IFT POSTEN – 07.05.2010

 

 

 

 

Fra Instituttledelsen

 

Fredag 30. april ble Jan Petter Hansen og Bjarne Stugu takket av som henholdsvis instituttleder og instituttleders stedfortreder. Bilder fra markeringen og påfølgende fellesseminar ligger her.

Ettersom de ansattes hjemmekataloger blir utilgjengelige hele helgen (se nedenfor) oppfordrer vi alle til å nyte det strålende været som vi har i vente ifølge yr.no

Kjartan

Nyheter og generell informasjon

 

IT-AVDELINGEN MINNER OM OMFATTENDE STOPP PÅ TJENESTER FØRSTKOMMENDE HELG:

 

Fra fredag 7/5 klokken 18:00 til søndag 9/5 klokken 18:00 vil Unix hjemmekataloger for alle ansatte være utilgjengelige.  IT-avdelingen har jobbet i over et år med en ny løsning, og denne helgen blir alle ansatte flyttet over på den.

Studentene er ikke påvirket i denne omgang, men vil bli flyttet over senere på sommeren.

Konsekvenser for ansatte denne helgen:

  • Innkommende e-post vil ikke bli levert denne helgen, men køes opp og blir levert etter at den nye hjemmekatalogløsningen er i drift.  Ingen e-post vil altså bli borte.  Ansatte med E-post på Alf (de som ikke bruker Outlook/Exchange) kan ikke lese e-post denne helgen.
  • Alle som bruker sitt hjemmeområde på Unix som standard hjemmeområde vil ikke kunne jobbe denne helgen.  Dette gjelder alle med Linuxklienter driftet av IT-avdelingen, samt Windows-brukere som har nturt som sitt hjemmeområde.  Windows-brukere kan sjekke dette ved å åpne "My Computer" og se hva som står på disken med bokstaven O:.  Hvis den har ordet "nturt" i seg, så har du hjemmeområde på Unix og kan ikke få tilgang på hjemmeområdet ditt denne helgen.
  • Oppkobling fra private maskiner til nturt, alf, login osv. vil ikke virke denne helgen.
  • Mange av IT-avdelingen sine servere er avhengig av hjemmekatalog for at du skal kunne logge inn på dem, det vil ikke virke denne helgen.

Det anbefales at maskiner med klientlinux blir stående på, men avlogget.

Mer informasjon om den nye løsningen:

https://it.uib.no/Ny_hjemmekatalogløsning

 

 

------------------------------------------------------------------------

English:

 

THE IT-DEPARTMENT REMINDS ABOUT EXTENSIVE SERVICE OUTAGE THIS WEEKEND:

 

From Friday May 7th from 18:00 until Sunday May 9th, all employee home directories will be unavailable.  The IT-department has been working for over a year towards a new home directory-solution, and this weekend all employees will be moved to the new solution.  The students' home directories are not affected at this time, but will be moved later in the summer.

Consequences for employees this weekend:

  • Incoming mail will not be delivered this weekend, but will be queued and delivered after the new home directory solution is operational.  No mail will be lost.  Employees with mail on Alf (those not using Outlook/Exchange) can not read mail during this weekend.
  • Everyone who use their Unix home directory as default home directory will be unable to work this weekend. This includes everyone with a Linux client managed by the IT-department, as well as Windows users with their home directory on nturt.  Windows users can check this by opening "My Computer" and check the text of the o:-drive. If it includes the word "nturt", you have your home directory on unix, and can not access your home directory this weekend.
  • Many of the IT-department's servers depend on home directories for you to be able to login, these will not work this weekend.

More information (only in Norwegian) about the new home directory solution:

https://it.uib.no/Ny_hjemmekatalogløsning

 

 

 

Fellesseminar: Eksotiske kvantetilstander i to dimensjoner

Professor Susanne Viefers, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo, gir et foredrag over temaet

"Exotic quantum states in two dimensions -- Rotating Bose condensates and quantum Hall liquids"

Tid og sted: Fredag 7. mai kl. 1415 I auditorium B

Akstrakt.

Information on research funding opportunities

 

UiBs Department of Research management and NFR would like to invite you to three information seminars about upcoming research funding opportunities. The meetings wil be held in English.

 

·        May 10th 10:00-13:00 The EU Health program and NIH funding, venue Haukeland sykehus. Registration and info: Sumathi.Subramaniam@fa.uib.no

·        May 11th 10:00-13:15 The EU Environment, Energy and Food, Agriculutures, Fisheries and Biotechnology programs, venue Vilvite, seminar room A, info and registration: Anja.Hegen@fa.uib.no

·        May 19th 10:00-12:30 Individual stipends for young researchers (post doc level) and recruitment of post docs and PhD students through Marie Curie stipends/initial training networks, venue Vilvite, seminar room A, info and registration: Anja.Hegen@fa.uib.no

We look forward to seeing you, register today! Anja Hegen and Sumathi Subramaniam Håvik, FA

 

 

Påmelding til førstehjelpkurs

 

Vi informerte i uke 16 om MN-fakultetets nye runde med førstehjelpskurs:

Invitasjon til kurs, norsk: http://www.folk.uib.no/ngfge/2010/Norsk_invitasjon_forstehjelpskurs.doc

Invitasjon til kurs, engelsk: http://www.folk.uib.no/ngfge/2010/Engelsk_invitasjon_forstehjelpskurs.doc

Nå er elektronisk lenke for påmeldingsskjemaene klare. IT-avdelingen har utarbeidet en lenke for kursene på norsk og en lenke for kursene på engelsk.

Førstehjelpskurs på norsk:

https://skjema.app.uib.no/MNforstehjelp

Førstehjelpskurs på engelsk:

https://skjema.app.uib.no/MNFirstAid

For å kunne melde seg på kursene, må man være logget inn med UiB-kontoen sin og må være logget inn på UiB-nettet. Man kan koble opp ved en vpn dersom man sitter andre steder og ønsker å melde seg på.

Det er også mulig å logge seg på kursene direkte på fakultetets intranettside.

Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på kursene som ble arrangert i fjor. Vi håper på stor oppslutning!

Det vil bli bestilt inn førstehjelpshefter i lommeformat til alle ansatte ved fakultetet, og eksternt lønnete. Disse vil bli sendt ut til instituttene.

 

Personal – ledige stillinger ved IFT

 

Postdoktor i astro-partikkelflysikk, frist 01.07.10

https://secure.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=65929

Stipendiat (2 stillinger) i partikkelfysikk, frist: 01.07.10

https://secure.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=65926

 

Utdanning og PhD-nytt

 

 

Formidling

Utdrag fra nyheter siste 3 uker:

På Høyden (Jan Martin Nordbotten, Matematisk institutt)
Dato: 4/5
Tittel: Tavlen – en moderne klassiker
Kompliserte tanker kan materialisere seg ved hjelp av det enkle. For Jan Martin Nordbotten, førsteamanuensis ved Matematisk institutt, er tavle og kritt favorittverktøy.
GEO365.no (Øystein J. Jansen, Institutt for geovitenskap/Bergen Museum)
Dato: 3/5
Tittel: Norges eldste fjell på TV
Sett av tirsdag 4. mai til 29. minutter geologi. Øystein Jansen, vinner av Toffenprisen i 2007, utfolder seg med Lofotens geologi i Ut i naturen.
GEO365.no (Markvard A. Sellevoll, Institutt for geovitenskap)
Dato: 2/5
Tittel: ”Brøggerprisen” til en hedersmann
Programkomiteen for den 18. Vinterkonferansen har tildelt professor emeritus Markvard A. Sellevoll, Universitetet i Bergen, ”Brøggerprisen” for 2003.
fish.no (Rolf-Birger Pedersen, Senter for geobiologi)
Dato: 30/4
Tittel: - Grunnforskning utvidet sokkelen
For et år siden spilte grunnforskning en sentral rolle da kontinetalsokkelen ble utvidet og Norge ble 250.000 kvadratkilometer større.
Paraplyen (Helge Drange, Geofysisk institutt/Bjerknessenteret)
Dato: 30/4
Tittel: Inviterer til Klimaforum
Klimaendringer i bergensregionen står på dagsorden når Bergen Næringsråd inviterer til Klimaforum torsdag 6. mai.
Norsk Petroleumsforening
Dato: 30/4
Tittel: Motiverende Petroleumsdag på Universitetet i Bergen
90 ivrige studenter møtte opp til årets Petroleumsdag ved Universitetet i Bergen sist uke.
– Det er motiverende å høre at det fortsatt er muligheter i bransjen, selv om tidene har vært vanskelig, var tilbekemeldingen fra studentene.
På Høyden
Dato: 28/4
Tittel: Vil hente tilbake Uni Global
Uni Global blir UiB Global når unversitetetsdirektøren nå vil tilbakeføre utviklingsforskningen til UiB. Forskningsleder ved Uni Global er skeptisk til organiseringen.
Aftenposten
Dato: 26/4
Tittel: Skriver søknader for søppelbøtten
De fire største universitetene brukte i fjor 92,3 årsverk på å skrive søknader til prosjekter de ikke fikk penger til.
På Høyden (Kronikk av rektor Sigmund Grønmo)
Dato: 26/4
Tittel: Universitetet og samfunnet – spenningsforhold og samarbeidsrelasjoner
Hvordan være et internasjonalt synlig forskningsuniversitet og samtidig møte utfordringene fra lokale, regionale og nasjonale aktører i samfunns- og næringsliv? Universitetene er best når de bidrar med vitenskap av internasjonal høy kvalitet - også i samspillet med samfunns- og næringslivet.
Aftenposten (Erik Kolstad, Bjerknessenteret)
Dato: 25/4
Tittel: Svak sol kan forklare kald vinter
Hvis britiske og norske forskere får rett, kan Europa gå mot en liten istid som varer i 50 år.
forskning.no (Bodil Holst, Institutt for fysikk og teknologi)
Dato: 24/4
Tittel: Varsomt atomblikk
Professor Bodil Holst kan se de minste partiklene som ingen før har fått øye på. Atommikroskopet ved Universitetet i Bergen er verdens første.
Bergens tidende (Jan Mangerud, Institutt for geovitenskap/Bjerknessenteret)
Dato: 23/4
Tittel:  Ny teknologi kan beregne askeskyer
I går ble Randi Dahl Johnsen og Eldrid Munck rammet av askens lammelser. Snart kan Meteorologisk institutt hjelpe reisende, ved å kartlegge fremtidige utbrudd.
På Høyden - notis (Simone Heinz, Universitetet i Agder (UiA) sin nye forskningsdirektør)
Dato: 21/4
Tittel: Fra UiB til UiA-direktørstilling
Byavisen (Øystein Jansen, Institutt for geovitenskap/Bergen Museum)
Dato: 19/4
Tittel: - Det er bekymringsverdig
Det er fortsatt farligst å bo på Bønes og i Loddefjord i Bergen. I hvert fall når det kommer til radonnivået.
På Høyden (Bergen Museum)
Dato: 19/4
Tittel: – Ikke ferdig til 2014
Kunnskapsdepartementet finner det lite sannsynlig at Museumsprosjektet 2014 vil være ferdig til grunnlovsfeiringen det året.
forskning.no (Erik Kolstad, Bjerknessenteret)
Dato: 19/4
Tittel: - Solflekker kan forklare kalde vintre
Endringer i solaktivitet kan forklare sprengkulde i Nord-Europa, mener forskere. Det iskalde 1600-tallet hadde færre solflekker og nå kan nye kalde vintre stå for døra.
På Høyden (Kjartan Olafsson, Institutt for fysikk og teknologi)
Dato: 16/4
Tittel: Kjører opponent med privatbil
Opponenten til Bjørn Enge Bertelsen satt fredag i bil på vei over Filefjell, etter at den vulkanske skyen fra Island parkerte ham i København. Flere disputaser har utfordringer med naturfenomenet.
Aftenposten (Odd Helge Otterå, Bjerknessenteret)
Dato: 15/4
Tittel: Vulkanutbrudd kan gi jordavkjøling
Store vulkanutbrudd kan føre til at temperaturen på jordoverflaten synker, sier klimaforsker.
Hegnar Online (Kuvvet Atakan, Institutt for geovitenskap)
Dato: 14/4
Tittel: 2010 kan bli et år med mange store skjelv
Et nytt massivt jordskjelv, denne gangen i Kina, har krevd hundrevis av menneskeliv. 2010 kan bli et år med uvanlig mange store jordskjelv, ifølge ekspert.
På Høyden (Rolf-Birger Pedersen, Institutt for geovitenskap/Senter for geobiologi)
Dato: 14/4
Tittel: Fant verdens dypeste varmekilde
– Stemningen ombord var en blanding mellom ekstase og høytid, sier professor Rolf-Birger Pedersen ved UiB som var med på toktet.

Nyheter fra Physics World:

E. coli join forces to pass through a ratchet

http://physicsworld.com/cws/article/news/42541

 

Physicists study how moral behaviour evolved. Model describes the emergence of morality in a hostile world

http://physicsworld.com/cws/article/news/42540

 

Making rain with lasers. Ultra-intense laser beam found to induce cloud formation

http://physicsworld.com/cws/article/news/42517

Model gives insight into HIV vaccines. Virus mutation and response takes the random walk

http://physicsworld.com/cws/article/news/42515

 

Melting ice amplifies Arctic warming. Re-analysis links disappearing sea ice with strong Arctic temperature rise

http://physicsworld.com/cws/article/news/42499

 

Antarctic conveyor belt revealed in detail. Researchers track Antarctic Bottom Water as it speeds northwards

http://physicsworld.com/cws/article/news/42487

 

Nanotube 'fuzz' boosts optical performance. Carbon and gold join forces in photonic metamaterial

http://physicsworld.com/cws/article/news/42486

 

Evidence grows for tetraquarks. Re-analysis of 2008 experiment points to four-quark particles

http://physicsworld.com/cws/article/news/42475

 

Site chosen for European superscope. €1bn facility will be built in Cerro Armazones, Chile

http://physicsworld.com/cws/article/news/42472

 

Volcanic hazards could become fiercer and more frequent. Melting ice could increase volcanic activity in the 21st century, warn geologists

http://physicsworld.com/cws/article/news/42452

 

Scanning probe makes 'nano Matterhorn'. New lithography technique could lead to smaller circuits

http://physicsworld.com/cws/article/news/42451

 

Ancient Romans join neutrino hunt. Lead from a sunken Roman ship will shield nuclear physics experiment

http://physicsworld.com/cws/article/news/42445

 

First stunning images from NASA's Sun gazer. Solar Dynamics Observatory reveals Sun's surface in multicolour

http://physicsworld.com/cws/article/news/42436#http://images.iop.org/objects/phw/news/thumb/14/4/23/SDO1.jpg

 

Single atoms go transparent. EIT seen in single atoms, real and artificial

http://physicsworld.com/cws/article/news/42385

 

Dwarf planets are not space potatoes. A lower limit on the size of dwarf planets

http://physicsworld.com/cws/article/news/42370

 

 

Publikasjoner (ISI)