IFT POSTEN – 14.05.2010

 

Created with The GIMP

 

 

 

Fra Instituttleder

 

Vi starter nå arbeidet med å oppdatere strategiplanen for Institutt for fysikk og teknologi. Første steg er et uformelt møte med instituttrådet og forskningsgruppelederne i månedsskiftet mai/ juni. Instituttrådets varamedlemmer kalles inn etter behov. Rapporten fra fysikkevalueringen vil være viktig for dette arbeidet. Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert som arbeidet skrider frem.

 

Med ønske om en fortreffelig 17. mai-helg,

Geir Anton

 

Nyheter og generell informasjon

Oppfordring til å foreslå kandidater til Forskningsrådets priser 2010

Forskningsrådet deler årlig ut to priser som skal gå til særlig fortjente forskere, prisen for

fremragende forskning og formidlingsprisen. Begge priser kan tilfalle en eller flere forskere. Prisen for fremrag ende forskning er på l million kroner og skal gis til forskere som holder meget høy faglig kvalitet, nasjonalt og internasjonalt. Prisen omfatter alle fag og disipliner, inkludert tverrfaglige miljøer. Prisen skal være inspirasjonskilde til videre innsats. Formidlingsprisen er på 250 000 kroner og skal gis til forskere som utmerker seg med levende og nyskapende kommunikasjon fra eget fagfelt. Prisen skal stimulere til formidling av forskning overfor allmennheten, og alle typer formidling kan premieres. Firsten er 25. juni, se brev fra Forskningsrådet for mer informasjon.

 

Forskningstermin i 2011 eller perioden høst 2011 – vår 2012

Vi minner igjen om frist for søknad om forskningstermin. Instituttet har frist 1. juni for innstilling til fakultetet om forskningstermin. Frist for søknad til instituttet settes derfor til 25. mai 2010 kl. 12.00

 

Kriteriene, samt rundskriv og skjema, kan hentes på følgende nettside: http://www.uib.no/matnat/om-fakultetet/organisasjon/internt/forskningstermin.

 

Forskerutveksling med Frankrike og Tyskland i 2011

 

Norges forskningsråd lyser ut forskerutvekslingsprogrammer for 2011 med Frankrike og Tyskland. Mer informasjon her: http://www.folk.uib.no/ngfge/2010/Forskerutv_Frankrike_Tyskland.pdf

http://www.folk.uib.no/ngfge/2010/Brosjyre_Frankrike.pdf

http://www.folk.uib.no/ngfge/2010/Brosjyre_Tyskland.pdf

 

Nyheter fra Helse-, miljø- og sikkerhetsseksjonen

 

·      Gå, sykle eller reis kollektivt til jobben

·      HMS-årsrapport ved egen enhet

·      HMS-handlingsplan, risikofylt arbeidsmiljø – ”bedre kjemi”

·      HMS-pris til institutt for informatikk

·      Ny ia-avtale

·      Tiltaksplan for det ytre miljø

·      Ny sentral strålevernkoordinator

·      HMS-seksjonen har fått en ny medarbeider.

·      The HSE-gateway

 

Mer informasjon om de enkelte sakene finnes her.

 

 

Gjesteforelesninger på Nansensenteret

 

Tirsdag 18. mai kl 13.00: The sound of climate change Prize lecture

 

Prof. Walter Munk, Scripps Institution of Oceanography, University of California, La Jolla, CA, USA, Winner of the Crafoord Prize for 2010 – which he will receive by the King of Sweden on May 12th. in Stockholm, http://www.crafoordprize.se/

 

Tirsdag 18. mai kl 14.30: Transdisciplinary journeys Orthogonal Prize lecture

 

Prof. Klaus Hasselmann, Max-Planck-Institute for Meteorology, Hamburg, Germany

Winner of the Spanish BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Awards for 2009, which he will receive on June 23rd by the Presidency of Honor in Madrid, http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/ing/microsites/premios/fronteras/galardonados/2009/cambioclimatico.jsp

 

UiB-medlemskap på Ulriksbanen

 

Velferdsutvalget har på vegne av UiB kjøpt inn medlemskap på Ulriksbanen :) Det kan dermed gi et tilbud til alle UiB ansatte og familier. Dette er en fantastisk opplevelse for ansatte, gjester ved UiB og familier året rundt! Les mer om dette tilbudet her: http://www.folk.uib.no/ngfge/2010/Ulriken.doc

 

Forskningsavdelingen informerer

Marie Curie-stipender

Seminarrom A, VilVite onsdag 19. mai 10.00-12.00:

Individuelle stipender for unge forskere (Postdoc-nivå) og rekruttering av Postdoc-kandidater og PhS-studenter gjennom Marie Curie stipender:

 

Mer informasjon fra og påmelding til:  Anja.Hegen@fa.uib.no

COST(Cooperation in Science and Technology)

Seminarrom A, VilVite fredag 28. mai 14.00

Program for informasjonsmøtet: http://wab.aksis.uib.no/wab_cost-a32-Bergen2010.pdf

Påmelding innen 21. mai til Alois.Pichler@uni.no

 

Mer informasjon om COST (Cooperation in Science and Technology) her. Noen  av områdene som dekkes av COST er:

 

·      Materials, Physical and Nanosciences

·      Chemistry and Molecular Sciences and Technologies

·      Information and Communication Technologies

 

 

Personal – ledige stillinger ved IFT

 

Postdoktor i astro-partikkelflysikk, frist 01.07.10

https://secure.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=65929

Stipendiat (2 stillinger) i partikkelfysikk, frist: 01.07.10

https://secure.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=65926

 

Publikasjoner (ISI)

 

·      Birkeland T, Nepstad R, Forre M Stabilization of Helium in Intense xuv Laser Fields PHYSICAL REVIEW LETTERS, Volume: 104, Issue: 16, Article Number: 163002

 

·      Flere forfattere, fra UiB: Eigen G, Stugu B, Sun L Search for Charged Lepton Flavor Violation in Narrow Gamma Decays PHYSICAL REVIEW LETTERS, Volume: 104, Issue: 15, Article Number: 151802

 

·      Balakin BV, Hoffmann AC, Kosinski P, Rhyne LD Eulerian-Eulerian Cfd Model For The Sedimentation Of Spherical Particles In Suspension With High Particle Concentrations Engineering Applications Of Computational Fluid Mechanics, Volume: 4, Issue: 1, 116-126