UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 13. mai 2011

Bilde2

Fra instituttledelsen

Vi takker alle som deltok pŒ HMS- og strategiseminaret pŒ Voss, samt forberedelsene til dette. Takk ogsŒ for mange og gode tilbakemeldinger pŒ selve arrangementet. Vi har nŒ et sv¾rt godt grunnlag for utarbeidelse av et strategidokument som gir oss hovedlinjene for de neste Œrene. Vi minner arbeidsutvalgene om at resultatene fra gruppearbeidet implementeres i rapportene og ber om at disse sendes instituttleder innen utgangen av neste uke.

Vi takker spesielt Tone Bergan, Bj¿rn-ge T¿mmerŒs og Anja Hegen for klare, konstruktive  og gode foredrag under seminaret, og likedan Arve Aksnes, Olaug Vetti Kvam, Anja Hegen, Bj¿rn ge T¿mmerŒs, Kjell Trengereid, emeritiene Johan Stadsnes, Jan R. Lien , Arvid Erdal og Rolf Eckhoff og studentene Paul Anthony Fronteri, Chistine Smith Johnsen og Fredrik Larsen for tid og innsats i arbeidsutvalgene.

Nyheter og generell informasjon                            

 Fellesseminar med CMRs film om Odd Dahl i dag

  • Fredag 13. mai kl 14.15 i auditorium B (kake og kaffe fra 14.00)

Odd Dahl var en mann med mange interesser og stort engasjement. PŒ tjuetallet var han deltager pŒ Amundsens turer med polarskuta ÇMaudÈ og ble en uunnv¾rlig person for ekspedisjonen. Dahl filmet og fl¿y, men ikke minst l¿ste han store utfordringer knyttet til hvordan man skulle mŒle de ulike v¾rfenomener man slŒss mot pŒ polarekspedisjonen. Dahl og kollegaene konstruerte og bygget verdens f¿rste store h¿yvoltanlegg for (Van de Graaff-generator) kreftbehandling i Bergen, samt atomreaktoren pŒ Kjeller og mye annet. Bl.a. kan nevnes en fantastisk historie om en tur til USA for Œ samle dokumentasjon fra hemmelige arkiv. Mer informasjon om Odd Dahl finnes i en kort biografi fra Polarinstituttet og om filmen i CMRs annonsering av den.

Det blir en innledning om filmen som er pΠnorsk, av CMR's kommunikasjonssjef Gunn Janne Myrseth.

 

Karaktersetting av masteroppgaver for MNT-fagene

Tirsdag og onsdag denne uken ble Nasjonalt Fakultetsm¿te i Realfag arrangert sammen med vŒrm¿tet i Nasjonalt RŒd for Teknologisk utdanning. For Œ harmonisere karaktergiving pŒ tvers av fag og institusjoner har en arbeidsgruppe utarbeidet et forslag til generisk beskrivelse av hver enkelt karakter som ogsŒ er tilpasset kvalifikasjons­rammeverket.  Beskrivelsen er bygget om rundt fem punkt: 1. Generell kommentar, 2. Teoretisk oversikt, innsikt og metodevalg, 3. Gjennomf¿ring (nivå, tekniske ferdigheter, omfang), 4. Forskning og utvikling (F&U) og 5. Fremstilling. Disse elementene vurderes hver for seg, eventuelt vektes mot hverandre for beregning av karakter. Utvalget har ogsŒ foreslŒtt retningslinjer for sensor og veileder sine roller i sensuringsarbeidet.

Utvalgets arbeid og forslag er sv¾rt tillitsvekkende og vil l¿se utfordringer flere har kommentert og klaget pŒ bŒde ved IFT og andre institutter. Vi ser derfor med forventning frem til at utvalgets innstilling ferdigbehandles, vedtas og kan implementeres. Men, skal det lykkes er det meget viktig at alle retter seg etter det endelige vedtaket.

 

Valg til fakultetsstyret for gruppe B og D

Det skal v¾re valg pŒ medlemmer til fakultetsstyret for gruppe B (midlertidig tilsatte i forsknings- og undervisningsstilling) og D (studenter) for perioden august 2011 - juli 2012. Fristen for Œ foreslŒ kandidater er onsdag 25. mai kl. 15.00. Se mer informasjon her.

 

Basic course in first aid by Norsk Luftambulanse

The intension is that the participants shall be able to examine a person regarding respiration and circulation, and take action accordingly. The course is open for all employees at University of Bergen and will cover loss of consciousness, clear respiratory passage, breath, lateral position, sudden heart disease, rescue breathing and chest compressions.

  • Date and time: Thursday 19 May 0900 - kl. 1430
  • Location: Christiesgt. 18, 3rd floor, room 3.43/3.44

Registration here, max. 15 participants.

 

  Vindkraftseminar: Utviklingsarena for vindkompetanse

  • Sted: Forum K2, Coast Center Base gotnes
  • Tid: 25.05.2011, kl 11:00 - 16:00

 

 Forskerutveksling til nytt samarbeid med Frankrike og Tyskland i 2012

Norges forskningsrŒd v/Internasjonale stipend (IS) utlyser to forskerutvekslings­programmer med henholdsvis Frankrike og Tyskland i 2012. S¿knadsfristene er

  • Frankrike: 8. juni 2011
  • Tyskland: 31. august 2011

Vitenskapelige ansatte/ forskergrupper inviteres til Œ s¿ke om mobilitetsst¿tte til kortvarige opphold i hhv Frankrike og Tyskland for Œ starte opp og utvikle felles nye forskningsprosjekter. De franske og tyske samarbeidspartnerne i prosjektene mŒ samtidig s¿ke og motta st¿tte fra hjemlandet til dekning av korte opphold i Norge. Programmene med Frankrike (Aurora) og Tyskland (DAADppp) er Œpne for s¿knader innen alle fagomrŒder.

Utlysning ligger pŒ ForskningsrŒdets nettsider og ForskningsrŒdets eS¿knad skal benyttes.

ForskningsrŒdet administrerer ogsŒ andre ordninger som st¿tter samarbeid med Frankrike og Tyskland: Innenfor prioriterte fagomrŒder kan Fransk-Norsk Stiftelse (FNS) st¿tte bilaterale FoU-prosjekter som gjennomf¿res i regi av n¾ringslivet i begge land. FNS st¿tter ogsŒ seminarer samt korttidsopphold for forskere til og fra begge land.

E.ON Ruhrgas-programmene gir st¿tte til master- og PhD-studenter og forskere for mobilitetsopphold i Tyskland.

IFT i media                   

á      Her er Œrets studenter ¯ystein Gr¿ndahl (24) studerer pedagogikk, underviser ingeni¿rer og tar master i romfysikk. DN.no og tilsvarende rets teknologistudent i Haugesunds avis 4. mai 2011.

á      Institutt for fysikk og teknologi Stille bris i rommet PŒ H¿yden 11. mai 2011.

Publikasjoner (ISI)                                                  

á      Lees JP, Poireau V, Prencipe E, Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Measurement of the mass and width of the D-s1(2536)(+) meson PHYSICAL REVIEW D Volume: 83   Issue: 7 Article Number: 072003

á      Sanchez PD, Lees JP, Poireau V, Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Search for CP violation in the decay D-+/- -> K-S(0)pi(+/-) PHYSICAL REVIEW D   Volume: 83   Issue: 7 Article Number: 071103

á      Arsene I, Bearden IG, Beavis D, Ršrich, Yang H, Yin Z et al.: Rapidity dependence of deuteron production in central Au plus Au collisions at root s(NN)=200 GeV PHYSICAL REVIEW C   Volume: 83   Issue: 4 Article Number: 044906

á      Ostgaard N, Laundal KM, Juusola L, Haland, SE et al.: Interhemispherical asymmetry of substorm onset locations and the interplanetary magnetic field GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS   Volume: 38 Article Number: L08104