UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 12. november 2010

Bilde2

Fra instituttleder

Tunge ÓsmellÓ pŒ CERN – en stor milep¾l er nŒdd

Joakim Nystrand rapporterer at etter n¾rmere 20 Œrs forberedelser og venting, og nesten ett Œr etter de f¿rste proton-proton kollisjonene, lyktes man denne uken for f¿rste gang Œ kollidere blykjerner (Pb+Pb) i LHC-akseleratoren pŒ CERN (Large Hadron Collider)! Dette inneb¾rer en ¿kning av energien i massesentrum med mer enn Žn st¿rrelsesorden i forhold til den tidigere rekorden ved RHIC pŒ Brookhaven National Laboratory. De f¿rste kollisjonene skjedde natt til s¿ndag men uten at det ble erkl¾rt "Stable Beams". Dette skjedde imidlertid mandag formiddag (8. november) og derigjennom er det trygt Œ ta opp h¿gspenningen pŒ samtlige detektorer i ALICE (A Large Ion Collider Experiment) og ta data med hele eksperimentet. De f¿rste sentrale kollisjonene der hele detektoren er fylt med spor, ble registrert online i lŒpet av noen fŒ minutter, se figuren over. Hittil har ALICE samlet inn mer en 5 millioner Pb+Pb kollisjoner og analysen av disse er i full gang. Bes¿k ALICE-siden for mer informasjon og flere bilder som i figuren over. OgsŒ CMS- og ATLAS-eksperimentene deltar i datainnsamlingen fra tungionekj¿ringen.

Gruppen for subatom¾rfysikk i Bergen har v¾rt involvert i ALICE-eksperimentet siden starten, og fokus her er nettopp Œ studere kollisjoner mellom tunge atomkjerner. Vi gratulerer Subatom¾rgruppen med denne milep¾len!

Nyheter og generell informasjon                            

rets mini-vinterskole pŒ CERN

Heidi Sandaker har sendt over bilder fra Œrets mini-vinterskole pŒ CERN. Studenter fra PHYS115 har ogsŒ i Œr deltatt som pŒ skolen som vi arrangerer hvert Œr sammen med studenter fra Universitetet i Oslo (bildet under). Denne gangen var det 18 deltagere fra Bergen. I Œr, som tidligere Œr, var det veldig mange spesielt gode foredragsholdere, blant annet Lyn Evans (prosjektleder for byggingen av LHC), Peter Jenni (talsmann for ATLAS-eksperimentet i over 15 Œr), samt teoretikerne Gian Giudice og John Ellis (bildet under - med koreansk TV-team). Det var ogsŒ bes¿k til og omvisning pŒ ALICE-eksperimentet, og IT-avdelingen.

 

Siste pŒminnelse: s¿knader til Meltzerfondet og Bergen Universitetsfond

S¿kandsfristen pŒ disse fondene er like rundt hj¿rnet: 1. desember.

Meltzerfondet: Prosjekt- og reisest¿tte til forskere. St¿tte til faglige prosjekter som er bekreftet av veileder og tilknyttet studier eller stipendiatstillinger.

Bergen Universitetsfond: Forskere kan s¿ke om st¿tte til prosjekter for formidling og publisering av forskningsresultater, samt til avholdelse av vitenskapelige konferanser, workshops.

 

S¿knad om garasjeplass i Dokkeveien

Det er nŒ mulig Œ s¿ke om garasjeplass i UiB sitt garasjeanlegg i Dokkeveien.

 

Annuum 2010

Vi minner om det som er sagt tidligere; det er ingen selvf¿lge Œ fŒ overf¿re driftsmidler pŒ annuum fra 2010 til 2011.

Publikasjoner (ISI)     

o   Eigen G, Stugu B, Sun L, et al.: Search for f(J)(2220) in Radiative J/psi Decays PHYSICAL REVIEW LETTERS Volume: 105 Issue: 17 Article Number: 172001