Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------Ki67BSgfJbvHHon1TbnWo8 Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT10/posten_uke6.htm Subject: =?utf-8?Q?IFT=20POSTEN=20-=20DATO?= MIME-Version: 1.0 ------------Ki67BSgfJbvHHon1TbnWo8 Content-Disposition: inline; filename=posten_uke6.htm Content-Type: text/html; charset=windows-1252; name=posten_uke6.htm Content-ID: Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT10/posten_uke6.htm Content-Transfer-Encoding: 8bit IFT POSTEN - DATO

IFT POSTEN – 12.02.2010

 

 

Fra Instituttledelsen

 

Denne uken har for fakultetet vært preget av den svært vellykkede nasjonale realfagskonferansen i Vilvite (http://www.uib.no/matnat/konferanse/2010/01/mnt-konferansen-2010-kunnskap-for-fremtiden)  De lokale arrangørene sto for et svært vellykket arrangement og fortjener all skryt de allerede har fått! Det ble holdt en serie av gode foredrag supplert med meningsbrytning og en herlig middag på Fløien  (hvor tidsskjemaet ble holdt).

Fra uke 6 kan det også meldes om 5 publiserte vitenskapelige artikler fra IFT på ISI: 2 babar artikler, to atomoptikk artikler og en ”flashy sak” fra romfysikk. Gratulerer til alle forfattere!

 

I dag, på Charles Darwins 201 fødselsdag starter endelig den nye felleskollokviekomiteens program: Først ut er Axel Brandenburg fra Nordita med et tankevekkende foredrag, kanskje relatert til Darwin. Se for øvrig omtale under. For at alle skal kjenne sin besøkelsestid og ikke glemme vil det kl. 14 gå bjellesauer gjennom gangene som ringer inn. Når du hører bjellene så er det tid for felleseminar!

 

Jan Petter

 

Nyheter og generell informasjon

 

Skidag - neste fredag i Nygårsparken

Det meldes om stor interesse for skidagen neste fredag 19. februar – så alle oppfordres til å melde seg på innen Onsdag til Karen Margrethe, se IFT posten uke 5. Det skal gås en behagelig løype som alle (også Rachid Maad) kan gå. Både beste gjennomsnittstid og beste tid i en rekke klasser vil kåres. Still opp still opp!

  

 

Felleskollokvium i dag:  "Astrobiology, homochirality, and the origin of life"

 

 

 

NORDITA Professor Axel Brandenburg

 

Abstract: Astrobiology, the research into the origin and possibility of life here on Earth as well as elsewhere in the planetary system and beyond has received tremendous impetus in recent years. Several circumstances have contributed to making astrobiology an exciting new research field. On the one hand, there are many scientific reasons: the discoveries of extra-solar planets which contributes to our understanding of the Solar System and the formation of Earth-like planets, the realization that life can thrive under rather extreme conditions making it more probable for life to exist elsewhere in the Solar System, and the fact that major resources are being spent in developing the technology to produce artificial life, which helps us to appreciate the range of possibilities that nature mayhave utilized on Earth or elsewhere. On the other hand, astrobiology touches upon some fundamental questions regarding our very existence, and it is perhaps this that attracts the broad interest of scientists and the public alike. In my talk I will begin with an overview of some of the research topics that physicists have been engaged in within astrobiology. I will then turn attention to the connection between

the molecular origin of life and the origin of homochirality, i.e. the handedness of amino acids and sugars in living things. Was homochirality a prerequisite that was necessary for the mechanical stability of the first polymerizing biomolecules, or was it a consequence of life that developed when the first replicating biomolecules polymerized?

 

Bergen Forskningsstiftelse (BFS) – 2010 utlysning

Rekrutteringsprogrammet 2011-14 er nå utlyst for 6. gang. Dette er et "joint programme" mellom Bergens forskningsstiftelse Universitetet i Bergen. Frist for prekvalifiseringssøknader er satt til 12. mars. Vi ber med dette postmottaker ved fakultetene om å spre informasjon om utlysningen til fakultetsledelsen, avdelinger, institutter og forskningssentre.

 

Det anbefales at interesserte fagmiljøer arbeider aktivt for å få aktuelle kandidater til å søke, og bistår søkerne i søknadsprosessen slik at spørsmål om tilpasning til fagmiljøenes forskningsstrategi, universitetets egenandel m.m. blir avklart så tidlig som mulig i søknadsprosessen.

 

Ta gjerne kontakt med en av de tre kontaktpersonene som er listet i utlysningen dersom dere ønsker mer informasjon om programmet. Det kan også avtales at en representant for stiftelsen kan delta på informasjonsmøter på fakulteter/institutter.

 

Utlysningen er publisert her: http://www.uib.no/bfs

Lars Narve Larsen, BFS

 

IFT-tillegg: Forskningsgrupper ved IFT som har kandidater oppfordres til å ta snarlig kontakt med instituttleder

 

 

Fakultetstyremøte 2 -  2010.

Innkalling og saksliste til neste møtet i fakultetstyret, 17.02 kan nå leses på ovennevnte møte er nå tilgjengelig på nettet:

 

http://www.uib.no/matnat/om-fakultetet/organisasjon/styre-raad-og-utvalg/fakultetsstyret/sakslister-fakultetsstyret/sakslister-fakultetsstyret-2010/mote-17.02.2010

 

En del viktige saker som berører IFT skal opp – blant annet hvem som blir prodekaner i det nye dekanatet.

 

 

 

Påmeldingsfrist 10. mars 2010. Påmelding her. Konferanseavgiften er kr. 900.-, som inkluderer lunsj og servering i pausene. Vi oppfordrer universiteter og høgskoler til også å sende studentrepresentanter. Konferansen arrangeres av Utdanningsutvalget og Utdanningsavdelingen ved Universitetet i Bergen. Mer informasjon ved Lars Helge Nilsen på e-post lars.nilsen@ua.uib.no

 

 

Erasmus Mundus 2010 - invitasjon til søkerseminar

Dato/tid: 08.03.10, kl 1000 - 1530

Sted: Clarion Hotel Flesland, Bergen

 

Seminaret er gratis, men deltakerne må selv dekke reise- og evt oppholdskostnader. Formålet med seminaret er å gi assistanse knyttet til søknadsskrivingen. Dette tror vi er aktuelt også om det er en annen institusjon som koordinerer selve søknadsprosessen. Vi tror også at det kan være interessant og nyttig for administrasjonen både på faglig og overordnet nivå å delta, slik at man kan få et bedre bilde av hva et Erasmus Mundus prosjekt vil kunne bety for institusjonen. Vi vil understreke at SIU kan gi veiledning i søknadsprosessen, også for programmer der koordinator er en utenlandsk institusjon og der hoveddelen av søknadskrivingen derfor gjerne skjer ved denne institusjonen.

 

Programmet vil ha følgende hoveddeler:

Informasjon om program, søknadsskriving etc.

Presentasjon av søknader under arbeid og diskusjon om felles problemstillinger.

Vi har også henvendt oss til EU-kommisjonen og bedt noen derfra om å delta.

Frank Moe, frank.moe@siu.no

 

 

Midlertidig ordning av små driftsmidler fra Norges forskningsråd ( SMÅFORSK )

I statsbudsjettet for 2006 (St prp nr 1 2005-2006) ble det bevilget 40 mill. kroner til en midlertidig ordning (2006-2010) for tildeling av små driftsmidler til vitenskapelig ansatte ved universiteter og høyskoler. Ordningen ble videreført i 2007, 2008, 2009 og fortsetter også i 2010

Søknadsfrist: 01.05.2010 00:00 CET

Les mer

 

Pilotprosjekt ”Økt tilgang til forskningsresultater”

 

UiBs styre vedtok i april 2009 en policy for økt tilgang til forskningsresultater. I vedtaket står det at UiB har som mål at resultatene av forskning ved institusjonen skal være offentlig tilgjengelig gjennom åpne, elektroniske arkiv for fagfellevurderte tidsskrift.  Det er derfor satt i gang et pilotprosjekt som IFT deltar i. Mer informasjon om prosjektet kan leses fra http://web.ift.uib.no/~janp/IFT10/pilot.pdf

 

Presentasjoner fra Kick-off møtet for prosjektet  2. februar finnes på lenkene under:

http://www.folk.uib.no/ngfge/2010/Innledning.PPT

http://www.folk.uib.no/ngfge/2010/Egenarkivering.PPT

http://www.folk.uib.no/ngfge/2010/Frida.PPT

 

Grete

 

 

Opplev foredragsholdere som Bård Eker fra Eker Design, Jan Grønbeck fra Google, Ingvild Myhre, Morten Thorkildsen fra IBM og Camilla Tepfers fra In Future.

 

Mer informasjon og på melding på http://www.grow10.no/

 

 

Opplev Terje, Frederic og Jan Petter m.m.

Mer informasjon og på melding på  http://www.gasskonferansen.com/

 

Utdanning

 

MSc / PhD  Latex maler

Tore, Lene og Raymond har snekret sammen en liten LaTeX-mal for skriving av doktor/master-avhandlinger.  Siste versjon  av malen finnes også på denne vevadressen;

alle oppdeteringer vil bli lagt ut dit:

https://subversion.uib.no/repos/cqp/public/thesis-template/

 

Raymond Nepstad

 

 

Publisering – ISI Web of Knowledge

 

Fundamental gates for a strongly correlated two-electron quantum ring
Author(s): Saelen L, Waltersson E, Hansen JP, et al.
Source: PHYSICAL REVIEW B   Volume: 81   Issue: 3 Article Number: 033303   Published: JAN 2010

 

Abstract: We demonstrate that conditional as well as unconditional basic operations which are necessary for universal quantum gates can be performed with almost 100% fidelity within a strongly interacting two-electron quantum ring. Both sets of operations are based on a quantum control algorithm that optimizes a driving electromagnetic pulse for a given quantum gate. The demonstrated transitions occur on a time scale much shorter than typical decoherence times of the system.

 

Discrete ordinate and Monte Carlo simulations for polarized radiative transfer in a coupled system consisting of two media with different refractive indices
Author(s): Sommersten ER, Lotsberg JK, Stamnes K, et al.
Source: JOURNAL OF QUANTITATIVE SPECTROSCOPY & RADIATIVE TRANSFER   Volume: 111   Issue: 4  Pages: 616-633   Published: MAR 2010

 

Abstract: We present an algorithm for polarized radiative transfer in a vertically stratified system consisting of two plane-parallel media with different refractive indices. It is based on the discrete ordinate method and includes multiple elastic scattering, thermal radiation, Fresnel reflection and transmission, incident parallel-beam or isotropic radiation at the top of the upper medium and bidirectional reflection at the bottom of the lower medium. Comparisons with results from Monte Carlo simulations show that the discrete-ordinate code provides accurate results for all four elements of the Stokes vector (I, Q, U, and V) at a speed that is orders of magnitude faster.

 

Geolocation of terrestrial gamma-ray flash source lightning
Author(s): Cohen MB, Inan US, Said RK and Gjestland T
Source: GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS   Volume: 37 Article Number: L02801   Published: JAN 22 2010

 

Abstract: Terrestrial gamma-ray flashes (TGFs) are impulsive (similar to 1 ms) but intense sources of gamma-rays associated with lightning activity and typically detected via low orbiting spacecrafts. We present the first catalog of precise (< 30 km error) TGF source locations, determined via ground-based detection of ELF/VLF radio atmospherics (or sferics) from lightning discharges, which enables precise geolocation of lightning locations. We present the distribution of source-tonadir distances, established due to effects of Compton scattering on the escaping photons. We find that TGFs occur in coincidence with the lightning discharge, but with a few ms variance, and that a detectable sferic at long distances is nearly always present. The properties of TGF-associated sferics and their connection to multiple-peak TGFs are highly variable and inconsistent, and are classified into two categories. Citation: Cohen, M. B., U. S. Inan, R. K. Said, and T. Gjestland (2010), Geolocation of terrestrial gamma-ray flash source lightning, Geophys. Res. Lett., 37, L02801, doi: 10.1029/2009GL041753.

 

 

BaBar Collaboration:

 

Searches for Lepton Flavor Violation in the Decays tau(+/-) -> e(+/-)gamma and tau(+/-) -> mu(+/-)gamma
Author(s): Aubert B, Karyotakis Y, Lees JP, et al.
Source: PHYSICAL REVIEW LETTERS   Volume: 104   Issue: 2 Article Number: 021802   Published: JAN 15 2010

 

Measurement of vertical bar V-cb vertical bar and the Form-Factor Slope in (B)over-bar -> Dl(-) (nu)over-bar(l) Decays in Events Tagged by a Fully Reconstructed B Meson
Author(s): Aubert B, Karyotakis Y, Lees JP, et al.
Source: PHYSICAL REVIEW LETTERS   Volume: 104   Issue: 1 Article Number: 011802   Published: JAN 8 2010

 

 

Formidling

 

Fra TV2:

TV2 kan fortelle at reportasjen fra MNT-konferansen sendes på TV2 førstkommende lørdag ca. kl. 1945

 

Ny dekan på plass ved UiB

http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=45584


Realfag er gøy – BT kronikk fra viserektor for utdanning

http://nyheter.uib.no/?modus=vis_kronikk&id=45623

 

 

Fra Physics World newswire:

Nuclear physics gets a stepping stone to the 'island of stability'

First direct mass measurement of a trans-uranium element

http://physicsworld.com/cws/m/1638/169063/article/news/41684

 

A new view of our volatile star

NASA's Solar Dynamics Observatory will improve our understanding of the

changing Sun

http://physicsworld.com/cws/m/1638/169063/article/news/41672

 

Warm white dwarfs could reveal 'inelastic' dark matter

Dark matter would keep the stars from getting too cold, calculations show

http://physicsworld.com/cws/m/1638/169063/article/news/41683

 

First light for germanium laser

Strain bridges an indirect bandgap

http://physicsworld.com/cws/m/1638/169063/article/news/41674

 

Fractal patterns spotted in the quantum realm

Electrons interfere to create fractal patterns in ferromagnet

http://physicsworld.com/cws/m/1638/169063/article/news/41659

 

Physicists watch entropy in action

Cluster formation ruled by rotational and vibrational symmetry

http://physicsworld.com/cws/m/1638/169063/article/news/41645

 

Graphene transistor breaks new record

New device fastest in the world at 100 GHz

http://physicsworld.com/cws/m/1638/169063/article/news/41643

 

Exoplanet hunting brought down to Earth

Infrared correction technique reveals methane in exoplanet's atmosphere

http://physicsworld.com/cws/m/1638/169063/article/news/41642

 

------------Ki67BSgfJbvHHon1TbnWo8 Content-Disposition: inline; filename=image002.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image002.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT10/posten_uke6-filer/image002.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABYAZkDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDG ooor3T44KKKQkCgBaKsJp97Iu6OyuXHqsLH+lNlsruBd01rPGvXLxMo/UUrofLLs Q0UgOehzS0xBRRRQAUUce1GRQAd6KMj2pMj2oAWijIoyPUUAFFJkUuR7UAFFGR6i jIoAKKMj2oyPagAooyKMigAoozRkeooAKKMik49aAHZ5pQxpmfcUZ96LAShqcGqH I9aXd79KVguThvxpwNVw49aeGHrSHcmBpQ1Qhx604OPWiwybdS7qiDD1pQ3vSsBM GpwIqHcPWlDe9KwE4PvzShveoQ3uKdvoGShv8+lODDNQhqcGpATBqUNUIb3/AFpw f3osBMGNLmog3uKUNmlYZMCKdmoQ3vShuOtICbNLz7VEGpdw9RQKxz1Haj+daOi6 YNSvD5xZbWEb52Uc47KPcngVs3ZXYoxcnZDtM0WS+iN1M5gskbBkxlnPog/iNbVn cWdvfWVrp9tHEl0hKTuN8zHJCgk8LkjtmonuJ9SlU6d5tpqNkWEdnnA8sdk/2h39 eay7vVluJrOeO3S2uYGyxXlSc5BC9vpWNnLc6U401df8P/kbEF1dz6xcRS3T+ULc uN8zFFcY5JXHSmpcX8fieWyjvLmGBW+RZH3A8cDLZ4J6H3rZHgjU7yWSVdaQxfdG 1COG5I9O9VbvwlqGiW9zeS6tE8MMO4AxklgD8o54yDWSnB6XN3SqpXs9730/zMwS Wes3NxBd6eY2iUs1zAArpjg716Ng/SsfUdLm04xuWSa2lGYbiM5Rx/Q+1PW+MmnN ZwxObu6mzNJnJk9FH4/nxW5bfZdPsBpmplFZlL3EA/gHY+0gznHpxWusNvuOe0ai 1+/9DkqKtalYvpt/JbOwYDDI46Oh5DD6iqtbJ3V0czTTszStM/ZkwZPwQEdamw3r J/37FV7XZ9nXIXPPVjU37v8A2P8Avo1m1qWth2G/6af9+hR83rJ/37FN/d/7H/fR o/d/7H/fRosA75vWT/v2KMN6yf8AfoU393/sf99Gj93/ALH/AH0aLAO+b1k/79ij 5vWT/v0Kb+7/ANj/AL6NH7v/AGP++jRYB2G9ZP8Av2KPm9ZP+/Ypv7v/AGP++jR+ 7/2P++jRYB3zesn/AH6FGG9ZP+/Ypv7v/Y/76NH7v/Y/76NFgHfN6yf9+xRhv+mn /fsU393/ALH/AH0aP3f+x/30aLAOw3rJ/wB+1ow3/TT/AL9im/u/9j/vo0fu/VP+ +jRYB3zesn/fsUc/9NP+/Qpv7v8A2P8Avo0fu/8AY/76NFgHYb1k/wC/Yow3/TT/ AL9im/u/9j/vo0fu/wDY/wC+jRYY7B9ZP+/Yow3/AE0/79rTf3f+x/30aP3f+x/3 0aLCHYb/AKaf9+1o+f1k/wC/Ypv7v/Y/76NH7v8A2P8Avo0WAf8AN6y/9+1pfn9Z f+/a1H+7/wBj/vo0fu/9j/vo0WAl+f1l/wC/a0o3+sv/AH7Wof3fqn/fRpcp/sf9 9GlYZL8/rL/37Wl+b+9L/wB+1qLKeif99Gl+T/Y/76NFgJPn/vS/9+1oy396T/v2 Kj+T/Y/76NGU9E/76NFgJfn/AL0v/fApcv8A35f++BUX7v0T/vo0fJ6J/wB9GiwE uX/vS/8AfApcuP4pf++BUWU/2P8Avo0uU/2P++jRYCTL8fPL/wB8Cly/96X67BUX yf7H/fRpfk/2P++jSsBLl/70v/fAoy3Zpf8AvgVFlP8AY/76NLlP9j/vo0DJdz5+ 9L/3wKT95/el/wC+BTMp/s/99Gk/d/7P/fRosFzBrpIXstO0mxtb2S4iFz/pMrwd T2QH2xzXNHoa6/U9wvpYINWs4RGVj8i4TptUAHoe1VU3SHR0TZm63e5EEaQwLhcp cxyl5HU8fMf6Vk2cfm31vFgHfIq4PfJp+o+QdQmNtjyc/Lt6dOce2c1Y0BlXxBYF 8bRMp57800rR0Jb56mvc9dj+028zGGCRvJRgFVvkfJGD9arapZy3VpeRyJO3mo7E yMMLleFA9M1cSa4a2laERw3L7ljZlO0MDgbvbFPllkt0QyDceVkcDpgc49cmvMvZ n0DScbPY8KBIwQSD19MVuaXZWWqiaW9lulZAZJ7jcu0DPGc8kmsi5ZGupmTJQu20 nuM8VY05Emkkt5ZRGsifLvbapcdM+w5r1JarQ+ehZSs9TRvmt7/QhLbGQjT5vKUy 43mFvu5x6HisKuli/sz7PqltYsSv2RiWJz5mzB3e3Nc1Sp9UVWWzNK03fZkwHxz0 xWjJp91HpkOoMrfZ5XKKQRnI68VjwTRrCoJhz/tE5rqb6ZF+HWluTDj7VL3OOpqZ tpr1HTipJ36L/Iw/m/uyfpR8392T9K3h4RmSWBLm+06Dz0V4t8py2R0xVWDw7dya 1dabKbSF7RDJO7O21U45/UVPtI9y3RqLoZnzddsn6UsaSSuEjjmd2OAqgEmtD+zL SPUrCOLUdPuYp5gpZXYYx1yD61taxYHTPHVmmlyWUU00gEMeSdhx/EPehzV7IcaM rXfdL7zlXSSNykkcqODgqQAQab8392T9K7HStNGrP4il1CSya7XKF2YgIw/i9hXL S6c0OkNqXmWrQC4NvkM3LYzn6URmm7CnRlFKXR3/AAIPm/uyfpSZb+7Jj14rUsdI zcaPLNJaCG+k+Xcx6A85ro00KyHxDa3LWLW7BpBbhuV+UcEeueaTqRRUMPOS+aX3 nEfN/dk/StOw0K/1CxmvIgqQRHBaVwuTjOB61S1iKLT9WuLYTWjhW4Mbkge1dTb2 CXXw3T/S7OMfaDLl5CF4B+X/AHqJysk11FSpc0pJ9EzkAWxnbJ+lLlv7r/kK1rTw 8JbG1uby/sbMXYzbpIzZcevtSxeFdRl1qTSytqsyKWzvOGHXIp88e5Psp6abmPlv 7sn6Vo6Xot9q4ma2UKkQBd5nCqM9s0apoc2meSGlspncEsIpC2w+ldB4d0trnwbq 0RmtYjO6/ec4XH970pTnaN0VSpqVTkl0v+RyDq8cjIyvlSQcY6im5b+7J+Qq/Pod zBpaagfszRPMYQA5ySM8/pUj+HL5V04qtsxvv9WA54+tVzLuZcr/AK89jNyx/hk/ SpPIuPLjkaCcRyHarFQAT9a1NQ8NixhkYX9hLNEcPErMCD7etTXKasfDelJM1s1j 5/7pATuUg9z+dLnWliuS11LoZWoafdaZePaXKMJUxnaQRzzSw6ddXFhc3saMYbfH mHIB59BXSeJtGuNU8Wai8Zt44YY1eSWViAo2j9araTC48F66oWMksmACcHkVKneK fXT8TR0oqo4vbW3yOa+b+7J+lGW/uyfpV3UdEutMECzi286VA5jDnKA9M+9Jpmi3 eq3n2eFLZcAs7s5AVR1JrTmVrmFnzcnUpZb+7J+lLlv7sn6VsXnhmSGwkvbS6sru GE4l2MwKZ749Kkt/CV1Np8V1LcWNu04zDHJIQX9Knnja9y/ZTva3mYWX/uyfkKMt /dk/Sr2raJd6PeC1nW3ZzGHyrnv2/Stzw3oMV/4f1Z5vsaTEosTOx/d46k+gOaHN KPMEKblN0+uv4HLfP/dk/SrNjZXOo3kdrboxlk6biAKu2HhuW6s2vLi4s7W2DlFd 2Y7j7CtTQtFudI8Z2CSm3eNwXjliYkMpHUUpTSTtuVTpOTjfZ2/E5mRJIpnjZZNy MVPI6jim5b0k/StS70S6kjv9Sf7PHAty6JuY5kbcelPtPCt1cafb3zzWMFvKxBaS Qjbg4p88bak8km7L1+RkfMf4ZP0pfm/uyfpWne+GL6z1K2s0W1mNzgwurnDirb+D 5dssdte2M91CpZ4EdsjHXB70c8RqlO7VtjMXT7ptLbUQjfZ1l8onIzuxnpVX5v7s n5Cuihhb/hXVwu2LP28HG44+6Kii8Iy7IRc3tlb3Eyho4Xc5OemT2pKa1uU6d7cn ZMwst6SfpS/N/dk/StO08M31zqk9iVtomt8mZ2c4QetT3fhS4t7C4vknsp7aHA3R uTnJxj2p88b2uSqc2ua39LcyXhnjRJJIZ0SQZRioAP0pmW64k/StvWY9TfSdJS8e 2eARZgVSQVHTn9KxPs0n9yL/AL6NEXdEVHGMrXF+b0k/Skw392T9KX7NJ/diH/Aj S/Z3/uw/99GmRzx7nOt90/StbxGmfEFwyKSJtsijGc5UVlV19pqyQaRZ3zebhALe V4gC6sn3eT0DLxVzbTTRdKKknFu3X+vvOUuLaa0lMU8bRyAAlW64PSi3l8i6hm/5 5urfkc1rapDd6hB/ar2y20ONscO4ligJ+bnkjJxmtDw74IutbtvtlzL9ks/4XYfM /uPb3pOpFRvJjjRnKfLTVz0dYkuoZTLIHjl2AAtw6lR0HbNV9blW00K4uzhhHbEA ng9eBVewj/s+0tYm1PzmhAiiQDIbbnnA5I9ak1LTF1TRLuGa/LC42kBeEQjpj2zX npJS1eh7jbcHZa2PGRwBTljd0dlRmRBlyBwo966HxJ4Tn0JUuIJftdi//LZR90+h qpAbvRbVLmS0imgulV0LjcoI6Z9+c4NeiqiavE8F0ZQk4z0sM0ZQIdVmbOFsXT8W wBWXXSapdqdC8/BE+osoJIClkj6sQPVq5unB3uwqJRtFFuBnEK4MuP8AZArqNQL/ APCuNMP73d9pl7DPU1ykWzyxkJnvkmtKbVXm0K30lkg8iCRpFYM24luuaznG7XqV TmkpX6r/ACN7xkX/ALZ0vBk4tYegHFaeuazHpPjXVBc201xbXNuInRCARkDkVyGq axJq11b3E8cCtBGkahS2CF6GrcviY3Or3Go3en2Fw06BGik3FRjHI9+Kz9m7K66H Q68eaTTtdr8maN5Y6Y+n6dq2lxXkCveLC8UpVuhHNXr8sPixbj95j7RH0Ax0rndR 8RPfW1tbRWtnZ29vJ5qRQbsbvU1Ld+KZLvV7PVGsrJLu2YOXQsPNI/vUckvzB1af Tunt23N60LGTxj/rOEfGQPU9KynL/wDCuY+Zc/2h6DP3apWXiWayvr65NvaTJfAi eGQttbJzRY+JDZ2txZvYWNxZTS+b9nl3bUb/AGaOSS6dg9rBq1+jX3u5sTlzpPhP /Wf6w54H97vVy33f8LbuPv7fMbsMf6sVy+peIJtRuLSQQ2tvHZ48iGLIVOc1Ym8V TSa5Bq8dnZQ3cWd7JuxKSMZb8KXs5W26MarU7rXZx/BWMy9Mn2+4x52PNbsvrXQP v/4Vmv8ArN3270Ga5/Ur6LUb17kWttbF+THEWxn1qU6vIdBGkbIPs4m87dlt2a0c W0jCM4xctd0zZ8TF/sfh3Hm5+xjOAP71dfbsT4zYZbIshnj/AGa4W28U+XZW1rda Zp96LUYheYNuUenFLbeK7qPxBLqsggaWZDGw5wq4xxWTpyatbube2ppqV+qf3Icd 2Wxv6nsK39Mz/wAIlrGd3306gVzvyn+7+Zq7b6k9tpt1YosZjuCCxJORj0q5JtHn UaihJt9n+KNO5Lf8IPZ/f/4/G7D+6at3921jZ+HbrYzeUpYr61n6fqV5Y6OynT4b qwaQkeapKh60PEF4yW+iXE0URlEZcwsMLg9Bj0rKz5rebOyMl7NzTs0o/g1qMkTS datdQuLW2ube6hQzEswIbJ6VHeFv+ET0U/Nn7Qc9KpzeIN1nPb22n2VqJxtkaLOS PSqkupvLp1rYlIhHbOXQgnJPvVKDM516euurXRW1vf8AI7PxSrXFnex2JIkikV7q NR8zrt4P0FZ/hKWCLS76S7UmFZELbgPXg/nWMfEV1/bbaooiWVxtdMnawxjB9qgX VmSzvbSOGFIrtgzAE/L7CpVN8vKayxdN1/bLz0/L/g/eSa9DdwazcfaneR3O5ZFx hlPTFWvDJbztRzv/AOPOTqBVC41WS706CznSJ/IP7uXJ3Aen0pmm6jJpd358IjYl SrK+SGB7GrcW42OVVIRrqaeho6Tn/hHNe+9ny4uw/vGpPEefI0XG/wD49BjA75qr da951hLZwWVpaQykGXys5fFWo9WvrfT7OCfTIJlCj7LLLGSQO2Kmzve39WNVOm4e zT6b2/vX/UTxaW/teH7/APx6xZ4+tLouf+Eb17O77kfUe5pPGJzribyu8W8Yb2PO aoaZq7aYlxGIIJ4bgASRyZwcdKaTdNWCc4wxUnJ6ar700a8Qsj4Qsv7QNyF8+Tb5 QGc+9WLHULa98R6RHZiYRW8RjzIBk1h2etta2slo9pa3Nq77xFLnCn2pV1xo9Tgv oLS1hMIwsSZC/Wk4PX5lRxMFyu/a+munmavipXmgt7m0ZjYIWjMaD/VyZOc+5qtf 5PgzSfv/AOtl7D1qhbazLbLeRlIpIbvJkjcnAJOcj3qKbUnn0u209ljEVuzMpBOT k55pqDVl2InXpycpX1krW87r8LI6WLd9p8J/e+4M8fzqnoJb/hKrv73/AC37fWsp tZnYaft8tGsVxEwzz9auP4mf988Gn2VvcTKVeaMHcc9aThK1rFrEUnJSb2af4Jfo SxE/8IJP9/P24dh/dFP8QE/8JFZfe+5B2+lYy6k66O+m7Y/KaXzS2TnOMVox+JmA gaews7ieFQqTSA7hjpT5WnexCrU5QUW7aL8L/wCZsSE/2h4q+9xCcfkKztN3Hwdr HD/fjxx71V03VNR/tK7voIFuXkQm4TaSCvvWob03ng/VGNrDaw70WNIlKgnIJ+tQ 046ehvGcKl5J9J/jcra6W/sbRcbv9R2xWDub/bx9BVi71N721tIJEjCWybEIJyR7 1T49F/M1rFWVmcNeopz5l2X5Iky3+3+Qoy/+3+QpnH+z+Zo+T/Z/WqsZXOSrU0PU Y7O4eC6J+x3ACycZ2MD8r49j+lZf50Guhq6szpjJxd0dXew6hfauLKWQxwBTLLOS CvlkclT/AHSB0962Ydeex1C30qaCS5sYwS1sjBnhwSArnoQAM4965LT9ZWO1FhqC PNZg5RkOJIf909x7GtYWMl2mqSWk8V1HfEP5sIwyndkqydQD7ZrmlDpLY7adT7UN /wCtDvU1vQHmEkdzFbXar0MeGwexwORVO+8T6HBMs8rGeWAlsWylwCeMsOMfjXDW 8cdtrV1ErSm2itWjiMzeWT04BbGO+KZp8t7H4gla3aQC4Qq7IvmgZHGcDDEVmqEd 7nQ8ZNpKy3NXVvEv9oXxtrhEtrKaMOiR5dZGJ4LgYz0PTvWbp1lcWV5NGLlf7MMW +5kkTCqp/wBk9H7Cpb60iZbafVfJ01oAQY7ZsyS85GF/h5z1x1rI1XWX1BVt4k8m zjOVj3bix/vO3c1tCOlonLUm+bmnv07/APDEOq6h/aN6ZVTy4EURwR/3EHQVSoor dKysjjbcndluHd5QwsmPYjFP+b+7L+a1DEUEYBMGf9oNn9Kfuj/vWv5NUNajH/N/ dl/MUfN/dl/MUzdH/etfyajdH/etfyagCT5v7sv5rSfN/dl/MUzdH/etfyajdH/e tfyagB/zf3Zf0o+b+7L+Ypm6P+9a/k1G6P8AvWv5NSAf8/8Adl/MUvzf3ZfzFR7o /wC9a/k1G6P1tfyamA/5v7sv5ij5v7sv5imbk/vWv5NRuj9bX8mpWAf8392X8xR8 392X8xTN0fra/k1G6P1tfyaiwGvZTNJFtYPuXjkirPzejfmKw4J0hmVw1sOxwGrV +02//PWD9alownGz0NWy1jUdOQpazyIh5KEBlz64NQXd5dX05nuZJJZDxkkVR+02 /wDz1g/DNH2m3/56wfrU8qvewOc3HlbdvUn+b0b8xR83o35ioPtNt/z1g/Wj7Tbf 89YP1p2I1J/m9G/MUfN6N+YqD7Tb/wDPWD8zR9pt/wDnrB+tFg1J/m9G/Sj5vRvz FQfarf8A56wfrS/abf8A56wfrRYNSb5vRvzFaVtr+q2cIhgupFjHQEK2PpnpWP8A arf/AJ6wfrSfabb/AJ6wfrScb7ouE5wd4totTTSzytLK0jyNyzMRk0z5vRvzFQ/a bf8A56wfrSfabf8A56wfmadidXqyf5vRvzFKoZiByMnuRUH2m3/56wfrSfabf/nr B+ZosLU0v7OuPVf++v8A61H9nXHqv/fQ/wAKsWV/BPbj99GWXg4NWPtEP/PWP86i 7OlUotXM/wDs649V/wC+h/hR/Z1x6r/31/8AWrQ+0Q/89E/Oj7RD/wA9E/Oi7H7G Jn/2dceq/wDfQ/wo/s649V/76/8ArVofaIf+eqfnR9oh/wCeqfnRdh7GJWtE1Gxl 821nMT4xlW6/Xipr6bVtSVVu7neq8hQQB+QFSfaIf+eqfnSfaIf+eifnS63sWotR 5U3b1M/+z7j1H/fX/wBal/s+49V/76q/9oh/56x/nS/aIf8Anqn507sj2MTP/s+f 1X/vqnf2dN6p/wB9f/Wq99ohH/LVPzpfPg/57J+dF2P2MTI8b+Dm0Kc31kCdPlb7 v/PI+n0rjs0UVeGm507s6cdSjTrNRD6UqSPE4eN2Rv7ynBooroOM0U8QavGmxdQm 2+hwf5imy69q06bJNQnI9AQP5UUVPJHsX7Sdt2Z5LM25iWY92OT+dFFFUQFFFFAB RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAnNGKKKADFGKKKAFx/kUmKKKQBil xRRQAYpMUUUALijA9KKKAExRiiigLBilxRRQBa0+YQ3IDfdfg1t/lRRWdRam9F3Q Y+lH5flRRUI2Cl/z0oopBYSjH0oooCwY+lH5flRRQAuKKKKaVwsf/9k= ------------Ki67BSgfJbvHHon1TbnWo8 Content-Disposition: inline; filename=image004.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image004.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT10/posten_uke6-filer/image004.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABYAM4DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCa CyjeUxRzLLcNvWKCJslgMkY9wAc0huraxlSa4u7e0lnGdkzfKCDzj3HArttek0/Q tKsdRt9MhWVk8sSw2+5l7Y46AjNefeKNA1XxBpujNpfh24dkiuEePbyPmX5mJ7nt UWvPlOf2Whq75msBeQpEzNjBA+VgRxz79qdJYXsiiV28ssgc7Twpx0+vNX/D2geJ fsRtZ7Y6fttljzOA8bYGAm0deec9sVS1Hw74yl04AaRDD5TF5ityAGAHUfXFYSnN R92N2HsiQW6RW6GSd9ygqUUZIq5FcLHvhlImgA2GTq2fQ+/NYlyqjQo9SdGN2IN0 kAzuifBIHuDyR9DU/h25utU0xbiOWLazHzG6YY/zwCKrWyTJ5TutE0bT5rDzpo2l ZpGQl2yMDoKyb63sUt5fLZVXaTsC4PHvVX7Tf+H7G4ms1N9bxo8rQ7+HY8H9Ofwr M0O5k1Xw3bidZRJKhjmkc4xkZ49sYGa2VSKVmU0rFzMrMpLqVyeeOPT8KXzGQOPM G5eF9zW7oHh+yk0r7WrB2nLMrOvMYXI24/DNVrnR2uhGsMduJhyu2TGTjvVKF0Lk ZUhukkGCwDEHIJ5qwpR3XO04Xdg8Ypkfhm9+TLQiQjjDZ4PH5ipx4cvUlWFVmlkw XbC4Qe2/ufaocGmJQbZZkYQ6eTLZOJyCdzDn1BFTLZwSjHmTQsY8qZY8BiACce2D VS90PX1sD/Z9vYm7yABdScYPUcfpUOot4wWzt21m58PWBaVYYWzIxaRuAOB1NWmb chpHTroXPkmEs20kMOhAweKhaGWLaJEKlvu5HWtyGxvkntzPeO92kZJIH7vPAOPY 1U1LS7x5cw3itcR5kClOAWPp9RTuKVPsZoLeZtYFGHbFODkA9wO+Kv39lNdxAIHk upIgs0iYBikxwwHpnPFTxRXB06WLyN07Ao77MbmA447VRPsjKz8vOfb2rnvF+o3N jb20UBaOaSTBJ7HBxn9TXbyWf22NLlYys7FUPynC49K858Z6J4k8QeIftEWizvGE VEkjwoYLn72T1yfyrGs3yaDVOz1Os0GK5m0bTTcLOGkgBaR1yxx3I962RaxljuWd /mzxHjFS+Df7WHh2CLWbM2txCBEqtIHZlUABiR3PPFb+KqLaRcYJHOfY1bKrZ3Tg cDJCj8KwfHfhfUfElnp9tpsTIYDljO+IwMY6dST6+1d7HFsYnJP40jzqsmzkkDtV XZSSXQ4PQ/BEOnaRa297p2n3N9HFsluDGW3/ADHA59sVpS6Tb2Efmf2bZIGbGI7N P8K6bzlACtyazdZtzqVrHEkzwYffuHXoRiptcdzYMKYACrgdtvFOwayItea4iEtv p1xIhPysSqhh68mspfGc010kEWjTAMyAu8qgBWOM0roVzT0HQo/D8FzDBPNcLc3U l0zTHJUuc7R7DtWjcRG4tpYHJRZUKEocMARjg+tS5xnj8fWquo3b2em3V1HF5rwQ vII843EDOM9qduwHKn4ZaI9q9vLc6lIJGBZ3uSWOBgc1Jb/DbQrRVRHvDGowqGbC r64A9azdA+JN9rt1bImhpDFJcRQO/wBqDFA4YhsY5+7XoJ5GKFZiaR5V8UNLh8Oe CEm0yWeGQTpbZZ8jY/3s5+nWuP8AAd/u0u7gebfB18px09cHqeB0r0T4zsI/h3JI UDhLuA7T3+b/AOvXjHh7WZdMmhWO1ggmVxucjLSA9j6cZrCtpG8UY1Ek0e0eHbie 71eCGzmMW2J5CkyHDJ0z+bD8jW8/hOXBaDUWglI4dYwdvriuX8A6yNV1OUxki58l ghdPlMYYZI9eeK7W7uNUgeEJLbMJJCpJQ8AKT6+oFaUp3jdG0dh1roSQ/Z3nnMs8 BUrJt2nA7Ee9a/HSvO77xZr0TyLHNp4KQSSEBCTlASR19qpv4t8QNdSRrfWyhJNv EI6EZFW5NlHetoNi+qHUWEpuC4f752ggDt/wEVPqGl2WqJAl5AsqwTLcRg/wyKcq 34VzvhW+1DWvD9td32pOLmV5UxHGqgkMQOMdgKsa3Hd2ek311HqV2ZLa1eVV4ALq pIzx3pJgdNjnPWmhF8xn2DceCcelchb2V42k3M82sXzmW1SRD5mPLYjccYHvj8Ko 2tneS+MbjTm1fUJLaCG3uNjS9d5k3DPpwPypgd8FVSSAAT1I707I9f1rKGkWeEz5 rZPeZjUMmiae0qOYScMRzK3c/WmBs716bhn0zTDcQp96ZF78sK4m8srW9ttRuY7E 29/bXIs4sSnDBGDbh7EE/lXH6kLqLU54bdpmXzbYIoBIAa7KtzjoU4PtQx2PYhqV ipI+2W+e48wUPqVkgBe7gUE4BLgc15h4w0mK1v7aKxgdEQ2afIucg3HOfwzn2rQv X/taXxE7W3lrFCsESAfKdkrjeOOpwPwqXcR28uv6TAcS6jbJj1cVFd6vAkcc0IE6 SAMpVgBt/vAmuDm04v4U8Q3E0BaSNbwQKy5Yqy4GB1+ldVpcSx+GdHWTbEy2MK4k 4wQgz+NMQn9vyvMwawjCIPvicHk+2Ky5PHejXDtHDfaY7Rn5jJdYAPPHA61qLd2E V0Fe6t0YckA8149ptvaLcSGPTI3JDMTlATlj+nFIbv2PUdCv7fXNInstKu4rmKNW ijk3Ydl6byD05JA9Rg1em0K7lVkVBEpVF3A9Nveub8PX+p2Om2h0m30lYLiGJkZo njcjcI8MOvHrWnYeJ/FF24X7Fo7EPtYfaGVsBsFgCORiojayuLQ7Ytk57VV1EBtL vAzJtMDgl+mNp6+1TnGTioL5lFhcl9hUQuW3LuGAO471qI8e8JS202oQy28cCp/a Ni6oibDGPLZSR/eHT869s714to3jq7vtesorfT9H+wvqFtbo6W2xykoLbh6EYxXs 5yCcYqIjucB8aFVvhrdF2CqLmA5xn+MV876c0qwFisZGc7pH5J44H5V9FfGOKS4+ Gt7FDG0khngwqgkk7x2r56h0PUFVHj0y+mPQEW5+X19qp2tYxrRuj1T4W3LDxPm6 ISNrOWQqBwg3LhF9hknHvXrbalog3+ZdIPLALb2I2Z9fSvGfhqbvTvGUVzqFvLY2 wsZUL3Pygvlcde+B0r1fUIU1fTr6K3vbTF4ibZBIDtwR19elZ01yqxpT+BE8+o+F raUxzz2McrDcQ+AxBpo1Twk8jIt1ppc9QGXJxWdqGhz6rrf2qaS0cxRyoFC87HXC Zz3Hesf/AIQbUUvRdeXaOnnLJsHUADB/HvV2ZZ2EWoeHWCtDeWeEyy+XIMDPXGKm S80Wfeq3du+MhwJQevY1jeF9DbQ7BLa5tIzL5kh3ogICliRk+uDVnSrWOw1fV5J7 dFW/u/Ph2x5LqsaqSfxBo1QGn5mkEDE8AB4A8zAxQk2jnDJcW+SMbg4yfbNV5r6K 1kna5sFSzhiVxcED5yTgrt68cH8arRa5oc93aWixxNJPnaBEMKQAeTjg1MqkYy5W 9QNVJ9LA2rcW5/7aj/GhpdMAIM1vjr/rB/jWNBBYxavJJFpMbRtatItztXY7bz+7 x6nrWa8Z1eXQLufRY7cTWszXUbKMW7ELtVvU54qwOpVtKdxiW1Z1/wCmgNTBrHZl Wt8Z6hhXOX3h7R7uxW1srS0jSG6jlkZVC5Cne3PWsTQxpn/CXamkgtio08BVVQIm G5juUH+LBwfpUSqKLswud8hsQWCyQ5PLYcH8+aUfYXKlXgOOmHFcZ4bsLOy0XTYx pdm80u1JWY/MqsGPP4AAVb8QeH9LttJupodOhWRgiLsU5454xVXuB1G2w3bswE9c 7hWdqlktzJwT5e0cKcjFM/4RXQ5FCvpcH3VB6jr+NM1OG4jjS2smNvDEqqvlvg4x 0qgKCaJGspGyTBOa8lt9AhjEqyXUDMWyArDgZbHOfevTU03UBNIxvLlt2Aoe4JAG D2rx7RtN1K4t2DRxMuSwxGpP3mGajWwHrGuMug+HbWS5fOoRW8cfkk7mVSwOSRwc Muc+1Yltr01v4bTWbTyDd7yjA8sMsBlvY4J/KuH1bUFaGytbjVtRlijXc6NKS0TD A28jNQx6nHHEyvJ5yFCipCRkDPXHcjj8TXmV5z5rw9DmlWSbSPddB8UwayrK4ERj iWRnLYD5OMgemRW1ft5emXjjnEEhx6/KeK8K0XUo5rgmCV5JHh8z9zzJvzk8NwO/ Hqa9sjuRdaAZ7VslrUlQSCVbZkBveunCVp1E1PobRd1c8F8H2txAdGaWGUMdTsJS ChyqgOGJ9gT+tfRePmP1r550Dx/4p1G/06O71VAsl7aRskcCLuR2O4E4/wBmvocn DN9a64qw+hk+Jb7T9N0Ge71WOWSzj2mRYkLN14OB6GuHb4geD44t8OianJGZFjBM BUM7DKjk9SOa7bxPb3d54duobBEku22mNZCAuQw657VyFpoHiGaCKO7s7JJE58wy ghmHfH4US3Hchk+IegQeUq+FbotJGk6CRUG5HbYp5PdiBTE+I8G65W28IAG3ExkD SoDmIgOB+JFar+ENTvZCbiLTAuU2rknG0gg9OxGam/4V+XjuEaW2UXHmeaUhJyHI L46dSBRbsF2YU3xF1gW8DW3hayzcvNHEhueT5Qyx4HT0+lOh+IXiS41w6THpmlxS K5VpTI5XAjDnA79QK31+Htsq2oe9ZDaF2hKpjaXGH6nnI/KmL4I0q3vTef2tJFdM cmZZEB5AU9fYAUtQJdK8S+JdRsDfHS9PRRJJH5AuGLko2DzjHrVX/hLL2XU7T/RJ HbzTFGkUgCsW6BiR0HP5Umu3Uvhe0W1tomks53wZlYEs7/ez3BPXI9DXOeHZLiO+ huEj+3TR5nWOGTIbHB5PcdvWvLxdeXtYwi9OoJmj4o8Uy381zp82mTW0kQVUBkw2 T13DoR3BFcpa+If7H8Q2UMEYkW3kEhjD8kMDuIz1wcnPpU2vMNR1C4ubO+aW0SXZ M82QwdQT5e369vYVyZtWvNYZ0aSOVVCqsZxtQg8sfTAz9Tiue/NVcpMznJp6HtXh zx5p93pluuoTk3gB8xVtmA4HLcdvet5fE2gyWn2oXkf2Zhv84xnYRnAOcV5R8P3K TNLbTvN9qjaz37N32WQsSBIO28AYYcV11xaappHhLR9Ok2/ZLawlt9QREDfPsHlk ewYHmvVozl7O8uhpF3VxPEXj2xs/tFvZRQNEokid/wCLfgHKgdVx39a8ktNa0t9R ilNm1xcgNIqCQpG5z0z25Gak1TXEF0tukgdp2CRK4CsgcYLMfr2FcnqGnx2cEM1r dG4t2maB5ANueAehrlhB1p3qadjCc3ex9BfD3XbPXr7V/tjWw1R5d8kUROFRQF4P Qiu+FnbOoAy2O4bPNfL3hJ0tbxbsqIbeaWLzFBziHd849sjr9K+h4fD+httuLSBk EhwDFM68AemeK7qTVuVPVGlOalG5snTosn55uf8Abqhqd2tkQqQ+awwDuY8DFVW8 OWhuDIlzqURwo2pePtPHoT1q3d/ZrQIJ5tq7QqlzknA71sWYD65fb5WNlbqqqSpB ZieDXi4S/m08vBDeqd6ggzBM43cjH1r26fVtK23AWZmKIwO2M4HynvXjuhXS2BeS +vrW4tygGYXaUhySRkdOm7mpd7DVuoy8fTtW1e7udG2SREBXhdvLblwqEqep5PA7 Lk81m2dmYIgVDCOBzl2A+Y7j932JHesyaeS5Espto1divlGIYywwCcewq5FcKwdY naGRGUs0inacngY79RzXnVoyt7p5spKRtaPfTWEMsK2sMt3PN5ZZyMsBzhu2Oc5r todT1Sx1ayjWS3lgl3GWGxGRJGBsJPfgHPr8teYPFMILiKDTJo5Q6NcHBO5ScHHo uRXR+Hrua31FWSOeOeIsXa3wWK5G0Aeo6H61g21qnqdFKdvdZW0HwT4gguNNuH0i 4VYr61k3OoXEcbtuP6rxX0Y/DkZHWvmzSpNbkvJp9R1S9mjjntvJBuiQpa4UEED1 X1r6RfBduO5r14O5umrGX4juLu10KeWxkjjuN0arJIm8LlwCdvfg15bL4s8Uwahq tteeI4rZbOeOCF0tUG8vjG4Hp1r03xZbSXfhW/ghtZbqV1XbDDII3Yhh0Y9PX8K4 GLw7qslwXHg8OzndJNqWqKzSen3R1HrTkHUz4r3xLql3Ci+NLvyniLkRKqk4JGQQ OBSQ2WqXOo38V3r2pTwKsnkH7aV525QcehzW7a+FfGMd2zx2/hu2tCSVtiHk28Y+ 8ACeeaztbudQ0m4XTLp9LEmFLyWlqUC56YLHnOMYrGtWVKHMym7K5hanpGPJR/ts +bhSzNcu/wC78hSc89C+fxqvF4chfxdLK2nzPpySqYs72XaIgB/49n8a67S3udWW Bn8U3Vo0kqxJFb2sZXLZAGSM5+Un2re1LwvJp9n5r+LdZd0O5UknUKx64woGBUxq xnT5kwv1PPA/9l2kdjLuhnDsWXdvKhsBRjsB29M81NpryaTd3DaZdSskOW3R/KGU E547+mO1F/qK3V3GbeCOCJZQkIaQSGQt94s3VgWxx7VDYRQn7XE7osSjieDKv83D bM+6n5T1zXiOzm3czvqM13VXu7GGQ7ZI7T51swApDt0dmHXbnHPNcudcNpHPAba3 luWOd6lsKeMD3AH4c1q7XjXDRkAxtmZxlVCnLEj1C8AepNc9NYzrHPDHIouHi8+W SZwDED2x2JG388V24flnfn1MZyZ0nhLUxFrlrrkrs0kUXliCL5QSPlQH+8B1574r 0DU/H2q6f4hjuI4Xm0t4/wB9ayxhXj7YXHJ7Ek8YI9a8ns1uNJt2uXnL6jAI2aMc CIHsf04q1q81758Ul6XL3Kj98knzuvGUUdunftj2rRTmptR2HGraNiLUrmPWvFry bY7C1lleZHYbzFxltx75PA7DNUFuLBIvs1nf2zb7tY988ZxIrbgXP91Rgcdc81Hd NYy3ENg4fMmDIVc7t+T94+w4qpDplpazukW27kCiE+UcgyHnd9AeOPSt42dnLQhS W7Oii0K81bV7ePTbGGeMyqJII7orE2OCwbqBww+hr6NtdBhtbC3tbaa5t0iQABZN x6dyev1r5fs43OptYG9jtrqJFWErny5pAcgEjkbhnn1Feg+EY31C8ltjqWp28YtI JyY7ttwkZ3Vhk544HHtWtNtbm1FpK57G+ly7wU1G4UjsQCDVe901bi4y4aQ4UE/Q YJrzfQ7zxHPpDXI8WXnmLJMiiSFHX5JCi5454rvtTt7iWFZJr0RwxR7pJt2wfd5Y /qa15tDXm7Hnl34z0/S9R1zStRiLX1vMyW6Km0NGeOT6gHOe9cevhtYdOG2C5c5Q LhyuRhuf1H51i3j3er+I2RGeY3QIaVoy58sZIf1xxnjtVyxjF3YsralFeu7hibqR gV2grxgjjnj8aw53FXfUhTu9Tl1vPtGoSmWAMzne5YngE549OavWxBjA+1Ltyd5O d69gAOn40UVdVaWOOcVdmj/a2oiH55DHFcfJuLfNgcAfT3966HwdDcXNjdXkMUtz cLKh2wOMuvOQV6ngYJHqPSiiuPlile3UqirzVy/o/wAO9dtJbhp7qxtUleIkXE+G /dyiQHHcYGBXsdx4g0WCRzPq1ihB6NMOOaKK7oaLQ7VFWOe8S/ELRtP0G9m03ULW 7v4490MJBKsdwHOO3NeZL8YvF8tzPbx2Gm26xrIRL5DEHaCcDJ74x+NFFMZmTfFv xzNpFzd/2hbwPDNHGFitgMhgxOc+m2jUdf1W+tLC9vrl7meWKNi+0YmyxBHHTHT6 0UVz4uKfKmZVHoRNqEkjyQbWRtrIqo5Uoynhs/Qfz9aSCO9eGK2vlDTi4Mao07ZR Qmckk8/NyPWiiuL4VZGUG2Pvr+Gygt0HlNOqhV3N0dukjHsAB27mnaY5Er2iPC8m wTSHPyFsnLcegAwPeiis+SPsOYTZR1HXVj1S6unkJiFu0VvEvRgeCSOgPU1gTTah qlgIlhy5JklnbgyjGck9wMfyoor0aUIwgmkSmaVnm2kVcsXeIPctPyvPKg/ofypu tyoZllmlMewdVYMS3AJz6UUVMIp1EyItuVmZGlX6/wBpJJ5ck8j5UKOr8H8+31qu gvYpVjVGiI+aUL3IJ5I9qKK6/tnRLR2NbRLY71uba4aO/jkBScEHg8YC92JPFe9e EZNN8Q7ZbW9ubLVbaER3VnNCnmDGeeQCRnPP9aKKz5nzjpSbujXh8Hy2dr5FtJaN EWZmTYydTkkYPUnk1yfxMl1bRtQh1qwlmjRbZrW42xmSMkgfMVPGccZPpRRVzScT WastDyTV5lS8z9pvUu3QN5j/ALscrgkAdBjjHvUOmeGdVv3ZotBuLzcu4hSSF/Lp 1oorCMnGCSOZfEf/2Q== ------------Ki67BSgfJbvHHon1TbnWo8 Content-Disposition: inline; filename=image006.gif Content-Type: image/gif; name=image006.gif Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT10/posten_uke6-filer/image006.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODdh7wFiAXcAACH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACwAAAAA 7wFiAYf///8ICAgAAAD39/f///f39+bFezHFjDH/9/e1azG1WjHWlDHepTHv5tbO pUr399b/9+bmtTHWvTHOpTHmzjHmxTGUOim1SjHOtYzmzjrOxbX35tbWtTH35uYh ISHOazHv7+/vzjHFtaW1jFrexa2lYzHWhDH//+bezsXFlELFxcXFazH35jqlOin3 5kLetUrexULOvWvW3tbFhELv5jrFWjHm3s7mzmv39zGtlHspKSHe5ua1OjHmzq3O tUrv3jH35jHOtWvWvTrv5pQZEBDv5jHWpTrFpXPv3r17c3Pv5kJSEBnevWvv773W jELe3pScISHOzs6MjIz39zrezoyca0pKQkLe3r2tjCHv3jrOxYytSjG9tbX371re vYz390LFpZTv3lrOztZSIUq1azrelDEIEBDvzkJ7KSExOjrmzozFlGsxMTFjWlpS SlKMIUrexVJja3vFSjHenGvv3kLv3uZja2NzGRnFpWOMMSEZvd4ZvZSMISGtc0ql hFqUlJy1pYQZlNYZa9beztbeGULmvToZEEqEhHutrbWcSjEh5lIh5hkhtVIhtRla vd5avZStjEJSWlJCMRmctd4hlIwZ794Z75Qha4yM3oyMe97m5tatpaValNZaa9be zmtCQjpj5lJj5hljtVJjtRmcpaW1raXv7+ZrczqlEN5CEN6lEJRCEJRzEN4QEN5z EJQQEJTeGe/eGZzeGcXeGXOc5u9a7946e1Ja75Q6exlrexCc5sUQe1IQexmt1oyl e3ul5lKlvRmte95ajIzeEBB7OhnW5mPelO/eWu/eWpzelMXeWsXeWnOlQt5CQt6l QpRCQpRzQt4QQt5zQpQQQpSltVKthKWl7xneQhAQQkrmtUrmlJTeYzqtGUJzc2Pe YxAZIRDmjBDW7xAQOhCUYxCMc63eSjoIAACUpYQpIRne3jre3kLOvRDvtRDFazqM SkoQAAAAAAje3jGtQhC1YxDFjBD37xCUQhAQABnOazrOpRDvzhC1OlK1Skr/5u8I CAAIISEI/wABCBxIsKDBgwgTKlzIsKHDhxAjSpxIsaLFixgzMgQBYMAJEAMK9ANB EkQdEKZOmipZ0iNIBCc0ypxJs6bNmzhz6sTZb6dPnScGIBgAoB9RjkiDlvwIkqWp lDJM2ahTZ+rTpyxJDhhAEgCIE0MBIPAqsGcBsUiLelW6lutXt0GHGi0akujYn3jz 6t3Lly9Ron0DOxT6t2PHnhwRDN3KOOvVqFSnyrAhleoGrCALvCS71TDHjp0792Qc ugDpxX9Jg+44Nq3g17Bnfp4tkDbZ27Zz196Nm7fu3sB/C/dNPLhAwJ6LDzfOfLlz 5dCb704bNmzoo6SbOjYlIyYA7wRjrv9E2ZIrV8OF6aIHTbq9e/Mgr6+3G/259Pv2 f1fs1kaA//8CeBCJHbEVaCBN6R34GkfXpXYWUQ+e51hXABwSiQcA/hdJJAONVxJn nTH414OGsXdWfCjC916EjJH1mYI7yWAFgEQIAI8/9/gDoA4qwEjQZ+llKKQAVpQI 2JHHJWmkkkgu6WSTUDIp5ZNTRokcYLbZEcmQ/nE4Fpb1RQcAlwByUWJ+Yc6lXmEN sgcCAtp92M8nGeYoQI0A+iNFbW+llRh6hfkJgGlbIdXSoR/Gx+ZtakVJ5aOORlrl pGceBORxdwGwpX9m3AmPGUT4QwQ8NeIZ4EBo4hcmcwh5kCM8dwr/gKM/sBIIKaWS 3qprrrxOeqWSA0lBI6w14ihAEk5i5CqtsRrbqZklzrQVoayxaW17Ja0EgB3+3UMq qaKaAeqs9/wnglfxfbQeg/PV1R5TLmklUmYjCeoaibf1uiuu/Ooa0X9E5EiEGeGK KyqpZtgpgAw+7lbYN6IOjHDEZtjar74YX6zxvkk2aVgS3dI68KgDi4ossC++uNFA EBMhcckD3xMFQWDyxmjKqA4kX2rVskeYeW59qIMA7xAcqrikehrq0e/4t6dWjYll 17U+Z6dVVu6altZZ1SW4ccYcg42cQR77hyPBBt/TKcmfGm2sACg0bJAHAwswrtqd 3mOx2F/3/x32xtEma7eo/oA6OKifIoucygIJS6Z/jNP9adGjjitAj14z+uNBA/TE 2XyAYtcY0HGeMKPaRZtBauo1iitu5Xhy8VGIXrkHp4uFBt15VrzLCzXtpUXL99/E e6y5QmwIIPDBME/MttukxoazQPh6gHDq/oTrD7JhFe/38OD7qvNAfyi9dsK0rn1y 4C+WX7TyOtZIKhs0A/CPwKovfacZM4/POOM2W8+a5jMU1EgINCgqiQrM9jKktW5U szIc+gSAQKM8yDqhwZ1b4AQCzfSOd+/5Us869r0SEg+AOYtW+Y6GOMS1zlOgIhje RiUAi6XqhsXhXEE8cDAZGm5UFhsfsP+EV78h/kqIgTsisMamRCIi0WNek8LI7AZB U3VpiAM5yyZYV7Cj0W+HPSxc5Z41qMAhxDXrOdG6qpWaEdWuKfABwUg+obYHFo1y SYth0ZwnACkoijEGZCOcCoWuCXnog7k7zaKeWMQkItGJS2wkEx8JkW/kyAzvYyGs /oPJtRVuf/DwQMPSY70YEi5/8FAcEY0nyUqR8HiNnJ4AX5QeWpqRbEYsox2SVreB meEbmaqf11Zot7Up7Yu3oZu4Lnk9IvTPUgEsiGuMZ53VbGUoLCFUBz8kK1+mDn06 8s8DO4kweHAoPgLEIHwKqZTeYYYk/dAM0NgjwEXWcnw1myU+bXb/z1fasmZHQQhy otDNT41sckTg0LZCNUMX6giFrxkbADzww0+dDYjCjIhEKQmRSerQIBBNCJLGJqwW sm19jFTSJl4HQ9ghcyAYCpUYe3i5W0JzOhFRFGg4yJI4FmAT6UtfqcT4BwAIq1TF LBU8rBCfsyzEJQ1JiSkaEpJgfhSXVy3IRrHIUa4qBIBu2F8nqZg0ggxuVuDKH7Ie JwCFDiR5ZApiQTYkpIQWNaMTBeXIPkmEOHA0CpGgk5AGtLlFqiwSYa0rYfHKrntu FQWRSMOQNtTKximtcGs7hEBfCQAuwG+KEizSDvOHvteRqn9c2JSGGLY5sxAEsDMa bBDTwpUd/8hABicpidZAcAhSkex8pIqEKVDQDzY4sJPiesc/6DIAtgqAMaolEwh2 YArnumEgkdikf6yA0kUh6VJgMizoPudYfQbqIW2Q4EX3J8qB6KCOmIUdPAhkh2K9 ylPvkGsS0Nqscm0ihZugkazu+x/Rzi25ErwegTwGsv8Qa8AAemlC/mBF+zLrP2mI 20SQc4gM2dfD0IoWwIrZSRoCSKHGAxhmyWo4AJVCIBRtnRhv1KlByOAfAv5Pe2mJ nAb758Fv8w8yX2IS3N52B1frYD/sIMHfeuoQKIhK8irKUFDVBQBAvi+ezpOELDOr RmxICQhiOuAvO61CI7ZiJB+5Vb6gUP9lViDt0fZHJIL8Q1RKo3NCO7s/iiFMoXeJ s59L5g+Jmqp1+EPqf+6KHA+kbn/v6KVcARCFpomznDCLlX9sKEA8GdOUB1WYrQKa HFInCE/f8uXS8ijk+vUSfWyrm500KyWi1A2Vv8Wj/PoXU1jvL0cdJlrCjpajclFw gJQ2dqwayLz/2MooILitDKKc26xwa2CP9uU9/iCDQdQhEt9Em9EoyBixLs2FZkBX EtA9aDZM1xSW1J7LSLuJTeWxnP6Jki2TdCl29Ts5pc7X5/5t04QYt3Wpzt9LrUA5 cbNNoVXu1N3aOxAr4C2tJCOIZwfsUHGRdYo13GGVx/itvQEABZz/iuEDe0gyY1G8 IK3Ttd1SfSfClUvCIi3IpascK9OS7D9ji/HgWtfkg53MeDGmnBiLmcca8Xqorkvr zjF7yqZ9Q4Aol5VJ9ydfhp6KK7etg7TrMJ55IaC+xdS1P94hBbGbwg0/b7nantuZ HxaTrALIDMiaPDlQsSEqYzZp30fVnzoibOQCQKZEZbkgkBqEDaUy2vn8kQaCGDfV vEzYFymK516KqiBsyN7LDIpMgg59xdh+dZ5R+o+idR6TMeuGQFrzY/lFfuavHrdo C7OpBsJa3KTFs1vBu8ox2YiFzDNmySZ4bBjr2u65X5/Hek1zbPtcALzGdJ9hjTDz SV4AjPYK/6cif8nzifVGNSqSkcOe23gGzQ4C6/7LukGVOlihcPhLqz92c3xcn0/d CSdWd+Ju0dZrYoVcDHR3hKY62Jcsa0Z85wU6EChwEUhqDvEPLvQtLvRSn8B3Hhcq X1RfBjWCnbIDdlY5GCcAlQdjSjN4MycypPU+eQdTW/eBIQcYM3I0LjOCSOVQc3cs OudQVfRJg6eBsPImHHVYBfU8NDRGLWc4yIQh5tdCpOUfRzdE1kNFYrVeEicA0EJR RsODeCZxrNOCo2IFISEQsfVzkrdHeBQxdnMsSEYVg2ADOyBPTCFHIthkWihcJ5Fd OtIpcRg7n6FX4UI5eUcS68aHvxVmJ/+hTPLHS6D0Q3JWNAY2UlhVcF5VcG2WVZsj EC4jgK/2UmyAR2HoS59gWbnmQncFY/LGS7biODCDawAjf/nTVjCFiOiWMLJXG7j3 KXrGSeVXcxlnGMLyTYenXXnGUjXiVvymVQLRf2gzZ5yUSbTYP7UYd7CnXSYnYuKk gONmRbxWNPF3XABSWqS1NkVSKAdYUYKIe4I3MN+BErYVT9oUTyDQH68mf0QAACsx NI9jJmcxiKpThUTgQSATeRPTKe4WFarnS4gjYJVTOOUURJN0KfXjbxkZSRgJcBWo iQQBhg/0cS+VBitXR3bzDsikhXzYi9GYgaZlK9mlVOeDUTLQc7D/gyMUZz2wo4U1 YjFbgm48tyflc4im1Sl7IhC7hFS3RgTt1WXMCC73gGKO1GN6poE1sic3yVLjgjgG BgDlYzBHiVFCZDxRkIHPYwZfCWNpFY4MKRCQVzi6mDps0BmRkD9oxVKa9QeXxJKh 0kdKBi+7wxLrtopOpgMP0RnJqINJUxJQ2XW+pQM7QHbKFHfL9kVW0DZytzZfhDNt xi5nFJo3xVGdCECO5n/ll4pvZVJ8lTArmFeCBypuJQOXZJSkkpTK5HPGNBBpQIl9 NoMTdXv7uD5pgD89h2cw1ZO351Zxhm4w1Io4KW64mCkbBRgziTBrU1ZwuUe9ZFEv lQSx5pfO/zgl5NNny1cqOEc3+Jd8d3IyfxAuCUcyywWXl7Q0NMkyTtadkeB+Z/ER QXECHxFPAYY2tpg0cFMWavQZMVEYOKmB+cMVprBfePmBqvMJUEFmvlROZuCerzcu MfOaOmSB+yRR+aQkjHORG8kQMbZ0bUiKkZd8IFhxIxmGBhYFzMODXhiNy+aTZkBx kcCGPXkyYHhRE6M3MDWGsCMuFNeBD9Q2OllxPVeT78BaAFBH2clQr4mJKqMDBrVs MURx92d48rUwA7FuM8Z3X3lEyLFSZ4N5A5OeFuWE3/JfneVALKqT3sFDElSQoOIB /ZASTPpxBuUBBUAoH7EYHvQVABBrwP/ldYlXG1D1O07ll0tXI+SRBFYagETABlbh Kh/YdH30HZuAN3lJjCPKibeUHouTLKD5OZ/4EDGlqXcCosmzScDISci0lAjDTMi0 QtkpQRzBBZhWWqRCcWGlbSxnK72WPRTqD34FADfJqMsGpn75m6sZf5VzJ4gwEFqX OhOjmqxUIuVYWndCccbVoXj0YgKxbvXJYv7gViIUJSs0U5+qmiH5W0gqLndFUKMn hGIRrV1qfQFSADIAAnQSM/EVh9QTFPHEsJoxHp9QqRMahv5Ba4ViQBCCebdYN39q Ct3Qrct3Se5GFS3jPLBGCl7xnvIWQ+WqEKZGRB2Jqp5IotEUQJL/w5Vj9FIY8jj9 KBAa0KVuUy7BknwsJxBcQImFM2M+ql5NqlA86aaTYytR4IQtFUrYNaNNCi3nmpPj 0orMgkk3sklsQJ375Iuuoz+IY66aNKOtCJ4s2qTXJUCNNKA0yTpf5FQT1XlA2zT9 M7U1B2rAKBZREKcB26e4BQI/OnQt5YVN5RKFehUQAAIBhoKMSbX+MTPvYRjnGS4/ d6kBYzBPuKmTYQqc9zKK+wccIQNtKmN4Q3Ea6VFddTOuRF7FV08OYYAIi20g+i+N SjD+0D+PqVc9KhBh6X+UA6a7OmOj4rQs9KKjcjJH1ZYPZKzmY5xEcFeQdz249qzG xyXthYn8/8YFnZdU4KK2mRekZbqx5rdnGdUk70l0TmYGOHc/CZu7qNWC59NJRSEF kWaLseIBUmEKmQmRwvkHJ8CfJ1AAQWEKEGAKf3oCPAmT50aO4TRqgtJcRkh0OfKn dWAHSTtGpcUGVCEDy5K/5bcJQSGs5wZONfJyV2WBNbNvmQiNjQRJNatMZ8OsJINz D3Fw1XpXaFd09/BFk2ueXbq0nMQp28WWNCl3trIJbQmqS6teLhSqmsJ3vqQjk/ZU NXy0Oaw2PbSkbcO0iVOmyCemS/VKxgPFVVwy97CpwMJDsWZR4gItZ+k6upY0McHG +0gyHvAV/ZC4TZw0UpDAg2IU/nkVX/9RAHUgiNOIe1Q0Y3dCG0QRE69zNj+kI1KF qVsnU0PcqYing+C3FVOLel30cv10PDGbEK1aKau6qjWLEK3noXv6DrsLEZFgvflj K/DXQ7WpUO+LSk1mro/TXpCYewTjnsKrZz5aLgibvyfTH53sKY/KEKmMHPPalROj tg3acusDlctTk+NpJWDZofp3yzjsOs12v/m3tinbmm15KgKxJS8Dz0nAFEFRqB9h Cg0AAfh4AgFmhs4ZngJAp2+xFfAzbjEEKlDRDa9nbpRHdnXwDVJnutfbEcLKfZ/2 vZWFquflNZnDVTL8mTSYrZVDOTzsEO/pQ0qlUJGAWV05Kr1ICvX/zHcurKLVqlS2 QtN4KabvmICS93Mn87N+qZmWNp5UpSQUhqNubK7xCNPfHNMkmMYiZMM03TbdrHgw trFYiX1nUcp9XFYnQNNf/ENWVNQOlQR/GrkKLBInAAENYAoPMBIx4bc+WUyYLMkC cA4+s6jxdTaaVn/gKagPpANup56vk7/+8AdfnWkq51vSRJquPBiFFS2rvIlz83zE upYQwa8EGjOiNcA42Z7Eq1fJO7wQITnPjErKjHxK9XPxSZCkDWM9aXced0W4tEiB 874k9qLc3MezDQDrBkPJN5X9cgK+Gmlbt3sDMW8mu0eY61kGaX6lfTSnVH0NSoni kgQF8AAo/+HA+szPlPEAB6zAACBZTGd9N1rFRUUadlN+8BkqIGADMtANGhjf85MS E119uIayAyDd3iRxquO6ZSlwuUR8jRXLHvWysBQ5wOh545LSDuHGmXx1AJC9v/Ut KAsAmwB1MoZJN70QQteGhvPENzpGb9tCXIfJ64MI37incldgBb4kgOFUV23b+bOk aeOBqgSemgm0/nCJlMLTGsiSWj1RJXbfasMFRKECoNWkNfIdFHamTxiPTQcu8NAN DLzlhdrdDfDlpuCfX7HHnBR5K+dD/lEHLRKOgF03gv1bE1kyImwDgddCOVwjqEtp 31JzKOmUm9XRNAsRxGdGnXgQ6qmcCv+nUQQxwMx6i3ApimjTPytdWr+F2rD6axTZ S88aljq43hBUkw/+SbS2ruJ0paCEZ5skfeQ5NvOavKVirkq3vhv6MQim3FznjFBU npV7PnCaezCDuQvk6vIn5ZdFWqB6XER3J0SQBA/Az83+7AXQAE2gCQ0g5nQtEIJV oPhKQ/TTQc2Vn+FyJ1JhA0spVFgZZlMRih1HMht+tOcnyhQHw7ULvh5JuyFF7yFt 6FgJtHCM2QkRB06IR/9FN15qLAMBVGA8o+8Q4pGdnIdDifklEDy9ugbFV0oMIGHb NNwr8WUO08qucuK0b2oqEEDFlTN1D/N53oMsQUnwF4PNsi2UxlT/wupAGslDnELK hD2vUiNMrucLGHU1AqAUNo3aaziwAivhZCM/5h9afgIP8AAbcAKm0N1XgARX0ADN DgFPL9f9QOayYos+FDHwIANhMUYHmDQ2YGM+zoxhyKkrUUpNOm55rgFiut4cXcOQ NDYhBU3hhUWlOTeZpnpf6VzNR/J8nulmsCfp7UkU976YVZ/F6hCfEcGRtvi2QkzN +95J71xXKBBRsLP8PYh01oC1Biwr5OqDg5hwiZ2IKDGaRRRx0EO2voNupUTYHF9F 7w+q+RkIMMuwJkaqMzMI4O5sMysSQ+zamGeEv2kn0ARy7fRS3wA9MP1Pv/VSD/2e MyOfUn2Y/0XIcNIPxKg6xt8pw1UHH8uGuOaIpKuQz3zRALBAZ9qGqLwkIz27rhSB XOyqIloQ4EFRDiqVAGGGDQCCAD7BE0BEgL97/hAqHFgQwAkBZoj4M2MRoZ0dCjUS gWcxIoBNGBVe9AjSg0SWLQl6SBkS5MV7dghu8pjxnRl4KFe6BAr0jwCiID8yzNiT qIAdAAYQfFowKsE/RCwmxGiR4U8AaYzuNIo0SdRDWu8ltVrRjVOobN1G3aTUjD+j NNkMQOA0r46e/jD2NJMQnoanUT5aRKn0xImqFTPytIrRA4QTQSWeaJC5SYMHmZE8 6fEk8+ITGx6YOlGg8k2iJkMezWgFQf/lx0hRJhRgwwaKJH0/7rSow5Spfh5kJpxr UsCfiYZB0u0pl+tUtwRBtKXucmp2tlGvPwWv3XJ1AN8aXrWake5IAGysAqb7ngj7 l0bPE7nXJgruyO8jFfzjr/QAS4ir8QryADkF0yLCJgCGsgoswEIy8EDyJLJjqZPU 21Ap+sLr7kGH0sNNPa7YAAsyi+YyI4mCknCMrgXh+a8tG6kL0Kr7YkwDOwA8aMiq i1SEJwqnuFAwsNp4AqCfcxI6CbnoPNAtM8pIIw0C0zZo4oHNGmiiCSR60IKEJ2x4 AEssJ2JTg3/e2VDKmQYCoZ+KdoLusZ7qQAGFbqKbKSPc0hjOlG//GAxMPn82cUqF iuRDywwDn7rOxpYobavS7DC1MEQQQbTMgzyj9Ig9Nh59NCSw6APADq3MwNMfNnCS KSSlXLzpLI/AQs7ApX79tb7jjqrpJuhSqoiuCjsNKhKiEo0OvbnukeFGS0lSTqOP TrxqruduZSsJpIALlAgrWIpqu8pIOSnbkwbKq1JRjQIUVjO4KGwm2wRT6AQnz4r2 pJ6+scGzxdgkjUskwryihysaaFgDEjDwgoorAAE2Yw/6Wcw49c461qIBCgDArIwE VgiF3boxStBydagDhBNEBVlXBf/AK4oouz2JCKnQ/RmA7ywcWqJKh/buwqAvtdQD DifUsceC/9wD7L5EWZWioiAh84AUrA5rEUC/DlPQV9zgYcifhM790VsC0/MH16FW tHcmeMzOeKkax5Ph1EfpSjRRAXB9y1II+a1bgJXyYiNIwOgmgvAkvBXcKAFq/NRa CCF7G55P2Mqrn3/6gyyre4w8wdGTMUJuptTO4RVRhTzIDOK8f7Vi4SvCbEILLTAA noQeRFhIKbQbWvs0U7rZetSKBACgABBiTMltPv1UakMB2TiBOKcBZ51BRgfg4jVk 35vUuoIqZZpTTiXiDuifh2af/VDt5tkv9j7pVsbAWUUS5RRkh5mgClakKMgmTiYn rklEW0QYkkJqZJy6dM5BVYFWtyziq/+0PWQh9xgcQaxwO6IwRwoKCQlSbAMPB1nL Lex6jfMkVZBPZIVBgvFHHAbwlMnFZHX3WAv8XPigsPCsJ2zIyw5fwi/kpM0f+EKA Cuy1Qo/Aw1+NMWKiPIAEMDWgIR7soD/a0IPOMAx4Z6TC704mkwiawQqZsUFJBOa2 q9igMkxkUEhys5ve0GSNRNgJG0whM6e1S1dKwRkAdCaYw/TkJ5paWnhAZRlQQVJo 1YnftYTIEjbAJ1BQkhpBOkk6/O1NIvJZkBscc5+eGIkgTzpP4ATjqwgRiQhBhIm3 FmSGYolIXyqqCC0BFyi64CpDx1MbChdlHQhyiEVrs1S6CMIY5Oz/SCMr6Ud75FIv q0ghegPozVFS4g/MBU2SvuSla9LSo+vIa0CIsoiRCuCoXyJHI69jZKDO44ErIOFh fklPf6zSjSY4jAokoIIXzkgxKmAsThk5TyTAVLBVAq4vPeGCah5nS1jxyQZ2AI7/ HvMO7hHSMb6x5/jKV0t+SUY843HfJUN0rfjVz0c/i99U0nCs10SLPVbgqZJowjaW WGFIHxGAe77mEegVRAwR7AvIiEBLx7TLjS/hHFr64qAATotY35DIWbTlmrABoCwQ NMnJ3sEcgrghg7YxQxBnSp1FRjBVRACrKOuSojvhjIceIatRrCBNaTplANlkV7KK eESZXodm/xhBylUEoIJsRmFYSFWIKSBQiro0cZhXIEGYkBo4eMDjFA37HQaogIEY HOEITDgCBgAxLEB6yx9WaAIKrmADFLntqCDhgszOwh9UKWQ3fvJjAeek2R8Byoa4 +QPJnGO+5xqoaOGhn9KWJtNJWhKTQsxpSyIRSxn1hz2Q2hpWCDeVODDxMScN1Dt0 IBEk/ZKOtEynVnGVICE1ETK42o9VW+cPDgYuliEEQG9esxNGMoogBARMrAJjSms9 ZaWQmRG3cqKqtHDBsJPLr29gVU7wlNgtm9va1iICgnZ+T0h+eVwUSFbfCLtsLqZo APFaZs8CaeAJu3tUOvV5ijQCjwleYP9CDJgA2yPnQEBEio0NrqBbp9kTUCHRAAhM sZBybVQDffrTM3UEuJIWJzIYlg9bA1heuUwVKJkEr0xvCrTtME19m3xpq9j8EcYi CD7q5EkLJfKkB+KRZxXiCVoi+w4DAbaWIHEQTJ4XGZu1sKoygZaB9hVBhiAwwUKK qlbYmmDafuRc57xQ6WojVq584q6LvhcIdjg5ulBRLQjYIV6UuENcD6AyWPRfee/S DxaDoAAUlAt6BODhAuiMZ6kKTJge8DebXeUbDesSYAGnnnckYbWsXbIn1OAJJM+B CTeo9vms0AN226CQ2WORQkqBmsgCdloC2ASYy5Wsqxl7Zl4NVF//2KqzUHv1Hf/A aeHOOck5G027SSvs+jRJnbyE85MkOi+LguSYhHizJQgQQHoRBW8acRJO9gSoRQqy AzklyePvJuZJ4oCgHW1ohgSRQUOy0uZlU4U/6kmUx1vlQymt15wFyWO7ZkcQBCi1 P+Frqqz7yCLT0eU/C8d1iDaXnljCYyAF2KGsRycnqMkYAAHcZTXLKKpXIc4DvOsB Rs4D73uMgLXgPrcaxv3aOXgCqo92YxNI0M+0/VEu3dtyeYXsrXyjYLzhI1sa/HVs rBxVQYwCgQZe41uTLEuT4rFfpi6EqTpv8n2ULAgXkIUepSSwpSO9CvvwMjXIHrI/ MbwHha2A/+kVBsbBh5BqTxWCoJzMUSEttAIdtfWOpp59mK17XlMAIAMDrrCFbv0K Um1C2GulQayBwvDUavVAr8sa7JPLJ55Acuqs63rhIgAs2pLrs7DXiYKBQxYXFhMF KtpGbQ8AwN0DuOMQAN4BBMh6MZARAECALQzoOzW4gQj0hCSbgxvQgbDoLEmxGBKg tZ1hEYuAgAaAAHLht7DwBRQggTaQkNWbjwIgGadZPvTwh4HLnhRaoEdiC5sivUvi jqKJMzpzOO2SM5oiiEKDFAFgGzZYoEcLCVYpCDuAD1lKD7CIG5Y4hBLROfRAuB8J GTgJDKK6PzmRu254kZaqGqsDgI7gHP9EeYdQAoAKGhIoMZKsSasOIYLx+a7qiIR3 gLxUAoCsYUHcGAtZA6faqKCM+I/2a78S2yEVOMMzMwnDGgAQ2IF5iRZGMoMowDUu gKzH0CWrOIEw6QbwiROrwK0nGB0M4xAB+ARyiwEviIEIvIEhuAEq8AE8gAMm2MNC 0wgBsAMSyIFvsLIIWa7McJoVTCFT1IBNOBSoqbGvK49Ycpz3wLwAg4wC4iXPE0Ig BMI6iziGWzjUKwhVCkSQ+JUvSgqkIkM8I6C7yipeMYNRQzpPUiEQWgraeh4Ha5vE 0b5TcgwZDIxf0SC5WA6JcJYN+aR7rC1Ggg5ZK5yHDDCoQRUNMaD/nBCAKCg2cDI+ xYKHU5PEXPtIRVISi+KzvWExmDAfe1IIDzuBKLAZlNEjaWsCD/Q/gezCq0gCJkio I/OEGwgDWpxAPJiDbOiGEgnEpXi2zpKoBjCFC0w2P8oYGxsVNiiAbCqkr3kMhfiD ylgk1kOPvMIzTxHLhAuvSOLGA4mfuYHDVUwUwIGTFOqJsDw754IVrhMQAagWloCR wKEcNjuq8xAAufoR4KgxiFpHgoCROYIov0QOL4SHdyAq1nCZBbmTx2Cl4+vGS6qU U5Gdt3FHxwkhmZnEyakxYrq6XftISskmxNkle1QcYvsGZbshIoiCEyCfsdka37qC KwCNDDkM/8irtR1LC1acRSaYQCSbwOKMATwwzhsAHJGrHHizJwbbBDA5gYNEM8rZ iRUkrYvwnNQ4gTfhs8IjAuZAABqDm0DhCtnbxvlhGqS5s5nyrh08GjubihEySn6B N69yDQHwtKCAG7FyohUZvmvhLzwqLp3QpQpBycRQNkEDgBHqrN+qqpYjgryUCFUa xlqpJZEiirwMx6jIC0V6liqKCUfjt6QSmozsIWgTGDfAtV7LtVwjtuhpj4r0LI+w AkLyKq1aSV8zjFfJIIUIDS14giHYPf7YlwdCRiKIAb2rxSVTMuPUySRbshv4k7Gh ohgivwLingfYgA3YBAHwDflIoeF6tv8HYgMW+5EiWhEZGbj3wsbAWBbqyK4dZAkf DIqybE8L6Qho48ukkzu1EQChe0hRaiJ9Yan5AArDmLRI2SWESAgMJQjxBCb5mDlO ag0hqxf4KgoMpQ6/8STaAgyFKCGcAsl2uqRsghEybab84rOrQAgPGKQTYDFc28sM hIzTnNFe1cysccfHQY7/KI6+0J73MJLz5A+ogSwy+R0toAK+SLQ4HLluSYgYoAIq uAFP4FYv8ARs9QQqCNcpPTe+gETthNWQShQNKI0muIINYIMR0aP+uggktMNnXAwE 4K+NQxkEyryQAx8+W8+EQ0ulwa6x1NPMyRzTIw8ZMNXEeQ5dsSH/QiUcy3CVOZ3W 6IhM6ugbYGkkc3yHuwm9tsHGDXkHB6GODGmNisyepfgHMbDYX0nGKJRUonAwGZ29 2cOzMf0VgCoRySIKtiFEFhuAQ1ChCXUjXtNMp+iHHbJVX4tQpPyaFbKCyrhKk1ES EZCZ6VoRCZkLZ2WtI7iBSEAIhBCqUSVTePgGQHgCcJXScPWEITjSIfjWJTu3G/Ab fQEY0pGQh2BXLrGBMUEBplI2nvDFNjiO2xMJNoWJUUlJtlKBIbmyk6jTzEQ1H4Ez oEjYPGUWiUgDgTRW1glIovAAV5JLxFTJn2uiinWJQzBHEhKAbzDUqTBVEoLQghgE Z6lZEprd/5nCuTaA3Xus2KdYRKdQVR8EgWMiUxLyOn3MSGNrL9hdix3Kpn4gmesA OwSIFxFaXhL6jxOo3dvRP/KBXYRogrZtrRhYAwcYgeQjU3ssrbSNjm4YgiEA19bC A3ClgvrlX0/IRTjIhnMryrRtywzqXjOIhCvwEi9BAhRsAhHwGzINjFsRAWchit1d Cu6x1fDNm02wTUeBXZ+Jz9Pb0yEUvRxE4dGTs9DjjsLKDg0g2+DtODsjjyT4HnTM op473bOTgvECFjaQAn1kOolIkHtcXkltg4YjiEOQglOpWa8LYvmBsz+QgiStWSs4 BHkEgCQCERDY3u/YIZIpCCmQAih8Hv8QgockOIRsWp9ck54EW9myDdmgHRmnALuq 9DVds1V/wblDGCGe8KCgJSSzLVuimGP9AwANMOLSit/AeAItiIFIxgM8GAEHAOBu OAUdSDRb+YRT8IMh6IIn8AT0leRIpoIYiNsbKIZi2FaflMUu6AKWKeSylVQQciMM AEDe8SeHGZMTSIJIqCIdaANAAIMc+AQQMkfDNdw19TXjqAi0KeQSypkLdojngWYR lss75cGW0NOC3ZQg7NyWkIIkGCE9gofckwIPO5CMuQ+UybTtCuf2iec+tRDum2eh 6TUUHpqm5S565mbr6DWHrOeRmVHbRACwOywXPBgLWQ3LOIE0cWj/ABwCSD6C5XSA i06BFMiGMwiDLgiDMLiBLojAji6GuP3Wb13O/EXlGNACbvUEkIYDOAgDOPDfCOyC IaCGbgBebGSDbiAo3gHqHhATMemB0BoThSrmHFDqc8AAErCjoLDVkX0zZlnYzCXY OIOkg71q8mDhCrvnEiYI86jMYPs+AjHUQ71nq55qf84zigvnw+oO8BhRMG4s0sum EZ1qqG2nScy12ZAIv86mkWnapyCZO/Y1YwO7qO6H2TCFicgm0kCNxa6MyZ6IxaAM pjyNNFGTXG4CuSVlHwBtBwDtF5CAFziDLojpcKNp43RpUlbpSEbll5btjwZpkBZp UMZt/g2T/yHo7CGoGN2Gu4IS6qKWrRzwAz/IgRHwBaXOAWIWARRAAt3QLGOzXhck NsDWDp3t3G8US1Dp4iHMpEla2O3+anjmQkiJwsIjCics7yGqZ/d+77nyXcsQTcPq jqyrT7ATGttcWiXy4qwL7C2W66ggmUm0zVwjWjee0ei5YxeUGRaz1UFiStQAgTpA DVvlGC1DDenhmA6vygLAMXflDAA0hS4BEy8Jkyc4ZVtE6ZiGARhQAhigA3Xo6DDw ATjwgRiIaU8oaZeO5ByH7RyfbZn23zDoydqWRVemxfodZU8AHi0Q6t0eAocpqIKi AjBIauM+B+NWajAQgS/bLRsoFFNwQf/pkR5ZQ/Nis01CfAp+5ud/ruqCVZ9KCXCb kurTm4r6PDq2himpwOurvD0/8ov17mq0jm+FE0cXnm9uLD3qyNmGLgguDhH45EGQ 9G87NixJr2PUJL1eDTu98GKHrMq63uMH7x4IMAXpRg2mJLbFKJQMT40yV40CAECI +RLUyOVcf2RIbmkl+0k4KAYYoHE66Gg66AIYKAZgd2lu7fFkh20dj2Q4uAGZVnZV LvIhAOmXBmBujUC6bWnfUa3OFvfdDo2CmphiRm7m3vIc8PIvV5mC2YDpdnAWq1FV TVX7PljvouFtzq74hArwWI2RxdObUmv5aW+X4ODb6QnWFUeqdiH/PWdPQ0/h+Ywm gvcRe8/nfEcANkXoMP7070Bo/abrEsu6jE/NOrneE9h421QNEKAMlK+T4WBKCIhu TaidEcex2nlo1UD1nQfA0+gid+0SL9kd3rHf++3JYoBlpfdoY196YJfpMCgGqf9o ZY/kYoD2Gwf2aY/6G4ABmZ76ZGeC/70Bu61bDHDyGGCtue1sKniCMBHqJ5gYQGB3 5k53QAAEESCBPpFuVJ9umMdwsAv1SUTzuLZR8OZ3iaPvxmraApfE7fV3eFZre1Zi OY84/prXaLktMn4pyvfmPQdr7mY4KbZ4F8oOk9e1JDp8S8eUvfZVMB5ww3e/Xj3w w1r5kSl1/5lRjeGQMqbMDE3Yrd1hyofWjNEwhc7I7OPXDC8Z8Z9/gCd4+zD5HXAt BlD2SVjGfqYndmKn+jOYetpG7WT/1huPdmqXdtqG6QiEAwd4gfZ/gfW/RZXO34rG 1hiYcrfvAd7mbblXKAw4AuYGCEA5AAECI0IDCiQNFjYwBcEUiBMQQYAYUMDigIog EFAEMACjR48IAIAgOQAAypQoT6o86dJjv5QxV4b86HHASJIpWeoM2ZNlyZIqh+4k ypPoiZdElzJt6rToy6hLWVKtiVIoSgRHlfIEerUozbBdweKs6FLrzY841VLMeDEj x6A6S9oUqtblR613P268G9Fi0r8g+v89MGXYVAMbV1AwbHBiYRMbDZpAvtJE04PJ kyk3uWLZ84MmoZuQLv2E9BNPMTyxvtHldZchsGGrUxeGTpjbcIqdKUZndu7dMHzs hhMGTvEwvMPAQP7ihYMXPnw4qF4dj48YPvDMiXGEiRYqT8aTHjLkCRUSWjCAEQgm RzX3IlDYQCLZsWOHEPX3e5uRIoCB1STVTFZt1ZNRe0Wl4ElCzXRUWGAZJdaEKtkV YUs0QfjUVBT6xKFPY32IIVcf8nThUFWJWJVVBhqYF14NmsRXRhb101FQGc0FI49z kaQVRzaWdNGNJwwmEWIb2LCkDShcMVlmmUXW2Wae9VCaZ51d+Zn/ZaWVNgRqYJ6n xWquySbbbGkqoUQX6ihhGx1xttlmGLAVQxwcMOTmm3G34eacA3BEJ8ELKaQwwwgO MEEdE9fNgQdrVIhnHnrpUYEBIBjkoM1A7BlEQg/2LZSZYQ/V8RAIEwG4alt3+RjV RRMeWMCAIaYFpEhf3WSrUi2C6OGvLP46rFMbSpgihViFlNOIIg6FlbAl2koTWjG+ uNZ/rLJaAIAXBZWUjja5OmRaH8UUEQAFXKRuAUY6tNAV9XnmZLylbYYEaVZe0cMT Xebr5ZWn+WteE2JSuponN6Bp52u+udkFm2xCvGYXvylBB8UVv1lMcxzDccZtetKh zhlwvACD/wMTMPACoQccmsILeAjqAB7VxcCEJ0xQQamkVDAByBEYHJHDQDmA8Z5B KGygGQQNPCBRHYepqu2q4r6EVot0mShrSLT6x2BeOtEqrIZFCaWsikz1CiyyIwbr YdoZ9hr3tGW3WKKIaEfoLItjYasXtlbzlepEFlFdEbd16SQj4wwaqZWR6bZ7GASK oXC5BvOR4KR9CjWBxJOc7bsvCSSc5iVq/Z4GZsFNrF7weKl58sRsxdB2McVrKvFF xBM/vKY6cyoRhjpw2GY8DDBgjBtzycMgAQxnUCABBS9MYOgLyFEHXXU4x/C9J1Tc oIYaTBzhXQ5DE3T00SQgscHSCz1mWP8DD5VqSj/7gSCDKTIAqKNcAhgSaGXIRYzb Fa3owqCc2ORDWivgsKR1LLlhqILEeoqxMMg2uB1rbbqalt84KLgaqeUtcwGQDHZQ hx1MhIX+mxoJS9IPi+zIJBy54WAG0B8bPSAiIHiIki5HgoNgACEaIMFirvQ5y+Dr cz34zBPCQx4sjYdfV2Ad7MT0BEp5YgjFqBNtRtam3zzsC13g3RfSyCY0mjF3bVLH F0OGGzrYbnjqgIE6KAADCugxDGdg2QSic7LnWGcOCWNCDPBwBCqoIWHlM98a0keQ ghhEBKRZ2gYyI5ENIMYhdSCcKaImgzrwDyI75IuPfqKXnhBwcQP/BEC11EKSpKRL RgqUZbMQRDayRNBuTcmg2jhYNwn1bW/JAiEvQ7giCm1omTiZ0X9KqMOggCBqpAzl KGWQTf75r2paiVUJF4etyL1FXUYyEhAbsBgSaEALQ9TCEff1xHn2oJ4Cu8J48NlO KYrJdfhsXevMY57ZFcM8X4SDJ5TTBThQoBjqwBjEzphGM0ZUommEWBvnhJsQ2G6M ECvCayRGh+jhEWMXO8MZQiABkMGAe9FBzg0E5QPxqeEGCvOEA9awhqFhSgQicKd9 RLOBxzRtfoZJlTWxaQNStgouA0hKTJ65llzB5CowWslILqS4W9qyLC6y4C6DeTe3 VYhsUjnr/wWBBUxekrWY0RJrMaHCq5rEclXixMhgCrCDHWhzhf0j5TaZSpFT0mgv G9GIXrzGLXPqhyGeyRwJMMBOKlxBC/XEJ2b7dUXX9Qs14eFXQDk7HiyCqRjj6aLC buCJYngCOWdI3hlws0Y2Be+MtqXoGl9jRjPW1je5GdlvKlqxYvwABsWV05voIL3b hAE6KagOcrIBB0PmLGG5uQEe8BDJIwQNA+68AhLsA78HZJJ+SLIfKetggygsqZtf 28tdd6VAAJxglVo7CUdEYpMEpiVWAmzlV09UVhDFba1r7RAyfQVXu7lVmM9KidYe qNatjaha4tTWXhZbzWz+VZs2kMFS+//aTVTSxVs7ClIBZqjhFDvkBJy8DBI2RwUR YMALNFZPD7SAzxw/gV89Rs9ox6MFLWxRi7E7T5EF+gSbFtSgYWgtHJRbGzft9gvF 2C1sKLpb22E5Yg/98mssFrGIxWmkIYjTQ+OExy4oDwYTeM5zZrao7zHBpmGwKRO0 G0kwUEEDPQBVqIRaGBffL1UqBHEUEt1NjWgEl7dkpYakohcLSxMv/gmgXH7iNqwo 65cbLNYwORRWDY4awW9F5toyODcHq0hcIwFgqqqmkR0AiK+jrOYOPjwIG4jhw30t HGLZQpIZJiW/6gKlKR5QgHR65gqlwwCNi+hOH1sWn1TwMXqGLJ7/bBM5oEgewuwM OtCEDQGM5V5tntIM3IhiWbdXPqM60HjGd/POd2EYc+5096YQ8DF6evzBl38TJzi7 9Lk0ExRy7mzTORxhp901nZ8X86QHPKBp+bFmYpYUBQ1EAQUyuNEpETcuWOLXK2O7 CeDoai0Sp8VHtGQWAfVmarJSMMELRuuAbT7zYZ46rhS2kDHjKnSo4JckFHGvWbiF QmzuR5tRkMHTB5FNWrflLfm9UbpukhQjpeo+EHkIBB6gGHaWTgQz9i48n2A6fo2p UlQIX8/IFIPRGjl8rAG3kovhmhsUVLXFQM6aJVbb4FE03hLd3W3ljduKRbR3X35o PKQ3sulR/4+Prz1D8HBTvQWkrFAOSEHNHDAH6cYUDnjGQ6eGjGMk4gs/helkez2O go133AamSJzh4Hs2H903lq5+CVdPsKMczVCWmW7rg0Fdak+HmvkHbpsHPT10mytF wj6R+fSp4ipsGf1/fqGIKBddTfXKwOPZ9CtFLr11HX4EXP8xBZNarJ8NICFzWiCi CCLbTg2M59o9poIWhM8NvF11fc/3EJlAmZZpqYYB2k5rxAYEFsPfIccXSUyWJV4a xdvubKDisZvwTMzExMkZ/ID06BEd/IAEREAKMgD1nMHFkBGhvNmbzYDBVccMvEA2 5MZ1MUF3LJLpSBt4LUQm4Qcnfdjl7P9axyGEx32S9zGaTsyQVTzIKk2V1VxfLRnf XLjfVXGNFS4YqCWYgVmQ8zGTF9JNAWUfzSkYW03frnCfWiCA8OVIYSkd1fSPNo1S er1Qq6SYgoBLiv1QA5ASfSzJYzyGs9EYGGAAtCnieoQHBkjKFlVKa9iUauCMA6yG BD6BAs4OazBgdrBGbCxMwkBZ8oCRGdFbm3yBBk4UG6ERB77bGb1JLLKJCE4PA1BA CJDgGUjAyvSiBJRZmbFMLx7KDESHE2BPBOjgDSDSIrnTehQR6zVB/DDEkgyC1A3C 5ajA7LHXJ/2h933E13zT9kkFXVDaq+FFRUROX7xhVJxLLiXfGC7/Hxeq2liloRe+ jbQsE7KgiNlMGBhilSxp3ytpoUYERqzthyiRn2ANFkUgwFuURFJcREQWAGIsiQbY wEUihjqxhwgUBEEsorSFR8/czJIx0iEhEpStBgHqXSeqBnVsB3Gwlrk5IGvthm/Y yW7FW5XtziquSRt1mUSlIm3pDslQngQc5Q+EwARMwAIwJQu+FsApV/Xw4gu4jBPQ oBO8wAK8QMkoHBPUGAACoCJCIwlwxmQwiezt2uwdoa9NzTeCzYKgHI/Y0k3IIeDI YYyIS4Zw2ttoEKp94fP9I82h4RoyWNkcyFc0U2GKkH5NobnUpUn8D4BEjapsEzdF zf8YyWNG/85TgQCLwV+TJOGTTMYViEB7JKKmdJd3XQoGgNvbNdLbyU51GQdydKJq IdQEIocDUIMD4MluwIZy3MBxcAwYddROcqBO7k4GqpEqNie+AU/E4BEfEYoKUgAd 8GLKbOWb6REFxNYdTU9VHsABLMAxpsBV4uBxqBYTrCcVeEEjRttPJYTloABClJ8M SN3sYePThZhhWFNb/GdAthw74oVVvFpOBJBauGNAjsTJuc1R7B4E6VxfLp/PEZgY Mt/PEZMxgdXWsKFXTOEAAQ5GlIVbsEp/0BpEsFAdWBNl8k+R6ND69UfkbB0INIAm MMli3EdpduQkEY3QoN3bqZZNLSPOEP8ga2TPyTAHHMQAQiWccYzUcATSBEwHDHxR HCmHcuAGxxRDbjXnKibncjIncsYblbnJUCpBcakUC0YABbAgAyxAU8Ip9ISAcUnZ a2nlDBjADIinEywAzGRlDhbppWiBF3iXItKYCMSLOrHT5aCAetUBCuyaWoKY7Y2S CqkKXN7EewXkWa0SLcmFf5xcqvmSPbZNGRqmXx7Y0NHjX5JhgLnqXIXQYr4VgdZq XuDl0SEOgJiCCuVa/9jAXq3oUVWdR5TTH0rEQzRAri3JaG7AFWTO0RREd8WAInqC F6BWQuFMdS0Za5iMD7zAHSWPDxAKbrBZbaiZBDiABHxrnzDH3/3/CclwaRe8m3Iu JwfWK+Jd1JsQ5ZiZ6Q/ESeTtIgseJQOkTAo0pQPcIh+NVJyQIAOkwAHMAHm6zHhm pRPAlGqxhheIJbQBAo2FVxNgDkIsiXrZgNSZ7Oz5migtVUMW1ojCJV5Uy6u1oSuN jYJQGs9NS6flkjxK36fVY2A2n4Wylc5Vn6n60qrqZV7KyKUZXbasEArtj2GokCbA X3+GUkTEITlFZByCHX5ogqJ2hnp0ZCJmStBsLNwN6Z09WZN2onOMK+bt0VHCQDxA lJc9z7jmbZViXm/4CW8YB5e6IhvxpJgyp06a6b56WVQal3Xaoi8uZZymzFH+YmyV mZv56QGU/wGcHuNVPtcLDKkatOdYKmKmSNYVLE0PaIASWlOTlN+ugVg2fZiwwhAJ MUijVYTMdmqluQqt0KwzRegX7hwbKp+oORj0CVOBLaYaQpitoEjPYdXiAA7g+MeO cB1FTO31ftJhHJrVHhWR+NA5peMPOQQEzM8JSElieMYQKSJqYoB33MwQpNaTDanp HUf95gnLPFTFAJeY6Y4LqMNRTin0dOcdQVTFwABH/c6VsRGZMmeYGp5yvkkRBM+a JA93xgkuTi4v8iIDFOxSqowEhEA24OILxEP0XA+cTkAZvEAZROxVQledsQYTeEEM AEIMRJsGtF5n0OfIwl/5XU7HcSOIkf/Sh9keExbfrfJeZAZozNaK4Njs71lY3fCl BwUtsQyvP6ZqWr1jPnqI9U0QY/LKWSyIYeUVW6wKCyEVC9HaKMkuC9ne7ZlTRDik DnEL/RjGEDrNqCyRs7nT6HbHtVrXnZkME7QrcvRJm8VJvulbxHwBHRilD8AR5hFP w6gZHlGwT3Kg4BbBF3Cy4vHOBiJubXAnd9atSqnUUSYsB1NlBx/lC/zrI78Z58Hp AkRsxM6AE4genvkMtY7lESkR/TXqIPZANmqjx6mlKPXnKIWSKf2PieVQsF1VAzGO iNYqySmYPpZqhqSXYCHvz4qVhWAfqc7qhJmV8TIv3nzQqb0SgeL/ZY2YxeAczqro zx1ek+1JpPieU7uc76g4xtNEiTROSRPUEwlcyhHQMM4MqWrNwQuspw4Gh560q90u j76B8sXkUW3EQwg2HpuUVPBQsHPiQCePNA5E8HIanivSFnPc0VHyUXeq1C6GsAoO LMG6suUBsCszJZzOwJ7ydHW8AEPjzAybT6FiQI+RRniBzuXMh+pygQaoAMdhY5PA MTPvQCDKAAR4pkUggF7kSOLAM6cCSckJaBvG0qtWqFdE6BKs9RKgwRKAwRZjaNsQ AQb0kjYLL6pWqF96s9aIteK43396y1sEhpHcCKsgpId92FGFbz+cQGMnUKqMSmFA xmRsAFJ//861DZn7aqtCx1TMFLJxgEyU+YDy+IkiAw+ajcy/xsOahEAevZacgCCb /OvFVAzvkCkOmOkXxEMacTInlzQrpvS+jhECPw/0AFwIJDe//UBSbnA2qGkI8y9s XSdT7ukB9MEBOEEui94hr+cMx4AXaAAVNBHoEDM7ZY4GlIJ6P3WjcuP9wF8dVC3+ eAsJ5VcTuhJa2SpaVPM1T1DeXBAJLAFK3AEgfBIA9IP/0ASClwQC3BpJXBNTGTiC G/j+1EFK3AEYUHiCb1hKcIGFIuYWQwiHCxhRgIAKHK/KNTFXgaNZtEqLp59nGnY1 TcSK3uFhxHgBKFuKIetjaMZZCnRA5//Ln0kKtRqSnXl29jApk+ZJbEUZbMGJvtFB 3aKpEizs5EnABEwulWHUxPTOGqGRm+S2SCuBmIN5St92EegOHUHp5J7ZmakDCVJA mqpgBMw0LprUCx5XCKzMAejpLePyS5FezlArALrP58QY5vhUeoPBeithyi5JICJG yULEsXVmkMg4jkSvNBsIpZ3FWCWviH8Q89IXSoDBHaBEWy8BMQCAO7S1SrT6EpxA Fay1HyDAHaT6Wt/6qs/6EtS6rl94rp/Ard/BCbj1qaOEAGzCDpCEDGhFN2kTVkB7 SvAVAvAVRfQqAGjTAGgTR8gAhGkTAHiAAFgBSlgqGyj7/hyduD//O1kwccuB9RnL 87ZcL9Xx6l+112FQ5GEom7vAC5ckxOdc0pegxyNytnAuI1BXB2sw6eXRgZMXV0Wr eTzA+dzGw3RqMAUQ7gb2zm7xJA6kOWvvdpmT+ReMOXPGwwQ/zJfR7Qv02wn+K7+Z 8vRkQ53z2xnUbRG4wMWY4Ei9acQagJ7ydDE6gHTlxgwfdHpcST090RD5lAiodyls QilwAQlsnOqqwFKVSsnaXlYHBlfLEF7NCH4L6H6zowGRSDmnlQgIOAAsQRWsfQEs AQYsgQ2ghA3EOhqAwRKYgt7ffV3fQRXMvR8sAQjsfd8vgQioRK/PvQ24wwkg/hLk gEqIuwAA/4AACEAbJMHlR8Lls0FKsMG4p8Tl78A7/APmEwHnW74AcL4A7MDmo8Qh XH7sez6yC4AdCAAR3H4bwEPsewDlu0Hlp81aVLNfM9rhdObhpPGuYhOlNoQpSETG 4U+LUdxiqC479UADNBHqIEHPeMF6HnxrRcdLrVZr6QlJLSzF1JtFT551Srlxh7Ae TTziZTIaXVkET3A85P9ulzzJA7cmKwFAxIMRT50SJV3UwaBAQcKZhRTo/IgXIiKF EBEwSpBg8UcRJR7jnaEz8seLFAcOQJqxcqWTbNnChLnhaY4XLRiePOnRpEmPKyRI iBBaCgyYUqW4aFCKVAMKFDZsmDIFFf+qKRBXB5wAgWBAgQED+mH96pXrAABfEQAA cZatWbdn0wJgO/ctXblz5Zpte5evXgBg0Mi9I0PEHTBLiCVBIfewXBFLABT+K6nK EhuFNRiGLBlwFb2DJedAg0boHSsn5HqIIkCGACtW/ulg80cHAiJ37ci4J1cGkSSt AQjg8q+OBwBEongAEaW1GytyiahQETtu7zbJQQzyUOefBxUaVHuw8+euXrNcz35N D3cA16vvTdWpY2PHe/j2Te2wejVs/PkyZKijAakaaMKGK65oQMEGHuiJBC1E0IIE DXbiycIh1KCCBCpi6NATJpjwBI454HjBAQfweIGJG+CAAwYYRir/yCAlvjjoiy5o nFEdOjyikY54KlKHgoJqrDHHLr4o0sh4BFInno/UKQKHj76QssovpvQoohmVoAOG hOigAIYf1PlhzIcYCkGCCEKg6IctP/phoRBgkICBBWY4oI8DUuhzJQeyuUEmJmLA gAoNdxqiB6CEanSTTYwSiotJRVAKhaZsaIAqFGQwBQJPTennhAFAILXUAtQq6yu0 zGNPvbzKs0vWVu2ila9b+XpMriXAeGyAO0S49Y4q6gDgDkB8QQOEOg7j9TFd78gh WQBkyAGyXXtdQoMlHgPDhswWO04KAUC4DQArpAAgCni4gOeuewTwRy4xNiFXgB2E 8+02Irhw/+6q3e5K45BDPrlnk7tIYUOHfzaJwowkiLAiCSl2e0eAWGF1qyu1zFpr LbBAiE/k+GSI6r36OoWvjv0KKKC/kE0pmaqZUbiiiQIRXJQEDHjWooefkUCiJw2p eIIKDLwgNEQSRzwxBTwc8METGHx4YaQwaETSxhyTzHHGIpVwoUshKfiBxi/UqTFt rsFWggKCioiyCLRxUGfKKZOcWwmCnvSaIDIlGqmihSJYc805Q4CoIy3NfPMMCRbo k88UHHhhjhPnCAOOGwg9FAMtnthwZ55F6BUMQCDdRAQuGmXd0qeiKrlkqSAAwSut ABi1AI8R2Mrj9NJ6qz25PgYgeIxptf9VeVjVutUvuTQIDAA0vg3ssTtyXeIOGw67 Q4XrRaveBuuXQON77X25i/roAXAHDStQ0N6PuyLxIBIAIrnnEC6I8KAbD6xgHGp9 o35ykULE8KeD+3mACP8AwD+SEIXY4M8f6QIAFzzgHfHw5h6zSYIOAMBAD2AwgwCw w3PKI7y2dAwA/VDLqNQilZXJJ0A2kEHIrlKHkN3wZO/pyu5gNh8NzOxANkABEq6A gkX14Ak8cyLoqNCDIShqCBrKEIdiMIcYOIAJL8CDD040gqhFzQc+kMCXcAS2JKWt bQbBQY20ViOQyMhIUUKbGsH2NyXUjY84eOPccKC3LBWBDl4zyEj/lPCmj4yEAo8z XOEK9xA5RaQiZmKIAyKHpxQ4wSSY2xyLmOCFoznRCxgoHaRMORQwQKoUq2uUUpoC u5l5amUQ6EfLXvgV/nhlVc0DXnvU87y6+CV5zCsm83DlvGQuU5nMdOYzk/k8aE6T mtWEJhfaYMGMqUpVWTnLqLjispDNZz4k889+btip/ewHK+L81FQApIGSOaVmQPkZ CUI3SqQh7VBE66fnkhYDqJ3oBXA4EYq+CMYXwOAFQ1KCjAyyxoIQkkl0VFIbH1qj JxFJSTkqyJPidrcrSQlvUtpjjbKkxh71KB4PyciaIKkRi5TpBzV9k+MkgEnKMYCT lXMAHJgQ/yhPeIIKWohBDo5QFAycLgeREgEJiMJKDCRjQpUigVOSaAMkQAUCCpKK KQqgFa1kZS0tQ8vvehnMWvXFmG2d1V3WMpe4stWada2mNO2aV73uVQBsiFVZ9mKW Ua1Kl72LoXz8I5+oiCyH6cThLknVMhCcwBSaooql7MnEQ6lBDT2ggheOcIRQHsoL ovTCho421BgwAUUOWIOJmFDGE4HRjA5RiOJ+VEi3SaClaKISjdjotSip46MP9cga u5Y3N35EpCYN5B+xtEe72Y25J/VIEXp7uEeu6QUYoVNNz6BIj7wpBBNwwAQWMIEX mAgPJVrRDThHhSPgYQSAOAIgwIABQP/gtyhCKUpTW6mBqk7oqj2wgYFNsQFQbaCr pjhB705wS1KtqlTNe7DwhhmrY24Yec10Jl7xikxqhnivJS5xXEysYbZ8bFVp8R3I stKflX21ATPcwYztszL7mIqsYv0qVGCpAQmJ0rOkLeUR5nADNTBBDaX0gtGKhoEs ZhFqBS0RHGIARgdI4AVnfNGLHnJbhkxApmLq20W59lCDeGQgdIjSSc92tnhgKR53 2+Oc59xcPlYJSte90pQmIgE1CRqSEWCAnQQ9kcAV4bpdosOgX6DeFBSUaXD4EBPw QN81IJVn+80Bf4sCiD/kAFJPfaUI6Ak7BW1gAwsa0FVOYNZYh2X/VeAMplu4cjxk cvityyOmhz386w7jCsTRFHGKoakXFN8lLnGpi1zS0my7Cg89/TjPV1wIglveLita kYq2dxefBuhHx/Z5j4QnCxbJnoCyU7mCUnh2tM9SgbOfBe0RPKGGG1CBCVrk56E6 tMUSFbSLJyqRGX3AEI2MKUwakelGNNLlhZyBSng05Iz0CF295e3PdtO4H+dmJT9+ Ac8fYfQfs/SDM6gpAmkSNEzZJGhKmq3R2BXJGRjwggXQtkVMACpQM11fahyh02s4 3dF9kfQcNLVXjQLK00lwBSQUyNUJGpAts9KVr9gamOwJbMZ2LWJh0/XZzyY2b2Rg 7LyanXgA/7oVF/iS9rvI3ZlRKHHaVYgrLsx1B3BfJt3vsvfyoOcthB9LV2znshda RbLarmG5zX0Vr7z4h6ICAQQoa0QNiIBnpfX8aY/mZCbz+94d0oIWQISHywV14C8A I0MTTjUu12niLxc07RXO24gGV40ZJdKaq2RnsKHcj3uUEnUDiSXn4iAejN5b8O9G 0Tlp5CKGo0DhQlDTiBSB5uP90Rked+gyrrdFPRcofUewhk0fYent94UfBuaLc1Sj v6azqoAFXDMkNuEKB/IqLrnNK6zN8NoCsMJuL/CiVRRQVjBG7eSCCwRAADZBBnZg B2TA7pgHQEAAQFCGOcRgBwaAAontAv8HwAME4H5gRQD+IO1U4GIAZBDIRQbEIO0u UAYGYQNXIzt2AFds8AVDkDk2UAxgcK6IJwrsDkAGQDhCUAYigTU2cBCYgzlaYwNv KASFI2PeAlVYKN0kbyxQ5fLY6avqQJ126ZYmyz4kTHdahrK6qgGSyJSQJmmazN44 L2m8gCYwILT0UAs8YbViwMoWqsu2LNIUQiQooKFk6rYUQnAYQuEYYs7i7I2UhI2q JEpQTvkucY800Y+m67n8KM82Ubqey/iyJB7k5CEcwiJYziJWTiI+wuQSKZHCpE5e pEVe5Aw0R3NQZAR4UYx60Q/8IAf8IAm6oQr8wBeWbpVA7ak0AAP/lMKelCiJ+i9T KEuszpCXNoZV1CrDxA7sEvAA8654mCkS4OGAPOAd7EAAzIUvIlAK4OEcmxBeiMA3 IlCakiACD6GvcIWBWCMJ/CoCTfAQ7sEEg0MA0rENVDAJrEAAkoDZ5CIC1ZE1+qeD IlAHGHIvIIY1IrAN/iEK7pE17gEe7CAdiYAN2KCvBEAKLCYSkgAeBEAFEJDFXKyF 1OIMGU+y3umrzmmG9gPxfEicCMsaMW8qDqQZOy9pbkCURGCU5JAJkAwP9DAG7pDK rCwbuIzLukwjGIkhDm0j5uSm1AHizEggnqRI8CbOjCRusOv5nCv43BLPRoqPkO+5 ji+QTs74/4IPSlixtyzCK9HEFG2qI2buDELCS2ICDs4ADuhAc1oEaqhhBkYAMnkR GI2xCiwT/oKx/aqB6fJrqUxJC4TsJ66gB2omQTxlssICd8IqPQhLGxEww2zlG2Vz 7JbpeWTgH4NDBfwqA+2nXoKDFDzgBIyjO2Sjwu6iIzXgH9jAhW7FAxBBNWRgOyDo NoMjOHrD7trACnbzhPzOL9gAg57TN0+QDZJgBwSIL4jAAuvgBN3AA1BAOb+TDcCj DvyqIZXDONhTNdgAA/eC8IzHKyYvZAZEJwmksqhiBxZLZOrDdkwFK8Ctd3Ynwh4A BBRE8zoPAzzh807LUDzPKfVwvjokoP+uDDFfIBtKVE0aakwUAhEjQBEV6U0WYiN2 hEm4BpDspuP4KM8ACZBCsfiYL27qLOSgS0ejK0vuxo8CKXBsaiLm5C8jAkhu6hQV YiNgIAzoQDFh5DDhQMtGABL6ABJGoA+AkTL9oBsgwRgzs/34y5TyK7+sKup8Iuqm zqtizRpHRdtIxXg0xuvAsa047E8RkC/iAgJBQCN9E1f+gA1MsDU2AR42wQw24R3Q JZkkRiEdFVf8ARGIYBPaBQX+QDjuYTVaAwHYBQBa0IK4QFFxRTj8gQsgVSNB4B75 R+70IhLc4IYuBgDuAREkRl084BDSAAJNKAIbFQXc5Vwg5mBwTWP/ri092s3VoGJB KotkoIKcREaHSiXySmXrrjHzDgQFJsQZ96m0/k0LRIkJMGAO5mC+QisG8G212svK YOBxEuJxHs0hEicbIukvySRGH+JHiISPaARv5mxuOvFJnovkfDQuD5bkdBRJ+egu Gc1upOS6IqKmaKpMJAkG2gQwQ8AUySZGNeIM1CEMEgJGFtPSWKtLv1RMgVFMz/Qy x1Ra0hTUjq4UeIZCegCJEqRnG0DBTlOcEABViBaYVIgbl2fYxi42HdCE/CoS2KAN kuA8584DPuEP7CBq/bE96ycKShJjUnU/PaAh8cJ+xjYOdOAPAAgA0rYNojaEyJZc qIUI0uBg/5jHbOsnCdw2m9jACgaADbRJLpLDr9qACKRgbFXAA8SWDVQAbU1IOyMB XezAcMM2DjSM8NCDCwV0QbQqU7yqsuaDKgJEWyNPwratAAz03S5l84BCQuIwDknA tNzVQwNOtFZLRArqDF4kDA4RSMAv91pOI1rOIbak4byMIArJzvYMS66kzuYy+orU uu7GEvfmE0cq+Equ+ZpPSAEtcDx2IkJCIpT0Yn8gcaa0cHTXzdLXSltEy/pgBs70 TL+0CmKWfmfWGJERGffrdPYLv0yJCnSWBHwCQRLkAUDFwUBgQu+0edTjY9DDrRbw NSFYVoqHxJDtgusKBJ4TgwOVg/sCsP+6DiyMBwHaTROojv8QhCoIVGZWJiwkDz4C xCq6wseIsmacYkJGE1w1ZEP/rbQ8tF39MLZiy0XmNby6zGreBgaw7+W6kiKApEvi wSv75riaV/nw0kfvLC9BbuSsZLyYJEidBBOlBKSaTyIgYns9wi4v1k0igqY8dknb +GOrb0iuVB3gQB3Arxh6zgFSoEv9QH5PgX6r4BTO1A/6gBfF9P3eLxn3Sxs+zX+X EoABGCiaAkHo9NvOItsYmLAkWDb71K2OrTbvyoORrV4CtwFJ+YLXwj/RwyuMR0A1 IVO2CglqplpNYUKlAkBmjPFsJ4d4svHAUFOkEf/itAc0QJIl5LP/tOCz3PUIOoRQ BKpDXM8WqUZMRjZM2mRNIO1w3qYjyHIhgK9KhPSkkg8SRcoTlfekghS7BOK6KlZ5 nQ+7+FVuBskUAdMUPxYsASdKJYJOGGJed4QOdPfLWgShHKBLB7kESuAUSmCQIQES xnQGxjQzjS6p2C8Zk4pc3TSVlMLqHmBA2m1U7hSGQpgBJRhQ12ov4grElo2ULRgv UnnaYlqZ9rSCLayyGsCEFQQJrsopFkucpOLGRheIYCZA6sPbCjSWZ4aAESR0XHdD TOuzpMwppzr14CBFWsQquywEshJGQyAbpk9NEgeRYHQhmi+65qbO3jL5QK5IbZQu t1jjEgmN/zcxSMX5R8z6TbZ3b7DrRxpHr7UPMG1qS8jEiTfCzbwkIYrhy8AID1KA Ghzgj6sgAQJ5oSf7MsE0TEfADzZ7/XjmotNvDZCslAChqfpXKDTAZqS1dgSQgbup pDtY2JYWlV+amvjzVuLqtolQxG477vyOL7jALHp7mXbACAFPBuDO7oJblPViOVRg uKcJuvkirio42rjillqoZR5gBxTkCjRB6sC1KqQCl6+VPrRtnIz626QiWhdEp3da 6n5CdDRkmWVXtDAAD1KPtbpoDnyg9eqkyyLAEBvRnx8iBMLruh6iTEwOS96onKEr +ZyLe6P3ekMubsyGuew6rZmvfAkzcf9MkUeaL066WbC3z2K5b3Hm2nybxM3AjGpM BBKooY9TwJAtU6Ev+0xTAEwPeQ0O2ReMTrSTKgfWYAaGPMk4Zw3Wdb/0q1eSyNW+ KtY2xtpqBbY7OaUjuC5WGqYRsLijYDnsTgAG4QJxUAXoM13AvAcB1xTEoMtX9QKN kFpUQAYQ0gI1cDW4YDWo5c3dnAjZoCSfIwpUAAQQ0jqFQ8y93Djv4h514B4O3Qi7 XMwvMM6N2zodvcvFAAcBbybTCgCKtis+GqeL6Aqi4Cm+SttkiLHG6dRP852gwoRx WkE++gFarSeOWXTou5Sc0ikFiiauOmpMpHIaIiIOWyIcqWwEwiL/QCqRwvJt0pjO rvePhLSLGxyep10TQy5OeKTRNjHk8Noi0ITmAimRaqpsotTkAinEEZbR8LpJhgSg YcBFTgQSUkKi65eh6TcBqgB+IXPf14AXRVv9hByRl4GLOOcGHGAOMEC090soagbW P5dBBwt3VCW2Oyw2Lb5pmekkDZIIWGOEIjASSJLjjcPjDVIArDYCsxw6ViMCxaB/ PCA6k+Ae7OAeIMYMosAOPqEgNdIE7VZdclUKCtV+ojOEEnflWVIdyfYtBMDuoqAb 4IEekf7j71E81NGvRsjlhUM4FtKCAKvrzUILv/6HDJhAZkYGPiXxYEZkwqIfCJRA Z2ZBHiDu/xmEQRrEQULnZ5qIUJCsQ0RLiA+qcshsoVLxBW5K0d6mw2mK0fiyTOqS eaPd2edSFIn0t1DqFd3Z5NJ4E/ls0BxOTbp5cYAk+7YPMJfv5LpYCUJASIjLSxL7 RXxgAh7TS/tg9vugoRu6Cr5Ux1nC3wG+3wN+9rdhBgAlqOag30ILDD4NDFJbE5rA vcded+CiLI7naA8wpa0cps1OmrJ2at2OXwSgDSIBgx7IA1yIX9ggEhIXAdogDboh mZDjOz1gE4wDBZJjEL4hOkeIDTjFOODfa6MABQECAIAoAgC0ERAlSZR7UTwAINKQ i4A2kTxwUUFEoEYACAX+U6HhH5FNKv88THQjgw0ALh4GZCTCEoAMeDKIoIhjZZPA ATt5AhgAdACCASeI/gR6AoSpBkvr2LDh1JRUECdM1ZlaoJ9SqQ2umgIBwZQmFDJs NDjL9MHZB00ebGgCt8eVIVd6UGGCh0mMOTH06p3jILADBg5eTKBARwmdEOp+0HEc jw6FeGfihSiipIg6Cj9g/IinBEfoL0VI4yBtOnTpIjjioT7NejRsJV8yq1OS+bE6 zJhFi15N+kcICcQlOCgeInI8zvF+/OBdJHr0zKt9R7ccmTEdOupgePfhYMaBPpAS 9KlS4nz6GX36jGA/I34fB0fWHBmBf0SfZX3wrXHywhzZzMFEgXP/HHEEGGBgoEET V9jgIFNMaVVUUgCA8NNQGfrE4U4/adShhyF+SCKGPm0EokZ12CGAFSgBAM8mZvAk 0SbveEAKAGYgIoUObHjwBwgsciEGigJIxIUZfyC0wyY0wZPEO1YcQgQiTnKEpAAC 2IEiEVJs8g9HAvhTCjwwlvkHETxZkQROMhTpkxVpRIECm0lY4YEUdlihJgCbFFSj mUoiJIMOaVrJhko9ZYjhh0AdVSFQBYCwFVNPPSVVplJdpRRYV9mwlFRhPaXBU5o0 8MBSD7C1AatwOTjEEE9QsRcTfPkFhw9wAFbYCxL4KsEZ6tDRHB2Y/aDEZ4+FAENz 6oRAQbTO//VWhGvVfYEDDurgwFppp50WWmjbkkYbbZg9hpsS8eyWLnCZhXvsYhJM MC9yIUDLnLHTQRdPdNxiu5pikTnGHR3FfOfAAfEdoF8C6JVARh/xTSzxxGuMsMbF vrinH8ZOODFHgCGvMYcXGCSIgQgPNmEWqqia8kABA/TD0wkaInDUh42OyFOIJ5J4 4s8pNoqiRlK4mNInALCRhB15JsFGJGxIoRLTHuRE9R9WVOTQiUxHzcYhSRDRBtRL e8BGFIkmYTbYcRCBJ4ossdENCGzYkUbbhzBtxz9SRJFG2h44pJEMaEeituA/RuG0 FGZDLfXSbJP9B9pJXP1HiRc6urlQBf9oyBMIRFWVqlRlYaopVJluZQrqpoTVOgpP nQXzqqu29WoPTTyhARVeUEFrDDHAwQQcfTHhABwv+OprBBJA+/wZyPaWm2PKRot9 tKCxZl22obnG7W+kuesbauF+sVti8URWxHbOqVvbuwJjfy9xDkwwga/4Zv+cdNVG 9xzXxCN8v2kfsnCzHYPBQALgmQEkFDaePkRMgvggA3vIkIAPzAAf7MGPH/SzsRH4 Jz62esEMMkagvWBgQSJAQhMa8MIrMMUUSSHKAApQFABkpXMZIpEPhQa0IHKOc0BM UdGOiMQkCkQKpVCiE5XoEA/U4YlUBMCXngiPKFSxijjDWegAgDP/DJmIKgDoRw5Z F6o6zDAsmpBBHXYglX5MKlOgakBYznKp2a1qA63a46vgMgQqkAB4XsDLHHwwvOLF 4AUO8MHyJOC8YD1PAtPL1r6K8INnUUAC0WoWDCiQHHFNxzewKeC7QIMt1JTmfLep TWIe474fgBJd7FIW9IozAQbgD3/FmST2ilUtZU1vOgNkjbV6c5tkdgd/KVjADFLA HgmSYZr9mWYN8JFBMuCjPe35IMaWQTInrCFADujDHOxzBJNhQAskIMELY/hCpkDA jGQUSg5tlrOeBbFDQdtIPz30Qx+iCGdbLKhBt9iGux2UikUUCBussFAk9qxnBL1h GcFoIYvO/6wqr9OUWNAiFrNoCnZcyRRaGnAqVPXRdmz5Y1yaQEhP6CUvc4ADHuDg CTjAAQYhYB4DILlJCvDmNaupVvaWw5ndTK9fmvEecHizLqG6Rh21qY1ocONKdcSD k55RTAIdky6vSmY4kbzfAu6XP+IAizj3KlYIZJkc6RAQNNwaqmtwow51SAAGE3BA CgLDngTwow8lGCw/yFADDOJjsdvspnvWMLEZAGYOJ2SPfUxGgidk9gpwgWE87VgA HIIAAaGl2YdANxShPOqfPtunEf95RH1GdLa0rW0SfUJQ2yqxn1/0icyKYsafFKUA F5ojSRuwA+Q2wFRceYoa19iyk8Jwuv9uwV1L4YKEITQhVrQqZF90yoQXFK94yiPO TyOwSWg15pKmwZYsg6o9632GMc9p71OXAz3crDJ+mvlMY6JFL0puJ6zW244Bz7DJ CITAebx83nCGc957Se+oztGXaqjTr8z8ZlvK1Gtf+zoD86CHHyUo8WFr8AEFJIAM h22PLzK2Bv+ALDz9CaF9qKC7HDfBhXBZaQNOIEcgy4y4VNFQP07LEw0JcUQClW1r iaZbgzZUt1NOIs5OAFB95jbKsDVRD1XrKCJ/iLiiPUFWQKCWpWhCEzuwgSakogmn SGgDoZIuHq9wBR6/5Y92ocITYtUEJlBBpseDQ/LIq1PvZIM48OX/zGfCFb7xqatZ FNjMwKLFyWhVS5XqOtYnJUCsqpZLYAmUDE8hOZxMn/ow7yvYGc7ALPwd4H6Mvpfz IuC87CGHM/7qlr8y46zeuDIymzkDA8NjnhKgpwqJcIc2FYDNa05zsJBdg8TW4ADK ZoybI8jB77QrqybIpQc8dtkJYmZmi4YWy50DCuic/FoRyTveAkURk4+4CSBqoEgq 0CISZUBbGSCCtjpZKMBX8kR9wlYjm9iZQMSYzw0BhSoUt9BoQSDH0IIguc7NFARA uhZTtOosL2wpEq7Qzjy/Cgk9mFUPtCCXWHlCpgUKb4GWp9MXCKsyPP00sYiFYdX8 q67rc06q/zfJSeI8JmCYqU0Rgjqwcn0BfUoY1gIpAAM6QNJ5ZUjBAXLJAAZQAMGI cU4YmDX2eZnVAVhfziTrd+tehkB66/rNMIuAL9BsyzaZ3Ixe/VqeKvQhEcreQgky KNgPLFab7aH2MgJ0Qm5uzBdHwAAVhqAGQT4h5nlGQh9RhfHQ6lCHAyAjcSdKxHnz LMtLnncSLyITFXBBBiAgCBeKpiUQCCASYlABCLgwiCj83m5SAIHsa68CFdx79r7n wpBkMICLgEAGKqB9FLSY5IcfXwBS4ML0q1/7KFAfEbPfwe0vMoCpScT43qf+7GUQ Be+HCPbupz2SToQhL27oJ0fG0OeEW/9xVDEplWIKp9MyJpUWdLYqePROy1UXddED uuNCdUEFGvAEF8hdg8YXu6JTO7VT3hEGpUYZj+EY3WIaAxQa3FI9xtZLk5Rr24Mb 1qIYmMZJB/QFXYAbSBdg9uIr+HMczVMvbPVzmVQ/+LMAZXAAEsAAL/BTxqZgkZRW Neg/U+gc8LUvuIEs27FAgOcwJZYeBnBYKpYA0MZBkNUe2YZtZihBvjACflB5gvQ7 mqdZEVhubkFDFJcVnxMpFncUqSVbrAeIsHVv9JZ7LGI5RNARKBIJRBAJbSADWhIJ ApAGW3IkAuABY0MESaAlAnBwAMURVkCJj3iImQiKjqMlQmMHRJD/iYNjBnfCfZpI iSZxiQWhJRJxiXmjik1jiYmSe56YewcxiiogEMSVWjzkW2UkMxcSelQxM3MEKnlk AzLQOlyBFhtQFRuwFg5iAy40gQ/4UrLScloAPBf4BDM3czlHPDr1ai8wd1kXGbqx dBoGHOGTgu2DdD/FhErYPM6RSZiRGbWxVcbmAyGAVbThYcaxV8ShYGewHZvhA1Sl BBA2GPQiGQw5g0ClhGB3XtlAVub1AguQhD9FSaEEHVp1L0ElAXQlP7ehBDDgAwcA CZBgAH2QAApjANOWAIK1Yhv0WASCB9bWHvoRlAgSA4CAAUdZgYIUgXLhQqiSKkBm ZmRWeqeF/2UKBzpD1FpChJUP50Qr4gGy5wH9IBJq428bEQl/wgYSYQdtIAWfcA+J AgAO8RElkZZfiUQ9cg8eYAeD4AEI4AH/wAVR8A93UgpoYwUAdyIW0RD/oAEqMJg5 YZhqAwAo8A9usAk7kAT/IAYtUQc6MJeA6QEgoJdWwCVBUwdvE399SQQfkTbylmTu BmaSciFYVlqUkhStExVOMTtLYWcn0ADY+EJIsI151nkQKG66o11XoFl+Ro7Acxee UFPLI53SeRjPMz234Y+xET4DZBqi8QPFIZI/pUs/hRjyAhmZNhybpBzlolf2Awz2 o3SRET/qgIObZBgLAEnzEi3JYWxhx/9ToPQrIvlgEbCE8+KDDpae/fMZoJQ98MWd 2nIaoEEcXtcHBjAx2IQPHzCGgtUfIjQCDvCTDqAx3BSUGZMDCIKUWsAgWnAFGtBO TYCNdpgUMyqA/fdFJqJwnth6rmVEEuUhfCIAm+AkpCAlceAPBZeYXHAIRwIPGEIQ S5I5eWIF3YATRxoj1ydQT3okf/IHUtImn7AJaOMGSQBEVhAH3cAnbGMFpGCYZPon AoGIAGAF9xCkefInbLInErEkKyIAOwBQVuAPAkAKXLp73UAEOeIofniVCOBww3VD GrcpyzU7lyIDdxZdawFDNtB5J8epETgXLbd52nWB4niBNzBoM1f/PMsTdinAADDg U2z1j9RiHaPBPeODdAGqhL9SL2/1ncSxAB9WHC9waTFoXvSSAikACZz0GJUmGdjD V7p0VszEVko4nrR2XgJ6BpHEAAsQdrlEL+gFSm0FPQyqkPxjLN6jLUqQkA6wAF43 AwaQANv0ASQmQZFHMhiDB3gQA0fgHvywWJH3HkcwB0dplCKgBSIwSCjXWatyAvOE Q8EVWsSVQ0eWQ3+4lVrJW66pREkQCWZ6CFbQBnNiBWxSNGYqpzLQDVMjpytrRVYQ BSMLOG0wJYPToxAFUXeCNy9rBSxxlmqTBkWjs1EQB26QBlwQNZsAOHkDUQBACkkA ABzrBt1w/zSHILIueycdqzWRAEYbwbGREAcf27EvmzeqRVERtzM7ZCLDdUfTWEcF aAMogAIPoqlxK0NocXIkgHIogLcnt5SbZxcX+KnAowWe8AReIDwFoitwcAa9Mp1L GElQRVRfMED9ki3FtBzHQaDOc14SwKohsB3oNQExCQkTEAE+8ANfAARKMHYepksT cKzAYISMNi8guQC1K7qhC5MPVAYZCZLNJAG123W/ygAKxklLqEvH8Su5Ji2PgWCe 20vw5RzL8RmSSxpapVc+4Lop4AQK867JNlgc5AQnJKJ4cAT7KpTbFL7xAWNHkAM5 cJQiYHkuSgIs11m0MxUWQmajJzOwOf8UVxmIqgeIPhplC9V9A6yjBuxEq8VQR4F6 GNJ/NsMTZVZ6t3kpdfYUcIvBb4vBxIkCGoCwGqCivWOBcvEEV6AFT2CwJ9yc4ig8 +doXN6VT2cAAKbA8zYQ/BXoZVhU+0qFhtOp20xoBTOg8IHkYm0Ec+AMJwMB2FJAZ m7RLXpcwT5wC+GMYvrKt7LoAkIAFWvxAWpwAD8Su4tFMzqQwXVygBDoBtZvGElAG BHovsIQs79VL2RB3Zfde9UVMRuwDxtF1HxNiO3lCFnRC+LEG5Ksfh+UfjNWh1oYf 7du+gAAGRuminCpDSMAUQpZuZwQ0QYGxPUpvHeJwRVNl9rZlVHb/wAiMyvJGXAmX epszXJByQ0RBIWDxOtDYOhoMt0iAwSQgAnGLAlrgwe97lO+rBcXcO8WsopbnCVoQ A6iar4z0AjlHB656rO16rOMJas8RoalhSbtxHammkLnKYFAszpwLDAfAALIkoeUh ugfgzpBwPy/5q0f8dUw4Ae4Mkzn5QFsckwfwq/iMz6P7q/csnobhddEqnpwELW9l GeAMoOnFaJiBX+vzG8TiSWrFAGXQvRskyBUDWQ6AMfhRrzy5TRy0H23oC37gC1WQ 0o6cAwuCt5pqyaawbrG8h0ThZY7SWhkbUPVmb6lcW6O8W0BdNDQzM7DJyVu7tf1L Uao1FFjm/2VkxIwCCJWwc8EYrMsYDLdX0MEkoAEeTAIpI9Yi4AWRfASAUHkY0Ate UMzCcwTke7h4sTzZljzZcAZZx4QHYADuHK1C2BvZYknUa1RYt0nnhWuQtGg/hZ+6 9CvWnAKytEu5Ow6n8EC4G5NYMMUMRAGGYYT+/M5cDJJe/HVrF9DJOi8QVLswCZO1 20yDAVSbhGAOhmoHimua1j74wi7tEw+flpEz0K7cG1nRlB8kCr6L1R99wMgq3Qd+ oNJ+kAR90L4JAgbz60Kn0rBmdk+xyZWPUlGsB28APEQCXEVCXVCDGFHkrZWkHN6o t1phhNRBc5UThTN6yJVZMVyhlSp0tv9ccOuismMD7UQCWy2/ZA2/R+kFIkAFyYzW gIDW5avg1JCvPlAgxFPD06lTwbI848HXuToZ0UEuEKoaDs1gvkIBYSeeiq1LPbhL E7AZrhu649DP/ByTMJ6E0qIOG67XY/x1kc3OD+TZSJwAW+zODlCTBzDF70y7aVy7 DNBToARrz7NoE3B1ucRovIZ3DNo/Ep12vroA2aC9FoMP+lFZ1lYFgxUf2ITILNYH Kc3SVZAEzJ3SvtC+ME2cLwQzWoHT+EtmRyYUDHyx8cZa/vTTWxQkR8QFU8YF3ndE hQ60AjFwGkEKUDYQBecnR9SJVMToSfTonjzoAJA5IlKMEFcUzRj/lToUgB93Fi3K ywEe4AjbThHYwQhr4BhgMup0Mmd9BNRw1oDQwi7sCTeguNLpAACiqi/gPItWBiCp MH3FVqDBVNt5HbkqdtT6q/czGPj5kQd9z8YBkwBW2exM4weABV8MCdGyGdtxzwfw kTPgulmchGqnxQANQbmUxfpcAqqd7lNshEaYMLmaacISAmlMay9Q2NZpYe8VLe/S X5828IQx7BxTWZLFTdpE8YpHTWoOQu4h5+2rDS/NIINE3WvxADOKAFA9eqtFtjrN Tzoa6FXmE+QnE1yACDYQBTC/peJHErMnAGIgA4EpEFGAtBKBECCACIhQe953JOwH ALInET3P/4k2f3sDgQiMcyTmJwBKX/MawDRLr+je135cgLS/dyTxJwMCtwliIPNi 3/NTTyPkJ/PXF39SLxHdJzpB0TNYZvLqpkMz2g9hATt4pAEogLCuTgJlnTKs3k5k TetekNbsCwjUgNY54AfUMAL5igcjwATAHgY6JRjQdKxMCPpKuAAvgIQDzVVSVb0b lmqRBIVoJZKHEQ/p7oMUsO3E0QcBHbolJh4JwEsBllYTUAZp/HV8peycy9cpUJO1 q/wH8MV7HeQPdO8zzPyenQJdd89UXtvSk2lKzks/ACzvlWHCgT3eEoOnFizGtjx4 AE3v8aEjcE71SkEWtHiNhQ/iNAMjsP/xL/3IRwkGwIO38QQQpgr0OwFiwImDAAYU UDhA4UOHAxA0hAig4kWHFgGA0Ggxo0YBAkDYEeCBDZtIAgZ4iCKASJuQAv540JBG 5kYBVgREIkIKgB0d/kCEtMKSpAAARGUmOZlyZRScOmXc+2aHaZKQSYsKYJNUZFIu AriQNJmECBEVId1gZYP1WxKmZLsmJVJSAMkkZrTq8PBPwKCKEgcMAHFiI8ICCwv3 K/CgsKkNDxpMvkKChAYSIsCAwbCZswjLlr14wTCHyZE1eI4cyZF6zRo/I0ZQc8Ak Gxw4Ll68cJJihm/eLySUmcCAwYsFCyZMcDBBggQKFOLRKVIEh3X/JT8oSGAQIUQ2 4w4YLGfwPIT3MxIWOHguIUS87Q4oLDhwYMaBBRQgHQD2YgIMHOATzjj6kJtgBkgW SAA/+SQ4YIL66mOPAeXuW7CEBAzIMIH99kvgvvqSS66540IwMZ4zQmCOO+fGYyCE 8tx7joLq6Iguuni+qE6dH2A44wwbYYABNwdGSGEEB9Z4AQ8H+pjhSXxmwAcfMqZ0 coY1nHhtBF9aA2ONI+YA4wgw5vCCCi9QuAKJyR5giCCHOGIoIgTojCiihzzq6KM8 8ezoT4tkiIOIKLjwoJ9/khiAUJZk+CeSTayAlAgxkrBiEwBkQEqAKDywyAMZ6tA0 iTg8GMSD/zQiAYENO2TwFAQPkgCBUag0TaoUNgxFxAMiJHU1Uw9AWDUSi4iQgVJD EfjmHxVyFSCJVruSIQ0N/tnBA0MLIMKiXLFlw9VTf3VVAw9UkMiwfhQ6Id0CCjiB oYEKkrcACCBo4ITINrABicosE0GzzXLIYTMRNKBCg9FGm2OO15J0AI8Y8IBNtjUc 8ASObM7IJoIUXkjBgRRCdoA4/8p4wcXiYoQuhB+q0/GL60KQIIIZaV5uuQVOnnln CSAUrrgJfnhuggUMKKGEByFZ8AUllAjQAfwWcDABqRNI4OgSILmP6BQgTFA89yg4 uT4DNOTw6rLLVro+EPHDz7gZKUiPu/8yFjDuBfsOYMCBBVKIgOboWo5O5vdwUKII On74YTol6BgyBh+OHGENOGKIocgR+ljjSTL68FzKKfFZo4/WfFmjtdPXWHiO0kgj rYfJClso3o08ShfPwQZ7iCODMvLzd0D37MgKf2TaRKa7QvpDAEzveQeAJEyCZ5OZ uhoqrOUtasMKFUC4x4YCmLciCRlUOEQseGRY/qjlMb1erH+6caPTSOyoY6hNXJVC g/M58kCKnhxveW6wAxH+YAYZIOB4AOhUHC7FPHhkLymkQN7xUoK/QQiAgpiqEwAY IqfEhNBdhAEBBExhQlM0QDKTaUIDmmCDHqAgM50Bg8BysInPkID/CiTAgBeYgIGI NQwPTMCDD2JwJAc4ADe7YaJ9nhSyj53sBcQhzt5idB4T8Yg6RVBHgLYzM5qVZ299 u9l2XBABvNUtORNIwQJ80DMJpOAAGIIEc7BggANApwvqoNABDMBGCsFgjlgLUXJ2 VgYJxKMITTscjOjTBwxd7WqQwKPVILEftuXtACmYWYyKo0YR0cdt9FkRzUJAASXE 45SnRGV1sqMOOjTNccUIQ8Q+xgQm+AAPeBgBGaTUB37MoA/48FwxPWe60nEJdWvA QOuY4IV/keAKDTCFvDxYuxNMxCH90J1D6iQYAEzkIn3S0ziDBz07RCIJUrBCOpPQ BnVaQQo//7ECCNJgB0TIk1WYgp462RkoK1gBemz4gxsOEQUruKGgbQBAJP4ghbW4 0wqHsEgS1LmDgMrgWAgVqBQ80I2CksINDAUAKdiwFojawQpRcIM8k5AGKfwzCvdY KTtTKlAAtFOnEA0oAA7BqpGOTyHaNExi5FWYAoCgmik0xQM2wEIXNgEJU+WXDDNT is1s4oYYwIxletADLTQziBVzwAuY8ALcwCFJL0iiyHqTAkg8DGRtFE/OisOdnZ0y cYpbZI2eQzOanaxryumbjEJAB/owQI4Pms9++qYgDf1RAgaQow/ooI4u4CyPiRva 0RKBtMQ+Z0AvCMEZFHk44SzgPmW72v/RJHm2BZHNAPTBJCK/454Q8O1But0k0SCR AqotgGbQEdzgpNPXvjZOHWcoBm506YAYeCIGcygSMIfZh85Zlx/ucEcV+iAb2cTG F30Y72tK08MdWuYK0zQFUg+yLocwxDB22t1GJMI7jJSTnMI7Z3/ZiYj+BljAAw5w FKJHYAT/6Q/+SDCBJ8I7xlyzMI8xYWTa1IQe8AsJaroCCpBgma5mBmBgEAGaSPCE E5+4mbtkEpZ2g7G09uZJ9/HNfZKYxN4C8jjl8Y6JFMejVF6HDj0DmxPKE0qiTeBv 8qGA3oZTWAfhRz31eUEJEEQfA/igC1uGQd8y5CClJcAd46jCOLb/lgIKUQivPbNR dESJRw1hDWuSzJrZlBbm3jJgbnRgmQR0VjTCcvIA+2lR2Ba3yhsd7mWLdBwcmmtE 6XrCiLLpHD+wC8wqZFrTVfAFP3zhDl9UwQ/dzfTkwKANJpDgq6pekwoh4N74hhN3 d9IdCOrEEVnXbr++a3CAPWCHXgc72G1IAz+FLeB/Jvgj4tQIugBQEA8u5L2FMaFk TvAAp0r1qz1QNRIy3IMrIIzEJJDhv9IkAi3oUAtUoIIWYnAEPOTAYW3dzRng8ILI 3Xk/IksiMEBGtJPBDXCBS1x1XBmPnpEnAkmewYiIJsYJUEBFJwtlGpcjgeYo6AA/ WI4PvoDZ/3hEMhGftQAxEkGMLZTtPicDmnD8fFcYTGBAfixbHw7Q2jkjDQtZsxoe 70yfNk6gDOWhAJ/DuFhIYMiPVOMk2FbWZqFFxzpd1NFlh+SJ5kLOcngQpjs+u4Uq 8MO73iW1pktA6lBXAdRrmBwzv3qFHaqpCU0dyEHaNV9n3+mbwsJvrS3CEV7nSfD6 PXbhDX94xP/pI7hW/GA6qDv5JkbCJygIZCRzeW1/FcXp3TYJxu2F0HAV9D0kTTMx AO/UIMkBM5hD315wht20dd8hY44PQAa15sjcOT0OAQx+QId4/OBwXRQaG4nmg4lH SDkm2HHQHFk3tz2nb1Z2gsxLkMiYT//g40pQx81x7g6Tj7wEI//sARA5XBbNDDnQ EY8cZ5C2nLt2PfSJbYZCpHzlOOE5LjIZhYwWyQiBuPIwkcE5pURymiLQkVQSkmLI BkmzPTzwA0gqgSr4rM9yhz7AQFHTNO6iwA30rhlYhrYzkx3iKnC7AhuophA6CImg iMTIHYPgO8L4u93hiMcrp8Djr46QAS7gAkCRgeD5A8bbE2MjMCAUsD8IsCJUtgSL Ap/AwXDKFFLYBOoRQkCBNoOItnkZCGyTjCaQKgy7gh7YodLDgNAQgc74FxHwAswA PTRsptFQDRYDr9vbDR95I9v7GDm6sfZYjubwAZUZnOBrmcPpK+3/2BuisZueubn7 ICzjKA8b4a3k8AEIKZotQBrnoAB1EKQDgAEloACoGb8SsIBxAL9SJAZ3sIBEsIA8 2IJNspsUUSycMQATSDgSwbLPUrqbcy3jwJmukTJZLIORQaQ+8g/jKAOyOZrIsg9E Wo8rupHzgI4ENBzEsRF8gwMmMRJhqsAqKIFT6C6w64PYCK9MS4RM8xxLEx3NMS8a woB0QwIbmDt5OQjAGwhdw68YFBaFSJfa4R3d2bUAIwwqhJVn+RMQ0IFDAIFNQARh OR4uiII/kIFNUIEo2IQdEAsuOMI/WUgG2oROoSguyJ+FBIGQZMhn4YIdyB9E4EEA EwAe3AQu/xCD/InCiKhIUgABRPDBkORBnSQFGxgALiAFidwEkvBIjcgIjugUrvAA AZCCTSiAHehBwlgXhOAmhJCXLmShJliTHniCJxiC0Tg9QAAEzsAA0AiN0NCCEjO9 HoI31JMNXkoiODgDGOgCx4GBoWGOFfEz0boZ0dqO3vs95EqlItCOmxkPohkZ5UOz u5IAPjuA+Xi/m1ksC3QO9ujETdpEBRlFk7OCPFDFkTM5VES5EjgZPIIBiluAPsgQ PEIklmOA+sjFSGItx0qtu1EPNHuOutkxBwkl1sKaXMQP3bs4E2EliZOZxVkkw7ks fLO9POwDo+kDc+xGCvScEcgB2Qg1Uv/DQEvrnDXwBSzRhs4gE3JjkwaIjFczjMLQ poU4DMK4tRmUE7/TxyHMQUD5iG7oC6wglj8RA66Ino+yA15BKB1Ig7NICQCQAgGA h3nyEwAwA5HQifPpipCIBA/4KAH4h1i5UOZJnuMhgllRASKIBB3QiXn6E6xop5AY AJc4igEoCgp9h0hgg3tQATNgAw/4iBbUCA+oAwDg0EE4CsArCGFJqi3Etqjil1Vj Nx9CjdMZGDgkgXTbofRqpjeMgdOImNnYpYfxATjwETrogsZxnJcjMvc4A+9wufaA jhtpmeuAGcRBuOaQPuSAzQMQj/rgzcNRLQdRuRJYgGywmpQTpd//IqWEWwDyGznQ PDlFNbmjKZpBoiSls78F6L8HKY4UiCxJMoCGi5pHFKMpww/9o4Aj6z/1uA8ToMX7 wBoncJviSA7huBGJMw/pCJCqI1O0aithci3P8a5iOgLZ6INMGz9+6JwSMCbyYh0v 4AwwoAIk+EJsO6HFyCZoU89wQoAYHIxs5bV0oU9d45MhBBRCqRYdCNdPQQC0MBSW YIMoiAQu+IdB+Ac38EEASIM2WMJMKSADs4JdmQhKKRdDIQIuqJZyARWV6gqUAACB /YdMOYRL0S8Z6AoPaKdVaYN/oNg2QASG/VcZAIFOUVjF0zUPsIEfNZQo6BX7MdIS SqEHoDzG/2iMJAW3J6CCJ1ADNWCCOUCNEfADgSFLM0QTdwzaZloNQIiBogWiOSyi shKSWBpT4BOt9jglIPkiw5JVIEvAHCkCGHEOmUFGCrEb47CPiNsO7XAbPyoBBTAA 9VCABFCALXCAkYssA+AbA0i6S0wA8tuC0By5MYNOs9kCMmDNS9wCxyKQ+jCBrmEA ZITO2SwDZKSPnDGOFKgbqNGb8kiPCLAbvMSZGUhVtsEjEzCBA8CH+mhGHjMR94gA wKQDHKDGT0RN23uBEaC5zpmBzHkS8NrZTju7o/G6CsRA0iGTOaCCKO2BFurCauKm xEAAhBiM5sVHwoje3Im2ONG1ewyewP+LhDZoAze4CUCJFe1NJxU9nqyoC42InrkY nneQieqJlaTYhPC1UDuAJ+T5g5aQAvMRifoVA4/yFAVDinYSAy7AipGCiph4XzvI leNRUOjJwh0dlaRYnj/QXqiYMBSSjKZC0gf4wq3sSnajAjW4ASrAWfCKDSjFACpA Q2ZtprFcjSN4N8uJGAh0gNiFATq44ViiAxdwgZVh0/dYJZmhABiQVQpQnHhwmuuI DjgaMlIiLNpKDgaYVdViREmaAQxRACxeEAtAmkRwgAXZggTYgi3AYgVIBL0dRQvY 4vH7AAMQ41U0YzEugUvEELtRzLIZOruKs7blVA1pGydOLDzWmeP/6Bm8FBuhsw9a PAATcAJOZWPR1Rv/KC3jkjjA+YJ4MJwfUIfoYCuQmbGai5IZE8dezTRU/KwKPAW1 E7XVID1oegINeFanciqBOAjmNYiCqJM6QQj2FJbppbWEwC/rFTCWioRBiIQTjUKL +IM2EINIcINBaFc3kAJ1Ihb5+bt24qePIBU76IZ24oIJbigpgOZTaalilp8kvAcQ mGBgM2Yp+ASVsgN67QhpZiBJgd84QAE3iIQ6mGZwloF8TiliYQPGkwgE4ALtbah0 CmdJWZekOiEVciEV2uAvTDFXXjcQ9oQ5kJjsFMfrPOGxzAHWwE7sXA3LeeEXxgNq KCKlfQEh/4alpr3h3/sB04JpdQjMG4GBePC96bCORUK4GDkDoZkBTC2OqCGPRfQj +vgAq2HjBLiAGviADyjjRAiRAzmazj2AqA7jpVNU8hu/kkMDYgDrRAhj8ZstAkkB Np6BMqCACfg/qyEDA2BqA3DcTELqNFOz8aibx31VPA1d2UpVMlDkhhuOmSGcsJER GrHkpsFLH8jD95sBJ4DsUM4cCRRWCwC/UyjFs1O7bvAD01EdNGEdVTPeJtjgE6gm 2UEX+cod1m5tiMCdDhKn2wlmHTwnPhkwdsJXw2OePzkBKdABJky8cwK8ARuMdmmM y3uAK9jKDgYrsLJoEMYlXtrZYxpHgf8J6Se9zuukBkAw6YiJS5VOIgkQEiBRtEVS nMQpOMVJpR7RRMVBb4P7xKFhMplRxP1L3DbCjz6YvjJwAiwW4wSogQSIarcFY6vJ VAzZhgE3gRn4AJrrgy1IYwlHAwkHPzQAv0Tog5Ib66Wx0zIQ3UpF5AQI3AwBY+gs A7U+XE6NGvwYutwcDk3KkEO+akamRXxAmhbvjvFG3eNk0xzBgS9ob9Hq5EWO7MgW Js+JDek8BVRMxS2YQLX7rtcwjdMAAxR7AhT4wskQiH6wtXaRNoLuHRhk7RvEndox 7v667cRjlTQXtkiIgz/hAoISbsPrpm8VJ8N4tmcDgaRyk6zcyiv/GAKvvIIn0AJD bzcq8ITTeI3vElY/eHRf6GjZQB1gBQSIieEYSGmU5jc85DN1cAEl+ILDGXVXSq4a ObRMFsy+shE4ko75QDNBdoLkkKMVh8yboywxFuMLgGp8uIAxDmMDWM0DUACorgFj P/Ya2ILPXNSkk+OSS+NVtAC9zfAB9yNFNj9kRGTRbfCjIYMSSJuyUWRk9OvHrltF zhnVBURkzO8PNz9FbuMNCVw8mly4OY9ZRV2W6SJNpgAfYGu+2Q3VkjFh4pAj8QPq PIVE8DpzLLvJcQLTQA1AMMNui6rIoLzCmDxt5SZbw68X7KZv6hMzV3OLYLaOECeR D7aTp/OA/9QTkj88OrneAbidfsBleiwIbNMEbPvCrtSAQjf0sOqhGPAhidkSCfSu SH/0nc2B2OhueAMiIPpuPIAi2pAAH8Dppg31prkOBDyc63CB6yjM9J6OljHE9mCP 34uj8cBNr6Et5XOAb0dUvR3jD5iBGihwth0l/657Y8dqY5eDCE9joxGOFzCaVcSu aQdj+xhwYk/V9zsAJwhdWkxVq5n8sknVO5b1D5dbDQkRRNJhVZK+5KgbJ0DGEWdb 6Jz7cC8PmRuuVaKZ05oOTWbsPXSCJHICz4EE2cB9Ya2Cb0wEJu/Ac1wGLJkDLBmB iNeAr4LlNuHyhYiwxFBeOeE7iqhex//LncdzUOFJeZWHwu0P7pD1k4kI/3P6eI7g pmf7CMmDF3lJoS9c7ibwSp8PK0x/N3hjEmTNnGMiL3FsDYjp/0w/aYDwEYNaCgcT fNBRolDJly9FHCopgiNikSIRJ06sSCfejx8RKSqJJ2FkCDoUJDBAueDAAQYHVrKc MOOAgZopDiTasiVBghoXFOjcokCBkwMmyvRUIKcG0Q8KashRcKFEnwkLUiQwkDNR TqAtgPZM4ISrgQUMDJhIYMLEAhNGDcz4kICMAXw18ZmYUbPMVRM1WbKcaZYCjDMS XjBY4GABTAYMnJj4INdAVsozzJqVEEEzhRASPNOx+EPdGcIoHTD/cODkpoE+M0bA hjSjSh93Jdy5I1aiyu4+rh04WDMih68jgDBo6XHlQZMmDZ6fKCB9QHQABQZcH6Ad BIB+2gdw5z4AwHcE2smTH2AePYD27tuPd4/gffs/AP7scK/Bfv0o9jcBEEV89BEY ICIAFpigggBw8V58A9bH3YIOuhfFfPwRGN8JUuRHHXUgUPeAiM01ccUVT2jwhBZa YBBDDEe8iEcMc+CxxhxrrOGbbzmO0AdsOfgxAh5DDknNCGsU6aIPS76gThgMMTSR Qy48JBFEVeLwRUZF0OFRPDhk1NEPIYQQ0Q8jWSWbYoy9NFMJNc0EA05CGaCTBYnc KZQCktUA/5VUF9TwgQlPbdNnDRH84EMJeSiwVVAWWBCoWAaUMQMaiZSwwAtlwMnY Y2WsBSdakRkgaFZZlZENp30c4ERNZWUmgQ8jMTBBYgeUUQZKlNWkwFwHJPDmC2aV EQIDIWyGrAQ/VKTEaPHA4BkFL9g6bB+tQZItJD3udts47pyCKT9kzDBHNjf2sUYO wx3XQ3MNOOecKSAgcAII9l6XXQH90IsdANwV8O+/36UnsHjjQchefH9s4h8ApAxC yh8ybCIAAAJwwcUfYsQhwCYycCFANxYLIIYOSchAShQqw9eexg16IMAh9G0ycR0M y8AwCJvsDIJ/f2gcRcVRcPExfRSTUv+HAEn8YYp/UeywCSI/A53zfTx7kAQiAoCA s38qn0AKgBgDcMJ4Ad9rygNXlHjFEE/AvaKLMA4Zg0AxMMEEHnM4MMMMrs2Aj484 Iimji3PjIeSQS8YAhw8w0BH5QkpgJBEOWEqE+ZbN4hBPER112VGzP0QwE2CBWQXY SpQukIBOQHEFaZ5bGDDUUxdcsNMHBhg1KFQJZDNBAhZs4dMWiRhgATFoEL9FrsBe qtPqPPHuBEqOQbbWWnp9QNdc1E8wAU08JcASXyOdYRIMtTqWQhk0HTCDCVuUsMW1 NL2J61UjaYYsBRGEwCMZ6RIdDBMBxEzgBQfoAyQS4JsZ+AEStnH/x7duYz/XOGEO c4iBA9YFJDDMQQtXcFdzkGCDBjwAAiDoxwlYaC/rYEc72QERwSQUnoLNhzvrmRAR liYAGQhAAx6wghWkwAYAeCAKVmADG2RABB1Ewogy8AAAiBAFAVghZHbwGH0EEAmS RYJAQ7SCHaxAhEiYEQQCUAHGkuDFJVrhi6QQABbpkwQPeMAOHmBDHtngsS360IxZ s1gP2cgGI9qBj3YY2Seo2EMQeEAF5HlhAaLzAHg1B25xo8LhhsQEONzgBjF4QQzw AAcmrMEBfOvbCGYQnCHB6HCe8ITdHEANB0AiBXhY0uMSkhCFfEEdl6Mc5SRCTM5R DkwOcchE/37QGTEdUwkuuclKbjKBM7RkBi7pA6dmMJQL4ON4srtT/XTik58IhSV9 YMALfLeNFCygBfJsAe62cCc0LI95OkkEH9DAvAQkIiuN0gnvEIOYxCygDC7xi1pm UJkZlKAEdKFMRLn5mJRMIHLxoIBLXlIXyXygKFyhnQFY85JqHnAk/5MABZgFkYVQ oDQMSMFjaNLAKjiwNbzhim3sRy5XjmBGRzgCkNSFARJQ4QnKQYKJrtAAU0hHOvaa anjUU54ZCgxtBgNPwSTkHghFwQ7/qIMdPpEGANhhE0TYARU9IINIcMGKbFCBB+rw j0E4Ugb/mE8Zj/geIF5sivNpGQDasP+Jf7gVkmLgzg/dKoMjRuKwdaCiAKSQhK9W UQV09YAG6CoFK/zhG1ZIQhSOqNcsysAORJgiAKbIWbpywQMgWK1qo/ANFJwtOgUA QQEweaIePIEKnNSCi2QEBziE4QbJZYIn8jYHOKRSleWaAY7yhrfDxYCWtRyBAwri gMfBQB10UEc8EmLMy4FJcyAZppWMWQQKwDcEFAjNMSlgK1tZs6WLYYwBGFACBWzj KTWw0zgh9boPyAEfH9hC/F4ygToF6gDYlIM9eSCVLeTBAmh4AzHcASl/+rPDl0qA U4BCP1Q5Bn4JNQo+wgIX3tXkA9dKACQOYKtaleEFKFEHSirlF5b/vKpOXMETpmpS ggbzJTGH6R8FPKcQ0fwABrZizAL81hoaU6YPEeVK/fqwhcBpEA5HoAIGcDTUI3iB CloggQivwFQ328AUpujHdegcMDuDBwH92o7B0AOw9phnPV6lEACs8I7KIkAAbkg0 Hf9AMkfTMQpEaANoBeDoi20iawGyNH3UWLFES4E+A6CjyDzAhUQCiA1JeMcfLk3q K2oAHirIz3si0YZIRGLSaJSCBz6Ba/9YDIkWs0Kjs+boSLgB2RWTAhYbXVnyBKyS BRARc0ok3OG6yBOhvEExhhDK5N5gls2Fw41esIbXAAcPTMiuuLHrAzwAZwIO4N9J Yjpfi1Bk/5nozVKz+m2RLwnzvfGVgJPd2yWWpsQlMKAAsMr3AgP8hCdOyd0FIDXk nID0An7zVUBTsJOn8I4BH8BdC4RC4DxYAcQgtoA7VL4FJ9gpKArA1QLfNIMyuAqk vsrK9mD8PsdIYAJOWEBHdBWBFPilLiZwAqcUcK0SJOJbd8oJT/L3ksQYPb7xiMhG CsjRYeklfjNhFdmhfnEduVKVL8LR3mCEAS+kmQokQEIPUIACG9gACU/l7b14G8N9 0bA8H/rOddJzHoR1R0FSiEM3Qi2FTewgipH4QxsKS3kpREIGbbDDIChPeQBMfhOV r6JX4yOFNoS6DfyJT+QxXwdbR94OAP/YhK3/cI42gCCKbUBAWqXgBlLQJwptaIMY pGCHNqjACnEoxSBqH8bZ28eydpCC59uAguEXPxJJiGISpj/56GBnt9QeUROCS1xO UsETQ+jCEMIQhvZ/e5anvAEcghOcVqZyDs29rgPgPSRbKoYEOABhLFwB/kBoaI56 VYTneE5FXM4XiARLfYYAZQQxOZNm6BgdsEREvYDr5M5TTFzMNY9QJADu8ARQWIBF GQBUUIoCKQA9WQA/lGALyE6G4dMYhBg/5BMaUMWdWNzx0A6JVV2MfdxOHEAEMACn nIr5HBRKSIBhpEQ2jMqrmECLJUAKaEXUTV0JhF0JONBLGAQDbAb/olAAvi3ctKjE TKghXDiBq+DDlkEdTpEBPvQIkhzBGgRJ3jDBHAhXmpGAcoxQU+Hdc5iCCuFLdsQQ vewZn32HVaHH4bHHI07IJE6IDNwRJWJiJmriJnIitEXVA6jNiKiIcM0SFYTb+3UB +7GfctFf3pySjNgfusEbucEBBw3JTXRXCiyJBISXQnTdAW5dRSzTQ6AXM23JRwTj e8nKZpRh5QSjs4QOL0rAAThATbiOTlxA7czAgJWcPRFPyeFONr5ACuSOAWggqCjA DARdB5YcPZmYBZQcnuRByy0Ph+ETpGjZPuHJODnKSO0JGXxAn5BBsehYpfCEYDDG ZxzQBFBA/0LxRa4wgF3QD+2sRES5A1koABdOQApE1JHhigkgxmd8REgsHDtt5FUk lBPMhEpemQNBnY7wg29AwhocAWwE1QbhzbX1gHLsJAqYkIkMopz5HVUponqAiJ5t RyPWEHoETCc6ZXskH/AR1lM6ZcJQ5YScQHtkZb2En3Q8AAiIiCaciHBpgSek3w2s 3/qpYhcoVxh4wnFlgydkAxP0H3AAhxPY5QvoJbzlol3yIuSkjxIQ0GgcIDEmU3uB yUUUgTpUhANCIP+MRJcYUzwE0DOORgi8hI0By1AE1AfMgBxExU+UHKR0Y098QDa4 RFlEzvogWZ3wAA9sAcm14z78hOyAmP8V5MGGEUMfpMUBfADUQUqH+WDsjFQCKAA+ HMCmMABlfkYS9uYMWIWOJeECHIaDzYQBuEqd6ET5XKMXwlywLID4GMCb8I5RAB2z KIQ6qAMMoMR9JVAC8YX7rEQVBksfBEu3+MYRJI7irBvcUYEXiJByPIEg5h3eDaK9 4BmdrRCIMKieIWUj9pl5nIeoXWWFUshgWWiGtod49EOfgUcMdWgBrEe0dSX5mV/6 eQIqrmUqKpe2McELZEM2vMAZkJu5qcaNqsYL4KVe2qVBAAfkjNcZxIOQzhd8tVS+ VQkzFRO/NaZFVAR8oUlLUQDXpUQAeUQRuABl2hRE7c4B7MQWgGP/UHhjnmxD+TAG Zs4bQ6bmDNDOBchBOL5pC/DABcyTBfCBhvkT8WgYMXQFXGSFPSUCBcXO1HEFMdyJ Nr2XM3WGY7TT/bhEQv1FGWChWfjF7jwGTyyAlwVLn5ZKVkwAp7SG+bwEYgQQvpHG khGGZyAQakgAZMxECszECECCb4xAkBwOUeHB213bf2oB3PSABiBBE9jAFaCABmjA 3cWZ2vDWdNTZgj5oUirlfCAeoUWihirItD6IU87HYGGofAwItr5Ht77HDXnHeJjN hgLAiJ7Nv5hNVHmlWAYXJ3mCGmhbWqbiEBRDF7glE2QDHOioXjrBCwCH3/hNG+ql jOplCuBl/17Oly/FwwvAFww8S3l9iZYcJr9lyZcYZmOGhGdEQLTIV0is42ccqUUo UGYemfzkDp7kjg+O0wXIBUUmwGMcmQF04M65T/HQKT3xwDzJaQvwwRv40xvkxBbw gTvsyQckAlAI2Z0AxbUMGXDmBlckgA9wBEdooErQXBlciwLlD5w8Iai2RKusxKmM FINRBhkkJ7CgBa4kWZX+wNZtRP+kj0mkBMQWxmFoCo/W5QjokoyoCIxskFmqARWo QZppgHKUEAqQgLES6xWckCngC4jsVr6AhyI+6CJGq1XSBxeEmnsgCIFIgbguiOcC AIdgohTIQLomyB8MWoWMh+vCLqGFbv/LhIfqlu7nFoh4mI1uMccIqRkpouWKrl8Y HNcn6aXAEuzyAk5JMZ10shO1SC9hdMEX+GLEHuABboSTYgTlGONDxIOWVOznjMln hMBGbcRE7FdKsJQSdMZIwFPvZKTMecWQvQGk+EQLZIUTkM/uOEAZSMXMvkBs5u8W vGbJcUML7AOk5ME+6sSdWsBQMIWdapiBMS2wlNPxjMOQ3YmNjUR5LYsEuMVLuEVN 0MVE4cphCIqEuYQEgIo2LYB2yqBYXN1fYAZjhGRH+GLk8PAPlEb4vAAMRItJhEA2 CMQprZsPrAE1AMKtMhcTqEEoCZcakIBSjZAGkEDjGqvdDSIEzEv/74JAGC8ov/CL GDMoVx2MelBra/1BD2nMJgxNzdSuAMQBzyCCFEQB9HlVq9lAx1yMBiDCHyDC6SKC xoDMxOTMGrlH0OSMFPTDD3EBxEgMKUzRZf3QJpBCbNmB0MjuwwgAJ9cu7a2RIUsB F8iAFASyJf6Q7UWM7ckAC/Wd78LrKM6St6miWhYDHRjvcTmA8qphK83qePrK7swA YmSD+sCAXh4GDCzEF9BBCAzxR1yORTwgxhITehWT+IbESSTLSdBXPIRP+IwhNxvL AkACZQDFm+hEiVlcBH9gC/DDNtDcBZDYFvjXTzAdxF3ANlzAa/YzncIjFPABnnRj IkABPFoA/8XZ08pdCj3HT6n4iq/QD9RRdALIzwIsnLydhdWNpxfyxFHwBQzEMK50 4EtwCmOc4J683PugxLUchVWEZ7J0yeRwScOiIQPEFB1ADt/6gCcIhIwQiScxwQ0M 9eHOqxoEVxVrABVoAAYYKwkUKwpArpzN2W6VcR2YAlZn9bzQWVZ56LQSiB5Fggek gRvZATxswmj9kHt4gA78kBV8AhuoERF4lQegEWtFkgC0Acn0EMbQkRV0AxsQgSS1 B7FtQhnR9T+EDBbdQ8yEjBUAgGILABEwmxv4kQfQWhv4g6NtEYiQx9IQwWILkmr9 tRj0ERts0R7ZAXZM1buWSA9ogXA9gf/6DYG9pmIYnAGNCuzAOkEf0MUD6YhOkEFW LID18LBJoOEvWe8zU4A6eC9GWOwDWsm+UU74nlcReAb/ZLcvBt3dIuEYbob48IQM KgDvKIAF8AQDF203RjBNjNxP0HMJZqNv/kSfuKkc8ECcyhM27gM9geMFLDAf9NMd LIEV3EHLMU+kUIYH7klJOVREUcbu1AlcBB0FdFf90FiwTGQ60oSm1MBelMoBuI+I owVTOEV/6QoDaA88eUpKlOFDfMR4nW+0COAyn4FnyFtPj5t1FZcD8OtQhxITpFnh kiXiaoEIOLUIbLEGnNBTUXVW14EMoICUa0AU2IAMzEsYG6XAQCL/ZrmHFcUWHtM1 FaGMFbF1FCRRZNF1HHmV6q1WW4VMYEmBP9CRGv2BFPyDBrDBILjHZ/2BB+BWFYXM nesAmk/ReAx2sv05AnzW8wGAaV9MYKWrGBABALDBoIv5pVvaIaA5Z8VWaMeWnYmf KTTALKvIE9T2LadiMRhvMifzwFoZVWCLb1C0F+LDTOhY+hBgbieE9W4zMyfpNFM3 xn6v+DKTOpyEA2zGGVBnaJzEkrFvNmxGNnBUA51zqdCFmPIjB+uEb84pbD7Fm8Js Aoi7T7wmaOK3ArcAU7zpUvDDn0ABiI3BEqDBHeRpgvPDyJlYTtisBHz0AtVEHywY 2iZAAlEU/1/UOq/wjgSMHImRyqsICjrmDnmiJk28D67QFGKUobMwhEVETpHqWEgm rwPAgbidUsmXUuN80g3MpR56gheogRoMgR82LgaIwM03rpIzeR00AN7JgFZfebF2 VpXfnQyEcbmOxw29bq3hmhfREbNFwRc9W3tUlqWR2qlxzYaSmqsxm6MhABC50QAQ wSbUQbJNPQjcERvEgQeMjRSMvSlU/Z9b8h+olhXkURS4gQDswHwA0aBn/b94gKO5 vdGYQaWPfSK7QeKPNaVFgnTIGSiSH3AJV1rWtlq6H24ns7/a5d9QxW7M6qx2JD+Q 5829ADTPV2HMF5QUEAxYhPV2L3RPd//mRLfldI4yTgCtSEAKnG+XbAb7LgCiaAaa VKRFm5jJeSOe6Mk+wTfuMAVThOPz9/NrlsNr9mzPfkVAMgWeHPSAj8EdSIL3q5yG LW0AExjt3IReLLjElQ9dePSKUWPDzYWg4EX87Mk2ACQ+GA+/1w4HJ8IMREB2AoSJ AwsYlGEggcKPIkWUFPnSkA4ddWcoUHjxYoKDjD58xIDDBM5HkR+zZfv4gklKLynV qKHy0gsVDRhmohChAScKGzbq7JTBs44MFFGiaIiCwihPEAUGNB1QAMCAfgCoUh1Q FcAgO3G6/UmS5FCcTVK+SqlqJ4mdP3ak2EFk51BVEGzV2gGg9k//N7MA4gBIAkBK pE0y4qilCiJSEi6m7Ni1QyrwJrRqJd/dlJjLpjil4MpNsinvHwAIrrZVGxnAn00D Iq/VGgeFBzuRUIAA8cCUqQcNHjy4cuUJlSFqbgzpYrxLmDAwzsCAESbkHAcz+vRJ 0AeSnxEjqFv3PmNGCgcvGDCPKFFJeiXxKJz5oQSHOhw4Gsb7UgSHQ/zw8fenT78I OiiQgMAJJJhgARgoUIKCECIIQYIIJnhBgoMikHCBAw74QIEtEklkixoUqGELC7ZQ 4IIPakiAhxFF/MAAAz64QI4LaLSRBx4u4EEOOXLMsQUeeZixhhr4uGMJNJREY4wl JEFySTTc/1HSAhA53MLDLQwYCIYJDEgggQ9KSECBD174soRExlzghQO2nOFLA/Ax QCAnIsgwRjdHLNGCKvvsk5gPYzQBToHKmICBByv6QR34HpLIIgkodMAHByyl1BMf 4DjjDDhMyoaJF0ICdQ445mDiVCZWeokELUQg4SYSNCDBJg2QssEoFFCQoSdefR1k KFt3YGoAEEhzqimsqEJA2WadfRbaaKWdltpqsbrK2mYFEA0A3HTbrbfemuiBCk+M GwK5IZSDAzp2QfIhhfBm0G4EB/BwoF7uwAsvBQpfcIACGOhQTz06FESvoS/iweGL +f6bDz6G9Ws4v/t+IBBjBjCS4L0GL/+GsMIKDZJggRQOEMhNLC9AscMtbLwgRBRr WLkGOmnsscgifcRRSB9b2IKbFlqQI8hElHyySTSWuOOOMe6wAg2oo/wwSwO2AFND OjQ2wYAZEtiyhKuvLiHNBNwsgU4zyzDh67UrdOJkrp1I4MQ+sEzEgkD9tPJkBgjS +CCEKmKIoXgMbk8CH16o9N5L4Xihueagu+iFOS6yHA8f8IiBCQxiIoEK0DEYnYQr YsXJKNSPkoF1EOowpY6gkIrCBttAQBYqbKvSPdveff/9d2afvUr4qo5N9ioQpprq hDaSOCE33kzhLdwmrH8C3XSHUCIMOi4KaVQ4LN3OgTXwOML8GO7/HSHeFFLI5iKN JTh44Pciao6O9xrS7z/8FJ6PfwB8mBJ+QIELScpvDGDAD0IQsAYS6CAZmZDfMnSy MrjpSnf7k4noZAIUXUBnPZJDDWpUJJ7tqBw8SGELYCY0flygT0tyGhqeJAklLW1J UCMGMUyEJTCZgGszOAgMSGaAbcipDA4wgAISQLZEfA1MTOTaAhagRBhxLUYwwoeZ DgAnuIHoQ8RwR5USoQAzGqAM5AnZhQa0IIIpQUBE9BelKCW+x23KOSEIQwguUr4X 4GEOMeCcF0YXk9ARcnQaEAEKZKVIEXBBdbvqSVBgt5Nc6UQptsFdsq4lvOIBz3ig FGXvrsI7/93p7nbIAwAIVtmUAhTgdlTJjW6mF67qNSF7xzHOusTngI/4gAmeuIH4 /mgvPOAhBXhYg73wZSnxOMFABxMYHc5AhxDQTz0MkU//7iMxis3HPvHJz0IqIqkD MeAACkSIBCDkoAOVcwIhQNACCLWAtV3wA1jyEDHQ0CcFaKwMHALhCEdIQhLWCEg/ ytHOdMQDof3sDTckxtLGgIY70BCjNqSSO8gAo0E5AY1OIEgFDeWmbGxIAQZIkwH6 8AEyhAlOX8tiDWZQpjKVIU5lmNuWqPYhn5qxQ2YriAQM8oIIIOQHCmHIQ5QgMOac gUKKC4monvNUCUD1IiBJCecw8BIqaP8hJi4ZAglGN7pF3kQEadWACnLFE6EExQZC sZVOdsUrTSKLd9d61l5AIAUZ9O4v1IrCXpS1Cb9Q6w9T+d0pAWDYsShrk8Riim2i 1wDLgsuWD7Be9oxzgzB4opfH3BwwTVLMzYm2XuUbDx4q1y+NUYAO3VPHgPxFgUY1 JD0L+V83G4YfcTrKYQCKhwQ0MgFIHGACKZjgGkF2VJIZiEJUrKATCpKCL+HNAlNK xAxOJqOZ5ewDKhJhjy7Awh2N10cNhUIi+GBRJkEpSVFqWpR4mIBtJKAMETDIAtAo XTd99IJ6AlOcvvQBmQrkA3ASEQhVRFMZpfQACiBDH9JEtSWaUUT/V9sSQNUJhBAw ilHoUUdEugeHSL0Afg5gzgvoAIcuUHPFwLyBJ74aHK+yCnRU8IIIwJDWK+jqkajT 1a7iigIx2EAMu8JkXOsAAlPYrljI0itVZPAHUnDBLH4VQBQuIwAVgEYGXPiDFLgg AylIgcvcoooA7GDYMRNlzDIATWM9IIBmkcLLbBYNaAZh5j/IgBSH4IIA5PwHOEuB lVgxs1/H/IdEY+sPXk6CAMhcZdHkzim2c/IsaQmuBnzrlpyd8Q0EedpSM2E8lloD E47AhGO+YJl/9MGpRHUR88DRYATyAULS8xDC8dZ/wf5mfvLDn9k6ABjGPQAkDIQg BIZMfkel/5DfQpCCAAvEnhGIEXbz8CGcEkmE4NXZQYuEooLuSGg5sgAfLIAGYlR0 SWTM7pLii4Y38HALBjaIAxgwg5ImgAxd6+4FcYoPupXAOk1MMJ38TSgOtaxMOUuA iMigADeBEURkkviJ8JHOQ6nzB/n7QTwaGA+nztY5FfKXpPAoqTN0jzng8wQTbvwE cmmBCjbvwc69AAYMgAEFP7YJJI1COxTIrs++CopdNQ2AybYSWnYQwLYEMIgtE2HQ SSCCCqb+iUlbgQ12cIMHIjH1RAPAA1YQAAg80IZPsEEAOii7AApghrFjhVmRuMcm PAD3KHTdDmz4RBsE4AFSYH3qVtBB3P/PTpU2CL4NRKhzFJQVCSIMBh6R0IHU1x6V TC8FBCfYtGWnR73MWu96QzBXcTwhyBhgQAsx0AIeRkB78q0hBoFkNarwoNWR4PE8 7QEZDBp1H18nbD8VCzY3HVKxAQFjBMadwAFsOwEDVUgjzI0QhDRGxTL4+2QLcAJO P9Snq4HJZSEsknjJfQETfOAAOfNZCyzADYfy4Q15QAMf8mABftxtC4Sm3XJog8ig BhLMTbjGwLrma0wgjTbkAIzqTNBEpcAkAYBIRr4ESzrEjGzkAFNKREiEiRIhZUAE ZlbGwMCkD9KpitgpIR4IY66qPRgAUcjDBh2AU1rsIF6AAsZDVD7/ggkECQNeDyZY RedIoFVuQldkBSmGTANYpyf6LHZep8mcrB+UB8pII9HOjneIwA3MwgM8wCz+gQuI AADYYND+4A+4wAMAQPKiAAE84AtlIAlggwzXrg3+gAgCIxLkUAp2AOvaUFlkoA09 IAo8QAS25Q88gK084B9QAADuEDL+IBIiofHQjgtUoO8OkfKigsrakBDZjuwOYQeQ 5XZEj7JyYze+pdPERVyu5wlm7CVkTwtq0RNij/b8YF78wHyGMCXgwBNAJSVA6xcp x5zMiQcHJj0ApCFwwD6aDz+2KfmIbWGGKyOYDbkggUDII4KcDWOOqiK4EUFQhmsO wCAoDG9M/9ACamBo5CC8witn1E8OCMUATMhHoKBPhGa9YsgCgiRFyCAA6Y9JMKqH wqZMsqhMOIRuBAJlMuRrGCBgyqCCnmgLOspN7CZMNjBMVASEEqAczOhEQORqMmQB RNJlRgROYMQcESRwQiAEdrBCImDlyANB+mVCIqAY+AhwdAo8vicIBQkQXi8mvKAl hqAHngB0XmVWdCWSjiJ2YOcnXgd2YEeTiOUEVgkrB+Aqn6USS+EuBGAqKO0fIk0K /GEwIm3SusHwIsEKuAAx3KAMy04Gpm7L1K4N2hIEBKDsmuXv/m7SDsEMBsMNBrPs RIPSLk8GVEDtEk14IoEwBeAQKE1Z/v9OBaRAACbNMblgNEyxWPrBFCCA0z6tFakH 9XApOJ6AOF7iCbTgFl8vBo7A9njxfM4nCE9FmG4AN2dOJPxlgvzFcHKrmybGPygG GivmGRVm16wPGIpLApgNUYgrIyLEQq7qDEJGIjOkULYEiOhGnwLwhUYovNKmHhsM vMJrBmZE3aAgSHigRPpp//YhSESEH9ZNSS6qnxKhBb7mpT4QRvIpbFbQBOBGpUog 4AZifhjAZMCEbAzgpaxmTGrqA21qhAwAZsCoSrbgAFIgQ0wyTMJkTgygZJ5TUSIk ZESGAaoTIzR0PKjzYnSqi9zECVACVV4TA47gCMqKCloCdHpgrDD/IOhswHSacMh4 YieYbAcaQAamUnkyDa+IpXh4RwbQAgCigFvajCy6ATTaTDMOIQl24CsII7Cowiv+ AAG6IgkQIQn8qhv6wivsYlmq4jPSVCzWohTAdBCw1DLWYhO4ACyahQ6TgDCkoCus glkG4DMkgywGoTBMcZVsZypLr/R4gzeaQLM0C5eAQ8doTDVXUwuGEPYAAQ8AwUZf 8whINfdS4gZAAhhLBQ4UZzwmxJwE5rYcAtj8h9j442F86z4GBNkcIAUo4PqcjYia zYDMaVEuRIG4S0NixAm4hmvIhAMDkEfWj0665h0PqkdaAB9MgIR+JEjgk/4s4A34 QGhsxAKY/yZKyKifLOACYmQbZuYg5eRrFjBGvqQPtsQAmE1BaHBAr+NrDqAEzCi8 yMRDRqTBLkAkfUpNtuQFTCTjzGjA+kC6jIpE3elt5kmB0ghBfdBfXiBDYIS7KEdU NicoASEHhJJV1AApSaAHRAAJkCInMOkniqzP3Goqm6xRncLzSimvRmOUfrZZevZn PwlahBayWMk2+gGWIOB1GsAGPs2yorYJGmBqS7MJVpMKuurGci72OlX2Xs9GaxQ2 RQuQNAUkMkdzKIUjfNAiKoL4lFE/+CM4e0uAijMeimC4iOtACKQ6D+LDQsZAIORB GMScCuJk4CQ7gWhbVeRETISFCgoey/+tRxZqctNLobx1H/jP/2ykBZRkhiLK/IzG RMhAAUHWWXUK/UoATgpsSxbA+gakS1Sqgy4oTCD2/z4EqEDyQjVMJA3gBRTgZ64m qAJuSwZCRCPkqCSkJqWrBp3gUnz1IgmlWZ0gGzRmmVZtdIJSBJ5AA3oACcgFBcAX VoZMV6BQV45iEJCMyaQSC09gAI4HrzjJKoCWfuvXWYx2d+ZXfwFgKpgFaZ/Cdl7H BkxhZneiAa7ABqYWCay2B7SArLKWkL5Kx7K2FmvxJTrVRm10DtBHtBzAclwtc4JQ U3wABkjYORQk5HqNIYoNYsAJgChmYYJtQA6E+67vIM4AQijgIBr/5KgExIAOAkEr aFDopFlxqh47pB8fikZmhmgul0d8JIWc+KEsoP+qhB3DNb7+hIVaZANdCkZSIFGA yGPRRFmXVUOc4EARQkFSAEz+JhsM7uFUyiTxAXipOBHyQEtSIGxMBG3oxo8VDk40 pIp2MHk1Jrk0pItKpoqqiH3iJWzCZHrLgOU2+PVqEQN6QQt6wHquoAeQsJNhxVYG mEiHYijUN8l+whR2oApFL9OyUsqchWjt13fwd5SIZ3jm9313VmeR1lF5ZScwKeh0 4jeCDgmu4HuP8ihBB+dcs0Zfb3S8anReLwfC9nzmAJBYaw3+pfeYAJg8IiRgAA7U QUFGTAke/+JWle9hpJE474M99pa2rI9A/ra5yomdKkSBACpD7vVkjogh/U1EFCCJ LWC90o8dFQBI2HULhIQH7C9HUogbBNr8+ABLoAAK8s89+aEF9uG8wJNe63UGyuCC wKgEIlAi73VLJPlAXuBilABBGFaBDCyDuFNLNsRD/KRK3CQBQMRE8OH8Xoof4mQG qCidpvOoKEhDE9l9knrZvGNMTJpyYlQIVRN0NOAKrGfnOJmTdQUJdqInbIApjyKu WIdXpPLJlLYpUil5sNIT83etZflnablasMWUIGt/6Roq/pey4KqUbaUomtAGeuA3 dk6wHTh0vsoLCMlGc2Cab9RztOBG0f/HRtdAsidbtewFJXwgU+DAI7z5hAVGCdTh CxoGV32L2Ep7YSKmCECGQgAXBo4q5NjJQRSknUAmuaho+pZ1deWmuz5ADgJwC8a1 T9RTAfChBpygvAT6oaDAodbTW0sECn57/9aVStbNH3XEAz+gnpr1irZES8iGbAas XgNOuaRLArrAIhoSnyqOA3P6RAzgp+/mPsNmj/sEREakTCzQbKTLBxKFRGmwuODG HKuLu+61D2YAEvalwGegj9ZgCHPuCZ6AkyGcUgP7N4oZgesAgYWuKFZHKV7Hdq6Q WJAWK0X8EqElCfAX0ZoFAboUK8IUTmn5xH1HzNRMMx8raFPjzAD/tVm4YAA2IS50 GQGQFpYIuCdohyhuBScWiZFY9je0QANqsVV0jJDmAAOmeQ0Wu6yOYJpzYDu6fAbW YAbmADzWoF8cgJu5WbOLISSKwYTVIYVX2FEcIpz+o5uUTx2GK3CS90E+zJquqYEG BIcRRyZdl00QeVlrYIvez4g4UgDb7Q3wht34AXgpWknYDR+D5mZ4xP22AKP75NGx pAXGyHFFaIlzJp0GpINWZAtmAG0clGwQOUaYFxLKKWMNZQECbkVyl2UyqKbvc4Po O8PGhIngbyWJukQVaAKu8wXKQEPvNQHAg3y4I7WseXO0IDiOEjiqmlI3uQmK1ICL 9CdIeaxz/wMLlZZYWpl5fJaV+oGxPJELDuEQ5pItQOAQ1jAJ1HDQUCDQzCJNAUAA NLMqBCAPAQAyxIDNpKDH7/2xkuDvxGATkuDKSGHOvMKwqCxNZYAIJBMACBEtLrPM xqzFL5MN6NAs3j0OZGPSzpRnz7pYXIeAWYeUiyLJZ2JWcIIKRKCrcJ6Qei4GvOAI AGEOcuDKR+DKbRQMIlvofYHo+wDMv3w6LEWbLYUjNLtVnUOcJaIIGqX5nnE/fMt/ wqkICmjXDoLfCKRB3LxB0r5BBKSBkB1Rpk/g4ASON1JGwusC5rPdyKi9Kl1JQPcN 1s0CFupHXkRo9MlF4LGhyKuEQAhFDP+AYyKAUOhGTZ7oaxY0T4JaQ6tIh9dpAQKm IKz1HaF1/fJN8m26/PDxT87vRGA6RoLankg0ArKhRB1Akalo2Qf8AFZQXrq89zYH Ry1Z53pgA3pjA6TW23PjdQqYfZeUlaOsWFqJWNSali3TCtqg7wgtDDnv8sjQA5LA CtBu7f6hE6mCCNTuBKaODa4/Cqwg0s5hy64u6yjNH6TADAuv4gGALdPADuAhTOey DTAeICJ5sCNAAAgACKMQSbIJgAcBO6QIiPSujRgiAhEOGACCI0cQIOrUsYFCRhQN KDSo1CBCBAaXMF9iwABmJs0jOMEcybGm55E12kaA4clzxIg+a5D/zlgz48UcBw5m QHWAx4dVOFZ9UKAAQ4mSIkW+qsNRBIe6sjhwxEtb9ku8L1slSJgggYHcCCFg/OAa guteOnu3vqjL4MWEAzMOHDBgIMGHBDVM1MBn4EMNBXJaWEDDmfMYNHc6o7GQKBEf C3x48GgBxQKUGhdYW7jwQUENyxcUfLhAG3aLFlt4b0m0JTGdEAs+lC7B2EDiD30Y 9ylTZkGKBYcPTNA7t+6CxQkUKEhgwMSH2rUbJyidyIJ7C/zaW9hnYcsW8QkSkPkw ozniCQxEIAFecjEwwQLWKYbYASbM4MQMCfQRISR9jDDDEUwwEYMWHNqEgRZX9HBF Ew+U+EAD/w3YoGIDprQIgSl1tAhCPzPO6NGNHYEEQgEb9bgRAAMgpNGQg7Chggce RJEkCESwEUUbkfzxDRf3AABCFHYQgQIRUQjpkAoQCbDJJkkmmYQK9+zAhgdSAPAP FwIAIAAXHsjgAQDfiOHlPxoc6cFBQv4zgBgeDIBkJFIACoAMRPyxyZNcysCGmyDY 2c8/Qh70EQgwwiiDDIOgkBJKKrUUExiopopqDjitQdQaI6yxkzY76ZSDNj35UqEf yyzlwAtwOPGCVDOMMBVUV8HgAwx0hPWVEmSFtVYRa0H7RRHXRrtVCBLEJUEIAv4A AwXcUvADHeb+oA63PwjonYImHJAAP/+2WWbbbfZuYcEbnS1xxx1jhMZZe5yh1gIh 7vHBWmzv/aZAbq3ZV8MMCrxngWaniWeCBDCU4d8CgzHAQBkJKHjAApAoWEIJM3Rb lwMI9kdGeOcldgB6/RlQQmn8nFbfcBZbUDE+431gwDY5nxwyuALSlYJiMziIWHn9 9VFCH33MgPUaMXRNhRZfazFTLyJeEWKJG5xw4gYNQMDiBi7u2A8ABZwAgt0IgJC3 lRvx6KOPCCnqpZAq/GNFGwIkIUCbHhABQCREfLJ44qSwUdAhi3tJhBsCDADPHzIk vngkBSVBEEKTSxS65XK2KWQbVhyeuZA6tCGR4rA3BCQAipMSieX/AhyCOQC1325Q EjluyqkMI8lgQxQoQF+qqaWAIQKqgNBUE6o98eTq99pgcIT44oMxQg6+rJF+hQ5m w0Q2L6TgRAr0pzAVNVfBAYM6dChx7bXPAstXshWWtCjhLQfsVl8o8K27xOUMEojH GSgQj+Nwyy4RyODTosMYCN3HNrypgQhrsA0FbCEPnbHCHSTxr4Bxhl+g4Zd9oDAa 9+wjD6hxTwtioxl+1EcBidCMxU5TGgWYIAQ/KAODyvCCDIbgDCI7gBINsAV5dbAE J5tA06ojxcV8AB/oYVBtZvCBEiRgOFsowWY2U5qL9dA+CjDAzIyWH+csAIPcikBh DpOypxmg/w8meNAMyHC1rPXBD8WKARU2FIMPUeFrPWhCE8xmohKZ4gQnMAUENvki u3lSRwjYiN440o8eAQkkpgwlAOYWJCG1MkiDIMIhZJCEPzAEAHGwAgiSIIUoMGQT dnCUFKRAilsK6Q9S+AMAgMmFWjIEmcREgTJ5t4liNiQJ2KSml3aATW7qDiHN3AQv k8DNJHiJFIdIQhyGmUxEmDOc4wSBQTSlo07toA6fKomoVKABEpjKeqXQHiAAgapZ FUUbRAlKTcRHK+7B6ihKmcMc4OcEqLxgflOZAFQkYBVmDdArYSnCD0Yaj3hQK1tv AUtJuSUXlj5RQAxcIB3iEYLjxIMCL/+wyx4VRB7mwFEOsOHNBeRAm4pxxgqgWQJo WPgZ0oDGPVuogXvQwC8+mIaNb/BZfS4gHyhsQYiJeAMxSJMIBZShWy+QYrzKkI0G JqYMM2AOY2KmGAQx4AwhmIAS49Uf9CQAjCLMTQJ2tgXnTPU9aBTaD2vgmDoy5mQi G5CAmnaYp+UsavggAxm2sCus+WEEjQztTKigAdJKcpINMNGLHtAPTYKAtQWIbT9i qyNQdqRvf/vb7gZQgMENbniD+12XfEvc4hr3uMhNrnKX66VDBC5HptgBjFQEquel hAQq4YI/r9eSVBH0CLYCSg7Gi1BWgWEOYPBC+Y7gi/XpCh9rcAL/HqIyB2I5wH5U QRYMBnMGj4ZUCT+oYIBnKi0cQKsIZ1EHAyPAQLl8qy94fQESAQOYvfTlWyL7ztPy UwL7EOc+ciCqaoR6gS1w5g5LUKEk/HUHYtxhqvzwYcVoCBqq4hA1NaRqe1BYMH4k gGHyQUMiEmCCF+zVP2c9ThSr4wQTlAFmkIhZdV6wF+tQxwTl4UcadfNj4RCHOYM9 7M8S+0MwyvHMfcCOA3Q6WQY4YAIbliM++FECBfi4kFXIsx+OoIUY4GQmYBMBiEaU 2hK9tgD9eEAB7hZbHp2AtyAxBY1mi9vcmnIAqgzSj4a0OwC407d2cB1zR03qUhcX 06a2m5Ui/w0jfNoAn6I6iQpIwAVTXa963t2eNtAbK1elDww9WWj5epIrpCiFKUyJ GlOgEgMfOMAqEhjMYMzVLACPlAIVppaByfIVai3QwRSIQFu5ha6RnuEHAKbDBLF9 rmgfSEESWhkaeRNiHlxgNZpJRL9QPIYlLOEzaODDaPjBGYHDsGDtCat72riZztSH yGSQTyK0HEcTOLk8BhCPAaSI7ni84DsZRhBzEsMABC2AKxQQGQMYtPEOm9AJP24M cRIRtQi5Jz7FsQ9pPsif8xgNiwjSqMhyKrIJTKA/g02jfe5Tmj5UwelV2PMTZgKI RoJICxqQJIoMfYJG1+1uO3J0PTmFyv/b5ra3mtL0j1pp6ra7/e3KZbtxdRtK5UlX Bp5CQR1EtZJad5e73SUBCbxAgh54QSffSx9ReHLe8PIkfUmJPFN6TZWn4GG+WYFD Tjf/rWZZeKRneRZZTBqWADc4Ai84/bcmCBh1oBukFAbMgESmRAad8T5LH2q9fyOb o67Q35LoDB/ccRoUdyY0AMe9h3FPMKqiwR1EjkAZTFiaLZAHy+WpDmXGwyC7hAA5 G58Bgg6wspJhpzoToIA6BvSCeBmAOopJwAyyYX3G2GcC6+Es0BLR4YQ3tjwfsB91 lEUGAiDRdlYpAAnyRljVtzJ6NgJV9yF9RgWE1wMi0gRb9wCZtIH/YHcCsxVbVpI3 k1ZbOwI4lwYAmYaCmoYAviV3cCckvfWCx+WCrpRcbEeDraQpnYZp9RQjIoFP+CQD fMcStwYGuIYqgld4SGCBGIArfeALRtFeI6B4OjEUuEJsSAEry9BrxrIGVOGF83V5 zvYCZHggZ3UuW6Eu6AYW1wIW0vIXLrNgAyIX51ZBgAFSX0EHFQZBAlIYLEdFcLRV ISYHq8EN7sEv/wJ8/DYaW9AzmwEw/1Ywp+EY4vFBJTZVaJAHZXUeTlAZ+bF0urEN H3AyyUFG/PFYIuNH30F+KbNx1mEgdiEBP3BBUnRHB9B+CfAC/feJiIFDBpAIN4ZY xHEeWGZx/yYwM4mRAgCyZoSRHerRfyuzM053SH6ABxsyBJ7wBD2gjad1WhtQIg3A gaxlN7HFW7xFI2AnN2YHJH3DjuyoabvVaZx2TLxDg0PCBVJgB1yAXPboJUkgA4PD BQMgTqc2OLaUXAI5OK+kXHFwEDsCEtLlKc0zCKFyElxQCtezCWCwCQSlKoWnBmqg XnPQE1ijK1P4hN9zXo8HK8T2UMTmAEYxAilweVXhbJp3INdhHQOyFeZiUl9BFgAU D3tBU3HRYHj0A2egh17hFV+wlOcyQQMCLiODGOGxdCBWAyKWMKOBBlbwb8DnL2ig ZXnAB2+gb8YnMGFpGbsRVPJhAe6wWf8Po5b3Uon20Rw50xhxlH0zUB0SgBh31Bgn kxh39GQSAEV6yC1MxABOcAARwBgf8AJMV1gJMAJqhEIW0x72UQK10WRlsJiPpRgp gEF9mFZWlB8REiFXkwB+4AeHhAdaMARNMASw2Y2nhQQY+ADfaApp0yIt8gB3g2m8 VQCh5JB08465tTssCJw7aFwSASeRcAj9UEzDJSRswAbEJAUygJ3NFAcNIXfZ5E4M QUtz4iV2giiJgwgAYEvTiRBSUEt/ECfYpALguQnZiZ0eEAmI0J47MI92sAlSoAJJ 0Ez/KE7dkDh2IEqs1iJAuHejIgLVswk5AKFDoZGoggGEp17iM5L/EKUrT2gUa3Be 4PUTLTmSRzAHMTAHeNATMDkC89VsMWBRErBmT3MycuEXzcKGb8iTPNkt7jKH4mIu z+I/XnEu6JJH4BJtDGBxjWF94oEZQ8UwpyEa/yIJK/YJSoVjORZ8KcYZeUAvlgEb OgdVpngBtxFUcnAvZ3R95YF9+UEZZdCHknUgcTVYBnAgbiZFBKIuTxQC2QBB1AGA ZAREFoBFLTADpKFDCaeJxKEAZFAG7mc0UIMdkUUu7nIAKbBxfcAfUQMJUVMsM+AH MfAEshmbpEqbIlJoqcUipqCqqGQ3f4MArmqC8Qic8LiQCtlpWUInaSAAUVAQk+KP HvAHvQom/wAqAG1wJ4PzELskAHYwEFbwD+s5CMw6CGYQCTogJwLwq0IiAFbAq3fC BnHwCbgzEAXRq3ZgOWxwgwhxD91KEGkQO23wnknwEOakPCHRaioSBSehARe5kRsZ oTkwUB05EzUhUSP5IFgTdSjJeC3pPSWKB0yAAV1zBCzKojNZFTEABxr7AvtVcgsw A3TxfUJZUjcKFoHhLdHmYN4nAYeph/2zlEpwmDj1RIRRHVP5GOIBVPWGb/SBY8G3 YmywBDoQGliKlmfJiLBBiCUmH4VVA6B4GbkxQujRc+9nZHCFZf3hBCLjBOP3i2n0 R2WQHdrBLdnwA6sXDww2MilgHl/1Af/BYR+1MRzklwgXcDH6QlZENgPxgmVNZgLY kVNyMVJH6gNQg7XzMwP0YywxkI2y2binNZtNgASEdiIPYAqViyIsAgEzIpyj5CN1 Rzcm+LkuqK7FZScOQShwggjfhBAywAU6EAn3YCf66gGXUoNRADmzCwJIwgWfsJ4O USkegAB1MifTJCREoAJEQCePIwVcErz/4AHx6ibRCTs1iBB/oANIYgUeoAKFIykO IQAqwI52UyPRhU+hggIq4HeIAAgcqZEDNRSqMgcYIL9PsQxJUZJRmIWyQmxQKCvj 0zUSGwN4EJMz6QBMABVw0F8wIAHXoXJbgS7pgmBFMFPxMC7k0i3/dDEBgyEgEwYu FQSzeoiU5oJXhVFy1+GolXEZIFRiF8APvOeWoNFvQLsEHlAw/KJUoIFUVxocmSFE iHUecbQFcRsc4jFCXGY0BmBXJudkaxV/dFZYC6C1q/g0ZZAC33dXHCwXemVxj5F7 uRFCF3BGM8Ae9XGoQvMYnYllZWAgd+RgE3ZtcpFWjDE/KWAszOYJxdC4ozqq3HiB qXoiqcoiLBJ2qJQ3lrZ2mZaDszqP1ZsQcyI6SUAEvWSQh2AF1Uk6w8SsceIlwMNL mgw7wZOsbYA5BIEAZjDJe2IF36A4A1AQk0MQdvAJDVE7XGA5w1SDoZO6dvCuoxwn AkAEn/OO/w/ZWjaQT/t6kRk5UDkABoCwzKpCKwb7FDOADxD1hBUCef5LbDgRsRHr CQF8eTLpAHDABD6gsTCwXzBzAG9mF4BxU64nlIJLQd9WIHMRUy9wHDb6sjFLAax3 BvGgciU3MtbBGJARYkHFG/jmHnegQksQtDM8BsXnQjVGDO5gfbHBA+4RxjRDMTWw cUA0HOLxpA8zHoxBGV1kAgB9RwugM3P1Zt6xAGtMHTqFRypHmpVBl5Che2eqLwzH cFAVHlJEHXdkGNzyfTUVYHuxwAnSqSMABzGgIV0jqo4Lm0PwBNo4IqfVABj4x7wp I3ZDaa/6Solcd+pqq/3InviITKqbBP/o6SXN1Eu+JAVjkkyihhCb8AeO4p/IVJ8N wYLgJAX5iUzLFKDJmgSkkJ8gINeKjUx1kATOhY8qQEzVKY8A0CbKVJ8ygAjOJde3 dFuIxilAKIToS4Rjwszuu8zktb8/Ec1OsAaZhTWwXSEt2SpH4AVe4AlUgNvZ2DUC /CvNJs4aCwcxOqML8GYPHBghsC40dVMURAfuQhcMRC4Tdm5KCcJ6iFfuVnSOqlYG MEJYCaYJTXCc4W/kHbT+JnBLwFSjkQhkoBvB4cJbQBn4UAZgdEa6UTH6ch8lJkLp oQCUQUUGIDJrhiA5+bGL8VgJADI2Y3JrHDL8BQMIgmVVeR9ERjT/tkFUPpxwCQdV 7R0vMWqzb/ot5FJ655IXw00/d8zbTFAMT8DiLM7HGvAETRBJWn0imtAEmqAJKNIi g6wjG2HIoluru8WCOshpOEjZMpjkyCUAxUtq9Ol2OLJo0zUS0bMSLQGhEDpe4wVs 49WSazAHTnFRrh3b1syS/jsHjySquv0EnuAJvN1sWMEEwU2Gd2qpB1CjXDGy5/IX IQDPZpsNEFbi6xJ7LruUMzVBKjfUXMTEM4CVulcOsMEDX9UCzRd8QWveLOQZxkca ZGAeTbpD8id/znGJVll9JgRH8l3SfxQverSKHaQYbDpYIJukThZ0UinQrsfA9ld9 1vcBnUhv/xi+4V81c/xXGVqbQQFdGDsZwQBGAT4Qo/dFDRhbDF2DB0ewuFad7VYN SRd4mxh44zmOubwJEuhoaYn845smJKqE5MR11o2s5G4n1zIoOIPDgsm5Wz4SaaG9 T/x65UOh5QAPebHiAF64Bk7hBA8yB/jQB8vQBwtfISNQohjgzZ6gx7nt5rztCXLu CXMubVp8GBrVLQ8cUqbX5xTWF3uOhjXlenoRezF7pM1oVyPjHNi3GwYtQvbWwi0Q pcfnb10ZiahhVfl9ARRzlUVlAIt5GQlQH0MG0hnXpKb4V0j8GEgsHWa0cRbXZJSR H2lWxTX9LYORReEGZ2bEHlZZG2QaVP86FxyCNRyZZQCFmXJ7JDIZhOcktcBzoVFU Uc7VDgks2mdRne1XoAXaCDbdDu4oouM6HiOmQMieW6uoJuTwuJyjC++3ulzrPoOW b4/2npxrZ44eQe6dUsyxll0iwJEAnwMxmSstOQMj6fpg/iAIqzXFEvEYYI0x4AW5 jY1P8OZdo7GeAANhoA5hcM4SVlMsRRd4LpTYUgQLdC4iJZTVFrMSVOKAAQMLlNwF orUD7gAHeOBYFlSOHmK8IURk2XD9lt7+VmNosA/31gKSXon18mMJoLUe80UXMxsW YDQPQzQWJx4AMeNDAgUKthD8QGbgwAQfPhwwYeJAmQMKPhgwsKD/DIMFExgwoBMi wsQZDCRMgHEAUolEiVi2TLRFwbYPCi7cvFAwp8EtBnoyOMNgwguTJl9IiBBBQoh4 ISiog0HBhwQHKag58BEjhg9qI2LgWUPtSAwMWjDE6KVBixYNVFD0uNIgbhNNdU3d vQtCLwAQCAYMADDAb2DCgAEDQIz4MGHFiR0zTkwqSWI7IChbpvxY82bOmytr5nIC QBwEdmRssoM4DubOjhdrfq34799+euuY2lGnjgwUKFRo4CICzKZN53L4Oj7C15oR a5w7x7dmxhoHL27McTBnhpMZ0fv0ac58DZ4Ynp4M8aQVD56sTHzAgBMmDJ0zRxe8 CKGEDgwJ//3jwYiHjiK+KKIIOuKhgIJ4iviBDiUGVEK/BhsMiQ6lkEKKgRc88ogj jSYoIyITPjChhptaQPGCFixgkQ8WWUQDjSVkXMKKGcdAg48WeLAACh5wUqAGHhLA xyKJDpBpC34+uCBJni6owYCCZLJoCyoLWigBgvAxgEsDZihjBowoOuCFBco06YcI XhjJgAkckEAddSZYKRELxoEpJotqumkLKG+ySYEZSsiIARg+MoqBMspQKpsIKAhB ggbjOUMCHxyYgD2tfBhhhBlGgMSPKvxojhpAyuqBCipIeKIHuOqqq4EGTJnVlNoK qC0wvwwTTDDIDGMMWMgSe80OUqTgIv+JJASwYxMABBhECjukECCSJAD7QwAApAXh j24AsCMKKZKI4hA7/rCDizi4AEDZJA5ZTQoZDtlB2kOqvRaATeD9x41nURBABWoR EyAKdwFTNo5529gE3T+2tSMSdO0Y5BAp2l0tidUCm62AAfTCywYbUIgCBQ2AEwEQ QHLIwY+Wc1hjjhxGWKa56ZxbJjsmds5mDidinm6GPj6dzoHynrghPR/YMxoOOIrZ jw6oJDDzTArwk4CCM3744cEHcXiwQabo6LpAJcA2kA6yDzxDqQgYyOajCRZwYIEF PDzg7hlMmKGGGmyyEsUWY0TDAhcJR0OSJRS/A407GrdgCxZ/lOP/zy1qqKkgfBLY ooVETCDoIDsbUgCfmqxEHfWC+CmISCwNGPEiAy6CyIQyslaUgRAqVfSAjBygoL+R XnJHy78TsSiBGmQCNKe/FQA9gYnkzpAjBz5SKtIQ1Jaaaqp8AD8GSGaAZOg+ShjV D/VzOGKttkig4gq4rtCE/lrxKqAAEDw+YTZgeR1WsIjVmsQQwQrMKhgR7OABABCB Cx6QghU8cMAoAOAPbACBADDIhYJ1UIMaLAUCK0iENAiAggETwAOl4IYJFgwAbDDh O1JDhCh4QAUyYGADo0BCF5rQCpHQ4CYEQK0dCqAN2ToEEAUwAA3WQQA6sIz/BoAr EJjiNlaU/8HISKYBEZRiOCybGcxgFh6gSccBMXMAHOawMybMIWbaOeMMHHDG8qAn PVqJQRrPoI4znAFqfTyJ3WaQtw4l6AcFKsKDDBQPrtGBAlxTwg8CJElHJohsWXOC UooygQkcIG8S6YPdFBURiwCucy+yAOLe4KI3xOgOY1jCHaxwB0ngqHA3kUPlaiAH K33gbxeI3BaY9IEZsKglLEqdlEqgugQs0yAFwRJBLII5MiigISZwQt5uZx+TSOAj fDsAoV5AkTJISUvnVIABIrcTP+0Sc1FyyN/AhKZFedKTd8NQBJxyIEe+AAb/hMPS qtIHAxxASyUowXdGcMYjlOUJrHLVFf+uIDL63eUBt5oir/6iK14hoDAfFSBIB5gY KXjApFbAIQL+AYB/cIEIiPFADVEAABz2ww5WsIxJ/2CKFCLCAzJoFxusgBg2iCGm P33HDjzAhXvA1KhiAAAp2iBBj/5jEB4YxFUR8w8ZsAEFHoCqA1VgUhlk8FkuZQNN 0+qBZoHADmwowE2jKMWP1QYvdRBZb04mHDCwTAosQ84aYCadI8RsDT+bwRwUy8ad rVGxKTijA/Bwg6SlR2kxgIMEYLDHM9Bns0SZmz0XkAKPTCVB6uAaahP0yK1JMh5L 6U8IotJZ2JokKRryiD0xQqIypIAjZShlk160BTvF6A15KJyL+ID/BljG8nGPm5EF 9pHLm/iNuBhZnuH4wTkFvIgPMbGSnhzCE4LkRJrQtAjroLk5h+zNAIvC230mYjdP miAFiUgARs40EMw1hLicS90FakKibcxuwAeIwEbmFqYEpAASnISTPiG12n9CpRjw CehoD0DQBPQhAePLjmLnQAVXPRQuTRCZJmbVj/wVAAAe+xjH/Mcxxnh0MTduTI5d g5gMRkEAiLiXHbQlgCSYQWICiAORAXCvTRzQMkIGwQCIQC4BHAIATnzYs7qBQCkI lcj+OPKWJ8MFGHogEs+i1iGWRbBlJXkyE2SDkCdD5CEKQAB/uBe42CAFUrhBAH0W gAzS4GIp/+avindpQG54s1cRbAIMKwMjywr7HO0Ydg1HYEIMHLtGxrZRZ0h7gic8 kek5+lMd+wkDDF6woaEwwAFlGK0ou5m11dY6KgnamkgwtBQKhGR3miQKosJkACcY uKAa0Ug8gbkiC8SklTGyQB5amUrH0XJGMrJCjKDQgsoJGHPW5JsBjmkQZr/IIFIS 70CWKUz0SvN50DRvQzBigqJQhSIS0cgBBmm3CSAUIwcoti/TiVCEWikPVMKcRATu kASUIRv9qZpBIQGJA3gztpD6AYBgAJUzXK0YcPhnNlIwWgOMrw9reAHK4bCzJ7Tq CVdogqxk9YAWD+AEUbY5X/wymF4J8P8wPw9pbDZzsYdxQQqbIDoXktUwpLPL6Cr4 AykQcxrE7Etg7GogSUnxh6aXC1lGR/rW2QX1TUB9W0bnAiKy/Acu/MHt7IKgFHbA dn1xPQ1J2AQRkH5lKfxBA0cHOwgmw5fZ4BwELEb0rEy2VzA0PgfaYBnk16CNEczh CEdwY8zwMAc8YNrzcxg1ZSkralEnLWlOS+NmzwCD/aj6TUKBvTcxRVqk2Hq1WetP 1n4QFOFJoFKy1SdS3uZN0EJkdg0h0T0XMDueSM5zkitcIqAwOMJdm3B34IM7WGSi UmIOduVUwIokh0pjhjeYpfzAFkqQgJw06SALuciUCDKDBOzNJNn/EMmizjTfghbU wy8wgBIQE3lLJwAsgQMALz2BEmJiviAhNgaAlGz4AbtZCSw4k5PQpxBwighpkH/y wBeAg1PrpwlIAX2To+xQozCgAi+gglZpgiZ4gBikuf7pH8voHwSwsY8SFhwbFh58 DGEhoCAUwihIg7QSwiM8QiXbjEiwgj9YqSPcKJyzuf3RnxOgld0YGRLgoi5qvMYD hEcDhCMAA8vDvPW4NMzTPBCcg5W7ASZoQ08YAtMTPU8AOdZTmzDoOB+YgJPwAaE4 CgrgEJOgsEf6jwShNdn6AQqwraVwiuyhGqDQpI8IkeMrMAY0gT4oA2JikvFzkZhA pRZopTuY/zbmMq4YERwLyIkDyBwo4Rsm8a4WKT8FGDeDYECfoBL1Wz9+qIH8KjYp 8bCLeAhFkYB6AjiJyKZJ9B1CMYD8+rdB2YKRKwEHYJ5m85MgGREiaYhtOACTOIMQ UIcF+DDp6YihyJ5HehCpwTWIk4BiUIIuUIIQGKcUmIEUSAHqcMMwSA8MeDkYjMGa uzkAuLko5AuOmjGg87nGMEgkVEghFANyWciH3Ay34wxxoTsCMoxd+Yu+yEgQuLkq khUt0isREEkN8AIRwIDGw4CGAoOGwjzLi6w5QrkzegEmeAE8yDQmKD1PkI8bgAM6 mI8wiJAwCB6q2UOisLjc854EYSSykf8kdXiKkDBEqgm+SIyUMpgADSQKQTqAbdCS 2omIAoudXzKcwmGRFtiHU6Q26cqD5WqRNwAmKOiJD3CCmvCbbxs/KHiDF3kDO8mT FoCmiwiRGVA/guCc9UM+eVvGxPyS7wsT37EdjdgIBhikf0uoxFyUcjqI9YO1KbET KkkIzJGdA4gbRWSAZMybFKi9peCaQzrHq0GKo3iBbFAbdcgsDRmtVZsD0xsCKtCC E4PB/DmBE3CxfxSNGOsHHfxBHfPBAPoViHTO54ROhfQoAJjOxshBwEAAwxuA2rC5 AniABsArkOwNEuiNHrCBHvACEvACMMAADJiD9owBL1AssMCOOJr/o+pgAsnyAZzU SfnoAvmgA3fsArVhvUg5CtxBCpHQNQoAkAkhm61Rm4w7CQZwG2+KGw0xCY/YkN4x PtCRyzKYy3jqr3L4pURopelbEVAcS8KZPuWaHB5IkV5URdgxgBrQS2IwppggFOIC rwEzHd/xnS7hHDIgiPUjUi0hUoionTK5GwaQiNIsKAxdPowQkyAlKH1bxnDagrwx AGDKE9WxJieATJNozDGxykfBuCLAgQFZpOA50AP9pzNwAbd5AScAQVGLwxZ8ghd8 wX4UzhsMzu0EgOPcKGDhuRwDQqBLyJGCSKGLzkeFQosUKWLByO3cyI7Uix3Iq7xC AhtAAiS4/4JORQIUIAH19AIvwIBTRdU5iIGYdIAZ2I5XxQ6bhAPMosP/DIMu0FW1 6YJTg4r98Kbd6bhhla3gCQFJUoIFWU3U0g/Z46T+KIoFyD0GcIKP2D8TmB2M6BKM OC8oeZ66BCY0yMseoT7EEde05AFusAB+2NIRgR0noAgbhZFUQh6HIDYgbQjlEQiM gB4DIFID6AOG0JIARChehIh9zZvR+ohe7ANEkUyV8CRYyy/p8Yn668X1M78v7YkZ eBsn0NCJ2LBjg5Nj7Zo1PZsHccqhhE382Kz96KwzgIM2xKydoYIh4FMZnEGbAwwb pDFC6zkefI0dHClHRYxIsLLUQJc2YP+Nc0mN5AQAROgHdLkMzlDaHWvOkBq6xxCN beGMSGANx2iDiGTaH8xIjMSVuxCZOkABkWFbkekBUAVVEriCUi3VFWQCLygs7HCC vXWC6rhP7OAZGPDPXP1P7uGeqJCt7XEk/kiQSNE9AUmkyPWaIsg9jyC+Tho5XfMI ipidfYVXfCiR5vOTJuEBHjCRC+AlO4GR6SNLWyLL5eKD0rWSMAE/vyElfjicVFqn hFPFEHGI0ATRg12UZdSSD/ASD9OSceLWACwo/eOIrrydurkningBTyIUfZOJEriP EiCDRFCnZuNLlxCmRZGAD6EIBug/QtKdr1FTNo0kjQueq7majjP/XJ+EAZokD7I4 jz7tx/x5sX5AgODEDJ/9H6FFSEZdVB1rIDZQAQFoMg+oljjoB2r5g3eAmApKjB1q QmZxFgFoSLzLMQ9WFmdxDDtIF8f4g7BNlwhChE1IAjtIMhJ2jGXZBBlQFhmIBKUV ADeoDNRgGCmABxlogzbYgThoA6N7h2yJgkjggjZAhBfrFb3Qi5sLz7Rl2w2wgQYQ mU8FVVfpgVZZlbPAvDhatVWDrPuULDgAQfgIA3Xo1VTzSXXAQ6nIGhhI1vjFPad4 CkhqX7ABm3f0pjfhpHFUWN/j0H2FHXo7gF8yCGoMHBRRV9T1rnO1gLxcrnPlhi3g gzfotoJy/4KGON0pyQPdnddAIa8ZsIjNiYhFwdaMSAGJwFZPcoKISEx7KgFrOtJB 6q0g1SaOKMHQ4txBUlLiTQGfIBSXSAQ8gQkt8a0yeIHHJEZd3kMKKBAC+YI1NdlE ms2NY70+UhslcAF3DAM4kKz1iAEtgDl+9FPhfDHEOAGe25V4NshEHaAEdozpxKFI YAMPSIMaOiAbuCAb8AAmEgAGOgwQ8AeFUSAGcqCCfmLHaGgPeOjESINDMELE4KAG xuEkYAMdMKEkcCAdA2kVUCJrSQMEaKGGRDIPIAU2MGkQ+IQuw6GvkgF4ELIoiEJB rY1DMwUbSDxaaYANCGqhtgGYkx/5cf+VFcTbr8COkStjyJrHEZBHeqyO1ZMP1utm YLW4AAmJW+ujSdlANT1ZtIkkpZgbzCXBQfatYdwtLfESVeSJRv5EFGmB6YPRSkYl F6E2NIACFWkB1IXRFvgbiHACFRm/FxHX6LucJoGJFvAT1yGmfCOmAwARvrlMEfHX rhTMI12/vOEIQumDAxi5TtKmElwAiWBlemqmZbQmlgBflpCJiSAneyKTiNhGQfwa HIiHNb1mk40QFxBBqfnmL/iCdlTjPMKDERiL/cVZ4Mw5juwLjqKx/1FgRbXa2IiN eyCCPyCCpsKqn8Iho5IBD8a6AgKAGlIplkKBOLCWx/iHKOiG9nb/DDdIgickKQMC APpuqZsaq83AoQZaFxuCKRySgbHqh2+oA5NSAcSgbyIgcAZKggnisZ3NqMPj6Tqo lZlrgAeIuSbgYpibnyeggvbEW86jjjmiR3n0lBSnxxcoNQ+EcaecihdgUMP9gVMr m2RlTT8mkLDpOG/Sw1/eQ2FLgXJC3oEonb8hLj8pN72GgrOsa7R00Rw515jYETlY num7AHxw5hFZEb02HHcYZTRwh/HqLh61knT6Po6oHW+CnfqCr+U7J25dJpYogWyC 0q6cnpE7k3wjCjMpzdupCEKpJh6184KVS9uZtyodJBPQiA05VkS6ZgLxYyUAggjB dHfs6gCN/xD6yIr1oIYcwIBe2FN+dG4aBEiA7DnM+FlExVp6JiAhA4A2GDI5W5Y1 m7LyJiorWBZaf5Yk+AQSeowqSwNhP2g705Zh91pkf6AOQg2gSgwx+LFu0IFxmbJn sXUEWpZDuIckyCA7u3VtyaCHeW4ZazEQgAC8sKjv/E5ZiTm5QIImAPG6TdVT1bQj QHGigVVImOqFuk/wATl/2qPNyhp1wHSuFhCv0Y9EqvRr9hoN1GNO2sNufDii8KTj A+WCeB4/sRLDibY3mL5tq+TpK8tKJpxPbD/jJa4WSABwnIgEcAe9JktHvpzMSR2Z aAh8SFgQXZQzcOZRmgG70Yi9OVIPc/+JgjWAcbInSMiIJu2PkfOkaL2nbDCBaiJe cYOJ9VvGVu5cbBWTY9OI2Ep4bB4QHjeQromQ4laCqHAQ/diPpYmByxsLfVTnP/1H wQhIjiFUADJg5aznzTiM6QQBZ5EBduE6toM6s0MEKVhwx1ABUuACUmgYC2q7Gn4M tuO6QXCMbmk70IgCzv+DKPgDERgAUvCx6uSLTeCCbvkD1reghuECssN81gd9qOv8 rCuMGJurwwNOUzgBFotBWmn3Dm+AFwTVVtECVVlBDMi0+vyUqpDqeaRqPDAaHwgo f/qn+iUbTEfZrlEHsykQHChuaybrCXHco9geNWHzAXSIzQEU7jP/ER4hPxchebx0 kX2AkXF9kb9xCBPQxZsAiA8KtuCbsYWPBTRv0FiwcGHLFgU1agy0sCVRoosKEnxI YGDGgQNlFiyYIJLBhJEhUyw4YOKAgZgGLpaoKXLBC5UfSb6IwIDBC5kfYTqRIKGM R5AGNiYowdGAiRr4JH4w8OGDSxMfy0yQAIROkbBFcIT9MtZsESVFfqj7oeQtHRgU KNCpG/eFD2p4qB3BoKVHkyYPBp8ocOJEvwIDTiAAAcDxAACRJyOIDEDy5cmZN1/e bLkzZtCiR5P+TPo06tSqL//hvPr16Chs2DyWPKBfbRCNBxR4jKBwAcOmTjQw9aAB 8gZNkAe+/9LjChUNVKZjYMJkzpo1DkbgSeEdkgMH4B3E8OEDBl65Yeq+VaKOTjz4 7dPGT2v2yxclX3AowfEF/g/x/eCTBBSEYBRJZZjAEUdX1XBBDR9MJIcCD72BEB9o ILQQQg059FBCFvDBjwL4GIDPVQIJtM1AF1QIhYhbtMAPDxfI4WKEH2zhYSIWbcRP R9tAdQBJLxHJgAMLGPmSCS99MENMNZWwRQIJEEkBA2WEBAmREwDFQEsGkOGRAScx cICJZRjAooMKkGECPhQpoKJWOWW5QBkMRAAWf/6lVUQ8ff4JIHx0nGHUCxKEAMMZ hoY3AqRHHNHLE4E9UMClJ/AW2QkgLP+GAAC9UTaAZqF9ZhmqmJkGG6utqrZqZ7C6 OmtqKEgRhWeRKdYYAP0MAIKmtwUH7HAQGDfYA6Zs8EBggfXw7BM9UMHEEQ68EN4M 4XmXLRwveBeeeTDI5YNd6rT3w1wUvOeWWu32qQ5++um31g9n/HCgBHqecaATYM6g lYkxaSWhjjLeaEEeCS2EBsMIQQHFGzYe3KMFiShgAsESVThnhReAaAGQCsixhcct uGjVRRY5JVCEVVb1gRNlzqBlGSodAGWTIkGZgAID0bRFmQzIlZOWIf2U7wRKpVDl v2Vq1YeaPVNV1cBXoUg1AxK8cLSi7IoVVjxq/dnuD3RQYFS+YHr/SZc6Z0yQggN4 4HGEFhhQcYVgJzxQmKaa9lZAZZXZpirhpnKWqmugIU6rrKjJ2jitkY92wqugahYZ ZLzxyptkhfVjLN/DIbvBBoI1GxgV1eGRnQPZahsekg7A7YB5L8CgDgx2tefe2YqC FXYR+fUZL3/7wfVD2QcCFYEEPmUJ0wdameBEkzN0hE9DIiuQEBpjMKwQwxa8YUGN HntMcUZbTDTQVSRTdGML8W9xlRw8tGABFCbXEFUCEEk0sEcEMicGWUkmB0iAVoQC kgM2ZQslSERNDFCGrTEPJS0pwwx+8hOTLEBPLjmAQBokkgP0TEIKkGAZAtY0E4BE T1nTUwiy/4G8H4RFLXSgofH4oxZ1zIV5E/ihA7ryghCE4AwUkN12YkCFJzBRMITh jWE6l7naTKaKgjscFrPoOFdBrjStolxowpiaU70GcYsbzeVURarFrLExfsOc5zoV OuIgi1nMCswQUscEB8zhUXB7Qbe0dgAHDBJR8VgPD+nwlvzQQQJyeU+7+hO84ulH eP1RS4Du1TyfHGhrJunIB/DRpAXE5CotmsgFQoSGO3yvYSaTmMcelDKLbOFGF6iK E6D3IPvtowVUMlkLoMAP9TlofRO5ClReRoaOJGCZThmTmE70EQN45AB96AhTHGiA PmhwaxIgSUg66AOf2MkBZ8rTiZ7SpP+rQMkq/4JJApvEpK1lLRshuBe6KBCPGQYo LGSJJKDQ9oIfeokBBzLbGbzDnRj8pVJ5y5RiHlMYAGhKcIIblWvIGCvDiWZxf4gE rSIhAwCAdDWwsoMdRBOJQVxGpFtUqWNaCppIxLQ3HF2VHdogA5TGFI1VxBwVcQMs 3siRWHrTG7JM1yxpeSEGMcCDt7wFB0aFAQbg8oHWcqdVcXWhPTycSwjaFbzgWXI/ 6vDPW9hCh3vayygGVR4GT8SkmFzTQTiqwY5aCT6GvKEFcvirjY5ZsIZsoUZyAEkZ nCAhCMnBZBZoQY2C+SE5qKhNNUgA9ViYzmYyc0xVSkAfqklXoVz/xIEOtNILNZjL BcyAJFlL25mycjOtLDBmUMFg9KASk8xOr0x5OgDzwoaurN3TQMi7pDrS8pZ4nM2c aNNaviRwBvTITm5aaGKz9hac4PSjb5AR6hoHUJkqYjFVpuniZaIQiXcQQQx2SMIm IhGJOERCCiRN6UcjQYootEEAKpDCPeIbidYkIRJp0IAYP5MEAdzjEABIgh1U4F/+ +tczYrTCR1UQCQFYwQ4DkAI8bBAJN4CAw3aIqRkvU2ApLNgDdhCAi+3AhfxCeBNq JFWvGEMqyvmqb939Mab2tiw7nm4IWvDEEazDBDgwOQxMxou1HCmuM0z3hnUxl9ke Cbwc9ucL//DKD37CBkkDGYiIidpTCLKkJXkqtoQcwauMLnA/vTJsfHIGbI1qsI2q PCR+F6hR9LSiAB4Q+kb2g6ycW/CGQZfvSROJ0P5MUDMFiWlOnuXsUxLQzijVBCOJ KNMBUlAGreWJJAkydVeykTXnMcC2WRvJAgqoFQWt2Xrx1FJV8qTB4kZ3UUTcpyR3 mBZ0Rbd50V211rbjAL5c9wlDwJsT9/YAKLqxMYrRcRovmlHFGW5Vn7HCfD2wYQHE QQBJIMK5AWAFAchACuYWdxuIEIVN6OAQ75YBEeCRBDFwGzR/IMK/ByAAAbDBAxqO hAe4oBoPrNsNHvCAGwQwb3EnwQoIgP+4xG+aGQGQQgBSIMIg/h2Fe8B4E/CwtwcQ Qd4d43gyf5OMYmIuR9El9Y5DaEIeq3MDJtzgBmEIA+7w8oIzMDkuFLjd0XNXl3jI pVGKvI9+ikc8s2DSXHMxSgWZp7ytKSizAiyhjjwkPjQQYyEeip/95PCgx85pTT7z mNpRWQND86CxLeBGCyZiP4/tnQfGPKYTYJ3Lq3h2Sk5JAD48QqY+UNMAD3wg0A7w k62Z+magTgGYihKBzUs3Am5bQAQ8+YKgMB5FZXqBPJs0kpkdEB8j9OYLe1KgufTT T0oIkNnc+tx89SRRPojb3Jza7Cs8AW+DMU4BQMBdEJgCBJ4Kr3j/05jFUp3xNPLW wMOToALsg8AD3eeCFUAeBe8/nAtpkIEMPDD+i+ObNl68TPpB8I0dsFsFHhiEwdkw 0n5b5g/f8AC6eUD6DUL6GdxlqN/9bZtkyIAAAIDEeQAAxF/9yQBtFFgSSMZ4DQ6O QQZm9A0bHUZ3SZtSFRkVxAATeIF19NyToYe40MF6VFmVlU1dPBIkFYEL4EfwzAvU tUc8mMvtScAE0FOeMI9P6Bo8sQyEQNr2ZEhDhA/I/NkF4J1fzZ2fmZL5JCEq/VX9 1A+hxc+EaKH95I9h7Y+bmUBswUmDkIEDTUmDMF5VRElTPF6VmIhIpARrhUmVjERK TF7aaA1Q/0hASJTAAYEQg8zamcxMGcBABJgENVWFSIxEGWBeSaxaCMzFWfVHPHzB Ps1FomDdGSxivvhAENKOUzlVL1BBQ2VXshQHsISKKZiCDdSBp6gRBkrf4qRYR4GG HRQcuXlAEizYhm0YGwzcewnAhu2iuS0YMHrcwNlXv3XGgr0YAhBBG3BBMnqAuW3U aJQYAzJgf/2ix8FDSglAf8WBxl2GALzYiz1YA96DjC0YCLABPFjBT10U5TgGPrIR zLGRYQBLHQ3G6eAcBmCACXoCExgkk02V7UzXlIlLCLxHXMCH0rVHvIBZRY7NPrGL 8uSLqXEdkWhJm0nEo6XIBbgDQzTE+P8kQmABE2QBVvy0wJy4iMlQyAeUw9xtYTnU HaEZ1qHFD4wgxBiy0FUkQGJVzQcsk0fUxBaQQUw8BUxsU/+wYQgBjQThCZ6oCZRY E5GkQNpkA/N0UJZUCQTNj4RIU57UjKRNAAVsHgOYwDJND5gQyVaiTbpQwJ/4CVtc HQUkCl0cSBD9kA/AgQ/ggfD5xfAFhnE0QLIoXz8wnwzYgAw0n6dMUXgpIC52EQhs gmZm5n5tAhdsAiJsggqEpgqogGduAmeWpmiC5iawQRJEgQCgmDYCwGeaJm3uFymo wA5opgrkomjYGHCSpmlmZnCKpjZaBqjUpm2qACnQ5h9EwWcOwB//cMFIRZ+qZCBu UA6oIIBibApwJN9hAOQd4VwTqEEJUoEnoKdBLlm3NOTRzYXSQWRddFVXVSSY9Qe8 uAdzwUA82IsS3BCS/ERJtERIlEkpRUTHRIjGXECPaEhD7F395A/+8F2ifcjcwd0x iUyhceGGBlNfQYyIvEEilM9ECAkymeHNtMkH8MNnQUWT9MFLFE0jEqL1gIQJLADm pcQLZEVVlIBvMcBc0AFKBOEBOdBQzkmTSBAD+NZVJkm+yMSNshYkcMkPGUUlFggN ic0mpouV2gsM/AAQzk4MFAMTCB9DacFfQJtiDgawJMYDgEAdQCbzeUoGRsYVWdg5 Pg6oSI5q/xhYEngfn2qRGDGOoHKRbYzXT4WX4FDOYjiGHEHAPzbLzT3BEk2HenpC QjIKo7zA0dkOHbQNe+xOJcmLReZHWMjF2QQpc51NSUxAkqSAS0yT9WxERJCMRJRS hSSC2bVAL8UPSnYI3llAL/mITVJEjkjIX9Vd/eTkTo6PhzjhnwEWhBjAjVzFAZio AciJgoqEbdVMlshTVVjPBwhJzvDlIr5aIG5TSCRKJ50Ea0lQCUWIibBQk+RSOHlE YrmTXBoAFnBJCrgqkFppPOzTwFoZl1LAvsTDohyRq9LOQcaAJ6CpYWoBpVxBHSVG PyaLDNSBDDjf8yFqLZ7RLY5RoKKGDP9oJq7gKXqR7GyyikYNaqtYznW2HEZlID7K UT8ImXjiEc5Nh0F6wnrCwQ0QHQzAgRHxZaM4HX1+QVcpQdPep5d5mXv8AAwUyOyh TRChBJgQqEwwU8/wTAKQqygJxI4QVqJxA/40RIdI6P34kkTEXYRYRbJy6E7CCBQg hIPygfrspF+Vg4SMZFXsmc9IBOIpiEvkyQu0xJ5FiKBdzDIFjVFoXgQY7lM2yapF wE00z80kgLFa2ku4qAFQj+OpaymF7gGUAJccAEGhTQTU5eyFwKqeTeumKtaOYilq AUPFAAYAghaIAAosxwmIzrB0imNKZuZgFPVpXPXBrKGW7DOiUeL/rOz7mReewsZ5 EU4akQqo9EZ2FkBiBC9SAWQPDEEPmGfdnC/ELhkg2c7oQdcLfKoi0SdF3qeoLtJ/ wsfV5m9BBdEC5NI20dVVAMlEWAXoDpZFQGHZ8kEeXIjdPtYb5I/HKECx7k+24tmh SSHC7IP4KBr5/BmheQzBZIyEcMRAiCQFQ4UnFcnfWoUJuEiVQNMBCOFPYBBaypPW gcmSxvACpEjPbNqT3NaSMh6oUc2WTCkkmIQDsC7t9s7ZHIrVglWiBOEPwY0PlKJT YUAvAAIGiAAVLMdgNIDzeQ7zmUIdmEJj6sYsthxmaJsCJo5vurHzRk4btIH0AgCJ kQYpOAZN/22CHZijq0hBSaHGBQ6AG5yGdWLU3xCVcCDVUg0BCVAqQTqVJ5hgDDiA YAqmuDDK0cWve7RHF0RtJ9uvfuTnf8ZHunzpWqUNOIWJkVgFAqmIAvxLby1F2VqE yWwPxCSMsMrIY53djTxajjxaF8LI/TzMY70k2ulkoQkWy0zIgyQhC//L0QgNBZAS VORSLJeWIP7LqEmAJLoWWKZZ8yQumMhECfRMtkYaweTMSPhoTGQDTLheU4ZESACh ohAREXHpgXTF2VQi7Q5pEIHLmBLkE2gBKp6iJjjRBpwABECA8r1pp7ziUGVOnc5s t6nsG0cBSgGAHcjXAFjgR2HYiHX0a/+OmEYPgh3sVBvYGACQgh24AfhZAQhUXBJ8 lBtEgUanVGQsmBWwwU1/VBpchktbARe4gUyzW4HNWCRYwcfRhgCIAREIABHYgXpZ gQxERk4DQBpUHB9HAnw14CFYQU0vdRK4AUpx3MepVyREQUj/QRuJF2YkchwNx5CV DrRICyoS5KWqr9BpKqNQrTokkiL5YNMm13v0IP2K1aeWzQwxD/+yxLpSGgGnyJok qQTNRNn6WSqdnZ/RyE5+cNwRzDElq5xhiMP0Uv5ww2fzbZ4B803C7f5oiQHgySZJ gDpMQL8Emhz0T2kRJZ7gsJYQ0k/EMPNkQ75IHpokUEzEiW5NBVb/sFBcuei3xgQk oG44TYAPZA1dxEd8+Bq+WCl8GJFRYDcQkaIVo2lBUwFgPEDpIEETvKJDi3GnIACv PJ/2HnL2PiN6rVtsEkHESdgmCMAfCMAm2Nu5JcE/uEEbvLR/CYA1GiAAYONSS4EV 0B8iCHg6WkHExSZrEEEkoJQb/ME7sLSEMzU9EoE1wpi7ITgR2Je8mcEf/FskHIIb WAZ/ZybBeaN/eR+BY3h8RQE8iBwpwFsbuIEyQiD22qzfGEbOAiQSPMuzXEHOUbIJ dotgJkr7as0mGwp/5o4Pyst/KkF8KJLTWuRY3Z6VrVU1D5Jcjpq/NKKKPIXVYAxE NIQGFzNC/6At3m3oZ2thMT1aLK0d+IgI+STzah+asqodadvInkHFGUxQqX3kmUCF Ft7IQEzJFgDFAQCNvRJILt3odG/FDGBWGWRDKXGuAKkInsCTpB2iOaduEGmdPxMs sR2IEVEAWwRIE+MLkphHFd8upf5FQKLAFTQA6HgseK4RPmZGPWqGto3sG//DayKA /iVcA0ocbYiBBwyAB1ycwXGBB5hBHXiAGBzCh18GFyQBG/wDIgAA/Tmg+WGftEdB TO3Aw6kAuFNgZ6T7urc7APyDhO0ATnc7ADrGP6Rf8z2cv1/GvKNjG/y7CvxDvl+7 BlSgFLxD9wHAuCdcxMtGP/xDrFyUUP+FSqgsBqYQBxI8snPcHF471RyYYHiMXvsa tzfRhV0USqjuju7kZ37IC38M2z6lMiCaRCROXpacOol8LUWwyUNAhIzcj67CSENI IWQlc/1AiMjEHRTqWQ1wDx+MAf5A1qHXjwXg3dW/NhTektGseYH+8Jrc0oUqYQEJ YjgRcBkoj0j4FghtA/RsxAJIAFRMBURAiEAYAJiA0jQl6QFRaVcYVOv6sz/XZbow dvIgbNmMd3jAgfA9AUNRAaWcTg8gwRUgQXGYgrFI5q/shm78ynViry3C8Wh0gweY ozGS2ztsWDc04DJGnOz7Yhpg45/egxUINTYewjuM43pFARH4ouz/+zFHv5svLlhn DLkAGP842sE9rPQyssHwm1s69pe7pdRlNH83EIGEHYIHsME95L4DRoI7NmAaDNyG /cGRR3/tJ0EcaEotkjzGGgZ3HQdAXLnSo8eVJkOeaMGDx0FDHw0dTHgh8QUDHxJe qDujjk5HOhwpUIChTslHdTCUKOmi5AvLlCmLxKRTRF2IeBJSLJjggAGDBQwkSCiT woSBDwoUXNiioEYNpkmXXriQ9EILCxagXLXQglsLry14yJFzIazUplKlPoWChi1b Pm8ucOMxt9zcFlDybA3b9KzVpdsMODnwIcEHwk6Y1vjgdCzSbVvkKHCy4ICBAwdm VDYwtEyZ/wNFP2g+mlTBlgQGyBhAumUp0w8zyixIwC+BCcIGZlg+AGnChKBBI4SU ECKkcArDKcSj80PJj3gif1CgE+IFhZ0+YsTw9IR7DAxPejwZKBCJjQamIJhSDwEE iH4FBsSPDwAEAPnzByDIP98+gP7//QswP/9A2GQTABDhopQootgkCjEOjCLBCUFA BBEQZNgEkQa5kMG/KLjgAsEIHZThn03aMzBACStEscEVQxwRAAcbZHDCDGeUkAsV EOlHRQIN5IKUGVXQ4Q8uJASgxhdBDBHJBlsEgUNEPrGiv/sGKAAALQuAr4AHwGyi gSbIbCKhI45wYA01HXghhTcZiOiFF/8kOAOGjsKgA4aQzpBApOP2rO5OOlLq4ouW vigCpuWWo+AMnw7QaYFJy5AgGwYiKMOEBBJgbYsLFkOrKrEUq2GsqizgBqurrHoD CrPG4qGFqT4oRyqrErHgjbZc3corCwjhAQoeLuDDAraGBWtWOVhV6lNRIzMBtMJq cJbYCwwwwAQJ+sj2NhOcKEqB07Sd4bTFkqqhU9ae8jQB1z7wzKjCNi3MgAQy+wko CTD1M4LhnjvuXz+LSy4EP0NQ5wcYQviBDgocSMGBGIpBSIuLMdBChIGQuMKGKxo4 Dz0QCugHhAFOBgGB9uiLTz/75LMPAfr8G6DmmwPMWeedee7Z55//uxHg56GJLjrA mXkW4BCjieZih5pjttlLLUE4oeoGHiAzPCowAOSINUaQOOI3Z0jhhQXalAAGOFTK 8061JZBIJB9EgsFujrog6aWUElV4OSWOmyCFSCedYIEUgGKgjBlMcMrTo7Zo4dNT 5djGsKZ+vQoKY/kw1gIeEpP1gqaY2mKrzdk6lo8teNiHB1WNncsuPlLXqoVqf2XN gltnLVUBdLdIhN3RP+hJ2w8Cy9aoBcowoDXks8XnKL5KYxeqLQxjCp/Amlf3A3wS AD+1BHiTqCcHJPg3goYfLng4gkO6aDiHf9DojDl9WCiGJ7bTopcjAIEBDGigB0hA QsgeAIHz/0DgBF1CmcrkU5/6yOdl+LGZzf6DwZxhUINM8+DQkvRBERKtgzpz0Ah9 VkGYWW1LWyrACfpxgg08oAEd6wEVRPA1P/gBEjMo2+EOkBOJSQQGZ6BDGMKgjjCE AAZ0mghGTrInH9jtDMXgSElgoqj6heQkxbnMDCbFvJ8sIDeVIQy7FhO8Tz2rKYsx lVVUpSsL0G6Ou1PMB8hygVNJzirHQoOx3tACsUDBKmvhw+uI1YJc7WqOkxvdPvgY uTVOxVpLyZUFhKcAy1gqAaC6jBPKkICfLK5TSPndUYzixlK+ayqtIQOtNnMAfPwO Kcq7FyQWAJygACUC/6LAD5wTkugIh/9g/rKJw0JityYyATvZ4Q7XAIgBEWihBygA mSloOLKToQyG7UHZylp2H5ldcD8D4qDPSohCda5znRpMJ8+QdsEr4cydO9sPzWzW jyx1qUtgomETNOa1c+ywD5gR4kEb8oK1haGKZ2BoE/mFkTrtyW5qu5sR95ScjiTs YMVplAMoIzjCUeYynTkAp0yZFMmxZnR8acpY4mgVQKJhK/iQ1lFEh6oW7OMCc3xD XsIiB27kgXa0QwNYZCVTXlmApbHigSTXKMlZScV0mGTqUspwsGwdwAnKwwdQXqCa dylglvyAnhtHo5gZOAsp1XpN8xZzlO111QAlOEBE0xcBXiJHYfT/Y9RvfhOSEJxB OXWjgw+aWYwnKJY7WvBOL6SpBRKQ4JonwJoprOYeknEzPhC0YDnx2Z/6AEhn72Tn adlpWgFl8GbyROfQ6gkgeQ6oPlpi4QtB8E8SaAAMgMgBQfuArxlIZAFzMq5CkQgH JHLkDNmQQJuIqCcYYESZdpIonY6Tvl0GRR3F8U1PLiPSFMSmDPg4wDbexVK2usYp TJEDH1dVxznyAHlOwGPkpGK7C+yKpsMiViLugIYl3GEMd5BLC/7Ylrbkiix7nCpL JVeVNSZCeFMhjQHiZl8DMK9xJjiA4hpnmMVsWFPbcyO8PmC6ybkGNIbZnrQ8PAEf LOBfB/tB/43/dQZgOiceznHOv5x7sJ5IoMcd4YjdfOCJ7WyHCglJiAiooIEBakED IAsZekyRW5OlbJudjQ98JogfAFQQaaMtrQdVK4VIkNA/VvBQzqxg5p+pFrU5+4OZ XxYJO/BMBm6OM2z1Y7P69MOFDbRaPx5giiagQANa6Npv+1AFSEAiiGdLgfl8oFAj IjG51j3bTvxURCdiZE7P7U1F8LovXhLnYJbSK+J8IpTxLgA0pUkELe+YSvYmFQpv wMpPacqPNp6F13rZiurekAiwWIDAkhgwGvIgLLYUGA1WoOlWxCIWsjwFj0chixpV vIVqTUUxogxrtgYn4swYhTS/W8BxMP8lmA9sw5SEGU1LCYMUezOOAR+uiG/mR5xe huCY6ijCTJRw8Jto93w/CQGjOoLkGNxgCMXwhHcu5lgwDBCHIhDBAcG0ni6BgD1b 9maXBY1PLI1zzPzhmRSswIYo6PkPkbACIuzQBgBEIg2b+EPMoxBzKQjAClIAQBIi wYU2sEEKbYjEH5RkBQGoIAlWSIJ/zMAGN4Cg6pGAOQDSwIU4uEFENb+5Fawwcyu4 wQ5xRjoiBhB0NoAgDlb/edHlvoOlSwHpfyACG1RghzUDIA4CeEccdm5zurNh6gKI ws/T8IdNWMHmP4c6BsOspfhY7QQJ/NhuUYCBHPzWD1UoaNlyUtz/50rAB2eoIhIb OicGTAR9InF93HISkd5MYPbfxcjhIjCRn6Dv4QebQAgYMIGh9IRSRpFep04DGgNY zijTx10fmTpHmsrBVAo41VUS8QbPoU7Af1wVGu6wBAEH+CoFJnCAaTrVbLd0lheY AR6dVdVws4Yv2/tkthjAwzSlKLDnXY6iUqZD+YyCAC0se0jjxMzqAzzMJzxjAmag X6YDfn6gYRJOUWICmAjOT5JPJ3hCOg6uI6rIE7qAfxyrF2LA0bxGgERAmkTAmkRG PUomy0jGZLYsS1KGZiQIZgLNgpBmtTCIFO4BEaROADxAAGxOAAQABKxgE3RgE8xg 8mouCohA/wo8AASgsAmTTgDYQAMAwArswAO4QAAQIQoBwAMiQQDEIBLEgAg2QQC4 gAhk4AvbUADazg7azg2dsPGYsAxrLg9FQACSQACk4B+soOYQwAnTUACIYAuXsD78 bhOIoA3dwPHs0AO0MAqSwB+40ANIgQhIgQ2IQAVYLktWiJtAQD2QgNEcDQxyYAR2 CBL6oIfA6E0kIhuQi6E4zU7opCHixKLo4PcG59J4An14byIgJYyCiDIkwDnoIDZ+ L/nKwCcoo6uKwils46YKA3ls4yjeS1W4oapSh/sw5y44xy18zVjKD/7QYAzUbwza YnPuQBLKr3b0aNyaYimqxQSggsKYKv9XLgmTPqXcpGVSLkJaNEWWVEPfPmBSJACI HHIGPIXcoEIxzOp3jOIAyuAFLmPDfIPg1Ic4lIMaY8IDH4aJ+AWkCicoHEZP6AAO 4EDJngAhnoAKqMCxMCAGAggQwMDjatAGNiA91CMpTQ7MtillTqCzVG6eXKtnZEAH 2jAJZIALkoANPCAJxAAA3KAN/mEHPKAND0QGutAD8rAO0NJDpIDtAOAfVIAN0hAA BMBDPKAO1DIJpAAedgAVSaEOotBDQNED0FAFPIAN2hINB9MsAUAw7RIRdKAfDPNA 2lAMBmAwiWAAunIQ6sMU0hIAFBMN/0E0TUQM0BIEPMAKxDLqBo//nOyjAPSjgfoB s0KmY3jLt0bPFm3Rh94kItpk9uyE02DPboaRAbKBDs6AAnpicDLjAHZC9lIvGaET JqFzAugnopgHKHTiBTyjKGzjd6RHek7plPhijyTpWMQPCvgCwdCAv9rCj3blDqyN ptDP2e6gjviLwPYxkKol28YiMlyqpyLnKqrqIJ9lKooCwyTANtbtAgVyKViDDCLl Be6PDAijUyhMAdCLpZxiNCSQcUDyMirUl4bDxoBJmBIu4ZzjYIzPcATnJ0JNTygg T7TDExTrBposIQTIC4QSDIbS4zzGBkyhAYg0KdvD5NojZVwmCE8GCGWGtHbGDoQm CYjADjbh/x8Q8Uq9EAqDBgCGLhISUeoAAB4ioQ6TAASIAB7c4Oia0A7u4Q39g+gE oBuW0A6+NDPPFAD+4BsQ0TATcRPfEE6nEEyd0C7fcEwV8VARcQDMdBPYgA2S4B/2 DACoVE7p1A6I4A2DphsUlUo70QysJNCGkD6esmoSLWRsIPR6y2tG72tGIGzKJqHQ hk7goAuQqAuK4X6a6CHq5GF+j6QMKiRjtDIi5dLCKPcYoDhmLwQmBX0Ux3hs6v6Q J9/gxQBmyVS4T4+UAvvgLxHEQvvYAj4VjC0CzNfQAB3ULz79aMCWwArYr8K4dXQs R8TGDfswySCtanIch1ziygBqACQ/gP82WikB6IqSHEfZWkCTBDItjuJhtUVbXsDD LkMn0icEH26LUjImEg5YQzBOdMJ8MOI4anJtmokJqGA7uOMJvECApClIRUADUMAG aFYG6sAUbvZmkzRJwQxlUAZKRyvQoFRAilAMRGQAQiQrowBpuQBpQcRo/SNEQEQF RERClNZpPQQEQsQGQCQKopZqxYBBkKQOvBYAIOQrZUAFVIBptXZqkUQGEMFDmFZJ 3nZHmjZGkERJ4jYrtVZE6BZEAABJuGAQmsRoH8Rui04K6FIF3my2BkCfEKCBvsRI PwYJpEwEvGDjBAhW/WAExuY3kYsOigFXGQoOYAB9So0CqiOMysj/BHLiBUAqN7ql Yp+zYpVvu4JiUvSqIkxKWlLpcvRNW86LLz4gVraAH7IiDxiJqVrF/ORTwNZ1Cejx j5ZgCdhgCSShwMTPqNAPDfTx2pblWiDWNvKPIBMhD8wXIEvnU9DFwhTAw2ipNN4l AcbC3tRIciwgKU6MljbFMHz3M471AHwgOFyUOFL0lxSmOeKh1c5gYIBi94asJ17A ThBLf17QEw6CBHpSsqSJBmMWBUCYZm1ABmwgZ3WQZJZ0SbPEZOzjBMJpPgitzmR4 hmkYtSIhMa9utSboKVmxPazmNq0JhDWmZTHgCHJgITzXcyECDl6AOMMAV+Hgfh6C AYqIYZoI/xpByWx0IjM45V4sw5YuA3EcoJd6iV94TyiYLxs9wzDCx41qwLxsQzHI d1awT5E0x9f66B3bosCmt3rncQk+wXrTz491JRHYgg3uAP7AT1TwTQLLoKs+oA+C B/wm2VNqoDMMAzZSLJO+512cQnhKQJMk0MOcwAFOgzXwZXo+9CNtIzWCi3AurSSB oziYaJiK4weWM7CGrIyD4t944rkixgHwIDtecCcla7IK4oNBT2ajAIRtdoTZsg5u VgZSGMzgAyrnQ4XSic5quIa5+bWYpgg/KG39lmivhGoAgPNs0wY6pmOuYLccrYiP AA/WoJ7ZBA9eQLmeuAtINwyY2AcsYv+Ca5Q5QYooQPKg7sVeZoAMTqNbDKCgtjMo KIDgLgVxlI8nZu+RZUnETmneftco3kuPtO2pxK+O+CAr2vENAiyR+dPZiKF6rxd7 pRfaUuUqyjX+pCIyXAMAJYAO9KooDLIEwA0h8YVaCsOUwlFdFOCScgUpBGNblKAi 7+/DTMBhXyw10ItTEiAak28C1oeXJ3qBhWNg/CWiBiYCMrCBmfOBe0NiYhUPjiAG qOAFefIJNMCuJwuEGY3RZHYQaJYtS9hmbVZnUxhLUG4+0NmeYIuGvxnNHHueAESb IXu2eIbOyIycZLNqqqZIP6YgCogEqMxl0WQh9OcFmAAOmCBXi4H/05g4bV4gG+zE 9iCFRLmKMhKgW86li7Nlqy1D9dbnYn1DryiyJ/rNBJqHWqtVeUxgBiwnMex13K4C HslVwcZAEgb5/ZzNeqW3evWRVfbBpn3NAvbhU2Sl3rQlGx6uJCTgA4SaNRKBU9w7 ARTDWUiH3FKsNMhgC0rAqpgqASTnfrbgi+/PU35HWmZgXDK0rrIRbXwjOoYj+Nzn N/QKONRnotcHmIA1+CYgGzT8IvJ5Yoa5rjVYA6iAsgjoClAgZmUWBQZBBpxZBp5Z BkzBZnfghAv7Z4NwKldLsXFGnXSczXq8Z745tqS0tc5sx3fctVTLgmCmFWOoSCmX nQeCBHpA/2NiAE3meZiZgAk8gQluoBhugDiNs05KDX2KCCOI4v4yY821eqEZWgEY OgEYOjQ+rF8SJxtnL4x6QlM0JWKL4qm5kTDcyjC46qbkIBEAyXNoh4/LT/0cHf0I jLtlOpHr6FcuKXKwj5ONOyg6ggJCKQFKYEPlG6VWw2EJAx9Ix1NQGXIy6Xfg+zLW RY0kkFrs7TRKABIYIAV0ySSDoqMsXLvUx5d8yVGUoyNwOQQcmF/yeW1uMju0gDtu KMpwKMr4mgRUAAWa2QZafBBAOApG+Nt3YAeoOYVPBj5YeIJeRsiZhg04iA0CBOns TM7sIw3kfQDmLg3eLA0GIWf0jAuY7v8Q/iAJ0iBnkqBNP2jP6H1KF/tn7kw05eye IugpXahkEm0DxsQGyAQJCCKer3zLPeEGlOzjlWsIcPUG1mZORO1sSs14lIdx7m+s CoNTaGNcxkXOtaVSvto7RXa2R/IzYCw3BBA0xg3f1Bhg5YAH5Ksd06/8rBterS3A uJsepZc+3bEqvlsvekormCqTszECNoJfQCnU1cgAVV0CVWN7sDXFMKl6gkd4WsMp RmczzsAJwO2UcgN5zIVTbj2XDua3Wa3XmUgk+j59+mTCmajH6GdPtOtSKqLx58QB mCAGmCAnm4zEpelya7AGV7yZmxnbPd+Za7YOanxJr1k+NO+C0r3/x7nACtJAA/4g DZjOP9jADgSeC7IuzqSACKIgUocu9rXQE1nfb+9h9qWA9vfsLu8BSaTuaB8TCtV0 TCPhE+oOEQCgFAUeLFl/ALqBDeLAA9QMEdKA+t/Q79jA7Tyg5hSRT2E/Erh/K9ds E1YzDWwuzurO78rS8eyg/Cmbg/ap0DDrAQBiQwOBTa70eKKFihcqTKioUePJExwm nsKEuREGjsYwxejAkODghcgXKWYYMDADn4EEHxIocJmgT4IEJRTY3LLl5YwDDJxI iBBCAoOhESSUOWBihgmV2wzg+wD1gwkTBqDWuFCDxwWtNQ44KWOgxtV9FixAKfsG jdo7ai3c/3mLhq0VNEvuLJG0pC4aPmW3tOBR1gI3OTxaBLawBaqBBTwp/DjzQ+jK mSUSWU6EM8GMDwouKKhh4ADnPjk/bElkgU+iFgo+XMAJNZGBnDhrKNiWoGqCqQcS QEpwYIEECSGCUnBAoSgFxz/ihVhevOjQFwxC/Fj+4wcMCgwkUJewYEKZkC9gaISD x9OQJ1Taa8EAX4QGEiJQ2EehAUUU/VH6a+i/Hwpi2EBgHTKAgOAAICg4wAAAgPAg AA4CQGGFFFoRRzduJAHPH0RQ6AERAggAggeRwBPFJh5YQUokURDh4YMdWmFHElaA mIQAHiLyIRFRfBMFjR5EUeEAKhDpRv8kHghgxSAjegBAFGZEogIAJt7DhQAqCMBG JAK0QSIAHspgIoptkOLBmAAkcc85/0hBRCQ73EOmFP+oUGaWAhABIwBEcOGBCnZQ OAAChSp4wgCJPngCCCdAYAoED0zaRKVNsNceBgwxEQOnMcQQkUU3wOFJMRadd8YL 5B0wg0k74WNTrPzAlMAWJeC0BUwGlMHABBKc8RxxP5XBmAlRsYTsB2IpK1YNLbQg x1+F1bDNAVWJVZhgh6WmFhpvlMUXH2stgQZeaIwRFxqplfWsWexqdRhmuzHwggR0 3EuBeKKxZOtltip7wQXbLOvEAQqY8JITH9x6mk1lYaVAIgrgmuv/sq2xysBRM5Rw wAQH/GBdcd0NB9Ryzj1HAQzB9ircr9qhXG8EE0w3AXU+SADHRS8w0ZB7VJAQHwYa 5GdfgFH8l9/QSh/dHwoyPG2KKQgmWECDVkdooYQV/sOFBv+QWSKFm8AzopV1ePA0 Gx5sAgDYUPo5ABEqeE0h1wKUMiSUaKN9JxsyZE2hHfCU8g+JArTdNpcU6iCDDlkC IMAmRLBBxI0AoKD32TJYoeQgb5PZjw79eHBIEu+QyUYSAPgdqAAF7PANhK1XaKiE DlqtqKON7m7KCRs80MQGTSCBBAnteYFBDMnjwbMnNzx/UTZMYJQRDCKd4Z0TBffR KhkwtYST/wIlfNAHGbfG+pIB9Bb1Ax3xUBBCUSmUoVJULSXAD1Q2iSWHHBeURZhn tWALF5CDVfxXmGdBYR9n+da3uGWBb8XlDla4A7ryopYHqmtb6mrBBRKRB3cQwwKJ AI4JJPADJahDCanK2AxeQpN+1eYqzFLAAk7jwRrk6ia4Qg3EOlOrLYCmKvoLDVBm wJgDsEoC8SiCEt7HHQnAbznwo0PKUBaUFyygJxNgDvaqyB0f0Gtm3nnBeebAKU/E oD0KeQ8G5EOC+6CABPvJz9GQdsc89scGMjDQ1HC3oAYBoB+Aq1ASiPCPJHSDSYeT kAAex0g72EEAUhCAGyZphUayIXWIVP+dn0IEghEdTgCT7MYhSQkPCFkoCodbJOSs wLZJKi6S8LCCPyC3AwEQKXF/iKQoZaAjAGCSkZkUwIn2xMpM2oEIadiE2iC3TA+o 7na2M1SDaueofjwgUg04AaUq1YMeUAE+Ryhnp55wgyGkcwgXGdXz4DCqibzABw5w gBMckAInVGULfdjfxHKSGzKQpiYKwIdShkIc99GhCHSIX8astRkDkOF+LumMbfzX gn1I6wICfJYcalCOqyjwW2exQAvO0q24cEstfOBDHtiSrrJ4a4SB4YsF+MFR1FxG ATMYyr2UYEUGbNFaLrHMrRJRgmvZ5jYlUFciXnMay9BGYgfAh1//cgLVBZShDCyB Cj7K8IMJbHEB4SFOCouQHZJRQIr1omIInIO9CPRqKN2hQ1qLEoKPDEcoIzEjHGKA Hk4t5HhvBNoc7XMF/SiWaV1r7NLsyMcDTS1BDoJQ1SZUpAqBQAUqQMAg+lMlChGJ SEdSgQwGUSUNmPZIu5SBCowUBUJGKQp/iwIXRovaQSCAszLgwoKyRiQQiKFtXPjb Z207W9PKgLZRai6haFta16IWAKYFAGqjUFox9AdQIEgCG1g7iN7uYLnUDS8XQiuh 2lEzdwAoAO8e0IAHbEB4BemBFkSgvCPgAQ+gGoJ6htCFi5CKIjxjggPgYL2+vmAG fZjN/oJ4/6uYGKAPJWCYAg5AHQYoJ4VKSGvG+iCVk3xgoq2JlRA5WhiODpAHW9Co Bz3Tv4waxl18OIu47pCWvURQLSXdsVMD444NJuJbOcQJUi2zK7wqAah04GsZXiLV skjsJLjZhgkScJjaKAAxr0GMAiY844aZBCkIs4n6XiBWxtTLOgstAkNBhrLlDMet y5EOSLQaAbwWJRsReEwIgJUNCdSMnqpCT6fWqJBxvoc+JIijfeJIRzzOTbUa6Boe oxBeP4KgAAuirCALCepQi3rUpC61qUuN2VMX0pg6OISqr3aoyg5ydwgoQO9M8Tvh CS+cyQOEfvl7A+cNAcARCXZEmPBXH/8w4QVhgIF5SFKSA8ikJmKBoUo0A4kS8KPC BihYGagDP8jY1SiMmYwBmrISfLgEV51hcWHe3dGtfBSjhjHMG1rwLT5IMIPriiC+ A9MCfmAGNTQNjFRzEqsEIBU4ZchG+5ZMh2wwQIkGsIm/WmMAE2wVKayxTGsaFlWs 0iYPffnASi6msBpMRThnCA+viKMEtMYcrQ2l4l7/vNa4gmfiwXHATzI8nKCIOwSq Egk+56Bs5rHxZz/DgGGJZp/P6gdp5+VC1+bGNP0QqI87SFAgI0TNzKp67GQPdarL bqGzo120R0JA2W93OwQk6naNgoDdJzWpBhREC4DoO3+Zx85hd2H/2P9VJ6f4i2yL ZAQOJMEng/FX0Jd8YAa/mXBlZrKT4MwMfuo4QzzOINQGn4QMJ3EKsszHsIARUCsa dbdWLhDSgCWwozMG17q4YVJu8CCB2hqgTlEjQhKSEDME/Iz4cnWAMszsDHRQglAe agJrTQBZVYm+BBRGfCmfpiwkT8xnanVTL+cGNi3B+EnKsFblM8AxRYiHEnDg5uz8 QB0vC4qw4hc/vlpLiUXZIl1fEAEwQAfAUi99ZWgUsXTuQQJaADSQZh8yYB9HgjSU pgKONTQA8jR9hCAPoiBgV0hqR3Zut3amJoIh+IFa43YlSCEiqF6jVjsWIoLrZTta A2sRAgL9/9Ao2gQCpiBflbKAYAAIa3AEMTAHpBIGXbBO7IROhOcpneI8YSAR9bQG DjACljcZ+IAPDUZhfZAIFDYDudFT9XIGKrNWVlRuMyFR53YS6kYZtWITAbMVsvcX f3EBAJNi/CBAsmcW+tZBf4F7A2RSiDFwwEcMiTBC7jBwgihVVXESM8ArVWSGHmMC ThB9EVBxJqcsGjcblhEYOJFlH5crJNQZneEXYOiGI5YA+CAcEYBmCeVmbhZzT2RX VhQs2FMcw8FnQ3EUoaFxZOUDvtIdL5AvBVge5uEAncIEg0UCQ9BoP9OAjUY0NoAC n0Vp51Vpc4N1/7EfNiAGXBc1G2hZWP9DKCoYCbBkIWywS+g4gn+gShbyNrRjdqXG BqrEBnVQSFLQjlpTIVKQJKuzAxbyB/ZIagFJIfiYNQ5iTTRYAP2gKITkXidQAAUA Ad40KVdwBSLga4CAB78mbMNGeB65HutBBZ6wXxMhPXjgAChJea0yA2SgbhOGEhRW BROWEhgTaCqjDsKYMhJwEpAAkyYXUVVBBjDULP2jFbsnezzwUSL1elvAD/xzFQ9U FrqXQFeFGH5xGRYwDpXhL0eGVCVAEzPxZcQyMktGAS9QBlRBFajIGSYgFigRQ9v3 T6vBbrUyA4HxfabhlFBREy1hcjGBUBqGQrAIfz9QBG9FRRRwBnb/Bj+BqVUooUQm kAIk4x1CBRIM4HMvcAYaUU8x4AWe0B5DcBCN5nROJwIiQAJQZzRHw1nYWHVM0x/h 9TSaFkjXFGpeAg//MAh2kAZZYltsoEtSkCYU0gYeYAfCmQYV6AY3YgWJlAZssAkC 4AFcUI4UkgRQYgVskAYQIgVq4wbSZAdswJziCSh/wAZ/AABcsEms5AFDIgBiwJul ACjTCQ8eIAXZ+Y92YJyQIwCDADlBkgZWkCWBwjkAYAXg2ZtukAZJYAZQogL1qQKb hF5wl5DUVACM4iggACkNoHdX8EZH4Gu/Nj2DB2AfCZJPgKIxsF/IyDMOwAT75QBz 0D1YaAAj/0B53MNgSTEDTjAS3kFFMKAOdLAAuZEbMKmWbCiW+iMWcbgVSrmUNUAY WHEVy8I/flFSz5JiRnYa25eVlzEOX7kFX1phYAmWSqF8L6AdRUB/FLAAOyFRpnEw M9AsflkDO7VUCOdgnIEaDZNxDGArRpZU+XM/mvcTQBEC6gCLTuQcKvMRcsaKPzcc 1aFF1pINvFIdcpUxNaNFDrAAYghPgdUzVNADzNh0qAkG9IEfUccfEzg31vhYkdVH XDc1FXqQFSI5dfAnTzIkVnCdUUA5wfWeAkAKRGAjxRRKdlAHkcAFOgAjxfSPgGIl k0QkUnAPHvIH/xAJIEAEZDJJeDJJEP/CqzYiTTbCBnryD7BkB9r6B0tiBwgQSqyk rWzjJ1HgAWCiAt/wB8VUB6TESgJQON/VJ3GTr0mQBGlAgwd7NVUDkYriXv3gKPBl A1egARhQCkeQA+XEPEygTulUeB7ZBMNGBZ2SsRPxoixqYH2Qha0ihfU0Ag4wAyHh AD7Qo/WyHSukDgdQeaUnFV+4ErPiPURkGxv1pDUAMCpnLMoiFVfBUS02QB2lpYN4 GZdRGVN7GhVWpF+IFIJJAUAlRcuxABRFfpNXfVe2fRSDGTxkZF+WGN22EkdxK1cW lsDBGPRSHdjxBUUAf28WFPmXfxmjYUUhM7rIK8pxBtwxAZzKKxP/kAKdKgHZoBE8 45mg+QSkCjReAAbwAQaoOTSKNXX+gY2qxVn9sVw2IJt+JFkQgrqhRiZW8jglIgP/ oAF+EySRkDiQwwXJ+Q/2KTt/YwUH+g8n8CaqtLp+owP+Sa8n4AGjcwiCIwOsIwOH 4AFuQCHfUIG5a1v/4DiHUyLy+iFRcJ0GMkpgUzfNSyY7QAQD8A34OABoUwfw8CB/ EAmRQAQXCjfUC62ZJUgQkr+MMgD98JAg8DsFMbEY0HflNIR4oAYemYQe65EhyxBa 4ClzcGieYGAM9rJzgAcSjJJTuF+cErM+cDMSIID3ci8v4BulNxX382U6a3LN0hkF NLREa7QZ/6cYB7S0SwuIgBqmtlICYnpkYzq1SMWIoYEUABgBzSekh7scold+JSAc aTlRnNFDW2oAFjAxtSJV/mIAEbYSyFcrFdYHB5ACHaNW7FcEd/sF2bEdP+EdvLIA izsBfJYCQuUAxLIADrB+21EzM3PHb1wzOJMRGbtGg9UD8IEBlysCmUsfSbMfjYxH GnAFkwabtDWbMmAKp7tp4ih2wvRIpDQ5vVQjIrJMlkQhjPQixJojN/IloTQim2Q6 ljNJr/QlnJxJacBIxsRIbQA5pWCdfHJIIdKrn9xLN6I2HiIADsJIkEO7kAMmyqQ2 HKLKuvzJIhIJz7Q60mQGxJp22KQ1Bf8gdxESkVWDg/DVAFdAAr1QChgAooAQA0fg BdOjToQ3ucP2sZfCRii6KZ8SwVM4hRShRg4whZ+CBz4QA8oWA/gUEiIMA55HAXQw AWAZE9FXP5pxEjGBiczCP/0DpWIRfVtFREhrG3D4LBSTGRXGTxX2w1MLxBBNGSXg iIPLxvbHGP4XAWXgBBf2AiEwP2GBEpmBcMinMBYnfMQXMTlRFYkAlDTBbUrkFWxM HE6Et1BtV8/Rf2SVRFu0VWhm1WhGL5W5RU4wAWKFlpqZDSLxKWvkmVTwBMYjAofc 1olcCkpjH5cGINhV10dzWpXcR3UwWR2Yj1kjA2IAArS1A7SFAjv/gABR0I2YJryU /A8oIFqjVVunNdiJ3VqjJQbd2DaKTVu0NQjhldmC7SdFol2b/TfTuVx1cAL9AQCF Hdh/Y9pRAtuerV19NFysHQX/mNoaINh1sEs7cNtRIIPUpL/XpCgDcKHh3CjwZc5v zc6GzAQY8BA3kMBUMGzz/LHrMblqwEbtzF/6paIYTBEC/XcoiZL6jJIpgNA+sBzb oTK9sRIZNxVKMRVwuxstIcPNstFEm3H0jd/Gp7QEBIc4AdEvcSsrrdJgGRoSVqZM nQIRACwIFQESJxSQcLi9sos6y4jW8oa5knFggcXaV1RbMGFg0RozkRtJ1Yhh7XNB Z5ixSHPa/4GLQpV5SqFEZDUBTuCLLDMcGaZF1NGpnWpGzKM8a6QpxvOM9HGap1kK KqBYdvTk/iED2mgDUcBHBlIHptB1UnODgnQCKoiQIwgAYCLmY5clbKC6IqKCZc7m hJJZKVgoNighyS0hFGkKSCCxGNALp6k8btQz3G3d2T0E9XwQI5k8y7NfHOyEFHHA /EWEeLAGFOEDeDACKQAJYiwcbQUD8fAC5oYSatnfkzETUNFVGF1t0TcV9RPSb/hP AWMTFfXqQKzUsp4Uk8ExZGXHl8rGEodQ87dzGsbhN0E+uTJRtrEFFkB6ABVyJpYA W7TFH/AUDJNUYRweKUBGxMF+8ZAdCv/lZ0UhAYuL6krEkmjmADMzx5pZFGFNVpip fPUUEjzjwFqwEBiAPCTgBY02R0wuHxfYuY1c5VU+CAPSjaULNVxeNZcFgmV+Wm1u aoP91xayWbDN8KC25pvs5hOC8bgjSITkvxiagxG5TUjQA4kFNG2NAQmBAQ0BmqJK z5dS6Apx6Gd9BBh8aO/MM/p1BC+ako7+KSMwApAACZTXMb6i6dOXhvUdfboBl6Ne 6iDN0VOxhm45irECh0/6FCUGExC9xVYb31JxFMrX4yPzE8URFH4bAl3AHVv0AqIh xRVF4lsgGiG3peyGPi5xEiXWGpaBhrsyFJuXHQ2dQtfhVmMPFHz/9cb0snGLm08h 0abrF2gv4ASYee4poN7q7ejs4UaGfKqoucilcJpKo1qKRbqnxY185DSyGat8zdd/ pPFunl4rOPGghlkVH/u1CoIpCPu4b/sHi7D6uMkYL3Zwd6GK0l67A5HjbAp6V84S y4AiQAXv4QXyrtbiNLkHAf1aUORM4M6Qi0YFxgQYvAb7NQLhP4U5INApgKOsIsa+ 0rUh4AAUvVVpSRU8W3omoRt+2RRqWVVSsRRhgT6eARAKagwcaOBDAjIJEpRQyJCh AYgfZhgoM6GMBAZngEgIgTFCCDo/fkTAKIHOBAoUJsw40JJBGRMzEnwwoPBgokQW tuzcUmKL/80aCQQq7FNDwYcPChL0NDDxAAOMLyRQ4EjhR5EidM7AoBAimwSwEr4y eMHASVmyC2YsePFigoOWCy6iLfvCAYMUeUc4WIMnRgwMXmIAwgAIzGERJDRoEMFY RCkuIrgsjhLFxiAZmTMP2pG5jozPIDLvAAFiQIEBAwCAANDatWvVrREAmC3b9mvc sHPPjt26d27gwXULD/4bQGzkvokPF55c+XHfCFSzLgAdAeoTALCfBnHigakGTa5c UaxFA5XG5qn06HGF/RMM8TFQoU/FExUmMY7c8MSkPxM88FhjjRH88GOEAg/E4wgE J4JkBkgOSIEsCV6gKoIyICpjAbUOoP8JoaYybCoBiGaiKJsMnUCKJhOcUECBC17c 6cVtPqiBJnyUCqqhPgwowcceDzChjBQqKmsBCX5w4QcJSILKJCadmICjFHwsoYRE ajrAAAW2sACnBC7AKZESZPyJJohMOKiMM0x48cWgJvpAyDLKmhKqCKQC6Yd4qAKr Lga+emEBBwidoC0OUyjUh0FTcKJQusgqw4G8HLCULwdyOEI/DDTNoTDERBC1FFJF FZUyFGzwDDTQdviMVVZLM6U001JTzTjjXpPCNOI8YC04D3Z4zYPXInmtttoA8KAO 4JJgIzcpnl22OdekqCOJNIDr7Y80iJCBuFtb21VZZnFz7rhbs0v/LbvquDuhugL6 OQGCB+ptogH3yDNPPRLea0I8Euibzwv6PFHjBjU8uWHhhcO4gQkmEFzDjzU0JZDi EdZIYYQ++oAkgRlSmAqGjiL4qowD5GrJBIhkSpNlA1gmAyIDGLDZBJZnmsgAo94s U6ikDsJHKBIN6INEhZI24IAybOZQLgkcIMmqM5oMKx46QqCAqwV8JJPEPq7E6csv fcJpixexNHGbmNmuASKe0J4B5qXlwjNqJ1H6gYIzuoIBKpvbeovQIgsl/IUUXmDU gbbQYsAiB4h0NOS91uBrwSOO8PSIw8BIzFQwSvHcVFM1sCHVOj5LPbRYXQXBlFlL O201c3Hz/+BZKTxIQoB/ALDCjD888EAFK25X4Z7bufgn+D+Kr8MMFCLxwIok/pGi eCsEuJ6NP4CDJ4rcdedC+D+IkCISO4y1gggiADAjCjbiB6H822HjAp5/ShHAg0NU SMOK16iGCHbgwgCsEIU0wE9+zuEC7wBAhNuBIBJs2MRwkDMA6aDrONcBwAlUUwB4 gbA74AmPDRajGMWMpz3/+td7qBAw+1ABYTNkGMOYMAc8OCBjFKOGH/qAIDxUbgZV uBIkXpCNqkkFT9l4yQuEtLOl7WxuKJNizQCHMnzEjGUHeVOXeCKUNGUxi0n72Me2 FLiwFIoBH6EKA/hWshBoLR5MstKV7P/ok56QiUxl6kmZvGiTBMCMaQYgQ05wUgKc adEJFVkjBSIQAac5gCpcicdWYCA4xh3KUopKgVry8oKzMA4Odnlc48iCF5aE7FIB ClDmXNk5w4zuMaUgnWNEoILFgMYUddjl6+pAGhmA4JemCGYdSoOa1NBOOJEgghjY QIQoEKGCAnCWFJKQPTtc0wN2uIcKdGCHd8hAAHZ44PgGEQcu6MADAojDJqApADZE 4TmtIYIGpACPTUxvE3aIggcQQQQuEAEEHsjdA+FnBwH0M3jyfI00UfCPTfwjewL4 Vm8QQU0ACEAFCf0mPFQAHZBKU1l2MEMDBdA+kELnVis9Tj9aU53/7lBnACegqSm8 0wAbqPCEV7jXv8LDQvYgoQdDUENREWYwhWWjhgASkOUQNAIG8YUJRwiQH0pQhSok 4AUhUGJZnIQRmCSyKTjbEtNQtqWlNe0FkHwBTNIkkw/gIyl27MkWyGCCoZmgRzVJ wMf6ujQDrDUCE4BK11JWSgaAZCp0mGM8iuAAQt5xHKc4m1CudICfLaSuO5kBTdRa hhmg7ANXAixembYAm1EoBD8IAQMcMAGUqGMqZ6CDVijgg7cw7gVwwK0TUsASJ6zF LpZaHOO+UiEKtCWVj7IUxP7iSs5xDgOhsqUIECGZXiCCMdu1TC97uQNTuC6YwYxd rWyVHd3E/6Z58MiMGyLxD5d6QAYe4IIK/jE8DfxDB3WQrxSIYKzygeAfG22NDPab BPoS6w+RMFZu/iGDQfhKeBWcbz/7uQONEku+y9qwDpIQwAcOQAwe6IfwpEAb3LBG ADu4x0BlwAb+fmueAiXX8ASg0nmqlKW0Y80JEHCC7mAQBPIqAHjGo4ErIPkKNkCC Jnr6gBby9F8B8wIT8FNlKy+MCXC4IRzm8II5EAi6mfOEfibWsRk44JJkQcsjm8SA BQjJAE5YGs5A+9kOmQBwYGlaS+hMMwMMbSELuRKJTCDnmkACEljoKxb6EOcFTIlI LalbSShAByVkOmtN6ppC6liFRIxDj/8/UgAZfrKUn+BkSzR5Sp8kMKQUBDImNBvS oFCLp71R4HESgAEMeN3rXsMBBj7YJKXskpctseQAvs2LD3wABweMsi0RoK0EJNc4 B8wBYhg4gnw6NV0wGEZUySCdqSbTmMZoAAUygB0vfQleYpbGmLSSna0yCJx1CsAK 9xDABNs3ziQQ4R2H8AARqAlPAbQho1zw740TbnA7tEF7ZqCo9t6hb/miuDUJRygb BPAHeEo8owK4scEdLvE0jJPkAMUNG/4hcY8fQgDZ2iAAxJk935Ec5gmPBABf4/KM erwNEDwxSMOlUunMFIPZYc0AXDrTHnfnO6pa8nhyegV8NaBeSGD/4Qau8ITzeAED TBDMEbyAB4gxYWFcvuENMTCHt2MAMFT4C8cgMYIZvOBvnSzDRc7g5rKUAR+HZllL UmYCwsL5aYF6iZNecGg5y8kgR1PaIkHLVwOUMS6Lt9kB/FoWjmRa9I6NAEt8ZCWF VEHUff0YaJPmE4cQqs5NO0NiQyCXIo1RZymbAFuaRJKSYQQG8fB1r58NAzjEIPkR C1lbHDCDHs3ACcsOWZpzKO0XnAEOdAjDJduSuMRlo5X6yRy3D2MYQJQCAxpQgaiu q10NwB+X6rbBLiHwOvzPm5ezKu9pkpkr13gVzUAA0bA5ZskMZVGBbxnABwKAVzFA EBCDWEHA//EKphvDjVbRDJtjFZuLgm/pjAUUQBXAHWJ5DRAYBNHIDATADN1AgCiQ wNVQFRAEjTQgJ5ACARTYwGDaATFounm6IB1TDZeCFw+6Dg/yoBFqAE2wAU1oACes F617ACe8Fygrj/mQj26LASxTOxtyriozOybgNsC4GATpA72rEoi4NbIgCUiSswNw iqUxq8fppEh7s7JorZdIAUTrLKQBGVZ7nJZgid7zvJbwgUiTFDo8AIw4A5BQgi/I tCKIh44Amys5BTtaiJZIAM87qyvpCWUzvIsgCyZ5w5ZIhIWQCJp5itQKATZ8M76Z JB9AvmHzgWKAgzLzBEsZAefTIT9rEf9PshQ8gANhpK0wKMYwgINsmANpgxgHwJxu y4HDgEZoNAxacr9eiIz2WwwVwCUP1CVhwj/SgB3SoDcQQKYNwpXlCA59w40GepZ0 DI6P0rh3nEd9M58cK455bA0UTKl37A3nSI17S412SSZ4OQ156Y53eYACqJfvYEiH lEL30AISIAFvO4+BiQEmGIKHeZg5cKWzy5w1oCq5a6qOCawZwIctmLMJASubyYYI eMM6UzaWWIBO6r23CEWbAQtGXKMDmJmaOAg0qRsOmcnHmQDDgy22SIm4ID46mJoQ UIciUIIiWC09/BHKGocSsERIuKMs+RES+Yk+kIDe4zUJoK04Qgn/vqEDCUiAPSKR visDJ0gtjsgT3DOJX5OAX3C2GIg2iPEEv/yLS7ELUFqLuKSUFLAcuxBGOChGOlBM xXyBGxDGGBiQkNSU6Aq3WKrGyGCM+Zu/K6gM1DGFfigvciRNW/k/fMzHDUyxKPgV 1dSW11yO0aid23AN3hCOZIFNcDG66GAploIX7eCxIywApusHmCoAEFBIU3iA5KyX 5XyA8dApDZBI9ugBuRu7gxkCsiO/I+hIkMwc7tShPpg1fiCtpkmtppnLDKE0UowL CcGI1EosjhCJeKgQSpOJHkGT0HIAjCAsH0ijA4AtsAgBJcDDi+iIJykDq4gHJ0oa QsvKRFiA/xJYtEJbCIgIG020CnXANCVQS9dCy0ujAEIztKbhkMAJPjibkjOQLXVw NsXxgRxCu+X7y8kMEGhrCyJxLcSxC8tRRmGMTCDNBqUCUjggkCCqGM1Bv3AbncVY DC6IAvbDpcxIlXXbP/wjR3ozzno7R3TEzdj80tz80tf0R9u0IH60Dnl8Dgyyjdm4 TTVVjjVFzVtplw56Og+CuuE8SOQ8AdhZSNiBQifElx4QDxW6Ai0IDC8oqioTO83p to6smAUBBP0QEI55FB/ZCbd0IjXkiLZKK8h7Q5pcAJKwGq+qLSVhRbJCmkBjNdRi K45gxVEVC1ZMo0SBitWKgD7ISc+r0P+sBBkHGIePmYESwCy2KEoJUAJ1EL0JSNa/ OSyb8QEGOIC9WrbDcoucBAtIUtEf4AoJ+E9n8wFq0CFLwchbpNG9nANHYQu2ALNs e4Ecghhb7A8va5wtG66myoER8BRxKx0NgFJ/1QAZoIzLWJX964chK0eDjZdyRKak +78wLZbb0ShoAQE7oLl89ACGqs13tBZlcc1jqU0PGIQB6J3dVKk2+IcPS0cA1M3W aLB/BLFbyaCV8qDjuNMgM04PAqE9xVkgGyHv8A6HbAIo+xdD7QH4SFSy8wIvyBy4 47YB2RQM0IK/CKIZwDt8KE+fCCQOYZqc/AgJWKSncIKtNcpDkc//j7DV+WwttTg0 QAOZBDjPJsmaj8DDs+2IqolWDjmUCQgJ1NJDHxlRTfS8cTgahkiA10qJ+sS0eMAa HyA+lZiKnJySODM8nMEZx5lLVszJkFCHEBi2qHEAatiLIEKQZvSP+/DL/jgCjbGU s3A+jMwPAIld/wCQZsSUjLndAfEUbTAMFOgBFPhddYuC3123dZOB4lWdK13YcvS/ 0zxNdJFZMxWBe4iCP0AA4QGA6iG5e2gg3QFZYiE4lB0fAeAC2yGCP8gvaSKCe9iB lEsC6ZGCkwKA6XUDD4iEQ/gHIkhZ1xBfFUgCdDiET/CAiCKCHVgfGfuNigMAeLAD UrgH6SEF/wSDh5RqX+nZBDf4BzbgAivIljQQHo9L2ZdFjoadDhxruh9DF9QAITwF ISA7AXmxKYV8SIYUD0LtASqjAjXAYaVlgkP9zm6zjxigOzzwoYQgE7RRALMyAdQS rFfFC0U0nAnQQ9RqEq2Z1RDom7RAGZyZG5cZ1joBvtqKAJJZq0UUiUj0AVUckpJg gBJRiK30vEgjEUUDi/rcm2PtAgpYgKqRpAnwNbHsirJUS8PTotO6NbC4iq86A+Lb itt6LTxQFFYKIj9oxr/4i6jVDx2agTSjVybwgS3DyAV53ecKEMokwwKpmBwQNxKg 0t8VXhTADMxIFYJNHdI0L1tputkBSP9bIY6N6t6hG4SAkgFpiqaIyg3pAZ97yCcr IDgxwI026Kc04IKKleaMSgIxWDmRIoKLEqdDSGaSdQ02yJ0oGB8PgIck+ARproNx AjEAuJ+MioIJiriVC+YypaZr5p0DSzkB4K+AiyiPzZVwSQ7pIEDa6YeYDbIQwtPZ Ic542dPuIM4nDA/orGENEDuCuWhG5bby08Igvo8C6QMy6IOdKBOJ2BCzMuQqloC8 XYnJXUmt4Rs7dhLFExJEK7y1oGKYvrQfoIML6QjUMsoDeAEtKWRPu5LeKwNMey04 O4CUED2wMFYJaAmbLMvVyjTOZYBDc4It7rvH6YqPYMQmYcStiQf/dTC+jWnGAKEG AnmqNdC2TdmUHGgqy5mBOZiBtk47VqIqqJ0D7hzdi8HXHPCUw1i/VW7SfhVezPiM QaBlccxSZGre4Fyp/wPINwWAHSAWU2geAehBYiGCAZivEitTzcYMCRswNsjB19jg CVOWClIWC6Qn1fgHDXA4DSCxEnQN2WYDzliW+xWpAtiE9c0xh3MpklPn1rjs4ZAv ELgx4waAb+geZbnsgYJT6jYOmQ3o4MQO1wSy7NaOmUrhDoopmpLCKKwXJ1OhHjhU ggkMKrhospMPuisYKsAD6OsYU+sDgagBmImJlGGLUY0jleikaIW8MnBJS5vVNYJP 0EKrC6WI/6m4YkyrrZDgiq6YgDx5CabBrB/JEmldCDJxgDKKEKneWxigA674gdrb itrami5QB5XIGj9JiVN6S8Ur1gHtCFbcGzrYUBOnA8VxABgNkBggZR86kAHBnHtd kNG9FIx8XaoacvB86zGrGD/IASRNZc+hpSZNt35VFRRQnVmxUlp5bPMyx5jFsZXN OY8zOSuIhBt7pp2zHZKzAonTAe3RudcQJ5LbBHgCOR3IKIVDnmj5t0hAnv9CONxI AnjoN4mD34/bn0NYdHEaDggqwfohOjfPjYRTYIIyOPuFp6DrN4xi5+RgqQxiDVRH utWg2SNUOoPejhaWFdjJuga4qXvJF/8RkMjAQFSlXVq4C2IqwABPwAAB8QNICOny hBOkMIAauZE6Syyx3iqj7KSyKoM4WsM4QlCOeDMP6QPDOy1GVGRN41yQWHHIJSyT Duo46wMOPwAyOYWfKAHJkRCtAYs4uwskUQfYOgD+3BoKYOqv3TOZlsuxbBI/KXcK 2FAY6D7kc4AhF3Lyk2QDOXJiZxCosswcUt2+aPIjmKooBwyoPQJAEHkrD2xNAYTM LJ3J4ILJEF7NcDeDdezmnfmAjlmAdg1XGQ0QGMdy2cEC1Lidp5VicsAdEJbXII0D /JbPsDlUD6YBEJZ5c/rxyo1iCnpjsrkdQIBgAgCG6g3R+BUQmI3/r9/56Ciwpi8N GYD6D/yleaNu3qzuOA1Ol8JlBEi6gY4N8E7h0WxCnGoCvte68sYX8/A2+eh1sQOM +Qh2AcnksCkBflAAfLiRG1kRpEiZi5iKlEgJlYaEKEISXbvWsmDEpgyBP2sJuFTF Ae0KrNFxraktsda1NzxqDsk8O0oELBhxuFgAqqCAu3icn760qLHKvlJE3keZVWRF riqJ4wqUkhCJHX/+hUe+5POBIacGS46BfK3yfI1ylA/s8nOlUDa7HZby+NBCwtdo V8JyJl0MyWiMlv/d1cG/+zumxx4A80LzpKOdoxNT/i/T/g8OgEAAYCDBggYPAhiA cGFBhQwf/xp0mHCgQ4UDLA5AcPFiAQAgPCbU+BHECQQdFRYYcAIECFM2bGjS9PLK gwY2H+C02UMDTzCAAGHAQIWKFy9MMHjBcOQInhEjZvSByi9RiQ8zPmBVoKAG1g/4 DqRgEIGChLJlzyxIUALSgQgMFhwwUSaCW7MRyh5wwmCvhDIvxN4de+bHGXU/DCsp oi5eWQdlFkCGW2Iy1QQHJi8oS0GdugkHJpQFXUaCki/qyEqYQKeskngHXptg8EJC CAoUQoSIgFuCbrcMKPygo4QOnWJhwsCB48lHjBhMmh/BoCUGoBwj/OTIsbQ6oCOA qAENqjR6UC9aqGiRHjQ6eSrStSTF4P8TTA4w9kWIQEFCAwoNUXj6F0UUNshQhymm tMQSCP2kNAAIG100UUYRWgTSRwRVBJGGAmkokYYfgtghRRsCIJCHIUY0kYoZSihh hRQmdBECJwDQT4w0XlhAP6YYaIpMMrzUQEw1mZLTFVf0QIII4lFBAlFIzXHEGmv4 scYIa8wwAz99JNJHAgk44cQM+HzAVQ0JnJmAAbNJkE0ItGlGwWUHzLDADAc8tlcZ eLZJF20hyPZYGXv9FQEMIfwAHG50/PCFEi648EMIE0xAQQpqTWbAZWBOANkBBkjw gwsTpCABcMRxpgRwZlEQz2EUwEXnAQzwFqptpt6V212m/gADHer//KoOcsV4olxz nhwRAxUxBAWeL36MkEN33nmHQXhaaNELk+dp4eRQ36ZnHhU9JIkUGEfYJx8YGPCH grsovGQDCkDKKwOQBioIQoMQchQjRiEBzOFCJzZkEIcaoZgwiSUmLBCHLJb4IsMr MuxwxRMXdCGLG4/40YQx+qvRhCJfdAJGJn9UgMoFPGDKDkL6eMWQONV0BU8kaKEB CVc0gYSTRWFgXZVrOOCAmGRsWYJWHxjghAldfbCVAkwP6mYIs431wq2QJMA1WBGs VsadkE3wAm57kV3GoBLsRcEZjLJtKnCJFkFpNnuSvddrKUCCRQIzQAIXrZ6l9kNi hv8Qt3Dq//BG1gIpxBoWb5LW9iZvuN3GKAyHwaAOHGfAUQwcTHgSQ+kx4AEdBjHQ d112P/20brfskotzehpQgSS5VzTppJO4o0AuufCtKx9+/L3EI491GGhggQUeiCCD HG20L4Qgb+TiwAx5mBGG31MkcIXgW/zhiQKPWP7F66vY/ogpciyxihxeCL5EEHsv 8fUYZc9/9f0MoCM6aokpGhA9mzTgBAc6wQM0QS4NIOkKSGhCE5LknjlYaSlHcMAc xjSDEpAhAfzQigLwQSYn4KMGCrjABdRkglqZJU6MYgAkILGWzMxwT1wLHNoOABm8 +ekutymLE+I0gUC95ohHlIADJuCAWP9RpQSvYeICmhgCH7TKMPEAlNbelJuyZOMt noEcbSR1BttIalfAuY1tfKUOGMAADnH0BB3riDo8aNBaR8jBs14HCNlpIElP6IHu 9jPIJvDsSD1AZO2aNK4KJokESsKAJJUErwbYAIE9OlDz6iADBOnrQfzSn0ZIZiKK FUxhBrECAP5Rv+0BgAivRIgsP4Qwg7TBAwWRQh0QEgcdsBIASfBAG0JEsBFJYQex nCXH3pchkZVSISQbJTVlZBEBtgQCB4IAAh9AEm7a5EiIbAAFe/aE9OhxDTmYUpY6 OCYykGELW1DACC3zgqetUCv4MEA22rSXJmoGWImSwAEsQ6u9MKD/oCWwjJ0MYIAZ 6O0ALzjiX/SkNgaE5S17eksKDuADUykhcQmdzGVAs5oJTIYtPswMAyYAqMu9yS1f 7KgDPlOWsSAqBHSozW2CEw/bUACOMHCAD+DgADg0R1nQiYGU1qDB7PjBD76Q1n1I MEhCVvAKg3yCBiZYzq9SsAdIkCDPeiZJL1RSZ+96yQYMaECX2KBHdcjXg0TJrxb9 a3zvY4gArJAEAXCBDWyI5TcAEAciCCAJREjCQNgggEMQgQgeAEEkiLCJwwJWsASJ 7D/qEInEAoAN95DBQCILWCt44A+BHawO/uEBZZb2HwThwj808A8iSEEAApiIG4jA St1eSLeb/7gtF6xABB3EwQp2YKVoSQuAyjLXtcpUgW5jKVkQuOEbf0ClXj8Go1Fa aH/QnJBCQKCRlJygH/pi0AkKsBIFMrAmDUBCA9qKhA2YdUny2eMMrjQDDoZpBmRQ gDzlqYCmZWMGWtkCPg6MpxcswIkLmI3WhKOE1tgGNLSSQEcvw7UvfQlPeGPAblrK gDI44KCPg8ugTPwmCjzRh27jMAPclBpIVGEcaznAE2lzlzMgym2I+lNqKEWp2ezm NluMRxESwyjGlQUGPnhBChzwAh84IAZZXmqUmDAHDMzhXHv0IwZEkDNCLrKCiCwr OR/QBDfTrAnkRMIE6TtWJOgnz+2Cl/8NXMLJuH6yDjvAVwAL7aD9kdea7dNrKgfy yyRYwbG7bcM/UEBbELDhtQNBhAcG4IEk3EMEuiUCF76Bad069x+KjYIdojBZAdiB IP84hxQkTYQ06HYHOgB1FAjSBiL0GgCuZoMUau0BLgxkBwJQNghIvdniFluwO0gC F4igAiIoO9YAUDazPdCNe/S62chWNREQMWr7fa9CHkNYRcZ7PY+NEgEjsZB7A+he 96Z3JS1DIDmbgF86U2FJ1XFKf9fgBMe8QEzb4McWEuHwLczgMVFTwN8+4AS/dIqm oNFMYi5smuDw5gWvqZNCbViCPoy8panZsBjZBrlYyQrlDF0ozT//rBZM6XihNq3N WSTVmh+YMaYMaCKl+EIrnRahyUlvcqKCKoGJVtnKLyha6phlde2IB11T0kZ91rUf EmCVnOTcANlpVpM3m30D8p2vDeh8BXeR4F3uilcd+vxn6LkMlNXs30RExt29LkQA RABAagEgBSvAo0C63IEbgulqwu/AA9QdCAh0qd2CTNYDMmDDJ/4xgE0QwbnHVoEH zDCQyxO+8igYyB/SAI9BDEQGHhi9B2oJABnsdtmaJ8hk/8EFLnhgt8KWfKdBT1rc A0D3qi/tRzKvAeGnCPDftcg0LzIS71aTRgBMr4UmchL3kqRIDXiA2t28gbGSQD58 dAqWZmBw/6M54CoJaHgi5pklE8zgTGQwwAIuHgEnUooDxA1IJYZpOEqkpIYPdYoB cM1kqIlDSZSevEAEuEA80AGhREYZmIBCTYYD0pwHduBknMJaSNEC7MVdHB1wJB2j 5FRuGNkE+ABowOBvJEbSOdlhEMYZvEVNpUCVvcAcOAAe4JGyaAEg4FF0JEWYZce6 gIEI7AchSZC/+Vuc3QROyBmc5URN2MDbvcRYyd0XEog28QjesYTe2dVdKVozQQz4 EARqGZ4AzJ5uWcFn1YFuRULsJZYA6IAAVBZuucFu5ZYuDYQe8qEAvEMeQt87wIMA SME74FZu6UDyBd8dEp4cDsQf5hYjsv/B4A1i7SUfJX7iIeiWFCDWb+lWEiziQCAA PHgiHPJhYw2eK/ahFLRILeYVu/3L9R2ag4AEhVBTjBTAjAAAjryXSizIvp0d+ZlV mUFVlWzDGuBDlhjN0ShA/W1BCTSNmJhADeCDE6TAX0wU21CYWfST4XyBozgK07lc hKlJ13yJzrUYQg2dqbyJkUHGDFjGDoXgPn7JDmHBNY6gDbFFipEYHWxRxwHdrTxd WahchPHKDzRZSP2AqxAGWZCKncxACszA1OHBHCSVFwzFesSHUoDBl6GVJEEhfY0f TpRffNXE2Z2A2qldfdkEnvWAvMiL3NWLJ/XIW+ELXQGQg1Sf/KD/GyoxRBJQIkt4 hIMo5Q6YF0HUFUtchFMqpUfUj4LIm1A+SMZciFNapVVWpXpVpVJWJWxR3khcJVom G1rWlUSsBFtqDFtOpcbsVYZgn4lASAHUVVaKEi7iVS/6i44kxAmsRAC1Vz+cAAQw kEz2AApYi3X4Qh9MCfux0xoYAD+UgDyVwAhFXBl8BVjkyV+cAQyIBRhphkF+QRGc 44UNRwicQVksAFt4zWuARYRNmFnQCllIijjSJqZ04CkIpDuOYAnk3EKNgw11zRLt Bm5AJNAhymsOzoZF2Gz4VGoy3dugxl/sychR3VE5wBEwwXlQwTmVmRbYBxNW0pG0 nU2g3Urm/wQDMZABkZ8pxGdOYNJLfKHNoEAUzF3dMY/ygJJUGtr+SIhfqiFCeEh1 qdKCMmiDLgT6OKj5ONOISNOLQEhbLghT8qLHAKa6dV9QooxHEKZKBBAIaJPaUVD6 +UR2OIVT9IF/zYCY4EMCLBiNWoUT9N/FlUFYQI5sLORrnhE9epwS4EBqhtRzvkla dM1aaAqe0Epv3BRGtRSErQ3MdY0BlAAW0JyOJcBwduAO9c1n3AZu4Mbm0EERGGRM xQ1AWaRtbBGjNNmL8cbdPMadZIn7BSEeTIlQjEsPnBPOiIAXeJ0THokEZVICJZAC tQwDhR9hmoLaaRM3rV0DvN0Xwsvczf9LXPWIgswVSewd9eVVLf7dQThEVUboqUYo hBIE+pySKk7oMwHMQ9zPhBplgUZI9ylIiWJojJySdwmjx5xEySCmMeqIKUSq+O2E T1RHdvjCGjTrlRDNHIjJZWrFmXyACbzAX0AOODqBE/GFBLzNGcGA2wBd0qVmaqpD CBgGo7xm33wYykFGaSLUdvaoZ9jJ08mJmkjRnRSUyYFYQHINFkBCnUjAmdJBTwGd q4xpY2wcBexKWWgNUFHATtWKCW7ga+xT/OWpA1xJDGjBEzzBEOgOClCBBlAS2NHX TIxfAxyrYq7Xe+2IYs7nfM4kJrmLE2LqpcoAn91Lpw7QKHXEvPn/IhuOzxqCyDGl qqsWxMEobdOiyMP85ax2F7rBKrsZ5YG6iN/xj3nRFUukxLxxKLy5SHnFCAA1iIiq hHv1Q8u0FSKpX3XsUbRECzsBodGQyQegyTbciROEEThWUdksZDaI6xnRAeESh2ri gGoGR3AY5LgmoEo1acQ9zqywWApmmEV2Sqy842weQOBQSufS5mcwQMI23ZhKyq1s nG7QBgyYigT8lFlQbDaEUUIZAD6YgNPE6Ax0ZAxM5hFowRAs0hBAks4QL8/U5BXY ADcpEARAAElMT0mwF32CQMucKNsaUE7ux9zZwCDsrAwMgicpj4J8rfURKEa0qvss mvQBnvpu/4yqroj4YEz6EqX7Rt+qUqiIRF/3pBKj0Woz9R32hIQ1PcgA5cuhrQRU Uqgp5Q8ABO1ABOMBr4xi0ucWisB81Ed2YLBT1C0HCRhWZKMJpFjZiPBEgSOtsInb TOy4HgYOEKmRJgZijCscWSRkXOwCoFxchMVjRMbjaAalpECTvkYNMaDM0Ymm7PCE mVRFqpHEVk7rkgVq2EZguAlp/hA+DFgCMI0T5EWV+YAQOkWy9IDwlpMi1Q4S2MAG qKyxIsgDqNfKrIQbI6YaR48c152l7qe8cO9LyFWuSqXYdt8Cg8xf1iqqDkQSfIQA zFJCEMFgFYS1lVawGYQdeEAwGTIA3P+DKTgoF+jWIkaCICbfKykEIjfaQRgy/+Yv xYDq2B5aKKHMKF0IAAEw/zCwQoToSKwEgxSAsc5X+onAsi5r3OZAVMxBNoQJ/tWu mDhBwk2dj5KwbMDgR1FYUBHHrzQZDqjDF7BwRL6KBMAAY3zUuE5UbDrUQ30KJBjx nWgK4GRGp5DcOBsAFgBxZBxU3Bxd4lwOUDHKwQKV3LRu4PYFoUwAOhvAVnjwxZkN HLyAEK4BIDDLE1CQGJcTpVIqCpgxn3GTGD6AXqoMSbTXyugI9Rqr3W2AS9TxvFxq FAxCvXzSgSTI9JxhhDjMv+xvUZ6yMOlW8FnBH+pSbkVW6cmScf3/1W4BmxXAoUMQ 9a0BgHGRghlEASIgFrINBFGb4kdoslCbwU8TwR84xF8Nk6tFASrCGoVGQbVFAXXd Q6wBW2sxVmmpAFdv9SLagVPDQyYWhOC1UmQp0xqCal5daAG3JYXYiCx7l7+ETABt H3s1qingWQXbx7JecB/4wpVInTZGXMJtKwnDwGg+nRNJAJYtpNZ0joW1MDpeWJMZ pFmw7uqeCml6xmuAmAF4iaa4owFYBsq5s2zTdjxDxkQBoENSjqT0CnBQ5GnIzRD1 E0NqqxMF2IwSmAhhxQGcwRm8ABOkTuoEBRVANJzJWRNsoQbIC/La3fImiL78rMm4 sRxDQPJG/0/dyYAY4KQn7Sx/6rHeNchfJ5r+XO2rPgQpAh/woXUUWBYbeJpimZsA mMGxAYAZcJowzdY/ADgI6NY9eEAUsMEfTHiyCcAAIDKwPVsrEbhu+QPvsQHuRYEA RAF/y5ZBPB6Al1osmZsVOFeCD1uMk6IK/MMnSMEfZBpUD4QkU/iq6XcsBzD5Yuhe 8t13YY+F+o+hqcxKXPTbKcl5SksG94EwG03C8W3fZquPjqavZCsAfpQAvkDn+Ipo o6OjsPBwMEY3sy4414Y6DAc3s66dNOA7gtgOgZg73rmeo5xs7g3oCuBEhtTBTqSZ btFmtNEWsY2JzYY39iCdRM08bQGNNv/NC4DO1DmV1T3SVyljWx0Jn9mdGBYJSZAE en0tyrwlJx1QAdWx9z6PJ+1nFNjLeP91L8IIh/6d/56IRMhe6nnA4SGyB6ha6rEB F5jeMhHe8xlE5VWesp1eHdTWiONh8kVejNdS5pX4skeCFdwDptmLB/SDJ0OlLsle 5RGeDHCBGzDyuWNXGhBEuc/e79XeVhqeY8F7r+HP/U4fke8ihFgtSARwwPviRpyh ycAXfWLSFUgSYzOhOkWLZGbJC2RDCviFpYdANmTrC8CB4D7dRBVN0TydDwgVHMF5 aRCpyQ/Hq5BFamuGBHAGHcCRqcSw07V2DfmmWiDnkuq5Oy5U19D/CTA0rOHY4ET2 lESehm2sK22kWA+aIKnIikNhZoFNzZpkPNGA5xGAZHaXE0vCVbz0GRsTJqmLkskM gI10xPaJodcbSAPwJJ81z87uJwqA7wCLktCSl4ncUq3670LotCsGnwBIGmDJ4j1o Yu71Vl+1oQB8glAzYl9lohsQhODFIuQ3FjxIYl8hFi3enh1+lgC4wWcFH/JNhHD1 ffL94SsO4umDYt9nYq1B398T9SQWZSonmi6uMhoS9kn4C+1Pk0gEJYN804HMl36Q QCmc54paSZVLo5jMwEMdVcZP2NRl6wLgQdFgWRP5gMiPfMmbvKNc2Lh+c1lAc2FM s+Peyrgy/076t/yN9evNQcI4MCBtxr+pWGAYKAFnoDk2M91mWCDiBFU8AAQMOj9C SGCw4MCBGSlSzJiRoE+CEgoUbLG4RYHDFC9mzJmD5wgTKl6oUGly8kGTDQ9WnrBx xUYdUzNBnKiJoGa/AgNq7twJogAIoaZsFEVhgyjROjZkoJAhQ+ZTFFGiMJUhFARP nggGdAUAAgBXAAMAjDV7lixZtGXZslX7Fe5bADLYAPhDxOwJuG7LCuULti/gr3LP Fm5bwK1gxQMQIBjrWPBXsGQBg40MF4RjtwP69VUr13FX0WvXMk7bFXFW0apFmy6c VuzmtGNNMwbrs2s/CKZObGjwEoUGDP8iRGAAYzyHrz7KRzhx2Af6jD4OZzhxkMJB djwOfHR3MIG7DzhwYPiAoURJEfRKvnxxUYzCCwkS4hucT4FOfgrz5b+gAEMCdWBQ Zz8K4qFAHXXoow9BOhIMQwk61lOHjnjiWQ8H9tRpb0MlMvwhHhh+qHAgdUIM4Qd1 CnqBgRkOcAJGF/soYUaLStjiRgXIcGCNjl5gAg8m5mCCJCrUOGmllB5o4ASibGhg pgf6uWky1FjL6gTOQNitDqeOQqoOqJ4Ksw4yw6TKqTB3wAoz2tyskq+yCHutrTrt rFMAD/wh5c4+/fwT0EAFHTRQzQCds63P5AzrtNZay4o1ysyqTaz/2WAbzdGtLAMA sQIKMGU335BAgYTiTMUAgyNyGIHVNfpYg4zpRujDj1nJWMOBIfGIwYcYYvAku+y6 g8MH7hqUEL0uvuiCDgl8kEA+BuQ74wyBAPxugQn4gwEGOOjgFsFqYdjvWR/+czA/ JbpQd731vlBHiQ3lbU+9IuigAD9k86NDXGojkGCBBWYow4kXGpLIokRuTATHPsgY gccZePyIyJGo6EGNlVR64IETINgNyo91ypKzr0j+KTUEfAKhTKNsGKTMpcoU05Q6 dhDTqTFBMAWoTTdFKzS+FH1rtkQXDfQyQREllOmml76TsbYMffo1Q0kj2qtGtbqy TUsXfdq1/9O4YqyAfrqyqcndIGgABSREIEE4DUggAQwwjgDDF1ddVQ46d6D7ew08 8PBEi2I88cQHPBiCBI/uqOHuBXXCcHC9dbntD1oGsuGWcwcWYOiAFLSVr5gBYfBv XAqedWA+btFVVp111Z1Xwy9qjze9CumrcL0fxqWvIGjLmMEAA0xIKIUE+FGYYYVx 5KcPiNcYYY0hQyLSi+y96KEJjjmGkrcToPQ0tbHK7iqrsjOzKbctYyqKqTJnkimq MFm+WYaXZTBFhjV5iksvPitNnYamtKYRimpQI80CDXi0SRmGLLF5IGGKFqcKFk0u RRsbVyCVKbiEhiuVYtTXJiiasamGa/85KcADTNGA34yqVHPrQQ+ogCpUgWFVI6jC Dn3hhyooxw+B29UQhkCFJ8QADyNIwQh6RY3twCFc/6lWF6gYIflkQwLZ2A8dwkAe ODAEjGDkzni6yDnzlAs8MCgGhSC0LioWY1nqst273tUFOCqLPek5w3wksC8KweAM E+iPCRbgBAMkYAYfIJ5zSjCRimwhEQqrQvQC95EgZS9VJPECBnrgvY6dwGM74xhQ OGWyTDlqbD/Z2VJQIBOeDeWVdRCKLG32FJ35ZVNRc0zQMvhAOlUwTgAQwAHNwIVg JjBQSQCLAGTQJyJ4oE7wMGYUiGBMw9ipLvdoJqCSUIdI/IOAfxL/wA6M5ks5NaqD 6OvKLuNSwgke7TOjyQpOMMMVtHXMN1cgAQpm2IMr9ABudEPVGnyxwyTssAp+UOga cnAEh1JhCE84Ih5qNQIn8mo7gDyduLoQO2a94IpneMEZJAdSjjgAYniARAoa9ytP FKMY5OmOd3wwAfOQpxhU/MIdl5XTOCprp8vaaYci9IN/SaBa6qgWtOJTBha5yAAf SMAHPrANAxAPHzoiQwkURiNWgSQGR4gBBuaAASbEIHtGJIFKTsASU0gJlEF5gFAG wL6tnfJRWOEZzfQ6lDVdZU07CJOYsJLLU8YGgxZ0YDnLEom6EEEAkfCAAKTwTABM NrJscCwA/4gQBSsIIAkA+Edk2WIHAQgAslb4LF6IAA8B3AW1IGADEZJwWs6KgQ15 WlQaUMsGEfwDmkSgy2mjIINhysm0AvhsEiabhG/EdrZ/SK6cuHBaFZzWDojwADQn GwkrwOMPi+qsaUPrQK1pxVGAGZtXHpO1sBwTnmLZSXoB0I8s1QQEOplJA5DwEiRc oQlI6GcNj5ODPiTBHTzMwaoW7NCGHgEDnjjiCBQ6grEisXFwCANITweDMFBRHSAV D0j/AweDUSelS2Spr341Hk8Qq1jBGiNMSfphKupUWTgWakdz3B4lHChz0OrW6aD1 OYGZ4Ko1mGoCjJdI6nyAHyXwGyV35f/QTIbVC2pQQ0lQ0D2WsLCtPLHJzmiS36zh 9VFT4lnNWFbYV+7sKrNkGVTWXBOvTGYvXoPn1RZrpyhAk7LClEJuBbAJItSBDdQU A148EAU77AAv75BCW+7yZxUQwQ6ijcI3ZAsANiShmqd9xz+MWU1olrcsf47CPwi9 Aw+UYpgeUAEAotAWFXjgBHGA9J8ve4hQW9cDkSG1pYlAaONKoQ6nPW5ZiKACNnhg m0RzS6XUKUBF4XmdelZUaVYzGE6hpjMr5I0LXWiDJjTgCkg4SQ9Q4AUwACIHPtyh H1bF0DVAWFUjaKgWtIABQFCYGoBgseJMzKIzjAcGXQhDF8Uzhxf/ZAcO13HOdBwg OMGx2FeHY8LhiqXSx+0KDofzRBg86tEce1SOOV2XT9dzVAmwbsjQSgFCXIRkfHyg BgqowQfwgQ+FOMcAjWwkrUCC74ZiwAtCuoEmAdoA70GpJmhrElKEEhS4IObMmQoK mfv6ZjmryetPoasAK2PObdPpmmbRzCC4C5ZgE2ETZRHAp7nQaO7SRQdtb4sMgt33 Qb8j2Z++7AD+EYXj4uWy17UT3+uw3bgnHpps2GZb2O7p7fK674qfCzTbQoR+8B0E ji9LsI1rtH/I0g11Ueyj2gkWEbo+gtkmIQO3fWdG3fkEngIKuRtw7g0EGN0C1kLd 4u2HgyaB/945sJu/FxxvX0B4rP8GxK4w0AuLjyc7LxiPhunQhfE0LkgonZXDiH5x jLs04xZfKcR6FYNi3KAYC+exslQ+f3Xl+OTKokMIXhCBF0wAPEYKDgrmRQ6geG4O HxKADHZuBkwAH5xjBmgkESZpkqjPofwAwrzgCJLOE0iCBJ4ACZyuSTwmS05Av8os S+JCNObrlLbuKryusOCMf2IQK2QpMwYA6xgFhGrPvBioTz5LmKwgCKUgtk6rLpRN mNxAAO5hmJSrLVYrT6Jw7oxQmCbLCiBr0JowEiBL9crisz6BslArCYkgtaxAB55Q AJLtHZgJtARgtLYQtICwLXJLCbFQDP+dELJQLQhPKxIUSzPKzmckJWpO450Uqwez JjVMqK5wsGyixOl4r/eQ4L+E492SI6H8wBeOzjhUxYcOYQTgLQfO4RP9ABAwAIkA QYgeLuKC5AYWbjzOileoR2L6YAv6ABKohxp85YiOKOOewBN8xQcsKqUGpxiGAP7k b+XwL6eUIKdihxnlCI/yA4ukZQEc4AVOxwGqwwBgRKoSIAE/YBvx4aqIZwZiZeii JwdMMd9yAK2yB3uGoJ+W5GNMcBELoEnKjJ7Cxk1WI68KS31sQn2EQrD2ByumBATi LNtao5140OyCqc/+hC4uK2kOaC7qItgoclCsIA4wkiMbaPboKQX/9wIwJAXbjEba BkgfTyMzVjL3PmW/loRjzi3AJBFuKtH5MtE4big5cgD5Foze/OAQSNHfYuDfqCEk slFwzmrjwkDjLC47xq8PqoB6QMIUY8AXY4AKJEwrfSWJBKf9PGEIuuAJPmw9XMCN qsiNZmfH8EgJ9igbwEN0sCM7nCAFDOAAbo4fpOoDyKABiUeR8IEvYyXKaKV6MCAH 1oDeIAxV5mAk1IB7vAzM7CxLgsIURiZqrM0s0oknaBA3eEL37sdmdmZNVumVaEMQ b2/Pwmn27ASZ5I4MOxJPXhM2ZxNpKBJRrEYAemlRBCiEJGUvGpIhgWY2cskmvmK/ xOetlqT3//grBOeG+JLDF0agbmwIh+LNOpPD+BQqB3pB4FCxoZCIRyrurH7kF5mA CYSoR6CjogROF49IC7bSF6lg4Cou47qAiMJA5e4vj2JHHYrhGdOyo5aFWZrl/8Jo BASJIRQpqhJAAZRHAcLRAByGL9fACaBjkvTN6GqFoVIFA4xky9bKrSDAJhCgOFvS 6n5mEDPTNHdANAzSbB5lNfwqTPiHJkYzlyDDl84usVqTNnvUR3/0gM7OJBmLaHbp NCPovfjMEDFIbCTlRXWCzHZDOR/x9/4JCeYGOZqvFMEAS6szE3MAEHrooDCxFP0N EIwyrCxuDmKACXKFTX9xO6ZnBGbAD//oFBcxQAueYAi08nD29Fd8UQt4RVAP5wns M6aYhUIoxI26r3KSZS3Rgw6y4SCwAzsO4DpSAMkOqUEpAke88aoAczqe42+CSDHX 8d5QJXtIYIY2QHw8hjd0AgBIRi30Akcv5YM0EwdzVZUKSzKEYn/EhEx2gGdIpp1E aM+EtBBT80etBkh5VGocki2mphCBafVSE5iGiQfjqWR6UEkTC4LaS0Vx8NsKQG1m olV9YwNsgN1IAANKpW6qE0y51AvoBl7BQASaDxODEkzHyt9QhQmOAKyAJEh2xVc+ glVm5WCL7giyMqLA0hc9ISt98SqRyP0OpxhbEUIWjg7WSEIopP7/9DPH2IOK7gWk DgASsqMhXgACE4kMFOBGbmQLYoU6+gAfesQhDtbKaggQNFRV3g3pVPUR28q+OuV8 7OpsVHAsOmNS0GwzsURLLCO/fnWwZjAr2gTPSvJbczRQnHVrYZOC0o5pvtYwmPUh tW1JGQtt+0TaGFJIg9NSxAKFoHYmQGZKm2BdMUADTEUEcAiHSqFd260U3pU4iO8c kqNwwRQQRKDfUgUQHGqsQuII1rQUkWh66JTKiDKsrHJPfXFPRU7keLEXwRKmMDZC rKX7Thd3ZMdd7o+KuOXl5BKlGMIhDokfEgBHJDBUe2QNdFdvRiADs+fdKgpn7YYK QvCTeoJT/0pQLXYCXEtoOPcRfSBFlXCjsKBiIGWpZtjrg9RCWhsS7QwRSJNg8v6k m4RpfP8kEuBBbeXufMtCfLfQTsR3UoapC9XCDhDPI0njuN5iu4SJDf7ACmqr1h6S NdlCfu+EmdR2nUywJkAlSnYDJmwABUiFOPa2bvYWEDbBXmUIBfZWbkolg3OgGnwy FEuxOLSgcRtXMU1RHVNlA1FKoS7UoRyK3ySMiCLKGHcRYmPKcw8HP2+APD5sYz1M UVEOQG1HjnZK4U7n/2TMGjF1RoQuImgEH6JjDjpid2dgetZAGxyKBNwtTJeDVaIz A3sACdwKrm6jrgCoJOHEVlkQr7Bia/84BZZqlGf+ZyseCGvX1lr9ZADu97VOy9BO C7Jk67XYIg/zxLSIwAwiQZBf07VOSwhPiwiHqbNyC38n67HaME9KgQynq/McjQ/L oroE4LpIi5Jtq7GeTQAyjdkia5RzK7e2kAhhK9pUuc/U4rRkwLs+iwgNDZwWxbYc eQrDqywQ4bTa4LT+oA0rKwoiGQRqy7ZaIzX2a23Q7QpQIJvnRqDAYBMSl2/t9W3o tRTmxoLfNRR94UuHoxeGY8FQpRfkk4WnT6yERE5rhR1ZOAbyNKKKcQiKUeTQz2It 9gZeSsNI6lvQJUI2VkLciKhs58biDw5E6gV8wFJ7JVjIwBxnRKP//8YA5jSL5dR3 GyoHgBcM9M0PokeLPcILNOAKRDD3VIhTEMBstlck9ficLAU1ohdScGkzZ6LMdMK9 SHKElJVbEYV/X0sH/uAP2ODT/sHXYE2VjcsKTGHQkuCzrKAOCo/Q6iANrKDR8EKZ yLDWTA0ADmEskk2YQOC1/ncTPIDQ3tpOmq3SMlkFVE2sQYAMZy3V7I4tjMsNQo+a 1DqyHHkL2VoPmcuY3iI30+6t584K0oDQBqEtmOuugw0JEZkqOI8N7pezouDTOgse QEAHmqmusKSBl8JJsnmCg6NULFj5MtibK5huNPht2E0ESqEUcnsTDNcXNoE4hgMM Ak5xSaDf/6hAA4jSygIVD3aXeqCP396Tc/WUiD5X5OKvi+CgoFtx+wTEw/aFUbkI XjoEieXI5BgOpFKAcQQHpSDhb/5mVm6WenAlB2YgOhvsCADB3ZjvMOvt3tKKexoA AsBCeSczVkdyEJWWNkIjbDBlNHp1JbcmBhVSHzXjJAtIawOFCD1AAzTgH3QAATxg ABpt2cpCBazgCNXXs2arH/6hFEbvz0LP04qNCMhC1kq89Jgp2L5BA+rOAxABAFzN aKAN9DiPsw6y72bcA/5Bwdnu1tqCC1Kv73J8E+Dhs/qwurYpCXKLnHLZTvIEme3A Ax5PTracmRivxJkNycuCmdvgsmRAB/9GXAbaQDZrOr9swkngZ4K5eZ9QQLi9Gd4u +LUFfYIBam/3NnDPQZ0TdzhEABBKUQtmiN+ooN+0AMK0gAqYgKyam4Yp3Yio+5+N sXOz0v2AWGPH4/1iqlrIg0AoBFIpZF/Ssj1gJ6Lxs+AYYju2A6XU82BFeosjdw4c anfXYDr3+9EXbIsDR3vaBkpM0B5Vxlhhz2sQHKdziTbYJBALC70wpfVGiG1Vk1rf ohtSOZAhK7UgqxvKwrhIKxJKG7vAkJmbkJDZ0AwEgLeCkAsReQmDMN4DWbnYUAzY QrnqcNlyCwqNq97BUC0+y7hced2hkLPuUJjqAJQv67SgibF9kLb/BC3e2wKz2AAI IcuVy8Lgl82U9zC1kivucDDcUpsptLm1g6NtSMWb322ExXmcaZufiEODwWC3SyEU zwGci6NdjbsHtEADtGButOAKMECieiDpqCDYx8qIIEqicHhP7dNzu0hjS4dbtNuL 4EBAqkVCHIRZyB5ZcAc9YkdAFa4VYUA7Kq5XtuNgfRcPcoDTj+DeZvgIRkAb0hHp 5vVnDdNuHkx7qIAEAIw3OqUznNZs9MJrEANcw8bCTZMkWYOeLON/WGNSQKhsj9UH 64RsDygJRh5IByXNT1/103b1R69P2EAFuAAviPa0W8goJjjdJNiciQMUC7cajuNt Bvdt9jxw/3X7bUqht5XPXo1jnCV9bp5AA0rCn5rgCWgIrYgkT03i6qm7GD/s/eAA uxUuDM7gW/Bz1TkMkMA7QkIkXVSXXUTWjiLaxL4I4+A0icJK4PqV71OlOu9me/gc IEiAwTDwCAYvCFGQQIKkwQkIIE6cGCARwQAABQAMuHgRhEaNFjd+3NgRQD+OHz2q BACiI4KVK1nKROkR5UUAH3PqvHkTJ0+cQIMKHRpUgACiSJMqXYrTI9OnRBFAnXrz aE6USntOBfpHABukbYz+4UiyQD9Tpmyg0IDiSlsUChWKAAPonB9fOXJsAqNNhN9N IuCi8FtKBBcSa3P8AVNKA4ZSGDBo6P9xpQcJDVq0YK7cpEllKgipaKCi5UmTIU+e DFk9JEyYYq7hwA5DpzYdGGdoh4HBuzeFFxLoxKNDgY664urU0VFinAIMdV2UdJne 5UaXMDcc+MATI4anJ6S7Y4gRGQMV8wcPepmD4chA9SR6yBdIEL5lygxNmQWB4ITH jBndFBNJVxHI00UZrUTRSgWUNdMACQIgFUcv7eTThRhipdVWHHbo4YdUgRgVUhtq taGHJ3J4Ekv+FZDWWojZsAESVyBBAgkEAeKLH34ckldehfkFhgiWETakYBoESUJg Q4rQ2RVQikaCaFT00FkT4IVWZWmosbaaazfAAYdrtSV3xm3qSHD/Zm8vPBcGBWc4 F8KZZ4TwgnNl3ubccGFIR90QXXjiSQw+dKcaapklSsWiU8ZHhQhe1JcDGJRiEJ+N OA7kVw9IKCRfQw4V4B8AJ6w4kUwSmiSSialahCpKUtU0gKwa0eTTqq7CelWGu2Ko E1ApiijssMT+ClKHWAEL1FE//YRUgMXiJJVQEPbTUgEgmCKDBjFu0AAENrg1FyA5 +JEEj77glRelQ2qQJGGNCaYQW4Ih1pANDG1QGWILXeEZCVegV5p8qZ122hCCegLH DWGoc0YxdNB2hjq4OadcbzDoCYMEDEggQQQee+xcxnRMvLFx0QE6XTFwCBoDFcWw lhpppJHw/4R8VuZsGUFHzDFQo5WJsKQ2lt74KY0NmRKRtRg1vdEJD9pUK7AlTU2W hCLVlKtMFSqY0ki8/tqTs0EFG+3ZIU41Ldhkh81qr1IbKzdWGRk7ra1AOUXiTECd +jSLL7IlYwP47gxGuX5U0aMfdqU76V4ibBKkXyLQq5ZgldmgeQNQotBAEyjc5+8V 8Y2GGcBPXGFawUPELOiYY9qW5xkZnynBxhnjJgFwL5QBXAQvMACcBHjCQIHHJEtX TBeADjooFasdjBrNNvs7RGeU9QBae2DM4QUYJHixEI5+3QgwjTVm7lBEEpV0gkVS 1f12sjJpLfVGIYF0Uf5STVg/tW7bVf/bhjKAtS3FClZBSle4AAAPeABtAECgUARQ CgEYMCkIHFsCicIGo2wQKJEgwlfkRsCi+CoJMgDgr+LwwaEIgIFJGdvdZpIg/0Bg W4GpkQ0sc6Py5GAEPApiN3gkBTDsZROTMowSKwcXzSEGBZqzQQNodBn0zactl8GA FkiQmR7czDSoUQ14bnADlsEGBrqxjXJMRofdweAFtDvDGSQwgTp2bAIMwGPHnEOB 49HOOROLGPOY57JDXe96XrSZfK7XBCthr4faQEj4cHSjuPQgLgzJpGWuYANTlEom ZjnWqtjmqwtNa0IUWtUor0YW/O0vVXALoK9KFJRIGGUT8CACAIj/YBQreMAKbIjC PwBglCTYcoNEiAIAoqBLnAjAA7bchBl0WcxjAuUbHoTmMwWQTA9sggjNfOADceIB AUihg7Y8pgdk8ECjACASbLCDUSIBAHgIQAZSicIDiSBPAWzilkbhAhHMsEsBJMEM Bu2gB/pZygv905+3VNZHePkNXBLBlsT8gw7MmcyHPnScF6qJOyXUoFlN5Cx1WAtc 3GIZKuBIG0dYwxp4dIgg+mGIOQAEEotYChJwwS9s4aRaBIevzUEJSp2CEreyCFTK QOlmqsOSJ1pHRteEgXbPWc5y+nSb2uzuBT4ImcdesAAH7G53E3jBBOI0sdsNLxvO cc3ymucJ/yqopjOMRKRTr8RXToUPPuK7ERXgIh98dQo/V3ApCWwQkQJkZCIH0p9k edWsWpUklbfKX0lydT9ZxhJsStEnADroTweCAAX/kEE3AZCEXQ4CpORUpmhx8gc2 JMEOG71na4nwWqDI4CtSOOchIqEDAEhBn6RNoVBk4MEI3gMAKBAnFx6YhH+oILp/ SCYRQGBQoETBg6L1ACk24cDfGoW5VvhuJL5LzOm68Ffr1MEfyFvK35KXtDsgghS+ wV2jeCAK8t1EB/8pA6htKAke4EKuoKaRAjyAcJpzS2V4GJkj4GEEQBRiEPGClyIC pnxNhIu7VCpFCGsuLTRSiFswIAIWa/+hRk8q2MymWh0yNSx50WGObX4jAQeklQEg I+sChMeAPOZRTSEoGZzGurswjGk6q7nBEKR8SL5auQkbwHKWP8fDG3lBDY3yAgqQ cElOtSWTNbIMW0b1SQT1A2sjGZtnZSjZAtbkWB7x3wCdVdnPEkUr7ATANxgoA3h8 ZboaiO9oieCBHcC2gSlkpxSM0t8GwpANjHa0bxNolAFYhZ0eKAVSZPBcnEgwCl8R gAo8kAQ2vEMG7KyDB0DwQC7cU0KBBoAMiusBDUzXA3UgAiJwEgVgFrucxFy1RJe9 3QSroJlgY+6qE0xsAbiB1ORkp6//oQMVsCGFMwQBggWwA/2ZFCP/2DJFA9JS5h6A mWhzkGmGeQQJxdV0cXoZ0mHkBZfKjTiKAPdW4C5DOcmQoAk0YuQVwkgFMramGLkx Tp903AU08S4FE/DxBJwgvAVgXAJO4JhaGTDHOPFGAmVIq5rGJOVBfqfKV27klbKc ZYbUKD5qsExg49ODHUKRzBEOXadIoLT2AegjDZqaU/hM2QuR5Okj2VpISjKgXpVS zgJUigS7IoCwPJOYvbynByUIFFsXt4MwfOcDJy32sAelnA+MhDifiUCuM1e5QPGH AOLAS6N8N+zl9AoCEchLhuJkwBE8Cte7YgW7h10AIeQm2XsigA11cPFyu4dYRvpL AOi9GwJo/7xYAr/sBvoXQSbBiWPP4skTbOByZFYDaCy8BmqMAHE8UtzizuELyHEB LoMQsbuG38QoNuD4EHYLt/zC4sr5i6+MfELLr2NV1yhBxxejww9G7mMfpwDjGScy HoM3ATWJTI50dMAC2vRkQE15CDGIXswfgOX607wJyMdUl+MTOij2XHP4cT6c5Ekn ATUAAiFO5z9W1zZM1xRRYzXHokIWAlr0M0AkBBTBtEvlNiy31SGH0AZK0UJEkWsQ 9CEXYRVmoywXxCGzBkArOHUR8gBo4UnqVhkKET5ecAQ6KG8Zpnv3dg7kwhhCIy9R MHzEZ3zIRzidogGVQzmVAzBXthqq4f9wVhUxw2EctUEBF/NVGbdx6pcCHkdkDlBk anVW5sc7deQDMDAmxdByCFMwBtMZ9Ed/90dzDeAtDzAj5qNYN9IpAPh6SKA5b9EW dXACjtUg/3ErBbSIAcR08/MReqZZrgKJctaAV+dnZYMU/fRoHzJSW+GJSKE3WicA f8AhK0gsKZKCFviJViAtVqcsKNEP/pGHpgABtqiENtIDkYIBeCBTOUANQXRvfgAk +bZv8uIuXMAFGqACUbA5x6cJmhBFyjcYRgiF9BeFNFZ9tUEb2kcyumNWL6BWDnAA YOgAYPhjI8cxRXZWDJACPfZVZzAm7veG8ieHTTCH9TdFx4dlDfD/YJ3Ch9yiOYGo ORCwAWmBLyvVALJ4dKFESlWDdWHjdKa0bKvUdI9IgROYgiW4kRxZLKeoQif4FKto ghIZFDUBWRORbjQIAbUIAcfnV7u4Br24BiNge8DIOI9jREMSBYJxXci4jIIhAzZQ B4QTjVEEF0+kYm3xOVdySF0SM7MBMdx4JiXDJt03Ad/ncWCYAg7QlQywAGlFVmMI HF0ojuzHMG7YJVfyAHPIlhtAf4ODf8eXhw9AOktyGQCzORuwASdwfHtpCm7RFp4U ERDCEROxNRU4gVlnkQ01SwDUgGSDdYlZQB1ZmZWpIUohK29WQsYSNxRZeiJyIgPw ZowoEi5y/3wraQp5yDlk9lc6iAc6+CPkMimlQCl7QS/yogK+pgLXhQKDIANQFEVC WQeX8xadA2P4eDCnMVWu4QlXlUbGMUchE45dWZ1byZUY5wAv8H3jh0d41H3V6QMO wHLM4yWMJIdsmZ7ekoR++QAn8CJCM2JQ5Jem8HpXsG6C2ElME0oUIVGyomelB5EL yJiOmJER2WcauSyliBQv9HbNxRQCoAFEQXYsaBRuwBQUKhR2UAc60U54B4vlxE4i CADyREwbKFEblKBpkEAd5IBNMxS2BFJY8UCYBkAwwZIPwJIP4RCfM0XzcRDewx4G kQMYkFNA5RfKeDkjloy+Bnw2MAh1IP8Dv4kCxDmU4RKcETaX93glqSFGVKUw13Ed XQUcDACOPtCFX8iVZVWdWOkEaqVWZyqWa6odYsIEYbAa5WkaBpOe6vlgD9aeMniH nTIYhLpSNiCDbnFihLNuhmh0pLIRR/FmnMhBCeRpKPhZDChRF4mpl3iBPTFpzcRN 5lRO2aVMvuWhjwcAXhcJD6VP5rSqfycFcudLx5QEDxoU7JRdYPdOAmAHm/AOEPV1 RfFCnbYsvRp4tGZOQTEIAqADIGAFHjVPvKRL/4VNlUcUeuNBlAZ3HyVNrwZtmRit lRoU9mQHKDBPD5U3JvGeaPGeLHl8NoB/TbBD4uMF24MBRPMeQMX/hPKJArrpa76m jGzBk1CUUnUwCENJnME5n+rWj8nZpanxfjfgnLIxHbRhPDAQAmflAxwLngdQnSCL cRgXjj3Wld/HleOJBwtzp+XJGuipnifQp/1Ig4tKOGvBFgOrAVKEFoKDFhDRIkzz SvB0eJAnFbZkBxeRrroGbR3UipnoZ8lSoJwaS5bYUMB2a8RkB/31TKaKEyrQXO+w Caz1X1KwTowmYA9Fit+gWqhGXoNABKrVW0fBBqLotUbRDWOLXP2QW2ywCfQVFAim Tx/aWx4gBUSQtheiAkcrd37rAURACrTmXvcgYMalri3EBoZbtv9ETN5EXrmFCDJ6 FZ1bXipk/wPDJLiMdl4vYYCOxZK3yJ5phjNghhDiAz7gYz5JqaQAWxhMqgKIIZQo AJwyUAdEWaXzeYd8eo2qowVehBoJIyg2to3Gcye8ox1diaY+AFYhq5099gImi7IO gAcOEAMvwARU5n5W5p4xu77+8Z7uihYltgPTKGLBKQPgAnC1yD4NAjX8UUCzNVsN RLfkdF4AoGzEFroHKkuQqcAJ3JhC0V9E0Ir9YG0A8A7kNAhBIWu7NF070Gr3RGu0 lkxs8GxNMWv/ZQXTtWrTRWskKgClJhR1UFzw4MEcSlz/wEA3bMAXMW6qxaE+EV4I 8F/wIFF1EAm21gbW9Wt1sAOqJk4aMP+iQDEtHjAAHnACCXYUAmBdGsAGNwwAGlx6 RKAC0/VtrtgTysZOtEZtQVE3ILB6DuangAhw8kEFYLYQN7hUxWcKIoaXhVEKpcCk URAFwSelwHliQymUO/tgqsmniQWxb+g8PvAaYVBxt4GxEpC9HSue7wgc2iGe4fkC cACy4Tu+TCC+cGCn8yh/6SkREnGIstiuNLsDx6ewzQhFzSiUaRHIUKQ0ZoGAGnGY CBBoA5BoQeEG49TFOEGCuWaJCzy1U7vAqZgTAvANiedOXlF4XuGg1mwF/2AUOvAJ HsR1VoBQdgDOASUWYOcVR9FP/4TBQBF4cmcUfWcHi3erBeUVK3r/IczVT6FXeMCC bI5bz2lQwdvczY92qSdoFPZkBdPKdaRoFC0aNvXstM7CXG2AQJt3FBHhKv0gKo7l H560jzKCBAi3Q/eRSTZQSYIBcHBRhLzbGI2hm1AUvL4ZpTYtiDJQn7XIo3NIMKWR GgmjBa/jGl0AcWvyRm3CseIZjuEIA9kAB97blXCgslANsnjgA6XcldyxMOe7p/fo nqrpWAgoKqXiIg2rbgdJOM2oOcRZpZozvA/QIDW0iAXUosHcdctkFCBoXCMV0aOV ogz8zCXZzMx8gZYJImyAAlHgD4d92KQJmsgC2X/2FP2zEfIDIDqaoyVmkIB4SQyh Oa+HpQ3x/3pqcRlM6Md/bBjuEshi4Jts3dbASZwsaZB0mZ6NZFczQwUxINQu45xk gkZxEo5iAgeYDI5i8tSjvAbeOwfViQcvgAfcEb7Q7QDm27KMtMrqy5CFKSrsI4My GBHw+9aaUAfa8tadlIh0jT9RjIqBTdgB+rRi85mc2dgfws6XCRUJyhRVIdlbMZIY uRROERITMRFL8wDZ4hAFyZdT9Nl+6S2kvTlsbQPD18ciwLsCy5NPmuE2MJwFu258 2Xq2rTqLAh7dodvdAb2TvBu0c6Y+oDBM4MnasYY3kA1MEMpzsB1z4AlMwNy9GL5z cGHhywRMoAZqYJ5frb7sExFNcyrcff8SHy2LsggCIEDe8KstVI4Wc80fCLDlp5Tf IulZirmYmDnYsBiR9H3maTPZWbGRXr4Uq7g2N/GRd5Z6d9YShti6EPAQbHl84CKX e9mXDr4BBcnS7kI5YIAIIoDoyViEPCkDzRilCEulQol86taX6dkAT2AzU6LbWrDb zgO9s7Eb3tsyE0soHDvcdYrV2xG+oAzdz30EMWBhDiCTeDDkXX096dl6Sl5A/tEf /AEgAfJ0FDGDaCHlEJEtUr4fdmZuUvORIwKSDYyZmdp01I6JoIXmIlI3ZyOg802S +12SWwEtZp6YQ5Fn/4MTHU0RhUkqINAPBv6e8BqIxwfoLvmW7Cn/iASX6Kid6Ewo 01JK03ABa8RL3p0k6DyNPeDhReOx293hHQnTnFf1RuNbDC/+4mEyB6cs5HBgYT+O Bz/+AjLl8a8Z8rXOBF7iRUfOyu9DmKQiSk1DmHLNIh3d7kqD7B2d7g1S2SLBNsmy Nv0jLXE+5s3cqWMe3536itie9DG0EzMEAIiAt2eTBGI7N/CNFAxmIZHJqZTpgFuP gKPE7hRB1hHhLeHiLwbJ06qZhOqWUrpJGI/hx4kuArrZ2sAZyLocnGmBmv3osP24 L6mRKAzP27IRG04mJj5wyglDRi0j5IzPBNIN3b3Y8RZGezIZA3NgvkU+BI6U6/7R n1LxZoQJ//os4esaUYBPI+XZYi2HmN4EkhNTF9/SXuZhLrVC34hkXthPexHlNPUa yqFHAa4k6sNAgUAjVEseFBbCzxQbaqJE0aCBJ0/J/8AjisXUpE2l1UtpO25p60/s RUxr7P3gjoEiuGfgfhNhISIEzu4mgS3wXlSaIxGz3ZcuGagsqbuEAQgUHtOKzejy ueEEf9YA0eBEgyYNHjTpceUJiScxHDp84knijTAV4cB54SOGJyYa4dzgyAQOE5Iv 8OCZczLlGjxrjrx8OWINSyZe1AxR00TnhiYPTkAwdaJfAQAgThQ4AQABAKIgiiIY gMDoAKoDQEjtB2JoAaoABhQF4DWqnf8dCNgICOs17Vq2X9OeXetWrlq6bsPapVv3 7l6+fOfqzcsWgAwPAAQcBnH4LFoPhyMJ4AL5MIBvAqQYlixgkxXEADzIANFYAIjK UjYd3ny4cZvJHqIQUT2ZSJTBhQWIliGACOfHdiKxOS3gsYAoddgAePwnUm4Am4gQ Pu1ZhmHCYT+HfRwJAJvpgfEetgP7ORHMSTijnfv1b9/DRP4IsCMgyWEBueUPVx2c FIKlJ5wWIEooU0yxocACGxjwgQcEMmVBUxC0oQ4UUNBAAxFKwbAUQDIUQYMoKvwQ xChQsKGBOiBooAGgFEyRoIMQokILDGTcaKKPKLqhmIvg0IijkET/IinIGOZgAqY5 jpgpyRzwWHKml2q6CSGdDGrwqADTGuAor/rJsp+noCpqAC69BJArqqRiCqqovprM PiuWcuw9Af4wLDIuMLPMTbvW+0u9vdLzK1C1+hQUr74A0KAwNqTw4DTtPKgDACJ2 KOydKIj7rA76PAtNBEQ+O8462jxgNLjbNuECVDwhNayU4/6wwzMN/qFNBcdIde2P Re1gg41+CPMAhD+IgGcTAFQgL5L53Lh0MOI6c82wKArzjLY6j/NABSwN2/bS5dCC rLAkJJUhVEH1sqvcVAGwwg5FGY1iXPdAlYEID7jYpDD+lhpqAKROGLDAK2zYAEWA /TvYFBQj/yyQQgtFwEDDXsAopRcRVKiQCw00/hAFGeoYEMEHATZoQZNhfCgGDDyh IiQcb7hRIiZC2ogJPJiIAecjmMDgpTkw6PmlJNfIIUk8jsDApiGQ6KEJJAryCYIy twQQzP+qWtMqALg008yvrnLKKaypuk6Fz8gzzNh785WWOLatAGDaHdAmtK8948K7 ULv1DkywpQCg1DPpZLDCAyKcgrQwMwBIo14EZIAnLUj/4QLZOqiVTnAPNLgnLMot 92CHziVFvFkApICtDh2mU906BK6bDLl/Lic1rNNkWLcNEM5qNrLL/bkzWMMut84p OQW4/E5D2SIcNmkVva26vP3s21mzAf94rw3Ny70ttMt3/5yIv7P8iqgsByTQwAeD Aqp99Amsw4YJLewFQxE2sZ+LDvXfWMQC12/ABhQWlAaVjCdNABrSMBADKjCBCjm7 QQQjCAdPRJBmQSoSz3h2pJ8lcA5gkEkOZDK0HGBgDl7wwhCa5rSCCAQERAlQltSC gKTsxXxeYsrXvGI1HYZth2EhQh0eFyxqCe9e1yMPdwxDhHERJjTTCxShADWovAGm bnhxShUllRkBfAI8nDHMWdowHDaAETbaEwAb5PSHNKDldF3EUxrOGBxdocUfAmhD G8PYGHvFBluQwdMnkLO6w7ThLJGBT+zAZRsunOcPjZnP8dwlgFL/yKkUAoDbprbl xiwOAjziOUtuYKNHpawHXXS5hyJpQ5+zwGYx9KEjAE7QlRwWpR/+Sd+B0NePB6AP ReuTHwpCVAoRiAAQxrxQMfV3sQ6NyGN1EBmCgLIBgFFzAwpqAhUWqMAYPRBnFbzB zCbiI47kbGc1iYEXFphAoGEADEgS4RpGMM+iHQ2FJOhB05CQIgVBwEpg4coJoDLQ sRX0TCCoylW05kMqwuWVYUkj9g5DJzJqKqIPteKhTIkXjp4SMHurnmBEOlKSltSk J0VpSg8RK5R6YFwpTekjDwVTkk7RlILBHE2VAhX/hCUpWfIPUNBng6A8AATuE2od 6iCDCVGo/5gVsx8xEaGBqXbIQygYhAw0ITIBJkhFJluQ/GR0hBhooQdU0GYDg2TB cYbkZjibQzo7qE4TmlAbSJKnCGUSwqQprQkHhJopjGIUWd4SLEuJilgMOjY0ia0A /QFLYnW6lnJlTjBX/Cj1NOudbYF0s9Vb3mRFO1rSQtSNpUVtW7g1U5TezbOCkQIm RasmtfhwlksZ7Pu0UgCjDPBBDQimwx62zIoVs0MXu+oziepbofKSgA/gCRXUCQgM KOSsWkgrA8MZQS8wQQ0Y3BnQ1IlCurYTaGDI6wiKNk+XoBAFPdin0/a5oJ8kZSpd ESjWxEbbrvR3horFWilDS1PViBSzUf/sLJ8ym9EEszakqYVwhCUs4eUN+KTUY7Bk J0vDrQFYPV7qB5j81WEr3ZK3CBOsgz7GVIdp7EIW0l9VMdbUQZBoq+9TGAh6CZQT QBchGmjnE3rwhAXKiGUt88IN1ACSmZFkZ90lb9KooA0UagNo2gBDDo5AT/a+JGkk QMLTwqwTBxUgK7PkymNFbFCxeCVsVVHsn0T8wwkrOC83rdud/wRFKn50wn8GdKAh 7JbTYrikiMXbgS1cUwBvq3wJbaz51MSVogg0tyZqmDAr9LDjYmzTGpCfDGzwsfeJ bIDTRNFBUEAFEmjhCq2mAnVV5oV0tsy73vUCFeIa3p6R957iPS//PEVYtKIhzQv4 lK8NkFAiKj0AQFOZpXoCLDb9hsUptF3zmrMGlj/bWYoZBumewe3nmwra3KkdX7gX zee1mC8tbjRUuSvcWQYbeKRr8lvWRqweDpsZBAjlyr+lMliAmUITS23YpxVuoU03 FQUgQ1DBASZUoQ6kAWEmQcY10AMSeOEIgECaynCtZDXYpIEYKJIXfobCLx/bymDA cpZz4AeihRBpJKBCmPcZZhsUJCgE5y1bspjFxH7lb0SXrJ+kPVNEK53Dhx3p38bt 7dd69MDnGmliTAoeSY20PhDtTlp0cFqTwiZ2bOFMTmGKAFNpR7VrsZNIv25S5mjx T3PHUn0A/1mnAZDd3nQhStYj2+c2TAfvdwnw2MCiFUvP8t8FH1D8mlohFTDT0552 5oQipIn1DQipphDgBhpwhVcnBJ9AhomXGSjdJKsBrSg8Al3veexjgwEMEBOB7YnN ZS0n7b06H9g+U5Rj/wzFDtzzaVqyeNLDazHtJl10JOrQ0alXn9x8++zf2ZXJw4Q9 LMyxTyTEIyfCOE80IBAP+vHUfZE+kQjBiY9mDnMpcCUSPuLBjLms05zdxKb+o6GP 15AP+iCMiZIMRDqPOWGD7MgLtFg+zxAAeLACImAD8ticXDkMFXADKxgO7rMMzgoL OSGF84AbewsOCBwN2DiEaduhqhAor/+BCn/rLaECgaUikYXDQQ1oqgLhPAKiuIgT COAiPRIgvR6QEZALuZdAIQfKtVxjPWNDITAgAQwoJtuzPRHAMkBQrzU4hxGACZvA p4tTtmXbpwbJMQDBDBQ4DLiBjcsgwQNMQOQRjS2SgvNojslQpDSiwPo7DsVADTk5 wfnDPnqzPpviG48aKRn4BwD4hD/4Bm1Zir/xIi6ojkVqDgi0DkeMDs0ojEb8hkfS AHpDJHBJFS7ggn/QAfTrPuHwpG+hjnsQAZw6jCSorFi5FysoFbQADvrARde4l1Tx h0u5FC6YFnaxjjdhLbe4F+KYFPIwgyiglW/gAjaIgnp5JPR7G0f/4wtpTJVrRJvF GzzhmRdTabOwgQqn4BKsSccX2i3eijzJEybharhNIwEVIIERKZAdMDUIOKpTC4oU QQIUIMKBjAEkRJrwQquSYzXWA5qfAQMveEgSwEIqvD2KBARAGDYvbCd8ugIkCD4D 4SdeeiGkCJZUAQEzsA+0mBb0e0biWEkduJdl3AECDBUiMEnhyY0/UET1u7+cVJdv +EVUBIGcfLuOMkTrQ0rqAwzi8YDX8b64AYDIuB5wIYJDsA4isEXPsJXn0RynbD8d kJzQ0BgPmJxQBIA6cINvAAErSCXDoJQdwClnCZzYQp5F3JzjYANk2b+z0Zh/EJ9P cKLySAs3/yAPu/A7SYkMUohJz7icy1EB7nAiIhJMPUuLf1ABLlBLycSLgQoLM4iU wticyKGiojMfHVo8qciSf+utBUG4+dHBCpFHhdM8ogKZfsCxFQlCGyABgRxC6vo4 L5MynCOBksunXHvIpAGaYqJI29OG3AMDjMyB6DyCEnrI93ovZUOBgWG2FzKqnvJM wrgcGRid2giNewABwIzMyYmMHXiH76MWWvmM63gczdCBddGBYsyNzUgUykmUIJpP 2vgsQ5u3QSTQbyupxsATc/mK4bADTRE/3UCkJboNVgKl//NDa3EL2KCTMAqO09hF vRMAN/gk3QgjtjAVXkELs6uMw2gjxf+ADfyoQNQgozSyj+OwD5bSM7e4I/LYlDRK IznpFR9dxYiiN7dYI4yqrbtYCrigUOFAPA+Ds6m4Cqz4N9t8n+DykKuyKhLYGBLg Ai69R4+JEFMAGX90H9AbvVfzSBIAA/MiKwxgNTXogXtCq45DISycQhKIuTatQtu7 SOk0r93MpwLpAQMpkQRhx6Lwooe6I+14JTJ6pTTa0S36DTcKxOMYDjzBE/ugvz+g I944O3U7paNUNAJNxnODqcNE1VU1Ds8YhLdbrQhr1Wjxs5Lar8E7NB8SG764tjfL Cq3ox6QSNR0UAYcRLolkONgkkf+hTV/yvAaBrgJZNhu4Aneirjb/Fa98UgOco4J8 4riMyzU9xT13KoXbc87n9M128oLrRIFpBcnhU00zq6FVFS3iaS1xyzM7A8FSRUR6 9VfRWrcJa49708bUOoxFbDCpEykvWbqAxbdre1hw1AqqaAorBYEHwdIc/FIR8NKG IxGlUippyjGkMgjg4gmOcyfbU1fhlC588lYv4NiOy9PbU9ncc05AeE5sxafZ5FmQ bBB2pLQOC4vAU4p/Famxgynqy9e9oboCJcRa9RujfTCpNTfDtLtBwzrVMjp+iwpz RKieojbEcrpoizaskcEBih/5wcHj6ljj0gAunU0TARmQya2DSZEN2AAbgAAbEAGY lb1wZbVj/9tWpvlWDJBIiYSYUiDXKlRclcUAbdjZQjVUhvHZwUIogKOKf9shRMOh sOhcqiXYPnMtzFJaBCtE0lJY0MVa1WULMClSQCu3ohw8HWpYgjqThu0vSNutoypT LLWqh2G44zKuL3Wmj4mQMuVHXgqqkukl0QvIjJvCvjJcfGI1+AKzfILeX8M941LO YoLIL8snFMjbvN1bCCGq5brYx0souZgiajspqYPfoqWw17q6gtXX0T3EBistuEgt rWOL5hMMpCUpzbC2w3xAbjMp/k1dkToPq43dlDpMBI260QhgASi6aDOzokAoioUz rCGoFjQo3sqKyBO1+XEYq3qxYkJcZP+9R/lZqjKtA9UUE18CAYGI1isQSJlFITmV U457r92cEOjlNBFwMY5VpsPl2LdtVwHa2731rfXRsV/V3LWQYP/dDlWtIkKbDqWU 4Ml6jNfdVwTDX9HF1yw+qcWQExEdwPqzA0c6DEQSpLCIP/r4BPHgjLNwpLCwAu6z lmw5Dy9yKd3QjdBgUtSRD1IQxO07D3N50XeLDaSljzfu0TUOlcPwB8xgNDxZIz/U Q/k4HifFjMNRjNh6jG5QDA98UekJ4a8Zm4BjikGRNn3bYNWEgBOBxxDZNGLi3io0 Lrhd1rk1hX5I3tyygVsKmRPYgDDDYeqVWY7zVvjqSPlBXCM+XI3/E2IgFsh2JSrR 09sTiZAU2YEBSV9g9dH5cJM9lhNESgNHFmTtKDDPwUP5MC1Rlg/ekJNQBhc7fGfS 1d+lDeMGO8q3a9UVfWPcuIx7qKxvaA4x8IACGM/RyKQ7AZdECY1y0QC0qYN/IEqI ioJ8QT8pYAM7eI+0Ac0kSEX6uJe8/L5/8OhvvIzTasTEeaKYfqQowMuUhIc7cRbq EJ61QI+0qKx8MUUPAB4AMAOJPgyF3oQn6szIyJcBIA836IamnJOKfpWDvh5tG5t0 xN3cbUEoTc0RRrhg+jTuJSZdpsJi0kF8fGFxzoqhsE2hGhBkBj0D8chjg16XJULC RYINyGER/6CCZMhreyTsHdTmyW0fU/st3VLNJGgjNmiDRJmb8muOaemH9hyM49iE OACA9ryH8JAcDQBRtGAO+pwW8+u+ozaMJAjS+mADLvjGehPQfjbdu9moq40LFVBo NiiFEEwjY9kiX2SXWJmWKFBo65Dnz5jJOvkHR0SBNCCFUEmUOriU7nCN4rYNcKmT wkiMSFC/7cgXazEbFHANhA3utHgO13APhU5vwogCsExB6+gO8TSM0MDQy9pp8Gaj 1XHVudHjWLke69iE1y7vqJSPHXDq2XEj2FDvOFssq4Bwq3DfWC4osJFwMiVThwuR ZaJZm+Vejx21ueXHdtSKYO6lhOFmaV/O4YxLiFfDYUPluJgNYofD5oc7XwMBmfb5 5s57nxjOigKIjEhKFRWwTA9ol7iBz62pu/kATREwbw9A5Dr4Rk2pkzQYcABwF+CQ bwBgjd0xFk1hm3GzXzEH6DInYwAICAA7 ------------Ki67BSgfJbvHHon1TbnWo8 Content-Disposition: inline; filename=image008.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image008.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT10/posten_uke6-filer/image008.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAFyAl0DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCm Gpc84wc+neptKP8AxObAf9PEf/oQrTvsf8J9Njp/aX/s9fIqneN/Ox9xKpaXLbpc yMkHBHPoacD610N5pcGoa/4lmuLpreOzlaUsqbsgvgjHr6VRvNOtYrKx1HT7iWS2 nmMREyAPHIpHpwR3pyoSV30/4NiI14Ssur/yvuZ2fXj60tb+p6S1xrGvJJdvNe2a iYEoB5yjG7gdCAe1VrbQmuYtKSOX/StQdiqEfKkS/wAZ79j+VDoTUmkv6vYlVocq bf8AVr/kZYpa2rnQ4Rp93c2n28G0AZ/tVv5ayLnG5T/Q9qTUNItLG3tQbx2urqKO WOPYAqBupY/ypOhNbkqvB7GPS/UGtPWtNttKmNqrXbXCNgtJGFjcf3kPXFbaWFtJ 4xubbU5ZLpltt6ny1AOI88genamsPJy5XvdL77/5EyxEVHmW1m/ut/mcjRWtZaTB erdXUbXj2MBVRsiDTSM3YAcDvzVyDRLWDWtJ+0faWsr1vlSWLa+4HBVx6e47Uo0J uz6f8GwSrwi2uv8AwL/kc7S1t/2TbX2t3cFk8621uHkmJiyygNjCKOvYCm3WjwQW kN+Pt0doZhDMk8IWRDjII7EGj2E7N9A9vC6XVmNRitvxPa6fZ6tJBYrKhXbujKgI o2g8HOTUMcUh8KXMwnIiF4imHaME7fvZ6/hSdJqbg+l/wHGqpQU+9vxMsAscKCT6 AZoIKnaykH0Iwa3vCW/7bfmKRYpBYyFZGbaFPGDnt9an1gXJ8O2pvJkv7lrg7LmJ g4RcfcL9yTzirVG9PnuRKvapyWOapa6NfC6m5Gns159tK58wQfuA+M7d3X2z0qnD pdoNDXU7y6ljzK8PlIgYlgOPw65qXh6i3QLEU3t/VzIorZ/suytYrVNQu5o7q6QS KsUYZYlb7pbPPPt0qRvD+3Wb+082VrexG6R0j3O3TAVR3JNL2E/6+8Pbw/r7jDor auNDRBYzw/akguZxbstxHtkjbI/AjB4NTSaDYm6vbC3vpnvrZXcbowI328lc9c4/ Cn9XqB9YpnP0c5x3qayBe+tQjbGaVAGxnByOa2pdKjudS1x7y9dRZPueURgl8tg8 DvUwpOauv60uVOooPX+tbGBmjIrXl0ux26fdQ3U32G6lMLtIgDxMOvTg9c00aL5V zqsd1I0cenoSWUffbOEH40/Yz/r0v+RPtof162/My6K6GK0jkvvDsV9NJNBPCu1A g+XLYC+49+tQtpVte65dW9k86W8HmPMWjyUCnogHX0FV7CXT+tLk+3j1/rWxiUVr 3mkJHYx3sAu0iMwhkS6j2OpPQjsQanutAgj1pdItbt5royEOWTCImM/UnHWl7Cf5 fjsP29Pv3/DcwaK2rnRohp91dWovR9lwXF1B5YdScblP17Go9U0y0022hzdSSXM8 STJGEGFUjncfzxSlRnFNsFWg3ZGTR79q2tBtdPubfUmvRKWiti6lFB2jI+YZP3qi MR/4Rm9lhuJPsy3iqImQfN8pwxPY+1HsnyqXk39we1XM4+aX3mbJFJC22RGRsA4Y YOD0NNxWz4p51iP/AK9Yf/QabHp1hFpNpqF9dTos7unlxRhm+U9ee2KJUXzyiugR qrkjJ9THxRWnd6bFYaz9jmllkhKh0eGPLOrDK4HrU2oaKLeOymiM8Ud1IYtt0mxo 2BHJx1HOc0exnrptuHtoaeZjZo79K09X0+2024a2Rrs3Eb4YzRhVcf3l9qv3+lPc +IbxLm8Jit4VlnuGQAhdo4Cjvzin7GWq6p2/P/IXto6Po9fy/wAzneO4o2r7VqXO n2smly6hp80zxwOEmjnUBlz0YY4Iq+2gadHqUOnPfz/abhEMZEQKoWGQGOfX0oVC ben59wdeC/4bsc0Yx706O2lmfZCru+CdqjJrQs7OCS5mguUvHljbaI7SMOTg4Oc9 K2dK05tK8YpbFy6/Z3kRmXadrRkjI7GinQlJrs3YdSuop23SucmElyAp3E8AU51n hkaOWIq6nDKRgiprXP2m3/66L/MVv+I7BYdR1K+u5Gi82dhbRgcy4xlvZR61Mabl ByXQcqqjNRfU5c3G37yPj2FAuoT/ABAfXit3+zNPtFtk1K6njuLhBIBDGGWJW6Fs nn6Clj8PR/a9Tt72cRfYUEjOqbgwz2HuDxVewn/X3h7enb+vQxQ6NyCCPrU5tLhL ZblreQW7HCylCFJ9jVm80PTBZ2uoW8k7WcspikDKBIjDnjBweK2de0xNS8RpY2t3 dII4lLoRmOONUByoHU+3qapYdtPvpb5kSrRurba3+Ry5pM1p32iNHpkl9ZyXipC6 pIl5AEJDdGU+me3al1jTbbSZkt/tcs0zFGbEYwkZGeeeW9qh0JpXZcasG0kzLorW u9KjTR5tRt476NIHVXW6hC7w3AZce/apf7L0qB9Pju7+dZb6JHQJECIy3Hze2fSn 9XnewvbRtdGJ0pa2LXRQ1zqUdw8rf2ecPHbqGd+ccA9u5NRWOlxX9xdPE9x9jt13 sRFukbJwFCjvml7Gemm4e2hr5GZSFgK1NT0sWlrb3kP2gQTMyFLiPY6MPX1B9abY 6bbXGm3V9dXDxR28iKVRAxbdnge9L2Uubl/ruNVY8vN0/pHPagAYx9azAgU12eoa No0ctiZ9Suhb34H2cpCCyc4JfJxgHjisy08MStqOpwXLS+Tpp2zG3j3u5zhQi+p9 +lbKhNaf13NY4inb/gfL89DniEp8ULzsVhjeRgpYhFyQB1P0rorjws8k2mCxFwI7 +Qwql3F5bxuOuR3GOcitPQLLR7fUtRSxvrmWeGxuEYyxBUk+UglcHIx71pGhJytL QmeJio80df6scQCuOtKMetWNMgtpb61ju2kEDOofywC35Gui1Pw9ZXnjGfTNKMsQ SSQzB4xtiVRk7ADluP1qI03KN13saTqqEuV9r/ccqMZPNLgHvW9qHh2GLR59Ss1v 0W2dVljvYPLJDdGU+meo7VfPhPTBrCaN/ac/2+eNXhJhHlqSu4K5znn2p+wnexP1 mmlf9O3/AA5yQ69aCD61uz6LYSaPd3en3k80ti6rcLLGFVgxxuTBzjPrU2j+HLXW bcJbnURcmNm85rcfZw4Gdpbr2xmkqMnLlQ3XgouT6HNhT60u0+tXPs9sNK+0fbF+ 1eds+y7DnZj727p14qoQKzehsncaVPqKTafUU/bxTDEvvRcLBtPqKTafak8gf3n/ ADo8kD+J/wDvqgRfjMkE0c0Zw8bB1PuDkV0cmp6DLq/9tyJfC6MgnazCr5ZlHP38 52k89KxClNMdKFZx0FOnGerdi/b62PI103SsbjUkG0qOA2/cc+1M/tSA+HbPTwsn nQ3rXDHHylSAMD3qgYvammKn7aX9etw9jDp6/hb8jel8QQnxnLrESObWWT542GGa MrtYfXGaU+IFh8TQajaxMLW1CwwwscHygu3HsTkn61z+wilGabrz79b/ADEsPT7d LfI3dQvbOW2lFtqmqyl/uwXH3QO4J3c/lTdV1G31CawKLIqQ2scEmQMkrnOKxgad molVbv5gqMY28job/VLM6H/ZtvcXd3+9EiPcoF8lQPuryevftU58Q2h8Wtqfly/Z Xi8phgbwDHtJFcxupN1U68739Pw/4cj6rC1vX8bX/I6Kw1SzsorzTxcXq2UzK8dz ENkqMB3XPIPTGahOoxW2r2V1Fd3d6lvIshNzwcg9FGTWIGpwal7aVkuwfV43b77n Rw6vZWWsXk1s909neoyynASSMsc5XB7H86p6lcQSRIsGo392d2SLkYUDtjk81lA0 7NKVaUlZiVGMXzGxrt7Z6leC9tzMJZQPNjdQAhAA4OeelRx38S+HZ9PIbzpLpJgc fLgLj86zKKTqScnLuCpRUVHsa2h31tZT3X2syiKe2eDdGoYqWxzinzX9la6S+n6b 57+bMssk06heV6BVH86x80tNVZKPKv6uJ0YuXM/6sdJeaxa6hI121/qdtM6/Pbxn dHux/CdwwD6YrPkvopPDsFhh/OS4eViRwQRjr61mg0oNEq0pNt9SI0Ixsl0OjV7f Vzp73Nnfm7jRIlECApOqnAO4/d96lvdXitvE2sqzym2uj5bSW7YdCuMMp74Oawo9 Sv4bc28V7cRwn/lmshC/lVXpWjxFkuXf/gW/UzWHu3fb/g3Naa7t0vLOWO/vrtYp RI/njGACDwMnnrUsOr28fiO+1Flk8mcTBQB8w3g4zWLRWftpJ3Xe5boxas+1iW0k WC7t5XBKxyKxx1wDmtWbWLd318hZP+JgQYuOnz5+b8KxcUEVMKkoqy/rSxUqcZO7 /rW5fmvYpPD9tp4DebHcPKTjjBAA/Greqa3Hf6XDBHG63D7TduekhRdq4/nWJQKf tp2a7q33C9jG6fZ3+82JNWi87RZY43JsI1Vw3G4hs8VMmq2dnrN1cWzXT2t4jrNw EkTcc/KQe1YVLTVead/67E+xjt/Xc0b24gYRCHUb+6w4ZluBhQB6cnmrMuuKniuT V7eNmiZ87G4JUrgj2NYtFHtpXuvJ/cP2MbWeu6+807+6tZLaRbfUtTlLHiGf7oHo Tu5/KmavfxahPbPEHAito4W3DGSowfwrOxRilKq5XXccaSVvI0tHvra0kuo7rzBB dW7Qs8YBZc85wevSg3tumg3enRmRmkullRmXAKgEc88Gs3FJzQqskrev4g6UW7+n 4GlrV9FqN+s8IcKIY4zuGDlVwaS6vYp9CsbFQwlt3kZyeh3HjFZ2aXdSdSTcn3Gq SSS7HRjXbT+2TdbZljeyW28xQN8TbcblqreX9jNplpYI91IsNw0kksoG5wwGSOeP pWMGFLmreIm00+pmqEU010Nu7vYbnTIdLtHu76Tzw8bzphoxjGxQCTz+VXdV1KG0 8U6nHOjS2txEtvMIz8y4Ucj3BFc3BcTW0vmwSvFJgjchwcHrzUZJJJJJJ5JNV9Yd vP8ARX/zF9XV9dtfvdv8jVnvLO20mbT9PaeX7Q6tNNMoXheigDPfqanm1i3k8S2e ohZPJhEO4EDcdowcVh0VHtpdPL8P+HK9jH8/x/4Y3IdUs3s7+2lkubb7RcmYSwKC zLz8jcj1qca9ZjxDb34jmEMdp5G04LZ2lfx61zlFNYiat5CeHg7+ZJCwjmic9FZW OPY1u6hrlvqj6hFdiZoJHMto5ALwtjGOv3T3Fc9mgGohVlFOK2ZUqUZNSe6NyS90 zUVtZtQ+1JcQRrE6wqCsyr05J+U44NI2uJPNrM08ZV76ERxqvIXBGAfwFYtHSq9v P+vSxPsI/wBetzQa+ibw7Hp+G81bozE442lcfnV+TX4h4lk1KJJDBJEInTO19u0K cHseMisDIpcUKtNWt0t+A3Ri9/P8TR1Ce3kt9tvqWoXJLD5LgYUD3+Y5NWLnWLeT xPBqYgaSCPy8xuACdq4NY1FHtpdPL8A9lHr5/ibl1qtl/Z2pW8c97cS3bI4knAAX DZxjJ/Oqt7qUFzc6XKiPttIYo3yOSVOTis2jFEq8pf153FGjGO39aWNV7uxuNdvN QN1e2bPKZIZIEBbB6g81P/blu+qalIVngtb5VVmgbEiFejjHGTzke9YWKMU1iJrb vf8Ar7w9jH8Lf19xa1J1kEawajeXYGSxuRgD6DJpYL0Q6De2LqxlnmjdCBwAuc5/ OqlJnio9o+ZyNOVOKixusajFcR6JGqvmxTbLkdfn3cfhVtfEtudY1p2N3FZam4cS QHbNEQcqRzz3yM1z9ySZmyKi3e1bxrTX9eVjV4eDVv63v+ZsnWl0/WLG9s76+1D7 PJvYXY2j0wOT1Geat2useH9Lu7u6tU1CRrmCWNUkRQIN4PGQfm547cVzgIo/AU1X knsKWGi1Zt9iGG5eKSKQISY2VsHvg5rpZvE9jb+K21myS7kjug/2qFwEZN4wQjA8 nuD7VgZHpScegpQquCskVOipu79PvNDVdRtJbMx2uq6vdFm/1V2uFC+/zHJ6dqvH xRZnxva6yIpxaxLGGXaN52ptPGfWsEY9KDjPQU/bu90uz+4n6vG1m+jX3l201iG3 0fWrR1l8y9EYiIHAw+Tn8K34PF2lJqNhqMh1Ffs8Ah+xRqPKQhSpYHPIOc4x1rku PQUZA7U4V5Rtb+tbinhozvfr/lb9CT7RYf2UeLn+0TN6Dy/Lx+ec1Ua5GPut+VTZ HpRkelZNp9DZRa6lf7Uf+ebflS/aOPuN+VT5FJkelF12HZ9yD7SB1VvypRcj+635 VN2pNwHY0adhamxRiiisCRMUhWnUYoHcjKUnl1LRimPmZAUo21PtpNtA+YrkGjBq fbSbfagfMQd6WpNgpNlA7oQHFODU3YaMEUg0JN1LmoeRShjQJxJ80ZqMNTg1Mhoe DTwajBpwNIkkBopgNOBoFYdRSUUCsOopuaXNAhcUUUUAFFFFAgooooGFFFFABRRR QAUmBS0lABtpNpp1JQFxPmFG4+lOzSUAG4UuRSbQaTYDQGg6lqPaR3pfn+tAWHYo wabvI6g0vmL9KAsx1FAYHoaWgQlGKWjvQIT8aMn60tJ0oAMn0oyKWigBAR60tNIH pR06GgdhT9aYcin80080AjOvgNwx1qpz6VauhmU81B5f+1Vp6HSloNpcU7YPWjAz TuMbg0Yp2fajJ9KAG4pMUu456Gl3exoAb+FIR7U4k+lHPpTAaB7Uh+lO59KMGgBn 4UfhT8Uc0XEM5pOfSnkGjH0pga2KKlt1D3MKsMq0igj1Ga9cm8MeG7eJpZtPto41 6u5IA/HNaYbCSxCbi0rdzgxOMjh2lJN37Hj1Feq/2b4L9NM/7/D/ABrmvGVroVvZ 2p0gWvmGQh/IcMcY78+taVcDKnBzck7EUsfGpNQUWrnH0UUVwncFFFFABRiiigBM UYpaKAG4oxU9vbzXVwkEEbSSucKi9Sa0dS8NajpFgl3expGruECb8tnk9uO1Wqcp JyS0RMqsYtRb1Zi7RRsFPxRioLuRmP0pyQTONyRSOPVUJFOr1X4ef8iuP+u7/wBK 6sLQ9vU5L2OfF4p4enz2ueTkMpIYEEdQRgilDVq+I/8AkZdT/wCvhqy8CueceWTj 2NoS5oqXccDTqZtpeakbH0uaYDSg0CsPopuaM0CsOzS5pmaXNArDgaWmA0uaBWHU Ag9DmrujLaSa1aJfEC2Mg8zcePbPtmux8cW2kQ6TE8CW8d1vAjEQAJXvnHauinh3 OlKpdaHPUxChVjSs9TgaKKK5zcKKKKAENApaKBhRRSYoAWik570uaAD8aMGvQfBV ro8uiO80dvJclmE3mgEqO3XoMVxOqLbJq12tkQbYSkRkHIx7e1dFXDunSjUuveOa niOepKnbYqUUUVznQHWgqD1AowKXFADDGuelHlnsxFOwe1GSOvNA7sb+9HcGjzGH 3kP4U/d7UcetAX8hqyKcdRntipTHIF3NFIAOpZCBUtgoOp2n/XdP/QhXp/jUbvCd 6P8Ad/8AQhXXQwvtac53tynJXxPs6kIW+I8poqPYQOHpcuOoBrjOqw/FGKaH9QRS hge9MLMXpTHOFJp+RUUwOxselALcy2YvMxp1Qq2G5qUPnpVtHWgNGKM+1GT6Uhhi jApMmjJ9KYhcCk4oAJpORQAvFHFJz7VbsNNvNUuRb2UDTzEZ2rjgepzTSbdkJySV 2VODRgVraz4fv9BFuL9YlecMVVG3EYx1/OsnOCC2duecdcU5RlF8slZihOM1zRd0 JxQORxXrUEHgTSbeHzDZbpEDgznzHII79cVeu/CXh3X9PEtnDBHvGY7m1wP5cH6V 3rLpte7JN9jzHmsIv3oNLueLYpMe1Wr60l06/uLOcjzYHKNjocd6r7vcVwNNOzPU TTV0a1qf9Mt/+uq/zFeveMf+RT1D/rmP5ivHrU/6Zb/9dU/mK9z1K9t9PsJru7z5 EQy+F3cdOlellsVKlUTdv6Z4WZtxq0mlf/h0eF4Hp+lAHoMV6l/wnPhv/pp/4D1y njHW9O1mazbT92IgwfMe3rjFctbDUoQco1E32/pnXRxNWc1GVNpd/wCkQeF/DsXi GW6SS5eHyVUgqoOc59fpWpa+AXn1i6ge5dLKAqol2jdISAcDtxnrUnw1/wCP3UP+ uSfzNaPjnxFd6ZJDY2MnkySJ5kkqj5sZwAPSumlRw6wyrVF/wfI5a1bEPFOjTfT7 vM5PxVotvoWpx21s8jo0QcmQgnOSO30rDqe6vLq+kEl3cSTyAbQ0hyQPSoK82rKM ptwVkenSjKMEpu7Nbw5o6a7q32KSZol8tn3KMnjH+NW/FPhuLw81qIrl5vO3Z3qB jGPT61Y+H3/Iz/8Abu/8xWp8S/v6b/20/pXZCjB4OVS3vX/yOKdaosbGmn7tv8zk dD01dW1i3sXkaNZScuoyRgE/0rZ8UeE4fD9lDPHdyTGSTYQygY4Jqp4N/wCRssPq /wD6Ca6z4kf8gi0/6+P/AGU0UaMJYSdRrVP/ACCtXqRxcKaejX+ZneCPDkd0sGst cuskMzAR7Rg4GOv411+v6FHr9kltJO8ISQSblUHPBHf615n4TmlXxLp8QlkEZl5Q MQp4Pau0+IcskOhwNFI8bfaAMoxB6H0rrwtSn9Uk3HRb+Zx4qnVeMiubV7eRxfif Qo/D9/DbRzvMJI9+5lAxzjtUnh3wpda9mYv5FopwZSMlj6KP61iM81zIoeV5HJCg uxJ5PvXskzR+HvDTNGg22kHC+pA/qa5cLQp16kptWiuh1YqvVoU4wTvN9TAf4b6a YdqXt0sn947SPyxW14W0mfRNJeynZXZZmZWXoynGD7V5Lcaje3V0bqa6macnO4OR j6egr1fwfqU+qeHoZ7lt0ys0bOf4sd67MFVoTq/u4crsceOpYinR/eT5lf8AE8x8 Rj/ipdT/AOvhq2fDngtdZsFvp77y4WJGyNcsMHByT0rH8Rf8jLqX/Xw1O0rTtZ1e E2lgJmtlbLDftjDH19682HL7eXNHm30PTnzewjyy5dFqdl/wrzR5UIhvrneO4dWx +GK4/wAQeHLrw/OgkcS28mfLmUYz7EdjXTaR4G1bTr+C8XUIImjcFlTcdw7g1teP oUk8JXLEcxsjqfQ5x/Wu+phYzoym6fI0cFPFShXjBVOdPQ810exXU9XtrGSQxrM2 0uoyRwa6e/8Ah9NFdWsNlcNKJS3mySqAIwMc8dfpXNeEyR4r0wHvMP5GvTPGmqXG k+H3ltWKTSuIlcdUznJHvxWGEoUZUJTqLZnRjK1aGIhTpvdGbH8ONPEWJL26aTH3 hgD8sVyHiLw7ceH7lQ7+bbyZ8uUDGT6EdjUOgazf2OvWsv2qZ0klVJUdywcE4Oc9 +a9C8fwrJ4SuHI+aJ0dT77sf1q/Z0MRQlOnHlcTPnxGHxEIVJcykeb6PZJqer21k 8hjWZtpYDJHBP9K6i/8Ah/NFc2sNlctKJCfNkkUBYwO/Fc34Uk3eKtN/67f0Nel+ MtVn0nQHltm2TSOIlcdVznJHvxUYSjRnQlOoti8ZWrQxEKdN7mZH8OdPEOJL25aT +8u0D8sVyPiHw7caBcIHfzreT/VygY59COxqPQdbvbPW7aQXUrrJKqSKzkhwTg5z XoPjmFZfCtwzDmJ0dT6HcB/Wr9nQxFCU6ceVxM/aYjD4iMKkuZSPNdJs11LVrWyZ yizPsLAZI4re8SeEYdB01LuO7lmZpBHtZQODn/Csrwv/AMjRpv8A12/oa7j4if8A Iuxf9fC/yNY4ejCWGnNrVG2IrTjioQi9GcN4f0tNa1eOyklaJXVm3KMngV0Fz4Bn XU4ba1uGaBk3yzyKPl5xgAdTWX4GJ/4Sy2/3JP8A0E12HjrVrnTNKhjtXMb3DlS6 9QoGTitMNRoywzq1Fs/8tDPE1ayxKpU3uv8APUg/4V3p/k4+2XPmf3vlx+WK4zXN EuNCvRBOQ6ON0cqjAYf0NXfCOr3dv4htoTcSPFcP5bo7kg5HB575rqfiHCjaFDKR 86XAAPsQc0506FfDyq048riRGdehiI0qkuZSPOI43lkWONS7uQqqoySa7nTfh4Gh V9SunWRufKhx8v1J61n/AA+sUuNZmunAP2eP5fZmPX8ga0fH2s3EMkOm28rRoyeZ KVOCwzgD6cGow9GlCg8RVV+yLxFarOuqFJ27sj1TwB5UQl024eTBG6KTGSO5BHf2 qn4h8IQaJpX2xLyWVvMVNrKAOapeEdUubTXraFZXaC4fy3jJyOeh+tdf4/8A+Rb/ AO26f1rWNPD1aE6sY2aMnUxFKvClKV0zzGg0UV5B6x1nh7wdBrelC8kvJImLsm1V BHFc5qNoLHUrm0Ri6wyFAxGM4r0jwF/yLKf9dn/nXn+vf8jDqP8A18P/ADr0MTRp ww9OcVq9/uODD1qk8RUhJ6I3bHwbDeeHU1P7ZKJGhaTywgIyM8fpVvSPACz2aTal PJHJIAfKiwNn1J710nhMZ8K6f/1zP8zXDa14q1K61KYW13Jb28blY0jOOAcZJ7mu mdPC0acKk43utv1OaFXE1qk6cJWs9/0MzStNTUddj095GjR3ZN4GSMZ/wrfvfAkk epWtraXLyJKrNJLIoAjAx6detZXhTJ8V2LEkkuxJ9flNeg+KtXk0bRzPbgefIwjj JGcE9/yFZYWhRnQlUqLZ/hoa4qvWhXjCm91+Opx3ifwxa6FpsE8M00sjybG34x0J 4H4Vk6LoV3rlwY7cBI0/1krfdX/E+1VbvVdQvk23l3NOoO4K7ZAPrivUNAsjpvhe BLeNTcPF5uDxucjPJ/IVNGjSxVduKtFLYqtVqYailJ3k3uY6eAtKjCxz6hMZT0wy rn6CsLxB4Pn0eE3cEpuLVfvkjDJ7n1HvRP4Q8SXdw9xPEjzOdxYzjOa7vSLW8Ph+ O01ZQZthjf5t25eg5+ldEMPCveHsnDsznniJ0bT9opd0eT6eP+Jnaf8AXdP5ivUP Gf8AyKt7/wAB/wDQhXmdrH5OswRf3LkL+TYr03xn/wAirefRf/QhWWB/3er6fozT Gu9el6/qjybBzXY6R4ElubdbjUpzbIw3CJR8wHuTwKzfB1il94ih8xdyQqZSD3I6 fqa7Dxfp+sapFDa6eoNvy0v7wLuPYfSs8Jhoum60483ZGmLxMlUVGL5e7KEvgHTp 4WNjqEm8d2KuuffFcPqOm3GmXslpcpslTnjow7Ee1dd4c8O69o+sQztEiW7HbMBK Dlfp3qz8RLVDbWd2B84cxk+oIyP5VpWw8Z0HVUORroRRxEoV1Sc+ZPqU9L8D2mp6 ZBeR6lMBKmduwcHuPzrjLuN7aSaGQYeNijD3HFd/8PtQ3QXOnO3KHzYx7Hg/r/Ou Z+IdsdP155EX5btRIo9W6Efnj86zrUacsNCtTVu5rhqtT61KjUd+xF4T8DJ4k06W +uLuS3TzSiBEB3Y6nn3rC1ywt9K1q4sLW4aeOAhGkcAfN36elevWgj8KeCEL4Btb bcw9ZDz/AOhGvFnLSyPLKdzyMWYnuTyaeLp06NOEbe9uzfA1qterObfuLRf1/W56 FYfDS2+zJNqOqt84BxCAq8+5qe5+GGnzQFrDUp1fHBfa6k++MVzVj4Y8ReI4opmL /ZwoWN7mQhdo6bR1x+Fdr4S8J6l4cvJJJtQiktpEw0KBsbux5rpoU4VGl7HTvc5M RVqUk37e8l0seV6npd5pGoS2V4NssfpyGHYj2rX8IeGI/EtzdRTXckHkIrAooO7J PrXRfFKFFvNNnA+dkdCfUAgj+Zpvwu/5CWo/9cU/9CNc0aEY4v2T1X/Audk8TOWB 9vHR2/WxDF8NLmXWp7c3bpYRbcTsg3yEjJAHTj1rVuPhVpzQEW2oXaTY4aTayk+4 wKh+I+t3lvc2+mW0zwxPH5shQ4L84Az6cVW+G+r3batNp0s0ksDxGRQ7E7WBHTPr mulLCxr+w5b36nG5YyWH+sc9rdP1OH1TSbvSNQlsrsYljPUdGB6Ee1ek/D/wtFZw W2vC6kaS4typhKjC5Pr+FUPilAovNOnA+dkdCfUAgj+Zql8N5pm8SNE0shiW2bCF jtHI7VjSjGji/ZtX7G9ec8RgfaJ2018ztPFHg+HxRLbSS3ktv9nVgAig7s49fpXk viHRY9F1y40+OVpVi24dhgnIB/rXcfE6eeG603yZ5Y8pJnY5XPI9K87kaSRy8js7 nqzHJP40swqQ9o4qOvf5FZXTqKkpuV49reZW8kDpmva/Aumy6H4TQXp8syM1wyuc eWp9fTgZ/GuG8AaPFqfiAy3Ch4rRPN2nozZ+XP6n8K2viR4glSRdEtmKoyB7hh1Y Hov07mqwlqNN4iXoiMc3iKqwkPVs4PX7pNV1+/vo8iOaYsn+70H6Cs4RCp8YoPWv PlNybk+p6saajFRXQ07ZP9Mt/wDrqv8AMV694yyfCWogAn92P/QhXk0JCXETt0V1 Y/ga9PPjzQjwXnI/64mu7L501TqQnK1/+CePmEakqlOcI3t/wDyTa391vyNL8w6g j8K9Y/4Trw//ANNv+/BrC8W+J9K1jRDa2fmed5qt80RUYHvWVTC0YxclVTfb+mb0 8ZWnNRlSaT6/0hPhmc32o/8AXJP5mq3xGP8AxUMH/XsP/QjVXwXrlloN1dyXpkVZ UVV2Ju5BNQeMdYtNa1eK5sy5jWEId67TnJNW6kPqKhfW+3zIVKf19ztpbf5GEDS1 GGxSg15p6NjqvAMgTxSgJxvhdR9eD/St34kWsj2lldqpMcTMrkfw5xg/pXA2N7NY X0N3bkCWJgy56H2PtXplr470S8tv9MZoHI+eKRCw/MdRXqYSdOeHlQnKzPJxdOrT xEa8I8yOR8D2s1x4lgnjQmKAM0j9hkEAfXmul+JH/IItP+vj/wBlNQXvjqwt5Ibf SYNkPmKZpRHtAXPO1e5xVHxh4l03W9Nhgs3lMiTByHjKjGCK0vRp4adKM7v+tiOW vVxUKsoWX9bmH4WIHinTs/8APX+hrtviKjN4fidVJVLhSxHYYIrze2uJLS6iuYji SJw6n3Br0218caJeWoF4xgcj545ELDPtjqKzwU6cqM6M5WuaY2FSNaFaEbpHlscn lyJIOdjBvyNe0apB/bXhy4igIP2mDMZz1JGRXmfiu+0/UNWSXTQPIWIKcR7BnJ7V p+F/GX9k262N+rvbKf3ciDLIPQjuKWEq06NSdKbvF6XDGUqlanCrBe8tbHIyI8Mr RSoySqcMjDBBr1vwVYz2HhqFJ0KPI7SbTwQD0zVW58X+GQPtJKzzAZXEGX/MiqWm /EG1eW6fUBJEhceRGibsLjufXNb4aFDDVeZ1E7/1qY4meIxNLlVNq39aHGeIhnxN qQzjNywzXqUiroHhdzZxA/ZoNyqP4jjqfx5ryjWrqG+1q8uoCTFNKXUkYODXbaD4 6sjYR2urFo5Y1CeZt3K498dDWWDq041anM7X2ZpjaNSVKnyq6W6OWtta1rVNXtUN /cyPJMvyI2BjPPA7Yrv/AB1/yKF7/wAA/wDQhWNd+LPDukrJJotlFLduMBki2KPq f6Co/EPjDSdW8OXNnE832iRVwDEQNwIPWtYSp06VSMqnNJoznGpUrU5xp8sU/wBT k/Cn/I1aZ/12H8jXefEg48ORf9fKfyNee6Fdw6frtnd3G4RRSbmKjJxg9q6nxf4p 0zW9HS2s2lMgmVzvjKjAB/xrnw9WEcLUi3qzqxVOcsXTmlojj9OIOp2f/XdP/QhX rHjgZ8IXwPov/oQryO1YW99bztnZHKrtgdACDXe+JPGWkavoFzZ2skxmk27Q0RA4 YHrRg6sIUKkZOza/QMbSnKvSlBXSev3o4/wqjR+LtLwcqZ/y4NegfEj/AJFuL/r5 T+Rrz/Q7uKw12zvLgkQwybmKjJxg9q6Txn4p03W9FS1snlMqzK/zxlRgA/40YerB YWpFvVhiac54ynNLRHI6cT/aln/13T/0IV6z44OPCN8fZP8A0IV5LZSpHe20j5Aj lVm+gIJrvPE/i7StV8P3VlbPMZpNu3dGQOGB6/hRg6sI0KkZOza/RhjaU54ik4rR PX70cr4VfPinTf8Art/Q13fxE48PRf8AXwv8jXnWhXcWn67ZXc5Ihhk3MVGTjHpX UeMfFema3o6Wtk0plEyud8ZUYANGHqQjhakW9WGJozli6corRdSh4GP/ABVlr/uS f+gmui+JX/Hpp3/XR/5CuN8L6pb6Tr8F5dlhCiuCVXJ5GBxWz4z8TadrkFmlk8ha J2Zt6FeCKKVSCwU4N63/AMhVaNR42E0tLb/eZPhsf8VNpv8A13Wu8+If/Itr/wBf Cf1rzrRryKy1qyupiRFDKHYgZOK6vxb4q0zWdGW1tGlMolV8PGVGBnvRhqkI4WpG T1YsTSnLFU5JaIj+HV2keqXdsxw00QZfcqef0NWPiFpk5uYNSjRnh2eXIQM7CDkE +3NcVbXMtndR3Nu5SaJtyMPWvQLD4h2ckAXULaWOXGGMY3K39RTw9WlUw7w9V27M jEUqtPELEUlfujmPCFjPe+IbWSJGMUD+ZI+OAB2z612nj/8A5Fr/ALeE/rVSHxkm oavZafpVoY45ZR5juoB29TgD+dT/ABDkCeHY0z8z3C4H0BropwpwwlRQlfzOepKp PF03ONvI80zRmmhqXcK8Q9qx6n4C/wCRZT/rs/8AOvP9e/5GHUf+vh/510vhXxTp mkaKtrdPKJRIzfLGSME8c1ymq3CXmrXlzESY5ZWdcjBwTXpYqrCWGpxT1X+R5uGp TjiakpLR/wCZ6l4S/wCRV0//AK5n+Zryi4x9qm/66N/M13OgeL9K07QrS0uHmEsS YYLGSOprhJXDzyMvRnYj6E0sbVhOlTUXey/RBg6U4VajkrXf+Zr+E/8AkabH/fb/ ANBNdd8Q/wDkDW3/AF8D/wBBNcToN7Bp2uWt3cFhFGxLbRk9COlb/i3xHp+tadDB ZtIXSXedyEcYI/rToVYLCTg3q/8AgBWpzeLhNLRf8E44jgivYdLuWvfDVvLaOolN uFQnkBwMc/iK8frf8O+J59CZoXQz2jtkpnBU+o/wrLAYiNGb59mXjsPKtBcu6Jpv GPiK2meCeWOOVDhlaEAg1H/wnGvHpcQnH/TEV1L+KPC9+oe7VS3pNb5I/Q1n6r4j 8OtpVzZ2VsS0yFQY4QgB7HJxXTNSSbWI09dfzOeDi7J0NfQ46zdpNXt3f7zXCsT7 lq9P8Z/8iref8B/9CFeW2kghvLeV87Y5FZsegOa7XxF4s0vU9DuLS2eYyybcBoyB wQetZ4OrCNCqpOza/RmmLpzlWpuK0T/UyfAt0kHiMI5A86JkXPrwf6V1Hi7UtY0p ILnTyotiCspMYbaexPoK80R3hlWWNikiEMrDqCO9d9pnjy1lgEWqwskmMNIi7kb6 jtVYPER9k6Mpcr6MnF0Je1VaMeZdUYH/AAnOuf8APzD/AN+hVHVPEOpaxAkV7KjR q28BYwvOMV2ra94QRvMEUDP1+W15/lXI+JtUs9X1JJ7KJ441jCHcAM4JxgCs8RzR pu9bm8rmlBxlNWo8vnYr+H9QOma5a3JOE3bJP908GvQvEugjWbrR5doYW10Gk90x k/qBXlR6Yrv9L+IGlwaZbw37zi5jQI+2IsDjjOfpWmX1oKMqVV2W5OMo1eeNWirt aaFb4m6pttrXSkbmU+dKP9kcAfif5Vxvhexi1HxLY204BiL7mU/xADOP0pviLVf7 a125vhny2O2IHghB0/x/GqdjezadfwXluQJYXDrnofY+xrCvXjUxPO9Vf8Ed+Hw8 qWF9mtJNfiz1bxzrN5omjQmxxG80nl+ZjOwYzx71y/gS+1XUvE++4vLm4hjiYyb5 CVBPA46V0Efjfw5qth5epAR7h88M0ZYZ9iOtUV8daJpt1Ba6XZiKy3ZnlWLbxjsO pOe5r0ak6cq0avtfd00PKowqxoSoqj7zvqQfFL7+l/ST/wBlqD4Xf8hLUf8Arin8 zVPxx4i03X0sjYvKWhL7w6FeDj/CoPBGv2GgXd3LfNIFljVV2Ju5BNczqw+vc99O /wAjsjRqf2d7PlfN2+Zb+Jn/ACMVt/16j/0I1B8OP+Rr/wC3d/5iqvjTWrLXdXhu rJnaNIQh3ptOck/1qPwfq9pomu/bLwuIvJZPkXccnH+FZOpH65z30ubKnP6hyW1t sdJ8U/v6X/20/pWV8NyB4qIPe3fH5ik8c+ItP19rE2LSN5O/fvQr1xj+VYGi6tJo ur29/Em8xn5k/vKeCKqtWgsZ7RO6uhUKE3gPZNWlZ/mdn8VEcSaZNtPl4kQt2B4O K873EivYB468M3lqDcy4zyYpoSxB/Ig15l4gvLS9167ubIf6NIwMeE28YA6dqMfC Dl7WEk79BZbOpGHsZwat1+ZpeD38QJc3J0GCNyygStKBtXrjknrWf4jl1OXW5n1e ERXuFDKowMAYBHtXR+BPFOnaNb3NnfloRJJ5iS7CQeAMHH0rK8Z65ba7rSz2aMYI ohGrlcF+c5x6VM1D6qrT17FwdT65K9Oyt8X/AATm85ozS5/2aM/7JriPQNfFIRTq Kg4xmKNtPxSYoHcjKUwpU+KTFBSkVilIVIqyRTStBSmV+RShqkKU0pQVdMAwNLTC ppBkUBYlopm6nbgaBWHZpc03NFAh1IRRmjNABimse1OprDigY0CjGaBmnUDuNKmj FPzRQK4wU1l7gVJtoxQO5GM8AHNOxQUPUdRSK2RyKBjWX0OD2NPjkJO2TAbsfWl7 VXnmjTIbBPYUw3LZSmlKqWd6STHMcc8Gr/WhpohtogMdMKEd6tEU0rSuNTK2SKcJ MdalMftTGjzQVzJlvS1hudUtYZ5FjheVRIzHAC55r0a48AaPdnzbS4mhVucRsHX8 M15UYzUkVxcQDEU0sY/2HI/lXVQrU4JqpDmOXEYepUalTnynr+l+HdJ8Mh7tpsyb cGadgNo9vSuK8X+IY9bvUitSTaW+drHjex6n6Vyz3MspzLK8h/22J/nSiQHvWlfG c9P2VOPLExo4Bwqe1qS5pEtGKYG96dmuE7LBg9qXcRRuozQAof1pwINNwKMCgmw/ Aowabj3pckUCF59KWk3ClGKBBS0lHIoAKKM0UAFFFFABRRRQAHpWdOpExrRqhLky HNCNaW5HijFPxRimbXGYo20/FGKB3GYoxTsGjb70BcbilxS4pMUAGKSnYpMUAJii lxRigBKSnYpMUAJRS4ooHc06KltVV7yBGGVaRQR6gkVvazJHa317aw6DaiKNmRZh E+QP72c4q4U+aLk2edKpaSikc5RWlBoV7PbwXGYI4JhlJZZQoJzjHPeqd3aT2N1J bXMZSVDyM5qXTnFXa0GqkZOyepDRV600m5vLY3IaGGANsEs8gRWb0GetaGuafJF/ Y1oluBcvagMiAZZtx9Ov1qlRk4uViXWipKNzBNJitG60W7tbaSctbyrEcTCGUOYj /tAdK1NR0d7m30qSH7NAjWaAvLIsYd8n8zTVCbvpsDrwVtdzmttN21fOl3Sag9lK qQzJy3muFUD1yafNo9zDLbqz25juCRHOsoMZx1+btU+zn2L9rHuZhT2phSumu/DI t9cisUu4DHI4UM0qhxwCcjt7DvWbq+mf2XfyQCWORA7BSrhiAD/FjofaqnQqQTcl s7ChiISaUXvqZJjpmwjvWvZ6Rc3sDzqYYrdW2maeQIu70BPU0Nol6upx6c0Si4l5 j+YbXGMgg9CKn2c7J23NPbxTavsY+WFOD1tnwxqRi3pHFIysFkjSUFos/wB8dh/K qt/o1zp8UU0hhkhlyElhkDqSOoyO9N0ppXaGq9OTsmrlAEUtTRabcT2VxeRhTFbl RL83I3dDj0oXTrw2UN0se6OeYwxKD8zsPQUuSXYrmj3IqTFaNxod7bW8srNbyGDm eOKYO8X+8BQdEvV05b9xEls0Xmq7SAbh6Adzx0p+yntYn2sN7mYeKXIxmtuy8PXz XFlI4gUyOjrbySgSOmRyFPtUmo2y/wBr+IxFYwyRwZIJbb5I3YyoHX6VaoS5bvT/ AIa5Pt4c1lr/AMPYwM+9FX7TRLy7t45g9vCkpIh8+YIZT0+UHr9aS20XULuW6ijg xLakCZHYKVycd6j2U3bTct1IK93sUs0ZFXL/AEm606KKaUwyQTZCTQyB0JHUZHeo LS1kvZTGkkMe1dxaaQIoH1NJwknytajU4uPMnoRVEflfFax0O+F9bWg8l2ugTBIs oMcmPRqpW9hc3s1ysSqDbRtJKXO0Kq8H8afs53tYI1Ib3K+CRyOtZ1wqfacAkYHO a1LaCe9uI7a2jMk0hwiDqTW3pXh6e0XW57oWdyi2EozDKsvlycYz6HrV0aUpvTYK laNJa/cch5eRyQasW900I2SAsvY+lXdP8PX2oQRyQvaIZOI45bhVdz6Af40tl4d1 S+kuEhgAe3x5qOwUrzjv6d6PZydtNynVpaptaD1YOu5TkGirMuh3mlQJPO8MsMpw kkEgdMjqMjvWj/wjGp+b5TC3WUjKRtMA0nGflHeo9jUvZJmEq1Na8ysYuKTAq7aa bc3ksqRqqCEZleVtixjOPmJ6VesdLltPEGlpcrFJDPMpR0YOkgzg4Pf6Uo0pStpo EqsY311MLbTSlbculTXmpai0PkxW8M7BpJXCIuWOBn+lVYtKubi8ltovKZogWkkE g8tVHct0xTdOfYarRtuZZjzTDGR0rVvtLnsVjeQxSRS58uWJw6NjqM+vtTbLTLjU HcQKoSNd0kkjBUQepJqeSXNy21NFWjy819DM3EU4S1oX+k3OniN5RG8Uv+rlhfej +wI7+1Wl8J6lJJHEq24uHAP2czDzFB7le1UqU27JA69K12zIDg04GopYJIZXjP3k Yqcc8g4q/daRe6fbGW5ktlYAFoPOBlUHplalQk7tLYpuKtruV91KGq7Bot3cQb4p LWSTy/M8hJ1Mu3Gc7fp260ljpF3f2pu4fKFur7HkkkChDjPOe1V7KfYydSCW5VFO z61qjwzqQn8p/s8eceW7zKFlz02H+KrfhzSmOo3jXKQCWyiciKdgMSAcEj0HrVRw 9RyUWrXMp16ai5J3sc/waTaO3FaV9b3s6TahcGB1SUQO8ONpbGeAOMY71GNMumWx YKmL1isPzdSDjn05qHTleyQ1UVrtlHDDoc0pb1BrWfw7qMccxKwmSEFnhEoMgUd9 vpUVpo95eWguo/KW33lDJJIFCkDPOfrT9jUvblYe2p2vdGcD70tW7vSrqzvI7WSL dLKAYvLO4SA9CpHWpbjRLy2t5Zd1vIIf9ckUodov94Cl7Keumwe0hpruZ9FbF9oJ s9Itb37TAxkRnkXzR2OBs/ve9VrjSLm1tvOneBGChzCZR5gU9DtpyozjuhRrQlsy hRkHoc1seGdPj1HW4Y5vLaJMu6O2N+BwAO/PWlu7XUNV1GRW+yHyEy0kTKsUaZ4y w4/rTVGTgpLq7CdaKm4vormMelUZDukNbN9pd1Z+SXEbxznEUsThkc9OopsvhnUY buK2lECTzSmKONpRkn1x6HHB70lSqX2NqdWmtbmPijFXLbTbq7uZ4I0AeBHeXe2A oXrmp7XQb27gimVreIT/AOoSeYI0v+6DQqc5bI1dWEd2ZlFaFpol/em5WGEBrVgs yuwUoSSOc9hg5NOutDvLR7bzGtjFcnEU6TBoye4LdsUeynbmtoHtad7XV/6Zm5Ap Mit7WPDL6fqcNpb3EM3nMiIDIN+5gDyB0Ge9Qv4Y1KOKdisBkgUvJAswMqqP4tvp VOhUTatsSsRSaT5tzH3D0pM+1aXkf8U4tx9ki2m62fat5352/c2+nfNWz4S1QTNA Vt1nxlITOoeQYzlR3pKjN/CrlOtCPxO3/AMLNGcdqu2Gl3OoySrCqqsIzNJKwRIx /tE9KlvtFu9Ps0u5vKa3kk8uOSKQOHOM5GO1JU5tc1tCnVgpct9TMLe1GT6Vrt4b v1jYnyPPVPMa1Ew84LjOdn05x1plnoV7fWK3sQiW1JYGWSUKqlccHPrnj1p+xqXt YXt6dr3Rl0Ubl9aMrWZqGaTmlyKTI9KANizI+322cY85P/QhXU65beIZr+/aKWZr FnYhRcLtKfTPSuPoxitIVFGDi769nY86dJykpK2ndX/U2tWZW8N6EoYHEUuQD0+a neJ2VtTtyCD/AKHDkg5521iZpaJVeZNW3t+CsEaXK077X/F3OhktJtY8O6Ylgqyv aeYk0IYAqSchuT0PrWj58FhrHh/7RPEyx2bRNIGyqscjk+gPFcb3orSOI5dUtdPw t/kZyw/No3pr+P8Aw50lyNR06yvf+JLZ28UkZiknjOQyk9vmOfWnappd1qlrpP2J UnMdkiOgkAMZPc5PQ+vtXM+ntR3pOummmtPX59hqi1Zp6+n/AATrZobPUNaeI+Xe TWdgqJHvws8qjkZ74/Wq2s+YvhmyWeC2t5Vu3LQwADYMDGQCea5vpj2opyxF09NW KOHs1rojptajMXiyDUHC/ZJpomjlDAhgAufyrN8Q2k1trd08qBUmleSNgQQ6k9Ri suioqVVO+m7uXTpOFtdlY3zbSav4bsIbFRJLaPIJoAwDfMch8HqO1aFq8cGueHLF 5I2ntFYTMGBCk5IXPtXIfiR9KMVUcRytO2un4W/yJlQumr6a/j/w5taQwEGv5bBa 0bv1O+mfL/whJXIyNQyFzz9z0rIoqFVsrW6NfeX7PW9+qf3Gn4emSPUWtZyBb3sb W8megz90/gcVpC7ttN8S6TaSSKbbTlEbuOV8xh8zfmR+Vc1gelIRThXcIpJbP/g2 +8J0lOTbe6/4F/uOkuU1HTo72WPRLCON4nR7mNiQyN1IO7nPBrO1oj+yfDq53LHa klc5/jrL28AZ4FIUpyr3TS6/537IcKfK029v8rd2dNqem3N/4mi1i3eI6dI8UouT IAsajGVPOQRjGKZcyJ9v8ZkMPmj+U56/OOlc0U4phj9qt4latLfXfumu3mEaOiTe yS27NPv5HVys2pafps+naPZ6gsVskLhyfMhdeoI3Djvmqo1CW6tvFk14scN00Mau iNxkNjA55rnDCOTjmomtkP8ADQ8Tfp/Vrdio4eK0v/V0+/l2NgXEY8AOMjI1MYXP ONnXFL4cs4b5L+QwR3d1DEGtrWRsLIc8k8jOB2rDNsvpTkjKHjNQqq5k2tlY2dL3 ZJPd3Ou1p7i30jQpSttBdW80r+XbAARkEEAgE4PrUuufZLWwuZ7RlJ1qRZiqn7kY ALKfq5NcqoxTwOaqWJbvpvb8rfijn9ha2u1/zv8AgzY8MPb2+sYkdYjLDJCkrHAR mGAc9q0dI0m50mHVTeLHAXspERd4JkPqADyPf3rmKXGec1NOsopXW1/xFUpOTdnv b8DqdPs1hs9MuLKztZxLh7m6nIPkkN0wT8uBTrh1F34tIcfMnHPX565TH5UYqvrC UUkv6tbt8yPYNu7f9Xv3NpCv/CETpkbhfqQuefuVd1R1PjmzcOCFa3wwPTgd65mj FT7fRK3b8L/5j9jq3fv+Nv8AI66J0nfXrKG3trm5e981IZmwJVBI45GSOtQJLeRa tolrdafBYwx3QkRYz6kZzycVzFHXk8n3qvrLdtP6vfsT9X31/q1u50dqL6S/1SOC wjv7KW6ImhdgOdxwwOcj61YtY7K2uNb0uxWC5ZzGYI53+WTHLJnIyQT+OK5PHoaN vGKFiLdP6d/Lz8xuhe+vb8Lb6+XkbWrvexafDZ3GlwWMBlMqLH1LYwe5pdMj+3eH b7Tbcr9sMyTLGWAMqgYIGepHXFYZBzk8n1oqPa+/fpa39afoaey92yet7/1r+p0m Ro2j2VrfAGf7et0YMhjHGODnHQn0q5baVO3jWLUxNC9pNc+bHOJR84PRQM5z2xXH 98/5NbFvqunWMourLSmS8UfI0k+9EOMbgMdfrW1OtFtc2iVvw+Wv4GNSlJJ8urd/ x+en4mVdqTqFxjqZnx/30a6HVLSW50m6u9Zso7e+iVRFdI4zcHpgqDzx3Fc2fmJJ JJJyT60mOntWEKiindbnRKDk4tO1juNMsI9O16zFpZWY0/YG+3yEF5SV5wSeDnjA Fc3jb4HmQMNx1MHbnqNh7VlEZo2VpLEpqyVt/wAbeXkRCi07uV9vwv5+ZravL/xL /Dw3AlbXnnod9bcskZ8V+IzvXBsXwcjn5VrjtvHSmGMelJYizvbt+CsN0E1a/f8A F3Oi0yF9S8KXVjagPdR3ST+VuALJtxkZq/JGLX/hFreSSMvFMwk2uCFPmAkE+1cY VYHgmlDMBg0RrpRtbWyX3O4SwzbbT01f3qx12mSL/wAJ5duzjBa4G4nrwe9UmYf8 IREm4Z+3sSuf9j0rCDg08EGl7fRq29/xt/kJ0LNO+1vwv/mdbbXdvay+F5rh1CJD IrMedmSQCfbmorgajp0F466LZQxPG0b3EbEhkPcfNz2NcxR2A7DoKr6zpa39WS7e Rn9XV73/AKu338zdvbd7nwtpU8Kh47ZZEmIIyhL8ZFW722lutKuLjWbOOC5giXyL tXGZj0CkA/Nx3rl6P8j2qfbLXTdJeWit2K9i9Nerfnq79zZ8KEL4ktizAAK/JOP4 TT9MQ3vh+/023Ki7adJljLAGVRwQM9SOuKw6DzUwq8qUWu/4pIqdLmk5X7fg2zfn Q6boFrp90VW6kvlnEW4ExIMDJx0z6Vk+J7mRPGN/cRPl0nDIwOcYAxVKQfKap4+b pVSrXjypW2/C/wDma0KNpczd9/xt/kdfrs9vDpd1fWrp5mt7DtU8xqBmQH0y9WLk y6hFYXem6PZahGtvHGWYnfC6jBUjcMDPIrigtKOM44z6Vp9Zu3daP/h+3e5P1VJK z1X/AA3RrokdOLua603xVNdCOK4lMQdEPGd2CB69KpS7T4BiTcNw1FiBnkDZ6ViY pazddvfs197uaKils+qf3Kx12p2znxlpmpAKbOd7YRyhhgkKuR7YxUWlMn/Cw72R nGGa5yxPBGG71y2OMUmO1X9Y97mS63IWHfJyt9LG38v/AAgUa5G7+0iduefuVo6i 6n4mW0gcFRNAN2eANo71yRHNGOKn2+iVtrfhf/Mp0NW773/G3+R1flrqNnrulWzx i7bUPPRGcL5yAkEAnjjrilkt/wCyfC+lrd7G8rVfMkjRg2wYyVOOM98e9c9ZTWMR kF9ZvcIwG0xzeWyH24Oan1DVEurW3srS2FrZW5Zkj372Zj1Zj3NaKtHlcnva3437 fqZujPmUVte/4W7/AKfM6e7a/g1mfVNP0XT7iMs00d8rE7lI6n5uuO1YV04bwNYo GHN9KxQH244rD7YycelFTPEc19N/1t5eRdPDcttdrfhfz8xYYWnmjhQDfIwRcnAy Tiri6NdHWv7JHk/ad+zO8bc4z1qlRWCceqOh83R/8OWrTSrm9u5raHyhJCru+5wB heuD3qmBkU6jvSbVtBrmvqy7RS4oxUnOJRmjFLigABpaKKBBRRRQAUUUUAFFFAoA KKKKACiiigAooooAKKKKACkxS0UANK0badRQO5GUppSpqTAoHzMiCkGngU7FAHNA NiUoNLgUY9qBBRRijFAgooxS4oASjBpaKAEwaXFFFACUUtFACYpCDmnUmKAG4oxT sUUANxRinUUDuNxRinUUBcYRSFakoxQFyLaDSbSKlxRigfMRhypwRTw4NG2kK0g0 Y+io8Ed6A5HUUxWHk0Zpu4HvRQFhX+7VUkZqwx4qqx54oNIIXNBOKTNFBpYNwpCT 6UZAphk44pjSHZPpR81R72o3tRYdh53UnzetMy3rRlvWiw7D8N60c4puW9aMOaAH ZNGTSbHNL5T+tAhctTSTTvKc/wAVL5J7saAuhmT60n41L9nHqaXyF96A5kXqKiub iO0tpbiU4jiQu30FczbX3iXVbJ9Ts2tYIOTFbsmWcD3rSnRc05XSXmefUrKDtZt+ R1dFYmm+JLa60P8AtK6IgEbeXKMEhW9vY1at9e0u7vfscF4jz9lGcH6HoTRKhUi3 eL03CNanJJp7mjRWbe6/pmn3Itrm5CzcZVVLbc9M46VJqGsWGlBPtlwIzJ91cEkj 1wKlUqjtaL12KdWCv7y03L1Fc3oOryX+r6uWuvNs4sNCeyr6ir9p4j0m9ultoLsN K/3AyFQ30J61c8PUg2rXtv8AdciFenJJ3tf/ADsatFUL7W9N0yZIry6WORhkLgkg epx0qay1C11FJJLSYSpG+xmAOM1m6c1Hmadu5aqQcuVPUs0tYfiLVdQ0u2MtnZpJ Gqb5JpD8qc4xjuatLc391oUFzaLD9sljRwJOE561fsZcqnpZuxPto8zj1WppUYrl k1fX4tetNMuY7EtL87iEElU7k+ldTSq0nTtdrXXQdOqql7dAxRiqd7qllpzxLd3C wmXJTcDg4681SHivRDbGf7cuwNtxtO7P09KI0akleMW/kEq1OLtKSXzNnFGKpPqt jHpq6i1wv2RsYkAJznjGPWm6drFhqpcWdxvdPvIVKsPwNL2c7OVnZD9pC6jfVl/F JWdBr+mXVxFbwXQeaVmRUCnOR1+lJHr+ly6gLGO63zltgCoSu70z0p+xqfyv7he2 p/zI0qKgvWuo7ORrKJJbgAbEkbCk+5rDt9X1a012203VorZhdKTG9vn5T7/lTp0Z TTcWtPvFOrGDSl1+46Oiuau9c1S41C/h0mG3MVguZWmzlz3A/X8qv2+sT3+gRahY WfnTyYXyN2AGzg8+gqpYacUm+vntfa/YmOIhJtLp+m9jWorF8Natc6va3Ml2sSSR TGPEYwOBWZJ4l1WaC71Kztrc6baybCrk73Hcg9qawtRzcNNP12E8TTUVPv8AodbR UVrcR3lpDcxZ2SoHXPvWf4kup7LQLq4tpDHKgXaw6jkVlCm5TUOrdjWU1GDn0tc1 aXrWTZaxbeTp9tcXG69uIEcIFJLZHU46VV0m/urjxNrFrLMzwQEeWh6LzV+wnaTf TX8bEe2jdJdf8rnQUUda5q71vVLjUb630iG3MdguZmmzlz3AqaVKVRtLoVUqxprX qdLRXN3Pikr4Yg1SCBTLM4i2MflRu+fapNN1e/OunS777LMTD5yzWucAehq/qtRR cn0v+G5n9ZpuSiutvx2OgoqG7NytpKbNI3uAv7tZDhSfesGz1nVYvEEOl6ilpL5y Fg9qc7OvX8qmnRlOLcbaFzqxg0n1OkormrvWtUuNTvbXSIbcpYrumebJ3n0Fa2ja musaVDeqmwtlXTOdrDrTnQnCPM/6vtcUK8Jy5V/Vty/RRXN22uanJ4lh0+6s47aG VGdVJ3PgZwSfwqadKVRNx6alVKsYNJ9TpKKxNb11tPuIbK0ijlvJV3fvX2pGvqxq 7pMt3NYiS9ltZZGY4a1OUx6Z9aHSlGCm9mCqxc3BbovUVj67q82nm0tbOJJLy7fZ GH+6o9TUOl61cte32n6qkSXNonmF4vuunrVLDzcOdf8AB7XJdeCnyP8Arqb1GK4/ /hJ9WFmusNa240ozeXsyfMxnG7NdgjK6K6HKsAwPsaKtCdL4v68gpV4VPhDFGKWk rE2DFGKKKAExRilooASilooASkK5p1FAEZSjBFPooHdkLA+lQmNs9Kt4pDigpTsV PLf0oMTmreBSYouV7RlTyDS/Z6tYoxRcPaMreQKUQj0qxgUYoDnZB5Q9KXyh6VNi loFzsh8v2pfLqWkxQLmZHspdtPxS4FAXGbfajb7U+igVxm2jbT6KAuV9StDf6ZdW gbaZoyoPv2rl9L19tG0n+zbuwuhfQbkjRYyQ+Txz+NdnS8+tb06yjBwnG6vftqc1 Sk5S54uz2OCl0q50/wAA3QnjYXE8yymMDJUZGPxq1f2qxah4XaGAJgKGKJjHTr+t dlRW312Td2urf3q34GX1OKVk+iX3O/4nDa3MLLXrm40qW6GoO4SW3a33RzdOQfSr WpyNpvi211S+tZJLZ7YJ8ib/AC3xzx9a6/NFJYtWScelvO3rb/Mbwrbb5ut/L8/8 jitFkuI7zxFdW1k8bsnmQwyJjPUgY/XFZfnz3s+kTyTXs063A80PDtjiORwuBXpP NGTVrHJScuXf/K3Yh4NuKjzf1e5yEzHSvGV9dXljPcw3SbYHji3+ny/0qbwL/wAg u8+Xb/pJ+X046Vp6jo9ze3Blh1e7tEZAjRRY2kev1qzpmmW+k2K2ttuKglizHJYn qTSqV4Socv2nb8P66Dp0JqtzdFf8Sn4pVn8M3yqCxKDAAyTyKsabKtr4etJZQQsd srMMc8D0rQ6UVy+0/dqnbrc6fZ/vHO/SxznhaCa5mvNcvEKz3bFY1YYKRj/P6Vp2 2rfaNautN+yTJ9nUN5zfdb/Oa0KWqqVlOTlJenkTCk4RUU/XzOX8TxGXXNBBjLp5 x3DbkYyOtQWtoh8V+IM2y7Ps7bcpxyB0/wDrV19HNaRxTjDkt0t+NyJYZSm5363/ AAscHaXV/YeA4WtY3VzcssjGPcY1z1AP86n8P/N4yaZJLuaJ7Y4nuY9rP0/Su2zz R1q5YxNSXL8V/wAfl0IWEs4vm+G34HJ+C7VFiv55bcCYXJAd0+bbjtms/S52tNcg g0V7mW1mlLT288G3yvU7j/Ou8/Ggmk8XeUpNX5unT8v8hrC2jFJ2t16/195T1O/T TLCW6aN5dmAqIMlielcnoWpR3Wvi+1GO5a/lby4FEJEcK/U129Lk+tZUq0YQceXV 9bmlSjKc1Lm0XSxxP2lvDup63FPbzOL3L2zRoWDE54/Wt3wrYS6doFtDcKUlYmRl PVcnp+VbGSKKdXEe0hy23tfzsrCpYfklzX2vb5u5zPgyNhZ6krqy7rtvvDHGKxEm m0zQ9R8PyWlw15LKRDtQlXBxzn8K9Boya0WL9+UnHez+aIeF9xRUtrr5Mw7e7OjR 6PoxgMtxLHtJVsBAOpP6/lTvFilvDN4qqWOFwAMk/MK0zZ25vhemMG4CeWHJ6L6C p+hrL2qVSNRLVavzd7mnsm4Sg3o9F5K1jhtEE2iaxbteIZY9Qt0Cz7DmM/3T6DoP yq/pRa38UeIp2ikKqNwAU/NjsPWuqzSZNaTxfPduOrVvuf8ASM4YXksk9E7/AIFH SNS/tXT0vBbyQbmI2P1471zRuW8O6vrS3FvM6XoL27xoWDE54/WuzpQT2rOFaMJS 933X0v533NJ0ZSUfe1XW3lbY4W40/UbHwLbW/kufMm8y6RVyyoenFS6DFEvihToc dyumtFi4MykDPbGe+cV2wNHbHatnjW4yi1vf8fLy6GKwaUoyT2t+Hn59TEg8QpPZ X9xJYXSJayeWVC5ZweMgVgaZ5J8T2snh62uYbXGLsyqQpH413WT60fjWcMRGCkox 389Pu6lyoSm4uUtvLU4xrlvDut6z9ot53jvV327RoWDMc8frV3QtGv4fDdtCLyWx nLtK+xAxwegIPT1rph7GkpzxTlGyWul+uystAhhlGV29NbdN3fcz7Kwvba4Mlxqs 12m0jy3jVRn14rKulc/EGxYI20WrAtjjo3eulpazjXabk1umu2/oaSoppJdGn3OP 1u2gtfFceoalaPcadJCEJCbwjAdxR4daTTNP1jUUtJlsS++3t8YYgZ6Dt2/KuwB6 0HNavFt01Ta7Lfov18zJYa1TnT7vbq/08jkNXmluDoniFLSbyoWzLFjLIpPWjT4H 1vXNW1KOOSK1mtjbxNIu0sSMZx+Fdfz60UvrVocsVrt8r3H9WvLmb8/nax52Zp38 Mp4bFncf2gJ9pXYdu3dnOa9At4vItoYc58tFTP0GKk59aKmviPa6JW1b+bKo0PZ6 t30S+SCjFFFc5uFFFFABSUtFACUUtGKBiUUuKSgAoxRRQAlGKU0lACYoxS0UAJij FLRQAmKMUtFACYoxS0UAGKTFLRQAmKMUtFACYoxS0UDExRilooERXsjRWFzKhw6R Myn0IFY1pqV5qkNlbWs2JRFHLe3IUHZkZ2gdNx/QVsX4LaddKoJYwuAAOScGuftL KTR9P07UbS3fIhRL23VTudT/ABY/vKT+VdVFRcHfe+n3f18zlrOSmrbW1/r+tDau 9VtrScW7CaWfbvMcEZdlX1OOgobV7FNNXUDPm1JC7wOhJxyO3PWqCT/2Vrd/cXEU 7QXnlyRTRRF+i42EDkHuKoz2VyfDd2zW0ivdX6zrBtyyKXHUfQZNONGDtfrbXvff 7hSrTV7ef4bfeblrq9pd3f2aMypKV3oJYynmL6rnqKy9PvhqOu3jyy3saW8m2GPa UiVQvJftk+9XtRjd/EWkSKjFE84MwHC5XjJqpFZ3Fxb+I4FVke4mYRlhgNlAM/Si CgotrS6+7WwpOblZ9H9+ly/BrVnPNFGpmUTHEMjxFUlP+yx604ataHUDYq0jXCvs ZVjJ28ZyT2HPWsezitrr7Hb3MmrieJkbyJQdiOvvjGPxrR0uKRNZ1uRoyokmQoxG AwCevpmlOlTjffRfrYqFWpK22r/S5N/bFqLlIXW4j3v5aSSQsqM3oGNFzrFpaXT2 r+c9wqh/KjiLMQe4x9K5y4a6vbOI3A1CTUFu0MsWwiKJQ/YdCMY55Nb0MbjxfezF GCG1iVXxwTuOQDTnRhBXfZ/p/mKFac3ZeX6/5E66rZPpv9oCb/Rum7BznOMY65zx inRX8MltLcOssEcWd/2iMoQMZzz2rHtreEaPqcd/BP5L30jYjQ7sZGGAHPXnNRvD qGpaDqNur3E8ayIbV5l2SSqCCQfywCetHsIXeul9/LT8e4e2nZadNvM2bTVba6uU gVZo5HXfGJoinmL3K561U0i92WF/cXlwfLhu5RvkP3VB4FRWK2d3qNtJ5+qyTwku qXSsFjOMHJwBVT7BdTaFfIkDNIupNOIiMeYocHAz6iq9lBXjte2/qxe0npLff9Da tdYtLq4WACaKV1LRrPEU8wf7OetU7TU1tpNXlvJ3McV55ca/ePKjCqO/Pamz3B1r UdO+ywXCpbTefLLLEU2cEbeepOe1UDZXcWp6hqsMUkjW14XW3ZeJEKgMy/7Xofan ClDVPS62+f6ilVno1rZ7/L9Dorm/jtdm6G5dnG4LFCXIHvjpWfrOoiTQI7yxnYK8 0QDrwcFwCP6Uy+u5H1G3Ej30WnSQ70NsjBnkz91sDI47cVnLa3A8ICE28wkF9u8t lJYDzc5P4d6VKjFcsnvdfr+QVasnzRXZ/odJealb2c4hZZZJmBYRQxl2C+pA6Cm/ 2rY/Zre4+0DyrhxHGcHlj2x2P1rK1CJrXxDcXU8t9Fb3ESBJbTJwVzlWABPuKtWj WunWEHkw3k8dxcE5kjy6sx5Yg4wOOtZulBQTV3e3/B+40VWfM07Kxa1m4ls9Fvbi FtssUTMhxnBrNhuruC905E1L7cLr/XRFVzGNudwK9ADxzV/X0kl8P6hHGpd2hYKq jJJrIjSGefTf7KsZYLiN0M84gMShAPmDZxuz6VdBRdPVd/yJrSkqmj7fmbN1q9tZ SMsyXARMb5RCxjTPq1OvNUtLGSKOd23zAmMIhYvjHAx35rB1V7m5XVre4F+ZQGW0 t4FIjZMcMSOD3zk1eMMh1bQH8tysds4ZtvCnYOvpS9hBJN+f5XD2022l5fnYuJqU N9p95JbM6yQoyujqVeNtuRkHpUOlakh07SoZ5Xku7iAPjG4kY5ZvQe5qJYpf7V19 vLfbJBGEO3hjsPT1qloVvcaObGWSOWWG9hRJWZMvbuBwD6J/I0/Zw5Gl5Nfde39e gvaT5035p/fY2J9asreWRHMrLEdssiRFkjPozDpUN9raWWp2tp5E0izKzF44y3GM jbjr7+lZMVslot3ZahNqsZeWQgW4LRzIxzkYB57EGtC+UaffaNOsc7WtujxFlQuy 5UBcgc9qfsaaklvo/npoL2tRxb22+WpO2uKmuf2cbacr5YbesTH5icf98+9WP7Ut jetaos0jo4R3jiLIjehbtVSeQ2vimKeSOYwz2ghV0QsA2/ODjpx61Vnc2+s50v7W txJcD7TA0R8l16M+TwOO4PNSqUJWsunyuV7Wcb3fU1LvVraykdZkuNqAF5VhYogP q1QXs8i67o8ccp8mXzSyqeHAUEZrM1R7i4fVbe4+3lgpWzggUiN12/eJHXnrk1bW GX7b4bbynxFC4kO0/L8g6+lNUoxSfWz/APSROrKTa81/6UXbjWrO2lkRzMwhOJpI 4iyRf7xHSpLvVbSzlijldi8yF4ljQsXAx0x1PNYCW6WbXlpfzapH5k0jr9nBaOVG 9MA89iDWj9k8nXtHWKOQwQWkiB2GdvAwCexodGnHv1+elxqrUfbp8tTRsdQt9Rid 4C2Y22SI6lWRvQg9KtgZIrDhf7Dquv3kyOsKiN92OGATnHrWxbS+fBDMUaPeobY3 Vc9jXPVhyu620/FXNqc3JWe+v52OZju9RbRrvVTqxR4ZJQsLxr5bBWwF9ea3H1AQ 2tvLLb3BkmQN5UURcqcAnPpXOwaIsmg3V0tqyanFPLLC5BDZDZXjuCP51o317PJc WDTG8gsZoN8ht0O8y8YU4GR3rrqQhOVo9G/L8tzlpylGN32Xn+expLqlm+nHUPPA tlB3OwIK4OCCOuc8YrLn1gXGraTDAbmHfMxeOWMx702nB56jNUYrG6bw7OqW0xeL UTcCCX77oGBxz1OKvXN5/amr6RLb2tz5MM7GSSSIrtJU8c//AKqUaMIt21+L5aaD dWckr6bfPXUvw30ccupvPeboraQbg0e0QjaDjP8AFUsGpQTwSzFZoI4l3M08ZT5c Zzz2rMihj8zxD9tt5XtpZlyqoSXXaBlcdfwpNPkeSC/hmN3d6UsQEbTxnzGyPmUD gsB61nKlFpv0/JfiWqkrpev5v8DVs9RivQzRxzooUMGmiKBlPcE1Xj1+wkkQBpRH I2xJ2iIidvQN0rNs47m6t9QsLWe6ksGtdkEl0hVkc5G0EgEjH5Uy4nkvvD8WjRWV wl4VSJ0aMhItpGW3dMccYqvYQ5renyXdi9vPlv8A032Rs3Wr2lpdG1k81rgIHEUc ZZmB9MfSp7K9g1C2W4tn3RkkcjBBHUEdjVGGJ18XTSlG2fYUQSY4J3cjPrRoUTxH VN6Mga+kZdwxkccj2rKUIKF1vZfiaRnNzs9tfwIb64uH8QLZjUmsoBa+bkBOW3Y6 t7VWm1G8k8I6hcNN+9hdkiuYxt8xQwAcfyp+pLbJ4nWa+tHmtzZ7FPkGUbt59Ae1 VpLW5/4RfWES3mjt5XzaW7Al1TI7dgTk4rphGNoXX8vbvr/wTnnKV5Wff8tDoheQ rdw2bMfPkh80DHBUYBOfxp0F5DcT3EEbEyW7BJARjBIz+NZV+zWWt6fqEkMr2wtm gdokLlGOCMgc44p2iea+o6vPJbywrNMjIJFwSu3rXO6S5Ofy/G9vyOhVXz8vn+Fr kt5ftbeILG3edY7aWCVnDkAFgRjk0kuol/EFhbW9zG8MkUrSKhDZIxj6VHqFmt14 l0/zrYTQLby7t6blByMZ96a+nw2vifTZLW0SKPypfMaKPAzgYzirSp2V9+V/qQ3U u7bcy/QtT67Y28sqMZnEJxNJHEWSM/7RFM1LW47CSyCRSTJcuBvjUsNuM5XHU+1U LK5fSLG606e0uJLgySmMRxFlnDkkHPQdcHNJLaT6bo+heakkn2KZWn8pS5UYPYdc ZxVKjTUlf899N/67kurNx0/LbXY2J9Ut7cQhlmeWZdyQxxlpCO5K9vxqhq+pLLoH 2uxndczxoWGVZfnAKkdvpUGoIU1pdQkkv47Sa2VBJag7kIOcMME4OfzqO8s4v+Ed lNkt3L513HKxnU72O4ZOMdOKKdOCcH5r09AnUm1JeT9fU6WX5UkI6hSR+VYXhvVb i8t1t79g10YhPG4GPMjPf6g8Gt2bmOTHXa2PyrnYNPuG8NaXcQIU1CyjDxqwwWH8 SH6isqSg4NS6ta9t/wAO5rVclNOPRP8AT+kXNO1QL4dgvtQm5bILY5Y7iAAB1NWr TU7e8na3QSxzqu4xTRlG2+oB6isOG2uE0DRbkWsrfY5zNLb7fn2kkZA7kZzir8Mh 1TxFZ3kEUy21rE4aWRCm8tj5QDycda0qUoe815+itsvmRTqztFPy+fd/ItWusWV5 M0cDuxQMXYoQqYOCCegPFQ/8JFpwQSFpxEzBY5TC22Q5x8p71U06xnm8LX9oFMM0 0lwBuGOSxwfxqpqd803h62tDY3MMsUsCSB48LGQwHB6HPbFONCnKfKu9t/xFKtUj Dmfa+34HQXeowWcqwuJZJmXcIoYy7bfUgdBUtrdQ3luk9u++Nuhxj6gjsaxNQia2 8Q3F1PLfxW08SKstpk7WXOVYAE+4q1Zy2um2lslul1ILy5IXzeHLHksQcYHGaylR jyJx1b+7z+40jVlztS0S/pfea9FFFc50BRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAOoqG8 do7G5dDhliYgjsQDWLoepXEtg9reyFrtbcTxynrLGy5DfUHg1pGk5Qcl0MpVVGSi +p0GSOlFY9hqYi8P6dPctLNcTooVUXc8rn0FW7fU4JluPNWS2kthumjnGCi4zn0I 96JUpK+mwRqxdtdy7z2ormdY1n7Rp0BhgvIFluIvKmdNqyDcM4IORkevWte61iC2 1H7D5U8twVDhIkzkE4z9BjmqdCaSdu/4W/zJVeDb1/pl/J9TRWdcaxFBLMiW9zcL b/6+SFNyx8Z555OOcCr0UiTxJLG4aN1DKw6EHvWbhKKu0aKcW7Jj8ntmisKyS412 KS+kvbm3t2kZbeK3YJhQcbmPcnFQyXl2ula5Y3Mxe4s4iUnHyl0ZcqTjvWv1d35b 6rf8jL26te2j2Oj5/Gjr1rNTUEtdPsFZJZ7ieJdkUY3O/wAoJP09zViyvor5ZNiS RyRNslikGGRuvNZunJK9tDRVIt26lrJ9TRWBqdwP+Eiitp9TlsrX7IZMpKEBfdjq fan6fqjwaJdX15I89vDIwinCgNLGCAGxV/V5cqkutvxI9vHmcX0/Q3CSepNJzVe4 voraS0Rw2bqTy48DvjPP4VivLLjxR+9f92Pk+Y/L+77elKFFy8v+HsVOqo/15XOj yR3+tGayodRW103TY2jmuLmeBSkcYyzYUEk5qa61e3s4rWS4jnQ3LbUTZlg2M4IH ftS9lO9kh+1ja7Zfz6Uc96o2eqRXV41o8E9tcqu/yp1wWX1GOtUdCupE8PiZ0nuH 8+QbUG5j85A60exkk2/L8b/5C9rFtJef4W/zNyj8TVK21SGcXIkSW3kthmaOZcFR jOeOoostSW9UyC2uIYdnmJLKoCuvqOfx5pOnJXuhqpF2sy7+JoqjY6muoYaK2uVh dd0czoAjj25zU97dxWFpJcy5Kr0VerMeAo9yaThJS5bajU4tc3QnorH0O5vp5tQj v3BlilUBFHEYKg7R64zWxRUg4S5WEJ88eZBkjuaOnSiioKCjJxjJxRRQAZPTPFFF FABkjuaKKKAGTQx3EJimQPG3VT0NPoop+QBRmiikAUZ9zRRQAUZPrRRQAdevNGTj GeKKKACiiimAZI6E0UUUgDJHSiiimAUUUUAGT0yaOnSiigAyeueaKKKQBRRRTAKD k9TRRSAQjIIyeRjIrNXRw0sTXV9d3aQsHjimYbQw6E4Azj3rSoq4zlHYUoRluLkg 5BqN4o3ljldA0kedjHqueuKfRU7FbhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAEN6 rPYXKICzNE4AHc4NY02mXD6Bp8sKFdQs4F2qeCw24aM/UfrXQUVpCq4bdzKdNT3O XfTbj+ydDla3uG+yIRNBE+yUBhjI9x6VONMgvdP1FLSG9hnnh8rzLwt83cAZJ4z/ ADroaK0eJn/XrczWHj/XpY5m/mvdR0u3tU0q6jlilhM29QFXawztP8X+FaaW8o8V 3Fz5beQ1oiCTHBO4kitOipda6slZa/jb/IpUdbt32/D/AIc5f7ALS7vUurbUpUmm aWOS0kbawbsQDwR0rorOCK2s4IYY2jiRAFRjkqPQ1NRSqVpVFZjp0lB6GDYyXOhx vYS2VzcQK7NbzW6b8qTnawzwRmmNY3k2m61dzQFbu+iKx26nJVQuFB9zXQ0VXt3f mS1e/wCYvYK3LfRbHN3unyh9Lu3guZIorXyJo7dysiEgHPBGemCK0tIt7aMTzQW9 3E0rAOboks+BweTnFaVFKVeUo8r/AK1uEaKjLmX9dDCvw0PiWK6ksZrm3+xmPMcX mYbdnGPpVddLu59E1mJLc2wu2L21sxHyYA644GSOldLRTWIkkkltb8HcToJttve/ 46HOyy3Wo3WjsunXUKW84aZpVA2naRx6j3+lPezuSPEmIHP2gfueP9Z+7xx+Nb9F Ht7bL+r3D2Ce7/q1jBuoIv7K06O5s75p4oV2S2q/PC20DGQeM/lVW8e/ig8OvdxG a9W4JdAQGb5T+GcfrXUVXuLOG5mtpZA2+3k8yPBxzjHPrVQrpP3l3/FP/MU6Da0f b8Gv8jOgE2o+ILe9+zTW9tawugaddrSM2OAPQYqhDb6jbeHIIliuEP2tjcLFxL5R cn5f0/CuooqVXa0tpp+F/wDMboJ6311/G3+Rz2mWph1PUp1sLlLSS3QIkuWaTGcj knk+hp2kxyw3sq21vex6YIT+4uhysmfuoDzjH4Vv0USruV7re34fqCoJWs9v6+45 /SYpItUC2VveW+nGNjLDcjCq+eAgPI757Vo6hpv2+W3lF3NA1uxZPLCkbj3IIPIq /RUyrScudaMqNJKPK9jF0awurXVNSknuZ3jaVdpkVQJflHzcDqOlbVFFTUm5u7Kh BQVkFFFFQWFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAB RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAB RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAB RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAB RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAB RRRQAUUUUAFFFFABRRRQB0c/h6zi0x7yO6mmAXcoQAhh2rn4oi8W5mCt2UjmqvwK 19r5L7Rbu53LCgkgRz2ydw+lem69pdo+mvcpEqvH02jGa+ill9O17Hiwx03pc4QW sWMtI34CnRWUcpwHapN4ZOFwe+ajFzHArMzAbeT7VzfVaf8AKdftp33LMejoW2vK 2T02iqF1HFbTMgSeTb3XFdDoNvLc20l1OxQupKJ7VSvIsXoJ4DLXZDAUVFc0dTiq Yuq5PlloYCzhpAv2W5AJ+8QMVM7RRnmK4YdioBrQDl9wMbJg8Z71YslAXB6bqv6h h/5fzJ+t1v5jzrXPFtzpeqyW0VnG0SgFWlJDHNUrfxrqVyTssLc49GaqPj+a6k8T 3Czx+WqgBMDqPWmeFkBuRnp3rKeDw6TfKOOKrN25joV8Sag8O5bSDf3GTimnxNqK gk2UHHu1aZs4t4YAA0NpoclgMg+lcqoUX9k61Or/ADGfF4mu5ME2sIB4zk0+fxFe wkH7JFsyATk8Vbg0mB5svEMjv610lpe+H9PTy7hI5WIwUYZzQ8NTf2SnOoldyMCX UbuO0tpvs6hpX2sDnGOxBrvofBwk0lb43hbcm/YidOOmao65BZa/4Okk01FiazYS qqjoB1rsNDvbDTvDdmt9ewxnywzh5ADyPStaWDou6aOatiqsUmmeXi6tGeRRcqhU kAOMGqqairSFTtYdiprrPG3hbSLmzXVdNmjjkk+YID8sg9a4nw/YyXmrw2ckkUMb NzI3T6VEsHTTsomscXJx5rnR6fZfbnVQWBPpXTQ+CY5Sv+lTYPXCit3TNIsdJjVY yJpe7n+la8l5b2sJmuJo4YwOS5wK3p5dS3kjnqY6p9lnGjwE5lI+0sIx0OBmkk8D pBazzyXjsY42cKqjkgVu6d4y0bVNQlsrK5DyRjljwp+hrWuAWtpSzgLsOcemKv6l h7/CZrGV+rPni48QXcOFW1jLsTjJOB9aryeJ75Yywtbfjjkmr2oKsd1ICBgucHHv VG4gj2D5Aa5Vh6KfwnbKrU/mMubx7qELYNjbEdzuanQ+PrqQZNnbgeoLVk6pab9w QDJ7CsZW8gFGX2rojhMPJfCck8TXi/iOtHj+9E5R7K2C9juao3+Id6r7RY2x99zV yZcOvP3hVaQndlBkY/WrWCw/8pH1uv8AzHZn4i3wUkWFrx/tNXc6bdNe6Za3TqFa aJXKr0BIrxYqDFuBG7qRXsehf8gDT8/8+6fyqZYKgvsjWLr/AMxoDmnY96QYoJAq PqdD+Uaxdb+YULS7Pc1H5yjijz1o+p0P5R/W638xKEHqaXyx601ZFNSdRR9Tofyh 9brfzDPLHrS+WPWngUuKPqdD+UPrdb+Yj8setHlj1qTFGKPqdD+UPrdb+Yj8setH lj1qTAowKX1Sh/KH1ut/MR+UPWp7Oy+13ccO8qp5Y46CmHip7S6+xtJLnHyYq6eD w7l70RPFV7aSK+pQLYysituAPU1ky37oMhFNWLrUre7uWAkByecmqc6KEJBrOtha HM+WJvTxFZrWRWudclgzthjOB3Jrmrz4hX1tMUWxtiB3LNV+/cFW9a4DWubg4pUs LRk9Yk1MTWS+I6M/E/UAeNPtf++m/wAaT/haGof9A61/Nv8AGuEorr+o4f8AkOT6 7X/mO7/4WhqH/QOtfzb/ABpyfE7UHdV/s+05OPvN/jXBVLbLuuIx70fUMP8AyB9d xH8x9DeDlbxLbTT3P7hY/wDnnzk/jUuqxxafny3aQ/7VWPh5bmx8ImVgQZjkZpNY thcSV0yy7CqK9xfiEcZiH9o5e71ua2hMghQ47EmsZPGt3JLsW0g+uTWh4lhMVuFG PQ1x0Y2SbUGWb0rnlgMN0h+ZSxle3xG5ceOryJ9q2dufUlmqrJ8RbxGwLK1P/Amq 9a+GrWWAPcyKC3qa5jxJ4abTW86Bt8RPasXhMMnblN/bYnl5uY10+I1+7YFja/8A fTU9/iHfIP8AjytSf95q423jUjGeaJoG3jmj6nQ/lMvrdf8AmOtX4kXzPtNha/8A fTU+f4j3kK5+xWpPpuauLSHy5Mnk1BL883NNYLD/AMovrdf+Y7y0+IWo3DfPp9sq +u5qmXx9eyXHlR2Vufcs1cZbSgnavWr9pB9mBmYcnnmolg6C+yUsXX6yOwfxjdxR gvawbj2BNbWk6xJqWktdvGiSByu1ScYFeYz3Rmk68V2vhV92jN6eaf5Cs44WjfWJ X1qs/tGv/a13k5gi2j0Jpttrks935LRRgeoJpsx2xtgVjWEmNWBNdEMJh5bwX4kP FV0/jOwnuFhVT6+tLFKZApOBk4rNvn8zYKu2wKxJ9a6Y5fhXG/IvxJ+uV+f4tDrL fw5bzWYmNxKCRnAAqL+wYd+POk/IVuac2dLT6VD0krF4HDX+D8yXja/8xyN5F9mu HjUkhfWsTU9WlsWASJGyP4ia6DVP+P8AeuR8Qj5gawhg6HtLOJo8ZX5b8wR+JZ3X JghBz6mpDr9wDxDF+Zrm4UIGc8Zq8MkcLmu95dhbfB+Zzxx+Iv8AF+RyfhW/udN8 UafcWjOJfNWMqpxuUnkV9I+JfED2ujb/ALFOijlyfavm3wpAJfFulJvVf9JXjPXm vp/xEEW1t0ljDxMxRx6qetaKN1YXNy6nDHVrGey+1pcJ5ZGWOelV9DgfxDefaZFZ NOgfIzx5pH9KitfhpBBfytLdM9iWLJCp7dga6S+ddH09I7S3O5iI40QcLnjNRTwy i+Zm08S5qyOks7+zsYHubyaOGPkAMcZ9hXF6j4u0e7v0itWZ2dsdMAVe1fTH/sWB r2zl1CaJcmCMHr6nFefvqM1pfhYNDjtjnO2SM5H51jUqtz8jWFFcl2dyk0LMBnr7 1bieAYHmAHqRWBpm6S3EsoAdjnA6VM1vBNcN5jMp9jitlK6uYyVmZPj7QE1HbfQA PIQFPPQVx/hGJxqE0T4DJXqUGm2UqN8zsMYIZuBXJwaCulas08JyrfK/Oeveuar7 qa7m1KPNaRemmNtEWzEq/wB52xWNNr0glVUvYgucYjXdW3faSt2u4Y3ehGRWYvhe XdvnMdvCOSwHJrCK01Otxkzo9HQ6rDstyrzBSQSMAn0rkIDqsPiDy5bBFlWTBWQe /XHeuz8JKlrqkaxf6jPLe/rXXa/qkOjXltI1tDMk2R5hA3AiqSVrsJ6NRLmkaTFF ZNIyhXuYsSqowvT0ryHx5Y2tr4mu1laRo2C7RvOMYr1iw8S29xIFDYHv2ribjwLr PinWLqS6miFmkhOwt82M8VrDR6HJXTXxHIQeKVRreSadlh8vYq9QAO2KibxnYwsw trWViDwSMDNbHifwG2nshN1p0CqMRxmYKx/OuWOhSN8sapcN6RShj+QrW+t7HPbT c7RvjFqL2SW2naXFDME2+a53H64rAMWu+Ibj7Rq17K6seA74UfhWTY20lvMTKuyQ HAQjBFbEkiW6B5JXluW+7GDxUTqMqMOrOs0mwtdPjXbMhK9Qoq3c+LxZbla8ZIQu Hdzxj2FebaheajBcxM05jKfNIAcBR6fWq9lYXnjDVIfPcQ2PmBUBON5J6VCXUpyW yR0F1erqFqbjT5AULlVkdcZrEH2mWR0a9R5F6p04rq/E9q9lZrpEKKn2M/OE6dOK 4+3hMkhcBpARtYKcECs1Y6bSaTFe3lmbIiP+8DkVjX1icFgMGuttrAWqM0e5Uxwp OapXlo7KW2041LPQU6baOGb5ZPQ+9XPISNFJGA3OfWrTaVJLckbMAjOa1bHRTcMF ncsqDAHpW85pK7OaFNt2sYN7ZJBZrMMgOdqn8K9W0L/kAad/17p/KvN/Ecm+dbQL tggGc+p9RXpOi4/sKwxwPs6fyoveKZM0lKyLzHAzVG4uNueatTfd61i3zmpBRYj6 htYjNC6hyPmrBndtx5qq1yyHrS5kNxsdpDeg9WrSgnDiuBt9TO4DNdHYXnmY5piO mUg0tQW7bgKsUrgGKMUUUXASiiikAh61U1FWfTp1RiG28EVbPJxQ8Y+w3M0nEapj J9afmNXuecadE7SsszkPkkGtdriSKLY77uODXMau1wJTJaOVkQ59qv2uoC/thuGy YAb0PWpavC5qp2lYW4n3ZPX61y+tWrMpkWugmUswHQVSnjBRgeRWcZOMipq6OJoq 1e25gnI7HkVVr0E7q6PPas7BWhokAuNYtom6Fxms+tHQ3MOpxT4OI2BNO9gR9PWE sC6Rb28K4WNMY96oXSkNuPpTtCvFvdKjmQDaVpLtstk9BW1SbSNYI5PX41mRhjr6 1yCW4t5sjk5rubyJLwyKp5XmuU8vFw+exrnnKyuEEpMpTtNNqUcYduxxmtLVsHTD FIM4HWqkZVNWSUjNP1y43RsM8Yrjnqd0NtTz11aOcgE8GpbhztUgnNWzAHckjrVa 6j2DGK2Urs5JK2wkZ3AZ60/7OrE+tJYje5B/WrMoEbBsilK/QgksbMRHeaTUb0Ip RTTHvhtKqaypC00/J6mhRvuFy1bszDPrXonhVNuiH/rq39K4SKNUCivQvDgA0fA/ vmok9SkXZxmNqw7If8TYA1vSKSpA7isKNTFqYJ9a2pA9zqJ40BjzVtRiJMetZEsr O8fPQ1rp/wAe6H3rtivdM5aSsd3pf/ILT6U3H7ynaSQdLQj0pCMPWBm9zldVGL96 5HxAudprsNXwL5s1x/iIt5Y28GueH8U1fwGJBGXTAOPmrSe1aEgdcjPFUbAPJEAo LOzYAXkk16jpHw/u7qzE9/di1Z8FI++Peu2c7HPGLb0PEfCWn3F94vjuLOIlIJjO u0Z4zwK+j7m/tr/SFaePbcgbhCrc18+afd3ekaKVtZXiuJpMMicMy/WrmreKLk21 hbW7yCVXLzlkI2noAD3FcnO+nQ63FN6ntM2oKAoisrvJH3DGSM/WsaK61F9QlfUV jigQgIqcsB1Oa57wz8RtSsEW21O2kMDjCyEfdrptHR9ZvvJtyss7MZXBPAX3raFW M/UmUbO/Q5fxB4q1KTU1awuZrWzOQrZxnHfHeuYfUNRurjM94ZWJxknOR611Xivw prVnq8ct/b+ZZMxAkj+6vt7VjQ2FvYXQMg+Uc561zRi7u50yqaXR0umr5dmidSB6 81b8vErSEZ44OazYdTstmFmGa3LK/wBJ0/y59Rl815/9TEq5wPU1utjBvUy57mUK 1vGkzvJwBGuTTxoM1jpDhp5ZL9yGjhJG4+x9Kz/EPiG80/UXS21mVLKX7qpEFZR3 HFJp2v6Hgx/anjkGGeWTO8n2asp0+dWZpCty7Gvb7toVuJBwwPY1VvbmAytHcXMa Dooc4yaoweLLDUfEUtra42AKUYnlj3zV7UNKsdRBM0asrjOe6n1BrlmnB2ex306n NG6Ko1GW1OEdcr2A6e9V9f1mY2McaWM89zI2BLLkBT3wOwq3b2dxYtve8aWDbtwV Gcdua6jQljvGllkhBYgLvbnP0z0o2LaujE8HpL5zPc8sFxt966bVNa0tGa01zWPs ruNwjhk2Z/3iK4Lxprn9hSNBayFJ3YltrcgfWub0PwJ4g8YztqVxbzzxscmRztH0 963w8XZs4MRNXSOsu/EXw9ktVa804Xd2spXHmNKNvrmt3Qr3wXeEDT7CC2l4xtUo /wCtYsXw+1fTIcxaSEC9WVFY1WnsjkJO7iRf7y4ZT7eldJz7nZ634WtdYtJ77Tov MvYUzsPVx/jXAraJZv5s6jzx8zIf4AP616b8O9Ziw+l3JJvMlkmP/LRfT61o+KtC 0RLSW9udIFwsh/fMspQj3rKVPm2GqltGeB30Jvm8yVHkWRs+UgyXParkGlahFPa3 d/IlhBBIrQRDk5ByMivTIrzwlaoNlk1uEAAKTA4qjf3fgm9B83VZYmxxuwwFJUag +eLZz/iQTWervDPiaWaITlhwHBGa53TWWPUHd08tZRgL6V22t3Gla8IrrRtQguDZ wCCYO4RsDuAetcPqVw8W0W9vvfJ+cNkVk6bi9UdlOtzRNyRVQ4HINV5PmUqRxVax nuJbNftJHnjuB2qeR9qAk5PrXO1qbOTZUktwuSp6VEzbJCFbAPXFPkuQOM1AFLzc jrVrzMb66EsuhLq0AkZehwCK6q2g+yWkNv8A88kCfkKteGli3JG6gpjoadehReXA UYUSHAp0m22ZV4pJMozE7TWLeZJNa1y2FrIuGyTVyYqauYlyCCTWRcyFQa3bmPcu axLuLrWVxzWhnLclZRXW6LOSq5rjWTEorrNF4RDWyMWjvLFsgZq7VDT+UFX6bEFF FFIApDxS1NbWsl3LsTAAGWY/wj1ppAhLS2N3LtztjXl3/uiquvX8csQtbYBbdDwP 73uaNf1KKxtBaWsg8vq7g/fP+Fcst95hC9ee/Wsqk76I6qcOXVlKexm88lbQyxn5 nI7fSsOaB4dTkuYopE3dVb0r0WNHazV1ByeDisiexeWf5kOD3NXzpQsZOHvXOeKb 1DAHkVXmiHlnjmulltYoY9oHI7+tY12qjgVi3cvWxyOu22Y0kHbiufNdlqKCSJoy OMVyU6eXMy4xiuyhK8bHLWjZ3Iq09HLC42KM7uMVmV2fw+0dtU1hVZTsByTXQo8z Mdj2bwsps/CkG9cEjjNQXk7ThtnSrGqXAtoktIjhIxis+3kDRNnvSq1E5cqOiMGo 3ZT01c+fuPPNc+YQb6XP3cmtqKRkaYKcVk7WkLjPOa5akm9DSEUjH84f2iRt+UcA 4qvqsm5TkVtNDEIjtX5u5rmtSkyWQHpWVjpvZWKETiU8dqgvosDIFT20ew9abdNv UjFVHRnPNGXDI0bHFPeYu2Gqu4KuaZIxUe9brU52rDpACx2mnWqF5MnPFV4STJWl FIinaBTk2lYlEzKRKgBr0Tw4MaOM/wB8/wBK89z+8Qnua9G8PL/xKR/vH+lczepq tjQRcyVj3i7b9cetbmNnzVgzOZ9SUAE/NW9F3Je6ZoOApQn1rWB/0ZcdjVC5tysA fHSrFtJutDmu6D90zbvUO18Ozs9nsJ4rQb7xrD8MyExEVvEfN71zt6ky3OU1n/j+ b6ViXGgahrrJBZQlznBc8Korb1ri+b6V2Xh2JrTSUCrtLfM3vXMrqo2bJXjYzfC/ gXT/AAvALq6Iub7qXYfKv0qDVvFLm8KxIXC8EiunvmeWLYMHIrybUdai0e+ltZE3 ShiWHp6Vbbk9TWmoxRxtnFBqG6e5faUY4IOPl7VFqmqaZIv2eFsbV4bdyDVOK+tr RdtxEZYCoVkDYJqSKWwTEkelxQRN2dd7tWHJZ3Y79h2leIbi6u4IZI5LyIDDqemB 2z2r1Twlq9ppOpRvGwW3uV2OQ2fKcfw57ivM3nedGhs7FI48ZMcQwPz71Pa3sltZ bblGjZGDJ2ot7ylBDTVrM+mNSliudCuHJRkMROeCOnWvELm7skaRWePHTnnNZt54 /wBWGlpaSTEWu3Gxf4h71zkGvwSzGP7MmGB96673Of4dEdVay2Mj7g9sFHJHfFYG uNeXl2k1mpaON/lwcALWTd2pjljaCYbn6j0p5j1OzlRN4cPz97igTJdZvrpraNJE Py9q59LkjfnPzDk1tPfyLPsnhVwPTmq1ysF1GyiLyX6g9qa8xNGRp9y9tqcU6sQV kXv2r2aC7Y26ydY2GfpXlSeEtXmt5ZooYzGgDhw/Wu40q6uNNtIYNRjKMYwQc5rH ERulY6cPPldmdNbXMPzGUBh6Z6VPd+Mo9OtzHawGWYjbHGo6kmucubiyaFpBOg47 dateEbNLiY37LklyqFh0A7/rXPCLejOqdVJWRs6J8P4L3WW1fXJmv5GIZLcjCBup 3fSvWbSNYYUjXaFUYCRjCqPQCuVttShtIt+1mx8pbHU+gqH+39cvZiLG3jtYQer8 lq7UrKxwS1dzvAQoyWxWdqGkadq8ZFzao7dpAMMPxqlBqCRIn24lpT1KHIrailWR AycxnoRTM7WPLNd8PX3he7i1O0cyW8Um5ZFHKexr0NL2y1zQ4/MCvb3sXzp7Ec1p yRrLE8cihkYYZWGQRXNyWcGkTLbWiFIfvbQfu5Pb2poN9z5h8ZeHp/C3ia70qR2e NTuhck/PGen5VgAYJI5+le4fHXTUudH0/WIsG6tmKSY6mI9D+f8AOvBRIzHaCTu4 4pkvexa+XBJ4Xqea9C8OxSHw5ayn5y+7OewB7V13w8+D2mT28Oo+IZzPcZD/AGJe ET03eteheJPC+mX1tBHDCtoYxsVoQF2r6YFTOm5qyNaM1CV2eNyGONdw4qrcXe5e OmK7FfDuiNezQ3FzcyshwuSFHFcR42ii0h4JLIN5eCSrHOcGsPq0+pvLEp6IqeYX YEHntWtarhRuxn1qlYi3vLaK5gOQy5x6H0q2W2DHSuef8prB6XNawv8A7HKGzxWq ZPO/e5zv+bNcNd3wiXczYArsNPbdptsfWNT+lOnBxd2ZVZX0EuDkdKybkhR0rXn+ 6ayLrBBpzZdLYzp5F2dqx7jD5xV27cZwKz3bGayLlqZzx4kBIrc0iYDC5rFnfrTb C98ubBPet6S0OaejPVtNmG0c1qjkAiuI03Uhgc10ltfhgBurRp3ITNWimW7m4cRx qXkbgIvJNX59KvbePfLbsq9+ckfWpsxrUo96p6rqsum6c6xqdsx2sw6irnHbpSm0 N5G0YgMq45G3NNpvYqLs7s4dL2K4lJmQsD71Ru7iOC7jMPCbsHNaPiHwsLCJ7+yM iFSN8ZNc0rTXcscccLmTcA3HFc7g1qdKqJnqdnIsVojMPlKg1QvLlSW2gDNNml8q 1Rc/wgdayLmfLcHNLdDsMubnI61h3UmWPNWriQ5NZ0jbmJ9Kl6AzPuGPOTXNaiu2 9kHuK6kxB5MHoPmJ9q5y7RrieSUD7x4rpw7szlrK5Xs7Vru5SJB1PNezeALWKyt7 iVFGU4z715rbLHpWntOwzNIuFr0nwW3l+Gt38UrZNd1+VGMI3kbF7L50hZjzVSKb axUU+U5Y5qozbGzXFfW52SWlgkPlxyt61hmZ/M+U8k1qXcmYWHrXOs5WXHoaUnqT Eu3s/kW+M8kVxV1cPLcNg8DrW9qEzTJj0rBEJMhHc02XcmtmJUmo5TtyTVlgI1Cr VK5PapW5D2M6flsiqpJY81eeL5c1V8vLGuiLRhJBGNvzelT2pPmb26VHtzhR0qcy JEoHpRJ3IL6YadD2r1DwpaPd6YAg6Oe1eT2cwkmQe9ey/DzU7eyXyZyAHbIzUU4K VVRY5Sag2i1fabNbxNuTnFY2hWJuNTbcnQ17Dc6dBq9p8u0HHGK5e20Q6XfyZU49 a6nQ9nLQwVXmRDPo6SRbCMcVjXOntZREY+XNdczedchQfY0viGxRNKdiOcVrFaDT 965j+GFOCe2a6M/6ysTw5GywZIrcP+tFYONmOTMHUbGS61qCJBwx5rtViCQqiDCg YrPs7QSal9oPRRtFboiGKwmvfZvD4UzPmU4yOvauK8U+Bn1zUEvbQhHZcSj1I6Gv QHhBNKsUaDBUMfc4xSRdz5FmnhiYMuJHXgsf4asW0UskX2ieUQW7HhpOr/QVn6ZZ vdN5swHlLyqtwD7n2rqbA6Y10JJ2kvJ0GFCoWVPoOlKb5dASuynNqMdouEUqqjHz Hk/hWPLqks7Mz5YdgaZqqTf2lcFkdQWyAwwRWdLKR8oOPatoRja6MZN3NQ3puAgc 8DjHpTWnSOT92OQOMVkiSTHrWhZPGwBbAOKuxJZOoStCFKcmtKy1MSgRzAAAYzWR IAwOD8w5FVw8isGAosB04ntYZ1kSPeT1z3qWL7LcTSM4C4HCEda56G8EWCxyR2rQ S8MsyOQoI6VFhm/4d1CVPtdrO37lxhAK7YWVtqujwJOu7bwGH3hXnX7tT5yHdIRg hegruNE1izXTo4Jp1SQDIzSW5cX3KE3gxi5MV7GY/VhyBWot9pvhyytbNr2PKq24 57mrP9q6azrF9riZ2/unpXl+oQS6tq00zMwhLFVOMDAoSQXtselReK/DabEvNewV 5CRxFgPrXVaLqPhzWWEdnrpZ2HK4214gul6XaLmVzO458uM5z+NSwxXU7gWdslpH 6p1/OrFzM+jUWxtR5ck6yFe3U/jU66iIzi2jYn07V5R4e8UppYSDVM3QBx5vdR/W vS7PULe6tVngkVoj0df5UimdBaXBnjBkwr/3awPF+oQaXGt1ctsjVT35J7AVBdaw UfyrRS03rXnPxUv7mSfTVucgiI/LngnPWmiLWEGrf8JFczG7RWSZSgiIyFXtXLeG LK41LxNHZ2WkwP8AZZg02YwFRVPc++Kr6bfyJcRpHlpmOFRRksfSvSpHXwTLGscY FzqjLLd/7Bx92rjG7sJvqdJ/aaJr6yIVXz1w6jpkelGs6wIb1Iy2cqMY6c15/ea3 jXnZD8yDcPp1qtqOv/adUUDnGMGt9tCWzWtZ7GY3DXE4SRHZ3OCeD0rjvHsthPbQ W9ncGZo1OTjHJrHn1q7TV7oQybVZdsiYyDzVC8nAuEWRMq/JI4qGieYw9N1S40uZ hC/y/wASHpWpJ4tkK48pd3rUGq6UhtftNvGVK9ec5rJsrf7XOsYzjGWPoKxlSiy4 zktDYsZLjVLh7mc/uIhuIHQn0r1TTZN2l2zesSn9K8yknjtLD7PCPk7kd69C0STf o1n6+Sv8q56/u2Nqeu5ekIKnmsq7XrWq0RNUb2FlQmuKUtTsgrI5a+GGrLmmAyKv 6nPtJ7VzdzdjJwc1pCNzKTH3E42nkj6VW0yy1DV9Ujs9Ot3uLlz8saD9T6VSkuCw xXsXw50qLw/on224ymoaguUPdIv/AK9dK/dxcmc6XtJWOevPDHiXw5bRT6hYEROw QNEwkwx7HHSvVfCvhiCz0yO41BFudQkGTE5+WIdh9as27J5LETlyRjDHPPaq3h3V xdJcOrEsJij565Fc7r80Wup1Rw6jK9zRhuYdG1OGeHT0jMjCN2B+6D7V0V1qtikJ cvE6txhhXnvjTVZotDuZUHzQDeOPSucvNWe5060IypeEOR9RWSqTcTSUIcx3dy+l Q3rXZliFrGN7IzYB9hUU3xH0O9trmytbiNfKUEmFcYHoDXh3iKWa7SNULM6kjGeg qloOmXH9ppDA2ZX4xjiuuMr0vM52rVdtD0i61uCbUvItppJbSbh45Tk57HNT2cMK S7gAB6Csw+Cr97qKXTX+0yRKWkViFwO5yah0/Ut8jxswEkZIYD1FZONTl12NOam3 oamoyr5nynj0rFlf5uTirU03mPu9aqTKGHNZ3KK0xyDgis6VsAkmpp4JCxKSMPYV nvazM/zM2Pc4pMTZBd3TPGYLfqxw7e1Qw2oRWncEIvSr0Vom/ao7/McVDqU4Efkx /cHXFdNJpK5lJaGZeTG54zz0UelexaHp40/w5Zqz7mZNxArxVmCyK3qAa9r8PXH2 3w9aN6KBW6bszNKzHzHjOMCsu7nVcjOK2LpAkeAOc8VFJoUX9nG6umKsfuisJrqd EdTnbuY+RnNV7TTjPCZ5uB2qW4iHESnIJwK357dINMijGAdvNZzfUIrocHfsIHKD kZxVFUAffWxqtorMAMA5qlcWZiiUqc+tXB6XYSRXMectVGeLe1bEce+HFU3izJwK mT1uQ9jNmXZASayvNANbN+p27BWK0bbiAK3pWZhMkjkHJqKVy70hBQYpIyN3NaW6 mbZYtcpKjehr0jRv3kMbA4wM15z5iquRXeeHHeTSFkXnDEVm9ZqRbXu2PU/C/jOK 0lW0umA3cBia9CEdtqkQkQqSe4r5wuIbmeQFQeOhzXY+DvGN3ov7nUdxhX+LOTXd GakrPc5JQa2PQJtIntNQ8wHdHmrWvx+bpD/7tYT/ABX0q41C3s0066lSVthkRc7f fFdPqsJm0x0h+YsuVx3/AMKFJAlIxdBQHTQe9XI0aSbCqc560miadPBYhZ1MZJ6V riJIRiPGe5rmqTV9DeNNsdAqQIAep5JpZr1VGBVSSUgHJrG1HUBEcA4Nc8pPc6VF bGvLqgRc5rNn19VfBNY8moLsO98cetc5fajF533/AMqVmw2PIYSZvkYN5Z6RqcYH ua6WyvriGAQoI4Yx2iTk/jWbawwRkxgwwrHndLcNx9No71INRsFfbJqs0y9AI4do oneWwo2TJNVjW4VZCvzHqT1Nc+ummWRiRxW5HeR3DGID92D8hbqRStLaxtsLYI9q pScdCuVS1Md9PCR4Ay2KypVaB9tddsjlBMLK3sDWDqNq/wBoY7SParp1NbMzqQXQ z1uWAGecVKtwhHJqtInzemKhHGa6NDF6F0MqHcTk9qRbqQOcEn2qqWyQTTmbBGDR yiNa1v5Is7iQD1rcsb0Txqp6L3rkUdpCQTXR+EtH1HWrx4bKJpFT779FT61DRSO5 8JeDL3xDfG4iAS0jbbLOw4HsPU17Za+FtFisEs1023MQXaQ6AlvxrG0G+0fw3o9v p8d6JWjGXKj7znrXSafq9rfpi3JDD+FuDUlNHJap8J9Dm3S6cDZT9Qv3kP4V5xr2 ial4fnNvewCNGPySqMo3419ANNjrwazdShtNQtHtbyJJoWHKsP5UwSfU+eGKLjJy f51paF4kl0m+SHzf9HmOHQ9E96b4y8NzeHNQHkEy2U5Pkueqf7JNYUECxR+bJy3c nrn0oJue1211aWFgL15VcsMiTPFeaa5b6t8QPEBmsgkGm26+X9ruDtQepGetYsV9 fsFhE5+zFsmInivSPClj4f1mFVjvTJNEfntJzt2H2HensF9Sz4J8L6B4edbiO5/t G/AyZ2X5V+melYvj2eW43TSD50bKn6V1niNzoVgsMMSqZfuhBgYrz3VNRnu5N1zG fLYbceldFON1cmTMGSU3Fxb3S/xRsrflVKCZmv8AczZ21pReVbzpAR8jP8pqv/Zh WaVxIFBJ602mRc55Dv1Sc/3iat3Fk9xaRyJ/Bwagjs5lvnCruBP3hW/DCYoTETzj IosIybIhkaKThSMEGqNtpMllJdM6lVfHln2rYnh2r5qjDjr71Sa533jpkkbQR7Um hpmPe5WPaeua9V0nTZE0LTZlBIe2Rv0rzLVFDIxA7V9B6BYB/BmikrnNlFn/AL5F cGKV7HTROdjhLLk1W1CD9wxx2rqpdOKHIWsnVLciNgB2rzpJrU74NWPHvEMnlFvr XISSliTmu48U2Ejk49ao+HvA+ra7MqWdjLMe7AfKPqeld2GceQ4a172K/grw3/wk Os/viUsbZfNuJOwA7fjXX694ogttQjdSQkfyKi9lFaurafY+BfA0timpWza1K2+W C3O/I9CR6V5JJLc6jKSsZJPGQOgrWpDneuwqc+Rabs9dTxCLeISpkIyh1z1rM0rX X/tLVpYiUjJVwM4G49TWMHefTbZj95Y9rgdRiodKD/Z7oAZZ3GcelcSppNndfmSN bWtfuLrT7mCR+JlK9an06/tToMAaUNMkYjO7qMVzepblcLnHtWf5p85Ap2g9RTUb KyEpamrdbBLJIpzg9a67wlon2W3OozYM0o+Qei1xzp+4wO9dv4OvnutNkt5DuMDb Qe+KuGxnVujK8VQ3LakCZJFiddqlHK8enFY9tprJJC0M7J5fAXqMd67DxPsOnquP 3m8FPb1rm4XZeQSCadSrJaXFTjFq9jQIXGcVExBBFAkLLg0w1iaoryADOKqyIJG7 AVYlPWqM8hwQOlCAbdTrFEY4+vTNYk53AjuauTuSMVQk+/z2raOplJFK55kXHAAA r2nwfGv/AAi1uVOfWvHrKwn1PUIrWBGd3bHyrnAr2vTLJPDmlx2Ukm58Z57V0uSi tTJRbehct4/tV9GjfdHJq94jubc23lLjCjGKraZ85lmHQDg1g69PtRzurlrzatE6 KaV7mIH86/jVegatjVJXG1McBcVj6GBJeeY3RTV7U7ndMw4qJPoC3OfvJC92secm pHjG0g+lQfe1EYq3OpUE1SuhGcmELKKYYgqliOaIW33LCrE64XApXIZi3CBiWIql FbgszECtKf7rCmQQ7hjFUpW2MmjFntickCqXlMprpbiFUXGKy5IQx6GtoVO5Mooo KjMwFdbokph0/YXx85rFihCjJFaFoxSEj1bNaRleViZaI2ftRB4f8s0yS5JP3m96 o+ZxznP41G8hI43fjk/1rWxB618JGgF1fXTBS6gKp7gV6x9tjJ6jNfPfw71drHUb iF/uyLkZ9a9J/wCEhReScHFYTumaxs0d8JUfq4H1qCa5gVPvjPtXATeIXYHa5Aql LrUn9/P1qCkdVqmpCJSU5/GuRutUPmZf9azbrXMgq0nNYN1qBlJG4n6U0huRqanq wYnDYAFYEc9zeySGHJCEZNUrppH7sB712/hHS1ttI8ydMPM27nriqk1FE6tmL488 HW+k6zJNDb5tZMyKO+T1rl0tLYsVjZVbHAPevdvEekr4t0aJ9JvIPtMLhlaXIVlP UGuHk+E2tzuziSzjjU58wSbgPwHNQoTW5pPlvocLHpLzXCPECSvXHSq9+6xbkK8r 1r0RNFg0mN44b37Uw+++MLn2rlNd01ZZxIvUjketYqt79mbOj7l0YWnfvIRP5ZRA cbga05ESaLqG96bp+jSOu0uQmenatI6atmMA5XHenVq076PUmEJNanJ6lYqqeaq7 SP1rCYeldZrsgSHYO9c2sDSE7B0FdOHl7l2c1WNpWRUAJ47+1BDZA9OK6fSLWG1a NmRXkPUHtT/FDW1xbx3KQJFMjbWCDG6q9snPlQ/Y2hzNnNK2w9ea9Q+EeuQ6Zc3F jdRL5d7xubv7V5nYW0l7dKqr8oPJFdIG+zhYkOGQ/K3dcelaMyiz3W5sbWKRjCAV Jz9KQXTRMDA+CuMMK4jw94tF3GtnfOVuBwknZxXTGVwhMePNUEqD0zSsXfQ7TStW mu1EU8Mm/wDhkCHDVbljnkbCRP75FeE6r8UfGemXDQXLNAqnAIjAUgehrLb4veJ3 Of7Qkx7U+UxlXs7WZ9ITaNYz6Y8GpQJJCeWDDOPcV4DrUNiddmh015GtFfEYcYNQ 6b8avEVq+J7gTRk8h1rp18YeF/GUP2fV7ZdPuX4W8t8AqfcelNRsZSxME7STXmc7 LZnT0Mtzs24+VVOSfyrHu76e3u47zT827IeGB5rotU+HniSxjafSSmp2L8pLbvuY j3HWuRbTdSF3HZ3FvPFO7hMSIQRn60jfzR6LpGrX2saSW1J2ldgRG56VRuwXQhyO RgitW6086XYWlhBGyxwRbSe7E9awZ45JCQIpPyrqhZRIerMZyYpVR8MqsGVvTnpW hcMFikbHLVUu9PuzExjgYnGRUm25mgANrIpwASSMVPMhWZTtuHJq3vDSr2yuKs22 i3BTeXt0B/vTqP61aOisQub/AE5CP71wv+NHMhWZi3KgQlQeTmueJBlSVccZQ120 ulQN8sms6Yv/AG2BrN/4RvSkBV/EunKC2cByahyQ0mc1eDfAxAPSvovwnMreD9Gj P8NnEP8Ax0V4bqVhpFvZv5evWs7r0SNTmvVvDN+I/D+mqHyBboAfwrkxD2Oikdg8 KuO1Zt3o8l2p8tVAA5djhR+NW7S8D4yefWoL3RxqKOL+9uLiEnKwBtka/gOtc3LG W5upSWxxlzb+H7a9eCKzuPEGoqf9TApWBD/tN3qxNDq17CttqepxaTZ9F0/Sxg49 Cw61sXtu1pAIbX9zCONsfy5rD81YBJJjDICfrTddU2oxQ1Q5/emzjfEMGnWNxJb6 fbhFxgvIdzN9a5XHlqVjVUHsK19Qdri6dzxkk1ly5GRUuTbbZqlFdCCOSWMMQ5Bb ikiuntWLK+D370yRsDGcVVaRW6j/AOvUpXZNxbrUZbh8tjj260yyQy3JaTkDtSxJ znHPb2p9iGy2Rhs81o9mkC3NYgCMkHIArqPDBW20/cPvSHcxrknY7No711mnkRQR oOyiiK0G05Md4iuP9Ktx/CVP51kK2Ohrc1G1F/bgD/WJyhrBdXiYrINp9DWc4tsq 3Kibfx1phlHeqzS4zzmomnUdTQo6CuTyPu6VTl6nihZXmkWOFGd2+6qjJNXbnw3r 0EInl0y4WM87ttO1tWK9zFm2nqfpVe2sLrVL2Ozs4TJPKwCgdh6mup0TwPrmvSfu 7doIc/NNKMAV2kWk6X4EgMdnILnUZBh5z/B9K0hZasiUW9DX8DeE7Lwhbv54jm1J 1zJJjIX2FZXii4j88iIjLHipNNurhrKWZpDvc5JJ61hXBafVYg5yAeampPnlFLYu EeVNm/bs9ro4HdhXLavKXhYk10ep3ixWwTsBgCuT1K4DwMKyqazHF6E2gJttnkPW o7xg0p5ySabp8xjsDjvUDMZHz6U92BFDH/pm7GcVYujhORTIXxMTUd3Ju4q2yTNt 8G7Y4xViZuSagg4nPrUl0SFwOtLoQyksfmyEe9XzCsMI9abaQ45brU0uCwBoIMy4 iOCfWqqW5Y525rXuIi7AAVattPIClhTiIxodOeV/mGFpt6ggnWNc42jpXSmALwBX Oa2Nl+Af7g/rW9FWkZz2KvmY45p6MrdRn/P1qrv/AM4pRKAc811GJuaO4h1BHXIO OxrrftLkDarGuG0q6xfIGz7ZrtIpiyfe4HpWU1c0gyQzTY+YECoprh8YzyaHmQAj JNVJZhjcetRYq42RByWOSaaFVQGIwPpV+x0a/wBRG+OPbF/fbpXQ2Xhm3tyJLgtO w5+bgCk5WGmmYmlaA9/ILq4Qpbg8Du1dl5SqAqjAAwB6U4LwABgDoB2p4FYyfMyl oZbXVxBaRiKeWMY/gcivSbP/AI84H/iKjJ7niiiu4lHkl+T/AMJFcrk7fNPHasnW Ri8wOBRRXiz/AIh6a+AZDwnFRTklDk9qKKh/GJfCcdrZPmgZ4pukKpJyAeR1FFFe pH+GefL+Ia2oqqaooUADjgDFYviDhMf7QooqYfGjWXwFnwsBsk4HUV1F1Z2vmk/Z oc567BRRXU9zkRg6gqxcxgIQ3G0YxXpvh9ml0mAyMXO3qxzRRTGdBcWltcaXMJ7e KUbf40Dfzr5111Fj1KdUUKocgBRjFFFUjKW5kgnd17Ve0knz15PWiin0M6nwnomj arqNrBi3v7qIY6RzMv8AI1S1vU7+a7WWW+uZJBHkO0rE/nmiioNKfwnP3OpXzgF7 25Y+8rH+tU5L67IH+lT/APfw0UVo9gW5B9quGDEzynju5qBp5iQDK/T+8aKKye5Q xpHz99vzoBJ6miikAp+6aQDiiimMeOFyOK9v8Ok/2Fp3P/Lun8qKK563Q0pHW2BO Bya3oidnXtRRWUTYz9SHyN9K4fUyRHPg/wANFFYz+I6YfCcRN99qzZ/vGiirZL2M 2771WiGZF+tFFNbEFwAAnipbcD7U/HaiikNEkv8ArY/94V1dt0H0oorSOxtS3LeT sXnvSzRo8eWRSfcUUVUdy6mxiXUUYXiNevpWVcIoZcKOvpRRXQtzgnud58KLeGTV Lp3hjZ1HDFQSK9ai/eRkP8wz0PNFFcWK+M2o/CQah8lsVT5RjoOK8o1w7r6bPPPe iisnualu0J/s081lf8xFPrRRVL4kJbMTWWPqawbonyTzRRSfxE9CzZ/8eVRjqaKK pCI1/wBa1Ml6GiimxFOL/j4P1p8v+uoooZmTRdTTW/1gooqWJlq25nGa2ABt6UUV cCGQyda5LxF/yEl/65j+tFFdNL4iKnwmSKD1oorpMC3Yk+eOa6W3ZvK+8fzoorOR pEmBOKwNZlkEiASOBu6BjRRUoUj2zweA2kW2QDlB1rZnUeRJwKKKKm7FDoY/enii iuM6D//Z ------------Ki67BSgfJbvHHon1TbnWo8 Content-Disposition: inline; filename=image010.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image010.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT10/posten_uke6-filer/image010.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCADFAl0DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCO iiivlT9LCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoo ooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKfFG80qRRoXdyFVQOSTVzVNHvdGm SK9i2M67lIOQR9apRbV7aEOpFSUG9WUKKKKksKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigA ooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigA ooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigA ooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA3fDckenvdazKgcWaYiU9Glbhfy5 NXr/AFaXxL4Xne7CG9sJVk3KMZjbg8fXFY1y3kaHZ2w4MztcuP8Ax1f5Gl0N83U9 v2ubaSL8cZH6gV0xm0lT6P8AN/0jzqlGMm8Q909PRb/fr95mUUDkUVzHohRRRQAU UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAU UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAU UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFdZpdppegWMW p61F9oupxutrPGTt/vMPf3rE0W1iub/zLr/j0tlM859VHb8TgUr3s2sa+lzcEbpJ QdvZVHIUewAxW9O0Petd9P8AM48QnVbp3tFau35f5/8ABOxvLjQ/E80ultbrZ6jG NtvLgAMR/DkdvY1xNp5mn63CsqlJIZwrr6HOCKrPMz3DTqxVy5cMDyDnIrX1yYX0 VlrSgCWUeXcAf89U7/iMGqnU9p73Vfl/wDKjh/q/7tO8ZL7n/k/z9THmj8q4liHO x2UfgcV3L6JoraOdFRk/t1IPPzg5L4yUz9O1cxDEkniVFf8A1fneY49h8x/rVddT mXWv7UyfO8/zv1zj8uKVOUYXur30+XUqvCpW5VCVrK/q+l/Le5Soq7rEKQavcpH/ AKtn3p/ut8w/nVKsGrOx2wlzRUl1CiiikUFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUU UAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRT4ojK4RSoPqxwKBN2GUVa+wSf89If+/gpk9pJb orvtKscAqc0+VkqcXpcgooopFhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAU UUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAU UU+KJppUiT7zsFH1JoE3YvyN9k0KOAcS3j+a/wD1zXhR+JyfwFVrM7Hll/uRNg+h IwP1NLqMyzX0hT/VpiOP/dUYH+P402L5bO4buSqfhnP9BWjfvehjFe5ru/1/4GhX rQsW86wvrI/xIJ4/95Ov/jpP5Vn1PZy+ReRSYyAwyPUHg1MXZl1I3j/XQtI+2ee4 /i+y7gfdgB/Imn6dDaWtv/aOoR+dHkrBb5x5zDqT/sj9TxTHgbDQr1kKRKf90kZ/ IVBfXAnnCx/6iJfLiH+yO/49fxq78urMbc/up/8ADf1+p0Nzq1jq8FpHqFlbWwmj Kpc26bTCykgZ9V6cVzNzby2lzJbzDbJGxVhUpO/SgD/yzmP/AI8v/wBjUl0xu7CC 5P8ArYv3Eh7kDlD+WR+FOcufV7io01Rdo7fl2/r0KNFFFYnWFFFFABRRRQAUUUUA FFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRU1vB5zEsdsa8u3oKaVxNpK7H W8CsDNNxCnX/AGj6CpbiZp7JXIwPMIAHYYqG4n81gqDbEnCL/WgyKbJY8/MHJx7Y qr20MrNtSZBRRRUGwUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQ AUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUVdsNJ1DVGYWNp JPt+8V4A/E8U0nJ2RMpxguaTsilVqxbypJLj/nlGSP8AePA/nWkfB3iAf8wyT/vt P8azpba4tnaylt5UuWcZjK8+w98k/pV8k4O8k0Y+2pVU1CSfo0VKmY4s0H96Qt9R gCrl7oGq6dai5vLKSGEkKGYjqegxnNWU8L67cW0TRaZNswSCxVc59iaFTne3K/uC WIo2UudW9UYlB5GK0L/Q9T0tFe9spIUY4DHBGfTIqveWVxp9wbe6iMcuA20+hGRU uElujSNWnP4ZJlyeTbaJP/FInBH97kH9M1l1rX1ldQ+HtMuZFHkStJs4568Z/XFU IrK5mtJrqOFmggx5sg6LnpVTTvYzpShyt36tfjYITm1uU9lYD3B/wJqSy/eGa2/5 7Rnb/vDkfy/Wi1tbh7ae5jhZ4UQq7Lg7fqOtTDStStPLuns5AqEMeRnGe46j/wCv Qk9HYcpw1V1f9TO6iitSXQtRa4nEVo5RJGUcgZ57c8/hWYQVJDAgg4IPapcXHdGk KkJ/C7iUUUVJYUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAqgF gCcAnqe1WLiZdggh/wBUvU/3j61Wop3Jcbu7CiiikUFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAB RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAB RRRQAUUUUAFFFFABXSy3E1t4CslglaLzryQSbDgtgd65qt7TdX046QNK1e1lkt1l MsUsLYZCev1rai0m1e10cuKi2otK9ne33mP9ruQci5m9fvmu8idrrXPCVxOfMme3 JZ26kgGufP8Awh/97VfyFamtahFpE/hy8so2eOG3JjSbhiDxzW9JcibbutPzRw4m XtpRhGDTalurfZZhJcT3XiqITzPKDejIdiR9+pPFN7dHxPqCm5l2pKVUbzhR6Csd rhzdm5U7JPM8wEfwnOa35fFq3TCS80TT7ifGGlYEFvc4rKM04uLdtbnVOlOFSM4x ukrW0XbuSaVPLceC9fjmleVE8oqHOdp3dqsXVnJ4o0XR7uEFrpJBZXBHXHZj/nvW Vf8AiWW701tPt7G2srZ2DSLADl8epNJoXiO60BbpYI1kWdejH7rdmrRVKd1CTurW f33MHQrWdWEbS5rpeVknf8zpr25h1tdU8PQBdtlErWZHUtGMMPfNY2q/8Sfwpp+l Y2z3Z+1XA6Hb/CP8+lYmm6jNpeqQ38XzSxsWIY/ez1B+tO1jVJtZ1KW9nUKz4AQd FA4ApTrqUW/tbfLf/gDp4OVOoor4Fr/29a3/AAfU0rrU7EJOLF/JDqVRFtVB2n+E tnP40j6lp63t5fRyXLSXKkeUyABdxGec84xWBRWPtpHUsLBdX/X/AAx02oalp9/d WN7LNcxmIk7UjBDYcn14OMCueuZvtF1NMBgSSM+PTJzSk7rNPVHI/AjNQ0qk3Lcq jRjTVkFFFFZnQFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFF FABRRRQAVctxb+SPM27u+ap0U07EyjzKxo4s/wDYoxZ/7FZ1FVz+Rn7LzNHFn/sV ILeBhkIMVTtbfzW3t9wfrVxZw1wYlxhRyauLvuZzVtEzOnULO6gYANR1Lc/8fEn1 qKsnudEdkFFFFIoKKKKACiiigAoxU0U/lKRsDZOeak+1j/nktOy7kNy7FXFFXI7g yOFWFaW8C+SCAPvdQKfLpcXO72aKVFFFSaBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFF FABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBr6d4jutMsxbw29owDFg8kIZhn3qnqOpXeq3RubyY ySYwOMAD0AHSqlFW6kmuVvQxjQpxm5qOr6hRRRUGwUUUUAFFFFABRRRQA4MQhUdC QT+FNoooEFFFFAwooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAo oooAKKKKACiiigAqa3gMz4/hHU0yKJpnCr+J9KvSyLawhE+8f85qorqzOcvsrcbc ziJPKj4PfHaorD/Xn6VWJJOT1NWbD/Xn6U07yJceWDIrn/j4k+tRVLc/8fEn1qKp e5pHZBRRRSKCiiigAooooAKVVLsFUZJpAMnA61bAFpFk8ysPyppXIlK3qDsttH5a HMh6mmP/AMeKf71QEliSTkmp3/48U/3qq9ybWsV6KKKg1CiiigAooooAKKKKACii igAooooAKKKKACiiigAqrd3M1sGkEAeFBl234OO+BVqs3UblTMto4kWIgNK6xscj sowPzq4K7IqOyJ7i7lt/3nkBrcYy+/nn0FWyQM5PArMvLpJbpLZ1lWFSHciNjvPZ Rx07mp7xmurG6ihV96/KQRjd3OPXiny7EqW5PFcwThjFMjhPvEHpRFdQT8QzI56/ Kc1lXQF8ztZxNtWAq42Fd3IO3nrwDU9vLFNq4eKJkX7Nj5k2/wAXTFN01a4lUd7F m5upbdixgBgBAZ9/PPGQPxolupYbmNHgHkyP5auH5z9PSq13cpJerbOJVhjIdyI2 O9uwGB07mi5aKTUIWgEhu0kCkbTtC9+vHTvTUdroTlvZl28nNtZyzKgZkGQpOMn0 qtcamIbGC4RAxlIwueg7/lS3sn2mwkEaP/rVQgqQeGGfw96ozWsuy+j2MUgVvJwM 53ENx9OlEIxtqE5yv7poXd8La7gh27lkPztn7oJwD+dJc3c8VxKkUMbrDGJH3OQS Dnpx7VTntbm9a8lSTywQI1Vk5baM9e3NJLA98002JUY2qMF5ALckgjv9KajHS4nO Wti6t3NcTlLZI9qojsZGIJDDPAFTzzmGS3ULnzZNn04Jz+lZ148MqxvEssd8EXy9 iEdex7Y+tXLxWMtkQpOJwWwOnBqXFaFKT1C5uZ0uVhgijc+WZCXbHAOMdPeoxezz vCtrFGfMi80+YxGOcY4FQ6jHC9/H9pSZojAyjyw3XI44/rUBRRJam+Sbi3I+QNwd 3AO32qoxjZEylLmepemvLmOWREhifyYhJJlyM5zwOPanG8kndY7SNWOwOzSEgKD0 HHeqdxafaprl4zKB9mQx8kBsZOD6/SpFmWGWVp1kihuY0YOin5DjBXjoaOVW03Dm d9XoWJZ7pZYIEihM0iszZY7RjHTj3ppvmiv4bSeNVMiZLqcgNnpWeArize7Fw8Y8 0bsNu6/LnHPSrRtku5nRA6xNbKEZgcqwbjr3o5YrcFKT2L1vOZmnBXHlymMe+Kmq hpXmmGdp0KyNMxYEY54GfpV+spKzsawd43YUUUVJYUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFF FFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAU5EZ2CqMk0gBJwBzWhDGtrEZJPvHr/hVJXInPlF +Szg9WP6ms93Z3LMck06WVpnLN+A9Kjok77ChG2r3CrVh/rz9Kq1NbSrDIWYEjGO KI7jmrxaQlz/AMfEn1qKnyuHlZx0JzTKT3HHYKKKKRQUUUUAFFFWIIgF86T7o6A9 6aVyZOyHRIsEfnSD5j90VXd2kcsx5NOmlMr7j07Co6bfRCiur3CpWlBt1jwcg5qK ikU1cKKKKQwooooAKKv2GialqkTyWNm86I21ipHB645NOvtB1XTbfz7yykhiyF3M QRn04NX7Odua2hl7elzcnMr9rq5nUUUVBqFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRk+tFFAB k+tFFFACOu9CpJGRjIOCKhgtVhdpDJJJIwwXkbJx6VPRTu9hNK9wyfWiiikMKKK0 7rQb6z0eDVJRF9mnICEPluQSMj8DVKLd7dCJVIwaUna+xmUUUVJYUUUUAGaMmiig AooooAMn1ooooAKKtadp9zqt8lnaIGmfJAJwAB1JNNvbOfT7yW0uU2zRHawByKrl dua2hHtI8/JfXexXoooqSwooooAKKKKACiiigAooooAKKOnJrSvtC1DTrG2vbmEJ DcfcIOSOMjI7cVSi2m0tiJVIxaUnq9jNoooqSwooooAKKKKACiirlpbZxK/3R0B/ nTSuTKSirsfbQCJfOk4OOM9qrXE5mf8A2B0FPurjzG2J9wfrVaqb6IiEXfmluFFF FQahRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVLLM0oAIwB2FRUUxNJ6hRRRSGFFFFABRRRQAUUU UAegeB2uE8Kau1qGNwJCYwoyd2wYwK57WbzxNNYqmsJcrbFxgyxbRu5xzj610fgR 7iPwxqz2i7rhZCYxjOW2DFYmv3fii700DWLZktUcNu8sLhuQO/vXoT/gR326bfM8 Gl/vtTSO63326BpXg6XVtFi1CK8SPdIVZXXAVR1bOf0qDxH4Vm0COGcXC3NvKcCR Vxg1t27EfCa4wSMvg49PMFGrsW+Fumkkk+Yg5+rUnSp+z0WvLcqOKxHt7uXu87ja 36lvw7oOny+DZ5HuIBLcqS9wUBMGQPlPPb8OtcvpfhxNU1+50yK+GyEMVnVNwcDH bPvXQeFoJLvwBq1tbr5kzyOFQdT8q/4VS8AQS23iqaCZCkkcLKyHqDkVThGfsk46 MiNWpSWJkp6p6bff+nYy9c8MzaFYW09xOrSzMQYlH3MDPWrun+C3ubO3mvdRhspL n/j3hcZZ/TuKxdZnebXr15nZ8XLjk9gxGPyr0vWmsD9gvX0WXUQEBhlh58voRxmp pUqc5SdtF6/oaYnE4ilCnHm96V3dJfJa6Hms2j3Frrq6Vcny5DKse8DIwehFdN/w ruRLxoZNUhRDxEWX5pDjn5c1U1jUBqXjiylNrLbSI8SPHLjdnOf5GtjxbpOqXni7 T57SGVogECyL0QhiTn04ohSp2k7c1nYKuKrt04uaheLb2eqOK1PSbjSdUawucbww AYdGB6EV0l78P5rNLuZr9TBBAZA5jwXYAnbjPt196PiBNFJ4ntETBeONA/tlsgf5 9asfEuaUX9lCJGEflM20HjOetJ0qcPaXV7NWHHE4ir7BRfLzpt6drf18zn9C8Oy6 xDNdS3MdpZQ/fnk6Z9qbr/h6XQzDIJ0ubWcZinQYB9jXX+GxaXHgHypLFr5Y5WMt uh+YndnP8jWT4q1SGXQLSwj0i5sY0k3Q+cMDAByB370So040ebra/X/hgp4yvPFu C+FNq2m3fvf8LEdn4FkvNPsrxb+OOK4XdIZFx5Y7Y55/SsrxF4dn8PXUcbyCaKUE pKBjPqCO1dD4hYj4a6QASAXTOO/ytR48JbQNCYnLFTyf9wU6lKmoOy1ST+8nD4rE OtHmleMpSVrdttTJ0fwhLqOnjULu8isbRj8ryDJb37cUzxH4a/4R+3tWMrTmZmzI BhAOMD6118tvDqXhbSLtEae1s0EjW0YyZXC4C4/3utZ/iua4XwTZR6kQNQmmDlO6 9Tj8AQKqdCnGm9NbXuZ0sdXniI3ejk049t/npu/kZWm+CZtT0uyvYbtVWcneGTiM DPOc81QsfDM+o+ILnS7eZdluxDzkcYBxnH9K6G6mkh+FNqYnKFnVSQcZBc8Vh+Et R1HTtQnnsrJ7yPYBPGvXGeCPes5QpKUItbpNnRCtiZU6s1JaNpJ2XXv+BBr2h2+j rCYNSivVkLA7BjaR68n1rp9TtZb7wDoVrAu6WWaNVH4NVHxpo9hb2FnqlpbtayXL YkgIx1Gc47Ef1rqNKv7XTvC+hyXQ4kZIkb+6zA8/ln862p0kqk4PRW/yOXEYmUqF KrG8pKT3XVJ9tDz7xFocGg3Edst/9pnI3SKI9oQducnmtLTvBkN9a27vrVtHPcIH jhAyTnt1H8qqeMtJm07xBK7MzxXTeZHI3PXqD9P5V2NvpNvodxpMFjo4u5JiDNeN z5Y4yc/yrOFGLqyTjovU2rYuccNTcJ3lJN3suiu99Fb7zzy60qex1n+zLnCyCRUL DkYPQj866hvh3JHeGKTVIY4mwI3ZcM7dwFz/AFqHxh/yPcH/AGx/nWp430rU7/xB p0lnDI6BQquvRG3ZJPpxj8qI0YR5/dvZhPF1p+ytNQ5ott2W/wAzitZ0i50TUWs7 nBIG5XXoy+oqlDFJcTJDEpaSRgqqO5Ndj8SJo31e0iUgyRw/P7ZPFYXheWKDxPp8 kxAQS4yexPAP51hUpRjW9mtrndh8ROeDVaS1tf7v8zdT4fSbVil1W3S+Zdwt8Z/X Of0rlLiwubXUWsJIiLlX8vYO57Y+td3d6Rqb/EuK8WKQ2+9XEoHyhAuCM/n+dUtU urVvihbybl2RyRo7dt+P6cVvVoQtora29fM4cNjKzl70ue8Ob0fbT/hyMfD6YCGO TU7dbp8EwY5C9yOecVz2u6V/Yury2Hned5YU79u3ORnpXbX2l6jJ8Sra8WGRrb5W Eg+6qhcEZ+uePeua8d/8jfd/7kf/AKCKWIpQjBtRtZ2KwOKq1K0YznzJx5tlo7rT 5FPwxBcXPiC2itbtrWZt22ULuxx6d6ff6dNL4vk064u2lmecRtcMvJJA5x+PSpvB P/I22f8AwL/0E1avv+Smn/r9T+QrOMU6Kb/mOipUlHFSS6Qvsu5eX4cTG4ljbUol x/qsp8z8dSM8D865X+zZY9aGmTkRy+cIWIGQOcZ967i/dh8VrMBjgRKOvYhs1h63 /wAlIP8A18xfyWta1KmleKtaVjmwmJrydqkr3hzbWsXx8OJftMkTanGqgfuiU+Z+ OeM8AVyF3YXFlqUlhImZ0fy9q87j2x9a73Wnb/hZ+lgMcCNQOfUtmsvWpYYPieks 2BGssJYnoPlHNFajTt7qtaVhYTF4hte0fNeHNtbVafiEPw+lKRx3OqW8F5IuUt8Z P55/kKxbTw9LJ4kGi3sv2WUkjeF3AnGRjpwa6zWtI1Of4h2d3DFI1vujYSj7qKv3 hnt3/OsnxrfpB4ziuLcjzLVULkf3gc4/KirSpwV+W1nb1QsNiq9WShzpuUW9l7r/ AK7lODwlLN4qm0Q3G0RKXM2zOVxwcZ98dapw6Klx4ik0qK9jCIzD7RIMA7RzXpN4 YbL7b4kQjD2ChD6nkj/2WuD8G6Rb65rUgvvnjjTzGTP3yT39qKmHjGcYRWrf4DoY 6pOlOtOVlGKWy+Lq/wDgbEuo+Dfs2lSahYalFfRQ/wCsCDGB36E1n+H/AA9Nr80u 2ZIIIRmSVhnH4V39mzN4e1lTpC6dCiusaYwXAU8muO8Half6ctyYdOkvbKTas6xj JU44/TPFE6NJVIXWj9f+HFRxeJnQq2fvRas3br+FzM13SYdInijhv4r2ORN4ePtz j1NaviCxvoPDOlXFzqb3MEmBHCyYEfy56559Kd440Wx0uW1nso/IW5Vi0J/hIxyP TrV7xdz4H0LHqv8A6Aal0+X2ia2RrHEOoqEk73b1aV9n93yMvSPB8l/py6heXsVj aucI0gyW/UVS1/w9deH7hEmZZYZRmOVejY7exrqPENrcar4K0Z9NjaaNAu9Ixk52 4z+efzpvjY/ZvC+j2VwwN2u0kdwAmD+pFVUoQUHZbJO/e5nRxlaVaN5XUnJcttrf iZmn+CZdR0ez1GO+jRJyfMEi4EagkZznnp+tUPEfhmfw9JCWmWeCbOyQLjkdiK37 4kfCayAPBYA+43tR4qJbwLoTMckqnJ6/conSp+zdlrZMKWKxDrrmleLlKNrdttTh KKKK4D3Aqc3TmAR+nGfaoKKadhNJ7hRRRSGFFFFABRRRQAUUUUAFFTBbfaMzPnjI 2e/+HNGy37zP/wB8e/8AhzTsTzENFTFYMHEr5wcfJ3zx+nNDJbjO2ZzwcZTrzx+f NFg5iGipiluN22ZzjO35OvTH9aClvk4mfGTj5OvHH60WDmIaKn2W3aZ/++Pb/Hik 2W3eZ+38Ht/jxRYOYhoqYLb5GZnA4z8ntz+RoCW+RmZ8ZXPyfn+VFg5iGiplW3wu ZnBOM/J065/pQqW5xumccDOE6c8/pRYOYhoqbbBj/WvnH9zvn/Dmgpb84mc8cfJ7 /wCHNFg5i9pfiHVNGheKwuBEkjb2BjVsnGO4qXUPFOsaraNaXl0skLEEqIlXp05A rMKW+DiZ85OPk688fpQVt+cTOfvY+T8vzrRVKijy82nqYOhRc/aOC5u9tSyutX66 Q2lCYfYmOTHsGc5z169RRNrN/PpMWlyTA2cRBRNgGCM9+veqzLbjdtmc/ex8nX0/ OhktxnbM54OMp7cfrS5p9/L5FezpXvy9b7de/qWdM1rUNHd2sLkxb/vDaGB/A062 1zUbPU5dRgnC3Uud7lAc568GqhS25xM/t8nXj/Hil22+f9c/Xrs7Y/x4oUpqyT28 wdKk224776b+pHNK888k0hzJIxdiOMknJrTsPEusaZb+RaXrLF2RlDAfTPSs/ZbZ GZnxkZOztjn9eKAlv8uZnGcbvk6cHP8ASlGUou6dmOcKc48s43XoXrO8nvvElpc3 cpkladNzt7EV1PjHxDqWmeIDFYXhSJ7dCQAGGctyPQ1xCpbnG6ZxwM4TP1/LikVL fAzK44Gfk755/StI1pRg4p6vW9znqYSnUqxnJaJWtbQSSeWa4M8sjPMzbi7HJJq3 qmsX2sypLfzCV412qQgXA69qrbLfP+uft/B78/pzRst8f658+mz3/wAOazvKzV9z p5YXTtqttNifTtWvtJlMljcvCW+8ByD9QeKfqet6jrBT7fcmUISVG0AD8BVXZb8/ vn74+T34/Tmgrb4bEr5+bHydeePzo5pcvLfQn2dNz5+X3u9tfvLNzrN/d6ZDp00w a1hIMabAMYyBz17mi/1q/wBTtre3u5g8VuMRAIBjjHbrwKrMluA22ZyeduUxn0oK W2TiZyMnB2e3H603Kb3f4gqdJWajtrt95p2XifVNMtIbaxlWCOPcThAd5J6nNUL/ AFG81O48+9neaTGAW7D0A7VHst88TPjJ/g7Y4/XijZb8fvn9/k6cf48UOc2uVvQU aVKMueMdX1tr95ZfWb+XSE0p5gbNCCsewZyDnr1pNM1i/wBHleSxnMTOMNwCD+Bq uEt+8zjp/B7c/rgUBLfIzM4+7n5Onr+VLmldO+o/Z0+Vx5dHvpuT6lq9/q8qyX1w 0rLwoxgD6AU+41q/utMh06aYNawkGNAgBBGcc9e5qqEt8jMzgfLn5Onr+VAS3wMz ODxkbOnPP6Yo5p3bvuCp0kklHbbTb0Luoa/qWq2kdtezrLFGQVzGoI4x1xmpY/FO txWcdql+4ijxt4GcDoM9ce1Zqrb8Zmcevye/+HNG2DH+tfOOmz3/AMOaftKl7834 k+wo2UeRWXkXW1O61XXLW6vZA8vmIpYKF4B9q67xr4g1DS9biXT7wpG9sCyjDDO5 v1rhGS3Gdszng4ynXnj9OaClsA22ZyedvydemP61pGtOMWr6vrcxnhKc6kJNaRTV raCXFxNd3DzzyNJK5yzsck1FUxS3ycTOR82Pk/L86CluMgTOeTj5OvHH51i0zsTS VkvwNRPFuupafZhqEnl4xkgbsf73WshN0ky5c7ncZYnuT1p5S37TOev8Htx+vFGy 35/fP7fJ7f48U5SlL4nf5mcKdOnfkja/ZHp9hY6zbXEL6h4ggl02D5+CAz46Bj6f jXAeJtQj1TxFd3UJ3RMwVG9QBjNUAtvgKZ5NuRxt6cc/rxSBLfIzM4GRn5Pbn8jW 9Wvzx5UtPW5yYbBqjUdWTu7W0jb8uo+xvrnTbxLu0kCTJnaxUHGeOhp0mp3cuqf2 m8gN3vEm/aPvD26dqjVLchd0zgnG75Onr/SkVLc7d0zjgZwnTnn9KwTla1ztcYOT k1rtt07FyTXtSl1dNVecG8QALJsGAB7Yx3qCfU7u51P+0ZZA11uD79oHIxjjp2FR bYCBmV84Gfk755/Tmgrb9pn/AO+Pf/Dmhyk935kqnTi9I9LbdO3oXJ9f1K51WLU5 Zw13EAEfYABjPbGO5qtf39zqd493duJJ3ADMFAzgYHAphS3wcTOTzj5Pf/DJoKW/ OJXP3sfJ+X50OUno2ONOnFpxja2m3Tt6GpD4s123tBbR6g4jAwMgFgPYnmsd3aR2 d2LMxySTkk1IyW4ztmc8HGU+mPz5oKW/zYmc4zt+Trxx+uRRKUpaSYQp04NuEbX8 i5Lr+pT6SmmSXGbRAAE2DOB0561Vsr+6026W5tJmilXow7j0PrTdlvk/vnxn+52x /jxRst8/658Z/udsf48UOUm02wUKai4qOj30NWTxbrkonEl7uWddjqUXGPYY469q q6XrmpaMHFhcGJXOWUqGB/A1UCW/y5mcdM/J04/x4oVLc43TOOmcJ+dV7SpdPm19 SFQoqLioKz6W/wCAaET3fifXIIr69IeY7PMYcIME8Ct3xvf2f2TT9Hs5lmFoMuyn IBAwB9etckqW5C7pXGdufk6ev5UBLfj98/8ADn5OnPP5VSqtQcer6mcsNF1YT2Ud klpfuXNN1/VNIRksrto0Y5KEBlz64PSqt7fXWo3LXF5O8sp43Me3oPSmhLfAzM+e M/J055/TmgLb95n/AO+Pf/Dms3KTXK3obqnTU3NR1fW2pZk1m/l0iPSnmBs4zlY9 gyDnPXr3NLda1f3thb2NxMHt7fAjUIBtwMDkcniqhWDBxK+cHHyd88fpzSsluM7Z nPBxlOvPH6Zp80+/4iVOkndR63269/8AgkNFTMlv82JnOM7fk69Mf1oKW+TiZ8ZO Pk9uPzNRY15iGipilvk4mfGTj5OvHH60bLbj98/v8nt/jxRYOYhoqYLbnrM46fwe 3P68UBLfIzM4+7n5OnHP5GiwcxDRUwS34zM/Vc/J+f5UBbfC5mcHIz8nTnn8hiiw cxDiiplS343TOOBnCe/P6c0bYMf6184/ud8/4c0WDmIaKmKW/OJnPHHye/8AhzTZ FiH+rkZuT1XHHY0WBSuR0UUUigooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK KKKACiiigAooooAKKKKACtu20aB9Ig1O4klS2HmeeRjqCAir7kn9KxK3rTWLePSr XTpzIbZhMt0oXoGIKsPUgjNa0uW75jmxPtOVez76+ln/AEvMzpNKvY7JbxocQMAQ dwyATwSOoB9avW3hi/bVLa0ukECyyFGfep24GSOvXHQVLc6tZPb3EsbStc3FtHat GUwqhSPmB9wo47Zq0uv2I1OWctL5baiLkfJzs8tl/PJHFaKFJPVnPOtiXF8se/R+ Vuvr62Mi70eeMT3EELC0jJxulVm2jgtx1Ge4GKc3h3U0m8loY1lK7ghmXJ9MDPJ9 qvHXLY6Six+XFdJbNb4a3LFgc9HzxkHuKs22u6WmtXF85kVjPG6SGHexjVQCoB+6 cjrRyUm9xOtiYp2jtfo/K3+d9TBGj35sPtog/cbS+dwzgHBOOvB60raLfLcRwGJB LIpbb5i/KByd3Py/jWkNYtNiKWkGLS5hPy/xSOSv6EVYXXdOWRRKftEkkDRTXL2+ ODjaGXPzYwcnvSVOn3KdfEL7Pfo/l/XXoc1c28tnPJDOm2ROo61PqdslnetDGSVE aNz6lQT/ADpdXuxfX0kwdGXYEUpHsGAMD5cnFTa7zqrf9cov/Ra1m0rO3f8AzOmM pOUebqnf8DTPhqIatpluJpPs1zAJJn4yhA+YdPcfnWemgX1xNOLaHdHHK6As4Utt 64B64HXFac3iS2aK5RFclpojC5XG2PCbx+Oz9anTxBpistx5kyTQzyNGFj/1kZfc Bn+Ek4z7DFbuNFvf+v61OBVMXFXtf5fO/wCNvkY1x4evYXtUQxSGeHzflkXCDvu5 4Hv0pkfh/U5S4W3A2SeUdzqvz4zgZPOe3rWnDren5jaYfNJaC2lV4d6oQ24HGRuB 9Knmu7O80uO7vbl0Rb/KNBDjftjXjGfl4A5pezpvVP8AEv6xiI6SX4P+v6uY7aLI 9tYmHieZZDIsrhApV9uMnFV30m9jikkeHYI5PKIZgGLegHU9R0rb/t7T7lkluFMc 4WUqxh8wRM0m7gHg5XjPY0y/1mxu/wC0W86VxNOJLdDFgwt8vzhu3APH0pOFO10/ 6sVCtiFKzj+D7/5fkYV3ZT2M3k3AVZMZIVg2PY46H2p97bJbxWbITma3ErZ9SSP6 VY1u7tr27jltyXfy8TTGPZ5r5+9t7HGPrTdU/wCPfS/+vNf/AEJqyaS5rHTCc2oO Wje/3F2HR7KXT7f57gXc1pJchsjyxtJ4IxnoOuaqnw5qiy+W1uqttDcyKMZ6d+p7 DvTrvWJX0ay0+2ndY0gMc6bQMksTjPUjBFXrjV9Pvbi8SaSeOCSeGdJFjy2UXaVI 7Z7GtbUpaen5HPzYmDb6O/n1+XTp5GONMuhB58kWyMSeUdzAMWzggA8nGanutFul lvWggfybd2XEjLv+XrwOuO+K0hqMWrefFteW5uLrzbe38v8A1JLAlg/oQORVq/16 1WS7SNoluIppxG7QeZvDk9Gz8vXHNCp07XuJ16/Mly6/Py/4a5nt4Zml1OK3tmCw SCMCWVgPmZAxA9cZ7VQfRb9YZZvKRo4yclZFO4DqV5+YD1Fbk3iKwnu9PncS5sGj 8vCffTaA4PuCMg96hOtWMVgkVvIgmgheBHktCWkVs8g5+Xr0NNwpO9mTCtiklePb o/P/AIH9Iw73TrrTmjW6jEbSLuUbgTj14qrV7WbuK+1Wa4gLGJggXcMHhQP5g1Rr nmkpNR2O+k5OCc9woooqTQKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiig AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiig AooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACnyyyTPvldnbAGWOTgDAo ooFZDKKKKBhS5OMZOOuM0UUCEooooGFPeWSQIHdmCLtUE/dHoKKKBWGUUUUDFDFT lSQfUHBpBRRQIKKKKBhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFF FABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAf/Z ------------Ki67BSgfJbvHHon1TbnWo8 Content-Disposition: inline; filename=image012.gif Content-Type: image/gif; name=image012.gif Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT10/posten_uke6-filer/image012.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODdhCQIQAXcAACH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACwAAAAA CQIQAYf///8pc8U6UnNSjM5CWoRKa5RCY4xSe60ha706WnNSc6UxSmspa706SmtK Y5wZa71jjLU6Umtje7UZWr1Kc5w6UntKhMUIWr1jlMVKY4RShK2Urc7e3u9zlLXv 9/+Mpb3O3u+91u9Ce71zrd4IWrWMrdZSlMVChM6Mrd7m7/etveb39/d7jLV7nLVr lNZ7pdYhOlpCWnN7lMVSe857xe+Upb1aWlJaWhmMGVKMGRkZWhlzhLVCY3she9ZK nN4ZEBm1zubmztZje6337+ZCa7Xeve9ChJxKQq2MWlKMQuZSQuaMWhmMQq0hpeZS EK2MEOZSEOaMEK0Zpb0ZWkoZEFJC3r0Q3r0Q3hBSc5QQa9a1vc7vc+YQnEIQ3pSU nBBCnBAQ3mtrnBAIWqWcveacvdYZMRkxe70ZEKUQUsWElLW1pc4QQqVC3u8Q3u8Q lJQQ3kKU3hC9GTpClGtC3hAQlGtr3hC9GRC9GWO1xdaMa9betc6U3pRC3pRCnEKU nEJr3pSU3mtC3mtrnEJr3mtjlJTe9/8ZSu+9Wjq9zjq9lDq9OrW9WhC9zhC9lBC9 ELW9zmO9WmO9lGO9Y7VzzsUZa8VC3kKU3kKUlJTvGTprlGtr3kKUlGvvGRDvGWPW 90LW9xC994wZGe9aKVJaKRkZGc5aCFJaCBl7pb2MjOa9GYRKY5Raa7XF79a9Oua9 zq3mra29EOa9Y+YQjBAZOnvvWjrvzjrvlDrvOrXvWhDvzhDvlBDvELXvzmPvWmPv lGPvY7VajM6UjMXF7/+9zoS9WoS9lIS9hLVz78Xm1rWc3u/v94zvGYQZEHu1pbVS hMVz5u/vOubvEOac5sW9hOYQrRBjQntjEHvvzoTvWoTvlITvhLUQa617a3uUQnuU EHs6a9YZY3s6hN57a5xCKXtaa+Yxa8UQe7UhWqUhWr0IOlJjhMVSe7UIa70pa60h Uns6WoQZUmvm79Y6Y5RShOZKe7VSY5QxUms6Y3s6a5z/7/86Y2tKWoRCa4xCWoxK c5Qpa8UI/wAFEBAooKDBgwgTKjRor2DDBQIePozYMKKABRMxLtBoTyPHjR03gvQo MqTJkR5PphTJEqVKlCVHdpz58STNmxBhNAPAs6fPn0CDCh1KtKjRo0iTKl3KtKnT p1CjSp0KNcY7q1ivviMYg+vChR1jQDQ4doHYsxDNqo2ItkFbsW43NrAXYUHduA0i zt1rj6/fvoD/7iV5N3Bfu2rnRrjYIALax2rfLsALV6wAGGSoat7MubPnz6BDix4N VGtWrAWtfk1YMbLrh2gFNHAtu+Hs2YnVmp3dt/BssWrv2p0tO8Js43eND9+LHHGD 542H92Y+eSNc3dVvZ6+u+/nk3yIv7/8kTb68+fPo06uvenXgwK5bt3YduHqh6xh5 L160vL8s5NuMcQdXf3Fld5FywCEGXHR1NTjZYcYZhpiDg9V1XV6TyQbZf7fx151Y 9sCgxXoklmjiiSimWBRB7gkknwBdFWRAfV+BB1l/sa2lXQy21bXbg7jJZh1EDibW W3URUsegX0Aq1xh1QrrmoH7aaXcfYrrhZx0MNajo5ZdghimmUwIYgNp78RGkUIww 0riRfjgOeSVZAGIp5V4L9lXZkMdNSJ1xB07WYIUTCqrgdsMdiOGG3HWIaF6HabHC mJRWaumlJA5kmmlqoibAPTSSZRkBV0b2W5TYnVWXkFpaqaWpLOH/RtyShwnpYJJK Holgo2HZiFiUUfoaIGSLcdnTpAAgqyxPyybL7LPORtvstNBSK2212F6rrbXcZtvt tt6GC+6435Yrrrnknqtuuuyi6+663/JUplUtEqCaAFsV9KJBoK52JVqk5gdnW8Jl iBFuA9aKXXBxFenbrYKCN5iSFsoF2HUfqmUPcJBVh5bBkYmILKYkl2zyyUohexWL 92ja1Xxt0lhRfwbhRupaBbmWG7E6vmnjjr8hjKTED0M0WGC+BSaXcLfVimGVPXvM naghd+nTu+3Cq3XWXGPt9dZfdw322GKXHfbZZGPdUwwEXDUj2wRpddksMNBdNwx4 56333nbP/7JA3nbvLfjghBduOAwwbjcodX76qStzeg4HWV9s7TzW08QOqNZ4I6Ps +eegUzpy26jNaK+aBoQeFAwbWXiYWBQid5xfg0on65sC5uVqZB31ZzRtBxn7E9pm p2188cgTr/zxyyfP/PPOp9s5AKdtymbqqv/EOni89nlXoAwCibRuFSfYsVyTfdxx bB1JCm328Mcvf3kCEeCe9VfxMH8+rAt5WwQI+pPjlvQ77bwOYbrbzlkSlyVW/eg6 MRDesaDXvGYdiwNAAMILNsjBDaoACBxIQVAqSMESRo9anVtBCoCgghJ0kIMoAAII QjhCE6KLWRhUwQs5qAI8gCAF07OhuP8AMJAZvc09Z/KJCj6YwRA0MYNACAFPPOAT Kk6xij2xIgC0uMUsYvGKAHhiFJ8YAjyg4FjpmEuhihSdXBGqMLD7zkXSJ5fKwQVD aWkL1ebYlUhNKohfwqAMBrCNCTwAAQg4ZCIX+YBCFlIMZlBHDEWoonipiANkkIEZ JrCNRD7gkIpE5APawUkEiEEEGJikekBQAnU08pOdXCQjP8lJQ4pABmT44XncBiPT WU9/PVHBCAapjgEU85jG5IkMVMATMpSgJxjgAE9QkBmeYECE+WBAT5zJEw6IoCcl YCYA8DAAZRrznMiUwTbM4BMYeAc/EDJUcIzWlz/NCkkCKN+QLvT/r9/xqCA24thl rHY1IYpNWRxAgRk8iYCFMgCRC22oRBnw0IVGFJEMMEMJgEBJg3LLipoUgQgCIAIz WICkZigpAqR5wrEhKwUqOIEsEUBRmko0ohddaDkQCdETyICjIyNhtFKgSVk+lKIV hWhDa3rRRZrhBBvQ5QRb2lGsFLFMLCoIAZTYyhMMwBkD+GpYnYEBawKhmeUEQD4G QElcTpGtAEgBAnqCgrTKtSduBUBMeaIOrw5gHWGdgQWMuQ1n9CQFrFsQXG5VJ9oN 52Ab41NuCkRHjvGJUZbV2XiipSIUWGAbh0xqRs2Q0aWW1gykNcM/GBAAi0oUAROI JAgAORoP//D0tbg1wwOeSSKiIqCTSUXtaClq0dPu1LUP5ekhB6CCjnIGCM5QZEan m9riuja1DUVucmOLgbOG5h32kseZTgPMZKkABRhwBljVK9YTqMOa4lRBWgGwDhDw 5AXVzAcERLiCufJEBe+NqzbhyxPoWlO9MxgrWAeAgW1YoJ3WwY3FwpccoxWpLf4U GgQDhMCx0EzDwDPW9ISKNaKKAaNLtWgAmEpc0644AEv9R3Fxu40L/HSqJH4WEB7Q Whmv2KLlIG1DKZnja63AikMYwARQjFofI0DGwYUyjM0A4yD/+LQPfQAkycDS6IVA BKG9aUNf/GTSTvm4CAgya9NM3ddOQP8MzuAojo9HvavAzYhZ3Wowu/rV9bK3rADo 7n8NG1cRSBEAMhjBW0U4BP8CgAwm4AkI2HnfaqrgwYH2KnvXuw4XOLgnQ2CdSIwD l3j6RY1tlNX6EGW+xFg2TjFKDI4uM6L39VYGn5xyRne64uP2WLWqZW1xf83m1J6W p2ZoLnmcIWbWOhsBrUXkoc+jgtuidqcZXe1CW8vrbJt5tP9Yamtb7FCewhUqK8AA sncd7CtHW83HPS6Ut+1Q6/KUASUYAmfsB9538OB0pitIeVfQwvRuer3uJfCj05pk 775ABjxJwTqkaFt9AwC9PAnBgBHtggKf4MDr7XNY1fHpnrgzaBP/HoytBAir3N2n w+hzoPr2eaWOENSj6kIWEKwt0XnrlLQyTnNDpZzmYY95zTIO+kM7WQIiGzQFxZVx kFO7YokGuKXgGll0IWrmMXs9yNDOaNV/LHQqF93ZVTeDmhkgBnG+C1nexOhCg37c nxe9zNCeu95/7GMGSHm6iCzE80bGtsLjj15c7atYQ05WngzAuzIAtAdm4PCOx3Ud 0uSAo2Xgg4x/874v+C+mMaDgxfvUwcjyQGJForl6Uk5qjGN9brYzK19htlQ6O4vI OKueFGx922gHfrTf7XVgC1vo475ykxuq5oiKwbuf2cADHhrtsCdf7Yg0j1zFPPxv ozbvwmY3//h/DHzhcnvouoU+U1QQSzPTO+zypnf4W/t+Z9e77GhmgHOnIg8CmI7f SJQ/x3Je6bV4CBdgziBOdcUTQxBnjhd6cXUC9pUCDGBFKAAB3VQOFucCEBdGoycC BihWDYZpPCFq9+QjltEnwCEcK2c5bAJQYUF7QxIlKUhzHRZBNzdnWGctHJBc7id2 Ynd3TSVLn3RbKcZ3Zhd0QbdiWeZ2JYQsMqV27nd3YLdQ7SBOO/gsOndUR2d3YLdT RghKoZRUO/WFQoh3E4AHZQMA0ldmdFdaU4dbosRI62Z/VWZ2VPZzGdVl0UM9MWAm 4oVVpjMfPgEEkbd4Itd4ADAAvLWAAP9QCAzAUgPQgd5kX5rHUqgQaQAQAmYAUoqm V59Heoi4XiMIamlUahjiJB1BIQbjG66GPg+Se1ciMJZFKpBhLx62AO7zR+nBfi7m fQwQh7clSWSwRMaoAmSAXjJ1W/YXdNgHbFI4AerHGRywZNQnfsQXbeVEW5ohV8O1 a3kXjuZWAihwjEuEAiUwAMmFbEv4c0uIANOIFGSwZPXWjuFmbZJkjktUAjKwjNbm bWgWbRlFRfnAjUvhfwJhVTDjNkqEXoO1aV+VcADgDLyVjhHHAN41ABDYg5ZoBixl kQDQgyzFgTwBki4AWH4mViRHggDgTr+Dgv4kNTA5GBizIRL2Kq7/QjU3Qhy6YRAS NDw4F1fNdEjAOGVBB1tm8AJAkA9JkQ8hMEhjSGbABm00tQ1YuDwjUwI0lYd4J27Y lUgWl4XKIlpSCXgTwFz7RxSY9AK6BVFBqHewpYZbs3MQVWXFx1M3hhQekFDqJl1f 922RCJQH1RP2YiZmAl5YBXCJN1aJyGCOV5GERoEsBQGWN2lSdIn3lVZAIAJWNACf SAahqGkpSVaFhSz8ozFQUzCKZSAFghcyOHv/kUcGY1liYYu0sQCbZUGjoQInZlzj x1PqwIdAYZA8kQ9AMAA4lW3M13VyyRmTglzVdwIy5W1Q9gBnFBrqIHfG1mOI1HRD QZxbhAL+/+htu/YA8VgUjcZ82RV2QhYAWDicR8EB/bhuqpViVgSeSPGH4EU6PGA9 MTCADjmaziCRzgCBJUBoHsAAcumYIamgm2gG9oVoA6BvnCiJHSiePHGSoxhWpWhy EUZPtlJAsgIYacE9twce/iM1jEIAKCpzDSFiQlFkk1JtaLdmdocA52YU+AlT/jiV QfcA79k8AAACsXV2VbcBKIB3x/VQH6eDxEOXOrVmYIcAIiCcBTVVaokC62h2idSc 49JRL2BTVGaHidSBNYSlRBEC6oZIRklaVoo8RMQ2PMA24FU9evZf6diYpMgTZnCd 6hBgHGAG1cQAEAgEAXBWQICRjjcATP8JBETAUs7QgaBJRYonoA1GaHGFOKM2YYFi WakYHZIBNbbXT4siaznzH/shIhOkm54BpeEnhffIABFaFPgJFCEwA4o0lboll0xJ FZOypvK3UCGkVPUZbW86Ff2VYnkXUdYpmCl0pT7Rq4UIZjTVWkCqFCFAj0uKfQ91 noKpFPmQpEqVUU5Xq0Shn21jP9XzhwNYAgU4mhLJANdJehl3Atd5AoAWAgGghl/m XeklQipgBodmApaHAiIgQqQ3miNXciU4HWZRMQXjI0wyWTQXG7cTKxWLMzSzFryz ADl4pkKanvUmlWV6FEHEi7wIn2E0ANNXrbDlhM5jmhGlZlXXpMz/lnTCVbIkNKM9 l4drhgDVZGtCa5BBhAfTCVveZXHdMgA3RbIIwEW0ii3SKhRkUFEUlZYuRZjzQgD/ Zj9ZhT142leMt6cAIK/WFGAgwADixAAd6KiIqqgAUEwzKrCOJ6knoG+iqLCX6iyh 1h2NQiCoSCClAjU2uUAD4jukopP/snvLwqqawbTg6G6IdJ0xCpREy3s+oaUp9gBe qhkq8ADfN24LdZ2fK1G8ZlGfkZzKuVAQ+K1o6ixBVRTiCo9JoXlb6YxgOG3RCrs6 ahQekJ1DpoNO8Yd0+ocJaRoDV3AKO6ABplHWlFZFIKh8anl44J6bSATiRHr6pgKG Zk0FewJU/4QBIgCRf8awLbkjUgIksjc1EqOiWfI77wtrOEMbs2GbZvGT3zl4zVSk 1nWU71mcQ3umRNEsv9uy1+qkZMNseBd06EBJ2+d3xtatV/o1LxVbQYhmZjC18Dli 3+q4ceUMF9C540IGPWujCHB1avW6Wbe7KRwUIIBI0kRbatNvXWu8AVcmhXiIywto bPu8IjRpzJQPZmC3mVG98zoA0hSwRcATImCg60CpYaWnJIep+ZAOGKZqr+gooCoX GMZHGZIas8mxgMuxqwYcu5gtnWG71lefERW0WgitwpuyHqxzoiTCUrF9qYVmgOZ4 EkVsCGCmmkEGoUV/YYcAXirHrgsVKP8wbRoMFCKwlfjXUPcZwL1rLT+RDzLARR6M FIYZXsU7iMmrjGBlAimZVmbwiYNEoQyQGfkQAGllsGfEvfd6sGEkvQAQAIDWj9KE AaIpcgxmvi5pexImEn2CO+grzLJYxrIpvzJ3vx/rrMYzMupGXfbHAFkAyCqLxkuR soc1ABfwv8TDhm45ZYn0nnhwlz9qQnF7U6sVbRPQFI1LLo0Msu8DUTKGhzg6wAiM uUIxz0K7z/HME4ZnJl4bcO8AtnrVShvqDBbwXhSICnw1AFTEvZkBdRjAlAHLTLDM EwyAxHqVbHzagby8ywtNmg82KaFGJwLyim1xMe97sZllGe97e5r/UyrAkZvaTBUc QJQ4G46fB2oCXFBqIxTKxs9P8cg/uGIXABT0GIzAx7mcMZ1kh33zFS6b7BQFaRQp QI9lt2bMZMlIEdBXvar/fBQG4H+FJ16DKIDMQoACyqFxlZR8CldA0KcRqA5UtNHc C4HjK02GWk0nYAJM+QJVCgAnqbCnx5KixigmWh0H5DHCAlBz0swOdDO3qBbvYCP4 S89wyrR0d3SIhLVvLLxPEbv8jDZbbXxkh8LWhH53l89dVDzKgtTeBmN/DNRJYUEo 9MbcTC62O5VgJ435Kz25zRQ3hBUEfWelk8O8LKANHdcdCILbKwJnlAIiEGAyYL1k YNcAYAYe/w2aa5vLJ7DLmtaYHbpFq2cwjbXSg6Ez6CuLs4gQydwdcXIRtQbWOt1J 76dmCPC/xk02KjzWSIFrQ6eeCHBoI0OXx1d9ThcVUEdRfFdalDvBo32yTgGeO9Zi 0aZbLCXglcsunIXI2pIU6HoVak1eAPquiIivISkCnwiCTIkHds0Bga1vIyACzxRT 0S0CZ4UCAQDYeI1oEhhojCdyK9lOCNPM8CQbSi40NTODo3oj9KsWFRCTH1MQmw3N cCoDNGWj5ExpuE1FN3Th2azl6CJTU/blYekTcLl2CDDhx+MBj0x8C9Ws6Ebh+G3m BVaXFywGbzrUKVPcK8wT9vNvBF1EWf9xpwmdsFL8iAwA0d3t0eL5TCBw3VTUjxCn SZ/4VFJUAtTNp4DmAhZA3nr6y4aF0pqaWeijOUwje429JxAUxjkCMP2kFvaL0yM+ FVDnY6Qlb7QbFSJ+Q70t4k0BBNsAjtiHAK37E1w+ldX3eeY6FBRYWt13wpfcLR5e uR6+c8SlbVRmnmUd1ltD4bnOyWfNNm1Tw/wJoOrwkIzH4oEa3ZL+6d4Evovo4kLe gUTQvRvdyth9qIaNkiF45B76oVOuT4+BcgvyJs1sm7QJPCj3DrY+gwPVu7K95z17 dxunweYS7eL+4TfE5WkuURMwq5z1wohEd0I2q2iTD49MhUIG5kb/HbVGhi0yHC47 13XBhkjY/Hb/PfN6PuJc6388MC+IqSmKrkGMPprvNWmAZgYzIE2efkaT5tEnQJGG zeK3PAOd/unWDWgDcAJnxculft6qlzEj6prtu/AsbdOytgAB4zv8oR90pDsbe985 LRWQS3bVd5VgtM3QQ+5NkQ9uSbMI0KRB4fLhuOG3jawnELrC986Wa9V3DvQ+8dt2 uFCI7/FkDeJCnfdHgdZuo65nXadgS3AOGYLMu4lafwK0rFDP5E3OIEIDgO+YzsQ8 fnFeD/WC5/pjX+Tlq9irnrGz6IKwGCS/Y7+x8eQzN3O2ieXPDNDjLnd3uFT8FfRi rRmO6/Nh/4RIYPdju6XNSaqHVedodMa0X4hdD+DGgV7z7s+NltzlP5Z2K4X9oG/x xNnxPXHWhmnDhVdEAAFAIAAVJdQNcOYM4UJnGACEECFDoJkZHACUEIGCoIgBKQCs OyFxBMeJJ1SswFgCQAqOHkWcAALgIEKFNQeo2+ZshcAh6RrEWAC0wYIFQ4cCLRqU qFABApL+VApUatSiTadObaoUqlCgBJQ6lSoAhhYAO8sKNDtQ7Vq2bQUCQWCGgVwz CAIwQKBubVq3fc+aBYxW8FnCfAca9ttXRFy7dBFM8MjWbIoJjM38q2vmQQjCifvu lIEgbrm4mEWLyFd4cGDPrXeydrtTtP/cu5frIpDYOrZg1rAlr9bNNoaBGAQMvBtO YLgA5TwOF8RggWHNE3qBVBcowoJFDBkBXF/nccAAhzJOOPMAQIQIFRdDAvAgwpnH GSJiYjhvMyH5bRbUwnhqAQEaiICqo45KCimphiKKQaUEpErBpQQcyqupqFrAwq+C gqGGxHoDTjXVUECAgQAQwKy2B2L6TUQQOwvus8EOC/FFs0SrzUS8RFDNMAtQtM1E 0RyqsUgYQXjANNPKqeuBF2J00Ujf1HpRoNBOtA1IBB4AQUrgEPswRL9snNE444oz QIDjhovhHQPUKkid86ZDyCGIiOSIu/dUaEm9GRzCT698KIrJPIn/UjBDHZdgAgCD 8fazCYOcBsoHwKuKQqoBAZDSyilNjaLw0q0e1LABrzRtylMMuWrQKQud0oJMKPvC IK65SJNLtPRgnJXGKH8Fk9dZN3jA1gAyQ4AMz0hkzES5GGCgVyoHEuPEYxtjLFkv he11SreAeGCu0uoiTTSLut1WxiqDI84A5dpVjoB3mnsOBQxqgnQA7PA4waF8ThCh Szkluk4Ei/QFdAARXGIPABPei28+ABRuTx0L8t0PJ/8GArBBoiBEcCkGpyqwqZCT +mrAoEzeECiwSJ0wq6Y0dLlDz2SVVb3ZsDzxn3UMw9lIaaftLOgeJ54NMyEROBfG 18oq8UQm/8V9oL1tAzNMnbjI5RqvBzCIzLWrxdxLzEFFYxIBXM24bQOicxb76JuL TMvM4wggQE02835zoDjn1K+hjXIzw75G91yPA5ZuAsAFhT3gwIwTlJVzBAAiH2AI 9SZvdDyaIs1pMku1sgcqo5h6EMECM710Kq8iTBl2U2GnKqtYfx2aysrMwBVXBFzw Nfe/xhZReLVA2L00xgZoca0f2bbLWQR4NP47tDP7Z9zZUIBbeG/LbhTbY4WkGqZg 2zI6TNxbg5cHAnggbl7k3n+uhHtpwh87Mk4YIL2XBD7Bk0pwAjOkIAUzIM/hFpYC gGnEBM7QCwheYhGQKKs7+APdxgQCA/8HBcVBLhvKyxB0oJiNLGar+pjLVLaAdyCo hRmiilesYjMZAYtuAuFAuDKDpX88QFktMtrTqkc8EJmlBLPB1V2qVkOB4OEBXLMV XpoWxBkB4AQ40pEZ7mIr0SAAAyxCHxF5A8QxDsQDJVIbbeaCJa+J4AVN85UQg4O1 Ko5JaHZDk5rixTe1AEEGjsKXCRbiED4NIB8sYZS+JIKCCabAAtLpnAggJx+NyMkh EjyBRU5wAjU07lF0wokz/gKgBoBqARFgUAPscSGoaGVCVdFK616pHNhd6FJeeVXe YLWu6oFrNMbSDGfqODQqri93K5jNXP4hLjOkhmxm8QBerlUb0fz/0HggSGaWeDcX cYlGDCcoARA4cD50BSc1JdBhYxgwNWqKZhsTcAYZgJACMAmxe7+5p1vg5S42pYmf zjmLCuwlHYUwBDsqOM8KOAAwzuBnkTMwg+I4wiMMQFSiFnCgQgBQBAJa5CVjaNTF 8DXI/vznlKUj3QgTJLKi2INltqTQVyoUstd1JaYE+BQMXxWDVDWFhmS0Ie7IgLa4 UBMy4KPi94gpRsJgU1xLyssweVUrKKYtWnEknpXsoqUkqo2ZXtOhGUqgAg54QHNY DerbhIYXIWkxatxkpmiKVbgTbGCeYYMSL+0oNwCcCV7yalebMgAn+9GpJg4hA0lY IgLODMAC/096gQUWJkGFyQRgEq3r4SK4nkJsjnL800+dQscTn6BOUygzHatk97FW 2lSWElLhg7pilZX1NFULuJ1ScxeautQme2aYgG5nZU+mVo+qprnWZqZ1vhBMQFzT ZMADPHLWclrRMrhS2mVuFUXGPOCdCKgOCoBAXd0Ity0cSGYSe1uXuOKli1sSAwPI QwZhLpdsQDWvWty13+S4r03vqpfFDIsdFPBvCAtlrGUlUgILwIQDFoCoTBQGAg5w xCHq0OhCIzox79xvpAqRlAYBwMEJre6UsvVYimE7FVSt8FIqs2ntehoV287YQ7sJ qqx8UFRl0kYMOC4mOWMU5DIWy1jd3P8rX26TtrQ9IDdiRAy5ijplqGYGrtmS6wMu gIABhBOvfFUrmLG5MzVyTWp0mUuuciVXMeSFDCD4Mn7jVqW/BtZd73vHYAfiR0dh 8LAAMA8E8hGfE+BhYhYoD0MrXNnxBAwi7xEkjyRosM2pBJChbcikBFKpTTVIQqeb 0Gs/lrKXoc5VncKQLlPF03fUmKe2I+4QB6K1X9qmhzQS8hyZmuvg4GECvFMnaZ5s Xhkgd73gdWb1hjCAZNbm2Nv0LZqhx973MkAEZIAjUnuF3maN71rstHXUssTW28xV HfO8b9n06hcD8He/yEkTgP1mr/wwBGGA5t/lANaeggJgBAoLARD/OGIGCdsnBPxz yHgIzq8A0EcElubIh29SUo6x1INRSWVSXBzTBZG6lhOyUAMqUNsal7ynMfiptnMs JmZnSUk/BnJxvQflgTDbVlni0l4BQN0xM1ku/xBDl3ZF5LXIoFhrjJ6tHaO0u2zx WWzDy20m8ACMpuV86VvJFdPYViUha41RT6NbpybXyjgDjGoVMpnS0u7k2PlMeSbs QT6sEL2MxJCL5bcI9GIexl6nPimQE2ODALAnDaA+G0mwZCv5qA9LSpQCSQEpQfZK Ta2yU1kRFewwD8MKwRIpNDP5q0tuj9xyy3g2z9K1ZoBWWbc+RilIWtLjYl/TC4Qx 07wN84RH/97vnKAy3KTmZdSJex1dC67Q6+I2ZADH/IJPIMw6curXmXpgC3/aW3vv A9rBvbkVTzfDYft+38WcGAC0LAKNDgYR0i8AvODvBWvPvV8wgHUEfKIcWD8QIMI4 hX8HJDFpoJCyt4IKsbSAgdYBFaF4CnuAEAX8ONqRJZohipMLvZNLuV0zEmZjAKZj DOqRs19xKqgTQW6SNhI0QcdoD6JDgSfisdvQiF4hEZ/LIo8gur5QgduYsq7KEnYS F3biIjTbkgcogThbOTDxgNBotreqiyXZIR7DDMxYG+QrEWsantpDK9hoNzxyN3nR M4H4m8BBiL0DGA8AApA4iYTQi4o6gf8Q4BdnMBiEYI/94xH6OwGCYKghOIF1eJI+ g5TD0rSd8wnWSiEUYzFPWTUUQp1LgSGniCGSM7mSwy1eI6aWE7d1Eo100w0QaDPR cC80wjKwQyNQ9BpDG5rFmD7Zm6IyMotkw6G5wq7bOLvWy4cb7KIye8Xhqz6mq75f 2hIzYBFJbB4zQoX30iLaOLam2y4pCzewa5KOUBdM1Kfwwxt+Ig55Oz/76cOFYD++ SwEEU4EU6DdHYQ8yWIcBiKjxWAcUqLAZqMPxIAIP4BfGwkPsuCCJ05j/6DhWKgpQ OQqXkhkTyhAEwYqhGDnYiplHREinuDEMjBKz0EBvKyqYCyMbMgv/bDqW8aELqCPB p8vIm9sSq1k5wkAvZBm7OiyvGbmiJbSy6blCKUm2ZOMLDkCBAagMYmTCtpoyLWqr u8guvJgAtxkb37A6gQiBFwCu90qjrXMrnfw2xmASZHSvdgCj5iuigTAAHsgAd4Gf tjMOAejC73gBPvQzh3AcSRI4+1icNKSY/WFHDkgIk9gfN5yYx+GTNcwHC/Mk9QOx P8yHQHSlUsIKFsMUASk1CCQKCZwdmwK9CrSte4A112MLqnIWZdoS1osRJCkRpUMR 7cEu5cmiuZiAWIwRoxM3bOmkGwojFZgr7Uou3oNMyPOjTdqSWsxM0sgRXFGm54or J1uqxEgB/xVQOGJUG1vBTei6lup7FtEQzXRht31otzsLrPcxjnqJDolLoIoqIEwa woU4wn0rpIBRiIz4TgBQCAaAx/oIATxknO7Ixr0UMUtJwAdJnVCbwJRBEBhrxJVx JawgzKZoNVcTgFbjKZS7MaKryoGoFTbCksdIMqFBHmVEEaRbSp5pQalhgG2wmmIC gOvJIgS4gF1RHzmiDJWMogd4QQx8Gt3qRhUwj07MJiakUB7sricpLtgAk3wAAjIo NhctqiDByKajsjX7RamaSCxst31wH/F7u6/8wsDBjhcYwzKsq8WhKH0piPNgD5H6 IiydGDfMhxd4CSC4S/brM8O6R8gjMf/TeQrWWZXTakTX8ryiqKkM6bSiaCHmeMRW E9AA5VOyeE21WMEek54HoK7moxHMZJsn7K1k7B1j7NATIcVZ8aX1skQiUUX1gYDh 1EyTfE1e84AQYFEM+IepMzL2cjZchBYzuIDlrC4iXQkgQAEZoMkHMLJx+a3JLLMS cc1YMy8DyAD48avk6Kf6ASQ6SSAZeIkhOLiM8IByfEOFIYMSCM9CIo9COoFlM8cU mMmGwUv8kLiQ6A8DJMT5RAoYE0iOG1cNQbEGXESTc8xV888BVUgD3RbVdKsOnYAu KVKhAYAH3aqoqw0dPJGk9LmPDLMqoapo2xJWPdi1gAstWRIxsIj/s6pB7wNGAMDR mdSMmzszgmUvBggbIgOa4PELDgACRyHGM9vApYQWLiOaOeuM/cpKLcQbr4y7erMJ ESDLMUSBdZgBFKAsSXKGGbCAguAIk4g4GQCPE0gBOuQAMGWPxVk9sexDDKC6gRgC UmJElCnEl5EZ2jGdwkxMndq8sIDXVPnPPeVTASC9P+0jMQC34UQAFnHNuEFUZynO WlMv8cmMB4jU14MWyvzYIZoNvkUAGj0mHLNCt0iBEFCHgZUe3MMWlTCei+0LDgBO Tjy23skWfW3YxQWA54QXroSfvjk/e8EYAiw4EECoujq4ASCCQoAAhSmBAcqXE3CB xNIXbA2Y/w04gaJdHIJzgXWwzhAzKVHTT1FzHaWQwP78OBlKSKuI1z1dAA+h14bE oeipjQW1VKz1Er7QxAcg1akjX1ot3/G1FabzGquJDLV7iyfimSwigxEogRew3xeo X/y13/zl3/19ARRAAeiR0dn73AO1TOcLDlpMOvXNFQYoVJkzJt3Q1maT0AXVC6oU E3fJSvGzs+Hoo7BkvJxNw8vSXXUUgfrwAASyABkwj8+pkwIDiQNyQ5mULLKaqMMZ wIQoQIHwgNExkNpZKVYqTJdRigq4kFOB09lKSORYtVbzCj9125XYna45Eb2oHg9I gSHIhxXg4hWgpyHwgC7m4hRIDa0hvv8TAckYMUVBBbYsy7JiodUglOM4plUji1w1 mtuZCyOhBF04ib1chEU9ZqIYyQfS9NHtukR1g8a1eE4zAVYlNb8VgA6RsrcEOoiA QaiHo6wCor8BGAEZwJjxKAEEMpjwBAEUeCQbHoAA6Bww5I/3NCETMkhOmeVX+jQY chkNeZWSe9d4nV6eypvqbcmQrJLF6BkSNQMQhY8CdlXdqJWVnb4LBUn3hbyo40DT oDZkyWbL4GYr+7bMSJuoWmZiRrtBnhE5WosUiLqd5CLdoznUHJqhUkkJ3ZJITbsv sUoCyMoMCFb+YlKD+CRIwQ5ByqT90UM5xBxwauGqRWVnyKTwhFX/yQICEOBSPgwc xxuIyHspVPs02hqVl5FAXZaxTWHMktMlJ54ZAbidKEYausAM28hXQZ4VqhIfvPhb z9AcEtERddImcfFp6PnpzBRqEuRcnCPZk6yhYBnKl1WLHIo+28QLnvjTFCVSxECB 3cmegB2SD/SM58xKrtwn6rwY9bvO+mDdTVLaE84kjrgJD6tk6ShlisGIyVm0OpST UJ649zTMGDhXBRlimQJsrEhI0UPbGHBMVcsbnvKnlLveF2EWl2uSJyOM9oVntVDm xKgVJuOmJWpJw7iNYhQSDnzKNDqzM0sRIRntruOq6KLCIvxcoOo+v1HC7AoAMcCr xm5m7905/1oBErpYUHcGXTrj50bep+L454DGH52dS4NhpAFQWiw9uHLUF8NKiISw ABCYVijNiEWrUj8TLZ3gCRjYPFT5CglZ11PxlOWNMdeKXgBNaTxlYp7yU8uFErjo QeUBr9xODFbcVwTN6mNDgJv2DA74tSxikkWtvp/+KvayMm8+RgAH7taLNdqb8N2G vMVQRqVhGrddaiHjPafWXsq8VkX2vmg8UmnsL9OVZGzEa0Uh5VMGiRcQOIBja8Oq ZPtwrKItAfobgQeDqHyoR/UzXo55mdih5b4mtbKtT8EuaQAVUHnYFOSQ8jYRgIVk SFkxlpysi1gUWX5dC8lcSoP1kl1ZQf/sWcIsilGm1JHTBlImYeCAhSJ0CNkrX1z6 HojQkB4NXxGV6/JhWgH+9gsODXPz3DSklqN2y0qstBsz0eeb9e6GyIeECJgCc4bn VhjwyGG9HAAVsG4d3aQS4O7OGcDvNiPxBovC9KDYOi1Wia2/lsCz5WU+ZeImbpPi wNMqZ+mBWIff0mq8GLapriJRTTrbRIA03itO9C3s02pAHr7RMEbtLbPfwma8oFzI 5KUDrdtJRS4hMXZgZwsQBfRZSxoEB9ms0id+3uAN7if4IVYwdGiwWT8VIIMGkwFq VQcEkrjUPQEICM8RgGHxGjggn4H2zOvjPaH7pE84HeKheKGCPEz/R0RIeY1y+K51 JjaAsWBmcu4M1eTAYtySL0uqyv7yrdJJucBQityzAp9QpIzj2YTjLqrVOmb52Rx3 IDENHsFt87Lzy3mAtMku0UBcytZ4A+arnbjs58OWn49pXSseRPdV41BS4vhKPht1 uvMASYdVC2NLTNPL0FoIGUDlExAv/qEowMEgq7UA0flrnjKQzdO8tn+x9vZPPs0b AUWOiq/1piADdH5N2GMm7KJ2lvaNx6010xBwv6iV0shN3AACFXB8xyeDx3/8yId8 yZd3y398QzYNsPNcCcedClcLVuSALWN2BKj2KL46XyGvMh8+0NRXXtVvX5V9ma0z OKG3uSMP/3DUFzzQ3clpz3y3cYeWAWmtK4GLMA8LrSHfIKfAT6/tPFvqPOZdcpDr T3ede3kVPSqv+4pXDndoBj6nc4F45vhljAk4l5BPq7bI7B1aX20LjEHhOmQ5elk7 ZtLektzA7T7eDVZcgV1JgbkCCARm/plhgOABEAArAChkuLAhxIcSHVKMyPCiRYwa MaJAwIBBwQACBabYaBLjxIcADGRwwPKlgZgxDBDIgFFFCQwDnO3s6ewEhhTOnIkA guLEgHUqTgzdybPp06g+ob6QwRQDEKYiOOic2lPdNmcXU8AQsCDG2QVpGwhoaxZt WgIL2q59u0AuWrxn3baN0VaeW79+3/8JIEyYQOEY72IgJqD48QItJydTrgyAwwOB 5TSbGTnAMuiTEzFiQIAgAAPUBR/gCQ2ATOaCmwci+DxZJeiFuAeMDNDZt2nXwjOO Hn3xoYfjlycIJIhgNsLh0jOirHgxOcMSDwZyZzB7SPXi1k26zBDTvIF9NA3MNHBc BQoMTJ3Sx8BBxIAT8NflV/fUp1dQ0fffAAUOoA4Q/J3AwQsiSNUUBttYoBIMab3V QFpomSUAhmh5OBeHGYoYolx98SWAXyi6RZhgKgqA2GOLNfZiDO7UoBxxFYmX424e CSSSGagdRIaORTa0Y0ob5XNRaaqBJNIDKlwEXo4AzMAZAs5FqRH/bjhyCdFJQHgE 0nMFGZSQkcZVqaZwuOl2EQjbAQkkAhNQKZ5KSKYJ5kZdjseQDKZ1ltpIM0xH3Xkv ZUCAATww6phNF+GkzoD/qVMIfiLg8QJSBj74H1SgVroTUFkNsFVXojoToVgMDVHW XBba9eGHImpY1wIN4BXYib0GdlhhL7ZFwGLFPtZYZIceCsQDqYE0G5kIcKAsZW+C icE/zZ0GEmuhpbCNQdyNhICa5f5ZJQAG+TabcxiABgSaoVmrJ59+AiBDbN5pFlxl ZExL7bzhfXnRb6mF1Jm7OAZMnUbmOWAeei8RwGikCuGEgQWqDmCfCDOcgMcI6wwV aqU/ZRzV/4P0HZjVOgs2GODGEmIEg4YYxgoXzgu8g6Fes6r1IV2+Bjt0sCzyupgB Khr7DmJJC3AjvVEXqaYIP1pNkEEMlKSn1Hya1OSPZG5p0mgdiUvQZglX1yfboAU6 UpA+PrDkngBscIEMdVs7nb0LnSAQoeKqs7a1J4ytt5Gika1RCs0G+aRB0QF8kUuJ mqdeezHUc1MJlI4qgn0BJIUCKkilLCoGZAAoIMlYIbWV5ySvGtZ1FdKa1lposUUX WyLqenOGGwr9mIuKvQjsYMfSaKwAklHr2kMhjNldZ50h4ExJzxO+UWlmlFNwOd0y hF32GlUNknPWx+um134myWec2/pmcP+U9mIE2wMDlF9Z113uDYCYPOIb2phBcpRx hmnyxjeKuM86KikN4FTzvQls70h1w0iiHgYTmrTnPfE5GYAOhKn8lKAEqvoUUADw E9YNqCcDUAF/AsAg/IjqQDK7iO1slauf8fB2tfrQO2QltMQMi4iEUVFjlhajx/Bg FjdC3JqgeJFAdUck0HqACPLEQCj+bzzdy1JBOnM4rzUkBRN4nPzqtLi2bTE02wGJ s6xngQvCBgHtmACRpnau3EymamEMnEf2Rx11mAaLaJKa/di0EQ4Iil3Wsw21yseS ysFkUTGpCUaAIINUDegEMgABDUvwAhDKLip508mnKmUBdZABKev/AEKqHsSqMtKM h737Ie7ykiuziGgtd9mLr3hQxL6wqFgCSJpfGqOYGRHLL87TnnDyYZrmmEFc1pMW NMl4EXX8wznrMo2UvoQbfHEGjgh4gZcUlk4p3itLpylYZ/41mY5MczvxUlzX1MkQ QgrQYIRS4G0AYIJxXU+Q/NujBcGUgkEBKVvWC4GrxoenxGFEgxBL1CV54B6HwAdj LeQJVvBjAVFmbHWrOwEKAKAOC3zUKwVCgYKA8LKURWiOOLyQrToUvBDpsmZnwRCK QMQrviBGaS4KFoyYtrwZJa2oUOMiVMFEJYaAAIzPsdr3IpfHheWzjQz5YlYFMkbR /K03Vr0n/8MU5xpGjiSrYizB1OimAoFU0yC1kWda5WWSt8GxIM5BQCEGhht+1tU0 JcgevdZoP4WE60lhQ4AIoKmSmGBhki/BHE0qBoBJzUdAFpBBVogSn1HJbqQA+Ojp eIKCAcygKFZpKVhaBYBX0UWXuJMLz3qowxL9Uoh8AUyKijoYYSUPRsw8JmOO2ZZn ZtM15IQnmQaFRbodarEAwNY7s4uA1gAgHztiFvrq+pt1ttFc6CJYdlUjqICSgTkO /chBnIFWfSZ2N7HxTbaAgwCAznYyvCGgRzIjA4MKdo+j4YD14vi9kcyXaxQFQD0i dlGJsQQjJRgtqHhyoBDgZwCbLKnsdv/CUgug06OkzHBPSpCxEwDBBfyh6Q0ZkkO7 EECnuMyZDj00xBMVFVgoOswSlWgs9tgoqv1zCHU1IoMzqoYgVowWO+xTwYmujSGw fABBOhPWsZqEkNU7zVX5++A1HpQh9PSelguCABBUmSGwcWz1DLINBJRAntYFjQra AberVnMzCFDrA7cVZ+tdQAQq2F8XC6wRDGSmr3QKH0CTTK3z1AOjEdMcRjbQOaZk 2JOm4o+nVhcqCxBJPs4wgainAhURhOC1qqpp7XymIR+mpQIN+FDv7KKWHSfTLUUV lpBj5BhjNRMxzG1uQDHigthky2ADgaNdBwCEqep1LCrAgF3Vld7/AnI3oRIxjbMG eBA7A/pPXDUJZsgEHCGJGUxvliDc7ApZFOC1qylQQQGn+U3amAaiofmv/AZ9EAbI NwX+Q+hFOFCCaYYkjulL8rktsqOVVFqDGmSJRmPCEQx7xZMcNpBTUmYCT4LyBKUW wWFBjOIVkgqWK/dkjAFQS1xaCEMVkFVcRLSrHS+mLU5jHvGOO+ylzqQtT4wi0h1s kgFsB0uOJKgZXkjgk3Dg2idoR2bgNj/vkWkC4ZzMXP8YEsiWu1plVglvyhRHfv3J bGVSu1unKSFnqACvt7k3tmMDuOoBiQEPSKlGJK0SfrpVX2q23gTa4empbwQEJgQ3 4LA29jqx/xnZDIkJP1piucxi8iIbQAGlWAdSFeCHP6AOMalTIAKUAsAFJzhs1FMb 8lOhwNWylBBy0nHLXN24LnbZne+CmCIXAbctPVeu8Y1XbGEhRkZMVe6xLR8acjYU numrpxgmIAJ1yGAEJXyBKDd59QtsI+uC0leTqWmaQxoJgfIzGAIAj9CIX7A6bp8f cB4AUXupQO/r1vKe2dUDbMMFMAAEyAAKlJAolcAmmcEEiEHWDYr3BFxqPAB/LYlK UBtD/Bd3OBS0fBn2aZ86gN8Cht8AMAAEml81ORRBSB4C3NOReRsGYcHDZJ4BWFRM VJjnfRCKbQwMgZzGDIXJDcEJFMV1ef8SADgIaplU7bVUzNhUd9FMW+QWiejciNTW Atiab53IcCUPMSkfiiSV8iQNezRVjTxV0hmZHmnEXAkKGAGgmYQRQWXGA9RhHU4T 4DTW2FXTnPSGGHydSTTO3mFNnRjU+5hdsuUJc3QG1jjH4FQZGZhGVjlJ3zlJYTGi HWYiHh5eeJUJAFrgwAAAdmyEl/1DuACHk+mheNVTJt6hG4ZL3MCZO22X9F1EDmZA PdigomQWR3ROgYxMT4iADIyBK/0iaZ2KCnhAESaEVRBJ7C0hVFgACnBKKsXWcVQI X+iQ712hFeqYrwTXihhPGB7PMi3RsJUjTTRPLU4HgpkGcMwGauD/17Ps2aBE1yCG UQs2nIJNkzp4wMRtALNpC9khXP3JIGX40dORRNudkfrhH5qlkZkwHLhVD9bMT3R5 E6HEX7J5Sdp14L78xgSKBPx9GXxF10fI4bM8m7hgkzip4Wg4ABaYBz9YXMToIEN8 nkfVEAaQ3gwYY4j9BBnkQ8skhAuIQEoBiAkAY1L+hzTKQCo94czcCtDwlFBhIRbK xRa6RVMVjV84zbApE3HJiHKZIdIYnRqmIdJpBD0Fjno5hyNd3+HFI1b1BuRYT2ag wChOxt/EEZA8QB6pkyK1maKpRBuezWoAIkRwwAAwR1vtoaCp1/f4Rt/5FSNWJmpg pPWYgd2R/5dy4FsEWs3jWNMkvl0YxRlWxc1sjMsEYICkaaD2UNYk6SJ6EAAW9GLo ecVntRJPvJioDYURLuO9sB4EdJZP/uJTSOMondAsMQRZjEg3xgoW1gpbeOM3mgjx LBGwBdmxKAYZMkbSRN86qhVGpABh7cv/gRlDqdsENhw++tO4MACCtM1EgICeHcy2 IADjsQ2bBOaXpADceFNnRFbbpIAMiISgVOQ8hmT1TCL8OaRHdCAIyp9gBmYI8NP0 uOW+vJO6oU8/7Zug0YaBmsF8tSRadkllOUClOUwGQEzGbVxOttAArJaGBQhPsBSL AUDLsNkLmIGU/OLJZBhTvoB8sJSAQP8lDvWerPVSzsCFXBxROCYfsASbEjXTlCYX kR1dDGapV5lEIbzNRDLo46hGPJJJZDpW+sibUeYlwr3NgpUDmZzAYBJk36zhBlpV WMXTljJEPgBB2k1k+kjeZcITGK3d9ziHvKnDZrJRKDLnUUwTX/4I36mdmNpjmVqT R+BleIIJ5hkAP+Si5uVg590k6LUUT9BQKYlY9/3mOkwLCoioShkakZJqjabSUNTU QzTn7fiOz/wOW+jFrgzfkxJXESnTlDJfsXwlo7CHsWUqH52EB7QSY7oje8bRPALH evqZaUxAjOYnw5gfHh5EOLlm2WnRnWkEHkTrt04AXIFGPlzbQej/m7qopKBtxv81 6LfKQGDJJ4lqkUZwwGpNgAqa4nrWK/6NpLMUEgNIKEZgB3a8T1cxBExW2omix4qe h4t21umY1H+YHOklhMewGRkYoQyIgOpl7E8CCMxBocz5lIfYmJKCSC5VJV/0nI8R xlYel3YS60wsEWCgoZaWKMMs1r2dyiYOKoSSKR5mhg8elP1whQtgwAi4wNMKqToY YkEiYmJhwNNurda+gAm0W6LBiQwMQL59K6DSlZvW4ya+kHguqnAMASydoLcKyUke bNwAYCGdgDpUnpK47QJdHmwaQGWtaHnYpN2M6gmR1oNYgArg27RYAMkCAAoYoQuY QCE8o+yd/ypPWKOe6l422lbvachb3Byw9srwyUMMtAgyEZuxCtuLNM3OFhV4Muui WpcHgIAKFKh+HYQmNlqQeBgQpICk+S1/ag/9rWO5Bh7uWkU1XVPWPQDAOqpvzAAK AMHw6ud4JNZkpEAI1N4ARYu34uGTsBIHqKnAsA/QksfEYlQOGsDm7CAqZS6tngoZ qAADsJkzzEBJqIAMXVfVHiMLnSqs3VR0/swU/hJVAg1QDU8xDR/zzEjOMl8MoC5N TMw78EDP0tdZxuCfXK9GeAAH4G79Ni4Jh4DwVps2VdeeJC8iKcshVkY+pEAI1y8N A4EK1C8InHCzti0iWgYIcwAQjMEND//xCHMAtxoYNE0VbA5ueVSs4SbgbZqsxpZq CDguADDF/momALyA/kCAT65cEO7EAAMAWYiuruYYD/nqUBmfUf2Ydh7r6wpLd6Ku lU4wYzgT7ZZZniIvEhuk5WkvsvFn8kKTd02ZwJxXHpfrzxoUTKJHZQnuDVJspn0Q NM5vqcKLGeDvCYAHEGhxCQxAPqgDp8GM5mrYGMucz6CxT/WMzJru0PTYG2vn6qbu 6zaKY7BHBjfsBrukYG7RIO9wBT3PnazhID/scBSvZFHUL1uGn3iwCutR2FKLSzhA p1qWNdfmRUAxKdMqqFgACACBCCTH2FqZ1tyLu8QSKadaU8TWQ+T/QzrgGm4JHw9p I3Xy2NDEyPIozzk+H6MsEy4fSz+/w+zmsbn18WQkR6Kh75wicjIDcg8nIkR3l/04 M2e2WcR1Fb8S9CFz8AxWMwWYx0dLmIvGqhQDKdkCceTKgE0BAQMsSdTeC4jRx1IC cE+cMs24LC7VGALr1I6ZCCx/oQQbExn+mBtPzB0zymJkcPr+rCItcxc1EPoqGjNn ryjGaQorFp1u5PY00JhNtcT1sgun00RQNEZQFwZerfaMokvkoks8cgZQwEu8r6hG ceKe7FYAgf5uMZwCUBZJrruMwCifEKqZ7HKKYg7lDFv8jg7tjFn8mosYU7AEGfNN 9jnKCNL0/zPqvoMBaPZMTIw6arS+lpcfk9dCd/VFK+pYVNvE8dGtUrV1sbBJjGIx W7Uxc6btvkk07+su48ZMVtZHuy96RJjh4mRgK+4xikAhKGZJOCVDMJKZ5Y0Jze82 13TM1VICayNWim5PC6twiSU/F0ZlP4YZ0oSj7CwGP40GLzXiLHPbGsd+YnWbkGh6 KzI7OWtoc/ULL4QHUBe1OTR7l9vB4QaVyPbZ7TGyUfNbswRcw/WnYrOZ+WJJa2xP pAAItEorMeefSe4IBCeNQuOAzJJ+H/YvNUAQ9Y5i9xQwzSyw/prQIVex9rNRMwpy Nc2jyPhAJ3JaTtxsBzNtUzVqB9Rqe//1aWOtV191gYs2WvKwVkt1RDM1RlBAPcTk DQo3JFtsNsdHXXNzT6yDDDvDkpCBTTn3a+QNChBpEP7HUhIIWKhshajyXmTIAg9R zzlNYkA2WFq2eE/2ZrfHMRGAo/y5Uu+yeqNws75wCiMzG5kXlR25oQu5gTssmTHn Ckvfagf5VmM1okvzTH40P8B1pcGEgx9u6ImecTcFS13GACxE7TV3hsuU5KpcqRdn rdIOc9bSze1eruVcUJXuUDVwnQcZ7Fq2slKwsirrn0/MeiiG85gv7UJ6vaTlQ+cV kme6U6M1fFs6fJvdf2+0oCv5wna1tOv2oD9EbxsAlIN0BnSqecj/9eF61ACkuYQn JYCowwqkQMKQgQL5J0OAzGvEdACrmsrYtA4laa0wsLB+oRIpl3ExTerKiCwz/CXx +RM5eZIb+R//uHL8cqZ7O2sfs7UzebhjezInVFg3eabCpPtyKoK7xEwKrm2qDBin mgW4i71bGTopRKsYBQAVt+amGudGIcH/EmI79okYDVJRdlDbcbAjO3IlO7I7Shnm 4GfncQoAAQj425qEMBCYsGivQNWlgbylDt9Sx0IMwdV/Mwjk5WiYfQgAQSF0SdWj /dlbPd2jvdU3LAicfQjo/dzb/diTcd5bvdzvfQocsZHEvdUbPhCjPdafBNuHwGrD 7QasAx6a/0D1/j1GmH3fy73gW33b/8ut8n1+ar7bUzxunGhM/nZlSflwxwfGihyt 6q0oJowmjU/OpxQ4r9y7l3KB2CoBV6FUqkWJCM+OJRVRi6HC/5ifywgPIM1lTzCM r8ctJ81fjjvi6MEFQKAwWFcQTMA2AOzboxsE+J1E8u4JNL5J6IH3A6wY+ICBEcED 0gCO6AEErr8YIED9f/8D1L855OsQEAFAiHkgkOBAg9smPNjWwwMAhwCCnENocAJB BCcwhHC4YmNHjg83BhOTUIyPjgA4pnzY7MJEMTROqsw3ZKQYYSBxqhExAQECMz57 PnjgcwSIkwCGtKs4AWFTpk8RiGF3ov/hwyAFS6L0+HAIg4owcYYVO9ahA35YHFAw UE+tAbcZDGABiaKEugHO7uZ1ZuIuXr9682IAkE8wABVkHKZY55CDDAAgRAB29rdv 5cl6MWxz9jAFDAELBIReEGN0adINQqcOHUO1AAICWL9LLY/1a9uuBRjInTsGAQLv ehMIzlu4AQIGYhh361aAFrLPoZPVww5BgKpasQPQM7T6dewrmvEM+iBhwp4IHpj8 +NFqTwY+J9yM6XDIOgT/wILcDvR8f//WN1rlHwTe88/Ai7wLopwD/XvgBOjYQ0qE /hiKTo0HCqzuuSB6yuKm9eijR6igJihvxPPYKQSnIQRk8ECTQAr/Ah0CO1RxrPru G+Mhlb6br0fsDKCgHrewMMABuLDIwIG1QNoABQz8+itKy6bEq7ARHAoBhYcKA0EF AFIQQcoxpZRsgMwsAMkz1RpYgIAFSjMNtNZUY00A2WqD7c4YgNtNNz5jABQ45GjT za3kDj2uOB6Ue6eGHX0E8UdJKQXAg/0CsFEsDtE7QVOQVmCBuwBMAOK6IDAosJ0K IXWIw58mRABGsfKxD4H82uvJBQxceIFXDHzd9QUTRqhqBVvDkaFXXoMNFgMMitVq JgZ+GmCEX3d1hsJCKm1Vj57MCPdWH7G70IwAJnwA1wiHgE8+kIYggrsTUEhhRxDU UOe8LD6d/ynWE17YVWBsf8WSvVfRRaAdGCUdzD51o4sYJAeKxKIes4oc0qy45qpL ryo/pnIAC15wyLHHtrQ0ZRCAAIADMyQr87KZ/1JHM848mzO10hogjTQ57Qztnj31 lE0AHnC7jQfWdBPuHd+Q8623d3gQ7rjelFN0Od2ck9hr6ajL1McgqK3u3ezSeGDA E84GiQMIzlMvLA4Z6EGL8z48qr4BdTxpvyy8i26FVXrC1WuyGfinbVcn/GlWnCJc YYehRtBXVrEibGYoHy5EIIvssEP8gbw3ErUnLMniYAMGzAk83gWT+dqqGe0OanH6 1hkw9la77f2hINkKEq4lseAHrgyafP/yBJlFlhkjpFAH4svBNkjsy3wi6wsvEyb7 i3vm0VRzNHs++4y0N39GX2c6+SQauD51Q7rp9/ksjjd5rlYOOeWSQ3R/rkEVKQFO aiuXGorYwoIj9NwOIuJBIFnsw4BtGM5V7/mcBHrSg7HUqnBzI9ADPiU4DI5Ldkh5 zwUYOIRYIUA+DePKe+KzHwSoyIUO6Vw42oWACbZqMF1ZIE7I1pPH8ZA+nloR4Ugo O05dsCfh8FGtBgSWIZRwLGYxS/CKpCQDKEkuD0HBBuxCJZlVCS8imN7KWoaSlKXg SyuAWZlChhftYWYbaUpJznzGs8804E1yolNqWNO+9r0GUK/5k9X/ePO0+GGtN1Xj 39ZikAG4GOAdZIgQFb02nerYiD3x6kkA2vYRFtUoOnvrDujo9jlOIWB32TElBfcD wq8NroMlRBwCNDKW7fyEgkdRQ4dQQoRaQu4hv0SAEzXnOW7NjQHvaaENMaQ4YkIn H/T5Rk9a+bVXqXIoD8gmV3LnzWo+xAO+I+BDsFCxIwkpA2opEpO8+CTLxGx7M8vL CRBjGMakkY0oSYFRAPDGMc3Tnn45gQzqqCYBtCmPQCtN+f74vjvBBk/0M6Rr3ncc 11QtOccZlNY66pbjTJI5zRigOVHqkEuZY5OQIxwDspDLTZ0HdQEMy7eG2R4zmMMh LMggrWxF/0FOyVJiKzgWAibQS7JwZFow/WaMxJOfGo4QdWkA5o+KORQnevIBNe3k e0aHE6sq8zmXZFdQvcZUiPSEpwAYoQZbxUF0KBWTAEgLFq1ovI110SFOUsfymgcY kZnRIfkEAUBXwE8QcCQyICPjx/wSvsSsyXwL6NlDHfrH1YTmNp3ljZ94Q0lGQq1/ UdOf/yTplnd0ra5f0yQCU2I6b04TJTvIwk/Oxp5LxisACGiCpGQE04YEgTutFGXu WOmQcWpHbfya5QjpuqFmspAsXXlPTac5hBlRl7k9CeF3jOlEAHTugVaZbtuC8QAz EBWr0ImX7pZ7OAJ9DiLqjU8Cw/nNlP+ek2L8oJiRiseWDPgXefHEQMzmGCWQEXZ6 HODARhDLgRSoo7FkiuM8z5TQh8CAfA+t7EPbFNHUvEY2r8EN/eB3NNfUr7S5KY7W jsOo5aR2OQLI5zn36zsDtnQjk7vPU+EVq1ldUizBINAEQhhEwDlkBz2hSljsM9e5 dfO7mMMdUqMbQKZ6Eh1A7mGBpHoUAGjODHBFyU8uR0TtsFS8ChSvtHwYVpA0Iygw ITJW2UU4KRdVp0sGgI8BhJ1aBWDPg2ntQ9KSAbQYDy1uqQc/OPaQDXisoHfhS6Wl dAILqKNeYLKXQ1qWAg44wwInuLBjJ3PpvmRmM3d0aB7z+CbN6kn/TxftDW4MRVHT 5kaRBHBk/kJqgH0YR0kEON5qD+1a6rDtIaZDQN94V8H3GI5Hl5ThN7f5kSBCDF7I hWU3AxeWyCExy2MJIncfslw9iMfL9CFCFOc8lCfbdMw8ebMmzdE27ZoByUAECiij TVtDD+GaybXljNoKEbAabm/iVGmOyYUFCvSXYsT7rwPqMRflPXagNKuMBUCOARm8 oAQlQIEMZOAMESxvjKgeQMgGYLM0bTg0DLUsnEizUA+LmMShAY6gkoMbFlMNOL42 +v46ehy3DPstWzOSAKpnqZNO/Zwr9a5D0ovl6OgBhu0WyxC4Y7ggtu4hRkaQoO2T BWhXZZXQ/wLWs+AOd+8c9SJv/9WzdgX3aG25QPp9yFgDTe9tn23bxs0Jm0EizDTT J4dhjZB9fvIAE8hU3Dey1QmWlXfN6/0kSwTJWB+E9pwm267uxNgVIT1gvgLAr2Zy LILteQJNg7zUpu74GFVdUCvdbLKvbkAFSqO+Wa+m6PVLmoqNQxzS7g/GSnekAXgw 7ONtES7ycM6dSY8TTRoxmUmkNzR78i5zIkU82F0rTEESjxlx+8redwimznPAfwRg /vfhJFIk8A80/+c89HdQgqZLpiLEmLyPyLJuiFRIiCpvvLRKPzBEzqQNArliuyJP DAIAA1CADAKHR9xN/wykt/ojANLD3//QbwLRA1dMCdogrr2EpAXxCi0yJnmgRMEI iuPoCS8soHlc7vYqI8NmziFgIOd0Tn1ybuf+qH2MhpCAgzbeB2l8A7QUpbR87X/g gummby2Yg7VWMKU+YsesgwCHiLZqwHa+pl0cJ93Wygz8zIZ6gh1AIh+gy4N8Qijo sA6FwrnSzVbQww758AFYpYeEyUMgJwXGUAGtzIRGb7ycTFMGsIlwYoTerKkkULkS EFzijzsmL9zo46X2sA/p8AJCL1fIruyuSrnsAz+yD9EoAC1MzwCMpy1Wjy4OTC9y b4x0EPZeb2Zq0fXwQua0YghgYOd45tVELJBQzBgLiWpCSwr5B2r/RGrGoJGkkC0V oWP7yOA8fgLa6EMsmiELYGqZzKmatOt0gAgdWGdFtis/UhANuwsBgIBlQiAEgEAe 5ZFlXOp04DEe9TEe3/EdIeXcTCDvnmUAMuTN1OxbGOABjCVX2A8nkskg27GVtCsh GTHdhkAN9s8S0cxBhAFExLHgiqIfWWYkRVKmqimVVqQn2kEdw0kbt/AoVjFIYJAf 6gEGAUwGc1D3IGsAuOfUmMcWf5IHd+8HASAIdcah4oROhmazknDFnsaziiM4iu6R YozYtsjYqG+LtPLp8uklcewkrK4/fuIf2IGB5oxAzAGgIIQ+Psj8lCxw6Aw9bISD UJEE8XAt/1ECrUrIhyLvH9TGPapDG2lrrCDyIeDmmOhNDxAPJw5TvKYFqcySMchA BtSBPLgDzS5AMJFiFdRQM5eqz+CyQ6piCGbAHOoyFStu0YJHLbCoY+xCKHkxjjhu Nmvw1DJsM1QqGFtDj9zENI5QNvqks5gmkZDjKUPr6JRO6ZpuObWoOa0P+6jx/dgB zTJFhgRxRUCic6RJK7rFBN0PJVeECHoLdRoOVxoilqqsuvLP/UBH8Jop8uoQKELp 67bLy2SoytSAJ34rO1Zpd8hGDUkHOukjBGRgBvoj38IzESNGRhAg4V6IARYGd/gm 4FbQIVZx4iQuNePCSDJO0jaOoGQT9v9CFNMCSyenxBc3rAhrrjTewebWh30mak/m ZzitpqMY5aOqJkeJzdiwcpKOxC1+FICo7iW7cJd+CACM7CcCQC29Y7jOo9xi5AHF 7j1a55LI6yY4iD2HKoTMiXC66vvaayaE6QHG4LBAIARwymys7CN2yQx8AAP4gi9e 7uXqjIc6Jwz/zBER8b6oKAgm5D0QMF08cywOxifWsJg+SUXoEkq/hi0y9CyuCEMj zSHo4jVx8RZtUChb7mMuTUpYDWfmxB5ezbJalOdqjaIAxU+CLvmaJqS0xum28gqn r0isLzqfQ5P+IZuczcw2pWzC7JzaUT7GCTwT9HKOZUK1byjQ4P7/SsnbFvAQEWc7 EdXJGqKGFGi6DOQ9xMWJdGvMGvAohkpH9k2Wqk1irOuUuEJAZusz29PzBA0pFE89 WtKmvBIA6IEVa9K/JG5DKUYGRzQvenIH/xXTgtL1fJA9jBLWQOPmhm+zOAtVL8pp WAzpnrGRjCP6iG2Spm94lGSS5OFRvjJkzckLA8ennEzMHsJWrENAQcJk2SFwtqla PUDdqIzuhCooPiUc7SOpDG2aGuYxJ+Cpfol1eBUnHnM8uqkntuFEjjQ7G5DIxqoH ZqIn+JSK8gHw5hJeTxA7kWJDFCYL7kwx5fKo1jUVHRVD9xWLJhUAKrVEgbI2MzVK OpVKdnFm/z61905jYelkNFpjaHruN3bDNgTFaorzN6SG+ZxOY5uuObcI0rLIAFjL Vm8qbLgUiczhcT4NJcwuAAyPgPZt8dqDdTRxBeJ1BfKvbB/ib2ioqMhNzaQLQMUN bgCVXJoBDczgBEDAwTggd3dXd4MAzezMaRGzV3lpXJ/pXaMjSQGOK77hPZIhvg6x UD3HhUh3QHzgWNnPKyNkFStu4vL14lbPSTAAsDrObWXzJ3mSRL/n5WwQRYFQYYtQ CGHUYVnDCWNAHpLmfp3G6JgxfzJAUTZ2OethwH7UAaZRZId0KyxFbMuLPv70S4ks h4Y3OuLS4GLEgq4jQr5FDUEAbgqN7f9wdgEphWzNb+oes8vGgnDWq4RRYkJ4FjpM NtA+Qg1YKhQvKesCIM4YiEeglxTR9coKrYc36FVG8aYM9W0UtLWwgAjSCQYx9IrW 9oss1URhb279om4pwwYTzEzuFimCMU5OQzR8hk5KbKJmFH7utzd6o1D4xLQYKVYX d0maUy0ULS0MoFYlVyxeq8o+N3u5Ir3W61clZTsGxCCn6PzoC3MuT1vYEz25U3Ba F2Wly5mIyJO2lj/JsBpvC3XHrJBpy4cQIFUo8jskgEsfWZTiNTzhbYNqyF0bhu5O QAR0B1K01yHSqSYp4IljEkM1DkrMl0QHyja7x21hU7KAcDRsTn3/ZG1+HVY4nNKZ 1Rh/guPF/ic5rVJxfdRHlxNkazlkvfC7TpJGLBheANPrVimmZmqnqrU9N5g/wGK5 ttRn58N0tY5e5xkQEQCFu7WCqPabzK5oLc8Qs2qCieyXzKBsqtYhjiALUEATccLs cvWIcqoLDzENDzVZf+InCi37HOBe6YEtIJUmKYCLkuevRNTjULp8Uw1EVRpTu9gD ckY0/GiMU6OMAxe0/uQdWDVQdNrFEBdRZHWL5FiOXVHRNrTRIjePU3fZzFKGtlOD xQMBWHgFjInflCq4EpmIRsgMFkQzHTmtIlmJCiQyZQjdVqAdpg0kHBpJP8k7bug5 xpEBAmC9/56JntVrBNJzCJwtDAkOm2TnJBEu4FBihOb62ewZgbMjnVITBiWOLfrV wDwuYIFyBwkWUw2WMty3KEe1NYxGNUzMCVE1owJFtIyjtFx1a0YKjh0NSYxEmw+4 myulSFnqgThQETNZrdP0AS5gAMiADKSHBRIi8swPnjF4Qx4ABE+TISsSx+guKi5A DJ67IqIbui3QO3wIhV3XoMPv/brJLK9jJropdth0MXtkhhGgHH4ioWnpPBICA1VA ekpgHcTjAQpzMz9oAp47v6lbvzWoUNVwresLve+DUb3moy+UFdMCY9a29YRZbnmx YGezU2nzMtDkIzqjshrgHeDExP5IN/+E5jZaFcWsZlBc7Gpi7DisMI4b19E2VEiK hALwWKn1g3Kho3N+OEZWaA8TgjuO25x9YhRrqMmAV627y7lYdkdU+Lz5AyjQ7CfE S9uo5TrBtAYcqJwAj5jubAWOQKDrDTGh05LVMIQw0kDMQSGYVqrDQhyFaf+anD/Q bIhcWZKbbA53Jx+62ZZX8aPvlXuLxwEem1KfxAJcLmBFVLJ90kwutaAOSsOO+cOC hpn75KaB7mnaODkUiRlRyypbu+kGeKQJDEjfiZsTGLGL9AIewByYtT13gCcWopx6 GA/WIWnrMAA0kwODICFeFjpkRCheWD9MXQxyVoCMahVGpJt43Dz/hqLVYwQdHmAN dqe2QUIChuICfED9hOJXtezvhAKFisnUpUCebYg6KqIjs2MFQMDIuKMn1k+I0hNe yeMSddzYHQSIBIIdWPbWyeMCCFxiDoAt/L0F46I1PTSM/IL2DB7kTi0HFd4ZWA6y TGB5Dh7h/yLiaS8weG8w1gQ0fgY1aK2maY2QEkk4L31QgoMHLl05GEVxhXqL2mKL XtyogyepZdyhzYpdjVZ16AIFQgDAlYtQ20vGZfzIbb6uhB5CUkANRgAFUOAFgCBz bRU6a+gzu/kAsIDqD/xCU7OXWQ7hn6UEVGAEZABKKj5KWI5mTEDQezAHgaW3v17s BV3QMeIF/w6DDAId7TMbj3xz1iqKoqDZT35DjZcvpIINxRdXcX+0SAr4xe9YC0e9 QgUH6KMekwR0vyT/8V23rMCdiiJf4GRHrYC+PZUaCwz8AFIzwd2pSShtZF7gwcIi BYCADCzj7FNg9mnf9RurLzZNLUEiBcgA4jGA9XGC91cOoewITDK+NzlcNfokNpgf o5yZNvxEp7EG2LKGpGR1nVhei0La4mIc8kU4YjYfLzl/gJS66H2e8yNnltLq/J/1 +8zf/MUfemsI+2D7Ifqd6tGC6hO8sWPxSUjNAgACBICBBAsOBGLB2QBnJ2SsGPjw IQBnCRVaGGAwIwAZGDQalKFum4WCMP8ELIghIKXKlQJQCnjnEiYBATNjwGxJIIYB nTEI8PBJwEDQoDoNGMiQwWjSpEqZOsjAr54BLFMdUDVABoDErRC7avXK9avYiB4z cpUotqxGtGi7tiX41mDcsAXD2k07MB9BvWrxemwb1yBfsnDB1s3It/DXwIDllm0s NjGAxJK9WlYbeHLfzRkpYDlglUI9z1gcUDDgueAGFOpODEjBWYWIE84owtZIhvaA hLcdExzRuywKEyLhljQZ4yRLle9avrQJXSbMdzN3UhdgALtOoDuNGtjnfamDo+Mz jKdaOurpDKWpauEMP/7Yy4fdGiYL2a/9w3T3+5avmEeSzWVYffb/4adfZpcRRthj Zhl44H8G3gXAEA8W2N9iGs7HIYVvHYAFPVjUI6JnpmHRXkEooICBCEBs6BEQIpjA kDr/pVCRQiuwpREKnLFWHEElLbDccijdlNJMStKEHXYEENUdlFB+pxQBSymFJVVJ PcXPeaaZ9s57GI7ZIZkNrkUfgPpxeOFfaELmIZsRIliggwFuRiCMCt63IF5vKfhn WntKCN+ganqExSqe0ZMBaCh+aZVqrMngUQopcNCbbAPsJpCfA8ngmgUdyUUGBwW9 qGEKZIRQ0AsDbOOMRCkcZ+RKzR0ZXXQ8NLmTdtRFCaxRPBxFLHlHUVUPPwYkSxUF 7DnAT3vj/2nhwaHWFpahYnFCCKNvefaXraFuXsvgQBbeOS6Pa3qbJpoSZkbXoOUW NGCZcrJr77a9HeAZiCNiQQQWnqGGhaQDoFpQCi2KMJsIJQBBhgi7YQBYWzgqNGpX HpghghkqwAbEWxwwvA4KsJUQ0khCFskykjYxmdNNUfJA3U9R+mTUUE5tmZRUBkSF 2rJdJmvVifzI8962SpvZbn3ichtot3W6SzXTbGbr9LrcangmZnzaSSG6Ue95l7hd c3bWtX19ZhVo/I4oWooEoVDCAIlFxNCm6wzQsN4nIHwQ4ABgoJtGHBAugjNkbGA4 4gOowFGQAHhAa5HypATdAjPJ1NJ0T//21BNMOw0F7JVXFmteVF3ykzp6RUdbtJhq q5l2gvla9nTTGwYK7uz8SY3vg2Tbi+e9dortJtbuhq0tmclbve1An03vmWglUpAa QRuU4ExGMjrMAQgcjM+BpgO8pQ7jBYUgsYvdhsD3CWawqhH8IlhwAgaSA1A5yyvN xCSa2GQmu9qJPIACpe14RyjhIdZTpmIULCQFPaiRymk8MxoKyCMrt+vg0p6Wu+UR 72tVI9TSyiQv46ENQNG7UNlM2Dx4fS13NJya7wxygHq4bTQCG81oIjW3EqwjI7I5 AQfXxzAVeAVHJwBLa5whAlN5RDYzcEan4qIp/cUKIv1LyT1WAp3/JHVOSSjJzujK yBMGEsVKxEJKeYx1LANYZVnOyuCzKGCV0sjuhoVyXvM82Eev+SVcfBThm8yVNUEB si/KO57uXBifefWuhZA84bYOACIQUSCH9KiHwOQ2kNVgxCsyOoGPDBKCE4ggIyjo WKcIooKEDMCI58rIyPhGhszAL2UkKZJLWAJAmDEpOzkxoxmfJJRhBSUDQSkWsZzF ui4JTY5UMQ01rZIB7DkAaX+0JPRWqLVIkrB2MhReN79ZQ63V8oYvhOQIDTkvQTaS UOAspEcySSJPVk9RpjmAioRoyyR6TwSnRAsQVLAqsJiBbzOQmBI5VESHTtEZsCII 5fyHuec8/0dmZXRSMW3Sne0EZVjEAk8bfTaa1Dmrmq4rDfY8KTAHUMue8onn78JJ T7Wpi6YFGQIHSiCDF8hgBJja2qGwNk9sHcqnQRVqMqpVPIgEAQMjkMEYgoOvDJ1w IBxQQ1VH8EpvEo9tmaTeiYAYShQMQIoFkQ0GUEC/gbAPq3tqJRnixzHBDYQMrWGY GQSCHw/IYH9dxCiTXhZGndCEOsVEZlGsxMameMdZ3qmmVKzSpWZJEI+d1OAexdrO FRxBDBcgrWlLGwCoBq8gwTita0ubvyNyaAjoeK1tSyuGHqgWAEEQw23FkD8gVGur QdgAAiYghgcoV7nsIK0JyLBbiQzhHP+lre4FqmvbANTlCNhlx24t0wzUfveEQZAB A5KLAAQ84LgTQAAHmTcEFlxgvep9wDayMAYbZoS2YtAufDygh3awY7n2vYAJCmFP TLKNbaSJacGCOICCFoQDZEABqh4CBEr1iUMjq1aG+Sbhr4BMHSA2iwzEMJKIVO6L y7kJAAkgnQF+lDtpbCZT2jgeqfRspUIb2EpNw8M84tEBePBACCMJgSyYIb1LTi8C fIAudjUjC0yuspPTS+X8amQIq6jykpsMZgQE4MleCQIC/oGAL4s5zel9gBm0vJkh yKDJbSbwldfrA6xymcloZvOSGfDn9EIZLiygrxkeQIN2qeECCAj/x3ABpAfl3lnS bfbBdwsTBAY42c7pHYE55xPpRp9zMTWg73Ef0N70BkAYi2ReDjPpAH8FLGAokpQ6 nIHVsgDhlfFRxys9wIEdGcRSFg12RgRLWMOmpDkbRcmSzIid6SgwKCZtYwOnKUdo zXHbotEm9trj2ax+U1Cr2MZ6x9zkB+hW3AZRA5vVe+orsxnRARrCOuY9geXWt74P YEcTC2LmdLd3vZRGwAUSTSZ7XzkAIwCCw4GAAhnAO81iQDhB7P2PJUsa1QQfOAL8 vVsJvFvMqg2LGtb773EDQA9XdgEZHI6HFmz633QZgqbVawIVOHwD7UjvwaMM8JsP ejMnd/II/0IABDxAIL3tyAKCb6hgfOYQRZ4M2D8Jp2HbDSQFgxkICGQA1Ii/AKsg iOuFgJBrvIDgBJKjHItX8vZdObtz0JFHDGxis56osTvCMqnpRhNBCFIwWUGOFg9J 9EkiP5J2Bsm0plltVAgZgx0ISLlBOJCG9ZrBu/v9RnqTcSgzMyALl+ZAMJw8AYtv +Rx9DgevDSJnJ6u+QjNI7+zRJvJ/oKDJtydIM1B+ac7ogR0DMPvFRa7e3q+ABQhg wD8gDxfkmwP6ZSYDGTBABEYvORxMG8IaBJ2RUJO51QX6TFk3GaL069DWuzklDA3S Ivzhz2GCYmtZIJB2+OtPZQPpoksQy/9s0lYT1AE6ZnR3wKITp/NA4wFBQiMV7ZFZ XdJteNRD1sNN7PZBGmFmx0V95xQXJ2cGqVUWp2d7lrFn6NB7m5FpHOgRerBk7bBu s0UEaJZ6asEXclaDPdVlCJCCfbED6pUM7iZmrEYXRXcCj7ZIQGB8cnFzlvcQ+TAE srdlIgB+lxEE8+VllccZaaBqHiGED9CB1vJqrxYinvRD2TMQdIMBCyECMhB8EKFX KeAaC0GHQwQgu2d/GlECJ8BLXGRYLpETwkRMMqYdQjElDXRjp5MBRAM7dFQVDrYo PAQiRGZki3ctAQeGQNcmAKAG7cV9ZUFbJQh7qzBmPSghjpeJHkH/gggAemYRDPRl ihmhBnBmLqvwD/QWSCuwgzQwBEQgirK4Xp/IUwBAgk4HGM3QXiKoEUL4D8E3fPKm aYMmSRUygzz4F76IAJ5GfniBSTpEhp+Bfus3NywiMbMkAhigAiBwKZcCBBugECUg VPF4a7WxEAoxABgQVEPFERCgc+vIjmSwDu2jDv2IKZYCcQzTECKBFrPgRcv2Mpvz MoIIMwYkUsrUHeDBTFdSD0khGtkEQaIRgT+kWUVTGpp0ge4EWgCXXhPQiqPWGB5g hG8IhWw2dBeHjSnIF5UxECs4AWFIEEHgZtZYGFDYhAISH0NAhSh4KDuAZolWdJlo cuZQeVCV/4HwoQVt1oFIOWY1CXsEB3pccWkkKIxlEWpZ4JMDwYUI0ANQF3Ug0klT Rw9oBQCrQWL1uBv3sw60gZADkJfyRxu6QY8KoRCucQJ7Y457kzh5mZebsilQVBtQ FJCLuRBaZBz/pxKWmSQGyFEGGFLItEBMYR6TRR5AM0fM4iUV+Emf5DaKp0K+EwTo cGiQZzYG0QyUd4RZ85qfRy+094s6GU+YKJsZsYFCWRfM93jjkhdGyWVN6ZJgsYvU WIW0SWW3yUKc0QxY2Ra0tWQtmZy12GlbWIVh84paSJbrlQUrgIRiBQDTswr4JCJv U2vjSGKGaZiMeRF605iCaZf6WZj4uf8pM8CYmzKH/8mXdLgbAVqPALp/vfQSYsQk zQFAKBEdMVOAjGUUNQaaWLKREBSSFZRZWCCBVhEw9TBrKBJu6TJudLGBPYmS+pEP QhiDcXGdCJAFW9ZlSllCjadpLHonjkeci3FzjnZTOJUX92aNR/aDQvmFT4cWQkid i1QWkuFuDGAOT/eTDDB6xtcWScqVgZEH6WV5HsF85EkfAScGZykfUWd+KOIocelP 2hNxmwIBA0Bic2qnAzCndYqne3qndkpit6anfYqnt3angcqnfPqnCjkQlJMdwJRR zcY5x2R3NNZMWIJjxoIsV9EeVYFHcWMiKAKqa0oPspNUAKIXuQn/hkjISGnRiWQa fk7mk704ZrQoSKfafFCpgfTFnTvZfMQJKFSznLgYVVphi0K5AlQ4fgXxe0/2hmDT nRmxg0LapA9wnGWRBlQmjPBCgtLIJkgZnfXmZC2pngOBSeXqjTo0PfGZhgMgBubW rtuwDe2KXPH6AO9ar/Bqr+16r/DKr/hKr74Vr/yaXPkasAO7r/zKf/yDOdKWURAK MzFwOTkxqdO2d35XLBL0M8tSQaKxsVMxgaFRGp0ksjrETW+YkjCygRcgDOrCPAWh BlIZAEiHdEoIceuAcmaHFvlwb1kAVg/nszTrcMbHkx2IFiSojGLBcupFhIeEGLCH rGAFAkD7/7NBaxBJanFJi6sDEZOAxBgbMgRDQF9cCQC/ZwZO90fEiAAwGHxtkZZj OYXf2hYzmXyToya1VFZq6iiK8qYDgQcbUGFq8LcVpgJ+iwKDG7iFuwGDiwIVpgWL iwKAi7iPK7iJW7iRa7gosBqNe7mam7mYu0cwEEwO6bApQUzPwRMSG1J8ZwDDAppv JHjQwojpIS2nYaI6VD3TAyJEgAd+5JpplorghBbGoGT1tQ3qJQYLJ1wesWcaR2CS tg3ooFxi4LYrmIpvMZy9x4UM8ABWejZc4xd7tpLbMAHFS3AEl1xPugISwJwQYaRc aYSMF04it2RWShAkeAL0mxE1gGXoOf9J42kCQ0qNpagWNhed02g85VquiXJ+6jqM 4mRPx8GwztFs0PFsTkKxF2ltxCIVPgOic9QsnoQacQMwn5QBAUOGB3CSKMq1ZbaS rRgngQGTQSlvM/wA5qCNEqEXCjfDOwymu0W9PjmcpBcgEqde+GuJaaGzI8fDbRam yKd6WMudWwulRvWFQ4cWXAiD3GsZQlilmwgAbesmRDm3f0TAwnotByAE6IpJ/YJ4 RCAER9zAPEU5NcEcGpUr0pa6IqW6ilge0AJB9QAtz1I0FDiBZviWn6HGoPEiLes7 LFetK8QVy8pw+fhVMuACA5Bet3i/sFeNAxBUGCBUlixUX4UBs5f/aUs2Bj8rAzar amubljVKHxwwtT77estZeaP8yZ88yqVcF1ZrEMj3iQ+xrG4bVY0hEeIXpvWLcghG IPpLo6oaICyAZlasgTc5wICWrIu0WwisYO1ZVgwMAL1xG+t4cVu3qEOwAjm8ArBx LrBhMXAREeNMbBCRD+kczgQhzimwkHVMxxolbZ4zQHrHHVWCJUwBTTnGD+qBWdj0 Ui9VIqopMFGXwhiocisKfZTksm7mXx7BAUunXlCWs0Yaix6xgvzGcVdmaf9Bgg8w XgOhBwabbzFdcU77i/LxnCoJhATxslPZnOKygaN3lmnZA/jbFu5mBl2sVHDxpaIW NRVChTlI/043p41qg8aZJHWJQgEiohqrpALb8B4ntgZikBUl0A4DQQ8O1w7xagYc 0A4P0A5igAIg8Nbt0A63wXOLXBsVIgYAwAFiENZZIQJpLQYisALtUAIrAATnQBAl sAYXBgNyF0AO+89kxEAKZDNCYTpv5EYUJLuokU1xcyJB9mr5ZNUHMKpnW0gbmKqG slPjScwZkaQIQH29iGa7Ch+i12TQ62Rm8Hxbc62HpsUEIX781mazZ8sjbRZMacYD Ea06nV6v7TUUsoJmwKMBYr+VqB+l9sxNswIk+L9Rpp0/ul9YyoNUqXLkan7ebNUY tLcAUAJmAARroERAIAYvggJiMAQvIP8G3dMOOlfWELEGbBXfA9EOKgOvKkMP9Q0A a7ACogIAKlDWhl0Q7bAGKQACe52GYvBKJRGRLrawYURMAD0613ZjC1hNSSFNpZFN g9zQnZSaIsKesLZHLbqNw8md7eQXUgyKTlaTCoej9bSC/wDKL1ACIzCmD8Ct9ZG0 KsvRL+DkVRVxvNedSSzeggQAN91TO9qKW7tVAjIEdPaV9PGyWdwmp1e2JksQYIwm UIisNRkWBJyDarIvQoDGa3rCFPDGiw2vhw0AL2AGEIEAQFACgZ0C7eBw21BhISMG JtACAzAEF450hg4AIHAO8f0Q51jXe40BYoABaAcAHMMRaNcONEL/3wRBBmJAP3N8 WA0qTEtCY3vHd0mBkZcaQR4MLbP7iBX4aqKBt2v8IthdqvLBctSNppzRqk+qvM19 cbVX5SV0ymZbEIWmvVMdF+KHcI3Ui6IoXba43Gjjy3KRlrdZdCbQrJXUFSuoaUso nVTKpBqReWqpX92NZ6id7dm8X+dwaBZnwNlC5wnMzehaMBJB1nT9EH5OEIZeAhhA BhYQ6ECwDRgAASUAAGLwAnTjARce2GIAGxhADyCwDS/SDiBQGxgeAhCwDWVtARZQ AiUgEHW9DSc2NxouJAF4WDeBxwIk4sV0FJGVweiB4hscgUCWeInnltTjzeYnU8Wc oj+5khet/3LLum7lznwBYA57Ab6xGBhDC3tGGucmyONHSQSaZtzWXE8A4MSIEYVz u9NCejt7QsBNt6t0Mexm2SZJ+t1Uo+aPoQ7huR+qbduBBACYJASfQeeJTCLt/d4A oJD0/SIboPHcAwBv7XAIgM8VLhEDHvlZQdd0bQENjnbx6gEWkBUpwOBGcMOFngL0 jeEAcOpxBbrO0aiufsepKyWf2TNH4TOtc+senEGE7Bm0NsJjaH7lSgGLzLuXiJVE 2rQ67h9mP2ZN0FPVOHvmDSGi97s2mV5iYNsS8YOxqV/mIv2wx+w9qBdzUaz6vhdG y4k97MBtkbRDyBlsrZsJsovU/yf+m//URfvcauHIaFByVgMQAAQOPCCk4AGEB7Cs UqgQy0AAZNoB4LCtBAAIYrZZBNACAwAgYoAAmSjQg5h2KTGAECPQwoYQLUGKSUEP yIoSLbVo3PbRQsqUANpxAGBh28BJa4AMhCHgXYx3AqDGEGBAAIGrWQnEIPCOgIEY Br4aEJvBgAOzZB2QxWKgrQN+9chScIDFAYV6WPDiPZCBHpYD9Ro2FAz4gAMtEBVD XCGwMYDHkR1PhiwwCAIGD5Ixpiy5cmMPANQ8QHAiNGXFK1YhQOADYr51CNDRWPx4 oO2BQRggmCBsMYDLARCg2YwagB7WD1z/zvd6CBHWtCEOWT37dmf/xUMG7oieWuCQ 5DT0kDZ9vfJ53BA9IMccwHdt1ENiIxgBHwB4BA+k/7bNgnW43xQbzwwE3jMuGNZ6 CHDByWxDyKCDEDJMMCEgSiEFgVIgiiIgNvQAQwAupMjCCy9cYcMSN6RoBRNH5BDF EkEIsbETB0rhJpNgsGoqp3jc6ikC5OHhHbCKHMssJMlCkp8M7GLLLbcoyICCvejC gp56KMBiIS0JS+jBgujBA7vzGDRTQNYKPJPBZi4o7TTOKhuvu4Ge+wcB6ZqLc0/d zHjAQAEfIDCAQn6TL03pPFOMA+jwzG6dO/dbc6DVHA0QQQR62IA0H+A007MVRiPP U+MUS+PO/wDMG2hONdH7DdPlXD3vMtaKs41GCViLFVQyfxNCAywgDBahwhQqNT37 vFOUwRWQZXbNWajK6ilqecCqK6nC4iqsr7hNK0m55ELLALzOeisvcu/asi4siNAL sGIbMgwwChL7lExeZQWOtd7My1dRNRIMbVngRGAtAE+po7NBfxWjtV9n1ZiAwCxO wy0IdAh8YIwAbXtuYYHyqVRSySLTczuQJRuCAQIJfFPWkn9Lg7RtYlV1ulVJ+6e4 R/97FoB8/EMAwDMhODhAVnmeVN+DDBL2y3o0WHpqZanmb9IVdMzqqqmmojYsr8bi iiwDksxgrbP5gbKtevhxUi8r7Xr3r/8tAxtsFcOaDtNemK1e8DIz+vVboNFKC/DC gNNU+r5vdlt8Ut3yA3SxGkhrp7zFCmdtBBDLXNWM3TierlHRp1YN5MWaYc0MAk9Y +tYdSLPU6koJTS0Y2Xmm8VJdvfM8iAny2++xIFwmmuG+FzwAggghlBeh2zgYaXog Og+ReuqJWgH7kax3DAQMTHCGDMlu5L5DgaaHSH2mBOBBAK2u+tqqrQiwllsjv1WS 7LYMaPuutjmpLnex0gAD8xdiDSZvwlLBmv6FL8gEYwAYUMduSoOBE9Tnga7yQOEC YAIQmmAAIhzAOjKTnPr0rDTqGEALSUjCFg4ghXqKnOAqczKB5Cr/P65BVuLy8w8T VM8x0pOBwfglqfvM5wQYiGETRxjDEXiKO7NT1MeMZzEIpmY1BHIBE8NnAnWIEIYn eBytAhAAMoRmCBwwWu8CFIQmYqBRZgBjC08QggAJ7QEmwGOI1OAyBDzuXp8ZiNMI IaEI4Q1vEMmIGBz5SAs4JiSPpGQJmkUPSj6SDJMZghkcuRGNqOAxKVhDJsWwhous oB2OBMFjnCEGEQzEA1rDyj28dkuvPMUARBrb/sqGNieZJUtum5Jb4LIut2XpSnnx 0rzAJATAQGhMyXMW1g4gOwSwLk2Ym1ozgmeGO90pTeNEQACWMhA9UUec5GQnAtoB INv06U+e/8tOo5QTICCsApsPuIAYJrCNCWAzPyaY3BBmkM12svOd6FmFcJC4GD2w A6Guc2CDVvMPQCJgnewsHUQ0x88JsCN4rOGm5yI6zgCAzoKs2YbSPLaKLCRHDA8I aHJcijyCLUYDzhOCQZwJGIjIYBsIwIAznGGGbYjhIiDZRjssAAHxDcAIDSzKNkQg vqMm9ZwAQGpP8CADpIpBRizSiAWwagILnNMMQBkIBrYRSaZg5ZbXuuXYtiWWsviy HmlBCwXicjYp3WVKWaqLlvayTATC60uGcRpC+HamDSpqFSJ9QGUD+oBt9ACL1BxI MC5QWdBeVnYnMAHHSPUddIAWtPl5QP87aIaAbbCjpMCbwAUmt7s6EaGyF0ghsvDg jPy0kzQDGIOnInMEmq52qMul2QNk6yl9XmB4xlkBOgKaWTjxClkrOMJlRata0tBM um8UgUBZm0L76OEC2whtclU7AUEOJA3srOwdB6evXzU2Ql+qUFu34YzbtGMbEEif gFXEGKNswEarXGpO2kFVgawyliHSyIGbJRCkwpaqJnjrY2Zplfj9yGtdActY7Ec2 AiTpLExi0lr04j8tAZBKTXJXl9hlt4RE85k7BdY5cZsv01GEAykAAQdAQGQODNlv GipykYfs5CMHyFNJpnKSoVxlI6cgYUcGgQdyaiMjGzlOtkmBFlD/sI4AnMAMJyAD EE7LGCJzGctzjvJkrPzm7FC5UPRMFmTinOUmU9nJd0anLIEGhA2wzgwYAMKeb/Y9 QSPZyoQulUA4oAIIpNkMKAjBaSPLoOU1FkLQlFdQ/wuR/HwEAEWoMH8sIAYFD0QE 25ABhq2qGBCQYZMUpkmAZr3WowBAHW+FSLS0gsupbMUqYuFWivW6pLaRS1xtwQs/ BEu3vLjrpzhOCKkhgAUIGOSxkM0ibivKWT7fV91YWzfVqnnuq+nLd1l8tN9WgGd2 t9vdr0MeRgqyU3APptsQcWs7jPrKdpgBRCRBgAgO/tSBGEUGGuIAGVgZIgEv9XAz FYEFNOBx/2fQCKkowIAYau1WC0QGBu/b0de8AhUCxBx/RSKLs+VCLhj7Ly5+lZu6 5JYlLNVtFXxJoEJEXRCDfHurG9T3ut/NoIE5vWOl0s5vvNyrfU8N302fOtcr/bNb 2TvdFWV6gITw7bPr7SBAHYgMBJxUnpih6iBoKtw/6RijwFbAM901BxAgBqqmQASK LkkKUGJ3lIAo4yl4QEtQDhEYPEUqX7tWVmIgD2WPzdllU0sG0rJXa2Mh9KFPl2Ht cgAKKKRLFMDblyQ06p0iZExPLzcEQQN220uZ3PV+82nwvV11035PvDdJvM1ddvvE DOtWSw/thT+pqt8Gh15nWrjVPqGCEP9cUNMjA2wnDAT2lgB7eG+qM2a9ERRkKOMZ +uQq2f8AFHB/q0h9AQDcKoMRiAHAcZUfV0JcFWX7im6pOc7jHyiptiwxJr3Ii7rQ NrwADAd4HsDQsVH7tnD7tmmit+BjmOcjNyAbPtywDTzLKWSBEz35MXnbtxAsPt3r up+JOrEzNBb0PXp6uuYwrr65OgCgwXx7lk8bO4xIuvxSO+hpu22QmoFQgaRKn43w EMZ4pV0DABVwpKVYAaTav4EgA8xiP7EKEAGrPwDYCAGLpMeYBRGjFqygnwDUFrx6 NmF6krqQtr1QFy1Zl4ZIPcHgNmERNeaxvgxckB/8QOOrPUJyvmP/AcEavJrmoy5+ k7eqM7dHezdB1K49CUTP2R1MJKRKxJk+OzfJIJXj00DmK5MLBLeA8ymfIjD/WgeC W0KQOId2kJHaSDAb0YhzgoDW2iqhEDD22wZZXAz6EwgyGCqnuo2VS7assAqWqwrN KxKzIYsA8h8oSUC7mLFqrAd6KKzDmEAF6rYHscCesr6lW77B+bJ2E8RKC7t5I8cO pEQgfLpF5AxIjDfqA8RGpMdIxClyVJXpyzdLXAzmEcLm+RJTQ4AXwICiErD9AwLM cgbxiaoWgIxX07gUmAAxmCYP2AhawwMyEAEx+LsM2QiHdEjxUbUvHAgG2IiU478z jIFbKjG8/5o5XxoXczGX0WOXGpObvygW1hO4ggCMbyuIPky7MYm+rrNEZ0FBdFMU eEQNc+Qz4PMdpexAV2nK4Us3d1xKrazKr/NEIKy33ZvHf6RKF7xAp0G7tcu+tpqp TJqwmQClpEoqM4AMj6RIR0o/SzuHpOonMeg+meAAtoTLj8QwMXiBx2AJYnMMHaEK uvKKq4g5rzASAfS8X4ISt4GLOKQABZQbLMBGZhKM1ONGw8Cbowu3sztNIdDFENnH IPvKrNNEqlTKXolKfkO+xTgZo4zHeqzHTOzNFFwMGFxBdPuZctxKggFHCIg95mme 9SkB5ySD+PtFitiADUAB6tyA54QMFf+QAV10zlgzCTKwAAsYgKUgA42TgRLATuvM TgDAzqVTgRLQAtuIFsesvGWTCvrBn7BIiwKURrcgvZ6jkmqEG2xULG7LGzCxPkI4 TeYZN3s0TnocS9esPUm8F+GcygmVSsrYuguFTUKU0K2MQXTM0IYhGKTkulLsKYBz HnDbTRItzkhcTGb8GmYsEmsxkv1BkrbYUZ0jLLd5QCzRkqATzYSgkJ8UQnATAgkw SyH4wxFtTeG8LwyF0qpJQbL8UOLEuit10aZ7yiq9DtvERxHF0jJh0ORMO7SDEK/T zULbQLAEAPr0v64IC66ZUxz9Cr7KU2vLkv/pTCupEry5ErtZCJ//TAi0vMBwIwQI ULquhFBNxL0QfVB3rKYt9VBLbcR57MdELBMQ7VTsiBnf1FCu7ERIZUos9dKpMU2k W1VhUcUvM8R8TB54+zqVAwvK65Fla8ZeUrEMCKBjUkA6bJctEdCgQyTGiqZhGUrT NE0W0AAc0Uepe1J//E0PZMS+QVX4+MFB1BdK5VIu3dJlCdPdnNKyO7tFLcU+bBp7 ZNN1bNSbUUc2JRgYaEldesxmu9HNAxe1gQu5sBJy2QsGVL3WE9gcA5OmSTtzNddw c9Bt1dZB+rR2JEQxnVZZzTqyVD4y9dRrZU1RVb6kDMtPzViOpRrTVFGEDbjl8VaV ZZBZ4AE5/7U8W102axlAzkubKWmSAQLWuckLvugSZ/LGg+jDJEVUIWCBcPMxUaRS aX3YkT3KKp1UKh1OeUzale3SQnRXpwXTpqU+jT3XRUXYgDwIwbgLsqULsnWAtUDb s1ALsmlbAvyKXHqHqJBbp6jbuYUfvM1bvcVbe+Bb+Olb+NmWl3sKzANANhTAAuRP cZEScqE2KvFMw5LAA127pAsWs/zaHfDaPyzV3KNYce1Yqq1UMh3F2BRZRz3RUeXc irVYaNXYdVtWIVjQ/EJL18uxv6AHKjEsKilbtDVbzUzbtQ1e4XVbuN0lr8A8uY0K eRAAeYCKralb6G3eHqFRbQmbIgmLHP8dFx5FFz7VzHVZpmUqusEYtaAVQkQNN6NN zUykVkzdWkl13+Qbs0it1vmV2qr9Vqydun+sWnKlN4UNR7ANtWFBJMlVrC15F7l5 wLpwG2lTm70iG5p0W7wawBPTFm2xn6+oimScPDqlK/qxlpmdYGj0pWqTsbh5F3aJ QG4cX6NrGuQ8zQXNXAgw2s1tWIllWs6K2NS9Xx7uYR+uTTftXwgVXcX42tPcqbML FvIt1GKB3CsZILg5JrrYubKREs3UTP6kTLLQTyO5nzRMQ8urFly6invoCmXzihvF H14NphLeuWocutD0Em4D2iG8XAjIXBlO3wxcWpBlX3b7XAB4gFL/uoBBdiS+PGRD NuRCXoNDHmRHFgNChuRHbmRJruRIvuRTQmRGVmRLnmRP7mRQvuRPFuVQHuVM5mRM 3uRSruQ1wMuGqV8XBVGBYIGE/dqAPNOwbay8mZcJVKa/KKzOZJfQG6yz8DzKHBcV e1vJJAvDvU96nQr64ZqXY7YJfkYXa2BhVhcCClgVFjhoOroFvVwGPTujNdoqxOEH Ej5Z9spREoYhc+dCSLJ45oB5jud65gBhsGcQsGd8tudCOLJ/ToF/1md+HugUcOeD 9ud9tmd4lud9pud+pueAnmiArmiBtmiKvmiNzmiOxuiKJmh6fuiBDmmQVuiNXugu e9Oo9VRs/y0acQbHn7RAAi66wsAS1FsItzgMutjdnH2b0kvcteA87NU8DL7g5sXg /HS5a2E5qLBVLiabZ8y5akxhBE6shhhYxnqQ2DNZCFjQcp7hRaXlPV5dIPZjdoZf F9VUv9ETtV6Qtv5huNZaR/VWIc6XWh7nUMtlyiVgbgTNGFtALYkSautX/8nTYi4b /nzqGgWSDgaba4m5OtXgErtXAdxPtpWLwW7cKaFDzzygPFygBwmWrSZa0gZrc/Zc qrXhjfVKs+bht45r2F4TD3jtfoNRjeXjNZnhuzZLvRlgAs5D0DzgbTSswqqHYzpu Bm6LDGASX0rmbhHA+slVpwZjZKufyP9s6l6q2bRgkiw5m2usQ227knfpRm+85V+5 3Dw27RkmBD14ZSL22PzN2pZuwR0MGVKZvpPRE0/ZupDhRLM+QcWAk/2WQaAR8P4+ jXxA8PoucHQy8DOh7QBv03Q03ZWVZa9l0AMI550aSoNl0WbKSSje6RgrlxKWRrww C7QwGxOLSWbGYBLjlpltNhHLVV0SwBtVXLP4XdEboL8GzUEt0m4bYGhCu5dG37AG awhQTdXOyj4GZPeGIAg3LhwK1XzhwQltjJPZrNY13dumDBD5F/0O2VC9ylE83Rv2 mzvu6sxFzVA7JPLNm2LBm9vNC2FdJu9FC7u4zB2FixYzAOb2zwL/5IHrpbmmZsY5 TcNqiTnIHnSkPpICVG628d6dfuLOvOkDGNg5Psu8PjuvRvKvZoHTdvL3bW3VrVTc aGt2BeJq0sF4TPXYjlYVnNq5xt/9xYhwW3NbRtj8EjUde55i2ZLuBXbipjZpU0Ao iWDPw9MVr+wtdupd4pYLplOxGJIApGYcH+EFLiworgvU+/F4cZpURDomtWVPh4AW mOEaXnL4Rd0mD1nGCM5DXD4mf+UH7bMuN/NHfUQK3dbdkzp8n3erQfKiFWc0hSYN ANpLdyYtcZe/GPGy7V5pzPOzeRLEDmqzEBsWf27ohvYMXvQLhtvDzSuyaRtrszZj Mj3DqukV/y7YbxRKcLtAWlbvTw91skbtF1XE1K73QcrSwYm+cOXWV+faCV/fVp91 ujbd9DXaRH3pf+upN08gA/bTAgXmbE9gzI5DLEjmmi3AamfDGrXTGhd0ZdPgZmvD /XngtdFzsj09eplAhni9g43p3S73cmYBDAB1JQfd1S71nFf3S+xcwIdY9OBvEr13 CSXBzq3QfpdSLk98dTvyhL3r2P23IzXYZhq64c4SEdf2y+x8aeRXxK7MLUZc/MFg EDZ0aZ9RCg6LG+WBDHC2tGAbF7sLt9mSIOWSbUOkcL/ccNZtmT/3FqDhvrdQtB5E 3G5XnldZxK/5Vyd8/W1UE3V3Uee6uv9GDSS/9VxfVHEPx9Dma4QQUBWuQ3aZEqvf 07gQPSg5dv7cB6EWCxtn9gzepWWTuSLpP/eXSRSP/ctU4J5TPcXKQ4A4cEDIQIEQ CAo5eDAhi4QQWDyM2IIFi4lAAGDMqBHjCo4eAXQE+XEjSZEmQ6L0GLLkxpQnVbb8 6FKjy5oyb2Z06YHkTJY5cdp8KTRoSptEgfosynKlz6Y0kQ6F2tNpyYgQIToUQihh woFYNCAUSFBgvQNYDpTFgoVCPXr1KKx1gMUBBQNz+a2164BfPX4GMhgI/HcwYQMx DCMmcFgx4hiMY7zj8Y4AAQEGeCQ2QCAw4AwOAs81UG/vXAqm16L/divQrEAsQsoi xALhgEKHCiNabfEQw0QIQDoCx0n1qcigw2NGPY7c6VTlJZn+bM5TuPPq1q8LXWry qVGp2K0fzQ4AYkSGtc/Tpu26INrVrLGohsuWHpa3cN/KtWsgP9sM/QE70BlgBuwT 2GabHabZYZMdZplllDWoIIIIajYgZwb4hQU//L3V1lurnHVWWe4NpMFZswmR4lYH XQWBVRJVVFEaF1EVXnDH2ThSUznOxNQQHAARZApJcQQkECEM+dNL0N34XEZDpBAk ECAQCZKRIKyUY3JKLeldcshBh5EeYrAjTJjfaZmmjtXhRp55XC20EHtCnOVVe+8R 8RZ8GcCH/x9cdDmQ31t6BVZXZ58NZuFimh142KKORvaOo/I4tllmAvIpWl34oWYf fHAdAGJr7A10UKm0walQizFCNJEMFoVXXazgQfUdRkMAIUEADDzwwAQInADETk2u sIEICGzTqxkmFFKjdtuBBIQMJzCwDQK/njDCmiuoYQGvEzxgBg22kisrtBmpYcYJ zWKkxQNZUBndTVqWu+OWOL3YYlYudiUbWP8SVOdqIpp1llwdwoWFARTkp2HDnykM 4ICdVcjDgYhl9pgBAkComaQba2YxZYQBKNpfcm2IRQb0OWBWWqyRaNZYCcmWqnnk XYVBjDq30AKNVdLLnJdNCn2vUB7ocf/BAwg8IMYEyfbqA0lDEOGrr073+sAYtSp5 5q1iIDvBBGL0iqwPO53EAjsIkE022ycMOzRS3RlNd9cYpdGrMBnpMYE5e5+Lptx1 B65ciy42hDicWklgKgTrkUqwWRSgBRd9f86lFl1v+WeywvXo51miiHJG4ciOGjAZ hZY5hvqigpGs3594Za4nfJKHKASIYc12nkNYIZ7zRLy18CoLFxln7pfX3Zj8dVpc cMIY7AKgBQNMj5vTKgggMEKSQ6jBPbxAT+fSEGsEQAMHGQGxzrVS5yRBry6wm0Ia /zxwQr37X8fCBRcADgB6YMf4iEM35/FvOoTDSL4UdxBC1KZEKUr/z1hI1Z6X/akt qAGUwzK3MNApbD8Z8EuALpQBSzVKMyrU2McIICl5MOYxBLDYgOohsULJRS4sm5yo YEYiIYBlgjZj0UNwprMYuapnP1Mgj5y1QK89q4kYCcISMZKPIVxPfyHRQ6+0tRE9 cA9+XHJSSa6YvY0MwX0ICCAYJ3DGjATjAexIxhPnNTg1FWckHEjB+jCCtAf8TUmC q+O9pDOcVbkIAitiQeMWpx4UradOIWJNDrFABLUgjGFrGZQHQ6OwiJkwUYN5VGNA tpgZViYxF4OdhT75MNPo6QA6lNxrBgJEID6OX7UhT5taxQLevCqYx8tj4XC0PFoR 05DKQdtz/1iAgCywawU1eBf1NEIEBDSBSFNRpkbChwA6gkR+/2Dmk44VjgSi8zoD zEIAYRIVBKZTXkbDSEXatIPy6BJOqCLIbA4gASysImaS3OTl2AKXhXlwYQHa0IAW WsISAsZSBlohRTW2GNdViAACCgzoUkaX+ljuZQJbDRDXw8/FQfBmReQZEoOZhhbE K4pecqIUaeodbmIkjg8IYDC4186MSGAbPYAncZ6SD59wEQHZGwL3zlmSZjwzmneM lgzUIYYLXNUEKGjWSoZABjI0CwgtGBs7vLcdXJEhBBwBggrSipEiAIEMaPujOahE tEHiMWjO0c1VcGabey4uLHSqoMzK8v8yD2FOLomtSyf34p9MxU4wFHNMKTG6QtMZ RqInEw1e9IKXj7pFLfQJ1STpJBaw5JJO+eRli3oTo1cVLw2v+g11nMMlnJJPPPFc QRqiGhI1LO2NHEEHA4R7tx4psCTAfQA4h4AOBMCPJEnbqa2GQLalZa1sas1IEP43 BmeCK7zf1AgWJyA1MJrBV/CrwQXYwcx1/pRwRE0nHovYpkQC9jw1g8C/CkLYOpVF PhpcrFz8gzIH9CU/n7khRCN7sYudEqMxRMzEYAexHBp0Le1RS8wES8Hz7BJxu6ln 8UpcgjTMSKaFVA4ei5ZXj5AzJEM41lCfxL0HoOCLTNvbGIdzVwD/HDUjefsH4Iaw tOhm5KhBCC4hZSyGLGBgDEHCAwTEB7grco9pASBDkFiwtACg7YoieMAIWqA0cK2B DRhpBjX9qIdtFHBN2HnxAqszvL4qjpf70kpBHhewgI2KNQHuED0ErMm9cHIv+olY hi5UusBYrLIKAhmEVUhZUWbKlZ9FDVpGS1rWCBa1KQoxIn05kRIHswWyTQOWdGtb rilvvsw7Fxi795MgXG9pWwVAENrxAOPe7Zh5ZAquEeBUkGyvByxZ8gS29h1clSSp ZwzCrwKwXXRh70nX7OJGjgrcLLyXHYGMiRRxW67m1eqX9UTkQXaQUoXYcp9icc+I 0kKfEC12/y2Y+yBfPlcoG0oW0xo1UKVNZzFSTrShoEvwBxlmlpYRTGBjkY1rwLJf 2/wuN61KtQxWfeIqGnCmLr6pMZt8LhkzoB3gnlqVy2YGBASgneZeDnK8TF0hM1m6 OSekU7YHvyEYOQDg3Ij7slBOYMUXI2owh3vd/AAiF5VcdD4KFJty6gY6ML+OvKV/ 3QNgg4E9Lp6ki2fnshdDSVZ0hREM6gqe2XdMmrKHqTCG7gJSu2TuAKDy4Vl4hypd rkgIiOxNz2RQkWB+4AVp+ABMZZ3bmWtnVglcwQ64B2w8ECELJbge96ydWx+zJI4T 8CJ3szyCeK0gCBgIgOXjOZ4HZHOK4P8aukbY/AB2UU2pPmnGBFYuJgKiPuQrLiZ9 Rb7uGL0IN4tDEX/5GcnWBFRgaRE7ahLrSrsAJnMBokCFKVagiJYSsxhbZcABfmHM Ue5ld5r3zGzpu3ve15cPQXWJF99xkAvfbo8XuU1NjhIvuxFxBEP0DAsHyADTmFew cdcaYFUDXtUDjg2SrYTtHZtGgFHWNCA7TMDLjVewSR4HkIE6YIBV/Qp0cZfK0R7f PAAA3cqxINlGLJ3v0dVPVR3omdw7yRlVtIA63Fm+OMQ9rUht1Myc2MlZgEhIyZLB HJpBGZReNCErLdiCrV2BMIqlhYxiUEiCaFQGqN0neZaeXFKfwEz/39WJ8/VOqhAR RUDAqbEAx8WWDJRAC5wYq6Eb8UVebcWasNULb/kKsI1JzKGRzb2gklhXdhlir1wA 6XWTevnEEMhArm3gCYQAF7ETuejBy4FLdjXVk8xeSQABrzTXN+geS9QAOmTBSsDX yfGc65WPlyARS8Wf4C1fV+SSBY2KJL2HYpWGK3UQaIhGptEdxZzQgCQIKVnKKalQ YQwIW2xIwoThJAHUvInFEC5E4KVhIrUWBBhPqn0AislhitnLPI3c8PXfi61E3pgg IY7ZIGKEBCDABUjVuUwJCIQACHBAPd4jCNAj9fxWr5gAOZXEEOhjCKDNchUCnSFN CQYABqAA/wrYY5XFHq/BWQpOEQOgQ3P5HHcoHSCxC13FlB3a4NTx33AUTxHxFV+J WCKhlPt5hZ8FmmElYRJm2EfRBZ9sDmORnehETBSG0jFa4YRY4eicTMQYlIFx2Crs 3SR13UntkyJlHEX80qltI6rFIRwuXgusj+MxkR6GJB7uIQuAiyJqRLEBGwCED3Ol Uw2ASwWCJEeswwOwo3JgEfc4m0ZUXnQFAfckQ5BZoK8U2TWVJQCwme8JEAHF122N JCvW2eH1zPxZhV89hFYsRFeEhQWNyCRB3HzoCQc1zIaA0H6A0sIIYygNCGVg1ml2 n2DcxcH8CSyRBUmxR++4xnk0Ei/lhv86MGbHddw3duPH7V+XlJxe/WaLpVGvCNdK FFt0McUFnhFT1CCY5A1cPotP4FoAChLViUmvUCQA7IA5HFteosF2Ahc74J4LPgkM vstcvVkB/RgyiaQ4kqQM5Eby6Rm/0KJqcZ3MeN0t3o58aF9cHNpn6cdfhMbESOGj DZzIxF0VstLJ8INN4gXD+Od7DExrIAR+ghhrUYRuTMThtWHhfUDHpUEcntgHtJqr lWMOBqdXkksQuM8/1GVJBME1xSVwTQDtpUCOagRfDsF5jsQQgOWv0VwxUV56msQQ eEAKACRSscPNbUTlRWRedmA+oM0KyI+y3QpgkkSSTJM5hNu45V//YipmMlGH4RWe Nq5bAyUOiMmGf1WQwEQjwSCWvnVQyjwWW3xQ+ZkQFzqaRKEQxlzGZlDMQylMJWnm nUCOGaLK39XGPdnmhmIAbLmU4pHo4vnmcKroVpIjptbZjGYBIDqF+6ClTFwTOzyJ c5HNQWYqGq3Cu+CfIFnRIraDcKkBVp1TrODBA1wkT2QkkDFVFlCktFnREJxAOioX AjQdAPwR1O3Pe9bUcaAa8qnh4WBcBHGFV2iAV7ypWcSHWrBFElYShpHdoHhGZ3kS ZyDKCUEaYGBGYLwOD3zfZi2apkSoLo4hbPIOLqFhviCfVCLeKVylDPTmB3wAB9Th c3rgqjqL/1bKyjUhwBiAgJRIbJCgDbVhT5CtAAccQLZx1zUFQDX5BF/yVhZ0T8RO rJRQDx/lRBBAgNIo55odmbPkXjikrDcZG3edAwLQz5PgQeeRFxGgwxkB5GCGG3ve IMKik5YUXkXgZgvozBGJGFYAz7XW4gRBX4VGnN7pIlw0oxeuhWdoyC+y0mgGBhVq VAxYSIUEnCgVil5s5sOt3zSKhZ/N4poOnhuGaBpQqqWOKKuNY4+pmHAG7lQBgDsy jdVYTXg5qTeFiwU4LvdYp7YFwMeiUZIVVU/dmOKGFzuswdDNqBlYwAm8XMzqXDrq H3BxzwmcwDowADusLjYNK3YhAOiewP+xPF07zZixKsl4qicgJR1eES52tqVGFA9j niTWCd5tbB1sFkSdiMrtIKW3zmlpDMpobIqiRUwGjAa6YhrsEMhllKa6HgqBBkii JcxoSdLM0IzyOiU2zqerfCjH9eaIEuwHbAAdkimLceWKMiyOEMGZkcnYYBU7XFWZ WCADZOIDbMOvUCQHHAE7kKecnQlvYVXTXMA2DLDTcO7QxcNzLY3YeJ4gDaAYRORw BAPU+Ao75JgEiMF3cg8GoEPWjM0J/BSqSqBGBAOZUI8WrIEBB6/Cut7BjkSq6cyr OObhuEk+MZ+oQQ57ROPkgErLEJjCZNii8QW/YUgJxY66DtxfHIj/hVAMYRxY5lhS fdzJxI3FQYhanERm1K7hh6Kax/HmwN7vR4IJrHEq4Ibje2JHCqiADIwACiSJ1A0v Ur3ACMhAMizp3+qIV8nAC1wbSSzZP9CRAb7Aru3WHv7wKuqg8bCh4a0h1mFF4G2F nTTvxLWGEYadoWaOQSEaTg5o6MhyMJatowVjXySaXZiGXJwF5eBivv7d7yTvqlCE DPBG/DLeianaiZXAB5zYBhDsiUIecE5zmBbymAIxVXhANQ8SNg9BJzoFX5LXrNEZ NpNR8qCa4b0KS02ri4gDv0xtiqCWqdgiLs7FGM6H2H1U5+BpP4OOFjcUn3rxxGBG +DqaaoJG/6BsEAX0EL6mlu/oUvCEslTS3zeWKDPXQAnUMZHOjf7WGSPXEdJWhzif 83QmLazeMYo2Ra8B67mZs7MSbnz2TPHAIkoiMUSrsYeZcnsgJSVljlswIU5qEmiG Dmn8xcI16MQ8WPdqb+jgx6bdW8S136hphc2UGs+oM6rlrUUvHsFCc0bTFouWtEp3 JVnbCsLWYSsyRZVqKko3xSLbYCGT9EovzXbGajiXxDZnRNzcoDnfYXIEkwx48jqr IUriRiL5DsCYyFgEFNZSqH8KmNiljH7wB2BsSFKrbWqqq6NpMYfA0j37UJ+1KfNx BWtp3BpKqmxx9cCWQEbXwP32kddIXv8eu9MebzKTzBpHB45sYwdc29FICO5yLFl4 alNeywRbn/TRTpVIrxr9begb06csQvT6njI0vqYYekiftCafcMqFfQ73FfVmDUi8 brG84kXnIIwYApTErUec7GvywghqH54MAOwcMrMze3UabIBrn2j+2rZZL6xYnzXN CTHx8bZzZkdwzLWysoTIXnPJ1fZYMk0K5kOY9CiQQVGW5G+L+TWnAoAcclz8tiF0 s5tKRpCckMq2tgb6tjKnSKgHMSOCXXGhhnGNf++Nh7HYFioVo5+G6adY3NJtRGap cWj8zrQyN/P83u8GQPN++y0jP2c5g7Sa4LZbjyNwRl3R9GhwcLn/bsE0ggtft+lI 1elxs972cmczALyU3r4UbPGgurXKYd/TOytvKecnYdXbBd0Ot9oOTW6aUTPMFQ+o 6BB6ZBkoYZyrQemJaqwfQqxxQuyAbRC5pBbPbto3fjtzk7/2frcawxb4nLkTNxdN 1AV3lVizSHe4mZMEX//1mae6vSTPiSke/ZlpRUAtu0nAuyFE84GF3ALaY4tKPRDU Qgt7ykx2Bw2IyhRGg3VvYASIhcS4Jn0rhw0MQlhjVhCCEdWT4cWval+0wNLvktvv a5vof88clXs0h7/6urN7u/MPTPe1U7B5iFb0m6vbfeFTYKlHfpLIZUKx3m1QKx9a Y9nkB32G/2MdaKEz9abwRV+0chn/sgQFkVOuys1wKK2H6PwSbDO7NpPvN5PXQKcD +G+LOnxaBwq8wAuUgMpfMsuv/Mu7fMzD/MzLfMqvPMvj/M3rfM3DfMofcgmMAM3n vM/vPM33/M4PfcwnfdGzPMo7PdEHPdH/fMvf/NCjPNDDvF1tsrsnrEnYX8+cGKXb eprqS0omhAbEiRP/2dVOEkxW3xLW6ebYaYbwhTDa+A2FcdxvErWPCGucIYg9JZwb OWwxM/0ys6Z/PMjbsaa25+Dub0pryQsMgAlQ/uRT/uWbwORrfuZz/uZ7fudnvudj AOdn/uhbvuVXfuqDvgmMvjqYgDp8Pv/pU77pp/7nb37pk/7p1z4GxP4A8D7oa/7m 0/7kjz7luz7qsz7mK//xm0CwqDq8qztLVGUcpvOd8dXhWMUs3hLFVWagSY4GAXV2 m4ZRDjVOftaDYq/JSGGhAwZS73jD3TPlyAX7uV+q4FlrGW9gM57AOvPi7fe4A8QG gTU2EASxAgDChAAWMnT4kKFCiREhVrTocGJDhRc5dvT4EWRIkSNJljR5smRGlRQ1 onRZEeFKhi3SfEiTRgbOFi1ksGiBgYVPoBCCEhUCASmEo0eVQtAg5ADUqAemHqhH FcsBLPSwdNVKAQuFemK7UnCAhd/ZswbWqjWAJYMBuXIdxLXLNq7/XH5044pNC1as VqpaoQp5+rTpUqQsiEJowZhnZBktbJZIY/nDhxIfBKYZKFDLhg8cPsoszVJmzNMt WZt++Rp2bNmzUW58mRp17ta6J9rmKKMET8vBJ0/2yQKoz8aMGe8gtCOxECwQoj7F AvW6YKpXrWqld9XBgbNg6TkQS5bCWwf8sKzHYiBD+nprM7yH7wA+fH4Z6L/HUk+9 sMba6iruCEOsKeaWcyyoyFgo7rIIM9ushBpqqPCzggY6aCHXIMKttt1oG5HEEk08 ESTVRAQRRY9cqynCU3DSqbjHflKQMaNYYIop6o6qrqrBtMuKSAq0+o+rs9oLiwKy xgNQrLUA/9wrL770q2uuuABkCy3z6vlOsKwG81EpHhdb8KeeJGvBMjYjtGyDywjS UCAyaiBjtBQp8s0iED3kyE/eWhyU0EINDSnQFQVtKaOOhqMpuA/WRK5B5RRMyqgy j8rOx6iyE7O7A1bJ6iojl/wOsLHMMy++t9Rjb7368Msgrr3ey8uusQyANcBUtZOu MMQIYSrH5R7zqcacIrxsQoKcpbMZgTZQ4wMORbxIxUZN6k03l/g8FNxwDc12URbF 3VO3NtWVIVmfdmKuhQWLUooQpBQrTDuqsMNqyO6IHOvLJdFa8qx60lJPvbr4Mbge XPFCeFcA3zMLrLNCBRXYxKATAsfHgP/aKaecSphMs8oyEy3DOu+0k7SO/sS2XHQR jZnRc222WVvZvr2N5kR9/mjZ4G76YDLJKI03qKFy5LhMpQ6AYLqpnJZKyO38/Q7V VCs+j2Iv2XP1vbT2gi89/uSyDz5ZF6agviUPMHWwwqhr6szlgMIA5OIkfZPZC/2m 806C1LCTDA5fxkjmnEUyl+chGHIcAMghV43yDi2vHPPLNc+c8801R7zz0D8H3eXH HYI88tNVN511xBV9/eZFAeDbzRdwatdGxxpb0MzoniIMK+lWyZffrogkQkDAJq6n y+UNMCsuuFw1oGG58mr44IXTai/JI4cHPqrEEjT2uBrZlMHkygj/SmNOOjfQInCW V1NRz9d37rPnbmM3dIgS1KGBNitIgQxMAITT+Q+AluOIByzCwIo40HWw+Zn98tcQ jmDmMjSxnaTWNBl1HAtpxWrMUgxjGKjhK0jS4Rd3svId4xGIQGAZy3kQBpf2yKds c7kVfmDVwxv+Byz+0lf4pnOUHe0OMgwqWshq8gKTVQhDdLJTaDZAhvexjHEPyeLi aOath0AQjBXhgBbUwQAxXEAMAZABDVJQEj2ggAwQPNEQiPAAH4xoCOh4QAIjZ0Y+ QiSMgHzgaSaoOJyxhiEZtEwGiRayyDhIdzjKFN1I+LQhZqdqg+EO8+hhlSQlb4YT +8/z2sOq/+lJjHp9uYt64sOwJiFJTLGEiviSgqMHrelRNtFMTeIEOPfBz4rwA0H9 7veh/BUTJhWkX0gcl4IaIOABD5hANKkZzROEwHMKQR0L2HGBQpBOdOFMSD4eJ4IJ /FGclUvd44bAgD2ebh0I8AE59fcaZKZEmfncDTIxgz6hoa+DyDoOpRaUKSEM62lR w5dUVDiqfmnlKqQiDyfVcsO1tGc/pXSV2RZ2H161KpQWC6KYgqUYHS0GOTa6ZWRw QrTNlMyX0yLcnWRqRQ6QC5GuO9zMtngSOXZkCKuYJgIwEAIQACEEwRABAqDJjp92 hAUT8OaggmpHPKIDAXwcwgzOCSiWrP8zggrxgELyAUFuUTCnN5PJhIJGNDfV6GND eQwSe0TJpyzUU/rKCtUKhBUXokpg41mLWZrHpeiBDbEKqyhbmgQwrXxPTCekpYLm KpkZDacy7IPinAInrdAAE34tm5mL9ElMfdIPcm0c5+P0+IARXGQILHiAUzsCxjeO gIGGhM0QzJlA3YokH+3MKkOCKwKr1swjqEOdb5YZm0KeNnGOYutm3gQyGvFkoEo7 E8dI6DSoQU0DQxQSkQaTFSVp5SyAfeWTbqgrjK5nVvHVz3sM1qqujMc7EZ3KLJsy rI4RJVnBweBLK8SZ9qmMimQggxbIMLibdjG6FtxWhO8ZwB0w9Y//FglCFsCJT2N2 7sMPqeodk5laCWvRIfQcwjmG+7hVvHM1T4WZMdG6U3HhFADDkRDJboK+GglUd3Mt SrGYUkRLCgGFKqQavwQTsCOJxYWCBcv2uBSgDFC5ebVqSykb68J8lVAxEkAiUZAF MppQhllw8kwvC2InNdCUDM1ocBVDw4qRVPhnFUZxjXXzVIUEYQLyBEkK5LiCnxra IYc+HRDUMYATxLEjQZCBo8mgWtvwFsYpCMYABgDpiqQACDJwBqddAASzAiC4DGhx 5IxLYgsOgdGUlrEHHLgCEEx6ANiMoM6gy+drWYQzmSnZoyxju+umdMi7U8oRzSQd 6uwXVHvl/45D8+vJAaUXYGxbkl/cS7303MdVdcGoe9FD3rgR0V45Ys7Hblkc4mAG pn+bk4JrkOAF33sDLUsUhO/Mb3vuOiGyfYAwStKMC1yA4FpwxjkuwA6Cp6Hhhw4G AsQQTWhe4LUVCYIILkDNCbBDHWfU6otHkAIJVJya7NC1Q2qwhgdA8wHboOYYIJLH VVc1wyuQAcWhefEMB2ENF0hGEMxITTGcgOA67bWeCaWtOFFox261ySmS5THlIE3Z 9lrK05B80CGisHhCJNJWwrLtsq+qS+l5D6vWdmUs+eUs2zNPe7qj3+sUkW5oOhqE WppmzxhYWhkK5vvuNDgtiHa0pEXraP+fq8BkRs4MCAiHSdTwAHOEgAUXmOZssVl5 2mJkHdZ0AQbUYVzXskQPPT8BBjAwAONCMxmnOwECAoAAdpxg9M5gahaSjuoasAMB A2C9CyAAc60KV6ut1qIEXo570kdeDBlfQXBfboZAzwMDLgj9A07w1dk0Hvz1fIhA 0odZywDHzGoyDoN4d0TxKXS/lwySdsBDqhgKqDzjkZV/xK2Wtt/Q27zth5SEK84N MZZiR2wJb9rtA5xolzJjzThDQ+rtfSpwcBrs3kLDWrIIp5iOxnrKi7QlCLAqw+jJ BCNID4DPnVwgBFIABECAgWpgAjiMIpohmv5oCHaO9yRC1RCg9xL/Qg1g73RWgakC YJgcQgsQoB3+aAPG4JsegugQoPtOhwRPh6sAKLcMbtUiRwePEACC4OXkSbUSKQu2 IfaUztc8sOm8D2WezmRuok1uB2SOIznIrG7E5wBLaG4waV8eq3jI7pMoYFTQw0ua ZLDWIkCeZz0kZnv+YkCMhIW+juswhbLKjCduwk2GbX3c5zMIB7QUjMEQj7SQKc9I IvxOzCJSb9Wa6yIqTwp/0CGC8PMiBwG6qiKIoB1crRmY6gxFDAH+AYDIibcEreZC bwo9IvXMIelS7ebqyNXyCMYgIp5cLQgwrCLaCR186/uWjhvvZ7M+4EIgcDOEY0Zq 5IOujnfE/2cpDmNT8IUPyytU6o5IyuOVGssQMWpJnkdXWgls8AMfy04QR+rc7gUC nqMxKosBbUfH4EQCByI06g0D4wwUMTA0HqynbGwU/S1EFEghtOABzqEXHQLUgIAk S9LUFkIPHiALZAwAakAlH6IZJmDyLKLyAiAiXszVoFDVenGrstEiZOABAoAloVAl V27Fbu7F+MgY2GEmK6LyeuB0xOAfaK7miIAY0bDx9ifCNpEz0sxkSKbq4mX9JGlH 6oUg2fHILmnJyGsemacrvsQtSWnuDMYtzgNK6LJ5SikfQ0W/DAPvWEDMcKTq0iAT mSXYJlBaCKcEokXBLpDBQouLUPEDNf9yfvIJmTwg9bIgJBkC0CpuArZBqmax8pSx FW0PgpjPBwQoBVbTAwgtCIWSFm0RIoKgHTTzdJSvIoKB+55QxIBABULtBGaA9s6Q GZPvuACg+HygNVdzNQthBV7TgarRNitiGgGOZ9KQGyXTIT6jwDJrwMzsMXpiMogC 60QIydRxHZ1t/ohHv84rvbjmvihgbfyP/3poLFqJYuqDPLwCY6KCIO3GY8KTJ9DH 7zZgs6Tlzaaoiu7N8DKw0tTpTzrQwyRUO0/CNVLyHPjoz1wOjSbAHBiABhkiBbPA Ob1PBkN0GKFJDKZpRVGO9r4J0B6AKmdT1UYuGh9CN3tAjoJAHaD/aQJQLgx7z+a0 agZ8ktWYCjRB80d/9OVg8wt5UadQM8SwUyvr6TA1Kxypa2QaSQ6Nw4MsZTmYRh1/ Z+uwA6+EwEC0IzzsDyywAHnOY0n4wS7Vjksa8aIc4JMCZnhAhR3t5UwqRTIqg0BL 5m/aDM5Ao4ru5DEz0Asjs3QURQ1PsZj+jAH+IScvIhhqM7cAIAhJ84sYQhYdaAji qRYfoOM2T5pmi+CCYBumk0YfgCdxEyIq7wSecAWC4QJKldNMAAV2LgCIE/mIC9NI LEVTFUhTjuCobwI2kyGI8FIlKDvDj082QlrmpCvTJ7NOYU0YRMiyTh0JYRLhj6Fi qbwcKqJi/0g8sGAV2GOGzAM9nudVAJBgQMlIBNI/8S5B1i1eOohoJmSXCgLwEKwC P2tRDS8UJwgrJwx2nKuehrEpOSINECALNkIPxIBEccolUXT2cIs5O5Y5OfMB0KEX 6ekLd9IKjRRxXNJJU5KpTvJ0PNQoWcxGE2gIZs8FWpPWPHY1HWIEYRXFVkBKo7VK rZMhfEkGCgLqiO26ikMGGKQOmWMpzPI8wwfdUojJ2BISv4JJmKdN5Y6w1KKVbCXu CrFi6o7JCuOg6IY5ggJZdGIheelCNMTNaApRGcxBF5U0ItWrFs+0sFPPLsxnvc8h Jo4dHmI0eXNWW/U0jxOoqlDjKlWrnP+x1mLxAXrgCWUrAGDxC1VyGYO1nI6zOkFi CGqTWQFAAq5yG6lUUqcUAAYCQwjCO2EkJ2zHkcqHoC5lhJrNR8h0OjBp/qitVMzr VOCyTVkFH782Pq9Nhtq0APeqOhJDkva1RtpElzTDb9aMIKxIIh3zigx2wVRAC6yF b3Gs3xaWYV0DDKXQI9LgJR1iRC2NJSZuYgc3KIdyCCUvgmyOJ5PSmIJhG04gt5yB cXmWqYTUcSOnSPlIN53UI2I0GUg2JoJ2dSsUXO6Hs5A2bktm2GyCTSRjMvAmd3BE d7trlhhK/sJEiIK3Xq/NKupRSQ7xa+2RSQiEePTlPyGjzBzpTYb/owYkkLPspIro 7IoWlcHAl8HiQXAVb8ZwQ29VdyTY9wGakk/kF4JGU3MZwgbNAYLA8PRQcQwnDgE2 cwiCEBhTTFZhsnK/aQXWoR0elmcf4B+AtUZPxxkJ+EZRTST/DAHQoHSdtUQm+Lls o1EyZBPZJzMINA0Ucice6TiIQrvoKjHA9bvUM8nECx7Jq0BS5exuiGIGxL3cY4aY B3nIy6G6TgPyTpLEswUUUkKs93URdPBCgyIX7DEfE3wbdXzFLyPN14s48qvoCJpM 4IqH4MLmV0TZ4WJPTDdDNOBu8BrV4BkD7VcfRwU4DkpdrIvBSjcBOCFUFhb1oAeF VGaHMBqH/4D5svl0oPl0zsFVJSJonZiCw+V+CJn8DNQrMagcjeZGhMz9zOSutq5T EmrJ7O57ILF535R4N3nuvGSG5y4DXMi8HmpYlgI6yOeROBgzRqaHLaRa8QR+EvXe FmyIyQB88WDBRMsDJ5UyFS+QSWJUo2kCzGAEyACOZGAdOm620PgBEHcj1MAcVlLE 3OnlXEDBUAACfrQJHkIVpemMpkkGQDRWLZUmH8AMnhDQoGmmyeCpLyDy4lhY5/hz c7KdwpCoafqoxSCpQVZGLeJ0n/Xf4PkUUWwMq3UgDvOQK6OD0a/qGqSgiCzvfmRq TshTlqx49GtArILsJuqH1G5VYpiwJv+qySTxKAghMA8SApaIXfp1lwiiBDJkcGiK YN9nUY1YC8AXCMhAFCmUudKqMkFQYV2DZNXADGCatqfp0eRIDRqO4KZYDGbxcXTT 42A6ADKOITxg49wppoVZuHiSCC4gJx0I4oBaRH00VbNqCNaAHXpxBGWTjpy75oCb tqMpAPgI0ITuZ1fBu+F6aFm7dS/YbzYraeGQMGmkzMhTXoSgokkIMa7jR2apKj6F yUolTLiCeSqqeLctPtIOPQJGv6qmhHtkbQU0J9wEM0SjQn64fT5riIdYC0qbDPDA iEUx8R6PiU0xO5W4N1GAVBFgBFAAcUUSBFYONVxQxh8iBdQgniL/bwRcVoxeMDoZ YAJ6Lx9e8MUZggNeECI4YAOY6gRQoI3ywai0iMhT7MiLHABuPMdZ3NRIdgiMysqP HJevE5Atc8YAwIrcpwZkoJAh0KUgJaCsDuswhWl01zoCGuwGg9pIJV29Q3izZpMF pCwGBHnGIrIH+5R5hLIu28wWiUKaJWUUNJgmsrSLeMHwwNIX7AgR9rdYWnYY9td6 OYlRhIzt91xIfYn3LK6r1JA2IFoQ8zOylFmYhYmShTxtySjMEj2bwshUCHgaPBJp GIhACVUChmse8b4K/ctoCaXUDydkhLrUJ4oCR5YHdmAzsMO14LSxXQvG8K33rW9b erRI1sRR/x1/uIgDnoqOBnhvQ50kxB1aW2TMqbTcW/fM6XrY/K5fFcnM3AWHvZUg /buEq+POqcbcxg5M0pUr4NQuy6PsiICTHv5X/PMAl4NS8EZvgKMmNgODf6luQRF8 7+3jgaDDVQAPDtaXfa18XdtCF9YDx4rGHi+eITYAUAAGW1MLrPIffpBkyWm1idYj 3J24yvfU1Tvmx6We6iRa3PtZamKXBKzHPPiW7BtqmUMCcP2gABr+oI3JNOlt9tRU xg4wBhEg4fK+wuJItn6S/dSiHUkcPcMzniXOQLoCZxl8jTjkO1zkub3bBaWJU301 HPWrzgoVEcJ+FSIY2MFYJ2DzMmzPdv+t54lWnSAC6F1m5wsl3kvxI6yIbtvnQv4O 6sQxr3WCJz5GXpLi3/t7arDAOjLJan5dz7P2LJDHS9RrQAqQk7Lie5AsfK6+EkHY n97ElQ9MYAnW2hdM5EW+pEUetSfYxL1dzD9dO5tLDR1v8CtC4UIP5XCvyB/f+7i/ IVAnxFTD5ct9IyBUaNn7xq5lztD81SsEfZo+QnwMu95FTcgSKfLbT9GyU4BlKnxX TAwEILDQw1Jv4AGCWCgkrKeQIUEKDOsdPCARy0QsEA4IgbARAguPEFqwkNGCZIsP aUp8WFmixgaXNci43KCFJk0yZLTk1KmFZ048eFRoAaIlBYCjSJPoKl2qdMVRpwCg Sn3KtGrSqVGpZt06FapVpFiPDsnq9apZrlqdltV6Fu3RfIU4FDK6dK3dtmzzfv26 wgPSsXsDCx7sFqvhtIgLJw68QSYZNTJfSm75oWWJlChRXj6V5kXJkiwwfAw9GgKE HRtTc0y9EaOQAxphT5RtEbbEg6ssVtQ9kJ5DhUQsOhCY8ADE2bGFqBby0SOLjy1K ppEh4/KH6h9mSoZcoyaZm5B1CiUjlKh5LXiIagGhuH1YwogPb4XPN/FawWHv4286 nz7Tu3gBmJRfYJFVl14H9iffgvY12J9/EP5H1XsBAQA7 ------------Ki67BSgfJbvHHon1TbnWo8--