UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 16. september 2011

Bilde2

Fra instituttleder

Vi gratulerer kjernefysikk som jubilerer!

Instituttets historie begynte med Kjernefysisk laboratorium tilbake pŒ slutten av 40-tallet, noen Œr f¿r CERN ble etablert, og gruppen i Bergen har i l¿pet av Œrene gitt viktige bidrag til det vi i dag vet om atomkjernen. Faksimilen av forsiden pŒ Physics Today 8 No. 4 (1955) med undertittel ÓNuclear Research in NorwayÓ vitner om det – med bilde av et kjent bymerke i Bergen pŒ forsiden.

Kjernefysikerne i Bergen jubilerer bŒde med Rutherfords oppdagelse av atomkjernen for 100 Œr siden (referanse til BT-kronikk under) og at en av Bergens grand old men innen kjernefysikk, Karl Nyb¿, nylig fylte 90 Œr. PŒ bildet under er han omkranset av kolleger i anledning gŒrsdagens seminar. Hjertelig til lykke Karl!

       

Nyheter og generell informasjon                            

Faglig pedagogisk dag

Senter for etter og videreutdanning inviterer fagmilj¿ene ved UiB til Œ komme med forslag til tema de ¿nsker Œ forelese i/ holde kurs om pŒ neste Œrs Faglig-pedagogisk dag 3. februar.

 

Pensjonisttreff ved instituttet

Vi gjentar suksessen fra i fjor og inviterer instituttets emeriti og pensjonister velkommen til middag og sosialt samv¾r i kantinen tirsdag 25. oktober 2011 kl 1700. Geir Anton vil orientere om instituttets nye "emeriti-politikk" for bedre og ryddigere forhold mellom instituttet og aktive emeriti. PŒ grunn av serveringen trenger vi pŒmelding senest fredag 21. oktober kl 12 til Karen Margrete 55 58 28 06 eller Gjert 55 58 27 61. Invitasjonen blir ogsŒ sendt ut med brev.

 

ForskningsrŒdet inviterer til dialogm¿te om energiforskning (RENERGI-programmet)

RENERGI l¿per fra 2004 til 2013 og er nŒ inne i sin siste fase. Da er tiden inne for Œ tenke pŒ hvordan vi skal videref¿re den viktige satsingen pŒ milj¿vennlig energiforskning. Vi trenger og ¿nsker innspill fra universitetene, relevante institutter og n¾ringsliv. Derfor inviterer vi dere nŒ til dialogm¿te. ForskningsrŒdet ¿nsker Œ h¿re akt¿renes innspill pŒ hvordan energiforskningen b¿r organiseres i neste periode i lys av relevante strategier som for eksempel Energi21. Vi er spesielt interessert i Œ h¿re synspunkter pŒ samspillet mellom de ulike virkemidlene vi finansierer forskningen med. Vi vil ogsŒ gjerne h¿re om hvilke mŒlsetninger dere har for internasjonal satsing pŒ feltet, og hvordan et fremtidig energiforskningsprogram best kan st¿tte dette. PŒmelding innen 23. september.

  • Tid: 29. september kl. 12-15
  • Sted: Auditorium 4 i Realfagbygget

 

Melding fra IT-avdelingen: Nedetid for IT-tjenester l¿rdag 17. september

L¿rdag 17. september vil IT-avdelingen foreta flytting av ett av vŒre SAN (lagringssystem) til en mer sikker lokasjon.  Alle tjenester for ansatte og studenter er derfor Œ regne som ustabile i perioden mellom kl. 08:00 og kl. 14:00.

 

Subsea Power i Bergen

Norsk Petroleumsforening (NPF) avdeling Bergen inviterer 15. september til medlemsm¿te der Siemens nye storsatsing "Siemens Subsea Power Grid" blir presentert.

  • Tid: 15. september kl 18:00
  • Sted: Alv¿en pŒ Hotel Norge, Nedre Ole Bulls Plass 4.
  • Lett servering. Program og pŒmelding.

1. september Œpnet Siemens sitt nye teknologi- og utviklingssenteret i Trondheim. Om lag en milliard kroner er investert i teknologi som gj¿r det mulig Œ flytte olje- og gassproduksjon ned til havbunnen. pningen av senteret markerte ogsŒ startskuddet for en global satsning pŒ undervannsteknologi, kalt Siemens Subsea Power Grid. Hele satsningen skal styres fra Norge og Trondheim, og vil bidra til ¿kt utvinningsgrad og mer energieffektiv olje- og gassproduksjon. Siemens har allerede inngŒtt en avtale med FMC Technologies om levering av en slik l¿sning for sikker tilkobling av kombinert hydraulikk- og str¿mkabel til et subsea-anlegg pŒ opptil 1500 meters dyp utenfor kysten av Angola. Enhetene fra Siemens skal v¾re levert i andre kvartal 2012, og vil bidra til Œ knytte sammen kraft- og signalforsyningen til fem ulike oljefelt som til sammen har oljereserver pŒ 750 millioner fat olje.

NPF Bergen har sikret seg salgs og markedsdirekt¿r i Siemens Oil & Gas, Jan Helge Telseth, som foredragsholder pŒ medlemsm¿tet torsdag 15. september. Han vil presentere denne spennende nysatsingen n¾rmere.

Master

S¿knadsfrist for reise- og seminarst¿tte for masterstudenter 2011

Har du reist eller planlegger du Œ reise pŒ feltarbeid, konferanse/seminar i 2011? Da kan du s¿ke om st¿tte (maks. kr. 7500,-), se mer informasjon og last ned s¿knadsskjema. Reisen det s¿kes st¿tte for mŒ finne sted mellom 1. juni og 1. desember 2011. Ferdig utfylt s¿knad kan leveres til en av studiekonsulentene ved instituttet innen tirsdag 21. september.

PhD

Pr¿veforelesninger

á      Tirsdag 20. september 2011, kl.10.15 i Rom 546, IFT:
Diplomingeni¿r Thomas Reisinger vil holde f¿lgende pr¿veforelesning for Ph.D.-graden: Supernova explosions in our cosmic neighbourhood: Can they affect life on Earth?

á      Fredag 23. september 2011, kl.10.15 i Rom 546, IFT:
Siv.ing. ge Oterhals vil holde f¿lgende pr¿veforelesning for Ph.D.-graden:
Har det v¾rt liv pŒ Mars?

Alle er velkomne til Œ h¿re pŒ!

 

Funding for doctoral training activities

Candidates accepted to the PhD-study at the Department of Physics and Technology may apply for funding for research education activities in 2011. The applicants must be registered as PhD-student the present semester in order to apply. Applicants without any external economical support (Quota, University scholarships, Self-financing PhD-students) will be prioritized. Funding for the following activities can be applied for:

A)   Research stay at a foreign University or research institution.

B)   Participation at advanced courses, workshops, symposia, conferences etc.

C)   Purchase of training/ teaching at the PhD-level.

D)  Participation in courses/ subjects/ field courses resulting in credits and that are part of the individual study.

E)   Research courses in science subjects.

The doctoral training activity must be completed within 01.12.11, see more information and download application form. Please fill out the application form and return it to one of the student advisors at the department. Deadline 21.09.11.

IFT i media                   

á      Dieter Ršrich og Jan S. Vaagen: Atomkjernenmateriens hjerte 100 Œr Bergens Tidende 11. september.

Publikasjoner (ISI)

á      BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Measurement of the gamma gamma* -> eta and gamma gamma* -> eta ' transition form factors PHYSICAL REVIEW D  Volume: 84   Issue: 5     Article Number: 052001   DOI: 10.1103/PhysRevD.84.052001

á      BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Search for CP violation using T-odd correlations in D(+) -> K(+)K(S)(0) pi(+)pi(-) and D(s)(+) -> K(+)K(S)(0) pi(+)pi(-) decays PHYSICAL REVIEW D  Volume: 84   Issue: 3  Article Number: 031103   DOI: 10.1103/PhysRevD.84.031103

á      CALICE Collaboration: Buanes T, Eigen G et al.: Tests of a Particle Flow Algorithm with CALICE test beam data JOURNAL OF INSTRUMENTATION  Volume: 6     Article Number: P07005

á      Lipniacka A, Sandaker H et el.: A layer correlation technique for pion energy calibration at the 2004 ATLAS Combined Beam Test JOURNAL OF INSTRUMENTATION  Volume: 6  Article Number: P06001   DOI: 10.1088/1748-0221/6/06/P06001

á      Grzadkowski B.; Ogreid O. M.; Osland P. Purmohammadi, M. et al.: Exploring the CP-violating Inert-Doublet Model JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 6 Article Number: 003   DOI: 10.1007/JHEP06(2011)003

á      Lipniacka A, Sandaker H et el.:  Photon reconstruction in the ATLAS Inner Detector and Liquid Argon Barrel Calorimeter at the 2004 Combined Test Beam JOURNAL OF INSTRUMENTATION  Volume: 6 Article Number: P04001 DOI: 10.1088/1748-0221/6/04/P04001

á      Adloff C.; Blaha J.; Blaising J. -J.; Eigen G. et al.: Electromagnetic response of a highly granular hadronic calorimeter JOURNAL OF INSTRUMENTATION  Volume: 6 Article Number: P04003 DOI: 10.1088/1748-0221/6/04/P04003

á      Csernai L. P.; Magas V. K.; Stoecker H.; Strottman, D. D.: Fluid dynamical prediction of changed v(1) flow at energies available at the CERN Large Hadron Collider PHYSICAL REVIEW C  Volume: 84   Issue: 2  Article Number: 024914   DOI: 10.1103/PhysRevC.84.024914