UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 9. september 2011

Bilde2

Fra instituttleder

Denne uken bes¿kte olje- og energiminister Ola Borten Moe UiB. Vi er riktignok innen  siste uken f¿r valget der l¿fter sitter l¿st – likevel mŒ der v¾re rett Œ si at ministeren var usedvanlig tydelig om en er rekke viktige premisser for norsk energipolitikk. Det var god musikk for og bekrefter instituttets, fakultetets og UiBs stadig tyngre satsing pŒ forskning og utdanning innen energi. Borten Moe understreket at det er n¿dvendig Œ ha to tanker i hodet samtidig, bŒde fornybar energi og fossile ressurser, selv om det er mange som har sterke meninger om spesielt det siste. PŒ det fornybare omrŒdet er det mangfoldet av l¿sninger som er viktig, og ikke bare noen fŒ – noe som fakultetet har hevdet i mange Œr. PŒ det fossile omrŒdet er utvinning pŒ norsk sokkel avgj¿rende, ogsŒ med hensyn til global milj¿gevinst, noe som betyr at behovet for ¿kt utvinning eller Óenhanced oil recoveryÓ vil ha h¿y prioritet i flere Œr fremover. Les mer i PŒ H¿yden.

Men politiske l¿fter mŒ som energiressurser konverters, foredles og gj¿res tilgjengelig for brukere f¿r det blir effekt og arbeid, ogsŒ hva forskning angŒr. Vi er klare til innsats.

Riktig god helg til alle,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon                            

Vi minner om DEN STORE SEMESTERFESTEN i dag

Nye og gamle studenter og ansatte ¿nskes superhjertelig velkommen til ÒDEN STORE SEMESTERFESTENÓ!

  • Hvor: Bachelorrommet (359) i 3. etg pŒ instituttet.
  • NŒr: I dag kl. 14.00.

 

Utlysing av midler til ansattmobilitet gjennom Erasmusprogrammet 2011/12

Universitetet i Bergen har fŒtt svar pŒ s¿knaden om mobilitetsmidler gjennom Erasmus – LLP-programmet. Programmet omfatter i tillegg til studentstipend midler til l¾rermobilitet ogsŒ stipendordninger for ansatte (ansattmobilitet).

Ansattmobilitet omfatter alle typer stillingskategorier, bŒde teknisk-administrative og vitenskapelig ansatte. For 2011/ 2012 har UiB fŒtt tildelt midler til Œ gjennomf¿re 12 uker ansattmobilitet, som skal fordeles pŒ antall s¿kere.

Fristene for Œ s¿ke om stipend til ansattmobilitet er 15. september og 15. februar. Begge fristene gjelder for s¿knader til studieŒret 2011/2012.

S¿knad mŒ sendes i ephorte og v¾re godkjent av instituttleder. Se eget informasjonsskriv fra UiB for mer informasjon.

 

NTVA inviterer til m¿te i Bergen:

Tirsdag 13. september 2011 kl. 19:00 i Nansensenteret pŒ Marineholmen, Thorm¿hlens gate 47.

 

Description: Photo_Pawel_Kosinski.jpg

Professoropprykk

Vi gratulerer Pawel Kosinski med opprykk til professor! Fakultetsstyret la siste hŒnd pŒ formalitetene i gŒr.

PhD-nytt

MSc. Shunping Liu disputerer for PhD-graden med avhandlingen

Modelling CO2 Storage in Saline Aquifers with Reactive Transport Simulator RCB

I dag fredag 09. september kl. 13.15 i Auditorium 2, Realfagbygget

 

Seminar over selvvalgt emne

MSc. Ilker Meric avholder seminar over selvvalgt emne:

"Monte Carlo Radiation Transport Simulation with Special Emphasis on Radiotherapy Physics"

Onsdag 15. september 2011 kl. 11.15 i rom 546, IFT

Alle er velkomne!

IFT i media                   

á      Jesper Tveit: Vil ha mer kraft fra peltonturbinene Teknisk Ukeblad 5. september
                          Vil forbedre BKKs pengemaskiner Europower 2. september

Publikasjoner (ISI)

á      Csernai L. P.; Magas V. K.; Stoecker H.; Strottman, D. D.: Fluid dynamical prediction of changed v(1) flow at energies available at the CERN Large Hadron Collider PHYSICAL REVIEW C  Volume: 84 Issue: 2 Article Number: 024914 DOI: 10.1103/PhysRevC.84.024914

á      Jensen Bjornar; Kuznetsova Tatiana; Kvamme Bjorn; Oterhals, Age: Molecular dynamics study of selective adsorption of PCB on activated carbon FLUID PHASE EQUILIBRIA  Volume: 307   Issue: 1   Pages: 58-65   DOI: 10.1016/j.fluid.2011.05.001

á      Kotopoulis Spiros; Wang Han; Cochran Sandy; Postema, Michiel: Lithium Niobate Transducers for MRI-Guided Ultrasonic Microsurgery IEEE TRANSACTIONS ON ULTRASONICS FERROELECTRICS AND FREQUENCY CONTROL  Volume: 58   Issue: 8   Pages: 1570-1576   DOI: 10.1109/TUFFC.2011.1984