UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 1. april 2011

Bilde2

Nyheter og generell informasjon                            

Studiekvalitetskonferanse Kompetanse 2020 og bachelorgradens profil

Universitetet i Bergen inviterer til nasjonal studiekvalitetskonferanse fredag 8. april 2011. MŒlgruppe: Vitenskapelig tilsatte, og s¾rlig studiedekaner/faglige ledere for utdanning, undervisning og forskning, ledere for studie- og utdannings- og forskningsavdelinger, nasjonale rŒd og fakultetsm¿ter, studenter.

á      Sted: VilVite-senteret, Bergen

  • Tid: Fredag 8. april 2011, kl. 10.00–16.30

Fullt program og informasjon om pŒmelding finnes her.

 

Seminar og lansering av stipendbasen for mobilitetsstipend av individuelle studenter og forskere "Flink? Ut? Stipenddagen 2011"

Onsdag 13. april inviterer ForskningsrŒdet til et seminar, "Flink? Ut? Stipenddagen 2011", i forbindelse med lanseringen av Stipendbasen for mobilitetsstipend av individuelle studenter og forskere. Stipendbasen gir en oversikt over ulike stipendordninger for mobilitet ut/inn til de viktigste geografiske omrŒder hvor Norge har satset pŒ bilateralt forskningssamarbeid (Europa, USA, Canada, Russland, India, Kina, Japan, Argentina, Brasil, Chile og S¿r-Afrika).

á      Sted: Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus

  • Tid: Onsdag 13. april 10.00 - 14.00

M¿tet er Œpent for alle interesserte. Se her for program og pŒmelding.

 

 Debattm¿te om digitalisering av undervisningen

Realistutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet arrangerer debattm¿te om digitalisering av undervisningen:

á      Tid: Onsdag 6. april kl 10.15-12.00.

  • Sted: Auditorium 5, Realfagsbygget.

Mer informasjon her

 

 Nytt pŒ HMS-fronten

Resultatet av fakultetets hovedverneombudsvalg er at f¿lgende personer ble valgt for perioden 2011-2012:

¥          Hovedverneombud - Frank Cleveland, Geofysisk institutt

¥          Vara hovedverneombud – Dagfinn H¿yberg, Matematisk institutt

Fakultetet har fŒtt ny HMS-plan for perioden 2011-2012 som ble vedtatt i fakultetsstyret 24. mars 2011. Fakultetets Œrsrapport for 2010 ble behandlet i samme fakultetsstyrem¿tet med vedtaket:

ÓFakultetsstyret tok fakultetets samlede HMS-Œrsrapport for 2010 til etterretning.

Fakultetsstyret registrerer at lederne ved enhetene har fokus pŒ det systematiske HMS-arbeidet. Dette er positivt og avgj¿rende for at fakultetets virksomhet skal tilfredsstille de krav som settes til et godt og forsvarlig arbeids- og l¾ringsmilj¿ for ansatte og studenter. Fakultetsstyret ser det som naturlig at instituttenes HMS-rapporter og HMS-planer er tema pŒ fakultetsledelsens Œrlige dialogm¿ter med instituttene.

Fakultetsstyret ber om at de enhetene som har forbedringspotensial innenfor det systematiske HMS-arbeidet, og innenfor HMS-omrŒdet generelt, allokerer n¿dvendige ressurser til oppf¿lging i 2011, spesielt innen omrŒdene risikovurdering, medarbeidersamtaler, psykososialt arbeidsmilj¿ og egen milj¿pŒvirkning.Ó

 

Innovasjon Norge og ForskningsrŒdet har sammen etablert NorAlumni/ Japan - et nettverk for Œ knytte sammen akademikere fra Norge og Japan. NorAlumni er prim¾rt for akademisk nettverking, men ¿nsket er ogsŒ Œ koble opp "venner av Japan" innenfor forskning og n¾ringsliv. Hensikten er Œ skape et forum for Œ utveksle informasjon, finne fram til potensielle kontakter i Japan  og holde kontakt med gamle og nye venner.

Nettverket ble lansert i februar, og det teller nΠover 110 medlemmer. Mer informasjon finnes i nedlastbar brosjyre og pΠnettsiden.

                            

Fagseminar om internasjonalisering

Det matematisk-naturvitenskaplige fakultetet arrangerer torsdag 7. april et fagseminar om internasjonalisering i utdanning, med s¾rlig fokus pŒ inngŒelse av Erasmus-avtaler. Seminaret vil fokusere pŒ hvorfor det er viktig med deltagelse av bŒde vitenskapelig og administrativt ansatte i prosessen med etablering av Erasmus-avtaler, og vil v¾re relevant for bŒde faglig og administrativt ansatte med interesser for internasjonalisering. Les mer om programmet her.

á      Sted: VilVite, Konferanserom A

  • Tid: Torsdag 7. april, kl. 13:15-15:00

 

 Gasskonferansen i Bergen i Grieghallen 4.-5. mai 2011

Gasskonferansen i Bergen er det Œrlige m¿testedet for mennesker som ¿nsker Œ utnytte gassressursene i Norge pŒ fastlandet. PŒ konferansen skal det Œrlig gj¿res opp status for bruk av naturgass pŒ land samtidig som det skal orienteres om nye muligheter. Konferansen er spesielt tilpasset administrative og tekniske beslutningstakere pŒ flere nivŒer innenfor industri, n¾ringsliv og offentlig forvaltning, og passer for alle som vil skaffe seg bŒde strategiske og praktiske kunnskaper om bruk av naturgass i Norge. Mer informasjon og pŒmelding her.

 

Informasjonsbrev fra NCE Subsea

Siste nyhetsbrev fra NCE Subsea finner du her.

 

Nyhetsbrev fra Energirike

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 100
Siste nyhetsbrev fra Energirike finner du her.

PhD-nytt                                                                  

LEADER summer school for PhD candidates: training in transferrable skills

Today many research universities produce more PhD scholars than they themselves can employ. Thus PhD graduates will face employment not only in universities, but also in research institutions, business, industry, ministries and governmental bodies. This accentuates the need for an updated skills package for research talent. As a consequence the LEADER summer programme addresses the training needs of future research leaders in the complementary skills required to lead large-scale, collaborative research programmes and projects involving partners from multiple sectors (industry, business and/or public sector as well as academic institutions).

Current training is often discipline-specific and rarely addresses the complexity of issues involved in multi-institutional, international collaborative research projects. However, the reality of young researchers' future projects is that they will most likely be multidisciplinary, project-based, multi-cultural, require substantial external funding and need to be communicated to a non-scientific audience.

LEADER provides PhD students with skills such as intellectual property management, communication, networking, fundraising, intercultural collaboration, entrepreneurship, team work and leadership skills. It will deliver tailored, inspirational, professional skills training through facilitated workshops to small groups of young researchers.

University of Bergen has 5 places at this summer school. Find information about the program and application process here. The deadline for application is April 30, 2011.

 

pent debattm¿te - Evaluering av forskerskoleordningen ved UiB

 UiB har nedsatt en egen arbeidsgruppe for evaluering av forskerskoler som skal bŒde kartlegge UiBs forskerskoler og utarbeide en rapport pŒ grunnlag av evaluering av forskerskoleordning og kartleggingen i forhold til de etablerte kvalitetskriterier for forskerskoler. Evalueringsgruppen inviterer til Œpent debattm¿te om forskerskoleordningen. Alle akt¿rer i UiBs forskerskoler, forskerskoleledere, forskerskolekandidater, leder for den ¿vrige forskerutdanningen, fakultets- og instituttledelse samt alle PhD-kandidater og forskerutdanningsadministratorer/ PhD-koordinatorer inviteres til å delta pŒ Œpent debattm¿te.

  • Tirsdag 12. april 12-14 i Egget, Studentsenteret

Se programmer her.

IFT i media                   

á      Anna Lipniacka: MŒ fylle kunnskapshullet Kj¿nnsbalanse i forskning 22.03.11

á      Jan Petter Hansen: Fuge og Nanomat har gitt teknologil¿ft PŒ H¿yden 24.03.11

Publikasjoner (ISI)        

á      Aad G, Abbott B, Abdallah J, Buanes T, Burgess T, Eigen G, Kastanas A, Lipniacka A, Mohn B, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of the centrality dependence of J/psi yields and observation of Z production in lead-lead collisions with the ATLAS detector at the LHC PHYSICS LETTERS B   Volume: 697   Issue: 4   Pages: 294-312

á      Aad G, Abbott B, Abdallah J, Buanes T, Burgess T, Eigen G, Kastanas A, Lipniacka A, Mohn B, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of the inclusive isolated prompt photon cross section in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector PHYSICAL REVIEW D   Volume: 83   Issue: 5 Article Number: 052005

á      Sanchez PD, Lees JP, Poireau V, Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Measurements of branching fractions, polarizations, and direct CP-violation asymmetries in B+ -> rho K-0*(+) and B+ -> f(0)(980)K*(+) decays PHYSICAL REVIEW D   Volume: 83   Issue: 5 Article Number: 051101

á      Aad G, Abbott B, Abdallah J, Buanes T, Burgess T, Eigen G, Kastanas A, Lipniacka A, Mohn B, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Study of jet shapes in inclusive jet production in pp collisions at root s=7 TeV using the ATLAS detector PHYSICAL REVIEW D   Volume: 83   Issue: 5 Article Number: 052003

á      Osland P, Pankov AA, Tsytrinov AV, et al. Signals of Warped Extra Dimensions at the LHC QCD at work 2010: International workshop on quantum chromodynamics: Theory and experiment beppe nardulli memorial workshop, Book Series: AIP Conference Proceedings  Volume: 1317 Pages: 201-208