAtEChu5 D8URLaf4wPF5mwzEiiJAItHpgAmhiq86CqGAKYlSpq3yrRZUrb+SHt75iiO7KSRj QKbwkR50IQOyAEZ4Jv5gAAf4B+eYBoXChwjwByWAiobgIasqCgKAAF+JADagQggq M4Q5EtjSDwfoBh+6jwtQC5+AADx5Cv8pWBrriJexWCCpcTMyTIrqyI3PmR2GAqwR ZCuUWKA/9MNAhBdzmEDQ6YDhaBw2kBSlYAMEmAB6WKMAeh7CqqtKNAnoGq55co7G GAA2KCvEkqrI+UESkp38IhkOoA+wiIcOeJsSWMCSoKg2Qo073C1ZlEXyqod4cIcY BCynopxfnBuwMJQk6YBDcaA20gBjfAoG6QAofAoIyI4aMZ0oNJMNqJA/8QgS1Brn cSCw8EC8wiu7gggyyQ28AUKo4MDKMcGoKADGMBMOYIfgGI7WOYMiWJdDbArxuEM7 0kaqGAAP0LvQ6YATvJ/yEYEzzCki4AARMCEIoqLQoJyHWIBoBAD/BcAXvwIu8moI vwILKEyqzPmKkngIcfEaDgCNojAU5Hgc+qAeAEicyAEEAfCYKBqAzKGawAGmA8IA sLkvh3ifGYqphwjJ+WhF/8kQmZgAIsg/2GqICXgPbuxFm9QAEYCutPGgODyo0hkO aCwMBWoekKQe8gKMDpASHfIVnNQMJhKSYmFJPcQvPZzI5viD/JKurLiA17AIDShH 9zoK8SiMlhSAJPgfDNCJ/bFB3BEAfSimg6qs2fEam6yrwoqjIhDM0ekAxTyLEkjK bjEipEiEDpiDDuAV2dmHnykBI8tJADgDbJACKPwKzpECC5CHAyICEEgEuqET+CuJ BGAAtCmj/9V0CEaoFT9hALSMgN6ERZdkAIYwydAAixLAgEd4nAhIBwIACyObMrNh gD84zgE4gDdIgwHAhuJMmwhYQjNpPQYIh5JQAgZQggQYjoVAieMMCSyrQgYYMbPT DCdYTqHUISyLGhwxu3CAgGXwxIXIFvN0ADaECGzgFakpTgJIgvOsksProdvRgCLQ GwYYB+qZKgdgA+QEgNJJA7QQgPWUGmdzT61xQiUwM6t0CLJ0iAmAQwLAt38ggDmo T26ImzVjCK1hhIRjgOb5FCtshrEgCgZoMwJgAwFoDudgAwmYgC10irscKwAgguFI AASAmYULCQJohwgAuWYYlwXggG5ghP8CcJLgeNIASoPrgAApWZ6+a7MFWBsCGBGE WbhPAYt0kABAWIAJ+AoGODlucADNGAAHyBUJQNEFqIvOkKMBEIGANMRscBonPYDX kC18WEVJNYezUIc3YIQJ0AAimA0GUIBuUABb0BJUxYBu4IDhsJEDsAULcAAF4IYZ cRENQAANwJbKwQcMKIJpsBENmIZh4YC4IAAj0IBuIALBxJFuKNUJMIINGEmL2MmZ EAAQKACp0YAr8dWHAIc3cMBuSAQNaAdz0IfSaYxi9JXzIQKFlAIA0Ic3aAYjiI2J LBwN+BCnRMU96YB5MFMOmICBfYOzlIAimEpCGwBu4B+CKQKS4ID/aeQGEfiQN5gI 6DwUh7URDJoIJcAIatCAvDMPLMkHAdAAcWmdBRABBSDLkBgHATgSaKzPeO2GDrAF KGyHDmgGD9CAffARZjSTJnmYIpAABSkQdThTdTgfI3iI0NwWTzgAM3kDW/jTDC2M aahNazECfPxMIkBVd7TL10AOd4kQCfAHg/EIAgABtI2AeDCLfPDVCAiHMhGOo7CA BXgDwdgdDiACCCAABCjLu9VbqGnSsRCBcVCCdBCBsYCLAXgUGpmAN2jNB3kIe7CH 46SjEiDE7+mAEl0cC+AGALCFFlmKCPAEEbgIAWia/flbUOmfUmUEcACBIPmDDkDT RCCCiXAA/yIojTNghFK9wkdZACv8AC2BFwkggnZgBAjIoBA1ggqph24QVSlI2GLR 23EgABt5A3MEJltQ3Td4D+gktGbYAJI4V3kR1IplBnq4F1YZjwiRiSZNErWFgNNQ Bzcp1bM5HwSYIQYQ2bJRgL/VTBDwxNKRCQuAlOc4AHyQAgx4A5kwgiDBBwEYXcro HzJ5CAkglQzTgAphAE/42L+FCFtAgApGgLvBm+cYCz4BAH+422Y4lNoMiUS42wOA izSwgMkagDfwAGOZ2ghoWxxxWScY0SJoh5qcDnxghw+YWnwgE3z4AzoplnF4AyOe SE88g6kci/OBwueg1KqwUmHCUsFkYf8K4RxPeNJ0oIahzYxDAYGbAKaWXAAP6AA6 5IDOqAfGUIIPGIt8+MISkEmyQBHnKBtP0BNwKBuwtYhkjRcaqSMGCWPPGcgrhYgM 6kyjsOHhuJeegEa70FcsVQB1YDufaBtscNiHGWR80ACwAQA6Wc4zwQARGsesYZJu gAiBAABseAMJYIfgI1kQMN1/MIcgEY0DUAAjEIF5feFBBqYwQR0BgNSYRBoAiAfV mIZpdAtGAI/RlQKMtQhuUA0pWAY9+QMBiAchkQIQ0JNqcMczkFoAqFhUYwRnNdG/ qNbh4IYPQBpboAYMaAYLgBd8fQgIAIG1iZfYIIB44AAjyAfk7Qb/XBGB6xAXsIhX dSNVKRGI5jjZM1CCZs0HQGADIhhdaNzHtCmCH2ZbyAAHYzTpERUAObbYeiiSOSC6 lTCLNzBdJhkLDtgAeJHhsbBXjzNTKckKCFCDosjSCLGIezkbvqANLPHLoS2MxNwq o3Bmi+gATxxHKTneXBYWBCBZB7DYasgHsAhe38UWksEABdAAexAByFCAL6wjESjE z/EAS2WehthdpjgAEUiENJgABegNAFAHAfAH2HAQf77ocMCHacBh9FHdirzbAeCA CgEAJMYAW8AAfTlGfP1SaW6IlgaAaeiAAzACWzCCeBgOATiNuyBLDwKLepCAavhr dYCNkKAf/w3Qi0fhagCYAwF4UF3+65JYVoxthzdgkwhYBla5CNUAY5HASwcRAK7+ YF/5kx1R3pn7U8iQYWbmhrud4PX0zgM4HzfsBuiAAE+oZoukjTwbYG4QxmqYA2po B+nCGxGoFjdzQJgeC5olACIwAkAguEAFABmm6HTpgE9l26llV4g47LEoHUimEyJZ hmZwAAgAB0A41Dd4DX0EgA/2kZhsDhAABAZQNi/TinTkJbN9FHi5lwFA3etgAKku E/HwFeYQjalZDUiNiPWBCAXAAHz4AF5ZgA7AtnV+UiXIcBIOzgLFDPY4A6vB0RA/ aTiqB3y0TC3BSCx9wKMQARLAgHhAgP92GBQTRaKJRBclOINm6ABPmNINsIWxmIMi CPK7LQEiMGoq9smQaB0y8RXx4BeY3mUBIa6GAAFbaAh5KObWfU5pIIIYUIA3AIuW zg0ZfRTtkOEjsIg3AAdThfA3KIwzkGYAkAdEBozklhpIiRAMEJJ7wW0s3QAUQV2z iF6ieBtofFIykYkDgOrFGYAJEBANRosPaAxD0RoQw4c58IR5xaABiAcB6FYPAoBu WIaQCIcVjVkJNx3LnuxwEGgAiMnTaR16SGnVbFsA+BM9IUcAaOnEfmURWIhoxIdE SBIGOUNSHwt8ZeadPBJwNnVquPKpsFKfIILEfg7kkIeBEI/rcI//oUURJikMOJmP CCuC3DDgosjjTi9OI3nl93FSAFANiAAEWzgDsfgOLNGAWMfSJFGASYYjEahM0REB zOwisOCAnlAGRUWpekjSQyQA2cv4w05za2VlbMEHMNZK1YyHH07oR6QHaigCSJzI RCiBz5QJn/+VEwWAum1gbY3RIsCGEpCAO74MUR8AQKjNaz0JW8DmUreTeCgbgdAJ gdATE9UHjmmHSUcOjBCaZgCBqXUCAbh7cf4VDpACeTCCnFec5ZiNZMRCTzALu09U 11b3D+gGyIXg8jgAT2A+AQCJcOj85iB2CXiDJNRYmAaJfYDVeLSFT0We10AXXi7e iTSL0mkO/2j0FW4AgSnF1+EI7i2KUSlpcK05SHUYh7I34glfDVQsAX59vNod2v4h 9ZtwAIVNAwcEzxGNayfAALHFCg4UyxAfDl2mbh0yRgawc/GYgD+Q+OAAXYtwFSM7 DKNY1TRYlrW929IYorKnEXsAiG4MGMRjAwADBwbTOiwAIMXdHAYTRCQAoEEfgAEA NnLs6PEjyJAiR5IcOcADuJIqV7L8aG5cRgAlOHJQsHGABgEDlGnM2OHNn44iPNGD IADCxgMCCACAsAHBgjcYlBAQoQDDnAkbnADI9+YbBgASzHFYQA9BkXYiOmDziGEp gDMCMNRrKmAmNg4aJHTgBgDfAATViP8kUqATgLJ6yiweniNgAoACHDggzDfTgYCG G9N00LuRgQBqMbF16KCBgQgQAEAf4BhPwMYSCjwZqaphMUfQmjsIkAIgwty/Ezh0 AGGrJwMOG5oZRfqWqzwjIEQQgXwQroTeG3PSW42wc4Tthycc9chAQ2ekAMgnscsg IwQiph1ovCAgvMcBkzOKkLBRCSBGnOGEAO9x9p5YGGhEzwQa7MXUAAr499tpG2GD gQbyREBNeAM4AIEGzViAT0sjXaABAPWQKNZ7EXDQEwEYsKOEBEwBQEA7G40DwgID SBAOAAt02BMADnDTjnXdcdRBPuksYJ0ygISnhDoQQIDPQBlNYKX/Azd9mE+XG/0x ARsQ1AVAIviVuCabbdLEjJtxltgBRrHJFKR19UCggEYD9IkBGyT2lIgGSkjRjW9F HqARPg4AssA4PUXQDCAD0HPAe/hM0A4jcUHQTnj4pAHIBEEB0N1lPd64AIIRqHej PxAwwGhcC0zjEDoc4cZAmANMgJ88afy6ET4FpGNjRhE4oCYDyK4Gzj43vleCE+zI pAwB4RHgQCIMdBccbhk1u1G2fc7KUQTpKrlRBOnQM4AU1mY70wBKMBCBEhz9EcFM 5ZLb4Y1n/GPqbxAO4ASyM90YAbLwDoAPO/xyhE0EQG7EDgMKb4TbPhYPwFQE3DBC Yj73pejn/035bvSusyjfhNhNNiq8osxycnRifn0SGRNHChOpxM539hQ0SBwY1BFu Gq9ZQrggKW0z1HIOUARMUVv9ESJhirSiR93ho4QSX69YAqMldAe0pTADpkQ4JBJQ Qr5r4zP3HyQC9q7XGeHWdEcuk82zoCVw3ZOSOxGdUdAVefR0SBoxDrOdFongAD7S XaDM4/m9HPTOh3+UL5Fj//Xyit3V0xPT+JxJT11N/903R4JypFEBIvnpeE/4cCAC BM1Q0wHBiw8dk+fX0ssz5pDzLCcEHGx8ptJ1Dc53ihmp2OdiZ2rO9UaevKr6jZ0f HzQ+9GjME0fdoUz41e23yUF77rffQf8adpaQ+Ub1dOcAB+0YYcQ2jMANaRgBAxJC QAET+D8MIAADGOgGBhQYwf9RsIANRGAFjYAACYiAANSLE/c0t66QhGuEclpMTyxg hG40cA5BoR7T8Dc6pYXQI1yToUpMuJLHac8jfOuh8lYDiDnMYQFcgVwNQzK2xXwQ adeyGojSt7KOrCt6K0mirjoiqyC2pIny+yLUBtCBRIDRah2AyWJw2JFJSYERbkxE GqYhhRhgQwpSiIAdYyAFDUUgBjHoIyA1dIYYyMOP8tjjGSJwhj1G4JCOxIY+WFfG SboJbGCjJCYzqRJ8EEBlXtRkm+aBIiCCspSmPCUHrHNKltCvI2r/XF6JsGg3kCRx RStSxidLkstVNu5OXMPlLqHGxI3x8ovcA2Yx2wQIFCUTdsVrJjRJIkatRRMkWeOI 9oDINJbM0paxI9boStJNcG4secKsJkj4hsUyhmtv6IQaiXB5p3eWBAKiieYz6anP jaRynx0xR5hONwB/EOBd2sveCCOgDqbM0pX+fChEIypRSkbRfhO9aCn1U7WHeqBq JJKHALq0ywUI4Aw9CyeJVITRlbK0pS215/Je6dKZlqifEDVHrlJEtpCuhBtwmSJN gyrUoUazoneSKVGTOjubPvQlKRLUffSjmcVAoIBI0QhJB7BMv6yIEQZUVYzCshEH DgCpSj0r/1qFCtPIpbWtIeFdRD2Q05tIRQIS0IA9PiMVIxChGRtZAAcOEEEQAGIj fHkgcVSnnI3IZUJufSxkhbpMh0b2sfVgqj9FkA3EzKQEy1BQkB4zgDf4tUgCIKNR IFMV55VAADZxCAj8AxzIkFRNlb0tbiGKs3CZNbcXpYYq/QlQV/LUtBNIAwjYAI40 sMETDWlGSW/0BucRqLB/sYXzANAfAJQmnL79LniTudajhpeo+gnuPjv6MgAUFzQO YEAH4rE7IrzBPyRlihJA4DzgpGQjCACBRvzhPBBc4KSwLC+CE3y1KEJPwULF7D47 sNnYDGAZmiHPe4u7j3PdV7ooCkdwfv9TBASQ6w0L6MBMWkdKB7O4xS0xamddzFJ6 QFifHiDjPE0DqZxoRAKphMBbwmOUirCjM/x8AwTYYAQBtGU7HnDsNPKRTxlTmcq7 DWaV6VljejqVIyB2wAQ6EyYlEGF3GsBPdsKTAAFk9wwSqMZk+vvXAnEEAR1Yb5bz XOUopnGeen4ojdGrzw6Eqbd/PjSi3ZSPURo40fokQj4iKuGTrpObjr60o3dLXkyj 87yS3ihb2RTCSnO61ODVtExIbWpQbvmdXRacxgzdEVWvuta35bOfbV1MT0NUBKDW NbB1nQ/nyTPYyQRuRBFRP2Mze9UXWEezk8nrh04OcrKONrZzm4//NiAGy9m+Ggde 5c9rfrvcecaZuUFJ46NRW6ShTje8wZsPaCuGnPGWX7gj6ut78xvB2+Ziv9uX75ui 8d0BPzhamTFKbyOcJRyw7kMRUaeGU7ytw664+wYe8ar1GeMep2mDAP5xNmlcuLli +MhTjs7mqVxOJeCAOpK9WZS3vOa8VAeKzGnzlhBB3Pvcd9J2LvR3xifYfdoc8ZJ+ dKUz/ejD41lPlFHyfSJi5kO/OjqH88SG57Nz6zUdP31u44LnGutmL6VRz04SDQia noiYa7AFR85Rr9iG2ns601RUF9OBj++nO9XfnU68srIOc6wz3+HNZrbr+UnxliLb +iylP7Il/96gPDEb4QfA+Msb1HySNxzmMc/4yCPudqVnXeRvp/rVs771fiKAnwrw sQGwYx/sSGQj05UueWCDj7q/10AY4AR0MIL46JiGBUCEjeA7YBoOeD70oz8OMEN/ AmAexwSwr/0JcJ/72/d+97Mf/vGzgQ3dL38+wp8P86d//O5/f/ex/375g7/+4Zc/ BCZQpfRDoEr9txIEXAAgzAMELAAgQMA8LMAFLAADNmADLuACSEAETqAENqAETAAI 4NhDxcMFMAA6pMEHRh/0OZ8IlqAJniAKpqAKvhf0hWD08Qrx6QOvsCD08cpAOEAS JAL17WD1cR+YZV8SgMM4WMmWLICVzP/DoxDgERbgBTAHAhaRAj7gAkIgBDZgO1yA BErAAWRhO0ggBHhDF7ZDBNqVBBQQC5FhATFQAzkQA0WQGybQAzmQAlwFHc7hHLKh BhgQhsRDHipAHrKhH8aDPdihATmIBtiCIBqiIhqiXjgIEThiIzZiHi4ihhgiIhoi HxbiJGIIJ27iJnaiBuhFJSoihiAiBK1QN6xQAZVhN0gAN5DhK5ahXRmBXbUDBhzA AsTDBCgAAAUQNxzAL/4PK6IhGRajMcoiLZYhN9Di/3ADAjxjBLbDAbSDNJbhM8ri AWRjNjrgBHKjNzpgOxQRES1AERWgEc6BAKJjAULAHADgAQKglRz/oPlNQPqNg3Jl H5gJoQOAQ/PpQxo4ADoMhBNEAANYQAQYZAIkZAT8QwIQADawAwFEpEROZERyADXt UzsgQBqMgz8kAjh0JDgkQiJMgA5On/U5wPR1pEiCA0la3/TtIEdiH/WdJEdC30ue 5PPVJEcmQhKg5A7SpEv6A7f0ZEnSoAqS4HulwQy+10AoZfAxQvANBEEOhB3hEUFa pUGmyx0dpAV0pVfqXu5FgEIeJB9lSyJpCB9pCAHIgyCdwRkQwB9I5Blgwz9QpF1K 5D+4pVtSBQHopVvaJV9KZAHAZTgUQGD+QTh0jFwSQDjw5T4QwIzAHgEUQFzC3h8M QGMiJtBQ/8XsDYDtAU1iYqZnzshjDoDs0Z5p+sllhkO9iOZmumZr3o7oAQbkGY75 lA8+yF2MjU5DiQQzxIPaqYQGiJ2WTVxwJhOtIdyiidw3fYQ3kcRzilpSIRNu6BAx URZJTJ0+IcKvyckxqYTn1F3p4JlJdFFJsMxHhAPsYefibFp7NpqfPY3DzJrmNBqt 2NvO5CaxDAAjMAU7MIJtsZUD2MjhcM0sScF79ETdSc+NAOiNLItFOc1JgVld8KOC Vic2veepdES9OSc4YcMCdIlGmFPddQQzqIHyQKjqgE/1AAZIrOdBMAWrGBgBlJ+z jIQSYECmjM4zuRMxtdN1SictIc134v+P0shQiYZIRHHAxGlEOJTJBJhUCK0LAUAA IBxgovSLRtQdbvjJBEiAykjRrNXDmZzJEd0ndqLKyyRGTKRUn5xJ9mxoT0DAG0AI R0AACCCISgmNh55JOiBIz5BoTOzdTfwNaCBFPCGG/pwU+8SGzkEd8agpSCEFeaDI iioPATxGoapp1M0TidiCakzRu4CEkkyDAHQDmghAaXVHYuBD8igJCi2JAASFAMDF 42FOq8ppTOTq+vxo3iEe4gBAOgiAf4wozKTNSCwnMtkCUjBRYowomXIWm3LXeyhB B4SHpm4oYHCAEShABwDq7CAdASwDjs0E+LCpO6HrMNVFmRbqtCb/FQdEGsHZyQDY AhH4IRH8g3fZiTIQARFkI6j2l1PsaEkQgQBYwEfsTA+RCIZk0UjMRLh4Xbgi0cSG VoBmh9bI06N2zWrwlMLwjQ4FTQRggNYoDa4Wm0esmNI8TEdkqmq1Q5d0KOlIQHg0 EcR6lxGIAEgs3UlJQWZ0LGRIUkn0hAa8AZCkC9Fs6c72kg+FkG60CTOYQ7fNBAY0 a/VQ0c6aTEeAQJ6QiCtuhDqEqjRx7c4qSYmGhHUmVc9FlDlMGImQB0ywgQDMwdV6 RBLQ2Xq8QY5wFwhEgM5wBIwmy0F0ALL4C7lAiBOcSQSAADe4TAJYgI0ABlMQALgO gMQo0kYk/4A+mMrrLWTTEOR6aC1HZMd7YIMF3EP+ZEvgMkABlAC/aAUjnM65RMa5 wItBmtRn+C0jaITfbkQBPO5vMMCibtN7rca5UK4FHB3F9C6xDMQZjBYz8IQF6Gtk 7J6a8IsSGMtlMkAa6M9OgOXoYEARsMs0qAm9SMS4dGxDHOrKgJk+NBk2pMMfMMCE 4IY5gEB3WKifAFmzDOSN5EM4RIAEEoBi1IMT2AMGJEJPbImHeMACnAkBGCxUlkdG kBQG3GhI5MM9jQ6zAkAC2IMyDBsC9EmNZEdY0ANgsV0J9C17gRo+4MtniC1HcC0b xBbQEIAn4FjzvAGhfYYGpMYELIYFcP+AB/AI8YrABnwA0SaHDA+VdtKTesWEqwTF 0zYNbjSXemhKp+yiBnkDANgDiUUGjygDPrDBVSSCY3QIBNhCtyKILUoBkGkAwtZE O8gxALBBPEgAAoRJAnCAEyBAB/2NE3CtOvihA1wINYAWmvghArTDnBIBNQBCyagJ iZDUe2CAB2hLGVIHn5AIsbJBYCEANwAXNvAUPhiFjJYZJOOHABiBfTTLzw7AAhCB CBQRnYXLXDQPzI0DEZhDEahHBPirCJyZTDDD7iiAOjCJaaGIBayFCMQDaGWqP9hF AVJDWmzEPKxFERBBgQFAOzgPfGkAspAIIHAALYMAyAiAX5gqnMj/8htQgwi8CAAw g4m1QxMTAYABAAiYDCB0wFVIgCf4h6kiwAHEQweQGD2Mg97yxYTEQxFEYDfUxF9F 8gIAckPsA3aNAwKI84F5xARs8EwoQKQBhwTkAzrYA4oQAAgkcARoQEM0SDu8h8mQ 685OhEHsDAZQwwKcAQbc2QCQbdg2i1H4xnAOQBpwQKdICOVuQJdYwBtMwACMAwcw xV0py1kNp8x5aDsIANzlj5iIADVIwDgAKjgkMhEBgGcAADsEBw6LQCLYFQj4RjPw SCLEAwiQSDdogAKAwwF0AFIYQTV0ITbgMKdQAwhwxRAjQDyYQ1l9hifEQz6AgwY0 UCKcWLW+/8EBRIBSQIYDBLQUsAE1eALCKqpYMNkcbMBokwcgKIFWGMFGgMAKScAZ zIHRSEFrFSs1wMbizgG16O1GdIAEzEE8ZIsAFNg8gAACKAE4KMAbqEldgMBe/8EC KAARJEA4v7YCKIE8vPNvmMYfnEE3dACcmKp/2IJ2AIIn1M8+0FnYigADyIMCmMNM dEA34IMTvIHUHoRrE8fTYQZSVEVDAEdrMIKmkkdKxMAbwESDYEA+IOqZ8DcA8LBG gIAGcBI3mFjHOjIBdIDO/sEbEMFGeEVQYIAIMEMJJEJqAAYItAYA9HWOkAcZKcHP ksTF2YktQMZsfcZS/PTRwFdGmMwAmP8MCFzkRjRDcYRKRzgQuYDA7mZgU8TcXwhA OuizxRyytR6NER2E1pSFWBDng0H5Q7UBTHiNwoADseZPCXHEGRyAAsQDEWyAeryG qXhGCaw1icltmBh0eCyDAsCeFGxASiyZRsj4hLwBcAKAEVAD0CjDdA3AP3zA3qaa +v7FWzTZ3CK6CJwBVbzGdazIVo82R4zyHDz1DIdxaLUFCBSByphqosTDGyjBP1Aw ACjBGTCCOdzTdEhKefBGoqSZRwhAB2gEZlSNJ4C4VrBBDDgBSZnW0YBYpKWBOgPA PLyBEQACG0TLj3cJZnhxkHwAU/irNAzLRgSQBOTpR+zOSDrAAmz/AACAVEOwMwAU gdHkQyJsNAAodKRrDweAQFAUR0Ti7TgIQI6ARqTRQ04AACO8wRzkAyCMQw/3tODo BwgoA4EnihNsQIF1gwiwQVYQh7WMxARILYNWbcfqekR6go2Eg2oEOYIIedutDFe7 BcSdmD5bhwUc4DwIwBa/QX/0VyLsDgJAhhJQAzSLAAastFh0SXJe1BO/U9URyzYx AnSrzE5U7E0MESDPBBE8AlO8HDPdgwCQ2JIlStFig2e9WSI/gl8tGbmEfUa8AYkp gwaQgAJQg4MgAgBYgAAc0dWCRmENAKdvhKZShxFQRju8ATb4FEcAgugalgK0gzmE cQlsAJws/8bRV4QAgDiJJILJ4EPJXAqQswEt89U3CD4H4AZw+NVP2MiSNRnMsJlG qAOd4QMIiEYieMIB/E8U+cNp/QU+CMB4R3sJAIIei4B73whPkYd6HAA6A8A+cMM2 VIPda8QBVAMEiACqnpQ5N8MCcAMgACdweDGBw4ReDNEIzEGOOMAGRNovWQQI5Etp fIzWmvn6CsBNG3aRiIC1L/wcIKy3PgxA/OtQBEAaAQwAAHAiYA4ACUQmnEoEAcKA AQkxZgQwQURCZfUAKFAHgIGAiwDkCVBCAESEhBHeABggwOVMl54caLT4EYAGBRo5 TACAD8CCDgBAJNoIYsGENB0YJZQCAf8QBzYJCYybs2HOAA6MnDhgNMGJw6ggNaZV u5ZtW7dv13IYCZduXbsAEI1LWEIZyWXcMJ6U6bEnkT8YEbwhAICagDMASmiglpCd gG4ADgiICiDeBgIllnUjQOCMvIvdBBAlIAABAHpvMCQ0ogGfkj+jAUwRsHjvSwEL hmoQQC+hgHwhiRAYcCbNYQwqE7YTYAEj0TlFsqXxnLBDvL4AEMDDBsATtZMOHCdU ImKOgtgAxr1hpAQfIg0Jl5kb0DclhJ4ClMLHCAHkGaw4DYibQICcABCACAD0EYCN EJQA5zj0GiLpA2YAYESAnyxI5AzbNOBgn5lyQg84zEBYTCwlzsj/B4TjJOgon91k Is6h3ej5YwK9sPmNJAH0kmAZKfA5AwKExgEhQ42IaBGADjqwaBn/AFCHmstKOk4Z akAAIAIBjEjIgQX2AcCIIi76g4M36HkNkIQmeAQ4CA6SyZYJSnBrHHM02nPIk4Ik QAkQHgPgjzDDydMmADYQajCvGATgDSwxwqC1hEDI6Q2hOEBIJgAB4KBPAPLhAB8N ygIAAg4A0BQjCfyTIKfv7spV1117WpHXX+syJ5uEiKvHHBJGlCInKXwdACQHPMmH HiWkoMbUnjzBpk8OiBighAk+kAAAKT4UU4MOXCoCBCkAkA4hCUwCYDVxlfAkHgCU AQSEshZg/w2ABAQYr7chm8HXHgEwkrDDDRLBZ5wNjkoEhDkj+MYT6vDtE97xNECw KHgcUIaBNzYVwJbvJvDECd4mwOANgSHYgD4H3rgXKSK+Kwk4B0DAoEIMNhAYsik1 AOlGBkWw5zARRKDWk6MiIMKcP84ggoMkAEDvMg3eYMMiEdoZNScFxQWgmQ4OW6Ya KULIDKF2OurpvcEY8eQ+cEAIGyZxpzEuaxAUwGeEBTfaANOMOJAShA4WW2AZCQ7A QISCyfVvADCHkuCNRJx4Q4PFziWOACqVAO+NfMaJR4TW5OGgiDnaeYM6HdeaAFAA 6llMgeM8POmf3VjibfRRvX6U8IwgYP88Ag7u0wgDIhYooMRRhcKAGgLU4cAWvYwg IoIzOBih3XWl8AS4PwRoRwkFH9MgJ7SAjV9+jDi4YP771UJDLx2ZKUKaamzhCYII 5yInIY7kDrAADXhCUolpx71ehYBuNANwAFACEURwAEC4K2skq4oIBoCP51xkNZtS QDw0wKGaKfBzALAATTByKp3JRDg6EoB/8KGADiyAA+bgTfcQMIc5TAdfsyJS1m4o r3i84QDU8GFxOlA6AGCjA9RQjJhEsIGTnIEaGhBBPqx4EQF0IE1DWlEzRPCGcQAC hhkZ42HYeJUSjDEhTohHEUTAAZeQJI22mMYHwqYOB8mrRmnUQJr/VtMQBa1oQAko CBGK8AgOZEgBYULiBfABEqJMgGsdUMBFSlIm9BwHH9PAoAikkRBmMKSIGVniYkTA OJk0QwGJYMAygFMSLHEtIWcAhNUQYIG+1CgcFvRimxQgAjZgIx4cGld7FKAPuPwp hgDoxkhKcpLgDaADiSIArIoiAHFxoEAaSIOBEsIGCWjgAILBiAYgwAxbLOAi+JAA QgiwAAwcgAAOyAkBINAMI0yAKPRgwwEkMA7iJAkQ3GhHoibgEtrhj6J30YCvKno/ RKAjIwuQQDMAscE5QUADJxGMLxeQwEph4wAHCFsJ2nEAcJRAAZI6wwLaQYBEYOAw JIGABnvK/4bAGVMvUzyAEVyCDUBosIzhwMBJQNInAmAgKviYQNkc0qo/JAIQEOBN CQawAHqeYQ5lPBUj2LAYekCAQQRIA1uluJGc4KNPDgAEg/CRBHZhhAGAiIoTxnER BzBAGX0hQERJog8GPGaIai0iAxigmjQQAB/KcEAETuXWNBSwTxEYx2IYQEIG7LEE TmCAFHgzAAYshgAMEJgUqAOSM0iBAQWSyl6ztsdWnmG0RJHJagEQDgb0dIq9Tcgf IsAbjRBgj/9YTFgdULppbAA4JZCCNoU2xQgIBjdDYUcBMILchAyAOKfChhRxtRZm gFMZqimgbpdDQu5i5HsGsohaVhIYxP8JxZ3j9W9CfAvgtPg2wAUeWEYR/JYScOBw CQaWOfQCv7cUkADtpYdFlDCADO8HH/jQMFgtQo8SKCHDIrYIWElMoRGTmMQWCUcI NayEEaNYxixWwosHwI7RpNfBPbaLjDSgDwdw4Cg+NvKR2YIBpoDjOS7hMZLXkgQP tBLKauEARquc5QRTYx5avosHijo0uiygZx3jwJm5ZTWraYAIVssjB97s5jNjsM0i gKQI8JjnDuAZzwPhs5+LMJCBvCGWixujhL2cZSNgYNEY0G2iIS0/4pyhHRLQp6gi nZYJTDnTCVkA1jod6l0xWNRs0R+VFZy1BSQiERMAB6sT4YBp+JP/1v6cRhpuPWtG yJoRDOg1ZKcBWchGIAIWoC1skX3s0x5bClKIgLOJTWzITrTUGa1HJvERjuRK8VTV 9jZbCqjjjHS701LG15O1TBREf5vdCeHAnNqdEBEMC3dgPVV/451vfe+b36KeADj7 HXAvw1PfHsAaT07FF4EvnOENdzivkgDOUwX44RUHFhEa/G0wJwQkBUCsmNkij0QU k8BDMXnJTX5ylVuc5S13+a5s93KZ66oepM73qZXhrTne6i2Z2SvFMwL0mQ+d6EVP SxJuh26jF53g+RbWuI9HLNoJBh/9Au+IZRLgk+DKW9Re+tfBLvCYhz3sGNd3B7BW AqLgYxnj/2BAS11CFEBYGhC86ZcFALFo3qxPrNz4pwQ2JUIJKJfshTd8qSfQBtwp /fAWb3q8OxDmEpSAZPFQnQj6lI8itKOSGJD7OuJhhGqQLCG2AAERFJC4iwiHKGcQ Er4bH3vZ+5ias585Bwp2c70oo0/4EEA8iHKjceCDKb0UgFDYqJcziABQvreZFEAg rtUIpV+Ptv31sY+/bEy5sALOfsMvqm9E8BwyAjgnAPpGlolNgA1sIBMA2OjIP3gC VmPKfUiKzIHWRAn23/f//+Fi0wDQ4VbPfpxu93rveBaCGTxkDiYAENhgAXJiiMYj HCRJTAQA3hyiyBygSoqP3AYwBEUQI//GQfFQbQT1LfzyzQPorU/m6AAS4kYSgQBw CSvmA/4CxoLor/w8T0w84T0GAAS4wRM8ov9Q8AhtLwk6gvGQsNo0oMvyDe0yhihA AAHu6lxKZwFOxwHi4QMQol8c6VDASYfuSsmEBgE6AKuacA2zzwG4b93YsNQ04Ena DedAIh0WpCTe4B8wAk8EYG76JScapcg2ggP+sJgwYgI2YDPisBFlLwkI0fscMdRs Lt7yYgrV4smELiO87r8m8RMbj2dOEBQz7QkLDtS8BX72ox5E7L/qwVn0679OguJ8 ywhJ8RZbztxwUdSoIeO87dTGjaLgcBeJUeaQjjCKMdE04P7abaP/XAPkkjEaUfDf pNHLVs8Xq+0SM2IYq7EbZ+8Yuy/lvLHHVDDeWHAvXHAc1fH6BHAdkawcmxFraIcJ 3bEeia4EqYwe7TFXQEID1JDdIEwS93Egvy4JECEj9JEg64I44JHdgHEvElIhJVLg 8FHMInIi3aIhvw0R6A0jPfLlDFIjLvIj1eLx2i0gA2wkSXIlQw0duE8cWTJXNNLb OHLcVDImcVLLxgENEDIn76ISTzLtfHIo480l85Eo4cIU8238bHIi++IpRxEpO632 TuUmY3IO9c0cOAQqPRIquVIqRc3cCssqcVIDvOHsdo8kcYUswbLHdLEtkxLLNnIr q6kuQIL3/57xLvukWDKmvbgxfvyyLzMpEwcz6HAHIgszMD0RXwrTLRQzL9cCV9Bi MKFKMOGnMRGSLwYTL/mS9/ri2kCiM/lCM7nRM3GnMRVOk/QyMN1JLxnzL91C3TyC NEVyLw/TMzHTNTnzNA9zMeGwMk2zT0wTI9wQGRMOMk1TNWfzMTHi2nozLWhzN1cT M9NCOWvzMaXTMkUyN2XTQCQMNGOxOj2COhOTNtEpIeLhH78t8jgO2+rhI0QMPkuA OAoIJnPlIkDTM8ETPynzNE2zPqMKGdui2/DtK9sCP9UCQCsLBPvLWfpvE//PWUwM PiHDM1MzY9rCOeHCFqEs4uBywmIFG/9LLSA/tC0MlMoqM9RO9D2RTOlyrrBCEyS2 bi0uzCII4ERsNEdvw0YJQB6i7UeJjbmKDdoYwAKETdgGiwHUQQOwAR1oLdYcQMhq bUqn1B8SIQkcYBzGwR/G4Ue8dAL8aQK4dAIm4Eq71AHI1EzJlEzHIQnAIQm6dE3X FE29NE6/VE7hVE7vFE/jVB2YQU/JFAImIJ6agSIMlSogYA7m4QIUtR3EyqPESgIk 1dLawRtwylIrbVIl1QgkQFMwoFMxgNE+ldEkAASuIt++4RoiIA187deO9FWPVB8U a1YZQB96LUnRoddsVbHQoVZrlRGETNhk1VdhtViLVbGErVeR1Vb/IcsB0EFWWVXI yBRN2zRQyfRP5TQf1AECtnVbB9VQ54EqFuACHvUCJMBcEcDSxtUbIKddEcoIukFT R/VTESBU7fVeMSBeJRVfNQAD3KNjADZgBTZgmYcDrIcI7IF5BBbNGPbMSuRhFRZg I9ZhJfZhAZYIKtYcPKBhraVg0Uxje2hjRZYDNpZkHbZgzexhuyhlUdZiB7ZiX5YD UMgWFMAWNIBmbcEW4kFnbSFUJaAb3OOEdNYeADZfO4AbFCBpk1ZnNaVfnTYeiBYD 4sFeUQgDhlYDqtZTpVZSFaBepfZmAU9S0xVeJYBTzXZSjWBsx1YCMpVtJbUdHKod Ki2mEsht/xNIrBg1UR91XPeWUS8AAvIBEMSKW9N0AtRhWmtttBggHdIgVy3ASE9r tCyA2BIg2gggHFbCItjhInqPLUyS3RAAARhhHNqv/fzUT9lgAvJBdQ13dVGXDfIB dtlAUP9Udv90dVW3/WIXW1e3dpkhddcUW7E1eAGVTeW0S+M0T7kU1rCU1saB1naN 1oQsDRSLVQcrSYvVtIz0cR93tIrtcYvt2aKt2ZrNR+VBCsyX2OQBG3z0DL7nfUuD fbEhAuSBuc7gfs+ANEYDG0ajf/33fwHYf7HBufgXgJMrgBF4f0cjARL4f53LufpX xwbgfwcgHApAx9jhuzL4gjl4cwvAIv9yDIQ1N0cH4INLWIRR2Fv24yLogRVfsT7x Rx+ap0TbYiazsSOrrROHDgTxB0IRDDaLDoir7C0RjEMdzKTsAt+MuNRsIWwOUMAm ahbZwsDuR0cmSocrbgBIK358S+1ay1scLB3OzJ36RLUY4D0FgytLwEjx8n5KwK2W OFfoIR0cQENFbRw4jSguIgL8CYZbywEIry0IQALiWH4IQAOsb3AvoFBTSy2mqr8k FX8YAAF4+H4+Vd/QAIcBwOPyYTO4UboOQFJ8OFdwI4QwLcHYklf6ZAE+YDEq2S4M DF4QIpXXQuHY6p4yooAEIF6McJcDWX7gRYjvwiI8IV6qLQlMkK//PgADqOQkIgAE mEeW3qIkfjnBzgBdNKJf5+EA5sBljHA1iItTIjF+GEA98ccfs3J/RrNEmFlcsDgh SsQTOFTofNhDsEQ62oI4nkxHRlmH37mWDywYB+YivKGNBLo66jLAQLAvHIBJoTGg deU7woEq1kIEQIBDIYCQMeIzo3Kje1Ij8AQuhBgtwFgKULHU8Lg3xkRg+jUhLsXT xIVDx6SaoQwDrgIt/q3/nhm8ECcmlHjAHFmQE9S2Chk9YfDmzu8iIgQhCMgtGAAE jCApxotqQgg3vmMA/uC+ZCKrR6N09uM55Eg4nlFeCCCcx/o2usukkotdwEs5LCi5 PCy51kKL/7eLWEZjACxAuXJO2xjgHwoIuF5iMaRDOYgNMogDfZ3gInLuugDAfdnB sOk6HOhBCh67gscLr13iHzAml9VXH/aDACzgvkBbVO6SrNM6MDrAHejhDNAhBohD CVZLCRygBG5DJiIAIW4bId5rApQjtC4iAboUs9KiX0gCA0ILKxhArELbTCALA5Rj AeoBG/o1jROCAcBBQDstG+AhIxgB4AggJqgZKyyJvkAgHA4ABCoCA716AkCATE6C ATQAqu/rDISDAxbDw3hGADhAijqAATqAl4fklGNFUhKmqEoVmh+DBr1lNYCDShIC XhYjAqhEAGBwNY7jIjpAKNi7A0CAv/+SB5Q4fBliowQwgAM60It42i5suNQQwZlU Y7lVD6zWQoQEIDJSg05EgEzZDEsiAAM6BgOKqsedViguwD1MfBz6lQPyAR/yAWub uJGLG2AHTyYcIFQ7RlQ6AAMmgBvegBukoBswaEXq0wLYzMdzIgi39fiesQT2YWcl Z/BmAgMee0yAo1QhgIeKgEGGzMf1CAB+R8sVwB0OKXO45QC4IU/cxlyYhw1KnPBK IHn8NQ2RCAqFQ7gvrCg8Kb79gyu7oxke6A3AAR9CCTWw4Tn4UAOW4QIA4Vz461wu ql8QYh86wB+Zx/peRazOW6Ml4AP0yR2w5A+fw0ijbwHmoQPsm+P/cs4QaRrSjHKs MwKdIeANBANhMmJenAIDAGNMCkCEMMC0pse/B8soMLwZAEqWmIEIHEBJ3MElmJkB 0hsr8iQjakojJH3IGCGfGOdQ8JoDysbYi+LYB8AWvCoC0NnHAeyiC0AEEkEJIkAE /GMaYsMBzGEalkMDNPz4CCABgJIu0NnpOhJ+JAAqOlpeQCAmYD2d2nsczkAC5Lkn 7Dsc2psA2OH0xCTkg0tzKoIAbDYCdOw3skIAoDBTPEE54MU/Rkcx5KG9PUUD2EAJ GIEI3qDZikCLgKIDCkDna9wrOMAI+nwwKt1V8qQDpD2cQOIA3mAe8kq/MTCmW3pM OgAQlAFP/4oJHTbgJ7ipCMYDT1yCy4UCWqjhsTFiNcApHqoEKe7jUIrsqn9PJmi+ N7kpw+UFA4hQCvAIHFyCCARgH/ChG9B7kzsgbNBDXEo9T7hBSsgFyyAg+tzNMQYg HiyH0NwNIlyCAZKGvFxGYE4ivjkOpTkthGQUiRqH04pDI1yvqL4JHyxgGT5Dmqrb JFKfvuQl3nXbFsooJGCwxNNiTKwPyLM5NqjqMNF7AIpAHzp8MIwdAtiETjYl+ieY 2rHfGwjcH46iZUoFqwhgMtwPI/JBLt9ixUUNDQCCGQAA+OiVAKCkA4cFAwcAcEhw IABGAtQBkCJAwsAJAhQMBCSAAAANIv8mEGB0ZqASkeGMgKAHYI4ACAM1CBhIBAQD ZQQwUANArx4+ABhAQJASQSSABQIYDHQgAAOADh0G4DuTcSAGAQkeDqzniQ2BAeME jAPAQYPEtQ0JTADhAABHpxxADGQaAagADksFOBgLToCUAQLUAoggABsAkBIVCJAH oJngkQKGTvWgdG0JbNMUcBA5wVMJxDQHHmwoxYEIDg4HKBtIFeKBkNjeLJNoswAA CTdhdwMAQQCjgf4E5CWCgdGECVTZBgdwMLhTAG4haOCLFoSSgQwETNBqnK1Nh5bZ mj+PPr16tkk8nHegc+C8DmtvQjws4F/Ez/8+iKTHABsQbGUQBx3/YLCAUt2s5s1g A5gTjwYHUiMVB0ZIZFk4k60Vz3drgXAAACB0BZMtGnGAQTzTjQQCBuZIBAgI16UV EloWEPYdAhrYo4Et1NDnAAIA2IJiWhjwNYddQ03gDQD1rCeeRlBOSWWVbKlx1kDl 9TVNRE/W89pAzXTABjbpEEHEQGwIwBBw4U1ThDkiYDCBQwSwEU8HGtgFwAXeEWTT QGkRQRJJA8EEQCK2ENEBERKktFVe+Hmk0EAJCMBGTRv8YRp1ICBARDxGvHHWgebh Q8ABHYiwoFPYgPBbVrvVSBhfErxhhAYKSGAOA+xExV2NTEnEm2IgRVACNb1ddh9B E4jwAYIa/6REwAYEQAWZRK9BYOAB1wGgTJj1iMDnAMHJI88G9NUkgEO8SQTChdxs WJZIHBywAAYHHPDbWs991BQA3UQlgYQDgVBVsMMR9dhaAwQKrpUSTwyAA+45ic9r HHkIHAiWEcZWdyI9+ZkF7e4GIgSSQTTBAUdCxIAELkVwBhHLjTOOA05pIBVbBIS3 FgZZSvRnB5lp0M5U2DCQ8FRVcXDBQAhgQEAEUvzjhHwTYOUQnQDsQwDYFceD1hwI seMVBLdtJKWVGoRIcdxxoyFQxA40IxJFQkqE6JMjUWOLCMh14NSabYIkxUBVT2AE puGAQAQjAyywjEOSlQaxBm8wgA0BBP8o9pplZ5wRgTq4AjBv4gBMA2xs1M2kqVID lEBYPgMoEQED273Rs8M5nRGOFHDd1QFHqs8LGWEiuMkA7WmgU8LPPXeXV3BKERHe sUMKEM5D5hSRGQAMLCPBdqMqZc8CtiTNFlQLKKHMGxqEW89pHnCg2KwDYCPAupSJ 9K6DSYUjpWGKYmyhASXggwEQiMta1PGnWUUAMRfAxwAMNJA3dABt4vPLQBonKYls pVlyK+F7LhYmBogghADAynQiwJfy/MyBFxzAGUBAACloYAAOKUsJIJC0rjlACZ+B DqsAoID87SYRIzHMWn7GQiRyTC7LI0qb6LGMJOADBOzABwbW1Zz/AeBQfP6DoUOU QA2Xqal3EPhNIqSyAP85QCPN4BMAxtG2KpnIhHycEpa05CYmMuU7DijNfbqzMIKA SC5sGojaxiIAERykO3PozneUUBR3eWcoHFgGPuqxJkJGRRlgos4bNrQMj6QBWASI R3hAgB3SxC5isysCNVbSgZCI8UI+A8EbHmKEZXQJAAnQU2lmJZKf8YUifKFHWl43 vRqZDANnYAQROAAZvCwmI2fg1g7XAhVb4MMCRdCAUiBgDg2sSCLFgQA+9PEGc7wm XA+RUTc8p6fDLMN/2OvasuL1EE+8IQ2AiIe1AJCPRmIPEGxZAIoY4ITClKA7O4wj nxAGEag4/zBSvjtZHz86kCT4T58MGEDVzuCQBeCQAByY4us0YAECaEAjiMFnSR3A gXb9rE4MKGIHuEEPijhFbROgh0zy8ky2ICaKGMAAICRQsBp1EAIRuA4+/uHRlk7l l3JJ2JEcMA9gHewD2xnIXhYgARAMZwJqeZgHJrAVp0hgAxJhQx6ppIE2gXSvEqHb QJRBOw04Sk/KwAf2UuIVtCyDhSIQwBk4IqXZDIcN7qBGNzggAuCJgFULmE1c0uAJ Dmgkjh2YAz2IQI2CicAC4BJKxQCn2nQMBQJEMMKRaLLFhMkjghrYQF4AOxB9EEEB 8SCCO+nxBo2cRksQgC0bMBC1mojAgf8AOAAIFLMPTxDhIImIhy08kxcCtGggEVjs Go0bnKyxwbz0AASo0rEAc+hGIuzI1ULSoAFJyYNnJHwIBhSggQtcQAMFoB9OJBCz meblH0ndjdG2iRspxWAOCtBZYgjCjaYqoKhsgSsBANHU6eQLA4VMmAY0sA/yEu4u HEBWYtuRML/xVW7oGCkDbIFWCXgDfw/xhhEkcIAByPgwOsnXAuxkC4dMoGAJwkBe HGBbEg/kDC6TwDQsk4Z2oDUNH/nOch/SjWxJJBELgEA+AOEAFjpgAWV+0gAkoJQI 0OQCpcEHgh8ygTkcYIpzvI9bFgCIF3poABNYwBwcyECJMMABiKr/UjzuOuM+/tFh 05jAYKATAQe4WSIOUF1ErqUEJSQCsQSYhlXocQYpMEAKpxlA7qzCAHkMJTXJY8A0 8jIAKeh6vmHCtK4Z0D3TnIEBDBBJCZRhAWTxsKTkZbaT/PYHbEgh2IcJH3QcUs2U TFsiCSCAUJ5EOuiMRiRDGQADIlBWG25ndtigHTgk4ACHcMMTBMAHOyIwFLQyYCgS +jK4qgadsUgEG/1tDQFSQg9sgImUr/EcQVz8kM9JxOFfI8BpCLAdB6Qx48tCCMYj IhEeisSkWxJ4CTj1kPuYNORoKw/t+hvpiTnAfyUoSHp4eJ7utGYtvca5llp9qoZA qdeJjRvM/6uEKH+b0CGNrhIGIB3zEvr1IRZ0GMgjsnMLlkAJPGyNVV5uFR6+3IIm FbsStr71s4f9dgSh3dkNMoB9lJI8bBmKZba03KbzPEwH2VJh+baWLX1sLUEB13L/ PpQv+7tZ+vCEBhIRgcZa+wAbsIUDJoCiiB0K6FsSOuEDr63X+FzG5e5UyK0+8WWI ABATiMcvXZt489CD6aVki887tfND+e3YXmkW0aNeJX3wSe8S+bLKJbJUwAcldDx3 EoZMU+67A+WvEVNG7m8O+vN8efYPOYhBwMT7cjcr/GyZfc+B4pAhn/74VtoV8D86 aeg0xO8QCRNUOEAo/F/zmgppFEk4gP9ZBvIGBsIBb7AaRdABb2CACigCGkQVIOAJ HQCBG/AG6nJKDhAm+EA7NecwsactJaB3MAGCEXMQvGcVEXF+p6eBDrFcrvEkMPEk n7Rz9UAPMDF4EMF+3tUjGvAddncQSmAL8QAq+XUqYYd65wERiOIQDOc3dJd+s6d0 GEJKxQcATmAERoAA8aAPfAdISud76peEp1d0iSVjPheF76ceM5d96IGDSkUExjaF DdGE1zZPQkZKiPJJKdd8nmce/fVyYyiGtwd4PPcl00cQ9QART0J0R3eIPldwFPM2 aMhHHpANXagZ6REBErAcy8EMmwgOl+cA/pAISXB5/uAAp+gA6fD/PKuoD2mgMwyA DtPAAIxAbLSoM7RIbAxgARDgGuihdGHye+ihfmwBXMR4GkQXjGtRe1biWhM3QfU2 jDaUFIxIhX0YdM2XjOcRjHlnewTwB5xCjdq4V9koiVOiD/QxT3JzhjG3jMy4HuG4 dKanHp23jucxU+UodUNTglBSj/joj+ZxENv4V/0YN6XXhv+IkAmpkCCVDei4kA8J kVEXiRG5Hn7FfHtlg3JjGfVIg8MoiUNGT9rCjPDIjepnGYgYhw0BjxTJki1JMelg Fx7pkjNJk1FSk2yBCFlyEPXgZKiXfgQxhVaRjtZniMfmN58EE2fQIYfik4ookjQo htVndUEp/z728B0MoAFZQkrl0YvUdxr7UDBLaHscEBcyeXqIEgE2s4bU5xC09YUR 8yyi5xVfFBe8d2xGOZW9J387d3036ZfAJ3zU95eD6ZJ5RZhqUDcR8Se89xV6+RDp KHTgV37LiBgawX5eAYzFeB+NBljFKBF+U3hQMUBZIZaI2BrW15lTSAC5ZGyfuRQg wBDE53m5F1GW2VqGd35MUX9jOCxskVPfEYx9+SSHx5TOZ5yEiZwfZQEOCUjJ6Zz/ iDSE2QaVKH8lEEF8uIdDR4wOgRh6hXN+iIS7KZV/tSUOARUa4T4hd3REGSYEsE6K 0w7XkQ/pESYD8Af30Z0quWmj1xcOk/+IbqKeaCEAXOYknpNi2vIPSpEx/yY7E6dE zwmhFDMO7kGOEWqhfGWYg4kGSdCcTUEAZXYfEDAPEHABXTFRElAAZQYccbEA7cAx ETAPF9AMkkJBDMBmEMEOELAAF7AA05GiC5APBKCJDaGjQ6p+CaCjC1AnHYSesiJn EgABrCU+CAYB9rCEtDMgYlkTtvAWNAFzB1FoEnCj+MEQmbgAMPEPECABCJAgd+FR aoogkvIvmBcXNhEXKborXmNuGDA1GKAP3CEBTSUBUjo5gpo1F4qo65EO7tGOieqo fbRHg2kOOvkQyzAHGHAdVcQGnqAA1JAW26FSkvEbHWAiNJIlItD/AZ66QuJTBE11 JOtiCxtgIAphfQWDf18kJBekEI2Fa843AFSBAJjlFBQRIulJAPvEDSLgCVnzFhIg gca5mh1nVlVTEeKIH7bABr31HRiRDyWQUw6BDcuwAdwQHIbRm66kAGvyBiLxHIYj KB7kGE6QBhzgCZ6yQhhBBOGiLkpAEfRxQSAwagPYl4+KqMpQYwSLsB+VoX+Zk4CE D9qVEjIRF+1gNgBgBL4lF7yjM2ixYhzBEMGhOgJABPgQAbAkKMsAQFLiGFtXKZHR AUnDEQ6EHA0lAEw0AJ7KpBXTSJLBRNUiFTNHBLljiBfkUR0GO+mxJmwwAE4ACNoG AoCQJA60/zEDkQh/Miz8gwEw0R0aoQ4dwAirgRselAYlNQCMEQOQMzoToA8W5Hjy gA0TMByI8Rv4MA3xUaEJi5xMo3l4y7duA3UzaQ4cWp1m8RSywgg6qgAgkDjBQV0A pbNNoiv5wAZsQA12sVtSkhNlxQgL8GO/hBHDlJ95MgdASnlFpwHx0KIg9ktbq7NR g3/cwGaoqrNSMoIP0VjoURbHJJJaQgQioABaljVScCCMohS9hVjh4AlwdBNJAALS 0A0KIA0mywZE0A1FICQHkVNxQQBz0A4KgAA3gQ8L8AbUICoQABP58AbDZQQMwQYi IAGeYRMQwJh9G6FpMFL0i7/qsbB+Gf+4mocPHnQRAnAhgLAqB9AOb7C4GwIAyVu4 SVNcgHAAc6BnJCsAcEOv3dMN8gMBF0sPu7UwGOHApQVo+dAka4FZgAABUMsQrJue 1wQBbDABEGA2UOEhPfettsdINOFvvYYPbHCpslsbCjAOIOARRGFeAPAHAPUcoNUO UuAEi+YUzxLBGzBfNsFlBQgBjJBQAzcBgKA5qvMH4wAIjpEoAgAIZRcOIpGS+Zu3 9DG/bAzHWvG3LjmphvdJArA3ZTEOGFEaCZU4a4JvB1PE6SkBVXQY3YMRbUKvkNQv 73IG8uNIWeEnrLVAKAcR3yulDMAp3ZE0UEET3iAAXTIAiWCejXT/euyQU7gbQQNg AfqxFgygANdTGSZDE7wBppiyJOGxAHT1M2QjF+YEYQTgCXvTBk2BGAyFD4wRAW/g y9jgCbojwAORUMWWSh8EAigXx8mpt9nMzSMBN3/Zv8BVAumbxY6RQ54gAYzQGcLh JiEkI4VLUxWcBhxxIYgBN0SwAf/ADsmbCGzgGNvBG2ygDnNQBElTGxjgBB7reRHA qQwgE0nTHQwBFU0iD8ugAVIwGwzlyX34rcMIFQyls8xZMZ5gC4xAwGSDFSHyB7zz EHsyBxPwBkU8L3cRL+PwBvHxL2XxHdijRSBADTo6G97oenMAAatRbxggAoZmgB8R LwvgCd0w/7DdTJMWYBd3K9WP6n6SyqGARQ8akg9VO1B3QYEIUJt94UBK0D8DQA9M YRhl8QaeMAdDQVEHo8sCMKARBQ6RDAgR8LIDsQ+Nhcd8SA+tJACekDT4gA6FwUiW SQDYo7hDwQymLHRES0JKFkEMAAK+zDdnIA3LEA8EegYiUBo45RTmpjkcQ7kS4QQ+ AQiIAg5qMRQIMA8AMA8KkDgtoR0DcABOwENOIAFE0DkN4QQD0m5aEgHecml6eNU1 uc3Lnb/3KKkCUVh9NxDYUIPTd5++2HnncaBswYHqoQQHwA0DwcdsKJhUooFsgYjn AYaNFo6h42/bnR52t7vzvR6Cd41r6f/cbbzf+ZvVf9kGiSmPLVkU61sXrtzfCa7g VHKwz7fgjqoB462hiUmQCDkUH+oNYkpdD87hHR5c9yvfHk6Yj0aYddwpFY6P6y3i Ky7i9sviiQrdfzl18jeTWorDL47j3HyOexviOT6T/+2XaiC4A+7jRW7kMbfjVn3k FDmR4Mwx+7jkUS7lJUTVz9fjU66QT1fideOBWO7lX64eVQ7mNNnkQV43xzjmaZ7m 22yWau6PQH6T8Yfibk7nK77jdR6RZR7nZ47nfb7kze3nCanlg4mYzankgY7oV+3i iY6QMW7m1cnokc7hyynpbz7HLakG1ImClc7py43ZnS6JcF6TfwT/5aBu6nFcsud9 6nsl6jSJBtRpGYe+6nzVmV9x5XJzkIy4klWy6yV0kCy5zEhIMezX6x91kIoYkMmO kMV+hM1uk9F9dbPOV+BXWC9o7bgpmK+xn3rJl9zu7VDy64nVhrnndd4+7uX+nemu h5U9m9gn7pPd7t0u7+++c7X+d/JgR9fX7ebOh0cn7+SOw/Mu8O3+SUNhECEpl/w+ 74657wt/fAOv744ZmeWBAbwEzoIb69KOkFMIJkdp7Ar/7gyPnYC44k5gFyvJ7MOe 5vpS4i6l8S9PsMUkj11H8zUvcmXnOTnvOREgD1VTNfLA8xMU9BOUi8SWO0Vf9K8I xTpzikuP/4pPj4qJAPWkeIoTAPVXj4qm6AA5Y/VQ3/VWD/agOA7+MA5h3/VVX/Zl T/ageDNgPwFlPwGimAQ500ALQZhPpw/jkAibyImbCAETkA/qAAGD//cQoA7MQPiJ rzJ0xmaNz2YX4A0tilaTP/lQBWSWj/mZr/mbz/mcbwTdAFWf3/mhP/qlf/kHcPmY j/qcv/qdj/o51g5QFfvcoGVA1g4Zbvmo/2Nr+nQI0A1TQ/oV3w18WvFP9/lT82NN ZVu2Faiualu/r/wYAP0yIzOuqmH/Ff3Wr/0K4Krcf2KYemIABv48c2LkX/7nj/7p r/7rj6mYCmDp/1/2IP7fT//xT/6Biv//T+dQatqnzF/6+AIQEhYIXFBwAQSDC+YB mgMBAiAI6iJGVMdmwkWMGMdNcNCRI0cHID+GJDnOATgHiVKiBGfSXyKViZKo9Nix 5EiTDvzl5Jizo0+bQYMC7cjAAYM0Rh0kTcrAKQMnFqAykPI0gjwOCwBs5drV61ew YcWO9booXr4DCw60a7eg3QGBbRM2Uzsv4QK6zegumDOvL4R5DgNDuADY4eHD6vJJ dAiIDYTHigFJlAhx8uKJDxWz4cwmH+fPniE69AxhAjPPEzpP2LhxQkvWsVtfTDQO XO3btmkGjWkz5m+OvWOmmaZSHyN0jBhMe9rcuVUGFqpGoB7hHzb/eQS0b/+znUA4 7wXYKRkQbgCBEgMAKAlHfsD79+jpqYefnl4JAPi6qifb3/9/AAMUMCwCOBjwQAQT VHBBBhsEAAMMHJQQLA2Y2Uq/CTPUEEMNO/TwQxABwE8sDrkqMUQUx8KnngsBYKAD E+tRJkUaB+SvRg8xkABHBM2xUL8T/6vnxv9G5Cq9roIEMr/+lGzRqyCTJBHH84zs ysoZZ2yRPxaJzC8CdrayckJ6JLBFCq/UIyAC+r6a8Tw2TXRwAAYI8HBNLycsQUst IwDhK/wiKHGACM6w078B9KlnRTGf5GpGehYcQIIIvLqpTrIWGCBSriCKlNMFnZDg PQ8ViJDH/wHRGMerEvRbwAERlRlzKwLWkkACRkSk9Y9YxRxRVl0BaEeDSvEbEgAi tdyKP1iXZHQADEFVFgAWqWXy2jwxxHDGErVlMsr9kF1WV/yMVAcENHXlTxn1It2T vhm7BIBT+LZiQACtjsVHvSChLSFS/W5Ub89w790oSA0ECIerNvfEL2EluNKXYGoZ lVXWSEnl19o58B2Xv/dWFPlNZNtE1sgRORCAgRSrjeANhuuJ9OUbI+iAA1s6wOar RY+1V4Cdx704vWnH5RRUr+idl1YF0uUKAwUmcAgDTw4d8cYCQDiUvw3+HDdNcU3O kklOI4DgK/V6JrnaADEwAtUB1bCQSf+C7yWCxaIxbOcNIogQQYBKAbCgAydElFHW apUZcsSEWVZG2ccJZntRACaAUfEk89wKc6StHaDagZVlEVwA4u2qHiSXtlYspW8E ZGWuOGW7dK/Y7rwrBjTIh2ewrGz1yLD4O4CbfdjWUgEBziCLDQwKYLj2cKktWka2 HfA4erDJ8tKBBQ6lUR6vxQUgAg1AkPFhBezkZkfNxyVgGe+9KrpdBG/nSoIJulrA wKLF1NqrIoRvK/aTGJ8c1L+xYKAbcBOQOZIAvPG9gQMRwlwBXSSANGxFChuAEQA0 sAEL0MdOJahHBAjAnwJUSgICKBytwLSVeqwJWSbcSgQ4oIEBOA//H/+gYckqhSf8 aIkAUogTwyKAqQEoA08DcEClBsCIaewDbPSYhgOU50IAHOV5hNLJzuhEAC1JBQAQ AFw4IJAI97HmUCVkWQQmwDJxMWAB/xjABHbGDgckYHNSO4M88hG4rpyBNAQoIaWW 9qqvMOAhEIjY5raiAU/8gQESQOOKFmDCHclRPRPYkQUwAAG2cZJlElgVsjg5h/ht ZQICeKMEIAAtZBVEIJXCh0MIIAEGDAADaxJI0BzJyVSGyE+bw48DOqAEDvAnAgI4 1B8ECABs7BICWWFRBD7gPAIsQAMawIAeATAODdwwcBHAwA3hWEcOdIBYW8EAAzDA TK4QoAOw/+qKEXbHoevtz5zrAUHECAACWImggxB4g51s+AYP7EgJINDKIy9QuQ50 oAgNdcAy1OMAEBABBBrYygI6MAEOgIADvgSQAnbEQAChwUIzws8AiJAzIgzwdFtJ AysjNoADsCGL5kBAPOLxIBEsSwAauA86NDqOBcAOAPl4AwhEkD8PMnOFHbAAADgg gnfmjw0g8AQr9XMvdwKuKxAQAQgyGrhJdWAZHXgoAGwhgHE0QwBaAwRXMTAmXb6h qSzDhxGWgVEOcIgeGHhDEcxRBHYQQAACoJUAiKAECHiCDQgoAitr2AGRCqBZGBCB AzTQgTdAta4dQEBSuXHBU13gDbYwwv8BBNAMr8iTCAdoKgCk4NitFOB6YkpERiUg QUduJR5FgIARFADQrby2HYxNqnqowYFESKAbICjlBDYgkHG8IUIDKJ82cYi0CYCg Hbe6WUcFIAF13DBMRrDFAZZxNgGwYXgcMJBXVgjIFL0sdgDQDgA68K/KwTO5sR0q /jjQDv564h8A2N9F0oksEGDAAYRVT4Sju4ydWfdVK1SeBEAAAQmEiT6ata86vDLB 8X3gAmmYrp3ecJ4bbiWiWQSBE7lpgXEUYUfdqC8APmAnhhLACR92EYz8hEoLPDWL +CIANog7K7JgAAEoBZAaHpgfFlnvDCB4G1gyJoJ4aGABcMwimNv/ESEOmENEJRAA NQDAjg4IwAIQKF/hkqoOAiRMPRLY5jSYsYwdabMbEuiOANKX1LPZTAEaWIYUW3Uv boQjEUN9JAgmMClPsAwBEU6DFPoGgTO4FpDqSeoE6HEAECiPzoQ9lSrxpQwyruqd W7Fe/gDhCQwwwoYxHcAbiJXnD2CjBBjoAAaUwIAPcBQAAugAdVa4u2VqxQIC+Ckj 0tlWriBPCuzgsFUZCwBv/Hg/IGCsEjCwjEfhBwMZHYAU6LuVDdgDIQBYoXrCOao0 cBkA+xBBMvfBgQ8g2HpaUezZujIOT3QAPQgQa0T/JQJxe/iSaxrqCWftFb/KA0c2 AwuctVTX/xuBAB9GCocnJKAfG5YAGx/4A3fheK86hs8B7xFAuiYQJgy00IM7ou1X FEvmrRjB4FzRgC0YPPQOaIUDBdDASf3rAT+9XNnQFEA9nPBtjI5x6JbLIowkoACu FABG4/g2AJLQ5QApYIFU9o+PSlcuDhxg2RGiWCI1YAQMUAMEuQIAww9ljw6ymaP3 Oik1NlA4ELxBeWd4L71JPAABGN2D9Z1DQfOT0RL8M/BLY4QAuKGEM7wxgj+V8Z+W C1V16meV+eOP5pVQgtuamIwN9YoTTth5Eys2fwmzExnRCAAj/Ml6ZyvBvc62whEJ QM3LPOkqE+0xMtLznUO/0HuUkNRpBP+YZRuY+n5KEA6/Oq+eNd+KXIE89RXaCQMf YNkAPhDTaTd0madV2VHybNGurLL5Ahi6FMBxXI0zAgGzHnpqLvuqMRwBH7AYgA7g D4LileSSEa7YB6WyKu3YgEPRDn1IKilSp1fhj3RagEtDFg6QGhHkswdxM69gBxLr ClfyCg2YMg2oqkeyBw/KGTIrHyKYOstZAB3xBqCxKpZhKHAjAiPgJmKjExixBQ5A gKKTABiZgA/gikRoNQCRMrZruyvTDyLggFYRAAxQnvnpCilgBED4LPV4p6DRgKAS EUqbBwHIvgfZAAbAh2XoBgXoG1xzPP6gNmTxgPrCgB2coDfwhPP/aEF32RcJEAER qAYMyJ9JMzh8mDUghKNiczW+o7UIY8OEeRu5osGuiIEDqAYOUIAiKCUM4KgI2woy gqPgG6NN3KYOWCAP4wrcIiNAcLXn25EVgqMVor7xIYKbEUBLtCPL2g8IUIAOIILf WpeteKuFCbBK2a13SkNP+KFVJMDG2pGNWoALmId84AYiqamGIrvjG6oJCD7lmbVi asF6w7hluCIaGTKwkCeusB7xA4AN8Ap5EKtHIoB/EIA9EwFXggD8q5wJ+KxDcaN3 mjkNeApdW8eYIjCgA4Bu0Kmu4D//AiRuEkIGeIPA4YA3EDuK4oA1kQILiAD8cIhw EADnEQg6/4mBQqkcA4lBAkgAbLiOAOOKCbDC/1CgLOwPlYqnoTqAA1g0gYQhpQSA OcCAGzmuqooHAQsnW/ypVYIjhoMVT1CAaWAERpAHFRIwSvOgDuoGEYgA5cAGltG9 pNkKeUiEBSACgYS0p2Gs5YIj7doKsoMqlHuDY5KHM2AAjWvFr+AGz0PL+KKpN4C5 rXgdOCIsAFAH/isBJaAO9QsfAfBC5mNFAZiH8YG+FuwGjewKECgCBgg9pWoHWzDA rvgnkxyApHIeZWG4FiKjaaS9FYqYd0KTAdioCzopNjivBxEAjbMt/AqwU1m93jwV AVzHpFwyenpHF5SzjXumZWnAxoKjhf9KEwHwh2UxScXSjmT6mXBggN1hp/yJhxGh Bo5aJ1XKlXLyuRa8H4ysIfixSBPbChHQig7gFar0LyP7H45bFgxYGAKghgnwAFWa uklyEQNZgPDJpm8qO3BAuyucsqAcC7nhCiWYh4twgCJAgFeaAARok0jxBwE4gD/A hwgQqD0DHHUDgZ1JAj/EhjbjLyJ4g8LpAE8oHDLKlRWCQDBElv+0HjSSTLlbJnrq CsnUiklhpt5stiXTqaSyxC5bpSWtNFiRgExjMH/sirLKoFLjig1AMc58zD9RLA6Q ggGorML5LVscT8xKhHTUyM0EH2pggGY4LtgSn6E6IkajJ3niAKf/I8p2cgBqcIfA IZjy4QCjEAHJE86gE4AwQZ4f2kOLFIGHoBppsC0BEAE5OkauYIYIAwQGKCv+0q5E 8IbPqhQFgJmLakHWvJ8KzC+YSRMCUFDagVAGsCETYxvFioejaLrPFM8JiAB1SJju AIEDeFQ9AgEFcALLgRVwEIB84B7YEUT5zFLg0x2JKJ+FZCh/0AAP2BMQAMH8mbGu WxgJKAKpIcKtIDfvuRnVsKzeopZyGod5QC4ICB8I8En/MKkMHQu3uxZb5KhJFCuk iQdG/Kw3kDsAcK11AwBm6Ld40Cg1wwdIIoJ4eKdcGbJlTLw0FEsOmBEP08hEFag3 yBUlTZMB/4gHdwDE67IXteoAc9CAGXknOIo8zpwbl1EnkXwlL63IyhGpDpgmDB3O JU0qenrFbyoC+vIAg5OAfUwuDuAVBrAFapCAaQAB2FomBMuicDJVAZgDr7iAz9IA Y1JBq/ofpJkUamBGB3DU4OKzScoZKQIAePVSO/GwqhqAUsw2DMhFSV01MfuKaeiA x9AAe4CjBUCAbhiHxGUZVGMWEHDcL90KKCRaEBkmn7MHIpGAGwJd8eEvS/NBDbCT cDDJytmmHemAXJlbKISqB0lFqFKGCbCFVCzApJ1Auu0KNpCAeYALCXAasY2HbnAe XToUbJgyCcAAyrGF3aGHC8CAeOhTVv/cJYbxQWG1l1HZiqaMGu/lCgYYwbYB2IHl ig1tEXyYEXMwOM/KkzqCmnwYBwyplbhjRWpwAGXIB0bADwKYA01xgkQInNBDgAk4 FAZIhAFIjwloIQIYB3WolDNghHFIgxNClkSIHxFyijfikMAs32WJAHDIWweA4Am4 ooHhr6MgswRI4NK1l0SoKnkgs9BrkwRwAAXORGyQilyqITlUBn/wIgiQoeETEQdY sPI9g515HdrligiYBoMCxQgwXoYhFEyRBwi0lioGAEkCpAiIxgHgIVqRB/qgoQig pDOYj7IVkwJgADqK4e6YDxNq4PnAySHJ4PPgj+5ovePclzOYHRT/0S+0sZPZIRQj wZBlCuQ1HiAC4JSc9CeQOQP1gBT+8pLzAJVjmRbKRJvgeZ7oSR39qBZGUZ2SaRJB lpLoaR+xUAALTd+uWN8RmeWwGB1VfhIrKRFQ6ZZvkZOW4pQxOZF9aRRWBpD2sZ2x UIYTyZNpCRixSGWy2AB3QJNetJRP1Q7e6w/fARQGQSCDzQ8NeAMIYASGQ6MbIaD/ ABYBKWYPUUAosWV3kRPayc7euRKwyJIR4RQD6opIOR9W+YoguRoheRNvlmdx6R9l IZ23FRAIgWWwcCBHIQv9YAYOmAOjVIvxkoD1kQZuMIKOlgC4MAKRNgIEQIBbIWkj OOlBkwAj/+gGCCEByFU7BTCVma5pqIEan4IaJLwZdnboDnEAWzAHdcrFr3AAe7gq tfXpsSiAMzPp31NqEKHHBcmzYIJqq24Qgb3qodQSKIMez1KLtTBKaTiAseaGA9gG o0zrszbKjrZotTYItT6AZpiDuZ4DiwYEQDgAQGiGvWYIhrBrQLiABYAIuNiYq/6Q EQmJVHqcN+lK/kBnpQY9gz5sCfFcaBaQUqZszT6Qhr7q9f1msVCc+7gWIGkVfDht 1E7t/HCWJxk50j7t1V7t1NYPgGGd1dnsDrmRaaGeG6HlwyZl9o1h3E6QCPAECSno 4U5uOXGbwy7Yz9GVIenpbuaRyxaS7P8BZRahh+r2ZIluqWFmm2WOYXaRbuUubw/x XPNO7xxBX1he34D5o3lG7gQpAPxBFWzohkR7RMyuh+rFZGTBgKcGEAL4pLCIFlXS 3rCY26+4AA7g1gEZG/WO8LGQAnSTcAvH6lf26XWggkZhwend7gVZJvYGkc6LkGkQ gAzvjz+IMzvpHP0TEcj2ChGXaPPyIoNeJVP2NmC8cB5nEPTucSC/whEf2KHMj/QQ gAC/GO4mi64mPPlBEXQQzpryhlXOHswhlK8gJ/akvQVElgy2l2WgPVKhlfhJqgXb isocq7I7j6ii3SM6lCyhjkoeYbQiXydoE3UOctwubj3v8/5gbs//nhtbnLl2gOEZ mYCDKOJ52cABMI2lgpULaIYHmhFskBpF/8wFsICCKB5kSYJEp6UBUIeDGIBCh6F8 8EZ6oh/+OvUPBICri5B7CVsCALFL0iAJCAkN0CFk+VcvgVQISDqycAAJiAdbENrN HHAJcB43WrQFuKIFCLYDz4rAwXGI0oqE0SnYTKcSFJEI4DF1gqMBv6p2WpYF0Ctc Whb59vP0ded0V/cLd+nDdu8SKAFoHS8XhUVXglo7WQBzWKEIKYKm2x/LYkAO8IZ1 A4fxAYHV9LCJfCcJaIaI0g8uNQJ16Ia8zLOPasjYoq+BsKx7eZt7oXLX/NfLRU6I U8oB+JtU/8r1e2krBFIsXGK4HTkDATAxlVFdHoUAcOg3UvsAKVqhAwAHImC/MWKs VWqohMkfnSUnxpInhUO2BiR4dkiHuVoPW+hRAiCCIshbd9dsPg+Wrld3QLdqNThP W8TOo6e3hqrSyvkABQiHSjGHD4CVEg8w8fPLQ1SzqEITDDgtx3s9EbjV4NQKZhAA vmsHGCll7EMWBDCQe4F14VwhevLLrqsvn1GGt6rqe9GKzM6/+DoPOfSTgvBHMoKq ZZI9gVSsLlOsCFEHD2AEkSK6Y6QcHP8nDzghkGG2NOAPfLgtsNuXDYAVEA/7oNyy 4CL+Pu9ssoeqVmGz87y6k6p0QMAAOv8s+lLSW2WLcrkTRGZQB88ysiH1oP8ZHzbw QQEogTPwhLNhUQGgRYZyCOlUD/oiDAiYrt8EgM7TinJagG6YAw5wB4AA4ECABAAG AQxAqEFAwoMHB84DoAxAPYMNDYrggGHBAmwAInTAoAGEFIMLGRgMB4IIAAgCAKDb gIGbkW4gRLQkIiHkwYUTAOBbIKFdt5ctb2I4sMDgBBEaMGAABGDCGwndNHTzNKce vokOv4INK3Ys2bJmz6JNqxZtBE9r38KNK3cu3bpjMRixq3esGipfBfz8SHCqiDcK 2glgNFUASoMdNBhkNFhDvDlDLyCgJ28wgIUEABwA0QGCBIYEBCT/SjnYCIgFB7ix kfC5p4cF3ppBOCA4LwMB7TqPhrBgQsHeS8EuvOhw4Jyy9RwsGOkOAIGQVCEDwCCg JMIOHFoKUMbAEzdGidI4+DkBhHCGBrX/1PBmXiI2L/EBkMeGm3wHBv/lRgRDxikh BTYWfFbRXgsy2KCDEYDgoIQTUlihWN1gYGFdagSGTwkACIABfgNNEIEA+RiUD2MA qNgYACAoYJA+g7k0Wzv+mVgQAERsQMBpGQJghAD4DNBBBwbNMdgEqBk03EEJueSf MhL81FuGxgGgjgD+DRDPTwMdZxFFyYU10AUGJdBOM19BwIF/2QngIwjcAHCBABEI JEA3+AEi/8AZoAlQzz4CcPAZBB34p6JBHHwHQDxb/jFYUC+1RQQ9APTGgBICKIDf Aowp8UYHCRnxxmdeaZiqqg1KEeGqr8IaK1h4yaqWGsx8Jdo8UmiHzRkEScGAgP5p 6SIIHEyUhgB5mRhPGkvGk1+Ii8Y5AKHpcRAnANwIcAAEVxVUXREO9LkUqiYi6tJS VmI62ADHMlIaBHnqaNBE+HhWpgDeGNTbBl9F8AYHSSywAUsEeJJhCd7hl+0CEGxg S5PauqQBOJ6AgKeW/Qqw1EK4vtGaBNo5UIIIIGwk6p8KgNBNaSB8mMhK3HBgSwES KVirzjt/JY+rPAMddF1QCT1WG7gCUP8CPgS4ycixjTVFBCDYiIDietx1tkBFDHAw 71QIUMZGQtgQ4fUC9nw2gQYajBOBLU4Y5EA3bPyKgEH7LBBPN80l7VAEC7gMQUIR aMDGRxoEFgEE3kjQGAMavOnQAO3Yo9xBhL8ZwUZgRTCBEQs4kNAfEmSOAUrikZbI ACNK0BAjpLExGwMS4FfPwwJ545ES6ixQEgSKDcAAG6ATgB8+DEAACCOzfcTG75YX Hb2qbUlfvfVi0Xq9QWgg3bf04YiwzOomXjBRzhSVhV9d51v+YVj1oGqW0mS5D5b6 X8VvUP3zG3R/+toDMFVn+FkACwg0DAXwVvrz0Ffc5z//IURyYgL/y6WU4b4B1IMe 7ZPI6jDwBiNAQDvpiOD9uiIWDB6kBJfqG35Wd5GGKMcrJbDgVwYwERhGEHoIuSBQ lGE+BSXEeD3EB/yUUZEWOmSGSjTipRTEwKSVMIgfwo8KgXIQKhLRgFqsC/W26MVY ZU97akCRFetRPxsaESj0UIb6kGgQriTEgvT4UAV9aEcfwtEg9OAKAOixRysSwCoK 4MYCJoKqOKLPXh9KiA1nGMQ+wu+N9cCg+lb4pDdOxJJ6LMEAGHnJr+zRK6F0nwYl 4r5FUqSIEQQK//5oxHsdcY5sTEgTiZRHU+JjjhDMpRW/6Mu0+OyXwrQQ0QB4NPwN s4D1SyYz/5spFgg5M5pDy4sxySgRaWIzm9oU2gAnuM1vhgWBAFSgQ/IHznOiM51x gaY61RnG63EARR8yZzvrac97Usct+PxmMbV3zHLuM6AC3eavBprNd1pvHdakp0Eb 6lAtEsBVmnyoL40AJO2twy/3YyhFO+pRniHso8PEQDcCuI4zoYqjIl0pSytkrZZ+ 0aIm9Yu9YGrTm1IIGx/AqQERWr2TrvKaPB0qUeGikqJqr5/XUygykerUp4blNFCV nk+lp4mFTjWrU/0DAbW6M3FqL579q6lXy4rTkJp1Z1WNXhvkeRCVpjWuBo2oXGul 1IRita567SgB/rXXV3XDbtX8K2Epqv+MIkyIkZ1cLGMXS4BO+shH/8AGAeQRActG gAEMyGwEOKvZz4L2s4zQ7GhHywAHgBa1qE0DA/QxDQak4bWxZYQDamvb2+IWt+NI T23HMQHe7va3vq3tb3nrgHH4Y7e8TUQSjguO3tZWWPW6Xjtk81kLhJa06KBtdB0w jdyCYxzpmMBwbTuB804gHxNgAxvyoQ4IsBcCEHgvBJrBjPrOoRn5vYB+OcKRC/gX wP4dsFAGLAGOHDjBB0iwBBYsgQY/OMIPXrCDjSABCz+4Jha9MIcz7LKaSDjEIXZw iDEAYQ9LmMQdDrGFudEOF8P4xdUVcYZrzOENm3hkD84xihHwYQn/m9iigYUKkaFS kyIbmcgKgMqS1/YUJ0PlKQp4skie7OQrYxnLVXYyBzTQ5S97OcxdzrKYwcwoMXv5 y2pG89ow0AGwXZkIGpDznK885S2LBMlLXnKQXXbhwPoZwxMmsIDlO9/5TuDQiD6v etuLXjY8Gr2+nfR5fXveJJC30pmeNG/Jm9zfolfS6VHucZN7XOKi+tSqzi2rcTuB x/0GgPnggARsoWQM7JkERh4ZXkyMl25Y2AgWRUCHBd2OBRz7AAd4sRFeo+wHE5jA zfjvAgB8gTnMA8AQyPYFuN3tbV/g29uW7zyEU18IXAAQ8lW3uucAiHcnz9DyZYM6 1MEGQNyb/76AsHe94y1vCOSjvQIfeMAFDt/2qiPgB1cvfQnOXvau9+GJSMR5V83q 7zqAERo3bXY/G6xgbfbjEZBCsCwgBc+anAEk5+xlI3CGl5/hD+EgwB8iSwAlLBbn je2lQyC4zUYVVkMyBaAGyChEISrN51ccq1PbeBalB72A++iq9JbZwKXbz0EQnKge vafDsswwLiQNoAa8pr+5QB2cTr+iEniuF/UxYBnzSruFIPt161VkAHi6u1p85MlO loXvdXlpz5RQgptbsSGPFQsEIyD4r0xSLFYPizK6ATeHnDZYiXC8N5e+AOYlRAL2 oCKqJqrBFwb1IDKbTSlxaEOLPP4rCP+46PWKvnQGqOO8ECjJ1/HDACOo4y1rB8sA CFDFCITA7dJTHwGewnS7VIQeGoAQ82SlpcgZEB/ZSn1cBpAtPAFgAXgKO/GnT6Fw 6PMg9BCAl0W1SN9rS/AmAr8EO++Q8/Ux//q7lHL2wQEXvQcRDE8zKMAbeBJCVISC dADrOUYHGFICwl5DkJ/+vZElRcA8dAX+rVIGzdNarFXR2N4bAQAgPIaA/AT/hIUE vIEB0t1aeJ+OMIInVB8AEcAKNsgKNQXtyYpLBMYW5QNkxB7Y/aA8LMYMfoV2EGFi 7ZSYJIAInEFmScGl/NH3nYVKcF7WNQj0cIPZDUB0dB1YFMpXmAP/CLAPWHjFAW7Q W0ReWtxV9QzMBGEAEdAWBNCfWMiDJ+xED+IDOxiEEoRDzxXf/BiP3x2ESxhOZzDE 6iAEAdyMWISDH9aQElTf4hVfQ8jDbFiOJOLcWNHDExoeSvgMTlDH4gFAOLhcChEA PRAA+KnPzAGAEjCCBOJDAXQWCvYSATAAflCiR+AiddCfAyzeKSoO86DDpfxWQ/Cg QcgDxU3D/QzABCRCCYQDIyjIh3xIBLAXd2hW/1jABGjS0qibOjBQBACCjwBCDw4A G8wBBDRGCUzDmvTLu11eS8zLBICOQQQSSnAE+CUC7USAAnTAAjCABo0DICwA3AzA OKzNARjh/178gV9FkHxdXXYsAAf8oUME0gAkgQQ0g+jIIEIAAoeFneY0G/gRwIIZ QWMcj0gYwWwAwjhcwDL8wZP839K1g1Q4hAB4jQO02Z8AgDn8g0LMiwe4ygSYA54Q AAYUgQj8hvfNS+gZTgQQQQeIQGA4wKgcDlWWVEsUgQVowGM0ZFl8oNDYg9e4TxHY jRD5kFgAwjJIgXwcBDp0QIlwAKJYhAQUQVVc3gCo4EqUBFVMpQNIpQbUBnXEg5Es QELkTBeKgCdwQGL24QG4Q8KAnwCIgDwsRDcowQJgDK5IIKa8gSe8ARFEgFcYAcYQ QTuIAD6Eg5EAgBMIwEcmQmiCwAG0Hf+Y2IIAXGTS2MIbvKUAvEEE4EdprCARVIQh GQQgeAIeLslPfAppvIR2JMRpfMcAfADifOUCIoROQgAIfIAoasm8IAwHsAwGcBIB UMNSqkM7dMD49Q23SEM1AEZngEBDuINRHIRKEME2rI0xdswByIeOlIoRaMAGFAQ+ 5KZBpIEnxIM0gEBg1KU6xMNC4AhBQIA9PIZJCEAJMEMRqGBeNMOysMw4dAYRNEMH ACCDWOdXSAAETIAteM1EcCYAcEAdbideNEVBvAueLMAbnGNGJAQIGAEb2IIIfIic JUJR4ElvHEA/assCgMAF2MyTzKdDeMOZOAQHlJSJIIDnuINHkKb/o7gKB8AMNrwB OhiEBBDBb2kpAEgA0AUniBgBI0zAaGDKkVQHN2RWVbYLBgimOYQJG+pg9WgA0kwE O3TATZadUEXVyYAH+C1J1yQCBoDAZ0BpIkiBACxDBJQAy2RWAQaPAmipEzTfY6LD j2DDkqBIBYWfAICDEgjJT3hfezpBB7wBSnSAB0CAfshZxnHAG3hE/yyMAihBGohK k2zAOJzBKXxAhtSgLRSJCMzkaUjAGYwHZDAACMRDdXleSJyBPGyABgSPAADCH4zD BlzeWp6GBpyBEzwKShyKLRwbnFjEtGifOfgDAZTLdmqAppRGUCbjBBABNoTDAQiA BQBAiE6A/xKMBwfM5EE0XzuEgBRQw3eYiHhyxkGkARGEAz4MBDgIhGOGwx8IyABs Sl7gg4mZkQK8RJHEg+EhBp585ZcMxrrKQxe6h3YYHpQyQPG9wTgQCQZ4wj7sw1QO JFktSF9NUAdwgxToA1YwxcHuwwfMoLUcwOBwwACoRPFcAPj1BgFkqvpMQEJsCVOE Az1ggGIkp92wJ/GVrUO0A5YeRDzYQ/gdBz0EZGc8jgRcpHdcJZoCgBRwQAuZiN4t g0FEwE7JTQkogRIcikBEyAEQAQHMXMAAgLI0xAQMqlmMHQABFQ31BhGI7oMiYFhk aoaYSIwAwLkiFnj4RwFKgdI0BGviB//EEGFvkJF2pGliGAQziKL7lMYE3A89zINO xg2h7Ig7lIQS2KpBIMAHIKwRfYgIEEFJ7INBcBU1gYAtPEIpwshOHAQg+KZBGCym bEDr8pFBeMN9wAlKaBA+nMEGxJpXDITX9AmJTkDCHIR2zKS11C0AeMCRCIY5UIfc GYRLpAEA2Mchzs+noITuGoQCiMCplIAT4QMjiIAACwBLLIlPfgWR3C8ASMZxaAeR dMBS5sPsFgUAWMAbLCw+2MdPlMZnmIizTotgJIR2fIbB/skEbMB5MAJioIQGeAL9 wRVcKMHPWI61COaK+AyeOOOKLMpjZYz+6B234AmZFkHP4gdrBKT/8dCZCMTDlAGA N7DEBA3ABvSg+gZqZ2SIPSDse3yHBHyli2iHlx2EE7iDERDBkpUt5ABABxTEAlAD AtgCCcBlpmYHBxjBnn2Ax/6MA2BAEO6v6mIUGRkROyzsa27AG+BMDhWiJwhkIhBB o4BJ1OqDCAtAESjAAbBB2w2AcNiCAizDn4CD8cJJQnBAPPCaCPjVWnKNwNjCHOBJ koCftUCGOWBl/JLwBsSxMiSEwL5BPMTDvPRGLHpCGqiI1nbALIsAd2CACBRpKVOK AAhWCrXqQZRGSSwABnTZG6SyUC2J2rrENAAAM+Byyg7JjS6KKQuAxIDImzjwPQuA 4bylkbDs/xCzLxGIwPXmHTtEhwgowDaIYjjzZbR8hRMogCdogASQbv1GsHswwAJI cAdUDgAkKAOIwAVY2BwcgGIQQX22S16cBjUNROjdSav+ifgCglKQBtzIRx0e8VpI 1Vh0wKS2xgLMgS1kLUbmtEncHAgQISDAiBEoJxHiQxIAAjVopwiH0DL0bDw4gRQ4 AQM4AdzQMVgUwDJgn93milT06/5CBuQwQFcLrQVwgG7c6cipXM9ORevkNDcwZBow QgQgbDp4gjI8BRRKAcI6wM9MQKd44DkvFYpMRAmYnEWIAH5yn5rOWc3U5EDoyJI0 BiPkg+SeCD5IgAgcALlsx2LgJMvmcP8HjAMj6IMUoCkNpUQiKFsHlJRLuAj7BfIb tF1ECejBmpL7nEEijMBCkCpgGMFvaAc9tKYIMAA16FNooFZfC8ZF3U+IHoSQEMCS SEAMtDAmG8Q4VKlLpPKSBF9IMxKn9DPHYHSVDrSq7ggHTAMBFIujbKhBcPVnqA86 hMjLiQAB54kDcICsogrLMEI4ZGpqDAQ8SmcJRIASPOGnpIM+C4bammJC5EsNl+IN 9wapCEAMgMefKEuwjpxJmMpbZaGrTKclBzTvANwETKgK5czb0ug/JPEZeF8CA8Cv YMM/pAZCwGj4TdHaAIAC0J+1AkA7AF0KqfFXXKnkaAuVHIRO0Oj/Z2iAKDrqu3xG OAyuRUBmkQwEU2wlAPzDmjDABnRh6ybNUkjGQ2yuWN550TAV+kyAWwJAIgi3PrQD 6FFHx4BtBCBMQZB31KIEgXbsaXDDaUSEm3rCn4A0ShtFcwLAHyTqW5UAAoDAn+AD CECGBYQIJz1nIC/zMlBTaYAfVyTAsuCHffgHArzBb0iBJ+BEOAhMniyFidDJGfR6 b+hI/JyoEZjsGyDWcirGCJwIWa1rBDBCTKcGfkfwMiQCPjSDkCZNhuYJdggAibYq vBb0ixgBPShBbqYyBCxDOzDCiWrATCqIfRwAPgBCKb+RnGGl5FAvLGbFvNzycSwE PkTAMlSv/zw8SgIgqFFwgAg4gBRk8GeQaduxC7VyTA4LABEegNylhghUQ314ggCP xDki7V4Utft0NHU4H0aCQLBSKQfEItFsio/8XwnwZMYrwTJ8HtXgKgZYawdIhQ9P gBQAugyLokMMyhq7qZ+6KGuA38XODgi0XRE8rAf4QyCDAH6MA1YagS1QHL47hhQD wDSzV2uY7yTNWSKAw1wuRiHm+VgoADVdsikphAistrT692dchHbY85bHCbu47rZs cD54QmJE6wHgxXyaiJxFua1qQD0URjxgQLJKhFeog2iutp1uy7FoB5CAQKUOuXA3 udgbRDeIQAZvgDlcyg9OZQbDDQEsg/8AP8qfxGHDgwDI9obqTpH6agAguDOi0MNj NzwEiAA1XBMbjWDDc8NA+MeSzJ0IK7sCsEERYIcyRy24B8ZAu8S8XICy974A8E3e FIF5dPWHkA01iIC7GaBBWMB1MqpBgMOcYUAidEBeLMlxFMUfskEfIwCt7W5kAAQH BUY4MAAAQEMHAgAivJEAgICnhwAYCFgoQYBBAkSIaKDIMR6ChQAciOBw4SAAZSlZ tnT5kqUSEC5FYNDAIeWAgwQ6/DtI7+AAARAk2DwDYIBCAIkwUCuihIgDkh1sEWn2 sxoGWwvwAaDHhhoCDnMOQvDokkOalmwUcDtgxAgblhNs2RyJIML/TpwSNOgEwAEC gHBzbBnBwJINhz85tylQEJghBr98ibQ7yIBDV4oHYHYGgOGwZ9GjSZNuw6zlvwUS IOQFMKHvQc0SFqxMqQ8Dtn8IpDKUMHLchAUTnByMsGBBhAEQDL4ezhBCO6kExkGA wKhrCdsUE6mbwMAvPQbj2PRe6kDnAHDNGUzYhzTnNAcMGIQ7OOHM+HSLkfrrfWaC hZRIhxF0sNmJuIO2A+CCmaQAxzUA0piPot7qOagANiCYZqmMAMBmAnlyYsABfSS0 oATxmiOAwgEcGCmCCXQiAJwDB2BAnwMdyMuBCSY4UIIOBlBmuwgYyOsPfYBSxsWR WlKGAUZ8/zoSKQZGIoCRlAiQwsqU5GkOgD+MdJIAEZEiYCRs/BrANQIiKGGn+oLC RrmU8EmgztL01HIZl9iJIEKW7nQpHAHyyhMiOCE6Y8Y1CTgwJwL4S0kJAvw68yUC LmSJHnrwKUHRluhRgqVL4TsVqUv/MLWzATR76dU9PcPACFltvdWldfLRc6V66tEM zlg7AwoAfBbENSevbF0zVZVYCvWlTjt7ldifWjJ105QOEKAlYVlSpoQBlBDAlsW6 EcDMZD2DVl1ZIeAAgxIYAIGaetgF4N4h97y02tFsu7c0b5Ed2KUBZnK229KE4pDg hh1+GGJcuwkt4ooBWIcK2Y7l9KB6gP+KQIMFDjjAm5GbaeYAbubYxi1ARj6gnQMW mEOCOUYGRGQjDkB5Z2m40fnlkd2SwIgFijAxpZXg1ClY+NI7VVGlgQKK1QsX7LdX 257uF596LvVrQYxYqkdpAH712uygAJCAiA46EGEBp9VW9lvtgmJ1gK9TUtSvUAk4 gBoOOmpuO76D2rilC+lhtdhNN6bH7n6BErZfl6BN8VvRsrV4J08aJkCDvATmnPTS TX+J1tMdVmPXjq1VdPOUEhAB5Z+3GVmabbaR5oDdb5emmdwPkMaI3U3mvfdtVt6m +N1PDt5mbpDTQK3NV7o+bUFdP3VjUxc3m9/tL6y6a5WyBfggRib/cF0ZqxVElSUQ 18P71CH7tm1BbMFttzMS0dGJHrFL2t68IkC6lUAzfiFb9lyyoP05C32dMeCzoqW6 AXwAJhFcl+o42MHSgcaDyLJH62AyOrPhA4WfUqEKEZhCBLawhSuMYQpZKMOuGMtj vDqdCT2zIA2Shof+amAIZYU4ghkRV0hU3T649SQiPhGKIVRAN6K4J3vMQzbv6+G0 PGPCIBari1UUIxfBOEYznhGKJTjYBNHYRjd2BgEUeyNLMDbAIpbQdJr54hx3yEc/ /tFhBNgAIAnpRxASknVOtJUShUgaRhYSinuE5CTb2ERKXjKKRlBAIU9jR0x+EpSh FGXDhDJK/1OS7pCA1JUiT9lKV77ykpaE5SxlZZhC1rGMj6TlLnnZy4qV0pfBRJ0c /bgOlLxPl8JU5jKZWSrPNVOYtiTkCKFZTWteMyVMxCYvMUDFaaIETtjb5jjJ6UpZ lvOUmiwkNbeDOOy901nidCI8gwnPZB4RYfgrjT33xE90QhGY//Tjq0wIp1T6URlX 1GJn+OnPecZTmA413fUoekd5CnSS9MAgRv8Yq9FJU5X5INJCH9pQhL2Enr6U6EQX mkxx3hOZEOWoBwM6UzR6VDQH9aNCWcpKmz4MpkP8aSE3OlRMSmCThFylD3sFQaU9 FV9N3d9UYdeSqgJFO2cDV/u61itj2f9NcVEVa1jBeq2OGWusY/uqSqD1K5dsCq7b qx+qFIjWssp1bGm7kHbCabcTji9t+izY3H5FVQqmrXxz01ur5iq3xj5NYXNT7GTh R1lmPe2ylSXlwYxqOr6yla2Qa1/eSFta0+YNAN1AwDoh01nXvvYlpEXTAGZLgHBg o0yAAhSJ5jMBB/zWAWlAhxPe0J4JQIANx1VHPtRhHec+17nzgMAFkIOcdnhjNdml zWoOQBvaXLcd3Aivd7srAfOeVwLcQO960WsECXTDMKCRL2i6Yd74zhe/8y0KAiZ2 3/zytyjyrYsGbGITeyjAJgQGTTzsoQEGawDCEdZARyYMYQpLGML/CPAEMfm4AHug YwJsEDEbmOGjEvtoAifOxwTyQWJ1MMM7K4ZAPphL4xk3F7rW0VCOedxjH/sYED4+ LnSbQV3oLgAC1V1AO5DjXe1KQGZQzu5qzLsaBHj3vE2+clHsiwH7FsUwXOZvHA1D 5vnGMR4EjkeC0yzhBtvCwQTG8JwnzBGOaIAaDuaAhPecZwzvmQOABvSf9xzhQRc6 0BA+dKIZXWhDQ9gmjo5wguX8aEcXmMAIxoCmNw0aTivAHvo1jHq33F23cEN6TK6u dZBzgekmeQ7ObYZ11FFrWzf31mxgboxRnA8INPe4KIaxclkc7BYz97gjPrauR9xs Z+vaOz5K/y4bxpGIRIAjOBNIhD+s7YBEePvb4fY2uP3jgHFwe9wOmEYa5ANcRjAi DfSRN324tFt66zYC8tDNo9AkqXAoIRx/CDiaCmAp2g6g4GgqJGzaMRC4uJdoEkCA e9vRjQPQCr4ZN4LG69uNjnOc4xKHr3mlh+r0nhzV0sPuyhfAcuxWtxnIOdkCYr4A 6sZ81ieDACCkC4FZA4LEE4g2in2UBHAkwQHoIJE+GJEOetMnAvU+kpHqbaR8R+AM Wf/Hvvt9hn5XigBe7/fYxRUOcYkrXIsbwA9h23YyjlOSbpf73Oled7vfHe951/ve +d53v/8d8IEX/OAJX3jDHx7xiVf84v8Z33jHPx7ykZf85ClfectfHvOZ1/zmOd95 z38e9KEX/ehJX3rTnx71qVf96lnf+tTH3fWUNatmY197DirQ9svK/e7PyDjex9Yz pP398IlfTUWxvYrZ6QzyZdWVsw1We5HdY2KtlcVSZfFCzk/YpghKsKd1rXIWY1bz of8qyC6W+tdHlglNNboIoEf9vve9uhY7frpK9v5yG//+ZU/7yvJ/rjIr/zBrJOwP +gJQsjAL/yIFshjCSVoiRiBARKgqqHxvJcLvjB5oJeaPf5DFfVLCrQaLjWACbTxj U0xlAMgmW2KnAe3kA5NlBEdDJ7ChCDygBEkHteAjBFtl7QCgABb/cAVHw69ORWCO A0w0J210YgGOEABWAyYIAAOOS1YsoBuSTGSKgn6ALyU6oDkwKz0MkP5ggnFyUAxT hQMriy8S0PcYIDbUhgzNSv4Y625YIhFA4AHDoQPW5yUkgAGYIieayv+uj9ZozQI6 5jh2sI0sQDIW8EM4IFAcxmssQCcWBAo54A0cpzQc4CxEY0kAAAK6SQ/brx4+EQMW IIfMBgJADTXSJgJsgcGkIqhgwhv0wQkC4wHFzxM3cU8wACfsBD4sINEkYE0STQME IG7MBgNMggMKMXYcQABA4BgbSSUwohBTggE+wDxaAgIOAHSu7wwZoAMWYL6IIFm+ hgMFIBsX/9AcDwIwEDAHUev8tBAO708nyucAdFFvIOtdZk804FGxBBAm5oEDhMRa 0qwzdg458gqt9MQSe8Q6OOBgpOCczuhCnNEnnpAIFoL5ZJAkLMIlHKADnMAgFqg0 2DAQW8IbiAAbnEAAJsJUEOANXmQBQCABDsIINIAA5sUlw9FNQAAWG8YCViMvztD7 7uMhhpChIAIDQICYNjAPDyJI/GIZmMNIahIA4qEX84EDAIglIMxWgMJHNMAg4IQn 1seImKEZHnE0wJE0iBIABEAPO1D24BIXB2b+TAUctrIu5yaAXsVKOiBCeFE0HCAJ rCWHsAFtYpAde7Fz8mJePEk2YqcrWP9lcvgRBWGlfejGAUBgMS7zsMLQquSwI0Ew JSZgIsoQJjDDp5xFJyJAAKpxXkjlaz4AUq5yV1xzJBjAE3QCNlJiAToA+HAPPixl 9izgCNPjFmevAJ3GNZQAKSdgtVaiANgBAPYhbwyCWFqTAwwjqQ7CbhxAL71CAKQA IgylJQjAQ/DFEfHlbjhgAX5wJygEjNDj/a6FHgoiJRzMbGwjrADgS+gjJfJtOVzj cigCOEWFLK0DTHKSAPgwVtARKBwgGiNAHYbDL7AhHfCBDyOgA/jQOAChHSBgTRZg ACSgNxhgNbJEsiBARooiQNaEKCQgEeBjHNJBE13kNKETAyCAVOD/BBtAgz4YkxGI BgPIk602cAAmAMEkYChBJwIC7CiaEALSQQFCBiakwA53AgTiET4ioBuoQgGq0QEg wAE+ADL26CZaQgMCg0OdRjik4FfSAxC4oTfg5AyI5gyghRFKcSRKAALQBMKWkwBE wBaYEVUYwSORIiHWB04igAOidAAQIBy/phglI3/AsU4aFD0CrQMCYyXwgRc1AASK AwAQ4APMIS5FwDQz4lJM8kM+ACcWYEyHIm2WRkvMkyUS4EDvg4omQJYEYBwQ4jQt Uk3pQwCesiuGohhZJQLsrLgOQgPMiy4ZByzdRlWt0RKTowMO5IEmIDR8NW6MYB7G QQC8oSWc/9AmXqI3U4IuLWAZZislLEAALkUDzFIv4sEWOGAhFgBeAg0+BQA0EjUn fNIr2LIDAaEDHKMIvtUcFuANejH8pGBXW2Je2gIEJoIAQEABLrYl0JEiBOCYwEEA zCFI9FIeOiDQDOMNRIAalkJjg4SzmLIDOAMQBKAdmmFkWWUpOQABAGHPZEMDPKG7 3gAy5uBicfI3odUYwbEDLsQ1l1AszsJXAUEKDgAEIkQzIEAApkEJMCIv0NMdEkEe RKCJ7GHDAKUDsMiqcPMgOsBID+gyBGAEvAIQrvZjmyEnxWo0Aq0lOAAcGOJgjAAE iqZtFgIca6YjlLADpEdjiwUKiQAQkv8RHSDCIRCgGYKEPAcAAzxgAuaAA2BxpDpS JyBABJgLwnSiIgoxEUTgABwgGWuyIpbQCNLTGtElPxlAGfbMRPVKHN3LTd7AHghg AjrAMgAAZSEgES7yIDSRIdzBCOBkHoi2GUxkIc8EJP8WVRx1LuIBAA6AMQEAGt+y tVyTCXnxNyZgA/SwA8QS/lLCGalWCorgQDHAE5ygfVEHBBihAHz1QOQBBNThDNTB EuGzNA/DGXujG0DgO2oTWuCsbgBgHL6XVrX2cgONR2RJAgBBbdwEXhZieNEDdM4C ZdmkYAATAP7BhBUuWSyAYAHgDMYTANJhWitoGjpAfTTkNwAXMlz/0xYFliXQkUOx V15bKy0Y4g0ixGOVoANm9CB29CDyN33mNSWKADVCZQESNSnyQjAPQiYMYh+hEjjR 80pAwCDyNShAgHsz9m0RdhLtlAPs4yCa4TDQszdcUyckgLMWwBxeQgpwEiHI0QJ+ aySIZQJqRTY81jUj5IFySkgI4B+kAAOk+AxmolBcQxmKACeIgDEfFQA2QIMp4g3g pEqt0RPywgOikWPfxS8qAj43JR02QFM8IR1SggMewjVFxBPiUgJiNY8fMZHBCAM4 xDXvxjbYIDT4VUvcYSF+tvoowiPC9z72OK82BQM6wENS0E5AwB92gsA+IzwBwCHE NyUKJR1T/2d5BwkANow0L8M8KuIgDsADRoN2L/czRCAlICBLu1UCzqADqnFtNEBg UMsgMycp9NBXA4NfFwIfRHU0U0ICijdb0hQAqCEuAeADFmIZOAN+4AQ8jPchFkAD igAy1iRQPHYcOmAD++dzu00dFgKfX4UbGllI0u8t8TgaJ6BP7vkwWpFUDoIuI8AT RGwOhK4XTbgJO6BC28E0cWI7xMahAaEEOsAImmEOmgFcm5AbtAU4P5ElZKaTzWMf nbEdAKEZjEBrj9AJiiAfYs46RIC2BIBUhWIhMIAcywI4jcgfcIINtFkc7c8JZGYO gBUAsPRSkikh6DpwPvcyZgIf+oZDH/9Ca38kiwINP7Tkfxkg3ipifbiQlg8DBA7A AsDhtzx2EkU3DTygPX4LYQFAXuWBjh2gPNC3IxcgCdYQVwdALF9jNzmGqwHAHqSi fIjAIMIR/+blACa2txWESXJCXugyVpjBGF2XaNbme4mbVneCdps4LoXiQq77JaaB DZiiibzSDSGQsygikzmjK3TzPbzzNXj2eyWOgkyFvEGQN98gzUBSHezInZ3xVFgD Lc7CHWrzL0zEuwvbLxLBI+YFt7Z0bgiALRSABKB4Ar63tLPIYFtCAuwZjCDgDWir CGBCY5H5IEBabfJysG2hMgWbEUAAAeKBCDAAK7vCbj+DCIygLqr/VBcBwAgOVAkx gB46wMtAgyAQ+pjWZquz2i9Ww2DGcilwQmQhwGYAgWYIgEjWuwPGATmsYwJK4A9w lR2kuL4hYGLVBk5E4FAMQgoYUyfOQANEQAEAQR8E2wKK4FKQsjMk2iVa/CB89mEB gRpsIX26QQQWViPVocffAAPwgQAcImXMSwMYISn8GV7AtxQBWwOkgiQdYDeT4A3y YclsrhvwQR4MRQo2gA2oHMmEESIWAAGKQJshEFcRwiCckXF6O7dzKB42+zRZYl5A RgOKmcNQhwOWmyWEd30SAbIJ0qcDI3yBoiKYUAGClV2BwhhfoiIwABAYgQ2aiJkF 5VIm2ddx/4IDvGmwYbklUHyXHbrXUWfHFWQhJPEtpcIC8uJCEoBb7Dg/97tvQ+NZ U8IdyFMArgL4IuC8ASAfXHJ5BYBqj8Kkv5c9KdYdvIXMdeJCfnMA9sEDEMdjOWAV meG8IaBWQOZS6BIbONwlQMBMTPwAFwCD/CIKjfeTD8LsmjAag+Q1zkInnJholcWB 5bWnvcIJlsRp69o7v/a2PbK+J+ANBoseQKC1AGAaPEAj81MXf9oD3BItID4l0sFz sMFMGWEhupkA1nsCqEGDy36wmZ4BvlxFS6XG/6JWcvmt6ME2HGADbiTEXaK1C6X6 ZmQoGUDGY6Ui0gU/yfUlIMCbnJiWh/87GlmCEXAi2suCmC7EVQ8izTanROl1fZwx gTwkuX1VZye0iUD2JcxhE7sdWnVeB0tFig8iH6hoiwGgGTiTgCaAe8kXKtvdJfQz c4DRNipiIagCPrQWKTy2WJYRX6pFIA7CHlpLkHTC9GNrAJZhu0mcJXo8JV7YIPyB w/E8JRjhQAlfYJkSIsqcXTv/XT8WTOqVIaqhWgRgRmUiLoniiaMUUZ1kTc/19QcA zQEAILi9oQcAgBIBDgAsuFAQgIQOAAYIYFCQgYAIDkEULCAAQ0QOEBoi2FCgIL6P Expq4BDxYkGJBABo0NAQgsaGOBdArMkhQUGCBTnQBEBgzoaEDIr/KMPJtKnKnQWV lSjISGPShhE6AlAwVCE3AAIWNFQQ0paIhmdAjAPwhmJQj3M6DCiYlaKyegXRCYgp IGRBezTlCZACYIMRkUUAtHPX0AmHuWgFpASADQRFBwIg44SgoOCEZRgBTAAxt4ME pwyGLo6pziNTfAQQvuwbESdtAE4mFiySr+DDguFAxJTJkikGEBj3FXEd1ikH1/iI CCi4suHS2jg7aAgHoC4AKcsIRwDx5o91AP6GLhAOgNthpyq7ApAascPk6qJdDgDR reB633I1JVRBiUhWX3HNwbdAcQUZgcEAA5RA0FT5CCAPAIwQAUJIDniAkwaT4cQA CCc1hQEH/wQQoIEnMRHQAV5NCZBIUI8BgIFkBEhAWndEaCZAPBQdEFYaCwxWkCeh ASAdBGkU4RJOEnwA0gTxcMAOPvSIIAAg+RTRn0Ni+fZGQTcusMAbQw3wBgYScCDB UBG8QYIR8SC0FF4nTSAAEd1o4FJsbkmEEX4AQLCMU0lk1tAEbzgowXVzMSrNN28w IwICAOgTIHyccjCmU6N1BwIbTkxgBBFjjsgGA2lwkNB6EFgAwRsYYePBPIxAoIFH +7kFQAedAcABBxM4MCAAeC1VYEw2QZCIjhhlhdEEHbQzgU5rxYnBBBAQy9QAGHQA QTPUUsSAdiEWBIhrBFCjAQQHgDDjr/9hMoUOES+9cRoE71mHl7FmmvNVUw68sZAH E5SoD0jdiDCcQhos8KZTGBjRDRttQiYuaiAcwAaQHWCEgWsAWGRBUxFwYAQERJxW 0DQc2HLABCKUhKxnJBfRDgCAuKwZUxKQPF9DDoAQNMn0tCkBEXN8WDEHSX4Y5gAL 2IPBrhqnixO1mlELwQK27IPTAN5QQ4QGZ0gMgAMeKTPXAumeFIEtJjFVwgFWYzBc BEJn5xYDKBb0MZtn0MUNUCUTEWwaR0/TkN4AlGgqBhD8XBACGoBL+c8TSKBAb575 s+jOBTkgcUI5YaDEABBMBcAZ484x3HUNYTMBIBMo8RIE3EXUesn/a9GFOlPcBF86 Ok4w4GtDBEAATuERnPyHPrRzOvbafjUFe0GMS9A6ARfMBfsc8zBwHQMTNBNrQwOk D4EDU9EzwYWeDe/ABBMs7zZRc0Amjzr5AIfuIrKA3hFgHPh72AAQmD/LUaVYJdvb ApbXHYqUKAL5e5gDTtaUAfgKGwkhAAVxAkIH/CMqTSnA/WICIwCo0AGWi4ADGDAX yykgIWwIjVQi8DCmKIEBPARAODBCgMLhRU0UceA/GDCc9kVgABixQAfYAQDE7aNw BdlHtAiAOKcEET4lkAIWXSfEL2InAhEgI1MIEMOfQQg+QZSQU+ZSooi0kH0AKMFS qjcfMtLH/3qAhE8dA0nIQjboJji54/UMychGOvKRkHwkHw3pQPggbi5dtN5dcDLI PL4mkoCspCIbokamZPJbi3TKKHEClOqV0nrb6iCnNEPGn+EjASDAhixfowFEmqYh 9RjASeS4yEoGknYEUcYkjcmpI3KyIK9sCj3uBJ9RzsWPTKFdC6VSPcjgox4EqeEs a9lCggwTKMyM3M3oeDNATgUDn8LJH7uYzLF9E4/YMQk4QQlNRqrRnKvkZyitF01a ihMyP3NdNKtYj07OZSklcuNLChJQht6MdpohSD34mKyJ/nEAmZzKSQbQ0Km4jprt bAg6J5pPnJSSj0vRTEddt9Fn1kaPTP/RAOhqs5SFevKUkHEbAUyKyp721Agd4IDR 5InCn0jIdcbspCr/iJeG4lMq9JiKMcXJPjKeUqUNLac8cRrTiGT1J32MaU1NudYW nuSOOJXqeTSjTXcq4555pN0mTbnQafilBPgIaktf+bMucvObk6SoXNGaUbSq06p2 myQ3DblYgVr2spjNrGW/SY+valaz4IjaZ49ZOkCIdrSoTa1qV8va1rr2tbCNrWxl 69PZEhKwtsVnS3PL29769rfADa5wh8vafeCUuJxKZkVZu9Z0Ive50I2udKerUqeY Z5eWzOZ5gMnUprJ0aGN7I3wsh0ns1kaRkNHodfYIqaUw4ACncW7/MVl6huVmNrGw 1WhDKkvd/vr3vwDW7FfxAQGXMXZR8WgsKrlLxsB6IDQ1dSZ3S4eBbiSxIARYwMic MDYJIEACA0RlDWGEyRLItLpzOSJO8RIBDbBDAhj55huJCU16aCaoR9RAGgLM4x77 +MdAtu1vOKUTyJy0lANIbDCf5FiWAiUrGGhHgmRijgVwQwA2G4AHRDABDXyAAH9M bkuTPFJPUhSZ14RABCQAZkp+NyinDbKc50znOtuZTPia42VjE+fdAqAIzCgdeyZQ o0K54203URPpaDccNqqTKER5GF4IIDYCPJEuPfyOBOYVETbSw4wvQeO3sMEdqN35 1KhOtapZ/wuZmTxmLlLwiJt+1iaizYRkE8CAzVSkAXs0OnNd1sA+rss+AZywBBET TSJGBEPNWMDILjGCBMSpmw6QLEopBYBlFrASfdRGAwQAAUTWSqxxCAUQNjpRQuYy EwnYQgJUHEAHGOANDXAZMinrxtlwggEiQE0DJ1y1wAdO8ILPsjsG61zgLNINCaAb SsV5CP44EA//kEghIMiHA7rRAbFBedMcGBhOYsPGq0WqAwuJ8wCw4aaC2GJnWpXN bfITIw4swAEI+IBPCiOBCbCheh2wTxqSIAIMLCACRlAUBOYthQlsIL5BH0cEvOGS CXhCzakJ00qU5yddGvzrYA+7nbPibf/PsCQrw4P42hAJAFuExCbsCHeSHICv2KAu AhvoIAjowQFqQGYcbG+KOjjQAccBQIrDgYDMh2eRGNmjIRLIu7Z1mJ2ueIsouuEd 5Hfyy4LIZmMNEYAFstLEtoj99KhPfX+LFgHloU8AP9wLeBtiBJZoOAKMYIAFNKwQ uTggZAxwQASmQRo+0+VQ39rAerrWFRrPJUUWWbdQHCCBIiXEQKWbTj6xvzZFsWjC vzKwBv6mG6LMEAIiYMl+sicbT1TfTBcAgTqmof2IeCDgqs+//vdvW3AswwgzcTYC wA4WkWm+QRPqIAJcUQSe4hFLtw/6sCYMKAIacgaxQT8E8AEdJAD/9cYg49A33lVF DwEZEhAWvaJtOxMp9Rd6IYIZfGGA4acShmd33bEBhMcN4RIRBhN611d9EiABzaAB 9wMVwhIo8sV/SJiESlhIgMcUGGERldQN1KAQ3mBKANAMEGEsnyQtx7eBEXAGAmB4 uYZKOXJNNlJ3jCcA3NEyDREPENFFM6d4BQECIZYd4ld23vEGMEQm6rchPKht2dMd JSN79dFnS3iIiJiI2rMlRMMSBegUtWYRSRJLRSYRIdJlQmQhdOEJG3hC3eIZwTI2 yvAGkyERYjEireYaekJEtKFGAlAjSuAOYUKITKEvKoE6saEPJaAoJZNUEeGHnvcq vBgbumNt/56hiYdniIq4jMyYeifRDBswAYkADiIwD4MIgxJwFvigAUUwDg4ACG8Q E/E3F+2wDNLYDCDACJTxJFnRFMYnbwkxAaHYT2uzAcxAMw8SEbvyLGfxEiJgC+Ng C5kTIxrQDczgi55XSZ23jXcnADvWDiAxE4CggfvxcGCxbishMR0gOiUDAhgQDzrh FhyQZ81Ykiapes2zAKaFYQsQE5aDPo0BAbjzZAlTEH9wOxOARUowAQiVdhi2hwAg D72BDSPEPgnEFIwAQUxhAeNQlGCRBu2DRRFBQ6gERND0RQMAlBYwQxUxF4zwMEzE PDP0ktGCbzB4kmiZlqcmTHXTSHJVW8CPVmPYxV/a5S+gxH34dGNNgVEuZV6pZIVq GZiCaXC4lUcRdXA1xJZ1gzgwUiLDJGJ6SQ9VlVUINUda1U0QIl6FhH2aqZmJVEc1 ZGLYASGiGREkFV56WUXsEyEGdYSD+Zqw+Vx7tV/ZRlBVhA9klZp1JGOk1BQLVVvX oUfOtU/wMX6q+WbXQ1JlhRcTEoJ71UWpeVPIVBuuGZvWeZ3YmZ3auZ3c2Z3e+Z3g GZ7iOZ7kWZ7meZ7omZ7quZ7s2Z79FRAAOw== ------------jGz3yMC5KsmXM7YKH5bacL Content-Disposition: inline; filename=image010.gif Content-Type: image/gif; name=image010.gif Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke46-filer/image010.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODdhXAJlAHcAACH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACwAAAAA XAJlAIf////39/cAAADv7+/m5t7e3tbW1ta9xcVKSlKttbVCOjrOzs5rc3NKSkI6 MTG9tb1jY2tze3uUlJT39/8xMTFjY2OcpZyMhIycnJwpKSkhGRlaUlKtra0QEBkI CAiEe4QQEAhCUpRzUuZzjEJzGeZzUrVzjBBzGbVKUmtSzuZShOYZzuYZhOZz72Nz OnulvWNzEHtCzmNChGOE3pwQzmMQhGMxSkJS76VSpaUZ76UZpaVC7yFCpSEQ7yEQ pSGlUualUkJCUu+ljEKlGeZCGZylGUJCGe+lUrWljBClGbUQUpylUhAQUu8QGZyl GRAQGe97UkJCUsVCGXN7GUJCGcUQUnN7UhAQUsUQGXN7GRAQGcWEjObOELXetbWU rZyl72OlOntSWhmlEHvOGTrOGRDOGWNS7+ZSpeYZ7+YZpebmveZzjHNC72NCpWOl 3pwQ72MQpWPe91Le9xne94wZMTrW7+YQUkLOEOZzvRCljHNSGUqEjL3OWjrOzjrO lDrOQrXOlLVSEBnOWhDOzhDOlBDOa7XOzmPOWmPOlGPm1rWljOYpUhDvELUIUhAQ KRne972lWnvvGTrvGRDOGYTvGWPv9/cpEDrO3t6ljLXOlObOQuZz7xClvRDOa+aE 5s5CzhBChBAQzhAQhBDvEOZzvTFzvXNzvVIIEDrvWjrvzjrvlDrvQrXvlLVSMRnv WhDvzhDvlBDva7XOzoTOWoTOlIRSzrVShLUZzrUZhLXvzmPvWmPvlGNSzpRShJQZ zpQZhJR7WnvFvebvGYSl7xCttb2Evc7vlObvQuZz7zGlvTHva+aE5u9CzjFChDEQ zjEQhDGl5s7vzoTvWoTvlISElJR7hIyl7zGlve+Eve9KWlJCSkKl5u8QIRmlhJTF 1tYhEAi9zsUxMTre5t69zq1jWntre2tSOkL3//eElHMACABKUkJjc2OEe3P/7/9a Y1K9taUxKRDm5u/37+bW9//v9+bm3u/O1q2ttZQ6MUL/7/dCOkrv5t7v3tb37/cA AAjv794I/wABCBxIsKDBgwgTKlzIsKHDhxAjSpxIsaLFixgzatzIsaPHjyBDihxJ sqTJkyhTqlzJsqXLlzBjypxJs6bNmzhz6tzJs6fPn0CDCh1KtKjRo0iTKl3KtKnT nwOeSp2KMapCq1SzprQadQBWrVUBFADQ1SLWr2BjlgWLNmFbsgXfOhzAIQIHgXIb Wl3gteLesQX4pvWL92DeoxzuHp4LoEIFDBs5LIDLcsCFsQovOy1A4QFliBEqhLyw IcPkiRw2qOYwoNJADNoQXGi7gAJmgQtUZ7tw8YKCAvgA0MPIGfJigwMKVIhaoIPo 3McHK+QggIJ16xGeWqUgOjrDAxUMaP+7PRErBcUtB2S4dJWb56YLBEAWHrHCBpDe PLjjPTH+BgsXCLCcQBx0gME7AmiDlgYd3LZABxRcEqBoFS1gAwD3adQBfxJhIABm HIz1AALkSRcRdRg88AA4GGRAQXSuDRQjYwN5V6NC7dAHgGszdqBOXIUhlJdj3XxG UVQZoEfQjBHZOFBzJRaUzwPDVcIkkyDlhaWRAvEIZF8UVaANQlvqNdADAtSz40TZ UAhABB5MNoAA/B0ggGdRcXCdmgK5Q0E+AqEjwEUFXMDemuVNJk4GEnDZEHVBAvCA giZShOZpAjVn3EKutZXXWU8itxBfb50DQI4HZYCAqGSdZdVtaA3/YEGXiBIU2FoC 5eMNYHcBkOSTA9CTYyWBCYTqjWQtgFlXVoHD5wDKcqmeN2tWssAB/8i4gJV4gbNA HcgSNAA4DxxazwJy4vbeZwUQM9YC69ZBLjEEOVvAA5gtQO4lTKq4LV6k4vUAMQvk SM8AD3jFgbtwRRCcQHWoCE5UPIJDDMPcLpBYulwV4GGIwyGcYlkhFhqwQAikW4AA d6G5rgLZAcBBBhYUeJqmA9XzYUGFSnrBBZM90M0aeO5oAQbUYACOqAn8DDRlA2AQ wQVNd9dBo2JFIFg9UkdAzVhMFrABBREUYBm9B4xX6UQJCICpQOxQAFcBEWxQwWxL 7ljHBY5V/3BaVBioVsF7A2i9gDbaYAIAbHbLdYE6G1zwQIaTL1C3NrwB+vgG2WBg 1TcZ6tnrAvZxTqVYG4BTWj3DwTV5bNpA0JbYiCNAYZ4UxIYBBfP9ujgFp12gDwIb 2GDAlxfUHoFVdk+qzW+7b4BPrwTV0aBAD9hgTgVkd6XNacTkjgAFF5yDVjsXZMCA OzZoA6g6GVCWu0EPZGBf4BTqWcH62fzLXQR3GoCYIuAOfKDDNWLLBjpyp6b4vIcD 2ribAtaBmyRFoG4bsIqYdqSndVBjbGCLAObckYFqCORxDGAAHTg0kAhY5zEAIIb9 0IGCzghEG/io26wKw4/WCMRDnlnD9f9cc4EODAdei0sHZi5VmA5QD3sCWMcF1oC4 C0hxAx4AG/GSFoEOUIN+XrzHBdxTQW1ggAPck9M3vviADmRQLCjYgIpKUzBbISAD wLjEADrgDklpg09rg4jLbqQzPHmgAxcUQAZuE6MKpCMCFqCA234ogAgQQxsCuAdZ tNGBDDzANxjoQOHoxKUKsGxvAliapAQQOQAg4E4AiA8G6mABAQkkA9mQ1IbgIgAb FKASG4BlPfxBAW/MZyD/oIPcKtGNShoJgJPx0HzQxJsBKKADA/kVdei1OH9gwDXA yAAgB0INASiuAB4YU2MSlJwNuDEqpizRtABwiQxEYDhoopBpAMD/DzpMUwDsMAh1 vggAA3igZQKI0cp6xRWWRQWAuQSAgSCWIIFQoAOngaZAaqkmDuDDNQYQwDvomQ7P oGk+lyCfWDogAHRYNEPl0AcAwOHMHdlANJxRpYfEcQmW/dA2hYlKfE6TuxydQ5IC CSatBnCOYREEQqaqgCgBACgPjdNDp6HO21RarwxkCAAU+KobAYAgrLgILY4ZiI9u 2AF+WLSlZMkAZFjpOgocCwEPIwh1osIP+8VSbYGESNtUORBvyOdNbgKANmLGowF4 gAGZosABJJWOY0o1Khswx0Bs8I2BfONCX0FTr0SYIXEIYA14yYBLXdjIAXn1QW6y G0HSOicW/6JqcjLihjoJEhu4VEAxNpCbzLThV7BywEMxm1ORKsE6exrElpSczGUF Ej6rUEee1yNNJfriobgu7YPBak01BnWqgaSGVhkokq/m00WDKBUvAljVAPo4EDpo wzUZUMBALnAXK4GjA+CKJKkOcLxBktArgMPmyjjU3caMqQAcsJJXeguOztQhObPq 6QUuXIfJYOm6kqKAqeAbFU6SqSulwUwFMhCV4XioxZTEjIfGYhUzFgRN3FxvffU7 AGqJowCLulBBCoSBaA0EupgrIln+p4GB0MN+7XoA6chLkBeLxa+TGmdgGTJIgQyH H6Tc0HHPKEKKrckG9tyhQLrooMPebf8g2lCziwwSIIFUYA35SCUAdHYbBHxALKy8 QI7BSgEbYDObEcDAzx5Q5jk9kV0YiHQGNFsQD7kDGMdc8F8xxGKwju3Q5yCGAKhx wZ/hAx9fWVlUTFWPX43NKrCxiqixyx5t2KAafQPgWEwDTBswwDHrAKCXC8LFamSA Py0iiwdiRpD5ZZPSALAAqSPwjRf5arexrAbf3DmWOrjTHBFQXCxhSQH7IW4DmFyA YT2TIyZuEAB7+zUEuJGhcqqvGh5OgAfsR7RIrXIsFlDAV0qqWOEiZAEZ4AZW2ExO AYijvIub5CrfJteCODCb1LMO9mxtvwxQqiAXKHdYe3VYG9xnxq7/pMA9JioQf8gm AgwABjUSSyABRKUOfj1clLacEK0WxLAJAAAIEKeP3OnDHMKa0eQSfreHrxgrmt4A QQGgAOrNuSDrGFSLouLTOQHSHLxB3wa4kQF39KrcAFyXcyqwjgqEpjs+Lchw0kcH daQP27nCgJhcdJf43IV3jel0WPXNn4EC44KhYTZuqLxk3hSPTxiANojFxY2xaGMD GFgDNX7m2m2NfPObH5Ctrrm/CvNnTvyw09vIQocMIelHgbdbAmzwUV+t6ocdmCA1 LLDIHRUqAgoAQXZW5hlupOwBiWH0uJd2MHdrdgA20MBjvJGN20tq5nQAwXvAcQEG EHcygDLv/84gmCOrxKngCXnQbwhyARB4+E36JQg1sigQmhIOAP5YFxTXxQ1xE1qX luQZwVUQIxYYkdR7LDMzbmVsUUE2rtQB/+AapLQQVtZqz6EPThJYXWZenTZJpsIs tBIjzEUBy9YYGlAPr0JK+zEQ55FNcvMVwqYBijMneLIzScUhUfFfsORxGNJkAtEB RVMjjnYQBTJSt4R3BSEOFwVodWFXitVpNgAZwjZxC0GD5VUAIHAX45Mtw2UVaFIi lfAN7LEBkEUWI7YjngQAv8YQUkUrFIA1AFBJDVYQ5nBoAlFRolYHMcKD14YXfORD e8QeIggA9+A2xPd/BiFL4hcVwDAmXf90KK7URz3mZH5lAV4BLhTwZ60DRSJCB+Rh c+iHECBAAVp2cfmgHryxiRjgD39DAWW4SpuIGwR3S3CocdogN63TAR83EBvAbPEx WblTAdQCAOqQHai4UjETcrPlg1UGiv+Qc4DFcwoxHG3zNvVAAQFFdSyUGEwiQDkG G5S1LliFIRxiY7dkcOblAegwH8ooFv5QGNkQUBhAQZniRJ4mHNwwH+7wVYtTTXFH KwBAGgPhHwbBHQM5KANwi29kWDHzK/ngXPkwVmRRD9rQDTPCdZRCD7qGIU44XDEy eTlTeTG0T+1QOIeWAdTyABECF9rQWZ+xAfRFF7sETxSgD4p3JgL/QC10QVdt6Hvs 5CvQBgKpWAAQIADZYmwylibxEXQogmDudA4r8z2bpE7rMCZF5A3mMzMXcgC+Iw7c sBwTSJEsVHM6qQADUgDEJRD6EH/I4kJmUwBwuR0bUAf5ACcl0n7DKDMe4DkFQAfx c2N6ZioVZyoad1kDICFDhyWhlDADkGIAgAkCkg90s08DoAHzcQ8aMBl1QDbKEkpT J37EkBzOEWJaJo0IQU3HdVzlhpMRIGUXkA4sNBwXdQ/w4oCBlxgX4AEUYncDoQ/H pHFogQD+kAAPIAECEHTjBjbtsFjj9luTIpJeBUUjNSfa8ABSc1hDSD/cwF99Y4fp +FsYAAIU/4ImDMAB6cOWFQcA/3BY68k7qVFMBmEPbkQM7NABf/aED/eY1iYzNlgj mWlniMQ3h1UJGWCEK/YYnDRoNSdBoUFfgHY94VcYHCCei0UBq3IOzpE8joFRvhJR jdEBEOBC1FBxy0k27vRF8WGEu+MY6DYZC+ABH4AABaQNqMI9ZKEA3MEdpgQ4CcI9 2vBw9SOjYRWLNXca9aMAKOBxmEEB3EAQRtUO1ZEBUspSzFYaxKV/OTKO+yVy5hAl g2QqLAdWYzIA5QAh7nl+BbEG5YakmLGPESClctQl5vgmq9IOpIND2sABx1IjjoQJ AsQbdMOFpjkd6XCL16ENx9MXFaAAUv9qP7ShDRqAD171KtyDHVUidXCWcUjYRr4R VsxWP1zxZpVwAWgWVpPlSm5yUzmSGvATOcwBPOKCF8kTQeeChMMVRwOiHgjai26F WesiW5ICbBWwc7FkH7+1Jh9QASP2DhEwYiopT36DFxLgGHaRKxWgSpbhdlozbDWi d2+mHOznUrXCVD90AZDhbA9QDm5XD/8wrG/CIf9wARfkGceFG/JareOWY580Nfny IQZwNzD2ADvkMXaRHBEAKHQhr55zJj9jAeBSK2KhGZnCAeiACaaSI+/wRMPRDv+Q IhygIgkQInBBFxhQIke0sLaSIq3zFeJQslQlKfkpKZiyMWTBGgX/kSMQZg/sJyL6 x09RUX6TMWIDcDxusQDZghVlMqgyQhZm0yqoUiV4EZcCMWIXWQ910LRWcQ5WaxWd Qq5i4SpGUg86OwDiACpl62Rgkg8omGo1wjpd4hUr2ypAEjJn0VQGcYpxKxhggixc 4UNy6ygx4rdlAWPJ4WV+K4TgQq7mA7YEcYo3sqe0Qrde1g6u0Q5nmFR/eYfH5Lii sol7+xUDEKErY4ROVhgXJyOQWxgRahCpOxAlaRjSArEyshiHMQCpixWUqyMGEYuX +7I3G6ug629w4VTCcSx7Gn5ImzdMVQmtq7TO+7w4gSbLgybqtLoasQCvRKxQpKDQ 273e+73g/3sR76APiOOuursRITcfclEACKCz4fu+8Bu/8jsjTdslzbsRSbu08ru/ /Nu/PNcpjcutG2FmxmIY9VC5/pvAPrG3NxK4GRG6jpIepwLAzdu1eNEORCoSXJEe XxEynyG0GVgS92s+VGUqzJvBEsHAUAOQZIHBGzyy3OLAQdK7BNE6BEMP+YsRlRCh KLwQHowrD7wjToKwKoxgEWwWULFncFkA9QCXytIVq1cRcJnDK4FPp5G0EEZVGJMS BWABUXwSlXAw5CJluWIq3qAiB4AZPbwSe5ojqIIq+XAO8Vo2n3G/DXEvx5UAP7sj CxBpDxDDsbR5KUIWrrEAAKI05YUq5/+wyGTyJu6AANlhxxYxHJfwxQ4xI7ChvRMB ppZ8ENs1AC0IkOj2wrDLKkAiFAmQAShgrBuAAogaS512Ee1QAQgQwiXhbAlRZ3FY TZLcEQCEAizRKRUQXMrkJnpCXB1QDhDnE4xsDwIgANzrF2N3HepgFd1AB/qQARrw RYAyM4hTboDIDYVGB1dDEItMwzciG71ovRzhGr3IwmZCEB/gD5osEYDifg/RFTaU K9TlGeycz0mBIOgwZpFGx+JhywUBTLFcE3zoOORVZAJMEu1wDwoAhyuRABBCDdWg DrAEyhviG6B4E1TcHLCkEQWiDQfwDphkHJI0MPiwM5WgDenQDZb/c1hvAgIoYA8j CgLsgRXozM/ncAHUEMdUTBGoYo69bBgJVs8TIXFmAsrIGS6ySxhAERWi1slBArqk zM/0QZNfsad9kQ8XucKweywbvCy4YhXRybhRsQaM9xkvHBX1AMI1wkgU0xpmdiXA +7dM61QEXCPduBYAfBbAJAD0BUCiQR3qZErHxCmEPLjD2ypfsV1CzCwHI9mFQdnC EbgYbLmSyQ2T5EOdDYKQTdq+ZYMAdB/U8TAABBkP4A+HBmYRlQFThSE2bYbywA9j IRmwgj33UJpYQToLSzJSubAI5HYOog3AgLWUcTgtOLimxBf64BljZADtRgeTYUYJ KSBQhwKj/1hNp30faSgpGVAdmNKYAtABmrRkD0RX5bCf6O0cfUFtlWBK+4RJQEgZ xKVIvc0TG+i7ZMFsBYAJbieydkYXoXEAVTIA71ANG6AcnUYsemcXv1SXGCAOVnQB /1APofEBmFEA7BAaTyMcpBMBUvTHymE2USEek1EobgfK6kQPD9A3eAMAzWRnnkE3 fWwfy8McLHpcxpxrTLw4G+ANfGMOCVB+egV4jTmsmFBFEyxCl9AN6qAPuRo16IY5 +XJsyjFyaEEPxFCea+ZMEwJFNLcQEGKeTPpGYmEBpTFyY84h7uBT9TA2UsohFOAI D8AA3JAO+LZi9pMtzQGEd2Q/apIPdf9QARogpR8nSVNTUTXSx1bxAc5US/UmABDA nwYnpQLBDXY4XpF8DnG8ywyAD+UWYX/lVe7E5qb7QqXRK5zBHZFjgzNTARBwVmiZ O7B6hlJVAR9Qdq/hRhA0mouTXR6ANdixAR5FKRzwDe6gaFKKQNZRF/EkM7A544dV ABmAD/aQm19kTUEnAYgUFR9AKQugANmQ0ogTFbkpr4fTi5cRTELVASlzCcE0WQit Ekx0ECtTc2ZXRDRKFgKSaMBQ0hXgD+a6YgHfRsruIalIARqQaC2CbvzFg9eYp86D GxuiIjYgAD2Ey5SOWRlwAJjgDh4AzAFpIBqTAUKmy7+i7ZjnMRP/KKnw0kXCBQwl dQmvc0ICgOQtW9IEgdhkUaiLBRv0Jw5FV4wWgABXU1WshAGUDlQPoJu/FXL7Cc9k 0fGeAUD80Z4QkSCYlxretGYQYp0XhVBNSlXpJBYUcO3B1CssTwcWAA4sX5Hh4wE5 rgHl9gAHgAK2pIR7yWi6eEMet2JjaSvl/VACUIYesioBslsUQM8AYGiNIg7ERSHn HIcZgJykqia0bRUJoAExyxzOFV2B1yXyHnFYMT4os7kxUtLeIHB3SCEeUs0pTw9A BACmgjji90u2MxCFOBYRoAFWESBjsWL7BRkecigPEFBoCS+3zQ7qFFYEYQ4U9DHY w6FU+A5f/7Uyje3fAlAOF6BtdUMh/Q5Wytwl30CPEwgAHpAhNRWVw+GYMmNt7hQ8 eM/zq0S0pAM4X4UgAEEMAAYB9QAAUNcBwAI6BQ4+6KAOwAA67w4e7LAAADUBBzNw AFAnw4WLFLQtpODt4L8OFACIE4DhIgABIC0ISHBRwBoA9GZeEBDBY4YKBysIsDBx Q4YNBzd0cHeQQgeHAPAhXeghg8ACGajOBFAp7MQIAlwCKEsypNmxYN0eFDDyIIeg ALrGPIgBhMsBGQScA0CXJN2TPTsUtpGuKAAK3Bg4xXoXxdwOCh/EvXjUYYVvGR4s GHAw9Mx62uq2Kyt0YAd9AIAWBmBaI//BbGsq6LOxOF8+uAouDlCg8UFVABCJh6YL usCAAR0uVNIG8qEAh9oyDFiwPHlstT11ZntncPQA6oEpPNBnD4AE5xlkllxcvPwA sQMMlFW5gdpY8g6BRkhgtKy0+WymDSrQJqqLIkCgHQA6WOcBTDhYYAMPBqIOsAUo GO0y6R7igCCSHHyrRBNPRDFF0QBIICgMJLiAmgjUIg8AcChYgJgEOPBmqdAE+Oci G5qqRqGDoMNHLAG6o4cCgShoKq8oMZyosQuI8SkssQDw5oGyQPKmA6H44cYgDMy5 6JxvmnqAAgwwiPEefdhxrSPGZDIgA4OkckkCdQTMIIPABKDmggv/1iCmg6YImqku sIAqJywBOhDnIEzwGsAGATTCsKgFBMiGGAweWEOADxYSQBveoBNAwCMvosODSA9y Z8mD6vHAt4McDK0SB3/N0oNvDjjoU6EIOguASzoQQCWCOKiEAgHEqqADBiyghhht MgJAga8A0AcvAI6yqABmLQIgz1YxgIoDAI8CBoAN2HJrAAfBYZYkegaAN69U6zzJ QQoyqCoCCjS4wIIO4vXpHMDqCrKvB3rCIBtttFGHYLAgOAwfG0wKaoCUfitIZG4Q oIACOqSdeINqjnRQw49t0Oa9y+RboEliCVongsJ4o0A1+VQywBw6mJrXAJEnHq3Z sDDQRoFA/99boAKV5RrgYg484BQAdrIZgJ6gDo0gAgbwca3Mh5K9TKABNuDGnAgI kqk+Fe/GO+/p1Hurxgfo2EAbk7T5WKNWL1KgqZQncuo6mva7SB+Z9MnmooovoqvY izVVrZJ5aTZt4ti+AYAYxzHYIEjATAqMqQrU0QYY96hkjKSuiFv8gg0GAAwhhQiK AHaTKCiK0Ys8EPoijhZL59ub6pbNX0+5qWCDbAK3Id5PtQmtnXmJ29WpXPkhESi1 PkXArXbyOcfVgzzoQHRjMeTwIHGY5dTaAbg5a50MUKgACrSBAARUZ1MHUYC4jjKx u0iHH8waCDdQYDEbuEMBJDmKb0gElv8FcMMDFdgSAO7xr40IoHj0AkCgJlIJ5hyE I5ADQO9M+BsK5CQCh5lMVy4BFnZ0wH12wdFYPvWPaE0JLBVIHuNCMwAGHEUoEAFA NpJSj/NgyAA0oVNognaRyxSgHduSzmUW8MX3wMUhArKAaSYymgLMa2IEYozj0FIY D5TxIHXYyDeqsqEsgaMmAKhGeSZCqBUVUm+HRKR8iHWQc/DmIAXoiD0oUIcCeMMA 2SmAkgQEJXkJ6iIbqJ+tRFNFTuYlfZbqiCNzhAEPgIQaTrJHPTxUrI7oLi/cG0sG TsIBXR0kS3WSiky8oaexLA5qAGgHYDLgG7r80DVGiqEA6PSoulT/QgDcqMpNkpK1 A3ZKWamqxCXqsIAFBOkyqpqIadxHj0oAIx0RcNVr/KUWEjkSAPbUSfymQ6fL+PAg CUgHCMbiDhuwwwNqSc1FLKASxnwrge9ZoF004CiICJQubHuAT44CG2QqcQN0SCKy DgIMvFSUllG6AAWkMy+QOIh9NGmKWApAAYc4ykbfYtx2fFKJC7yxOwTBIwrsdBBw RMAhG5CAISnStQycZUlqsQBNV8OPcfljh90SWhe9IQDRoeWAPksmhhwSgXVc5BId aRNVv0mSKl5GLezQhsCSBYAmrqZDbPvjUiwngHswzpeJBKzexFiiGuHqihcRlYME CYAhoQoc/4zDR/24sYHeNcchjc3Lnw4ywuLgUipF0QYMn3WR+IV2bVtqzkm60lUA RIh2FNjP7UrikgVkgFPmcslZk1cz1whUJ0ks4WJA0AGG0iUprOIUQRZjgw6AZAC4 mdin9NGree1pJg8AgQ0+cA9qVIAkfrRtGwVgkd4RVQF21AkI5FcXkQmgrJVYhwCm 9AAPaIpTdKHDA+pBDX8sJnqxUSBX7dJUqhSgLHSwS/OIUQDTeSA0R2nNRULYJhsw oBoR2ABPFqABfxxgAZrCY19isoCyJIWuoFqAwr7SMLjo0zX6qOmswLEBf4CPObq8 KlCSwi4MDOABpqHqVnscEq+ERm6/6f+oB7SxwzrMkLF/rO0GxMKuMxIFgfER4z+C kh0MsEw+FfCxtHbIkQtcokIX+hQKKlmWBURLOkDRSErFQpd1LMAb1MhAUqjxLXsg mJYg+dICLuBEp3QusIc+kU8uM6oHvOMB4KDQII1SkwLU4yaqmVZHE3eQbZXzNQ4S EXYUEBXgTAl1Y7lUlTyTYm5MbB36IOcFTFPGCwy3KueI2gM4YKHClIXR2zoIUDyC CZQw9SxpsQACQDkXAVTDAuDAh+M48hsPnAospSoKeb5FkP1UIlzJle901FG9dNTv nEtUpxIrUQfruIOA81oMAyZbATpoMEtzdrJY2vGjDvDtMo8pDjf/iAK3bITwQTat RAS+gYAK4IMbV5UWpxKolnkJMy7U0IbHNMYibiigApoCR2jmVZgtiaUONsgAAmzg MRI+4GRLEchBLjEw5tqAcfTgBh20wQ11gC+GNIkAggIlujV4IGXa8AYFTNyWAlhn ZhOrBD0wEKgNFKDGj8z5wDaQJWIIQL0cVEDWu6MBdCCgqRXYE5uLpc8t/vOAbWqq Ua1cnAqAYHfcGggFPraOqjzAHSlzh0reJrqsneQClStW4LSxAdF1eTQVyodPaquR c8h6AxcYAAZU47KD4BPRn58JvjZgvYs9RSg1OsgNs6Gp7hyO04t5W8oqALW7qmNg e9IGmEOD/wnYcJbTGchGBiBXD9tnwOajv7l8WziAfKAgUBWaEoIEt/ELGIkCfTWA NoizeMsNrAAXEJRY2qQOOkjkIO9IlsgusJwNXuCgYXm+C7lBkre5uPoAL0429F5G +u5uItXqmkfKBnzYnGxwDC46GkObCQ7oABh6lZRZpGHqtoPwBq0QiJ0KtiAKoUpg AJDCo9SzgcdCiyqqBAyoAKapBhCqhOq5I+Vpu7moBpAQC4PjAB7xBm+4hFGZCQiw Aeu6CHCoAI1wFc2bwbCIGbjggMzjlNGohEhbkQ2aCeKQKbA4HAH5JbegB8+rFyMy JNB7C4ObCShMEYPRwi80EWcCi1Xxwv81fKTPIKcF8LAHiBioK5YHeIBK2ZIHEBBy CqEFYKCM8o4CKJA1IqeLEAeVcBBZkrAFAAeH2JJxAg278MFLGI1zIJHsmAgfbAdM TJOqGI9euZVi+ZAHMT8kw5srZMM1BEN20pK2OJJKgEWDY6F7g0VWfJVapI+woIc6 GABeFJBKqIc6iEXmYL414sVjXI51qwN2oqR6KIAC4MWJaEZxgMZK8wZovIRsvARx qIM6CMZ6+Ic64IdnFMZwugQctLMCoMRzNDMzqzRqVEcD8BXAeJj4uLcNKrm/+pVb PJJs0L0CqJaxsJtXOZEi7MJCKi9XPENGqpefs0It2cB7AgxQnIn/X8IObUiekpvB EHIQfRMLS/SJjhSNfECtzktFL2yh8HmVX2xF0XCVl5wJg0wRVJwJUHxEVyzCXuEN R2If3iFIMwQMu6GHfRsN3pjI4hCTSgEK0YlF/kjJlDRFfkGiCICAdagGBriAsimb qiwbdiibD/DKciibJtLKdWAAsrKwC2MAr0Qirww6BoBLBliDuLxKs5RLBrBKrIyA NaiGrJxLv+zLvYyAaliDwbQwuSRMuYSAwtTKwTQbwTxLrYSAsZzMsZRLs0EisTTL oMNMu4QAvIzLCmiidaiA0sRL0awAd0jNqqyAdXBNBoCA0izNA5HNJgog2SRNf/RH dyBN2izN/9iEAFijR7goiqG0G1iESIMLjXMowhn0iUtBAJ9xsVhsyoGkyJiExdAY yrBwn/GYCPY5yorkFb8ayspCsnxkIVjkDZGMyBWyi0mBOiaszhVhzr/yK+8YC4vM z5PkT0QCw7sBwx9KSBMRQxMZUBP5z0Mqh2+wDuHDz0SCpHRwBG6gUG5wBEfIAIET uKOhUAydUA+qUArtgArN0Ay40A7F0JwzUTq4UDvIOUewgwuV0QllURuwUTpAuRu1 0R3VUb3zURvAUSAFUhwN0h/9GI/5UZOwAZXzGH3wGBtdPZpZ0sULHOuxngrIhizV Un+80tHzRxSgTdiczLP8TLhch9i0Tf/SbCLYPE0I+EzRxMsxhUvMnNOgGyOJjA06 XENBK4cL0AiaBND+vJsyfAtArZf105sCPSS72UdFFdRHhdRITcUDzRs0lNRLxdRM vdSXstRMJZFP1VRJdVRIJcYSGdVQRdVUFVSX+rx8bAv0xEl+bE6BpFVaNUhYddXm vNVaRRGZBMNcBT2ZDFaFLJEENZHIK6Tu2c5gPVBjVVU2dNaLMNRQPdVntdZrBazR yJJOTREWKlZZRVB+fFVXldSN3EhitVXkVMj2xBtYbcmYhNdAPVcJc4uBvM9KUEO/ 4g1u9cJqxdZDs8R/BQsMgJaO+tcEDdj7TNV2uMJoBQt+fdAuCZL/hXAIfz3JehBB DmLCeA1Xev1Jh92VLFFUYgjAn+udfHgAhmLXevVY7MQAPOIA1roIht23e/ol1NLV niCGJKxJDkJUO7zXWk1QmfROhb23+ywvzSsABMBD/gAL1GJC5pgyQcmHAVgO70hQ 7DgSq7XVtliiNVqRr2VYFWHY43yITHLaLWGndrAbA+gAwBjbkszFUkUyC3DEvgGA ekDUXDTYokWyUhILn5Da5WOc8fxanQTF8USkAUipQHlBYTO4y3gZTV2AD3DEafUX 0KDUekmZDrCAy2AKdI3Ud7iQhEXCR13PezLYDYLCJXKQDEgqRwqN1JWX+BDdFLGA KCEPg1Cy/3WNV7txlVmtFr8VEILQCHWY3K9VV+Rsyiv8Wr+qT7YNSSTbl55wpC2z LdGQXpJ8WJe8k7monwgIP3tRt2JyCYfwh6UTkKA0xfbNxZpVke45CH6wgYmBX0IV Dde7CPxVIlTxRAmzp6UAn6jD26+9mF4hV5X0K5b8De3sWbwJjQvghgiI2XJwlGkD i6RDl0y9IddFkZsoWVMtDk8aFzuB2JMkBg1Q2AeRWZYF2W+d1Rh+2pJ4D4PDwMsz Q49FQ9F81w5Ak5mFSHaizoas1QrIAHsd2G5iyF+93e48yPZ9i085Dv6tl+wFi3L4 YROhBysTC7xTXZEdUEcKIbpVEXzV1v+8haOeKLmUFNzlQL2LeMZCqooCUJqL+JR6 IMblnIjloAcUkCq0PZI43uNKmwl9iBIWugSH8EZprQMDuNpHMogCwMQxlmSfS5HQ EAeEmQmCQI6hYlkOzgCLHZQQNpEHKEUAsk/KhSZ17YCM7dZFTWUwrJRXlLnQMC3m rQrkrACeCMlIpFXswCNZDDb8G43QJd9bBAdwKMJIVKWrKp3H8h8BKQCCXcADKkQf G0oMsIB8FAdqmJgDeIAQchemBIB3ILYFcK2VNBSmFDlBuQ+H+FzXoOCZWACvhJzM cw/Mq5rAQACMXI55ngg4aUI6kKJKiKp1wLyAhoAN+BADGwgkCkD/L/EuZz4RE4Ro u+hnJBoIeHoIOSIx3nI9b7gAhjOqUXro0gwN1Fk8kJg91eUA7vGZ60GN92iHpSUW fogAALq8qjjgkGCADajfvRSNkR49juaXCLAHMN2ArlmA6+lnUkaRwfqNnqOdwMAA aMQEb+idBSjMIbMLeBoAYPDmrw7CryWVGbmqJRq0ChDBBYianvKrOSvNCLivbqqQ vivNdShY1EGANzFlc9hbalC250AsK2WaKKw6vwoifs69JQwMrVkA0lHIVqsYBCBs sTgAL8WALaGGqosAmhGISkCBpBKNbIAAFxoSG+iO3J05k8jYAkA57duAMrKaj1k6 FFAL05E9/1CcupWBDdQSHAXQBo34BjyKiLcghpzD0ZehiFkZJBnkn4+gt96xmqMZ 7syVF9WIn+D7H7NqiflThyhpOv6hAzDjNBvoMm8pIw4wPua67HZ4p6EZl9m2AXPg BmKTj+vhBu4xF6ZQCGHTBg34ngJAnotQIavJvbeJbeZAuXVAAQ0wsU+Z65aoCiPe Zetw7AdmlwrAOASohA1ZvEgBq4O4idA4AA3Qhg9AIjsxF22oBjwTFPoIitm+ADqI Cgzw45bmvGDzoQswh9wDAGDItlG2Cm64hwNIKMY4JevgAAuAF43Ks+/DmqVAADsk nkeiABRgRABUYC12CpX6oZuYtKSAJP/6S4g3cYer+5QNcAcJqBaoeRPnOIhsOCh3 iQmxsAAPWAcM2DOh2BDiceXWIVjxFY4DAgpqcJA1cA8LwAANsLldu6BRGTfMC5MN AGcEuDq6WQAyU0g636t7QrkFEIducJQK8IdYUwA/AwsNoID1q8Ao8bU6AIcMwIcI FgAEgJYicQj0Q9vLmBgG0IYDsFrC8Rf/g4DD+RQ68YajkIn7Me9LkItxoZMSDwkP ML8KSIfRMBg8si6ArAAvogmHYFC3AIoZFAyv6QifmLqJGAlYxIB0cBxgsIEsuaGJ MV55mSbgw2RFmYg6Iir5chAxuQjrCA2S6qvW0QgDUKlH6oDFGKz/y7iiL3EhAagU dVCLS/AHOjkHChBBDGaHyRiw+FgcxpiSDiCWvpgS8uiGdPmj95SJBcCpCAAb0TWX e4aAMwr2g+gGbciSZhqX+JgXpyirgVeLDlj5h3CwaKoKpFKorzBi+oAJ+40a+lCA RYqN6YqNk1CYR3QvZeGGrhmm0DC7DvGkCJimxgkLKp4Jb4AdD2BoZ3Y/QBIwVHEl AfjA2n3PKTEJR0qZhzExnEMAdmo2OM4AqkopXwohDMsMkGgmtwKMmSojjuCNCvkk m5MXtCGt0w5IWuFCDPnADvCNm1ArVMEOUeqkt4h2eaEDqhKAmFOWVi4h0dlijUg6 ThG2T2Fq/wF4LIJo6z86CpIBCWFjnALgBqM4FQYYKgx4mU9xG7jISLQ4bTN6kM4H 01e5dbjgFI3GYLGot4epFGFkDHTAEI3QaBYeC8EpYfuBKbRQiG4cgBaZGNtjI6nC AH0IJ2E0nlKZjs2on0E5KhsAiEsDKgEoWCDDgoISBBSMoK2ggQ4RCgLIkKEghQoU OzwAQEwAuAEFClSiYANAAYYABgAQcAFAhQoDLl0q8IACy3wUAVRqt1IbxwJ1KNbT 1xHABW0+AWAQ0K4AvqMAHjAcoM3CJXALClCjUFCAOIoDBCRsORRAtpcFMXQoACBC BrcDOpQDcM4DO4qVClx6l0GbTn3mAP9w28BzJR2NGCgUIAYO3IO2JTUWfHBxAIUP DzhYeGBB5c7QoQmufIfJYYYIBC10YI2BYsrXFRAUWPCYWIe9Al4X1KYWwAacAxbM tJkBxd4OCTZzAJeB2NsMLJcW5JDBAocHLKfupmB4ZTsD3hYseFBBAMsE5rZveHjw AgcM2VFc/LiuM8FKpAvWE/AB5W4AsEMHBhhQI99u9gjgDUXWiQZABxxQVIEGIu2G gQUXYJCBYm0VVAdCBW2AAAD/ZFANU+lcQM0a1FwggGLoFbRAgL6tVFAGrwWHQQQR MFCNABJWkJdVdDCAATgEfYROBOusc0EHCpzTDj1LRUBZS2518ND/YWJxQA011XhA 2QYT8ePhBioR5I4G+dBYTUzuMJARAByQBVNeLYFzmDpeUcBlb4YpQMGVG1SwToTA 4URQARQkhAIF1UAAAQMRqGQjdwYAgA4C51QngFsPKGBDNgxQ41Y7ITIl4wdcHjQR RhcB4B1F6XSUgEuS9qiNO+3QaNdXL1WgzZUVMMBANnIVtB09BkGQzQYofFBHJeIo cFRSpNk5gFV7spQStwqgwAAK5U5akD9uLetBWXcCoM5v93hYQVwFVUCBrx4wCECr EaDgEAUE2aBOSxqxdA6dGBDYYwTUbOCWNtpsZxlKHF7Q4gXVwAoAdQ8uK9oAn+35 0b0YbOdN/402UNCBRRmQRaOEvb3UbHAsPaAOAhymYxg4AtjADQUecAOjgHT8U8l2 y76YgTvaaEpVBQr/c1gB7RWWjUocmENaewAs0AECG2SAjzbBzagONzac+KDKSMk4 bDcMGOvQA5gI4Gl1HTyo3ITSUUNWNS1aUI0FSHnIUwb7NlXnnetkwAEx2YFDTUcv bgczANpg4qlPFOiYTXkPQPbOUBX8x+0D5dChgWF2PkDMA6JnJ1pMFIEK4XcA6OR1 BxSgYAE9HqBQnVdAFpSN3hNyw10Bj4FzwAKaNpWQ6V+VlflDf61EkDYk/skXON6M F1bXBXnDGADmVFAHTTUdgBL6zAMATP/uVKlbyQIcYE0iPaq+2JA+ZiQRimhDVonZ yJ7sBI6R1MEA7WBJzyiSD5fARCNCqUMdHkgQvBWkHfupgzcewA0I/GRPSAGUnVBi FNgwpB4USBK3cvIVdQGAH7driaaA8xu28AMmGahHszgAggFI4DuRScBIMoeAHnYP ewVBGl3q5BWQaYMylbgJRgrnsS2Ghl5uaRZGXoIrejxgiAYJkDkmEkN6DARzMqNI zQhjAwssoCTZ4N0A2EgalsAlaUlbyQI+QIGLUKUjIPhOPbpHulWx5B0IAGPXvMGR 0eykHhw4T2hywpB1TBECUwwNVXqokwRoAFg74UbMYKKBeoDrQdT/0EAOB6AqGpkH fRfwAA130pTd0UhHlGlWjoAjK9rlpQ57Ooc4PoKkBT1xJ3+8ku20BCgwmiQ/Lcld WxTAJUweRhs4ackfucU46sEKJBRBgFcq4IFmeoBEEcgNRcjYLHSSplEJwcAd9bMX TExFG/WozO3WQDCAaupUFFkDQxp1lMUhZYoHwRIFpkiBwXylI5cIEEXg4zXQtOQl G+rSJS4gjt3F80MU4GdD9FYHbWDrm25jCQLQQRFL0cwG+9EQutxCkLHIRUYVnJCH ICAdAiaFNxsoJU/qoQFtEEQf7sGogtQoAGpQZAGMaYdTt+McgiRlJ+oYZsce9M8X SaUgdJAA/wA+gxGVGCBAc9pJJd7nxsx140bZ8AoG1lkQenRAI3UIkl5M1tDd4W0A h6LI4nDlFtdt9Hrc5IBSRHSSfCggd5XQBjAypzfS+FQsEKqAOS7xKalMTxwdQJG9 PrmTDryjb2ERQO569hJqfENdIMphRcTGgIJcwgOvIQhVXvMiMPYSAH+bGnde85mE rOZO1eMmAMSRDo104CTLItqNCgKMdUQTd6EpQF8/BAHYUuRP/ohZJQQAHd5RwFNV rAdw/bMq6mW2JcxVVEESxZ3veKAc+hxvQoKzFANQgEEF0AAx9DOPDOgNA7n7iFvo 16Dbha0OA0HAOjGjHbc1hAI9xIze3P/UO4wYhiCsbdY6BKAd/AWIKjuh4DWpdQkK uIMnA9DOdAqSD7V5w1f4QNEA9CFYO13gxjaQkZ0+cMU0xZcadWieemdIlBvuhiVQ SsA/bsKNf75TQixZzCoByoGarMyfmduAT5C3HHx4YB2VoEcFWmOc3YqDVpWZoiwR cglLxSysW7QKS2uygAhowC24OuNEYuO1dESgJpfQRgDnqg2qEkRsAwCHbwdAjGpw Y6Bi40AdBo0+uGAgl1LERG3M9g4BiBYmEisAN4BhkwhgTbQPWI+IAggATEOAPH+T 0APSQY0FEMMdF9kPsF4UP3qYwwbL4YCd5XWP+Ihtb6n0IlNSs5n/iIZFAh6IZQak wgEPhJsi1MjABYhhgYg1y3IzmmoNtYEPDFzgnUalwBq+5Dl7aSSR2bCAg79pnQhY wGHaQK4u0e0WZvrsYw3RAJggQA18BKwg3RDADeuUmjUwQBthhrU7MmaDh80XOJRR MQFlhQF9lAMFa1AAiZiSkSvZgDc5244BNMDcbiRGbjboCLopQpWE0Hpit1sAPkrl DnzELAIbsMEA7ESQd0Q0IQ/gVdTK15UNJAQdiYFvBbIBAYfwxqrNDGadiFWNDYCu MvViCRirlo1qyO0s7Bj5ShwSgXJsiCWVwEAaK2CZ7XAAATFBwMbqtawCiyjoht1A ma7ulgJ8/7UsVaNoQS4ArWzEbgM9rEAEmjWAC8QEHFU0CDUq4A7QqysCRZ6RTGZU rAqkkosgQ8FSC+iotYDGUhjoD28OQgF8dICiwaWIAjYGlH9izSIceJFc4KKBDOze ay7D0kypz6F//u0oc9GIZdLxnLZOxAKyumzuCoACEIDtejfJgA0qYGpgNeo3K8GA N7XBm8oAxQJVe5A6XM8FbMDEcFLNTcwGnIVhJYSV2N9UrEOZEMNSmAdsVMD1WEDU 3Jj7xc0FSEXsLEuBRACowQYGsMOBIJtYrEMFMMgF6MQ7lJXQyceeeAN6iQMGQIcH zYh81IM4cMB2FMABcEACvEM9/Z7XlP+FBezUVKTSAryDhCAA5tkEMSDRjeSPWGiH T+wFOBADcawEB4RFQYjDPRBEeexVPezfcIiOHz3APbSDOLSW+figjn3gP+yL1yQh x6ghf9jDAfzTslwPSvhRbdwPSlTAP/2RQRSAH3ZQEhUEPxSAT0CiXhTAt+wEPdSD QOxELu2FJiaNOPhh0jwFXImGHjVTM/XIajngWdheJrHig3BQlnEAIN4YRfjKSGAU ID1ALpUVJS7LAIjDdvCDN8gFSYiFIobTAhxiJo0EQbAREOnOSqjLALASf3wYfFWJ SHwXDYHRAPwDKILMSgyEKT6Fn4nTjSDiH7FRaPADSYkexzgcAID/EUVwUHbFY5fs RxbCozqShjyaksewBCKyIj2aYgc9SECCUT/iDQruhE80i6dUySiKiGphFyv6hN/9 WUnl4B8tpCs+CEd2JEga5FQQYD2GpEmeJEqm5Adg1C3BYEqi5HaQlC+W1H5QhYQs ZD8yZE7KZGhQiWi0wzngzUD6Y0DukSsi20eGxu4gm06QRlPaXscspE5sZJcQ5Cha ZFVWCT3wIzjq2GHI43b4ETiGZQdxkE/WIitO5faU5LL0hF2kY1XuB1neCGkY5XQ0 Sz6K0+4MgAdswAVcAAUMVCYNwFkyyzv2o1EizTg2E7PkY1XqBU9k4QPpTiUspVJ6 lkwGZEca/yVK6NRLfiZohmZoAKY3JYtohuYPetZhEJ4GdMBQWKTfXaTHvNlS6AdD iqQ/vmIt4iTIGGY8kRRpUIlPWGQOOpNooCA98CRHIhsighFBUIdimiNn2qNqFuRa HuZk2mM4gcx+WJNqesqUjAZh7tUW+dk8+pk6cstTGmd26k543qZVPiZdVlU2VIA6 kGQ8YmVb9iQKyiVbAqRiDmV1wmdogGVJqmNBnENlnsNcfmZdnmZoJiWE2t78Tagr 7k5O2t4CVIM9vKPtSWhEbhFJ6cRQOiY8WmeIgiQKIiJPctFALqR5muR6aqZ8piQK TiVQhsaUCGVucpE8OmdPHqdHomWLbv8RR+ZYgg7pUxTlPKLlm1GSh/7khw6oajbL Qiphg0apK77nkFooKa4mStYDQHopmZapmZ4pmqYpakamK44pjaJphkKkXTwQl1ak jYnmmILmdoAoZMbnjcgpXL1pmbql7W1HjKopaPpZcbYpojZqowqqo0aqpIamok4q W4Imn1oqohappobjADBonnYqTA6A3LxGhrJiBFCAA4qqpZqnNPphx5zqcfbiZjbT gzoTJSriJxYAGNIqQSIkF+2Hr87ml/pjP0IqW+akOGyYdVLHjX2LdniKWz4nKyIl WkqpLgHisnBAbYzHViRojlqlXD6Athbrn10AIQopuAqo+WxGWbz/KUC+DgfIIkWI A7ouKj3M66X2qJ9e65R2plXSA5RsQD5EQC6B0VAa6k6Apykh4pUSpJ89bFUeQF48 BLIS6qrAxHqxqqYijTkCwAFog1s42J5WAnzFE2kwqARZX1ksBUCS6MfmA1OOYgQg wHYdS8dRBgqglQyFYoOK5Y10AIBSZx4Zp2LqJMcoYTPlgzuKo1go5h5ZGQUczcEQ pAglxLnJBdyZoh8BZNJUZmKeQz44LToKwG79kZ14U0RFlIT4ZDPaWAZ5CkB2QO74 JnceBmngykuEpejhpTwOpAwJ0domhKAaVjrMHfLEDFVsrN91gN5sJcfsaHaFKnnq WHSGZTHK/6bH7ptqUkMHYEACiIPThCPHQO7YZpfMxqM1Uet2Zuk75oToYSl4xCZB soQ3xASXHO1+TofcssQC0IFDpCvHIupSFO+N2AkLdoCmEKo+eVbSgFEh/Wkz+e1h eiWNuoMChEnGkB5VAQDf2YV34m1cbtHtTAc+nqhYfKwlQiNGqmZ7ckC6qCZJRe87 yF+43mkrOhxPAi375qTgiQaELYCgUcie2uqNqGVFaIQ8hhVWWivSvIMdgtGiKm1J boc/PMwAbEiF7kSXkcZ5UCItJWkiaqlX/uP65iblfgxBwNs5+gQ7fBKNprApcmRY ZWnCchED78QBMIDC9mn+FsQ/XIBoVf/m8DpqUg7dW3zDIiIbdWQmQGmrw/ZrQNaO urKvwyVN6gZkdmbcFTPnmB7tnjotWIrpskwmQTDtRZ6DW3iuZ3qq0N0JoXKLfoij p0ylOIWqSJBlWBYtboISR63E49DlAFjYYYjDVmYjN2AJJepuPC6iSBRjfjgtT5CH m6qLAXTh+hbQTmRA7nhMBxCMbYLXS0RvZbjFMOYnPRzABbzDmM7O86nLA3SgJj5f BLzrSjxAjwwxUnCIVHwZCmxAqWVwqPggBkCAYAGAN7wGBlQAuvIEoxgLNVRtBoMe BiDwxwzalUDHxFTABmiHBdqF5pXNmBYA6a1eWfRjvVUN53JMAfT/iDuoQzVsbRE7 6gIsB7PaSUJAiTS+TuyczANUAnY45tAdwD3AjiZix5hB4xVxhhwiIuSpK73GYyyb IA1hwFY4xOvJnv5lSTgu8wbEcwdJDLQRYAbTbUf4bgF1M0XUQVL8hUiNJAd9QATY jDlwwyofTgHQy87sS/TmlVtQgD7YAx34zFHQg1UJQARYhuXRS+/whiwhictUnzMR zR9RxUA4bTBdkcp0AB283gLog3WAij5Qxkdkx+EAh4w8QDZwA1cnAEC9RD0sAFCs DG/YSYG0pmptRCdvAD7QKFAqQAYkyfpiDsLczsrwlsdtAB10AIP0j6p6U2B3gzbY ALtcVxVp/wN5scTKcLMGrAFPpENEnQQfg4A2RQhmEB0CrAPLpUYj6R+xMJi6EAM3 uENXKB5QuN4ns+U7eAChYLb38fawuEOQnIPd9AgdfNLKHAsFRFlopImhvEjsHUQG HEsFMNo8IypBiAMDqMOh1KfN3MkF1MsChM2x2IBalANegJ7D9UyPfECcHYVl+CW9 dGhDrYEgSYxoGMoT6RNpqGoh+kbqrRD2aEg3cAOXcIBE0NsaeIAfRkyBaIMCiNY5 uAR8jEi9XdKdDNwCvEjhtANQ38MDnFtd0Mj7VMxLQEkHXoANhNkC2EAEEAMxrIPI csc94VL6aNsDuAMCsAQxfEMtL7OHDP9AfcpieFMGpMnH1+SuWMDYTkRQPHHANzDI AqRGbSDUazSK4EkIh2QbZaxzBtyRZTDASFxAOjBIz0gIghdZAbCFWyzABT/AsqJd ZbKEN32MDSiArDbLAeiDDTCABRBDq3GHLgbHUUTMSpgD14lDTl9EO2D2Vky5qgbY d+CDO5jsAGxAB+SzNhBHHWxI4YBDB1wAwml0QhSAPuQzR5xDPbDDnUTGkAXI16hF AdjAYNjkWuQ17+QOYIqIFZ1HRyiATJXI6EIbDVHkhABWyS2GCQHAdvvwdXvpVlZD B+wJQRwQEl9AmFHfWUx5RzTFSYcGjcQcALjDd2zJTOEDQaTDuyL/+05UAB3QHQNA wL20GrzsMg2VQ/JgOuGpBI0de1i8CHVkAK4JgFuvBHYpmjpthwgafCq1CktsuUcI QIf2FRiZQwYMRZ1PCM/cCVtoitioiz0BADoJnYdA1k78yo1PGAkjtWhQhdPV5wbE mkHUXnjNxfWEury8hKdYyrtJyAZ0L0YowEa9hjbcgy4ZBo0APTDUmCm2FW9QhZlx 0QB4AwP4TM292wOoDQ05VT8h2zckBFDAEWjgRkHYA3VwgLpDSC5BU0sAPQe7igIw CP5VFcplfQ+VSAdwl8L0owBUgj1EiS1/bFPkUoCw2hu3VgR4QAQMRT3oRDF+CHl1 kQeEZWpc/ycA1EEF4MOzp6l+0EFdkMb/XDs3TKO7EES9Q1910ggcGtdDhDB/AJZT MeuDbIACZEiYUEMEnCwCvAYF0EYBeMMA2A2d/4aLHVjStBL8tftQCYA8EvyHfC7j RE2FWhJo2Uu93Ms/uQsArIGHcAMKfAk1YDiNM8W3iXzFVYLpacoAGYSHAIMNdIOL FMjtXD1AgQyTv7GBaEw1YADnLMsDYABAVEtXAUCBDAUAJMxAgUKGAefaAXggYAGA CwIGFOgQgcOaCBY2eACwQACHAhoiYIiQskKHkQLeJQSwjiCAcwkjttywgSaFATKB Bk1Yxx6CkgDs+duQQRtQBU2JZYhgbv9DtggdOACg0DShNpcJ72WQaeHCmgoN7QEQ sEEbHQrqKGQDUEmABKEAgKmLWECbAQASNsgkmUCitp8FNwKooKFCBrcbBBCzmMGG ggpZg15MWCmhgAjnBAAl+QDAAIYLMQCIyEGbNgooPNQEehYohdTtONhwbUMd17u/ gQcXPpx4caEgHHNLx81GaJIVL2ioRxJBBn8ZsnVoisEh0JsSBZBOeEEBAA4YS5cW cEEiw/Xig1aQLZMzAG3U7FNA0Npc84ob2PupgNC8OQgntRD6hqABfuIgnYrQUy+1 cwboIDWLWtOmAm8SesArCtyJ66eJKuogsAFCA6AO8zK4BADK1lH/x51ssvkGAHDC AwCDb/xCwIa5CtIHQnTS0wihECOQz50KtOFQAfY6TJEeoDwTyp4UgYoooQq4oaMC ajIIzKCKEtKADgw0mLAzgqoqKExtsqlqgx+9EQCTARFAYANzNHTnJckSSlKmfIB6 gAIGANjvsLsKiGCASup7kQIAvDGRpAvt0weAezqoJoIN5KOgIn2a+kmBr8z7CswN KLjgA38OUIuYdyTAgBoMJKMLyqAiMCxIhDDQBiKksCqMQwDqURCACGyoJKMB6lhA SwDYgqyiRamJsLMI1FqUpJgSGuACbQRg5xxMBEAgAoRMFKoxIE0D5q90GSCNGAQi NU7fffnt/3cuerhZZ4EFHgDnndQmQugCbvIhiRhvFjiAYOi4QUgmLSeC74Ifz7O4 IAHwK+gBC65CZ9qEQAVOm9Qo2KCAgRd4+Sdt1hAsNAMyyBc9buarpoN/1JIJRXD5 sbCgevghphvXBii6AnsWqKQbG34awIbUclSLzHYu6EAcALgpJ6N6LhkYvIow6AAh BMpLaAEKEPJAXrfVVqwCCvNhUDwFUvsJx7vKFeoAbROi0DwK3lmAngEyIMggjzMw BwALOoAvgknxIc0gzMJFiKR76uEGXJkQylimT2WaUqJdAegASgaFMkAAImublKSs IshAPFILC4rMrWTSRqyEuPv4gcO6rv9Ig1gFu7YDu0qbthxtIvJGm4owUUemA/yJ ycN6EirAg2p0rDt89haoYNFWg5ooK0JRrIgCC2S6iLQI4HNNq7bVm29LijqUDnDs jz5zUo3q/JVABS5QK4ERDLdwBB0DrQcoFyAMmjxWqKxZpDwDygpnBkQabXisJRlU jAPvYg72NCZShvoJAj5AuhRRgFs/wYAAELIBVAFAAd3RVmTClSYAMMAnCekYB3bI lsNgwDaTSoh2ZKLDHHYnUIEhUfkQ0h8tGaBJiuHGEgF4gCIm5B0pssGuJgI4bn0n SovilWxu6LgMHOtFNSFXetTCpMNEAIcyadxLUnOVRVUAAuAhTKD/5uM3ABLLjQM4 mX0WCYDBcct9yMrAV1pTGgrIZiIPUQACgocqJCILSxzQQI5uSCaS1BAEfQMAAoHh K35ogzQXUAehRuIByXiIH6qpg+sQMzzGuYQkclEP5xJCD8iQZgFhipIFCkANOhyl axZbCwDUAUDWCKAp+crdBn7ClJ9UAIhaWUi4GJhOdRYnW5yjgAbA46KrIMQrZCoA N2rZATe+EjzwWYMTvYIQxtVkk370jUwqkI0B1KMABYAYoLKBPgFUQKAN6Qq33Jai i2TlARnwgEA9wyDIHDJCKCJNJYqGMM8wFB+TuoQAMAAxfIhzLx0AZkIkIIBuiGNh BiLJhgyA/0SVkgYDH6WWEymlgIo0kwIJuBwIwJcP4XGAAxjwByi1YpcppTEoKMKo BvcJAEI9wEIcYJIHmnISvzyxJvzYILnKscUOZKCq1gLkSDLwDWKYtY84yspPUDeX dqiOXBi4gD9IE86DAmkBM4XAA3Lnq4mA6zkA4J1F1sIBPjrwnF3BUvHsY6G2IPEe c7mkfBZSgIioQyn5mgn1RoIPDqEDq+DJCgeKeI4B1WQBHQDRJS12Q20gQAM/Egpf tJMBbrSjPi3JgDsmQphzdEADDeEK4xZCAbMaaDYZuEBD4JYQcGRgITBtZkVcu071 rvdwFLBBB2pyxQtwd77k7UBpAQCmAv+kF0cDTMjSTpfdQgbvNBV45LK0wZZsmGM/ fawA9OrBqobsqgLdIF0GtITbP+LDYgNglTbUsSgqtk48A9AGZgowJwU4ing2MEcR K0AmHWnAjZdYh2246LEPJHgD9qQAh97B4WW54zD8oKhMMICA0lLAv+aRTwUsBx++ 4DGK8JHJJcAJHHDshDQGWFA1wJeQdXBuAV/lRwQqgkDIpkQmPJUxOC6QEkdm5AJb e4eVVeO2C5gEKBwgBgKD4o13pGStKsKAxx5AGgVoSiYc2PPXVAMO+HAgsQXh3AMk IJ4H0LEAGOBzoTgwZ9JFzW2EklnhFvCTShTgJ3txYwGIcRgELgD/HBEJK+mAQo+Q iXeD/nqXcVrNXmGvNx8YYIeMB5CAXi6AA5EqwAcwEGaROVIoA7ByHaStGjwnpB5p UacJhx1ucSNZxm8D97jRne5xa4N/6nY3eytEjZuYWJ8L/PW78Y3u+hy42lSuBPyE MixA55vgBQ+OlijQx3YwKb0Gd/jD62OPlnz14RUnjgU0wICzcEPGCVzKrS0ecvqk 5zA/mdI55n1ABWoJ5JVgLpAaLpx8IDDmwQG5yNXLmY76lgKVw/nP8R0RCAigA94G OtBtyAAGXICONx+OSth4dJyzPEsJweVhHsmZgT8k6jYBksqBw2/juLbmqZO6ujPo dPZ2/ez4/3Yt7Noe8vSiXChiD/u77f6bYBM8X9+R9cvVmY+yX+xAhWdvffYNHFUL Le7B4Qxn1B6crjsrgRB5iFjz9chF/fvrxRnsAQfv7ojYWtgltzpQCHWyluPR9HoH SuQB3sjXfx4ooSf5XKqGE8oLtvIJpP3AD272gkek65Hnl+pwKZxp5T2dcO98UDgz LCo3Xiicb71wXJ5yevDb+L9RHYOiDuirMx84ts838IWt/a7OO9sBJ53zbX484hzG GxbLx01MLX/geCMB+q82wcJlnx4gzfwlIiSt+4SCGDquODAAAdcLAdFPXxYlAgkO dq5uOOAO/qiv3/alzO4CEyiOXyLiAP92Jc5+g9VeqRKuxTjyQSMegDNYg/zGLZwC o7e2bYFmrjNe8C5Mw4FibjX8wb/U7ioW0Ob4hvG2BKnuorfUYYeCgi8cCMqSSQfN 7y5uwpn65SQwhTimpAJYJ9+8YZOebAMuJ7HSof3u4sBca+jOzQpzjV/yZUq4Tytc 4ubKSCEmRQbTie0WyBsuAHZMkDhu4obQSSbcITT0kAdhip/Y5/GQjLsaxwHz4zts 4wEJL8+qzvBi4yUkEftOZ7FeT0OE4wptIPmgDxOpZcQocEryAc02Ayi0AVFALm2o av+ciS/QKyEYwIESse48IATlMNcObAAwgY6mJRgZBZ8u0d2upAL/kqQCyFAdyKQ7 MrA0psTkIA+dTuZyVG2wDoPyqoYzPk8cr/Eb22GfYGfvXI4eEI/KyIufFmXxiCFF ImBXnC+srm8ATPHmKIT48qaRcg8dhYJQmEgmnqTuti58Yij3AkUk+Elo0pHKqkZ1 3qU+OmB0aidccCgeXw8Jz4Z4sET2Xq8+BgD4AtLk+OkazQ7kNiAdOjITvY7xBPIc 1aPQXk8kUycb46f6GGSfnAnSXs7vLmZxChF2CoAC4MNZSI+HaEdoLnABPCA1DuC6 1MNjnM/ZFsXWpgQFAUhAXO6VGorx9qsgEIIebqIAVmQAUu0VC8IbCKUeRGoD0pIC ha0d6qQI/2/v1kBOSwAtd1BSIkUyG/tOJOFOJbOEHq7uJ2xALFjuEiwmIkiicDrH bdYSj8xGLfGoAA4QnSriZchkWArgAQoA/TCTHzZt8SJtAAMwWBaAQrTBFYVPZMCh l7ityaztAc5BM/KM2d4hzCqBHkjjAUItX3BRrNSjEsRBOKvGIBRqADhAd8CHGArg Hy4AUB4lNBePLcLHdSqzAD5NLa2tIiiEA8jEOZkN7g4NydpPOIWmASXiQiLxA9ag CKekqpxTzmTCG4xtDR4gIq6RVdyGHVaiMtPHYh7AGSsgAUbvojokSfCnNIqtAVEn HS5AJdZlUB6gHJwx1PSsajRrA45HVP9KAwPkYwOyIsX0YSdKw6ygEQO+YyIu4QE+ TKD2AwCqIdGY5A/D5QIQNAKOZQHcARNYo/9QxQt/4hLkAwViDKGEs1U4wGWoZc8u AAJ6rGp4NEnSJyusqg3F7SduR+/GyCLmah1wog4cAhMYApmIoSEWYL6+sQJ8xMJQ hlt2A3yyATtK7iy0wRwgDa9IpS9iy0UFhBv65irg5t74Yis2oD64igwBQBzA6bsK KnxcwzY0QiY6ii2QqreopTrY4yYWxivm5vUKAB8AIBv04bm0pADgYgO8ZEu+YQP8 YQAuR4fuIm1YxeeAEwTCpyHOiBCJx0RsQANkzEIyoCuBhDU8pmv/yGquuOU5Z2rP uOGSKsIDFmC4JorADqOZDiMvWodM+Eg8WEMroORSjMhCFsl0XsJi6qOz1DJF3vEo t+K7PEADAYAOnoQjYIpQOMADEOABjIIwdC5HekupGgNolqUD+PV5Ou0bLuEwcmo8 SqLMAIge6CBMPE0tbKO3fKILdapRKMKGisgrYqoctgJ8vks0FwYhIAArSINTyNNQ LkQCOuAceusC5C9jKoRQEy0D/KtrQMceNMCBbsgGKA0AQKBtyKtqvsFR/uHeBOBM WG24OuO+6qFOMGoDOC4fciNCKAATCu5LIVIm+kgjMsCwNMBXAOAX1cECWgIziqoe W8NAEtWw/xKjEszBS6qBOxjAHTYgKkxVMc6WNZzobVDgHjwEgFjlMM6jIiLAA+6B RzvrPDgCE7ihbf5GKxakIfDnPGqCnMjzLL7iATyAGh7gABb3Y7ShzvjoRNfjZQRg HfZpt8izdUuDvKRTAhhjJFBgddVSQ9xTgy5g1RYTJG0CNlhtvrghSv7KdgHAH9wB O6VvJuTl5cglAoDmSlAmAxB2ZcJnLYDlKHSEQ9vhNRNCHJhMLfCLAjxAPJzxRbiC jy5kA6RxEU1MAPzrfb8SMb6qeBiHW3qLK/KhWITiGzIAXIBHLTYAlyogxOYiwQqC QqMIBVDGTzSCwmriH+Arl74KBGroWP8Pw4MyynUPiVoIiiBGw+oSOAPItCtSY2Ul aRHHA8YWRHwBwG8LIja+A0ClClNg43+0pzPY4+MSwgaQCkUCRIZfpJAGBKPOoaBS OCHYgbtCZPrQbUqSAkHlg0rJ9ie4geIYQohlggIU4CeqpExGVgPqQxyIVTHMp3GN KDRwpMQioJc4oBxkQnZSY463F69KzrceVXeAgg5KS3a6YkHoaozFglPHeHnrBJn+ CEU454+Q6DCUMyjqwYYPEreAQhyO4h58wxx2DZ0sIDyukUMJ0R6U8JIA4B9Kdza+ SC1sUoboJ3yYAlO/wpk4Y5FA64m+ELMsRj46I4ZspUJ1pI+0QVP/ACMCsAqH6gGY UuICJOoN1dVuXkJL+wiRhMJcFSIwvgsoipMd6qYhGsob+KEanKOcxIEeygYc8AG/ riImz2EA+5U9JgKDqYQ9EqweCqZNtQdFWIZ1gKECpiRtKsBFxpgrGqJgBhCdm+Yo rmgk9MFFbshj+Egw9ioqysM0BABjwqNXGk0AqoEYcGUeEaUlhOYolkIm3MrC3hfJ UEg3wdADGMBW9pYaZGMjMwBmwKFROgBCZGxxSYI2AQAFMgB8NlEmzuioLBmpEkAA IEV4LIAY2q9hvOE8FpIbTuRszQMBPKaHRoICiIEYLIA8N0BeBqQrtlrGvMI8DqoC RGIibsVW/3CrKTIZcmpYHaiBQ6stm6mFW3qlqqiBGi6CW4JFSxCASMIzYhqqOSoA E8CB8s6jMBYFMgDgEmIjzlICNjjEr8HZhi9YJqjBiShIPRBKNgZAgoOCZ+gGM6rE Jy4APxJ4A8rDQpjEIgKDHkBgiAvABBP4FW9IJRO5Y/BCCQUlPlIkIqqEqwVDH9il JgQgGyCASSrgVMAjLeqAR6uiJSSjtyjrAtiCST7Zr7UrpVMDvj5sJyBABXNEANLi O9wBo4pNA1wnzLK1dWygKjLEIV6KNNDhpxMCAfxEMSiAqGljABrDBhiAGgaiIDQg iCdnINx0PKRiSZzxxOBXhsxYNkIIAP+uBigiYMAwqxDT7SZS2BEXBSMuIQN6wzEa oo8iqTcSdjaKSABiSCbMwU9aA5cSwDfOQ0CyYS3UYUEUY0+TWYbNwSXAgcZ0BLYS wqI6Sh3w4WK5oQMQpU6enILFYadDSUeyLFB49TzWIUO0wQMmZUBW5CZ2dyS4ZCmq oesKYFaDJ4YaIwJoYh12MTUwQB++AwHYwyC2YoPrAAO4gRv0xzxCgwNACZfQwTlK 9wBwxQIwAAN2+dxEOEoEKlEk6pBkurxLA0Xwy2ZC6TCkYm0tAmsOowJsIK1VtF4V 4gLEgaBTYkBWMD2AYXnTA4B0Ux220LuEgjJSGqgLxScMAFVKgh//pqMAGAoA1kAD XIQCuOFhMuJ6UlFAFkL+fjxhp8WvTUcA6gBa9gsQNxJL2kEc/IFzFueGWlh8S8JZ vj09LgAEEMKoyUh8WyNStAFsmWQBxKESLsFoxHZZcoR9hgieHoUdq6a080tTALrR 6s3T3YRzLhrfTLyceK+Lm+kSKqEOWI3jzVjGEGBSJlsm0KHGyVRLrAKb8EF13kEf DuOpVwT3qOFx2SMq9ozVSpsuAADAmnx9XEKV2xFSPqYr/GQANKDJtMFGWGOQQiOi fQeAImJSN0NGe60zHjOxh8gHgyJYcGl1XynRYK3jCiABimWyAZaoUSA0xGeUqYSO gCKTU4Mz/y4iUr6BfhLmyYendThnHvGM4Dv8ycEbsO+BRGUilqTZhHuZGy4AHOQl JQi/q9RhV4DVHb5CrIO9q/yBHYCErJ4IkglCGzTfjPED8tbghWr80sJLhuE4UBCx Amrmeyt7ghBNRJdil6UFLNr7q56TQbDkjEtDAUjjLBCCjJ+8KQilA/ShPpqJXb6q lCuCGPzBY4SH9UES8aqkmivAT0yHM6BxS2J6g6q4ExkIRwClqxAEbCjuAhjg44PH V2TYNEZ2jMaEWrShPojBuBB9JOhgdCy7HDQfJAECA4CBGyKoozbQAIUFAwt0UACg UoYIAwdmIwbAm4CB+ioA4MetAIB2AP8QZAAwIMOFgQs6nJRoo2KlDhQXCBgAIN+5 DB45bBx4SQCHig394QRAT9sHAAWEVrQg4AEADNoqblhJdCA1AQwHUhCIYeMAClhb fhtYoYNMfzZIciVaCSU9BBTRuqs44GeEnwBoshRQl5+HugtEXviZl+I5ghm05QPA wSRRqBVwXsiQARxKABUoUBAH4AEFc0cHPMA5gI7AARw6aPA61Fvjxy2rAlgwFHLU iuU2DERHAbW2DqzVVtSWQaQ3ChVIdvAIQIDHARY6ZOMMoeIDASsLYOJ2d6xUnHsj FCiQViQABhkMDLAJvYPtDRQKXNoeHACFbwcKLOAJwGURBSiABQX/EPPcQNz4Fl1l aRElQEELhCUQZwqAswADNgggEgURkITSN5oxJcAaKNFBwSXgNDbQYUR9BcBeLyJE ojYXWEBBBnWw5EFXF/g2wFFZDUlkkUTSc5sA1FyyQJML2NMVhzEKdR448g301kDa 5KeNBwl455JIHAx2Hn04bXnUOxTopNuOG2RATAErrhMgPk1yUAFgm23XgVQDofDN AuBc0AEFA3Wj5AKXROCPSE155VslGnQFwHAtcoenAicB8A5NDzywRgcLVMKPlCMB WIkHF4HjGaUN3VSRPnUNRw0xONqAk2gRMFSBNhjERdRYGVhAzDodiBTWQGHdWMEG xlWCDz4W/1iAT3JYukoUBgwCgE+FUw60FwYF0KOBAkNFwBM7GNCxrQDd1KHnlAPk c1SeWPkE3UDb1QUVMESV99cFRxFjLWdkRYBBBnQwlYFU72iDZzUK1DcQAj8dJiRZ A0lqY44LJEbUf1fpo0CUWIW6TgXrVONbwShF0MEG2qDjjj5MLbSxAsBwoI0NFOSG EgX6vFkXAOl001AGFNjIMk6X4KMNfdowdEFdlVSyDj6dbXCUxgC8WUEG3rbEGWYR lCazDV8ulI+veCGgXqUe0SPOBnZHAOyPAz02dYDbVkopMXYPUIECjxF4FAbVoBSk kY4/ntU59nATATsMRABBBBXQ6EE9SP9dkA0KvVJz1LEVVYDAYwV0484GGFBDGkoP VEB7Bd4MBEwFwB6Q7wN04CSO5pdXSHgFEZh3fE4o2VDZZvxQUwEw4FBTzkADEANB NZiPeps2JEWwEuG348RO72t8sABUFYHDQAUMXKBePdqUVoFA7YATQTnqxo0XCvSi dIHcsGYNEWCABUpzAQpIZQERmB9cAFAHDIDPAl1Bj/UWULXCYAUAl7BABKiBgXoA 62xZAdECtGEApHAgbu+oSwGOJ5IDREAqo4FMAIVkgTrwAwNH+RRS2oGkAlgAWLjx HGoGIK6GcAA1A+HHEgciDg4gCScFeACw/sEBDNijHVCSHZLqIZX/B3DgNNp5x0C8 MZQexq0AB/jUP1DCw4qQBIzgIONAnoiSBTyAGHHxRj4wEiw9fqweDGlHV3CyAHHQ wxuFycp77HG7iiwASXHxz8f+UQBgDaAA3lijkCIip0wO6DwXPE9cLGOo28zrHKUp TCXmUQAqCmmTciyA5+JSiUuIEoo7+mEBSDKASDbkKLYZiF/OUQ8P4eWTkGumkXBS CWhebSSVAJGQTjmAuPyPmdeM5jlY6chZImkgwMwKJSNSCXqQBET0OBw/joKkw1nP eosZySeDBKxKeA4v8zwKsAQ3T+Sgc2OaBABoNjOSgSCpHcAiEivHiRMQyaSg9URK QrPS0GnO/7Mi41xM44iEy3kNqaJKsZ7n6LFPch5FogUA0JDuiZdTNpSbFg0WRFHS UITqlCgSvejGAFBRkKLkMUFi5pCiyc9xAnWj9IDmgAZkVKXy03pMlONmkErOnGRT jg1lKFSzutGNOfWnGC2S8fhJVJmQ1ahH3OmA6tDUByLlm1aFUG4exJJULlWhzuyr X/8K2MAKdrCEbUgHLiAOJArAW4VtrGMfWySbYKuZ4BBAAiCL2cxqdrOc7ayRMpBG zxYWE41ZWty0YUbRqna1rH1sOZS2pb+1draY3UC++voAl9F2t7ztLW+PAr+9+vZx A3jHIedV1eEqd7mZbYclD8nc6DpukzU5beZ7jCrd7GpXuw1dqDq3G1a1Vhe85C1v eLFr3t6Ot5ntTK9739taf/LVve0A5zl6utqAAAA7 ------------jGz3yMC5KsmXM7YKH5bacL--