IFT POSTEN – 28.05.2010

 

Created with The GIMP

 

 

 

Nyheter og generell informasjon

Debattmøte: Hva er faglig ledelse?

Forum for vitenskap og demokrati inviterer til debattmøte fredag 28. mai 14.15 i Maos lille røde på Kvarteret. Innlegg fra Peter Haugan og kommentarinnlegg fra Einar N. Strømmen, Tor G. Syvertsen, Knut Holtan Sørensen og Leif Holtan Sørensen.

 

NKS GammaSem 2010

Nordisk kjernesikkerhetsforskning arrangerer seminar for brukere av gammaspektroskopi 28.-29. september 2010 på Kjeller. Påmeldingsfrist er 1. juni – for mer informasjon se her.

 

Påminnelse: Finn sensor til mastergradseksamen!

Det er mange masterstudenter ved instituttet som nå skal levere inn sin oppgave i løpet av juni. For at dette skal gå greit er det en fordel at dere som er veiledere finner en sensor og avklarer et eksamenstidspunkt tidlig. Når det er gjort må navn på student, sensor og eksamenstidspunkt sendes til Professor Jakob J. Stamnes (Jakob.Stamnes@ift.uib.no) som er leder av eksamenskommisjonen.

 

Randers-Riste Center

Norge bestemt å støtte byggingen av den planlagte høyintense nøytronkilden som skal bygges i Lund, http://ess-scandinavia.eu/. Tilknyttet dette har Institutt for Energiteknikk (IFE) på Kjeller fått klarsignal til å lage et forprosjekt for Randers-Riste Senteret som blir en oppgradering av nøytronkilden tilknyttet reaktoren på Kjeller (Nasjonal forskningsinfrastruktur). En forutsetning for utbygging på Kjeller er at anlegget blir en nasjonal fasilitet - hvor brukere fra andre Norske forskningsinstitutter får tilgang. 

 

Etter forespørsel fra IFE har dekanus bedt Jan Petter Hansen å koordinere eventuelle innspill fra UiB, og Jan Petter ber om at infoflyer tilkjennegjøres i alle relevante fagmiljø. Han vil så ha tilsendt en kort tekst med faglig problemstilling på omlag en halv side om eventuell interesse for deltakelse i Randers- Riste Senteret.  Der skal også være et informasjonsmøte om senteret på Kjeller  (dato ikke fastsatt) Hvis noen ønsker å delta på det møtet så send beskjed slik at det kan ordnes med en invitasjon.

 

 

Personal – ledige stillinger ved IFT

 

 

·      Postdoktor i prosessteknologi – frist: 18.06.10

https://secure.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=67277

·      Forskar i prosessteknologi – frist 18.06.10

https://secure.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=67278

·      Postdoktor i astro-partikkelfysikk, frist 01.07.10

https://secure.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=65929

·      Stipendiat (2 stillinger) i partikkelfysikk, frist: 01.07.10

https://secure.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=65926

·      Stipendiat i atomær/molekylær/optisk fysikk – frist 01.08.10

https://secure.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=66910

·      Postdoktor i atomær/molekylær/optisk fysikk – frist 01.08.10

https://secure.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=66930

 

Oppslag og formidling                                                                                             

Millioner til reservoarfysikk

Forskningsaktiviteten i reservoarfysikk ved Institutt for fysikk og teknologi er tildelt 23,6 millioner kroner fra Norges forskningsråd. Les mer i På Høyden.

 

Publikasjoner (ISI)

 

·      Gjesteland T, Ostgaard N, Connell PH, Stadsnes J, Fishman GJ, Effects of dead time losses on terrestrial gamma ray flash measurements with the Burst and Transient Source Experiment JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS, Volume: 115, Article Number: A00E21

·      Ershov SN, Grigorenko LV, Vaagen JS, Zhukov MV, Halo formation and breakup: lessons and open questions JOURNAL OF PHYSICS G-NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS, Volume: 37, Issue: 6, Article Number: 064026

·      Ssenyonga T, Stamnes JJ, Dahlback A, Steigen A, Okullo W, Frette O, Analysis Of Ozone (O-3) And Erythemal Uv (Euv) Measured By Toms In The Equatorial African Belt, SOUTH AFRICAN JOURNAL OF SCIENCE, Volume: 106, Issue: 1-2, Pages: 19-25

·      Osland P, Pankov AA, Tsytrinov AV, Identification of extra neutral gauge bosons at the International Linear Collider, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, Volume: 67, Issue: 1-2, Pages: 191-204

·      Zetenyi M, Csernai LP, Freeze-out and hadronization in the Landau hydrodynamical model, PHYSICAL REVIEW C, Volume: 81, Issue: 4, Article Number: 044908