UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 7. januar 2011

Bilde2

Fra instituttledelsen

Gode kolleger og studenter.

Innledningsvis i Œrets f¿rste utgave av IFT-posten vil vi kort og godt ¿nske dere alle et riktig godt nytt Œr. Vi ¿nsker Bj¿rn Tore velkommen tilbake fra 1 Œrs forskningstermin ved Victoria University i Melbourne og ¿nsker Jakob alt godt pŒ sin forskningstermin ved Stevens Institute of Technology, NJ USA.

Nyheter og generell informasjon                            

Viktige frister og datoer

á      Frist for Œ s¿ke reisemidler fra Statoil-UiBs akademiaavtale (se under): I dag.

á      Frist for pŒmelding til emner i undervisningsopptaket er torsdag 13. januar. Emnelisten publiseres 13. desember.

á      Undervisningsstart og regul¾r emneundervisning starter mandag 17. januar.

 

Nytt nummer av Forskningsadministrativ avdelings FunderFinder

¥       Forskningsadministrativ avdelings desemberutgave av FunderFinder er klar og b¿r lastes ned og sjekkes av samtlige av instituttets forskere!

 

Valg av nytt verneombud

¥       Det skal velges nytt verneombud og varaverneombud ved instituttet for perioden 2011-2012. Forslag meldes til instituttleder eller administrasjonssjef innen arbeidslutt i dag.

 

Reisemidler fra Akademiaavtalen: NB – Frist i dag

Applications are welcome for travel and visiting researcher funding of activities related to petroleum research, through the "Akademia" agreement between UiB and Statoil. You may apply for funding for:

  1. Travel to conferences etc. related to petroleum research for up to NOK 25 000 (funds are not for educational purposes - participation with presentation will be given priority)
  2. Visiting guest researchers (travel and stay)

The activity must take place in 2011. All scientific staff and PhD students may apply and the following information has to be included for the application to be evaluated.

á      Your name and position and where you are employed

á      A specification of purpose /aim

á      Conference participation

á      Oral Presentation/Poster

á      Information regarding supervisor/research group  (name, position)

á      Estimated expenses with details including travel budget, conference fee etc.

á      Whether you have applied other funding 

Applications and travel claim forms must be marked "SH2011 " and sent by email to katrine.kristiansen@cipr.uib.no (Katrine is located at CIPR Unifob, Allegt. 41., tel. 83645)

DEADLINE FOR APPLICATIONS:  7 January 2011. The committee will use approximately two weeks to evaluate the applications. All applicants will be informed as soon as the evaluations are ready.

 

ForskningsrŒdets informasjonsm¿ter i Bergen

Har du forskningssamarbeid med en bedrift b¿r du merke deg muligheten med N¾rings-PhD som oppsummert inneb¾rer 50% deling av l¿nn mellom bedriften og ForskningsrŒdet, gjerne i forbindelse med en nyansettelse i bedriften. Vedkommende som ansettes mŒ s¿ke om opptak til PhD-studiet pŒ helt vanlige betingelser. SŒ fremt prosjektforslaget som utarbeides av bedriften i samarbeid med UiB er av tilfredsstillende kvalitet, er det relativt h¿y innvilgelsesandel i denne ordningen.

 

 Bergen Summer Research School

Bergen Summer Research School on Global Development Challenges (BSRS), som er en tverrfaglig, internasjonal forskersommerskole pŒ PhD-nivŒ, arrangeres for 4. gang ved Universitetet i Bergen, fra 20. juni til 1. juli 2011, denne gang under temaet ÓNorms, values, language and cultureÓ. S¿knadsfristen er 1. mars 2011. For mer informasjon BSRS 2011s webside.

 

Eurasiaprogrammet.

Det etableres nŒ et nytt program gjennom SIU for utdanningssamarbeid med Eurasia. Programmet kommer til Œ bestŒ av tre tiltak:

1.     Midler til LANGSIKTIGE SAMARBEIDSPROSJEKTER

2.     SKORNMIDLER til etablering av kontakt/samarbeid (dvs. kontaktreiser).

3.     STIPENDMIDLER FOR STUDENTER fra Eurasia til Œ ta utdanning pŒ norsk samarbeidsinstitusjon (bŒde full gradsutdanning og delstudier).

Mer informasjon finnes pŒ SIUs Eurasia websider. S¿knadsfristen er 20. januar 2011/ fortl¿pande behandling.

 

Fleksitid

Nye fleksitidskjema for 2011 kan lastast ned frΠintranettet. Utfylte skjema skal sendast elektronisk til Elin.

 

NuPECC Long Range Plan 2010: Perspectives of Nuclear Physics in Europe

The Nuclear Physics European Collaboration Committee is an Expert Committee of the European Science Foundation har nylig publisert the NuPECC Long Range Plan 2010: Perspectives of Nuclear Physics in Europe. Rapporten er tilgjengelig for nedlastning som kortfattet og fullstendig rapport.

Personal

Roald Hanquist Larsen som var ansatt ved instituttet som avdelingsingeni¿r i perioden 01.09.87 – 31.12.01, d¿de 24. desember 2010. Han ble begravet fra Johanneskirken 31. desember.

PhD

RESEARCH MOBILITY

Wednesday January 19th a representative from Research Council of Norway (NFR) and UiBÕs Department of Research Management (FA) will come and talk about research mobility and how to apply for funding. More information here.

Formidling

Idar Mestad: Kvifor sp¿r alle fireŒringar sŒ mykje? Kronikk i Bergens Tidende  22.12.10.

Joakim Nystrand: Kopierte Big Bang, PŒ H¿yden 03.01.11.

Kjartan Olafsson: Om solform¿rkelsenNRK Hordalands morgensending 04.01.11, ca 46 minutter ut i sendingen.

Flere fra UiB: Skal finne siste rest av det svarte gullet, Bergen N¾ringsrŒds Samspill nr. 6 2010 – temanummer om olje og gass (side 28 og 29).

Publikasjoner (ISI)                                                  

á      Laundal KM; Ostgaard N; Frey HU, Weygand JM: Seasonal and interplanetary magnetic field-dependent polar cap contraction during substorm expansion phase JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS Volume: 115, Article Number: A11224, 2010