UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 17. juni 2011

Bilde2

Fra instituttledelsen

Her kommer nest siste utgave av IFT-posten f¿r sommerferien. Stoff til siste nummer som kommer fredag om Žn uke, mŒ v¾re pŒ innsendt senest kommende torsdag.

Vi ¿nsker alle en trivelig helg og anbefaler et lite bes¿k pŒ Youtube for vakker fysikk som pendelb¿lger, kjedereaksjon med musefeller eller eventuelt andre naturvitenskapelige eksperimenter.

Nyheter og generell informasjon                            

Vi gratulerer Stein Dankert Kolst¿ med ny bok!

Boka presenterer eksempler pŒ bruk av utforskende arbeidsmŒter i naturfag pŒ 8.-10. og 11. trinn. De praktiske erfaringene brukes til Œ identifisere metoder og gi gode rŒd, hele tiden med utgangspunkt i sentrale, fagdidaktiske teorier.

I tillegg til redakt¿rene har boka f¿lgende bidragsytere: Birgitte Bj¿nness, Anne Kristine Byhring, Ola Erstad, Gerd Johansen, Bente Klevenberg og Idar Mestad som er stipendiat ved IFT.

Mer informasjon er tilgjengelig pΠbokas webside hos Universitetsforlaget.

 

 Har du lyst til Œ v¾re med Œ pŒvirke teknologiutviklingen?

Studentkonkurranse: Bli med Œ vise hvilke visjoner studenter i dag har for anvendelser av nanoteknologi i framtiden! Vinner fŒr gratis coaching til videre kommersialisering av sin idŽ, samt et reisestipend inntil 20 000 kr.

ForskningsrŒdets program for nanoteknologi og nye materialer, NANOMAT, arrangerer en studentkonkurranse i forbindelse med sitt sluttseminar ÒJobb smŒtt- tenk stort!Ó 2. november 2011 i Oslo. I den anledning inviteres studenter (master og PhD) til Œ lage et produkt (utstilling, film, montasje eller annen visuell fremstilling) som viser hvordan du/dere ser for dere nanoteknologi i bruk om 5-10 Œr. Innledende runde med frist 1. august. Se her for mer informasjon.

 

Sommerstenging av kantinen

Kantinen stenger for sommerferien i dag fredag 17. juni og Œpner igjen mandag 22. august. Vi takker Tran for hennes gode og viktige bidrag til instituttets ve og vel og ¿nsker henne god sommer.

 

Viktig informasjon til alle emneansvarlige

PŒ vŒre eksternwebsider er for tiden pensumlistene fra flere Œr tilbake. Det er emneansvarlig sitt ansvar Œ oppdatere disse for hvert semester pŒ Mi Side. Det er viktigere Œ legge det her enn i fillageret eller pŒ en egen hjemmeside. Her er en liten veiledning til hvordan pensumliste lastes opp pŒ Mi Side:

  • Logg inn pŒ mi side
  • GŒ inn pŒ emnet du er ansvarlig for
  • Trykk pŒ fanen Admin
  • Scroll til du finner et felt med overskrift Pensum og trykk Ólast opp pensumlisteÓ

Her er en lenke til en eksternwebside pΠmatematisk institutt med en representativ pensumliste.

 

 Den 3. nordiske viteniverksetterkonferansen

De nordiske akademiske organisasjonene arrangerer for tredje gang et internasjonalt seminar om akademikere og bedrifter, den 3. nordiske viteniverksetterkonferansen i Helsingfors 27. september.

MŒlsettingen er Œ dr¿fte og utveksle erfaringer med hvordan man skal kunne ¿ke antallet kunnskapsintensive bedrifter i de nordiske landene. Konferansen er Œpen og retter seg mot alle som er engasjert i entrepren¿rskap. Se Akademikernes nettsider for mer informasjon.

 

Post til og fra Institutt for fysikk og teknologi

Posten blir nΠhentet og levert alle ukedager kl 09.00. Husk ellers at instituttets postadresse er: Postboks 7803, 5020 Bergen РaltsΠikke gateadressen.

Masternytt

Avsluttende mastergrad ved instituttet mandag 20. juni 2011, kl. 10.00 (rom 546):

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder

Hilde Tokheim Nistov

 

Petroleumsteknologi – Reservoarfysikk:

ÓEn eksperimentell studie av ¿kt oljeutvinning i oppsprukne reservoar ved bruk av polymergelŽ og surfaktanterÓ

Arne Graue

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet mandag 20. juni 2011, kl. 13.00 (rom 546):

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder

Bjarte B¿rve

 

Petroleumsteknologi – Reservoarfysikk:

Ó¯kt oljeutvinning i kalk basert pŒ potensialbestemmende ioner for endring av fuktÓ

Arne Graue

Martin Fern¿

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet tirsdag 21. juni 2011, kl. 10.00 (rom 546):

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder

Kjell-Rune Hoff

 

Petroleumsteknologi – Reservoarfysikk:

ÓEksperimentell og numerisk studie av CO2 injeksjon for ¿kt oljeutvinningÓ

Arne Graue

Geir Ersland

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet tirsdag 21. juni 2011, kl. 13.00 (rom 546):

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder

Sigurd Nyb¿

 

Petroleumsteknologi – Reservoarfysikk:

ÓSkaleringskriterier for vannfl¿mming i sandstein og terti¾r oljeutvinning ved bruk av CO2Ó

Arne Graue

Martin Fern¿

 

Avsluttende mastergrad ved Kjemisk institutt onsdag 22. juni 2011, kl. 10.15 (rom 4060, Realfagbygget):

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder

Sigbj¿rn Fitjar Lunestad

 

Petroleumsteknologi – Reservoarkjemi:

ÓCharacterization of Linked Polymer Solutions (LPS) – Influence of salinity and divalent ionsÓ

Harald H¿iland, CIPR

Arne Skauge, CIPR

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet torsdag 23. juni 2011, kl. 10.15 (rom 316):

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder

Anders Haarr

 

Fysikk – Teoretisk partikkelfysikk:

ÓA Golden–Channel Higgs DecayÓ

Per Osland

 

Avsluttende mastergrad ved Kjemisk institutt torsdag 23. juni 2011, kl. 11.15 (rom 4060, Realfagbygget):

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder

Sargol Kavian

 

Petroleumsteknologi – Reservoarkjemi:

ÓKompetitiv adsorpsjon av TTAB og benyl-alkohol pŒ kaolinoverflateÓ

Harald H¿iland, CIPR

 

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet torsdag 23. juni 2011, kl. 13.15 (rom 316):

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder

Anders Kvellestad

 

Fysikk – Teoretisk partikkelfysikk:

ÒInvariant Mass Distributions of SUSY Cascade DecaysÓ

Per Osland

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet fredag 24. juni 2011, kl. 10.00 (rom 366):

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder

¯yvind Berge Sunnarvik

 

Prosessteknologi – Separasjon:

ÓThe effect of calcite mineral on hydrate stability and CO2 adsorptionÓ

Tatiana Kuznetsova

Bj¿rn Kvamme

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet fredag 24. juni 2011, kl. 13.00 (rom 366):

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder

Christian Anders B¿e

 

Prosessteknologi – Separasjon:

ÓCondensation of water on rust surfaces, and possible implications for hydrate formation in pipelinesÓ

Tatiana Kuznetsova

Bj¿rn Kvamme

IFT i media                   

á      Nikolai ¯stgaard: Bergensk jakt pŒ superenergi, BTMagasinet l¿rdag 11. juni 2011

Publikasjoner (ISI)

á      Tikkanen H, Suciu C, Waernhus I, Hoffmann AC: Examination of the co-sintering process of thin 8YSZ films obtained by dip-coating on in-house produced NiO-YSZ JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY   Volume: 31   Issue: 9   Pages: 1733-1739

á      Bracco G: Comparison of quadrupole mass filters with hyperbolic and cylindrical rods working in the third stability zone INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY   Volume: 303   Issue: 2-3   Pages: 212-219