UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 29. april 2011

Bilde2

Fra instituttledelsen

Onsdag denne uken var en begivenhetsrik dag. S¿kertallene fra Samordna Opptak publisert og realfag har for tredje Œr pŒ rad ¿kning, hele 40% ¿kning siden 2008, se mer informasjon under. Viserektor for utdanning Kuvvet Atakan kommenterer i PŒ H¿yden at ÓDette er en trend som virker Œ vedvare, og det er bra spesielt fordi behovet for denne type kompetanse i samfunnet er stor.Ó  - Og videre at ÓUiB skiller seg fra de andre universitetene fordi det har v¾rt en stabil oppgang i s¿kertallene til realfagene de siste Œrene.Ó For IFT er det kun marginale endringer pŒ fysikk, mens PTEK har en ¿kning pŒ 25% og dermed er tilbake pŒ nivŒet for to Œr siden. Vi har en ¿kning til hele 134 s¿kere til masterprogrammene ved IFT, langt over de andre instituttene pŒ fakultetet. Sett i lys av veilederkapasitet og fordeling mellom forskningsgruppene er dette en stor utfordring som det er naturlig Œ dr¿fte pŒ strategisamlingen pŒ Voss.

Onsdagens st¿rste begivenhet var likevel Œ v¾re med pŒ Christiekonferansen som ble en suksess – vi gratulerer arrang¿rene med godt program og god regi! Teamet denne gangen var ÓUiB - et internasjonalt anerkjent forskingsuniversitetet utenfor hovedstadenÓ og da var det spesielt interessant Œ h¿re om erfaringene fra Lund og Cambridge. I tillegg til langsiktig grunnforskning med et internasjonalt perspektiv, ble viktigheten av mer anvendt forskning og gode regionale relasjoner trukket frem som en viktig n¿kkel for suksess, samt at disse er til gjensidig styrke for hverandre.

Nyheter og generell informasjon                            

Fellesseminar i dag

Dr. Ioannis A. Daglis, Institute for Space Applications & Remote Sensing at the National Observatory of Athens:

"From space exploration to forecasting and control: the case of energetic charged particles"

  • Auditorium B i dag fredag 29. april kl 14:15. Kaffe, te og kake serveres kl 1400.

Energetic charged particles were discovered in Geospace – the near-Earth space – right from the beginning of the space era, by both Sputnik-2 and 1958 Alpha (aka Explorer I). Over five decades of space exploration, we have managed to chart the not-at-all-void space around our planet, to understand the complex electromagnetic phenomena induced by the closest and quite variable star – the Sun – and to make the first attempts to forecast space weather. Today we even aspire to control space weather, in order to protect our space technology assets from detrimental effects of severe space weather or from man-made hazards. I will present an overview of Geospace exploration and understanding, with an emphasis on electromagnetic phenomena that involve charged energetic particles, current efforts to monitor and forecast the dynamic Geospace environment and prospects of controlling it.

 

Fysikerm¿tet i Oslo 20.-22. juni

Vi minner igjen om at vŒre kolleger i Oslo inviterer til Œrets Fysikerm¿te, som ogsŒ bidrar til Œ markere at Universitetet i Oslo feirer 200 Œr. Vi oppfordrer alle til Œ delta. PhD- og master-studenter med en pŒmeldt presentasjon vil fŒ konferanseavgiften dekket av Norsk Fysisk Selskap. IFT vil dessuten dekke del av reise og opphold, med inntil kr 1500 per student -resten anmodes dekket av gruppene. For mer informasjon, kontakt Per Osland. Ellers oppfordrer vi alle som vurderer Œ delta om Œ melde seg pŒ snarest.

 

Reisebrev fra Grete (skrevet torsdag 21. april)

Hola!

Her kjem eit lite reisebrev fra Camino de Santiago. I dag er eg i Sarria, og har igjen ca. 117 km. har fuska litt undervegs og har korta ned med nokre etappar. Har hatt flott vaer heile tida, det har vore varmebolge over heile Spania. Men til slutt kom jo  regnet.....

Det har vore ei fantastisk reise paa mange plan; den fysiske utfordringa ved aa trakke 20-30 km kvar dag med 10 kg paa ryggen, med dei plager det medfoerer for foettene, det sosiale med andre pilgrimmer fra heile verda, kultur, og ikkje minst flott natur. Eg visste jo fra foer at det er fint andre stader enn i Norge, men no har eg virkelig fatt oppleve det. Alle ting kjem saa naert nar du rusler langs ved og sti hele dagen, ein kan ta alt inn paa ein heilt annan maate enn naar en raser forbi i bil. Det har vore hoege fjell og endelause sletter, store byar og smaa idylliske landsbyar. Uendelig mange kyrkjer med tilhoyrande storkar i taarnet, og 99,9% blide og trivelige spanjolar.

Eg haaper aa vera i Santiago den 27., daa har eg ein dag ekstra der. Tilbake paa jobb mandag 2. mai!

Eg trur eg har funne eit av dei daarligst tastatura i Spania - har brukt 40 min. paa desse linjene..... Saa no er det slutt paa talmodigheten!

---

Dette var altsŒ et reisebrev fra vŒr spreke administrasjonssjef Grete Kvamme Ersland som har gŒtt Camino-turen fra Pampiona til Santiago nord i Spania, totalt ca 700 km.

 

Reisemidler fra Akademiaavtalen

We are pleased to invite applications for funding of activities related to petroleum research, through the "Akademia" agreement between UiB and Statoil. You can apply for:

1)   Travel to conferences etc. related to petroleum research for up to NOK 25 000 (Funds are not for educational purposes - participation with presentation will be given priority)

2)   Visiting guest researchers (travel and stay)

The activity must take place in 2011. To be evaluated the application MUST include:

¥      Your name and position and where you are employed

¥      A specification of purpose /aim

¥      Conference participation

¥      Oral Presentation/Poster

¥      Information regarding supervisor/research group  (name, position)

¥      Estimated expenses with details including travel budget, conference fee etc.

¥      Whether you have applied other funding 

¥      Whether you have received money through the Akademia mobility scheme before.

 Scientific staff and PhD students can apply.
Applications and travel claim forms must be marked "SH2011" and sent by email to Katrine Kristiansen (Katrine is located at CIPR Unifob, Allegt. 41., tel. 83645). APPLICATION DEADLINE: 13 MAY 2011. The committee will use approximately two weeks to evaluate the applications. All applicants will be informed as soon as the evaluations are ready.


 

Forskningstermin i 2012 (2013)

S¿knadsfrist for forskningstermin i 2012 eller perioden h¿st 2012 – vår 2013, samt ¿konomisk st¿tte ved utenlandsopphold under forskningstermin, er tirsdag 24. mai 2011 til instituttet. Se brev fra fakultetet for mer informasjon om vilkŒr og prosedyrer.

 

Utlysning av stipend til reise- og opphold for Ph.D. (og evt post.doc) til
Det norske universitetssenter i St. Petersburg

Det norske universitetssenter i St. Petersburg lyser ut inntil 5 stipender til 1-3 mŒneders faglig opphold i St. Petersburg for stipendiater med opptak ved NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo eller Universitetet i Troms¿. Ansatte i post.doc-stillinger kan ogsŒ komme i betraktning. Se mer informasjon her. S¿knadsfrist 13. mai 2011.

 

NANOMAT – Studentkonkurranse

ForskningsrŒdets program for nanoteknologi og nye materialer, NANOMAT, arrangerer en studentkonkurranse i forbindelse med sitt sluttseminar ÓJobb smŒtt – tenk stort!Ó 2. november 2011 i Oslo. Studenter pŒ PhD og masternivŒ ved alle norske forskningsinstitusjoner og med tilknytning til relevante forskningsmilj¿er kan s¿ke. Mer informasjon her. Innledende runde har frist 6. juni 2011.

 

Eurasiaprogrammet - Prosjektmidler for samarbeid om h¿yere utdanning

SIU inviterer norske institusjoner for h¿yere utdanning til Œ s¿ke st¿tte til samarbeidsprosjekt med liknende institusjoner i Eurasia. Eurasia omfatter landene Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Hviterussland, Moldova, Tadsjikistan, Turkmenistan og Ukraina.

Mer informasjon om programmet pŒ SIU sine sider, og om utlysingen av prosjektmidler er her. UiB mŒ s¿ke samlet gjennom SIU sitt elektroniske s¿knadssystem innen 06.06.11.

Fagmilj¿ som er interesserte i Œ s¿ke om slike midler mŒ sende relevant informasjon innen 24.05.11 til koordinator for Eurasia-programmet pŒ UiB, Kjersti Hvidsten. Hun kan ogsŒ kontaktes ved sp¿rsmŒl.

F

S¿kertall IFT – Bachelor og Master

Onsdag 27. april ble s¿kertallene fra Samordna Opptak offentliggjort (99%-tallene). For vŒrt institutt er s¿kertallene for bachelorprogrammene som f¿lger:

á      Fysikk: 42 (-2 fra 2010, nedgang pŒ 4,5%)

  • Petroleum- og prosessteknologi: 120 (+24 fra 2010, oppgang pŒ 25,0%)

Hoveds¿knadsfristen for masterstudium er nŒ permanent flyttet til 15. april. Totalt hadde MN-fakultet ved utl¿pet av denne fristen i alt 492 f¿rsteprioritetss¿kere, og av de enkelte instituttene er det IFT som har st¿rst s¿knadsmengde med 134 s¿kere (se ogsŒ figur under). S¿kerne fordelte seg pŒ de ulike studieprogrammene slik:

á      Fysikk: 36 (+2 fra hovedopptak 2010)

á      Petroleumsteknologi: 37 (+8)

  • Prosessteknologi: 61 (+3)

 

Komplett oversikt over s¿kertallene til masterprogrammene ved fakultetet finnes her.

                            

Fagutvalgets generalforsamling og semesterfest

Fagutvalget innkaller alle studenter ved IFT til generalforsamling fredag 6. mai kl 16:15 i Auditorium B. F¿lgende saker blir tatt opp:

á      Statutter til Fagutvalget

á      Nytt styre i Fagutvalget

á      Nye representanter/vara til programstyrene i fysikk, petrolium samt prosess.

á      Nye representanter/vara i instituttrŒdet.

  • Eventuelt.

Fagutvalget - ditt viktigste organ! Dette er STEDET for deg Œ fŒ innflytelse pŒ din studenthverdag - bŒde  faglig og sosialt!! Be there or be square!

Etter Generalforsamlingen inviterer vi til en heidundrane SEMESTER- eller EKSAMENS-KICKOFF-FEST! Det blir servert deilig moropunsj med g¿yal nitrogen - og vi lover h¾rlig atmosf¾re og h¾la i taket. Dette er en fest for ALLE tilknyttet Institutt for fysikk og teknologi og vi hŒper Œ se BACHELORER, MASTERE, STIPENDIATER, FORELESERE, VEILEDERE, PROFESSORER, DEKANER, INSTITUTTLEDERE, DOKTORER og flere. Dette blir  starten pŒ et nytt og bedre sosialt liv pŒ instituttet.

IFT i media                   

á      Auka satsing internasjonalt n¾ringssamarbeid Hordaland Fylkeskommune 15. April

á      Jan S. Vaagen: En Christie stridsmann, Bergens Tidende 27. april.

Publikasjoner (ISI)                                                  

á      Aad G, Abbott B, Abdallah J, Buanes T, Burgess T, Eigen G, Kastanas A, Lipniacka A, Mohn B, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for Diphoton Events with Large Missing Transverse Energy in 7 TeV Proton-Proton Collisions with the ATLAS Detector PHYSICAL REVIEW LETTERS   Volume: 106   Issue: 12 Article Number: 12180

á      Aad G, Abbott B, Abdallah J, Buanes T, Burgess T, Eigen G, Kastanas A, Lipniacka A, Mohn B, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for Supersymmetry Using Final States with One Lepton, Jets, and Missing Transverse Momentum with the ATLAS Detector in root s=7 TeV pp Collisions PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 106 Issue: 13 Article Number: 131802

á      Sanchez PD, Lees JP, Poireau V, Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Analysis of the D+ -> K- pi(+) e(+) nu(e) decay channel PHYSICAL REVIEW D Volume: 83 Issue: 7 Article Number: 072001

á      Meric I, Johansen GA, Holstad MB, Gardner RP: Monte Carlo modelling of gamma-ray stopping efficiencies of Geiger-Muller counters NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A Volume: 636 Issue: 1 Pages: 61-66

á      Zschocke S, Horvat S, Mishustin IN, Csernai, LP: Nonequilibrium hadronization and constituent quark number scaling PHYSICAL REVIEW C   Volume: 83   Issue: 4 Article Number: 044903

á      Pilskog I, Fregenal D, Frette O, F¿rre M, Horsdal E, Waheed A: Symmetry and symmetry breaking in Rydberg-atom intrashell dynamics PHYSICAL REVIEW A   Volume: 83   Issue: 4 Article Number: 043405