Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------I4Bp0ihPRBGcgooJ8lww7H Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT10/posten_uke7.htm Subject: =?utf-8?Q?IFT=20POSTEN=20-=20DATO?= MIME-Version: 1.0 ------------I4Bp0ihPRBGcgooJ8lww7H Content-Disposition: inline; filename=posten_uke7.htm Content-Type: text/html; charset=windows-1252; name=posten_uke7.htm Content-ID: Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT10/posten_uke7.htm Content-Transfer-Encoding: 8bit IFT POSTEN - DATO

IFT POSTEN – 19.02.2010

 

 

Fra Instituttledelsen

 

Til de som ikke fikk med seg TV innslaget med fysikkshowet finnes lenke under formidlingsavsnittet. Det er bare å gratulere studentene som deltar med et kjempeflott resultat!

 

Denne uken har så den internasjonale evaluering av fysikkfagene publisert sin rapport. Undertegnedes første reaksjon kan leses under, og deretter finner du link til rapporten.  Les vel og bidra gjerne åpent i den kommende diskusjon om rapporten og veien videre.  Svært gjerne med et leserinnlegg i IFT posten.

 

Jan Petter

 

Nyheter og generell informasjon

 

Nytt dekanat

På fakultetsstyremøtet 17.2 vart godkjent ny prodekanus Lise Øvreås  og ny visedekanus, Helge K. Dahle. Lise Øvreås er professor ved Institutt for biologi og er knytt til Centre for Geobiology. Helge K. Dahle er professor ved Matematisk institutt, midlertidig instituttleder ved instituttet og er knyttet til Centre for Integrated Petroleum Research (CIPR). IFT gratulerer de nye dekaner og ser frem til godt samarbeid med hele fakultetsledelsen!

Jan Petter.

 

”Rapporten konkluderer blant annet med at det innenfor en rekke forskningsgrupper og fagområder utføres forskning med høy internasjonal standard. Noen grupper er verdensledende på sine felt.”

 

Evaluering av grunnleggende fysikk i Norge 2010 – innledende betraktninger

På nasjonalt og overnasjonalt nivå synes dette å bli et viktig og godt gjennomarbeidet dokument som kan få stor betydning. Flere har allerede lagt merke til den sterke uttalelsen,

 

The Evaluation Committee feels that Norway does not only have the capacity, but could also with its present economical situation be regarded to have a moral obligation, relative to the world community, to take a responsibility that would match the share in terms of BNI or at least in terms of population with the commitments taken on by other comparable countries

(side 24).

 

Ansatte ved IFT vil antakelig straks lete etter er omtale og bedømming av seg selv og eget institutt. Jeg anbefaler derfor alle å lese om komiteens mandat og avgrensinger først: De vurderer først og fremst ”basic physics content” og skriver på side 16 i rapporten;

 

 It should be noted that the basis physics aspects are focussed in this evaluation – it has not been the aim to evaluate applied physics research as such.  For some applied projects where the basic‐physics component is weak, the grading may not reflect the full value of the project. It should be noted that the basis physics aspects are focussed in this evaluation – it has not been the aim to evaluate applied physics research as such. For some applied projects where the basic physics component is weak, the grading may not reflect the full value of the project.

 

Men de skriver også (side  11);   

 

Sometimes the roles of the university research groups as providers of solid science on an international level have not been very clear. A more intensive interaction between academia and industry, which seems valuable in general, would benefit from these roles being clarified.”

 

Dette er heller ikke en evaluering av undervisning og kandidatproduksjon   Hadde det vært tilfellet så tror jeg IFT ville være nasjonalt klart på topp.

 

Med disse to momenter i bakhodet og instituttets sammensetting så er mitt inntrykk at vi har fått en evaluering som er god i den forstand at den gir begrunnede anbefalinger for hva som skal til for at vi blir enda bedre!

 

Det mest hyggelige for undertegnede er utvilsomt evalueringen av vår romfysikkaktivitet. Forrige evaluering foreslo Romfysikk i Bergen nedlagt på til dels sviktende grunnlag.  Med hardt arbeid, delvis fornyelse av staben og lokal støtte så foreligge nå en annen ”dom” :  excellent!!!

 

Gratulerer til romfysikk – og god lesning til alle. Link til rapporten ligger under.

Jan Petter

 

Fakta – publisering av fysikkevalueringen 2010

Tirsdag 16 februar ble fakta om fysikkevalueringen formidlet instituttleder per epost omtrent slik: Divisjonsstyret for vitenskap i Norges forskningsråd behandlet evalueringskomiteens rapport i møte 3. februar. Komitéleder Bengt Gustafsson var invitert til møtet og presenterte de sentrale funn og anbefalinger fra evalueringen. Styret godkjente at rapporten offentliggjøres.

 

Offentliggjøringen skjer på følgende måte:

Evalueringsrapporten er nå lagt ut på Forskningsrådets nettside:

http://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Evaluering+av+grunnleggende+forskning+i+fysikk/1235469194096

 

Rapporten blir trykket sammen med en bibliometrisk analyse utført av NIFU STEP og sendes til institusjonene for distribusjon til ledelsen og til hver fast vitenskapelig ansatt som deltok i evalueringen.

Malena Bakkevold

Administrativ koordinator for evalueringen

95750533

 

 

Funding opportunity

Martek ERA NET for research in marine technology of has launched a new call for proposals. Deadline is March 31st. Supported areas for Norway are: Shipbuilding - design, Shipbuilding - production, Maritime equipment and services, Ship and port operation services, Inland water and intermodal transport, Offshore industry / offshore technology, Polar technology, Fishing/ aquaculture, Safety Security Environmental and climate impact, Human elements
If you are interested, contact th edepartment of Research management or the representative of the research council of Norway Mr. Sigurd Falch Email: SF@RCN.NOPhone: +47 22 03 73 02

Anja Hegen

 

Showphysics 2010

Registration for ShowPhysics, the annual conference of the EPF network, has been opened. The conference will take place in Bad Honnef / Bonn, Germany, from 27th of april to 30th of april 2010. The deadline for registration is the 10th of april 2010.

 

The conference is hosted at the Physikzentrum Bad Honnef  ( http://www.pbh.de ) and has logistic support from Physics Show Bonn. More information about the conference can be found here : www.showphysics.org 

 

Best regards,  The EPF comittee

 

NOKUT-konferansen 2010

"Norsk høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå" er valgt som tema for årets konferanse. Konferansen holdes i Oslo kongressenter (Folkets hus), 20. og 21. april 2010, og har de senere årene samlet rundt 500 deltakere.Universitets- og høyskoleloven legger til rette for at høyskoler og universiteter tilbyr utdanning på høyt internasjonalt nivå. I henhold til loven skal all høyere utdanning forankres i forskning og faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid. Fra 2009 pålegger også loven NOKUT å stimulere til kvalitetsutvikling som sikrer høyt internasjonalt nivå i utdanningene. Vi ønsker å få belyst hva som ligger i dette målet og hvordan det kan nås.

Mer informasjon:

http://www.nokut.no/no/NOKUTs-Kunnskapsbase/Konferanser-og-seminarer/NOKUT-konferansen/NOKUT-konferansene-2010/

 

Studenter

 

Sommerschool in Finland

The Jyväskylä Summer School annually offers courses for advanced Master’s students, graduate students and post-docs in various fields of science and information technology. Students are encouraged to apply and to take  advantage of the interdisciplinary teaching of the School. Jyväskylä Summer School provides students with an excellent opportunity to participate in a large number of courses and enjoy high quality teaching by respected researchers from all over the world. The language of instruction is English in all courses.

 

Participation in the courses is free of charge, but students are expected to cover their own costs, including travel, accommodation and meals. More information on the courses and application form are available at: http://www.jyu.fi/summerschool

DEADLINE FOR APPLICATIONS IS 30th APRIL 2010!

 

 

Formidling / media

 

Arve Aksnes som har vært 100% formidlingsrådgiver på fakultetet og bidratt med utallige nyhetsrapporter til IFT posten – er nå dessverre i 20% stilling! Nyhetsoppdateringer kan derfor bli mer usystematisk fremover. Alle som har lest eller bidratt til formidling eller medieoppslag oppfordres derfor til å gjøre instituttleder oppmerksom gjennom å sende en epost med linker etc.

 

TV2 (Ragnhild Schrøder Hansen og Selda Ekiz, Institutt for fysikk og teknologi)
TV + artikkel
Tittel: Slik har du aldri sett en ballong bli blåst opp
Fysikkstudenter fra Universitetet i Bergen verver elever til realfagsstudier med nye metoder.


På Høyden (Dekan Dag Rune Olsen)
Tittel: Ny dekan på plass ved UiB
Dag Rune Olsen vil møte studenter og ansatte på mat-nat med åpne armer og åpen dør.


Bergens Tidende (Kronikk av Kuvvet Atakan, viserektor for utdanning/Institutt for geovitenskap)
Tittel: Realfag er gøy
Et eller annet sted i ungdomsårene mister mange elever i den norske skolen gløden for matematikken og naturvitenskapen

 

Bergen Student-TV - BA (Matnat)
Tittel: Hvor blir de kvinnelige professorene av?
Bare 20 % av professorene ved UIB er kvinner. Ved matematisk-naturvitenskapelig fakultet er andelen kun 10 %.

 

På Høyden
Tittel: Nytt medlem i styret
Oddny Miljeteig tek Grete Faremo sin plass i universitetsstyret.


forskning.no
Tittel: De vokter LHC
Til vanlig er Eirik, Maiken og Lillian doktorgradsstudenter i Oslo. Etter oppstarten av partikkelakseleratoren LHC må de ta sin tørn på kontrollrommet ved Geneve.

 

Fra Physics World Newswire:

 

NEW VIDEO ON PHYSICSWORLD.COM

Cambridge University astrophysicist Martin Rees explains in an exclusive

video interview why President Obama was right to cancel manned US missions

to the Moon and why the Royal Society, of which Rees is president, still

has a vital role to play 350 years after it was founded.

http://physicsworld.com/cws/m/1644/169063/article/multimedia/41681

 

Sponsored by COMSOL

*Free Multiphysics Presentations CD*

The 2010 Edition of the COMSOL Conference CD has arrived! This CD is a well

rounded compilation of works from the worldwide multiphysics simulation

community. It contains over 400 slideshows with application areas in FEA,

CFD, and more. Request your complimentary copy of the CD today at:

http://www.comsol.eu/activity/eu_pwsponsor_feb10/1

 

HEADLINE NEWS

 

Ultracold magnetic atoms bode well for quantum studies

Dysprosium can be trapped after all

http://physicsworld.com/cws/m/1644/169063/article/news/41752

 

Fermi pins down a colossal accelerator

Blazar light is created light-years away from supermassive black hole

http://physicsworld.com/cws/m/1644/169063/article/news/41749

 

Gravity’s effect on time confirmed

Atom interferometer makes ultra-precise measurement of gravitational

redshift

http://physicsworld.com/cws/m/1644/169063/article/news/41740

 

Physicists watch chemistry in slow motion

Ultracold molecules shed light on chemical reactions

http://physicsworld.com/cws/m/1644/169063/article/news/41707

 

New optical clock breaks accuracy record

Aluminium-ion device makes use of quantum logic

http://physicsworld.com/cws/m/1644/169063/article/news/41696

 

Zonal swishing at the Earth's core

Japanese simulation sheds new light on the Earth's magnetic field

http://physicsworld.com/cws/m/1644/169063/article/news/41686

 

 

Physics World's February issue looks at the science of complex systems.

Download a FREE pdf at

http://physicsworld.com/cws/m/1644/169063/m/1635/79743/download/feb2010

 

PHYSICS WORLD BLOG

WISE opens its eyes on the sky

NASA has released the first images taken by its WISE space telescope

http://physicsworld.com/blog/2010/02/wise_opens_its_eyes_on_the_sky.html

 

Promoting nuclear physics

New report launches to promote the benefits of research into nuclear physics

http://physicsworld.com/blog/2010/02/promoting_nuclear_physics.html

 

Crab nebula or heart-building protein?

Medical images that are bound to pull your heart strings...

http://physicsworld.com/blog/2010/02/crab_nebula_or_heart-building.html

 

The mystery of the Two Little Boys

Rolf Harris hit is surprise desert-island disc for UK nuclear physicist

http://physicsworld.com/blog/2010/02/_by_matin_durrani_one.html

 

Premièring a premier event

Yesterday I was at the Cockcroft Institute at the Daresbury Laboratory...

http://physicsworld.com/blog/2010/02/dens.html

 

Showcasing the applications of physics

Glossy new report has 10 good reasons why physics is so useful to society

http://physicsworld.com/blog/2010/02/showcasing_the_applications_of.html

 

NEW ONLINE LECTURE ON PHYSICSWORLD.COM

The Eerie Silence: Are We Alone in the Universe?

Date: Wednesday 31 March 2010

Time: 4 P.m. BST (5 p.m. Central Europe, 11 a.m. East Coast US)

Where: Online - registration is FREE at

http://physicsworld.com/cws/m/1644/169063/go/webinar8

For 50 years, astronomers have been sweeping the skies with radio telescopes in the hope of stumbling across a message from an alien civilization. So

far, they have been greeted by an eerie silence. So are we alone in the

universe after all, or might the scientists be looking for the wrong thing

in the wrong place at the wrong time?

Paul Davies calls for the search to be widened to include any signatures of

intelligence, and examines several ways in which alien technology might have left subtle footprints in the universe.

 

 

Publikasjoner – siste 4 uker på ISI Web of Knowledge:

 

Observation of inclusive D*(+/-) production in the decay of Y(1S)
Author(s): Aubert B, Karyotakis Y, Lees JP, et al.
Source: PHYSICAL REVIEW D   Volume: 81   Issue: 1 Article Number: 011102   Published: JAN 2010

 

------------I4Bp0ihPRBGcgooJ8lww7H Content-Disposition: inline; filename=image002.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image002.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT10/posten_uke7-filer/image002.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABYAZkDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDG ooor3T44KKKQkCgBaKsJp97Iu6OyuXHqsLH+lNlsruBd01rPGvXLxMo/UUrofLLs Q0UgOehzS0xBRRRQAUUce1GRQAd6KMj2pMj2oAWijIoyPUUAFFJkUuR7UAFFGR6i jIoAKKMj2oyPagAooyKMigAoozRkeooAKKMik49aAHZ5pQxpmfcUZ96LAShqcGqH I9aXd79KVguThvxpwNVw49aeGHrSHcmBpQ1Qhx604OPWiwybdS7qiDD1pQ3vSsBM GpwIqHcPWlDe9KwE4PvzShveoQ3uKdvoGShv8+lODDNQhqcGpATBqUNUIb3/AFpw f3osBMGNLmog3uKUNmlYZMCKdmoQ3vShuOtICbNLz7VEGpdw9RQKxz1Haj+daOi6 YNSvD5xZbWEb52Uc47KPcngVs3ZXYoxcnZDtM0WS+iN1M5gskbBkxlnPog/iNbVn cWdvfWVrp9tHEl0hKTuN8zHJCgk8LkjtmonuJ9SlU6d5tpqNkWEdnnA8sdk/2h39 eay7vVluJrOeO3S2uYGyxXlSc5BC9vpWNnLc6U401df8P/kbEF1dz6xcRS3T+ULc uN8zFFcY5JXHSmpcX8fieWyjvLmGBW+RZH3A8cDLZ4J6H3rZHgjU7yWSVdaQxfdG 1COG5I9O9VbvwlqGiW9zeS6tE8MMO4AxklgD8o54yDWSnB6XN3SqpXs9730/zMwS Wes3NxBd6eY2iUs1zAArpjg716Ng/SsfUdLm04xuWSa2lGYbiM5Rx/Q+1PW+MmnN ZwxObu6mzNJnJk9FH4/nxW5bfZdPsBpmplFZlL3EA/gHY+0gznHpxWusNvuOe0ai 1+/9DkqKtalYvpt/JbOwYDDI46Oh5DD6iqtbJ3V0czTTszStM/ZkwZPwQEdamw3r J/37FV7XZ9nXIXPPVjU37v8A2P8Avo1m1qWth2G/6af9+hR83rJ/37FN/d/7H/fR o/d/7H/fRosA75vWT/v2KMN6yf8AfoU393/sf99Gj93/ALH/AH0aLAO+b1k/79ij 5vWT/v0Kb+7/ANj/AL6NH7v/AGP++jRYB2G9ZP8Av2KPm9ZP+/Ypv7v/AGP++jR+ 7/2P++jRYB3zesn/AH6FGG9ZP+/Ypv7v/Y/76NH7v/Y/76NFgHfN6yf9+xRhv+mn /fsU393/ALH/AH0aP3f+x/30aLAOw3rJ/wB+1ow3/TT/AL9im/u/9j/vo0fu/VP+ +jRYB3zesn/fsUc/9NP+/Qpv7v8A2P8Avo0fu/8AY/76NFgHYb1k/wC/Yow3/TT/ AL9im/u/9j/vo0fu/wDY/wC+jRYY7B9ZP+/Yow3/AE0/79rTf3f+x/30aP3f+x/3 0aLCHYb/AKaf9+1o+f1k/wC/Ypv7v/Y/76NH7v8A2P8Avo0WAf8AN6y/9+1pfn9Z f+/a1H+7/wBj/vo0fu/9j/vo0WAl+f1l/wC/a0o3+sv/AH7Wof3fqn/fRpcp/sf9 9GlYZL8/rL/37Wl+b+9L/wB+1qLKeif99Gl+T/Y/76NFgJPn/vS/9+1oy396T/v2 Kj+T/Y/76NGU9E/76NFgJfn/AL0v/fApcv8A35f++BUX7v0T/vo0fJ6J/wB9GiwE uX/vS/8AfApcuP4pf++BUWU/2P8Avo0uU/2P++jRYCTL8fPL/wB8Cly/96X67BUX yf7H/fRpfk/2P++jSsBLl/70v/fAoy3Zpf8AvgVFlP8AY/76NLlP9j/vo0DJdz5+ 9L/3wKT95/el/wC+BTMp/s/99Gk/d/7P/fRosFzBrpIXstO0mxtb2S4iFz/pMrwd T2QH2xzXNHoa6/U9wvpYINWs4RGVj8i4TptUAHoe1VU3SHR0TZm63e5EEaQwLhcp cxyl5HU8fMf6Vk2cfm31vFgHfIq4PfJp+o+QdQmNtjyc/Lt6dOce2c1Y0BlXxBYF 8bRMp57800rR0Jb56mvc9dj+028zGGCRvJRgFVvkfJGD9arapZy3VpeRyJO3mo7E yMMLleFA9M1cSa4a2laERw3L7ljZlO0MDgbvbFPllkt0QyDceVkcDpgc49cmvMvZ n0DScbPY8KBIwQSD19MVuaXZWWqiaW9lulZAZJ7jcu0DPGc8kmsi5ZGupmTJQu20 nuM8VY05Emkkt5ZRGsifLvbapcdM+w5r1JarQ+ehZSs9TRvmt7/QhLbGQjT5vKUy 43mFvu5x6HisKuli/sz7PqltYsSv2RiWJz5mzB3e3Nc1Sp9UVWWzNK03fZkwHxz0 xWjJp91HpkOoMrfZ5XKKQRnI68VjwTRrCoJhz/tE5rqb6ZF+HWluTDj7VL3OOpqZ tpr1HTipJ36L/Iw/m/uyfpR8392T9K3h4RmSWBLm+06Dz0V4t8py2R0xVWDw7dya 1dabKbSF7RDJO7O21U45/UVPtI9y3RqLoZnzddsn6UsaSSuEjjmd2OAqgEmtD+zL SPUrCOLUdPuYp5gpZXYYx1yD61taxYHTPHVmmlyWUU00gEMeSdhx/EPehzV7IcaM rXfdL7zlXSSNykkcqODgqQAQab8392T9K7HStNGrP4il1CSya7XKF2YgIw/i9hXL S6c0OkNqXmWrQC4NvkM3LYzn6URmm7CnRlFKXR3/AAIPm/uyfpSZb+7Jj14rUsdI zcaPLNJaCG+k+Xcx6A85ro00KyHxDa3LWLW7BpBbhuV+UcEeueaTqRRUMPOS+aX3 nEfN/dk/StOw0K/1CxmvIgqQRHBaVwuTjOB61S1iKLT9WuLYTWjhW4Mbkge1dTb2 CXXw3T/S7OMfaDLl5CF4B+X/AHqJysk11FSpc0pJ9EzkAWxnbJ+lLlv7r/kK1rTw 8JbG1uby/sbMXYzbpIzZcevtSxeFdRl1qTSytqsyKWzvOGHXIp88e5Psp6abmPlv 7sn6Vo6Xot9q4ma2UKkQBd5nCqM9s0apoc2meSGlspncEsIpC2w+ldB4d0trnwbq 0RmtYjO6/ec4XH970pTnaN0VSpqVTkl0v+RyDq8cjIyvlSQcY6im5b+7J+Qq/Pod zBpaagfszRPMYQA5ySM8/pUj+HL5V04qtsxvv9WA54+tVzLuZcr/AK89jNyx/hk/ SpPIuPLjkaCcRyHarFQAT9a1NQ8NixhkYX9hLNEcPErMCD7etTXKasfDelJM1s1j 5/7pATuUg9z+dLnWliuS11LoZWoafdaZePaXKMJUxnaQRzzSw6ddXFhc3saMYbfH mHIB59BXSeJtGuNU8Wai8Zt44YY1eSWViAo2j9araTC48F66oWMksmACcHkVKneK fXT8TR0oqo4vbW3yOa+b+7J+lGW/uyfpV3UdEutMECzi286VA5jDnKA9M+9Jpmi3 eq3n2eFLZcAs7s5AVR1JrTmVrmFnzcnUpZb+7J+lLlv7sn6VsXnhmSGwkvbS6sru GE4l2MwKZ749Kkt/CV1Np8V1LcWNu04zDHJIQX9Knnja9y/ZTva3mYWX/uyfkKMt /dk/Sr2raJd6PeC1nW3ZzGHyrnv2/Stzw3oMV/4f1Z5vsaTEosTOx/d46k+gOaHN KPMEKblN0+uv4HLfP/dk/SrNjZXOo3kdrboxlk6biAKu2HhuW6s2vLi4s7W2DlFd 2Y7j7CtTQtFudI8Z2CSm3eNwXjliYkMpHUUpTSTtuVTpOTjfZ2/E5mRJIpnjZZNy MVPI6jim5b0k/StS70S6kjv9Sf7PHAty6JuY5kbcelPtPCt1cafb3zzWMFvKxBaS Qjbg4p88bak8km7L1+RkfMf4ZP0pfm/uyfpWne+GL6z1K2s0W1mNzgwurnDirb+D 5dssdte2M91CpZ4EdsjHXB70c8RqlO7VtjMXT7ptLbUQjfZ1l8onIzuxnpVX5v7s n5Cuihhb/hXVwu2LP28HG44+6Kii8Iy7IRc3tlb3Eyho4Xc5OemT2pKa1uU6d7cn ZMwst6SfpS/N/dk/StO08M31zqk9iVtomt8mZ2c4QetT3fhS4t7C4vknsp7aHA3R uTnJxj2p88b2uSqc2ua39LcyXhnjRJJIZ0SQZRioAP0pmW64k/StvWY9TfSdJS8e 2eARZgVSQVHTn9KxPs0n9yL/AL6NEXdEVHGMrXF+b0k/Skw392T9KX7NJ/diH/Aj S/Z3/uw/99GmRzx7nOt90/StbxGmfEFwyKSJtsijGc5UVlV19pqyQaRZ3zebhALe V4gC6sn3eT0DLxVzbTTRdKKknFu3X+vvOUuLaa0lMU8bRyAAlW64PSi3l8i6hm/5 5urfkc1rapDd6hB/ar2y20ONscO4ligJ+bnkjJxmtDw74IutbtvtlzL9ks/4XYfM /uPb3pOpFRvJjjRnKfLTVz0dYkuoZTLIHjl2AAtw6lR0HbNV9blW00K4uzhhHbEA ng9eBVewj/s+0tYm1PzmhAiiQDIbbnnA5I9ak1LTF1TRLuGa/LC42kBeEQjpj2zX npJS1eh7jbcHZa2PGRwBTljd0dlRmRBlyBwo966HxJ4Tn0JUuIJftdi//LZR90+h qpAbvRbVLmS0imgulV0LjcoI6Z9+c4NeiqiavE8F0ZQk4z0sM0ZQIdVmbOFsXT8W wBWXXSapdqdC8/BE+osoJIClkj6sQPVq5unB3uwqJRtFFuBnEK4MuP8AZArqNQL/ APCuNMP73d9pl7DPU1ykWzyxkJnvkmtKbVXm0K30lkg8iCRpFYM24luuaznG7XqV TmkpX6r/ACN7xkX/ALZ0vBk4tYegHFaeuazHpPjXVBc201xbXNuInRCARkDkVyGq axJq11b3E8cCtBGkahS2CF6GrcviY3Or3Go3en2Fw06BGik3FRjHI9+Kz9m7K66H Q68eaTTtdr8maN5Y6Y+n6dq2lxXkCveLC8UpVuhHNXr8sPixbj95j7RH0Ax0rndR 8RPfW1tbRWtnZ29vJ5qRQbsbvU1Ld+KZLvV7PVGsrJLu2YOXQsPNI/vUckvzB1af Tunt23N60LGTxj/rOEfGQPU9KynL/wDCuY+Zc/2h6DP3apWXiWayvr65NvaTJfAi eGQttbJzRY+JDZ2txZvYWNxZTS+b9nl3bUb/AGaOSS6dg9rBq1+jX3u5sTlzpPhP /Wf6w54H97vVy33f8LbuPv7fMbsMf6sVy+peIJtRuLSQQ2tvHZ48iGLIVOc1Ym8V TSa5Bq8dnZQ3cWd7JuxKSMZb8KXs5W26MarU7rXZx/BWMy9Mn2+4x52PNbsvrXQP v/4Vmv8ArN3270Ga5/Ur6LUb17kWttbF+THEWxn1qU6vIdBGkbIPs4m87dlt2a0c W0jCM4xctd0zZ8TF/sfh3Hm5+xjOAP71dfbsT4zYZbIshnj/AGa4W28U+XZW1rda Zp96LUYheYNuUenFLbeK7qPxBLqsggaWZDGw5wq4xxWTpyatbube2ppqV+qf3Icd 2Wxv6nsK39Mz/wAIlrGd3306gVzvyn+7+Zq7b6k9tpt1YosZjuCCxJORj0q5JtHn UaihJt9n+KNO5Lf8IPZ/f/4/G7D+6at3921jZ+HbrYzeUpYr61n6fqV5Y6OynT4b qwaQkeapKh60PEF4yW+iXE0URlEZcwsMLg9Bj0rKz5rebOyMl7NzTs0o/g1qMkTS datdQuLW2ube6hQzEswIbJ6VHeFv+ET0U/Nn7Qc9KpzeIN1nPb22n2VqJxtkaLOS PSqkupvLp1rYlIhHbOXQgnJPvVKDM516euurXRW1vf8AI7PxSrXFnex2JIkikV7q NR8zrt4P0FZ/hKWCLS76S7UmFZELbgPXg/nWMfEV1/bbaooiWVxtdMnawxjB9qgX VmSzvbSOGFIrtgzAE/L7CpVN8vKayxdN1/bLz0/L/g/eSa9DdwazcfaneR3O5ZFx hlPTFWvDJbztRzv/AOPOTqBVC41WS706CznSJ/IP7uXJ3Aen0pmm6jJpd358IjYl SrK+SGB7GrcW42OVVIRrqaeho6Tn/hHNe+9ny4uw/vGpPEefI0XG/wD49BjA75qr da951hLZwWVpaQykGXys5fFWo9WvrfT7OCfTIJlCj7LLLGSQO2Kmzve39WNVOm4e zT6b2/vX/UTxaW/teH7/APx6xZ4+tLouf+Eb17O77kfUe5pPGJzribyu8W8Yb2PO aoaZq7aYlxGIIJ4bgASRyZwcdKaTdNWCc4wxUnJ6ar700a8Qsj4Qsv7QNyF8+Tb5 QGc+9WLHULa98R6RHZiYRW8RjzIBk1h2etta2slo9pa3Nq77xFLnCn2pV1xo9Tgv oLS1hMIwsSZC/Wk4PX5lRxMFyu/a+munmavipXmgt7m0ZjYIWjMaD/VyZOc+5qtf 5PgzSfv/AOtl7D1qhbazLbLeRlIpIbvJkjcnAJOcj3qKbUnn0u209ljEVuzMpBOT k55pqDVl2InXpycpX1krW87r8LI6WLd9p8J/e+4M8fzqnoJb/hKrv73/AC37fWsp tZnYaft8tGsVxEwzz9auP4mf988Gn2VvcTKVeaMHcc9aThK1rFrEUnJSb2af4Jfo SxE/8IJP9/P24dh/dFP8QE/8JFZfe+5B2+lYy6k66O+m7Y/KaXzS2TnOMVox+JmA gaews7ieFQqTSA7hjpT5WnexCrU5QUW7aL8L/wCZsSE/2h4q+9xCcfkKztN3Hwdr HD/fjxx71V03VNR/tK7voIFuXkQm4TaSCvvWob03ng/VGNrDaw70WNIlKgnIJ+tQ 046ehvGcKl5J9J/jcra6W/sbRcbv9R2xWDub/bx9BVi71N721tIJEjCWybEIJyR7 1T49F/M1rFWVmcNeopz5l2X5Iky3+3+Qoy/+3+QpnH+z+Zo+T/Z/WqsZXOSrU0PU Y7O4eC6J+x3ACycZ2MD8r49j+lZf50Guhq6szpjJxd0dXew6hfauLKWQxwBTLLOS CvlkclT/AHSB0962Ydeex1C30qaCS5sYwS1sjBnhwSArnoQAM4965LT9ZWO1FhqC PNZg5RkOJIf909x7GtYWMl2mqSWk8V1HfEP5sIwyndkqydQD7ZrmlDpLY7adT7UN /wCtDvU1vQHmEkdzFbXar0MeGwexwORVO+8T6HBMs8rGeWAlsWylwCeMsOMfjXDW 8cdtrV1ErSm2itWjiMzeWT04BbGO+KZp8t7H4gla3aQC4Qq7IvmgZHGcDDEVmqEd 7nQ8ZNpKy3NXVvEv9oXxtrhEtrKaMOiR5dZGJ4LgYz0PTvWbp1lcWV5NGLlf7MMW +5kkTCqp/wBk9H7Cpb60iZbafVfJ01oAQY7ZsyS85GF/h5z1x1rI1XWX1BVt4k8m zjOVj3bix/vO3c1tCOlonLUm+bmnv07/APDEOq6h/aN6ZVTy4EURwR/3EHQVSoor dKysjjbcndluHd5QwsmPYjFP+b+7L+a1DEUEYBMGf9oNn9Kfuj/vWv5NUNajH/N/ dl/MUfN/dl/MUzdH/etfyajdH/etfyagCT5v7sv5rSfN/dl/MUzdH/etfyajdH/e tfyagB/zf3Zf0o+b+7L+Ypm6P+9a/k1G6P8AvWv5NSAf8/8Adl/MUvzf3ZfzFR7o /wC9a/k1G6P1tfyamA/5v7sv5ij5v7sv5imbk/vWv5NRuj9bX8mpWAf8392X8xR8 392X8xTN0fra/k1G6P1tfyaiwGvZTNJFtYPuXjkirPzejfmKw4J0hmVw1sOxwGrV +02//PWD9alownGz0NWy1jUdOQpazyIh5KEBlz64NQXd5dX05nuZJJZDxkkVR+02 /wDz1g/DNH2m3/56wfrU8qvewOc3HlbdvUn+b0b8xR83o35ioPtNt/z1g/Wj7Tbf 89YP1p2I1J/m9G/MUfN6N+YqD7Tb/wDPWD8zR9pt/wDnrB+tFg1J/m9G/Sj5vRvz FQfarf8A56wfrS/abf8A56wfrRYNSb5vRvzFaVtr+q2cIhgupFjHQEK2PpnpWP8A arf/AJ6wfrSfabb/AJ6wfrScb7ouE5wd4totTTSzytLK0jyNyzMRk0z5vRvzFQ/a bf8A56wfrSfabf8A56wfmadidXqyf5vRvzFKoZiByMnuRUH2m3/56wfrSfabf/nr B+ZosLU0v7OuPVf++v8A61H9nXHqv/fQ/wAKsWV/BPbj99GWXg4NWPtEP/PWP86i 7OlUotXM/wDs649V/wC+h/hR/Z1x6r/31/8AWrQ+0Q/89E/Oj7RD/wA9E/Oi7H7G Jn/2dceq/wDfQ/wo/s649V/76/8ArVofaIf+eqfnR9oh/wCeqfnRdh7GJWtE1Gxl 821nMT4xlW6/Xipr6bVtSVVu7neq8hQQB+QFSfaIf+eqfnSfaIf+eifnS63sWotR 5U3b1M/+z7j1H/fX/wBal/s+49V/76q/9oh/56x/nS/aIf8Anqn507sj2MTP/s+f 1X/vqnf2dN6p/wB9f/Wq99ohH/LVPzpfPg/57J+dF2P2MTI8b+Dm0Kc31kCdPlb7 v/PI+n0rjs0UVeGm507s6cdSjTrNRD6UqSPE4eN2Rv7ynBooroOM0U8QavGmxdQm 2+hwf5imy69q06bJNQnI9AQP5UUVPJHsX7Sdt2Z5LM25iWY92OT+dFFFUQFFFFAB RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAnNGKKKADFGKKKAFx/kUmKKKQBil xRRQAYpMUUUALijA9KKKAExRiiigLBilxRRQBa0+YQ3IDfdfg1t/lRRWdRam9F3Q Y+lH5flRRUI2Cl/z0oopBYSjH0oooCwY+lH5flRRQAuKKKKaVwsf/9k= ------------I4Bp0ihPRBGcgooJ8lww7H Content-Disposition: inline; filename=image004.jpg Content-Type: image/jpeg; name=image004.jpg Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT10/posten_uke7-filer/image004.jpg Content-Transfer-Encoding: Base64 /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkS Ew8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJ CQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABYAM4DASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEA AAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh MUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6 Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZ mqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx 8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREA AgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAV YnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPE xcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCa CyjeUxRzLLcNvWKCJslgMkY9wAc0huraxlSa4u7e0lnGdkzfKCDzj3HArttek0/Q tKsdRt9MhWVk8sSw2+5l7Y46AjNefeKNA1XxBpujNpfh24dkiuEePbyPmX5mJ7nt UWvPlOf2Whq75msBeQpEzNjBA+VgRxz79qdJYXsiiV28ssgc7Twpx0+vNX/D2geJ fsRtZ7Y6fttljzOA8bYGAm0deec9sVS1Hw74yl04AaRDD5TF5ityAGAHUfXFYSnN R92N2HsiQW6RW6GSd9ygqUUZIq5FcLHvhlImgA2GTq2fQ+/NYlyqjQo9SdGN2IN0 kAzuifBIHuDyR9DU/h25utU0xbiOWLazHzG6YY/zwCKrWyTJ5TutE0bT5rDzpo2l ZpGQl2yMDoKyb63sUt5fLZVXaTsC4PHvVX7Tf+H7G4ms1N9bxo8rQ7+HY8H9Ofwr M0O5k1Xw3bidZRJKhjmkc4xkZ49sYGa2VSKVmU0rFzMrMpLqVyeeOPT8KXzGQOPM G5eF9zW7oHh+yk0r7WrB2nLMrOvMYXI24/DNVrnR2uhGsMduJhyu2TGTjvVKF0Lk ZUhukkGCwDEHIJ5qwpR3XO04Xdg8Ypkfhm9+TLQiQjjDZ4PH5ipx4cvUlWFVmlkw XbC4Qe2/ufaocGmJQbZZkYQ6eTLZOJyCdzDn1BFTLZwSjHmTQsY8qZY8BiACce2D VS90PX1sD/Z9vYm7yABdScYPUcfpUOot4wWzt21m58PWBaVYYWzIxaRuAOB1NWmb chpHTroXPkmEs20kMOhAweKhaGWLaJEKlvu5HWtyGxvkntzPeO92kZJIH7vPAOPY 1U1LS7x5cw3itcR5kClOAWPp9RTuKVPsZoLeZtYFGHbFODkA9wO+Kv39lNdxAIHk upIgs0iYBikxwwHpnPFTxRXB06WLyN07Ao77MbmA447VRPsjKz8vOfb2rnvF+o3N jb20UBaOaSTBJ7HBxn9TXbyWf22NLlYys7FUPynC49K858Z6J4k8QeIftEWizvGE VEkjwoYLn72T1yfyrGs3yaDVOz1Os0GK5m0bTTcLOGkgBaR1yxx3I962RaxljuWd /mzxHjFS+Df7WHh2CLWbM2txCBEqtIHZlUABiR3PPFb+KqLaRcYJHOfY1bKrZ3Tg cDJCj8KwfHfhfUfElnp9tpsTIYDljO+IwMY6dST6+1d7HFsYnJP40jzqsmzkkDtV XZSSXQ4PQ/BEOnaRa297p2n3N9HFsluDGW3/ADHA59sVpS6Tb2Efmf2bZIGbGI7N P8K6bzlACtyazdZtzqVrHEkzwYffuHXoRiptcdzYMKYACrgdtvFOwayItea4iEtv p1xIhPysSqhh68mspfGc010kEWjTAMyAu8qgBWOM0roVzT0HQo/D8FzDBPNcLc3U l0zTHJUuc7R7DtWjcRG4tpYHJRZUKEocMARjg+tS5xnj8fWquo3b2em3V1HF5rwQ vII843EDOM9qduwHKn4ZaI9q9vLc6lIJGBZ3uSWOBgc1Jb/DbQrRVRHvDGowqGbC r64A9azdA+JN9rt1bImhpDFJcRQO/wBqDFA4YhsY5+7XoJ5GKFZiaR5V8UNLh8Oe CEm0yWeGQTpbZZ8jY/3s5+nWuP8AAd/u0u7gebfB18px09cHqeB0r0T4zsI/h3JI UDhLuA7T3+b/AOvXjHh7WZdMmhWO1ggmVxucjLSA9j6cZrCtpG8UY1Ek0e0eHbie 71eCGzmMW2J5CkyHDJ0z+bD8jW8/hOXBaDUWglI4dYwdvriuX8A6yNV1OUxki58l ghdPlMYYZI9eeK7W7uNUgeEJLbMJJCpJQ8AKT6+oFaUp3jdG0dh1roSQ/Z3nnMs8 BUrJt2nA7Ee9a/HSvO77xZr0TyLHNp4KQSSEBCTlASR19qpv4t8QNdSRrfWyhJNv EI6EZFW5NlHetoNi+qHUWEpuC4f752ggDt/wEVPqGl2WqJAl5AsqwTLcRg/wyKcq 34VzvhW+1DWvD9td32pOLmV5UxHGqgkMQOMdgKsa3Hd2ek311HqV2ZLa1eVV4ALq pIzx3pJgdNjnPWmhF8xn2DceCcelchb2V42k3M82sXzmW1SRD5mPLYjccYHvj8Ko 2tneS+MbjTm1fUJLaCG3uNjS9d5k3DPpwPypgd8FVSSAAT1I707I9f1rKGkWeEz5 rZPeZjUMmiae0qOYScMRzK3c/WmBs716bhn0zTDcQp96ZF78sK4m8srW9ttRuY7E 29/bXIs4sSnDBGDbh7EE/lXH6kLqLU54bdpmXzbYIoBIAa7KtzjoU4PtQx2PYhqV ipI+2W+e48wUPqVkgBe7gUE4BLgc15h4w0mK1v7aKxgdEQ2afIucg3HOfwzn2rQv X/taXxE7W3lrFCsESAfKdkrjeOOpwPwqXcR28uv6TAcS6jbJj1cVFd6vAkcc0IE6 SAMpVgBt/vAmuDm04v4U8Q3E0BaSNbwQKy5Yqy4GB1+ldVpcSx+GdHWTbEy2MK4k 4wQgz+NMQn9vyvMwawjCIPvicHk+2Ky5PHejXDtHDfaY7Rn5jJdYAPPHA61qLd2E V0Fe6t0YckA8149ptvaLcSGPTI3JDMTlATlj+nFIbv2PUdCv7fXNInstKu4rmKNW ijk3Ydl6byD05JA9Rg1em0K7lVkVBEpVF3A9Nveub8PX+p2Om2h0m30lYLiGJkZo njcjcI8MOvHrWnYeJ/FF24X7Fo7EPtYfaGVsBsFgCORiojayuLQ7Ytk57VV1EBtL vAzJtMDgl+mNp6+1TnGTioL5lFhcl9hUQuW3LuGAO471qI8e8JS202oQy28cCp/a Ni6oibDGPLZSR/eHT869s714to3jq7vtesorfT9H+wvqFtbo6W2xykoLbh6EYxXs 5yCcYqIjucB8aFVvhrdF2CqLmA5xn+MV876c0qwFisZGc7pH5J44H5V9FfGOKS4+ Gt7FDG0khngwqgkk7x2r56h0PUFVHj0y+mPQEW5+X19qp2tYxrRuj1T4W3LDxPm6 ISNrOWQqBwg3LhF9hknHvXrbalog3+ZdIPLALb2I2Z9fSvGfhqbvTvGUVzqFvLY2 wsZUL3Pygvlcde+B0r1fUIU1fTr6K3vbTF4ibZBIDtwR19elZ01yqxpT+BE8+o+F raUxzz2McrDcQ+AxBpo1Twk8jIt1ppc9QGXJxWdqGhz6rrf2qaS0cxRyoFC87HXC Zz3Hesf/AIQbUUvRdeXaOnnLJsHUADB/HvV2ZZ2EWoeHWCtDeWeEyy+XIMDPXGKm S80Wfeq3du+MhwJQevY1jeF9DbQ7BLa5tIzL5kh3ogICliRk+uDVnSrWOw1fV5J7 dFW/u/Ph2x5LqsaqSfxBo1QGn5mkEDE8AB4A8zAxQk2jnDJcW+SMbg4yfbNV5r6K 1kna5sFSzhiVxcED5yTgrt68cH8arRa5oc93aWixxNJPnaBEMKQAeTjg1MqkYy5W 9QNVJ9LA2rcW5/7aj/GhpdMAIM1vjr/rB/jWNBBYxavJJFpMbRtatItztXY7bz+7 x6nrWa8Z1eXQLufRY7cTWszXUbKMW7ELtVvU54qwOpVtKdxiW1Z1/wCmgNTBrHZl Wt8Z6hhXOX3h7R7uxW1srS0jSG6jlkZVC5Cne3PWsTQxpn/CXamkgtio08BVVQIm G5juUH+LBwfpUSqKLswud8hsQWCyQ5PLYcH8+aUfYXKlXgOOmHFcZ4bsLOy0XTYx pdm80u1JWY/MqsGPP4AAVb8QeH9LttJupodOhWRgiLsU5454xVXuB1G2w3bswE9c 7hWdqlktzJwT5e0cKcjFM/4RXQ5FCvpcH3VB6jr+NM1OG4jjS2smNvDEqqvlvg4x 0qgKCaJGspGyTBOa8lt9AhjEqyXUDMWyArDgZbHOfevTU03UBNIxvLlt2Aoe4JAG D2rx7RtN1K4t2DRxMuSwxGpP3mGajWwHrGuMug+HbWS5fOoRW8cfkk7mVSwOSRwc Muc+1Yltr01v4bTWbTyDd7yjA8sMsBlvY4J/KuH1bUFaGytbjVtRlijXc6NKS0TD A28jNQx6nHHEyvJ5yFCipCRkDPXHcjj8TXmV5z5rw9DmlWSbSPddB8UwayrK4ERj iWRnLYD5OMgemRW1ft5emXjjnEEhx6/KeK8K0XUo5rgmCV5JHh8z9zzJvzk8NwO/ Hqa9sjuRdaAZ7VslrUlQSCVbZkBveunCVp1E1PobRd1c8F8H2txAdGaWGUMdTsJS ChyqgOGJ9gT+tfRePmP1r550Dx/4p1G/06O71VAsl7aRskcCLuR2O4E4/wBmvocn DN9a64qw+hk+Jb7T9N0Ge71WOWSzj2mRYkLN14OB6GuHb4geD44t8OianJGZFjBM BUM7DKjk9SOa7bxPb3d54duobBEku22mNZCAuQw657VyFpoHiGaCKO7s7JJE58wy ghmHfH4US3Hchk+IegQeUq+FbotJGk6CRUG5HbYp5PdiBTE+I8G65W28IAG3ExkD SoDmIgOB+JFar+ENTvZCbiLTAuU2rknG0gg9OxGam/4V+XjuEaW2UXHmeaUhJyHI L46dSBRbsF2YU3xF1gW8DW3hayzcvNHEhueT5Qyx4HT0+lOh+IXiS41w6THpmlxS K5VpTI5XAjDnA79QK31+Htsq2oe9ZDaF2hKpjaXGH6nnI/KmL4I0q3vTef2tJFdM cmZZEB5AU9fYAUtQJdK8S+JdRsDfHS9PRRJJH5AuGLko2DzjHrVX/hLL2XU7T/RJ HbzTFGkUgCsW6BiR0HP5Umu3Uvhe0W1tomks53wZlYEs7/ez3BPXI9DXOeHZLiO+ huEj+3TR5nWOGTIbHB5PcdvWvLxdeXtYwi9OoJmj4o8Uy381zp82mTW0kQVUBkw2 T13DoR3BFcpa+If7H8Q2UMEYkW3kEhjD8kMDuIz1wcnPpU2vMNR1C4ubO+aW0SXZ M82QwdQT5e369vYVyZtWvNYZ0aSOVVCqsZxtQg8sfTAz9Tiue/NVcpMznJp6HtXh zx5p93pluuoTk3gB8xVtmA4HLcdvet5fE2gyWn2oXkf2Zhv84xnYRnAOcV5R8P3K TNLbTvN9qjaz37N32WQsSBIO28AYYcV11xaappHhLR9Ok2/ZLawlt9QREDfPsHlk ewYHmvVozl7O8uhpF3VxPEXj2xs/tFvZRQNEokid/wCLfgHKgdVx39a8ktNa0t9R ilNm1xcgNIqCQpG5z0z25Gak1TXEF0tukgdp2CRK4CsgcYLMfr2FcnqGnx2cEM1r dG4t2maB5ANueAehrlhB1p3qadjCc3ex9BfD3XbPXr7V/tjWw1R5d8kUROFRQF4P Qiu+FnbOoAy2O4bPNfL3hJ0tbxbsqIbeaWLzFBziHd849sjr9K+h4fD+httuLSBk EhwDFM68AemeK7qTVuVPVGlOalG5snTosn55uf8Abqhqd2tkQqQ+awwDuY8DFVW8 OWhuDIlzqURwo2pePtPHoT1q3d/ZrQIJ5tq7QqlzknA71sWYD65fb5WNlbqqqSpB ZieDXi4S/m08vBDeqd6ggzBM43cjH1r26fVtK23AWZmKIwO2M4HynvXjuhXS2BeS +vrW4tygGYXaUhySRkdOm7mpd7DVuoy8fTtW1e7udG2SREBXhdvLblwqEqep5PA7 Lk81m2dmYIgVDCOBzl2A+Y7j932JHesyaeS5Espto1divlGIYywwCcewq5FcKwdY naGRGUs0inacngY79RzXnVoyt7p5spKRtaPfTWEMsK2sMt3PN5ZZyMsBzhu2Oc5r todT1Sx1ayjWS3lgl3GWGxGRJGBsJPfgHPr8teYPFMILiKDTJo5Q6NcHBO5ScHHo uRXR+Hrua31FWSOeOeIsXa3wWK5G0Aeo6H61g21qnqdFKdvdZW0HwT4gguNNuH0i 4VYr61k3OoXEcbtuP6rxX0Y/DkZHWvmzSpNbkvJp9R1S9mjjntvJBuiQpa4UEED1 X1r6RfBduO5r14O5umrGX4juLu10KeWxkjjuN0arJIm8LlwCdvfg15bL4s8Uwahq tteeI4rZbOeOCF0tUG8vjG4Hp1r03xZbSXfhW/ghtZbqV1XbDDII3Yhh0Y9PX8K4 GLw7qslwXHg8OzndJNqWqKzSen3R1HrTkHUz4r3xLql3Ci+NLvyniLkRKqk4JGQQ OBSQ2WqXOo38V3r2pTwKsnkH7aV525QcehzW7a+FfGMd2zx2/hu2tCSVtiHk28Y+ 8ACeeaztbudQ0m4XTLp9LEmFLyWlqUC56YLHnOMYrGtWVKHMym7K5hanpGPJR/ts +bhSzNcu/wC78hSc89C+fxqvF4chfxdLK2nzPpySqYs72XaIgB/49n8a67S3udWW Bn8U3Vo0kqxJFb2sZXLZAGSM5+Un2re1LwvJp9n5r+LdZd0O5UknUKx64woGBUxq xnT5kwv1PPA/9l2kdjLuhnDsWXdvKhsBRjsB29M81NpryaTd3DaZdSskOW3R/KGU E547+mO1F/qK3V3GbeCOCJZQkIaQSGQt94s3VgWxx7VDYRQn7XE7osSjieDKv83D bM+6n5T1zXiOzm3czvqM13VXu7GGQ7ZI7T51swApDt0dmHXbnHPNcudcNpHPAba3 luWOd6lsKeMD3AH4c1q7XjXDRkAxtmZxlVCnLEj1C8AepNc9NYzrHPDHIouHi8+W SZwDED2x2JG388V24flnfn1MZyZ0nhLUxFrlrrkrs0kUXliCL5QSPlQH+8B1574r 0DU/H2q6f4hjuI4Xm0t4/wB9ayxhXj7YXHJ7Ek8YI9a8ns1uNJt2uXnL6jAI2aMc CIHsf04q1q81758Ul6XL3Kj98knzuvGUUdunftj2rRTmptR2HGraNiLUrmPWvFry bY7C1lleZHYbzFxltx75PA7DNUFuLBIvs1nf2zb7tY988ZxIrbgXP91Rgcdc81Hd NYy3ENg4fMmDIVc7t+T94+w4qpDplpazukW27kCiE+UcgyHnd9AeOPSt42dnLQhS W7Oii0K81bV7ePTbGGeMyqJII7orE2OCwbqBww+hr6NtdBhtbC3tbaa5t0iQABZN x6dyev1r5fs43OptYG9jtrqJFWErny5pAcgEjkbhnn1Feg+EY31C8ltjqWp28YtI JyY7ttwkZ3Vhk544HHtWtNtbm1FpK57G+ly7wU1G4UjsQCDVe901bi4y4aQ4UE/Q YJrzfQ7zxHPpDXI8WXnmLJMiiSFHX5JCi5454rvtTt7iWFZJr0RwxR7pJt2wfd5Y /qa15tDXm7Hnl34z0/S9R1zStRiLX1vMyW6Km0NGeOT6gHOe9cevhtYdOG2C5c5Q LhyuRhuf1H51i3j3er+I2RGeY3QIaVoy58sZIf1xxnjtVyxjF3YsralFeu7hibqR gV2grxgjjnj8aw53FXfUhTu9Tl1vPtGoSmWAMzne5YngE549OavWxBjA+1Ltyd5O d69gAOn40UVdVaWOOcVdmj/a2oiH55DHFcfJuLfNgcAfT3966HwdDcXNjdXkMUtz cLKh2wOMuvOQV6ngYJHqPSiiuPlile3UqirzVy/o/wAO9dtJbhp7qxtUleIkXE+G /dyiQHHcYGBXsdx4g0WCRzPq1ihB6NMOOaKK7oaLQ7VFWOe8S/ELRtP0G9m03ULW 7v4490MJBKsdwHOO3NeZL8YvF8tzPbx2Gm26xrIRL5DEHaCcDJ74x+NFFMZmTfFv xzNpFzd/2hbwPDNHGFitgMhgxOc+m2jUdf1W+tLC9vrl7meWKNi+0YmyxBHHTHT6 0UVz4uKfKmZVHoRNqEkjyQbWRtrIqo5Uoynhs/Qfz9aSCO9eGK2vlDTi4Mao07ZR Qmckk8/NyPWiiuL4VZGUG2Pvr+Gygt0HlNOqhV3N0dukjHsAB27mnaY5Er2iPC8m wTSHPyFsnLcegAwPeiis+SPsOYTZR1HXVj1S6unkJiFu0VvEvRgeCSOgPU1gTTah qlgIlhy5JklnbgyjGck9wMfyoor0aUIwgmkSmaVnm2kVcsXeIPctPyvPKg/ofypu tyoZllmlMewdVYMS3AJz6UUVMIp1EyItuVmZGlX6/wBpJJ5ck8j5UKOr8H8+31qu gvYpVjVGiI+aUL3IJ5I9qKK6/tnRLR2NbRLY71uba4aO/jkBScEHg8YC92JPFe9e EZNN8Q7ZbW9ubLVbaER3VnNCnmDGeeQCRnPP9aKKz5nzjpSbujXh8Hy2dr5FtJaN EWZmTYydTkkYPUnk1yfxMl1bRtQh1qwlmjRbZrW42xmSMkgfMVPGccZPpRRVzScT WastDyTV5lS8z9pvUu3QN5j/ALscrgkAdBjjHvUOmeGdVv3ZotBuLzcu4hSSF/Lp 1oorCMnGCSOZfEf/2Q== ------------I4Bp0ihPRBGcgooJ8lww7H Content-Disposition: inline; filename=image006.gif Content-Type: image/gif; name=image006.gif Content-Location: http://web.ift.uib.no/~janp/IFT10/posten_uke7-filer/image006.gif Content-Transfer-Encoding: Base64 R0lGODlhXAJFAHcAMSH+GlNvZnR3YXJlOiBNaWNyb3NvZnQgT2ZmaWNlACH5BAEA AAAALAAAAABcAkUAhwAAAAAAAAAAMwAAZgAAmQAAzAAA/wAzAAAzMwAzZgAzmQAz zAAz/wBmAABmMwBmZgBmmQBmzABm/wCZAACZMwCZZgCZmQCZzACZ/wDMAADMMwDM ZgDMmQDMzADM/wD/AAD/MwD/ZgD/mQD/zAD//zMAADMAMzMAZjMAmTMAzDMA/zMz ADMzMzMzZjMzmTMzzDMz/zNmADNmMzNmZjNmmTNmzDNm/zOZADOZMzOZZjOZmTOZ zDOZ/zPMADPMMzPMZjPMmTPMzDPM/zP/ADP/MzP/ZjP/mTP/zDP//2YAAGYAM2YA ZmYAmWYAzGYA/2YzAGYzM2YzZmYzmWYzzGYz/2ZmAGZmM2ZmZmZmmWZmzGZm/2aZ AGaZM2aZZmaZmWaZzGaZ/2bMAGbMM2bMZmbMmWbMzGbM/2b/AGb/M2b/Zmb/mWb/ zGb//5kAAJkAM5kAZpkAmZkAzJkA/5kzAJkzM5kzZpkzmZkzzJkz/5lmAJlmM5lm ZplmmZlmzJlm/5mZAJmZM5mZZpmZmZmZzJmZ/5nMAJnMM5nMZpnMmZnMzJnM/5n/ AJn/M5n/Zpn/mZn/zJn//8wAAMwAM8wAZswAmcwAzMwA/8wzAMwzM8wzZswzmcwz zMwz/8xmAMxmM8xmZsxmmcxmzMxm/8yZAMyZM8yZZsyZmcyZzMyZ/8zMAMzMM8zM ZszMmczMzMzM/8z/AMz/M8z/Zsz/mcz/zMz///8AAP8AM/8AZv8Amf8AzP8A//8z AP8zM/8zZv8zmf8zzP8z//9mAP9mM/9mZv9mmf9mzP9m//+ZAP+ZM/+ZZv+Zmf+Z zP+Z///MAP/MM//MZv/Mmf/MzP/M////AP//M///Zv//mf//zP///wECAwECAwEC AwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwEC AwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwECAwEC AwECAwECAwECAwECAwj/ALEJHIitFcGBBg8WVLhQYcKDDwlGRMhwokCLDSFW3OiQ o8aOID+KlOiRZEiTIymeVJnyYkmWKGPCnOlyZc2WGWXe1JmTZs+dPjEKfQm06M+j Q20iJbpUaVKcT3liZEi1qtWrWLNq3cq1q9evYMOKHUu2rNmzaNOqXcu2rdu3cOPK nUu3rt27ePPq3cu3r9+/gAMLHky4sOHDiIMyjarY6eLHjiNDhTxZslTKly03rsw5 c+fNnkODHm2UcWnMpJt+Pq2Z9WrViWPLnk27tu3buHPr3s27t+/fwIMLH068uPHj v03DTq28OWrXoqEzf77cqnOlVJVnHyhIkMHrr8Hz/9zeurp58dy9vyYffit66fDP I58//wqLt61YBBAU1z59t/kFMNVV9rny34EI3iaIfgEEoB8LLAwoliAO3gcWhA5W KEgiB0HI31sUQtgWhg1CeMWHyTkoIVUhWjhWgwFcQdUVDSZo441ftQghgzGqFSCK Xj2444MoBsgKXAvux1Z+Q5IoY3L6rViRfkCG9aCADIVI33vylcfll9SB6SV1SXYY ZXRLtRKRdtiYyB2NLKDoYJViQmRRnXMiBCcfXbY3ZkgqyqcmmhNhKCJJ9rlYJ6Fh MoXjo+7VeFAAJjwJGJUd9lgQprr9mKmLvAUo5VsmmlCpQlpCquqq3OmnkH6Wpv93 RStVEtTdrBOdyKIguFblJkH2BTCQhxedyKGe6h3E65qtXDEIkM3WKpAgg5xIJ63d XUUssK5KFK200y6L0a2tGOgQtslKxGuxFt06SEKtBFrQiaPqmh6K3YFrJq95cgsq Qt8yRG9B2d6K6qwKWTvQuwrbmm3CD7MqMVgBKtTvphmWUOFEFJaoJHcmCHsQjTDK ++rH3EkqaoAlWtrxRPFiKRCGIUeYssgSkUipix0zqK+oIzto65UmT5thg1UuGHKJ 0Oqssc0ICU0ytAFoDCN/oibZ4KlWlTmskjwealWUAf6bKrcwmhCnRFIjjU2Ia2YI UYMGkXz02kbLnHIJozL/+qefgPsd+HR/e+Z1qzgLFOOs3VVoq4OMR1yQ0HpCfgqv ipoZKzbBDjQnlfyyYOmOFHU+M4S0Nsu2hQ9p2B3eSXrXLLwMXXx6FIjLTnrKoqO7 OuNwPsRkd83C6tKCcW7Me5yvJ/Q583DSufpDJtKYr+Njr40hkImODDryKMd7xRUa O4txRMGyMMjjFrbQu5oYIsTpQDRuftTE+M+NpZqJnnIV3MMygb4OxznbjQ1lM9MU k8RWQBfBKWcfqxiLujUsBhJkflcBWgWhpsEE8ul0+tpWAmPFsTNdJEObi1cJ7Lep X42waxRsoN4A6CslLfAhZ2tgRCBkAnjtaHMsWOEF/2OkqZkJkSr6wQL9GOiKIOor f1BE1ZWENCqNUU9vDqkaQSC3FRe+7WLxGxrOWmHFqEGNQiw8IaiSNBUDZi9O46va DItotCfFbCrIU5YFLYa3txnPe4lbXSBNlx0tVhCBHWTIr1q0RFBhUHGiU+O/vgiq xYktkUGzVLz6SMAoepIqiShB9exTgiNahVIo2hEeKfiyLsZITUmK5EX+eLMLmrJ7 03ok4oBFOUUWrSoLrJroqmQiNRkzj0acpEDqZ0xY/nJSfIsaAjGmxClNM4dSTFzw chbNGqLIfbDrpQotQqMWzHKa5zMaHzaZEBoKTJYvXCYdM9iowhFucPFZ1D0Fx/+T TgaLhdgKFg5RWKtN8g47bZqiAQ1IQBrqZ32HHJ+5omaCC+5xIXygInsclNF5JpBH DXpaOytkr4XorGQUxGGzooc4ixiwdWt7SPemws4NQsSEQHFhLA2CTM7F0KTd2qS0 uFjAun0Ml8rCHB2RejE2ffJRMUuYKNFXoiEBCXxFOxwhs/Kg8aVLfteU1Dn5k4he LhGFOIxhg9KYSxj10SFkexAfcdXMQbVKP1P9Gl3rKhG77UhvEmQbOs/JMbNmk5cp xKkvuRcyGZXVgWLlJesUS78A4C6hdTuUYpOkth9CkD/YfKpo25rFPqryO5QlmNyk WVll+gqeSHyrHwNJut3/2QlDmjQrUYHp02dWkD/BIiYWuwanip6OrcWyLNawcbFO Tk62ZszVT/Vn0X9hUnOTclVPt2rT545LRIIQpRoNYjL37Sch9ctkAZ84WigGFqzo nacbT1gCfLEyZH1r02Dhq6zIeje1aNtla7USM3BpMLgWRa5CBtGvB1olvdFl7U0D UE24Dje0YkTsTXt4QDptrJfuFAgtOPXe7DZLb6DrJYNpC1s/Rgh1FKsnPvvEz33a OJ8yRolzt6lf9JnQIvMzqBrZWqgW30RtyyXtDokINRbJS8iZldlT8oQRMMaQD69c jAmRShUqGy2ms2WJbfko3RKMpKanu4/wAFxBTcpz/0hg9TAHA0XO/cB4maKzXmVj lST7VeiiRmmvqqKKkI6lEp7I62NEsGAyAhJpPPp9oqceF0ifilLBQXRZDFvRWYLQ AiNYYPOkBdLpc6bwIRPVYXdhQsvw4pTTlf4i1y6C2gsbVo/anOd1h1jQB6ntgiao rzQ1yeZEk/DPMtWY/Lz45v0KOop9Fp2h1qih6ukt1Lyi0awnZ2awmmjM2M1e0qa7 yVjnOaOvNmyIYiQ6TY3vRNsT9+ocCCs46hnP2d4tJfOMPEv9M47Is2+sGyhtPaP5 rNYxZJonLCFm4xl7EW03Aw8+Nwye2IIaioKHPLrTZwuaSW7tnRSfxp/5kUjklP+G SKIqFIWp6GcP1nlkxwR2a5Dr+4uVxuqv/NpkayZtrW+adkmFfqdg/Zl7+lGbQfRz rMkN3MXCjGkZJdu1yNLyhMPNFLgYNElSakh/A3pQrtyWs642UJGmdE+Ob0xjtusT x/aEu0a+M6hUz30m3wHmmgCW944YMyh25bsiFU2RvttpO4bP+4CENyhUN77wacoI zBYyFMYLDxv+C8nfGX+TzevdWzALPFD+nh1pXN4lhveW5kUveL/7pMfl8bjsd8Ok 2du+LkK+ve6Rg2X27v73YnE48IdPe98S//hdEcSvx/L2tsu9xs93+9qjT33nW/86 IZJR87c//et3n/tx977/PaO8d4Qi//x56RjQ0c/+rNjN2e2P/18C7nv5ox+NCra/ /vfP/+CAf8b/B33iB4DfV4DhF4DSd4AGSIAK2IAM+IACmF/9N4EUWIEWeIEYmIEa uIEc2IE4goDVB4IDGIELSIIOaIIQmIApGIIlqIIo+IIumBoeOIM0WIM2eIM4mIM6 uIM8eHsi+IMtyIInGINCuIIjSIRHWIQwqIRICIRDWH09GIVSOIVUWIVWeIVYmIVX 6IRGyIVLmIRg6IVNGIRhSIZiyIRoWIZPqIVs2IZu+IZw+GwUUhZfFYd2CIfRQhcL AhYRM11mcYZq2IVmOIhrCIiGSIiCWIiIyF1YIYGo//J0MadJjiiDd1iJEyht9WcW e/gVRmaJnpiF8cI5uQVyRbc7AWBOeEYrGdJyRtOKrhhLWLJuIkIjvJNlbXIiEPeJ uriBV4A78dJOqOMK/jEyT+IftDgzMpIssrSJw/hFtCZPw+IyIkMh36EpEKJE+ZF/ iriNidiNX3iI3PiNiCiO4diE+WIt6+JpeCNLv5iKDfGLPIUl+2Nrr4gzczg33zE+ SzQzRSIyYsMCUGB+uziQH/dnQ7ImxuVTAsFgrdJfTVI3MtKMxXMom7iJzlgshIRo IhM+WAJPzUiQIMl/5JMh+iENk7NEEXGPepQf1WQf/DONMJky+KaK6OVvFsKRyNMY jSG5k/sHAEUSSSr5kZNTZRRiLjJDkRbSjN1yVDijkTm5TE/ika5VjmkIjt44hlQZ iOR4lVU5jliJExe5j6HojgmGLfFlR6jTbq4YL7dyjAEABa8DNS4JXBayILPikk/Z JpflVDzZl6KljzkDPw15MMMkP8IzlwH5NppGL6xjHyWnJ2tjkcWDMPxIP9rol5iZ mZq5mZypF1a5laD5laHZlVn5maJ5mqTJlVqJmvfTma75mrAZm7I5m7TpmqaZmqO5 mrjJmrepm77Zm8DplbtZGgEBADs= ------------I4Bp0ihPRBGcgooJ8lww7H--