UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 15. oktober 2010

Bilde2

 

Fra instituttleder

Vestlandets eneste Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), Michelsensenteret, hadde tirsdag denne uken sŒkalt site visit av den internasjonale komiteen som stŒr for midtveisevalueringen av senteret. Dommen om videref¿ring til andre periode faller i hovedstyret i ForskningsrŒdet i januar 2011. Komiteen hadde egne m¿ter med forskere, studenter og ledelsen av senteret. Det var en interessant begivenhet tydelig preget av det ForskningsrŒdet var ute etter da SFIene (og andre sentre) ble opprettet: Hva er merverdien av et senter i forhold til Œ fŒ en rekke st¿rre prosjekter. BŒde industripartnerne og forsknings- og utdanningsinstitusjonene svarte at det handler om volum, langsiktighet og samhold.

Det er verd noen refleksjoner: Volumet er tett knyttet til finansiering som har samhold som forutsetning. Samhold f¿rer imidlertid til stigende finansiering utover ForskningsrŒdets bevilgning til senteret og dermed ¿kende volum. AltsŒ en selvforsterkende effekt. Kanskje vi i st¿rre grad kunne venne oss til tanken at dette ikke trenger Œ starte med finansiering, men samhold? Det er stort potensial pŒ vŒrt mangfoldige institutt, ikke minst til Œ ¿ke volumet ved Œ tilsette forskere. Faste stillinger er ikke det eneste saliggj¿rende!

Ellers er det en god anledning Œ gratulere Prof. Lars Egil Helseth for glimrende innsats i arbeidet med Œ etablere forskerskolen tilknyttet Michelsensenteret: Bergens forskerskole i mŒlevitenskap (Bergen Research School in Measurement Science) som ble vedtatt opprettet i sak 74 i fakultetsstyret 6. oktober.

Nyheter og generell informasjon

pent m¿te i NTVA

o   Bill Schjelderup, adm.dir., Bergen Energi:
ÓAct local - think global - ingen dum idŽÓ

Tirsdag 19. oktober kl. 19:00 i Bergen Energis auditorium pΠFantoft pΠFantoftvegen 38 (tidl. CMR/CMI).

 

Nytt tidspunkt:
Kandidatene til den ledige romfysikkstillingen presenterer sin forskning

Tre av de fire innstilte s¿kerne fra den sakkyndige komiteen har nŒ v¾rt i Bergen pŒ intervju der det ogsŒ har gitt en pr¿veforlesning og presentert sin forskningsaktivitet.  Det blir en forandring i tidspunktet for den siste slik at forskningspresentasjonen, som er Œpen for alle, blir i tidsskriftrommet:

o   Mandag 18. oktober kl. 13.00: GeoPhysicist Arne snes, Bergen Oilfield Services

l

Hvor mye har du rŒd til Œ miste?

Som student kan du oppleve brann, tyveri og tap av verdifulle data bŒde pŒ studenthybelen din og i undervisningslokalene. Brann- og sikkerhetsingeni¿r ved Eiendomsavdelingen Tore Reigstad vil sammen med Bergen brannvesen, gi deg gode tips til hva du selv kan gj¿re for Œ gj¿re studiehverdagen din sikrere."

o   Tid: Torsdag 21. oktober kl 14.15 Aud 1, Realfagbygget

 

Studia - Pensumlitteratur vŒren 2011

Studias mŒl er til enhver tid Œ ha riktig pensumlitteratur i hyllene. For at vi skal kunne klare det, er vi avhengig av hjelp fra den enkelte foreleser. Selv om det ikke er endring i pensumlitteraturen ¿nsker vi tilbakemelding, eventuelt bare med melding om at det ikke er endringer i forhold til tidligere innsendte lister.

Pensumlister kan sendes til Studia, Parkveien 1 eller pŒ e-post til fagansvarlig for realfag, Erna Egeland. Svarfristen som er fredag 5. november 2010. Vennligst gi beskjed ved kursstart om det ble flere studenter enn forventet, slik at vi kan bestille inn flere b¿ker sŒ fort som mulig, dermed unngŒr vi Œ bli utsolgt. De forelesere som leverer innen svarfristen er med i trekningen av 5 gavekort fra Studia ˆ kr 1.000,-.

 

S¿knader til Meltzerfondet og Bergen Universitetsfond

S¿kandsfristen pŒ disse fondene er 1. desember, men det kan v¾re lurt Œ begynne med eventuelle s¿knader allerede nŒ.

Meltzerfondet: Prosjekt- og reisest¿tte til forskere. St¿tte til faglige prosjekter som er bekreftet av veileder og tilknyttet studier eller stipendiatstillinger.

Bergen Universitetsfond: Forskere kan s¿ke om st¿tte til prosjekter for formidling og publisering av forskningsresultater, samt til avholdelse av vitenskapelige konferanser, workshops.

 

F¿rsteŒrsstudenter: P VEI 19. oktober 2010

I uke 42 arrangerer MN-fakultetet og instituttene P VEI. MŒlet med arrangementet er at f¿rsteŒrsstudentene skal tenke fremover mot mastergrad og yrkesvalg, og sette seg langsiktige mŒl for studietiden. Les mer om P VEI her og se her for tidspunkter og program.

 

Workshop for s¿kere

Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) har s¿knadsfrist 7. desember 2010 og i den forbindelse arrangerer ForskningsrŒdet en workshop 8. november. Hensikten med m¿tet er Œ bidra til generell kunnskap om ordningen, og hovedsakelig Œ gi s¿kerne et innblikk i en evaluators stŒsted ved evaluering av Marie Curie IAPP-s¿knader. Dette vil forhŒpentligvis gi s¿kerne en mulighet til Œ spisse sine s¿knader i l¿pet av mŒneden frem til fristen, slik at prosjektforslaget kan bli funnet st¿tteverdig.

Informasjon om IAPP, workshoppen, kontaktpersoner og pŒmeldingsdetaljer finner du her.

PhD-nytt

Pr¿veforelesning

o   MSc. Olav Erlend Torheim vil holde f¿lgende pr¿veforelesning for Ph.D.-graden:
ÓEr elektromagnetiske felter farlige?Ó

Fredag 22. oktober kl 13.15 i rom 292, IFT. Alle er velkommen til Œ h¿re pŒ!

Publikasjoner (ISI)                                                               

o   Bruvik EM, Hjertaker BT, Hallanger A: Gamma-ray tomography applied to hydro-carbon multi-phase sampling and slip measurements FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION   Volume: 21   Issue: 3   Pages: 240-248