UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 27. mai 2011

Bilde2

Fra instituttledelsen

Da n¾rmer vi oss 8. juni og en av hovedfristene for s¿knader til ForskningsrŒdet. Det spesielle i Œr er at det fra IFT vil bli sendt inn hele 4 forslag til Senter for Fremragende Forskning til prekvalifiseringsrunden. Der vil de vil m¿te skarp konkurranse fra mange andre for Œ kunne s¿ke i andre runde (februar 2012) for endelig utvelgelse (september 2012).  De nye sentrene vil bli startet opp fra januar 2013. I tillegg til de fire, er IFT ogsŒ med i 6 andre SFF-forslag som sendes inn av andre institutter ved fakultetet eller forskningsinstitutter i Bergen.

Neste nummer av IFT-posten kommer om 2 uker, fredag 10. juni

Nyheter og generell informasjon                            

Forskningspresentasjon - s¿ker til reservoarfysikkstillingen

Vi kaller for tiden inn s¿kere til den ledige stillingen i reservoarfysikk til intervju der de samtidig skal gi en pr¿veforelesning og presentere sin forskningsaktivitet. Forsknings­presentasjonen er Œpen for alle og andre mann ut er Martin Fern¿, Postdoc ved IFT:

  • Mandag 6. juni kl 08.30 i rom 366 pŒ IFT.

 

 Universitetet i Bergens strategi 2011-15

Universitetsstyret vedtok universitetets nye strategi for 2011-2015 i m¿te 14.04.11 (sak 16/11). I behandlingen av strategien i styrets m¿te i desember (sak 70/11) ble forholdet mellom universitetets overordnede strategi og fakultetenes strategidokumenter tatt opp. Styret ba om en orientering om de strategiske planene for fakultetene med vekt pŒ å få oversikt over hvordan disse vil konkretisere og prioritere de mŒlene institusjonens strategiske plan legger opp til (jf punkt 4 i vedtaket i sak 70/10). UiBs ledelse kommer tilbake til dette, med sikte pŒ å legge fram en sak for styret i m¿tet i september.

Ledelsen vil videre komme tilbake til en sak til styret om hvordan ulike handlingsplaner, de Œrlige rapportene og planene for ¿vrig kan bidra til å konkretisere de prioriteringene den fornyede strategien legger opp til. Strategidokumentet vil bli trykt opp og distribuert. UiBs ledelse takker alle for bidrag i prosessen med utforming av universitetets strategi for de kommende Œrene.

 

Utlysing av UiB gjesteforskermidler og sŒkornsmidler for strategiske partnerskap

SŒkornsmidler for strategiske partnerskap. Det kan s¿kes om st¿tte til kontaktreiser, m¿ter eller andre aktiviteter som fremmer bygging av faste internasjonale forbindelser og som skal foregŒ i l¿pet av h¿stsemesteret 2011 eller vŒrsemesteret 2012.

Gjesteforskermidler. Det kan s¿kes om st¿tte for Œ invitere utenlandsk gjesteforsker pŒ minst postdoktornivŒ til et gjesteopphold pŒ UiB fra minimum 1 til maksimum 3 mnd. Oppholdet mŒ finne sted i l¿pet av h¿stsemesteret 2011 eller vŒrsemesteret 2012. Det kan s¿kes om st¿tte pŒ inntil kr 15.000,- per mnd til for Œ dekke utgifter i forbindelse med bes¿ket (som tilskudd til husleie og reiseutgifter).

Frist for innsending av s¿knader til IFT er torsdag 16. juni 2011.

 

ForskningsrŒdets priser 2011

ForskningsrŒdet deler Œrlig ut to priser som skal gŒ til s¾rlig fortjente forskere, prisen for fremragende forskning og formidlingsprisen. Begge priser kan tilfalle en eller flere forskere.

Fristen for Œ sende forslag pŒ gode kandidater til Œrets priser til ForskningsrŒdet i papirpost er 24. juni.

Masternytt

Avsluttende mastergrad ved instituttet onsdag 1. juni 2011 kl. 12.15, rom 546

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder(e)

Lars Petter ¯ren Hauge

 

PetroleumsteknologiReservoarfysikk:

ÒResistivity Measurements during Gas Hydrate Formation and Subsequent CO2 Exchange in Porous SandstoneÓ

Geir Ersland

Arne Graue

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet torsdag 9. juni 2011 kl. 08.15, rom 368

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder(e)

Ida Istre

 

Prosessteknologi – Sikkerhetsteknologi:

ÒAnalyse og forbedring av H2S behandling – Direkte injeksjon av triazinbaserte H2S-fjernere i gasstr¿mmerÓ

Bj¿rn J. Arntzen

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet torsdag 9. juni 2011 kl. 10.15, rom 368

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder(e)

Frode Himle Halrynjo

 

Prosessteknologi – Sikkerhetsteknologi:

ÒKorleis kan ein gjenskapa brann-bildet frŒ forbrenning av flybensinen Jet A-1 i veskeform ved forbrenning av gass, utan at flammen blir vekke under sl¿kking og kva gass er best egna til detteÓ

Bjarne Christian Hagen, HSH

Bjarne Paulsen Husted, HSH

Bj¿rn J. Arntzen

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet torsdag 9. juni 2011 kl. 12.15, rom 368

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder(e)

Angunn Eikeland

 

Prosessteknologi – Sikkerhetsteknologi:

ÒThe probability of a vehicle igniting gas leakages at a process plantÓ

Sanjay Kumar Khattri, HSH

 

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet torsdag 9. juni 2011 kl. 14.15, rom 368

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder(e)

Renathe Falch Gjone

 

Prosessteknologi – Sikkerhetsteknologi:

ÒEvaluation of Requirements Regulating Installations of Equipment in Hazardous Areas with Flammable GasesÓ

Bjarne Paulsen Husted, HSH

 

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet fredag 10. juni 2011 kl. 09.15, rom 368

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder(e)

Marte Johanne Hagenes Henden

 

Prosessteknologi – Sikkerhetsteknologi:

ÒMinimum ignition energy of propane and ethylene in atmospheres of various O2/N2 ratiosÓ

Rolf K. Eckhoff

Pawel Kosinski

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet fredag 10. juni 2011 kl. 12.15, rom 368

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder(e)

Tor Ivar Sellevold

 

Prosessteknologi – Sikkerhetsteknologi:

ÒAn Experimental Study of the Influence of Particle Size Distribution in Flame Inhibitors on Flame PropagationÓ

Bj¿rn J. Arntzen

PhD-nytt

Seminar over selvvalgt emne

MSc Lijiao Liu avholder seminar over selvvalgt emne:


"Wireless Sensor Networks (WSN): Definitions, applications, features, composition, challenges and future"

  • Mandag 30. mai 2011 kl. 10.15 i rom 546, IFT

Alle er velkommen til Œ h¿re pŒ!

 

Seminar over selvvalgt emne

MSc Ingjald Pilskog avholder seminar over selvvalgt emne:


"Kjernekraftverk: Er alternativ teknologi en del av fremtidens energiforsyning?"

  • Tirsdag 07. juni 2011 kl 10.15 i rom 546, IFT

Alle er velkommen til Œ h¿re pŒ!

Personal

Erik Mannseth ble ansatt som stipendiat i nanofysikk for 4 Œr fra og med 1. mai 2011.

 

 

¯ystein Grutle ble fast ansatt som seniorforskningstekniker pŒ vŒrt mekaniske verksted fra og med 1. mai 2011.

 

IFT i media                   

á      Vi minner om at videoreportasjene om Van de Graaff-generatoren, Eneste i sitt slag, og atommikroskopet, Varsomt atomblikk, sendes NRK2 I morgen 28. mai kl. 16:30 i programmet ÒVitenskapshvelvetÓ.