IFT POSTEN – 21.05.2010

 

Created with The GIMP

 

 

 

Fra Instituttleder

Det er en glede å meddele at Dr. Michiel Postema har takket ja til tilbud om professorstillingen i eksperimentell akustikk. Han leder i dag er Emmy-Noether forskningsgruppe ved Ruhr- Universität Bochum i Tyskland. Hans hovedinteresse og erfaring ligger å agitere mikrobobler og dråper i ulike media med lydfelt, og ved hjelp av høyhastighetsfotografering karakterisere boblene og eller mediet. Dette har en rekke anvendelser og Postema har spesiell interesse i bruk av denne metoden mot medisin, samt at han også har erfaring mot olje og gass og ser muligheter innen hydro/ fiskeriakustikk. Hans første arbeidsdag ved UiB blir tentativt 1. november.

 

Nyheter og generell informasjon

Finn sensor til mastergradseksamen!

 

Det er mange masterstudenter ved instituttet som nå skal levere inn sin oppgave i løpet av juni. For at dette skal gå greit er det en fordel at dere som er veiledere finner en sensor og avklarer et eksamenstidspunkt tidlig. Når det er gjort må navn på student, sensor og eksamenstidspunkt sendes til Professor Jakob J. Stamnes (Jakob.Stamnes@ift.uib.no) som er leder av eksamenskommisjonen.

 

Førstehjelpskurs

 

Det er fremdeles en del ledige plasser på vårens førstehjelpskurs, spesielt de engelske kursene. Se IFT-posten uke 18 for mer informasjon.

 

Streik blant renholdspersonalet

 

Fra 20. mai har deler av renholdspersonalet ved UiB gått ut i streik. Dette gjelder blant annet ansatte i Metode renhold som gjør rent på IFT. I praksis vil dette i første omgang bety at det ikke vil bli gjort rent eller tømt boss i hele 1. og 2. etasje, samt 3. etasje midt- og sydfløy. Resten av 3. etasje samt 4. og 5. vil foreløpig bli rengjort som før.

 

Fagforeningene understreker at dette er en lovlig arbeidskonflikt/streik og de støtter de streikende. Vi likevel be alle om å ta sine forholdsregler særlig i forhold til toaletter og søppel, slik at de hygieniske forholdene ikke blir unødvendig dårlige.

 

 

Debatt om "Beskyttelse av sivile i dagens konflikter"

Humanitært Forum inviterer til debatt over temaet til ”Beskyttelse av sivile i dagens konflikter” fredag 28. mai kl. 10.00-11.30 i auditoriet ”Egget” på Studentsenteret. President i Norges Røde Kors, Sven Mollekleiv innleder debatten og president i den Internasjonale Røde Kors Komiteen, Jakob Kellenberger og Utenriksminister Jonas Gahr Støre er hovedtalere. Mer informasjon på http://www.folk.uib.no/ngfge/2010/sivile.pdf.

 

UiB-medlemskap på Ulriksbanen

 

Velferdsutvalget har på vegne av UiB kjøpt inn medlemskap på Ulriksbanen :) Det kan dermed gi et tilbud til alle UiB ansatte og familier. Dette er en fantastisk opplevelse for ansatte, gjester ved UiB og familier året rundt! Les mer om dette tilbudet her: http://www.folk.uib.no/ngfge/2010/Ulriken.doc

 

Forskningsavdelingen informerer

COST (Cooperation in Science and Technology)

Seminarrom A, VilVite fredag 28. mai 14.00

Program for informasjonsmøtet: http://wab.aksis.uib.no/wab_cost-a32-Bergen2010.pdf

Påmelding innen 21. mai til Alois.Pichler@uni.no

 

Mer informasjon om COST (Cooperation in Science and Technology) her. Noen  av områdene som dekkes av COST er:

 

·      Materials, Physical and Nanosciences

·      Chemistry and Molecular Sciences and Technologies

·      Information and Communication Technologies

 

 

PhD-nytt

Seminar over selvvlagt emne

 

Tirsdag 25.05.2010, kl.13.15 i Rom 546, IFT

MSc. Dag Toppe Larsen avholder seminar over selvvalgt emne:
"Fusjon som energikilde: Status for tokamak-eksperimentene"

 

Torsdag 27.05.2010, kl.10.15 i Aud. 4, Realfagbygget

Msc Saeed Fallah Bolandtab’a avholder seminar over selvvalgt emne:
Advances of network modelling - with examples from physics

Prøveforelesning

 

Tirsdag 25.05.2010, kl.14.15 i Rom 366, IFTSiv.ing. Leiv Anfin Drange vil holde følgende prøveforelesning for Ph.D.-graden:

"Metoder for CO2-fjerning i gasskraftverk"

 

Alle er velkommen til å høre på!

 

Personal – ledige stillinger ved IFT

 

Postdoktor i astro-partikkelflysikk, frist 01.07.10

https://secure.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=65929

Stipendiat (2 stillinger) i partikkelfysikk, frist: 01.07.10

https://secure.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=65926

 

Publikasjoner (ISI)

 

·      Zetenyi M, Csernai LP Freeze-out and hadronization in the Landau hydrodynamical model PHYSICAL REVIEW C, Volume: 81, Issue: 4, Article Number: 044908