UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 10. juni 2011

Bilde2

Fra instituttledelsen

Instituttforankrede strategiske prosjekt

Da har mange senket skuldrene etter innsendte s¿knader til ForskningsrŒdet denne uken. For IFT gjelder det ikke minst 4 s¿knader til f¿rste SFF-runde - av 23 fra UiB. Men for noen er det bare Œ brette opp armene igjen: ForskningsrŒdet har nŒ publisert utlysingen av Instituttforankrede strategiske prosjekt med s¿knadsfrist 31. august. Som tidligere annonsert har vi identifisert tre omrŒder pŒ vŒrt institutt som mŒ gŒ i gang med prosessen:

á      Romfysikk

á      Teoretisk partikkelfysikk

  • Optikk

Gruppelederne i de tre gruppene (Romfysikk, Subatom¾r fysikk, Optikk og atomfysikk) har ansvaret for Œ starte arbeidet i samarbeid med instituttleder.

Nyheter og generell informasjon                            

Nedetid pŒ kritiske system ved IT-avdelingen l¿rdag 11. juni

L¿rdag 11. juni vil IT-avdelingen foreta n¿dvendig oppdatering av SAN (storage area network) og servere mellom kl 08:00 og kl 20:00.

Nedetiden pŒ hver tjeneste blir forholdsvis kort, men ALLE tjenester for ANSATTE og STUDENTER mŒ regnes som ustabil/utilgjengelig hele perioden. Vi anbefaler ingen Œ jobbe mot serverne denne dagen.  Dette gjelder bŒde Unix/Linux  og Windows-servere.

 

 Eurasia-programmet - utlysing av stipendmidler

Det er gjennom Eurasia-programmet mulig Œ s¿ke om disponering av stipendplasser pŒ bachelor, master- og phd-nivŒ for studenter fra landene i Eurasia-programmet (Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Tadsjikistan, Turkmenistan og Ukraina). Det kan s¿kes om plasser for delstudium (minimum 3 mnd. til 2 semester) i perioden h¿st 2011 - h¿st 2014, og stipend for full mastergrad, med oppstart h¿sten 2012 eller vŒren 2013.

Ordningen har som mŒlsetning Œ ¿ke akademisk samarbeid og kontakt mellom Norge og samarbeidslandene i Eurasia. Programmet kan brukes til Œ etablere nye avtaler og utvide kontaktnett i samarbeidslandene. Ved s¿knad mŒ det kunne vises til eksisterende eller planlagte samarbeidsavtaler med de utdanningsinstitusjonene som studentene vil bli rekrutterte fra.

UiB mŒ s¿ke samlet gjennom SIU sitt elektroniske s¿knadssystem innen 01.09.11. Fagmilj¿ som er interesserte i Œ s¿ke om slike midler mŒ sende relevant informasjon innen 12.08.11 til koordinator for Eurasia-programmet pŒ UiB, Kjersti Hvidsten. Hun kan ogsŒ kontaktes ved sp¿rsmŒl. For utfyllende informasjon om ordningen, se SIU sine sider.

 

Oppdatering angŒende lukten som har v¾rt i syd- og midtfl¿yen

Arvid Arnesen, byggansvarlig Driften omrŒde 3 melder at forrige fredag, 3.6.2011, ble det montert en tett vegg mellom den delen av ventilasjonskammeret der avtrekksviften stŒr og resten av kammeret. Vi hŒper og tror at dette vil l¿se de luktproblemene vi har hatt i denne fl¿yen. Men hvis noen kjenner lukt sŒ gi rask tilbakemelding til Gjert. Driften har ikke fŒtt meldinger om at noen har kjent svovellukt etter forrige helg.

 

NTVA Teknologiforum

Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, arrangerer NTVA Teknologiforum i Trondheim torsdag 8. september 2011. Temaet er "Innovasjon og teknisk forskning" med hovedvekt universitetenes rolle. PŒmeldingsfristen er fredag 2. septembermer informasjon finnes her.

Masternytt

Avsluttende mastergrad ved instituttet tirsdag 14. juni 2011 kl. 10.00, rom 546

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder(e)

Kjetil Haukalid

 

Fysikk – MŒlevitenskap og instrumentering:

ÒDen coplanare b¿lgelederen som permittivitetssensorÓ

Bj¿rn Tore Hjertaker

Kjetil Folger¿, CMR

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet onsdag 15. juni 2011 kl. 10.15, rom 368

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder(e)

Lars Roar Skarsb¿

 

Prosessteknologi – Sikkerhetsteknologi:

Ò An Experimental Study of Pool Fires and Validation of Different CFD Fire ModelsÓ

Bj¿rn J. Arntzen

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet onsdag 15. juni 2011 kl. 13.15, rom 368

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder(e)

Sindre T¿sse

 

Prosessteknologi – Sikkerhetsteknologi:

ÒThe effect of inert particles on cellular detonation different structuresÓ

Pawel Kosinski

 

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet torsdag 16. juni 2011 kl. 09.15, rom 368

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder(e)

Leif Gabriel Kapstad

 

Prosessteknologi – Sikkerhetsteknologi:

ÒMont¿ren sitt omsyn til tryggleiksprosedyrar under arbeid med Òikkje-planlagde utfall pŒ HS-anleggetÓ og utfallsituasjonen sine prestasjonspŒverkande faktorarÓ

Bj¿rn J. Arntzen

Rolf K. Eckhoff

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet torsdag 16. juni 2011 kl. 10.00, rom 546

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder(e)

Siri Merete Vaktdal

 

FysikkRomfysikk:

ÒThe distribution of Terrestrial Gamma Ray Flashes – influence by magnetic field and solar zenith angleÓ

Nikolai ¯stgaard

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet fredag 17. juni 2011 kl. 10.15, rom 366

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder(e)

¯rnulf Svan Amundsen

 

FysikkAkustikk:

ÒMaterial constants determination for piezoelectric disks, and influence on source sensitivity. Measurements and simulations.Ó

Magne Vestrheim

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet fredag 17. juni 2011 kl. 10.15, rom 4060 Realfagbygget

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder(e)

Simen Bergsli

 

PetroleumsteknologiReservoarfysikk:

ÒUttesting av en nettverksmodell for ¿kt oljeutvinningÓ

Arne Skauge, Uni

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet fredag 17. juni 2011 kl. 12.15, rom 546

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder(e)

¯yvind Eide

 

PetroleumsteknologiReservoarfysikk:

ÒIntegrated EOR and Waterflood Stability Criteria in Carbonate RockÓ

Martin Fern¿

Arne Graue

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet fredag 17. juni 2011 kl. 14.15, rom 546

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder(e)

Jarand Gauteplass

 

PetroleumsteknologiReservoarfysikk:

ÒPrim¾rdreneringsprosesser ved bruk av gass mŒlt med por¿s plate, sentrifuge og under skuminjeksjon for ¿kt oljeutvinningÓ

Martin Fern¿

Arne Graue

Personal

Created by AccuSoft Corp.

New Postdoc at the department (010611)

Dr. Guo Xiaodong received his MasterÕs degree from College of Science at Shanghai University, and obtained his Ph. D. from the State Key Laboratory of High Field Laser Physics, Shanghai Institute of Optics and fine Mechanics, CAS. His work mainly focused on micro- and nano processing of materials by ultra-short pulsed lasers. At IFT he will work with Professor Lars Egil Helseth.

Welcome to the Department of Physics and Techology Guo!

 

New Postdoc at the department  (010611)

Dr. Natalia Arteaga Marrero received her Master«s degree in Applied Physics at the University of La Laguna (Spain) and obtained her Ph.D. in engineering at the Department of Nuclear Physics, Lunds Tekniska Hšgskola, Lund University. Her work has been focused in single-proton irradiation of living cells, developing software for cell recognition and fabricating SU-8 devices by UV lithography. Her research project at UiB will be dedicated to molecular imaging of cancer using dynamic contrast enhanced magnetic resonance imaging (DCE-MRI) in collaboration with Dean Dag Rune Olsen.

Welcome to the Department of Physics and Techology Natalia!

 

Ny professor ved instituttet (010611)

Kjellmar Oksavik har sitt hovedfag og sin doktorgrad fra UiB. Han har jobbet ved Universitetet i Oslo, Johns Hopkins University i USA og var sist professor ved UNIS pŒ Svalbard. Hans faglige interesser er eksperimentell romfysikk, med fokus pŒ radar og satellittmŒlinger. Han har v¾rt sentral bŒde som initiativtaker og prosjektleder i flere st¿rre satsninger pŒ UNIS.

Velkommen tilbake til instituttet Kjellmar!

IFT i media                   

á      Arvid Erdal, Jan Vaagen: Uatskillelige i et halvt hundreŒr Bergens Tidende 3. juni 2011

Publikasjoner (ISI)        

á      Aad G, Abbott B, Abdallah J, Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of underlying event characteristics using charged particles in pp collisions at root s = 900 GeV and 7 TeV with the ATLAS detector PHYSICAL REVIEW D   Volume: 83   Issue: 11 Article Number: 112001

á      Ferno MA, Haugen A, Graue A: Wettability effects on the matrix-fracture fluid transfer in fractured carbonate rocks JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING Volume: 77 Issue: 1 Pages: 146-153

á      Bhandari A, Hamre B, Frette O, Zhao L, Stamnes JJ, Kildemo M: Bidirectional reflectance distribution function of Spectralon white reflectance standard illuminated by incoherent unpolarized and plane-polarized light APPLIED OPTICS   Volume: 50   Issue: 16   Pages: 2431-2442

á      Aad G, Abbott B, Abdallah J, Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of the production cross section for W-bosons in association with jets in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector PHYSICS LETTERS B   Volume: 698   Issue: 5   Pages: 325-345

á      Aad G, Abbott B, Abdallah J, Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for massive long-lived highly ionising particles with the ATLAS detector at the LHC PHYSICS LETTERS B   Volume: 698   Issue: 5   Pages: 353-370

á      Sanchez PD, Lees JP, Poireau V, Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Searches for the baryon- and lepton-number violating decays B-0 -> Lambda(+)(c)l(-), B- -> Lambda l(-), and B- -> (Lambda)over-barl(-) PHYSICAL REVIEW D   Volume: 83   Issue: 9 Article Number: 091101

á      Westerhausen R, Kompus K, Dramsdahl M, Gruner, R et al. A critical re-examination of sexual dimorphism in the corpus callosum microstructure NEUROIMAGE   Volume: 56   Issue: 3   Pages: 874-880