UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 2. september 2011

Bilde2

Fra instituttleder

Neste fredag oppfordrer jeg ansatte og studenter og delta pŒ den store semesterfesten som er annonsert under. Man trenger ingen grunn til Œ ha det festlig sammen, men her har vi ansatte og masterstudenter en spesiell oppgave i Œ bidra til at bachelorstudentene finner seg godt til rette og blir kjent med instituttets mangfold. I en kort presentasjon av instituttet er det ikke mye som kan sies om hver forskergruppe. For Œ svare pŒ sp¿rsmŒl etterpŒ oppfordrer jeg derfor forskergruppelederne Œ enten selv Œ komme, eller s¿rge for at en annen representant fra gruppen er der – samt Œ ha med en PhD- og en masterstudent. Takk til Fagutvalget for innsatsen for Œ fŒ dette til!

God helg til alle!
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon                            

Forskningsdagene n¾rmer seg og vi minner i dag spesielt om Forsker Grand Prix i Bergen hvor billettene legges ut kommende mandag kl 10.00. De er fŒ og de er gratis – og dermed eksklusive. IFTs Thomas Gjesteland er en av ti stipendiater som 23. september skal konkurrere om to plasser til den nasjonale finalen 2. oktober. Bli med og st¿tt Thomas!

 

DEN STORE SEMESTERFESTEN

Nye og gamle studenter og ansatte ¿nskes superhjertelig velkommen til ÒDEN STORE SEMESTERFESTENÓ! Det blir knall program med informasjon om instituttet der ogsŒ to tidligere studenter vil fortelle om deres erfaringer med studiene og overgangen til arbeidslivet. Dette er en gylden sjanse til Œ m¿te og bli kjent med nye ansikter ved instituttet! Mat blir servert. Baren blir Œpnet.

  • Hvor: Bachelorrommet (359) i 3. etg pŒ instituttet.
  • NŒr: Fredag 9. september, kl. 14.00

 

Siste annonsering for NorWiP (Nordic Women in Physics) i K¿benhavn.

 

Dannelsesaspekter i utdanning

Universitet og H¿gskolerŒdets (UHR) styre behandlet i april 2010 forslag fra UHRs utdanningsutvalg om Œ sette ned en arbeidsgruppe som skulle fŒ fram de gode eksemplene pŒ hvordan dannelse ivaretas i universitets- og h¿gskolesektoren. Arbeidsgruppen skulle f¿lge opp innstillingen fra det frittstŒende Dannelsesutvalget som leverte sin innstilling i 2009. Rapporten fra arbeidsgruppe er nŒ ferdig og kan lastes ned her.

 

NTVA inviterer til m¿te i Bergen:

Tirsdag 13. september 2011 kl. 19:00 i Nansensenteret pŒ Marineholmen, Thorm¿hlens gate 47. Etter m¿tet blir det enkelt mŒltid med fiskesuppe og selskapelig samv¾r. 
Prisen er kr 100,- per kuvert. PŒmelding innen kl. 15.00 torsdag 8. september, men det er bare n¿dvendig for de som vil delta pŒ middagen.

 

Reisemidler fra Akademiaavtalen

We are pleased to invite applications for funding of activities related to petroleum research, through the ÒAkademiaÓ agreement between UiB and Statoil. You can apply for:

1)   Travel to conferences etc. related to petroleum research for up to NOK 25 000 (Funds are not for educational purposes - participation with presentation will be given priority)

2)   Visiting guest researchers (travel and stay)

The activity must take place in 2011.

Scientific staff and PhD-students can apply. To be evaluated the application MUST include:

¥      Your name and position and where you are employed

¥      A specification of purpose /aim

¥      Conference participation

¥      Oral Presentation/Poster

¥      The title of the presentation/ lecture

¥      Information regarding supervisor/research group  (name, position)

¥      Estimated expenses with details including travel budget, conference fee etc.

¥      Whether you have applied other funding 

¥      Whether you have received money through the Akademia mobility scheme before.

E everyone must give acknowledgment to Statoil on the talks or posters that are made to the conferences funded by ÒAkademiaÓ agreement. Regarding visiting scientists UiB applicant should ensure that the guest is introduced in the relevant Statoil environment.
You are encouraged to propose guest lecture at Statoil, in addition to guest lecture at the University of Bergen will be announced for Statoil.

 Scientific staff and PhD students can apply.
Applications and travel claim forms must be marked "SH2011" and sent by email to Katrine Kristiansen (Katrine is located at CIPR Unifob, Allegt. 41., tel. 83645). APPLICATION DEADLINE: 15 SEPTEMBER 2011. The committee will use approximately two weeks to evaluate the applications. All applicants will be informed as soon as the evaluations are ready.

Bachelor- og masternytt

Fagutvalget for Fysikk og Teknologi

Fagutvalget for Fysikk og Teknologi, FFT, ¿nsker nye medlemmer hjertelig velkommen. Vi jobber for Œ bedre DIN studiehverdag - bŒde pŒ den faglige og den sosiale siden. Er du engasjert og har lyst Œ gj¿re noe med det sammen med oss - Meld deg inn, mail til:   fagutvalg.ift@uib.no. I tillegg til Œ sitte i programstyrene og instituttrŒdet hvor vi er med og bestemmer viktige ting som angŒr deg, arrangerer vi fester og andre g¿ye ting - sŒ se etter arrangementer pŒ fft.uib.no eller Facebook: ÒFagutvalget for fysikk og teknologi UiBÓ

IFT i media                   

á      Jesper Gjerl¿v: Ny i jobben PŒ H¿yden 26. august

á      Lars Egil Helseth: Zigzag nanowire regulates Brownian motion physicsworld.com 29. august

á      Jesper Tveit: Forsker pŒ BKKs pengemaskiner  bkk.no 1. september

Publikasjoner (ISI)

á      Nepstad R.; Forre M.: Nonsequential double ionization of the hydride ion by two-photon absorption PHYSICAL REVIEW A  Volume: 84   Issue: 2     Article Number: 021402   DOI: 10.1103/PhysRevA.84.021402

á      Juusola L.; Ostgaard N.; Tanskanen: Statistics of plasma sheet convection JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS  Volume: 116 Article Number: A08201   DOI: 10.1029/2011JA016479

á      Helseth L. E.: A simple experiment for visualizing diffusion EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS  Volume: 32   Issue: 5   Pages: 1193-1197   DOI: 10.1088/0143-0807/32/5/007

á      Traykov E.; Beck M.; Breitenfeldt M.; Lonne, P. -I. et al.: A compact radio frequency quadrupole for ion bunching in the WITCH experiment NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT  Volume: 648   Issue: 1   Pages: 1-14   DOI: 10.1016/j.nima.2011.03.024

á      Ershov S. N.; Vaagen J. S.; Zhukov M. V.: Novel method for solution of coupled radial Schrodinger equations PHYSICS OF ATOMIC NUCLEI  Volume: 74   Issue: 8   Pages: 1151-1161   DOI: 10.1134/S1063778811080060

á      ALICE Collaboration: Aamodt K, Abel N, Abeysekara U, Alme J, Bablok S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Klovning A, Larsen DT, Liu L, Nystrand J, ¯vrebekk G, Pommersche B, Skjerdal K, Ullaland K, Wagner B et al.: Event Reconstruction Performance of the ALICE High Level Trigger p plus p for Collisions IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE  Volume: 58   Issue: 4   Pages: 1706-1713   DOI: 10.1109/TNS.2011.2160093 Part 1

á      ALICE Collaboration: Aamodt K, Abel N, Abeysekara U, Alme J, Bablok S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Klovning A, Larsen DT, Liu L, Nystrand J, ¯vrebekk G, Pommersche B, Skjerdal K, Ullaland K, Wagner B et al.: ALICE HLT High Speed Tracking on GPU IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE  Volume: 58   Issue: 4   Pages: 1845-1851   DOI: 10.1109/TNS.2011.2157702 Part 1