Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------Xz7CgaPnfC51a1HHmiVONC Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke47.htm Subject: =?utf-8?Q?IFT=20POSTEN=20-=20DATO?= MIME-Version: 1.0 ------------Xz7CgaPnfC51a1HHmiVONC Content-Disposition: inline; filename=posten_uke47.htm Content-Type: text/html; charset=windows-1252; name=posten_uke47.htm Content-ID: Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke47.htm Content-Transfer-Encoding: 8bit IFT POSTEN - DATO

IFT POSTEN – 20.11.2009

 

 

Fra Instituttledelsen

 

”Putt maneta i ei nettingstrømpe”

 

Jeg tror at IFT er blant de synlige institutter i formidlingslandskapet. Mange, både studenter og ansatte her på huset, er veldig dyktig til å fortelle hva man arbeider med, formidle resultater eller gi faglige baserte innspill i pågående debatter. Men mange kan også bli bedre og alle kan ha godt av å lære eller minnes på en del viktige momenter. Derfor anbefales i dag en kronikk skrevet av en kollega av oss:

http://nyheter.uib.no/?modus=vis_kronikk&id=45031

 

Jan Petter.

 

Nyheter og generell informasjon

 

Undervisningsrommene er reservert frem t.o.m. 30. november

For de fleste emnene er undervisningsrommene reservert til undervisning frem til 30. november. Det betyr at de som skal ha undervisning videre utover i desember må ta kontakt med en av studiekonsulentene for å sjekke og eventuelt reservere rom for den resterende undervisningen.

 

EU-FP7 Info

Partner search website: http://www.nmpteam.com/

General information site for the NMP program with a link to current calls for proposals: http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/nanotechnology_en.html

 

The advisers a the UiB Department of Research Management will be happy to assist you with the planning of applications.

Anja Hegen; Email: Anja.Hegen@fa.uib.no

 

Bergen Kommune inviteter til åpent møte i Klimaforum 25. november kl 18.00-21.00

- for å diskutere Klima- og energihandlingsplanen, se vedlegg.

 

Les mer: 

https://www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/byutvikling?articleId=56908&artSectionId=2263

 

Invitasjon til strålevernskurs 24-26. november 2009

Kurset er obligatorisk for lokale strålevernkoordinatorer og alle andre ansatte ved UiB som bruker ioniserende strålekilder i sitt arbeid. For de som sporadisk bruker dette, henvises det til dagskurset som vil bli arrangert neste år. Personer som har fulgt dette kurset tidligere og som ønsker oppfriskning, oppfordres til å delta. Det arrangeres en tre timers eksamen uken etter. Kurset foreleses på norsk.

 

Kurset har som mål å presentere informasjon i samsvar med de kompetansekrav som det forventes at brukere og lokale strålevernkoordinatorer innen ulike typer strålekilder innehar. Deltagerne skal bekjentgjøres nasjonalt reglement gjennom aktuelle lover og forskrifter, samt våre bedriftsinterne retningslinjer. Deltagerne skal etter gjennomført kurs inneha kunnskap om ansvarsforhold ved UiB og sentrale begrep og prinsipper innen strålvern. Her kan nevnes stråledoser, prinsipp for reduksjon av bestråling, risikoforhold, bruk av måle- og verneutstyr. Det bes om at kurset blir gjort kjent hos dere slik at aktuelle personer kan melde sin interesse.

 

Påmelding gjøres på denne siden:

http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=1KEVQCYPCN35

Frist for påmelding: Senest 23. november

 

PHYSICS FOR HEALTH IN EUROPE WORKSHOP - 2-4 February 2010

 

CERN is pleased to announce the first workshop on  ‘Physics for Health in Europe’, which will be held at CERN, Geneva, Switzerland, on 2- 4 February 2010.

 

The purposes of the workshop are to review the progress in the domain of physics applications in life sciences, stimulate the exchange between different teams and indicate the subjects most suitable for further studies in diagnosis and  therapy. The workshop will explore synergies between physics and physics spin-offs to fight disease with a focus on radiobiology, accelerators, radioisotope production, detectors, and use of IT. Participants are invited to share their research, discuss challenges and new developments for building a Europe-wide perspective.

The workshop will be divided into four sessions:

Charged particles in therapy and space (M. Durante, B. Jones)

Radioisotopes in diagnostics and therapy (J-F. Chatal, U. Köster)

Prospects in medical imaging (W. Enghardt, A. del Guerra)

Novel technologies in radiation therapy (U. Amaldi, EU Health Directorate)

There will be invited keynote talks.

 

Follow the call for abstracts http://cern.ch/physics-for-health (deadline: 8 of January 2010);

 

 

Utdanningsutvalget og Utdanningsavdelingen har også i år gleden av å invitere ansatte og studenter til internt studiekvalitetsseminar.

 

Tema denne gang er "Studentaktiv forskning", og målgruppen er i første rekke programkoordinatorer, programansvarlige, lærere og studenter ved UiB, og ellers andre som er interessert i studiekvalitetsarbeid ved institusjonen. Tema som vil bli diskutert er m.a.:

*          Studenter i vitenskapelig lagarbeid

*          Med studenter på feltarbeid

*          Forskerlinjen

*          Fra grunnstudier til forskerutdanning

*          Eksperter i team - NTNUs emne i tverrfaglig samarbeid

 

Program for seminaret finnes i vedlagte pdf-fil.

 

Tidspunktet er torsdag 10. desember 2009 fra 9-15.

 

Seminaret, som vil foregå i Auditoriet, Vil vite-senteret, er gratis, men av hensyn til bevertning ber vi om påmelding innen 2. desember, jf påmeldingslenke i vedlagte invitasjon.

Påmelding: https://skjema.app.uib.no/studiekvalitet/f?p=234:3:1191320895855214::::ID:4


Kristen Solheim

 

NDLA - trussel mot fagligheten og valgfriheten?

 Mandag 30.november i Oslo

Påmeldingsfrist 20.november

For påmelding les brosjyren i vedlegget

 

Norsk Fysikklærerforening (NFL), Utdanningsforbundet (UF), Norsk Lektorlag (NLL), Norsk Matematikkråd, Norsk Fysikkråd, Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening (NFF) og Den Norske Forleggerforening planlegger en større konferanse for å belyse problemstillinger rundt Norsk Digital Læringsarena (NDLA). Institusjonen Fritt Ord støtter konferansen økonomisk. Konferansen holdes 30. november i Lærernes hus.

 

I Kunnskapsløftet er det presisert hvor viktig metodefriheten er for den enkelte lærer. Vi er derfor bekymret over at det i noen fylker dette skoleåret er bestemt, ut fra økonomiske hensyn, ikke å kjøpe inn lærebøker i enkelte fag. Lærerne synes å være tvunget til enten å bruke læremidler fra NDLA eller kopiere fra gamle bøker. Konferansen vil ta opp dette problemet. Vi ønsker også å diskutere om NDLA over tid vil overta læremiddelmarkedet i Norge og således komme i en enerådende stilling på skolemarkedet for digitale læringsressurser. Hvilke konsekvenser vil en slik utvikling kunne få for lærernes formidling og elevens læring?

 

 Marit Schønberg leder av NDLA, Eva Lian fra KS, Morten Trudeng leder i Norsk fysikklærerforening, Erik Heier rektor Nesodden vgs, Elisabeth Paulsen leder i Norsk Lektorlag, Rune Stadsnes lektor i fysikk, forlegger William Nygaard og Elisabeth Aspaker (H) fra Utdanningskomiteen skal holde innlegg på konferansen.

 Påmelding: www.utdanningsforbundet.no/kurs

Morten Trudeng, leder Norsk fysikklærerforening

 

 

Utdanning 

 

Utveksling i Norden - Nordplus

 

Utvekslingsprogrammet Nordplus bygger på faglege nettverk oppretta i samarbeid mellom fagmiljø ved dei nordiske universiteta og høgskulane. Nordplusopphaldet varer normalt frå tre til tolv månader, men kan i særskilde høve vare frå to veker til to år.

Nokre av fordelane med Nordplus:

  • Du får stipend på ca. kr. 1600,- (Nordplus) per månad.
  • Du betalar ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet.
  • Vertsuniversitetet hjelper deg som oftast med å skaffe bustad.

For meir informasjon kan du skrive til utveksling@uib.no eller ringe 55 58 21 40 og spørje om utveksling innan Nordplusnettverket.

 

A Workshop on Scientific Paper writing - An invitation to all Ph.D students at IFT

 

We would like to invite you all to attend the workshop "Scientific Paper Writing". This one day workshop is aimed at young scientists (Ph.D. students and upwards) with little or no experience in scientific paper writing. The workshop has two main goals. Firstly, to provide the participants with a set of “tools” helping them to present their scientific results in a clear and interesting way and secondly to make them aware of various strategic issues connected to paper writing (which journal to publish in etc.). The workshop is presented in English. The participants are encouraged to bring drafts of own papers, in particular an abstract for at least one paper, but this is not a prerequisite. In addition you are asked to bring a paper which you have read and which you think is very good and another paper which you think is bad.

 

The workshop will be given by Bodil Holst. There are now only 3 places left, so send your registration as soon as possible to Karen-Margrethe Hovland (Karen-Margrete.Hovland@ift.uib.no), latest 27. November.  

 

Time:

1. December,  9.00 - 16.00 - room 292 (Department of Physics and Technology)

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet fredag 27. november 2009, kl. 12.15, rom 546, IFT:

Kandidat

Fagområde - Oppgavetittel

Veileder(e)

Øyvind Mjanger

 

Fysikk  – Målevitenskap og Instumentering:

Effektgeneratorar for musikkinstrument

Øystein Olsen

 

 

 

Prøveforelesning

 

Onsdag 25.11.2009, kl.10.15 i Rom 366, IFT

 

Cand.scient. Ketil Røed vil holde følgende prøveforelesning for Ph.D.-graden:

 

"Nye metoder for optisk datalagring"

 

Alle er velkommen til å høre på!

 

Kommende disputas

 

Lene Sælen

 

Fredag, 27.11.09, kl.13.15 i Auditorium 2, Realfagbygget:

 

MSc Lene Sælen disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

 

“Quantum control of strongly coupled dynamics in few component systems”

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen!

Pressemelding:

http://www.uib.no/info/dr_grad/2009/Saelen_Lene.html

 

 

Formidling - Media 

 

Debatt om klimamanipulering:  

Stavanger Aftenblad (Helge Drange, Sigbjørn Grønås, og Erik Kolstad,  Geofysisk institutt/Bjerknessenteret)
Tittel: De elleville klimaforslagene blomstrer
Kunstige trær, speil i verdensrommet, svovel-angrep i atmosfæren: De siste tabuer står for fall i klimakampen.

* Tilsvarende sak i Bergens Tidende
Bergens Tidende (Sigbjørn Grønås, Geofysisk institutt)
Tittel: Er klimamanipulering løsningen?
Les hva vårt minipanel mener om kunstige trær og svovel.

 

- Og en “klimaskeptisk” anbefaling fra Egil Lillestøl:

http://dotsub.com/view/19f9c335-b023-4a40-9453-a98477314bf2

 

Fra Physics world:

NEW VIDEO ON PHYSICSWORLD.COM

The biomedical attraction of magnetic nanoparticles

Kevin O'Grady predicts a big future for small particles in diagnostic and

therapeutic medicine

http://physicsworld.com/cws/m/1555/169063/m/1548/79743/channel/multimedia

 

Binary systems share stardust

Rare glimpse of planet formation in binary star system

http://physicsworld.com/cws/m/1555/169063/article/news/40975

 

UK to pull out of Gemini Observatory

Funding is 'almost certain' to stop after 2012

http://physicsworld.com/cws/m/1555/169063/article/news/40974

 

Photo finish in race for strontium condensate

Isotope’s scattering length is ‘just right’

http://physicsworld.com/cws/m/1555/169063/article/news/40963

 

Holes block light in very thin films

Another strange twist found in the physics of holey materials

http://physicsworld.com/cws/m/1555/169063/article/news/40955

 

Quantum processor executes 160 different operations

Pair of trapped ions is first 'universal' quantum computer

http://physicsworld.com/cws/m/1555/169063/article/news/40949

 

Scientists spy on the first stages of crystal growth

Beginnings of crystallization observed for the first time

http://physicsworld.com/cws/m/1555/169063/article/news/40943

 

 

 

------------Xz7CgaPnfC51a1HHmiVONC Content-Disposition: inline; filename=image002.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image002.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke47-filer/image002.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABYAYUDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDG ooo/CvdPjgoooALMFUEsegHU0AFFWRpt+wBWwuiDyCIG/wAKhmgmtyBPDJETx+8Q r/OldDaa3QyiiimIKKKKACijI9qMj2oAKKMijI9RQAUUZHqKMj2oAKKMj1oyPagA opMilyPagAooyPajIoAKKMj2oyKACikyPUUZoAXNKG54pMj1oz70WAeH9acGqHPv S7sdxSsFycNTg1QBh0zTg465pDuT5pd1QBh608OPUUrDJt1KDUQYetKG96LATBqc GBqHcPWnBvelYCYH35pQ1QhvcU4P70DJQ1ODe9RBqUNikBMGpQ3pUQb3/WlD0WGT hqUGod3uKdupWAmDelKDUO7nrTg3vSAmBz0oqPd7iigVjnqKP51q6FpqXk73FxG8 ltb4LRp1lc/dQe5/lmtZOyuxRi5OyHWOjq1oNR1F3hsuSqoMyS464HYe54ratLpI ru7srOCG1WCNZFMZ+Z14LFnYdgc8Cqb3tzdg6rYOxmhj2Xdo4G1Y/Zf7mOMVXsrl dS8SwC1C2QuUELFvnC5GDj2rFpyvc6ouMGlHr+JpaU9xeQXRuLieRlnZU/esGZdh ICYOM5ANVNL1O/OmXNxc3L3CxY3QyqHG3+9zyRng81ux+AdVniEj62vzneCFYDI4 BrG17SLzw9p6R3N+k5nkZCiIQQvVuT2JqFKEnZM0lCrCPNJNJEP9m2usWkVzbxJp 91MxWOMv+5mYdQpPKn68e9YE0MtvM8MyNHKhwysMEGtcCTWdRhFnbhbS1RRtlPyR KOrOfc55q/qaWmt2ry2kvmXUCF48/eliU4IPuOoPcfStVJxdnt+RhKCmrrf8zlqm tf8Aj5Tr36DJqEHvUtrj7QucY9zitXscyNP5vWX8Ylo+b1k/79im/u/9j/vo0fu/ 9j/vo1nY0HfN6yf9+xR83rJ/37FN/d/7H/fRo/d/7H/fRosA7Desn/foUfN6yf8A fsU393/sf99Gj93/ALH/AH0aLAO+b1k/79ij5vWT/v0Kb+7/ANj/AL6NH7v/AGP+ +jRYB3zesn/foUfN6yf9+xTf3f8Asf8AfRo/d/7H/fRosA75vWT/AL9ij5vWT/v2 Kb+7/wBj/vo0fu/9j/vo0WAd83/TT/v2KMN6yf8Aftab+7/2P++jR+7/ANj/AL6N FgHYb/pp/wB+xR83rJ/37FN/d+qf99Gj93/sf99GiwDvm9ZP+/Yow3/TT/v2Kb+7 /wBj/vo0fu/9j/vo0WAdhv8App/37FGG/wCmn/ftab+7x/B/30aP3f8Asf8AfRos A7Desn/ftaPn9ZP+/Ypv7v8A2P8Avo0fu/8AY/76NFgHjf6yf9+xS/N6y/8Aftaj /d/7H/fRo/d/7H/fRosBL8/rL/37WlG/1l/79rUP7v1T/vo0vyf7H/fRpWGS/P6y /wDftaPm/vS/9+xUeU9E/wC+jR8n+x/30aLAS/N/el/79rRlv70n/fsVH8n+x/30 aMp6J/30aLASgv8A3pf++BS5b+/L/wB8Cov3fon/AH0aMp6J/wB9GiwEoL/3pf8A vgUuX/vS/wDfAqLKf7P/AH0aXKf7H/fRosBIC/8Ael/74FKC/wDel/74FRZT0T/v o0vyf7H/AH0aVgJcv/fl/wC+BS5f+9L/AN8Cosp/sf8AfRoBT/Y/76NAyXL4+9L/ AN8Cio/3f+z/AN9GiiwXOf4FdQHsNPtLGwvJbiI7PtDGE4DSP03H0C4/76rmkG6R F7FgP1rrNQYtqk6LqtisSTMrQTpyAvy+h7KO9VU3SHR0TZj65dtLdBPs8ELBAGeG Qt5o6gse5qXwhB9o8T2iAA43Nzx0FZFwYjdTGAEQlz5eey54/Suh8DSeVrzsApcW 77FI70TVqbsOm+aum+56XA90I3Cwzqsx2nnPlgLjK/jXI+ObRv7CimZJMxTKm6Rs s2VwWP5V2Ia4ZIUgMcQDB5lZSNyEZwvvmsHxrOE8N3kMoK58soQPvMT+lcFJ2mj2 MRFOlK/Y8tilaNmAdgjja4U/eXPSuhWLTtGgttUie7W5Zt0ELsvzLnktgfdIyPxr mq2bRNPezS6vZfMaNSnlF8FmzhR04UDmvQmjxKT/AK7FbWbVLPVp44j+5YiSI/7D DI/Q1WtM/aUxnPPT6Vo66Y3j02WJtyNbbQT6K7KP0FZkDBZlLYx/tdKcdYiqJKbs b2n2F1qV6lpbIxlcEgMQBwM1WYOjFSsmQcHpWx4GmRvF1qqmHOyX7pOfuGq+n6NN rCX9zbyWaR2sgEhkkKgZJ5z+FZOVpNPY2VPmgnHdt/gkZ3zf3ZP0pfm/uyfpWjqe gy6fBa3EU9nc29y/lRyROSN/pT9S0KLTIp1l1LTzd267pbcO2R7A9zT54sTpTV7r Yyvm/uyfpUksM8BAmhnjJG4BgBkV0GuaXa2ng/Sr5JLJZNmXIc5lz6euK0rO1uNR 8Y2sGtSWcxjsw6oMjcpHHHc1Dqq1/X8DRYd83K99PxOK+b+7J+lHzf3ZP0q/caQy DVJY5rOSKwILsjkghjxio7bTTNZ2l60tosE9z5ALMwwe+far5luY+zle39dinlv7 smPwo+b+7J+ldzcaDYp8QbaDNl9nkXcbfd83CDqPc81xutww6frFzbrLaOqsSDG5 IGe1KFRSdkaVaEqabfexbttDvrnSpdSVQltHnmRwpbAydo71m5b+7J+ldZcWKS/D myl+1WaiOR5sNIcNwflH+17VnweFmdbaOe/sILu6QPDbu7ZYHpn0zUxqLW5U6D0U V0T+8w8t/df8hRlv7sn6Vr2PhbUL2W8iAtIntTiQSSED86pajpklhePAHtZwoB8y NyQatSTdkYSi4x5nsWBol9/Y/wDahAS352hnUOwHcDvWblv7sn5Cux1vSHbwfo7C e03W8Z+Uufnyei+tYM/h67g1mHTG+ymWQIQwY4G4ZqYTTWprVp8rSXl97MzLf3X/ ACFPjSWWRUjimZmOAAASa1rbwxcy3N6k01pBDZtslmZjjPtS2em3dh4js00+5s5Z SwMUysSvPqKfOuhCg9L7Mow6ZeT213OsTqtpjzgxAIycDiq0Uck0qRKr7nYKOnU1 1dsl02m+Ljd+Q1wzR7ypOC285rIGi3OmalponNuJZWSQxqxzGCeM+9JT3v8A1oVK CSTW3X72v0KF7Z3Gn3klrcI4ljOGAII9agy392T9K6fxDo1zfeINZux5EdvbkFpJ GIycDCj3rmBbzEgCOHJ6DcaqErq5FVKnJr1/MTLf3ZPyFGWx92T9K6JfBlwWS3e8 sEv3XcLYu2fpn1qnpnhq71D7Q8jWltDbnbJJI5wG9KXPHe43SmmlYycv/dk/IUvz f3ZP0rU1Pw3d6XaQXMjWkkczlUaOQkEDvV3wfpCX+o3QukttiWz4VmJyT0P4UOaU eYI026ipvRs575/7sn6VPaWtxe3cVtCrGWRtq5IHNaFr4ZnuJrzfcWUVtavte4Lk qT2x61e03Q59K8UaU5e2mt5pA0c0TH5hSlNWdhwpttN7X/Wxz88MtvcSQSI++Nij YIxkUzLHtJ+lbGp6Lcyz6rqLfZ44I7p1XexzIxPQUWnhW5nsbW9knsYLecn5pJCM YOKfOrXYezfM0v6Wxj/N/dk/Sl+b+7J+lasvhbUI9aj0xUtXkkXekgc7Sv8Ae/Sp LvwvJFZTXNpd2V2sH+uVGIKD19xRzxF7OWumxQuLC6tbO1uZEbyrlS0eCCeOOR2q sN3pJ+ldHqdlPdaB4bt4UjaV42VRuI5Ldqil8ITKsyQ3ljPdQqWkgVzkAdcetSpq 2pcqTv7nl+VzC+f+7J+lOjSWWRY445XdjgKoBJrU07wzPfWBvZJ7O2gLbY2kcje1 WbfQtT0fX9NSJ7Vbqb5423EgdRz603OOy3JjTk0m9nb8TCZZI2KOkqsDghgARSfN 0xJ+lWdRhuZNTunuBA85lYyMGOCc81WFtJ/ci/76NUtjKUop2uHzH+GT9KKX7M/9 2L/vo0UC549zAQ4kQnoGH860tchZ/Ed6kaMxknLqAMk7uR/Osw9K7FNZS2sLS+ZJ GWWMRv5WAWkQbSjHqARtPHpVzbTTRdKKkmm7HIzQyW8zwyoUkQ4ZT1BrX8I3AtvF NixYKGfZk+9Q6taXbBdRuIVh8/H7lSSyDACk9+cdfauh0jwFcyWCalfXa2TDDxIw 545G70zUznHk957l0qVR1PcW2p3qwLst3kbMiMXAJ3FGzjP5cYrlPiNIsGmwW4A3 TTs3HoOc/nXRpOUlYfbxJLIMuZBkRqT7dD6etZuv+FoNZ+wRzam6vCjL5r4O7PT9 a4qbUZps9evFzpOMFqeTU5o3jCl0ZQ65UkdR6itK80G+sdaGlzIBMzbUYnCuPUH0 q/Z3lwLlNIlslSZl+zt8mWfjC5z0UdePSu9z0utTw1Td7S0KGqqI7LSI+cralj/w J2YfoaoQZEy43Z7betXdcuI7jVpRCcwQgQxH1VBgfyqjFjzBnGPenH4QqP39DrvA xc+LrXPmkbJfvAAfcNTaYX/4RHxNnzP9bFjgZ6msHSNUbRtSjv7dIGljDABy2PmB H9adBq8lvpt/YokBjvWVpGLNkbTkY/OsJQbd15fmb06sYwSf978VY3Ip5Lf4f2kw 8wtHqZbGBngDirbvo3iltRnis721v1ha4LllKkjtiuZj1l49Ii00RW5hiuftAJLZ LY6H2q/J4rAtrmK00rTbN7hCkksIbcVPUD0pOD6IuNWFrN6WXTy6FjXi/wDwhnh0 jzMmKToBnqetdGpb/hYenD58fYV7DH3K4iXXDP4fi0ia1tJEhyIZju3xg9hVg+Kb r+3LbVhHbCaCNYguWwygY5+tJ05NWt3/ABKjWgpJ3/l/DcuaaX/4RnxNzJ1TGQP7 /aglz4Gsf9bn+0G7DPaqVt4lNreXksWn2At7tQs1odxjOO/51FqmvtqNtb2qWtpa WtuxdIoN2Nx7mq5ZX2/qxHtIKO+trfjc6y43f8Lbh+/j932GP9VXFaiZBqd3jzse c/ZfWtG58Vz3Gq2ep/ZbKO9t+TKm7MvGPm/Cs3U76LUr57oWttbl+SkRbGe5ohFq 110FXqQknyvq395u3xf/AIV5pn+sz9sfsM9DVrWi48Y6NjzP9RbdAMVzcurPNokG lMkAghlMqsC24kjFakPjB4xbPNpmnXF1bIEiuZA29QOn5UuSS6d/xKVSD0btt+B1 bMWHis5b06e9ciN3bf8AkKZp/iCdG1GGTyXOo8yNk5znPFL8p/u/maIxcb3OPFTU mref4ts6HVs/8I7oXDZ2t2HrVzUN3/CdWQw33YeMD0rnrrUXu7C0s3WMR2wKoQTk 59a6Sw1XUG1bT7W602EXHyqJyh37Mfl0rNppfeb06kKkrX/l/BWsVpdUtbTUtYtL 62lngnuC37sgEEGnxWdrbeINGuLITLBdASbHIJU5PFUbrU4bTWNRDWVpdpJOxHm5 4+mKgm16aXUrW8ENvH9lAEUSZCqB2pqD6f1oJ1oJ+872emmq1vudHoskEV74ge7B MCzoWB6ffP6ViajFdw+Kgbl3kZ5ldXAGGUngj2qmNYlEeopsixfkGTk8YJPH50Pr MslrZwSpE5tG3RSEncB/d+lCg07kzxFOcFC+2v4v9Dp/FqvPZymzJ8uCfN1GvUsQ MMfauLjLebH/AKz7w7D1rSTxBcJqlzfbISblSssRzsYYxWUSm4soVecgAniqpxcV ZmeKrQqz54v+un9dzq7rP/CxIfvY86Pt/s1BNn/hGdY+9/yEB2/2jUK+KZBIlw1h ZNeKu0XJB3dMZ+tQ6XqN5a2t5ItnFd2krgziRSV3HvUcskl5WN/bU3JpPfmfpdE1 /uHhDSvv/wCvk7dsUnhUn+1J87/+PSXqB6Cp9duHuPDOlySxRxFpXKxqNoVccYHp WNpmovpd59phSJztKMr5wynqKpJuDXqZzlGnXi29Eo/kjY0kWp8LX323zxD9pT/V gZzirFrf2c+p6JaWIuNlvI2WkA5zWRba4bWS622lq1tcnL2zZ2D0xSNrQF9bXMFl aW/2c5WOPOCfek4Nt/10KjiIRjFJ7WT013vubPixWmghntGb7HFI8bxqB8kuTkn6 1R1TJ8I6L9/rL2H96qcOtTRPe5SKSK8yZYmJxknOR71Bcai9xptrYssYjtt2wgnJ 3HPNOMGrLsTVr05uck9ZK34r9EddHn/hIdG+9zpv/sh61g6GW/sjWvvf8eo7D1qD +37kXtndKIlktIhCnXDKBjn606518y2c1tb2NpaJP/rTCDlvakoSWn9blyxFJvmv tf53SRsQE7fCn3upzx/tVX0sn/hK7/73+ruOuPSsd9XmaGwRRGhsf9UwJz1zzV6T xO7CdorCzhuJlKyToDuIPWjkkCxFNtNvaz9bJL9B16T/AMIdpR+b/XSZ4HpWtlv7 b8NZ3f8AHuM/r1rGsdTu7LRljfTobmxaQmMyoSFfvir+vX81pqOjXrKn2iO2DFDw AcntUtO9vUuE4KPPfblv8mjE1It/al39/wD1rY6etVgzf7f5Cieb7RcSTMEDSMWI BOOaZx6L+ZrZLQ86UrybQ/Lf7f5CimfL/s/rRTsK5yWK2vD2oJBM1ncOEhmYPG7D IjlH3WI9D0PsaxfzpK3lHmVmdMJOMuZHWpaXuo61JFdpKLe2I3ozDdKxOVQN3yeh 7Ct/S/E/mam8Ooxvew26qsc8eCqnHO7plu2fauU0zXo8W8Gol/3BHkXSjLR+gYfx L+oq5Bo5bToLZ5BJZpcGZp7Ulg6kccAZDD3Fc04dJHfSqNa0/n/wTv4tb0JBJLZ3 tum4/vYypAJHrxway5fFekQTOtnAbm4ucIu7PktjsHPb2Ari9PkcWF2XZhM9zkb5 QjY2kZIPUU/Q21Iaa9vDb/aI4phIsUsZKMO+G6LgjOcio9hFXdzb65OVklb5CXN1 /wAJKjC5uPLvEdgFMbMqKM4AOcBfXNKb6507Q4pbwqb50aOzBHzpGeC7Hr04X8aS aSw0e8uLoss91KxZbOKQmKP/AH2H3uew4rAu7ue+unubmQvK5yW/oPQV0Rjf0OKd Rx1b97+vxIafDnzhgHPt1pnanR48wZK4/wBvOP0rV7HKi58/92X81o+b+7L+lM3R /wB61/JqN0f961/Jqgof8392X8xS/N/dl/Naj3R+tr+TUbo/W1/JqAH/ADf3ZfzF Hzf3Zf0pm6P+9a/k1G6P+9a/k1FgH/N/dl/MUfP/AHZfzFM3R/3rX8mo3R+tr+TU AP8Am/uy/mtHzf3ZfzFM3R/3rX8mo3J/etfyaiwD/m/uy/mKX5v7sv5rUe6P+9a/ k1G6P1tfyagCT5wcgSgj3FbEEpmiD4bPcEisPdH62v5NVmyuI4pSrPbhG9A1S0RN XRr/ADejfmK008Q6vHb+Qt5LsxjnbuA9M9axftNv/wA9YPzNH2m3/wCesH61Dinu jOM5w+FtE/zEkkMT7kUfN6N+lQfabf8A562/5mj7Tbf89YP1p2I1J/m9G/MUfN6N +YqD7Tbf89YPzNH2m3/56wfmaLBqT/N6N+Yo+b0b8xUH2m2/56wfrR9pt/8AnrB+ ZosGpP8AN6N+Yq3ZanfacWNpNJHu+8OCD+BrN+02/wDz1g/Wj7Tb/wDPWD9aHG+6 KjKUXeLszQvb+71CYS3cskrjgZwAB7Cq3zejfmKh+02//PWD9aT7Tb/89YP1oSts hNyk7vcn+b0b9KAGJxhvxIqH7Tb/APPWD9aT7Tb/APPWD8zRYWppf2dceq/99f8A 1qP7OuPVf++v/rVPYX0E1uB50ZZODg/lVn7RD/z1T86i7OlUotXM/wDs649V/wC+ h/hR/Z1x6r/31/8AWrQ+0Q/89E/Oj7RD/wA9E/Oi7H7FGf8A2dceq/8AfQ/wo/s6 49V/76/+tWj9oh/56p+dJ9oh/wCeqfnRdh7FDbK41jT0KWt1sQnO0kMB+BFVrmC+ vJ2nnmMkjdWZqt/aIf8Anqn50faIf+eqfnS63sU4tx5W3b1M/wDs+49V/wC+qX+z rj1X/vqtD7RD/wA9U/Oj7RD/AM9U/Ondk+xiUP7On9V/76oq+LiA9ZkH40UXY/ZR Mbxv4QbQLr7ZaAnT5m4H/PJv7v09K5GiitMPNyp3Z0Y6nGnWajsFSQXE9s++CaSJ vVGIoorY5E7F/wD4SLWQAP7RmOOmQp/pVe51XULzi4vZ5B6FsA/lRRRyR7Fuc2rN sqDgUUUUyAo70UUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFACYoxRRQAYox RRSAXFJiiigBcUYoooAMUmPUUUUALikxRRTAXFGKKKQFqwmENyA33X+U1t/lRRWc 1qb0XdBj/OKX8vyooqDYT8vypcf5xRRSATH0ox9KKKAsH5UY/wA4oooAWiiiqS0C x//Z ------------Xz7CgaPnfC51a1HHmiVONC Content-Disposition: inline; filename=image004.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image004.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke47-filer/image004.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABYAM4DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCa CyjeUxRzLLcNvWKCJslgMkY9wAc0huraxlSa4u7e0lnGdkzfKCDzj3HArttek0/Q tKsdRt9MhWVk8sSw2+5l7Y46AjNefeKNA1XxBpujNpfh24dkiuEePbyPmX5mJ7nt UWvPlOf2Whq75msBeQpEzNjBA+VgRxz79qdJYXsiiV28ssgc7Twpx0+vNX/D2geJ fsRtZ7Y6fttljzOA8bYGAm0deec9sVS1Hw74yl04AaRDD5TF5ityAGAHUfXFYSnN R92N2HsiQW6RW6GSd9ygqUUZIq5FcLHvhlImgA2GTq2fQ+/NYlyqjQo9SdGN2IN0 kAzuifBIHuDyR9DU/h25utU0xbiOWLazHzG6YY/zwCKrWyTJ5TutE0bT5rDzpo2l ZpGQl2yMDoKyb63sUt5fLZVXaTsC4PHvVX7Tf+H7G4ms1N9bxo8rQ7+HY8H9Ofwr M0O5k1Xw3bidZRJKhjmkc4xkZ49sYGa2VSKVmU0rFzMrMpLqVyeeOPT8KXzGQOPM G5eF9zW7oHh+yk0r7WrB2nLMrOvMYXI24/DNVrnR2uhGsMduJhyu2TGTjvVKF0Lk ZUhukkGCwDEHIJ5qwpR3XO04Xdg8Ypkfhm9+TLQiQjjDZ4PH5ipx4cvUlWFVmlkw XbC4Qe2/ufaocGmJQbZZkYQ6eTLZOJyCdzDn1BFTLZwSjHmTQsY8qZY8BiACce2D VS90PX1sD/Z9vYm7yABdScYPUcfpUOot4wWzt21m58PWBaVYYWzIxaRuAOB1NWmb chpHTroXPkmEs20kMOhAweKhaGWLaJEKlvu5HWtyGxvkntzPeO92kZJIH7vPAOPY 1U1LS7x5cw3itcR5kClOAWPp9RTuKVPsZoLeZtYFGHbFODkA9wO+Kv39lNdxAIHk upIgs0iYBikxwwHpnPFTxRXB06WLyN07Ao77MbmA447VRPsjKz8vOfb2rnvF+o3N jb20UBaOaSTBJ7HBxn9TXbyWf22NLlYys7FUPynC49K858Z6J4k8QeIftEWizvGE VEkjwoYLn72T1yfyrGs3yaDVOz1Os0GK5m0bTTcLOGkgBaR1yxx3I962RaxljuWd /mzxHjFS+Df7WHh2CLWbM2txCBEqtIHZlUABiR3PPFb+KqLaRcYJHOfY1bKrZ3Tg cDJCj8KwfHfhfUfElnp9tpsTIYDljO+IwMY6dST6+1d7HFsYnJP40jzqsmzkkDtV XZSSXQ4PQ/BEOnaRa297p2n3N9HFsluDGW3/ADHA59sVpS6Tb2Efmf2bZIGbGI7N P8K6bzlACtyazdZtzqVrHEkzwYffuHXoRiptcdzYMKYACrgdtvFOwayItea4iEtv p1xIhPysSqhh68mspfGc010kEWjTAMyAu8qgBWOM0roVzT0HQo/D8FzDBPNcLc3U l0zTHJUuc7R7DtWjcRG4tpYHJRZUKEocMARjg+tS5xnj8fWquo3b2em3V1HF5rwQ vII843EDOM9qduwHKn4ZaI9q9vLc6lIJGBZ3uSWOBgc1Jb/DbQrRVRHvDGowqGbC r64A9azdA+JN9rt1bImhpDFJcRQO/wBqDFA4YhsY5+7XoJ5GKFZiaR5V8UNLh8Oe CEm0yWeGQTpbZZ8jY/3s5+nWuP8AAd/u0u7gebfB18px09cHqeB0r0T4zsI/h3JI UDhLuA7T3+b/AOvXjHh7WZdMmhWO1ggmVxucjLSA9j6cZrCtpG8UY1Ek0e0eHbie 71eCGzmMW2J5CkyHDJ0z+bD8jW8/hOXBaDUWglI4dYwdvriuX8A6yNV1OUxki58l ghdPlMYYZI9eeK7W7uNUgeEJLbMJJCpJQ8AKT6+oFaUp3jdG0dh1roSQ/Z3nnMs8 BUrJt2nA7Ee9a/HSvO77xZr0TyLHNp4KQSSEBCTlASR19qpv4t8QNdSRrfWyhJNv EI6EZFW5NlHetoNi+qHUWEpuC4f752ggDt/wEVPqGl2WqJAl5AsqwTLcRg/wyKcq 34VzvhW+1DWvD9td32pOLmV5UxHGqgkMQOMdgKsa3Hd2ek311HqV2ZLa1eVV4ALq pIzx3pJgdNjnPWmhF8xn2DceCcelchb2V42k3M82sXzmW1SRD5mPLYjccYHvj8Ko 2tneS+MbjTm1fUJLaCG3uNjS9d5k3DPpwPypgd8FVSSAAT1I707I9f1rKGkWeEz5 rZPeZjUMmiae0qOYScMRzK3c/WmBs716bhn0zTDcQp96ZF78sK4m8srW9ttRuY7E 29/bXIs4sSnDBGDbh7EE/lXH6kLqLU54bdpmXzbYIoBIAa7KtzjoU4PtQx2PYhqV ipI+2W+e48wUPqVkgBe7gUE4BLgc15h4w0mK1v7aKxgdEQ2afIucg3HOfwzn2rQv X/taXxE7W3lrFCsESAfKdkrjeOOpwPwqXcR28uv6TAcS6jbJj1cVFd6vAkcc0IE6 SAMpVgBt/vAmuDm04v4U8Q3E0BaSNbwQKy5Yqy4GB1+ldVpcSx+GdHWTbEy2MK4k 4wQgz+NMQn9vyvMwawjCIPvicHk+2Ky5PHejXDtHDfaY7Rn5jJdYAPPHA61qLd2E V0Fe6t0YckA8149ptvaLcSGPTI3JDMTlATlj+nFIbv2PUdCv7fXNInstKu4rmKNW ijk3Ydl6byD05JA9Rg1em0K7lVkVBEpVF3A9Nveub8PX+p2Om2h0m30lYLiGJkZo njcjcI8MOvHrWnYeJ/FF24X7Fo7EPtYfaGVsBsFgCORiojayuLQ7Ytk57VV1EBtL vAzJtMDgl+mNp6+1TnGTioL5lFhcl9hUQuW3LuGAO471qI8e8JS202oQy28cCp/a Ni6oibDGPLZSR/eHT869s714to3jq7vtesorfT9H+wvqFtbo6W2xykoLbh6EYxXs 5yCcYqIjucB8aFVvhrdF2CqLmA5xn+MV876c0qwFisZGc7pH5J44H5V9FfGOKS4+ Gt7FDG0khngwqgkk7x2r56h0PUFVHj0y+mPQEW5+X19qp2tYxrRuj1T4W3LDxPm6 ISNrOWQqBwg3LhF9hknHvXrbalog3+ZdIPLALb2I2Z9fSvGfhqbvTvGUVzqFvLY2 wsZUL3Pygvlcde+B0r1fUIU1fTr6K3vbTF4ibZBIDtwR19elZ01yqxpT+BE8+o+F raUxzz2McrDcQ+AxBpo1Twk8jIt1ppc9QGXJxWdqGhz6rrf2qaS0cxRyoFC87HXC Zz3Hesf/AIQbUUvRdeXaOnnLJsHUADB/HvV2ZZ2EWoeHWCtDeWeEyy+XIMDPXGKm S80Wfeq3du+MhwJQevY1jeF9DbQ7BLa5tIzL5kh3ogICliRk+uDVnSrWOw1fV5J7 dFW/u/Ph2x5LqsaqSfxBo1QGn5mkEDE8AB4A8zAxQk2jnDJcW+SMbg4yfbNV5r6K 1kna5sFSzhiVxcED5yTgrt68cH8arRa5oc93aWixxNJPnaBEMKQAeTjg1MqkYy5W 9QNVJ9LA2rcW5/7aj/GhpdMAIM1vjr/rB/jWNBBYxavJJFpMbRtatItztXY7bz+7 x6nrWa8Z1eXQLufRY7cTWszXUbKMW7ELtVvU54qwOpVtKdxiW1Z1/wCmgNTBrHZl Wt8Z6hhXOX3h7R7uxW1srS0jSG6jlkZVC5Cne3PWsTQxpn/CXamkgtio08BVVQIm G5juUH+LBwfpUSqKLswud8hsQWCyQ5PLYcH8+aUfYXKlXgOOmHFcZ4bsLOy0XTYx pdm80u1JWY/MqsGPP4AAVb8QeH9LttJupodOhWRgiLsU5454xVXuB1G2w3bswE9c 7hWdqlktzJwT5e0cKcjFM/4RXQ5FCvpcH3VB6jr+NM1OG4jjS2smNvDEqqvlvg4x 0qgKCaJGspGyTBOa8lt9AhjEqyXUDMWyArDgZbHOfevTU03UBNIxvLlt2Aoe4JAG D2rx7RtN1K4t2DRxMuSwxGpP3mGajWwHrGuMug+HbWS5fOoRW8cfkk7mVSwOSRwc Muc+1Yltr01v4bTWbTyDd7yjA8sMsBlvY4J/KuH1bUFaGytbjVtRlijXc6NKS0TD A28jNQx6nHHEyvJ5yFCipCRkDPXHcjj8TXmV5z5rw9DmlWSbSPddB8UwayrK4ERj iWRnLYD5OMgemRW1ft5emXjjnEEhx6/KeK8K0XUo5rgmCV5JHh8z9zzJvzk8NwO/ Hqa9sjuRdaAZ7VslrUlQSCVbZkBveunCVp1E1PobRd1c8F8H2txAdGaWGUMdTsJS ChyqgOGJ9gT+tfRePmP1r550Dx/4p1G/06O71VAsl7aRskcCLuR2O4E4/wBmvocn DN9a64qw+hk+Jb7T9N0Ge71WOWSzj2mRYkLN14OB6GuHb4geD44t8OianJGZFjBM BUM7DKjk9SOa7bxPb3d54duobBEku22mNZCAuQw657VyFpoHiGaCKO7s7JJE58wy ghmHfH4US3Hchk+IegQeUq+FbotJGk6CRUG5HbYp5PdiBTE+I8G65W28IAG3ExkD SoDmIgOB+JFar+ENTvZCbiLTAuU2rknG0gg9OxGam/4V+XjuEaW2UXHmeaUhJyHI L46dSBRbsF2YU3xF1gW8DW3hayzcvNHEhueT5Qyx4HT0+lOh+IXiS41w6THpmlxS K5VpTI5XAjDnA79QK31+Htsq2oe9ZDaF2hKpjaXGH6nnI/KmL4I0q3vTef2tJFdM cmZZEB5AU9fYAUtQJdK8S+JdRsDfHS9PRRJJH5AuGLko2DzjHrVX/hLL2XU7T/RJ HbzTFGkUgCsW6BiR0HP5Umu3Uvhe0W1tomks53wZlYEs7/ez3BPXI9DXOeHZLiO+ huEj+3TR5nWOGTIbHB5PcdvWvLxdeXtYwi9OoJmj4o8Uy381zp82mTW0kQVUBkw2 T13DoR3BFcpa+If7H8Q2UMEYkW3kEhjD8kMDuIz1wcnPpU2vMNR1C4ubO+aW0SXZ M82QwdQT5e369vYVyZtWvNYZ0aSOVVCqsZxtQg8sfTAz9Tiue/NVcpMznJp6HtXh zx5p93pluuoTk3gB8xVtmA4HLcdvet5fE2gyWn2oXkf2Zhv84xnYRnAOcV5R8P3K TNLbTvN9qjaz37N32WQsSBIO28AYYcV11xaappHhLR9Ok2/ZLawlt9QREDfPsHlk ewYHmvVozl7O8uhpF3VxPEXj2xs/tFvZRQNEokid/wCLfgHKgdVx39a8ktNa0t9R ilNm1xcgNIqCQpG5z0z25Gak1TXEF0tukgdp2CRK4CsgcYLMfr2FcnqGnx2cEM1r dG4t2maB5ANueAehrlhB1p3qadjCc3ex9BfD3XbPXr7V/tjWw1R5d8kUROFRQF4P Qiu+FnbOoAy2O4bPNfL3hJ0tbxbsqIbeaWLzFBziHd849sjr9K+h4fD+httuLSBk EhwDFM68AemeK7qTVuVPVGlOalG5snTosn55uf8Abqhqd2tkQqQ+awwDuY8DFVW8 OWhuDIlzqURwo2pePtPHoT1q3d/ZrQIJ5tq7QqlzknA71sWYD65fb5WNlbqqqSpB ZieDXi4S/m08vBDeqd6ggzBM43cjH1r26fVtK23AWZmKIwO2M4HynvXjuhXS2BeS +vrW4tygGYXaUhySRkdOm7mpd7DVuoy8fTtW1e7udG2SREBXhdvLblwqEqep5PA7 Lk81m2dmYIgVDCOBzl2A+Y7j932JHesyaeS5Espto1divlGIYywwCcewq5FcKwdY naGRGUs0inacngY79RzXnVoyt7p5spKRtaPfTWEMsK2sMt3PN5ZZyMsBzhu2Oc5r todT1Sx1ayjWS3lgl3GWGxGRJGBsJPfgHPr8teYPFMILiKDTJo5Q6NcHBO5ScHHo uRXR+Hrua31FWSOeOeIsXa3wWK5G0Aeo6H61g21qnqdFKdvdZW0HwT4gguNNuH0i 4VYr61k3OoXEcbtuP6rxX0Y/DkZHWvmzSpNbkvJp9R1S9mjjntvJBuiQpa4UEED1 X1r6RfBduO5r14O5umrGX4juLu10KeWxkjjuN0arJIm8LlwCdvfg15bL4s8Uwahq tteeI4rZbOeOCF0tUG8vjG4Hp1r03xZbSXfhW/ghtZbqV1XbDDII3Yhh0Y9PX8K4 GLw7qslwXHg8OzndJNqWqKzSen3R1HrTkHUz4r3xLql3Ci+NLvyniLkRKqk4JGQQ OBSQ2WqXOo38V3r2pTwKsnkH7aV525QcehzW7a+FfGMd2zx2/hu2tCSVtiHk28Y+ 8ACeeaztbudQ0m4XTLp9LEmFLyWlqUC56YLHnOMYrGtWVKHMym7K5hanpGPJR/ts +bhSzNcu/wC78hSc89C+fxqvF4chfxdLK2nzPpySqYs72XaIgB/49n8a67S3udWW Bn8U3Vo0kqxJFb2sZXLZAGSM5+Un2re1LwvJp9n5r+LdZd0O5UknUKx64woGBUxq xnT5kwv1PPA/9l2kdjLuhnDsWXdvKhsBRjsB29M81NpryaTd3DaZdSskOW3R/KGU E547+mO1F/qK3V3GbeCOCJZQkIaQSGQt94s3VgWxx7VDYRQn7XE7osSjieDKv83D bM+6n5T1zXiOzm3czvqM13VXu7GGQ7ZI7T51swApDt0dmHXbnHPNcudcNpHPAba3 luWOd6lsKeMD3AH4c1q7XjXDRkAxtmZxlVCnLEj1C8AepNc9NYzrHPDHIouHi8+W SZwDED2x2JG388V24flnfn1MZyZ0nhLUxFrlrrkrs0kUXliCL5QSPlQH+8B1574r 0DU/H2q6f4hjuI4Xm0t4/wB9ayxhXj7YXHJ7Ek8YI9a8ns1uNJt2uXnL6jAI2aMc CIHsf04q1q81758Ul6XL3Kj98knzuvGUUdunftj2rRTmptR2HGraNiLUrmPWvFry bY7C1lleZHYbzFxltx75PA7DNUFuLBIvs1nf2zb7tY988ZxIrbgXP91Rgcdc81Hd NYy3ENg4fMmDIVc7t+T94+w4qpDplpazukW27kCiE+UcgyHnd9AeOPSt42dnLQhS W7Oii0K81bV7ePTbGGeMyqJII7orE2OCwbqBww+hr6NtdBhtbC3tbaa5t0iQABZN x6dyev1r5fs43OptYG9jtrqJFWErny5pAcgEjkbhnn1Feg+EY31C8ltjqWp28YtI JyY7ttwkZ3Vhk544HHtWtNtbm1FpK57G+ly7wU1G4UjsQCDVe901bi4y4aQ4UE/Q YJrzfQ7zxHPpDXI8WXnmLJMiiSFHX5JCi5454rvtTt7iWFZJr0RwxR7pJt2wfd5Y /qa15tDXm7Hnl34z0/S9R1zStRiLX1vMyW6Km0NGeOT6gHOe9cevhtYdOG2C5c5Q LhyuRhuf1H51i3j3er+I2RGeY3QIaVoy58sZIf1xxnjtVyxjF3YsralFeu7hibqR gV2grxgjjnj8aw53FXfUhTu9Tl1vPtGoSmWAMzne5YngE549OavWxBjA+1Ltyd5O d69gAOn40UVdVaWOOcVdmj/a2oiH55DHFcfJuLfNgcAfT3966HwdDcXNjdXkMUtz cLKh2wOMuvOQV6ngYJHqPSiiuPlile3UqirzVy/o/wAO9dtJbhp7qxtUleIkXE+G /dyiQHHcYGBXsdx4g0WCRzPq1ihB6NMOOaKK7oaLQ7VFWOe8S/ELRtP0G9m03ULW 7v4490MJBKsdwHOO3NeZL8YvF8tzPbx2Gm26xrIRL5DEHaCcDJ74x+NFFMZmTfFv xzNpFzd/2hbwPDNHGFitgMhgxOc+m2jUdf1W+tLC9vrl7meWKNi+0YmyxBHHTHT6 0UVz4uKfKmZVHoRNqEkjyQbWRtrIqo5Uoynhs/Qfz9aSCO9eGK2vlDTi4Mao07ZR Qmckk8/NyPWiiuL4VZGUG2Pvr+Gygt0HlNOqhV3N0dukjHsAB27mnaY5Er2iPC8m wTSHPyFsnLcegAwPeiis+SPsOYTZR1HXVj1S6unkJiFu0VvEvRgeCSOgPU1gTTah qlgIlhy5JklnbgyjGck9wMfyoor0aUIwgmkSmaVnm2kVcsXeIPctPyvPKg/ofypu tyoZllmlMewdVYMS3AJz6UUVMIp1EyItuVmZGlX6/wBpJJ5ck8j5UKOr8H8+31qu gvYpVjVGiI+aUL3IJ5I9qKK6/tnRLR2NbRLY71uba4aO/jkBScEHg8YC92JPFe9e EZNN8Q7ZbW9ubLVbaER3VnNCnmDGeeQCRnPP9aKKz5nzjpSbujXh8Hy2dr5FtJaN EWZmTYydTkkYPUnk1yfxMl1bRtQh1qwlmjRbZrW42xmSMkgfMVPGccZPpRRVzScT WastDyTV5lS8z9pvUu3QN5j/ALscrgkAdBjjHvUOmeGdVv3ZotBuLzcu4hSSF/Lp 1oorCMnGCSOZfEf/2Q== ------------Xz7CgaPnfC51a1HHmiVONC Content-Disposition: inline; filename=image006.gif Content-Type: image/gif; name=image006.gif Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke47-filer/image006.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlhJwIoAXcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEA AAAALAAAAAAnAigBhwAAAAAAAAAAMwAAZgAAmQAAzAAA/wAzAAAzMwAzZgAzmQAz zAAz/wBmAABmMwBmZgBmmQBmzABm/wCZAACZMwCZZgCZmQCZzACZ/wDMAADMMwDM ZgDMmQDMzADM/wD/AAD/MwD/ZgD/mQD/zAD//zMAADMAMzMAZjMAmTMAzDMA/zMz ADMzMzMzZjMzmTMzzDMz/zNmADNmMzNmZjNmmTNmzDNm/zOZADOZMzOZZjOZmTOZ zDOZ/zPMADPMMzPMZjPMmTPMzDPM/zP/ADP/MzP/ZjP/mTP/zDP//2YAAGYAM2YA ZmYAmWYAzGYA/2YzAGYzM2YzZmYzmWYzzGYz/2ZmAGZmM2ZmZmZmmWZmzGZm/2aZ AGaZM2aZZmaZmWaZzGaZ/2bMAGbMM2bMZmbMmWbMzGbM/2b/AGb/M2b/Zmb/mWb/ zGb//5kAAJkAM5kAZpkAmZkAzJkA/5kzAJkzM5kzZpkzmZkzzJkz/5lmAJlmM5lm ZplmmZlmzJlm/5mZAJmZM5mZZpmZmZmZzJmZ/5nMAJnMM5nMZpnMmZnMzJnM/5n/ AJn/M5n/Zpn/mZn/zJn//8wAAMwAM8wAZswAmcwAzMwA/8wzAMwzM8wzZswzmcwz zMwz/8xmAMxmM8xmZsxmmcxmzMxm/8yZAMyZM8yZZsyZmcyZzMyZ/8zMAMzMM8zM ZszMmczMzMzM/8z/AMz/M8z/Zsz/mcz/zMz///8AAP8AM/8AZv8Amf8AzP8A//8z AP8zM/8zZv8zmf8zzP8z//9mAP9mM/9mZv9mmf9mzP9m//+ZAP+ZM/+ZZv+Zmf+Z zP+Z///MAP/MM//MZv/Mmf/MzP/M////AP//M///Zv//mf//zP///wECAwECAwEC AwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwEC AwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwEC AwECAwECAwECAwECAwj/ACEIHEiwoMGDCBMqXMiwocOHECNKnEixosWLGDNq3Mix o8ePIC8+gPDAwsiSJ02SVIlyZcqXLmO2nMmyJkyaN23K1IlzZ86fPoP2HMqzKFCi R40KVYp0adKnTqM2ncq0KlSqV61K1Yp1a9avXsPOJHlwpEGzBdESVDuQrUC3ZM+W nSu3blq6d+2uxbtXb1u+f/2+BTxYcNy8iPsmDry4cOPDiiMzluyYMuTJmCtnvqy5 M+fPcEMTBj1atGHTj9l2Xc21NVjWr12LlQ17duzbtnPX3k27N27ev33rFg48bMjj yJMrX868ufPn0KNLhx68+nDrxbMT346d+/Xv2ruL/wfvPTz58ebHol3PmL1j94fh y29P/339+Pfn29+Pn7/+/gD+J2B+BPpXYIAHDmjggggyqGCDED4oYYIUOlhhhBdO aOFJMpGlXoc3eciSiByGaCKIKH6o4ognrlhiiizC+KKLHspYI40lxogjiTfq6OOM P/YI5JBCFpkjkUcayWOSTC7pZItBNgklkk/aKKWVVe44pZIwTeflRA88kMCXJIlJ pkYJwHXmmmy26SZz6JUnZ3UYYIMNNOfZJoSdyuSZnlYX2AnNn3EW6uechxpKaKK6 kXZamGKGCUGa/FmGmqWljRaBoIrBh+lpAwWKDSuXblaqZ6eCtoOdphz4aWqZgv8q K6yzvmqrqbEi5imutfJK66+37hZXIq3Yaew12JgiyAxLIrroTBcUawpPkxpZnhC0 JOvstjmJSmqHY46pKLeMPkvuatWKW+65iFI0UiLGxitvsm9SJCqeB616Z3L6tlov RDywilC//xZssEMEH9zcbRdka2crrVzhBQ2JDGIsNFiYO+5LDdNLEwTHCqLxnh6z a2ig15BqU8d27mHyuhvDLDNKLGPjcswag4dhYfomm+aLYyYyaIZEW2g0BKJG456o Ah/9oKimaLjz1FI/kPBhTNNLddFbO8111V+HzWDW/oLt9dldY3ilehFke40g6n6Y QJTVaonllmuz1DErMUL/4PA1fOCdpY5CSDs4lYInjqW3M0agiLFXpFj34VxiKS7d itutOeZ3d66545B7zvnmiIteeksSmcGqmhB9QQu+B9+bEC3R8MFv0wordPVa0Uaz h0Kuw85c8LkXz3srvhuvHFggY3NNdiRPi7NvHbfaU9zcRj8zuSirHOLlN0X/cklJ T2/+9kfVPf76rzmaFtS+Sqav8Kjmeqtnm+4b//71C8S4/fxz3/1IcrVUjWR+/QNW ZkjGCgUmcIAGBOADAxjBXk3wggKkYFpas6prRO062stZdqKlrfPNBFslRN+h/geb EL4sUMgTIftUKEMTkisiqsOGICqClnvtyiKssxen/zoSxHzh7iFFxEgSDRIwreXK h5vhiNXs1EDPKA9MSMSiQpZ4RYaApYNRo026MJCtVoVLfRwCX1TO2JUzstEk1QsK 9tLnxskhxYU5YSNZ1EiVcFGrjnMMSveGgsY9TgqFZkzXGhXJx5qcMWmAbNZIIjkV RorFkpXkIyarVMerFHIsmuykbCjJlE8q8jdU81aG8jevVuJrJDks2338ZqfIGchq 8IrXNVrBLP/ZSWmMmd+AdOAKeXmQBv+Bmn4gYadrZCx/gDOaw2zHHmIWM17REFl+ CtgWkvXpLaxspbxe+ZeREHNepqCBfcIpzovhB5fGjNgscxkvU2DBQTug5y9Nwf+s +agummT5gryiwc937qBY8WpFxvLjzcnk8HdvodhAd7izfM4rmwT6p+3Ick2PES1v HGoeNiIH0ri0c16lcMlDrRQBeEXDC1QSqTjt+YC9Ec5wLdpBR1sZDU2epHAeBeXj 7rTQBww1pSDFo0CGelKSOomFImKhBWR6UmwgtUYJ2IHDWnmNaPTTQzWr6qBGBAFm thNjSdLnvK5xhSD1bKbIFFIOSWqGrc7rdyG160BbACOpcqiD2qRlO/GqJIGeNJtS mutSdfnBzKkkdb/sZURoQFkazK+ymFXnQMrgPH81xG33RAgsj9UKL2CBBl+gJ+Bk Z0QnIoSp2ZyYFwaxVbb/JmR3BcmhMwkiqmtotiGPe1tBYCsIQVDWC/rc6MCOSJAm elYgmL1sZil7EOLK9gsd3W1BokvF6VK3IH8rLQ10kIhr0m8gZk3Wdc27kBxiI5un 1cEgOhqN0BqEs9F0bzYHMd94URQCPYtGaQehT68qxLkI0SiAjSVgQfB3p889iH5L e9rUHivCBcGv7ZiKDYgp111iYdk1+Iqun5bxRjJ5qFVAV19Cuvd36gqXbmlbspco FXVmhYYXYjypHQz1Gv20yY0tkACStZgloHsbVJoH5JpsShBYiFu1DDtSQTrPezEZ JOFOjCQim5UVUcaqj5s5A2qVz1pGZRUNeKyARLQV/yb/hIYex0QGbfbkx5HjsWDR KhMUXiGHYK5jLtlqAVbmOV11/SVQtAwTlAlCX7YVtLFu5pMLzKIVfOVxAnQbOJ7M FdBhDmSJY9Wza0AUQPIbomT++d8oMlO7+MlhNGzZnra9V9VYo6KacgiNXqoGAkMd mmP+V5AmAs49gHbfA7Q3K87eKTTcHAhuB4NARwU7rnIJdmcY2JiOQeO3hxmTY/Jn 4LO4BS2yFndaRmLWPrGlgxZzInt4TcteX6amDnuuWqZNQDvFW85z0e09QyOpTiVb LiiL9wcdeG/aaPVidvbKkF+y0qlcwKUw7RA0o7CUBHQsGik8YRl50sRvHyUCxf9U cp9HXqKHI1YntCT0yYMbOCshmebd0vVO/OqSibukiaxAplFsfWydwFBpSllVK8J4 lYqHBZKSFIjD3txzO3HZJxF4dcpJ7GlkmXznOqcJ064hZ6UEl+k2T4kCpu4TksHL enkCMYePyUWk4Rohzsbw7JxnX/Da6cMJeUAT9WcQfse87wlhdkF2V9Nmttog/9R7 QVg7kVgiBMGtlbzdCb93WAce84WnIkOCi/jROw/wDnEbrXUn+slfDNxnIVnLGALa 5bq2uceSrGirXZG8I4Rp9fUIKnVg164G+SiIZIqKn8LijNnEuUJPimCtJ2SBiV1Q SyZz9WvcMQ8i5eENRMr/UPEqG5SNtdFX7gmjVx5yozvv/EuJ+fFXcmai4NfOVSlr LcUiPuZnC60sgULeF38OE3RNgV9o1xLrp4CTVhVrt3+7wQMsx34pgx5pgxYJoAMc liyaNR/V5k/OQ1H/oX+25RjBFVgQ4mzANGyrExivNnAEQnMsmCxoYVYLh2qqVx+2 Fg3YlkrZUkXxEW39Jm9/8YGTEVy09h84Fxgl1yCW9yDO9i0WQnoMAmyzR23NpE5K 2IL+IYRTRIRvcVkMwmpgY2vkhIV8d4H0UVJNIi5lgFDvJTI/cmMkUnFR0lLvlXF5 1QpARjmC94M3FVRw9IPRxyU5FAg3AlRwF1xDAyX9/3IigTIL35I5Uuc8IQJVKcFz P2V9S3IBxfR1a2MGxbJD6NdVNMJKhLU23Qc3WEJLwJQ3YGRj1hck+jdSdNM8rxhV YTci9ZcloogNiEiJD2CGhbiJo1JUplMkUrRgzYR6vHV3B4GAD1F7rjcqEUF5i8dc m3eDLzIYIwE/2ag1wcZF3gZ7BIGEWVQixJh5l6eN0gaNz6g13Yhi4BiOQKgQ7kWK DvFjN7gQ8DOP3Yhb9bgQMsgQO2iOEAB64ah5BjGQW4RiroiQvEdEflKJITgUyXcU y+cUzUcTHTSJVhFHOHFjOSQIX4AFpnWSKYmSWKCSWABo25dS+NVTWlGLVActZf+k A+ljFomgVgymfunnfhXIE/3nEyW5kkjZkix5kk9YE/WnFM72XqbQSDChAOllM2i2 YB6klEnpkippWEhnYu2XE1ZYZU0Rc0A5lKWIZXc0i0exA17gCnAYL9Cgk33GKs6S QRhUlt+mGROpGaxmGCRoX2ZRknoJAfkjPD2kcwThXlUlTme4jT3jWaUybSOxJ8Jl bY/Zl2khhMyodwc0RHARlY/JU27BbZiygelUKYt1YVqYYKXZTvf4mYahYKayjpDB b19ImXhBbIjhkxcFe6EpjxLUcBb4gFg5km5plLNncRgHE2e3GiQkPexHnSVRi7GJ Tuw3l9jwCV5hhs6XEvL/JxQQQGXI0pMoSQMT4zY5NyrtCZKyWGMxUVbcmZ1jaXcx VJPFZ2BAkVVqZU+NRJr2qWhVB4xRQZ+2KH3sCXbuyaDwKRQZ2SFl+UsDhpIz4Dqj UowmQTJI1S4h8ZehAo8Z5o4IQY3naCePxxDYSBDThoRp8qKRAqMyaiahZyys0DPO mBA5hHpxJFq2FoIzIGXDmC08eBAKyaIkunnndaJsNaNOGqM0WqOzyRAZqE8AFXit 6XhuEVxRAKVPOqMNmaTDdXoNgZsL2Y63x3ppOhB/w0+Sklfv9XtiCkTl4m12KXL3 ORMbiRQdWRMI+BUiuX3UZxZmdZO+IXs9xYx9SBXk/wYTnFU7Q8EyidoTaCmUbKkS CxiAE/gxhUoeT+lJCaAIW0VphDQm5tlYKvGocvgbEUoUNnmgRJqWl/qNQfkUQzZ9 a9aJ/3enmpqnxKGGC1J77GGE9hGYEEKCSSgQT3ggZzaD3AgBxmo2SqpuQ1VuEEJ6 avF/IEic74Gb6+GFXsiMkYkWeSetZtGEYGNWuyUgI/E3CzUQhok2wylL/KFRAuKt bQGuuJNMXBgXQwV360Skr4mG9AqsKEY6XAI6YHYkdEhxzXmHz1kjSteIVmJTM6KI dWgnHXo6gXhVwziOVlKSvUqqIsJkXAckaNkhmEh/u1giIbQksTQ6QYIyYVk5H//y OLNAsTSCnNbJjJPohyRCMsFIi4V6iwuaI5q4eT/bIhjLMf8XnkKyN8VIEkJrszJb dxXxagi5ogehSqmXhpMnsBDBtQIxbUmjEYzHMgzpd9FwosEHm2taEGaKpHF7pHS7 pCEap2jbejx0LwiZEEkDbuWIEQ6ZEAW5EAdppCRqeOx4prT3XhI5pzxUp7saPptK cj/Iqz/xcVB7nQ5Dfk/xr223nB97kSBEugKIf0Bxf9f5fqvbWWepaJYqqxiJlz+R ZJ0WHJ86G4JFUlrxOEdmFlNHHK1aFGXpu0BRqWtJu1ahVLVIqjxhp+FjuxVZQbCi L1X0bnyLGUSHeHAhcIz/4WzC1hg/qph5K4WNyYkYtJgNmlvN9K6gAY7/5L0nipV2 8YWcuRaeqZviakWWt74GgZoatFjOlCqD+RcHZ71lq43fS6a3+X8dSLeg6ZmM4ZsE nKLD+kvCSZuHWSrPYpHI6xLVo6HQiQ2zkIBCmYc3sYpQ8ah5WrxmgQ3SkJy6AcMC kWNxRRQPCGSgk072B7tCATqW6KDvubllRMIrIVIhXBubkp+4IX9RgmTwUpdOa7q3 UbVnCQnFYqhkebRO2bIs26BTAcNDNbQhIlgGGJOMIhFcRG8IQXR/S7dFqhC1VXrK +kvwu1zX8H+2J3ng60W3laT51hCAJSopWhAkg7dk/+Fe+Yt7ccu4cLwQzlaCFsG5 QOS1D0G2fyxEcWsQh6sQc/uOdSu5ooxh+rKCcKu3YdrJIhEWxII4sta5ehOd1jJ9 yvhLqxK88+kwOkYkHXQKjzOoBSrMLYFnfiioQYGKUYdvyfJqZZa8DZgTHSS7yzu7 0UvLQ4GHEKgjyzxVn5uVM0ISF3CCL5HDEsp2NGGVvxRxbGjDnLrNyRur1lzNtkq6 3YeqJZJDn6i5VHu52DE1rLSa+PFwprsfAvcfPYMxjjFof+Y8yVoYbbo02sZM48u+ zzoY6VVa8uFjFZ23F00WkEZN9WFWJ2YguqWPg/GvqsOZ37qv+erShXHQ98FUYP+2 H/mUvcHUTA8dF7RjXEFYgIWRdW/TgwcE1J6S0TDoGDSgCAAL0k3zH/aaH/gahjA9 hLzJH8oUGCftHvkGvAPr1NxqsBx7EmWwUx3WCoLQCmqF1jQiWF2V1nw4f8NpLKfQ CvHmPH0IWEQiWKwyYHfdVQmAh1SciDiFImuN1nbtCvSlhx7StCgyyV/1IYHiNqpb JLClUPx1YaHqPHKttECStMLbTNkEMYtaIwIKMWmdCLQAh3x2E0KcLHZNC2kseNiE 2HM5qWSRNToU2x3lw9ysAHO324Igl7oU2RtqJ2asjEUbU0eri2LMi2GXJY6NOnbl YF4AMcaCiI/auVSL3Fb/O9YRMRIYWlU+/bXGZMcApleafcfYkKNtMd48FVjMNMeO K1rp/ZgEFbmsPBLVGscWqch3AZwPE1r4Zcd2KxAH7nfnLRcEfVLHFHg/qkv2RTHq fWFuQV7k3RBZZdbiVN7xuLYD8ckJkbhMRKIJ3rjV1U6zdseeV8og0T4Z6DpwOIqs 2EaKMOO89EcWli0QMzFzE5pKphRjQkw4HsKcNdsFurFytAPYNeM6NAjMQpUcypHj aBR2uGQ3biwQ41QPkGhcbHdqmWW1KkeKQE8Q88zgogMyruXYQGBRXkquw+Nvw9hj Epc4blxUOSlloNpE2mGDkOc0IW49iQ3FVCyovWNL/+LONjFUSwxz7DnPYh7mbWlV S+46hf42NW4Bel2deWm9kDIpCXBGADxJb4oXkBIpIVUm6pZAP4Pq67bq8WEmqTKj qd4psm7qt36/uQ4rpD5Jr14Wrl4Zwb4YkxTqqNYWkvIzk1JwvvKi1WJuYeLssK4Z pA6jo77s4VLq1B6llhHqsC4azi7sym5u465su74X1b7sBkEpdxHtA0zsM1RDNBTv 9G5D9j7v9y7v+l7va9xF/v7vAB/wAj/wBpPv/L7vBp/w+L7wCM/wB//wJiTWYiPx 8jrx5mrxGF/xGk/xHH/xG+/xHZ/xIf/xIs8ebAi0jgXeJ5/y393yK5+ML4+wMf9/ tS6P8jBv8zKP8zQ/8yqv8z3P8jxf811C8ERf9EZ/9Eif9A/Z8EwP8Q6v8E0P9U4f 9U9f9cKiwO8OQcWJ9QBsQR289WDv9Vz/9WIf9gw39mhv9lpf9mx/9mpv9VMf91I/ 93BP91R/93IvM0q/93zf937/92Ri93mP94Jf+HV/+ISP+INfSiDf+CX/+CQf+SM/ +Y4v+ZVP+ZCP+Zaf+Zc/IEH/+T4v9DcP9KEP+qR/+qOf+jmP+quv+jtf+rDP+q8v +z8/n4B/+7if+7q/+4Cc+L6/+Ib/+8EP/Io//BGf9m2/9m6f/Fnf/F2//NCv/NLv /GQf/dSP/Nb//NOv/df/v0HGX/zgL/zhT/ziX/7k76G8n/7qv/7sP/Dfb/7vf/7x P//jT/++r/n43/mcv/+b3//5z/8AAeEBBIIDCxIUiNBgwoMNGT5cGFHhRIcSK1KE iNFixosdOX7cGFLjSI8iS5IEmXDgAwsrVbZUKRCmS5Y0ZdqsGTMnzZkvcfZcCfSm TqE7fRL9mRTpUp5KmzI9+lRqVKpBnVYdOtUq1K1as2I12hVsUbJXxZ79ijZsWrZr 3Zbl2hau17dm5SpFmFfvXr59/f4FHFjwYMKFDR9GnFjxYsaNHT+GHFnyZMqVHXed mRnz5qyaO3Pe6Tk0aNGlSZ/+nHq0atOsUa+G3Tr2/2vZtWnfdp17tm7bvHHvBt47 +G/hxYm/fph3oXK+yzEy3+vcIXS90pM/xz49+3Xt3bl/tx6++fjo5Kubp55+u/jy 7c+7V++d/Xv68cGjX49fvv778PP73w/A/ur7j8DhfEPwQAWNS5DBBY9rEMIHI6Rw QgsdxFDCDCvc8EINP+SQM8tGJLFEE09EMUUVV2SxRRdZBNHDEGeUscYOb4wRRxp1 tDFHH3f8sUcgh6wxpZOONDJJk5REaUknm4QSySeljJJJKq+0MssptaxySy+7BBPL L8UMk0syz+SSrrnGsquuuNxUs8011ZrzrjfrhJPNO+Xkc08/4/xTT0AHFbRQOv/7 JPTQQBVN1M6nXoQ0UkknpbRSSy/F1MUgeeR0U0+J7BTUT4UkNdRSRzU1VVR/G9C+ +Vzl79UCYRVQ1gAJvJVWXFudtddcfeX1V2GDJdbWYmNFttZkdzW22WV1Ve9UUaeV tlpVqb3W2lWx3VZbbr/1NlNxxyW3XHPPRTfdv7rNtl123wXX3Xjh9bZeee2lVzQz 9x2T3zL7BfhfgdEMmEyXCB7YX4QXVrjhgh1O+GGJoWw0T0YLTSChjCvGsyULaNDh YpEdNZQtCHZAtGSLZYIgZJU7TnnklVlqWaodaoZ5UZJlzpnjmHcGema4ztWhaKOP LrrEC7C5ho8SrTsI6sL/FMEmGkxpwQaaEw8eT2quy5N6rwiwwcaUviDJmjCbwP6O ua/PCxtuv9YG7O2o21Y36nsZHJtsv//GRplshaDlmiuuPXkGGkbTAYIvQL6wDGxY cRnf3Kg2W9vGH698qJMhX9zzHUDf6vOQQ5/tAqz36AwCtKN5rfHRK5+pcR0gV42g 21H+6nPeg2sZ95x8p4Fz2Aga/feeglc+3xiPVTZ6AstIZJBEqI4mEe0HEUR6aCFY +hosvP9Phy/IvmaGvXZwxe9ovBjWIKq1hp7ZZ6lmxdno2ff7mlbGz8sOsEa29z1E gO6DXwAHWDVBhM49ESicIKyDuV2dbIHRkGBevnDB/wxe5IAEBGBCPli1EKZHB5Jj Wgkh0DfAma08I4xGCAcCQxk+C1j6M9DeIJSxBAiBaTyEwMZUxQOsXUFUB2xF1bxg lR2QTRDaY+CEJMeKxelQNRdIRNlU1URsaC+LTJsBTJYWjVZ4AW3YMOJAwldGSBRR hFUroyKw5jTQXKB9e/CM61oBDeAc8IlZvEYHzeDERJzvGqYQyxq9QDU0JkSRjEyj aA7YPlZgYSc7SKL1vJAIQWTQKI8kWxrBx7Q4hnJe08pbE2PINvc4x24xCV8J6ea2 7RDkAq0QxCCvQYO8QLBsCZkfLwVzsEFaTW5sc2VMqMM1u6GNFXfry9s2opcyiP/S ly6EANYQSZD5IUSb8kvbCpkmSKYJ0y8QDCQ0IUBBwFwTmFnjpequwbqBSC4a5szL N7lZNW+WDZzG7MsFZiEIQ+LzZP58ZT+3uU5+EkSfDAVo3iZiuRrpMow0uZ3xZjI6 XnLUIBmFHExM9wAiGk6kozNeVpIHsuDRbitNhIYlYdLEStbkgJEEDUpBNsXOBe9x VVwJSF0q1IPtQH0jbQlIgcpQF6a0dE4VCEc/t1SWCLGeZVucRcUYRa2qMYrYG17h EGka1WGDnhZIHFpfRxpVWlIgRESjBc5HxZXY0aya8WH6ZDK2QD4gr+pjCV89qS+Y LvEmZrhG/lzz172O06//YGxsX09JKogx7ElBqJow5cdBXg4EbYJgJOsY6jdswnAQ KURI+9zXQYJs0H3F7OxzMKtXhAySj/n0J0oc97dodFOEC8QqQkYo2ZMxkmmm6Gws F0jFETYQIVRrxfn89j+GnJC34/MsNkBLNtF+BALFHMggsfkAX3ZPvAopL1Mnws6P oDODhnQh/ozkW4OI1XW/ZAjaXLiQQT7TIOm1LUPcaRLYPkS8jUNJgP+rze9OTsBY 697ELAsmn+lMaDSxKEMGKIhBSO4asFPrNQqHDUTAD2vv014Gm/jhTX6xkQ/AZBmh SNxBareQTJscVV8CU7c+AIu/rGsWM2cyRj5Rulg1/wgpN9k+5MIYwoWcxUX9WMjC 3RYCOG7FjKWBtUVyVyA/bp+RsaZXGGMuEV4YcxhdJ+JrkNiwUomAkNGKNcXSrHDP pPPB6HzfaGwMAgpYa1tuadZRYjBja+ZjWSJAwZosGhuBUK9LGK3hVtTZoZXOZmLD qmm40FSm9W1zKwL5Zs/dedN4rrSeU/2yn114KakkYW2rBtiDppOhhzRI+ETZT0tT TXwHScADMsbOFdNzhScGTIEVqhdnAoaLxi4rQCM4kATIc3y2fQDX0BaIbJO3cE6L duhQGI2jYk+YZzS2Oxv8zGDfN77HjRvyUBuBz+oFf/TWrr0dvOIOHhCbfUEnH//C 173n4vcvDM6LfFeMXQs6WC8Q1rfZ6p1wICszL3k1aCJc0YoB2novEy+42SBO8X9L 1HkV6qovz3pV5GazagmACV8RiTrCpW8mNT9cUE+mg7VaQHJNTghPOcPjRlMN0jlh dGl+jjoICF2A6bPdmvNXYyx0bmmVbFnLjE4QeLekrGcdYwYxt1SY8jKCNdMBTc3+ ctk49MOgHqtBIJHYTMedIHPn44/JqAM5dn0zZRUELaJhCiHyuY5Gn8mPTTFnJ37h tE7MTN2DwmfJs2zuVtuB+YonPAsU1io02NgXsojB0FSeZpc3vVqrdvIi4fB78RuP KoUZS+WsmJfsJci4BeH/sv7qhfbIU63foGH2Q+olwPVhLEL0uxz8sQfhBjk+CqvW wn1iA5fCrHESCUg2PvrSad70+NMB2HyFrPgKS7O++9B3e4Mvc5/3VH6+Se7u9eJ3 By723+rM40sCGhT33LGvvNCvgpuus3uISdsns/k/zEG//sEnZRsJhIu4CUTASLMh 2CMf7aAoHMkwkpoFk3IJVYIftLmtnNABWmgf0gOrm7gpgjADCBsEGgCrC0CblWs6 JCsNEXSJn1OJHxME08C3o4OJKbq9JOK4RKCFI+ygGSM3n6saWkDCI6SFH7wyyfKx JMIjr2oFPvAxOQuKscGg8OmiJITCKWwcEgSNfSIz/9UrwTkrPjRkGbE6mC/wAi8A wx4TDbuKBqaBnfzao91IOvKiGmNLgB3wgkGYgacDLJHCu02TuGhItPqaBbMpg0Pc JCwgu8n5tM8AL8+BBEgMq0lENEfcwB+BtVU6tqYxvnD6P4PYAXOzJ3yiva9LCNvi pWbLi2JKtnLKxcxCiIDzDvrrRWOCqW4LNmZyHAazrWA7RmGzpTn6RQOsNQDCRYTA OHm6AmEzxpALjGIyoryQnOFDCGu7QXF8xl9TjuwqOb5AJ1NYsX9jL6jpRIIAxolS L4cIR80iR1ssCHKcJYLAuF18Jofgxy8rnPHJx348SIlyGyuykK5iqtApxPaBtP9R nAnQC6KSugK4MrYH0KXDGSMudKjVk6usebMfo5yhy5pNvDLSEwhdckXFCY3zgYY3 u7/JCZkWnIqMIcKwwwmu6yuv0z+W8EmGqqkgcjQXMjWduLtriMTe8TVaW4kDMja1 c7IXOyi6Wp6ovImQ0YyyMqLzIT3V68PEoSq0GqeNKaaLUgnrqqmkghydzMrFkUua cqnO8DyTkUO4pEs3miGcvEpRssrJ4pHKMkyRwCz4iypt2h3scat4tIDdAxl+xB4v 2B30GZ+yMoXbQaGBtCtW8AKQYST6mabZOqpaVCIaeDqCWziKOCDQFE3uK7hrsEyQ SZqWCc3bWb4Gex+QsU3/g8SG70vFflvI0aIc1fQww+K3orHN0IlHivA1yTSaf7LM 1aTOtJs2gvgY8zkxhlsnXHII9xqIYNqngWxNfExNP8qLovmCFOw3pvk+Xao6fpM1 8VHNcTqSAnNF6eS7WZM3dJTP+/Q4+Uw7/DzMiKEwVrOwnnlJyKK2MkhBvwFNO1s9 mRBDI+wgWjgxOHKj74rQaGifa5hK7Uu/LNLKn2grq9A7v2mgq8I1nfiCJAq1LoKn zZq+PRTHM9rDaGhCH/OwGy1LeAPOLBylvroAqjmtPSQbXHKJI9vRuHK5PjSK0VJS HCOuNsIGaagaS8umDY2G/Jmp/mkFqeQBU6IJWrzK/810uUSDr674sb9p0ZdsM7Ix hSUawq67r/QjIz/L0yT6UqtaCqK70zbT0g+jNV1aqDPyU1YoPEWFIz/jmVZj0NJR F0xCBHyCMQjNstAER/BECPNJhFbAJRWiHlfgJAjQnhASvU1FVeeKKk1NBCw4Pr+4 v1YwqIH4AkVg1XHUHoMqiB3I1Sw7v0QYSIQQvY1rhUFIIB3QHlMVhNOcoWbd1HgK 1RJKVV611dyLVWYNVUEwrIPg1o07M2EqA0/li3LVuFbYOGQtIerJMtZCCHc9s+XA JE76VuGCJ75QhFj91WptOk/FokTw1YQI1jLSi3odV9/rVXAM1Xndi1J1WMGoVf98 AtWGfda8CFh8gth7jdeG5ViGjAqHFI4gSg0gMgpApTaS3QqTtQBANVmV7Qkg+rm2 Q1mYYFmXqFmcVdkgygwgclmShbmVBdqY+NmVtVmNgVmhfdmUPR6fHdqcuNmhiNqq elpGxDXPgNSW5VmmRdqm3VmoTVqpjdmq1dmpLQ0ewlqgxdqxndqhzVnClJD6eT25 vaELpNuLkCeCm1vXq9sMvNu/5VsMZBZ0gla7DVzANdzE9dvDZVwbKkW4PaVWDc3R ObEWgNzHxVyRJY1sirDL1VzPZb1QAVlyMa7pUqHRRV1IibfUZd1zCd3XPaL21Lgn WkTYzVzb/dzbBd3d1d3/1kPQCQPeA5WSbAsi4pUw4UXe41Xe301e5l3e4H3e5oVe gamw6lVQ643UBZXU7dXe7sXeoJlU8OXe73U18g3f8r3e9M3eR2nd9nXf94Xf+JXf deHd3LVf3MXf+s3f3r1f/Z0sxF1cxbWfACbgATbgvRVgBC5gBT7gvm1gwWXgCHZg CYbgCbZgDexf/t3fDObgDfZg/9VgEGaQ+SXhEjbhE0ZhSfngEGbh3ghaEf6UrF3h DobhGu5d6cXh6NXhkUDGM7EAHeBUutnh6b0IrgHi2KKSHs5h52ViIl5iJx5iJjHf 8VVf8fXeQnEcIObegaOZn1rfo3Cc2u3eLLZTmsi8/y+AMS0WpxcVmczrnC+GYyue 4iuOY/St4/PF49VN4RepMXNkjPOUz8l4nYGNJsHAGvrRt3siz7ISTsJAv3UkFz3e 40me4UoOEUcrnJzjkKJsojKqidu5SwW5gJ8LZdEoZavoQJE6Lj1qBZoR0gPJplaw u5qx4VMGEhrgPEtu4SAB4AfuZQr+5e0YowAMXPFLCDU+GWKtYN3xVaiJ0X+zDveq Pab5Ri84KkY+Fhq41xjV22X+5Wdu3PbAIuoKZ18uZ2A+517ZZRsWXUX4sKU7Waml ioxZmi2k2hfuPZvwM5T9WrLtWpUIwrDdiThDsqAraD6Nop4liqJ1O8IjWn/22v+d /Ip91omA5ueL7lqtjdox6jF21mUdmeSr0a7z1J061As6pNgvUGkBBSBDhB+5ClGV TiDk8QI65Fgghh+cPhmTXk+Z/lZgxZroepy/0CVzkuaWocNnDM714Wnh4ukjRuqg RulPNZ86PM1CruraBFeV/gIEQwiTZk/LFC7XEmpzKh6Vvp28AGueZomsNicdqLFB mOqQFpePtmveGCMTY+POU6K6Wp0w/ZskVTESakDhAyf3GVOZaCJTYCRTONLAEam+ I6Cxkj702abVAEMJaonkO2RXtsIwjaGcsEWZG62/ycL27B9yYw0uQp+cK0k4rSIw DNXVYonKFtIRwkHZbh//aMhJF6NmrgMcm7vrdfZdKG7iJ5be6KtRF/TFgThqLiqj XMVMgjBNCOiy9+FUl4tu11LtBtPSZB1Bh+PNOjSk7uFO66tDJM6IAWRuurpHeaIj 9Bo5t5MgbD5vVpjq1aTD+REJfqvpS829qqFD1/q+slIi6f618y4jTl0xZZXuliur wuGe4rK+/YYsuB6nL6gh4+Zw5F7eOQbxKrZjOfaJx6YnHnAFw3mjo/Qx/atCRiXZ 0dNsorvBIXsAX7PcJHvRFVPtYQOyklKfjLFKgoY0SE0LmHSowTu9rHFu6/Okm1hB vyqco3Kshq4rqjGiQ8vOlN0Y7HnZq8MCHqo5He/x/8cuBYEgcpLNJkMLIrDkuhQP 8hoHWmfSwo4e8TvPYzom8eyla0oZOJBZTWvkRXo8uxWDVkD2Rd6MRvmTNXHMq28s T+beTOY0ZpeDZL4IH6exPW4EH2jci0xPQKUWTgnMa9vsT7ORqy8oA5muNVdtb1N/ OnDz9H1CZAlcOKOhgQHUzHwKJFOnyY5CrT4fl+Gm4QkZLT8lrSrKyxa/q7miHU5e ydoGzELjwpnQqmVXPMa70SyFN0cTwsPTLifcTFAD0yq87MTLokBAS5esQs02veyb Pi1l8hpDn7w7st3zMejadu5yw8FydkF8NJkQy33XokzzJLhCdiW1uaIk7mLPlv9g 9uZ0jngBHoig9qLr+W3ejC1p9i3hKs7koy9dmwjZ03gBdDB8y7KLv1ZLp5UAk8b3 hkbpsMXj87alXiH25k2V154Esun0Fi5GoiLt1nlEyMxvo7haz60GuwadP7NOV0Vb IiWdd67WlHiIt/qq59uGJ3baAEM+ACJz/8u3ZHbW8bScqOdq18Ear6J2x9kVLHuY YCexctqN8cGxXY2lgQYwmHLLq9CW1OzSYaBBZJkqj+W4K6a5f2iceHCGKvKnFScm vdMme+wfDHuMdNqxgXxmjwK3daSqqfat92gKEfZIgcBIHyVCc9HuQb/OVXoAKmrm LkujdCD1hICAjL+BtCf/O8ethdKdtBaboG4/mLd5fcWGU0j0Th9+BvMqK8Sbu0kA XezA5MBmWZO2pAc8i0P+RqZz7Bf50c8U0Nd610jKrHhBk3I52lRpbLgjtGKk9Hbn KDqomGIJVRoELeYfU3icB1d2kwwyLcr3yQGILzQElplh4QEEM9hYfdGh48GOVtdm QHhwsOJBRdiwXRNkESEESNegWYTA0SNGhB950OLI6iMEkx1LQuLoxQvCL9iiJaLh hUYZLCmHPigj6OcXjYJ0QGgZ7eZAHTgtyDSl0kKZhQ8TLmzIVCG2o1GnVr16gWMr nwN/lqR1Le3Uq3KJXoRpty7euXf15qXL96/fwHsF//cdbLhuxZiJY4Jc7LgxZMWR GUuuTPnyY8uZMU/e7LkzaM2dz17jEznCRlMxd7TciO2UW0GKE7lG65ZPTIUTY16g nXq1q9rYWmEBqVsoyJbQGO/w7fqa6oqsN14TqhAajc47qFOkXDP6hZa4OzfdeEXy WWy4V7cuHfNLa9fRQoN1bYqGYo3CwbeUDVJjNPhB1N56ZcS3EXYQhBeWYzsEV9s1 573nWoKfiXYhZxhamCGHG3oYWocgfliZSkQlZteJiOmVYokrumjiiyjGqCKMNcpo I40QeZFIixc1dx5IiQySCBY0NEeRSl98kchNEJThRXFUMZmddDvepNIOOiSyJf8N 2V1kwZQw/YhRAhZouaQXgyAJQQI7oCmUW1bleIGVLJbxBUoQMIkTi4lpydZiiRxV Ig1bJrJmoWUosmOXLrqpyJCAgqQkpHsGeaWPYVrQ5psIJaCkkJbGZCliTiZl5VYI aTkISje6miOsLeIo66u0xnrirLjWquutPdramGLBCjssscUaeyyyySq7LLPNClvi sA9I++y0mFEma7DA4pptRdU+S622tH4LUnjVGQsttdwmq621JI7rWLHYggsvvegy 5u219Z677bvO+vsvwAELPHC8hAF22MGFKZwwwwY7jPDDC0fcMMQVS2wxxRZsZ0qq F3ucMcgTi4zxyB+XHDL/ySmbrDLKK7t8ML3tyhwzzezWTKzNOeO8c7Q8f9sz0D8L re7QmhF9tNFJz6yzsHgKVfTSPiMdddBT31y10ldDrbXVTG/tdddSZw322GJT/bXY LJ+8ttptv8z22263PPfIfcoNN9136x0333n3jTfge/ttM8GFG3444okrvjjjjTv+ OOSRSz455YMH/rfgl1ueOeeYe77555qL3jnopY8eOuk1hqihiK2z/vrqsY8ou+u0 wz477rXnfrvuvfP+u+3B7y6878QDPzzyxSd/fGS+8vrr89E7P73d1c8IPfXXS299 rtl3z/2u3ocPfq/kY2/+9tqLX7766K9/fvvxfy////j0sz8//rtSvj///fv/PwAD KMABErCA3EodAlGnQNMlkIELPJ0DIwjBCTaQgg+s4I2wdrawaZBrZesg2Tb4QbSB 0GweFCEKT6jCEK7QhCx8oQtjWMIZkrCGHLThCG+owxwmDYMX/KEEfRhEIFpwiEYs IhKFmEQiksyATnwiFKMoxSlSsYoAPKISs8jELWKRi0vsIhi/KEYtYnF5xjujGdOo vDUyr41oZOMb3ahGOcJxjnG8ox3zWMc9vu596cvf/eoHSPgN8o+CPGQgE0lIRC5S kYZ0pB8j6b5J2q+RlnzkJSVZSUxyUpNDsSIoQynKUZKylKZ0XBjJOEYvqrKVrP98 ZSphucpYprKFNNxhCmF4Sx7mUoY47OUugflLWw5Tl8X0JS6JmUxjLhOZvFTmM8Ml S1fScpbWpOY1p6nNamKzmxc5JTjDKc5xkrOcV8wmN7eJznV6M53uZKc621k3PuKR nnqkIz7rmc976rOf/PynPQO6T4H6k6AW8iQjO0nJQiIUkgtNaEMz+VCHbjKiCq3o RCWK0Y0yNKMX7ShHYWLOkZK0pCY9aUnfKc+VxrOlKnUpPF8q0zFCU5jNDGZNc8rM aDrTpjzF6U59KlSd9pSoQC1qUI16zF2ydKZNjSlUnypVmE7VqX1BKVazqtWtcrV/ Vv1qVKkqVrBWNaxkjSf/QAeq1oKuNa1sfatb42rQubaVrnC16xwtqleP7jWkFAUp YCHK18H6VaOB/atgC/vRxB7WsIxNaFcjK9nJUrayOysrZsdq1s1m9qye5WzclHrT pZJ2tKb9aWlRe9qhJrW1SH3tUWObWtbCdrbQTACbcovb3eq2t7z9rW+DC9zhCre4 xD2ucZOL3OUqt7nMfa5zowvd6Uq3utS9rnWzi93tare73P2ud8ML3vEaqrzmPS96 06ve9bK3ve59L3zjK9/50re+9r0vfvOr3/3yt7/+/S+AA7xf4RC4wAY+MIITrOAF M7jBDn4whCMs4QlTuMIWvjCGM6zhDXO4wx7+MIhD/yziEZO4xCY+MYpTrOIVs7jF Ln4xjGMs4xnT+MHXqDGOHXxjDndEED72cSt+LGQgt6LIRj4ykpOs5CUzuclOfjKU oyzlKUvZNQK+snyHdF4tm5fLXkbvl7c0pDEbisxfJrOYQ3VmNbPZzG1+s5vj7Bxs zOIado7GNaKxkzznGRvBcYU0AC1oPwe60H8ONKEPLWhEL3rQjWY0pBVt6ERP+tGS drShM21pTXO6FX5OsFPewmc841kipH4LNg7kGhbIgAVXcPUMvHCFV9OaBYH4cZBz LQhd83rXvu41sH8t7GATe9jGLjayj63sZDN72b92zRe8EG2BNITaOqD2QNZi7f9t RwXb3u52trnt7WuHu9zfPre5043udau73ex+t7vjDe95Z9s1EpGFqFmR72vo29OA PoUrTiENgLdi4AE3eMEJjvCFK7zhrkj4w6XRiogrfOIQL7jFDS5wh2+c4gfnuMZD DvCOk1zkRf70n1H+6VZEQ9+saDm/Yf5yl0fD3yp3xRVkMOucz9oLguC5zq/ACkGw oshFNzqVk670pUP56Eh2utNNYWSn77rIUi/yroue9SCzQuut0DorpE50U0BbSUoa hNnTrnazo33tbn873OMu97nTve52X7u0lZT3aePd7Hv/u98Dr3fB873wgFcSFnRC nTrXudTRKPU1ZuFnV1D/fuKUv/zDMX95y2ue857fPOgrH/rMi770pD/9502fetSP fvWen/inNxKf4NCCFiyXiJHfUvOaF7nmrmjJ74GPDZ27uvg5/3mtgTxsr2PdyFXP dfOjD/3pP7/6zr++9K2ffexT/+u59rrYvT/s8Du72cjeSCsSsaT1q7/97H9/+9OE JrQPIu/1P7v9849/wuv/C/cfPAAaHv+ZXeIFYOJJWwF+QQImoLYdILUh4LRpmwRG IAVK2wRaYAU+ILUl3gRyoAJuIAjSgGvoW531G7/tG8ZJ3MCpYAoKXAq+IAvGIAzC oAvKoA3O4ArSoA3WIA+qYA8mnA8GIRBi3Mrd3HAM/8cJSoQJLqGo2ZzN4dwM8JwV SOEVdMHOXQGQOR3TbSEXdqEXeh/SWZ33SV3RkeH35ZrYQRv9sd3dtaEbviEcxqEc zuHhCWAA1qG05eG0PQfj6d7t1Vzk0YLmDSIhFqIhHiIiJuIhcl4iul7rPWKR0V6q TWJLAN8s4F4TAuLt+SHlUeIkGh8ovhrysYDyAVsYgiGTaeEXNt3UteIpWp/XgR8a ml/51SKvuYYiwF9SvB/aqV8v+t/6/aIwrh+omJ36FSMyogmo5B2T7J8y+h8zHl4z 6qEy6qGVTFse3p81aiM2dqMDfuO0gSMEjuMHJh44muMHDgQ6rmM5hqAC2lvkNf+h PHpaxhHhCz7ccMhgPr7gcEScPerjDO4jCwrkPfJjQRIkC/rjDSbkxUlczRlhygUH JjKhy51gv0HkFfLcrAUdzwXC0K0iSIakSD6dK6Li1bXCSW5d9XWdawwJMLYdMQLj 2bHhTK4dTM4hTuakTr4hHg7gHfqkHe7h4sWj45UaITqi6j1iUi4l6zElUjYl6Umc UkLlU0Zi7H1aJU4iJpqaH3alVUri78mAIEThrLka8fEcKf7a9knfkT1fW3JhIiiZ W3Kf9nXfWtpl9zHfLKokLRKblbmk+wWmLgomkxDmjqBJ/PWi/DUjNCom/S1m/imm M/4f31FmT/4k4hHeAhL/YDiaXQNyJgYqyQVq4Gg64GieZjqOYDwyIe4RWg22oBDm 4ELiIG3GZm3W5mvaZmz+oGzypm8a4RMiIWsmIXEGp0Regc9d4RRm5BXc2lyOJHRG J3RCnZGZYdFpXUuGykvSpEy2If0NAnje5E6OJ3mW53juXdrtHR/GI1feniK+J3zG p3yaXiNOJeYxIuhZ3MOdXFb2Z6rZ3jwGKO7Bnn+K5axF4VkmaCk+55ENx8kZmYPS 44NOqIRWaIReKIRmKIVGqBdSnfd56K95nS2OqKdtRC5qp/qd6C4OYy4W4zC6n4oW Zkwe44wCI43eqDEaIzPqaDIypo/mIWNq4/8Jqf6l/0k2WmO0cWM2OqAeiuMHjuMg OCk7QiA7miM81tlWotqhYZxCcukMdilC0qPE7WM/iik9gmk9jmma3maXSuWXvmkM VtyYRiRwoiBxmmBr0qkrWOHOcSRzqqV0BqqgLp0qSp+HimGJYsOYgSeNwuR30ujb OSobMmp3xp2kmiemYip6El56AuVlCiVH9GFRvsVR2ufo3edUgufGCQIfdN5UVuWr xqpTtt7JPcgkboQkSgSWzgKWsievvgXsgSU2YOHO8elZTmFaTp/S7afFRaKRMavt FVm0tsK0TuslSquRXatIPt+h4iUsniGJDhv6EeZgHia5Bqa5sp+5piu5/mL8uf+f Y86fvPriMw5p/9nrZPZfUO5dAvJrN5Jjk3YmOZqmwGogwZKjCG4ECd4pqhXcv+nm EMbpbMYgq0ZBFAQAC7AAH2BBFLBAKzTcxMKmDo6sxJKsb+qmRALnpw3ncDohyiEn 8jHnFRIdgw6qzd5sF0KdGr5keK7hd65hTfKsz25neBIteMqdeGaq0i4tea5nr27l fEYt5W0sC5hAAFzt1VqsCbDAIAAcfSIifg5i2FKlrLIehPpnfwJoH/Lq2kYe20pi VhKrrM2aIHBk0GVhg2qoheothm4o3/6t3wbu3gouh+pt3ibZEfrYzv0c42KhhIZr oqqo5Ori5BLmILTCILj/AmCuXy66qy6iXecGo+jSK45SSo72KI8+441GozMGKesa abS5buweaZIiKexuo+0qacEeYJQKrGv0YZb6m5vKIJqiKUAWWtViLNYuLx+0QACY QNfOZpkOZEAWZMhe75oi3BHqqcop4b5VpPcap5/1nMxmJKDiLPqGpOKyQAmwwNW2 bwCsAMaWgOMyaKFCX3b6n0tS6i+CipkxaniGipgVbdDCpC8ebQFzJ9MuMAPHXU86 rZ3pnlHOKgU3ZaC5Qsdm7PIubwtcwdVqLBbwweV6LdlWsOVJZemhcAlTZa26hq3G Ryv8Ktu6LeP96le6MDZEoauVJdD1aSlW6CXio8UN/4ftlSkRnyk9FvEQ06MRM/ES H+ESKzG2CjG2UijTPR8UuK/7yq/8bjHWQgHGuhoUzBqSLZuV7eK5st/l7toaC0mu rTHmBlkao6thvutgjm66KmZizqv81V+8+nG99nFkQqPgWaYzViaSZiY1PukHKjIj S2kEqmYJomA+PmzEnuxtEtqsdazyajHWsgAnP28UmEAUXMHGnoKc5mbEimzJ9uZu vvIlI5r4ptzC1rKdskIRHqfOUV0gLOfiKmv6BrPSDccVrEAJBEAJlIAxG3MyrwAz l0AWIzMyQ/MU1myDboSN2mgAGy2cdXPPHu3Q+iw4E22lNrA5n3Pc8aENy6PUKv+i xLUCH2Tw1ravMW9wxrrv+4axxfKBfortqZbt6qGqP99nJMKtJ7aErspwPLYtlh70 8GHhPvKe+VZd3yIxhlKxRWeoFCfx3m70EV/03mJ0RY+04SquB39w+6Y0C6wAFLB0 AEBB+7IAGHsyTGdskIUFsOEi5+50ivI0HMOxr70ZT6MxUVduUe806CK1LrpojfZv jaJuj+7oMk51Nf5o7U717RLpVWc17XJ1kh7g79KZgFIe8cKp9b4gPA9CWXqy+x6z 1X6w8uazFpvAFUQB5krD5eZ1m2YvX+/1DbapnDIx96ac9+KbLYMvFG/vzpGhKZgC sM4sMAuzZD+ZILBvMiP/8wqwbxa3dMZawT3DtDOzb2izdDJnbM1CW+mOrv4KcJsB sGvv7/7GpAFz56V2Z22jM27j5KYOHgTbGcvZmUCvcEBXnilTLfu29QYv7zEn9we7 miAMwsZigY+d8kALN0C/apEhmuzhMELLsHfXcA1XKOXRQlkKwh5gQ2MHAkpGw+Kq ZWJTqxO/t3zHN33Pt33TtxLPtxILsUcbbluaggazNUuvgGdbAYGPsUzL9PzWdMa6 9NWO8V6WaPrtYi4adWAKghuzsRzfMbnGKId/+ByDeDbbcYgzSbyaeGMSsrziq4qz uIv7a4vzbsAiKRZI8p0eoSrLJiuL7HCcQilbLCh3/7I0M3dcPy/WmsDWamwpY8Ep ZC4fXAH0kuyOQ6wrx/IlP6T42pwtG/ZqruZwRIMLEvMVeprU7YEp1BzjouJkrzmT FXNKl3ZmQ4GcQ8EUTuEYzzlnJ/hmK/hxXwHiYjPqDu0BezP/im44kzPQ2nZuLzqj K16orjPutXMK/xsfZKzFZvFlE7mm2zMyswAWYEHXngIfxPMVgPp7ji2qX/ezGrR/ ugINv/oMs622XrCn6dwMmLfUOeiZsxyudTRHf3QUZ/R+/3qwN/GwA7sQJ3tGP6hI A24r7MH8rjRMF/idXwEUBMIV7AEUaLu1F7Oc7wELGHgWezELxOWzmehQG7WHu/8x maW7u/c0vB91vKu7Uk8ui2ZzUr/oYuL7U/f76lK1Vasu6xLyNd7uNGrjwefh7y50 Eyba9C7xXuMjKu9aCGPBq2021i73kHN6ciP3cYNyFDz5HoQ8H5wCFnws9RbvbTIk 9jrkLHfvNeCbzMc8zc+8LFT0Yu8e7j0e77FlkjHrkTGr0CsZ0BvZtAY90Sf9oHo2 NI/xHnC7nPtyts/aHmD7zo3xFVjBuMv5MSfzXKI2v5Muvi8q2Ys9U6c22p+ubKv9 bNuk2x3wbU+q0JZzo+Pk79awb7+FIF636GFu17JKXXfs1m46c+OzciN3TEOznpcy dJd8CsPqUqpwVRY0d9//qp/FMKx/t9s+K0LjXBdYwYNGw65DMbDC932ffn2nPuqv vuq3/nvnNxIHGa1t+x6gpClUvSDc/h7s3O4/vSBYQe8j+BVAM4HHbxhfn05XOIUv v/LTO4wedfMzv/RPrvLP+7u/X4yuK4mXK4mzK4dD5h6juOv+MWTiH/k/Zr5io40v oWsWGiv/YMCxiqiLugd78jEbPlwLAKfj/ydLsxanNEBcYcGnhaAoV/i4aiVtYUOG Dxeeeigx4kSLFTFKo6gxWitsrj5i8wiSpMhrs66xOplypayVKlt1/NjxSs0rrTxG 22Oq47VoPzviFDqUaFGFRosmVbqUaVOnTwUJ2rMn/xCrmDFNCZ069UqgrlS3XoEy lkUJFixWBCjLQtBQbG+/JIr7ZdBcuXLr3p2b125fvn/30hWMVzDfL4UFH667+HBj xY4bLx6UaFBlxpchP7a8OXNnz59BhxY9+i22k7NQomx1rZUr168VwpYNGyeWQXz4 YIFyNkDv3iV8Bxf+m0UAE8OR9z7LIgqf5YNOtZYtffpr6tRpz449HSdIWti+hwcP HnX58qfNqz7qilbrGVdkXLHSKiuUPYJ6etQvsj3//fr7+08hkQhsJcACB/zvwP8K FCnBAhd0kMHWANQPJwlFwkmQQEwJJBpWZLpKpGg45EqQK6Q6URAoBILCrBJcLP/u rJtaQcSjtxT5Iscc5dpRx7l4/LFHIIkc0kghkQxSySKTZHLJI4PUS0oi64rSiylz rNKvwLIMTK7DCPtyLjC9AHOwMuNCM5Eyr1STzTW/aDPO0mbBRjXWWPvINYgYUohP CjVypTI+BjlIrUOBK+6443pLa7jlDh0OOOUCSDSAKHjjQ5BTBvlTwj/9dAhQh04J FSJTRSxJ1ZBWUwkll1BSySVYGxTKJqnGgvGJqUwBUUSijqIQp/a6EyrYY41Ntthh lRXWWWSXBTapYJ/SkJWs9PuJNW1jupaqrq6gyiv5rFhhhbNWSNQsFtyCK8zG8Jps MLrkBUzMd+2Fd14zDRv/09979TWT33r3IrgugRNL+GCFIxvN4Ych9ozO1FBjbRbt rNPuOk75wDSK5EBGTiBIQwZO3RJKiOIghNpypU/XrssYZpm3qzlmmNsd7y2Q3mqP 4p/RQ++joVypCT9T9rCvhKT1gMIU/FabsNappa6a6qutzhrrrSc8ytdWBHmavhBH fDrccKHwag8rknYxxgDSkvGmtt5qxce7f8Rb77z53tvvvgH/W/AmfYSyLywPT3zK xdNc/MrDveDrrsjTzIvyNS1fjPJB0ORc89JcZSnqjzSSxmVS/yy9NUEGESjSkIUb a49wWdhNRgRaANlSGdUyywQoohAkIVFV53Mj1DPa/0j5ichedSSTYn1J+ugntCkQ +jQMJJCx7MO2o6CmbRbaZ8UvP9pq0U+/KFZY2cqU972/Khqkw53diprWtoKssoIr 4VyhSqM4ATKOgImTnJe2NKV8AYYxCkQMwBijGcQsjIIRs+AFMXiY0qwkNSfRE8ZA GJtWnAIhk4JdpVhgNGwJJSpiYYEAWIAA2KEMUjRM4UAGQbPszIyHILyZzVozHvH0 DDy0SM8R0YMa9ggRGzVhAdtwopOn7eEJY3lfT3zFNS1qjYtb9OKEAhSgBIGNPqwo 0fu2xZOrbMtELAoX2564gnLFzTcuqtGNsDE4PQaOj3tcUuEI10e+GY6QTSrkk/8M 2SQtDQkwXcKXly4XScuRKU5w+gKdOIinkbjmU6NCVaBu04LimDA5wDuFGgv0oWtk JWxOJKVvBOAbGcGwdwJBSKhEwpBOnop4nuzln2SyKufhqU4dXM2dVBMSktjkLFOh A9ukor/uxS9aGTIQAJtlzWBpE5vVNBZINNQFFKHIQs6y5lCIRT6k2Iqc7ytFKcaC ovh9rxXbOxu45LMb7qHMhGZpCx4HkSV5UYZHAw0ove5y0MokVKDxwpdCC/ZQR85r oZNJhCImUy+COXRf/wpYwsS0sJB+VKQNe8xJGYbSCmZwYkGbBS1C+MPrgK04IWvm P6MoFPCBrxXeEsgrg1P/QxReAQvREdSeZEqzpJ5OqdvcWWm+0zNXAO2IP4NpaUBS EytsDwpVTELSwOq0o30PW180axdxUjuzwK13LLoQWr9IC0HoLxB7mF/79LACqdQV J5qMBq5mNzuBWKF2T+RNTSsVgLDh0Y+CbOxjHdu3g0L2j4mM0iATqZfLHqmAk/Ns 40CLudBKsnJ08QLoVjK6kZTOZce7iDRyWKpNmQCx/VvaHsjYrRDl6T8hCkpUXogc 3slNELbJ4S+XlxHkFS+5HNkPOJXJqtROF5miIxA4vYA/U9QPafnrnlVyytPyKSSd 4zOv+a4ZCP71r1Lrup6Ezqe+oZhxRTxhjRnf11N6/9KznvqziRWkadgYvfKfAaTM 4gZqlwQnlMFxWbCDERzhAdolEQd+cGcTCOEJBgYzElyYBFVq0oRlEIMbPM9LaQHT EFaHU9A5Bac+JikoLDYp+41afnJKFEHUVi0smAFvjHMWTRFtNhSymcaaamSceUQ8 TR5PK6oa5VkEUTzjFItUwBYWsWAvW91661nBvJ+omIutjUqs20qAoriCkUHbLYFV CAQ/sql2fqYAMAuSRlhbsugsa7UUAHEUWcoKmtB7GxJGEQ24Qwty0Yh0tJMgfUgm aXZeejngI0WbaTbRyU4eVBVSQxXqhUBHEIIaxKZ4rBan8cRXKdktXC10osTOcv9k h2IOp1oxiFzqR5ej6vUnff1LXgszuvrJU2qg1+k6PY8k2e2CNFmkB7Ztla5PWyEL S51Oa267m+XkNrPeeiFcpYufv0mXufY5Y3A7S9vopRaHojGin0Txe9HY1lW6e5bd yJF7NkGZcNh1obdUOC4XLfhdDF5hhBeURwk/aIUZXvCCLlzDB0aohisKcYtiVOMd v6hFD/xxC1ucXx5FGMBO/lEImjylLf+ww1pang/6kGaW4ZRBYizLnVw7x/K7cbxj AvT84LgVV3gRYotzLhmxAAubUvKRe7hUqIuwI1GNakh61h6XVuzE5fFOSK6Q3RbB yD72mYrZxcbKnraCBV7/gC6sw7w2NJclbi8aC2GhsIKbhBlrmjRJ1siqXryTfTdi 2V5aLNWbEd7IboV2/KAh//jJ5i2gld+j4QBZ2UcXcLMT/uyaPv+4NWEymeA0HWuN ZxHZ3qYVWAByHfOrxg/lh+/G3vG51jpcW9/kFLvudeqEDXzhP7fYrLITgZZ9/GP6 ndk2qQn3psK2rdinLe8LG7ZeKIi6iTBa5aWQ99ctQoV4pVx5zzvd/bcC7gGYezgl Wvic8hNszNvGQPE5WfdQ2N0krXZtw32f1QLQsCGjRo4ADbAAEbDyCnDiCLDiDKrB jOQBHRACDxDCQE7hLA7TKg2BFshfOmzDQiwEIePl/0Twkt4ik15qxTSGhTgFC1Km f8KGfZSi/rrs3kbE2K6i6JaDBXInliBlRqKj1EZoh1SwOqLOOi7EyYjoO6CMqrgu Pb7uO27l+daGV3bCK2ZsJ8Km+lrhUPYO7mCtFfjsCtQvjtxG/fhNLPJPf2qvVsBm fuQPK+bsBl0NK0zBafqNBeBJmsziXOAm4BhLshIt8gjx8QzRbyZv8ywr0hZR0hAH wyxttCKR9DxotV6jTxrCT0qlVHIIOggFUxjlONpp9lrtV9qQptbiUI5D98SCqE4E J36P12Rx12ixIWrx94itJPYj+XgR+a5LmZzP+XglK96nbaZiQ/LrCoJK+7rt2/+8 rRm7qd/yiXsKSyzurt/Gghm9aRuJwpo2JGnC5X3A6/58Tih6hT7Krhg/Ia/8B7Fo BI9ErsJAbuM2TuLqEeIkLh/xcR8Trh8jjh85Lh4pTuH00aAm7uAuzuIWil4maiE7 8F1KDuVYbqQQpqRQiiJjDjVmDmOoYxNH6MVOwfUAbiesArx2Sijurd5uUN7oUKdQ cQfPAoZgqM/OIgpaoCa6g6l08mV4Ujp6EtSuwuqgCquQTyO7rpi8jijfYwbE6UTk A2nGJmzuxz6+QgdtTS2Y8RSnRn+WJoVY5Ctt6fnEgrAIK/++UCul4iaIEQ5L8d7S aH56apWmohR44n1yL1L/2oJuAk1vEvEQ/RLyJqsvCxERB5MRKQ0SISf0Qq80lq9O TK+1Ti+5XKHUOpFTTuEqA0CssEf2UAkMqeavdowFTEAgWgABhussaCuFblIQek0r rQa6oIsJG6QXPSL5iA9sBCERomI3U4QY6cPOAMxoriCWHsXIjFOEJESEvI/7xLAE 7kffprIVwfKGbOcr4+s6nSUpeIW/yJE7164kpwK87NLMTChn5nHk5FHh6BHiFC4g FaE911Mg4zPkOE4BRY4A0xM/R24CK05IEk7BpATkPC/DItGBGmjDCOMDMWNBHcPE zEPFVJBCWmxQ+EAZhYMqrmXtaqw71+hXaBB8riA1/5fDNGVpB2uiBbDAEk/PZVj0 9Hpp6OgvGhhCJpzMyZrQiIzIToxyR5lsPMZJRazsCsRGEDL07KYC6QLABwPgLD1z QgTBLLand/RMLA1r7NwmhbKyaiJEaqyP9rDFBuVnLetSJ2SCJ2rKUhIlEQSwMNn0 L90U0SKHBrxgBr4ACzSP8gbHERtxTxHpMJFESiiHEpOPJIASE2Er10ISN5yDx54o 9saG1WavSXmLDvMvAFpAAEgzSW3thsLyy5pUi3LR+HZxagYVGIPxVKOiQ6ztfVzH pp4x3F41VovOiqyAn2jIGpXOdtAiV9lCKNLpV3212+aLGK/I3lyy57DHKrLCWP+B Agpsa1IAER7d8zzjcVo9zlqrNT7d0x4B8h6rVR/9ESEJqk5FCQFMczlm4CC7VSEl cCHZtcEekqIQKCIbxiE9UIPe4gkdc8Wog0JT01kBLhBikMs09CTfqiNmFOhYMC/b gqcEgrZm8gd7TEagJg65JQ59giXxaGMZkzGlgYhAdjxAAsXsJEdl7qWWLcXATpya 8gpa1vD2gBXCBrcqtTeIU1OHK0tPMcsEdifuwzmPrnd4J112435cUxqMNPqexi19 BS7rcmxYoWyUwUVkKbGA458GgfEGMTB3hGt1xGu3tmv5sk0J0Qty5wCuUkbSNXAs 7035qJAQk7M877TqRvn/WCUy90R5XIETTyE3aEsVfSNcZHYz4VCNJrVq6mnHmKkm sOBWLISw0vZQYmkVWeCKPhXuvo7ZZtMXa3NqwOlUQfd+qAK4Tig4MDWIrom8KMSa 2iNBxA8VcYsY66ptoPXfTKYa1UlanOJJ02Z2AkEPGvZYccI3e6VYlcEUSOnffGMF 1FQAMfB5ofc92XN6L6o9rZd6pbd62fM9ubd6u/datTV81ZMy6mIGZm1iDwUBHm6g oJc/M1ACA1TCLk1e3yXkFJLDCgOqkK0IM2YTDUI0RZNRVA1+eqUki4KeUpKFKrQF osAEVrMtslZ4amKFqNY4jGYq+CC/hpcuNXgoYjGn/xrk7QgkZHMC63TmI1SWZFXY ZPujyoSzJpzNygjrLh+lallR1y4XG4i0Leyqp7TH7PbAN6wA4GoHCjyV7+pqrFoF iwr3UcEGv6CADsYC4CSlG/cSbPH0a8VWi7l4EAtNMN12bwYhcstiK5bUEBuNSDKP ERVx8zrxEfuC01CCUFlU1AJl1HLNFRr3b4frthz1aSEVB2lxUxACRYnKC2A1Q8IF apBXNI+4t/RgHZFmSMcGJ6LDN1fXFk1Ra5zHbmkzhE0VdKdQGW+2dKvWBzM5kaEx 3AgYK/Kv/6SiLCq4UpTuHbcpWGH1lnEiQ+Vn3oRiHOFHZuFnD/LKlKNVWsVXe/+r FT6x93qXGXyhOVujGVun9TBGqZ+ugC6T5gAmIyAHkn3VleAyUJzbtZw56i82CiEd Mp1NkDxOAkKRrIc2I0ZWUedWlZc1dCjAhyGEIjew4J9ZRylYAzexJURvoieYtVvY pxT0oKE/YQ8+4RNKAaKtD362cPGK4kulw4R55hebTGVTLDxSOKTxKKu6YAZOhGXD 7kfN15RhKXKZ9KycGFI55CZ6186CWIDd5gq2FMxmtq/CdPaIF2wmmSqgYIhfaZR8 wyyEIjpKI2y7GGylekcMDqqteqqjeovvRjD70gvI2ApM4Z0Kj2zDeNLMOtEwrGMH NVBcQyJaSxP3VlBOAVP/1IKWZKQEtKdDMlRMIzUW+Zl1bIN1cIoL/0kmcGoPogAK rgUaxtQUoEGbTUGiI5kOPoGyJ3uiGRqz92CiJ/mMcKvAPlU2P7lUi8YmxMn5xEns Us2UlTSWePp1kfM4r4koxlFZiXHnkMZRlGNGdDc7m6UoehNZh6J44Ud7tuJ3ARZ2 bCRnnBkDs/e5rfd7vXe6u7e6p3t7lRm6rVu7s5uZK+z1lKN+ZjeFzlM/D/C8E/B9 91O9D+fCFCedGag0dDQF+bV/i84EfKc4bnaaCBiffTM6lCKCT4Fh3Y9ghxfbSuGh I/qdJnodHTySGzrCiZmYI1wPJtzCt2IrLJxDru9a/2QQJaMGT4AOpIWIxEW6R6VQ OFs2u4A0EVZbuHyjnnnnkbWoLUDEFMrGt0DEKsJmUtRlN2gc7nYzUkmxicOmRMBq q3Yi7xJLUpbUinHE8qQc0aa8yqn8yq2ca9v2qrU6i734bxJBJH9QDyb6d+Ephcja 0BRtzduYjZlEjq+BJE4PFex4E4/KOa5SSeGmrvT6omdWRfJyhIIiCMmIh1NV/5wG GlnDFOhgDyj70Svb0Sv7wSW90R+90h0908ncwiGcmDPbZ/Wa1eqQ+RqkRp+sVmJY 7FbaZZ2yLV58OG72ZvU7Wp2R245CdjV4noa3Q5K7UZ4oa9kNl2OVWqgpB3e9GP+n byryGmlmWThKoMAFDhu6u5mpfdqtHbqr/bk3zruxPbu3HR+/QAAOYH/wbLPncg9a 4Eqo2Vu39VoPTkDZ213hV6Pgld4vziH19535tyOVkcdiyQevUBxnVp/cSFM6eCii IwhRZFGZLoUOorB16p0amg4a2tErXsIx/MInfCoyvuMzXsMz/NwDgYNl0CTLcSTA z0CYUGVx4kdXGkhhvi1g59+NA2dtngV0TYS1pvpYQWl2wlPvaipIaS0CzjUrmciJ Eb+MlCr73BQaWnmX+slzC9DsJssR7eOuHOu1nqqvXmwDqqonC+y1Gqu5vIt/pDj0 pyzEgrN9NuzK/svL+k7/0zhuBUitr0sa6Pytk2dvLxNJ9TuxeKUqpNJZiyOxKzRV If6vcTNcgueFEICoxPA+RqQqIpoOPIHin0APLH3CG93CN7/ziXkdwYrTMZv0IZyh 1/HTPz3U2ZIU67Bs8u83b0JZ32rFXXaUjcZWXDo5jOsKcDhYWlc/RCgq6CMQ2KZ7 es6M1gax0kWWmzdazus6x3G4r6VDZvf4eaXDmV2pg2r6mTvbnbnbt5u6yV/8yz+6 z5+7pZvgBAABYETfQp4ur8C5w9+76ZNa0xu99T//09t9J0N/AWLWLFquCho8iNBV K1dXSrAIEOAhxIkRrQQKZMqUICtQSnhkAeXKHkF8/wQJaoUyZUqTV/hcGTToyowW M1qdEmRKpalPn/ToofMzKJ09eogaLYr0aFAoQI/ueZq06NOpVD/tuZgxIytTrFhF a/U1LFiwpugI+mrKytNAI09e6XJFUNy5cuvGPdkKmyCJE/kK6BsxcIArrdyyaIEt r+LEjBfj3PMVZbSTpqLlzPlULYsSAThvZsECZePRi0uT1puxVc6TglhhfAplT2yL e0wFYkWZ1R4rK6x4DGAiImuVKbEZdzVIUfLlyJU7H9QcOvPlz6M7T2R9+nNFiWgl UvTF+3bq5Ld/cX4+eXrwg2Y8fF/CilorpYgWPY8fvP78/Pf7x58IgALqp95+Af+C d+AXCS44oIIOMhhggMZhMwuF17iCjUHSoKKQNAu1Is0pHcZkwkNXBPbQX509ZZts HYF2BRSCjFRbbZR9lVhhp1wRCBQaFTYIXol5eE0r15hSClBDLfnJUHr01FMpT+oh JVGfxEbHj1w9teQeXSLFlilX7SFllFTWhlEgqm0VjVesXOMmnNGUkhNKpoDEwhUs cATXFXTNdYUXcsVVmGitnEhRooBBJIAggyQS5CAw5kVLSpUaitJjsfGBUpGtsKJa i/PJBpFHK/SWCHGtXPohpqsWp5JIJgUiCK1UySfSWhqlltUep3LWV6qqFmfcd4kc yx2yxxqrbLPMPpsstMv/RkvtsX6CxoIX50nrbLXdLpuIFydK5BAUUsWmR0jIPvod u8qtC2+78UK6LLsRfqetF/rC+6i9CvZL7xcwBTiwwI8aTPDBg0xIyyzXDJRQxAoZ FIUJJmABWomJliBjIHpCwUJbJuFk0lQ4pRSNh60EKatqpxCnMnFiTiWVVTTrIR8U Oj/VEkoKhRWNZbbVR1XRY7JV1VSlBEJnVqCCChbUbW7lqZibrbBZSHLBtfWfdeGl UGKCKBqAioGpSJggibD2XgCCGGeaY60gnRaLlIkpl2xqQRHACgHwDRJKlZ4WN+E5 9hZS4rLtthtbM6ZGWWG6+QbsYMNlulJexnHXXLuc/yfnOXagX9c56aOfzp3pyUa0 AuABtIBF6uV5Tt13621roAB/tQ0Si7GVcGCBwhNI/O3oHT/8ozN87BALg3gRYYPR Q/hg9dM7OGFeDuflSogGiQgi+K6IuGMAWFzRAmiCTSRr8yap1kpJIqFLVEY4Gglq Ro9pCf9lhjammr28KCIO6QyKoqCngiTGMgw0kmkeUx8xRbBGUqrgk8iEJtuwqTJv clM0boMSUNUKRQEQl5/8ZMIT9gkvKrlU5cg2kRY4KkiOwoIAEFC2wQyCIBP7UKV2 lZWZ+Ygrj9kN34DVvM0QZlhMbCJxoIA1kOlMPlSpFRC3gsWMyAZYCECEE0VTrP9v pc5YY6zWGJV1RjJK64zY+gxosDa6aamxjHNUI6T4QpHWlaI+LwHXs8AVLT/aC1wA sxe7MIatFXgGNFigVyEdCclHSjKSiZgQhQTCQ4klZCFRgB3somBAinBMEFIciUZM chOWgWRnXBFLZDQypl2NhA85icxYivRKPJINWwiADjY8lJVPfQpo2PjKRabClmSO qWhSeUp9lqYVqXVlK/7DjHwkckJxiWtQc4ELIoRUGlckymx8eV6k1EbC9yAgVadJ 00gsc4o9wC9NabFCYDgzwD0ZKmyF6ycA83KFU1lhT7MJk40KtZrUXARnEGEBLVjI QpVMqHMUNRZFQXfRzyn/J6Oi02hHsYOA92CNY3h6iUals1HtoHSl7wopYLLmoz1A ajw0TR7yijfTgylCXKBJIgkDhSDpCTWoQb2ehIxToe1lSBrdI5+HOgS+EGGhBYOQ ofoaOhGeyQhNLAmMn2IChSeMxFD3KwwpF3eFH43FcCjR06JQpD5HMSYjdCqFMuoK DQ7CSUxiYssza+RXpFSJSmfi620uYxnXrCmEpAyE+k4I2cie8HIqUYguFXWXkSUC USoSAAt0xwJhvaqtrUHaU6apvxkFlCIsGOmplkgchQjOUrCa7bA2gqeQrIVkvOqt FnfDmYXYkokT4lYdv4Vc43qLjF54CNauRlCQqS25/8utrqQS9ZkStG667ppWd+dl yHqJ91gHw8Jz4fOZ5/YRJgAjLyXZC0mEAUxgDHMYxDR5kIUUJApRwAIW+NC2RMUm NjhxHChLpKdBPaEoqRmLZFTyMuIQc63EcexlWeuohWQISTspxSc8vMdotqmvyLzK MY1mlD3YDIMh5oqLL3MSUHlsNzDqwvIC9ZZu0gVspoEh++LihUE0EmOBwSHvAsBO xbSCBTgJi/94KxLtGjC771ni4PyJ5cYoZA8TAdlTHtcakvVPcnR6inqvkCPMSTQx rhBdm5HzZui4ec5wprOc63zROH9uBqzbWWz2FBEscFR1obuOcmihCFp8gXdQ8P+N 37IlnvLYdNLFQ89MBQYSh2g6u7zRU5AjpJ6AifpgRrUe9uBGIcZ0j0MFiaqrxzeI KPABC2ML8ESskCvciElnLAgpC7AwiB2Rklf3Y6uxSzMZPR25bOcL0mgE8cwpVZBO hxUai2tTWBYjpSdWuuBfbQNuNckTaqaAgmMDKtl0+ymiqhrbLtdNa0d5wWwU2V1D WyEsvehzLK+k5h4CWjnPbJrJX3SibFV1DUR1ZgWy4m0wn7YmutaHbxTxQhOLS107 HnfjdESjHbF1BalUideNrK4cxcgdnuqytZU7zHfa7Mc/xnzm46UXeQOa3oGCRmdQ zNZ7fz7JoFfSOA3DJH7/Nwlr/7qVbLGpjRZ1xpIZCOJlL3tcg13pQKzjMhqM4Tq/ U8IKPdGbBVGYuk1elqGlTsUqbCfTh8lEbdMqcy0odkozlcY0jIxMsWzRE0eyOdkc d+2b+1SMbBWVpxmcTxDAJjJWjZzOtPlpD9pNa+ToqbMCYrW1L4qPPA0P+mOTpq0T 2R0LwD2calpmTa9JS+X+wm5iZQij2Kn9m21vUdzHWc92/hzvH9LoCH5Cgrw+VkZR 2tGVtnlcb+XLkVkwgzaPJzsprWlOnzPTFkSxda3jGMeeG72i/ouo43cQ+Rk0UQth 6CCvDl+HWnUFUPqly3dpxVNK8DhODadWaFKNWESf/2WZshfAVwJFwXgTExen8GwS JG2EVUEUhEGBVT9jMlhN4iUW+CROIiW0whb2VzIikSd5om6SRVmq4gruFhEw4ifN 1lw+5nyWs1m+BhG5MhVXwBE9F3CnsnPlEnutQhxpdnBpRnqsBRpO1xXwoxJdEUQY ISaKggDEVSww9yxSGC1UuCxWmHHIhS07ozRPkScnJ3PJdWEw9BCcYYa/NnOBBIaC VHOHlIIxYkTc11pX4F7u1V6UVIc2R0kMQwsPk0lHp18TcwoA5oJfZhsg0xIlIYAl QSZM+GBi8WCPqBgeMiRe92Cq1RkcAwUlwQJ8sCO/JgjSwBjH0Qqg4CV09xQrNv8z y8SKRAMVRgEUUaEUGHEXpsQjHPF3NrZuMsA1XgNOhHMij5YnLbBubvUXfwF5zxca JhERGgMjjdZoe7InigQYHYGDhCIslcJPAJgYg6NLJaAnIoEb/eNk8BNm4PZvgOFZ JpEjaHccdrZ78CiPeHZn9RiPyIGImiYbioQzIUGP92iPtcd8zwcAz5dOJTQ71Cdp NWVp19Vai5N5jzYDo4YgpBZqFglqGfkvR8UYFQIiTfU9HuI94fNUgxA/B5ZDrIUm uiEb78MawrY/lVEZ/bR6AQhAJpE+BAQFUdAKb0hrLMBW8dNX2cZXNUJigSAVEqRi TnKKXTIUAxZ2tGIKhDH/EjYYMiExgnCxQsJUcAOogljAZz5WbxMhdSbxHp61czFi g7gIMhMhjHjiEFbQg6oihMOCDbRgHArXUCLRMlBDHEpITUFEKpcFW5qDDTS3hmBo cmIUhscCEjRIJj6xN3yAmJW5LGIJEQBQKlPmlp3BAmpomaFJSJKyGZoYRYBTAp92 h49kh0C3hxMiEPeFX4GYX4IQHDBUAqa0PziRWqbECnQSY8QRYZBYJyoRM1iXKQgU glkzlSUydVEQGmm3ftK5VHYyI9dpK6hYNCvmFLEoFOlSlVVpK2whgnsgA34CF9r0 J3ARJIZyZVfWGOGYJ7rTfDmUImezjK3gWSiiXnky/xuUp4wAugJj9YM2WRpyYSKJ 4jg2snoe9GSSkxttCRG3GRGiNVEBeXsZqnsbqqF4ZnsBGY7Yxld7RCWCAGfToWfS sXsuZZBt4xkH+R5eUB3TASnRYaM0Kh01GhM9RRRQNBXmthw5dWlCGqSFVJGgFlTp 5zDr5wqoMJJP6lQf4gqEeGEhoxG6caU18m+nIJN8FTmpFw2n4EqPYRNkpRhlhaBk B50VcxMnci3O408YUhrSoEVFKYGRSRREk4FNeYoDNiY+olsbsRfFqG7cJBeCUiix lRJBuGQuhZlk8xeZdZ/2dkMngpYg8xsfsX2tU5h1Kae99hK/BlCBUil4tHQNdf9K OAFxIXSEL5Ya0TCGAYAAo1hc+HYstpoqV6irxrertcerv+qrwQpzcqEz6cKFzoSr uApIYOgKXjChb9Vy0AoYdAiajYmYg7QsWMBzKkYVezRdehheeYgsUgiu4sWHfoh0 6SpbOxqrpvRbr1icn9JiTJiqwOd0K8Ei8cpECCoc4XIFL6Ns0PlrjCGKICKKGFKw vySdeMOKzIRiPlEU3tloJtF0ftIjHpMnSOMn56ljdvE1PmOTKAipOYRDWNVQVHUS 6nNkCBAoMNo3m/Y34PgSZtmecuGyZikozMhaxiirafMjHiRCG9Q/rKB52JWCMAI3 +PaP84ihTQuQT+sFbAn/kbuhtE4rj2Xosi0KoyzAe/Toex9Fj0IKKSQlJlZhCkVR pD+nIKITLoKwPDIEPRg5X0rKZgXBIQshPnn7MzlxVTBkBbjhGq7xI2dBFpYxQUVp CnwABSYABUmgB1FwCmKaKfVzElSHEh7yFddglodBCyaJFyeSPlcgADDBjaVhf0X5 V1aigXqAlHw6YCFRbjwTF412TR4TCLiWbiMDZO9TcD+ol4+KWXdxnymiMSjbWfTJ ZILQApnYtxLhPI7yuxSBAG57LCNjqth1GQ32KUEEdlEDvBSBcbl6q8uCb+VLvrlq vuDSQ22mtOjrvn4UMnV3vuMbc8q6Nj4WcJy5mRDh/zcNJZr/O3OkyQJP2XTfaplt 5gU3dkK0S4fi9Uj1ZXQIIaUFIaUqsReYGRdBtBVMhLhFk0owYXbEMSN6YBKmEGFM lGAmCSIoAZ2+BmwmSp3TibAx/Etm1bBUcXc34xM8NyNqcbEuMlA1uAc3tk1eMxeJ ymZxc2VhE71jabIoAmx0qLIH2Z7OGxgZJrouKwBpU2v2mUNbfCg0wXhNzBcyNBnw 4xWI9SZ5USsF1DaUuj5ASXS15x23V7Xtq6F13B3dISg8Igh67B2BvMfe0b6NpRZa egXeUVxxpqNxprQt8KKbl7UkJMkrszLIcckmmaObjMmc3C+dS5p/ExK5uQfIof+j p8wc5xMyfoK7G/FvjvQuhaSkF+I9pwClUPUz5ObGZOMQV9oaMimJ0dCI5YZPU3ET haLCkfEyfMARgxsziYFLdTEkitE2xOgnpTsaGHITgIWne0pYRvG6JdB3cmlufjKg Ini7HoOegKJjk5WoTMQqQSiy37vF/iUILdhZKeJZtGaSnDURJhEkx7g+DWW9Kbk+ ApCTEYE+oGGzZMOyqgI0wtwR36soEzIyJmFz7LsQ2FEQolW9azMyJqTOJ0FD91wX 8aa0q7IX9PF2i1MTa2OJSoYSvRqrJlu0FMpaEGHAACyshJQINpSCXMgRgZCH4doK iBSOfClZA1PUQ3eXscn/Q4vqg010J5jJZNzLRDwRmU/AMRE7VircRIOguLXxRXhx nIxyPiFlktJwsAo7w29NnUlrNM1E1ziTLlhTlXJpgx4THzxyQv/2b13gBb2IQoJX lv9joPpG0ZYDZEsWHAYZF2uzZLwTWmqTxW98xcAmEQI9f1XGeIx3KJL8HmcRJ1ZT 099r0fLjsSfRx4d6LSckghbLynbhMR6LY+r52T1VhHjSo/tJa4Uh2fsHJIISGI/2 UpNskI/SyZ1syaKTyYMiguFyq9e1OwUVG4PBto/kKDSBADfGAnChznFhEXSoNuTR ZtljIYGot2QhGTPZJq3wQi80Eb68wWnMQCq2p34a/1PIvI0OtBIxgRGSuECwwhiI 8hAt0AIrg82mIac5ojRJYS6Z9x6xcREywsqUV4zpfIuQVcS527tTTVvz7IKM5wW0 dqqM8sXPyzKYNTLLS4YmgQWYaTbrhpNilygm8ITF0cSLnSgTwpe2ndSSFd42CFn/ NoIjqHR90b8OgUGVQ94XDeUXfdrSur8TYYYydBKiiRyyPeQElwgTgUO6Fb8PIQNN fSwYkz55whFqLtuALQjJAhN9jGZEB9UUDLIH50RT7nRY3T9N4hNNiTO0UsIos8LD hRIwIU/6OiwHxxnEiEA3oUAyTMOSPp1tXbA2/BSe6Ap84de3CxshkSc8A9h8af+e kLU1N+YxcCHZSszq3bgYU77atvZ8rLGj00prtHY2cTwXL4hV9obi1zLQUMy+PA68 Fv0nVyADqW7ht7sRXcACt2uDslHbVtCLgyp4xx4XfQsR1ggF9aEHsgpXdRFkajMy QGKzj33cWivrKAJky63JmJwqgXdCuGYRMsBnwxsYRvE6JZQq/bIykBIT8ul36OzX G4EIrx2CyJ5+snAh4zM+tVyTDfreYEFx9FZ6liM5qocTXwKR13k5jUGnqtGNqcIa NZlmOXIWM8k3unPv/pXYL592q7J+CrcRsfva5dw4atHpR06C7yzVIAv0PngpmAk7 g9LQiVKyEdEojqKzGCb/KDHuY2PsYxavKCrivKCB0ApBNjhN7AHg45FlEReRWSc0 5Lg75DwPWepMhuZiFf0L7n1h6iaRs9bLAppptDnNF/JtsrEtvn1fvmS/4aauSwLQ PGsBBTe0vBZXruwa26x89nuwJ7gbWRMVmwbx4SL8qKfnqi6DGXQQi1VU7hB2E3zw FHXwZVO3GnOZEotDKmXzWSWSJwp0sGyddgVL+299+wqbF1xnSZbUEIMhuzHSGzRI 6n+t1ByL7MlflpvFuws+ej5WjHIR450dGI+ds7V+nyyb24pym1LHAug+qbkOecgY 7Gcp4sGOeMsJQ3Aj2xY73ufGIwSvzvSu4XJhu3pt///HTsn8KRsPkYz8CRCCrggU JCiRQYQsAigMsNChQogPJTKceCXQlYMHWwnamGiQKy9XWFyxclHkRUEsIq5kAaXE Hj17FgpQeOXjII+uEnkZeYDFCisrRA61QnTolaEjr2Bj2gobq2utXJ2a2sqqKaut sLaKhpVVNFYbIzYkS5bFno0bTWHlaOoTFD10YO7ZY6ptWkGn6vDZO7BglDolBFvc iC2rVbCIr5Rt2EJlgBZYrBqm7NRyZcyXNWN2hY0WZaYlBhKtObCkxdOBrOxBjdT1 lS4FBQ0SFLLgYdy5dedezDjAa9e+hS+kXVuQ8CtYavcWHpn5cOjRpftWidSLF//Z skVSZIqtJfCLgewGIgjcfHikgUy6Vs/6ohXpUCgyLlFW6WtBWLwon242AAD6hCuB BZSyM7Cg6u57jQUBAmiwIRMcjGK1K2KSj6bHRkrkIKRagkI+K6CwoigRRSwKKSiQ smKkE5diipZWZpnFld1qPMyU3uZj7Iq1euxREFPiokOPmOpaiw+69oCijr1OOUUz q1IKgA8bDzuOOpVYwMIVaTrzEpsvwwRzTDG/dKq77lyBcSOSWGNBtCtYkzNOOudk jSCOCnJNIKQ02uzPzGA0jEbDdByqhSsQdVA4hRqEaLbRKGKIhfIkNQsBQRzzr6FG HeJ0UUsj7HQ6pG7L86D//AZRzovilOsuqStkSM8iGVAyrTxbczWNJNVsJSiAFRxy 1KwHFRJ1ooVGK49PkQI4llMAAFSoPmOR/S+i11QlaNVBsFsoS0FOTGklh4JlIQpT 6tqjpixZ4rXDoOIFat4VVyTpXqRWkC/Np2bhCitTumrlK4C1GljggO16LDpTWRFP XT2gmKuuh5WkI4k9Ankys8oS4UOaKA2zSponLWslEIoOCAABAVpoQSCOAZU5Zso+ 0wxGPgIoQeKzLPL5IvcoVG0PKwQKyTzgOMpKZKmyotGqp5vOjZZMv1VJvuD64zS/ 5RjNDynolNJRa+EEeJDshlr2q7gDsROkOxZda5G9/z3rVk89i9Bbj73wGALwPwDr +9S3CAf/DWk+nYXub8akZZTT7QbCYnKusbvC0Sy7IO85iLI0gUF0A2kBw+0eM/dD fVdoKUT5PvyQ9Zb0HbGlJ+pNs8qswqoxXZcE15k6H00hD8gPkyxoDzrogEJ5tGCc xWbDBAkLxkFurJIVKHyj6Qo+qgezyzGlCX/8zsQv//svoyETRkKzEiTFOuvMOE66 XJNTVlmRyr+LK2yb4baZBTAz3RLEgL41lP5Iak9ja0ipmkW4AKTkOYsaVgU9dcGx PI46jGHBy/KkLUi9jSn2ahGlbvUznxGkaBZRSq9qlZoUZghZ5FKI42iItFJNCv8A OiLXsWgoEUGQJ3VHEYkEVfcQoICNXElRCAJYYIoEOAaBUZCIFQZErxTFrl4iAgoL 4sXFerGgO9ULi1fSUrCwcKSMWSnYaLL3Jh6iBUgPs4uSYJIuJdVBYnK0SlSYYgrB BEAPSYzGZQRRyLREyX1XIgsCviUIPrSPMxzrzGYqSbM/PS2FP4Nhr4Q2NxzuKTdR w51uCjKI0mUJbWQpFRYmWBbXFA45M3jgKrVny7Ap5ZQ4EaF3Qmke/t0NPUFEWnjW ox4GNoRx0fFdfX6ZTLI183dnCWKIRnSF12XTmiWyJgc59SaRmC0BV0hAlkr3qZ+s qHUjGhE328k6fZlIbi7/Ylopq2QX+axgQAzkkV2ER55TsDNJH1LCHlgxvckIInlJ SEIgdfYkkNlzI8EqixM76L0ykUmjGRVTVtYktdzQxmd2ip+d8BcrpPDPgfzzEyYr I0nLEGo2gWCFlKAZHYi8bCAX5OAVopC9DYrNcBRp0LDKMixoEtU/Rr3g2RxZnVfF LW52Q014ThMu9TjMqnrTHEmQ5bihzvAhJmTWryz1KcdRyz8ZjIgKSRIibIZISXAF Com2s1arjUQlAsBCC2ag18UshiVBeZ0XeWaFJwwSrixSEjaRoqTuPAlgCDNYwRJW Wa0ITHqvYcyx7OKwdNlFIEP7UAli0hWm7EEQe0gC/xRaGwXYRoEPXSmkYa7Binpy pHrVs8qk8ooolwowgO2jkU6sQotEtK8Vo0GPe+g0NFD+Uo3HXZrTrAu160ZpEDh5 pS07CLaw3XU4CEgUeHG5qPPaEm4iOdH+YOOz9GhOmHi7GwrrmzeyyPJvy/QNgGSp wPTMrSG+u6niGleW+ogmiIFwZ1BUos4SfShr/qFWgn4Sxeqk0j+u43CHsbai2Hko nlBQXXeupxvd4SbFKpFlAICarB+ppxUHoYtLdAaFUpiCFYhNwhNa6xcareVJiDQZ 7lghE05h7mVfEl8rpGE+bJjvyeSbsius/NGokXKUMELIc+33ZZTKipbu5R+eJv8j XJcaJy0tSO8BEyWdcUHHrw5kTlGXikH03jmDDYqQnZkqSz83pCn2Aqy4UnjVgZCn k1fVU6/4J1YWAMCHkEYW0VwjIi9aa2U7pLSl2kpT9cyLxPZS9DYJ/UN2pVIAsJJh 5y7NYMLqa9XtdEmwXHLrlpSgO2a8S8F6bbBfr1HHvjGgqKQnniDq1hQhIktMTAGF J+xMwYLKyymwcYraQkmRiUhkWmqZ09kEV9x/ElTTkPs03uqERlRbEx9Ga1/4/hI/ o8yulndTkIN0iwYzwKXqqsNI6HQovJTCjivbrMGDlwVu15zqrALRVc0tWJh7OpCe dMTf/aKNWqfZJqY31Vn/xSX4ggACq7NGAr/vWCQ25FG0Siy6MG+2q3ROZDV1uJhN aKvuNUSzFYk7bGKJBv0UMDeBQyO4Fjq6L2KCs6LOdnYFNm4lolkpJJHvKVj7fMTK 4OPoRslU3KaBHezYtdFsoCZSkt4vzK6h5Wj6pLRxvzSmTnFbRyTTIUE8yJHDgeMj YT6cCWtPS8qK1MerdVaegsrwemY8p7pDaKL0ivAE2ZyvSoJs0IJaSl9VHKo7HQB7 laixrcYrudSKakp5USgdIqJZzJl6z7PaNXqtDl5vXRJRm1BvVoiYFX0+r11j1rKZ HX7xiW8w+SxkZ79bSE2Fd+SEhra0ERrQRk6RMNpy/8UyIKtMVLq927SwYAZYkNTb 0CyzchPXMul3CreTy1sYUW3GghrEKUbKXHkn7TBM+yjTspxdgaANVJkNV5oN6YAj VdIaoYIO5Zgc5ciOAks4XFq4uDkR9Yi4+aqv+uqC2JAN4QGSD4QPXCKw/DILbnKd EOEhshAcA9ogCClBVUoQx2ABBKA5BJgBvxI/v1DBb0qQn2K1lrCUElg91viQJxCK ENGX2CExL3KsJFwBoFOx3GGjKbSKFLvCjZAPhiCx5aOUD1wwqAHBU6ALUDAFPjAF UHCS67s+U3iSkpk6q9sN3hqELPgCNnMQAageLkEf8omy74Ey3Pg/smuFj/qow/94 GrSQikraiGOKE8DSn9cos/+Bu/OrjPSTjbTwgp2YAS9ohepJpp/IIAXUK4YZjf3g GotjjLPpFHIJq0DrFDtTKqOCG8Cqxc7JldQ4DeQhiLrYrDhJF4dhDs+zoU4jEAtM naA4vc/zPHbpHAmilKLIkJGgpQ4aCZpAls+RPdrLIqyLiNf5DcBCRhGRNpcAJ9VT iOBji4E5I3a8C3fErDViPhdTFyUpiNAKhFIIBPepKbVQlx7hg1PIC4AUhKngPs3w PivxxI34AixgSCwwCyyIuz+ZMYWUCvdTN0JMhHKLP/fzREJBFZ0oN5HxsvwTpUC0 rrGrklMyiOHZLo/wCLH/CBDfWSVzig6/QEWcLAiDg4gdJIuzkUDooMBrKopoVAhz OY34Co8VeAK6yLEcE4/wSDYgEcHpmMkVZAxjwhtuEhxoUqun6rwd6RCVWA+VEIjO ocG82iv7GCuViIIgTBCRuBCyUJmrSR0vCsURU0JrUh2+XAG/jEJ7wkIr3A1T2BEk MZ6CYDnxcJ/gWQsgeUy7CEgnOQyQicPcQBUsyILMzIJBGB0WwCivyyiQCrpBtLem URpCrCRasDIOWZe1Q4q2C4kyo0SJlLvlapg82Qh+5IhO5LY8yZQruEFbDJuHEJyf 7KnK2ZZuEam0KQ5kWQEBaAVVxLOwqs6FoEWjkJWR/5gIAjGNXjmLGkOeUvDHjPFH mloXbEQWZQQwFAoXuSrO7gqqb7EXFirLgdCrE5mJs2TL0vucc7HFIEQgdALHUeNL B7PL1Pm9AiWxdBQ+djQ+XxM+zZIgKMCjIvGn8hQeYHs+ZPMngQzItDgFg8yMrKie D6KBL6ABzdQWSqlEQjQZbque5EqujPRIbntR9UOu+WsabFAakXxRkWGN/JE31HxR 6jozJB1N98ECAdyu2ZgpVtgtg8gKVOGtQEyEhxQO1RGMv8MpA3lA7eAU7KCiPHMk RfmN4zw4WmQRlHkw2vO36ticX8yYiPkQ8SgFPI3KIPos33rBAStBP92RFoEf4P8g C94rhUl5jNUwhTeZpmg8kVBMqVJ7DBmQgRl4uXbRz7WC03bp1ExdKxT5Pbz0VLzU J3/7y6a4iio0GFVt1XV01RSjOqugR7pwzHS5GxD0J1u1VYE0uzfkCvWxkerZzCyg Af1QFclwhUHguirzw0XMriq5UXqrEqgDKX/pI6vQztdEqf7xizOrzfWzCm89FSzQ iNzMzWGdUivVrUFwAen0jWCxSq3RD8w8JYNrCNr4IQGgJciAFB2xIKf6uAcZtC5K CsgjvRVRjRAJBPJ8vhzLGBJbCH1axmWsRaOgvW9pyiMKkdDKMe40CkMLhBUIl+NQ CBnIkGtkRqs5IL3SwpX/dRfUUVBRQ0Z9UT44Sp0GfUd13Nl2BDafLRiuSAl1eQt7 VBeGtQu1gMrQAhLVcjcqccNsqwxT2gjN1EyGVJWrHYQvEKB0+wiLVFaFnFGo6cgb DUkczch1e1EAuq2ouK2Bua2SLJVpBSlBzA098QgBPCVPxNvZGIQopUiOiNFMgcmO RJDscKWQiEDqGAi2EQh++0yAY4wrWZtUbLPu4DDDCqPqADEW8Amf8JmWaMqHzRg8 NYUcezEBucpPkVeSsxq4IsrXdQ3VqQs6KIU9wiN83ANOzZJrYr3Z685UYpCFcKIa HN4EdIgKI1UERI5ohDYSO0KZ9ctR7VQoMDHBfFUp/xzMNQqL63Wfq1GS+pCN8jza XO3QXLVHENU+xFDfkNqIzVTROswC+VXRyVnN0Kyn3ZBWG9FfGwE76Tko7D0Miz0p t/NWFzUM9rtNjhg/hMALL5gBjZBRvNhN2sCLVuhEVmkB7EgL3xSEvcMpVaSUc+WQ xaPGCDKIVdkIVOouxJOUx5tZeakXoRgJfyOK98EmO9KDdBlP0zXdQKBYzzMcbZS9 FJnHPSiBT/gEPQiAWtWDm4WInbHYq8IbgegC8RM/mvAJJ9LU2oMIK1DiueKZLh7Z +dA5laAXGEbjdDJQvgw+ne1Znn3jX7OsZ9OR0FKtgaCY53vM3bRgEbWMbHMfC//O DxV1AYZ0yJbBAhpIAMnApNlQt/ejyN0yLrS1yI0AW7Gt0a81UqijzXDl1itoO8Rp BURI0qjxP2iNktpwye0a1pfZW93aENnwTUkGXI9QjoHADtoYhBmYRO3oUrLZ4gNU CA+qOHzLjxb44OnoDn15Avhx5hGpHXFJzGSLjdXIXT3A0yRpytyVJsNZS2L7D/ug T3wp59n5XpiAgk+wCyJR3ixJEXZCCbzJm5lDS59QiQOwqANyuolh2D0ohaKQogdD z069NJ+LnSdYQtXzSwhLwijcClaNaIie6HWk6MG0EjIdML9QrfFVWh0DwYjWjakT ZN1y38w01obEAhdIAAT/iIwvGAQa8AI1UUSwM0TU5F/c4V+cJqWDqlapGJRKcgXA 0lbg6IJJ/FYXjT9PfEC8yAjJOFcVLtfAdYWSzpM+NqGNQARBWORd5pbNm05YBEvD caQG+coHYVIm5Yi0VpUK1sSCKBufFLQRqp0I2xkkJK27KQlrVg1ogwln+2c9CIRs dmKJsCFOa8WFOGzuDKOLhRWHSEFB0gNWiOLOjUGL7RnVOIlNuis2Y8btDN09Gs91 4YkhttiBQGN5KdAYviIGZQo5/lk4ju13FDaGuIJoKCJeTJfVEp61OCOB4Qpsw7aE NNFB9gIUpV+HTAAXYNIEQNYtCVelxgbwC1yFJO4Z/103GgVb8Hs/SBbkNCqIH60M lBJlHCrS0kxlUxKIDVFhg9gtj5Ccct2u3lzv2YjRmso3QeDEvm2bbYlcoFzLkcCJ xjVmAryc6OgOZ0ZBuubrEElwdoJdoHCdT8iY3CUauggEweGv/ogW1R2r1lGdFiFK bIKIIUmwN2qIew7Fd/YiovQVk4i4ejZeAfjgFb+xbbbd2YMVuxoJt0SNNZZev8Qi 5705fbHedeReg0Hy7XVQ40PywYSImOQeulgtiesRYauSktmIiqNfY51fF6ABF1AV l54cr2WfQDSIjrQKnCZNFTso3aGRKfUoNVGTAeZWlTJgcJXaC35AL2iBjIBq3v/M RFg26UHWckoZnp3gGu8sPBfEMwsiF6ZSoAqe5YLTFrRWlTozi+6gA32xa5n9vRie FzsqLSIJEtH2yzxrYYmAlrAKwoXIIhA7IG58DBuboVp0MPwkK8KblXHZ4pVIWZal CJxj2dK2YS1S4wSll9rB2T+S7UKHanXMTZ6lYxbQisIsFY7ebTqiqYRB2nf8oNmw nOw4hRbIAhcwd/nFggSgAQVQlSwIgOvoTO+Zu3NzCgmW4DxR1pC8bhk1rkgWW6vG ChrFBiAbeMsYCloib/0rZZBC5SNV0gteZeOgjeuASeyIUU+UDRrYW1qOEiw1Sywo ENnQD/P4b7QZCQLPDrf/wXTGQPAhZx1ndnCZhzbEcl59oQvWsaby/Ilg0Sffocsz Pl7oKIFY1zl2Cl4RIYmz9FSyCJYUd9MmtMDLeziWa5d89gkH2TvqDV4ad2e3ZHHM HvEVkV4WGdUgZ4iHpkJVXXKKLiMANiOLpsLAwvDhyZg5skfy2NXIdJLs4AMkcayC y29FpgFjtcMWAPPNdAGz6ZasNfOpOQxptVJolVbK30cAHkSqiXOpiL/LDmU7P+oD pnedNJWOoIG8nXRBR1eFbO+NoAENJrjb3A+dYhbyu6UNenS8kk87+6bbYBUCJCDJ 4RruMIzXaWY9SILeW/ZQR6zUHiIoCKIj29OMUT0c/zYRS5vi96GIZxne0aFLYj+5 K6CXTEU1fztQzvUV7ywJ9Q9OGvRsrOl8aRSJHg9QcxoNSyvY9xII+Pih7njtOIZt gBDUylQrgQYHFkQokCDBVq0CXIkYYI8gQRT3mMJI0YrFjKYEmeJjkQ+UKyVZQGFx hQWfK4JaZKGRxUWWLC0G1KCBBUtMLC1Y0BiE5QuWQYlotXKVyFXSpU0dJkwUVSnV p1KXDmq11CArgVmltqJ1tBU2LFqZYiPbaoaMK20jwo3rEipdqEwd3k1aFyoWL4EG CQJcsWAiQREH0QhcUHFWr1q9uPCSqLCgGTMqYn7ZYqfcKwE+gw4tejTp0qZFq/8M nNmLINYVsVRsEQAbbSi2bz+xAuVJ7ie4dQP37dv2lUDGAwlCftxwoD17iu85buU4 9UAZPwMQfcWyypUBVnxnYUW8SitXzJuHYmU8aBYrWMCPz6KE/ADoIwYq7lL5+UBd ZMCHAAsBIBDAgAUOKF9KKzFYEhSg0SefhO51d98KusH1XncrwZcSC7SlxUorIhJE IkIMnZgiiqawsiJCIopY1xUlgCSIbchRVFF0z13hnI88mpQSFCsMiRJcLdCQZBY+ CZAADS64MFQWX7SAwAxTCvVFFlntBRVYXnapV11fOiQIK2fGuBdTTNFyRWNmiqiS nAy+5QVcg6mVlp558pn/FlplXtFCRV0lJAhlXhTUVyJ2ZtUYK4EUOkhjg0TUgmCw uZSpnYFGNOBnBX7mqYHtkRrqqKKKCuqoprIaakKZGharS6yBuJttVlyYK65W+KZr r7teCEWsFEGXUXKBTDddjxsha1FzzO3BygolrGqgS+YZCN+p5DE4p0oOjtdttwM+ mOAK5wnShayy4lecFQAOKBuCpMInrrflnkrvqOHOWVy2niVIX7bhXgEiQQchXKjC CTOc0MEqItSKFRNRhJJGHfXYoxV7QMExxzMOCUUJIW84wJMx0fCZADW4QEMLRGXZ ghdBFVWUF1XR8lXOWu0sFZeuDMJmWEdd1cpXBREq/whVjSrlEFJIteKSmQatZJlb nd1JV15b29U1XYtisV9XgRU2iMwVSYpZK7A52ihYmHkxg0s7YXZF2GGzIABcp/Hd t9+mpfaaYV6wZnfBte2Bnm642UokkcKFrN65+h3nXEU4AplfdM0Zd6xx0+U3mrYs CGjgAZ6St55Jqot3n3cTmgueeOdJvTlcyGV6XHwCHkhge/FxCHt8ocEefIezd5it hAFQO+AKIELVkIpnDtRi9QebcrD1IDFEvfTSQ0V7pyxchGNcHTt4G0rrpxRFFHmf 7HIATT7pwss8DeVyX18QtdMXYj5FK2QCU13yohUveU8QiDigQwboCqi1giJoMv+T t+h0tYjIAE972mCf+ISXwMyqUI8ijEAk4wWzJcosDTOUflYiCASETVabYsEM5CSq 0AhgfqTK4Q1Bk0NT8VCHBZpXEAf0Q9HMAFPrasHhsHGbkY1MV7kKmeOAtZv1PGdY FtmYYSKSuOc0Sz8W0eIKBDGxaiUoX2nkl7jM8y2TAExfoZqTsvIjCBYkJ11dgBXl RpevImZrQRWc0Ars2MeJ1cuN7QqEDU9ihRIgcja0WYjDFqYQS65QYQ97GImiQZCI CKwEfNScI1ESRSFBcTxQWFmUBCCAAbhAASyjwQB2gpieWKovJ6yZVIAGNAEGLWhJ aZTR2OQUpCzNkl/55TD/lSKWVizQIMZJGoAYJDe5dUYgBQwTNx0iGDepBm2qoUxF WCCoipTNKIaCDWbyw6FZCYIzWBPP3+ppz3oGjjNhAxFvekVFIa1nPcLhzZCAY55l Ve5zxiHfxjbGo/xwTjnSCQTgRoUAAYBKQxi6T3oiAgUBle4zJXiCHnTznuLkB3T9 uVN1jlMcFhzgdPiUjwmEhwhkdcE4wRtPfC50UHduh0Pm2cN7oOeio0KMRd1balJf NCK6fMQUPRLZZ+ACpMTdxjYoyaptViAAWcomAC2wX8taloCdLGlJthyKpb7gBZt1 ySgD9CYD16SXuyBigmray9RA0iJWRKdGrBikBe+k/00OIlYvflLLYua2GEQZyiCJ sE5EsFA2gVi2hC1oQSI0pRJB8ZF2TPSWqI6IKn2lqlRoVO1pW3XE9qwLRFasohQx hJILkTS342GOS6JzBVYoSz3nSRyywAirixjmOWk0VRrTOC82DnJiJrmjyEoRiE8I aSUEM48ddQpR5TAnEKyIiEyXW61QiZKhxe0RfC6kkjJWR1z2gci55BQIDYEMJRD5 EG0elsn/YjLAlFzRuihSEueIcWPog6PjQibWBMiGBQmogQJaoAAaJMAFtRxKlGRS M8TYMoknPJrS1KkVP2GlmIpdsQhL7LSrYEMqXDHIRxLCEfEahoZteUtQ43KQuv+k BS9e61IefRLZwADGlpiJYThfwk5ydrFTEYln2OTCxJN45p5a3jLgoizbIfmGV7d5 zwqeUGb1qMcKesgNmhfpUp02SC51NM7mxvgc8KDmUwmSKfFS11H3lCAJBhoZHTy2 Bz0YqVPchajU0oVS0H03P8Mr0Gt/N7vbLcvQrVNJfOUCVAbllKf8qhf0SGQ9pV5v INkryKq5x2rswdqp0ksTXWJkChZEAcE+siqab0XVzeZQAGYVdv2cxBOdeJgoaqWJ W2nAPy5BZRBfSARgAHhAMhnwTD/WmlbyCqeuZG9sBzMMi1pB2LZs6DKH7WBi/3SX XcaTMCfELGwWFStDBQL/EZKZAWAoA6vRMoiJV7ATFub0Lzz6zYirNcFqVcZaHVba 4adpCRRoI7EqSo5XwNoVSaGgB4/3xoXHNeOyUpIeZCFryr3V4kayHACGN1eNowKP ILvFvJGJrAQjSwLHAqEHop5n0dSJyHjbOV7/mDG8gijved9YHh7JyXLuWinK4Wyf ZJ20PPgJREkKoh74gIiSAB67gCs54BTBKIJR2C/HnLWxqXLsQZ9pwQ/HSgNXJmAm tNTJF2iS7PzNZBC7zNLPkgLZgiBzKT7zZVhaMYsFisgrrhDI4stUY4QlLWn5aUUg qqkSbGJNm2EyYDe10ho3pQ0L/FYNYC6VGcGsxjAF/+ddvTYrF7m9b30qdzmXe79l lcgWV8OxzfAzLpwq8CagGEIpdcz4nCEFHdM94tyOqJM44vmOdMODaQ/hM57x4Jl5 T9B5oG1DB4/rYSXxpc5HKvKR4hwrp2KUdA4PQDztcpR2z2+XcXuUrs5hy9YJFSMB D9YYVVKdWgKyCPeA2wJmT7gxlYuk3V58hLYwHMylj7aQhrDZTwBkWP2YzE542E6g 1bG5QIZtlk6MmJAtBpx0SdGkCa1dG1Rghrj9lQNODQQ+xx4Qlkrs2HZoELutGFIE mZjMgAoaxGAYhOCZTWsoSmBAVmvwVpQxiN64BAv4hL0Ej+xlCu/pUKu0VsOJIf/2 gWHfgAhRbRxJVVEVcByGrMDH8QoPalFzXMt9eR8edcy1yIohNYcpNIfMbZ/MMZd7 rUT40QG1BIDIDEncaV0XHN0o4dHlTBPlKEus+FGCFEdJKBgc5SHXmQQYEYtx5UfR Td1vuUvKVVCnhF3ZkV0rmp2KeJJDeNIdxYs5CQDM6VAPtUCGuVIAPMkvmoyzdVhP uEDf6c9mBMUu5pKk0ILa/FgyBY2MOdXQPJOMdcU10tiMIY02GoYbWc2GZFNCNN5e QBDX0EXdiJOkQJlPFEVmVESj+YXhVJkNDZzAXQFGjQ/wYArdsEYP+d4/ngaIsEBK ddWtGFRuuEtAdcx0TI7/5vBHciBSATrUDlKOTh2UZ5DZegCV9imPtmjIHHFXlpnA E0AIfXgIg8DFHrmT1g3k2HiOynWOciRIAU7fO1kV7riT6zzL0LkU/NEhnDGIqIHI qbVaUcaaqzFgUhrlq0VMU4KPQzxKoNCdK+VNVZLGTbjSK0GJyyQALEEJTZAgFiSJ WNJAEhEFlYhVWcaQjLmjizXQiOgVXnCN+2FG+y3goAiWUp6JKUCXFkaEujlEYiXW 05wjZaiQ4BUG53VFYSQm4RQOE61LF67PgMARE8mNtxBMDPFR3XBItkRYngUbxJGG P36hPYEIJ36ix7FhbkXEmiVOSX0cbFYidJDccxiI/+PAxdsRlxhlynqgBETJyXis JERxxEvJwHsYCEckix0SiRrZ0EDWEUd0hxkxUmY8Yh4Zh7qIV5aZS8DAx3r1HB9R 5G7uIUo9yhidB43oh8ho1/NMEivCpysexCaJoydFA1lgIRMhAN0pHMOFZg4VyC5i GC0lgLCNFUzoBIL6RP/kXQ3MBJTMgMxkSkGcAo4RSuQdEMJQxVjEGNJYh3hhxNRc o3VMzTaOKDXNyQ+GY+mxaAMJTkV4gcxICuytxjktGZUZTlVKiOpEwZEEz4Kc3k4Q Tjy5xrxd1mpEHED+Ta0AR5oJ1JM21Hp0VW7oZPUZh4PITnwkTlxQZKTlRx7qR/+/ oItEXY4Z8dR+oNx6nI4SNJeG1Eum5NSx/JSUiRdy5FTnMN80Kdx3MM97BJT4eFFF /ghEEcs73mlXxKR5dBF80Mh6GJUCtggEhluNRBWlWmpUPaACytpTAVmgmNNmmRN8 CEDehKYP7aL93MQADIACuEASYUHLyESS/OJPCNtM8IRNHCHdHJk7gomIds1dXGqZ uuNHuGSlGquZsEgPXk1bAGYH/cmeuNswtYKN1sxLtF5kMeZfwMa2xhO75GPA+Wh0 aQtkbmamUEq3citsSEbY5JlrPdyWyZausKGCrdl6rNmaXRGVwgUerRyaSk53fktx 1dEpsld/JMu+4mlGTBP/iDJHcebR1AFituTHHtFOdAKn+hXnwvKheFkBK+TLj86J Jg6XeOZhZE7ZQfkhsUpmf3zLKsonJiVNfL4iipCFZ4BqDd1j3nxmaQnAqQ5AgXYl hvkE3W0WOzpbklyUgfTsAGhBWfKbEglEnRKrY5So0hBNi5mocjzK1GaeiGojjq2E DKAbXIDelImjOVpbmCSCrqKNa1CbYJwNjbqG7O2nlMFFlXVGqP6odrzjW3Xri7bl 6xmGki4pbWyVmhmUxglU8f3pTrTADOyIc3wXfoCffKiOVcVFQKUc7qgkd2VRZoDX O/LW1n3O6cAH04kHnGVnRFjBf5zHd1IOml5B5yIH/+e53ArgbnigBHok2rJAy002 GvNNWR7piEzqh6P2F6w14PIqZbAaqwMe5ap9D11cA3duFqj+RN5QGmhAmDLu4s86 SZT8RE3FR4/Gi03MT4EiiQBoAZKwkxLS5aC4pDYBa6WCW1/VSDvFb19Bb7GCxLmh pFsEoWDyidDwRZQNxgnNzOpJoQLHisP+pcitC+jJiSt1C0+hhpvMTawUTrdu8Kyc q0B4Bw4RbmhYXBvi1q50TBV1nCrNgJ1oEcEyGrLgCslUrMEGZU5qJOjECmXVLkVY x+bMcOwu1OmgbgBMlLt0brcwkgtxLOWqBHBN03S83MfW16ZVrCE9cBbtB28hwv+U FStylJN4JIfLyux/xSyA0adAsMI1UBRoSGXPyjHRjqrS0h2lNYnJMFEVJ0gLrN1o 9OxMbBaBJBETqsbWggSkRO1gSKOFYp6ZkKixgESOYOM2mqiIdl4F8ZiPtWiLpg2M PqHgNjATvdWnZa554G2gYJM9TkhpCIAUwijcdOvczm1bXoGqlDBoyJaZNalCLg7x 8cq0qATevBF4WV9zOEdPdYjixMflHsedMtqxAHHgCq+XEqfweM4Qd8Gfetqize5y oKl4rQIjhYefFgnBiEdJYBodZswOEksX3Gmjga5OfZ1RTeoDcs+x6rPz8rP0pkit 4VDPXu8dZyWplmZXJgD/CiocfGwWw4XGZvjERRXjF8yPq8KvsNoloUAZseLg/baf JAorXTKvPivrDzbrYnEQEbKYmIhX4TThEqrrHd2NpYSWIslJFyXRZdZLBWULeDh0 ANhfVUVWQQiFUMRKuqLrulQE35Cm38RrHKYHx/DKvVoBX4bLNXVjRu6HH1InsXDd I7UnhUBE7uTOcvZrD4MbTjos7jTsRLHHcb5Ld3kxxy6q+nVHE2+nf4ziFUiVYZzn qZxLcsaZ7pVs7izkEBOnFrM1JZoxGnNj0lze5aVx2ZlCNIwXGtFQZvNnLuYiLDmJ k/xE9vWsBvoQlBzoZinFgJSl4FXETbUT1yrN5dyv/yXXiGIGccpudYhWstdCtqSJ bQBv8lyABdpCUDchB2sH7pK9FcHpU6dcVPBgjd1WzWUaiNwxtWHR6PvGXuG4hqfm MojoivINVJo1B65MDmQey+t2yDQzn3JRCGnfjjvpVDa3FKRJVHHsEcV+Vxd5F+uG M1CCrlxQLO0Yhvzdd3gtbHcK9p8tiDpP349MXylILhips3EcgvBGBDwHgsEobz43 L6busz73r6uxyARGgz8OdPaKqispI4QlNITdkAmQ72uxuPheL78pQoD2RXJbZxKK sf0iq0v6L2YEVmZk9IeXkxaKaSQGphCm9Dg6hANfwaIcytpWRh4VTkRsSkQggLbK WeK4YOYgcVm9IHVMf/BRU1kd/6NsFQebecx6+FTi6MZOM0ihfuijcJ00ux0GJ9IM z/coUUclQholulRyXLh08aYdZexB3ZtrK5TWVXM1L7asPEpzaYt2hfknaoSEo1z1 bQ4pvpl3hVpjs+Jk5+XlnYIav2LUiI7O2uJPRFjPZhiE9awO4SIL1FR76A2wBYrI DIi0ycsLw4qOJIcfYuMYWagjY+OjMHsidwQQp6zXKiZvB0JAAAA7 ------------Xz7CgaPnfC51a1HHmiVONC Content-Disposition: inline; filename=image008.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image008.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT09/posten_uke47-filer/image008.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/wAALCACr AIUBAREA/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgED AwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2Jy ggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1 dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJ ytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/APdc0ZNGTRk0 mT60mTSZNGfelDH1NLvPrS7zml3mjdS7j70jBZFKuAQeoNQ/ZFX/AFLlB/d6r+VI jSQ5UKw/3RuH/wBapCQOpA5xzTqM0hpM01nCjLEAepqFbuF1ZlkUheW9h6/SuT8U fEbS/DoZFH2m4XqqthR+Pf8ACuCf426tI5aHTLRY+27dz+taFp8cFDquoaOyL3eB 936HFdponxG8Na3tWHUY4pm/5ZS5Ug+nNdWrq6hlYMrcgg5BpwNLmlzRmlAVvvAE +9NIBxkDilpDSVDdXUNnbSXFzKsUMalndjgKK8S8XfFaW7u2g0x/JtEOA275pPc+ griLzxTqF3ulNzNLIw2lmkPT069Kw7rULiZt0nzP6tzis2QXLybi2SfenLJdRjGS R3HWnLelWyy7W/vLXX+GfiLrnh90SC8Z7bOTDJ88Z/A9PwxXvPhfx3pniS1R1kWC c/KyM3Ab0z2P1/DNdWMU6jFOXgdcU3NL2ppNMd1RC7sFVQSWJ4A7mvm34mfEqbxH cvZWEjR6TE2I1HBnI/jb29BXmJmd23Esfc1qafKS+CD0qveRTBi4JxmqolZSA6n6 1dhLEZB3D19KWRQy4IBz3qnuaJyB+XrWvpOr3WlXS3VpIVboQeVb2Yd6+j/AXjS1 8RWKqrssoADRNyUbuufTuD6e4NdyDS05e9NoNNNed/F/xEdI8Kf2fC5W41ImIkHl Yhy5/EYX8a+a5o/O3Sv8vPC+gqO3tmlfCKSDXYaRoLMoJXn6V0Nr4VM0hBjGMdxR qXgY3EeFRfbaK5y58Caha/NErOmMkjqPwrAvtOvrMlSpcdxtIIrGklbODkEVNFcD eATgP19jXReGtduNC1eG7gkZMMNwB4P1/wA+tfVuiapBrOkW1/bMDHMgbr0PcfhW lmnIw5pDTTnFMdtoJPSvl34oeKR4j8WyvDJus7f/AEaAg8MFOWb8W/QCuKnmBGFr ovDdkJVVyDk969H0u1SPaDzXSW+xTjAx2rQiEW3BXGe4p32aLBPUVjajo9lc5aSN S2euOa848W+B42Rp7M7JlGQD0b2ry91aNmRgQynkHsavJISqH1Gfxr234MeLVjL6 HdSYWU7oCT0f0/H+f1r24GpFHU0hNNJrivihr7aD4KvJInZJ7jFvEy8EFup/AA18 pXM4aUbeijAp9tC13MqLnHevSdGtRBbRqBjAFdRaSeWRjr9K3YZMqvzdOat/aOMU wXLjHOc9TUTTs2QQMDrzWRqbB0O48dMV4v4t0/7Jq5lUHZNz+PesmMnyxx0bitzQ 9QOm6pb3G5lRXG8qcHbnqPcdfwr620e9N9p0ErOruVAdl6Fh1/x/GtRDxTTTSa+f vjz4jW51O10SBsraAyzHP8bDgfgP514soLyADucCvRdF0SGyt1JAaUjLMfWuhiZI FDOVVe2TirttdRO2VYEDv2rXhu0RMbt1Sm9U42nOeKRbwM2M9B+tDXQJz79RWfeP uBywrz7xlb+daFgOUO4GuKiOYM55zU0L7lHNfQ/wm8QC60SKGWTLIfIYehAyrH6r xn/Zr1dDxSMawfF3iSDwr4bu9VmwXjXbCh/jkP3R/U+wNfH2q6lcapfzXdzIZJpX Lux7k9ai09fN1K2THWRf516ePM8seW/lk9Wxkj6VDLbWBG66XzCP45HOaxL7T4Uf zdL1NY2/55tLx+Bp2nXmrwyKZZjIn+9mu5s7jz1HPUCpLq6+zqzv264rjb7xRqok b7LDhM91zTIL3xHfY8xobdPVl5P4VV1sXUdq6tdJMr8MpTB/CuNWQrGy+9Ot34I9 69I+GWsNY6u9tvISXBIz1I6fzr6XtZRJArA5yAc+tTHpXhPx1u7m91C206NiLeyt jdOv99mbb+gH868Jc5YkdK1/Dlo76rbzFf3YJwffFehTRv5G5BkjsK5HVY7me+RL oukB/u9hVNNEuZL1ooXBgLDbJnjb9a6iDR3t7r/RCxtjgHJ6e+PSuj0WNhceSx4B o10Mr+SvO7jIPSuWutOvrp3iG+CFUOxwMB27DPpmubS31Pz/ACXLpx85OflGe/5V U+1TM5heRmA45NZz8Owp8BGWHrXReHLo2mt28gbGGA5754I/Wvq/TZH+wRc7to2Z 9ccVqtXhHxxuFtNXgYH95NbtG+R/CQCv6hvzrwpuuK6PRJmSbTwhzGWIb6816PbD fGBT5tNWdfug/hUUGhRo2REvHoKttapAp+XFLYfJPlQTnvUWqDM4JFNS2M8IB5A6 VQvdEWc4ZSfXJrHvPDMEUbOsYViOorz+6QxXLqR0NRocNWlbyFJY3HBHP5V9b6Zq CSWqzLMoimRJEx3BUVvTyJDE8kjBUUFmZjgADqTXyV8QfFD+KvEVxfbiYUYxwDsE BOP8fxri2Oa09DuVhvAHPB6fWvT7GYGNSO9a8EhBArSRg3GO1Z+qSLHb/IDvY4FP 0qAFlUOMkck9KZrNvsLZK8dxUejkzWwLDBBINXJ0U89jWRqO0xOB0ryfW4wt8+Bj JzWbH98Zq6rBUU9ga+jvh5ez3HgjTpEYNhDG2RnBVio/8dCn8au/F3Wn03wjLbxM Q9zlTg4+Udf1Ir5bcs4PoOtQGlUlWB9K9R0uUtbIwPUA1uwSDI5rVikyAc9Kz9Y8 4WolhTzXHOz1rn9M1m7hd/tEGzngHj86h1PWLya5VViLR98HNdHo7yCyUsCpPJFa Es2FBOOKwdUuVWF+nSvLtYl8y8NZ44NWIzuUr6ivfPgveSR+FrlWXzEWfaqkZxxn P6gfhUPxyuNi2ERIzMhOO+Ac/l0/KvDgoSzkYkZZ9pGO3rVAjmivS/DrrNp0DZ/g FdHEnzVaE/lNg8fWkkvokXErqv1rPmOn3R4nRXB5J6U2I6fHgCZGb17Vd+1RrGNr Ar7UNIZo9yniuc1dzsk54Arze6fzLlz71CeDzUsbEEEV7H8NdRW00GYW84jkaXMo c4B9CPw/lWJ8V9bXWvEryQyh4IFMUWOhAY8j68157JKfs5Q9N2aq46k0jDmux8H6 gvlNas3zIcr7iu8hkUgelSzxxToQ43e3SqCaNZ5OE/ByW/nUkmj6a0RWWCMnoCAR j8qjl0WxKAJbxIMe9QQ6PaQyhyGJHRd52j8M1qTukNsqoK4zxFeLFbMoPzNXCY3N 70Py/FKp2123hC6gOnzRT/wSZX5scEf/AFqo6tAXdX2qp2qGx/Exzkj+X4VneIrM WGoyW6psEYVCvoQoz+uaxhz+dEgw1PtrmS1nSaJsMpyDXoej69HewoSdr9CprpIp 0kHXnFWokHU8ipDaKwJJYenNRtbheDz9aqzYRgM8Gs7UL5Iojz0rzrWb83VywByo NZathqCcmlRtrBsdK9A+HPhs67FqUzALHGyKuT3O4n+lOhjfUrddQKb7XTzCZycd 2Ax78Zrl/FFyt1q88oBy7s5JGC25iQfyxWRGNsbSYBH3R9ahJyaStzRT8o5NdVa3 727jcSymujtNRVh1+WtFb2Nh94GoZ7uNfQnFc5qmrx25Ys4B9OprjNU12W6ykfyr 3Pc1hkknNJRS81638KdZ03TdHvYb67Ns7TKwzCzhhj2+lZ80Q0dF09Lm3lg1CEGZ WJC203QrJjuP8K4C9GXdiScHGT3qsyMLdX42sxA59Mf41FRW7oy/ICK6EplRWjZs QoFaGQBkZqhfSuFOGIrjr9WYuSScckmsRzknimUY4opwrs/B95cQ290ttfQW2WUs ssYbPBwRXq3xF8M6Zo2hvdWqIFkGyVJTl5WAz5it2I7joc18/TOTuBqruO0L2HNJ RW5okoGFPrXSj5hVu3OBxkVfDED1qjeHIINczqEe2Cbnlq51xgmmY4NIemKKUZq1 byOm7acZxXVeIPFF/qssr3t211K3y72OQo9F9BXITNk5qCiirenymOcY7111pPvW tWBcgGrgHy81VnQtXO38BlmlYjEUfA/2jjrXLy53n61Hmm04nJ6AcdqF71ah6EAU SMx4qs9Moop8LbJVb0NdVprbyCOhrprWMkDFXViJHeopYCT7VhajBiG5wOfvVx9z CEPXg81TYYptLQvWrUH8VMLHnmoSTTaKKUdRXS6Gx2Dmu4sADjI7VpADjioplGzO OTWLdKDNtI4ZGBHrXB3/APq4z/sisxqb3opR1qzEcZxX/9k= ------------Xz7CgaPnfC51a1HHmiVONC--