UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 29. oktober 2010

Bilde2

 

Fra instituttleder

Deling av kontorer?

Vi blir stadig flere som har vŒrt daglige virke ved Institutt for fysikk og teknologi, i sum teller vi dag over 250! Og da har vi ikke talt med bachelorstudentene som det ogsŒ er mange av pŒ huset, men som ikke har egne leseplasser. Dette er positivt og vitner om vitalitet og styrke, men gir samtidig utfordringer med hensyn til kontor og leseplasser. Bare i de n¾rmeste mŒnedene er det behov for mer enn 10 nye kontorplasser.

Vi betaler en Œrlig husleie pŒ nesten 7 mill. kr. for vŒre arealer (undervisningsrommene er unntatt). rlig kvadratmeterpris er ca 1700 kr* og dette fordeler seg ned pŒ en- og toakse rom (2 og 4 vinduer) som henholdsvis 20 og 40 kkr Œrlig. Vi har over flere Œr nŒ slŒtt sammen laboratoriearealer og konvertert gamle laboratoriearealer og lignende til lese- og kontorplasser for master- og PhD-studenter. Det neste vi blir n¿dt til Œ vurdere, er Œ dele de fleste vŒre 33 toaksekontorer (professorkontorer) i to, men beholde noen i hver etasje for mindre m¿ter og lignede.

Saken er at husleien om kort tid er sŒ reell at det vi sparer pŒ fortetning og spesielt pŒ Œ slippe Œ leie ekstra nŒr arealbehovet ¿ker, vil vi stŒ fritt til Œ benytte til andre viktige poster i vŒr virksomhet. NŒr vi ogsŒ tar hensyn til at kontorplasser for eksternt finansiert stillinger gir inntekt, blir gevinsten av fortetning enda st¿rre. Jeg er klar over at dette ikke faller i god jord hos mange av dere, men det er nok en tanke vi mŒ venne oss til og dr¿fte.

* I denne kvadratmeterprisen er areal til ganger, toaletter etc. medregnet i selve bruksarealet ved at dette er multiplisert med en faktor 1,77.

Nyheter og generell informasjon

rets l¿nnsoppgj¿r er ferdig

PŒ onsdag fikk vi tilsendt resultatet fra de lokale l¿nnsforhandlingene som betyr at Œrets l¿nnsoppgj¿r er avsluttet. Ved Institutt for fysikk og teknologi vakte dette glede hos 16 kolleger, men selvf¿lgelig ogsŒ skuffelse for flere – slik er det hver gang. Da er det viktig Œ legge seg pŒ minne at denne typen hŒndtrykk for god innsats gjelder for flere Œr ad gangen! Se ellers oppslag i PŒ H¿yden i dag.

 

TEKNA Vest og NTVA inviterer til Œpent m¿te i Bergen

o   Egil Lillest¿l, Professor Emeritus, Institutt for fysikk og teknologi, UiB:
ÓFaren ved elektromagnetisk strŒling (kraftlinjer, TV, mobiltelefon m.m.)Ó

Tirsdag 9. november kl. 19:00 i TEKNAs lokaler i Thorm¿hlensgate 53D.

Etter m¿tet blir det et enkelt mŒltid og selskapelig samv¾r. Prisen er kr 100,- per kuvert og det kreves pŒmelding innen 4. november kl 15.00 for Œ delta pŒ middagen.

 

Julebord

rets julebord blir arrangert 10. desember – hold av datoen! Mer informasjon kommer senere.

 

Pensjonisttreff

Alle pensjonister og emeritier ved instituttet inviteres pŒ middag og hyggelig samv¾r onsdag 24. november kl 17.00. Merk av i kalenderen – mer informasjon kommer.

 

FunderFinder nr. 4

Forskningsavdelingens glimrende nyhetsbrev FunderFinder er ute i nytt nummer – denne gangen med en kjent skikkelse pŒ forsiden. Bruk noen minutter og se etter mulige finansieringskilder for dine forskningsinteresser! Lurer du pŒ noe stŒr Forskningsavdelingen klar til Œ svare pŒ sp¿rsmŒl.

 

 Workshop for s¿kere

Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) har s¿knadsfrist 7. desember 2010 og i den forbindelse arrangerer ForskningsrŒdet en workshop 8. november. Hensikten med m¿tet er Œ bidra til generell kunnskap om ordningen, og hovedsakelig Œ gi s¿kerne et innblikk i en evaluators stŒsted ved evaluering av Marie Curie IAPP-s¿knader. Dette vil forhŒpentligvis gi s¿kerne en mulighet til Œ spisse sine s¿knader i l¿pet av mŒneden frem til fristen, slik at prosjektforslaget kan bli funnet st¿tteverdig.

Informasjon om IAPP, workshoppen, kontaktpersoner og pŒmeldingsdetaljer finner du her.

 

Studiekvalitetsseminar

Utdanningsavdelingen inviterer til årlig studiekvalitetsseminar 1. desember. Tema denne gangen er ÓEvalueringer – Hva er god evalueringsdesign? Gjennomf¿ring, oppf¿lging og offentliggj¿ringÓ. Målgruppe er undervisningsledere, programkoordinatorer, emne- og programansvarlige, undervisere, studenter, fagutvalg og studieadministrasjon. Mer informasjon om program og påmelding.

Masternytt

Avsluttende mastergrad ved instituttet onsdag 3. november 2010 kl. 13.15 (rom 316):

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder

Bjarte Lofnes Hauge

 

 

Fysikk – MŒlevitenskap og instrumentering:

"Investigation of detection schemes for changes in conductivity and permittivity utilizing resonant magnetic fieldsÓ

Lars Egil Helseth

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet fredag 5. november 2010 kl. 13.15 (rom 316):

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder

Linda Iren Tresvik

 

Prosessteknologi – Separasjon:

ÒManglende avgassing av hydrokarbon i avgassingsseparator CO2-fjernings system – Sn¿hvit anleggetÓ

Bj¿rn Kvamme

Formidling

Jan Petter Hansen og Jarl Giske:

o   Drillo-effekt pŒ UiB? Kronikk i Bergens Tidende 27. oktober, publisert i PŒ H¿yden samme dag.

VM i universiteter, Kronikk i Aftenposten 25. oktober, publisert i PŒ H¿yden 26. oktober

 

Reportasje om samme sak i PŒ H¿yden i dag: Kirseb¾r med de store.

Publikasjoner (ISI)     

o   Eigen G, Stugu B, Sun L et. al: Measurement of CP observables in B-+/- -> DCPK +/- decays and constraints on the CKM angle gamma PHYSICAL REVIEW D Volume: 82 Issue: 7 Article Number: 072004

o   Eigen G, Stugu B, Sun L et. al: Exclusive production of Ds+Ds-,D-s*D-+(s)-, and D-s*D-+(s)*(-) via e(+)e(-) annihilation with initial-state radiation PHYSICAL REVIEW D Volume: 82 Issue: 5 Article Number: 052004

o   Hoff DAL, Gregersen H, Oedegaard S, Hjertaker BT, Hatlebakk JG: Sensation evoked by esophageal distension in functional chest pain patients depends on mechanical stress rather than on ischemia Source NEUROGASTROENTEROLOGY AND MOTILITY Volume: 22 Issue: 11  Pages: 1170-+

o   Zhou DM, Cheng Y, Yan YL, Dong BG, Sa BH, Csernai LP: Correlations among elliptic flow parameter, impact parameter, and multiplicity EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A   Volume: 45 Issue: 3 Pages: 353-356