UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 14. januar 2011

Bilde2

Fra instituttledelsen

Vi gratulerer Heidi med oppstart av sin BFS-gruppe ved instituttet!

2011 bringer med seg starten pΠen ny forskningsgruppe, DAMARA (Dark Matter Analysis, Research and Applications), finansiert av Universitetet og Bergens Forskningsstiftelse.

Gruppen blir del av gruppen for Subatom¾r fysikk og bestŒr av Heidi Sandaker, forsker, samt to doktorgradsstudenter og en postdoktor. Det f¿rste mŒlet til den nye gruppen blir Œ delta i ATLAS analyse av 2011 data fra LHC og v¾re med pŒ Œ lete etter mulige spor av supersymmetri. Samtidig starter gruppen opp en ny aktivitet innen astropartikkelfysikk for Œ studere m¿rk materie i universet enten ved direkte eller indirekte observasjon. Sist med ikke minst ¿nsker gruppen Œ bidra til detektorutvikling for framtidens partikkeldetektorer. Nye studenter, bŒde PhD- og Masterstudenter, ¿nskes velkommen til prosjektet for Œ ta del i den spennende forskningen som skjer i verden pŒ dette omrŒdet.

Nyheter og generell informasjon                            

Internasjonal dag – 19. januar

Onsdag 19. januar blir det arrangert Internasjonal dag ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet. Dette er en del av UiB sin Internasjonale uke. Fokuset for denne dagen er rettet mot delstudier i utlandet og s¿knadsprosessen i forhold til dette.

HovedmŒlgruppen for arrangementet er andre- og fjerdesemesterstudenter, men ogsŒ andre studenter ved fakultetet vil finne inspirasjon til Œ dra pŒ utveksling.

Mer informasjon og program her.

 

BFS-dag ved instituttet

Sammen med instituttet arrangerer Bergen Forskningsstiftelse et dagssemiar

  • 9. mars ved IFT

Hovedelementene i programmet som kommer mer detaljer om senere, er:

¥      Resultater og erfaringer fra Bodils prosjekt

¥      L¿ypemelding fra Mortens prosjekt

¥      Oppstart av Heidis prosjekt

¥      BFS som strategisk samarbeidspartner

¥      pning av Bergen ElektronstrŒlelitografi- og Nanostrukturlaboratorium

 

Skriving av l¾ringsutbytte for emner

Det er fastsatt av Kunnskapsdepartementet at alle emner og programmer ved universiteter og h¿yskoler skal inneholde formulering av l¾ringsutbytte, i samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.  Det blir i disse dager bli sendt ut en e-post til de emneansvarlige ved instituttet med informasjon og veiledning om hvordan man skal skrive l¾ringsutbytte.

Frist for emneansvarlig for innsending av forslag til formulering av l¾ringsutbytte er onsdag 2. februar kl. 12.00.

 

 Klima- og energikonferanse:
Et fornybart og fremtidsrettet Vestland

 

BKK inviterer til Klima- og energikonferanse i samarbeid med Bergen N¾ringsrŒd

  • Onsdag 26. januar 2011 kl. 09.00- 16.15 i Grieghallen 

PŒmeldingsfrist er 22. januar og konferanseavgiften er kr 450,- og kr 300,- for medlemmer i Bergen N¾ringsrŒd. Mer informasjon og pŒmelding finnes pŒ konferansens webside.

 

Alle som er interessert i fornybar energi b¿r sette av 31. mars og 1. april i kalenderen. Da arrangeres 7-fjellskonferansen Fornybar energi for f¿rste gang. Det skjer i Grieghallen i et samarbeid mellom Norsk Industri, Bergen N¾ringsrŒd, Universitetet i Bergen og Norsk Klimastiftelse.

 

Verneombud

¯ystein Olsen fortsetter som verneombud og B¿rge Hamre overtar etter Werner Olsen som vara.

 

P-avgift for UiBs parkeringsplasser

Det gŒr mot P-avgift for UiBs parkeringsplasser, se reportasje i PŒ H¿yden.

 

Kurs i akademisk engelsk for vitenskapelig ansatte

  • MŒlgruppe: Stipendiater, postdoktorer og andre vitenskapelig ansatte med relativt god engelskkompetanse og som er vant til Œ lese engelsk tekst og har fagterminologien pŒ engelsk inne.
  • Varighet: Oppstart i uke 4 og 13 kurskvelder framover. Hver ordin¾re kurskveld vil bestŒ av 3 timers undervisning fra 15.30-18.30 for hele gruppen, og 1 times individuell veiledning.
Det vil bli to parallelle kurs, det ene pŒ mandager, det andre pŒ tirsdager.
  • MŒlet med kurset er at deltakerne skal bli bedre til Œ formidle egen kunnskap pŒ engelsk og kunne delta mer aktivt, bŒde faglig og sosialt, i m¿te med utenlandske kolleger, utenlandsk presse og andre. Undervisningen vil foregŒ pŒ engelsk.

Kursleder: Brendan McNulty

Sted: Christiesgt. 18, rom 3.43/44

Kursavgift kr. 2500,- som faktureres enheten deltakerne tilh¿rer.

PŒmeldingsfrist: 19 januar.
Kursplasser vil bli tildelt etter dette.

For mer informasjon, ta kontakt med Ellen Grong ved Personal- og organisasjonsavdelingen, telefon 82214 

 

Japanseminar i ForskningsrŒdet 24. januar

ForskningsrŒdet arrangerer Japanseminar 24. januar. Et av temaene er samarbeid med Japan innen Energi og milj¿, herunder rom- og polarforskning. Mer informasjon her.

Personal

Ny f¿rsteamanuensis II

Lene S¾len ble fra 1. desember 2010 tilsatt som f¿rsteamanuensis II i prosessteknologi ved instituttet. Lene er Forskningsingeni¿r ved CMR Gexcon pŒ Fantoft.

Vi ¿nsker Lene hjertelig velkommen tilbake til instituttet!

PhD

Utrecht Summer Schools in Science 2011

The Faculty of Science of Utrecht University, the Netherlands is pleased to inform that from August 15 to August 26, 2011 it again will hold its successful Utrecht Summer Schools in Science. We offer one- and two-week courses to choose from a variety of subjects: Astronomy, Computing Science, History and Philosophy of Science, Nanomaterials, Physics of the Climate System, Theoretical Physics, Science & Mathematics Education, and Life Sciences.

All courses will be taught in English by distinguished professors and staff members. The courses are addressed to end bachelor/beginning master students. The courses might also be a good preparation for students who wish to take part in an exchange at our university later on. Along with the study program, the central Utrecht Summer School office will offer an exciting cultural program in the beautiful town of Utrecht and its surroundings.

More information here.

Publikasjoner (ISI)                                                  

  • S¾tre C, Johansen GA, Tjugum SA: Salinity and flow regime independent multiphase flow measurements FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION Volume: 21  Issue: 4   Pages: 454-461.
  • Abat E, Abdallah JM, Addy TN, Lipniacka A, Sandaker, H et al.: Combined performance studies for electrons at the 2004 ATLAS combined test-beam JOURNAL OF INSTRUMENTATION   Volume: 5 Article Number: P11006.
  • Maad R, Hjertaker BT, Johansen GA, Olsen O: Dynamic characterization of a high speed gamma-ray tomograph FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION   Volume: 21 Issue: 4 Pages: 538-545.