UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 18. mars 2011

Bilde2

Fra instituttledelsen

Det er mange som med rette har gjort seg sine tanker om tragediene i Japan denne uken. Det har skjedd en katastrofe som r¿rer oss i hjerter¿ttene nŒr vi ser n¿den og alle ofrene presentert gjennom utallige videofilmer. Men – det vil ogsŒ v¾re en katastrofe om milj¿vernministerens uttalelse i Dagbladet i gŒr slŒr til. Han sier han Óklarer Œ se Žn positiv ting ved atomkrisa i Japan. – Dette betyr slutten for atomkraft i Europa og Nord-AmerikaÓ. Og han er i selskap med mange andre.

Det mŒ selvf¿lgelig brukes mer tid f¿r man kan gj¿re bastante konklusjoner, og nŒr de kommer, mŒ de v¾re grunnet pŒ fakta som det er dŒrlig tilgang pŒ nŒ, og ikke f¿lelser. Nils August Andersen har en interessant og viktig analyse i sitt debattinnlegg i Dagbladet i gŒr, og mer utfyllende pŒ Minervas websider. Verden trenger mer energi og Œ kunne klare det uten kjernekraft er en illusjon. Ulike former for fornybar energi gir viktige bidrag, men vil ikke kunne dekke den ¿kende ettersp¿rselen. Derfor hadde det beste for verdens­samfunnet v¾rt om dette kunne bidra til forskning pŒ og utvikling av sikrere kjerne­kraftverk, og spesielt pŒ akselerator­baserte reaktorer (Thorium) som ikke kan l¿pe l¿psk. Det er sikkert fŒ som kjenner til at Aker Solutions har gjort en prisbel¿nnet innsats her.

Nyheter og generell informasjon                            

Velkommen til fellesseminar/colloquium i dag

Felleskollokviet denne uken blir et sŒkalt masterm¿te, der intensjonen er Œ inspirere bachelorstudentene til Œ ta en master i fysikk. Alle lederne av forskningsgruppene/ studieretningene skal holde et innlegg pŒ rundt 10 minutter om gruppens forskning og oppgaver.

Dette er en glimrende mulighet ogsΠfor ansatte og masterstudenter ved IFT til Πkomme og oppdatere seg pΠhva de andre gruppene driver med.

  • I dag fredag 11. mars kl 14:15 i auditorium B
    - kaffe, brus og boller serveres kl 1400 etter f¿rst til m¿llen-prinsippet.

 

Frokost med Frank

Tirsdag 22. mars skal Jan S. Vaagen v¾re innleder pŒ ÒFrokost med FrankÓ hvor temaet et tema som er aktuelt i dagens nyhetsbilde og denne gangen er det altsŒ atomkraft og det som skjer i Japan som er utgangspunktet.

Tirsdag 22. mars kl. 9:00 pΠStudia pΠStudentsenteret - se her for mer informasjon.

M¿tets konsept er at Frank Aarebrot holder en samtale/diskusjon med en gjest som denne gangen altsŒ er Jan S. Vaagen.

 

 Description: Langbanner_7fjellskonf_FornybarEnergi_2011

NŒ n¾rmer det seg fort 7-fjellskonferansen om Fornybar Energi som Universitetet i Bergen arrangerer sammen med Norsk Industri, Bergen N¾ringsrŒd og Norsk Klimastiftelse 31. mars og 1. april. Konferansen vil bli en viktig faglig og sosial m¿teplass for  forskere, politikere,  leverand¿rer, grŸndere og utbyggere som arbeider med fornybar energi. PŒ konferansen vil spennende foredragsholdere fra bŒde inn- og utland ta for seg relevante og interessante tema. Foredragsholderne er fremtredende akt¿rer innenfor sektoren.

Bes¿k konferansens webside for mer informasjon om program og pŒmelding. For heltidsstudenter vŒren 2011 er det mulig Œ delta gratis pŒ konferansens dagprogram.

 

Forskningens fritenkere

Tirsdag 22. mars holder Studentersamfunnet i Bergen et m¿te med tittel ÒForskningens fritenkereÓ og der Jan S. Vaagen og Per Arne Bj¿rkum er innledere, sistnevnte med utgangspunkt i sin bok ÒAnnerledestenkerneÓ som er utgangspunkt for m¿tet. M¿tet skal ta for seg hvordan de som tenkte utenfor de etablerte paradigmene ogsŒ var de som kom med de nye teoriene og gjorde vitenskapelige fremskritt. Mange av dem var forut for sin tid og deres teorier og arbeid ble ikke akseptert av datidens forskningsmilj¿. F¿rst i ettertid sŒ man logikken og elegansen i deres arbeid. Hva var det som gjorde at de hadde evne til Œ tenke utenfor boksen og finne ny teorier som satte sp¿rsmŒl med allerede etablerte teorier?

  • Tirsdag 22. mars kl. 19:15 pŒ Kvarteret – se her for mer informasjon.

 

Kompetanse 2020 og bachelorgradens profil

Nasjonal studiekvalitetskonferanse for vitenskapelig tilsatte, og s¾rlig studiedekaner/ faglige ledere for utdanning, undervisning og forskning, ledere for studie- og utdannings- og forskningsavdelinger, nasjonale rŒd og fakultetsm¿ter, studenter.

  • Fredag 8. april 2011, kl. 10.00–16.30, VilVite, Bergen

PŒmeldingsfrist 28. mars 2011. Konferanseavgiften er kr. 975.-, og inkluderer lunsj og servering i pausene. For mer informasjon se programmet der det ogsŒ er lenke til pŒmelding. Eventuelle sp¿rsmŒl kan rettes til rŒdgiver Hilde Haaland-Kramer.

 

Income tax return and taxation in Norway

Department of Human Resources, University of Bergen, invites you to an information meeting for English speaking employees where Dalana-Michelle Hill, adviser at Skatt vest - Bergen, will give a presentation of the taxation system in Norway, and practical information regarding the income tax return.

  • Venue : Auditorium Egget, Student centre Visiting address : Parkveien 1
  • Time : Wednesday 13. of April 2011 From 15:00 – 16:00/30

Contact the organiser Signe Knappskog for questions about the meeting?

IFT i media                                                             

á      Egil Lillest¿l svarte leserne i nettm¿te i Bergens Tidende 14. mars:
Atomekspert 
svarte leserne, samt flere andre intervjuer
Folk mΠikke la seg skremme, BT 14. mars

Nedsmelting truer tre reaktorer, BT 14. mars
Dette blir ingen ny Tsjernobyl, BT 15. mars
Helt utenkelig med et nytt Tsjernobyl
, Teknisk Ukeblad tu.no 15. mars
PŒ innsiden: Katastrofefrykt, Dagens N¾ringsliv dn.no 16. mars
B¿r Norge satse pŒ thoriumkraft? NRK Hordaland 16. mars
pluss en god del flereÉ

Publikasjoner (ISI)        

á      Sanchez PD, Lees JP, Poireau V, Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Dalitz plot analysis of D-s(+) -> K+ K- pi(+) PHYSICAL REVIEW D   Volume: 83   Issue: 5 Article Number: 052001

á      Wang D, Liu LJ, Huang GM, Rohrich D, Ullaland K et al.: Level-0 trigger algorithms for the ALICE PHOS detector NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT Volume: 629   Issue: 1 Pages: 80-8

á      Frey HU, Amm O, Chaston CC, Juusola L, Ostgaard N et al. Small and meso-scale properties of a substorm onset auroral arc JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS   Volume: 115 Article Number: A10209