UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 24. september 2010

Bilde2

 

Fra instituttleder

iss197_optDenne uken gratulerer vi Romfysikkgruppen og Nikolai med ny kontrakt pŒ ASIM-prosjektet pŒlydende Û 2.885,- som tilsvarer rundt 35 mill kr! Uten Œ ta alle detaljene er dette finansiering fra ESA til delprosjektet MXGS (Modular X-ray and Gamma  Sensor) som skal inn pŒ den internasjonale romstasjonen. Tradisjonen tro mŒ romfysikerne bygge sine egne instrumenter for Œ skaffe data til sin forskning. MXGS skal kartlegge sŒkalte Transient Luminous Events (Red Sprites, Blue Jets, Elves) og Terrestrial Gamma Flashes. Vil du vite mer om romfysikkgruppens virksomhet kan du studere websidene deres.

Nyheter og generell informasjon

Spennende seminarer i dag fredag 24. september

Miniseminar - Kjell Br¿nstad 70 Œr

Del 1: 13:00 Р13:50 pΠtidsskriftlesesalen (rom 359)

o   Velkommen, Kjartan Olafsson

o   Studies of auroral X-rays, Johan Stadsnes

o   Heisan and the master, Halvor Hob¾k

o   The Viking satellite – Ion composition measurements in the magnetosphere, Finn S¿raas

Del 2: 15:15 Р16:00 pΠtidsskriftlesesalen (rom 359)

o   IBIS – Integral, Egidio Quadrini

o   IBIS time – some nice remaining, Piotr OrleanÕski

o   SIR-2 and Chandrayaan, Kjetil Ullaland

 

Fellesseminar: kl 14:15 i auditorium B (kake og kaffe fra kl 14:00)

Recent development of spectroscopy at MAX-lab and the MAX IV project ved Svante Svensson, avdelingsdirekt¿r ved MAX-lab

 

Nominasjon av kandidater til Meltzerprisene

Meltzer-fondet deler Œrlig ut priser for yngre forskere og for fremragende forskningsformidling. Alle professorer og instituttstyrere ved Universitetet i Bergen har rett til Œ nominere kandidater til fondets priser, og dette mŒ gj¿res innen 1. november.

N¾rmere opplysninger om nominasjon av priskandidater, samt innsending og sjekkliste for forslagsstillere, finnes i retningslinjene for fondets priser.

 

Nyheter fra Helse-, milj¿- og sikkerhetsseksjonen ved Personal- og organisasjonsavdelingen, Universitetet i Bergen:

o   HMS-kurs h¿sten 2010

o   Glassavfall skal leveres som restavfall

o   Hvorfor og hvordan bytte ut helse- og milj¿skadelige stoffer med alternativ som utgj¿r mindre risiko?

o   Graviditet og arbeidsmilj¿

o   Prosjektstilling ved HMS-seksjonen

o   GŒ, sykle eller reis kollektivt til jobben

 

Last ned nyhetsbrevet her for mer informasjon

Master- og PhD-nytt

Avsluttende mastergrad ved instituttet fredag 1. oktober 2010, kl. 09.15 (rom 546 ):

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder

Jan Thore Vassdal

Prosessteknologi – Separasjon:

ÒMolekyl¾rdynamiske studier av vann-adsorpsjon pŒ hematittÓ

Bj¿rn Kvamme

Formidling

o   PŒ H¿yden om Endre Rieber Sommestens PhD-prosjekt  Finner f¿flekkreft med foto Ondartet f¿flekkreft er den farligste formen for hudkreft, og en av kreftformene som ¿ker raskest. NŒ kan sykdommen oppdages raskere og sikrere med ny teknologi utviklet ved UiB.

Publikasjoner (ISI)

o   Bergfjord C, Holst B: A procedure for identifying textile bast fibres using microscopy: Flax, nettle/ramie, hemp and jute ULTRAMICROSCOPY Volume: 110 Issue: 9 Pages: 1192-1197

o   Haaland S, Kronberg EA, Daly PW, Fraenz M, Degener L, Georgescu E, Dandouras I: Spectral characteristics of protons in the Earth's plasmasheet: statistical results from Cluster CIS and RAPID ANNALES GEOPHYSICAE Volume: 28 Issue: 8 Pages: 1483-1498

o   Zahl MG, Myrseth V, Andersen TH, Harnes J, Borg A, Saethre LJ, Borve KJ: Molecular Spectra As a Tool in Assigning Carbon 1s Photoelectron Spectra of Physisorbed Overlayers JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C  Volume: 114 Issue: 36 Pages: 15383-15393