Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------Lr7MdRusjTW0REpLI3BL7P Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT10/posten_uke1.htm Subject: =?utf-8?Q?IFT=20POSTEN=20-=20DATO?= MIME-Version: 1.0 ------------Lr7MdRusjTW0REpLI3BL7P Content-Disposition: inline; filename=posten_uke1.htm Content-Type: text/html; charset=windows-1252; name=posten_uke1.htm Content-ID: Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT10/posten_uke1.htm Content-Transfer-Encoding: 8bit IFT POSTEN - DATO

IFT POSTEN – 08.01.2010

 

 

Fra Instituttledelsen

 

Et godt nytt år ønskes til alle lesere av IFT posten, i tillegg til en god semesterstart for alle! Jeg sitter nå på overtid frem til ny instituttleder er på plass. Men uavhengig av hvem som er instituttleder i år, så er det et faktum at vi går inn i 2010 med betydelig mindre stramt budsjett enn for ett år siden. Arbeidet med budsjettet er nå godt i gang i administrasjonen og det vil bli lagt frem for instituttrådet 25. april

Den nye instituttlederen vil starte med en ny internasjonal evaluering av fysikkfaget ”i fanget”, en evaluering som vil publiseres ventelig innen utgangen av januar. La oss håpe at de anbefalinger som blir gitt der danner et godt grunnlag for en ny plan for den faglige virksomheten ved instituttet!

Året innledes også med publisering av de første LHC resultater fra Cern, se under. Det er Alice kollaborasjon som vant dette ”kappløpet” med en publikasjon om proton-proton kollisjoner. Ellers har både Morten Førre, Lars Egil Helseth, Bjørn Kvamme og Tatyane Kuznetsova  fått sine arbeider notert i ISI i løpet av helgen. Gratulasjoner til alle –denne gang spesielt til våre ALICE folk!

Og så bes alle fast ansatte om snarest å gjøre sine registreringer i Frida!

Jan Petter

 

Nyheter og generell informasjon

 

Registrering av publikasjonar i Frida – NB - Frist 20. januar for IFT ansatte!  

 

Universitetet sin frist for registrering av publikasjonar er 1. februar 2010. For at vi skal få

kontrollert registreringane vil eg be om at alle registrerer SEINAST 20. JANUAR 2010.

Publikasjonsdel av annum vil være basert på det som er registrert i Frida innen fristen.

 

Merk:

- sjekk at publikasjonen ikkje alt er registrert

- arbeid skal registerast med SAME ADRESSE SOM I PUBLIKASJONEN

- dersom tidsskriftet ikkje er registrert hjå NSD, så send inn framlegg om registrering

http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/

- registrering av vitskaplege artiklar blir importerte frå databasen ITAR,

men desse bør sjekkast. Importeringa ligg litt på etterskot slik at artiklar som er publisert

seint i året må registrerast direkte.

- artiklar i konferanseproccedings blir normalt ikkje importert

(unntatt artiklar i LNCS som er klassifisert som vitskapleg tidsskrift).

Registrering av slike artiklar skjer i to steg:

1. registrer proceedingsen som "vitskapleg antologi" under "bok"

(sjekk at boka ikkje alt er registrert)

2. registrer artikkelen som "vitenskapelig kapittel/artikkel" under "Del av bok/rapport"

Registrering og meir informasjon:

https://wo.uio.no/as/WebObjects/frida.woa/1/wa/registrering?inst=184

 

Jan Petter (som sender en takk til Torleiv Kløve for det meste av denne teksten)

 

 

Fra Biblioteket

Det har en stund stått en del tidsskrifter i fysikk i underetasjen i realfagsbygget hvor ansatte på IFT har hatt tilgang. På grunn av ombygging blir disse nå flyttet. Av de tidsskriftene som ikke finnes elektronisk vil de aller fleste bli flyttet til biblioteklokalene i Johannes Brunsgt. 12. Enkelte eldre tidsskrifter som er lite i bruk vil bli flyttet til et Depot-lokale i Nygårdsgaten 5. Sistnevnte kan bestilles via Bibsys på samme måte som man bestiller inn annen litteratur.

Ingunn Rødland

 

Euraxess Norway

Mye interessant stoff om forskning i Europa kan finnes på Euraxess, Norges nasjonale portal for forskerrekruttering og mobilitet. Forskningsrådet er vertskap for portalen og nasjonal koordinator for EURAXESS i Norge. EURAXESS omfatter en rekke initiativer for å fremme rekruttering og mobilitet av forskere og finnes over hele Europa.

http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&cid=1224067050894&p=1224067050894&pagename=euraxess%2FHovedsidemal

Her finnes masse nyttig informasjon om karriere, men også praktiske råd for de som planlegger et forskningsopphold i utlandet.

 

 

 

Mer informasjon og registrering: http://www.gasskonferansen.com/default.asp?content=generelt2007

 

Personal

 

Heidi Sandaker –

Født en ny verdensborker, Henrik 1.1.2010 at ~ 11:00. IFT sender gratulasjoner til mor, far og ønsker Henrik velkommen til jorda!

 

Nye fleksitidskjema for 2010 kan lastes ned her:

Fleksitid 2010 for adm.personale

Fleksitid 2010 for teknisk og vit. personale 

Fleksitid 2010 for teknisk og vit. personale - deltid 

 

Parkeringssituasjonen

Fra 4. januar 2010 stenges garasjen i Realfagbygget for parkering. Det er kun tjenestebiler og -tilhengere som får plass i Realfagbygget. De institutter dette gjelder vil få anvist parkeringsplass i egen e-post.

Eiendomsavdelingen har avsatt parkeringsplasser til fakultetet/Bergen museum på nedsiden av Geofysen/Jahnebakken 3/5 (mot Florida) med en plass til hvert institutt/avdeling. Institutt for biologi får to plasser pga. størrelsen på instituttet. Parkeringsplassene er skiltet med institutt/avdelingsnavn.

Parkeringsplassene er satt opp som følger (plassering fra Jahnebakken og inn til Jahnebakken 3/østfløyen):

Kjemisk-Geofysisk-Molekylærbiologisk-Fysikk og teknologi-Matematisk-Geovitenskap-Biologi-Informatikk-Geobiologi-Petroleum---Bjerknes-Biologi-Bergen Museum-Viserektor for utdanning

Det vil da være noen få ledige plasser i sørenden av Jahnebakken 3 for fri parkering. Vi og Eiendomsavdelingen håper dette kan bli en god løsning for instituttene/avdelingene.

Kjell Trengereid

 

 

Nyheter fra Helse-, miljø- og sikkerhetsseksjonen ved Personal- og organisasjonsavdelingen, Universitetet i Bergen.

TILBUD OM VAKSINERING MOT SVINEINFLUENSA FOR ANSATTE 15.-17. DESEMBER
Etter avtale med Bergen kommune oppretter UiB en egen midlertidig vaksinestasjon som tilbud til ansatte denne uken, 15.-17. desember. Ved vaksinestasjonen gis vaksine mot influensa A(H1N1) - svineinfluensa. Universitetets vaksinetilbud er foreløpig begrenset til disse tre dagene før jul. Bergen kommune har et omfattende vaksinetilbud for byens innbyggere og oversikt over fastleger som tilbyr vaksine. Les mer på UiBs intranett.

HMS-HANDLINGSPLAN 2009-2011
Veiledning til UiBs HMS-handlingsplan 2009-2011, der resultatmål for de fire satsningsområdene i planperioden er definert, er tilgjengelig i HMS-portalen.

SLIK SKAL UiB BLI MER MILJØVENNLIG
”Tiltaksplan for ytre miljø 2010-2011,” ble vedtatt i Universitetsstyret 03.12.2009. I planen er det listet opp en rekke miljøtiltak som skal gjennomføres ved UiB i årene fremover. Les mer På Høyden.

EVALUERING AV IA-AVTALEN
- Til tross for at to av tre nasjonale hovedmål ikke er nådd, blir det galt å si at Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ikke har virket, sier prosjektleder og seniorforsker Solveig Osborg Ose ved SINTEF. Evaluering av IA-avtalen er gjort på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Les mer på SINTEFs nettsider.

GOD HMS-PRAKSIS
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er opptatt av å synliggjøre gode HMS-rutiner og god HMS-praksis. Dette gjøres blant annet ved å publisere gode HMS-eksempler på fakultets nettsider. En målsetning med dette er informasjons- og kunnskapsoverføring av HMS mellom enhetene. Disse eksemplene vil også være av nytte for miljø utenfor fakultetet.

 

Formidling

 

Mange fysikere blogger på forskning.no – se f. eks;

forskning.no (blogg av professor Kristoffer Rypdal, UiT)
Tittel: Høna eller egget?
Under tittelen ”CO2-årsak eller konsekvens?” kunne vi 9. desember lese et intervju med biologiprofessor Dag Hessen og seniorrådgiver ved Norsk Romsenter Pål Brekke på Forskning.no med klimaendringer som tema.

 

 

 

Publikasjoner – siste 4 uker på ISI Web of Knowledge:

 

Here are the FIRST proton-proton measurements published from  LHC  (Alice):

First proton-proton collisions at the LHC as observed with the ALICE detector: measurement of the charged-particle pseudorapidity density at root s=900 GeV
Author(s): Aamodt K, Abel N, Abeysekara U, et al.
Source:
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C   Volume: 65   Issue: 1-2   Pages: 111-125   Published: JAN 2010

Group Author(s): ALICE Collaboration

Abstract: On 23rd November 2009, during the early commissioning of the CERN Large Hadron Collider (LHC), two counter-rotating proton bunches were circulated for the first time concurrently in the machine, at the LHC injection energy of 450 GeV per beam. Although the proton intensity was very low, with only one pilot bunch per beam, and no systematic attempt was made to optimize the collision optics, all LHC experiments reported a number of collision candidates. In the ALICE experiment, the collision region was centred very well in both the longitudinal and transverse directions and 284 events were recorded in coincidence with the two passing proton bunches. The events were immediately reconstructed and analyzed both online and offline. We have used these events to measure the pseudorapidity density of charged primary particles in the central region. In the range vertical bar eta vertical bar < 0.5, we obtain dN(ch)/d eta = 3.10 +/- 0.13(stat.) +/- 0.22(syst.) for all inelastic interactions, and dN(ch)/d eta = 3.51 +/- 0.15(stat.) +/- 0.25(syst.) for nonsingle diffractive interactions. These results are consistent with previous measurements in proton-antiproton interactions at the same centre-of-mass energy at the CERN Sp<(p)over bar>S collider. They also illustrate the excellent functioning and rapid progress of the LHC accelerator, and of both the hardware and software of the ALICE experiment, in this early start-up phase.

 

Strong-field short-pulse nondipole dynamics
Author(s): Dimitrovski D, Forre M, Madsen LB
Source:
PHYSICAL REVIEW A   Volume: 80   Issue: 5 Article Number: 053412   Published: NOV 2009

 

Abstract: We present a quantitative investigation of strong-field short-pulse nondipole dynamics in laser-matter interactions. We find excellent agreement between ab initio numerical and analytic results obtained using the Magnus expansion. We show that in the short-pulse limit, ultrafast transfer and control of population can be achieved using nondipole effects. The relative importance of nondipole to dipole effects depends on the displacement imparted to a free classical electron.

 

Investigation into stability and interfacial properties of CO2 hydrate-aqueous fluid system
Author(s): Kvamme B, Kuznetsova T
Source: MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING   Volume: 51   Issue: 3-4   Pages: 156-159   Published: FEB 2010

 

Abstract: We applied the techniques of Molecular Dynamics (MD) to study the structural and dynamic properties of a stable interface between CO2 hydrate and aqueous solution. The steady-state interface thickness was evaluated from a set of criteria, with the decay of hydrogen signature being the leading one. Applying the criteria has yielded an interface width of about 10 angstrom. © 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 

Focusing of evanescent vector waves
Author(s): Helseth LE
Source: OPTICS COMMUNICATIONS   Volume: 283   Issue: 1   Pages: 29-33   Published: JAN 1 2010

 

Abstract: We study focusing of two and three-dimensional evanescent vector waves, with a particular emphasis on identifying suitable intensity structures for applications in optical data storage. For two-dimensional evanescent waves large transverse spatial wave vectors result in purely circularly polarized evanescent states. We suggest that these may have applications in all-optical data storage through the inverse Faraday effect. On the other hand, for three-dimensional evanescent waves longitudinally polarized modes are observed to give the most tightly focused spot, and this may be utilized to confine light behind a solid immersion lens. © 2009 Elsevier B.V. All rights reserved.

 

BABAR:

Search for Invisible Decays of the Upsilon(1S)
Author(s): Aubert B, Karyotakis Y, Lees JP, et al.
Source: PHYSICAL REVIEW LETTERS   Volume: 103   Issue: 25 Article Number: 251801   Published: DEC 18 2009

 

Precise Measurement of the e(+)e(-)->pi(+)pi(-)(gamma) Cross Section with the Initial State Radiation Method at BABAR
Author(s): Aubert B, Karyotakis Y, Lees JP, et al.
Source: PHYSICAL REVIEW LETTERS   Volume: 103   Issue: 23 Article Number: 231801   Published: DEC 4 2009

 

 

 

 

------------Lr7MdRusjTW0REpLI3BL7P Content-Disposition: inline; filename=image002.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image002.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT10/posten_uke1-filer/image002.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABYAZkDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDG ooor3T44KKKQkCgBaKsJp97Iu6OyuXHqsLH+lNlsruBd01rPGvXLxMo/UUrofLLs Q0UgOehzS0xBRRRQAUUce1GRQAd6KMj2pMj2oAWijIoyPUUAFFJkUuR7UAFFGR6i jIoAKKMj2oyPagAooyKMigAoozRkeooAKKMik49aAHZ5pQxpmfcUZ96LAShqcGqH I9aXd79KVguThvxpwNVw49aeGHrSHcmBpQ1Qhx604OPWiwybdS7qiDD1pQ3vSsBM GpwIqHcPWlDe9KwE4PvzShveoQ3uKdvoGShv8+lODDNQhqcGpATBqUNUIb3/AFpw f3osBMGNLmog3uKUNmlYZMCKdmoQ3vShuOtICbNLz7VEGpdw9RQKxz1Haj+daOi6 YNSvD5xZbWEb52Uc47KPcngVs3ZXYoxcnZDtM0WS+iN1M5gskbBkxlnPog/iNbVn cWdvfWVrp9tHEl0hKTuN8zHJCgk8LkjtmonuJ9SlU6d5tpqNkWEdnnA8sdk/2h39 eay7vVluJrOeO3S2uYGyxXlSc5BC9vpWNnLc6U401df8P/kbEF1dz6xcRS3T+ULc uN8zFFcY5JXHSmpcX8fieWyjvLmGBW+RZH3A8cDLZ4J6H3rZHgjU7yWSVdaQxfdG 1COG5I9O9VbvwlqGiW9zeS6tE8MMO4AxklgD8o54yDWSnB6XN3SqpXs9730/zMwS Wes3NxBd6eY2iUs1zAArpjg716Ng/SsfUdLm04xuWSa2lGYbiM5Rx/Q+1PW+MmnN ZwxObu6mzNJnJk9FH4/nxW5bfZdPsBpmplFZlL3EA/gHY+0gznHpxWusNvuOe0ai 1+/9DkqKtalYvpt/JbOwYDDI46Oh5DD6iqtbJ3V0czTTszStM/ZkwZPwQEdamw3r J/37FV7XZ9nXIXPPVjU37v8A2P8Avo1m1qWth2G/6af9+hR83rJ/37FN/d/7H/fR o/d/7H/fRosA75vWT/v2KMN6yf8AfoU393/sf99Gj93/ALH/AH0aLAO+b1k/79ij 5vWT/v0Kb+7/ANj/AL6NH7v/AGP++jRYB2G9ZP8Av2KPm9ZP+/Ypv7v/AGP++jR+ 7/2P++jRYB3zesn/AH6FGG9ZP+/Ypv7v/Y/76NH7v/Y/76NFgHfN6yf9+xRhv+mn /fsU393/ALH/AH0aP3f+x/30aLAOw3rJ/wB+1ow3/TT/AL9im/u/9j/vo0fu/VP+ +jRYB3zesn/fsUc/9NP+/Qpv7v8A2P8Avo0fu/8AY/76NFgHYb1k/wC/Yow3/TT/ AL9im/u/9j/vo0fu/wDY/wC+jRYY7B9ZP+/Yow3/AE0/79rTf3f+x/30aP3f+x/3 0aLCHYb/AKaf9+1o+f1k/wC/Ypv7v/Y/76NH7v8A2P8Avo0WAf8AN6y/9+1pfn9Z f+/a1H+7/wBj/vo0fu/9j/vo0WAl+f1l/wC/a0o3+sv/AH7Wof3fqn/fRpcp/sf9 9GlYZL8/rL/37Wl+b+9L/wB+1qLKeif99Gl+T/Y/76NFgJPn/vS/9+1oy396T/v2 Kj+T/Y/76NGU9E/76NFgJfn/AL0v/fApcv8A35f++BUX7v0T/vo0fJ6J/wB9GiwE uX/vS/8AfApcuP4pf++BUWU/2P8Avo0uU/2P++jRYCTL8fPL/wB8Cly/96X67BUX yf7H/fRpfk/2P++jSsBLl/70v/fAoy3Zpf8AvgVFlP8AY/76NLlP9j/vo0DJdz5+ 9L/3wKT95/el/wC+BTMp/s/99Gk/d/7P/fRosFzBrpIXstO0mxtb2S4iFz/pMrwd T2QH2xzXNHoa6/U9wvpYINWs4RGVj8i4TptUAHoe1VU3SHR0TZm63e5EEaQwLhcp cxyl5HU8fMf6Vk2cfm31vFgHfIq4PfJp+o+QdQmNtjyc/Lt6dOce2c1Y0BlXxBYF 8bRMp57800rR0Jb56mvc9dj+028zGGCRvJRgFVvkfJGD9arapZy3VpeRyJO3mo7E yMMLleFA9M1cSa4a2laERw3L7ljZlO0MDgbvbFPllkt0QyDceVkcDpgc49cmvMvZ n0DScbPY8KBIwQSD19MVuaXZWWqiaW9lulZAZJ7jcu0DPGc8kmsi5ZGupmTJQu20 nuM8VY05Emkkt5ZRGsifLvbapcdM+w5r1JarQ+ehZSs9TRvmt7/QhLbGQjT5vKUy 43mFvu5x6HisKuli/sz7PqltYsSv2RiWJz5mzB3e3Nc1Sp9UVWWzNK03fZkwHxz0 xWjJp91HpkOoMrfZ5XKKQRnI68VjwTRrCoJhz/tE5rqb6ZF+HWluTDj7VL3OOpqZ tpr1HTipJ36L/Iw/m/uyfpR8392T9K3h4RmSWBLm+06Dz0V4t8py2R0xVWDw7dya 1dabKbSF7RDJO7O21U45/UVPtI9y3RqLoZnzddsn6UsaSSuEjjmd2OAqgEmtD+zL SPUrCOLUdPuYp5gpZXYYx1yD61taxYHTPHVmmlyWUU00gEMeSdhx/EPehzV7IcaM rXfdL7zlXSSNykkcqODgqQAQab8392T9K7HStNGrP4il1CSya7XKF2YgIw/i9hXL S6c0OkNqXmWrQC4NvkM3LYzn6URmm7CnRlFKXR3/AAIPm/uyfpSZb+7Jj14rUsdI zcaPLNJaCG+k+Xcx6A85ro00KyHxDa3LWLW7BpBbhuV+UcEeueaTqRRUMPOS+aX3 nEfN/dk/StOw0K/1CxmvIgqQRHBaVwuTjOB61S1iKLT9WuLYTWjhW4Mbkge1dTb2 CXXw3T/S7OMfaDLl5CF4B+X/AHqJysk11FSpc0pJ9EzkAWxnbJ+lLlv7r/kK1rTw 8JbG1uby/sbMXYzbpIzZcevtSxeFdRl1qTSytqsyKWzvOGHXIp88e5Psp6abmPlv 7sn6Vo6Xot9q4ma2UKkQBd5nCqM9s0apoc2meSGlspncEsIpC2w+ldB4d0trnwbq 0RmtYjO6/ec4XH970pTnaN0VSpqVTkl0v+RyDq8cjIyvlSQcY6im5b+7J+Qq/Pod zBpaagfszRPMYQA5ySM8/pUj+HL5V04qtsxvv9WA54+tVzLuZcr/AK89jNyx/hk/ SpPIuPLjkaCcRyHarFQAT9a1NQ8NixhkYX9hLNEcPErMCD7etTXKasfDelJM1s1j 5/7pATuUg9z+dLnWliuS11LoZWoafdaZePaXKMJUxnaQRzzSw6ddXFhc3saMYbfH mHIB59BXSeJtGuNU8Wai8Zt44YY1eSWViAo2j9araTC48F66oWMksmACcHkVKneK fXT8TR0oqo4vbW3yOa+b+7J+lGW/uyfpV3UdEutMECzi286VA5jDnKA9M+9Jpmi3 eq3n2eFLZcAs7s5AVR1JrTmVrmFnzcnUpZb+7J+lLlv7sn6VsXnhmSGwkvbS6sru GE4l2MwKZ749Kkt/CV1Np8V1LcWNu04zDHJIQX9Knnja9y/ZTva3mYWX/uyfkKMt /dk/Sr2raJd6PeC1nW3ZzGHyrnv2/Stzw3oMV/4f1Z5vsaTEosTOx/d46k+gOaHN KPMEKblN0+uv4HLfP/dk/SrNjZXOo3kdrboxlk6biAKu2HhuW6s2vLi4s7W2DlFd 2Y7j7CtTQtFudI8Z2CSm3eNwXjliYkMpHUUpTSTtuVTpOTjfZ2/E5mRJIpnjZZNy MVPI6jim5b0k/StS70S6kjv9Sf7PHAty6JuY5kbcelPtPCt1cafb3zzWMFvKxBaS Qjbg4p88bak8km7L1+RkfMf4ZP0pfm/uyfpWne+GL6z1K2s0W1mNzgwurnDirb+D 5dssdte2M91CpZ4EdsjHXB70c8RqlO7VtjMXT7ptLbUQjfZ1l8onIzuxnpVX5v7s n5Cuihhb/hXVwu2LP28HG44+6Kii8Iy7IRc3tlb3Eyho4Xc5OemT2pKa1uU6d7cn ZMwst6SfpS/N/dk/StO08M31zqk9iVtomt8mZ2c4QetT3fhS4t7C4vknsp7aHA3R uTnJxj2p88b2uSqc2ua39LcyXhnjRJJIZ0SQZRioAP0pmW64k/StvWY9TfSdJS8e 2eARZgVSQVHTn9KxPs0n9yL/AL6NEXdEVHGMrXF+b0k/Skw392T9KX7NJ/diH/Aj S/Z3/uw/99GmRzx7nOt90/StbxGmfEFwyKSJtsijGc5UVlV19pqyQaRZ3zebhALe V4gC6sn3eT0DLxVzbTTRdKKknFu3X+vvOUuLaa0lMU8bRyAAlW64PSi3l8i6hm/5 5urfkc1rapDd6hB/ar2y20ONscO4ligJ+bnkjJxmtDw74IutbtvtlzL9ks/4XYfM /uPb3pOpFRvJjjRnKfLTVz0dYkuoZTLIHjl2AAtw6lR0HbNV9blW00K4uzhhHbEA ng9eBVewj/s+0tYm1PzmhAiiQDIbbnnA5I9ak1LTF1TRLuGa/LC42kBeEQjpj2zX npJS1eh7jbcHZa2PGRwBTljd0dlRmRBlyBwo966HxJ4Tn0JUuIJftdi//LZR90+h qpAbvRbVLmS0imgulV0LjcoI6Z9+c4NeiqiavE8F0ZQk4z0sM0ZQIdVmbOFsXT8W wBWXXSapdqdC8/BE+osoJIClkj6sQPVq5unB3uwqJRtFFuBnEK4MuP8AZArqNQL/ APCuNMP73d9pl7DPU1ykWzyxkJnvkmtKbVXm0K30lkg8iCRpFYM24luuaznG7XqV TmkpX6r/ACN7xkX/ALZ0vBk4tYegHFaeuazHpPjXVBc201xbXNuInRCARkDkVyGq axJq11b3E8cCtBGkahS2CF6GrcviY3Or3Go3en2Fw06BGik3FRjHI9+Kz9m7K66H Q68eaTTtdr8maN5Y6Y+n6dq2lxXkCveLC8UpVuhHNXr8sPixbj95j7RH0Ax0rndR 8RPfW1tbRWtnZ29vJ5qRQbsbvU1Ld+KZLvV7PVGsrJLu2YOXQsPNI/vUckvzB1af Tunt23N60LGTxj/rOEfGQPU9KynL/wDCuY+Zc/2h6DP3apWXiWayvr65NvaTJfAi eGQttbJzRY+JDZ2txZvYWNxZTS+b9nl3bUb/AGaOSS6dg9rBq1+jX3u5sTlzpPhP /Wf6w54H97vVy33f8LbuPv7fMbsMf6sVy+peIJtRuLSQQ2tvHZ48iGLIVOc1Ym8V TSa5Bq8dnZQ3cWd7JuxKSMZb8KXs5W26MarU7rXZx/BWMy9Mn2+4x52PNbsvrXQP v/4Vmv8ArN3270Ga5/Ur6LUb17kWttbF+THEWxn1qU6vIdBGkbIPs4m87dlt2a0c W0jCM4xctd0zZ8TF/sfh3Hm5+xjOAP71dfbsT4zYZbIshnj/AGa4W28U+XZW1rda Zp96LUYheYNuUenFLbeK7qPxBLqsggaWZDGw5wq4xxWTpyatbube2ppqV+qf3Icd 2Wxv6nsK39Mz/wAIlrGd3306gVzvyn+7+Zq7b6k9tpt1YosZjuCCxJORj0q5JtHn UaihJt9n+KNO5Lf8IPZ/f/4/G7D+6at3921jZ+HbrYzeUpYr61n6fqV5Y6OynT4b qwaQkeapKh60PEF4yW+iXE0URlEZcwsMLg9Bj0rKz5rebOyMl7NzTs0o/g1qMkTS datdQuLW2ube6hQzEswIbJ6VHeFv+ET0U/Nn7Qc9KpzeIN1nPb22n2VqJxtkaLOS PSqkupvLp1rYlIhHbOXQgnJPvVKDM516euurXRW1vf8AI7PxSrXFnex2JIkikV7q NR8zrt4P0FZ/hKWCLS76S7UmFZELbgPXg/nWMfEV1/bbaooiWVxtdMnawxjB9qgX VmSzvbSOGFIrtgzAE/L7CpVN8vKayxdN1/bLz0/L/g/eSa9DdwazcfaneR3O5ZFx hlPTFWvDJbztRzv/AOPOTqBVC41WS706CznSJ/IP7uXJ3Aen0pmm6jJpd358IjYl SrK+SGB7GrcW42OVVIRrqaeho6Tn/hHNe+9ny4uw/vGpPEefI0XG/wD49BjA75qr da951hLZwWVpaQykGXys5fFWo9WvrfT7OCfTIJlCj7LLLGSQO2Kmzve39WNVOm4e zT6b2/vX/UTxaW/teH7/APx6xZ4+tLouf+Eb17O77kfUe5pPGJzribyu8W8Yb2PO aoaZq7aYlxGIIJ4bgASRyZwcdKaTdNWCc4wxUnJ6ar700a8Qsj4Qsv7QNyF8+Tb5 QGc+9WLHULa98R6RHZiYRW8RjzIBk1h2etta2slo9pa3Nq77xFLnCn2pV1xo9Tgv oLS1hMIwsSZC/Wk4PX5lRxMFyu/a+munmavipXmgt7m0ZjYIWjMaD/VyZOc+5qtf 5PgzSfv/AOtl7D1qhbazLbLeRlIpIbvJkjcnAJOcj3qKbUnn0u209ljEVuzMpBOT k55pqDVl2InXpycpX1krW87r8LI6WLd9p8J/e+4M8fzqnoJb/hKrv73/AC37fWsp tZnYaft8tGsVxEwzz9auP4mf988Gn2VvcTKVeaMHcc9aThK1rFrEUnJSb2af4Jfo SxE/8IJP9/P24dh/dFP8QE/8JFZfe+5B2+lYy6k66O+m7Y/KaXzS2TnOMVox+JmA gaews7ieFQqTSA7hjpT5WnexCrU5QUW7aL8L/wCZsSE/2h4q+9xCcfkKztN3Hwdr HD/fjxx71V03VNR/tK7voIFuXkQm4TaSCvvWob03ng/VGNrDaw70WNIlKgnIJ+tQ 046ehvGcKl5J9J/jcra6W/sbRcbv9R2xWDub/bx9BVi71N721tIJEjCWybEIJyR7 1T49F/M1rFWVmcNeopz5l2X5Iky3+3+Qoy/+3+QpnH+z+Zo+T/Z/WqsZXOSrU0PU Y7O4eC6J+x3ACycZ2MD8r49j+lZf50Guhq6szpjJxd0dXew6hfauLKWQxwBTLLOS CvlkclT/AHSB0962Ydeex1C30qaCS5sYwS1sjBnhwSArnoQAM4965LT9ZWO1FhqC PNZg5RkOJIf909x7GtYWMl2mqSWk8V1HfEP5sIwyndkqydQD7ZrmlDpLY7adT7UN /wCtDvU1vQHmEkdzFbXar0MeGwexwORVO+8T6HBMs8rGeWAlsWylwCeMsOMfjXDW 8cdtrV1ErSm2itWjiMzeWT04BbGO+KZp8t7H4gla3aQC4Qq7IvmgZHGcDDEVmqEd 7nQ8ZNpKy3NXVvEv9oXxtrhEtrKaMOiR5dZGJ4LgYz0PTvWbp1lcWV5NGLlf7MMW +5kkTCqp/wBk9H7Cpb60iZbafVfJ01oAQY7ZsyS85GF/h5z1x1rI1XWX1BVt4k8m zjOVj3bix/vO3c1tCOlonLUm+bmnv07/APDEOq6h/aN6ZVTy4EURwR/3EHQVSoor dKysjjbcndluHd5QwsmPYjFP+b+7L+a1DEUEYBMGf9oNn9Kfuj/vWv5NUNajH/N/ dl/MUfN/dl/MUzdH/etfyajdH/etfyagCT5v7sv5rSfN/dl/MUzdH/etfyajdH/e tfyagB/zf3Zf0o+b+7L+Ypm6P+9a/k1G6P8AvWv5NSAf8/8Adl/MUvzf3ZfzFR7o /wC9a/k1G6P1tfyamA/5v7sv5ij5v7sv5imbk/vWv5NRuj9bX8mpWAf8392X8xR8 392X8xTN0fra/k1G6P1tfyaiwGvZTNJFtYPuXjkirPzejfmKw4J0hmVw1sOxwGrV +02//PWD9alownGz0NWy1jUdOQpazyIh5KEBlz64NQXd5dX05nuZJJZDxkkVR+02 /wDz1g/DNH2m3/56wfrU8qvewOc3HlbdvUn+b0b8xR83o35ioPtNt/z1g/Wj7Tbf 89YP1p2I1J/m9G/MUfN6N+YqD7Tb/wDPWD8zR9pt/wDnrB+tFg1J/m9G/Sj5vRvz FQfarf8A56wfrS/abf8A56wfrRYNSb5vRvzFaVtr+q2cIhgupFjHQEK2PpnpWP8A arf/AJ6wfrSfabb/AJ6wfrScb7ouE5wd4totTTSzytLK0jyNyzMRk0z5vRvzFQ/a bf8A56wfrSfabf8A56wfmadidXqyf5vRvzFKoZiByMnuRUH2m3/56wfrSfabf/nr B+ZosLU0v7OuPVf++v8A61H9nXHqv/fQ/wAKsWV/BPbj99GWXg4NWPtEP/PWP86i 7OlUotXM/wDs649V/wC+h/hR/Z1x6r/31/8AWrQ+0Q/89E/Oj7RD/wA9E/Oi7H7G Jn/2dceq/wDfQ/wo/s649V/76/8ArVofaIf+eqfnR9oh/wCeqfnRdh7GJWtE1Gxl 821nMT4xlW6/Xipr6bVtSVVu7neq8hQQB+QFSfaIf+eqfnSfaIf+eifnS63sWotR 5U3b1M/+z7j1H/fX/wBal/s+49V/76q/9oh/56x/nS/aIf8Anqn507sj2MTP/s+f 1X/vqnf2dN6p/wB9f/Wq99ohH/LVPzpfPg/57J+dF2P2MTI8b+Dm0Kc31kCdPlb7 v/PI+n0rjs0UVeGm507s6cdSjTrNRD6UqSPE4eN2Rv7ynBooroOM0U8QavGmxdQm 2+hwf5imy69q06bJNQnI9AQP5UUVPJHsX7Sdt2Z5LM25iWY92OT+dFFFUQFFFFAB RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAnNGKKKADFGKKKAFx/kUmKKKQBil xRRQAYpMUUUALijA9KKKAExRiiigLBilxRRQBa0+YQ3IDfdfg1t/lRRWdRam9F3Q Y+lH5flRRUI2Cl/z0oopBYSjH0oooCwY+lH5flRRQAuKKKKaVwsf/9k= ------------Lr7MdRusjTW0REpLI3BL7P Content-Disposition: inline; filename=image004.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image004.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT10/posten_uke1-filer/image004.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABYAM4DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCa CyjeUxRzLLcNvWKCJslgMkY9wAc0huraxlSa4u7e0lnGdkzfKCDzj3HArttek0/Q tKsdRt9MhWVk8sSw2+5l7Y46AjNefeKNA1XxBpujNpfh24dkiuEePbyPmX5mJ7nt UWvPlOf2Whq75msBeQpEzNjBA+VgRxz79qdJYXsiiV28ssgc7Twpx0+vNX/D2geJ fsRtZ7Y6fttljzOA8bYGAm0deec9sVS1Hw74yl04AaRDD5TF5ityAGAHUfXFYSnN R92N2HsiQW6RW6GSd9ygqUUZIq5FcLHvhlImgA2GTq2fQ+/NYlyqjQo9SdGN2IN0 kAzuifBIHuDyR9DU/h25utU0xbiOWLazHzG6YY/zwCKrWyTJ5TutE0bT5rDzpo2l ZpGQl2yMDoKyb63sUt5fLZVXaTsC4PHvVX7Tf+H7G4ms1N9bxo8rQ7+HY8H9Ofwr M0O5k1Xw3bidZRJKhjmkc4xkZ49sYGa2VSKVmU0rFzMrMpLqVyeeOPT8KXzGQOPM G5eF9zW7oHh+yk0r7WrB2nLMrOvMYXI24/DNVrnR2uhGsMduJhyu2TGTjvVKF0Lk ZUhukkGCwDEHIJ5qwpR3XO04Xdg8Ypkfhm9+TLQiQjjDZ4PH5ipx4cvUlWFVmlkw XbC4Qe2/ufaocGmJQbZZkYQ6eTLZOJyCdzDn1BFTLZwSjHmTQsY8qZY8BiACce2D VS90PX1sD/Z9vYm7yABdScYPUcfpUOot4wWzt21m58PWBaVYYWzIxaRuAOB1NWmb chpHTroXPkmEs20kMOhAweKhaGWLaJEKlvu5HWtyGxvkntzPeO92kZJIH7vPAOPY 1U1LS7x5cw3itcR5kClOAWPp9RTuKVPsZoLeZtYFGHbFODkA9wO+Kv39lNdxAIHk upIgs0iYBikxwwHpnPFTxRXB06WLyN07Ao77MbmA447VRPsjKz8vOfb2rnvF+o3N jb20UBaOaSTBJ7HBxn9TXbyWf22NLlYys7FUPynC49K858Z6J4k8QeIftEWizvGE VEkjwoYLn72T1yfyrGs3yaDVOz1Os0GK5m0bTTcLOGkgBaR1yxx3I962RaxljuWd /mzxHjFS+Df7WHh2CLWbM2txCBEqtIHZlUABiR3PPFb+KqLaRcYJHOfY1bKrZ3Tg cDJCj8KwfHfhfUfElnp9tpsTIYDljO+IwMY6dST6+1d7HFsYnJP40jzqsmzkkDtV XZSSXQ4PQ/BEOnaRa297p2n3N9HFsluDGW3/ADHA59sVpS6Tb2Efmf2bZIGbGI7N P8K6bzlACtyazdZtzqVrHEkzwYffuHXoRiptcdzYMKYACrgdtvFOwayItea4iEtv p1xIhPysSqhh68mspfGc010kEWjTAMyAu8qgBWOM0roVzT0HQo/D8FzDBPNcLc3U l0zTHJUuc7R7DtWjcRG4tpYHJRZUKEocMARjg+tS5xnj8fWquo3b2em3V1HF5rwQ vII843EDOM9qduwHKn4ZaI9q9vLc6lIJGBZ3uSWOBgc1Jb/DbQrRVRHvDGowqGbC r64A9azdA+JN9rt1bImhpDFJcRQO/wBqDFA4YhsY5+7XoJ5GKFZiaR5V8UNLh8Oe CEm0yWeGQTpbZZ8jY/3s5+nWuP8AAd/u0u7gebfB18px09cHqeB0r0T4zsI/h3JI UDhLuA7T3+b/AOvXjHh7WZdMmhWO1ggmVxucjLSA9j6cZrCtpG8UY1Ek0e0eHbie 71eCGzmMW2J5CkyHDJ0z+bD8jW8/hOXBaDUWglI4dYwdvriuX8A6yNV1OUxki58l ghdPlMYYZI9eeK7W7uNUgeEJLbMJJCpJQ8AKT6+oFaUp3jdG0dh1roSQ/Z3nnMs8 BUrJt2nA7Ee9a/HSvO77xZr0TyLHNp4KQSSEBCTlASR19qpv4t8QNdSRrfWyhJNv EI6EZFW5NlHetoNi+qHUWEpuC4f752ggDt/wEVPqGl2WqJAl5AsqwTLcRg/wyKcq 34VzvhW+1DWvD9td32pOLmV5UxHGqgkMQOMdgKsa3Hd2ek311HqV2ZLa1eVV4ALq pIzx3pJgdNjnPWmhF8xn2DceCcelchb2V42k3M82sXzmW1SRD5mPLYjccYHvj8Ko 2tneS+MbjTm1fUJLaCG3uNjS9d5k3DPpwPypgd8FVSSAAT1I707I9f1rKGkWeEz5 rZPeZjUMmiae0qOYScMRzK3c/WmBs716bhn0zTDcQp96ZF78sK4m8srW9ttRuY7E 29/bXIs4sSnDBGDbh7EE/lXH6kLqLU54bdpmXzbYIoBIAa7KtzjoU4PtQx2PYhqV ipI+2W+e48wUPqVkgBe7gUE4BLgc15h4w0mK1v7aKxgdEQ2afIucg3HOfwzn2rQv X/taXxE7W3lrFCsESAfKdkrjeOOpwPwqXcR28uv6TAcS6jbJj1cVFd6vAkcc0IE6 SAMpVgBt/vAmuDm04v4U8Q3E0BaSNbwQKy5Yqy4GB1+ldVpcSx+GdHWTbEy2MK4k 4wQgz+NMQn9vyvMwawjCIPvicHk+2Ky5PHejXDtHDfaY7Rn5jJdYAPPHA61qLd2E V0Fe6t0YckA8149ptvaLcSGPTI3JDMTlATlj+nFIbv2PUdCv7fXNInstKu4rmKNW ijk3Ydl6byD05JA9Rg1em0K7lVkVBEpVF3A9Nveub8PX+p2Om2h0m30lYLiGJkZo njcjcI8MOvHrWnYeJ/FF24X7Fo7EPtYfaGVsBsFgCORiojayuLQ7Ytk57VV1EBtL vAzJtMDgl+mNp6+1TnGTioL5lFhcl9hUQuW3LuGAO471qI8e8JS202oQy28cCp/a Ni6oibDGPLZSR/eHT869s714to3jq7vtesorfT9H+wvqFtbo6W2xykoLbh6EYxXs 5yCcYqIjucB8aFVvhrdF2CqLmA5xn+MV876c0qwFisZGc7pH5J44H5V9FfGOKS4+ Gt7FDG0khngwqgkk7x2r56h0PUFVHj0y+mPQEW5+X19qp2tYxrRuj1T4W3LDxPm6 ISNrOWQqBwg3LhF9hknHvXrbalog3+ZdIPLALb2I2Z9fSvGfhqbvTvGUVzqFvLY2 wsZUL3Pygvlcde+B0r1fUIU1fTr6K3vbTF4ibZBIDtwR19elZ01yqxpT+BE8+o+F raUxzz2McrDcQ+AxBpo1Twk8jIt1ppc9QGXJxWdqGhz6rrf2qaS0cxRyoFC87HXC Zz3Hesf/AIQbUUvRdeXaOnnLJsHUADB/HvV2ZZ2EWoeHWCtDeWeEyy+XIMDPXGKm S80Wfeq3du+MhwJQevY1jeF9DbQ7BLa5tIzL5kh3ogICliRk+uDVnSrWOw1fV5J7 dFW/u/Ph2x5LqsaqSfxBo1QGn5mkEDE8AB4A8zAxQk2jnDJcW+SMbg4yfbNV5r6K 1kna5sFSzhiVxcED5yTgrt68cH8arRa5oc93aWixxNJPnaBEMKQAeTjg1MqkYy5W 9QNVJ9LA2rcW5/7aj/GhpdMAIM1vjr/rB/jWNBBYxavJJFpMbRtatItztXY7bz+7 x6nrWa8Z1eXQLufRY7cTWszXUbKMW7ELtVvU54qwOpVtKdxiW1Z1/wCmgNTBrHZl Wt8Z6hhXOX3h7R7uxW1srS0jSG6jlkZVC5Cne3PWsTQxpn/CXamkgtio08BVVQIm G5juUH+LBwfpUSqKLswud8hsQWCyQ5PLYcH8+aUfYXKlXgOOmHFcZ4bsLOy0XTYx pdm80u1JWY/MqsGPP4AAVb8QeH9LttJupodOhWRgiLsU5454xVXuB1G2w3bswE9c 7hWdqlktzJwT5e0cKcjFM/4RXQ5FCvpcH3VB6jr+NM1OG4jjS2smNvDEqqvlvg4x 0qgKCaJGspGyTBOa8lt9AhjEqyXUDMWyArDgZbHOfevTU03UBNIxvLlt2Aoe4JAG D2rx7RtN1K4t2DRxMuSwxGpP3mGajWwHrGuMug+HbWS5fOoRW8cfkk7mVSwOSRwc Muc+1Yltr01v4bTWbTyDd7yjA8sMsBlvY4J/KuH1bUFaGytbjVtRlijXc6NKS0TD A28jNQx6nHHEyvJ5yFCipCRkDPXHcjj8TXmV5z5rw9DmlWSbSPddB8UwayrK4ERj iWRnLYD5OMgemRW1ft5emXjjnEEhx6/KeK8K0XUo5rgmCV5JHh8z9zzJvzk8NwO/ Hqa9sjuRdaAZ7VslrUlQSCVbZkBveunCVp1E1PobRd1c8F8H2txAdGaWGUMdTsJS ChyqgOGJ9gT+tfRePmP1r550Dx/4p1G/06O71VAsl7aRskcCLuR2O4E4/wBmvocn DN9a64qw+hk+Jb7T9N0Ge71WOWSzj2mRYkLN14OB6GuHb4geD44t8OianJGZFjBM BUM7DKjk9SOa7bxPb3d54duobBEku22mNZCAuQw657VyFpoHiGaCKO7s7JJE58wy ghmHfH4US3Hchk+IegQeUq+FbotJGk6CRUG5HbYp5PdiBTE+I8G65W28IAG3ExkD SoDmIgOB+JFar+ENTvZCbiLTAuU2rknG0gg9OxGam/4V+XjuEaW2UXHmeaUhJyHI L46dSBRbsF2YU3xF1gW8DW3hayzcvNHEhueT5Qyx4HT0+lOh+IXiS41w6THpmlxS K5VpTI5XAjDnA79QK31+Htsq2oe9ZDaF2hKpjaXGH6nnI/KmL4I0q3vTef2tJFdM cmZZEB5AU9fYAUtQJdK8S+JdRsDfHS9PRRJJH5AuGLko2DzjHrVX/hLL2XU7T/RJ HbzTFGkUgCsW6BiR0HP5Umu3Uvhe0W1tomks53wZlYEs7/ez3BPXI9DXOeHZLiO+ huEj+3TR5nWOGTIbHB5PcdvWvLxdeXtYwi9OoJmj4o8Uy381zp82mTW0kQVUBkw2 T13DoR3BFcpa+If7H8Q2UMEYkW3kEhjD8kMDuIz1wcnPpU2vMNR1C4ubO+aW0SXZ M82QwdQT5e369vYVyZtWvNYZ0aSOVVCqsZxtQg8sfTAz9Tiue/NVcpMznJp6HtXh zx5p93pluuoTk3gB8xVtmA4HLcdvet5fE2gyWn2oXkf2Zhv84xnYRnAOcV5R8P3K TNLbTvN9qjaz37N32WQsSBIO28AYYcV11xaappHhLR9Ok2/ZLawlt9QREDfPsHlk ewYHmvVozl7O8uhpF3VxPEXj2xs/tFvZRQNEokid/wCLfgHKgdVx39a8ktNa0t9R ilNm1xcgNIqCQpG5z0z25Gak1TXEF0tukgdp2CRK4CsgcYLMfr2FcnqGnx2cEM1r dG4t2maB5ANueAehrlhB1p3qadjCc3ex9BfD3XbPXr7V/tjWw1R5d8kUROFRQF4P Qiu+FnbOoAy2O4bPNfL3hJ0tbxbsqIbeaWLzFBziHd849sjr9K+h4fD+httuLSBk EhwDFM68AemeK7qTVuVPVGlOalG5snTosn55uf8Abqhqd2tkQqQ+awwDuY8DFVW8 OWhuDIlzqURwo2pePtPHoT1q3d/ZrQIJ5tq7QqlzknA71sWYD65fb5WNlbqqqSpB ZieDXi4S/m08vBDeqd6ggzBM43cjH1r26fVtK23AWZmKIwO2M4HynvXjuhXS2BeS +vrW4tygGYXaUhySRkdOm7mpd7DVuoy8fTtW1e7udG2SREBXhdvLblwqEqep5PA7 Lk81m2dmYIgVDCOBzl2A+Y7j932JHesyaeS5Espto1divlGIYywwCcewq5FcKwdY naGRGUs0inacngY79RzXnVoyt7p5spKRtaPfTWEMsK2sMt3PN5ZZyMsBzhu2Oc5r todT1Sx1ayjWS3lgl3GWGxGRJGBsJPfgHPr8teYPFMILiKDTJo5Q6NcHBO5ScHHo uRXR+Hrua31FWSOeOeIsXa3wWK5G0Aeo6H61g21qnqdFKdvdZW0HwT4gguNNuH0i 4VYr61k3OoXEcbtuP6rxX0Y/DkZHWvmzSpNbkvJp9R1S9mjjntvJBuiQpa4UEED1 X1r6RfBduO5r14O5umrGX4juLu10KeWxkjjuN0arJIm8LlwCdvfg15bL4s8Uwahq tteeI4rZbOeOCF0tUG8vjG4Hp1r03xZbSXfhW/ghtZbqV1XbDDII3Yhh0Y9PX8K4 GLw7qslwXHg8OzndJNqWqKzSen3R1HrTkHUz4r3xLql3Ci+NLvyniLkRKqk4JGQQ OBSQ2WqXOo38V3r2pTwKsnkH7aV525QcehzW7a+FfGMd2zx2/hu2tCSVtiHk28Y+ 8ACeeaztbudQ0m4XTLp9LEmFLyWlqUC56YLHnOMYrGtWVKHMym7K5hanpGPJR/ts +bhSzNcu/wC78hSc89C+fxqvF4chfxdLK2nzPpySqYs72XaIgB/49n8a67S3udWW Bn8U3Vo0kqxJFb2sZXLZAGSM5+Un2re1LwvJp9n5r+LdZd0O5UknUKx64woGBUxq xnT5kwv1PPA/9l2kdjLuhnDsWXdvKhsBRjsB29M81NpryaTd3DaZdSskOW3R/KGU E547+mO1F/qK3V3GbeCOCJZQkIaQSGQt94s3VgWxx7VDYRQn7XE7osSjieDKv83D bM+6n5T1zXiOzm3czvqM13VXu7GGQ7ZI7T51swApDt0dmHXbnHPNcudcNpHPAba3 luWOd6lsKeMD3AH4c1q7XjXDRkAxtmZxlVCnLEj1C8AepNc9NYzrHPDHIouHi8+W SZwDED2x2JG388V24flnfn1MZyZ0nhLUxFrlrrkrs0kUXliCL5QSPlQH+8B1574r 0DU/H2q6f4hjuI4Xm0t4/wB9ayxhXj7YXHJ7Ek8YI9a8ns1uNJt2uXnL6jAI2aMc CIHsf04q1q81758Ul6XL3Kj98knzuvGUUdunftj2rRTmptR2HGraNiLUrmPWvFry bY7C1lleZHYbzFxltx75PA7DNUFuLBIvs1nf2zb7tY988ZxIrbgXP91Rgcdc81Hd NYy3ENg4fMmDIVc7t+T94+w4qpDplpazukW27kCiE+UcgyHnd9AeOPSt42dnLQhS W7Oii0K81bV7ePTbGGeMyqJII7orE2OCwbqBww+hr6NtdBhtbC3tbaa5t0iQABZN x6dyev1r5fs43OptYG9jtrqJFWErny5pAcgEjkbhnn1Feg+EY31C8ltjqWp28YtI JyY7ttwkZ3Vhk544HHtWtNtbm1FpK57G+ly7wU1G4UjsQCDVe901bi4y4aQ4UE/Q YJrzfQ7zxHPpDXI8WXnmLJMiiSFHX5JCi5454rvtTt7iWFZJr0RwxR7pJt2wfd5Y /qa15tDXm7Hnl34z0/S9R1zStRiLX1vMyW6Km0NGeOT6gHOe9cevhtYdOG2C5c5Q LhyuRhuf1H51i3j3er+I2RGeY3QIaVoy58sZIf1xxnjtVyxjF3YsralFeu7hibqR gV2grxgjjnj8aw53FXfUhTu9Tl1vPtGoSmWAMzne5YngE549OavWxBjA+1Ltyd5O d69gAOn40UVdVaWOOcVdmj/a2oiH55DHFcfJuLfNgcAfT3966HwdDcXNjdXkMUtz cLKh2wOMuvOQV6ngYJHqPSiiuPlile3UqirzVy/o/wAO9dtJbhp7qxtUleIkXE+G /dyiQHHcYGBXsdx4g0WCRzPq1ihB6NMOOaKK7oaLQ7VFWOe8S/ELRtP0G9m03ULW 7v4490MJBKsdwHOO3NeZL8YvF8tzPbx2Gm26xrIRL5DEHaCcDJ74x+NFFMZmTfFv xzNpFzd/2hbwPDNHGFitgMhgxOc+m2jUdf1W+tLC9vrl7meWKNi+0YmyxBHHTHT6 0UVz4uKfKmZVHoRNqEkjyQbWRtrIqo5Uoynhs/Qfz9aSCO9eGK2vlDTi4Mao07ZR Qmckk8/NyPWiiuL4VZGUG2Pvr+Gygt0HlNOqhV3N0dukjHsAB27mnaY5Er2iPC8m wTSHPyFsnLcegAwPeiis+SPsOYTZR1HXVj1S6unkJiFu0VvEvRgeCSOgPU1gTTah qlgIlhy5JklnbgyjGck9wMfyoor0aUIwgmkSmaVnm2kVcsXeIPctPyvPKg/ofypu tyoZllmlMewdVYMS3AJz6UUVMIp1EyItuVmZGlX6/wBpJJ5ck8j5UKOr8H8+31qu gvYpVjVGiI+aUL3IJ5I9qKK6/tnRLR2NbRLY71uba4aO/jkBScEHg8YC92JPFe9e EZNN8Q7ZbW9ubLVbaER3VnNCnmDGeeQCRnPP9aKKz5nzjpSbujXh8Hy2dr5FtJaN EWZmTYydTkkYPUnk1yfxMl1bRtQh1qwlmjRbZrW42xmSMkgfMVPGccZPpRRVzScT WastDyTV5lS8z9pvUu3QN5j/ALscrgkAdBjjHvUOmeGdVv3ZotBuLzcu4hSSF/Lp 1oorCMnGCSOZfEf/2Q== ------------Lr7MdRusjTW0REpLI3BL7P Content-Disposition: inline; filename=image005.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image005.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT10/posten_uke1-filer/image005.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD/4Q+wRXhpZgAATU0AKgAAAAgABwESAAMAAAAB AAEAAAEaAAUAAAABAAAAYgEbAAUAAAABAAAAagEoAAMAAAABAAIAAAExAAIAAAAc AAAAcgEyAAIAAAAUAAAAjodpAAQAAAABAAAApAAAANAACvyAAAAnEAAK/IAAACcQ QWRvYmUgUGhvdG9zaG9wIENTMyBXaW5kb3dzADIwMDk6MTI6MDMgMTA6NDY6MzkA AAAAA6ABAAMAAAAB//8AAKACAAQAAAABAAACU6ADAAQAAAABAAAA1wAAAAAAAAAG AQMAAwAAAAEABgAAARoABQAAAAEAAAEeARsABQAAAAEAAAEmASgAAwAAAAEAAgAA AgEABAAAAAEAAAEuAgIABAAAAAEAAA56AAAAAAAAAEgAAAABAAAASAAAAAH/2P/g ABBKRklGAAECAABIAEgAAP/tAAxBZG9iZV9DTQAC/+4ADkFkb2JlAGSAAAAAAf/b AIQADAgICAkIDAkJDBELCgsRFQ8MDA8VGBMTFRMTGBEMDAwMDAwRDAwMDAwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAENCwsNDg0QDg4QFA4ODhQUDg4ODhQRDAwMDAwR EQwMDAwMDBEMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM/8AAEQgAOgCgAwEi AAIRAQMRAf/dAAQACv/EAT8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAMAAQIEBQYHCAkKCwEA AQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAQACAwQFBgcICQoLEAABBAEDAgQCBQcGCAUDDDMBAAIR AwQhEjEFQVFhEyJxgTIGFJGhsUIjJBVSwWIzNHKC0UMHJZJT8OHxY3M1FqKygyZE k1RkRcKjdDYX0lXiZfKzhMPTdePzRieUpIW0lcTU5PSltcXV5fVWZnaGlqa2xtbm 9jdHV2d3h5ent8fX5/cRAAICAQIEBAMEBQYHBwYFNQEAAhEDITESBEFRYXEiEwUy gZEUobFCI8FS0fAzJGLhcoKSQ1MVY3M08SUGFqKygwcmNcLSRJNUoxdkRVU2dGXi 8rOEw9N14/NGlKSFtJXE1OT0pbXF1eX1VmZ2hpamtsbW5vYnN0dXZ3eHl6e3x//a AAwDAQACEQMRAD8At/8AN3r3/cGz72f+lEv+bvXv+4Nn3s/9KLrvrm97Pq/e5jix wdXDmkg/Tb3as+jPsrxKQbHSKWCS4/ut81ow5jLKAkBHUmNVLp/hOTk5XDDIYEz0 iJ3cf0v8H+q4P/N3r3/cGz72f+lF0X1Qws3pv2z7bj2U+qa/T03TtD9380X+KofW HNtf0p+yx7SLGmQ5wPLvA/yl1fRyT0jBJJJOPVJOp+g1M5jLM4vUI1M8OgN+n1Mn K4cQz+gyuEeL1EcPr4ofupvtLP3LP8x39yX2ln7ln+Y7+5Uurdcp6dbTiV02ZvUM mTRh0xuLR9K61zy1lNDf9LZ/5NVqfrFnV5VGN1XpV2D9qeK6bmvZfVvd9FttlJ/Q 7/zfaqoxyIsDxGo4j/dj+k3jkANGX/NPCP70nW+0s/cs/wAx39yX2ln7ln+Y7+5U uv8AW2dFw2ZBoflPsfsZTWQHGGvue7X82uqp73K7TlUX4teYxwFFtYta86DY4eoH O/spvCeESo0dAni9RjxCxqRSvtLP3LP8x39yX2ln7ln+Y7+5YjPrP1HKZ9q6b0a/ L6frsyTZXW57R/hKcWw+q9jv8H++rd/1jxKOk09TfTf+sOFVGJs/TutcXMbj+lP8 7uY/85OOKQocO5qhIH1dpfuoGWJv1bC9YkaeH7zofaWfuWf5jv7kvtLP3LP8x39y yK/rB1Su+lnUei34tN9jKmX12V3ta57hWw5AqIdSzc76a3UJRMdxv2kJf9FMZcWx 27xMf+kh+0s/cs/zHf3JfaWfuWf5jv7kZJN07Lte/wCCH7Sz9yz/ADHf3JfaWfuW f5jv7kZJLTsrXv8Agh+0s/cs/wAx39yX2ln7ln+Y7+5GSS07K17/AIIftLP3LP8A Md/cl9pZ+5Z/mO/uRkktOyte/wCD/9DuPrr/AOJ6/wDrV/8AVtXJ35np0tbP5rRH yXWfXX/xP3/16v8Aq2risHHOfmhpEsY2SPIe3/qnLR5QD2bO0ZSP4RcnnyfvAEd5 QiP+dNLnZPrdNeAZ1afxC9B6N/yRg/8Aher/AKhq8wuDqRfjP5aS0/Fp/wDMV6f0 b/kjB/8AC9X/AFDU3nQBCNfvE/gu+HSMsmQncRiP+dJzOlAWfW3rtj/dZSzEqqJ5 bW6t1z2N/kvt9yM/6yirqFeFd0/LqF2R9mqyXsYKnO9217H+rv2PbX6jPZ9BR6p0 nqTOps610V9YyjX6OVjXyK7qwd1f6Rgc6u+v8x/+tgH4v1h6tmYNudjY/T8bBvGQ Wi032vc1r2BrdjKqmVu9RQVCVSJHDwAb1KEoR4fl/S4m764gxAPFxE7XGQnLi+b9 FD1TqXS/+dlNfUcmmijpuK9wFrw3ddk/otkP+nsxGu/7fU/qk6jN+r9/SjaLqsR9 2D6zHA76dfQtrcN3t+z2taz+orvSejuY/Oyup1VWZObkvtExZtpaG04tW5zfzKq0 MdHzcbq3UL+nGvHx8/Ea0PETXlV766bBTt2el6T9z/5bETKHDwA0YiNSv08Ufmr/ AB8iBGfFxkWJGXEP0uGW1/4kGji3/W3oWKzDt6ezquJiMFdWRjWBlhrZ7a92O8Of ZY2v8yv/AKf01bz2O+sfScHqfRrGsvoublY3rghpczfVbj37Po/Sez2f+pFFuT9d xV9mdhYT7yIGaLnCofy3Y3p+t/0lNnSesdJ6Tg4nRLqrLMQuOQ3JBDbt++yyHVhz 6Xeu/fV/00iRYl6I5OLeJuEo16uP91QBox9csdbSHrjK/TwfvIq/rL1XDvop690w 4deQ8VNzKrG21eo47Weo0e6ljv5b10a5y/E+sPW30Y/Ucajp+BTay7Ia2032XGs+ oypm1lTKanWN/Sf4RdGo8ojpQAlrxCB4of1f3mTFxa2SY6cJmOGXipV/ttHhZ/21 Z/5BWFS6tlvxMUWV2Nrsc8Nr3iWlxmGWOlvp16fpbf8ARfy1HEWa7r5GgT2TfbaP Cz/tqz/yCX22jws/7as/8gqeJ1K99mU2xvq+nYW01sAa4w6z9HNz62b21Vsteyz3 /wCE/m7qEF3Usz1Xeg9l7BlegGgAPJna6v0y/d6Vf6b9P/O/ofW9B+L+lT/bN1+1 Z7ooHv4Ol9to8LP+2rP/ACCX22jws/7as/8AIKhk9eFNz62VtdW1rCy59hYw7/T+ lFdjmtc25vpPa2z1rPUq/wAHYiVdRybsihvomllljwQZcdrBcz9J7W+lZ6lbfz7E vblVkUPNXuxugbO23+C3G5dT3BoD5Ogmt4H+c5m1GSSUbI//0e4+un/ifu/r1f8A nxi4zo/U29MyLLn0faBYzZt3bCNQ/cHbbPBd919uOcFv2up92MLqjdXW0vJbuGvp 1hz3sY/Y+3/g1zT6OiHf6tL3vyq21PdRgWsZQdthsyaGllWz9M+r9I1l1vpU+n/w qvctOIxGMomQJO3+C53OYpSzxyRkImMQBxf4Wvqeczsj7Vk5GTsFfrOc/wBMGQ2f zd2m5endG/5Iwf8AwvV/1DVy4b0fY3fiUtJoNdm3ByXBrxw+rfjs9f1dnvZd6eTV /g81dP0Zr2dHwW2Ate3GqDmu0IIY2Q6fzkObmJQiBEx4T1TyOIwyTJkJcYvRB1DH yn9RotYw2YrQ0XsBgn9I11bm+5v8w/8AT21/4ev/ALYvzsTpmYWsrNFuO9hqdfa9 4cLMqv1LXZntsLrK3Wel6tn08im30vT/AEH6LXtJ/bOMAbNv2e4uaN/pk78f098f oPU2+ts3+9YVluePtu515r+0a+7KAAFuR7d9NfrVtsqdj/8AJ/q4/wCh/S+l636a LGZGNCth/wBJnyCIlZvc/wDRTP6Zm2YtuTZjAXOx6K/RcxttogUOyK23esxtlLf0 1duL+j9f/T/pFKvCz6bmZuPjAOZT6dTGMFTg70j6THt9eytmD6/08Xb+jyfSyfW9 L1NjWnqbL8hzHZDabWta0sNlh2N+yeu6qu5n6C6rG+1OxvR9W7Of6vq/rWPXUlRf kHJwztvbVFnpNssynSRZZtfv9Nnr72bPZ1LZ/wAF6n84nXKuhHb/AAdltQ4tiD3/ AMLf/nLjp/U6ceqttBNuK2yhobZvY6m59LjFlvpWPdVX7/ezfvw/T/wqBkdPzCMo DDNlRyGvLrKW2Ps1yZ9an7U2vMrr9Wn0rf1f2el7LPs/s0um2ZLcXJZmHILcamtn qFr97wKzYbqoHqPyNj212+n+k+1VKphW5jr8OHZJadaWu9Qt2m3I+1V5b7Gje/Gx vsjKrMr6dn9Gfb6lvqISl6ttOvn61GETw/Nr07cPobmFiZVXURYa3Ci31rHmdGv/ AEVNbGs3O9l1DWPaz/Avot/0q11zlWTmvOCW2ZVn6QtY8se3f+sNbc7MZ6VNbf8A J+99Xq11Vf8Acf8AS11en0ahyg2LrqP8VmxEUQL6HX+spU+p5FtFVZrca2vs222g BxY3a9273/o2b7W11epb+jZ6itu3bTtIDo0JEifh7UDZnf6ar/tp3/pdMjQNmmSQ JFBz39Xza6Ra7FcfaYDpZqDQPUydzP1f+ef9Cy3/ANJL9rZr8ksrogUmbayXF2wi 0e6K3bLf0HqU/wCDu9T+dWhszv8ATVf9tO/9LqLMfJrLjW+hhsO55bSRud+86L/c 5ScUK+Uf85j4Z385ryi5z+qZdrvVGM5zKXWEVBpcX7GepUWucz9Fb7/TsZ/g7PUr VvC6jk5FrW2Y4ZW5pixri4FwFb9PYK/Se232P9VWNmd/pqv+2nf+l0tmd/pqv+2n f+l0DKJFUP8AnJEZg3xE/SLYSQa25YeDZZW5ncNrLT/nG1//AFKMo2R//9L0Trjc w4bTh0+vc2wHZuc3SHa/o7KHfS9v01l/ZOqSTXhSG23SHXWtO1r2fY9lv2h30/51 72+yv/oJv/c2l/7m1Zx/KKI3O4l/3LVy/ObHQbGP/dRVXjdTLgW4j5DWOYX2XM3O F22zd+t3/Z/1RjLWbv8AC/6T9JUugwjacOg3s9O41sNlcztdtG9k7rPou/4R65// ANzasYnD/wDlXt/PfP6Cbm21PXsf+6XYd9B07j/uXeSWT/7kEv8A3IKHRn17B1kl k/8AuQS/9yCWitewdZJZP/uQS/8AcglorXsHWSWT/wC5BL/3IJaK17B1klk/+5BL /wByCWitewdZJZP/ALkEv/cglorXsHWSWT/7kEv/AHIJaK17B1klk/8AuQS/9yCW itewf//Z/+0UrlBob3Rvc2hvcCAzLjAAOEJJTQQEAAAAAAAHHAIAAALP2wA4QklN BCUAAAAAABAwtpyetZO3G4LwG6piH024OEJJTQPtAAAAAAAQAEgAAAABAAIASAAA AAEAAjhCSU0EJgAAAAAADgAAAAAAAAAAAAA/gAAAOEJJTQQNAAAAAAAEAAAAHjhC SU0EGQAAAAAABAAAAB44QklNA/MAAAAAAAkAAAAAAAAAAAEAOEJJTQQKAAAAAAAB AAA4QklNJxAAAAAAAAoAAQAAAAAAAAACOEJJTQP1AAAAAABIAC9mZgABAGxmZgAG AAAAAAABAC9mZgABAKGZmgAGAAAAAAABADIAAAABAFoAAAAGAAAAAAABADUAAAAB AC0AAAAGAAAAAAABOEJJTQP4AAAAAABwAAD///////////////////////////// A+gAAAAA/////////////////////////////wPoAAAAAP////////////////// //////////8D6AAAAAD/////////////////////////////A+gAADhCSU0EAAAA AAAAAgAEOEJJTQQCAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAOEJJTQQwAAAAAAAGAQEBAQEB OEJJTQQtAAAAAAAGAAEAAAAIOEJJTQQIAAAAAAAQAAAAAQAAAkAAAAJAAAAAADhC SU0EHgAAAAAABAAAAAA4QklNBBoAAAAAAz0AAAAGAAAAAAAAAAAAAADXAAACUwAA AAQAdABvAHAAcAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAACUwAA ANcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAQAAAAAA AG51bGwAAAACAAAABmJvdW5kc09iamMAAAABAAAAAAAAUmN0MQAAAAQAAAAAVG9w IGxvbmcAAAAAAAAAAExlZnRsb25nAAAAAAAAAABCdG9tbG9uZwAAANcAAAAAUmdo dGxvbmcAAAJTAAAABnNsaWNlc1ZsTHMAAAABT2JqYwAAAAEAAAAAAAVzbGljZQAA ABIAAAAHc2xpY2VJRGxvbmcAAAAAAAAAB2dyb3VwSURsb25nAAAAAAAAAAZvcmln aW5lbnVtAAAADEVTbGljZU9yaWdpbgAAAA1hdXRvR2VuZXJhdGVkAAAAAFR5cGVl bnVtAAAACkVTbGljZVR5cGUAAAAASW1nIAAAAAZib3VuZHNPYmpjAAAAAQAAAAAA AFJjdDEAAAAEAAAAAFRvcCBsb25nAAAAAAAAAABMZWZ0bG9uZwAAAAAAAAAAQnRv bWxvbmcAAADXAAAAAFJnaHRsb25nAAACUwAAAAN1cmxURVhUAAAAAQAAAAAAAG51 bGxURVhUAAAAAQAAAAAAAE1zZ2VURVhUAAAAAQAAAAAABmFsdFRhZ1RFWFQAAAAB AAAAAAAOY2VsbFRleHRJc0hUTUxib29sAQAAAAhjZWxsVGV4dFRFWFQAAAABAAAA AAAJaG9yekFsaWduZW51bQAAAA9FU2xpY2VIb3J6QWxpZ24AAAAHZGVmYXVsdAAA AAl2ZXJ0QWxpZ25lbnVtAAAAD0VTbGljZVZlcnRBbGlnbgAAAAdkZWZhdWx0AAAA C2JnQ29sb3JUeXBlZW51bQAAABFFU2xpY2VCR0NvbG9yVHlwZQAAAABOb25lAAAA CXRvcE91dHNldGxvbmcAAAAAAAAACmxlZnRPdXRzZXRsb25nAAAAAAAAAAxib3R0 b21PdXRzZXRsb25nAAAAAAAAAAtyaWdodE91dHNldGxvbmcAAAAAADhCSU0EKAAA AAAADAAAAAE/8AAAAAAAADhCSU0EEQAAAAAAAQEAOEJJTQQUAAAAAAAEAAAACDhC SU0EDAAAAAAOlgAAAAEAAACgAAAAOgAAAeAAAGzAAAAOegAYAAH/2P/gABBKRklG AAECAABIAEgAAP/tAAxBZG9iZV9DTQAC/+4ADkFkb2JlAGSAAAAAAf/bAIQADAgI CAkIDAkJDBELCgsRFQ8MDA8VGBMTFRMTGBEMDAwMDAwRDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM DAwMDAwMDAwMDAwMDAENCwsNDg0QDg4QFA4ODhQUDg4ODhQRDAwMDAwREQwMDAwM DBEMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM/8AAEQgAOgCgAwEiAAIRAQMR Af/dAAQACv/EAT8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAMAAQIEBQYHCAkKCwEAAQUBAQEB AQEAAAAAAAAAAQACAwQFBgcICQoLEAABBAEDAgQCBQcGCAUDDDMBAAIRAwQhEjEF QVFhEyJxgTIGFJGhsUIjJBVSwWIzNHKC0UMHJZJT8OHxY3M1FqKygyZEk1RkRcKj dDYX0lXiZfKzhMPTdePzRieUpIW0lcTU5PSltcXV5fVWZnaGlqa2xtbm9jdHV2d3 h5ent8fX5/cRAAICAQIEBAMEBQYHBwYFNQEAAhEDITESBEFRYXEiEwUygZEUobFC I8FS0fAzJGLhcoKSQ1MVY3M08SUGFqKygwcmNcLSRJNUoxdkRVU2dGXi8rOEw9N1 4/NGlKSFtJXE1OT0pbXF1eX1VmZ2hpamtsbW5vYnN0dXZ3eHl6e3x//aAAwDAQAC EQMRAD8At/8AN3r3/cGz72f+lEv+bvXv+4Nn3s/9KLrvrm97Pq/e5jixwdXDmkg/ Tb3as+jPsrxKQbHSKWCS4/ut81ow5jLKAkBHUmNVLp/hOTk5XDDIYEz0iJ3cf0v8 H+q4P/N3r3/cGz72f+lF0X1Qws3pv2z7bj2U+qa/T03TtD9380X+KofWHNtf0p+y x7SLGmQ5wPLvA/yl1fRyT0jBJJJOPVJOp+g1M5jLM4vUI1M8OgN+n1MnK4cQz+gy uEeL1EcPr4ofupvtLP3LP8x39yX2ln7ln+Y7+5Uurdcp6dbTiV02ZvUMmTRh0xuL R9K61zy1lNDf9LZ/5NVqfrFnV5VGN1XpV2D9qeK6bmvZfVvd9FttlJ/Q7/zfaqox yIsDxGo4j/dj+k3jkANGX/NPCP70nW+0s/cs/wAx39yX2ln7ln+Y7+5Uuv8AW2dF w2ZBoflPsfsZTWQHGGvue7X82uqp73K7TlUX4teYxwFFtYta86DY4eoHO/spvCeE So0dAni9RjxCxqRSvtLP3LP8x39yX2ln7ln+Y7+5YjPrP1HKZ9q6b0a/L6frsyTZ XW57R/hKcWw+q9jv8H++rd/1jxKOk09TfTf+sOFVGJs/TutcXMbj+lP87uY/85OO KQocO5qhIH1dpfuoGWJv1bC9YkaeH7zofaWfuWf5jv7kvtLP3LP8x39yyK/rB1Su +lnUei34tN9jKmX12V3ta57hWw5AqIdSzc76a3UJRMdxv2kJf9FMZcWx27xMf+kh +0s/cs/zHf3JfaWfuWf5jv7kZJN07Lte/wCCH7Sz9yz/ADHf3JfaWfuWf5jv7kZJ LTsrXv8Agh+0s/cs/wAx39yX2ln7ln+Y7+5GSS07K17/AIIftLP3LP8AMd/cl9pZ +5Z/mO/uRkktOyte/wCD/9DuPrr/AOJ6/wDrV/8AVtXJ35np0tbP5rRHyXWfXX/x P3/16v8Aq2risHHOfmhpEsY2SPIe3/qnLR5QD2bO0ZSP4RcnnyfvAEd5QiP+dNLn ZPrdNeAZ1afxC9B6N/yRg/8Aher/AKhq8wuDqRfjP5aS0/Fp/wDMV6f0b/kjB/8A C9X/AFDU3nQBCNfvE/gu+HSMsmQncRiP+dJzOlAWfW3rtj/dZSzEqqJ5bW6t1z2N /kvt9yM/6yirqFeFd0/LqF2R9mqyXsYKnO9217H+rv2PbX6jPZ9BR6p0nqTOps61 0V9YyjX6OVjXyK7qwd1f6Rgc6u+v8x/+tgH4v1h6tmYNudjY/T8bBvGQWi032vc1 r2BrdjKqmVu9RQVCVSJHDwAb1KEoR4fl/S4m764gxAPFxE7XGQnLi+b9FD1TqXS/ +dlNfUcmmijpuK9wFrw3ddk/otkP+nsxGu/7fU/qk6jN+r9/SjaLqsR92D6zHA76 dfQtrcN3t+z2taz+orvSejuY/Oyup1VWZObkvtExZtpaG04tW5zfzKq0MdHzcbq3 UL+nGvHx8/Ea0PETXlV766bBTt2el6T9z/5bETKHDwA0YiNSv08Ufmr/AB8iBGfF xkWJGXEP0uGW1/4kGji3/W3oWKzDt6ezquJiMFdWRjWBlhrZ7a92O8OfZY2v8yv/ AKf01bz2O+sfScHqfRrGsvoublY3rghpczfVbj37Po/Sez2f+pFFuT9dxV9mdhYT 7yIGaLnCofy3Y3p+t/0lNnSesdJ6Tg4nRLqrLMQuOQ3JBDbt++yyHVhz6Xeu/fV/ 00iRYl6I5OLeJuEo16uP91QBox9csdbSHrjK/TwfvIq/rL1XDvop690w4deQ8VNz KrG21eo47Weo0e6ljv5b10a5y/E+sPW30Y/Ucajp+BTay7Ia2032XGs+oypm1lTK anWN/Sf4RdGo8ojpQAlrxCB4of1f3mTFxa2SY6cJmOGXipV/ttHhZ/21Z/5BWFS6 tlvxMUWV2Nrsc8Nr3iWlxmGWOlvp16fpbf8ARfy1HEWa7r5GgT2TfbaPCz/tqz/y CX22jws/7as/8gqeJ1K99mU2xvq+nYW01sAa4w6z9HNz62b21Vsteyz3/wCE/m7q EF3Usz1Xeg9l7BlegGgAPJna6v0y/d6Vf6b9P/O/ofW9B+L+lT/bN1+1Z7ooHv4O l9to8LP+2rP/ACCX22jws/7as/8AIKhk9eFNz62VtdW1rCy59hYw7/T+lFdjmtc2 5vpPa2z1rPUq/wAHYiVdRybsihvomllljwQZcdrBcz9J7W+lZ6lbfz7EvblVkUPN XuxugbO23+C3G5dT3BoD5Ogmt4H+c5m1GSSUbI//0e4+un/ifu/r1f8Anxi4zo/U 29MyLLn0faBYzZt3bCNQ/cHbbPBd919uOcFv2up92MLqjdXW0vJbuGvp1hz3sY/Y +3/g1zT6OiHf6tL3vyq21PdRgWsZQdthsyaGllWz9M+r9I1l1vpU+n/wqvctOIxG MomQJO3+C53OYpSzxyRkImMQBxf4Wvqeczsj7Vk5GTsFfrOc/wBMGQ2fzd2m5end G/5Iwf8AwvV/1DVy4b0fY3fiUtJoNdm3ByXBrxw+rfjs9f1dnvZd6eTV/g81dP0Z r2dHwW2Ate3GqDmu0IIY2Q6fzkObmJQiBEx4T1TyOIwyTJkJcYvRB1DHyn9RotYw 2YrQ0XsBgn9I11bm+5v8w/8AT21/4ev/ALYvzsTpmYWsrNFuO9hqdfa94cLMqv1L XZntsLrK3Wel6tn08im30vT/AEH6LXtJ/bOMAbNv2e4uaN/pk78f098foPU2+ts3 +9YVluePtu515r+0a+7KAAFuR7d9NfrVtsqdj/8AJ/q4/wCh/S+l636aLGZGNCth /wBJnyCIlZvc/wDRTP6Zm2YtuTZjAXOx6K/RcxttogUOyK23esxtlLf01duL+j9f /T/pFKvCz6bmZuPjAOZT6dTGMFTg70j6THt9eytmD6/08Xb+jyfSyfW9L1NjWnqb L8hzHZDabWta0sNlh2N+yeu6qu5n6C6rG+1OxvR9W7Of6vq/rWPXUlRfkHJwztvb VFnpNssynSRZZtfv9Nnr72bPZ1LZ/wAF6n84nXKuhHb/AAdltQ4tiD3/AMLf/nLj p/U6ceqttBNuK2yhobZvY6m59LjFlvpWPdVX7/ezfvw/T/wqBkdPzCMoDDNlRyGv LrKW2Ps1yZ9an7U2vMrr9Wn0rf1f2el7LPs/s0um2ZLcXJZmHILcamtnqFr97wKz YbqoHqPyNj212+n+k+1VKphW5jr8OHZJadaWu9Qt2m3I+1V5b7Gje/GxvsjKrMr6 dn9Gfb6lvqISl6ttOvn61GETw/Nr07cPobmFiZVXURYa3Ci31rHmdGv/AEVNbGs3 O9l1DWPaz/Avot/0q11zlWTmvOCW2ZVn6QtY8se3f+sNbc7MZ6VNbf8AJ+99Xq11 Vf8Acf8AS11en0ahyg2LrqP8VmxEUQL6HX+spU+p5FtFVZrca2vs222gBxY3a927 3/o2b7W11epb+jZ6itu3bTtIDo0JEifh7UDZnf6ar/tp3/pdMjQNmmSQJFBz39Xz a6Ra7FcfaYDpZqDQPUydzP1f+ef9Cy3/ANJL9rZr8ksrogUmbayXF2wi0e6K3bLf 0HqU/wCDu9T+dWhszv8ATVf9tO/9LqLMfJrLjW+hhsO55bSRud+86L/c5ScUK+Uf 85j4Z385ryi5z+qZdrvVGM5zKXWEVBpcX7GepUWucz9Fb7/TsZ/g7PUrVvC6jk5F rW2Y4ZW5pixri4FwFb9PYK/Se232P9VWNmd/pqv+2nf+l0tmd/pqv+2nf+l0DKJF UP8AnJEZg3xE/SLYSQa25YeDZZW5ncNrLT/nG1//AFKMo2R//9L0Trjcw4bTh0+v c2wHZuc3SHa/o7KHfS9v01l/ZOqSTXhSG23SHXWtO1r2fY9lv2h30/5172+yv/oJ v/c2l/7m1Zx/KKI3O4l/3LVy/ObHQbGP/dRVXjdTLgW4j5DWOYX2XM3OF22zd+t3 /Z/1RjLWbv8AC/6T9JUugwjacOg3s9O41sNlcztdtG9k7rPou/4R65//ANzasYnD /wDlXt/PfP6Cbm21PXsf+6XYd9B07j/uXeSWT/7kEv8A3IKHRn17B1klk/8AuQS/ 9yCWitewdZJZP/uQS/8AcglorXsHWSWT/wC5BL/3IJaK17B1klk/+5BL/wByCWit ewdZJZP/ALkEv/cglorXsHWSWT/7kEv/AHIJaK17B1klk/8AuQS/9yCWitewf//Z OEJJTQQhAAAAAABVAAAAAQEAAAAPAEEAZABvAGIAZQAgAFAAaABvAHQAbwBzAGgA bwBwAAAAEwBBAGQAbwBiAGUAIABQAGgAbwB0AG8AcwBoAG8AcAAgAEMAUwAzAAAA AQA4QklNBAYAAAAAAAcABAAAAAEBAP/hD6ZodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hh cC8xLjAvADw/eHBhY2tldCBiZWdpbj0i77u/IiBpZD0iVzVNME1wQ2VoaUh6cmVT ek5UY3prYzlkIj8+IDx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8i IHg6eG1wdGs9IkFkb2JlIFhNUCBDb3JlIDQuMS1jMDM2IDQ2LjI3NjcyMCwgTW9u IEZlYiAxOSAyMDA3IDIyOjQwOjA4ICAgICAgICAiPiA8cmRmOlJERiB4bWxuczpy ZGY9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTkvMDIvMjItcmRmLXN5bnRheC1ucyMi PiA8cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0iIiB4bWxuczp4YXA9Imh0dHA6 Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8iIHhtbG5zOmRjPSJodHRwOi8vcHVybC5v cmcvZGMvZWxlbWVudHMvMS4xLyIgeG1sbnM6cGhvdG9zaG9wPSJodHRwOi8vbnMu YWRvYmUuY29tL3Bob3Rvc2hvcC8xLjAvIiB4bWxuczp4YXBNTT0iaHR0cDovL25z LmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wL21tLyIgeG1sbnM6c3RSZWY9Imh0dHA6Ly9ucy5h ZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC9zVHlwZS9SZXNvdXJjZVJlZiMiIHhtbG5zOnRpZmY9 Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20vdGlmZi8xLjAvIiB4bWxuczpleGlmPSJodHRw Oi8vbnMuYWRvYmUuY29tL2V4aWYvMS4wLyIgeGFwOkNyZWF0ZURhdGU9IjIwMDkt MTItMDNUMTA6NDY6MzkrMDE6MDAiIHhhcDpNb2RpZnlEYXRlPSIyMDA5LTEyLTAz VDEwOjQ2OjM5KzAxOjAwIiB4YXA6TWV0YWRhdGFEYXRlPSIyMDA5LTEyLTAzVDEw OjQ2OjM5KzAxOjAwIiB4YXA6Q3JlYXRvclRvb2w9IkFkb2JlIFBob3Rvc2hvcCBD UzMgV2luZG93cyIgZGM6Zm9ybWF0PSJpbWFnZS9qcGVnIiBwaG90b3Nob3A6Q29s b3JNb2RlPSIzIiBwaG90b3Nob3A6SGlzdG9yeT0iIiB4YXBNTTpJbnN0YW5jZUlE PSJ1dWlkOjI4QzNCNzZFRUNERkRFMTE5RTdDQUQ4QjY1QkVGMzVGIiB4YXBNTTpE b2N1bWVudElEPSJ1dWlkOjI3QzNCNzZFRUNERkRFMTE5RTdDQUQ4QjY1QkVGMzVG IiB0aWZmOk9yaWVudGF0aW9uPSIxIiB0aWZmOlhSZXNvbHV0aW9uPSI3MjAwMDAv MTAwMDAiIHRpZmY6WVJlc29sdXRpb249IjcyMDAwMC8xMDAwMCIgdGlmZjpSZXNv bHV0aW9uVW5pdD0iMiIgdGlmZjpOYXRpdmVEaWdlc3Q9IjI1NiwyNTcsMjU4LDI1 OSwyNjIsMjc0LDI3NywyODQsNTMwLDUzMSwyODIsMjgzLDI5NiwzMDEsMzE4LDMx OSw1MjksNTMyLDMwNiwyNzAsMjcxLDI3MiwzMDUsMzE1LDMzNDMyOzNEMzUyNUEw NTUxRTFDOEU2MjgxMDIxMTlGOUYzQkQyIiBleGlmOlBpeGVsWERpbWVuc2lvbj0i NTk1IiBleGlmOlBpeGVsWURpbWVuc2lvbj0iMjE1IiBleGlmOkNvbG9yU3BhY2U9 Ii0xIiBleGlmOk5hdGl2ZURpZ2VzdD0iMzY4NjQsNDA5NjAsNDA5NjEsMzcxMjEs MzcxMjIsNDA5NjIsNDA5NjMsMzc1MTAsNDA5NjQsMzY4NjcsMzY4NjgsMzM0MzQs MzM0MzcsMzQ4NTAsMzQ4NTIsMzQ4NTUsMzQ4NTYsMzczNzcsMzczNzgsMzczNzks MzczODAsMzczODEsMzczODIsMzczODMsMzczODQsMzczODUsMzczODYsMzczOTYs NDE0ODMsNDE0ODQsNDE0ODYsNDE0ODcsNDE0ODgsNDE0OTIsNDE0OTMsNDE0OTUs NDE3MjgsNDE3MjksNDE3MzAsNDE5ODUsNDE5ODYsNDE5ODcsNDE5ODgsNDE5ODks NDE5OTAsNDE5OTEsNDE5OTIsNDE5OTMsNDE5OTQsNDE5OTUsNDE5OTYsNDIwMTYs MCwyLDQsNSw2LDcsOCw5LDEwLDExLDEyLDEzLDE0LDE1LDE2LDE3LDE4LDIwLDIy LDIzLDI0LDI1LDI2LDI3LDI4LDMwOzU4MUNCQURBQTU0OUVERUQ0RTAzMTkzMkUw MjQxMzMwIj4gPHhhcE1NOkRlcml2ZWRGcm9tIHN0UmVmOmluc3RhbmNlSUQ9InV1 aWQ6NjUxMUVDN0RERDA3REUxMUEyRDVCQjExMkIwMzE1QkEiIHN0UmVmOmRvY3Vt ZW50SUQ9InV1aWQ6NjQxMUVDN0RERDA3REUxMUEyRDVCQjExMkIwMzE1QkEiLz4g PC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+IDwvcmRmOlJERj4gPC94OnhtcG1ldGE+ICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPD94cGFja2V0IGVuZD0idyI/Pv/u AA5BZG9iZQBkAAAAAAH/2wCEAAYEBAQFBAYFBQYJBgUGCQsIBgYICwwKCgsKCgwQ DAwMDAwMEAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwBBwcHDQwNGBAQGBQO Dg4UFA4ODg4UEQwMDAwMEREMDAwMDAwRDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM DAwMDP/AABEIANcCUwMBEQACEQEDEQH/3QAEAEv/xAGiAAAABwEBAQEBAAAAAAAA AAAEBQMCBgEABwgJCgsBAAICAwEBAQEBAAAAAAAAAAEAAgMEBQYHCAkKCxAAAgED AwIEAgYHAwQCBgJzAQIDEQQABSESMUFRBhNhInGBFDKRoQcVsUIjwVLR4TMWYvAk coLxJUM0U5KismNzwjVEJ5OjszYXVGR0w9LiCCaDCQoYGYSURUaktFbTVSga8uPz xNTk9GV1hZWltcXV5fVmdoaWprbG1ub2N0dXZ3eHl6e3x9fn9zhIWGh4iJiouMjY 6PgpOUlZaXmJmam5ydnp+So6SlpqeoqaqrrK2ur6EQACAgECAwUFBAUGBAgDA20B AAIRAwQhEjFBBVETYSIGcYGRMqGx8BTB0eEjQhVSYnLxMyQ0Q4IWklMlomOywgdz 0jXiRIMXVJMICQoYGSY2RRonZHRVN/Kjs8MoKdPj84SUpLTE1OT0ZXWFlaW1xdXl 9UZWZnaGlqa2xtbm9kdXZ3eHl6e3x9fn9zhIWGh4iJiouMjY6Pg5SVlpeYmZqbnJ 2en5KjpKWmp6ipqqusra6vr/2gAMAwEAAhEDEQA/AAeds+dOxV2KuxV2KuxV2Kux V2KuxV2KuxVFaR/x17L/AJiIv+JjK8n0s8P1RfVeca+hOxV2KuxV2KuxV2KuxV2K uxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2 KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV 2KuxV//QB52z507FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FUVpH/HXsv8AmIi/4mMryfSz w/VF9V5xr6E7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FX Yq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7F XYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FX/9FL6hf/APLNL/yLb+mdnxx/nPn3 g5P5rvqF/wD8s0v/ACLb+mPHH+cvg5P5rvqF/wD8s0v/ACLb+mPHH+cvg5P5rvqF /wD8s0v/ACLb+mPHH+cvg5P5rvqF/wD8s0v/ACLb+mPHH+cvg5P5rvqF/wD8s0v/ ACLb+mPHH+cvg5P5rvqF/wD8s0v/ACLb+mPHH+cvg5P5rvqF/wD8s0v/ACLb+mPH H+cvg5P5rvqF/wD8s0v/ACLb+mPHH+cvg5P5rvqF/wD8s0v/ACLb+mPHH+cvg5P5 rvqF/wD8s0v/ACLb+mPHH+cvg5P5rvqF/wD8s0v/ACLb+mPHH+cvg5P5qJ021uot StZJIJAiTRs7cW2Aavhlc8sDHm2YsOQT+nZ9Ef408t/8tyf8C/8AzTnL/lcn4MXs /wA5i7/9jJ3+NPLf/Lcn/Av/AM04/lcn4MV/OYu//Yyd/jTy3/y3J/wL/wDNOP5X J+DFfzmLv/2Mnf408t/8tyf8C/8AzTj+VyfgxX85i7/9jJ3+NPLf/Lcn/Av/AM04 /lcn4MV/OYu//Yyd/jTy3/y3J/wL/wDNOP5XJ+DFfzmLv/2Mnf408t/8tyf8C/8A zTj+VyfgxX85i7/9jJ3+NPLf/Lcn/Av/AM04/lcn4MV/OYu//Yyd/jTy3/y3J/wL /wDNOP5XJ+DFfzmLv/2Mnf408t/8tyf8C/8AzTj+VyfgxX85i7/9jJ3+NPLf/Lcn /Av/AM04/lcn4MV/OYu//Yyd/jTy3/y3J/wL/wDNOP5XJ+DFfzmLv/2Mnf408t/8 tyf8C/8AzTj+VyfgxX85i7/9jJ3+NPLf/Lcn/Av/AM04/lcn4MV/OYu//Yyd/jTy 3/y3J/wL/wDNOP5XJ+DFfzmLv/2Mnf408t/8tyf8C/8AzTj+VyfgxX85i7/9jJ3+ NPLf/Lcn/Av/AM04/lcn4MV/OYu//Yyd/jTy3/y3J/wL/wDNOP5XJ+DFfzmLv/2M nf408t/8tyf8C/8AzTj+VyfgxX85i7/9jJ3+NPLf/Lcn/Av/AM04/lcn4MV/OYu/ /Yyd/jTy3/y3J/wL/wDNOP5XJ+DFfzmLv/2Mnf408t/8tyf8C/8AzTj+VyfgxX85 i7/9jJ3+NPLf/Lcn/Av/AM04/lcn4MV/OYu//Yyd/jTy3/y3J/wL/wDNOP5XJ+DF fzmLv/2Mnf408t/8tyf8C/8AzTj+VyfgxX85i7/9jJ3+NPLf/Lcn/Av/AM04/lcn 4MV/OYu//Yyd/jTy3/y3J/wL/wDNOP5XJ+DFfzmLv/2Mnf408t/8tyf8C/8AzTj+ VyfgxX85i7/9jJ3+NPLf/Lcn/Av/AM04/lcn4MV/OYu//Yyd/jTy3/y3J/wL/wDN OP5XJ+DFfzmLv/2Mnf408t/8tyf8C/8AzTj+VyfgxX85i7/9jJ3+NPLf/Lcn/Av/ AM04/lcn4MV/OYu//Yyd/jTy3/y3J/wL/wDNOP5XJ+DFfzmLv/2Mnf408t/8tyf8 C/8AzTj+VyfgxX85i7/9jJ3+NPLf/Lcn/Av/AM04/lcn4MV/OYu//Yyd/jTy3/y3 J/wL/wDNOP5XJ+DFfzmLv/2Mnf408t/8tyf8C/8AzTj+VyfgxX85i7/9jJ3+NPLf /Lcn/Av/AM04/lcn4MV/OYu//Yyd/jTy3/y3J/wL/wDNOP5XJ+DFfzmLv/2Mnf40 8t/8tyf8C/8AzTj+VyfgxX85i7/9jJ3+NPLf/Lcn/Av/AM04/lcn4MV/OYu//Yyd /jTy3/y3J/wL/wDNOP5XJ+DFfzmLv/2Mnf408t/8tyf8C/8AzTj+VyfgxX85i7/9 jJ3+NPLf/Lcn/Av/AM04/lcn4MV/OYu//Yyd/jTy3/y3J/wL/wDNOP5XJ+DFfzmL v/2Mnf408t/8tyf8C/8AzTj+VyfgxX85i7/9jJ3+NPLf/Lcn/Av/AM04/lcn4MV/ OYu//Yyd/jTy3/y3J/wL/wDNOP5XJ+DFfzmLv/2Mnf408t/8tyf8C/8AzTj+Vyfg xX85i7/9jJ3+NPLf/Lcn/Av/AM04/lcn4MV/OYu//Yyd/jTy3/y3J/wL/wDNOP5X J+DFfzmLv/2Mnf408t/8tyf8C/8AzTj+VyfgxX85i7/9jJ3+NPLf/Lcn/Av/AM04 /lcn4MV/OYu//Yyd/jTy3/y3J/wL/wDNOP5XJ+DFfzmLv/2Mnf408t/8tyf8C/8A zTj+VyfgxX85i7/9jJ3+NPLf/Lcn/Av/AM04/lcn4MV/OYu//Yyd/jTy3/y3J/wL /wDNOP5XJ+DFfzmLv/2Mnf408t/8tyf8C/8AzTj+VyfgxX85i7/9jJ3+NPLf/Lcn /Av/AM04/lcn4MV/OYu//Yyd/jTy3/y3J/wL/wDNOP5XJ+DFfzmLv/2Mnf408t/8 tyf8C/8AzTj+VyfgxX85i7/9jJ3+NPLf/Lcn/Av/AM04/lcn4MV/OYu//Yyf/9L1 PxXwxRQdxXwxWgo3F1ZW3E3E0cPOvEyELWngSclGJPIMZGI5qP6X0an+91v/AMjE /rhGKfcfkx8XH3x+aJSSCQKY5EcOvNCpBqv8woemQILIUXBoiEIkUiT7FCPi27b7 7Y0U7N8oaV5rSvAGopyrSnzrh3UU4tCAWLqFQ0Y1FAfA/fjRXZxMQ5AstUFXqRsN 9zgAU00XgUEtIoXiX6j7I6t/q740V9IQ36X0X/lut/8Akan9cs8KXcWvxIfzh811 rqGm3cskNrdw3EsQVpUidXKhieJYKdq0NMEoSiNxTKMoSNAgorivhkGdBdQYrTqD FadQYrTqDFadQYrTqDFadQYrTqDFadQYrTqDFadQYrTqDFadQYrTqDFadQYrTqDF adQYrTqDFadQYrTqDFadQYrTqDFadQYrTqDFadQYrTqDFadQYrTqDFadQYrTqDFa dQYrTqDFadQYrTqDFadQYrTqDFadQYrTqDFadQYrTqDFadQYrTqDFadQYrTqDFad QYrTqDFadQYrTqDFadQYrTqDFadQYrTqDFadQYrTqDFadQYrTqDFadQYrTqDFadQ YrTqDFadQYrTqDFaf//T9U4q7FXnv5zgf4bjr/l/qGbPsz+8dR2z/cvBOK+AzpHi 6e9eT5As2gr0p5aZv+SsX9M5zUjaf/Dv0Sew0R3h/wBC/wDvor9Cmra/l8P5oZj9 1mw/jgzDfN7x/u2WnO2n9x/6ZrLe6H+HbZv5vMxX/uYscMo/vD/wn/p2xjP90P8A oY/6fO1a4H+GfNp/33rCD/h7bHHH95j/AOF/8WuaX7rL/wAN/wCqaO1OUDUfOy/y 6TAf+SNxleMenF/XP3wbsp9Wb/hcf9zkQV9ICYh/N5UuT+EWWQH/AE3j/vmrIeX/ AELS/wB68DVV4jYdM6N44B6p/wA49ADUvMlP5bP/AJm5pu2eUP8AO/Q9L7Pfx/5v ++e1ZoXpnYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FX Yq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7F XYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FX/9T1TirsVee/nN/yjcf+z/UM2fZn 946jtn+5eC50jxj27yxLxvdEFenlVj/yUT+mc/qBtL/hz1ekPqh/0Lfpd5flrD+W w/mhufwtqY5hvm98f90unO2m90v9wg7e5/51LT2r181U/wCnt2yyUf3p/wCEf7xq jL9zH/oZ/wCnjer3P/Os+eh/JrSf8TgH8MGOP7zF/wAL/wCKTml+6z/8N/4hNtXn /wBzXnsV6aLAR/yJm/rlOMejF/ww/fFyM0v3mf8A4VH/AHM0JdS/v7Jf5vKFwf8A hY8nEbH/AIeGuZ3H/QrL/evEF+yPlnQPJh6p/wA49/8AHR8yf6tp+qXNL2zyh/nf oel9nv4/83/fPac0T0zsVdirsVdiqG1HU9O0y1a71G6itLZPtTTOEWvYVYjc+GTh CUjURxFhkyRgLkeEMF1P89/y+smZYp7i/ZDQ/VoTQmtDRpTEpp41/wBXM+HZWaXM CP8AWdZk7a08eRMv6o/4rhQcH/OQ/kWSVUe31CBTWsskURUUFd+Ert9y5M9j5h1j +P8ANa49u4CeUx8B/wAUyfQ/zO8i626x2WrQidukE9YHrt8IEoTmd/2OWYuXQ5oc 47f6ZzcPaODJtGQv+l6f90yjMRzXYq7FVDUL+00+xuL68kENpaxtNPKQTxRByY0A JOw6DJQgZEAcyxnMQiZHlFh//K6/yy/6vP8A07Xf/VLM3+TM/wDN/wBlH/inX/yv pv53+xn/AMSzGyvbW+s4L20kEtrcxpNBIAQGSRQytQ0O4PfMKUTEkHmHYQmJASHK StkWTsVdiqW655k0LQbX61q99FZwmvH1G+JqdQiCrufZFbLcWGeQ1EcTTm1EMQuZ 4WC3n/OQfkK3l4RJfXa7/vIYUC7H/i2SJv8Ahcz49kZjz4R8XWT7cwA7cUvh/wAU YrrL/nIHyDcMRML2zFQOU0KkUPU/uXlPw98ZdkZhy4ZfH/ikw7cwHnxR+H/E8TMd C85+VdeoNJ1SC6kYVECtxmpStTE/GQf8BmFl02TH9USHYYdXiy/RIS/3X+lTnKHI diqjeXlnZWz3V5PHbW0QrJNKwRFHiWYgDJRiZGgLLGcxEWTQYFqn57/l9YuyRT3G oMpofqsNRXvRpTEpp4g5sMfZWaXMCP8AWdXk7awR5Ez/AKo/4rhQcH/OQ/kWWUI9 vqECmtZZIYio278JXb/hcmex8w6x/H+a1x7dwE8pj4D/AIpk2ifmh5D1kqlpq8KT N/um4rbvXb4R6oQMd/2C2YuXQ5oc4n/dObh7RwZOUh/nen/dMpzEc12KuxV2KuxV 2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2Kux V2KuxV2KuxV//9X1TirsVee/nN/yjcf+z/UM2fZn946jtn+5eC50jxj2LQpeOpaO K9PKLH/h6/wzRZh6Zf8AD3ptOalD/oVW+XZq/wDKsl/4qvP+TXHDmH9//mrppf4t 7p/clUF1/wA6ZpJr9rzTy+6Qt/HLjH97L/hLjRn+4h/0MKmsz/8AOv8A5gLXprUf 4zKP+NcGIevD/wAL/Qyzy/dZ/wDho/3Sc6vPXXfPPvoUJ/5It/zVlGMejF/w0/e5 WaX7zP8A8Jj/ALlRnlreaX/leTpv+TY/pkgNpf8AQwGEj6o/9CsvueOL9kfLN48w Hqn/ADj3/wAdHzJ/q2n6pc0vbPKH+d+h6X2e/j/zf989pzRPTOxV2KuxVjH5gee9 O8n6Mby4HrXk1UsbQGhkcDqfCNP22/42bMrSaWWaVDl/FJwtdrY6eFn6j9MXzRqe r+bfPGup6xl1C/mJFtaxA8I1P7MaDZEH7Tf7J2zqYY8eCG3pi8fky5dTPf1y/ms8 0b/nHPzDcxLJqupQaezbmKNDcuvs1GjSv+q7Zr8nbMAfSDL/AGLs8XYOQj1SEP8A Zo26/wCcarxY62mvRyyfyy2zRL0/mWSX/iOVx7aHWP8Asv2NkvZ89J/7H/j0mB+a fyr86eW4nuL2y9eySvK8tT6sSgd22Dov+VIirmwwa/Fl2B3/AJsnWans3NhFyFx/ nRZh+QfmrzBJ5kGhTX0k2lfVpJEtZTzCMnHj6ZarINz8Cnh/k5hdrYICHGB6rc/s TU5Dk4CfRX0voHOdeqdirzb8+9d/R/kg2MbUm1WZIKDr6SfvJD/wqJ/s82nZOLiy 3/MdP23m4MPD1mXzkbC7FgmoGM/U3la3Wbt6iKrlfnxdTnS8Yvh6vJcB4eL+G+F9 JfkTrv6S8ixWrtWbS5XtmHfgf3kZ+VH4f7DOY7VxcOa/5/qev7GzceCusDwvRM1r tnYqxr8wfOtt5R8uy6k6iW6c+jY256PMwJHKm/BQOT/8D9psytHpjmnw9P4nD12r GDHxdf4f6z5kVfNnnnzGaerqWrXVSamiogPvRIokr/koudT+7wQ/mxDxv73U5P58 5fj/ADYvRtO/5xt1SWANqOtQ2sxAPpwQNOAd6gszw9Nu2a2fbUQfTG/jw/8AFO3x +z8iPVIR+HF/xKlqn/ON+uwozabq1veMBUJNG9uTsagUMwr4VP8AwOGHbUD9UTH/ AGX/ABLHJ2BMfTIS/wBj/wAU851/yp5m8s3SpqtlLZvyrDP1jYjescqEoSOuzclz Z4dRjyj0nidRn02TCfWOH8fzn09+WV3dXfkLRri6mee4kgrJNKxd2o7DdmqTsM5X XRAzSA5W9n2dIywRJNmk/wBS1G003T7jULyQRWtrG0sznsqCp+Z8BmNCBlIRHMuV kyCETI8ovlXzz571zzrrI5eoLIScNO0yOrBanivwj7czV3b/AGKfDnXaXSQwR8/4 p/j+F4jWa2eon/R/gh+P4mVeX/8AnHnzLfQJPqt5DpQcV9HiZ5lBFfiUMiA9NvUz DzdsY4mojj/2LnYOwskhcyIf7KSZXf8AzjXfJFWz16KaXf4Zrdol6bfEskp6/wCT lce2h1j9rdL2flW0/wDY/tkwLzT+WHnLy0jzX9kZbJK1vbY+rCAO7EAPGP8AjIiZ sMGuxZdgd/5snV6ns7Nh3kPT/Oj9L1b/AJxzvbyfQ9Vhnnklht5olt43dmWNShqE BPwjbtmo7ZiBOJA5u87BmTCQJ5F67mmd87FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7 FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FX/9b1TirsVee/ nN/yjcf+z/UM2fZn946jtn+5eC50jxj1bS5uOqaYK/Z8oN+pmzTZB6Zf8PehxS9c f+hVZ5cl/wBJ/LRfCK8/Ww/hhzjbN/mo0x303umkUNx/zpujCv8A00bv9yof+Nsy TH97L/hTiRl+4h/w/wDUiNXnronn8A/a1eE/fPJ/zTkMQ9eL/hZ/3IZ5pfu8/wDw 2P8AupJzqk9db85mv2vL8B/5Ix/81ZRjHox/8NP3lyssv3mb/hEf9zFppa6hovv5 QmH/ACSf/mnGvTL/AIePvUn1Q/6FT/uS8oX7I+Wbl5wPVP8AnHv/AI6PmT/VtP1S 5pe2eUP879D0vs9/H/m/757TmiemdirsVdir5O/M7zZL5n833dyjl7G3Y22noDUe khpyA/4tb486/Q6fwsYH8R9Unhu0dUc2Un+EemH4/pPefyp8gW3lXQY5Z4h+mr5F e+lI+JAfiEK+Cp+3/NJ/sc5/X6s5Z7fRH6f+Ken7M0IwQs/3kvq/4lnGYDsnYq4g EEEVB6jFWJaf+Wug6Z5x/wAS6WPqbvFJFcWSKPRZpKfGgqPTO3xKPhb/ACczJ62c 8Xhy9X9JwIdnwhm8SPp2+n+FluYbnuxV84/85B66L7zfDpkbVi0qAKw8Jp6SP/wn pZ03ZGLhxcX88/7l5HtzNxZRH+YP9lL8RZBqfkb0/wAg7cenS+t+OsPtQ1kPxV/1 bd/+EzGhqr1h/mn93+P89y8mjrQj+cP3v4/zEk/5x5136p5qutJkakWpwFo18ZoP iX/kmZcyO2MV4xL+af8AdON2Fm4cph/PH+yj+JPonOaesdirwH/nJG+lbXtJsCT6 MNq04XtylkKE/dEM6LsWI4JHzeW7fmeOMf6PF+P9Kyv/AJx60i0t/KM+pKgN3e3L rJLT4hHEAFSvhXk3+yzD7YyE5BHpEOd2FiAxGX8Ui9TzUu7diqG1LTNP1OylsdQt 0ubSZeMsMgqpH8D4MPiXJQmYm4miwyY4zjwyFgqWhaLZ6JpNvpVly+q2qlYRIeTB SxahNBWlcllymcjI8yxw4RjgIx5RYP8An5fS235fvFGSBeXUMElO6jlLT74hmf2T EHN/VBdb23MjBX86Qj/vv9686/5x50i0u/Nl3ezoHfT7blbhhXjJIwXmPdV5D/ZZ su2MhGMAfxF1PYWISymR/gD6LzmnrXYq4gMCCKg7EHoRiqUaF5U0TQrm/n0uD6su oyLLPAm0QdQRVFp8HKu6/Z/l45dl1E8gAkb4XHw6aGIkxFcab5S5DsVdirsVdirs VdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdir sVdirsVf/9f1TirsVee/nN/yjcf+z/UM2fZn946jtn+5eC50jxj0qylpq9l7eUHH /JF2zVSHpP8Aw/8A3zvcZ9cf+hX/AHpUdBn43n5d/wCRDdn/AJLSj+GHMNs3vj90 WOnl6tP7p/7qTH4p/wDnUtHTw1mZ/wDknB/XMoj97L/hY/3zhCX7mH/DZfdBEahc ctL86LX+91KBv+S8+QhH1Y/6h/3MWeSXozf8Mj/upp3fXHLVvNRr9vy7b/8AJq2/ rmPCPpx/8Nl983KyS9eX/hEf9zjXxy11LQh4+VJl/wCSE5/hiR6Z/wDDx/uosgfX D/oWl/uZvNF+yPlm1dCHqn/OPf8Ax0fMn+rafqlzS9s8of536HpfZ7+P/N/3z2nN E9M7FXYqkfnnUn0zydrN8jcZYbSX0mGxEjKVQ/8ABEZfpYcWWI/pONrMnBhlL+iX zN+V+kpqvn7RrSReUQn9eRT0K26mah9jwpnU67JwYZHy/wB16XjezsXHniPPi/0v qfWuce927FXYq7FXYq7FVk88UEEk8rcIolLyMegVRUn7sIFmgiRAFl8kW6XHnPz+ oevLWL/k/wDkRO9Wp/xji/4jnYkjBh/qReEiDqM//DJ/j/YvrO4sbWewksHQfVZY mgaMbD02XgVH+xzjxIg31e6lAGPD05PkewmuvKPniJ5a+ro99xmFKclik4uPk6V/ 4LOxmBmxf14vBwJwZt/8nJ9exSxyxJLGwaORQyMOhBFQc40invQbFrsCXhX/ADkj pEwvNI1hVrC8b2cj9lZWMiA/6waSn+pm/wCxcgqUf855nt/EbjPp9KD/ACR/MrSt Chn0HWpfq1rPKZ7S8b7COyhWRz+yrcVKt9n7XLLO1NFLIROG5/mtfY/aEcQOOewO 8ZPfLW7tbuBZ7WaO4gfdJYmDoR7MpIOc7KJBo7PURkJCwbCrgZOxV2KsB/PDSJtR /L67aFeb2Ekd5xHXilVc/wCxR2b/AGObHsvII5hf8XpdX2xiM8Br+H1PDvyt87Re UvM63tyrPYXMZt7wJuyoxDB1Hcoyj/Y8s32v0vjY6H1DeLzXZusGDLxH6T6ZPqDR /MGia1bi40q9hvIiKkxOGK+zL9pD7MM5TJhnA1IcL2mLPDILiRJH5W2uxV2KuxV2 KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV 2KuxV2KuxV2KuxV2Kv8A/9D1TirsVee/nN/yjcf+z/UM2fZn946jtn+5eC50jxjP 4ZeOsQe3lRl++zc5rSPSf+H/AO/dxE+sf9C3/TtCaVccbvyWa/3UFz+M8+TyR2y+ +P8AuYteGXqw+UZf7qbHlnpoGnoT9i9mkP8AyLg/pmUR6z/VH++cIS/dx/ry+6Ct NdLJZeYCrVW4uYZFPiPVkNf+GyIjRh5A/cGUp3HJ/SkP91JOp7iuoa+38+gwL/yS tcxxH0w/4af9+5cperJ/wmP+5xIu2lrquhf+A1Mv/JC5/pkJD0z/AOHD/dQbIH1w /wCheX+5yMAX7I+WbJ0weqf849/8dHzJ/q2n6pc0vbPKH+d+h6X2e/j/AM3/AHz2 nNE9M7FXYqw384mZfy21oqaHhEPoM8YOZ3Z39/H8fwuv7VP+DS+H+6Dxj8hFU/mF CSKlbacr7HiB/HN32t/c/EPO9iD/AAgf1S+mc5Z7J2KvL5v+ch/JUUrxNZakWjYq SIoKVBp/v/NsOx8pHOH+y/4l0p7dwg1U/wDY/wDFLP8AoYzyR/yw6n/yKt/+q+P8 jZe+H+y/4lH8vYe6f+x/4pO/KH5veWvNWsDStOtr2K4MbS87hIlTilK7pLIa7/y5 RqOzsmKPFIxr8eTk6XtTHnnwREr/AKVf8UzjMB2TB/zm139EeQb/AItxm1CljF2/ vq+p/wAklkzP7NxceYf0fU63tbN4eA98/R/pv+OvLv8AnHjQjd+arrVnWsWmQFY2 8Jrj4B/yTEubbtjLWMR/nH/cul7Cw8WUz/mD/ZS/En0TnNPWPmr8+9C/R/nc3sa0 h1WFJ6jp6qfu5B/wqOf9fOo7Jy8WKv5heP7bw8Gbi6TFvYvyg139MeQdNkduU9mp spt6msHwrX3MXptml7RxcGY/0vV/pnoOy83iYI98fR/pf+OszzBdglXmfy3pvmPR bjSdQUmCcfC605xuN1kQn9pTl2DNLFMSi0ajTxzQMJci+aPOH5UebfLU0jPatfac p+DULZS6cfGRRVoj/r/D/K7Z1Gm1+PKOfDL+bJ47VdmZcJ5cUf58fx6WK2Wo6hYS +tY3U1pLt+8gkaNtjUbqQdsy5QjLYi3ChklE3EmLLNI/OP8AMLTSoXVGu4loDFdq s1abbuw9X/kpmHk7Nwy/hr+q52LtXUQ/i4v63q/489S8k/n5pWqzxWHmCBdMu5KK l2hJtmY/zcvihqf5i6/zSZqtV2TKAuB4x/sv+PO60fbcZnhyDgP87+D/AI69Y65p 3erZYo5YnilUPHIpV0YVDKRQgg9jhBpBFii+d/zB/I/WtMu5r7y5C2oaXIxcWkfx XEFd+PH7UqfyFOT/AM6/tt0mj7UjIVP0y/2Mnk9d2POBMsY44fzf44/8U8w/0uzu f92W1zEfdJFP4Mpza7SHeHTbxPcWR6V+Z3n7S+ItdbuWRekdwwuFAApQCYSUFB2z GyaHDPnEf7n/AHLl4u0c8OUz/nev/dPQvK3/ADkVdLKkHmWyR4SafXbMFWUeLxMS G9+DL/qNmtz9jjnjP+bJ2um7eN1kH+dD/iXtem6lYanYw39hOtzZ3C84ZkNQR/Aj uD9nNFOBiakKIejx5IziJRNxKJyLN2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV 2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2Kv/9H1TirsVee/nN/y jcf+z/UM2fZn946jtn+5eC50jxjMjNx1ZDXp5b4be9gf65g16f8Akt/08dnfr/61 /wDp0llrdpFJ5ekduKwQTVY7AVmm/rlso3x+ZH+5i0QnRx+Ql/uppGJXNtHCfsox cfNgoP8AxHMit7cS9qcszrDLEPsy8eX+wJI/XjW9rexCefW1e41J1YMH0qOOoNRV UgBHzBXMfh2j/X/4py+OzL/hf/EJnZS11bRPbQ5k/wCSF1lUx6Zf8MH+6g3wPrh/ wmX+5yMMX7I+WZzqw9U/5x7/AOOj5k/1bT9UuaXtnlD/ADv0PS+z38f+b/vntOaJ 6Z2KuxViv5p2huvy912ICpW2Mv0QsJT/AMQzL0EqzR97g9pR4tPMf0f9z6ngX5L6 gln+Y2llzRLj1bdj7yRMEH0vxzou04cWCXk8v2TPh1EfO4/Y+p85J7Z2KvFLj/nG 31p5Jf8AEXH1GZuP1OtORr/v/N6O2qFcH+y/4685L2fs3x/7D/j6S+bPyG/w/wCX b7Wf059Z+pR+p6H1X0+XxBacvWenX+XL9P2t4kxHhri/pf8AHXH1PYvhYzPj4uH+ j/x5LvyA/wDJgL/zCT/8a5Z2v/c/5waexP7/APzS+ls5d7F4H/zkbrvravpmiRtV bSJrmYD+eY8VB91RK/7POh7GxVEz7/S8v29mucYfzRxf6ZIfy6/NqDyZpE9imjfX ZriczS3P1n0qjiFVOPpSbLQ/tftZkazs855A8XDQ/m/8ecXQdpjTwMeHis/zv+Os r/6GX/79z/p9/wCzfMT+RP6f+x/4853+iH+h/s/+OMN/Mn80YPO1pZRHSPqE9lIz pP8AWPWqkigMlPSjpUqhry/ZzN0WhOAk8XFxeX7XX9odojUADh4TH+lxf71lX/OO OvenfapoUjfDOi3lup/mjPCSnuysn/AZids4toz/AM1zewM1SlDv9T3fOfendirs VSnVPKPlfVSzajpNpdSN1lkhQyda7PTmN/8AKy7HqMkPpkQ0ZNLin9UYy+DDdc/I TyNfo7WKzaVOd1aFzJHWp6xyltt/soyZm4u1ssefrdfm7EwS+m4H8fznhPnbyVqv lHWDp1+VkR19S2uY68JY60qK9GH7a/s/6vxZ0Gl1Mc0eIPM6zRywT4Zf5snvf5G+ ZbnWfJaw3chkudMlNrzY1ZogoaIk+yt6f+wznu1MAhlscp+p6fsfUHJho84el6Hm tds7FUHqOi6PqShdRsbe9UdFuIklApv+2GycMso/STH3NeTFCf1AS/rBiOrfkp+X moIeOntYykUEtpIyEdf2WLxd/wDfeZmPtPNHrxf1nAy9kaef8PD/AFfxwvGvzJ/K W/8AKCJf28/17R5HEfrFeMkTnosijajfsuv/AAvw8t5ou0Bm2I4ZvP8AaHZksHqB 4oMl/wCcdfMtzHql75elkLWs8RurZCahZYyFcL4c0ap/4x5i9s4BwiY5/S5fYOoI kcZ5H1Pes556h2KuxV2KuxV2KuxVIr9/Ogu2GnRae9ptwa5knWTpvUJGy9f8rLIe H14mqXidOFDer+Yv/LPpH/I65/6pZL91/TY/vP6LvV/MX/ln0j/kdc/9Usf3X9Nf 3n9F3q/mL/yz6R/yOuf+qWP7r+mv7z+i71fzF/5Z9I/5HXP/AFSx/df01/ef0Xer +Yv/ACz6R/yOuf8Aqlj+6/pr+8/ou9X8xf8Aln0j/kdc/wDVLH91/TX95/Rd6v5i /wDLPpH/ACOuf+qWP7r+mv7z+i71fzF/5Z9I/wCR1z/1Sx/df01/ef0Xer+Yv/LP pH/I65/6pY/uv6a/vP6LvV/MX/ln0j/kdc/9Usf3X9Nf3n9F3q/mL/yz6R/yOuf+ qWP7r+mv7z+i71fzF/5Z9I/5HXP/AFSx/df01/ef0Xer+Yv/ACz6R/yOuf8Aqlj+ 6/pr+8/ou9X8xf8Aln0j/kdc/wDVLH91/TX95/Rd6v5i/wDLPpH/ACOuf+qWP7r+ mv7z+i71fzF/5Z9I/wCR1z/1Sx/df01/ef0Xer+Yv/LPpH/I65/6pY/uv6a/vP6L vV/MX/ln0j/kdc/9Usf3X9Nf3n9F3q/mL/yz6R/yOuf+qWP7r+mv7z+i71fzF/5Z 9I/5HXP/AFSx/df01/ef0VyyfmFyHKDSeNd6S3Naf8i8f3X9Nf3n9FkmUt7sVdir sVdir//S9U4q7FXnv5zf8o3H/s/1DNn2Z/eOo7Z/uXgudI8YyWeWmpg/9qNU++xG YkR6f+Sn/TxzpS9f/JH/AKdMekneSOJGpxhUonyLF/1tmUBThGVgeS2ON5JEjQcn dgqKO7MaAffiTSALNNzRSQzSQyqUliZkkQ9QymhH0EYg2LCSCDRbhneIShafvUMb V8CQf4YkWolV+bIdPmrq2kf5OmSp/wAkrgfxzFmPTL+v+mDm4z64f8LP+5yMZX7I +WZbgB6p/wA49/8AHR8yf6tp+qXNL2zyh/nfoel9nv4/83/fPac0T0zsVdiqje2k N5Zz2kwrDcRvFIPFXUqfwOSjIxII6MZxEgQer48uoNR8s+ZniPwX+kXdVb/Lgeqt 8jQNnaRMcuP+jMPASjLDkr+LHL/cvrby15gsfMGh2mr2TVhukDFa1KONnRv8pG+H OOz4TjmYno93p88csBOPKSZ5U3OxVif5r/8Aku9c/wCMA/4muZnZ/wDfx97g9p/4 vP3PFfyA/wDJgL/zCT/8a5vO1/7n/ODznYn9/wD5pfS3TOXexfI3m3UbjzV58vZr c+o1/eC3sh1qnIQwj6VC52WngMWEA/wx9X+6k8Hqshz5yR/FLhj/ALmL2Vf+cc/J XEcr7Ui1NyJIAK/L0Tmk/lnL3Q/2X/FPQ/yDh75/7H/iW/8AoXPyR/y3an/yNt/+ qGD+WcvdD/Zf8Uv8g4e+f+x/4lTuf+cc/KH1eX6tfah9Y4N6PqSwFOdPh5UhB416 0wx7ZyXuI18f+KRLsHFWxnf+b/xLx3yBrEnl3zzpt3NWJYbj0LtTtxjkrFJX/VDF v9jm61ePxMRA7vS8/ocpxZ4k9/DL/cvrnOOe8WLcQNM8CyK00YVpIgwLKGrxLL1A ahpho1aOIXXVfgS7FXYq8T/5yV9D0tA6fWOVzTx4Uir9Fc3vYl3Lu9P6XnPaCqh3 +r/eor/nG2GQaLrMx/u3uY0X/WSMlv8Aia5Dto+uI8mfYA9Ej5vX5LiCOSOOSRUk mJWFGYAuQCxCg/aIUcts0wBLvzIBfgS7FXYqwr85fQ/5VtrHrUpxh4V/n9ePjT3r md2bfjxr8el13a1fl5X5f7oPG/yEhkk/MKBl+zFbTvJ/qlQv/EmXN32sf3J94ee7 FF6ge4vpnOWeydirsVdirsVdirsVdt4Yq6gxV1BirqDFXUGKuoMVdQYq6gxV1Bir qDFXUGKuoMVdQYq6gxV1BirqDFXUGKuoMVdQYq6gxV1BirtvDFadirsVdirsVdir /9P1TirsVee/nN/yjcf+z/UM2fZn946jtn+5eC50jxia6nctFfIwFeVjBCe2z2qK f15TjjY/zj/unIyyqX+ZH/cJVlzjptommzPdaXebehLqMVqB+1zDI528OLZTlmKk OvAZORgxG4y6HIIfcqeY9NmTUNWvaj0E1S4taftc+TSfdTI4JjhiOvAJMtTiIlKX TxJQSXMhxU10e6aTVbOop6MMkI36j0pP+aspyxqJ9/6nIwzuY8gY/ZJKV+yPllzj B6p/zj3/AMdHzJ/q2n6pc0vbPKH+d+h6X2e/j/zf989pzRPTOxV2KuxV43+en5cX F+P8U6TD6lxCgXU4EFWdE2WYAdSi/DJ/kcf5Gzd9la0R/dy5fwf8S8/2zoDL97Ab /wAf/FPNvy7/ADK1byddssa/WtKnYG6sWNN+nqRn9iSn+xf9r9njs9Zoo5h3SH8T p9B2hPTn+dA/VF71of5v+QNWjUjU0sZjTlBe/uCpIrQu37o9P2ZGzn8vZ2aH8PF/ V9T0+HtXBMfVw/1/T/x1M7j8wvIsEfN/MGnla0pHcxSH/gUZmyoaPMf4ZfJvlrsA /jh/pg83/Mz85fKWpeXL/RNI9a+lvEEf1ngYoVHIMT+84yE7dPT/ANlmz0XZuSMx OXp4XT9odrYp4zCFy4uv8LEfyA/8mAv/ADCT/wDGuZna/wDc/wCcHA7E/v8A/NL3 D8yte/QfknVb5W4zmEwW57+rP+7Uj/V5c/8AY5odFi8TLEPS9oZvDwyl1qv9M8G/ I/Q/0p59tZnXlBpqPdvttyX4Y/8Ako6t/sc6HtTLwYSP53peX7Hw8ecHpD1Pp/OU e0dirsVfKf5v6H+iPP8AqcarxhvGF7D8p/if/kr6gzruzsvHhH9H0/6V4ftTD4ee XdL1/wCm/wCPPov8vdd/TnkzStRLc5ngWO4Nd/Wi/dyV+bLyzmtZi8PLKPm9boc3 iYYy8v8AZPIPzk8xaz5f/M2HUNJuWtrlLGEErurrzkqrqfhdT4Nm57NwxyYOGQsc RdB2rnni1IlA0eEfpZF5W/5yH0W5jSHzHavYXOwa6twZYD4sU3lj/wBUer/rZjZ+ x5DeB4h/snL03bsCKyDhP86P0/8AFf7pnlp+YvkO6i9WLX7FV8JZ0hbpX7MpRvwz Xy0eYfwy+TtI6/BIWJx/03D/ALpLtd/N7yDpELt+k476ZR8FvZETljStA6/uh1/a fLcXZ2aZ+nh/relqzdqYMY+riP8AQ9X/AB189+cvNmr+ePMq3RgblIVt9OsI6uVQ t8KCn23Zj8TU+Jv8njnR6bTxwY6vzlJ5TV6mepyXX9GEX0l+XXlT/C/lOz0t6G7o Zr1hQgzybsAR1CbRg/ypnMazUeLkMun8P9V6/QabwcQj1/i/rMN/5yHuJ7by9pFx byNDPFfh4pYyVZWETkFSNwczexwDOQP811/bsiMcSOfH+hj3k3/nIS6to47TzRbN dItFGoW4Alp/xZGeKv8A66Mn+o+ZOp7HB3xmv6MnE0nbpG2UcX9OL07S/wA0/wAv 9SjDw63bQkipS6b6sw6VB9bgK7/s/wCxzVZNBmjzif8AN9X+5dzj7SwT5TH+d6P9 0q6h+ZfkGxi9WbXbORaE8beVbhtqfsw8274IaLNI7Rl/uf8AdMp9oYIizOP+b6/9 y8M/Nb81m82mPTdOje30W3f1P3m0k8gqAzAV4ooPwJ/sm/Z4b/QaDwfVLeZ/2LzX aXafj+mO0B/snoH5BeS7jS9Jn1++jMdzqgVLRGFGFsvxcvEeq2/+oiN+1mu7W1In IQHKH+6dp2JpDCByS5z+n+p/x56xmnd67FXYq7FXYq7FXYq7FXYqgdcvb6y0m5ur C0N/expW3tAeJkckACtDTrlmKIlIAnhHe1ZpyjAmI4pfzWF3nm78wvL4tdR8z6fp x0WeZIbgWDym4tvVNFZ/UJjehO/p5nR0+HJccZlx/wBP6ZOvnqtRiqWUQ4Cf4L44 J75x80ajpU+m6Xo9ol5resPIlkkzFIUWBQ8kkhHxFVU/ZXMfTYIzBlI8MIfU5Or1 MoGMYDiyZPp/m+lA6P5q81Wvme28u+a7SzW41GKSXTr3TmkMLmEcpI2SX4wQu/LL MmDGcZnjMqj9UZtWLU5Y5BjyiNz+iWP6fT/WZnmC7F2KsO1TUvzNn1S7h0LTNPg0 +1YpHc6k8xa4IANY1i48Bvx+P4f8vM2EMAiDMy4j/M/hdfkyakyIhGAjH/VL9f8A pVbQ/Ptvd+Vb/W9St2s5tHeaDVLVTzKzW4BdUO3LlVeP/A/5WDLpCMghE8XHXB/n MsOtEsRnIcPh3Gcf6UElm85fmNaaYvma80iw/wAOsFnksopJTqEVs+4kZj+5Yqp5 MoHL/V+LLhpsBl4YlLxP53+T4v8AdOOdXqIx8Qxj4XPh38Xg/wBy9AtbqC7tYbq3 cSQXCLLC46MjgMp+kHNdKJBo83aRkJAEciq4GTsVdirsVWy+p6b+lx9XieHKvHlT atN6VwhButmEeddc836J+Xcuo3E1tb+YIpI1klslLwAPcBRwW4DHeI/FyH2vs5na bFjyZ+EAmH9L6vp/oOu1ebLj05kTEZP6H0/V/T/os5zAdk7FXYq7FXYq7FXYq7FX Yq//1PVOKuxV57+c3/KNx/7P9QzZ9mf3jqO2f7l4LnSPGK11cNcSiQgKQkcdB4Ro EB+njkYxplOXEbUckxZ9omlPb2ei28nxPF5oELMBseMcdev+rmty5LMj/tP63cYM XDGA/wCgjh+yK7zDpb3VtqsCEK83mmaJWO9OULH+ODDkoxP+0j706nFxCY79Sf8A cvPwaiubN0ytaXDW1wk6jkUrQH/KUr/HIyjYplCXCbUQKCmSYvU/+ce/+Oj5k/1b T9UuaXtnlD/O/Q9J7Pfx/wCb/vntOaJ6Z2KuxV2KuxV5t50/I3y3rssl7pr/AKI1 F6s/pqGt3Y7ktF8PFj/NGy/zcHzaabtSePaXrj/snT6vsbHlNx/dy/2P+leZal+Q Xn61ZvqqW2oKD8PozBGIJ8JvSAPj8WbSHa2E87j+P6LpsnYmePLhn8f+K4UHb/kf +ZUsoR9MSBTX95JcW5Uf8A7t/wALkz2pgHX7JNcex9ST9Nf50WX6B/zjhOWWTzBq iom1bexBYnf/AH7IABt/xU3/ADVh5u2R/BH/AEzsMHYB/wApL/Sf8V/x16x5a8l+ WfLUPp6PYx27sOMlwavM/f4pGq53/Z+z/k5p8+pyZT6jbvNPpMeEegV/ukg/NnyX 5j83aXZadpM9tBBFMZ7r6y8iciq8YwvpxyV+09a/5OZPZ+phhkZSB/zXF7T0mTPE RgYgXxS4v7EP+Uf5bX3k2DUJNSlt5769ZFV7cuyrFGCaVdIzVmY8tv2VyXaGtGYj hvhj3sey+z5acS4qMpfzXoWa12rsVdirzb83Pyv1Lzjcadd6VNbwXNqkkVwblnUN GSGTiUST7Lc/+Czadn66OEESuj/NdP2p2dLUGJiQDH+cmX5UeTvMPlLRbrS9Wntp 42n9e1Ns8j8eagOp9RI6bqGFP5myrtDUwzSEog8v4m7szSZMEDGZB39PD/YjPOf5 aeV/NpE2oxPFfonpx30DcZAoJIUg8kdan9pf9XK9NrcmHaP0/wA1s1fZ+LPvL6v5 0XlGtf8AOOfmGB2bSNRt72KuyThoJaEig2EiGm9fiT/jXNxi7ZgfqBj/ALJ0ebsH IPokJf7Fjsv5I/mWkjIulLKqmgkS5tgp9xykVvvXMkdqYP532ScQ9j6kH6f9lH9a O0v8gvPt26/W0t9OjJ+MzTLIwAPYQ+oCfD4srydrYRyuX4/pNmPsTPLnUPj/AMS9 f8hflN5e8pEXSk3+rEUN9KoHAHYiKMVEdfGrv/l8fhzTavtCebb6Y/zXf6LszHg3 +qf87/iWb5gOySrzL5W0PzJp31DWLYXEAbnGalXRwCAyMpBB3/5qy7DnnilcTRaN RpoZo8MxYeR69/zjfLzaTQNVXgfs298pBG/+/Yg1dv8AinNxi7a/nx/0n4/3zoc3 YB/ycv8AT/8AFR/4liF1+Rn5kQsoj0+O5BFS0VxCAPY+o0Z+7M2PamA9a+BcCXY2 oHKN/wCdFuz/ACL/ADHuJOEtjFaLt+8muISu5/4qaVtv9XGXauAcjxfArDsbUHmO H/OH+94npHkn8g9J0qeK+1+ddTu46MlqgItlYb/Fy+Kan+VwT+aNs1eq7WlMVAcA /wBl/wAddxo+xIQPFkPHL+b/AAf8eergAAACgHQZqHeOxV2KuxV2KuxV2KuxV2Ku xV2KvP8AzXM3nDXYfKWnjnpthPHc+Yb4fZT0zyS2Q9DK5+1/J/sXzY6ceDDxJfVI cOOP+/dVqT+YmMUfpgeLLL/p3/WVPzEtxqet+X9I06R7XzH6kt1ZakpoLWFFHrMy kESiUAIIv2v2nVftjRnhhKUt8f0yj/P/AJrLXx45whH05fqjP/U4/wAX9b+qgLAa 3p/5iaZ/jFo766ubeW38v39qOEKOo5T+pDQMs0iEDny4cfh/1LJ8EsJ8L0gH95GX +x9TVDjhqI+N6iRw4px+n+n6f5z0i4eVIJHhj9WVVYxxVC82AqF5HZeR2rmsA33d vImtmM6N5h883epQ2+p+U/0bYvy9a9/SFvP6dFJX92ihm5MAu382ZWTDiEbjPiP8 3glFw8WfPKQEsfBH+dxxkj/Nvmi08u6X9ZkUz3k7ejp9im8k87bKigb9ftN+yuV6 fAckq6fxS/mxbNVqRijfOR+iP8+TH9I8g3TeQdS0fUpVXVddaa8v5F3RLqchgB1q qFUDf7LMjJqx4wlH6cdRj/Vi4uLRHwJQkfXlucv68km1rVfzIs/JOoaZqWg2scNv YSwXGs/XE9J4xEU5JAoMvqOv2QeP7z+XL8WPAcolGR3l9HD/AL5x82XURwyjKEaE DHxOPy/mfUzfyLDLD5L0KKYESLYW4ZT1H7pdvozB1RByyr+cXZaMEYYA/wAyP3JJ +aM/l97PTtO1S2u9Snu7gtZ6TYsUe4KLRhIVofSUN8W+X6ETsyiYxoeqcv4XG7Rl jqMZCUzI+nHD+P8A46xbyTDfaJ+YdlYQaLN5c03VLSZ206S8+uJKYxyWXjUmKQU4 lWPLMvUkTwkmXiyhIerh4HC0Ylj1AiInDGcT6OPxP87+iq+WPJOh+ZPMXnA6wJri CHVZVS0WaSKHkST6hWMqWcdBVsjn1M8UMfDQ9HOk6bRwzZMvHZHiH036VMS3Fv8A l7560GSZ7i30Wea3spZW5uIGoyIzd+O+Ggc2OdUZj1f1kWRp8uO7GMmMf6rJ/K3k XQrTTLHXpBPd619RUi+uJpHZVkgp6aoCIljVWKovD4cxc+qmZGG0YcX01/Sc3TaO EYjJvLJw/VI/0f8ASsKm/wDWc7X/AIyD/uoNmcP8dP4/ybrj/wAZ4/H+Ue25ono3 Yq7FXYq7FXYq7FXYq7FX/9X1TirsVee/nN/yjcf+z/UM2fZn946jtn+5eC50jxjs VXxLyljX+ZlH3mmA8kgbvYlsQlzZgDZPOMpHyEZ/5pzR8ex/6F3pxjoj/oaP3L5L ESXEwp9vzjX6DB/bgE6H/Wv/AL5Jx2T/ANDX+9eMMvFmX+UkfcaZvnlmsVdir1P/ AJx7/wCOj5k/1bT9UuaXtnlD/O/Q9J7Pfx/5v++e05onpnYq7FXYq7FXYq7FXYq7 FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq 7FXYq7FXYqlXmq01y88v3lroVylpqsyBLe5kJVUqw5mqq7KfT5cWC/ay7BKEZgzH FFo1MZyxkQPDNh2gaB+a+g6ZFp2nReW44I92Y/Xy8jn7UkjftO37Tf8AGuZuXLp8 kuKXi3/mOvwYNVijwx8Gv+Sic+afKetalPpet6VeRWPmXTEZQzKzWsqyKPUicbuE 5fZbjy/41owaiMRKEhxY5/6ZyNTppzMZxIjlh/pJf0VHS/Kvmi+8w2mu+bbu0kl0 xXGm2GnLIIFeUcXldpfjZuP7OSyZ8cYGGMS9f1Sn9THHpsssgnlMfR9Ecf0/1vUn Vta+Z1803dzPeQv5ce3VbSyAHqpOCvJ2Ppg8TR/92t/q5RKWPwwAP3l7y/ouTGOX xSSR4VemP8XF8v8AfJzlDkPOb3yp+Y485XfmC0k0e7rWLTBqDXTNbQfyxpEqojt+ 23xt/lZs46jB4QgeOP8AP4OH1ydRPTajxjkHhy/meJx+iP8Amsr8vDzqYbkeYzpy ynj9TbTfXIGx5GT1/fjx45h5vCscHF/S46/3rnYPGo+Jwf0fD4v9+xuXyl5/8wRw 2HmzUrFNHjKNc2+mJL6l36ZBCzPKFCKSKt6Y4/5P8uUNRhx74xLj/p/wf1XEOlz5 ajllHg/i8O/3n9biZL5os/Ms2lRw+WbqGwvUljJkmUFPRWvJADHKK9KfBmLgljEr yAyi5mphkMaxERl/vflJL/OXljWdQ1DSdb0G4gg1nR2l9FLsMbeSOdQkivwBcbDb jlmmzxjGUJg8E/5v1elp1ennOUZ4yBPHf1fT6kv07yl5zk856b5k1y/s5/q0E0Ml rarJGkXqLQLFyDNIK/E7yOv+rlk9RiGIwgJbkfU1Y9LmOaOSZiaB9Mf96x3yzH56 bzD5xPlmbTkjbVZlnXUFmqrb0eMxV/4FxxzKznDwY/E4vo/gpxNOM/iZfDMP7w/X xf71kq/l9dQeRdX0WO7S51nWTLPe38wKI9zMQWPwhmVBSg2/4lmL+cBzRnVQh9Mf 6LmfkSMEoXc8m8pf05Mp0+wmttCtrBypmhtUgZlJ48ljCEgkA0qPDMScwZk+bmwg RAR/o8LCZPy61tvynh8oCe2/SUbBmm5SehQXRn2bhz+wf99/azOGsh+Y8Wjw/wCy +nhdcdBP8qMNx4v9j9fH3PRM1rtnYq7FXYq7FXYq7FXYq7FX/9b1TirsVee/nN/y jcf+z/UM2fZn946jtn+5eC50jxjsVRWlR+rqtjF/PcQr98ijIZDUT7i2YRc4j+kP ve8/Uv8ASLc0/wCmmlm/5IyZznFsf+E/pD1/BuP+hgn/AGMm1s/9Ibb/AKaX1v8A kiMeLb/kj+lIhv8A9bHF/sXgeoR+nqF3H/JPKv3ORnSQNxHueOyCpEeZQ+SYOxV6 n/zj3/x0fMn+rafqlzS9s8of536HpPZ7+P8Azf8AfPac0T0zsVdirsVee/nH/ceV v+29afqfNl2bzn/wuTqe1eWP/hsUV571fUNTvovJGgyFNSv056peL/x52VQGY0/3 ZLXii/8ANStkNLjER4s/pj9Ef582zW5ZTl4OP6pfXL/U8f8Ax5f5t1C0/L/yB6ei QhJI+FnpkdOVZ5T9tv52+3If52waeB1Gb1/1pf1U6qY0uD0D+hD+sxq2/Ioajbpq PmHXL6XzHIBI9xG6lIpPtBRzVnb02/leP/J45lS7V4TwwjHw3Dj2NxjiyTl4v+5T n8sda16DUtW8m+YJ/reoaLwe2vDUtNbSD4SxO541Tc/F8fFvsZTrsUDGOWAqOT+H +k5HZ2WYlLDkPFLH9Mv50GEetNoP5iar5vVyLK31o6bqy9hbXSCkh9o3Xl/rcMzq GTDHF1OPjh/Wg62zi1Es38IyeHP+pNn/AOYe/mLyT/21f+ZZzXaP6Mn9R2mu/vMX /DEm/Nfy9ZeYvO3k7Rr15I7W7F+JHhKrIOEaOOJZXXqv8uX6DMceLJIcxwuP2ngG XNihLlLjROk/kL5P0zVLPUre81Bp7GeO5iWSSAoXicOoYCFTxqu9GyOTtbLOJiRH 1Dh6/wDFM8XYuGEhIGdxPF/D/D/mpRr3kTSPOH5saxaanNcQx21jbSxm2ZFYsQF3 5pJtl2LVyw6eJjW8pfU0ZtFDUaqQkT6Yx+lkflX8mPK/lrXINZsLq+lurcOESeSF oz6iFDUJEjdG/mzFz9pZMsDEiNH3/rcvTdk4sMxOJlY76/4lis/5d6L5y/M/zcuq T3MIsTZGL6s0a19W3HLlzST+QUpmYNZPBp8fCB6uL6v6zhS0ENRqcnEZeng+n+qm vkWyvvKf5h3fk6K/lv8ARZbAX9qk5q8DCQIF22G3LlxCK3wfDlOqkM2EZa4Z8XB/ WbtFCWDUHCCZY+Djj/RZV+Z2svpPkbVbiIn6zNF9Vtgv2jJcERDjT9pQxf8A2OYm hx8eWI6fV/pXO7Ry+HgkRz+n/T+li/5R2c3lrW9c8m3DEtClvqNsSQeQliVJzt/K /Bcyu0JDLCOUecP+JcLsuBwznhP9HJ9nqXfnTov6cufLOkh/Ta8ubiNH7BzDVCfb kBXHszL4YnL+aB96e18PiHHD+dKX+5Tjyf5hm1z8uZZbqo1Gzt57LUVb7QngQq3L /KZeLn/WyjU4Rjz7fTIiUf6snI0uc5NOSfqiDCf9aKVaJrl1oX5F2+q2ig3VtZEw 1FQHeUoGI78OXLLsuIZNWYnkZNGHMcWiExzEf0pXpP5JabrmlWutaxrl/davewpc /Wo5E4KZFEi05o7sFLfzp/sMtydpyxyMIxiIR9LRi7HjkiJznOU5Di4md+UPL2q6 BoNxp2o6m+rFJJGtLmUtzEBRQsbci1OLBv2uP/EcwNRmjkmJRHB/xTs9LgnigYyl 4n80/wBF5X+XP5MeV/MvlGz1m/ur6K6uGlDpBJCsY9OVkFA8Tt0X+bNtrO0smLIY gRoe/wDW6TQdk4s2ITkZWb5V3/1XommeRNI8n+UtctNMmuJo7mCaWQ3LIzBhCV24 JHtmtnq5ZskTKtiPp97tseihp8UxEn1A/V/VYZ+TE82gahaaRO5Nj5lsU1HTyegu YgVnjHuyLz/1VTM7tIDJEyH1YpcEv6v8Lr+yScUhA/Tmj4kf6/8AGy7S/wDycWt/ 9sq2/wCTmYWT/Fo/15Odj/xuX/C4s5zAdm7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq 7FXYq7FXYq7piqhY39hf2y3VjcxXds9Qk8DrJGSpoaMpK7HJSgYmiKLGE4yFxPEP JXyLJ2KqCX9jJeS2UdxE95Coea2V1MqK32WZAeShu1RkjA1dbMROJPDfqQGgWPly I319ojRSDULhpr2eGYzK84NH35Oqkd1XjlmaczQn/CPT/VasEMYuUP4z6t+L1Jtl Le7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FX//1/VOKuxV57+c3/KNx/7P9QzZ9mf3jqO2 f7l4LnSPGOxVEafdtZX9teKgka2ljmEbbBjGwahp40yM48USO9njnwyEv5p4nr2n fmv5SuBA94JrGVb1ruRGQyKOSMuzJWu7fy5o59nZRdVL08L0uLtfDKuK4Hj42tQ/ NjypbLK1ms19P9dN3GgQxIfg4irPQj/gWww7OyHnURw8K5O18Mb4bmePj/mvIb26 a7vbi7ZQjXErzFF6AyMWoK+Fc3cI8IA7nmZz4pGX84qGSYuxV6n/AM49/wDHR8yf 6tp+qXNL2zyh/nfoek9nv4/83/fPac0T0zsVdirsVebfni91Hpfl57SMS3aazbtb xMaK0gSQopO2xbNp2WBxTvl4ZdP2wSIwrn4kf0oT8u7m98uecNV8u+ZlQ63q7i+t 9WFeN2CvxRKWp/dnl6aU/wB+f5GS1kRlxRnj+iHo4P5jDQSOLNLHk/vMnr8T/VP6 KP8AztKx6PoNzL/vNb61ayXFTQBAslSch2ZvKQ6nHJt7X2hAnkMkf0vReuax2zzr SmWb89NZeL4lt9HjhnI7SNJE6g+/DNlk20kb6z/4p1OPfWyrpj/4lR0DRLfXZfzE 0i42ivL9o+XXi3pgo/zRwr5LNlOPwpD+GLHBhGXxoH+KaQ2OuXGpQ+RrS+NNW0bW W03UEP2hJboVUnv8Scd/5+eZE8QichH0zx8cf85xYZjMYhL68eTw5/5qb/mvpN7q 3nbydp1lqEmlXU4vxHfw8vUj4xox48Wjb4gvD7a/aynQZBDFkkRxj0+lv7TxHJmx RjLgJ4/Um3lT8vPM+i63DqF/5xvdYto1dWsJxL6bFlKgnnPKvwk8vsZTqNZjnDhG OMD/ADvxFyNNocuOYlLLLIP5sr/4uTG9e8r6v5g/NjWINM1240KSGxtnkntufKRS AOB4SQ7d+uZWLPHHp4mURk9Uvq/sk4ebTTy6qQjM4qjH6f8ApKLI/Kv5deaNG1yD Ub/zlfavawhw9hOJvTfmhUV53Eq/CTz+xmLn1mOcDEY4wP8AO2/4ly9NoMuOYlLL LIP5pv8A4uTFLiw/MC7/ADN83/4P1K2094/qRvPrKq3qA249MLyhn6Uf+TMwTwjB j8UGX1cPD/W/rRcGUM8tTk8GQh9HFxf1f6s05/Ji3iuZNX1jVLma583mU2mrpcgK 8Cxt8MaKP2G4/wCr+74Kq8Mo7SNcMYisX1Q4f4nI7JiDxTkTLNfDk4v4FD86fNGm 6drHlix1ASS2MN1+kr6CEKXZYPhhADFQQzGSvxZLszBKUZmP1VwR/wA76mPa+pjC eOMvp4vEl/m/Skkf5o+XtX/NPy9qulw3Nv6qNpmofWUjTmkzfuKFJJPsytVuXHLz oZw084yo/wAceH/ZOMO0ceTVQlESH+Tnxf0vp6/zmcef/wDlLfJH/bQl/wCTWYGk /u8n9V2Wt/vcX9c/clWoH/DHnvV7Unhpfm6xmuIOyrfwRn1FH/GRTzb+Z3TLofvc MT/FhkI/8k5NM/3OeQ/gzxMv+SsU5/LrTrPUvyr0vT72MS2l1aNFNGe6s7A/LKNZ Mx1EpDmJORoMYnpYxlylFIR+VvnjQlceUPNssVqpJg0+9XnGg3oKn1I+5rSBMyPz +LJ/ew3/AJ0fx/vnF/k3Ni/uchr+ZP8AH+8ZB+Xvm7U/MGjalFrECQaxpNxLZXqx /YZ0H2huaGvJWH+TmPrNPHHIGJ9ExxRcrQ6qWWEhMVPGeCTzr8ufy680az5Rs9Rs POV9pFrM0oSwgE3ppwlZTThcRL8RHP7GbLWazHDIYnHGZ/nbf8S6nQaDLkxCUcss Y39Ivv8A68XommeV9X8v+Utcg1PXbjXZJoJnjnuefKNRCRwHOSbbv1zWzzxyZImM Rj3H0+/3Rdtj008WKYlM5bB+r+r/AFpMUn0y6f8AKHy3r+nj/cp5bSPULcj9qND+ /Q/5LIOTf8Y8yxMfmZwl9OX0f8S4Jxn8pDJH68Pr/wCLTvypqdrqv5nahqVo3K2v NFs5oj3o7VofcdGyjUQMMAieccknJ02QT1MpDlLHF6Jmtds7FXYq7FXYq7FXYq7F XYq7FUi88+Y28u+Vr7Vo0ElxCqpboehllYRpX2DNyOZGlw+JkEeji6zP4WIz6sds vyi0O9skuPNTXGsa3Oga6upbiVQkjDdYljZUCJ9ldm+z/scyZdoTiax1CHucWHZc JC8t5Mh+qXEf9inGn6bbeSNB1S4kvby/0y353ccM7CWWKNUq8cbMVDAkFlB4/wDG 2UTmc84ioxkfS3wxjTQkblKA9X9VZof5iaVr13a2+m6fqM9tdpU6j9WItImEZdo5 ZuXEOv8AdnhzX1Ph5YcujljBMjGx/Dxev/Sow6+OUgREyJfx8P7uP9aSn5M1fybZ +R11TSon0ry9CZnK3LEsnGQq5NXmJ5OPhUO2HU48ssvDL15P6P4ijSZcMcPFH0Y9 /q/Elmn/AJpaFdX9raz2Oo6bHfuI7C9vrYw287H7Ijk5GvL9mowz0EwCQYy4fqjG XqiiHaUJSAInDi+mU48MJJj5m876ToFxb2csNzf6ldAvBp1hF69wyDYvwqtF2/my vBpZZATtGI/in6Ytuo1kMRAIlKUv4IDikpeXPPel+Yby+sLa1vLW6sY0e5jvIhCy mSo48SxbktPi+HDm0ssYBJiRL+ajT62OUmIEomP88cLAfyz/ADC0nQ/IdpbPZX9+ 9q0z3r2NsZY7dWldgZnJRV+H4uv2c2Gt0csmYm4xuuHiP1f1XV9n66OPABU5cN8X BH6N/wCJ6VfebdItfLieYVMlzp8qxvD9XQySP6pCqFTb4qnp+zmsjp5GfByk7ieq hHH4n1R/opbo/wCY+lahq0OlXOn6jo97cgm0TU7Y24mKipWM8n3oO+W5NHKMeIGM wOfAeJpxa+M5CJE8cpfT4keHiQOif+Tc8yf8wNn+rJ5f8Wh/Wk1Yf8bn/Uih/wAq b6zsPIl1e3kqwWtveXkk0r9FVZCSclr4GWYAczGLHs2YjgMjsBKaNsvzX8v3N5aw zWeo2FtfOI7LUry2MVrMzfZCScj9r3XIS0EwCQYyMfqjGXrbIdp4yQCJxEvpnOPo kjNf/MTQtD1xNFvIrqS+ltxcwLbxer6nJzGsSKp5tKSrGnDjx/byGHRzyQ4xXDfC 2Z9fDHPgPFxVxekf7H+sifK/nXS/MMt1bQwXVjfWXH6zYX0XoTqr/ZbhVvhPzyGf TSx0SRKMv4ofSz02rjlJAEoyj/DP0yT/ADHcp2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV//Q9U4q 7FXnv5zf8o3H/s/1DNn2Z/eOo7Z/uXgudI8Y7FXYq7FXYq7FXYq7FXqf/OPf/HR8 yf6tp+qXNL2zyh/nfoek9nv4/wDN/wB89pzRPTOxV2KuxVhv5leX9X1mLQV0239c 2WrW13cjmicYYw3J/jZeVK/ZX4szdFmjAy4j9UDF1/aGCeQQ4RfDkjKX9VEfmH5N PmTSEazf6vrunN9Y0m7B4skq78OXZXoP9VuL/s5HR6nwpb7wl6ZxZa7SeNDbbJD1 Y5Ok0W/82+RW0rzRaHT9QuYwlyqtHJwmjNUmjMbMtCyh+HL/AIrxGUYc3FjPFEfj hU4ZZ8HDlHBI/wC6/nMOtYvz80W2TRbW3sdTtogIoNWldOaR14rXnLGx4L/NDI3+ vmbI6OZ4yZQP8z8D/fOBEa7GOACMx/P/ABL/AHrLPy78k3Ply1vLvVLr69r2rSCb UrrqtRXiikgEqvJt6LmJrNUMpAiOGEPpc7QaM4gTI8WSf1yVPJmh6pp2teaLm8h9 KHUdQ+sWb8kbnHwpyopJXfs/FsjqcsZRgAfpj6k6TDKE8hI2nPiixjX/AMvtc/5W ppuv6XB6mjzTQ3Wp0kjURzwho+fBmDNVDX4Fb4ueZeLVw/LmEj66MYOHn0M/zUck R6LEp/1osj8y6Dq17598p6rbQepYaZ9d+vTc0Hp+tEFj+FmDtyb+RWzGwZYxwziT 6p8PC5eowzlnxyA9MOPi/wA4MvzCc95d5ksPzN03z/qGueVtIt7+3vLWG3MlzJGF /dgE0UzwPXkO+bbDPBLCIZJGJiT9P/SMnS6iGphnM8URISiI+r/pKKaeVdY/OG51 yCHzHodjZaQwf6xcwOrSKQhKUAuZer8R/d5Tnx6YQJhKUp/j+g3abLqzMDJCMYeX /Sckd5a0HVrLz75s1W5g9Ow1P6l9Rm5ofU9GIrJ8KsXXi386rkM+WMsMIg+qHFxN unwzjnySI9M+Dh/zQgvMflnXNO852XmzyzbfWXuKW2vaerxxetD2mBkZEMiU8f5P 8vJ4c8JYjjyGq9WOX+9a9Rp5wzDLiF36csP50f5yL0XQNWf8xdc8xalb+jbfV4bH RyXRy0I+OVqKzFP3i/tBft5DLlj4EYRO9mc2eHBP8xPJIbUIY/6v8St+Z/ly+1/y jPa6anPVIJIrnTxyVT6sTjozlVU8C4rXBocwx5AZfT9MmXaOnllxER+sVKCh5g0f XtU1PybqH1Ti1hObjVU5x/uC8IDD7Xx0f4f3fPDhyQhHJG/qHo/pbsc+Kc5YpV9J 4p/0fSu/NLype+YvLJTTFrrFjKl1pxDKhLqaMvJiFHJC32jx5ccdBqBjyer6JemS 9paY5cfp+uJ4oIfSvLXmuD8rLTQ7OcaV5ihijEcrOCsbpOJCGaP1AVdBwNOf2slk z4zqDMjjx/8AHWOLT5RpRAHgygf75Il1H/nIVF+pnS9OlP2f0kWjB3/b4iZRt/zD /wCxzI4NFz4pf1fxH/fOL4mvG3DD+v8AiX+8ZX5E8nXHlzRLqK8uRe6xqU0l3qV0 NleeUbhagHiPE/tcm+H7OYeq1IyzFDhhH0xc7RaQ4YEE8U5ninL+kwDyrH+evlrQ 4NGsPLljLa25co880TSH1HLmpS6Rerfy5sc50mWZkZys/j+Y6vTDXYYCEYRod5H/ AFUZzoc3n7VPLWrw+Z9Nt7HUJI5YrKG2ZSrq8RAqfWmAPM03ZcwMowwyROMmUf4u L/pGLssJzzxyGWIjL+Hh939aSYeR9Hu9P8laZpWpwiO4hthDdQEq4BNaqSpZTsex yvVZBLLKUeVtujxGGGMZDfh9TEPyx8heYPLPm3WWu4j+hvSNvpVwZI35ResZEXiG Mi7NvzX7WZmu1cMuONfX/H8nA7O0WTDllf0fTD/TPT81TunYq7FXYq7FXYq7FXYq 7FXYqxL81dJu9T8jajDZqXuoBHcxRjct6DiRgB3PBWpmZoMgjlBPL6f9M4HaWIzw SA5j1f6VVS60nzz5agmsdYubFDwmml06cQXEbBSGikNGKitaqR8XHlgMZYMhBiJf 1xxRZCUNTjBjKUf+Fy4Zf1WFaXcXTeR/zBtZdSudUgspLu3tLm7nNw5iSH4fjO2/ X4fhzOyAeLiNCHFw/SOHq67HI+DmBkZiPFGPEeL+F6J5KAHk3QqCn+4+1/GBc1up /vZf1pfe7bSf3MP6kf8AcvIglyfyIsHicxxRajzupOAkCRC6f4ih2YK5Q0zcbfmz /V/3roaP5EV/P9X+nZLrnlfW9R0i3uNZ/MCGfSTNFNBJ+j7ZFeRWrH6bxyBi1dgE zGxZ4RkRHEeL+vJzM2mnOAM8wML/AJkf1pporxRfnB5jS6YLcXFlaHTg2xaBVHqh K9f3g3plOUXpoVy4pcX9ZuwkDVzvmYx4P6v8SzyzdW11+aHm+W2lSeP6tZLzjYMv JY6MKioqDscOeJGnx33yRp5CWpyEG/TBR/KVEP5TRgjZ0vOXv+8cfqyXaB/wj/Ss ezB/gv8Ap/0pNpmvarpf5S+VYdNuEsp9Vuxp7ajIAy26SzS1ko3w1AX9rLp4oz1M zIcQhHj4f520XHx5pQ0mMRPCZy4OP+Z6pN6/oP6H84eUVuPMN7q+oy6grS213OrI iUoJI4AP3Vfs1r8WOLLx4slQjCPD/CP98nPh8PNjucskuP8AiP8AvP4WS6J/5Nzz J/zA2f6sxcv+LQ/rScvD/jc/6kWDPHdP+SV/6BYImqO9yVHKkS3IJJU/aCtxamZ4 I/NC/wCZ/vXWkH8ka/n+r/TJ7rvljWtV8tCbVvzBgl0Kb05Y5v0dbRoSp5R8HjkV +VRsqHl+xmPizxhkqOI8f9eTlZtNOeO55h4f9SP603kUf8rvg5bldAqD7/WWFcpH +KH/AIZ/vW8/46P+Ff75UsQB+c+pU/a0WIn5+uBjL/FR/wAM/QmH+OS/4WP90zrN e7N2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV//9H1TirsVee/nN/yjcf+z/UM2fZn946jtn+5eCkg dds6R4xwYHoa4odil1R44q7FWuS+IxRbZIHXFLgynoQcUPU/+ce/+Oj5k/1bT9Uu aXtnlD/O/Q9L7Pfx/wCb/vntOaJ6Z2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV 2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxViup/ lb5A1O7a7u9HiM7nk7RPLCGPclYnRST/AKuZcNfmiKEnBydm4JmzHf4x/wBym0Xl fy/Do02iwWMUGmXCNHPbQgxh1ccWqyFW5EftcuWUnPMy4ifUG8abGIGAFQKOsrO2 srOCytU9O2to0hgjqW4pGoVRViWNFHc5CUjIknmW2EBEADlFCaV5d0XStJGkWVqq ab8YNs5aVSJSWcN6hcsGLHZsnkzSnLiJ9TXjwQhDgiPT/NSW0/Kv8v7S/W+g0aIX CtzXk8roGBqCIndo/wDhMulr8xFGWzjx7NwRlxCO/wAUs/MaHQrnULWHWvKV9r1u sXKK+05HeRHLEGJvTaJuNBy3k4/F9nLdGZiJMZxxn+bNp14gZATxyyj+dj/3P8Lv y18uS2t9q+tPpZ0S01AQQadpbUEkcECFS8ijo8rHl8XxY63MCIw4vEMb4p/0pL2f pzGUp8PhidRhD+jH/imW6R5e0fSNJXSNOt/Q09Q4EHN3/vCS/wATsz7lj+1mJkzS nLikfU52LBDHDgiKiof4P8t/4eXy61ir6MgIS1dnalWL1DsxkDcjXlz5ZL8zPj47 9bH8rj8Pw69H81A6f+WvkfTntpLLSkhls5hcQSh5S4kHQs5cs4Fdkcsn+Tk563LK 7l9TXj7Pwwrhj9J4uqcQaHpcGr3OsRQ8dRvI0iuJ+Tnkkf2BxJ4Cn+SuUnLIxEf4 Yt4wxEzMD1SW6X5f0fS9Pk06xtljspWkeSBi0isZTV6+oXqG/l+zjkzSnLiJ3XHg hCPDEelI4Pyo/L2C9F7HosPrhuQDNK8dev8AdM5i/wCEzIOvzEVxOMOzNOJXwi/j /ufpT06FpR1wa6YP9yq2/wBUFxzf+55c+HCvp/aNeXHlmP4suDgv03xOT4MePjr1 1w/5raaHpaa1JrSw01OWAWslxyfeJW5BeFeH2u/HlicsuHgv03xKMMRPjr11w/5q OyttdirsVdirsVdirsVdirsVf//S9U4q7FXn/wCcMUk2gW8MS8pZWZI18WbiAPvO bLs01Mkup7XBOKgidC8i+UfKOiG91SOCWeGMPe6hcqHAPcRhgeK1+FQo5Nkc2ry5 51G6/hjFdPoMGmx8U6JH1zkldz5x/JzVw9vcx2wYghJJrUx79qSBQV+9cujpdVDc X/pnHlrdDk2PD/nRYH+U/laPXPMoluohLp+nL61wjCqO7VEaEHY1NX/2GbHtHUeH j2+qTqOyNIM2WyPRD1S/3r1/WPJHlXVNL1CwtLG0guuBiE0MUavFKVDoaqKjqjf6 uaTFq8kJCRMqelzaHDkhKMYxEv6IHpk8n/KjytY6n5rubbWIRINNiZ2tH+yZVkEd HH7Soa7Zuu0dQYYgYH6/4nnOyNJHJmImP7sfT/Ser+ZdR8laGtva6zYRx2V1VVm+ qh7dSKDi7KpCE122zS4IZslmB9Uf6Xqej1WTT4qGSPpl/Q9CXeVfJXkg6rqOq2Fv b3duZI1s1BE0UYMKOxQEsKsz/wCx/Zy3UarNwiMiYn+L+Hq0aTQ6fjlOIjIfw/xR j6VbW9S/LmTVH8v67aQ285C+k9zB6UbhgKGKcADvSvJcjihnEeOBJH9E/wC6iyz5 dKZ+FkAif6UeH/SzYj+RUUcXmHzdFF/dRyQJHvX4VaYLv32zM7WNwgT5/wC9cHsI ATyAcr/4p7FmkejdirsVdirAfzksNaby02r6XrVzpR0lJJZYbZpE+seoUVQzJJHx 4UNKq/2s2PZs4eJwyiJ8f87+F1fa0J+HxxlKHh/zf4/tTX8tdK1TT/K0Dalq0+sT 3/C9We5Ll40mhjpCC7ykqhDGtV+19jKdbkjLIeGIhw+n0+/6m/s/FKGIcUjkMvX6 v6QHp/iZTmI5rxHyp5Q86ea7K71RPO+paegvJ4Ftg88gAjfajC4j8enHN7qNRiwk R8OMvSP5v/EvN6bS5s4MvFnD1Sj/ABf8Wy/8qtW8yPca95e166+v3Og3EcUd8dzI kocgFiAWpw5fF8Xx5h6/HCozgOEZB9LsOzcuQmePIeI4j9TG4vLnm3zV5t8zi183 X+kW+nXvoxW0TzOnFgT8IWeIIBTpTMo5seLHC8cZmUfL/iXDGny58uSsk8YhL+l/ xUWY+SvI3mHy/qU13qXmm712GWExJa3Il4oxZW9Qc5phyopX7P7WYWp1UMkajCOP +r/0jF2Gk0eTFImWSWUV9Mr/AOKkw6Ly55t81ebfM4tfN1/pFvp176MVtE8zpxYE /CFniCAU6UzNObHixwvHGZlHy/4l140+XPlyVknjEJf0v+Kin/5dap5psvMmq+Tv MN5+k5dOhjubTUDXm0T0FGJ+JvtL9v4uXP4m+HMbWY8coRywHDxemUXK0GTLHJLD kPHwDijNb5y8y+a9U80jyZ5PkW1uYY1n1fVHFfQRqFUWoNDxZT05tzXjw4u2HTYM cMfi5dx/BD+cjV6jLPL4OH0kerJP+agG/Lb8z9OX61pfnm4vbtRUW96JDE1N6fvJ Lhe3++8s/O6eW0sYiP6P4g1/yfqYbxymUv6f9s0y/M698w2/5f6c31uXTtYnns4r ua1cxsskgpKA0bD4efYNxyrQxgcx24oVLh4m3tGeQYI78EyYcXD/ALJL/wDlUXnf /wAuJqf3XH/ZVln8o4v9Sh/sf+Iav5Lzf6tP/Zf9VEz/ADMGr6b5F02zttUuIr4X NlZy6lE7xzOSPTd2Kty+M/Gw55VoeGWYkxHDUpcLd2hxwwRAkeLihDj/AIkf+V2u X+oaBJp+qyNJrWiTyafqDOSzs0R+CQsd25r+2ftsrNleuxCM+KP0ZBxxbezs0pY+ GX14zwTa/Ku/vr3Qb6W9uJbmVNSu40eZ2kYIr0VQWJ+Fey46+AjMUK9EV7NnKUCS eL1yZlmE7B5pqn5d/mPql5dXcnnaeyrJI1naWqyLGsZJ9NXMbwdF4hj6b/7LNpDW YIADwxL+dxfiTpsmg1EyScpj/NjH8QTX8rPMWt6npeoWGvMJNW0O8ksbm4FKSen0 Y0ABNeS8v2vtZVr8MIyBh9OSPG39m55zjKOT68cuBienWXn78wjeeYbHzJNoWmJP JFo9nBzCukZoDLweP7R+0ziX9v4OHw5lzlh01QMPElXrk4OOGfVXkjM4oX+7jH/f fiTM/wAsPMmp61oU8GrkHWdIupbDUGAA5PEft0FBvXif8pWzC12GMJgx+iY44ux7 O1EskCJ/XjlwTYf508+ecG83aXo8emXWkaSmsW8B1P8AfKt2ol48Q/GNPTkSrGOs nLMzTaTF4cpWJy4D6dvQ6/V63N4sYcMscPEiOP1fvN3rdzcR29vLcSmkUKNI56/C oqfwGaeIs076UqFl47pWk/mX54sJPNdv5ll0dJpJDpOlxcxEY42KqJOLov2lpyaO bl9rN1kyYMB8Mw4/58/x/wAdefxYtTqY+KJnHf8Adw/H/Hmfflt5nu/MXlaG7v14 6lbySWl+AAB60JoTQbDkpViP5s1+twDHkofSfVF2nZ+oOXEDL6h6Z/1osozEc12K uxV2KuxV2KtE7E9PnirXMeOGmPEO93MeONLxDvdzHjjS8Q73cx440vEO93MeONLx DvdzHjjS8Q73cx440vEO93MeONLxDvdzHjgTxh3NfHFHEHcx44aXiHe7mPHGl4h3 u5jxxpeId7uY8caXiHe7mPHGl4h3u5jxxpeId7uY8caXiHe7mPHGl4h3u5jxxpeI d7uY8caXiHe7mPHGl4h3uDjx38MFFNhdil2KuxV2KuxV/9P1TirsVYP+aN4llYad eOOSWtwszDxEbKx/AZsNBHikR3h1nac+CAkf4TxJr5z0U+avKE9np86crpY5rWUn 923FhItSK/C1Mp0uXwcoMh9P1NutwfmMBjE/VUot+VtNntvLVva6np0dtdWcKwHe OXmI4wPUqo/aP7J+LHUTByExNiRXSYjHEBOIjKI4ekv85Bfln5dTy95Tje5Aiuru t3eM1BxDCqqxPT046V/yuWWa/P4uXblH0xauy9N4OHf6peuX4/qq3lez02x1fVJ4 tdi1GbWJvrH1YPFVGUEUQKzEgR8V/wBVMjqJSlGIMODwxws9JCEJyImJnKeLh2Yn 5n8meZIPzBbVvK8qW1zc27XQ57I8kbLHNEdiv7wMknxf5WZuDVYzg4cm4B4f+Jdb qtDlGp48J4TKPH/xcf8AOZr5butc1fTLi380aOlnMp9J4yySwzqRuyrVqD2bMDPG EJA45cX+9drpp5MkCM0OE/6aM2IzeVPNHlfXLy88j+lPp0nBrvRZWpRiCfg5Ef7H 4+f+suZo1GPNADNtL+HI62WkzafIZaejD+LEzM6dbeZvL8UfmHSxDJOlZbOUq7wv 0qsi9D3DLmBxnFP93L/O/nO08IZ8QGWNX/D/ADXn35L6fFp3mzznp8UnqxWk0EMc h6sqNMoJp32zY9qTM8eOR/iH/Euq7GxiGTLEbiJ4f909czTPQOxV2KuxVif5r/8A ku9c/wCMA/4muZnZ/wDfx97g9p/4vP3Jx5U/5RfR/wDmBtv+TK5RqP7yX9Y/e36b +6j/AFY/cmmVN7wnyRpH5s3emXknlfWrOw0s31yvoTqpk9Tn8TVNvMd/9fN/qsmn Eh4kZSlwx/H1ReZ0eLVSifClGMOKX1f9ISZP+WN3quheYb/yf5htoxrFwG1NdVid pPrgZuLM7P8AFUb8Phj+w37vl8T4uujHJAZYH0D0cH8xzOzpSxZDhyD1n95x/wCq JHY6b+ZF55y83N5R1W106BNQpdpcqrF3KniVrBP0HuuZEp4Bix+LEy9P8P8A0lFx oY9RLNk8KUYDj9XF/wBIzZz5K0v80LTUppPNur2moWDQlYYrZFVlm5KQxpBB8PDm Ptf7HMDU5NOY/u4yjL+l/wBJSdnpMepjI+LKM41/D/O/0kGB2+r/AJjad5t85SeV NKttRtRfF71pz8asqkgIomhZqrXZVfM848EsePxJGJ4fT+OGTq45dRDLl8KMZji9 XF/0lFk/5O2kmo2195yv75b/AFfWWEc4ReK26wbCHjtRvs/7Hh9r7b4vaMuEjEBw wh/suL+Jzeyo8YOaR4p5P9hw/wAK/wDLwx/8rA8+CT/ev61bkVpy9LjJxp7f824N Z/c4u6inQ/3+bv4o/pa84fml5g8u6pe26eUbu902z4k6sHkjgZWRWLcvQdFCs3D+ 8/Zx0+ghkiD4kYyl/B/F/ul1XaWTFIjw5SjH+P8Ah/3CH/Ne/n1T8tdLv4FFvPfX FhPEpPIRvMvNQTT4uJb+X/Y5PQQEM8gd+ETYdpzM9NGQ2MjCX+mUf8Pf85Cf9TPp n/ItP+yPD42i/mT/AB/yUY+Br/8AVIfj/kmmP5mx30fkvRY9QkWa/S/05buVNleY GkjLsvws9SPhX/VyvQkHLLh+nhnTb2iJDDDi+rjx8X9ZvUf+dZ/NO01AfBpnmyMW d32Vb2D+5Y/8ZFPpj/WdsEP3unMf4sPq/wCScvqTk/c6oS/gz+iX/DI/SiPyf/5R zUP+2re/8nMj2j9Y/qRZdlf3Z/4ZNnOYDs0h85ebLTy1pX1l0NxfXDCDTbBN5J52 2VFA3pX7Z/4245kabTnLKuUR9Uv5sXF1eqGGN85H6I/z5JX5O8sXug+Tr768wfW9 S+sX+pOtD/pEyk8AR/JsP9fllupzjJlFfRGoR/qtOl05xYTxf3k+Kc/60lH8k+P/ ACrPSKda3PL5/Wpf4ZLtP+/l/m/7kMeyP8Wj/nf7uSG/LL/lJPPNPsfpZqU6V+Ll 9Pjktd9GP+ow7O/vMv8Awxd+bf8A0yX/AIEFl/xvj2f/AB/8KkntT/J/8Ogynzfy /wAJa3x+19QuuPz9FsxNP/eR/rR+9zdV/dT/AKkv9ylf5Wcf+Ve6Fx6fVh08eRr+ OW6/++l72js3/F4f1Un/ACb/AN5PM/H+7/T15xp06J0y/tLnD/hcXH7J5ZP+Gy/Q 9CzWu2dirsVdirsVdiqnLEksbRuKq4KsASNj13GKsd/5Vz5M/wCrf/yWn/6qZkfm 8nf/ALGP6mn8vDud/wAq58mf9W//AJLT/wDVTH83k7/9jH9S/l4dzv8AlXPkz/q3 /wDJaf8A6qY/m8nf/sY/qX8vDud/yrnyZ/1b/wDktP8A9VMfzeTv/wBjH9S/l4dz v+Vc+TP+rf8A8lp/+qmP5vJ3/wCxj+pfy8O53/KufJn/AFb/APktP/1Ux/N5O/8A 2Mf1L+Xh3O/5Vz5M/wCrf/yWn/6qY/m8nf8A7GP6l/Lw7nf8q58mf9W//ktP/wBV MfzeTv8A9jH9S/l4dzv+Vc+TP+rf/wAlp/8Aqpj+byd/+xj+pfy8O53/ACrnyZ/1 b/8AktP/ANVMfzeTv/2Mf1L+Xh3O/wCVc+TP+rf/AMlp/wDqpj+byd/+xj+pfy8O 53/KufJn/Vv/AOS0/wD1Ux/N5O//AGMf1L+Xh3O/5Vz5M/6t/wDyWn/6qY/m8nf/ ALGP6l/Lw7nf8q58mf8AVv8A+S0//VTH83k7/wDYx/Uv5eHc7/lXPkz/AKt//Jaf /qpj+byd/wDsY/qX8vDud/yrnyZ/1b/+S0//AFUx/N5O/wD2Mf1L+Xh3O/5Vz5M/ 6t//ACWn/wCqmP5vJ3/7GP6l/Lw7nf8AKufJn/Vv/wCS0/8A1Ux/N5O//Yx/Uv5e Hc7/AJVz5M/6t/8AyWn/AOqmP5vJ3/7GP6l/Lw7nf8q58mf9W/8A5LT/APVTH83k 7/8AYx/Uv5eHc7/lXPkz/q3/APJaf/qpj+byd/8AsY/qX8vDuRuk+U9A0i4Nxp9t 6EzIYy3qSOOJINKOzDqMryZpT5llHFGPJOcrbHYq7FXYq7FX/9T1TirsVedfnXKs fluHkCS7MiqqliWIGwCgnNn2X/eOo7Z/unlnlr8x/Nvl6AWti0klmDVbW4gkkRa/ ybKy/INxzcZ9Hiymz9XkXntLrdRhFR+n+bJNL386fPVyoWNRaioJMNrJU0NaVfnt 8sph2ZgH9L/OcjJ2tqpcvT/VigdV/NLzrqunT6dduxtbleEypaFGKnqOQWu/fLce hwwkJDmP6TTm7Q1OSJjL6Zf0WOaZqN7pmoW+oWUc0V1bOJIX9FzQjxHHcHoRmVkj GcTE8i4OIZMchKI9UWW/8rk8/F1Yvupr/vF1HcfZ6H2zC/k3B+JOy/lXV/iKMk/P Lzs0XBbSFHpT1Bazk/OhYjKx2Vhvmf8ATBtPbOprlH/S/tSnSfzS86abd3Vykkly 95IJbhbi2dgWChRTiFKAKAvFTxy7JocMwBy4f5pcbD2hqYSJ+ri+riCYX/51eeLq 3aGOJbPmCDLBbS8xXwLlwPuyuHZmEG74v85vydr6qQoAR/qhO/8AnHwTnUfMcsiS L6gtTzkVlLH97U/EN8xu2SKhX9L9Dl9gRIM7/o/757PmjekdirsVdirAfzkv9aXy 02kaXotzqp1ZJIpZrZZH+r+mUZSypHJy51NKsn2c2PZsIeJxSkIcH87+J1fa05+H wRjKfifzf4PsTX8tdV1TUPK0C6lpM+jz2HCyWC5Dh5EhhjpMA6REK5LClG+z9vKd bjjHIeGQnxer0+/6W/s/LKeIcUTjMfR6v6IHq/hZTmI5rxHyp5v86eVLK70tPJGp aghvJ51uQk8YIkfaii3k8OvLN7qNPizES8SMfSP5v/FPN6bVZsAMfCnP1Sl/F/xD JvJOmebNb84S+dPMdj+ikjtPqemacSfUCM3Ms4PxD7TfaVG5N9heGYuqnjhi8KB4 /VxTk5ujx5cmbxsg4PTwQgkkXmPzb5V82+Zza+Ub/V7fUb31ormJJkTioI+ErBKH Br1rmQcOPLjheSMDGPl/xTjDUZcGXJWOeQTl/S/4mTMfJXnnzD5g1Ka01Lytd6FD FCZUurky8XYMq+mOcMI5UYt9r9nMLU6WGONxnHJ/V/6Sk7DSazJlkRLHLEK+qV/8 TFZ5D0+/tfMvnGa5tpYIrrUFktpJEZFlTifijLAB191x1cwYYwDyijRQlHJlJFcU 9kuOl6p5P8//AF3S7Oe68s+Y2/3I29tG8v1S6HSbggYrGxPxH/X/AJIst8SObDUi BkxfTxfxw/mtPhy0+e4gyxZvr4f8nP8Anfj/AIlZ5z8s+btL81jzn5PRbu4mjWHV tLcgCZUAVWG68vhVe/NWX4efJlx02fHPH4WXYfwTRq9Plhl8bD6if7yH85J9a83/ AJi+bdHutAt/JFzYtex+lLdXLuiKp6kGWKBf+HbL8WnwYZCZyCXD/N/tk0ZtVqM8 DjGKUeL+KX/HoxTj8wtG1iH8s9H0+2s5b+/057AS29qjysTbpR6cFZuNV+1xynR5 InPKRPDGXH9X9Jv12KY00YgcUocH0/0EL/yt3zv/AOW71P77j/slyX8nYv8AVYf7 H/i2H8qZv9Rn/sv+qacfmDFqms+T9Hmh0+cXct5YXM9kiPJJCCQzhwFDfuq0diq5 TozGGWQJFcM48Tka4SyYYkA3xQlw/wA3/pFNfzH8uSa95SvLW3B+v29LvT2X7QuI PiTj/lOOUf8As8p0Wbw8gJ+k+mX9WTdr8By4iB9Q9UP60Ur/ACatNWt/KEn6VtZb O9mvbiaSGeNoW/eEGvBwDxJy7tKUTk9J4hwhp7JjMYvWDGRlLn6WdZr3ZvCbXzH5 ztvN15r+q+S9S1m/R3h0yThPFBawAkUhj9CX4nH2peXxf8Fy6CWHEcYhHJCEf4/p 4py/pep5mOozDKcksU8kv4Pq4YR/o+iX+meleSPOOu+YpbuPVPLV1oK26oY3uvUI lLkghecMP2af5X2s1eq00MdcMxkv+b/0lJ3Gj1c8pPFCWKv538X+xiwjTb3z9+Xp vfL1j5bm1zTHnkl0e8g5lUSQ7CT00k2B+0rmL9v4+OZ044dTUzPw5V64utxzz6W8 cYHLC/3cv+K/EWZ/lh5b1PRtCuJ9YAGs6vdS6hfqCDweU7JUE9Kcj/lM2YWuzRnM CP0QHBF2HZ2nljgTP68kuOTCvzI8yebtR1e0sbbyhqEtvoWqx3kV5Gk0iXK25YAL xgogkr9rnJ/ssztFhxxiSckbyQ4eHb0cX+c67tDUZZzERjnWLJx8Xq9fB/mvRfK2 sX3mbQJptW0efRXlaS3eyuC/MxlQOfxxxNRuRH2M1ufGMU6jIT/pO202WWbGTOJx /wAPDL+yLznSNX/MryPYyeVIPLU2sJBJIuk6pEJDEI5GLKZOCMp+JuVGkh4/ZzZZ MeDOfEM+D+fD8f8AHnU4sup00fCGM5K+if8AD+P9Kz38tfLF55d8rQ2l+wbUriSS 7vyCCPWmNSKjY8VCqT/Nmv1ucZMlx+kemLtOz9OcWICX1H1S/rSZTmI5rsVdirsV dirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirs VdirsVdirsVf/9X1TirsVYl5987zeVE06ZbT63DdNOsqKDzHpQNIpBH2U5L+9cq3 CLm2Zmk0oy2Lqq+9wdbrDh4TXEJX/ufxxf0UFfebvNKfWY7MabJJpWmR6pqErer6 U4l9RlS2Ib4U4RN+/fn+z+7ycdPj2vi9c/Dj/R/r/wDEtc9Vl3rg9EPElz9XP6P9 L9SEt/zSvJtV+ptZJDHc31nbafI/L95HOkTzqd9p4VnRv5WX/UbJnQgRu+UZSl/m 3w/5suFrj2iTKq5yjGP+dw8f+dHjQtr+ZPmqbQItU+qwc7me2t4YhZ3gANxIyEox al1xC9IMnLRYxPhs7CX8UP4f9x/nMI6/KcfFQ3MY/TP+L/pp/mKmu/mP5k0lYg8F v6i6e9/MslreIWKztGsfGrNbAqo/e3Hwf7HBi0UJ9T9XB9UO7/Z/5qc2vyQ6D6OP 6Z/zv9h/Wmmz/mHx89Q+XDHAsDwqkrmQGZbySI3CxhQfii9Jac6f3jquUjR/uePf /jn0t51378Y9uX/SyuNJdP8AzW129soki02E6ubCS8ltKtvWWBbd46sOcckM7Pwr 6jSR+kvxZfPQQiefo4uHi/03F/souPDtKcgKiOPh4+H4x4P9jP8A3qq/5i+YiLK2 t4rea9mnuobjhaXrSILeOORedp8M8TsJfiHKROPF+fxYBo4bk3VR/ih/Ff8AlPpZ HXZNgAOImX8M/wCHh/yf1x+pXvPzJ1Sx1afTbq0iBFxp9rZ3FJFWSS5EDXMbKx5J IiT+pEp/ZVuX2MjHRRlESB6TlL/N4uD/AHLKWvlGRiR1hGP+fw8f+79LLLTWbifz TqWjtGggsrW1uI5BXmWuGlVgd6UHpCmYcsQGMS/nGX+x4XOjlJyyh0jGMv8ATcX/ ABKb5S3uxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2Kux V2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2Ku xV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2Kv/1vVOKuxVinnnzL5d0B9KutWsZ764 kmki09beMSuJHjKOApZa80Yp+1mXpcM8nEIkR/nW4Osz48XCZAy/mcLHdE1D8svM GpWegS6FcWF5BC31C1v4Hg5whjI0a0c84wat6Un7v+XMnLDPjiZiQkP4uA8Ti4p6 fLIQMDGX8PGOFq789+R/0re2kflzUb6407UTNPLbWvqqt7APSEoZX2PFKL9n4cMd Ll4QeOMeKP8AFL+CSJazDxEcE5GE/wCGP+Uj6e9Fa55k8kWnkvSP0hod4NJvJ/Rs NK9ErPHLEzcKx81ZTVfgo2QxYcpyy4ZR4gPVP+FszZ8McMeKEuCR9MK9X3qXlzzD +XmpaiPLw0e7026vbWS2jg1GF4vWt2YySRKzO5NTybDmw5ox4+ISETxej+GTHT5s EpeHwygZR4fX/FFdr3mXyNpusTaPZ6Fc63qlvMt9eJp8BmaGZacXeQsG5gKuwP8A k44sGWUeIyEI1wx4ynNnwwlwCBySB45cA4uGStZal+Wmq+U7rXIdOElnpNm9ld2j x0uIYIiJTblGbsyq6fF9r7L5GUM8MggTvOXFf8PF/OZRnp54jPh9MI8Bj/FGP81I rbzH+XV/b2sUXlHV5bZpDLBcC1kILThVaQzCUs/JVX4izfCuZEsOeJJ8SF/1v97T jRz6eQAGPJX9X+d/S4mRnU/y+TzcPJctjw1ANb3cTSLWJpreFTAVcuX9VIlAXb9n MbgzeH4t+neP+mPqcvxMAy+DXq2l/nRj6f8AYp1o2taFf+atctLS3dNW05beDULh 1AWRSHeIKQxqE5P+yv2soyYpxxxJPplfC5GLLCWWYA9cOHi/3rIcxnKdirsVdirs VdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdir sVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdi rsVdirsVdirsVdirsVf/1/VOKuxV5d+dpYXPlHjeDTm/SYpftxIgNB+9Iai/B9r4 s2vZnKe3F6Pp/nOm7W549+D1/V/NSXTLh4fzZ8v+pr8fnCSaCeJZ4wimzBUkvSFm j+IV+1+z/sMvmL08vT4O4/z/APTOPjlWqh6/H2P/ACT/ANKgNCknXzN5uEXnKLyu P0tPWCVIHM3xt8Y9VlPw/Z2yzKB4eP8Ad+L6B3tWEnxMn70YfWf5vf8A0k4/MiWe 50HyULLWItUvP0rFHHrChGjedaqJCqEr8L/aQZTogBPJceAcH0ORryZQxVLjPGPX /SXrbeYoPze8uW/my8i1SU21xJpklqggSJ+Lci6Uq+y/zfy4OKB00zjHBuOPi9Se HINVAZTx7Hg4fSs8h6rFo19530u7vbbTfMst9NPbzX5CRurAmJySV5oK86A/ZfDq 8ZmMcgDLHw/wI0eQYzliSIZeI/WhtJ8y3WteTvzCFwLCRraFh9d0+D0FuC6S8pGJ +KSpX4WbJZMAhlxVxbn6Zn6eTDHqDkxZr4dh9UBw8X1N+RbuWDSNEkl/MW3tbaOO BpNFdLYFEWhNuXZufT4OVOWOqjcpfuiTv6/V/pl0c6jG80QNv3fp/wBI7zH5am1/ 80PM8dk/pavZWFne6TcA0KXMPpld/B/sHHDn8PBC/olKUZ/1d059OcupnX1xjGcP 60eFMfya1qTW/Nfm7VJYTbT3H1L14D1SVEeOQf8ABq2V9pYuDHjjd1xNnZWY5MuS RFE8H6XrOad3jsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirs VdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdir sVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdir/9D1TirsVQGq6FomsRxx6rYw XyQktEtxGsgViKEjkPDLMeWcPpJi1ZMMJgcQEv6ynpXlry5pEjSaXptrZSOOLyQR JGxHgWUA0w5M85/VIlGPT44fTER/qhCXPkXyVdTyXNxoljNPMxklleCNmZmNWZiR uScmNVlAoSl82EtHhJsxjfuRK+V/LKWttarplqttZS/WLSERIEilrX1EFKK1f2hk DqJ2TxGz9TP8vjAA4RUd4om50jSbm+t9QuLSKW9tK/Vrp0BkjDdeDHda5GOWQBAP pLKWKJIkR6o9UHrPlHytrcyTatpltezRiiSyxhnAHbl1p/k5PHqMkBUSYsMulx5D coiRV08v+X44bmCPT7ZIbxEhu4ljQLIiLwRHUCjKqfCoyPjTJBs+lkNPAAgRFS+p Lx+XvkMGo0CwqN6/V4/6Zb+czfzpfNq/I4f5kf8ASptFpelxahLqUdtEl/OixzXa qBI6LTirP1KimUeISOG9v5reMURLiA9Ras9H0iyurm6s7SG3ub1g93NEiq8rCpBc gfEfiPXDLLKQAJ2iiGKESSAAZfUjMg2OxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV 2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2Kux V2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2Kv/0e3/ APKx9V/6lPV/+keT/mjM78nD+fD5xdZ+fn/qeT/Syd/ysfVf+pT1f/pHk/5ox/Jw /nw+cV/Pz/1PJ/pZLR+YuqU28p6vT/jBJT/iGP5KP8+H+mT/AChP/U5/6WTf/Kxd V/6lPV/+REn/ADRj+Tj/AD4fOKP5Qn/qeT/Syd/ysXVf+pT1f/kRJ/zRj+Sj/Ph/ pk/yhP8A1Of+lk0PzF1Kgp5T1alPhpBJ09vgx/Jx/nw+cUfyhP8A1PJ/pZN/8rG1 P/qU9W/5ESf80YPycf58PnFf5Qn/AKnk/wBLJo/mLqe1fKerU/Z/cSdfb4MP5KP8 +H+mR/KEv9Tyf6WTY/MXVe3lPV/b9xJ/zRidFH+fD/TL/KEv9Tyf6WTj+Yuq/wDU p6v/AMiJOn/AYjRR/nw/0y/yhL/U8n+lk3/ysXVa/wDKJ6v/AMiJP+aMfycf58Pn Ffz8r/u8n+lk0fzH1Ogr5T1enb/R5P8AmjH8nD+fD5xT/KE/9Tyf6WS5PzD1V3Cf 4V1YciACYJANz1JKbYPykK+uHzUa+d14c/8ASyTf/EHmL/qXLj/kfB/zVlPhQ/nf Y5PjZf5n+yd/iDzF/wBS5cf8j4P+asfCh/O+xfGy/wAz/ZO/xB5i/wCpcuP+R8H/ ADVj4UP532L42X+Z/snf4g8xf9S5cf8AI+D/AJqx8KH877F8bL/M/wBk7/EHmL/q XLj/AJHwf81Y+FD+d9i+Nl/mf7J3+IPMX/UuXH/I+D/mrHwofzvsXxsv8z/ZO/xB 5i/6ly4/5Hwf81Y+FD+d9i+Nl/mf7J3+IPMX/UuXH/I+D/mrHwofzvsXxsv8z/ZO /wAQeYv+pcuP+R8H/NWPhQ/nfYvjZf5n+yd/iDzF/wBS5cf8j4P+asfCh/O+xfGy /wAz/ZO/xB5i/wCpcuP+R8H/ADVj4UP532L42X+Z/snf4g8xf9S5cf8AI+D/AJqx 8KH877F8bL/M/wBk7/EHmL/qXLj/AJHwf81Y+FD+d9i+Nl/mf7J3+IPMX/UuXH/I +D/mrHwofzvsXxsv8z/ZO/xB5i/6ly4/5Hwf81Y+FD+d9i+Nl/mf7J3+IPMX/UuX H/I+D/mrHwofzvsXxsv8z/ZO/wAQeYv+pcuP+R8H/NWPhQ/nfYvjZf5n+yd/iDzF /wBS5cf8j4P+asfCh/O+xfGy/wAz/ZO/xB5i/wCpcuP+R8H/ADVj4UP532L42X+Z /snf4g8xf9S5cf8AI+D/AJqx8KH877F8bL/M/wBk7/EHmL/qXLj/AJHwf81Y+FD+ d9i+Nl/mf7J3+IPMX/UuXH/I+D/mrHwofzvsXxsv8z/ZO/xB5i/6ly4/5Hwf81Y+ FD+d9i+Nl/mf7J3+IPMX/UuXH/I+D/mrHwofzvsXxsv8z/ZO/wAQeYv+pcuP+R8H /NWPhQ/nfYvjZf5n+yd/iDzF/wBS5cf8j4P+asfCh/O+xfGy/wAz/ZO/xB5i/wCp cuP+R8H/ADVj4UP532L42X+Z/snf4g8xf9S5cf8AI+D/AJqx8KH877F8bL/M/wBk 7/EHmL/qXLj/AJHwf81Y+FD+d9i+Nl/mf7J3+IPMX/UuXH/I+D/mrHwofzvsXxsv 8z/ZO/xB5i/6ly4/5Hwf81Y+FD+d9i+Nl/mf7J3+IPMX/UuXH/I+D/mrHwofzvsX xsv8z/ZO/wAQeYv+pcuP+R8H/NWPhQ/nfYvjZf5n+yd/iDzF/wBS5cf8j4P+asfC h/O+xfGy/wAz/ZO/xB5i/wCpcuP+R8H/ADVj4UP532L42X+Z/snf4g8xf9S5cf8A I+D/AJqx8KH877F8bL/M/wBk7/EHmL/qXLj/AJHwf81Y+FD+d9i+Nl/mf7J3+IPM X/UuXH/I+D/mrHwofzvsXxsv8z/ZO/xB5i/6ly4/5Hwf81Y+FD+d9i+Nl/mf7J3+ IPMX/UuXH/I+D/mrHwofzvsXxsv8z/ZO/wAQeYv+pcuP+R8H/NWPhQ/nfYvjZf5n +yd/iDzF/wBS5cf8j4P+asfCh/O+xfGy/wAz/ZO/xB5i/wCpcuP+R8H/ADVj4UP5 32L42X+Z/snf4g8xf9S5cf8AI+D/AJqx8KH877F8bL/M/wBk7/EHmL/qXLj/AJHw f81Y+FD+d9i+Nl/mf7J3+IPMX/UuXH/I+D/mrHwofzvsXxsv8z/ZO/xB5i/6ly4/ 5Hwf81Y+FD+d9i+Nl/mf7J3+IPMX/UuXH/I+D/mrHwofzvsXxsv8z/ZO/wAQeYv+ pcuP+R8H/NWPhQ/nfYvjZf5n+yd/iDzF/wBS5cf8j4P+asfCh/O+xfGy/wAz/ZO/ xB5i/wCpcuP+R8H/ADVj4UP532L42X+Z/snf4g8xf9S5cf8AI+D/AJqx8KH877F8 bL/M/wBk7/EHmL/qXLj/AJHwf81Y+FD+d9i+Nl/mf7J3+IPMX/UuXH/I+D/mrHwo fzvsXxsv8z/ZO/xB5i/6ly4/5Hwf81Y+FD+d9i+Nl/mf7J3+IPMX/UuXH/I+D/mr HwofzvsXxsv8z/ZO/wAQeYv+pcuP+R8H/NWPhQ/nfYvjZf5n+yd/iDzF/wBS5cf8 j4P+asfCh/O+xfGy/wAz/ZO/xB5i/wCpcuP+R8H/ADVj4UP532L42X+Z/snf4g8x f9S5cf8AI+D/AJqx8KH877F8bL/M/wBk7/EHmL/qXLj/AJHwf81Y+FD+d9i+Nl/m f7J3+IPMX/UuXH/I+D/mrHwofzvsXxsv8z/ZP//Z ------------Lr7MdRusjTW0REpLI3BL7P--