UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 17. september 2010

Bilde2

 

Fra instituttleder

Oppf¿lgingsarbeidet med evalueringen av grunnleggende fysikkforskning i Norge gŒr videre og et utkast til rapport fra det nasjonale oppf¿lgingsutvalget er nŒ pŒ h¿ring hos forskningsgruppene. Det er frist til torsdag 23. september kl 12.00 med Œ komme med innspill som koordineres av gruppelederne som har fŒtt rapportutkastet.

Det er gledelig Œ se at utvalget anbefaler at deler av ForskningsrŒdet  ca. 30 mill. kr. over 3 Œr brukes til brofinansiering av stillinger ved instituttene. Dette gj¿r det lettere Œ f¿lge opp de strategiske anbefalingene fra evalueringen – selv om disse midlene til syvende og sist ikke nŒr langt.

Nyheter og generell informasjon

Dekanatet bes¿ker instituttet

Kommende tirsdag fŒr instituttet bes¿k fra dekanatet som ¿nsker seg en oppdatering av vŒr faglige virksomhet. Brorparten av tiden vil gŒ med til presentasjoner av forskningsgruppenes arbeid ved gruppelederne eller dem de har utnevnt. For de som ikke er helt innvidde i akademiske termer, bestŒr dekanatet pŒ vŒrt fakultet av dekan, prodekan og visedekan.

 

pen strategidag pŒ Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet

Fakultetet ¿nsker alle ansatte og studenter som har interesse for det pŒgŒende strategiarbeidet, velkomne til Œpen strategidag:

            Tirsdag 22. september i datablokken pŒ H¿yteknologisenteret
            08.45 – 12.00 i stort auditorium
            12.00 – 16.00 i lite auditorium

Utfyllende informasjon finnes her.

 

Personal

 

Boris Balakin er ansatt som postdoktor i prosessteknologi for 3 Œr fra og med 1. september 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigrid Ina Simonsen er ansatt som stipendiat i atom¾r/molekyl¾r/optisk fysikk for 3 Œr fra og med 1. september 2010.

 

 

 

 

 

 

 

Vi ¿nsker Boris  og Sigrid hjertelig velkommen til instituttet!

Master- og PhD-nytt

Seminarer over selvvalgt emne:

 

o   MSc. Yun Cheng mandag 20.09.2010, kl.13.15 i Rom 546, IFT:
Technical Methods to Manufacture Nanostructures

 

o   Cand. scient. Stig Olsen onsdag 22.09.2010, kl.13.15 i Rom 366, IFT:
Natural Gas: An introduction to production, processing, injection and

export of natural gas

 

Alle er velkommen til Œ h¿re pŒ!

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet tirsdag 21. september 2010, kl. 10.15 (rom 316 ):

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder

Alexey Tochin

Fysikk – Teoretisk partikkelfysikk:
Two Higgs Doublets plus One Dark Matter Singlet

Per Osland

Publikasjoner (ISI)

á      Eigen G, Stugu B, Sun L et al Observation of the decay (B)over-bar(0) -> Lambda(+)(c)(p)over-bar pi(0) PHYSICAL REVIEW D   Volume: 82   Issue: 3   Article Number: 031102