IFT POSTEN – 04.06.2010

 

Created with The GIMP

 

 

 

Nyheter og generell informasjon

Spennende siste fellesseminar før sommeren

 

Sesongens siste fellesseminar ved IFT går av stabelen i dag fredag 4. juni kl 14.15 i auditorium B med professor Klaus Mølmer fra Universitetet i Århus:

 

Kvanteinformatikk og kommunikasjon med Rydberg-atomer
(Quantum computing and communication between Rydberg Atoms.)

 

Klaus er en av kvanteinformatikkens ledende fysikere og en fantastisk engasjerende foredragsholder som har en unik evne til å forklare noe av de mest spennende kvanteffenomener  på en krystallklar og enkel måte. Foredraget er også veldig passende for bachelor studenter som vurdere  kvantefysikk, kvantekjemi, beregningsorientert nanovitenskap etcetc som masteroppgave.

 

Velkommen også til et spesielt godt sommerlig kakestykke med kaffe/te i auditoriefløyen

kl. 14.00 i forkant.

 

Utlysing av midler gjennom UiBs akademiaavtale med Statoil

We  are pleased to invite applications for activities related to petroleum research through the "Akademia" agreement between UiB and Statoil. You can apply for:

 

1.     Travel to conferences etc. related to petroleum research for up to NOK 25 000 (Funds are not for educational purposes. Conference participation including presentation will be given priority).

2.     Visiting guest researchers (travel and stay).

 

The activity must take place in 2010. Scientific staff and PhD students can apply. To be evaluated the application MUST include a specification of purpose, information regarding supervisor/research group, total budget , whether you also have applied other funding, and also whether you have received money through the Akademia mobility scheme before. The accepted applications are fixed to the requested travel plans and can not be transferred. Applications and travel claim forms must be marked "SH2010" and sent by email to katrine.kristiansen@uni.no (Katrine is located at CIPR, Allegt. 41., tel. 83645)

 

DEADLINE FOR APPLICATIONS IS 15 JUNE. The committee will use approximately two weeks to evaluate the applications. All applicants will be informed as soon as the evaluations are ready.

 

Innkjøp og bestilling – et lite lynkurs

 

Økonomiavdelingen arbeider for tiden med en innskjerping av rutiner rundt innkløp og bestilling av varer og tjenester. I Innkjøpsportalen finner man det meste av det man trenger å vite om innkjøp, under følger enn kort oppsummering de viktigste ting ansatte (og studenter!) må være oppmerksomme på og rette seg etter:

 

1.     Ingen har anledning til å bestille varer på egen hånd. Alle bestillinger skal gå via bestillere, som for Institutt for fysikk og teknologi er

·      Karen-Margrete for kontorrekvisita

·      Magne for datautstyr

·      Roald for verkstedet

·      Margun for e-lab

·      Gjert for vitenskapelig utstyr

2.     For varer og tjenester der UiB har en rammeavtale er vi forpliktet til å benytte avtalen. Oversikt over avtaleleverandører finnes i Innkjøpsportalen.

3.     Alle anskaffelser over kr. 500.000 (eks. mva) skal gjøres via Kontor for innkjøp og legges ut på offentlig anbud. For anskaffelser mellom 100.000 og 500.000 skal det foretas en forenklet anbudsrunde. Dokumentasjon på dette skal legges frem. Dette gjelder også for eksempel større arrangement / konferanser.

4.     Reiser bestilles via Berg-Hansen reisebyrå. Reisen betales av den enkelte og gjøres opp ved bruk av reiseregning. Faktura skal ikke adresseres til UiB, men til den reisende.

5.     Bruk av personfaktura (dvs. refusjon av kontantutlegg) bør unngås. Så langt mulig bør innkløp av varer foretas på vanlig måte gjennom bestillere, eller man kan bruke rekvisisjon og få tilsendt faktura.

 

Byvandring med Gunnar Staalesen

Den 9. juni og 8. september blir det igjen byvandring med Gunnar Staalesen rundt Nøstet og Nygårdshøyden. Mer informasjon og påmelding finner du her.

 

Personal – ledige stillinger ved IFT

 

·      Postdoktor i prosessteknologi – frist: 18.06.10

https://secure.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=67277

·      Forskar i prosessteknologi – frist 18.06.10

https://secure.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=67278

·      Postdoktor i astro-partikkelfysikk, frist 01.07.10

https://secure.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=65929

·      Stipendiat (2 stillinger) i partikkelfysikk, frist: 01.07.10

https://secure.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=65926

·      Stipendiat i atomær/molekylær/optisk fysikk – frist 01.08.10

https://secure.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=66910

·      Postdoktor i atomær/molekylær/optisk fysikk – frist 01.08.10

https://secure.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=66930

 

PhD-nytt

 

Utgave 4/ 2010 av PhD-nytt er publisert.

 

MSc Boris Viktorovich Balakin vil holde følgende prøveforelesning for Ph.D.-graden Petroleum refining, methods and processes mandag 7. juni kl.14.15 i rom 292, IFT. Alle er velkomne!

 

Publikasjoner (ISI)

 

·      Lotsberg JK, Stamnes JJ, Impact of particulate oceanic composition on the radiance and polarization of underwater and backscattered light, OPTICS EXPRESS, Volume: 18, Issue: 10, 10432-10445