UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 8. april 2011

Bilde2

Fra instituttledelsen

Det n¾rmer seg pŒske og siden den kommer sent i Œr betyr det at det ikke er lenge til ForskningsrŒdets s¿knadsfrister i juni. Flere ved instituttet vil mŒtte bruke mye energi frem mot SFF-fristen 8. juni. Den gode nyheten er at s¿knadsfristen ISP (Instituttforankret Strategisk Program) som oppf¿lging av evalueringen, er utsatt og flyttet til 31. august. Det vil snart bli lagt ut informasjon om denne under Òplanlagt utlysningÓ pŒ ForskningsrŒdets nettsider. Vi vil komme tilbake til ISP-s¿knader fra IFT pŒ strategiseminaret 9.- 10. mai pŒ Voss.

Ellers er det en god del informasjon om finansieringsmuligheter i dette nummeret av IFT-posten, ikke minst i siste nummer av FunderFinder. Vi vil spesielt minne om ordningen om avskriving av utstyr og at denne brukes i alle prosjekts¿knader til ForskningsrŒdet der dette er mulig, se her for n¾rmere informasjon.

Nyheter og generell informasjon                            

EU FP7 Proposal writing Course with Sean McCarthy

Sean McCarthy from Hyperion Ltd. will be in Bergen 6th May from 09:00-15:00 at VilVite to hold the course "How to Write a Competitive Proposal for Framework 7".

First and foremost the course is a good and powerful tool to widen the EU Research Funding Schemes knowledge of new and established PIs and younger researchers. Sean McCarthy is a very enthusiastic speaker who motivates and educates effectively.

This course is recommended for Principle investigators and junior researchers, particularly those who have less experience in proposal writing. For younger researchers it is important to understand the need for and value of participation in collaborative research projects and the importance of internationalisation. Participation is free of charge and includes lunch and coffee. In short, the course will include:

á      A Quick Overview of EU Framework 7

á      Who's running Framework 7

á      The Research Priorities in Framework 7

á      The Funding Schemes

á      Legal and Financial Rules in Framework 7

á      How to Find the Best Partners

á      How Proposal are Evaluated

á      How to Write the ÔPotential ImpactÕ of the Proposal

á      How to Write the ÔProject Implementation'

  • How to Streamline Proposal Writing

Here is the registration link.

 

 2012 Call for the Marie Curie Individual Fellowships
(for Post docs and experienced researchers) published and Info meeting in Bergen

The European Commission has published a new call for the Marie Curie Individual Fellowships. The fellowships provide funding for a research stay for one to two years at a host institution in another European country or a country outside of Europe (Third Country).

Researchers with a PhD or at least four years of research experience are eligible. Funding comprises the salary of the fellow as well as a mobility allowance and a contribution to the research costs. There are calls for three different types of fellowships:

  1. Intra-European Fellowships (IEF): Funding of a research stay in Europe (EU-Member State or Associated Country); Link to call
  2. International Incoming Fellowships (IIF): Researchers of any discipline from non-European Third countries can finance their research stay in an EU Member State or Associated Country; Link to call
  3. International Outgoing Fellowships (IOF): Funding of a research stay in a non-European Third Country (for example USA, Japan, Australia, etc) with a one-year reintegration phase in Europe; Link to call

The deadline for all three will be on August 11, 2011, 17:00 Brussels time. Researchers at UiB are invited to participate in our UiB information meeting on Marie Curie actions taking place June 16th from 10:00-13:00 at Vilvite. Please register here.

Judith Lietjens from the UK Research Office (UKs national contact point for Marie Curie actions) will guide us through the different schemes (Individual fellowships and networking actions like Initial training networks, IRSES and IAPP) and show how to write a competitive application. You can also meet the staff from UiBs division of research management who help UiB researchers with EU proposals. Judith has also offered to have a look at draft proposals for the call. If you would like to use this option, please send an email with the title "MC proposal clinic" to Anja Hegen.

 

 

Aprilnummeret av FunderFinder er tilgjengelig for nedlastning – obligatorisk lesing for alle vitenskapelig ansatte!

 

Forskningstermin i 2012 (2013)

S¿knadsfrist for forskningstermin i 2012 eller perioden h¿st 2012 – vår 2013, samt ¿konomisk st¿tte ved utenlandsopphold under forskningstermin, er tirsdag 24. mai 2011 til instituttet. Se brev fra fakultetet for mer informasjon om vilkŒr og prosedyrer.

 

Rapport fra 4th International Conference on Women in Physics

Per Osland (President i Norsk Fysisk Selskap) og Bodil Holst deltar i denne uke sammen med Anne Borg pŒ 4th International Conference on Women in Physics i Stellenbosch, S¿r Afrika, hvor en imponerende forsamling av omkring 300 kvinner (og noen menn) fra hele verden er samlet. Konferansen, som avsluttes fredag, har bydd pŒ flere store opplevelser, og et absolutt h¿ydepunkt var Prof. Jocelyn Bell-Burnell plenumsforedrag om pulsarer, som hun var den f¿rste til Œ observere under sin PhD (hennes veileder fikk senere Nobelprisen for oppdagelsen).

En sp¿rreunders¿kelse fra 2009-2010 med besvarelser fra mer enn 15000 fysikere (menn og kvinner) blev presentert. En god nyhet derfra er at pŒ sp¿rsmŒlet: Ville du have valgt fysikk hvis du skulle begynne Œ studere nŒ, var menn og kvinner sv¾rt enige: 89% besvarte dette sp¿rsmŒl med ja.

Bachelor- og Masternytt

Avsluttende mastergrad ved instituttet fredag 15.april 2011, kl. 09.00 (rom 546 ):

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder

Jenny Luneng

FysikkMŒlevitenskap og instrumentering:

Low-energy surface vibration measurements on the α-quartz (0001) surface

Bodil Holst

 

Petroleumsdagen 2011 - Vil du v¾re med Œ skape energifremtiden?

Torsdag 14. april arrangeres Petroleumsdagen 2011 fra kl. 12.15 i Aud. 2 i Realfagbygget. Tema for dagen er vŒr energiframtid og hvordan du kan v¾re med Œ skape den. Du har her muligheten til Œ h¿re spennende foredrag og m¿te folk fra flere sider av petroleums­industrien. Det kan v¾re nyttig Œ knytte kontakter og snakke med disse under minglingen pŒ slutten av dagen. Programmet er som f¿lger:

12:15   Velkommen
              Thomas E Mellin-Olsen, Manpower / NPFU Bergen
12:20   Overblikk / satsingsomrŒder ved UiB
              Geir Anton Johansen, professor, UiB
12:40   Trender i arbeidsmarkedet innen olje og gass
              Halfdan Hallseth, General Manager, PSW CONSULTANTS AS
13:05   Fortsatt mange muligheter i petroleumsbransjen                   
              Judith Andersen, teknisk leder, Aibel 
              Veien fra UiB til petroleumsbransjen
              Erik Fatnes, MSc i prosessteknologi fra UiB, jobbet i Aibel i 4,5 Œr
13:50   Nyansatt i Statoil foran en spennende energiframtid    
              ¯ystein Birkedal, MSc i petroleumsteknologi fra UiB og jobber nŒ i Statoil
14:10   Petroleumsbransjen - en internasjonal arena
              Sjur Asheim, Aasheim Learning & Competence Development
14:40   Forskning for Œ m¿te framtidens energibehov 
              Arne Graue, professor, UiB
15:10   Mingling og god mat 

Det blir servering av mat. PŒmelding innen tirsdag 12. april (slik at det blir mat nok til alle).

PhD-nytt                                                                  

PŒmelding til Forsker Grand Prix

Alle stipendiater b¿r vurdere Œ melde seg Forsker Grand Prix 2011 innen 2. mai! F¿lg lenken for mer informasjon om kriterier og pŒmelding. Forsker Grand Prix i Bergen gŒr av stabelen fredag 23. september. Kort sagt fŒr 10 unge forskere en scene, fire minutter hver til Œ fortelle engasjert om sin forskning. Publikum og fagdommere bestemmer hvem som formidler best.

Forsker Grand Prix ble arrangert i Norge for f¿rste gang i fjor. Bergen var aller f¿rst ute med sin finale, og UiB-stipendiat Ann-Kristin Molde stakk av med seieren. Les mer og se film om fjorŒrets finale i PŒ H¿ydens artikkel fra i fjor.

Det ble nylig kjent at det ogsŒ blir arrangert en nasjonal finale for Forsker Grand Prix i Œr. Dette skjer pŒ Den Nationale Scene her i Bergen, uken etter den lokale finalen. 

Forsker Grand Prix er en del av Forskningsdagene som arrangeres i perioden 23. september - 2. oktober.  ¯nsker du Œ delta med andre typer bidrag pŒ Forskningsdagene sŒ les mer pŒ intranettet. Har du sp¿rsmŒl om Forsker Grand Prix eller Forskningsdagene ved UiB, sŒ k ontakt Gro Malnes ¯vreb¿, Kommunikasjonsavdelingen : tlf. 83813.

 

Publishing issues and information use for PhD-candidates

In May 2011 the University Library offers Ph.D. candidates at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences a series of courses addressing publishing issues, advanced literature searching techniques and information management. More information here.

You can sign up for individual plenary sessions and workshops. Please sign up on e-mail to Diem Tran before Thursday 28th of April, and note which sessions and workshops you would like to attend.

IFT i media                   

á      Anna Lipniacka: Kosmisk strŒling Ekko (NRK P2) 23. mars.

Publikasjoner (ISI)        

á      Sanchez PD, Lees JP, Poireau V, Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Measurement of the B-0 -> pi(-)l(+)nu and B+ -> eta(l)l(+)nu branching fractions, the B-0 -> pi(-)l(+)nu and B+ -> eta l(+)nu form- factor shapes, and determination of vertical bar V-ub vertical bar PHYSICAL REVIEW D Volume: 83 Issue: 5 Article Number: 052011

á      Sorngard SA, Askeland S, Nepstad R, F¿rre M Multiphoton ionization and stabilization of helium in superintense xuv fields PHYSICAL REVIEW A   Volume: 83   Issue: 3 Article Number: 033414

á      Khattri SK, Fladmark GE, Hellevang H, Kvamme B Simulation of long-term fate of co2 in the sand of Utsira JOURNAL OF POROUS MEDIA   Volume: 14   Issue: 2   Pages: 149-166

á      Kosinski P Symposium: 5th Symposium on Numerical Analysis of Fluid Flow and Heat Transfer NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS, VOLS I-III  Book Series: AIP Conference Proceedings Volume: 1281 Pages: 38-38

á      Balakin BV, Hoffmann AC, Kosinski P, et al. Combined CFD/Population Balance Model for Gas Hydrate Particle Size Prediction in Turbulent Pipeline Flow NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS, VOLS I-III  Book Series: AIP Conference Proceedings   Volume: 1281   Pages: 151-+

á      Mursula K, Tanskanen E, Love JJ Spring-fall asymmetry of substorm strength, geomagnetic activity and solar wind: Implications for semiannual variation and solar hemispheric asymmetry GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS   Volume: 38 Article Number: L06104