UiB ugle.tif

Institutt for fysikk og teknologi, UiB
IFT-posten 23. september 2011

Bilde2

Fra instituttleder

Arbeidet med instituttets strategiplan 2011-15 er nŒ inne i siste fase og skal legges frem for vedtak i instituttrŒdet 27. oktober. Planen ble gjennomgŒtt i instituttrŒdets m¿te i gŒr og siste runde blir nŒ et m¿te med forskergruppelederne og studentenes fagutvalg f¿rste halvdel av oktober. Vi oppfordrer alle vitenskapelig ansatte Œ komme med innspill gjennom forskergruppelederne, og administrative og teknisk ansatte gjennom sine respektive ledere. Likedan ber vi om at studenter som gjort seg tanker om dette og har innspill, Œ ta kontakt med lederne i Fagutvalget.

Beste hilsen
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon                            

Vi minner om at Forskningsdagene nŒ er i full gang. UiB er vertskap for Forskningsdagene i Bergen, og alle fakultetene er representert i programmet.  Alle UiB-ansatte skal ha mottatt programheftet og har sikkert lagt merke til at Mat.-nat.-fakultetet er godt representert i Œr, s¾rlig i forbindelse med Œrets hovedtema som er kjemi. Nedenfor f¿lger en oversikt over fakultetets flotte bidrag:

á      Skoleprosjektet ÓVirtuell sjokoladekakebakingÓ v/Kjemisk Institutt (Egil Nodland) og Krohnengen skole. 
Prosjektet startet ved skolestart og elevene legger frem sine resultater pŒ ÓskoledagenÓ, fredag 23. september.  

á      Kandidat i Forsker grand prix, fredag 23. september: Thomas Gjesteland, Institutt for fysikk og teknologi. 

á      Kunnskapsfest i Bergen, l¿rdag 24. september: Forskningstorget pŒ Festplassen: Kjemi i alt v/Kjemisk institutt (interaktiv forskningsstasjon). I tillegg deltar Medviz med egen stasjon. Forskningsstasjonen kan ogsŒ oppleves pŒ Festplassen fredag 23. september mellom klokken 10-14 (arrangement for skoleklasser).

á      Kuvvet Atakan, Institutt for geovitenskap,  deltar i panelet under forskersamtalen ÓVerden i endringÓ:

á      Tanja Barth, Kjemisk institutt, er foredragsholder under arrangementet ÓGlimt fra forskningenÓ

á      Se ellers alle UiB-bidrag og  hele programmet for Forskningsdagene i Bergen 2011.

á      Du kan f¿lge Forskningsdagene i Bergen pŒ Facebook og Twitter.

 

Ny teknologisk plattform for UiBs nettsider

Universitetsstyret har vedtatt at den teknologiske plattformen for UiBs nettsider skal byttes ut. Det er etablert en styringsgruppe som skal lede arbeidet med Œ finne ny plattform, og oppdateringer om arbeidet vil publiseres her. Se hele skrivet fra universitetsdirekt¿ren.

 

Prosjektmidler til entrepren¿rskap og innovasjon

I fjor lyste Kunnskapsdepartementet ut 4,4 millioner til prosjekter for Œ fremme innovasjon og entrepren¿rskap i h¿yere utdanning i trŒd med handlingsplan utformet av Kunnskaps­departementet, Kommunal- og regionaldepartementet og N¾rings- og handelsdepartementet. Utlysningen fra i fjor er av Kunnskaps­departementet besluttet videref¿rt i Œr, og ¿kt til 4,45 millioner. S¿knadsfristen i Œr er den 30. september. Mer informasjon her.

 

Brannvernkurs h¿sten 2011

Det blir arrangert brannvernkurs i seminarrom A pΠStudentsenteret disse datoene:

á      Torsdag 29.09.11, teori kl. 09.00 - slukking kl. 10.00

á      Torsdag 27.10.11, teori kl. 09.00 - slukking kl. 10.00

á      Torsdag 24.11.11, teori kl. 09.00 - slukking kl. 10.00

  • Torsdag 15.12.11, teori kl. 09.00 - slukking kl. 10.00

PŒmelding til: Teknisk Industrivern AS v/ Nina Ulvestad, Tlf.: 90 81 82 90

Personal

Tre nye stipendiater ble 1. september tilsatt for 3 Œr i eksperimentell reservoarfysikk. Vi ¿nsker Lars Petter, ¯yvind og Jarand velkomne til instituttet!

Lars Petter ¯ren Hauge

¯yvind Eide

Jarand Gauteplass

Publikasjoner (ISI)

á      Svensen Oyvind; Stamnes Jakob J.; Kildemo Morten; Aas, Lars Martin Sandvik; Erga, Svein Rune; Frette, Oyvind: Mueller matrix measurements of algae with different shape and size distributions APPLIED OPTICS  Volume: 50 Issue: 26 Pages: 5149-5157

á      Tikkanen Hanna; Suciu Crina; Waernhus Ivar; Hoffmann, Alex C.: Dip-coating of 8YSZ nanopowder for SOFC applications CERAMICS INTERNATIONAL Volume: 37   Issue: 7 Pages: 2869-2877 DOI: 10.1016/j.ceramint.2011.05.006

á      ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Oye OK, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Search for squarks and gluinos using final states with jets and missing transverse momentum with the ATLAS detector in root s=7 TeV proton-proton collisions PHYSICS LETTERS B  Volume: 701 Issue: 2 Pages: 186-203 DOI: 10.1016/j.physletb.2011.05.061

á      ALICE Collaboration: Aamodt K, Abel N, Abeysekara U, Alme J, Bablok S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Klovning A, Larsen DT, Liu L, Nystrand J, ¯vrebekk G, Pommersche B, Skjerdal K, Ullaland K, Wagner B et al.: Commissioning of the ALICE-PHOS trigger 14th International Conference on Calorimetry in High Energy Physics (CALOR 2010) Location: Inst High Energy Phys, Beijing, PEOPLES R CHINA Date: MAY 10-14, 2010 Source: XIV INTERNATIONAL CONFERENCE ON CALORIMETRY IN HIGH ENERGY PHYSICS (CALOR 2010)  Book Series: Journal of Physics Conference Series Volume: 293 Article Number: 012062 DOI: 10.1088/1742-6596/293/1/012062