UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 6. mai 2011

Bilde2

Fra instituttledelsen

Fagutvalget for fysikk og teknologi inviterer til semesterfest etter generalforsamlingen i dag. Det antas at denne er avsluttet til kl 18.00 slik at festen som finner sted i Tidsskriftrommet, starter pΠden tid.

Vi vet vi har en utfordring i at vŒre bachelorstudenter ikke kjenner instituttet og oss godt nok. Dette er en god anledning til Œ knytte flere og bedre kontakter pŒ tvers av fag og grad. Fagutvalget har sŒ langt fŒtt god respons hos de studentene de har snakket med – men ¿nsker ansatte, master og PhD-studenter velkomne. SŒ hvis ikke du har planer for kvelden, hvorfor ikke bli med? For Œ styrke kontakten mellom bachelorstudentene og instituttet spiller masterstudentene en spesiell rolle, men altsŒ alle er velkomne pŒ semesterfesten i dag!

Nyheter og generell informasjon                            

 Meld deg pŒ Forsker Grand Prix innen 8. mai

Alle stipendiater b¿r vurdere Œ melde seg Forsker Grand Prix 2011 innen 2. mai! F¿lg lenken for mer informasjon om kriterier og pŒmelding. Forsker Grand Prix i Bergen gŒr av stabelen fredag 23. september.

 • 10 unge forskere en scene, fire minutter hver til Œ fortelle engasjert om sin forskning. Publikum og fagdommere bestemmer hvem som formidler best.

Forsker Grand Prix ble arrangert i Norge for f¿rste gang i fjor. Bergen var aller f¿rst ute med sin finale, og UiB-stipendiat Ann-Kristin Molde stakk av med seieren. Les mer og se film om fjorŒrets finale i PŒ H¿ydens artikkel fra i fjor.

Det ble nylig kjent at det ogsŒ blir arrangert en nasjonal finale for Forsker Grand Prix i Œr. Dette skjer pŒ Den Nationale Scene her i Bergen, uken etter den lokale finalen. 

Forsker Grand Prix er en del av Forskningsdagene som arrangeres i perioden 23. september - 2. oktober.  ¯nsker du Œ delta med andre typer bidrag pŒ Forskningsdagene sŒ les mer pŒ intranettet. Har du sp¿rsmŒl om Forsker Grand Prix eller Forskningsdagene ved UiB, sŒ k ontakt Gro Malnes ¯vreb¿, Kommunikasjonsavdelingen : tlf. 83813.

 

1st Bergen meeting on PET chemistry and applications

Kjemisk institutt inviterer til m¿te 19. Mai 2011 i auditorium 2 pŒ realfagsbygget. Gratis deltakelse, men pŒmelding til Nina Berg-Johannesen med navn, stilling, institutt/firma, adresse og epost. Mer informasjon her.

 

NTVA inviterer til m¿te i Bergen:

Tirsdag 10. mai 2011 kl. 19:00 i Nansensenteret pŒ Marineholmen, Thorm¿hlens gate 47. Etter m¿tet blir det enkelt mŒltid med fiskesuppe og selskapelig samv¾r. 
Prisen er kr 100,- per kuvert. PŒmelding innen kl. 15.00 torsdag 5. mai, men det er bare n¿dvendig for de som vil delta pŒ middagen.

 

Fellesseminar med CMRs film om Odd Dahl

 • Fredag 13. mai kl 14.15 i auditorium B (kake og kaffe fra 14.00)

Odd Dahl var en mann med mange interesser og stort engasjement. PŒ tjuetallet var han deltager pŒ Amundsens turer med polarskuta ÇMaudÈ og ble en uunnv¾rlig person for ekspedisjonen. Dahl filmet og fl¿y, men ikke minst l¿ste han store utfordringer knyttet til hvordan man skulle mŒle de ulike v¾rfenomener man slŒss mot pŒ polarekspedisjonen. Dahl og kollegaene konstruerte og bygget verdens f¿rste store h¿yvoltanlegg for (Van de Graaff-generator) kreftbehandling i Bergen, samt atomreaktoren pŒ Kjeller og mye annet. Bl.a. kan nevnes en fantastisk historie om en tur til USA for Œ samle dokumentasjon fra hemmelige arkiv. Mer informasjon om Odd Dahl finnes i en kort biografi fra Polarinstituttet og om filmen i CMRs annonsering av den.

Det blir en innledning om filmen som er pΠnorsk, av CMR's kommunikasjonssjef, Gunn Janne Myrseth.

 

Nasjonal konferanse om fremtidens utdanning 20. mai

PŒ oppdrag fra Kunnskapsdepartementet arrangerer MN-fakultetet ved Universitetet i Oslo ¿nsker velkommen til nasjonal konferanse:

 • Fremtidens utdanning.
  En nasjonal modell for beregningsorientert utdanning i ingeni¿r- og realfag.
 • 20. mai kl. 10-16 i Ole Johan Dahls hus (det nye informatikkbygget):

MŒlet med Beregningsorientert utdanning er Œ integrere realistiske problemstillinger for studenter allerede i begynnerundervisningen. PŒ konferansen fŒr du vite hvordan og hvorfor beregningsorientert utdanning har blitt innf¿rt ved Universitetet i Oslo, hva dette betyr for n¾ringsliv og hvordan beregninger kan innf¿res ved andre universiteter og h¿gskoler.

MŒlgrupper:

 • Ansatte knyttet til realfag og teknologi (MNT-fag) i universitets- og h¿gskolesektoren:
  • Fagl¾rere
  • Forskere innen realfagsdidaktikk
  • Ledere
 • Studenter
 • Administrativt ansatte
 • N¾ringsliv
 • Instituttsektoren

F¿lg lenkene her for program og pŒmelding. Vi hŒper Œ se deg og dine kollegaer pŒ konferansen.

Personal                       

Nye retningslinjer for registrering av arbeidstid og overtid for ansatte ved UiB

UiB har nŒ utarbeidet nye retningslinjer for registrering av arbeidstid og overtid. Retningslinjene definerer ansatte i stilling som instituttleder, professor, f¿rsteamanuensis, amanuensis, stipendiat og postdoktor som ansatte i ledende eller s¾rlig uavhengig stilling, etter aml. ¤ 10-2(3), og er dermed unntatt fra plikt om Œ registrere arbeidstid.

I praksis betyr dette at bare ansatte i tekniske og administrative stillinger heretter mŒ registrere arbeidstid i fleksitidskjema. Vi f¿lger samme rutine som f¿r, og sender skjema elektronisk til Elin regelmessig (hvert kvartal).

Brev fra universitetsledelsen kan leses her, og retningslinjene her.

 

Utlysning av stipend til reise- og opphold for Ph.D. (og evt post.doc) til
Det norske universitetssenter i St. Petersburg

Det norske universitetssenter i St. Petersburg lyser ut inntil 5 stipender til 1-3 mŒneders faglig opphold i St. Petersburg for stipendiater med opptak ved NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo eller Universitetet i Troms¿. Ansatte i post.doc-stillinger kan ogsŒ komme i betraktning. Se mer informasjon her. S¿knadsfrist er 13. mai 2011.

 

Professor Richard Thorn ble ansatt som professor II i mŒlevitenskap 1. mai for en periode pŒ 3 Œr. Etter endt doktorgrad startet sin karriere som forsker ved den gang Avdeling for naturvitenskap og teknologi ved Christian Michelsen Institutt under Erling Hammers ledelse. Etter det har han v¾rt ved University of South Australia, Cranfield University og University of Derby i England, og de siste Œrene nŒ som professor og leder for School of Engineering and Science ved Victoria University i Melbourne. Han har nettopp flyttet til Polen der han nŒ er professor ved Technical University of Lodz, Department of Computer Engineering. Hans forskningsinteresser er prosessmŒling og da spesielt flerfase str¿mningsmŒling.

PhD-nytt                        

Pr¿veforelesning

Cand.scient. Stig Olsen vil holde f¿lgende pr¿veforelesning for Ph.D.-graden:

á      Gass i skiferleire - ressurser og utvinning

á      Fredag 13.05.2011, kl.10.15 i Rom 546, IFT

Alle er velkommen til Œ h¿re pŒ!

                            

 

Siste nummer av PhD-nytt, nr 2 2011, kan nŒ lastes ned. Merk at det mangler oppdatert informasjon om s¿knadsfrister for Leader Summer Course som er 6. mai og ikke 30. april og for Researchers Grand Prix som er 8. mai og ikke 2. mai.

IFT i media                   

á      Per Osland: Europhysicsnews 42/2 2011 EPS Strategy Plan beyond 2010 side 4-8

á      Jan S. Vaagen: En Christie stridsmann PŒ H¿yden 2. mai.

Publikasjoner (ISI)                                                  

á      Teh WL, Sonnerup BUO, Paschmann G, Haaland SE: Local structure of directional discontinuities in the solar wind JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS   Volume: 116 Article Number: A04105

á      Ferno MA, Gronsdal R, Asheim J, Nyheim, A, Berge M, Graue A: Use of Sulfate for Water Based Enhanced Oil Recovery during Spontaneous Imbibition in Chalk ENERGY & FUELS Volume: 25 Issue: 4 Pages: 1697-1706