UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 5. november 2010

Bilde2

Fra instituttleder

Spennende foredrag: Hva skjedde med Thorium som energikilde?

Det er mange fra ulike sammenhenger som har stilt dette sp¿rsmŒlet etter at Thorium og akseleratorbasert reaktorteknologi (ADSR) stadig vekk var i aviser og media et par Œr tilbake, mens vi nŒ ikke h¿rer sŒ mye.

Svaret er faktisk at det har skjedd mye, men at det er mindre kjent gjennom norsk media. I Storbritannia er det ogsŒ laget en egen rapport der rollen til Thoriumdrevet ADSR dr¿ftes som et fremtidig alternativ til konvensjonell kjernekraft. Se ogsŒ Telegraph sin reportasje. Videre har Aker Solutions inngŒtt samarbeid med Professor Carlo Rubbia, som er konseptets opphavsmann, om mulig kommersialisering.

Vil du vite mer? Kom Œ h¿r vŒr aktive professor emeritus Egil Lillest¿l holde foredrag kommende tirsdag 9. november kl 15.00 i tidsskriftrommet pŒ Institutt for fysikk og teknologi (3. etasje i midtfl¿yen).

Nyheter og generell informasjon                            

TEKNA Vest og NTVA inviterer til Œpent m¿te i Bergen

o   Egil Lillest¿l, Professor Emeritus, Institutt for fysikk og teknologi, UiB:
ÓFaren ved elektromagnetisk strŒling (kraftlinjer, TV, mobiltelefon m.m.)Ó

 

SEMINAR: Research Groups Crossing - I 

Place and time: hbar, ground floor IFT, Allegt. 55 - December 17th, 14.15-16.30

Purpose and program: To bring together researchers and students of two distant research groups and discuss current topics and search for common ground:

14.15-14.35  Dag Aksnes, BIO  ÒCells eating ionsÓ
14.35-14.55  B¿rge Hamre, IFT  ÒIce cold opticsÓ
14.55-15.15  Break & Refreshments
15.15-15.35  ¯yvind Fiksen, BIO  ÒOptical marine ecologyÓ
15.35-15.55  Ladislav Kocbach,  IFT  ÒThe image of the atom during 100 yearsÓ
15.55-16.30  Perspectives and discussion
17.00-20.00  Social gathering at Wesselstuen 

The meeting is open for group members of the modelling  groups at BIO and the Optics and Atomic Physics group at IFT, and to other students and employees at UiB to the extent that space permits. Please register your attendance to ¯yvind Frette or ¯yvind Fiksen within Saturday, December 11th.  There is no entry fee to the hbar seminar.

 

Nordic Energy Research Launches new funding programme: Sustainable Energy Systems 2050

Nordic Energy Research launches a new research call on Sustainable Energy Systems worth 100 million NOK. The aim is to develop integrated solutions between Renewables, Low-Carbon Transport and Grids & Markets. Nordic research consortia are invited to submit pre-proposals before December 16th 2010. For further information about the call, information meeting registration and information about the match-making exercise, please visit the website.

 

For Œ oppfylle brannkrav vil Eiendomsavdelingen starte utskiftning av brannd¿rer i trappeoppgangen i nordfl¿yen Institutt for fysikk og teknologi. Alle kontord¿rer og d¿rer til tilst¿tende korridorer skal skiftes, noe som vil medf¿re en del st¿y og ulemper for de som har kontor mot trappeoppgangen. Se eget skriv fra Eiendomsavdelingen for mer informasjon.

Personal

VŒr nye medarbeider Michiel Postema hadde mandag 1. november sin f¿rste arbeidsdag som professor i eksperimentell akustikk. Hjertelig velkommen til Institutt for fysikk og teknologi Michiel!

Michiel var tidligere leder av en Emmy-Noether forskningsgruppe ved Ruhr-UniversitŠt Bochum i Tyskland. Hans hovedinteresse og erfaring ligger Œ agitere mikrobobler og drŒper i ulike media med lydfelt, og ved hjelp av h¿yhastighetsfotografering karakterisere boblene og eller mediet. Dette har en rekke anvendelser og Michiel har spesiell interesse i bruk av denne metoden mot medisin, samt at han ogsŒ har erfaring mot olje og gass og ser muligheter innen hydro/ fiskeriakustikk.

Michiels professorat er de f¿rste Œrene sponset av MedViz (50%), Michelsensenteret (30%) og Havforskningsinstituttet (20%), og vi retter herved en stor takk for viktig st¿tte og hŒper pŒ styrket samarbeid.

Masternytt

Avsluttende mastergrad ved instituttet torsdag 11. november 2010 kl. 13.15, rom 292

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder

Maren Andrea Dahl

 

Prosessteknologi – Flerfasesystemer:

ÒNew experimental techniques to study the adhesion to various solid surfaces of hydrate-relevant droplets and particlesÓ

Alex C. Hoffmann

PhD-nytt

MSc. Karl Magnus Laundal disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

Auroral Imaging as a Tracer of Global Magnetospheric Dynamics

Fredag, 12.11.10 kl.13.15 i Auditorium 2, Realfagbygget:

Velkommen til lokalet i god tid f¿r disputasen!

Publikasjoner (ISI)     

En liten kuriositet i dag: Det er ATLAS-kollaborasjonen som stŒr bak den f¿rste artikkelen i dagens liste. Den har ikke mindre enn 3172 forfattere!

o   Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastansas A, Lipniacka A, Mohn B, Oie OK, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonoyan A, Uglan  d M, et al. Search for New Particles in Two-Jet Final States in 7 TeV Proton-Proton Collisions with the ATLAS Detector at the LHC PHYSICAL REVIEW LETTERS Volume: 105 Issue: 16 Article Number: 161801

o   Forre, M; Selsto, S; Nepstad, R Nonsequential Two-Photon Double Ionization of Atoms: Identifying the Mechanism PHYSICAL REVIEW LETTERS Volume: 105 Issue: 16   Article Number: 163001

o   Eigen G, Stugu B, Sun L et. al: Search for b -> u transitions in B- -> DK- and D*K- decays PHYSICAL REVIEW D Volume: 82 Issue: 7 Article Number: 072006

o   Alme J, Bablok S, Bolgen R, Fehlker D, Larsen DT, Munkejord M, Rohrich D, Richter M Ullaland K et. al: The ALICE TPC, a large 3-dimensional tracking device with fast readout for ultra-high multiplicity events NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT Volume: 622 Issue: 1 Pages: 316-367

o   Alme J, Bablok S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Klovning A, Larsen DT, Liu L, Munkejord M, Nystrand J, Ovrebekk G, Pommeresche B, Richter M Skjerdal K, Ullaland K, Wagner B et. al: Transverse momentum spectra of charged particles in proton-proton collisions at root s=900 GeV with ALICE at the LHC, PHYSICS LETTERS B Volume: 693 Issue: 2 Pages: 53-68 Published: 2010