UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 21. januar 2011

Bilde2

Fra instituttledelsen

Strategiske satsinger ved UiB

Flere av dere har sikkert lest Guri Gunnes OppegŒrds intervju med rektor som ble publisert i PŒ H¿yden 11. januar. Rektor tar til orde for Œ forandre mŒten universitetet gir forskningsmilj¿ene prioritet. Istedenfor Œ bestemme pŒ forhŒnd hvor det skal satses, skal gode eksterne fagfelleevalueringer og tildelinger av eksterne forskningsmidler avgj¿re hvilke milj¿ som skal fŒ bevilgninger fra universitetet.

Dette har flere viktige implikasjoner: Kvalitet i forskning blir enda viktigere fremover, ÓselvskrytÓ mŒ i st¿rre grad vike for evaluering fra eksterne fagfeller, det blir enda en grunn til skrive gode prosjektforslag og pŒ den mŒten underlegge seg ekstern vurdering. For instituttene er dette enda en god grunn til Œ vurdere bruk av SAC – Scientific Advisory Committee som et strategisk verkt¿y. Dette er en ekstern evaluering ikke bare pŒ individnivŒ, men ogsŒ av forskningsgrupper/ milj¿er, noe som betyr at samarbeidsaspektet blir desto viktigere. I en tid hvor konkurransen ¿ker og verden minker er dette verd noen refleksjoner.

Ha en fortreffelig helg!
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon                            

Jan R Lien symposium i dag kl 14.15 i auditorium B

Description: DSC_5584b.jpgrets fellesseminarer starter som planlagt i dag og pŒ en spesiell mŒte: VŒr gode kollega og tidligere instituttstyrer Jan R Lien gŒr av for pensjon 1. mars.  Han har de siste Œrene arbeidet hovedsakelig pŒ CIPR med reservoarfysikk, et fagfelt han var med Œ starte opp ved UiB pŒ 1980 tallet. Jan var ogsŒ sentral i etableringen av fakultetets teknologisk orienterte studier utviklingen av disse mot tverrfaglige studieprogrammer og spesielt petroleumsteknologi. Det hadde v¾rt flott om flest mulig vil v¾re med og pŒ den mŒten er med Œ takke Jan for hans verdifulle innsats for IFT og UiB gjennom en lang yrkeskarriere! Programmet er som f¿lger:

á      14.15 Professor Jan S. Vaagen, UiB: Noen betraktninger fra 70-tallet

á      14.35 Professor Arne Skauge, CIPR: Jan R Liens forskning i reservoarfysikk

á      14.55 Instituttleder Geir Anton Johansen: En som satte spor etter seg; NT - TOS - PTEK

á      15.15 Servering av kake & kaffe.

Professor Gunnar L¿vh¿iden fra UiO ringte i gŒr ettermiddag og meddelte at han dessverre ikke kunne komme pŒ seminaret da han hadde fŒtt et heftig influensabes¿k. Takk til Jan S. som stiller opp pŒ kort varsel.

 

Arbeidet med rullering av instituttets strategiarbeid startes for fullt

Denne uken var forskergruppelederne samlet for formell avspark av strategiarbeidet som pŒ mange mŒte har v¾rt forberedt hele h¿stsemesteret 2010. Rapportene fra komiteen som evaluerte norsk grunnleggende fysikkforskning, og det sŒkalte oppf¿lgingsutvalget, vil v¾re sentrale i dette arbeidet. For Œ sikre god forankring legges det opp til at flere mindre arbeidsutvalg skal utrede viktige forhold som skal inngŒ i strategiplanen. Det endelige resultatet skal v¾re en kortfattet og dynamisk plan som vi planlegger Œ fŒ vedtatt i InstituttrŒdet i juni.

          Blokker mandag 9. og tirsdag 10. mai i kalenderen!
Vi ber alle som er ansatt i fast stilling i mer enn 50% sette av disse to dagene for Œ delta strategiseminar pŒ Fleischers hotel pŒ Voss.  Det mŒ v¾re noen tilbake pŒ instituttet, men det skal vi komme tilbake til. Alle er pŒmeldt og hvis noen skal melde seg av, sŒ det v¾re meget god grunn til det. All undervisning disse dagene skal flyttes.

 

SPE Bergen One Day Seminar 2011

SPE Bergen welcomes you to submit an abstract for the SPE Bergen One Day Seminar 2011. The deadline for submission is January 25th (note extended deadline).

 

 Klima- og energikonferanse:
Et fornybart og fremtidsrettet Vestland

 

BKK inviterer til Klima- og energikonferanse i samarbeid med Bergen N¾ringsrŒd

  • Onsdag 26. januar 2011 kl. 09.00- 16.15 i Grieghallen 

PŒmeldingsfrist er 22. januar og konferanseavgiften er kr 450,- og kr 300,- for medlemmer i Bergen N¾ringsrŒd. Mer informasjon og pŒmelding finnes pŒ konferansens webside.

 

 Utlysing av stipend til nordisk samarbeid 2011

Alle tilsatte og studenter: Letterstedtska föreningen gir stipend og tilskudd til studiereiser, seminar, konferanser og annet nordisk samarbeid innen kultur og vitenskap. Ny s¿knadsfrist er 15. februar 2011. Det kan s¿kes om st¿tte til studiereiser, konferanser, seminar, trykketilskudd, oversettelsesarbeid, litteraturinnkj¿p i nordiske institusjoner, og kulturutveksling. Mer informasjon og s¿knadsprosedyrer finner du her.

 

Laszlo P Csernai er utnevnt til ¾resmedlem

Hungarian Academy og Engineering utnevnte 7. desember 2010 professor Laszlo P Csernai til ¾resmedlem. Vi gratulerer!

 

NB: registrering i Cristin -  SNAREST

Mange har sikkert fŒtt med seg at gamle Frida for dokumentasjon av forsknings er blitt erstattet med Cristin der man mŒ logge inn som UiB-anstatt. Det er viktig at alle kvalitetsikrer informasjon som allerede ligger inne (data er importert fra Frida og fra ITAR-databasen – det siste skjer med litt tidsforsinkelse og betyr at publikasjoner sent i 2010 mŒ legges inn manuelt) og legger til ny informasjon. I tillegg til vitenskapelige artikler gjelder dette ogsŒ kronikker, debattinnlegg, formidling – ogsŒ pŒ radio og TV, og sŒ videre. En grei ordning er ellers at der hvor det er flere forfattere fra UiB, sŒ har f¿rsteforfatter ansvar for Œ legge inn data.

 

Christiekonferansen 2011

rets Christiekonferanse som er den andre i rekken, arrangeres i Grieghallen 27. april 2011. Perspektivet for Christiekonferansen 2011 er: UiB - et internasjonalt anerkjent forskingsuniversitetet utenfor hovedstaden. Hvilke muligheter og utfordringer gir det for Bergen, Vestlandet og Norge?

Kandidater til Christieprisen kan nomineres innen 1. februar.

Personal

Ny stipendiat

Denne uken, n¾rmere bestemt 17. januar, hadde Jan Lindroos sin f¿rste arbeidsdag som PhD-stipendiat ved instituttet. Han er tilknyttet DAMARA-prosjektet.

Vi ¿nsker Jan hjertelig velkommen til instituttet!

Publikasjoner (ISI)                                                  

á      Aamodt K, Abel N, Abeysekara U, Alme J, Bablok S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Klovning A, Larsen DT, Liu L, Nystrand J, ¯vrebekk G, Pommersche B, Skjerdal K, Ullaland K, Wagner B et al. Alignment of the ALICE Inner Tracking System with cosmic-ray tracks JOURNAL OF INSTRUMENTATION  Volume: 5 Article Number: P03003