UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 3. september 2010

Bilde2

 

Fra instituttledelsen

Vi oppfordrer alle ansatte og studenter å delta på dagens fellesseminar som omhandler et av fysikkens aller største ubesvarte spørsmål, nemlig ”Universets mørke energi”.

Vi gratulerer Laszlo Csernai med avtale om forskningssamarbeid mellom UiB og GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research.

Det foreligger nå en uttalelse fra utvalget som har diskutert oppfølging av fysikkevalueringen. Uttalelsen vil bli sent ut på høring til forskningsgruppene.

Nyheter og generell informasjon

Dagens fellesseminar

Professor Øyvind Grøn, Høgskolen i Oslo og Universitetet i Oslo:  "Universets mørke energi"

I foredraget forklares sammenhengen mellom observasjoner og den konklusjon at 70% av innholdet i universet består av mørk energi som forårsaker frastøtende gravitasjon. Videre sies hva vi kan slutte om egenskapene til den mørke energien ut fra den generelle relativitetsteorien kombinert med noen enkle antagelser: at universet er homogent i stor skala og følgelig ekspanderer adiabatisk, at den mørke energien har egenskapene til en perfekt væske, og at man ikke kan måle hastighet i forhold til den mørke energien.

 

 

Dekanbloggen

Dekan Dag Rune Olsen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Samarbeidsavtale mellom UiB og GSI, Darmstadt, undertegnet

Professor Laszlo Csernai har vært primus motor for å få i stand en avtale om forskningssamarbeid mellom UiB og GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research.

Avtalen ble undertegnet den 24. august i Berlin. Samarbeidet omfatter eksperimentell og teoretisk forskning innen atom- og kjernefysikk, tunge ioner, anvendelse

inne kreftbehandling og teknologiutvikling.

Takk til professor Csernai som har fått i stand avtalen.

Avtalen signeres av prof. Horst Stöcker, scientific director GSI, dr Boris Sharkov, scientific director FAIR, og dekan Dag Rune Olsen, UiB.

 

 

Åpen strategidag onsdag 22. september - velkommen!

Til instituttene, fakultetsstyret, Informasjons- og drøftingsutvalget, Realistenes studentutvalg, fakultetets phd-utvalg med flere

 

I 2010 pågår arbeid med å utforme en ny strategisk plan for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Den nye planen skal gjelde for perioden 2011-2015.

Det er ønskelig med mange innspill til den strategiske planen og/eller til prosessen fra både ansatte og studenter. Før sommerferien ble det laget et utkast/skisse til en strategisk plan. Alle ansatte og studenter ble invitert til å komme med innspill til denne.

Onsdag 22. september blir det holdt et åpent dagsseminar for alle interesserte studenter og ansatte ved fakultetet knyttet til strategiplanarbeidet.

Programmet vil blant annet ta for seg skissen/utkastet som foreligger, og innspill vi har fått til denne. Vi vil også gjennomgå nåværende (gjeldende) strategiske planer, diskutere nylig gjennomførte evalueringer av våre fagområder samt evalueringene fra forrige "runde".

Mer informasjon finnes på: http://www.uib.no/matnat/ressurser/aktuelt/intern-strategiprosess-ved-matnat

...og denne vil oppdateres etter hvert (mht klokkeslett, sted og endelig program for den 22. september).

Instituttene bes om å distribuere denne informasjonen bredt ut til alle ansatte og studenter, men bes om å gjøre forskergruppeledere og medlemmer av råd og utvalg, særlig instituttrådsmedlemmer, spesielt oppmerksom på seminaret.

Kristin Bakken

Assisterende fakultetsdirektør

 

 

 

Nanoscience and Nanotechnology at the University of Bergen, please subscribe

 

Dear colleagues,

If you are interested in informations about Nanoscience and Nanotechnology activities at the University of Bergen, please subscribe to our mailing list by sending an email with "subscribe" in the header to nano@uib.no.

We send out informations concerning relevant seminars, funding possibilites etc. We only send out  crucial information and you will not recieve more than about two emails a month or less. 

If you have any further questions please do not hesitate to contact me directly on bodil.holst@uib.no. You can also contact me if you need to use nanorelated equipment for your research which is not available in your own lab or if you just generally think that "nano" perhaps might be able to provide some answers to a research question in your own field.

The mailing list is open for everybody.

best wishes

Bodil Holst

 

 

Kurs i helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiB høsten 2010

HMS-seksjonen ved Personal- og organisasjonsavdelingen og Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Bergen (UiB) inviterer ansatte ved UiB og UiBs randsone til HMS-kurs høsten 2010. Enkelte kurs er også aktuelle for PhD- og masterstudenter.

Målgruppe

Overordnet målgruppe for kurstilbudet er alle ansatte med laboratoriet som arbeidsplass. Nytilsatte oppfordres spesielt til deltakelse.

Kurset ”Strålevern – ioniserende stråling” er obligatorisk for alle som arbeider med ioniserende strålekilder og som ikke har strålevernskurs ved UiB fra tidligere. Dette gjelder også PhD- og masterstudenter. Kurset tilbys både på norsk og engelsk.

Kurset ”Systematisk HMS-arbeid” er aktuelt for HMS-koordinatorer, medlemmer i HMS-utvalg og ansatte med delegerte HMS-oppgaver ved alle enheter.

 

 Kurs som tilbys


Ergonomi på laboratoriet

Tirsdag 19.10.10, kl. 09.00 -13.00

Førstehjelp på laboratoriet

Mandag 25.10.10, kl. 09.00 -15.00

Biologisk helsefare

Onsdag 27.10.10, kl. 09.00 -15.00

Avfallshåndtering

Mandag 01.11.10, kl. 09.00 -15.00

Strålevern – ioniserende stråling

Tirsdag 02.11.10, kl. 09.00 -15.00

Radiation ProtectionIonizing Radiation

Onsdag 03.11.10, kl. 09.00 -15.00

Trygg bruk av kjemikalier

Tirsdag 16.11.10, kl. 09.00 -15.00

Systematisk HMS-arbeid

Mandag 22.11.10, kl. 09.00 -15.00

Håndtering av brannfarlig vare

Torsdag 25.11.10, kl. 09.00 -15.00

 

Kursbeskrivelse og påmelding

For utfyllende beskrivelser av kursene, spesifiserte målgrupper, læringsmål, sted og påmelding se HMS-portalen under menypunktet HMS-kompetanse (www.uib.no/poa/hms-portalen).

Påmeldingsfrist 24. september.

Spørsmål vedrørende kurstilbudet rettes til HMS-seksjonen: post@hms.uib.no/ 55 58 20 54.

Master- og PhD-nytt

 

Seminar over selvvalgt emne

 

Onsdag 15.09.2010, kl.10.15 i Rom 546, IFT

 

MSc. Szabolcs Endre Horvat avholder seminar over selvvalgt emne:
"What can we learn from the study of complex networks?"

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet fredag 17. september 2010, kl. 12.15 (rom 292 ):

Kandidat

Fagområde – Oppgavetittel

Veileder

Per Ivar Lønne

 

FysikkKjernefysikk:

Characterization of the MAPD3-N

Multipixel Avalanche Photodiode

Dieter Röhrich

 

 

 

Publikasjoner (ISI)

Ferno, MA; Torsvik, M; Haugland, S, et al.

ENERGY & FUELS   Volume: 24   Pages: 3950-3958

Sanchez, PD; Lees, JP; Poireau, V, et al.

PHYSICAL REVIEW LETTERS   Volume: 105   Issue: 8   Article Number: 081803

Lummen, N

COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE   Volume: 49   Issue: 2   Pages: 243-252