IFT POSTEN – 18.06.2010

 

Created with The GIMP

 

Fra instituttleder

Søkertallene til masterprogrammene for høsten 2010 ble presentert i forrige nummer av IFT-posten. For fysikk er tallet 35 og IFTs andel av prosess og petroleum er det omtrent 65. Til sammen blir det rundt 25% av totalt antall søkere på fakultetet. Det er ikke så langt unna instituttets bidrag til antall ferdige kandidater i 2009 som var 55 av 217. Dette er tall instituttet kan være stolt av, ikke minst i forhold til samfunnets økende behov for masterkandidater innen våre fag. Det store antallet søkere er imidlertid en stor utfordring da veilederkapasiteten på noen av studieretningene sprenges. Selv med flere eksterne veiledere som er med og gjør en fremragende jobb, er det vanskelig å tilby alle søkerne plass. En annen sak er at dette også direkte utfordrer veilederkapasiteten overfor doktorgradsstudenter. Det er en tankevekker vi må ta med oss i strategiarbeidet, også fordi det siste gir bedre bidrag til instituttets økonomi.

Dette er siste utgave av IFT-posten dette semesteret og jeg vil ønske alle ansatte, studenter og øvrige lesere av IFT-posten, en riktig god sommer!

Beste hilsen
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

Toårig prosjektengasjement?

Er du nettopp ferdig med masterstudiet og så langt ikke fått deg jobb? TeknoVest søker prosjektleder for opp til 2 års engasjement for videreutvikling av utdannings- og forskningssamarbeid mellom universitetene og høgskolene på Vestlandet. Ta kontakt med Hanne hvis du interessert eller vil ha informasjon.

 

Foreløpig ferieplan for administrasjon og ledelse er som følger:

 

Uke

27

28

29

30

31

32

33

34

 

5.7 -

12.7 -

19.7 -

26.7 -

2.8 -

9.8 -

16.8 -

23.8-

Hanne

 

 

x

x

x

> 11.

 

 

Terje

 

x

x

x

x

 

 

 

Gjert

x

x

x

 

 

 

 

x

Elin

 

(x)

x

(x)

 

 

x

x

Karen Margrete

x

x

x

 

 

 

 

 

Solfrid

 

x

x

x

 

 

 

 

Villy

 

 

 

x

x

x

 

 

Grete

x

x

x

x

 

 

 

 

Geir Anton

x

x

x

x

x

 

 

 

Kjartan

 

 

x

x

x

 

 

 

 

Personal

Det er vemodig å meddele at vår fremragende økonomimedarbeider Solfrid Sture har takket ja til stilling som seksjonsleder ved økonomiseksjonen ved Institutt for biologi, og derfor slutter ved Institutt for fysikk og teknologi 31. august 2010. For Solfrid innebærer dette nye og spennende utfordringer – og i så måte kan vi bare ta av oss hatten og gratulere! Vi kommer tilbake med takksigelser når avskjeden nærmer seg.

Ledige stillinger ved IFT

·      Seniorkonsulent (økonomi), frist: 23.06.10
http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=67420

·      Postdoktor i astro-partikkelfysikk, frist 01.07.10
https://secure.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=65929

·      Stipendiat (2 stillinger) i partikkelfysikk, frist: 01.07.10
https://secure.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=65926

·      Stipendiat i atomær/molekylær/optisk fysikk – frist 01.08.10
https://secure.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=66910

·      Postdoktor i atomær/molekylær/optisk fysikk – frist 01.08.10
https://secure.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=66930

Master- og PhD-nytt

Avsluttende mastergrad ved instituttet fredag 18. juni 2010, kl. 11.15 (rom 546) :

Kandidat

Fagområde – Oppgavetittel

Veileder

Andreas Tefre Samnøy

 

Fysikk – Kjernefysikk:

Automated XY-table for the characterisation of arrays of pixel sensors for photons and charged particles

Dieter Rörich

Avsluttende mastergrad ved instituttet tirsdag 22. juni 2010, kl. 10.15 (rom 316) og kl.13.15 (rom 316) IFT:

Kandidat

Fagområde – Oppgavetittel

Veileder

Alette Aasvold

 

Fysikk – Partikkelfysikk:

A study of mass reconstruction in Z0-> tau+ tau-

Bjarne Stugu

Ørjan Svandal

 

Fysikk – Partikkelfysikk:

“Studier av algoritmer for tau-identifikasjon

Bjarne Stugu

Avsluttende mastergrad ved instituttet onsdag 23. juni 2010, kl. 10.15 (rom 366) og kl.13.15 (rom 316), IFT

Kandidat

Fagområde – Oppgavetittel

Veileder

Jørn Havås Mæland

 

Fysikk – Partikkelfysikk:

“Search for black hole and string balls in ATLAS

Gerald Eigen

Kristine Indahl Helle

Fysikk – Partikkelfysikk:

 A study of silicon 3D sensors

Bjarne Stugu

Avsluttende mastergrad ved instituttet onsdag 23. juni 2010, kl. 10.15 og kl.13.15 (rom 4060), Realfagbygget

Kandidat

Fagområde – Oppgavetittel

Veileder

Steffen Barka

 

Petroleumsteknologi – Reservoarfysikk:

“Primary drainage capillary pressure curves in homogeneous sandstone with ultracentrifuge and NMR

Jan R. Lien

Karl-Erik Holm Sylta

Petroleumsteknologi – Reservoarysikk:

 Primary drainage capillary pressure curves in heterogeneous carbonates with ultracentrifuge and NMR

Jan R. Lien

Avsluttende mastergrad ved instituttet torsdag 24. juni 2010, kl. 10.15 (rom 316) og kl.13.15 (rom 366) og kl.14.15 (rom 546), IFT

Kandidat

Fagområde – Oppgavetittel

Veileder

Anita Olausen

 

Fysikk – Partikkelfysikk/lektorutdanning:

“Måling av forholdet mellom ladning og masse for elektronet

Bjarne Stugu

Sigrid Ina Simonsen

Fysikk – Atomfysikk:

Long-range interactions and dynamics of excited atoms

Jan Petter Hansen

Jon-Martin Pettersen

Fysikk – Målevitenskap og instrumentering:

Enhancing gamma-ray stopping efficiency in Geiger-Müller tubes

Geir Anton Johansen

Avsluttende mastergrad ved instituttet fredag 25. juni 2010, kl. 10.15 (rom 366), IFT

Kandidat

Fagområde – Oppgavetittel

Veileder

Cathrine Marthinussen

 

Fysikk – Målevitenskap og instrumentering:

“Investigating cell spreading on micropatterned surfaces

Bodil Holst

Avsluttende mastergrad ved instituttet fredag 25. juni 2010, kl. 10.15 (rom 4060), Realfagbygget

Kandidat

Fagområde – Oppgavetittel

Veileder

Zhaleh Ghorbani

 

Petroleumsteknologi – Reservoarfysikk:

“Simulation of Matrix to Fracture Interaction in Naturally Fractured Reservoirs

Øystein Pettersen (CIPR)

Avsluttende mastergrad ved instituttet tirsdag 29. juni 2010, kl. 11.15 (rom 292), IFT

Kandidat

Fagområde – Oppgavetittel

Veileder

Amir Hajiahmadi Farmahini

 

Prosessteknologi – Separasjon:

“Molecular Dynamics Studies of Piperazine Activated MDEA Absorption Solution with Methane and Carbon Dioxide

Bjørn Kvamme

Tatiana Kuznetsova

Avsluttende mastergrad ved instituttet onsdag 30. juni 2010, kl. ? (rom 4060), Realfagbygget

Kandidat

Fagområde – Oppgavetittel

Veileder

Steinar Midthun Kolstø

 

Petroleumsteknologi – Reservoarfysikk:

“A Sensitivity study of cap rock integrety on CO2 storage

Arne Skauge

Disputas

Mandag, 21.06.10 kl.13.15 disputerer MSc Boris V. Balakin i Auditorium 2, Realfagbygget for PhD-graden med avhandlingen:

“Experimental and theoretical study of the flow, aggregation and deposition of gas hydrate particles”

 

Velkommen til lokalet i god tid før disputasen starter!

 

Publikasjoner (ISI)

 

·      Kosinski P, Hoffmann AC, An extension of the hard-sphere particle-particle collision model to study agglomeration, CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE, Volume: 65, Issue: 10, 3231-32394