UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 8. oktober 2010

Bilde2

 

Fra instituttleder

NŒ er det vel 2 Œr siden PET-senteret pŒ Haukeland Universitetetssykehus ble Œpnet. Allerede under planleggingen som begynte for snart 6 Œr siden, ble det lagt vekt pŒ at positronemisjonstomografen skulle brukes til forskning - ogsŒ i andre fag enn medisin og biologi. Prof. Alex Hoffmann ved IFT var en av de f¿rste som benyttet seg av denne muligheten og kan nŒ presentere de f¿rste resultatene.

I to prosjekter brukes PET-kameraet i en spesiell modus kalt PEPT (Positron emission particle tracking) til Œ f¿lge partikler som beveger seg gjennom prosesser. Hensikten er Œ fŒ bedre forstŒelse av disse prosessene for i neste omgang Œ forbedre dem gjennom design av utstyret. Denne videoanimasjonen viser en partikkel (i overdrevet st¿rrelse) merket med den positronemitterende isotopen F-18, som beveger seg gjennom en syklonseparator. Hele sekvensen tar kun 3 sekunder i reell tid. Disse f¿rste resultatene har allerede avdekket flere interessante og til dels uventede forhold. Masterstudent ¯ystein Lee Aasen avsluttet nettopp sin mastergrad i dette prosjektet hvor i tillegg til Alex, ogsŒ PhD-student Yu-Fen Chang og forsker Catalin Ilea er engasjert. Prosjektet gŒr i samarbeid med Aker Solutions.

Det er sikkert andre pΠfakultetet som kunne ha nytte av PET-skanneren i sin forskning!

Nyheter og generell informasjon

Reisebrev fra Argentina

Professorkollega og tidligere instituttleder Jan Petter Hansen nyter nŒ tilv¾relsen pŒ forskingstermin ved Centro Atomico Bariloche - Argentinas s¿sterinstitutt til Norges Institutt for Energiteknikk.

 

Les hele reisebrevet her

 

Dere som er ute pŒ forskningstermin mŒ legge merke til de avsluttende linjene i Jan Petters brev: É. en utfordring til andre i forskningsutlendighet til Œ sende  noen linjer om sitt virke til IFT‐postenÉ..

 

 

Kandidatene til den ledige romfysikkstillingen presenterer sin forskning

Alle de fire innstilte s¿kerne fra den sakkyndige komiteen er innkalt til intervju der de ogsŒ skal gi en pr¿veforlesning og presentere sin forskningsaktivitet. Forskningspresentasjonen er Œpen for alle etter f¿lgende plan i tidsskriftrommet:

o   Torsdag 14. oktober kl. 11.15 i tidsskriftrommet: Senior scientist Jesper W. Gjerloev, John Hopkins University, Maryland

o   Fredag 15. oktober kl. 08.45 i tidsskriftrommet: Scientist Noora Partamies, Finish Meterological Institute

o   Tirsdag 19. oktober kl. 11.15 pŒ rom 316: GeoPhysicist Arne snes, Bergen Oilfield Services

Prof. Kjellmar Oksavik ved Universtitetssenteret pŒ Svalbard holdt sin presentasjon i gŒr.

l

Invitasjon til ansatte innen UH-nett Vest om Œ s¿ke midler til forskningssamarbeid

UH-nett Vest lyser ut midler til forskningssamarbeid for 2010/2011. S¿knadsfrist er 15. november. Last ned mer informasjon om invitasjon og utlysing.

 

Workshops/talks - Karen Lunsford, professor of writing

As part of the project ÒWriting from bachelor to PhDÓ, professor of writing Karen Lunsford will offer the following workshops/talks in October:

o   Academic Writing for Grads, Postdocs, and Faculty
In this workshop, we will discuss how successful scientific articles, grant proposals, and abstracts present and justify research questions. Open for all interested!
Time and place: 13 October, 10:15-12:00, Large Auditorium, HIB (Thorm¿hlensgate 53)

o   Solutions for Plagiarism
We will talk about different types of plagiarism, their causes, and solutions. Open for all interested!
Time and place: 27 October, 10:15-12:00, Large Auditorium, HIB (Thorm¿hlensgate 53)

 

Brannvernkurs h¿st-10

Alle ansatte ved UiB skal ha gjennomf¿rt brannvernoppl¾ring, teori og praksis. Dette er lovfestet i brannloven og HMS-forskriften. UiB har engasjert Teknisk industrivern AS til Œ gjennomf¿re kurset.

Tid og sted:
Kursene avholdes pΠStudentsenteret, Parkveien 1.

o   04.11 - seminarrom D, kl.09-10.00-teori, praktisk slukking 10.00-11.00

o   25.11 - seminarrom D, kl.09-10.00-teori, praktisk slukking 10.00-11.00

o   16.12 - seminarrom D, kl.09-10.00-teori, praktisk slukking 10.00-11.00

Praktisk slukking pŒ plassen bak studentsenteret. Er det sp¿rsmŒl om innholdet, kan de rettes til Tore Reigstad (55584947/ 91001919), brann og sikkerhetsleder ved UiB.  Kostnad pr. deltaker pŒ kr. 250 dekkes av fakultet/ institutt. PŒmelding via administrasjonssjef Grete K. Ersland.

Master-nytt

Avsluttende mastergrad ved instituttet fredag 15. oktober 2010, kl. 12.15 (rom 292):

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder

Stein Erik Fredriksen

FysikkInstrumentering:
ÒMeasurement of electric fields in seawaterÓ

Lars Egil Helseth

PhD-nytt

Disputas f¿r jul – siste frist for innlevering av avhandling

Siste frist for innlevering av avhandling til instituttet dersom disputas skal skje i innev¾rende Œr er mandag 18. oktober. Da mŒ veileder ha forslag til opponenter klart ved innlevering.

Siste mulige disputasdato er satt til fredag 17. desember.

 

Les siste nummer av UiBs PhD News.

Formidling                                                                           

Nikolai ¯stgaard og romfysikkgruppen sammen med Kjetil Ullaland i mikroelektronikk: Leter etter glimt i rommet i H¿yden,

og likedan UiB-forskere skal l¿se lyn-mysterium i Bergens Tidende i dag,

og forskning.no Jakter glimt i rommet.

Publikasjoner (ISI)                                                               

o   Alme J, Bablok S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Klovning A, Larsen DT, Liu L, Nystrand J, Ovrebekk G, Pommeresche B, Richter M, Skjerdal K, Ullaland K, Wagner B et. Al: Two-pion Bose-Einstein correlations in pp collisions at root s=900 GeV PHYSICAL REVIEW D, Volume: 82, Issue: 5, Article Number: 052001

o   Eigen G, Stugu B, Sun L et. al: Study of B -> X gamma decays and determination of vertical bar V-td/V-ts vertical bar PHYSICAL REVIEW D, Volume: 82, Issue: 5, Article Number: 051101