UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 24. juni 2011

Bilde2

Fra instituttledelsen

Dette er siste IFT-posten pŒ denne siden av sommeren, neste utgave kommer fredag 26. august. Vi ¿nsker dere alle en riktig god ferie enten den begynner nŒ eller senere - husk Œ sette av rikelig tid til ingenting.

Nyheter og generell informasjon                            

Studiestart h¿sten 2011

Tradisjon tro er det oppstartsuke for de nye studentene i uke 33, mens undervisningen starter i uke 34 (fra og med 22.august). EmnepŒmeldingsfristen for studentene er torsdag 18. august. Absolutt siste frist for Œ eksamensmelde seg og bekrefte utdanningsplanen er 1. september. Timeplan og pensum finner dere ved Œ lete opp ¿nsket emne her.

Som emneansvarlig har du ansvaret for at rett pensum ligger ute til en hver tid. Hvis du er usikker pŒ hvordan du laster opp ny pensumliste i ÓMi sideÓ, sŒ finner du beskrivelse i forrige utgave av IFT-posten (uke 24).

Link til eksamensplanen for Mat.-nat.-fakultetet finnes her. Denne inkluderer alle skriftlige eksamener, ogsΠde som det ikke undervises i dette semesteret.

 

 Fysikkshow pŒ YouTube

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 85

Se Fysikkshow Bergens st¿veksplosjoner filmet med h¿yhastighetskamera og avspilt i sakte film.

 

Seminar om forskningsetikk  2011 

 

Dato:  7. - 8. september 2011
Sted:  Solstrand Hotel 

 

Redelighetsutvalget ved UiB arrangerer seminar i forskningsetikk som i Œr er delt opp i 2  hovedbolker: 

Dag 1:  Uhildethet i forskning
Dag 2:  Publisering og forfatterskap 

MŒlgruppe er forskere ved universiteter og h¿gskoler, men seminaret er ogsŒ Œpent for andre som arbeider med og er interessert i problemstillingene som tas opp. PŒmeldingsfrist er 20. juli. Det er begrenset antall plasser. Se her for program og pŒmelding.

Masternytt

Avsluttende mastergrad ved Matematisk institutt fredag 24. juni 2011, kl. 14.00 (rom 640, Carl Godskes hus, Johs. Brunsgt. 12 ):

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder

Kristian Fossum

 

Petroleumsteknologi – Reservoarmekanikk:

"Value of Different Data Types for Estimation of PermeabilityÓ

Trond Mannseth, Uni

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet mandag 27. juni 2011, kl. 11.00 (rom 366 ):

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder

Thomas Christopher Solem

 

Fysikk – Kjernefysikk:

"Performance of the High Level Trigger γ –conversion chain in the ALICE central tracking detectorsÓ

Dieter R¿rich

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet mandag 27. juni 2011, kl. 13.00 (rom 366 ):

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder

Arild Velure

Fysikk – Mikroelektronikk:

"Design, implementation and testing of SRAM based neutron detectorsÓ

Kjetil Ullaland

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet mandag 27. juni 2011, kl. 15.15 (rom 366 ):

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder

Eivind Farestveit Larsen

Fysikk – Kjernefysikk:

"Characterization and Application of SRAM based Neutron DetectorÓ

Dieter R¿rich

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet mandag 27. juni 2011, kl. 13.30 (rom 546 ):

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder

Grete Lunestad Dybdahl

Fysikk – MŒlevitenskap og instrumentering:

"utvikling av testrigg for ultralyd volum og sraimŒlinger i hjartaÓ

Knut Matre og Renate GrŸner

 

Avsluttende mastergrad ved Matematisk institutt onsdag 29. juni 2011, kl. 09.00 (rom 640, Carl Godskes hus, Johs. Brunsgt. 12 ):

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder

Svenn Tveit

 

Petroleumsteknologi – Reservoarmekanikk:

"Numerical Methods for Hydrobolic Conservation Laws with a Discontinuous Flux FunctionÓ

Ivar Aavatsmark, Uni

 

Avsluttende mastergrad ved Matematisk institutt onsdag 29. juni 2011, kl. 14.00 (rom 640, Carl Godskes hus, Johs. Brunsgt. 12 ):

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder

Brede Rem Bergo

 

Petroleumsteknologi – Reservoarmekanikk:

"Quality of the Analysis Step in ENKFÓ

Trond Mannseth, Uni

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet fredag 1. juli 2011, kl. 11.00 (rom 316 ):

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder

¯rjan Dale

Fysikk – Partikkelfysikk:

"Discovering SUSY with τ+ τ - over tt Background – Evaluation of ATLAS Potential with 2010 DataÓ

Anna Lipniacka og Thomas Burgess

 

Avsluttende mastergrad ved instituttet fredag 1. juli 2011, kl. 14.00 (rom 316 ):

Kandidat

FagomrŒde – Oppgavetittel

Veileder

Siri Fl¿gstad Svensson

Fysikk – Partikkelfysikk:

"Observation of the Decay B+/-  -> J/ψ  K+/- in the ATLAS DetectorÓ

Gerald Eigen

PhD-nytt

Seminar over selvvalgt emne

 

MSc. Vijayshankar Asokan avholder seminar over selvvalgt emne:

 

Solar cells - recent innovations and development
Onsdag 29. Juni 2011 kl 13.15 i rom 546, IFT

 

Alle er velkommen til Œ h¿re pŒ!

 

Kommende disputas

 

Cand. scient. Stig Olsen disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

 

On Automatic Data Processing and Well-Test Analysis in Real-time Reservoir Management Applications

 

Torsdag 30. juni 2011 kl 09.15 i Auditorium 2, Realfagbygget

Publikasjoner (ISI)

á      Aad G, Abbott B, Abdallah J, Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurements of underlying-event properties using neutral and charged particles in pp collisions at root s=900 GeV and root s=7 TeV with the ATLAS detector at the LHC EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C   Volume: 71   Issue: 5 Article Number: 1636